Tuliskan sebuah karangan bertajuk aku sebuah buku. Bina karangan anda berpandukan kata kunci di bawah.

Pendahuluan –  apa – sebuah buku cerita  tempat lahir – Kilang buku Shah Alam Isi karangan 1  dibungkus dengan baik  dihantar ke kedai buku  dipamerkan di rak buku Isi karangan 2  seorang budak lelaki membeliku  dia seronok membaca aku  menyimpanku dengan baik Isi karangan 3  dipinjam kawannya  muka surat hadapan koyak  tuanku menampalku semula menggunakanpembalut buku Penutup –  gembira kerana mempunyai tuan yang baik  akan berkhidmat selagi diperlukan

Tuliskan sebuah karangan bertajuk aku sebuah buku. Bina karangan anda berpandukan kata kunci di bawah. Pendahuluan –  apa – sebuah buku cerita  tempat lahir – Kilang buku Shah Alam Isi karangan 1  dibungkus dengan baik  dihantar ke kedai buku  dipamerkan di rak buku Isi karangan 2  seorang budak lelaki membeliku  dia seronok membaca aku  menyimpanku dengan baik Isi karangan 3  dipinjam kawannya  muka surat hadapan koyak  tuanku menampalku semula menggunakanpembalut buku Penutup –  gembira kerana mempunyai tuan yang baik  akan berkhidmat selagi diperlukan