Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2011 Program Kursus Minggu / Tarikh

1 : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian : Seni Bahasa dan Sastera Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu - (3 jam) • Prosa dan puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa Hasil Pembelajaran Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.1) Menjelaskan aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu (prosa dan puisi) – (1.4) Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai karya-karya sastera Melayu – (7.5) Kod : PKP 3117 Kuliah (2 Jam) Menjelaskan mengenai: - karya sastera Melayu (prosa dan puisi). - aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu. - kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak pemulihan. Semester : 7 Kredit : 3 (3+0) Tutorial (1 Jam) Berbincang mengenai Prosa Tradisional. ISL (2 Jam) Mencari maklumat mengenai: - Prosa dan puisi. - satu contoh cerita penglipur lara (perlu dibaca dan diperihalkan dalam sesi tutorial M2). Catatan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn Bhd. Harun Mat Piah. 2004. Puisi Melayu Tradisional, nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: DBP. Tahun : 4

1

kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai cerita binatang – (7. Mencari maklumat mengenai jenis-jenis cerita binatang. Harun Mat Piah et. (2003). Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: DBP.(2 jam) Cerita Binatang . Kesusasteraan Melayu Tradisional. (2006).5) Penerangan dan perbincangan mengenai Prosa Tradisional: . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.al.3) Menggunakan kemahiran akses kendiri.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya bahasa Menterjemahkan kandungan cerita yang terdapat dalam cerita penglipur lara dan cerita binatang dalam kon teks kehidupan manusia sejagat – (2.Skema TLO 2 Jenis Prosa Tradisional • • Cerita Penglipur Lara .Cerita binatang o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Pemerihalan oleh pelajar mengenai cerita penglipur lara (hasil daripada carian yang diperolehi.Cerita penglipur lara o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa .3) Mengamalkan nilainilai murni melalui penghayatan cerita penglipur lara dan cerita binatang – (3. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2 .

4) Menghubungkan pelbagai idea untuk menghasilkan satu karya yang bersifat kecindan/jenaka – Penerangan dan perbincangan mengenai cerita jenaka dan mitos: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya bahasa Perbincangan mengenai unsur kecindan/jenaka dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pemulihan.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang motif cerita jenaka dan mitos dalam kehidupan – (6. Mengumpul koleksi cerita mitos. Carian maklumat mengenai cerita jenaka. Kadir. 3 .(2 jam) • Mitos .3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas dalam merefleks aspekaspek tertentu dalam cerita jenaka dan mitos – (6. (2005). Nik Hassan Basri b. Menghasilkan satu contoh cerita jenaka. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Citra Komsas.Skema TLO 3 Jenis Prosa Tradisional • Cerita Jenaka . Nik Ab.

(2006). Tanjung Malim: Penerbit Universiti 4 .4) 4 Jenis Prosa Tradisional • Lagenda .(1 jam) o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang terdapat dalam cerita lagenda – (3.(2 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Prosa Moden .2) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara menerusi cerita lagenda – (3. Membuat carian mengenai Prosa Moden.5) Penerangan mengenai cerita lagenda: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Mengkaji penggunaan bahasa dalam cerita lagenda Membentangkan hasil kajian penggunaan bahasa dalam cerita lagenda yang dipilih. Penyerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Membaca satu contoh prosa moden (cerita atau novel kanak- Abdul Hamid Mahmood.Skema TLO (8.

(2 jam) o Konsep o Ciri Perbincangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenisjenis o Gaya Bahasa Perbincangan Mengulas struktur binaan dan gaya bahasa cerita atau novel kanakkanak yang telah dibaca.(1 jam) o o o o Konsep Ciri Jenis-jenis Gaya Bahasa Menjelaskan jenisjenis prosa moden – (1.5) yang dipilih.4) Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam cerita/novel kanakkanak – (1. (1995). Perguruan Sultan Idris.6) Menggunakan kemahiran berfikir aras • Cerita/Novel Kanakkanak .Skema TLO o Gaya Bahasa Menampilkan ciri-ciri kepimpinan dalam konteks memodeli tokoh-tokoh daripada cerita lagenda – (5. Rashid dan Wan Som Mamat. Ab. 5 .3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi. Rahman Ab. Menyenarai peranan cerita/novel kanakkanak dalam pendidikan. 5 Prosa Moden . Penerangan mengenai prosa moden: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa kanak). kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat mengenai Prosa Moden – (7.

1) perbandingan antara prosa tradisional dan prosa moden. Compact disc lagu rakyat. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan 6 . (2003). Membuat latihan drama kanakkanak (sebagai persiapan untuk persemba- Aripin Said.Skema TLO o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Gaya bahasa tinggi dalam proses penghasilan karya sastera (prosa moden) – (6.(1 jam) o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja dalam berpasukan menerusi sesi perbengkelan dan perbincangan – (3.4) Membina dan mempertahankan Bengkel penulisan karya moden (cerpen): o Konsep o Ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel Perbincangan untuk menghasilkan drama kanakkanak. Penerangan mengenai cerita/novel kanak-kanak: o Konsep o Ciri Petaling Jaya: Longman. o 6 Prosa Moden • Cerpen .

(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Menghuraikan konsep. ciri. ciri.1) Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk menghasilkan drama kanak-kanak – (5. struktur binaan dan gaya bahasa dalam cerpen – (5.(1. o • Drama Kanak-kanak . (2004). Modul pengajaran dan pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5.4) kanak-kanak Gaya bahasa han pada M7). Menghasilkan satu contoh penulisan biografi dengan memilih seorang tokoh Che Zainon Omar et al. Membincangkan kaedah pengajaran dan Persembahan drama kanakkanak. gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak . gaya bahasa dan penulisan drama kanak-kanak. ciri.Skema TLO o Gaya bahasa hujahan berasaskan konsep. Membuat refleksi. Kuala 7 .2) Melaksanakan tanggungjawab dan memberikan sumbangan berkesan Membincangkan konsep. Malaysia.(2 jam) o Konsep o Ciri o Gaya bahasa dan penulisan Penerangan mengenai drama kanak-kanak: o o o Konsep Ciri Gaya bahasa dan penulisan 7 Prosa Moden • Drama Kanak-kanak .5) Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menghasilkan drama yang sesuai dengan kanak-kanak pemulihan – (6.

Peranan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan moden.2) pembelajaran murid pemulihan menerusi drama kanak-kanak.4) Mengenal pasti jenisjenis penulisan prosa moden yang boleh memberikan sumber kewangan kepada penulis – (8. (1987). pilihan. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. 8 Prosa Moden • Biografi .(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Menjelaskan jenisjenis pantun – (1. Menjelaskan konsep. 8 .3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun – (3.1) Menginterpretasikan rangkap-rangkap pantun dalam pengajaran – (1. jenis dan gaya bahasa penulisan biografi. ciri.3) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan tokohtokoh pilihan dalam penulisan biografi – (5. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya:International Book service.(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun .Skema TLO • Biografi .(1 jam) o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa dalam persembahan drama kanak-kanak (4. Mengumpul koleksi pantun kanakkanak.3) Penerangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Berbincang mengenai penulisan biografi: o Konsep o Ciri o Jenis o Gaya bahasa Sekilas pandang bersama tokoh-tokoh pilihan. Mencipta pantun kanak-kanak Dharmawijaya.

Syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Perbincangan 9 . (1987). Dharmawijaya.2) Perbincangan mengenai pantun: o o o o Struktur Ciri Fungsi Gaya bahasa Mengadakan pertandingan berbalas pantun.4) 9 Pantun .6) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran pantun dan syair – (3. Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pantun kanak-kanak yang bermutu – (8. mengurus dan melaksanakan aktiviti pertandingan pantun – (2.3) Mempamerkan komitmen dalam pertandingan berbalas pantun dan mengumpul koleksi pantun kanak-kanak – (4. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.(2 jam) o Struktur o Ciri o Fungsi o Gaya bahasa Syair .(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Merancang.Skema TLO yang sesuai dalam konteks pendidikan pemulihan. Menukilkan satu contoh syair yang sesuai digunakan dalam pengajaran murid pemulihan. Petaling Jaya: International Book service.

10 .Skema TLO Membina dan mempertahankan hujahan dalam pertandingan berbalas pantun – (5. 10 Syair .2) berkaitan peranan pantun dan syair dalam meningkatkan penguasaan literasi murid pemulihan.1) Berkomunikasi dengan pelbagai cara menerusi kegiatan pantun dan syair – (5. Bhd. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. Menghasilkan penulisan kritis (kritikan) terhadap sebuah syair yang diberikan.3) Menjelaskan jenisjenis syair dalam sastera Melayu – (1.2) Menunjukkan sikap patriotic terhadap bangsa dan negara melalui syair-syair Penerangan mengenai syair: o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Membuat komentar mengenai syairsyair pilihan yang telah diperdengarkan. Memuat turun sebuah syair berunsurkan agama atau semangat patriotik menerusi internet.4) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam pengajaran syair – (3. Ibrahim. Nik Naemah bt. Sejarah dan kritikan sastera. 2006.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menginterpretasikan kandungan syair dalam konteks tertentu – (1.

- Membuat komentar secara bertulis tentang gurindam dan seloka. Mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka.5) Membuat refleksi dan menilai kandungan syair yang diberikan – (7.2) 11 Gurindam / Seloka .3) Menggunakan kemahiran akses kendiri. Mengumpul koleksi gurindam dan seloka. kadar kendiri dan terarah untuk Penerangan mengenai gurindam / seloka: o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa Tontonan video berkenaan gurindam dan seloka.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Menjelaskan struktur.Skema TLO terpilih – (3.3) Mengamalkan nilainilai murni melalui pengajaran gurindam dan seloka – (3.1) Menginterpretasikan bait-bait gurindam / seloka dalam pengajaran – (1. 11 . ciri bahasa dan gaya bahasa gurindam dan seloka – (1. fungsi. Perbincangan tentang gurindam / seloka yang dipertontonkan.

6) Berusaha menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan – Penerangan o Aktiviti/Amali mengenai nyanyian rakyat: .Skema TLO mencari maklumat mengenai gurindam dan seloka – (7.5) 12 Nyanyian Rakyat . fungsi dan ciri bahasa dalam nyanyian rakyat – (1. Peranan nyanyian rakyat dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional. - 12 .1) Menunjukkan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan – (3. Mengkaji penggunaan Membuat carian satu contoh nyanyian rakyat.(3 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menjelaskan struktur.Pelajar dikehendaki o Struktur mendemono Fungsi strasi nyanyian o Ciri bahasa rakyat secara kumpulan.4) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan – (3.

Penerangan Pelajar diminta menukilkan sebuah sajak berkenaan nasib dan pengharapannya terhadap murid pemulihan. 13 Nyanyian Rakyat .(1 jam) o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Menginterpretasikan bait-bait sajak dalam pengajaran – (1. masa dahulu fungsi dan ciri dan masa kini. - 13 .6) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah menerusi nyanyian rakyat – (6. emosi dan tekanan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sajak – (3. bahasa.Skema TLO (4.4) Sajak .3) Mengurus masa.2) bahasa dalam nyanyian rakyat.(2 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali Penerangan dan o Aktiviti/Amali perbincangan mengenai .Pelajar nyanyian rakyat: dikehendaki menganalisis o Nyanyian beberapa rakyat dalam sajak pilihan konteks dari aspek masyarakat struktur.1) Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat menerusi aktiviti nyanyian rakyat – (5. o Aspek nilai / pengajaran yang terkandung di dalamnya.

- 14 .5) Menghayati dan mengamalkan nilainilai agama / nilai-nilai murni dalam kerjaya menerusi sajak – (3.(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1. Mengenal pasti bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) yang sesuai digunakan dalam o Aktiviti/Amali .2) Menggunakan kemahiran akses kendiri.4) o o o o Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/ Amali 14 Sajak . kadar kendiri dan terarah untuk mencari maklumat Penerangan mengenai pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera.3) Menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan sajak yang yang sesuai dengan murid pemulihan – (8. Mencari maklumat dari pelbagai sumber berkenaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanakkanak berdasarkan bahan sastera.Pelajar dikehendaki mendeklamasikan sajak ciptaan sendiri (mengenai murid pemulihan) dengan penuh perasaan. menerima kelemahan dan sanggup berubah menerusi penghayatan sajak – (7.(1 jam) o Struktur o Ciri o Jenis o Aktiviti/Amali • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .Skema TLO mengenai sajak: Membuat muhasabah diri.

5) pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan. Menghasilkan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang ditetapkan. - 15 .1) Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam memastikan RPH yang terbaik dapat Penerangan mengenai pembinaan RPH pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina.(1 jam) • Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina .Skema TLO mengenai bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera. Pembinaan bahan ransangan pengajaran (berasaskan bahan sastera) Menjalankan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran (pengajaran mikro) untuk murid pemulihan dengan menggunakan bahan rangsangan (bahan sastera). Latihan / bimbingan penulisan RPH pemulihan.– (7. 15 • Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera .5) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan dengan perancangan dan penghasilan RPH yang mantap – (4.(2 jam) Mengenal pasti bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera yang sesuai – (1.

.................... (Nama: ) Tarikh: berpandukan RPH yang dirancang........................18 19 .3) 16 ......20 21 Tandatangan Pensyarah ........ Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Semester Cuti Semester Pertama Tandatangan Ketua Jabatan ............................................... (Nama : ) Tarikh : 16 .....................Skema TLO digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran – (4............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful