P. 1
Rpt Bm Tahun 2(Kssr)

Rpt Bm Tahun 2(Kssr)

|Views: 1,959|Likes:
Published by ROSLINARAHIM

More info:

Published by: ROSLINARAHIM on Dec 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • MINGGU 1
 • MINGGU 2
 • MINGGU 3
 • Ilmu:
 • EMK:
 • MINGGU 4
 • KBT :
 • MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
 • MINGGU 5
 • MINGGU 6
 • MINGGU 7
 • MINGGU 8
 • MINGGU 9
 • MINGGU 10
 • MINGGU 11
 • MINGGU 12
 • MINGGU 13
 • MINGGU 14
 • Nilai murni:
 • MINGGU 15
 • MINGGU 16
 • MINGGU 17
 • MINGGU 18
 • MINGGU 19
 • MINGGU 20
 • MINGGU 21
 • MINGGU 22
 • MINGGU 23
 • MINGGU 30
 • MINGGU 31
 • MINGGU 32
 • MINGGU 33
 • MINGGU 34
 • MINGGU 35
 • MINGGU 36
 • MINGGU 37
 • MINGGU 38
 • MINGGU 40

MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

3.3 Mendengar.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.4. 5.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 5.vokal berganding.3.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.MT Nilai Murni: Kebersihan.3.7. 1.2. 3. 3. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3.3 Mendengar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Moral. 2.diftong.2.1.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.4 Bertutur.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2.frasa dan ayat dengan betul.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. 4. 1.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4.7 Pengguna jalan raya 1.2.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.intonasi yang betul dan berjeda. 4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2. 3.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza. 1.baik hati .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.sebutan yang jelas.3.2 Mendengar.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

1.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.7 Pengguna jalan raya 1.frasa dan ayat yang betul.7.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.frasa dan ayat dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.memahami dan menyebut frasa. 5. 2.2.mengecam. .vokal berganding.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.gotong-royong.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan.3.2. 2.iaitu abjad.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan. 2. 3. 4.6 Mendengar.2 Mendengar.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.intonasi yang betul dan berjeda.P.4. 4.Kesihatan. 1.perkataan. 1. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.diftong. 2.suku kata.2.sebutan yang jelas.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.Moral Nilai Murni: Kebersihan. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.1.4 Bertutur. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.dan menyebut bunyi bahasa.3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.

Moral Nilai Murni: Kebersihan. 7.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.iaitu abjad.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.diftong.sebutan yang jelas.2. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2. 5. 4. 3.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5.3.4. 5.4 Bertutur.3 Membina dan menulis perkataan.mengecam.memahami dan menyebut frasa. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2. 2.perkataan.2 Mendengar.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. 3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 4. 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.P. 2.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 7.Kesihatan. 2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.6 Mendengar.2. 3.gotong-royong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat yang betul. 1.dan menyebut bunyi bahasa.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend. .digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.frasa dan ayat dengan betul.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat.suku kata.intonasi yang betul dan berjeda.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.vokal berganding.3.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.

3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. 2.teliti.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.7 Pengguna jalan raya 1. 2.Kesihatan. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.7. 3.3. 3. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend. 4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.Moral Nilai Murni: Kebersihan. 3.frasa dan ayat dengan betul.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.vokal berganding.P.1.diftong. 5.tolongmenolong.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.kekemasan.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.3 Membina dan menulis perkataan.4.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan. 5.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4 Bertutur.1.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. .digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.

1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 4.1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2. 3.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.vokal bergabung.DST Nilai Murni: Kebersihan. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.4 Bertutur. 3.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.belas kasihan.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.Kesihatan. .2.4.P.2. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3.Moral.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.menghargai.sihat.teliti. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 5. 4. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.diftong.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.

1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. penunggang. 4. 3.diftong. 2. 2.3 Membina dan menulis perkataan.Jasmani. 3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.1.4. 2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.sihat.vokal berganding. penumpang.3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.Pend.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 2.5. penunggang basikal.3. 3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.Moral.4.diftong.6.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.vokal bergabung.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.P.3.5. 2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.Kesihatan Nilai murni: Cergas. . 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3. 4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4 Bertutur. 5.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.frasa dan ayat dengan betul.1.kebersihan. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. pemandu. 3.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.4.2 Membaca. 2. 1.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4 Bertutur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. 3.Jasmani.kebersihan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.P. 4. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. . 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5. 1.3. 2. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.4.6.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3.vocal bergabung. 2.vokal berganding. 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat dengan betul.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.Kesihatan Nilai murni: Cergas.5. 4.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.digraph dan konsonan bergabung dengan betul.diftong.Pend. 3.5.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.diftong. 3.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Membaca. 1.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.sihat. 2. 3.1.1.Moral.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat. 2.

4.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1. 3.5. 3.3. 1.4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2. 3.4 Bertutur.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca dan memahami perkataan. .1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.menolong.3.2. 5.frasa dan ayat dengan betul.diftong.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.DST Nilai murni: Semangat kejiranan. 4.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3. 2.Moral.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1.vokal bergabung.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.

1. 3.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.bekerjasama.4 Isyarat jalan raya.vockal berganding.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.4. 2.2. 2.berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 2.4. 3.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. tanda jalan dan isyarat trafik .7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Memahami bahawa tanda jalan.Moral Nilai murni: Baik hati. 2. 3.4.3 Membina dan menulis perkataan.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.3.4.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.1.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata .2 Membaca dan memahami perkataan. diftong. 1.

4.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.gotongroyong. 4. 1.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.2 Mendengar.frasa dan ayat dengan betul.4. 2.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Memahami bahawa tanda jalan.frasa dan ayat yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6. 1.3. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4. 2.iaitu abjad.FN+FA.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.Moral.FN+FK.suku kata.1.2.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 2.6 Mendengar.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2.4.4. 1.4 Isyarat jalan raya.2 Membaca dan memahami perkataan.dan menyebut bunyi bahasa.4 Menulis imlak dengan tepat. 1. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.mengecam.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.diftong. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 3.perkataan.DM Nilai murni: Murah hati.bekerjasama.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P. .memahami dan menyebut frasa.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.vokal berganding. 5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

P.4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca. 2. 2. 1. 2. 2.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Jasmani Nilai murni: Menghargai. 4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.frasa dan ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1.5. 5. tanda jalan dan isyarat trafik 1.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. . 3.4 Isyarat jalan raya.4 Bertutur. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.4.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3. 4.gembira.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.intonasi yang jelas.4. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.Moral.5.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.kerjasama.3 Membaca.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4. 3.1 Memahami bahawa tanda jalan.6.4. 5.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 2.

1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6.2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM.gembira. 2.Moral.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 3.2 Membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. 2.4 Isyarat jalan raya.kerjasama. 3.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. tanda jalan dan isyarat trafik 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Membaca. 5.1 Memahami bahawa tanda jalan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 5.frasa dan ayat dengan betul. . 2. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.4.4 Bertutur. 1.4.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .3 Membina dan menulis perkataan.4. 4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4.P.Jasmani Nilai murni: Menghargai.5. 3.3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.5.4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.intonasi yang jelas.

menghubungkaitkan.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Pend. 3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 5.5.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 1.5. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3 Darjah penglihatan . 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. Moral. berusaha.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 4. menolong KBT : KB – menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3. Dunia Seni Visual NM : menghargai. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.3 Mendengar. 5. memahami.4.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6. 3. 2. diksi. 1. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. mengenal pasti.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. rajin. 3.3 Membaca.6. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. bersyukur. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Mendengar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.

3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.1. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. 2.3 Darjah penglihatan . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. menghubungkaitkan. 4. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 5. 1. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6. berusaha. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. bersyukur. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 4.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1. 2.5.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. diksi.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami. rajin. menolong KBT : KB – menjanakan idea.5. mengenal pasti.3 Membaca.3.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. 3.4.3 Mendengar. 4. 2.4. 2. Dunia Seni Visual NM : menghargai.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. Pend.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Moral.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.

2.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.3 Darjah penglihatan 2. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP .1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.3 Perabot jalan raya 2. 2.4. Pend. 1. 5. 2. .2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3. 4. gembira. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan. 4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca. Tempatan.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. 5. ayat dengan betul.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. menjanakan idea. Moral NM : menghargai. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.3. frasa.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.6.5.6. diksi.2.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 1.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4. sebutan yang jelas.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3. mengingat.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 5.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Moral.3 Darjah penglihatan .1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. intonasi yang betul dan berjeda. FN+FK. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2. PSK NM : kesungguhan.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4. menjanakan idea BCB – menulis cepat. 3. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1. sebutan yang jelas.3.3. 3.1.3. bersopan KBT : KB – mentafsir.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 4. 3. 4. menghargai.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. mengenal pasti. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 4.7. intonasi yang betul dan berjeda. 2. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. seronok. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. membandingkan dan membezakan. 3.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

6. Moral.1 Jenis-jenis jalan raya 1.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3. menghubungkaitkan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. PSK.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.bersyukur KBT : KB – menaakul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. menghargai. 5.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.2.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 3.1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.6.5. 1. 5. 2.2.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. 3. frasa. Sejarah NM : berani. 3.7.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti. 1.6. 2.3. ayat dengan betul. tanggungjawab. 2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3 Membina dan menulis perkataan.1. 7. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.

4. 3. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7.3. mencatat nota Kontekstual . 5.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Mendengar. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. dan menyebut frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Mendengar. 3. bersyukur KBT : KB – membuat urutan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4. intonasi yang betul dan berjeda. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. sebutan yang jelas. Pertanian NM : rajin. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. bacaan intensif. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. . 4. 2. intonasi yang betul dan berjeda. kerjasama. 3. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. memahami.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. FN+FK.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.6. mengenal pasti.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.4. diftong dan vokal berganding dengan tepat.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan. sebutan yang jelas.3. 2. Moral.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. berhatihati.

2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.4. 3.3. 4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Pertanian NM : rajin. kerjasama. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Mendengar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 3.3 Mendengar.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. bacaan intensif Kontekstual .MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.8. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. frasa.1. ayat dengan betul. bersyukur. .3. Moral.4. berhatihati. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan. 7.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. FN+FK. 2. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.3.2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 5. tekun KBT : KB – menjanakan idea. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas.4. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3.

3. 2. Moral.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas.3. 7. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. intonasi yang betul dan berjeda. 4.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. membantu. mengenal pasti. menganalisis.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual . intonasi yang betul dan berjeda.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . FN+FK.3. memahami. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Mendengar. Bersih KBT : KB – menjanakan idea.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. sebutan yang jelas. Penternakan NM : rajin.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 3.4.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5. 2. 2.2. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.menghubungkaitkan KP . 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.8. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. teliti.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Mendengar. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.

TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10. ayat dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat.6.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2. 2.1. 3. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. berusaha.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Perdagangan NM : rajin. 3. 5.1.3 Membina dan menulis perkataan. 2. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.4. 6.3.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 3. intonasi yang betul dan berjeda.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 6. 2. 6.3. 3.4. sebutan yang jelas.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. bacaan intensif Kontekstual .menghubungkaitkan KP – naturalis. Moral. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. membantu.2 Penggunaan alat penahan 1.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 6.2. 2. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. 6. 10. menganalisis.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. mensintesis.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. FN+FK. frasa.2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 3.4. 3. 2.2. 4.4 Bertutur. mengenal pasti.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.5. diftong.2 Membaca dan memahami perkataan.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. 3.1.5. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.6.vokal berganding.2. kerjasama.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.3 Membina dan menulis perkataan. frasa. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.vokal berganding. 6. 3. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2.2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4. ayat dengan betul. 2.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. bacaan intensif. jujur. 1. menaakul BCB – mencatat maklumat. bacaan imbasan Kontekstual .2 Penggunaan alat penahan 10. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata. mengenal pasti. Perdagangan NM : rajin.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.5.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2.1. 3. 1. 2.3. diftong. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 6. 4. Moral.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 5. 6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. Kebersihan.2. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. adil.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 10. 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea.

teliti KBT : KB – menghubungkaitkan. 2. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.3.6. 1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 1.5.4.5. 3. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.5. 1. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. diksi. bacaan intensif Kontekstual .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. sebutan yang jelas. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 3.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 2.2 Membaca.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.3. intonasi yang betul dan berjeda. mengenal pasti.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. menghargai.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menaakul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6. DST NM : rajin. 5. Moral. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. menghormati.

7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.6. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. 3.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.4. sebutan yang jelas. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 1.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 1. mengenal pasti. intonasi yang betul dan berjeda.6. 2. 5. kata hubung Ilmu : Pend.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1.1.6. 3. murah hati.6. DST NM : gigih.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3. 2. menolong.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea. 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Moral. 5.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1.

MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. jujur.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. Moral.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3. diksi.1. mengenal pasti. 5.2.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 3. 3. 2. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat.1. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. peramah.5. 7. intonasi yang jelas.3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. 2. Perdagangan NM : gigih. ayat dengan betul. 5. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 2. 4. 7. 7. frasa. 7.1.3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 3.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.1.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea. 4. rajin.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.6.5. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.menghubungkaitkan KP – Muzik.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 7.2 Membaca.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. 2. 2. 2.2. ayat dengan betul. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. 3.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.3.2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. 7. 4. Kontekstual . Moral. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7. 7.4. 2. menjanakan idea.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 7. 1. 1. mengenal pasti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 5.2.3 Membina dan menulis perkataan. 4. frasa. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5.4 Bertutur.6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.5. 1.7.2. 2.1. menaakul.5. PSK NM : semangat patriotik. 2. 5. bersyukur. mengitlak BCB – mencatat maklumat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

4 Bertutur.3 Membina dan menulis perkataan. 2.menghubungkaitkan KP – Muzik. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. ayat dengan betul.5. Moral. 3. 2. 1. Kontekstual .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2.5. 5. menaakul. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Membaca.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 4. 2.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa.1.6. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. mengitlak BCB – mencatat maklumat. STANDARD PEMBELAJARAN 1. menjanakan idea.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.2. PSK NM : semangat patriotik. mengenal pasti. bersyukur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. . 4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.7.4. 3.

5. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. intonasi yang betul dan berjeda.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2. 2. 2. 3.8.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. PSK NM : bersopan santun.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.2.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.4. 2. 2.2. 4. . berani bersyukur. sebutan yang jelas.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4 Bertutur. 3.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 5.6.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. hormat KBT : KB – menganalisis. 4. mengenal pasti.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. diftong.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend. semangat patriotik.7. 2. patuh bersyukur. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. .2. 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membina dan menulis perkataan. ayat dengan betul. 3.3.1.7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vokal berganding. intonasi yang jelas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3. 5. PSK NM : menghargai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3. 5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. frasa.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. 1. 3. Moral. 3.5.

3 Membina dan menulis perkataan.4. 1.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2. patuh hormat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5. 4. .2 Membaca.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5.7.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. KT NM : menghargai. 3. 2.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.5.8. STANDARD PEMBELAJARAN 1. frasa. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 3. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6. PSK.3. 1. ayat dengan betul. perbincangan Kontekstual . 3. 3. 3. menganalisis. 2.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 1.3. 2. Moral.

4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1. 3. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Moral. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3. 4. 3. 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.6.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. PSK. 3. 3. 2.8. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.4.2 Membaca.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. ayat dengan betul.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. perbincangan Kontekstual . KT NM : menghargai. 4. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. menganalisis. 5. 1. patuh hormat.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 1.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. 2. frasa.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.5.5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.7.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.

2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.3. 5.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 3. 2.5. 2. sebutan yang jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. 3. 3. 1.3 Membaca.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7. diksi. memahami.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. dan menyebut frasa. patuh hormat.3 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 2. .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. menganalisis.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. Moral.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1. 2. 5. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1. KH NM : menghargai. 2. PSK. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mendengar. 3. 5.6. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 1.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. 4. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 4. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.

3. 2. perbincangan Kontekstual . 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.7. 1. 5.5. STANDARD PEMBELAJARAN 1. . KH.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5. tekun. 4.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. ayat dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa. 1.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menyatakan rasional. 3.4. Moral.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. 3.6. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7. 3. FN+FK. DST.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 4. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 3.4.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7. 2. 2. menyusun mengikut urutan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. DSV NM : kerjasama. berani.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.

3.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. ayat dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. DSV NM : kerjasama.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. DST.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. KH. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. tekun. berani.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6. menyusun mengikut urutan. 3. 5. 3.4.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5. 3. 1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.7.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4. FN+FK. frasa.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.5.7. 3. menyatakan rasional. 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3. 4. Moral. .7.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3 Membina dan menulis perkataan. 2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 3. perbincangan Kontekstual .

frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. diksi.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. 5. membandingkan dan membezakan. KH.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6. 5. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1. DST.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. Kontekstual . 4. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Moral. gigih.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.6. mengenal pasti. . 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5. berani.2 Membaca.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.6. NM : kerjasama.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.5. 2. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

diksi. NM : kerjasama. 1.2 2. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.5.5 3. DST. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6.2 2.6 3.4.2 5. membandingkan dan membezakan. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.3 2.1 3. mengenal pasti.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Moral.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2.2 4.5. berani. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Kontekstual .9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN .5 2.4 2.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. gigih.6.7 4. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 3.1 3. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 3.2. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 5. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. KH. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6.7. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->