P. 1
Pandual Makmal Sains Sekolah

Pandual Makmal Sains Sekolah

5.0

|Views: 8,737|Likes:
Published by Ummi Ain

More info:

Published by: Ummi Ain on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . contoh. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) .kuning dan ion nikel hijau. Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. ion ferum (II) . Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. Kuantiti boleh sebagai jisim. mol dan lain-lain) 4. Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik.biru. ion ferum(III) .hijau muda. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. isipadu (gas). cecair dan gas. Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. . SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . Secara amnya pepejal loga.

bergantung kepada jenis bahan itu. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.02 X 10 23 zarah bahan itu. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . 5. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5. molekul atau ion.25 dm3 .1.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6. Nombor pemalar (6. 5.Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna.

5 mol = 2.1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5. K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat . O = 16. Zn(NO3)2. Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1. (jisim formula relatif = 127). Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3).25 dm3 = 28 = 0.5 mol 56 0.0 mol dm-3 0.25 dm3 = 0. yang perlu .

2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.2 mol dm-3 ? 5.5 = 0.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.9 74. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA .dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan . yang mempunyai kemolaran 0. Ba(OH)2. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.2 mol 0.

6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1.6.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.5 X 500 = 62.2. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249.5 X 249.38 g 1000 timbang 62. Untuk menyediakan larutan caiar.6 g Timbang 10.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.1 x 106 x 1 = 10. Contoh. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3. 6.1 mol dm-3.5 mol dm3. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.

argentum nitrat dan natrium klorida. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat. NaOH. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara. larutannya boleh disediakan secara terus. kalium hidrogen ftalat.5 X 98 X 100 = 27. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S.7 cm3 1. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. asid nitrik damn asid hidroklorid. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat.0 g . Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. boraks (dinatrium tertraborat).84 X 96 Sukat 27. 2. Jika larutan asid seperti asid sulfurik . Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat .7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. = 20.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. 6.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20. asid benzoik. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2.3. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat.0 Mol dm3.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas.

Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata.50 20. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair.50 19. Kemudian corong turas ditanggalkan.4.05 3 20. Bacaan akhir buret direkodkan. Bacaan awal buret dicatatkan. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Setiap kali asid sulfurik dialirkan. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv . Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair.05 + 19. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.95 3 = 20. Warna larutan menjadi merah jambu.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 .00 + 20. kelalang kon digoncangkan.50 0.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3.00 2 41. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. 6.45 0. iaitu apabila takat akhir tercapai. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu. 25.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.05 21.Pembilasan diulangi beberapa kali .00 20. Dengan cermat. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling.

01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan . 3.005 x 1000 20.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.01 x 1 = 0.4 x 25.1000 = 0. 2. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.0 1000 = 0. . Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.00 = 0. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan.

13.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0. Larutan Barium Klorida (0.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. Kalium Hidroksida cair 2 M. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Natrium Karbonat (0. Larutan Argentum Nitrat (0. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. 9.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. 7. Natrium Hidroksida cair 2M. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. 6. 14.4. 11.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan.5M) . bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. 12. 10. Ca(OH)2. 8. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). Larutan Ferum (II) Sulfat (0. 5.

.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. 23. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. Larutkan 1. 26.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. 20. 22. Cairkan dengan 500cm3 air suling. 24. 21.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga. 25. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. Larutan kalium Kromat (VI) (0. 18. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. 19. . Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. 17. 16.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Iodida (0. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida.

Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. Taambah dengan 100Cm3 air didih. 4. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 .5M) 6. Turas jika perlu.5M) Larutkan 249. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan. Kuprum (II) Sulfat (0. 7. Cairkan dengan 500 Cm.27. 28. air suling. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat. Biarkan ia sejuk. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. 500 cm3 95% Etanol. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. 29. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. 2. 5.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0.

Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada Pembantu makmal pesanan yang diterima daripada guru-guru sains.313 atau 314 . membuat senarai sebutharga 8. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. 10. 11. mengisi borang pesanan tempatan 12. Pembantu Membantu guru-guru sains .dimana berkaitan) 15. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. Pembantu Am Rendah 21. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. merekod invois kedalam buku daftar bil 17. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. kelulusan pembelian 13. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. menerima bekalan daripada pembekal 14.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan. 5. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. 18.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16. Rendah (makmal) . 9. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal.jika diperlukan ketika kelas amali makmal/pembantu Am dijalankan. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik (Makmal) makmal berkenaan. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. 7. matapelajaran 20.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal Proses Kerja 1.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. 2. pembantu makmal Ketua jabatan sains/guru 19.

Kedua. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke semasa. pelupusan dan hapuskira. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . PAR pelajar. Pembantu Am Randah 25. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. 23. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal Pembantu makmal/ PAR (makmal) Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Mengemaskini stok. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. 26. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke (Makmal) tempat simpanan. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. 31. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 27. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. 28. 10. Masalah disin . (Makmal) 24. 29. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan Pembantu makmal sempurna.Guru-guru Sains.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya.

anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. kaldu. dan mesti ditutup.2. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide.6. bubur. i. 1. 1. ii. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. 1. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. Jika semaian spora. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol.5. 1. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. 1. dengan serta merta.in 2 tekanan ).4. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. lysol. . Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. 1. kerusi atau lantai. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar .adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. iaitu dilupuskan di dalam jamban. bakteria akan terapung-apung di udara. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. Jika cecair berwap.1. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen.3. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali.

2. 1.1. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa.p. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup.m. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. 1.Air mestilah mengandungi 1. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa.9. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. 1.Selalu gunakan air suling atau air takionik. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. 2.5 p.7. . Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan.8. Selalunya.

Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. 2. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. 2. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. ii. Juga. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan.1 Haba i.50 darjah celsius. 3.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa. Penutup logam lekat di atas. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. Ada dua cara penstrilan: 3.3.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ). Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan.

Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora. Kerana organik terutamanya kesan lemak .5 % . Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma.hipokrip biasa digunakan. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. c. B.3. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. tapi tidak berkesan terhadap spora. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. (Cecair).kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. F. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora.2. Halogen . Certimide dan keloros . 3. Antiseptik dari kumpulan phenol . Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. satu proses yang memerlukan air.1 hingga 0. A. Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. D. Jenis Bahan Kimia. .Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan. e. A. . Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. 3. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. Etilalkohol . membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa.selalunya berkesan diantara 50 % . Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. Selalunya digunakan dalam larutan 0. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. pada 121 darjah celsius. Sabun dan bahan basuh.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin.

3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. Piring petri. Setelah selesai . Suntikan Bahantara semaian. ianya mesti disendengkan. . slide klip penutup skalpal dan jarum. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. kapas bulu bahan berliang . tabung uji.1 menyuntik kaldu. Jika boleh. Lemak . Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. Menuangkan ke dalam piring. 5.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah.2. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup.stril dalam oven berudara panas.5 cm tebal dalama piring petri. Bahantara semaian. C. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. E. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. penutup kapas bulu. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. 5. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . Minyak dan Gris . Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. Apabila amenggunakan oven udara panas. panaskan sedikit piring itu. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. Mulut-mulut tub semaian. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. 4. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah.1. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. Dengan tangan lain angkat piring petri. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. 4. pipet dan semua peralatan. Sebelum penstrilan dijalankan . B. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. D. Jangan buangkan penutup piring petri. kelalang. 4. ini akan menyebabkan pencemaran. keluarkan penutup dari botol. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. bubur. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. 4.

6. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. Nyalakan lehir botol.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling .jika botol bertutup jenis skru digunakan. Masukkan 12. F. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. Mengenal tisu berkayu -. B. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria.a. I. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. C. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. pengeraman semaian piring petri. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. kiri. . Jika terlalu. KEGUNAANNYA: a. C. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. g. D.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. Pengeraman. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. B. E. Mengenal tisu tidak berkayu . J. H. Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. Menguji kehadiran kanji . Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. cair dengan air suling mengikut keperluan. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. kaldu.

Selepas tisu dibasuh dengan air suling. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. cotton blue (metil biru) 0. KEGUNAANNYA: a.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. gliserol 40g. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. 1. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius.4. rendam pula ke dalam larutan asitik .05 g dan air suling 20 cm3.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. 1. Selepas beberapa jam.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % . a. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. A.7 LARUTAN LAC TOPHENOL . KEGUNAANNYA. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. KEGUNAANNYA. 1. lignin dan kutikal menjadi merah.etanol untuk menanggalkan safranin. . 1. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. Jika menggunakan kondenser refluks. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. Untuk mengenal nuklius dalam sel. Periksa di bawah mikroskop.1.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. Bila perlu. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. ( jika ada kondenser reflux. asid laktik 20 gm .

KEGUNAANNYA: a. 2.8 cm3 larutan (i) dan 49.Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6. 1. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut.8 dengan kaedah berikut.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Iii. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. . Biarkan selama 10 minit.8.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. 3. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. dan 0. Untuk mewarnakan kulat. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Kemudian tambah 0. Larutkan 9.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .jika ada apabila campuran itu dipanaskan. Basuh dengan aliran air yang perlahan .84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. 100g natrium karbonat dan 17. i.2g timol biru.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. Campurkan 50. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. LARUTAN PENUNJUK UMUM. Ii. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0. Larutkan 9.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling.

anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.14g 0.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol.khasnya ujikaji fisiologi.05g . LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. 5.025g timol biru.20g 8.1g 0.2g 0. Untuk menyediakan larutan Ringer. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat.5g 0. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu. 0.0g 0. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.12g 0. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.(AWAS). 0.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0.0625 g metil merah dan 0. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. Suatu tindak balas berhenti. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri.0g 0. 4.26g bromotimol biru. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza.2g 1.

Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej.37g 0. .75g 0.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1. 3.42g 7.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.19g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.12g 0.0g 0.22g 0. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta. 2.6g 0.0g 0. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop.2g 0.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.24g 0. Untuk tujuan pindah memindah. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.

fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). 7. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif.perlulah di bersihkan dengan segera. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. Jika tidak ada tempat tertutup. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. 8. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. 5. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. Setiap kali mikroskop digunakan. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) .4. 6. Selain dari kerosakkan pada spesismen.

lakukan pembersihan sekali lagi.eter dan xylene. 2. diikuti dengan pengelapan tisu kanta. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. . * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . Jika kekotoran masih ada. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. Untuk pembersihan biasa. Peringatan: 1. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta.eter/alkoh atau LOC). Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). semasa pengelapan dilakukan. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. gunakan hanya wap nafas. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen).

B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya.3. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar.

Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. jika illuminasi kritik digunakan. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. Punca : a) Rendaman yang salah. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. b) Buih dalam minyak rendaman. ubah kondeser sedikit. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. . Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan.

C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. Untuk masalah 7(d) . Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. Punca : laluan cahaya.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) .9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu. Untuk masalah 9 (c): . B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul.7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai .

Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta.

Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Annelida Contoh : Cancing tanah. Megnesium Klorid 7% Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% .Serangga Contoh: Kumbang Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air . Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat .sekali dengan haiwan vetebrata .dll ii. Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu.lintah dll. tapak sulaiman Vi. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. iii. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Echinodermata Contoh: Gamat. Spesimen i. Crustacea (laut) Contoh: Udang.Obor-obor.ketam dll Vii. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . iv. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%.80%. Coelenterata Contoh : Hydra. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong.

Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml . klorofom Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1. Veterbrata daratan reptilia. Ikan Ether .000 Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%.X.000 hingga 1:20. amphibia dan lain-lain. Xi.

2. 6. arnab. 9. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. . 7. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. 8. 3. tikus.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. 4. 5. 1. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut.-------100 ml --------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung.

Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. Ada jenis-jenis afid. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. semak-semak. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik 1485 ml 330 ml 83 ml . Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. pokok-pokok renik.10. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan.

. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Menyimpan Serangga . Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam.benzol 83 ml -------. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. keringkan sehingga beberapa hari. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. lalat. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. lebah. Nota-nota tambahan seperti jenis. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga.

Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini.Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. Selepas disapukan pada kotak. 2. 4. lipas atau gegat memasukinya. Peenyediaan Larutan F. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene.A. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan.A. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. 3. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. (Formalin-aseto-alkohol solution) .A.A.

Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid 20 g 20 g 40 g 20 ml 0.A. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol. glacial 0. 1.40% formaldehyde Asid setik.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan.A. 2. Selepas itu pindahkan ke larutan F.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari. 50% Formalin. Formaldehyde Asid Asitik glacial Kuantiti 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% .2 g .Bahan Ethyl Alkohol 70% Formalin . F. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu.

A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml . 2.Kuprik asetat 0.A. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. Kemudian pindahkan ke dalam larutan F. untuk disimpan.A.2 g Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau.

Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut. 3.A. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini. larutan berikut adalah dicadangkan.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml .0 ml 10.A. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1. kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. Kulat Pengaweatan dalam cecair.

Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. 4. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Kulat segar. bunganya atau buahnya jika terdapat. 5. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen.Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. kulat cup. 2. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. termasuk cendawan. Kertas herbarium Kertas ini tebal. 3. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 . Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. menekan (mengapit) melekat. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. bola puf. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen.

Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . . Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. tempat dimana ia dikutip. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. daun. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. dan bunga.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi.nama amnya. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. habitatnya. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. cukup sekadar mempamerkan bahagian batang. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu.cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. nama family. nama . Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium.

kadang kala kurang daripada setenjah jam.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. Sisip-sisip kekal. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). (iv). Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini.pengutip. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. dan (v) boleh di tinggalkan. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. .Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. berbanding dengan sisip kekal. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja.

Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . 3. hablur ungu. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. misalnya metilena biru fuksin bes. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid .Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. misalnya fast green.dengan kukus air. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. Sebagai contoh. Selain daripada itu. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama.Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik.Untuk membuat keratan. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. hijau muda. i) pewarna bersifat bes. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. . (ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. Misalnya. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. anilina biru dan sebagainya. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. iaitu bersifat bes dan asid. 2. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid.

(iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. Bahan-bahan organik ini, jika dicampurkan dengan air, akan menghasilkan seuatu koloid yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan

Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan .90%. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru.50%. Periksa dengan mikroskop. .Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit.100%. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Basuhkan dengan air suling. Basuhkan dengan etanol 50%. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.70%. Basuhkan dengan air suling. Lekapkan dalam gliserol.95%. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. Basuhkan dengan etanol 50%. Basuh lagi dengan air suling.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Dehidratkan dengan etanol 30%.

Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. Biarkan 10 minit. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit .8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i). mengikut keadaan. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Ii) Hancurkan 0.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. campurkan 50.8. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. sel-sel darah akan berubah bentuknya. Basuh dengan aliran air yang perlahan. 500 cm3 hablur ungu Air suling .8 cm3 larutan (i) dengan 49. larutkan 9. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. jika dikeringkan dengan perlahan. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.2 cm3 larutan (ii). Periksa dengan mikroskop.Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2.5 gram.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. dan TOLOK KE DEPAN. iii) turaskan . Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. seperti dalam Rajah (46). Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Sediakan fosfat tampan pH 6.

Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Biarkan kering dalam udara. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . iodin Larutan Iodin 5. hasil turasannya berwarna ungu tua. Basuh pula dengan air.1 minit.5 gram 1. Biarkan sejuk. Turaskan . Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. boleh diwarnakan dengan kaedah ini.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0. Didihkan selama 30 minit. jangan basuh terlalu lama. Simpan dalam peti sejuk. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Jangan basuh dengan air selepas ini. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). .0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis.1 minit.0 gram 10.ii). manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah. Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 .5 gram 500 cm3 Kalium iodida air suling iii) Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Biarkan sejuk. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak.

nitrat. Antaranya. perklorat. mengkakis.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair.Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Semua kromosom akan menjadi warna merah. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. ada yang mudah terbakar. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Periksa dengan mikroskop. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. 1.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. .Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. KESELAMATAN MAKMAL 1. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. peroksida. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. tetapi jangan biarkannya mendidih. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). Tutupkan dengan penutup kaca nipis . Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Jangan sedut dengan mulut. mengganat. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering.1.

fenol.17 10 10 1. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah.104 . ammonia pekat. serta takat kilat masingmasing. hidrogen peroksida pekat.18 . Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) . asid hidroklorik. metanol. asid etanoik. Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut.45 . cecair bromin. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. asid metanoik.30 . Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan.1.2 Cecair Mudah Terbakar Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . kalium manganat (VII) dan argentum nitrat.41 . asid sulfurik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan.1.1. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik. .

Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. 1. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. Selepas eksperimen. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. cuci segera dengan air yang banyak. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan. boleh menjadi racun. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. Selalunya . tangan hendaklah dibasuh. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: .1. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. hidung dan paru-paru. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun.

Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan.(i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. dengan tujuan untuk membersihkannya. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. (ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: . 1. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. letupan. Penggunaannya mestilah direkodkan. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. haba terhasil dan asid akan terpercik. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. atau sesak nafas. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya.1. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. kerana ia menyebabkan kebakaran. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang.

* Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. c) Semua permukaan. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. b) Sebelum memulakan kerja. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai.2. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap.Kementerian Sains. litup merkuri dengan serbuk sulfur. . d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. mengikut cara kerja yang disediakan.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal .2 BAHAN BIOLOGI 1. Bakteria. 1. Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji.(a) Jika tumpahan itu sedikit.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati.1. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. Fungi. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup.

e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie. 1. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. .3 BAHAN RADIOAKTIF 1. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif.3. 1. Selepas menjalankan eksperimen. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja. Jika sumber radioaktif digunakan.3.3. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai.

Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya.Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa.3. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif.3. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. 1.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. Sebarang pencemaran di lantai. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: . 1. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. pihak polis. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering .

1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. .4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja. 1. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1.zink. 1.5.5. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru. aluminium). 1. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.5 i) ii) iii) 1. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba.5. 1.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai.5.i) ii) iii) iv) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium. 1.5.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.5. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.

kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Peralatan sains. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. H.1. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya.tekanan tinggi. 1. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. 1. B. D.5. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. E.5. C. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . J. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. Semua peralatan sains. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru.9.7 Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. tindak balas cergas dan sebagainya.5. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. F. I. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. . Peralatan sains. G. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. Setiap kerosakan. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. bahan radioaktif. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat.

K. Jangan gunakan jari tangan. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Q. Kayu mancis. E. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. N. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. D. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. L. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. M. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. O. B. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. P. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. R. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Jangan membazirkan bahan kimia. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. C.

Semua peralatan sains. Peralatan saains. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. . Matlamat Sukatan. i. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains.01 September 1995 2. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. J. 3. B. E. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. D.A. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. H. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. C. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. Tidak sesiapa pun boleh makan. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan.

V. i. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. PERINTAH AM BAB A. vi. v. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. ii.PERINTAH AM. iii. iii. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. PERINTAH AM BAB C ii. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan.. Viii. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. i.Ii. Tempoh percubah dan perlanjutannya. C. . Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. vi. i. 5. B.

ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. Jabatan dan orang ramai. Surat menyurat. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. I. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. F.D. Bayaran. iii. ii. Kelengkapan pejabat. II. iii. PERINTAH AM BAB F. i. TENDER DAN KONTRAK. 1. G. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. PEMBELIAN. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa.1. ii. . i. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad.

JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. V. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. arahan perkhidmatan. arahan perbendaharaan. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. i. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. Vi. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. Viii. iii. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa.I. BIOLOGI . Ii. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. BAHAGIAN 11 .

Teknik pengsterilan mikro organisma. V. Sukatan dan unit S. iv. Ii. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. Iv. Asas elaktrik. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. . KIMIA i. pusat graviti. 2. Iii. Penyediaan slaid. momentum. ii. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. Pengendalian peralatan seperti termometer. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. Pengurusan. voltmeter dan komponen elektrik. prisma. larutan benedict. Penyelenggaraan mikroskop vii. alat-alat optik seperti kanta. larutan standard. Iii. kerja dana tenaga.i. Mengenai ekologi asas haiwan. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. iii. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. mersin. mikrometer. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. Vi. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. Ii. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. Vi. V. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. Formula unsur. Viii. 3. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. sermin. jangka tumpat. Penyediaan larutan kimia yang mudah.I daya . FIZIK i. ketumpatan. pusat. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. geseran.

Iii. BAHAGIAN 111 . Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. 4. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. Iv. beracun. melecur akibat terkena api. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. viii. bahan kimia dan sebagainya. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. Vi. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. V.Iv. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Ii. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. mengkakis. Etika kerja di makmal. Vii. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam .

i. 13. Ii. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Bahagian 11 dan 111 . Bahagian 11 dan 111. 7. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. ii. .1. 11.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. 9. i.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. i. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. Ii. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. i. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . 6. 12. Keputusan Lulus/kandas 8. ii. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun. Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam.

* Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur.000.000 atau 103 . (Terima kasih kepada En.I . IMBUHAN digunakan.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. .1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld.------------------------------------------------------------------------------. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).000 astau 106 darab dengan 1. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal. Zainudin Bin Daud . UNIT ASAS S.

5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan.01 mm. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala. Contoh: lebar buku = 17.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t.000 atau X 10. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1..5mm. * Pada skala vernier. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1.5/50 mm iaitu 0. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama.000.1 cm ----. * kejituan sehingga 1 mm atau 0. KAEDAH MENGUKUR . * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah). maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0. ketebalan kertas dan sebagainya. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0. diameter bebola kecil. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai.0 cm. iaitu skala utama dan skala vernier.01 mm.1 cm atau 1 mm.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

7. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. Nombor 0 1 2 3 4.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. 9. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . 5. 8. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. 6. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan.

Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. Lantai . D. F. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. Bagi mereka yang bermbut panjang . adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. E. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A).Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid .

Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. G. I. 1. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. rawatan yang diberi dan catatan guru. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak. . masa. nama murid.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. tingkatan. membulat hujung kaca.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik.dan khususnya . sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Pemutar litar ( circuit breaker ). ii. ii. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. H. kemalangan. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan.antara lain.

d). Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. 1. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. Natrium dan kalium . Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. Selinder gas . Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya.4 a. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. c. Pepejal.3 LETUPAN a. 1.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). c. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. b. adang keselamatan hendaklah digunakan. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. b.

Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. beracun. I). Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. Bila hendak mencairkan asid pekat. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. j). tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. tindakbalas kencang dan sebagainya .Gunakan sedikit sahaja. . f). Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. 1.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. mengkakis. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. h). tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. bahan radio aktif. Antaranya ada yang mudah terbakar. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. e).

Natriun. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan. Jangan sedut dengan mulut. permanganat peroksida. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. Aluminium. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan .Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium.klorat.perklorat. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. nitrat.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Bahan Kimia Litium. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal.

Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .

D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. Asid metanoik. asid etanoik. asid sulfurik. . serta takat kilat masingmasing. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. jangan bawanya dengan tangan.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. metanol. hidrogen peroksida pekat.18 . asid hidroklorik. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester . kuantiti yang kecil sahaja digunakan. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. fenol. jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. Apabila api digunakan dalam makmal.30 . cecair bromin. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . ammonia pekat. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan.41 .Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari.45 . Gunakan alat yang sesuai.

toluena. boleh menjadi racun. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. hidung dan paru. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Wapnya adalah sangat merbahaya. Selepas ujikaji . Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. Stor ini mestilah kalis api.xyele. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. .

iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Selepas menjalankan percubaan. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. . maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Jika sumber tidak berskel di gunakan. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.6. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. 1. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.

Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh.Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. Apa-apa pencemaran di lantai. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. 1.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. . C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif.

misalnya kalsium karbid. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. Pepejal yang bertindakbalas dengan air. C. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . G. Projek-projek yang yang .Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal.8 a. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. Setengah-setengah projek. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. misalnya pemancaran gelombang radio. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. H. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. 1. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. E. B. F. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. Jika radas X-ray. D. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal .

Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt. Awang Cik Hjh.Razak Muhamad 1.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting. Ting .Panitia Matematik) ( K. Nazirah Bt. 3) .melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Ab. Adnan En. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B.3 ) ( Penyelaras Mat. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Jusoh Puan Nek Nariah Bt.

matematik dan teknikal. 2. 2.5. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. Kebelakangan ini.2. 2. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020.3. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif.7.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal. 2. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal.0. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya.6. 2. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan . OBJEKTIF 2. 2. 2. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. . Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT.4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains.

4. 4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. 4. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains. 4. 4.1. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. 4. Membina Keterampilan Guru . 4. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas. Kaunselor telah dan akan : 4.1. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.4.2.5.1.1. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek.2.3.0.1.1.1.

4.1. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain .3.2. pusat kegiatan guru.2. Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif .Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan.2.2. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ .Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah .5. pusat sumber pendidikan negeri.4. Mengadakan lawatan ke .6. Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya. hotel dan resort.2. 4.2.2. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. 4. 4.

Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing.3. Aktiviti Ko Akademik.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka.7. 4.8.4. Kuis Fizik ( Jun). Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. Mengadakan pameran Sains & Teknologi. Kelab Komputer dan lain-lain. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik. Olimpiad matematik kebangsaan. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. . Kuiz Sains Alam Semulajadi. Cereka Sains . Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. 4. kelab Reka Cipta. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Puisidra.2. aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. Projek Science Across Asia pasifik . Kem Sains (Mac). 4. Kem IT. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. 4. Eseiton. Prias.

Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. d) e) 4. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. . Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah. peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV.30 .5. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej.6 Mengenal pasti program sokongan lain. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat.1.00 tengah hari.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->