P. 1
Rancangan Malaysia Keenam - Copy

Rancangan Malaysia Keenam - Copy

|Views: 63|Likes:
Published by bobo1209tan

More info:

Published by: bobo1209tan on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada. Sosial (24. Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56.RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1. Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2).3%). Pertahanan dan keselamatan (15.5%).8%). 2. .4%). serta Pentadbiran (3.

. Skim Amanah Saham Nasional (ASN). Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni. iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. 5. 2. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. 7. 8. Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). 3. Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. 2. 4. 3. 6. Mengekalkan strategi asas DEB. 4. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang.Objektif 1. 5. 6. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). Strategi Pelaksanaan 1. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan.

Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2.DASAR YANG DILANCARKAN 1. .

Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. 4.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. 3. 6. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. 2. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. 5. .

2. Menggalakan eksport barang kepada 1. kegiatan eksport. Menggalakkan pelaburan usaha 2. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. . Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. Galakan Pelaburan 1968. 3. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. meningkatkan pendapatan negara. Akta 3. Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1.

A. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja. Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak. 3.B Perdana Menteri Malaysia. 1. . Oleh itu. Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport. 4. 2. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara.

Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. 3. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. . 2. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. 4. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan. 6. 7. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. Strategi Pelaksanaan 1.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. 5. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. 3. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. 2.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. . Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997. Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21.9% setahun sejak 1988. 4. Lanjutan daripada RMK-6. 3. 5. 2.

Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. 6. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. Strategi Pelaksanaan 1. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. 11. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. 8. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. 10. Melaksanakan program sekolah atau sesi. Mengukuhkan sistem penyampaian. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. 2. 6. 2. 3. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Memperkukuhkan sektor kewangan. Membangunkan perkhidmatan moden. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. 9. 5.Objektif 1. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. 4. 12. 5. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Mengurangkan import negara. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. 8. 4. Menggalakkan industri kecil dan sederhana. 7. 7. 13. 3. .

DASAR WAWASAN NEGARA .

4. 2. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. 3. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. . Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020.

DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. 5. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. produktif dan berpengetahuan. 6. 3. 2. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. 7. . Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. membentuk kematangan politik. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi. 4. menyemarakkan semangat patriotik.

Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1.(K-Ekonomi) 5. mengira kaum. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. dan perkhidmatan lebih dinamik. 2. berpendapatan kurang daripada 30%. . 6. 7. masyarakat. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan. Menjadikan sektor pertanian. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. 4. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. 3. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. pembuatan. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2.Objektif Strategi 1.

CONTOH SOALAN .

III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. III dan IV .Q1. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. II dan III C. I dan IV D. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara.STPM 2005(S7) Antara yang berikut. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A. I dan II B.

I dan II B.I dan III C.Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A. II dan III D. III dan IV .

Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. C. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. D. Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar. . B. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.

Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. B. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. D. C. DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional. . DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.

III dan IV D. .I.I.II. Semua ada.II dan III B.III dan IV C.Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.

III dan IV C.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat.II dan III B. A. .III dan IV D.I.II. Semua ada. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa.I. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara.

I dan III C. III Rangkaian perniagaan antarabangsa. III dan IV .Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik. A.II dan IV D.I dan II B. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar.

Membagunkan sektor perlombongan. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah.Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. . B. C. D. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan.

3. 6. 8. 2.JAWAPAN 1. 4. B C B A C C D A . 5. 7.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->