P. 1
Guru Cemerlang

Guru Cemerlang

|Views: 34|Likes:

More info:

Published by: Siti Aisyah Muhammad on Dec 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

1.

0

RUMUSAN ARTIKEL Dalam pidato tokoh guru kebangsaan 2007, Dato‟ Hj. Majid Bin Omar, Timabalan Mufti Negeri Selangor yang bertajuk “ Kearah Profesion Perguruan Yang Cemerlang”. Beliau telah banyak mengungkap tentang ciri-ciri yang perlu ada pada guru pada zaman yang serba canggih kini. Profesion perguruan adalah antara jenis profesion yang penting dalam proses pembangunan manusi,masyarakat dan negara. Dalam hujah beliau telah menerangkah definisi profesion cemerlang. Profesion cemerlang boleh membawa maksud imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Kejayaan dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama‟. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai–nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a. al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar. b. al-murabbi : menjayakan proses tarbiah. c. al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti. d. al-mursyid : membentuk kepimpinan insan. e. al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh. bebas pendirian. mempertahankan martabat profesionnya. berpersonaliti sihat dan serba boleh. . tidak berbelah bahagi. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. berketrampilanm. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Antaranya :               Bersikap profesional. beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang guru cemerlang juga telah dinyatakan. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Menampilkan watak terpuji. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Dalam pidato tersebut.    Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). berakhlak mulia. berperibadi mulia. Kaya ilmu pengetahuan. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. berimej.

bertimbang rasa. penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. semua masyarakat amat menghormati guru. gilang-gemilang. Golongan pendidik adalah seperti lilin. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang.2. senibina. ceria serta amanah dalam menjalankan tugasnya. tekun. Dari kedua-dua pengertian tersebut. pembimbing. Profesion perguruan yang dianggap mudah oleh segelintir masyarakat adalah merupakan salah satu profession yang amat sukar dalam pembangunan negara kita Malaysia. Prestasi. Bak kata bidalan. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. dedikasi. komited. pemimpin. profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi memartabatkan profession perguruan kini? Terdapat banyak ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru. Anak mereka dikira terlalu manja sekarang. profession perguruan bukan lagi diiktiraf sebagai sebuah profession yang dipandang tinggi. Guru yang cemerlang bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam. mana datangnya peguam. rajin. sabar. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. perakaunan dan lain-lain. doktor kalau bukan daripada cikgu? Cikgu memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti sejagat. ibubapa merasakan guru tidak berhak untuk menghukum anak mereka. Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar). pada dahulu kalanya. imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga. bertanggungjawab. Jika boleh diulang tayang waktu ini. „Cemerlang‟ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. membakarkan diri demi menerangi orang lain. Oleh sebab itu.bukan sahaja pelajar bahkan ibubapa juga amat menyanjung dan menghormati guru tetapi pada masa kini. sebagai penyemai nilai luhur. . perubatan.0 PENDAPAT TENTANG ARTIKEL TERSEBUT.Guru merupakan ejen dalam bidang pendidikan. Pada zaman serba moden kini. Mengikut Kamus Dewan.

Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. guru-guru bersusah payah untuk menyediakan alat bantu mengajar.Ciri utama yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa mempertingkatkan profesionalisme. Dalam dunia yang sedia canggih dan berteknologi kini. Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. . Pada zaman dahulunya. guru dibekalkan dengan teknologi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini adalah kerana sistem pendidikan di Malaysia bersifat dinamik iaitu sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keberkesanan dan keperluan sistem pendidikan negara. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet. Selain itu. ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini.Tetapi sekarang. hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin.Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. Sebagai seorang guru. guru-guru juga seharusnya memperlengkapkan diri mareka dengan kemahiran dalam penggunaan ICT. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan juga perlu dikemaskini. Guru juga harus sentiasa menyambut baik segala perubahan dalam bidang pendidikan. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. ciri ini sangat penting kerana tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara yang juga merupakan bakal pemimpin negara akan datang. Dengan ini suatu anjakan paradigma dalam pendidikan dapat dilakukan oleh para pendidik. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. banyak teknologi pendidikan telah dicipta bagi memudahkan tugasan guru.

perancang. beliau mampu memikirkan antara yang buruk dan baik sesuatu perkara. Ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai keupayaan membuat keputusan. Guru haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk tugas-tugas tersebut. Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari. b. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka. seorang guru haruslah berpengetahuan. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. penilai. pelaksana. .guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Dengan keupayaan seseorang guru untuuk membuat keputusan. bersikap adil. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra. ekonomi dan sebagainya. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara. Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. menghormati mereka. penyelia. pengurus.Selain daripada itu. Antara ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya. profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. pengawal dan sebagainya. masyarakat dan negara dan terhadap rakan sejawat. memupuk nilai murni. Antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru adalah seperti berikut :a. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah juga penting. Dan guru-guru haruslah sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk menjawab soalan-soalan “emas” pelajarpelajarnya nanti. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilainilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran.berdaya fikir dan berakhlak. menyelesaikan masalah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Tanggung jawab guru bukan hanya melibatkan pelajar sahaja tetapi.

d. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Sebagai konklusinya disini. Natijahnya. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan.c. Seseorang guru haruslah mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas agar institusi pendidikan negara berada pada landasan yang betul. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. Tugas mendidik anak bangsa merupakan bukan tugas yang senang . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan.masyarakat. tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat. guru merupakan medium yang sangat penting dalam membagunkankan negara. Bukan sahaja dijentik tetapi jika ditengking sekali pun. sosial dan ekonomi.sudah semestinya ibu bapa mereka menunding jari kepada guru. Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. semua pihak harus berganding bahu dalam memajukan institusi pendidikan negara agar negara kita sentiasa melangkah seiring dengan negara-negara maju yang lain. Anak –anak zaman sekarang sangat manja. . Guru seharusnya menanam sifat sentiasa ingin menjadi seorang guru yang berkualiti. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang hanya bersikap lepas tangan dalam proses pendidikan anak-anak mereka.

TEACHING AND LEARNING INTRODUCTION -CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK- NAMA NOMBOR MATRIX NOMBOR IC NAMA PENSYARAH : SITI AISYAH BINTI MUHAMMAD : A11PP0082 : 910120-13-5528 : MR . ZAINUDDIN HASSAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->