RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MINGGU 1. TOPIK/ SUBTOPIK 5. MENGENAL NEGARA KITA 5.1 Lokasi a. Di Asia Tenggara i. Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin Kedudukan Malaysia dngan negara-negara jiran di Asia Tenggara. ARAS 1 1.Melukis dan menamakan arah mata angin. 2. Menentukan arah kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan menggunakan kompas. 3. Menandakan kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara 4. Menyenaraikan nama negara-negara yang berjiran dengan Malaysia. ARAS 2 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin. ARAS 3 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin dengan berpandukan peta atau glob. Bersyukur dan berbangga dengan lokasi negara kita yang strategic. 1. Menggunakan kompas untuk menentukan arah dan kedudukan sesuatu tempat atau objek mengikut mata angin. 2. Selain menggunakan kompas bincangkan cara lain yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan arah atau kedudukan sesuatu tempat. 3. Menggunakan glob dan peta untuk mencari dan mencatat maklumat tentang lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran mengikut arah mata angin. 4. Dengan berpandukan peta atau glob, bincangkan signifikannya garisan khatulistiwa. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK b. Di dunia i. Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan di dunia Aras 1.

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia 2. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia. Aras 2. 1. Melabelkan nama benua-benua di dunia dan negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan peta. 2. Membandingkan dan membezakan Benua Asia dengan benua-benua lain. Aras 3. 1. Membaca peta dunia dan menghubungkaitkannya dengan lokasi Malaysia.

Menyedari kepentingan negara sendiri dari segi kedudukan geografi.

1. Merujuk pelbagai sumber bagi mengumpul maklumat tentang factor kedudukan Malaysia yang strategic. 2. Membincangkan andaian sekiranya Malaysia tidak mempunyai jiran. 3. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia dan menyatakan lokasinya. 4. Anda dan dua orang rakan berada di tiga tempat berasingan iaitu di Australia, Amerika Utara dan Eropah. Bincangkn arah yang akan dituju untuk kembali ke Malaysia.

2.

5.2 Negeri-negeri dalam Malaysia

a. Nama negeri, ibu
negeri dan Bandar utama. i. Negeri-negeri di Malaysia

Aras 1 1. Menyenaraikan negeri-negeri dalam Malaysia. 2. Menamakan ibu negeri dan bandar-

Berbangga dengan kepesatan pembangunan bandar-bandar di negara kita.

1. Melukis peta dan melabel negeri-negeri, ibu-ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK ii. Ibu-ibu negeri di Malaysia iii. Bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan.

HASIL PEMBELAJARAN bandar utama dalam setiap negeri. 3. Menyatakan lokasi ibu negeri dan bandar-bandar utama bagi setiap negeri. Aras 2. 1. Menjelaskan sebab-sebab bandarbandar tertentu dipilih menjadi ibu negeri. 2. Menghuraikan cirri-ciri sesebuah ibu negeri diiktiraf sebagai Bandar raya. 3. Menerangkan fungsi Bandar utama.

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 2. Membincangkan dan mengkelaskan Bandar-bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan. 3. Membincangkan cirri-ciri utama yang menjadikan sesebuah bandar sebagai ibu negeri. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang Bandar raya – Bandar raya di Malaysia serta membuat catatan penting. http://www.perak.gov.my/

Aras 3. http://www.selangor.gov.my/ 1. Membandingkan dan membezakan beberapa buah negeri daripada segi lokasi. 2. Melakar peta Malaysia dan menendakan negeri, ibu negeri dan Bandar utama. 3 b. Lagu, bendera, jata dan lambing-lambang negeri i. Setiap negeri di Malaysia mempunyai lagu, bendera, jata dan lambing-lambang lain. ii. Penggunaan symbol tumbuhan, haiwan, gunung, Aras 1. 1. Menyenaraikan nama rasmi negernegeri di Malaysia. 2. Mengenal pasti dengan memadankan lagu, bendera, jata dan lambinglambang lain dengan negeri-negeri berkaitan. Berbangga dengan lagu, bendera, jata dan lambing negeri sendiri. 1. Merujuk berbagai sumber yang berkaitan dngan lambing-lambang negeri dan membincangkan sebab lambing-lambang itu dipilih. 2. Memadankan nama lagu negeri dengan negeri-negeri berkaitan.

4. Negeri beraja . Mengkelaskan negeri-negeri yang mempunyai Menteri Besar dan Ketua Menteri. Negeri tidak beraja . Menghormati dan mentaati Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. 5.Ketua Negeri bergelar Yang Dipertua Negeri.Ketua Negeri bergelar Sultan. ii. Aras 1. 4. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. lorekkan negeri beraja dan tidak beraja dengan warna yang berbeza. UNSUR PATRIOTISME Menghormati lagi. Aras 2 1. 1. jata dan lambing-lambang negeri lain. bendera. i. Menyenaraikan lambinglambang yang menggunakan imej haiwan. bulan. CONTOH AKTIVITI 3.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK bulan. alat kebesaran dan mercu tanda. Berdasarkan peta negeri-negeri di Malaysia. gunung. alat kebesaran dan mercu tanda pada lambing-lambang negeri. Memperdengar beberapa buah lagu rasmi negeri-negeri dan membincangkan maksud lirik lagulagu tersebut. tumbuhan. Melukis dan mewarnakan bendera negeri-negeri serta menghuraikan maksud warna tersebut. Membandingkan dan membezakan bentuk dan maksud jata dua negeri yang dipilih. Menamakan negeri-negeri beraja dan tidak beraja. 2. Menjelaskan keistimewaan lambinglambang pada jata negeri. .Ketua Kerajaan bergelar Menteri Besar. Menghuraikan maksud warna dan lambing yang terdapat pada bendera negeri. 3. bintang. 1. . c. HASIL PEMBELAJARAN Aras 2. 6. Aras 3 1. Raja dan Yang Dipertuan Besar. Mengumpul gambar dan maklumat tentang Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan negeri. 1. Melayari laman web bagi mendapatkan maklumat tentang negeri beraja dan tidak beraja. bintang.

my/fakta. Membincangkan maksud lirik lagu ‘Negaraku’ 2.com. Jata Maksud setiap lambing iv. 2. iii. Menyenaraikan lambing-lambang yang menjadi identiti negara. Membandingkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan di negeri-negeri yang beraja dan negeri-negeri yang tidak beraja. Berbangga dengan corak pentadbiran negara yang sistematik. warna dan lambing yang terdapat padanya. Aras 2.html http://www. a.my/ agong. 6. Memadankan dan melengkapkan carta yang menunjukkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan 5&6 5. Menghormati bendera dan jata negara. Melukis dan mewarna jata negara. 1. Mengarang puisi seperti sajak. 4.tenet. Jalur Gemilang Maksud jalur.Ketua Kerajaan bergelar Ketua Menteri. 5. Menyanyi lagu ‘Negeraku’ dengan betul. Menghuraikan maksud jalur.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Menyebut lirik Lagu Kebangsaan dengan betul Menghormati dan menghayati Lagu Kebangsaan. jata. Melukis dan mewarnakan bendera Malaysia. 1.3 Identiti Negara Aras 1. pantun atau syair bertemakan Jalur Gemilang serta mempersembahkannya. i. bendera. Mengumpul gambar dan maklumat tentang lambanglambang dan mercu tanda negara untuk dijadikan buku skrap ii. Lambang lain negeri seperti bunga raya. warna dan lambing pada Jalur Gemilang. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI http:www. Menghasilkan bendera Malaysia dan membincangkan maksud jalur. 1. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. jata dan bunga kebangsaan dengan betul. wau bulan dan keris. Lagu. mercu dan lambing lain.gov. Lagu Kebangsaan Lirik lagu Cara menyanyi 2. Mengadakan pertandingan manyanyi lagu ‘Negaraku’ antara kumpulan. Menjelaskan maksud lirik Lagu Kebangsaan.htm 4.penerangan. 3. Berbangga dengan lambing-lambang dan mercu tanda negara. 3. 1. 3. .sultan2002. warna dan lambing.

2.Y. Kabinet. 3.Semenanjung + Sultan.M) diPertuan Agong. Sebagai seorang pemandu pelancong. 4. Menerangkan struktur pentadbiran di peringkat negeri Sarawak. Berbangga dengan corak pentadbiran negeri. Berbangga dengan corak pentadbiran negara. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber untuk membina carta struktur pentadbiran di peringkat persekutuan. Menghargai struktur pentadbiran negara kita. Peringkat persekutuan . Menjelaskan hierarki dalam struktur pentadbiran negara. Menghuraikan lambing-lambang yang terdapat pada jata dan menyatakan maksudnya. ii. 2.Duli Yang Mulia ( D. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang ketuaketua negeri dan pentadbiran diperingkat negeri di Semenanjung Malaysia. 1. . Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri di Semenanjung. b. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. 3. Raja. Mercu tanda negara seperti Menara Kembar Petronas dan Tugu Kebangsaan. Yang Dipertuan Besar. Sabah dan Sarawak. Menghargai struktur pentadbiran sesebuah negeri. Aras 2. 2. anda diminta menceritakan struktur pentadbiran negeri-negeri di Malaysia. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri Sabah. 1.Jabatan-jabatan dan perbadanan awam. Memilih lima jenis mercu tanda dan memberi sebab mercu tanda tersebut dianggap sebagai identiti negara. Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-kementerian lain. 1. . 4. Peringkat Negeri . Bincangkan saluran yang betul untuk memohon pembinaan jambatan bagi kegunaan penduduk. Struktur pentadbiran negara i. .Jabatan dan perbadanan awam di peringkat negeri dan daerah. Yang Dipertua Negeri. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7. Majlis Masyuarat Kerajaan Negeri dan Pejabat Setiausaha Aras 1 1. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat Persekutuan.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK v.

Sarawak + Tuan Yang Terutama (T.T) Yang Dipertua Negeri. + Bahagian + Pejabat Daerah + Pejabat Daerah Kecil + Kampung HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1.Y. Membezakan struktur pentadbiran peringkat negeri antara Sabah dan Sarawak. Kabinet Negeri. Majlis Tertinggi.T) Yang Dipertua.Sabah + Tuan Yang Terutama (T. Pejabat Setiausaha Negeri. + Pejabat Daerah + Kampung .Y. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK Kerajaan Negeri Aras 3 + Pejabat Daerah dan Tanah + Pejabat Penghulu + Ketua Kampung . Pejabat Setiausaha Negeri.

Membandingkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri. Berbangga dengan cirri-ciri fizikal istimewa di Malaysia. teluk dan tanjung. CONTOH AKTIVITI 1. puncak dan lereng. KEINDAHAN NEGARA KITA 6.10 & 11 6. 1. Perdana Menteri . 4. i.2 Pinggir laut seperti pantai. Aras 3 1. Membincangkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Menanda dan melabelkan gambarajah untuk menunjukkan cirri-ciri istimewa di: 1. 1. Menghormati Perdana Menteri sebagai pemimpin kerajaan. Bentuk muka bumi Malaysia Aras 1 1.Perlantikan secara bergilir-gilir ii. . Aras 2. 2. 2. Menghubungkaitkan kemenangan ketua parti delam pilihan raya dengan pemilihan Perdana Menteri. Menyatakan cara perlantikan Perdana Menteri.1 Ketua Negeri yang pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong.M) Yang di-Pertuan Agong. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan. 9 .2 Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri. 1.Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghormati dan setia kepada Raja sebagai Ketua Negara. Membuat carta masa menunjukkan tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri.1 tanah tinggi seperti lurah. Menilai kebaikan system perlantikan Yang di-Pertuan Agong secara bergilir.Y. Menyenaraikan cirri-ciri fizikal utama di Malaysia. Mendapatkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber mengenai: 1. Duli Yang Mulia (D. Menyenaraikan Yang di-Pertuan Agong mengikut tempoh perkhidmatan meraka. 4. a. Menamakan Perdana Menteri mengikut tempoh perkhidmatan. 3.Perlantikan Yang di-Pertuan Agong. . 1.Ketua parti yang memenangi pilihan raya . 1.MINGGU 8 TOPIK / SUBTOPIK c. dan . Menyatakan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong.1 Ciri-ciri fizikal yang istimewa. 3.

1. 2. 4.6 Sungai seperti Sungai Pahang. Batu Caves dan Gua Kelam. Keistimewaan tanah tinggi.1 Tanah tinggi seperti Bukit Fraser dan Cameron Highlands. 2.3 Gua seperti gua Mulu.6 sungai. Iklim Panas dan sekata lembab sepanjang tahun Julat suhu yang kecil HASIL PEMBELAJARAN 2. Menyatakan keistimewaan yang terdapat di: 2. gua. Menyayangi tumbuhan dan hidupan lain yang terdapat dipersekitaran kita. tasik.Keindahan . Menyedari dan berbangga dengan iklim negara kita. Menjelaskan keistimewaan hutan malar hijau di Malaysia. Sungai Perak. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan bentuk muka bumi untuk dijadikan buku skrap. 3.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK i. dan 2. 4. 3. Menyedari kepentingan flora dan fauna. 3. 3. delta dan muara. 1. Membezakan flora dan fauna di pelbagai habitat. 3.Pelbagai sepsis .5 pulau. 2.4 pinggir laut. ‘Tanjung Puteri’ dan - .2 Tanah pamah seperti Dataran Kedah-Perlis. Flora dan fauna .1 tanah tinggi. tanah pamah. 2.4 Pinggir laut seperti Pantai Teluk Cempedak.3 sungai seperti air terjun. UNSUR PATRIOTISME Mensyukuri nikmat Tuhan Menghargai keindahan bentuk muka bumi. 2. 2. Menyatakan jenis iklim di Malaysia.Ciri-ciri fizikal .Kepentingan ii. Menyenaraikan pusat rekreasi dan perlancongan terkenal di Malaysia. 4. 3. Menyanyikan lagu bertemakan keindahan alam seperti ‘Gunung Kinabalu’ .5 Pulau seperti Pulau Pinang. pinggir laut. 3. Mensyukuri dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun.2 tanah pamah. Pantai Cahaya Bulan dan Pantai Teluk Batik. sungai dan pulau . Delta Kelantan dan Lembah Sungai Rejang. Pulau Langkawi dan Pulau Tioman. 3. Aras 2.Malar hijau . Menandakan dan menamakan ciri-ciri fizikal pada peta kosong: 3. Menghuraikan pengaruh cuaca kepada penduduk di Malaysia. Aras 3.3 gua. CONTOH AKTIVITI 1. Menjelaskan keistimewaan iklim di Malaysia. 2.Habitat iii. Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan.7 tasik. Menghubungkaitkan antara ciri alam fizikal dengan keindahan negara.

Menyatakan bagaimana ciri-ciri fizikal istimewa negara ini dapat memberi sumbangan kepada industri pelancongan. Menggunakan borang pengurusan grafik untuk flora dan fauna di pinggir pantai dan tanah tinggi. 10. Membina ayat-ayat puitis untuk mengambarkan keistimewaan dan keindahan ciri-ciri fizikal negara kita. 7. Menghuraikan kepentingan ciri-ciri fizikal utama di Malaysia. Mengumpulkan daun-daun kering yang unik. Menghasilkan karya kreatif yang menggambarkan keindahan alam. 4.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Melengkapkan sudut Kajian Tempatan dengan keratan akhbar. . 11. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ‘Sungai Sarawak’. Membuat graf berdasarkan suhu harian yang telah direkodkan. 12. 9. Membincangkan ciri-ciri keistimewaan iklim khatulistiwa. Meramalkan kesan kepada kehidupan sekiranya iklim di Malaysia berubah kepada musim sejuk bersalji. Mengkaji serta memerhati jenis tumbuhan serta hidupan yang terdapat di kawasan berhampiran sekolah. 5. indah dan istimewa untuk menghasilkan buku skrap. 6. 8. 3. majalah dan hasil kerja murid mengenai keindahan ciri-ciri fizikal.

Membandingkan keunikan dan keistimewaan dua buah muzium di negara kita. Menyatakan keistimewaan seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan di Malaysia. Inggeris dan tempatan. bahan binaan dan ukiran yang mempengaruhi binaan tersebut berdasarkan gambar yang dipamerkan. mengadakan perbincangan tentang bentuk.109.Reka bentuk] . 2.my/ 1. http://202.com/malaysian 888/ipage07. Istana .Ukiran bermotifkan tumbuhan dan haiwan . Menjelaskan keunikan yang terdapat pada rumah ibadat.Teknologi . Keindahan dan keistimewaan seni bina i. Aras 2. Belanda.Keunikan . 1.Keunikan buatan Aras 1.Ciri-ciri yang tersendiri iii. 4. 2.Lokasi .194.Fungsi pelbagai ruang . Mencari dan mengumpul maklumat tentang keunikan bangunan dan binaan.Pemandangan iv. marmar dan ubin. fungsi ruang dan keunikan buatan. .2 Bangunan dan Binaan a.html http://www. ukiran. 2.Bahan . Menyatakan pengaruh asing yang terdapat pada sesuatu binaan. 5. Menjelaskan keunikan sebuah istana dari segi reka bentuk. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang keistimewaan dan keindahan pada bangunan dan mercu tanda. mercu tanda dan istana serta menyatakan lokasinya. 2.kliab. Bertanggungjawab mengekalkan keindahan seni bina sesebuah binaan. ii.3/news/ Memori/MercuTanda. Membandingkan dan membezakan struktur dan pengaruh seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan bersejarah di Malaysia. . Bangunan bersejarah . kaca.Bahan seperti kayu. Berbangga dengan keindahan dan keistimewaan seni bina yang terdapat di Malaysia.Struktur dan ukiran serta pengaruh seni bina .MINGGU 12 & 13 TOPIK / SUBTOPIK 6. Menyenaraikan bangunan dan binaan yang indah serta lokasinya di negara kita. Portugis. 3. Mengkaji keindahan dan keistimewaan bangunan dan binaan yang terdapat di Malaysia dari segi bentuk binaan. bangunan bersejarah. ukiran dan pengaruh seni bina. Mercu tanda . Aras 3 1.Pengaruh binaan seperti Islam.com. Rumah ibadat . HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1.htm http://geocities.

Melukis sebuah binaan yang mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik. 2. bincangkan tentang kedatangan Parameswara ke Melaka. Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 2. Menerangkan Parameswara sebagai pengasas Melaka. bandingkan rumah-rumah ibadat yang mempunyai keistimewaan struktur ukiran. 14 7. Pengasasan Melaka i. 7.1 Kesultanan Melayu Melaka a. pengaruh. Melukis peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. . 10. Mengumpulkan gambar dan maklumat daripada pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan pelbagai mercu tanda. Mengadakan pertandingan melukis poster tentang keindahan mercu tanda. 8. 1.6. 7. Menyenaraikan mercu tanda dan menandakan lokasinya pada peta Malaysia. Kedatangan Parameswara Latar belakang Parameswara 1. Berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber. seni bina dan bahan yang digunakan.0 SEJARAH NEGARA KITA Aras 1. Berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal. 9.

geocities.Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan. Laksamana. Temenggung dan Penghulu Bendahari . Melukis dan melabelkan carta organisasi pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Membandingkan struktur organisasi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan struktur pentadbiran negeri anda sekarang .Peristiwa pelanduk menendang anjing HASIL PEMBELAJARAN 3. Menandakan dan melabelkan Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Aras 2. Menyedari bahawa struktur pentadbiran negara kita berasaskan kerajaan Melayu Melaka Berbangga dengan kewujudan struktur pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Membincangkan dan menjelaskan kuasa Raja serta pembesar-pembesarnya di dalam pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka 3.htm 15 . Aras 3. Kegemilangan Melaka i. http://www. Membina dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman kesultanan Melayu Melaka 2. Pentadbiran .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. Asal usul nama Melaka . Membuat lawatan ke laman web muzium atau arkib untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka. ii. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan jawatannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 4. 2.16 & 17 b.com/Tokyo/ Flats/3795/parames. Memberikan pendapat sebab-sebab yang mendorong Parameswara mengasaskan Melaka. 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. Berpandukan peristiwa ‘pelanduk menendang anjing’ lakonkan situasi yang membawa kepada pembukaan Melaka. 1. 3. 4. 1.Raja dan Orang Besar Empat iaitu Bendahara. Menjelaskan susun lapis masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Susun lapis masyarakat . 1. kaum kerabatnya dan pembesarAras 1. Menjelaskan sebab-sebab Parameswara berhijrah dar Palembang ke Melaka. Laksamana. Temenggung dan Penghulu Bendahari.Kuasa Raja dan tugas Bendahara. Menjelaskan bidang kuasa Raja dan bidang kuasa Empat Orang Besar.

Penggunaan Bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. pentadbiran. UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan system pentadbiran negara yang teratur CONTOH AKTIVITI 4. Aras 3 1. . Memadankan barang dagangan di Melaka dengan negara asal barangan tersebut di bawa. Mencipta puisi bertemakan susun lapis masyarakat pada zaman Kerajaan Melayu Melaka 7. Tokoh . Menjelaskan Melaka sebagai pusat perkembangan agama Islam 2. Temenggung dan Penghulu Bendahari.Sultan Alauddin Riayat Shah . 5. Menyenaraikan peraturan dan undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 3. Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 2. 10. Membandingkan dan membezakan golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. 9. Membandingkan dan membezakan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan pentadbiran negara masa kini. Laksamana. v. Membina pyramid susun lapis masyarakat pada zaman kesultanan Melayu Melaka 5.Sultan Mansor Shah . . 4.Sultan Muzaffar Shah . Melakarkan dan menandakan peta laluan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Parameswara .Golongan rakyat terdiri daripada orang merdeka termasuklah pedagang dan buruh mahir . Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan . Bincangkan kesan dan akibat sekiranya kerajaan Melayu Melaka tidak mempunyai peraturan dan undang-undang. Menceritakan pengislaman Sultan dan rakyat Melaka. 11. Membina jadual tentang tokohtokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangan mereka Menyedari bahawa kehidupan manusia perlu dikawal oleh peraturan undangundang Berbangga dengan Bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa perantaraan di Nusantara Menghargai jasajasa pemimpin . Menyatakan peranan Bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Golongan hamba termasuklah orang yang gagal membayar hutang iii. Menghuraikan aktiviti-aktiviti pedagang di Melaka 3.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK pembesar seperti Bendahara. Aras 2 1. Mengumpulkan keratankeratan petikan bahasa Melayu Lama untuk dijadikan buku skrap. Bandingkan hokum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka 8. 6. Peraturan dan undangundang.Pelaksanaan iv. Membincangkan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa Perantaraan di Melaka dan di Nusantara.Sultan Mahmud Shah .Tun Perak HASIL PEMBELAJARAN 5. komunikasi dakwah dan ilmiah.

19. 15. 14. 13.Aktiviti pedagang – pedagang Islam HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan Melaka sebagai pusat penyebaran Agama Islam CONTOH AKTIVITI 12. Pusat penyebaran Islam . Lakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang dan penduduk tempatan. Membuat buku skrap bertemakan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu melaka. Bincangkan cara Agama Islam berkembang di Nusantara. .Penerimaan agama Islam . Membuat lawatan ke Muzium Negara atau Muzium Melaka untuk mendapatkan maklumat tentang tokoh dan sumbangan mereka pada zaman Kerajaan Melayu Melaka.Aktiviti perniagaan yang dijalankan vii. 18. tandakan laluan perdagangan ke Melaka. Membincangkan factor-faktor yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan 17. 16. Berdasarkan peta Asia yang disediakan. Pusat Perdagangan . Membina jadual tentang barang dagangan dan negara asal.Lokasi . Melabelkan nama-nama negeri pada peta Asia Tenggara bagi menunjukkan penyebaran Agama Islam.Hang Tuah .Tun Fatimah vi.Pemerintah memeluk agama Islam .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK .

18 7.2 Sejarah Awal Sabah Aras 1 a. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan Aras 2. Menyedari bahawa penguasan ketuaketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. Kawasan Pantai Barat . 1.Jajahan ditadbir oleh pembesar Sulu dan dibantu oleh ketua-ketua tempatan ii. Brunei dan ketuaketua tempatan. membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 4. Melakarkan peta dan melorekkan kawasan pentadbiran di Sabah 2. 1. Membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 2. Menyatakan asal usul nama Sabah Aras 2 1. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah. Melakarkan peta Sabah dan jalan raya serta menandakan kawasan penguasaan Sulu.Jajahan ditadbir oleh pembesar tempatan dan dibantu oleh Ketua Suku Kaum dan Ketua Petempatan Sungai. Menemu bual orang sumber tentang asal usul Sabah 2. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sabah 2. Menulis karangan tentang asal usul nama Sabah 3. Menyedari bahawa penguasaan ketua-ketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. Pentadbiran Sabah Aras 1 i.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat. Kawasan Pantai Timur . Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Asal usul nama Sabah 1.Kawasan ini diperintah oleh wakil Sultan Brunei .Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat. 19 b. 1. Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah Aras 3 1. .

Aras 2 1.Kebanyakan suku kaum Melayu dan Murut beragama Islam . pendalaman dan muara sungai.Mengamalkan tanaman sara diri.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. Menerangkan pengaruh adat resam Brunei terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. 5. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sabah. Membincangkan buruk dan baiknya tentang amalan hidup tradisional mengikut kepercayaan dan adat resam masyarakat di Sabah . Berbangga dengan ciri-ciri budaya hidup tradisional yang positif Mengetahui sejarah negara kita Berbangga dengan kepelbagaian budaya dan adat resam 1. menangkap ikan. Menerangkan pekerjaan.Ditadbir oleh ketua-ketua yang terdiri daripada ketua rumah panjang c. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Pantai Timur. 3. 2. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI i. Kawasan pendalaman dan muara sungai . 2. Membincang dan menyenaraikan barangan yang dihasilkan di kawasan tersebut. Menceritakan bagaimana Sulu dan Brunei menguasai dan mentadbir kawasan-kawasan yang mereka kuasai. Menerangkan kepercayaan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sabah. Kawasan Pantai Timur .Kebanyakan suku kaum Bajau dan Suluk beragama Islam serta mengamalkan budaya bercirikan Islam ii. Pantai Barat. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran. Mendapatkan penerangan dari orang sumber tentang cara hidup masyarakat di Sabah dahulu dan sekarang. 3. Aras 1. . Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sabah 4. Mencari dan mencatat maklumat bagaimana cara hidup masyarakat di kawasan tersebut 2. Kawasan Pantai Barat .Pekerjaan utama ialah memungut hasil hutan.Masyarakat tempatan dipengaruhi adat resam Brunei 1. mengutip mutiara dan menangkap ikan. Cara hidup HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1. memburu dan memungut hasil hutan .

Pantai Barat. Menghubungkaitkan jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai 4. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa penguasaan Sulu di Pantai Timur Sabah. bercucuk tanam. Brunei dan Ketuaketua Tempatan. memungut hasil hutan. Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Sulu.3 Sejarah Awal Sarawak Aras 1 a. 3. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Kawasan pendalaman dan muara sungai . Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. .Kebanyakan masyarakat mengamalkan kepercayaan dan adat resam yang tersendiri dan berpegang kuat kepada peraturan dan adat HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1. Pendalaman dan muara sungai. 1. Asal usul nama Sarawak 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 20 7. memburu dan mencari hasil laut. .Menanam padi. Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. Menceritakan asal usul nama Sarawak Aras 2. Menemu bual orang sumber untuk mendapatkan 2. Penguasaan Brunei di Pantai Barat Sabah dan kawasan pendalaman dan muara sungai di bawah ketua-ketua tempatan 2.

Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. Aras 3 1. . Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Pendalaman dan muara sungai. Aras 1. Kawasan pendalaman serta muara sungai dikuasai oleh pemimpin tempatan. Aras 2 1. Melakar peta dan melorek kawasan pentadbiran di Sarawak. Mencari dan mencatat maklumat tentang cara hidup masyarakat di kawasan Persisiran Pantai Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. c.Bercucuk tanam. Melakar peta Sarawak serta menandakan kawasan penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. Pantai Barat. 1. Menceritakan bagaimana Brunei menguasai dan mentadbir kawasan yang dikuasainya. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan. Kawasan Persisiran Pantai dikuasai oleh Pengeran Mahkota dibantu oleh tiga orang pembesar tempatan yang bergelar Datu Patinggi. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sarawak. 2. 1. Kawasan Persisiran Pantai . Datu Temenggung dan Datu Bandar. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak. Pentadbiran Sarawak Aras 1 i. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Persisiran Pantai dan di kawasan Pendalaman. Cara hidup i. ii.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK Aras 3 HASIL PEMBELAJARAN 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 21 b. 2. mencari hasil laut dan berniaga.

Membincang dan menyenaraikan hasil barangan yang dikeluarkan di kawasan pendalaman dan muara sungai 3. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran.Bercucuk tanam. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sarawak. . Kelabit dan Penan yang mengamalkan adat resam dan kepercayaan yang tersendiri. Menghubungkait jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai. HASIL PEMBELAJARAN 2. ii.Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. 3. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. 3.Penduduknya terdiri dari pelbagai kaum seperti kaum Bidayuh. Kenyah. 2. Menerangkan pengaruh adat resam Sarawak terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. memburu dan mencari hasil laut. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa Pengusaan Brunei di kawasan Persisiran Pantai dan kawasan pendalaman di bawah Ketua-ketua Tempatan. . Aras 2 1.Orang Melayu yang beragama Islam mengamalkan budaya yang bercirikan Islam. 2. Iban. Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sarawak. memungut hasil hutan.Mengamalkan kepercayaan dan adat resam tersendiri . Kawasan pendalaman dan muara sungai. Menerangkan kepentingan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sarawak. Menerangkan pekerjaan. Aras 3 1.

nyatakan tindakan yang perlu diambil untuk mengelakkan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Andaikan anda seorang raja pada zaman Kesultanan Melaka. Aras 3 Membandingkan dan membezakan tujuan kedatangan antara dua daripada empat kuasa penjajah. Menyatakan kesan penjajahan Inggeris terhadap sosial masyarakat Malaysia. Menyenaraikan kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah negara kita 2. 1. Inggeris dan Jepun. Menamakan binaan tinggalan sejarah.Bangunan seperti stadhuys. . Menginsafi akan kealpaan mempertahankan negara pastinya menyebabkan kita dijajah. Menyedari bahawa penjajahan membangkitkan semangat nasionalis. .Inggeris . 2.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 4. Tujuan Penjajahan . Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. 2. 2. Aras 1 1. 23 b. Kesan penjajahan i. Menyatakan sebab-sebab kedatangan penjajah. Aras 2 1. 3.Kota dan kubu seperti A Famosa. Belanda. Menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan tempat dan binaan tinggalan penjajahan.4 Zaman Penjajahan a. Menyedari bahawa apa juga bentuk penjajahan pastinya membawa keburukan.Perdagangan . Kedatangan penjajah i. Binaan tinggalan . Berdasarkan rujukan daripada pelbagai sumber. 1.Portugis .Perluasan wilayah . bincangkan kawasan atau tempat yang dijajahi Portugis. Kota Belanda dan Kota Margherita. Penang Free School dan Maktab Perguruan Sultan Idris. Mengumpulkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber untuk membuat catatan tentang tempat dan binaan tinggalan penjajah. Berdasarkan peta Malaysia. bincangkan dan laporkan bagaimana penjajahan mengaut dan menggunakan kekayaan dan hasil negara ini untuk kepentingan mereka.Penyebaran agama .Jepun ii. Kuasa-kuasa yang pernah menjajah kita . Menghuraikan sebab-sebab kedatangan penjajah. Aras 1 UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 22 7.Keperluan bahan mentah 1.Belanda .

Jalan kereta api seperti dari Taiping ke Port Weld (Kuala Sepetang) dan Beaufort ke Jesselton (Kota Kinabalu) . CONTOH AKTIVITI 3. ii.Masyarakat berbilang kaum . Menanamkan semangat kekitaan serta perpaduan. Sosial . Menyedari bahawa penjajahan patut dihalang dan ditentang. Membina carta bergambar mengenai tempat dan binaan tinggalan penjajah 4. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Menonton filem bertemakan perjuangan menentang penjajah dan menjawab soalan-soalan berpandu.Semangat nasionalis HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1.Jalan raya seperti dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang (Port Swettenham). 4. 3. Menjelaskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan Inggeris.Inggeris campur tangan dalam adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. . Sebab Aras 1. Menginsafi penderitaan hidup di bawah penjajah. menyatakan apakah jenis penindasan Portugis terhadap penduduk tempatan di Melaka. Lakonkan satu sketsa mengenai satu peristiwa penentangan pada zaman penjajahan.Bahasa dan tulisan . 2. Menyenaraikan tiga jenis kezaliman tempatan. dari Johor Bahru ke Prai dan dari Singapura ke Padang Besar. 1. Temu bual dengan pihak-pihak tertentu tentang pengaruh penjajah terhadap keadaan social di Malaysia. Membandingkan dan membezakan binaan tinggalan penjajahan Portugis dengan penjajahan Inggeris. 24 c. Penentangan masyarakat tempatan i. UNSUR PATRIOTISME Menyedari bahawa penjajahan memberi kesan buruk kepada sosio-budaya kita.Jepun bertindak zalim terhadap rakyat tempatan . . 2.Portugis menindas penduduk tempatan . Mengumpul gambar dan membincangkan cara penentangan masyarakat terhadap penjajah. 1. . 3. Menamakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajah.Inggeris merampas hak memungut cukai daripada pembesar tempatan.Belanda mengenakan syarat-syarat perdagangan yang ketat dan tidak adil.

Mengkategorikan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. Membandingkan dan membezakan perjuangan dan cara penentangan tokoh-tokoh tempatan. Menyatakan tujuan UMNO ditubuhkan. Menyatakan tokoh yang terlibat dalam penubuhan UMNO.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. Menyedari semua lapisan masyarakat bersatu menentang penjajah. 25 Menyedari bahawa kita sendirilah yang sepatutnya berjuang mempertahankan hak kita. Berdasarkan cerita yang diberi. Menonton filem ‘Bukit Kepong’ untuk mendapat gambaran sebenar tentang keganasan Bintang Tiga. Menjelaskan kesan-kesan penjajah terhadap masyarakat kita. 3. senaraikan cara penentangan terhadap penjajah. 2.Tunjuk perasaan iii. Menulis tentang peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. CONTOH AKTIVITI 4. 3. Menyatakan peristiwa-peristiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan. 7. Semangat Kebangsaan. Menulis biodata ringkas tentang Dato’ Onn bin Jaafar. Menyatakan tindakan yang perlu diambil sekiranya anda seorang pembesar Melaka bagi mengelakkan penjajahan Portugis. Membincangkan peristiwaperistiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan. 3.Pemerintahan Jepun . Aras 1 1. 1. . -Kalangan ulama seperti Tok janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung. a. Sharif Masahor dan Datuk Dol Said.Golongan pembesar seperti Datuk Maharajalela.Pembunuhan residen dan pegawai Inggeris . Cara Aras 2 .Golongan istana seperti Sultan Mahmud . i. Menanam semangat kebangsaan 1. 1.Pemberontakan .Keganasan Bintang Tiga HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghargai jasa mereka yang menentang penjajah.Serangan bersenjata . 2. Tokoh Aras 3 . Banting dan Mat Salleh.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia. 2. Menerangkan cara penduduk tempatan menentang penjajah. 2. . Peristiwa-peristiwa .Kalangan pemimpin tempatan seperti Rentap. 5.Cadangan penubuhan Malayan Union .

MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. 2. Aras 2. Melayari laman web mengenai penubuhan UMNO dan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan. Menyenaraikan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan. Menceritakan peristiwa penting yang berlaku sebelum merdeka.Diasaskan oleh Dato’ Onn Jaafar pada 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru. Menyenaraikan tokoh penting yang terlibat dalam penubuhan parti-parti politik utama. Kemerdekaan . 7. CONTOH AKTIVITI 4. UNSUR PATRIOTISME Menghargai peranan dan sumbangan tokohtokoh persuratan dan penerbitan. Menjelaskan sebab-sebab penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Peristiwa Aras 1 i.UMNO. Membincangkan dan menyusun peristiwa yang berlaku ke arah kemerdekaan. Menerangkan kepentingan tolak ansur sebagai asas pembentukan perlembagaan. 6. 5. Menulis peranan dan sumbangan tokoh-tokoh utama UMNO. Penubuhan UMNO . Membincangkan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam semangat kebangsaan.my/ organisasi/sejarah. MCA dan MIC. 26 b. iii. 1. Mengumpul maklumat tokoh penting yang terlibat dalam parti UMNO. Tokoh parti-parti politik daripada UMNO. 2. Menghargai jasa tokoh-tokoh negara yang terlibat dalam kemerdekaan Malaysia. Menjelaskan peranan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam memupuk semangat kebangsaan.Penubuhan Parti Perikatan 1. MCA dan MIC iv. http://www. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat kebangsaan. 1. 1. . Aras 3. MCA dan MIC.net.Darurat .htm 5.Menyatupadukan orang Melayu menentang Malayan Union. . Peranan persatuan dan penerbitan HASIL PEMBELAJARAN 4.

Melakonkan peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka pada 20 Februari 1956 dan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957.Perundingan dengan British. Menamakan tokoh-tokoh utama negara yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK . . 4. . 2.Persekutuan Tanah Melayu . 3.Pilihan raya .Menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12. 27 Aras 1 1. Pengisytiharan kemerdekaan. Berdasarkan gambar bersiri.Sarawak HASIL PEMBELAJARAN 2. c. Mencari maklumat tentang tujuan pembentukan Malaysia. Berdasarkan audio.00 tengah malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. ceritakan tentang peristiwaperistiwa ke arah kemerdekaan. Menamakan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia.Sabah . Menyusun rentetan peristiwa penting ke arah kemerdekaan.Pengumunan tentang tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir Melaka. Pembentukan Malaysia i. Aras 2 1. . ii. Menghargai dengan kegigihan tokoh-tokoh negara berusaha menubuhkan Malaysia. CONTOH AKTIVITI 2. 5. 1.Singapura . Keanggotaan . UNSUR PATRIOTISME Menyedari peristiwa ke arah kemerdekaan menyemarakkan semangat kebangsaan. . ceritakan tentang peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan. 2. Menceritakan upacara pengisytiharan kemerdekaan. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang peristiwa-peristiwa ke arah kemerdekaan untuk dijadikan buku skrap. Menamakan dan melabelkan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia dalam tahun 1963 di peta kosong.Perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan upacara penyerahan perisytiharan kemerdekaan oleh Persuruhjaya British di Tanah Melayu pada pagi 31 Ogos 1957.

seni ukir. Lawatan ke tempat-tempat yang terdapat sumber maklumat tentang tokoh-tokoh kemerdekaan Malaysia seperti Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka dan Memorial Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur.Kesenian seperti mempertahankan diri. 1.Tunku Abdul Rahman . . .6 Warisan Sejarah Aras 1 a. seni tari. bangunan. seni muzik. Menghargai warisan sejarah dan berusaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaannya. Berdasarkan pelbagai bahan rujukan. Keseimbangan penduduk Melayu. senjata dan pakaian.Lee Kuan Yew 7. Tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. 28 1. 3.Temenggung Jugah . Menjelaskan tujuan pembentukan Malaysia. iii.Menyekat pengaruh komunis .Tempat. Membincangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia serta peranan mereka.Usaha pembangunan secara kerjasama. Menamakan jenis warisan sejarah yang terdapat di negara kita. Aras 3. bumiputera dan kaumkaum lain. 5. . Mengumpul gambar pelbagai jeniswarisan sejarah dan bincangkan tentang keistimewaannya. Menilai sumbangan tokoh-tokoh penting dalam penubuhan Malaysia. Menghargai warisan sejarah negara kita 1. 2. Pemeliharaan dan pemuliharaan i. 2. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. Mengelaskan jenis warisan sejarah negara kita. Tujuan Aras 2 . bangunan dan bahan bersejarah di Malaysia. . batu bersurat dan artifak. 4. bincangkan pendapat pihak-pihak yang menentang dan menyokong penubuhan Malaysia. Menamakan tempat. 4. Menyatakan jenis-jenis kesenian dan adat resam yang diwarisi dalam kehidupan masyarakat kita. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3.Tun Fuad Stephans . 1. Jenis .Bahan bersejarah seperti dokumen.Melepaskan Sabah dan Sarawak daripada penjajahan Inggeris. Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat peninggalan bahan sejarah serta menemu bual orang sumber untuk mendapatkan maklumat.

Membandingkan dan membezakan kesenian dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia dari sudut sejarah. Mengkaji dan merumuskan ciri-ciri sebuah bangunan diwartakan sebagai warisan sejarah. Aras 3 1. ii. http://www. HASIL PEMBELAJARAN 5. tarian inang dan pakaian tradisional dalam kehidupan masyarakat kita. Aras 2 1. nyatakan usaha dan tanggungjawab anda untuk memelihara dan memulihara bahan tersebut. 2.org.Kajian yang berterusan . Jika anda dan keluarga anda memiliki bahan warisan sejarah. 3. 6.my/frameintroducing. UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita.Pewartaan . 7. Menilai keberkesanan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. CONTOH AKTIVITI 3. Menggunakan laman web untuk mendapatkan maklumat tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.Kawalan . Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan negara. Menyatakan keperluan warisan sejarah dikekalkan.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK dan kraf tangan. 2. Membincang dan menyenaraikan cara-cara untuk mengekalkan warisan sejarah seperti tarian kuda kepang.html 5.Kesedaran dan tindakan masyarakat.Adat resam seperti adat pertabalan dan perkahwinan. Cara . Menyatakan cara pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. Menghasilkan folio bagi memerhatikan tindakan pihakpihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.Baik pulih . Membuat laporan ringkas tentang jenis-jenis warisan sejarah yang terdapat di Malaysia. 8. .pht. Membincangkan tugas dan peranan kurator muzium dalam . 4.

sederhana dan jarang berdasarkan peta taburan penduduk Malaysia. .Padat . Membandingkan pola pertempatan di bandar dan di luar bandar.1 Penduduk a. Menamakan kaum-kaum di Malaysia. Bajau. India dan kaum lain. Menyatakan komposisi kaum di Malaysia. Kepelbagaian kaum . Mengenal pasti dan membincangkan kawasankawasan yang padat. India. 2.Jarang 1. Membincangkan dan menyenaraikan komposisi penduduk yang terdapat di negara kita dari pelbagai sumber. 29 8. Melayu. Orang Asli dan keturunan lain. . Menyatakan taburan penduduk di Malaysia. Membandingkan dan membincangkan kewasankawasan kepadatan penduduk di Malaysia.Sederhana padat . Membandingkan dan membezakan taburan penduduk di beberapa buah negeri. Kayan. 2. Menghuraikan pola pertempatan penduduk. 3. Aras 2 1.Cina. Berbangga dengan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Kepadatan penduduk . Berbangga dan bersyukur kerana kita dilahirkan dan menjadi warganegara Malaysia. Cina. India dan kaum lain. 3.Penduduk Semenanjung Malaysia terdiri daripada Melayu. . 1. Bidayuh. Menjelaskan kepadatan penduduk di Malaysia. MASYARAKAT MALAYSIA Aras1 8. Melayu. Melanau.Penduduk di Sarawak terdiri daripada Iban. Cina.Penduduk di Sabah terdiri daripada Kadazan. ii. 2. Aras 3 1. 3. Komposisi dan taburan i.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah seperti bangunan dan bahanbahan sejarah. 2. Menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Murut.

Pembukaan kawasan baru.2 Agama dan kepercayaan Aras 1 a. hari kebesaran dan perayaan di Malaysia berdasarkan pengalaman atau maklumat dari pelbagai sumber. Sumbang saran tentang kesan yang berlaku akibat penghijrahan penduduk. Kelahiran dan kematian. Hormatmenghormati antara satu sama lain tampa mengira agama dan kepercayaan. Kepelbagaian agama dan kepercayaan. 1. Menyatakan jenis-jenis agama. UNSUR PATRIOTISME Bersyukur dengan peningkatan hidup yang berkualiti. Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. 1. Berdasarkan carta atau graf yang menunjukkan perubahan bilangan penduduk di satu tempat.Perkahwinan iii. .Pekerjaan . Menyenaraikan hari kebesaran dan perayaan di negara kita. bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. 2. 1. . Menyenaraikan dasar kerajaan yang mempengaruhi perubahan penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk i. ii. 2.Penempatan semula HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. Aras 2. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk antara beberapa buah negeri. 1. Amalan dan kepercayaan ii.MINGGU 30 TOPIK / SUBTOPIK b. 31 8. Hari kebesaran dan perayaan. Menerangkan faktor yang mempengaruhi penghijrahan penduduk. Dasar kerajaan .Pendidikan . kepercayaan. Penghijrahan . i. 3. Aras 3 1. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. CONTOH AKTIVITI 1. Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk berdasarkan peta topografi satu kawasan penempatan padat. Tempat beribadat iii.

mzm. Seni mempertahankan diri. Menamakan seni mempertahankan diri. 2. 3.pnm.www.my/malaysiana/03 03pengenalan. Permainan ii.pnm. Cara hidup i.htm http://google. Menamakan pakaian tradisional masyarakat Malaysia. sukan dan kebudayaan. 2. 1. Makanan iv.gov. http://www. .my/ bm/kenalimuziumanda/ sukantradisi. Menceritakan pengalaman menyambut hari kebesaran dan perayaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Aras 2 1. UNSUR PATRIOTISME Menghormati cara masyarakat menyambut pelbagai hari kebesaran dan perayaan. Menyatakan cara hidup masyarakat Malaysia yang mengamalkan pelbagai kebudayaan dan kesenian.htm 2. Mengamalkan semangat muhibah dan harmoni semasa menyambut harihari kebesaran dan perayaan CONTOH AKTIVITI 2. Berbangga menjadi rakyat Malaysia yang dapat hidup bersama melalui aktiviti rekreasi. Menyenaraikan tempat-tempat beribadat mengikut agama dan kepercayaan.com/bin/ gueryo?p=permainan+tradisi&= site. 4. Muzik dan tarian v. 1.yahoo. Menceritakan sambutan agama dan kepercayaan rakyat Malaysia.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 3. Membandingkan dan membezakan sambutan perayaan antara kaum mengikut agama dan kepercayaan. Menyenaraikan permainan tradisional mengikut kaum-kaum di Malaysia. Mencari maklumat tentang cara-cara bermain sesuatu permainan. Pakaian iii. 5. Menyenaraikan makanan masyarakat Malaysia.sabah. 32 8. Membincangkan dan menyenaraikan jenis pakaian mengikut kaum.3 Kebudayaan dan kesenian Aras 1 a.my httm://www.

senaraikan nama majlis atau perjumpaan social pelbagai kaum dan bincangkan keadaan majlis tersebut. 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 6. 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. Menghuraikan jenis makanan tradisional semasa perayaan pelbagai kaum. Menamakan jenis muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. Menyatakan agensi kerajaan dan badan sukarela yang bertanggungjawab membentu memupuk perpaduan dikalangan rakyat Malaysia. i. Menyenaraikan beberapa jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia. Kegiatan social dan kebajikan. Kunjung-mengunjung dikalangan pelbagai kaum. 4. Membandingkan dan membezakan adat resam yang berhubung kait dengan pelbagai aspek kesenian dikalangan rakyat Malaysia.4 Perpaduan Aras 1 a. Kegiatan gotong-royong melibatkan pelbagai kaum. 2. 2. Berbangga dengan amalan keharmonian yang dihayati oleh masyarakat Malaysia 1. 33 8. Aras 2. Membuat buku sumber yang mengandungi maklumat tentang pelbagai jenis tarian negara untuk dijadikan bahan rujukan. Menyenaraikan cara mengeratkan perhubungan dan persaudaraan antara kaum. Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan bangsa. ii. 2. Secara kumpulan. Aras 3 1. Mengumpul maklumat dan gambar-gambar tentang kesenian mempertahankan diri. . 5. Menerangkan cara beberapa jenis permainan tradisional masyarakat Malaysia dimainkan.

Mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber dan berbincang tentang aktiviti kebajikan social dan sumbangan masyarakat ke arah perpaduan. 2. Menyatakan cara masyarakat menyertai aktiviti permainan. . Merancang program dan aktiviti mengukuhkan perhubungan dan setia kawan dalam masyarakat majmuk. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Kembara 1. HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. Membuat ramalan jika rakyat Malaysia tidak mahu terlibat dalam sebarang aktiviti social dan kebajikan. 2. Sukan rakyat Tarian Aras 1 1. iii. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan masyarakat. Aras 2 Menyedari aktiviti rekreasi memupuk perpaduan 1. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. ii. 34 b. 2. Menonton tayangan video tentang sukan rakyat dan membincangkan feadah-feadah yang diperolehi bagi memupuk perpaduan rakyat. Menyenaraikan dan membincangkan cara kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan dikalangan murid. Menyatakan maksud sukan rakyat 2. Aras 3 1. kesenian dan rekreasi i. Menerangkan peranan yang dimainkan oleh badan sukarela dalam memupuk semangat perpaduan. kesenian dan rekseasi.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. Menghuraikan faktor-faktor yang dapat memupuk perpaduan dikalangan masyarakat kita. Menyenaraikan lima jenis aktiviti sukan dalam sukan rakyat.

Menghuraikan bagaimana sukan rakyat dapat memeupuk semangat perpaduan dan keharmonian dikalangan rakyat Malaysia. Menghuraikan ciri-ciri system pendidikan negara yang mengukuhkan perpaduan. Membuat rancangan mengadakan aktiviti kembara bertujuan memupuk perpaduan dikalangan masyarakat.Hak individu dan hak semua kaum Aras 1 1. Menyenaraikan beberapa peraturan dan aktiviti yang boleh dijalankan di sesebuah sekolah yang muridnya terdiri daripada pelbagai kaum bagi memupuk perpaduan. Bersyukur dan berbangga dengan system pendidikan negara yang mengutamakan perpaduan dan pembangunan. Mendapatkan maklumat daripada orang sumber tentang pendidikan ke arah pemupukan perpaduan. 1. . 1. Menyatakan tujuan penggubalan undang-undang dan peraturan di Malaysia. Tujuan pengubalan undang-undang .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Undang-undang dan peraturan i. i. kokurikulum yang sama dan pakaian seragam sekolah. Membincangkan ciri-ciri pendidikan yang dilaksanakan di negara kita berdasarkan pemerhatian dan pengamatan di sekolah. Aras 3 1. Ciri-ciri pendidikan di negara kita yang memupuk perpaduan melalui kurikulum. ii. Menyatakan pentingnya murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Menyedari perlunya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 35 c. Menerangkan ciri-ciri perpaduan dalam system pendidikan negara kita. Aras 2 1. Sistem pendidikan Aras 1 1. Peluang belajar yang sama untuk semua kaum. 2. 2.] d.

Aras 3 1. UNSUR PATRIOTISME Mengamalkan perlakuan yang sopan dan bertatasusila.Keharmonian dan ketenteraman masyarakat. . Membincang kesan dan akibat jika sesebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum tidak mempunyai peraturan dan undang-undang untuk melindungi hak sesuatu kaum. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Meramalkan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mematuhi undangundang dan peraturan. Menyedari bahawa perpaduan menjamin kesejahteraan hidup. Undang-undang dan peraturan yang digubal boleh menjamin perpaduan.Displin dan tatasusila HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. CONTOH AKTIVITI 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful