TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). iv. kehendak. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. struktur ayat yang salah. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. Fungsi Bahasa a.1 . Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. dan makna perkataan dan ayat. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Aktiviti 2. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. ii. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”.a. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. i. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. v. iii. “blink” untuk drink”.

telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain.1. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. 2. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. atau memperoleh semula. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. 1982).Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru.

Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran.1. kaedah fonik dan sebagainya. v. iv. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. iii.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. mengingat kembali perkataan ii. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera.i. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. ii. Contoh: membantu ayah di kebun. 2. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- . guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. kaedah VAKT. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut.

aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. dan suara. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. c. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring.2. lelangit. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. dan (3) kualiti suara. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. 2. b. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Artikulasi melibatkan gigi. artikulasi. a. bibir. vii. (2) kekuatan. d. atau kenyaringan suara. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. dan kelancaran. . Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. 2.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Selain itu. vi. bunyi atau talun (resonance). dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa.kanak masalah pembelajaran. Latihan 2. iaitu suara. lelangit. pernafasan.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa.

misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. masalah suara. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak.2. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . kelumpuhan otak. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. mempunyai kualiti semula jadi. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. rentak dan kadar yang baik. i. Sekiranya untuk perkataan “susah”. tengah.2. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. “besa” untuk “besar”. iaitu masalah artikulasi. dan lain-lain. kecacatan lidah. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. misalnya “idung” untuk “hidung”. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. atau akhir perkataan. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. dan masalah kelancaran. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. dilafazkan dengan baik. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”.

Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. buku. Pendekatan Interaktif . Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. dan komunikasi tambahan (augmented communication). dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Ketika masih bayi lagi. misalnya “ r ” . Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. tekanan emosi. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. objek. dalam kumpulan kecil. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat.. dan juga faktor persekitaran. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. penghasilan bunyi. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa.belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. Sumbing. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. misalnya “nacik” untuk “nasi”. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . · Terapi artikulasi (alat pertuturan). Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. pendekatan interaktif. iaitu melibatkan artikulasi. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. Bahan-bahan seperti gambar. menggunakan dua atau lebih bahasa . dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. tisu lembut.

guru pendidikan khas. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. dan berbisik. Menurut Bloom (1991). dsb) . suara sangat perlahan v. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. suara sengau ii. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. Masalah suara akibat jeritan. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. dan ix. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. merancang untuk lakukan. ii. suara orang yang sesak nafas iii. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. “m”. bercakap seperti berlagu vi. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. Justeru. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . Oleh itu. serak atau garau (hoarseness). atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. dan punca suara dihasilkan. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. menggenggam tangan. Semua suara berbeza dari segi nada. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. bercakap senada (monotone voice) vii.Melalui pendekatan interaktif ini. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. kualiti suara. dan “ng “. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. makan. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. muka berkerut. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap.

tersekat-sekat. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Latihan 2. iii. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . . mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. perkataan atau frasa. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. dan diikuti ketegangan otot tekak. memejamkan mata. mengulang suku kata. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama .Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal.

dan menghidap sesuatu penyakit. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. dan mempunyai masalah kesihatan.E. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. pengalaman yang menakutkan. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. .(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M.

terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. malu.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. rendah diri. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . cadangan.. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. dan mengasingkan diri. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. Latihan 2. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. kandungan. 2. dan penggunaannya. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. Perbincangan. Bincangkan.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap.2. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. takut berhadapan dengan orang lain.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. membeli tiket bas. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk.

masalah suara. (1993). atau sistem simbol yang lain. dan juga kaunselor. M.alami. tulisan (atau kedua-duanya). Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. Educating Exceptional Children 7th . Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi.R.. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. dan sintaksis). (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. . dan suara. dan masalah kelancaran. ahli terapi pertuturan. doktor. Kirk. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Early Childhood Language Arts. aphasia. (1992). suara. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. 4. & Annastasiow. Boston: Houghton Mifflin Company. Boston: Allyn and Bacon. 5. iaitu artikulasi. iaitu masalah artikulasi. 2. Rumusan 1. Gallgher. dan kelancaran. morfologi. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. guru. pernafasan. ed. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. dan gangguan proses auditori pusat. pentadbir sekolah. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan.

. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan . guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. An Introduction to Children with Language Disorders. (1994). 3. anda seharusnya dapat: 1. PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. New York: Macmillan College Publishing Company. V.Reed. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid.R. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . punca masalah membaca. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini. menjelaskan punca-punca masalah membaca . dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. 2.

6. dan peringkat nasional. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. seperti.1. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. negeri. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan . . misalnya ”buah” disebut ’uah”. perkataan. daerah. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. Namun selepas fasa pertama KBSM. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. ”Buku itu sangat tebal. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . ”kering” disebut ”kerin”. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. 6. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M.

Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. misalnya “buah” disebut “buwah”. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. Contoh . Selain itu. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. . d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca.c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. ”Saya suka makan rojak. perkataan. ”Bala” disebut ”laba”. dan begitu juga dengan pembalikan frasa. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”.” e) Pembalikan (reversals) Huruf.

Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. sebelum. menceritakan semula. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. sekejap. dan sebagainya. pagi. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. menggeleng kepada. dan sebagainya. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata.c) teragak-agak (hesitation) . mengerut dahi.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. kuiz. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. dan k) tidak boleh membaca langsung. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. 6. merumus petikan. dan sebagainya. sudah.

where.why. dan sebagainya dalam buku. masalah pendengaran. masalah jantung. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. peta.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. carta alir. Faktor fizikal ii.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. 6. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca.B. iaitu : i. dll). persekitaran. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. terencat akal. . Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. Faktor kognitif dan bahasa iii. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. dan carta organisasi. dan how). dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . aphasia. Faktor emosi. membuat carta organisasi. who. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. rajah. masalah pertuturan. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. graf. kurang zat makanan yang serius. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . when. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. dll). Namun Guy L.

5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. 6. Kaedah fonik/bunyi vii. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kaedah abjad/huruf v.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. kurang zat makanan. 6. Faktor Emosi.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Kaedah pelbagai deria . Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Persekitaran. Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. dan sebagainya. tiada galakan keluarga. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. Kaedah VAK ix. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. Kaedah Fernald .VAKT x.

i. i. Contoh: Memperkenalkan huruf . huruf-huruf konsonan. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. bo.ba. dan diftong ai. Menurut kaedah fonik. bapa dan sebagainya. Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya.z Memperkenalkan huruf vokal a. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. e.a . Selain itu. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. bi. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. be. Melalui kaedah ini. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan . kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. o. lari.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru.xi. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. u. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . emak.oi. e. makan. au. main. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. o.

menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. bunyi. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. iv. vii. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. bunyi. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). i. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). vi. . a iii. Contoh. Murid membaca apa yg telah ditulisnya. v. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. ii. Murid menyebut nama huruf tersebut. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. i. Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Hubungan antara nama . ii. Sebagai contoh. dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. dan bentuk huruf. Dalam bidang fonetik.

kanak-kanak pemulihan. Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK.(Margaret. huruf timbul yang besar dan lain-lain. V . menyebut perkataan itu iii.tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran .kinesthetic ( pergerakan ) T .6.Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. v. dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik.visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K . menggunakan talam berpasir/lumpur. mewarna dengan jari. murid hendaklah . cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) . dan kaedah Gillingham. huruf dibuat daripada kertas pasir. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii. Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: .6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia. Janet. iaitu pelajar : i. kaedah Fernald. 1989).VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu . Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. dan iv. kaedah VAKT. .Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan.kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan . lihat huruf (V) . dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP). Lynne. Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan).

Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . menyebut huruf (A) viii. Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald. tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. dan menulis perkataan tersebut. dengar guru sebut huruf (A) vii. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x.M.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) . lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii.(1943. . ii. menyebut. dan Helen. Gillingham. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). Peringkat 3: . . 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G. iaitu: i. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. Peringkat 2: . .Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh.K. . Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. iii.Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan.vi. rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). dan lain-lain. B. dengar huruf yang disebut (A) ix. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald. Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi. . Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. dan iv.Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari.

atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. A-K (Auditory – Kinesthetic). Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan.Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. . murid pemulihan. kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. ii. iaitu: i. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks). Peringkat 4: . V-A (Visual-Auditory). Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu. kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT. . Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya.Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. Enam kesatuan asas itu adalah: i. iii.dan iii. Kesimpulannya. menyebut. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. . ii. A-V (Auditory-Visual). Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. dan murid PKBP.Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat.. Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf.Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku.

v. Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut. “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: . tunjuk satu huruf kepada murid. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya .Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya. Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. vi. dan membunyikan huruf itu. . . dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk.Dgn menggunakan kad latih tubi.Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru .iv. Langkah 1: . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] . Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal).Bila sudah mahir. pandang.Visual). . . K-A (Kinesthetic – Auditory). . Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: .Tanpa menggunakan kad latih tubi. mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan. Langkah-langkah pengajaran. dengar. guru membunyikan mengikut huruf. K-V (Kinesthetic. semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya.Murid menyurih ikut tulisan guru. Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan. Sebagai rumusan.guru mula memperkenalkan tulisan sambung.Soalan guru. V-K (Visual – Kinesthetic). mengenal pasti punca masalah.Soalan guru .

Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. dan pendidikan 4. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. 6. dan faktor emosi. Guy L. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. iaitu faktor fizikal. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. faktor kognitif dan bahasa. persekitaran.6. Kata Kunci . Rumusan 1. Kaedah VAK. kaedah VAKT. 5. 3.B. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi. kaedah Fernald. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . 2.

B.L. Husin. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. (1989). Lynne K. & Janet W. . Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. New Jersey: Prentice Hall.W. Guy .T.. Pedagogi Bahasa. Bhd. & John B.. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. Barbara B. (1994).. R .Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj. (1998).L.L. Margaret A. Miles A.W. Boston: Allyn and Bacon.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.