SUMBANGAN TOKOH PENDIDIKAN

1. Plato 2. John Dewey 3. Maria Montessori

Free Powerpoint Templates

Page 1

BIL

NAMA AHLI KUMPULAN

NO MATRIK

PROGRAM

1.
2. 3. 4. 5.

NORFADILAH MOHD ZIN
JAMILAH YUSOF ROZANA SULAIMAN NORFAIZAH ISMAIL KARTINA MUHAMAD

212195
212187 212215 212218 212206

B.ED (IT)(HONS)
B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (BA)(HONS)

Free Powerpoint Templates

Page 2

PENGENALAN
 Pendidikan sememangnya mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan.  Pendidikan boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang berkualiti kerana faktor ekonomi dan sosial bergantung kepada pendidikan yang diterima.

Free Powerpoint Templates

Page 3

 Pendidikan berkualiti sangat efektif bagi
menentang kemiskinan, membina demokrasi, dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

 Oleh yang demikian, sumbangan dan idea-idea dari tokoh pendidikan seperti Plato,John Dewey dan Maria Mentossori sangat penting untuk dijadikan

sebagai panduan dalam pendidikan.

Free Powerpoint Templates

Page 4

T O K O H P L A T Free Powerpoint Templates O Page 5 .

LATARBELAKANG PLATO  Dilahirkan di Athens pada tahun 427 SM dan meninggal dunia pada tahun 347 SM (80 tahun).  Murid Socrates dan guru kepada Aristotle. Free Powerpoint Templates Page 6 .  Berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athens.  Menubuhkan sekolah sendiri di Athens sebagai akademi dan digelar universiti pertama di Eropah.

SUMBANGAN PLATO  Menekankan aspek pendidikan dalam karyanya seperti ‘Republic’. Free Powerpoint Templates Page 7 .  Ditulis dalam bentuk dialog sekitar 390 SM. ‘Law’. dan ‘Crito’. Republik  Sebuah karya teori falsafah dan politik yang terpengaruh.

Free Powerpoint Templates Page 8 . NEGARA yang IDEAL ialah negara yang diperintah oleh ahli falsafah. epistemologi.  Menurut Plato dalam karya beliau. Mahakarya ini adalah berkenaan dengan "falsafah benda-benda kemanusiaan" ("philosophia peri ta anthropina") dan merangkumi bidangbidang ontologi. falsafah politik. etika. dan secara amnya. Republik. serta etika perubatan serta ekonomi. feminisme.

Negara Ideal Free Powerpoint Templates Page 9 .

muzik dan latihan jasmani. Astronomi. Geometri. menengah dan tinggi) : 1. Muzik dan Kesusasteraan. PERINGKAT MENENGAH • Kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan logik. • Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik. Free Powerpoint Templates Page 10 . • PERINGKAT RENDAH Beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan. 2.Organisasi Sistem pendidikan Terbahagi kepada 3 peringkat (rendah.

• • PERINGKAT TINGGI Lanjutan peringkat menengah. Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepada masyarakat. • • Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan.3. Free Powerpoint Templates Page 11 . mengguna dan menganalisis kebenaran idea-idea yang diperolehinya. Pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul (reasoning).

Free Powerpoint Templates Page 12 . SARANANNYA INI TIDAK DIENDAHKAN.Sistem Perguruan  Plato menyarankan agar diwujudkan jawatan guru (pada masa itu tiada jawatan guru khas yang ada hanya ahli falsafah) dan diberi gaji oleh pemerintah.

Beliau menekankan tentang penubuhan satu sistem kerajaan yang akan membuka jalan ke arah kehidupan yang baik dari segi akhlak dan susila.PENDAPAT PLATO Kota yang mengamalkan keadilan dapat dicapai hanya dengan pendidikan dan pengetahuan yang sewajarnya. Free Powerpoint Templates Page 13 .

Plato ada memberikan sumbangannya dalam mendefinisikan Falsafah Pendidikan. Menurut beliau.PENGARUH PEMIKIRAN PLATO 1. “Semua proses pelajaran hendaklah diberikan kepada kanak-kanak tidak secara paksaan tetapi perlu bebas belajar mengikut cara mereka sendiri. secara beramai-ramai dan secara bekerjasama” Free Powerpoint Templates Page 14 .

2. Sebagai contoh karya beliau ialah Republik. Plato juga merupakan pengasas kepada mazhab Idealism. 3. Banyak karya-karya Plato dijadikan sebagai rujukan sehingga ke hari ini. Di mana. Idealism meupakan falsafah tertua dalam masyarakat kebudayaan barat. Free Powerpoint Templates Page 15 .

J O H T N O K D O E H W E Free Y Powerpoint Templates Page 16 .

iaitu evolusionis Bahasa Inggeris yang terkenal semasa di universiti. Free Powerpoint Templates Page 17 .  John Dewey telah didedahkan kepada teori evolusi melalui pengajaran GH Perkins dan Pembelajaran dalam Fisiologi Asas .  Mendapat pendidikan di sekolah awam kemudian di Universiti Vermont di Burlington.LATARBELAKANG JOHN DEWEY  Dilahirkan di Burlington Amerika (20 Oktober 1859) dan meninggal dunia di New York (1 jun 1952).teks oleh TH Huxley.

 Selepas mendapat ijazah kedoktoran pada tahun 1884.  John Dewey mengembara ke Baltimore untuk mendaftar sebagai salah seorang pelajar siswazah di Johns Hopkins University. John Dewey telah mengajar di sekolah tinggi selama dua tahun. John Dewey menerima jawatan untuk mengajar di Universiti Michigan selama sepuluh tahun Free Powerpoint Templates Page 18 . Tamat pengajian pada 1879.

SUMBANGAN DEWEY  Antara karya Dewey termasuklah: i. The School and Society (1903) Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality (1903) Free Powerpoint Templates Page 19 . Outlines of a Critica Theory of Etics iii. vi. The Study Of Etics: A Syllabus (1894) iv. Psychology (1891) ii. My Pedagogic Creed (1897) v.

The QuestPowerpoint Templates Page 20 . xi. Ethics (1908) viii. How We Think (1910) ix. Recunstruction in Philosophy (1920) xiv. Human Nature and Conduct(1922) xv. Essays in Experimental Logic(1916) xiii. The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought (1910) x. Experience and Nature (1925) Free for Certainty (1929) xvi.vii. School of Tomorrow(1915) Democraty and Education (1916) xii.

metafizik dan teori pengatahuan. Dapat disimpulkan daripada tulisan-tulisan Dewey bahawa beliau menaruh minat besar pada bidang logika. Hal ini dapat dilihat dalam karya beliau yang bertemakan: pendidikan.  Di bidang pragmatisme Dewey menekankan realiti sosial daripada kehidupan individual. demokrasi. dan seni. Free Powerpoint Templates Page 21 . agama. etika.

pemikiran kita bermula daripengalaman-pengalaman dan menuju pengalaman-pengalaman. Free Powerpoint Templates Page 22 . Menurutnya.PENDAPAT JOHN DEWEY 1. PENGALAMAN DAN PENGARUHNYA PADA CORAK BERFIKIR MANUSIA • Konsep kunci dalam falsafah Dewey adalah PENGALAMAN • Pengalaman sebagai suatu yang bersifat peribadi dan dinamik.

akan diberi penilaian oleh masyarakat. sehingga segala perbuatannya sama ada baik atau buruk. • MANUSIA DAN LINGKUNGAN SOSIAL Pandangan Dewey tentang manusia bertitik tolak dari konsepnya tentang situasi kehidupan manusia itu sendiri. perkembangan sesuatu individu turut dipengaruhi oleh masyrakat yang ada di sekitarnya. Free Powerpoint Templates Page 23 . • Menurut beliau.2. • Manusia adalah makhluk sosial.

• Pandangan yang dikemukakan banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika. ia telah mulai mengkritik tentang sisitem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi. Free Powerpoint Templates Page 24 . • Ketika ia pertama kali memulai eksperimennya di Universitas Chicago.3. • DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN Dewey juga menjadi sangat terkenal kerana pandangan-pandanganya tentang falsafah pendidikan.

 Projek dan penyelesaian masalah yang berkembang dari konsep John Dewey mengenai pengalaman telah diterima sebagai sebahagian Powerpoint Templates dalam teknik pembelajaran di kelas. beliau menjelaskan bahawa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya. Republic. Free Page 25 . Memberikan konsep baru kepada kanak .PENGARUH PEMIKIRAN DEWEY  Dewey melahirkan konsep baru tentang pendidikan sosial.kanak (child- centredness).

M O N M T A E R S I S A O R I Free Powerpoint Templates Page 26 .

LATARBELAKANG MARIA MONTESSORI  Dilahirkan pada 31 Ogos 1870 di Chiaravalle (Ancona). saintis. Free Powerpoint Templates Page 27 . dan merupakan pendidik kanak-kanak awal yang telah dicalonkan untuk menerima Hadian Nobel Keamanan. ahli falsafah. Itali Anak kepada pasangan Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani. pakar perubatan. penyokong gerakan kewanitaan (feminist). Meninggal dunia pada 6 Mei 1952 di Noordwijk aan Zee .  Berbangsa Itali. dan seorang humanis.

Sebelum akhir tahun 1907 Montessori telah mengasaskan 'Casa dei Bambini' atau Rumah Kanak-kanak yang pertama.  Membuka sekolah pertama. pada 6 Januari 1907. di dalam projek perumahan di Rom.  Ahli kepada Klinik Psikiatrik Universiti dan tertarik untuk mengajar orang-orang "terencat akal" dan "tidak mampu belajar (uneducable)" di Rom. di Rom. Siswazah wanita pertama yang yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan di Universiti Rom. Free Powerpoint Templates Page 28 .

 Kerja-kerja awal tertumpu kepada hak-hak wanita dan reformasi sosial dan berkembang merangkumi pembaharuan pendekatan menyeluruh keatas pendidikan. atau Association Montessori Internationale. yang mana menjadi ibu pejabat kepada AMI. Menghabiskan hidup beliau di Belanda. Free Powerpoint Templates Page 29 .

" motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif. Kepentingan terhadap "penyerapan minda.  Persekitaran yang tersedia iaitu persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap. Free Powerpoint Templates Page 30 .SUMBANGAN MONTESSORI  Pengasas kepada Kaedah Pedagogi Baru.

   Didikan diri Bahan pembelajaran. Tempoh sensitif ialah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Free Powerpoint Templates Page 31 .

ALAT BANTU MENGAJAR Gambar menunjukkan kanak-kanak sedang menyusun bongkah –bongkah mengikut saiz bentuk dan warna Free Powerpoint Templates Page 32 .

Free Powerpoint Templates Page 33 .Gambar menunjukkan hasil kreativiti anyaman yang dilakukan oleh kanak-kanak.

Free Powerpoint Templates Page 34 .Gambar menunjukkan permainan alat timbang yang dihasilkan mengikutsusunan bentuk dan warna oleh kanak-kanak.

Gambar menunjukkan kreativiti penghasilan manik-manik yang dilakukan oleh kanak-kanak. Free Powerpoint Templates Page 35 .

Free Powerpoint Templates Page 36 .Gambar menunjukkan permainan papan nombor mudah alih yang dipelajari serta digunakan oleh kanakkanak di tadika Montessori.

SUASANA PEMBELAJARAN KANAK-KANAK MENGGUNAKAN BAHAN PENGAJARAN MONTESSORI Kanak-kanak berkerjasama melakukan aktiviti dengan menggunakan bahan pengajaran Montessori iaitu bongkah Free Powerpoint Templates silinder (Cylinder Block ). Page 37 .

Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti menggilap pasu bunga Free Powerpoint Templates Page 38 .

ii. iii.PENGARUH PEMIKIRAN MONTESSORI 1. Free Powerpoint Templates Page 39 . Mental Fizikal Emosi dan membentuk sahsiah diri mereka. Pengaruh ke atas sistem pendidikan iaitu mewujudnya prasekolah • Tempat yang disediakan untuk kanak-kanak berusia sekitar usia 4-6 tahun yang mengandungi kurikulum dan kokurikulum yang seimbang untuk menggalakkan perkembangan kanak-kanak dari segi i.

Free Powerpoint Templates Page 40 . kanak- kanak bukan hanya diterapkan dengan kepentingan kurikulum yang dijalankan di tadika. Oleh itu. Dengan ini. malahan kanak-kanak juga akan turut diterapkan dengan kepentingan memiliki fizikal yang sihat agar dapat mendorong perkembangan mental dan emosi yang sihat. wujudnya taman permainan di tadika untuk tujuan kokurikulum yang dijalankan.2. Mengikut Montessori. guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanakkanak belajar secara bebas.

Disebabkan Montessori menekankan penglibatan ibubapa dalam pembelajaran anak-anak di sekolah.3. Free Powerpoint Templates Page 41 . wujudnya PIBG di sekolah-sekolah iaitu Persatuan Ibubapa dan Guru yang membolehkan guru-guru dan ibubapa berbincang serta saling mengemukakan cadangan agar pendidikan di sekolah menjadi lebih efektif.

4. Kaedah pengajaran yang menggunakan bahan pengajaran yang berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada kanak-kanak juga diterapkan dalam kaedah pengajaran Montessori seperti pensyarah menggunakan nota dalam bentuk ”power point” dan semua pelajar dapat melihatnya menggunakan ”projector” yang terletak dihadapan dewan kuliah. Free Powerpoint Templates Page 42 .

Malah.KESIMPULAN  Sama ada secara sedar atau tidak. Free Powerpoint Templates Page 43 . kita kadang-kadang menganuti salah satu dari beberap aliran pemikiran/falsafah yang telah wujud dalam dunia pada hari ini. secara tidak sedar juga. kita sering terdedah kepada falsafah kita sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful