BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga menjadi lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi seorang muslimah, mereka memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah sejati. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara berpakaian menurut Islam? 2. Bagaimana tata cara berhias menurut Islam ?

C. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar pembaca pada umumnya dan mahasiswa STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG pada khususnya bisa mengetahui tata cara berpakaian dan berhias menurut Islam, dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak menampakkan tubuh Pakaian yang tipis sehingga tampak bagian dalam tubuh. kecuali wajah. Bukhari) b. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian yang baik yaitu pakaian bersih. kedua telapak tangan dan telapak kaki. satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Pakaian yang tipis bukan saja menampakkan warna kulit namun juga menampakkan bentuk tubuh. Mereka tidak masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Rasulullah SAW bersabda: "Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah.BAB II PEMBAHASAN A. 2." (H. tidak memenuhi syarat menutup aurat meskipun sudah menyelubungi tubuh. Adab Memakai Pakaian Menurut Islam Seseorang dikatakan berpakaian yang sesuai dalam Islam yaitu seseorang yang berpakaian sopan dan menutup aurat. tetapi Islam menetapkan batasan dan garis panduan dalam menutup aurat. Tidak menimbulkan ria. diantaranya: a." (H. Pakaian yang tidak ketat. Islam tidak menetapkan fashion dalam berpakaian. Dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. Menutup aurat Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah dari pusat hingga ke lutut sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota badannya. sopan dan sesuai dengan akhlak seorang Muslim. Bertujuan untuk tidak menonjolkan atau melihatkan bentuk tubuh badan." . Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda: "Paha itu adalah aurat.R Muslim) 1.R. menutup aurat. Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat.

Yaitu warna-warna lembut termasuk putih kerana ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat." (H." (H. begitu juga sebaliknya." (AlAhzab:59) 6.Dalam hadist lain.R. Larangan pakai sutera. cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya: "Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki.R Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW juga bersabda: "Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Allah berfirman bermaksud: "Wahai Nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. tengkuk atau leher dan juga dada.R Abu Daud dan Al-Hakim). katakanlah (seruhlah) isteriisteri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman.R Muttafaq µalaih) 5. supaya mereka memanjangkan pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya (saat mereka keluar). dan kafankan mayat kamu dengannya (kain putih). Ahmad. maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti.R An-Nasa¶ie dan AlHakim) . Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutera." (H." (H. Rasulullah bersabda: "Pakailah pakaian putih kerana ia lebih baik. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan. dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. an-Nasa¶iy dan Ibnu Majah) 3. Memilih warna yang sesuai. Abu Daud. Maksudnya yaitu pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Sebagai contoh seperti kerudung atau jilbab yang seharusnya dipakai sesuai syariah Islam yaitu menutupi kepala dan rambut. Memanjangkan pakaian. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera. Pakaian laki-laki dan wanita berbeda." (H. 4.

Demikian itu telah datang daripada Rasulullah"." (H. mulailah dari sebelah kanan dan apabila melepaskannya.7. dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. cincin. mulailah dari sebelah kanan. anting dan sebagainya pada umumnya dikaitkan dengan wanita. Bacalah : "Segala puji bagi Allah yang mengkaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. dan apabila melepaskannya. dan dihalalkan (memakainya) kepada wanita. mulailah dari sebelah kiri agar yang kanan menjadi yang pertama memakai pakaian dan yang terakhir melepaskannya. Berdoa ketika melepaskan pakaian. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah: "Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan. Semua ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. 10." 8. Memakai sesuatu dimulai dari sebelah kanan. Apabila memakai pakaian yang baru dibeli." Apabila memakai pakaian atau hal lainnya. mulailah dari sebelah kiri. sewajarnya memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang Muslim. Larangan memakai emas. Engkau yang memakaikannya kepadaku. berjalan kaki dan bersuci. seperti memakai pakaian. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang memakai pakaian. aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang dibuat baginya. ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi: "Ya Allah. segala puji bagi-Mu. Dalam etika berpakaian Islam. celana atau hal lainnya. mulailah dari sebelah kanan.R Muslim). namun pada zaman ini para lelaki juga cenderung berhias seperti halnya wanita." Sebagai seorang Islam. sehingga tidak sedikit laki-laki ada yang bertindik dan berkalung emas. barang-barang perhiasan emas seperti kalung. Setelah membeli pakaian baru. aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diperbuat untuknya. . Apabila memakai baju. 9. Dalam Sabda-Nya: "Haram kaum lelaki memakai sutera dan emas.

R At Thabrani) c. Apakah boleh saya menyambung rambutnya?´. . Rasulullah SAW bersabda.B.R Bukhari) d. Jangan menyambung rambut.a b. Adab Berhias Beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut: a. sesunguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya. Dengan bertato ini. Mengikir gigi banyak dilakukan oleh kaum perempuan dengan maksud agar tampak rapi dan cantik. Laki-laki dilarang memakai cincin emas. Adapun yang dimaksud dengan mengikir gigi ialah memendekkan dan merapikan gigi. Sebagaimana larangan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap Ali r. Rasulullah menjawab: ³Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Jangan bertato dan mengikir gigi. muka dan tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Selain hadits yang tersebut didepan (dalam hal menyambung rambut) terdapat pula riwayat sebagai berikut: : ( ) Artinya:³Seorang perempuan bertanya kepada nabi SAW: Ya Rasulullah. mereka merasa mempunyai kelebihan dari orang lain. Pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang mentato sebagian besar tubuhnya. dan saya ingin menikahkan dia. Jangan berlebihan dalam berhias. ( ) Artinya: ³Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato.´ (H. Pada zaman sekarang ini (khususnya di lingkungan masyarakat kita) bertato banyak dilakukan oleh kaum lelaki.´ (H.

berlebih-lebihan termasuk perbuatan tabzir. Berhias secara berlebihan cenderung pada kesombongan dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. Perbuatan yang demikian itu tidak lain bertujuan untuk menarik perhatian pihak lain. sedangkan tabzir dilarang oleh Allah SWT. apabila yang dimaksud itu semua orang (selain suami) maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros. kedua tangan dan kedua kaki secara mencolok termasuk hal yang berlebihan. Setiap muslim dan muslimat harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan kesombongan. 27) Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menarik perhatian suaminya maka hal itu baik untuk dilakukan. (QS Al Isra : 26-27) .Berlebihan ialah melewati batas yang wajar dalam hal yang halal. baik dalam berpakaian maupun dalam berhias. Artinya: ³26) Dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya. Menghias wajah dengan riasan terlampau banyak serta menggunakan perhiasan emas pada leher. terutama lawan jenisnya. Selain menjurus kepada sikap sombong. Akan tetapi.

Fungsi utama berpakaian. Selain berfungsi menutup tubuh. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian secara islami yaitu dengan tuntunan yang telah Allah SWT tetapkan dan Rasulullah SAW ajarkan. .BAB III PENUTUP A. Adab berpakaian adalah cara berpakaian yang sesuai dengan aturan mengenakan pakaian untuk menutupi aurat yang berlaku di masyarakat. yaitu menutup aurat. Saran Dengan mengetahui adab berpakaian yang baik diharapkan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menutup aurat seperti yang telah ditetapkan. B. pakaian merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Kesimpulan Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya.

com/2008/05/27/adab-berpakaian-pakaian-dan-auratbagi-muslim/ http://kawansejati.ac.itb. Ichtiar Baru Van Hoeven.Qur¶an Kumpulan Hadist Ensiklopedia Tematis Dunia Islam.or. http://yahyaayyash.html .DAFTAR PUSTAKA Al.wordpress.ee. Jakarta.id/adab-berpakaian http://muslim.id/akhlaq-dan-nasehat/adab-berpakaian-5.

C. BAB I PENDAHULUAN A.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR««««««««««««««««««««««. Adab Berhias «««««««««««««««««««««. Saran «««««««««««««««««««««««« DAFTAR PUSTAKA .. BAB III PENUTUP A. Latar Belakang «««««««««««««««««««« B. Rumusan Masalah «««««««««««««««««««. Adab Berpakaian dalam Islam ««««««««««««««.. B.. Tujuan «««««««««««««««««««««««« BAB II PEMBAHASAN A. Kesimpulan «««««««««««««««««««««« B. DAFTAR ISI «««««««««««««««««««««««««.

MAKALAH Adab Berpakaian Dan Berhias Menurut Islam .

yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Tanjungpinang. sehingga kami dapat menyusun makalah ini. Karena tanpa bantuan yang diberikan makalah ini mungkin tidak bisa selesai dengan baik. keluarga dan sahabatnya. Desember 2011 Penyusun . Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.KATA PENGANTAR Pertama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami pun menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah ini.