KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

5%). serta Pentadbiran (3.4%). 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada.RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1. . Pertahanan dan keselamatan (15.8%). Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56. 2. Sosial (24.3%). Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2).

Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. Strategi Pelaksanaan 1. 4. 4. 3. Skim Amanah Saham Nasional (ASN). Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. 3. 7. Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. 2. Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. Mengekalkan strategi asas DEB. 2. 6. 8. Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN).Objektif 1. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. 5. 5. . Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. 6. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian.

.DASAR YANG DILANCARKAN 1. Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2.

2. 5. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. .DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. 3. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. 4. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. 6. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar.

Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. Akta 3. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. Galakan Pelaburan 1968. meningkatkan pendapatan negara. Menggalakan eksport barang kepada 1. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. kegiatan eksport. Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. Menggalakkan pelaburan usaha 2. 2. 3. .

Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. 3.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y. . Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan. 2.A. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara. Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport. 4. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. Oleh itu. 1. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak.B Perdana Menteri Malaysia. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil.

Strategi Pelaksanaan 1.DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. 2. . 7. 3. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. 2. 4. membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. 6. 3. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. 5. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

3. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8.RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. 5. Lanjutan daripada RMK-6. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21. . 4.9% setahun sejak 1988. Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997. 2.

10. 4. Mengurangkan import negara. Memperkukuhkan sektor kewangan. 8. Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah.Objektif 1. Menggalakkan industri kecil dan sederhana. . Mengukuhkan sistem penyampaian. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. Melaksanakan program sekolah atau sesi. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. 7. Membangunkan perkhidmatan moden. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. Strategi Pelaksanaan 1. 3. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 2. 4. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. 11. 9. 6. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. 5. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. 8. 5. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. 7. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. 13. 2. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. 3. 6. 12.

DASAR WAWASAN NEGARA .

Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. 3. 2. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. 4. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. . Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama.

6. . Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. produktif dan berpengetahuan. membentuk kematangan politik.DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. 7. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. 2. 5. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. 4. menyemarakkan semangat patriotik. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi. 3.

mengira kaum. 3. Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1. berpendapatan kurang daripada 30%. Menjadikan sektor pertanian. pembuatan. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. 2. masyarakat.(K-Ekonomi) 5. 4.Objektif Strategi 1. dan perkhidmatan lebih dinamik. 7. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. . 6. Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan.

CONTOH SOALAN .

I dan IV D. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A.STPM 2005(S7) Antara yang berikut. I dan II B. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. II dan III C.Q1. III dan IV . III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara.

III dan IV .I dan III C.I dan II B.Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A. II dan III D.

Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. C. . D. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar. Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. B.

B. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang. D. C. DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional.Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. .

.I.II dan III B.II.I.Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.III dan IV D. Semua ada.III dan IV C.

Semua ada.II. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat. A.I. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa. .I. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara.III dan IV C.II dan III B.III dan IV D.

II dan IV D.Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik.I dan II B. III Rangkaian perniagaan antarabangsa.I dan III C. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar. III dan IV . A.

Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. B. Membagunkan sektor perlombongan. C. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. . D.

5. 6. 8.JAWAPAN 1. 3. B C B A C C D A . 4. 7. 2.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful