P. 1
Sejarah Dakwah Rasulullah Priode Makkah

Sejarah Dakwah Rasulullah Priode Makkah

|Views: 90|Likes:
Published by Yunk Putra

More info:

Published by: Yunk Putra on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

Namun. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. memilih Habasyah karena. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. atau dukun. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw.a. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Ja¶far bin Abu Thalib r. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. dan sahabatnya . tampil menjadi juru bicara kaum muslimin. Namun. dan Dzul-Majaz. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. Berdakwah di Pasar µUkkadz. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Mendengar keterangan itu. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. Terutama di musim-musin haji. Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi.secara terang-terangan. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Rasulullah saw.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. Raja Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam.s. berani. tukang sihir. Rasulullah saw. menemui banyak rintangan. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. Bahkan Rasulullah saw. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. yaitu awal surat Maryam. dan perkasa. Karena itu. yang sampai kepadanya ketika itu. Majannah. Mereka membawa berbagai hadiah. pun menjalankan perintah itu. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. Rasulullah saw. Rasulullah saw.

padahal mereka lebih baik darimu. Karena itu. ³Teruskanlah urusanmu. Tapi Bilal menolak. . membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. agar berhenti mendakwahkan Islam. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw. tahta. ³Ahad. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari.´ Rasulullah saw. ³Wahai Rasul. kecuali Abu Lahab. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. menawarkan. paman Nabi. Alasan pertama. kaum musyrikin juga berkumpul. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. menghibur Ammar. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam.´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. Kami akan rendahkan angan-anganmu. beliau berkata. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah. Mereka mengurus jamaah haji. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. mereka siap mengangkatnya menjadi raja.´ Mendengar jawaban itu.´ Bani Hasyim diboikot. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). jika menginginkan harta.. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Kepada Abu Thalib. Rasulullah saw. jika Nabi terkena gangguan jin. ³Bersabarlah. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. memegang kunci Ka¶bah. dan wanita-kepada Rasulullah saw. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat.. Rasulullah saw. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. Bahkan Rasulullah saw. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu.Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. yang tidak pernah berdusta. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw. menolak. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. Demi Allah. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. syahid dalam siksaan tersebut.´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. Yasin dan istrinya. Ahad«. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. Alasan kedua.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. wahai keluarga Yasir. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir.´ Cara ³halus´ tak berhasil. wahai Abul Yaqdzan. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. Ia mengucap. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. ³Demi Allah. Sumayyah. mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya. Balasan untuk kalian adalah surga. Karena itu. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. menolak tawaran itu. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. Kami akan lecehkan kehormatanmu. dan menguasai sumur Zamzam. Abu Thalib berkata. Bersabarlah. Mereka menawarkan tiga hal -harta. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw.

Tak heran jika Rasulullah saw. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna.com . ya Allah). Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Di samping mereka. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. Nabi saw. Setelah itu. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. Saat memasuki Ka¶bah. Abu Thalib. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. Di langit keempat Nabi Idris.s. Benar saja.s. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu. . ditemani Jibril. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. Rasulullah saw. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan).s. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kaum musyrikin mendustakan. Allah saw. tersebut. Zam¶ah bin Al-Aswad. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. Sebelumnya Rasulullah saw. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. Sebab.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj. telah berbicara dengan Rasulullah saw. sampai di Sidratul Muntaha. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. naik ke langit dunia. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. Rasulullah saw.s. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka.s. Zuher bin Umayyah. Rasulullah saw. Abu Thalib wafat. meski Rasulullah saw. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. diperjalankan oleh Allah swt. Abul Kakhtari bin Hisyam. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. Tapi. Hisyam bin Amr. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. Enam bulan setelah peristiwa ini. Kemudian Rasulullah saw. telah mengabarkan kepada pamannya. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. memberinya gelar As-Shiddiq. demikian memuncak. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. Bahkan. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy.Atas boikot tersebut. Rasulullah saw.

Isi bai¶at wanita adalah. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. menerima mereka didampingi oleh Abbas. ³Ketahuilah. Mereka bertemu di Aqabah. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. Setelah itu Rasulullah saw. dan agama Islam. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. Ia berkata. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. Rasulullah saw. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. dan bagi kalian surga. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. Rasulullah saw. jangan sampai mereka mendahului kalian. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini.a. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. demi Allah. mengatakan yang benar di manapun kami berada. keempat. Kemudian Rasulullah saw. tidak akan berzina. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. Ubadah bin Shamit r. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. namun tidak berhasil menemukan.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama. secara diam-diam. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. dalam keadaan bahagia dan sengsara. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. ketiga. Mereka masuk Islam. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. Maka. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. yaitu syarat ikut berperang. pertama. Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. bersabda. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. paman beliau. kedua. Rasulullah saw.´ Setelah itu. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. Hingga kaum muslimin di Mekkah .Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. tidak mencuri. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib.

Namun. Rasulullah saw.´ kata Abu Bakar. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. secara bersama-sama. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. memerah susu kambing itu.s. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad. pesuruh Abu Bakar. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. berdoa. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. Rasulullah saw. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. ³Bagaimana engkau mengira kita dua orang. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw.´ . ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab.´ Lalu Rasulullah saw. niscaya mereka akan melihat kami. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Namun Rasulullah saw. Tidak ada air.´ Rasulullah saw. untuk mengabarkan rencana jahat itu. berkata kepada Abu Bakar. Karena itu. Rasulullah saw. aku berpendapat. Rasulullah saw. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. melawati kemah milik Ummu Ma¶bad. menuju Yatsrib. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. Rasulullah saw. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. wahai Suraqah. Kata Jibril. padahal Allah yang ketiga. Abu Fuhairah. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. ³Bagaimana pendapatmu. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. Allah swt. mereka khawatir jika Rasulullah saw. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. Rasulullah saw. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas. ³Demi Allah. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. dan Abu Bakar. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. Dengan demikian. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. Satu bejana penuh mereka minum. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. Suaminya berkata. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. Rasulullah saw. Ketika suaminya tiba. menuju Yatsrib bukan rute biasa. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Namun ketika mencoba mendekat. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. darah Rasulullah saw. mengutus Jibril a.hanya tersisa Rasulullah saw. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya.

Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria.´ Atas perintah Allah swt. Rasulullah saw. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. berkata. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. Dengan persaudaraan ini. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Allah swt. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. Rasulullah saw. ini. Di sini Rasulullah saw. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. telah keluar dari Kota Mekkah. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. menginginkan agar Allah swt. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat.´ Unta Rasulullah saw. kembali meneruskan perjalanan. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. menyamai kiblat mereka.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. Rasulullah saw. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. terselesaikan. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. Itulah Masjid Nabawi. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw. Rasulullah saw. ³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±. ini. Atas harapan Rasulullah saw. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. Rasulullah saw. mengubah arah kiblat ke Mekkah. Rasulullah saw. Palestina. Karena itu. Selama pembangunan masjid dan rumah. membangun Masjid Kuba. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari. yang tertinggal di Mekkah. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. . Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid.

agar tidak dihadang oleh musuh. Abdullah. Aisyah dan Asma. tidak tidur. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. Tiga malam lamanya Nabi saw. silakan hadang aku besok di lembah anu. Lalu Nabi saw. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. Pertimbangannya ialah. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah. memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah. Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. Ia berseru. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. Nabi saw. Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw. kepada para pemiliknya.. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. besuk pagi saya akan hijrah. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw. bersama-sama. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib. beliau memerintahkan dua hal: pertama. pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat. Kepada keponakannya.Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah). Setiap malam mereka ditemani oleh . Tidak seorang pun berani menghadang Umar. membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah.a. Kemudian Nabi saw. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. Ali r. kedua. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw.

Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. Nabi menjawab. dari celah-celah bebukitan. setelah tengah hari barulah mereka bubar. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. Rasu¬lullah singgah di Quba . Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Nabi berkata kepadanya. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami. Setibanya tim pelacak itu di sana. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. Inilah Jum at pertama dalam Islam. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Tatkala sudah begitu dekat. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. Wajiblah kita bersyukur. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. Baiklah. Lalu shalatlah beliau di sana. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. atas ajakannya kepada Allah. Hai Abu Bakar. Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Kelima Lolosnya Nabi saw. Setelah ditolong oleh Nabi. tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Jalan MakkahMadinah dilacak.

merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. 14. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. 11. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. dan lain-lain. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. 9. Kesatuan umat Islam. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. harus rela menerima perdamaian. dosa. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. 6. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. dan permusuhan. Persamaan hak dan kewajiban. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. namun mereka lebih suka menghadiahkannya. sebagaimana umat Islam sendiri. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. 3. 13. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim. 8. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. 15. 12. tanpa mengenal perbedaan. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. Negara melindungi semua warga negara. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. 16. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. . keadilan sosial. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. 7. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Umat yang di luar Islam. berkayu batang korma dan beratap daun korma. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. 2. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. 4. 10. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara.petama. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. toleransi beragama. 5. 17. baik yang Muslim maupun bukan Muslim.

memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan. Uhud dan Khandaq. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. dengan menguasai penampungan air. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen. Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. Dilanjutkan dengan perang masal. Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor. Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y . b. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. a. Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. sebagai berikut : 2. Di samping maksud di atas. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. Perang Badar. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. seperti dalam perang Badar. terletak antara Mekkah dan Madinah. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah.masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. Keperwiraan berarti keberanian. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. tidak atas dosa dan permusuhan. sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud. Perang uhud. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang.18. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Peperangan terjadi di gunung Uhud.

bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. Perang ini sebelah utara kota Madinah. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku. sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana. Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. Usamah bin Zaid dan Syuqran. 3. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang . Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib. Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. 2. y 3. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Harits bin Thalhah. Ali bin Abi Thalib. y . Sebab kekalahan perang ini ialah: 1.Sufyan bin Harb. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. Perang Khandaq. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah. Sa. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang. Fadhal bin Abbas. kalaukalau Nabi wafat. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. pos kaum muslimin kosong. sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan. Hamzah bin Abdul Muthalib.

dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. beliau tidak wafat. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. hanya pergi mengahadap Tuhannya. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Demi Allah.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. Rasulullah akan kembali. demi Allah. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. maka barulah mereka percaya. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->