Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara . Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang.Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi.Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa . (2003).3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3.5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: .3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. (2006).(2 jam) Cerita Binatang . Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 2 .al.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2. Kuala Lumpur: DBP. Harun Mat Piah et. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7. Kuala Lumpur: DBP.

Nik Hassan Basri b. Mengumpul koleksi cerita mitos. 3 .Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka . Carian maklumat mengenai cerita jenaka.4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan. Kadir.(2 jam) • Mitos . Menghasilkan satu contoh cerita jenaka.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2005). Nik Ab. Citra Komsas.

2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3. (2006).Skema TLO (8. Membuat carian mengenai Prosa Moden.(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih. Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 .(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden .4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda . Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood.

6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak .5) yang dipilih. Rashid dan Wan Som Mamat. Ab. Rahman Ab. 5 Prosa Moden . Perguruan Sultan Idris. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi.Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1.(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1. (1995). kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7. 5 . Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak).3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan.

Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6. Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. o 6 Prosa Moden • Cerpen .4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. (2003). Compact disc lagu rakyat.1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 . Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said.

1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5. (2004). gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak. Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. Malaysia. ciri.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6.2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep. Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak . Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al.(1. Membuat refleksi.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak . ciri.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7).Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. ciri.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep. Kuala 7 . o • Drama Kanak-kanak .

(1987). ciri. 8 Prosa Moden • Biografi .(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5.1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1.Skema TLO • Biografi . Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya. Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden. pilihan.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. jenis dan gaya bahasa penulisan biografi. Menjelaskan konsep.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun . 8 . Mengumpul koleksi pantun kanakkanak. Petaling Jaya:International Book service.

2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun.3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2. (1987). Dharmawijaya. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8. Petaling Jaya: International Book service. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .4) 9 Pantun . Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 .6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang. Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan.

Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1. Sejarah dan kritikan sastera. 10 Syair .4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Ibrahim.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan. 2006. Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan.2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5. Nik Naemah bt. 10 . Bhd.

3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3. 11 . - Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1.2) 11 Gurindam / Seloka .(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka.Skema TLO terpilih – (3.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka. fungsi.

Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional.4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3.Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan.1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3. Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat.Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: .5) 12 Nyanyian Rakyat . - 12 .(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur. fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1.

(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1.3) Mengurus masa.Skema TLO (4. emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3.1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5. o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya.(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai . bahasa. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan.Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur. 13 Nyanyian Rakyat .4) Sajak . - 13 .6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6.2) bahasa dalam nyanyian rakyat. masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini.

Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali . Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera.4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1. menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7.2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8.Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan. - 14 . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.

1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina. 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera. Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan.5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4.– (7.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera).5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan. - 15 .

.. (Nama : ) Tarikh : 16 ................................................................................. (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang......................20 21 Tandatangan Pensyarah ..........18 19 .... Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan ........3) 16 ......................Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4......