BAB 9 : µWHEEL ALIGNMENT & WHEEL BALANCING¶

9.1

Pengenalan

Tujuan utama penjajaran roda dan pengimbangan roda adalah untuk memberikan kawalam maksimum kenderaaan serta membenarkan semua roda berguling betul dan sempurna dalam semua keadaan jalan. Ketika merekabentuk sebuah kereta, kedudukan sudut jajaran diambil kira. Rekabentuk rangkaian sisitem stering membantu meminimumkan kadar haus tayar. Penjajaran roda ialah semakan dan larasan sudut ke penentuan sesebuah kenderaan.

Pengimbangan roda pula ialah satu proses untuk membetulkan roda yang berguling dari bergetar semasa pemanduan. Untuk menyedari kedaaan ini, stering akan bergetar ketika pemanduan kereta, oleh kerana itulah pengimbangan roda harus dilakukan bagi menghilangkan getaran yang berlaku semasa pemanduan.

102

1 Rajah 9. Berjejari stereng pergi ke satu pihak ketika terus memandu sebatang jalan yang lurus dan paras. iii. Membuat sulam biku. 9. Getaran dalam kerusi atau floorboard pada kelajuan lebuh raya tertentu.2. Pengimbangan roda : i.2. Menarik atau hanyut pergi dari satu garis lurus iii. Getaran dalam stereng pada kelajuan lebuh raya tertentu. Pakaian tayar tidak sama atau pesat ii.2 Sebab-Sebab Penjajaran Roda & Pengimbangan Roda Harus Dilakukan Pejajaran roda : i. ii. Berkelana pada sebatang jalan yang paras terus iv.1 Gambarajah Keadaan Tayar Yang Tidak Melakukan Penjajaran Roda Rajah 9.9.2.1.2 103 .1.

2.1 : Sudut µToe¶ Dan µCamber¶ 9.4 9.3.2.1 Tajuk : µWheel alignment¶ (proton saga).0Û00¶ Belakang : Tiada Depan : .2 Diantara Sudut µToe¶ Dan µCamber¶ Jenis Kenderaan Viva Toe Depan : .2.2.3 Proses Kerja Yang Dilakukan 9.0Û05¶ Belakang : + 0Û06¶ Depan : + 0Û00¶ Belakang : Tiada Depan : + 0Û00¶ Belakang : Tiada Depan : + 0Û00¶ Belakang : + 0Û08¶ Camber Depan : + 0Û00¶ Belakang : Tiada Depan : + 0Û15¶ Belakang : + 0Û13¶ Depan : + 0Û00¶ Belakang : Tiada Depan : + 0Û00¶ Belakang : Tiada Depan : + 0Û00¶ Belakang : + 0Û10¶ Kancil Kelisa Proton saga Proton wira Jadual 9. Tujuan : Melaras sudut toe yang betul 104 .2.Rajah 9.3 Rajah 9.1.1.

1. Mesin penjajaran roda. Lubang µwheel alignment¶.1.3.2 : Mesin penjajaran roda Langkah keselamatan : 105 . Peralatan : i.3. Spanar saiz 12.1 : Lubang µalignment¶.Rajah 9. 17. iii. Rajah 9. ii.

ii. pastikan ada seorang pembantu memerhati kenderaan supaya tidak terjatuh dalam lubang itu. Dengan menggunakan spanar saiz 12 dan 17 laraskan sudut toe mengikut pada paparan di skrin komputer. Letakkan kenderaan di lubang µwheel alignment¶ dengan berhatihati. Laraskan sudut toe sehingga +0Û00¶. Pasang peralatan (sensor) pada semua roda. Hidupkan enjin kenderaan dan pusingkan stering beberapa kali seterusnya letakkan sangga pada stering supaya stering berada pada µcenter position¶. Rajah 9.1. Pilih µfront view¶ kerana kereta proton saga hanya ada penjajaran roda di hadapan sahaja. Berhati-hati semasa meletakkan kenderaan di lubang µwheel alignment¶. vi. iv.3. pilih jenis kenderaan yang terdapat dalam µmenu¶ mesin.i. 106 . v. Langkah kerja : i. Hidupkan mesin penjajaran roda. vii.3 : µSensor¶ pada roda iii.

ix. Tanggalkan peralatan (sensor) pada semua roda.2. Tanggalkan sangga pada stering. pelarasan sudut yang tepat penting. xi. Laraskan semula sudut toe +0Û00¶ dan ketatkan nat pelaras. Tidak perlu ketatkan nat pelaras dahulu. Komen : i. x. Pelarasan sudut yang tepat harus dilakukan supaya penjajaran roda menjadi.1 : Pelapik dan nat µcamber¶ 107 . xii.2 Tajuk : Pelarasan sudut µcamber¶ (proton saga). Penjajaran roda senang dilakukan tetapi harus ingat. Kesimpulan : i. 9.3. Rajah 9.3. Tujuan : Menukar nat µcamber¶.viii. hidupkan enjin dan pusingkan stering beberapa kali dan letakkan kembali pada µcenter position¶. Jalankan µroad test¶.

Hidupkan mesin penjajaran roda.Peralatan : i. iv. Rajah 9. Berhati-hati semasa meletakkan kenderaan di lubang µwheel alignment¶. Soket saiz 17. iii. Langkah kerja : i. ii. Letakkan kenderaan di lubang µwheel alignment¶ dengan berhatihati. pilih jenis kenderaan yang terdapat dalam µmenu¶ mesin. 108 .2.3. Timbang air µcamber¶. Pasang peralatan (sensor) pada semua roda. Spanar saiz 17.2 : Timbang air µcamber¶ Langkah keselamatan : i. v. µAir gun¶. iii. pastikan ada seorang pembantu memerhati kenderaan supaya tidak terjatuh dalam lubang itu. Jek. ii.

x. laraskan sudut µcamber¶ dengan menggunakan timbang air µcamber¶. 9. Tujuan : Mengimbangkan roda supaya tidak bergetar semasa memandu. xi. senang dilakukan tetapi memakan masa yang agak lama untuk menyiapkan kerja ini. Pelarasan sudut yang tepat harus dilakukan supaya pelarasan sudut µcamber¶ menjadi. Selepas siap penjajaran roda tanggalkan semua peralatan mesin dan jalankan µroad test¶. Buka roda dan letakkan timbang air µcamber¶ pada piring cakera. Tanggalkan mesin pada roda hadapan sebelah kiri dan jek kenderaan. Berdasarkan sudut µcamber¶ yang ditulis tadi. ix. viii.3. Komen : i. Pasang roda dan peralatan (sensor) semula. Lihat pada paparan skrin sudut µcamber¶. Ketatkan nat µcamber¶ itu. 109 .3 Tajuk : µWheel balancing¶.iv. v. xii. Penjajaran roda mesti dilakukan semula. Tulis sudut µcamber¶ itu tadi pada sekeping kertas. Kesimpulan : i. vi. Buka dan tanggalkan nat µcamber¶ yang lama dan gantikan yang baru. vii.

Sangga. vii. iii.2 : Timah pemberat & µPliers¶ Langkah keselamatan : 110 . µAir gun¶. v. vi. iv. r jh a a Rajah 9.3. Soket saiz 21. ii. Timah pemberat.3.1 : Mesin µwheel balancing¶ Peralatan : i. Mesin µwheel balancing¶.3. µpliers¶.3. Jek.Rajah 9.

i. Lebar rim. Sebelum itu µsetting¶ mesin terlebih dahulu : Jarak rim dari mesin. Komen : i. Langkah kerja : i. Tambah pemberat mengikut paparan pada skrin dengan teliti supaya roda dapat pengimbangan yang baik.4 Komen Dan Cadangan 111 . Tambah pemberat mengikut paparan pada skrin. tetapi harus dilakukan dengan teliti. v. vi. vii. iv. Kesimpulan : i. ii. Proses kerja yang senang dilakukan. Pasang semula roda pada kenderaan dan alihkan sangga serta turunkan jek. 9. Lakukan sehingga paparan skrin menunjukkan bacaan kosong. Jek dan sangga kenderaan. Tanggalkan roda hadapan. iii. Saiz rim/tayar. Gunakan peralatan dengan berhati-hati. Timbang roda dengan menggunakan mesin penimbang.

Ini kerana jika penjajaran roda dan pengimbangan roda tidak dilakukan tayar akan cepat rosak malah ia juga boleh menyumbangkan kepada berlakunya kemalangan.5 Kesimpulan Kesimpulannya. banyak peralatan yang sudah lama dan hampir rosak. Pihak syarikat/firma harus meneliti perkara ini supaya kerja yang dilakukan nanti akan lebih lancar dijalankan. 112 . Saya mencadangkan agar peralatan yang baru dapat dibekalkan supaya senang ketika melakukan kerja-kerja ini.Dalam proses kerja penjajaran roda dan pengimbangan roda. 9. penjajaran roda dan pengimbangan roda adalah sangat penting dalam penjagaan tayar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful