P. 1
Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi Recovered)

Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi Recovered)

|Views: 18,005|Likes:
Published by PokJan X Burst

More info:

Published by: PokJan X Burst on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2014

pdf

text

original

Kerja Khusus Geografi 2011 Kesan-kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula jadi

Nama : Fauzan Hilmi Bin Noor Hadif I/C : 980503-03-5025

Guru : Cikgu Wan Azhar Bin Setopa

• Kandungan • Penghargaan • Pendahuluan • Obejektif Kajian • Kawasan Kajian • Kaedah Kajian • Dapatan

• Rumusan • Lampiran • Rujukan .

bimbingan kepada saya. Guru Geografi Tingkatan 1 Al-Zahrawi. Saya inginmengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang berikut : a)Umi dan Abah yang memberikan dorongan. Sekolah Menengah Dato’ Ahmad Maher.Kerja kursus ini dapat saya laksanakan dengan sempurnadengan bantuan daripada beberapa pihak. d)Pengetua Sekolah e)Orang-orang perseorangan yang kami temubual di kawasan kajian. Kelantan yang banyak memberikan tunjuk ajar. Kota Bharu. sokongan dan bantuan kewangan untuk melaksanakan kajian dan laporan ini. . b)Cikgu Wan Azhar. c)Rakan-rakan sekelas yang banyak membantu semasamenjalankan kajian ini.

Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Georgafi Tingkatan 1 diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan.Halini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi .

Setiap pelajar perlu menulis laporan lengkap tentang kajian yang telah dijalankanitu. Saya telah memilih Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi.indah dan terkenal. .Pelajar-pelajar diberi pilihan untuk membuat suatu kajian.Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini bermula 28September 2011 sehingga 6 Oktober 2011.Saya berharap agar kajian danlaporan ini akan mendatangkan manfaat khususnya kepadasaya dan kepada seluruh masyarakat di sini amnya.tempatan.Saya berasa bangga kerana dapat tinggal di persekitaran yang mana tumbuhan semula jadinya yang unik.

saya mendapati OBJEKTIF KAJIAN telah tercapai sebagaimana berikut. .Setelah kajian ini dijalankan.

a) Dapat mengetahui jenis bentuk muka bumi dan ciri-cirinyadi kawasan kajian b) Dapat mengenalpasti perhubungan bentuk muka bumi dankegiatan manusia di kawasan kajianc)Dapat mengkaji halangan bentuk muka bumi terhadappendudukd)Dapat mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekeliling e) Memupuk semangat patriotisme .

Jarak rumah saya ke Pantai Cahaya Bulan. Kalau jarak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Maher ke Pantai Cahaya Bulan ialahdalam 17 .Kelantan.Kawasan kajian yang pilih ialah diPantai Cahaya Bulan. Kota Bharu. ke 20 kilometer atau lebih kurang 15 minit perjalanan.

Antaranya ialah pokok nipah. . jalanraya dan banyak lagi. Muara sungai yang berlumpur dan pinggir laut yang terlindung menggalakkan pertumbuhan tumbuhan hutan paya airmasin. Hutan paya air masin ialah malar hijau. Sebahagianbesar dari tanahnya merupakan tanah rata dan tanah rendah.Terdapat pelbagai kegunaan tumbuhan hutan paya air masin di Pantai Cahaya Bulan.Di kawasan kajian. Bentuk muka bumi. Pokok nipah boleh dijadikan kraftangan.paku pakis.Spesies tumbuhan utama ialah pokok nipah. chalet. kira-kira 12 kilometer.kilometer.Dari pandang darat fizikal ialah dari hutan kepada pembinaan sekolah. Hutan paya air masin initidak mempunyai tumbuhan bawah yang banyak. terdapat pelbaga itumbuhan seperti pokok nipah.bakau. Jika dari pekan Kota Bharu ke kawasan kajian.tanih daniklim merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pokok-pokok di hutan paya air masin. Daun-daun nipah yang bersaiz besar digunakan untuk membuat atap rumah serta untuk menganyam bakul dan tikar.jongkong dan nibung.saliran.

.

.

risalah.saya menggunakan beberapa kaedah berikut. Orang yang ditemu bual akan dikemukakan berapa soalan yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan.Saya berpendapat kaedah ini banyak membantumaklumat tentang kajian ini. iv)INTERNET .Maklumat yanghendak dikumpulkan dapat diperolehi dengan cara melihat dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. i)KAEDAH PEMERHATIAN Kaedah pemerhatian adalah kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan.pendapat atau nasihat. Biasanya kaedah ini sesuai untuk mengumpulkan data atau maklumat yang berkait dengan berita.Untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan Kajian ini . keratan akhbar laman web atau cakera padat. majalah. ii)KAEDAH TEMUBUAL Kaedah temu bual adalah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan dengan berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang. iii)KAEDAH KEPUSTAKAAN Kaedah rujukan kepustakaan adalah kaedah pengumpulan maklumat yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahanyang sudah diterbitkan Contohnya ialah maklumat dengan merujuk pada buku-buku.

bertanah rata serta amat sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi penduduk. c) d) . Kampung Kubang Kerian juga mengalami banjir kerana ketiadaan pokok untuk memegang tanih terutamanya kawasankawasan lembah berdekatan dengan sawah padi dan tali air. Kawasan Kubang Kerian yang memperlihatkan sebuah kawasan yang luas .kerajaan melapangkan hutan yang menyebebakan kepupusan spesies di hutan tersebut. Sistem perparitan sentiasa diberikan perhatian oleh pihak Kerajaan. Pada musim tengkujuh. kami mendapati kawasan kampung Kubang Kerian memiliki hutan jenis paya air tawar.Kaedah ini sangat berguna kerana telah membantu sayamemperolehi peta Negeri Kelantan dan Kampung Lundang serta maklumat berkaitan Kampung Kajian a) Hasil daripada kajian dan pemerhatian yang telah dijalankan.Oleh kerana tanih yang sesuai.

manusia banyak menjalankan kegiatan perindustrian demi memajukan negara tetapi tidak mengambil kisah terhadap kesannya kepada tumbuhan dan haiwan liar.beratus hektar tanah hutan perlu dilapangkan demi memenuhi keperluan manusia dan semakin hari keperluan manusia bertambah.Oleh sebab tersebut. Ini akan menyebabkan hakisan tanah. Jika diperhatikan.Kegiatan ekonomi dan manusia memerlukan ruang. Kerajaan melapangkan beberapa hektar tanah untuk membina petempatan bagi keperluan manusia.Hal ini mengganggu habitat haiwan liar. .tumbuhan dan haiwan akan pupus dan menyebabkan kenaikan suhu di muka bumi.

Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar akan pupus.· · · · · · · · · · · · · · 1. Kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga. Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa yang tidak mungkin tumbuh kembali dalam masa yang singkat. . Kekurangan makanan. Kesan terhadap hidupan liar Hidupan liar kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat baru. 3. Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan. orang utan. dan seladang. Punca pendapatan hasil hutan terjejas. Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar. 2. Menjejaskan keaslian tumbuh-tumbuhan semula jadi. Pengunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Habitat semula jadi tergganggu. Mengganggu tanaman manusia. Hakisan tanih akan mengurangkan kesuburan tanih dan menjejaskan sektor pertanian. pelanduk. Kepupusan hidupan liar seperti memerang.

Þ Bahan beracun dapat memusnahkan organisma pengurai seperti bakteria dan kulat. dan ketam. · Generasi baru tidak kenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kayu pokok-pokok bakau ditebang untuk kegiatan perindustrian. .Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam habit haiwan dan juga akan menyebabkan kepupusan spesies pokok ini.Þ Bahan beracun dapat memusnahkan hidupan air seperti ikan. udang.

Mewujudkan sistem pengurusan hutan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur hutan terutama kepelbagaian hayat spesis yang menghadapi bahaya kepupusan.Nasib yang sama juga ditimpa oleh pokok jenis nipah ditebang dengan tujuan untuk membuat atap nipah Langkah-langkah Pencegahan • Mendokumentasikan kekayaan dan kepelbagaian spesis yang ada dalam hutan sebelum sesuatu tindakan mengubah status kawasan dilakukan..( membalak di kawasan perlindungan hutan – TAMAN NEGARA ) pemburuan haram atau pemusnahan spesis tumbuhan yang tidak terkawal seperti tumbuhan jenis orkid .taman laut atau taman negara dengan keluasan mencukupi. menghadkan atau menentukan kapasiti hasilan hutan Mengiktiraf lebih banyak kawasan hutan asli sebagai taman rekreasi . • • • . Memperketatkan akta dan tindakan undang-undang pembalakan khasnya untuk mencegah pembalakan haram. ( Penanaman hutan semula.

Kubang . Pemerliharaan penyu di pusat Santuari Penyu Rantau Abang.JumlahBancian penyu mendarat di Rantau Abang didapati merosot di mana jumlah pada tahun 1996 sebanyak 5665 ekor merosot kepada 2247 ekor pada tahun 1994 Menjalankan usaha penyelidikan oleh FRIM.000 hekter.Dengan kajian ini saya dapat mengenali pasti kesan-kesan kegiatan manusia. Perhilitan dan Jabatan Alam Sekitar.Contohnya usaha-usaha pihak pihak Perhilitan untuk mengkaji kepupusan Harimau Malaya.Kg.(Sekarang jumlah hanya 600 ekor seluruh Malaysia • • Setelah menjalankan kajian ini.• * Masalah pembalakan haram – Laporan Trade Records of Fauna and Flora menyebut di antara tahun 1986 dan Jun 1990 –500.000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kelulusan jumlah kawasan yang dibenarkan hanya 320. terutamanya penduduk di Kampung Kubang Kerian..Pada pendapat saya.saya juga dapat mengenali pasti langkahlangkah penyelasaian yang sepatutnya dijalankan kesan daripada kegiatan manusia.Kelantan dengan lebih mendalam.Kota Bharu.Selain itu.saya telah tahu kesan-kesan kegiatan manusia di sekitar Kampung Kubang Keriang.

Semua cabaran telah saya hadapi dan akhirnya terhasillah sebuah folio lengkap.bersyukur terhadap usaha kerajaan membangunkan kawasan sekitarkawasan ini. saya telah mempelajari banyak perkara seperti bekerjasama.Keriang sangat berpotensi untuk dimajukan tetapi mestilah mengekalkan pegangannya dikalangan Orang Melayu kerana ini tanah rizab Melayu. .Sepanjang penghasilan kajian ini.

Peta Malaysia .

Peta Kelantan .

com/doc/4341426 6/Geografi-Ting-1-Oleh-ShazaShazwana-1-Khas2 ORANG SUMBER NAMA RESPONDEN: Encik Husin Bin Ahmad UMUR: 42 Tahun ALAMAT: No.BUKU RUJUKAN ILMIAH TAJUK BUKU: Ulang Kaji Total Terkini PMR Geografi PENGARANG: Tong Siew Kheng TEMPAT TERBIT: Selangor Darul Ehsan PENERBIT: Sasbadi Sdn.15 Pusat Komersil.Bhd TAHUN TERBIT: 2006 INTERNET ALAMAT LAMAN WEB: http://www. .scribd.

26600 Pekan. Pahang Darul Makmur .Jalan Sultan Abu Bakar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->