P. 1
ijaz alquran

ijaz alquran

|Views: 983|Likes:
Published by asrulidz

More info:

Published by: asrulidz on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan alQuran.

Semasa mulanya al-Quran diturunkan ianya tidak disebut-sebut sebagai I’jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. I’jaz al-Qur’an adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah1. Kadar kemukjizatan Al-Qur’an itu meliputi tiga aspek iaitu aspek bahasa (sastera, badi’, balagah/kefasihan), aspek ilmiah (sains, pengetahuan, ketepatan ramalan) dan aspek tasyri’ (penetapan hukum syariat). kemukjizatan Al-Qur’an adalah dari segi-segi berikut2:
1. Susunan kalimahnya yang cukup indah. 2. Terdapat uslub (gaya bahasa) yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa

Arab.
3. Cabaran untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Qur’an, tapi cabaran

itu tidak terpenuhi sampai sekarang ini.
4. Bentuk perundangan yang memuatkan prinsip dan dasar yang mencukupi seluruh

aspek kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia. 5. Menerangkan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui.
6. Tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. 7. Tepat terbukti semua perkara yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. 8. Mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. 9. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya.

DEFINISI I’JAZ AL-QUR’AN Menurut bahasa: kata I’jaz adalah isim mashdar dari ‘ajaza-yu’jizu-I’jazan yang memberi erti “melemahkan”. I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah “Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan cabaran, lagi terlepas dari penentangan”3. I’jaz juga ditakrifkan sebagai “suatu urusan yang menyalahi kebiasaan yang disertakan dengan tahaddi (cabaran) dan terlepas dari tentangan”4. CABARAN AL-QUR’AN

1 2

Mafhum al-I’jaz al-Quraniy, Doktor Ahmad Jamal al-‘Umari. Muhammad Ali Ash Shabumi dalam kitab At-Tibyan. 3 al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64. 4 Mabahith fil Ulum al-Qur’an oleh Mannaul Qattan.

1

“Katakanlah! Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini. niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Studi Ilmu-ilmu Qu'ran. Rasullulah saw telah menjadikan Al-Qur’an sebagai senjata bagi menentang orang-orang kafir Quraisy. manusia malah jin. padahal mereka mempunyai kemahiran tingkat tertinggi fashahah dan balaghahnya. Jika kita meneliti ayat-ayat cabaran yang Allah SWT wahyukan di dalam Al-Qur’an daripada sudut dan konteksnya sebagai suatu mukjizat. maka kita akan dapati bahawa Rasullulah saw telah mencabar orang-orang Arab agar mereka menandingi kehebatan Al-Qur’an di dalam tiga peringkat iaitu5. Cabaran peringkat pertama.  Mencabar mereka dengan keseluruhan Al-Qur’an dalam uslub umum yang meliputi orang Arab sendiri dan orang lain. b. hal 372) 2 . sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan ilmu Allah” 5 rujuk Manna' Khalil Al Qatthan. jika kamu memang orang-orang yang benar. ketahuilah.Al-Qur’an adalah bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya. sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”.  Mencabar dengan sepuluh surah sahaja daripada Al-Qur’an sebagaimana firman-Nya dalam Surah Hud 11 : 13-14. Dan kita dapati bahawa mereka sememangnya tidak mampu menghadapinya. dan bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad saw sendiri. Jika mereka (yang kamu seru itu) tidak menerima seruanmu. Katakanlah! Jika demikian. Hal ini tidak lain adalah kerana Al-Qur’an sememangnya adalah suatu mukjizat (yang mustahil dapat ditandingi). dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah. Cabaran kedua. Bahkan mereka mengatakan “Muhammad telah membuat-buat Al-Qur’an”. sekaligus ianya menjadi bukti bahawa Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT. a. dengan cabaran yang mengalahkan dan menjatuhkan mereka secara padu sebagaimana firman Allah taala dalam Surah al-Isra’ 17 : 88.

maka buatlah satu surat saja yang semisal AlQur’an itu…” KEAJAIBAN SAINTIFIK AL-QURAN Al-Qur’an mempunyai keajiban tersendiri. Boleh dikatakan semua maklumat yang ada di alam maya ini terungkap dalam al-Qur’an sama ada secara jelas atau tersembunyi yang memerlukan penelitian yang mendalam dan serius. Cabaran ketiga.insya Allah (pada masa yang ditentukanNya) . Allah swt menyatakan tidak ada sesuatu pun yang tercicir dibicarakan oleh al-Qur’an. 1. cubalah datangkan satu surat seumpamanya” Dan Surah al-Baqarah 2 : 23. serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan 3 . Iaitu Sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram . Malah setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah swt semuanya mendatangkan manfaat kepada semua makhluknya. Firman Allah swt: Maksudnya : “Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar RasulNya Dalam perkara mimpi itu Dengan kenyataan yang sebenar. Namun pada hakikatnya perkara itu tidak mustahil akan berlaku. tidak mungkin kaum Muslimin dapat kembali ke Mekah. member penjelasan kepada Nabi berkaitan dengan khabar atau maklumat gembira pada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menduduki kota Mekah pada satu ketika nanti. asalkan manusia sanggup berbuat demikian. Pandangan masa depan Atara keajaiban al Qur'an yang diungkapkannya adalah sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan. yang tidak terdapat pada kitab yang lain. dan kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya. iaitu ramalan masa depan (futurestic). “Dan jika kamu tetap dalam keadaan ragu tentang al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw).Dalam keadaan aman (menyempurnakan Ibadat Umrah kamu) Dengan mencukur kepala kamu.c. (Kalau benar yang kamu katakan itu). Ayat ke-27 surah 48 misalnya. Maklumat yang terdapat dalam al-Qur’an boleh diterokai tanpa batas. “Atau (patutkah) mereka mengatakan: Muhammad membuat-buatnya (Al-Qur’an).  Mencabar mereka hanya dengan satu surah daripada Al-Qur’an sahaja sebagaimana firman-Nya dalam Surah Yunus 10 : 38. Masyarakat Islam tidak terfikir tentang perkara 4 tersebut kerana pada masa itu kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin.

namun dalam waktu terdekat kekaisaran Bizantium akan memperoleh kemenangan. Sementara malam dan siang kedua-duanya bersangkutan dengan masa.” (Rum. satu kemenangan yang dekat (Masa berlakunnya). namun peranan masing-masing berbeza.musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). yang memperlihatkan tentang keagungan ciptaan ilahi. Hal yang sama juga dengan tumbuh-tumbuhan. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. (jantan dan betina). dan dapat menebus kembali kekalahan yang mereka alami. Kejadian alam berpasangan Dari aspek yang lain. sekalipun ianya hidup melata di muka bumi. keajiban al-Qur’an dapat dilihat berdasarkan kepada kejadian alam yang pelbagai namun ianya berpasangan. 4 . Allah swt menjadikan alam sarwajagat saling berbeza. dimana setiap pasangan saling memerlukan dan memenuhi antara satu sama lain. dan kehidupan berpasangan itu sebenarnya akan menyempurna dan memperelok kehidupan yang sedia ada. Misalnya kewujudan manusia lelaki tidak akan sempurna sekiranya tidak ada manusia perempuan. kerana berbeza dari aspek kondisinya. Orang-orang Rom telah dikalahkan. Disamping setiap pasangan mempunyai tanggungjawab yang ada kalanya bersamaan.” ( al-Fath. Kerana itu Allah swt mencipta Adam as kemudian diciptakannya pula Siti Hawa’ bagi memenuhi kesempurnaan hidup manusia. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Semua makhluk yang dicipta saling berpasangan. Laam. Firman Allah swt : Maksudnya : ”Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelapgelitanya). Miim. rumput dan padang pasir. Firman Allah swt. Ayat pertama surah 30 menyatakan sekalipun kerajaan Bizantium telah mengalami kekalahan besar dalam satu siri peperangan. berhubungkait dengan kerajaan Bizantium. namun ianya tetap memerlukan pasangan bagi membina kesempurnaan mereka sebagai makhluk Allah swt. Firman Allah swt: Maksudnya : “Alif. (Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana ia mengetahui (adanya feadah Dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya. dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. ( al-Lail 92 : 1 –4 ) Demikian juga Allah swt menggambarkan lagi tentang kejadian semua makhluk adalah berpasangan.30:1 – 3) 2. Di negeri yang dekat sekali. Demi Yang menciptakan (makhlukmakhlukNya) lelaki dan perempuan. Misalnya gelap dan terang. namun yang lebih ketara adalah berbeza. Allah swt menyatakan siang untuk mencari rezeki sementara malam diperuntukkan untuk beristirehat. 48:27) Demikian juga pernyataan yang diungkapkan dalam al-Qur’an tentang ramalan masa depan yang menggambarkan cerita yang lebih menarik. maka ia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu.

Maksudnya :“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. sehinggalah nilai kejadian manusia seterusnya hasil dari hubungan antara lelaki dan perempuan. Malah pendekatan seperti itu bertentangan dengan mana-mana nilai agama yang mengerti nilai kemanusiaan. Semua kenyataan tersebut boleh dan dapat dibuktikan melalui kajian secara saintifik dan dapat dibuktikan ketepatan paparan yang disebut melalui al-Qur’an dengan kajian sains. kemudian diperkembang-biakkan melalui perhubungan yang boleh menghasilkan zuriat atau keturunan. Manusia dan Kejadian Al-Qur’an juga memprihalkan tentang kejadian manusia. Misalnya penghasilan cahaya kesan daripada guna penyatuan antara aliran tenaga positif dan negatif. Firman Allah swt. yang memperihalkan tentang asal usul manusia bermula daripada tanah. Kajian mendapati bumi memiliki seluruh sifat yang diperlukan bagi kehidupan. dan digambarkan juga setiap pasangan yang berlainan apabila menyatu akan melahirkan sesuatu yang positif. Iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. Adalah fakta yang kini telah diterima bahawa atmosfera terdiri dari lapisanlapisan berbeza yang tersusun secara berlapis. Persoalannya mengapa manusia direka cipta pada peringkat awalnya dari tanah dan tidak dari nilai bahan bukan tanah?. (Al Qur'an. dan sekiranya pasangan yang bersamaan bersatu dalam satu kondisi ia akan menghasilkan perkara yang negatif. Maksudnya :“Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Misalnya firman Allah swt dalam surah 32 ayat 7 hingga 8. 36:36) Persoalannya mengapa Allah swt mempamerkan setiap perkara saling berpasangan ?. dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. satu di atas yang lain. Melalui al-Qur’an manusia digambarkan kejadiannya secara jelas atau detail tidak seperti makhluk lain. (Al Qur'an. Penceritaan tentang kejadian manusia diulas secara menyeluruh melalui al-Qur’an bermula daripada manusia pertama Adam as. sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. 3. sehingga kini belum terdapat bukti yang mereka boleh melahirkan anak kerana hubungan mereka dalam kelompok yang sama. ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati. ia bukan proses perkembangan perubahan dari spesis yang lain dari manusia. atau dari diri mereka. Salah satunya adalah keberadaan atmosfera. Manusia adalah makhlok yang asal semulajadinya dicipta. Sekalipun seorang lelaki yang telah menjalankan pembedahan jantina untuk menjadi seorang “wanita” dan berkahwin dengan lelaki lain. sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. namun manusia tidak akan terjadi hasil daripada percantuman antara benih lelaki dan lelaki kerana ia tidak mengikut aliran yang telah digambarkan oleh al-Qur’an. 32:7-8) 5 . Demikian juga kewujudan manusia adalah hasil daripada hubungan antara lelaki dan perempuan. yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi makhluk hidup. Bermula daripada punca terciptanya manusia sehinggalah kepada tumbuh besarnya rangka manusia tersebut diungkap dalam al-Qur’an.

Alam semseter dan keajibannya Al-Qur’an juga menggambarkan bahawa asal mula kejadian alam semesta ini adalah ciptaan Allah swt. nilai rujukan proses kejadian ini boleh dilihat sebagai penyusunan fakta dalam membuktikan sesuatu perkara.Melanjutkan gambaran kejadian manusia dalam ayat di atas. Firman Allah swt. Maksudnya : “Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Ini memberi gambaran tentang kejadian manusia itu melalui proses tertentu. Allah swt berfirman. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu. kerana penjelasannya diluar dari daya pemikiran manusia biasa. Maksudnya : “(Dialah) yang menciptakan langit dan bumi. Proses tumbuhbesar fizikal manusia dalam rahim ibu itu telah diperakui kesahihannya oleh sains moden. (Al Qur'an. dan sekiranya berlaku sesuatu yang berhubungkait dengan nilai kejadian manusia dan kes-kes yang melibatkan nyawa manusia. Firman Allah swt Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan). kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. dan tidak mungkin ianya diungkapkan oleh manusia biasa. seperti pendengaran dan penglihatan. oleh itu maka Kami jadikan Dia berkeadaan mendengar dan Melihat. Perkara ini sebenarnya ada hubungkaitnya dengan nilai pembuktian sekiranya berlaku krisis atau pertikaian zuriat manusia. Allah swt memprihalkan bagaimana prosesperkembangan manusia itu ditumbuhbesarkan dan disempurnakan kejadiannya dengan segala bentuk kelengkapan. baik yang wujud di muka bumi yang terbentang luas dengan pelbagai bentuk makhluk yang wujud di dalamnya. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipankewajipan). juga makhluk diangkasa raya yang mempunyai pelbagai tanggungjawab tersendiri digambarkan secara jelas dalam al-Qur’an. (Al Qur'an. 76:2) Siri penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an adalah tahaptahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. 23:14) 4. dan mengapa Allah swt menceritakan manusia memerlukan tahap seperti itu untuk kejadiannya?. malah mereka mengesahkan apa yang terungkap itu sesuatu yang luar biasa yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. Pendekatan ini digunakan oleh Allah swt bagi manusia mengetahui tentang kejadian mereka. kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. (Al Qur'an. mulanya tulang-tulang terbentuk. dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. sebagaimana disebut dalam hadis setiap tahap mengambil masa 40 hari dan 40 hari. dan Dialah Yang Maha mengetahui akan segala-galanya. Persoalan mengapa Allah swt memprihalkan tahap perkembangan proses kejadian manusia?. 6:101) 6 . maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. ini bermakna alQu’ran mempunyai keajiban yang luar biasa secara saintifik. Dan proses pembentukan itu melalui masa yang tertentu.

atau bertabrakan dengan lainnya. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Menurut perhitungan para ahli astronomi. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al Qur'an ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain. George Lemaitre. Selanjutnya. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. seorang astronom Amerika. matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut Solar Apex. dan ahli kosmologi Belgia. kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masingmasing. lagi Maha mengetahui. Ini bererti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17. bererti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus "mengembang". Misalnya tatkala kita merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al Qur'an. Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari. (Al Qur'an. (dengan ketentuan yang demikian).Malah cakerawala jutaan jumlahnya sentiasa beredar mengikut aliran yang telah ditentukan peraturannya dari Allah swt. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya.semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Sebuah alam semesta. ianya ditegaskan dimana masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu tanpa ada sentuhan dan perlanggaran yang boleh melibatkan sesuatu malapetaka yang besar berlaku. Selama pergerakan ini. sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. cuma apa yang boleh mereka lakukan tentang pengukuran kelajuan. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). Mereka tidak dapat menolak hakikat kebenaran yang dilafazkan dalam al-Qur’an. bentuk pusingan dan fungsi pusingan yang dilakukan oleh bulan dan bintang itu apakah ianya boleh mendatangkan nilai kebaikan atau keburukan kepada manusia dan alam pada keseluruhannya. ( Yasin 36 : 38 – 40) Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Bersama matahari. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. Bahkan. tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain. Pusingan yang dibuat oleh bulan dan matahari ini diperakui kebenarannya oleh para sains moden. serta matahari dan bulan. Cuma manusia hanya dikehendaki mengukur atau kelajuan pusingan matahari dan bulan tersebut. 7 . itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. fisikawan Rusia. telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Pada awal abad ke-20.000 kilometer dalam sehari. Alexander Friedmann. menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Firman Allah swt. 21:33) Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam. Dan bulan pula Kami takdirkan Dia beredar melalui beberapa peringkat.280. Edwin Hubble.

