BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga menjadi lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi seorang muslimah, mereka memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah sejati. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara berpakaian menurut Islam? 2. Bagaimana tata cara berhias menurut Islam ?

C. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar pembaca pada umumnya dan mahasiswa STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG pada khususnya bisa mengetahui tata cara berpakaian dan berhias menurut Islam, dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adab Memakai Pakaian Menurut Islam Seseorang dikatakan berpakaian yang sesuai dalam Islam yaitu seseorang yang berpakaian sopan dan menutup aurat. tetapi Islam menetapkan batasan dan garis panduan dalam menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong. Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Pakaian yang tipis bukan saja menampakkan warna kulit namun juga menampakkan bentuk tubuh.BAB II PEMBAHASAN A. Tidak menimbulkan ria." . Bukhari) b. Mereka tidak masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian yang baik yaitu pakaian bersih. Tidak menampakkan tubuh Pakaian yang tipis sehingga tampak bagian dalam tubuh. Bertujuan untuk tidak menonjolkan atau melihatkan bentuk tubuh badan." (H. Rasulullah SAW bersabda: "Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda: "Paha itu adalah aurat." (H. kedua telapak tangan dan telapak kaki.R. menutup aurat. satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. sopan dan sesuai dengan akhlak seorang Muslim. tidak memenuhi syarat menutup aurat meskipun sudah menyelubungi tubuh. Pakaian yang tidak ketat. Dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. Menutup aurat Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah dari pusat hingga ke lutut sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota badannya. 2. Islam tidak menetapkan fashion dalam berpakaian. diantaranya: a.R Muslim) 1. kecuali wajah.

R An-Nasa¶ie dan AlHakim) .R Abu Daud dan Al-Hakim). Allah berfirman bermaksud: "Wahai Nabi. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan. 4. Maksudnya yaitu pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita.R. cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. supaya mereka memanjangkan pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya (saat mereka keluar)." (AlAhzab:59) 6." (H. Pakaian laki-laki dan wanita berbeda." (H. Memanjangkan pakaian. katakanlah (seruhlah) isteriisteri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera." (H. Sebagai contoh seperti kerudung atau jilbab yang seharusnya dipakai sesuai syariah Islam yaitu menutupi kepala dan rambut." (H. Abu Daud. dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan.R Muttafaq µalaih) 5. dan kafankan mayat kamu dengannya (kain putih). Ahmad. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya: "Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutera. an-Nasa¶iy dan Ibnu Majah) 3. begitu juga sebaliknya.Dalam hadist lain. maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Larangan pakai sutera. tengkuk atau leher dan juga dada. Memilih warna yang sesuai. Rasulullah bersabda: "Pakailah pakaian putih kerana ia lebih baik.R Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW juga bersabda: "Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat." (H. Yaitu warna-warna lembut termasuk putih kerana ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW.

dan apabila melepaskannya." (H. Dalam etika berpakaian Islam. berjalan kaki dan bersuci. celana atau hal lainnya.7. mulailah dari sebelah kanan. 10. barang-barang perhiasan emas seperti kalung. aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang dibuat baginya. Memakai sesuatu dimulai dari sebelah kanan. Larangan memakai emas. Apabila memakai pakaian yang baru dibeli. mulailah dari sebelah kiri agar yang kanan menjadi yang pertama memakai pakaian dan yang terakhir melepaskannya. seperti memakai pakaian. ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi: "Ya Allah. dan dihalalkan (memakainya) kepada wanita. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah: "Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan.R Muslim). Bacalah : "Segala puji bagi Allah yang mengkaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. . Dalam Sabda-Nya: "Haram kaum lelaki memakai sutera dan emas." Sebagai seorang Islam. Apabila memakai baju. mulailah dari sebelah kanan dan apabila melepaskannya. sehingga tidak sedikit laki-laki ada yang bertindik dan berkalung emas. mulailah dari sebelah kiri. namun pada zaman ini para lelaki juga cenderung berhias seperti halnya wanita. Berdoa ketika melepaskan pakaian. Semua ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. segala puji bagi-Mu. aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diperbuat untuknya. mulailah dari sebelah kanan. Setelah membeli pakaian baru. sewajarnya memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang Muslim. anting dan sebagainya pada umumnya dikaitkan dengan wanita." Apabila memakai pakaian atau hal lainnya." 8. cincin. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang memakai pakaian. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah". Engkau yang memakaikannya kepadaku. 9.

Adab Berhias Beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut: a. Rasulullah SAW bersabda. dan saya ingin menikahkan dia. Selain hadits yang tersebut didepan (dalam hal menyambung rambut) terdapat pula riwayat sebagai berikut: : ( ) Artinya:³Seorang perempuan bertanya kepada nabi SAW: Ya Rasulullah. . Rasulullah menjawab: ³Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya.´ (H. Jangan bertato dan mengikir gigi. Adapun yang dimaksud dengan mengikir gigi ialah memendekkan dan merapikan gigi. Pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang mentato sebagian besar tubuhnya. mereka merasa mempunyai kelebihan dari orang lain. ( ) Artinya: ³Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Sebagaimana larangan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap Ali r. Laki-laki dilarang memakai cincin emas. Apakah boleh saya menyambung rambutnya?´. Pada zaman sekarang ini (khususnya di lingkungan masyarakat kita) bertato banyak dilakukan oleh kaum lelaki. Jangan menyambung rambut. Dengan bertato ini.B. Mengikir gigi banyak dilakukan oleh kaum perempuan dengan maksud agar tampak rapi dan cantik.R At Thabrani) c.R Bukhari) d. Jangan berlebihan dalam berhias.a b. muka dan tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. sesunguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya.´ (H.

baik dalam berpakaian maupun dalam berhias. terutama lawan jenisnya. Akan tetapi. Menghias wajah dengan riasan terlampau banyak serta menggunakan perhiasan emas pada leher. Setiap muslim dan muslimat harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan kesombongan. sedangkan tabzir dilarang oleh Allah SWT. Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menarik perhatian suaminya maka hal itu baik untuk dilakukan.Berlebihan ialah melewati batas yang wajar dalam hal yang halal. apabila yang dimaksud itu semua orang (selain suami) maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Perbuatan yang demikian itu tidak lain bertujuan untuk menarik perhatian pihak lain. kedua tangan dan kedua kaki secara mencolok termasuk hal yang berlebihan. berlebih-lebihan termasuk perbuatan tabzir. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros. Berhias secara berlebihan cenderung pada kesombongan dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. 27) Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selain menjurus kepada sikap sombong. (QS Al Isra : 26-27) . Artinya: ³26) Dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya.

Selain berfungsi menutup tubuh. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Adab berpakaian adalah cara berpakaian yang sesuai dengan aturan mengenakan pakaian untuk menutupi aurat yang berlaku di masyarakat. Fungsi utama berpakaian. . Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menutup aurat seperti yang telah ditetapkan. yaitu menutup aurat. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian secara islami yaitu dengan tuntunan yang telah Allah SWT tetapkan dan Rasulullah SAW ajarkan.BAB III PENUTUP A. B. Kesimpulan Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. pakaian merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Saran Dengan mengetahui adab berpakaian yang baik diharapkan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

id/akhlaq-dan-nasehat/adab-berpakaian-5.ee.itb.com/2008/05/27/adab-berpakaian-pakaian-dan-auratbagi-muslim/ http://kawansejati.or. Ichtiar Baru Van Hoeven.id/adab-berpakaian http://muslim.wordpress.html .ac. http://yahyaayyash.Qur¶an Kumpulan Hadist Ensiklopedia Tematis Dunia Islam.DAFTAR PUSTAKA Al. Jakarta.

BAB I PENDAHULUAN A.. Rumusan Masalah «««««««««««««««««««. Adab Berpakaian dalam Islam ««««««««««««««. BAB III PENUTUP A. C. Latar Belakang «««««««««««««««««««« B... DAFTAR ISI «««««««««««««««««««««««««. B. Adab Berhias «««««««««««««««««««««. Kesimpulan «««««««««««««««««««««« B. Tujuan «««««««««««««««««««««««« BAB II PEMBAHASAN A.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR««««««««««««««««««««««. Saran «««««««««««««««««««««««« DAFTAR PUSTAKA .

MAKALAH Adab Berpakaian Dan Berhias Menurut Islam .

keluarga dan sahabatnya. yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tanjungpinang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. sehingga kami dapat menyusun makalah ini.KATA PENGANTAR Pertama. Karena tanpa bantuan yang diberikan makalah ini mungkin tidak bisa selesai dengan baik. Kami pun menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Desember 2011 Penyusun . Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful