Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7. Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang. Kesusasteraan Melayu Tradisional.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3.(2 jam) Cerita Binatang .3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. (2006). Harun Mat Piah et. Kuala Lumpur: DBP. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara . (2003).Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa .Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi.al.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2. Kuala Lumpur: DBP. Kementerian Pendidikan Malaysia.5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: . 2 .

Citra Komsas.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6. (2005).Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka .(2 jam) • Mitos . Nik Ab. 3 .3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. Mengumpul koleksi cerita mitos.4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan. Carian maklumat mengenai cerita jenaka. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kadir. Nik Hassan Basri b. Menghasilkan satu contoh cerita jenaka.

Skema TLO (8.(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden . (2006). Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 . Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood. Membuat carian mengenai Prosa Moden.(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3.4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda .2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih. Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1.(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca. (1995).5) yang dipilih.Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi. 5 Prosa Moden . Perguruan Sultan Idris.6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak . Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). Ab.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7. Rashid dan Wan Som Mamat. Rahman Ab. 5 .

Compact disc lagu rakyat. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 . (2003).4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. o 6 Prosa Moden • Cerpen .1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden. Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said.Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3.

2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep. Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. Membuat refleksi.(1. ciri.1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5.Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5. (2004).4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7).(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak . Kuala 7 . Malaysia.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6. ciri.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak . gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak. ciri. o • Drama Kanak-kanak .

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ciri. Menjelaskan konsep.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun . 8 Prosa Moden • Biografi . 8 .3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan. pilihan. (1987). Petaling Jaya:International Book service. Mengumpul koleksi pantun kanakkanak.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1. jenis dan gaya bahasa penulisan biografi. Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3.1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4. Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8.Skema TLO • Biografi .2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak.

Petaling Jaya: International Book service. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8.4) 9 Pantun .3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4. Dharmawijaya.Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang. Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 .2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun. Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. (1987).6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2.

Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan. 2006.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. Ibrahim.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1. Nik Naemah bt.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1. 10 . 10 Syair . Sejarah dan kritikan sastera. Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan. Bhd.2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan.

Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka. 11 . fungsi.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3. Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka. - Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1.Skema TLO terpilih – (3.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur.2) 11 Gurindam / Seloka .

6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: . - 12 .4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3.Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur.Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan. Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat.1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3.5) 12 Nyanyian Rakyat . Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional. fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1.

1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5. 13 Nyanyian Rakyat . emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3.Skema TLO (4.3) Mengurus masa. - 13 .(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1.6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6.4) Sajak .2) bahasa dalam nyanyian rakyat. bahasa. o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan.Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur.(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai . masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini.

Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali . - 14 . menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan. Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera.2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri.5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8.4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.

- 15 . 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan.5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera).– (7.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina . Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan.1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina.5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4.Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.

............. Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan ...................Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4........3) 16 ......................18 19 .............. (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang.........20 21 Tandatangan Pensyarah ....... (Nama : ) Tarikh : 16 ...............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful