MIKROEKONOMI (BEC 1043

)

TAJUK NAMA DAN NO. MATRIK

: :

SISTEM-SISTEM EKONOMI NUR FARHANAH AHMAD HANAFI 1062011030063

:

NUR BHAITI ABDUL RAHMAN 1062011060111

NAMA PENSYARAH:

PUAN MASWANI BINTI SHUKRI

ISI KANDUNGAN

2

Bil. 1. 2. 3. Penghargaan Pengenalan

Butir

m/s 2 3-5 6-7 8 9 10-11 12 13 14 15-16 17 18 19 20-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30
3

Sistem ekonomi pasaran bebas Masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas Kebaikan dan keburukan sistem ekonomi pasaran bebas

4.

Sistem ekonomi perancangan berpusat Masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi perancang berpusat Kebaikan dan keburukan sistem ekonomi peracangan berpusat

5.

Sistem ekonomi campuran Masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi campuran Kebaikan dan keburukan sistem ekonomi campuran

6.

Sistem ekonomi Islam Masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi Islam Kebaikan dan keburukan sistem ekonomi Islam

7. 8.

Lampiran Rujukan

4 .

Terima kasih 5 .PENGHARGAAN “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” Alhamdulillah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua individu yang telah membantu kami melaksanakan kerja kami ini secara langsung atau pun tidak langsung. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Pn. Sekian. Segala kekurangan harap dimaafkan sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kami menyiapkan assignment kami ini. Kami juga ingin memohon sejuta kemaafan sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan dalam tugasan kami ini. Maswani Binti Shukri selaku guru mata pelajaran ini atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau kepada kami serta buat semua kawankawan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan dorongan mereka sehingga kami dapat menyiapkan kerja kami ini.

ia mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kehidupan serta mencapai kemakmuran. Seperti yang telah dibincangkan di atas. unsur atau komponen melainkan ia merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. 6 . Sistem ekonomi adalah suatu organisasi yang terdiri daripada atas beberapa lembaga atau pranata (politik. yang bermaksud keseluruhan yang terdiri daripada bahagian. Setiap sistem tidak hanya sekadar kumpulan berbagai bahagian. distribusi dan konsumi sehingga memenuhi apa yang diperlukan. idea-idea) yang merupakan suatu kesatuan dan saling mempengaruhi dalam memecahkan masalah dasar perekonomian iaitu produksi. ekonomi. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponenkomponen dimana beberapa komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. walau bagaimana besar dan kayanya sesebuah negara atau seseorang individu itu. kita boleh merujuk kepada sistem ekonomi yang wujud dalam ekonomi atau negara tersebut. social.PENGENALAN Pengertian sistem Istilah sistem berasal dari perkataan systema (bahasa Yunani). mereka tidak akan terlepas dari menghadapi masalah-masalah asas ekonomi. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Selain itu. Untuk melihat penyelesaian kepada masalah-masalah asas ekonomi di atas.

Sistem-sistem tersebut ialah : 1) Sistem ekonomi pasaran bebas 2) Sistem terancang atau sistem ekonomi perancangan 3) Sistem ekonomi campuran 4) Sistem ekonomi Islam 7 .JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI Secara tradisi terdapat 4 jenis sistem ekonomi yang biasa dibincangkan dan diamalkan oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini.

Apakah hendak dikeluarkan? Persaingan sihat antara individu Individu menjaga kepentingan diri sendiri dimiliki kerajaan Faktor pengeluaran digalakkan Persaingan Kita telah mengetahui bahawa sumber ekonomi adalah terhad berbanding dengan Kebebasan membuat keputusan Persaingan bebas kehendak yang tidak terhad. Golongan yang berpendapatan tinggi mampu memperoleh lebih banyak barangan berbanding dengan golongan yang berpendapatan rendah.MASALAH ASAS EKONOMI Sistem Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi Ekonomi Islam Pasaran Bebas Perancangan Pusat Campuran Masalah asas ekonomi wujud disebabkan masalah-masalah kekurangan. Berapa hendak dikeluarkan? Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan bergantung kepada permintaan pasaran. 4. pengeluaran ditambahkan dan sebaliknya. 3. Oleh itu. pengeluaran akan dikurangkan. Umumnya masalah asas ekonomi boleh Peranan kerajaan terhad kepada empat iaitu: Mekanisme harga dan kerajaan berfungsi bersama dibahagikan Kerajaan buat keputusan atas corak ekonomi Sebahagian daripada keseluruhan sistem hi Individu bebas miliki harta Kerajaan awasi kegiatan ekonomi Individu dan kerajaan miliki sumber Keseimbangan antara dunia dan akhirat ekonomi 1. pilihan dan kos lepas yang dihadapi oleh semua unit ekonomi. Bagaimanakah hendak dikeluarkan? Firma harus memilih cara yang paling cekap sama ada intensif modal atau intensif buruh untuk mengeluarkan barangan dengan kos yang paling minimum supaya dapat mencapai untung yang maksimum. Jika permintaan banyak. 8 . pilihan terpaksa dibuat untuk barangan dalam ekonomi Tiada matlamat memaksimumkan untung sumber dan agihan menghasilkan Kerajaan pengaruhi peruntukan Mekanisme harga barang-barang dan perkhidmatan berdasarkan mekanisme harga. 2. jika permintaan jatuh. Untuk siapakah barang itu dikeluarkan? Masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung kepada pengagihan pendapatan.

Di hadapan mata kita sekarang. ekonomi China telah berkembang sebanyak 10 kali ganda. apa yang berlaku di sekeliling kita. bagaimana dan untuk siapa barang dan perkhidmatan dikeluarkan) akan dibuat oleh agen-agen ekonomi iaitu pengguna dan pengeluar.SISTEM EKONOMI PASARAN BEBAS Definisi: Sistem ekonomi pasaran bebas boleh didefinisikan sebagai satu sistem ekonomi di mana kerajaan tidak memainkan sebarang peranan dalam membuat keputusan ekonomi. Namun begitu kita perlu ingat bahawa ini tidak bermakna ia tidak boleh dikawal oleh pembeli atau penjual. Ini bererti bahawa sebarang keputusan ekonomi (apa dan berapa barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan. Pada dasarnya. semuanya diwujudkan dari sistem ekonomi bebas. 9 . Kini. yang melahirkan nilai dan mewujudkan lembaga-lembaga daulat. Untuk ini kita perlu memahami struktur pasaran. Sistem ekonomi ini yang melahirkan budaya. China telah pun beralih kepada dasar yang lebih terbuka pada tahun 1978 di bawah pimpinan Deng Xiaoping. Malaysia mengamalkan pasaran bebas yang mana kurangnya campurtangan kerajaan dalam operasi perniagaan.S. Antara 1978-2005. budaya kehidupan dalam negara kita ini. China adalah ekonomi kedua terbesar di dunia selepas U. Shanghai merupakan salah satu pusat pembangunan ekonomi China.

Di Malaysia sistem feudal telah membenarkan raja memungut cukai atau mengambil anak dara sebagai gundek. Secara mudahnya terdapat 2 jenis kawalan ke atas pasaran: 1. sistem ekonomi feudal telah memaksakan warga Mesir untuk menjadi hamba abdi mendirikan Pyramid.sedikit pembeli Monopsony .satu pembeli 2.Pasaran bebas adalah antara istilah yang sering bertukar ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan ekonomi moden bukan komunis. Di zaman Firaun. Pasaran bebas menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya era Feudalisme. Amalan ekonomi kapitalis atau pasaran bebas mengukuh di England di antara kurun ke-16 masehi dan ke-19 masehi. Kawalan oleh penjual Oligopoly . Sistem ekonomi adalah enjin ketamadunan negara bangsa.sedikit penjual Monopoly .satu penjual 10 . Kawalan oleh pembeli Oligopsony .

keuntungan. masalah ini adalah disebabkan oleh masalah kekurangan sumber ekonomi berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad. Tujuannya ialah untuk memaksimumkan Biasanya. Untuk siapa dikeluarkan? Masalah ini akan diatasi dengan melihat kepada corak pengagihan pendapatan dan kuasa beli masyarakat itu. Kesimpulannya.MASALAH ASAS EKONOMI 1. mekanisme harga memainkan peranan yang penting dalam menentukan jumlah permintaan dan harga pasaran. 3. 4. golongan yang berpendapatan tinggi akan memperolehi lebih banyak barang berbanding dengan golongan yang berpendapatan rendah. 2. Apa yang hendak dikeluarkan? Pengeluar akan mengeluarkan barangan yang mempunyai permintaan dan dapat memberi kepuasan kepada pengguna. Berapa yang hendak dikeluarkan? Masalah ini akan di atasi oleh mekanisme harga iaitu ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran di pasaran. Barang akan diagihkan atau dijual kepada pengguna yang mempunyai kemampuan dan kuasa beli untuk membeli. Pengeluar perlu menggunakan teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan keuntungan dan dapat meminimumkan kos. 11 . Bagaimana hendak dikeluarkan? Berkaitan dengan kaedah atau teknik pengeluaran yang hendak digunakan. Oleh itu.

Dimiliki oleh kerajaan. termasuk barang modal. ➢ Pemerintah turut tidak melakukan intervensi dalam pasaran bebas.CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI PASARAN BEBAS Untuk membolehkan sistem ini berjalan. pasaran ini mestilah mempunyai ciri-ciri berikut. • Semua aktiviti ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. ➢ Kerajaan tidak mengenakan sebarang bentuk cukai dan juga memberi sebarang subsidi dalam sebarang barang dan perkhidmatan. ➢ Persaingan dilakukan secara bebas. ➢ Semua pengguna dan pengeluar bebas membuat keputusan dengan berdasarkan kepada objektif masing-masing. ➢ Peranan modal sangat penting. • • • Semua pengguna mempunyai objektif untuk memaksimumkan kepuasan masingmasing. ➢ Setiap orang menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 12 . ➢ Setiap orang memiliki barang. Semua pengeluar mempunyai objektif untuk memaksimumkan keuntungan. ➢ Pihak swasta membuat keputusan. • Semua pengguna mempunyai hak pemilikan ke atas faktor-faktor pengeluaran dalam pasaran.

➢ Kecekapan pengeluar. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. ➢ Perkembangan teknologi dan inovasi. Efisiensi dan efektiviti tinggi kerana setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari kuntungan. • • Proses mekanisme harga ini tidak akan member beban kepada pihak kerajaan. • • • • • • 13 . kerana barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar. Menumbuhkan inisiatif dan kreativiti masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasaran. Munculnya persaingan untuk kemajuan. • Pasaran dengan berdasarkan kepada mekanisme harga akan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cepat dan cekap. ➢ Kebajikan individu dan masyarakat. Penggunaan faktor-faktor pengeluaran akan dapat dijalankan dengan cekap. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.KEBAIKAN SISTEM EKONOMI PASARAN BEBAS • Pengguna dan pengeluar dapat bertindak secara bebas dalam pasaran. ➢ Ketepatan maklumat. ➢ Ini bererti pengguna akan dapat memaksimumkan kepuasaannya dan pengeluar pula akan dapat memaksimumkan keuntungannya.

➢ Dengan kelebihan ini mereka akan mempunyai pendapatan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Wujudnya masalah kesan luaran atau ekstenaliti yang negative di pasaran. • Sistem ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah penawaran barang awam. ➢ Kegagalan sistem ini untuk menyediakan barang awam ini adalah disebabkan bahawa tidak akan memastikan bahawa setiap pengguna yang menikmati faedah dari penggunaan barang tersebut akan membayar kepada pengeluar barang tersebut. air dan bunyi. ➢ Contohnya. ➢ Ada yang sanggup mengambil risiko dengan menjadi usahawan dan sebaliknya. ➢ Seperti yang kita dapat lihat. 14 . walaupun barang tersebut adalah penting kepada orang ramai. ➢ Sistem ini mempunyai pengguna yang berpendapatan yang tinggi (kaya) dan terdapat juga sebahagian pengguna yang mempunyai pendapat yang rendah (miskin). penyediaan lampu jalan. penyediaan jalanraya di kawasan bandar dan luar bandar. ➢ Sebanyak 5% sahaja penduduk yang menguasai 70% kekayaan manakala 30% lagi rakyatnya mempunyai pendapatan yang rendah malah ada di antaranya tidak mampu untuk membeli makanan. ➢ Terdapat juga sebahagian rakyat atau orang yang mempunyai kemahiran tertentu seperti mempunyai bakat dalam nyanyian atau berlakon. akan terdapat kumpulan rakyat atau pengguna yang mempunyai kekayaan yang lebih berbanding dengan kumpulan yang lain. sekolah dan banyak lagi. ➢ Keadaan ini wujud kerana mereka mengambil sahaja taburan yang sedia wujud dalam pemilikan faktor-faktor pengeluaran. menyediakan perkhidmatan keselamatan. ➢ Contohnya. ➢ Seperti pencemaran udara. setengah rakyat memiliki tanah yang lebih luas berbanding yang lain. • • Ekonomi akan terdedah kepada masalah inflasi dan kemelesetan yang serius.KELEMAHAN SISTEM EKONOMI PASARAN BEBAS • Sistem pasaran bebas akan menghasilkan taburan pendapatan yang tidak seimbang. yang mana masalah luaran yang negatif ini adalah merbahaya kepada kesejahteraan rakyat.

Korea Utara. agen-agen ekonomi. Sistem ini wujud akibat masalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi bebas dan bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan Sistem ekonomi perancangan berpusat adalah sistem ekonomi Peranan pemerintah sangat penting dan dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ini diterapkan oleh negara-negara yang mengamalkan ideologo komunis atau sosialis. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi perancangan berpusat ialah Republik Rakyat Cina atau RRC. manakala pengguna dan pengeluar tidak mempunyai kuasa atau hak. Walaupun kenyataannya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menganut dan melaksanakan sistem ekonomi perancangan berpusat secara murni. 15 . berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber wang akibat wujudnya monopoli. Sistem ini turut dikenali sebagai sistem ekonomi komando. negaranegara Eropah Timur sebelum era 1990-an dan China pada masa pemerintahan Mao Zedong. Pemerintah menguasai semua sumber-sumber daya sehingga hak milik perorangan tidak diakui. Kuba. Tidak ada individu yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian kerana semua kebajikan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. segala masalah asas ekonomi akan diselesaikan oleh pihak kerajaan. ekonomi yang stabil.SISTEM EKONOMI PERANCANGAN BERPUSAT Definisi: Bagi sistem ekonomi perancangan berpusat atau ekonomi terancang.

3. Bandar Korea Utara 16 . Untuk siapa dikeluarkan? Barangan swasta diagihkan sama rata kepada semua golongan. Berapa yang hendak dikeluarkan? Kuantiti barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh badan perancangan berpusat. 2. Bagaimana hendak dikeluarkan? Kaedah yang digunakan ialah kaedah yang dapat mengaut keuntungan serat dapat menguntungkan masyarakat.MASALAH ASAS EKONOMI 1. Apa yang hendak dikeluarkan? Barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui badan perancangan berpusat. 4.

• • Pengguna tidak mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan ke atas barang dan perkhidmatan demi untuk memaksimumkan kepuasan mereka. ➢ Segala masalah diselesaikan oleh kerajaan dan aktiviti ekonomi akan dikawal oleh kerajaan. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. • • • • • Untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kerajaan memainkan peranan penting dalam ekonomi. 17 . modal. Untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Kebajikan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang stabil. ➢ Sumber kekayaan adalah hak milik negara. tanah dan keusahawanan) adalah dimiliki oleh kerajaan. ➢ Pengguna tidak mempunyai kuasa dan hak dalam pemilikan faktor-faktor pengeluaran.CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI PERANCANGAN BERPUSAT • Semua faktor-faktor pengeluaran (buruh. Pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatankegiatan pembangunan. • • Tiada persaingan antara pengeluar. ➢ Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. ➢ Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. ➢ Firma dan industri di negara tersebut dimiliki oleh kerajaan.

Jarang mengalami krisis-krisis ekonomi. Kebutuhan masyarakat dapat memenuhi lebih mesra. 18 . Organisasinya serdehana. Adanya kegiatan pengendalian dan pengaturan. Usaha secara terus-menerus menjaga stabiliti ekonomi. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Perluasan kesempatan kerja.KEBAIKAN SISTEM EKONOMI PERANCANGAN BERPUSAT • • • • • • • • • • • • Terdapat taburan pendapatan yang lebih seimbang dalam negara tersebut. Keadaan ekonomi adalah lebih stabil berbanding dengan keadaan ekonomi di pasaran bebas. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Krisis ekonomi jarang terjadi kerana semua kegiatan ekonomi dilakukan melalui perancangan berpusat dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah berpusat. Agihan kekayaan lebih sekata. pemerintah pusat dapat mengatur kegiatan ekonomi secara keseluruhan. pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.

disebabkan mereka bukan pemilik faktor-faktor pengeluaran. ➢ Ini adalah kesan daripada buruh bekerja bukan untuk memaksimumkan pendapatan mereka. • Ekonomi tidak akan dapat menggunakan faktor-faktor pengeluaran dengan cekap dan berkesan. ➢ Ini kerana teknik pengeluaran telahpun ditentukan oleh kerajaan. ➢ Ini memberi implikasi bahawa kos pengeluaran sesuatu barang dalam sistem ini akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan di bawah sistem pasaran bebas. • Pengusaha juga akan hilang kreativiti yang akan dapat meminimumkan kos pengeluaran. manakala pendapatan mereka telahpun ditetapkan oleh kerajaan. ➢ Semua faktor-faktor pengeluaran adalah milik kerajaan. ➢ Ini kerana teknik pengeluaran yang digunakan bukan berdasarkan untuk meminimumkan kos.KELEMAHAN SISTEM EKONOMI PERANCANGAN BERPUSAT • • Pengguna tidak mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor pengeluaran. • Ekonomi akan mengalami masalah pengangguran tidak ketara. maka mereka akan kehilangan insentif untuk bekerja bersungguh-sungguh bagi memperolehi pendapatan yang lebih. • • Masyarakat tidak dapat mengembangkan kreativiti mereka kerana tidak memiliki kebebasan. 19 . Pengguna. tetapi mereka bekerja setakat untuk bekerja sahaja. Jalur birokrasi yang panjang mempersulit proses pengambilan keputusan. ➢ Ini kerana pendapatan pengguna telahpun ditentukan oleh kerajaan.

Jadi pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sistem ini wujud akibat kekurangan yang terdapat di dalam sistem ekonomi bebas dan sistem ekonomi perancangan berpusat. Hak milik kerajaan dan persendirian akan digembleng untuk kebaikan rakyat. tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari golongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Dalam kata lain. di bawah sistem ekonomi campuran. Malaysia adalah di antara negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Walaupun kerajaan menjadi pemilik kepada badan-badan utiliti tertentu namun pihak swasta atau persendirian juga dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan perniagaan yang besar serta menjadi pemilik kepada industri-industri gergasi yang penting di negara ini bahkan berbagai-bagai insentif diberikan untuk menggerakkan kegiatan sektor swasta.SISTEM EKONOMI CAMPURAN Definisi: Sistem ekonomi campuran boleh didefinisikan sebagai satu sistem ekonomi yang mengabungkan kedua-dua sistem pasaran bebas dan sistem ekonomi terancang. 20 . sebahagian barang dan perkhidmatan akan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme harga dan sebahagian lagi diselesaikan oleh kerajaan. Sistem ekonomi campuran banyak digunakan oleh negara yang berkembang.

Berapa yang hendak dikeluarkan? Kuantiti barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh mekanisme harga dan pihak kerajaan. 21 .MASALAH ASAS EKONOMI 1. Bagaimana hendak dikeluarkan? Kaedah yang mendatangkan keuntungan yang memaksimumkan bagi swasta manakala bagi pihak kerajaan pula menggunakan kaedah yang dapat meningkatkan kebajikan masyarakat. 4. 2. 3. Apa yang hendak dikeluarkan? Barangan dan perkhidmatan yang menguntungkan dikeluarkan oleh swasta manakala barangan awam dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Untuk siapa dikeluarkan? Barangan swasta diagihkan mengikut pendapatan manakala barangan awam untuk semua penduduk terutama penduduk miskin.

• Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan. 22 . Peranan pemerintah dan sektor swasta seimbang. ➢ Terlibat dalam penawaran barang-barang dan perkhidmatan. ➢ Mengenakan cukai ke atas pengguna dan pengeluar. membantu dan mengawasi kegiatan swasta. ➢ Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perancangan berpusat. ➢ Mengadakan kawalan ke atas sektor swasta melalui perundangan. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebajikan ekonomi. ➢ Pengguna mempunyai hak milik ke atas faktor-faktor pengeluaran.CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI CAMPURAN • • Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. • • • • Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. ➢ Memberi subsidi kepada pengguna dan pengeluar. Ada persaingan serta masih ada pengawalan dari pemerintah. menetapkan kebajikan fisikal. ➢ Ditujukan untuk meningkatkan kesahteraan rakyat. ➢ Pengguna membuat keputusan ekonomi atas tujuan untuk memaksimumkan kepuasan manakala pengusaha membuat keputusan ekonomi atas tujuan untuk memaksimumkan keuntungannya.

23 . Pengguna mempunyai kebebasan dalam memiliki faktor-faktor pengeluaran. Kerajaan boleh memainkan peranan sebagai penstabil kepada keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti keadaan inflasi dan kemelesetan. Kerajaan akan memberi subsidi di sektor-sektor tertentu yang difikirkan mustahak untuk kebajikan rakyat negara tersebut. iaitu dengan menjalankan dasardasar fisikal dan kewangan. iaitu melalui dasar cukai dan subsidi. • Kerajaan boleh menghasilkan keadaan taburan pendapatan yang lebih seimbang di kalangan rakyatnya. Harga lebih mudah untuk dikendalikan. Pengeluar pula boleh bertindak bebas dengan membuat keputusan untuk mengeluarkan sesuatu barang atau perkhidmatan. • • • Sistem ekonomi ini dapat memastikan bahawa barang-barang awam akan sentiasa ditawarkan dalam ekonomi dan tanggungjawab ini akan dilaksanakan oleh kerajaan. Pengguna mempunyai kebebasan dalam penggunaan barang dan perkhidmatan bagi memastikan bahawa mereka akan dapat memaksimumkan kepuasannya.KEBAIKAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN • • • • • • Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. dan keputusan mereka adalah berdasarkan kepada objektif untuk memaksimumkan keuntunga. Hak individu atau swasta diakui dengan jelas.

24 . Pihak swasta kurang memaksimumkan keuntungan. • • • Sistem percukaian yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan menganggu tingkat kebajikan rakyat di negara tersebut terutama bagi golongan yang kaya. • • Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menentukan batas nilai alat produksi dan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Timbulnya KKN ( korupsi. Sulit untuk menentukan batas wilayah antara kegiatan ekonomi yang diatur oleh negara dan yang boleh ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga kadang-kadang campurtangan pemerintah terlalu jauh. kolusi dan nepotisme) dalam pemerintahan kerana banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Sistem percukaian ini juga akan menganggu aliran perjalanan perdagangan yang wujud di sesebuah negara.KEBURUKAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN • • Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.

iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. * Hasanuzzaman “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat”. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir daripada agama Islam. Pandangan tokoh mengenai sistem ekonomi Islam * Muhammad Abdul Mannan “Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhamkan oleh nilai-nilai Islam”. 25 . Dalam lain perkataan. Hadis Nabi. Sumber rujukan utama sistem ini ialah Al-Quran dan hadis. Ijma dan Qiyas”.SISTEM EKONOMI ISLAM Definisi: Sistem ekonomi Islam adalah satu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada syariah Islam yang mana segala tingkah laku pengguna dan pengeluar dalam mencapai objektif masing-masing (seperti memaksimumkan kepuasan atau utility bagi pengguna dan memaksimumkan keuntungan bagi pengeluar) adalah tertakluk kepada tuntutan akhlak dan peraturan ajaran Islam.M Metwally “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Quran. Sistem ini juga menentang amalan riba atau faedah kerana mempunyai unsur penindasan. Antara negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam ialah Arab Saudi dan Mesir. Sistem ini menggunakan sumber-sumber ciptaan Allah SWT dengan cara yang cekap dan adil berlandaskan hukum-hukum syarak. * M. pengguna dan pengeluar akan cuba mencapai Al-Falah. dalam sistem ekonomi Islam ini.

Apabila tauhid ini tersemat di dalam hati manusia maka akan terjalinlah hubungan erat antara hamba dengan penciptaNya dan menafikan sebarang perhubungan yang serupa dengannya. Riba menjadi isu politik yang paling penting yang dihadapi oleh umat Islam. penghasilan. dan hanya kepadaNyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Riba adalah bertentangan dengan jual beli tetapi riba adalah asas kepada sistem kapitalisme. Walaupun sangat penting tetapi tidak diketahui secara betul oleh majoriti umat Islam. Seorang muslim akan berasa kegiatannya untuk mencari nafkah adalah bagi mencari keredhaan Allah dan menambahkan ketaqwaan kepadaNya. Oleh itu ia sentiasa beriltizam dengan manhaj rabbani dalam berniaga. Firman Allah yang bermaksud “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Segala kegiatan ekonomi dari aspek pertumbuhan. Kebanyakan orang mengenali riba sebagai bunga. matlamatnya untuk Allah dan wasilahnya berpandukan syariat Islam. 26 . bercucuk tanam dan sebagainya. Sedangkan realitinya riba adalah lebih kompleks. Keunikan hubungan ini ialah pengakuan seorang hamba untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan segala bentuk kehidupan dunia ini adalah untuk mencari keredhaan Tuhan dan menolak sebarang kemungkinan untuk memperakui kewujudan apa jua yang lain yang patut disembah.Ekonomi Islam adalah bertunjangkan ciri rabbani kerana ia adalah dari Allah. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (al-Baqarah 168) Tauhid merupakan prinsip dan asas yang amat penting dalam Islam. Ia merupakan kepercayaan seorang hamba kepada Allah Yang Maha Esa. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Firman Allah yang bermaksud: “Wahai manusia. pertukaran dan pembahagian bersandarkan asas-asas ciri rabbani dan objektifnya adalah untuk menuntut keredhaan Allah. pengeluaran. Riba memberi kesan kepada setiap aspek dari kehidupan kita dan ini dapat dijejaki kepada dua institusi iaitu bank dan negara.” (al-Mulk 15).

individu dibenarkan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang mendatang faedah kepada manusia. barang yang tidak dibenarkan untuk dikeluarkan. tidak berlaku eksternaliti negatif seperti pencemaran dan kesesakan. 27 . Apa yang hendak dikeluarkan? Dalam sistem ekonomi Islam. Golongan yang berpendapatan tinggi akan Selain itu.MASALAH ASAS EKONOMI 1. Berapa yang hendak dikeluarkan? Jumlah barang yang hendak dikeluarkan oleh pengeluar bergantung kepada permintaan pasaran. Dengan adanya zakat. pengagihan pendapatan secara adil dapat dilakukan. 2. 4. kebajikan kepada masyarakat. Oleh itu. Kadangkala kerajaan juga campurtangan dalam menjamin kestabilan ekonomi. Pengeluar akan memilih sama ada menggunakan intensif modal yang dapat mencapai kecekapan paling tinggi dan berfaedah untuk masyarakat. kerajaan juga akan membantu Kerajaan boleh campurtangan dalam memastikan kegiatan ekonomi dijalankan dengan cekap dan golongan yang berpendapatan rendah bagi memenuhi keperluan mereka melalui zakat. Bagaimana hendak dikeluarkan? Oleh itu. 3. Dalam sistem ekonomi Islam. Untuk siapa hendak dikeluarkan? Pengagihan barang dan perkhidmatan bergantung kepada agihan pendapatan dan kemampuan dalam masyarakat. memperolehi lebih banyak barang. pengeluar hanya mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dapat mendatangkan kebaikan dan Pengeluar akan menggunakan teknik pengeluaran yang paling cekap iaitu teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan pengeluaran dan meminimumkan kos. jumlah barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan adalah ditentukan oleh mekanisme harga.

Ekonomi Islam menseimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. pengguna dan pengeluar masing-masing boleh bertindak untuk mencapai objektif mereka. terutama dalam menyediakan barang awam. ➢ Walaupun begitu individu mempunyai kebebasan untuk memiliki sumber ekonomi dan kekayaan asalkan tidak melanggar syarak. • • • • • Terdapat persaingan bebas antara pengguna dan antara pengeluar dalam ekonomi.CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI ISLAM • Pengguna bertindak bebas demi untuk memaksimumkan kepuasan dan pengeluar pula bertindak bebas untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Sumber ekonomi adalah dimiliki oleh Allah SWT. • • Aktiviti-aktiviti ekonomi Islam sentiasa diawasi oleh hukum-hukum Islam dan perlaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah. di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Tetapi apa yang membezakan dua sistem ekonomi bebas dengan ekonomi Islam ini ialah tidak semua barang dan perkhidmatan yang terdapat dalam pasaran ekonomi bebas pada masa yang sama ada di dalam ekonomi Islam. sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Sebagai contoh dalam sistem ekonomi Islam tidak wujud barang dan perkhidmatan yang terlarang seperti daging babi. iaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu. Terdapat peranan kerajaan dalam ekonomi. Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur. minuman berakahol. kadar bunga atau riba dan lain-lain barang dan perkhidmatan yang diharamkan dalam ajaran Islam. ➢ Walau pengguna adalah bebas untuk memaksimumkan kepuasan dan pengeluar bebas untuk memaksimumkan keuntungannya. iaitu sama dengan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. segala kegiatan mereka adalah tertakluk kepada tuntutan akhlak dan adab. 28 . Memelihara fitrah manusia dan norma-norma akhlak serta memenuhi keperluankeperluan masyarakat. individu hanya merupakan pemegang amanah ke atas sumber Allah. • Apa yang nyata dalam sistem ekonomi Islam ini.

Memakmurkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. • Menghormati harta-harta yang dimiliki oleh pemiliknya. tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros. merompak harta orang lain tanpa ada keizinan syarak. tidak ada jurang yang begitu jauh antara orang miskin dengan orang kaya. Tuhan ialah pemilik ➢ Segala harta perbendaharaan di semesta alam adalah milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk memelihara dan menjaganya. 29 . ➢ Islam mengharamkan mencuri. Kebebasan yang terikat dalam memiliki harta. • Menegakkan keadilan sosial dan perseimbangan ekonomi di antara anggota masyarakat. • • Islam sangat mementingkan kesejahteraan umat dan sangat memerangi segala bentuk sistem atau struktur yang berteraskan riba' yang memudaratkan kehidupan manusia. ➢ Ekonomi Islam berteraskan keadilan dan seimbang. • • • • Jaminan harta kepada setiap individu dan masyarakat. ➢ Ekonomi Islam adalah seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan • • masyarakat dan negara. ➢ Segala harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana. kesederhanaan dan keadilan. Ekonomi Islam berbeza dengan ekonomi kapitalis yang mementingkan individu semata-mata dengan ekonomi sosialis yang mementingkan secara jamaah.KEBAIKAN SISTEM EKONOMI ISLAM • Islam melarang umat Islam melakukan pembaziran dalam berbelanja dan terlalu bakhil. Ekonomi Islam merupakan sebahagian dari sistem kehidupan manusia yang diasaskan berdasarkan keseimbangan. malah Islam menyuruh kita menghormati dan memelihara harta milik orang lain. Melarang dari membazir dan menyeru bersedekah.

tempat pelacuran. ➢ Demi untuk mengaut keuntungan peribadi yang sedikit.KELEMAHAN SISTEM EKONOMI ISLAM • Pembinaan tempat pelancongan. • Kebanyakan negara tersebut masih lagi mengunakan ideologi ekonomi kapitalis. maka dengan melakukan kerosakan terhadap masyarakat dan negara kerana pelacuran dan perjudian dapat menjadikan masyarakat hidup dalam khayalan dan lemah. • Pada awal permulaan Islam. perjudian dan kasino untuk mengaut keuntungan dan kebendaan adalah amat bertentangan dengan prinsip pembinaan akhlak manusia yang mulia. • Pada hari ini kebanyakan orang menggambarkan bahawa Islam hanya menyatakan persoalan riba semata-mata tanpa ada jalan penyelesaian bagi perniagaan dan perdagangan dalam Islam. sosialis dan lain-lain lagi. ➢ Kefahaman mereka mengenai ekonomi Islam agak kurang menyebabkan umat Islam mundur. perkembangan ekonomi Islam agak terhad iaitu hanya berkisar mengenai pertanian dan pedagangan. 30 .

LAMPIRAN Bendera United Kingdom Bendera Egypt Bendera Malaysia 31 .

Bendera Arab Saudi Bendera China Bendera Korea Utara 32 .

slideshare.pdf http://aliasppd.RUJUKAN http://www.tripod.slideshare.drhamzaid.com/ciriekonomiislam.net/muniruknoor/sistem-ekonomi-pasaran-bebas http://senispekulasi.htm http://www.net/muniruknoor/sistem-ekonomi-islam-2009 http://www.slideshare.com/2011/04/memahami-struktur-pasaran-untuk-menyusunstrategi-bisnes-part-i/ http://dhiasitsme.wikipedia.com/kebajikan-untuk-semua-oleh-isham-rais/ http://www.com/2011/03/04/sistem-ekonomi-pengertianciri-cirijuga-keunggulan-ke 33 .com/rakankbe/eko42010/bab1/7SistemEkonomi.net/eNjiSPain/sistem-ekonomi-7536546 http://ms.wordpress.org/wiki/Kapitalisme http://www.keadilandaily.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful