SAPIE BIN SABILAN FAKULTI PENDIDIKAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

 Masyarakat penyayang  Role model kepada masyarakat  Penghubung kepada masyarakat.GURU DAN SOSIALISASI  Penyebar ilmu kemasyarakatan  Pembentuk sahsiah dan sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.ibubapa dan kerajaan .

sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum. Jadi. Proses adalah tahap-tahap dalam suatu peristiwa untuk membentuk jalannya rangkaian kerja.INTERAKSI SEBAGAI PROSES SOSIAL Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu. . individu dengan kelompok. kelompok dan kelompok. proses sosial adalah tahap-tahap dalam suatu peristiwa untuk membentuk manusia bermasyarakat yang memperhatikan segi kehidupan bersama.

ekonomi . politik. ( Habl min al-nas )  * Dr Yusof Qaradawi :  Sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai kehidupan sebagai khalifah bersama seperti antara sosial .Pendapat Sarjana Islam Tentang Proses Sosial  * Imam al-Ghazali :  Proses sosial dapat di artikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia sebagai segi kehidupan bersama .keagamaan dan pendidikan. .

Salah satu macam interaksi sosial dalam pendidikan. .

Salah satu contoh proses sosial .

.PROSES SOSIALISASI .

peranan.Z. dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial  Dengan kata lain. (1985):  Bahawa proses sosialisasi adalah proses mempelajari norma. nilai. Robert M.Proses sosialisasi adalah suatu tahap dalam pembentukan sikap atau perilaku seorang anak sesuai dengan perilaku atau norma norma dalam kelompok atau keluarga .Pendapat Para Ahli Tentang Proses Sosialisasi  Laurence (1988):  Bahwa proses sosialisasi adalah proses pendidikan atau latihan seseorang yang belum berpengalaman dalam suatu kebudayaan belajar dan dalam berusaha menguasai kebudayaan sebagai aspek perilakunya  Lawang.

Proses sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang terjadi di lingkungan keluarga. Proses ini diharapkan banyak ditanamkan perilaku perilaku positif pada anak anak agar mereka tumbuh dengan perbuatan perbuatan yang sesuai dengan harapan masyarakat 2. .Proses sosialisasi dibahagi menjadi dua: 1. Proses sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi yang terjadi di luar lingkungan keluarga dan dapat berlangsung selama hidup seseorang.

Sekolah 4. terdapat pihak-pihak yang berfungsi sebagai pelaksana proses sosialisasi atau yang sering disebut sebagai agen sosialisasi  Ada 4 agen sosialisasi sebagaimana yang disebutkan oleh Fuller dan Jacobs yaitu: 1.Agen Sosialisasi  Dalam proses sosialisasi. Media massa . Keluarga 2. Teman bermain 3.

. nenek .Keluarga  Sejak seorang anak lahir.  Peranan yang paling penting di dalam proses sosialisasi adalah orang tua. yakni berinteraksi dengan ayah. dan lainnya (keluarga luas). Karena melalui orang tua seorang anak diberi pendidikan tentang dasar-dasar bersosialisasi pertama kali. sepupu saudara. Peranan keluarga juga sangat penting karena mendidik seorang anak menjadi individu yang siap bersosialisasi di luar keluarga. keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak memulai proses sosialisasinya . dan saudara kandungnya (keluarga inti) maupun dengan kakak. ibu.

Salah Satu Contoh Gambar Agen Sosialisasi di Lingkungan Keluarga .

yang cenderung memiliki kesamaan minat ayau kepentingan . lingkungan berinteraksi seorang anakpun semakin luas. Tidak hanya di lingkungan keluarga. sehinga kemudian teman bermain dapat berkembang menjadi suatu huibungan yang bersahabat . seorang aonak dapat berinteraksi dengan lingkungan sebayanya. teman bermain juga merupakan media sosialisasi di luar lingkungan keluarga. Pada agen sosialisasi ini.Teman Bermain  Seiring dengan bertambahnya usia.

Salah Satu Contoh Gambar Agen Sosialisasi di Lingkungan Keluarga .

rumah kedua bagi seorang anak yang juga merupakan peranan penting sebagai ssrana belajar untuk seorang anak.Sekolah  Agen sosialisasi yang dikenal seorang anak selain keluarga.  Guru juga merupakan agen sosialisasi di sekolah yang berperan penting terhadap penmbentukan kepribadian seorang anak . dan teman sebaya adalah sekolah.

majalah.Media Massa  Agen sosialisasi media massa dapat berupa media cetak yaitu (Quran. juga terdapat media elektronilk seperti: Radio. film. dan sejenisnya. television. Selain media cetak. brosur. internet. . dan sebagainya) .

Pemberian sanksi atau hukuman terhadap kesalahan. Pemberian materi sebagai hukuman atau imbalan 3. 2. Penekanan pada kepatuhan seorang anak terhadap orang tua  . Pola sosialisasi yang bersifat {represive socialization} 1. yaitu pola sosialisasi yang bersifat represif dan partisipartoris a. terdapat dua pola sosialisasi.Pola Sosialisasi Menurut para ahli sosiologi.

Pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik 3. Komunikasi berjalan dua arah 5. Kebebasan yang di berikan anak 4. Pusat atau fokus terletak pada orang tua dan keinginan orang tua  Pola sosialisasi yang bersifat partisipatoris {participatory socialization} 1. Komunikasi yang berjalan satu arah. Hukuman dan imbalan yang bersifat simbolis 2. dan berisi perintah 2. fisik. Pusat atau fokus terletak pada anak dan keperluan anak .1.

 Bagaimana peranan guru dalam agen sosialisasi di sekolah?  Terhadap  Terhadap  Terhadap  Terhadap  Terhadap  Terhadap pelajar Majikan rakan sejawatan kakitangan sokongan alam pendidikan islam masyarakat ..Soalan kuiz….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful