Ikhlas Dalam Al-Quran

IKHLAS

1.0

Pengertian Ikhlas 1.1 Ikhlas menurut Al-quran

Katakanlah: "Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"(Al-an¶am 162-163) Dari segi Bahasa ikhlas berasal dari perkataan kholasha, khulushon, khalashon yang bermakna murni dan bebas daripada kotoran. Perkataan ikhlas menunjukan erti murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.( An-Nahl 66) Ikhlas ialah mengelakkan pandangan manusia dengan sentiasa mengarahkan tujuan kepada Allah SWT, menggabungkan antara perbuatan zahir dan batin, tidak menyertakan kepentingan peribadi ataupun balasan duniawi dari apa yang di lakukan. Ikhlas ialah melakukan amal, baik perkataan mahupun perbuatan ditujukan untuk Allah semata-mata. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal.

1

1. "Ikhlas adalah kesesuaian amalan batin (hati) seorang hamba dengan zahirnya / anggota badannya". Pengertian lain daripada Ikhlas kepada Allah ialah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (Syurga). 2 . "(HR Abu Daud dan Nasa'i).2 Ikhlas menurut hadith Rasulullah SAW mengingatkan. Sedangkan Abu 'Uthman Sa'id bin' Ismail rohimahullah mengatakan. iaitu engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalamal agama tanpa mengharapkan dari mahluk suatu apapun berupa pujian dari manusia dan lain sebagainya". beliau mengatakan: "Ikhlas adalah engkau mentauhidkan / menunggalkan niatmu dalam keta'atan kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala. "Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata. Ibnu Qayyim rohimahullah seorang ulama besar mengatakan. (QS Yunus 10:105). 1.dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.3 Ikhlas menurut Ulama An Nawawi Asy-Syafi'i rohimahullah menukil dalam kitabnya At Tibyan kata-kata ustaz Abu Qosim Al Qusairiy rohimahullah.

Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. () () () () () () () () 3 .0 Ikhlas dalam Al-quran 2. Bersikap perlahan-lahanlah dalam amal-amalmu sampai hilanglah dari dirimu sikap terburu-buru dalam hatimu. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). ³Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu berupa amal yang ikhlas kerana Dia-lah yang menganugerahkannya padamu apabila anda telah melakukan hal ini maka hilanglah dari dirimu sikap ujub."Ikhlas yang benar / jujur adalah tidak menghiraukan perhatian mahluk kerana terus menerus memperhatikan penglihatan Sang Khaliq. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran. Ingatlah.1 Memurnikan Keesaan Allah. (Azzumar 2-3) 2. Sedangkan ikhlas itu ialah engkau menginginkan atas amalan hatimu dan amalan badanmu keredhaan Allah disertai rasa takut akan murka-Nya seakan-akan engkau melihatNya dan meyakini bahawa Allah melihatmu sehingga hilanglah riya 'dari hatimu ". Kemudian beliau melanjutkan. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. 2.2 Meringankan beban kehidupan.

()( Alam Nasyra : 1-8 ) 2.()Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan).()yang memberatkan punggungmu?()Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?.4 Memperbanyak Syukur () () Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah.() Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.3 Memurnikan Ketaatan hanya kepada Allah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. dan yang demikian itulah agama yang lurus.()sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT 2. supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya. Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus 2. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan 3.()Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.() dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda4 .( Al-Bayyinah: 5 ) Surat Al-Bayyinah ayat 5 mempunyai beberapa kandungan. antara lain: 1. Manusia diperintahkan mendirikan solat dan zakat 4. dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat.

hidup dan matiku.5 Pahala untuk orang yang beriman dan ikhlas Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (Al-An'am 162-163) 3.1 Ikhlas dalam Amal Ibadah. mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. (An-Nisa 145) 3. mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan.() Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung.0 Bahagian Ikhlas 3.tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. ibadah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. kerana ibadah yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah tiada berguna. lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ( Luqman 31-32 ) 2.2 Ikhlas dalam Syahadat 5 . Ikhlas dalam ibadah pula akan menolong manusia. Ikhlas dalam Ibadah sangat penting. Tuhan semesta alam. hanyalah untuk Allah.

memurnikan kesaksian diri bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam. ibadah. Hamba yang ikhlas hanya bergantung kepada Allah S. Yang Maha Esa.4 Ikhlas dalam Zakat dan Sedekah Ikhlas dalam zakat dan sedekah ertinya ialah. serta Khotimul anbiya. (Al-An'am 162-163) 3.() () () () Katakanlah: "Dia-lah Allah.Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dengan niat ikhlas dan tulus. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. Tuhan semesta alam.W. memurnikan niat dan tujuan ketika mengeluarkan rezeki yan diberikan Allah.( Al-Ikhlas 1-4 ) Ikhlas dalam syahadat adalah memurnikan kesaksian diri kita secara lahir mahupun batin bahawa hanya Allah Tuhan kita.3 Ikhlas dalam Shalat Ikhlas dalam solat merupakan keharusan.T. hidup dan matiku.dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". Kemudian makna daripada ikhlas dalam syahadat ialah. Sebab solat merupakan bukti penghambaan manusia kepada Allah. 3.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". 6 . hanyalah untuk Allah.

0 Hubungan niat dengan ikhlas. hasilnya hanya lapar dan dahaga´( Hadith riwayat Bukhori dan Muslim) 4. sabar dan syukur 4. maka puasanya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 7 .5 Ikhlas berpuasa Ikhlas dalam puasa ertinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). ³Betapa banyak orang yang berpuasa.Hai orang-orang beriman. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Hai orang-orang yang beriman. ( Al-Baqarah 264 ) 3.( Al Baqarah 183 ) Orang yang tidak ikhlas berpuasa. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hanya orang yang beriman serta ikhlas berpuasa akan menjadikannya dalam golongan orang orang yang bertaqwa serta puasanya diterima.1 Hubungan niat dengan ikhlas.

maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah dan RasulNya. dia berkata: Saya dengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. 4. bahawasanya Rasulullah berkata: Jika dua orang Muslim berkelahi memakai pedang. apabila niatnya buruk maka hasilnya juga buruk. Apabila niatnya baik maka akan mendapat balasan baik. Niat merupakan awal dari semua amalan yang akan kita perbuat. sangat bergantung kepada niatnya. dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu (sesuai) dengan niatnya itu. Saya bertanya: Ya Rasulullah! Yang membunuh dapat dimaklumi.Apabila kita membicarakan ikhlas. Niat ialah faktor yang menentukan amalan dan perbuatan manusia. Serta menjadi penentu apakah perbuatan yang kita lakukan bernilai atau tidak di sisi Allah. Sebab antara ikhlas dan niat ada hubungan yang sangat erat. sehingga diterima atau ditolaknya amal seseorang. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan RasulNya.2 Hubungan ikhlas dengan sabar 8 . maka ikhlas berkaitan dengan niat. Hadith yang menjelaskan tentang niat ialah: : ": ) ( "Dari Amirul Mukminin Abi Hafshin 'Umar bin Khattab. maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu. "Dari Abi Bakr. atau untuk mengahwini seorang wanita. Sesiapa yang berhijrah kerana ingin untuk memperoleh keduniaan. Peranan niat sangat penting menurut ajaran Islam. " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). tapi kenapa begitu pula yang dibunuh? Nabi berkata: Sebab yang dibunuh itu (pada mulanya) bermaksud juga untuk membunuh lawannya itu. " (Riwayat alBukhari dan Muslim). Niat dalam beramal sangat penting.

maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? ( Fathir :3 ) 5.1 Mendapatkan syafaat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Keduanya tak boleh dipisahkan. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Seorang hamba yang ikhlas akan bersyukur ertinya ialah memurnikan dalam segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu' alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah.Hai orang-orang yang beriman. Hai manusia. siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab: 9 . Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( Al baqarah 153 ) Kesabaran tidak boleh dipisahkan daripada hamba yang ikhlas. Sehingga orang orang yang ikhlas akan bersabar apabila ditimpa musibah.3 Hubungan ikhlas dan syukur Syukur ialah mengingat semua kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan kesabaran seorang hamba akan mencapai kepasrahan dan keihklasan pada takdir yan telah ditetapkan oleh Allah.0 Keutamaan Ikhlas 5. Ibarat kepala dan badan. kemudian bersyukur dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah. 4.

An-Nasa'i) 5."Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al Bukhari) Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah disertai dengan menjalankan perintah dari kalimat tersebut." (HR. yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.2 Diharamkan baginya neraka. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.3 Dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. dengan doa mereka.4 Terpelihara dari godaan Iblis 10 . dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka. (Alam Nasyrah 1-8) 5. Allah Subhanahu wata'ala berfirman: 5. Sesungguhnya Al-Nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah swt sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka. yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. dengan solat mereka." (HR. Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu..Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Manfaat Ikhlas Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. pemilikan kekayaan. dan keikhlasannya.0 6. tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir.Iblis dan bala tenteranya akan sentiasa menggoda umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. "Demikianlah. Allah selalu menolong mereka yang berpaling kepada-Nya dengan pengabdian yang murni. hati nurani. "(Al-Hijr: 39-40) 5. keimanan. kekuasaan. agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. tetapi hanya bergantung pada Allah. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikut. oleh sebab Engkau telah menyesatkanku. godaan yang diterima Nabi Yusuf. tidak hanya akan berjaya dan menikmati kedamaian fikiran di dunia ini. Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. pasti aku akan menjadikan mereka (anak cucu Adam) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi." (Yusuf: 24) 11. dan kehormatan sosial. Hal ini kerana orang yang demikian tidak bergantung pada harta duniawi.1 11 . ketika diajak berzina oleh seorang isteri pembesar negeri waktu itu. Namun Allah Subhanahu wata'ala selamatkan nabi Yusuf dan Allah Subhanahu wata'ala palingkan dia daripada perbuatan tersebut. Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini): "Iblis berkata:" Wahai Tuhanku." (Yusuf: 24) Apa sebabnya? "Sesungguhnya dia (Yusuf) itu termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas.5 Selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tercatat dalam sejarah. 6.

. Melalui keikhlasan. " (Al-Israa `: 9) 4.". sokongan.. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Berjuang sekuat-kuatnya demi keredhaan Allah "." (AlMaa `idah: 48) 3. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Qur` an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh.. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya. Allah benarbenar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sesungguhnya. bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. seseorang dipastikan akan mendapatkan bantuan. dan kekuatan dari Allah. Mengharapkan pahala daripada Allah "Sesungguhnya. Selalu dilindungi oleh Allah 12 . 2. tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat melawan keimanan dan keikhlasan." (Al-Hajj: 40) Oleh itu.

Berdoa 7. "Ya Allah. perihal ayat dibawah. Bimbang Amal Tidak Diterima "Ya Allah kami memohon kepada-Mu amal yang soleh dan sentiasa terpelihara. maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya.Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya." (Al-Mukminun: 60). Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu. "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan." Aisyah bertanya pada Rasulullah Saw. (Az-Zumar 36) Tips untuk beramal secara ikhlas 1. ahli ibadah. dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun. perzinaan. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya. Aisyah bertanya : ³Apakah mereka yang tersebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pencurian. dan zuhhad (orang yang zuhud). kerana mereka takut kepada Allah (atas kemaksiatan yang telah dikerjakannya)?: Nabi shallallahu 'alaihi wa 13 . Do'a yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab adalah do'a berikut: . kerana hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. Bacalah biografi para ulama.0 Hidayah berada di tangan Allah. dengan hati yang takut. . dan meminum khamr. (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan oleh Allah. 3. jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh." 2.

mengikhlaskan niat. dan sedekah. mereka adalah orang yang menunaikan solat.sallam pun menjawab." Keikhlasan memerlukan mujadahah (perjuangan) yang dilakukan sebelum. ketika.Tidak dikerjakan Seorang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. nescaya anda akan mengetahui bahawa mengikhlaskan amal adalah benar adanya. dan setelah beramal. memperdulikan oleh perkataan manusia pada amalan yang telah "Meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh. Ibnu Rajab berkata." 5. namun mereka bimbang apabila amalan tersebut tidak diterima oleh-Nya. maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhu'an dan rasa takut kepada Allah. Apabila dia mengerjakan ketaatan. puasa. dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan darjat orang yang mulia. Demikian pula. Akan tetapi. tidak sepatutnya amalan ditujukan kecuali kepada Dzat yang memiliki syurga dan neraka. seorang yang beriman wajib meyakini bahawa manusia tidaklah memiliki syurga sehingga mereka mampu memasukkan anda ke dalamnya. Oleh kerana itu. mereka tidaklah mampu untuk mengeluarkan anda dari neraka. Ibnul Jauzi mengatakan. Sedar bahawa Manusia Bukanlah Pemilik Syurga dan Neraka Apabila anda telah mengetahui hal itu. "Bukan. wahai puteri Ash Shiddiq. 14 . 4 .

Allah memberikan perumpamaan bagi para pecundang yang demikian. Kerana setiap orang yang mengadakan persiapan untuk bertemu dengan-Nya. maka amalan itu tidak mendatangkan kebaikan baginya sama sekali. Seluruh amal tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana mengandungi dosa (riak). ia akan berperilaku tidak bermoral. dan dia tidak mengarahkan dirinya kepada keikhlasan. dan berzikir kepada Allah demi tujuan duniawi. dan (tentunya amalan itu) tidak bermanfaat bagi orang lain. insyaAllah semuanya akan berjalan dengan senang. Dalam surah al-Kahfi. "Katakanlah. dengan firman-Nya. sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. jika seseorang menodai amalan-amalan yang telah dikerjakannya kerana ridha Allah. hatinya akan terputus dari dunia dan segala isinya. ia tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bertobat kepada Allah dan ia tidak berusaha untuk meraih keikhlasan. 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 15 8. maka amalan tersebut menjadi sia-sia. Manusia seperti ini mungkin akan berusaha sepanjang siang dan malam untuk meyakinkan dirinya bahwa ia berada pada jalan yang lurus. Akan tetapi. Dengan meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas.0 . Sebanyak apapun amal jika tidak disertai dengan keikhlasan. Sebab bermula dari keikhlasan. Banyaknya ayat yang membicarakan tentang ikhlas. maka ia akan bermakna di sisi Allah. Ingat anda Sendirian di Dalam Kubur Ibnul Qayyim mengatakan. Namun sebaliknya. "Persiapan yang benar untuk bertemu dengan Allah merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat dan paling ampuh pada hamba untuk merealisasikan keistiqamahan diri. dengan membiarkan keseronokan duniawi mengacaukan dan merusak dirinya."Sesiapa yang berpuasa. solat. " 6." Kesimpulan Ikhlas merupakan amalan yang sangat penting dalam beramal.

Maktabah Kitan arabi. Qayyim. Mesir.Muhammad. Maktabah Ibnu Abbas. Madarij As Salikin. An Nawawi. Beirut. 16 . Al-Quran al-karim Sholih uthaimin. At Tibyan Fi adabi Hamlah Al quran. Ibnu.dunia ini. Asy-syafi¶I. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Makna Ikhlas." (al-Kahfi [18]: 103-104) Rujukan.

Mesir: Maktabah Ibnu Abbas Qayyim. Harun. Keihlasan dalam Al Quran. Abdul Muhsin. Makna Ikhlas Syafi¶I Nawawi. Keajaiban Ikhlash. Gatot Aryo. Keihklasan dalam telaah Al Quran Qasim. Syamil. Dar Iman. Mesir. Khutuwaat ilas Sa¶adah 17 . Rujukan Al quran Uthaimi. Bandung. Muhammad bin Shalih. Madarij As Salikin Romdhani. Abdul Malik. Muhammad. Harun. Yahya. Abdul Malik. Sittu Durorr min Ushuli Ahlis Atsar: Mesir Yahya. Sittu Durrar Min Ushul Ahli Sittah.Ramdhani. At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¶an. Ibnu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful