1.

0

RUMUSAN ARTIKEL Dalam pidato tokoh guru kebangsaan 2007, Dato‟ Hj. Majid Bin Omar, Timabalan Mufti Negeri Selangor yang bertajuk “ Kearah Profesion Perguruan Yang Cemerlang”. Beliau telah banyak mengungkap tentang ciri-ciri yang perlu ada pada guru pada zaman yang serba canggih kini. Profesion perguruan adalah antara jenis profesion yang penting dalam proses pembangunan manusi,masyarakat dan negara. Dalam hujah beliau telah menerangkah definisi profesion cemerlang. Profesion cemerlang boleh membawa maksud imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Kejayaan dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama‟. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai–nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a. al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar. b. al-murabbi : menjayakan proses tarbiah. c. al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti. d. al-mursyid : membentuk kepimpinan insan. e. al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

Kaya ilmu pengetahuan. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Dalam pidato tersebut. mempertahankan martabat profesionnya. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. berimej. bebas pendirian.    Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh. . pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. berakhlak mulia. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. berperibadi mulia. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. berketrampilanm. tidak berbelah bahagi. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Menampilkan watak terpuji. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang guru cemerlang juga telah dinyatakan. Antaranya :               Bersikap profesional. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.

jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. senibina. Guru yang cemerlang bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam.Guru merupakan ejen dalam bidang pendidikan. pemimpin. komited. „Cemerlang‟ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. ceria serta amanah dalam menjalankan tugasnya. rajin. Oleh sebab itu.0 PENDAPAT TENTANG ARTIKEL TERSEBUT. profession perguruan bukan lagi diiktiraf sebagai sebuah profession yang dipandang tinggi.bukan sahaja pelajar bahkan ibubapa juga amat menyanjung dan menghormati guru tetapi pada masa kini. doktor kalau bukan daripada cikgu? Cikgu memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti sejagat. bertanggungjawab. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. semua masyarakat amat menghormati guru. ibubapa merasakan guru tidak berhak untuk menghukum anak mereka. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga. . membakarkan diri demi menerangi orang lain. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah. mana datangnya peguam.2. Dari kedua-dua pengertian tersebut. perakaunan dan lain-lain. sabar. Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar). Profesion perguruan yang dianggap mudah oleh segelintir masyarakat adalah merupakan salah satu profession yang amat sukar dalam pembangunan negara kita Malaysia. Prestasi. Bak kata bidalan. Pada zaman serba moden kini. penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. bertimbang rasa. dedikasi. Jika boleh diulang tayang waktu ini. profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. pada dahulu kalanya. perubatan. pembimbing. sebagai penyemai nilai luhur. tekun. gilang-gemilang. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi memartabatkan profession perguruan kini? Terdapat banyak ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru. Anak mereka dikira terlalu manja sekarang. Golongan pendidik adalah seperti lilin. Mengikut Kamus Dewan.

Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet. ciri ini sangat penting kerana tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara yang juga merupakan bakal pemimpin negara akan datang. Dengan ini suatu anjakan paradigma dalam pendidikan dapat dilakukan oleh para pendidik.Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman.Ciri utama yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa mempertingkatkan profesionalisme. Pada zaman dahulunya. Guru juga harus sentiasa menyambut baik segala perubahan dalam bidang pendidikan. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. guru-guru juga seharusnya memperlengkapkan diri mareka dengan kemahiran dalam penggunaan ICT. Sebagai seorang guru. Selain itu. Hal ini adalah kerana sistem pendidikan di Malaysia bersifat dinamik iaitu sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keberkesanan dan keperluan sistem pendidikan negara. guru dibekalkan dengan teknologi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Tetapi sekarang. . ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Dalam dunia yang sedia canggih dan berteknologi kini. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. guru-guru bersusah payah untuk menyediakan alat bantu mengajar. hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan juga perlu dikemaskini. banyak teknologi pendidikan telah dicipta bagi memudahkan tugasan guru. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020.

Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. b. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. menyelesaikan masalah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. penyelia. penilai. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Dengan keupayaan seseorang guru untuuk membuat keputusan. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah juga penting. Tanggung jawab guru bukan hanya melibatkan pelajar sahaja tetapi. Dan guru-guru haruslah sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk menjawab soalan-soalan “emas” pelajarpelajarnya nanti. Antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru adalah seperti berikut :a. Guru haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk tugas-tugas tersebut. profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. beliau mampu memikirkan antara yang buruk dan baik sesuatu perkara. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilainilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. memupuk nilai murni. . pengurus. ekonomi dan sebagainya. seorang guru haruslah berpengetahuan. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra.Selain daripada itu. bersikap adil. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara. pelaksana. pengawal dan sebagainya. menghormati mereka. masyarakat dan negara dan terhadap rakan sejawat. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka.guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. perancang.berdaya fikir dan berakhlak. Antara ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya. Ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai keupayaan membuat keputusan.

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. Sebagai konklusinya disini. tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat. Natijahnya. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang hanya bersikap lepas tangan dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Bukan sahaja dijentik tetapi jika ditengking sekali pun. Guru seharusnya menanam sifat sentiasa ingin menjadi seorang guru yang berkualiti. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan.c. Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Seseorang guru haruslah mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas agar institusi pendidikan negara berada pada landasan yang betul. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. sosial dan ekonomi.masyarakat. Tugas mendidik anak bangsa merupakan bukan tugas yang senang . Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien.sudah semestinya ibu bapa mereka menunding jari kepada guru. Anak –anak zaman sekarang sangat manja. semua pihak harus berganding bahu dalam memajukan institusi pendidikan negara agar negara kita sentiasa melangkah seiring dengan negara-negara maju yang lain. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif. d. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. guru merupakan medium yang sangat penting dalam membagunkankan negara. .

TEACHING AND LEARNING INTRODUCTION -CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK- NAMA NOMBOR MATRIX NOMBOR IC NAMA PENSYARAH : SITI AISYAH BINTI MUHAMMAD : A11PP0082 : 910120-13-5528 : MR . ZAINUDDIN HASSAN .