TEORI SKINNER - PELAZIMAN OPERAN BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990) B.

F Skinner adalah seorang ahli psikologi Amerika Syarikat, pelopor dalam bidang kajian pelaziman operan, dan mendapat ijazah kedoktorannya (Ph.D) dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard. Pada tahun 1938, beliau menerbitkan buku berjudul Behaviour of Organism yang terkandung huraian prinsip-prinsip utama pelaziman operan, berdasarkan kajian-kajian beliau yan telah dijalankan dalam tahun 1930-an.

Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus boleh diaplikasi ke atas manusia. Justeru, tidak menghairankan apabila Skinner bercadang untuk membesarkan anaknya di dalam Kotak Skinner.

EKSPERIMEN SKINNER Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut sebagai ganjaran. Sekiranya ganjaran dihentikan, gerak balas itu akan terhapus juga.

Contoh peneguhan positif adalah pujian. Manakala peneguhan negatif pula tidak boleh disamakan dengan hukuman atau denda. hadiah dan sebagainya. konsep peneguhan amat jelas sekali.Dalam eksperimen di atas. Pujian adalah penting kerana ia akan mendorong seseorang pelajar itu mengeluarkan hasil yang baik pada masa hadapan. ganjaran. . Skinner juga menjelaskan bahawa sesuatu peneguhan boleh bersifat negatif atau positif.

i. Skinner membahagikanpengukuhan kepada dua jenis.PENEGUHAN Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. memberi hadiah dan sebagainya. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Jadual dibawah menunjukkan satu lagi contoh peneguhan positif. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengukuhan diberikan. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. Peneguhan Positif . memberikan senyuman. Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. Pengukuhan Positif Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. menepuk bahu pelajar. Dalam bilik darjah. Menurut Rachlin (1991). prinsip Premack dan pelupusan. pertamanya untuk memuaskan kehendak individu. iaitu peneguhan positif dan peneguhannegatif. iaitu: pengukuhan positif. keduanya. pengukuhan negatif. dendaan.

(d) memuji usaha dan cuba jaya. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah: (a) memuji secara ikhlas. (e) memuji tingkah laku yang spesifik (f) memuji jawapan atau respons yang spontan. i. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. (c) memuji tanpa pilih kasih. maka si anak tadi pun menyiapkan kerjasekolahnya. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. Contohnya. (b) memuji dengan cepat.Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). Menurut Brophy (1981). Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. . Peneguhan Negatif Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik.

Prinsip Premack juga dikenali sebagai ³Grandma¶s Rule´ yang berasaskan kenyataan ³kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini´.Peneguhan Negatif Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala. Jadual peneguhan ini meliputi peneguhan berterusan. . Tegasnya. Jadual menunjukkan jadual peneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Dendaan PRINSIP PREMACK Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. peneguhan berkala tetap. peneguhan berkala berubah. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. DENDAAN Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan berkala nisbah berubah.

Sebagai guru. peneguhan negatif sesuai untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER DALAM P&P y Kemahiran atau teknik yang baru dipelajari diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuh dan dikekalkan Peneguhan yang positif membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan Prinsip penghapusan sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini.com/ . Contohnya. PELUPUSAN Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya.teoripembelajaranbehavioris. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. y y y y y http://www. ·Peneguhan itu tidak lagi digunakan.blogspot. Kadangkala. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalu proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. Menggunakan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuh dan dikekalkan. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau displin bilik darjah. ·Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. Keadaan ini dapat di atasi jika: ·Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. Misalnya. satu aktiviti bermain komputerakan diadakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful