P. 1
Contoh Karangan Esei Sejarah

Contoh Karangan Esei Sejarah

5.0

|Views: 10,015|Likes:
Published by Fairuz Shuhaimi

More info:

Published by: Fairuz Shuhaimi on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

1.

PENGHARGAAN

Assalamualaikum, Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga kami menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk ³Sejarah Kemerdekaan Malaysia.´ Folio yang ini amat penting buat kami memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada ilmu yang diajar dalam subjek yang kami ambil ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu kami sepanjang kami menyiapkan projek folio ini. Pertama sekali, setinggi-tinggi terima kasih kami ucapkan kepada Tuan pengarah kolej matrikulsi kedah, Tuan Raja Sulaiman kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada semua pelajar. Sekalung penghargaan untuk pensyarah matapelajaran kemahiran dinamika saya iaitu Pn. Zainab Bt Abu Bakarkerana memberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang kami menyiapkan folio ini. Selain itu, kami juga sangat menghargai jasa guru subjek kami kerana memberikan bimbingan, dan nasihat yang amat berguna untuk folio ini serta membantu kami dari semasa susah dan senang. Jasa beliau yang akan kami kenang hingga ke akhir hayat. Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa kami kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada kami sepanjang folio ini disiapkan. Terima kasih yang tidak terhingga juga kami ucapkan kerana memberikan kami bantuan dari segi kewangan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan folio ini. Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang projek ini dijalankan dan disempurnakan.

1

2. Secara khususnya. Islam Hadhari akan menjadi penggerak dan garis panduan kepada rakyat dengan memperlihatkan warisan dan ketamadunan Islam yang sedia wujud sebagai pemacu ke arah kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa itu. objektif utama Islam Hadhari ini adalah untuk memastikan rakyat Malaysia terutamanya orang Melayu yang sememangnya penganut agama Islam mempunyai semangat cintakan agama. 2 . bangsa dan tanahair serta mampu mencorakkan negara mengikut acuan kita sendiri sesuai dengan budaya warisan bangsa kita. Sehubungan dengan itu tajuk folio kami adalah tentang ³Kemerdekaan Malaysia´. Di bawah prinsip rakyat berjiwa merdeka. pelbagai persediaan dan langkah telah dan sedang dilaksanakan. Dari segi konsepnya. penekanan dan pendekatan yang hendak digunakan haruslah dihalusi secara mendalam bagi mengelakkan timbulnya salah faham dan kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sesebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan bangsa seperti Malaysia tercinta ini. Dan jika dibincangkan dari aspek rakyat berjiwa merdeka. PENDAHULUAN Rakyat berjiwa merdeka adalah perkara ketiga daripada prinsip utama yang hendak dicapai di bawah program Islam Hadhari. Tambahan pula. majoriti rakyat di negara ini terdiri daripada bangsa melayu yang beragama Islam. Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif yang memberi penekanan menyeluruh terutama kepada pembangunan masyarakat masa kini. Seiring dengan perlancaran konsep Islam Hadhari pada tahun 2005 yang lalu. Program tersebut dilancarkan oleh pihak kerajaan Malaysia dalam usaha untuk mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mempunyai daya saing yang tinggi di pentas global sesuai dengan kehendak serta tuntutan syariat Islam.

membahaskan kemerdekaan mutlak Tanah melayu pada 31 Ogos 1957.3. 6. Mengumpul maklumat tentang keanggotaan. 8. Menyenaraikan kandungan pemasyuran kemerdekaan. 9. Menyenaraikan kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah melayu 1957. 4. Memerihalkan tentang Rombongan merdeka 1956. OBJEKTIF 1. Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda dalam rang undang-undang yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid 7. 3 . Menceritakan peristiwa pengishtiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Membincangkan peranan dan kewibawaan pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan 1956. 3. 5. Membandingkan tentang Rombongan London 1954 dengan Rombongan London 1956. dan asas penggubalan Suruhanjaya Reid. matlamat. Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956. 10. 2.

Sistem Ahli telah memberi pendedahan yang berguna kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan apabila merdeka kelak. Mereka diberi tanggungjawab menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasar-dasar yang tersedia. Mengikut cadangan Sir Henry. Pesuruhjaya Tinggi juga terlibat dengan memberi arahan dan persetujuan dalam perkara-perkara yang dibincangkan. Sejak sebelum merdeka lagi. Walau bagaimanapun. Sistem Ahli terdiri daripada ahli-ahli gabungan pemimpin pelbagai kaum di negara ini telah memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Untuk menyediakan cadangan undang-undang tersebut.4. iaitu dasar pemberian bantuan ke arah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahan. pihak British telah memberi latihan untuk mentadbir negara kepada penduduk tempatan supaya mereka mampu berkerajaan sendiri. pada kebiasaannya cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. Tujuan Sistem Ahli ditubuhkan adalah untuk melatih penduduk tempatan dan juga kaum lain menerajui Tanah Melayu. Mereka juga bertanggungjawab mencadangkan undang-undan yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP). Justeru. Ahli-ahli yang dilantik untuk menganggotai Sistem Ahli diberi tugas menjana satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Pembinaan sebuah negara dan bangsa yang merdeka melibatkan rundingan dan kerjasama antara pemimpin terdahulu dengan pihak tertentu untuk menentukan hala tuju negara kita. Cadangan ini bertepatan dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi.1 SEBAB ± SEBAB KEMERDEKAAN Salah satu sebab yang membawa kepada Kemerdekaan Tanah Melayu ialah pengenalan Sistem Ahli. Sistem ahli dilaksanakan pada bulan Januari 1951 sehingga bulan Jun 1955. Ahli akan berbincang dengan pegawai kanan British untuk mendapatkan persetujuan bersama. iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) yang diadakan pada bulan Julai 1955. 4 . Idea penubuhan Sistem Ahli ini telah disuarakan oleh Dato¶ Onn Ja¶afar dalam perbincangannya dengan Sir Henry di Kuala Lumpur. Untuk membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat merupakan suatu perkara yang bukan mudah untuk dilakukan. model yang telah dilaksanakan di negara Kenya dan Rhodesia Utara juga boleh dilaksanakan di Tanah Melayu. Sistem Ahli merupakan tapak asas yang penting untuk melatih penduduk ke arah berkerajaan sendiri.

Langkah pertama yang diambil ialah penubuhan Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum (CLC) pada bulan Januari 1949 di Pulau Pinang. Cina dan India. Setiap kaum mempunyai tuntutan yang berbeza dan masalah yang tersendiri. Pakatan murni merupakan suatu usaha semua di Tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. CLC pada peringkat permulaan hanya dianggotai oleh dua kaum terbesar iaitu Melayu dan Cina. 5 . Penubuhan pakatan murni merupakan suatu jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum di negara ini yang sebelum ini dipisahkan oleh µdasar pecah dan perintah¶ oleh penjajah British. Gabungan UMNO-MIC juga telah memenangi 26 kerusi daripada 37 kerusi yang dipertandingkan di beberapa Bandar utama.Sebab kedua yang membawa kepada kemerdekaan negara ialah pakatan murni. terdapat beberapa usaha yang dilakukan untuk mengadakan pakatan murni di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Langkah ketiga ialah penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya oleh Dato¶ Onn bin Ja¶afar. IMP gagal mendapat sambutan masyarakat Tanah Melayu masih mengasingkan diri mereka sebagai orang Melayu. gabungan UMNO-MIC telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan ini adalah penting kerana ia akan menyatukan semua kaum yang terdapat di Tanah Melayu. Dalam pilihan raya tersebut. Kerjasama antara UMNO Kuala Lumpur dengan MCA Selangor telah diusahakan oleh Dato¶ Yahya Abdul Razak dan Ong Yoke Lin. Langkah seterusnya penubuhan Persidangan Nasional yang bertujuan untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman. perpaduan antara kaum menjadi asas kemerdekaan Tanah Melayu. Sebelum penubuhan Perikatan. Kerjasama UMNO-MIC terbentuk apabila British menyuarakan akan mengadakan Pilihan Raya Perbadanan Kuala Lumpur pada bulan Februari 1952. Beliau menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti dan IMP terbuka kepada semua kaum. Langkah kedua ialah pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu pada tahun 1951 yang dicadangkan oleh Dato¶ Onn bin Ja¶afar. Penubuhan CLC adalah titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun. Orang Melayu bernaung di bawah UMNO yang diketuai oleh Dato¶ Onn bin Ja¶afar dan MCA diterajui oleh Tan Cheng lock. Menurut Dato¶ Onn bin Ja¶afar. tindakan beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu kerana mereka enggan berkompromi.

Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) tekah diadakan pada 27 Julai 1955 dan Parti Perikatan telah menyertai pilihan raya tersebut. Parti Perikatan telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan yang amat cemerlang oleh Parti Perikatan telah membolehkan Tunku Abdul Rahman. MCA. maka Pemuda UMNO telah mendesak Tunku Abdul Rahman supaya menuntu kemerdekaan dari kerajaan British. British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pilihan Raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP). Mewajibkan pendidikan. Tarikh 31 Ogos 1957 dicadangkan sebagai hari pengisytiharan. Tunku telah menyampaikan hasrat rakyat negara ini untuk menuntut kemerdekaan dari pihak British. 6 . MCA dan MIC pada tahun 1955. Ketua Parti Perikatan menjadi Ketua Menteri dan membentuk kabinet. Apabila setiausaha Tanah Jajahan Inggeris. Jawatankuasa ini telah mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli MPP dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. iaitu Alan Lennox Boyd dating ke Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1955. Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Jawatankuasa ini dianggotai oleh pemimpin parti politik seperti Parti Negara. UMNO. Manifesto yang digunakan oleh Parti Perikatan ialah untuk mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun. Kerjasama ini akhirnya membawa kepada penubuhan Parti Perikatan yang dianggotai oleh parti-parti politik seperti UMNO. Alen Lennox Boyd memberi jaminan bahawa beliau sanggup merundingkan tentang perkara tersebut di London pada awal tahun 1956. Anggota kabinet yang ditubuhkan terdiri daripada pelbagai kaum dan berfungsi sehingga kemerdekaan dicapai. Keputusan pilihan raya 1955 ialah. Menjaga hak asasi manusia. Melindungi hak Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berpelembagaan.Pada pilihan raya negeri tahun 1954. Parti Perikatan telah memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dan Parti Persatuan Islam Se-Tanah Malaya (PAS) telah memenangi satu kerusi. Kemenangan ini membuktikan permuafakatan kaum dalam pelbagai parti dapat diterima oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. pada tahun 1954. Dengan kemenangan besar yang diperolehi oleh Parti Perikatan dalam pilihan raya tahun 1955. MIC dan beberapa orang pegawai tinggi British.

Tunku Abdul Rahman telah memaklumkan perkara tersebut kepada Majlis Raja-raja. Semua raja-raja bersetuju supaya satu perundingan diadakan dengan pihak British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. 7 .Apabila Majlis Raja-raja mengadakan persidangannya pada September 1955.

Duke of Wellington telah bersedia dengan Dokumen Penyerahan Kuasa tersebut. Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama telah membacakan Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. ketua negara Persekutuan Tanah Melayu. Dengan penyerahan dokumen pengisytiharan kemerdekaan tersebut.bererti persekutuan tanah melayu telah dibebaskan daripada penjajahan British untuk selama-lamanya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian berkibar megah di puncak tiang. Peristiwa menurunkan bendera Union Jack yang penuh bersejarah ini disaksikan oleh ribuan rakyat negara ini. beliau menyerahkan dokumen pengisytiharan kemerdekaan kepada Yang di Pertuan Agong. 31 Ogos. Raja-raja Melayu pula yang berpakaian songket berkilau. Wakil Ratu Elizabeth. Orang ramai memenuhi setiap tempat duduk di stadium itu yang menyaksikan peristiwa pemasyhuran tersebut.T. di hadapan dua puluh ribu rakyat. Rakyat berasa bangga menyaksikan peristiwa ini.2 LATAR BELAKANG PERISTIWA KEMERDEKAAN Detik yang paling bermakna dan amat penting kepada Persekutuan Tanah Melayu ialah pemasyhuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.1957 bermula dengan nama Allah dan segala pujian bagiNya serta selawat dan salam ke atas para Rasul. Laungan keramat ini 8 .Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan oleh beberapa orang pemuda UMNO. Stadium Merdeka adalah bangunan negara yang dibina khas untuk melahirkan identiti kebangsaan kepada negara yang merdeka. Pemulangan kuasa ini dilakukan dengan penuh tertib. Upacara dimulakan dengan ucapan wakil Baginda Ratu England. berseri-seri. Mereka duduk berbaris bersemayam di pentas khas. Beliau dengan penuh bersemangat melaungkan seruan µmerdeka¶ ! Sebanyak tujuh kali. Dengan pemasyhuran kemerdekaan ini. Laungan ini disambut dengan laungan µmerdeka¶ oleh para hadirin. Tunku Abdul Rahman Putra. Persekutuan Tanah Melayu dan Raja-rajanya serta perwakilan dari tiga puluh negara Komanwel dan negara-negara asing lainnya. orang ramai bersorak dengan tepukan gemuruh dan penuh kegembiraan. dipayungi dengan paying diraja. Pada jam 9. ini menandakan pemulangan semula kuasa politik negara kepada pemerintah tempatan setelah dikuasai oleh penjajah hampir selama 446 tahun.pemashyuran kemerdekaan dibuat tepat pada pukul 12 tengah malam pada 31 Ogos 1957 di hadapan Padang Kelab Selangor.30 pagi.M.Bendera Union Jack telah diturunkan dan sejurus kemudian. Rakyat dengan nada bergema melaungkan µmerdeka¶ yang menandakan kemenangan rakyat terlepas daripada belenggu penjajah. Ketua Kerajaan Perikatan yang bakal menjadi Perdana Menteri pertama negara. iaitu Tunku Abdul Rahman Putra telah membaca pengisytiharan kemerdekaan itu dengan lantang sekali.Kuala Lumpur. Kemudian. Setelah bendera Union Jack mencecah bumi.4. Y.

Rakyat Tanah Melayu sungguh bersemangat dan gembira setelah berjaya melepaskan diri daripada penjajahan kuasa asing 9 .bergema memenuhi ruang stadium.

maka genaplah usia kemerdekaan Tanah Melayu selama 47 tahun sejak tahun 1957. 10 . Hussein Onn dan kini Dato' Seri Dr.Sesungguhnya.Keadan politik negara dalam tempoh 47 tahun ini terus stabil. berkesanggupan meneruskan usaha ke arah kemajuan melalui rancanganrancangan yang dapat memenuhi kehendak dan keperluan rakyat. sejak dari pimpinan Tunku Abdul Rahman. Rejim Indonesia juga telah melancarkan µkonfrantasi' yg pada hakikatnya peperangan tanpa perisytiharaan.membina ekonomi negara melalui rancangan . melalui proses pilihanraya umum. Konfrantasi ini berakhir pada bulan Mei 1966. Pasukan keselamatan negara kita bersama dengan pasukan keselamatan negara sahabat telah memperolehikejayaan dalam pentempuran di hutan Sarawak Kalimantan. berwibawa.3 KESAN KEMERDEKAAN Sungguhpun. kelahiran Malaysia telah dialu-alukan oleh dunia namun rejim Indonesia dan Filipina ketika itu menentang kelahiranya. berkat usaha yang bersunguh-sungguh kepimpinan Kerajaan memupuk kembali suasana yang harmoni dan muhibbah di kalangan rakyat berbilang kaum. Mahathir Mohamad. Tun Abdul Razak. dalam sejarah 47 tahun kita merdeka memang terdapat detik ± detik peristiwa hitam seperti Peristiwa 13 Mei 1969 yang disebabkan oleh tindak tanduk parti-parti politik perkauman yang keterlaluan. sejak kita mencapai Kemerdekaan hingga kini. Sememangnya.4. Namun keadaan ini telah dapat diatasi. di Paya Rawa . walaupun terdapat sedikit µkekacauan' namun dengan adanya Sistem Demokrasi Berparlimen yang diamalkan di negara kita. ianya berjalan dalam suasana yana aman damai. Tahun 1993 ini. Dan yang penting sekali di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. tidaklah dinafikan. Kedua-duanya telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kestabilan telah membolehkan kerajaan.rancangan pembangunannya di pelbagai bidang dalam keadaan dan suasana yang begitu baik. Pontian dan Labis. kita mempunyai sebuah Kerajaan Pusat yang kuat dan mantap.

11 . boleh melahirkan warganegara yang berbangga sebagai rakyat Malaysia. rasa cinta akan bangsa. dan tabah menghadapi cabaran dan menyokong serta melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara. berakhlak dan berbudi pekerti mulia serta mempertahankan dan menjunjung Perlembangaan Negara. Kita perlu berdisiplin. bertatasusila dan berhemah tinggi serta bertindak dengan sewajarnya. RUMUSAN Sebagai rakyat Malaysia. Kita mestilah menghormati raja dan pemimpin negara serta menghargai jasa dan perjuangan tokoh ± tokoh negara disamping menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara dengan cara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa kita. Hal ini boleh disaksikan melalui pengamalan nilai ± nilai murni.5. disamping berkelakuan sopan. Muhibah dan semangat bermasyarakat mesti ada pada diri kita. serta berdikari. kita juga harus berusaha dan produktif seperti rajin dan gigih dalam sesuatu pekerjaan. Selain itu. kita harus menghargai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al ± Haj.negara dan taat serta setia kepada raja dan pemimpin negara haruslah ada dalam diri kita. kita mestilah bersefahaman dan bermuafakat. Kita wajar mempamerkan sikap bertanggungjawab kepada bangsa dan negara di samping berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Kita mestilah bersemangat kekitaan mengamalkan sikap bersatu padu dan berharmoni serta bertolak ansur selain bertolerasi sesama sendiri. Hal ini. Selain itu. Selain itu. selalu mematuhi peraturan dan undang ± undang negara yang disediakan oleh pemimpin dan kerajaan. sebuah negara yang aman damai. Kita hendaklah berbangga dengan sejarah negara kita. Kita haruslah bekerjasama dan tolong ± menolong serta hormat ± menghormati antara satu sama lain. Kita juga mesti bersifat amanah dan jujur dan berlaku adil dan bertimbang rasa terhadap orang lain. Kita juga perlu bersemangat setia negara supaya peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara serta bersyukur kerana menjadi warganegara Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->