P. 1
26247951 Bahagian a 1 Nyatakan Fungsi Tetikus Dan

26247951 Bahagian a 1 Nyatakan Fungsi Tetikus Dan

|Views: 89|Likes:
Published by Firdaus Fikri

More info:

Published by: Firdaus Fikri on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

3.membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional. (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah . . ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat.membina Ujian .peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik. ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders. Insert – function – sum Insert – function . ~pribiu dokumen sebelum dicetak (c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut.membina Carta . Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT). ~menyelit grafik dan objek. 2. Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama.membentuk Kata Laluan . (a) Berikan EMPAT kegunaannya. ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. Bahagian B 1. menyalin dan memindahkan teks. (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut. Berikan TIGA kegunaannya.membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah. Sebagai seorang guru. kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan.Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan.membina Jadual . . (a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format. ~mencari teks utk disunting ~memotong.

yang boleh membawa kebaikan kepada murid.Apakah kegunaan Clip Organizer? Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office. keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya. mahal. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. 2. Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking. anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya.Netscape Bahagian A 1.Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa . Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia. keberkesanannya. keselamatan. jurnal dan akhbar. iaitu internet atau antara rangkaian. kiri dan kanan.Ada panduan pengguna yang jelas 4.Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar . .Internet Explorer . mustahil dan bahaya untuk dibuat. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. bawah. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. cepat dan murah dari internet. (c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. Berikan DUA kebaikan? Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. 3. (b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang.Isi kandungan yang tepat . Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. . .Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word? Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template 4.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet.Mempunyai ikon dan arahan yang jelas . (a) Terangkan maksud Internet. Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru. Melaksanakan eksperimen yang sukar. Huraikan.Mozilla Firefox . Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Atas. .Google Chrome .Safari . Internet juga dikenali sebagai Net.Berikan EMPAT bahagian utama jidar. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet. Sebagai seorang guru.

Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop. tunjukcara dan simulasi. bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. (iii) Klik fail . (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai. Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi. . Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan. internet.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial . Bahagian B 1.domai n (b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai. a. ketepatan.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel? namapengguna@hos.di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. skop. Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik. a. cirri-ciri penyimpanan rekod. b. pembina bahan. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. . . latihan tubi. rakan belajar. (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua? FORTRAN dan COBOL. 8. 7. penyelidik.Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. (b) Jelaskan konsep mesra pengguna.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1. Kesesuaian. persembahan.subdomain.exe untuk memulakan instalasi. pelajar dan bilik darjah. kualiti. Highlight cell berkenaan dahulu. 6. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Huraikan secara ringkas PPBK.Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar. Tanpa perisian. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut. 10.5. (c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran? c.Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. fasilitator. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi. 9.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: . . 2. pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik. Guru berperanan sebagai pelajar. hamparan elektronik. 2. perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru.Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar.

pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. NIC. Fail pelayan. mahal. Selain daripada menilai pencapaian pelajar. hub. b. mustahil dan bahaya untuk dibuat.Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. c. a. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian. pada asasnya. Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih. . .Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan . senang diselenggara. Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru.Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. .Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan. Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus. pengulang. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. . ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini. d. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. 3. . . (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL.b. PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika.Hab adalah concentrator slot yang pelbagai. dan (b) Pada pendapat anda.Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Isi Kandungan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. murah dan boleh dikembangkan. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut. (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer. (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif.Kad antara muka rangkaian (NIC) menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. c. pandangan pakar.Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. Topologi Bintang. topologi manakah yang paling baik dan mengapa. . (b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting? b. yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya. . e. g.Melaksanakan eksperimen yang sukar. jambatan. Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring). router. a.Stesen kerja adalah komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan. . .Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. 4. Bincangkan. . f. . stesen kerja.Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.

Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan.Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas. klik file > new. Bahagian C 1. . . viii) (ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan ii) iii) iv) v) vi) (b) Berdasarkan pengalaman anda. nota dan panduan.Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru. anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. pelatih TMK . i) Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. . (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. . penyelidik. mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. Anda boleh memberi nama baru (Rename).- Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak. . Buka MS Words. pembina bahan. bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer. menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina.Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja. Memadam (Delete). (b) Jelaskan bagaimana anda. (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru. klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda. rakan belajar. Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. Seterusnya. (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan. Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka . . Tetingkap Add Field akan dipaparkan. 2. klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut.Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik .Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar. Klik butang Customize dan dari pilihan ini. Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK. guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi. mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran. fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar.Melalui forum Internet.

Mampu menganalisa masalah. Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. 6 Memberi tunjuk-cara. alignment kandungan cell. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar. Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. 2. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. melukis. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat? Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. cell border. komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar. 4 Menyimpan data pelajar. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell. intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. Bermotivasi. 2 Menilaian pencapaian. 6. . Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan. cell pattern dan menukar protection bagi cell. Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor. 7. 4. beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah.(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini.Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network .MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. pencetak dan speaker. . Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. membuat latih-tubi dan menjalankan animasi. 3. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita.Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. Bahagian A 1. 5 Melakukan simulasi. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini. ciri font. Berikan pandangan anda dalam aspek ini. . 3 Memberi maklumbalas. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan? Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses.

Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas. (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai. 10. .Keupayaan Murid . (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio. PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian. sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada.Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari.Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. . (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna. Antara ciri-ciri tersebut ialah: 8. prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. . (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet. SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik.Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi. Keupayaan meletak dan . Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. . Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut. maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address.menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh .Keupayaaan Guru .akses ke Internet. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari.Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari. . 9.menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997). (c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b).Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. . Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut. latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep. Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya.menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi . Menurut Ismail (2002). Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK. maka dikenal Dial UP akses.Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. .

(b) Dengan menggunakan Internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah. -visual ringkas. (b) Dalam melaksanakan pembelajaran. objek besar & kecil. audio.menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. garis halus dgn kasar. (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER. C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna. guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. seseorang guru perlu menentukan jenis atau . dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah. Prinsip reka letak Casper C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan) (c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai. cepat dan murah dari internet. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet. grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama.cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). . -menggunakan perulangan media teks. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian. supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet. penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. jurnal dan akhbar. mudah difahami. font. SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993). SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. bersesuaian. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah. idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik.

Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar. terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. kualiti (c) Documentasi – teknikal. 1991). Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. skop (b) Aspek teknikal – navigasi. persembahan. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. Dalam latih tubi. Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan. Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. merbahaya atau terlalu kompleks. kesesuaian. PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. ciri-ciri penyimpanan rekod. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip. panduan pengguna SOALAN 5 . Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. (a) Isi kandungan – ketepatan.kaedah penggunaan PPBK. Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. (a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. (b) Dewasa ini. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->