RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MINGGU 1. TOPIK/ SUBTOPIK 5. MENGENAL NEGARA KITA 5.1 Lokasi a. Di Asia Tenggara i. Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin Kedudukan Malaysia dngan negara-negara jiran di Asia Tenggara. ARAS 1 1.Melukis dan menamakan arah mata angin. 2. Menentukan arah kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan menggunakan kompas. 3. Menandakan kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara 4. Menyenaraikan nama negara-negara yang berjiran dengan Malaysia. ARAS 2 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin. ARAS 3 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin dengan berpandukan peta atau glob. Bersyukur dan berbangga dengan lokasi negara kita yang strategic. 1. Menggunakan kompas untuk menentukan arah dan kedudukan sesuatu tempat atau objek mengikut mata angin. 2. Selain menggunakan kompas bincangkan cara lain yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan arah atau kedudukan sesuatu tempat. 3. Menggunakan glob dan peta untuk mencari dan mencatat maklumat tentang lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran mengikut arah mata angin. 4. Dengan berpandukan peta atau glob, bincangkan signifikannya garisan khatulistiwa. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK b. Di dunia i. Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan di dunia Aras 1.

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia 2. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia. Aras 2. 1. Melabelkan nama benua-benua di dunia dan negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan peta. 2. Membandingkan dan membezakan Benua Asia dengan benua-benua lain. Aras 3. 1. Membaca peta dunia dan menghubungkaitkannya dengan lokasi Malaysia.

Menyedari kepentingan negara sendiri dari segi kedudukan geografi.

1. Merujuk pelbagai sumber bagi mengumpul maklumat tentang factor kedudukan Malaysia yang strategic. 2. Membincangkan andaian sekiranya Malaysia tidak mempunyai jiran. 3. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia dan menyatakan lokasinya. 4. Anda dan dua orang rakan berada di tiga tempat berasingan iaitu di Australia, Amerika Utara dan Eropah. Bincangkn arah yang akan dituju untuk kembali ke Malaysia.

2.

5.2 Negeri-negeri dalam Malaysia

a. Nama negeri, ibu
negeri dan Bandar utama. i. Negeri-negeri di Malaysia

Aras 1 1. Menyenaraikan negeri-negeri dalam Malaysia. 2. Menamakan ibu negeri dan bandar-

Berbangga dengan kepesatan pembangunan bandar-bandar di negara kita.

1. Melukis peta dan melabel negeri-negeri, ibu-ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK ii. Ibu-ibu negeri di Malaysia iii. Bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan.

HASIL PEMBELAJARAN bandar utama dalam setiap negeri. 3. Menyatakan lokasi ibu negeri dan bandar-bandar utama bagi setiap negeri. Aras 2. 1. Menjelaskan sebab-sebab bandarbandar tertentu dipilih menjadi ibu negeri. 2. Menghuraikan cirri-ciri sesebuah ibu negeri diiktiraf sebagai Bandar raya. 3. Menerangkan fungsi Bandar utama.

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 2. Membincangkan dan mengkelaskan Bandar-bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan. 3. Membincangkan cirri-ciri utama yang menjadikan sesebuah bandar sebagai ibu negeri. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang Bandar raya – Bandar raya di Malaysia serta membuat catatan penting. http://www.perak.gov.my/

Aras 3. http://www.selangor.gov.my/ 1. Membandingkan dan membezakan beberapa buah negeri daripada segi lokasi. 2. Melakar peta Malaysia dan menendakan negeri, ibu negeri dan Bandar utama. 3 b. Lagu, bendera, jata dan lambing-lambang negeri i. Setiap negeri di Malaysia mempunyai lagu, bendera, jata dan lambing-lambang lain. ii. Penggunaan symbol tumbuhan, haiwan, gunung, Aras 1. 1. Menyenaraikan nama rasmi negernegeri di Malaysia. 2. Mengenal pasti dengan memadankan lagu, bendera, jata dan lambinglambang lain dengan negeri-negeri berkaitan. Berbangga dengan lagu, bendera, jata dan lambing negeri sendiri. 1. Merujuk berbagai sumber yang berkaitan dngan lambing-lambang negeri dan membincangkan sebab lambing-lambang itu dipilih. 2. Memadankan nama lagu negeri dengan negeri-negeri berkaitan.

Negeri beraja . 1. Berdasarkan peta negeri-negeri di Malaysia. 4. CONTOH AKTIVITI 3. 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK bulan. Melukis dan mewarnakan bendera negeri-negeri serta menghuraikan maksud warna tersebut. Raja dan Yang Dipertuan Besar. UNSUR PATRIOTISME Menghormati lagi. Aras 3 1. alat kebesaran dan mercu tanda pada lambing-lambang negeri.Ketua Kerajaan bergelar Menteri Besar. bulan. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. Melayari laman web bagi mendapatkan maklumat tentang negeri beraja dan tidak beraja. c. alat kebesaran dan mercu tanda. 5. Aras 1. ii. Menyenaraikan lambinglambang yang menggunakan imej haiwan. bintang. 6. Membandingkan dan membezakan bentuk dan maksud jata dua negeri yang dipilih.Ketua Negeri bergelar Yang Dipertua Negeri. 3.Ketua Negeri bergelar Sultan. i. Memperdengar beberapa buah lagu rasmi negeri-negeri dan membincangkan maksud lirik lagulagu tersebut. 1. 2. 4. gunung. . bendera. Menamakan negeri-negeri beraja dan tidak beraja. Mengkelaskan negeri-negeri yang mempunyai Menteri Besar dan Ketua Menteri. Aras 2 1. lorekkan negeri beraja dan tidak beraja dengan warna yang berbeza. Menjelaskan keistimewaan lambinglambang pada jata negeri. Mengumpul gambar dan maklumat tentang Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan negeri. . Negeri tidak beraja . bintang. Menghormati dan mentaati Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. Menghuraikan maksud warna dan lambing yang terdapat pada bendera negeri. tumbuhan. jata dan lambing-lambang negeri lain. HASIL PEMBELAJARAN Aras 2.

1.com. wau bulan dan keris. 2. jata. warna dan lambing. 3. Berbangga dengan corak pentadbiran negara yang sistematik. Aras 2. Menghuraikan maksud jalur. jata dan bunga kebangsaan dengan betul.3 Identiti Negara Aras 1. Membincangkan maksud lirik lagu ‘Negaraku’ 2. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI http:www.my/ agong. .htm 4. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. 3. Menghasilkan bendera Malaysia dan membincangkan maksud jalur. Melukis dan mewarnakan bendera Malaysia. 1. Mengarang puisi seperti sajak. iii. mercu dan lambing lain. 1. Menghormati bendera dan jata negara. 3. Mengadakan pertandingan manyanyi lagu ‘Negaraku’ antara kumpulan. 1. Lagu.tenet.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . warna dan lambing yang terdapat padanya. bendera. Mengumpul gambar dan maklumat tentang lambanglambang dan mercu tanda negara untuk dijadikan buku skrap ii.gov. 6. Menyebut lirik Lagu Kebangsaan dengan betul Menghormati dan menghayati Lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan Lirik lagu Cara menyanyi 2. Melukis dan mewarna jata negara. 5. a. Menjelaskan maksud lirik Lagu Kebangsaan. 4.sultan2002. Menyanyi lagu ‘Negeraku’ dengan betul. Berbangga dengan lambing-lambang dan mercu tanda negara. Lambang lain negeri seperti bunga raya.my/fakta. Menyenaraikan lambing-lambang yang menjadi identiti negara. warna dan lambing pada Jalur Gemilang. i.html http://www.Ketua Kerajaan bergelar Ketua Menteri. pantun atau syair bertemakan Jalur Gemilang serta mempersembahkannya.penerangan. Jata Maksud setiap lambing iv. Jalur Gemilang Maksud jalur. Membandingkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan di negeri-negeri yang beraja dan negeri-negeri yang tidak beraja. Memadankan dan melengkapkan carta yang menunjukkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan 5&6 5.

4. Menerangkan struktur pentadbiran di peringkat negeri Sarawak. Kabinet. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7. 2. 1. b.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK v. anda diminta menceritakan struktur pentadbiran negeri-negeri di Malaysia. 2. Mercu tanda negara seperti Menara Kembar Petronas dan Tugu Kebangsaan. Majlis Masyuarat Kerajaan Negeri dan Pejabat Setiausaha Aras 1 1.Jabatan dan perbadanan awam di peringkat negeri dan daerah. Berbangga dengan corak pentadbiran negeri. Menghargai struktur pentadbiran sesebuah negeri. 3. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri di Semenanjung. Peringkat persekutuan .Duli Yang Mulia ( D. ii. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat Persekutuan. . . Aras 2. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang ketuaketua negeri dan pentadbiran diperingkat negeri di Semenanjung Malaysia. Yang Dipertua Negeri. Sabah dan Sarawak. Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-kementerian lain. Peringkat Negeri . 4. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber untuk membina carta struktur pentadbiran di peringkat persekutuan.Jabatan-jabatan dan perbadanan awam. Sebagai seorang pemandu pelancong. 1. Raja. Menjelaskan hierarki dalam struktur pentadbiran negara. 2.Semenanjung + Sultan. Menghuraikan lambing-lambang yang terdapat pada jata dan menyatakan maksudnya.Y. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri Sabah. Berbangga dengan corak pentadbiran negara. Yang Dipertuan Besar. Bincangkan saluran yang betul untuk memohon pembinaan jambatan bagi kegunaan penduduk. Struktur pentadbiran negara i. Menghargai struktur pentadbiran negara kita. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. 3. . Memilih lima jenis mercu tanda dan memberi sebab mercu tanda tersebut dianggap sebagai identiti negara.M) diPertuan Agong. 1.

Pejabat Setiausaha Negeri. .Y.T) Yang Dipertua. + Bahagian + Pejabat Daerah + Pejabat Daerah Kecil + Kampung HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1. Membezakan struktur pentadbiran peringkat negeri antara Sabah dan Sarawak.Sarawak + Tuan Yang Terutama (T. Kabinet Negeri.T) Yang Dipertua Negeri. + Pejabat Daerah + Kampung . Pejabat Setiausaha Negeri.Sabah + Tuan Yang Terutama (T.Y. Majlis Tertinggi.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK Kerajaan Negeri Aras 3 + Pejabat Daerah dan Tanah + Pejabat Penghulu + Ketua Kampung .

4.1 Ciri-ciri fizikal yang istimewa.Ketua parti yang memenangi pilihan raya .Perlantikan Yang di-Pertuan Agong. i. Menilai kebaikan system perlantikan Yang di-Pertuan Agong secara bergilir. puncak dan lereng. Membuat carta masa menunjukkan tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. teluk dan tanjung. Menghubungkaitkan kemenangan ketua parti delam pilihan raya dengan pemilihan Perdana Menteri. 2. 9 .Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghormati dan setia kepada Raja sebagai Ketua Negara. Perdana Menteri . Aras 3 1. Bentuk muka bumi Malaysia Aras 1 1.1 tanah tinggi seperti lurah. Mendapatkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber mengenai: 1. CONTOH AKTIVITI 1. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan. Menghormati Perdana Menteri sebagai pemimpin kerajaan. Menyenaraikan Yang di-Pertuan Agong mengikut tempoh perkhidmatan meraka. Aras 2.2 Pinggir laut seperti pantai. Membandingkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri. 1. 4. Berbangga dengan cirri-ciri fizikal istimewa di Malaysia. dan . 2.2 Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri. KEINDAHAN NEGARA KITA 6. Menanda dan melabelkan gambarajah untuk menunjukkan cirri-ciri istimewa di: 1.M) Yang di-Pertuan Agong. 3. 1. 1. Menyenaraikan cirri-ciri fizikal utama di Malaysia. Menyatakan cara perlantikan Perdana Menteri.Perlantikan secara bergilir-gilir ii. 3. 1. . a. 1.10 & 11 6.MINGGU 8 TOPIK / SUBTOPIK c. Duli Yang Mulia (D. Menamakan Perdana Menteri mengikut tempoh perkhidmatan.Y. Membincangkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri.1 Ketua Negeri yang pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong. . Menyatakan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong.

3. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan bentuk muka bumi untuk dijadikan buku skrap. Membezakan flora dan fauna di pelbagai habitat. UNSUR PATRIOTISME Mensyukuri nikmat Tuhan Menghargai keindahan bentuk muka bumi.Malar hijau . Menyedari dan berbangga dengan iklim negara kita. 2. Aras 2.5 pulau. Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan. Keistimewaan tanah tinggi.Keindahan . 3. 4.3 gua.4 pinggir laut. gua. Menjelaskan keistimewaan iklim di Malaysia.Pelbagai sepsis . Menyatakan keistimewaan yang terdapat di: 2.Habitat iii. 3. Menandakan dan menamakan ciri-ciri fizikal pada peta kosong: 3. dan 2. 2. ‘Tanjung Puteri’ dan - .Ciri-ciri fizikal . 2. Menjelaskan keistimewaan hutan malar hijau di Malaysia. 2. Iklim Panas dan sekata lembab sepanjang tahun Julat suhu yang kecil HASIL PEMBELAJARAN 2.4 Pinggir laut seperti Pantai Teluk Cempedak. 4. 2.7 tasik. tasik.5 Pulau seperti Pulau Pinang. Menyayangi tumbuhan dan hidupan lain yang terdapat dipersekitaran kita. Pantai Cahaya Bulan dan Pantai Teluk Batik.1 Tanah tinggi seperti Bukit Fraser dan Cameron Highlands.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK i. tanah pamah. 1. 3.2 tanah pamah. Menyedari kepentingan flora dan fauna. Menyanyikan lagu bertemakan keindahan alam seperti ‘Gunung Kinabalu’ . Menghuraikan pengaruh cuaca kepada penduduk di Malaysia. sungai dan pulau . Flora dan fauna . Sungai Perak. Pulau Langkawi dan Pulau Tioman. CONTOH AKTIVITI 1.3 Gua seperti gua Mulu. 3.2 Tanah pamah seperti Dataran Kedah-Perlis. Batu Caves dan Gua Kelam. 3. 3. Menyenaraikan pusat rekreasi dan perlancongan terkenal di Malaysia. 3.3 sungai seperti air terjun. 1. Mensyukuri dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun.Kepentingan ii. Menyatakan jenis iklim di Malaysia.6 sungai. pinggir laut. 2.6 Sungai seperti Sungai Pahang. Aras 3. Delta Kelantan dan Lembah Sungai Rejang. 4.1 tanah tinggi. 2. Menghubungkaitkan antara ciri alam fizikal dengan keindahan negara. delta dan muara.

9. Membina ayat-ayat puitis untuk mengambarkan keistimewaan dan keindahan ciri-ciri fizikal negara kita. Meramalkan kesan kepada kehidupan sekiranya iklim di Malaysia berubah kepada musim sejuk bersalji. Mengkaji serta memerhati jenis tumbuhan serta hidupan yang terdapat di kawasan berhampiran sekolah. 3. 10. . Membuat graf berdasarkan suhu harian yang telah direkodkan. 4. Menghasilkan karya kreatif yang menggambarkan keindahan alam.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. 6. 7. indah dan istimewa untuk menghasilkan buku skrap. 11. Menghuraikan kepentingan ciri-ciri fizikal utama di Malaysia. Melengkapkan sudut Kajian Tempatan dengan keratan akhbar. 8. 12. Mengumpulkan daun-daun kering yang unik. Menggunakan borang pengurusan grafik untuk flora dan fauna di pinggir pantai dan tanah tinggi. Menyatakan bagaimana ciri-ciri fizikal istimewa negara ini dapat memberi sumbangan kepada industri pelancongan. 5. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ‘Sungai Sarawak’. majalah dan hasil kerja murid mengenai keindahan ciri-ciri fizikal. Membincangkan ciri-ciri keistimewaan iklim khatulistiwa.

Istana . 2.3/news/ Memori/MercuTanda.Bahan seperti kayu. Keindahan dan keistimewaan seni bina i.kliab.Pengaruh binaan seperti Islam. ukiran dan pengaruh seni bina. Aras 2. Bertanggungjawab mengekalkan keindahan seni bina sesebuah binaan.2 Bangunan dan Binaan a.Keunikan buatan Aras 1. Membandingkan keunikan dan keistimewaan dua buah muzium di negara kita. Inggeris dan tempatan.Keunikan .Fungsi pelbagai ruang . Mengkaji keindahan dan keistimewaan bangunan dan binaan yang terdapat di Malaysia dari segi bentuk binaan. Mercu tanda . ii. fungsi ruang dan keunikan buatan.109. bangunan bersejarah. 5. Rumah ibadat . Membandingkan dan membezakan struktur dan pengaruh seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan bersejarah di Malaysia. marmar dan ubin. Mencari dan mengumpul maklumat tentang keunikan bangunan dan binaan.html http://www. 3. Belanda. mengadakan perbincangan tentang bentuk. Menyatakan keistimewaan seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan di Malaysia. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang keistimewaan dan keindahan pada bangunan dan mercu tanda. mercu tanda dan istana serta menyatakan lokasinya. . 4. 2. Portugis.Ukiran bermotifkan tumbuhan dan haiwan . 2.Ciri-ciri yang tersendiri iii.com.MINGGU 12 & 13 TOPIK / SUBTOPIK 6. Menyatakan pengaruh asing yang terdapat pada sesuatu binaan. Bangunan bersejarah .my/ 1.Struktur dan ukiran serta pengaruh seni bina . . 2.Pemandangan iv.Reka bentuk] . Menyenaraikan bangunan dan binaan yang indah serta lokasinya di negara kita. Menjelaskan keunikan yang terdapat pada rumah ibadat. bahan binaan dan ukiran yang mempengaruhi binaan tersebut berdasarkan gambar yang dipamerkan. Menjelaskan keunikan sebuah istana dari segi reka bentuk.194. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1. http://202. Berbangga dengan keindahan dan keistimewaan seni bina yang terdapat di Malaysia. kaca.Bahan .Lokasi . ukiran. 1.Teknologi .htm http://geocities.com/malaysian 888/ipage07. Aras 3 1.

bandingkan rumah-rumah ibadat yang mempunyai keistimewaan struktur ukiran.6. 9. Mengadakan pertandingan melukis poster tentang keindahan mercu tanda. Melukis peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. 8. 7. Mengumpulkan gambar dan maklumat daripada pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan pelbagai mercu tanda. Berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Melukis sebuah binaan yang mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik. Pengasasan Melaka i. 7. .0 SEJARAH NEGARA KITA Aras 1. Kedatangan Parameswara Latar belakang Parameswara 1. 2. 10. seni bina dan bahan yang digunakan. Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 2. Menerangkan Parameswara sebagai pengasas Melaka. 14 7. bincangkan tentang kedatangan Parameswara ke Melaka. Berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal. 1. pengaruh. Menyenaraikan mercu tanda dan menandakan lokasinya pada peta Malaysia.

Membincangkan dan menjelaskan kuasa Raja serta pembesar-pembesarnya di dalam pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka 3. kaum kerabatnya dan pembesarAras 1. 4. http://www. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3.geocities.Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. Susun lapis masyarakat . Temenggung dan Penghulu Bendahari. Temenggung dan Penghulu Bendahari . Berpandukan peristiwa ‘pelanduk menendang anjing’ lakonkan situasi yang membawa kepada pembukaan Melaka. 1.Peristiwa pelanduk menendang anjing HASIL PEMBELAJARAN 3. ii. Aras 3. 1. Membina dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman kesultanan Melayu Melaka 2.Kuasa Raja dan tugas Bendahara. 3.com/Tokyo/ Flats/3795/parames. Menjelaskan bidang kuasa Raja dan bidang kuasa Empat Orang Besar.Raja dan Orang Besar Empat iaitu Bendahara. Menjelaskan sebab-sebab Parameswara berhijrah dar Palembang ke Melaka. Kegemilangan Melaka i. Menyedari bahawa struktur pentadbiran negara kita berasaskan kerajaan Melayu Melaka Berbangga dengan kewujudan struktur pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Asal usul nama Melaka .16 & 17 b. Laksamana. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan jawatannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 4. 2. Membandingkan struktur organisasi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan struktur pentadbiran negeri anda sekarang .htm 15 . Melukis dan melabelkan carta organisasi pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Menandakan dan melabelkan Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Aras 2. Menjelaskan susun lapis masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Laksamana. 1. 1. Pentadbiran . Membuat lawatan ke laman web muzium atau arkib untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka. Memberikan pendapat sebab-sebab yang mendorong Parameswara mengasaskan Melaka.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan system pentadbiran negara yang teratur CONTOH AKTIVITI 4. Bandingkan hokum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka 8. Temenggung dan Penghulu Bendahari. 5. Membina pyramid susun lapis masyarakat pada zaman kesultanan Melayu Melaka 5.Tun Perak HASIL PEMBELAJARAN 5. Mencipta puisi bertemakan susun lapis masyarakat pada zaman Kerajaan Melayu Melaka 7. 6. 10. Laksamana. Membandingkan dan membezakan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan pentadbiran negara masa kini.Penggunaan Bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. .Sultan Mansor Shah . Tokoh . Bincangkan kesan dan akibat sekiranya kerajaan Melayu Melaka tidak mempunyai peraturan dan undang-undang.Sultan Muzaffar Shah . Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 2. Melakarkan dan menandakan peta laluan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK pembesar seperti Bendahara. Membina jadual tentang tokohtokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangan mereka Menyedari bahawa kehidupan manusia perlu dikawal oleh peraturan undangundang Berbangga dengan Bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa perantaraan di Nusantara Menghargai jasajasa pemimpin . Menyatakan peranan Bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Parameswara .Golongan rakyat terdiri daripada orang merdeka termasuklah pedagang dan buruh mahir . . Peraturan dan undangundang. Memadankan barang dagangan di Melaka dengan negara asal barangan tersebut di bawa. Membandingkan dan membezakan golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. Membincangkan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa Perantaraan di Melaka dan di Nusantara. 11. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan . Aras 2 1.Golongan hamba termasuklah orang yang gagal membayar hutang iii.Sultan Mahmud Shah . Aras 3 1. Menghuraikan aktiviti-aktiviti pedagang di Melaka 3. pentadbiran.Pelaksanaan iv.Sultan Alauddin Riayat Shah . Menjelaskan Melaka sebagai pusat perkembangan agama Islam 2. v. Mengumpulkan keratankeratan petikan bahasa Melayu Lama untuk dijadikan buku skrap. 4. 9. Menceritakan pengislaman Sultan dan rakyat Melaka. Menyenaraikan peraturan dan undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 3. komunikasi dakwah dan ilmiah.

16. Melabelkan nama-nama negeri pada peta Asia Tenggara bagi menunjukkan penyebaran Agama Islam.Hang Tuah . Pusat Perdagangan .Lokasi . Membuat lawatan ke Muzium Negara atau Muzium Melaka untuk mendapatkan maklumat tentang tokoh dan sumbangan mereka pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. 14.Penerimaan agama Islam .Aktiviti pedagang – pedagang Islam HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan Melaka sebagai pusat penyebaran Agama Islam CONTOH AKTIVITI 12. Membincangkan factor-faktor yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan 17.Pemerintah memeluk agama Islam .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Membina jadual tentang barang dagangan dan negara asal. 15. Bincangkan cara Agama Islam berkembang di Nusantara. 18. Lakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang dan penduduk tempatan.Tun Fatimah vi. 19. .Aktiviti perniagaan yang dijalankan vii. Berdasarkan peta Asia yang disediakan. Pusat penyebaran Islam . tandakan laluan perdagangan ke Melaka. Membuat buku skrap bertemakan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu melaka. 13.

membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 4.18 7. Menyedari bahawa penguasaan ketua-ketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat. Kawasan Pantai Barat .Kawasan ini diperintah oleh wakil Sultan Brunei . 1. 1.Jajahan ditadbir oleh pembesar Sulu dan dibantu oleh ketua-ketua tempatan ii. 19 b.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Menulis karangan tentang asal usul nama Sabah 3. Membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 2. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sabah 2. . Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah. Asal usul nama Sabah 1. Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat. Menyedari bahawa penguasan ketuaketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. Kawasan Pantai Timur .Jajahan ditadbir oleh pembesar tempatan dan dibantu oleh Ketua Suku Kaum dan Ketua Petempatan Sungai.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah Aras 3 1. Menyatakan asal usul nama Sabah Aras 2 1. 1. Melakarkan peta Sabah dan jalan raya serta menandakan kawasan penguasaan Sulu. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan Aras 2.2 Sejarah Awal Sabah Aras 1 a. Melakarkan peta dan melorekkan kawasan pentadbiran di Sabah 2. Menemu bual orang sumber tentang asal usul Sabah 2. Pentadbiran Sabah Aras 1 i. Brunei dan ketuaketua tempatan.

2. Membincang dan menyenaraikan barangan yang dihasilkan di kawasan tersebut. Kawasan Pantai Timur . Menerangkan pengaruh adat resam Brunei terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. Aras 2 1.Pekerjaan utama ialah memungut hasil hutan. Cara hidup HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1. Pantai Barat.Kebanyakan suku kaum Melayu dan Murut beragama Islam . Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Pantai Timur. 3. Membincangkan buruk dan baiknya tentang amalan hidup tradisional mengikut kepercayaan dan adat resam masyarakat di Sabah . Kawasan pendalaman dan muara sungai . Aras 1. pendalaman dan muara sungai. 2. Mencari dan mencatat maklumat bagaimana cara hidup masyarakat di kawasan tersebut 2. Menerangkan pekerjaan. Berbangga dengan ciri-ciri budaya hidup tradisional yang positif Mengetahui sejarah negara kita Berbangga dengan kepelbagaian budaya dan adat resam 1. 3. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI i. Kawasan Pantai Barat . Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sabah 4.Ditadbir oleh ketua-ketua yang terdiri daripada ketua rumah panjang c. memburu dan memungut hasil hutan . Menerangkan kepercayaan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sabah. menangkap ikan. . mengutip mutiara dan menangkap ikan. Menceritakan bagaimana Sulu dan Brunei menguasai dan mentadbir kawasan-kawasan yang mereka kuasai.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii.Kebanyakan suku kaum Bajau dan Suluk beragama Islam serta mengamalkan budaya bercirikan Islam ii. 5.Mengamalkan tanaman sara diri.Masyarakat tempatan dipengaruhi adat resam Brunei 1. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sabah. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran. Mendapatkan penerangan dari orang sumber tentang cara hidup masyarakat di Sabah dahulu dan sekarang.

Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak. Menemu bual orang sumber untuk mendapatkan 2. 1. Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Sulu. . UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 20 7. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. bercucuk tanam. Asal usul nama Sarawak 1. Pendalaman dan muara sungai. . memburu dan mencari hasil laut.Menanam padi. 3. Kawasan pendalaman dan muara sungai . memungut hasil hutan.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. Menceritakan asal usul nama Sarawak Aras 2.Kebanyakan masyarakat mengamalkan kepercayaan dan adat resam yang tersendiri dan berpegang kuat kepada peraturan dan adat HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa penguasaan Sulu di Pantai Timur Sabah. Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. Pantai Barat. Menghubungkaitkan jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai 4.3 Sejarah Awal Sarawak Aras 1 a. Brunei dan Ketuaketua Tempatan. Penguasaan Brunei di Pantai Barat Sabah dan kawasan pendalaman dan muara sungai di bawah ketua-ketua tempatan 2. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1.

Pantai Barat. Pendalaman dan muara sungai.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK Aras 3 HASIL PEMBELAJARAN 1. Kawasan Persisiran Pantai dikuasai oleh Pengeran Mahkota dibantu oleh tiga orang pembesar tempatan yang bergelar Datu Patinggi. 1. 2. Aras 1. Pentadbiran Sarawak Aras 1 i. ii. Datu Temenggung dan Datu Bandar. Kawasan Persisiran Pantai . Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan. Melakar peta dan melorek kawasan pentadbiran di Sarawak. 2. Menceritakan bagaimana Brunei menguasai dan mentadbir kawasan yang dikuasainya. Aras 2 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 21 b.Bercucuk tanam. Melakar peta Sarawak serta menandakan kawasan penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. Kawasan pendalaman serta muara sungai dikuasai oleh pemimpin tempatan. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Persisiran Pantai dan di kawasan Pendalaman. 1. Mencari dan mencatat maklumat tentang cara hidup masyarakat di kawasan Persisiran Pantai Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. . Aras 3 1. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sarawak. Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. c. mencari hasil laut dan berniaga. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak. Cara hidup i.

2.Mengamalkan kepercayaan dan adat resam tersendiri . Menghubungkait jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Membincang dan menyenaraikan hasil barangan yang dikeluarkan di kawasan pendalaman dan muara sungai 3. 2.Penduduknya terdiri dari pelbagai kaum seperti kaum Bidayuh. memburu dan mencari hasil laut. HASIL PEMBELAJARAN 2. Kelabit dan Penan yang mengamalkan adat resam dan kepercayaan yang tersendiri.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Kawasan pendalaman dan muara sungai. 3. Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa Pengusaan Brunei di kawasan Persisiran Pantai dan kawasan pendalaman di bawah Ketua-ketua Tempatan. .Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. memungut hasil hutan. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sarawak. Menerangkan pekerjaan. . ii. Menerangkan kepentingan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sarawak. 3. Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sarawak. Menerangkan pengaruh adat resam Sarawak terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat.Bercucuk tanam. . Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran. Aras 2 1. Iban. Aras 3 1.Orang Melayu yang beragama Islam mengamalkan budaya yang bercirikan Islam. Kenyah.

Belanda. Kedatangan penjajah i. . Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Kesan penjajahan i. Menginsafi akan kealpaan mempertahankan negara pastinya menyebabkan kita dijajah.Kota dan kubu seperti A Famosa.Bangunan seperti stadhuys. Menyatakan sebab-sebab kedatangan penjajah. Penang Free School dan Maktab Perguruan Sultan Idris. Menyatakan kesan penjajahan Inggeris terhadap sosial masyarakat Malaysia. nyatakan tindakan yang perlu diambil untuk mengelakkan Malaka jatuh ke tangan Portugis.4 Zaman Penjajahan a. Aras 1 1.Keperluan bahan mentah 1. 2. 2. Andaikan anda seorang raja pada zaman Kesultanan Melaka. Kota Belanda dan Kota Margherita. Inggeris dan Jepun. Aras 2 1.Belanda .Perluasan wilayah . 1.Portugis . Menghuraikan sebab-sebab kedatangan penjajah. 3. Kuasa-kuasa yang pernah menjajah kita .Penyebaran agama . Menyenaraikan kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah negara kita 2.Perdagangan .Inggeris .MINGGU TOPIK /SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 4. Menamakan binaan tinggalan sejarah. Menyedari bahawa apa juga bentuk penjajahan pastinya membawa keburukan. Aras 1 UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 22 7.Jepun ii. Aras 3 Membandingkan dan membezakan tujuan kedatangan antara dua daripada empat kuasa penjajah. Menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan tempat dan binaan tinggalan penjajahan. bincangkan dan laporkan bagaimana penjajahan mengaut dan menggunakan kekayaan dan hasil negara ini untuk kepentingan mereka. . 1. Tujuan Penjajahan . Menyedari bahawa penjajahan membangkitkan semangat nasionalis. Mengumpulkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber untuk membuat catatan tentang tempat dan binaan tinggalan penjajah. Binaan tinggalan . 23 b. bincangkan kawasan atau tempat yang dijajahi Portugis. 2. Berdasarkan peta Malaysia. Berdasarkan rujukan daripada pelbagai sumber.

.Jalan kereta api seperti dari Taiping ke Port Weld (Kuala Sepetang) dan Beaufort ke Jesselton (Kota Kinabalu) . Menamakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajah. UNSUR PATRIOTISME Menyedari bahawa penjajahan memberi kesan buruk kepada sosio-budaya kita. Membina carta bergambar mengenai tempat dan binaan tinggalan penjajah 4.Inggeris merampas hak memungut cukai daripada pembesar tempatan. menyatakan apakah jenis penindasan Portugis terhadap penduduk tempatan di Melaka. Sebab Aras 1. 2. 2.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . . Mengumpul gambar dan membincangkan cara penentangan masyarakat terhadap penjajah. 24 c. Lakonkan satu sketsa mengenai satu peristiwa penentangan pada zaman penjajahan.Jalan raya seperti dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang (Port Swettenham). Menginsafi penderitaan hidup di bawah penjajah. Menanamkan semangat kekitaan serta perpaduan. 3.Portugis menindas penduduk tempatan . ii. 1. 4.Bahasa dan tulisan .Inggeris campur tangan dalam adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Menyedari bahawa penjajahan patut dihalang dan ditentang. 1.Semangat nasionalis HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1.Jepun bertindak zalim terhadap rakyat tempatan . Menyenaraikan tiga jenis kezaliman tempatan. CONTOH AKTIVITI 3. Membandingkan dan membezakan binaan tinggalan penjajahan Portugis dengan penjajahan Inggeris. 3. Penentangan masyarakat tempatan i. Menjelaskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan Inggeris. Menonton filem bertemakan perjuangan menentang penjajah dan menjawab soalan-soalan berpandu.Belanda mengenakan syarat-syarat perdagangan yang ketat dan tidak adil. . dari Johor Bahru ke Prai dan dari Singapura ke Padang Besar.Masyarakat berbilang kaum . . Sosial . Temu bual dengan pihak-pihak tertentu tentang pengaruh penjajah terhadap keadaan social di Malaysia.

Menyatakan tindakan yang perlu diambil sekiranya anda seorang pembesar Melaka bagi mengelakkan penjajahan Portugis. Menyatakan tokoh yang terlibat dalam penubuhan UMNO. 3. Menulis tentang peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. Menerangkan cara penduduk tempatan menentang penjajah. Banting dan Mat Salleh. Menyedari semua lapisan masyarakat bersatu menentang penjajah.Serangan bersenjata . 2. Aras 1 1. Tokoh Aras 3 .Keganasan Bintang Tiga HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghargai jasa mereka yang menentang penjajah.Pemberontakan . .Cadangan penubuhan Malayan Union . 1. 25 Menyedari bahawa kita sendirilah yang sepatutnya berjuang mempertahankan hak kita.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. .Kalangan pemimpin tempatan seperti Rentap. Semangat Kebangsaan. Membincangkan peristiwaperistiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan. Mengkategorikan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. Cara Aras 2 . 5. i. Menyatakan tujuan UMNO ditubuhkan. CONTOH AKTIVITI 4. Peristiwa-peristiwa . 2. Membandingkan dan membezakan perjuangan dan cara penentangan tokoh-tokoh tempatan.Pemerintahan Jepun . 1. Menyatakan peristiwa-peristiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan.Tunjuk perasaan iii. Menonton filem ‘Bukit Kepong’ untuk mendapat gambaran sebenar tentang keganasan Bintang Tiga. Menulis biodata ringkas tentang Dato’ Onn bin Jaafar. Menjelaskan kesan-kesan penjajah terhadap masyarakat kita. 3.Golongan pembesar seperti Datuk Maharajalela. Sharif Masahor dan Datuk Dol Said. senaraikan cara penentangan terhadap penjajah. -Kalangan ulama seperti Tok janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung. Menanam semangat kebangsaan 1. a. Berdasarkan cerita yang diberi.Pembunuhan residen dan pegawai Inggeris . 7. 2. 3.Golongan istana seperti Sultan Mahmud . 2.

Membincangkan dan menyusun peristiwa yang berlaku ke arah kemerdekaan. MCA dan MIC.Darurat . CONTOH AKTIVITI 4. Aras 3. MCA dan MIC iv. 6.htm 5.Penubuhan Parti Perikatan 1. 1.my/ organisasi/sejarah. Kemerdekaan . Menceritakan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat kebangsaan. Tokoh parti-parti politik daripada UMNO. Peranan persatuan dan penerbitan HASIL PEMBELAJARAN 4. Menjelaskan sebab-sebab penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. Menulis peranan dan sumbangan tokoh-tokoh utama UMNO. MCA dan MIC. 5. Menjelaskan peranan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam memupuk semangat kebangsaan. Mengumpul maklumat tokoh penting yang terlibat dalam parti UMNO. 1. Membincangkan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam semangat kebangsaan. Menceritakan peristiwa penting yang berlaku sebelum merdeka. . Menyenaraikan tokoh penting yang terlibat dalam penubuhan parti-parti politik utama. http://www. 2. .Diasaskan oleh Dato’ Onn Jaafar pada 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru. Menghargai jasa tokoh-tokoh negara yang terlibat dalam kemerdekaan Malaysia. Penubuhan UMNO . 1. 2. UNSUR PATRIOTISME Menghargai peranan dan sumbangan tokohtokoh persuratan dan penerbitan. Melayari laman web mengenai penubuhan UMNO dan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan. Menerangkan kepentingan tolak ansur sebagai asas pembentukan perlembagaan. Menyenaraikan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan. Aras 2. 7.net. 26 b.Menyatupadukan orang Melayu menentang Malayan Union. Peristiwa Aras 1 i. iii.UMNO.

Singapura . 3.Menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12. Keanggotaan .Pengumunan tentang tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir Melaka. ii. Berdasarkan gambar bersiri. Pembentukan Malaysia i. .Pilihan raya . . Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang peristiwa-peristiwa ke arah kemerdekaan untuk dijadikan buku skrap. Mencari maklumat tentang tujuan pembentukan Malaysia.Persekutuan Tanah Melayu . 4. Menyusun rentetan peristiwa penting ke arah kemerdekaan.Sabah . ceritakan tentang peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan. CONTOH AKTIVITI 2. Menamakan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia. 1. Aras 2 1. 5. . .Sarawak HASIL PEMBELAJARAN 2.Perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan upacara penyerahan perisytiharan kemerdekaan oleh Persuruhjaya British di Tanah Melayu pada pagi 31 Ogos 1957. Menghargai dengan kegigihan tokoh-tokoh negara berusaha menubuhkan Malaysia. UNSUR PATRIOTISME Menyedari peristiwa ke arah kemerdekaan menyemarakkan semangat kebangsaan. Menceritakan upacara pengisytiharan kemerdekaan. Melakonkan peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka pada 20 Februari 1956 dan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957. Berdasarkan audio.Perundingan dengan British. 2. c. 27 Aras 1 1.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK . Menamakan dan melabelkan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia dalam tahun 1963 di peta kosong. ceritakan tentang peristiwaperistiwa ke arah kemerdekaan.00 tengah malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Pengisytiharan kemerdekaan. Menamakan tokoh-tokoh utama negara yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. 2.

4. Mengelaskan jenis warisan sejarah negara kita. bincangkan pendapat pihak-pihak yang menentang dan menyokong penubuhan Malaysia. Mengumpul gambar pelbagai jeniswarisan sejarah dan bincangkan tentang keistimewaannya.Temenggung Jugah .Bahan bersejarah seperti dokumen. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. Keseimbangan penduduk Melayu. bangunan dan bahan bersejarah di Malaysia. Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat peninggalan bahan sejarah serta menemu bual orang sumber untuk mendapatkan maklumat. bumiputera dan kaumkaum lain. seni tari. Pemeliharaan dan pemuliharaan i. senjata dan pakaian.Usaha pembangunan secara kerjasama. 3. Tujuan Aras 2 .Tun Fuad Stephans . Berdasarkan pelbagai bahan rujukan.Tunku Abdul Rahman . 4. bangunan.6 Warisan Sejarah Aras 1 a. . 1. 2.Tempat. seni ukir. Menamakan jenis warisan sejarah yang terdapat di negara kita. . 5. Menyatakan jenis-jenis kesenian dan adat resam yang diwarisi dalam kehidupan masyarakat kita. Tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. 1. . Jenis . 2.Menyekat pengaruh komunis . 28 1. Menghargai warisan sejarah negara kita 1. Aras 3.Kesenian seperti mempertahankan diri.Melepaskan Sabah dan Sarawak daripada penjajahan Inggeris. Menjelaskan tujuan pembentukan Malaysia.Lee Kuan Yew 7. seni muzik. Menamakan tempat. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. batu bersurat dan artifak. Menilai sumbangan tokoh-tokoh penting dalam penubuhan Malaysia. Membincangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia serta peranan mereka. . Lawatan ke tempat-tempat yang terdapat sumber maklumat tentang tokoh-tokoh kemerdekaan Malaysia seperti Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka dan Memorial Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Menghargai warisan sejarah dan berusaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaannya. iii.

Menyatakan cara pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.Kesedaran dan tindakan masyarakat. Aras 3 1.Kajian yang berterusan . 2. CONTOH AKTIVITI 3. . Menghasilkan folio bagi memerhatikan tindakan pihakpihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.Pewartaan . Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan negara.html 5. http://www.org. 8. Membandingkan dan membezakan kesenian dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia dari sudut sejarah. 4.Baik pulih . ii. 7. Aras 2 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK dan kraf tangan. Mengkaji dan merumuskan ciri-ciri sebuah bangunan diwartakan sebagai warisan sejarah. 3. Membuat laporan ringkas tentang jenis-jenis warisan sejarah yang terdapat di Malaysia. UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita. 6. nyatakan usaha dan tanggungjawab anda untuk memelihara dan memulihara bahan tersebut. Menilai keberkesanan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.Kawalan . Menggunakan laman web untuk mendapatkan maklumat tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. Menyatakan keperluan warisan sejarah dikekalkan.pht.Adat resam seperti adat pertabalan dan perkahwinan.my/frameintroducing. Membincangkan tugas dan peranan kurator muzium dalam . Jika anda dan keluarga anda memiliki bahan warisan sejarah. Cara . 2. HASIL PEMBELAJARAN 5. tarian inang dan pakaian tradisional dalam kehidupan masyarakat kita. Membincang dan menyenaraikan cara-cara untuk mengekalkan warisan sejarah seperti tarian kuda kepang.

3.Jarang 1. sederhana dan jarang berdasarkan peta taburan penduduk Malaysia. Bidayuh. 3. Menghuraikan pola pertempatan penduduk. 2. Komposisi dan taburan i. India. Menyatakan komposisi kaum di Malaysia. Menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Menjelaskan kepadatan penduduk di Malaysia. Aras 3 1. . Cina. Cina. Aras 2 1. 1. 2.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah seperti bangunan dan bahanbahan sejarah. Melayu. Kepelbagaian kaum . Membandingkan dan membezakan taburan penduduk di beberapa buah negeri. Melanau. Menamakan kaum-kaum di Malaysia. Berbangga dan bersyukur kerana kita dilahirkan dan menjadi warganegara Malaysia. Kayan. MASYARAKAT MALAYSIA Aras1 8. India dan kaum lain. Membandingkan dan membincangkan kewasankawasan kepadatan penduduk di Malaysia. ii. .Cina. 29 8. India dan kaum lain. 2.Penduduk Semenanjung Malaysia terdiri daripada Melayu. Orang Asli dan keturunan lain. 2. Bajau.Penduduk di Sarawak terdiri daripada Iban. Murut.Padat .Sederhana padat . . 3. Membandingkan pola pertempatan di bandar dan di luar bandar. Kepadatan penduduk . Menyatakan taburan penduduk di Malaysia. Melayu.1 Penduduk a. Berbangga dengan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Mengenal pasti dan membincangkan kawasankawasan yang padat.Penduduk di Sabah terdiri daripada Kadazan. Membincangkan dan menyenaraikan komposisi penduduk yang terdapat di negara kita dari pelbagai sumber.

Pendidikan . 31 8. 3. 2. UNSUR PATRIOTISME Bersyukur dengan peningkatan hidup yang berkualiti. . Tempat beribadat iii. Menerangkan faktor yang mempengaruhi penghijrahan penduduk.2 Agama dan kepercayaan Aras 1 a. Amalan dan kepercayaan ii. Aras 2. Kepelbagaian agama dan kepercayaan. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk antara beberapa buah negeri. 1. Menyatakan jenis-jenis agama. i. CONTOH AKTIVITI 1. Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk berdasarkan peta topografi satu kawasan penempatan padat. 1. Sumbang saran tentang kesan yang berlaku akibat penghijrahan penduduk. Kelahiran dan kematian. Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan rakyat Malaysia.Perkahwinan iii. Aras 3 1.Pembukaan kawasan baru. Penghijrahan . 1. Berdasarkan carta atau graf yang menunjukkan perubahan bilangan penduduk di satu tempat.Penempatan semula HASIL PEMBELAJARAN Aras 1.MINGGU 30 TOPIK / SUBTOPIK b. bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Menyenaraikan hari kebesaran dan perayaan di negara kita. hari kebesaran dan perayaan di Malaysia berdasarkan pengalaman atau maklumat dari pelbagai sumber. Menyenaraikan dasar kerajaan yang mempengaruhi perubahan penduduk. 2. Hormatmenghormati antara satu sama lain tampa mengira agama dan kepercayaan.Pekerjaan . Menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. . kepercayaan. 2. 1. ii. Hari kebesaran dan perayaan. Dasar kerajaan . Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk i.

com/bin/ gueryo?p=permainan+tradisi&= site.gov.my/malaysiana/03 03pengenalan. Menyenaraikan permainan tradisional mengikut kaum-kaum di Malaysia.3 Kebudayaan dan kesenian Aras 1 a. Menceritakan pengalaman menyambut hari kebesaran dan perayaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. .mzm. 2. Menamakan pakaian tradisional masyarakat Malaysia. 2. http://www. Aras 2 1. Membandingkan dan membezakan sambutan perayaan antara kaum mengikut agama dan kepercayaan. sukan dan kebudayaan.htm http://google. Permainan ii. Menyenaraikan makanan masyarakat Malaysia. Mencari maklumat tentang cara-cara bermain sesuatu permainan.www. Seni mempertahankan diri. Menyatakan cara hidup masyarakat Malaysia yang mengamalkan pelbagai kebudayaan dan kesenian.pnm.htm 2.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 3. Berbangga menjadi rakyat Malaysia yang dapat hidup bersama melalui aktiviti rekreasi. Menceritakan sambutan agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. Cara hidup i. 4. Makanan iv. Menyenaraikan tempat-tempat beribadat mengikut agama dan kepercayaan. 3. UNSUR PATRIOTISME Menghormati cara masyarakat menyambut pelbagai hari kebesaran dan perayaan. 1.my httm://www.sabah.pnm. 1. Pakaian iii. Membincangkan dan menyenaraikan jenis pakaian mengikut kaum.my/ bm/kenalimuziumanda/ sukantradisi. Menamakan seni mempertahankan diri. 32 8. Muzik dan tarian v. 5. Mengamalkan semangat muhibah dan harmoni semasa menyambut harihari kebesaran dan perayaan CONTOH AKTIVITI 2.yahoo.

Menyenaraikan beberapa jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia.4 Perpaduan Aras 1 a. 1. 4. Aras 3 1. Menyatakan agensi kerajaan dan badan sukarela yang bertanggungjawab membentu memupuk perpaduan dikalangan rakyat Malaysia. Mengumpul maklumat dan gambar-gambar tentang kesenian mempertahankan diri. ii. 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 6. Kegiatan gotong-royong melibatkan pelbagai kaum. Membandingkan dan membezakan adat resam yang berhubung kait dengan pelbagai aspek kesenian dikalangan rakyat Malaysia. . 2. Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan bangsa. Menghuraikan jenis makanan tradisional semasa perayaan pelbagai kaum. senaraikan nama majlis atau perjumpaan social pelbagai kaum dan bincangkan keadaan majlis tersebut. Membuat buku sumber yang mengandungi maklumat tentang pelbagai jenis tarian negara untuk dijadikan bahan rujukan. Kunjung-mengunjung dikalangan pelbagai kaum. Menerangkan cara beberapa jenis permainan tradisional masyarakat Malaysia dimainkan. Menyenaraikan cara mengeratkan perhubungan dan persaudaraan antara kaum. 33 8. Aras 2. Menamakan jenis muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. 5. Berbangga dengan amalan keharmonian yang dihayati oleh masyarakat Malaysia 1. 2. Kegiatan social dan kebajikan. Secara kumpulan. 2. i.

2. 2. Menyenaraikan lima jenis aktiviti sukan dalam sukan rakyat. Menyatakan cara masyarakat menyertai aktiviti permainan. Menonton tayangan video tentang sukan rakyat dan membincangkan feadah-feadah yang diperolehi bagi memupuk perpaduan rakyat. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Sukan rakyat Tarian Aras 1 1. 2. Aras 3 1. Menghuraikan faktor-faktor yang dapat memupuk perpaduan dikalangan masyarakat kita. kesenian dan rekreasi i. ii. Membuat ramalan jika rakyat Malaysia tidak mahu terlibat dalam sebarang aktiviti social dan kebajikan. Mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber dan berbincang tentang aktiviti kebajikan social dan sumbangan masyarakat ke arah perpaduan. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. Merancang program dan aktiviti mengukuhkan perhubungan dan setia kawan dalam masyarakat majmuk. Kembara 1. HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan masyarakat. Aras 2 Menyedari aktiviti rekreasi memupuk perpaduan 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. kesenian dan rekseasi. 34 b. Menyatakan maksud sukan rakyat 2. . iii. Menyenaraikan dan membincangkan cara kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan dikalangan murid. Menerangkan peranan yang dimainkan oleh badan sukarela dalam memupuk semangat perpaduan.

Menyatakan pentingnya murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Menghuraikan bagaimana sukan rakyat dapat memeupuk semangat perpaduan dan keharmonian dikalangan rakyat Malaysia. Menyenaraikan beberapa peraturan dan aktiviti yang boleh dijalankan di sesebuah sekolah yang muridnya terdiri daripada pelbagai kaum bagi memupuk perpaduan. kokurikulum yang sama dan pakaian seragam sekolah.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Undang-undang dan peraturan i. . Peluang belajar yang sama untuk semua kaum. i. Menghuraikan ciri-ciri system pendidikan negara yang mengukuhkan perpaduan. 2. Bersyukur dan berbangga dengan system pendidikan negara yang mengutamakan perpaduan dan pembangunan. Ciri-ciri pendidikan di negara kita yang memupuk perpaduan melalui kurikulum. Menyedari perlunya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Tujuan pengubalan undang-undang . 2. Membincangkan ciri-ciri pendidikan yang dilaksanakan di negara kita berdasarkan pemerhatian dan pengamatan di sekolah. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 35 c. 1. Aras 3 1.] d. Mendapatkan maklumat daripada orang sumber tentang pendidikan ke arah pemupukan perpaduan. Sistem pendidikan Aras 1 1.Hak individu dan hak semua kaum Aras 1 1. ii. Menerangkan ciri-ciri perpaduan dalam system pendidikan negara kita. Membuat rancangan mengadakan aktiviti kembara bertujuan memupuk perpaduan dikalangan masyarakat. Aras 2 1. 1. Menyatakan tujuan penggubalan undang-undang dan peraturan di Malaysia.

Membincang kesan dan akibat jika sesebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum tidak mempunyai peraturan dan undang-undang untuk melindungi hak sesuatu kaum. CONTOH AKTIVITI 2. .Displin dan tatasusila HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. Undang-undang dan peraturan yang digubal boleh menjamin perpaduan. Menyedari bahawa perpaduan menjamin kesejahteraan hidup. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK .Keharmonian dan ketenteraman masyarakat. Aras 3 1. Meramalkan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mematuhi undangundang dan peraturan. UNSUR PATRIOTISME Mengamalkan perlakuan yang sopan dan bertatasusila.