Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

Kesusasteraan Melayu Tradisional.Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara .(2 jam) Cerita Binatang .(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2. 2 . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. (2003).Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa .3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3. Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang. Kuala Lumpur: DBP. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7. (2006). Kementerian Pendidikan Malaysia. Harun Mat Piah et.al. Kuala Lumpur: DBP.5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: .

Nik Hassan Basri b. 3 .(2 jam) • Mitos . Menghasilkan satu contoh cerita jenaka. (2005).3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. Citra Komsas.Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka . Mengumpul koleksi cerita mitos.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6.4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan. Carian maklumat mengenai cerita jenaka. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nik Ab. Kadir.

(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden .(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3. Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 .4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda . (2006).Skema TLO (8.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih.2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3. Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood. Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Membuat carian mengenai Prosa Moden.

Rashid dan Wan Som Mamat. Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan. Perguruan Sultan Idris.(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca. Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). Ab. (1995).6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1. Rahman Ab.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1. 5 Prosa Moden .Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5. 5 .5) yang dipilih.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi.

Compact disc lagu rakyat. Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. o 6 Prosa Moden • Cerpen . (2003).1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3.4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 .Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6.

Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak . Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. Malaysia.(1. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak.2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep. o • Drama Kanak-kanak . Membuat refleksi. Kuala 7 . Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. (2004).(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak . ciri.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7).(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep.1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5. Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6. ciri. ciri. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5.

Skema TLO • Biografi . (1987). Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya. Petaling Jaya:International Book service.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun .(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1. Menjelaskan konsep.1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1. Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden. pilihan. jenis dan gaya bahasa penulisan biografi.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. 8 Prosa Moden • Biografi . Mengumpul koleksi pantun kanakkanak.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5. 8 .3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan. ciri.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3.

Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3.2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang. Petaling Jaya: International Book service. (1987).Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8. Dharmawijaya.4) 9 Pantun .(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair . mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2. Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 .3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4.

3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. 2006.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Sejarah dan kritikan sastera.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1.2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan. Nik Naemah bt.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5. Bhd.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan. 10 . Ibrahim. Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet. 10 Syair . Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan.

11 .2) 11 Gurindam / Seloka .3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3. Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka.Skema TLO terpilih – (3. - Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7. Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1. fungsi. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1.

Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur. Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat.6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: .1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3.5) 12 Nyanyian Rakyat . Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional.Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan.4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3. - 12 . fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1.

3) Mengurus masa.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1.4) Sajak .2) bahasa dalam nyanyian rakyat. emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3.1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5.6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6. - 13 .Skema TLO (4. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan. o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya. 13 Nyanyian Rakyat .Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur. masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini.(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai . bahasa.

menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera . Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera.(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan.Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri. Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali . - 14 .3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8.2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.

5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4.– (7. 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera. Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina . - 15 .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera).1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina.5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan.

.......3) 16 ..................Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4.........................................................18 19 ... Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan .............20 21 Tandatangan Pensyarah .................... (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang.............................. (Nama : ) Tarikh : 16 .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful