P. 1
PIM3103 Pendidikan Al-Quran SR

PIM3103 Pendidikan Al-Quran SR

|Views: 201|Likes:
Published by Alzairy Zainudin

More info:

Published by: Alzairy Zainudin on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2012

pdf

text

original

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pendidikan al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education For Primary School) PIM3103 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. 2. 3.

Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan al-Quraan iaitu pengenalan kepada al-Quran, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat alQuran, tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran, penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran. This course focuses on the introduction to al-Quran education, application of ”tajwid” rules in reciting, memorising and interpreting of the Quranic verses, the strategies, lesson planning and practical teaching.

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada al-Quran • Rasm Uthmani • Jenis bacaan al-Quran • Adab dengan al-Quran Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran • Hukum Tajwid. • Juz Amma • Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. • Pengenalan surah • Huraian • Pengajaran Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah al-Quran • Ayat bacaan

Jam 7

2

10

3

10

4

6

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

1

Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdullah Basmih. Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dr.Tajuk • • 5 Ayat hafazan Ayat kefahaman Kandungan Jam Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah al-Quran • Semester • Mingguan • Harian Amali pengajaran asuhan tilawah al-Quran Jumlah 6 6 6 45 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd.‘ilmi tajwid. Yusuf Qardawi. Misr: Darul Ma’arif Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004). Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad al-Syarazi . Kaifa nata’amul ma’a al-Quran al-karim (berinteraksi dengan Al-Quran). Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam . Beirut . Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Terj.Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran. Abdul Hayyie Al-Kattani. Fathul al-majid fi al. Anwar altanzil wa asrar al-ta’wil . Dar Sadir. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994).Halim Ibrahim (1968). Jakarta: Gema Insani Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) 2 . (1999). (1985).tadris. Abd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Saleh. Qahirah: Tab’ah Hijazi. Pendidikan Islam. j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran. Al-Baidhawi .Kuala Lumpur: Pustaka Islam. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Falsafah. Bhd Jamaluddin Redzuan (1997) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Al Quraan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->