PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid 

: No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : AKMAL BASYAR BIN AZLAN boleh : 1. dapat berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya berpandukan bahasa seni visual  2. dapat menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dengan proses yang betul dan tepat  3. dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni  4. dapat menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK)  5. dapat membudayakan nilai baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan  6. dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual  7. dapat membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain  8. dapat mensyukuri keindahan alam ciptaan tuhan    Syabas diucapkan kepada AKMAL BASYAR BIN AZLAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya KSSR Tahun 1. ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga Band 6 AKMAL BASYAR BIN AZLAN 040210100429  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : CHAI HUI MIN boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada CHAI HUI MIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 CHAI HUI MIN 041117050396  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : CHONG HUEI THENG boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada CHONG HUEI THENG di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 CHONG HUEI THENG 040209050452  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : CHONG JIA ROU boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada CHONG JIA ROU di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 CHONG JIA ROU 040703050204  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : LIEW JIA XIN boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada LIEW JIA XIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 LIEW JIA XIN 040602010238  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : LIEW ZI EN boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada LIEW ZI EN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 LIEW ZI EN 041112040092  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MONSUHAILAN A/L AGAM boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada MONSUHAILAN A/L AGAM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 MONSUHAILAN A/L AGAM 040130050361  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD AZAM BIN ABU BAKAR boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD AZAM BIN ABU BAKAR di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 MUHAMMAD AZAM BIN ABU BAKAR 041118050013  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD IQMAL BIN RAMLI boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD IQMAL BIN RAMLI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 MUHAMMAD IQMAL BIN RAMLI 041122010911  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NAZRI BIN ADILAH boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada NAZRI BIN ADILAH di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 NAZRI BIN ADILAH 040819040657  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NGAN XIANG TENG boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada NGAN XIANG TENG di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 NGAN XIANG TENG 040624010140  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NOR ELYA FATASHA BINTI SOL KEFLI boleh : 1. dapat berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya berpandukan bahasa seni visual  2. dapat menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dengan proses yang betul dan tepat  3. dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni  4. dapat menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK)  5. dapat membudayakan nilai baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan  6. dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual  7. dapat membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain  8. dapat mensyukuri keindahan alam ciptaan tuhan    Syabas diucapkan kepada NOR ELYA FATASHA BINTI SOL KEFLI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya KSSR Tahun 1. ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga Band 6 NOR ELYA FATASHA BINTI SOL KEFLI 040119040146  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NORAZLIN BINTI ABDUL GHANI boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada NORAZLIN BINTI ABDUL GHANI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 NORAZLIN BINTI ABDUL GHANI 040424050340  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NUR HARYATI NABILAH BINTI NOR SHAM boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada NUR HARYATI NABILAH BINTI NOR SHAM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 NUR HARYATI NABILAH BINTI NOR SHAM 040316040524  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NURUL FAZRINA BINTI ABDUL KARIM boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada NURUL FAZRINA BINTI ABDUL KARIM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 NURUL FAZRINA BINTI ABDUL KARIM 040216050362  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : PAN ZHE ZHOONG boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada PAN ZHE ZHOONG di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 PAN ZHE ZHOONG 040524040449  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : SRI LATHA A/P AROKIASAMY boleh : 1. 2. 3. 4.   Syabas diucapkan kepada SRI LATHA A/P AROKIASAMY di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5.         ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya  dapat memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul  dapat menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti  dapat menghayati nilai baik  Band 4 SRI LATHA A/P AROKIASAMY 040903050196  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : TAN JUN XIAN boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada TAN JUN XIAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 TAN JUN XIAN 040422040253  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN 1       Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Darjah / Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Prestasi :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : YOU PUI WON boleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Syabas diucapkan kepada YOU PUI WON di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6.     ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   MARZIRA BINTI MASLAN   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya  dapat mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat  dapat mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif  dapat mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham  dapat menghayati nilai baik  dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri  Band 5 YOU PUI WON 041006050270  SJK(C) TABOH NANING MBC0054 1 DUNIA SENI VISUAL (SJKC) Kelas : Kod Mata Pelajaran : TAHUN1 1270