1.

0

RUMUSAN ARTIKEL Dalam pidato tokoh guru kebangsaan 2007, Dato‟ Hj. Majid Bin Omar, Timabalan Mufti Negeri Selangor yang bertajuk “ Kearah Profesion Perguruan Yang Cemerlang”. Beliau telah banyak mengungkap tentang ciri-ciri yang perlu ada pada guru pada zaman yang serba canggih kini. Profesion perguruan adalah antara jenis profesion yang penting dalam proses pembangunan manusi,masyarakat dan negara. Dalam hujah beliau telah menerangkah definisi profesion cemerlang. Profesion cemerlang boleh membawa maksud imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Kejayaan dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama‟. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai–nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a. al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar. b. al-murabbi : menjayakan proses tarbiah. c. al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti. d. al-mursyid : membentuk kepimpinan insan. e. al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

mempertahankan martabat profesionnya. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Antaranya :               Bersikap profesional. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Dalam pidato tersebut. Menampilkan watak terpuji. tidak berbelah bahagi.Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. . Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. bebas pendirian. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. berpersonaliti sihat dan serba boleh. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. berperibadi mulia. berketrampilanm. beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang guru cemerlang juga telah dinyatakan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).    Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. berimej. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. berakhlak mulia. Kaya ilmu pengetahuan.

0 PENDAPAT TENTANG ARTIKEL TERSEBUT. senibina. pembimbing. bertanggungjawab. rajin. profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. bertimbang rasa. dedikasi. ceria serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Dari kedua-dua pengertian tersebut. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi memartabatkan profession perguruan kini? Terdapat banyak ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru. gilang-gemilang. sabar. Profesion perguruan yang dianggap mudah oleh segelintir masyarakat adalah merupakan salah satu profession yang amat sukar dalam pembangunan negara kita Malaysia. semua masyarakat amat menghormati guru. Bak kata bidalan. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. komited. penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. perubatan. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. pada dahulu kalanya. pemimpin. Jika boleh diulang tayang waktu ini. Prestasi. Golongan pendidik adalah seperti lilin. doktor kalau bukan daripada cikgu? Cikgu memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti sejagat. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. mana datangnya peguam. membakarkan diri demi menerangi orang lain. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah. Anak mereka dikira terlalu manja sekarang. sebagai penyemai nilai luhur. ibubapa merasakan guru tidak berhak untuk menghukum anak mereka. imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga.2. profession perguruan bukan lagi diiktiraf sebagai sebuah profession yang dipandang tinggi. Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar). „Cemerlang‟ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. . Mengikut Kamus Dewan. tekun. Pada zaman serba moden kini. Oleh sebab itu. Guru yang cemerlang bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam. perakaunan dan lain-lain.bukan sahaja pelajar bahkan ibubapa juga amat menyanjung dan menghormati guru tetapi pada masa kini.Guru merupakan ejen dalam bidang pendidikan.

ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini.Ciri utama yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa mempertingkatkan profesionalisme. Sebagai seorang guru. Dengan ini suatu anjakan paradigma dalam pendidikan dapat dilakukan oleh para pendidik. Hal ini adalah kerana sistem pendidikan di Malaysia bersifat dinamik iaitu sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keberkesanan dan keperluan sistem pendidikan negara. Selain itu. hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin. Pada zaman dahulunya. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. banyak teknologi pendidikan telah dicipta bagi memudahkan tugasan guru. Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. ciri ini sangat penting kerana tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara yang juga merupakan bakal pemimpin negara akan datang. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet. . Guru juga harus sentiasa menyambut baik segala perubahan dalam bidang pendidikan. Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. Dalam dunia yang sedia canggih dan berteknologi kini. guru-guru juga seharusnya memperlengkapkan diri mareka dengan kemahiran dalam penggunaan ICT.Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. guru dibekalkan dengan teknologi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan juga perlu dikemaskini.Tetapi sekarang. guru-guru bersusah payah untuk menyediakan alat bantu mengajar.

menyelesaikan masalah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. menghormati mereka. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah juga penting. . Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. penilai. Guru haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk tugas-tugas tersebut. Dan guru-guru haruslah sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk menjawab soalan-soalan “emas” pelajarpelajarnya nanti. Dengan keupayaan seseorang guru untuuk membuat keputusan. seorang guru haruslah berpengetahuan. b. pengurus. beliau mampu memikirkan antara yang buruk dan baik sesuatu perkara. perancang.Selain daripada itu. Antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru adalah seperti berikut :a. ekonomi dan sebagainya. Antara ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai keupayaan membuat keputusan. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilainilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. bersikap adil.guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. memupuk nilai murni.berdaya fikir dan berakhlak. profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. pengawal dan sebagainya. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. pelaksana. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara. masyarakat dan negara dan terhadap rakan sejawat. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka. Tanggung jawab guru bukan hanya melibatkan pelajar sahaja tetapi. penyelia.

menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. . sosial dan ekonomi. Natijahnya. d. semua pihak harus berganding bahu dalam memajukan institusi pendidikan negara agar negara kita sentiasa melangkah seiring dengan negara-negara maju yang lain. Seseorang guru haruslah mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas agar institusi pendidikan negara berada pada landasan yang betul.sudah semestinya ibu bapa mereka menunding jari kepada guru. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang hanya bersikap lepas tangan dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. Anak –anak zaman sekarang sangat manja. Sebagai konklusinya disini. Guru seharusnya menanam sifat sentiasa ingin menjadi seorang guru yang berkualiti.masyarakat. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif. Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. guru merupakan medium yang sangat penting dalam membagunkankan negara.c. Tugas mendidik anak bangsa merupakan bukan tugas yang senang . tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat. Bukan sahaja dijentik tetapi jika ditengking sekali pun. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien.

TEACHING AND LEARNING INTRODUCTION -CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK- NAMA NOMBOR MATRIX NOMBOR IC NAMA PENSYARAH : SITI AISYAH BINTI MUHAMMAD : A11PP0082 : 910120-13-5528 : MR . ZAINUDDIN HASSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful