P. 1
Rpt 2012 Kimia f4

Rpt 2012 Kimia f4

Ratings:
(0)
|Views: 2,177|Likes:
Published by Yu Lyza

More info:

Published by: Yu Lyza on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

2012 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . TINGKATAN 4 . KIMIA .

Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. 1.cecair dan pepejal. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. menyatakan teori kinetik jirim.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide. • menyediakan laporan penyiasatan.0 STRUKTUR ATOM 2. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. . menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. 2. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. molekul dan ion. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. mendefinisikan atom. 1. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia.

menyatakan maksud isotop.2. melukis susunan elektron atom suatu unsur. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. mendefinisikan nombor nukleon. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 . membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. 2. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. elektron dan neutron.0 FORMULA 3.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. mendefinisikan nombor proton. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. menentukan nombor nukleon. menentukan bilangan neutron. membina struktur atom. menyatakan zarah-zarah utama subatom.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. menulis simbol unsur-unsur. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. dan sebaliknya. menentukan nombor proton. menyatakan maksud elektron valens. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12.

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. menyatakan maksud formula empirik. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. boleh : menyatakan maksud formula kimia. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. bilangan mol. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. • menyatakan maksud pemalar Avogadro. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. menyatakan maksud formula molekul. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. .

• menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. formula kimia dan persamaan kimia. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. formula kimia dan persamaan kimia.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala.3 Menganalisis Menjalankan .7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menggunakan simbol. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya.

17 dengan susunan elektron. natrium dan kalium. bromin dan iodin. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. • menghuraikan kegunaan semi logam. bromin dan iodin. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. • menyatakan sifat fizik umum klorin. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. • memberi contoh unsur peralihan. 19. 17 apabila menuruni kumpulan. bromin dan iodin. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. natrium dan kalium. natrium dan kalium. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. 4. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. 17. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. • menghuraikan sifat unsur peralihan. 4. 1. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17.

• menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. • menyatakan maksud elektrolit.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. • menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. • menyatakan jenis ikatan kimia. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis .3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5.4. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • menggambarkan pembentukan ikatan ion. ELEKTROKIMI A 6.0 IKATAN KIMIA 5. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis. • menerangkan pembentukan ikatan ion.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion.

meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. membina siri elektrokimia. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod. untuk mengenalpasti kation dan anion.• • • 6.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. plumbum(II) bromida. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. menerangkan proses pengekstrakan. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. . penulenan serta penyaduran logam. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur.

sesuatu bahan. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. bes dan alkali dalam kehidupan harian. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk . • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. bes dan alkali. • menyatakan kegunaan asid. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7.0 ASID DAN BES 6. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah.

menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. menghuraikan ujian bagi anion. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) .1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. boleh: menerangkan maksud peneutralan. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menerangkan maksud garam. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.dan Alkali • • • • • • 7. menghuraikan proses titratan asid-bes.0 GARAM 8.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air.

menyenaraikan komposisi dan sifat aloi.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. menyatakan maksud bahan komposit. menyatakan sifat-sifat ammonia. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur.8.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. boleh : menyatakan maksud polimer. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. menyatakan tujuan pengaloian. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. menyatakan sifat seramik. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. menyatakan maksud aloi. menyenaraikan contohcontoh aloi. Fe3+.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyenaraikan kegunaan seramik. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. menyenaraikan polimer semulajadi. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri.

menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.40.3 8 39.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 . mewajarkan kegunaan bahan komposit. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya.Komposit • • • • 9.37.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Suhaili Samsudin liked this
Chin Yee Mei liked this
rosse liked this
Nazri Abdulrazak liked this
Fara Atika Bha Ney liked this
Mohana Hasnorsyidah Muhamad Darus liked this
Norma Binti Ibrahim liked this
Siti Hajar Mohd Rohimi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->