Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2. Kuala Lumpur: DBP.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.(2 jam) Cerita Binatang .al. Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang.Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi. Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: DBP.Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa . (2003). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 2 . Kementerian Pendidikan Malaysia. Harun Mat Piah et.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7.Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara .5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: . (2006).

Carian maklumat mengenai cerita jenaka. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mengumpul koleksi cerita mitos.(2 jam) • Mitos . Nik Hassan Basri b. Nik Ab. Citra Komsas.4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. 3 . Kadir. Menghasilkan satu contoh cerita jenaka.Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka . (2005).

Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 . Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood. Membuat carian mengenai Prosa Moden. (2006).Skema TLO (8. Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih.4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda .2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3.(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3.(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden .

3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.5) yang dipilih. 5 Prosa Moden . 5 . Perguruan Sultan Idris.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1.6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak . Rashid dan Wan Som Mamat. kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi.Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1. Rahman Ab. Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan. (1995). Ab.(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca.

o 6 Prosa Moden • Cerpen .1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3. (2003). Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 .Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6. Compact disc lagu rakyat.4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said. Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman.

ciri. o • Drama Kanak-kanak .(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep. Membuat refleksi. Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. (2004). gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak . Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7). ciri. ciri. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5. Kuala 7 .Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. Malaysia.1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5.(1.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak .2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep.5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6. Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak.

jenis dan gaya bahasa penulisan biografi.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5. 8 Prosa Moden • Biografi .3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8 .(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.Skema TLO • Biografi .1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1. ciri.3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun . pilihan.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4. Petaling Jaya:International Book service. (1987). Mengumpul koleksi pantun kanakkanak. Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden. Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya. Menjelaskan konsep.

Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 .6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang.2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun. Dharmawijaya.Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan. Petaling Jaya: International Book service. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. (1987).(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4.4) 9 Pantun .

10 Syair .2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet. Bhd. 10 . Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan. Sejarah dan kritikan sastera.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1. 2006. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5. Ibrahim. Nik Naemah bt.Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5.

- Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7. Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka.Skema TLO terpilih – (3. 11 .1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3.2) 11 Gurindam / Seloka . fungsi. Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur.

Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat. Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur.4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3. - 12 .1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3.6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: .Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.5) 12 Nyanyian Rakyat .Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan. fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1.

masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini.Skema TLO (4. Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan.(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1. - 13 . bahasa.Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur. 13 Nyanyian Rakyat .2) bahasa dalam nyanyian rakyat. emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3.3) Mengurus masa.4) Sajak .(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai .6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6. o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya.1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5.

2) Menggunakan kemahiran akses kendiri. menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan. - 14 .Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri. Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera. Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.

(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina .(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1. Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan. 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina.5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan.5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan.Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera). - 15 .– (7.

......................................... Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan .........................................3) 16 .............. (Nama : ) Tarikh : 16 .......................20 21 Tandatangan Pensyarah ..Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4..................18 19 ......... (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful