PENDAHULUAN Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan alQuran.

Semasa mulanya al-Quran diturunkan ianya tidak disebut-sebut sebagai I’jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. I’jaz al-Qur’an adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah1. Kadar kemukjizatan Al-Qur’an itu meliputi tiga aspek iaitu aspek bahasa (sastera, badi’, balagah/kefasihan), aspek ilmiah (sains, pengetahuan, ketepatan ramalan) dan aspek tasyri’ (penetapan hukum syariat). kemukjizatan Al-Qur’an adalah dari segi-segi berikut2:
1. Susunan kalimahnya yang cukup indah. 2. Terdapat uslub (gaya bahasa) yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa

Arab.
3. Cabaran untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Qur’an, tapi cabaran

itu tidak terpenuhi sampai sekarang ini.
4. Bentuk perundangan yang memuatkan prinsip dan dasar yang mencukupi seluruh

aspek kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia. 5. Menerangkan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui.
6. Tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. 7. Tepat terbukti semua perkara yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. 8. Mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. 9. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya.

DEFINISI I’JAZ AL-QUR’AN Menurut bahasa: kata I’jaz adalah isim mashdar dari ‘ajaza-yu’jizu-I’jazan yang memberi erti “melemahkan”. I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah “Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan cabaran, lagi terlepas dari penentangan”3. I’jaz juga ditakrifkan sebagai “suatu urusan yang menyalahi kebiasaan yang disertakan dengan tahaddi (cabaran) dan terlepas dari tentangan”4. CABARAN AL-QUR’AN

1 2

Mafhum al-I’jaz al-Quraniy, Doktor Ahmad Jamal al-‘Umari. Muhammad Ali Ash Shabumi dalam kitab At-Tibyan. 3 al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64. 4 Mabahith fil Ulum al-Qur’an oleh Mannaul Qattan.

1

jika kamu memang orang-orang yang benar. niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Studi Ilmu-ilmu Qu'ran. dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah. “Katakanlah! Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini. Rasullulah saw telah menjadikan Al-Qur’an sebagai senjata bagi menentang orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka mengatakan “Muhammad telah membuat-buat Al-Qur’an”. padahal mereka mempunyai kemahiran tingkat tertinggi fashahah dan balaghahnya. hal 372) 2 .Al-Qur’an adalah bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. manusia malah jin. b. sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan ilmu Allah” 5 rujuk Manna' Khalil Al Qatthan. a. dengan cabaran yang mengalahkan dan menjatuhkan mereka secara padu sebagaimana firman Allah taala dalam Surah al-Isra’ 17 : 88. dan bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad saw sendiri.  Mencabar dengan sepuluh surah sahaja daripada Al-Qur’an sebagaimana firman-Nya dalam Surah Hud 11 : 13-14.  Mencabar mereka dengan keseluruhan Al-Qur’an dalam uslub umum yang meliputi orang Arab sendiri dan orang lain. Cabaran kedua. sekaligus ianya menjadi bukti bahawa Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT. maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya. Jika mereka (yang kamu seru itu) tidak menerima seruanmu. Cabaran peringkat pertama. Katakanlah! Jika demikian. Hal ini tidak lain adalah kerana Al-Qur’an sememangnya adalah suatu mukjizat (yang mustahil dapat ditandingi). Jika kita meneliti ayat-ayat cabaran yang Allah SWT wahyukan di dalam Al-Qur’an daripada sudut dan konteksnya sebagai suatu mukjizat. sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”. maka kita akan dapati bahawa Rasullulah saw telah mencabar orang-orang Arab agar mereka menandingi kehebatan Al-Qur’an di dalam tiga peringkat iaitu5. ketahuilah. Dan kita dapati bahawa mereka sememangnya tidak mampu menghadapinya.

“Dan jika kamu tetap dalam keadaan ragu tentang al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw). cubalah datangkan satu surat seumpamanya” Dan Surah al-Baqarah 2 : 23. Namun pada hakikatnya perkara itu tidak mustahil akan berlaku. member penjelasan kepada Nabi berkaitan dengan khabar atau maklumat gembira pada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menduduki kota Mekah pada satu ketika nanti. Cabaran ketiga. dan kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya. Allah swt menyatakan tidak ada sesuatu pun yang tercicir dibicarakan oleh al-Qur’an. asalkan manusia sanggup berbuat demikian. tidak mungkin kaum Muslimin dapat kembali ke Mekah. “Atau (patutkah) mereka mengatakan: Muhammad membuat-buatnya (Al-Qur’an). serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan 3 . maka buatlah satu surat saja yang semisal AlQur’an itu…” KEAJAIBAN SAINTIFIK AL-QURAN Al-Qur’an mempunyai keajiban tersendiri. Boleh dikatakan semua maklumat yang ada di alam maya ini terungkap dalam al-Qur’an sama ada secara jelas atau tersembunyi yang memerlukan penelitian yang mendalam dan serius. 1. Pandangan masa depan Atara keajaiban al Qur'an yang diungkapkannya adalah sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan. Maklumat yang terdapat dalam al-Qur’an boleh diterokai tanpa batas. Ayat ke-27 surah 48 misalnya. (Kalau benar yang kamu katakan itu).Dalam keadaan aman (menyempurnakan Ibadat Umrah kamu) Dengan mencukur kepala kamu.c. yang tidak terdapat pada kitab yang lain. Firman Allah swt: Maksudnya : “Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar RasulNya Dalam perkara mimpi itu Dengan kenyataan yang sebenar. Malah setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah swt semuanya mendatangkan manfaat kepada semua makhluknya. Masyarakat Islam tidak terfikir tentang perkara 4 tersebut kerana pada masa itu kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin.insya Allah (pada masa yang ditentukanNya) .  Mencabar mereka hanya dengan satu surah daripada Al-Qur’an sahaja sebagaimana firman-Nya dalam Surah Yunus 10 : 38. iaitu ramalan masa depan (futurestic). Iaitu Sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram .

Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. Disamping setiap pasangan mempunyai tanggungjawab yang ada kalanya bersamaan. Allah swt menjadikan alam sarwajagat saling berbeza. (Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana ia mengetahui (adanya feadah Dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya. kerana berbeza dari aspek kondisinya. Hal yang sama juga dengan tumbuh-tumbuhan. 48:27) Demikian juga pernyataan yang diungkapkan dalam al-Qur’an tentang ramalan masa depan yang menggambarkan cerita yang lebih menarik. Semua makhluk yang dicipta saling berpasangan. Orang-orang Rom telah dikalahkan. namun ianya tetap memerlukan pasangan bagi membina kesempurnaan mereka sebagai makhluk Allah swt. rumput dan padang pasir. dan kehidupan berpasangan itu sebenarnya akan menyempurna dan memperelok kehidupan yang sedia ada. keajiban al-Qur’an dapat dilihat berdasarkan kepada kejadian alam yang pelbagai namun ianya berpasangan.30:1 – 3) 2. dan dapat menebus kembali kekalahan yang mereka alami. dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. berhubungkait dengan kerajaan Bizantium. Kerana itu Allah swt mencipta Adam as kemudian diciptakannya pula Siti Hawa’ bagi memenuhi kesempurnaan hidup manusia. Miim. dimana setiap pasangan saling memerlukan dan memenuhi antara satu sama lain. maka ia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu. yang memperlihatkan tentang keagungan ciptaan ilahi. Misalnya kewujudan manusia lelaki tidak akan sempurna sekiranya tidak ada manusia perempuan. Firman Allah swt : Maksudnya : ”Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelapgelitanya). Allah swt menyatakan siang untuk mencari rezeki sementara malam diperuntukkan untuk beristirehat. Ayat pertama surah 30 menyatakan sekalipun kerajaan Bizantium telah mengalami kekalahan besar dalam satu siri peperangan.” ( al-Fath. satu kemenangan yang dekat (Masa berlakunnya). Di negeri yang dekat sekali. sekalipun ianya hidup melata di muka bumi. namun yang lebih ketara adalah berbeza.musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). Kejadian alam berpasangan Dari aspek yang lain. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Firman Allah swt. 4 . namun dalam waktu terdekat kekaisaran Bizantium akan memperoleh kemenangan. namun peranan masing-masing berbeza. Demi Yang menciptakan (makhlukmakhlukNya) lelaki dan perempuan. Laam. (jantan dan betina). ( al-Lail 92 : 1 –4 ) Demikian juga Allah swt menggambarkan lagi tentang kejadian semua makhluk adalah berpasangan. Misalnya gelap dan terang. Firman Allah swt: Maksudnya : “Alif. Sementara malam dan siang kedua-duanya bersangkutan dengan masa.” (Rum.

Persoalannya mengapa manusia direka cipta pada peringkat awalnya dari tanah dan tidak dari nilai bahan bukan tanah?. sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Penceritaan tentang kejadian manusia diulas secara menyeluruh melalui al-Qur’an bermula daripada manusia pertama Adam as.Maksudnya :“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Malah pendekatan seperti itu bertentangan dengan mana-mana nilai agama yang mengerti nilai kemanusiaan. dan sekiranya pasangan yang bersamaan bersatu dalam satu kondisi ia akan menghasilkan perkara yang negatif. yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi makhluk hidup. Firman Allah swt. Kajian mendapati bumi memiliki seluruh sifat yang diperlukan bagi kehidupan. sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Sekalipun seorang lelaki yang telah menjalankan pembedahan jantina untuk menjadi seorang “wanita” dan berkahwin dengan lelaki lain. namun manusia tidak akan terjadi hasil daripada percantuman antara benih lelaki dan lelaki kerana ia tidak mengikut aliran yang telah digambarkan oleh al-Qur’an. sehingga kini belum terdapat bukti yang mereka boleh melahirkan anak kerana hubungan mereka dalam kelompok yang sama. sehinggalah nilai kejadian manusia seterusnya hasil dari hubungan antara lelaki dan perempuan. dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. (Al Qur'an. dan digambarkan juga setiap pasangan yang berlainan apabila menyatu akan melahirkan sesuatu yang positif. yang memperihalkan tentang asal usul manusia bermula daripada tanah. Misalnya firman Allah swt dalam surah 32 ayat 7 hingga 8. Iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. Maksudnya :“Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Misalnya penghasilan cahaya kesan daripada guna penyatuan antara aliran tenaga positif dan negatif. atau dari diri mereka. Salah satunya adalah keberadaan atmosfera. 3. ia bukan proses perkembangan perubahan dari spesis yang lain dari manusia. Demikian juga kewujudan manusia adalah hasil daripada hubungan antara lelaki dan perempuan. 32:7-8) 5 . Adalah fakta yang kini telah diterima bahawa atmosfera terdiri dari lapisanlapisan berbeza yang tersusun secara berlapis. ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. satu di atas yang lain. Bermula daripada punca terciptanya manusia sehinggalah kepada tumbuh besarnya rangka manusia tersebut diungkap dalam al-Qur’an. Semua kenyataan tersebut boleh dan dapat dibuktikan melalui kajian secara saintifik dan dapat dibuktikan ketepatan paparan yang disebut melalui al-Qur’an dengan kajian sains. Melalui al-Qur’an manusia digambarkan kejadiannya secara jelas atau detail tidak seperti makhluk lain. kemudian diperkembang-biakkan melalui perhubungan yang boleh menghasilkan zuriat atau keturunan. Manusia dan Kejadian Al-Qur’an juga memprihalkan tentang kejadian manusia. 36:36) Persoalannya mengapa Allah swt mempamerkan setiap perkara saling berpasangan ?. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati. (Al Qur'an. Manusia adalah makhlok yang asal semulajadinya dicipta.

Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. Maksudnya : “(Dialah) yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya : “Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. nilai rujukan proses kejadian ini boleh dilihat sebagai penyusunan fakta dalam membuktikan sesuatu perkara. (Al Qur'an. (Al Qur'an. malah mereka mengesahkan apa yang terungkap itu sesuatu yang luar biasa yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu. Persoalan mengapa Allah swt memprihalkan tahap perkembangan proses kejadian manusia?. sebagaimana disebut dalam hadis setiap tahap mengambil masa 40 hari dan 40 hari. juga makhluk diangkasa raya yang mempunyai pelbagai tanggungjawab tersendiri digambarkan secara jelas dalam al-Qur’an. oleh itu maka Kami jadikan Dia berkeadaan mendengar dan Melihat. Firman Allah swt. kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. Proses tumbuhbesar fizikal manusia dalam rahim ibu itu telah diperakui kesahihannya oleh sains moden. dan sekiranya berlaku sesuatu yang berhubungkait dengan nilai kejadian manusia dan kes-kes yang melibatkan nyawa manusia. Firman Allah swt Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan). dan Dialah Yang Maha mengetahui akan segala-galanya. Pendekatan ini digunakan oleh Allah swt bagi manusia mengetahui tentang kejadian mereka. Ini memberi gambaran tentang kejadian manusia itu melalui proses tertentu. serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipankewajipan). Allah swt memprihalkan bagaimana prosesperkembangan manusia itu ditumbuhbesarkan dan disempurnakan kejadiannya dengan segala bentuk kelengkapan. baik yang wujud di muka bumi yang terbentang luas dengan pelbagai bentuk makhluk yang wujud di dalamnya.Melanjutkan gambaran kejadian manusia dalam ayat di atas. 76:2) Siri penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an adalah tahaptahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. mulanya tulang-tulang terbentuk. 23:14) 4. Allah swt berfirman. Dan proses pembentukan itu melalui masa yang tertentu. Alam semseter dan keajibannya Al-Qur’an juga menggambarkan bahawa asal mula kejadian alam semesta ini adalah ciptaan Allah swt. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. seperti pendengaran dan penglihatan. ini bermakna alQu’ran mempunyai keajiban yang luar biasa secara saintifik. kerana penjelasannya diluar dari daya pemikiran manusia biasa. Perkara ini sebenarnya ada hubungkaitnya dengan nilai pembuktian sekiranya berlaku krisis atau pertikaian zuriat manusia. dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. dan tidak mungkin ianya diungkapkan oleh manusia biasa. (Al Qur'an. 6:101) 6 . dan mengapa Allah swt menceritakan manusia memerlukan tahap seperti itu untuk kejadiannya?. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging.

sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. cuma apa yang boleh mereka lakukan tentang pengukuran kelajuan. semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari.000 kilometer dalam sehari. bentuk pusingan dan fungsi pusingan yang dilakukan oleh bulan dan bintang itu apakah ianya boleh mendatangkan nilai kebaikan atau keburukan kepada manusia dan alam pada keseluruhannya. George Lemaitre. tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. Cuma manusia hanya dikehendaki mengukur atau kelajuan pusingan matahari dan bulan tersebut.Malah cakerawala jutaan jumlahnya sentiasa beredar mengikut aliran yang telah ditentukan peraturannya dari Allah swt. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Bahkan. itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Mereka tidak dapat menolak hakikat kebenaran yang dilafazkan dalam al-Qur’an. Bersama matahari. Alexander Friedmann. (Al Qur'an. Ini bererti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17. bererti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus "mengembang". Pada awal abad ke-20. Selanjutnya. Firman Allah swt. seorang astronom Amerika. 7 . 21:33) Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam. serta matahari dan bulan. atau bertabrakan dengan lainnya. Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. Dan bulan pula Kami takdirkan Dia beredar melalui beberapa peringkat. Menurut perhitungan para ahli astronomi. fisikawan Rusia.280. Selama pergerakan ini. tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Edwin Hubble.semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. lagi Maha mengetahui. ianya ditegaskan dimana masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu tanpa ada sentuhan dan perlanggaran yang boleh melibatkan sesuatu malapetaka yang besar berlaku. Pusingan yang dibuat oleh bulan dan matahari ini diperakui kebenarannya oleh para sains moden. (dengan ketentuan yang demikian). Sebuah alam semesta. matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut Solar Apex. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. dan ahli kosmologi Belgia. telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain. ( Yasin 36 : 38 – 40) Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al Qur'an ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Misalnya tatkala kita merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al Qur'an. kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masingmasing.

kajian tersebutmenunjukkan bahawa. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu Yang dijadikanNya). samada ianya berlaku pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu atau tempat yang berlainan. apa jua yang dikatakan 9atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang melihat kejadian memukul itu tidak lama sebelum atau selepas pemukulan sebagai menjadi sebahagian daripada kejadian tersebut. beliau mendapati beberapa "Keajaiban" statistik yang terdapat di dalam Al-Quran. Firman Allah swt Maksudnya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya. 4. perkataan atau maksud bilangan yang disebut di dalam Al-Quran menunjukkan satu persamaan diantara dua perkara yang berlawanan. antaranya. Jawapan yang dikemukan di dalam peratusan tersebut adalah bersamaan dengan jumlah atau peratusan lautan dan daratan pada hari ini yang telah dikeluarkan oleh saintis-saintis barat. ( Yunus : 10:5) 5. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan Dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. dan bukan rekaan atau tekaan sebagaimana yang pernah disangkakan oleh sesetengah orang. (7) al-Bahar (lautan) 32 al-Barr (daratan) 13. Contohnya jika A dituduh memukul isterinya B. qarinah tidak diterima sebagai bukti utama khususnya 8 . (1) al-Dunya (dunia) 115 al-Akhirah (akhirat) 115. jumlahnya adalah 45 (32 + 13). kepanasan yang dimiliki dan kelajuan perjalanan cahaya yang dipancarkan itu untuk sampai ke bumi. Secara ringkasnya.11111111%. (3) al-Hayat (kehidupan) 145 al-Maut (kematian) 145. Qarinah termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu fakta dan menjadi sebahagian dari urusan yang sama. Walau bagaimanapun di dalam mensabitkan satu-satu kesalahan. Kenyataan al-Qur’an ini tidak boleh disangkal malah diperakui peranannya. Ini memberi gambaran bahawa apa yang diungkapkan dalam al-Qur’an semuanya benar. (4) al-Rajul (lelaki) 24 al-Mar'ah (perempuan) 24. ii) Daratan : 13 / 45 X 100% = 28. (2) al-Malaikat (malaikat) 88 al-Syayateen (syaitan) 88.88888888%.0 Pendekatan pembuktian atau Qarinah dalam al-Qur’an Menurut Undang-Undang pembuktian (qarinah) didefinisikan sebagai fakta-fakta yang ada hubungan dengan fakta yang lain dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam hukum syara’ atau yang dihuraikan dalam perintah.Demikian Allah swt menceritakan tentang dari mana datangnya cahaya yang telah menerangi alam yang terbentang luas ini. Malah manusia dalam menentukan bilangan bulan bagi membuat kiraan tahun bersandar kepada pusingan yang telah ditentukan oleh Allah swt. manusia hanya boleh mengkaji dari aspek kekuatan cahaya yang dipancarkan. (5) alShahru (bulan) 12 (6) al-Yauum (hari) 365. al-Qur’an dan matematik Kajian telah dijalankan oleh seorang cendekiawan Islam iaitu Dr Tariq Al-Suwaidan. Dan jika dibuat kira-kira mudah: i) Lautan : 32 / 45 X 100% = 71. Jika kita campurkan jumlah perkataan yang membawa maksud "lautan" dan "daratan". dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindahrandah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa.

namun apabila diteliti secara mendalam dan terperinci ianya ada hubungkait dengan bahan pembuktian yang hendak dikendalikan. Di dalam Islam. Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. maka kawat cam itu boleh dipertikaikan dan mungkin tidak boleh digunapakai sebagai bahan pembuktian sesuatu perkara. Secara sepintas lalu semimangnya tidak ada hubungkaitnya dengan aliran pembuktian terhadap sesuatu perkara. Sudah pasti pencahayaan memaminkan peranan yang penting dalam menentukan sesuatu itu berkesan atau tidak. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”. Malah ianya telah memudahkan urusan manusia pada keseluruhannya dalam membuktikan sesuatu itu benar atau tidak. Apa yang telah ditonjolkan pada peringkat awal dalam tulisan ini adalah sebahagian pendekatan yang boleh diketengahkan dalam pembuktian sesuatu isu. 9 . kerana apabila tahap cahaya itu berkedudukan ditahap mana 70%. serta matahari dan bulan. 30% atau 10%. Misalnya dalam menentukan kawat cam penjenayah. 50%. kepada manusia. Ini berdasrkan kepada sebuah hadith Rasulullah saw yang bermaksud Kewujudan sains dan teknologi pada hari ini tidak lari dari kehendak al-Qur’an. tahap cahaya ketikamana saksi melihat pesalah perlu diambil kira. Misalnya firman Allah swt dalam surah al-Ghassiah merakamkan perkara tersebut. siang. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). Terdapat sesuatu isu atau perkara yang terungkap dalam al-Qur’an dipaparkan secara jelas yang tidak memerlukan satu penafsiran atau penelitian yang lebih mendalam. dan tidak jelas atau hanya agakan sahaja. ditegaskan bahawa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. (21 : 33 ) Persoalannya mengapa Allah swt menjadikan malam. Firman Allah swt Maksudnya : ”Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang.kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Firman Allah swt Maksudnya :“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?. Hanya iqrar dan shahadah sahaja yang diterima bagi mensabitkan kesalahan hudud dan qisas kerana kedua-kedua keterangan (bayyinah) tersebut dikira mempunyai tahaf pembuktian yang meyakinkan. Mungkin apa yang perlu dilakukan memanjangkan kajian tentang apa yang telah diungkapkan. ini memberi erti peranan cahaya memberi implikasi yang besar dalam penentuan keputusan. Misalnya perkara yang berhubung dengan pusingan atau peredaran matahari dan bulan yang telah didedahkan oleh Allah swt. Ayat-ayat Allah swt yang berbentuk muhkamat dan mutasyabihat juga dalam bentuk maqruat dan manzurat boleh dijadikan landasan atau bahan bukti terhadap sesuatu perkara.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. Kerana itu terdapat ayat al-Qur’an mencabar minda manusia supaya menekuni apa yang terungkap dalam al-Qur’an secara serius dan mendalam bagi sesuatu perkara berdasarkan kepada perspektif dan motif apa yang hendak digunakan. dan apa hubungkaitnya dengan pendekatan pembuktian?. hukuman hudud dan qisas perlulah digugurkan jika terdapat walaupun sedikit keraguan di dalam bukti-bukti yang dikemukakan. matahari dan bulan?.

Allah swt telah menciptakan pelbagai ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnung. pernyataan seperti. mengapa kamu tidak berfikir. Maksudnya : ”Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk). Maksudnya : ”Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf Dengan darah palsu. 1. dan ianya boleh dijadikan asas kepada salah satu kaedah pembuktian sesuatu perkara itu betul atau salah. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku” (alAlaq : 1-2) Justeru itu dikemukakan dalam banyak ayat Alqur’an. namun apa yang lebih penting adalah membaca dalam ertikata meneliti. Bersabarlah Aku Dengan sebaik-baiknya.kerana Sesungguhnya Engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. mengenai apa yang kamu katakan itu. Al-Qur’an juga menunjukkan bagaimana untuk menolak atau membuktikan sesuatu tuduhan atau membuat sanggahan terhadap sesuatu tuduhan yang dilemparkan yang tidak 10 . Misalnya pengakuan seseorang itu tentang anak yang dilahirkan." (Yusuf 12:18) b. mengkaji dan menganalisa bahan-bahan mentah yang belum diterokai melalui kajian-kajian makmal atau sebagainya. Darah Darah boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk memastikan kenyataan yang diungkapkan itu benar atau salah. “terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal. a. Proses kajian dan penetapan melalui DNA para pakar perubatan memperakui 90% ujian yang dilakukan adalah tepat. bagi membuktikan Yusuf dimamah serigala berdasakan kesan darah yang terdapat pada baju Yusuf. Membaca disini bukan sahaja dalam bentuk bahan-bahan yang tertulis atau sudah diterbitkan.” memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. dan oleh kerananya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. kerana membaca akan memberi menghasilkan sesuatu perkara yang lebih baik. Demikian firman Allah swt. di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah. “Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. ini juga dilihat sebagai membaca maklumat yang belum diperolehi melalui tulisan. dan Allah juala yang dipohonkan pertolonganNya. adalah pendekatan yang telah digunapakai 1400 tahun lepas. Pembuktian melalui Alat atau bahan fizikal antaranya. kalau demikian. Berdasakan kepada tempat kes itu berlaku atau penggunaan terma. ( al Ghasiah : 17 – 21 ) Demikian juga Allah swt mengingatkan agar manusia membaca tentang kejadian alam dan makhluk pada keseluruhannya. Kes pembuktian yang dilakukan oleh saudara Yusuf. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan sama ada di langit. atau penapian seseorang tentang anak yang dilahirkan itu bukan anaknya. bapa mereka berkata: "Tidak! bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). Kerana itu kajian atau penyelidikan dan penerokaan bagi mendapatkan ilmu baru adalah penting.

ketika kamu membunuh seorang manusia. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sekalipun benda mati tidak boleh mengungkapkan kata-kata. sekiranya kes itu dilakukan berdasarkan kepada kewujudan saksi. Kaedah ini adalah jalan yang paling mudah dilakukan sekiranya tidak boleh 11 . Maksudnya : ”Dan jika bajunya koyak dari belakang. maka dustalah perempuan itu. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Namun teori pembuktian yang dijelaskan oleh al-Qur’an boleh diterima dan logik untuk menolak tuduhan yang telah dikemukakan oleh Zulekha.bersandarkan kepada saksi. padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Demikian apa yang telah diketengahkan oleh Allah swt dalam kes perbalahan masyarakat tentang kematian seorang dalam pebalahan antara kaum. Demikian kes yang terjadi diantara Yusof dengan Zulekha. Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu"(Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). supaya kamu memahaminya. berkatalah ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Al-Qur’an juga mengketengahkan pembuktian melalui sumpah atau kenyataan benar yang dibuat oleh orang yang melakukan kesalahan atau orang yang membuat tuduhan terhadap sesuatu kes. Penampilan saksi adalah pendekatan yang paling mudah. Merujuk kepada ini Allah swt berfirman. Dari sudut kepercayaan tanpa bukti yang kukuh. Bahan bukti menggunakan alat atau benda yang tidak bergerak Al-Qur’an juga mencadangkan supaya pendekatan pembuktian sesuatu kes itu berdasarkan kepada alat atau benda yang tidak hidup atau bernyawa. tetapi ianya mestilah disertai dengan penjelasan yang meyakinkan dan beserta dengan maklumat yang lain. Pembuktian berdasarkan kenyataan bersumpah atau ikrar (kenyataan benar). adalah tidak mungkin seorang wanita boleh mempengaruhi lelaki sekiranya duduk dalam keadaan berduaan. apakah perlakuan membunuh itu dengan niat atau tanpa niat. Misalnya dalam kesmembunuh. ( al-Baqarah 2 : 72 – 73 ) d. Adalah amat sukar sekali hendak menafikannya melainkan ada satu kaedah yang logik dan meyakinkan boleh dilakukan. Ini memberi erti alat atau bahan yang mati boleh diguna sebagai alat pembuktian sesuatu kes itu untuk disabitkan atau untuk menolak sesuatu sabitan. kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. kerana ia seorang wanita. Firman Allah swt Maksudnya :”Dan (ingatlah). namun dalam proses membuktikan sesuatu kes ianya boleh digunakan pakai. dan Yusuf adalah dari orang-o r a n g yang benar". Sesuatu tuduhan boleh ditolak tanpa ada saksi sekiranya penggunaan terma atau tempat adalah sesuatu yang tepat dan boleh digunakan bagi membuktikannya. kenyataan yang diungkapkan oleh Zulekha lebih boleh diterima. ( Yusuf : 27 – 28 ) c. Kenyataan niat atau tanpa niat itu boleh dibuktikan melalui cara tindakan atau pukulan atau tikaman atau faktor-faktor yang mendorong ia melakukan atau tindakan susulan selepas ia melakukannya. dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang.

kepastian untuk mengumpul bahan bukti lebih menyulit dan menyusahkan. Cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam memprihalkan manusia itu amat berbeza. dan orang bersumpah atau memberi kenyataan itu boleh merekacipta kenyataan yang bukan sebenarnya atau sebaliknya. the results were not as conclusive when subjects were asked to tell the truth (70 percent accuracy)”. Penciptaan manusia yang berbeza “ khalqan akhar” yang sebut dalam al-Qur’an memberi konotasisebenarnya mempermudah untuk mengumpul bahan-bahan yang sudah semimangnya berbeza.Bagaimana kalau manusia itu diciptareka dalam nilai yang serupa dan bersamaan dalam semua perkara. Firman Allah swt Maksudnya : “Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)? Bukan sebagaimana yang disangka itu. bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya Segala tulang) jarinya. Ini memberi gambaran bahawa tahap kebolehpercayaan terhadap kenyataan bersumpah seseorang itu boleh diukur dengan adanya penemuan sains dan teknologi.Sekalipun sumpah ini boleh dipermainkan. kerana manusia itu berbeza tahap penciptaannya dan berbeza dari aspek rupabentuk fizikalnya. Al-Qur’an Cuma menggariskan pembuktian melalui sumpah salah satu kaedah yang boleh diterima pakai dalam sistem perundangan Islam. kalaupun boleh dilakukan ia memakan masa yang lama. e. Dr. bagi membuktikan sesuatu sumpah itu benar atau tidak ianya boleh diukur dengan ujian tahap kebohongan seseorang dalam menyatakan sesuatu. Mohamed said “Polygraph test results correlated well with actual events when subjects were asked to lie (92 percent accuracy). (Surah al-Qiyamah.Mengesan penjenayah melalui cap jari adalah kaedah yang paling mudah. Pembuktian mengikut kaedah ini adakalanya boleh mendatangkan keraguan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh hakim. Pendekatan ini juga diperakui oleh para pakar perundangan moden kerana tahap kenyataan salah atau benar seseorang kini boleh diukur dan diuji peratusan kebohongan atau ketidak benaran kenyataan yang dikeluarkan melalui denyutan nadi atau fungsian otak.dibuktikan melalui kenyataan saksi. (tulang yang lebih Halus dari yang lain). namun kaedah ini diperakui dan diperbolehkan (valid) dalam sistem perundangan Islam malah disebut dalam al-Qur’an dan ia menjadi bahan pembuktian. 3-4) 12 . however. Keperbezaan inilah memungkinkan setiap kes itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. dan hakim boleh membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada kenyataan yang diberikan. Pembuktian melalui kesan fizikal manusia Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Qur'an bahawa amat mudah bagiNya untuk membangkitkan manusia selepas kematian. dan ianya boleh diterima pakai.

s. Nabi Musa dan Harun a. dua orang putera Nabi Adam a. 387 – 388. Tuhan mengisyaratkan cap jari. penghuni gua. Nabi Ibrahim a. perkara yang menceritakan keadaan yang benar berlaku atau secara ringkasnya sesuatu perkara dan kejadian yang dikisahkan. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup dalam dunia ini mempunyai satu set cap jari yang unik. sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya. kisah Thalut dan Jalut. 13 . Kisah yang mengandungi dakwah mereka kepada kaumnya. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an. Ashabul Fil (pasukan bergajah) dan sebagainya. 6 7 Manna’ Al-Qathan Ibid.Kepentingan dalam cap jari mempunyai pengertian yang istimewa. mukjizat-mukjizat yang memperkuatkan dakwahnya. keadaan. fakta yang tidak menarik minat siapa ketika itu. Dilihat dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya  Dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya terbahagi kepada tiga iaitu7: i. JENIS-JENIS KISAH DI DALAM AL-QUR’AN a. Misalnya kisah Nabi Nuh a. Ini adalah kerana set cap jari setiap orang adalah unik bagi dirinya. QASHAHS AL-QUR’AN Dari segi bahasanya qashash bermaksud urusan (al-amr). Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya kerana takut akan mati. hikayat.s. berita (khabar).w dan nabi-nabi serta rasul-rasul lainnya. masa kini. h. Maryam.Ini adalah sebab mengapa cap jari diterima sebagai satu bukti penting pengenalan diri.a. dan keadaan (hal). Qashash al-Qur’an adalah kisah-kisah dalam Al-Qur’an tentang para Nabi dan Rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau.Tetapi apa yang lebih penting ialah bahawa ciri-ciri cap jari ini baru ditemui pada akhir kurun ke 19. dan menarik tumpuan kita kepada kepentingannya. yang eksklusif kepada pemiliknya.satu kepentingan yang akhirnya baru difahami hari ini. ii. orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. dan digunakan untuk tujuan pengenalan identiti di seluruh dunia. tahap-tahap dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. dan masa yang akan datang6.. Kisah Para Nabi.s.s. manusia menanggap cap jari adalah satu lengkungan yang biasa tanpa sebarang kepentingan atau pengertian yang spesifik. Zulkarnain. Sebelum itu. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Manakala qashash secara istilahnya ialah sesuatu yang tertulis untuk menerangkan kejadian. Ashabul Ukhdud.Nabi Muhammad s.

perang Ahzab dalah surat Al-Azhab. namun kita tidak dapat melihatnya di bumi ini. tidak mendengarnya dan juga tidak mengalaminya sendiri. c. Isra-Mi’raj dan lain-lain. Kisah Pendek iaitu kisah yang jumlahnya kurang dari sepuluh ayat.iii. Contoh-contoh adalah seperti berikut:  Kisah tentang dialog malaikat dengan Allah swt mengenai penciptaan khalifah di muka bumi sebagaimana dalam Surah al-Baqarah : 30-34. Ditinjau dari segi waktu. hijrah. b. kisah Ashab al-kahfi [Surah Al-Kahfi : 18]. antara lain: i.s dan kehidupannya ketika di syurga sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-A'raf : 7. Contoh-contohnya adalah. Dilihat dari Panjang Pendeknya Kisah  Dari panjang pendeknya kisah Al-Qur’an. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Luth [surah Al-A’raf : 7] dan kisah Nabi Shalih [Surah Hud : 110]. Kisah Panjang contohnya kisah Nabi Yusuf [Surah Yusuf : 12] yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf. ii. 14 . Ghaib pada masa kini iaitu kisah tersebut terjadi pada masa sekarang.  Kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana diceritakan dalam Surah al- Furqon: 59 dan Surah Qaf : 38. iii. Gaib pada masa lalu dikatakan masa lalu karena kisah-kisah tersebut merupakan hal gaib yang terjadi pada masa lampau di mana kita tidak menyaksikan peristiwa tersebut. perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah. sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: i. ii. kisah Nabi Adam [Surah Al-Baqarah : 2] dan surah Thoha : 20] yang terdiri atas sepuluh atau belasan ayat sahaja.  Kisah tentang penciptaan Nabi Adam a. Kisah yang lebih pendek dari bahagian pertama seperti kisah Maryam [Surah Maryam : 19]. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali ‘Imran.

b. Ini kerana keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeza dan diulang dengan uslub yang berbeza sehingga tidak membuat orang merasa bosan kerananya. Menunjukkan kehebatan mukjizat (I’jaz) Al-Qur’an di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab dan bukti bahawa Al-Qur’an itu datang dari Allah. Iblis. Menjelaskan keistimewaan balaghah Al-Qur’an dalam tingkatan paling tinggi.  Kisah tentang syurga dan neraka dan orang-orang di dalamnya seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Ghosiyah dan surah-surah yang lain . Gaib pada masa depan iaitu penjelasan tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan (di akhir zaman).  Kisah tentang kehidupan makhluk-mahkluk ghaib seperti syaitan. Penjelasan betapa pentingnya kisah tersebut diceritakan oleh Allah sebagai pengajaran dan agar pesanan-pesanannya lebih berkesan serta melekat dalam jiwa. Contoh-contohnya adalah. iii. c. KEPENTINGAN PENGULANGAN CERITA a. bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapati di saat membacanya di tempat lain.  Kisah tentang akan terjadinya hari kiamat dalam Surah Qori'ah dan Surah al-Zalzalah. Oleh hal yang demikianlah kisah-kisah itu diungkapkan agar orang yang membacanya memberi perhatian terhadap isi kandungannya. Kisah tentang turunnya Malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti disebutkan dalam Surah al-Qadar : 1-5. 15 . Setiap kisah memiliki maksud dan tujuan yang berbeza. jin.  Kisah Abu Lahab kelak di akhirat seperti yang terdapat pada Surah al-Lahab. seperti dalam Surah al-A'raf : 13-14. d.

16 . bahawa al Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang kesemuanya terbukti benar. Kenyataan ini dapat dilihat melalui ayat 82 surah 4 dalam al-Qur’an. orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mustahil informasi ini dapat diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu.e. Allah swt menyatakan Maksudnya : ”Patutkah mereka (bersikap demikian). Kita dapat mencontohi kisah-kisah kehidupan para Nabi. malah kandungan al-Qur’an tidak bertentangan dan saling mengukuh antara satu sama lain. KISAH-KISAH AL-QUR’AN : KEBENARAN ATAU MITOS Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah an-Nisa’ 4: 87 yang bermaksud : “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah” Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah Yusuf 12:3 yang bermaksud : “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu. KESIMPULAN Keistimewaan kemukjizatan al-Qur’an dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan Allah kepada para Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw sebenarnya cukup sempurna dan tepat. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan. ( al Nisa’ 4 : 82) Tidak hanya kitab ini bebas dari segala pertentangan. tetapi ia datang dari pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Tuhan yang mempunyai ilmu meliputi segala sesuatu. dinyatakan dalam ayat-ayatnya. akan tetapi setiap kalimah informasi yang terkandung di dalamnya sekiranya diteliti secara mendalam. Perhatikan misalnya. nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. semakin mengungkapkan keajaibannya hari demi hari dan tambah mendekat dengan perkembangan ilmu kontemporari. Ini merupakan bukti nyata bahwa al Qur'an bukanlah perkataan manusia. tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah. Nabi Musa a.s diberikan 9 macam mukjizat yang mengatasi tentangan atau cabaran ilmu sihir yang dibawakan oleh tukang-tukang tenung Fir’aun dalam membuktikan kebenaran risalah Allah yang termuat dalam kitab suci Taurat.” Semua yang telah kita pelajari sejauh ini memperlihatkan kita akan satu kenyataan pasti. yang tak mungkin dapat diketahui di masa itu.

Di antara sembilan tanda (ayat) yang menjelaskan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa as adalah tongkatnya yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular besar dan tangannya menjadi putih bersinar ketika dimasukkan ke dalam saku8. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" (Surat al-Mu'minuun. Baik ilmu yang bersangkutan dengan alam benda. Seperti menciptakan burung dari tanah. Begitu juga kepada Nabi Isa as Allah mengurniakan beberapa macam mukjizat yang mengatasi keunggulan yang dimiliki kaumnya dalam bidang ilmu perubatan. menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta serta mengeluarkan orang mati dari dalam kubur dengan izin Allah taala 9. Mukjizat-mukjizat tersebut. manusia yang bijak dan berkeyakinan dengannya membuat penelitian agar memperolehi penemuan-penemuan baru yang sejajar dengan kehendak al-qur’an sebagai pedoman bagi mereka yang beriman dengannya. dan QS 5:110. Cuma manusia diminta agar menyelidiki al-Qur’an dan perkara-perkara yang terungkap di dalamnya. QS 3:49. 17 . 8 9 lihat QS 27:10-13 dan QS 28:31-32. Al-Qur’an adalah kitab yang sarat dengan ilmu pengetahuan. 115) Apa yang perlu dilakukan oleh manusia ialah mengkaji. Firman Allah swt. sama seperti yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Musa as di mana merupakan elemen-elemen luaran dan bukan dari kitab suci Injil yang diwahyukan kepadanya. meneliti dan mengolah ilmu dasar yang telah dijelaskan oleh al-qur’an itu mengikut perkembangan ilmu yang terdapat pada masa sekarang. Al-qur’an menyiapkan dasar pemikiran ilmu. bukan benda atau alam roh. Maka dapat disimpulkan bahwa mukjizat yang menjadi pendukung bukti kebenaran risalah Allah tersebut merupakan elemen-elemen luaran dan bukannya dari kitab suci yang diberikan. Di sini. keistimewaan al-Qur’an dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama samawi lainnya terletak pada kenyataan bahawa Allah menurunkan al-Qur’an sebagai risalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw kepada umat manusia sekaligus al-Qur’an itu sendiri menjadi bukti bagi kebenaran risalah yang terkandung di dalamnya. tidak ada sesuatu yang tercicir atau tidak disentuh oleh al-Qur’an. Kerana setiap kejadian yang diungkapkan dalam al-Qur’an mempunyai peranan dan mendatangkan faedah kepada semua kehidupan.

html www.php www.al-azim. 1991.html id.harunyahya. The Message of the Qur'an.com/masjid/.htm http://ahliquran. Al-'Aql wa-l-'Ilm fi-l-Qur'an al-Karim.com/2009/06/qashash-al-quran. Asad. http://www.wikipedia.blogspot.missionislam. 1416/1996./nuzul/fungsi.org/wiki/Qasas_al-Qur'an 18 .. Yusuf al-Qaradawi.com/2010/05/ijaz-al-quran-istilah-yang-dikenali.blogspot. Dar-Al-Andalus Limited. Gibraltar. Muhammad.com/malaysian/keajaiban01. Abdullah Yusuf. 1984. Cairo: Maktabat Wahbah.htm http://abumuslimalbugisy.com/science/book. Amana Corporation. The Meaning of the Holy Qur'an..BIBLIOGRAFI Al-Qur’an Ali. Maryland.