1.

0

RUMUSAN ARTIKEL Dalam pidato tokoh guru kebangsaan 2007, Dato‟ Hj. Majid Bin Omar, Timabalan Mufti Negeri Selangor yang bertajuk “ Kearah Profesion Perguruan Yang Cemerlang”. Beliau telah banyak mengungkap tentang ciri-ciri yang perlu ada pada guru pada zaman yang serba canggih kini. Profesion perguruan adalah antara jenis profesion yang penting dalam proses pembangunan manusi,masyarakat dan negara. Dalam hujah beliau telah menerangkah definisi profesion cemerlang. Profesion cemerlang boleh membawa maksud imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Kejayaan dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama‟. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai–nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a. al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar. b. al-murabbi : menjayakan proses tarbiah. c. al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti. d. al-mursyid : membentuk kepimpinan insan. e. al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. bebas pendirian. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. . berpersonaliti sihat dan serba boleh. Menampilkan watak terpuji. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang guru cemerlang juga telah dinyatakan. mempertahankan martabat profesionnya. berperibadi mulia. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. tidak berbelah bahagi. Kaya ilmu pengetahuan. Antaranya :               Bersikap profesional. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Dalam pidato tersebut.    Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien. berimej. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh. seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. berketrampilanm. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. berakhlak mulia.

ibubapa merasakan guru tidak berhak untuk menghukum anak mereka. sabar. Prestasi. profession perguruan bukan lagi diiktiraf sebagai sebuah profession yang dipandang tinggi. Guru yang cemerlang bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam. komited. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. Profesion perguruan yang dianggap mudah oleh segelintir masyarakat adalah merupakan salah satu profession yang amat sukar dalam pembangunan negara kita Malaysia. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah.2. perakaunan dan lain-lain. pemimpin. „Cemerlang‟ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. pembimbing. pada dahulu kalanya. . Anak mereka dikira terlalu manja sekarang. Oleh sebab itu. profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. bertanggungjawab. Bak kata bidalan.0 PENDAPAT TENTANG ARTIKEL TERSEBUT. rajin. ceria serta amanah dalam menjalankan tugasnya. bertimbang rasa. doktor kalau bukan daripada cikgu? Cikgu memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti sejagat. perubatan. Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar). sebagai penyemai nilai luhur. semua masyarakat amat menghormati guru. tekun. imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. dedikasi. Golongan pendidik adalah seperti lilin. gilang-gemilang.Guru merupakan ejen dalam bidang pendidikan. Pada zaman serba moden kini.bukan sahaja pelajar bahkan ibubapa juga amat menyanjung dan menghormati guru tetapi pada masa kini. mana datangnya peguam. senibina. membakarkan diri demi menerangi orang lain. Dari kedua-dua pengertian tersebut. Jika boleh diulang tayang waktu ini. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi memartabatkan profession perguruan kini? Terdapat banyak ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. Mengikut Kamus Dewan.

Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. Hal ini adalah kerana sistem pendidikan di Malaysia bersifat dinamik iaitu sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keberkesanan dan keperluan sistem pendidikan negara. ciri ini sangat penting kerana tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara yang juga merupakan bakal pemimpin negara akan datang. Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan juga perlu dikemaskini. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. . Dalam dunia yang sedia canggih dan berteknologi kini. Guru juga harus sentiasa menyambut baik segala perubahan dalam bidang pendidikan.Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Sebagai seorang guru. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet. banyak teknologi pendidikan telah dicipta bagi memudahkan tugasan guru. guru-guru bersusah payah untuk menyediakan alat bantu mengajar. guru dibekalkan dengan teknologi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini suatu anjakan paradigma dalam pendidikan dapat dilakukan oleh para pendidik.Tetapi sekarang. hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin. Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020.Ciri utama yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa mempertingkatkan profesionalisme. Pada zaman dahulunya. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Selain itu. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. guru-guru juga seharusnya memperlengkapkan diri mareka dengan kemahiran dalam penggunaan ICT.

Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah juga penting. Dan guru-guru haruslah sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk menjawab soalan-soalan “emas” pelajarpelajarnya nanti. bersikap adil. Dengan keupayaan seseorang guru untuuk membuat keputusan. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru adalah seperti berikut :a. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara. penilai. pengurus. menyelesaikan masalah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Tanggung jawab guru bukan hanya melibatkan pelajar sahaja tetapi.berdaya fikir dan berakhlak. menghormati mereka. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. penyelia. pengawal dan sebagainya. perancang. b. ekonomi dan sebagainya. Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Antara ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya. pelaksana. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian.Selain daripada itu. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. . beliau mampu memikirkan antara yang buruk dan baik sesuatu perkara. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka.guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. memupuk nilai murni. Ciri lain yang perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai keupayaan membuat keputusan. profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. masyarakat dan negara dan terhadap rakan sejawat. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilainilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. Guru haruslah bijak dalam menguruskan masa untuk tugas-tugas tersebut. seorang guru haruslah berpengetahuan. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra.

seseorang guru mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Natijahnya. Seseorang guru haruslah mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas agar institusi pendidikan negara berada pada landasan yang betul.sudah semestinya ibu bapa mereka menunding jari kepada guru. Sebagai konklusinya disini. tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat. Anak –anak zaman sekarang sangat manja. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang lebih efisien.masyarakat. d. Guru seharusnya menanam sifat sentiasa ingin menjadi seorang guru yang berkualiti. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan. . seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Bagi mempertingkatkan profesion perguruan.c. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. semua pihak harus berganding bahu dalam memajukan institusi pendidikan negara agar negara kita sentiasa melangkah seiring dengan negara-negara maju yang lain. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang hanya bersikap lepas tangan dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Bukan sahaja dijentik tetapi jika ditengking sekali pun. guru merupakan medium yang sangat penting dalam membagunkankan negara. sosial dan ekonomi. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif. Tugas mendidik anak bangsa merupakan bukan tugas yang senang . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif.

TEACHING AND LEARNING INTRODUCTION -CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK- NAMA NOMBOR MATRIX NOMBOR IC NAMA PENSYARAH : SITI AISYAH BINTI MUHAMMAD : A11PP0082 : 910120-13-5528 : MR . ZAINUDDIN HASSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful