P. 1
Rancangan Malaysia Keenam - Copy

Rancangan Malaysia Keenam - Copy

|Views: 63|Likes:
Published by bobo1209tan

More info:

Published by: bobo1209tan on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

Pertahanan dan keselamatan (15.4%). Sosial (24. 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada. Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56. Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2).5%).8%).3%). . serta Pentadbiran (3. 2.RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1.

4. 5. 3. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. 4. 8. 7. Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Mengekalkan strategi asas DEB. Strategi Pelaksanaan 1. Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. 2. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni. 6. 5. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. Skim Amanah Saham Nasional (ASN).Objektif 1. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. 2. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. 6. . 3.

. Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2.DASAR YANG DILANCARKAN 1.

´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. . Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. 4.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. 3. Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. 6. 2. 5.

Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. Menggalakkan pelaburan usaha 2. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. 3. Akta 3. Galakan Pelaburan 1968. 2. Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. meningkatkan pendapatan negara. kegiatan eksport. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. Menggalakan eksport barang kepada 1. .

A. Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport. Oleh itu. 4. 2. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha.B Perdana Menteri Malaysia. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja. . 3. 1.

Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. . Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. 6. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. 4. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. 2. 2. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. 3. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. 5. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. 3.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. 7. Strategi Pelaksanaan 1.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. Lanjutan daripada RMK-6. 3. 4. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997. . Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21. Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8.9% setahun sejak 1988. 2. 5.

4. 3. Memperkukuhkan sektor kewangan. 10. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. 7. 12. 9. 8. . Menggalakkan industri kecil dan sederhana. 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Mengukuhkan sistem penyampaian. 5. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 4. 6. 8. 11. 3. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998.Objektif 1. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. 5. 13. Mengurangkan import negara. Strategi Pelaksanaan 1. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. 7. 6. Melaksanakan program sekolah atau sesi. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. 2. Membangunkan perkhidmatan moden. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal.

DASAR WAWASAN NEGARA .

2. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an. 3. . Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama. 4. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1.

institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. 5. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi.DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. . 7. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. 3. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. 2. 4. 6. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. menyemarakkan semangat patriotik. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. produktif dan berpengetahuan. membentuk kematangan politik.

mengira kaum. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. dan perkhidmatan lebih dinamik. 7. 3. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1. masyarakat.(K-Ekonomi) 5. 4. Menjadikan sektor pertanian. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. . Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. 6. Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan.Objektif Strategi 1. 2. berpendapatan kurang daripada 30%. pembuatan.

CONTOH SOALAN .

I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. II dan III C. I dan II B. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara.Q1. III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A. I dan IV D. III dan IV .STPM 2005(S7) Antara yang berikut.

II dan III D.I dan III C. III dan IV .I dan II B.Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A.

D. B. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. C. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar. Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. .

Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. C. . DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional. B. D.

III dan IV D. .II dan III B.II.I. Semua ada.III dan IV C.Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.I.

.III dan IV C.II.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat. Semua ada. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya.II dan III B. A.III dan IV D. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa.I.I.

I dan II B.I dan III C. A. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar. III Rangkaian perniagaan antarabangsa.II dan IV D.Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik. III dan IV .

Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. . C. D. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. B. Membagunkan sektor perlombongan.

3. 7. B C B A C C D A . 5. 6. 8. 4. 2.JAWAPAN 1.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->