Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

al. Kesusasteraan Melayu Tradisional. Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 2 .(2 jam) Cerita Binatang . Harun Mat Piah et. (2003).(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2. Kuala Lumpur: DBP.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7. Kementerian Pendidikan Malaysia.Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi. Kuala Lumpur: DBP. (2006).Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara .Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa .

(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nik Ab.(2 jam) • Mitos . Mengumpul koleksi cerita mitos. (2005). Kadir.Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka . Nik Hassan Basri b.4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. Citra Komsas. Menghasilkan satu contoh cerita jenaka. Carian maklumat mengenai cerita jenaka. 3 .

(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden . Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. (2006). Membuat carian mengenai Prosa Moden. Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 . Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood.Skema TLO (8.2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih.4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda .(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3.

kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7. Rashid dan Wan Som Mamat.(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca.6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak .(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1. 5 Prosa Moden . Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi.Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5.5) yang dipilih. Perguruan Sultan Idris. Ab. Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). 5 . (1995).4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1. Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Rahman Ab.

(2003). o 6 Prosa Moden • Cerpen .4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak.1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden. Compact disc lagu rakyat. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 . Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said.Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3.

Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak . Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. o • Drama Kanak-kanak . Membuat refleksi.2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep. (2004). ciri.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6.(1. Kuala 7 . Malaysia. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak. ciri.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7). Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak .1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5.Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. ciri.

3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3.3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan. Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun . (1987). 8 . Petaling Jaya:International Book service. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengumpul koleksi pantun kanakkanak. ciri. Menjelaskan konsep.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4. Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden. pilihan. jenis dan gaya bahasa penulisan biografi.1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1. 8 Prosa Moden • Biografi .Skema TLO • Biografi .

6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang. Petaling Jaya: International Book service. Dharmawijaya.2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun.3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4.4) 9 Pantun . Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 . (1987). Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .

Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet. Bhd. Sejarah dan kritikan sastera. 10 .2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan. 10 Syair . Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1. Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan. 2006.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Nik Naemah bt. Ibrahim.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan.

2) 11 Gurindam / Seloka . Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. - Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7. 11 . Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1.Skema TLO terpilih – (3. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1. fungsi.

Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan.Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.5) 12 Nyanyian Rakyat .4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3.6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: . Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur. Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat. - 12 . fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1.1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3.

o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya.2) bahasa dalam nyanyian rakyat. - 13 . emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3.(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai .3) Mengurus masa. bahasa.4) Sajak . 13 Nyanyian Rakyat .Skema TLO (4.1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5. masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini.Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur.6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1.

(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri.3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8.(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan. Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera. - 14 .4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak . menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7. Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali .

5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4. 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.– (7.1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina. - 15 .5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina . Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera). Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan.

............18 19 .................................. (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang................................................. Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan ...Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4....................20 21 Tandatangan Pensyarah ................ (Nama : ) Tarikh : 16 ...................3) 16 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful