INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA .IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda.Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu. Untuk itu. sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW. Umumnya. setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut.

bersifat konkrit. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan.Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. konservatif. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. pratikal. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. bertanggungjawab. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. boleh dipercayai. saya juga stabil. ☺ Sangat bertanggungjawab. setia. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar. tradisional. ☺ Selain setia. ☺ Saya menghormati masa. ada peraturan dan sistematik. ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga. 1999. ☺ Saya taat. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. tradisi dan rumah tangga. waras fikiran. mengikut adat resam. boleh diharap dan sentiasa bersedia. . ☺ Memberi perhatian.

Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. setia. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan.☺ Bersifat keibubapaan. hidup bersistem. ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian. waras fikiran. konservatif. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. ☺ Secara semula jadi. ☺ Kerja mengikut peraturan. . bekerjasama dan mengikut kebiasaan. bertanggungjawb. ☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. tradisional. mengikut adat resam. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. praktis. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. berperaturan dan menaruh perhatian. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. boleh dipercayai. ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa.

☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. bijak dan mahir. panjang akal. berprinsip.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. tenang dan sabar. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru. Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. berfalsafah. dan berasaskan logik. . kompleks. berdasarkan teori. berminat tentang konsep. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. gagasan. berpengetahuan luas. investigatif dan hipotetikal. ☺ Bersifat ingin mengetahui. inventif. bijak. cenderung mereka cipta. tanggapan dan idea. memahami konsep. mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. berprinsip dan jujur. bersifat ingin mengetahui.

Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. atau rutin. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. bijak dan mahir. panjang akal. berfalsafah. PERSONALITI BIRU . memahami konsep. meneroka idea. kompleks. bersifat ingin tahu. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. tenang dan sabar. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. ☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati. berdasarkan teori. berpengetahuan luas. berprinsip dan berasaskan logik. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. ☺ Suka mereka cipta model. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran.

bersimpati. riang. ☺ Saya romantis. penyayang dan setia. mesra. ☺ Saya seorang yang puitis. ☺ Mesra. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. taat. gembira dan imaginatif. ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. dan selalu mencari makna dalam kehidupan. ☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. berseni. . penuh kasih sayang. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain. bersemangat. unik. berperibadi. perhubungan mesra. mengasihani. orang yang memberi inspirasi. menyayangi dan baik hati. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. gembira.Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati.

mesra. bersimpati. penyayang. ☺ Saya mahukan pengiktirafan. setia. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. gembira. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. komunikasi. ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. penuh kasih sayang. mengasihani. . ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. pendidikan. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni. berseni. orang yang memberi inspirasi. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. unik. riang. dan profesion menolong orang lain. mesra. ☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah.

tergopoh-gapah tetapi bersemangat. suka keseronokan. tidak takut dan berkemahiran. suka kepada pertandingan. berani. pandai menggunakan kesempatan. suka berjenaka. ☺ Cergas. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. tabah. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. bertindak atas desakan fikiran. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. gurau senda. ☺ Seorang yang realistik. realistik. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. tidak dipengaruhi oleh sentiment. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. pandai dan menawan. berfikiran terbuka. . bersifat spontan.

berfikiran terbuka. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. dapat menggunakan koordinasi fizikal.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. ☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. . suka kepada pertandingan. suka berseronokan. ☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan. ☺ Dalam proses pembelajaran. berani. tidak takut serta berkemahiran. saya perlukan penglibatan fizikal. realistik. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. tidak dipengaruhi oleh sentimen. dan alatan. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. ☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. rigid dan mengikut rutin. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. tabah. pandai menggunakan kesempatan. bertindak atas desakan fikiran. bersifat spontan. Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara. gurau senda. tergopoh-gapah tetapi bersemangat.