Bismillahirahmanirrahim..

Andai patah sayap rajawali,bertongkat jua saya ke mari,bukan kerana ingin bermimpi,tetapi untuk membawa anda semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi µBahasa Jiwa Bangsa¶.Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh,Sambutlah Salam Sejahtera,Salam Satu Malaysia. Semarak kasih,sekalung budi Tuan Pengerusi Majlis,barisan panel hakim yang arif lagi berkarisma,penjaga masa setia pada saat dan ketikanya,dif-dif kehormat,seterusnya para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Sebelum kaki mengorak langkah lebih jauh,izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya.Menurut kamus Bahasa Malaysia keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka.Bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang bunyi suara.Jiwa pula merupakan roh atau nyawa.Seterusnya Bangsa dapat didefinisikan sebagai jenis manusia daripada satu asal keturunan. Secara konotosinya Bahasa Jiwa Bangsa juga membawa maksud milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan.Sesungguhnya bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa.Kekuatan bahasa itu juga membuktikan kuatnya sesuatu bangsa itu sendiri. Yang kurik itu kundi. Yang merah itu saga, Yang baik itu budi, Yang indah itu bahasa. Demikianlah indahnya pantun Melayu yang menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya nenek moyang kita menjaga adab dan pergaulan terutamanya dalam aspek pertuturan.

µµTidak melayu hilang di dunia´Kata-kata keramat Laksamana Hang Tuah ini mungkin hanya tinggal retorik semata-mata sekiranya bangsa Melayu tidak menjaga keunggulan ataupun integriti bangsa dan bahasanya.menyerapkan roh sebangsa.Hadirin yang dihormati sekalian.Dasar Bahasa Kebangsaan telah mengiktiraf Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang digunakan dalam setiap urusan. Pada masa kini. Persoalannya kini.proses evolusi Bahasa Melayu berkembang selaras dengan taraf pembangunan yang dicapai oleh negara dan rakyat. Apakah wasilah terpenting untuk membentuk bangsa Malaysia?Jawapannya jelas Bahasa Kebangsaan kerana Bahasa Jiwa Bangsa´.Komponen pertama. Pidato saya pada hari ini akan mengupas dua komponen utama yakni peranan Bahasa Kebangsaan ke arah memartabatkan negara di mata dunia.dasar pendidikan kita juga menetapkan bahawa Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.bahasa kebangsaan bahasa perpaduan.Hal ini bermakna bahasa apa yang kita daulatkan. bahasa itulah yang membentuk jiwa kita sekaligus memercikkan jati diri kebangsaan.Dengan .Tidak cukup dengan itu. Sejarah telah membuktikan bahawa Bahasa Melayu telah menjadi Bahasa Lingua Franca bagi negara-negara di kepulauan Melayu.Hal ini telah menjadi kebanggaan kita untuk memartabatkan Bahasa Melayu. Hadirin warga dewan yang dimuliakan.Pada amnya.senegara dan menyemarakkan jati diri kebangsaan.mengapakah hanya bahasa kebangsaan yang dinobatkan sebagai alat pemersatuan bangsa?Perlu dinyatakan di sini hanya bahasa kebangsaan yang dapat menitiskan semangat satu bangsa.

izinkan saya membawa hadirin sekalian kepada komponen pidato saya yang kedua iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan.tetapi dapat dihayati dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat.bahasa ekonomi.adanya dasar-dasar ini. Pidato ini tiada selingan iklan.Media massa amat berperanan penting dalam mengembangkan Bahasa Melayu agar identiti kita sebagai bangsa Melayu dikenali oleh masyarakat di seantero dunia. Hadirin sekalian.Bahasa Kebangsaan juga sebagai wadah terpenting untuk membentuk keperibadian bangsa Malaysia. .Bahasa Kebangsaan juga adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum.izinkan saya menghadiahkan serangkap pantun. Hadirin yang dimuliakan.kita bukan sahaja dapat memastikan Bahasa Kebangsaan termaktub dalam perlembagaan . Dalam meredah arus globalisasi kini.Sekiranya diabaikan ini bermakna kita telah tergelincir daripada gerabak pembentukan bangsa Malaysia.kita harus mengamalkan Bahasa Melayu dalam apa jua perkara agar kita dapat menaikkan taraf Bahasa Kebangsaan kita seiring dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Sedap makan kacang kelisa.lantaran itu.Sebagai rakyat Malaysia. Sebelum saya menamatkan bait-bait bicara saya.budaya dan bahasa ibunda. Buah peria pahit dan maung. Warga pendengar yang budiman.Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak boleh kita jayakan.maka gagasan 1 Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kita YAB Dato. Bahasa juga berperanan sebagai bahasa sosial.bahasa pentadbiran dan bahasa peradaban moden.agama.Sekiranya ini dilakukan secara bersama.

Satu Malaysia sama bernaung..kaya dengan budi bahasa dan memiliki minda kelas pertama.Inilah sikap dan pemikiran yang amat diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020.Bahasa menggabungkan etnik bangsa..buktikan bahawa kita merupakan masyarakat yang bertamadun.bahasa itulah yang menunjukkan bangsa....Bahasa Jiwa Bangsa jelas menunjukkan bahawa Bahasa Melayu itu menjadi nadi penggerak yang amat penting untuk menzahirkan identiti diri kita.Salam perpaduan Salam 1 Malaysia.Akhir sekali. Sekian wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justeru.Bahasa ibunda sewajarnya dipraktikkan agar tidak akan pupus ditelan zaman..Secara konklusinya. Bahasa Jiwa Bangsa .gunakanlah bahasa yang santun.Bahasa Kebangsaan harus didaulatkan.

Salam Sejahtera.. Dari Ain Nabila Bt Abdullah 4 Beta.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful