Rancangan Mengajar Tahunan Matematik Tambahan Tingkatan 4

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 TAHUN 2012

Minggu Bidang pembelajaran Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1 3/1 – 5/1

MINGGU ORIENTASI

2 8/1 – 12/1

A1. FUNGSI 1. Hubungan Aras 1 1.1 Mewakili sesuatu hubungan

Pendedahan idea tentang set diperlukan. Contoh-contoh hubungan dalam kehidupan harian perlu dibincangkan.

Aras 2 1.2 Menentukan domain, kodomain, objek, imej dan julat bagi sesuatu hubungan.

Kes hubungan meliputi gambarajah anak panah, pasangan tertib dan graf.

Aras 3 1.3 Mengkelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai jenis : i. satu kepada satu ii. satu kepada banyak iii. banyak kepada satu iv. banyak kepada banyak

f(x) ialah fungsi linear. Contoh fungsi meliputi fungsi algebra dan trigonometri. Contoh : f: x→ 2x f(x) = 2x f : x → 2x boleh dibaca sebagai “ fungsi f yang memetakan x kepada 2x “ Contoh fungsi yang bukan berasaskan matematik diberikan juga. Fungsi yang terlibat terhad kepada fungsi algebra. 2.2 Menulis sesuatu fungsi dengan menggunakan tatanda fungsi. julat. Fungsi Aras 1 2. termasuk nilai mutlak f:x→ f(x) . pasangan tertib atau graf. 3.2. objek dan imej sesuatu fungsi . Fungsi Gubahan Aras 2 3. kuadratik atau trigonometri.1 Menentukan gubahan dua fungsi. Aras 2 2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya.3 Menentukan domain.1 Mengenalpasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas. Fungsi diwakilkan dalam bentuk gambarajah anak panah. 3 15/1 – 19/1 Aras 3 2. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful