Cabaran Masa Depan

Disediakan oleh C.Brashella Madilious

Cabaran pada Masa Hadapan
 Persekitaran ekonomi, politik, sosial dan

teknologi dunia sedang berubah pesat pada alaf baru ini.  Mana-mana syarikat perniagaan yang beroperasi pada alaf baru ini akan berhadapan dengan pelbagai cabaran secara berterusan.  Cabaran tersebut memerlukan manusia yang lebih berfikiran strategik dan struktur organisasi yang lebih fleksibel serta strategi perniagaan yang lebih bersifat futuristik.

Cabaran pada Masa Hadapan  Alam Sekitar yang lebih Kompetitif  Keadaan yang tidak menentu  Kebergantungan kepada Pengetahuan  Kepentingan Kepantasan  Peningkatan Ketelusan dan Pemakluman  Etika  Perkongsian dan Kerjasama yang lebih tinggi  Penguasaan Pengguna  Pengusaha Baru untuk Ekonomi Baru .

 Persaingan berlaku bukan saja dari produktiviti. . tetapi juga kualiti dan daya cipta. Biasanya penumpuan diberi kepada program perancangan semula perniagaan (business reengineering). Kemampuan untuk bertahan memerlukan usahawan mengenal pasti dan meraih peluang yang wujud dalam persekitaran yang lebih kompetitif ini.Alam Sekitar yang lebih Kompetitif  Proses globalisasi telah membawa kepada persekitaran yang lebih kompetitif apabila pasaran menjadi semakin terbuka dan jumlah usahawan baru dalam pasaran meningkat. peningkatan dalam produktiviti.  Dalam ekonomi baru. daya kreatif dan daya cipta sangat penting.

Contoh .

saluran pengagihan baru. . teknologi baru atau gangguan bekalan akan meletakkan syarikat perniagaan ini dalam keadaan kesukaran.Keadaan yang tidak menentu  Dalam persekitaran global yang sentiasa berubah.  Syarikat perniagaan tersebut walau bagaimanapun berada dalam keadaan tidak bersedia apabila perubahan mendadak berlaku dalam dunia perniagaan. usaha untuk meramalkan masa depan menjadi semakin sukar disebabkan kompleksiti dan kepelbagaian yang wujud. Kemunculan pesaing baru.

. usaha untuk memahami tekanan yang dapat menentukan perubahan tersebut adalah penting. keadaan persekitaran yang tidak menentu dapat dikawal dengan teknik dan strategi yang sesuai.Samb. syarikat perniagaan selalu terperangkap dengan perubahan mendadak yang berlaku tanpa disedari. Walau bagaimanpun.  Syarikat perniagaan perlu mengenal pasti kemungkinan yang bakal berlaku yang memberi kesan perniagaan mereka pada masa hadapan..  Dalam keadaan ini.  Dalam persekitaran yang semakin tidak menentu.

 Di samping itu.Samb. . syarikat perniagaan yang lebih agresif sebenarnya boleh mencuba untuk memilih bentuk masa depan perniagaan mereka dengan mencipta produk atau perkhidmatan baru.. Ketidaktentuan dan risiko yang berkaitan dengan pendekatan ini perlu diambil kira.  Kefahaman tentang kemungkinan yang boleh berlaku dan keupayaan untuk menempatkan diri dalam kedudukan yang melaksanakan strategi yang akan berjaya dalam persekitaran yang berbeza-beza adalah diperlukan..

.  Keupayaan syarikat perniagaan untuk bersaing pada masa akan datang bergantung kepada keupayaan mereka untuk mengenal pasti potensi pembangunan masa hadapan dan kebolehan untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ini..Samb. .

.  Penekanan masa lalu yang diberikan kepada sistem pengurusan maklumat dan pemprosesan data kini perlulah diubah kepada sistem pengetahuan yang boleh digunakan dalam keseluruhan rangkaian perniagaan.  Pada masa hadapan.Kebergantungan kepada Pengetahuan  Kelebihan bersaing akan diperoleh apabila sesebuah syarikat perniagaan dapat memanipulasikan pengetahuan untuk operasi perniagaan mereka. mengekal dan secara berterusan mengembangkan kebolehan pengetahuan para pekerjanya. kebolehan sesebuah perniagaan untuk menarik.

 Mana-mana syarikat perniagaan boleh mempunyai teknologi yang sama dan sebarang produk boleh ditiru. syarikat perniagaan perlu membangunkan satu sistem untuk menggunakan pengetahuan dengan lebih cepat dan berkesan berbanding dengan pesaing mereka. pendekatan pengurusan dan pemasaran.. .  Untuk berjaya pada masa hadapan.  Dengan hanya sentiasa mempelajari dan memanfaatkan pengetahuan yang terkini dalam proses pengeluaran.Samb.. kelebihan perniagaan akan dapat dikekalkan.

 Syarikat perniagaan baru dalam ekonomi baru ini sebenarnya adalah ‘perusahaan masa benar’. ini akan menyebabkan kecekapan dalam industri. Perniagaan yang lambat bertindak akan ketinggalan dalam ekonomi baru ini.  Masalah akan berlaku apabila terdapat bahagian tertentu dalam sesuatu industri beroperasi pada kadar yang perlahan.Kepentingan Kepantasan  Keuntungan diperoleh oleh mereka yang paling cepat mengenal pasti perubahan dan mengekploitasi peluang baru. Syarikat perniagaan perlu sentiasa berusaha untuk mendapatkan maklumat lebih pantas. .

syarikat perniagaan menghadapi permintaan bagi maklumat yang lebih baik. pemakluman yang lebih jelas dan sistem yang lebih telus. ukuran prestasi bukan kewangan juga diberi penekanan.  Ketelusan meningkatkan keyakinan para pelabur.Peningkatan Ketelusan dan Pemakluman  Dalam era ekonomi baru ini. .  Kaedah laporan tradisional yang menekankan kedudukan kewangan dalam tempoh sekarang dan masa lalu akan digantikan dengan laporan yang menekankan keadaan masa depan.  Selain prestasi kewangan . akan terdapat banyak permintaan terhadap rangka kerja laporan yang selaras dengan standard antarabangsa.

tindak-tanduk sesebuah syarikat semakin dipantau berbanding pada masa lepas. seperti kemerosotan kualiti alam sekitar.  Kedua. . Pada zaman teknologi maklumat. hampir semua pihak dan individu boleh mengakses pelbagai jenis maklumat.Etika  Terdapat dua sebab etika merupakan cabaran yang perlu ditangani dengan cara yang terbaik oleh sesebuah syarikat perniagaan:  Pertama.semakin meningkatnya kesedaran etika di seluruh dunia yang disebabkan peningkatan dalam kualiti pendidikan serta pelbagai masalah kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dunia.

 Perkongsian dengan pengeluar. pelanggan dan syarikat perniagaan pelengkap yang lain juga boleh meningkatkan perkongsian ilmu dan peningkatan kemahiran.Perkongsian dan Kerjasama yang lebih tinggi  Perkongsian bestari menjadi semakin penting dalam ekonomi baru ini. Syarikat menyedari bahawa mereka perlu bekerjasama untuk bersaing dengan lebih berkesan. .  Jalinan perkongsian dan kerjasama sebegini boleh menghasilkan pemindahan teknologi.

 Pengguna tidak lagi menerima produk dan perkhidmatan secara pasif.Penguasaan Pengguna  Pengurangan kos perhubungan berikutan kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi telah memudahkan pengguna untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dengan mudah. . cepat dan murah.  Pelanggan era siber boleh menyatakan keperluan mereka dengan tepat dan mampu mempengaruhi penghasilan sesuatu produk. mereka juga boleh mencari produk atau perkhidmatan pada harga yang mereka bersedia untuk membayarnya.

.  Pemahaman tentang perubahan keperluan perniagaan oleh firma telah menyumbang kepada inovasi produk dalam industri perkhidmatan kewangan. alam sekitar dan keselamatan.Samb..  Ekonomi baru yang akan dihadapi oleh usahawan juga dipengaruhi oleh perubahan demografi di kalangan pengguna yang lebih mementingkan kesihatan..

 Tumpuan adalah untuk menjadi kreatif bukan penyusunan semula aset dan syarikat sedia ada. .Pengusaha Baru untuk Ekonomi Baru  Usahawan baru beroperasi dalam persekitaran yang lebih kabur dan kompetitif iaitu persekitaran yang mana teknologi baru. produk baru dan pasaran baru sentiasa muncul. penting untuk meningkatkan budaya keusahawanan yang berlandaskan inovasi dan keberanian mengambil risiko di samping tumpuan terhadap kecekapan dan produktiviti.  Persekitaran yang mencabar ini.

tidak mempunyai maklumat yang penting kepada perniagaan.  Faktor bagi syarikat yang tidak berjaya mencapai pertumbuhan tinggi adalah kekurangan daya saing. ...Samb. ketidakupayaan untuk mengambil kesempatan daripada teknologi baru.  Selain itu. kurang daya kerja yang sesuai. kurang kemampuan mengurus pertumbuhan perniagaan dan kurang keupayaan untuk menyesuaikan diri daripada perubahan mendadak yang berlaku dalam persekitaran perniagaan mereka. kurang kreativiti dan inovasi. tumpuan untuk membina kapasiti bersaing dan keupayaan yang akan dapat dikekalkan untuk jangka masa yang panjang. kurang akses kepada pembiayaan yang sesuai.

Contoh-contoh produk yang dicipta. .

.

Keberkesanan. Produktiviti dan Kualiti  Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi yang menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan dengan penggunaan sumber yang minimum.Kecekapan. sumber manusia dan bahan mentah.  Pengurusan yang cekap ialah pengurusan yang tidak mewujudkan sebarang bentuk kerugian dalam operasi mereka termasuklah aspek modal. .

Samb. ...  Contoh: organisasi dianggap tidak berkesan apabila gagal mencapai matlamatnya disebabkan oleh pelaksanaan yang lemah atau kerana kegagalan pihak pengurusan meramal perubahan persekitaran organisasi dengan lebih tepat.  Keberkesanan boleh diukur dari segi sama ada pengurus membuat kerja yang betul dan matlamat organisasi berjaya dicapai.

..  Produktiviti pengurus boleh diukur dari segi kecekapannya menggunakan tenaga pekerja pada tahap paling optimum.  Produktiviti pekerja pula boleh diukur dari segi bilangan produk yang dihasilkan atau perkhidmatan yang diberi dalam jangka masa tertentu.Samb.  Produktiviti disifatkan sebagai nisbah output yang dikeluarkan dibandingkan dengan input (sumber) yang digunakan dalam proses pengeluaran produk atau perkhidmatan. .

 Dalam industri pengeluaran mahupun perkhidmatan. . produktiviti dan kualiti adalah faktor penting supaya boleh memimpin daya saing sesebuah organisasi. kesenian dan kehalusan kerja (pertukangan). hubungan dan komunikasi. perkhidmatan sokongan. pembungkusan.. layanan.Samb.. dan perkhidmatan lepas jualan.  Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk.

Apakah maksud produktiviti pengurus dan produktiviti pekerja? Apakah maksud kualiti produk atau perkhidmatan? Berikan enam contoh produk atau perkhidmatan yang anda tahu. Mengapakah kesihatan. alam sekitar dan keselamatan perlu diberi kepentingan oleh sesebuah perniagaan? .Latihan  Berikan empat cabaran baru pada masa akan     datang bersama dengan contoh.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.