GURU SPBT

SENARAI TUGAS GURU SPBT
1. Mengedarkan Borang SPBT 1 kepada semua murid melalui guruguru tingkatan. 2. Memungut balik Borang SPBT 1 dari guru tingkatan. 3. Menyemak tiap-tiap helai borang itu bagi mempastikan yang ia telah diisi dengan betul oleh murid-murid. 4. Mengasingkan Borang SPBT 1 murid-murid yang layak dengan yang tidak layak mendapat pinjaman. 5. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan pada maklumat yang diberi dalam borang itu. 6. Menyerahkan Borang SPBT 1 kepada Jawatankuasa Buku Teks untuk pengesahan. 7. Mengedar Borang SPBT 1A kepada murid-murid yang tidak layak dan kepada murid-murid yang ibu bapa/ penjaganya tidak mahu mendapat pinjaman buku teks – kemudahan memungut kembali dan melekatkan bersama-sama Borang SPBT 1 nya.
Memesan Buku-buku:-

1. Menyediakan draf nama-nama buku teks yang akan digunakan pada tahun hadapan bagi tiap-tiap tingkatan dengan menggunakan Borang SPBT 2/ 4R. 2. Menyediakan Borang SPBT 2/ 4R secara bertaip dalam tiga salinan. 3. Memindahkan maklumat-maklumat ke dalam Borang SPBT 3/ 5R. 4. Menghantar salinan asal Borang SPBT 2/ 4R dan Borang-borang SPBT 3/ 5R kepada Biro Buku Teks, salinan kedua Borang SPBT 2/ 4R kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan salinan ketiga disimpan di sekolah. 5. Jika berlaku pertambahan murid-murid secara mendadak terpaksa membuat tempahan tambahan buku teks.
Penerimaan Buku-buku:-

1. Membilang buku-buku untuk mengetahui sama ada bilangannya mencukupi atau tidak sebagaimana tercatit di dalam borang penyerahan.

2. Meyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku itu seperti mutu kertas yang digunakan, kesilapan cetak, dan lain-lain. 3. Menyemak pada Borang Komputer bagi mengesahkan buku-buku yang diterima sama seperti yang dipesan. 4. Memasukkan ke dalam buku stok. 5. Menyerahkan invois kepada Pengetua untuk ditandatangani dan menghantar satu salinan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. 6. Sekolah juga ada menerima buku teks dari sekolah-sekolah lain dan langkah-langkah seperti 1, 3, 4 dan 5 di atas dilakukan.
Memproses Buku-buku:-

1. Mengecop semua buku-buku yang diterima. Bagi sebuah buku ada 2 jenis cop digunakan dan dicop sekurang-kurangnya pada 3 tempat ; i. i. ii. iii.

Bahagian Hadapan helaian pertama. Bahagian Tengah. Bahagian Belakang helaian akhir.

1. Menulis No. Kod dan bilangan siri bagi tiap-tiap buah buku. 2. Menyimpan buku-buku dengan disusun tiap-tiap jenis mengikut No. Siri.
Membahagi Buku-buku

1. 1. Memproses kembali Borang SPBT 1 dan 1A bagi mengetahui bilangan murid-murid yang layak dan tak layak menerima buku teks. 2. Menentukan bilangan siri bagi satu-satu jenis buku untuk satu-satu kelas. 3. Memberi penerangan kepada guru-guru kelas cara yang betul mengisi Borang G. 4. Membahagi buku-buku kepada murid-murid yang layak melalui guru-guru kelas. 5. Mengedarkan Borang G kepada guru-guru kelas untuk dipenuhkan dalan dua salinan. 6. Memungut satu salinan Borang G – menyemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya menyimpan dalam satu fail khas.

vii. Menyerahkan senarai nama murid-murid seperti (10) kepada Pengetua di mana Pengetua boleh mengambil berbagai-bagai tindakan seperti : ii. i. viii. . Siri. iii. Memungut balik buku-buku dilakukan secara berperingkat seperti : i. Selepas Peperiksaan PMR. Membali buku-buku baru bagi menggantikan buku-buku yang rosak atau hilang (dari wang yang bayaran oleh murid-murid yang terlibat). Selepas Peperiksaan SPM. ii. iii. Bila terdapat murid-murid yang berhenti sekolah/ bertukar ke sekolah lain – guru SPBT akan memungut balik buku-buku pinjaman dari murid-murid itu dan mesti menandakan dalam Borang C dan Buku Stok. Menentukan tarikh bagi tiap-tiap tingkatan memulangkan bukubuku pinjaman. Menyediakan surat-surat saiklostail dan menghantar surat kepada ibubapa/ penjaga murid-murid yang tidak memulangkan buku pinjaman. Menyimpan tiap-tiap judul buku di tempat yang dikhaskan dengan mengikut urutan No. vi. Menyenaraikan senarai murid yang tidak menyerahkan balik bukubuku pinjaman dan yang tidak menggantikan/ bayar harga buku berdasarkan Borang C. v. ix.Memungut Kembali Buku-buku :- i. Membilang dan menyemak bilangan buku yang dipulangkan sama atau tidak dengan bilangan yang telah diberi pinjaman. Menyerahkan balik Borang C kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh murid-murid yang memulangkan buku pinjaman. iv. ii. Memastikan murid-murid yang merosakkan buku dengan sengaja atau menghilangkan buku membayar ganti sama ada dengan buku baru atau wang. Selepas Penggal Ketiga.

Menahan murid-murid terlibat dari mendapat pinjaman buku teks bagi tahun hadapan bagi murid-murid yang tidak menduduki peperiksaan. Memberi penerangan semasa perhimpunan umum dari masa ke semasa supaya murid-murid menjaga dan menggunakan buku teks dengan baik. 3. 3.i. 4. Menerima Pekeliling dan soal-selidik dari BBT/ JPN untuk diteliti dan diambil tindakan. air hujan. Menghantar satu salinan senarai buku bagi tiap-tiap tingkatan ke Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan Negeri. anai-anai. Pada awal Penggal Pertama guru SPBT juga mengedarkan senarai buku teks ini kepada semua guru dan murid-murid yang baru masuk ke sekolah. Pemeriksaan ini perlu diadakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. ii. Menyediakan Senarai Buku Teks Kegunaan Sekolah :Menyediakan senarai nama buku-buku teks bagi semua tingkatan yang akan digunakan oleh sekolan – buku yang dibekalkan oleh pihak BBT – dengan berpandukan senarai nama buku teks yang diperakukan oleh Biro Buku Teks. Buku-buku yang disimpan di dalam bilik buku teks mesti dibersihkan dari habuk. Pengawasan penggunaan buku dalam bilik darjah dilakukan oleh guru SPBT. Menjawab soal-selidik/ pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh BBT/ JPN ini termasuk juga menyemak ‘Komputer Print Out’ yang dihantar oleh Biro Buku Teks. debu dan sarang labah-labah dan dijaga sepanjang masa daripada dibinasakan oleh tikus. Keputusan Peperiksaan PMR atau SPM ditahan (bagi yang menduduki peperiksaan). 2. 2. Untuk memastikan semua murid menjaga buku dengan baik. Mencetak – kemudian dibahagi kepada semua murid. banjir dan kecurian. 1. 5. . pada pertengahan Penggal Ketiga. pemeriksaan mengejut perlu dibuat dari semasa ke semasa. Mengawasi dan menjaga keselamatan buku :- 1.

1. Menampal dengan salutip. . Memilih jenis-jenis buku yang diperakukan oleh BBT. 3. Borang C dan fail mengenai buku pinjaman tambahan. Terdapat beberapa fail yang perlu dijaga sepanjang masa. Satu Buku Stok digunakan bagi satu tingkatan. seperti fail invois. Mengesyorkan kepada Guru Besar supaya membeli satu/ dua naskah bagi tiap-tiap judul buku. maklumat dalam Buku Stok sentiasa berubah. 3. pekeliling dari Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan Negeri. Borang-borang dan Fail-fail. Buku Stok mesti berada dalam keadaan kemas kini. 4. Oleh kerana sentiasa berlaku murid keluar/ masuk. 5. Menyediakan borang –borang untuk ditandatangani oleh sekolahsekolah penerima. surat menyurat dengan BBT/ JPN. 2. 3. Menilai Buku Teks : 1. Bila berlaku murid pindah sekolah – guru SPBT mesti mendapatkan Borang SPBT murid berkenaan. 2. Menghantar buku-buku itu ke sekolah yang telah ditetapkan iaitu secara tangan kalau dekat dan secara pos kalau jauh. Juga Buku Stok skim pinjaman tambahan. Membaiki Buku Rosak : 1. 2. Mengemukakan kepada Jawatankuasa Pemilihan Buku Teks syor Panatia matapelajaran bagi mendapatkan keputusan muktamad. 4. 3. Mengemukakan kepada panatia matapelajaran yang berkenaan untuk memilih sebuah buku yang sesuai untuk sekolah.Menjaga Buku Stok. muka surat yang rosak dan lain-lain kerja yang berkaitan. Membilang buku-buku yang lebih dan mengikatnya mengikut jumlah yang ditetapkan. Membuat kulit baru. 2. Membuat Binding. Segala borang-borang dan fail-fail mesti dijaga dengan selamat sepanjang masa dan berada dalam keadaan kemaskini. Kerja Pengagihan : 1.

Lain-lain 1. Membilang jumlah tiap-tiap buku yang hendak dihapuskira. 2.Menghapus kira Buku Teks : 1. 3. 4. Memproses cadangan menukar buku-buku teks untuk dikemukakan kepada pihak yang berkenaan. Selepas mendapat keputusan dari pihak berkenaan (BBT dan JPN) Borang E pula diisi dalam 5 salinan – 4 salinan dikemukakan ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk tindakan selanjutnya. 4. menyimpan dan meminjamkan katalog-katalog dan naskah-naskah contoh buku-buku teks kepada guru-guru kanan subjek untuk dikaji sebelum membuat sebarang penilaian. Mengisi Borang C dalam 7 salinan – di mana 6 salinan dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk tindakan selanjutnya. 2. 5. Menyediakan peraturan-peraturan & penggunaan buku teks skim pinjaman untuk murid-murid. . Membuat laporan pembahagian dan pemulangan buku-buku teks untuk dikemukakan kepada pihak yang berkenaan. Mendapatkan. Menunjukkan kepada Jawatankuasa untuk disemak. 3. Lain-lain tugas yang berhubung dengan buku teks sepertimana yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

Permohonan yang disediakan oleh sekolah telah mengambilkira perkara berikut. ii) iii) Fail Kedua Fail Ketiga . pihak sekolah telah menyediakan fail-fail yang berikut: i) Fail Pertama : Fail senarai murid yang layak dan tidak layak mendapat bantuan ( Borang SPBT 1 dan Senarai Daftar Kelayakan difailkan secara berasingan. Untuk tujuan ini. Menyimpan minit mesyuarat AJK. i) Menentukan kelayakan pinjaman buku teks murid dengan memproses maklumat ibu bapa atau penjaga melalui Borang Kelayakan Murid. c) Penerimaan Bekalan Buku Teks i) Guru Besar/ Guru Penolong Kanan HEM/ Guru SPBT menerima bekalan Buku teks. : Fail Rekod Pinjaman Buku Teks ( Borang SPBT G ) : Fail Borang Keperluan Buku Teks (BTBT190/BTBT 170) dan Senarai Bekalan Buku Teks Sekolah (BTBTR 460/BTBTB 460 ). setiap aktiviti pada peringkat tertentu telah dilaksanakan dengan efisien dan sistematik. x) Fail Kesepuluh : Fail Teguran/Aduan/Laporan Penyelian BBT/JPN/PPB/PPD/JAIN/Nazir/Audit/Ibu bapa. b) Permohonan Buku Teks Setiap tahun sekolah membuat permohonan buku teks. iv) Fail Keempat : Fail Rekod Pelupusan Buku Teks SPBT. iii) Menyediakan senarai dan rumusan murid yang layak menerima pinjaman buku teks mengikut tahun. ix) Fail Kesembilan : Fail Laporan Buku Hilang/ Musnah dan Gantian. ii) Jawatankuasa Kelayakan memproses kelayakan pinjaman buku teks. vii) Fail Ketujuh : Fail salinan Sijil Akuan Penerimaan/ Invois dan Nota Serahan. viii) Fail Kelapan : Fail mesyuarat jawatankuasa . Permohonan buku teks dibuat kepada JPN/BBT. vi) Mengemaskinikan/ mengisi maklumat dalam borong permohonan dengan betul dan lengkap mengikut panduan/ arahan daripada BBT/JPN. a) Sistem Fail Skim Pinjaman Buku Teks Sistem fail yang kemas dan teratur telah diwujudkan bagi merekod dan menyimpan segala maklumat SPBT dengan tepat dan terkini. vii) Guru Besar menyemak dan mengesahkan maklumat dalam borang permohonan viii) Menyampaikan borang yang lengkap kepada JPN. v) Fail Kelima : Fail surat-surat Pekeliling SPBT. Sistem fail yang kemas dan teratur ini memudahkan pihak-pihak yang terlibat dengan SPBT membuat rujukan dan semakan pada bila-bila masa yang diperlukan. vi) Fail Keenam : Fail surat menyurat dengan BBT/JPN/PPB/PPD/ JAIN berkaitan dengan SPBT. iv) Mengemukakan permohonan buku teks dengan menggunakan Borang Pemohonan Keperluan Buku Teks v) Mengemaskinikan buku stok sebelum membuat permohonan.PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pendahuluan: Bagi menghasilkan pengurusan SPBT yang cemerlang di sekolah.

iii) Menandatangai nota serahan atau invois setelah mendapati semua perkara yang tersebut di atas dipatuhi. iv) Segala perubahan maklumat telah direkod dengan tepat. iv) Buku-buku yang mempunyai mutu fizikal yang rendah hendaklah dikembalikan kepada penerbit atau pengedar dalam tempoh jaminan v) Guru SPBT merekodkan butir-butir buku teks SPBT yang telah dibekalkan ke dalam buku stok SPBT sebaik sahaja bekalan diterima. Pengagihan Buku Teks Kepada Murid Pihak sekolah mengagihkan buku teks SPBT kepada murid yang layak menerima pinjaman buku teks pada minggu pertama persekolahan. vii) Menghubungi penerbit atau pengedar jika bekalan buku teks lewat diterima. vi) Buku stok disimpan di dalam Bilik Operasi SPBT supaya mudah dirujuk. pihak sekolah telah menyediakan cap SPBT mengikut format dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.Memastikan perkara berikut adalah betul sebelum mengesakan penerimaan bekalan buku teks. e. Bilangan buku yang dibekalkan. viii) Buku stok ditutup pada 31 Disember setiap tahun. Judul buku yang dibekalkan. Pihak sekolah telah menyediakan buku stok SPBT mengikut format yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Cap Skim Pinjaman Buku Teks Untuk membezakan buku teks SPBT daripada buku lain. Kod. ii) Buku teks yang telah diagihkan kepada murid direkodkan dalam buku stok SPBT. f. d. Maklumat-maklumat dalam buku stok ini sentiasa dikemaskinikan dengan mengambil kira perkara berikut: i) Semua maklumat buku teks SPBT direkodkan dengan lengkap . Buku Latihan dan Aktiviti serta Buku panduan Guru yang diterima daripada penerbit perlu dicap dengan cap SPBT. ii) Semua buku teks direkod dengan tepat dan betul setelah pemeriksaan fizikal dibuat. vi) Buku teks SPBT yang telah direkodkan dicapkan dengan cap SPBT Sekolah. v) Buku stok diperiksa oleh Guru Besar/ Guru Penolong Hem dari semasa ke semasa. ii) . Buku Stok Skim Pinjaman Buku Teks Buku stok SPBT merupakan rekod resmi tentang bilangan buku teks SPBT di sekolah. iii) Baki buku teks SPBT telah dicatat dan bilangannya adalah sama dengan jumlah yang ada di dalam Bilik Operasi SPBT Sekolah. dan alamat sekolah dalam nota serahan atau invois adalah betul. Semua Buku Teks. i) Guru SPBT mengagihkan buku teks kepada murid melalui guru kelas. Mutu fizikal buku teks baik dan memuaskan. nama. ix) Menerima bekalan BPG sebanyak lima naskhah bagi setiap judul mata pelajaran. vii) Maklumat tentang keluar/masuk buku teks SPBT direkod mengikut kelas. viii) Menyediakan dan melaporkan penerimaan bekalan buku teks kepada PPD.

buku teks dikumpulkan semula daripada murid dan direkodkan penerimaannya dalam buku stok SPBT. iv) Pada akhir sesi persekolahan. ii) Pihak sekolah akan menghantar buku teks yang berlebihan kepada sekolah yang mengalami kekurangan buku teks. 3) Semua buku teks yang telah mendapat kelulusan untuk pelupusan akan dikutip oleh kontraktor. iii) Buku teks yang tidak boleh digunakan lagi kerana perubahan kurikulum atau sukan pelajaran. v) Guru SPBT memastikan buku teks digunakan secara optimum dan berkesan. i) buku teks yang usang/ rosak yang disebabkan oleh penggunaan biasa. Penggantian Buku Teks yang Dihilangkan / Dirosakkan i) Pihak sekolah memastikan setiap buku teks yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid mestilah diganti oleh murid tersebut kecuali disebabkan hal-hal tertentu seperti bencana. Buku gantian yang diterima daripada murid direkodkan dalam buku stok. iii) iv) i Buku yang hilang atau dirosakkan direkodkan dalam buku stok. Pelupusan Buku Teks 1) Guru SPBT akan membuat pelupusan buku teks jika buku-buku itu memenuhi salah satu syarat yang berikut. iv) v) . iii) Memastikan buku teks SPBT tidak ditulis atau diconteng kecuali Buku Latihan dan Aktiviti. 2) Tatacara pelupusan buku teks adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Guru SPBT akan mengeluarkan bilangan buku yang diagihkan itu daripada buku stok jika mengagihkan buku teks ke sekolah lain. ii) Buku latihan dan aktiviti bagi semua mata pelajaran bahasa dan matematik Tahap Satu sekolah rendah. ii) Guru kelas memastikan murid menuliskan nama dan tahun dalam ruangan yang disediakan pada cap SPBT. Guru SPBT akan memasukkan bilangan buku yang diterima ke dalam buku stok jika menerima buku teks secara pengagihan. j. ii) Buku teks yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid hendaklah dilaporkan segera kepada guru kelas atau guru SPBT.iii) Guru kelas mengagihkan buku teks kepada murid dan merekodkan pinjaman tersebut dalam Borang Pinjaman Buku Teks ( Borang SPBT G ). Penjagaan dan Penggunaan Buku Teks i) Semua murid yang menerima pinjaman buku teks dikehendaki membalut buku-buku mereka dengan menggunakan plastik lutsinar. h. Pengagihan Buku Teks i) Pihak sekolah akan melaporkan buku teks berlebihan di sekolah. iv) Murid-murid dikehendaki membaik pulih buku teks SPBT yang rosak. g. iii) Murid yang berpindah sekolah dibenarkan membawa buku teks ke sekolah baru sekiranya judul yang sama digunakan di sekolah yang berkenaan.

Pertandingan Mengarang (muridTahun 4 -Tahun 6) Pertandingan Mewama (muridTahun 1-Tahun 3) Menerima bekalan buku. Bilik Operasi SPBT. dan fail-fail SPBT. Pertandingan Sayang akan Buku SPBT Mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa. Buku Stok. Pertandingan melukis poster (murid Tahun 4-Tahun 6) Pertandingan "Jigsaw Puzzle" (murid-murid Tahun 1-Tahun 3) Buku-buku pelupusan dikutip oleh kontraktor. Menubuhkan Jawatankuasa SPBT sekolah.bam. Membuat laporan pelupusan. Memproses Borang SPBT-1murid-murid Tahun 1 tahun depan dan seterusnya mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa. Takwim ini dipatuhi bagi memastikan buku teks SPBT sampai ke tangan murid sebelum atau pada minggu pertama persekolahan. Membuat permohonan bekalan buku SPBT tahun depan. Menceriakan Bilik Operasi SPBT. Keperluan Tambahan Buku Teks Pihak sekolah akan membuat permohonan tambahan buku teks jika berlaku pertambahan murid atau pembukaan kelas baru. Mengedarkan Borang SPBT 1/1A kepada murid-murid Tahun 1tahun depan. Menyediakan Senarai Bilangan Murid Layak / Tidak Layak tahun depan. . l. Pertandingan Dam Ular (murid-murid SPBT Tahun 1-Tahun 3) Mengutip dan mengedarkanbuku-buku SPBT. Mengemaskinikanstok buku-buku.k. Takwim Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah Takwim SPBT Sekolah disediakan pada setiap tahun. Mengedarkan Borang SPBT-1kepada murid-murid Tahun 3 dan Tahun 6. Jawatankuasa SPBT memproseskan Borang SPBT-1 tahun depan. Takwin SPBT 2005 Tarikh Januari Aktiviti SPBT          Februari-Mac Mei-Jun Julai September               Oktober November   Disember  Mengedarkanbuku SPBT kepada murid-murid Tahun 1 yang layak. Mengemaskinikan Buku Stok dan fail-fail SPBT. Mengecop dan mengemaskan buku-buku baru. Pertandingan Pengetahuan SPBTAm (murid Tahun 4 -Tahun 6) Membuat permohonan pelupusan buku SPBT. Memastikan semua murid yang layak telah menerima buku SPBT.

Hantar 6 salinan/set ke JPWPKL dengan surat iringan bertajuk M E M O H O N K E L U L U S A N P E L U P U S A N B U K U T E K S S P B T . Sekolah Sediakan: a)5 salinan borang KEW . 5. j u g a d a r i keterangan dibawah pada ruang-ruang berkenaan: a) Cop sekolah. 6. telefon. (Borang bersaiz A4) 2. catatkan zon dan no. Gunakan Borang KEW. 3.PA-17.Setelah lulus : 5 salinan/set KEW.TATACARA PELUPUSAN BUKU-BUKU SPBT 1.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset AlihKerajaan) .Salinan/set ke 7 disimpan dalam fail sekolah. (Tanda tangan hidup di setiap salinan/set) 4.ii.PA -17 dipulangkan ke sekolaholeh JPWPKL beserta surat kelulusan.I s i k a n m a k l u m a t b e r p a n d u k a n c o n t o h y a n g d i b e r i . Perubahan sukatan pelajaran / bahasa pengantar / ejaan l)S y o r K a e d a h P e l u p u s a n d a n J u s t i f i k a s i – B i a r k a n s e p e r t i sedia ada. dengan muka surat dan bilangan yang berturutan. Keadaan fizikal buku adalah buruk dan rosak . Buku kerja yang dipakai terus iii.Sediakan 7 salinan/set.Pelupusan akan dikutip oleh kontraktor. b) Ruang Bahagian – Catatkan kod sekolah dan nama sekolah c) Keterangan Aset – Catatkan judul buku d) Unit – Kosongkan e) Kuantiti – Kuantiti buku yang dilupus f) Tarikh Pembelian – Rujuk imbois g) Tempoh Diguna/Disimpan – Rujuk tarikh pembelian h) Harga Perolehan – Catat harga seunit i) Jumlah – Formula j) Nilai Semasa – Kosongkan kedua-dua ruangan k) Nyatakan Keadaan Aset Dengan Jelas – Catatkan samada :i.

s e k o l a h k e m b a l i k a n k e JPWPKL: a)Borang KEW. d)Borang BLS/PSBT 4 salinan(salinan ke 5 disimpan disekolah) .b)5 salinan borang BLS/PSPBT (Pengakuan Penyerahan BahanBahanPelupusan SPBT).S e t e l a h b u k u d i a m b i l o l e h k o n t r a k t o r .PA-19 4 salinan (salinan ke 5 simpan disekolah).PA-18 4 salinan (salinan ke 5 simpan disekolah). c)Borang KEW. b)Borang KEW. c)5 salinan KEW.PA.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan A set Alih Kerajaan) untuk pelupusan buku-buku Agama Islam sahaja) 7.17 4 salinan (salinan ke 5 simpan disekolah).

Menguruskan dan mengemaskini buku stok Memesan buku-buku teks untuk kegunaan guru Bertanggungjawab mengumpul kembali buku-buku yang dipinjamkan kepada guru-guru pada akhir tahun atau bila guru bertukar/berhenti kerja Bertanggungjawab menjaga almari buku rujukan guru Mengisi borang pesanan setiap kali pesanan dibuat Bekerjasama dengan Pembantu Tadbir dalam urusan pembelian buku teks dan buku rujukan . penerbit serta menandatangani akuan serahan/invois Memastikan buku-buku teks SPBT dicop dengan SPBT dan mencatatkan tarikh penerimaan serta nombor siri Mengurus stor buku teks Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks Menjadi Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Buku Teks Sekolah Melapor kepada Pengetua/Penolong Kanan (HEM) sebarang masalah yang berkaitan SPBT untuk tindakan selanjutnya Menyedia dan menghantar maklumat yang dikehendaki oleh Jabatan Pelajaran Johor dan Kementerian Pelajaran Malaysia Mengurus penyerahan Borang SPBT 1/1A kepada pelajar yang berpindah ke sekolah lain Memastikan buku-buku teks SPBT dalam keadaan yang baik Memastikan pelajar-pelajar menjaga/membalut buku teks Mengurus kerja baik pulih buku teks yang rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa TUGAS PENYELARAS BUKU TEKS & RUJUKAN BUKU        Mengagihkan buku teks kepada guru serta buku rujukan lain.FUNGSI SPBT                    Bertanggungjawab kepada pihak Pengetua dalam mengendalikan dan mengurus hal-hal berkaitan pemberian dan kutipan balik buku pinjaman Memastikan borang maklumat/permohonan SPBT 130/170/1170 diisi dengan betul dan sempurna Mengedar dan mengumpulkan borang SPBT 1/1A dan SPBT G Menyediakan dan menyelenggarakan buku daftar pengedaran borang SPBT 1/1A Mengedarkan buku-buku teks kepada guru-guru tingkatan untuk diberikan kepada pelajar-pelajar Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT bersama-sama AJK SPBT yang lain Mengemaskini fail dan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks SPBT daripada pengedar.

1.2 1.9 Membantu Guru Penyelaras SPBT melaksanakan Sisteksbbt. .7 Memaklumkan kepada murid tentang peraturan pinjaman dan tatacara penjagaan buku teks SPBT.8 Mengurus dan mendapatkan penggantian semula buku teks SPBT yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid daripada ibu bapa/penjaga.4 Mengagih atau mengumpul semula buku teks SPBT kepada/daripada murid. 1.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN Guru kelas berperanan memastikan pinjaman buku teks SPBT diedarkan kepada semua murid warganegara seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Ikhtisas Bil.3 Menganggotai Jawatnkuasa SPBT sekolah. sikap bertanggungjawab dan menghargai buku teks SPBT serta menimbulkan kesedaran tentang faedah yang akan diterima oleh murid melalui SPBT.5 Mengisi Borang SPBT G dan mendapatkan pengesahan penerimaan dan pemulangan buku teks SPBT daripada murid 1. 1. Menyedaiakan senarai nama murid mengikut kelas. 1. 1.6 Memastikan murid melengkapkan maklumat diri di ruangan yang disediakan pada cap SPBT dalam buku teks SPBT. Guru tingkatan wajar memupuk rasa saying. guru tingkatan mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti berikut : 1. Oleh itu.11/2007.1 bekerjasama dengan Guru Penyelaras SPBT dalam pengurusan dan pelaksanaan SPBT sekolah. 1.

2.3 2.8 Memastikan semua maklumat dan data yang dikemukakan kepada BBT/JPN/JAIN/PPD adalah benar dan tepat.5 Memastikan pemprosesan dan kelulusan pinjaman buku teks SPBT seperti terkandung dalam Bahagian C di Borang Maklumat Murid (Lampiran 6 ). 2. 2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (GPK HEM ) Guru Penolong Kanan HEM bertanggungjawab membantu Pengetua dalam pengurusan dan pelaksanaan program SPBT di sekolah.4 Menyediakan dan mematuhi takwim sekolah.2. Tugas dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan HEM adalah seperti berikut : 2.6 Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan SPBT. . 2.7 Menghadiri taklimat/kursus dan kerjasama dengan PPD/JAIN/JPN/BBT berkaitan dengan program SPBT sekolah. 2.1 Meneliti dan melaksanakan semua arahan yang berkaitan dengan SPBT. 2.2 Merancang pengurusan SPBT di sekolah dengan bantuan Guru Penyelaras SPBT.terutamanya boring Keperluan Buku Teks (BTBT190/170) dan Penyata Buku Teks (BTBT460). 2. Menyediakan dan menyimpan maklumat SPBT.9 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar dan menandatangani SAP/Invois atau Nota Serahan.

2. 2. 2.18 Melaporkan kepada Pengetua sebarang masalah berkaitan dengan SPBT.17 Memastikan pelupusan buku teks SPBT di buat dari semasa ke semasa atau mengikut masa yang ditetapkan oleh JPN.14 Melaporkan kepada JPN/JAIN/PPD tentang lebihan/kekurangan buku teks SPBT di sekolah.13 Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT di tangan murid dari semasa ke semasa. 2. 2. 2. . 2.20 Memberi tklimat kepada semua guru dan staf sokongan sekolah mengenai dasar-dasar terkini pelaksanaan SPBT dari semasa ke semasa.19 Membuat tindakan susulan terhadap teguran. 2.16 Memastikan buku teks SPBT diambil dari BOSD dengan kadar segera jika berlaku kekurangan buku teks SPBT di sekolah. 2.11 Menyemak buku stok SPBT yang dikemas kini dari semasa ke semasa. 2. aduan atau aporan berhubung dengan pengurusan dan pelaksanaan SPBT.10 Memastikan penerimaan buku teks SPBT direkod dalam buku stok.ditulis nombor perolehan serta tarikh penerimaan dan disimpan dengan baik. 2.15 Memastikan buku teks SPBT yang berlebihan dihantar ke BOSD dengan kadar segera.23 Menghadiri sesi taklimat penentuan keperluan buku teks SPBT dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pesanan tersebut. 2. 2.22 Memastikan pelaksanaan Sisteksbbt dan eMATEKS di sekolah.2.12 Memastikan murid layak menerima buku teks SPBT.21 Memastikan semua guru dan staf sokongan sekolah memberi kerjasama dalam pelaksanaan dasar SPBT di sekolah.

Mereka merupakan pelaksana utama dasar-dasar berkaitan SPBT di sekolah. Guru Penyelaras SPBT. 1. Pengetua hendaklah menimbulkan kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pngurusan dan pelaksanaan SPBT kepada semua guru. Pengetua mempunyai tugas dan tanggugjawab seperti berikut : 1. cap SPBT. Antara agenda mesyuarat termasuklah : 1. Ketua Bidang. ( Sila rujuk Lampiran 4 – Surat Arahan Pentadbiran KP.1 Mengadakan semua kemudahan yang diperlukan di sekolah seperti Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) serta kelengkapan.3 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa SPBT sekolah atau diwakilkan kepada Timbalan pengerusi.BT.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGETUA Pengetua merupakan pemegang akauntabiliti dalam pengurusan dan pelaksanaan SPBT peringkat sekolah. 1.8945/Jld.29(69) bertarikh 23 September 2008 ). staf sokongan. ibu bapa atau penjaga. fail. murid.1 Penetapan peraturan penjagaan buku teks SPBT. . borang-borang maklumat yang berkaitan dan bantuan perkeranian. panitia Mata Pelajaran. Pemahaman dan penghayatan tentang dasar serta pengurusan SPBT di sekolah harus dipertingkat demi memastikan pengurusan dan pelaksanaan SPBT di sekolah menepati tujuan program SPBT. Guru Penyelaras Tingkatan serta Guru Kelas.2 Menubuhkan Jawatankuasa SPBT Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Guru Kanan Pentadbiran dan Pengurusan. Dalam mengurus dan melaksana program SPBT di sekolah. GPK HEM.3. buku stok.

8 Memastikan Borang Maklumat Mrid (BBM) diproses dengan betul dan saksama.9 Memastikan ibu bapa/penjaga dimaklumkan status kelayakan SPBT murid.3.10 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar dan menandatangani Nota Serahan/Sijil Akuan Penerimaan (SAP)/ Invois setelah memastikan judul dan bilangan naskah buku menepati Penyata Bekalan Buku Teks (BTBT460).2 Penyelarasan tindakan bagi salah laku disiplin SPBT selaras dengan Peraturan-peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) yang dikeluarkan oleh KPM. 1. murid dan ibu bapa/penjaga dari semasa ke semasa. 1.7 Memastikan maklumat tentang SPBT disampaikan kepada semua guru.6 Melantik Guru Penyelaras SPBT dan Guru SPBT yang berdedikasi dan bertanggungjawab.4 Pemilihan dan penawaran mata pelajaran sebelum membuat pesanan buku teks SPBT.5 Menentukan pembukaan kelas/mata pelajaran baru sebelum membuat pesanan buku teks SPBT. 1.3. 1.11 Mengeluarkansuratpenurunan kuasa penerimaan buku teks SPBT kepada guru bertugas atau Pembantu Tadbir sekolah bagi tujuan penerimaan buku teks SPBT daripada penerbit atau wakil pengedar semasa ketiadaan pihak Pentadbir Dekolah dan guru Penyelaras SPBT. .1. 1.3 Pembukaan/penutupan kelas dan perubahan enrolmen murid perlu diambil kira sebelum membuat pesanan buku teks SPBT.khususnya untuk murid yang bukan warganegara. 1. 1.3. 1. 1. 1.4 Bertangungjawab terhadap ketepatan dan kesahihan semua data dan maklumat berkaitan SPBT.

Oleh itu. 1. .14 Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap teguran dan laporan berhubung dengan SPBT. 1.18 Memastikan buku teks SPBT digunakan secara optimum dalam pengajaran dan pembelajaran.21 Memastikan pelaksanaan penggunaan Sisteksbbt dan eMATEKS dalam pengurusan SPBT. 1.1. 1. Guru Penyelaras SPBT ini dilantik khas oleh pihak sekolah bagi mengurus dan melaksanakan program SPBT di sekolah.17 Menggalakkan penubuhan Pengawas SPBT.19 Menyemak dan mengesahkan buku stok SPBT pada 31 Diember setiap tahun.22 Memastikan Guru Data mengemas kini data Sistem Maklumat Murid (SMM).13 Memastikan pelupusan buku teks SPBT dibuat dari semasa ke semasa.12 Memastikan Nota Serahan/SAP/Invois dikembalikan kepada penerbit/pengedar dengan kadar segera. 1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS SPBT Guru Penyelaras SPBT berperanan penting dalam pengurusan SPBT di sekolah. 1.16 Memastikan penubuhan dan pelaksanaan Kelab SPBT di sekolah berdasarkan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM (Lampiran 5).20 Menyemak kemudahan peralatan ICT bagi pelaksanaan Sisteksbbt dan eMATEKS. 1. 1.15 Bekerjasama dengan JPN/JAIN/PPD mengenai pengurusan dan pelaksanaan SPBT di sekolah. 1. 1.

2.1 Pengurusan Am 4. 4.1.7 Melaksanakan aplikasi Sisteksbbt dan eMATEKS dalam pengurusan SPBT di sekolah. 4. 4.1 Menghayati.2 Menyediakan permohonan keperluan buku teks SPBT dengan tepat dan benar.2 Penentuan Keperluan Buku Teks SPBT 4.2 Mendapatkan salinan Borang Maklumat Murid.1.2. contohnya murid bukan warganegara.3 Mendapat dan merumuskan data enrolmen murid daripada Jawatankuasa Pemilihan Bantuan Sekolah.4 merujuk Pengetua/Guru Penolng Kanan tentang pembukaan dan penutupan kelas sebelum membuat pesanan buku teks.4 Memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga status murid yang tidak layak menerima SPBT.1. 4. khususnya Bahagian C daripada GPK HEM. 4. mematuhi dan melaksanakan semua arahan berkaitan dengan SPBT.2.3 Penerimaan Buku Teks SPBT .6 Melaporkan kepada GPK HEM sebarang masalah berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya. 4. 4.1 Mendapatkan data enrolmen murid yang tepat.1.1.3 Menyediakan senarai murid yang tidak memerlukan pinjaman buku teks SPBT. tugas dan tanggungjawab Guru penyelaras SPBT adalah seperti berikut : 4. 4.1.Secara umumnya. 4.5 Menjadi Setaiusaha dalam Jawatankuasa Pengurusan SPBT Sekolah dan AJK dalam jawatankuasa Pemilihan Bantuan Sekolah. 4.2. 4.1.

3 Mengurus penggantian buku teks SPBT yang diterima dalam keadaan rosak daripada penerbit.4.4 Mengurus penggantian buku teks SPBT yang dirosakkan/dihilangkan oleh murid.5 Pengurusan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) 4.2 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar dan menandatangani SAP/Invois atau Nota Serahan.3.1 Menerima dan menyemak bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar berpandukan Penyata Bekalan Buku Teks (BTBT460) dan kriteria yang ditetapkan 4.4.3. 4.4 Pengagihan dan Pemulangan Buku Teks SPBT 4.4. mencatatkan tarikh penerimaannya serta diberikan nombor perolehan pada ruangan yang disediakan pada buku teks SPBT.3. 4.2 Mengurus dan mengemas kini semua fail serta buku stok SPBT dari semasa ke semasa dengan kerjasama ahli Jawatankuasa SPBT sekolah.1 Mengurus Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS). 4.5.5.1 Menyelaras pengagihan dan pemulangan buku teks SPBT murid melalui Penyelaras Tingkatan.4 Memastikan buku teks SPBT dicapkan naam sekolah.3 Mengedar dan mengumpulkan semula Surat Akuan Pengesahan Penerimaan dan perjanjian Buku Teks SPBT.3 Membuat pemeriksan fizikal buku teks SPBT yang diterima daripada penerbit dan disimpan di BOSS serta ditangan murid dari semasa ke semasa.2 Menyelaras dan menyemak pengisian Borang Rekod Pinjaman Buku Teks (Borang SPBT G). 4. .3.4. 4. 4.5. 4. 4.4. 4.

3 memudahkan perlaksanaan pnjman buku teks dengan teratur 1.6 setiap individu yang terlibat wajar memainkan peranan masing-masing denag tugas dan tanggungjawap yang di tetapkan STRATEGI Strtegi untuk pengurusan SPBT sekolah yang cemerlang ialah: 1. 4.5.6 Kelab SPBT 4.5.1 meringankan beban kewangan yang di tanggung oleh ibu bapa yang kurang mampu 1. 4. 4.4 mengenakan denda kepada pelajar yang tidak membalut buku teks atau tidak menjaga kebersihan dan keselamatan buku teks 1.1 Membantu Guru Penolong Kanan Kokurikulum menubuhkan Kelab SPBT. membentuk perlembagaan dan peraturan Kelab SPBT di sekolah.5 melaksanakan dasar SPBT yang di tetapkan dengan betul 1.3 Membimbing pelaksanaan aktiviti Kelab SPBT sekolah.5 Merancang dan melaksanakan aktiviti baik pulih buku teks SPBT.3 mendorong pelajar supaya sayangkan buku yeks mereka 1.6 mewujudkan sistem fail SPBT 1. OBJEKTIF Objektif unit skim pinjaman buku teks ialah: 1.2 kerjasama diantara AJK unit dengan guru-guru tingkatan 1.5 pelajar wajib menggantikan biku teks yang hilang 1.2 memastikan pelajar daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahan mereka 1.6.4.6.6 Memastikan buku lebihan di BOSS tidak melebihi lima naskah bagi setiap judul.1 pengurusan yang cekap 1.4 memastikan fizikal buku dalam keadaan baik 1.4 Mengurus pelupusan buku teks SPBT dari semsa ke semasa atau mengikut masa yang ditetapkan oleh PPD/JAIN/JPN 4.5.7 menguruskan bilik BOS dengan efisien .2 Menjadi Guru penasihat Kelab SPBT Sekolah. 4.6.

pengagihan dan hapus kira buku buku teks. Menjalankan proses baik pulih buku-buku yang rosak 9. . mengawal buku-buku stok dan mengawal BILIK BUKU BANTUAN. 3. 2. Membuat pemantauan buku-buku teks yang ada pada murid-murid dari masa ke semasa 8. Mengesan buku-buku yang hilang dan rosak dan mendapatkan gantian 7. pengambilan. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 4. Lain-lain yang wajar dan difikirkan perlu. Menyediakan dan menyelenggara fail-fail/rekod yang berkaitan dengan buku teks 6. Menyelaras hal-hal berkaitan pengeluaran. Mengurus kutipan-kutipan data . Mematuhi serta mengisi maklumat-maklumat pada borang berkaitan dengan buku teks 5.BIDANG TUGAS AJK SPBT 1.

Mei 2010 Jun 20010 Julai November 2010 Ogos 2010 9. Pada tahun 1975. program ini telah diperluaskan ke semua Sekolah Menengah Kerajaan Negeri dan Sekolah Menengah Agama Rakyat yang berdaftar dengan Majlis/Jabatan Yayasan Agama Islam Negeri. Memastikan murid daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahan mereka. April . 2. program ini dilancarkan untuk semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. TAKWIM SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) TAHUN 2010 BIL 1. 8. VISI BERSIH. M. DAN AMANAH MISI Memastikan pelajar daripada kalangan ibubapa atau penjaga yang kurang mampu menerima buku teks SPBT pada minggu pertama sesi persekolahan dengan bersih. antaranya termasuklah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). 5. 4. . TEKNIK TAWAU PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan beberapa bantuan penting.SKIM PINJAMAN BUKU TEKS S. 2. cekap dan amanah. CEKAP. TARIKH Januari 2010 Februari 2010 Februari 2010 Februari 2010 Mac 2010 AKTIVITI Mengagihkan buku teks kepada pelajar Tingkatan 5 untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah Memproses Borang SPBT 1 Tingkatan 4 Mengemaskinikan buku stok SPBT Mengagihkan buku teks kepada pelajar Tingkatan 4 yang layak Menghadiri bengkel pengisian borang permohonan buku teks SPBT 2007 yang dianjurkan oleh PPB/PPD/JPN/JAIN/BBT Memproses borang rayuan SPBT dan mengedarkan buku teks kepada pelajar yang berjaya merayu Mengemaskinikan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks daripada penerbit atau pengedar untuk kegunaan sesi persekolahan tahun 2007 Menghantar lebihan stok buku teks kegunaan tahun 2007 ke Stor Pusat SPBT 6. Pada tahun 1983. 7. Meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibubapa atau penjaga yang kurang mampu. OBJEKTIF 1. 3.

November 2010 11.10. Sebelum 31 Disember 2010 Mengumpulkan semula buku teks SPBT daripada pelajar Menutup buku stok SPBT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful