P. 1
Materi Tajwid

Materi Tajwid

|Views: 574|Likes:
Published by yodebindarmawan463

More info:

Published by: yodebindarmawan463 on Dec 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

Materi Tajwid A. Pengertian Tajwid B.

Makhorijul dan Sifatul Huruf  Makhorijul Huruf Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Menurut Asy-Syeikh Ibnul Jazary, makhorijul huruf ada 17, yang kemudian diringkas menjadi 5 makhroj, yaitu: 1. Al Jaufi, artinya lubang tenggorokan dan mulut. Lobang tenggorokan dan mulut adalah tempat keluar huruf mad (huruf panjang), yaitu aa, ii, uu. 2. Al Halqi, artinya tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3, yaitu: a. Tenggorokan bawah yaitu tempat keluar huruf hamzah dan Ha b. Tenggorokan tengah yaitu tempat keluar huruf ha dan ‘ain c. Tenggorokan atas yaitu tempat keluar huruf kho dan ghoin 3. Al Lisani, artinya lidah. Al lisani terbagi menjadi 10, yaitu: a. Pangkal lidah yang dekat dengan anak lidah menempel pada langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempet keluar huruf Qof. b. Pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lurus di atasnya (sedikit keluar dari makhroj Qof) adalah tempat keluar huruf kaf. c. Lidah bagian tengan menempel pada langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluar huruf jim, syin, dan ya’. d. Kedua atau salah satu tepi lidah menempel pada geraham atas adalah tempat keluar huruf dlod. e. Lidah bagian depan menempel pada gusi atasnya (setelah makhroj Dlod) adalah tempat keluarnya huruf Lam. f. Ujung lidah menempel pada gusi sebelah depan (setelah makhroj Lam) adalah tempat keluar huruf Nun idzhar (bukan nun idghom dan nun ikhfa’, karena makhroj nun idghom dan ikhfa’ adalah khoisyum).

Maksudnya ialah huruf-huruf yang ketika diucapkan/dimatikan berdesis (nafas terlepas). sin. Al Khoisyumi. 5. wawu. kaf. Ujung lidah menempel pada gigi seri atas bagian atas adalah tempat keluar huruf Ta. sedangkan Ro’ dan Nun lebih keluar daripada Lam. Ha 2. tsa. Untuk Ba’ dan mim kedua bibir harus rapat. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas adalah tempat keluar huruf tsa. h. ha. kho. sedangkan untuk wawu kedua bibir sedikit merenggang. Syiddah . shod. dza. mim. Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah. tetapi lebih dekat dengan gigi atas adalah tempat keluar huruf ro’. dan Tho’. syin. Dal. artinya pangkal hidung. Asy Syafatani. yaitu: ta.  Syiddah >< Tawassuth >< Rikhwah 3. Maksudnya ialah huruf-huruf yang ketika diucapkan/dimatikan tidak mengeluarkan desis (nafas tertahan). Pangkal hidung adalah tempat keluar huruf-huruf ghunnah (dengung). dan shod j. Jahr Menurut bahasa berarti tamak atau terang. Ujung lidah agak ke dalam sedikit adalah tempat keluar huruf nun dan ro’.g. dzo 4.  Sifatul Huruf Sifatul huruf dibagi menjadi 19. artinya kedua bibir. Huruf hams ada 10. sin. Hams Menurut bahasa berarti samara tau tidak terang. fa’. i. Hurufhurufnya adalah selain huruf-huruf hams. yaitu:  Hams >< Jahr 1. Ro’ lebih ke dalam daripada Nun. Kedua bibir (atas dan bawah) bersama-sama adalah tempat keluar huruf ba’.

ba’. dzo’ . Yakni antara syiddah dan rikhwah. Huruf-hurufnya ada 5. 4. ta’. Isti’la’ Menurut bahasa berarti naik atau terangkat. yaitu: shod. lidah turun ke dasar mulut. kaf. mim. dal. KETERANGAN: Setiap huruf isti’la’ selalu disertai dengan suara tebal (tafkhim). yaitu: ro’. dlod. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf.Menurut bahasa berarti kuat. Rikhwah Menurut bahasa berarti lunak atau kendor. shod. Huruf-hurufnya ialah semua huruf selain huruf-huruf isti’la’. Maksudnya ialah huruf-huruf yang apabila diucapkan/dimatikan suaranya antara tertahan dan terlepas. lam. Dan sebaliknya. tho’. jim. ‘ain. Maksudnya ialah huruf-huruf yang apabila diucapkan/dimatikan suaranya tertahan atau berhenti. yaitu: kho’. Huruf ithbaq ada 4. Huruf syiddah ada 8. Tawassuth Menurut bahasa berarti tengah-tengah. qof.  Ithbaq >< infitah 8. dlod. qof. 7. Maksudnya ialah lidah melekat pada langitlangit mulut ketika mengucapkan huruf. ghoin. Huruf-hurufnya ialah selain huruf-huruf syiddah dan tawassuth. seriap huruf istifal selalu disertai dengan suara tipis (tarqiq). tho’. nun. 5. Ithbaq Menurut bahasa berarti melekat. tho’. dzo’. Istifal Menurut bahasa berarti turun atau ke bawah. Maksudnya ialah huruf-huruf yang apabila diucapkan/dimatikan suaranya terlepas atau masih berjalan bersama huruf itu.  Isti’la’ >< istifal 6. Huruf isti’la’ ada 7. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf. lidah terangkat/naik ke langit-langit mulut. yaitu: alif.

ro’. yaitu: za’. karena itu cepat pengucapannya. 12. Maksudnya mengeluarkan huruf secara lunak. Huruf qolqolah ada 5. Ishmat Menurut bahasa berarti menahan atau diam. tanpa paksaan. 11. qof. sin. nun. Yaitu huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. jim. Adapun huruf-hurufnya ialah semua huruf selain huruf-huruf ithbaq.  Idzlaq >< Ishmat 10. Lin Menurut bahasa berarti lunak. lam. Yaitu sifat dari huruf wawu dan ya’ yang mati dan jatuh setelah fathah. Huruf-huruf ini sedikit lamban atau kurang cepat pengucapannya dibandingkan dengna huruf-huruf idzlaq. dal. Maksudnya ialah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. Infitah Menurut bahasa berarti terbuka. Yaitu huruf apabila diucapkan terjadi goncangan pada makhrojnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Qolqolah Menurut bahasa berarti goncang. Adapun huruf-huruf ishmat adalah semua huruf selain huruf idzlaq. Maksudnya ialah lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. yaitu: ba’. Mkasudnya ialah lawan dari sifat idzlaq. Misalnya au. Yaitu huruf-huruf yang mempunyai suara seruit seperti suara siul burung/belalang. Huruf idzlaq ada 6.9. yaitu: ba’. Idzlaq Menurut bahasa berarti ujung. fa’. Inhirof . ai 15. shod 13. tho’. Huruf shofir ada 3. Shofir Menurut bahasa berarti siul atauseruit. mim. 14.

18. ketika idghom lebih kuat dari ketika sukun. yaitu sifat dari huruf ro’ dan lam. Takrir adalah sifat dari huruf Ro’. Ro’ condong ke dalam serta sedikit kea rah Lam. Ghunnah adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf tersebut. Namun yang dimaksud takrir disini ialah bergetar yang tidak penuh. maka dibuat tabel seperti di bawah ini: . Hanya saja ketika tasydid lebih kuat dari ketika idghom. Ketika mengucapkan huruf ro’. Maksudnya ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf. ikhfa’. Lam condong ke luar atau ke ujung lidah. sedangkan ketika sukun lebik kuat dari ketika hidup. Istitholah Menurut bahasa berarti memanjang. atau idghom. Maksudnya ialah condongnya huruf dari makhrojnya sendiri kepada makhroj lain.Menurut bahasa berarti condong. Takrir Menurut bahasa berarti mengulang-ulang. 16. baik hidup maupun mati berbentuk idzhar. Tafasy syi Menurut bahasa berarti meluas/tersebar. Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan huruf Syin hingga bersambung dengan makhroj Dlod. Ghunnah Berarti dengung yang nyaman dalam hidung yang tersusun dalam huruf mim dan nun. Maksudnya ialah memanjangnya suara Dlod dari permulutan tepi lidah hingga penghabisan lidah (bersambung dengan makhroj Lam) 19. Untuk mempermudah dalam memahami antar makhorijul huruf dan siratul huruf. ujung lidah tidak terlalu banyak bergetar. 17.

ishmat Jahr. ii. infitah. rikhwah. ishmat. infitah. ishmat Jahr. isti’la. yaitu hurufhuruf mad (panjang) Al Halqi hamzah Ha ‘ain ha kho ghoin Jahr. rikhwah. rikhwah. Pembagian serta penjelasan secara lengkapnya telah dibahas di atas. qolqolah Huruf-huruf tenggorokan. istitholah Jahr. infitah. liin Jahr. istifal. infitah. infitah. ishmat Hams. istifal. infitah. syiddah. ishmat Hams.Makhorijul Al Jaufi Huruf Aa. ishmat. isti’la. istifal. ghunnah Jahr. ishmat. istifal. infitah. ishmat. infitah. tawasuth. rikhwah. . syiddah. yang keluar dari Al Lisan Qof Kaf Jim Syin ya’ Dlod Lam Nun ro’ Ta Dal Tho’ Huruf-huruf yang keluar dari lidah. ishmat Hams. takriir Hams. isti’la. istifal. idzlaq. istifal. istifal. ishmat. uu Sifat Keterangan Huruf-huruf yang keluar dari lubang tenggorokan dan mulut. qolqolah Jahr. idzlaq. inhirof. syiddah. fafasy syi Jahr. tawasuth. syiddah. infitah. infitah. istifal. infitah. istifal. idzlaq. infitah. ishmat Jahr. rikhwah. infitah. rikhwah. qolqolah Hams. ishmat. istifal. istifal. qolqolah Hams. ishmat Jahr. infitah. ithbaq. ishmat. tawasuth. syiddah. istifal. inhirof Jahr. infitah. rikhwah. istifal. tawasuth. ithbaq. isti’la. infitah. syiddah. syiddah. ishmat Jahr.isti’la.

infitah. isti’la. ba’ Huruf-huruf ghunnah Hams. Hukum bacaan 1. istifal. istifal. Lam jalalah 2. qolqolah Jahr. tawasuth. infitah. ithbaq. infitah. infitah. infitah. istifal. idzlaq. ishmat Jahr. ishmat Jahr. istifal. isti’la.Shod Tsa Dza Dzo ba’ Mim Wawu Asy Syafatani Al Khoisyumi Mim. rikhwah. rikhwah. liin C. istifal. ghunnah Jahr. syiddah. idzlaq. rikhwah. nun sukun dan tanwin 5. ithbaq. mad . ghunnah musyaddadah 4. rikhwah. ishmat. ishmat Jahr. ishmat. shofiir Hams. ro 3. rikhwah.

Waqof hanya boleh dilakukan pada akhir ayat (penghabisan ayat/ro’su ayah). Dalam hal ini qori’ boleh berhenti pada perkataan manapun yang ia sukai dan ia wajib memulai baca lagi dari perkataan dimana ia berhenti (jika tidak merusak makna kalimat). Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan bacaan dan tidak melanjutkannya lagi. artinya terpaksa. Sedangkan menurut istilah artinya memulai bacaan sesudah waqof. Waqof intidzori. Terletak pada Al-Qur’an surat Al-Kahfi: 1-2 2. Terletak pada Al-Qur’an surat Yasin: 52 Terletak pada Al-Qur’an surat Al-Qiyamah: 26 Sedangkan qotho’ menurut bahasa artinya memotong. 3. Terletak pada Al-Qur’an surat Al-Muthoffifin : 14 Waqof dibagi menjadi 4. waqof dan ibtida’ Waqof menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. lupa. 2. Waqof berbeda dengan saktah dan qotho’. 4. Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan bacaan dan tidak melanjutkann. yaitu: 1. artinya berhenti menunggu. Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan suara dan perkataan sejenak untuk bernafas bagi qori’. . dengan niat untuk melanjutkan bacaan lagi. Waqof idhthirori. yaitu: 1. bukan niat untuk meninggalkan bacaan tersebut. sedangkan menurut istilah adalah berhenti antara dua kata atau pertengahan kata tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan.D. Menurut Hafsh. Saktah menurut bahasa artinya mencegah. yaitu qori’ berhenti pada sebuah kata yang perlu untuk menghubungkan dengan kalmat lain pada bacaannya ketika ia menghimpun beberapa qiro’at karena ada perbedaan riwayat. “Saktah” di dalam Al-Qur’an ada 4. Ibtida’ menurut bahasa artinya memulai. tidak boleh dipertengahan antara dua katayang bentuk tulisannya bersambung. dan sebagainya. ialah waqof yang dilakukan oleh qori’ karena kehabisan nafas. Ibtida’ hanya boleh dilakuakan pada kata-kata yang tidak merusak arti dan susunan kalimat. batuk.

Qori’ hanya boleh berhenti karena hajat/keperluan. baik lafadz maupun maknanya. . bukan karena sebab-sebab seperti pada No. Misalnya pada bacaan hamdalah.3. Waqof ini adalah waqof yang disengaja/dituju/dipilih. yaitu berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya. d. dan 3 di atas. tetapi masih berkaitan makna dan lafadznya dengan kalimat sesudahnya. Kalimat “Alhamdulillaahi” ini. Qori’ berhenti pada perkataan tersebut dan memulai pada perkataan sesudahnya. Waqof tam. tidak berkaitan lafadznya. c. 1. yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. b. tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya. tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya. seperti ditanya oleh penguji atau karena sedang mengajar. yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. Waqof ikhtiyari artinya berhenti yang dipilih. Waqof ikhtiyariy dibagi menjadi 4. Waqof kafi.2. karena berkaitan dengan lafadz dan makna perkataan/kalimat sesudahnya. 4. Waqof hasan. Waqof ikhtibari artinya berhenti diuji. yaitu: a. yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. yaitu ketika qori’ diuji untuk menerangkan almaqthu’ (kata terpotong) dan al-maushul (kata bersambung). Waqof qobich. sekalipun merupakan kalimat yang sempurna tetapi lafadz “Allah” disini berkaitan dengan “Robbil’aalamiina” yang menjadi sifat-Nya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->