0 Pendekatan pembuktian atau Qarinah dalam al-Qur’an Menurut Undang-Undang pembuktian (qarinah) didefinisikan sebagai fakta-fakta yang ada hubungan dengan fakta yang lain dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam hukum syara’ atau yang dihuraikan dalam perintah. (4) al-Rajul (lelaki) 24 al-Mar'ah (perempuan) 24. perkataan atau maksud bilangan yang disebut di dalam Al-Quran menunjukkan satu persamaan diantara dua perkara yang berlawanan. dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindahrandah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. ii) Daratan : 13 / 45 X 100% = 28. antaranya. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan Dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. (5) alShahru (bulan) 12 (6) al-Yauum (hari) 365. jumlahnya adalah 45 (32 + 13). Walau bagaimanapun di dalam mensabitkan satu-satu kesalahan. kajian tersebutmenunjukkan bahawa. Jawapan yang dikemukan di dalam peratusan tersebut adalah bersamaan dengan jumlah atau peratusan lautan dan daratan pada hari ini yang telah dikeluarkan oleh saintis-saintis barat. apa jua yang dikatakan 9atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang melihat kejadian memukul itu tidak lama sebelum atau selepas pemukulan sebagai menjadi sebahagian daripada kejadian tersebut.88888888%. Secara ringkasnya. Dan jika dibuat kira-kira mudah: i) Lautan : 32 / 45 X 100% = 71. (7) al-Bahar (lautan) 32 al-Barr (daratan) 13. manusia hanya boleh mengkaji dari aspek kekuatan cahaya yang dipancarkan. beliau mendapati beberapa "Keajaiban" statistik yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika kita campurkan jumlah perkataan yang membawa maksud "lautan" dan "daratan".Demikian Allah swt menceritakan tentang dari mana datangnya cahaya yang telah menerangi alam yang terbentang luas ini. 4. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu Yang dijadikanNya). Firman Allah swt Maksudnya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya. (1) al-Dunya (dunia) 115 al-Akhirah (akhirat) 115. Contohnya jika A dituduh memukul isterinya B. (2) al-Malaikat (malaikat) 88 al-Syayateen (syaitan) 88.11111111%. Ini memberi gambaran bahawa apa yang diungkapkan dalam al-Qur’an semuanya benar. Kenyataan al-Qur’an ini tidak boleh disangkal malah diperakui peranannya. dan bukan rekaan atau tekaan sebagaimana yang pernah disangkakan oleh sesetengah orang. samada ianya berlaku pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu atau tempat yang berlainan. qarinah tidak diterima sebagai bukti utama khususnya 8 . (3) al-Hayat (kehidupan) 145 al-Maut (kematian) 145. ( Yunus : 10:5) 5. Malah manusia dalam menentukan bilangan bulan bagi membuat kiraan tahun bersandar kepada pusingan yang telah ditentukan oleh Allah swt. kepanasan yang dimiliki dan kelajuan perjalanan cahaya yang dipancarkan itu untuk sampai ke bumi. Qarinah termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu fakta dan menjadi sebahagian dari urusan yang sama. al-Qur’an dan matematik Kajian telah dijalankan oleh seorang cendekiawan Islam iaitu Dr Tariq Al-Suwaidan.

Apa yang telah ditonjolkan pada peringkat awal dalam tulisan ini adalah sebahagian pendekatan yang boleh diketengahkan dalam pembuktian sesuatu isu. tahap cahaya ketikamana saksi melihat pesalah perlu diambil kira.kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Misalnya firman Allah swt dalam surah al-Ghassiah merakamkan perkara tersebut. (21 : 33 ) Persoalannya mengapa Allah swt menjadikan malam. ini memberi erti peranan cahaya memberi implikasi yang besar dalam penentuan keputusan. hukuman hudud dan qisas perlulah digugurkan jika terdapat walaupun sedikit keraguan di dalam bukti-bukti yang dikemukakan. Terdapat sesuatu isu atau perkara yang terungkap dalam al-Qur’an dipaparkan secara jelas yang tidak memerlukan satu penafsiran atau penelitian yang lebih mendalam. 30% atau 10%. Firman Allah swt Maksudnya : ”Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). kerana apabila tahap cahaya itu berkedudukan ditahap mana 70%. 50%. namun apabila diteliti secara mendalam dan terperinci ianya ada hubungkait dengan bahan pembuktian yang hendak dikendalikan. Ayat-ayat Allah swt yang berbentuk muhkamat dan mutasyabihat juga dalam bentuk maqruat dan manzurat boleh dijadikan landasan atau bahan bukti terhadap sesuatu perkara. ditegaskan bahawa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. kepada manusia.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. Malah ianya telah memudahkan urusan manusia pada keseluruhannya dalam membuktikan sesuatu itu benar atau tidak. Di dalam Islam. Secara sepintas lalu semimangnya tidak ada hubungkaitnya dengan aliran pembuktian terhadap sesuatu perkara. matahari dan bulan?. Hanya iqrar dan shahadah sahaja yang diterima bagi mensabitkan kesalahan hudud dan qisas kerana kedua-kedua keterangan (bayyinah) tersebut dikira mempunyai tahaf pembuktian yang meyakinkan. Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. Firman Allah swt Maksudnya :“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?. Ini berdasrkan kepada sebuah hadith Rasulullah saw yang bermaksud Kewujudan sains dan teknologi pada hari ini tidak lari dari kehendak al-Qur’an. serta matahari dan bulan. Misalnya perkara yang berhubung dengan pusingan atau peredaran matahari dan bulan yang telah didedahkan oleh Allah swt. Mungkin apa yang perlu dilakukan memanjangkan kajian tentang apa yang telah diungkapkan. Kerana itu terdapat ayat al-Qur’an mencabar minda manusia supaya menekuni apa yang terungkap dalam al-Qur’an secara serius dan mendalam bagi sesuatu perkara berdasarkan kepada perspektif dan motif apa yang hendak digunakan. Misalnya dalam menentukan kawat cam penjenayah. siang. Sudah pasti pencahayaan memaminkan peranan yang penting dalam menentukan sesuatu itu berkesan atau tidak. dan apa hubungkaitnya dengan pendekatan pembuktian?. dan tidak jelas atau hanya agakan sahaja. maka kawat cam itu boleh dipertikaikan dan mungkin tidak boleh digunapakai sebagai bahan pembuktian sesuatu perkara. 9 .

dan ianya boleh dijadikan asas kepada salah satu kaedah pembuktian sesuatu perkara itu betul atau salah. Bersabarlah Aku Dengan sebaik-baiknya. kerana membaca akan memberi menghasilkan sesuatu perkara yang lebih baik. mengapa kamu tidak berfikir.kerana Sesungguhnya Engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. namun apa yang lebih penting adalah membaca dalam ertikata meneliti. a. Proses kajian dan penetapan melalui DNA para pakar perubatan memperakui 90% ujian yang dilakukan adalah tepat. Misalnya pengakuan seseorang itu tentang anak yang dilahirkan. Berdasakan kepada tempat kes itu berlaku atau penggunaan terma. Pembuktian melalui Alat atau bahan fizikal antaranya. “terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya : ”Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf Dengan darah palsu. dan oleh kerananya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. bapa mereka berkata: "Tidak! bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). atau penapian seseorang tentang anak yang dilahirkan itu bukan anaknya. Membaca disini bukan sahaja dalam bentuk bahan-bahan yang tertulis atau sudah diterbitkan." (Yusuf 12:18) b. adalah pendekatan yang telah digunapakai 1400 tahun lepas. Darah Darah boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk memastikan kenyataan yang diungkapkan itu benar atau salah. Kerana itu kajian atau penyelidikan dan penerokaan bagi mendapatkan ilmu baru adalah penting. 1. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku” (alAlaq : 1-2) Justeru itu dikemukakan dalam banyak ayat Alqur’an. Allah swt telah menciptakan pelbagai ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnung. dan Allah juala yang dipohonkan pertolonganNya. “Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. ini juga dilihat sebagai membaca maklumat yang belum diperolehi melalui tulisan. mengkaji dan menganalisa bahan-bahan mentah yang belum diterokai melalui kajian-kajian makmal atau sebagainya. kalau demikian. pernyataan seperti. di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah. Demikian firman Allah swt. Al-Qur’an juga menunjukkan bagaimana untuk menolak atau membuktikan sesuatu tuduhan atau membuat sanggahan terhadap sesuatu tuduhan yang dilemparkan yang tidak 10 . Maksudnya : ”Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk). ( al Ghasiah : 17 – 21 ) Demikian juga Allah swt mengingatkan agar manusia membaca tentang kejadian alam dan makhluk pada keseluruhannya. Kes pembuktian yang dilakukan oleh saudara Yusuf.” memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan sama ada di langit. mengenai apa yang kamu katakan itu. bagi membuktikan Yusuf dimamah serigala berdasakan kesan darah yang terdapat pada baju Yusuf.

dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Kenyataan niat atau tanpa niat itu boleh dibuktikan melalui cara tindakan atau pukulan atau tikaman atau faktor-faktor yang mendorong ia melakukan atau tindakan susulan selepas ia melakukannya. Al-Qur’an juga mengketengahkan pembuktian melalui sumpah atau kenyataan benar yang dibuat oleh orang yang melakukan kesalahan atau orang yang membuat tuduhan terhadap sesuatu kes. tetapi ianya mestilah disertai dengan penjelasan yang meyakinkan dan beserta dengan maklumat yang lain. sekiranya kes itu dilakukan berdasarkan kepada kewujudan saksi. Ini memberi erti alat atau bahan yang mati boleh diguna sebagai alat pembuktian sesuatu kes itu untuk disabitkan atau untuk menolak sesuatu sabitan. maka dustalah perempuan itu. Dari sudut kepercayaan tanpa bukti yang kukuh. Kaedah ini adalah jalan yang paling mudah dilakukan sekiranya tidak boleh 11 . ketika kamu membunuh seorang manusia. Penampilan saksi adalah pendekatan yang paling mudah. Bahan bukti menggunakan alat atau benda yang tidak bergerak Al-Qur’an juga mencadangkan supaya pendekatan pembuktian sesuatu kes itu berdasarkan kepada alat atau benda yang tidak hidup atau bernyawa. Misalnya dalam kesmembunuh. Demikian apa yang telah diketengahkan oleh Allah swt dalam kes perbalahan masyarakat tentang kematian seorang dalam pebalahan antara kaum. supaya kamu memahaminya. kerana ia seorang wanita. Sekalipun benda mati tidak boleh mengungkapkan kata-kata. ( al-Baqarah 2 : 72 – 73 ) d. ( Yusuf : 27 – 28 ) c. Namun teori pembuktian yang dijelaskan oleh al-Qur’an boleh diterima dan logik untuk menolak tuduhan yang telah dikemukakan oleh Zulekha. adalah tidak mungkin seorang wanita boleh mempengaruhi lelaki sekiranya duduk dalam keadaan berduaan. Pembuktian berdasarkan kenyataan bersumpah atau ikrar (kenyataan benar). Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang. kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu.bersandarkan kepada saksi. dan Yusuf adalah dari orang-o r a n g yang benar". padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Merujuk kepada ini Allah swt berfirman. Maksudnya : ”Dan jika bajunya koyak dari belakang. Demikian kes yang terjadi diantara Yusof dengan Zulekha. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Sesuatu tuduhan boleh ditolak tanpa ada saksi sekiranya penggunaan terma atau tempat adalah sesuatu yang tepat dan boleh digunakan bagi membuktikannya. Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu"(Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Adalah amat sukar sekali hendak menafikannya melainkan ada satu kaedah yang logik dan meyakinkan boleh dilakukan. namun dalam proses membuktikan sesuatu kes ianya boleh digunakan pakai. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. apakah perlakuan membunuh itu dengan niat atau tanpa niat. berkatalah ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Firman Allah swt Maksudnya :”Dan (ingatlah). kenyataan yang diungkapkan oleh Zulekha lebih boleh diterima.

Firman Allah swt Maksudnya : “Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Pembuktian melalui kesan fizikal manusia Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Qur'an bahawa amat mudah bagiNya untuk membangkitkan manusia selepas kematian. Al-Qur’an Cuma menggariskan pembuktian melalui sumpah salah satu kaedah yang boleh diterima pakai dalam sistem perundangan Islam. Ini memberi gambaran bahawa tahap kebolehpercayaan terhadap kenyataan bersumpah seseorang itu boleh diukur dengan adanya penemuan sains dan teknologi. bagi membuktikan sesuatu sumpah itu benar atau tidak ianya boleh diukur dengan ujian tahap kebohongan seseorang dalam menyatakan sesuatu. Dr. bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya Segala tulang) jarinya. however. e. (Surah al-Qiyamah. kalaupun boleh dilakukan ia memakan masa yang lama. namun kaedah ini diperakui dan diperbolehkan (valid) dalam sistem perundangan Islam malah disebut dalam al-Qur’an dan ia menjadi bahan pembuktian.Mengesan penjenayah melalui cap jari adalah kaedah yang paling mudah. dan hakim boleh membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada kenyataan yang diberikan.Bagaimana kalau manusia itu diciptareka dalam nilai yang serupa dan bersamaan dalam semua perkara. kerana manusia itu berbeza tahap penciptaannya dan berbeza dari aspek rupabentuk fizikalnya.dibuktikan melalui kenyataan saksi. kepastian untuk mengumpul bahan bukti lebih menyulit dan menyusahkan. the results were not as conclusive when subjects were asked to tell the truth (70 percent accuracy)”. Pendekatan ini juga diperakui oleh para pakar perundangan moden kerana tahap kenyataan salah atau benar seseorang kini boleh diukur dan diuji peratusan kebohongan atau ketidak benaran kenyataan yang dikeluarkan melalui denyutan nadi atau fungsian otak. Mohamed said “Polygraph test results correlated well with actual events when subjects were asked to lie (92 percent accuracy). dan orang bersumpah atau memberi kenyataan itu boleh merekacipta kenyataan yang bukan sebenarnya atau sebaliknya. (tulang yang lebih Halus dari yang lain). 3-4) 12 . Penciptaan manusia yang berbeza “ khalqan akhar” yang sebut dalam al-Qur’an memberi konotasisebenarnya mempermudah untuk mengumpul bahan-bahan yang sudah semimangnya berbeza.Sekalipun sumpah ini boleh dipermainkan. dan ianya boleh diterima pakai. Pembuktian mengikut kaedah ini adakalanya boleh mendatangkan keraguan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh hakim. Keperbezaan inilah memungkinkan setiap kes itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. Cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam memprihalkan manusia itu amat berbeza.

Qashash al-Qur’an adalah kisah-kisah dalam Al-Qur’an tentang para Nabi dan Rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 6 7 Manna’ Al-Qathan Ibid.Tetapi apa yang lebih penting ialah bahawa ciri-ciri cap jari ini baru ditemui pada akhir kurun ke 19. Kisah Para Nabi. berita (khabar). manusia menanggap cap jari adalah satu lengkungan yang biasa tanpa sebarang kepentingan atau pengertian yang spesifik. 387 – 388. QASHAHS AL-QUR’AN Dari segi bahasanya qashash bermaksud urusan (al-amr).s. masa kini. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup dalam dunia ini mempunyai satu set cap jari yang unik. Ashabul Fil (pasukan bergajah) dan sebagainya. 13 .w dan nabi-nabi serta rasul-rasul lainnya.a. perkara yang menceritakan keadaan yang benar berlaku atau secara ringkasnya sesuatu perkara dan kejadian yang dikisahkan. keadaan.satu kepentingan yang akhirnya baru difahami hari ini. fakta yang tidak menarik minat siapa ketika itu. ii. Kisah yang mengandungi dakwah mereka kepada kaumnya. Misalnya kisah Nabi Nuh a. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya kerana takut akan mati. JENIS-JENIS KISAH DI DALAM AL-QUR’AN a.Nabi Muhammad s. Dilihat dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya  Dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya terbahagi kepada tiga iaitu7: i.Kepentingan dalam cap jari mempunyai pengertian yang istimewa. dan digunakan untuk tujuan pengenalan identiti di seluruh dunia. orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu.s. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an. Tuhan mengisyaratkan cap jari. Nabi Ibrahim a. Nabi Musa dan Harun a. sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya. kisah Thalut dan Jalut. Ashabul Ukhdud.Ini adalah sebab mengapa cap jari diterima sebagai satu bukti penting pengenalan diri.. Sebelum itu. h. hikayat. penghuni gua. dan masa yang akan datang6. Zulkarnain. yang eksklusif kepada pemiliknya. dan keadaan (hal). dan menarik tumpuan kita kepada kepentingannya. tahap-tahap dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan.s. dua orang putera Nabi Adam a. mukjizat-mukjizat yang memperkuatkan dakwahnya. Manakala qashash secara istilahnya ialah sesuatu yang tertulis untuk menerangkan kejadian.s. Ini adalah kerana set cap jari setiap orang adalah unik bagi dirinya. Maryam.

Gaib pada masa lalu dikatakan masa lalu karena kisah-kisah tersebut merupakan hal gaib yang terjadi pada masa lampau di mana kita tidak menyaksikan peristiwa tersebut.iii. hijrah. Ditinjau dari segi waktu. Contoh-contoh adalah seperti berikut:  Kisah tentang dialog malaikat dengan Allah swt mengenai penciptaan khalifah di muka bumi sebagaimana dalam Surah al-Baqarah : 30-34. kisah Ashab al-kahfi [Surah Al-Kahfi : 18]. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Luth [surah Al-A’raf : 7] dan kisah Nabi Shalih [Surah Hud : 110]. perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah. perang Ahzab dalah surat Al-Azhab. antara lain: i. dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: i. ii. tidak mendengarnya dan juga tidak mengalaminya sendiri. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali ‘Imran. Kisah yang lebih pendek dari bahagian pertama seperti kisah Maryam [Surah Maryam : 19]. b. Isra-Mi’raj dan lain-lain. Contoh-contohnya adalah. Dilihat dari Panjang Pendeknya Kisah  Dari panjang pendeknya kisah Al-Qur’an. c.s dan kehidupannya ketika di syurga sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-A'raf : 7. Kisah Pendek iaitu kisah yang jumlahnya kurang dari sepuluh ayat. Ghaib pada masa kini iaitu kisah tersebut terjadi pada masa sekarang. iii. kisah Nabi Adam [Surah Al-Baqarah : 2] dan surah Thoha : 20] yang terdiri atas sepuluh atau belasan ayat sahaja.  Kisah tentang penciptaan Nabi Adam a. namun kita tidak dapat melihatnya di bumi ini. ii. Kisah Panjang contohnya kisah Nabi Yusuf [Surah Yusuf : 12] yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf.  Kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana diceritakan dalam Surah al- Furqon: 59 dan Surah Qaf : 38. sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. 14 .

Penjelasan betapa pentingnya kisah tersebut diceritakan oleh Allah sebagai pengajaran dan agar pesanan-pesanannya lebih berkesan serta melekat dalam jiwa. Kisah tentang turunnya Malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti disebutkan dalam Surah al-Qadar : 1-5. Menunjukkan kehebatan mukjizat (I’jaz) Al-Qur’an di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab dan bukti bahawa Al-Qur’an itu datang dari Allah. d. jin. Ini kerana keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeza dan diulang dengan uslub yang berbeza sehingga tidak membuat orang merasa bosan kerananya. Contoh-contohnya adalah. Gaib pada masa depan iaitu penjelasan tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan (di akhir zaman). bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapati di saat membacanya di tempat lain. seperti dalam Surah al-A'raf : 13-14. c. KEPENTINGAN PENGULANGAN CERITA a. Menjelaskan keistimewaan balaghah Al-Qur’an dalam tingkatan paling tinggi.  Kisah Abu Lahab kelak di akhirat seperti yang terdapat pada Surah al-Lahab. Setiap kisah memiliki maksud dan tujuan yang berbeza.  Kisah tentang syurga dan neraka dan orang-orang di dalamnya seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Ghosiyah dan surah-surah yang lain . Oleh hal yang demikianlah kisah-kisah itu diungkapkan agar orang yang membacanya memberi perhatian terhadap isi kandungannya.  Kisah tentang akan terjadinya hari kiamat dalam Surah Qori'ah dan Surah al-Zalzalah.  Kisah tentang kehidupan makhluk-mahkluk ghaib seperti syaitan. iii. b. Iblis. 15 .

Ini merupakan bukti nyata bahwa al Qur'an bukanlah perkataan manusia. tetapi ia datang dari pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu. dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan. akan tetapi setiap kalimah informasi yang terkandung di dalamnya sekiranya diteliti secara mendalam. KISAH-KISAH AL-QUR’AN : KEBENARAN ATAU MITOS Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah an-Nisa’ 4: 87 yang bermaksud : “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah” Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah Yusuf 12:3 yang bermaksud : “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu. Perhatikan misalnya. Allah swt menyatakan Maksudnya : ”Patutkah mereka (bersikap demikian). 16 . orang-orang yang beriman dan beramal soleh. ( al Nisa’ 4 : 82) Tidak hanya kitab ini bebas dari segala pertentangan. malah kandungan al-Qur’an tidak bertentangan dan saling mengukuh antara satu sama lain.e. Nabi Musa a. yang tak mungkin dapat diketahui di masa itu. Kenyataan ini dapat dilihat melalui ayat 82 surah 4 dalam al-Qur’an. Mustahil informasi ini dapat diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu.” Semua yang telah kita pelajari sejauh ini memperlihatkan kita akan satu kenyataan pasti. semakin mengungkapkan keajaibannya hari demi hari dan tambah mendekat dengan perkembangan ilmu kontemporari. KESIMPULAN Keistimewaan kemukjizatan al-Qur’an dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan Allah kepada para Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw sebenarnya cukup sempurna dan tepat. Dialah Tuhan yang mempunyai ilmu meliputi segala sesuatu. Kita dapat mencontohi kisah-kisah kehidupan para Nabi. nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. bahawa al Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang kesemuanya terbukti benar. tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah.s diberikan 9 macam mukjizat yang mengatasi tentangan atau cabaran ilmu sihir yang dibawakan oleh tukang-tukang tenung Fir’aun dalam membuktikan kebenaran risalah Allah yang termuat dalam kitab suci Taurat.

Di antara sembilan tanda (ayat) yang menjelaskan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa as adalah tongkatnya yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular besar dan tangannya menjadi putih bersinar ketika dimasukkan ke dalam saku8. Seperti menciptakan burung dari tanah. meneliti dan mengolah ilmu dasar yang telah dijelaskan oleh al-qur’an itu mengikut perkembangan ilmu yang terdapat pada masa sekarang. dan QS 5:110. 8 9 lihat QS 27:10-13 dan QS 28:31-32. Begitu juga kepada Nabi Isa as Allah mengurniakan beberapa macam mukjizat yang mengatasi keunggulan yang dimiliki kaumnya dalam bidang ilmu perubatan. keistimewaan al-Qur’an dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama samawi lainnya terletak pada kenyataan bahawa Allah menurunkan al-Qur’an sebagai risalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw kepada umat manusia sekaligus al-Qur’an itu sendiri menjadi bukti bagi kebenaran risalah yang terkandung di dalamnya. QS 3:49. manusia yang bijak dan berkeyakinan dengannya membuat penelitian agar memperolehi penemuan-penemuan baru yang sejajar dengan kehendak al-qur’an sebagai pedoman bagi mereka yang beriman dengannya. Maka dapat disimpulkan bahwa mukjizat yang menjadi pendukung bukti kebenaran risalah Allah tersebut merupakan elemen-elemen luaran dan bukannya dari kitab suci yang diberikan. Mukjizat-mukjizat tersebut. bukan benda atau alam roh. Di sini. Baik ilmu yang bersangkutan dengan alam benda. tidak ada sesuatu yang tercicir atau tidak disentuh oleh al-Qur’an. menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta serta mengeluarkan orang mati dari dalam kubur dengan izin Allah taala 9. Kerana setiap kejadian yang diungkapkan dalam al-Qur’an mempunyai peranan dan mendatangkan faedah kepada semua kehidupan. Al-qur’an menyiapkan dasar pemikiran ilmu. 115) Apa yang perlu dilakukan oleh manusia ialah mengkaji. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" (Surat al-Mu'minuun. Cuma manusia diminta agar menyelidiki al-Qur’an dan perkara-perkara yang terungkap di dalamnya. Firman Allah swt. sama seperti yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Musa as di mana merupakan elemen-elemen luaran dan bukan dari kitab suci Injil yang diwahyukan kepadanya. 17 . Al-Qur’an adalah kitab yang sarat dengan ilmu pengetahuan.

harunyahya. Cairo: Maktabat Wahbah. 1984.html id.BIBLIOGRAFI Al-Qur’an Ali. Al-'Aql wa-l-'Ilm fi-l-Qur'an al-Karim.blogspot. Muhammad. The Meaning of the Holy Qur'an. The Message of the Qur'an. Yusuf al-Qaradawi.com/2009/06/qashash-al-quran.com/science/book.blogspot.com/2010/05/ijaz-al-quran-istilah-yang-dikenali.com/malaysian/keajaiban01.org/wiki/Qasas_al-Qur'an 18 .missionislam.com/masjid/.php www.al-azim. 1991. Dar-Al-Andalus Limited. http://www.htm http://ahliquran.. Asad. Gibraltar.wikipedia.htm http://abumuslimalbugisy./nuzul/fungsi. Amana Corporation.. Abdullah Yusuf. Maryland. 1416/1996.html www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->