RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MINGGU 1. TOPIK/ SUBTOPIK 5. MENGENAL NEGARA KITA 5.1 Lokasi a. Di Asia Tenggara i. Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin Kedudukan Malaysia dngan negara-negara jiran di Asia Tenggara. ARAS 1 1.Melukis dan menamakan arah mata angin. 2. Menentukan arah kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan menggunakan kompas. 3. Menandakan kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara 4. Menyenaraikan nama negara-negara yang berjiran dengan Malaysia. ARAS 2 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin. ARAS 3 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin dengan berpandukan peta atau glob. Bersyukur dan berbangga dengan lokasi negara kita yang strategic. 1. Menggunakan kompas untuk menentukan arah dan kedudukan sesuatu tempat atau objek mengikut mata angin. 2. Selain menggunakan kompas bincangkan cara lain yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan arah atau kedudukan sesuatu tempat. 3. Menggunakan glob dan peta untuk mencari dan mencatat maklumat tentang lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran mengikut arah mata angin. 4. Dengan berpandukan peta atau glob, bincangkan signifikannya garisan khatulistiwa. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK b. Di dunia i. Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan di dunia Aras 1.

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia 2. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia. Aras 2. 1. Melabelkan nama benua-benua di dunia dan negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan peta. 2. Membandingkan dan membezakan Benua Asia dengan benua-benua lain. Aras 3. 1. Membaca peta dunia dan menghubungkaitkannya dengan lokasi Malaysia.

Menyedari kepentingan negara sendiri dari segi kedudukan geografi.

1. Merujuk pelbagai sumber bagi mengumpul maklumat tentang factor kedudukan Malaysia yang strategic. 2. Membincangkan andaian sekiranya Malaysia tidak mempunyai jiran. 3. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia dan menyatakan lokasinya. 4. Anda dan dua orang rakan berada di tiga tempat berasingan iaitu di Australia, Amerika Utara dan Eropah. Bincangkn arah yang akan dituju untuk kembali ke Malaysia.

2.

5.2 Negeri-negeri dalam Malaysia

a. Nama negeri, ibu
negeri dan Bandar utama. i. Negeri-negeri di Malaysia

Aras 1 1. Menyenaraikan negeri-negeri dalam Malaysia. 2. Menamakan ibu negeri dan bandar-

Berbangga dengan kepesatan pembangunan bandar-bandar di negara kita.

1. Melukis peta dan melabel negeri-negeri, ibu-ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK ii. Ibu-ibu negeri di Malaysia iii. Bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan.

HASIL PEMBELAJARAN bandar utama dalam setiap negeri. 3. Menyatakan lokasi ibu negeri dan bandar-bandar utama bagi setiap negeri. Aras 2. 1. Menjelaskan sebab-sebab bandarbandar tertentu dipilih menjadi ibu negeri. 2. Menghuraikan cirri-ciri sesebuah ibu negeri diiktiraf sebagai Bandar raya. 3. Menerangkan fungsi Bandar utama.

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 2. Membincangkan dan mengkelaskan Bandar-bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan. 3. Membincangkan cirri-ciri utama yang menjadikan sesebuah bandar sebagai ibu negeri. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang Bandar raya – Bandar raya di Malaysia serta membuat catatan penting. http://www.perak.gov.my/

Aras 3. http://www.selangor.gov.my/ 1. Membandingkan dan membezakan beberapa buah negeri daripada segi lokasi. 2. Melakar peta Malaysia dan menendakan negeri, ibu negeri dan Bandar utama. 3 b. Lagu, bendera, jata dan lambing-lambang negeri i. Setiap negeri di Malaysia mempunyai lagu, bendera, jata dan lambing-lambang lain. ii. Penggunaan symbol tumbuhan, haiwan, gunung, Aras 1. 1. Menyenaraikan nama rasmi negernegeri di Malaysia. 2. Mengenal pasti dengan memadankan lagu, bendera, jata dan lambinglambang lain dengan negeri-negeri berkaitan. Berbangga dengan lagu, bendera, jata dan lambing negeri sendiri. 1. Merujuk berbagai sumber yang berkaitan dngan lambing-lambang negeri dan membincangkan sebab lambing-lambang itu dipilih. 2. Memadankan nama lagu negeri dengan negeri-negeri berkaitan.

Aras 1. Melukis dan mewarnakan bendera negeri-negeri serta menghuraikan maksud warna tersebut. bendera. alat kebesaran dan mercu tanda. Melayari laman web bagi mendapatkan maklumat tentang negeri beraja dan tidak beraja. Menamakan negeri-negeri beraja dan tidak beraja. . HASIL PEMBELAJARAN Aras 2.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK bulan. lorekkan negeri beraja dan tidak beraja dengan warna yang berbeza. Berdasarkan peta negeri-negeri di Malaysia. . alat kebesaran dan mercu tanda pada lambing-lambang negeri. 5. Negeri beraja .Ketua Negeri bergelar Yang Dipertua Negeri. Memperdengar beberapa buah lagu rasmi negeri-negeri dan membincangkan maksud lirik lagulagu tersebut. bintang. Menghormati dan mentaati Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. Menyenaraikan lambinglambang yang menggunakan imej haiwan. Menjelaskan keistimewaan lambinglambang pada jata negeri.Ketua Negeri bergelar Sultan. 2. jata dan lambing-lambang negeri lain. Membandingkan dan membezakan bentuk dan maksud jata dua negeri yang dipilih. Aras 3 1. i. tumbuhan. Negeri tidak beraja . 4. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri.Ketua Kerajaan bergelar Menteri Besar. c. 1. Aras 2 1. bintang. 4. CONTOH AKTIVITI 3. 6. 1. Menghuraikan maksud warna dan lambing yang terdapat pada bendera negeri. 1. Mengumpul gambar dan maklumat tentang Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan negeri. UNSUR PATRIOTISME Menghormati lagi. ii. gunung. Mengkelaskan negeri-negeri yang mempunyai Menteri Besar dan Ketua Menteri. bulan. Raja dan Yang Dipertuan Besar. 3.

Ketua Kerajaan bergelar Ketua Menteri. iii. Menghuraikan maksud jalur. warna dan lambing yang terdapat padanya.htm 4.3 Identiti Negara Aras 1. 1. jata. Mengumpul gambar dan maklumat tentang lambanglambang dan mercu tanda negara untuk dijadikan buku skrap ii. pantun atau syair bertemakan Jalur Gemilang serta mempersembahkannya.gov.tenet.my/ agong. 5. Menghormati bendera dan jata negara. Berbangga dengan corak pentadbiran negara yang sistematik. warna dan lambing. 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Melukis dan mewarnakan bendera Malaysia. Menyanyi lagu ‘Negeraku’ dengan betul. Menyebut lirik Lagu Kebangsaan dengan betul Menghormati dan menghayati Lagu Kebangsaan. Aras 2. Mengarang puisi seperti sajak. Jata Maksud setiap lambing iv.penerangan. Membincangkan maksud lirik lagu ‘Negaraku’ 2. 6. 4. bendera.com. 3. jata dan bunga kebangsaan dengan betul. . a. i. 3. warna dan lambing pada Jalur Gemilang. Mengadakan pertandingan manyanyi lagu ‘Negaraku’ antara kumpulan. Menjelaskan maksud lirik Lagu Kebangsaan. 2. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI http:www. Memadankan dan melengkapkan carta yang menunjukkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan 5&6 5. Membandingkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan di negeri-negeri yang beraja dan negeri-negeri yang tidak beraja. Lagu. Lagu Kebangsaan Lirik lagu Cara menyanyi 2. 1. wau bulan dan keris. Menghasilkan bendera Malaysia dan membincangkan maksud jalur. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. Melukis dan mewarna jata negara. mercu dan lambing lain. Menyenaraikan lambing-lambang yang menjadi identiti negara.my/fakta. 3.html http://www. Lambang lain negeri seperti bunga raya. Berbangga dengan lambing-lambang dan mercu tanda negara. 1.sultan2002. Jalur Gemilang Maksud jalur.

Menghargai struktur pentadbiran negara kita.Jabatan-jabatan dan perbadanan awam. b. Sabah dan Sarawak.M) diPertuan Agong. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber untuk membina carta struktur pentadbiran di peringkat persekutuan. 2. Memilih lima jenis mercu tanda dan memberi sebab mercu tanda tersebut dianggap sebagai identiti negara. . Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat Persekutuan. Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-kementerian lain. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri Sabah.Y. anda diminta menceritakan struktur pentadbiran negeri-negeri di Malaysia. 1. Struktur pentadbiran negara i. Yang Dipertuan Besar.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK v. 3. Berbangga dengan corak pentadbiran negeri.Duli Yang Mulia ( D. 2. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7. ii. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang ketuaketua negeri dan pentadbiran diperingkat negeri di Semenanjung Malaysia. Raja. Bincangkan saluran yang betul untuk memohon pembinaan jambatan bagi kegunaan penduduk. 4. 1. Peringkat Negeri .Semenanjung + Sultan. 2.Jabatan dan perbadanan awam di peringkat negeri dan daerah. Berbangga dengan corak pentadbiran negara. Majlis Masyuarat Kerajaan Negeri dan Pejabat Setiausaha Aras 1 1. Menjelaskan hierarki dalam struktur pentadbiran negara. Menerangkan struktur pentadbiran di peringkat negeri Sarawak. 1. Peringkat persekutuan . Menghargai struktur pentadbiran sesebuah negeri. Aras 2. . Sebagai seorang pemandu pelancong. 4. 3. Yang Dipertua Negeri. Menghuraikan lambing-lambang yang terdapat pada jata dan menyatakan maksudnya. Mercu tanda negara seperti Menara Kembar Petronas dan Tugu Kebangsaan. Kabinet. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri di Semenanjung. .

Sabah + Tuan Yang Terutama (T. Kabinet Negeri. + Pejabat Daerah + Kampung .Sarawak + Tuan Yang Terutama (T. Pejabat Setiausaha Negeri.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK Kerajaan Negeri Aras 3 + Pejabat Daerah dan Tanah + Pejabat Penghulu + Ketua Kampung . + Bahagian + Pejabat Daerah + Pejabat Daerah Kecil + Kampung HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1. Majlis Tertinggi.T) Yang Dipertua Negeri. Pejabat Setiausaha Negeri.T) Yang Dipertua.Y.Y. . Membezakan struktur pentadbiran peringkat negeri antara Sabah dan Sarawak.

Menghubungkaitkan kemenangan ketua parti delam pilihan raya dengan pemilihan Perdana Menteri. 3. Menyenaraikan cirri-ciri fizikal utama di Malaysia. Duli Yang Mulia (D. 1. Bentuk muka bumi Malaysia Aras 1 1. Mendapatkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber mengenai: 1. 1.Perlantikan secara bergilir-gilir ii. Menyatakan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong. 9 . Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan. .1 Ketua Negeri yang pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong.Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghormati dan setia kepada Raja sebagai Ketua Negara. 2. Menanda dan melabelkan gambarajah untuk menunjukkan cirri-ciri istimewa di: 1. i. Perdana Menteri . Membuat carta masa menunjukkan tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. teluk dan tanjung. Aras 2. Berbangga dengan cirri-ciri fizikal istimewa di Malaysia. 4. Membincangkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. 2. Menilai kebaikan system perlantikan Yang di-Pertuan Agong secara bergilir.MINGGU 8 TOPIK / SUBTOPIK c. 1.1 Ciri-ciri fizikal yang istimewa. Menghormati Perdana Menteri sebagai pemimpin kerajaan. 3.1 tanah tinggi seperti lurah. Menyenaraikan Yang di-Pertuan Agong mengikut tempoh perkhidmatan meraka. puncak dan lereng. CONTOH AKTIVITI 1.2 Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri.Perlantikan Yang di-Pertuan Agong. Aras 3 1. Menyatakan cara perlantikan Perdana Menteri. Menamakan Perdana Menteri mengikut tempoh perkhidmatan.Y. a.M) Yang di-Pertuan Agong.2 Pinggir laut seperti pantai. dan .Ketua parti yang memenangi pilihan raya . 4. 1. .10 & 11 6. KEINDAHAN NEGARA KITA 6. 1. Membandingkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri.

Habitat iii. Pantai Cahaya Bulan dan Pantai Teluk Batik. Menyatakan jenis iklim di Malaysia.4 Pinggir laut seperti Pantai Teluk Cempedak.7 tasik.Keindahan . Aras 3. Menyedari kepentingan flora dan fauna.5 pulau. 4. Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan. Menyenaraikan pusat rekreasi dan perlancongan terkenal di Malaysia. Membezakan flora dan fauna di pelbagai habitat. 3. 3. Menjelaskan keistimewaan iklim di Malaysia. Aras 2. pinggir laut. Menyatakan keistimewaan yang terdapat di: 2.3 gua. 2.6 Sungai seperti Sungai Pahang.3 sungai seperti air terjun.Malar hijau . 2. 2. CONTOH AKTIVITI 1. Menyedari dan berbangga dengan iklim negara kita. 2.Pelbagai sepsis . 3. 3. Batu Caves dan Gua Kelam. 1. 2. 3. Menyanyikan lagu bertemakan keindahan alam seperti ‘Gunung Kinabalu’ . Iklim Panas dan sekata lembab sepanjang tahun Julat suhu yang kecil HASIL PEMBELAJARAN 2.Ciri-ciri fizikal . Menghuraikan pengaruh cuaca kepada penduduk di Malaysia. dan 2. 4. UNSUR PATRIOTISME Mensyukuri nikmat Tuhan Menghargai keindahan bentuk muka bumi. ‘Tanjung Puteri’ dan - .1 tanah tinggi. sungai dan pulau . Keistimewaan tanah tinggi.6 sungai. tasik. Menghubungkaitkan antara ciri alam fizikal dengan keindahan negara. Mensyukuri dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun. 3. 4. 2.2 tanah pamah. Menjelaskan keistimewaan hutan malar hijau di Malaysia.4 pinggir laut.5 Pulau seperti Pulau Pinang. Menandakan dan menamakan ciri-ciri fizikal pada peta kosong: 3. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan bentuk muka bumi untuk dijadikan buku skrap.3 Gua seperti gua Mulu.2 Tanah pamah seperti Dataran Kedah-Perlis.1 Tanah tinggi seperti Bukit Fraser dan Cameron Highlands.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK i.Kepentingan ii. tanah pamah. 1. 3. Pulau Langkawi dan Pulau Tioman. Menyayangi tumbuhan dan hidupan lain yang terdapat dipersekitaran kita. delta dan muara. Flora dan fauna . gua. Sungai Perak. 2. Delta Kelantan dan Lembah Sungai Rejang. 3.

5. Meramalkan kesan kepada kehidupan sekiranya iklim di Malaysia berubah kepada musim sejuk bersalji. Membincangkan ciri-ciri keistimewaan iklim khatulistiwa. indah dan istimewa untuk menghasilkan buku skrap. majalah dan hasil kerja murid mengenai keindahan ciri-ciri fizikal. 9. Melengkapkan sudut Kajian Tempatan dengan keratan akhbar. 10.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Mengumpulkan daun-daun kering yang unik. Menghasilkan karya kreatif yang menggambarkan keindahan alam. 12. 4. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ‘Sungai Sarawak’. Menggunakan borang pengurusan grafik untuk flora dan fauna di pinggir pantai dan tanah tinggi. Mengkaji serta memerhati jenis tumbuhan serta hidupan yang terdapat di kawasan berhampiran sekolah. Membuat graf berdasarkan suhu harian yang telah direkodkan. 7. Membina ayat-ayat puitis untuk mengambarkan keistimewaan dan keindahan ciri-ciri fizikal negara kita. Menyatakan bagaimana ciri-ciri fizikal istimewa negara ini dapat memberi sumbangan kepada industri pelancongan. 8. Menghuraikan kepentingan ciri-ciri fizikal utama di Malaysia. 3. . 11. 6.

Bangunan bersejarah . 2. . Bertanggungjawab mengekalkan keindahan seni bina sesebuah binaan. Aras 3 1. Portugis. Membandingkan dan membezakan struktur dan pengaruh seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan bersejarah di Malaysia. mercu tanda dan istana serta menyatakan lokasinya.htm http://geocities.Pengaruh binaan seperti Islam. fungsi ruang dan keunikan buatan. bahan binaan dan ukiran yang mempengaruhi binaan tersebut berdasarkan gambar yang dipamerkan.Pemandangan iv.Reka bentuk] .Ciri-ciri yang tersendiri iii.com/malaysian 888/ipage07.Fungsi pelbagai ruang . ii.Keunikan . ukiran.Teknologi . . Mencari dan mengumpul maklumat tentang keunikan bangunan dan binaan.109.Lokasi .Struktur dan ukiran serta pengaruh seni bina . 5. ukiran dan pengaruh seni bina. 2. Menyatakan keistimewaan seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan di Malaysia. Mercu tanda . marmar dan ubin.MINGGU 12 & 13 TOPIK / SUBTOPIK 6. 2. Membandingkan keunikan dan keistimewaan dua buah muzium di negara kita.kliab. Menyatakan pengaruh asing yang terdapat pada sesuatu binaan.Bahan seperti kayu. kaca.2 Bangunan dan Binaan a.my/ 1. 3.194. 4. Menyenaraikan bangunan dan binaan yang indah serta lokasinya di negara kita.com. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang keistimewaan dan keindahan pada bangunan dan mercu tanda. Menjelaskan keunikan sebuah istana dari segi reka bentuk. Berbangga dengan keindahan dan keistimewaan seni bina yang terdapat di Malaysia. 2. bangunan bersejarah. Menjelaskan keunikan yang terdapat pada rumah ibadat. 1. Mengkaji keindahan dan keistimewaan bangunan dan binaan yang terdapat di Malaysia dari segi bentuk binaan.html http://www.Bahan . Rumah ibadat . Inggeris dan tempatan. http://202. Keindahan dan keistimewaan seni bina i. Aras 2. Belanda.Ukiran bermotifkan tumbuhan dan haiwan . mengadakan perbincangan tentang bentuk. Istana .Keunikan buatan Aras 1.3/news/ Memori/MercuTanda.

1. Mengumpulkan gambar dan maklumat daripada pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan pelbagai mercu tanda. 14 7. 10. Kedatangan Parameswara Latar belakang Parameswara 1.6. Melukis sebuah binaan yang mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik. 7. Melukis peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal. seni bina dan bahan yang digunakan. Berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber. 7. 8. 2. pengaruh. bandingkan rumah-rumah ibadat yang mempunyai keistimewaan struktur ukiran.0 SEJARAH NEGARA KITA Aras 1. Menyenaraikan mercu tanda dan menandakan lokasinya pada peta Malaysia. 9. Menerangkan Parameswara sebagai pengasas Melaka. Pengasasan Melaka i. . Mengadakan pertandingan melukis poster tentang keindahan mercu tanda. Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 2. bincangkan tentang kedatangan Parameswara ke Melaka.

Melukis dan melabelkan carta organisasi pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan jawatannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 4. Temenggung dan Penghulu Bendahari. 1. Menandakan dan melabelkan Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Aras 2. 3.Peristiwa pelanduk menendang anjing HASIL PEMBELAJARAN 3. Pentadbiran . Aras 3.Raja dan Orang Besar Empat iaitu Bendahara. Susun lapis masyarakat .geocities. 1. Berpandukan peristiwa ‘pelanduk menendang anjing’ lakonkan situasi yang membawa kepada pembukaan Melaka. Menjelaskan bidang kuasa Raja dan bidang kuasa Empat Orang Besar. 1. 4.Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan. Membandingkan struktur organisasi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan struktur pentadbiran negeri anda sekarang . Laksamana. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. ii. Kegemilangan Melaka i. Menjelaskan susun lapis masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. Asal usul nama Melaka . Memberikan pendapat sebab-sebab yang mendorong Parameswara mengasaskan Melaka. kaum kerabatnya dan pembesarAras 1.Kuasa Raja dan tugas Bendahara.16 & 17 b. Temenggung dan Penghulu Bendahari . 1.htm 15 . 2. Membincangkan dan menjelaskan kuasa Raja serta pembesar-pembesarnya di dalam pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka 3. http://www. Menyedari bahawa struktur pentadbiran negara kita berasaskan kerajaan Melayu Melaka Berbangga dengan kewujudan struktur pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka.com/Tokyo/ Flats/3795/parames. Laksamana. Menjelaskan sebab-sebab Parameswara berhijrah dar Palembang ke Melaka. Membina dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman kesultanan Melayu Melaka 2. Membuat lawatan ke laman web muzium atau arkib untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka.

pentadbiran. Melakarkan dan menandakan peta laluan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan . 11. Menghuraikan aktiviti-aktiviti pedagang di Melaka 3.Parameswara . 4.Pelaksanaan iv. Temenggung dan Penghulu Bendahari.Sultan Mansor Shah . Peraturan dan undangundang.Tun Perak HASIL PEMBELAJARAN 5.Penggunaan Bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Membina jadual tentang tokohtokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangan mereka Menyedari bahawa kehidupan manusia perlu dikawal oleh peraturan undangundang Berbangga dengan Bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa perantaraan di Nusantara Menghargai jasajasa pemimpin . Bincangkan kesan dan akibat sekiranya kerajaan Melayu Melaka tidak mempunyai peraturan dan undang-undang. Menceritakan pengislaman Sultan dan rakyat Melaka. komunikasi dakwah dan ilmiah. Laksamana. UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan system pentadbiran negara yang teratur CONTOH AKTIVITI 4. . Bandingkan hokum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka 8. Menyenaraikan peraturan dan undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 3. Menyatakan peranan Bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memadankan barang dagangan di Melaka dengan negara asal barangan tersebut di bawa.Sultan Alauddin Riayat Shah . Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 2. Tokoh . 5. .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK pembesar seperti Bendahara. Membina pyramid susun lapis masyarakat pada zaman kesultanan Melayu Melaka 5.Sultan Mahmud Shah .Golongan rakyat terdiri daripada orang merdeka termasuklah pedagang dan buruh mahir . Aras 3 1.Sultan Muzaffar Shah . Membincangkan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa Perantaraan di Melaka dan di Nusantara. Menjelaskan Melaka sebagai pusat perkembangan agama Islam 2.Golongan hamba termasuklah orang yang gagal membayar hutang iii. Mencipta puisi bertemakan susun lapis masyarakat pada zaman Kerajaan Melayu Melaka 7. Membandingkan dan membezakan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan pentadbiran negara masa kini. Mengumpulkan keratankeratan petikan bahasa Melayu Lama untuk dijadikan buku skrap. Membandingkan dan membezakan golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. 6. v. 9. Aras 2 1. 10.

Aktiviti perniagaan yang dijalankan vii.Lokasi . 19. Melabelkan nama-nama negeri pada peta Asia Tenggara bagi menunjukkan penyebaran Agama Islam.Tun Fatimah vi. tandakan laluan perdagangan ke Melaka. 14.Penerimaan agama Islam . 15. Membina jadual tentang barang dagangan dan negara asal. 13. Berdasarkan peta Asia yang disediakan. Membuat lawatan ke Muzium Negara atau Muzium Melaka untuk mendapatkan maklumat tentang tokoh dan sumbangan mereka pada zaman Kerajaan Melayu Melaka.Aktiviti pedagang – pedagang Islam HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan Melaka sebagai pusat penyebaran Agama Islam CONTOH AKTIVITI 12.Pemerintah memeluk agama Islam . Pusat penyebaran Islam .Hang Tuah . 16. Membincangkan factor-faktor yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan 17. 18. Membuat buku skrap bertemakan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu melaka. Bincangkan cara Agama Islam berkembang di Nusantara. . Pusat Perdagangan .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Lakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang dan penduduk tempatan.

Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat.Jajahan ditadbir oleh pembesar tempatan dan dibantu oleh Ketua Suku Kaum dan Ketua Petempatan Sungai. Melakarkan peta Sabah dan jalan raya serta menandakan kawasan penguasaan Sulu. Brunei dan ketuaketua tempatan. Melakarkan peta dan melorekkan kawasan pentadbiran di Sabah 2. Menemu bual orang sumber tentang asal usul Sabah 2. 1. 1. Menulis karangan tentang asal usul nama Sabah 3.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 2.18 7. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sabah 2.Jajahan ditadbir oleh pembesar Sulu dan dibantu oleh ketua-ketua tempatan ii. 19 b. Menyedari bahawa penguasaan ketua-ketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. Pentadbiran Sabah Aras 1 i.2 Sejarah Awal Sabah Aras 1 a. Asal usul nama Sabah 1. Kawasan Pantai Barat . Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat. Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah Aras 3 1. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan Aras 2.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Menyatakan asal usul nama Sabah Aras 2 1. Kawasan Pantai Timur .Kawasan ini diperintah oleh wakil Sultan Brunei . membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 4. . Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Menyedari bahawa penguasan ketuaketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. 1.

Pantai Barat. Aras 1. Kawasan Pantai Barat . Menerangkan pekerjaan. mengutip mutiara dan menangkap ikan. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI i. Cara hidup HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1. memburu dan memungut hasil hutan . 3. Membincangkan buruk dan baiknya tentang amalan hidup tradisional mengikut kepercayaan dan adat resam masyarakat di Sabah . Kawasan Pantai Timur . 5. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sabah. Aras 2 1. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Pantai Timur. Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sabah 4.Kebanyakan suku kaum Bajau dan Suluk beragama Islam serta mengamalkan budaya bercirikan Islam ii.Pekerjaan utama ialah memungut hasil hutan. 2. menangkap ikan.Masyarakat tempatan dipengaruhi adat resam Brunei 1. Mendapatkan penerangan dari orang sumber tentang cara hidup masyarakat di Sabah dahulu dan sekarang. Menerangkan pengaruh adat resam Brunei terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. Menerangkan kepercayaan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sabah.Kebanyakan suku kaum Melayu dan Murut beragama Islam . Berbangga dengan ciri-ciri budaya hidup tradisional yang positif Mengetahui sejarah negara kita Berbangga dengan kepelbagaian budaya dan adat resam 1. 3. Kawasan pendalaman dan muara sungai . 2. Menceritakan bagaimana Sulu dan Brunei menguasai dan mentadbir kawasan-kawasan yang mereka kuasai. . pendalaman dan muara sungai.Mengamalkan tanaman sara diri.Ditadbir oleh ketua-ketua yang terdiri daripada ketua rumah panjang c. Mencari dan mencatat maklumat bagaimana cara hidup masyarakat di kawasan tersebut 2. Membincang dan menyenaraikan barangan yang dihasilkan di kawasan tersebut.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii.

Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Kawasan pendalaman dan muara sungai . Penguasaan Brunei di Pantai Barat Sabah dan kawasan pendalaman dan muara sungai di bawah ketua-ketua tempatan 2. Menghubungkaitkan jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai 4. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. . Menceritakan asal usul nama Sarawak Aras 2. Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Sulu. Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa penguasaan Sulu di Pantai Timur Sabah. . Brunei dan Ketuaketua Tempatan. 1.3 Sejarah Awal Sarawak Aras 1 a.Menanam padi.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. Asal usul nama Sarawak 1. 3. Pantai Barat. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 20 7. bercucuk tanam. memungut hasil hutan. Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak.Kebanyakan masyarakat mengamalkan kepercayaan dan adat resam yang tersendiri dan berpegang kuat kepada peraturan dan adat HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1. memburu dan mencari hasil laut. Pendalaman dan muara sungai. Menemu bual orang sumber untuk mendapatkan 2. Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur.

Aras 2 1. Cara hidup i. Kawasan Persisiran Pantai . Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Persisiran Pantai dan di kawasan Pendalaman. Datu Temenggung dan Datu Bandar. Aras 1. 1. Aras 3 1. c. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan. Kawasan pendalaman serta muara sungai dikuasai oleh pemimpin tempatan. ii. Melakar peta Sarawak serta menandakan kawasan penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. Menceritakan bagaimana Brunei menguasai dan mentadbir kawasan yang dikuasainya.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK Aras 3 HASIL PEMBELAJARAN 1. Kawasan Persisiran Pantai dikuasai oleh Pengeran Mahkota dibantu oleh tiga orang pembesar tempatan yang bergelar Datu Patinggi. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 21 b. Pentadbiran Sarawak Aras 1 i. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak. Pantai Barat. 2. 2. . Pendalaman dan muara sungai.Bercucuk tanam. mencari hasil laut dan berniaga. Melakar peta dan melorek kawasan pentadbiran di Sarawak. 1. Mencari dan mencatat maklumat tentang cara hidup masyarakat di kawasan Persisiran Pantai Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sarawak.

2. Menerangkan pekerjaan.Penduduknya terdiri dari pelbagai kaum seperti kaum Bidayuh.Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sarawak.Mengamalkan kepercayaan dan adat resam tersendiri . . Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa Pengusaan Brunei di kawasan Persisiran Pantai dan kawasan pendalaman di bawah Ketua-ketua Tempatan. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sarawak. ii. 2. Aras 2 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . 3. Menerangkan pengaruh adat resam Sarawak terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. 3. . Iban. . Aras 3 1. memungut hasil hutan.Orang Melayu yang beragama Islam mengamalkan budaya yang bercirikan Islam. Menerangkan kepentingan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sarawak. memburu dan mencari hasil laut.Bercucuk tanam. Menghubungkait jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai. Kawasan pendalaman dan muara sungai. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Kenyah. Membincang dan menyenaraikan hasil barangan yang dikeluarkan di kawasan pendalaman dan muara sungai 3. Kelabit dan Penan yang mengamalkan adat resam dan kepercayaan yang tersendiri. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran. HASIL PEMBELAJARAN 2.

Kedatangan penjajah i. Aras 2 1. Menyenaraikan kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah negara kita 2. Menyedari bahawa apa juga bentuk penjajahan pastinya membawa keburukan. Berdasarkan rujukan daripada pelbagai sumber.Kota dan kubu seperti A Famosa. Mengumpulkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber untuk membuat catatan tentang tempat dan binaan tinggalan penjajah. Penang Free School dan Maktab Perguruan Sultan Idris. Menghuraikan sebab-sebab kedatangan penjajah. Menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan tempat dan binaan tinggalan penjajahan. Aras 3 Membandingkan dan membezakan tujuan kedatangan antara dua daripada empat kuasa penjajah. Menyatakan kesan penjajahan Inggeris terhadap sosial masyarakat Malaysia. Berdasarkan peta Malaysia. Belanda. Aras 1 UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 22 7.Portugis .4 Zaman Penjajahan a. Menyatakan sebab-sebab kedatangan penjajah.Penyebaran agama . nyatakan tindakan yang perlu diambil untuk mengelakkan Malaka jatuh ke tangan Portugis. 1. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Kuasa-kuasa yang pernah menjajah kita .MINGGU TOPIK /SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 4. bincangkan kawasan atau tempat yang dijajahi Portugis. .Belanda . bincangkan dan laporkan bagaimana penjajahan mengaut dan menggunakan kekayaan dan hasil negara ini untuk kepentingan mereka. 2.Bangunan seperti stadhuys.Perluasan wilayah . 2. 2.Perdagangan . Kota Belanda dan Kota Margherita. 3. . Menyedari bahawa penjajahan membangkitkan semangat nasionalis.Keperluan bahan mentah 1.Jepun ii. Tujuan Penjajahan . Menamakan binaan tinggalan sejarah. Binaan tinggalan . 23 b. Inggeris dan Jepun. Kesan penjajahan i.Inggeris . Menginsafi akan kealpaan mempertahankan negara pastinya menyebabkan kita dijajah. Aras 1 1. Andaikan anda seorang raja pada zaman Kesultanan Melaka. 1.

Lakonkan satu sketsa mengenai satu peristiwa penentangan pada zaman penjajahan.Masyarakat berbilang kaum . menyatakan apakah jenis penindasan Portugis terhadap penduduk tempatan di Melaka. 2.Jepun bertindak zalim terhadap rakyat tempatan . Sosial . Menanamkan semangat kekitaan serta perpaduan. .Portugis menindas penduduk tempatan . Menginsafi penderitaan hidup di bawah penjajah.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Temu bual dengan pihak-pihak tertentu tentang pengaruh penjajah terhadap keadaan social di Malaysia. Menyedari bahawa penjajahan patut dihalang dan ditentang.Jalan raya seperti dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang (Port Swettenham). Penentangan masyarakat tempatan i. 1. . ii. Menamakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajah.Belanda mengenakan syarat-syarat perdagangan yang ketat dan tidak adil. 1. Mengumpul gambar dan membincangkan cara penentangan masyarakat terhadap penjajah.Bahasa dan tulisan . 4. .Inggeris campur tangan dalam adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. . CONTOH AKTIVITI 3. dari Johor Bahru ke Prai dan dari Singapura ke Padang Besar. Menonton filem bertemakan perjuangan menentang penjajah dan menjawab soalan-soalan berpandu. Menjelaskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan Inggeris. Sebab Aras 1. Membina carta bergambar mengenai tempat dan binaan tinggalan penjajah 4. 3.Semangat nasionalis HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. Membandingkan dan membezakan binaan tinggalan penjajahan Portugis dengan penjajahan Inggeris.Jalan kereta api seperti dari Taiping ke Port Weld (Kuala Sepetang) dan Beaufort ke Jesselton (Kota Kinabalu) . UNSUR PATRIOTISME Menyedari bahawa penjajahan memberi kesan buruk kepada sosio-budaya kita.Inggeris merampas hak memungut cukai daripada pembesar tempatan. 24 c. Menyenaraikan tiga jenis kezaliman tempatan. 2. 3.

2.Tunjuk perasaan iii.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia.Kalangan pemimpin tempatan seperti Rentap. Menyatakan peristiwa-peristiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan.Serangan bersenjata . Menyatakan tujuan UMNO ditubuhkan. Menanam semangat kebangsaan 1.Pemerintahan Jepun . Aras 1 1. 2. Banting dan Mat Salleh.Golongan istana seperti Sultan Mahmud . 5. 3. senaraikan cara penentangan terhadap penjajah. Semangat Kebangsaan. 7.Pembunuhan residen dan pegawai Inggeris . Membincangkan peristiwaperistiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan. a. Menjelaskan kesan-kesan penjajah terhadap masyarakat kita. Menyatakan tokoh yang terlibat dalam penubuhan UMNO. i. 2. 3. Menulis tentang peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. Cara Aras 2 .Golongan pembesar seperti Datuk Maharajalela.Cadangan penubuhan Malayan Union . Berdasarkan cerita yang diberi. Tokoh Aras 3 . 3. Sharif Masahor dan Datuk Dol Said. CONTOH AKTIVITI 4. 1. Menerangkan cara penduduk tempatan menentang penjajah. -Kalangan ulama seperti Tok janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung.Keganasan Bintang Tiga HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghargai jasa mereka yang menentang penjajah. Mengkategorikan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. Peristiwa-peristiwa .Pemberontakan . Membandingkan dan membezakan perjuangan dan cara penentangan tokoh-tokoh tempatan. Menulis biodata ringkas tentang Dato’ Onn bin Jaafar. 25 Menyedari bahawa kita sendirilah yang sepatutnya berjuang mempertahankan hak kita.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. Menyatakan tindakan yang perlu diambil sekiranya anda seorang pembesar Melaka bagi mengelakkan penjajahan Portugis. . Menyedari semua lapisan masyarakat bersatu menentang penjajah. 2. Menonton filem ‘Bukit Kepong’ untuk mendapat gambaran sebenar tentang keganasan Bintang Tiga. 1. .

CONTOH AKTIVITI 4. 26 b. 7.Darurat . Melayari laman web mengenai penubuhan UMNO dan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan. Menjelaskan peranan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam memupuk semangat kebangsaan. Peristiwa Aras 1 i. iii. Mengumpul maklumat tokoh penting yang terlibat dalam parti UMNO. . 1. Menulis peranan dan sumbangan tokoh-tokoh utama UMNO. Menceritakan peristiwa penting yang berlaku sebelum merdeka. Menjelaskan sebab-sebab penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Kemerdekaan . Tokoh parti-parti politik daripada UMNO. 6. 1. Peranan persatuan dan penerbitan HASIL PEMBELAJARAN 4. http://www. Menghargai jasa tokoh-tokoh negara yang terlibat dalam kemerdekaan Malaysia. Menerangkan kepentingan tolak ansur sebagai asas pembentukan perlembagaan.Penubuhan Parti Perikatan 1. Aras 3. Membincangkan dan menyusun peristiwa yang berlaku ke arah kemerdekaan. 2.my/ organisasi/sejarah. 1. Aras 2. . 2. Penubuhan UMNO . UNSUR PATRIOTISME Menghargai peranan dan sumbangan tokohtokoh persuratan dan penerbitan.net.htm 5. MCA dan MIC iv. MCA dan MIC. Membincangkan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam semangat kebangsaan.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. Menyenaraikan tokoh penting yang terlibat dalam penubuhan parti-parti politik utama. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat kebangsaan.Menyatupadukan orang Melayu menentang Malayan Union. MCA dan MIC.UMNO. Menyenaraikan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan. 5.Diasaskan oleh Dato’ Onn Jaafar pada 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru.

Pengumunan tentang tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir Melaka. Menamakan tokoh-tokoh utama negara yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. ii.Singapura .Sabah . CONTOH AKTIVITI 2.Pilihan raya . Menceritakan upacara pengisytiharan kemerdekaan. 2. Menghargai dengan kegigihan tokoh-tokoh negara berusaha menubuhkan Malaysia. .Perundingan dengan British. ceritakan tentang peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan. Aras 2 1. 27 Aras 1 1. 1. Menamakan dan melabelkan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia dalam tahun 1963 di peta kosong. c. Menamakan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia. 3.Sarawak HASIL PEMBELAJARAN 2. Keanggotaan . . UNSUR PATRIOTISME Menyedari peristiwa ke arah kemerdekaan menyemarakkan semangat kebangsaan. . Melakonkan peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka pada 20 Februari 1956 dan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957.Persekutuan Tanah Melayu . 2. Menyusun rentetan peristiwa penting ke arah kemerdekaan.Menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang peristiwa-peristiwa ke arah kemerdekaan untuk dijadikan buku skrap. . Berdasarkan audio.00 tengah malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Berdasarkan gambar bersiri. 4. Pembentukan Malaysia i.Perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan upacara penyerahan perisytiharan kemerdekaan oleh Persuruhjaya British di Tanah Melayu pada pagi 31 Ogos 1957.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK . Mencari maklumat tentang tujuan pembentukan Malaysia. 5. Pengisytiharan kemerdekaan. ceritakan tentang peristiwaperistiwa ke arah kemerdekaan.

Menjelaskan tujuan pembentukan Malaysia. batu bersurat dan artifak. Jenis .Tun Fuad Stephans . . bumiputera dan kaumkaum lain.6 Warisan Sejarah Aras 1 a.Lee Kuan Yew 7. Aras 3. Menghargai warisan sejarah negara kita 1. Lawatan ke tempat-tempat yang terdapat sumber maklumat tentang tokoh-tokoh kemerdekaan Malaysia seperti Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka dan Memorial Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur.Kesenian seperti mempertahankan diri. Mengelaskan jenis warisan sejarah negara kita. Menamakan jenis warisan sejarah yang terdapat di negara kita. Menghargai warisan sejarah dan berusaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaannya.Menyekat pengaruh komunis . senjata dan pakaian. 4.Usaha pembangunan secara kerjasama. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. seni tari. 28 1. 5.Temenggung Jugah . bangunan dan bahan bersejarah di Malaysia.Melepaskan Sabah dan Sarawak daripada penjajahan Inggeris. Menilai sumbangan tokoh-tokoh penting dalam penubuhan Malaysia. Tujuan Aras 2 . . Berdasarkan pelbagai bahan rujukan. Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat peninggalan bahan sejarah serta menemu bual orang sumber untuk mendapatkan maklumat.Tunku Abdul Rahman . . Mengumpul gambar pelbagai jeniswarisan sejarah dan bincangkan tentang keistimewaannya. Menyatakan jenis-jenis kesenian dan adat resam yang diwarisi dalam kehidupan masyarakat kita. 1. seni muzik. Pemeliharaan dan pemuliharaan i. Tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. seni ukir. 4.Tempat.Bahan bersejarah seperti dokumen. bincangkan pendapat pihak-pihak yang menentang dan menyokong penubuhan Malaysia. 2. . Membincangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia serta peranan mereka. 2. Keseimbangan penduduk Melayu. bangunan. . iii. Menamakan tempat. 3. 1.

Adat resam seperti adat pertabalan dan perkahwinan. Menyatakan keperluan warisan sejarah dikekalkan.org. Mengkaji dan merumuskan ciri-ciri sebuah bangunan diwartakan sebagai warisan sejarah. 3. HASIL PEMBELAJARAN 5. nyatakan usaha dan tanggungjawab anda untuk memelihara dan memulihara bahan tersebut. 7. Cara . Aras 3 1. Menghasilkan folio bagi memerhatikan tindakan pihakpihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.pht. Aras 2 1.Baik pulih .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK dan kraf tangan. Menggunakan laman web untuk mendapatkan maklumat tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. Membincang dan menyenaraikan cara-cara untuk mengekalkan warisan sejarah seperti tarian kuda kepang. 4. 2. .Pewartaan . Membandingkan dan membezakan kesenian dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia dari sudut sejarah. Menyatakan cara pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. 8.my/frameintroducing. Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan negara. UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita. http://www.Kajian yang berterusan . tarian inang dan pakaian tradisional dalam kehidupan masyarakat kita. ii. CONTOH AKTIVITI 3.Kesedaran dan tindakan masyarakat. 2. 6. Membuat laporan ringkas tentang jenis-jenis warisan sejarah yang terdapat di Malaysia.Kawalan .html 5. Jika anda dan keluarga anda memiliki bahan warisan sejarah. Membincangkan tugas dan peranan kurator muzium dalam . Menilai keberkesanan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah.

Cina. 3. Aras 3 1. India. Orang Asli dan keturunan lain. 1.Penduduk di Sarawak terdiri daripada Iban. Membandingkan dan membincangkan kewasankawasan kepadatan penduduk di Malaysia. ii. Melanau. India dan kaum lain. 3. Mengenal pasti dan membincangkan kawasankawasan yang padat. Bajau.Padat . sederhana dan jarang berdasarkan peta taburan penduduk Malaysia. Menamakan kaum-kaum di Malaysia. Melayu. Komposisi dan taburan i. Menyatakan taburan penduduk di Malaysia. MASYARAKAT MALAYSIA Aras1 8. Menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. 29 8. .Sederhana padat .1 Penduduk a. India dan kaum lain. 2. Membandingkan pola pertempatan di bandar dan di luar bandar.Jarang 1. Cina. Aras 2 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah seperti bangunan dan bahanbahan sejarah.Penduduk Semenanjung Malaysia terdiri daripada Melayu. Murut. Membandingkan dan membezakan taburan penduduk di beberapa buah negeri. Melayu. Membincangkan dan menyenaraikan komposisi penduduk yang terdapat di negara kita dari pelbagai sumber. 2. . Berbangga dan bersyukur kerana kita dilahirkan dan menjadi warganegara Malaysia. Kepelbagaian kaum . Menghuraikan pola pertempatan penduduk. . Menyatakan komposisi kaum di Malaysia. Berbangga dengan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Menjelaskan kepadatan penduduk di Malaysia.Cina. Kayan. Bidayuh. 3.Penduduk di Sabah terdiri daripada Kadazan. Kepadatan penduduk . 2. 2.

1. Dasar kerajaan . Menyatakan jenis-jenis agama. Aras 3 1. ii. 1.Penempatan semula HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. 2. . Berdasarkan carta atau graf yang menunjukkan perubahan bilangan penduduk di satu tempat.Perkahwinan iii. Menyenaraikan dasar kerajaan yang mempengaruhi perubahan penduduk. 1. Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk berdasarkan peta topografi satu kawasan penempatan padat. 2.MINGGU 30 TOPIK / SUBTOPIK b. . Tempat beribadat iii. UNSUR PATRIOTISME Bersyukur dengan peningkatan hidup yang berkualiti. kepercayaan. Kepelbagaian agama dan kepercayaan. 2. CONTOH AKTIVITI 1. 31 8. Hormatmenghormati antara satu sama lain tampa mengira agama dan kepercayaan. i. Aras 2.2 Agama dan kepercayaan Aras 1 a. Penghijrahan . Menyenaraikan hari kebesaran dan perayaan di negara kita. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.Pendidikan .Pekerjaan . hari kebesaran dan perayaan di Malaysia berdasarkan pengalaman atau maklumat dari pelbagai sumber. 3.Pembukaan kawasan baru. 1. Hari kebesaran dan perayaan. bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Amalan dan kepercayaan ii. Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. Menerangkan faktor yang mempengaruhi penghijrahan penduduk. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk antara beberapa buah negeri. Kelahiran dan kematian. Sumbang saran tentang kesan yang berlaku akibat penghijrahan penduduk. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk i.

my httm://www. Pakaian iii. http://www. Menyatakan cara hidup masyarakat Malaysia yang mengamalkan pelbagai kebudayaan dan kesenian. Seni mempertahankan diri. 2. Menamakan seni mempertahankan diri. 5. sukan dan kebudayaan.my/ bm/kenalimuziumanda/ sukantradisi. Berbangga menjadi rakyat Malaysia yang dapat hidup bersama melalui aktiviti rekreasi. UNSUR PATRIOTISME Menghormati cara masyarakat menyambut pelbagai hari kebesaran dan perayaan.yahoo. 2. Menamakan pakaian tradisional masyarakat Malaysia. Menyenaraikan makanan masyarakat Malaysia. 3. Menyenaraikan permainan tradisional mengikut kaum-kaum di Malaysia. Membandingkan dan membezakan sambutan perayaan antara kaum mengikut agama dan kepercayaan.gov. Muzik dan tarian v. 1. Mengamalkan semangat muhibah dan harmoni semasa menyambut harihari kebesaran dan perayaan CONTOH AKTIVITI 2. Membincangkan dan menyenaraikan jenis pakaian mengikut kaum.pnm.mzm.htm 2. Makanan iv.my/malaysiana/03 03pengenalan. . Menyenaraikan tempat-tempat beribadat mengikut agama dan kepercayaan.3 Kebudayaan dan kesenian Aras 1 a. Permainan ii.www.sabah. Cara hidup i.com/bin/ gueryo?p=permainan+tradisi&= site. Mencari maklumat tentang cara-cara bermain sesuatu permainan. Menceritakan pengalaman menyambut hari kebesaran dan perayaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing.htm http://google. Aras 2 1.pnm.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 3. 4. 32 8. Menceritakan sambutan agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. 1.

. Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan bangsa. Menghuraikan jenis makanan tradisional semasa perayaan pelbagai kaum. Kunjung-mengunjung dikalangan pelbagai kaum. ii. Aras 2. Menamakan jenis muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. 2. 2. Menyenaraikan cara mengeratkan perhubungan dan persaudaraan antara kaum. Secara kumpulan. Berbangga dengan amalan keharmonian yang dihayati oleh masyarakat Malaysia 1. i. 1. Kegiatan social dan kebajikan. Membandingkan dan membezakan adat resam yang berhubung kait dengan pelbagai aspek kesenian dikalangan rakyat Malaysia.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 6. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. 2. Kegiatan gotong-royong melibatkan pelbagai kaum. Menyatakan agensi kerajaan dan badan sukarela yang bertanggungjawab membentu memupuk perpaduan dikalangan rakyat Malaysia. 1. Membuat buku sumber yang mengandungi maklumat tentang pelbagai jenis tarian negara untuk dijadikan bahan rujukan. 33 8.4 Perpaduan Aras 1 a. Menerangkan cara beberapa jenis permainan tradisional masyarakat Malaysia dimainkan. 5. Aras 3 1. senaraikan nama majlis atau perjumpaan social pelbagai kaum dan bincangkan keadaan majlis tersebut. 4. Mengumpul maklumat dan gambar-gambar tentang kesenian mempertahankan diri. Menyenaraikan beberapa jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia.

Merancang program dan aktiviti mengukuhkan perhubungan dan setia kawan dalam masyarakat majmuk. Menyatakan cara masyarakat menyertai aktiviti permainan. Membuat ramalan jika rakyat Malaysia tidak mahu terlibat dalam sebarang aktiviti social dan kebajikan. Menonton tayangan video tentang sukan rakyat dan membincangkan feadah-feadah yang diperolehi bagi memupuk perpaduan rakyat. Sukan rakyat Tarian Aras 1 1. 34 b. 2. HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. Menerangkan peranan yang dimainkan oleh badan sukarela dalam memupuk semangat perpaduan. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan masyarakat. Aras 3 1. 2.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. iii. Menyatakan maksud sukan rakyat 2. kesenian dan rekreasi i. ii. Menyenaraikan dan membincangkan cara kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan dikalangan murid. Kembara 1. Menghuraikan faktor-faktor yang dapat memupuk perpaduan dikalangan masyarakat kita. 2. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. Aras 2 Menyedari aktiviti rekreasi memupuk perpaduan 1. . kesenian dan rekseasi. Menyenaraikan lima jenis aktiviti sukan dalam sukan rakyat. Mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber dan berbincang tentang aktiviti kebajikan social dan sumbangan masyarakat ke arah perpaduan. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2.

ii. Peluang belajar yang sama untuk semua kaum. Menghuraikan ciri-ciri system pendidikan negara yang mengukuhkan perpaduan. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 35 c. Menyedari perlunya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Membuat rancangan mengadakan aktiviti kembara bertujuan memupuk perpaduan dikalangan masyarakat. Menyatakan pentingnya murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Mendapatkan maklumat daripada orang sumber tentang pendidikan ke arah pemupukan perpaduan. Tujuan pengubalan undang-undang . Bersyukur dan berbangga dengan system pendidikan negara yang mengutamakan perpaduan dan pembangunan. Membincangkan ciri-ciri pendidikan yang dilaksanakan di negara kita berdasarkan pemerhatian dan pengamatan di sekolah. Sistem pendidikan Aras 1 1. 2. i. Menerangkan ciri-ciri perpaduan dalam system pendidikan negara kita. 1. . 1. kokurikulum yang sama dan pakaian seragam sekolah.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Aras 3 1. Menyenaraikan beberapa peraturan dan aktiviti yang boleh dijalankan di sesebuah sekolah yang muridnya terdiri daripada pelbagai kaum bagi memupuk perpaduan. Aras 2 1.Hak individu dan hak semua kaum Aras 1 1. Menyatakan tujuan penggubalan undang-undang dan peraturan di Malaysia. Undang-undang dan peraturan i.] d. 2. Menghuraikan bagaimana sukan rakyat dapat memeupuk semangat perpaduan dan keharmonian dikalangan rakyat Malaysia. Ciri-ciri pendidikan di negara kita yang memupuk perpaduan melalui kurikulum.

CONTOH AKTIVITI 2. Aras 3 1.Displin dan tatasusila HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. UNSUR PATRIOTISME Mengamalkan perlakuan yang sopan dan bertatasusila.Keharmonian dan ketenteraman masyarakat. . Undang-undang dan peraturan yang digubal boleh menjamin perpaduan. Membincang kesan dan akibat jika sesebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum tidak mempunyai peraturan dan undang-undang untuk melindungi hak sesuatu kaum. Meramalkan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mematuhi undangundang dan peraturan. Menyedari bahawa perpaduan menjamin kesejahteraan hidup.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful