KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56. .RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1.8%). serta Pentadbiran (3.4%). Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). 2. 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada.5%). Sosial (24. Pertahanan dan keselamatan (15.3%).

Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. 4. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. 2. Skim Amanah Saham Nasional (ASN). 5. Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. 3. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. . Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. 6. Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). 4. 8. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni.Objektif 1. Strategi Pelaksanaan 1. 6. 2. 5. Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. 3. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. 7. Mengekalkan strategi asas DEB.

Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2. .DASAR YANG DILANCARKAN 1.

Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. 4. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. 6. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. 3. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. 5. .DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. 2.

2. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. Menggalakan eksport barang kepada 1. Galakan Pelaburan 1968.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. Akta 3. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. 3. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. kegiatan eksport. meningkatkan pendapatan negara. . Menggalakkan pelaburan usaha 2. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4.

Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. 2. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. 1. 3. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak. Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan.B Perdana Menteri Malaysia.A. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja. Oleh itu. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara. 4. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha. Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil. .

(b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan. 3. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. 6. Strategi Pelaksanaan 1. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. 2. . 3. 2. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. 7. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. 5. 4.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. Lanjutan daripada RMK-6. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997. . Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. 4.9% setahun sejak 1988. 3. 5. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8. 2. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21.

Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 10. 9. 4. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.Objektif 1. 5. 3. 8. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. 4. . Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. 7. 8. 3. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. 6. Mengurangkan import negara. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. 7. Memperkukuhkan sektor kewangan. Strategi Pelaksanaan 1. 13. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. 2. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. 6. 5. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. 11. Menggalakkan industri kecil dan sederhana. Melaksanakan program sekolah atau sesi. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. Mengukuhkan sistem penyampaian. 12. 2. Membangunkan perkhidmatan moden.

DASAR WAWASAN NEGARA .

DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. 3. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. . progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an. 2. Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. 4.

Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. menyemarakkan semangat patriotik. 3. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. 5. 7. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. 2. produktif dan berpengetahuan. .DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. 4. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. 6. membentuk kematangan politik. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan.

(K-Ekonomi) 5. masyarakat. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. pembuatan. 4.Objektif Strategi 1. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. mengira kaum. Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. 2. 3. berpendapatan kurang daripada 30%. 6. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. 7. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1. dan perkhidmatan lebih dinamik. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. . Menjadikan sektor pertanian.

CONTOH SOALAN .

Q1. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara. III dan IV . II dan III C.STPM 2005(S7) Antara yang berikut. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A. III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. I dan IV D. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. I dan II B.

I dan III C.I dan II B. III dan IV . II dan III D.Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A.

Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. . B. D. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. C.

D.Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional. B. C. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. .

Semua ada.II. .III dan IV C.III dan IV D.I.Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.I.II dan III B.

I. A.II dan III B. Semua ada. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya. .III dan IV D.III dan IV C.II.I. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat.

II dan IV D.I dan III C.Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik. III Rangkaian perniagaan antarabangsa. III dan IV .I dan II B. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar. A.

Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. C. Membagunkan sektor perlombongan. D. .Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. B.

JAWAPAN 1. B C B A C C D A . 2. 4. 3. 5. 7. 8. 6.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful