RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 TAHUN 2012

Minggu Bidang pembelajaran Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1 3/1 – 5/1

MINGGU ORIENTASI

2 8/1 – 12/1

A1. FUNGSI 1. Hubungan Aras 1 1.1 Mewakili sesuatu hubungan

Pendedahan idea tentang set diperlukan. Contoh-contoh hubungan dalam kehidupan harian perlu dibincangkan.

Aras 2 1.2 Menentukan domain, kodomain, objek, imej dan julat bagi sesuatu hubungan.

Kes hubungan meliputi gambarajah anak panah, pasangan tertib dan graf.

Aras 3 1.3 Mengkelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai jenis : i. satu kepada satu ii. satu kepada banyak iii. banyak kepada satu iv. banyak kepada banyak

1 Mengenalpasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas. f(x) ialah fungsi linear. 2. Contoh fungsi meliputi fungsi algebra dan trigonometri. Fungsi yang terlibat terhad kepada fungsi algebra.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Contoh : f: x→ 2x f(x) = 2x f : x → 2x boleh dibaca sebagai “ fungsi f yang memetakan x kepada 2x “ Contoh fungsi yang bukan berasaskan matematik diberikan juga. Fungsi Aras 1 2. Aras 2 2. julat. 3 15/1 – 19/1 Aras 3 2. termasuk nilai mutlak f:x→ f(x) .2 Menulis sesuatu fungsi dengan menggunakan tatanda fungsi.3 Menentukan domain. .1 Menentukan gubahan dua fungsi. objek dan imej sesuatu fungsi . Fungsi Gubahan Aras 2 3. kuadratik atau trigonometri. pasangan tertib atau graf.2. 3. Fungsi diwakilkan dalam bentuk gambarajah anak panah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful