KELAS / MASA / SUBJEK Pedidikan Jasmani ( 7.30 – 8.

00 ) 1 Amanah Tajuk Fokus

KANDUNGAN : KESEDARAN TUBUH BADAN : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
(Standard kandungan)

CATATAN Bilangan Pelajar L : 14 P : 16 BBM : • Kon • Bola • Gelung Rotan

Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan yang
melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk,dan imbangan.

2.1.1 Mengenal pasti kesedaran

EMK :TMK • Radio IMPAK : 23 pelajar dapat menguasai kemahiran dengan baik. 7 murid tersemput di tengah aktiviti.

tubuh dari segi bentuk, imbangan,pemindahan berat badan dan layangan.

5.1.1 Membuat persediaan diri

sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. * Perincian tak perlu tulis. Boleh tulis point sahaja.

Aktiviti : 1. Guru memberi... 2. Guru menunjukkan.. Refleksi : P & P dapat di jalankan dengan baik.... bla.. bla.. bla...... * Digubal oleh : Cg Azmi SKP 2010RH