PENDAHULUAN Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan alQuran.

Semasa mulanya al-Quran diturunkan ianya tidak disebut-sebut sebagai I’jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. I’jaz al-Qur’an adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah1. Kadar kemukjizatan Al-Qur’an itu meliputi tiga aspek iaitu aspek bahasa (sastera, badi’, balagah/kefasihan), aspek ilmiah (sains, pengetahuan, ketepatan ramalan) dan aspek tasyri’ (penetapan hukum syariat). kemukjizatan Al-Qur’an adalah dari segi-segi berikut2:
1. Susunan kalimahnya yang cukup indah. 2. Terdapat uslub (gaya bahasa) yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa

Arab.
3. Cabaran untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Qur’an, tapi cabaran

itu tidak terpenuhi sampai sekarang ini.
4. Bentuk perundangan yang memuatkan prinsip dan dasar yang mencukupi seluruh

aspek kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia. 5. Menerangkan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui.
6. Tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. 7. Tepat terbukti semua perkara yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. 8. Mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. 9. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya.

DEFINISI I’JAZ AL-QUR’AN Menurut bahasa: kata I’jaz adalah isim mashdar dari ‘ajaza-yu’jizu-I’jazan yang memberi erti “melemahkan”. I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah “Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan cabaran, lagi terlepas dari penentangan”3. I’jaz juga ditakrifkan sebagai “suatu urusan yang menyalahi kebiasaan yang disertakan dengan tahaddi (cabaran) dan terlepas dari tentangan”4. CABARAN AL-QUR’AN

1 2

Mafhum al-I’jaz al-Quraniy, Doktor Ahmad Jamal al-‘Umari. Muhammad Ali Ash Shabumi dalam kitab At-Tibyan. 3 al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64. 4 Mabahith fil Ulum al-Qur’an oleh Mannaul Qattan.

1

Cabaran kedua. b. Katakanlah! Jika demikian. jika kamu memang orang-orang yang benar. Rasullulah saw telah menjadikan Al-Qur’an sebagai senjata bagi menentang orang-orang kafir Quraisy. hal 372) 2 .Al-Qur’an adalah bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah. padahal mereka mempunyai kemahiran tingkat tertinggi fashahah dan balaghahnya. maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya. a. ketahuilah.  Mencabar dengan sepuluh surah sahaja daripada Al-Qur’an sebagaimana firman-Nya dalam Surah Hud 11 : 13-14. Hal ini tidak lain adalah kerana Al-Qur’an sememangnya adalah suatu mukjizat (yang mustahil dapat ditandingi).  Mencabar mereka dengan keseluruhan Al-Qur’an dalam uslub umum yang meliputi orang Arab sendiri dan orang lain. sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan ilmu Allah” 5 rujuk Manna' Khalil Al Qatthan. Bahkan mereka mengatakan “Muhammad telah membuat-buat Al-Qur’an”. Dan kita dapati bahawa mereka sememangnya tidak mampu menghadapinya. Jika mereka (yang kamu seru itu) tidak menerima seruanmu. dan bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad saw sendiri. maka kita akan dapati bahawa Rasullulah saw telah mencabar orang-orang Arab agar mereka menandingi kehebatan Al-Qur’an di dalam tiga peringkat iaitu5. dengan cabaran yang mengalahkan dan menjatuhkan mereka secara padu sebagaimana firman Allah taala dalam Surah al-Isra’ 17 : 88. sekaligus ianya menjadi bukti bahawa Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT. Jika kita meneliti ayat-ayat cabaran yang Allah SWT wahyukan di dalam Al-Qur’an daripada sudut dan konteksnya sebagai suatu mukjizat. niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. “Katakanlah! Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini. Studi Ilmu-ilmu Qu'ran. Cabaran peringkat pertama. sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”. manusia malah jin.

asalkan manusia sanggup berbuat demikian. maka buatlah satu surat saja yang semisal AlQur’an itu…” KEAJAIBAN SAINTIFIK AL-QURAN Al-Qur’an mempunyai keajiban tersendiri. serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan 3 .Dalam keadaan aman (menyempurnakan Ibadat Umrah kamu) Dengan mencukur kepala kamu. Cabaran ketiga. yang tidak terdapat pada kitab yang lain. Firman Allah swt: Maksudnya : “Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar RasulNya Dalam perkara mimpi itu Dengan kenyataan yang sebenar. Maklumat yang terdapat dalam al-Qur’an boleh diterokai tanpa batas. Ayat ke-27 surah 48 misalnya. (Kalau benar yang kamu katakan itu). member penjelasan kepada Nabi berkaitan dengan khabar atau maklumat gembira pada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menduduki kota Mekah pada satu ketika nanti. “Atau (patutkah) mereka mengatakan: Muhammad membuat-buatnya (Al-Qur’an). cubalah datangkan satu surat seumpamanya” Dan Surah al-Baqarah 2 : 23.c. tidak mungkin kaum Muslimin dapat kembali ke Mekah. Pandangan masa depan Atara keajaiban al Qur'an yang diungkapkannya adalah sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan. Masyarakat Islam tidak terfikir tentang perkara 4 tersebut kerana pada masa itu kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin. Iaitu Sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram . dan kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya. Namun pada hakikatnya perkara itu tidak mustahil akan berlaku.insya Allah (pada masa yang ditentukanNya) . iaitu ramalan masa depan (futurestic). Allah swt menyatakan tidak ada sesuatu pun yang tercicir dibicarakan oleh al-Qur’an. 1.  Mencabar mereka hanya dengan satu surah daripada Al-Qur’an sahaja sebagaimana firman-Nya dalam Surah Yunus 10 : 38. “Dan jika kamu tetap dalam keadaan ragu tentang al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw). Malah setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah swt semuanya mendatangkan manfaat kepada semua makhluknya. Boleh dikatakan semua maklumat yang ada di alam maya ini terungkap dalam al-Qur’an sama ada secara jelas atau tersembunyi yang memerlukan penelitian yang mendalam dan serius.

Misalnya kewujudan manusia lelaki tidak akan sempurna sekiranya tidak ada manusia perempuan.musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). Laam. Kerana itu Allah swt mencipta Adam as kemudian diciptakannya pula Siti Hawa’ bagi memenuhi kesempurnaan hidup manusia. dimana setiap pasangan saling memerlukan dan memenuhi antara satu sama lain. Demi Yang menciptakan (makhlukmakhlukNya) lelaki dan perempuan. Disamping setiap pasangan mempunyai tanggungjawab yang ada kalanya bersamaan. Orang-orang Rom telah dikalahkan. Allah swt menjadikan alam sarwajagat saling berbeza. Miim. Firman Allah swt. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. kerana berbeza dari aspek kondisinya. Firman Allah swt : Maksudnya : ”Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelapgelitanya). dan dapat menebus kembali kekalahan yang mereka alami. Allah swt menyatakan siang untuk mencari rezeki sementara malam diperuntukkan untuk beristirehat. ( al-Lail 92 : 1 –4 ) Demikian juga Allah swt menggambarkan lagi tentang kejadian semua makhluk adalah berpasangan. berhubungkait dengan kerajaan Bizantium.30:1 – 3) 2. 4 . (Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana ia mengetahui (adanya feadah Dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya.” (Rum. Sementara malam dan siang kedua-duanya bersangkutan dengan masa. satu kemenangan yang dekat (Masa berlakunnya). dan kehidupan berpasangan itu sebenarnya akan menyempurna dan memperelok kehidupan yang sedia ada. yang memperlihatkan tentang keagungan ciptaan ilahi. rumput dan padang pasir. (jantan dan betina).” ( al-Fath. namun peranan masing-masing berbeza. sekalipun ianya hidup melata di muka bumi. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Firman Allah swt: Maksudnya : “Alif. Semua makhluk yang dicipta saling berpasangan. dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. 48:27) Demikian juga pernyataan yang diungkapkan dalam al-Qur’an tentang ramalan masa depan yang menggambarkan cerita yang lebih menarik. Misalnya gelap dan terang. namun yang lebih ketara adalah berbeza. Hal yang sama juga dengan tumbuh-tumbuhan. keajiban al-Qur’an dapat dilihat berdasarkan kepada kejadian alam yang pelbagai namun ianya berpasangan. maka ia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu. Ayat pertama surah 30 menyatakan sekalipun kerajaan Bizantium telah mengalami kekalahan besar dalam satu siri peperangan. Kejadian alam berpasangan Dari aspek yang lain. namun dalam waktu terdekat kekaisaran Bizantium akan memperoleh kemenangan. namun ianya tetap memerlukan pasangan bagi membina kesempurnaan mereka sebagai makhluk Allah swt. Di negeri yang dekat sekali.

Melalui al-Qur’an manusia digambarkan kejadiannya secara jelas atau detail tidak seperti makhluk lain. Adalah fakta yang kini telah diterima bahawa atmosfera terdiri dari lapisanlapisan berbeza yang tersusun secara berlapis. Salah satunya adalah keberadaan atmosfera. sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Demikian juga kewujudan manusia adalah hasil daripada hubungan antara lelaki dan perempuan. Malah pendekatan seperti itu bertentangan dengan mana-mana nilai agama yang mengerti nilai kemanusiaan. 36:36) Persoalannya mengapa Allah swt mempamerkan setiap perkara saling berpasangan ?.Maksudnya :“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Misalnya penghasilan cahaya kesan daripada guna penyatuan antara aliran tenaga positif dan negatif. Bermula daripada punca terciptanya manusia sehinggalah kepada tumbuh besarnya rangka manusia tersebut diungkap dalam al-Qur’an. satu di atas yang lain. (Al Qur'an. ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Sekalipun seorang lelaki yang telah menjalankan pembedahan jantina untuk menjadi seorang “wanita” dan berkahwin dengan lelaki lain. sehinggalah nilai kejadian manusia seterusnya hasil dari hubungan antara lelaki dan perempuan. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati. dan digambarkan juga setiap pasangan yang berlainan apabila menyatu akan melahirkan sesuatu yang positif. sehingga kini belum terdapat bukti yang mereka boleh melahirkan anak kerana hubungan mereka dalam kelompok yang sama. atau dari diri mereka. Firman Allah swt. sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Manusia dan Kejadian Al-Qur’an juga memprihalkan tentang kejadian manusia. Persoalannya mengapa manusia direka cipta pada peringkat awalnya dari tanah dan tidak dari nilai bahan bukan tanah?. Semua kenyataan tersebut boleh dan dapat dibuktikan melalui kajian secara saintifik dan dapat dibuktikan ketepatan paparan yang disebut melalui al-Qur’an dengan kajian sains. 3. dan sekiranya pasangan yang bersamaan bersatu dalam satu kondisi ia akan menghasilkan perkara yang negatif. kemudian diperkembang-biakkan melalui perhubungan yang boleh menghasilkan zuriat atau keturunan. Misalnya firman Allah swt dalam surah 32 ayat 7 hingga 8. dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. Iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. 32:7-8) 5 . namun manusia tidak akan terjadi hasil daripada percantuman antara benih lelaki dan lelaki kerana ia tidak mengikut aliran yang telah digambarkan oleh al-Qur’an. Penceritaan tentang kejadian manusia diulas secara menyeluruh melalui al-Qur’an bermula daripada manusia pertama Adam as. yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi makhluk hidup. ia bukan proses perkembangan perubahan dari spesis yang lain dari manusia. Manusia adalah makhlok yang asal semulajadinya dicipta. yang memperihalkan tentang asal usul manusia bermula daripada tanah. (Al Qur'an. Kajian mendapati bumi memiliki seluruh sifat yang diperlukan bagi kehidupan. Maksudnya :“Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya.

Dan proses pembentukan itu melalui masa yang tertentu. nilai rujukan proses kejadian ini boleh dilihat sebagai penyusunan fakta dalam membuktikan sesuatu perkara. Allah swt memprihalkan bagaimana prosesperkembangan manusia itu ditumbuhbesarkan dan disempurnakan kejadiannya dengan segala bentuk kelengkapan. dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Allah swt berfirman. dan tidak mungkin ianya diungkapkan oleh manusia biasa. (Al Qur'an. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. malah mereka mengesahkan apa yang terungkap itu sesuatu yang luar biasa yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. mulanya tulang-tulang terbentuk. Ini memberi gambaran tentang kejadian manusia itu melalui proses tertentu. dan Dialah Yang Maha mengetahui akan segala-galanya. maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. (Al Qur'an. oleh itu maka Kami jadikan Dia berkeadaan mendengar dan Melihat. Maksudnya : “Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Firman Allah swt Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan). kerana penjelasannya diluar dari daya pemikiran manusia biasa. sebagaimana disebut dalam hadis setiap tahap mengambil masa 40 hari dan 40 hari. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. juga makhluk diangkasa raya yang mempunyai pelbagai tanggungjawab tersendiri digambarkan secara jelas dalam al-Qur’an. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Proses tumbuhbesar fizikal manusia dalam rahim ibu itu telah diperakui kesahihannya oleh sains moden. seperti pendengaran dan penglihatan. baik yang wujud di muka bumi yang terbentang luas dengan pelbagai bentuk makhluk yang wujud di dalamnya.Melanjutkan gambaran kejadian manusia dalam ayat di atas. dan sekiranya berlaku sesuatu yang berhubungkait dengan nilai kejadian manusia dan kes-kes yang melibatkan nyawa manusia. Persoalan mengapa Allah swt memprihalkan tahap perkembangan proses kejadian manusia?. kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipankewajipan). Maksudnya : “(Dialah) yang menciptakan langit dan bumi. kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Pendekatan ini digunakan oleh Allah swt bagi manusia mengetahui tentang kejadian mereka. 6:101) 6 . ini bermakna alQu’ran mempunyai keajiban yang luar biasa secara saintifik. 23:14) 4. dan mengapa Allah swt menceritakan manusia memerlukan tahap seperti itu untuk kejadiannya?. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu. (Al Qur'an. Firman Allah swt. Perkara ini sebenarnya ada hubungkaitnya dengan nilai pembuktian sekiranya berlaku krisis atau pertikaian zuriat manusia. Alam semseter dan keajibannya Al-Qur’an juga menggambarkan bahawa asal mula kejadian alam semesta ini adalah ciptaan Allah swt. 76:2) Siri penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an adalah tahaptahap pembentukan manusia dalam rahim ibu.

Dan bulan pula Kami takdirkan Dia beredar melalui beberapa peringkat.Malah cakerawala jutaan jumlahnya sentiasa beredar mengikut aliran yang telah ditentukan peraturannya dari Allah swt. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari. Misalnya tatkala kita merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al Qur'an. kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masingmasing. ( Yasin 36 : 38 – 40) Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. fisikawan Rusia. Mereka tidak dapat menolak hakikat kebenaran yang dilafazkan dalam al-Qur’an.semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Bersama matahari. Menurut perhitungan para ahli astronomi. Ini bererti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17. bentuk pusingan dan fungsi pusingan yang dilakukan oleh bulan dan bintang itu apakah ianya boleh mendatangkan nilai kebaikan atau keburukan kepada manusia dan alam pada keseluruhannya. Firman Allah swt. Pusingan yang dibuat oleh bulan dan matahari ini diperakui kebenarannya oleh para sains moden. Cuma manusia hanya dikehendaki mengukur atau kelajuan pusingan matahari dan bulan tersebut. 21:33) Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. dan ahli kosmologi Belgia. seorang astronom Amerika. secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang.280. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut Solar Apex. bererti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus "mengembang". Bahkan. Selama pergerakan ini. 7 . Edwin Hubble. ianya ditegaskan dimana masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu tanpa ada sentuhan dan perlanggaran yang boleh melibatkan sesuatu malapetaka yang besar berlaku. menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. serta matahari dan bulan. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al Qur'an ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. atau bertabrakan dengan lainnya. (dengan ketentuan yang demikian). Pada awal abad ke-20. Selanjutnya. Alexander Friedmann. sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. (Al Qur'an. tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. lagi Maha mengetahui. Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain.000 kilometer dalam sehari. cuma apa yang boleh mereka lakukan tentang pengukuran kelajuan. George Lemaitre. telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Sebuah alam semesta.

Jawapan yang dikemukan di dalam peratusan tersebut adalah bersamaan dengan jumlah atau peratusan lautan dan daratan pada hari ini yang telah dikeluarkan oleh saintis-saintis barat. Firman Allah swt Maksudnya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya. (4) al-Rajul (lelaki) 24 al-Mar'ah (perempuan) 24. Qarinah termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu fakta dan menjadi sebahagian dari urusan yang sama. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu Yang dijadikanNya). Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan Dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. kepanasan yang dimiliki dan kelajuan perjalanan cahaya yang dipancarkan itu untuk sampai ke bumi. samada ianya berlaku pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu atau tempat yang berlainan.11111111%. Secara ringkasnya. (5) alShahru (bulan) 12 (6) al-Yauum (hari) 365.88888888%.Demikian Allah swt menceritakan tentang dari mana datangnya cahaya yang telah menerangi alam yang terbentang luas ini. ( Yunus : 10:5) 5. kajian tersebutmenunjukkan bahawa. (2) al-Malaikat (malaikat) 88 al-Syayateen (syaitan) 88. dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindahrandah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Ini memberi gambaran bahawa apa yang diungkapkan dalam al-Qur’an semuanya benar. Malah manusia dalam menentukan bilangan bulan bagi membuat kiraan tahun bersandar kepada pusingan yang telah ditentukan oleh Allah swt. (1) al-Dunya (dunia) 115 al-Akhirah (akhirat) 115. Kenyataan al-Qur’an ini tidak boleh disangkal malah diperakui peranannya. antaranya. 4. beliau mendapati beberapa "Keajaiban" statistik yang terdapat di dalam Al-Quran. jumlahnya adalah 45 (32 + 13). Walau bagaimanapun di dalam mensabitkan satu-satu kesalahan. al-Qur’an dan matematik Kajian telah dijalankan oleh seorang cendekiawan Islam iaitu Dr Tariq Al-Suwaidan. Contohnya jika A dituduh memukul isterinya B. apa jua yang dikatakan 9atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang melihat kejadian memukul itu tidak lama sebelum atau selepas pemukulan sebagai menjadi sebahagian daripada kejadian tersebut. dan bukan rekaan atau tekaan sebagaimana yang pernah disangkakan oleh sesetengah orang. perkataan atau maksud bilangan yang disebut di dalam Al-Quran menunjukkan satu persamaan diantara dua perkara yang berlawanan. (3) al-Hayat (kehidupan) 145 al-Maut (kematian) 145. (7) al-Bahar (lautan) 32 al-Barr (daratan) 13. Dan jika dibuat kira-kira mudah: i) Lautan : 32 / 45 X 100% = 71. ii) Daratan : 13 / 45 X 100% = 28. manusia hanya boleh mengkaji dari aspek kekuatan cahaya yang dipancarkan. qarinah tidak diterima sebagai bukti utama khususnya 8 .0 Pendekatan pembuktian atau Qarinah dalam al-Qur’an Menurut Undang-Undang pembuktian (qarinah) didefinisikan sebagai fakta-fakta yang ada hubungan dengan fakta yang lain dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam hukum syara’ atau yang dihuraikan dalam perintah. Jika kita campurkan jumlah perkataan yang membawa maksud "lautan" dan "daratan".

kerana apabila tahap cahaya itu berkedudukan ditahap mana 70%. 50%. namun apabila diteliti secara mendalam dan terperinci ianya ada hubungkait dengan bahan pembuktian yang hendak dikendalikan. Ayat-ayat Allah swt yang berbentuk muhkamat dan mutasyabihat juga dalam bentuk maqruat dan manzurat boleh dijadikan landasan atau bahan bukti terhadap sesuatu perkara. tahap cahaya ketikamana saksi melihat pesalah perlu diambil kira. matahari dan bulan?. 30% atau 10%. Misalnya dalam menentukan kawat cam penjenayah. (21 : 33 ) Persoalannya mengapa Allah swt menjadikan malam. serta matahari dan bulan. maka kawat cam itu boleh dipertikaikan dan mungkin tidak boleh digunapakai sebagai bahan pembuktian sesuatu perkara. Malah ianya telah memudahkan urusan manusia pada keseluruhannya dalam membuktikan sesuatu itu benar atau tidak. Firman Allah swt Maksudnya : ”Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang. hukuman hudud dan qisas perlulah digugurkan jika terdapat walaupun sedikit keraguan di dalam bukti-bukti yang dikemukakan. Sudah pasti pencahayaan memaminkan peranan yang penting dalam menentukan sesuatu itu berkesan atau tidak. Firman Allah swt Maksudnya :“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?. Di dalam Islam. 9 . Terdapat sesuatu isu atau perkara yang terungkap dalam al-Qur’an dipaparkan secara jelas yang tidak memerlukan satu penafsiran atau penelitian yang lebih mendalam. Mungkin apa yang perlu dilakukan memanjangkan kajian tentang apa yang telah diungkapkan. dan tidak jelas atau hanya agakan sahaja. Ini berdasrkan kepada sebuah hadith Rasulullah saw yang bermaksud Kewujudan sains dan teknologi pada hari ini tidak lari dari kehendak al-Qur’an. Hanya iqrar dan shahadah sahaja yang diterima bagi mensabitkan kesalahan hudud dan qisas kerana kedua-kedua keterangan (bayyinah) tersebut dikira mempunyai tahaf pembuktian yang meyakinkan.kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. dan apa hubungkaitnya dengan pendekatan pembuktian?.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). ini memberi erti peranan cahaya memberi implikasi yang besar dalam penentuan keputusan. Misalnya firman Allah swt dalam surah al-Ghassiah merakamkan perkara tersebut. siang. tiaptiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”. ditegaskan bahawa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Kerana itu terdapat ayat al-Qur’an mencabar minda manusia supaya menekuni apa yang terungkap dalam al-Qur’an secara serius dan mendalam bagi sesuatu perkara berdasarkan kepada perspektif dan motif apa yang hendak digunakan. Apa yang telah ditonjolkan pada peringkat awal dalam tulisan ini adalah sebahagian pendekatan yang boleh diketengahkan dalam pembuktian sesuatu isu. kepada manusia. Secara sepintas lalu semimangnya tidak ada hubungkaitnya dengan aliran pembuktian terhadap sesuatu perkara. Misalnya perkara yang berhubung dengan pusingan atau peredaran matahari dan bulan yang telah didedahkan oleh Allah swt. Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.

di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah. dan oleh kerananya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. Kes pembuktian yang dilakukan oleh saudara Yusuf. 1. mengapa kamu tidak berfikir. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan sama ada di langit. atau penapian seseorang tentang anak yang dilahirkan itu bukan anaknya. ( al Ghasiah : 17 – 21 ) Demikian juga Allah swt mengingatkan agar manusia membaca tentang kejadian alam dan makhluk pada keseluruhannya. Maksudnya : ”Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf Dengan darah palsu. Proses kajian dan penetapan melalui DNA para pakar perubatan memperakui 90% ujian yang dilakukan adalah tepat. Misalnya pengakuan seseorang itu tentang anak yang dilahirkan. Maksudnya : ”Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk). Membaca disini bukan sahaja dalam bentuk bahan-bahan yang tertulis atau sudah diterbitkan.kerana Sesungguhnya Engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. dan Allah juala yang dipohonkan pertolonganNya. ini juga dilihat sebagai membaca maklumat yang belum diperolehi melalui tulisan. kerana membaca akan memberi menghasilkan sesuatu perkara yang lebih baik. Kerana itu kajian atau penyelidikan dan penerokaan bagi mendapatkan ilmu baru adalah penting. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku” (alAlaq : 1-2) Justeru itu dikemukakan dalam banyak ayat Alqur’an. Al-Qur’an juga menunjukkan bagaimana untuk menolak atau membuktikan sesuatu tuduhan atau membuat sanggahan terhadap sesuatu tuduhan yang dilemparkan yang tidak 10 . namun apa yang lebih penting adalah membaca dalam ertikata meneliti. “Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. Darah Darah boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk memastikan kenyataan yang diungkapkan itu benar atau salah. mengenai apa yang kamu katakan itu. mengkaji dan menganalisa bahan-bahan mentah yang belum diterokai melalui kajian-kajian makmal atau sebagainya. dan ianya boleh dijadikan asas kepada salah satu kaedah pembuktian sesuatu perkara itu betul atau salah. Pembuktian melalui Alat atau bahan fizikal antaranya. bagi membuktikan Yusuf dimamah serigala berdasakan kesan darah yang terdapat pada baju Yusuf.” memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. bapa mereka berkata: "Tidak! bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). kalau demikian. pernyataan seperti." (Yusuf 12:18) b. adalah pendekatan yang telah digunapakai 1400 tahun lepas. Bersabarlah Aku Dengan sebaik-baiknya. Demikian firman Allah swt. “terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal. Allah swt telah menciptakan pelbagai ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnung. Berdasakan kepada tempat kes itu berlaku atau penggunaan terma. a.

( Yusuf : 27 – 28 ) c. apakah perlakuan membunuh itu dengan niat atau tanpa niat. Sekalipun benda mati tidak boleh mengungkapkan kata-kata. Kenyataan niat atau tanpa niat itu boleh dibuktikan melalui cara tindakan atau pukulan atau tikaman atau faktor-faktor yang mendorong ia melakukan atau tindakan susulan selepas ia melakukannya. maka dustalah perempuan itu. Al-Qur’an juga mengketengahkan pembuktian melalui sumpah atau kenyataan benar yang dibuat oleh orang yang melakukan kesalahan atau orang yang membuat tuduhan terhadap sesuatu kes. adalah tidak mungkin seorang wanita boleh mempengaruhi lelaki sekiranya duduk dalam keadaan berduaan. ( al-Baqarah 2 : 72 – 73 ) d. ketika kamu membunuh seorang manusia.bersandarkan kepada saksi. supaya kamu memahaminya. Bahan bukti menggunakan alat atau benda yang tidak bergerak Al-Qur’an juga mencadangkan supaya pendekatan pembuktian sesuatu kes itu berdasarkan kepada alat atau benda yang tidak hidup atau bernyawa. namun dalam proses membuktikan sesuatu kes ianya boleh digunakan pakai. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang. kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. dan Yusuf adalah dari orang-o r a n g yang benar". Ini memberi erti alat atau bahan yang mati boleh diguna sebagai alat pembuktian sesuatu kes itu untuk disabitkan atau untuk menolak sesuatu sabitan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. kenyataan yang diungkapkan oleh Zulekha lebih boleh diterima. Demikian kes yang terjadi diantara Yusof dengan Zulekha. Maksudnya : ”Dan jika bajunya koyak dari belakang. Namun teori pembuktian yang dijelaskan oleh al-Qur’an boleh diterima dan logik untuk menolak tuduhan yang telah dikemukakan oleh Zulekha. Dari sudut kepercayaan tanpa bukti yang kukuh. Sesuatu tuduhan boleh ditolak tanpa ada saksi sekiranya penggunaan terma atau tempat adalah sesuatu yang tepat dan boleh digunakan bagi membuktikannya. dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu"(Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Merujuk kepada ini Allah swt berfirman. Pembuktian berdasarkan kenyataan bersumpah atau ikrar (kenyataan benar). kerana ia seorang wanita. Penampilan saksi adalah pendekatan yang paling mudah. Firman Allah swt Maksudnya :”Dan (ingatlah). Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Misalnya dalam kesmembunuh. tetapi ianya mestilah disertai dengan penjelasan yang meyakinkan dan beserta dengan maklumat yang lain. berkatalah ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Kaedah ini adalah jalan yang paling mudah dilakukan sekiranya tidak boleh 11 . padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. sekiranya kes itu dilakukan berdasarkan kepada kewujudan saksi. Adalah amat sukar sekali hendak menafikannya melainkan ada satu kaedah yang logik dan meyakinkan boleh dilakukan. Demikian apa yang telah diketengahkan oleh Allah swt dalam kes perbalahan masyarakat tentang kematian seorang dalam pebalahan antara kaum.

namun kaedah ini diperakui dan diperbolehkan (valid) dalam sistem perundangan Islam malah disebut dalam al-Qur’an dan ia menjadi bahan pembuktian.Sekalipun sumpah ini boleh dipermainkan. Pendekatan ini juga diperakui oleh para pakar perundangan moden kerana tahap kenyataan salah atau benar seseorang kini boleh diukur dan diuji peratusan kebohongan atau ketidak benaran kenyataan yang dikeluarkan melalui denyutan nadi atau fungsian otak. e. Dr. Cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam memprihalkan manusia itu amat berbeza. dan orang bersumpah atau memberi kenyataan itu boleh merekacipta kenyataan yang bukan sebenarnya atau sebaliknya. the results were not as conclusive when subjects were asked to tell the truth (70 percent accuracy)”. bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya Segala tulang) jarinya. kalaupun boleh dilakukan ia memakan masa yang lama. Ini memberi gambaran bahawa tahap kebolehpercayaan terhadap kenyataan bersumpah seseorang itu boleh diukur dengan adanya penemuan sains dan teknologi. 3-4) 12 . kepastian untuk mengumpul bahan bukti lebih menyulit dan menyusahkan. bagi membuktikan sesuatu sumpah itu benar atau tidak ianya boleh diukur dengan ujian tahap kebohongan seseorang dalam menyatakan sesuatu. Penciptaan manusia yang berbeza “ khalqan akhar” yang sebut dalam al-Qur’an memberi konotasisebenarnya mempermudah untuk mengumpul bahan-bahan yang sudah semimangnya berbeza. Pembuktian melalui kesan fizikal manusia Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Qur'an bahawa amat mudah bagiNya untuk membangkitkan manusia selepas kematian. dan hakim boleh membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada kenyataan yang diberikan. Pembuktian mengikut kaedah ini adakalanya boleh mendatangkan keraguan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh hakim.Bagaimana kalau manusia itu diciptareka dalam nilai yang serupa dan bersamaan dalam semua perkara. kerana manusia itu berbeza tahap penciptaannya dan berbeza dari aspek rupabentuk fizikalnya.dibuktikan melalui kenyataan saksi. dan ianya boleh diterima pakai. Firman Allah swt Maksudnya : “Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Mohamed said “Polygraph test results correlated well with actual events when subjects were asked to lie (92 percent accuracy). Al-Qur’an Cuma menggariskan pembuktian melalui sumpah salah satu kaedah yang boleh diterima pakai dalam sistem perundangan Islam. Keperbezaan inilah memungkinkan setiap kes itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. however. (tulang yang lebih Halus dari yang lain).Mengesan penjenayah melalui cap jari adalah kaedah yang paling mudah. (Surah al-Qiyamah.

Ashabul Fil (pasukan bergajah) dan sebagainya. manusia menanggap cap jari adalah satu lengkungan yang biasa tanpa sebarang kepentingan atau pengertian yang spesifik. 6 7 Manna’ Al-Qathan Ibid.satu kepentingan yang akhirnya baru difahami hari ini. Nabi Musa dan Harun a. dan masa yang akan datang6. kisah Thalut dan Jalut. QASHAHS AL-QUR’AN Dari segi bahasanya qashash bermaksud urusan (al-amr). 13 . hikayat.Ini adalah sebab mengapa cap jari diterima sebagai satu bukti penting pengenalan diri.Tetapi apa yang lebih penting ialah bahawa ciri-ciri cap jari ini baru ditemui pada akhir kurun ke 19. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an. Ini adalah kerana set cap jari setiap orang adalah unik bagi dirinya. penghuni gua.a. perkara yang menceritakan keadaan yang benar berlaku atau secara ringkasnya sesuatu perkara dan kejadian yang dikisahkan. Maryam. Sebelum itu. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya kerana takut akan mati. berita (khabar). Kisah yang mengandungi dakwah mereka kepada kaumnya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya.s. Tuhan mengisyaratkan cap jari. orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu.Kepentingan dalam cap jari mempunyai pengertian yang istimewa.s. Ashabul Ukhdud. tahap-tahap dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Kisah Para Nabi.w dan nabi-nabi serta rasul-rasul lainnya. JENIS-JENIS KISAH DI DALAM AL-QUR’AN a.s.s. dua orang putera Nabi Adam a. Qashash al-Qur’an adalah kisah-kisah dalam Al-Qur’an tentang para Nabi dan Rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. masa kini. dan keadaan (hal). dan menarik tumpuan kita kepada kepentingannya. 387 – 388. Misalnya kisah Nabi Nuh a. Manakala qashash secara istilahnya ialah sesuatu yang tertulis untuk menerangkan kejadian. yang eksklusif kepada pemiliknya. dan digunakan untuk tujuan pengenalan identiti di seluruh dunia. Nabi Ibrahim a.Nabi Muhammad s. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup dalam dunia ini mempunyai satu set cap jari yang unik. mukjizat-mukjizat yang memperkuatkan dakwahnya. fakta yang tidak menarik minat siapa ketika itu. Dilihat dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya  Dari Sudut Pandang Pelaku dan Peristiwa yang Mengikutinya terbahagi kepada tiga iaitu7: i. h. keadaan. ii.. Zulkarnain.

ii. dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: i. antara lain: i. namun kita tidak dapat melihatnya di bumi ini.s dan kehidupannya ketika di syurga sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-A'raf : 7. Gaib pada masa lalu dikatakan masa lalu karena kisah-kisah tersebut merupakan hal gaib yang terjadi pada masa lampau di mana kita tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Ditinjau dari segi waktu. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali ‘Imran. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Luth [surah Al-A’raf : 7] dan kisah Nabi Shalih [Surah Hud : 110]. Isra-Mi’raj dan lain-lain. Dilihat dari Panjang Pendeknya Kisah  Dari panjang pendeknya kisah Al-Qur’an. kisah Ashab al-kahfi [Surah Al-Kahfi : 18]. perang Ahzab dalah surat Al-Azhab. c. ii. Kisah Panjang contohnya kisah Nabi Yusuf [Surah Yusuf : 12] yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf. sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan.  Kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana diceritakan dalam Surah al- Furqon: 59 dan Surah Qaf : 38. b. tidak mendengarnya dan juga tidak mengalaminya sendiri. perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah. Ghaib pada masa kini iaitu kisah tersebut terjadi pada masa sekarang. 14 .iii. Contoh-contohnya adalah. iii. Contoh-contoh adalah seperti berikut:  Kisah tentang dialog malaikat dengan Allah swt mengenai penciptaan khalifah di muka bumi sebagaimana dalam Surah al-Baqarah : 30-34. kisah Nabi Adam [Surah Al-Baqarah : 2] dan surah Thoha : 20] yang terdiri atas sepuluh atau belasan ayat sahaja. Kisah Pendek iaitu kisah yang jumlahnya kurang dari sepuluh ayat. Kisah yang lebih pendek dari bahagian pertama seperti kisah Maryam [Surah Maryam : 19]. hijrah.  Kisah tentang penciptaan Nabi Adam a.

Iblis. d. KEPENTINGAN PENGULANGAN CERITA a. Gaib pada masa depan iaitu penjelasan tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan (di akhir zaman). Ini kerana keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeza dan diulang dengan uslub yang berbeza sehingga tidak membuat orang merasa bosan kerananya. seperti dalam Surah al-A'raf : 13-14.  Kisah Abu Lahab kelak di akhirat seperti yang terdapat pada Surah al-Lahab. Menunjukkan kehebatan mukjizat (I’jaz) Al-Qur’an di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab dan bukti bahawa Al-Qur’an itu datang dari Allah. Menjelaskan keistimewaan balaghah Al-Qur’an dalam tingkatan paling tinggi. bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapati di saat membacanya di tempat lain. b.  Kisah tentang kehidupan makhluk-mahkluk ghaib seperti syaitan.  Kisah tentang akan terjadinya hari kiamat dalam Surah Qori'ah dan Surah al-Zalzalah. Penjelasan betapa pentingnya kisah tersebut diceritakan oleh Allah sebagai pengajaran dan agar pesanan-pesanannya lebih berkesan serta melekat dalam jiwa. Contoh-contohnya adalah. 15 . Oleh hal yang demikianlah kisah-kisah itu diungkapkan agar orang yang membacanya memberi perhatian terhadap isi kandungannya. iii. jin.  Kisah tentang syurga dan neraka dan orang-orang di dalamnya seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Ghosiyah dan surah-surah yang lain . Setiap kisah memiliki maksud dan tujuan yang berbeza. Kisah tentang turunnya Malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti disebutkan dalam Surah al-Qadar : 1-5. c.

bahawa al Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang kesemuanya terbukti benar. Allah swt menyatakan Maksudnya : ”Patutkah mereka (bersikap demikian). semakin mengungkapkan keajaibannya hari demi hari dan tambah mendekat dengan perkembangan ilmu kontemporari. Kenyataan ini dapat dilihat melalui ayat 82 surah 4 dalam al-Qur’an. KISAH-KISAH AL-QUR’AN : KEBENARAN ATAU MITOS Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah an-Nisa’ 4: 87 yang bermaksud : “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah” Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala dalam Surah Yusuf 12:3 yang bermaksud : “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu.s diberikan 9 macam mukjizat yang mengatasi tentangan atau cabaran ilmu sihir yang dibawakan oleh tukang-tukang tenung Fir’aun dalam membuktikan kebenaran risalah Allah yang termuat dalam kitab suci Taurat. nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan. tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah. Nabi Musa a. Ini merupakan bukti nyata bahwa al Qur'an bukanlah perkataan manusia. tetapi ia datang dari pencipta yang maha mengetahui segala sesuatu. orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mustahil informasi ini dapat diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu.” Semua yang telah kita pelajari sejauh ini memperlihatkan kita akan satu kenyataan pasti. Kita dapat mencontohi kisah-kisah kehidupan para Nabi. dinyatakan dalam ayat-ayatnya. akan tetapi setiap kalimah informasi yang terkandung di dalamnya sekiranya diteliti secara mendalam. malah kandungan al-Qur’an tidak bertentangan dan saling mengukuh antara satu sama lain. yang tak mungkin dapat diketahui di masa itu. KESIMPULAN Keistimewaan kemukjizatan al-Qur’an dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan Allah kepada para Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw sebenarnya cukup sempurna dan tepat. 16 . ( al Nisa’ 4 : 82) Tidak hanya kitab ini bebas dari segala pertentangan.e. Perhatikan misalnya. Dialah Tuhan yang mempunyai ilmu meliputi segala sesuatu.

Maka dapat disimpulkan bahwa mukjizat yang menjadi pendukung bukti kebenaran risalah Allah tersebut merupakan elemen-elemen luaran dan bukannya dari kitab suci yang diberikan. Kerana setiap kejadian yang diungkapkan dalam al-Qur’an mempunyai peranan dan mendatangkan faedah kepada semua kehidupan. 8 9 lihat QS 27:10-13 dan QS 28:31-32. Begitu juga kepada Nabi Isa as Allah mengurniakan beberapa macam mukjizat yang mengatasi keunggulan yang dimiliki kaumnya dalam bidang ilmu perubatan. bukan benda atau alam roh. sama seperti yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Musa as di mana merupakan elemen-elemen luaran dan bukan dari kitab suci Injil yang diwahyukan kepadanya. Seperti menciptakan burung dari tanah. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" (Surat al-Mu'minuun. Di sini. QS 3:49. 115) Apa yang perlu dilakukan oleh manusia ialah mengkaji.Di antara sembilan tanda (ayat) yang menjelaskan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa as adalah tongkatnya yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular besar dan tangannya menjadi putih bersinar ketika dimasukkan ke dalam saku8. keistimewaan al-Qur’an dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama samawi lainnya terletak pada kenyataan bahawa Allah menurunkan al-Qur’an sebagai risalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw kepada umat manusia sekaligus al-Qur’an itu sendiri menjadi bukti bagi kebenaran risalah yang terkandung di dalamnya. Cuma manusia diminta agar menyelidiki al-Qur’an dan perkara-perkara yang terungkap di dalamnya. tidak ada sesuatu yang tercicir atau tidak disentuh oleh al-Qur’an. Mukjizat-mukjizat tersebut. manusia yang bijak dan berkeyakinan dengannya membuat penelitian agar memperolehi penemuan-penemuan baru yang sejajar dengan kehendak al-qur’an sebagai pedoman bagi mereka yang beriman dengannya. Baik ilmu yang bersangkutan dengan alam benda. meneliti dan mengolah ilmu dasar yang telah dijelaskan oleh al-qur’an itu mengikut perkembangan ilmu yang terdapat pada masa sekarang. 17 . Al-Qur’an adalah kitab yang sarat dengan ilmu pengetahuan. dan QS 5:110. Al-qur’an menyiapkan dasar pemikiran ilmu. Firman Allah swt. menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta serta mengeluarkan orang mati dari dalam kubur dengan izin Allah taala 9.

The Meaning of the Holy Qur'an.com/malaysian/keajaiban01. http://www.html id.com/2009/06/qashash-al-quran.com/science/book.htm http://abumuslimalbugisy. Abdullah Yusuf.harunyahya.html www. 1991. Gibraltar.org/wiki/Qasas_al-Qur'an 18 .BIBLIOGRAFI Al-Qur’an Ali.wikipedia.com/2010/05/ijaz-al-quran-istilah-yang-dikenali.missionislam. Dar-Al-Andalus Limited. 1984.. Asad.htm http://ahliquran. The Message of the Qur'an./nuzul/fungsi. 1416/1996. Maryland.blogspot.. Al-'Aql wa-l-'Ilm fi-l-Qur'an al-Karim. Amana Corporation.al-azim.com/masjid/.php www.blogspot. Muhammad. Cairo: Maktabat Wahbah. Yusuf al-Qaradawi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful