RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MINGGU 1. TOPIK/ SUBTOPIK 5. MENGENAL NEGARA KITA 5.1 Lokasi a. Di Asia Tenggara i. Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin Kedudukan Malaysia dngan negara-negara jiran di Asia Tenggara. ARAS 1 1.Melukis dan menamakan arah mata angin. 2. Menentukan arah kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan menggunakan kompas. 3. Menandakan kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara 4. Menyenaraikan nama negara-negara yang berjiran dengan Malaysia. ARAS 2 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin. ARAS 3 1. Menerangkan lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara mengikut arah mata angin dengan berpandukan peta atau glob. Bersyukur dan berbangga dengan lokasi negara kita yang strategic. 1. Menggunakan kompas untuk menentukan arah dan kedudukan sesuatu tempat atau objek mengikut mata angin. 2. Selain menggunakan kompas bincangkan cara lain yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan arah atau kedudukan sesuatu tempat. 3. Menggunakan glob dan peta untuk mencari dan mencatat maklumat tentang lokasi Malaysia dengan negara-negara jiran mengikut arah mata angin. 4. Dengan berpandukan peta atau glob, bincangkan signifikannya garisan khatulistiwa. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK b. Di dunia i. Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan di dunia Aras 1.

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia 2. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia. Aras 2. 1. Melabelkan nama benua-benua di dunia dan negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan peta. 2. Membandingkan dan membezakan Benua Asia dengan benua-benua lain. Aras 3. 1. Membaca peta dunia dan menghubungkaitkannya dengan lokasi Malaysia.

Menyedari kepentingan negara sendiri dari segi kedudukan geografi.

1. Merujuk pelbagai sumber bagi mengumpul maklumat tentang factor kedudukan Malaysia yang strategic. 2. Membincangkan andaian sekiranya Malaysia tidak mempunyai jiran. 3. Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia dan menyatakan lokasinya. 4. Anda dan dua orang rakan berada di tiga tempat berasingan iaitu di Australia, Amerika Utara dan Eropah. Bincangkn arah yang akan dituju untuk kembali ke Malaysia.

2.

5.2 Negeri-negeri dalam Malaysia

a. Nama negeri, ibu
negeri dan Bandar utama. i. Negeri-negeri di Malaysia

Aras 1 1. Menyenaraikan negeri-negeri dalam Malaysia. 2. Menamakan ibu negeri dan bandar-

Berbangga dengan kepesatan pembangunan bandar-bandar di negara kita.

1. Melukis peta dan melabel negeri-negeri, ibu-ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia.

MINGGU

TOPIK / SUBTOPIK ii. Ibu-ibu negeri di Malaysia iii. Bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan.

HASIL PEMBELAJARAN bandar utama dalam setiap negeri. 3. Menyatakan lokasi ibu negeri dan bandar-bandar utama bagi setiap negeri. Aras 2. 1. Menjelaskan sebab-sebab bandarbandar tertentu dipilih menjadi ibu negeri. 2. Menghuraikan cirri-ciri sesebuah ibu negeri diiktiraf sebagai Bandar raya. 3. Menerangkan fungsi Bandar utama.

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 2. Membincangkan dan mengkelaskan Bandar-bandar utama daripada segi pentadbiran, perindustrian dan pelabuhan. 3. Membincangkan cirri-ciri utama yang menjadikan sesebuah bandar sebagai ibu negeri. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang Bandar raya – Bandar raya di Malaysia serta membuat catatan penting. http://www.perak.gov.my/

Aras 3. http://www.selangor.gov.my/ 1. Membandingkan dan membezakan beberapa buah negeri daripada segi lokasi. 2. Melakar peta Malaysia dan menendakan negeri, ibu negeri dan Bandar utama. 3 b. Lagu, bendera, jata dan lambing-lambang negeri i. Setiap negeri di Malaysia mempunyai lagu, bendera, jata dan lambing-lambang lain. ii. Penggunaan symbol tumbuhan, haiwan, gunung, Aras 1. 1. Menyenaraikan nama rasmi negernegeri di Malaysia. 2. Mengenal pasti dengan memadankan lagu, bendera, jata dan lambinglambang lain dengan negeri-negeri berkaitan. Berbangga dengan lagu, bendera, jata dan lambing negeri sendiri. 1. Merujuk berbagai sumber yang berkaitan dngan lambing-lambang negeri dan membincangkan sebab lambing-lambang itu dipilih. 2. Memadankan nama lagu negeri dengan negeri-negeri berkaitan.

jata dan lambing-lambang negeri lain.Ketua Negeri bergelar Yang Dipertua Negeri. Membandingkan dan membezakan bentuk dan maksud jata dua negeri yang dipilih. Melayari laman web bagi mendapatkan maklumat tentang negeri beraja dan tidak beraja. 1. c. bulan. Menamakan negeri-negeri beraja dan tidak beraja. Aras 3 1. Menjelaskan keistimewaan lambinglambang pada jata negeri. gunung. bintang. Menghormati dan mentaati Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. ii. 2. UNSUR PATRIOTISME Menghormati lagi. alat kebesaran dan mercu tanda. 4. Aras 2 1. Mengumpul gambar dan maklumat tentang Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan negeri. Menghuraikan maksud warna dan lambing yang terdapat pada bendera negeri. Memperdengar beberapa buah lagu rasmi negeri-negeri dan membincangkan maksud lirik lagulagu tersebut. Aras 1. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri. 1. Melukis dan mewarnakan bendera negeri-negeri serta menghuraikan maksud warna tersebut. Negeri tidak beraja . Raja dan Yang Dipertuan Besar. 5. bendera. 6. CONTOH AKTIVITI 3.Ketua Negeri bergelar Sultan. Mengkelaskan negeri-negeri yang mempunyai Menteri Besar dan Ketua Menteri. Berdasarkan peta negeri-negeri di Malaysia. 4.Ketua Kerajaan bergelar Menteri Besar. Menyenaraikan lambinglambang yang menggunakan imej haiwan. lorekkan negeri beraja dan tidak beraja dengan warna yang berbeza. 3. alat kebesaran dan mercu tanda pada lambing-lambang negeri. i. . bintang.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK bulan. tumbuhan. 1. . HASIL PEMBELAJARAN Aras 2. Negeri beraja .

5.penerangan. jata. Lagu Kebangsaan Lirik lagu Cara menyanyi 2.htm 4.gov. Mengarang puisi seperti sajak. i. . HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. 2. Jata Maksud setiap lambing iv.com. 1.sultan2002. Menjelaskan maksud lirik Lagu Kebangsaan. Jalur Gemilang Maksud jalur. Berbangga dengan lambing-lambang dan mercu tanda negara. Lagu. a. Melukis dan mewarnakan bendera Malaysia. Menghuraikan maksud jalur. Menyanyi lagu ‘Negeraku’ dengan betul.my/ agong. 1.Ketua Kerajaan bergelar Ketua Menteri.html http://www. 3. mercu dan lambing lain. Lambang lain negeri seperti bunga raya. Aras 2. Melukis dan mewarna jata negara. 3. warna dan lambing pada Jalur Gemilang. warna dan lambing. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI http:www.3 Identiti Negara Aras 1. Memadankan dan melengkapkan carta yang menunjukkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan 5&6 5. Menyebut lirik Lagu Kebangsaan dengan betul Menghormati dan menghayati Lagu Kebangsaan. 1. Menyenaraikan lambing-lambang yang menjadi identiti negara. 3. pantun atau syair bertemakan Jalur Gemilang serta mempersembahkannya. Membandingkan Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan di negeri-negeri yang beraja dan negeri-negeri yang tidak beraja. warna dan lambing yang terdapat padanya. Membincangkan maksud lirik lagu ‘Negaraku’ 2.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . 4. wau bulan dan keris. jata dan bunga kebangsaan dengan betul. Menghasilkan bendera Malaysia dan membincangkan maksud jalur. 1. bendera. Berbangga dengan corak pentadbiran negara yang sistematik. iii. Mengadakan pertandingan manyanyi lagu ‘Negaraku’ antara kumpulan. Mengumpul gambar dan maklumat tentang lambanglambang dan mercu tanda negara untuk dijadikan buku skrap ii.tenet.my/fakta. 6. Menghormati bendera dan jata negara.

Sebagai seorang pemandu pelancong.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK v. Menghargai struktur pentadbiran negara kita.Y. Aras 2. Kabinet. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber untuk membina carta struktur pentadbiran di peringkat persekutuan. Bincangkan saluran yang betul untuk memohon pembinaan jambatan bagi kegunaan penduduk. Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-kementerian lain. Peringkat persekutuan . 3.M) diPertuan Agong. Peringkat Negeri . Menghargai struktur pentadbiran sesebuah negeri. Berbangga dengan corak pentadbiran negeri. . 4. Majlis Masyuarat Kerajaan Negeri dan Pejabat Setiausaha Aras 1 1. Menghuraikan lambing-lambang yang terdapat pada jata dan menyatakan maksudnya. 4. 3. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri di Semenanjung. 2. 1. . ii. . b. Yang Dipertuan Besar. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3. Menerangkan struktur pentadbiran peringkat negeri Sabah. 2. Yang Dipertua Negeri. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7. Menerangkan struktur pentadbiran di peringkat negeri Sarawak. 1. Berbangga dengan corak pentadbiran negara. 1. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat Persekutuan.Semenanjung + Sultan. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang ketuaketua negeri dan pentadbiran diperingkat negeri di Semenanjung Malaysia.Duli Yang Mulia ( D. Sabah dan Sarawak. anda diminta menceritakan struktur pentadbiran negeri-negeri di Malaysia. Raja. Memilih lima jenis mercu tanda dan memberi sebab mercu tanda tersebut dianggap sebagai identiti negara. Struktur pentadbiran negara i. 2. Mercu tanda negara seperti Menara Kembar Petronas dan Tugu Kebangsaan.Jabatan-jabatan dan perbadanan awam. Menjelaskan hierarki dalam struktur pentadbiran negara.Jabatan dan perbadanan awam di peringkat negeri dan daerah.

Pejabat Setiausaha Negeri. Pejabat Setiausaha Negeri.Sarawak + Tuan Yang Terutama (T. Kabinet Negeri.Y.T) Yang Dipertua Negeri.T) Yang Dipertua. . Majlis Tertinggi.Y. Membezakan struktur pentadbiran peringkat negeri antara Sabah dan Sarawak. + Pejabat Daerah + Kampung .MINGGU TOPIK / SUBTOPIK Kerajaan Negeri Aras 3 + Pejabat Daerah dan Tanah + Pejabat Penghulu + Ketua Kampung . + Bahagian + Pejabat Daerah + Pejabat Daerah Kecil + Kampung HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1.Sabah + Tuan Yang Terutama (T.

Duli Yang Mulia (D. 2. Menanda dan melabelkan gambarajah untuk menunjukkan cirri-ciri istimewa di: 1. 4. dan .Perlantikan Yang di-Pertuan Agong.1 Ciri-ciri fizikal yang istimewa. i. Menyenaraikan Yang di-Pertuan Agong mengikut tempoh perkhidmatan meraka. Berbangga dengan cirri-ciri fizikal istimewa di Malaysia. Membuat carta masa menunjukkan tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Menyatakan cara perlantikan Perdana Menteri. puncak dan lereng. 1. Aras 3 1. KEINDAHAN NEGARA KITA 6. 2. Perdana Menteri .MINGGU 8 TOPIK / SUBTOPIK c. . 1. Mendapatkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber mengenai: 1. .Y. Menyenaraikan cirri-ciri fizikal utama di Malaysia. a.Perlantikan secara bergilir-gilir ii.2 Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri. Menyatakan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong.10 & 11 6. 3. Menghubungkaitkan kemenangan ketua parti delam pilihan raya dengan pemilihan Perdana Menteri.1 tanah tinggi seperti lurah.M) Yang di-Pertuan Agong.Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghormati dan setia kepada Raja sebagai Ketua Negara. CONTOH AKTIVITI 1. Menilai kebaikan system perlantikan Yang di-Pertuan Agong secara bergilir. 9 .Ketua parti yang memenangi pilihan raya . teluk dan tanjung.2 Pinggir laut seperti pantai. Bentuk muka bumi Malaysia Aras 1 1. 3. Membandingkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri. 1. Menamakan Perdana Menteri mengikut tempoh perkhidmatan. 1. Aras 2.1 Ketua Negeri yang pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong. Menghormati Perdana Menteri sebagai pemimpin kerajaan. 4. 1. Membincangkan cara perlantikan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan.

Menyenaraikan pusat rekreasi dan perlancongan terkenal di Malaysia. 2. tanah pamah. 1. Keistimewaan tanah tinggi. Sungai Perak.Keindahan . Aras 3.5 Pulau seperti Pulau Pinang. UNSUR PATRIOTISME Mensyukuri nikmat Tuhan Menghargai keindahan bentuk muka bumi. pinggir laut. 3. Membezakan flora dan fauna di pelbagai habitat.1 tanah tinggi. 3.3 sungai seperti air terjun. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan bentuk muka bumi untuk dijadikan buku skrap. Menyedari dan berbangga dengan iklim negara kita.5 pulau. 2. Pantai Cahaya Bulan dan Pantai Teluk Batik. Menandakan dan menamakan ciri-ciri fizikal pada peta kosong: 3.Malar hijau . Menyanyikan lagu bertemakan keindahan alam seperti ‘Gunung Kinabalu’ . Pulau Langkawi dan Pulau Tioman.Pelbagai sepsis .3 Gua seperti gua Mulu.1 Tanah tinggi seperti Bukit Fraser dan Cameron Highlands. Menyayangi tumbuhan dan hidupan lain yang terdapat dipersekitaran kita.6 sungai.3 gua. 4. Menyatakan jenis iklim di Malaysia. Iklim Panas dan sekata lembab sepanjang tahun Julat suhu yang kecil HASIL PEMBELAJARAN 2.Ciri-ciri fizikal . Aras 2. sungai dan pulau . gua. 4. 2. Menyedari kepentingan flora dan fauna. Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan. ‘Tanjung Puteri’ dan - . 3. Menjelaskan keistimewaan iklim di Malaysia. 2. delta dan muara. 4.Kepentingan ii. 3. 2. Menjelaskan keistimewaan hutan malar hijau di Malaysia. 1. CONTOH AKTIVITI 1.Habitat iii. Delta Kelantan dan Lembah Sungai Rejang.4 Pinggir laut seperti Pantai Teluk Cempedak.6 Sungai seperti Sungai Pahang. Menghuraikan pengaruh cuaca kepada penduduk di Malaysia.4 pinggir laut. Mensyukuri dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK i. dan 2. 3. 2. Batu Caves dan Gua Kelam.7 tasik.2 Tanah pamah seperti Dataran Kedah-Perlis. Menyatakan keistimewaan yang terdapat di: 2. tasik. 3. 3. Menghubungkaitkan antara ciri alam fizikal dengan keindahan negara. Flora dan fauna . 2. 3.2 tanah pamah.

Melengkapkan sudut Kajian Tempatan dengan keratan akhbar. Menyatakan bagaimana ciri-ciri fizikal istimewa negara ini dapat memberi sumbangan kepada industri pelancongan. 4. Menghasilkan karya kreatif yang menggambarkan keindahan alam. majalah dan hasil kerja murid mengenai keindahan ciri-ciri fizikal. 3. Menggunakan borang pengurusan grafik untuk flora dan fauna di pinggir pantai dan tanah tinggi. . 12.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Mengumpulkan daun-daun kering yang unik. 11. Menghuraikan kepentingan ciri-ciri fizikal utama di Malaysia. 10. 6. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ‘Sungai Sarawak’. Mengkaji serta memerhati jenis tumbuhan serta hidupan yang terdapat di kawasan berhampiran sekolah. Membincangkan ciri-ciri keistimewaan iklim khatulistiwa. 9. Meramalkan kesan kepada kehidupan sekiranya iklim di Malaysia berubah kepada musim sejuk bersalji. Membuat graf berdasarkan suhu harian yang telah direkodkan. Membina ayat-ayat puitis untuk mengambarkan keistimewaan dan keindahan ciri-ciri fizikal negara kita. 7. 5. 8. indah dan istimewa untuk menghasilkan buku skrap.

Bahan .Ciri-ciri yang tersendiri iii. Aras 2. 2.Pemandangan iv. Inggeris dan tempatan. Mercu tanda .Reka bentuk] . marmar dan ubin. 2.kliab. . Mengkaji keindahan dan keistimewaan bangunan dan binaan yang terdapat di Malaysia dari segi bentuk binaan.Bahan seperti kayu. bahan binaan dan ukiran yang mempengaruhi binaan tersebut berdasarkan gambar yang dipamerkan. kaca.html http://www.Teknologi . Membandingkan dan membezakan struktur dan pengaruh seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan bersejarah di Malaysia. Portugis. Berbangga dengan keindahan dan keistimewaan seni bina yang terdapat di Malaysia.htm http://geocities. Istana . bangunan bersejarah. Bertanggungjawab mengekalkan keindahan seni bina sesebuah binaan. 5. 2. Aras 3 1. Rumah ibadat . 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang keistimewaan dan keindahan pada bangunan dan mercu tanda. 4. http://202. mercu tanda dan istana serta menyatakan lokasinya.Pengaruh binaan seperti Islam. . Membandingkan keunikan dan keistimewaan dua buah muzium di negara kita. Menjelaskan keunikan yang terdapat pada rumah ibadat. Keindahan dan keistimewaan seni bina i.3/news/ Memori/MercuTanda. fungsi ruang dan keunikan buatan. Menyenaraikan bangunan dan binaan yang indah serta lokasinya di negara kita.2 Bangunan dan Binaan a.Keunikan .Struktur dan ukiran serta pengaruh seni bina . 1.MINGGU 12 & 13 TOPIK / SUBTOPIK 6.Lokasi . 3.Keunikan buatan Aras 1.109.Fungsi pelbagai ruang .194.com/malaysian 888/ipage07. Menjelaskan keunikan sebuah istana dari segi reka bentuk. ukiran dan pengaruh seni bina.Ukiran bermotifkan tumbuhan dan haiwan . Mencari dan mengumpul maklumat tentang keunikan bangunan dan binaan.com. ukiran. Menyatakan pengaruh asing yang terdapat pada sesuatu binaan. ii. mengadakan perbincangan tentang bentuk. Belanda. Bangunan bersejarah .my/ 1. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 1. Menyatakan keistimewaan seni bina yang terdapat pada bangunan dan binaan di Malaysia.

10.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Kedatangan Parameswara Latar belakang Parameswara 1. 14 7. Berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal. pengaruh. Mengadakan pertandingan melukis poster tentang keindahan mercu tanda.0 SEJARAH NEGARA KITA Aras 1. 8. Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 2. Menerangkan Parameswara sebagai pengasas Melaka. 9. Berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber. Mengumpulkan gambar dan maklumat daripada pelbagai sumber tentang keindahan dan keistimewaan pelbagai mercu tanda. Melukis peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. 1.6. bincangkan tentang kedatangan Parameswara ke Melaka. bandingkan rumah-rumah ibadat yang mempunyai keistimewaan struktur ukiran. . 2. seni bina dan bahan yang digunakan. 7. 7. Melukis sebuah binaan yang mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik. Menyenaraikan mercu tanda dan menandakan lokasinya pada peta Malaysia. Pengasasan Melaka i.

16 & 17 b. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan jawatannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 4. 4. Membina dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman kesultanan Melayu Melaka 2. Membincangkan dan menjelaskan kuasa Raja serta pembesar-pembesarnya di dalam pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka 3. Menjelaskan bidang kuasa Raja dan bidang kuasa Empat Orang Besar.com/Tokyo/ Flats/3795/parames. Susun lapis masyarakat . Temenggung dan Penghulu Bendahari. Pentadbiran .htm 15 . Memberikan pendapat sebab-sebab yang mendorong Parameswara mengasaskan Melaka. 3. kaum kerabatnya dan pembesarAras 1. Kegemilangan Melaka i.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii.geocities. Aras 3.Raja dan Orang Besar Empat iaitu Bendahara. Menjelaskan sebab-sebab Parameswara berhijrah dar Palembang ke Melaka. 1. 1.Kuasa Raja dan tugas Bendahara.Peristiwa pelanduk menendang anjing HASIL PEMBELAJARAN 3. Menjelaskan susun lapis masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. Menyedari bahawa struktur pentadbiran negara kita berasaskan kerajaan Melayu Melaka Berbangga dengan kewujudan struktur pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Menandakan dan melabelkan Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Aras 2. 1. Membuat lawatan ke laman web muzium atau arkib untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka. http://www. ii. Membandingkan struktur organisasi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan struktur pentadbiran negeri anda sekarang . Temenggung dan Penghulu Bendahari . 1. Laksamana. Asal usul nama Melaka . 2.Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan. Melukis dan melabelkan carta organisasi pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Berpandukan peristiwa ‘pelanduk menendang anjing’ lakonkan situasi yang membawa kepada pembukaan Melaka. Laksamana.

11. Temenggung dan Penghulu Bendahari. Menceritakan pengislaman Sultan dan rakyat Melaka. Menyenaraikan peraturan dan undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 3. 5. Membina jadual tentang tokohtokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangan mereka Menyedari bahawa kehidupan manusia perlu dikawal oleh peraturan undangundang Berbangga dengan Bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa perantaraan di Nusantara Menghargai jasajasa pemimpin . Mengumpulkan keratankeratan petikan bahasa Melayu Lama untuk dijadikan buku skrap.Pelaksanaan iv. Laksamana. Menghuraikan aktiviti-aktiviti pedagang di Melaka 3. Melakarkan dan menandakan peta laluan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Sultan Mahmud Shah . Membandingkan dan membezakan golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. Menyatakan peranan Bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Golongan hamba termasuklah orang yang gagal membayar hutang iii.Penggunaan Bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Memadankan barang dagangan di Melaka dengan negara asal barangan tersebut di bawa. Membincangkan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa Perantaraan di Melaka dan di Nusantara. Peraturan dan undangundang. 6. Menjelaskan Melaka sebagai pusat perkembangan agama Islam 2. . Mencipta puisi bertemakan susun lapis masyarakat pada zaman Kerajaan Melayu Melaka 7. Tokoh . Membandingkan dan membezakan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan pentadbiran negara masa kini. 4. Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 2. . pentadbiran. 9.Sultan Muzaffar Shah . Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan . Aras 2 1.Sultan Alauddin Riayat Shah . Aras 3 1. Bandingkan hokum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka 8. v.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK pembesar seperti Bendahara.Golongan rakyat terdiri daripada orang merdeka termasuklah pedagang dan buruh mahir .Parameswara . Bincangkan kesan dan akibat sekiranya kerajaan Melayu Melaka tidak mempunyai peraturan dan undang-undang. komunikasi dakwah dan ilmiah. UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan system pentadbiran negara yang teratur CONTOH AKTIVITI 4. 10. Membina pyramid susun lapis masyarakat pada zaman kesultanan Melayu Melaka 5.Tun Perak HASIL PEMBELAJARAN 5.Sultan Mansor Shah .

14.Lokasi . 16. Melabelkan nama-nama negeri pada peta Asia Tenggara bagi menunjukkan penyebaran Agama Islam.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . tandakan laluan perdagangan ke Melaka. Membuat lawatan ke Muzium Negara atau Muzium Melaka untuk mendapatkan maklumat tentang tokoh dan sumbangan mereka pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Pusat penyebaran Islam . Pusat Perdagangan .Tun Fatimah vi. Berdasarkan peta Asia yang disediakan. Bincangkan cara Agama Islam berkembang di Nusantara. 13.Hang Tuah . Membina jadual tentang barang dagangan dan negara asal. 18.Penerimaan agama Islam .Aktiviti pedagang – pedagang Islam HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan Melaka sebagai pusat penyebaran Agama Islam CONTOH AKTIVITI 12.Pemerintah memeluk agama Islam . Membincangkan factor-faktor yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan 17. Lakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang dan penduduk tempatan. 19.Aktiviti perniagaan yang dijalankan vii. Membuat buku skrap bertemakan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu melaka. 15. .

Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah. .Jajahan ditadbir oleh pembesar Sulu dan dibantu oleh ketua-ketua tempatan ii. Melakarkan peta Sabah dan jalan raya serta menandakan kawasan penguasaan Sulu. Pentadbiran Sabah Aras 1 i. Menemu bual orang sumber tentang asal usul Sabah 2. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat.Jajahan ditadbir oleh pembesar tempatan dan dibantu oleh Ketua Suku Kaum dan Ketua Petempatan Sungai. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan Aras 2. Menyedari bahawa penguasaan ketua-ketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Kawasan Pantai Barat . Membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 2. membuat peta minda tentang pentadbiran di Sabah 4. Brunei dan ketuaketua tempatan. Asal usul nama Sabah 1. 1. Kawasan Pantai Timur . 1.18 7. 19 b. Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah Aras 3 1. 1.Kawasan dibahagi kepada beberapa jajahan . Menyatakan asal usul nama Sabah Aras 2 1.2 Sejarah Awal Sabah Aras 1 a. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sabah 2. Menyedari bahawa penguasan ketuaketua tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan.Kawasan ini diperintah oleh wakil Sultan Brunei . Membandingkan dan membezakan sistem pentadbiran kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat. Menulis karangan tentang asal usul nama Sabah 3. Melakarkan peta dan melorekkan kawasan pentadbiran di Sabah 2.

Aras 2 1. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sabah. . Kawasan Pantai Barat . 3. Kawasan pendalaman dan muara sungai . Aras 1. memburu dan memungut hasil hutan . 2. Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sabah 4. Cara hidup HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1.Ditadbir oleh ketua-ketua yang terdiri daripada ketua rumah panjang c. Membincangkan buruk dan baiknya tentang amalan hidup tradisional mengikut kepercayaan dan adat resam masyarakat di Sabah .Kebanyakan suku kaum Melayu dan Murut beragama Islam . Berbangga dengan ciri-ciri budaya hidup tradisional yang positif Mengetahui sejarah negara kita Berbangga dengan kepelbagaian budaya dan adat resam 1.Pekerjaan utama ialah memungut hasil hutan.Masyarakat tempatan dipengaruhi adat resam Brunei 1. pendalaman dan muara sungai. Pantai Barat. mengutip mutiara dan menangkap ikan. Menerangkan pengaruh adat resam Brunei terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. Mendapatkan penerangan dari orang sumber tentang cara hidup masyarakat di Sabah dahulu dan sekarang. menangkap ikan. Kawasan Pantai Timur . 3. Menceritakan bagaimana Sulu dan Brunei menguasai dan mentadbir kawasan-kawasan yang mereka kuasai. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI i. Menerangkan kepercayaan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sabah. 5.Kebanyakan suku kaum Bajau dan Suluk beragama Islam serta mengamalkan budaya bercirikan Islam ii. Membincang dan menyenaraikan barangan yang dihasilkan di kawasan tersebut. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Pantai Timur. Mencari dan mencatat maklumat bagaimana cara hidup masyarakat di kawasan tersebut 2. Menerangkan pekerjaan. 2.Mengamalkan tanaman sara diri.

memungut hasil hutan. Asal usul nama Sarawak 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 20 7. Menghubungkaitkan jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai 4. memburu dan mencari hasil laut. bercucuk tanam. Pantai Barat. Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. Menemu bual orang sumber untuk mendapatkan 2. Pendalaman dan muara sungai. Penguasaan Brunei di Pantai Barat Sabah dan kawasan pendalaman dan muara sungai di bawah ketua-ketua tempatan 2. .Menanam padi. Brunei dan Ketuaketua Tempatan. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak. Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Sulu. Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa penguasaan Sulu di Pantai Timur Sabah. 3. .Kebanyakan masyarakat mengamalkan kepercayaan dan adat resam yang tersendiri dan berpegang kuat kepada peraturan dan adat HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 1.3 Sejarah Awal Sarawak Aras 1 a. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. 1. Menceritakan asal usul nama Sarawak Aras 2. Kawasan pendalaman dan muara sungai .

Kawasan Persisiran Pantai dikuasai oleh Pengeran Mahkota dibantu oleh tiga orang pembesar tempatan yang bergelar Datu Patinggi. 1. Aras 2 1. Membincangkan pentadbiran Sarawak antara kawasan Pantai Timur. 1.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK Aras 3 HASIL PEMBELAJARAN 1. ii.Bercucuk tanam. Pendalaman dan muara sungai. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 21 b. Aras 1. Menyenaraikan pekerjaan utama penduduk di kawasan Persisiran Pantai dan di kawasan Pendalaman. Cara hidup i. Kawasan Persisiran Pantai . c. Mencari dan mencatat maklumat tentang cara hidup masyarakat di kawasan Persisiran Pantai Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Kawasan pendalaman serta muara sungai dikuasai oleh pemimpin tempatan. Aras 3 1. Melakar peta Sarawak serta menandakan kawasan penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sarawak. Menyatakan gelaran pembesarpembesar tempatan. mencari hasil laut dan berniaga. Melakar peta dan melorek kawasan pentadbiran di Sarawak. Datu Temenggung dan Datu Bandar. Pantai Barat. 2. Menyenaraikan kawasan-kawasan pentadbiran di Sarawak. Berbangga dengan sejarah negara sendiri 1. Pentadbiran Sarawak Aras 1 i. . 2. Menceritakan bagaimana Brunei menguasai dan mentadbir kawasan yang dikuasainya.

Membandingkan dan membezakan cara hidup suku kaum antara dua kawasan di Sarawak. Aras 2 1. HASIL PEMBELAJARAN 2. Kawasan pendalaman dan muara sungai. Iban.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK . Kelabit dan Penan yang mengamalkan adat resam dan kepercayaan yang tersendiri. memburu dan mencari hasil laut. Kenyah. 3. Menyatakan hasil utama mengikut kawasan-kawasan pentadbiran. Menerangkan kepentingan dan adat resam masyarakat dalam sejarah awal Sarawak.Bercucuk tanam. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Menerangkan pekerjaan. memungut hasil hutan.Orang Melayu yang beragama Islam mengamalkan budaya yang bercirikan Islam.Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di bawah penguasaan Brunei dan Ketua-ketua Tempatan. 2. kepercayaan dan adat resam dalam sejarah awal Sarawak.Mengamalkan kepercayaan dan adat resam tersendiri . 2. ii. Membincang dan menyenaraikan hasil barangan yang dikeluarkan di kawasan pendalaman dan muara sungai 3. 3. Membandingkan dan membezakan cara hidup masyarakat semasa Pengusaan Brunei di kawasan Persisiran Pantai dan kawasan pendalaman di bawah Ketua-ketua Tempatan. .Penduduknya terdiri dari pelbagai kaum seperti kaum Bidayuh. Menghubungkait jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pendalaman dan muara sungai. . Menerangkan pengaruh adat resam Sarawak terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat. Aras 3 1. .

Perdagangan . Kesan penjajahan i. 23 b. Kedatangan penjajah i.Kota dan kubu seperti A Famosa. 2. Menyatakan kesan penjajahan Inggeris terhadap sosial masyarakat Malaysia. 2. Kuasa-kuasa yang pernah menjajah kita .Penyebaran agama . 3. bincangkan kawasan atau tempat yang dijajahi Portugis. Menyedari bahawa penjajahan membangkitkan semangat nasionalis. Binaan tinggalan . Andaikan anda seorang raja pada zaman Kesultanan Melaka. Menamakan binaan tinggalan sejarah. Aras 3 Membandingkan dan membezakan tujuan kedatangan antara dua daripada empat kuasa penjajah. Menyedari bahawa apa juga bentuk penjajahan pastinya membawa keburukan. 2. Penang Free School dan Maktab Perguruan Sultan Idris. Menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan tempat dan binaan tinggalan penjajahan. Belanda. .4 Zaman Penjajahan a. Aras 2 1. Menyenaraikan kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah negara kita 2.Keperluan bahan mentah 1. Mengumpulkan gambar dan maklumat dari pelbagai sumber untuk membuat catatan tentang tempat dan binaan tinggalan penjajah. nyatakan tindakan yang perlu diambil untuk mengelakkan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Menyatakan sebab-sebab kedatangan penjajah.Portugis .Belanda . Menginsafi akan kealpaan mempertahankan negara pastinya menyebabkan kita dijajah.Jepun ii. Berdasarkan peta Malaysia.Perluasan wilayah .Inggeris .MINGGU TOPIK /SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 4. 1. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Aras 1 1. 1. Menghuraikan sebab-sebab kedatangan penjajah. Inggeris dan Jepun. bincangkan dan laporkan bagaimana penjajahan mengaut dan menggunakan kekayaan dan hasil negara ini untuk kepentingan mereka. Kota Belanda dan Kota Margherita.Bangunan seperti stadhuys. Berdasarkan rujukan daripada pelbagai sumber. Tujuan Penjajahan . Aras 1 UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 22 7. .

Sebab Aras 1.Jalan kereta api seperti dari Taiping ke Port Weld (Kuala Sepetang) dan Beaufort ke Jesselton (Kota Kinabalu) . 24 c. Mengumpul gambar dan membincangkan cara penentangan masyarakat terhadap penjajah. Menonton filem bertemakan perjuangan menentang penjajah dan menjawab soalan-soalan berpandu. Menamakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajah. Menyedari bahawa penjajahan patut dihalang dan ditentang.Masyarakat berbilang kaum . 2. ii. menyatakan apakah jenis penindasan Portugis terhadap penduduk tempatan di Melaka. 4. 2. Menjelaskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan Inggeris. UNSUR PATRIOTISME Menyedari bahawa penjajahan memberi kesan buruk kepada sosio-budaya kita. . Menanamkan semangat kekitaan serta perpaduan. 3.Jepun bertindak zalim terhadap rakyat tempatan .Semangat nasionalis HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. dari Johor Bahru ke Prai dan dari Singapura ke Padang Besar. Membandingkan dan membezakan binaan tinggalan penjajahan Portugis dengan penjajahan Inggeris.Inggeris merampas hak memungut cukai daripada pembesar tempatan.Jalan raya seperti dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang (Port Swettenham). 1. Menginsafi penderitaan hidup di bawah penjajah.Belanda mengenakan syarat-syarat perdagangan yang ketat dan tidak adil. . Penentangan masyarakat tempatan i. Membina carta bergambar mengenai tempat dan binaan tinggalan penjajah 4. CONTOH AKTIVITI 3. . Temu bual dengan pihak-pihak tertentu tentang pengaruh penjajah terhadap keadaan social di Malaysia.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK .Portugis menindas penduduk tempatan .Bahasa dan tulisan . Menyenaraikan tiga jenis kezaliman tempatan. Sosial . 1. . Lakonkan satu sketsa mengenai satu peristiwa penentangan pada zaman penjajahan. 3.Inggeris campur tangan dalam adat istiadat orang Melayu dan agama Islam.

3.Serangan bersenjata .Pembunuhan residen dan pegawai Inggeris . 2. Membincangkan peristiwaperistiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan. 2. .Golongan istana seperti Sultan Mahmud . Menerangkan cara penduduk tempatan menentang penjajah.Pemerintahan Jepun . Aras 1 1. Peristiwa-peristiwa . 3. Menyatakan tujuan UMNO ditubuhkan. Menyedari semua lapisan masyarakat bersatu menentang penjajah. Sharif Masahor dan Datuk Dol Said.Kalangan pemimpin tempatan seperti Rentap. Tokoh Aras 3 . senaraikan cara penentangan terhadap penjajah. Menyatakan peristiwa-peristiwa yang mencetuskan semangat kebangsaan. 1. Membandingkan dan membezakan perjuangan dan cara penentangan tokoh-tokoh tempatan.Keganasan Bintang Tiga HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME Menghargai jasa mereka yang menentang penjajah. Menulis tentang peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang menentang penjajah. 3. Berdasarkan cerita yang diberi. 2. 25 Menyedari bahawa kita sendirilah yang sepatutnya berjuang mempertahankan hak kita.Tunjuk perasaan iii. Menyatakan tindakan yang perlu diambil sekiranya anda seorang pembesar Melaka bagi mengelakkan penjajahan Portugis. . 7.Cadangan penubuhan Malayan Union . 1. a. Menyatakan tokoh yang terlibat dalam penubuhan UMNO.MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. Menanam semangat kebangsaan 1.Golongan pembesar seperti Datuk Maharajalela. 5. CONTOH AKTIVITI 4. Menulis biodata ringkas tentang Dato’ Onn bin Jaafar. 2. i. Mengkategorikan tokoh-tokoh yang menentang penjajah.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia. Cara Aras 2 . Semangat Kebangsaan.Pemberontakan . Menjelaskan kesan-kesan penjajah terhadap masyarakat kita. Menonton filem ‘Bukit Kepong’ untuk mendapat gambaran sebenar tentang keganasan Bintang Tiga. -Kalangan ulama seperti Tok janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung. Banting dan Mat Salleh.

MINGGU TOPIK /SUBTOPIK ii. Peranan persatuan dan penerbitan HASIL PEMBELAJARAN 4. 1. 26 b. . Menjelaskan peranan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam memupuk semangat kebangsaan. 1. Menceritakan peristiwa penting yang berlaku sebelum merdeka. Menerangkan kepentingan tolak ansur sebagai asas pembentukan perlembagaan. Menulis peranan dan sumbangan tokoh-tokoh utama UMNO. Menjelaskan sebab-sebab penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. 1. iii. UNSUR PATRIOTISME Menghargai peranan dan sumbangan tokohtokoh persuratan dan penerbitan. http://www. Mengumpul maklumat tokoh penting yang terlibat dalam parti UMNO.net. Aras 2. . 5. Menyenaraikan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan. Membincangkan dan menyusun peristiwa yang berlaku ke arah kemerdekaan.Penubuhan Parti Perikatan 1. Tokoh parti-parti politik daripada UMNO. MCA dan MIC. Kemerdekaan . 2. Menghargai jasa tokoh-tokoh negara yang terlibat dalam kemerdekaan Malaysia. MCA dan MIC iv. CONTOH AKTIVITI 4.Darurat .Diasaskan oleh Dato’ Onn Jaafar pada 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru.Menyatupadukan orang Melayu menentang Malayan Union. 2. Menyenaraikan tokoh penting yang terlibat dalam penubuhan parti-parti politik utama. 6.my/ organisasi/sejarah. Melayari laman web mengenai penubuhan UMNO dan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan. Aras 3. Penubuhan UMNO . MCA dan MIC. Membincangkan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh persuratan dan penerbitan dalam semangat kebangsaan. Peristiwa Aras 1 i. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat kebangsaan.UMNO.htm 5. 7.

ceritakan tentang peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan. 1. 4. c.Perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan upacara penyerahan perisytiharan kemerdekaan oleh Persuruhjaya British di Tanah Melayu pada pagi 31 Ogos 1957.Perundingan dengan British. Melakonkan peristiwa-peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka pada 20 Februari 1956 dan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957. 5. . ii. Menamakan dan melabelkan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia dalam tahun 1963 di peta kosong. Pembentukan Malaysia i. Menamakan tokoh-tokoh utama negara yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. ceritakan tentang peristiwaperistiwa ke arah kemerdekaan. 2. Mencari maklumat tentang tujuan pembentukan Malaysia. Berdasarkan gambar bersiri.00 tengah malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Menghargai dengan kegigihan tokoh-tokoh negara berusaha menubuhkan Malaysia. Keanggotaan . CONTOH AKTIVITI 2. Menamakan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia. Pengisytiharan kemerdekaan.Singapura . .MINGGU TOPIK /SUBTOPIK .Sabah . . . UNSUR PATRIOTISME Menyedari peristiwa ke arah kemerdekaan menyemarakkan semangat kebangsaan. Aras 2 1. Menyusun rentetan peristiwa penting ke arah kemerdekaan.Pilihan raya . 27 Aras 1 1. 2. Menceritakan upacara pengisytiharan kemerdekaan.Persekutuan Tanah Melayu .Menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12. Berdasarkan audio.Pengumunan tentang tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir Melaka. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang peristiwa-peristiwa ke arah kemerdekaan untuk dijadikan buku skrap. 3.Sarawak HASIL PEMBELAJARAN 2.

seni ukir.Tun Fuad Stephans .Tunku Abdul Rahman . bangunan. Menilai sumbangan tokoh-tokoh penting dalam penubuhan Malaysia. Menghargai warisan sejarah dan berusaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaannya. Mengumpul gambar pelbagai jeniswarisan sejarah dan bincangkan tentang keistimewaannya. Aras 3. Lawatan ke tempat-tempat yang terdapat sumber maklumat tentang tokoh-tokoh kemerdekaan Malaysia seperti Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka dan Memorial Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. seni tari.Usaha pembangunan secara kerjasama. bangunan dan bahan bersejarah di Malaysia. Menamakan jenis warisan sejarah yang terdapat di negara kita. Menjelaskan tujuan pembentukan Malaysia. Menamakan tempat.Temenggung Jugah . Pemeliharaan dan pemuliharaan i. Menghargai warisan sejarah negara kita 1.Kesenian seperti mempertahankan diri. 1. Mengelaskan jenis warisan sejarah negara kita. Berdasarkan pelbagai bahan rujukan. seni muzik.6 Warisan Sejarah Aras 1 a. Keseimbangan penduduk Melayu. . . iii. Menyatakan jenis-jenis kesenian dan adat resam yang diwarisi dalam kehidupan masyarakat kita. Membincangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia serta peranan mereka. Jenis . HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK ii. Tujuan Aras 2 .Menyekat pengaruh komunis . Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat peninggalan bahan sejarah serta menemu bual orang sumber untuk mendapatkan maklumat. 1. .Tempat. 2. bincangkan pendapat pihak-pihak yang menentang dan menyokong penubuhan Malaysia. senjata dan pakaian. Tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.Lee Kuan Yew 7. bumiputera dan kaumkaum lain.Bahan bersejarah seperti dokumen. 3. 2. . 4.Melepaskan Sabah dan Sarawak daripada penjajahan Inggeris. . 4. batu bersurat dan artifak. 5. 28 1.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita.pht. nyatakan usaha dan tanggungjawab anda untuk memelihara dan memulihara bahan tersebut.org. Menilai keberkesanan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. CONTOH AKTIVITI 3.Pewartaan . 8. ii. Membincangkan tugas dan peranan kurator muzium dalam . Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan negara. Aras 2 1. Cara . Jika anda dan keluarga anda memiliki bahan warisan sejarah. 7. Mengkaji dan merumuskan ciri-ciri sebuah bangunan diwartakan sebagai warisan sejarah.Kawalan . 2. . Membincang dan menyenaraikan cara-cara untuk mengekalkan warisan sejarah seperti tarian kuda kepang. 4.Adat resam seperti adat pertabalan dan perkahwinan. Membuat laporan ringkas tentang jenis-jenis warisan sejarah yang terdapat di Malaysia. Membandingkan dan membezakan kesenian dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia dari sudut sejarah. http://www.Baik pulih .html 5. tarian inang dan pakaian tradisional dalam kehidupan masyarakat kita. 3.Kajian yang berterusan . Menggunakan laman web untuk mendapatkan maklumat tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. 2. 6. Aras 3 1.Kesedaran dan tindakan masyarakat. Menyatakan keperluan warisan sejarah dikekalkan.my/frameintroducing. Menyatakan cara pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. Menghasilkan folio bagi memerhatikan tindakan pihakpihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah. HASIL PEMBELAJARAN 5.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK dan kraf tangan.

Sederhana padat . Bajau.Penduduk di Sabah terdiri daripada Kadazan. Membandingkan dan membezakan taburan penduduk di beberapa buah negeri. Aras 2 1. 2. . Membandingkan dan membincangkan kewasankawasan kepadatan penduduk di Malaysia. Aras 3 1. India dan kaum lain. 2. Melayu.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah seperti bangunan dan bahanbahan sejarah. 2. Berbangga dan bersyukur kerana kita dilahirkan dan menjadi warganegara Malaysia. Orang Asli dan keturunan lain. Kepadatan penduduk . Mengenal pasti dan membincangkan kawasankawasan yang padat. 3. MASYARAKAT MALAYSIA Aras1 8. Menyatakan komposisi kaum di Malaysia.Penduduk Semenanjung Malaysia terdiri daripada Melayu. Membincangkan dan menyenaraikan komposisi penduduk yang terdapat di negara kita dari pelbagai sumber. Melayu.Cina. ii.Padat . . sederhana dan jarang berdasarkan peta taburan penduduk Malaysia. Menamakan kaum-kaum di Malaysia. India. Melanau. Komposisi dan taburan i. Bidayuh. Kayan. Menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Murut. Kepelbagaian kaum . Berbangga dengan keharmonian masyarakat berbilang kaum.Penduduk di Sarawak terdiri daripada Iban. Menjelaskan kepadatan penduduk di Malaysia. 3.1 Penduduk a. India dan kaum lain.Jarang 1. Membandingkan pola pertempatan di bandar dan di luar bandar. Cina. Cina. 29 8. . 2. 1. 3. Menghuraikan pola pertempatan penduduk. Menyatakan taburan penduduk di Malaysia.

Berdasarkan carta atau graf yang menunjukkan perubahan bilangan penduduk di satu tempat. Aras 3 1.MINGGU 30 TOPIK / SUBTOPIK b. kepercayaan. Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk berdasarkan peta topografi satu kawasan penempatan padat. Menyenaraikan hari kebesaran dan perayaan di negara kita. Kepelbagaian agama dan kepercayaan. Sumbang saran tentang kesan yang berlaku akibat penghijrahan penduduk. Amalan dan kepercayaan ii. i. Aras 2. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Kelahiran dan kematian.2 Agama dan kepercayaan Aras 1 a. . 2. Hari kebesaran dan perayaan. Tempat beribadat iii. 1. Menyatakan jenis-jenis agama. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk antara beberapa buah negeri. ii. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk i.Perkahwinan iii. 31 8. 1. hari kebesaran dan perayaan di Malaysia berdasarkan pengalaman atau maklumat dari pelbagai sumber.Pekerjaan . Menyenaraikan dasar kerajaan yang mempengaruhi perubahan penduduk. 1. Menerangkan faktor yang mempengaruhi penghijrahan penduduk. 2.Pendidikan . Dasar kerajaan .Penempatan semula HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. UNSUR PATRIOTISME Bersyukur dengan peningkatan hidup yang berkualiti. CONTOH AKTIVITI 1. bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Penghijrahan . 1.Pembukaan kawasan baru. 3. Hormatmenghormati antara satu sama lain tampa mengira agama dan kepercayaan. . Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. 2.

UNSUR PATRIOTISME Menghormati cara masyarakat menyambut pelbagai hari kebesaran dan perayaan. Permainan ii.www. 1. 2. Muzik dan tarian v. Pakaian iii. http://www.mzm.sabah.pnm.htm 2. 32 8. Mengamalkan semangat muhibah dan harmoni semasa menyambut harihari kebesaran dan perayaan CONTOH AKTIVITI 2. Membandingkan dan membezakan sambutan perayaan antara kaum mengikut agama dan kepercayaan.com/bin/ gueryo?p=permainan+tradisi&= site. Menyenaraikan makanan masyarakat Malaysia. Menceritakan sambutan agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. 3.my/ bm/kenalimuziumanda/ sukantradisi. Berbangga menjadi rakyat Malaysia yang dapat hidup bersama melalui aktiviti rekreasi. .gov. Seni mempertahankan diri.my/malaysiana/03 03pengenalan. Makanan iv. Menyenaraikan permainan tradisional mengikut kaum-kaum di Malaysia.3 Kebudayaan dan kesenian Aras 1 a. Menceritakan pengalaman menyambut hari kebesaran dan perayaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing.yahoo. Cara hidup i.pnm.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 3. Menyatakan cara hidup masyarakat Malaysia yang mengamalkan pelbagai kebudayaan dan kesenian. Mencari maklumat tentang cara-cara bermain sesuatu permainan. Menamakan pakaian tradisional masyarakat Malaysia. 4. Menyenaraikan tempat-tempat beribadat mengikut agama dan kepercayaan. Aras 2 1. sukan dan kebudayaan. 5. Membincangkan dan menyenaraikan jenis pakaian mengikut kaum. 2.my httm://www. 1. Menamakan seni mempertahankan diri.htm http://google.

i. Menyenaraikan beberapa jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia. Kegiatan social dan kebajikan. Menghuraikan jenis makanan tradisional semasa perayaan pelbagai kaum. Berbangga dengan amalan keharmonian yang dihayati oleh masyarakat Malaysia 1. 2.4 Perpaduan Aras 1 a. 2. Menyenaraikan cara mengeratkan perhubungan dan persaudaraan antara kaum. Aras 2. 5. senaraikan nama majlis atau perjumpaan social pelbagai kaum dan bincangkan keadaan majlis tersebut. Membuat buku sumber yang mengandungi maklumat tentang pelbagai jenis tarian negara untuk dijadikan bahan rujukan. Menyatakan agensi kerajaan dan badan sukarela yang bertanggungjawab membentu memupuk perpaduan dikalangan rakyat Malaysia. Menamakan jenis muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. Kegiatan gotong-royong melibatkan pelbagai kaum. Mengumpul maklumat dan gambar-gambar tentang kesenian mempertahankan diri. . Kunjung-mengunjung dikalangan pelbagai kaum. 1. 1. ii.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 6. Aras 3 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 3. Menerangkan cara beberapa jenis permainan tradisional masyarakat Malaysia dimainkan. 2. Membandingkan dan membezakan adat resam yang berhubung kait dengan pelbagai aspek kesenian dikalangan rakyat Malaysia. 33 8. Secara kumpulan. Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai warisan bangsa. 4.

Aras 2 Menyedari aktiviti rekreasi memupuk perpaduan 1. kesenian dan rekseasi.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK iii. Menghuraikan faktor-faktor yang dapat memupuk perpaduan dikalangan masyarakat kita. Menyenaraikan lima jenis aktiviti sukan dalam sukan rakyat. Sukan rakyat Tarian Aras 1 1. 2. Kembara 1. Menyatakan cara masyarakat menyertai aktiviti permainan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. Merancang program dan aktiviti mengukuhkan perhubungan dan setia kawan dalam masyarakat majmuk. kesenian dan rekreasi i. Aras 3 1. Membuat ramalan jika rakyat Malaysia tidak mahu terlibat dalam sebarang aktiviti social dan kebajikan. 34 b. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan masyarakat. 2. . ii. Mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber dan berbincang tentang aktiviti kebajikan social dan sumbangan masyarakat ke arah perpaduan. 2. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. iii. Menyenaraikan dan membincangkan cara kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan dikalangan murid. Menyatakan maksud sukan rakyat 2. Menonton tayangan video tentang sukan rakyat dan membincangkan feadah-feadah yang diperolehi bagi memupuk perpaduan rakyat. Menerangkan peranan yang dimainkan oleh badan sukarela dalam memupuk semangat perpaduan. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2.

2. Aras 2 1.MINGGU TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN 2. Membincangkan ciri-ciri pendidikan yang dilaksanakan di negara kita berdasarkan pemerhatian dan pengamatan di sekolah. Tujuan pengubalan undang-undang . Menghuraikan ciri-ciri system pendidikan negara yang mengukuhkan perpaduan. ii. Bersyukur dan berbangga dengan system pendidikan negara yang mengutamakan perpaduan dan pembangunan. kokurikulum yang sama dan pakaian seragam sekolah. Menyatakan tujuan penggubalan undang-undang dan peraturan di Malaysia. Menyatakan pentingnya murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum.Hak individu dan hak semua kaum Aras 1 1. Ciri-ciri pendidikan di negara kita yang memupuk perpaduan melalui kurikulum.] d. Menghuraikan bagaimana sukan rakyat dapat memeupuk semangat perpaduan dan keharmonian dikalangan rakyat Malaysia. . 1. 2. Menyenaraikan beberapa peraturan dan aktiviti yang boleh dijalankan di sesebuah sekolah yang muridnya terdiri daripada pelbagai kaum bagi memupuk perpaduan. Menyedari perlunya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. 1. Sistem pendidikan Aras 1 1. i. Mendapatkan maklumat daripada orang sumber tentang pendidikan ke arah pemupukan perpaduan. Aras 3 1. UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 35 c. Menerangkan ciri-ciri perpaduan dalam system pendidikan negara kita. Peluang belajar yang sama untuk semua kaum. Undang-undang dan peraturan i. Membuat rancangan mengadakan aktiviti kembara bertujuan memupuk perpaduan dikalangan masyarakat.

MINGGU TOPIK / SUBTOPIK .Keharmonian dan ketenteraman masyarakat. .Displin dan tatasusila HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 1. UNSUR PATRIOTISME Mengamalkan perlakuan yang sopan dan bertatasusila. CONTOH AKTIVITI 2. Menyedari bahawa perpaduan menjamin kesejahteraan hidup. Aras 3 1. . Undang-undang dan peraturan yang digubal boleh menjamin perpaduan. Meramalkan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mematuhi undangundang dan peraturan. Membincang kesan dan akibat jika sesebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum tidak mempunyai peraturan dan undang-undang untuk melindungi hak sesuatu kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful