Perlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau Hadist yang tercantum

dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1. “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang
yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur (24) : 32).

2. “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat
kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).

3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari

apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).

4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian

5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri

6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah)
menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71).

7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan

kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26).

8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang

9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa’ (4) : 3).

5. Al Ahzaab (33) : 36). 11. sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah.” (HR. dari Aisyah r. 6. Baihaqi). bukan golonganku !”(HR. “Janganlah kalian mendekati zina. “Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya.a.10. Dari Aisyah. Ibnu Majah.” (HR. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. bersiwak dan menikah (HR. Dari Amr Ibnu As. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku. 4. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra 32) 13.” (HR. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Hakim dan Abu Dawud). “Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang. dan laki-laki yang keji 1. (Qs. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. karena mata akan lebih terjaga. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)” (An-Nur 26) 14. Muslim. b. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. 2. kemaluan akan lebih terpelihara. “Nikahilah olehmu kaum wanita itu. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. kemudian darinya Dia menciptakan istrinya. Ibnu Majah dan An Nasai). Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. “Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. Tirmidzi. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. c. memakai wewangian. Tirmidzi). (An-Nuur:32) 12. agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya” (Al-A’raf 189) adalah buat wanita-wanita yang keji (pula).(HR. “Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan. Kawinlah . Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud). 9. barangsiapa yang tidak suka. dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Ibnu Hibban dan Hakim) 8. 3. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. Muslim) 7.). “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji.

dan 13. kecuali wanita itu disertai mahramnya” (HR. memakai wewangian. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Abdurrazak dan Baihaqi). saling membuat keturunanlah kamu. Abu Sa’id) 18. dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. maka hendaklah dia berpuasa. “Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. 15. 16. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya” (HR. Dari Anas. adalah yang tidak menikah” (HR. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)” (HR. Saling menikahlah kamu. sebab syaithan menemaninya. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang. “Sesungguhnya. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR.Abu Dawud). sehina-hina mayat kalian. adalah yang tidak menikah. maka hendaklah dia menikah. (HR. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci. 14. Thabrani dan Baihaqi) 17. Sesungguhnya. bersiwak dan menikah” (HR. maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. “Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. 22. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Rasulullah SAW. Tirmidzi) 20. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). “Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). 11. 10. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang). bersabda : “Seburuk-buruk kalian. Rasulullah SAW. “Wahai para pemuda. “Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. Ibnu Majah. 21. “Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan . meluaskan rezeki. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya” (HR. Bukhari). Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). dan perbanyaklah (keturunan). daripada 12. Dan barang siapa yang belum mampu. Bukhori-Muslim) Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat.dhaif). Allah akan memperbaiki akhlak.

akhlaknya. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain” (HR. Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas” (H. Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. hartanya. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. “Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. dan perbanyaklah 25. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama” (HR. At-Turmidzi) 23. “Dari Jabir r. saling membuat keturunanlah kamu. maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya” (HR. mungkin saja kecantikan 27. “Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak.. Sebab. telah jelas dan cukup referensi perintah menikah. “Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki 26. Wassalam. Sesungguhnya Nabi SAW. Abu Dawud) (keturunan). “Saling menikahlah kamu. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. seorang budak wanita yang shaleh.a. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Thabrani) itu membuatmu hina. maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jadi tentukan keputusan anda. dan kecantikannya . Abdurrazak dan Baihaqi) meskipun buruk agama dan akhlaknya. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak” (HR. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang. Allah hanya akan memberinya kemiskinan. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. telah bersabda : Sesungguhnya Subhanallah. Muslim dan Tirmidzi) 24. Ibnu Majah) perempuan itu dinikahi orang karena agamanya. . Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya.R. maka pilihlah yang beragama” (HR. kedudukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful