P. 1
Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi Recovered)

Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi Recovered)

|Views: 17,993|Likes:
Published by PokJan X Burst

More info:

Published by: PokJan X Burst on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2014

pdf

text

original

Kerja Khusus Geografi 2011 Kesan-kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula jadi

Nama : Fauzan Hilmi Bin Noor Hadif I/C : 980503-03-5025

Guru : Cikgu Wan Azhar Bin Setopa

• Kandungan • Penghargaan • Pendahuluan • Obejektif Kajian • Kawasan Kajian • Kaedah Kajian • Dapatan

• Rumusan • Lampiran • Rujukan .

Guru Geografi Tingkatan 1 Al-Zahrawi. Saya inginmengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang berikut : a)Umi dan Abah yang memberikan dorongan. bimbingan kepada saya. d)Pengetua Sekolah e)Orang-orang perseorangan yang kami temubual di kawasan kajian. . c)Rakan-rakan sekelas yang banyak membantu semasamenjalankan kajian ini.Kerja kursus ini dapat saya laksanakan dengan sempurnadengan bantuan daripada beberapa pihak. b)Cikgu Wan Azhar. Kota Bharu. sokongan dan bantuan kewangan untuk melaksanakan kajian dan laporan ini. Sekolah Menengah Dato’ Ahmad Maher. Kelantan yang banyak memberikan tunjuk ajar.

Halini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi .Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Georgafi Tingkatan 1 diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan.

Pelajar-pelajar diberi pilihan untuk membuat suatu kajian.tempatan.Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini bermula 28September 2011 sehingga 6 Oktober 2011. Setiap pelajar perlu menulis laporan lengkap tentang kajian yang telah dijalankanitu.Saya berharap agar kajian danlaporan ini akan mendatangkan manfaat khususnya kepadasaya dan kepada seluruh masyarakat di sini amnya.Saya berasa bangga kerana dapat tinggal di persekitaran yang mana tumbuhan semula jadinya yang unik. Saya telah memilih Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi. .indah dan terkenal.

Setelah kajian ini dijalankan. saya mendapati OBJEKTIF KAJIAN telah tercapai sebagaimana berikut. .

a) Dapat mengetahui jenis bentuk muka bumi dan ciri-cirinyadi kawasan kajian b) Dapat mengenalpasti perhubungan bentuk muka bumi dankegiatan manusia di kawasan kajianc)Dapat mengkaji halangan bentuk muka bumi terhadappendudukd)Dapat mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekeliling e) Memupuk semangat patriotisme .

Kota Bharu. Jarak rumah saya ke Pantai Cahaya Bulan. ke 20 kilometer atau lebih kurang 15 minit perjalanan.Kelantan.Kawasan kajian yang pilih ialah diPantai Cahaya Bulan. Kalau jarak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Maher ke Pantai Cahaya Bulan ialahdalam 17 .

saliran.paku pakis. chalet.jongkong dan nibung. terdapat pelbaga itumbuhan seperti pokok nipah. jalanraya dan banyak lagi. Bentuk muka bumi.Terdapat pelbagai kegunaan tumbuhan hutan paya air masin di Pantai Cahaya Bulan. Pokok nipah boleh dijadikan kraftangan. Daun-daun nipah yang bersaiz besar digunakan untuk membuat atap rumah serta untuk menganyam bakul dan tikar. Antaranya ialah pokok nipah.kilometer.tanih daniklim merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pokok-pokok di hutan paya air masin. Hutan paya air masin initidak mempunyai tumbuhan bawah yang banyak.bakau.Di kawasan kajian. . Hutan paya air masin ialah malar hijau. Jika dari pekan Kota Bharu ke kawasan kajian. Muara sungai yang berlumpur dan pinggir laut yang terlindung menggalakkan pertumbuhan tumbuhan hutan paya airmasin. kira-kira 12 kilometer.Dari pandang darat fizikal ialah dari hutan kepada pembinaan sekolah. Sebahagianbesar dari tanahnya merupakan tanah rata dan tanah rendah.Spesies tumbuhan utama ialah pokok nipah.

.

.

i)KAEDAH PEMERHATIAN Kaedah pemerhatian adalah kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan. Orang yang ditemu bual akan dikemukakan berapa soalan yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. majalah. iii)KAEDAH KEPUSTAKAAN Kaedah rujukan kepustakaan adalah kaedah pengumpulan maklumat yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahanyang sudah diterbitkan Contohnya ialah maklumat dengan merujuk pada buku-buku. ii)KAEDAH TEMUBUAL Kaedah temu bual adalah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan dengan berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang. Biasanya kaedah ini sesuai untuk mengumpulkan data atau maklumat yang berkait dengan berita.Untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan Kajian ini .Saya berpendapat kaedah ini banyak membantumaklumat tentang kajian ini.pendapat atau nasihat.saya menggunakan beberapa kaedah berikut. risalah. iv)INTERNET . keratan akhbar laman web atau cakera padat.Maklumat yanghendak dikumpulkan dapat diperolehi dengan cara melihat dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan.

bertanah rata serta amat sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi penduduk. Sistem perparitan sentiasa diberikan perhatian oleh pihak Kerajaan. Kampung Kubang Kerian juga mengalami banjir kerana ketiadaan pokok untuk memegang tanih terutamanya kawasankawasan lembah berdekatan dengan sawah padi dan tali air. kami mendapati kawasan kampung Kubang Kerian memiliki hutan jenis paya air tawar. Kawasan Kubang Kerian yang memperlihatkan sebuah kawasan yang luas . c) d) . Pada musim tengkujuh.kerajaan melapangkan hutan yang menyebebakan kepupusan spesies di hutan tersebut.Oleh kerana tanih yang sesuai.Kaedah ini sangat berguna kerana telah membantu sayamemperolehi peta Negeri Kelantan dan Kampung Lundang serta maklumat berkaitan Kampung Kajian a) Hasil daripada kajian dan pemerhatian yang telah dijalankan.

.Oleh sebab tersebut.manusia banyak menjalankan kegiatan perindustrian demi memajukan negara tetapi tidak mengambil kisah terhadap kesannya kepada tumbuhan dan haiwan liar. Jika diperhatikan.Hal ini mengganggu habitat haiwan liar.tumbuhan dan haiwan akan pupus dan menyebabkan kenaikan suhu di muka bumi.beratus hektar tanah hutan perlu dilapangkan demi memenuhi keperluan manusia dan semakin hari keperluan manusia bertambah. Kerajaan melapangkan beberapa hektar tanah untuk membina petempatan bagi keperluan manusia. Ini akan menyebabkan hakisan tanah.Kegiatan ekonomi dan manusia memerlukan ruang.

2. Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan. . Habitat semula jadi tergganggu. 3. Kesan terhadap hidupan liar Hidupan liar kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat baru. Kepupusan hidupan liar seperti memerang. Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar akan pupus. Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa yang tidak mungkin tumbuh kembali dalam masa yang singkat. Kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga. Menjejaskan keaslian tumbuh-tumbuhan semula jadi. Punca pendapatan hasil hutan terjejas. pelanduk. Mengganggu tanaman manusia.· · · · · · · · · · · · · · 1. Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar. orang utan. Hakisan tanih akan mengurangkan kesuburan tanih dan menjejaskan sektor pertanian. Pengunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. dan seladang. Kekurangan makanan.

.Þ Bahan beracun dapat memusnahkan hidupan air seperti ikan. · Generasi baru tidak kenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kayu pokok-pokok bakau ditebang untuk kegiatan perindustrian. dan ketam.Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam habit haiwan dan juga akan menyebabkan kepupusan spesies pokok ini. udang. Þ Bahan beracun dapat memusnahkan organisma pengurai seperti bakteria dan kulat.

Mewujudkan sistem pengurusan hutan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur hutan terutama kepelbagaian hayat spesis yang menghadapi bahaya kepupusan. menghadkan atau menentukan kapasiti hasilan hutan Mengiktiraf lebih banyak kawasan hutan asli sebagai taman rekreasi .Nasib yang sama juga ditimpa oleh pokok jenis nipah ditebang dengan tujuan untuk membuat atap nipah Langkah-langkah Pencegahan • Mendokumentasikan kekayaan dan kepelbagaian spesis yang ada dalam hutan sebelum sesuatu tindakan mengubah status kawasan dilakukan.taman laut atau taman negara dengan keluasan mencukupi.. Memperketatkan akta dan tindakan undang-undang pembalakan khasnya untuk mencegah pembalakan haram.( membalak di kawasan perlindungan hutan – TAMAN NEGARA ) pemburuan haram atau pemusnahan spesis tumbuhan yang tidak terkawal seperti tumbuhan jenis orkid . • • • . ( Penanaman hutan semula.

Selain itu.saya telah tahu kesan-kesan kegiatan manusia di sekitar Kampung Kubang Keriang.Kota Bharu.Dengan kajian ini saya dapat mengenali pasti kesan-kesan kegiatan manusia. terutamanya penduduk di Kampung Kubang Kerian.Kubang .JumlahBancian penyu mendarat di Rantau Abang didapati merosot di mana jumlah pada tahun 1996 sebanyak 5665 ekor merosot kepada 2247 ekor pada tahun 1994 Menjalankan usaha penyelidikan oleh FRIM.(Sekarang jumlah hanya 600 ekor seluruh Malaysia • • Setelah menjalankan kajian ini.Kelantan dengan lebih mendalam.000 hekter.Contohnya usaha-usaha pihak pihak Perhilitan untuk mengkaji kepupusan Harimau Malaya. Perhilitan dan Jabatan Alam Sekitar.• * Masalah pembalakan haram – Laporan Trade Records of Fauna and Flora menyebut di antara tahun 1986 dan Jun 1990 –500.000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kelulusan jumlah kawasan yang dibenarkan hanya 320.Kg.Pada pendapat saya.saya juga dapat mengenali pasti langkahlangkah penyelasaian yang sepatutnya dijalankan kesan daripada kegiatan manusia. Pemerliharaan penyu di pusat Santuari Penyu Rantau Abang..

Keriang sangat berpotensi untuk dimajukan tetapi mestilah mengekalkan pegangannya dikalangan Orang Melayu kerana ini tanah rizab Melayu. Semua cabaran telah saya hadapi dan akhirnya terhasillah sebuah folio lengkap. saya telah mempelajari banyak perkara seperti bekerjasama.Sepanjang penghasilan kajian ini.bersyukur terhadap usaha kerajaan membangunkan kawasan sekitarkawasan ini. .

Peta Malaysia .

Peta Kelantan .

BUKU RUJUKAN ILMIAH TAJUK BUKU: Ulang Kaji Total Terkini PMR Geografi PENGARANG: Tong Siew Kheng TEMPAT TERBIT: Selangor Darul Ehsan PENERBIT: Sasbadi Sdn.scribd.Bhd TAHUN TERBIT: 2006 INTERNET ALAMAT LAMAN WEB: http://www. .com/doc/4341426 6/Geografi-Ting-1-Oleh-ShazaShazwana-1-Khas2 ORANG SUMBER NAMA RESPONDEN: Encik Husin Bin Ahmad UMUR: 42 Tahun ALAMAT: No.15 Pusat Komersil.

Pahang Darul Makmur .Jalan Sultan Abu Bakar. 26600 Pekan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->