P. 1
Tajuk 2 Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Tajuk 2 Masalah Bahasa Dan Komunikasi

|Views: 107|Likes:
Published by QemAries Nabilah

More info:

Published by: QemAries Nabilah on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

Fungsi Bahasa a. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. dan makna perkataan dan ayat. iv. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan.1 .a. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. iii. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. “blink” untuk drink”. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. v. i. kehendak. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). struktur ayat yang salah. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Aktiviti 2. ii. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa.

Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru.1. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. 1982). tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. 2. Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. atau memperoleh semula. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat.

i.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. kaedah VAKT. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. ii. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. kaedah fonik dan sebagainya. v. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. iv.1. mengingat kembali perkataan ii. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. iii. Contoh: membantu ayah di kebun. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. 2. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- .

Artikulasi melibatkan gigi. bibir. (2) kekuatan. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. dan suara.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. . dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa. pernafasan. vii.kanak masalah pembelajaran. Latihan 2. 2. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. lelangit. dan (3) kualiti suara. a. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. bunyi atau talun (resonance). Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. vi.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa.2. d. iaitu suara. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. Selain itu. artikulasi. lelangit. b. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. c. 2. dan kelancaran. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. atau kenyaringan suara.

sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. kelumpuhan otak. atau akhir perkataan. dan lain-lain. misalnya “idung” untuk “hidung”.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. mempunyai kualiti semula jadi. kecacatan lidah. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. tengah. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. “besa” untuk “besar”. i. rentak dan kadar yang baik. dan masalah kelancaran. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit.2. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. masalah suara. Sekiranya untuk perkataan “susah”. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. dilafazkan dengan baik. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan.2. iaitu masalah artikulasi. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. Pengguguran boleh berlaku di permulaan.

atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . · Terapi artikulasi (alat pertuturan). pendekatan interaktif. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. Pendekatan Interaktif . dan komunikasi tambahan (augmented communication).belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. Ketika masih bayi lagi. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. misalnya “ r ” . “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. tisu lembut. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. tekanan emosi. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul.. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. objek. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. Sumbing. penghasilan bunyi. menggunakan dua atau lebih bahasa . b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. dan juga faktor persekitaran. Bahan-bahan seperti gambar. dalam kumpulan kecil. buku. misalnya “nacik” untuk “nasi”. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. iaitu melibatkan artikulasi.

muka berkerut. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. ii. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. dsb) . Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. Semua suara berbeza dari segi nada. bercakap senada (monotone voice) vii. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. Masalah suara akibat jeritan. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. suara orang yang sesak nafas iii. suara sengau ii. serak atau garau (hoarseness). Oleh itu.Melalui pendekatan interaktif ini. “m”. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. dan berbisik. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. guru pendidikan khas. dan punca suara dihasilkan. Justeru. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. makan. menggenggam tangan. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. Menurut Bloom (1991). Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. dan “ng “. merancang untuk lakukan. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. kualiti suara. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . suara sangat perlahan v. bercakap seperti berlagu vi. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. dan ix.

Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa.Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Latihan 2.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. tersekat-sekat. iii. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. . Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. memejamkan mata. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. mengulang suku kata. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. dan diikuti ketegangan otot tekak. Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. perkataan atau frasa. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna.

Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. pengalaman yang menakutkan. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. dan menghidap sesuatu penyakit. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. dan mempunyai masalah kesihatan.E. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. . Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut.

Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . Latihan 2. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. takut berhadapan dengan orang lain. kandungan. dan mengasingkan diri.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. 2. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.2. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. Perbincangan. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan.. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. cadangan. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. rendah diri. membeli tiket bas. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. dan penggunaannya. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. malu. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. Bincangkan.

alami. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. 2. (1993). dan sintaksis). morfologi. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. doktor. Boston: Allyn and Bacon. dan suara. masalah suara. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. guru.. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. aphasia. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. Gallgher. 5. Early Childhood Language Arts. dan gangguan proses auditori pusat. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Rumusan 1. iaitu artikulasi. dan juga kaunselor. & Annastasiow.R. (1992). M. dan kelancaran. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. tulisan (atau kedua-duanya). 4. Boston: Houghton Mifflin Company. Educating Exceptional Children 7th . . atau sistem simbol yang lain. dan masalah kelancaran. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. ahli terapi pertuturan. Kirk. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. pernafasan. ed. pentadbir sekolah. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. suara. iaitu masalah artikulasi. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut.

OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini.Reed. anda seharusnya dapat: 1. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. punca masalah membaca. 3. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. V. New York: Macmillan College Publishing Company. menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . menjelaskan punca-punca masalah membaca .R. (1994).. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. An Introduction to Children with Language Disorders. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan . PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. 2. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas.

manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . dan peringkat nasional. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. negeri. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M.1. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan .6. ”kering” disebut ”kerin”. daerah.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. ”Buku itu sangat tebal. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. perkataan. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. Namun selepas fasa pertama KBSM. seperti. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. . misalnya ”buah” disebut ’uah”. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. 6.

atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut.” e) Pembalikan (reversals) Huruf. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. . Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. Contoh . guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan.c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. perkataan. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Selain itu. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. ”Saya suka makan rojak. dan begitu juga dengan pembalikan frasa. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. misalnya “buah” disebut “buwah”. ”Bala” disebut ”laba”.

e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. pagi. sudah. sebelum.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. dan k) tidak boleh membaca langsung. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. 6.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. kuiz. dan sebagainya. menggeleng kepada. sekejap. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. menceritakan semula.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. dan sebagainya. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . merumus petikan. mengerut dahi.c) teragak-agak (hesitation) . dan sebagainya.

Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. where. masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. when. Faktor kognitif dan bahasa iii. peta.why. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . Namun Guy L. masalah pertuturan. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. terencat akal. 6. iaitu : i. persekitaran. kurang zat makanan yang serius.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. . membuat carta organisasi. who. masalah jantung. dll). Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. graf. aphasia. Faktor emosi. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . dan carta organisasi. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. dll). Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. dan sebagainya dalam buku. carta alir.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Faktor fizikal ii. dan how). masalah pendengaran. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan.B. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. rajah. dan bermasalah kesihatan (epilepsi.

Persekitaran. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. 6. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Kaedah pelbagai deria . Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. kurang zat makanan. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan. Faktor Emosi. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Kaedah abjad/huruf v. dan sebagainya. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. Kaedah VAK ix. Kaedah fonik/bunyi vii. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain.VAKT x. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. 6. Kaedah Fernald .menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. tiada galakan keluarga.

Contoh: Memperkenalkan huruf . Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. e. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya.oi.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. i. e. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z.ba. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. makan. kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca.xi. Melalui kaedah ini. i. au. o. Selain itu. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. dan diftong ai. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. Menurut kaedah fonik. Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. bo. lari. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. bi. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . be.z Memperkenalkan huruf vokal a. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. emak. huruf-huruf konsonan. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. u. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). main. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan .a . o. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. bapa dan sebagainya.

guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. Dalam bidang fonetik. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. Murid membaca apa yg telah ditulisnya. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. Contoh. dan bentuk huruf. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). iv. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. vi. . ii. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. Hubungan antara nama . huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. i. bunyi. Murid menyebut nama huruf tersebut. Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. i. Sebagai contoh. Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. a iii. v.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. bunyi. dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. ii. vii. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf.

VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud. .kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan . Lynne.(Margaret. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii. huruf timbul yang besar dan lain-lain. menggunakan talam berpasir/lumpur. huruf dibuat daripada kertas pasir. Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut. Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. mewarna dengan jari. V . Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). iaitu pelajar : i.Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu . Janet.kinesthetic ( pergerakan ) T . dan kaedah Gillingham. lihat huruf (V) . kanak-kanak pemulihan. v. Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) . dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP). Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: .tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.6. dan iv.Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. menyebut perkataan itu iii. kaedah VAKT.6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia.visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K . 1989). membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. kaedah Fernald.Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. murid hendaklah . dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik.

dengar huruf yang disebut (A) ix.K.Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. Gillingham.vi. Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x. dengar guru sebut huruf (A) vii.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas.Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh. . lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G.Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan. B. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi. dan Helen.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. menyebut.(1943. . . Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) . tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. ii. Peringkat 2: . menyebut huruf (A) viii. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). dan lain-lain. Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu. dan iv. Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald. . Peringkat 3: . dan menulis perkataan tersebut. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. iii. . iaitu: i. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks.M.

iaitu: i. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan.dan iii. Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. ii. . menyebut. iii. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya. hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. ii. . Peringkat 4: . Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf.. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks). V-A (Visual-Auditory). Enam kesatuan asas itu adalah: i. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu.Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. murid pemulihan. Kesimpulannya.Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. A-K (Auditory – Kinesthetic).Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. A-V (Auditory-Visual). Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja.Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak. Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. dan murid PKBP. .

Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan.Visual). . Langkah 1: . dan membunyikan huruf itu. tunjuk satu huruf kepada murid. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya . dengar. . mengenal pasti punca masalah. Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis.Bila sudah mahir.guru mula memperkenalkan tulisan sambung.Murid menyurih ikut tulisan guru. guru membunyikan mengikut huruf.Dgn menggunakan kad latih tubi.Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya. K-A (Kinesthetic – Auditory). Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut. .iv. dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk. V-K (Visual – Kinesthetic). pandang. Sebagai rumusan. . Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] .Soalan guru .Soalan guru. K-V (Kinesthetic. mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan. v. “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: . semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya. vi. Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal).Tanpa menggunakan kad latih tubi.Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru . Langkah-langkah pengajaran. Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. .

6. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. kaedah VAKT. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. Guy L. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu.B. persekitaran. sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Rumusan 1. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . 3. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. faktor kognitif dan bahasa. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. dan faktor emosi. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. 2. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. kaedah Fernald. 5. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. dan pendidikan 4. Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Kaedah VAK. Kata Kunci . Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. iaitu faktor fizikal. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi.6. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk.

W. Boston: Allyn and Bacon.L. (1998).B. Guy .Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. Lynne K. (1989). Miles A. Pedagogi Bahasa. . Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. Husin.L.. New Jersey: Prentice Hall. Barbara B. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. (1994). Bhd. & Janet W. & John B.W.. Margaret A.T. R .L..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->