Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

(a) Berikan EMPAT kegunaannya. ~menyelit grafik dan objek. menyalin dan memindahkan teks. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik.Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan.membina Ujian . (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. Sebagai seorang guru.membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah.membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional.membentuk Kata Laluan . Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. Insert – function – sum Insert – function . 3.membina Jadual . Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama.membina Carta . (a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer. ~mencari teks utk disunting ~memotong. Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders. (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut. ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat. ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat. 2. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT). Bahagian B 1. kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan. (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah . . . Berikan TIGA kegunaannya. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format. ~pribiu dokumen sebelum dicetak (c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge).

Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. bawah. Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang. anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word? Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template 4. Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari.Safari .Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar .Isi kandungan yang tepat . (a) Terangkan maksud Internet. Sebagai seorang guru. (c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Atas. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet.Apakah kegunaan Clip Organizer? Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah.Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya. (b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. keberkesanannya. Melaksanakan eksperimen yang sukar.Netscape Bahagian A 1. dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking.Berikan EMPAT bahagian utama jidar. Internet juga dikenali sebagai Net. . Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. .Ada panduan pengguna yang jelas 4. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet. . merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia.Google Chrome . . Berikan DUA kebaikan? Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. kiri dan kanan.Internet Explorer . jurnal dan akhbar. 2.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah.Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa .yang boleh membawa kebaikan kepada murid. keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya. mahal.Mempunyai ikon dan arahan yang jelas . iaitu internet atau antara rangkaian. mustahil dan bahaya untuk dibuat. 3.Mozilla Firefox . cepat dan murah dari internet. Huraikan. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. keselamatan.

ketepatan. 7. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial . .Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: .Huraikan secara ringkas PPBK. 8. kualiti. Tanpa perisian. Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. 10.5. latihan tubi. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. (iii) Klik fail . . 9.domai n (b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. (b) Jelaskan konsep mesra pengguna. tunjukcara dan simulasi. perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat. . Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop. (c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran? c. 2. hamparan elektronik. Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi. fasilitator. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik. (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai.Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. persembahan. pelajar dan bilik darjah.Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel? namapengguna@hos. Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua? FORTRAN dan COBOL. cirri-ciri penyimpanan rekod. Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. Kesesuaian. bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. a.subdomain. Guru berperanan sebagai pelajar. Highlight cell berkenaan dahulu. . sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai. 2.Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar. pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik. skop. 6.di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell.exe untuk memulakan instalasi. (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini. b. a. pembina bahan. rakan belajar. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. Bahagian B 1. internet. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut. penyelidik.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1.

mustahil dan bahaya untuk dibuat. yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya. topologi manakah yang paling baik dan mengapa.Hab adalah concentrator slot yang pelbagai. (b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting? b. .Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan . pengulang. c. PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika.Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. g.Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. . Isi Kandungan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. pada asasnya. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. pandangan pakar. hub. . Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus. f. d. mahal. . Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru. NIC. senang diselenggara. .Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran.Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. jambatan. . (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer. dan (b) Pada pendapat anda. (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif. . murah dan boleh dikembangkan. (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL. Fail pelayan.Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya. 4. . a.Kad antara muka rangkaian (NIC) menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. a. c.b. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. router. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini. 3. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran.Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. .Melaksanakan eksperimen yang sukar. Selain daripada menilai pencapaian pelajar. . atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan. Bincangkan. ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut. b. Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih. e.Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. stesen kerja.Stesen kerja adalah komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian. . Topologi Bintang. Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring). .

.Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina.Melalui forum Internet.Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru. klik file > new. Memadam (Delete).- Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak. (b) Jelaskan bagaimana anda.Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar. . Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. . i) Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. Tetingkap Add Field akan dipaparkan. mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan. Anda boleh memberi nama baru (Rename). Klik butang Customize dan dari pilihan ini. pembina bahan. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik . (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru. Buka MS Words. mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran. Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina. Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK. penyelidik. (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. pelatih TMK .Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan ii) iii) iv) v) vi) (b) Berdasarkan pengalaman anda. rakan belajar. Seterusnya. nota dan panduan. fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar. . guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan.Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas. viii) (ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. . Bahagian C 1. 2. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka . menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda. . (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan. beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut. bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer.

6. membuat latih-tubi dan menjalankan animasi. 4. Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor.Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. 2 Menilaian pencapaian. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. cell pattern dan menukar protection bagi cell. Mampu menganalisa masalah. . melukis. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. cell border.MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell. Berikan pandangan anda dalam aspek ini. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat? Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. . Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan? Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. 3 Memberi maklumbalas. Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. 6 Memberi tunjuk-cara.(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini. lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka. 5 Melakukan simulasi. Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan. . Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar. Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. pencetak dan speaker. Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. alignment kandungan cell.Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network . Bahagian A 1. 4 Menyimpan data pelajar. gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. 2. Bermotivasi. ciri font. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita. beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar. 3. 7.

Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari.menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi . Antara ciri-ciri tersebut ialah: 8. 10. (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet. (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio. sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada. (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian. 9. Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut. . prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian. . maka dikenal Dial UP akses.Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan.akses ke Internet. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai.Keupayaaan Guru . SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik. . Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut. Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas. (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna. Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya. .menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh . Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK.Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. . . latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari.Keupayaan Murid . . Keupayaan meletak dan .menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997). (c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b). Menurut Ismail (2002).Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi. maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address.Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari.

guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. audio. C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna. (b) Dengan menggunakan Internet.menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. bersesuaian. mudah difahami.cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. -menggunakan perulangan media teks. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. garis halus dgn kasar. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. . (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian. -visual ringkas. SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). font. SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993). cepat dan murah dari internet. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan. grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Prinsip reka letak Casper C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan) (c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama. supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. objek besar & kecil. penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. (b) Dalam melaksanakan pembelajaran. seseorang guru perlu menentukan jenis atau . jurnal dan akhbar. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet.

(b) Dewasa ini. persembahan. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. panduan pengguna SOALAN 5 . Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b). Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan. merbahaya atau terlalu kompleks. Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. skop (b) Aspek teknikal – navigasi. pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. (a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. ciri-ciri penyimpanan rekod. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. kualiti (c) Documentasi – teknikal. Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. (a) Isi kandungan – ketepatan. Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Dalam latih tubi.kaedah penggunaan PPBK. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. 1991). terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. kesesuaian. Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful