1.

0

RUMUSAN ARTIKEL Dalam pidato tokoh guru kebangsaan 2007, Dato‟ Hj. Majid Bin Omar, Timabalan Mufti Negeri Selangor yang bertajuk “ Kearah Profesion Perguruan Yang Cemerlang”. Beliau telah banyak mengungkap tentang ciri-ciri yang perlu ada pada guru pada zaman yang serba canggih kini. Profesion perguruan adalah antara jenis profesion yang penting dalam proses pembangunan manusi,masyarakat dan negara. Dalam hujah beliau telah menerangkah definisi profesion cemerlang. Profesion cemerlang boleh membawa maksud imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Kejayaan dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama‟. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai–nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a. al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar. b. al-murabbi : menjayakan proses tarbiah. c. al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti. d. al-mursyid : membentuk kepimpinan insan. e. al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. tidak berbelah bahagi. Menampilkan watak terpuji. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral.Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang guru cemerlang juga telah dinyatakan. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. bebas pendirian. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Kaya ilmu pengetahuan. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Antaranya :               Bersikap profesional. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. mempertahankan martabat profesionnya. . Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. berakhlak mulia.    Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. berimej. Dalam pidato tersebut. berpersonaliti sihat dan serba boleh. berperibadi mulia. berketrampilanm.

pada dahulu kalanya. gilang-gemilang. profession perguruan bukan lagi diiktiraf sebagai sebuah profession yang dipandang tinggi. sabar. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi memartabatkan profession perguruan kini? Terdapat banyak ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru. Prestasi. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah.bukan sahaja pelajar bahkan ibubapa juga amat menyanjung dan menghormati guru tetapi pada masa kini. Pada zaman serba moden kini. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. bertimbang rasa. pemimpin. Dari kedua-dua pengertian tersebut. mana datangnya peguam.0 PENDAPAT TENTANG ARTIKEL TERSEBUT. komited. Bak kata bidalan. Jika boleh diulang tayang waktu ini. dedikasi. perubatan. . sebagai penyemai nilai luhur. Anak mereka dikira terlalu manja sekarang. tekun. Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar). bertanggungjawab. doktor kalau bukan daripada cikgu? Cikgu memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti sejagat. Golongan pendidik adalah seperti lilin. rajin. penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. „Cemerlang‟ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. Profesion perguruan yang dianggap mudah oleh segelintir masyarakat adalah merupakan salah satu profession yang amat sukar dalam pembangunan negara kita Malaysia. ibubapa merasakan guru tidak berhak untuk menghukum anak mereka. semua masyarakat amat menghormati guru. imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga. senibina. ceria serta amanah dalam menjalankan tugasnya. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. Guru yang cemerlang bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam.2. membakarkan diri demi menerangi orang lain. perakaunan dan lain-lain. profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. Mengikut Kamus Dewan. pembimbing. Oleh sebab itu.Guru merupakan ejen dalam bidang pendidikan.

Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet. Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. Sebagai seorang guru. Selain itu. ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. guru-guru juga seharusnya memperlengkapkan diri mareka dengan kemahiran dalam penggunaan ICT.Tetapi sekarang. Guru juga harus sentiasa menyambut baik segala perubahan dalam bidang pendidikan.Ciri utama yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa mempertingkatkan profesionalisme. banyak teknologi pendidikan telah dicipta bagi memudahkan tugasan guru.Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. guru-guru bersusah payah untuk menyediakan alat bantu mengajar. guru dibekalkan dengan teknologi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. . Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Dengan ini suatu anjakan paradigma dalam pendidikan dapat dilakukan oleh para pendidik. Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan juga perlu dikemaskini. Hal ini adalah kerana sistem pendidikan di Malaysia bersifat dinamik iaitu sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keberkesanan dan keperluan sistem pendidikan negara. Pada zaman dahulunya. hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin. ciri ini sangat penting kerana tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara yang juga merupakan bakal pemimpin negara akan datang. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Dalam dunia yang sedia canggih dan berteknologi kini.

Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilainilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. pelaksana. Antara ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya. menyelesaikan masalah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. bersikap adil. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra. pengurus.guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. . Dengan keupayaan seseorang guru untuuk membuat keputusan. Antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru adalah seperti berikut :a. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. Dan guru-guru haruslah sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk menjawab soalan-soalan “emas” pelajarpelajarnya nanti. ekonomi dan sebagainya. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini.Selain daripada itu. penilai. memupuk nilai murni. Ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai keupayaan membuat keputusan. Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari. masyarakat dan negara dan terhadap rakan sejawat. b. pengawal dan sebagainya. Guru haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk tugas-tugas tersebut. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara.berdaya fikir dan berakhlak. menghormati mereka. penyelia. Tanggung jawab guru bukan hanya melibatkan pelajar sahaja tetapi. seorang guru haruslah berpengetahuan. perancang. beliau mampu memikirkan antara yang buruk dan baik sesuatu perkara. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah juga penting.

d. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. Natijahnya. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. guru merupakan medium yang sangat penting dalam membagunkankan negara. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. semua pihak harus berganding bahu dalam memajukan institusi pendidikan negara agar negara kita sentiasa melangkah seiring dengan negara-negara maju yang lain. Guru seharusnya menanam sifat sentiasa ingin menjadi seorang guru yang berkualiti. tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat. . sosial dan ekonomi.masyarakat. Seseorang guru haruslah mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas agar institusi pendidikan negara berada pada landasan yang betul. Anak –anak zaman sekarang sangat manja. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. Bukan sahaja dijentik tetapi jika ditengking sekali pun. Sebagai konklusinya disini. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang hanya bersikap lepas tangan dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Tugas mendidik anak bangsa merupakan bukan tugas yang senang . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif.sudah semestinya ibu bapa mereka menunding jari kepada guru.c. Bagi mempertingkatkan profesion perguruan.

TEACHING AND LEARNING INTRODUCTION -CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK- NAMA NOMBOR MATRIX NOMBOR IC NAMA PENSYARAH : SITI AISYAH BINTI MUHAMMAD : A11PP0082 : 910120-13-5528 : MR . ZAINUDDIN HASSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful