Dalam hadits Qudsi Allah berfirman: “Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang saling mencintai karena Aku

. Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang saling memberi karena Aku. Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang menyambung hubungan (silaturahmi) karena Aku.” “Sesungguhnya Allah swt. berfirman pada hari kiamat: “Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini akan Aku naungi (tolong) mereka, dimana tidak ada naungan (pertolongan) yang lain selain dari-Ku.” (HR. Muslim) Allah berkata, `Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya dan didoakan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid'." (HR. Tirmidzi). Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah, ada diantara mereka yang orang-orang bukan nabi dan bukan pula syuhada. Pada hari kiamat, para nabi dan syuhada menginginkan mereka menempati kedudukan mereka yang berasal dari Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasullulah. Beritahukanlah kepada kami, siapakah mereka itu?"….Beliau menjawab,"Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena pertalian darah dan tidak ada harta yang saling diberikan. Sungguh demi Allah, wajah mereka laksana cahaya. Dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak merasa takut saat manusia merasa takut dan mereka tidak bersedih saat manusia bersedih". (HR. Abu Daud) Katakanlah; "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.39;53) Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda; Walladziyna nafsiy biyadihi laatadkhuluwljannata hatta tu’minuw walaatu’minuw hatta tahaabbuw awalaa adullukum ‘alaa syai’in idzaa fa’altumuwhu tahaababtum? Afsyuwssalaama baynakum. [“Demi diriku yg ditangan (kekuasaan) Allah, tidak dapatlah kamu memasuki Surga kecuali dengan beriman dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah ku tunjukkan padamu sesuatu yg jika kamu melaksanakannya maka kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam diantara kamu, (HR Muslim) Ya Allah, tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan." (HR. Muslim) Petuah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang mukmin bisa merasa cemas karena enam hal, Yaitu: 1. Cemas (takut kepada Allah), khawatir jikalau sewaktu-waktu Allah mencabut kenikmatan iman. 2. Cemas akan malaikat hafadhah (pencatat), takut mereka mencantumkan amal yang dapat mempermalukan diri pada hari kiamat. 3. Cemas akan setan, takut seandainya ulah mereka menjadi sebab terhapusnya segala amal kebaikan diri. 4. Cemas akan malaikat maut, takut tiba-tiba nyawa dicabut, sedang diri tengah lengah atau lupa. 5. Cemas akan gemerlap dunia, takut diri terbujuk, terpukau, sehingga lupa kehidupan akhirat. 6. Cemas akan keluarga, takut terlalu disibukkan oleh mereka, sehingga lupa dari mengingat Allah 'azza wa jalla. *Dikutip dari kitab Nasha-ihul 'Ibad (Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-'Asqalani) Pilihan Orang Bertakwa Oleh : Ibnu Hajar al 'Asqalani "Untuk bertakwa manusia dihadapkan kepada lima pilihan. Siapa yang tepat pilihannya, maka ia

(Tarikhul Islam III/39). Abu ‘Ashim : “Semenjak aku ketahui bahwa ghibah (menggunjing orang lain) adalah haram maka aku tidak berani menggunjing orang sama sekali (Tarikh Al-Kabir. Bukhari: 5949). maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabat mu. Dan bila engkau ingin diperpanjang umur mu. Orang bertakwa akan memilih beban berat daripada bersenang-senang. Jika raja itu buruk. “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu merasa cukup dan berusaha menyembunyikan amalnya. keimanan dan kekufuran. "Hati adalah raja.akan memperoleh takwa. Bila engkau ingin disehatkan badan mu. Bila engkau ingin dicintai Allah. taubat. 2965). Aktivititas yang dilakukan sering berpengaruh pada lurus atau bengkoknya hati. Al Mukmin: 39). 5.a. Bila engkau ingin dikumpulkan bersama Rasulullah di padang mahsyar. (HR." (Buku Kisah-Kisah Pembawa Berkah disusun Haidar Bagir) Hati adalah sumber ilham dan pertimbangan. maka akan baik pula lah tentaranya. Jika raja itu baik. Muslim. maka perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. tempat lahirnya cinta dan benci. 215) Abdullah bin Mas’ud: “Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah batu besar di puncak bukit. Hati juga sumber kebahagiaan jika kita mampu membersihkannya namun sebaliknya ia merupakan sumber bencana jika kita gemar menodainya. dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. Ibnu Mas’ud : “Tidak ada anggota tubuh yang lebih perlu untuk dikekang dalam waktu lama. berkata. 4/336).” (Tazkiyah An Nafs 98) “Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. maka zakatilah harta bendamu. 4. sedangkan anggota badan adalah tentara. Umar bin Abdul Aziz : “Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada-Nya.” (HR. Orang bertakwa lebih memilih merendah daripada merasa mulia. Abu Hurairah r. takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. 2. Ka’ab Al-Ahbar: “Menangis karena takut kepada allah lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 2 kg emas. Orang bertakwa akan memilih berjuang daripada berfoya-foya. ketenangan dan kebimbangan. Karena tabiat manusia cenderung selalu meniru dan mengikuti (Tuhfatul Ahwadzi. maka akan buruk pula tentaranya". ia takut kalau-kalau menimpanya. Al-Ghazali : “Berteman & Bergaul dengan orang baik akan mewariskan sikap baik. maka perbanyaklah sedekah. Orang bertakwa lebih memilih kesederhanaan daripada berlebihan. .. berbuat baiklah kepada mereka. Orang bertakwa lebih memilih bekal untuk mati daripada bekal untuk hidup. 3. selaindari lisanku (Minhajil Qashidin.” (QS. Apa saja kelima pilihan itu ? Simak hikmah berikut ini :" 1. Dan bila engkau ingin diperkaya dalam harta. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. 7/42).

dan ilmu yang tidak bermanfaat.” (QS.” (Sholih At-Yafghib: 229) Sa’id bin Musayyib: “Barangsiapa bisa menjaga sholat lima waktu secara berjama’ah maka ia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Rasulullah: Insya Alloh tahun depan kita akan puasa hari ke-9. Muslim) “Sebaik-baik puasa sesudah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (Muharram) & sebaik-baik shalat sesudah shalat wajib adalah shalat malam.” (Hilyatul Auliya’ II/160) “Ya Allah.” (HR. “Sesungguhnya kematian itu dapat melenyapkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang dilipti oleh kenikmatan itu. disunnahkan juga untuk puasa tasu’a tgl 9 Muharram. “Kamu pamer!” maka perpanjanglah sholatmu!” (Hilyatul Auliya’ IV/132). 1163) Di samping puasa asyura tgl 10. aku selalu terbayang-bayang neraka jahanam.” (Hilyatul Auliya’ VII/330) “Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat. oleh sebab itu carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya (Abdullah bin Mutharif rahimahullah) Sa’id bin Abdul Aziz: “Setiap kali aku berdiri dalam sholatku. lalu dia berkata. 1916) Rasulullah: “Saya mohon kepada Alloh agar puasa Asyura (10 Muharram) menjadi penghapus dosa satu tahun yang telah lalu. (Hilyatul Auliya’ VII/274) “Beramallah untuk duniamu sesuai keadaan tinggalmu di sana. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu’. Harist bin Qois: “Jia setan mendatangimu ketika sedang sholat. Jangan mengira bahwa kamu akan kembali kepadanya untuk selamanya. 1976) Salman: ”Orang yang banyak mencari fadhilah amalan sunnah tapi tidak menyempurnakan amalan wajib bagai pedagang yang rugi tapi ingin mencari keuntungan. Muslim. maka sholatlah seperti orang yang berpamitan. cahaya di hati. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di sana”. (Sufyan Ats Tsauri rahimahullah). Ya Tuhan kami.” (Tanbihul Mughtarin: 159) Hasan bin Sholih: “Mengerjakan kebaikan adalah kekuatan di badan. dan sinar di mata. Aku berlindung kepadaMu dari keempat hal itu. pulang dan pergi. Muslim.” (Hilyatul Auliya’ I/234) .” (Shohih An-Nasai III/1113). Ibrohim: 40) “Barangsiapa berangkat ke Masjid untuk sholat jama’ah maka satu langkah menghapus kesalahan dan langkah yang lain menulis satu kebaikan. Muadz bin Jabal: “Jika kamu sholat. jiwa yang tidak pernah puas. Muslim. (HR.” (HR. perkenankanlah doaku. doa yang tidak didengar. niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orangorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.”(HR.Barangsiapa mengajak kepada petunjuk.

Marilah kita membandingkan dalam satu hari.” (QS. Al Bukhari dan Muslim). dan dzikir.Hudzaifah: “Sesuatu yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyu’ dan sesuatu yang paling terakhir hilang dari agama kalian adalah sholat.” (Kanzul Amal: 3/698) Rasulullah: “Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Maka seberangilah ia dan janganlah kamu menjadikannya sebagai tujuan.” (Shalih Al-Jami’: 6163) .” (Hilyatul Auliya’ “I/281) “Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.” (Siyaathul Quluub: 35) “Barangsiapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman. Jika kamu menemukannya maka teruskanlah dan bergembiralah.” (Hilyatul Auliya’: 3/89) Hasan: “Carilah kenikmatan dalam tiga hal: Sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.” (QS.” (HR. lapangkanlah untukku dadaku. Abu Darda: “Jadikanlah ucapanmu dalam rangka berdzikir dan diammu dalam rangka berfikir serta renunganmu dalam rangka mengambil pelajaran. Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam. berapa jamkah kita menjadi mayat dan berapa jam kita menjadi orang yang benar-benar hidup. mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Tirmidzi).” (Hilyatul Auliya’: 5/211) Doa dari Al Qur’an: “Ya Rabbku.” (Al Aqdul Farid 3/110) Ibnu Mas’ud: “Sungguh seandainya Allah menerima dariku satu amalan. (HR.” (Hilayatul Auliya’: 6/171) Shilan bin Farwah: “Aku menemukan bahwa sikap menunda adalah salah satu prajurit iblis yang telah banyak membinasakan makhluk Allah. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepada-Nya. Al Qur’an. Al Baqoroh: 45) Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berdzikir kepada-Nya adalah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan yang mati. Mintalah hanya pada yang pintu-Nya tak pernah tertutup. sedangkan anak Adam akan murka jika kamu memohon kepadanya. Karena kamu tidak tahu kapan pintu itu ditutup. hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. maka hal itu lebih aku sukai daripada emas yang memenuhi bumi. (Tazkiyatun Nafs: 55) Jabir bin Zaid: “Aku lebih suka bersedekah satu dirham kepada anak yatim atau orang miskin daripada menunaikan ibadah haji setelah haji wajib.” (Hilyatul Auliya’: 6/42) Kholid bin Mi’dan: “Jika pintu kebaikan dibukakan untukmu maka bergegaslah menuju ke sana. Thaahaa: 25-27) Yahya bin Mu’adz: “Dunia adalah jembatan akhirat.

” (Thabaqat Hanabilah I: 281) Raghib As-Sirjani: “Indikasi terkabulnya doa adalah semakin ringan beramal shalih. tertarik dengan segala ketaatan.” (QS. yang merasa cukup.” (Siyaathul Quluub: 33) “Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. selalu merasa cukup. hadits. dan yang rajin beribadah secara diam-diam.Yahya bin Mu’adz: “Seandainya akal dapat melihat hiburan surga melalui mata imannya. dan tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran. teman yang jahat. (QS. Al Mu’min: 39) Barangsiapa mengajak kepada petunjuk. Sungguh melakukannya terus-menerus akan membuahkan kehinaan.” (Siyaathul Quluub: 34) Yahya bin Mu’adz: “Barangsiapa yang memusatkan hatinya kepada Allah. yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat.” (Muttafaqun ‘alaih) “Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. (HR. Muslim) “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu takwa. Muslim) Ibnul Jauzi: “Waktu akan semakin berharga bila dijaga dengan baik.” (Risalatui ila shabab Al Ummah) Ibnu Mubarak: “Aku melihat dosa-dosa mematikan hati.” (Siyaru Alaamin Nubala IV: 549) Rasulullah: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Al Muzzammil: 20) “Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dansesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orangorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. tapi aku melihat waktu itu sesuatu yang paling mudah dilalaikan. jika berjanji ia mengingkari. niscaya akan leburlah jiwa ini karena rindu kepadanya. dan jika dipercaya ia berkhianat.” .” (HR. 53) Rasulullah: “Tanda –tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berkata bohong. niscaya akan terbukalah sumber-sumber hikmah dalam hatinya dan mengalir melalui lisannya. selalu berhasrat untuk berbuat baik. takut balasan maksiat. dan keterpukauan dengan diri sendiri.” (HR. Al Hadid: 21) Ibnu Mubarak: “Berapa banyak amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil pahalanya karena niat pula. Muslim.” (QS. dan berusaha meyembunyikan amalnya.” (Ashirul Maknun fi riqratil qulub. 2965) Wahab bin Munabih: “Waspadalah terhadap hawa nafsu yang dituhankan.

At Tirmizi) Umar bin Khotob: “Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya.” (Al Bayan wa At Tabyin III/ 126) Rasulullah: “Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. karena menyebut nikmat itu merupakan bentuk syukur.(Jami Ulum wal Hikam.” (HR.” (QS.” (Ibnu Majah: 4217) Hasan Al Bashri: “Perbanyaklah untuk menyebut nikmat-nikmat ini.” (HR.” (Kaifa Tasyakuru An-Ni’am: 38) Umar bin Khattab: “Hendaklah kalian menghisab diri kalian pada hari ini. Muslim) Abu Hurairah: “Jadilah orang yang selalu puas dengan rizki Allah. pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku.” (Ihya’ Ulumuddin 4/203) Rasulullah: “Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang tersembunyi di hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya.” (Shifatush Shafwah. bersyukur kepada-Mu. I/286) “Ya Allah. niscaya engkau akan jadi orang yang paling bersyukur. aku tak tahu mana yang harus aku kendarai. Abu Dawud) Umar bin Khotob: “duduklah dengan orang-orang yang bertaubat. sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah. Ibrahim: 7) Rasulullah: “Sesungguhnya Allah merasa puas terhadap hamba-Nya yang bila makan selalu memuji-Nya dan bila minum juga selalu memuji-Nya. bantulah Aku untuk mengingat-Mu.” (Tahzibul Hilyah I/ 60) .” (HR.” (HR. dan beribadah secara baik kepada-Mu. Muslim) “Sesungguhnya jika kamu bersyukur.” (Tahfdzib Hilyatul Auliya I/71) Umar bin Khotob: “Kalau sekiranya kesabaran dan syukur itu dua kendaraan.”(HR. Seperti api memakan kayu bakar. 12) Rasulullah: “Waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan pahala kebaikan. dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat. maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Abu Dawud II/ 76) “Hendaknya seorang hamba selalu berharap cemas kepada Allah. karena hal itu akan meringankanmu di hari perhitungan. jangan merasa berjasa pada Allah dan jangan pernah putus asa dari Rahmat-Nya.

maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. “Suatu kebaikan tidak akan sempurna. 44). tanpa tiga hal : 1. Bukhari : 5640.” (Ash Shabr. Ibnu Utsaimin) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka.” (QS. 3. Menganggapnya kecil. 2. 1/ 60) Hudzaifah bin Yaman : “Sesungguhnya fitnah selalu ditampakkan kepada hati. niscaya Allah memberi kemudahan di dunia dan akhirat.” (HR. aku bergumam : “Aku takut jangan-jangan aku tidak termasuk bagian dari mereka. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam.” (Shahih At Targhib wat Tarhib: 69) “Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti.” (Jami’ At Tirmidzi : 2399) “Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah hapuskan dosanya. jika hatimu merasa senang dengannya maka satu titik hitam digoreskan padanya dan jika ia ingkari maka satu titik putih diletakkan padanya. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran. sampai duri yang menusuknya sekalipun. Al-Ahzab: 35) Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran.” (Jami’ At-Tirmidzi: 2459) Rasulullah: “Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang dalam kesulitan.Rasulullah: “Orang bijak adalah orang yang menghitung dirinya (menghisab/interopeksi diri) dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah . Al Ankabut: 3) “Cobaan demi cobaan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada diri dan anaknya hingga ia bertemu Allah pada hari kiamat tanpa membawa kesalahan. Menyegerakan melakukannya.” (QS. 51) 4. maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. Sungguh-sungguh dalam beramal (Syarah Tsalatsatul Ushul. Muslim : 2572) Abu Bakar Ash Shiddiq : “Ketika aku mengingat ahli surga. 26).” (Tahdzibul Hilyah.” (Mukhtashar Minhajil Qashidin. Menyembunyikannya. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.

” (Ash-Shahihah.” (HR.” (HR. Jika kamu orang-orang yang beriman. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kemabali pada dirinya sendiri. dimana saja dia menemukannya.” (Fathul Bari 10/464) "Janganlah kamu bersikap lemah & janganlah pula kamu bersedih hati padahal kamulah orangorang yang paling tinggi derajatnya. maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid) Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu. mencerca dan suka berkata kotor dan keji. Ahmad I/307) “Ya.” (Siyar A’lam an Nubala. Tirmidzi." (HR.” (QS. maka ia berhak mengambilnya.” (Shahih Tirmidzi 8/189) “Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas. penglihatan. Allah. akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri.” (HR. Al-A'raf: 201) . Muslim) “Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran.” (QS.” (QS. Abu Dawud 4/274) “Wahai orang-orang beriman." (QS. janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. 1511) Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang.kesulitan pasti ada kemudahan. dan hati agar kamu bersyukur. Yunus: 44) “Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya. 2611) “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun. Ali Imran: 139) "Barangsiapa meringankan kesulitan seorang muslim dari berbagai kesulitan dunia. Bukhari 6/22) "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka ditimpa was-was dari setan. maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia & akhirat. An-Nahl: 78) Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya diasuka melaknat. mereka ingat kepada Allah maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahanya. niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.” (HR.” (Al Musnad V/ 259) Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah. berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku. I/497) Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Al-Hujurat: 11) “Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran." (QS.

ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti. terdengar oleh telinga.. ucapkanlah ‘Bismillah’.” (HR.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575) Allah berfirman: “Dan bekerjalah. makanlah dengan tangan kanan & makanlah yang terdekat denganmu. Allah berfirman: "Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata.Muslim:919) .. & terbetik dalam kalbu manusia. Mk jk ia mncintainya brarti ia mncntai Allah & Rasul-Nya.. kecuali yg murni karena-NYA & mengharapkan ridhaNYA." (Al Kabaair: 62).ucapkanlah yg baik2.”(Shahih Al-Jami’ 1852) “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main.Al-Ankabut:64) Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan Laailaahaillallah yang dengan itu ia mengharap ridha Allah.krn malaikat mengamini apa yg kalian ucapkan. jk hanya kpd Allah kamu menyembah”(QS. Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca. niscaya Allah.”(QS Al A’raaf:126) Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudranya. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri." (HR. maka Allah akan melindungi wajahnya dr api neraka pd hr kiamat. makanlah diantara rezeki yang baik-baik.Imam Adz-Dzahabi: "Segala peristiwa itu bermula dari pandangan & api yang besar berasal dari percikan api yang dianggap remeh.” (QS Ali’Imran 193) Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa.” (HR.. yang Kami berikan kepadamu & bersyukurlah kepada Allah.Abu Daud:3116) Nabi pernah mengajarkan makan kepada seorang anak: “Wahai anak.”(QS. & sesungguhnya akhirat itulah yg sebenarnya kehidupan. Celakalah dia.” (Kanzul’Ummal I/2776) Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba brtanya pd dirinya kecuali ttg ALQURAN. kalau merek mengetahui. Bukhari) “Hai orang-orang yang beriman. Bukhari) “Ya Rabb kami.At-Taubah:105) Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa.”(QS. Rasul. & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan.”(Riyadhus Sholihin:389) Rasulullah:”Barangsiapa yang ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga.celakalah dia.”(Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885) Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tidak akan menerima amal kebaikan.AlBaqarah:172) Rasulullah:”Jika kalian mendatangi org yg sakit atau yg meninggal dunia.”(HR.” (Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485) “Ya Rabb kami.

krn sesungguhnya setan makan&minum dg tangan kiri. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam. terdengar oleh telinga. “Jannah itu diselubungi oleh perkara-perkara yang dibenci sedang neraka diselubungi oleh perkara-perkara yang mengundang syahwat.Muslim:2568) Rasulullah:”Sesungguhnya Allah benar2 akan menguji hambaNya dgn penyakit. melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa2nya.” (Shahih Jamius Shagir no.” (QS.Ahmad:754) “Sebaik2 mukmin adl yg baik akhlaknya & yg plg cerdas diantara mrk adl yg plg byk mengingat kematian serta yg mpy psiapan yg plg baik baginya”(HR.AlHakim I/348) Rasulullah:”Tidaklah seorang mmuslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya. 2260). maka bersabarlah !” (Ash Shabr. orang yang sabar di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. 44). tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Muslim.Ibnu Majah) Rasulullah:”Barangsiapa yang menjenguk orang sakit seolah-olah ia berjalan di taman surga hingga ia kembali. 7130) Abudurrahman bin ‘Auf: “Kami diuji dengan kesempitan maka kami pun bersabar ketika kami diuji dengan kelapangan justru kami tidak sabar.”(HR. sehingga ia menghapus setiap dosa darinya." (HR.” (HR.” (Minhajul Qashidin. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti.Rasulullah:”Tidaklah seorang hamba muslim menjenguk saudaranya yg muslim melainkan Allah mengutus 70 ribu malaikat bershalawat untuknya.”(HR.”(HR. dan terbetik dalam kalbu manusia. 26). 1096) Rasulullah: “Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri. sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang lain. Rasulullah: “seutama-utama amal shalih. 272) “Ya Rabb kami. mk makanlah dg tangan kanan&jk minum. Bukhari) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka.mk minumlah dg tangan kanan.” (Ash Shabr.Bukhari:5660) Raulullah:”Jika kalian makan.”(HR.Muslim) "Allah berfirman: "Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Al Baqarah: 250) “Akan datang suatu zaman atas umat manusia pada saat itu.”(HR.” (Jami’ At Tirmidzi. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran.” (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang hasan) . ialah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman.

III/67) Ibnu Mas’ud: “Usiamu semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu.” (Tazkiyatun Nafs. tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke laut.” (Ash Shabr.” (HR. sedangkan kematian selalu mengetuk kalian setiap malam. lihat berapa tetes air yang keluar. 26).” (Tazkiyah An-Nafs. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti. kematian akan mendapatkan kamu.” (Shifatush Shafwah. (Al-Fawaid. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. An-Nisa’: 78) Al-Hasan: “Kalian berangan-angan mendapatkan umur seperti umur Nabi Nabi nuh.” (Al-Hasan Al-Bashri. Muslim.144) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka. BERHENTI dari DOSA. Karena ia adalah surga yang paling utama & paling tinggi. Az-Zuhd) Rabi’ bin Khaitsam: “di pagi ini aku berada dalam keadaan lemah & penuh dengan dosa. AlBaqarah: 208) “Di mana saja kamu berada. dimana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah.” (QS. 65) “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (HR. 2858) “Jika dosa yang dilakukan adalah hak Allah. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. Al-Ahzab: 35) Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. kita memakan rizki sambil menunggu ajal kita. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran. taubat memiliki 3 syarat: PENYESALAN.” (HR. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.Rasulullah: “Maka jika kamu meminta sesuatu dari Allah. maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. Ahmad II/298) “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan & janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. mintalah AL-Firdaus.” . 147) Amar bin Yasir radliyallahu’anhu: “Cukuplah kematian sebagai petunjuk.” (QS. hendaknya dia mencintai saudaranya. 44). Ali-Imran: 185) Mustaurid:“Demi Allah. setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. yakin sebagai kekayaan dan ibadah sebagai amalan. & TEKAD untuk TIDAK MENGULAGINYA. Bukhari XI/214) “Barangsiapa yang ingin . h.merasakan nikmatnya iman.” (QS. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam. kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh…” (QS. sementara segala amalan akan tersimpan dan kematian datng secara mendadak.

penglihatan. Yunus: 44) “Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya. niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Ahmad I/307) “Ya.(HR. Abu Dawud 4/274) “Wahai orang-orang beriman. berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku. 2611) “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun. Tirmidzi. janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. An-Nahl: 78) Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya dia suka melaknat. dan hati agar kamu bersyukur. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri. dimana saja dia menemukannya. Al-Hujurat: 11) “Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran.” (QS. Muslim) “Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran. akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri. 1511) Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang.” (HR. maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid) Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu.” (Ash-Shahihah. Maka jika ia mencintainya berarti ia mencintai Allah & Rasul-Nya.” (Shahih Tirmidzi 8/189) “Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas.” (HR. Allah.” (QS Ali’Imran 193) Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. mencerca dan suka berkata kotor dan keji.” (Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485) “Ya Rabb kami.” (Fathul Bari 10/464) “Ya Rabb kami. I/497) Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. maka ia berhak mengambilnya.” (HR.” (Al Musnad V/ 259) Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah.” (QS. ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti.” (QS.” (Siyar A’lam an Nubala.” (Kanzul ’Ummal I/2776) Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba bertanya pada dirinya kecuali ttg AL-QURAN. Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan .

maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pd hari kiamat.kencangkan tutup minuman.tutuplah pintu-pintu.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885) Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tdk akan menerima amal kebaikan. niscaya Allah.”(HR.Abu Daud:3116) Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Rasulullah:”Jika seseorang bermimpi sesuatu yg ia sukai.niscaya engkau akan jd org yg plg rajin beribadah.” (HR.kmd tidurlah miring ke sisi kananmu.”(HR.celakalah dia..Dan memberinya rizki dari arah yg tiada disangka-sangkanya.”(Ibn Majah:4217) “Brgsiapa bertakwa kpd Alloh niscaya Dia akan mengadakan baginya jln keluar.Bukhari) Rasulullah:”Jk kamu mendatangi tempat tidurmu. Celakalah dia.berserah diri.”(HR.” (QS Al A’raaf:126) Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudaranya. & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan. Abu Dawud) Rasulullah akan tidur brdoa:”Allahumma bismika amuutu wa ahyaa’. Jk bngun tidur:”Alhamdulillah iladzii ahyaanaa ba’damaa amaatanaa wailaihinnusyuur.”(Shahih Al-Jami’ 1852) “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main.” (Riyadhus Sholihin:389) Rasulullah:”Brgsiapa yg ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga..segeralah memuji Alloh atasnya & ceritakanlah mimpi itu. kecuali yg murni krnNYA & mengharapkan ridhaNYA.”(AthThalaaq:2-3) Rasulullah:”Ssungguhnya Alloh mencintai seorg hamba yg bertakwa yg merasa cukup & yg rajin beribadah scr diam-diam.Bukhari:7045) “Tdklah seorg muslim tidur dlm keadaan brdzikir & suci kmd bangun mlm & minta kpd Allah kbaikan dunia &akhirat kecuali Allah akan mngabulkan.”(Muttafaq’alaih) Rasulullah:Matikanlah lampu pd waktu malam jk ingin tidur.” (HR.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575) Allah berfirman: “Dan bekerjalah. & ssungguhnya akhirat itulah yg sbenarnya kehidupan. kalau mrk mngetahui.Al-Ankabut:64) Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yg mengucapkan Laailaahaillallah yg dg itu ia mengharap ridha Allah...tutupilah tempat makan&minum.”(QS.”(Muttafaq’alaih) Rasulullah:”Jadilah org yg slalu menghindari hal yg dikhawatirkan berbahaya di akhirat.kmd berdoalah.mk berwudhulah spt wudhumu utk sholat.Muslim) .maka mimpi itu dari Allah.” (QS. Rasul.At-Taubah:105) Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa.

(HR.85) Ibnu Katsir:"Jika kalian bertaubat kpd Allah.Muslim) Seorg sahabat btanya:Amalan apa yg baik dlm Islam?Nabi:”Engkau mberi makanan&mengucapkn salam baik thd org yg dikenal maupun tdk dkenal.minta ampun kpdNYA & mentaatiNYA niscaya Allah akan membanyakkan rizki kalian."(Kunci-Kunci Rizki.Org yg sgt mengharap dunia sdg kematian mengintainya.”(Tazkiyah An-Nafsh:33) Rasulullah:”Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yg jk kalian lakukan mk kalian akan saling mencintai?Sebarkan salam diantara kalian.Org yg trtawa trbahak-bahak sdg dia tdk tahu apakah Allah ridha kpdnya atau bhkn memurkainya. (Salman Al Farisi) Ibnul Qayyim:”Ketauhilah.”(Hilyatul Aulia’5/211) Ibnul Jauzi:”Waktu akan semakin berharga bila dijaga dgn baik.Khatab:”Brgsiapa yg bertakwa kpd Alloh mk Dia akan melindunginya & brgsiapa yg pasrah kpd Alloh mk Dia akan mncukupinya.3.Ibnu Hibban dlm Shohihnya) 3 gol.(HR."(Minhajul Qashidin.2. Krn kamu tdk tahu kapan pintu itu ditutup.maka hidupnya hati membuatnya bahagia dunia & akhirat.tapi aq melihat waktu itu ssuatu .Muslim 4/2072) Ibnu Qudamah:"Sebelum makan sseorang hrs meniatkan utk menambah ketaatan kpd Allah & tdk sekedar menikmati makanan yg ada.Bukhari) Rasulullah:”Sesungguhnya Alloh ridha kpd hamba yg bila makan makanan ia memuji Alloh atas makanannya/minum kmd memuji Alloh atas minumannya”(HR.berat di timbangan & dicintai Ar-Rahman:Subhanallah wa bihamdih & Subhanallahil'azhim.yaitu kematian.mk bergegaslah menuju kesana.”(HR. Manusia yg mengherankanku & membuatku trtawa:1.Bukhari 7/168.Org yg lalai pdhl tdk ada tindakannya yg akan dilalaikan.lebih bersih&lebih memuaskan.menguatkan daya pikir.”(AlFawaid) “Jika hidupnya badan membuatnya lancar dalam beraktivitas.”(HR.sesungguhnya seorang hamba menempuh jalan menuju Allah dgn hati dan tekad bajanya dan bukan dgnfisiknya.mk bekalilah kalian dg ketakwaan utk prjalanan dr dunia menuju akhirat.”(Al Aqdul Farid 3/114) Umar b.”(HR.Abd.membuka diri serta melemahkan nafsu & sifat amarah.”(HR.Aziz:”Stiap prjalanan mmbutuhkan bekal.13) Rasulullah:”Brgsiapa brbuat riya’ mk Allah akn mnjelek-jelekannya & brgsiapa yg brbuat sum’ah mk Allah akn mmbeberkn sum’ahnya kpd manusia.”(Bidayah Wa Nihayah IX/283) “Sedikit makan itu melembutkan hati.Umar b.Bukhari:6442) "Dua kalimat yg rinngan di lisan.”(Tazkiah an-Nafs:39) Kholid bin Mi’dan:”Jk pintu kebaikan dibukakan untukmu.Bukhari) Anas:”Nabi brnafas 3 x ketika hendak minum&brsabda:”Ssungguhnya yg demikian itu lebih segar.Muslim) Ibnu Mas’ud:”Ssungguhnya harta seseorang adalah yg dia infaqkan di masa hidupnya & harta yg dia simpan adalah harta yg dia simpan adalah harta ahli warisnya.”(Minhajul Muslim:263) Perbanyaklah mengingat pemotong seluruh kelezatan .

”(Shahih al Jami’.”(Al-Fawa’id) “Zuhudlah di dunia.yaitu kesehatan dan kelonggaran (waktu luang).”(Hilyatul Aulia’6/171) Umar b.”(Al-Musnad V/259) Ibnul Qayyim:”Brgsiapa yg takut kpd ALLAH. & sumpah dusta. bertemu saudara muslim. laksana orang hidup dgn orang mati.Abu Dawud 4/274) “Tidaklah 2 org saling mencintai krn ALLAH mlainkan org yg plg dicintai ALLAH di antara keduanya adlh yg plg besar kecintaannya pd saudaranya.mk ALLAH akan membuatnya nyaman & tenang dr sesuatu yg ditakuti & dikhawatirkan.1/539) Hasan:”Carilah kenikmatan dlm 3 hal yaitu sholat.niscaya Alloh akan mencintaimu & zuhudlah thd apa yg ada di tangan manusia.”(HR.”(Al Bayan wat Tabyin 3/138) Rosulullah:”Barangsiapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.”(Fathul Bari 10/464) “Jk ada 2 org yg saling mncaci mk dosa prbuatan itu akan ditanggung org yg memulainya slama org yg dicaci tdk malampaui batas dlm mmbalas.”(Thabaqat Hanabilah I:281) Rasulullah:”Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya.Bukhari) .”(HR.Muslim) Ibnul Munkadir:”Tiada tersisa dr kelezatan dunia melainkan pd 3 hal yaitu:shalat mlm.alBukhari:6412) Rasulullah:”Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri.”(HR.”(HR.alBazzar) “Tdklah seorg menuduh saudaranya dg kefasikan/kekafiran. Jika kamu menemukannya mk teruskanlah & bergembiralah.MUSLIM.”(Tazkiyatun Nafs..935) Rosululloh:”Dosa-dosa besar itu adalah:Menyekutukan Alloh.shg ia tidak sempat mengurus aib org lain.”(Taisirul Azizil Hamid) “Perumpamaan rumah yg digunakan utk berdzikir kpd Allah dgn rumah yg tdk digunakan berdzikir.”(HR.niscaya mereka akan mencintaimu.62) Ibnul Qayyim:”Siapa yang menginginkan agar hatinya bersih maka hendaklah dia lebih mementingkan Allah daripada syahwatnya.yg paling mudah dilalaikan. Al-Qur’an & dzikir.Khattab:”Ssungguhnya kebenaran itu berat namun dampaknya baik sedangkan kebatilan itu ringan namun dampaknya buruk. durhaka kpd orang tua.Apabila tuduhan itu tdk benar mk tuduhan itu pasti akan kembali pd dirinya sendiri. & shalat jama’ah.”(HR..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful