SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Namun. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi. Rasulullah saw. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. Rasulullah saw. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. Ja¶far bin Abu Thalib r. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. dan sahabatnya .secara terang-terangan. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Karena itu. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Bahkan Rasulullah saw. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. Raja Habasyah. pun menjalankan perintah itu.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. atau dukun. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Rasulullah saw. Majannah. Terutama di musim-musin haji.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. dan perkasa. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya.s. berani. tukang sihir. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. yang sampai kepadanya ketika itu. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. yaitu awal surat Maryam. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Mendengar keterangan itu. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. memilih Habasyah karena. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. menemui banyak rintangan. Rasulullah saw. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). Mereka membawa berbagai hadiah. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter.a. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin. dan Dzul-Majaz. Berdakwah di Pasar µUkkadz. Namun. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita.

Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah. Bahkan Rasulullah saw.´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. wahai keluarga Yasir. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. Karena itu. . niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. beliau berkata. Alasan kedua. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari.´ Rasulullah saw. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. ³Ahad. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. Karena itu. yang tidak pernah berdusta. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. jika menginginkan harta. kaum musyrikin juga berkumpul. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. Rasulullah saw.´ Mendengar jawaban itu. Mereka mengurus jamaah haji. Balasan untuk kalian adalah surga. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. Bersabarlah. Yasin dan istrinya. kecuali Abu Lahab. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu. jika Nabi terkena gangguan jin. Alasan pertama.Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. menolak tawaran itu. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. memegang kunci Ka¶bah. ³Bersabarlah. menawarkan. Mereka menawarkan tiga hal -harta. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. paman Nabi.. ³Demi Allah. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. ³Teruskanlah urusanmu. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Ia mengucap. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Sumayyah. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini..´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku.´ Cara ³halus´ tak berhasil. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. agar berhenti mendakwahkan Islam. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi. menolak. tahta. Tapi Bilal menolak. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. Rasulullah saw. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya.´ Bani Hasyim diboikot. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. Kami akan rendahkan angan-anganmu. padahal mereka lebih baik darimu. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. Kami akan lecehkan kehormatanmu. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. Abu Thalib berkata. menghibur Ammar. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. Ahad«. ³Wahai Rasul. dan menguasai sumur Zamzam. syahid dalam siksaan tersebut. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu. Kepada Abu Thalib. dan wanita-kepada Rasulullah saw. Demi Allah. wahai Abul Yaqdzan. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw.

Enam bulan setelah peristiwa ini. demikian memuncak. Sebelumnya Rasulullah saw. Setelah itu.s. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan). telah mengabarkan kepada pamannya. Zam¶ah bin Al-Aswad. Kaum musyrikin mendustakan. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna. Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. Nabi saw.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. Rasulullah saw. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Hisyam bin Amr. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. ya Allah). Rasulullah saw.Atas boikot tersebut. Rasulullah saw. Allah saw. Abul Kakhtari bin Hisyam. Saat memasuki Ka¶bah.s. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu. Zuher bin Umayyah. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. diperjalankan oleh Allah swt. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama. Bahkan. meski Rasulullah saw. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. memberinya gelar As-Shiddiq. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. naik ke langit dunia. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka.s. telah berbicara dengan Rasulullah saw. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur.s. Kemudian Rasulullah saw.s. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. Sebab. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib. . tersebut. Di langit keempat Nabi Idris. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy.com . Benar saja. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. ditemani Jibril. Tapi. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. sampai di Sidratul Muntaha. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. Abu Thalib. Abu Thalib wafat. Di samping mereka. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Rasulullah saw. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. Tak heran jika Rasulullah saw.

tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw.a. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. tidak akan menentang urusan dari ahlinya.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. Ia berkata. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. Rasulullah saw. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. demi Allah. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah.´ Setelah itu. dan bagi kalian surga. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. paman beliau. kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. mengatakan yang benar di manapun kami berada. ketiga. pertama. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. dan agama Islam. bersabda. Isi bai¶at wanita adalah.Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. kedua. dalam keadaan bahagia dan sengsara.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw. namun tidak berhasil menemukan. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. Maka. keempat. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. tidak akan berzina. menerima mereka didampingi oleh Abbas. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. secara diam-diam. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. jangan sampai mereka mendahului kalian. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. Setelah itu Rasulullah saw. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. Rasulullah saw. tidak mencuri. Rasulullah saw. Mereka bertemu di Aqabah. pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. Hingga kaum muslimin di Mekkah . dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. Ubadah bin Shamit r. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini. yaitu syarat ikut berperang. Mereka masuk Islam. ³Ketahuilah. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri.

Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Rasulullah saw. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Rasulullah saw. secara bersama-sama. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. mereka khawatir jika Rasulullah saw. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. ³Bagaimana engkau mengira kita dua orang.s. Namun ketika mencoba mendekat. ³Demi Allah. pesuruh Abu Bakar. menuju Yatsrib bukan rute biasa. Dengan demikian.´ Rasulullah saw. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. Rasulullah saw.´ Lalu Rasulullah saw.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. untuk mengabarkan rencana jahat itu. Rasulullah saw. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. melawati kemah milik Ummu Ma¶bad. padahal Allah yang ketiga. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. Rasulullah saw. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. Rasulullah saw. menuju Yatsrib. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. berdoa. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw. mengutus Jibril a. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur.hanya tersisa Rasulullah saw. aku berpendapat. Ketika suaminya tiba. ³Bagaimana pendapatmu. memerah susu kambing itu. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi.´ . Tahun itu adalah musim kering dan tandus. Rasulullah saw. Karena itu. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Suaminya berkata. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. darah Rasulullah saw. Namun. Satu bejana penuh mereka minum. Tidak ada air. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. Abu Fuhairah. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. niscaya mereka akan melihat kami. Namun Rasulullah saw. dan Abu Bakar. berkata kepada Abu Bakar.´ kata Abu Bakar. Kata Jibril. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. wahai Suraqah. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. Allah swt. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab.

³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. . beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. Allah swt. Rasulullah saw. yang tertinggal di Mekkah. Palestina. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari. Dengan persaudaraan ini. Rasulullah saw. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±.´ Unta Rasulullah saw. terselesaikan. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. Rasulullah saw. Di sini Rasulullah saw. kembali meneruskan perjalanan. Selama pembangunan masjid dan rumah. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari.´ Atas perintah Allah swt. menyamai kiblat mereka. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. mengubah arah kiblat ke Mekkah. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. Itulah Masjid Nabawi. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. telah keluar dari Kota Mekkah. Rasulullah saw. ini. Rasulullah saw. berkata. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. Rasulullah saw. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. Karena itu. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw. menginginkan agar Allah swt. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid. Atas harapan Rasulullah saw. membangun Masjid Kuba. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. ini. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah.

Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Pertimbangannya ialah. Ali r. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. Ia berseru. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan.a. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. kedua. Kemudian Nabi saw. Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. Lalu Nabi saw. Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw. tidak tidur. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib. bersama-sama. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat. Nabi saw.. beliau memerintahkan dua hal: pertama. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah. Tiga malam lamanya Nabi saw. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah).Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1. besuk pagi saya akan hijrah. silakan hadang aku besok di lembah anu. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw. Setiap malam mereka ditemani oleh . Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. Aisyah dan Asma. Kepada keponakannya. membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. agar tidak dihadang oleh musuh. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw. kepada para pemiliknya. Tidak seorang pun berani menghadang Umar. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. Abdullah.

Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. Inilah Jum at pertama dalam Islam. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. Hai Abu Bakar. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Rasu¬lullah singgah di Quba . ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. setelah tengah hari barulah mereka bubar. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Nabi berkata kepadanya. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Nabi menjawab. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. Jalan MakkahMadinah dilacak. Setelah ditolong oleh Nabi. Setibanya tim pelacak itu di sana.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Baiklah. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. Lalu shalatlah beliau di sana. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. atas ajakannya kepada Allah. Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. Tatkala sudah begitu dekat. Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Kelima Lolosnya Nabi saw. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. dari celah-celah bebukitan. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun. Wajiblah kita bersyukur.

Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. 9. 14. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. dan permusuhan. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. dan lain-lain. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. 15. sebagaimana umat Islam sendiri. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. 6. tanpa mengenal perbedaan. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. Kesatuan umat Islam. harus rela menerima perdamaian. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim.petama. 16. 7. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. 13. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata. 11. . berkayu batang korma dan beratap daun korma. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. 4. Negara melindungi semua warga negara. 12. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. 10. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang. 2. 17. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. 3. namun mereka lebih suka menghadiahkannya. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. Umat yang di luar Islam. dosa. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. keadilan sosial. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. 8. Persamaan hak dan kewajiban. 5. baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. toleransi beragama. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya.

Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. Perang Badar. Peperangan terjadi di gunung Uhud. terletak antara Mekkah dan Madinah. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy. sebelah utara kota Madinah. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan. Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud. tidak atas dosa dan permusuhan.masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. Uhud dan Khandaq. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Dilanjutkan dengan perang masal. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen. memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. sebagai berikut : 2. Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y . Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. Di samping maksud di atas. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . dengan menguasai penampungan air. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. a. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. seperti dalam perang Badar. Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. b.18. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. Keperwiraan berarti keberanian. Perang uhud. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya. Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh.

Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. Harits bin Thalhah. y . yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. 3. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku. bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib. Perang Khandaq. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. 2. Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah. Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. y 3. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang . sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. Hamzah bin Abdul Muthalib.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit. Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. Ali bin Abi Thalib. Sa. Usamah bin Zaid dan Syuqran. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. Perang ini sebelah utara kota Madinah. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang. kalaukalau Nabi wafat. pos kaum muslimin kosong.Sufyan bin Harb. sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. Sebab kekalahan perang ini ialah: 1. Fadhal bin Abbas.

Demi Allah. seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. demi Allah. maka barulah mereka percaya. Rasulullah akan kembali.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. hanya pergi mengahadap Tuhannya. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. . beliau tidak wafat. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah.