INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu. setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. Untuk itu.Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA .IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda. sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW. Umumnya.

☺ Sangat bertanggungjawab. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. ☺ Saya taat. tradisi dan rumah tangga. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar. konservatif. setia. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. boleh diharap dan sentiasa bersedia. ada peraturan dan sistematik. 1999. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. tradisional. ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. waras fikiran. boleh dipercayai. ☺ Selain setia. bersifat konkrit. saya juga stabil. pratikal. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa.Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. mengikut adat resam. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan. . Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. ☺ Memberi perhatian. bertanggungjawab. ☺ Saya menghormati masa.

walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. tradisional. setia. waras fikiran. berperaturan dan menaruh perhatian. konservatif. mengikut adat resam. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. praktis. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. . ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa. boleh dipercayai. hidup bersistem. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan. ☺ Secara semula jadi. ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. ☺ Kerja mengikut peraturan.☺ Bersifat keibubapaan. ☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. bertanggungjawb.

tanggapan dan idea. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru. bijak dan mahir. berminat tentang konsep. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. panjang akal. dan berasaskan logik. . Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. berprinsip dan jujur.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. memahami konsep. berprinsip. bersifat ingin mengetahui. bijak. gagasan. cenderung mereka cipta. ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. berpengetahuan luas. berfalsafah. inventif. tenang dan sabar. mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. ☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. berdasarkan teori. investigatif dan hipotetikal. kompleks. ☺ Bersifat ingin mengetahui. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal.

kompleks. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. bersifat ingin tahu.Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. atau rutin. ☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. berpengetahuan luas. berprinsip dan berasaskan logik. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. panjang akal. bijak dan mahir. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. PERSONALITI BIRU . saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. tenang dan sabar. meneroka idea. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. memahami konsep. ☺ Suka mereka cipta model. berfalsafah. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati. berdasarkan teori.

. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. mengasihani. penyayang dan setia. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati. dan selalu mencari makna dalam kehidupan. riang. berseni. gembira dan imaginatif. bersimpati. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. perhubungan mesra. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain. ☺ Saya seorang yang puitis. mesra.Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. bersemangat. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian. menyayangi dan baik hati. ☺ Mesra. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. orang yang memberi inspirasi. ☺ Saya romantis. unik. gembira. penuh kasih sayang. taat. ☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. berperibadi.

penuh kasih sayang. ☺ Saya mahukan pengiktirafan. penyayang. riang. komunikasi. dan profesion menolong orang lain. pendidikan. mengasihani.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. berseni. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. mesra. mesra. bersimpati. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. ☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. setia. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. unik. gembira. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. orang yang memberi inspirasi. . ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni.

berfikiran terbuka. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada. berani. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. tabah. tidak dipengaruhi oleh sentiment. bertindak atas desakan fikiran.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan. suka keseronokan. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. ☺ Seorang yang realistik. ☺ Cergas. bersifat spontan. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. suka kepada pertandingan. gurau senda. pandai menggunakan kesempatan. pandai dan menawan. realistik. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. tidak takut dan berkemahiran. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. . suka berjenaka.

pandai menggunakan kesempatan. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. realistik. bersifat spontan. ☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan. tidak dipengaruhi oleh sentimen. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. bertindak atas desakan fikiran. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. ☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. dan alatan. Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan. suka berseronokan. tabah. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. berani. ☺ Dalam proses pembelajaran. suka kepada pertandingan. gurau senda. tidak takut serta berkemahiran. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. saya perlukan penglibatan fizikal. rigid dan mengikut rutin. . berfikiran terbuka. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. dapat menggunakan koordinasi fizikal. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. ☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful