TEORI SKINNER - PELAZIMAN OPERAN BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990) B.

F Skinner adalah seorang ahli psikologi Amerika Syarikat, pelopor dalam bidang kajian pelaziman operan, dan mendapat ijazah kedoktorannya (Ph.D) dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard. Pada tahun 1938, beliau menerbitkan buku berjudul Behaviour of Organism yang terkandung huraian prinsip-prinsip utama pelaziman operan, berdasarkan kajian-kajian beliau yan telah dijalankan dalam tahun 1930-an.

Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus boleh diaplikasi ke atas manusia. Justeru, tidak menghairankan apabila Skinner bercadang untuk membesarkan anaknya di dalam Kotak Skinner.

EKSPERIMEN SKINNER Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut sebagai ganjaran. Sekiranya ganjaran dihentikan, gerak balas itu akan terhapus juga.

ganjaran. Pujian adalah penting kerana ia akan mendorong seseorang pelajar itu mengeluarkan hasil yang baik pada masa hadapan. konsep peneguhan amat jelas sekali. .Dalam eksperimen di atas. Skinner juga menjelaskan bahawa sesuatu peneguhan boleh bersifat negatif atau positif. Contoh peneguhan positif adalah pujian. Manakala peneguhan negatif pula tidak boleh disamakan dengan hukuman atau denda. hadiah dan sebagainya.

memberikan senyuman. menepuk bahu pelajar. pengukuhan negatif. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. prinsip Premack dan pelupusan. memberi hadiah dan sebagainya. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. keduanya. Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. dendaan. Dalam bilik darjah. Peneguhan Positif . pengukuhan diberikan. i. iaitu peneguhan positif dan peneguhannegatif. Skinner membahagikanpengukuhan kepada dua jenis. pertamanya untuk memuaskan kehendak individu.PENEGUHAN Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. iaitu: pengukuhan positif. Menurut Rachlin (1991). yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadual dibawah menunjukkan satu lagi contoh peneguhan positif. Pengukuhan Positif Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.

(e) memuji tingkah laku yang spesifik (f) memuji jawapan atau respons yang spontan.Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. i. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah: (a) memuji secara ikhlas. Contohnya. maka si anak tadi pun menyiapkan kerjasekolahnya. Menurut Brophy (1981). Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Peneguhan Negatif Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). . seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. (c) memuji tanpa pilih kasih. (b) memuji dengan cepat. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. (d) memuji usaha dan cuba jaya.

. Dendaan PRINSIP PREMACK Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. peneguhan berkala berubah. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Peneguhan Negatif Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala. Prinsip Premack juga dikenali sebagai ³Grandma¶s Rule´ yang berasaskan kenyataan ³kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini´. peneguhan berkala tetap. Jadual menunjukkan jadual peneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Tegasnya. Jadual peneguhan ini meliputi peneguhan berterusan.peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan berkala nisbah berubah. DENDAAN Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.

y y y y y http://www. Keadaan ini dapat di atasi jika: ·Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. peneguhan negatif sesuai untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini.blogspot. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau displin bilik darjah. ·Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. Kadangkala. Misalnya.com/ . PELUPUSAN Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER DALAM P&P y Kemahiran atau teknik yang baru dipelajari diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuh dan dikekalkan Peneguhan yang positif membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan Prinsip penghapusan sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. satu aktiviti bermain komputerakan diadakan. Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalu proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat.teoripembelajaranbehavioris. ·Peneguhan itu tidak lagi digunakan. Menggunakan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuh dan dikekalkan.Sebagai guru. Contohnya. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.