Dalam hadits Qudsi Allah berfirman: “Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang saling mencintai karena Aku

. Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang saling memberi karena Aku. Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang menyambung hubungan (silaturahmi) karena Aku.” “Sesungguhnya Allah swt. berfirman pada hari kiamat: “Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini akan Aku naungi (tolong) mereka, dimana tidak ada naungan (pertolongan) yang lain selain dari-Ku.” (HR. Muslim) Allah berkata, `Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya dan didoakan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid'." (HR. Tirmidzi). Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah, ada diantara mereka yang orang-orang bukan nabi dan bukan pula syuhada. Pada hari kiamat, para nabi dan syuhada menginginkan mereka menempati kedudukan mereka yang berasal dari Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasullulah. Beritahukanlah kepada kami, siapakah mereka itu?"….Beliau menjawab,"Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena pertalian darah dan tidak ada harta yang saling diberikan. Sungguh demi Allah, wajah mereka laksana cahaya. Dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak merasa takut saat manusia merasa takut dan mereka tidak bersedih saat manusia bersedih". (HR. Abu Daud) Katakanlah; "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.39;53) Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda; Walladziyna nafsiy biyadihi laatadkhuluwljannata hatta tu’minuw walaatu’minuw hatta tahaabbuw awalaa adullukum ‘alaa syai’in idzaa fa’altumuwhu tahaababtum? Afsyuwssalaama baynakum. [“Demi diriku yg ditangan (kekuasaan) Allah, tidak dapatlah kamu memasuki Surga kecuali dengan beriman dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah ku tunjukkan padamu sesuatu yg jika kamu melaksanakannya maka kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam diantara kamu, (HR Muslim) Ya Allah, tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan." (HR. Muslim) Petuah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang mukmin bisa merasa cemas karena enam hal, Yaitu: 1. Cemas (takut kepada Allah), khawatir jikalau sewaktu-waktu Allah mencabut kenikmatan iman. 2. Cemas akan malaikat hafadhah (pencatat), takut mereka mencantumkan amal yang dapat mempermalukan diri pada hari kiamat. 3. Cemas akan setan, takut seandainya ulah mereka menjadi sebab terhapusnya segala amal kebaikan diri. 4. Cemas akan malaikat maut, takut tiba-tiba nyawa dicabut, sedang diri tengah lengah atau lupa. 5. Cemas akan gemerlap dunia, takut diri terbujuk, terpukau, sehingga lupa kehidupan akhirat. 6. Cemas akan keluarga, takut terlalu disibukkan oleh mereka, sehingga lupa dari mengingat Allah 'azza wa jalla. *Dikutip dari kitab Nasha-ihul 'Ibad (Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-'Asqalani) Pilihan Orang Bertakwa Oleh : Ibnu Hajar al 'Asqalani "Untuk bertakwa manusia dihadapkan kepada lima pilihan. Siapa yang tepat pilihannya, maka ia

Bukhari: 5949). Abu Hurairah r. Muslim. Dan bila engkau ingin diperkaya dalam harta.a. Orang bertakwa akan memilih berjuang daripada berfoya-foya..” (QS.” (Tazkiyah An Nafs 98) “Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Aktivititas yang dilakukan sering berpengaruh pada lurus atau bengkoknya hati. "Hati adalah raja. 2.akan memperoleh takwa. Apa saja kelima pilihan itu ? Simak hikmah berikut ini :" 1. takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. 4. Jika raja itu buruk. maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabat mu. Abu ‘Ashim : “Semenjak aku ketahui bahwa ghibah (menggunjing orang lain) adalah haram maka aku tidak berani menggunjing orang sama sekali (Tarikh Al-Kabir. Jika raja itu baik. (Tarikhul Islam III/39). Karena tabiat manusia cenderung selalu meniru dan mengikuti (Tuhfatul Ahwadzi. Dan bila engkau ingin diperpanjang umur mu. . ketenangan dan kebimbangan. maka akan baik pula lah tentaranya. Ka’ab Al-Ahbar: “Menangis karena takut kepada allah lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 2 kg emas. 2965). dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. 215) Abdullah bin Mas’ud: “Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah batu besar di puncak bukit. Bila engkau ingin dicintai Allah. Bila engkau ingin disehatkan badan mu. 3. Bila engkau ingin dikumpulkan bersama Rasulullah di padang mahsyar. Orang bertakwa lebih memilih bekal untuk mati daripada bekal untuk hidup. tempat lahirnya cinta dan benci. sedangkan anggota badan adalah tentara. maka zakatilah harta bendamu. 7/42). maka perbanyaklah sedekah. maka akan buruk pula tentaranya". berbuat baiklah kepada mereka. “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu merasa cukup dan berusaha menyembunyikan amalnya.” (HR." (Buku Kisah-Kisah Pembawa Berkah disusun Haidar Bagir) Hati adalah sumber ilham dan pertimbangan. Ibnu Mas’ud : “Tidak ada anggota tubuh yang lebih perlu untuk dikekang dalam waktu lama. Al Mukmin: 39). berkata. selaindari lisanku (Minhajil Qashidin. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. Orang bertakwa lebih memilih merendah daripada merasa mulia. taubat. Al-Ghazali : “Berteman & Bergaul dengan orang baik akan mewariskan sikap baik. Hati juga sumber kebahagiaan jika kita mampu membersihkannya namun sebaliknya ia merupakan sumber bencana jika kita gemar menodainya. Orang bertakwa akan memilih beban berat daripada bersenang-senang. Umar bin Abdul Aziz : “Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada-Nya. (HR. 5. maka perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Orang bertakwa lebih memilih kesederhanaan daripada berlebihan. keimanan dan kekufuran. ia takut kalau-kalau menimpanya. 4/336).

(Sufyan Ats Tsauri rahimahullah). Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di sana”.” (Hilyatul Auliya’ II/160) “Ya Allah. jiwa yang tidak pernah puas. “Kamu pamer!” maka perpanjanglah sholatmu!” (Hilyatul Auliya’ IV/132).” (QS.” (Hilyatul Auliya’ I/234) . Ya Tuhan kami.” (Hilyatul Auliya’ VII/330) “Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat. (HR. maka sholatlah seperti orang yang berpamitan. pulang dan pergi. Rasulullah: Insya Alloh tahun depan kita akan puasa hari ke-9. 1916) Rasulullah: “Saya mohon kepada Alloh agar puasa Asyura (10 Muharram) menjadi penghapus dosa satu tahun yang telah lalu. (Hilyatul Auliya’ VII/274) “Beramallah untuk duniamu sesuai keadaan tinggalmu di sana. 1163) Di samping puasa asyura tgl 10.” (HR. Muadz bin Jabal: “Jika kamu sholat. cahaya di hati. Harist bin Qois: “Jia setan mendatangimu ketika sedang sholat. doa yang tidak didengar. disunnahkan juga untuk puasa tasu’a tgl 9 Muharram. 1976) Salman: ”Orang yang banyak mencari fadhilah amalan sunnah tapi tidak menyempurnakan amalan wajib bagai pedagang yang rugi tapi ingin mencari keuntungan. perkenankanlah doaku. dan ilmu yang tidak bermanfaat. aku selalu terbayang-bayang neraka jahanam. Ibrohim: 40) “Barangsiapa berangkat ke Masjid untuk sholat jama’ah maka satu langkah menghapus kesalahan dan langkah yang lain menulis satu kebaikan. Muslim.” (Sholih At-Yafghib: 229) Sa’id bin Musayyib: “Barangsiapa bisa menjaga sholat lima waktu secara berjama’ah maka ia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Aku berlindung kepadaMu dari keempat hal itu. oleh sebab itu carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya (Abdullah bin Mutharif rahimahullah) Sa’id bin Abdul Aziz: “Setiap kali aku berdiri dalam sholatku. niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orangorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.” (Tanbihul Mughtarin: 159) Hasan bin Sholih: “Mengerjakan kebaikan adalah kekuatan di badan. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu’.” (Shohih An-Nasai III/1113). lalu dia berkata. dan sinar di mata. “Sesungguhnya kematian itu dapat melenyapkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang dilipti oleh kenikmatan itu.” (HR.”(HR. Muslim) “Sebaik-baik puasa sesudah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (Muharram) & sebaik-baik shalat sesudah shalat wajib adalah shalat malam. Jangan mengira bahwa kamu akan kembali kepadanya untuk selamanya.Barangsiapa mengajak kepada petunjuk. Muslim. Muslim.

Maka seberangilah ia dan janganlah kamu menjadikannya sebagai tujuan.” (QS. dan dzikir.” (Shalih Al-Jami’: 6163) . Al Qur’an.” (Al Aqdul Farid 3/110) Ibnu Mas’ud: “Sungguh seandainya Allah menerima dariku satu amalan. Abu Darda: “Jadikanlah ucapanmu dalam rangka berdzikir dan diammu dalam rangka berfikir serta renunganmu dalam rangka mengambil pelajaran. (HR.” (Hilayatul Auliya’: 6/171) Shilan bin Farwah: “Aku menemukan bahwa sikap menunda adalah salah satu prajurit iblis yang telah banyak membinasakan makhluk Allah. lapangkanlah untukku dadaku. berapa jamkah kita menjadi mayat dan berapa jam kita menjadi orang yang benar-benar hidup. Jika kamu menemukannya maka teruskanlah dan bergembiralah. Karena kamu tidak tahu kapan pintu itu ditutup. Tirmidzi).” (QS. Al Baqoroh: 45) Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berdzikir kepada-Nya adalah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan yang mati.Hudzaifah: “Sesuatu yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyu’ dan sesuatu yang paling terakhir hilang dari agama kalian adalah sholat. Mintalah hanya pada yang pintu-Nya tak pernah tertutup. sedangkan anak Adam akan murka jika kamu memohon kepadanya.” (Hilyatul Auliya’: 5/211) Doa dari Al Qur’an: “Ya Rabbku. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.” (Hilyatul Auliya’: 3/89) Hasan: “Carilah kenikmatan dalam tiga hal: Sholat. (Tazkiyatun Nafs: 55) Jabir bin Zaid: “Aku lebih suka bersedekah satu dirham kepada anak yatim atau orang miskin daripada menunaikan ibadah haji setelah haji wajib. hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepada-Nya. Al Bukhari dan Muslim). Thaahaa: 25-27) Yahya bin Mu’adz: “Dunia adalah jembatan akhirat.” (Kanzul Amal: 3/698) Rasulullah: “Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam.” (HR. maka hal itu lebih aku sukai daripada emas yang memenuhi bumi.Marilah kita membandingkan dalam satu hari.” (Siyaathul Quluub: 35) “Barangsiapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman.” (Hilyatul Auliya’ “I/281) “Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.” (Hilyatul Auliya’: 6/42) Kholid bin Mi’dan: “Jika pintu kebaikan dibukakan untukmu maka bergegaslah menuju ke sana.

Sungguh melakukannya terus-menerus akan membuahkan kehinaan. dan tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran.” (Risalatui ila shabab Al Ummah) Ibnu Mubarak: “Aku melihat dosa-dosa mematikan hati.” (Muttafaqun ‘alaih) “Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Muslim) “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu takwa.” (Ashirul Maknun fi riqratil qulub.” (QS. dan keterpukauan dengan diri sendiri. (QS. tapi aku melihat waktu itu sesuatu yang paling mudah dilalaikan. 53) Rasulullah: “Tanda –tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berkata bohong.” (HR. teman yang jahat.” . niscaya akan leburlah jiwa ini karena rindu kepadanya. yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan yang rajin beribadah secara diam-diam. niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orangorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. hadits.” (HR. 2965) Wahab bin Munabih: “Waspadalah terhadap hawa nafsu yang dituhankan. Muslim) Ibnul Jauzi: “Waktu akan semakin berharga bila dijaga dengan baik. dan jika dipercaya ia berkhianat. Al Muzzammil: 20) “Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dansesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. selalu merasa cukup. Muslim.” (QS.” (Siyaathul Quluub: 34) Yahya bin Mu’adz: “Barangsiapa yang memusatkan hatinya kepada Allah. tertarik dengan segala ketaatan. niscaya akan terbukalah sumber-sumber hikmah dalam hatinya dan mengalir melalui lisannya. Al Hadid: 21) Ibnu Mubarak: “Berapa banyak amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil pahalanya karena niat pula.” (Siyaru Alaamin Nubala IV: 549) Rasulullah: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa.” (Thabaqat Hanabilah I: 281) Raghib As-Sirjani: “Indikasi terkabulnya doa adalah semakin ringan beramal shalih. dan berusaha meyembunyikan amalnya. Al Mu’min: 39) Barangsiapa mengajak kepada petunjuk.Yahya bin Mu’adz: “Seandainya akal dapat melihat hiburan surga melalui mata imannya.” (Siyaathul Quluub: 33) “Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. (HR. takut balasan maksiat. selalu berhasrat untuk berbuat baik. dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. jika berjanji ia mengingkari. yang merasa cukup.

sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah.” (Ibnu Majah: 4217) Hasan Al Bashri: “Perbanyaklah untuk menyebut nikmat-nikmat ini.” (Tahzibul Hilyah I/ 60) . Seperti api memakan kayu bakar.” (HR. karena menyebut nikmat itu merupakan bentuk syukur. Abu Dawud) Umar bin Khotob: “duduklah dengan orang-orang yang bertaubat. maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya.” (HR.” (Ihya’ Ulumuddin 4/203) Rasulullah: “Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang tersembunyi di hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya.” (QS. Muslim) Abu Hurairah: “Jadilah orang yang selalu puas dengan rizki Allah.(Jami Ulum wal Hikam.” (HR. dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat.” (HR. Muslim) “Sesungguhnya jika kamu bersyukur. maka sesungguhnya azabku sangat pedih. bersyukur kepada-Mu. 12) Rasulullah: “Waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan pahala kebaikan. karena hal itu akan meringankanmu di hari perhitungan. Abu Dawud II/ 76) “Hendaknya seorang hamba selalu berharap cemas kepada Allah. jangan merasa berjasa pada Allah dan jangan pernah putus asa dari Rahmat-Nya. At Tirmizi) Umar bin Khotob: “Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. I/286) “Ya Allah.” (Kaifa Tasyakuru An-Ni’am: 38) Umar bin Khattab: “Hendaklah kalian menghisab diri kalian pada hari ini.” (Al Bayan wa At Tabyin III/ 126) Rasulullah: “Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah.” (Tahfdzib Hilyatul Auliya I/71) Umar bin Khotob: “Kalau sekiranya kesabaran dan syukur itu dua kendaraan. pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku. Ibrahim: 7) Rasulullah: “Sesungguhnya Allah merasa puas terhadap hamba-Nya yang bila makan selalu memuji-Nya dan bila minum juga selalu memuji-Nya.”(HR. aku tak tahu mana yang harus aku kendarai.” (Shifatush Shafwah. bantulah Aku untuk mengingat-Mu. niscaya engkau akan jadi orang yang paling bersyukur. dan beribadah secara baik kepada-Mu.

Ibnu Utsaimin) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. 3. maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.Rasulullah: “Orang bijak adalah orang yang menghitung dirinya (menghisab/interopeksi diri) dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. sampai duri yang menusuknya sekalipun. aku bergumam : “Aku takut jangan-jangan aku tidak termasuk bagian dari mereka. setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah . Bukhari : 5640.” (QS. Al-Ahzab: 35) Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran. 51) 4. Menyembunyikannya.” (Shahih At Targhib wat Tarhib: 69) “Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. tanpa tiga hal : 1. Menyegerakan melakukannya. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran.” (Jami’ At Tirmidzi : 2399) “Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah hapuskan dosanya. 26). 1/ 60) Hudzaifah bin Yaman : “Sesungguhnya fitnah selalu ditampakkan kepada hati.” (Tahdzibul Hilyah. Al Ankabut: 3) “Cobaan demi cobaan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada diri dan anaknya hingga ia bertemu Allah pada hari kiamat tanpa membawa kesalahan. Menganggapnya kecil.” (QS.” (Jami’ At-Tirmidzi: 2459) Rasulullah: “Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang dalam kesulitan. jika hatimu merasa senang dengannya maka satu titik hitam digoreskan padanya dan jika ia ingkari maka satu titik putih diletakkan padanya. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam. niscaya Allah memberi kemudahan di dunia dan akhirat. 44).” (Mukhtashar Minhajil Qashidin. Muslim : 2572) Abu Bakar Ash Shiddiq : “Ketika aku mengingat ahli surga. Sungguh-sungguh dalam beramal (Syarah Tsalatsatul Ushul.” (Ash Shabr.” (HR. “Suatu kebaikan tidak akan sempurna. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti. 2.

penglihatan." (QS.” (HR. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kemabali pada dirinya sendiri. Allah. janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. Ahmad I/307) “Ya.” (QS. Al-Hujurat: 11) “Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran.kesulitan pasti ada kemudahan. mencerca dan suka berkata kotor dan keji. maka ia berhak mengambilnya.” (HR. dimana saja dia menemukannya." (QS. Ali Imran: 139) "Barangsiapa meringankan kesulitan seorang muslim dari berbagai kesulitan dunia. maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia & akhirat. Jika kamu orang-orang yang beriman. mereka ingat kepada Allah maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahanya.” (QS." (HR. Al-A'raf: 201) . 2611) “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun.” (HR. dan hati agar kamu bersyukur. niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.” (Ash-Shahihah.” (Fathul Bari 10/464) "Janganlah kamu bersikap lemah & janganlah pula kamu bersedih hati padahal kamulah orangorang yang paling tinggi derajatnya.” (Al Musnad V/ 259) Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah.” (Shahih Tirmidzi 8/189) “Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas. Muslim) “Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran. berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku. 1511) Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang. Tirmidzi. Bukhari 6/22) "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka ditimpa was-was dari setan.” (Siyar A’lam an Nubala. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. I/497) Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. An-Nahl: 78) Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya diasuka melaknat. akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri. maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid) Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu.” (QS.” (HR. Abu Dawud 4/274) “Wahai orang-orang beriman. Yunus: 44) “Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya.

” (Kanzul’Ummal I/2776) Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba brtanya pd dirinya kecuali ttg ALQURAN." (HR.Abu Daud:3116) Nabi pernah mengajarkan makan kepada seorang anak: “Wahai anak.”(QS Al A’raaf:126) Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudranya. makanlah diantara rezeki yang baik-baik.”(QS. makanlah dengan tangan kanan & makanlah yang terdekat denganmu. Bukhari) “Ya Rabb kami.”(Shahih Al-Jami’ 1852) “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main..AlBaqarah:172) Rasulullah:”Jika kalian mendatangi org yg sakit atau yg meninggal dunia.. Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca.. jk hanya kpd Allah kamu menyembah”(QS. kecuali yg murni karena-NYA & mengharapkan ridhaNYA.”(Riyadhus Sholihin:389) Rasulullah:”Barangsiapa yang ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga.” (QS Ali’Imran 193) Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa.krn malaikat mengamini apa yg kalian ucapkan. Celakalah dia. yang Kami berikan kepadamu & bersyukurlah kepada Allah. & sesungguhnya akhirat itulah yg sebenarnya kehidupan.ucapkanlah yg baik2.Al-Ankabut:64) Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan Laailaahaillallah yang dengan itu ia mengharap ridha Allah. Allah berfirman: "Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. ucapkanlah ‘Bismillah’.” (Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485) “Ya Rabb kami. ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti.”(Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885) Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tidak akan menerima amal kebaikan.” (HR." (Al Kabaair: 62).” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575) Allah berfirman: “Dan bekerjalah.. Rasul.celakalah dia. Mk jk ia mncintainya brarti ia mncntai Allah & Rasul-Nya. & terbetik dalam kalbu manusia. Bukhari) “Hai orang-orang yang beriman.Imam Adz-Dzahabi: "Segala peristiwa itu bermula dari pandangan & api yang besar berasal dari percikan api yang dianggap remeh. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan.Muslim:919) . terdengar oleh telinga. niscaya Allah.At-Taubah:105) Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa.”(HR. maka Allah akan melindungi wajahnya dr api neraka pd hr kiamat.”(QS.” (HR. kalau merek mengetahui.

” (HR.Muslim) "Allah berfirman: "Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. mk makanlah dg tangan kanan&jk minum.Muslim:2568) Rasulullah:”Sesungguhnya Allah benar2 akan menguji hambaNya dgn penyakit. Al-Bazzar dengan sanad yang hasan) .”(HR. dan terbetik dalam kalbu manusia. sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang lain. 1096) Rasulullah: “Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri. Rasulullah: “seutama-utama amal shalih.Bukhari:5660) Raulullah:”Jika kalian makan.”(HR.” (Minhajul Qashidin. 2260). ialah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. 272) “Ya Rabb kami. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” (QS. 26).” (Jami’ At Tirmidzi. Bukhari) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka. 7130) Abudurrahman bin ‘Auf: “Kami diuji dengan kesempitan maka kami pun bersabar ketika kami diuji dengan kelapangan justru kami tidak sabar." (HR. maka bersabarlah !” (Ash Shabr.AlHakim I/348) Rasulullah:”Tidaklah seorang mmuslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya.” (Ash Shabr. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam. Al Baqarah: 250) “Akan datang suatu zaman atas umat manusia pada saat itu.”(HR. 44).”(HR.Rasulullah:”Tidaklah seorang hamba muslim menjenguk saudaranya yg muslim melainkan Allah mengutus 70 ribu malaikat bershalawat untuknya.Ibnu Majah) Rasulullah:”Barangsiapa yang menjenguk orang sakit seolah-olah ia berjalan di taman surga hingga ia kembali. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti.krn sesungguhnya setan makan&minum dg tangan kiri. sehingga ia menghapus setiap dosa darinya.mk minumlah dg tangan kanan.Ahmad:754) “Sebaik2 mukmin adl yg baik akhlaknya & yg plg cerdas diantara mrk adl yg plg byk mengingat kematian serta yg mpy psiapan yg plg baik baginya”(HR. terdengar oleh telinga.” (HR. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran. “Jannah itu diselubungi oleh perkara-perkara yang dibenci sedang neraka diselubungi oleh perkara-perkara yang mengundang syahwat.”(HR. orang yang sabar di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.” (Shahih Jamius Shagir no. melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa2nya. Muslim.

kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh…” (QS.merasakan nikmatnya iman. lihat berapa tetes air yang keluar. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti. setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. III/67) Ibnu Mas’ud: “Usiamu semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. BERHENTI dari DOSA.” (QS.” (Ash Shabr. Karena ia adalah surga yang paling utama & paling tinggi. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. An-Nisa’: 78) Al-Hasan: “Kalian berangan-angan mendapatkan umur seperti umur Nabi Nabi nuh. Bukhari XI/214) “Barangsiapa yang ingin . 65) “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. hendaknya dia mencintai saudaranya. yakin sebagai kekayaan dan ibadah sebagai amalan. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. Al-Ahzab: 35) Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran. h. taubat memiliki 3 syarat: PENYESALAN.” (QS. 26).” (HR. kematian akan mendapatkan kamu. AlBaqarah: 208) “Di mana saja kamu berada. 147) Amar bin Yasir radliyallahu’anhu: “Cukuplah kematian sebagai petunjuk. kita memakan rizki sambil menunggu ajal kita. maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. Az-Zuhd) Rabi’ bin Khaitsam: “di pagi ini aku berada dalam keadaan lemah & penuh dengan dosa.Rasulullah: “Maka jika kamu meminta sesuatu dari Allah.” (Al-Hasan Al-Bashri. mintalah AL-Firdaus.144) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka. Ali-Imran: 185) Mustaurid:“Demi Allah.” (Tazkiyatun Nafs. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam. dimana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ahmad II/298) “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan & janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. 44).” (QS.” (Shifatush Shafwah.” .” (HR.” (Tazkiyah An-Nafs. tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke laut. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. 2858) “Jika dosa yang dilakukan adalah hak Allah.” (HR. Muslim. & TEKAD untuk TIDAK MENGULAGINYA. sementara segala amalan akan tersimpan dan kematian datng secara mendadak. sedangkan kematian selalu mengetuk kalian setiap malam. (Al-Fawaid.

ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti. I/497) Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Yunus: 44) “Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya. mencerca dan suka berkata kotor dan keji. 2611) “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun. Abu Dawud 4/274) “Wahai orang-orang beriman. niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. An-Nahl: 78) Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya dia suka melaknat. dimana saja dia menemukannya. maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid) Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu.” (HR. Tirmidzi.” (Fathul Bari 10/464) “Ya Rabb kami.” (Shahih Tirmidzi 8/189) “Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas. Ahmad I/307) “Ya.” (QS.” (QS.” (Ash-Shahihah. akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri. Allah. dan hati agar kamu bersyukur. penglihatan. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok.” (Siyar A’lam an Nubala. janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan . Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca. Al-Hujurat: 11) “Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran.” (HR. 1511) Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang. maka ia berhak mengambilnya.” (QS Ali’Imran 193) Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa.(HR.” (Al Musnad V/ 259) Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah.” (Kanzul ’Ummal I/2776) Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba bertanya pada dirinya kecuali ttg AL-QURAN.” (HR. Muslim) “Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran.” (QS. Maka jika ia mencintainya berarti ia mencintai Allah & Rasul-Nya. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri.” (Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485) “Ya Rabb kami. berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku.

. Abu Dawud) Rasulullah akan tidur brdoa:”Allahumma bismika amuutu wa ahyaa’.Muslim) . kecuali yg murni krnNYA & mengharapkan ridhaNYA.”(Ibn Majah:4217) “Brgsiapa bertakwa kpd Alloh niscaya Dia akan mengadakan baginya jln keluar.celakalah dia.niscaya engkau akan jd org yg plg rajin beribadah.maka mimpi itu dari Allah.Bukhari:7045) “Tdklah seorg muslim tidur dlm keadaan brdzikir & suci kmd bangun mlm & minta kpd Allah kbaikan dunia &akhirat kecuali Allah akan mngabulkan.Bukhari) Rasulullah:”Jk kamu mendatangi tempat tidurmu. niscaya Allah.kencangkan tutup minuman. Celakalah dia.” (HR. Rasul.segeralah memuji Alloh atasnya & ceritakanlah mimpi itu.”(Muttafaq’alaih) Rasulullah:Matikanlah lampu pd waktu malam jk ingin tidur.”(HR..”(HR.At-Taubah:105) Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa.” (QS Al A’raaf:126) Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudaranya.. kalau mrk mngetahui.kmd berdoalah.”(Muttafaq’alaih) Rasulullah:”Jadilah org yg slalu menghindari hal yg dikhawatirkan berbahaya di akhirat. maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pd hari kiamat. & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan.Al-Ankabut:64) Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yg mengucapkan Laailaahaillallah yg dg itu ia mengharap ridha Allah.”(QS.tutupilah tempat makan&minum. Jk bngun tidur:”Alhamdulillah iladzii ahyaanaa ba’damaa amaatanaa wailaihinnusyuur.”(HR.”(Shahih Al-Jami’ 1852) “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main.tutuplah pintu-pintu.kmd tidurlah miring ke sisi kananmu.” (Riyadhus Sholihin:389) Rasulullah:”Brgsiapa yg ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga.” (QS.Dan memberinya rizki dari arah yg tiada disangka-sangkanya.Abu Daud:3116) Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Rasulullah:”Jika seseorang bermimpi sesuatu yg ia sukai. & ssungguhnya akhirat itulah yg sbenarnya kehidupan.” (HR.berserah diri.mk berwudhulah spt wudhumu utk sholat.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575) Allah berfirman: “Dan bekerjalah..”(AthThalaaq:2-3) Rasulullah:”Ssungguhnya Alloh mencintai seorg hamba yg bertakwa yg merasa cukup & yg rajin beribadah scr diam-diam.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885) Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tdk akan menerima amal kebaikan.

tapi aq melihat waktu itu ssuatu .sesungguhnya seorang hamba menempuh jalan menuju Allah dgn hati dan tekad bajanya dan bukan dgnfisiknya. (Salman Al Farisi) Ibnul Qayyim:”Ketauhilah.Org yg lalai pdhl tdk ada tindakannya yg akan dilalaikan.”(HR.lebih bersih&lebih memuaskan.”(Bidayah Wa Nihayah IX/283) “Sedikit makan itu melembutkan hati.Muslim) Ibnu Mas’ud:”Ssungguhnya harta seseorang adalah yg dia infaqkan di masa hidupnya & harta yg dia simpan adalah harta yg dia simpan adalah harta ahli warisnya.”(Al Aqdul Farid 3/114) Umar b.13) Rasulullah:”Brgsiapa brbuat riya’ mk Allah akn mnjelek-jelekannya & brgsiapa yg brbuat sum’ah mk Allah akn mmbeberkn sum’ahnya kpd manusia.Umar b.”(HR.minta ampun kpdNYA & mentaatiNYA niscaya Allah akan membanyakkan rizki kalian.Bukhari:6442) "Dua kalimat yg rinngan di lisan.Bukhari) Rasulullah:”Sesungguhnya Alloh ridha kpd hamba yg bila makan makanan ia memuji Alloh atas makanannya/minum kmd memuji Alloh atas minumannya”(HR.Aziz:”Stiap prjalanan mmbutuhkan bekal.”(Hilyatul Aulia’5/211) Ibnul Jauzi:”Waktu akan semakin berharga bila dijaga dgn baik.”(HR.”(Tazkiah an-Nafs:39) Kholid bin Mi’dan:”Jk pintu kebaikan dibukakan untukmu.menguatkan daya pikir.Ibnu Hibban dlm Shohihnya) 3 gol.Org yg trtawa trbahak-bahak sdg dia tdk tahu apakah Allah ridha kpdnya atau bhkn memurkainya.Muslim) Seorg sahabat btanya:Amalan apa yg baik dlm Islam?Nabi:”Engkau mberi makanan&mengucapkn salam baik thd org yg dikenal maupun tdk dkenal.(HR.Khatab:”Brgsiapa yg bertakwa kpd Alloh mk Dia akan melindunginya & brgsiapa yg pasrah kpd Alloh mk Dia akan mncukupinya. Manusia yg mengherankanku & membuatku trtawa:1.Muslim 4/2072) Ibnu Qudamah:"Sebelum makan sseorang hrs meniatkan utk menambah ketaatan kpd Allah & tdk sekedar menikmati makanan yg ada.”(Minhajul Muslim:263) Perbanyaklah mengingat pemotong seluruh kelezatan .3.85) Ibnu Katsir:"Jika kalian bertaubat kpd Allah.Bukhari) Anas:”Nabi brnafas 3 x ketika hendak minum&brsabda:”Ssungguhnya yg demikian itu lebih segar.Abd.Bukhari 7/168."(Minhajul Qashidin.yaitu kematian.berat di timbangan & dicintai Ar-Rahman:Subhanallah wa bihamdih & Subhanallahil'azhim.mk bekalilah kalian dg ketakwaan utk prjalanan dr dunia menuju akhirat.Org yg sgt mengharap dunia sdg kematian mengintainya.”(HR."(Kunci-Kunci Rizki.(HR.”(AlFawaid) “Jika hidupnya badan membuatnya lancar dalam beraktivitas. Krn kamu tdk tahu kapan pintu itu ditutup.mk bergegaslah menuju kesana.”(Tazkiyah An-Nafsh:33) Rasulullah:”Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yg jk kalian lakukan mk kalian akan saling mencintai?Sebarkan salam diantara kalian.2.maka hidupnya hati membuatnya bahagia dunia & akhirat.membuka diri serta melemahkan nafsu & sifat amarah.

”(Fathul Bari 10/464) “Jk ada 2 org yg saling mncaci mk dosa prbuatan itu akan ditanggung org yg memulainya slama org yg dicaci tdk malampaui batas dlm mmbalas.niscaya mereka akan mencintaimu.niscaya Alloh akan mencintaimu & zuhudlah thd apa yg ada di tangan manusia.alBukhari:6412) Rasulullah:”Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri. bertemu saudara muslim. Jika kamu menemukannya mk teruskanlah & bergembiralah.”(Thabaqat Hanabilah I:281) Rasulullah:”Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya.”(HR.shg ia tidak sempat mengurus aib org lain.”(Tazkiyatun Nafs.”(HR.”(Al-Fawa’id) “Zuhudlah di dunia.”(HR.62) Ibnul Qayyim:”Siapa yang menginginkan agar hatinya bersih maka hendaklah dia lebih mementingkan Allah daripada syahwatnya. laksana orang hidup dgn orang mati.. durhaka kpd orang tua..Bukhari) .Khattab:”Ssungguhnya kebenaran itu berat namun dampaknya baik sedangkan kebatilan itu ringan namun dampaknya buruk.”(Taisirul Azizil Hamid) “Perumpamaan rumah yg digunakan utk berdzikir kpd Allah dgn rumah yg tdk digunakan berdzikir.yaitu kesehatan dan kelonggaran (waktu luang).”(Al Bayan wat Tabyin 3/138) Rosulullah:”Barangsiapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.”(HR.”(HR. & sumpah dusta.alBazzar) “Tdklah seorg menuduh saudaranya dg kefasikan/kekafiran. & shalat jama’ah.mk ALLAH akan membuatnya nyaman & tenang dr sesuatu yg ditakuti & dikhawatirkan.Muslim) Ibnul Munkadir:”Tiada tersisa dr kelezatan dunia melainkan pd 3 hal yaitu:shalat mlm.Apabila tuduhan itu tdk benar mk tuduhan itu pasti akan kembali pd dirinya sendiri.1/539) Hasan:”Carilah kenikmatan dlm 3 hal yaitu sholat. Al-Qur’an & dzikir.Abu Dawud 4/274) “Tidaklah 2 org saling mencintai krn ALLAH mlainkan org yg plg dicintai ALLAH di antara keduanya adlh yg plg besar kecintaannya pd saudaranya.935) Rosululloh:”Dosa-dosa besar itu adalah:Menyekutukan Alloh.yg paling mudah dilalaikan.”(HR.”(Shahih al Jami’.”(Hilyatul Aulia’6/171) Umar b.MUSLIM.”(Al-Musnad V/259) Ibnul Qayyim:”Brgsiapa yg takut kpd ALLAH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful