INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati.IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda. Untuk itu. setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu. Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA . Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut. sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW. Umumnya.

☺ Selain setia. bersifat konkrit. ☺ Sangat bertanggungjawab. saya juga stabil. boleh dipercayai. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. setia. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. pratikal. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. .Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. 1999. ☺ Memberi perhatian. tradisional. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. ☺ Saya taat. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar. ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga. boleh diharap dan sentiasa bersedia. bertanggungjawab. ☺ Saya menghormati masa. tradisi dan rumah tangga. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. waras fikiran. konservatif. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan. ada peraturan dan sistematik. mengikut adat resam.

☺ Bersifat keibubapaan. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan. waras fikiran. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. ☺ Kerja mengikut peraturan. boleh dipercayai. hidup bersistem. bertanggungjawb. konservatif. ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa. ☺ Secara semula jadi. ☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. . walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. berperaturan dan menaruh perhatian. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. praktis. mengikut adat resam. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. tradisional. setia. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian.

Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. berprinsip dan jujur. mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. gagasan. bijak dan mahir. berfalsafah. cenderung mereka cipta. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru. ☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. tanggapan dan idea. berpengetahuan luas. bersifat ingin mengetahui. tenang dan sabar. investigatif dan hipotetikal. berdasarkan teori. bijak. kompleks. inventif. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. berprinsip. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. dan berasaskan logik. ☺ Bersifat ingin mengetahui. . ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. memahami konsep. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. panjang akal. berminat tentang konsep. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan.

kompleks. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. PERSONALITI BIRU . berpengetahuan luas. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. panjang akal. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. berdasarkan teori. atau rutin. bersifat ingin tahu. ☺ Suka mereka cipta model. berprinsip dan berasaskan logik. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. berfalsafah. tenang dan sabar. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. meneroka idea. memahami konsep. ☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang.Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. bijak dan mahir. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna.

unik. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain.Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian. gembira dan imaginatif. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. perhubungan mesra. ☺ Saya romantis. ☺ Mesra. penyayang dan setia. ☺ Saya seorang yang puitis. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. bersimpati. . riang. gembira. ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. bersemangat. menyayangi dan baik hati. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. orang yang memberi inspirasi. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. dan selalu mencari makna dalam kehidupan. berperibadi. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. berseni. ☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. mengasihani. mesra. penuh kasih sayang. taat.

penuh kasih sayang. bersimpati. ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. berseni. ☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. unik. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. orang yang memberi inspirasi. mengasihani. penyayang. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. gembira. . ☺ Saya mahukan pengiktirafan. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. dan profesion menolong orang lain. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni. mesra. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. setia. mesra. komunikasi. riang. pendidikan.

☺ Cergas. berfikiran terbuka. tidak takut dan berkemahiran. suka berjenaka. tabah. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. bertindak atas desakan fikiran. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan. . pandai dan menawan. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. tidak dipengaruhi oleh sentiment. berani. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada. suka keseronokan. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. suka kepada pertandingan. bersifat spontan. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. pandai menggunakan kesempatan.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. ☺ Seorang yang realistik. gurau senda. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. realistik.

☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. dan alatan. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. saya perlukan penglibatan fizikal. realistik. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. ☺ Dalam proses pembelajaran. Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara. tidak takut serta berkemahiran. berfikiran terbuka. berani. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. pandai menggunakan kesempatan.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan. suka berseronokan. ☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. bersifat spontan. tabah. . tidak dipengaruhi oleh sentimen. dapat menggunakan koordinasi fizikal. ☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. rigid dan mengikut rutin. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. suka kepada pertandingan. bertindak atas desakan fikiran. gurau senda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful