P. 1
Model Assure

Model Assure

|Views: 3,150|Likes:

More info:

Published by: Dezeri Shazwani Mohd Salim on Dec 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

1.

0

Pengenalan Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah banyak mencipta alat atau kaedah

saintifik untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Pada zaman yang serba mencabar ini,pendidikan memainkan peranan yang penting sebagai pemangkin kepada masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Pendidikan merupakan usaha dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,keperibadian,kecerdasan,akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan untuk diri dan masyarakat.Teknologi baru hari ini menawarkan peluang untuk memperbaharui kandungan pembelajaran dan kaedah pengajaran serta memperluaskan laluan pembelajaran. Secara tidak langsung dapat memberikan alternatif dalam pemilihan media pengajaran dan pembelajaran masa kini.Atan Long ( 2005 ) berpendapat setiap mata pelajaran perlu disampaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu supaya pembelajaran murid-murid berlaku dengan berkesan dan mudah difahami. ABBM merupakan alat atau bahan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menentukan kejayaan dan dapat merangsang keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu dan menjadikan gaya pembelajarn lebih menarik dan lebih baik.Keberkesanan guru yang mengajar di bilik darjah tidak akan tercapai dengan baik tanpa sokongan alat bahan bantu mengajar yang kreatif,cantik dan menarik. Alat bahan bantu mengajar yang digunakan perlu diinovasikan yang membawa maksud memperkenalkan sesuatu yang baru atau memperbaharui sesuatu yang telah sedia ada dengan diberi wajah baru. Mok, S.S. (1991) pula, penggunaan ABBM membolehkan pendidik menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah, lebih menarik dan lebih berkesan manakala pelajar pula dapat memahami pelajaran dengan lebih bermakna.Para pelajar juga dapat menumpukan perhatian terhadap pembelajaran seterusnya dapat memberikan kesan yang baik terhadap proses P&P. Penggunaan ABBM bukan sahaja boleh meransang minda pelajar tapi juga memberi peluang kepada pelajar menggunakan alat-alat tersebut sebagai kemahiran dan pengalaman baru. Dalam penyampaian sesuatu isi pelajaran, penggunaan ABBM yang sesuai dan menarik adalah penting bagi menentukan kejayaan dan keberkesanan P&P, menimbulkan rangsangan serta keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu yang menjadi motivasi kepada mereka untuk terus belajar.

Menyediakan pengalaman baru yang tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh cara-cara lain dan menjadikan pembelajaran pelajar lebih mendalam dan pelbagai.1. iv. S. M. Memudahkan guru menyampaikan pengajarannya. .1 Kepentingan ABBM Mok. Pelajar biasanya boleh mengingat sesuatu yang berbentuk konkrit lebih lama daripada bahan-bahan abstrak. Merangsangkan minat pelajar supaya menumpukan perhatian kepada pelajaran. iii. ii. Memberi ransangan dan minat pelajar. ABBM adalah seperti berikut: i. Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran serta mengurangkan gerakbalas lisan yang tidak diperlukan daripada pelajar. kepentingan iv. Manakala menurut Kamaruddin (1986) dalam Zakaria. Membolehkan pelajar menghubungkait diantara benda konkrit dengan fakta fakta yang abstrak. Membantu guru menyampaikan pelajarannya dengan tepat. ii. Membantu pelajar mengukuhkan ingatan. vii. (2008). iii. guru tidak perlu menghuraikan sesuatu dengan menggunakan banyak perkataan. Dengan penggunaan ABBM seperti model. menyatakan bahawa kepentingan ABBM terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran seperti berikut: i. Dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. Membantu pelajar menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan. vi. v. Dengan adanya ABBM. J (2005) pula. v. guru tidak perlu lagi menulis maklumatmaklumat di papan hitam.S. Membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih kekal.

Ubahsuaikan cara penggunaannya berdasarkan penilaian ini. video. Multi bermaksud banyak atau pelbagai manakala medium pula bermaksud alat atau perantara komunikasi (Kamus dewan. Aturkan supaya ABBM itu dapat digunakan oleh murid-murid dengan sebaik-baiknya supaya tidak menggangu proses pengajaran dan pembelajaran. Schurman (1995). Tentukan sumbangan yang dapat diberikan oleh ABBM itu kepada pengajaran berkenaan berhubung dengan abjektif pengajaran yang hendak diajar Nilaikan sumbangan ABBM kepada pengajar melalui percubaan.3 Penggunaan Multimedia Sebagai ABBM Multimedia ialah satu perkataan yang selalu kita dengar pada masa kini apabila memperkatakan tentang penggunaan komputer dalam pendidikan. Kaji maklumat daripada pelbagai sumber berkenaan dengan cara penggunaan sesuatu ABBM untuk mendapatkan kesan yang memuaskan. . Pada hakikatnya.Atan Long ( 2001 ) menyatakan garis panduan dalam pemilihan ABBM. Perkataan multimedia adalah berasal daripada dua perkataan iaitu multi dan medium. iii. teks. bunyi dan video sudah lama digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran. video dan bunyi dalam satu perisian yang direkabentuk yang mementingkan interaksi antara pengguna dan komputer. audio dan video dengan hubungan dan alatan yang membenarkan pengguna belayar. 1. teks. multimedia sudah lama digunakan dengan meluasnya dalam pendidikan cuma istilah multimedia tidak wujud sehingga beberapa tahun ini. ii. suara dan animasi dalam sebuah perisian komputer yang interaktif. v.2 Penggunaan ABBM Seseorang guru mestilah bijak menyesuaikan penggunaan ABBM dengan isi kandungan yang akan diajar kepada pelajar. multimedia adalah kombinasi teks. iv. mendefinasikan multimedia sebagai kombinasi grafik. grafik. Sebenarnya. 2005). grafik. i.1. mencipta dan berkomunikasi. Hofstetter (1995). Manakala. pula mentakrifkan multimedia sebagai penggunaan komputer untuk memaparkan dan menggabungkan teks. berinteraksi. Rancangkan bagaimana ABBM itu dapat digabungkan penggunaanya dengan pengajaran untuk menambah pengalaman pembelajaran murid-murid. Menurut Phelps (1995). Pendapat beliau disokong lagi oleh pendapat Schurman dan Hofstetter. animasi.

data dan teks bersama-sama keupayaan interaktif sesebuah komputer. vi) Meningkatkan minat dan motivasi pelajar. pemaincakera video. tetapi apabila program itu membolehkan pengguna mengendalikan pergerakan perisian dengan membuat pilihan yang berbeza-beza. Sekiranya program tersebut menghasilkan bunyi. S.Model tersebut merupakan satu rujukan kepada guru di mana guruboleh merancang secara sistematik supaya alat dab bentuk mengajar yang digunakan benar-benar memberi kesan kepada proses pengajara dan . rakaman suara. imej. (1995). synthesizer dan juga kamera video. audio.Daripada pernyataan ketiga-tiga pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahawa unsurunsur dalam multimedia terdiri daripada video. (2004). v) Membolehkan pelajar belajar mengikut keperluan sendiri. maka ianya dIsebut sebagai multimedia interaktif. permainan atau aplikasi yang menggabungkan beberapa media yang berlainan. N.2 Kelebihan Penggunaan Multimedia sebagai ABBM Menurut Ahmad. ianya disebut sebagai multimedia.A. animasi. pemacu CDROM. grafik. 1. multimedia merupakan sebuah persembahan. menurut Collin. Antara kelebihan penggunaan multimedia sebagai ABBM terhadap proses pengajaran dan pembelajaran: i) Komunikasi maklumat yang efektif. Sesebuah komputer yang boleh menggunakan klip video.Berdasarkan definisi yang diberikan di atas dapatlah disimpulkan bahawa multimedia ialah suatu kaedah penyebaran maklumat dan juga satu teknologi komputer yang direkabentuk khusus dengan menggabungkan bunyi. iv) Memudahkan dan mempercapatkan proses pengajaran dan pembelajaran. 1. gambar-gambar pegun dan bergerak. animasi dan teks serta pula boleh mengendalikan peranti-peranti seperti perakam video. video dan imej. grafik. ii) Format yang interaktif dan meransang. penggunaan multimedia dapat mengatasi kelemahan yang ada pada proses pengajaran yang dilaksanakan secara tradisi. iii) Pengekalan informasi yang berkesan. teks dan animasi untuk tujuan mewujudkan suasana yang interaktif. Pendapat lain berkenaan multimedia ialah.3 Model ASSURE Model reka bentuk pengajaran yang dipilih adalah model Assure.

Model ASSURE merupakan sebuah model rancangan pengajaran yang berasaskan bilik darjah. Setiap pelajar membawa pengalaman dan pengetahuan yang tertentu ke dalam bilik darjah. Jika pelajar berasal dari satu kumpulan etnik yang sama. Dalam proses menganalisis ciri-ciri pelajar. Terdapat beberapa langkah penting dalam model reka bentuk pengajaran ASSURE yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Gagne (1985).pembelajatan. pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka serta gaya pembelajaran pelajar tersebut. media and materials (memilih kaedah.state objectives (menyatakan objektif). R – require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) dan E . bakat.analyze learners (menganalisis pelajar) Bagi langkah pertama iaitu menganalisis pelajar.3.evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian). terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis oleh guru iaitu ciri-ciri pelajar. umur.1 A .utilize media and materials (menggunakan media dan bahan). gaya pembelajaran petempatan / daerah / kawasan. Hal ini adalah bagi membantu guru menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar dapat membina . pembelajaran berlaku sebagai satu proses perkembangan secara berperingkat. budaya dan kelas atau taraf ekonomi.Kami memilih model reka bentuk pengajaran ASSURE kerana model tersebut sesuai untuk digunakan dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran.analyze learners (menganalisis pelajar). Oleh itu. guru perlu mengenal pasti ciri-ciri umum yang terdapat pada seseorang murid seperti jantina. Ini dikenali sebagai entry point. Analisis pengetahuan atau pengalaman sedia ada muridmurid dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada murid-murid. Terdapat enam langkah utama dalam model reka benuk pengajaran ASSURE iaitu : A . Perancangan pengajaran yang rapi dan tersusun akan menghasilkan pengajaran yang berkesan. Ciri-ciri umum ini boleh diperolehi semasa sesi suai kenal antara guru dengan murid pada hari pertama persekolahan dan guru daripada pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. S . media dan bahan sumber). U. pemilihan bahan bolehlah berasaskan unsur budaya etnik berkenaan. S . 1. guru perlu mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh murid-muridnya terlebih dahulu sebelum beralih kepada langkah yang seterusnya.select methods.

Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara seseorang individu memproses maklumat serta membentuk persepsi. Objektif-objektif pembelajaran secara khusus perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan aplikasi yang kan dibangunkan mempunyai hala tuju yang terpimpin serta menepati kehendak. media and materials (memilih kaedah. Siapa yang hendak mencapai objektif tersebut? ii.2 S . gaya pembelajaran serta objektif.state objectives (menyatakan objektif) Bagi langkah kedua iaitu menyatakan objektif pembelajaran secara khusus. Ianya merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu menguasai pembelajaran.pengetahuan secara konstruktivis selain membantu guru mengesan pengetahuan pelajar melalui ujian pra atau melalui soal jawab. video serta video interaktif. Kedua ialah format media yang dipilih. Pemilihan media adalah mengenai bentuk format media yang akan digunakan seperti gambar. objektif serta maklum balas yang akan diberi. guru perlu menyatakan objektif pelajaran yang akan dicapai oleh murid dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkahlaku yang akan berlaku pada pelajar. Ketiga ialah memilih. mengubah suai . berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. slaid. terdapat tiga langkah proses pemilihan yang perlu dijalankan. Apa objektif yang hendak dicapai? iii. Bagaimana objektif hendak dicapai dan berapakah ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Pemilihan media perlulah mengambil kira kumpulan pelajar. audio. Sesuatu perancangan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran akan menjadikan sesuatu pembelajaran menjadi lebih berkesan. Sesuatu kaedah yang sesuai perlu dipilih bersesuaian dengan ciri-ciri murid-murid.select methods. Sebagai contoh : i. foto. Gaya pembelajaran murid-murid merupakan trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap. media dan bahan sumber) Bagi langkah ketiga iaitu memilih kaedah. keupayaan. 1. 1.3. media dan bahan.3 S . Pertama ialah pemilihan kaedah yang paling sesuai. pengetahuan sedia ada.3.

utilize media and materials (menggunakan media dan bahan) Bagi langkah keempat iaitu menggunakan media dan bahan. video dan animasi dapat mencetuskan perbincangan kumpulan.4 U. Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar. persoalan penting adalah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar.require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) Bagi langkah kelima iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Ia adalah bertujuan bagi memasti dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran agar . sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah dicapai serta menggunakan bahan sumber secara optimum dan proses pengajaran dan pembelajaran.3.5 R .3. sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai bagi mendapatkan maklum balas dari pelajar dan memastikan keberkesanannya. Pemilihan bahan sumber adalah merujuk kepada isi pelajaran yang difokuskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1. penjanaan idea dan penglibatan aktif pelajar. 1. Penggunaan gambar. perbincangan. sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan.atau menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran. Contoh penglibatan aktif pelajar adalah seperti membuat latihan. Antara langkah .6 E . gambar bersiri. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah sesuai.3. perbincangan serta komen. latih tubi. efektif serta menarik minat pelajar. sediakan bahan dengan betul. lengkap dan cukup. mengadakan sesi pemerhatian.evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian) Bagi langkah keenam iaitu melakukan penilaian dan pengubahsuaian. kuiz. rancang penggunaan bahan sumber. Oleh itu. simulasi. sesuatu sesi refleksi guru bersama murid-murid perlu dijalankan bagi membolehkan murid-muird memberikan respon terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan secara individu.langkah yang perlu dilakukan adalah seperti semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum digunakan. 1. Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum media dan bahan sumber boleh digunakan dalam proses pengajran dan pembelajaran.

4. Antara fungsi penilaian yang lain juga adalah bagi menjawab persoalan-persoalan seperti : i. Aplikasi dalam model ini dalam pembelajaran mempunyai objektif yang jelas. Proses pengajaran menjadi lebih berkesan kerana pengajaran yang bersistematik. 2. 9. Adakah media tersebut dapat membantu dalam proses pembelajaran? iii. 6. Pembelajaran akan lebih berkesan dengan adanya bahan media yang sesuai semasa pengajaran guru. Penyediaan bahan media dalam Reka Bentuk Pengajaran tidak bersesuaian dengan analisis pelajaran. Adakah suasana pembelajaran yang terhasil selesa dan kondusif? Kebaikan Menggunakan Model ASSURE Terdapat beberapa kebaikan dalam menggunakan Model ASSURE ini iaitu: 1. Guru kurang mahir menggunakan apa jua alatan teknologi semasa maka pengajaran akan menjadi kurang berkesan dan mencapai objektif pengajaran pembelajaran. Adakah objektif akan tercapai? ii.penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang. Pelajar juga akan tertarik dengan pengajaran guru. . 2. Kelemahan Menggunakan Model ASSURE Terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan Model ASSURE ini iaitu: 1. 7. Hubungan di antara guru dan pelajar akan menjadi erat kerana model ASSURE ini menitikberatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Memastikan bahan media yang digunakan adalah sesuai dengan peringkat umur dan persekitaran pelajar. 3. Kemudahan alatan teknologi yang kurang dan tidak lengkap. 3. Model ASSURE bukan hanya berpusatkan guru tetapi ia juga berpusatkan kepada pelajar. 5. Adakah pelajar dapat mengendalikan media dengan betul? iv. 8. Penggunaan model ini akan menggalakkan para guru sentiasa menggunakan alat bantu bahan mengajar (ABBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PnP). Guru lebih mahir dalam menggunakan alat berteknologi seperti komputer dan sebagainya.

5.4. soal jawab. 6. latih tubi dan sebagainya selepas pengajaran. Guru kekurangan masa mengajar model ASSURE kerana model ini memerlukan penglibatan pelajar seperti mengadakan perbincangan. . Guru kurang kreatif dalam menyediakan reka bentuk pengajaran yang bersesuaian dengan analisis pelajaran. kuiz. Guru terpaksa mengeluarkan banyak tenaga dan usaha untuk menyediakan. meneliti dan menyemak semulabahan pengajaran sebelum menggunakannya.

taraf sosio ekonomi dan petempatan / daerah / kawasan. sebelum sesuatu subjek pembelajaran dibangunkan guru harus mengenalpasti pelajar sama ada dari segi umur. Contohnya berdasarkan temubual dari guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. Ciri-ciri umum yang boleh dianalisis bagi tajuk ini ialah jantina. Seandainya diadakan sesi soal jawab. guru bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Konflik Antarabangsa bagi memanggil semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. Sekiranya guru berdepan dengan pelajar yang pasif maka guru harus membangunkan konsep subjek pembelajaran yang sesuai supaya pembelajaran pelajar tidak membosankan. .Menghuraikan enam langkah model ASSURE untuk membina pakej pembelajaran bagi satu sub topik pelajaran : Mata Pelajaran: Sejarah Tunjang : Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa Tajuk : Konflik Antarabangsa Menganalisis Pelajar Dalam langkah membuat analisis terhadap murid-murid. guru tersebut mengajar subjek untuk pelajar dari kelas yang bawah dimana pelajarnya agak lemah dalam pelajaran dan lemah dalam subejk peperangan sejarah dunia. guru menanya dan berbincang dengan murid mengenai perang dunia pertama atau perang dunia kedua. guru bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid-murid. Tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar mengenai tajuk Konflik Antarabangsa boleh diuji melalui sesi soal jawab atau ujian pra bertulis. kemahiran dan pengetahuan sedia ada juga perlu diambilkira supaya slide pembelajaran yang dibangunkan mencapai sasaran guru. jadi penyediaan bahan yangtepat adalah penting bagi menarik minat pelajar selain memudahkan kerja guru dalam menyampaikan maklumat. latar belakang sosioekonomi dan sebagainya. Maka sudah pastilah tayangan video merupakan pilihan yang tepat untuk peperangan. Seandainya ujian pra bertulis diadakan. Ciri pertama bagi model ini adalah menganalisis pelajar. terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis iaitu ciri-ciri umum pelajar. pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. Aras pengetahuan. Asasnya. Sebagai contoh.

Tidak terhad setakat itu. Contohnya. apa yang hendak capai. Mereka juga akan berinteraksi bersama rakan-rakan mereka mengenai poster tersebut selain menunjukkan reaksi muka dan emosi yang takut akibat melihat kesan-kesan yang terjadi dari peperangan dunia pertama dan dunia kedua kepada ekologi dan kehidupan manusia. Sistem pengajaran dan pembelajaran yang baik mampu mendorong pelajar untuk memahami dan mengenalpasti maklumat atau isu-isu pembelajaran berkaitan topik dengan mudah. bagaimana hendak capai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Melalui penggunaan poster tersebut. Contoh bagi objektif afektif ialah murid-murid dapat menerapkan semangat patriotik dan cintakan negara dalam diri mereka. . murid-murid akan dapat menanggap. dapat dilihat murid-murid akan menanggap bahawa kesan daripada peperangan sesama sendiri adalah merugikan bangsa dan masyarakat.merasionalkan perubahan dasar luar Malaysia daripada proBarat kepada berkecuali.Jika kita mengkaji ciri pertama ini. guru boleh menyampaikan maklumat dengan mudah dan menarik. al (2005) turut menyokong bahawa sekiranya guru dapat mengetahui latar belakang pelajar. murid-murid dapat menghuraikan asas-asas penggubalan dasar luar malaysia. proses menganalisis pelajar amat penting kerana melalui maklumat awal dan latar belakang pelajar. Smaldino et. Guru juga boleh menganalisis gaya pembelajaran pelajar tentang tajuk Konflik Antarabangsa melalui penggunaan media bercetak seperti poster yang menunjukkan kesan peperangan . berinteraksi dan bertindakbalas secara emosi apabila melihat poster tersebut. guru dapat menghasilkan slide yang baik dan benarbenar sesuai dengan latar belakang pelajar.menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau. slide pembelajaran tersebut mampu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang seronok di dalam bilik darjah. Contoh bagi objektif kognitif. Menyatakan Objektif Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak capai. Bagi tajuk Konflik Antarabangsa. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif dan objektif afektif.

Alat bahan dan bantu mengajar yang dapat digunakan dalam pengajaran tajuk Konflik Antarabangsa ini adalah komputer dan OHP kerana komputer berfungsi sebagai pemudahcara bagi guru dan pelajar.Ianya adalah untuk menjelaskan keadaan sesuatu masalah dan disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti menggunakan media. Dari sudut pendidikan. alat pencarian maklumat. pernyataan atau isu-isu Cth. Komputer diklasifikasikan sebagai tutor kepada pelajar apabila sistem ini menyalurkan informasi. papan putih. Media dan Bahan Sumber Bagi tajuk Konflik Antarabangsa. ohp dll. Tayangan video ini akan membolehkan murid-murid lebih memahami dan nampak dengan jelas pelbagai aspek Perang Dunia. Menggunakan Media dan Bahan . teknologi berkomputer ini dikatakan mempunyai empat fungsi utama iaitu tutor. Sebagai contoh terbaik pembelajaran yang menggunakan sistem komputer adalah perisian pendidikan. contoh kaedah yang dapat dijalankan adalah kaedah penerangan. Deskriptif Menjelaskan proses-proses struktur atau prosedur-prosedur. Kaedah penerangan adalah Amalan biasa bagi menerangkan idea-idea. Alasan –alasan yang digunakan oleh Adolf Hitler untuk menduduki Jerman pada tahun 1930-an 2.Memilih Kaedah. Jenis Penerangan terbahagi kepada dua bahagian iaitu : 1. demonstrasi secara realiti atau dalam bentuk simulasi. Interpretatif Memberi fokus dan penekanan dari segi maksud. faktor-faktor dan peristiwa penting. Cth. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Pertama Contoh media yang dapat digunakan dalam pengajaran tajuk Konflik Antarabangsa adalah seperti video mengenai kisah perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua. alat berkomunikasi dan juga dijadikan sebagai alat bahan bantu mengajar. Sistem tutorial ini melibatkan penerangan secara terus dan dikawal sendiri penggunaan sistem oleh pelajar tersebut.

Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah yang bertajuk Konflik Antarabangsa. saya telah memperoleh pelbagai pengetahuan . Bagi mencapai tujuan ini. Sesi refelsi ini juga dapat membantu guru menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajarannya. menarik serta efektif. aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. Guru perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun model tersebut agar mudah dicapai dalam sesi main peranan.Bagi pengajaran tajuk Konflik Antarabangsa. guru perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sesuai. guru perlu menyediakan bahan yang betul. Guru boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid-murid daripada sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. rancang penggunaan model-model tersebut. REFLEKSI Daripada tugasan kerja kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang telah saya terima dan selesaikan. Selain itu. Pengajaran yang berkesan tercapai apabila objektif pengajaran tercapai tetapi objektif pengajaran hendaklah sesuai dengan tahap intektual pelajar. Memerlukan Penglibatan Pelajar . Selepas itu. Penggunaan model-model tersebut perlulah secara optimum dalam sesi penerangan. boleh diadakan sesi pemerhatian video berkenaan serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran. Perlu dipastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat.Contoh penglibatan murid-murid dalam pembelajaran tajuk Konflik Antarabangsa ini adalah didalam seisi soal jawab di mana pelajar akan menglibatkan diri dalam proses soal jawab. Jangan biarkan isi yang ingin disampaikan adalah meleret kerana hal ini akan membuat murid-murid berasa bosan. guru perlulah mengkaji alat bahan bantu mengajar iaitu komputer riba dan OHP sama ada masih berada dalam keadaan elok atau sebaliknya sebelum digunakan. sebagai contoh model tersebut digunakan dalam seisi penerangan. lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian. menarik serta melibatkan semua orang murid.

