BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga menjadi lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi seorang muslimah, mereka memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah sejati. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara berpakaian menurut Islam? 2. Bagaimana tata cara berhias menurut Islam ?

C. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar pembaca pada umumnya dan mahasiswa STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG pada khususnya bisa mengetahui tata cara berpakaian dan berhias menurut Islam, dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II PEMBAHASAN A. Bukhari) b." (H. Menutup aurat Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah dari pusat hingga ke lutut sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota badannya. satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat. tidak memenuhi syarat menutup aurat meskipun sudah menyelubungi tubuh." (H. Islam tidak menetapkan fashion dalam berpakaian. menutup aurat. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian yang baik yaitu pakaian bersih. Pakaian yang tidak ketat. Tidak menimbulkan ria. 2. diantaranya: a. Dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. tetapi Islam menetapkan batasan dan garis panduan dalam menutup aurat. kecuali wajah.R Muslim) 1. Mereka tidak masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Bertujuan untuk tidak menonjolkan atau melihatkan bentuk tubuh badan. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai baik ketika beribadah atau di luar ibadah.R. Adab Memakai Pakaian Menurut Islam Seseorang dikatakan berpakaian yang sesuai dalam Islam yaitu seseorang yang berpakaian sopan dan menutup aurat. Pakaian yang tipis bukan saja menampakkan warna kulit namun juga menampakkan bentuk tubuh. Tidak menampakkan tubuh Pakaian yang tipis sehingga tampak bagian dalam tubuh. Rasulullah SAW bersabda: "Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah." . Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong. sopan dan sesuai dengan akhlak seorang Muslim. kedua telapak tangan dan telapak kaki. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda: "Paha itu adalah aurat.

Pakaian laki-laki dan wanita berbeda. maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Maksudnya yaitu pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Sebagai contoh seperti kerudung atau jilbab yang seharusnya dipakai sesuai syariah Islam yaitu menutupi kepala dan rambut.R Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW juga bersabda: "Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Yaitu warna-warna lembut termasuk putih kerana ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. begitu juga sebaliknya. dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan.R Muttafaq µalaih) 5.R An-Nasa¶ie dan AlHakim) . Allah berfirman bermaksud: "Wahai Nabi. tengkuk atau leher dan juga dada. sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. supaya mereka memanjangkan pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya (saat mereka keluar)." (H. Memanjangkan pakaian. katakanlah (seruhlah) isteriisteri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman." (AlAhzab:59) 6. cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu." (H. dan kafankan mayat kamu dengannya (kain putih). Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutera." (H. an-Nasa¶iy dan Ibnu Majah) 3. 4. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan. Rasulullah bersabda: "Pakailah pakaian putih kerana ia lebih baik.R Abu Daud dan Al-Hakim)." (H.Dalam hadist lain. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Larangan pakai sutera. Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera. Memilih warna yang sesuai. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya: "Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki.R. Ahmad." (H.

" 8. sehingga tidak sedikit laki-laki ada yang bertindik dan berkalung emas. Dalam Sabda-Nya: "Haram kaum lelaki memakai sutera dan emas. Larangan memakai emas. Engkau yang memakaikannya kepadaku. dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. mulailah dari sebelah kanan dan apabila melepaskannya." Sebagai seorang Islam. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah". 10. berjalan kaki dan bersuci." (H. anting dan sebagainya pada umumnya dikaitkan dengan wanita. Berdoa ketika melepaskan pakaian. Memakai sesuatu dimulai dari sebelah kanan. celana atau hal lainnya.7. seperti memakai pakaian." Apabila memakai pakaian atau hal lainnya. . Apabila memakai pakaian yang baru dibeli. cincin. dan dihalalkan (memakainya) kepada wanita. ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi: "Ya Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah: "Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan. Bacalah : "Segala puji bagi Allah yang mengkaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang dibuat baginya. aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diperbuat untuknya. segala puji bagi-Mu. mulailah dari sebelah kanan. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang memakai pakaian. Apabila memakai baju. Dalam etika berpakaian Islam. namun pada zaman ini para lelaki juga cenderung berhias seperti halnya wanita.R Muslim). mulailah dari sebelah kanan. barang-barang perhiasan emas seperti kalung. 9. Setelah membeli pakaian baru. mulailah dari sebelah kiri agar yang kanan menjadi yang pertama memakai pakaian dan yang terakhir melepaskannya. dan apabila melepaskannya. sewajarnya memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang Muslim. Semua ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. mulailah dari sebelah kiri.

.R At Thabrani) c. Mengikir gigi banyak dilakukan oleh kaum perempuan dengan maksud agar tampak rapi dan cantik.´ (H. Rasulullah menjawab: ³Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Pada zaman sekarang ini (khususnya di lingkungan masyarakat kita) bertato banyak dilakukan oleh kaum lelaki. yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya.B. Sebagaimana larangan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap Ali r. Jangan menyambung rambut. Dengan bertato ini. sesunguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya.´ (H. mereka merasa mempunyai kelebihan dari orang lain. Jangan berlebihan dalam berhias. Selain hadits yang tersebut didepan (dalam hal menyambung rambut) terdapat pula riwayat sebagai berikut: : ( ) Artinya:³Seorang perempuan bertanya kepada nabi SAW: Ya Rasulullah.R Bukhari) d. Laki-laki dilarang memakai cincin emas. dan saya ingin menikahkan dia. Rasulullah SAW bersabda. muka dan tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Apakah boleh saya menyambung rambutnya?´. Jangan bertato dan mengikir gigi. ( ) Artinya: ³Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Adab Berhias Beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut: a. Pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang mentato sebagian besar tubuhnya. Adapun yang dimaksud dengan mengikir gigi ialah memendekkan dan merapikan gigi.a b.

baik dalam berpakaian maupun dalam berhias. Akan tetapi. Artinya: ³26) Dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya. terutama lawan jenisnya. apabila yang dimaksud itu semua orang (selain suami) maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Setiap muslim dan muslimat harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan kesombongan. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros. kedua tangan dan kedua kaki secara mencolok termasuk hal yang berlebihan.Berlebihan ialah melewati batas yang wajar dalam hal yang halal. Perbuatan yang demikian itu tidak lain bertujuan untuk menarik perhatian pihak lain. Berhias secara berlebihan cenderung pada kesombongan dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. sedangkan tabzir dilarang oleh Allah SWT. Selain menjurus kepada sikap sombong. berlebih-lebihan termasuk perbuatan tabzir. Menghias wajah dengan riasan terlampau banyak serta menggunakan perhiasan emas pada leher. Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menarik perhatian suaminya maka hal itu baik untuk dilakukan. (QS Al Isra : 26-27) . 27) Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Kesimpulan Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. B. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menutup aurat seperti yang telah ditetapkan.BAB III PENUTUP A. pakaian merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Saran Dengan mengetahui adab berpakaian yang baik diharapkan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. yaitu menutup aurat. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian secara islami yaitu dengan tuntunan yang telah Allah SWT tetapkan dan Rasulullah SAW ajarkan. . Fungsi utama berpakaian. Selain berfungsi menutup tubuh. Adab berpakaian adalah cara berpakaian yang sesuai dengan aturan mengenakan pakaian untuk menutupi aurat yang berlaku di masyarakat.

ee. Jakarta.itb.Qur¶an Kumpulan Hadist Ensiklopedia Tematis Dunia Islam.wordpress.id/adab-berpakaian http://muslim.id/akhlaq-dan-nasehat/adab-berpakaian-5. Ichtiar Baru Van Hoeven.ac.or.DAFTAR PUSTAKA Al.com/2008/05/27/adab-berpakaian-pakaian-dan-auratbagi-muslim/ http://kawansejati. http://yahyaayyash.html .

.. C. B. Tujuan «««««««««««««««««««««««« BAB II PEMBAHASAN A. Rumusan Masalah «««««««««««««««««««.. Kesimpulan «««««««««««««««««««««« B. BAB I PENDAHULUAN A. Adab Berhias «««««««««««««««««««««. Adab Berpakaian dalam Islam ««««««««««««««. BAB III PENUTUP A. Saran «««««««««««««««««««««««« DAFTAR PUSTAKA . Latar Belakang «««««««««««««««««««« B.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR««««««««««««««««««««««. DAFTAR ISI «««««««««««««««««««««««««.

MAKALAH Adab Berpakaian Dan Berhias Menurut Islam .

Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah ini. Karena tanpa bantuan yang diberikan makalah ini mungkin tidak bisa selesai dengan baik.KATA PENGANTAR Pertama. yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Desember 2011 Penyusun . Kami pun menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. keluarga dan sahabatnya. Tanjungpinang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. sehingga kami dapat menyusun makalah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful