KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

. serta Pentadbiran (3. Sosial (24.3%). Pertahanan dan keselamatan (15.5%).8%).RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1. 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada.4%). Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56. Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). 2.

Strategi Pelaksanaan 1. iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. . 4. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara.Objektif 1. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). 3. Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). Skim Amanah Saham Nasional (ASN). Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). 2. 2. Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. 3. 5. 7. Mengekalkan strategi asas DEB. Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. 4. 6. 8. 5. 6. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni.

DASAR YANG DILANCARKAN 1. Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2. .

6. 3. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. . (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. 4. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. 5. 2.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar.

Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. 3. Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. Galakan Pelaburan 1968. meningkatkan pendapatan negara. Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. kegiatan eksport. . 2. Menggalakan eksport barang kepada 1. Menggalakkan pelaburan usaha 2. Akta 3. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport.

Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara. Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport. . Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y. 2. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. 4. Oleh itu.A. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil. 3. 1. Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak.B Perdana Menteri Malaysia. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha.

. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. 2. 5. 2. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. 4. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. 3. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. 3. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. 7. 6. Strategi Pelaksanaan 1.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

2. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8. 3. Lanjutan daripada RMK-6.RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran.9% setahun sejak 1988. 4. 5. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997. .

7. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. 4. 4. 8. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. 12. 6. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. 5. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. 2. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. Mengurangkan import negara. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. Mengukuhkan sistem penyampaian. 6. 11. Menggalakkan industri kecil dan sederhana. 10. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. 5. Memperkukuhkan sektor kewangan. Membangunkan perkhidmatan moden. 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. 8. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. 7. 3. Strategi Pelaksanaan 1. Melaksanakan program sekolah atau sesi. . 13. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.Objektif 1. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. 9. 3.

DASAR WAWASAN NEGARA .

. Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama. 2. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. 4. Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. 3. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu.

menyemarakkan semangat patriotik.DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. 2. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. 5. 4. 6. 3. produktif dan berpengetahuan. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. 7. . membentuk kematangan politik.

Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. mengira kaum. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. dan perkhidmatan lebih dinamik. 3. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1. pembuatan. 6. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. Menjadikan sektor pertanian. masyarakat. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. 2.Objektif Strategi 1.(K-Ekonomi) 5. 7. berpendapatan kurang daripada 30%. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. . 4.

CONTOH SOALAN .

III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. II dan III C.Q1.STPM 2005(S7) Antara yang berikut. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. I dan IV D. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara. I dan II B. III dan IV .

Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A. II dan III D.I dan III C.I dan II B. III dan IV .

C. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. . D.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. B. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar.

B. DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. C.Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. D. .

III dan IV C. Semua ada.III dan IV D.II dan III B. .Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.I.II.I.

IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya.II dan III B. .II. Semua ada. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa.III dan IV C.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat.I.III dan IV D.I. A.

I dan III C. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar. III Rangkaian perniagaan antarabangsa. III dan IV . A.I dan II B.Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik.II dan IV D.

C.Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. D. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. Membagunkan sektor perlombongan. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. B. .

B C B A C C D A . 4. 3. 6. 5. 8. 7. 2.JAWAPAN 1.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful