Cabaran Masa Depan

Disediakan oleh C.Brashella Madilious

Cabaran pada Masa Hadapan
 Persekitaran ekonomi, politik, sosial dan

teknologi dunia sedang berubah pesat pada alaf baru ini.  Mana-mana syarikat perniagaan yang beroperasi pada alaf baru ini akan berhadapan dengan pelbagai cabaran secara berterusan.  Cabaran tersebut memerlukan manusia yang lebih berfikiran strategik dan struktur organisasi yang lebih fleksibel serta strategi perniagaan yang lebih bersifat futuristik.

Cabaran pada Masa Hadapan  Alam Sekitar yang lebih Kompetitif  Keadaan yang tidak menentu  Kebergantungan kepada Pengetahuan  Kepentingan Kepantasan  Peningkatan Ketelusan dan Pemakluman  Etika  Perkongsian dan Kerjasama yang lebih tinggi  Penguasaan Pengguna  Pengusaha Baru untuk Ekonomi Baru .

tetapi juga kualiti dan daya cipta.Alam Sekitar yang lebih Kompetitif  Proses globalisasi telah membawa kepada persekitaran yang lebih kompetitif apabila pasaran menjadi semakin terbuka dan jumlah usahawan baru dalam pasaran meningkat.  Dalam ekonomi baru. Kemampuan untuk bertahan memerlukan usahawan mengenal pasti dan meraih peluang yang wujud dalam persekitaran yang lebih kompetitif ini. .  Persaingan berlaku bukan saja dari produktiviti. daya kreatif dan daya cipta sangat penting. Biasanya penumpuan diberi kepada program perancangan semula perniagaan (business reengineering). peningkatan dalam produktiviti.

Contoh .

Kemunculan pesaing baru.  Syarikat perniagaan tersebut walau bagaimanapun berada dalam keadaan tidak bersedia apabila perubahan mendadak berlaku dalam dunia perniagaan. saluran pengagihan baru.Keadaan yang tidak menentu  Dalam persekitaran global yang sentiasa berubah. teknologi baru atau gangguan bekalan akan meletakkan syarikat perniagaan ini dalam keadaan kesukaran. . usaha untuk meramalkan masa depan menjadi semakin sukar disebabkan kompleksiti dan kepelbagaian yang wujud.

keadaan persekitaran yang tidak menentu dapat dikawal dengan teknik dan strategi yang sesuai.  Dalam persekitaran yang semakin tidak menentu.. . Walau bagaimanpun. usaha untuk memahami tekanan yang dapat menentukan perubahan tersebut adalah penting.  Syarikat perniagaan perlu mengenal pasti kemungkinan yang bakal berlaku yang memberi kesan perniagaan mereka pada masa hadapan.Samb.  Dalam keadaan ini. syarikat perniagaan selalu terperangkap dengan perubahan mendadak yang berlaku tanpa disedari.

Samb.. Ketidaktentuan dan risiko yang berkaitan dengan pendekatan ini perlu diambil kira. .  Di samping itu..  Kefahaman tentang kemungkinan yang boleh berlaku dan keupayaan untuk menempatkan diri dalam kedudukan yang melaksanakan strategi yang akan berjaya dalam persekitaran yang berbeza-beza adalah diperlukan. syarikat perniagaan yang lebih agresif sebenarnya boleh mencuba untuk memilih bentuk masa depan perniagaan mereka dengan mencipta produk atau perkhidmatan baru.

Samb... .  Keupayaan syarikat perniagaan untuk bersaing pada masa akan datang bergantung kepada keupayaan mereka untuk mengenal pasti potensi pembangunan masa hadapan dan kebolehan untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ini.

Kebergantungan kepada Pengetahuan  Kelebihan bersaing akan diperoleh apabila sesebuah syarikat perniagaan dapat memanipulasikan pengetahuan untuk operasi perniagaan mereka. mengekal dan secara berterusan mengembangkan kebolehan pengetahuan para pekerjanya.  Pada masa hadapan.  Penekanan masa lalu yang diberikan kepada sistem pengurusan maklumat dan pemprosesan data kini perlulah diubah kepada sistem pengetahuan yang boleh digunakan dalam keseluruhan rangkaian perniagaan. . kebolehan sesebuah perniagaan untuk menarik.

.  Untuk berjaya pada masa hadapan.  Dengan hanya sentiasa mempelajari dan memanfaatkan pengetahuan yang terkini dalam proses pengeluaran. pendekatan pengurusan dan pemasaran. .  Mana-mana syarikat perniagaan boleh mempunyai teknologi yang sama dan sebarang produk boleh ditiru.Samb. syarikat perniagaan perlu membangunkan satu sistem untuk menggunakan pengetahuan dengan lebih cepat dan berkesan berbanding dengan pesaing mereka. kelebihan perniagaan akan dapat dikekalkan..

Syarikat perniagaan perlu sentiasa berusaha untuk mendapatkan maklumat lebih pantas.Kepentingan Kepantasan  Keuntungan diperoleh oleh mereka yang paling cepat mengenal pasti perubahan dan mengekploitasi peluang baru.  Syarikat perniagaan baru dalam ekonomi baru ini sebenarnya adalah ‘perusahaan masa benar’. .  Masalah akan berlaku apabila terdapat bahagian tertentu dalam sesuatu industri beroperasi pada kadar yang perlahan. ini akan menyebabkan kecekapan dalam industri. Perniagaan yang lambat bertindak akan ketinggalan dalam ekonomi baru ini.

ukuran prestasi bukan kewangan juga diberi penekanan.  Kaedah laporan tradisional yang menekankan kedudukan kewangan dalam tempoh sekarang dan masa lalu akan digantikan dengan laporan yang menekankan keadaan masa depan. syarikat perniagaan menghadapi permintaan bagi maklumat yang lebih baik.  Ketelusan meningkatkan keyakinan para pelabur. pemakluman yang lebih jelas dan sistem yang lebih telus. .  Selain prestasi kewangan . akan terdapat banyak permintaan terhadap rangka kerja laporan yang selaras dengan standard antarabangsa.Peningkatan Ketelusan dan Pemakluman  Dalam era ekonomi baru ini.

hampir semua pihak dan individu boleh mengakses pelbagai jenis maklumat.Etika  Terdapat dua sebab etika merupakan cabaran yang perlu ditangani dengan cara yang terbaik oleh sesebuah syarikat perniagaan:  Pertama.  Kedua. seperti kemerosotan kualiti alam sekitar. .semakin meningkatnya kesedaran etika di seluruh dunia yang disebabkan peningkatan dalam kualiti pendidikan serta pelbagai masalah kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Pada zaman teknologi maklumat.tindak-tanduk sesebuah syarikat semakin dipantau berbanding pada masa lepas.

 Perkongsian dengan pengeluar. pelanggan dan syarikat perniagaan pelengkap yang lain juga boleh meningkatkan perkongsian ilmu dan peningkatan kemahiran. . Syarikat menyedari bahawa mereka perlu bekerjasama untuk bersaing dengan lebih berkesan.Perkongsian dan Kerjasama yang lebih tinggi  Perkongsian bestari menjadi semakin penting dalam ekonomi baru ini.  Jalinan perkongsian dan kerjasama sebegini boleh menghasilkan pemindahan teknologi.

Penguasaan Pengguna  Pengurangan kos perhubungan berikutan kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi telah memudahkan pengguna untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dengan mudah. . mereka juga boleh mencari produk atau perkhidmatan pada harga yang mereka bersedia untuk membayarnya.  Pengguna tidak lagi menerima produk dan perkhidmatan secara pasif. cepat dan murah.  Pelanggan era siber boleh menyatakan keperluan mereka dengan tepat dan mampu mempengaruhi penghasilan sesuatu produk.

 Pemahaman tentang perubahan keperluan perniagaan oleh firma telah menyumbang kepada inovasi produk dalam industri perkhidmatan kewangan..  Ekonomi baru yang akan dihadapi oleh usahawan juga dipengaruhi oleh perubahan demografi di kalangan pengguna yang lebih mementingkan kesihatan.. alam sekitar dan keselamatan.Samb. .

produk baru dan pasaran baru sentiasa muncul.  Tumpuan adalah untuk menjadi kreatif bukan penyusunan semula aset dan syarikat sedia ada.Pengusaha Baru untuk Ekonomi Baru  Usahawan baru beroperasi dalam persekitaran yang lebih kabur dan kompetitif iaitu persekitaran yang mana teknologi baru. . penting untuk meningkatkan budaya keusahawanan yang berlandaskan inovasi dan keberanian mengambil risiko di samping tumpuan terhadap kecekapan dan produktiviti.  Persekitaran yang mencabar ini.

Samb. ketidakupayaan untuk mengambil kesempatan daripada teknologi baru. kurang akses kepada pembiayaan yang sesuai. kurang kreativiti dan inovasi. tumpuan untuk membina kapasiti bersaing dan keupayaan yang akan dapat dikekalkan untuk jangka masa yang panjang..  Selain itu. kurang daya kerja yang sesuai. .. tidak mempunyai maklumat yang penting kepada perniagaan. kurang kemampuan mengurus pertumbuhan perniagaan dan kurang keupayaan untuk menyesuaikan diri daripada perubahan mendadak yang berlaku dalam persekitaran perniagaan mereka.  Faktor bagi syarikat yang tidak berjaya mencapai pertumbuhan tinggi adalah kekurangan daya saing.

Contoh-contoh produk yang dicipta. .

.

Kecekapan. Produktiviti dan Kualiti  Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi yang menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan dengan penggunaan sumber yang minimum.  Pengurusan yang cekap ialah pengurusan yang tidak mewujudkan sebarang bentuk kerugian dalam operasi mereka termasuklah aspek modal. sumber manusia dan bahan mentah. Keberkesanan. .

 Contoh: organisasi dianggap tidak berkesan apabila gagal mencapai matlamatnya disebabkan oleh pelaksanaan yang lemah atau kerana kegagalan pihak pengurusan meramal perubahan persekitaran organisasi dengan lebih tepat. ..  Keberkesanan boleh diukur dari segi sama ada pengurus membuat kerja yang betul dan matlamat organisasi berjaya dicapai..Samb.

...  Produktiviti pekerja pula boleh diukur dari segi bilangan produk yang dihasilkan atau perkhidmatan yang diberi dalam jangka masa tertentu.  Produktiviti pengurus boleh diukur dari segi kecekapannya menggunakan tenaga pekerja pada tahap paling optimum.Samb.  Produktiviti disifatkan sebagai nisbah output yang dikeluarkan dibandingkan dengan input (sumber) yang digunakan dalam proses pengeluaran produk atau perkhidmatan.

.. perkhidmatan sokongan. layanan.. produktiviti dan kualiti adalah faktor penting supaya boleh memimpin daya saing sesebuah organisasi.Samb. dan perkhidmatan lepas jualan.  Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk. kesenian dan kehalusan kerja (pertukangan). pembungkusan.  Dalam industri pengeluaran mahupun perkhidmatan. hubungan dan komunikasi.

Latihan  Berikan empat cabaran baru pada masa akan     datang bersama dengan contoh. Mengapakah kesihatan. Apakah maksud produktiviti pengurus dan produktiviti pekerja? Apakah maksud kualiti produk atau perkhidmatan? Berikan enam contoh produk atau perkhidmatan yang anda tahu. alam sekitar dan keselamatan perlu diberi kepentingan oleh sesebuah perniagaan? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful