PENDAHULUAN Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan alQuran.

Semasa mulanya al-Quran diturunkan ianya tidak disebut-sebut sebagai I’jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. I’jaz al-Qur’an adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah1. Kadar kemukjizatan Al-Qur’an itu meliputi tiga aspek iaitu aspek bahasa (sastera, badi’, balagah/kefasihan), aspek ilmiah (sains, pengetahuan, ketepatan ramalan) dan aspek tasyri’ (penetapan hukum syariat). kemukjizatan Al-Qur’an adalah dari segi-segi berikut2:
1. Susunan kalimahnya yang cukup indah. 2. Terdapat uslub (gaya bahasa) yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa

Arab.
3. Cabaran untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Qur’an, tapi cabaran

itu tidak terpenuhi sampai sekarang ini.
4. Bentuk perundangan yang memuatkan prinsip dan dasar yang mencukupi seluruh

aspek kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia. 5. Menerangkan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui.
6. Tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. 7. Tepat terbukti semua perkara yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. 8. Mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. 9. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya.

DEFINISI I’JAZ AL-QUR’AN Menurut bahasa: kata I’jaz adalah isim mashdar dari ‘ajaza-yu’jizu-I’jazan yang memberi erti “melemahkan”. I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah “Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan cabaran, lagi terlepas dari penentangan”3. I’jaz juga ditakrifkan sebagai “suatu urusan yang menyalahi kebiasaan yang disertakan dengan tahaddi (cabaran) dan terlepas dari tentangan”4. CABARAN AL-QUR’AN

1 2

Mafhum al-I’jaz al-Quraniy, Doktor Ahmad Jamal al-‘Umari. Muhammad Ali Ash Shabumi dalam kitab At-Tibyan. 3 al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64. 4 Mabahith fil Ulum al-Qur’an oleh Mannaul Qattan.

1

Bahkan mereka mengatakan “Muhammad telah membuat-buat Al-Qur’an”. dan bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad saw sendiri. Cabaran peringkat pertama. dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah. Cabaran kedua. ketahuilah. Hal ini tidak lain adalah kerana Al-Qur’an sememangnya adalah suatu mukjizat (yang mustahil dapat ditandingi). b.  Mencabar mereka dengan keseluruhan Al-Qur’an dalam uslub umum yang meliputi orang Arab sendiri dan orang lain. hal 372) 2 . Jika kita meneliti ayat-ayat cabaran yang Allah SWT wahyukan di dalam Al-Qur’an daripada sudut dan konteksnya sebagai suatu mukjizat. maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya. Studi Ilmu-ilmu Qu'ran. sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”. niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Dan kita dapati bahawa mereka sememangnya tidak mampu menghadapinya. a. padahal mereka mempunyai kemahiran tingkat tertinggi fashahah dan balaghahnya. Jika mereka (yang kamu seru itu) tidak menerima seruanmu. sekaligus ianya menjadi bukti bahawa Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT. jika kamu memang orang-orang yang benar. Rasullulah saw telah menjadikan Al-Qur’an sebagai senjata bagi menentang orang-orang kafir Quraisy. sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan ilmu Allah” 5 rujuk Manna' Khalil Al Qatthan.Al-Qur’an adalah bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. manusia malah jin. dengan cabaran yang mengalahkan dan menjatuhkan mereka secara padu sebagaimana firman Allah taala dalam Surah al-Isra’ 17 : 88. Katakanlah! Jika demikian.  Mencabar dengan sepuluh surah sahaja daripada Al-Qur’an sebagaimana firman-Nya dalam Surah Hud 11 : 13-14. maka kita akan dapati bahawa Rasullulah saw telah mencabar orang-orang Arab agar mereka menandingi kehebatan Al-Qur’an di dalam tiga peringkat iaitu5. “Katakanlah! Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini.

Firman Allah swt: Maksudnya : “Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar RasulNya Dalam perkara mimpi itu Dengan kenyataan yang sebenar. member penjelasan kepada Nabi berkaitan dengan khabar atau maklumat gembira pada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menduduki kota Mekah pada satu ketika nanti. tidak mungkin kaum Muslimin dapat kembali ke Mekah. serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan 3 .c. 1. dan kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya. yang tidak terdapat pada kitab yang lain.insya Allah (pada masa yang ditentukanNya) . Cabaran ketiga. Maklumat yang terdapat dalam al-Qur’an boleh diterokai tanpa batas. Namun pada hakikatnya perkara itu tidak mustahil akan berlaku. Malah setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah swt semuanya mendatangkan manfaat kepada semua makhluknya. maka buatlah satu surat saja yang semisal AlQur’an itu…” KEAJAIBAN SAINTIFIK AL-QURAN Al-Qur’an mempunyai keajiban tersendiri. cubalah datangkan satu surat seumpamanya” Dan Surah al-Baqarah 2 : 23. Masyarakat Islam tidak terfikir tentang perkara 4 tersebut kerana pada masa itu kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin. Ayat ke-27 surah 48 misalnya. Pandangan masa depan Atara keajaiban al Qur'an yang diungkapkannya adalah sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan.  Mencabar mereka hanya dengan satu surah daripada Al-Qur’an sahaja sebagaimana firman-Nya dalam Surah Yunus 10 : 38. Allah swt menyatakan tidak ada sesuatu pun yang tercicir dibicarakan oleh al-Qur’an.Dalam keadaan aman (menyempurnakan Ibadat Umrah kamu) Dengan mencukur kepala kamu. “Dan jika kamu tetap dalam keadaan ragu tentang al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw). “Atau (patutkah) mereka mengatakan: Muhammad membuat-buatnya (Al-Qur’an). iaitu ramalan masa depan (futurestic). Iaitu Sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram . Boleh dikatakan semua maklumat yang ada di alam maya ini terungkap dalam al-Qur’an sama ada secara jelas atau tersembunyi yang memerlukan penelitian yang mendalam dan serius. asalkan manusia sanggup berbuat demikian. (Kalau benar yang kamu katakan itu).

Allah swt menyatakan siang untuk mencari rezeki sementara malam diperuntukkan untuk beristirehat. 4 .” (Rum. Orang-orang Rom telah dikalahkan. satu kemenangan yang dekat (Masa berlakunnya). Dan siang apabila ia lahir terang-benderang.” ( al-Fath. maka ia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu. Kejadian alam berpasangan Dari aspek yang lain. namun ianya tetap memerlukan pasangan bagi membina kesempurnaan mereka sebagai makhluk Allah swt. namun yang lebih ketara adalah berbeza. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. dan dapat menebus kembali kekalahan yang mereka alami. Allah swt menjadikan alam sarwajagat saling berbeza. Firman Allah swt: Maksudnya : “Alif. (Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana ia mengetahui (adanya feadah Dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya. (jantan dan betina). Miim. Disamping setiap pasangan mempunyai tanggungjawab yang ada kalanya bersamaan. Semua makhluk yang dicipta saling berpasangan. Misalnya kewujudan manusia lelaki tidak akan sempurna sekiranya tidak ada manusia perempuan. Hal yang sama juga dengan tumbuh-tumbuhan. Misalnya gelap dan terang. keajiban al-Qur’an dapat dilihat berdasarkan kepada kejadian alam yang pelbagai namun ianya berpasangan.30:1 – 3) 2. dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. dan kehidupan berpasangan itu sebenarnya akan menyempurna dan memperelok kehidupan yang sedia ada. Sementara malam dan siang kedua-duanya bersangkutan dengan masa. Ayat pertama surah 30 menyatakan sekalipun kerajaan Bizantium telah mengalami kekalahan besar dalam satu siri peperangan. namun dalam waktu terdekat kekaisaran Bizantium akan memperoleh kemenangan. yang memperlihatkan tentang keagungan ciptaan ilahi. Di negeri yang dekat sekali. Laam. rumput dan padang pasir. sekalipun ianya hidup melata di muka bumi. Demi Yang menciptakan (makhlukmakhlukNya) lelaki dan perempuan. ( al-Lail 92 : 1 –4 ) Demikian juga Allah swt menggambarkan lagi tentang kejadian semua makhluk adalah berpasangan.musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). 48:27) Demikian juga pernyataan yang diungkapkan dalam al-Qur’an tentang ramalan masa depan yang menggambarkan cerita yang lebih menarik. berhubungkait dengan kerajaan Bizantium. kerana berbeza dari aspek kondisinya. dimana setiap pasangan saling memerlukan dan memenuhi antara satu sama lain. Firman Allah swt : Maksudnya : ”Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelapgelitanya). namun peranan masing-masing berbeza. Firman Allah swt. Kerana itu Allah swt mencipta Adam as kemudian diciptakannya pula Siti Hawa’ bagi memenuhi kesempurnaan hidup manusia.

sehinggalah nilai kejadian manusia seterusnya hasil dari hubungan antara lelaki dan perempuan. ia bukan proses perkembangan perubahan dari spesis yang lain dari manusia. Persoalannya mengapa manusia direka cipta pada peringkat awalnya dari tanah dan tidak dari nilai bahan bukan tanah?. atau dari diri mereka. (Al Qur'an. Kajian mendapati bumi memiliki seluruh sifat yang diperlukan bagi kehidupan. yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi makhluk hidup. Semua kenyataan tersebut boleh dan dapat dibuktikan melalui kajian secara saintifik dan dapat dibuktikan ketepatan paparan yang disebut melalui al-Qur’an dengan kajian sains. Manusia adalah makhlok yang asal semulajadinya dicipta. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati. 36:36) Persoalannya mengapa Allah swt mempamerkan setiap perkara saling berpasangan ?. sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Bermula daripada punca terciptanya manusia sehinggalah kepada tumbuh besarnya rangka manusia tersebut diungkap dalam al-Qur’an. dan sekiranya pasangan yang bersamaan bersatu dalam satu kondisi ia akan menghasilkan perkara yang negatif. Penceritaan tentang kejadian manusia diulas secara menyeluruh melalui al-Qur’an bermula daripada manusia pertama Adam as. Iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. sehingga kini belum terdapat bukti yang mereka boleh melahirkan anak kerana hubungan mereka dalam kelompok yang sama. (Al Qur'an. namun manusia tidak akan terjadi hasil daripada percantuman antara benih lelaki dan lelaki kerana ia tidak mengikut aliran yang telah digambarkan oleh al-Qur’an. Salah satunya adalah keberadaan atmosfera. Misalnya penghasilan cahaya kesan daripada guna penyatuan antara aliran tenaga positif dan negatif.Maksudnya :“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Demikian juga kewujudan manusia adalah hasil daripada hubungan antara lelaki dan perempuan. sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. kemudian diperkembang-biakkan melalui perhubungan yang boleh menghasilkan zuriat atau keturunan. 32:7-8) 5 . Melalui al-Qur’an manusia digambarkan kejadiannya secara jelas atau detail tidak seperti makhluk lain. Manusia dan Kejadian Al-Qur’an juga memprihalkan tentang kejadian manusia. Sekalipun seorang lelaki yang telah menjalankan pembedahan jantina untuk menjadi seorang “wanita” dan berkahwin dengan lelaki lain. satu di atas yang lain. dan digambarkan juga setiap pasangan yang berlainan apabila menyatu akan melahirkan sesuatu yang positif. Misalnya firman Allah swt dalam surah 32 ayat 7 hingga 8. Firman Allah swt. yang memperihalkan tentang asal usul manusia bermula daripada tanah. Maksudnya :“Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Adalah fakta yang kini telah diterima bahawa atmosfera terdiri dari lapisanlapisan berbeza yang tersusun secara berlapis. Malah pendekatan seperti itu bertentangan dengan mana-mana nilai agama yang mengerti nilai kemanusiaan. dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. 3.

maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. kerana penjelasannya diluar dari daya pemikiran manusia biasa. Dan proses pembentukan itu melalui masa yang tertentu. (Al Qur'an. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya : “Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu. Allah swt memprihalkan bagaimana prosesperkembangan manusia itu ditumbuhbesarkan dan disempurnakan kejadiannya dengan segala bentuk kelengkapan. mulanya tulang-tulang terbentuk. baik yang wujud di muka bumi yang terbentang luas dengan pelbagai bentuk makhluk yang wujud di dalamnya. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Alam semseter dan keajibannya Al-Qur’an juga menggambarkan bahawa asal mula kejadian alam semesta ini adalah ciptaan Allah swt. kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipankewajipan).Melanjutkan gambaran kejadian manusia dalam ayat di atas. juga makhluk diangkasa raya yang mempunyai pelbagai tanggungjawab tersendiri digambarkan secara jelas dalam al-Qur’an. dan tidak mungkin ianya diungkapkan oleh manusia biasa. Firman Allah swt Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan). 23:14) 4. malah mereka mengesahkan apa yang terungkap itu sesuatu yang luar biasa yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. Allah swt berfirman. dan Dialah Yang Maha mengetahui akan segala-galanya. (Al Qur'an. Pendekatan ini digunakan oleh Allah swt bagi manusia mengetahui tentang kejadian mereka. Firman Allah swt. seperti pendengaran dan penglihatan. Maksudnya : “(Dialah) yang menciptakan langit dan bumi. dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. 6:101) 6 . 76:2) Siri penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an adalah tahaptahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. ini bermakna alQu’ran mempunyai keajiban yang luar biasa secara saintifik. Perkara ini sebenarnya ada hubungkaitnya dengan nilai pembuktian sekiranya berlaku krisis atau pertikaian zuriat manusia. nilai rujukan proses kejadian ini boleh dilihat sebagai penyusunan fakta dalam membuktikan sesuatu perkara. Proses tumbuhbesar fizikal manusia dalam rahim ibu itu telah diperakui kesahihannya oleh sains moden. Persoalan mengapa Allah swt memprihalkan tahap perkembangan proses kejadian manusia?. (Al Qur'an. dan sekiranya berlaku sesuatu yang berhubungkait dengan nilai kejadian manusia dan kes-kes yang melibatkan nyawa manusia. sebagaimana disebut dalam hadis setiap tahap mengambil masa 40 hari dan 40 hari. oleh itu maka Kami jadikan Dia berkeadaan mendengar dan Melihat. kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Ini memberi gambaran tentang kejadian manusia itu melalui proses tertentu. dan mengapa Allah swt menceritakan manusia memerlukan tahap seperti itu untuk kejadiannya?.

Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al Qur'an ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. bererti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus "mengembang". (dengan ketentuan yang demikian). Bahkan. tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. Misalnya tatkala kita merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al Qur'an. (Al Qur'an. Selanjutnya. seorang astronom Amerika. Ini bererti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17. dan ahli kosmologi Belgia. Firman Allah swt. Bersama matahari. sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. cuma apa yang boleh mereka lakukan tentang pengukuran kelajuan. Mereka tidak dapat menolak hakikat kebenaran yang dilafazkan dalam al-Qur’an. menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. fisikawan Rusia. Pusingan yang dibuat oleh bulan dan matahari ini diperakui kebenarannya oleh para sains moden. George Lemaitre. kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masingmasing. Selama pergerakan ini.semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Dan bulan pula Kami takdirkan Dia beredar melalui beberapa peringkat. Alexander Friedmann. matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut Solar Apex. lagi Maha mengetahui. Edwin Hubble. atau bertabrakan dengan lainnya. tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain.280. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). 21:33) Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya.000 kilometer dalam sehari. bentuk pusingan dan fungsi pusingan yang dilakukan oleh bulan dan bintang itu apakah ianya boleh mendatangkan nilai kebaikan atau keburukan kepada manusia dan alam pada keseluruhannya. ianya ditegaskan dimana masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu tanpa ada sentuhan dan perlanggaran yang boleh melibatkan sesuatu malapetaka yang besar berlaku. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. dan malam pula tidak dapat mendahului siang.Malah cakerawala jutaan jumlahnya sentiasa beredar mengikut aliran yang telah ditentukan peraturannya dari Allah swt. serta matahari dan bulan. itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuma manusia hanya dikehendaki mengukur atau kelajuan pusingan matahari dan bulan tersebut. 7 . Menurut perhitungan para ahli astronomi. semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari. Pada awal abad ke-20. di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain. Sebuah alam semesta. ( Yasin 36 : 38 – 40) Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang.

samada ianya berlaku pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu atau tempat yang berlainan. (4) al-Rajul (lelaki) 24 al-Mar'ah (perempuan) 24. Kenyataan al-Qur’an ini tidak boleh disangkal malah diperakui peranannya. kepanasan yang dimiliki dan kelajuan perjalanan cahaya yang dipancarkan itu untuk sampai ke bumi. (2) al-Malaikat (malaikat) 88 al-Syayateen (syaitan) 88. Walau bagaimanapun di dalam mensabitkan satu-satu kesalahan. al-Qur’an dan matematik Kajian telah dijalankan oleh seorang cendekiawan Islam iaitu Dr Tariq Al-Suwaidan.88888888%. qarinah tidak diterima sebagai bukti utama khususnya 8 . ii) Daratan : 13 / 45 X 100% = 28. perkataan atau maksud bilangan yang disebut di dalam Al-Quran menunjukkan satu persamaan diantara dua perkara yang berlawanan. dan bukan rekaan atau tekaan sebagaimana yang pernah disangkakan oleh sesetengah orang. manusia hanya boleh mengkaji dari aspek kekuatan cahaya yang dipancarkan. kajian tersebutmenunjukkan bahawa. (7) al-Bahar (lautan) 32 al-Barr (daratan) 13. Secara ringkasnya. Contohnya jika A dituduh memukul isterinya B.11111111%.Demikian Allah swt menceritakan tentang dari mana datangnya cahaya yang telah menerangi alam yang terbentang luas ini. dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindahrandah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Malah manusia dalam menentukan bilangan bulan bagi membuat kiraan tahun bersandar kepada pusingan yang telah ditentukan oleh Allah swt. (3) al-Hayat (kehidupan) 145 al-Maut (kematian) 145. Firman Allah swt Maksudnya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya.0 Pendekatan pembuktian atau Qarinah dalam al-Qur’an Menurut Undang-Undang pembuktian (qarinah) didefinisikan sebagai fakta-fakta yang ada hubungan dengan fakta yang lain dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam hukum syara’ atau yang dihuraikan dalam perintah. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu Yang dijadikanNya). Dan jika dibuat kira-kira mudah: i) Lautan : 32 / 45 X 100% = 71. apa jua yang dikatakan 9atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang melihat kejadian memukul itu tidak lama sebelum atau selepas pemukulan sebagai menjadi sebahagian daripada kejadian tersebut. (5) alShahru (bulan) 12 (6) al-Yauum (hari) 365. Qarinah termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu fakta dan menjadi sebahagian dari urusan yang sama. beliau mendapati beberapa "Keajaiban" statistik yang terdapat di dalam Al-Quran. jumlahnya adalah 45 (32 + 13). Jawapan yang dikemukan di dalam peratusan tersebut adalah bersamaan dengan jumlah atau peratusan lautan dan daratan pada hari ini yang telah dikeluarkan oleh saintis-saintis barat. antaranya. ( Yunus : 10:5) 5. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan Dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Jika kita campurkan jumlah perkataan yang membawa maksud "lautan" dan "daratan". Ini memberi gambaran bahawa apa yang diungkapkan dalam al-Qur’an semuanya benar. 4. (1) al-Dunya (dunia) 115 al-Akhirah (akhirat) 115.

50%. kepada manusia.kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. siang. Firman Allah swt Maksudnya :“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?. ini memberi erti peranan cahaya memberi implikasi yang besar dalam penentuan keputusan. Misalnya perkara yang berhubung dengan pusingan atau peredaran matahari dan bulan yang telah didedahkan oleh Allah swt. Sudah pasti pencahayaan memaminkan peranan yang penting dalam menentukan sesuatu itu berkesan atau tidak. Misalnya firman Allah swt dalam surah al-Ghassiah merakamkan perkara tersebut. hukuman hudud dan qisas perlulah digugurkan jika terdapat walaupun sedikit keraguan di dalam bukti-bukti yang dikemukakan. Malah ianya telah memudahkan urusan manusia pada keseluruhannya dalam membuktikan sesuatu itu benar atau tidak. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”. Ayat-ayat Allah swt yang berbentuk muhkamat dan mutasyabihat juga dalam bentuk maqruat dan manzurat boleh dijadikan landasan atau bahan bukti terhadap sesuatu perkara. Ini berdasrkan kepada sebuah hadith Rasulullah saw yang bermaksud Kewujudan sains dan teknologi pada hari ini tidak lari dari kehendak al-Qur’an. Firman Allah swt Maksudnya : ”Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. dan apa hubungkaitnya dengan pendekatan pembuktian?. serta matahari dan bulan. 30% atau 10%. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). Secara sepintas lalu semimangnya tidak ada hubungkaitnya dengan aliran pembuktian terhadap sesuatu perkara. Terdapat sesuatu isu atau perkara yang terungkap dalam al-Qur’an dipaparkan secara jelas yang tidak memerlukan satu penafsiran atau penelitian yang lebih mendalam. Di dalam Islam. 9 . Kerana itu terdapat ayat al-Qur’an mencabar minda manusia supaya menekuni apa yang terungkap dalam al-Qur’an secara serius dan mendalam bagi sesuatu perkara berdasarkan kepada perspektif dan motif apa yang hendak digunakan. namun apabila diteliti secara mendalam dan terperinci ianya ada hubungkait dengan bahan pembuktian yang hendak dikendalikan. Mungkin apa yang perlu dilakukan memanjangkan kajian tentang apa yang telah diungkapkan. Hanya iqrar dan shahadah sahaja yang diterima bagi mensabitkan kesalahan hudud dan qisas kerana kedua-kedua keterangan (bayyinah) tersebut dikira mempunyai tahaf pembuktian yang meyakinkan. (21 : 33 ) Persoalannya mengapa Allah swt menjadikan malam. kerana apabila tahap cahaya itu berkedudukan ditahap mana 70%.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. tahap cahaya ketikamana saksi melihat pesalah perlu diambil kira. ditegaskan bahawa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. maka kawat cam itu boleh dipertikaikan dan mungkin tidak boleh digunapakai sebagai bahan pembuktian sesuatu perkara. matahari dan bulan?. dan tidak jelas atau hanya agakan sahaja. Misalnya dalam menentukan kawat cam penjenayah. Apa yang telah ditonjolkan pada peringkat awal dalam tulisan ini adalah sebahagian pendekatan yang boleh diketengahkan dalam pembuktian sesuatu isu.

Kes pembuktian yang dilakukan oleh saudara Yusuf. dan oleh kerananya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan.” memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Membaca disini bukan sahaja dalam bentuk bahan-bahan yang tertulis atau sudah diterbitkan. pernyataan seperti. Pembuktian melalui Alat atau bahan fizikal antaranya. kerana membaca akan memberi menghasilkan sesuatu perkara yang lebih baik. Maksudnya : ”Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk)." (Yusuf 12:18) b. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku” (alAlaq : 1-2) Justeru itu dikemukakan dalam banyak ayat Alqur’an. Berdasakan kepada tempat kes itu berlaku atau penggunaan terma. Proses kajian dan penetapan melalui DNA para pakar perubatan memperakui 90% ujian yang dilakukan adalah tepat. dan Allah juala yang dipohonkan pertolonganNya. “terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal. bapa mereka berkata: "Tidak! bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). dan ianya boleh dijadikan asas kepada salah satu kaedah pembuktian sesuatu perkara itu betul atau salah.kerana Sesungguhnya Engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. Darah Darah boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk memastikan kenyataan yang diungkapkan itu benar atau salah. mengenai apa yang kamu katakan itu. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan sama ada di langit. mengapa kamu tidak berfikir. ini juga dilihat sebagai membaca maklumat yang belum diperolehi melalui tulisan. di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah. “Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. 1. Bersabarlah Aku Dengan sebaik-baiknya. namun apa yang lebih penting adalah membaca dalam ertikata meneliti. bagi membuktikan Yusuf dimamah serigala berdasakan kesan darah yang terdapat pada baju Yusuf. Al-Qur’an juga menunjukkan bagaimana untuk menolak atau membuktikan sesuatu tuduhan atau membuat sanggahan terhadap sesuatu tuduhan yang dilemparkan yang tidak 10 . Misalnya pengakuan seseorang itu tentang anak yang dilahirkan. Kerana itu kajian atau penyelidikan dan penerokaan bagi mendapatkan ilmu baru adalah penting. mengkaji dan menganalisa bahan-bahan mentah yang belum diterokai melalui kajian-kajian makmal atau sebagainya. a. kalau demikian. Allah swt telah menciptakan pelbagai ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnung. Demikian firman Allah swt. adalah pendekatan yang telah digunapakai 1400 tahun lepas. ( al Ghasiah : 17 – 21 ) Demikian juga Allah swt mengingatkan agar manusia membaca tentang kejadian alam dan makhluk pada keseluruhannya. Maksudnya : ”Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf Dengan darah palsu. atau penapian seseorang tentang anak yang dilahirkan itu bukan anaknya.

dan Yusuf adalah dari orang-o r a n g yang benar". ( Yusuf : 27 – 28 ) c. Namun teori pembuktian yang dijelaskan oleh al-Qur’an boleh diterima dan logik untuk menolak tuduhan yang telah dikemukakan oleh Zulekha. Bahan bukti menggunakan alat atau benda yang tidak bergerak Al-Qur’an juga mencadangkan supaya pendekatan pembuktian sesuatu kes itu berdasarkan kepada alat atau benda yang tidak hidup atau bernyawa. supaya kamu memahaminya. kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Sesuatu tuduhan boleh ditolak tanpa ada saksi sekiranya penggunaan terma atau tempat adalah sesuatu yang tepat dan boleh digunakan bagi membuktikannya.bersandarkan kepada saksi. Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu"(Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Misalnya dalam kesmembunuh. maka dustalah perempuan itu. Pembuktian berdasarkan kenyataan bersumpah atau ikrar (kenyataan benar). Kaedah ini adalah jalan yang paling mudah dilakukan sekiranya tidak boleh 11 . kerana ia seorang wanita. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kenyataan niat atau tanpa niat itu boleh dibuktikan melalui cara tindakan atau pukulan atau tikaman atau faktor-faktor yang mendorong ia melakukan atau tindakan susulan selepas ia melakukannya. ketika kamu membunuh seorang manusia. tetapi ianya mestilah disertai dengan penjelasan yang meyakinkan dan beserta dengan maklumat yang lain. Dari sudut kepercayaan tanpa bukti yang kukuh. Firman Allah swt Maksudnya :”Dan (ingatlah). Al-Qur’an juga mengketengahkan pembuktian melalui sumpah atau kenyataan benar yang dibuat oleh orang yang melakukan kesalahan atau orang yang membuat tuduhan terhadap sesuatu kes. Merujuk kepada ini Allah swt berfirman. Demikian kes yang terjadi diantara Yusof dengan Zulekha. apakah perlakuan membunuh itu dengan niat atau tanpa niat. Ini memberi erti alat atau bahan yang mati boleh diguna sebagai alat pembuktian sesuatu kes itu untuk disabitkan atau untuk menolak sesuatu sabitan. namun dalam proses membuktikan sesuatu kes ianya boleh digunakan pakai. Demikian apa yang telah diketengahkan oleh Allah swt dalam kes perbalahan masyarakat tentang kematian seorang dalam pebalahan antara kaum. sekiranya kes itu dilakukan berdasarkan kepada kewujudan saksi. ( al-Baqarah 2 : 72 – 73 ) d. dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Penampilan saksi adalah pendekatan yang paling mudah. adalah tidak mungkin seorang wanita boleh mempengaruhi lelaki sekiranya duduk dalam keadaan berduaan. Sekalipun benda mati tidak boleh mengungkapkan kata-kata. Adalah amat sukar sekali hendak menafikannya melainkan ada satu kaedah yang logik dan meyakinkan boleh dilakukan. berkatalah ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. kenyataan yang diungkapkan oleh Zulekha lebih boleh diterima. Maksudnya : ”Dan jika bajunya koyak dari belakang.

(Surah al-Qiyamah. e. Pembuktian melalui kesan fizikal manusia Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Qur'an bahawa amat mudah bagiNya untuk membangkitkan manusia selepas kematian. bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya Segala tulang) jarinya. dan hakim boleh membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada kenyataan yang diberikan. kalaupun boleh dilakukan ia memakan masa yang lama.Mengesan penjenayah melalui cap jari adalah kaedah yang paling mudah. Mohamed said “Polygraph test results correlated well with actual events when subjects were asked to lie (92 percent accuracy). Keperbezaan inilah memungkinkan setiap kes itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. however.Sekalipun sumpah ini boleh dipermainkan. namun kaedah ini diperakui dan diperbolehkan (valid) dalam sistem perundangan Islam malah disebut dalam al-Qur’an dan ia menjadi bahan pembuktian. Al-Qur’an Cuma menggariskan pembuktian melalui sumpah salah satu kaedah yang boleh diterima pakai dalam sistem perundangan Islam. kerana manusia itu berbeza tahap penciptaannya dan berbeza dari aspek rupabentuk fizikalnya. Penciptaan manusia yang berbeza “ khalqan akhar” yang sebut dalam al-Qur’an memberi konotasisebenarnya mempermudah untuk mengumpul bahan-bahan yang sudah semimangnya berbeza. 3-4) 12 . Pembuktian mengikut kaedah ini adakalanya boleh mendatangkan keraguan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh hakim. dan ianya boleh diterima pakai.Bagaimana kalau manusia itu diciptareka dalam nilai yang serupa dan bersamaan dalam semua perkara. Ini memberi gambaran bahawa tahap kebolehpercayaan terhadap kenyataan bersumpah seseorang itu boleh diukur dengan adanya penemuan sains dan teknologi. dan orang bersumpah atau memberi kenyataan itu boleh merekacipta kenyataan yang bukan sebenarnya atau sebaliknya. Pendekatan ini juga diperakui oleh para pakar perundangan moden kerana tahap kenyataan salah atau benar seseorang kini boleh diukur dan diuji peratusan kebohongan atau ketidak benaran kenyataan yang dikeluarkan melalui denyutan nadi atau fungsian otak. bagi membuktikan sesuatu sumpah itu benar atau tidak ianya boleh diukur dengan ujian tahap kebohongan seseorang dalam menyatakan sesuatu. Dr. Cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam memprihalkan manusia itu amat berbeza. (tulang yang lebih Halus dari yang lain). the results were not as conclusive when subjects were asked to tell the truth (70 percent accuracy)”.dibuktikan melalui kenyataan saksi. Firman Allah swt Maksudnya : “Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)? Bukan sebagaimana yang disangka itu. kepastian untuk mengumpul bahan bukti lebih menyulit dan menyusahkan.

dan digunakan untuk tujuan pengenalan identiti di seluruh dunia. mukjizat-mukjizat yang memperkuatkan dakwahnya. kisah Thalut dan Jalut. Misalnya kisah Nabi Nuh a.Ini adalah sebab mengapa cap jari diterima sebagai satu bukti penting pengenalan diri. yang eksklusif kepada pemiliknya. dan menarik tumpuan kita kepada kepentingannya. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an. ii. dan masa yang akan datang6. Qashash al-Qur’an adalah kisah-kisah dalam Al-Qur’an tentang para Nabi dan Rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. tahap-tahap dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan.Nabi Muhammad s. 13 . Zulkarnain. sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya. dan keadaan (hal). fakta yang tidak menarik minat siapa ketika itu. QASHAHS AL-QUR’AN Dari segi bahasanya qashash bermaksud urusan (al-amr).Tetapi apa yang lebih penting ialah bahawa ciri-ciri cap jari ini baru ditemui pada akhir kurun ke 19. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup dalam dunia ini mempunyai satu set cap jari yang unik. orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. 6 7 Manna’ Al-Qathan Ibid. berita (khabar). Kisah yang mengandungi dakwah mereka kepada kaumnya. Ashabul Ukhdud. hikayat. Nabi Musa dan Harun a.. perkara yang menceritakan keadaan yang benar berlaku atau secara ringkasnya sesuatu perkara dan kejadian yang dikisahkan.w dan nabi-nabi serta rasul-rasul lainnya. masa kini.s. Maryam.a.s. h. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya kerana takut akan mati. Tuhan mengisyaratkan cap jari. JENIS-JENIS KISAH DI DALAM AL-QUR’AN a.Kepentingan dalam cap jari mempunyai pengertian yang istimewa.s. manusia menanggap cap jari adalah satu lengkungan yang biasa tanpa sebarang kepentingan atau pengertian yang spesifik. dua orang putera Nabi Adam a.satu kepentingan yang akhirnya baru difahami hari ini. penghuni gua.s. Ashabul Fil (pasukan bergajah) dan sebagainya. Sebelum itu. Ini adalah kerana set cap jari setiap orang adalah unik bagi dirinya. Manakala qashash secara istilahnya ialah sesuatu yang tertulis untuk menerangkan kejadian. Dilihat dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya  Dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya terbahagi kepada tiga iaitu7: i. keadaan. Nabi Ibrahim a. 387 – 388. Kisah Para Nabi. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya.

 Kisah tentang penciptaan Nabi Adam a. Gaib pada masa lalu dikatakan masa lalu karena kisah-kisah tersebut merupakan hal gaib yang terjadi pada masa lampau di mana kita tidak menyaksikan peristiwa tersebut. perang Ahzab dalah surat Al-Azhab. perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Luth [surah Al-A’raf : 7] dan kisah Nabi Shalih [Surah Hud : 110]. kisah Nabi Adam [Surah Al-Baqarah : 2] dan surah Thoha : 20] yang terdiri atas sepuluh atau belasan ayat sahaja. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali ‘Imran. sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. ii. namun kita tidak dapat melihatnya di bumi ini. Ditinjau dari segi waktu.  Kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana diceritakan dalam Surah al- Furqon: 59 dan Surah Qaf : 38. antara lain: i. dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: i. Dilihat dari Panjang Pendeknya Kisah  Dari panjang pendeknya kisah Al-Qur’an. Isra-Mi’raj dan lain-lain. kisah Ashab al-kahfi [Surah Al-Kahfi : 18]. 14 . c. Kisah yang lebih pendek dari bahagian pertama seperti kisah Maryam [Surah Maryam : 19]. Contoh-contohnya adalah. tidak mendengarnya dan juga tidak mengalaminya sendiri. hijrah. iii. Kisah Pendek iaitu kisah yang jumlahnya kurang dari sepuluh ayat. b.iii. Kisah Panjang contohnya kisah Nabi Yusuf [Surah Yusuf : 12] yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf. Ghaib pada masa kini iaitu kisah tersebut terjadi pada masa sekarang.s dan kehidupannya ketika di syurga sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-A'raf : 7. Contoh-contoh adalah seperti berikut:  Kisah tentang dialog malaikat dengan Allah swt mengenai penciptaan khalifah di muka bumi sebagaimana dalam Surah al-Baqarah : 30-34. ii.

iii.  Kisah Abu Lahab kelak di akhirat seperti yang terdapat pada Surah al-Lahab. KEPENTINGAN PENGULANGAN CERITA a. bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapati di saat membacanya di tempat lain. Penjelasan betapa pentingnya kisah tersebut diceritakan oleh Allah sebagai pengajaran dan agar pesanan-pesanannya lebih berkesan serta melekat dalam jiwa. seperti dalam Surah al-A'raf : 13-14. Gaib pada masa depan iaitu penjelasan tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan (di akhir zaman). Oleh hal yang demikianlah kisah-kisah itu diungkapkan agar orang yang membacanya memberi perhatian terhadap isi kandungannya. Iblis.  Kisah tentang syurga dan neraka dan orang-orang di dalamnya seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Ghosiyah dan surah-surah yang lain .  Kisah tentang kehidupan makhluk-mahkluk ghaib seperti syaitan. jin. Menjelaskan keistimewaan balaghah Al-Qur’an dalam tingkatan paling tinggi.  Kisah tentang akan terjadinya hari kiamat dalam Surah Qori'ah dan Surah al-Zalzalah. Setiap kisah memiliki maksud dan tujuan yang berbeza. Menunjukkan kehebatan mukjizat (I’jaz) Al-Qur’an di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab dan bukti bahawa Al-Qur’an itu datang dari Allah. b. Kisah tentang turunnya Malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti disebutkan dalam Surah al-Qadar : 1-5. Contoh-contohnya adalah. d. c. Ini kerana keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeza dan diulang dengan uslub yang berbeza sehingga tidak membuat orang merasa bosan kerananya. 15 .

KISAH-KISAH AL-QUR’AN : KEBENARAN ATAU MITOS Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah an-Nisa’ 4: 87 yang bermaksud : “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah” Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah Yusuf 12:3 yang bermaksud : “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu. akan tetapi setiap kalimah informasi yang terkandung di dalamnya sekiranya diteliti secara mendalam. tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah.” Semua yang telah kita pelajari sejauh ini memperlihatkan kita akan satu kenyataan pasti. nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. 16 . Kita dapat mencontohi kisah-kisah kehidupan para Nabi. malah kandungan al-Qur’an tidak bertentangan dan saling mengukuh antara satu sama lain. yang tak mungkin dapat diketahui di masa itu. Allah swt menyatakan Maksudnya : ”Patutkah mereka (bersikap demikian).e. bahawa al Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang kesemuanya terbukti benar. ( al Nisa’ 4 : 82) Tidak hanya kitab ini bebas dari segala pertentangan. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan. orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dialah Tuhan yang mempunyai ilmu meliputi segala sesuatu. Mustahil informasi ini dapat diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu. Perhatikan misalnya.s diberikan 9 macam mukjizat yang mengatasi tentangan atau cabaran ilmu sihir yang dibawakan oleh tukang-tukang tenung Fir’aun dalam membuktikan kebenaran risalah Allah yang termuat dalam kitab suci Taurat. Nabi Musa a. semakin mengungkapkan keajaibannya hari demi hari dan tambah mendekat dengan perkembangan ilmu kontemporari. dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Ini merupakan bukti nyata bahwa al Qur'an bukanlah perkataan manusia. KESIMPULAN Keistimewaan kemukjizatan al-Qur’an dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan Allah kepada para Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw sebenarnya cukup sempurna dan tepat. Kenyataan ini dapat dilihat melalui ayat 82 surah 4 dalam al-Qur’an. tetapi ia datang dari pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu.

17 . Kerana setiap kejadian yang diungkapkan dalam al-Qur’an mempunyai peranan dan mendatangkan faedah kepada semua kehidupan. Baik ilmu yang bersangkutan dengan alam benda. Firman Allah swt. dan QS 5:110. Cuma manusia diminta agar menyelidiki al-Qur’an dan perkara-perkara yang terungkap di dalamnya. Al-Qur’an adalah kitab yang sarat dengan ilmu pengetahuan. Mukjizat-mukjizat tersebut. Al-qur’an menyiapkan dasar pemikiran ilmu. tidak ada sesuatu yang tercicir atau tidak disentuh oleh al-Qur’an. Seperti menciptakan burung dari tanah. sama seperti yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Musa as di mana merupakan elemen-elemen luaran dan bukan dari kitab suci Injil yang diwahyukan kepadanya. menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta serta mengeluarkan orang mati dari dalam kubur dengan izin Allah taala 9. 8 9 lihat QS 27:10-13 dan QS 28:31-32. keistimewaan al-Qur’an dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama samawi lainnya terletak pada kenyataan bahawa Allah menurunkan al-Qur’an sebagai risalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw kepada umat manusia sekaligus al-Qur’an itu sendiri menjadi bukti bagi kebenaran risalah yang terkandung di dalamnya. 115) Apa yang perlu dilakukan oleh manusia ialah mengkaji. Di sini. Begitu juga kepada Nabi Isa as Allah mengurniakan beberapa macam mukjizat yang mengatasi keunggulan yang dimiliki kaumnya dalam bidang ilmu perubatan. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" (Surat al-Mu'minuun. manusia yang bijak dan berkeyakinan dengannya membuat penelitian agar memperolehi penemuan-penemuan baru yang sejajar dengan kehendak al-qur’an sebagai pedoman bagi mereka yang beriman dengannya. meneliti dan mengolah ilmu dasar yang telah dijelaskan oleh al-qur’an itu mengikut perkembangan ilmu yang terdapat pada masa sekarang. bukan benda atau alam roh. Maka dapat disimpulkan bahwa mukjizat yang menjadi pendukung bukti kebenaran risalah Allah tersebut merupakan elemen-elemen luaran dan bukannya dari kitab suci yang diberikan. QS 3:49.Di antara sembilan tanda (ayat) yang menjelaskan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa as adalah tongkatnya yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular besar dan tangannya menjadi putih bersinar ketika dimasukkan ke dalam saku8.

wikipedia.com/malaysian/keajaiban01./nuzul/fungsi.blogspot. Maryland. http://www.html www. 1984. Muhammad. 1991.com/masjid/.. 1416/1996.htm http://abumuslimalbugisy. Amana Corporation.harunyahya.al-azim.com/science/book.org/wiki/Qasas_al-Qur'an 18 .com/2010/05/ijaz-al-quran-istilah-yang-dikenali. Yusuf al-Qaradawi.blogspot.com/2009/06/qashash-al-quran.html id.php www. The Meaning of the Holy Qur'an. Al-'Aql wa-l-'Ilm fi-l-Qur'an al-Karim. Dar-Al-Andalus Limited. Abdullah Yusuf. Cairo: Maktabat Wahbah.BIBLIOGRAFI Al-Qur’an Ali.missionislam.. The Message of the Qur'an.htm http://ahliquran. Gibraltar. Asad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful