IKHLAS

1.0

Pengertian Ikhlas 1.1 Ikhlas menurut Al-quran

Katakanlah: "Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"(Al-an¶am 162-163) Dari segi Bahasa ikhlas berasal dari perkataan kholasha, khulushon, khalashon yang bermakna murni dan bebas daripada kotoran. Perkataan ikhlas menunjukan erti murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.( An-Nahl 66) Ikhlas ialah mengelakkan pandangan manusia dengan sentiasa mengarahkan tujuan kepada Allah SWT, menggabungkan antara perbuatan zahir dan batin, tidak menyertakan kepentingan peribadi ataupun balasan duniawi dari apa yang di lakukan. Ikhlas ialah melakukan amal, baik perkataan mahupun perbuatan ditujukan untuk Allah semata-mata. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal.

1

1. 2 .dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. "(HR Abu Daud dan Nasa'i). Sedangkan Abu 'Uthman Sa'id bin' Ismail rohimahullah mengatakan.3 Ikhlas menurut Ulama An Nawawi Asy-Syafi'i rohimahullah menukil dalam kitabnya At Tibyan kata-kata ustaz Abu Qosim Al Qusairiy rohimahullah. (QS Yunus 10:105). "Ikhlas adalah kesesuaian amalan batin (hati) seorang hamba dengan zahirnya / anggota badannya". beliau mengatakan: "Ikhlas adalah engkau mentauhidkan / menunggalkan niatmu dalam keta'atan kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala. 1.2 Ikhlas menurut hadith Rasulullah SAW mengingatkan. Pengertian lain daripada Ikhlas kepada Allah ialah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (Syurga). "Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata. Ibnu Qayyim rohimahullah seorang ulama besar mengatakan. iaitu engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalamal agama tanpa mengharapkan dari mahluk suatu apapun berupa pujian dari manusia dan lain sebagainya".

Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Sedangkan ikhlas itu ialah engkau menginginkan atas amalan hatimu dan amalan badanmu keredhaan Allah disertai rasa takut akan murka-Nya seakan-akan engkau melihatNya dan meyakini bahawa Allah melihatmu sehingga hilanglah riya 'dari hatimu ". Kemudian beliau melanjutkan.0 Ikhlas dalam Al-quran 2. () () () () () () () () 3 . (Azzumar 2-3) 2. Bersikap perlahan-lahanlah dalam amal-amalmu sampai hilanglah dari dirimu sikap terburu-buru dalam hatimu. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya.1 Memurnikan Keesaan Allah. Ingatlah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). ³Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu berupa amal yang ikhlas kerana Dia-lah yang menganugerahkannya padamu apabila anda telah melakukan hal ini maka hilanglah dari dirimu sikap ujub. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran. 2."Ikhlas yang benar / jujur adalah tidak menghiraukan perhatian mahluk kerana terus menerus memperhatikan penglihatan Sang Khaliq. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.2 Meringankan beban kehidupan.

Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT 2.() Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.( Al-Bayyinah: 5 ) Surat Al-Bayyinah ayat 5 mempunyai beberapa kandungan. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan 3.()( Alam Nasyra : 1-8 ) 2.()Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan).() dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.4 Memperbanyak Syukur () () Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Manusia diperintahkan mendirikan solat dan zakat 4. supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya.()Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat.()sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. antara lain: 1.3 Memurnikan Ketaatan hanya kepada Allah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. dan yang demikian itulah agama yang lurus.Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus 2.()yang memberatkan punggungmu?()Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda4 .

mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan.0 Bahagian Ikhlas 3. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ( Luqman 31-32 ) 2.5 Pahala untuk orang yang beriman dan ikhlas Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. kerana ibadah yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah tiada berguna. lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus.() Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung. (Al-An'am 162-163) 3.tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. hanyalah untuk Allah. Ikhlas dalam Ibadah sangat penting. Ikhlas dalam ibadah pula akan menolong manusia. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. hidup dan matiku.1 Ikhlas dalam Amal Ibadah. Tuhan semesta alam. mengatasi persoalan-persoalan hidupnya.2 Ikhlas dalam Syahadat 5 . (An-Nisa 145) 3. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". ibadah.

Kemudian makna daripada ikhlas dalam syahadat ialah. memurnikan niat dan tujuan ketika mengeluarkan rezeki yan diberikan Allah. hidup dan matiku. Yang Maha Esa.( Al-Ikhlas 1-4 ) Ikhlas dalam syahadat adalah memurnikan kesaksian diri kita secara lahir mahupun batin bahawa hanya Allah Tuhan kita. memurnikan kesaksian diri bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam. (Al-An'am 162-163) 3. serta Khotimul anbiya. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. 6 . 3.T.() () () () Katakanlah: "Dia-lah Allah. Hamba yang ikhlas hanya bergantung kepada Allah S.Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.W. hanyalah untuk Allah. dengan niat ikhlas dan tulus. ibadah.dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". Sebab solat merupakan bukti penghambaan manusia kepada Allah.4 Ikhlas dalam Zakat dan Sedekah Ikhlas dalam zakat dan sedekah ertinya ialah. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang.3 Ikhlas dalam Shalat Ikhlas dalam solat merupakan keharusan. Tuhan semesta alam.

maka puasanya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.Hai orang-orang beriman. ( Al-Baqarah 264 ) 3. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. ³Betapa banyak orang yang berpuasa. 7 . Hanya orang yang beriman serta ikhlas berpuasa akan menjadikannya dalam golongan orang orang yang bertaqwa serta puasanya diterima. Hai orang-orang yang beriman. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.( Al Baqarah 183 ) Orang yang tidak ikhlas berpuasa.1 Hubungan niat dengan ikhlas.5 Ikhlas berpuasa Ikhlas dalam puasa ertinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. hasilnya hanya lapar dan dahaga´( Hadith riwayat Bukhori dan Muslim) 4. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). sabar dan syukur 4.0 Hubungan niat dengan ikhlas. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Niat merupakan awal dari semua amalan yang akan kita perbuat. Saya bertanya: Ya Rasulullah! Yang membunuh dapat dimaklumi. maka ikhlas berkaitan dengan niat. " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu. sehingga diterima atau ditolaknya amal seseorang. " (Riwayat alBukhari dan Muslim). tapi kenapa begitu pula yang dibunuh? Nabi berkata: Sebab yang dibunuh itu (pada mulanya) bermaksud juga untuk membunuh lawannya itu. Niat dalam beramal sangat penting. maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Apabila niatnya baik maka akan mendapat balasan baik. Sesiapa yang berhijrah kerana ingin untuk memperoleh keduniaan. bahawasanya Rasulullah berkata: Jika dua orang Muslim berkelahi memakai pedang. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah dan RasulNya.Apabila kita membicarakan ikhlas. Sebab antara ikhlas dan niat ada hubungan yang sangat erat. sangat bergantung kepada niatnya. Serta menjadi penentu apakah perbuatan yang kita lakukan bernilai atau tidak di sisi Allah. "Dari Abi Bakr. dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu (sesuai) dengan niatnya itu. atau untuk mengahwini seorang wanita. 4. Niat ialah faktor yang menentukan amalan dan perbuatan manusia. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan RasulNya. apabila niatnya buruk maka hasilnya juga buruk. dia berkata: Saya dengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. Peranan niat sangat penting menurut ajaran Islam. Hadith yang menjelaskan tentang niat ialah: : ": ) ( "Dari Amirul Mukminin Abi Hafshin 'Umar bin Khattab.2 Hubungan ikhlas dengan sabar 8 .

siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab: 9 . maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? ( Fathir :3 ) 5. Seorang hamba yang ikhlas akan bersyukur ertinya ialah memurnikan dalam segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah. ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Keduanya tak boleh dipisahkan. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Dengan kesabaran seorang hamba akan mencapai kepasrahan dan keihklasan pada takdir yan telah ditetapkan oleh Allah. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. Sehingga orang orang yang ikhlas akan bersabar apabila ditimpa musibah. kemudian bersyukur dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah. Ibarat kepala dan badan. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( Al baqarah 153 ) Kesabaran tidak boleh dipisahkan daripada hamba yang ikhlas.1 Mendapatkan syafaat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam.3 Hubungan ikhlas dan syukur Syukur ialah mengingat semua kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu' alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah.0 Keutamaan Ikhlas 5. Hai manusia. 4.Hai orang-orang yang beriman.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman: 5. Sesungguhnya Al-Nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah swt sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka."Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya." (HR.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain." (HR.3 Dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. Al Bukhari) Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah disertai dengan menjalankan perintah dari kalimat tersebut. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.2 Diharamkan baginya neraka. (Alam Nasyrah 1-8) 5. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.. dengan doa mereka. yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu.4 Terpelihara dari godaan Iblis 10 . dengan solat mereka. dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka. An-Nasa'i) 5.

Iblis dan bala tenteranya akan sentiasa menggoda umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat. keimanan. Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini): "Iblis berkata:" Wahai Tuhanku. pemilikan kekayaan. godaan yang diterima Nabi Yusuf. agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. dan kehormatan sosial. "Demikianlah. dan keikhlasannya. Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. Allah selalu menolong mereka yang berpaling kepada-Nya dengan pengabdian yang murni. "(Al-Hijr: 39-40) 5. Hal ini kerana orang yang demikian tidak bergantung pada harta duniawi." (Yusuf: 24) Apa sebabnya? "Sesungguhnya dia (Yusuf) itu termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas. kekuasaan. ketika diajak berzina oleh seorang isteri pembesar negeri waktu itu.5 Selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tercatat dalam sejarah. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. oleh sebab Engkau telah menyesatkanku. hati nurani." (Yusuf: 24) 11. tetapi hanya bergantung pada Allah. tidak hanya akan berjaya dan menikmati kedamaian fikiran di dunia ini.1 11 . tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir.0 6. pasti aku akan menjadikan mereka (anak cucu Adam) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi. Namun Allah Subhanahu wata'ala selamatkan nabi Yusuf dan Allah Subhanahu wata'ala palingkan dia daripada perbuatan tersebut. Manfaat Ikhlas Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. 6. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikut.

seseorang dipastikan akan mendapatkan bantuan.". dan kekuatan dari Allah. Al-Qur` an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Selalu dilindungi oleh Allah 12 .. sokongan." (Al-Hajj: 40) Oleh itu. " (Al-Israa `: 9) 4. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.. tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat melawan keimanan dan keikhlasan. bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Allah benarbenar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 2. Mengharapkan pahala daripada Allah "Sesungguhnya." (AlMaa `idah: 48) 3. Melalui keikhlasan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya.. Sesungguhnya. Berjuang sekuat-kuatnya demi keredhaan Allah ".. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan.

Berdoa 7. Bimbang Amal Tidak Diterima "Ya Allah kami memohon kepada-Mu amal yang soleh dan sentiasa terpelihara. (Az-Zumar 36) Tips untuk beramal secara ikhlas 1. Do'a yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab adalah do'a berikut: . perzinaan. . maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. kerana hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya." 2. (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.0 Hidayah berada di tangan Allah. "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu. dan zuhhad (orang yang zuhud). dan meminum khamr. ahli ibadah. dengan hati yang takut. Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan oleh Allah. perihal ayat dibawah. jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. kerana mereka takut kepada Allah (atas kemaksiatan yang telah dikerjakannya)?: Nabi shallallahu 'alaihi wa 13 ." (Al-Mukminun: 60)." Aisyah bertanya pada Rasulullah Saw. Bacalah biografi para ulama. dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun. Aisyah bertanya : ³Apakah mereka yang tersebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pencurian.Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. 3. "Ya Allah.

mengikhlaskan niat. Ibnul Jauzi mengatakan.sallam pun menjawab. Apabila dia mengerjakan ketaatan. nescaya anda akan mengetahui bahawa mengikhlaskan amal adalah benar adanya. seorang yang beriman wajib meyakini bahawa manusia tidaklah memiliki syurga sehingga mereka mampu memasukkan anda ke dalamnya. ketika. dan setelah beramal.Tidak dikerjakan Seorang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. Ibnu Rajab berkata. mereka adalah orang yang menunaikan solat. namun mereka bimbang apabila amalan tersebut tidak diterima oleh-Nya. wahai puteri Ash Shiddiq. Oleh kerana itu. memperdulikan oleh perkataan manusia pada amalan yang telah "Meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh. 4 . Akan tetapi. Demikian pula. maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhu'an dan rasa takut kepada Allah. 14 . Sedar bahawa Manusia Bukanlah Pemilik Syurga dan Neraka Apabila anda telah mengetahui hal itu. mereka tidaklah mampu untuk mengeluarkan anda dari neraka. "Bukan." Keikhlasan memerlukan mujadahah (perjuangan) yang dilakukan sebelum. dan sedekah." 5. dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan darjat orang yang mulia. tidak sepatutnya amalan ditujukan kecuali kepada Dzat yang memiliki syurga dan neraka. puasa.

dengan firman-Nya. "Katakanlah. sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. " 6. Manusia seperti ini mungkin akan berusaha sepanjang siang dan malam untuk meyakinkan dirinya bahwa ia berada pada jalan yang lurus. Banyaknya ayat yang membicarakan tentang ikhlas. Ingat anda Sendirian di Dalam Kubur Ibnul Qayyim mengatakan. dengan membiarkan keseronokan duniawi mengacaukan dan merusak dirinya. Sebab bermula dari keikhlasan. Seluruh amal tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana mengandungi dosa (riak). Sebanyak apapun amal jika tidak disertai dengan keikhlasan. "Persiapan yang benar untuk bertemu dengan Allah merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat dan paling ampuh pada hamba untuk merealisasikan keistiqamahan diri. dan (tentunya amalan itu) tidak bermanfaat bagi orang lain. Kerana setiap orang yang mengadakan persiapan untuk bertemu dengan-Nya. hatinya akan terputus dari dunia dan segala isinya. dan dia tidak mengarahkan dirinya kepada keikhlasan. Dengan meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas. dan berzikir kepada Allah demi tujuan duniawi. jika seseorang menodai amalan-amalan yang telah dikerjakannya kerana ridha Allah. Allah memberikan perumpamaan bagi para pecundang yang demikian. solat. maka amalan tersebut menjadi sia-sia. ia akan berperilaku tidak bermoral. maka ia akan bermakna di sisi Allah. Akan tetapi.0 . Dalam surah al-Kahfi."Sesiapa yang berpuasa. ia tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bertobat kepada Allah dan ia tidak berusaha untuk meraih keikhlasan. insyaAllah semuanya akan berjalan dengan senang." Kesimpulan Ikhlas merupakan amalan yang sangat penting dalam beramal. 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 15 8. maka amalan itu tidak mendatangkan kebaikan baginya sama sekali. Namun sebaliknya.

Makna Ikhlas.dunia ini. Mesir. An Nawawi. Al-Quran al-karim Sholih uthaimin. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. 16 .Muhammad. Madarij As Salikin. Ibnu. At Tibyan Fi adabi Hamlah Al quran. Asy-syafi¶I. Qayyim. Maktabah Ibnu Abbas. Beirut. Maktabah Kitan arabi." (al-Kahfi [18]: 103-104) Rujukan.

Sittu Durrar Min Ushul Ahli Sittah. Abdul Muhsin. Khutuwaat ilas Sa¶adah 17 . Ibnu. Syamil.Mesir: Maktabah Ibnu Abbas Qayyim. Abdul Malik. Rujukan Al quran Uthaimi. Muhammad. Bandung. At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¶an.Ramdhani. Keihlasan dalam Al Quran. Madarij As Salikin Romdhani. Mesir. Muhammad bin Shalih. Harun. Keajaiban Ikhlash. Gatot Aryo. Dar Iman. Makna Ikhlas Syafi¶I Nawawi. Keihklasan dalam telaah Al Quran Qasim. Sittu Durorr min Ushuli Ahlis Atsar: Mesir Yahya. Yahya. Harun. Abdul Malik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful