SUMBANGAN TOKOH PENDIDIKAN

1. Plato 2. John Dewey 3. Maria Montessori

Free Powerpoint Templates

Page 1

BIL

NAMA AHLI KUMPULAN

NO MATRIK

PROGRAM

1.
2. 3. 4. 5.

NORFADILAH MOHD ZIN
JAMILAH YUSOF ROZANA SULAIMAN NORFAIZAH ISMAIL KARTINA MUHAMAD

212195
212187 212215 212218 212206

B.ED (IT)(HONS)
B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (BA)(HONS)

Free Powerpoint Templates

Page 2

PENGENALAN
 Pendidikan sememangnya mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan.  Pendidikan boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang berkualiti kerana faktor ekonomi dan sosial bergantung kepada pendidikan yang diterima.

Free Powerpoint Templates

Page 3

 Pendidikan berkualiti sangat efektif bagi
menentang kemiskinan, membina demokrasi, dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

 Oleh yang demikian, sumbangan dan idea-idea dari tokoh pendidikan seperti Plato,John Dewey dan Maria Mentossori sangat penting untuk dijadikan

sebagai panduan dalam pendidikan.

Free Powerpoint Templates

Page 4

T O K O H P L A T Free Powerpoint Templates O Page 5 .

 Menubuhkan sekolah sendiri di Athens sebagai akademi dan digelar universiti pertama di Eropah.LATARBELAKANG PLATO  Dilahirkan di Athens pada tahun 427 SM dan meninggal dunia pada tahun 347 SM (80 tahun).  Berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athens.  Murid Socrates dan guru kepada Aristotle. Free Powerpoint Templates Page 6 .

 Ditulis dalam bentuk dialog sekitar 390 SM. Republik  Sebuah karya teori falsafah dan politik yang terpengaruh. ‘Law’. dan ‘Crito’. Free Powerpoint Templates Page 7 .SUMBANGAN PLATO  Menekankan aspek pendidikan dalam karyanya seperti ‘Republic’.

serta etika perubatan serta ekonomi. NEGARA yang IDEAL ialah negara yang diperintah oleh ahli falsafah. epistemologi.  Menurut Plato dalam karya beliau. feminisme. falsafah politik. Mahakarya ini adalah berkenaan dengan "falsafah benda-benda kemanusiaan" ("philosophia peri ta anthropina") dan merangkumi bidangbidang ontologi. Free Powerpoint Templates Page 8 . dan secara amnya. etika. Republik.

Negara Ideal Free Powerpoint Templates Page 9 .

PERINGKAT MENENGAH • Kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan logik. Geometri. Free Powerpoint Templates Page 10 . menengah dan tinggi) : 1. muzik dan latihan jasmani. Astronomi.Organisasi Sistem pendidikan Terbahagi kepada 3 peringkat (rendah. • PERINGKAT RENDAH Beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan. Muzik dan Kesusasteraan. 2. • Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik.

• • Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan. mengguna dan menganalisis kebenaran idea-idea yang diperolehinya. Pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul (reasoning). Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepada masyarakat.3. • • PERINGKAT TINGGI Lanjutan peringkat menengah. Free Powerpoint Templates Page 11 .

SARANANNYA INI TIDAK DIENDAHKAN. Free Powerpoint Templates Page 12 .Sistem Perguruan  Plato menyarankan agar diwujudkan jawatan guru (pada masa itu tiada jawatan guru khas yang ada hanya ahli falsafah) dan diberi gaji oleh pemerintah.

Beliau menekankan tentang penubuhan satu sistem kerajaan yang akan membuka jalan ke arah kehidupan yang baik dari segi akhlak dan susila.PENDAPAT PLATO Kota yang mengamalkan keadilan dapat dicapai hanya dengan pendidikan dan pengetahuan yang sewajarnya. Free Powerpoint Templates Page 13 .

“Semua proses pelajaran hendaklah diberikan kepada kanak-kanak tidak secara paksaan tetapi perlu bebas belajar mengikut cara mereka sendiri. Plato ada memberikan sumbangannya dalam mendefinisikan Falsafah Pendidikan. secara beramai-ramai dan secara bekerjasama” Free Powerpoint Templates Page 14 . Menurut beliau.PENGARUH PEMIKIRAN PLATO 1.

2. 3. Di mana. Idealism meupakan falsafah tertua dalam masyarakat kebudayaan barat. Plato juga merupakan pengasas kepada mazhab Idealism. Banyak karya-karya Plato dijadikan sebagai rujukan sehingga ke hari ini. Sebagai contoh karya beliau ialah Republik. Free Powerpoint Templates Page 15 .

J O H T N O K D O E H W E Free Y Powerpoint Templates Page 16 .

teks oleh TH Huxley.  John Dewey telah didedahkan kepada teori evolusi melalui pengajaran GH Perkins dan Pembelajaran dalam Fisiologi Asas .LATARBELAKANG JOHN DEWEY  Dilahirkan di Burlington Amerika (20 Oktober 1859) dan meninggal dunia di New York (1 jun 1952). Free Powerpoint Templates Page 17 .  Mendapat pendidikan di sekolah awam kemudian di Universiti Vermont di Burlington. iaitu evolusionis Bahasa Inggeris yang terkenal semasa di universiti.

John Dewey menerima jawatan untuk mengajar di Universiti Michigan selama sepuluh tahun Free Powerpoint Templates Page 18 . John Dewey telah mengajar di sekolah tinggi selama dua tahun.  John Dewey mengembara ke Baltimore untuk mendaftar sebagai salah seorang pelajar siswazah di Johns Hopkins University. Tamat pengajian pada 1879.  Selepas mendapat ijazah kedoktoran pada tahun 1884.

SUMBANGAN DEWEY  Antara karya Dewey termasuklah: i. Outlines of a Critica Theory of Etics iii. The Study Of Etics: A Syllabus (1894) iv. Psychology (1891) ii. My Pedagogic Creed (1897) v. The School and Society (1903) Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality (1903) Free Powerpoint Templates Page 19 . vi.

Human Nature and Conduct(1922) xv. Ethics (1908) viii. The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought (1910) x. Experience and Nature (1925) Free for Certainty (1929) xvi. How We Think (1910) ix. School of Tomorrow(1915) Democraty and Education (1916) xii.vii. The QuestPowerpoint Templates Page 20 . Essays in Experimental Logic(1916) xiii. xi. Recunstruction in Philosophy (1920) xiv.

Free Powerpoint Templates Page 21 . etika. demokrasi. Dapat disimpulkan daripada tulisan-tulisan Dewey bahawa beliau menaruh minat besar pada bidang logika. dan seni. agama.  Di bidang pragmatisme Dewey menekankan realiti sosial daripada kehidupan individual. metafizik dan teori pengatahuan. Hal ini dapat dilihat dalam karya beliau yang bertemakan: pendidikan.

Free Powerpoint Templates Page 22 . pemikiran kita bermula daripengalaman-pengalaman dan menuju pengalaman-pengalaman. PENGALAMAN DAN PENGARUHNYA PADA CORAK BERFIKIR MANUSIA • Konsep kunci dalam falsafah Dewey adalah PENGALAMAN • Pengalaman sebagai suatu yang bersifat peribadi dan dinamik. Menurutnya.PENDAPAT JOHN DEWEY 1.

sehingga segala perbuatannya sama ada baik atau buruk. • Manusia adalah makhluk sosial. akan diberi penilaian oleh masyarakat. • MANUSIA DAN LINGKUNGAN SOSIAL Pandangan Dewey tentang manusia bertitik tolak dari konsepnya tentang situasi kehidupan manusia itu sendiri. Free Powerpoint Templates Page 23 .2. • Menurut beliau. perkembangan sesuatu individu turut dipengaruhi oleh masyrakat yang ada di sekitarnya.

• Ketika ia pertama kali memulai eksperimennya di Universitas Chicago. ia telah mulai mengkritik tentang sisitem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi. • DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN Dewey juga menjadi sangat terkenal kerana pandangan-pandanganya tentang falsafah pendidikan. Free Powerpoint Templates Page 24 . • Pandangan yang dikemukakan banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika.3.

beliau menjelaskan bahawa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya.PENGARUH PEMIKIRAN DEWEY  Dewey melahirkan konsep baru tentang pendidikan sosial.kanak (child- centredness). Memberikan konsep baru kepada kanak . Republic.  Projek dan penyelesaian masalah yang berkembang dari konsep John Dewey mengenai pengalaman telah diterima sebagai sebahagian Powerpoint Templates dalam teknik pembelajaran di kelas. Free Page 25 .

M O N M T A E R S I S A O R I Free Powerpoint Templates Page 26 .

pakar perubatan. penyokong gerakan kewanitaan (feminist). ahli falsafah. dan merupakan pendidik kanak-kanak awal yang telah dicalonkan untuk menerima Hadian Nobel Keamanan. dan seorang humanis. Itali Anak kepada pasangan Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani.  Berbangsa Itali. Meninggal dunia pada 6 Mei 1952 di Noordwijk aan Zee . Free Powerpoint Templates Page 27 .LATARBELAKANG MARIA MONTESSORI  Dilahirkan pada 31 Ogos 1870 di Chiaravalle (Ancona). saintis.

 Ahli kepada Klinik Psikiatrik Universiti dan tertarik untuk mengajar orang-orang "terencat akal" dan "tidak mampu belajar (uneducable)" di Rom.  Membuka sekolah pertama. Sebelum akhir tahun 1907 Montessori telah mengasaskan 'Casa dei Bambini' atau Rumah Kanak-kanak yang pertama. Siswazah wanita pertama yang yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan di Universiti Rom. Free Powerpoint Templates Page 28 . di dalam projek perumahan di Rom. pada 6 Januari 1907. di Rom.

yang mana menjadi ibu pejabat kepada AMI.  Kerja-kerja awal tertumpu kepada hak-hak wanita dan reformasi sosial dan berkembang merangkumi pembaharuan pendekatan menyeluruh keatas pendidikan. Free Powerpoint Templates Page 29 . Menghabiskan hidup beliau di Belanda. atau Association Montessori Internationale.

" motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif.  Persekitaran yang tersedia iaitu persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap.SUMBANGAN MONTESSORI  Pengasas kepada Kaedah Pedagogi Baru. Kepentingan terhadap "penyerapan minda. Free Powerpoint Templates Page 30 .

Tempoh sensitif ialah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran.   Didikan diri Bahan pembelajaran. Free Powerpoint Templates Page 31 .

ALAT BANTU MENGAJAR Gambar menunjukkan kanak-kanak sedang menyusun bongkah –bongkah mengikut saiz bentuk dan warna Free Powerpoint Templates Page 32 .

Free Powerpoint Templates Page 33 .Gambar menunjukkan hasil kreativiti anyaman yang dilakukan oleh kanak-kanak.

Free Powerpoint Templates Page 34 .Gambar menunjukkan permainan alat timbang yang dihasilkan mengikutsusunan bentuk dan warna oleh kanak-kanak.

Gambar menunjukkan kreativiti penghasilan manik-manik yang dilakukan oleh kanak-kanak. Free Powerpoint Templates Page 35 .

Gambar menunjukkan permainan papan nombor mudah alih yang dipelajari serta digunakan oleh kanakkanak di tadika Montessori. Free Powerpoint Templates Page 36 .

SUASANA PEMBELAJARAN KANAK-KANAK MENGGUNAKAN BAHAN PENGAJARAN MONTESSORI Kanak-kanak berkerjasama melakukan aktiviti dengan menggunakan bahan pengajaran Montessori iaitu bongkah Free Powerpoint Templates silinder (Cylinder Block ). Page 37 .

Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti menggilap pasu bunga Free Powerpoint Templates Page 38 .

Pengaruh ke atas sistem pendidikan iaitu mewujudnya prasekolah • Tempat yang disediakan untuk kanak-kanak berusia sekitar usia 4-6 tahun yang mengandungi kurikulum dan kokurikulum yang seimbang untuk menggalakkan perkembangan kanak-kanak dari segi i. Mental Fizikal Emosi dan membentuk sahsiah diri mereka. ii. Free Powerpoint Templates Page 39 .PENGARUH PEMIKIRAN MONTESSORI 1. iii.

Oleh itu. malahan kanak-kanak juga akan turut diterapkan dengan kepentingan memiliki fizikal yang sihat agar dapat mendorong perkembangan mental dan emosi yang sihat. Dengan ini. guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanakkanak belajar secara bebas.2. kanak- kanak bukan hanya diterapkan dengan kepentingan kurikulum yang dijalankan di tadika. Free Powerpoint Templates Page 40 . Mengikut Montessori. wujudnya taman permainan di tadika untuk tujuan kokurikulum yang dijalankan.

Free Powerpoint Templates Page 41 . wujudnya PIBG di sekolah-sekolah iaitu Persatuan Ibubapa dan Guru yang membolehkan guru-guru dan ibubapa berbincang serta saling mengemukakan cadangan agar pendidikan di sekolah menjadi lebih efektif.3. Disebabkan Montessori menekankan penglibatan ibubapa dalam pembelajaran anak-anak di sekolah.

Kaedah pengajaran yang menggunakan bahan pengajaran yang berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada kanak-kanak juga diterapkan dalam kaedah pengajaran Montessori seperti pensyarah menggunakan nota dalam bentuk ”power point” dan semua pelajar dapat melihatnya menggunakan ”projector” yang terletak dihadapan dewan kuliah. Free Powerpoint Templates Page 42 .4.

kita sering terdedah kepada falsafah kita sendiri. Malah. secara tidak sedar juga. kita kadang-kadang menganuti salah satu dari beberap aliran pemikiran/falsafah yang telah wujud dalam dunia pada hari ini. Free Powerpoint Templates Page 43 .KESIMPULAN  Sama ada secara sedar atau tidak.