INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda.Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati.IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA . Untuk itu. sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW. Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut. Umumnya. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu.

boleh dipercayai. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. 1999. saya juga stabil. ada peraturan dan sistematik. mengikut adat resam. ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. ☺ Selain setia. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar.Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. konservatif. . ☺ Sangat bertanggungjawab. ☺ Saya taat. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan. boleh diharap dan sentiasa bersedia. setia. bersifat konkrit. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. waras fikiran. ☺ Memberi perhatian. bertanggungjawab. tradisional. pratikal. ☺ Saya menghormati masa. tradisi dan rumah tangga.

☺ Kerja mengikut peraturan. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. mengikut adat resam. berperaturan dan menaruh perhatian. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian. hidup bersistem. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan. tradisional. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. boleh dipercayai. konservatif. ☺ Secara semula jadi. . walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. praktis. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. waras fikiran. bertanggungjawb. setia. ☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa.☺ Bersifat keibubapaan.

Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. kompleks. memahami konsep. berpengetahuan luas. inventif. berprinsip dan jujur. ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. ☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. bersifat ingin mengetahui.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. tenang dan sabar. cenderung mereka cipta. dan berasaskan logik. panjang akal. berdasarkan teori. gagasan. tanggapan dan idea. ☺ Bersifat ingin mengetahui. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. berprinsip. berminat tentang konsep. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. bijak dan mahir. . investigatif dan hipotetikal. berfalsafah. bijak.

panjang akal. ☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. kompleks. tenang dan sabar. ☺ Suka mereka cipta model. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. bersifat ingin tahu.Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. berfalsafah. berdasarkan teori. memahami konsep. PERSONALITI BIRU . bijak dan mahir. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. berpengetahuan luas. berprinsip dan berasaskan logik. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. atau rutin. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. meneroka idea. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati.

Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. mengasihani. berseni. penuh kasih sayang.Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. riang. dan selalu mencari makna dalam kehidupan. unik. bersimpati. ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. menyayangi dan baik hati. ☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. berperibadi. bersemangat. . orang yang memberi inspirasi. perhubungan mesra. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian. ☺ Mesra. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. penyayang dan setia. taat. ☺ Saya romantis. gembira. ☺ Saya seorang yang puitis. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain. gembira dan imaginatif. mesra. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati.

orang yang memberi inspirasi. penyayang. mesra. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. berseni. mengasihani. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. pendidikan. mesra. ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. komunikasi. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. . setia. penuh kasih sayang. dan profesion menolong orang lain. bersimpati. ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni. ☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. ☺ Saya mahukan pengiktirafan. riang. unik. gembira.

tidak takut dan berkemahiran. ☺ Cergas. bertindak atas desakan fikiran. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. tabah. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah. suka keseronokan. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan. berfikiran terbuka. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. tidak dipengaruhi oleh sentiment. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. suka kepada pertandingan. berani. bersifat spontan. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. . pandai dan menawan. gurau senda. ☺ Seorang yang realistik. suka berjenaka. realistik.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. pandai menggunakan kesempatan.

☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. tabah. ☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. suka kepada pertandingan. suka berseronokan. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. ☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. berani. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. pandai menggunakan kesempatan. berfikiran terbuka. bersifat spontan. saya perlukan penglibatan fizikal. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. . tergopoh-gapah tetapi bersemangat. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara. tidak dipengaruhi oleh sentimen. tidak takut serta berkemahiran. dan alatan.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan. bertindak atas desakan fikiran. dapat menggunakan koordinasi fizikal. gurau senda. ☺ Dalam proses pembelajaran. rigid dan mengikut rutin. realistik.