PENDAHULUAN Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan alQuran.

Semasa mulanya al-Quran diturunkan ianya tidak disebut-sebut sebagai I’jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. I’jaz al-Qur’an adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah1. Kadar kemukjizatan Al-Qur’an itu meliputi tiga aspek iaitu aspek bahasa (sastera, badi’, balagah/kefasihan), aspek ilmiah (sains, pengetahuan, ketepatan ramalan) dan aspek tasyri’ (penetapan hukum syariat). kemukjizatan Al-Qur’an adalah dari segi-segi berikut2:
1. Susunan kalimahnya yang cukup indah. 2. Terdapat uslub (gaya bahasa) yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa

Arab.
3. Cabaran untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Qur’an, tapi cabaran

itu tidak terpenuhi sampai sekarang ini.
4. Bentuk perundangan yang memuatkan prinsip dan dasar yang mencukupi seluruh

aspek kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia. 5. Menerangkan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui.
6. Tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. 7. Tepat terbukti semua perkara yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. 8. Mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. 9. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya.

DEFINISI I’JAZ AL-QUR’AN Menurut bahasa: kata I’jaz adalah isim mashdar dari ‘ajaza-yu’jizu-I’jazan yang memberi erti “melemahkan”. I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah “Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan cabaran, lagi terlepas dari penentangan”3. I’jaz juga ditakrifkan sebagai “suatu urusan yang menyalahi kebiasaan yang disertakan dengan tahaddi (cabaran) dan terlepas dari tentangan”4. CABARAN AL-QUR’AN

1 2

Mafhum al-I’jaz al-Quraniy, Doktor Ahmad Jamal al-‘Umari. Muhammad Ali Ash Shabumi dalam kitab At-Tibyan. 3 al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64. 4 Mabahith fil Ulum al-Qur’an oleh Mannaul Qattan.

1

niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Cabaran peringkat pertama. Bahkan mereka mengatakan “Muhammad telah membuat-buat Al-Qur’an”. Jika mereka (yang kamu seru itu) tidak menerima seruanmu.Al-Qur’an adalah bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. dengan cabaran yang mengalahkan dan menjatuhkan mereka secara padu sebagaimana firman Allah taala dalam Surah al-Isra’ 17 : 88.  Mencabar dengan sepuluh surah sahaja daripada Al-Qur’an sebagaimana firman-Nya dalam Surah Hud 11 : 13-14. dan bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad saw sendiri. sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan ilmu Allah” 5 rujuk Manna' Khalil Al Qatthan. dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah. manusia malah jin. sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”. “Katakanlah! Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini. jika kamu memang orang-orang yang benar. Studi Ilmu-ilmu Qu'ran. maka kita akan dapati bahawa Rasullulah saw telah mencabar orang-orang Arab agar mereka menandingi kehebatan Al-Qur’an di dalam tiga peringkat iaitu5.  Mencabar mereka dengan keseluruhan Al-Qur’an dalam uslub umum yang meliputi orang Arab sendiri dan orang lain. Dan kita dapati bahawa mereka sememangnya tidak mampu menghadapinya. hal 372) 2 . Cabaran kedua. padahal mereka mempunyai kemahiran tingkat tertinggi fashahah dan balaghahnya. Hal ini tidak lain adalah kerana Al-Qur’an sememangnya adalah suatu mukjizat (yang mustahil dapat ditandingi). ketahuilah. Jika kita meneliti ayat-ayat cabaran yang Allah SWT wahyukan di dalam Al-Qur’an daripada sudut dan konteksnya sebagai suatu mukjizat. Rasullulah saw telah menjadikan Al-Qur’an sebagai senjata bagi menentang orang-orang kafir Quraisy. maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya. a. Katakanlah! Jika demikian. b. sekaligus ianya menjadi bukti bahawa Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT.

Dalam keadaan aman (menyempurnakan Ibadat Umrah kamu) Dengan mencukur kepala kamu.c. tidak mungkin kaum Muslimin dapat kembali ke Mekah. Allah swt menyatakan tidak ada sesuatu pun yang tercicir dibicarakan oleh al-Qur’an. iaitu ramalan masa depan (futurestic). (Kalau benar yang kamu katakan itu). Malah setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah swt semuanya mendatangkan manfaat kepada semua makhluknya. asalkan manusia sanggup berbuat demikian. dan kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya. 1. Iaitu Sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram . Boleh dikatakan semua maklumat yang ada di alam maya ini terungkap dalam al-Qur’an sama ada secara jelas atau tersembunyi yang memerlukan penelitian yang mendalam dan serius. serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan 3 . “Dan jika kamu tetap dalam keadaan ragu tentang al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw). yang tidak terdapat pada kitab yang lain. Maklumat yang terdapat dalam al-Qur’an boleh diterokai tanpa batas. maka buatlah satu surat saja yang semisal AlQur’an itu…” KEAJAIBAN SAINTIFIK AL-QURAN Al-Qur’an mempunyai keajiban tersendiri. Cabaran ketiga.  Mencabar mereka hanya dengan satu surah daripada Al-Qur’an sahaja sebagaimana firman-Nya dalam Surah Yunus 10 : 38. Ayat ke-27 surah 48 misalnya. “Atau (patutkah) mereka mengatakan: Muhammad membuat-buatnya (Al-Qur’an). Pandangan masa depan Atara keajaiban al Qur'an yang diungkapkannya adalah sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan. cubalah datangkan satu surat seumpamanya” Dan Surah al-Baqarah 2 : 23. Firman Allah swt: Maksudnya : “Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar RasulNya Dalam perkara mimpi itu Dengan kenyataan yang sebenar. member penjelasan kepada Nabi berkaitan dengan khabar atau maklumat gembira pada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menduduki kota Mekah pada satu ketika nanti. Namun pada hakikatnya perkara itu tidak mustahil akan berlaku.insya Allah (pada masa yang ditentukanNya) . Masyarakat Islam tidak terfikir tentang perkara 4 tersebut kerana pada masa itu kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin.

(Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana ia mengetahui (adanya feadah Dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya. Demi Yang menciptakan (makhlukmakhlukNya) lelaki dan perempuan. satu kemenangan yang dekat (Masa berlakunnya). maka ia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu. 48:27) Demikian juga pernyataan yang diungkapkan dalam al-Qur’an tentang ramalan masa depan yang menggambarkan cerita yang lebih menarik. 4 . ( al-Lail 92 : 1 –4 ) Demikian juga Allah swt menggambarkan lagi tentang kejadian semua makhluk adalah berpasangan. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. Firman Allah swt: Maksudnya : “Alif. Laam. Kejadian alam berpasangan Dari aspek yang lain. kerana berbeza dari aspek kondisinya. Di negeri yang dekat sekali. rumput dan padang pasir. sekalipun ianya hidup melata di muka bumi.30:1 – 3) 2. Sementara malam dan siang kedua-duanya bersangkutan dengan masa. dan kehidupan berpasangan itu sebenarnya akan menyempurna dan memperelok kehidupan yang sedia ada. namun dalam waktu terdekat kekaisaran Bizantium akan memperoleh kemenangan. namun yang lebih ketara adalah berbeza. dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Firman Allah swt. keajiban al-Qur’an dapat dilihat berdasarkan kepada kejadian alam yang pelbagai namun ianya berpasangan. Misalnya gelap dan terang. berhubungkait dengan kerajaan Bizantium.musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). dan dapat menebus kembali kekalahan yang mereka alami. Orang-orang Rom telah dikalahkan. Ayat pertama surah 30 menyatakan sekalipun kerajaan Bizantium telah mengalami kekalahan besar dalam satu siri peperangan.” (Rum. (jantan dan betina). Firman Allah swt : Maksudnya : ”Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelapgelitanya). Kerana itu Allah swt mencipta Adam as kemudian diciptakannya pula Siti Hawa’ bagi memenuhi kesempurnaan hidup manusia. Allah swt menyatakan siang untuk mencari rezeki sementara malam diperuntukkan untuk beristirehat. namun peranan masing-masing berbeza. Miim. Semua makhluk yang dicipta saling berpasangan. namun ianya tetap memerlukan pasangan bagi membina kesempurnaan mereka sebagai makhluk Allah swt. Misalnya kewujudan manusia lelaki tidak akan sempurna sekiranya tidak ada manusia perempuan. dimana setiap pasangan saling memerlukan dan memenuhi antara satu sama lain.” ( al-Fath. yang memperlihatkan tentang keagungan ciptaan ilahi. Disamping setiap pasangan mempunyai tanggungjawab yang ada kalanya bersamaan. Hal yang sama juga dengan tumbuh-tumbuhan. Allah swt menjadikan alam sarwajagat saling berbeza.

Bermula daripada punca terciptanya manusia sehinggalah kepada tumbuh besarnya rangka manusia tersebut diungkap dalam al-Qur’an. yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi makhluk hidup. Adalah fakta yang kini telah diterima bahawa atmosfera terdiri dari lapisanlapisan berbeza yang tersusun secara berlapis. Demikian juga kewujudan manusia adalah hasil daripada hubungan antara lelaki dan perempuan. Sekalipun seorang lelaki yang telah menjalankan pembedahan jantina untuk menjadi seorang “wanita” dan berkahwin dengan lelaki lain. Maksudnya :“Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Melalui al-Qur’an manusia digambarkan kejadiannya secara jelas atau detail tidak seperti makhluk lain. yang memperihalkan tentang asal usul manusia bermula daripada tanah. ia bukan proses perkembangan perubahan dari spesis yang lain dari manusia. Salah satunya adalah keberadaan atmosfera. atau dari diri mereka. Kajian mendapati bumi memiliki seluruh sifat yang diperlukan bagi kehidupan. Manusia adalah makhlok yang asal semulajadinya dicipta. Penceritaan tentang kejadian manusia diulas secara menyeluruh melalui al-Qur’an bermula daripada manusia pertama Adam as. sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. 32:7-8) 5 . Semua kenyataan tersebut boleh dan dapat dibuktikan melalui kajian secara saintifik dan dapat dibuktikan ketepatan paparan yang disebut melalui al-Qur’an dengan kajian sains. satu di atas yang lain. Misalnya firman Allah swt dalam surah 32 ayat 7 hingga 8. sehingga kini belum terdapat bukti yang mereka boleh melahirkan anak kerana hubungan mereka dalam kelompok yang sama. sehinggalah nilai kejadian manusia seterusnya hasil dari hubungan antara lelaki dan perempuan.Maksudnya :“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. (Al Qur'an. 36:36) Persoalannya mengapa Allah swt mempamerkan setiap perkara saling berpasangan ?. Manusia dan Kejadian Al-Qur’an juga memprihalkan tentang kejadian manusia. Malah pendekatan seperti itu bertentangan dengan mana-mana nilai agama yang mengerti nilai kemanusiaan. Iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. dan sekiranya pasangan yang bersamaan bersatu dalam satu kondisi ia akan menghasilkan perkara yang negatif. (Al Qur'an. Misalnya penghasilan cahaya kesan daripada guna penyatuan antara aliran tenaga positif dan negatif. sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. namun manusia tidak akan terjadi hasil daripada percantuman antara benih lelaki dan lelaki kerana ia tidak mengikut aliran yang telah digambarkan oleh al-Qur’an. 3. Firman Allah swt. dan digambarkan juga setiap pasangan yang berlainan apabila menyatu akan melahirkan sesuatu yang positif. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati. kemudian diperkembang-biakkan melalui perhubungan yang boleh menghasilkan zuriat atau keturunan. ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Persoalannya mengapa manusia direka cipta pada peringkat awalnya dari tanah dan tidak dari nilai bahan bukan tanah?.

kerana penjelasannya diluar dari daya pemikiran manusia biasa. maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. Proses tumbuhbesar fizikal manusia dalam rahim ibu itu telah diperakui kesahihannya oleh sains moden. Firman Allah swt Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan). kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. dan Dialah Yang Maha mengetahui akan segala-galanya. 6:101) 6 . Alam semseter dan keajibannya Al-Qur’an juga menggambarkan bahawa asal mula kejadian alam semesta ini adalah ciptaan Allah swt. (Al Qur'an. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Ini memberi gambaran tentang kejadian manusia itu melalui proses tertentu. Maksudnya : “Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. ini bermakna alQu’ran mempunyai keajiban yang luar biasa secara saintifik. 76:2) Siri penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an adalah tahaptahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. nilai rujukan proses kejadian ini boleh dilihat sebagai penyusunan fakta dalam membuktikan sesuatu perkara. dan mengapa Allah swt menceritakan manusia memerlukan tahap seperti itu untuk kejadiannya?. oleh itu maka Kami jadikan Dia berkeadaan mendengar dan Melihat. malah mereka mengesahkan apa yang terungkap itu sesuatu yang luar biasa yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. seperti pendengaran dan penglihatan. 23:14) 4. serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipankewajipan). Pendekatan ini digunakan oleh Allah swt bagi manusia mengetahui tentang kejadian mereka. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maksudnya : “(Dialah) yang menciptakan langit dan bumi. Allah swt memprihalkan bagaimana prosesperkembangan manusia itu ditumbuhbesarkan dan disempurnakan kejadiannya dengan segala bentuk kelengkapan. Firman Allah swt. (Al Qur'an. mulanya tulang-tulang terbentuk.Melanjutkan gambaran kejadian manusia dalam ayat di atas. (Al Qur'an. dan sekiranya berlaku sesuatu yang berhubungkait dengan nilai kejadian manusia dan kes-kes yang melibatkan nyawa manusia. juga makhluk diangkasa raya yang mempunyai pelbagai tanggungjawab tersendiri digambarkan secara jelas dalam al-Qur’an. dan tidak mungkin ianya diungkapkan oleh manusia biasa. Persoalan mengapa Allah swt memprihalkan tahap perkembangan proses kejadian manusia?. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu. kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. Perkara ini sebenarnya ada hubungkaitnya dengan nilai pembuktian sekiranya berlaku krisis atau pertikaian zuriat manusia. baik yang wujud di muka bumi yang terbentang luas dengan pelbagai bentuk makhluk yang wujud di dalamnya. Dan proses pembentukan itu melalui masa yang tertentu. Allah swt berfirman. dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. sebagaimana disebut dalam hadis setiap tahap mengambil masa 40 hari dan 40 hari.

dan ahli kosmologi Belgia. seorang astronom Amerika.000 kilometer dalam sehari. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut Solar Apex. Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. Sebuah alam semesta. 7 . tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Ini bererti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17. Selama pergerakan ini. George Lemaitre. Cuma manusia hanya dikehendaki mengukur atau kelajuan pusingan matahari dan bulan tersebut. Edwin Hubble. ( Yasin 36 : 38 – 40) Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. atau bertabrakan dengan lainnya. Alexander Friedmann. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. ianya ditegaskan dimana masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu tanpa ada sentuhan dan perlanggaran yang boleh melibatkan sesuatu malapetaka yang besar berlaku.280. Dan bulan pula Kami takdirkan Dia beredar melalui beberapa peringkat. lagi Maha mengetahui. itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. bentuk pusingan dan fungsi pusingan yang dilakukan oleh bulan dan bintang itu apakah ianya boleh mendatangkan nilai kebaikan atau keburukan kepada manusia dan alam pada keseluruhannya. Pusingan yang dibuat oleh bulan dan matahari ini diperakui kebenarannya oleh para sains moden. sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. Mereka tidak dapat menolak hakikat kebenaran yang dilafazkan dalam al-Qur’an. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Menurut perhitungan para ahli astronomi. di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain. Firman Allah swt. Bahkan. menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. serta matahari dan bulan. cuma apa yang boleh mereka lakukan tentang pengukuran kelajuan. (Al Qur'an.semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masingmasing. 21:33) Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al Qur'an ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Bersama matahari. fisikawan Rusia. Misalnya tatkala kita merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al Qur'an. Selanjutnya. Pada awal abad ke-20. (dengan ketentuan yang demikian). Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari. bererti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus "mengembang".Malah cakerawala jutaan jumlahnya sentiasa beredar mengikut aliran yang telah ditentukan peraturannya dari Allah swt.

4. Malah manusia dalam menentukan bilangan bulan bagi membuat kiraan tahun bersandar kepada pusingan yang telah ditentukan oleh Allah swt. (4) al-Rajul (lelaki) 24 al-Mar'ah (perempuan) 24. kajian tersebutmenunjukkan bahawa. qarinah tidak diterima sebagai bukti utama khususnya 8 . Qarinah termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu fakta dan menjadi sebahagian dari urusan yang sama. Contohnya jika A dituduh memukul isterinya B. apa jua yang dikatakan 9atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang melihat kejadian memukul itu tidak lama sebelum atau selepas pemukulan sebagai menjadi sebahagian daripada kejadian tersebut. dan bukan rekaan atau tekaan sebagaimana yang pernah disangkakan oleh sesetengah orang.0 Pendekatan pembuktian atau Qarinah dalam al-Qur’an Menurut Undang-Undang pembuktian (qarinah) didefinisikan sebagai fakta-fakta yang ada hubungan dengan fakta yang lain dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam hukum syara’ atau yang dihuraikan dalam perintah. (2) al-Malaikat (malaikat) 88 al-Syayateen (syaitan) 88. antaranya. al-Qur’an dan matematik Kajian telah dijalankan oleh seorang cendekiawan Islam iaitu Dr Tariq Al-Suwaidan. Firman Allah swt Maksudnya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya. perkataan atau maksud bilangan yang disebut di dalam Al-Quran menunjukkan satu persamaan diantara dua perkara yang berlawanan. ( Yunus : 10:5) 5. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu Yang dijadikanNya). Ini memberi gambaran bahawa apa yang diungkapkan dalam al-Qur’an semuanya benar. samada ianya berlaku pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu atau tempat yang berlainan. Secara ringkasnya. (1) al-Dunya (dunia) 115 al-Akhirah (akhirat) 115.11111111%. (7) al-Bahar (lautan) 32 al-Barr (daratan) 13. Dan jika dibuat kira-kira mudah: i) Lautan : 32 / 45 X 100% = 71. Jika kita campurkan jumlah perkataan yang membawa maksud "lautan" dan "daratan".88888888%. Jawapan yang dikemukan di dalam peratusan tersebut adalah bersamaan dengan jumlah atau peratusan lautan dan daratan pada hari ini yang telah dikeluarkan oleh saintis-saintis barat. (3) al-Hayat (kehidupan) 145 al-Maut (kematian) 145. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan Dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. (5) alShahru (bulan) 12 (6) al-Yauum (hari) 365. kepanasan yang dimiliki dan kelajuan perjalanan cahaya yang dipancarkan itu untuk sampai ke bumi. ii) Daratan : 13 / 45 X 100% = 28. jumlahnya adalah 45 (32 + 13). dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindahrandah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa.Demikian Allah swt menceritakan tentang dari mana datangnya cahaya yang telah menerangi alam yang terbentang luas ini. beliau mendapati beberapa "Keajaiban" statistik yang terdapat di dalam Al-Quran. manusia hanya boleh mengkaji dari aspek kekuatan cahaya yang dipancarkan. Kenyataan al-Qur’an ini tidak boleh disangkal malah diperakui peranannya. Walau bagaimanapun di dalam mensabitkan satu-satu kesalahan.

Malah ianya telah memudahkan urusan manusia pada keseluruhannya dalam membuktikan sesuatu itu benar atau tidak.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. kepada manusia. matahari dan bulan?. serta matahari dan bulan. dan apa hubungkaitnya dengan pendekatan pembuktian?. Terdapat sesuatu isu atau perkara yang terungkap dalam al-Qur’an dipaparkan secara jelas yang tidak memerlukan satu penafsiran atau penelitian yang lebih mendalam.kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Ini berdasrkan kepada sebuah hadith Rasulullah saw yang bermaksud Kewujudan sains dan teknologi pada hari ini tidak lari dari kehendak al-Qur’an. 9 . Secara sepintas lalu semimangnya tidak ada hubungkaitnya dengan aliran pembuktian terhadap sesuatu perkara. namun apabila diteliti secara mendalam dan terperinci ianya ada hubungkait dengan bahan pembuktian yang hendak dikendalikan. Di dalam Islam. maka kawat cam itu boleh dipertikaikan dan mungkin tidak boleh digunapakai sebagai bahan pembuktian sesuatu perkara. Kerana itu terdapat ayat al-Qur’an mencabar minda manusia supaya menekuni apa yang terungkap dalam al-Qur’an secara serius dan mendalam bagi sesuatu perkara berdasarkan kepada perspektif dan motif apa yang hendak digunakan. Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). hukuman hudud dan qisas perlulah digugurkan jika terdapat walaupun sedikit keraguan di dalam bukti-bukti yang dikemukakan. tahap cahaya ketikamana saksi melihat pesalah perlu diambil kira. ini memberi erti peranan cahaya memberi implikasi yang besar dalam penentuan keputusan. Ayat-ayat Allah swt yang berbentuk muhkamat dan mutasyabihat juga dalam bentuk maqruat dan manzurat boleh dijadikan landasan atau bahan bukti terhadap sesuatu perkara. Firman Allah swt Maksudnya : ”Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. 30% atau 10%. siang. Misalnya dalam menentukan kawat cam penjenayah. ditegaskan bahawa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. dan tidak jelas atau hanya agakan sahaja. Misalnya perkara yang berhubung dengan pusingan atau peredaran matahari dan bulan yang telah didedahkan oleh Allah swt. Mungkin apa yang perlu dilakukan memanjangkan kajian tentang apa yang telah diungkapkan. (21 : 33 ) Persoalannya mengapa Allah swt menjadikan malam. Misalnya firman Allah swt dalam surah al-Ghassiah merakamkan perkara tersebut. 50%. Firman Allah swt Maksudnya :“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?. kerana apabila tahap cahaya itu berkedudukan ditahap mana 70%. Sudah pasti pencahayaan memaminkan peranan yang penting dalam menentukan sesuatu itu berkesan atau tidak. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”. Apa yang telah ditonjolkan pada peringkat awal dalam tulisan ini adalah sebahagian pendekatan yang boleh diketengahkan dalam pembuktian sesuatu isu. Hanya iqrar dan shahadah sahaja yang diterima bagi mensabitkan kesalahan hudud dan qisas kerana kedua-kedua keterangan (bayyinah) tersebut dikira mempunyai tahaf pembuktian yang meyakinkan.

atau penapian seseorang tentang anak yang dilahirkan itu bukan anaknya. Kes pembuktian yang dilakukan oleh saudara Yusuf. “Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. Demikian firman Allah swt. Pembuktian melalui Alat atau bahan fizikal antaranya. kerana membaca akan memberi menghasilkan sesuatu perkara yang lebih baik. a. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan sama ada di langit. dan oleh kerananya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. Membaca disini bukan sahaja dalam bentuk bahan-bahan yang tertulis atau sudah diterbitkan. adalah pendekatan yang telah digunapakai 1400 tahun lepas. Proses kajian dan penetapan melalui DNA para pakar perubatan memperakui 90% ujian yang dilakukan adalah tepat. dan Allah juala yang dipohonkan pertolonganNya. bapa mereka berkata: "Tidak! bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal).” memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. mengkaji dan menganalisa bahan-bahan mentah yang belum diterokai melalui kajian-kajian makmal atau sebagainya. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku” (alAlaq : 1-2) Justeru itu dikemukakan dalam banyak ayat Alqur’an. Maksudnya : ”Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk). mengenai apa yang kamu katakan itu. ( al Ghasiah : 17 – 21 ) Demikian juga Allah swt mengingatkan agar manusia membaca tentang kejadian alam dan makhluk pada keseluruhannya. 1.kerana Sesungguhnya Engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. mengapa kamu tidak berfikir. Al-Qur’an juga menunjukkan bagaimana untuk menolak atau membuktikan sesuatu tuduhan atau membuat sanggahan terhadap sesuatu tuduhan yang dilemparkan yang tidak 10 . Maksudnya : ”Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf Dengan darah palsu. kalau demikian. Misalnya pengakuan seseorang itu tentang anak yang dilahirkan. di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah. bagi membuktikan Yusuf dimamah serigala berdasakan kesan darah yang terdapat pada baju Yusuf. Bersabarlah Aku Dengan sebaik-baiknya. dan ianya boleh dijadikan asas kepada salah satu kaedah pembuktian sesuatu perkara itu betul atau salah." (Yusuf 12:18) b. Darah Darah boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk memastikan kenyataan yang diungkapkan itu benar atau salah. pernyataan seperti. Kerana itu kajian atau penyelidikan dan penerokaan bagi mendapatkan ilmu baru adalah penting. ini juga dilihat sebagai membaca maklumat yang belum diperolehi melalui tulisan. Allah swt telah menciptakan pelbagai ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnung. Berdasakan kepada tempat kes itu berlaku atau penggunaan terma. “terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal. namun apa yang lebih penting adalah membaca dalam ertikata meneliti.

kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. ( Yusuf : 27 – 28 ) c. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Dari sudut kepercayaan tanpa bukti yang kukuh. sekiranya kes itu dilakukan berdasarkan kepada kewujudan saksi. ketika kamu membunuh seorang manusia. berkatalah ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. kenyataan yang diungkapkan oleh Zulekha lebih boleh diterima. Al-Qur’an juga mengketengahkan pembuktian melalui sumpah atau kenyataan benar yang dibuat oleh orang yang melakukan kesalahan atau orang yang membuat tuduhan terhadap sesuatu kes. Adalah amat sukar sekali hendak menafikannya melainkan ada satu kaedah yang logik dan meyakinkan boleh dilakukan. apakah perlakuan membunuh itu dengan niat atau tanpa niat. adalah tidak mungkin seorang wanita boleh mempengaruhi lelaki sekiranya duduk dalam keadaan berduaan. namun dalam proses membuktikan sesuatu kes ianya boleh digunakan pakai. Pembuktian berdasarkan kenyataan bersumpah atau ikrar (kenyataan benar). dan Yusuf adalah dari orang-o r a n g yang benar". Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang. maka dustalah perempuan itu. Maksudnya : ”Dan jika bajunya koyak dari belakang. tetapi ianya mestilah disertai dengan penjelasan yang meyakinkan dan beserta dengan maklumat yang lain. Namun teori pembuktian yang dijelaskan oleh al-Qur’an boleh diterima dan logik untuk menolak tuduhan yang telah dikemukakan oleh Zulekha. ( al-Baqarah 2 : 72 – 73 ) d. Kenyataan niat atau tanpa niat itu boleh dibuktikan melalui cara tindakan atau pukulan atau tikaman atau faktor-faktor yang mendorong ia melakukan atau tindakan susulan selepas ia melakukannya. kerana ia seorang wanita. Misalnya dalam kesmembunuh. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Demikian kes yang terjadi diantara Yusof dengan Zulekha. Sesuatu tuduhan boleh ditolak tanpa ada saksi sekiranya penggunaan terma atau tempat adalah sesuatu yang tepat dan boleh digunakan bagi membuktikannya.bersandarkan kepada saksi. supaya kamu memahaminya. Merujuk kepada ini Allah swt berfirman. padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Bahan bukti menggunakan alat atau benda yang tidak bergerak Al-Qur’an juga mencadangkan supaya pendekatan pembuktian sesuatu kes itu berdasarkan kepada alat atau benda yang tidak hidup atau bernyawa. dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Firman Allah swt Maksudnya :”Dan (ingatlah). Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu"(Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Kaedah ini adalah jalan yang paling mudah dilakukan sekiranya tidak boleh 11 . Penampilan saksi adalah pendekatan yang paling mudah. Sekalipun benda mati tidak boleh mengungkapkan kata-kata. Ini memberi erti alat atau bahan yang mati boleh diguna sebagai alat pembuktian sesuatu kes itu untuk disabitkan atau untuk menolak sesuatu sabitan. Demikian apa yang telah diketengahkan oleh Allah swt dalam kes perbalahan masyarakat tentang kematian seorang dalam pebalahan antara kaum.

kerana manusia itu berbeza tahap penciptaannya dan berbeza dari aspek rupabentuk fizikalnya. however. bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya Segala tulang) jarinya. bagi membuktikan sesuatu sumpah itu benar atau tidak ianya boleh diukur dengan ujian tahap kebohongan seseorang dalam menyatakan sesuatu. dan ianya boleh diterima pakai.Bagaimana kalau manusia itu diciptareka dalam nilai yang serupa dan bersamaan dalam semua perkara. (tulang yang lebih Halus dari yang lain). Al-Qur’an Cuma menggariskan pembuktian melalui sumpah salah satu kaedah yang boleh diterima pakai dalam sistem perundangan Islam. dan hakim boleh membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada kenyataan yang diberikan. Dr. Pembuktian melalui kesan fizikal manusia Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Qur'an bahawa amat mudah bagiNya untuk membangkitkan manusia selepas kematian. namun kaedah ini diperakui dan diperbolehkan (valid) dalam sistem perundangan Islam malah disebut dalam al-Qur’an dan ia menjadi bahan pembuktian. Keperbezaan inilah memungkinkan setiap kes itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. kalaupun boleh dilakukan ia memakan masa yang lama.Mengesan penjenayah melalui cap jari adalah kaedah yang paling mudah. Firman Allah swt Maksudnya : “Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam memprihalkan manusia itu amat berbeza.dibuktikan melalui kenyataan saksi.Sekalipun sumpah ini boleh dipermainkan. (Surah al-Qiyamah. Mohamed said “Polygraph test results correlated well with actual events when subjects were asked to lie (92 percent accuracy). 3-4) 12 . Pembuktian mengikut kaedah ini adakalanya boleh mendatangkan keraguan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh hakim. Pendekatan ini juga diperakui oleh para pakar perundangan moden kerana tahap kenyataan salah atau benar seseorang kini boleh diukur dan diuji peratusan kebohongan atau ketidak benaran kenyataan yang dikeluarkan melalui denyutan nadi atau fungsian otak. the results were not as conclusive when subjects were asked to tell the truth (70 percent accuracy)”. kepastian untuk mengumpul bahan bukti lebih menyulit dan menyusahkan. e. dan orang bersumpah atau memberi kenyataan itu boleh merekacipta kenyataan yang bukan sebenarnya atau sebaliknya. Penciptaan manusia yang berbeza “ khalqan akhar” yang sebut dalam al-Qur’an memberi konotasisebenarnya mempermudah untuk mengumpul bahan-bahan yang sudah semimangnya berbeza. Ini memberi gambaran bahawa tahap kebolehpercayaan terhadap kenyataan bersumpah seseorang itu boleh diukur dengan adanya penemuan sains dan teknologi.

satu kepentingan yang akhirnya baru difahami hari ini. Sebelum itu. Ashabul Ukhdud.w dan nabi-nabi serta rasul-rasul lainnya. Nabi Ibrahim a. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. perkara yang menceritakan keadaan yang benar berlaku atau secara ringkasnya sesuatu perkara dan kejadian yang dikisahkan. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya kerana takut akan mati. Ashabul Fil (pasukan bergajah) dan sebagainya. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup dalam dunia ini mempunyai satu set cap jari yang unik. h. 387 – 388. orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. ii. berita (khabar). Qashash al-Qur’an adalah kisah-kisah dalam Al-Qur’an tentang para Nabi dan Rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dilihat dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya  Dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya terbahagi kepada tiga iaitu7: i. sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya.a. dan menarik tumpuan kita kepada kepentingannya. Tuhan mengisyaratkan cap jari. dan digunakan untuk tujuan pengenalan identiti di seluruh dunia.Ini adalah sebab mengapa cap jari diterima sebagai satu bukti penting pengenalan diri. Kisah yang mengandungi dakwah mereka kepada kaumnya.s. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an. kisah Thalut dan Jalut.s. masa kini. Maryam. Nabi Musa dan Harun a. Misalnya kisah Nabi Nuh a. yang eksklusif kepada pemiliknya. penghuni gua.Nabi Muhammad s. dua orang putera Nabi Adam a. Kisah Para Nabi. dan keadaan (hal).Tetapi apa yang lebih penting ialah bahawa ciri-ciri cap jari ini baru ditemui pada akhir kurun ke 19. fakta yang tidak menarik minat siapa ketika itu. mukjizat-mukjizat yang memperkuatkan dakwahnya. keadaan. dan masa yang akan datang6. tahap-tahap dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. 6 7 Manna’ Al-Qathan Ibid. QASHAHS AL-QUR’AN Dari segi bahasanya qashash bermaksud urusan (al-amr).. 13 . Manakala qashash secara istilahnya ialah sesuatu yang tertulis untuk menerangkan kejadian. JENIS-JENIS KISAH DI DALAM AL-QUR’AN a.s.s. Zulkarnain. hikayat.Kepentingan dalam cap jari mempunyai pengertian yang istimewa. Ini adalah kerana set cap jari setiap orang adalah unik bagi dirinya. manusia menanggap cap jari adalah satu lengkungan yang biasa tanpa sebarang kepentingan atau pengertian yang spesifik.

antara lain: i. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Luth [surah Al-A’raf : 7] dan kisah Nabi Shalih [Surah Hud : 110]. b. kisah Nabi Adam [Surah Al-Baqarah : 2] dan surah Thoha : 20] yang terdiri atas sepuluh atau belasan ayat sahaja. kisah Ashab al-kahfi [Surah Al-Kahfi : 18]. Gaib pada masa lalu dikatakan masa lalu karena kisah-kisah tersebut merupakan hal gaib yang terjadi pada masa lampau di mana kita tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Isra-Mi’raj dan lain-lain. Kisah Pendek iaitu kisah yang jumlahnya kurang dari sepuluh ayat. Contoh-contohnya adalah. Dilihat dari Panjang Pendeknya Kisah  Dari panjang pendeknya kisah Al-Qur’an. namun kita tidak dapat melihatnya di bumi ini. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali ‘Imran.  Kisah tentang penciptaan Nabi Adam a. sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah. Ghaib pada masa kini iaitu kisah tersebut terjadi pada masa sekarang. 14 . ii.iii. iii. Contoh-contoh adalah seperti berikut:  Kisah tentang dialog malaikat dengan Allah swt mengenai penciptaan khalifah di muka bumi sebagaimana dalam Surah al-Baqarah : 30-34. ii. Kisah yang lebih pendek dari bahagian pertama seperti kisah Maryam [Surah Maryam : 19]. Kisah Panjang contohnya kisah Nabi Yusuf [Surah Yusuf : 12] yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf. tidak mendengarnya dan juga tidak mengalaminya sendiri. hijrah. Ditinjau dari segi waktu. c.  Kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana diceritakan dalam Surah al- Furqon: 59 dan Surah Qaf : 38. dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: i. perang Ahzab dalah surat Al-Azhab.s dan kehidupannya ketika di syurga sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-A'raf : 7.

Oleh hal yang demikianlah kisah-kisah itu diungkapkan agar orang yang membacanya memberi perhatian terhadap isi kandungannya.  Kisah tentang syurga dan neraka dan orang-orang di dalamnya seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Ghosiyah dan surah-surah yang lain . 15 . iii. seperti dalam Surah al-A'raf : 13-14.  Kisah Abu Lahab kelak di akhirat seperti yang terdapat pada Surah al-Lahab. Kisah tentang turunnya Malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti disebutkan dalam Surah al-Qadar : 1-5. Ini kerana keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeza dan diulang dengan uslub yang berbeza sehingga tidak membuat orang merasa bosan kerananya. KEPENTINGAN PENGULANGAN CERITA a. c. Iblis. d. Contoh-contohnya adalah. bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapati di saat membacanya di tempat lain. Penjelasan betapa pentingnya kisah tersebut diceritakan oleh Allah sebagai pengajaran dan agar pesanan-pesanannya lebih berkesan serta melekat dalam jiwa. Gaib pada masa depan iaitu penjelasan tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan (di akhir zaman). b.  Kisah tentang akan terjadinya hari kiamat dalam Surah Qori'ah dan Surah al-Zalzalah. Menjelaskan keistimewaan balaghah Al-Qur’an dalam tingkatan paling tinggi.  Kisah tentang kehidupan makhluk-mahkluk ghaib seperti syaitan. Setiap kisah memiliki maksud dan tujuan yang berbeza. jin. Menunjukkan kehebatan mukjizat (I’jaz) Al-Qur’an di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab dan bukti bahawa Al-Qur’an itu datang dari Allah.

malah kandungan al-Qur’an tidak bertentangan dan saling mengukuh antara satu sama lain. Ini merupakan bukti nyata bahwa al Qur'an bukanlah perkataan manusia. Mustahil informasi ini dapat diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu. akan tetapi setiap kalimah informasi yang terkandung di dalamnya sekiranya diteliti secara mendalam. Allah swt menyatakan Maksudnya : ”Patutkah mereka (bersikap demikian). Kita dapat mencontohi kisah-kisah kehidupan para Nabi. semakin mengungkapkan keajaibannya hari demi hari dan tambah mendekat dengan perkembangan ilmu kontemporari. KISAH-KISAH AL-QUR’AN : KEBENARAN ATAU MITOS Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah an-Nisa’ 4: 87 yang bermaksud : “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah” Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah Yusuf 12:3 yang bermaksud : “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu. 16 .e. dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Nabi Musa a. Kenyataan ini dapat dilihat melalui ayat 82 surah 4 dalam al-Qur’an. ( al Nisa’ 4 : 82) Tidak hanya kitab ini bebas dari segala pertentangan. Perhatikan misalnya. bahawa al Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang kesemuanya terbukti benar. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan. orang-orang yang beriman dan beramal soleh. tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah. Dialah Tuhan yang mempunyai ilmu meliputi segala sesuatu. yang tak mungkin dapat diketahui di masa itu. nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. KESIMPULAN Keistimewaan kemukjizatan al-Qur’an dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan Allah kepada para Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw sebenarnya cukup sempurna dan tepat.” Semua yang telah kita pelajari sejauh ini memperlihatkan kita akan satu kenyataan pasti. tetapi ia datang dari pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu.s diberikan 9 macam mukjizat yang mengatasi tentangan atau cabaran ilmu sihir yang dibawakan oleh tukang-tukang tenung Fir’aun dalam membuktikan kebenaran risalah Allah yang termuat dalam kitab suci Taurat.

dan QS 5:110. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" (Surat al-Mu'minuun. bukan benda atau alam roh. QS 3:49. 115) Apa yang perlu dilakukan oleh manusia ialah mengkaji. Mukjizat-mukjizat tersebut. Di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa mukjizat yang menjadi pendukung bukti kebenaran risalah Allah tersebut merupakan elemen-elemen luaran dan bukannya dari kitab suci yang diberikan. Firman Allah swt. keistimewaan al-Qur’an dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama samawi lainnya terletak pada kenyataan bahawa Allah menurunkan al-Qur’an sebagai risalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw kepada umat manusia sekaligus al-Qur’an itu sendiri menjadi bukti bagi kebenaran risalah yang terkandung di dalamnya. 8 9 lihat QS 27:10-13 dan QS 28:31-32. tidak ada sesuatu yang tercicir atau tidak disentuh oleh al-Qur’an. meneliti dan mengolah ilmu dasar yang telah dijelaskan oleh al-qur’an itu mengikut perkembangan ilmu yang terdapat pada masa sekarang. Kerana setiap kejadian yang diungkapkan dalam al-Qur’an mempunyai peranan dan mendatangkan faedah kepada semua kehidupan. Begitu juga kepada Nabi Isa as Allah mengurniakan beberapa macam mukjizat yang mengatasi keunggulan yang dimiliki kaumnya dalam bidang ilmu perubatan. Al-qur’an menyiapkan dasar pemikiran ilmu. Seperti menciptakan burung dari tanah. sama seperti yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Musa as di mana merupakan elemen-elemen luaran dan bukan dari kitab suci Injil yang diwahyukan kepadanya. Al-Qur’an adalah kitab yang sarat dengan ilmu pengetahuan.Di antara sembilan tanda (ayat) yang menjelaskan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa as adalah tongkatnya yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular besar dan tangannya menjadi putih bersinar ketika dimasukkan ke dalam saku8. 17 . manusia yang bijak dan berkeyakinan dengannya membuat penelitian agar memperolehi penemuan-penemuan baru yang sejajar dengan kehendak al-qur’an sebagai pedoman bagi mereka yang beriman dengannya. Cuma manusia diminta agar menyelidiki al-Qur’an dan perkara-perkara yang terungkap di dalamnya. menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta serta mengeluarkan orang mati dari dalam kubur dengan izin Allah taala 9. Baik ilmu yang bersangkutan dengan alam benda.

Al-'Aql wa-l-'Ilm fi-l-Qur'an al-Karim. The Meaning of the Holy Qur'an. Cairo: Maktabat Wahbah.. Dar-Al-Andalus Limited.missionislam.php www. 1991.com/masjid/. The Message of the Qur'an../nuzul/fungsi.al-azim. 1984.wikipedia.blogspot.com/science/book. 1416/1996. Asad. http://www. Yusuf al-Qaradawi. Amana Corporation.org/wiki/Qasas_al-Qur'an 18 .html id.BIBLIOGRAFI Al-Qur’an Ali. Muhammad. Abdullah Yusuf.html www.htm http://abumuslimalbugisy.com/2010/05/ijaz-al-quran-istilah-yang-dikenali. Gibraltar.com/2009/06/qashash-al-quran.harunyahya.blogspot. Maryland.com/malaysian/keajaiban01.htm http://ahliquran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful