Dalam hadits Qudsi Allah berfirman: “Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang saling mencintai karena Aku

. Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang saling memberi karena Aku. Cinta-Ku pasti untuk orang-orang yang menyambung hubungan (silaturahmi) karena Aku.” “Sesungguhnya Allah swt. berfirman pada hari kiamat: “Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini akan Aku naungi (tolong) mereka, dimana tidak ada naungan (pertolongan) yang lain selain dari-Ku.” (HR. Muslim) Allah berkata, `Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya dan didoakan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid'." (HR. Tirmidzi). Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah, ada diantara mereka yang orang-orang bukan nabi dan bukan pula syuhada. Pada hari kiamat, para nabi dan syuhada menginginkan mereka menempati kedudukan mereka yang berasal dari Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasullulah. Beritahukanlah kepada kami, siapakah mereka itu?"….Beliau menjawab,"Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena pertalian darah dan tidak ada harta yang saling diberikan. Sungguh demi Allah, wajah mereka laksana cahaya. Dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak merasa takut saat manusia merasa takut dan mereka tidak bersedih saat manusia bersedih". (HR. Abu Daud) Katakanlah; "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.39;53) Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda; Walladziyna nafsiy biyadihi laatadkhuluwljannata hatta tu’minuw walaatu’minuw hatta tahaabbuw awalaa adullukum ‘alaa syai’in idzaa fa’altumuwhu tahaababtum? Afsyuwssalaama baynakum. [“Demi diriku yg ditangan (kekuasaan) Allah, tidak dapatlah kamu memasuki Surga kecuali dengan beriman dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah ku tunjukkan padamu sesuatu yg jika kamu melaksanakannya maka kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam diantara kamu, (HR Muslim) Ya Allah, tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan." (HR. Muslim) Petuah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang mukmin bisa merasa cemas karena enam hal, Yaitu: 1. Cemas (takut kepada Allah), khawatir jikalau sewaktu-waktu Allah mencabut kenikmatan iman. 2. Cemas akan malaikat hafadhah (pencatat), takut mereka mencantumkan amal yang dapat mempermalukan diri pada hari kiamat. 3. Cemas akan setan, takut seandainya ulah mereka menjadi sebab terhapusnya segala amal kebaikan diri. 4. Cemas akan malaikat maut, takut tiba-tiba nyawa dicabut, sedang diri tengah lengah atau lupa. 5. Cemas akan gemerlap dunia, takut diri terbujuk, terpukau, sehingga lupa kehidupan akhirat. 6. Cemas akan keluarga, takut terlalu disibukkan oleh mereka, sehingga lupa dari mengingat Allah 'azza wa jalla. *Dikutip dari kitab Nasha-ihul 'Ibad (Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-'Asqalani) Pilihan Orang Bertakwa Oleh : Ibnu Hajar al 'Asqalani "Untuk bertakwa manusia dihadapkan kepada lima pilihan. Siapa yang tepat pilihannya, maka ia

Abu Hurairah r. Dan bila engkau ingin diperpanjang umur mu. 2965). 7/42). 2.. tempat lahirnya cinta dan benci. selaindari lisanku (Minhajil Qashidin. (HR. Al-Ghazali : “Berteman & Bergaul dengan orang baik akan mewariskan sikap baik. sedangkan anggota badan adalah tentara. maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabat mu." (Buku Kisah-Kisah Pembawa Berkah disusun Haidar Bagir) Hati adalah sumber ilham dan pertimbangan. Apa saja kelima pilihan itu ? Simak hikmah berikut ini :" 1.akan memperoleh takwa. Orang bertakwa lebih memilih merendah daripada merasa mulia. Umar bin Abdul Aziz : “Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada-Nya. “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu merasa cukup dan berusaha menyembunyikan amalnya. maka perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa.a. Aktivititas yang dilakukan sering berpengaruh pada lurus atau bengkoknya hati. maka perbanyaklah sedekah.” (QS. Bukhari: 5949). (Tarikhul Islam III/39). Al Mukmin: 39). maka akan baik pula lah tentaranya.” (Tazkiyah An Nafs 98) “Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jika raja itu buruk. . maka akan buruk pula tentaranya". 4/336). takutlah kepada-Nya dan bertakwalah. "Hati adalah raja. Bila engkau ingin disehatkan badan mu. Abu ‘Ashim : “Semenjak aku ketahui bahwa ghibah (menggunjing orang lain) adalah haram maka aku tidak berani menggunjing orang sama sekali (Tarikh Al-Kabir. berbuat baiklah kepada mereka. 4. Bila engkau ingin dicintai para makhluk. keimanan dan kekufuran. Bila engkau ingin dikumpulkan bersama Rasulullah di padang mahsyar. Jika raja itu baik. Orang bertakwa lebih memilih bekal untuk mati daripada bekal untuk hidup. 5. taubat.” (HR. dan jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. maka zakatilah harta bendamu. 215) Abdullah bin Mas’ud: “Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah batu besar di puncak bukit. Dan bila engkau ingin diperkaya dalam harta. 3. Bila engkau ingin dicintai Allah. Ibnu Mas’ud : “Tidak ada anggota tubuh yang lebih perlu untuk dikekang dalam waktu lama. Orang bertakwa akan memilih berjuang daripada berfoya-foya. Orang bertakwa akan memilih beban berat daripada bersenang-senang. Ka’ab Al-Ahbar: “Menangis karena takut kepada allah lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 2 kg emas. Orang bertakwa lebih memilih kesederhanaan daripada berlebihan. Muslim. ketenangan dan kebimbangan. Hati juga sumber kebahagiaan jika kita mampu membersihkannya namun sebaliknya ia merupakan sumber bencana jika kita gemar menodainya. Karena tabiat manusia cenderung selalu meniru dan mengikuti (Tuhfatul Ahwadzi. ia takut kalau-kalau menimpanya. berkata.

Ibrohim: 40) “Barangsiapa berangkat ke Masjid untuk sholat jama’ah maka satu langkah menghapus kesalahan dan langkah yang lain menulis satu kebaikan. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di sana”. Ya Tuhan kami. jiwa yang tidak pernah puas. disunnahkan juga untuk puasa tasu’a tgl 9 Muharram. (HR. Harist bin Qois: “Jia setan mendatangimu ketika sedang sholat. 1976) Salman: ”Orang yang banyak mencari fadhilah amalan sunnah tapi tidak menyempurnakan amalan wajib bagai pedagang yang rugi tapi ingin mencari keuntungan.” (Hilyatul Auliya’ VII/330) “Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat.” (Shohih An-Nasai III/1113). Rasulullah: Insya Alloh tahun depan kita akan puasa hari ke-9. 1163) Di samping puasa asyura tgl 10. (Sufyan Ats Tsauri rahimahullah). 1916) Rasulullah: “Saya mohon kepada Alloh agar puasa Asyura (10 Muharram) menjadi penghapus dosa satu tahun yang telah lalu.” (Hilyatul Auliya’ I/234) . aku selalu terbayang-bayang neraka jahanam.” (QS.” (Hilyatul Auliya’ II/160) “Ya Allah. perkenankanlah doaku. Muadz bin Jabal: “Jika kamu sholat. lalu dia berkata. doa yang tidak didengar. niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orangorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. dan sinar di mata. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu’. maka sholatlah seperti orang yang berpamitan. Muslim.” (HR. Aku berlindung kepadaMu dari keempat hal itu.” (Tanbihul Mughtarin: 159) Hasan bin Sholih: “Mengerjakan kebaikan adalah kekuatan di badan.”(HR. pulang dan pergi.Barangsiapa mengajak kepada petunjuk. “Kamu pamer!” maka perpanjanglah sholatmu!” (Hilyatul Auliya’ IV/132). Muslim. oleh sebab itu carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya (Abdullah bin Mutharif rahimahullah) Sa’id bin Abdul Aziz: “Setiap kali aku berdiri dalam sholatku. Muslim. Jangan mengira bahwa kamu akan kembali kepadanya untuk selamanya. “Sesungguhnya kematian itu dapat melenyapkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang dilipti oleh kenikmatan itu. cahaya di hati.” (Sholih At-Yafghib: 229) Sa’id bin Musayyib: “Barangsiapa bisa menjaga sholat lima waktu secara berjama’ah maka ia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. (Hilyatul Auliya’ VII/274) “Beramallah untuk duniamu sesuai keadaan tinggalmu di sana.” (HR. Muslim) “Sebaik-baik puasa sesudah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (Muharram) & sebaik-baik shalat sesudah shalat wajib adalah shalat malam. dan ilmu yang tidak bermanfaat.

Jika kamu menemukannya maka teruskanlah dan bergembiralah. Al Bukhari dan Muslim).” (Siyaathul Quluub: 35) “Barangsiapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman. Maka seberangilah ia dan janganlah kamu menjadikannya sebagai tujuan. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepada-Nya.” (HR.” (Kanzul Amal: 3/698) Rasulullah: “Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.” (QS. Al Baqoroh: 45) Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berdzikir kepada-Nya adalah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan yang mati. (HR. (Tazkiyatun Nafs: 55) Jabir bin Zaid: “Aku lebih suka bersedekah satu dirham kepada anak yatim atau orang miskin daripada menunaikan ibadah haji setelah haji wajib.” (Hilyatul Auliya’: 6/42) Kholid bin Mi’dan: “Jika pintu kebaikan dibukakan untukmu maka bergegaslah menuju ke sana. Karena kamu tidak tahu kapan pintu itu ditutup. lapangkanlah untukku dadaku.” (Al Aqdul Farid 3/110) Ibnu Mas’ud: “Sungguh seandainya Allah menerima dariku satu amalan.” (Shalih Al-Jami’: 6163) . mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.” (QS. dan dzikir. Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam.” (Hilyatul Auliya’: 5/211) Doa dari Al Qur’an: “Ya Rabbku. Mintalah hanya pada yang pintu-Nya tak pernah tertutup. Al Qur’an. hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. berapa jamkah kita menjadi mayat dan berapa jam kita menjadi orang yang benar-benar hidup. sedangkan anak Adam akan murka jika kamu memohon kepadanya. Tirmidzi).Marilah kita membandingkan dalam satu hari. maka hal itu lebih aku sukai daripada emas yang memenuhi bumi.Hudzaifah: “Sesuatu yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyu’ dan sesuatu yang paling terakhir hilang dari agama kalian adalah sholat.” (Hilyatul Auliya’ “I/281) “Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.” (Hilayatul Auliya’: 6/171) Shilan bin Farwah: “Aku menemukan bahwa sikap menunda adalah salah satu prajurit iblis yang telah banyak membinasakan makhluk Allah.” (Hilyatul Auliya’: 3/89) Hasan: “Carilah kenikmatan dalam tiga hal: Sholat. Thaahaa: 25-27) Yahya bin Mu’adz: “Dunia adalah jembatan akhirat. Abu Darda: “Jadikanlah ucapanmu dalam rangka berdzikir dan diammu dalam rangka berfikir serta renunganmu dalam rangka mengambil pelajaran.

yang merasa cukup. 53) Rasulullah: “Tanda –tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berkata bohong. dan keterpukauan dengan diri sendiri. niscaya akan terbukalah sumber-sumber hikmah dalam hatinya dan mengalir melalui lisannya. dan tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran. jika berjanji ia mengingkari. selalu berhasrat untuk berbuat baik.” (HR.Yahya bin Mu’adz: “Seandainya akal dapat melihat hiburan surga melalui mata imannya. Al Hadid: 21) Ibnu Mubarak: “Berapa banyak amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil pahalanya karena niat pula. hadits. Sungguh melakukannya terus-menerus akan membuahkan kehinaan.” (Thabaqat Hanabilah I: 281) Raghib As-Sirjani: “Indikasi terkabulnya doa adalah semakin ringan beramal shalih. yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan berusaha meyembunyikan amalnya. dan jika dipercaya ia berkhianat. niscaya akan leburlah jiwa ini karena rindu kepadanya. dan yang rajin beribadah secara diam-diam.” (Muttafaqun ‘alaih) “Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Muslim) “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu takwa.” (HR. Al Mu’min: 39) Barangsiapa mengajak kepada petunjuk. (QS. selalu merasa cukup.” (Ashirul Maknun fi riqratil qulub. tapi aku melihat waktu itu sesuatu yang paling mudah dilalaikan. teman yang jahat. Al Muzzammil: 20) “Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dansesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (Risalatui ila shabab Al Ummah) Ibnu Mubarak: “Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. takut balasan maksiat. Muslim.” (Siyaathul Quluub: 34) Yahya bin Mu’adz: “Barangsiapa yang memusatkan hatinya kepada Allah.” (Siyaru Alaamin Nubala IV: 549) Rasulullah: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa.” .” (QS.” (Siyaathul Quluub: 33) “Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. tertarik dengan segala ketaatan. dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. 2965) Wahab bin Munabih: “Waspadalah terhadap hawa nafsu yang dituhankan. (HR.” (QS. Muslim) Ibnul Jauzi: “Waktu akan semakin berharga bila dijaga dengan baik. niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orangorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.

At Tirmizi) Umar bin Khotob: “Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam.”(HR. karena menyebut nikmat itu merupakan bentuk syukur.” (Ibnu Majah: 4217) Hasan Al Bashri: “Perbanyaklah untuk menyebut nikmat-nikmat ini. Abu Dawud) Umar bin Khotob: “duduklah dengan orang-orang yang bertaubat.” (QS. Muslim) Abu Hurairah: “Jadilah orang yang selalu puas dengan rizki Allah.” (HR. maka sesungguhnya azabku sangat pedih.” (HR.” (Shifatush Shafwah. Seperti api memakan kayu bakar. Ibrahim: 7) Rasulullah: “Sesungguhnya Allah merasa puas terhadap hamba-Nya yang bila makan selalu memuji-Nya dan bila minum juga selalu memuji-Nya. sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah. 12) Rasulullah: “Waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan pahala kebaikan. jangan merasa berjasa pada Allah dan jangan pernah putus asa dari Rahmat-Nya. bantulah Aku untuk mengingat-Mu. Abu Dawud II/ 76) “Hendaknya seorang hamba selalu berharap cemas kepada Allah. dan beribadah secara baik kepada-Mu.(Jami Ulum wal Hikam. niscaya engkau akan jadi orang yang paling bersyukur. I/286) “Ya Allah.” (Ihya’ Ulumuddin 4/203) Rasulullah: “Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang tersembunyi di hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat. karena hal itu akan meringankanmu di hari perhitungan. maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya.” (Al Bayan wa At Tabyin III/ 126) Rasulullah: “Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah.” (HR.” (Tahzibul Hilyah I/ 60) .” (Kaifa Tasyakuru An-Ni’am: 38) Umar bin Khattab: “Hendaklah kalian menghisab diri kalian pada hari ini.” (HR. pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku.” (Tahfdzib Hilyatul Auliya I/71) Umar bin Khotob: “Kalau sekiranya kesabaran dan syukur itu dua kendaraan. Muslim) “Sesungguhnya jika kamu bersyukur. bersyukur kepada-Mu. aku tak tahu mana yang harus aku kendarai.

Al-Ahzab: 35) Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran.” (Jami’ At-Tirmidzi: 2459) Rasulullah: “Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang dalam kesulitan. 2. 3. niscaya Allah memberi kemudahan di dunia dan akhirat.” (Ash Shabr. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (Mukhtashar Minhajil Qashidin. sampai duri yang menusuknya sekalipun. jika hatimu merasa senang dengannya maka satu titik hitam digoreskan padanya dan jika ia ingkari maka satu titik putih diletakkan padanya. Al Ankabut: 3) “Cobaan demi cobaan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada diri dan anaknya hingga ia bertemu Allah pada hari kiamat tanpa membawa kesalahan. maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. tanpa tiga hal : 1. Sungguh-sungguh dalam beramal (Syarah Tsalatsatul Ushul. 44). janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti.” (Tahdzibul Hilyah. Bukhari : 5640. Menganggapnya kecil. aku bergumam : “Aku takut jangan-jangan aku tidak termasuk bagian dari mereka. setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah . 1/ 60) Hudzaifah bin Yaman : “Sesungguhnya fitnah selalu ditampakkan kepada hati.” (HR.” (Shahih At Targhib wat Tarhib: 69) “Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam.” (QS. Menyembunyikannya.” (QS. Ibnu Utsaimin) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka.Rasulullah: “Orang bijak adalah orang yang menghitung dirinya (menghisab/interopeksi diri) dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. 26). Menyegerakan melakukannya.” (Jami’ At Tirmidzi : 2399) “Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah hapuskan dosanya. “Suatu kebaikan tidak akan sempurna. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran. Muslim : 2572) Abu Bakar Ash Shiddiq : “Ketika aku mengingat ahli surga. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. 51) 4.

” (Fathul Bari 10/464) "Janganlah kamu bersikap lemah & janganlah pula kamu bersedih hati padahal kamulah orangorang yang paling tinggi derajatnya. mereka ingat kepada Allah maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahanya. dan hati agar kamu bersyukur. Abu Dawud 4/274) “Wahai orang-orang beriman. berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku.” (HR.” (HR. penglihatan. Ahmad I/307) “Ya. maka ia berhak mengambilnya. 1511) Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang. 2611) “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok.” (Siyar A’lam an Nubala. janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. mencerca dan suka berkata kotor dan keji. niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.kesulitan pasti ada kemudahan." (HR. An-Nahl: 78) Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya diasuka melaknat. Al-Hujurat: 11) “Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran." (QS.” (Ash-Shahihah.” (Al Musnad V/ 259) Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah.” (QS. Jika kamu orang-orang yang beriman. maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia & akhirat. dimana saja dia menemukannya. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kemabali pada dirinya sendiri. Yunus: 44) “Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya. maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid) Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu. akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri. Bukhari 6/22) "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka ditimpa was-was dari setan. Ali Imran: 139) "Barangsiapa meringankan kesulitan seorang muslim dari berbagai kesulitan dunia. Allah. Al-A'raf: 201) .” (Shahih Tirmidzi 8/189) “Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas." (QS.” (HR.” (QS.” (QS. Muslim) “Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran.” (HR. I/497) Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Tirmidzi.

niscaya Allah. Rasul.At-Taubah:105) Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa. makanlah diantara rezeki yang baik-baik. maka Allah akan melindungi wajahnya dr api neraka pd hr kiamat..”(QS Al A’raaf:126) Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudranya. Bukhari) “Ya Rabb kami. Mk jk ia mncintainya brarti ia mncntai Allah & Rasul-Nya.Imam Adz-Dzahabi: "Segala peristiwa itu bermula dari pandangan & api yang besar berasal dari percikan api yang dianggap remeh.” (QS Ali’Imran 193) Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa. ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti.” (Kanzul’Ummal I/2776) Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba brtanya pd dirinya kecuali ttg ALQURAN.”(Riyadhus Sholihin:389) Rasulullah:”Barangsiapa yang ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga. kecuali yg murni karena-NYA & mengharapkan ridhaNYA.” (HR.”(QS.celakalah dia. & sesungguhnya akhirat itulah yg sebenarnya kehidupan. terdengar oleh telinga.”(Shahih Al-Jami’ 1852) “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main..Muslim:919) .ucapkanlah yg baik2. ucapkanlah ‘Bismillah’.Al-Ankabut:64) Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan Laailaahaillallah yang dengan itu ia mengharap ridha Allah." (HR.” (HR.Abu Daud:3116) Nabi pernah mengajarkan makan kepada seorang anak: “Wahai anak. & terbetik dalam kalbu manusia.”(QS. Allah berfirman: "Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata.”(HR. Celakalah dia. & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan.AlBaqarah:172) Rasulullah:”Jika kalian mendatangi org yg sakit atau yg meninggal dunia.”(Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885) Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tidak akan menerima amal kebaikan. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca. kalau merek mengetahui." (Al Kabaair: 62).” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575) Allah berfirman: “Dan bekerjalah. Bukhari) “Hai orang-orang yang beriman.krn malaikat mengamini apa yg kalian ucapkan.. yang Kami berikan kepadamu & bersyukurlah kepada Allah. jk hanya kpd Allah kamu menyembah”(QS. makanlah dengan tangan kanan & makanlah yang terdekat denganmu..” (Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485) “Ya Rabb kami.

44).Muslim) "Allah berfirman: "Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata.krn sesungguhnya setan makan&minum dg tangan kiri. sehingga ia menghapus setiap dosa darinya. 1096) Rasulullah: “Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam.” (Minhajul Qashidin. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti. dan terbetik dalam kalbu manusia.AlHakim I/348) Rasulullah:”Tidaklah seorang mmuslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya.Ibnu Majah) Rasulullah:”Barangsiapa yang menjenguk orang sakit seolah-olah ia berjalan di taman surga hingga ia kembali.” (HR. orang yang sabar di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Al Baqarah: 250) “Akan datang suatu zaman atas umat manusia pada saat itu. 7130) Abudurrahman bin ‘Auf: “Kami diuji dengan kesempitan maka kami pun bersabar ketika kami diuji dengan kelapangan justru kami tidak sabar. Al-Bazzar dengan sanad yang hasan) .”(HR. “Jannah itu diselubungi oleh perkara-perkara yang dibenci sedang neraka diselubungi oleh perkara-perkara yang mengundang syahwat.”(HR. sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang lain. Rasulullah: “seutama-utama amal shalih. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa2nya.mk minumlah dg tangan kanan. 26). terdengar oleh telinga.”(HR.” (Shahih Jamius Shagir no. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran.”(HR. 2260). Bukhari) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka.”(HR.” (QS. 272) “Ya Rabb kami.Rasulullah:”Tidaklah seorang hamba muslim menjenguk saudaranya yg muslim melainkan Allah mengutus 70 ribu malaikat bershalawat untuknya.Muslim:2568) Rasulullah:”Sesungguhnya Allah benar2 akan menguji hambaNya dgn penyakit. ialah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman.” (HR. mk makanlah dg tangan kanan&jk minum. Muslim.Bukhari:5660) Raulullah:”Jika kalian makan.” (Ash Shabr. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.Ahmad:754) “Sebaik2 mukmin adl yg baik akhlaknya & yg plg cerdas diantara mrk adl yg plg byk mengingat kematian serta yg mpy psiapan yg plg baik baginya”(HR." (HR.” (Jami’ At Tirmidzi.

III/67) Ibnu Mas’ud: “Usiamu semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Ahmad II/298) “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan & janganlah kamu turuti langkah-langkah setan.” (QS.” (Al-Hasan Al-Bashri.” (Shifatush Shafwah. yakin sebagai kekayaan dan ibadah sebagai amalan. taubat memiliki 3 syarat: PENYESALAN. kita memakan rizki sambil menunggu ajal kita.” (HR. & TEKAD untuk TIDAK MENGULAGINYA. tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke laut. BERHENTI dari DOSA.” (Tazkiyah An-Nafs. maka bersabarlah !” (Ash Shabr. kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh…” (QS.” (HR. mintalah AL-Firdaus. h. 44). dimana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ali-Imran: 185) Mustaurid:“Demi Allah. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. hendaknya dia mencintai saudaranya.merasakan nikmatnya iman. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Al-Ahzab: 35) Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran. 147) Amar bin Yasir radliyallahu’anhu: “Cukuplah kematian sebagai petunjuk. An-Nisa’: 78) Al-Hasan: “Kalian berangan-angan mendapatkan umur seperti umur Nabi Nabi nuh.” (Ash Shabr.” (QS. setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2858) “Jika dosa yang dilakukan adalah hak Allah.” . Az-Zuhd) Rabi’ bin Khaitsam: “di pagi ini aku berada dalam keadaan lemah & penuh dengan dosa.144) Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka.Rasulullah: “Maka jika kamu meminta sesuatu dari Allah.” (QS. sementara segala amalan akan tersimpan dan kematian datng secara mendadak.” (Tazkiyatun Nafs. Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran. Muslim. Bukhari XI/214) “Barangsiapa yang ingin . Karena ia adalah surga yang paling utama & paling tinggi. lihat berapa tetes air yang keluar. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. 65) “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. sedangkan kematian selalu mengetuk kalian setiap malam. 26). AlBaqarah: 208) “Di mana saja kamu berada. maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. kematian akan mendapatkan kamu.” (HR. (Al-Fawaid. janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti.

” (Shahih Tirmidzi 8/189) “Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas.” (Fathul Bari 10/464) “Ya Rabb kami.” (HR.” (QS. Tirmidzi. Allah.” (Ash-Shahihah. Yunus: 44) “Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan . Al-Hujurat: 11) “Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran. Ahmad I/307) “Ya.” (QS Ali’Imran 193) Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa. akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri. I/497) Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. An-Nahl: 78) Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya dia suka melaknat.” (Kanzul ’Ummal I/2776) Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba bertanya pada dirinya kecuali ttg AL-QURAN. Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca. Muslim) “Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran. 2611) “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun. janganlah seseorang mengolok-olok orang lain.” (HR. niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.(HR. dan hati agar kamu bersyukur. dimana saja dia menemukannya. penglihatan. mencerca dan suka berkata kotor dan keji. berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku.” (QS.” (HR. Abu Dawud 4/274) “Wahai orang-orang beriman.” (Siyar A’lam an Nubala.” (Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485) “Ya Rabb kami. maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid) Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu. ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti.” (QS. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri. 1511) Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang. maka ia berhak mengambilnya.” (Al Musnad V/ 259) Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah. Maka jika ia mencintainya berarti ia mencintai Allah & Rasul-Nya.

kmd tidurlah miring ke sisi kananmu.”(HR.”(HR.tutupilah tempat makan&minum.Dan memberinya rizki dari arah yg tiada disangka-sangkanya. kalau mrk mngetahui.” (HR.”(QS.segeralah memuji Alloh atasnya & ceritakanlah mimpi itu.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885) Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tdk akan menerima amal kebaikan.Al-Ankabut:64) Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yg mengucapkan Laailaahaillallah yg dg itu ia mengharap ridha Allah. Celakalah dia..celakalah dia.” (QS Al A’raaf:126) Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudaranya.maka mimpi itu dari Allah. Jk bngun tidur:”Alhamdulillah iladzii ahyaanaa ba’damaa amaatanaa wailaihinnusyuur..niscaya engkau akan jd org yg plg rajin beribadah.berserah diri.” (Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575) Allah berfirman: “Dan bekerjalah.At-Taubah:105) Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa.Bukhari) Rasulullah:”Jk kamu mendatangi tempat tidurmu.” (HR.”(Muttafaq’alaih) Rasulullah:Matikanlah lampu pd waktu malam jk ingin tidur.”(AthThalaaq:2-3) Rasulullah:”Ssungguhnya Alloh mencintai seorg hamba yg bertakwa yg merasa cukup & yg rajin beribadah scr diam-diam.Abu Daud:3116) Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Belum dimuat Rasulullah:”Jika seseorang bermimpi sesuatu yg ia sukai.”(Muttafaq’alaih) Rasulullah:”Jadilah org yg slalu menghindari hal yg dikhawatirkan berbahaya di akhirat..mk berwudhulah spt wudhumu utk sholat.kencangkan tutup minuman. & ssungguhnya akhirat itulah yg sbenarnya kehidupan.” (Riyadhus Sholihin:389) Rasulullah:”Brgsiapa yg ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga.tutuplah pintu-pintu.”(HR. niscaya Allah.” (QS.kmd berdoalah.Muslim) . maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pd hari kiamat. & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan. Rasul.. Abu Dawud) Rasulullah akan tidur brdoa:”Allahumma bismika amuutu wa ahyaa’.”(Ibn Majah:4217) “Brgsiapa bertakwa kpd Alloh niscaya Dia akan mengadakan baginya jln keluar.Bukhari:7045) “Tdklah seorg muslim tidur dlm keadaan brdzikir & suci kmd bangun mlm & minta kpd Allah kbaikan dunia &akhirat kecuali Allah akan mngabulkan.”(Shahih Al-Jami’ 1852) “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main. kecuali yg murni krnNYA & mengharapkan ridhaNYA.

"(Minhajul Qashidin.Org yg trtawa trbahak-bahak sdg dia tdk tahu apakah Allah ridha kpdnya atau bhkn memurkainya.Aziz:”Stiap prjalanan mmbutuhkan bekal.Bukhari) Anas:”Nabi brnafas 3 x ketika hendak minum&brsabda:”Ssungguhnya yg demikian itu lebih segar.”(HR.Abd.”(AlFawaid) “Jika hidupnya badan membuatnya lancar dalam beraktivitas.berat di timbangan & dicintai Ar-Rahman:Subhanallah wa bihamdih & Subhanallahil'azhim.sesungguhnya seorang hamba menempuh jalan menuju Allah dgn hati dan tekad bajanya dan bukan dgnfisiknya.(HR.3.”(Tazkiyah An-Nafsh:33) Rasulullah:”Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yg jk kalian lakukan mk kalian akan saling mencintai?Sebarkan salam diantara kalian.mk bekalilah kalian dg ketakwaan utk prjalanan dr dunia menuju akhirat.minta ampun kpdNYA & mentaatiNYA niscaya Allah akan membanyakkan rizki kalian.membuka diri serta melemahkan nafsu & sifat amarah.Umar b.13) Rasulullah:”Brgsiapa brbuat riya’ mk Allah akn mnjelek-jelekannya & brgsiapa yg brbuat sum’ah mk Allah akn mmbeberkn sum’ahnya kpd manusia. (Salman Al Farisi) Ibnul Qayyim:”Ketauhilah.Muslim 4/2072) Ibnu Qudamah:"Sebelum makan sseorang hrs meniatkan utk menambah ketaatan kpd Allah & tdk sekedar menikmati makanan yg ada.maka hidupnya hati membuatnya bahagia dunia & akhirat.Muslim) Seorg sahabat btanya:Amalan apa yg baik dlm Islam?Nabi:”Engkau mberi makanan&mengucapkn salam baik thd org yg dikenal maupun tdk dkenal.lebih bersih&lebih memuaskan.tapi aq melihat waktu itu ssuatu . Manusia yg mengherankanku & membuatku trtawa:1.Org yg sgt mengharap dunia sdg kematian mengintainya.Khatab:”Brgsiapa yg bertakwa kpd Alloh mk Dia akan melindunginya & brgsiapa yg pasrah kpd Alloh mk Dia akan mncukupinya.2.mk bergegaslah menuju kesana.Muslim) Ibnu Mas’ud:”Ssungguhnya harta seseorang adalah yg dia infaqkan di masa hidupnya & harta yg dia simpan adalah harta yg dia simpan adalah harta ahli warisnya.Ibnu Hibban dlm Shohihnya) 3 gol.menguatkan daya pikir.Org yg lalai pdhl tdk ada tindakannya yg akan dilalaikan.yaitu kematian.(HR.”(Hilyatul Aulia’5/211) Ibnul Jauzi:”Waktu akan semakin berharga bila dijaga dgn baik.Bukhari:6442) "Dua kalimat yg rinngan di lisan.”(Bidayah Wa Nihayah IX/283) “Sedikit makan itu melembutkan hati.”(HR.Bukhari) Rasulullah:”Sesungguhnya Alloh ridha kpd hamba yg bila makan makanan ia memuji Alloh atas makanannya/minum kmd memuji Alloh atas minumannya”(HR.85) Ibnu Katsir:"Jika kalian bertaubat kpd Allah.”(Minhajul Muslim:263) Perbanyaklah mengingat pemotong seluruh kelezatan ."(Kunci-Kunci Rizki.”(Tazkiah an-Nafs:39) Kholid bin Mi’dan:”Jk pintu kebaikan dibukakan untukmu.Bukhari 7/168.”(Al Aqdul Farid 3/114) Umar b.”(HR.”(HR. Krn kamu tdk tahu kapan pintu itu ditutup.

mk ALLAH akan membuatnya nyaman & tenang dr sesuatu yg ditakuti & dikhawatirkan.”(HR.Abu Dawud 4/274) “Tidaklah 2 org saling mencintai krn ALLAH mlainkan org yg plg dicintai ALLAH di antara keduanya adlh yg plg besar kecintaannya pd saudaranya.”(Taisirul Azizil Hamid) “Perumpamaan rumah yg digunakan utk berdzikir kpd Allah dgn rumah yg tdk digunakan berdzikir.shg ia tidak sempat mengurus aib org lain.yg paling mudah dilalaikan. & sumpah dusta.”(Al Bayan wat Tabyin 3/138) Rosulullah:”Barangsiapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.MUSLIM.”(Al-Fawa’id) “Zuhudlah di dunia.”(Fathul Bari 10/464) “Jk ada 2 org yg saling mncaci mk dosa prbuatan itu akan ditanggung org yg memulainya slama org yg dicaci tdk malampaui batas dlm mmbalas.Khattab:”Ssungguhnya kebenaran itu berat namun dampaknya baik sedangkan kebatilan itu ringan namun dampaknya buruk. laksana orang hidup dgn orang mati.”(Hilyatul Aulia’6/171) Umar b.Apabila tuduhan itu tdk benar mk tuduhan itu pasti akan kembali pd dirinya sendiri.Muslim) Ibnul Munkadir:”Tiada tersisa dr kelezatan dunia melainkan pd 3 hal yaitu:shalat mlm.niscaya mereka akan mencintaimu. Jika kamu menemukannya mk teruskanlah & bergembiralah.”(Thabaqat Hanabilah I:281) Rasulullah:”Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya.”(Tazkiyatun Nafs.”(HR. & shalat jama’ah. durhaka kpd orang tua.935) Rosululloh:”Dosa-dosa besar itu adalah:Menyekutukan Alloh.niscaya Alloh akan mencintaimu & zuhudlah thd apa yg ada di tangan manusia.”(HR. Al-Qur’an & dzikir.62) Ibnul Qayyim:”Siapa yang menginginkan agar hatinya bersih maka hendaklah dia lebih mementingkan Allah daripada syahwatnya.alBukhari:6412) Rasulullah:”Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri.”(Al-Musnad V/259) Ibnul Qayyim:”Brgsiapa yg takut kpd ALLAH. bertemu saudara muslim.yaitu kesehatan dan kelonggaran (waktu luang).1/539) Hasan:”Carilah kenikmatan dlm 3 hal yaitu sholat.”(Shahih al Jami’..alBazzar) “Tdklah seorg menuduh saudaranya dg kefasikan/kekafiran.”(HR..Bukhari) .”(HR.”(HR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful