Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan. Bahagian B 1.membina Ujian .membina Jadual . 3. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format. ~menyelit grafik dan objek. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut.membina Carta . Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat. kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT). Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders. (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut.membentuk Kata Laluan .peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik.membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional. . 2.membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah. ~mencari teks utk disunting ~memotong. . ~pribiu dokumen sebelum dicetak (c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. Berikan TIGA kegunaannya. Insert – function – sum Insert – function . (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah . Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama. (a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer. (a) Berikan EMPAT kegunaannya. Sebagai seorang guru. ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat. menyalin dan memindahkan teks.

Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet. merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia.Mempunyai ikon dan arahan yang jelas . Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet.Mozilla Firefox . Huraikan.Internet Explorer .Berikan EMPAT bahagian utama jidar. . Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya. mahal. bawah.Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar . (c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK.Ada panduan pengguna yang jelas 4. . Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. Berikan DUA kebaikan? Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Melaksanakan eksperimen yang sukar. Sebagai seorang guru. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. . 3. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. 2. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. jurnal dan akhbar. Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru.Google Chrome . Internet juga dikenali sebagai Net. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word? Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template 4. iaitu internet atau antara rangkaian. keselamatan.yang boleh membawa kebaikan kepada murid.Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa .Netscape Bahagian A 1. cepat dan murah dari internet.Safari . (b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Apakah kegunaan Clip Organizer? Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. (a) Terangkan maksud Internet.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang. kiri dan kanan.Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. mustahil dan bahaya untuk dibuat.Isi kandungan yang tepat . keberkesanannya. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. Atas. . guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking. dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang.

Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza.subdomain. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial . pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik. . 9. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua? FORTRAN dan COBOL. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat. (b) Jelaskan konsep mesra pengguna.Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Bahagian B 1.Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar. a.Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. cirri-ciri penyimpanan rekod. Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel? namapengguna@hos. fasilitator. Tanpa perisian. sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai. kualiti. b. 10. .5. tunjukcara dan simulasi. Kesesuaian.exe untuk memulakan instalasi. Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan.di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. rakan belajar. (iii) Klik fail . perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru. latihan tubi.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: . Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi. 8. 2. bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. internet. pembina bahan. 7. .Huraikan secara ringkas PPBK. (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai. 2. Highlight cell berkenaan dahulu. . skop. ketepatan. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1. 6.domai n (b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut.Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar. penyelidik. (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini. pelajar dan bilik darjah. a. (c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran? c. hamparan elektronik. Guru berperanan sebagai pelajar. persembahan.

. Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih. g. NIC. stesen kerja. c. . . Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian. yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya. d. Fail pelayan. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut.Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. . PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika. . pandangan pakar. murah dan boleh dikembangkan.Hab adalah concentrator slot yang pelbagai. mahal. dan (b) Pada pendapat anda. 4. Selain daripada menilai pencapaian pelajar. Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru. a. . jambatan. . router. Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus. c. atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan. pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya. (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL. topologi manakah yang paling baik dan mengapa. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif. Topologi Bintang.Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran.Melaksanakan eksperimen yang sukar. .Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. 3.Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan . Isi Kandungan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini. (b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting? b.Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.Stesen kerja adalah komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan. Bincangkan. . pengulang. . pada asasnya.Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer. hub.b.Kad antara muka rangkaian (NIC) menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. e. b.Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. mustahil dan bahaya untuk dibuat. . Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. . f. a.Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. senang diselenggara. ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran. Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring).

Memadam (Delete). Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan ii) iii) iv) v) vi) (b) Berdasarkan pengalaman anda. dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. Klik butang Customize dan dari pilihan ini. 2. Tetingkap Add Field akan dipaparkan. Anda boleh memberi nama baru (Rename). klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi. (b) Jelaskan bagaimana anda. Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. rakan belajar. (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan.Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja. Bahagian C 1. viii) (ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. Buka MS Words. mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan.- Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak. anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina. Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka . bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer. nota dan panduan. menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. . guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar. i) Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. . .Melalui forum Internet. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik . mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran. Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan. pembina bahan.Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas. Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. . Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina. penyelidik. . . (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru.Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar. klik file > new. pelatih TMK . menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran.Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. Seterusnya.Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru.

Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. 6 Memberi tunjuk-cara. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan? Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar. Bahagian A 1. membuat latih-tubi dan menjalankan animasi. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. 4. 5 Melakukan simulasi. 3.Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. Mampu menganalisa masalah. 7. intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. . melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. melukis. Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor.Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat? Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network . 2 Menilaian pencapaian. 2. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell. Bermotivasi. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita. 4 Menyimpan data pelajar. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar.(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini. cell border. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. pencetak dan speaker. Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan. 3 Memberi maklumbalas. beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. . lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka. cell pattern dan menukar protection bagi cell. ciri font.MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. Berikan pandangan anda dalam aspek ini. Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. 6. . alignment kandungan cell.

9. Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut. maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address.Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari. prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. . (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian. PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian. Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya. Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut.Keupayaan Murid .menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh .menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997). Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas. Keupayaan meletak dan . . . . . Antara ciri-ciri tersebut ialah: 8.Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai.Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi.Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. Menurut Ismail (2002). (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet.Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna. (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio. Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK. .Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. . (c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b). maka dikenal Dial UP akses. sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada.menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi .Keupayaaan Guru .akses ke Internet. Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. 10. SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik. latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep.

Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. audio. (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER. Prinsip reka letak Casper C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan) (c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai. supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik.cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. seseorang guru perlu menentukan jenis atau . mudah difahami. grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan. garis halus dgn kasar. font. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. cepat dan murah dari internet. -visual ringkas. bersesuaian. (b) Dengan menggunakan Internet.menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. (b) Dalam melaksanakan pembelajaran. grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama. objek besar & kecil. C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. -menggunakan perulangan media teks. SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993). (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). jurnal dan akhbar. penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. . guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet.

kaedah penggunaan PPBK. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip. Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. kesesuaian. persembahan. (b) Dewasa ini. panduan pengguna SOALAN 5 . kualiti (c) Documentasi – teknikal. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b). (a) Isi kandungan – ketepatan. pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. skop (b) Aspek teknikal – navigasi. Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan. PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar. Dalam latih tubi. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. 1991). (a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. ciri-ciri penyimpanan rekod. terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. merbahaya atau terlalu kompleks. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK).