INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda. Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA . Untuk itu. Umumnya. Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut.IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu.

bersifat konkrit.Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. ☺ Memberi perhatian. 1999. ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga. ☺ Saya menghormati masa. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar. boleh dipercayai. tradisional. mengikut adat resam. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. tradisi dan rumah tangga. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. saya juga stabil. . Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. boleh diharap dan sentiasa bersedia. ada peraturan dan sistematik. ☺ Selain setia. konservatif. bertanggungjawab. ☺ Sangat bertanggungjawab. waras fikiran. ☺ Saya taat. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. pratikal. setia.

. ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa. ☺ Kerja mengikut peraturan. hidup bersistem. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. praktis. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. setia. waras fikiran. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan. konservatif. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. bertanggungjawb. ☺ Secara semula jadi. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. boleh dipercayai. tradisional. mengikut adat resam. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. berperaturan dan menaruh perhatian.☺ Bersifat keibubapaan. ☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian.

berprinsip dan jujur. memahami konsep. berpengetahuan luas. kompleks. bersifat ingin mengetahui. inventif. berdasarkan teori. investigatif dan hipotetikal. panjang akal. tenang dan sabar. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru. berprinsip. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. tanggapan dan idea. ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. cenderung mereka cipta. Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. ☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. gagasan. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. ☺ Bersifat ingin mengetahui. bijak. . berminat tentang konsep. dan berasaskan logik. berfalsafah. mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. bijak dan mahir. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan.

☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. atau rutin. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. tenang dan sabar. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. berdasarkan teori. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. panjang akal. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. PERSONALITI BIRU . bersifat ingin tahu. meneroka idea.Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. berprinsip dan berasaskan logik. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. kompleks. bijak dan mahir. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. memahami konsep. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. ☺ Suka mereka cipta model. berpengetahuan luas. berfalsafah.

Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. ☺ Saya seorang yang puitis. ☺ Mesra. ☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. berperibadi. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain. penyayang dan setia. ☺ Saya romantis. bersemangat. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati. bersimpati. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. . dan selalu mencari makna dalam kehidupan. gembira. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. mengasihani. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian. penuh kasih sayang. berseni. mesra. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. taat. riang. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. orang yang memberi inspirasi. unik. menyayangi dan baik hati. perhubungan mesra. gembira dan imaginatif.

. ☺ Saya mahukan pengiktirafan. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. orang yang memberi inspirasi.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. gembira. ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. pendidikan. bersimpati. komunikasi. ☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah. setia. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. mesra. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. mesra. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. dan profesion menolong orang lain. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. unik. penyayang. riang. berseni. penuh kasih sayang. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. mengasihani. ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni.

tabah. tidak dipengaruhi oleh sentiment. pandai dan menawan. berfikiran terbuka. ☺ Seorang yang realistik. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. . bertindak atas desakan fikiran. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. suka keseronokan. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan. ☺ Cergas. bersifat spontan. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. tergopoh-gapah tetapi bersemangat.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. suka kepada pertandingan. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah. gurau senda. suka berjenaka. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada. tidak takut dan berkemahiran. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. pandai menggunakan kesempatan. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. berani. realistik. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan.

Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara. suka berseronokan. gurau senda. berani.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan. bersifat spontan. ☺ Dalam proses pembelajaran. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. dan alatan. tidak dipengaruhi oleh sentimen. bertindak atas desakan fikiran. pandai menggunakan kesempatan. tabah. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. realistik. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. berfikiran terbuka. ☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. tidak takut serta berkemahiran. saya perlukan penglibatan fizikal. rigid dan mengikut rutin. . dapat menggunakan koordinasi fizikal. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. suka kepada pertandingan. ☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. ☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful