P. 1
Skema TLO-PKP3117

Skema TLO-PKP3117

|Views: 728|Likes:
Published by Bakhtiar Rashidi

More info:

Published by: Bakhtiar Rashidi on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa .Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara .al.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3. Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: DBP.Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi. Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang. (2003). Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2. Kesusasteraan Melayu Tradisional.5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: . Harun Mat Piah et.(2 jam) Cerita Binatang . (2006). kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. 2 .

Menghasilkan satu contoh cerita jenaka. Mengumpul koleksi cerita mitos.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. Nik Hassan Basri b.Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka . Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2005).(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6.(2 jam) • Mitos .4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan. 3 . Kadir. Carian maklumat mengenai cerita jenaka. Citra Komsas. Nik Ab.

(2006). Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 . Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood.2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3.(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3.Skema TLO (8.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih.4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda .(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden . Membuat carian mengenai Prosa Moden.

Rahman Ab. 5 Prosa Moden . Perguruan Sultan Idris.6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak .Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5.5) yang dipilih. (1995).(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan. 5 . Ab.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7. Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). Rashid dan Wan Som Mamat.

Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6.4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3.1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 . Compact disc lagu rakyat. o 6 Prosa Moden • Cerpen . Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. (2003).

Membuat refleksi. ciri. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak .(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep.2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5. Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al. Kuala 7 .Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak. ciri.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7). Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. Malaysia.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak .(1. ciri.1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5. (2004). Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. o • Drama Kanak-kanak .

Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. 8 . ciri. jenis dan gaya bahasa penulisan biografi.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3. Mengumpul koleksi pantun kanakkanak. Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya. 8 Prosa Moden • Biografi . (1987).4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun . pilihan. Petaling Jaya:International Book service.1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1.3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan. Menjelaskan konsep.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1. Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden.Skema TLO • Biografi .

4) 9 Pantun . Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8. Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. Petaling Jaya: International Book service. Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 . (1987).6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3.Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan.2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun. Dharmawijaya.

Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. Sejarah dan kritikan sastera. 10 Syair . Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5. Ibrahim.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1. Bhd. 2006.2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan. 10 . Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan. Nik Naemah bt.

kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur. fungsi. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka. Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka.2) 11 Gurindam / Seloka .Skema TLO terpilih – (3. Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3. - Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1. 11 .

4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3.Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan. fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1. Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur.Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.5) 12 Nyanyian Rakyat . Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat.1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3.6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: . - 12 .

Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur.3) Mengurus masa.Skema TLO (4.4) Sajak .1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5. emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3. masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini.2) bahasa dalam nyanyian rakyat. - 13 .(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai .6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan. o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya. bahasa. 13 Nyanyian Rakyat .(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1.

(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak .Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera. Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali .2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan. - 14 .3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8. Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera. menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7.5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.

Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan. - 15 . 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4.– (7.5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera).(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina .Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina. Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan.

(Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang.........................3) 16 ......................... Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan .................................Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4........ (Nama : ) Tarikh : 16 ..................................................20 21 Tandatangan Pensyarah ...18 19 ...........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->