KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

. Pertahanan dan keselamatan (15.RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1. serta Pentadbiran (3.5%). Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56. 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada.3%). Sosial (24. 2.8%).4%).

Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). 5. 2. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. 4. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. . 6. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. 4. 8. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). 2. 3. 6. Strategi Pelaksanaan 1. 3. Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. 5. Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. 7. Skim Amanah Saham Nasional (ASN). Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). Mengekalkan strategi asas DEB. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia.Objektif 1.

DASAR YANG DILANCARKAN 1. . Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2.

Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. 6. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. 3. 2. . Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. 4. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. 5.

Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. Menggalakkan pelaburan usaha 2. Galakan Pelaburan 1968. kegiatan eksport. Akta 3. 2.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. . Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. meningkatkan pendapatan negara. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. Menggalakan eksport barang kepada 1. 3.

Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil.A. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja. . Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport. 3. 2. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara. Oleh itu.B Perdana Menteri Malaysia. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha. 1. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. 4.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y.

Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. 2. 3. 4. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. 6. 5.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. 2. 3. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Strategi Pelaksanaan 1. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. 7. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. . Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

. 5. Lanjutan daripada RMK-6. 2. 3.RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1.9% setahun sejak 1988. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21. 4. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8. Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997.

Membangunkan perkhidmatan moden. 5. Menggalakkan industri kecil dan sederhana. 4. 3. 7. 2. 7. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. 6. 9. Memperkukuhkan sektor kewangan. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. 8. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. Melaksanakan program sekolah atau sesi. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. 2. 8. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. 10. Mengurangkan import negara. 12. 6. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. 3. 4. 11. 13. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Strategi Pelaksanaan 1. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. . Mengukuhkan sistem penyampaian. 5. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.Objektif 1. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.

DASAR WAWASAN NEGARA .

4. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. . Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. 3. 2. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama.

. 2. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. menyemarakkan semangat patriotik. 6. 3. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. 5. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi.DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. membentuk kematangan politik. 4. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. 7. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. produktif dan berpengetahuan.

masyarakat. pembuatan. 6. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. berpendapatan kurang daripada 30%. dan perkhidmatan lebih dinamik. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. . 3. Menjadikan sektor pertanian. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1.(K-Ekonomi) 5. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3.Objektif Strategi 1. Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan. 7. 4. 2. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. mengira kaum. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat.

CONTOH SOALAN .

Q1. II dan III C. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A. I dan II B. III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan.STPM 2005(S7) Antara yang berikut. III dan IV . I dan IV D. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara.

I dan II B. II dan III D.Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A. III dan IV .I dan III C.

Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. B.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. . C. D. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar.

. DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional. D. B.Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. C. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.

I.I.II.III dan IV C.II dan III B.III dan IV D. Semua ada. .Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.

II dan III B. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara.III dan IV C.II. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya. Semua ada.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa. .III dan IV D. A.I.I.

II dan IV D. III Rangkaian perniagaan antarabangsa.I dan III C. A.I dan II B. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar.Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik. III dan IV .

C. Membagunkan sektor perlombongan. B.Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. D. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. .

3. 2. 7. B C B A C C D A . 6. 5. 8.JAWAPAN 1. 4.

TERIMA KASIH .SEKIAN.