SUMBANGAN TOKOH PENDIDIKAN

1. Plato 2. John Dewey 3. Maria Montessori

Free Powerpoint Templates

Page 1

BIL

NAMA AHLI KUMPULAN

NO MATRIK

PROGRAM

1.
2. 3. 4. 5.

NORFADILAH MOHD ZIN
JAMILAH YUSOF ROZANA SULAIMAN NORFAIZAH ISMAIL KARTINA MUHAMAD

212195
212187 212215 212218 212206

B.ED (IT)(HONS)
B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (BA)(HONS)

Free Powerpoint Templates

Page 2

PENGENALAN
 Pendidikan sememangnya mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan.  Pendidikan boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang berkualiti kerana faktor ekonomi dan sosial bergantung kepada pendidikan yang diterima.

Free Powerpoint Templates

Page 3

 Pendidikan berkualiti sangat efektif bagi
menentang kemiskinan, membina demokrasi, dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

 Oleh yang demikian, sumbangan dan idea-idea dari tokoh pendidikan seperti Plato,John Dewey dan Maria Mentossori sangat penting untuk dijadikan

sebagai panduan dalam pendidikan.

Free Powerpoint Templates

Page 4

T O K O H P L A T Free Powerpoint Templates O Page 5 .

 Berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athens.  Murid Socrates dan guru kepada Aristotle. Free Powerpoint Templates Page 6 .  Menubuhkan sekolah sendiri di Athens sebagai akademi dan digelar universiti pertama di Eropah.LATARBELAKANG PLATO  Dilahirkan di Athens pada tahun 427 SM dan meninggal dunia pada tahun 347 SM (80 tahun).

Republik  Sebuah karya teori falsafah dan politik yang terpengaruh.SUMBANGAN PLATO  Menekankan aspek pendidikan dalam karyanya seperti ‘Republic’. dan ‘Crito’. ‘Law’. Free Powerpoint Templates Page 7 .  Ditulis dalam bentuk dialog sekitar 390 SM.

epistemologi. Republik.  Menurut Plato dalam karya beliau. Mahakarya ini adalah berkenaan dengan "falsafah benda-benda kemanusiaan" ("philosophia peri ta anthropina") dan merangkumi bidangbidang ontologi. NEGARA yang IDEAL ialah negara yang diperintah oleh ahli falsafah. serta etika perubatan serta ekonomi. etika. Free Powerpoint Templates Page 8 . dan secara amnya. feminisme. falsafah politik.

Negara Ideal Free Powerpoint Templates Page 9 .

Free Powerpoint Templates Page 10 . Astronomi. 2. Muzik dan Kesusasteraan. • PERINGKAT RENDAH Beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan.Organisasi Sistem pendidikan Terbahagi kepada 3 peringkat (rendah. PERINGKAT MENENGAH • Kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan logik. Geometri. muzik dan latihan jasmani. menengah dan tinggi) : 1. • Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik.

Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepada masyarakat. mengguna dan menganalisis kebenaran idea-idea yang diperolehinya. • • Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan. Free Powerpoint Templates Page 11 . Pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul (reasoning). • • PERINGKAT TINGGI Lanjutan peringkat menengah.3.

Sistem Perguruan  Plato menyarankan agar diwujudkan jawatan guru (pada masa itu tiada jawatan guru khas yang ada hanya ahli falsafah) dan diberi gaji oleh pemerintah. Free Powerpoint Templates Page 12 . SARANANNYA INI TIDAK DIENDAHKAN.

Beliau menekankan tentang penubuhan satu sistem kerajaan yang akan membuka jalan ke arah kehidupan yang baik dari segi akhlak dan susila. Free Powerpoint Templates Page 13 .PENDAPAT PLATO Kota yang mengamalkan keadilan dapat dicapai hanya dengan pendidikan dan pengetahuan yang sewajarnya.

PENGARUH PEMIKIRAN PLATO 1. “Semua proses pelajaran hendaklah diberikan kepada kanak-kanak tidak secara paksaan tetapi perlu bebas belajar mengikut cara mereka sendiri. Menurut beliau. Plato ada memberikan sumbangannya dalam mendefinisikan Falsafah Pendidikan. secara beramai-ramai dan secara bekerjasama” Free Powerpoint Templates Page 14 .

Di mana. 3. Plato juga merupakan pengasas kepada mazhab Idealism.2. Free Powerpoint Templates Page 15 . Sebagai contoh karya beliau ialah Republik. Banyak karya-karya Plato dijadikan sebagai rujukan sehingga ke hari ini. Idealism meupakan falsafah tertua dalam masyarakat kebudayaan barat.

J O H T N O K D O E H W E Free Y Powerpoint Templates Page 16 .

iaitu evolusionis Bahasa Inggeris yang terkenal semasa di universiti.teks oleh TH Huxley.  Mendapat pendidikan di sekolah awam kemudian di Universiti Vermont di Burlington.LATARBELAKANG JOHN DEWEY  Dilahirkan di Burlington Amerika (20 Oktober 1859) dan meninggal dunia di New York (1 jun 1952). Free Powerpoint Templates Page 17 .  John Dewey telah didedahkan kepada teori evolusi melalui pengajaran GH Perkins dan Pembelajaran dalam Fisiologi Asas .

John Dewey telah mengajar di sekolah tinggi selama dua tahun. Tamat pengajian pada 1879.  Selepas mendapat ijazah kedoktoran pada tahun 1884.  John Dewey mengembara ke Baltimore untuk mendaftar sebagai salah seorang pelajar siswazah di Johns Hopkins University. John Dewey menerima jawatan untuk mengajar di Universiti Michigan selama sepuluh tahun Free Powerpoint Templates Page 18 .

SUMBANGAN DEWEY  Antara karya Dewey termasuklah: i. The School and Society (1903) Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality (1903) Free Powerpoint Templates Page 19 . Outlines of a Critica Theory of Etics iii. The Study Of Etics: A Syllabus (1894) iv. My Pedagogic Creed (1897) v. Psychology (1891) ii. vi.

Human Nature and Conduct(1922) xv. Experience and Nature (1925) Free for Certainty (1929) xvi. School of Tomorrow(1915) Democraty and Education (1916) xii.vii. How We Think (1910) ix. Ethics (1908) viii. xi. Essays in Experimental Logic(1916) xiii. The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought (1910) x. Recunstruction in Philosophy (1920) xiv. The QuestPowerpoint Templates Page 20 .

metafizik dan teori pengatahuan. etika. Hal ini dapat dilihat dalam karya beliau yang bertemakan: pendidikan.  Di bidang pragmatisme Dewey menekankan realiti sosial daripada kehidupan individual. demokrasi. agama. Free Powerpoint Templates Page 21 . Dapat disimpulkan daripada tulisan-tulisan Dewey bahawa beliau menaruh minat besar pada bidang logika. dan seni.

PENGALAMAN DAN PENGARUHNYA PADA CORAK BERFIKIR MANUSIA • Konsep kunci dalam falsafah Dewey adalah PENGALAMAN • Pengalaman sebagai suatu yang bersifat peribadi dan dinamik. Free Powerpoint Templates Page 22 . pemikiran kita bermula daripengalaman-pengalaman dan menuju pengalaman-pengalaman. Menurutnya.PENDAPAT JOHN DEWEY 1.

sehingga segala perbuatannya sama ada baik atau buruk. • Menurut beliau. • MANUSIA DAN LINGKUNGAN SOSIAL Pandangan Dewey tentang manusia bertitik tolak dari konsepnya tentang situasi kehidupan manusia itu sendiri. • Manusia adalah makhluk sosial. perkembangan sesuatu individu turut dipengaruhi oleh masyrakat yang ada di sekitarnya. akan diberi penilaian oleh masyarakat.2. Free Powerpoint Templates Page 23 .

3. • Ketika ia pertama kali memulai eksperimennya di Universitas Chicago. Free Powerpoint Templates Page 24 . • DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN Dewey juga menjadi sangat terkenal kerana pandangan-pandanganya tentang falsafah pendidikan. ia telah mulai mengkritik tentang sisitem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi. • Pandangan yang dikemukakan banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika.

kanak (child- centredness). Republic.PENGARUH PEMIKIRAN DEWEY  Dewey melahirkan konsep baru tentang pendidikan sosial. beliau menjelaskan bahawa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya. Memberikan konsep baru kepada kanak .  Projek dan penyelesaian masalah yang berkembang dari konsep John Dewey mengenai pengalaman telah diterima sebagai sebahagian Powerpoint Templates dalam teknik pembelajaran di kelas. Free Page 25 .

M O N M T A E R S I S A O R I Free Powerpoint Templates Page 26 .

dan merupakan pendidik kanak-kanak awal yang telah dicalonkan untuk menerima Hadian Nobel Keamanan. penyokong gerakan kewanitaan (feminist). Free Powerpoint Templates Page 27 . dan seorang humanis. Meninggal dunia pada 6 Mei 1952 di Noordwijk aan Zee . saintis. Itali Anak kepada pasangan Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani.LATARBELAKANG MARIA MONTESSORI  Dilahirkan pada 31 Ogos 1870 di Chiaravalle (Ancona).  Berbangsa Itali. pakar perubatan. ahli falsafah.

di Rom. Siswazah wanita pertama yang yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan di Universiti Rom.  Membuka sekolah pertama. di dalam projek perumahan di Rom. Sebelum akhir tahun 1907 Montessori telah mengasaskan 'Casa dei Bambini' atau Rumah Kanak-kanak yang pertama.  Ahli kepada Klinik Psikiatrik Universiti dan tertarik untuk mengajar orang-orang "terencat akal" dan "tidak mampu belajar (uneducable)" di Rom. pada 6 Januari 1907. Free Powerpoint Templates Page 28 .

Free Powerpoint Templates Page 29 . yang mana menjadi ibu pejabat kepada AMI. atau Association Montessori Internationale.  Kerja-kerja awal tertumpu kepada hak-hak wanita dan reformasi sosial dan berkembang merangkumi pembaharuan pendekatan menyeluruh keatas pendidikan. Menghabiskan hidup beliau di Belanda.

Kepentingan terhadap "penyerapan minda.SUMBANGAN MONTESSORI  Pengasas kepada Kaedah Pedagogi Baru." motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif.  Persekitaran yang tersedia iaitu persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap. Free Powerpoint Templates Page 30 .

Free Powerpoint Templates Page 31 . Tempoh sensitif ialah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran.   Didikan diri Bahan pembelajaran.

ALAT BANTU MENGAJAR Gambar menunjukkan kanak-kanak sedang menyusun bongkah –bongkah mengikut saiz bentuk dan warna Free Powerpoint Templates Page 32 .

Gambar menunjukkan hasil kreativiti anyaman yang dilakukan oleh kanak-kanak. Free Powerpoint Templates Page 33 .

Gambar menunjukkan permainan alat timbang yang dihasilkan mengikutsusunan bentuk dan warna oleh kanak-kanak. Free Powerpoint Templates Page 34 .

Gambar menunjukkan kreativiti penghasilan manik-manik yang dilakukan oleh kanak-kanak. Free Powerpoint Templates Page 35 .

Gambar menunjukkan permainan papan nombor mudah alih yang dipelajari serta digunakan oleh kanakkanak di tadika Montessori. Free Powerpoint Templates Page 36 .

SUASANA PEMBELAJARAN KANAK-KANAK MENGGUNAKAN BAHAN PENGAJARAN MONTESSORI Kanak-kanak berkerjasama melakukan aktiviti dengan menggunakan bahan pengajaran Montessori iaitu bongkah Free Powerpoint Templates silinder (Cylinder Block ). Page 37 .

Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti menggilap pasu bunga Free Powerpoint Templates Page 38 .

iii. ii. Mental Fizikal Emosi dan membentuk sahsiah diri mereka. Free Powerpoint Templates Page 39 . Pengaruh ke atas sistem pendidikan iaitu mewujudnya prasekolah • Tempat yang disediakan untuk kanak-kanak berusia sekitar usia 4-6 tahun yang mengandungi kurikulum dan kokurikulum yang seimbang untuk menggalakkan perkembangan kanak-kanak dari segi i.PENGARUH PEMIKIRAN MONTESSORI 1.

Free Powerpoint Templates Page 40 . kanak- kanak bukan hanya diterapkan dengan kepentingan kurikulum yang dijalankan di tadika. guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanakkanak belajar secara bebas. Mengikut Montessori. wujudnya taman permainan di tadika untuk tujuan kokurikulum yang dijalankan. Dengan ini. Oleh itu.2. malahan kanak-kanak juga akan turut diterapkan dengan kepentingan memiliki fizikal yang sihat agar dapat mendorong perkembangan mental dan emosi yang sihat.

Disebabkan Montessori menekankan penglibatan ibubapa dalam pembelajaran anak-anak di sekolah.3. Free Powerpoint Templates Page 41 . wujudnya PIBG di sekolah-sekolah iaitu Persatuan Ibubapa dan Guru yang membolehkan guru-guru dan ibubapa berbincang serta saling mengemukakan cadangan agar pendidikan di sekolah menjadi lebih efektif.

Kaedah pengajaran yang menggunakan bahan pengajaran yang berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada kanak-kanak juga diterapkan dalam kaedah pengajaran Montessori seperti pensyarah menggunakan nota dalam bentuk ”power point” dan semua pelajar dapat melihatnya menggunakan ”projector” yang terletak dihadapan dewan kuliah. Free Powerpoint Templates Page 42 .4.

secara tidak sedar juga. kita kadang-kadang menganuti salah satu dari beberap aliran pemikiran/falsafah yang telah wujud dalam dunia pada hari ini. Malah. Free Powerpoint Templates Page 43 . kita sering terdedah kepada falsafah kita sendiri.KESIMPULAN  Sama ada secara sedar atau tidak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful