SOSIOLOGI SUKAN

2 . SOSIOLOGI SUKAN
2.1 Pengenalan sosiologi sukan a. Definisi : Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. 

Saintifik : sesuatu yang teratur,empirikal, sistematik serta mengambil kira isu berkaitan validiti dan reliabiliti kaedah kajian yang digunakan Struktur : suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikro dan makro seperti individu, seorang pelajar, seorang atlit dan seorang guru. Makro pula kumpulan pelajar atau satu unit pasukan. Proses : interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi, konflik, komersialisasi, birokratik, sosialisasi,proses mengistitutsikan dan yang lain berkaitan.

B. Konsep asas kesukanan 
Main : Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui tindakannya semasa sukan. Bermain menggambarkan keadaan dalam fikiran dan perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan. 

Permainan : Merujuk reka bentuk struktur, dan format sesuatu
aktiviti sukan. Komponen-komponen ini meliputi peraturan, strategi, kemudahan dan peralatan sukan. 

Sukan : Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan.
Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif (sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas manusia yang biasa timbul semasa mereka berinteraksi. Kedua-duanya merupakan pengalaman yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi.

1. Penglibatan penonton dan penyertaan 
Penyokong Sumber pendapatan

2. Impak ekonomi 
Perniagaan yang memberi keuntungan Penganjuran

3. Budaya 
Budaya bersukan Masyarakat sihat dan cergas

4. Integrasi kaum 
Sukan untuk semua Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa

a. Konsep budaya dan nilai
Budaya sebagaib cermin masyarakat Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat

b. Nilai

sukan dalam masyarakat berdasarkan

Kaum Negara Serantau Global

Konsep sosialisasi sukan :
Merupakan satu proses yang memerlukan manusia mempelajari mengenai nilai dan budaya. Ia akan mewujudkan satu bentuk integrasi yang sentiasa berjaya menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi satu entiti yang umum,seperti satu pasukan. Penglibatan dalam sukan akan menyediakan ruang yang luas hingga berlakunya proses sosialisasi ini.

Sosialisasi ke dalam sukan
Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh, dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap, nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. 2. Sosialisasi

menerusi sukan

Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan individu tersebut.

‡Boleh dianggap sebagai hubungan antara kelas sosial dan bangsa. ‡Minat dalam sukan boleh mengatasi kelas @ status & batasan sosial.(egalitarian) ‡Mereka yang berbakat tanpa mengambil kira latar belakang sosial (meritocratic) ‡Boleh mempunyai satu keadaan susun lapis masyarakat yang sangat tinggi spt. Institusi lain, sukan juga menyedia dan menekankan pembentukan struktur terhadap ketidaksamaan sosial.

Perbezaan warna kulit dan warisan budaya mempengaruhi penglibatan individu dalam sukan yang diceburinya. Kaum adalah kumpulan manusia yang mempunyai fahaman idea yang dipercayai bersama masyarakat tersebut. Etnik adalah berasaskan kepada warisan budaya dalam sekumpulan manusia yang berkait rapat dengan budaya dan latar belakang budayanya. Kumpulan etnik adalah kategori manusia yang mempunyai sifat yang jelas di mana mereka berkongsi hidup yang digabungkan dgn. Latar belakang budaya yang sama.

A. Konsep integrasi kaum dalam sukan
Peringkat sekolah Peringkat Pengajian Tinggi Peringkat Daerah dan Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Sukan untuk semua Sukan Prestasi Tinggi

B. Polarisasi kaum Punca Kesan

C. Sukan dominan berdasarkan kaum Punca Contoh Implikasi Langkah mengatasi

a. Peranan gender dalam masyarakat
1.1 Isu gender, konflik peranan dan persamaan taraf Tiada masa Masalah pengangkutan Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam Kekurangan duit sendiri Halangan budaya kerana kerja Kurang yakin pada diri sendiri Imej diri Kepercayaan negatif terhadap diri Kurang mendapat dorongan Pakaian dan peralatan yang diperlukan Kawalan sosial Hal-hal agama dan bangsa

b. Perkembangan penyertaan wanita dalam sukan 
Sekolah Kebangsaan Antarbangsa

c. Sumbangan wanita dalam perkembangan sukan negara 
Penyokong Atlet Pegawai Jurulatih Pemasaran perniagaan kerjaya

Peranan sukan dalam peningkatan ekonomi
Penganjuran acara sukan Pelancongan Tajaan Hak siaran Sportbiz Penghasilan produk sukan

Soalan Latihan 1. Bezakan asas kesukanan berikut : i. main ii. Permainan iii. Sukan 2. Jelaskan perbezaan konsep sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan serta berikan contoh yang relevan. 3. Bincangkan sukan dominan berdasarkan kaum boleh memberikan implikasi yang negatif dan bagaimana cara mengatasinya. 4. Jelaskan isu wanita dan sukan memberikan konflik peranan dan bagaimana persamaan taraf dapat dipupuk dalam masyarakat. 5. Berikan sumbangan wanita dalam perkembangan sukan di negara ini. 6. Bagaimanakah penganjuran acara sukan dapat mempertingkatkan dan menjana ekonomi negara. 7. Nyatakan bagaimana peranan sukan dapat menggalakkkan integrasi antara kaum