P. 1
Rph,Refleksi,Laporan Kajian Tindakan

Rph,Refleksi,Laporan Kajian Tindakan

|Views: 1,132|Likes:

More info:

Published by: Senba Mathanlogapriyanan on Dec 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

PEMARKAHAN

1.
2. 3.

RAKAMAN 1
REFLEKSI 1 RAKAMAN 2 REFLEKSI 2 RPH LAPORAN KT FORUM JUMLAH

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011

4. 5. 6.

KOD & NAMA KURSUS

7.

EDU 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2
TAJUK

KERJA KURSUS

DAN FORUM
KUMPULAN

EL – J15
DISEDIAKAN OLEH

NAMA

NO. ID

NO. TELEFON

SENPAGAM A/P RETNAKUMAR

D20102046123

012 - 7222170

NAMA TUTOR E-LEARNING : EN.OMAR HISHAM BIN MOHD BAHARIN TARIKH SERAH : 15 DISEMBER 2011

0 Laporan Kajian Tindakan Bibliografi Lampiran : CD Rakaman Mikropengajaran CD Rakaman Makropengajaran .ISI KANDUNGAN 1.0 Refleksi Pembelajaran Mikropengajaran 2.0 Rancangan Pengajaran Harian 4.0 Refleksi Pembelajaran Makropengajaran 3.

3. 4.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MIKRO PENGAJARAN BAHASA TAMIL TAHUN 2 Tahun Masa Kemahiran Objektif Pembelajaran : 2 KARNA : 5 minit : 3. 2.Murid diminta untuk mendengar lagu yang dimainkan oleh guru dan meyeranaikan perkataan yang sama bunyi. .Murid menyeranaikan perkataan sama bunyi yang terdapat dalam lagu tersebut.Murid diminta oleh guru untuk meyeranaikan perkataan yang sama bunyi yang terdapat dalam dalam perintah tadi. 5.3 : Murid dapat membaca dan meyenaraikan perkataan yang mempunyai bunyi yang sama dalam lagu yang dimainkan.Murid mengikuti guru untuk membuat lima perbuatan.Murid menyeranaikan perkataan tersebut.Laptop : Berkerjasama ABM Nilai murni SET INDUKSI 5 minit 1. : LCD.Murid membuat arahan itu. 6.

Arahan yang saya berikan sangat jelas dan ini memberikan murid-murid faham arahan tersebut. Kejelasan penyampaian adalah amat penting kerana murid-murid dapat memahami apa yang guru ingin sampaikan. murid-murid diminta menamakan permainan itu dan mereka dapat menamkan permainan yang dilihat oleh mereka dengan bahan maujud. Setelah melihat . Murid-murid yang terlibat itu adalah bekas murid saya semasa mereka di Tahun 1. Kekuatan Kekuatan yang saya ada pada diri saya ialah suara yang lantang dan kawalan kelas yang baik. Murid-murid di arahkan supaya melihat dengan teliti.Saya telah menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya dengan penuh semangat.Saya telah merancang mikro pengajaran saya dengan penuh teliti. Kelantangan suara juga amat penting kerana murid-murid akan menumpukan perhatian semasa P&P di jalankan serta kawalan kelas dapat di . Saya telah mengunakan rakaman lagu yang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Saya telah memilih set induksi sebagai mikro pengajaran saya. Saya telah memilih tajuk santha sorkal iaitu perkataan yang mempunyai bunyi yang sama supaya ia dapat menarik perhatian mereka terhadap pelajaran yang mereka pelajari. Anak murid saya amat tahu apa yang saya harapkan daripada mereka dan bagaimana penyampaian saya di dalam kelas.REFLEKSI MIKROPENGAJARAN Saya memilih matapelajaran Bahasa Tamil Tahun 2 Karna untuk kerja kursus saya. Set induksi merupakan bahagian yang amat penting dalam permulaan sesuatu pelajaran. Saya juga telah mengajar mereka Bahasa Tamil pada masa itu.

Ini adalah kerana mereka telah lupa . Berdasarkan kelemahan yang saya hadapi saya akan bertutur dengan anak murid saya dalam Bahasa Tamil pada waktu P&P dan di luar waktu kelas.wujudkan dan dapat mengelakkan kebisingan kelas. KELEMAHAN Kelemahan dan kekurangan yang di kenal pasti dalam pelaksanaan tugasan micro pengajaran adalah segolongan anak murid saya tidak meyenaraikan perkataan sama bunyi yang terdapat dalam lagu tersebut.. Ini mengelakkan murid-murid daripada membuat kesilapan yang banyak dan ini tidak akan membebankan saya untuk memeriksa hasil kerja murid. . Ini adalah kerana mereka jarang bertutur dengan betul dalam Bahasa Tamil di dalam kelas atau di luar kelas. Kawalan kelas saya baik kerana saya suka bergerak dalam kelas dan memastikan murid-murid membuat latihan yang di berikan oleh saya dengan cermat. Saya juga dapati murid-murid tidak dapat menyebut perkataan tersebut dengan betul. Mereka juga jarang menonton rancangan-rancangan televisyen dalam Bahasa Tamil. Kebanyakkan anak murid saya ibu bapanya daripada golongan berpendidikan tinggi dan kebanyakan daripada mereka tinggal di kawasan bandar Langkah Mengatasi Setiap kelemahan dan kekurangan yang di kesan memerlukan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Murid-murid juga dapat melakukan arahan yang diberikan dengan baik. Saya akan memastikan anak murid saya menonton rancangan televisyen yang berkaitan dengan Bahasa Tamil dan sentiasa menggalakkan membaca bahan bacaan Bahasa Tamil.

Saya akan sentiasa memberikan nasihat kepada anak murid saya tentang pentingnya bertutur dalam Bahasa Tamil. . .Saya juga akan menampalkan contoh-contoh perkataan bunyi yang sama dan kad perkataan di dalam kelas supaya murid-murid dapat melihat setiap hari dan menghafal nama permainan tersebut.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MAKRO PENGAJARAN BAHASA TAMIL TAHUN 2 Tahun Masa Kemahiran Objektif Pembelajaran : 2 KARNA : 30 minit : 2. .Murid menjawab soalan guru.LCD.Murid menonton video clip yang ditayangkan oleh guru.Murid menamakan peralatan tersebut. : Laptop. keselamatan ABM Nilai AKTIVITI SET INDUKSI ( 2 minit ) 1.Murid menmakan peralatan tersebut manakala guru menulis nama peralatan tersebut. 3.Murid diberi beberapa peralatan dan guru menyoal beberapa soalan . Murid menyenaraikan peralatan yang terdapat dalam video clip tersebut.Lembaran kerja :Menjaga kebersihan . Di manakah kamu boleh melihat peralatan ini? 2.5 : Murid dapat membaca dan meyenaraikan nama peralatan yang terdapat di dapur. 3. LANGKAH 1 ( 10 minit ) 1. 2.

4. 2. 2.Murid mengeja dan membaca nama peralatan tersebut. 3.Murid mewarnakan gambar peralatan dapur yang diberi oleh guru. 2. PENUTUP ( 2 minit ) 1.Murid diberi lembaran kerja.LANGKAH 2 ( 16 minit ) 1.Murid membuat buku skrap sebagai kerja rumah. .Murid diminta keluar ke hadapan dan menulis nama peralatan yang mereka telah belajar.Murid menulis nama peralatan dapur yang telah belajar.Murid membaca nama peralatan dapur yang terdapat dalam video clip.

REFLEKSI Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pedagogi dengan isi kandungan sesuatu disiplin atau apa yang perlu diajar. Dua elemen penting dalam PCK ialah pengetahuan tentang cara bagaimana isi pelajaran boleh disampaikan kepada pelajar dengan berkesan dan . seorang guru mempunyai kebolehan untuk mengubah pengetahuan isi kandungan yang dimilikinya kepada suatu bentuk yang lebih sesuai untuk pengajaran serta sesuai dengan latar belakang dan kebolehan pelajar. Menurut Shulman. masalah dan isu pengajaran diorganisasikan. diwakili dan diadaptasikan berdasarkan pelbagai minat dan kebolehan pelajar. Integrasi keduadua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan pengetahuan pedagogi kandungan. Pengetahuan pedagogi kandungan telah digunakan untuk menilai atau menentukan pengetahuan asas murid. Pengetahuan pedagogi kandungan memainkan peranan yang penting sebab ia menyepadukan isi kandungan dan pedagogi untuk pembentukan kefahaman tentang bagaimana topik. Saya telah menjalankan pengajaran Bahasa Tamil Tahun 2 Karna dengan menggunakan beberapa kaedah dan teknik semasa menyampaikan isi pengajaran. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan pedagogi kandungan (PCK) bukan sahaja bergantung kepada pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi sahaja tetapi juga bergantung kepada pengetahuan saya berkenaan latar belakang pelajar-pelajar Tahun 2 Karna.

saya dapat berkongsi idea bersama pelajar-pelajar.memahami masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar khususnya dalam memahami isi pelajaran yang disampaikan. Semasa pujian diberikan mereka berasa lebih yakin serta mula menunjukkan perhatian. merangkumi semakan formal pemahaman pelajar tentang isi kandungan yang telah diajar berdasarkan objektif dan hasil . Mereka juga telah melibatkan diri mereka secara aktif. Melalui proses ini. mereka dapat belajar menyampaikan pemikiran dan idea kepada saya dan rakan sekelas melalui komunikasi. Mereka telah mencuba dan telah menyampaikan hasil pemikiran dan jawapan mereka kepada kelas secara kumpulan. Pelajar-pelajar telah melibatkan diri dengan seronok dan aktif semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Proses penilaian pula.sumbang saran. konsep dan idea. Penerangan dan huraian yang jelas dalam langkah 2 dan 3 memberi jalan kepada saya dan murid supaya berinteraksi secara berkesan.mewarna. Komunikasi pelbagai hala telah berlaku secara tidak langsung menerusi penglibatan murid yang aktif. Semasa P&P dijalankan pelajar telah diminta berlakon. Komunikasi yang wujud ini memberi ruang interaksi yang membolehkan proses penyampaian ilmu dilakukan dengan berkesan dan pembelajaran dilakukan secara komprehensif. Dengan ini. Apabila beberapa soalan diajukan mereka dapat bertindak balas dengan serta-merta dan juga memberikan jawapan yang betul. Melalui proses komunikasi.nilai-nilai murrni dapat disampaikan kepada pelajar dengan baik dan secara berkesan. Proses komunikasi antara saya dan pelajar-pelajar kerap berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran.mencipta kad ucapan terima kasih dan berbincang dalam kumpulan.

Guru juga perlu menilai tindak balas lisan lebih daripada kerja bertulis. Saya mendapati bahawa. Minat mereka dan keinginan belajar juga dapat diperhatikan dengan jelas. Saya berasa sangat gembira kerana objektif pengajaran saya dapat dicapai dengan sepenuhnya. guru hendaklah berusaha membuat penerangan yang ringkas dan padat mengikut keperluan pelajar. Selain itu.pembelajarn yang telah ditetapkan. jika seseorang guru berinisiatif mencari bahan-bahan pengajaran dari pelbagai sumber maka beliau dapat memahami isi kandungan pengajaran dengan lebih terperinci dan memperoleh idea yang banyak atau berlainan. Dengan ini. Guru juga harus menggalakkan interaksi dalam kalangan pelajar supaya wujud komunikasi yang berkesan. Penerokaan ini melibatkan aktiviti minda yang mencantumkan segala kemahiran berfikir. Amalan refleksi memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Guru seharusnya tidak bergantung kepada buku teks sebagai panduan utama untuk mengajar. Penyediakan pelbagai bahan konkrit untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah adalah amat penting. Pelajar-pelajar juga lebih tertarik semasa saya memaparkan gambar-gambar yang berwarna-warni dan beberapa soalan . Saya telah memahami bahawa guru-guru perlu mempunyai pengetahuan pedagogi isi kandungan yang tinggi lebih serta memberi perhatian yang lebih kepada penyelesaian masalah iaitu seperti melibatkan pelbagai soalan bercerita. Seseorang guru juga perlu mendengar penerangan daripada pelajar dengan teliti dan sabar. amalan refleksi memainkan peranan yang penting dan merupakan perlakuan memikirkan semula proses pengajaran dan pembelajaran. . Justeru itu. Semasa proses ini dijalankan saya mendapati bahawa pelajar-pelajar telah memahami isi kandungan yang diajar dengan baik. minat pelajar dapat dikekalkan serta proses pengajaran dan pembelajaran pun dapatlah dijalankan dengan lancar dan berkesan.

Renungan kendiri merujuk kepada aktiviti mengkaji semula proses keberkesanan pengajaran pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan mempertingkatkan kemahiran guru.Kesimpulannya. refleksi merupakan renungan mendalam yang dilakukan agar kefahaman yang jitu dalam sesuatu perkara dapat dimaksimumkan dengan cara menilai dan menimbangkan secara kritis bersandarkan bukti logikal agar rumusan yang bernas dapat dihasilkan. .

.Oleh kerana murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Tamil. Meningkatkan keberkesanan penggunaan tatabahasa Bahasa Tamil dalam usaha meningkatkan keupayaan.maka saya tidak dapat menjalan kan pengajaran seperti biasa. Saya sebagai guru Bahasa Tamil kelas ini menghadapi masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil.Murid-murid kelas ini agak lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Tamil . 3.kemahiran dan pencapaian murid dalam Bahasa Tamil. Merangka tindakan pembaikan untuk mengatasi kelemahan murid dalam tatabahasa Bahasa Tamil.Boleh dikatakan bahawa hampir keseluruhan murid kelas ini tidak dapat menjawab soalan tatabahasa Bahasa Tamil. 2. Mengenal pasti kelemahan pelajar Tahun 2 dalam tatabahasa. KUMPULAN SASARAN Saya memilih murid Tahun 2 Karna sebagai kumpulan sasaran dalam mengkaji masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Tamil.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk :1.inilah yang menyebabkan saya memilih kelas dan tajuk ini bagi menjalankan kajian tindakan ini.Maka saya terpaksa menjalankan kelas pemulihan.

UJIAN PASCA Saya telah menjalankan ujian ini untuk mendapatkan data murid untuk mengetahui sama ada murid benar-benar mecapai kemahiran tatabahasa setelah beberapa tindakan telah diambil.Saya telah menjalankan beberapa tidakan untuk mengatasi kelemahan tatabahasa murid dalam Bahasa Tamil.Permainan bahasa dipilh sebagai alat yang penting dalam mengatasi kelemahan murid .Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung.kata seru dan kata Tanya.Antara permainan bahasa yang dipilih ialah kuiz. .Setelah dikaji tentang keputusan ujian pra.mencantumkan kad dan latihan tubi .saya dapat memahami tentang kelemahan murid dalam penguasaan tatabahasa. LANGKAH – LANGKAH TINDAKAN Tindakan pertama ialah penyediaan ujian pra dan ujian pasca.kata adjektif.INSTRUMEN KAJIAN UJIAN PRA Saya telah menjalankan ujian pra untuk mendapatkan data pelajar yang tidak mahir dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Tamil.

Murid-murid dikehendaki membaca soalan dan mencari jawapan pada rakan mereka.murid-murid berasa gembira dan cenderung untuk terlibat dalam kuiz. MENCANTUMKAN KAD Saya juga telah mengadakan permainan mencantum kad. LATIH TUBI Selain daripada soalan kuiz dan permainan mencantum kad muird-murid juga diberi latih tubi.Walau bagaimanapun.Contohnya.Tetapi murid-muridtidak aktif semasa menjawab soalan latih tubi.Manakala.menyediakan solan kuiz.Murid-murid dibahagikan dalam 2 kumpulan.Dalam kad ini ditulis soalan –soalan tatabahasa dan jawapannya ditulis berasingan dalam kad manila yang lain. .Kemudian mereka mencantumkan kad manila tersebut dan melekatkan kad manila tersebut di hadapan kelas.Murid-murid diberikan 10 soalan tatabahasa dan mereka diminta menjawab soalan-soalan ini dalam masa yang ditetapkan. Dalam melaksanakan langkah –langkah ini saya menghadapi pelbagai masalah.Semasa menjalankan kuiz ini muird-murid Tahun 2 Karna dibahagikan kepada dua kumpulan .bagi kumpulan yang kedua menjawab soalan dengan betul ialah sebanyak 1 markah.Satu kumpulan diberikan soalan dan satu lagi kumpulan diberikan jawapan.Begitu juga semasa permainan mencantunkan kad.KUIZ Saya telah menyediakan soalan kuiz yang meliputi soalan tatabahasa.Setiap kumpulan diberikan masa 1 minit untuk dijawab soalan yang dikemukakan Markah bagi kumpulan pertama yang menjawab dengan betul ialah sebanyak 3 markah. Kuiz ini dijalankan selama 1 minggu dan setiap hari soalan kuiz berbeza .Mereka berebutberebutuntuk menjawab soalan kuiz.

Kajian ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi murid tetapi juga memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran para guru.saya telah Berjaya dalam kajian ini.Hampir keseluruhan murid telah berjaya menguasai aspek tatabahasa Bahsa Tamil.saya juga dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran saya.REFLEKSI TINDAKAN.Kajian ini juga dapat memberi banyak pengalaman kepada saya untuk mencari cara penambahbaikan. Kajian Tindakan ini dapat memberi kesedaran kepada saya tentang masalah murid dan kelemahan muird dalam penguasaan tatabahasa dalam Bahasa Tamil.kajian ini dapat disempurnakan dalam tempoh yang dirancangkan.Walaupun saya mempunyai banyak tugasan lain yang terpaksa dilaksanakan.namun dengan semangat untuk memperbaiki kelemahan murid dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. .Di samping itu.Saya berazam untuk memastikan semua murid saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kelak. Sebagai kesimpulan. PENUTUP Kajian Tindakan ini adalah satu kajian yang baik jika dijalankan di peringkat sekolah.Jadi saya sebagai guru Bahasa Tamil Tahun 2 Karna berasa gembira dan bersyukur di atas pencapaian murid-murid saya.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Petaling Jaya. . Kuala Lumpur. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka.A. “Belajar Cara Belajar”. ( 1986 ). Kuala Lumpur. ( ms 1 ) Kuala Lumpur. “Ilmu Pendidikan : Pedagogi”. 2001 ) “Technical Education Boost”. Chok Suat Ling. Alsagoff. Fajar Bakti. Ee Ah Meng ( 1987 ). Kuala Lumpur. dan Crow. Nurin Enterprise Ahamad Sipon. Rahim Selamat ( 198 ). Ed. Kuala Lumpur. Benjamin S. 30 Jun. Dr. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. “Psikologi Pendidikan”. Alice ( 1983 ). DBP. S. ( 1956 ).Bibliografi Ab. Kementerian Pendidikan Malaysia Bloom. “Pedagogi Untuk Bakal Guru”. Heinemann Sdn. Crow. Atan bin Long ( 1978 ). Sabtu. ( News Straits Time Press. “Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan”. “Pedagogi Satu Pengenalan” Edisi Kedua. Ee Ah Meng ( 1989 ). Abdullah Junus Ed. Bhd.. “Taksonomi Objektif Pendidikan Buku Pedoman 1: Domain Kognitif”. Kuala Lumpur. Lester D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->