P. 1
PENGERTIAN PUASA

PENGERTIAN PUASA

|Views: 58|Likes:
Published by Maya Mheysajha

More info:

Published by: Maya Mheysajha on Dec 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

PENGERTIAN PUASA (SHAUM

)
Ash-shiyam atau shaum atau puasa adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Tapi bila ditinjau dari hukum syara' adalah menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh, dan dilaksanakan semata-mata karena Allah. Nilai-nilai dari puasa tidaklah dapat dihitung, diperkirakan atau diadakan oleh manusia (ulama, nabi, dll) tetapi nilai puasa adalah semata milik Allah. Rasulullah bersabda: Firman Allah: Setiap amal anak adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amal puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya. (H.S.R. Imam Bukhari). Maksud dari menahan diri: 1. Menahan diri dari makan, artinya: memasukkan sesuatu benda makanan ke dalam mulut, terus disalurkan melalui lubang tenggorokan. Jadi batasan yang disebut makan ialah bila sesuatu benda sudah melalui lubang tenggorokan. 2. Menahan diri dari minum, artinya: memasukkan sesuatu benda cairan ke dalam mulut, terus disalurkan melalui lubang tenggorokan. Juga batasannya disebut minum apabila benda cairan tersebut sudah melewati tenggorokan. Dalam hal ini untuk air ludah tidak termasuk. Kesimpulan dari hal di atas maka bila menggosok gigi, berkumur, membersihkan gigi, dll, selama tidak memasukkan sesuatu benda melewati tenggorokan maka puasanya sah-sah saja. 3. Menahan diri dari hubungan suami isteri atau bersetubuh. Dilarang bersetubuh ketika berpuasa, karena berpuasa dilaksanakan pada siang hari, sedangkan malam harinya tidaklah ada hukumnya yang melarang. Sabda Rasulullah: Dari `Aisyah dan Ummi Salamah ra., Keduanya mengkhabarkan bahwa Rasulullah saw pernah mendapatkan waktu fajar, sedangkan beliau masih dalam keadaan junub karena berkumpul dengan isteri-isterinya, kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. (H.S.R. Imam Bukhari) Dari `Aisyah r.a. ia berkata: Nabi s.a.w. pernah menciumnya dan tidur dengannya, padahal beliau sedang puas dan beliau adalah orang yang paling sanggup mengendalikan nafsu birahinya. (H.S.R. Imam Bukhari) Dari kedua hadits di atas, jelaslah bahwa yang membatalkan puasa adalah apabila terjadinya keluar sperma (baik bagi laki-laki shulbi maupun wanita tharaif). Dari hadits di atas ada tertera kata hawa nafsu. Apakah yang disebut nafsu itu? Marilah kita perhatikan keterangan di bawah ini: Nafsu Syahwat Di dalam diri yang disebut manusia lelaki terdapat 1 nafsu syahwat. Sedangkan di dalam diri yang disebut perempuan terdapat 6 nafsu syahwat. Karena adanya nafsu syahwat inilah timbulnya setiap manusia ingin mencari pasangan lain jenisnya. Adanya nafsu syahwat yang

9 pada diri setiap perempuan yang melebihi nafsu syahwat lelaki yang hanya 1 maka terjadinya kecenderungan bagi setiap perempuan untuk mempersolek diri baik pakaian maupun kosmetiknya akan melebihi kaum lelaki, dengan tujuan agar setiap kaum lelaki akan tertarik. Nafsu Sir atau Perasa Di dalam diri kaum lelaki yang disebut nafsu sir terdapat sebanyak 9, sedangkan bagi perempuan hanya ada 1. Kebalikannya dari nafsu syahwat. Akibat lebih banyaknya nafsu sir pada kaum lelaki maka nafsu untuk melaksanakan persetubuhan akan lebih kuat. Coba kita perhatikan, seorang kakek-kakek yang jompo duduk santai maka kepalanya selalu mengangguk-angguk, tetapi bila seorang nenek-nenek jompo maka selalu akan menggelenggelengkan kepala. Itulah suatu contoh tanda-tanda yang sudah tidak bisa dirubah, dan itulah sudah menjadi qudrat-Nya yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Tanda-tanda ketika mulai datangnya masa baligh: Bagi lelaki: Bila sudah tiba masa baligqhnya maka akan mulai mengeluarkan sperma (secara bermimpi ataupun keluar dengan sendirinya), apalagi bagi lelaki yang senang mengkhayal. Umur masa ini adalah sejak berumur 15 tahun. Bagi perempuan: Bila seorang perempuan tiba masa balighnya maka akan mulainya mempersolek diri (mulai genit), haid mulai timbul, dan tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, payudara mulai mekar. Umur masa ini adalah sejak berumur 9 tahun. Itulah sedikit gambaran tentang nafsu yang ada pada setiap diri manusia. Apabila adanya kekurangan dari nafsu yang dua itu maka akan timbulnya kelainan sehingga pada zaman sekarang adanya orang disebut wadam, homoseks, lesiban, gay, sodomi, dll. Untuk kelainan ini mungkin saja ketimpangan dalam bilangan nafsunya atau bisa saja karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulannya. Allah Maha Segala-galanya, maka untuk men-Tegahnya dari semua itu atau menguncinya maka janganlah menghindar apabila bulan Ramadhan tiba tidak hendak melaksanakan puasa. Tentu dengan banyak macam alasan-alasannya (sakit maag atau ini dan itu) padahal dengan berpuasa Ramadhan apa yang disebut penyakit akan berlarian pergi meninggalkan jasad manusia, disebabkan segala kekotoran diri akan dibakar habis oleh puasa.

KEDUDUKAN SHAUM/PUASA
1. 2. 3. 4. 5. 6. Puasa Fardu 'Ain Puasa Wajib Hal Puasa Wajib Nafsi Puasa Sunat Puasa Haram Puasa Bid'ah

Firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada harihari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin, barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 183-185) Sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan keikhlasan, diampuni kesalahan yang telah lalu dari segala dosanya (H.S.R. Imam Bukhari Muslim).

Puasa Fardhu `Ain
Puasa fardhu `ain ialah suatu pekerjaan puasa yang wajib dikerjakan setiap setahun sekali yang lamanya berpuasa sebulan penuh dan disebut puasa Ramadhan. Puasa fardhu `ain:
 

menurut fiqih: Wajib dikerjakan atas setiap masing-masing orang yang beriman, sudah mencapai usia baligh dan beraqal. menurut muhaditsin: Wajib dikerjakan untuk lebih mendekatkan hubungan antara hamba dengan Allah.

Mengerjakan puasa Ramadhan adalah untuk mengunci dari dari hawa nafsu syahwat dan nafsu sir (tentang nafsu diterangkan di depan). Ramadhan secara makna mengandung arti 'pembakaran'. Pembakaran di sini ialah membakar segala nafsu yang ada di setiap diri manusia. Telah diterangkan di atas bahwa yang disebut nafsu terdiri dari nafsu syahwat dan nafsu sir, dan setiap tahun dengan berpuasa Ramadhan untuk mengekang dari kelebihan nafsu agar setiap diri manusia tetap pada dosis nafsu yang sudah ditentukan oleh Allah. Apabila dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, Allah meminta 1 bulan untuk untuk diadakan pembersihan diri dari nafsu, yaitu dengan berpuasa Ramadhan. Nafsu syahwat perempuan terdapat 9 nafsu dan nafsu sir lelaki terdapat 9 nafsu. Seandainya dari ke-9 nafsu tersebut selama dalam 1 tahun tidak diadakan pembakaran maka bila dihitung selama 1 tahun akan bernilai 12 x 9 = 108 nafsu. Dengan takaran nafsu yang sebanyak itu bagi setiap diri manusia adalah sangat berlebihan, dan yang akan berakibat segala penyakit lahir maupun batin akan menjadi berkembang yang akibatnya telah diterangkan di halaman

yaitu suatu syirik yang tersembunyi/samar-samar. riya' atau sok pamer. Apabila penyakit tersebut tidak diadakan pembakaran setiap tahunya maka akan tumbuh subur. tinggi diri. Dan apabila setiap nafsu dalam 1 tahun dibiarkan dengan takaran 108 nafsu maka tentunya akan berakibat yang tidak baik bagi kehidupan manusia sehingga dari nafsu yang sudah ada di diri manusia akan meningkat. nenek moyang. para ulama yang sudah meninggal dan lain-lainnya. Dan sifat ujub ini sangatlah tidak baik di dalam berhubungan antara sesama. Syirik Syirik Jali. dan dengan nafsu yang sebanyak 99 inilah suatu nafsu yang pailng ideal bagi setiap diri manusia. dan pada manusia sifat tersebut sudah ada sejak menjadi manusia. Jadi.9 nafsu = 99 nafsu. pada hakikatnya bukan makanan yang mengenyangkan akan tetapi pada hakikatnya kenyang itu datang dari Allah. Kebiasaan sifat riya' ini terlihat bagi orang yang baru merasa menerima ni'mat harta kekayaan. Contohnya: bertawasul bagi para arwah. o Syirik Khofi. yaitu suatu syirik yang tersembunyi halus. dan lainlainnya. akibatnya akan: Bertambahnya penyakit bathin. 4. dll. bahkan dapat membuat diri tidak mempunyai kontrol. Riya' Juga penyakit ini sudah ada di dalam setiap diri manusia. o Syirik Khofi ul khofi. 3. Sum'ah o . Sifat ujib ialah selalu merasa lebih daripada orang lain. maka segala yang dimiliki akan selalu ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Contohnya: menuhankan benda-benda yang dianggap keramat. benda-benda pusaka nenek moyang. Hitungannya 108 nafsu . Dari dari 10 macam penyakit bathin itu seperti: 1. yaitu suatu syirik yang terang-terangan. Ujub Ujub yaitu suatu penyakit yang ada di dalam setiap diri manusia. Contohnya: minum obat. akibatnya seseorang itu akan sangat terlihat akan kesombongannya. dan yang 1 bulan adalah sebagai penyeimbang. pada hakikatnya bukanlah obat yang menyembuhkan akan tetapi kesembuhan itu datangnya dari Allah.depan. begitu juga dengan makan. atau juga kepandaian yang baru didapatnya. makan. yaitu: Di dalam diri manusia sudah ada benih-benih 10 macam penyakit bathin yang apabila tidak dibakar di dalam puasa Ramadhan maka 10 macam penyakit itu akan semakin menjadi-jadi. Takabur Takabur artinya sombong. satu tahun yang 12 bulan dikurangi dengan pembakaran selama 1 bulan hasilnya mejadi 11 bulan. 5. 2. menyembah berhala atau pohon yang angker.

Jadi penyakit zhahir ialah suatu penyakit yang nampak terlihat dan umumnya dapat disembuhkan dengan ilmu kedokteran (bermakna bantuan orang lain untuk penyembuhannya). Egois bersifat mau didengar tidak mau didengar. Allah memerintahkan untuk mengerjakan puasa Ramadhan sebulan penuh per tahunnya. Hendaknyalah sifat yang demikian dihapuskan bila ingin berhubungan dengan sesama jadi harmonis. tapi bila sudah dikoreksi orang lain janganlah marah. Peribahasa mengatakan "kuman di seberang laut nampak tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. 8. Akibatnya akan sama dengan penyakit syak. Waham Kekhawatiran yang terus-menerus adalah tipe dari penyakit waham. haruslah kita juga berusaha agar kita juga mencapai keberhasilan. Dari kawan menjadi lawan adalah akibat dari zan. 7. Zan Yaitu suatu penyakit yang selalu berprasangka tidak baik. akan tetapi agar tidak menjadi hasad dengki. Itulah dari 10 penyakit bathin yang sudah ada pada setiap diri manusia. Hasad dengki Penyakit ini apabila menjurus kepada keburukan maka disebut hasad dengki. segala apa katanya adalah yang paling baik. atau karena . 9. Penyakit ini sifatnya sedikit baik karena boleh-boleh saja iri kepada sesama yang sudah berhasil dalam berusaha." Penyakit Zhahir Zhahir artinya lahir dan tersirat juga dengan kata jasad. Dan kebiasaannya ari ke-10 penyakit itu pada diri masing-masing orang tidak dapat dilihatnya sendiri. boleh juga disebut dengan curiga yang tidak beralasan. Maka untuk tidak bertumbuh suburnya penyakit-penyakit itu. Syak Akibat dari penyakit ini timbullah rasa ragu-ragu atau was-was. Bila dari ke-10 penyakit itu di antaranya ada yang kita rasakan sudah menjadi kronis (banget) maka bantulah dengan puasa-puasa lainnya yang sudah disunatkan. Karena dengki akan timbul suatu fitnah terhadap orang yang didengkikannya. 6. Penyakit ini bila sudah kronis maka akan menghalangi keberhasilan dalam berusaha atau berdaya upaya. 10. Penyakit zhahir timbul dari keterlaluan dalam memakan atau meminum sesuatu yang sudah melebihi batas. Dengki adalah suatu penyakit di diri setiap manusia yang merugikan orang lain. dan untuk itu banyaklah berdialog dengan sesama kawan yang dekat untuk mengoreksinya. Hasad iri Penyakit ini apabila menjurus kepada kebaikan maka disebut juga dengan hasad iri.Sum'ah kalau di zaman sekarang disebut orang dengan sifat egois.

Dengan demikian maka setiap kehidupan manusia akan terus adanya pengawasan dari tahun ke tahun. (Taurat) selama 30 hari. (Zabur) selama 30 hari. Sabda Rasul: "Berpuasalah kamu untuk hidup sehat.ketularan dari orang lain. Taqwa menurut pandangan ma'rifat ialah mengenal.   Taqwa menurut pandangan ilmu tauhid ialah: orang yang mulia di sisi Allah. Dan taqwa dapat bermakna bertemu dengan Allah (karena adanya mulia di sisi Allah). Diwajibkan berpuasa atas umat Nabi Isa a." Firman tersebut bermakna:    Diwajibkan berpuasa atas umat Nabi Musa a. . Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka berlebihan. Sedangkan untuk kita umat Nabi Muhammad saw (Al-Qur'an) berpuasa selama sebulan penuh. Diwajibkan berpuasa atas umat Nabi Daud a. dan bila tiba di Ramadhan berikutnya kembali kita dibakar untuk mencapai kesucian di tahun berikutnya secara estafet. Telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya: "Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dengan adanya perintah berpuasa Ramadhan itu adalah salah satu dari "perhitungan" Allah bagi hamba-hamba-Nya yang merasa beriman kepada-Nya. sedangkan untuk perhitungan tahun Masehi dihitung atas dasar peredaran bumi terhadap matahari. dan bila semua itu dapat kita kerjakan dengan baik dan sempurna insya-Allah bila akhirnya kita menjadi orang yang kembali kepada-Nya menjadi orang yang beruntung. (Injil) selama 40 hari. atau bisa juga datang dari bathin (terlalu banyak memikir akibatnya bisa stress). di mana apabila kita sudah mengenal tentunya akan mudah di dalam mengajukan sesuatu hal atau meminta.s. Maksud dari berpuasa Ramadhan sebulan penuh ialah dibakarnya diri untuk menghilangkan segala penyakit yang ada di diri sehingga mencapai suatu kesucian sehingga dari 12 bgulan dikurangi 1 bulan akan menjadi 11 bulan yang dihadapi akan berjalan suatu kehidupan yang baik. Hal Taqwa Tujuan dari berpuasa Ramadhan ialah untuk mendapatkan predikat orang yang taqwa kepada Allah. Dan hitungan tahun Hijriyah dihitung atas dasar peredaran bulan terhadap bumi. Bagi kita sebagai umat Islam wajib mengimani kepada kitab-kitab Allah yang terdahulu (rukun iman) selama kitab-kitab tersebut masih dalam bentuk aslinya.s. Perhitungan berpuasa Ramadhan sebulan penuh adalah karena untuk hitungan penanggalan cara Islam (tahun Hijriyah) untuk 1 bulan bisa 29 hari dan bisa 30 hari.s." Dari keterangan yang menyangkut dengan penyakit bathin dan penyakit zhahir dapatlah kita pikirkan mengapa Allah memerintahkan kepada setiap manusia yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadhan agar menjadi orang yang taqwa.

maka bila sudah tibanya malam di bulan Ramadhan (sudah berbuka puasa) dihalalkan oleh-Nya untuk melaksanakan persetubuhan dengan isteri-isterimu. Imam Bukhari). 4. Itulah shalat sunnat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah: Manusia selamanya dalam kebaikan apabila ia senantiasa menyegerakan berbuka. Jangan menundanunda berbuka walau dengan hanya seteguk air. selain menghidupkan malam Ramadhan juga mengandung makna: . Tujuannya. 2. Keinginan bersetubuh Dilarang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan (berpuasa) karena dengan bersetubuh berarti mengeluarkan sperma (mani) baik lelaki maupun perempuan. 3. akan tetapi tidak ubahnya dengan seorang pengemis. Nafsu Telah diterangkan di atas bahwa di dalam setiap diri manusia terdapat sifat yang disebut nafsu. yang dari berlebihan nafsu menjadi kepada yang sesuai denan kehendak-Nya. dengan pelaksanaan 4 rakaat salam + 4 rakaat salam + 3 rakaat witir sekali salam. Setiap diri manusia sudah mejadi sifatnya tidak dapat menahan dari nafsu bersetubuh. Berpuasa di bulan Ramadhan berarti dibakarnya sifat-sifat nafu. Dan akibat dari keluarnya sperma akan membatalkan atau menggagalkan pembakaran nafsu.Dapatkah kita meminta sesuatu dari orang yang belum kita kenal? Jawabnya: Dapat saja. bersegeralah melaksanakannya. (H. Qiyamur Ramadhan Qiyamur Ramadhan artinya menghidupkan malam bulan Ramadhan. Shalat sunnat qiyamur Ramadhan/tarawih jumlah bilangan rakaatnya sebanyak 11 rakaat." "Bila ingin kenal dengan-Ku berpuasalah." Beberapa Persyaratan untuk Menuju kepada Taqwa 1. apabila dikerjakan shalatnya dengan secara santai maka baru disebut dengan shalat Tarawih. Membuka nafsu Apabila sudah waktunya untuk berbuka. Bila sifat nafsu sudah baik maka akan terkontrolnya kehidupan manusia kepada jalan yang diridhoi-Nya.S.R. Dari Hadits Qudsi dikatakan: "Janganlah kamu menjadi pengemis terhadap Tuhanmu.

sumsum.per hari (sekeluarga) terdiri dari 5 jiwa maka penyisihannya dari Rp 5. kalau perlu ditingkatkan dengan beras yang kualitasnya lebih baik. 4 rakaat II dikerjakan untuk membaktikan diri kepada 4 anasir yang datang dari ibu yang ada pada diri seperti: darah merah. 3 rakaat witir dikerjakan untuk membaktikan diri kepada 3 anasir yang datang dari Allah yang ada pada diri seperti: ilmu. kulit. Infaq Ramadhan Infaq Ramadhan dikeluarkan sebelum tibanya shalat Idul Fitri. hikmah..   4 rakaat I dikerjakan untuk membaktikan diri kepada 4 anasir yang datang dari bapak yang ada pada diri seperti: darah putih. dan penyisihan uang di atas sifatnya bebas.-. Shalat Idul Fitri Melaksanakan shalat Idul Fitri sebaik-baiknya dilaksanakan di tempat yang terbuka atau lapangan. atau boleh saja kualitasnya dilebihbaikkan.. daging. kami contohkan dengan yang umum. Dana untuk infaq Ramadhan disishkan dari dana belanja per hari selama bulan Ramadhan. Hikmah melaksanakan shalat Id di lapangan ialah setiap helai bulu/rambut yang . 7. Itu bukannya bermaksud fitrah.000. Apabila anda bisa dan mampu dana belanja yang lebih dari itu. langgar. Mengeluarkan infaq Ramadhan bukan saja di saat bulan Ramadhan saja. apabila kita belanja makanan dan minuman dalam sehari sebanyak Rp 5. Tujuan dari mengeluarkan infaq Ramadhan ialah untuk membersihkan diri dari makan dan minum yang telah dilaksanakan dan pelaksanaannya bagi kemaslahatan orang banyak yang artinya untuk pembangunan jalan. akan tetapi dikeluarkan selama kita hidup sehari-hari. maka yang difitrahkan haruslah Unus juga. Tujuan mengeluarkan fitrah (zakat fitrah) ialah untuk membersihkan diri dari kesalahankesalahan terhadap sesama manusia dan juga terhadap sesama makhluk.-. Bentuk beras yang difitrahkan sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. lemak. hitung saja sekehendak anda.misalnya disisihkan Rp 50. 6. rambut. serelanya anda. Banyaknya yang dikeluarkan per jiwa sebanyak 3 1/3 liter. umpama biasa yang kita makan sehari-hari beras Unus.= Rp 1. 5. Dengan adanya kebaktian kita kepada ke-11 anasir tersebut maka pekerjaan sh alat qiyamur Ramadhan/tarawih yang 11 rakaat itu sangatlah besar artinya sehingga menghilangkan hijab kepada Allah dan terhapusnya dosa-dosa terhadap kedua orang tua dan segala durhaka terhadap kedua orang tua terhapuskan.000. Maka selama bulan Ramadhan 30 hari berarti 30 x Rp 50. tetapi mengaqal-aqal agar pengeluaran biaya sedikit terhemat. dan janganlah mengeluarkan zakat fitrah dengan kualitas beras yang lebih rendah daripada yang sehari-hari kita makan. Zakat Fitrah Zakat Fitrah dikeluarkan dengan bentuk beras (makanan pokok).500. dll. Infaq Ramadhan bertujuan untuk membersihkan segala makanan. aqal. Contohnya. Ganjaran dari infaq Ramadhan akan terbukti selama kita masih hidup di alam dunia dengan kelipatan 1 : 700. Biasa makan Unus untuk Fitrah dikeluarkan beras bagian yang murah. minumn yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadhan. tulang.

SANKSI 1. PUASA RUKHSAH bagi 1. sakit ringan 4. 6. mushafir 2. Di dalam hukum puasa Fardhu `Ain terdapat: HUKUM PUASA RAMADHAN A. yang sakit berat/gila 6. yang lupa 10. Tentunya dari ke-7 syarat tersebut haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di jalan sunnatullaah dan sunnatur-Rasulullaah. 3. jadi yang disebut puasa wajib ialah sebagai undangan pesta dari Allah. wanita menyusui/hamil 7. yang berperang/sabil 9.ada di badan kita terkena panasnya matahari atau tertetes air hujan akan mendapatkan ganjaran dari Allah sebanyak 70 kali nilai ibadah. mu'min aqil baligh anak-anak yang sakit mushafir wanita suci tablet anti-haid B. Itulah ke-7 persyaratan bagi setiap manusia beriman menuju kepada predikat taqwa. dengan puncak kesucian dan kegembiraannya ada pada saat Idul Fitri. kifarat PUASA WAJIB Puasa atau shaum bermakna juga sebagai pesta. orang mati C. 2. 5. Bila Allah mengundang hambanya untuk berpesta. PUASA WAJIB bagi 1. 7. wanita berhadas 3. 4. Wajib mengandung makna undangan. di manakah tempatnya? Jawabnya adalah di bulan Ramadhan. buruh kerja 8. Dan mendapatkan doa dan istighfar dari malaikat yang sejak fajar sudah turun ke dunia atas perintah Allah. qadha' 2. . orang tua jompo 5. fidyah 3.

Di dalam suratul Baqarah ayat 183 tersurat "Diwajibkan berpuasa atas orang-orang yang beriman". dll. Beriman artinya orang yang mu'min dan bukannya orang muslim.Bergembira setelah 1 bulan penuh dibakar dengan menahan haus dan lapar serta menahan dari nafsu. Bila seluruh umat mu'min dapat melaksanakannya insya-Allah bagi petani akan bekerja lebih giat lagi. bagi pedagang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. maka apa yang disebut negara yang adil dan makmur akan tercapai. padahal dari para pedagang ini orang-orangnya ber-KTP Islam. Apabila dari hal di atas telah dilaksanakan sesuai dengan 7 persyaratan maka akan terasalah pestanya sangat berkesan di hati setiap orang-orang yang mu'min. Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan istighfar (mohon ampunan). Allah mengabulkan segala doa bagi yang berpuasa. Justru persatuan umat Islam selamanya tidak akan terjalin selagi masih adanya orang muslim yang belum mu'min. seperti:   Orang mu'min Orang-orang yang sudah mencapai aqil baligh . bagi para pemimpin tidak lagi memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan nasib bawahannya. bagi pegawai/ABRI tidak akan ada lagi pikiran KKN. tersiratlah di sini bahwa orang yang muslim belum tentu orang yang mu'min. Banyak saja orang yang mengaku muslim (Islam) bila bulan Ramadhan akan tiba seolah akan menghadapi suatu penyiksaan. Setiap orang yang berpuasa namanya ditulis di pintu-pintu syurga. Itulah suatu kehidupan yang normal bila manusia-manusianya sudah mencapai predikat taqwa kepada Allah. Arasy bergoncang karena banyaknya orang yang berpuasa. bahkan menjual makanan di pinggir jalan dengan berselubung tenda. Di saat Idul Fitri ini jugalah terjadinya saling maaf-memaafkan atas segala kesalahan dan dosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang telah dilakukannya sebelum adanya undangan pesta/puasa Ramadhan. Dari makna puasa wajib inilah maka terdapatnya digolongkan kepada beberapa yang wajib melaksanakan Puasa Ramadhan. tetapi apabila disebut mu'min tentu dia orang muslim. bagi pedagang akan mencari keuntungan yang sesuai dengan ridho Allah. Dalam hal ini dapatlah dicontohkan bahwa bedanya orang-orang yang mu'min dengan orang-orang yang muslim (Islam). bahkan ketika di bulan Ramadhan tidaklah menghiraukan kepadan undangan Allah lagi. di mana taqwa adalah tujuan bagi orang yang menjalankan puasa Ramadhan. Allah menganugerahkan semua ini tentunya agar setiap orang-orang yang mu'min di dalam menjalankan 11 bulan ke depan hingga tibanya kembali undangan pesta dari Allah akan berjalan dengan kehidupan yang penuh dengan kontrol diri pribadi masing-masing orang atau hidup dalam kehidupan antara sesamanya menjadi lebih baik dengan arti yang luas. Kelebihan-kelebihan yang dicapai bagi orang yang berpuasa Ramadhan:      Allah menjamin kehidupannya seumur hidup. di mana yang terlihat dari luar hanya sebatas kakinya saja. "Kantornya para malaikat") Makna Puasa Wajib Diterangkan di atas bahwa puasa wajib adalah "undangan pesta". (Arasy tempatnya catatan data setiap manusia.

akan tetapi tidak menghilangkan niatnya untuk berpuasa. Bagi wanita yang berhadas Berhadas di sini bukanlah berhadas karena dibuat-buat. Untuk pelaksanaannya hukum Rukhsah ini dibagi kepada: 1. Bagi golongan ini tidaklah wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Laksanakan dahulu puasanya baru berbuka. Karena sebleum melaksanakan mushafir tentunya adanya perencanaan maka sebelum sebelum melaksanakan mushafirnya hendaknya niat untuk melaksanakan puasa Ramadhan tidaklah ditinggalkan. Hal ini apabila ingin mencapai nilai Rukhsahnya. walau dikerjakan puasanya hanya beberapa menit kemudian berbuka. Diberikan Rukhsah bagi orang mushafir ini karena ketika di dalam perjalanan tentu akan mengakibatkan merasa danya keresahan. Ketentuan sunnah Rasulullah dengan jarak 7 km dari tempat asalnya sudah disebut mushafir (sama halnya dengan adanya hukum qashar). Makan dan minumlah secukupnya tidak berlebihan seperti keadaan di luar bulan Ramadhan. seperti: o Keluarnya haid sebelum tiba bulan Ramadhan. makan dan minumlah sekedar dapat menghilangkan keresahan dan kelelahan belaka. misalnya 1 hari sebelum tiba bulan Ramadhan. . akan tetapi berhadas karena atas kehendak-Nya. 2. Dengan melaksanakan hal tersebut maka nilai Rukhsahnya akan didapat. Jadi nilai puasa Rukhsah adalah untuk keringanan terhadap orang yang tidak bisa melaksanakan puasa wajib oleh karena sesuatu sebab namun tidaklah meninggalkan dari segala ketentuan hukum dari puasa Ramadhan. Puasa Wajib di atas. padahal haidnya sendiri masih beberapa hari lagi akan selesai. Jadi puasa Rukhsah ialah puasa yang dilaksanakan bagi orang-orang yang termaktub di dalam daftar A. Berbuka di sini hendaknya selama perjalanan tidaklah melakukan makan dan minum sekehendaknya. Orang mushafir adalah sebenarnya orang yang tergolong mu'min namun karena keadaan terkena hukum Rukhsah. Bagi orang yang mushafir Mushafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dari tempat asalnya. Jadi pada dasarnya walau sudah disebut mushafir namun jangan meringankan niat puasa di bulan Ramadhan.    Bagi anak-anak di bawah aqil baligh Bagi orang yang sakit Orang perempuan yang suci (suci dari hadas besar/kecil) Tablet anti-haid (kemajuan zaman saat ini sudah adanya obat anti-haid) PUASA RUKHSAH Rukhsah secara arti adalah kebijaksanaan/keringanan yang diberikan Allah. kemudian bila sudah seleasi masa haidnya berpuasalah.

Sedangkan wanita yang menyusui bila anak susunya masih di bawah umur 2 tahun masih mendapat nilai Rukhsah. luka sedikit. jangan meninggalkan niat untuk mengerjakan puasa Ramadhannya. Ada juga orang yang walau bekerja berat namun masih dapat mengerjakan puasa Ramadhannya. bagi orang tersebut didapat nilai Wajib. 10. Berbukalah secukupnya. dll juga termasuk ke dalam sakit ringan. 8. 6. 5. Bagi wanita hamil dan menyusui Umumnya wanita yang hamil harus menjaga kesehatannya. Orang lupa Lupa di sini berarti dengan tidak disadari memakan atau meminum suatu makanan atau minuman ketika orang tersebut dalam melaksanakan puasa Ramadhan. 9. 7. Akan tetapi. untuk mencapai nilai Rukhsah janganlah makan minum sesuka hatinya. Orang yang merasakan kesal. Bagi yang menderita sakit ini untuk mendapatkan nilai Rukhsahnya jangan meninggalkan niat melaksanakan puasa Ramadhan. Buruh kerja Buruh kerja ialah orang yang melakukan pekerjaannya memerlukan tenaga yang berat. tapi apabila anak susunya sudah lebih dari umur 2 tahun maka nilai Rukhsah tidak berlaku lagi. Bagi yang merasakan hal yang demikian maka ketika teringat akan puasanya hentikanlah makan minumnya. Dan untuk orang yang lupa ingatan atau gila termasuk ke dalam sakit berat. Lanjutkan puasanya. Berperang/sabil Untuk orang-orang yang dalam berperang umumnya terkandung rasa keresahan bathin. dan masuk ke dalam nilai wajib. Untuknya diberikan Allah Rukhsah. marah. walau melaksanakan puasa hanya beberapa menit saja. 4. bagi golongan ini mendapatkan Rukhsah. Penderita sakit ringan Sakit ringan artinya sakit yang untuk mencapai kesembuhannya dapat segera. Bagi orang yang menderita sakit berat Sakit berat ialah sait yang untuk mencapai kesembuhannya dinilai memakan waktu lama atau bisa penyebab dari kematiannya. Keluar darah dari luka tidak membatalkan puasanya. tapi tunggulah hingga waktu berbuka. Orang yang sangat lapar o . Orang tua jompo Umumnya orang yang sudah lanjut usia/jompo sudah terkena adanya goncangan bathin.Datang haid ketika di dalam bulan Ramadhan. 3.

Sanksi Qadha' diberikan kepada: o Mushafir. Tapi bila mati di dalam bulan Ramadhan tentu mendapatkan Rukhsah dari Allah. bila haid di dalam berpuasa. kifarat) dilaksanakan setelah selesainya bulan Ramadhan (tanggal 2 Syawal s. o Sakit berat/gila. Mati di malam Ramadhannya. 11. sebelum tiba bulan Ramadhan berikutnya). fidyah.d. Cara memberikan kifarat ialah dengan beras sebanyak 0. o Wanita menyusui. untuk itu berbukalah.Lapar yang sangat bisa terjadi karena tidak sahur atau kondisi badan yang sedang kurang baik. Sanksi Fidyah diberikan kepada: o Wanita hamil. maka sisa hari yang ditinggalkan wajib kifarat. o Buruh kerja. mengqadha' sebanyak hari yang ditinggalkannya. o Berperang/sabil. o Orang mati. o Sakit ringan. Dan sanksi-sanksi tersebut akan diberikan masing-masing kepada: 1. mengqadha' sebanyak hari yang ditinggalkannya. menyusui (bagi menyusui bila tidak bisa mengqadha). Akibat dari rasa lapar ini akan membuat resah. sebanyak hari yang ditinggalkannya. Di dalam hukum Sunnatur-Rasulullah sanksi-sanksi atau denda-denda akan berupa: sanksi Qadha' atau sanksi Fidyah atau Sanksi Kifarat. Perbedaan puasa wajib hal dengan puasa fardhu `ain: . dibayarkan oleh yang menyuruhnya (bosnya). Hukum Puasa Wajib Hal Puasa/shaum wajib hal ialah melaksanakan puasa karena adanya sanksi/denda karena adanya sesuatu hal. Pelaksanaan dari sanksi-sanksi (qadha'. 2. 3. sisa hari kematiannya. Dan untuk sanksi fidyah dan kifarat dapat diberikan setiap hari di bulan Ramadhan yang sedang dijalankan. SANKSI-SANKSI Sanksi-sanski ini tentunya berkaitan dengan pasal A dan pasal B di atas. Orang mati Bila matinya sebelum bulan Ramadhan maka tidak terkena hukum apapun. o Orang tua jompo. o Orang yang lapar.5 gantang atau 2. o Bagi yang memakan tablet anti-haid. Sanksi Kifarat diberikan kepada: o Wanita berhadas. o Wanita yang berhadas.5 liter setiap harinya kepada orang fakir miskin. Mati mendadak di dalam berpuasa. Pada pelaksanannya puasa wajib hal adalah puasa kifarat. qadha' sebanyak hari yang ditinggalkannya. mengqadha'.

. Dan untuk orang yang terkena hukum li'an ialah melaksanakan puasa wajib hal dengan berpuasa 3 hari berturut-turut puasa kifarat. dan apabial sanksi puasa kirafat tidak dilaksanakan 3 kali berturut-turut jatuhlah talaq. 3) jihar talaq. b. Hukum Jihar Kata jihar asalnya dari kata zhahir yang artinya nampak. 2) jihar takliq. Bila tuduhan itu benar tapi yang dituduh pura-pura tidak tahu/menyangkal maka yang terkena hukum li'an ialah yang dituduh. Hukum Li'an Kata li'an artinya curiga. akan tertutupnya hati/tidak bergairah. 1) Jihar Nasab Ialah suatu kejadian yang mempersamakan wajah rupa suami/isteri kepada salah satu wajah rupa orang tua. Karena adanya mempersamakan wajah rupa seseorang kepada wajah isteri/suami. Bila tuduhan itu tidak benar dari si isteri atau suami maka yang terkena hukum li'an ialah yang menuduhnya.  Puasa fardhu `ain ialah berpuasa karena ada terkandung rukunnya. akan membetulkan lidah dan hatinya. Hikmah adanya Li'an:    akan mendapat hukuman yang setimpal. bila telah melaksanakan puasa kifarat. Umpamanya terjadi suatu jihar nasab. Puasa wajib hal ialah berpuasa karena adanya sesuatu sanksi/denda yang wajib dilaksanakan. Untuk menghilangkan dengan sanksinya atas jihar nasab yaitu dengan melaksanakan puasa kifarat selaam 1 hari. menuduh atau menyangka. Bila tidak mengerjakan maka akan mendapatkan segala amal ibadahnya tidak diterima dalam jangka waktu 11 hari. saudara atau keturunan. Bila telah terjadi hal demikian maka haram hukumnya mengadakan hubungan suami isteri (bersetubuh). Jihar terbagi kepada: 1) jihar nasab. Untuk melaksanakan li'an 3 kali berturut-turut maka hukumnya Jatuh Talaq. Hukum Puasa Wajib Hal terbagi atas:      hukum li'an hukum jihar hukum kazib hukum tahkim hukum haji a. Li'an terjadi apabila seorang isteri menuduh suami berbuat serong atau sebaliknya. tapi disadari dan melaksanakan puasa kifaratnya maka akan mendapatkan hikmah: bertambahnya rasa kasih dan sayang suami isteri.

sanksinya melaksanakan puasa kifarat 3 hari berturut-turut. apabila di dalam suatu rumah tangga seorang isteri tidak mau mengurusi keperluan suaminya (mengurus keperluan suami di dalam rumah tangga adalah wajib bagi isteri) maka terkenalah jihar taqliq atas si isteri dengan melaksanakan puasa kifarat selama 2 hari berturut-turut. Untuk menjawabnya pindahlah tempat kita semula berdiri atau duduk. akibatnya para malaikat akan mengutuknya. Dari keadaan itu maka yang terkena jihar taqliq ialah suaminya. tetapi dihalalkan. dll. lalu baru dikatakan bahwa kita tidak melihatnya. dan untuk suaminya wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 hari berturut-turut. maka akan menimbulkan suatu ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga. Selain itu. lalu meminta tolong kepada kita agar jangan diberi tahu ke mana dia akan pergi. Hukum kadzib terbagi kepada: 1) Kadzib Sunnah Ialah berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah. Hikmah terjadinya jihar talaq. c. Hikmah adanya jihar taqliq ialah bila terjadi jihar terus melaksanakan kifaratnya maka akan menambah kekuatan beribadah. Kemudian si isteri mengambil uang dari saku suaminya. Selama belum melaksanakan puasa kifarat yang 3 hari itu maka hubungan antara suami isteri (bersetubuh) menjadi haram hukumnya. Misalnya kita menakuti anak dengan mengatakan. Umpamanya seorang suami yang mempunyai uang banyak tetapi tidak mau memberikan uang nafkah kepada iseterinya yang memang tidak mempunyai uang untuk belanja. 3) Jihar Talaq Jihar talaq berlaku kepada siapa saja yang berucap kata talaq atas isteri/suami. Bila terjadi hal jihar talaq maka bagi yang mengatakannya terkena sanksi jihar talaq berupa berpuasa kifarat selama 3 hari berturut-turut. 2) Kadzib Awam Ialah berdusta kepada orang yang tidak dikenal atau orang yang dikenal atau kepada anakanak. Tidak lama kemudian datang musuh orang tersebut dan bertanya kepada kita. Kebalikan dari itu. dan masing-masingnya menyadari dan yang mengatakan melaksanakan puasa kifaratnya. kata talaq dapat mengguncang arasy. Dengan demikian akan amanlah orang yang dikejar-kejar tadi. .2) Jihar Takliq Ialah suatu jihar yang berhubungan dengan nafkah hidup. Kata talaq adalah salah satu kata yang dibenci Allah. Hukum Kadzib Kadzib artinya berdusta/bohong. tetapi dikatakan didapat dari sunnah Rasul." Misalnya ada seseorang yang dikejar oleh musuhnya dan akan dibunuh. Dengan berbohong demikian maka terkena hukum kadzib sunnah. Misalnya menerangkan sesuatu yang tidak tahu asal-usulnya. Janganlah memudahkan kata talaq apabila terjadinya ketidaksesuaian antara suami dengan isteri (krisis rumah tangga). karena di situ ada setannya. "Jangan pergi ke situ.

Merubah kelamin (contohnya Dorce Gamalama) yang asal lelaki kemudian wadam. Puasa wajib nafsi adalah suatu ibadah yang wajib dikerjakan akan sesuatu permintaan yang bersyarat (menepati janji) dan disebut juga dengan nama puasa nazar. b) puasa ahli. Akan tetapi. apabila kita berdusta terhadap anak maka hukumnya kita terhukum kadzib awam. Kadzib adalah penghalang doa. sedangkan shalat sunnad dhuha' adalah kunci segala doa. persamaan dengan shalat sunnat ialah shalat sunnat intizar. Puasa Nafsi Melaksanakan puasa yang berkaitan dengan pribadi masing-masing orang. a. Melakukan vasektomi. Puasa Wajib Nafsi: a) puasa nafsi. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran di dalam melaksanakan ibadah haji akan terkena sanksi dengan melaksanakan puasa kifarat selama 10 hari (3 hari dilaksanakan di Makkah dan sisanya 7 hari dilaksanakan setelah pulang di tanah air). Puasa ini bukannya tidak untuk berjamaah. Contohnya merusak diri:    Memotong rahim agar tidak beranak lagi. Hukum Puasa Wajib Nafsi Puasa wajib nafsi dilakukan berdasarkan atas kehendak hati sendiri. Hukum Haji Ialah setiap pelanggaran yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Hikmahnya: dengan kita telah melakukan kadzib tetapi disadari dan melaksanakan puasa kifaratnya maka kita akan mendapat kewibawaan. Kifarat ini dapat diganti dengan 1 ekor kambing bila tidak mengerjakan karena sakit. d. Untuk melakukan hal ini maka akan terkena sanksi berupa melaksanakan puasa kifarat selama 7 hari berturut-turut. Bila terjadi 1 kali kadzib maka akan terhalang doa selama 11 hari. Segala doa akan terhalang bila tidak melaksanakan puasa kifaratnya. Hukum Tahkim Tahkim ialah pelanggaran hukum terhadap diri sendiri yang akibatnya akan merusak diri. e.Apabila kita melakukan kadzib awam tetapi dengan tujuan untuk keselamatan dari pembunuhan atau lainnya maka tidak terkena hukum kadzib awam. sanksinya melaksanakan puasa kifarat 1 hari. kemudian menjadi perempuan dengan merubah alat vitalnya. dan puasa nafsi dilaksanakan apabila menginginkan sesuatu atau ber-nazar. . c) puasa juriat.

Idul Muslimin. Bila melaksanakan nazar untuknya maka kerjakanlah puasa nazar 2 hari berturut-turut bila sudah mencapai keberhasilannya. haram hukumnya dengan bernazar kepada sesuatu tempat/kuburan/benda/orang. dll. artinya bukan tunggal hari Jum'at. Boleh bernazar ke suatu tempat ialah ke Baitullah. Pelaksanaan puasa nazar adalah selama 1 hari saja yang dilakukan apabila sudah mencapai keberhasilan. berpuasalah. kakak. tidak boleh. Dengan memasang nazar berarti kita telah melaksanakan suatu perjanjian. Hari Jum'at. Hari-hari yang baik untuk melaksanakan puasa nazar:  Hari Senin. Contohnya: misal ada seseorang yang kita nazarkan. Jadi bila kita ingin bernazar yang sesungguhnya ialah dengan berpuasa. Perbedaan antara doa dengan nazar:   Berdoa berarti mengarah kepada qadar. dan dengan nazar kita orang itu dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Puasa hari Jum'at bisa dilaksanakan apabila didahului oleh hari sebelumnya atau diakhiri oleh hari sesudahnya. Dan bila telah berhasil tetapi tidak mau melaksanakan puasa nazarnya (ingkar akan janji nazarnya) mendapatkan kifarat. tidak boleh. orang tua. umpamanya anak. . Madinah dan Masjidil Aqsha. b. Puasa Ahli Ialah melaksanakan suatu puasa nazar yang ada kaitannya dengan orang lain (maksudnya bukan untuk pribadi sendiri). Kaifiat memasang nazar:   Memasang nazar sesudah shalat fardhu. adik. Bernazar berarti mengarah kepada Allah. harinya orang Yahudi. Pelaksanaan puasa nazarnya laksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. untuk itu janganlah melupakan kepada nazar kita yaitu bila telah diberikan keberhasilan dari nazar. Selasa. Rabu dan Kamis. dan apabila telah terkabulnya permohonan barulah melaksanakan puasa nazar. Sedangkan hari-hari lainnya seperti:    Hari Ahad. Memasang nazar pada shalat sunat intizar. Untuk puasa ahli terbagi kepada:  Puasa Nazar Ahli Nasab Ialah bernazar untuk seseorang yang masih ada hubungan dengan keturunan sedarah. Tidak kita laksanakan puasa nazar maka akan terkena sanksi dengan berpuasa kifarat. tidak boleh. harinya umat Nasrani/Kristen. Hari Sabtu.Sebelum melaksanakan puasa nazar hendaklah dimohonkan dahulu kepada Allah akan segala keinginan kita.

Sedangkan untk hari-harinya tidaklah ditentukan yang penting harus diingat tanggalnya. 12 dan 13 (sama dengan puasa nazar ahli nikah). Bernazar ke Baitul Muqadis/Masjidl Aqsha. Bernazar ke Masjidin Nabawi (Rumah Nabi). dan bila berhasil laksanakan puasa nazar selama 10 hari berturut-turut. dan 13 dalam hitungan tahun Hijriyah (berarti dalam 1 bulan hanya terdapat 1 kali). tanggal 30 Syawal. saudara ipar. c. sakit. Misalnya: bagi isteri/suami. Tanggal dimulainya hingga berakhirnya puasa Syawal yaitu dimulai dari tanggal 2 Syawal s. yaitu meliputi puasa-puasa seperti: a. hamil.  Puasa Nazar Ahli Nikah Bernazar untuk seseorang yang masih ada kaitannya dengan ikatan pernikahan.d. Bernazar ke Baitul Muqadis/Masjidil Aqsha (Rumah Suci). Yang dimaksud tempat ibadah di sini ialah tempat-tempat yang suci:    Bernazar ke Baitullah (Rumah Allah). Jadi secara sunnah Rasulullah tidaklah berarti melaksanakan puasa 6 harus dikerjakan 6 hari berturut-turut. untuk harinya bebas. Bila mampu tidaklah mengapa. atau lainnya. Seandainya kita telah berikhtiar untuk menunaikan haji ke Makkah akan tetapi sesuatu terhalang oleh adanya sesuatu sebab. Hukum Puasa Sunnat Untuk puasa-puasa sunnat sudah ada ketentuan yang digariskan atas dasar Sunnatullaah dan Sunnatur-Rasulullaah. Puasa Juriat Ialah melaksanakan sesuatu nazar kepada tempat ibadah. juga harinya bebas. Apabila nazar kita mencapai keberhasilan maka puasalah 3 hari berturut-turut. Sebagai perbandingan: . mertua. dll. Bernazar ke Masjidin Nabawi. 12. yaitu tanggal-tanggal 11. Untuk hari puasanya berlaku pada tanggal-tanggal 11. bila berhasil puasa nazar selama 3 hari berturutturut. bila berhasil puasa nazar selama 7 hari berturut-turut. tapi bila tidak mampu kerjakan 1 hari atau 2 hari kemudian dilanjutkan bilamana ada kesempatan dan kemampuan hingga mencapai jumlah 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal Di dalam bulan Syawal ada peluang untuk mengerjakan puasa sunnat sebanyak 6 hari. maka bernazarlah. Dari tanggal-tanggal tersebut silahkan dikerjakan semampunya asal genap dapat tercapai banyaknya 6 hari. Bila bernazar kepada selain ke-3 tempat tersebut tidaklah benar.

"Enam hari. dan Anas bin Malik langsung berpamitan kepada Nabi. kudengar engkau sedang berpuasa. Dengan sekali melaksanakan wuquf di Arafah maka dosa-dosa akan terhapuskan. bagi keperluan ibadah Ramadhan. Dan ingatlah akan 7 persyaratan untuk mencapai taqwa di bulan Ramadhan (lihat penjelasan sebelumnya). "Ya Rasulullah. adalah hadits yang lengkap dan dapat dijadikan dasar untuk hukum-hukum puasa. b. Puasa Arafah Yaitu puasa sunnat yang dikerjakan bagi umat muslim yang berada di luar Arafah atau bagi umat muslim yang tidak melaksanakan rukun Haji.a. Dan dari hadits Anas bin Malik itulah yang sekarang banyak dipakai sebagai dasar hukum puasa. dan besoknya tanggal 10 harus sudah berada di Makkah." Ibnu Abbas bertanya lagi kepada Rasul. benarkah itu?" Nabi menjawab. "Benar ya Abbas. sambil mempersilahkan untuk dimakan Nabi. Pada hari ke-4 datang pula seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas r.a. yang penting berpuasa di bulan Syawal jumlah harinya sebanyak 6 hari. sambil memberikan kurma kepada Nabi. "Ya Rasulullah. kurmamu akan kusimpan dahulu dan nanti saat berbuak akan kaumakan. bertandang ke rumah Nabi Muhammad SAW.a. "Berapa lamakah engkau berpuasa ya Rasul?" Nabi menjawab." Sama seperti para sahabat yang lainnya. kubawakan sedikit kurma untukmu. Jadi pada prinsipnya ada yang disebut puasa 6 hari di bulan Syawal. yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. . Pada hari yang ke-3 di bulan yang sama datang kepada Nabi untuk bertandang yaitu Anas bin Malik r. Tetapi Nabi tidak memakannya. "Ya. akan tetapi pada pelaksanaannya tidaklah harus dilaksanakan 6 hari terusmenerus. Sedangkan hadits-hadits dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik tidaklah dapat dijadikan dasar untuk hukum puasa karena kurangnya kelengkapan sebagai persyaratan menjadi hadits yang shahih. dan beliau berkata. "Puasa apa gerangan ya Rasulullah?" Nabi menjawab." Dari jawaban Nabi yang demikian Anas bin Malik tidak berlama-lama berbicara dengan Nabi. Hikmah puasa Syawal ialah untuk menyempurnakan segala kekurangan di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan seperti puasanya. aku berpuasa. " Aku berpuasa selama 6 hari untuk mengqadha' puasaku yang tidak kukerjakan ketika bulan Ramadhan kemarin. Abu Huraiarh r. Dan bagi umat muslim yang sedang melaksanakan rukun Haji berada di Arafah. aku berpuasa insya-Allah selama 6 hari. terhitung sejak tanggal 2 Syawal dan insya-Allah hingga tanggal 7 Syawal. Ibnu Abbas juga langsung pamit kepada Nabi." Dengan tidak bertanya apapun Abu Hurairah berpamitan kepada Rasul untuk memohon diri pulang kembali ke rumahnya. Ibnu Abbas langsung bertanya kepada Nabi. Dari hadits tersebut di atas nyatalah bahwa keterangan bagi kaum muslimin yang datang dari Ibnu Abbas r. shalat sunnatsunnatnya."Kemudian Anas bin Malik kembali bertanya kepada Nabi.   Pada hari ke-2 bulan Syawal." Mendengar ucapan Nabi yang demikian Anas bin Malik bertanya kepada Nabi. "Apakah engkau berpuasa ya Rasul?" Nabi menjawab. "Aku sedang berpuasa. Bagi yang sedang melaksanakan rukun Haji melaksanakan:  Wuquf sekali di Arafah. bertandang ke rumah Nabi. dll. dan makanlah!" Tapi Nabi menjawab. taddarusnya.a. "Terima kasih ya Anas. juga dengan membawakan kurna untuk Nabi. Ibnu Abbas sebelumnya sudah mendengar dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik.. Dengan membawa kurma Abu Hurairah menyerahkan kepada Nabi.

Kekuatan hukum tentang dasar puasa Asyura adalah atas dasar hadits Rasulullah yang sifat haditsnya termasuk ke dalam hadits Hamiyah (cita-cita Rasul). Ketika Nabi Muhammad SAW beliau berniat akan merubah kembali dari membuat bubur Asyura kembali untuk melaksanakan puasa Asyura. Bagi umat muslim yang belum mendapat kesempatan untuk melaksanakan rukun Haji. Barangsiapa melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah 3 kali berturut-turut (maksudnya 3 x tanggal 9 Dzulhijjah) maka yang keempatnya Allah akan memanggil untuk ke Baitullah). Dan bagi umat muslimin. dan dikenal dengan sebutan bubur Asyura. puasa ini dilaksanakan orang.s. Puasa Tasyu'a Puasa tasyu'a ialah puasanya Nabi Shaleh setiap tanggal 9 Muharram.   Yang dimaksud terhapus dosa ialah: misal ketika wuquf di Arafah berumur 50 tahun maka dikurangi dengan masa baligh umur 15 tahun selisihnya menjadi 35 tahun maka sbanyak 35 tahun itulah dosa terhapuskan dan disebut bersih dari dosa. laksanakanlah:      Berdoa setelah 4 rakaat qabliyah zhuhur. hingga kepad Nabi Isa a. Puasa Asyura Asyura artinya 10 yang bermakna tanggal 10 Muharram. Dengan puasa tasyu'a Nabi Shaleh memohon kepada Allah agar sapi peliharaannya dijadikan sapi yang paling terkuat. Hikmah puasa Asyura: . Terhapusnya segala perubatan kesyirikan (seperti bayi baru lahir) dan ini terjamin selama 40 hari terhitung selesai dari Arafah. c. bila tiba tanggal 10 Muharram kerjakanlah puasa Asyura. d. sesuai dengan niat rencana Nabi Muhammad. Sejak Nabi Musa a. Boleh juga disebut bahwa melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah adalah puasa untuk mendaftarkan naik haji. Segala harta benda yang tersandang sebelum melaksanakan wuquf masih dalam keadaan kotor dan setelah wuquf menjadi bersih. namun asyang sebelum beliau melaksanakannya beliau telah wafat. Termasuk maskanan dan minuman yang telah kita nikmati.s. dengan berhasilnya permohonan ini akibatnya umat Nabi Shaleh tidak lagi menyembah kepada Yang Maha Esa akan tetapi lebih menuhankan kepada sapi Nabi Shaleh. Tasyu'a artinya 9 dan puasa ini tidak disunnatkan bagi umatnya karena dari puasa ini mengakibatkan umat Nabi Shaleh menjadi umat yang syirik. Terhapusnya dosa-dosa kepada sesama muslim. Shalat sunnat intizar mukhafafah/tsiqalah. dan bukanlah membuat bubur Asyura. Namun dari kaum Yahudi puasa ini dirubah menjadi membuat bubur dengan 10 macam bahan. Bernazar Melaksanakan shalat sunnat thawaf. Jangan dilupakan shlat sunnat Dhuha'. Hikmah puasa tanggal 9 Dzulhijjah:   Akan mensucikan diri.

Imam Bukhari Muslim). Contoh yang ada: Seperti yang disebut orang dengan puasa Nishfu Sya'ban. Puasa Asbu' Yaitu puasa yang dikerjakan setiap seminggu 2 kali (puasa Senin dan Kamis). jadi arti lengkapnya menjadi separuh bulan Sya'ban.S. Puasa ini adalah puasa sunnat yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Nishfu artinya separuh. Kedua hari Senin dan Kamis mengandung makna: Untuk menguatkan bathin dan roh dimasukkan ke dalam jasad pada hari Jum'at sedangkan dilengkapinya pada hari Senin dan Kamis. Sebagai latihan di dalam menghadapi bulan Ramadhan. Jadi pada prinsipnya adanya kesempatan melaksanakan puasa di bulan Sya'ban tidaklah ditentukan hari dan jumlahnya. Di saat Sya'ban adanya tutup buku. . Bila Asyura menguatkan bathin maka membaca Fatihah di dalam shalat akan menghasilkan kontak bathin dengan Allah. Dari keterangan hadits di atas jelaslah bahwa apa yang disebut oleh sebagian umat muslim dengan puasa Nishfu Sya'ban hukumnya malah dilarang oleh Rasulullah. dll.Bagi siapa saja yang melaksanakan puasa Asyura maka orang tersebut akan mendapatkan ilmu-ilmu laduni dan kuat bathinnya. bila ditelaah dengan berdasarkan sunnah Rasulullah hal yang demikian hukumnya tidak ada.R. karena Rasulullah sendiri tidak pernah menentukan hal yang demikian itu. Apabila bulan Sya'ban tepat jatuh kepada 30 hari maka arti Nisyfu Sya'ban bisa dibenarkan. dengan pelaksanaannya tidaklah menentukan hari dan jumlahnya. Imam Bukhari Muslim) e.S. Bagi yang berani menentukan hari dan jumlahnya maka ketentuan tersebut sifatnya bid'ah. Karena itulah apa yang disebut dengan puasa Nishfu Sya'ban adalah termasuk pekerjaan yang bid'ah.R. Semua ini adalah isapan jempol belaka. Sebaik-baik tuntunan ialah Al-Qur'an dan sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Muhammad SAW (H. f. Puasa Sya'ban Di dalam bulan Sya'ban ada kesempatan untuk melaksanakan puasa. sya'ban artinya bulan Sya'ban. Dan apa-apa yang disebut hikmah Nishfu Sya'ban seperti:   Dengan puasa Nishfu Sya'ban sama dengan berpuasa selama 1 tahun. namun bagaimana apabila bulan Sya'ban jatuh sebanyak 29 hari? Bagaimanakah menentukan separuhnya? Sabda Rasulullah: Apabila sampai setengah bulan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa maka bahwasanya puasanya orang-orang Yahudi (H. Hikmah puasa Sya'ban (bukan Nishfu Sya'ban):   Untuk mendekatkan diri kepada Allah.

akibatnya adanya agama Islam yang kita anut sekarang ini (hikmah).. yaitu ketika tanggal 12. akibatnya karena larangan tersebut dilanggar.s.g. akibatnya menjadi memabukkan/lupa diri. Maka bila kita melaksanakan suatu hajat kepada Allah untuk lebih tajamnya hajat tersebut kombinasikan: shalat Dhuha' + puasa Baidh + shalat Intizaar. tentu tidak mempunyai batasan meminumnya. Untuk ketentuan hari-harinya bebas. Jadi bila melaksanakan puasa Baidh 3 hari = 21 kali shalat sunnat Dhuha' yang berarti mendapat 21 macam do'a yang dijamin Allah. Di antara puasa yang diharamkan seperti:    Berpuasa di dua hari raya: Idul Fitri dan Idul Adha Berpuasa di hari tasyriq. Sabda Rasulullah: Dari Abu Hurairah r. Sedangkan manusia tidak ada hak untuk menilai setiap puasa seseorang. Nabi Adam a. Hukum Puasa Haram Puasa haram ialah sesuatu pekerjaan puasa yang diharamkan oleh hukum. 13 dan 14 Dzulhijjah Berpuasanya seorang isteri tanpa seizin suami Dari kitab suci Al-Qur'an tersurat bahwa barangsiapa yang berbuat kebaikan akan menerima 10 balasan. tidak terkena hukum hari yang dilarang berpuasa. karena setiap perbuatan puasa yang berhak menilainya dan menerimanya hanyalah Allah. Contohnya:    Setiap minuman keras diharamkan.a. Puasa Baidh persamaannya dengan shalat sunnat Dhuha' namun nilai bandingannya sama dengan 1 hari puasa Asbu' = 7 kali shalat sunnat Dhuha'. berkata: Kawanku (Nabi SAW) berwasiat kepadaku dengan tiga yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati. adanya manusia sekarang ini (manfaat). Puasa Baidh Baidh artinya putih. yaitu: berpuasa tiga hari setiap bulan. sedangkan puasa yang diperintahkan mengandung batasan-batasan. Setiap yang tidak ada batasannya lebih banyak manfaat daripada hikmah. Sebabnya ada puasa yang diharamkan atau dilarang karena tidak adanya batasan-batasan. lebih dahulu mendapat perintah. mengerjakan shalat Dhuha' dan tidur sesudah shalat witir. sedangkan setiap yang ada batasannya akan lebih besar hikmah dari manfaat. Nabi Muhammad saw. 15 pada setiap bulannya (tanggal dalam tahun Hijriyah). Sebabnya dilarang berpuasa di hari raya Idul Fitri . Setiap nilai yang diberikan oleh Allah maka akan mendapatkan hikmah. Puasa Baidh dilaksanakan setiap jatuh tanggal 13. yang pertama-tama menerima larangan dari Allah. Namun dari ayat tersebut tidaklah berlaku atas apa yang disebut puasa. jadi bila disebut puasa Baidh berarti puasa pemutih/pembersih diri. 14.

Aqaba adalah nama iblis yang hidup di masa Nabi Ibrahim dan yang sekarang sudah menjadi batu serta menjadi tumpuan pelontaran bagi yang berhaji. Dengan pengeluaran ini maka akan terhapuslah dosadosa terhadap sesama manusia dan terhadap sesama makhluk. Wusta adalah nama Iblis yang hidup semasa dengan Siti Hajar isteri Nabi Ibrahim as ketika masih hidup. Setiap nafsu ada Wustanya. Nabi Ibrahim as adalah bapaknya dari ilmu ketauhidan (meng-Esa-kan Tuhan) dan agama yang disyiarkan oleh Nabi Ibrahim bernama agama Hanif. Bagi yang tidak melaksanakan haji. dll). DI bulan Syawal yang diharamkan berpuasa terletak pada tanggal 1-nya saja. Dari sifat-sifat kebathinan Nabi Ibrahim inilah untuk setiap manusia ada mewarisinya sehingga manusia sekarang ini ada memiliki:     Iman (6 rukun iman) Yaqin (percaya sepenuhnya) Tawaqal (berserah diri kepada Allah) Qada' dan Qadar (ketentuan dan waktunya ketentuan) Jadi jasa yang besar dari Nabi Ibrahim adalah telah menanamkan ketauhidan terhadap Allah. Kini setelah semuanya tiada. dan untuk setiap bulannya ada mengandung isi maknanya masing-masing. Dan kini di dalam setiap diri manusia ada sifat yang keras seperti batu. Sebab dilarangnya berpuasa di hari raya Idul Adha Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wusta dan Uulaa. dan penyempurnaannya dengan mengeluarkan zakat fitrah. sedangkan musyriknya ada pada Aqaba (yang bisa berbentuk harta kekayaan. dan Hijah artinya Haji. yaitu yang selalu menghalangi kepada arah untuk . Untuk terhapusnya dosa bila dibandingkan dengan orang yang melaksanakan haji ialah ketika wuquf di Arafah. dan di hari-hari tersebut bertepatan dengan adanya pelontaran di Aqaba. yang tertinggal adalah batu jelmaan iblis yang disebut Wusta dan kini menjadi tempat tumpuan pelontaran bagi yang berhaji. Dan untuk penyempurnaannya dengan melontar di Aqaba. Ketiga nama tersebut adalah nama-nama batu yang menjadi tumpuan pelontaran. bila tidak melaksanakannya maka zakat fitrahnya tidak sah. Persyaratan untuk mencapai Fitri (kesucian) seperti:   Mengeluarkan zakat fitrah yang berbentuk beras (untuk di negeri kita) dengan takaran sebanyak 3 1/3 liter per jiwa. Karena Hajar artinya batu. yaitu hari-hari dari tanggal 11. Di dalam melaksanakan haji ada terdapat hari yang disebut hari Tasyriq. Dzul artinya orang yang mengerjakan. yaitu berpuasa Ramadhan. Melaksanakan puasa Ramadhan sebulan penuh. sedangkan untuk tanggal-tanggal berikutnya tidak diharamkan. sehingga sifat batu tersebut terwarisi ke dalam setiap diri manusia yang disebut dengan 7 sifat nafsu.Menurut hitungan tahun Hijriyah setiap tahun terdapat 12 bulan. Diharamkan puasa ketika tangal 1 Syawal sebab di tanggal ini adanya penghapusan dosa-dosa manusia dan saatnya pula diadakannya tutup buku catatan manusia. sehingga adanya hari kesucian. 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan ketika memasuki tangagl 2 Syawal mulailah pencatatan kembali segala amal perbuatan manusia yang baru atau dimulainya membuka buku catatan manusia. Dan asal-usul dari nama-nama batu adalah dari nama-nama iblis. Jadi arti penuhnya menjadi mengerjakan haji.

Sedangkan Uulaa mengakibatkan adanya kekufuran. dan umumnya ulama yang tersisih ini justru adalah ulama yang konsekuen untuk mengamalkan ajaran dan hukum-hukum di dalam agama Islam yang sesuai dengan Sunnatullah (Al-Qur'an) dan Sunnatur-Rasul (Al-Hadits). sebab tanggal tersebut dihapusnya dosa oleh Allah. Rusaknya hukum di dalam ajaran agama Islam disebabkan oleh: Khilafiyah Yaitu adanya perbedaan pendapat dari para ulama. mengurangi atau merbuah dari sesuatu ketentuan hukum yang telah disunnatkan oleh Rasulullah. Itulah bisikan dari Ismail yang diwarisi hingga kepada manusia sekarang ini. Itulah sebabnya diharamkan untuk berpuasa ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Sekali lagi penulis terangkan bahwa dari ke-3 iblis tersebut sekarang sudah menjadi batu semuanya dan menjadi tempat tumpuan pelontaran haji. Contohnya: apabila melihat sesuatu yang bukan miliknya maka bisikan hati mengatakan itu bukan miliknya. Akibatnya timbul yang disebut ikut-ikutan.kebaikan. Ulama Khalaf Ulama Khalaf umumnya selalu diagung-agungkan oleh para pengikutnya yang sangat banyak. Uulaa adalah nama iblis yang hidup semasa dengan Nabi Ismail putera Nabi Ibrahim as. sedangkan ulama itu sendiri terdiri dari: Ulama Salaf Ialah ulama yang tersisih. Setiap orang yang awam di bidang hukum-hukum ajaran Islam tentunya selalu akan bertanya kepada para ulama. Sedangkan maksud dengan Puasa Bid'ah ialah suatu pekerjaan puasa yang sifatnya dikhususkan. Ismail artinya 'bisikan bathin'. Taklid Yaitu percaya atas keterangan ulama yang belum tentu akan kebenarannya dari dasar hukum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Padahal para ulama khalaf untuk pegangan dasar-dasar di dalam ajaran Islam atas . Hal ini sesungguhnya tidak akan terjadi apabila dari para ulama itu sendiri mau mengembalikan segala perbedaannya kepada AlQur'an dan Al-Hadits. yang berupa getaran yang masuk ke hati manusia. Tidak boleh taklid pada keterangan seseorang apabila jelas bahwa keterangannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Taklid Muharamah atau disebut juga dengan Taklid Buta). Boleh taklid bila sesuatu keterangan itu jelas didapat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasarnya (Taklid Wajibah). akibatnya menjadi seorang yang pelupa. Hukum Puasa Bid'ah Bid'ah artinya menambah.

Orang-orang Majusi adalah orang-orang yang membanggakan anak Nabi Nuh as yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh as. Puasa ini pantas saja dilaksanakan oleh orang-orang Hindu atau Budha. mengurangi juga merubah dari ketentuan dasar di dalam ajaran Islam. Itulah sebabnya kedua puasa ini disebut dengan puasa bid'ah. Rasulullah bersabda bahwa: KULLU BID'ATIN DHALALAH WA KULLU DHALALAH FIN-NAAR (Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu bagiannya neraka). Puasa tanggal 12 Rabi'ul Awal yaitu puasa kelahiran Nabi Muhammad. Dari beberapa puasa yang dikhususkan di antaranya: 1. Puasa Rajab . di dalam kitabnya yang bernama kitab Bijuri. umumnya tidak lagi sesuai dengan dasar-dasar Sunnatur Rasul (Al-Hadits).dasar yang terkena erosi sehingga tidak lagi bersesuaian dengan Sunnatullah (Al-Qur'an) dan Sunnatur-Rasulullah (Al-Hadits). 3. 2. Padahal pangkat Habib adalah pangkat yang dianugerahi Allah hanya kepada Nabi Muhammad saw. Dan sesuai sabda Rasulullah tidak akan ada lagi orang yang berpangkat Habib setelah aku tiada. sifatnya menambah dari hukum Sunnatur Rasul dengan pendapat umat Hindu/Budha. Padahal tanggal 12 Rabi'ul Awal adalah hari rayanya para malaikat dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. tetapi bagi kita umat Muhammad. Itulah sebabnya puasa 12 Rabi'ul Awal disebut puasa bid'ah (sifatnya mengada-ada). Puasa ini juga dipopulerkan oleh seorang ualam yang bernama Abu Lais yang sepupunya dari Imam Darkutni yang masih keturunan Yahudi. Padahal Nishfu Sya'ban adalah harinya orang-orang Majusi (agama Majusi adalah suatu kepercayaan yang belum mengetahui keesaan Allah) di zaman Nabi Nuh as. untuk disesuaikan dengan keperluan seseorang. Puasa 1 tahun atau puasa 1 bulan Melaksanakan puasa selama 1 tahun atau 1 bulan terus-menerus berarti menyalahgunakan waktu dan menekan haq di dalam kehidupan. tidak ada hukumnya. Puasa 27 Rajab Tanggal 27 Rajab adalah ketika terjadinya Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw. 4. 5. Puasa Nishfu Sya'ban Sudah diterangkan di atas bahwa arti dari kata nishfu Sya'ban adalah separuh bulan Sya'ban. Seolah-olah AlHadits itu dapat dibuat-buat. Bid'ah Yaitu menambah. Menurutnya barangsiapa berpuasa 27 Rajab maka akan mendapatkan pangkat Habib. Tentang puasa ini dipopulerkannya oleh seorang ulama yang bernama Imam Darkutni. Menurut Abu Lais dikatakan bahwa pada saat Nishfu Sya'ban adalah penutup buku.

itulah yang tidak dibenarkan. Puasa hari Sabtu Puasa hari Sabtu termasuk ke dalam puasa bid'ah. Sama dengan puasa Jum'at dan puasa Sabtu. hidayah serta ridho-Nya kepada kita. Puasa hari Ahad Juga termasuk ke dalam puasa bid'ah karena hari Ahad adalah hari rayanya buat orang-orang Nasrani/Kristenn. Hadits-hadits Imam Bukhari Muslim Ushul Fiqih Bimbingan dan arahan dari: al-Ustadz H. Dan sama dengan hari Jum'at yang bila berpuasa hanya hari itu saja. Yogyakarta) . 6.Yaitu melaksanakan puasa beberapa bulan sebelum Ramadhan tiba (puasa sejak bulan Rajab). Bahan-bahan didapat dari: 1. 8. karena hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi. Puasa hari Jum'at Dilarang berpuasa di hari Jum'at kaena hari Jum'at adalah hari raya umat Islam/Idul Muslimin. Hamdani Bakran adz-Dzaki (Ponpes Raudhatul Muttaqien. 7. karena sifatnya mengada-ada. tetapi itulah batas kemampuan penulis di dalam menyerap keterangan yang telah diberikan oleh pembimbing kita. Babadan. Karena penulis percaya bahwa pembaca (Warga Majelis Ta'lim Jihadussunnah) juga memiliki catatan-catatan yang mungkin lebih lengkap daripada ini. Bila dari keterangan-keterangan diktat ini terdapat kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan bukanlah maksud penulis untuk menyajikannya yang demikian. Boleh berpuasa hari Jum'at apabila didahului atau diakhiri dengan puasa sebelum hari Jum'at (bila hanya hari Jum'at saja berpuasa maka itulah yang disebut puasa bid'ah). 4. Demikianlah keterangan-keterangan tentang hukum-hukum puasa yang dapat penulis sajikan dalam diktat ini. puasa hari Ahad pun harus ada hari-hari pendampingnya sehingga tidak hanya hari Ahad saja. Akhirul kata semoga artikel sederhana ini dapat kiranya menjadi bahan bacaan yang berguna bagi kita semua. 2. dan penulis sangat berterima kasih bilamana dari keteranganketerangan ini disesuaikan lagi oleh pembaca sekalian. Al-Qur'an. 3. Puasa inipun disebut puasa bid'ah. dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat.M. Amin Ya Robbal `Alamiin.

namun tata caranya tetap sama. dan 15 Puasa Sya'ban (Nisfu Sya'ban) pada awal pertengahan bulan Sya'ban. sehari tidak).Share Yaiyalah. untuk meningkatkan Ketakwaan seorang muslim Kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala. dilakukan pada tanggal 10 Puasa 3 hari pada pertengahan bulan (menurut kalender islam)(Yaumul Bidh). Puasa Senin dan Kamis Puasa Daud (sehari puasa.com . bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud As. Puasa 'Asyura (pada bulan muharram). tanggal 13. dengan syarat tertentu. Dzulhijjah.Puasa (saum ‫ )موص‬dalam Agama Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. . Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. ‫م‬ "Hai orang-orang yang beriman. 14." Jenis-jenis Puasa Puasa yang hukumnya wajib    Puasa Ramadan Puasa karena nazar Puasa kifarat atau denda Puasa yang hukumnya sunah          Puasa 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri. Muharram dan Rajab. Puasa bulan Haram (Asyhurul Hurum) yaitu bulan Dzulkaidah. Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Perintah Puasa Difirmankan Oleh ALLAH pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Terdapat puasa wajib dan puasa sunnah. agar kamu bertakwa. Berpuasa dalam Islam merupakan salah satu dari 5 Rukun Islam.

Masuknya benda (seperti nasi. Muntah dengan disengaja.Syarat-syarat Puasa Syarat wajib puasa 1. Mampu melaksanakannya Syarat sah puasa 1. Keluar mani (Istimna' ) dengan disengaja (onani/masturbasi). Beragama Islam 2. 5. . Hilang akal (gila atau pingsan). 7. Haid (datang bulan) dan Nifas (melahirkan anak) 6. Suci dari haid dan nifas (khusus bagi wanita) 4. asap rokok dan sebagainya) ke dalam rongga badan dengan disengaja. Berakal sehat 3. 2. dan 13 Zulhijjah) * Hari Syak (30 Syaban) * Puasa Selamanya Hal-hal yang membatalkan puasa Puasa akan batal jika : 1. Niat 2. 12. Islam (tidak murtad) 2. 3. Murtad (keluar dari agama Islam). 4. Mengetahui waktu diterimanya puasa Rukun puasa 1. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari Waktu haram puasa Umat Islam diharamkan berpuasa pada waktu-waktu berikut ini: * Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal) * Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah) * Hari-hari Tasyrik (11. Bersetubuh. air. Mummayiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) 3. Baligh (sudah cukup umur) 4.

3. Orang yang hamil. Al. yang khawatir akan keadaannya atau bayi yang dikandungnya. Untuk kesehatan Sebagai rasa syukur atas segala nikmat Allah Orang yang boleh tidak berpuasa Berikut ini adalah orang yang boleh untuk meninggalkan puasa wajib (puasa Ramadhan) Yang wajib qadha' saja Orang-orang yang tersebut di bawah ini. Ali ‘Imran/3: 146. boleh tidak berpuasa. 5. Maksud dari sabar yang tertera dalam al-Quran adalah ‘gigih dan ulet’ seperti yang dimaksud dalam QS. yang khawatir akan keadaannya atau anaknya.Hikmah Puasa Ibadah shaum Ramadhan yang diwajibkan Allah kepada setiap mu’min adalah ibadah yang ditujukan untuk menghamba kepada Allah seperti yang tertera dalam QS. . yang ada harapan untuk sembuh. Yang tidak wajib qadha'. Hikmah dari ibadah shaum itu sendiri adalah melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Untuk pendidikan/latihan rohani     Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri Mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti Mendidik jiwa untuk dapat memegang amanat dengan sebik-baiknya Mendidik kesabaran dan ketabahan Untuk perbaikan pergaulan Orang yang berpuasa akan merasakan segala kesusahan fakir miskin yang banyak menderita kelaparan dan kekurangan. Orang yang batal puasanya dengan suatu hal yang membatalkannya selain bersetubuh. tetapi wajib membayar fidyah. artinya wajib mengganti puasanya di hari lain. 6. Orang yang sakit. yaitu memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa. berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud (576 gram). 4. Yaitu sebagai berikut : 1. Orang yang sedang haid (datang bulan).Baqarah/2: 183. 2. tetapi wajib qadha'. Orang yang sedang menyusui anak. Di antara hikmah dan faedah puasa selain untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sebagai berikut. tetapi wajib fidyah Orang-orang di bawah ini tidak wajib qadha' (menggantikan puasa di hari lain). melahirkan anak dan nifas. Orang yang bepergian jauh (musafir) sedikitnya 81 km. sebanyak hari yang ditinggalkan. Dengan demikian akan timbul rasa suka menolong kepada orangorang yang menderita.

Orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi berpuasa.org/wiki/Saum Berita. wajib melakukan kifarat dan qadha'.1. Memilih antara tetap berpuasa atau berbuka puasa Tingkatan Puasa Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Ihya al-'Ulumuddin telah membagi puasa ke dalam 3 tingkatan:    Puasanya orang awam (shaum al-'umum): menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Info Unik Indonesia dan Dunia Terkini Hari ini Labels: Islami. Video. Orang yang sakit yang tidak ada harapan akan sembuhnya. Tetap berpuasa jika mampu 2. Jika tidak ada hamba sahaya yang mukmin maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut (selain qadha' menggantikan hari yang ditinggalkan). jika tidak bisa. Yang wajib qadha' dan Kifarat Orang yang membatalkan puasa wajibnya dengan bersetubuh. wajib memberi makan 60 orang miskin. Ramadhan . Yang lebih utama saat dalam perjalanan 1. Puasanya orang istimewa.wikipedia. 2. Kifarat ialah Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Foto. yaitu tidak memikirkan soal keduniaan Pembagian di atas memberikan umat Islam ruang untuk berpikir dan menelaah di tingkat manakah mereka berada. masing-masing sebanyak 1 mud (576 kg) berupa bahan makanan pokok. http://id. super khusus (shaum khusus al-khusus): Selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dan juga berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa juga turut berpuasa 'hati nurani'. Berbuka puasa jika tidak mampu 3. Puasanya orang khusus (shaum al-khusus): Selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa juga turut berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa.

Caranya : (1) Ketik Komentar Anda..Perbedaan Sistem Penanggalan ISLAM .. (2) Klik "Select profile". Pentingnya Membuka Hati untuk Memin.. .. (5) URL Isi dengan URL Facebook Anda atau Kosongin aja.. (3) Pilih "Name/URL".. (4) Ketik Nama Anda ya. Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1432 H.... (6) Klik "Lanjutkan" dan "Poskan Komentar". Salah Satu Mukjizat Al Quran SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H Ucapkanlah Mohon Maaf Lahir Batin y.... Kasih Komentar dong.

.  7 Besar Kejahatan Kriminal yang pernah terjadi di .... Laut Yang Kering  Anjing dengan muka paling sedih  Buah Labu Terbesar di Dunia  Unta.  Sejarah Ditemukannya Barcode  Mobil-mobil bermesin uap  10 Aktor Kung Fu Terbaik Sepanjang Sejarah  10 Gitaris Terbaik kelas Dunia  Hasil Liga Champions... hewan yang mengagumkan  Foto Perdana Menteri 'Cantik' Thailand Yingluck Sh..11 Sep (74)  Kota-kota terunik di dunia versi Unesco (Jakarta m.  Teori Awal Kehidupan Manusia Dari Mars  Pulau-Pulau Terunik Di Dunia  Bangunan Dari Kartu Yang Unik Dan Keren  200 Benda & Seni Budaya yang telah Dipatenkan Mala. Leila Lopes dari Angola  Utha Likumahuwa Meninggal Dunia  Aral Sea. Rabu 14 September 2011: Mila.  10 Deodorant Tradisional Asli Indonesia  Tips Rambut Sehat  Kuda Nil Yang Unik  Laptop Pertama Di Dunia  Tentara-tentara yang cantik  Lemparan bola basket terjauh di dunia o ► 4 Sep ....Archive  ▼ 2011 (1504) o ► 11 Sep ....  Stadion-stadion "buruk" di Indonesia ..  Video Mengagumkan dari Pemain American Football  10 Foto Hasil Rekayasa sejak Tahun 1865  Balita menyusu pada sapi  Miss Universe 2011.18 Sep (27)  Lalat-lalat yang Belagak seperti Manusia  Kesalahan-kesalahan di Film Twilight  5 Selebritis Hollywood dengan Payudara Ter-Favorit...  Misteri Piramida di Mesir  Misteri Lebah Madu  Limbad buka rahasia mengapa dia diam  10 Gunung api paling menakjubkan  10 Keajaiban yg disebabkan oleh alam  Anjing asal Tibet yang mirip dengan singa  Jalan Setapak Tertinggi di Dunia  Air Terjun Yang Membeku  Meja Bilyard paling Aneh  Napoleon Bonaparte Ternayata Seorang Muslim  Miss Colombia "Catalina Robayo" tak Pakai Celana D.  Nyong Ambon Calon Pelatih Timnas yang baru ?  Lowongan Kerja Bank Syariah Mandiri Tahun 2011  Juara Panco Dunia Ternyata Hanya Memiliki Tinggi B.

Virginia.  10 Bintang Sepak Bola Dengan Aksi Provokatifnya  5 Profesi Paling Melelahkan  Operating System (OS) Dari Masa ke Masa  Helikopter baru Rusia untuk TNI-AD  Nenek 107 Tahun asal Malaysia...  Corat Coret ternyata bisa menambah daya ingat  7 Danau di dalam gua  Paus-paus Terbesar Di Dunia  mobil-mobil mewah yang dijiplak oleh negara Cina  Foto-foto kekuatan alam  Ular berkaki ditemukan di Cina  keberanian pekerja konstruksi Indonesia  Makanan Jepang Yang Pasti Anda Tidak Ingin Coba 'P.. Istri Saiful Jamil Meninggal dalam Kecel.... Kekayaan Wisata Dunia ada di INDONE.  20 Film Animasi terbaik sepanjang masa  9 Pemain bola dengan Free Kick paling baik di duni..  Makanan Sehat untuk Mr..      .o Kota Surga dan Neraka di dunia Model Ikat Tali Sepatu yang Unik Perbandingan 4 Web Browser Terlaris di Dunia Tampang Artis Hollywood saat Menguap Wanita-wanita dengan Rambut Terpanjang ▼ 28 Agu .  Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh Pada Har.4 Sep (52)  Kronologis Kecelakaan Istri Saipul Jamil.. Inilah 10 Keindahan Alam yang Luar Bi...  5 hal yang serupa namun tak sama  SubhanaLLah..  Pentingnya Membuka Hati untuk Meminta Maaf dan Mem.  15 makanan penyebab gendut  10 Kelebihan Wanita Dibanding Pria  7 Pantai paling indah di Bali  7 Cara Cepat Memanjangkan Rambut  10 Jalan paling Berbahaya di Dunia  Militer Indonesia Berada Diurutan Ke-14 Di Dunia  Laut Terbelah....  Virginia.  Jembatan-jembatan Berbahaya di Dunia  6 Penemuan Yang Sulit Dijelaskan Dengan IPTEK  Kok pada betah hidup di Jakarta ya?  Mengapa Menguap Bisa Nular ?  Tardigrades binatang Yang Bisa Hidup Di luar Angka. Cari Suami Baru  Mengintip Pohon-Pohon Tertua Di Dunia  Bill Gates pun Pakai Batik  SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H  Ucapkanlah Mohon Maaf Lahir Batin yang Pertama kep... Seperti Zaman Nabi Musa  SubhanaLLah... P  10 Air Mancur Terindah di Dunia  Negara Negara Terkecil Namun Terindah Di Dunia  Patung Patung Tertinggi Di Dunia  Wow !! Kawah Ijen Adalah Danau Kawah Terbesar di D...  "Sing to The Dawn" Film kartun Animasi produksi ba......

16 Jan (27) 2 Jan .8 Mei (28) 24 Apr .20 Mar (52) 6 Mar .19 Jun (82) 5 Jun .27 Mar (97) 13 Mar .28 Agu (29) 14 Agu . Segarnya jus sirsak kelapa muda Ucapkan Takbir Idul Fitri jangan keliru ya.13 Mar (4) 27 Feb .6 Mar (16) 20 Feb .17 Jul (12) 3 Jul .12 Des (31) o ► 28 Nov .28 Nov (2) o ► 14 Nov . Home Page Yaiyalah.20 Feb (9) 6 Feb .net membantu kita bangeetzz di .5 Jun (87) 22 Mei ..1 Mei (41) 17 Apr .19 Des (23) o ► 5 Des ..15 Mei (13) 1 Mei .26 Des (35) o ► 12 Des ... Pengertian Berpuasa dalam Islam [Puasa Hari-29] Inilah Cerita Asal-usul KETUPAT Wah.o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Perhitungan Mengapa Lebaran 1432 H jatuh pada Hari..27 Feb (7) 13 Feb .13 Feb (12) 30 Jan .23 Jan (4) 9 Jan .3 Jul (46) 12 Jun . Ternyata Arti Minal ‘Aidin wal Faizin bukan M.21 Nov (2) .30 Jan (13) 16 Jan .2 Jan (21) o ► 19 Des ...3 Apr (105) 20 Mar .10 Apr (61) 27 Mar ..9 Jan (55)         ► 2010 (246) o ► 26 Des .12 Jun (85) 29 Mei .7 Agu (15) 24 Jul .10 Jul (30) 26 Jun .6 Feb (18) 23 Jan .14 Agu (36) 31 Jul ..17 Apr (63) 3 Apr .24 Apr (61) 10 Apr .22 Mei (66) 8 Mei . 7 Mesjid Unik di Indonesia 21 Agu .31 Jul (47) 17 Jul ...5 Des (19) o ► 21 Nov .29 Mei (82) 15 Mei .21 Agu (29) 7 Agu . [Pu.24 Jul (19) 10 Jul .

com/2011/08/hikmah-berpuasa-puasa-hari29.24 Okt (8) 10 Okt .24 Jan (2) ► 2009 (71) o ► 27 Des .26 Apr (28) o ► 29 Mar .11 Jan (1)   Radio Online TV Streaming Online   Belajar Bisnis Internet Jasa Pembuatan Web Blog Sumber: http://www.14 Nov (1) 31 Okt .5 Apr (29) o ► 8 Feb .yaiyalah.3 Jan (2) o ► 6 Sep .o o o o o o o o o o o o o o o o o  ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► 7 Nov .19 Sep (22) 5 Sep .5 Sep (2) 22 Agu .17 Okt (2) 3 Okt .html#ixzz1XzGkUkZj .10 Okt (12) 26 Sep .13 Sep (3) o ► 26 Apr .1 Agu (4) 9 Mei .16 Mei (1) 31 Jan .29 Agu (1) 25 Jul .3 Mei (2) o ► 19 Apr .26 Sep (12) 12 Sep .12 Sep (6) 29 Agu .3 Okt (9) 19 Sep .15 Feb (6) o ► 4 Jan .31 Okt (8) 17 Okt .7 Feb (6) 24 Jan .31 Jan (10) 17 Jan .7 Nov (7) 24 Okt .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->