P. 1
Rpt 2012 Kimia f4

Rpt 2012 Kimia f4

|Views: 2,228|Likes:
Published by Yu Lyza

More info:

Published by: Yu Lyza on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

TINGKATAN 4 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . KIMIA . 2012 .

• mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. .MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia. 1. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. menyatakan teori kinetik jirim. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. 1. • menyediakan laporan penyiasatan.0 STRUKTUR ATOM 2. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. 2. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. mendefinisikan atom.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide.cecair dan pepejal. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. molekul dan ion. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis.

menyatakan maksud isotop. menyatakan maksud elektron valens. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 . menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.2. menentukan bilangan neutron. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. menentukan nombor nukleon. mendefinisikan nombor proton. 2.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon.0 FORMULA 3. menyatakan zarah-zarah utama subatom.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. mendefinisikan nombor nukleon. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. menentukan nombor proton. membina struktur atom. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. dan sebaliknya. menulis simbol unsur-unsur. melukis susunan elektron atom suatu unsur. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. elektron dan neutron. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12.

UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. boleh : menyatakan maksud formula kimia. bilangan mol. menyatakan maksud formula molekul.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. • menyatakan maksud pemalar Avogadro. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. . menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. menyatakan maksud formula empirik. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C.

• mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.3 Menganalisis Menjalankan .6 Mentafsir Persamaan Kimia 3.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. • menggunakan simbol. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. formula kimia dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia.

• menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. 1. • menghuraikan kegunaan semi logam. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. 19.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. • memberi contoh unsur peralihan. bromin dan iodin. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. natrium dan kalium. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. • menghuraikan sifat unsur peralihan. bromin dan iodin. • menyatakan sifat fizik umum klorin. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. 4. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. 17 dengan susunan elektron. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. bromin dan iodin. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. 17. 17 apabila menuruni kumpulan. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. natrium dan kalium. 4. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. natrium dan kalium.

• menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian.0 IKATAN KIMIA 5.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. • menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. • menyatakan jenis ikatan kimia.4.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. • menggambarkan pembentukan ikatan ion. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • menyatakan maksud elektrolit. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. • menerangkan pembentukan ikatan ion.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. ELEKTROKIMI A 6. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.

menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. plumbum(II) bromida. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.• • • 6.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan proses pengekstrakan.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. untuk mengenalpasti kation dan anion. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. membina siri elektrokimia. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. . penulenan serta penyaduran logam. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus.

1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. bes dan alkali. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.0 ASID DAN BES 6. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • menyatakan kegunaan asid. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. sesuatu bahan. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. Murid boleh : • menyatakan maksud asid.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk . • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya.

boleh: menerangkan maksud peneutralan. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) . menerangkan maksud garam. menghuraikan ujian bagi anion.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. menghuraikan proses titratan asid-bes. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menghuraikan tindakan haba ke atas garam.0 GARAM 8. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas.dan Alkali • • • • • • 7. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian.

6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. Fe3+. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+. menyatakan sifat seramik. menyatakan maksud aloi. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca.8. boleh : menyatakan maksud polimer. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menyenaraikan polimer semulajadi. menyatakan tujuan pengaloian. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. menyatakan sifat-sifat ammonia. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. menyenaraikan contohcontoh aloi. menyenaraikan kegunaan seramik.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menyatakan maksud bahan komposit. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] .

mewajarkan kegunaan bahan komposit. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36.Komposit • • • • 9.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.3 8 39. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.40.37.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->