Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains

2004) .penyampaian yang lebih baik.Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains  Pendekatan Pembelajaran secara inkuiri telah menjadi manifestasi semua pendidik bagi menjadikan pembelajaran lebih bermakna. kondusif bagi berpusatkan pelajar dan sesuai sebagai medium pembelajaran sepanjang hayat (Lim.

(Cavallo et (Cavallo al.. 2004) .Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains  Pendekatan inkuiri banyak membantu pelajar dalam menguasai pemikiran kreatif dan kritis. Ia banyak membantu pelajar dalam membentuk pemikiran saintifik dalam menyelesaikan masalah. pemahaman konsep dan proses sains serta keupayaan penaakulan secara saintifik.

Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains  Dalam sesuatu eksperiman. inkuiri dapat mendedahkan pelajar kepada banyak bahan-bahan dan peralatan bahanmakmal yang menjadikan pembelajaran sains lebih seronok. pendekatan eksperiman. .Selain itu ia mengukuhkan pengetahuan sedia ada pelajar dan kemahiran kaedah saintifik pelajar (Edelsen. 2001) (Edelsen.

Kirschner (2006) .Kepentingan Pendekatan Inkuiri Dalam Pendidikan sains  PelajarPelajar-pelajar yang terlibat dalam pendekatan inkuiri dapat memahami proses dan kaedah sains dengan baik walaupun dikalangan pelajar yang lemah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful