PENGERTIAN PUASA (SHAUM

)
Ash-shiyam atau shaum atau puasa adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Tapi bila ditinjau dari hukum syara' adalah menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh, dan dilaksanakan semata-mata karena Allah. Nilai-nilai dari puasa tidaklah dapat dihitung, diperkirakan atau diadakan oleh manusia (ulama, nabi, dll) tetapi nilai puasa adalah semata milik Allah. Rasulullah bersabda: Firman Allah: Setiap amal anak adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amal puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya. (H.S.R. Imam Bukhari). Maksud dari menahan diri: 1. Menahan diri dari makan, artinya: memasukkan sesuatu benda makanan ke dalam mulut, terus disalurkan melalui lubang tenggorokan. Jadi batasan yang disebut makan ialah bila sesuatu benda sudah melalui lubang tenggorokan. 2. Menahan diri dari minum, artinya: memasukkan sesuatu benda cairan ke dalam mulut, terus disalurkan melalui lubang tenggorokan. Juga batasannya disebut minum apabila benda cairan tersebut sudah melewati tenggorokan. Dalam hal ini untuk air ludah tidak termasuk. Kesimpulan dari hal di atas maka bila menggosok gigi, berkumur, membersihkan gigi, dll, selama tidak memasukkan sesuatu benda melewati tenggorokan maka puasanya sah-sah saja. 3. Menahan diri dari hubungan suami isteri atau bersetubuh. Dilarang bersetubuh ketika berpuasa, karena berpuasa dilaksanakan pada siang hari, sedangkan malam harinya tidaklah ada hukumnya yang melarang. Sabda Rasulullah: Dari `Aisyah dan Ummi Salamah ra., Keduanya mengkhabarkan bahwa Rasulullah saw pernah mendapatkan waktu fajar, sedangkan beliau masih dalam keadaan junub karena berkumpul dengan isteri-isterinya, kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. (H.S.R. Imam Bukhari) Dari `Aisyah r.a. ia berkata: Nabi s.a.w. pernah menciumnya dan tidur dengannya, padahal beliau sedang puas dan beliau adalah orang yang paling sanggup mengendalikan nafsu birahinya. (H.S.R. Imam Bukhari) Dari kedua hadits di atas, jelaslah bahwa yang membatalkan puasa adalah apabila terjadinya keluar sperma (baik bagi laki-laki shulbi maupun wanita tharaif). Dari hadits di atas ada tertera kata hawa nafsu. Apakah yang disebut nafsu itu? Marilah kita perhatikan keterangan di bawah ini: Nafsu Syahwat Di dalam diri yang disebut manusia lelaki terdapat 1 nafsu syahwat. Sedangkan di dalam diri yang disebut perempuan terdapat 6 nafsu syahwat. Karena adanya nafsu syahwat inilah timbulnya setiap manusia ingin mencari pasangan lain jenisnya. Adanya nafsu syahwat yang

9 pada diri setiap perempuan yang melebihi nafsu syahwat lelaki yang hanya 1 maka terjadinya kecenderungan bagi setiap perempuan untuk mempersolek diri baik pakaian maupun kosmetiknya akan melebihi kaum lelaki, dengan tujuan agar setiap kaum lelaki akan tertarik. Nafsu Sir atau Perasa Di dalam diri kaum lelaki yang disebut nafsu sir terdapat sebanyak 9, sedangkan bagi perempuan hanya ada 1. Kebalikannya dari nafsu syahwat. Akibat lebih banyaknya nafsu sir pada kaum lelaki maka nafsu untuk melaksanakan persetubuhan akan lebih kuat. Coba kita perhatikan, seorang kakek-kakek yang jompo duduk santai maka kepalanya selalu mengangguk-angguk, tetapi bila seorang nenek-nenek jompo maka selalu akan menggelenggelengkan kepala. Itulah suatu contoh tanda-tanda yang sudah tidak bisa dirubah, dan itulah sudah menjadi qudrat-Nya yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Tanda-tanda ketika mulai datangnya masa baligh: Bagi lelaki: Bila sudah tiba masa baligqhnya maka akan mulai mengeluarkan sperma (secara bermimpi ataupun keluar dengan sendirinya), apalagi bagi lelaki yang senang mengkhayal. Umur masa ini adalah sejak berumur 15 tahun. Bagi perempuan: Bila seorang perempuan tiba masa balighnya maka akan mulainya mempersolek diri (mulai genit), haid mulai timbul, dan tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, payudara mulai mekar. Umur masa ini adalah sejak berumur 9 tahun. Itulah sedikit gambaran tentang nafsu yang ada pada setiap diri manusia. Apabila adanya kekurangan dari nafsu yang dua itu maka akan timbulnya kelainan sehingga pada zaman sekarang adanya orang disebut wadam, homoseks, lesiban, gay, sodomi, dll. Untuk kelainan ini mungkin saja ketimpangan dalam bilangan nafsunya atau bisa saja karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulannya. Allah Maha Segala-galanya, maka untuk men-Tegahnya dari semua itu atau menguncinya maka janganlah menghindar apabila bulan Ramadhan tiba tidak hendak melaksanakan puasa. Tentu dengan banyak macam alasan-alasannya (sakit maag atau ini dan itu) padahal dengan berpuasa Ramadhan apa yang disebut penyakit akan berlarian pergi meninggalkan jasad manusia, disebabkan segala kekotoran diri akan dibakar habis oleh puasa.

KEDUDUKAN SHAUM/PUASA
1. 2. 3. 4. 5. 6. Puasa Fardu 'Ain Puasa Wajib Hal Puasa Wajib Nafsi Puasa Sunat Puasa Haram Puasa Bid'ah

Firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada harihari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin, barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 183-185) Sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan keikhlasan, diampuni kesalahan yang telah lalu dari segala dosanya (H.S.R. Imam Bukhari Muslim).

Puasa Fardhu `Ain
Puasa fardhu `ain ialah suatu pekerjaan puasa yang wajib dikerjakan setiap setahun sekali yang lamanya berpuasa sebulan penuh dan disebut puasa Ramadhan. Puasa fardhu `ain:
 

menurut fiqih: Wajib dikerjakan atas setiap masing-masing orang yang beriman, sudah mencapai usia baligh dan beraqal. menurut muhaditsin: Wajib dikerjakan untuk lebih mendekatkan hubungan antara hamba dengan Allah.

Mengerjakan puasa Ramadhan adalah untuk mengunci dari dari hawa nafsu syahwat dan nafsu sir (tentang nafsu diterangkan di depan). Ramadhan secara makna mengandung arti 'pembakaran'. Pembakaran di sini ialah membakar segala nafsu yang ada di setiap diri manusia. Telah diterangkan di atas bahwa yang disebut nafsu terdiri dari nafsu syahwat dan nafsu sir, dan setiap tahun dengan berpuasa Ramadhan untuk mengekang dari kelebihan nafsu agar setiap diri manusia tetap pada dosis nafsu yang sudah ditentukan oleh Allah. Apabila dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, Allah meminta 1 bulan untuk untuk diadakan pembersihan diri dari nafsu, yaitu dengan berpuasa Ramadhan. Nafsu syahwat perempuan terdapat 9 nafsu dan nafsu sir lelaki terdapat 9 nafsu. Seandainya dari ke-9 nafsu tersebut selama dalam 1 tahun tidak diadakan pembakaran maka bila dihitung selama 1 tahun akan bernilai 12 x 9 = 108 nafsu. Dengan takaran nafsu yang sebanyak itu bagi setiap diri manusia adalah sangat berlebihan, dan yang akan berakibat segala penyakit lahir maupun batin akan menjadi berkembang yang akibatnya telah diterangkan di halaman

Takabur Takabur artinya sombong. Contohnya: menuhankan benda-benda yang dianggap keramat. Dan sifat ujub ini sangatlah tidak baik di dalam berhubungan antara sesama. yaitu suatu syirik yang tersembunyi halus. riya' atau sok pamer. dan pada manusia sifat tersebut sudah ada sejak menjadi manusia. Riya' Juga penyakit ini sudah ada di dalam setiap diri manusia. tinggi diri. dll. benda-benda pusaka nenek moyang. Dari dari 10 macam penyakit bathin itu seperti: 1. atau juga kepandaian yang baru didapatnya. akibatnya akan: Bertambahnya penyakit bathin. Sifat ujib ialah selalu merasa lebih daripada orang lain. Apabila penyakit tersebut tidak diadakan pembakaran setiap tahunya maka akan tumbuh subur. dan lainlainnya. maka segala yang dimiliki akan selalu ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. pada hakikatnya bukanlah obat yang menyembuhkan akan tetapi kesembuhan itu datangnya dari Allah. Sum'ah o . 3. Syirik Syirik Jali. para ulama yang sudah meninggal dan lain-lainnya. Contohnya: bertawasul bagi para arwah. Kebiasaan sifat riya' ini terlihat bagi orang yang baru merasa menerima ni'mat harta kekayaan.depan. bahkan dapat membuat diri tidak mempunyai kontrol. Jadi. Contohnya: minum obat.9 nafsu = 99 nafsu. dan dengan nafsu yang sebanyak 99 inilah suatu nafsu yang pailng ideal bagi setiap diri manusia. 2. begitu juga dengan makan. yaitu suatu syirik yang tersembunyi/samar-samar. menyembah berhala atau pohon yang angker. Hitungannya 108 nafsu . Ujub Ujub yaitu suatu penyakit yang ada di dalam setiap diri manusia. 5. yaitu: Di dalam diri manusia sudah ada benih-benih 10 macam penyakit bathin yang apabila tidak dibakar di dalam puasa Ramadhan maka 10 macam penyakit itu akan semakin menjadi-jadi. satu tahun yang 12 bulan dikurangi dengan pembakaran selama 1 bulan hasilnya mejadi 11 bulan. yaitu suatu syirik yang terang-terangan. akibatnya seseorang itu akan sangat terlihat akan kesombongannya. o Syirik Khofi. Dan apabila setiap nafsu dalam 1 tahun dibiarkan dengan takaran 108 nafsu maka tentunya akan berakibat yang tidak baik bagi kehidupan manusia sehingga dari nafsu yang sudah ada di diri manusia akan meningkat. pada hakikatnya bukan makanan yang mengenyangkan akan tetapi pada hakikatnya kenyang itu datang dari Allah. nenek moyang. makan. 4. o Syirik Khofi ul khofi. dan yang 1 bulan adalah sebagai penyeimbang.

haruslah kita juga berusaha agar kita juga mencapai keberhasilan. Peribahasa mengatakan "kuman di seberang laut nampak tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Egois bersifat mau didengar tidak mau didengar. tapi bila sudah dikoreksi orang lain janganlah marah. 7. Zan Yaitu suatu penyakit yang selalu berprasangka tidak baik. akan tetapi agar tidak menjadi hasad dengki.Sum'ah kalau di zaman sekarang disebut orang dengan sifat egois. Dari kawan menjadi lawan adalah akibat dari zan. Dengki adalah suatu penyakit di diri setiap manusia yang merugikan orang lain. Hendaknyalah sifat yang demikian dihapuskan bila ingin berhubungan dengan sesama jadi harmonis. Penyakit ini bila sudah kronis maka akan menghalangi keberhasilan dalam berusaha atau berdaya upaya. 10. Itulah dari 10 penyakit bathin yang sudah ada pada setiap diri manusia. 9. Hasad iri Penyakit ini apabila menjurus kepada kebaikan maka disebut juga dengan hasad iri. Penyakit zhahir timbul dari keterlaluan dalam memakan atau meminum sesuatu yang sudah melebihi batas. Karena dengki akan timbul suatu fitnah terhadap orang yang didengkikannya. atau karena . Jadi penyakit zhahir ialah suatu penyakit yang nampak terlihat dan umumnya dapat disembuhkan dengan ilmu kedokteran (bermakna bantuan orang lain untuk penyembuhannya). Penyakit ini sifatnya sedikit baik karena boleh-boleh saja iri kepada sesama yang sudah berhasil dalam berusaha. dan untuk itu banyaklah berdialog dengan sesama kawan yang dekat untuk mengoreksinya. 6. boleh juga disebut dengan curiga yang tidak beralasan. segala apa katanya adalah yang paling baik. Akibatnya akan sama dengan penyakit syak. 8." Penyakit Zhahir Zhahir artinya lahir dan tersirat juga dengan kata jasad. Waham Kekhawatiran yang terus-menerus adalah tipe dari penyakit waham. Allah memerintahkan untuk mengerjakan puasa Ramadhan sebulan penuh per tahunnya. Dan kebiasaannya ari ke-10 penyakit itu pada diri masing-masing orang tidak dapat dilihatnya sendiri. Bila dari ke-10 penyakit itu di antaranya ada yang kita rasakan sudah menjadi kronis (banget) maka bantulah dengan puasa-puasa lainnya yang sudah disunatkan. Syak Akibat dari penyakit ini timbullah rasa ragu-ragu atau was-was. Maka untuk tidak bertumbuh suburnya penyakit-penyakit itu. Hasad dengki Penyakit ini apabila menjurus kepada keburukan maka disebut hasad dengki.

di mana apabila kita sudah mengenal tentunya akan mudah di dalam mengajukan sesuatu hal atau meminta. Diwajibkan berpuasa atas umat Nabi Daud a." Firman tersebut bermakna:    Diwajibkan berpuasa atas umat Nabi Musa a. dan bila tiba di Ramadhan berikutnya kembali kita dibakar untuk mencapai kesucian di tahun berikutnya secara estafet. Maksud dari berpuasa Ramadhan sebulan penuh ialah dibakarnya diri untuk menghilangkan segala penyakit yang ada di diri sehingga mencapai suatu kesucian sehingga dari 12 bgulan dikurangi 1 bulan akan menjadi 11 bulan yang dihadapi akan berjalan suatu kehidupan yang baik. Hal Taqwa Tujuan dari berpuasa Ramadhan ialah untuk mendapatkan predikat orang yang taqwa kepada Allah. Taqwa menurut pandangan ma'rifat ialah mengenal. (Injil) selama 40 hari. Dengan demikian maka setiap kehidupan manusia akan terus adanya pengawasan dari tahun ke tahun. atau bisa juga datang dari bathin (terlalu banyak memikir akibatnya bisa stress). Perhitungan berpuasa Ramadhan sebulan penuh adalah karena untuk hitungan penanggalan cara Islam (tahun Hijriyah) untuk 1 bulan bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Dan taqwa dapat bermakna bertemu dengan Allah (karena adanya mulia di sisi Allah).ketularan dari orang lain. Diwajibkan berpuasa atas umat Nabi Isa a. Sabda Rasul: "Berpuasalah kamu untuk hidup sehat.s. Sedangkan untuk kita umat Nabi Muhammad saw (Al-Qur'an) berpuasa selama sebulan penuh. Dengan adanya perintah berpuasa Ramadhan itu adalah salah satu dari "perhitungan" Allah bagi hamba-hamba-Nya yang merasa beriman kepada-Nya. Telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya: "Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. ." Dari keterangan yang menyangkut dengan penyakit bathin dan penyakit zhahir dapatlah kita pikirkan mengapa Allah memerintahkan kepada setiap manusia yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadhan agar menjadi orang yang taqwa. dan bila semua itu dapat kita kerjakan dengan baik dan sempurna insya-Allah bila akhirnya kita menjadi orang yang kembali kepada-Nya menjadi orang yang beruntung.   Taqwa menurut pandangan ilmu tauhid ialah: orang yang mulia di sisi Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka berlebihan. Bagi kita sebagai umat Islam wajib mengimani kepada kitab-kitab Allah yang terdahulu (rukun iman) selama kitab-kitab tersebut masih dalam bentuk aslinya. (Taurat) selama 30 hari. sedangkan untuk perhitungan tahun Masehi dihitung atas dasar peredaran bumi terhadap matahari. Dan hitungan tahun Hijriyah dihitung atas dasar peredaran bulan terhadap bumi. (Zabur) selama 30 hari.s.s.

Keinginan bersetubuh Dilarang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan (berpuasa) karena dengan bersetubuh berarti mengeluarkan sperma (mani) baik lelaki maupun perempuan. bersegeralah melaksanakannya. dengan pelaksanaan 4 rakaat salam + 4 rakaat salam + 3 rakaat witir sekali salam. Dan akibat dari keluarnya sperma akan membatalkan atau menggagalkan pembakaran nafsu. maka bila sudah tibanya malam di bulan Ramadhan (sudah berbuka puasa) dihalalkan oleh-Nya untuk melaksanakan persetubuhan dengan isteri-isterimu." "Bila ingin kenal dengan-Ku berpuasalah. Imam Bukhari). Nafsu Telah diterangkan di atas bahwa di dalam setiap diri manusia terdapat sifat yang disebut nafsu. Setiap diri manusia sudah mejadi sifatnya tidak dapat menahan dari nafsu bersetubuh. 4. Itulah shalat sunnat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Tujuannya. Bila sifat nafsu sudah baik maka akan terkontrolnya kehidupan manusia kepada jalan yang diridhoi-Nya.R. Berpuasa di bulan Ramadhan berarti dibakarnya sifat-sifat nafu.Dapatkah kita meminta sesuatu dari orang yang belum kita kenal? Jawabnya: Dapat saja." Beberapa Persyaratan untuk Menuju kepada Taqwa 1. Shalat sunnat qiyamur Ramadhan/tarawih jumlah bilangan rakaatnya sebanyak 11 rakaat. apabila dikerjakan shalatnya dengan secara santai maka baru disebut dengan shalat Tarawih. Jangan menundanunda berbuka walau dengan hanya seteguk air. Qiyamur Ramadhan Qiyamur Ramadhan artinya menghidupkan malam bulan Ramadhan. Membuka nafsu Apabila sudah waktunya untuk berbuka. 3. akan tetapi tidak ubahnya dengan seorang pengemis.S. yang dari berlebihan nafsu menjadi kepada yang sesuai denan kehendak-Nya. Dari Hadits Qudsi dikatakan: "Janganlah kamu menjadi pengemis terhadap Tuhanmu. (H. selain menghidupkan malam Ramadhan juga mengandung makna: . 2. Sabda Rasulullah: Manusia selamanya dalam kebaikan apabila ia senantiasa menyegerakan berbuka.

Banyaknya yang dikeluarkan per jiwa sebanyak 3 1/3 liter. Dana untuk infaq Ramadhan disishkan dari dana belanja per hari selama bulan Ramadhan.   4 rakaat I dikerjakan untuk membaktikan diri kepada 4 anasir yang datang dari bapak yang ada pada diri seperti: darah putih. aqal.= Rp 1. umpama biasa yang kita makan sehari-hari beras Unus. Shalat Idul Fitri Melaksanakan shalat Idul Fitri sebaik-baiknya dilaksanakan di tempat yang terbuka atau lapangan. dan penyisihan uang di atas sifatnya bebas. Tujuan dari mengeluarkan infaq Ramadhan ialah untuk membersihkan diri dari makan dan minum yang telah dilaksanakan dan pelaksanaannya bagi kemaslahatan orang banyak yang artinya untuk pembangunan jalan. Dengan adanya kebaktian kita kepada ke-11 anasir tersebut maka pekerjaan sh alat qiyamur Ramadhan/tarawih yang 11 rakaat itu sangatlah besar artinya sehingga menghilangkan hijab kepada Allah dan terhapusnya dosa-dosa terhadap kedua orang tua dan segala durhaka terhadap kedua orang tua terhapuskan. Ganjaran dari infaq Ramadhan akan terbukti selama kita masih hidup di alam dunia dengan kelipatan 1 : 700. Biasa makan Unus untuk Fitrah dikeluarkan beras bagian yang murah. 5. kulit.-. maka yang difitrahkan haruslah Unus juga. hitung saja sekehendak anda. 4 rakaat II dikerjakan untuk membaktikan diri kepada 4 anasir yang datang dari ibu yang ada pada diri seperti: darah merah. daging. hikmah. kalau perlu ditingkatkan dengan beras yang kualitasnya lebih baik. rambut.. atau boleh saja kualitasnya dilebihbaikkan. 7. serelanya anda. Apabila anda bisa dan mampu dana belanja yang lebih dari itu. Infaq Ramadhan bertujuan untuk membersihkan segala makanan. langgar. lemak.per hari (sekeluarga) terdiri dari 5 jiwa maka penyisihannya dari Rp 5.. kami contohkan dengan yang umum.000. 3 rakaat witir dikerjakan untuk membaktikan diri kepada 3 anasir yang datang dari Allah yang ada pada diri seperti: ilmu. dll. Infaq Ramadhan Infaq Ramadhan dikeluarkan sebelum tibanya shalat Idul Fitri. Maka selama bulan Ramadhan 30 hari berarti 30 x Rp 50. sumsum. akan tetapi dikeluarkan selama kita hidup sehari-hari. Itu bukannya bermaksud fitrah.-. apabila kita belanja makanan dan minuman dalam sehari sebanyak Rp 5. Contohnya. dan janganlah mengeluarkan zakat fitrah dengan kualitas beras yang lebih rendah daripada yang sehari-hari kita makan. Hikmah melaksanakan shalat Id di lapangan ialah setiap helai bulu/rambut yang . tulang.500. Bentuk beras yang difitrahkan sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. tetapi mengaqal-aqal agar pengeluaran biaya sedikit terhemat. Mengeluarkan infaq Ramadhan bukan saja di saat bulan Ramadhan saja. Zakat Fitrah Zakat Fitrah dikeluarkan dengan bentuk beras (makanan pokok). Tujuan mengeluarkan fitrah (zakat fitrah) ialah untuk membersihkan diri dari kesalahankesalahan terhadap sesama manusia dan juga terhadap sesama makhluk. 6. minumn yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadhan.misalnya disisihkan Rp 50.000.

yang sakit berat/gila 6. mushafir 2. qadha' 2. orang tua jompo 5. 6. 2. di manakah tempatnya? Jawabnya adalah di bulan Ramadhan. yang lupa 10. Di dalam hukum puasa Fardhu `Ain terdapat: HUKUM PUASA RAMADHAN A. kifarat PUASA WAJIB Puasa atau shaum bermakna juga sebagai pesta. jadi yang disebut puasa wajib ialah sebagai undangan pesta dari Allah. Itulah ke-7 persyaratan bagi setiap manusia beriman menuju kepada predikat taqwa. PUASA RUKHSAH bagi 1. sakit ringan 4. mu'min aqil baligh anak-anak yang sakit mushafir wanita suci tablet anti-haid B. yang berperang/sabil 9. SANKSI 1. PUASA WAJIB bagi 1. 3. 5.ada di badan kita terkena panasnya matahari atau tertetes air hujan akan mendapatkan ganjaran dari Allah sebanyak 70 kali nilai ibadah. Wajib mengandung makna undangan. wanita berhadas 3. wanita menyusui/hamil 7. dengan puncak kesucian dan kegembiraannya ada pada saat Idul Fitri. Dan mendapatkan doa dan istighfar dari malaikat yang sejak fajar sudah turun ke dunia atas perintah Allah. 7. buruh kerja 8. Bila Allah mengundang hambanya untuk berpesta. fidyah 3. orang mati C. 4. . Tentunya dari ke-7 syarat tersebut haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di jalan sunnatullaah dan sunnatur-Rasulullaah.

padahal dari para pedagang ini orang-orangnya ber-KTP Islam. bagi pegawai/ABRI tidak akan ada lagi pikiran KKN. Arasy bergoncang karena banyaknya orang yang berpuasa. bahkan menjual makanan di pinggir jalan dengan berselubung tenda. Allah mengabulkan segala doa bagi yang berpuasa. bahkan ketika di bulan Ramadhan tidaklah menghiraukan kepadan undangan Allah lagi. seperti:   Orang mu'min Orang-orang yang sudah mencapai aqil baligh . (Arasy tempatnya catatan data setiap manusia. bagi pedagang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Allah menganugerahkan semua ini tentunya agar setiap orang-orang yang mu'min di dalam menjalankan 11 bulan ke depan hingga tibanya kembali undangan pesta dari Allah akan berjalan dengan kehidupan yang penuh dengan kontrol diri pribadi masing-masing orang atau hidup dalam kehidupan antara sesamanya menjadi lebih baik dengan arti yang luas. Dari makna puasa wajib inilah maka terdapatnya digolongkan kepada beberapa yang wajib melaksanakan Puasa Ramadhan. Di saat Idul Fitri ini jugalah terjadinya saling maaf-memaafkan atas segala kesalahan dan dosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang telah dilakukannya sebelum adanya undangan pesta/puasa Ramadhan. Bila seluruh umat mu'min dapat melaksanakannya insya-Allah bagi petani akan bekerja lebih giat lagi. "Kantornya para malaikat") Makna Puasa Wajib Diterangkan di atas bahwa puasa wajib adalah "undangan pesta". Beriman artinya orang yang mu'min dan bukannya orang muslim. maka apa yang disebut negara yang adil dan makmur akan tercapai. Banyak saja orang yang mengaku muslim (Islam) bila bulan Ramadhan akan tiba seolah akan menghadapi suatu penyiksaan. Itulah suatu kehidupan yang normal bila manusia-manusianya sudah mencapai predikat taqwa kepada Allah. Dalam hal ini dapatlah dicontohkan bahwa bedanya orang-orang yang mu'min dengan orang-orang yang muslim (Islam). Kelebihan-kelebihan yang dicapai bagi orang yang berpuasa Ramadhan:      Allah menjamin kehidupannya seumur hidup.Bergembira setelah 1 bulan penuh dibakar dengan menahan haus dan lapar serta menahan dari nafsu. bagi para pemimpin tidak lagi memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan nasib bawahannya. Setiap orang yang berpuasa namanya ditulis di pintu-pintu syurga. bagi pedagang akan mencari keuntungan yang sesuai dengan ridho Allah. tetapi apabila disebut mu'min tentu dia orang muslim. di mana taqwa adalah tujuan bagi orang yang menjalankan puasa Ramadhan. di mana yang terlihat dari luar hanya sebatas kakinya saja. Di dalam suratul Baqarah ayat 183 tersurat "Diwajibkan berpuasa atas orang-orang yang beriman". Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan istighfar (mohon ampunan). Justru persatuan umat Islam selamanya tidak akan terjalin selagi masih adanya orang muslim yang belum mu'min. Apabila dari hal di atas telah dilaksanakan sesuai dengan 7 persyaratan maka akan terasalah pestanya sangat berkesan di hati setiap orang-orang yang mu'min. tersiratlah di sini bahwa orang yang muslim belum tentu orang yang mu'min. dll.

kemudian bila sudah seleasi masa haidnya berpuasalah. Karena sebleum melaksanakan mushafir tentunya adanya perencanaan maka sebelum sebelum melaksanakan mushafirnya hendaknya niat untuk melaksanakan puasa Ramadhan tidaklah ditinggalkan. Berbuka di sini hendaknya selama perjalanan tidaklah melakukan makan dan minum sekehendaknya. Makan dan minumlah secukupnya tidak berlebihan seperti keadaan di luar bulan Ramadhan. Ketentuan sunnah Rasulullah dengan jarak 7 km dari tempat asalnya sudah disebut mushafir (sama halnya dengan adanya hukum qashar). akan tetapi tidak menghilangkan niatnya untuk berpuasa. Bagi golongan ini tidaklah wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Diberikan Rukhsah bagi orang mushafir ini karena ketika di dalam perjalanan tentu akan mengakibatkan merasa danya keresahan. Bagi wanita yang berhadas Berhadas di sini bukanlah berhadas karena dibuat-buat. .    Bagi anak-anak di bawah aqil baligh Bagi orang yang sakit Orang perempuan yang suci (suci dari hadas besar/kecil) Tablet anti-haid (kemajuan zaman saat ini sudah adanya obat anti-haid) PUASA RUKHSAH Rukhsah secara arti adalah kebijaksanaan/keringanan yang diberikan Allah. akan tetapi berhadas karena atas kehendak-Nya. Jadi nilai puasa Rukhsah adalah untuk keringanan terhadap orang yang tidak bisa melaksanakan puasa wajib oleh karena sesuatu sebab namun tidaklah meninggalkan dari segala ketentuan hukum dari puasa Ramadhan. 2. Orang mushafir adalah sebenarnya orang yang tergolong mu'min namun karena keadaan terkena hukum Rukhsah. misalnya 1 hari sebelum tiba bulan Ramadhan. makan dan minumlah sekedar dapat menghilangkan keresahan dan kelelahan belaka. Puasa Wajib di atas. Jadi pada dasarnya walau sudah disebut mushafir namun jangan meringankan niat puasa di bulan Ramadhan. padahal haidnya sendiri masih beberapa hari lagi akan selesai. Jadi puasa Rukhsah ialah puasa yang dilaksanakan bagi orang-orang yang termaktub di dalam daftar A. Bagi orang yang mushafir Mushafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dari tempat asalnya. walau dikerjakan puasanya hanya beberapa menit kemudian berbuka. Untuk pelaksanaannya hukum Rukhsah ini dibagi kepada: 1. seperti: o Keluarnya haid sebelum tiba bulan Ramadhan. Laksanakan dahulu puasanya baru berbuka. Hal ini apabila ingin mencapai nilai Rukhsahnya. Dengan melaksanakan hal tersebut maka nilai Rukhsahnya akan didapat.

Berbukalah secukupnya. Berperang/sabil Untuk orang-orang yang dalam berperang umumnya terkandung rasa keresahan bathin. dan masuk ke dalam nilai wajib. Orang tua jompo Umumnya orang yang sudah lanjut usia/jompo sudah terkena adanya goncangan bathin. Keluar darah dari luka tidak membatalkan puasanya. 3. Untuknya diberikan Allah Rukhsah. bagi orang tersebut didapat nilai Wajib. marah. Penderita sakit ringan Sakit ringan artinya sakit yang untuk mencapai kesembuhannya dapat segera. Bagi orang yang menderita sakit berat Sakit berat ialah sait yang untuk mencapai kesembuhannya dinilai memakan waktu lama atau bisa penyebab dari kematiannya. Lanjutkan puasanya. untuk mencapai nilai Rukhsah janganlah makan minum sesuka hatinya. tapi tunggulah hingga waktu berbuka. Dan untuk orang yang lupa ingatan atau gila termasuk ke dalam sakit berat. bagi golongan ini mendapatkan Rukhsah. dll juga termasuk ke dalam sakit ringan. jangan meninggalkan niat untuk mengerjakan puasa Ramadhannya. 6.Datang haid ketika di dalam bulan Ramadhan. 5. 4. Orang yang merasakan kesal. 10. Akan tetapi. tapi apabila anak susunya sudah lebih dari umur 2 tahun maka nilai Rukhsah tidak berlaku lagi. Bagi wanita hamil dan menyusui Umumnya wanita yang hamil harus menjaga kesehatannya. 8. Bagi yang menderita sakit ini untuk mendapatkan nilai Rukhsahnya jangan meninggalkan niat melaksanakan puasa Ramadhan. 9. Orang lupa Lupa di sini berarti dengan tidak disadari memakan atau meminum suatu makanan atau minuman ketika orang tersebut dalam melaksanakan puasa Ramadhan. Sedangkan wanita yang menyusui bila anak susunya masih di bawah umur 2 tahun masih mendapat nilai Rukhsah. Bagi yang merasakan hal yang demikian maka ketika teringat akan puasanya hentikanlah makan minumnya. Ada juga orang yang walau bekerja berat namun masih dapat mengerjakan puasa Ramadhannya. Orang yang sangat lapar o . luka sedikit. Buruh kerja Buruh kerja ialah orang yang melakukan pekerjaannya memerlukan tenaga yang berat. walau melaksanakan puasa hanya beberapa menit saja. 7.

d. mengqadha' sebanyak hari yang ditinggalkannya. 11.5 liter setiap harinya kepada orang fakir miskin. Perbedaan puasa wajib hal dengan puasa fardhu `ain: . Cara memberikan kifarat ialah dengan beras sebanyak 0. sebelum tiba bulan Ramadhan berikutnya). o Sakit berat/gila. qadha' sebanyak hari yang ditinggalkannya. untuk itu berbukalah. 3. Mati mendadak di dalam berpuasa. o Wanita menyusui. mengqadha' sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sanksi Kifarat diberikan kepada: o Wanita berhadas. mengqadha'. Dan untuk sanksi fidyah dan kifarat dapat diberikan setiap hari di bulan Ramadhan yang sedang dijalankan. Sanksi Qadha' diberikan kepada: o Mushafir. bila haid di dalam berpuasa. Akibat dari rasa lapar ini akan membuat resah. Hukum Puasa Wajib Hal Puasa/shaum wajib hal ialah melaksanakan puasa karena adanya sanksi/denda karena adanya sesuatu hal. SANKSI-SANKSI Sanksi-sanski ini tentunya berkaitan dengan pasal A dan pasal B di atas. o Orang tua jompo.Lapar yang sangat bisa terjadi karena tidak sahur atau kondisi badan yang sedang kurang baik. o Bagi yang memakan tablet anti-haid. fidyah. maka sisa hari yang ditinggalkan wajib kifarat. Dan sanksi-sanksi tersebut akan diberikan masing-masing kepada: 1.5 gantang atau 2. Tapi bila mati di dalam bulan Ramadhan tentu mendapatkan Rukhsah dari Allah. sisa hari kematiannya. menyusui (bagi menyusui bila tidak bisa mengqadha). o Orang yang lapar. Di dalam hukum Sunnatur-Rasulullah sanksi-sanksi atau denda-denda akan berupa: sanksi Qadha' atau sanksi Fidyah atau Sanksi Kifarat. Pelaksanaan dari sanksi-sanksi (qadha'. Orang mati Bila matinya sebelum bulan Ramadhan maka tidak terkena hukum apapun. kifarat) dilaksanakan setelah selesainya bulan Ramadhan (tanggal 2 Syawal s. o Buruh kerja. Mati di malam Ramadhannya. o Wanita yang berhadas. o Berperang/sabil. Pada pelaksanannya puasa wajib hal adalah puasa kifarat. o Sakit ringan. 2. sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sanksi Fidyah diberikan kepada: o Wanita hamil. dibayarkan oleh yang menyuruhnya (bosnya). o Orang mati.

Untuk melaksanakan li'an 3 kali berturut-turut maka hukumnya Jatuh Talaq. . Karena adanya mempersamakan wajah rupa seseorang kepada wajah isteri/suami. Hikmah adanya Li'an:    akan mendapat hukuman yang setimpal. 1) Jihar Nasab Ialah suatu kejadian yang mempersamakan wajah rupa suami/isteri kepada salah satu wajah rupa orang tua. Hukum Li'an Kata li'an artinya curiga. b. Untuk menghilangkan dengan sanksinya atas jihar nasab yaitu dengan melaksanakan puasa kifarat selaam 1 hari. Umpamanya terjadi suatu jihar nasab. Bila tuduhan itu tidak benar dari si isteri atau suami maka yang terkena hukum li'an ialah yang menuduhnya. dan apabial sanksi puasa kirafat tidak dilaksanakan 3 kali berturut-turut jatuhlah talaq. Bila tuduhan itu benar tapi yang dituduh pura-pura tidak tahu/menyangkal maka yang terkena hukum li'an ialah yang dituduh. Jihar terbagi kepada: 1) jihar nasab. Bila telah terjadi hal demikian maka haram hukumnya mengadakan hubungan suami isteri (bersetubuh). akan membetulkan lidah dan hatinya. 3) jihar talaq. akan tertutupnya hati/tidak bergairah. Dan untuk orang yang terkena hukum li'an ialah melaksanakan puasa wajib hal dengan berpuasa 3 hari berturut-turut puasa kifarat. Hukum Puasa Wajib Hal terbagi atas:      hukum li'an hukum jihar hukum kazib hukum tahkim hukum haji a. Bila tidak mengerjakan maka akan mendapatkan segala amal ibadahnya tidak diterima dalam jangka waktu 11 hari. tapi disadari dan melaksanakan puasa kifaratnya maka akan mendapatkan hikmah: bertambahnya rasa kasih dan sayang suami isteri.  Puasa fardhu `ain ialah berpuasa karena ada terkandung rukunnya. Hukum Jihar Kata jihar asalnya dari kata zhahir yang artinya nampak. menuduh atau menyangka. saudara atau keturunan. Li'an terjadi apabila seorang isteri menuduh suami berbuat serong atau sebaliknya. bila telah melaksanakan puasa kifarat. Puasa wajib hal ialah berpuasa karena adanya sesuatu sanksi/denda yang wajib dilaksanakan. 2) jihar takliq.

Umpamanya seorang suami yang mempunyai uang banyak tetapi tidak mau memberikan uang nafkah kepada iseterinya yang memang tidak mempunyai uang untuk belanja. akibatnya para malaikat akan mengutuknya. Kebalikan dari itu. lalu meminta tolong kepada kita agar jangan diberi tahu ke mana dia akan pergi. 2) Kadzib Awam Ialah berdusta kepada orang yang tidak dikenal atau orang yang dikenal atau kepada anakanak. Selain itu. dan masing-masingnya menyadari dan yang mengatakan melaksanakan puasa kifaratnya. Dengan berbohong demikian maka terkena hukum kadzib sunnah. Hikmah adanya jihar taqliq ialah bila terjadi jihar terus melaksanakan kifaratnya maka akan menambah kekuatan beribadah. tetapi dihalalkan. Tidak lama kemudian datang musuh orang tersebut dan bertanya kepada kita. dan untuk suaminya wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 hari berturut-turut. Kemudian si isteri mengambil uang dari saku suaminya. Misalnya kita menakuti anak dengan mengatakan. Janganlah memudahkan kata talaq apabila terjadinya ketidaksesuaian antara suami dengan isteri (krisis rumah tangga). apabila di dalam suatu rumah tangga seorang isteri tidak mau mengurusi keperluan suaminya (mengurus keperluan suami di dalam rumah tangga adalah wajib bagi isteri) maka terkenalah jihar taqliq atas si isteri dengan melaksanakan puasa kifarat selama 2 hari berturut-turut." Misalnya ada seseorang yang dikejar oleh musuhnya dan akan dibunuh. Dengan demikian akan amanlah orang yang dikejar-kejar tadi.2) Jihar Takliq Ialah suatu jihar yang berhubungan dengan nafkah hidup. c. dll. Misalnya menerangkan sesuatu yang tidak tahu asal-usulnya. tetapi dikatakan didapat dari sunnah Rasul. sanksinya melaksanakan puasa kifarat 3 hari berturut-turut. "Jangan pergi ke situ. Dari keadaan itu maka yang terkena jihar taqliq ialah suaminya. Hikmah terjadinya jihar talaq. Hukum kadzib terbagi kepada: 1) Kadzib Sunnah Ialah berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah. Bila terjadi hal jihar talaq maka bagi yang mengatakannya terkena sanksi jihar talaq berupa berpuasa kifarat selama 3 hari berturut-turut. Hukum Kadzib Kadzib artinya berdusta/bohong. Selama belum melaksanakan puasa kifarat yang 3 hari itu maka hubungan antara suami isteri (bersetubuh) menjadi haram hukumnya. karena di situ ada setannya. Untuk menjawabnya pindahlah tempat kita semula berdiri atau duduk. Kata talaq adalah salah satu kata yang dibenci Allah. . lalu baru dikatakan bahwa kita tidak melihatnya. maka akan menimbulkan suatu ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga. kata talaq dapat mengguncang arasy. 3) Jihar Talaq Jihar talaq berlaku kepada siapa saja yang berucap kata talaq atas isteri/suami.

Melakukan vasektomi. Puasa Nafsi Melaksanakan puasa yang berkaitan dengan pribadi masing-masing orang. Hikmahnya: dengan kita telah melakukan kadzib tetapi disadari dan melaksanakan puasa kifaratnya maka kita akan mendapat kewibawaan. persamaan dengan shalat sunnat ialah shalat sunnat intizar. d. sedangkan shalat sunnad dhuha' adalah kunci segala doa. kemudian menjadi perempuan dengan merubah alat vitalnya. a. Akan tetapi. Untuk melakukan hal ini maka akan terkena sanksi berupa melaksanakan puasa kifarat selama 7 hari berturut-turut. e. Segala doa akan terhalang bila tidak melaksanakan puasa kifaratnya. Kadzib adalah penghalang doa. dan puasa nafsi dilaksanakan apabila menginginkan sesuatu atau ber-nazar. .Apabila kita melakukan kadzib awam tetapi dengan tujuan untuk keselamatan dari pembunuhan atau lainnya maka tidak terkena hukum kadzib awam. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran di dalam melaksanakan ibadah haji akan terkena sanksi dengan melaksanakan puasa kifarat selama 10 hari (3 hari dilaksanakan di Makkah dan sisanya 7 hari dilaksanakan setelah pulang di tanah air). Puasa wajib nafsi adalah suatu ibadah yang wajib dikerjakan akan sesuatu permintaan yang bersyarat (menepati janji) dan disebut juga dengan nama puasa nazar. c) puasa juriat. Hukum Haji Ialah setiap pelanggaran yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Puasa ini bukannya tidak untuk berjamaah. apabila kita berdusta terhadap anak maka hukumnya kita terhukum kadzib awam. sanksinya melaksanakan puasa kifarat 1 hari. Hukum Tahkim Tahkim ialah pelanggaran hukum terhadap diri sendiri yang akibatnya akan merusak diri. Merubah kelamin (contohnya Dorce Gamalama) yang asal lelaki kemudian wadam. Puasa Wajib Nafsi: a) puasa nafsi. Bila terjadi 1 kali kadzib maka akan terhalang doa selama 11 hari. Hukum Puasa Wajib Nafsi Puasa wajib nafsi dilakukan berdasarkan atas kehendak hati sendiri. Kifarat ini dapat diganti dengan 1 ekor kambing bila tidak mengerjakan karena sakit. b) puasa ahli. Contohnya merusak diri:    Memotong rahim agar tidak beranak lagi.

Sedangkan hari-hari lainnya seperti:    Hari Ahad. Rabu dan Kamis. . umpamanya anak. Puasa hari Jum'at bisa dilaksanakan apabila didahului oleh hari sebelumnya atau diakhiri oleh hari sesudahnya. Bernazar berarti mengarah kepada Allah. Dan bila telah berhasil tetapi tidak mau melaksanakan puasa nazarnya (ingkar akan janji nazarnya) mendapatkan kifarat. Untuk puasa ahli terbagi kepada:  Puasa Nazar Ahli Nasab Ialah bernazar untuk seseorang yang masih ada hubungan dengan keturunan sedarah. Hari Jum'at. Selasa. dan apabila telah terkabulnya permohonan barulah melaksanakan puasa nazar. Jadi bila kita ingin bernazar yang sesungguhnya ialah dengan berpuasa. Kaifiat memasang nazar:   Memasang nazar sesudah shalat fardhu. Madinah dan Masjidil Aqsha. orang tua. Hari Sabtu. harinya orang Yahudi. tidak boleh. Bila melaksanakan nazar untuknya maka kerjakanlah puasa nazar 2 hari berturut-turut bila sudah mencapai keberhasilannya. Contohnya: misal ada seseorang yang kita nazarkan. b.Sebelum melaksanakan puasa nazar hendaklah dimohonkan dahulu kepada Allah akan segala keinginan kita. Puasa Ahli Ialah melaksanakan suatu puasa nazar yang ada kaitannya dengan orang lain (maksudnya bukan untuk pribadi sendiri). Perbedaan antara doa dengan nazar:   Berdoa berarti mengarah kepada qadar. untuk itu janganlah melupakan kepada nazar kita yaitu bila telah diberikan keberhasilan dari nazar. haram hukumnya dengan bernazar kepada sesuatu tempat/kuburan/benda/orang. Pelaksanaan puasa nazar adalah selama 1 hari saja yang dilakukan apabila sudah mencapai keberhasilan. kakak. Hari-hari yang baik untuk melaksanakan puasa nazar:  Hari Senin. artinya bukan tunggal hari Jum'at. harinya umat Nasrani/Kristen. Pelaksanaan puasa nazarnya laksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Memasang nazar pada shalat sunat intizar. Tidak kita laksanakan puasa nazar maka akan terkena sanksi dengan berpuasa kifarat. dan dengan nazar kita orang itu dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Idul Muslimin. berpuasalah. tidak boleh. Dengan memasang nazar berarti kita telah melaksanakan suatu perjanjian. adik. Boleh bernazar ke suatu tempat ialah ke Baitullah. tidak boleh. dll.

Hukum Puasa Sunnat Untuk puasa-puasa sunnat sudah ada ketentuan yang digariskan atas dasar Sunnatullaah dan Sunnatur-Rasulullaah. c. Puasa Juriat Ialah melaksanakan sesuatu nazar kepada tempat ibadah. Bila bernazar kepada selain ke-3 tempat tersebut tidaklah benar. saudara ipar. sakit. maka bernazarlah. Dari tanggal-tanggal tersebut silahkan dikerjakan semampunya asal genap dapat tercapai banyaknya 6 hari. atau lainnya. Sebagai perbandingan: . yaitu meliputi puasa-puasa seperti: a. Bernazar ke Baitul Muqadis/Masjidl Aqsha.d. bila berhasil puasa nazar selama 7 hari berturut-turut. Tanggal dimulainya hingga berakhirnya puasa Syawal yaitu dimulai dari tanggal 2 Syawal s. yaitu tanggal-tanggal 11. Bernazar ke Masjidin Nabawi (Rumah Nabi). dll. hamil. Sedangkan untk hari-harinya tidaklah ditentukan yang penting harus diingat tanggalnya. tanggal 30 Syawal. dan bila berhasil laksanakan puasa nazar selama 10 hari berturut-turut. Bila mampu tidaklah mengapa. Bernazar ke Masjidin Nabawi. Bernazar ke Baitul Muqadis/Masjidil Aqsha (Rumah Suci). 12. Untuk hari puasanya berlaku pada tanggal-tanggal 11. dan 13 dalam hitungan tahun Hijriyah (berarti dalam 1 bulan hanya terdapat 1 kali). Misalnya: bagi isteri/suami. juga harinya bebas. tapi bila tidak mampu kerjakan 1 hari atau 2 hari kemudian dilanjutkan bilamana ada kesempatan dan kemampuan hingga mencapai jumlah 6 hari. Seandainya kita telah berikhtiar untuk menunaikan haji ke Makkah akan tetapi sesuatu terhalang oleh adanya sesuatu sebab.  Puasa Nazar Ahli Nikah Bernazar untuk seseorang yang masih ada kaitannya dengan ikatan pernikahan. Puasa 6 hari di bulan Syawal Di dalam bulan Syawal ada peluang untuk mengerjakan puasa sunnat sebanyak 6 hari. Apabila nazar kita mencapai keberhasilan maka puasalah 3 hari berturut-turut. Jadi secara sunnah Rasulullah tidaklah berarti melaksanakan puasa 6 harus dikerjakan 6 hari berturut-turut. bila berhasil puasa nazar selama 3 hari berturutturut. mertua. 12 dan 13 (sama dengan puasa nazar ahli nikah). Yang dimaksud tempat ibadah di sini ialah tempat-tempat yang suci:    Bernazar ke Baitullah (Rumah Allah). untuk harinya bebas.

yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. b.. "Ya.a. " Aku berpuasa selama 6 hari untuk mengqadha' puasaku yang tidak kukerjakan ketika bulan Ramadhan kemarin. "Terima kasih ya Anas. Dengan sekali melaksanakan wuquf di Arafah maka dosa-dosa akan terhapuskan. Sedangkan hadits-hadits dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik tidaklah dapat dijadikan dasar untuk hukum puasa karena kurangnya kelengkapan sebagai persyaratan menjadi hadits yang shahih. aku berpuasa insya-Allah selama 6 hari. juga dengan membawakan kurna untuk Nabi. bertandang ke rumah Nabi. taddarusnya. terhitung sejak tanggal 2 Syawal dan insya-Allah hingga tanggal 7 Syawal. . "Ya Rasulullah." Dengan tidak bertanya apapun Abu Hurairah berpamitan kepada Rasul untuk memohon diri pulang kembali ke rumahnya. Dan dari hadits Anas bin Malik itulah yang sekarang banyak dipakai sebagai dasar hukum puasa. sambil memberikan kurma kepada Nabi. bertandang ke rumah Nabi Muhammad SAW.a. Tetapi Nabi tidak memakannya. Hikmah puasa Syawal ialah untuk menyempurnakan segala kekurangan di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan seperti puasanya. Puasa Arafah Yaitu puasa sunnat yang dikerjakan bagi umat muslim yang berada di luar Arafah atau bagi umat muslim yang tidak melaksanakan rukun Haji. Pada hari ke-4 datang pula seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas r. "Aku sedang berpuasa. akan tetapi pada pelaksanaannya tidaklah harus dilaksanakan 6 hari terusmenerus. Jadi pada prinsipnya ada yang disebut puasa 6 hari di bulan Syawal." Mendengar ucapan Nabi yang demikian Anas bin Malik bertanya kepada Nabi.   Pada hari ke-2 bulan Syawal. Ibnu Abbas sebelumnya sudah mendengar dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik." Sama seperti para sahabat yang lainnya. kurmamu akan kusimpan dahulu dan nanti saat berbuak akan kaumakan. Pada hari yang ke-3 di bulan yang sama datang kepada Nabi untuk bertandang yaitu Anas bin Malik r. dan Anas bin Malik langsung berpamitan kepada Nabi. "Apakah engkau berpuasa ya Rasul?" Nabi menjawab. Ibnu Abbas langsung bertanya kepada Nabi.a. aku berpuasa. Bagi yang sedang melaksanakan rukun Haji melaksanakan:  Wuquf sekali di Arafah. sambil mempersilahkan untuk dimakan Nabi. dan makanlah!" Tapi Nabi menjawab. "Benar ya Abbas. dan besoknya tanggal 10 harus sudah berada di Makkah. benarkah itu?" Nabi menjawab. Ibnu Abbas juga langsung pamit kepada Nabi." Dari jawaban Nabi yang demikian Anas bin Malik tidak berlama-lama berbicara dengan Nabi. "Enam hari. bagi keperluan ibadah Ramadhan. shalat sunnatsunnatnya. kubawakan sedikit kurma untukmu."Kemudian Anas bin Malik kembali bertanya kepada Nabi. Abu Huraiarh r. Dengan membawa kurma Abu Hurairah menyerahkan kepada Nabi. Dan bagi umat muslim yang sedang melaksanakan rukun Haji berada di Arafah.a. kudengar engkau sedang berpuasa. dll. "Berapa lamakah engkau berpuasa ya Rasul?" Nabi menjawab. Dari hadits tersebut di atas nyatalah bahwa keterangan bagi kaum muslimin yang datang dari Ibnu Abbas r. adalah hadits yang lengkap dan dapat dijadikan dasar untuk hukum-hukum puasa." Ibnu Abbas bertanya lagi kepada Rasul. "Puasa apa gerangan ya Rasulullah?" Nabi menjawab. dan beliau berkata. Dan ingatlah akan 7 persyaratan untuk mencapai taqwa di bulan Ramadhan (lihat penjelasan sebelumnya). yang penting berpuasa di bulan Syawal jumlah harinya sebanyak 6 hari. "Ya Rasulullah.

Dan bagi umat muslimin. Namun dari kaum Yahudi puasa ini dirubah menjadi membuat bubur dengan 10 macam bahan. Puasa Asyura Asyura artinya 10 yang bermakna tanggal 10 Muharram. Kekuatan hukum tentang dasar puasa Asyura adalah atas dasar hadits Rasulullah yang sifat haditsnya termasuk ke dalam hadits Hamiyah (cita-cita Rasul). Hikmah puasa tanggal 9 Dzulhijjah:   Akan mensucikan diri. Terhapusnya dosa-dosa kepada sesama muslim.   Yang dimaksud terhapus dosa ialah: misal ketika wuquf di Arafah berumur 50 tahun maka dikurangi dengan masa baligh umur 15 tahun selisihnya menjadi 35 tahun maka sbanyak 35 tahun itulah dosa terhapuskan dan disebut bersih dari dosa. laksanakanlah:      Berdoa setelah 4 rakaat qabliyah zhuhur. Dengan puasa tasyu'a Nabi Shaleh memohon kepada Allah agar sapi peliharaannya dijadikan sapi yang paling terkuat. Puasa Tasyu'a Puasa tasyu'a ialah puasanya Nabi Shaleh setiap tanggal 9 Muharram. hingga kepad Nabi Isa a. Hikmah puasa Asyura: . Boleh juga disebut bahwa melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah adalah puasa untuk mendaftarkan naik haji. Termasuk maskanan dan minuman yang telah kita nikmati. Terhapusnya segala perubatan kesyirikan (seperti bayi baru lahir) dan ini terjamin selama 40 hari terhitung selesai dari Arafah. Segala harta benda yang tersandang sebelum melaksanakan wuquf masih dalam keadaan kotor dan setelah wuquf menjadi bersih. Bagi umat muslim yang belum mendapat kesempatan untuk melaksanakan rukun Haji. c. bila tiba tanggal 10 Muharram kerjakanlah puasa Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau berniat akan merubah kembali dari membuat bubur Asyura kembali untuk melaksanakan puasa Asyura. puasa ini dilaksanakan orang. Barangsiapa melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah 3 kali berturut-turut (maksudnya 3 x tanggal 9 Dzulhijjah) maka yang keempatnya Allah akan memanggil untuk ke Baitullah). sesuai dengan niat rencana Nabi Muhammad. Jangan dilupakan shlat sunnat Dhuha'. Bernazar Melaksanakan shalat sunnat thawaf. Shalat sunnat intizar mukhafafah/tsiqalah. Sejak Nabi Musa a. d.s. dengan berhasilnya permohonan ini akibatnya umat Nabi Shaleh tidak lagi menyembah kepada Yang Maha Esa akan tetapi lebih menuhankan kepada sapi Nabi Shaleh. dan bukanlah membuat bubur Asyura. Tasyu'a artinya 9 dan puasa ini tidak disunnatkan bagi umatnya karena dari puasa ini mengakibatkan umat Nabi Shaleh menjadi umat yang syirik. dan dikenal dengan sebutan bubur Asyura. namun asyang sebelum beliau melaksanakannya beliau telah wafat.s.

Sebagai latihan di dalam menghadapi bulan Ramadhan. karena Rasulullah sendiri tidak pernah menentukan hal yang demikian itu. jadi arti lengkapnya menjadi separuh bulan Sya'ban. sya'ban artinya bulan Sya'ban.Bagi siapa saja yang melaksanakan puasa Asyura maka orang tersebut akan mendapatkan ilmu-ilmu laduni dan kuat bathinnya. Di saat Sya'ban adanya tutup buku. Puasa ini adalah puasa sunnat yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah.S. Imam Bukhari Muslim) e. dll. Jadi pada prinsipnya adanya kesempatan melaksanakan puasa di bulan Sya'ban tidaklah ditentukan hari dan jumlahnya.R. bila ditelaah dengan berdasarkan sunnah Rasulullah hal yang demikian hukumnya tidak ada. dengan pelaksanaannya tidaklah menentukan hari dan jumlahnya. Imam Bukhari Muslim). .R. Kedua hari Senin dan Kamis mengandung makna: Untuk menguatkan bathin dan roh dimasukkan ke dalam jasad pada hari Jum'at sedangkan dilengkapinya pada hari Senin dan Kamis. f. Sebaik-baik tuntunan ialah Al-Qur'an dan sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Muhammad SAW (H. namun bagaimana apabila bulan Sya'ban jatuh sebanyak 29 hari? Bagaimanakah menentukan separuhnya? Sabda Rasulullah: Apabila sampai setengah bulan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa maka bahwasanya puasanya orang-orang Yahudi (H. Semua ini adalah isapan jempol belaka. Bagi yang berani menentukan hari dan jumlahnya maka ketentuan tersebut sifatnya bid'ah. Dan apa-apa yang disebut hikmah Nishfu Sya'ban seperti:   Dengan puasa Nishfu Sya'ban sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Dari keterangan hadits di atas jelaslah bahwa apa yang disebut oleh sebagian umat muslim dengan puasa Nishfu Sya'ban hukumnya malah dilarang oleh Rasulullah. Hikmah puasa Sya'ban (bukan Nishfu Sya'ban):   Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila Asyura menguatkan bathin maka membaca Fatihah di dalam shalat akan menghasilkan kontak bathin dengan Allah. Puasa Sya'ban Di dalam bulan Sya'ban ada kesempatan untuk melaksanakan puasa. Contoh yang ada: Seperti yang disebut orang dengan puasa Nishfu Sya'ban. Puasa Asbu' Yaitu puasa yang dikerjakan setiap seminggu 2 kali (puasa Senin dan Kamis).S. Apabila bulan Sya'ban tepat jatuh kepada 30 hari maka arti Nisyfu Sya'ban bisa dibenarkan. Karena itulah apa yang disebut dengan puasa Nishfu Sya'ban adalah termasuk pekerjaan yang bid'ah. Nishfu artinya separuh.

14. Puasa Baidh dilaksanakan setiap jatuh tanggal 13. Maka bila kita melaksanakan suatu hajat kepada Allah untuk lebih tajamnya hajat tersebut kombinasikan: shalat Dhuha' + puasa Baidh + shalat Intizaar. 13 dan 14 Dzulhijjah Berpuasanya seorang isteri tanpa seizin suami Dari kitab suci Al-Qur'an tersurat bahwa barangsiapa yang berbuat kebaikan akan menerima 10 balasan. Sabda Rasulullah: Dari Abu Hurairah r. 15 pada setiap bulannya (tanggal dalam tahun Hijriyah). Sebabnya dilarang berpuasa di hari raya Idul Fitri .g. Hukum Puasa Haram Puasa haram ialah sesuatu pekerjaan puasa yang diharamkan oleh hukum.s. yaitu: berpuasa tiga hari setiap bulan. berkata: Kawanku (Nabi SAW) berwasiat kepadaku dengan tiga yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati. Setiap yang tidak ada batasannya lebih banyak manfaat daripada hikmah. Setiap nilai yang diberikan oleh Allah maka akan mendapatkan hikmah. jadi bila disebut puasa Baidh berarti puasa pemutih/pembersih diri. Namun dari ayat tersebut tidaklah berlaku atas apa yang disebut puasa. Jadi bila melaksanakan puasa Baidh 3 hari = 21 kali shalat sunnat Dhuha' yang berarti mendapat 21 macam do'a yang dijamin Allah. Puasa Baidh Baidh artinya putih. Di antara puasa yang diharamkan seperti:    Berpuasa di dua hari raya: Idul Fitri dan Idul Adha Berpuasa di hari tasyriq. Nabi Adam a. akibatnya adanya agama Islam yang kita anut sekarang ini (hikmah). akibatnya menjadi memabukkan/lupa diri. yaitu ketika tanggal 12. akibatnya karena larangan tersebut dilanggar.a. sedangkan setiap yang ada batasannya akan lebih besar hikmah dari manfaat. karena setiap perbuatan puasa yang berhak menilainya dan menerimanya hanyalah Allah. Puasa Baidh persamaannya dengan shalat sunnat Dhuha' namun nilai bandingannya sama dengan 1 hari puasa Asbu' = 7 kali shalat sunnat Dhuha'. lebih dahulu mendapat perintah. Nabi Muhammad saw.. Sebabnya ada puasa yang diharamkan atau dilarang karena tidak adanya batasan-batasan. Contohnya:    Setiap minuman keras diharamkan. tentu tidak mempunyai batasan meminumnya. adanya manusia sekarang ini (manfaat). sedangkan puasa yang diperintahkan mengandung batasan-batasan. Untuk ketentuan hari-harinya bebas. mengerjakan shalat Dhuha' dan tidur sesudah shalat witir. yang pertama-tama menerima larangan dari Allah. Sedangkan manusia tidak ada hak untuk menilai setiap puasa seseorang. tidak terkena hukum hari yang dilarang berpuasa.

Dari sifat-sifat kebathinan Nabi Ibrahim inilah untuk setiap manusia ada mewarisinya sehingga manusia sekarang ini ada memiliki:     Iman (6 rukun iman) Yaqin (percaya sepenuhnya) Tawaqal (berserah diri kepada Allah) Qada' dan Qadar (ketentuan dan waktunya ketentuan) Jadi jasa yang besar dari Nabi Ibrahim adalah telah menanamkan ketauhidan terhadap Allah. dll). Kini setelah semuanya tiada. Dan ketika memasuki tangagl 2 Syawal mulailah pencatatan kembali segala amal perbuatan manusia yang baru atau dimulainya membuka buku catatan manusia. dan untuk setiap bulannya ada mengandung isi maknanya masing-masing. yang tertinggal adalah batu jelmaan iblis yang disebut Wusta dan kini menjadi tempat tumpuan pelontaran bagi yang berhaji. Sebab dilarangnya berpuasa di hari raya Idul Adha Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. DI bulan Syawal yang diharamkan berpuasa terletak pada tanggal 1-nya saja.Menurut hitungan tahun Hijriyah setiap tahun terdapat 12 bulan. Dan untuk penyempurnaannya dengan melontar di Aqaba. Diharamkan puasa ketika tangal 1 Syawal sebab di tanggal ini adanya penghapusan dosa-dosa manusia dan saatnya pula diadakannya tutup buku catatan manusia. Setiap nafsu ada Wustanya. yaitu hari-hari dari tanggal 11. Bagi yang tidak melaksanakan haji. Melaksanakan puasa Ramadhan sebulan penuh. Dzul artinya orang yang mengerjakan. Dengan pengeluaran ini maka akan terhapuslah dosadosa terhadap sesama manusia dan terhadap sesama makhluk. yaitu berpuasa Ramadhan. Jadi arti penuhnya menjadi mengerjakan haji. Ketiga nama tersebut adalah nama-nama batu yang menjadi tumpuan pelontaran. Persyaratan untuk mencapai Fitri (kesucian) seperti:   Mengeluarkan zakat fitrah yang berbentuk beras (untuk di negeri kita) dengan takaran sebanyak 3 1/3 liter per jiwa. Karena Hajar artinya batu. yaitu yang selalu menghalangi kepada arah untuk . sehingga adanya hari kesucian. 12 dan 13 Dzulhijjah. sedangkan musyriknya ada pada Aqaba (yang bisa berbentuk harta kekayaan. Dan asal-usul dari nama-nama batu adalah dari nama-nama iblis. dan di hari-hari tersebut bertepatan dengan adanya pelontaran di Aqaba. dan penyempurnaannya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Untuk terhapusnya dosa bila dibandingkan dengan orang yang melaksanakan haji ialah ketika wuquf di Arafah. dan Hijah artinya Haji. sehingga sifat batu tersebut terwarisi ke dalam setiap diri manusia yang disebut dengan 7 sifat nafsu. bila tidak melaksanakannya maka zakat fitrahnya tidak sah. sedangkan untuk tanggal-tanggal berikutnya tidak diharamkan. Aqaba adalah nama iblis yang hidup di masa Nabi Ibrahim dan yang sekarang sudah menjadi batu serta menjadi tumpuan pelontaran bagi yang berhaji. Di dalam melaksanakan haji ada terdapat hari yang disebut hari Tasyriq. Nabi Ibrahim as adalah bapaknya dari ilmu ketauhidan (meng-Esa-kan Tuhan) dan agama yang disyiarkan oleh Nabi Ibrahim bernama agama Hanif. Wusta adalah nama Iblis yang hidup semasa dengan Siti Hajar isteri Nabi Ibrahim as ketika masih hidup. Wusta dan Uulaa. Dan kini di dalam setiap diri manusia ada sifat yang keras seperti batu.

mengurangi atau merbuah dari sesuatu ketentuan hukum yang telah disunnatkan oleh Rasulullah. Sedangkan Uulaa mengakibatkan adanya kekufuran. sedangkan ulama itu sendiri terdiri dari: Ulama Salaf Ialah ulama yang tersisih. Taklid Yaitu percaya atas keterangan ulama yang belum tentu akan kebenarannya dari dasar hukum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rusaknya hukum di dalam ajaran agama Islam disebabkan oleh: Khilafiyah Yaitu adanya perbedaan pendapat dari para ulama. Setiap orang yang awam di bidang hukum-hukum ajaran Islam tentunya selalu akan bertanya kepada para ulama. Itulah bisikan dari Ismail yang diwarisi hingga kepada manusia sekarang ini. yang berupa getaran yang masuk ke hati manusia. Itulah sebabnya diharamkan untuk berpuasa ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Akibatnya timbul yang disebut ikut-ikutan. Padahal para ulama khalaf untuk pegangan dasar-dasar di dalam ajaran Islam atas . Ulama Khalaf Ulama Khalaf umumnya selalu diagung-agungkan oleh para pengikutnya yang sangat banyak. akibatnya menjadi seorang yang pelupa. dan umumnya ulama yang tersisih ini justru adalah ulama yang konsekuen untuk mengamalkan ajaran dan hukum-hukum di dalam agama Islam yang sesuai dengan Sunnatullah (Al-Qur'an) dan Sunnatur-Rasul (Al-Hadits). Hukum Puasa Bid'ah Bid'ah artinya menambah. Uulaa adalah nama iblis yang hidup semasa dengan Nabi Ismail putera Nabi Ibrahim as. Sedangkan maksud dengan Puasa Bid'ah ialah suatu pekerjaan puasa yang sifatnya dikhususkan. Contohnya: apabila melihat sesuatu yang bukan miliknya maka bisikan hati mengatakan itu bukan miliknya. Tidak boleh taklid pada keterangan seseorang apabila jelas bahwa keterangannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Taklid Muharamah atau disebut juga dengan Taklid Buta). Boleh taklid bila sesuatu keterangan itu jelas didapat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasarnya (Taklid Wajibah). Sekali lagi penulis terangkan bahwa dari ke-3 iblis tersebut sekarang sudah menjadi batu semuanya dan menjadi tempat tumpuan pelontaran haji.kebaikan. sebab tanggal tersebut dihapusnya dosa oleh Allah. Ismail artinya 'bisikan bathin'. Hal ini sesungguhnya tidak akan terjadi apabila dari para ulama itu sendiri mau mengembalikan segala perbedaannya kepada AlQur'an dan Al-Hadits.

2. Puasa 27 Rajab Tanggal 27 Rajab adalah ketika terjadinya Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw. Dan sesuai sabda Rasulullah tidak akan ada lagi orang yang berpangkat Habib setelah aku tiada. Puasa tanggal 12 Rabi'ul Awal yaitu puasa kelahiran Nabi Muhammad. 3. Orang-orang Majusi adalah orang-orang yang membanggakan anak Nabi Nuh as yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh as. Puasa Nishfu Sya'ban Sudah diterangkan di atas bahwa arti dari kata nishfu Sya'ban adalah separuh bulan Sya'ban. Puasa Rajab . Puasa 1 tahun atau puasa 1 bulan Melaksanakan puasa selama 1 tahun atau 1 bulan terus-menerus berarti menyalahgunakan waktu dan menekan haq di dalam kehidupan. Itulah sebabnya kedua puasa ini disebut dengan puasa bid'ah. Puasa ini pantas saja dilaksanakan oleh orang-orang Hindu atau Budha. Tentang puasa ini dipopulerkannya oleh seorang ulama yang bernama Imam Darkutni. umumnya tidak lagi sesuai dengan dasar-dasar Sunnatur Rasul (Al-Hadits). Dari beberapa puasa yang dikhususkan di antaranya: 1. tetapi bagi kita umat Muhammad. mengurangi juga merubah dari ketentuan dasar di dalam ajaran Islam. Menurut Abu Lais dikatakan bahwa pada saat Nishfu Sya'ban adalah penutup buku. Padahal tanggal 12 Rabi'ul Awal adalah hari rayanya para malaikat dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nishfu Sya'ban adalah harinya orang-orang Majusi (agama Majusi adalah suatu kepercayaan yang belum mengetahui keesaan Allah) di zaman Nabi Nuh as. untuk disesuaikan dengan keperluan seseorang. tidak ada hukumnya. 5. Bid'ah Yaitu menambah.dasar yang terkena erosi sehingga tidak lagi bersesuaian dengan Sunnatullah (Al-Qur'an) dan Sunnatur-Rasulullah (Al-Hadits). Puasa ini juga dipopulerkan oleh seorang ualam yang bernama Abu Lais yang sepupunya dari Imam Darkutni yang masih keturunan Yahudi. di dalam kitabnya yang bernama kitab Bijuri. Itulah sebabnya puasa 12 Rabi'ul Awal disebut puasa bid'ah (sifatnya mengada-ada). sifatnya menambah dari hukum Sunnatur Rasul dengan pendapat umat Hindu/Budha. Menurutnya barangsiapa berpuasa 27 Rajab maka akan mendapatkan pangkat Habib. 4. Padahal pangkat Habib adalah pangkat yang dianugerahi Allah hanya kepada Nabi Muhammad saw. Seolah-olah AlHadits itu dapat dibuat-buat. Rasulullah bersabda bahwa: KULLU BID'ATIN DHALALAH WA KULLU DHALALAH FIN-NAAR (Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu bagiannya neraka).

Boleh berpuasa hari Jum'at apabila didahului atau diakhiri dengan puasa sebelum hari Jum'at (bila hanya hari Jum'at saja berpuasa maka itulah yang disebut puasa bid'ah). 6. Hamdani Bakran adz-Dzaki (Ponpes Raudhatul Muttaqien. Dan sama dengan hari Jum'at yang bila berpuasa hanya hari itu saja. 2. Yogyakarta) . Al-Qur'an. 7. Akhirul kata semoga artikel sederhana ini dapat kiranya menjadi bahan bacaan yang berguna bagi kita semua. Bahan-bahan didapat dari: 1. 3. dan penulis sangat berterima kasih bilamana dari keteranganketerangan ini disesuaikan lagi oleh pembaca sekalian.M. Hadits-hadits Imam Bukhari Muslim Ushul Fiqih Bimbingan dan arahan dari: al-Ustadz H. karena sifatnya mengada-ada. itulah yang tidak dibenarkan. Puasa hari Jum'at Dilarang berpuasa di hari Jum'at kaena hari Jum'at adalah hari raya umat Islam/Idul Muslimin. Puasa hari Ahad Juga termasuk ke dalam puasa bid'ah karena hari Ahad adalah hari rayanya buat orang-orang Nasrani/Kristenn. dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat. puasa hari Ahad pun harus ada hari-hari pendampingnya sehingga tidak hanya hari Ahad saja. tetapi itulah batas kemampuan penulis di dalam menyerap keterangan yang telah diberikan oleh pembimbing kita. Puasa hari Sabtu Puasa hari Sabtu termasuk ke dalam puasa bid'ah. Demikianlah keterangan-keterangan tentang hukum-hukum puasa yang dapat penulis sajikan dalam diktat ini. Sama dengan puasa Jum'at dan puasa Sabtu.Yaitu melaksanakan puasa beberapa bulan sebelum Ramadhan tiba (puasa sejak bulan Rajab). Puasa inipun disebut puasa bid'ah. Karena penulis percaya bahwa pembaca (Warga Majelis Ta'lim Jihadussunnah) juga memiliki catatan-catatan yang mungkin lebih lengkap daripada ini. hidayah serta ridho-Nya kepada kita. Amin Ya Robbal `Alamiin. Babadan. 8. 4. Bila dari keterangan-keterangan diktat ini terdapat kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan bukanlah maksud penulis untuk menyajikannya yang demikian. karena hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi.

Puasa bulan Haram (Asyhurul Hurum) yaitu bulan Dzulkaidah." Jenis-jenis Puasa Puasa yang hukumnya wajib    Puasa Ramadan Puasa karena nazar Puasa kifarat atau denda Puasa yang hukumnya sunah          Puasa 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri.Share Yaiyalah. Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. namun tata caranya tetap sama. Puasa Senin dan Kamis Puasa Daud (sehari puasa.com . mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berpuasa dalam Islam merupakan salah satu dari 5 Rukun Islam. bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud As.Puasa (saum ‫ )موص‬dalam Agama Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dzulhijjah. . Puasa 'Asyura (pada bulan muharram). diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. dilakukan pada tanggal 10 Puasa 3 hari pada pertengahan bulan (menurut kalender islam)(Yaumul Bidh). untuk meningkatkan Ketakwaan seorang muslim Kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala. Muharram dan Rajab. dan 15 Puasa Sya'ban (Nisfu Sya'ban) pada awal pertengahan bulan Sya'ban. ‫م‬ "Hai orang-orang yang beriman. sehari tidak). tanggal 13. Terdapat puasa wajib dan puasa sunnah. Perintah Puasa Difirmankan Oleh ALLAH pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. agar kamu bertakwa. Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. dengan syarat tertentu. 14.

air.Syarat-syarat Puasa Syarat wajib puasa 1. Mampu melaksanakannya Syarat sah puasa 1. 3. Islam (tidak murtad) 2. Haid (datang bulan) dan Nifas (melahirkan anak) 6. Berakal sehat 3. Baligh (sudah cukup umur) 4. Mengetahui waktu diterimanya puasa Rukun puasa 1. Suci dari haid dan nifas (khusus bagi wanita) 4. 4. Mummayiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) 3. 5. Muntah dengan disengaja. Hilang akal (gila atau pingsan). asap rokok dan sebagainya) ke dalam rongga badan dengan disengaja. Murtad (keluar dari agama Islam). Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari Waktu haram puasa Umat Islam diharamkan berpuasa pada waktu-waktu berikut ini: * Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal) * Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah) * Hari-hari Tasyrik (11. Masuknya benda (seperti nasi. 7. dan 13 Zulhijjah) * Hari Syak (30 Syaban) * Puasa Selamanya Hal-hal yang membatalkan puasa Puasa akan batal jika : 1. Bersetubuh. Niat 2. 12. Keluar mani (Istimna' ) dengan disengaja (onani/masturbasi). 2. . Beragama Islam 2.

Untuk pendidikan/latihan rohani     Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri Mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti Mendidik jiwa untuk dapat memegang amanat dengan sebik-baiknya Mendidik kesabaran dan ketabahan Untuk perbaikan pergaulan Orang yang berpuasa akan merasakan segala kesusahan fakir miskin yang banyak menderita kelaparan dan kekurangan.Baqarah/2: 183. Orang yang sedang menyusui anak. 6. 5. . Hikmah dari ibadah shaum itu sendiri adalah melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Dengan demikian akan timbul rasa suka menolong kepada orangorang yang menderita. Orang yang sakit. boleh tidak berpuasa. melahirkan anak dan nifas. Orang yang sedang haid (datang bulan). Orang yang hamil. yang khawatir akan keadaannya atau bayi yang dikandungnya. artinya wajib mengganti puasanya di hari lain. Yang tidak wajib qadha'. tetapi wajib membayar fidyah. 3. Orang yang bepergian jauh (musafir) sedikitnya 81 km.Hikmah Puasa Ibadah shaum Ramadhan yang diwajibkan Allah kepada setiap mu’min adalah ibadah yang ditujukan untuk menghamba kepada Allah seperti yang tertera dalam QS. 2. berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud (576 gram). Di antara hikmah dan faedah puasa selain untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sebagai berikut. yang khawatir akan keadaannya atau anaknya. Maksud dari sabar yang tertera dalam al-Quran adalah ‘gigih dan ulet’ seperti yang dimaksud dalam QS. yang ada harapan untuk sembuh. yaitu memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa. tetapi wajib fidyah Orang-orang di bawah ini tidak wajib qadha' (menggantikan puasa di hari lain). sebanyak hari yang ditinggalkan. Untuk kesehatan Sebagai rasa syukur atas segala nikmat Allah Orang yang boleh tidak berpuasa Berikut ini adalah orang yang boleh untuk meninggalkan puasa wajib (puasa Ramadhan) Yang wajib qadha' saja Orang-orang yang tersebut di bawah ini. Yaitu sebagai berikut : 1. 4. Orang yang batal puasanya dengan suatu hal yang membatalkannya selain bersetubuh. Al. tetapi wajib qadha'. Ali ‘Imran/3: 146.

Tetap berpuasa jika mampu 2. super khusus (shaum khusus al-khusus): Selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dan juga berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa juga turut berpuasa 'hati nurani'. Jika tidak ada hamba sahaya yang mukmin maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut (selain qadha' menggantikan hari yang ditinggalkan). Yang lebih utama saat dalam perjalanan 1. Video. Yang wajib qadha' dan Kifarat Orang yang membatalkan puasa wajibnya dengan bersetubuh. Orang yang sakit yang tidak ada harapan akan sembuhnya. Berbuka puasa jika tidak mampu 3. Puasanya orang istimewa. Memilih antara tetap berpuasa atau berbuka puasa Tingkatan Puasa Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Ihya al-'Ulumuddin telah membagi puasa ke dalam 3 tingkatan:    Puasanya orang awam (shaum al-'umum): menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. wajib melakukan kifarat dan qadha'. yaitu tidak memikirkan soal keduniaan Pembagian di atas memberikan umat Islam ruang untuk berpikir dan menelaah di tingkat manakah mereka berada. Foto. 2.wikipedia. Ramadhan . Puasanya orang khusus (shaum al-khusus): Selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa juga turut berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa. jika tidak bisa. wajib memberi makan 60 orang miskin.org/wiki/Saum Berita. Kifarat ialah Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.1. Info Unik Indonesia dan Dunia Terkini Hari ini Labels: Islami. http://id. Orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi berpuasa. masing-masing sebanyak 1 mud (576 kg) berupa bahan makanan pokok.

... (6) Klik "Lanjutkan" dan "Poskan Komentar".. (5) URL Isi dengan URL Facebook Anda atau Kosongin aja... (2) Klik "Select profile".. Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1432 H. Kasih Komentar dong... Caranya : (1) Ketik Komentar Anda. (4) Ketik Nama Anda ya. Salah Satu Mukjizat Al Quran SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H Ucapkanlah Mohon Maaf Lahir Batin y.. Pentingnya Membuka Hati untuk Memin..Perbedaan Sistem Penanggalan ISLAM .. (3) Pilih "Name/URL"..

Leila Lopes dari Angola  Utha Likumahuwa Meninggal Dunia  Aral Sea.  10 Deodorant Tradisional Asli Indonesia  Tips Rambut Sehat  Kuda Nil Yang Unik  Laptop Pertama Di Dunia  Tentara-tentara yang cantik  Lemparan bola basket terjauh di dunia o ► 4 Sep .18 Sep (27)  Lalat-lalat yang Belagak seperti Manusia  Kesalahan-kesalahan di Film Twilight  5 Selebritis Hollywood dengan Payudara Ter-Favorit.  Sejarah Ditemukannya Barcode  Mobil-mobil bermesin uap  10 Aktor Kung Fu Terbaik Sepanjang Sejarah  10 Gitaris Terbaik kelas Dunia  Hasil Liga Champions...Archive  ▼ 2011 (1504) o ► 11 Sep .  Misteri Piramida di Mesir  Misteri Lebah Madu  Limbad buka rahasia mengapa dia diam  10 Gunung api paling menakjubkan  10 Keajaiban yg disebabkan oleh alam  Anjing asal Tibet yang mirip dengan singa  Jalan Setapak Tertinggi di Dunia  Air Terjun Yang Membeku  Meja Bilyard paling Aneh  Napoleon Bonaparte Ternayata Seorang Muslim  Miss Colombia "Catalina Robayo" tak Pakai Celana D...11 Sep (74)  Kota-kota terunik di dunia versi Unesco (Jakarta m.  Teori Awal Kehidupan Manusia Dari Mars  Pulau-Pulau Terunik Di Dunia  Bangunan Dari Kartu Yang Unik Dan Keren  200 Benda & Seni Budaya yang telah Dipatenkan Mala.  7 Besar Kejahatan Kriminal yang pernah terjadi di .....  Nyong Ambon Calon Pelatih Timnas yang baru ?  Lowongan Kerja Bank Syariah Mandiri Tahun 2011  Juara Panco Dunia Ternyata Hanya Memiliki Tinggi B..  Video Mengagumkan dari Pemain American Football  10 Foto Hasil Rekayasa sejak Tahun 1865  Balita menyusu pada sapi  Miss Universe 2011...  Stadion-stadion "buruk" di Indonesia . hewan yang mengagumkan  Foto Perdana Menteri 'Cantik' Thailand Yingluck Sh.. Rabu 14 September 2011: Mila. Laut Yang Kering  Anjing dengan muka paling sedih  Buah Labu Terbesar di Dunia  Unta.....

Istri Saiful Jamil Meninggal dalam Kecel. Seperti Zaman Nabi Musa  SubhanaLLah.  Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh Pada Har.... Cari Suami Baru  Mengintip Pohon-Pohon Tertua Di Dunia  Bill Gates pun Pakai Batik  SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H  Ucapkanlah Mohon Maaf Lahir Batin yang Pertama kep...  10 Bintang Sepak Bola Dengan Aksi Provokatifnya  5 Profesi Paling Melelahkan  Operating System (OS) Dari Masa ke Masa  Helikopter baru Rusia untuk TNI-AD  Nenek 107 Tahun asal Malaysia. Inilah 10 Keindahan Alam yang Luar Bi....  Jembatan-jembatan Berbahaya di Dunia  6 Penemuan Yang Sulit Dijelaskan Dengan IPTEK  Kok pada betah hidup di Jakarta ya?  Mengapa Menguap Bisa Nular ?  Tardigrades binatang Yang Bisa Hidup Di luar Angka.......  5 hal yang serupa namun tak sama  SubhanaLLah.o Kota Surga dan Neraka di dunia Model Ikat Tali Sepatu yang Unik Perbandingan 4 Web Browser Terlaris di Dunia Tampang Artis Hollywood saat Menguap Wanita-wanita dengan Rambut Terpanjang ▼ 28 Agu .4 Sep (52)  Kronologis Kecelakaan Istri Saipul Jamil.... Virginia..  "Sing to The Dawn" Film kartun Animasi produksi ba.  20 Film Animasi terbaik sepanjang masa  9 Pemain bola dengan Free Kick paling baik di duni.  Virginia.      .  Pentingnya Membuka Hati untuk Meminta Maaf dan Mem. P  10 Air Mancur Terindah di Dunia  Negara Negara Terkecil Namun Terindah Di Dunia  Patung Patung Tertinggi Di Dunia  Wow !! Kawah Ijen Adalah Danau Kawah Terbesar di D......  Corat Coret ternyata bisa menambah daya ingat  7 Danau di dalam gua  Paus-paus Terbesar Di Dunia  mobil-mobil mewah yang dijiplak oleh negara Cina  Foto-foto kekuatan alam  Ular berkaki ditemukan di Cina  keberanian pekerja konstruksi Indonesia  Makanan Jepang Yang Pasti Anda Tidak Ingin Coba 'P.  15 makanan penyebab gendut  10 Kelebihan Wanita Dibanding Pria  7 Pantai paling indah di Bali  7 Cara Cepat Memanjangkan Rambut  10 Jalan paling Berbahaya di Dunia  Militer Indonesia Berada Diurutan Ke-14 Di Dunia  Laut Terbelah.  Makanan Sehat untuk Mr.. Kekayaan Wisata Dunia ada di INDONE...

1 Mei (41) 17 Apr .8 Mei (28) 24 Apr .23 Jan (4) 9 Jan . 7 Mesjid Unik di Indonesia 21 Agu .3 Jul (46) 12 Jun . Home Page Yaiyalah..16 Jan (27) 2 Jan .13 Feb (12) 30 Jan .29 Mei (82) 15 Mei ..28 Nov (2) o ► 14 Nov ..27 Feb (7) 13 Feb .2 Jan (21) o ► 19 Des .27 Mar (97) 13 Mar ..14 Agu (36) 31 Jul .20 Mar (52) 6 Mar .17 Jul (12) 3 Jul .19 Des (23) o ► 5 Des ...13 Mar (4) 27 Feb .net membantu kita bangeetzz di .7 Agu (15) 24 Jul .21 Nov (2) .12 Jun (85) 29 Mei .24 Apr (61) 10 Apr .31 Jul (47) 17 Jul .15 Mei (13) 1 Mei .17 Apr (63) 3 Apr .6 Feb (18) 23 Jan .28 Agu (29) 14 Agu .22 Mei (66) 8 Mei .26 Des (35) o ► 12 Des .5 Jun (87) 22 Mei .12 Des (31) o ► 28 Nov ..3 Apr (105) 20 Mar . Pengertian Berpuasa dalam Islam [Puasa Hari-29] Inilah Cerita Asal-usul KETUPAT Wah.30 Jan (13) 16 Jan .20 Feb (9) 6 Feb .. [Pu.24 Jul (19) 10 Jul .. Segarnya jus sirsak kelapa muda Ucapkan Takbir Idul Fitri jangan keliru ya.6 Mar (16) 20 Feb .21 Agu (29) 7 Agu .19 Jun (82) 5 Jun ..5 Des (19) o ► 21 Nov .9 Jan (55)         ► 2010 (246) o ► 26 Des .10 Jul (30) 26 Jun .. Ternyata Arti Minal ‘Aidin wal Faizin bukan M.o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Perhitungan Mengapa Lebaran 1432 H jatuh pada Hari.10 Apr (61) 27 Mar .

10 Okt (12) 26 Sep .html#ixzz1XzGkUkZj .7 Feb (6) 24 Jan .13 Sep (3) o ► 26 Apr .26 Apr (28) o ► 29 Mar .com/2011/08/hikmah-berpuasa-puasa-hari29.11 Jan (1)   Radio Online TV Streaming Online   Belajar Bisnis Internet Jasa Pembuatan Web Blog Sumber: http://www.1 Agu (4) 9 Mei .5 Apr (29) o ► 8 Feb .yaiyalah.31 Okt (8) 17 Okt .3 Jan (2) o ► 6 Sep .12 Sep (6) 29 Agu .5 Sep (2) 22 Agu .o o o o o o o o o o o o o o o o o  ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► 7 Nov .14 Nov (1) 31 Okt .3 Mei (2) o ► 19 Apr .19 Sep (22) 5 Sep .7 Nov (7) 24 Okt .26 Sep (12) 12 Sep .15 Feb (6) o ► 4 Jan .3 Okt (9) 19 Sep .17 Okt (2) 3 Okt .31 Jan (10) 17 Jan .24 Okt (8) 10 Okt .16 Mei (1) 31 Jan .29 Agu (1) 25 Jul .24 Jan (2) ► 2009 (71) o ► 27 Des .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful