Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional.membentuk Kata Laluan .Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru.membina Jadual . Insert – function – sum Insert – function . (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah . (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut. kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT). 2. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut. (a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer. ~pribiu dokumen sebelum dicetak (c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). Sebagai seorang guru. Bahagian B 1. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format.membina Carta . Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat. . (a) Berikan EMPAT kegunaannya. . Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat.peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik.membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah. ~menyelit grafik dan objek. Berikan TIGA kegunaannya. ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. ~mencari teks utk disunting ~memotong. menyalin dan memindahkan teks. Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama. ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat.membina Ujian . Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders. 3.

Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang. . Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. keselamatan. Internet juga dikenali sebagai Net. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. 2. keberkesanannya. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan.yang boleh membawa kebaikan kepada murid.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word? Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template 4. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran.Berikan EMPAT bahagian utama jidar.Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar . (b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. . merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia. . Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. iaitu internet atau antara rangkaian.Mozilla Firefox . Huraikan.Netscape Bahagian A 1.Apakah kegunaan Clip Organizer? Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office. (c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK.Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Ada panduan pengguna yang jelas 4. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet. Atas. Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking.Google Chrome .Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang.Internet Explorer .Isi kandungan yang tepat . Sebagai seorang guru. (a) Terangkan maksud Internet. Melaksanakan eksperimen yang sukar. mahal. Berikan DUA kebaikan? Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran.Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa . Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. cepat dan murah dari internet.Mempunyai ikon dan arahan yang jelas .Safari . dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. jurnal dan akhbar. keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya. 3. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. mustahil dan bahaya untuk dibuat. kiri dan kanan. bawah. .

Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop. (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut.5. Tanpa perisian. tunjukcara dan simulasi. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat.exe untuk memulakan instalasi.Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi. (b) Jelaskan konsep mesra pengguna.Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar. fasilitator. b. . cirri-ciri penyimpanan rekod. pelajar dan bilik darjah. Guru berperanan sebagai pelajar.Huraikan secara ringkas PPBK. Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan.Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: .di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua? FORTRAN dan COBOL. Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. 8. Bahagian B 1. 2. ketepatan.domai n (b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini. pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual. 6. . Kesesuaian.Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. pembina bahan. (iii) Klik fail . persembahan. a. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial . Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. 10. internet. skop. sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai. a. (c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran? c. latihan tubi.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel? namapengguna@hos. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik. 9. penyelidik. rakan belajar. perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1. . (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini. kualiti. hamparan elektronik. 2.subdomain. 7. Highlight cell berkenaan dahulu. . Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi.

Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring).b. pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya.Kad antara muka rangkaian (NIC) menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. . e. g.Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Topologi Bintang. topologi manakah yang paling baik dan mengapa. 3. router. . (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Fail pelayan. b. Bincangkan. 4. Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus. (b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting? b.Melaksanakan eksperimen yang sukar. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. pengulang.Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan. hub. stesen kerja. mahal. murah dan boleh dikembangkan. .Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. senang diselenggara. . d. a. ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran.Stesen kerja adalah komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut. dan (b) Pada pendapat anda. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.Hab adalah concentrator slot yang pelbagai. jambatan. Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru. (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL. pandangan pakar. yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya.Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini.Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian.Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan . Isi Kandungan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. . f. a. . c. Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian.Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. . mustahil dan bahaya untuk dibuat. .Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. . c. (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif. . Selain daripada menilai pencapaian pelajar. NIC. pada asasnya. . PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika. .

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran.Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar. mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan. . guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. Seterusnya. . (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. (b) Jelaskan bagaimana anda. menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. viii) (ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda.Melalui forum Internet. penyelidik. . klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan.Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. i) Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. Bahagian C 1. .Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik . mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran.Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas. fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar. pembina bahan. Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan ii) iii) iv) v) vi) (b) Berdasarkan pengalaman anda. menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda. (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan. Anda boleh memberi nama baru (Rename). anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina. klik file > new. 2. klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut. . Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK. . Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka . Buka MS Words. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina. Klik butang Customize dan dari pilihan ini. nota dan panduan. dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian.- Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak. pelatih TMK . (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru.Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja. Tetingkap Add Field akan dipaparkan. Memadam (Delete). guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi. bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. rakan belajar.

membuat latih-tubi dan menjalankan animasi. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita. 4 Menyimpan data pelajar. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network . Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. cell pattern dan menukar protection bagi cell. pencetak dan speaker.MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini. . Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor. komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar.(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini. 6. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. 2 Menilaian pencapaian. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat? Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. ciri font. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan? Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. melukis. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell. 6 Memberi tunjuk-cara. melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. 2. . 5 Melakukan simulasi. 3. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan.Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira. intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. Bermotivasi. alignment kandungan cell. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. Mampu menganalisa masalah. lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka.Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. . 4. cell border. 3 Memberi maklumbalas. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. Bahagian A 1. Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. Berikan pandangan anda dalam aspek ini. 7.

Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai. maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address. (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio. Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya.Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi. (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna. maka dikenal Dial UP akses. .menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh . . .menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi . Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut.menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997). (c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b). 9.Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. . 10.Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari.Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada. Menurut Ismail (2002). Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas. . (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian.Keupayaan Murid . SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari. . Antara ciri-ciri tersebut ialah: 8.akses ke Internet. Keupayaan meletak dan . Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet. Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut. .Keupayaaan Guru .Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari. Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK. PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian. latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep.

garis halus dgn kasar. grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. mudah difahami. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna. (b) Dengan menggunakan Internet. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). (b) Dalam melaksanakan pembelajaran. supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan.menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993). jurnal dan akhbar. -menggunakan perulangan media teks. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. . Prinsip reka letak Casper C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan) (c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai. seseorang guru perlu menentukan jenis atau . audio.cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. bersesuaian. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan. cepat dan murah dari internet. objek besar & kecil. (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. -visual ringkas. grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. font. SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian.

(a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. kualiti (c) Documentasi – teknikal.kaedah penggunaan PPBK. Dalam latih tubi. Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). panduan pengguna SOALAN 5 . Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. (a) Isi kandungan – ketepatan. 1991). Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. kesesuaian. merbahaya atau terlalu kompleks. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. persembahan. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b). Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan. skop (b) Aspek teknikal – navigasi. ciri-ciri penyimpanan rekod. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. (b) Dewasa ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful