SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

dan perkasa. tukang sihir. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. Ja¶far bin Abu Thalib r. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. Rasulullah saw. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. atau dukun. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. Raja Habasyah. dan sahabatnya . yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. Rasulullah saw. Terutama di musim-musin haji. Namun. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Majannah. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Rasulullah saw. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw. yaitu awal surat Maryam. yang sampai kepadanya ketika itu. Bahkan Rasulullah saw. Berdakwah di Pasar µUkkadz. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. pun menjalankan perintah itu. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a.s. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi. Mereka membawa berbagai hadiah. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Karena itu. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. Rasulullah saw. Mendengar keterangan itu. Namun. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya.a. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. berani. memilih Habasyah karena.secara terang-terangan. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. menemui banyak rintangan. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. dan Dzul-Majaz. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah.

Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari. Ahad«. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu..´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. Demi Allah. Mereka menawarkan tiga hal -harta. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah. Ia mengucap. kecuali Abu Lahab. kaum musyrikin juga berkumpul.´ Rasulullah saw.. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. dan wanita-kepada Rasulullah saw. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw.´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. beliau berkata. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang.´ Mendengar jawaban itu. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. yang tidak pernah berdusta. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. wahai Abul Yaqdzan.´ Cara ³halus´ tak berhasil. Balasan untuk kalian adalah surga. Rasulullah saw. Kepada Abu Thalib. Abu Thalib berkata. Sumayyah. ³Wahai Rasul. Rasulullah saw. wahai keluarga Yasir. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya.Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. Alasan kedua. menolak tawaran itu. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. paman Nabi. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. memegang kunci Ka¶bah. Karena itu. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah. Kami akan lecehkan kehormatanmu. tahta. Alasan pertama. dan menguasai sumur Zamzam.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. syahid dalam siksaan tersebut.´ Bani Hasyim diboikot. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. ³Bersabarlah. . Tapi Bilal menolak. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. Bahkan Rasulullah saw. agar berhenti mendakwahkan Islam. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. menghibur Ammar. ³Demi Allah. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. menawarkan. Bersabarlah. Yasin dan istrinya. mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Karena itu. Kami akan rendahkan angan-anganmu. ³Teruskanlah urusanmu. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. jika menginginkan harta. Mereka mengurus jamaah haji. padahal mereka lebih baik darimu. jika Nabi terkena gangguan jin. menolak. ³Ahad.

Di samping mereka. telah mengabarkan kepada pamannya. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. Rasulullah saw. Rasulullah saw. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a.com . shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. Sebab. naik ke langit dunia. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur. Zuher bin Umayyah. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Kemudian Rasulullah saw.s. . Rasulullah saw. ditemani Jibril. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. Saat memasuki Ka¶bah. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. ya Allah). Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Zam¶ah bin Al-Aswad. tersebut. Sebelumnya Rasulullah saw. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy. Allah saw. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Abu Thalib wafat. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan). Di langit keempat Nabi Idris. Tak heran jika Rasulullah saw. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib. Rasulullah saw. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. Tapi. Abu Thalib. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. sampai di Sidratul Muntaha. Abul Kakhtari bin Hisyam. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw.s. meski Rasulullah saw. Enam bulan setelah peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. demikian memuncak. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. diperjalankan oleh Allah swt. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. Kaum musyrikin mendustakan. Setelah itu. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna.s.s. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. memberinya gelar As-Shiddiq. Nabi saw. Bahkan. Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu.Atas boikot tersebut. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama.s. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. Hisyam bin Amr. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. telah berbicara dengan Rasulullah saw. Benar saja.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj.

pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. jangan sampai mereka mendahului kalian. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. Isi bai¶at wanita adalah. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. yaitu syarat ikut berperang. ³Ketahuilah. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. pertama. ketiga. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama. dan bagi kalian surga. namun tidak berhasil menemukan. Hingga kaum muslimin di Mekkah . Kemudian Rasulullah saw. Rasulullah saw. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah.Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. tidak mencuri. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu.´ Setelah itu. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. Mereka bertemu di Aqabah. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. dalam keadaan bahagia dan sengsara. tidak akan berzina. kedua. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini. mengatakan yang benar di manapun kami berada. Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. demi Allah. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. Ia berkata. Setelah itu Rasulullah saw. paman beliau.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. dan agama Islam. kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy.a. menerima mereka didampingi oleh Abbas. Rasulullah saw. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. Mereka masuk Islam. satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. Ubadah bin Shamit r. secara diam-diam. keempat. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. Maka. bersabda.

³Bagaimana engkau mengira kita dua orang. berkata kepada Abu Bakar. Rasulullah saw.s. berdoa. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. Namun. Dengan demikian. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw.´ kata Abu Bakar. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. mengutus Jibril a. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. untuk mengabarkan rencana jahat itu. melawati kemah milik Ummu Ma¶bad. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. Namun Rasulullah saw. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. Rasulullah saw. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. mereka khawatir jika Rasulullah saw. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. niscaya mereka akan melihat kami.´ Lalu Rasulullah saw. aku berpendapat. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas. memerah susu kambing itu. Allah swt. wahai Suraqah. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. padahal Allah yang ketiga. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. dan Abu Bakar. Namun ketika mencoba mendekat. Abu Fuhairah. menuju Yatsrib. ³Demi Allah.´ . Rasulullah saw. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. Karena itu. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Ketika suaminya tiba. ³Bagaimana pendapatmu. menuju Yatsrib bukan rute biasa. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Satu bejana penuh mereka minum. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. Rasulullah saw. Kata Jibril. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. Rasulullah saw.hanya tersisa Rasulullah saw. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. Tidak ada air. Suaminya berkata. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw. darah Rasulullah saw. secara bersama-sama.´ Rasulullah saw. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. Rasulullah saw. Rasulullah saw. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. pesuruh Abu Bakar.

maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Rasulullah saw. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Karena itu. . Palestina. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. Rasulullah saw. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. Rasulullah saw. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari.´ Atas perintah Allah swt. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. ³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. kembali meneruskan perjalanan. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. Di sini Rasulullah saw. Dengan persaudaraan ini. ini. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. mengubah arah kiblat ke Mekkah. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf. menginginkan agar Allah swt. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. yang tertinggal di Mekkah. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. Itulah Masjid Nabawi. Atas harapan Rasulullah saw. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. telah keluar dari Kota Mekkah. berkata. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. terselesaikan. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. menyamai kiblat mereka. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. Selama pembangunan masjid dan rumah. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. Rasulullah saw. membangun Masjid Kuba. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab.´ Unta Rasulullah saw. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah. ini. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. Rasulullah saw. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±. Rasulullah saw. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. Allah swt. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw.

pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw.Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1. membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah. Pertimbangannya ialah. besuk pagi saya akan hijrah. Nabi saw. tidak tidur. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib. kedua. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Kepada keponakannya. bersama-sama. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. beliau memerintahkan dua hal: pertama. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. silakan hadang aku besok di lembah anu. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw. Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. Ali r. Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. agar tidak dihadang oleh musuh.a. Kemudian Nabi saw.. Abdullah. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw. Tidak seorang pun berani menghadang Umar. Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. Ia berseru. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah). Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah. Aisyah dan Asma. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. Tiga malam lamanya Nabi saw. Setiap malam mereka ditemani oleh . Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. kepada para pemiliknya. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. Lalu Nabi saw. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw.

Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. Kelima Lolosnya Nabi saw. setelah tengah hari barulah mereka bubar. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Baiklah. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya. Nabi menjawab. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Jalan MakkahMadinah dilacak. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Setibanya tim pelacak itu di sana. ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. Hai Abu Bakar. Lalu shalatlah beliau di sana. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. Setelah ditolong oleh Nabi. atas ajakannya kepada Allah. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. Wajiblah kita bersyukur. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. Inilah Jum at pertama dalam Islam. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. dari celah-celah bebukitan. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Rasu¬lullah singgah di Quba . tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. Tatkala sudah begitu dekat. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Nabi berkata kepadanya. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw.

tanpa mengenal perbedaan. 11. dosa. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Umat yang di luar Islam. Negara melindungi semua warga negara. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. 4. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. 5. toleransi beragama. 14. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. 9. 10. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. dan lain-lain. merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. sebagaimana umat Islam sendiri. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. . namun mereka lebih suka menghadiahkannya. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim. 3. 16. harus rela menerima perdamaian. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. 7. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Persamaan hak dan kewajiban. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. 12. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. 8. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. 15. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang. Kesatuan umat Islam. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata.petama. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. 2. 17. 6. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. berkayu batang korma dan beratap daun korma. keadilan sosial. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. 13. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. dan permusuhan.

Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y .18. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. dengan menguasai penampungan air. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Perang uhud. Di samping maksud di atas. b. tidak atas dosa dan permusuhan. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. Dilanjutkan dengan perang masal. terletak antara Mekkah dan Madinah. memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. Keperwiraan berarti keberanian. Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. sebelah utara kota Madinah. Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. Peperangan terjadi di gunung Uhud. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. seperti dalam perang Badar. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. sebagai berikut : 2. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan. Perang Badar. Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing. a. Uhud dan Khandaq. Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah. Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud.masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor.

sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. kalaukalau Nabi wafat. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan. Usamah bin Zaid dan Syuqran. Fadhal bin Abbas. Perang Khandaq. y 3. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Harits bin Thalhah. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. 2. pos kaum muslimin kosong. Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. Sa. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. Perang ini sebelah utara kota Madinah. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang . Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebab kekalahan perang ini ialah: 1. Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. 3. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. y .Sufyan bin Harb. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Ali bin Abi Thalib. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku. bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi.

Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. maka barulah mereka percaya.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah. beliau tidak wafat. seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. . Demi Allah. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. hanya pergi mengahadap Tuhannya. Rasulullah akan kembali. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. demi Allah. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful