P. 1
Rpt 2012 Kimia f4

Rpt 2012 Kimia f4

|Views: 2,272|Likes:
Published by Yu Lyza

More info:

Published by: Yu Lyza on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

TINGKATAN 4 . KIMIA .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . 2012 .

1. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. • menyediakan laporan penyiasatan. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. mendefinisikan atom.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia.0 STRUKTUR ATOM 2. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. 1.cecair dan pepejal. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. 2. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. molekul dan ion. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. . • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. menyatakan teori kinetik jirim.

mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. menyatakan zarah-zarah utama subatom.2. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. menyatakan maksud elektron valens. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menyatakan maksud isotop.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. 2. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.0 FORMULA 3.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. menentukan nombor proton. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 . menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim. mendefinisikan nombor nukleon. menentukan bilangan neutron. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. dan sebaliknya. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. mendefinisikan nombor proton. melukis susunan elektron atom suatu unsur. elektron dan neutron. menulis simbol unsur-unsur. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. membina struktur atom. menentukan nombor nukleon. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. menyatakan maksud formula molekul. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. . UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. boleh : menyatakan maksud formula kimia. • menyatakan maksud pemalar Avogadro. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. menyatakan maksud formula empirik. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. bilangan mol.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC.

• mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya. • menggunakan simbol.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.3 Menganalisis Menjalankan . • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. formula kimia dan persamaan kimia. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. formula kimia dan persamaan kimia. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.

• menyenaraikan sifat kimia unsur klorin.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. 17 dengan susunan elektron. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. 17 apabila menuruni kumpulan. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] .204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . • menghuraikan kegunaan semi logam. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. 19. natrium dan kalium. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. 4. • memberi contoh unsur peralihan. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. 4. 1. • menyatakan sifat fizik umum klorin. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. bromin dan iodin.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. natrium dan kalium. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • menghuraikan sifat unsur peralihan. bromin dan iodin. 17. natrium dan kalium. bromin dan iodin.

Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. • menerangkan pembentukan ikatan ion. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . • menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. • menggambarkan pembentukan ikatan ion. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. ELEKTROKIMI A 6.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.4. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . • menyatakan maksud elektrolit. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. • menyatakan jenis ikatan kimia.0 IKATAN KIMIA 5. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. • menghuraikan binaan sel elektrolisis.

6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. plumbum(II) bromida. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. . boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. untuk mengenalpasti kation dan anion. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. penulenan serta penyaduran logam.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6.• • • 6.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. membina siri elektrokimia. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. menerangkan proses pengekstrakan. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.

• menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. bes dan alkali dalam kehidupan harian. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. bes dan alkali. sesuatu bahan.0 ASID DAN BES 6. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk .2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menyatakan kegunaan asid.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya.

menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) .1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menghuraikan ujian bagi anion. menerangkan maksud garam. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan.0 GARAM 8. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. menghuraikan proses titratan asid-bes. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. boleh: menerangkan maksud peneutralan. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula.dan Alkali • • • • • • 7. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

menyenaraikan contohcontoh aloi.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. menyatakan tujuan pengaloian.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. boleh : menyatakan maksud polimer. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+. menyatakan maksud bahan komposit. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. menyatakan maksud aloi. menyenaraikan polimer semulajadi. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. Fe3+.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. menyenaraikan kegunaan seramik. menyatakan sifat-sifat ammonia. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menyatakan sifat seramik.8.

7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.40. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan.37.Komposit • • • • 9. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya. mewajarkan kegunaan bahan komposit.3 8 39. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->