TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

i. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. “blink” untuk drink”. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Aktiviti 2.a.1 . iii. ii. kehendak. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. dan makna perkataan dan ayat. struktur ayat yang salah. Fungsi Bahasa a. v. iv.

ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. 2. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). atau memperoleh semula. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth.1. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. 1982). Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi.

Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2.1. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. iv. ii. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii.i. kaedah VAKT. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- . Contoh: membantu ayah di kebun.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. v. mengingat kembali perkataan ii. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. 2. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. iii. kaedah fonik dan sebagainya. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i.

vi. lelangit. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. lelangit.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. d. dan (3) kualiti suara.kanak masalah pembelajaran. dan kelancaran.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. bunyi atau talun (resonance). vii. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Latihan 2. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. . b.2. iaitu suara. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. atau kenyaringan suara.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. a. pernafasan. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa. c. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. 2. dan suara. 2. bibir. Artikulasi melibatkan gigi. (2) kekuatan. artikulasi. Selain itu. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi.

penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. rentak dan kadar yang baik. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. iaitu masalah artikulasi. atau akhir perkataan. misalnya “idung” untuk “hidung”. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan.2. tengah. “besa” untuk “besar”.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. mempunyai kualiti semula jadi.2. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. dan masalah kelancaran. kecacatan lidah. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. kelumpuhan otak. dilafazkan dengan baik. masalah suara. Sekiranya untuk perkataan “susah”. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. i. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. dan lain-lain. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya.

“be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. tekanan emosi. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. Pendekatan Interaktif . Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat.. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. dalam kumpulan kecil. buku. · Terapi artikulasi (alat pertuturan).belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. pendekatan interaktif. Bahan-bahan seperti gambar. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. iaitu melibatkan artikulasi. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. menggunakan dua atau lebih bahasa . Sumbing. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. misalnya “ r ” . Ketika masih bayi lagi. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. penghasilan bunyi. tisu lembut. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. misalnya “nacik” untuk “nasi”. objek. dan komunikasi tambahan (augmented communication). Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. dan juga faktor persekitaran.

Justeru. suara sengau ii. dan berbisik. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Masalah suara akibat jeritan. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. merancang untuk lakukan. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. suara sangat perlahan v. guru pendidikan khas. dan “ng “. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran.Melalui pendekatan interaktif ini. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. bercakap seperti berlagu vi. Oleh itu. “m”. kualiti suara. makan. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. muka berkerut. suara orang yang sesak nafas iii. menggenggam tangan. serak atau garau (hoarseness). Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. dsb) . Semua suara berbeza dari segi nada. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Menurut Bloom (1991). Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. dan ix. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. bercakap senada (monotone voice) vii. ii. dan punca suara dihasilkan. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i.

Latihan 2. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. iii. perkataan atau frasa.Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. memejamkan mata. mengulang suku kata. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. . Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun).4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. dan diikuti ketegangan otot tekak. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. tersekat-sekat. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang.

b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. pengalaman yang menakutkan. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. dan menghidap sesuatu penyakit. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. dan mempunyai masalah kesihatan. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. . Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa.E. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan.

Latihan 2. Perbincangan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. takut berhadapan dengan orang lain. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . membeli tiket bas.2. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. dan mengasingkan diri. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. Bincangkan. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. cadangan. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. dan penggunaannya. kandungan. 2. rendah diri. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. malu.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk.

Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. Boston: Houghton Mifflin Company. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. dan kelancaran. suara. 2. (1993). masalah suara.alami. doktor. iaitu masalah artikulasi. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. aphasia. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. atau sistem simbol yang lain. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). morfologi. Early Childhood Language Arts. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. . Boston: Allyn and Bacon. dan gangguan proses auditori pusat. ed. Educating Exceptional Children 7th . dan suara. (1992). atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. iaitu artikulasi. ahli terapi pertuturan. 4. 5. tulisan (atau kedua-duanya). Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. M. pernafasan. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. & Annastasiow.R. dan masalah kelancaran. guru.. Kirk. dan sintaksis). Rumusan 1. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. dan juga kaunselor. Gallgher. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. pentadbir sekolah.

Reed. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu.. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. (1994). menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . V. punca masalah membaca. New York: Macmillan College Publishing Company. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . menjelaskan punca-punca masalah membaca . 2. OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini.R. mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan . Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. 3. An Introduction to Children with Language Disorders. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. anda seharusnya dapat: 1.

Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . 6. ”Buku itu sangat tebal. seperti. dan peringkat nasional. perkataan. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. daerah. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. . negeri. misalnya ”buah” disebut ’uah”. ”kering” disebut ”kerin”. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”.6. Namun selepas fasa pertama KBSM.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring.1. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan . dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah.

Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. ”Bala” disebut ”laba”. misalnya “buah” disebut “buwah”. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. perkataan. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. dan begitu juga dengan pembalikan frasa. ”Saya suka makan rojak. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. . g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang.c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut.” e) Pembalikan (reversals) Huruf. Contoh . Selain itu.

sebelum. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. pagi. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . dan k) tidak boleh membaca langsung. sekejap.c) teragak-agak (hesitation) . sudah. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. dan sebagainya. menggeleng kepada. merumus petikan. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. kuiz. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. dan sebagainya.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. mengerut dahi. menceritakan semula. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. 6. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. dan sebagainya. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan.

carta alir. Namun Guy L. Faktor emosi. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. rajah. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. terencat akal.why. masalah pertuturan. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. dan how). 6. membuat carta organisasi. persekitaran. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. masalah pendengaran. kurang zat makanan yang serius. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. Faktor kognitif dan bahasa iii. aphasia. dll). v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. when. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . . iaitu : i. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. masalah jantung. graf. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. dan carta organisasi. who.B. Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. where. dll). Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. peta.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. dan sebagainya dalam buku. Faktor fizikal ii. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca.

Kaedah abjad/huruf v. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. kurang zat makanan. dan sebagainya. tiada galakan keluarga. Kaedah Fernald . mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Faktor Emosi. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. 6. Kaedah fonik/bunyi vii. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak.VAKT x. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Kaedah VAK ix. Kaedah pelbagai deria . 6. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Persekitaran. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii.

u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . huruf-huruf konsonan.xi. be. lari. u.oi. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. bo. i. e. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan . Melalui kaedah ini. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. Contoh: Memperkenalkan huruf . Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. Selain itu. dan diftong ai. o.z Memperkenalkan huruf vokal a. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. emak. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. Menurut kaedah fonik. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan.ba. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. au. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya. makan. o.a . e. i. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. bi. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. bapa dan sebagainya. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. main. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya.

guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. ii. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). Dalam bidang fonetik. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. i. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. vii. Hubungan antara nama . bunyi. Sebagai contoh. dan bentuk huruf. Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. vi. ii. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. v. Murid menyebut nama huruf tersebut. Murid membaca apa yg telah ditulisnya. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). i. dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Contoh. a iii. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. . iv. bunyi.

menggunakan talam berpasir/lumpur. v. iaitu pelajar : i. 1989). Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut.VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan.visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K . dan kaedah Gillingham. kaedah VAKT. membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. Lynne. menyebut perkataan itu iii.kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan .6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia. cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.6. V .tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . huruf timbul yang besar dan lain-lain.kinesthetic ( pergerakan ) T . Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu .Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) . dan iv. kanak-kanak pemulihan. mewarna dengan jari. Janet. huruf dibuat daripada kertas pasir. murid hendaklah .(Margaret. dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik. Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: . Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK. . dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP). kaedah Fernald. lihat huruf (V) .

Peringkat 3: . . menyebut huruf (A) viii. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x.Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan. Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald.Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. dan menulis perkataan tersebut. Peringkat 2: .Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh.(1943. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii. dan lain-lain. dengar huruf yang disebut (A) ix.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). iii. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks. iaitu: i. . rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G. Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) .Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. .M. dengar guru sebut huruf (A) vii.K. ii. Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. dan Helen. Gillingham. Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: .vi. B. . menyebut. tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. dan iv. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). .

Kesimpulannya. ii. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. murid pemulihan. Peringkat 4: . atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. iii. iaitu: i. hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. .Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu.Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak..Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. A-V (Auditory-Visual).dan iii. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya. Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. menyebut. ii. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks). . Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. Enam kesatuan asas itu adalah: i. V-A (Visual-Auditory). kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. A-K (Auditory – Kinesthetic). kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT. . Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan. dan murid PKBP.Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca.

Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut. Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. . mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan. tunjuk satu huruf kepada murid.guru mula memperkenalkan tulisan sambung. Langkah-langkah pengajaran.Soalan guru . guru membunyikan mengikut huruf. . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] . Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan. semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya.Tanpa menggunakan kad latih tubi.Soalan guru. Langkah 1: .Visual). . guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya . V-K (Visual – Kinesthetic). Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal). dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk. . Sebagai rumusan. dan membunyikan huruf itu. vi.Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya. K-V (Kinesthetic.iv.Dgn menggunakan kad latih tubi. mengenal pasti punca masalah. .Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru . dengar.Bila sudah mahir. Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . pandang. Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. K-A (Kinesthetic – Auditory). v. “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: .Murid menyurih ikut tulisan guru.

Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. dan faktor emosi. 5. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. 2. faktor kognitif dan bahasa. iaitu faktor fizikal. dan pendidikan 4. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. 6. Kata Kunci . 3. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Guy L. Kaedah VAK. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. persekitaran. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja.B. kaedah Fernald. kaedah VAKT. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . Rumusan 1. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini.6. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi.

Husin.T. New Jersey: Prentice Hall.L.L. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.B. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. Barbara B. Boston: Allyn and Bacon. & Janet W... & John B. Bhd.W.L. Pedagogi Bahasa. Lynne K.W. Guy . (1989).. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. R . . (1994). Miles A. Margaret A. (1998).Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful