P. 1
asuhan tilawah rph

asuhan tilawah rph

4.0

|Views: 1,353|Likes:
Published by Farouk As-siddiq

More info:

Published by: Farouk As-siddiq on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2015

pdf

text

original

PENGAJARAN KOLABORATIF

h ~ 1 ~ e l O

Laila Hairani Bt Abdullah Sanggura Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa
Definisi- Pengajaran Kolaboratif 1. Satu urusan yang melibatkan (biasanya) dua orang guru yang bekerjasama secara kolaboratif di setiap peringkat pengajaran: merancang dan menyediakan rancangan pengajaran, melaksanakan dan menilai pencapaian aspek yang ditumpukan dalam mata pelajaran. (Sturman, 1992). 2. Pengajaran sebenar yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh dua orang guru yang sama atau berbeza disiplin kepada sekumpulan pelajar dalam kelas yang sama pada waktu yang sama. Urusan pengajaran seperti ini menekankan perkongsian bersama agihan kuasa dan membuat keputusan antara guru-guru tersebut. (Nunan, 1992) 3. Dalam pengajaran kolaboratif, guru saling bergantungan untuk memberi dan menerima idea/maklumat, sokongan moral dan galakan apabila menghadapi kesukaran samada secara peribadi atau professional. (Hargreaves, 1995). 4. Kolaborasi meningkatkan keberkesanan dan kreativiti hasil dari cantuman buah fikiran dua orang yang digembelingkan.

5. Guru tidak bekerja secara bersendirian sebaliknya merujuk kepada satu sama lain untuk mendapatkan idea demi kemajuan atau penambahbaikan.

6. Pengajaran kolaboratif menggembelingkan kekuatan, keyakinan dan kepakaran guru-guru yang dapat membantu mereka menghadapi cabaran pembaharuan atau arus perubahan dengan lebih baik.

7. Pengajaran Kolaboratif - satu sumber pembelajaran secara profesional melalui rundingan persahabatan dan komen ikhlas dari rakan sejawat.

8. Kolaborasi antara guru merupakan satu mekanisme yang kuat untuk guru meninjau pandangan dan amalan pengajaran-pembelajaran masingmasing (Bailey,1996).

Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008

9. Perancangan Kolaboratif menggalakkan percambahan pemikiran yang kreatif dan produk yang dihasilkan bersama lebih baik mutunya dari yang dihasilkan sendirian.

10. Kolaborasi di dalam kelas memberi peluang untuk masing-masing memerhatikan ‘satu model’ yang sedang mengajar.

Faktor-faktor yang menentukan kejayaan Pengajaran Kolaboratif 1. Guru-guru perlu berkongsi prinsip falsafah pendidikan yang sama untuk memudahkan mereka berkomunikasi dan bersetuju akan nilai asas yang menentukan prestasi murid. 2. Guru digalakkan mencari sendiri pasangan/ahli yang sesuai untuk membentuk pakatan/pasukan bagi melaksanakan Pengajaran Kolaboratif. 3. Kejayaan sesuatu Pengajaran Kolaboratif bergantung kepada sejauhmana kesediaan setiap ahli memberi sumbangan kepada pasukan/pakatan tersebut. 4. Keperluan murid di sekolah merupakan asas utama untuk pembentukan pasukan Pengajaran Kolaboratif. 5. Penggemblingan sumber seperti kepakaran, minat, pengetahuan, kemahiran, pengalaman, personaliti dan masa setiap ahli dalam pasukan tenaga pengajar sangat penting khususnya dalam Pengajaran Kolaboratif pelbagai disiplin. 6. Kemudahan prasarana seperti ruang/bilik yang tersedia ada, alat teknikal, bahan pengajaran dan pembantu yang boleh digunakan untuk Pengajaran Kolaboratif perlu dipertimbangkan untuk menentukan keberkesanannya. 7. Pakatan kolaboratif memberi peluang kepada guru untuk membuat refleksi demi menggalakkan penilaian yang kritis dan mendalam tentang pedagogi masing-masing. 8. Wawasan yang terhasil dari refleksi dan penilaian yang berterusan menggalakkan perkembangan profesional diri. 9. Setiap ahli perlu memiliki kekuatan ego yang cukup kuat untuk meluahkan pendapat, fikiran atau perasaan agar dapat berbincang dengan pasangannya. 10. Kekuatan ego membolehkan seseorang mengenalpasti kelebihan, kemahiran dan kepakaran rakan sejawat tanpa rasa tergugat (Shannon and Meath-Lang, 1992). 11. Setiap ahli hendaklah berkongsi pendapat bahawa Pengajaran Kolaboratif boleh dilihat sama ada sebagai satu hubungan persahabatan atau satu perkahwinan yang saling melengkapkan.

Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008
~ 2 ~

Model Pengajaran Kolaboratif - Freudenstein (1991) Ada tiga bahagian utama dalam latihan pengajaran: 1. Pra-pengajaran – peringkat perancangan dan persediaan. 2. Pengajaran – peringkat persembahan dan pelaksanaan. 3. Pasca-pengajaran – peringkat penilaian dan pengubahsuaian

Diadaptasi dr Model Peng. Kolaboratif Freudenstein (1991)

Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008
~ 3 ~

University of Warwick.). Cambridge University Press a r o b a l l o C . & Meath-Lang. Freudenstein. Beyond collaboration: Critical teacher development in the . pp. London: Cassell.Ed dissertation. N. P.).(1991). Nunan (Ed. A. g n i h c a e t e g a u g n a l n i g n i n r a e l r e h c a e T Nunan. Freeman & J.).Rujukan. Smyth (Ed. Cambridge: Cambridge University Press. Collaborative language teaching: A coinvestigation In D. Kennedy & J. R. Hargreaves. g n i h c a e t d n a g n i n r a e l e g a u g n a l e v i t T L E y r a m i r P n i s e u s s i d n a s a e d I . (1992). Issues and problems in primary education. Bailey.C. Richards (Eds. postmodern age. D. Nunan .(1995).). . (pp. Cambridge: Cambridge University Press. in association with the Center for British Teachers. (1992). B. A Proposal For Team Collaborative Teaching Language Classrooms at Lower Secondary Level of Secondary Schools in Peninsular Malaysia. (pp. F. g n i h c a e t d n a g n i n r a e l e g a u g n a l e v i t a r o b a l l o C Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 4 ~ t n e m p o l e v e d r e h c a e t n o s e s r u o c s i d l a c i t i r C . (1995). Suraya Sulyman. Cambridge: Shannon. (1992). In C. In D. g n i h c a e t d n a g n i n r a e l e g a u g n a l e v i t a r o b a l l o C .(1996). Team teaching: a case study from Japan In D. Walton-on-Thames: Nelson Jarvis (Eds. 18-22). 141-161). (pp. 260 –280. (pp. 149-179). B. In J.120-140). unpublished M. Cambridge: Cambridge University Press Sturman. . The role of collaborative dialogue in teacher education.

5. setiap individu akan memastikan kumpulan mereka berjaya. Saling bergantungan peranan secara positif pula merupakan situasi di mana setiap ahli dipertanggungjawabkan satu peranan dan mereka perlu sandar menyandar pada peranan setiap ahli untuk berjaya. Johnson dan Roger T. Prinsip-prinsip asas pembelajaran koperatif ialah: Saling kebergantungan positif 1. ahli-ahli di dalam sesuatu kumpulan akan bekerjasama dalam cara yang dapat menyokong pembelajaran setiap ahli kumpulan. bekerjasama untuk mencapai sesuatu sasaran yang merupakan suatu ganjaran seperti hadiah. Beberapa orang sarjana terkemuka yang banyak menyumbangkan tenaga mereka terhadap pembelajaran koperatif ada Robert E. Ada banyak cara seseorang guru dapat menstrukturkan pembelajaran yang berteraskan unsur saling bergantungan secara positif.PEMBELAJARAN KOPERATIF Pembelajaran koperatif adalah satu pendekatan mengajar di mana murid bekerja bersama dalam kumpulan belajar yang kecil. Spencer Kagan dan Miguel Kagan. 1. Lantas. 4. Ini seterusnya membawa mesej bahawa kepimpinan dalam sesuatu kumpulan adalah dikongsi berdasarkan peranan masing-masing. Slavin. atau pun pujian guru. ia dikenali sebagai saling bergantungan resos secara positif. membantu di antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan individu atau kumpulan. Ahli-ahli kumpulan juga akan merasa bahawa mereka memerlukan satu sama lain untuk mencapai sesuatu matlamat. 6. 3. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 5 ~ . Johnson. 2. sijil kejayaan. Kebertanggungjawaban individu Interaksi serentak Penglibatan saksama Interaksi bersemuka Kemahiran sosial Pemprosesan kumpulan. penggunaan resos seperti lembaran kerja di mana 2 orang berkongsi untuk menyelesaikannya. Saling kebergantungan positif Bila terdapatnya saling bergantungan secara positif. David W. menyokong dan menghormati sesama murid. Teknik-teknik dalam pembelajaran koperatif adalah sangat sesuai dalam kelas dengan pelbagai kebolehan kerana ia menggalakkan perasaan positif dengan saling menghargai. Misalnya. Dalam kes ini. Di samping itu.

Johnson dan Holubec (1986) salah satu disiplin dalam kumpulan koperatif adalah memastikan ahli kumpulan berjumpa secara bersekemuka semasa bekerja untuk menyempurnakan tugasan dan meraikan kejayaan masingmasing. Penglibatan saksama Dalam pembelajaran koperatif. interaksi seperti perbincangan atau persembahan berlaku secara tersusun. 4. Ahli-ahli dalam kumpulan akan dipilih secara rawak untuk menjawab. tidak ada cara untuk memastikan yang setiap murid mendapat peluang yang saksama untuk belajar. Di samping itu. akan memotivasikan mereka untuk memastikan setiap ahli mencapai prestasi yang baik. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 6 ~ . Kedudukan mata-bertentang-mata dapat memberangsangkan perkongsian idea.2. Interaksi bersemuka Ahli-ahli kumpulan dapat berdialog atau berbincang dalam kedudukan yang berhampiran di antara satu sama lain dan menunjukkan persefahaman serta kemajuan. Setiap ahli disedarkan bahawa kejayaan diri mereka bergantung kepada ahli-ahli kumpulan yang lain dan dengan itu. menerang atau menghujah. Menurut Johnson. Dalam kelas koperatif. 3. mestilah ada penglibatan saksama. di mana semua murid mesti melibatkan diri secara saksama dan oleh itu setiap murid akan menjadi ahli kumpulan yang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kelas tradisional. Dalam kerja kumpulan yang lain. Interaksi serentak mempertingkatkan penglibatan aktif setiap murid dan mempertingkatkan potensi belajar setiap murid. perbincangan boleh berlaku di dalam setiap kumpulan pada masa yang sama. Masing-masing dikehendaki untuk menduduki ujian perseorangan tanpa bantuan rakanrakan sekumpulan dan markahnya akan diambilkira untuk menentukan kejayaan kumpulannya. Kebertanggungjawaban individu Setiap ahli di dalam kumpulan bertanggungjawab untuk belajar dan menyumbang kepada tugasan/aktiviti kumpulan demi kejayaan kumpulan masing-masing. ia dapat juga memupuk semangat kekitaan dan seterusnya menggalakkan penglibatan aktif setiap ahli. resos ataupun jawapan. Interaksi serentak berlaku bila mana murid bekerja atau terlibat secara serentak dalam kumpulan koperatif mereka.

Kemahiran Sosial Kemahiran-kemahiran yang terlibat di dalam pembelajaran koperatif seperti mengikut giliran. Pelajarpelajar pendiam juga bermanfaat kerana mereka juga akan terus berusaha untuk mempelajari kemahiran sosial.5. Semasa pemerosesan kumpulan. Pelajar bukan sahaja perlu kemahiran sosial untuk pergi bekerja di tempat di mana saling bergantungan dan kerja berpasukan adalah amalan biasa. 6. f. Meningkatkan motivasi murid untuk mencari ilmu pengetahuan. Borang Penilaian Kendiri boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Meningkatkan prestasi akademik murid. Tambahan pula. ahli-ahli boleh mereflek secara individu tentang cara perfungsian atau perjalanan kumpulan meraka pada hari tersebut atau selepas mengakhiri sesuatu unit. Mewujudkan semangat tolong menolong dan menghargai pendapat sesama murid. Meningkatkan penyertaan murid dalam menyiapkan tugas. Kemahiran ini akan memupuk ciri-ciri kepimpinan. Meningkatkan kemampuan pemikiran kritikal murid. 7. mereka juga membuat cadangan supaya kumpulan tersebut akan berfungsi dengan lebih efektif lagi. memberikan pertolongan dan meminta pertolongan dan pengelasan ataupun meminta penjelasan dalam nada serta intonasi yang menurut normanorma masyarakat. c. memberi galakan. Meningkatkan kemahiran bergaul antara guru dan murid. e. ahli-ahli juga harus digalakkan untuk mereflek secara berkumpulan. kepercayaan. membuat keputusan dan lain-lain. Di samping itu. b. Pemprosesan Kumpulan Ahli-ahli kumpulan akan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan kumpulan dari segi pencapaian matlamat. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 7 ~ . d. Pemerolehan kemahiran sosial adalah penting dalam kejayaan hidup. Di samping itu. dan menyemak pemahaman bagi membolehkan kumpulan berfungsi secara efektif. Mengeratkan persahabatan yang positif. g. Implikasi Pembelajaran Koperatif Antara implikasi utama pembelajaran koperatif boleh disenaraikan seperti berikut: a. mereka juga akan membuat refleksi tentang kumpulan masing-masing telah berfungsi dengan baik. mendengar.

Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 8 ~ . Pembelajaran Koperatif harus diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kecemerlangan. Johnson. Johnson. Roger T. Memperbaiki kefahaman dan sikap murid terhadap pembelajaran dan cara belajar yang berkesan. Robert E. Keberkesanannya memang tidak dapat dipertikaikan. David W. Norjoharuddeen Mohd Nor dan En. New Jersey.h. Research dan Practice. Cooperative Learning: Theory. RUJUKAN: Nota-nota yang dibekalkan oleh En. Ahmad Ramli . Learning Mathematics dan Cooperative Learning plans for Teachers. Fasilitator-Fasilitator RECSAM. Slavin. Ia bukan sahaja membentuk kerjasama di kalangan kumpulan malah memberi peluang menjernihkan proses pemikiran mereka.

Neil. Dalam kedua-dua situasi. di antara Persamaan Kolaboratif Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran 1. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. 5. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. 3. 7. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. guru berperanan sebagai fasilitator. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif. 6. Hawkes. Sumber : Matthews. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama. Building bridges between cooperative and collaborative learning Perbezaan Kolabaratif Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 9 ~ . mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif. Cooper. Kedua-dua bentuk pembelajaran memerlukan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil.Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Peter. pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. James L. Roberta S.. Davidson.. 9. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. 8. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawab atas pembelajaran diri sendiri. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan pengetahuan dan kejayaan pelajar . Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian kebolehan pelajar. 4. 2. Dalam kedua-dua situasi.

net Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 0 1 ~ . soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru.. Sabah. Guru memantau. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan.. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran Pelajar-pelajar merunding dan meng-organisasi usaha sendiri. kerja 4 Pelajar dikehendaki menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai.teachersrock.Bil Dalam Pembelajaran Koperatif. 3 Aktiviti kumpulan dipantau oleh guru. Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. 1 2 Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Jika timbul persoalan. 5 Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru Sumber Jabatan Ilmu Pendidikan. MPSS. Pelajar menyimpan draf untuk kerja-kerja lanjutan. 31. 90009 Sandakan. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 13 Mei 2000 http://www. Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu.

: Meningkatkan amalan baik terhadap anak yatim. Bidang Isi Pelajaran Masa Fokus Pemikiran Amalan : : : : : Asuhan Tilawah al-Quran Memahami Surah al-Maun ayat 1-3 60 minit Penghayatan Memahami makna.W.T. Hasil pembelajaran : 6.Contoh Rancangan Mengajar Secara Kolaboratif Tahun 4 Bagi Sekolah-Sekolah Program j-QAF Asuhan Tilawah al-Quran Persediaan sebelum mengajar. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah ii. Guru pendidikan Islam ( GPI ) dan guru j-QAF bersama-sama merancang mengenai tajuk pelajaran yang akan diajar. 2. 3. isi penting dan pengajaran surah al-maun.. GPI dan guru j-QAF bersama-sama berbincang untuk menyediakan BBM mengikut kesesuaian yang akan diajar. Kehidupan berkualiti. 4. Guru j-QAF hedaklah menyediakan persediaan mengajar yang sama berdasarkan persediaan mengajar GPI 1. 5. Menghuraikan isi kandungan surah alMaun Menyatakan pengajaran ayat dari surah al-Maun Aras 3 : Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 1 1 ~ . dan mensyukuri nikmatnya Prinsip Islam Hadhari : i. Di akhir pelajaran murid dapat : Aras 1 Aras 2 : : memahami maksud ayat dari surah al-Maun secara Keseluruhan menyatakan perkara penting yang terdapat di dalam surah al-Maun. Penguasaan ilmu pengetahuan iii. : Sentiasa mentaati perintah Allah S. fakir miskin untuk bertaqwa kepada Allah.

4 VCD surah dan pengertiannya 9. 6. Persediaan guru GPI / j-QAF : 1.2 Perbincangan kumpulan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ( Lampiran ) Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 2 1 ~ . Pengetahuan sedia ada : Murid boleh membaca ayat dari surah al-Maun yang telah dipelajarinya 11. Kaedah 6. Sumber pengajaran dan pembelajaran : 1.2 Lembaran kerja 3.7.3 Gambar yang berkaitan 10.1 LCD 2. 6.3 Sumbang saran 6.2 Carta ayat dan terjemahan 3.1 Penerangan .4 Kajian masa depan (usaha pengetahuan) meningkatkan kemahiran /ilmu 8.3 Gambar berkaitan anak yatim 4.1 LCD dalam Power Point / gambar 2.

Murid membaca doa. Membantu membetulkan bacaan doa murid-murid dan adab ketika berdoa. Guru membimbing murid membaca doa. Set Induksi ( 3 minit ) Gambar anak yatim dan fakir miskin Bersoal jawab berkaitan gambar Ini gambar apa? Guru menayangkan gambar anak yatim dan fakir miskin Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 1 ~ 3 ~ .Contoh : Rancangan Pelajaran Harian ( Asuhan Tilawah Al-Quran Tahun 4) Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Guru B Aktivit murid Catatan Pendahuluan ( 2 minit ) Memberi salam Bacaan Doa Guru masuk ke kelas dan memberi salam kepada murid. Murid menjawab salam guru. Guru berdiri mengikut kesesuaian tempat.

Guru B membantu men-catat jawapan murid di papan hitam Murid mendengar penerangan guru dengan teliti Murid mencatat jawapan Murid bertanya dan menjawab soalan guru mengikut arahan LCD guru sebagai fasilitator Guru B Aktivit murid Catatan Langkah 1 ( 15 minit ) Memahami maksud ayat dari surah alMaun ayat 1-3 Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 1 ~ 4 ~ . Siapakah yang dikatakan anak yatim? Guru B membantu guru A memapar-kan perkara yang ditayang-kan di LCD berkaitan dengan maksud ayat 1-3 surah alMaun. Guru B membantu guru A mem-bimbing murid menjawab soalan. Siapakah orang yang mendustakan agama? ii. Nyatakan hukum orang yang tidak me membantu anak yatim iii.Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Aras 1 Pengenalan surah Nama surah Tempat diturunkan Sebab diturun-kan Guru memberi penerangan pengenalan surah maksud ayat dari surah Maun (1-3) Guru bersoal jawab kepada murid tentang maksud ayat 1-3 surah al-Maun Contoh soalan i.

Maksud “ miskin” iii. LCD Kad imbasan Guru B Aktivit murid Catatan Guru B mengawasi muridmurid Guru B mengedarkan kad imbasan yang berkaitan dengan isi pelajaran Murid memaparkan kad imbasan (jawapan) atau memaparkan Murid menjawab soalan guru Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 1 ~ 5 ~ .Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Aras 2 Menyenaraikan perkara penting yang terdapat di dalam surah al-Maun. maksud “ yang mendustakan agama” Penilaian i. Istilah “ yatim” ii. Apakah maksud anak yatim dan orang miskin Guru B membantu memaparkan LCD isi berkaitan Murid menjawab soalan guru. Langkah 2 ( 15 minit ) Cara berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin Guru menerangkan isi-isi penting berdasar kepada paparan LCD : Bersoal jawab KBKK Contoh : i.

Peranan terhadap anak yatim dan orang miskin Guru B mengedarkan kertas peta minda sepada setiap murid. Mengikut arahan guru melengkapkan peta minda Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 1 ~ 6 ~ .Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Guru B Aktivit murid Catatan ii. Nyatakan contoh “ orang yang mendustakan agama” Guru memperbaiki jawapan murid Langkah 3 (20 minit ) Huraian isi kandungan surah al-Maun ayat 1-3 Peranan kita terhadap anak yatim dan miskin Golongan yang mendustakan agama Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan Guru B membantu membimbing dalam sessi perbincangan Murid berbincang isi kandungan surah al-Maun ayat 1-2 Lembaran kerja Guru mengarahkan murid berbincang: i.

Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A ii. Aktivit murid Catatan Contoh peta minda Nama Surah Jumlah Ayat Surah al-Maun Tempat turun surah Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 7 1 ~ . Guru B Mengawasi dan membimbing murid melengkapkan peta minda. Guru mengarahkan setiap kumpulan untuk melengkapkan peta minda yang diedarkan.

Contoh Senaraikan golongan yang mendustakan agama ¤ £ ¥ ¨ © § Guru B mencatatkan jawapan murid dipapan hitam. Murid melengkapkan peta minda. Guru membantu kumpulan menampal peta minda mereka di dinding dalam kelas mereka.Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Guru B Aktivit murid Catatan Isi kandungan surah. Wakil kumpulan membaca hasil perbincangan mereka. Guru B mengawasi murid semasa perbincangan. Murid menjawab soalan yang dikemukan oleh guru ¡ ¢ ¦ Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 1 ~ 8 ~ ¢ .

Guru membantu menyoal murid soalan yang berkaitan Penilaian (Guru menyoal murid) Siapakah mereka yang digolongkan sebagai “ yang mendustakan agama”? Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 1 ~ 9 ~ .Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Guru B Aktivit murid Catatan Guru mengarahkan setiap wakil setiap kumpulan untuk menampalkan peta minda mereka di dinding pada tempat yang telah ditentukan di dalam kelas mereka Guru memastikan juga supaya murid mematuhi arahan.

Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Guru B Aktivit murid Catatan Rumusan dan Penilaian Penutup ( 5 minit ) Guru mengingatkan murid supaya mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah Guru juga menasihati murid supaya mengamalkan isi pelajaran ayat 1-3 surah al-Maun Guru B bersama guru A menasihati murid supaya mengamal-kan tingkah laku yang baik ketika bersama anak yatim dan fakir miskin Mendengar nasihat guru dengar teliti Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 0 ~ .

Guru j-QAF hedaklah menyediakan persediaan mengajar yang sama berdasarkan persediaan mengajar GPI Bidang : Asas Ulum Syar'iah ( Ibadah ) Isi pelajaran : Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah Masa : 30 minit Fokus 5.3 Penghayatan : murid mengaplikasikan dalam kehidupan seharian 5. Persediaan sebelum mengajar.Contoh Rancangan Mengajar Secara Kolaboratif Tahun 2 Bagi Sekolah-Sekolah Program j-QAF Asas Ulum Syari’ah ( Ibadah ) 1. Pengetahuan sedia ada : murid pernah melakukan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah 8. 4. Hasil pembelajaran : Diakhir pelajaran murid dapat : Aras 1 : menyatakan fardhu ain dan fardhu kifayah Aras 2 : menjelaskan contoh-contoh fardhu ain dan fardhu kifayah Aras 3 : menyatakan perbezaan erti fardhu ain adan fardhu kifayah Kaedah : Penerangan. 6. Sumber pengajaran dan pembelajaran : LCD Lembaran kerja Carta Carta gambar yang berkaitan 9. Simulasi 2. 3. GPI dan guru j-QAF bersama-sama berbincang untuk menyediakan BBM mengikut kesesuaian yang akan diajar. 5. 5.2 Amalan : mengamalkan fardhu ain dan fardhu kifayah 5. Sumbang saran. Guru pendidikan islam ( GPI ) dan guru j-QAF bersama-sama merancang mengenai tajuk pelajaran yang akan diajar. Perbincangan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ( Lampiran ) Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 1 2 ~ . 11.1 Pemikiran : murid mengetahui dan memahami fardhu ain dan fardhu kifayah. 10. Kekuatan pertahanan ( x ) .4 Prinsip Islam Hadhari : Pembangunan ekonomi yang seimbang dan konprehensif (v) Penguasaan ilmu pengetahuan ( iv ) . Persediaan guru GPI / j-QAF : LCD dalam Power Point / gambar Gambar-gambar yang berkaitan dengan fardhu ain dan fardu kifayah. 7.

Membantu guru A mengedar lembaran kerja dan membuat penilaian berdasarkan lembaran kerja yang diberikan kepada murid dan mengklafikasikan murid mengikut aras. murid membaca carta secara kelas.kumpulan dan individu. murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Memastikan setiap murid memberi tumpuan dan dapat membaca carta yang dipamerkan .Contoh : Rancangan Pelajaran Harian ( Ibadah Tahun 2) Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Mukadimah ( 2 minit ) Memberi salam Bacaan Doa Guru masuk ke kelas dan memberi salam kepada murid. Guru menampal carta berkaitan pengertian Fardu Ain dan Fardhu Kifayah. Guru membimbing murid membaca doa. Langkah 1 ( 5 minit ) Pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah Aras 1 Guru memberi penerangan mengenai pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. membantu membetulkan bacaan doa muridmurid dan adab ketika berdoa. Aktivit murid Catatan murid melihat carta yang dipamerkan. Murid menjawab salam guru. Membahagikan lembaran kerja kepada semua murid. Murid membaca doa. carta lembaran kerja Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 2 ~ . kumpulan dan individu. Guru B Guru berdiri mengikut kesesuaian tempat. Guru meminta murid membaca pengertian Fardu Ain dan Fardhu Kifayah berdasarkan carta secara kelas.

Guru meminta murid mengklasifikasikan gambar-gambar Fardhu ain dan Fardhu Kifayah. Membantu menampal gambar di papan hitam. Bersama guru A membuat penilaian pada aras 2. Guru meminta murid menyebut semula contoh-contoh mengikut kategori Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai contoh-contoh Fardhu Ain. Wakil kumpulan mem-bentang hasil kerja masingmasing. Membantu murid untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru A. Bersama guru A memberi penjelasan dan penerangan kepada murid dalam melakukan aktiviti murid secara berkumpulan. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 3 ~ . Guru B Bersama membantu guru A dan murid untuk bergerak dalam kumpulan mengikut aras. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil mengikut aras. Aktivit murid Catatan ∗ Guru-guru saling bertukar peranan. Guru mempamerkan contoh-contoh Fardhu Ain melalui gambar. Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. Memastikan murid memberi tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran. LCD / Carta Bahan Maujud Simulasi contoh : membersihkan kelas dan memungut sampah Lembaran Kerja Penyediaan Alatan : Gunting dan gam. Murid berada di dalam kumpulan masing-masing selepas penilaian aras 1. menolong rakan. Membuat penilaian murid pada aras 2. murid bergerak ke kumpulan masingmasing mengikut arahan guru. Guru B mengambil alih peranan Guru A sebagai fasilitator utama dan Guru A menjadi pembantu kepada Guru B pada peringkat ini dan seterusnya. Murid berinteraksi dalam kumpulan masing-masing untuk menjalankan tugasan yang diberi oleh guru.Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Aras 2 Contoh Fardhu Ain bentuk gambar Solat Puasa Langkah 2 ( 8 minit ) Menuntut ilmu berbuat baik kepada ibubapa Contoh Fardhu kifayah bentuk gambar Membersihkan kelas.

Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Langkah 3 ( 5 minit ) Perbezaan erti Fardhu ain dan Fardhu Kifayah Guru menerangkan tentang perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Murid di dalam kumpulan berbincang dengan soalan guru. Catatan Gambar Fardhu Ain Solat murid sedang mengaji Gambar Fardu Kifayah membasuh kereta memungut sampah gambar mendengar nasihat guru. Guru meminta murid menyebut semula tentang perbezaan Fardhu ain dan Fardhu Kifayah berdasarkan gambar. . Guru bersoaljawab dengan murid mengenai perbezaan Fardhu Ain / Fardhu Kifayah. Guru membimbing dan mengawasi murid semasa menjawab lembaran kerja. murid memberi tindakbalas terhadap soalan guru. Bersama memastikan murid memberi tumpuan dan bersedia menjawab soalan. murid mendengar penerangan guru. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 4 ~ Aktivit murid Guru B Guru menampal ‘flash card’ yang menjelaskan tentang perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. menjawab soalan melalui lembaran kerja yang disediakan. Bersama Guru A mengedar-kan lembaran kerja kepada murid. Penilaian Penutup ( 5 minit ) Guru menasihati murid agar melaksanakan Fardhu ain dan Fardhu Kifayah di dalam kehidupan seharian. Membantu guru A menunjukkan gambar dan menggalakkan ransangan interaksi di antara guru dengan murid. Bersama guru A membimbing dan mengawasi murid menjawab lembaran kerja yang disediakan.

Guru B membantu murid menyebut dan membaca bacaan rukuk.Aktiviti P & P Masa Kandungan Guru A Pengukuhan Kem Bestari Solat Bacaan ruku’ meminta dan membimbing murid membaca dalam ruku’. Carta solat Aktivit murid Catatan Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 5 ~ . murid membaca bacaan ruku’.

4. Menyatakan kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab lain.4. Bidang : Asas Ulum Syariah (Aqidah ) 2. Menjelaskan beriman kepada kitab Allah. Penguasaan ilmu pengetahuan. Fokus : Pemikiran . 4.3. Aras 3.4. persediaan yang sama 1. 4. Amalan – Sentiasa membaca Al-Quran . 6. 5. Menyatakan pengertian kitab Aras 2.Murid mengetahui dan memahami tentang Rukun Iman. Kaedah-kaeadah : Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 6 2 ~ . Masa : 30 minit 4. Prinsip Asas Islam Hadhari :4. Penghayatan – Mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Hasil Pembelajaran: Aras 1. Isi pengajaran : Beriman kepada Kitab 3. Guru Pendidikan Islam (GPI) dan Guru j-QAF bersama-sama berbincang untuk menyediakan bahan-bahan untuk mengajar (BBM) mengikut kesesuaian yang akan diajar.1 Keimanan dan ketakwaan kepada Allah.Contoh Rancangan Pengajaran Kolaboratif Secara Koperatif Tahun 3 -Asas Ulum Syariah ( Aqidah ) Persediaan sebelum mengajar Guru Pendidikan Islam (GPI ) dan Guru j-QAF bersama-sama merancang mengenai tajuk pelajaran yang akan diajar.2 Kehidupan berkualiti . Guru j-QAF hendaklah menyediakan berdasarkan persediaan mengajar GPI .

Sumber Pengajaran dan pembelajaran LCD Lembaran kerja Carta Kotak beracun Marker pen Kad imbasan 8.Murid telah mengetahui tentang Rukun Iman. 10. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Lampiran ) Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 7 2 ~ .Penerangan Sumbangsaran Perbincangan 7. Pengetahuan sedia ada. Persediaan Guru Pendidikan Islam (GPI) / j-QAF LCD Bahan maujud (Al-Quran ) 9.

Guru B Guru berdiri mengikut kesesuaian tempat. Guru membimbing murid membaca doa.RamleeRukun Islam) Guru mengarahkan murid untuk mendengar dan menyanyikan nasyid “Rukun Iman” . Memasang pita rakaman lagu tersebut dan memastikan pita rakaman lagu berjalan lancar.Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa Mukadimah (2 minit) Kandungan Memberi salam Bacaan doa Guru A Guru masuk ke kelas dan memberi salam kepada murid. Murid membaca doa. Pengalaman pembelajaran Murid Murid menjawab salam guru. Murid mendengar dan bernasyid bersama-sama. Catatan Set Induksi (3 minit) Nasyid “Rukun Iman” Rukun Iman enam perkara Semua muslim wajib percaya Pertama Beriman Kepada Allah Kedua Beriman kepada malaikat Ketiga Beriman kepada Kitab Keempat Beriman kepada Rasul Kelima Beriman kepada Hari Qiamat Keenam Beriman Qadha’ dan Qadar (Lagu P. Membantu membetulkan bacaan doa murid-murid dan adab ketika berdoa. Pita rakaman Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 8 ~ .

Guru bertanya kepada murid sambil memegang Al-Quran di tangannya. Guru memastikan setiap kumpulan melantik wakil untuk membentangkan pendapat kumpulan mereka. Guru A dan guru B boleh membahagikan bilangan kumpulan untuk dikawal selia oleh mereka secara serentak. Guru B Guru B membantu guru A membahagikan murid ke dalam beberapa kumpulan kecil supaya lebih licin dan teratur. 4. Soalan : Apakah ini? (Al-Quran) Kitab Allah ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulrasulnya. Guru boleh bertanya untuk menggalakkan cetusan idea di kalangan murid dan memberi bimbingan jika perlu. Murid saling bertanya dan menjawab soalan guru mengikut arahan serta giliran yang ditetapkan. 3.Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa Langkah 1 (5 minit) Aras 1. Menyatakan pengertian Kitab Allah Menyebut kitab yang wajib diketahui. Guru B membantu guru A mengawal selia murid melaksanakan aktiviti di dalam kumpulan seperti yang diarahkan. Pengalaman pembelajaran Murid Murid bergerak dan membentuk kumpulan yang ditentukan. Taurat Injil Zabur Al-Quran Kandungan Guru A Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil (4-5 orang murid). Contoh kitab: 1. 2. Catatan Benda maujud “Al-Quran” Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 2 ~ 9 ~ . “Apakah yang saya pegang ini?” “ Sebutkan namanama kitab Allah yang wajib diketahui”. Guru mengarahkan murid memberi maklumbalas kepada soalan secara lisan dan bergilir di dalam kumpulan. Setiap kumpulan memilih seorang murid untuk mewakili mereka bagi menyampaikan maklumbalas kumpulan.

Seterusnya aktiviti bersoaljawab ini diteruskan kepada murid D dan kembali kepada murid A. Pengalaman pembelajaran Murid Contoh : Kumpulan yang berada di ruang hadapan kelas dikawal selia oleh guru A dan ruang di belakang kelas dikawal selia oleh guru B. Guru B Setiap wakil kumpulan membentangkan maklumbalas kumpulan mereka. Guru mengarahkan setiap kumpulan melantik seorang wakil untuk membentangkan secara lisan maklumbalas mereka kepada soalan yang dikemukakan. Catatan Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 3 ~ 0 ~ .Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa Kandungan Guru A Contoh : Murid A bertanya kepada murid B “Apakah kamu selalu membaca Al-Quran?” Murid B menjawab dan bertanya semula kepada murid C dan murid C menjawab.

Guru B mengambil alih peranan guru A sebagai fasilitator utama dan 2. Guru mengarah setiap murid dalam kumpulan untuk mengambil kotak beracun yang diberikan oleh guru. 3. Langkah 2 (5minit) Aras 2: Menjelaskan beriman kepada Kitab Allah 1. Guru B Pengalaman pembelajaran Murid Catatan Murid berada di dalam kumpulan masing-masing. ∗ Guru-guru saling bertukar peranan (A dan B) . Kitab Allah mengandungi aturan hidup yang benar. Guru menyelia atau memantau aktiviti permainan kotak beracun pada setiap kumpulan murid. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 3 ~ 1 ~ . Wakil murid akan menjawab soalan yang terdapat di dalam kotak tersebut. Allah telah menurun-kan kitab kepada Rasulrasulnya. Kotak berancun: Soalan yang berkaitan dengan isi kandungan buku teks. Kitab Allah adalah wahyu yang menjadi panduan kepada manusia. Guru juga mengawasi murid supaya tidak berlaku perebutan dan pergaduhan semasa permainan ini dijalankan. Sumbangsaran di antara ahli kumpulan. Murid yang mendapat kotak beracun itu akan membaca soalan yang terdapat di dalamnya. Murid akan mengikut arahan guru . Guru sentiasa mengawasi kumpulan murid .Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa Kandungan Guru A Guru membantu guru B untuk memberi maklumbalas. Bimbingan atau membetulkan jawapan murid jika perlu.

Guru membahagikan kertas kosong kepada setiap kumpulan murid. Guru berperanan mengawasi murid di dalam setiap kumpulan. Permainan kotak beracun “Siapa cepat dia dapat” Langkah 3 (5minit) Aras 3: Menyatakan kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab lain. Guru mengenalpasti kumpulan murid yang perlu diberi pemulihan atau pengayaan. Isi : 1.Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa 4. Al-Quran merupakan mukjizat teragung kepada Nabi Muhammad S. Carta yang mengandungi kelebihan AlQuran. Guru memaklumkan kepada setiap kumpulan untuk melengkapkan jadual aktiviti yang diberikan. Guru A Kumpulan murid yang dapat menjawab soalan akan diberi markah oleh guru. Murid-murid yang lain di dalam setiap kumpulan saling berbincang dan memberi idea. Ketua kumpulan murid ber-peranan sebagai jurutulis bagi melengkapkan jadual tugasan yang diberikan. Manusia mempunyai kelemahan .A. Kandungan Manusia memerlukan kitab Allah kerana : Sebagai panduan untuk hidup sempurna. Guru mengenalpasti murid yang perlu diberi bimbingan untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 3 ~ 2 ~ . Kertas kosong/ majung Pensil warna Marker pen. Guru B Pengalaman pembelajaran Murid Catatan guru A menjadi pembantu kepada guru B pada peringkat ini dan seterusnya.W.

Guru membuat penilaian. Kandungan Allah memelihara AlQuran daripad penyelewengan sehingga hari kiamat. 4. Catatan 3. Guru A Guru mengarahkan murid berbincang dalam kumpulan masing-masing untuk mencari jawapan berpandukan carta yang dipaparkan di papan hitam. Aktiviti “melengkapkan jadual”. Kumpulan yang dapat menghasilkan tugasan yang diberikan dengan lengkap. Al-Quran menjadi penawar kepada penyakit. Pengalaman pembelajaran Murid Setiap murid di dalam kumpulan bekerjasama untuk melengkapkan dan menceriakan tugasan. kemas dan dipamerkan di dalam kelas.Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa 2. Syariat di dalamnya untuk seluruh manusia. Guru mengarahkan wakil kumpulan untuk membentangkan hasil tugasan. Guru B Guru memastikan setiap kumpulan murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi mengikut masa yang ditetapkan. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 3 ~ 3 ~ . Al-Quran memansuhkan syariat yang terdapat di dalam kitab Allah sebelumnya. 5.

Kelebihan Al-Quran.Cadangan Pengalaman Dan Pembelajaran Masa Penutup (5minit) Kandungan Rumusan dan penilaian. Mendengar nasihat guru dengan tenang dan istiqamah. Guru B Bersama guru A berperanan untuk memastikan murid menjawab sama ada secara kelas. Membantu murid menyebut dan membaca bacaan tahiyyat awal. Guru A Guru meminta murid menyatakan semula tentang nama-nama kitab yang wajib diketahui.kumpulan dan individu. Memastikan agar murid member i maklumbalas di atas soalan guru. Pengalaman pembelajaran Murid Murid berserdia menjawab semua soalan yang diberikan oleh guru. Guru menasihati murid supaya sentiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Beriman kepada Kitab Allah. Catatan (5 minit) Pengukuhan : Kem Bestari SolatBacaan Tahiyyat Awal Murid membaca tahiyyat awal dengan betul dan lancar. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 3 ~ 4 ~ . Guru meminta dan membimbing murid membaca tahiyyat awal. Pengertian kitab-kitab yang wajib diketahui. Carta tahiyyat awal.

Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008 ~ 5 3 ~ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->