RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 TAHUN 2012

Minggu Bidang pembelajaran Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1 3/1 – 5/1

MINGGU ORIENTASI

2 8/1 – 12/1

A1. FUNGSI 1. Hubungan Aras 1 1.1 Mewakili sesuatu hubungan

Pendedahan idea tentang set diperlukan. Contoh-contoh hubungan dalam kehidupan harian perlu dibincangkan.

Aras 2 1.2 Menentukan domain, kodomain, objek, imej dan julat bagi sesuatu hubungan.

Kes hubungan meliputi gambarajah anak panah, pasangan tertib dan graf.

Aras 3 1.3 Mengkelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai jenis : i. satu kepada satu ii. satu kepada banyak iii. banyak kepada satu iv. banyak kepada banyak

1 Mengenalpasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas.2.1 Menentukan gubahan dua fungsi. Fungsi Aras 1 2. pasangan tertib atau graf.2 Menulis sesuatu fungsi dengan menggunakan tatanda fungsi. Aras 2 2. Fungsi yang terlibat terhad kepada fungsi algebra. 3. 2. Fungsi Gubahan Aras 2 3. termasuk nilai mutlak f:x→ f(x) . f(x) ialah fungsi linear. julat. kuadratik atau trigonometri. Contoh fungsi meliputi fungsi algebra dan trigonometri. Fungsi diwakilkan dalam bentuk gambarajah anak panah. .3 Menentukan domain.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. objek dan imej sesuatu fungsi . Contoh : f: x→ 2x f(x) = 2x f : x → 2x boleh dibaca sebagai “ fungsi f yang memetakan x kepada 2x “ Contoh fungsi yang bukan berasaskan matematik diberikan juga. 3 15/1 – 19/1 Aras 3 2.