Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: .(2 jam) Cerita Binatang .Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2.al. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. (2006). Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang. Kementerian Pendidikan Malaysia.Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa .3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3. Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: DBP. Harun Mat Piah et. 2 . (2003). Kesusasteraan Melayu Tradisional.

Carian maklumat mengenai cerita jenaka. 3 . Kadir.Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka .(2 jam) • Mitos .3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6. Nik Hassan Basri b. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mengumpul koleksi cerita mitos. (2005).4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan. Menghasilkan satu contoh cerita jenaka. Citra Komsas. Nik Ab.

Membuat carian mengenai Prosa Moden.(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3. Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 .4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda .2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3. Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood. (2006).(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden .Skema TLO (8.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih.

5 . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7.(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca. Rashid dan Wan Som Mamat.6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak . Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Perguruan Sultan Idris.5) yang dipilih. (1995). Rahman Ab. Ab. 5 Prosa Moden . Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1.Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1.

Compact disc lagu rakyat.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3. Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said.4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 . (2003).1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden. o 6 Prosa Moden • Cerpen .Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6.

Membuat refleksi. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7). ciri.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep. Kuala 7 . ciri.1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak .(1. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak .2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep. Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5. ciri. (2004). Malaysia.Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6. o • Drama Kanak-kanak .

(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1.Skema TLO • Biografi .1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak. ciri. Mengumpul koleksi pantun kanakkanak. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun . (1987). jenis dan gaya bahasa penulisan biografi.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8. Petaling Jaya:International Book service.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3. 8 Prosa Moden • Biografi . 8 . Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden. pilihan. Menjelaskan konsep.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4.3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5. Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya.

Petaling Jaya: International Book service.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8. Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 .6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3.4) 9 Pantun . (1987).Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun. Dharmawijaya. Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2.

Nik Naemah bt.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5. Sejarah dan kritikan sastera. 2006. 10 Syair . Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan. Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan.2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Bhd. 10 . Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet. Ibrahim.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1.

Skema TLO terpilih – (3.2) 11 Gurindam / Seloka . Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka. Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan. fungsi. - Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1. 11 .3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3.

Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional. - 12 .(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur. fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1. Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat.4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3.6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: .Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan.1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3.5) 12 Nyanyian Rakyat .

(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1.(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai .2) bahasa dalam nyanyian rakyat. bahasa.Skema TLO (4.6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6. masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini. 13 Nyanyian Rakyat . o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya. emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan.3) Mengurus masa.4) Sajak .Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur.1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5. - 13 .

menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7. Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera.5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8.(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan.Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak . - 14 . Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali .

(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina . - 15 .Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera). Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan.5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4.– (7. 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .

......... Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan .....20 21 Tandatangan Pensyarah ................... (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang............... (Nama : ) Tarikh : 16 .....18 19 ..............................................Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4....................................................3) 16 ....