LATIHAN OLIMPIADE FISIKA 2011/2012 (IMPULS DAN MOMENTUM) SMA ULUL ALB@B 1.

(OFK 2008) Sebuah peluru bermassa 10 gram bergerak ke atas dengan kecepatan 1000 m/s menumbuk lalu menembus sebuah balok melalui pusat massa balok itu. Balok yang bermassa 5 kg ini mula-mula diam. Anggap proses tumbukan sangat singkat. a) Jika kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 400 m/s, tentukan kecepatan balok tersebut! b) Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai balok! c) Berapa energi yang hilang dalam proses tumbukan? 2. (OFP 2004) Sebuah bola bermassa M bergerak dengan kecepatan v. Bola ini menumbuk secara elastis suatu papan dengan sudut 𝛼 terhadap garis normal. Hitung gaya yang diberikan papan pada bola itu! Anggap lamanya bola bersentuhan dengan lantai adalah t. 3. (OFP 2006) Pesawat ruang angkasa dengan momentum p F akan mengubah arahnya. Arah  yang baru membentuk sudut θ terhadap arah mula-mula dan kelajuannya dipertahankan p' tetap. Jika gaya konstan yang dihasilkan mesin F, tentukan waktu minimum t yang diperlukan mesin untuk mengubah arah tersebut. Asumsi mesin dapat diputar/dibelokkan sesuai dengan arah yang diperlukan pesawat ruang angkasa. 4. (OFP 2006) Dua partikel masing-msing bermassa m dan 2m serta momentum p

p dan bergerak saling tegak lurus. Setelah 2

m

p

tumbukan, terjadi “pertukaran” momentumnya, sehingga massa m momentumnya p sedangkan massa 2m momentumnya

p 2
2m

yang hilang dalam tumbukan.

p . Tentukan besar energi 2

5. (Seleksi TIM TOFI 1999) sebuah bola lilin bermassa 1/4 kg menumbuk secara mendatar bola besi yang tergantung pada suatu poros. Massa bola besi 1 kg. Setelah tumbukan bola lilin menempel pada bola besi dan berayung bersama-sama. Hitung kecepatan minimum bola lilin agar setelah tumbukan bola besi + lilin akan mencapai 2 titik tertinggi lintasannya. Ambil g = 9,8 m/s

BY: DIANTO, S.Pd. (SBY, 15/11/2011)