P. 1
Ikhlas Dalam Al-Quran

Ikhlas Dalam Al-Quran

|Views: 157|Likes:
Published by Semalu Senja

More info:

Published by: Semalu Senja on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2015

pdf

text

original

IKHLAS

1.0

Pengertian Ikhlas 1.1 Ikhlas menurut Al-quran

Katakanlah: "Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"(Al-an¶am 162-163) Dari segi Bahasa ikhlas berasal dari perkataan kholasha, khulushon, khalashon yang bermakna murni dan bebas daripada kotoran. Perkataan ikhlas menunjukan erti murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.( An-Nahl 66) Ikhlas ialah mengelakkan pandangan manusia dengan sentiasa mengarahkan tujuan kepada Allah SWT, menggabungkan antara perbuatan zahir dan batin, tidak menyertakan kepentingan peribadi ataupun balasan duniawi dari apa yang di lakukan. Ikhlas ialah melakukan amal, baik perkataan mahupun perbuatan ditujukan untuk Allah semata-mata. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal.

1

iaitu engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalamal agama tanpa mengharapkan dari mahluk suatu apapun berupa pujian dari manusia dan lain sebagainya". beliau mengatakan: "Ikhlas adalah engkau mentauhidkan / menunggalkan niatmu dalam keta'atan kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala. "(HR Abu Daud dan Nasa'i). (QS Yunus 10:105).2 Ikhlas menurut hadith Rasulullah SAW mengingatkan.3 Ikhlas menurut Ulama An Nawawi Asy-Syafi'i rohimahullah menukil dalam kitabnya At Tibyan kata-kata ustaz Abu Qosim Al Qusairiy rohimahullah. "Ikhlas adalah kesesuaian amalan batin (hati) seorang hamba dengan zahirnya / anggota badannya".dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. 1. "Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata. 1. Ibnu Qayyim rohimahullah seorang ulama besar mengatakan. Pengertian lain daripada Ikhlas kepada Allah ialah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (Syurga). Sedangkan Abu 'Uthman Sa'id bin' Ismail rohimahullah mengatakan. 2 .

Ingatlah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. 2. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Bersikap perlahan-lahanlah dalam amal-amalmu sampai hilanglah dari dirimu sikap terburu-buru dalam hatimu. Kemudian beliau melanjutkan.1 Memurnikan Keesaan Allah. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran.2 Meringankan beban kehidupan. Sedangkan ikhlas itu ialah engkau menginginkan atas amalan hatimu dan amalan badanmu keredhaan Allah disertai rasa takut akan murka-Nya seakan-akan engkau melihatNya dan meyakini bahawa Allah melihatmu sehingga hilanglah riya 'dari hatimu "."Ikhlas yang benar / jujur adalah tidak menghiraukan perhatian mahluk kerana terus menerus memperhatikan penglihatan Sang Khaliq. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya. ³Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu berupa amal yang ikhlas kerana Dia-lah yang menganugerahkannya padamu apabila anda telah melakukan hal ini maka hilanglah dari dirimu sikap ujub.0 Ikhlas dalam Al-quran 2. () () () () () () () () 3 . (Azzumar 2-3) 2.

supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya.()yang memberatkan punggungmu?()Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Manusia diperintahkan mendirikan solat dan zakat 4.4 Memperbanyak Syukur () () Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah.()( Alam Nasyra : 1-8 ) 2. dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat.()Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus 2. antara lain: 1. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.() Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.( Al-Bayyinah: 5 ) Surat Al-Bayyinah ayat 5 mempunyai beberapa kandungan. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT 2.()sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.()Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu.Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?.() dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.3 Memurnikan Ketaatan hanya kepada Allah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan 3. dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda4 .

0 Bahagian Ikhlas 3. lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. hidup dan matiku.() Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung. (An-Nisa 145) 3. Tuhan semesta alam. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ( Luqman 31-32 ) 2. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".2 Ikhlas dalam Syahadat 5 . Ikhlas dalam ibadah pula akan menolong manusia. Ikhlas dalam Ibadah sangat penting. mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan.tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. kerana ibadah yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah tiada berguna. (Al-An'am 162-163) 3.5 Pahala untuk orang yang beriman dan ikhlas Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. ibadah. hanyalah untuk Allah.1 Ikhlas dalam Amal Ibadah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

serta Khotimul anbiya.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu.4 Ikhlas dalam Zakat dan Sedekah Ikhlas dalam zakat dan sedekah ertinya ialah. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang.() () () () Katakanlah: "Dia-lah Allah. Yang Maha Esa. 3.W. (Al-An'am 162-163) 3. hidup dan matiku. ibadah. dengan niat ikhlas dan tulus. 6 . Sebab solat merupakan bukti penghambaan manusia kepada Allah. memurnikan niat dan tujuan ketika mengeluarkan rezeki yan diberikan Allah. Hamba yang ikhlas hanya bergantung kepada Allah S. memurnikan kesaksian diri bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam. Tuhan semesta alam.Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.3 Ikhlas dalam Shalat Ikhlas dalam solat merupakan keharusan. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". Kemudian makna daripada ikhlas dalam syahadat ialah. hanyalah untuk Allah.T.dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".( Al-Ikhlas 1-4 ) Ikhlas dalam syahadat adalah memurnikan kesaksian diri kita secara lahir mahupun batin bahawa hanya Allah Tuhan kita.

Hai orang-orang yang beriman.5 Ikhlas berpuasa Ikhlas dalam puasa ertinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa.1 Hubungan niat dengan ikhlas.0 Hubungan niat dengan ikhlas. ( Al-Baqarah 264 ) 3.Hai orang-orang beriman. sabar dan syukur 4. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah.( Al Baqarah 183 ) Orang yang tidak ikhlas berpuasa. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 7 . ³Betapa banyak orang yang berpuasa. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). Hanya orang yang beriman serta ikhlas berpuasa akan menjadikannya dalam golongan orang orang yang bertaqwa serta puasanya diterima. maka puasanya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. hasilnya hanya lapar dan dahaga´( Hadith riwayat Bukhori dan Muslim) 4.

apabila niatnya buruk maka hasilnya juga buruk. Serta menjadi penentu apakah perbuatan yang kita lakukan bernilai atau tidak di sisi Allah. Sebab antara ikhlas dan niat ada hubungan yang sangat erat. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan RasulNya. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah dan RasulNya. maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. tapi kenapa begitu pula yang dibunuh? Nabi berkata: Sebab yang dibunuh itu (pada mulanya) bermaksud juga untuk membunuh lawannya itu. "Dari Abi Bakr. sehingga diterima atau ditolaknya amal seseorang. atau untuk mengahwini seorang wanita. Saya bertanya: Ya Rasulullah! Yang membunuh dapat dimaklumi. Niat merupakan awal dari semua amalan yang akan kita perbuat. Sesiapa yang berhijrah kerana ingin untuk memperoleh keduniaan. Niat dalam beramal sangat penting.Apabila kita membicarakan ikhlas. Peranan niat sangat penting menurut ajaran Islam. maka ikhlas berkaitan dengan niat. " (Riwayat alBukhari dan Muslim). Apabila niatnya baik maka akan mendapat balasan baik. dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu (sesuai) dengan niatnya itu. 4. " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). dia berkata: Saya dengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. Hadith yang menjelaskan tentang niat ialah: : ": ) ( "Dari Amirul Mukminin Abi Hafshin 'Umar bin Khattab. Niat ialah faktor yang menentukan amalan dan perbuatan manusia. maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu.2 Hubungan ikhlas dengan sabar 8 . sangat bergantung kepada niatnya. bahawasanya Rasulullah berkata: Jika dua orang Muslim berkelahi memakai pedang.

Abu Hurairah radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu' alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah. Dengan kesabaran seorang hamba akan mencapai kepasrahan dan keihklasan pada takdir yan telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga orang orang yang ikhlas akan bersabar apabila ditimpa musibah. siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab: 9 . sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( Al baqarah 153 ) Kesabaran tidak boleh dipisahkan daripada hamba yang ikhlas. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? ( Fathir :3 ) 5.1 Mendapatkan syafaat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 4. Hai manusia. kemudian bersyukur dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah. Keduanya tak boleh dipisahkan.Hai orang-orang yang beriman. Seorang hamba yang ikhlas akan bersyukur ertinya ialah memurnikan dalam segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah. Ibarat kepala dan badan.0 Keutamaan Ikhlas 5. ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.3 Hubungan ikhlas dan syukur Syukur ialah mengingat semua kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba.

4 Terpelihara dari godaan Iblis 10 . kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.. Allah Subhanahu wata'ala berfirman: 5. Al Bukhari) Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah disertai dengan menjalankan perintah dari kalimat tersebut. Sesungguhnya Al-Nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah swt sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka.2 Diharamkan baginya neraka. Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. (Alam Nasyrah 1-8) 5.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan)." (HR. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. dengan doa mereka.3 Dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?."Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka." (HR. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. dengan solat mereka. An-Nasa'i) 5.

Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikut. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. pemilikan kekayaan.0 6." (Yusuf: 24) Apa sebabnya? "Sesungguhnya dia (Yusuf) itu termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas. kekuasaan. agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. dan keikhlasannya. hati nurani. godaan yang diterima Nabi Yusuf. Allah selalu menolong mereka yang berpaling kepada-Nya dengan pengabdian yang murni. Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini): "Iblis berkata:" Wahai Tuhanku. tidak hanya akan berjaya dan menikmati kedamaian fikiran di dunia ini. 6.5 Selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tercatat dalam sejarah.Iblis dan bala tenteranya akan sentiasa menggoda umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wata'ala selamatkan nabi Yusuf dan Allah Subhanahu wata'ala palingkan dia daripada perbuatan tersebut. tetapi hanya bergantung pada Allah. oleh sebab Engkau telah menyesatkanku. ketika diajak berzina oleh seorang isteri pembesar negeri waktu itu.1 11 . Manfaat Ikhlas Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Hal ini kerana orang yang demikian tidak bergantung pada harta duniawi." (Yusuf: 24) 11. "Demikianlah. pasti aku akan menjadikan mereka (anak cucu Adam) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi. tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir. keimanan. dan kehormatan sosial. "(Al-Hijr: 39-40) 5.

" (Al-Israa `: 9) 4. Allah benarbenar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Al-Hajj: 40) Oleh itu.".. Al-Qur` an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Selalu dilindungi oleh Allah 12 .. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Berjuang sekuat-kuatnya demi keredhaan Allah ". tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat melawan keimanan dan keikhlasan. Melalui keikhlasan. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan." (AlMaa `idah: 48) 3.. dan kekuatan dari Allah. Mengharapkan pahala daripada Allah "Sesungguhnya. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya. 2. bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. seseorang dipastikan akan mendapatkan bantuan. sokongan..

Do'a yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab adalah do'a berikut: . jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu. dengan hati yang takut. 3. "Ya Allah. . dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun. Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Berdoa 7. dan zuhhad (orang yang zuhud). kerana hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. dan meminum khamr. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya. (Az-Zumar 36) Tips untuk beramal secara ikhlas 1. Bimbang Amal Tidak Diterima "Ya Allah kami memohon kepada-Mu amal yang soleh dan sentiasa terpelihara. (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. perzinaan. perihal ayat dibawah. kerana mereka takut kepada Allah (atas kemaksiatan yang telah dikerjakannya)?: Nabi shallallahu 'alaihi wa 13 ." Aisyah bertanya pada Rasulullah Saw. "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan.Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya." 2." (Al-Mukminun: 60). maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. ahli ibadah. Aisyah bertanya : ³Apakah mereka yang tersebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pencurian. Bacalah biografi para ulama.0 Hidayah berada di tangan Allah.

puasa. Demikian pula." 5.sallam pun menjawab. maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhu'an dan rasa takut kepada Allah. dan sedekah. Ibnul Jauzi mengatakan. "Bukan. mereka adalah orang yang menunaikan solat. tidak sepatutnya amalan ditujukan kecuali kepada Dzat yang memiliki syurga dan neraka. Sedar bahawa Manusia Bukanlah Pemilik Syurga dan Neraka Apabila anda telah mengetahui hal itu. memperdulikan oleh perkataan manusia pada amalan yang telah "Meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh. ketika.Tidak dikerjakan Seorang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. 14 . Akan tetapi. dan setelah beramal. seorang yang beriman wajib meyakini bahawa manusia tidaklah memiliki syurga sehingga mereka mampu memasukkan anda ke dalamnya. 4 . dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan darjat orang yang mulia. mereka tidaklah mampu untuk mengeluarkan anda dari neraka. namun mereka bimbang apabila amalan tersebut tidak diterima oleh-Nya. mengikhlaskan niat. wahai puteri Ash Shiddiq. Apabila dia mengerjakan ketaatan. Oleh kerana itu. nescaya anda akan mengetahui bahawa mengikhlaskan amal adalah benar adanya. Ibnu Rajab berkata." Keikhlasan memerlukan mujadahah (perjuangan) yang dilakukan sebelum.

Seluruh amal tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana mengandungi dosa (riak). dan berzikir kepada Allah demi tujuan duniawi. Allah memberikan perumpamaan bagi para pecundang yang demikian. Manusia seperti ini mungkin akan berusaha sepanjang siang dan malam untuk meyakinkan dirinya bahwa ia berada pada jalan yang lurus. hatinya akan terputus dari dunia dan segala isinya. Sebab bermula dari keikhlasan. dengan firman-Nya. Akan tetapi. dengan membiarkan keseronokan duniawi mengacaukan dan merusak dirinya.0 . maka amalan itu tidak mendatangkan kebaikan baginya sama sekali. solat." Kesimpulan Ikhlas merupakan amalan yang sangat penting dalam beramal. Ingat anda Sendirian di Dalam Kubur Ibnul Qayyim mengatakan. jika seseorang menodai amalan-amalan yang telah dikerjakannya kerana ridha Allah. maka ia akan bermakna di sisi Allah. insyaAllah semuanya akan berjalan dengan senang. " 6. Dengan meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas. maka amalan tersebut menjadi sia-sia. Kerana setiap orang yang mengadakan persiapan untuk bertemu dengan-Nya. Sebanyak apapun amal jika tidak disertai dengan keikhlasan. Dalam surah al-Kahfi. ia akan berperilaku tidak bermoral. 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 15 8. "Persiapan yang benar untuk bertemu dengan Allah merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat dan paling ampuh pada hamba untuk merealisasikan keistiqamahan diri."Sesiapa yang berpuasa. dan (tentunya amalan itu) tidak bermanfaat bagi orang lain. Banyaknya ayat yang membicarakan tentang ikhlas. sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. dan dia tidak mengarahkan dirinya kepada keikhlasan. ia tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bertobat kepada Allah dan ia tidak berusaha untuk meraih keikhlasan. "Katakanlah. Namun sebaliknya.

Ibnu. Madarij As Salikin. 16 .dunia ini. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.Muhammad. Mesir." (al-Kahfi [18]: 103-104) Rujukan. Qayyim. Makna Ikhlas. An Nawawi. Beirut. Al-Quran al-karim Sholih uthaimin. Asy-syafi¶I. Maktabah Kitan arabi. At Tibyan Fi adabi Hamlah Al quran. Maktabah Ibnu Abbas.

Muhammad bin Shalih. At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¶an. Sittu Durrar Min Ushul Ahli Sittah.Mesir: Maktabah Ibnu Abbas Qayyim. Dar Iman. Khutuwaat ilas Sa¶adah 17 . Sittu Durorr min Ushuli Ahlis Atsar: Mesir Yahya. Syamil. Harun. Bandung. Makna Ikhlas Syafi¶I Nawawi. Keihklasan dalam telaah Al Quran Qasim.Ramdhani. Abdul Muhsin. Yahya. Muhammad. Keajaiban Ikhlash. Madarij As Salikin Romdhani. Keihlasan dalam Al Quran. Gatot Aryo. Rujukan Al quran Uthaimi. Abdul Malik. Ibnu. Mesir. Abdul Malik. Harun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->