1.

0

RUMUSAN ARTIKEL Dalam pidato tokoh guru kebangsaan 2007, Dato‟ Hj. Majid Bin Omar, Timabalan Mufti Negeri Selangor yang bertajuk “ Kearah Profesion Perguruan Yang Cemerlang”. Beliau telah banyak mengungkap tentang ciri-ciri yang perlu ada pada guru pada zaman yang serba canggih kini. Profesion perguruan adalah antara jenis profesion yang penting dalam proses pembangunan manusi,masyarakat dan negara. Dalam hujah beliau telah menerangkah definisi profesion cemerlang. Profesion cemerlang boleh membawa maksud imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Kejayaan dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama‟. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai–nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a. al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar. b. al-murabbi : menjayakan proses tarbiah. c. al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti. d. al-mursyid : membentuk kepimpinan insan. e. al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. Menampilkan watak terpuji. berperibadi mulia. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Dalam pidato tersebut. Antaranya :               Bersikap profesional. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. berakhlak mulia.Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Kaya ilmu pengetahuan. berpersonaliti sihat dan serba boleh. berimej. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. bebas pendirian. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. . Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. tidak berbelah bahagi. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. berketrampilanm.    Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang guru cemerlang juga telah dinyatakan. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. mempertahankan martabat profesionnya.

. ceria serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Pada zaman serba moden kini. Profesion perguruan yang dianggap mudah oleh segelintir masyarakat adalah merupakan salah satu profession yang amat sukar dalam pembangunan negara kita Malaysia. komited. Golongan pendidik adalah seperti lilin. Bak kata bidalan. Oleh sebab itu. perubatan. sabar. senibina. Prestasi. profession perguruan bukan lagi diiktiraf sebagai sebuah profession yang dipandang tinggi.2. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah. Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar). perakaunan dan lain-lain. bertanggungjawab. sebagai penyemai nilai luhur.0 PENDAPAT TENTANG ARTIKEL TERSEBUT. membakarkan diri demi menerangi orang lain. profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi memartabatkan profession perguruan kini? Terdapat banyak ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru.bukan sahaja pelajar bahkan ibubapa juga amat menyanjung dan menghormati guru tetapi pada masa kini. imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga. pemimpin. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. rajin. doktor kalau bukan daripada cikgu? Cikgu memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti sejagat. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. ibubapa merasakan guru tidak berhak untuk menghukum anak mereka. Jika boleh diulang tayang waktu ini. Mengikut Kamus Dewan. tekun. Anak mereka dikira terlalu manja sekarang. pembimbing. dedikasi. pada dahulu kalanya.Guru merupakan ejen dalam bidang pendidikan. Guru yang cemerlang bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam. mana datangnya peguam. „Cemerlang‟ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. gilang-gemilang. semua masyarakat amat menghormati guru. bertimbang rasa. Dari kedua-dua pengertian tersebut. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar.

guru dibekalkan dengan teknologi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini.Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. . banyak teknologi pendidikan telah dicipta bagi memudahkan tugasan guru.Tetapi sekarang. Dengan ini suatu anjakan paradigma dalam pendidikan dapat dilakukan oleh para pendidik. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan juga perlu dikemaskini. ciri ini sangat penting kerana tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara yang juga merupakan bakal pemimpin negara akan datang. hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin. Sebagai seorang guru. Pada zaman dahulunya. Hal ini adalah kerana sistem pendidikan di Malaysia bersifat dinamik iaitu sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keberkesanan dan keperluan sistem pendidikan negara. Guru juga harus sentiasa menyambut baik segala perubahan dalam bidang pendidikan. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Selain itu. guru-guru juga seharusnya memperlengkapkan diri mareka dengan kemahiran dalam penggunaan ICT.Ciri utama yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa mempertingkatkan profesionalisme. Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020. guru-guru bersusah payah untuk menyediakan alat bantu mengajar. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet. Dalam dunia yang sedia canggih dan berteknologi kini.

Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. masyarakat dan negara dan terhadap rakan sejawat. Dengan keupayaan seseorang guru untuuk membuat keputusan. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah juga penting. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. . memupuk nilai murni. pengawal dan sebagainya. beliau mampu memikirkan antara yang buruk dan baik sesuatu perkara.berdaya fikir dan berakhlak. seorang guru haruslah berpengetahuan. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilainilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. menghormati mereka. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara. menyelesaikan masalah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Tanggung jawab guru bukan hanya melibatkan pelajar sahaja tetapi. bersikap adil. profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. penilai. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra. Dan guru-guru haruslah sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk menjawab soalan-soalan “emas” pelajarpelajarnya nanti. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. penyelia. Ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai keupayaan membuat keputusan. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka. pelaksana. Antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru adalah seperti berikut :a.Selain daripada itu.guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk tugas-tugas tersebut. perancang. Antara ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya. pengurus. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. ekonomi dan sebagainya. b. Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari.

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. guru merupakan medium yang sangat penting dalam membagunkankan negara. Anak –anak zaman sekarang sangat manja. Seseorang guru haruslah mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas agar institusi pendidikan negara berada pada landasan yang betul. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat.sudah semestinya ibu bapa mereka menunding jari kepada guru. Bukan sahaja dijentik tetapi jika ditengking sekali pun. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. Sebagai konklusinya disini. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang hanya bersikap lepas tangan dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Guru seharusnya menanam sifat sentiasa ingin menjadi seorang guru yang berkualiti. semua pihak harus berganding bahu dalam memajukan institusi pendidikan negara agar negara kita sentiasa melangkah seiring dengan negara-negara maju yang lain. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. d. Tugas mendidik anak bangsa merupakan bukan tugas yang senang . Bagi mempertingkatkan profesion perguruan.c. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif. . tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat.masyarakat. Natijahnya. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. sosial dan ekonomi. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan.

TEACHING AND LEARNING INTRODUCTION -CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK- NAMA NOMBOR MATRIX NOMBOR IC NAMA PENSYARAH : SITI AISYAH BINTI MUHAMMAD : A11PP0082 : 910120-13-5528 : MR . ZAINUDDIN HASSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful