Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

(a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer.membentuk Kata Laluan .membina Ujian .membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional. ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat. Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format. ~mencari teks utk disunting ~memotong. (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut. Bahagian B 1.peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik. (a) Berikan EMPAT kegunaannya.membina Jadual . (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah . Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. menyalin dan memindahkan teks. (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut. ~menyelit grafik dan objek. 2. kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan.membina Carta . Berikan TIGA kegunaannya. 3. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. ~pribiu dokumen sebelum dicetak (c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). . Sebagai seorang guru. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT).Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan. Insert – function – sum Insert – function .membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah. .

. keberkesanannya. (b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Ada panduan pengguna yang jelas 4. . Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. jurnal dan akhbar. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang. Melaksanakan eksperimen yang sukar. Huraikan. Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru.Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar . Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Sebagai seorang guru. kiri dan kanan.Netscape Bahagian A 1.Mozilla Firefox . Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. (c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK.Isi kandungan yang tepat . Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. bawah. 2.yang boleh membawa kebaikan kepada murid. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Internet juga dikenali sebagai Net. keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya.Safari .Mempunyai ikon dan arahan yang jelas . Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. iaitu internet atau antara rangkaian. 3.Google Chrome .Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word? Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template 4. anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia.Internet Explorer . merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang. mahal. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. cepat dan murah dari internet. .Berikan EMPAT bahagian utama jidar. mustahil dan bahaya untuk dibuat.Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa . Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking. dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. . (a) Terangkan maksud Internet. Atas. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Berikan DUA kebaikan? Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. keselamatan.Apakah kegunaan Clip Organizer? Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office.

2. ketepatan. . 9. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan. hamparan elektronik.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1. 7. (b) Jelaskan konsep mesra pengguna. cirri-ciri penyimpanan rekod. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi. a.Huraikan secara ringkas PPBK. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik.di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. tunjukcara dan simulasi.5. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. Bahagian B 1. Kesesuaian. Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial . b.subdomain. . Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini. . .Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar. 8. 2. sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai.Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel? namapengguna@hos. Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. (c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran? c.exe untuk memulakan instalasi. perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru. pembina bahan. Tanpa perisian.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua? FORTRAN dan COBOL. kualiti. Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual. Highlight cell berkenaan dahulu.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: .domai n (b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. rakan belajar. persembahan. latihan tubi. penyelidik. internet. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat. pelajar dan bilik darjah. pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik. (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai. skop. 10. Guru berperanan sebagai pelajar. 6.Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar. (iii) Klik fail . a. fasilitator.Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

a. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya. b. . pengulang. Bincangkan. Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian. jambatan.Kad antara muka rangkaian (NIC) menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. dan (b) Pada pendapat anda. topologi manakah yang paling baik dan mengapa. yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya. .Stesen kerja adalah komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan. (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer. . senang diselenggara. stesen kerja. . Fail pelayan. 3.Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. mahal. a. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut. atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan. NIC. Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus. 4. router. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. mustahil dan bahaya untuk dibuat. Topologi Bintang. Isi Kandungan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif. pandangan pakar. Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru. Selain daripada menilai pencapaian pelajar. ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran.Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya.Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian.b. murah dan boleh dikembangkan. (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL. . f. . PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika. c.Melaksanakan eksperimen yang sukar.Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. . Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring). e. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. (b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting? b. . . hub. .Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. c.Hab adalah concentrator slot yang pelbagai. g. . pada asasnya. .Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini.Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. d.Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan .

Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian. Seterusnya. klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut. . bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer. Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan. Tetingkap Add Field akan dipaparkan. viii) (ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. nota dan panduan. i) Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. penyelidik. (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi.Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar. . (b) Jelaskan bagaimana anda. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina.Melalui forum Internet.Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas. klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. Anda boleh memberi nama baru (Rename). mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan. klik file > new.- Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak. . mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran. (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan. . beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. pelatih TMK . Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka . menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran.Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK.Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja. rakan belajar. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik . Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar. . Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan ii) iii) iv) v) vi) (b) Berdasarkan pengalaman anda. 2. Buka MS Words. pembina bahan. (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru. anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina. . Klik butang Customize dan dari pilihan ini. Memadam (Delete). Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. Bahagian C 1.

3 Memberi maklumbalas. . 2 Menilaian pencapaian. intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. . Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat? Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. melukis. . 2.MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira. Bahagian A 1. Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell. cell pattern dan menukar protection bagi cell. Mampu menganalisa masalah. Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network . gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar. 4 Menyimpan data pelajar. alignment kandungan cell. lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka.(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini. 5 Melakukan simulasi.Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. Berikan pandangan anda dalam aspek ini. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. membuat latih-tubi dan menjalankan animasi. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan. 7.Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. cell border. ciri font. Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor. Bermotivasi. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan? Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. 3. 6 Memberi tunjuk-cara. 6. Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. 4. pencetak dan speaker. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita.

Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai. Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut. Keupayaan meletak dan . Menurut Ismail (2002). (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet.menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh .Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah.menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi . 10. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari. (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna.Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi. maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address. . Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK. 9. (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio. prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya. . SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik. .akses ke Internet.Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari. (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian.Keupayaaan Guru . Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut. Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas. .Keupayaan Murid . .Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari. sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada. Antara ciri-ciri tersebut ialah: 8.menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997). maka dikenal Dial UP akses.Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep. (c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b). .Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. . PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian.

R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian. seseorang guru perlu menentukan jenis atau . bersesuaian. audio. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. -menggunakan perulangan media teks. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. garis halus dgn kasar. C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza.menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. font. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. (b) Dalam melaksanakan pembelajaran. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. jurnal dan akhbar. (b) Dengan menggunakan Internet.cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan. cepat dan murah dari internet. Prinsip reka letak Casper C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan) (c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai. mudah difahami. supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. objek besar & kecil. grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). . grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. -visual ringkas. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet. SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993).

panduan pengguna SOALAN 5 . (a) Isi kandungan – ketepatan. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. skop (b) Aspek teknikal – navigasi. Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar.kaedah penggunaan PPBK. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b). Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan. Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. merbahaya atau terlalu kompleks. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. kesesuaian. persembahan. PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. (a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. ciri-ciri penyimpanan rekod. terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. kualiti (c) Documentasi – teknikal. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. Dalam latih tubi. pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. 1991). Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip. Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. (b) Dewasa ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful