IMAN PADA HARI AKHIR A. Pengertian Iman Pada Hari Akhir.

Iman pada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia serta seluruh mahluknya. Beriman pada hari akhir maksudnya kita meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini terdapat kehidupan selanjutnya yang kekal abadi, sebagai tempat pembalasan dan amal perbuatan selama di dunia. Jika amal perbuatannya baik akan mendapat balasan yang baik dan menyenangkan. Begitu sebaliknya, bila amal perbuatnnya buruk maka akan mendapatkan balasan yang buruk dan menyengsarakan. Hari pembalasan amal selama hidup di dunia ini pasti akan datang. Namun, hanya Allah swt. Saja yang tahu kapan datangnya. Kadatangan dan keadaan hari kiamat dijelaskan dalam Al Qur’an diantaranya sebagai berikut. 1. Surat Al Qori’ah ayat 1-11                                                        
1. Hari kiamat, 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 11. (yaitu) api yang sangat panas. 2. Surat Al Hajj ayat 1-2

     

Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu. 3. Surat Al Hajj ayat 7. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. .                                1. Hai manusia. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. hewan. tak ada keraguan padanya. bertakwalah kepada Tuhanmu. Dan Sesungguhnya hari kiamat itu Pastilah datang. Kiamat Sugra (Kiamat kecil) Kiamat sugra yaitu berakhirnya kehidupan makhluq manusia. Maka sungguh ia Telah beruntung. dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. 2. dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Dalam surat Ali Imron ayat 185 seperti                              185. 1. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. B.                7. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. padahal Sebenarnya mereka tidak mabuk. Macam-Macam Kiamat. Firman Allah swt. dan semua mahluk hidup lainnya.

Kemungkaran dan kemaksiatan meraja lela. Ya’juj wa Ma’juj adalah dua bangsa yang membuat kerusakan di atas bumi. Keluarnya ya’juj dan ma’juj yang membuat kerusakan di bumi. Tanda-tanda kecil. 2. Tanda-tanda kiamat kubro sudah dekat diantaranya sebagai berikut: a. pada masa Dzulqarnain (QS.         57. Budak wanita melahirkan tuannya. Maka Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan[320] sedikitpun? [319] kemenangan dalam peperangan atau rezki. b. mereka dating menyerbu . yang bertempat tinggal di antara dua gunung. Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Tanda-tanda besar 1. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. 4. kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh. Al Kahfi 18: 93-94). mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah". dan tidak dapat memahami pembicaraan orang lain. Ilmu agama dianggap tidak penting. Di mana saja kamu berada. dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". 2. kematian akan mendapatkan kamu. Orang miskin. penggembala berlomba-lomba membangun gedung yang mewah 3. Matahari terbit dari barat. Muncul binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Kiamat Kubro (Kiamat Besar) Kiamat kubro yaitu berakhirnya kehidupan di dunia ini yang ditandai dengan hancurnya dunia beserta isinya menuju pada kehidupan akherat. Banyak terjadi bencana. 2. 5. dan jika mereka memperoleh kebaikan[319]. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. 3. Dalam surat An Nisa’ 78 Allah swt berfirman:                                                78. [320] pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan. 1.

Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj[892] itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. laksana air bah.                                   99. supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" [891] Maksudnya: mereka mereka tidak bisa memahami bahasa orang lain. hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Ayat ayat tentang barzakh antara lain S. (Qs. Al Mu’minun 99-100. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu. Yakni periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebelum terjadinya kiamat kubro ada suatu fase yaitu kehidupan di alam Barzakh (Yaumul Barzakh) Dari segi bahasa barzakh berarti pemisah. sebagai yang Telah dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol.dari balik tembok. (Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu). Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain. dia berkata: "Ya Tuhanku kembalikanlah Aku (ke dunia)[1021]. dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang Tinggi. Karena bahasa mereka amat jauh bedanya dari bahasa yang lain. . dan merekapun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas Karena kekurangan kecerdasan mereka.              96.                                   93. 94. dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan[891]. [892] Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Hingga apabila dia Telah sampai di antara dua buah gunung. Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj. 21 : 96). turun dengan cepatnya.

Keadaan dunia / bumi pada hari kiamat juga jelaskan oleh Allah pada S. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan[1022]. tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). Ulama lain ada pula yang mengistilahkan alam barzakh dengan alam kubur. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup[1507] 14. 18. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu). sekali-kali tidak. 17. Karena pada hari itu langit menjadi lemah / Rapuh. dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. [1021] Maksudnya: orang-orang kafir di waktu menghadapi sakratul maut. [1507] Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur. minta supaya diperpanjang umur mereka. Dan terbelahlah langit. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. 15. Az zalzalah 1-6       .100. agar mereka dapat beriman. Agar Aku berbuat amal yang saleh terhadap yang Telah Aku tinggalkan. 16. [1022] Maksudnya: mereka sekarang Telah menghadapi suatu kehidupan baru. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. yang membatasi antara dunia dan akhirat. yaitu kehidupan dalam kubur. Pengertian kiamat dan keadaan kiamat telah diterangkan dimuka . Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Sedangkan proses terjadinya antara lain: 1. lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Ditiupnya trompet yang pertama sebagaimana pada surat Al Haqqoh 1318                                             13.

Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacammacam. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri. Ketika ditiup sangkakala telah usai manusia bangkit dalam keadaan sebagai mana pada Surat Ali Imron 106-107                               106. [1596] maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. Dan ditiuplah sangkakala. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. Kemudian ditiuplah sangkakala yang ke 2 sebagai mana pada surat Az zumar 68                         68. 5. 3. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). 2. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 6. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. 2. adapun orang-orang yang hitam muram mukanya . 4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat).                          1. dan ada pula muka yang hitam muram. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?".

Yaumul ba’ats artinya hari kebangkitan. sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Sampai manusia yang hidup ketika hari kiamat tiba Firman Allah swt. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya. / Hasyr Yaumul Mahsyar artinya hari manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Al Kahfi 47         47. Dan kami kumpulkan seluruh manusia. Firman Allah S. Dalam kiamat kubro akan terjadi beberapa peristiwa. dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka. c. Yaumul Ba’ats. Yaumul hisab artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia baik yang buruk maupun yang baik secara terperinci. Maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga). b. Yaumul Mahsyar. [883] yang dimaksud dengan waktu di sini ialah hari berbangkit yang Telah dijanjikan Allah untuk menerima balasan. Manusia sejak nabi Adam as. mereka kekal di dalamnya. bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu[883] (memenuhi) perjanjian. tak ada keraguan padanya. yaitu: a. Firman Allah pada surat Al Hajj 7              7. Yaumul Hisab. maksudnya manusia akan dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur. 107.(kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". Dalam s.                 48. Al Mujadilah 6            . Dan Sesungguhnya hari kiamat itu Pastilah datang. Sesungguhnya kamu datang kepada kami. dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.

                 71. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. 12. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Yaumul Mizan. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Firman Allah s. Al Anbiya’ 47. dan jika (amalan itu) .                               7. dan barangsiapa yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka Ini akan membaca kitabnya itu.                         47. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.     6. Yaumul mizan artinya hari penimbangan amal perbuatan manusia selama di dunia. Maka dia akan berteriak: "Celakalah aku". padahal mereka Telah melupakannya. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. 11. 10. 9. d. lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang Telah mereka kerjakan. dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. 8.

Firman Allah s. Surga aslinya dari bahasa Arab yaitu Jannah artinya kebun atau taman. e. C. . 2. Neraka maksudnya tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berdosa. Surga. 1. 3. Firman Allah s. 1. Hikmah Beriman Pada Hari Akhir. Syurga maksudnya suatu tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Sebagai pengendali hawa nafsu angkara.Hanya seberat biji sawipun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. yang mengingkari ayat-ayat Allah swt. Sebagai petunjuk hidup agar senantiasa berhati-hati dan waspada atas segala yang diperbuatnya. 2. Firman Allah s. diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Mereka akan kekal di dalamnya dengan merasakan siksaan dari Allah swt. mereka itu penghuni neraka. bertelekan di atas dipan-dipan. Dan akan hidup kekal didalamnya. Pada yaumul jaza’ ini manusia akan dikelompokkan manjadi dua yaitu ahli syuga atau ahli neraka. 56. Sebagai petunjuk jalan menuju kebenaran. Al Mu’min 17                 17. Pada hari Ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Neraka asalnya dari bahasa Arab yaitu Naar artinya api. mereka kekal di dalamnya. dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Neraka. Yaumul Fashal atau yaumul Jaza’ Yaumul fashal atau yaumul jaza’ ialah hari di mana manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Yasin 55-56                 55. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh. Al Baqoroh 39             39.

Selalu berusaha menghindari perbuatan maksiat yang dilarang agama. Bersikap tanggung jawab atas segala hal yang telah diperbuatnya. . 6. Memiliki sikap pemurah dan belas kasihan terhadap sesama.4. 2. 1. tindakan dan perbuatan. Bersikap teguh pendirian dalam membela kebenaran dan menjalankan kebaikan. 5. D. 8. Bersikap hati-hati dan waspada dalam setiap ucapan. Memiliki sikap disiplin. Menumbuhkan sikap jiwa optimis. 6. Perilaku Sehari-hari Terhadap Penghayatan Iman Kepada Hari Akhir. 3. ulet dan penuh semangat dalam belajar. 7. Bersikap optimis dan penuh harap terhadap sesuatu dan tidak sebaliknya. Menumbuhkan sikap penuh tanggung jawab segala perbuatan dan tindakan yang dilakukannya 5. 4. Orang yang beriman pada hari akhir akan mendapat keberuntungan ganda yakni didunia dan diakherat. Berjiwa besar dan penyabar atas segala yang menimpa dirinya. bekerja dan beribadah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful