KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2).8%). Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56.5%). 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada. 2. . serta Pentadbiran (3.3%).RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1. Pertahanan dan keselamatan (15. Sosial (24.4%).

iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. 8. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. 3. . Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni. Mengekalkan strategi asas DEB.Objektif 1. Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Strategi Pelaksanaan 1. 6. 5. 3. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. 4. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. 4. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. 2. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). 6. 5. Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. Skim Amanah Saham Nasional (ASN). 7. 2.

Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2.DASAR YANG DILANCARKAN 1. .

Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. 4. 5. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. 6. Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. 3. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. 2. .

Menggalakkan pelaburan usaha 2.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. 3. kegiatan eksport. meningkatkan pendapatan negara. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. Galakan Pelaburan 1968. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. Akta 3. . 2. Menggalakan eksport barang kepada 1. Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4.

Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara.B Perdana Menteri Malaysia. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. 1. .A. 4. 3. Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha. Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan. Oleh itu. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil. 2.

Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. 7. 3. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. 4. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. 5. 3. Strategi Pelaksanaan 1. 2. 2. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. 6. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. .

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

2.RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. . Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997.9% setahun sejak 1988. 4. 5. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8. 3. Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. Lanjutan daripada RMK-6. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21.

Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. 10. 8. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. 3. 6. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. 8. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. 2. 4. 3. 2. 11. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. 4. Memperkukuhkan sektor kewangan. Membangunkan perkhidmatan moden. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. 7. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. Melaksanakan program sekolah atau sesi. 12. 5. 5. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. Mengurangkan import negara. Menggalakkan industri kecil dan sederhana. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. 6. 9. . 13. Mengukuhkan sistem penyampaian. 7. Strategi Pelaksanaan 1.Objektif 1. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.

DASAR WAWASAN NEGARA .

3. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. 4. Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. . 2.

membentuk kematangan politik. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi. menyemarakkan semangat patriotik. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. 7. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. 6. 2. produktif dan berpengetahuan. 3. 5. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. .DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. 4. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi.

3. Menjadikan sektor pertanian.Objektif Strategi 1. 2. 4. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi.(K-Ekonomi) 5. pembuatan. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1. 6. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. 7. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. berpendapatan kurang daripada 30%. dan perkhidmatan lebih dinamik. mengira kaum. . Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. masyarakat.

CONTOH SOALAN .

Q1. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. II dan III C. I dan II B. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara. III dan IV . III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. I dan IV D. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A.STPM 2005(S7) Antara yang berikut.

I dan III C. II dan III D. III dan IV .Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A.I dan II B.

B. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar. Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. . D.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. C.

C. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. B.Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. . D. DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional.

Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.I.II.III dan IV C.II dan III B. .I. Semua ada.III dan IV D.

Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat. .III dan IV C. A.I. Semua ada. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara.I.III dan IV D. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa.II.II dan III B.

Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik. A. III dan IV . III Rangkaian perniagaan antarabangsa.I dan II B.II dan IV D.I dan III C. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar.

C. Membagunkan sektor perlombongan.Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. D. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. B. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. .

3. 6. 4.JAWAPAN 1. 2. 7. B C B A C C D A . 8. 5.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful