P. 1
Kajian Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

Kajian Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

|Views: 159|Likes:
Published by Ejat Zeman

More info:

Published by: Ejat Zeman on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

Hayyan b. Hilal b. Asad b. • Tempat lahir : Baghdad. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. • Nama Ibu : Safiyyah bt. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. Hanbal b. Iraq . Idris b. Maimunah bt. Anas al-Shaibani. Abdullah b. Abdullah b. • Wafat : Malam Jumaat. Muhammad b. Abdul Malik Alshaibani.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b.

Kitab al-Tafsir. Yahya b. Kitab al. Imam Muslim. Imam asy-Syafie. Ma’in. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Abdul Rahman b. Kitab Manasik. Husaym b.Fadail as-Sahabah. al-Mahdi . Abu Hatim al-Razi. Bashir al-Salmi al-Wasati . . Sufyan b. Abu Daud al-Sajistani.• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. ‘Uyaynah. Kitab al-Sunnah. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari.

• Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b.RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani.183h) selama 4 tahun. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah. berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan. . Bashir al-Salmi al-Wasati (w. • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil).kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal).

CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. . • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong.

Abdullah b. Abdullah b. Hanbal b.5 cm.beirut. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm. Asad b. . • Penerbit : Maktabah Islami. Muhammad b.lebar : 25. Idris b. Hayyan b. Anas al-Shaibani.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. • Pengarang : Ahmad b. Hilal b.

. atau dhoif. • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja.• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. hasan. • Merangkumi 904 musnad para sahabat. • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000.

tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar….hati dalam bab sanad.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar.. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt.METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati. .

Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang. .• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak.

Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad. ( ‫) ز‬ .• 2. • 3.

Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. ( ‫) خط‬ • 6. ( ‫) قر‬ • 5. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. . namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya.• 4. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya.

• Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. . • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak. • Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

Biografi Imam Mazhab Empat . • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati. 2005. 1978.2005. Perniagaan Jahabersa. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani. Maktabah Al-islami.j. 2011. Baitul Afkar Dauliyyah. Pustaka Aman Press sdn. Kota Bharu. cetakan 1. • Syed Abdul Majid Ghouri. • Dr Ahmad Asy-syurbasi.bhd. Biografi Ulama -Ulama. Beirut. . • Hadith. • Imam Ahmad Bin Hanbal.Oman.j.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Darul Syakir.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal.6.1. Johor . Darul Syakir. Bangi. 2011. Bangi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->