MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 1 Arif

Membuat Corak Dan Rekaan Renjisan Dan Percikan Alam Semulajadi Pembalut Hadiah 60 minit 1. Alat 2. Bahan - Berus, palet, Motif ( daun, bunga ) - Kertas lukisan, warna air

Bahan Bantu Mengajar EMK

: :

Contoh- contoh corak teknik renjisan dan percikan Elemen kreatif dan inovatif

STANDARD KANDUNGAN 1. 2 3. 4. Persepsi dan pemahaman seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan) Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna - primer dan sekunder 2.1.1.2 Rupa - organik 2.1.1.3 Jalinan - tampak

2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra - warna 2.1.2.2 Harmoni - bentuk 2.1.2.3 Ritma dan pergerakan - rawak 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya

seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alatan – berus lukisan, palet, dan motif (daun, bunga). 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. 2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Ekspresi Kreatif

2.4. visual.

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni

2.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

Persepsi Estetik • Guru bersoal jawab dengan murid tentang adat merenjis air mawar kepada pasangan pengantin di atas pelamin. • Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan. • Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur

Guru meminta semua murid untuk menggayakan cara merenjis pasangan pengantin di atas pelamin

jalinan, warna, rupa, kontra, ritma dan pergerakan, dan harmoni. Aplikasi Seni • Guru berinteraksi dengan murid tentang jenisjenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan. • Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. • Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan.

Ekspresi Kreatif • Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1 • Bancuh cat air dalam palet. • Buat bancuhan warna primer dan sekunder. • Sediakan sekeping kertas lukisan. • Sediakan motif seperti yang diinginkan (bunga dan daun) Langkah 2 • Susun dan letakkan motif di atas kertas lukisan. Langkah 3 • Celupkan berus dalam warna dan percikan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan jari. Langkah 4 • Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.

Langkah 5 • Setelah siap alihkan motif daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Apresiasi Seni • • Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.