Interpretasi IPW

INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

Umumnya. setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti.IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut. Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA . sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW.Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu. Untuk itu.

. ☺ Selain setia. setia. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar. saya juga stabil. konservatif. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. pratikal. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. 1999. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. ☺ Saya taat. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. boleh dipercayai. bersifat konkrit. mengikut adat resam. ☺ Memberi perhatian. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. ada peraturan dan sistematik. ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga.Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. bertanggungjawab. tradisional. tradisi dan rumah tangga. boleh diharap dan sentiasa bersedia. ☺ Saya menghormati masa. ☺ Sangat bertanggungjawab. waras fikiran. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan.

. hidup bersistem.☺ Bersifat keibubapaan. praktis. boleh dipercayai. walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. ☺ Secara semula jadi. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan. tradisional. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. mengikut adat resam. konservatif. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. ☺ Kerja mengikut peraturan. ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. bertanggungjawb. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. waras fikiran. setia. ☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. berperaturan dan menaruh perhatian. ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa.

mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. inventif. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. bijak. Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. berprinsip. ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. tenang dan sabar. panjang akal. investigatif dan hipotetikal. berfalsafah. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. dan berasaskan logik. bersifat ingin mengetahui. memahami konsep. kompleks. gagasan. berpengetahuan luas. cenderung mereka cipta. ☺ Bersifat ingin mengetahui. berdasarkan teori. berprinsip dan jujur. . tanggapan dan idea. ☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. berminat tentang konsep. bijak dan mahir.

Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. ☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. berdasarkan teori. kompleks. bersifat ingin tahu. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. tenang dan sabar.Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. bijak dan mahir. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. meneroka idea. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. berprinsip dan berasaskan logik. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. berfalsafah. panjang akal. memahami konsep. atau rutin. PERSONALITI BIRU . atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. berpengetahuan luas. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati. ☺ Suka mereka cipta model.

riang. gembira dan imaginatif. ☺ Saya seorang yang puitis. orang yang memberi inspirasi. penyayang dan setia. mengasihani. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati.Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. ☺ Saya romantis. penuh kasih sayang. berperibadi. gembira. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. mesra. dan selalu mencari makna dalam kehidupan. taat. perhubungan mesra. unik. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. . bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. menyayangi dan baik hati. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain. ☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. berseni. bersemangat. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. ☺ Mesra. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian. bersimpati.

mesra. komunikasi. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. bersimpati. mesra. unik. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. mengasihani. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. gembira. ☺ Saya mahukan pengiktirafan. berseni. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. setia. ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. . penuh kasih sayang. ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. pendidikan.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. penyayang. orang yang memberi inspirasi. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. riang. dan profesion menolong orang lain. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. ☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah.

giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan. ☺ Cergas. gurau senda. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. suka keseronokan. pandai menggunakan kesempatan. . pandai dan menawan. bersifat spontan.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. tidak takut dan berkemahiran. ☺ Seorang yang realistik. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. berani. suka berjenaka. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan. bertindak atas desakan fikiran. berfikiran terbuka. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. tabah. suka kepada pertandingan. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. realistik. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. tidak dipengaruhi oleh sentiment.

tergopoh-gapah tetapi bersemangat. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. saya perlukan penglibatan fizikal. tabah. berfikiran terbuka. realistik. pandai menggunakan kesempatan. suka berseronokan. bersifat spontan. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. bertindak atas desakan fikiran. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. rigid dan mengikut rutin. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. ☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. ☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. suka kepada pertandingan. dapat menggunakan koordinasi fizikal. dan alatan. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara. ☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. . tidak takut serta berkemahiran. gurau senda. ☺ Dalam proses pembelajaran. tidak dipengaruhi oleh sentimen. berani.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful