P. 1
Tajuk 2 Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Tajuk 2 Masalah Bahasa Dan Komunikasi

|Views: 107|Likes:
Published by QemAries Nabilah

More info:

Published by: QemAries Nabilah on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Aktiviti 2. kehendak. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). i. v. Fungsi Bahasa a. dan makna perkataan dan ayat. struktur ayat yang salah. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. ii. iii. “blink” untuk drink”. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. iv. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut.a. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”.1 . Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan.

dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . 2.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. 1982). Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya.1. atau memperoleh semula. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik.

1. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.i. kaedah VAKT. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. Contoh: membantu ayah di kebun. mengingat kembali perkataan ii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. 2. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. iv. iii. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. ii. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. v. kaedah fonik dan sebagainya. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- . memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii.

Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa.kanak masalah pembelajaran. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Selain itu. dan suara. artikulasi.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. c. dan kelancaran. lelangit.2. (2) kekuatan. vii. iaitu suara. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Latihan 2. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. 2. atau kenyaringan suara. a. vi.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. dan (3) kualiti suara. bunyi atau talun (resonance).3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. lelangit. Artikulasi melibatkan gigi. b. pernafasan. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. d. bibir. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. 2. . Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita.

Pengguguran boleh berlaku di permulaan. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. iaitu masalah artikulasi. dilafazkan dengan baik. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. rentak dan kadar yang baik.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain.2. masalah suara. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. i. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut.2. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. “besa” untuk “besar”. misalnya “idung” untuk “hidung”. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . kecacatan lidah. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. kelumpuhan otak. Sekiranya untuk perkataan “susah”. dan masalah kelancaran. mempunyai kualiti semula jadi. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. atau akhir perkataan. tengah. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. dan lain-lain.

Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. · Terapi artikulasi (alat pertuturan).. dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. iaitu melibatkan artikulasi. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model.belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. objek. buku. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. Sumbing. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . dalam kumpulan kecil. Bahan-bahan seperti gambar. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. tekanan emosi. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. misalnya “ r ” . Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. menggunakan dua atau lebih bahasa . misalnya “nacik” untuk “nasi”. penghasilan bunyi. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. dan komunikasi tambahan (augmented communication). Ketika masih bayi lagi. tisu lembut. dan juga faktor persekitaran. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Pendekatan Interaktif . Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. pendekatan interaktif. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya.

bercakap seperti berlagu vi. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. Masalah suara akibat jeritan.Melalui pendekatan interaktif ini. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. suara sangat perlahan v. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. Oleh itu. “m”. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. kualiti suara. serak atau garau (hoarseness). komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. Justeru. dsb) . Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. suara orang yang sesak nafas iii. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. guru pendidikan khas. Menurut Bloom (1991). dan punca suara dihasilkan. Semua suara berbeza dari segi nada. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. dan “ng “. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. suara sengau ii. makan. dan ix. ii. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. menggenggam tangan. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. muka berkerut. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. bercakap senada (monotone voice) vii. merancang untuk lakukan. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. dan berbisik.

Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. iii. Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. . mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. mengulang suku kata. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). dan diikuti ketegangan otot tekak. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Latihan 2.Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . tersekat-sekat. memejamkan mata. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. perkataan atau frasa. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran.

Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi.E. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. pengalaman yang menakutkan. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. dan menghidap sesuatu penyakit. dan mempunyai masalah kesihatan. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. . Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak.

Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. dan mengasingkan diri. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. kandungan. Latihan 2. 2. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. Bincangkan.2.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. takut berhadapan dengan orang lain. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. membeli tiket bas. Perbincangan. cadangan..5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. rendah diri. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . malu. dan penggunaannya.

Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Early Childhood Language Arts. dan juga kaunselor. dan suara. 2. dan sintaksis). 5. pernafasan. .R. aphasia. ed. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). guru. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3.alami. dan kelancaran. & Annastasiow. pentadbir sekolah. M. Boston: Houghton Mifflin Company. Educating Exceptional Children 7th . tulisan (atau kedua-duanya). 4.. Boston: Allyn and Bacon. Gallgher. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. dan gangguan proses auditori pusat. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. Kirk. morfologi. dan masalah kelancaran. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. iaitu masalah artikulasi. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. doktor. (1992). iaitu artikulasi. ahli terapi pertuturan. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. masalah suara. suara. Rumusan 1. atau sistem simbol yang lain. (1993).

dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. An Introduction to Children with Language Disorders. menjelaskan punca-punca masalah membaca . 3. anda seharusnya dapat: 1. OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini. New York: Macmillan College Publishing Company.R. menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan .. punca masalah membaca. PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. (1994). Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. V. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid.Reed. 2. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas.

Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. 6. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . Namun selepas fasa pertama KBSM. negeri. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan . Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M.1. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. misalnya ”buah” disebut ’uah”. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. daerah. ”Buku itu sangat tebal. seperti. perkataan. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. dan peringkat nasional.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. . Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah.6. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. ”kering” disebut ”kerin”. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca.

Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. Selain itu.” e) Pembalikan (reversals) Huruf. ”Bala” disebut ”laba”. . dan begitu juga dengan pembalikan frasa. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. perkataan. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. misalnya “buah” disebut “buwah”. Contoh .c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. ”Saya suka makan rojak. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik.

iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . dan sebagainya. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. pagi. merumus petikan. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan.c) teragak-agak (hesitation) . e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. dan sebagainya.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. dan sebagainya.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. menggeleng kepada. mengerut dahi. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. dan k) tidak boleh membaca langsung. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. sudah.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. sebelum. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. menceritakan semula. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. sekejap. kuiz. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. 6.

vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. dll). Faktor fizikal ii. masalah pendengaran. masalah jantung. rajah. .B. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. peta. masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. who. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. where. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . Faktor emosi. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. iaitu : i. dan how). iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. masalah pertuturan. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. dll). graf. dan sebagainya dalam buku. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Namun Guy L.why. carta alir. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . aphasia. membuat carta organisasi. Faktor kognitif dan bahasa iii. dan carta organisasi. 6.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. terencat akal. persekitaran. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. kurang zat makanan yang serius. when.

dan sebagainya. Faktor Emosi. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Kaedah Fernald . dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Kaedah VAK ix. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu.VAKT x. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. 6. Persekitaran. Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. 6. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kaedah fonik/bunyi vii. Kaedah abjad/huruf v. Kaedah pelbagai deria . Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. tiada galakan keluarga. kurang zat makanan.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak.

ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. i. be. bapa dan sebagainya. e. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z. u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . huruf-huruf konsonan. o. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan.ba. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. i. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris.xi. dan diftong ai. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. Contoh: Memperkenalkan huruf . main. e.z Memperkenalkan huruf vokal a. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut.oi. au. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Menurut kaedah fonik. Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. Selain itu. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Melalui kaedah ini. u. makan. emak. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. bi. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a.a . bo. o. lari. Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan .

Contoh. Sebagai contoh. i. Murid membaca apa yg telah ditulisnya. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. Dalam bidang fonetik. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. bunyi. Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. . Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). vii. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. a iii. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. i. iv. dan bentuk huruf. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). bunyi. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. Hubungan antara nama . Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. ii. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. Murid menyebut nama huruf tersebut. v. ii. vi. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula.

menyebut perkataan itu iii. Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK. Lynne. murid hendaklah . dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP). Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii. Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). 1989).6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia.Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: .tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . menggunakan talam berpasir/lumpur. dan iv. huruf timbul yang besar dan lain-lain.6.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) . dan kaedah Gillingham. v. Janet.VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud. .kinesthetic ( pergerakan ) T . V . kaedah Fernald. lihat huruf (V) . kaedah VAKT. cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan . membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. iaitu pelajar : i.(Margaret. huruf dibuat daripada kertas pasir. dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik. mewarna dengan jari. kanak-kanak pemulihan.Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K .Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu . Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut.

Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) . Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT).Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan. ii. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi. dengar guru sebut huruf (A) vii. iaitu: i.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald. dan menulis perkataan tersebut.Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari.(1943.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. dan Helen. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii. Peringkat 3: . tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. iii. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks. dengar huruf yang disebut (A) ix.M. B. . menyebut huruf (A) viii. dan lain-lain. . Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi. menyebut. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G. Gillingham. rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk.vi. . Peringkat 2: . Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. . . Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu.K. dan iv. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x.Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh.

Kesimpulannya.dan iii. dan murid PKBP. .Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. . Enam kesatuan asas itu adalah: i. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. Peringkat 4: . Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi.Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. . ii. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf. Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja. iii. Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. V-A (Visual-Auditory). kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya. A-K (Auditory – Kinesthetic).. iaitu: i. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. A-V (Auditory-Visual).Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. menyebut. murid pemulihan. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu. kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. ii. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks).Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak.

Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut.Soalan guru . semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya.Bila sudah mahir. Langkah 1: .Soalan guru. Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal). dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk. mengenal pasti punca masalah. dan membunyikan huruf itu.Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru . Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan. . Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. guru membunyikan mengikut huruf.guru mula memperkenalkan tulisan sambung. v. “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: . V-K (Visual – Kinesthetic).Murid menyurih ikut tulisan guru. Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. . pandang. K-V (Kinesthetic. mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan.Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya.Tanpa menggunakan kad latih tubi. . vi. dengar.Dgn menggunakan kad latih tubi. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya . K-A (Kinesthetic – Auditory). . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] .iv. tunjuk satu huruf kepada murid.Visual). Langkah-langkah pengajaran. . Sebagai rumusan.

Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan.B. iaitu faktor fizikal. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. Kata Kunci . dan pendidikan 4. sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. 2. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik.6. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. Rumusan 1. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. faktor kognitif dan bahasa. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. 5. Guy L. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. kaedah VAKT. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. Kaedah VAK. kaedah Fernald. dan faktor emosi. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu. 6. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. persekitaran. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. 3. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai.

Boston: Allyn and Bacon.W. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. (1998).Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj. Lynne K. & Janet W. New Jersey: Prentice Hall.B. Barbara B. Bhd. (1989). Husin.L.L. Miles A. & John B.L.. Pedagogi Bahasa.W. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction...T. . Guy . R . Margaret A. (1994).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->