Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

membina Ujian . kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan. Bahagian B 1. ~pribiu dokumen sebelum dicetak (c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). 2.membentuk Kata Laluan .membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah. 3. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut. . (a) Berikan EMPAT kegunaannya. Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama.Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.membina Carta . Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. ~menyelit grafik dan objek. . ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. Sebagai seorang guru. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format. (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut. menyalin dan memindahkan teks. Insert – function – sum Insert – function . Berikan TIGA kegunaannya. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT). Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders.membina Jadual . ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat.membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional. (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah . (a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer.peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik. ~mencari teks utk disunting ~memotong.

keselamatan. Internet juga dikenali sebagai Net.Apakah kegunaan Clip Organizer? Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet.Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa . mahal. mustahil dan bahaya untuk dibuat. (c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK. . Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. (b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Berikan DUA kebaikan? Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. . keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya.Mempunyai ikon dan arahan yang jelas . kiri dan kanan. .Ada panduan pengguna yang jelas 4. cepat dan murah dari internet. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Safari .Google Chrome . idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang. Sebagai seorang guru. Melaksanakan eksperimen yang sukar. merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia.Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking. Huraikan.Isi kandungan yang tepat . keberkesanannya. .Mozilla Firefox .Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word? Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template 4. Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. bawah. anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya. jurnal dan akhbar. iaitu internet atau antara rangkaian. 3. Atas.Berikan EMPAT bahagian utama jidar. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru.Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar . (a) Terangkan maksud Internet.yang boleh membawa kebaikan kepada murid.Internet Explorer .Netscape Bahagian A 1. 2. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia.

Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1. Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. b. Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop.exe untuk memulakan instalasi. 10.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual. ketepatan. a. sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai. penyelidik. 8. skop. internet. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial .5. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut. hamparan elektronik. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini.Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. tunjukcara dan simulasi.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua? FORTRAN dan COBOL. . cirri-ciri penyimpanan rekod. Guru berperanan sebagai pelajar.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: .Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar. Bahagian B 1.subdomain. 2. . pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik. a. Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan. . Kesesuaian. persembahan. pembina bahan. . (c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran? c. 7. fasilitator. 2. rakan belajar.Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. latihan tubi.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel? namapengguna@hos. (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat. pelajar dan bilik darjah.domai n (b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi. (iii) Klik fail . Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini.Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar.di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. 9. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. 6.Huraikan secara ringkas PPBK. Tanpa perisian. kualiti. perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru. bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. Highlight cell berkenaan dahulu. (b) Jelaskan konsep mesra pengguna. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik.

Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. a. hub. (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL. pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. c. (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer.b. senang diselenggara. . stesen kerja. pada asasnya. c. pengulang.Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan . mahal. . dan (b) Pada pendapat anda. jambatan. Topologi Bintang. ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran.Kad antara muka rangkaian (NIC) menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut. 3.Hab adalah concentrator slot yang pelbagai. Bincangkan. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus. g.Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran.Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru.Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. . topologi manakah yang paling baik dan mengapa.Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. . . Fail pelayan. d. pandangan pakar. NIC. a. murah dan boleh dikembangkan. b. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. router. yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya. . . (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif. .Melaksanakan eksperimen yang sukar.Stesen kerja adalah komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan. Selain daripada menilai pencapaian pelajar. . Isi Kandungan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. 4. f. Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring). atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan.Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. . PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika. mustahil dan bahaya untuk dibuat. e. . Rangkaian komputer semakin penting di masa ini. (b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting? b. .Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya.

. Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK.Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar.- Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak. fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar. Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian. Tetingkap Add Field akan dipaparkan. (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. i) Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. nota dan panduan. Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka . menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik . anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina.Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. pelatih TMK . beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina. Bahagian C 1. rakan belajar.Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas. (b) Jelaskan bagaimana anda. (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru. klik file > new. klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut. . mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan.Melalui forum Internet. Anda boleh memberi nama baru (Rename). Klik butang Customize dan dari pilihan ini. bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer. Buka MS Words. 2. (a) Berdasarkan kenyataan di atas.Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja. Seterusnya. . . Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan. penyelidik. (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan. menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. viii) (ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. pembina bahan. Memadam (Delete). Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan ii) iii) iv) v) vi) (b) Berdasarkan pengalaman anda. mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran. .Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. .

Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar. 5 Melakukan simulasi. 4 Menyimpan data pelajar. Bahagian A 1. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. melukis. 2. cell pattern dan menukar protection bagi cell. membuat latih-tubi dan menjalankan animasi.Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan. beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira. intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. . Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell. 3. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat? Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. 3 Memberi maklumbalas. Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor.MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. 7. pencetak dan speaker. 6 Memberi tunjuk-cara. Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. . Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka. Berikan pandangan anda dalam aspek ini. Bermotivasi. 2 Menilaian pencapaian. Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan? Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. . alignment kandungan cell. 4.(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini. Mampu menganalisa masalah. ciri font. cell border. 6.Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network . gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat.

Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi.Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK. SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik.menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997).Keupayaaan Guru . Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya. (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet. 10.Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian. (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna. . Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut. Menurut Ismail (2002).Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan.Keupayaan Murid .menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi . PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian. Antara ciri-ciri tersebut ialah: 8. Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas. . . Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari.Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari. latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep. sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada. (c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b). . maka dikenal Dial UP akses.akses ke Internet. . Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut.Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari. . Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai. (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio.menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh . 9. . prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address. Keupayaan meletak dan .

Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. -menggunakan perulangan media teks. cepat dan murah dari internet. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. font. SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993).menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). seseorang guru perlu menentukan jenis atau . (b) Dalam melaksanakan pembelajaran. audio. supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. mudah difahami. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. (b) Dengan menggunakan Internet. garis halus dgn kasar. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. bersesuaian. (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan. -visual ringkas. grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama.cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna. jurnal dan akhbar. objek besar & kecil. SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. Prinsip reka letak Casper C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan) (c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai. . Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian.

Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. (b) Dewasa ini. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b). (a) Isi kandungan – ketepatan. Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. Dalam latih tubi. terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan. pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. 1991). Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. kesesuaian. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. ciri-ciri penyimpanan rekod. Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip. skop (b) Aspek teknikal – navigasi. Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan.kaedah penggunaan PPBK. kualiti (c) Documentasi – teknikal. merbahaya atau terlalu kompleks. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. (a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. persembahan. Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. panduan pengguna SOALAN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful