P. 1
Moral Folio

Moral Folio

|Views: 802|Likes:
Published by Brandon Joseph

More info:

Published by: Brandon Joseph on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

NAMA: BRANDON JOSEPH A/L JOHN PETER TINGKATAN: 1 ZETA NAMA GURU: CIKGU RIZAL BIN OTHMAN TARIKH: 10/3/2010

(A) PENGENALAN (B) ISI-ISI PENTING: - PENCEMARAN UDARA - PENCEMARAN AIR - PENCEMARAN LAUT - PENCEMARAN BUNYI - PENCMARAN TANAH - PENCEMARAN HABA - PENCEMARAN SUNGAI DAN KOLAM (C) KESIMPULAN

Pengenalan Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam. Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya

Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik.tumbuhan dan haiwan.keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam: 1.yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.Pencemaran bunyi 5.Pencemaran air 3.mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah.Pencemaran laut 4.Pencemaran udara 2.keselesaan atau kemandirian kehidupan.biologi atau arasaras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.Pencemaran tanah .kimia.

.Pencemaran haba 7Pencemaran sungai dan kolam Konsep Pencemaran sangat bergantung atau bersandar kepada sesuatu nilai atau pengukuran yang telah ditetapkan terhadap sesuatu faktor yang menimbulkan pencemaran itu sendiri.konsep pencemaran menjadi kabur. Lazimnya pengukuran bahan kimia di dalam air dan di udara ditentukan dalam unit ppm(bahagian bahan kimia per juta pelarutnya).6.Ini kesan daripada bahan kimia terhadap makhluk hidup adalah berbeza.Misalnya.Tanpa nilai ini.Bahan kimia yang berbeza memberikan paras bahaya yang berbeza pula.sesuatu sayuran itu menjadi tercemar hanya apabila didapati daripada pengukuran bahawa kandungan sesuatu bahan kimia di dalamnya telah melebihi paras bahaya.Begitu juga dengan bahan-bahan pencemar lain diukur dengan unit-unit tertentu.

1%).wap dan gas(Karbon Monoksida.kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.A)Kenalpasti apakah punca-punca sebenar menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut.pemprosesan industri(3.diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%).b inatang dan harta benda.000 tan setahun.melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933. Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia.asap. Pencemaran udara Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar.9%).Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk.kabus.pembakaran bahan api industri(9.S ulfur Oksida .Ozon.Hidrokarbon.tumbuh-tumbuhan.4%).Nitrogen Oksida. Daripada jumlah ini.bau- .9%) dan pembakaran terbuka(4.

Rajah 1.bauan) ataupun apa-apa campuran bahanbahan ini.2 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara berlaku akibat dari . Rajah 1.Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon diosida yang dikeluarkan oleh kenderaan menjejaskan kesihatan manusia dan juga menipiskan lapisan ozon.Jumlah kenderaan di seluruh negara meningkat hampir 2 kali ganda sejak 1980.1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri . Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh membawa kesan buruk yang akan mengancam kualiti alam sekitar.

Dapatlah dijelaskan punca-punca utama pencemaran udara ini adalah akibat daripada stesen jana kuasa elektrik.industri atau kilang.Perokok yang mengembuskan asap ke udara. .kerja-kerja pembinaan.pembuangan gas karbon dioksida pada kenderaan.pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga membawa kesan kepada pencemaran udara. Penderaan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.Setiap manusia menyumbang terhadap kemusnahan alam sekitar.kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap.

keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.Oleh itu.cecair dan pepejal.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas. Antara punca-punca pencemaran air ialah: .kimia dan fizik.pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi.Pencemaran air Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.

penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan. c.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku. b.minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Rajah 1.Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah.3 Gambar Photo Pembuangan sampah di sungai .Ini adalah kerana.a.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air.

Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Rajah 1.Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai.membuang sisa kilang .Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat.4 Gambar Photo menunjukkan pembuangan sampah di sungai berhampiran kawasan pembangunan industri.berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah.manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai.Pengusaha kilang umpamanya.Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain.

perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.Sekiranya fenomena ini berterusan. . Selain itu.Pembangunan adalah rekaan manusia. Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama.Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar.tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.Kepesatan pembangunan industri.

d.Bahan kimia. b.asid dan bahan organik seperti nutrien.kerangkerang dan hidupan liar yang lain. . Pencemaran laut Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah: a.3.Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut.Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.dan membawa pencemaran bersama-samanya. c.5 Gambar photo menunjukkan asid dan bahan organik mencemari sekitar pantai.Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut. Rajah 1.Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.

Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah: a.sisa toksik dan sisa-sisa kilang.Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik.4. b.kesuburan dan hakisan.kimia atau fizik.Pembuangan sampah merata-rata juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran .Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak.Pencemaran tanah Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna.

Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam.Penebangan pokok-pokok dan industri pembalakan di kawasan tersebut.manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.ini.Sikap manusia yang jarang menghargai nilainilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan .Jika hampir kesemua tempat telah dicemari. Pencemaran tanah juga memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia. c.Penggunaan racun serangga secara berlebihlebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah. Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. d.bertujuan kononnya untuk menggerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi negara.Kesan penebangan telah mengubah sama sekali rupa bumi di kawasan berkenaan.

menjejaskan kemampuan pengambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah. penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah. Rajah 1. pemendapan.Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air. kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia . Rajah 1.biodiversiti hutan dan hidupan liar.7 Gambar photo menunjukkan pembakaran terbuka bukan sahaja mencemari .6 Gambar photo menunjukkan pembuangan sampah tidak teratur mencemari tanah.

. Pembangunan yang tidak dirancang dengan berkesan seperti pembalakan yang giat dan pembukaan tanah secara berleluasa akan memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar contohnya berlakulah hakisan tanah.udara tetapi merosakkan semula jadi tanah di kawasan berkenaan. Rajah 1.kesan kepada rumah hijau dan banjir.berlaku perubahan iklim.8 Gambar photo menunjukkan hasil kayu balak yang ditebang.

Bunyi kenderaan bermotor merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.5.kebisingan selenjar.Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. . Antara punca-punca pencemaran ini ialah: a.kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan.iaitu kebisingan selang-seli.Pencemaran bunyi Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian.

Bunyibunyi ini datangnya daripada penggunaan jentera.b. . c.enjin gerudi dan pemunggahan batu ke lori merupakan punca pencemaran ini. Rajah 2.kenderaan dan sebagainya.0 Gambar photo menunjukkan kerjakerja pembinaan yang memberi impak pencemaran bunyi.Industri-industri juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran bunyi.Bunyi pemecahan batu.Bunyi juga berpunca daripada proses pembangunan. d.Kuari juga merupakan ejen pencemaran bunyi.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting. bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. kain. majalah lama.Dengan adanya teknologi moden.Sebagai contohnya. tanpa teknologi moden. adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di laut.Beberapa langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar A. sisa pepejal seperti surat khabar lama. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan . kertas.

Selain itu. Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan metana. Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh. Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya. sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. dengan adanya teknologi moden. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia.oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna. . penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilangkilang perindustrian. Dengan adanya teknologi moden jentera-jentera dan mesinmesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar.

Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah . mereka perlulah mempunyai kesedaran. Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar.B.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI KURIKULUM Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. cara yang terbaik ialah melalui pendidikan.

televisyen dan radio. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. AKTIVITI DAN CADANGAN UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran.Menengah ( KBSM ). Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. majalah. Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran patutlah mendapatkan . Kerajaan patutlah memperketatkan undang-undang yang melindungi alam sekitar.Selain itu. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. Ia adalah tanggungjawab semua pihak.

kita sepatutnya memilih racun serangga dalam tin aerosol yang tidak mengandungi CFC. pengusaha kilang juga akan mula menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai dengan alam sekitar. Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran. Tanpa permintaan terhadap barangan yang mendatangkan pencemaran. Antara aktiviti yang boleh melindungi alam sekitar ialah: a. Sebagai contoh. Sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab.Kempen-kempen c.Projek Riadah Alam Sekitar A.nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan.Pertandingan d. Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran. kita perlulah memilih barangan yang mendatangkan pencemaran yang kurang sekali.Pameran b. sudah tentu bumi akan di panjangkan usianya.PAMERAN PENCEMARAN ALAM .

Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita. . kempen kitar semula. pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan pencemaran juga boleh ditayangkan. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya. kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran. Selain itu.Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu pencemaran. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam.Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. B. polster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu alam sekitar.KEMPEN MELINDUNGI ALAM SEKITAR Menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan.Bahan-bahan menarik seperti carta. sebab-sebab pencemaran. sahabat alam dan sebagainya.

peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya. C.menapis debu yang berterbangan di udara. Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai.Dalam kempen-kempen ini. mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai. Sahabat alam telah menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. Selain itu.PERTANDINGAN . Tumbuhan hijau juga adalah penting untuk mengurangkan kandungan oksigen yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau. kempen kitar semula dapat menggalakkan pengguna untuk mengitar semula bahan yang boleh dikitar semula. Secara tidak langsung juga. ia juga dapat . Penanaman pokok bunga akan mencantikkan pemandangan sesuatu kawasan. peserta akan belajar untuk berjimat-cermat. Selain itu. Selain membersih.

Selain pertandingan yang telah disebutkan. Oleh itu. Pertandingan melukis poster yang berkaitan pencemaran juga adalah baik.Dengan mengadakan kuiz. Dalam proses ini.PENDEDAHAN MEDIA MASSA Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna.Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar. mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. masyarakat umum akan berhatihati dalam menanggani masalah pencemaran. Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada orang ramai. dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran. peserta akan cuba memahami apakah itu pencemaran. pertandingan menulis karangan dan sajak juga dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai. Setakat ini. media massa yang paling banyak . Ini sudah tentu akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. D.

Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan TV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamanya. .membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar.

ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar.Kegiatankegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air.kegiatan perladangan dan sebagainya.Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam.kegiatan pembangunan dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air. .Kesimpulan Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang.Selain itu.Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu.

punca utama kemusnahan alam sekitar adalah rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat.Maka. . Sayang pada alam sekitar.manusialah yang perlu rasional menangani keadaan ini. patuh kepada undang-undang.Sebenarnya.bertanggung jawab.boleh membuat pertimbangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->