BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga menjadi lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi seorang muslimah, mereka memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah sejati. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara berpakaian menurut Islam? 2. Bagaimana tata cara berhias menurut Islam ?

C. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar pembaca pada umumnya dan mahasiswa STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG pada khususnya bisa mengetahui tata cara berpakaian dan berhias menurut Islam, dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

sopan dan sesuai dengan akhlak seorang Muslim. kecuali wajah. Bertujuan untuk tidak menonjolkan atau melihatkan bentuk tubuh badan. Rasulullah SAW bersabda: "Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai baik ketika beribadah atau di luar ibadah." . Menutup aurat Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah dari pusat hingga ke lutut sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota badannya.R Muslim) 1." (H. Islam tidak menetapkan fashion dalam berpakaian. Adab Memakai Pakaian Menurut Islam Seseorang dikatakan berpakaian yang sesuai dalam Islam yaitu seseorang yang berpakaian sopan dan menutup aurat. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda: "Paha itu adalah aurat. 2. Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat. tetapi Islam menetapkan batasan dan garis panduan dalam menutup aurat. satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk.R. Tidak menimbulkan ria. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong. Bukhari) b. kedua telapak tangan dan telapak kaki. Pakaian yang tidak ketat.BAB II PEMBAHASAN A. tidak memenuhi syarat menutup aurat meskipun sudah menyelubungi tubuh. Tidak menampakkan tubuh Pakaian yang tipis sehingga tampak bagian dalam tubuh. diantaranya: a." (H. Mereka tidak masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian yang baik yaitu pakaian bersih. Dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. Pakaian yang tipis bukan saja menampakkan warna kulit namun juga menampakkan bentuk tubuh. menutup aurat.

Dalam hadist lain. dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Ahmad." (AlAhzab:59) 6." (H. dan kafankan mayat kamu dengannya (kain putih). begitu juga sebaliknya. Rasulullah bersabda: "Pakailah pakaian putih kerana ia lebih baik.R Muttafaq µalaih) 5. Maksudnya yaitu pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Abu Daud. tengkuk atau leher dan juga dada. cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu.R An-Nasa¶ie dan AlHakim) .R." (H. Yaitu warna-warna lembut termasuk putih kerana ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW." (H. katakanlah (seruhlah) isteriisteri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman. Larangan pakai sutera. Memanjangkan pakaian. Memilih warna yang sesuai. Sebagai contoh seperti kerudung atau jilbab yang seharusnya dipakai sesuai syariah Islam yaitu menutupi kepala dan rambut. an-Nasa¶iy dan Ibnu Majah) 3. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya: "Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki." (H. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutera.R Abu Daud dan Al-Hakim). supaya mereka memanjangkan pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya (saat mereka keluar).R Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW juga bersabda: "Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan. Pakaian laki-laki dan wanita berbeda." (H. Allah berfirman bermaksud: "Wahai Nabi. 4.

" Sebagai seorang Islam. cincin. Engkau yang memakaikannya kepadaku. berjalan kaki dan bersuci. Dalam Sabda-Nya: "Haram kaum lelaki memakai sutera dan emas. aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang dibuat baginya. Setelah membeli pakaian baru. dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Larangan memakai emas. 9. Berdoa ketika melepaskan pakaian. barang-barang perhiasan emas seperti kalung. segala puji bagi-Mu. mulailah dari sebelah kanan. Apabila memakai pakaian yang baru dibeli.7. namun pada zaman ini para lelaki juga cenderung berhias seperti halnya wanita. Memakai sesuatu dimulai dari sebelah kanan." 8. celana atau hal lainnya. . mulailah dari sebelah kanan. mulailah dari sebelah kanan dan apabila melepaskannya. ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi: "Ya Allah. aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diperbuat untuknya. sehingga tidak sedikit laki-laki ada yang bertindik dan berkalung emas. mulailah dari sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang memakai pakaian. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah: "Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan. dan apabila melepaskannya. mulailah dari sebelah kiri agar yang kanan menjadi yang pertama memakai pakaian dan yang terakhir melepaskannya." Apabila memakai pakaian atau hal lainnya.R Muslim). sewajarnya memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang Muslim. Dalam etika berpakaian Islam. anting dan sebagainya pada umumnya dikaitkan dengan wanita. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah". Bacalah : "Segala puji bagi Allah yang mengkaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku." (H. Apabila memakai baju. seperti memakai pakaian. Semua ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. dan dihalalkan (memakainya) kepada wanita. 10.

Pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang mentato sebagian besar tubuhnya. muka dan tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Jangan bertato dan mengikir gigi. Jangan berlebihan dalam berhias. Laki-laki dilarang memakai cincin emas. mereka merasa mempunyai kelebihan dari orang lain. ( ) Artinya: ³Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Dengan bertato ini.B. . Apakah boleh saya menyambung rambutnya?´.´ (H.R At Thabrani) c.a b. Rasulullah menjawab: ³Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Adapun yang dimaksud dengan mengikir gigi ialah memendekkan dan merapikan gigi. Mengikir gigi banyak dilakukan oleh kaum perempuan dengan maksud agar tampak rapi dan cantik. Adab Berhias Beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut: a. dan saya ingin menikahkan dia. Jangan menyambung rambut.R Bukhari) d. Pada zaman sekarang ini (khususnya di lingkungan masyarakat kita) bertato banyak dilakukan oleh kaum lelaki. Sebagaimana larangan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap Ali r. sesunguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya.´ (H. Selain hadits yang tersebut didepan (dalam hal menyambung rambut) terdapat pula riwayat sebagai berikut: : ( ) Artinya:³Seorang perempuan bertanya kepada nabi SAW: Ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda. yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya.

Berhias secara berlebihan cenderung pada kesombongan dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. apabila yang dimaksud itu semua orang (selain suami) maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros. kedua tangan dan kedua kaki secara mencolok termasuk hal yang berlebihan. Akan tetapi. Artinya: ³26) Dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya. Selain menjurus kepada sikap sombong. Menghias wajah dengan riasan terlampau banyak serta menggunakan perhiasan emas pada leher. (QS Al Isra : 26-27) . Perbuatan yang demikian itu tidak lain bertujuan untuk menarik perhatian pihak lain. Setiap muslim dan muslimat harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan kesombongan. 27) Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. berlebih-lebihan termasuk perbuatan tabzir. baik dalam berpakaian maupun dalam berhias.Berlebihan ialah melewati batas yang wajar dalam hal yang halal. terutama lawan jenisnya. sedangkan tabzir dilarang oleh Allah SWT. Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menarik perhatian suaminya maka hal itu baik untuk dilakukan.

B. Kesimpulan Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Saran Dengan mengetahui adab berpakaian yang baik diharapkan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. .BAB III PENUTUP A. Fungsi utama berpakaian. Adab berpakaian adalah cara berpakaian yang sesuai dengan aturan mengenakan pakaian untuk menutupi aurat yang berlaku di masyarakat. pakaian merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menutup aurat seperti yang telah ditetapkan. yaitu menutup aurat. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian secara islami yaitu dengan tuntunan yang telah Allah SWT tetapkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Selain berfungsi menutup tubuh.

html . Jakarta.Qur¶an Kumpulan Hadist Ensiklopedia Tematis Dunia Islam.or.DAFTAR PUSTAKA Al.ee.id/akhlaq-dan-nasehat/adab-berpakaian-5. http://yahyaayyash.itb.id/adab-berpakaian http://muslim.com/2008/05/27/adab-berpakaian-pakaian-dan-auratbagi-muslim/ http://kawansejati.ac.wordpress. Ichtiar Baru Van Hoeven.

Saran «««««««««««««««««««««««« DAFTAR PUSTAKA . B. Kesimpulan «««««««««««««««««««««« B.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR««««««««««««««««««««««. DAFTAR ISI «««««««««««««««««««««««««. Adab Berhias «««««««««««««««««««««.. BAB III PENUTUP A.. Adab Berpakaian dalam Islam ««««««««««««««. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang «««««««««««««««««««« B.. Rumusan Masalah «««««««««««««««««««. Tujuan «««««««««««««««««««««««« BAB II PEMBAHASAN A. C.

MAKALAH Adab Berpakaian Dan Berhias Menurut Islam .

keluarga dan sahabatnya.KATA PENGANTAR Pertama. dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Desember 2011 Penyusun . Tanjungpinang. yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Kami pun menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. sehingga kami dapat menyusun makalah ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah ini. Karena tanpa bantuan yang diberikan makalah ini mungkin tidak bisa selesai dengan baik.