P. 1
Kajian Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

Kajian Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

|Views: 158|Likes:
Published by Ejat Zeman

More info:

Published by: Ejat Zeman on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. • Tempat lahir : Baghdad. • Nama Ibu : Safiyyah bt. Hilal b. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. Maimunah bt. Abdullah b. Muhammad b. Hayyan b. Idris b. Abdullah b. Hanbal b. Anas al-Shaibani. Abdul Malik Alshaibani. Iraq . Asad b. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. • Wafat : Malam Jumaat.

Ma’in. Kitab al.Fadail as-Sahabah. Yahya b. Kitab al-Tafsir. Bashir al-Salmi al-Wasati . Imam asy-Syafie.• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. . Kitab Manasik. Abu Daud al-Sajistani. ‘Uyaynah. Abdul Rahman b. Abu Hatim al-Razi. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. Imam Muslim. Kitab al-Sunnah. Sufyan b. Husaym b. al-Mahdi .

.kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal).RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b. berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan. • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil). Bashir al-Salmi al-Wasati (w. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah.183h) selama 4 tahun.

CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). . • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong.

Abdullah b. . Hilal b.beirut. Muhammad b. • Pengarang : Ahmad b. Abdullah b. Hayyan b.5 cm. Asad b. Idris b.lebar : 25.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. • Penerbit : Maktabah Islami. Hanbal b. Anas al-Shaibani. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm.

hasan. • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . .• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. atau dhoif. • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja. • Merangkumi 904 musnad para sahabat. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000.

.METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar…. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga.hati dalam bab sanad. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat.. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar.

lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang. . Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak.• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1.

• 2. Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad. • 3. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). ( ‫) ز‬ .

kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. .• 4. ( ‫) قر‬ • 5. Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. ( ‫) خط‬ • 6. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad.

. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’. • Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

Beirut. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal. Baitul Afkar Dauliyyah. 2011. Biografi Imam Mazhab Empat . Darul Syakir. • Imam Ahmad Bin Hanbal. . 2011. 1978.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani.bhd. • Hadith. • Syed Abdul Majid Ghouri. Perniagaan Jahabersa.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi.6. Darul Syakir. 2005. Maktabah Al-islami.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Kota Bharu. Johor . Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. Bangi.j.Oman. Pustaka Aman Press sdn. • Dr Ahmad Asy-syurbasi. cetakan 1.1.j. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati. Bangi . Biografi Ulama -Ulama.2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->