Sebagai kesimpulannya.mengenai kebaikan model reka bentuk pengajaran ASSURE. seseorang guru perlu terlebih dahulu menganalisis murid-muridnya. saya dapat mempraktikkan penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE di sekolah. saya juga beroleh sedikit pengetahuan mengenai kepentingan penggunaan bahan sumber dalam proses pengajaran dan pembelajran. Perkara inilah yang sering terlupa atau terabaikan oleh guru-guru disekolah pada masa sekarang. Selain daripada itu. setiap guru perlulah mengguna dan mempraktikkan model reka bentuk pengajaran ASSURE apabila mengajar di kelas. sebelum memulakan sesuatu sesi pengajaran. Antaranya. berkesan dan memberi kelainan agar murid-murid tidak berasa bosan. keenam-enam langkah yang terdapat dalam model ASSURE adalah sangat penting bagi dijalankan oleh guru dalam setiap pengajaran hariannya di dalam kelas. . Bagi saya. Hal ini adalah kerana bahan sumber dapat menjadikan sesuatu proses pengajaran guru menjadi lebih menarik. penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE adalah lebih baik berbanding model-model yang lain kerana ianya lebih lengkap dan bersistematik. Sesungguhnya. Hal ini seterusnya dapat membantu guru merancang cara-cara atau strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan kepada murid-muridnya agar tiada seorang pun daripada murid-muridnya yang tercicir daripada beroleh ilmu. Model reka bentuk pengajran ASSURE amat menekankan penggunaan bahan sumber dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Langkah menganalisis pelajar adalah sangat penting kerana dari situ seseorang guru dapat mengetahui tahap keupayaan seseorang muridnya serta ciri-ciri yang terdapat pada dirinya. Diharapkan agar apabila saya menjadi seorang guru kelak.

daripada temubual tersebut . Menurut beliau lagi. Peranan Guru • Penerangan mempunyai struktur yang jelas dan menarik • Keberkesanan bergantung kepada minat dan kesungguhan guru • Melibatkan aspek peribadi guru seperti : . Mereka juga gemar melihat visual daripada membaca dan menghafal teori. Perang Dunia Kedua.pelajar-pelajar tesebut lebih senang memahami tajuk tersebut dengan menggunakan ayat-ayat penerangan yang ringkas dan tidak berjela-jela dan menukarkan ayat-ayat penerangan yang penjang lebar tersebut kepada kaedah peta minda di mana ianya lebih ringkas dan hanya menerangkan isi-isi penting sahaja. Maka. Kemunculan Blok Dunia dan juga Perang Dingin.Johor.Berdasarkan temubual Cikgu Saliza selaku guru subjek sejarah Tingkatan 4 & 5. SMK Sri Gading. sukar memahami dan kurang berminat untuk mempelajari tajuk Konflik Antarabangsa yang merangkumi sub topik-subtopik yang lain iaitu Perang Dunia Pertama.kami telah menukarkan ayay-ayat yang panjang lebar ayatnya kepada kaedah yang lebih ringkas dan senang difahami iaitu peta minda dan menggunakan video. Batu Pahat.beliau mengatakan pelajar-pelajar di bawah pengajaran beliau.

. pergerakan tangan Kekakuan dan nada suara.Corak dan gaya muka Suara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->