Contoh 1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Jumlah Murid Tajuk Objektif Pembelajaran:

: Bahasa Melayu Pemulihan : Tahun 2 Bijak : 04 April 2011 (Isnin) : 7.20-8.20 (1 jam) : 6 (4 lelaki, 2 perempuan) : 5 (Perkataan kv+kv)

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1. Mengeja dan membunyikan 4 daripada 6 perkataan kv+kv (kumpulan Gemilang) 2. Menulis 3 daripada 4 perkataan kv+kv berdasarkan gambar dengan betul (kumpulan Gemilang). 3. Meneka nama haiwan yang bermula dengan suku kata awalan kv (kumpulan Cemerlang) 4. Memadankan 4 daripada 6 gambar dengan perkataan kv+kv. (kumpulan Cemerlang) KUMPULAN Nama Murid GEMILANG (PANDAI) 1. Aiman Bin Limat 2. Mohamad Asbih Siangho 3. Norfatehah Madin CEMERLANG (LEMAH) 1. Asman Muhamad Yunus 2. Norlizawati Johari 3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk Perkataan kv+kv Hasil Pembelajaran: 1.Mengeja dan membunyikan 1.Meneka nama haiwan yang Pada akhir p&p murid perkataan kv+kv bermula dengan suku kata

dapat:-

Pengetahuan Ada

2.Menulis perkataan kv+KV awalan kv berdasarkan gambar dengan betul 2. Memadankan gambar dengan perkataan kv+kv Sedia 1.Kenal beberapa jenis haiwan 1.Kenal beberapa jenis haiwan yang biasa dilihat yang biasa dilihat 2.Boleh mengeja dan 2. Boleh mengeja suku kata kv membunyikan suku kata kv

Bahan Bantu Belajar

1.Komputer riba (bunyi suara 1.Komputer haiwan) haiwan) 2. Kad gambar haiwan

riba

(bunyi

suara

2. Kad gambar haiwan

3. Kad gambar (jigsaw puzzle) 3. Kad suku kata kv permainan µCantumkan saya¶ 4.Lembaran Kerja 4.Lembaran kerja Penerapan Nilai 1.Keberanian 2. Kesyukuran 3. kasih sayang Kemahiran Berfikir - Membanding dan membeza - Mencirikan Set Induksi (5 minit) - Guru memainkan bunyi suara binatang melalui Komputer riba -Guru meminta murid melelapkan (tutup) mata dan menggunakan telinga untuk mendengar bunyi tersebut -Guru meminta murid meneka nama haiwan yang diperdengarkan. Langkah 1: Pengenalan (10 minit) -Guru menunjukkan kad gambar haiwan seperti kuda, pari, rusa, naga , nuri dan kera. Guru meminta murid-murid menyebut nama haiwan yang ditunjukkan - Guru meminta murid bercerita tentang haiwan tersebut sambil guru bertanya soalan berkaitan haiwan tersebut. Contohnya;

1) Di mana murid-murid biasa melihat haiwan ini? 2) Adakah murid-murid suka/sayang haiwan tersebut? Langkah 2: Aktiviti kumpulan (20 minit) - Guru memberikan lembaran kerja iaitu melengkapkan (menulis) perkataan kv+kv berdasarkan gambar dan mewarna gambar - Guru menyediakan beberapa kad suku kata awalan kv di dalam kotak dan meminta murid bergilirgilir mencabut satu kad

-Murid diminta mengeja dan -Guru menyemak jawapan membunyikan kad suku kata murid yang telah siap. yang dicabutnya - Murid diminta meneka nama haiwan yang bunyinya sama dengan suku kata awalan kv yang dicabut. Contohnya: 1. 2. 3. 4. Langkah 3: Aktiviti kumpulan (20 minit) - Guru memberikan satu set permainan ³cantumkan saya´ menggunakan kad gambar (jigsaw puzzle).kepada setiap murid -Murid yang lebih awal mencantumkan kesemua gambar dan mengeja nama haiwan dalam gambar tersebut dikira pemenang. Penutup (5 minit) - Guru menulis lirik lagu µbunyi haiwan¶ di papan tulis. ³Saya ayam, kok, kok, kok, kok, kok´ ³Saya itik, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek´ ³Saya burung, twit, twit, twit, twit, twit´ ³Kami bunyi kok-kok, kwek-kwek, twit-twit´ - Guru menyanyi terlebih dahulu dan seterusnya menyanyi bersama murid-murid. Ke = Kera Ru = Rusa Pa = Pari Ku = Kuda

- Guru memberi lembaran kerja iaitu mewarna dan memadankan gambar dengan perkataan kv+kv yang betul.

(3) 2 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Jumlah Murid Tajuk

: Bahasa Melayu Pemulihan : Tahun 2 Bijak : 05 April 2011 (Selasa) : 10.40-11.40 (1 jam) : 6 (4 lelaki, 2 perempuan) : 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1. Mengeja dan membaca 10 daripada 14 perkataan kv+kv dalam lirik lagu ³Rama-rama Biru´ (kumpulan Gemilang) 2. Membaca 10 daripada 12 ayat pendek yang terdapat dalam lirik lagu ³Rama-rama Biru´ (kumpulan Gemilang). 3. Membunyikan 7 daripada 14 perkataan kv+kv dalam lirik lagu ³RamaRama Biru´ (Kumpulan Cemerlang)

(5 Mengecam abjad yang terdapat dalam lirik lagu yang mengandungi perkataan kv+kv.(kumpulan Cemerlang)

KUMPULAN Nama Murid

GEMILANG (PANDAI) 1. Aiman Bin Limat 2. Mohamad Asbih Siangho 3. Norfatehah Madin

CEMERLANG (LEMAH) 1. Asman Muhamad Yunus 2. Norlizawati Johari 3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk

Perkataan kv+kv 1.Membunyikan perkataan kvkv dalam lirik lagu µRamarama biru¶ 2. Mengecam abjad yang terdapat dalam lirik lagu yang mengandungi perkataan kv+kv 1.Mengenali Rama-rama

Hasil Pembelajaran: 1.Mengeja dan membunyikan Pada akhir p&p perkataan kv+kv murid dapat:2.Membaca ayat pendek mengandungi perkataan kv+kv

Pengetahuan Ada

Sedia 1.Mengenali Rama-rama

2.Boleh mengeja dan membunyikan 2.Boleh mengeja suku kata kv suku kata kv Bahan Bantu Belajar 1.Komputer riba dan LCD Projector 1.Komputer riba dan LCD (power point lirik dan lagu ³Rama- Projector (power point lirik rama Biru) dan lagu ³Rama-rama Biru) 2.Buku latihan Penerapan Nilai 1.Keberanian 2.Kerjasama 3.kasih sayang Kemahiran Berfikir - Membanding dan membeza - Mencirikan Set Induksi (5 minit) - Guru menunjukkan slide power point gambar animasi rama-rama -Guru meminta murid menceritakan apa yang murid tahu tentang rama-rama dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada murid 2.Lembaran Kerja

Langkah 1: Pengenalan (10 minit)

-Guru menunjukkan lirik lagu ³Rama-rama Biru´ tanpa muzik dan minta murid-murid mengikut guru membaca lirik tersebut secara beramai-ramai - Kemudian, guru memainkan muzik lagu tersebut dan meminta murid-murid sama-sama menyanyikan lagu tersebut mengikut rentak melodi lagu ³Rasa Sayang´.

Langkah 2: Aktiviti kumpulan (20 minit)

- Guru minta murid-murid kumpulan ini menyalin lirik lagu yang dipaparkan menerusi µpower point¶ dalam buku latihan/tulis.

- Guru meminta murid-murid menggariskan perkataan kv+kv yang disebut oleh guru dalam lirik lagu ³Rama-rama Biru¶, seperti Rama-rama biru Suka Madu Hari Cari Lari Sana sini

Langkah 3: Aktiviti kumpulan (20 minit)

- Guru meminta murid membaca - Guru memberi lembaran lirik lagu yang disalin dalam buku kerja iaitu mengecam dan latihan tadi seorang demi seorang. menulis nama huruf/abjad yang terdapat dalam lirik lagu ³Rama-rama Biru´. Contohnya:

1. 2. 3. 4. 5. Penutup (5 minit)

a b t s m

- Sekali lagi guru mengajak murid-murid sama-sama menyanyikan lagu ³Rama-rama Biru´ sebelum mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.

3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Jumlah Murid Tajuk

: Bahasa Melayu Pemulihan : Tahun 2 Bijak : 06 April 2011 (Rabu) : 8.20-9.20 (1 jam) : 6 (4 lelaki, 2 perempuan) : 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1. Mengeja dan membunyikan 14 daripada 16 perkataan kv+kv.(kumpulan Gemilang) 2. Melengkapkan 10 daripada 15 suku kata awalan dan akhiran dalam perkataan kv+kv.(kumpulan Gemilang) 3. Mengeja dan membunyikan suku kata kv.(kumpulan Cemerlang) 4. Memadankan 4 daripada 6 gambar dengan perkataan kv+kv.(kumpulan Cemerlang).

KUMPULAN Nama Murid

GEMILANG (PANDAI) 1. Aiman Bin Limat 2. Mohamad Asbih Siangho 3. Norfatehah Madin

CEMERLANG (LEMAH) 1. Asman Muhamad Yunus 2. Norlizawati Johari 3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk Hasil Pembelajaran: 1.Mengeja Pada akhir p&p murid membunyikan

Perkataan kv+kv dan 1.Mengeja dan membunyikan perkataan suku kata kv

dapat:-

kv+kv 2.Memadankangambar 2.Membaca ayat pendek perkataan kv+kv mengandungi perkataan kv+kv dengan

Pengetahuan Sedia Ada

1. Boleh mengeja dan 1.Kenal beberapa abjad kecil membunyikan suku kata kv dan besar 2.Boleh melengkapkan perkataan kv+kv 2.Boleh mengeja suku kata kv berpandukan gambar 1.Komputer riba dan LCD 1.Komputer riba (Power point slide) (power point slide) 2.Buku Bacaan Bergred 3.Buku latihan 3.Buku latihan dan LCD

Bahan Bantu Belajar

2.Tapak permainan µBuka dan Pasang¶

Penerapan Nilai

1. Keberanian Kerajinan

2. Kerjasama

3.

Kemahiran Berfikir

- Membanding dan membeza - Menyusun atur

Set Induksi (5 minit)

- Guru menulis perkataan ³Gigi´ di papan tulis dan minta murid-murid bercerita mengenainya. -Guru bertanya soalan kepada murid-murid seperti apakah jenis makanan yang boleh merosakkan gigi -Guru menguji kemahiran lisan murid iaitu mendengar dan bertutur.

Langkah 1: Pengenalan (10 minit)

-Guru menunjukkan slide µpower point¶ mengandungi gambar dan perkataan kv+kv. - Guru meminta murid mengeja dan menyebut perkataan kv+kv berdasarkan gambar yang dilihat. -Guru minta murid membunyikan suku kata kv yang terdapat

pada slide tersebut bagi tujuan membantu murid mengingati pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Langkah 2: Aktiviti kumpulan (20 minit) - Guru memberikan tugasan - Guru menyediakan tapak iaitu melengkapkan suku permainan µBuka dan Pasang¶ kata awalan dan akhiran. . yang telah dipasang suku kata kv+kv. -Guru hanya memantau murid melaksanakan -Guru mengeja dan menyebut tugasan yang diberi. suku kata tersebut dan diikuti oleh murid beramai-ramai -Guru mengagihkan kad gambar kepada setiap ahli kumpulan dan mengarahkan mereka memadankan gambar yang diberi dengan suku kata kv+kv yang ada pada tapaknya. Langkah 3: Aktiviti kumpulan (20 minit) - Guru meminta murid - Murid diminta memadankan membaca ayat pendek pada gambar dengan perkataan yang buku bacaan bergred disediakan. seorang demi seorang. -Kemudian, guru meminta salah sorang murid membaca bacaan bergred tersebut dan diikuti oleh rakan-rakan sekumpulannya.

Penutup (5 minit)

- Guru mengajak murid sama-sama menyanyikan lagu µMuka Kita¶ sebelum mengakhiri sesi p&p pada hari ini.

4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Jumlah Murid Tajuk

: Bahasa Melayu Pemulihan : Tahun 2 Bijak : 07 April 2011 (Khamis) : 10.40-11.40 (1 jam) : 6 (4 lelaki, 2 perempuan) : 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1. Mengeja, membunyikan dan menulis 8 daripada 12 perkataan kv+kv.(kumpulan Gemilang) 2. Membaca 3 daripada 5 ayat pendek yang mengandungi perkataan kv+kv dan menjawab soalan(kumpulan Gemilang)

3. Mencerakinkan 3 daripada 5 perkataan kv+kv ( kumpulan Cemerlang) 4. Melengkapkan 6 daripada 8 suku kata kv+kv (kumpulan Cemerlang)

KUMPULAN Nama Murid

GEMILANG (PANDAI) 1. Aiman Bin Limat 2. Mohamad Asbih Siangho 3. Norfatehah Madin

CEMERLANG (LEMAH) 1. Asman Muhamad Yunus 2. Norlizawati Johari 3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk Perkataan kv+kv Hasil Pembelajaran: Pada akhir p&p murid dapat:1.Mengeja,membunyikan 1.Mengeja, membunyikan dan dan menulis perkataan menulis suku kata kv kv+kv

2.Memadankan gambar dengan 2.Membaca ayat pendek perkataan kv+kv mengandungi perkataan kv+kv dan menjawab soalan Pengetahuan Sedia Ada 1.Boleh mengeja dan 1.Kenal beberapa abjad kecil membunyikan suku kata dan besar kv 2.Boleh mengeja suku kata kv 2 .Boleh melengkapkan bagi huruf yang dikenali perkataan kv+kv berpandukan gambar 1.Komputer riba dan 1.Komputer riba dan LCD (Power point slide) (power point slide) 2.Buku bacaan bergred 3.Buku latihan Penerapan Nilai 1. Keberanian 3. kerajinan LCD

Bahan Bantu Belajar

2.Buku siri µBacalah Sayang¶ 3.Lembaran kerja A&B 2. Kerjasama

Kemahiran Berfikir

- Membanding dan membeza - Menyusun atur

Set Induksi (5 minit)

- Guru memaparkan perkataan µHobi¶ di komputer riba dan bertanya kepada murid tentang hobi mereka. Guru menunjukkan contoh hobi seperti bermain bola agar murid mudah faham maksud perkataan hobi. -Guru menguji kemahiran lisan murid iaitu mendengar dan bertutur.

Langkah 1: Pengenalan (10 minit)

-Guru menunjukkan slide µpower point¶ mengandungi gambar dan perkataan kv+kv. - Guru meminta murid mengeja dan menyebut perkataan kv+kv berdasarkan gambar yang dilihat -Guru minta murid membunyikan suku kata kv yang

Langkah 2: Aktiviti kumpulan/individu (20 minit)

terdapat pada slide tersebut bagi tujuan membantu murid mengingati pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. - Guru memberikan tugasan - Guru menunjukkan suku iaitu menyalin ayat pendek kata kv kepada murid dan dalam buku/kad bacaan meminta murid mengeja dan bergred ke dalam buku membunyikan suku kata kv latihan murid. dengan bantuan guru. -Guru hanya memantau -Guru memberi penekanan murid melaksanakan tugasan kepada membantu murid yang diberi. mengingat nama abjad yang ditunjukkan di samping membunyikan suku kata kv.

Langkah 3: Aktiviti kumpulan/individu (20 minit)

- Guru meminta murid membaca ayat pendek pada buku bacaan bergred seorang demi seorang.

- Murid diberi lembaran kerja A iaitu mencerakinkan suku kata kvkv dan lembaran kerja B iaitu melengkapkan ejaan suku -Kemudian,guru kata awalan dan akhiran membacakan soalan dan berdasarkan gambar. meminta murid menjawabnya untuk memastikan pemahaman murid terhadap apa yang dibaca.

Penutup (5 minit)

- Guru mengajak murid sama-sama menyanyikan lagu µRasa Sayang¶ sambil tepuk tangan sebelum mengakhiri sesi p&p pada hari ini.