BUKU PANDUAN DAN PERATURAN AM PELAJAR POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Kandungan Kandungan Pendahuluan 1. Panduan Pendaftaran Pelajar Lama 1.1 Maklumat Am 1.2 Keperluan Pendaftaran 1.3 Pakaian Dan Rupadiri Semasa Mendaftar Bantuan Kewangan Kad Pelajar Rupadiri 4.1 Rupadiri Pelajar Lelaki 4.2 Rupadiri Pelajar Perempuan 4.3 Pakaian Untuk Riadah Menghadiri Kuliah/Bengkel Kebersihan Dan Kemudahan Harta Benda Penglibatan Pelajar Dalam Persatuan/Badan/Pertubuhan/Kumpulan Dan Parti Politik Bahan-Bahan Lucah, Dadah, Racun, Mabuk Dan Berjudi Gangguan Ketenteraman Penceramah Luar Kesalahan-Kesalahan Yang Boleh Mengakibatkan Penggantungan/ Pembuangan Pelajar Dari Politeknik Larangan Merokok Hal-Hal Lain Peraturan Kamsis/Asrama 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Penempatan Pelajar Di Kamsis/Asrama Politeknik Bayaran Tatatertib Am Kamsis/Asrama Peraturan Mengosongkan Bilik Kamsis/Asrama Peraturan Keluar Masuk Harian, Hujung Minggu dan Cuti Pendek Peraturan Menerima Tetamu

Mukasurat i iii 1 1 1 2 2 3

2. 3. 4.

3 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

i

15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 16. 17.

Kandungan Memasak dan Makanan Peraturan Berpakaian Larangan Memelihara Binatang Iklan, Notis, Makluman, Risalah dan Lain-Lain Keselamatan Harta Benda Larangan Berniaga Di Kamsis/Asrama Keselamatan, Kebakaran dan Bantuan Kecemasan Lalulintas Di Kawasan Kamsis/Asrama Tempat-Tempat Kemudahan Surat/Surat Berdaftar/Bungkusan/Telegram Berkempen Bilik Mandi dan Bilik Basuh Pelajar Aktiviti Sosial, Perhimpunan, Taklimat, Kuliah dan Ceramah Kawasan Larangan Solat Riadah

Mukasurat 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20

Peraturan Pelajar Luar Kamsis/Asrama Peraturan Perpustakaan 17.1 17.2 17.3 17.4 Arahan Am Perpustakaan Pinjaman Buku Perpustakaan Bilangan Buku Dan Tempoh Pinjaman Hal-Hal Lain

18.

Panduan Penggunaan Kenderaan Dan Peraturan Lalulintas 18.1 18.2 18.3 Kenderaan Rasmi Politeknik Kenderaan Persendirian Hukuman Kesalahan Lalulintas

19.

Pelanggaran Peraturan Lampiran – Lampiran 1. 2. Notis kesalahan yang dikenakan denda LAMPIRAN 1 Proses pembayaran denda LAMPIRAN 2

ii

Panduan dan peraturan yang terkandung dalam buku panduan ini termasuklah apa-apa panduan dan peraturan yang buat dari semasa ke semasa serta apaapa kaedah atau peraturan lain yang bersifat am atau khusus yang dikeluarkan oleh politeknik atau mana-mana pihak berkuasa dari semasa ke semasa adalah terpakai kepada semua pelajar di sepanjang tempoh pengajian di politeknik. iii .PENDAHULUAN Buku Panduan dan Peraturan Am Pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia ini disediakan kepada semua pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebagai maklumat yang perlu diketahui dan garis panduan kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar sepanjang tempoh pengajian di politeknik.

my/. 1.1 Syarat Pendaftaran Pelajar Lama Memenuhi satu daripada syarat-syarat berikut : a.my/.PANDUAN DAN PERATURAN AM 1.1 MAKLUMAT AM 1.puo.edu.edu.2 Makluman Tarikh Pendaftaran Makluman akan dibuat sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula dan akan dimaklumkan melalui laman web http://www. Mendapat keputusan Kedudukan Baik (KB). atau Surat kelulusan pertukaran kursus 1 . PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR LAMA (SENIOR) “Pendaftaran” di sini membawa maksud melapor diri untuk mengikuti pengajian seterusnya di politeknik.2.edu.1. c.2 KEPERLUAN PENDAFTARAN Semua pelajar baru dan pelajar lama (senior) diwajibkan mendaftar secara „On – Line‟ melalui laman web http://www. Tamat menjalani Latihan Industri. Surat kelulusan penangguhan pengajian. 1. c.1.1 Satu daripada dokumen asal berikut: a. Pelajar dikehendaki melapor diri seperti mana yang diarahkan. Surat/Slip pengesahan tamat menjalani Latihan Industri. b. Mendapat kelulusan penangguhan pengajian bagi semester sebelumnya atau pertukaran kursus. Pelajar baru dikehendaki mendaftar mengikut buku panduan pendaftaran yang boleh didapati atau di muat turun (download) melalui laman web http://www. Kedudukan Bersyarat (KS) atau Mengulang Semester (MS). Slip keputusan peperiksaan.my/ kepada pelajar selepas keputusan peperiksaan diumumkan. 1.puo.puo. Pelajar lama (senior) dikehendaki membawa perkara-perkara berikut semasa mendaftar: 1. b. Kegagalan pelajar mengikuti arahan tersebut adalah merupakan satu kesalahan tatatertib.

Pelajar bertanggungjawab menyediakan wang perbelanjaan secukupnya untuk sara hidup.2.5 2.2.2.3 1.3 2.3. seluar jeans.2 1. Pelajar digalakkan membawa beberapa salinan fotostat dokumen peribadi yang telah disahkan untuk urusan permohonan biasiswa/pinjaman termasuklah salinan fotostat kad pengenalan dan penyata pendapatan ibu bapa/penjaga. baju „T‟ tanpa kolar. KPT.Yayasan Negeri masing-masing dan lain-lain badan sebelum mendaftar diri di politeknik. PERINGATAN: Pelajar-pelajar yang tidak mematuhi peraturan pakaian dan rupadiri seperti yang dinyatakan di atas TIDAK akan didaftarkan.1 Politeknik TIDAK menyediakan biasiswa atau sebarang bantuan kewangan.6 2 .4 1. paras tepi tidak melebihi paras atas telinga dan paras depan tidak melebihi paras dahi.2 2. Semua jenis pakaian hendaklah tidak mencolok mata seperti pakaian yang ketat.5 Kad Pelajar. Pelajar dinasihatkan supaya berusaha mendapatkan maklumat dan seterusnya (jika layak) memohon biasiswa/pinjaman dari PTPTN.3 PAKAIAN DAN RUPADIRI SEMASA MENDAFTAR Pelajar hendaklah berpakaian kemas. 1. Politeknik akan membantu dan memberi kerjasama kepada pelajar untuk mendapatkan biasiswa/pinjaman dari mana-mana pihak kerajaan ataun bukan badan kerajaan. seluar pendek dan seluar sukan semasa mendaftar. JPA. buku dan lain-lain. 1.4 2. pengangkutan.2 Rambut mestilah kemas.3 Pelajar TIDAK dibenarkan memakai topi. pendek. alatan pembelajaran.1 Berkasut serta berstokin. Slip bank untuk Yuran Pelbagai (seperti yang dinyatakan dalam surat panggilan pendaftaran). Paras belakang tidak melebihi paras kolar baju. Rambut pelajar lelaki hendaklah pendek. 1. berbelah. Slip bank Untuk Yuran Pengajian. 1.3. Pelajar Islam diwajibkan menutup aurat mengikut syarak. 2. Slip bank Untuk Asrama (jika ditawarkan). bersih dan sopan. Walaubagaimanapun pelajar boleh memohon biasiswa/bantuan kewangan melalui politeknik atau memohon sendiri daripada mana-mana penaja. BANTUAN KEWANGAN 2.3. jarang. nipis dan mendedahkan mana-mana bahagian badan. Pelajar yang layak juga boleh memohon dari Tabung Kebajikan Bekas Perajurit dan Tabung Kebajikan Bekas Polis.1. 2.2.

capal dan seumpamanya TIDAK dibenarkan. Pelajar yang Kad Pelajarnya hilang/rosak/tamat tempoh perlu memohon yang baru kepada Pegawai Hal-Hal Pelajar dengan bayaran kos gantian yang ditetapkan oleh politeknik. lucah atau melambangkan mana-mana parti politik. Baju kemeja berlengan panjang atau pendek. negatif. Baju „T‟ tidak berkolar TIDAK dibenarkan. Baju hendaklah sentiasa dikenakan butang dengan sempurna. 4.4 3. KAD PELAJAR 3.1. i. d. Sebarang bentuk perhiasan TIDAK dibenarkan.7 4. Baju hendaklah sentiasa dimasukkan ke dalam seluar (tuck-in).3 3.1 Pakaian ke Kelas/Bengkel/Makmal a. Pemakaian baju kebangsaan dibenarkan tetapi hendaklah lengkap bersampin. 3. berkasut dan bersongkok hitam. f. RUPADIRI 3. 4. Kad Pelajar TIDAK boleh diconteng. terompah. g.1 Pelajar yang tidak memiliki / memakai kad pelajar pada setiap masa dalam kampus boleh dikenakan tindakan denda terus RM50. Kad Pelajar mestilah sentiasa dipakai semasa berada di dalam kampus. Baju „T‟ berkolar yang tidak mempunyai tulisan atau gambar yang membawa pengertian liar. Rambut hendaklah sentiasa pendek dan kemas. Semua pelajar DILARANG memakai pakaian Jean” dan Slack yang menyerupai “jean”. 3 .5 3.1 c. b.8 Pelajar Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat mengikut syarak. Kad Pelajar mestilah dipakai dengan mempamerkan bahagian gambarnya di hadapan.2 3. e. Kad Pelajar mestilah dipakai pada baju/jaket/blazer pada paras dada supaya sentiasa boleh dilihat dengan jelas.00 mengikut Kaedah baru 26A. Selipar. Berseluar „slack‟ (Pemakaian seluar „jeans‟ dan bentuk/potong menyerupai „jean‟ tidak dibenarkan). h. Pelajar yang tidak mengikut peraruran ini boleh dikenakan denda terus tidak lebih RM50.1. Pelajar TIDAK dibenarkan memakai Kad Pelajar pelajar lain.3.6 3. ditukar butiran/gambar atau diubahsuai. Paras belakang tidak melebihi paras kolar baju.00 mengikut Kaedah baru 26A RUPADIRI PELAJAR LELAKI 4. Berkasut dan berstokin. paras tepi tidak elebihi paras atas telinga dan paras depan tidak melebihi paras dahi.2 Rambut a.

2. lucah atau melambangkan mana-mana parti politik.b. berekor atau RUPADIRI PELAJAR PEREMPUAN 4. jarang. Baju „T‟ berkolar yang tidak mempunyai tulisan atau gambar yang membawa pengertian liar. MENGHADIRI KULIAH/BENGKEL Pelajar dikehendaki menghadiri semua kuliah/bengkel atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya dan MESTILAH: 5. 5. 4. nipis dan mendedahkan mana-mana bahagian badan TIDAK dibenarkan. 4. Berada dalam bilik kuliah/bengkel mengikut jadual yang ditetapkan. diwarnakan TIDAK dibenarkan. 4 . d. 4. Pakaian yang menjolok mata seperti pakaian yang ketat. Berseluar yang tidak ketat.3 5.2. Semua Pelajar wanita Islam diwajibkan menutup aurat mengikut syarak.2 5. pendek. berbelah.1 5.2 Rambut a. Rambut berfesyen seperti berekor atau diwarnakan TIDAK dibenarkan. negatif.1 Pakaian Ke Kelas/Bengkel/Makmal a.3 PAKAIAN UNTUK RIADAH Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai dengan aktiviti dan persekitaran. Semua pelajar diwajibkan memakai kasut bertutup penuh (bahagian jari hingga pergelangan kaki) Semasa ke kuliah dan majlis rasmi. Rambut hendaklah kemas.2 Rambut berfesyen seperti “afro”. Memberi alasan bertulis yang munasabah untuk mendapat kelulusan ketidakhadirannya dari pihak politeknik sekiranya perkara (c) di atas tidak diperolehi terlebih dahulu. b. f. c.4 Kehadirannya tidak kurang 80%. “punk”. 4. e. Berseluar „slack‟ (Pemakaian seluar „jeans‟ dan bentuk/potong menyerupai „jean‟ tidak dibenarkan). Pelajar bukan Muslim TIDAK dibenarkan memakai „skirt‟ yang lebih pendek dari paras lutut. Mendapat kebenaran bertulis Ketua Jabatan untuk tidak hadir.3 Perhiasan Memakai barang kemas yang berlebihan TIDAK digalakkan. Baju „T‟ tidak berkolar TIDAK dibenarkan.2.

3 6.1 Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kampus Politeknik.6.4 5 .00 jika melanggar peraturan ini. cermat.2 6. selamat tanpa sebarang pembaziran kuasa elektrik. KEBERSIHAN DAN KEMUDAHAN 6. bekalan air dan bahan-bahan yang digunakan. 6. Pelajar dipertanggungjawab untuk menentukan/memastikan semua suis lampu / kipas / alat hawa dingin / komputer / mesin di „offkan‟ sebelum meninggalkan kelas/bengkel/makmal/dewan kuliah. Segala kemudahan yang disediakan oleh politeknik hendaklah digunakan dengan penuh tanggungjawab. Pelajar boleh dikenakan denda terus RM50. Pelajar hendaklah menjaga atau memelihara semua kemudahan yang terdapat di politeknik supaya kepentingan pelajar lain juga terpelihara.

GANGGUAN KETENTERAMAN 10. menganjur.1 9. Pelajar TIDAK dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa perkakas.7. bertempik. pertaruhan atau loteri di dalam atau di luar kampus. Pelajar TIDAK dibenar menyatakan atau berbuat sesuatu yang boleh ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan. Pelajar TIDAK dibenarkan meminum minuman yang memabukkan atau didapati dalam keadaan mabuk di dalam atau luar kampus. membahagi-bahagi atau mempamerkan apa-apa bahan lucah untuk tujuan mendapat/tanpa bayaran atau apa-apa balasan lain. PENGLIBATAN PELAJAR DALAM PERSATUAN/BADAN/ PERTUBUHAN/ KUMPULAN DAN PARTI POLITIK 8. 9.6 10.5 9. atau menjalankan.4 9. 10.2 8.4 9. racun atau minuman keras. RACUN. ketawa dengan kuat. simpati atau bangkangan terhadap mana-mana pertubuhan. peralatan dalam bilik/makmal/bengkel. badan atau kumpulan yang diharamkan. DADAH. kesatuan sekerja atau mana-mana pertubuhan kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis daripada Menteri atau wakil kuasanya. Pelajar TIDAK dibenarkan mengurus.1 Pelajar TIDAK dibenarkan menjadi ahli mana-mana parti politik. Pelajar TIDAK dibenarkan mengedar.1 Pelajar TIDAK dibenarkan membuat bising. MABUK DAN BERJUDI 9.3 Pelajar TIDAK dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa bahan lucah. huru-hara atau menghasut pelajar-pelajar menentang pihak berkuasa politeknik. Semua aktiviti pelajar yang hendak dijalankan di dalam dan di luar kampus hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari Pengarah.3 8. 8. atau menyertai apa-apa aktiviti perjudian. Penerbitan dan pengedaran sebarang dokumen atau risalah di dalam ataupun di luar kampus hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari Pengarah. melaung-laung atau bercakap secara kurang sopan sama ada di bilik kuliah / dewan kuliah / bengkel / makmal / perpustakaan / pejabat pentadbiran atau berhampiran dengannya.2 9.2 6 . radas atau barang yang pada pendapat pihak berkuasa tatatertib adalah rekabentuk atau dimaksudkan untuk digunakan bagi memakan atau meminum atau menghisap atau menyedut atau memasukkan ke dalam badannya dengan jalan cucuk atau dengan apa-apa jua cara lain apa-apa dadah atau racun. Pelajar TIDAK dibenar menimbulkan suasana kacau-bilau. alat. dadah. BAHAN-BAHAN LUCAH. Pelajar TIDAK dibenarkan melihat atau mendengar secara sengaja apaapa bahan lucah di dalam atau diluar kampus. 8. HARTA BENDA Perbuatan merosakkan harta benda politeknik seperti perabot. kenderaan rasmi politeknik atau menconteng dinding/notis rasmi/pekeliling rasmi atau merosakkan tanaman di dalam kampus adalah menjadi suatu kesalahan tatatertib.

11 12.14 12.9 12. Memalsukan tanda tangan atau cop rasmi pihak berkuasa politeknik atau pihak lain yang terlibat dengan politeknik. Membuat kenyataan dalam bentuk lisan atau bertulis kepada pihak luar mengenai politeknik. mendengar. Membuat.16 7 .10 12. mempamer.7 12. Menerbit atau mengedar dokumen-dokumen di dalam atau di luar kampus dengan tujuan untuk menghasut atau memburuk-burukkan politeknik atau pihak lain. Membuat bantahan secara lisan atau bertulis mengenai sebarang keputusan pihak politeknik tanpa melalui saluran yang ditetapkan. Menonton. menyorok atau terlibat dengan pertunjukan bahan-bahan lucah. Mengengkari arahan sah pihak berkuasa tatatertib. kerajaan. kakitangan atau pelajarnya sama ada di dalam atau di luar kampus politeknik dengan kelakuan. Meminum.10. pensyarah. mencacat (vandalisme) harta benda milik politeknik.12 12. menyorok atau membuat minuman keras/bahan kimia yang memabukkan/mengkhayalkan. Mengganggu atau menghalang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di politeknik. mengguna.1 Mencemar nama baik politeknik. kedai atau gerai di dalam kampus tanpa kebenaran bertulis daripada pihak politeknik.6 12.3 Pelajar boleh menyuarakan segala rasa tidak puas hati melalui saluran tertentu seperti Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) atau peti cadangan. 12. memiliki. awam atau orang perseorangan. Memberi atau menyebar maklumat palsu. Menjalankan perniagaan/perkhidmatan. mengedar. menampal dan memiliki panji-panji. mengedar. 11. 12. Merosak. Mengganggu atau menghalang kakitangan atau pelajar politeknik daripada menjalankan tugasnya yang sah. Kebenaran ini tertakluk kepada had dan syarat yang ditetapkan.2 12. Berkeadaan mabuk kerana minuman atau sesuatu bahan yang diambil untuk memabukkan atau mengkhayalkan. poster. Terlibat dengan perjudian.8 12. kakitangan atau pelajarnya. KESALAHAN–KESALAHAN YANG BOLEH MENGAKIBATKAN PENGGANTUNGAN / PEMBUANGAN PELAJAR DARI POLITEKNIK Di antaranya .3 12. pertaruhan atau loteri.4 12. pegawai atau kakitangan politeknik yang diberi kuasa. lambang dan lain-lain untuk tujuan menghasut pelajar lain melanggar tatatertib di dalam atau di luar kampus.5 12. menyimpan. menampal. PENCERAMAH LUAR Pelajar mestilah mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah sebelum menjemput pihak luar untuk memberi ceramah/perbincangan kepada pelajar di dalam atau di luar politeknik.15 12.13 12. 12. kata-kata atau tulisan menerusi apa jua bentuk media cetak mahupun elektronik.

25 Dituduh oleh mahkamah terbabit atau disyaki melakukan kesalahan jenayah sivil atau jenayah syariah. 12.00 jika melanggar peraturan ini. integrasi nasional untuk tujuan mewujudkan suasana tegang.12.28 Terlibat dengan demonstrasi yang tidak dibenarkan di luar atau di dalam kampus politeknik.26 Terlibat dengan najis dadah seperti mengambil. 12. badan atau pertubuhan yang diharamkan oleh politeknik atau kerajaan. HAL-HAL LAIN 14. pertubuhan. badan atau kumpulan pelajar. yang pada pendapat Pengarah adalah tidak diingini.27 Terlibat dengan pemboikotan/pemulauan aktiviti sah politeknik. 13. 12.3 14.30 Memungut atau cuba memungut wang dengan cara persendirian. 12. menyorok.24 Memiliki. terlibat atau bersubahat dengan pergaduhan sama ada di dalam atau di luar kampus.31 Menganggotai atau memberi sokongan kepada kumpulan. lisan atau tulisan.21 Melibatkan diri dengan kegiatan pelacuran atau aktiviti seks yang dilarang.22 Melakukan penyambungan elektrik atau talian telefon secara haram di mana-mana kawasan kampus.17 Melakukan ugutan atau `ragging‟ pada bila-bila masa sama ada di dalam atau di luar kampus. merompak. perdagangan atau aktiviti lain. 12.1 Pelajar TIDAK boleh terlibat dalam apa-apa pekerjaan. memeras ugut dan menculik. 12. perniagaan. Pelajar yang bukan penghuni asrama TIDAK dibenarkan berada di asrama lelaki atau perempuan atau menggunakan segala kemudahan yang terdapat di asrama kecuali kafetaria atau surau. sama ada sepenuh atau separuh masa. menjual dan mempamer senjata berbahaya seperti senjata api.20 Berkelakuan sumbang atau tidak sopan seperti bercumbu-cumbuan atau berkhalwat dan membuat sebarang perilaku atau isyarat lucah sama ada di dalam atau di luar kampus.4 8 . 12. mengedar. 14. LARANGAN MEROKOK 6.2 14. (Kebersihan) 14.19 Bergaduh. 12.23 Melibatkan diri dengan kegiatan mencuri. 12. kerambit dan lain-lain. 12. 12. senjata tajam. buku lima. 12. menyimpan. Pelajar politeknik dikehendaki sentiasa menjaga nama baik dan imej politeknik sama ada di dalam atau di luar kampus. perpecahan atau permusuhan.5 Pelajar DILARANG merokok di mana-mana kawasan kampus politeknik.29 Menimbul/menghasut isu perkauman. menyimpan atau menjual. Pelajar boleh dikenakan denda terus RM50.18 Berkelakuan biadab dan angkuh terhadap mana-mana kakitangan atau pelajar politeknik atau pihak lain dengan kelakuan. Pelajar digalak menggunakan peti cadangan yang disediakan untuk memberi cadangan. menyamun. 12. menyorok. 12. mengedar.

woksyop. Bayaran lain/tambahan akan dikenakan untuk membuat kad kamsis/asrama kali kedua dan seterusnya. Yuran kamsis/asrama hendaklah dibuat pembayaran dibank yang ditentukan oleh Politeknik dan di wajibkan membawa slip bank pada hari pendaftaran atau pada tarikh mula tinggal di kamsis/asrama.4 15.1.2.1 Yuran kamsis/asrama hendaklah dibayar sepenuhnya untuk sesuatu semester bagi tiap-tiap semester pengajian politeknik sepanjang penginapan di kamsis/asrama.2 BAYARAN 15.4 15. Keputusan pemilihan bagi mendiami kamsis/asrama adalah muktamad dan pelajar MESTI patuh pada keputusan itu. bengkel. perpustakaan. Penghuni yang hendak meninggalkan kamsis/asrama pada pertengahan semester tidak akan dikembalikan wang yuran yang telah dibayar.1. 15. Proses penempatan pelajar ke kamsis/asrama dibuat setiap semester.2 15. Pengarah mempunyai hak mutlak untuk memilih mana-mana pelajar atau orang perseorangan atau perkumpulan bagi mendiami kamsis/asrama politeknik.2 15.1 Politeknik menyediakan kemudahan kamsis/asrama yang terhad kepada pelajarnya. makmal.1 PENEMPATAN PELAJAR DI KAMSIS / ASRAMA POLITEKNIK 15. Pengarah atau wakil kuasanya boleh menarik balik tawaran tempat tinggal di kamsis/asrama atas sebab-sebab kepentingan politeknik pada bila-bila masa. Pengarah atau wakil kuasanya boleh dari semasa ke semasa membatal atau menambah mana-mana bahagian atau keseluruhan peraturan ini.3 15. PERATURAN KAMSIS / ASRAMA 15.2.6 Pelajar juga tertakluk kepada Peraturan dan Undang-Undang Khas Peperiksaan. Harta benda kamsis/asrama yang dirosakkan atau dihilangkan oleh penghuni/sekumpulan penghuni hendaklah diganti oleh penghuni/sekumpulan penghuni berkenaan dengan segera apabila diarahkan oleh Pengarah atau wakil kuasanya.1.1. Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi di Pejabat Waden atau Penyelia Asrama. 15. Bayaran untuk kad kamsis/asrama dibuat semasa pendaftaran kamsis/asrama.14.2. 15.1.5 14.3 15. Kadar bayaran gantirugi dan sebagainya adalah tertakluk kepada penetapan Pengarah. asrama dan lainlain yang telah dan akan dikeluarkan oleh politeknik dari semasa ke semasa.5 15.2. Pelajar yang ditawarkan tempat di kamsis/asrama akan ditempatkan sepertimana yang ditentukan oleh Pengarah atau wakil kuasanya.2.5 9 .

3.16 15.8 15.3.3.3.3.3. Kebersihan bilik adalah tanggungjawab penghuninya.6 15.3. Sebarang bentuk „ragging‟ TIDAK dibenarkan. cakera padat dan pemain kaset adalah dibenarkan dengan syarat tidak 15.3. pekerja atau wakil politeknik dari memasuki bilik penghuni menetap itu untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajipannya. Semua peralatan yang terdapat di bilik kamsis/asrama TIDAK boleh diubah kedudukannya atau diubahsuai tanpa kebenaran daripada Pengarah atau wakil kuasanya. Keselamatan harta benda penghuni adalah tanggungjawab sendiri. Bilik hendaklah sentiasa dikunci bagi tujuan keselamatan.1 Penghuni hendaklah memastikan semua peralatan dan perabot di dalam biliknya lengkap dan sempurna semasa mula menduduki bilik. Penggunaan radio.3 15.3.2 15. hanya penghuni kamsis/asrama sahaja yang boleh berada di dalam kawasan kamsis/asrama.3. Penghuni hendaklah sentiasa membawa/ada di bawah kawalannya kad kamsis/asrama semasa berada di kawasan kamsis/asrama. Semua penghuni bertanggungjawab ke atas bilik.9 15. Penghuni TIDAK dibenarkan menghadiri atau mengelola apa-apa jenis perjumpaan atau perhimpunan di kawasan kamsis/asrama kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengarah atau wakil kuasanya.11 15. Pelajar lelaki DILARANG memasuki kawasan kamsis/asrama perempuan atau sebaliknya.10 15.3. Hanya penghuni yang berdaftar sahaja dibenarkan tinggal di bilik kamsis/asrama.15. Bertukar bilik tanpa kebenaran daripada Pengarah atau wakil kuasanya adalah TIDAK dibenarkan. Pengarah atau wakil kuasanya boleh mengarah penghuni mengosongkan tempat tinggalnya atau berpindah ke tempat tinggal yang lain pada bila-bila masa.7 15.3.3.3. Seorang penghuni TIDAK boleh melakukan sesuatu untuk menghalang atau menahan seseorang pegawai.14 15. aras dan blok mereka secara berkumpulan. Penghuni TIDAK dibenarkan membawa sebarang jenis senjata ke dalam kamsis/asrama. Selepas jam 10. Penghuni kamsis/asrama tidak dibenarkan memberi tumpangan penginapan kepada mana-mana pelajar lain.12 15.3. Sebarang kekurangan atau kerosakan perlu dilaporkan kepada pihak pengurusan kamsis/asrama dengan segera. Penggunaan peralatan elektrik di dalam bilik kamsis/asrama hendaklah dengan mendapat kebenaran pihak berkuasa kamsis/asrama terlebih dahulu.13 15.3 TATATERTIB AM KAMSIS/ASRAMA 15. Penghuni hendaklah berkelakuan baik serta berhemah tinggi dan hendaklah sentiasa memelihara suasana harmoni di kamsis/ asrama. tetamu atau pelawat di mana-mana bilik kamsis/asrama.5 15.15 15.3.4 15.3.00 malam.17 10 . Penggunaan cadar dan sarung bantal DIMESTIKAN.

Sebarang peralatan dan barang-barang yang ditinggalkan disifatkan sebagai tidak diperlukan dan pihak kamsis/asrama boleh membuangnya.5 15. memberi secara lisan atau bertulis.4 PERATURAN MENGOSONGKAN BILIK KAMSIS/ASRAMA Penghuni hendaklah mengosongkan biliknya apabila diarah. pencemaran atau kehilangan peralatan serta kemudahannya.4. kekotoran.mengganggu ketenteraman penghuni lain. Kegagalan menyerahkan kunci denda akan dikenakan RM50.4.4.5 Kunci hendaklah diserahkan sendiri ke Pejabat Penyelia Kamsis/Asrama selewat-lewatnya pada hari akhir mengosongkan atau notis pengosongan bilik pada waktu pejabat.20 Penghuni DILARANG memasuki kawasan kediaman kakitangan kecuali dengan kebenaran Pengarah atau wakil kuasanya. Setiap penghuni kamsis/asrama hendaklah melapor diri di Pondok Pengawal dan perlu meninggalkan kad kamsis/asrama ketika keluar dan masuk ke kamsis/asrama.3. Sekiranya berlaku kerosakan. pada masa yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik. 15.3 Penghuni hendaklah memindahkan kesemua barang miliknya dari bilik.2 Sebelum keluar.5. 15. kipas.4. Penggunaan fon telinga adalah digalakkan.3 11 . 15.00 malam. bilik hendaklah dibersihkan terlebih dahulu oleh penghuninya.19 Sebarang bentuk penyambungan/pendawaian elektrik (wiring) di dalam kamsis/asrama adalah DILARANG sama sekali. Manamana penghuni yang melakukan penyambungan/pendawaian elektrik adalah dianggap merosakkan harta benda atau bangunan politeknik dan pihak politeknik berhak menuntut gantirugi dan mengenakan tindakan tatatertib.2 15.5. penghuni akan diminta membayar gantirugi.1 15.4 Penghuni hendaklah menutup suis lampu. 15. 15. tingkap dan mengunci pintu sebelum meninggalkan bilik. Penghuni DIMESTIKAN merekod maklumat yang dikehendaki di Pondok Pengawal dan melapor semula apabila kembali ke kamsis/asrama. HUJUNG MINGGU DAN CUTI PENDEK 15. 15.3.3. Semua penghuni kamsis/asrama yang bermalam di luar kampus pada hujung minggu.1 Semua penghuni kamsis/asrama yang keluar dari kawasan kampus politeknik atas urusan harian dikehendaki masuk semula ke kamsis/asrama tidak lewat dari jam 10. dari semasa ke semasa. apa-apa perintah atau arahan yang difikirkan perlu dan sesuai untuk memelihara ketenteraman atau tatatertib di dalam kamsis/asrama. 15.18 Pengarah atau wakil kuasanya boleh.00 malam pada hari yang sama kecuali dengan kebenaran yang diberikan oleh waden. PERATURAN KELUAR MASUK HARIAN.5.4. 15. Penghuni kamsis/asrama TIDAK dibenarkan bermalam di luar kamsis/asrama kecuali mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengarah atau wakil kuasanya. 15. cuti umum atau cuti pendek dikehendaki masuk semula ke kampus tidak lewat dari jam 10.

8.7. Penghuni DILARANG menggunakan pemanas air (immersion heater). Memakai pakaian yang dianggap kurang sopan seperti seluar pendek. Pakaian TIDAK boleh disangkut pada tingkap atau tempat-tempat lain melainkan pada ampaian yang disediakan.2 Tetamu penghuni kamsis/asrama hendaklah dilayan di kafetaria atau di tempat yang disediakan.2 15.3 15.8 Rambut hendaklah sentiasa kemas.7. pakaian tidur atau baju singlet TIDAK dibenarkan di dalam kafetaria. Penghuni yang hendak menggosok pakaian mereka hendaklah berbuat demikian di bilik yang telah dikhaskan.6.8.8. 15.00mlm.3 15.6 15.00mlm.8. Penghuni adalah dinasihatkan supaya berpakaian kemas dan tidak menjolok mata pada setiap masa di kawasan kamsis/asrama. baju yang tidak berlengan atau pakaian yang bertulis kata-kata yang hina.3 15. Air panas boleh didapati dengan memasak menggunakan cerek yang disediakan atau dari “water dispenser”.8.4 15.7. Hanya bahan-bahan makanan yang halal di sisi Agama Islam sahaja yang dibenarkan dibawa masuk ke kamsis/asrama. 15. 12 . Pakaian sukan (seluar pendek) yang lusuh dan berpeluh. 15.6 PERATURAN MENERIMA TETAMU 15.8 PERATURAN BERPAKAIAN 15.10 Pelajar lelaki DILARANG memakai sebarang perhiasan diri.4. logo parti politik atau mempunyai gambar atau lukisan yang tidak bersesuaian dengan budaya ketimuran TIDAK dibenarkan. Rambut yang mengerbang atau rambut yang beraneka fesyen adalah tidak dibenarkan.7. hingga jam 7. Cuti Hujung Minggu/Umum . dan juga menimbulkan bau yang kurang menyenangkan penghuni lain.5 15.4 15.9 Pelajar perempuan TIDAK digalakkan memakai barangan kemas yang berlebihan.8. 15.1 Setiap penghuni yang masuk ke kafetaria hendaklah berpakaian kemas dan sesuai.8.00 ptg.6.15.6.1 15.1 15. Penghuni DILARANG menggunakan bilik kamsis/asrama sebagai tempat makan makanan yang mengotorkan bilik atau yang menyebabkan kerosakan salur air dan elektrik. hingga jam 7.8.8.00 pg. Pelawat yang bukan pelajar politeknik dikehendaki mengambil pas pelawat yang boleh diperolehi di Pondok Pengawal Keselamatan semasa memasuki kawasan politeknik. Pakaian hendaklah disimpan dalam almari yang telah disediakan.8. 15. Pelajar lelaki DILARANG berkain pelekat/sarong dalam kafetaria. Masa melawat adalah seperti berikut: Hari Kuliah .7 15.2 Penghuni kamsis/asrama DILARANG memasak.8.7 MEMASAK DAN MAKANAN 15.

1 Iklan dan notis hanya boleh ditampal dengan kebenaran Pengarah atau wakil kuasanya di papan notis yang disediakan sahaja. 13 . 15. 15.10. Penghuni hendaklah keluar dari bilik dengan pantas dan berkumpul di satu tempat yang selamat.1 15.3 Keselamatan harta benda penghuni adalah tanggungjawab sendiri. 15.15. 15.9.10.11 KESELAMATAN HARTA BENDA 15.3 Semua poster atau hiasan dinding bilik TIDAK boleh menggunakan paku kecuali alat penyangkut gambar atau “poster hanger” yang sesuai yang mana gamnya tidak merosakkan dinding.2 Penghuni DILARANG memelihara atau menternak apa-apa jenis binatang di dalam bilik atau kawasan kamsis/asrama. 15.4 Kes kecurian hendaklah dilaporkan dengan segera kepada waden. 15.2 Penghuni TIDAK digalakkan menyimpan wang yang berlebihan dan peralatan berharga di dalam bilik.1 Penghuni TIDAK dibenarkan berniaga di mana-mana kawasan kamsis/asrama kecuali dengan kebenaran Pengarah atau wakil kuasanya.2 Semua penghuni yang membeli makanan atau barangan di kafetaria atau di Kedai Koperasi adalah bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. RISALAH DAN LAIN-LAIN 15.12.10.11. NOTIS. 15. 15.13 KESELAMATAN. 15.1 Untuk mengelakkan kecurian.10 IKLAN. MAKLUMAN.9 LARANGAN MEMELIHARA BINATANG 15.11.10.11.9. Sebarang jenis binatang yang terlepas masuk ke kawasan kamsis/asrama hendaklah diserahkan atau dilaporkan kepada waden.11. 15.1 Penghuni yang nampak punca api hendaklah bertindak dengan bijaksana untuk memadamkannya atau berhubung terus dengan waden atau Jabatan Bomba dan Penyelamat. KEBAKARAN DAN BANTUAN KECEMASAN 15. penghuni hendaklah memastikan biliknya sentiasa dikunci.4 Penghuni DILARANG mengotorkan dinding atau mana-mana bahagian bangunan kamsis/asrama dengan apa cara sekali pun.2 Semua iklan dan notis yang ditampal hendaklah ditanggalkan semula setelah tamat tempoh pemberitahuan.12.13.12 LARANGAN BERNIAGA DI KAMSIS/ASRAMA 15. 15.

Jika waden tiada. tangga atau apa-apa sahaja tempat kemudahan bagi aras atau blok tersebut.13.3 Penunggang motosikal dan pembonceng dimestikan memakai topi keledar. 14 .15.3 Telegram yang diterima akan disampaikan terus kepada penerima.14 LALULINTAS DI KAWASAN KAMSIS / ASRAMA 15.4 Semua kenderaan hendaklah diletakkan di tempat yang dikhaskan sahaja.14. 15. 15.4 Semua pertanyaan berkenaan dengan surat hendaklah dibuat di Pejabat Pentadbiran Politeknik.5 Pelajar yang menerima. mengetahui atau mengesyaki apa-apa jenis ancaman atau ugutan hendaklah melaporkan dengan segera kepada Pengarah atau wakil kuasanya. hendaklah menghubungi mana-mana wakil aras. lilin atau sebarang perbuatan yang boleh mengakibatkan kebakaran berlaku TIDAK dibenarkan. 15.2 Perkara-perkara yang menjadi punca kebakaran seperti penggunaan ubat nyamuk.1 Pelajar yang membawa kenderaan bermotor ke kamsis/asrama hendaklah mendapat kebenaran dari ketua waden dan tertakluk kepada Peraturan Am Lalulintas Politeknik.3 Penghuni yang menggunakan tempat kemudahan atau peralatan hendaklah sentiasa bersikap timbang rasa kepada mereka yang ingin menggunakan kemudahan tersebut atau kepada orang lain.15. 15.14. 15.13.15.15 TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN 15.14.16.2 Surat berdaftar dan bungkusan adalah di bawah urusan Pejabat Am Politeknik. rakan sebilik atau searasnya bertanggungjawab melaporkannya kepada waden dengan segera.16. 15.2 Penghuni bagi sesuatu aras bagi sesuatu blok itu adalah bertanggungjawab ke atas kebersihan bilik air. 15. 15. 15.16 SURAT/SURAT BERDAFTAR/BUNGKUSAN/TELEGRAM 15.4 Jika penghuni sakit.13.1 Penghuni hendaklah menggunakan semua tempat kemudahan dengan cermat dan bertanggungjawab. pensyarah atau pengawal keselamatan. 15.2 Kenderaan hendaklah dipandu TIDAK melebihi had laju yang ditetapkan di dalam kampus. sila beritahu waden dengan segera.15.16. tempat lalu-lalang.16.13. pelita. 15. 15.14. bilik membasuh.1 Surat akan diedarkan melalui peti edaran surat kecuali surat berdaftar. 15. 15.3 Jika berlaku kecemasan yang memerlukan rawatan segera.

15.1 Sebarang kempen bagi tujuan apa jua sekali pun hendaklah mendapatkan kebenaran dari Pengarah atau wakil kuasanya.15.2 Pembaziran adalah ditegah dan penghuni hendaklah mempunyai rasa bertanggungjawab ke atas penggunaan air dan elektrik.3 Sebarang bentuk perhimpunan yang melebihi lima (5) orang di kamsis/asrama atau persekitarannya tanpa kebenaran pihak berkuasa kamsis/asrama TIDAK dibenarkan.4 Sebarang bentuk ceramah atau apa jua kegiatan yang melibatkan kakitangan politeknik atau orang luar dari kamsis/asrama mestilah mendapat kebenaran Pengarah atau wakil kuasanya.6 Penghuni kamsis/asrama TIDAK dibenarkan bergiat.5 Sebarang perlakuan pelajar politeknik yang boleh mencemarkan nama baik politeknik adalah DILARANG.19. 15. mengikuti dan mengambil bahagian di dalam apa-apa perjumpaan. 15. TAKLIMAT. 15.19.19. Segala kerosakan atau kebocoran hendaklah dilaporkan segera kepada pihak pengurusan kamsis/asrama.7 Pelajar yang berdua-duaan dalam keadaan yang kurang sopan dan mencurigakan dengan pelajar atau orang luar di mana-mana kawasan kampus politeknik adalah DILARANG.1 Penghuni kamsis/asrama adalah bertanggungjawab secara kumpulan ke atas kebersihan bilik mandi dan bilik basuh pelajar serta laluan aras masing-masing dan memastikan kebersihannya dijaga. 15.2 Jika dibenarkan oleh Pengarah atau wakil kuasanya untuk berkempen.17 BERKEMPEN 15.3 Penghuni kamsis/asrama TIDAK dibenarkan membuang sampah atau sebarang jenis bahan asing ke dalam tandas.19.18. CERAMAH PERHIMPUNAN. taklimat dan lain-lain aktiviti yang dianjurkan oleh pihak berkuasa kamsis/asrama dan politeknik.19. 15. 15.18 BILIK MANDI DAN BILIK BASUH PELAJAR 15. 15. Penghuni aras akan dipertanggungjawabkan ke atas kes-kes tersumbat yang disebabkan oleh kecuaian atau salahguna oleh penghuni aras berkenaan. 15 .17. perhimpunan. melibatkan diri atau memberi sokongan kepada mana-mana parti politik atau kumpulan haram.1 Penghuni kamsis/asrama yang berkenaan adalah dikehendaki menghadiri. KULIAH DAN 15. 15. 15.19. berkecimpung.18.19 AKTIVITI SOSIAL. ceramah.2 Sebarang bentuk aktiviti sosial di kamsis/asrama dan persekitarannya adalah TIDAK dibenarkan kecuali mendapat kebenaran bertulis Pengarah atau wakil kuasanya terlebih dahulu. 15.17. Pengarah atau wakil kuasanya boleh mengenakan had dan syarat.18.19.

2 Pakaian pada waktu riadah hendaklah bersesuaian dan tidak menjolok mata.20. Pelajar yang menetap/menyewa di luar kawasan kampus mestilah berkelakuan baik.20. semua pelajar muslim digalakkan menunaikan solat Terawih secara berjemaah di Masjid Sultan Azlan Shah atau surau politeknik.15. bilikbilik penginapan kakitangan kafetaria adalah kawasan larangan bagi semua pelajar.20.21 SOLAT 15.2 Pelajar mestilah mematuhi semua Peraturan Am Politeknik yang berkuatkuasa sepanjang tempoh pengajian/kursus/latihan di politeknik. 15.20.22.5 Kawasan pentadbiran dan akademik adalah kawasan larangan mulai jam 7.22 RIADAH 15.2 Khusus di bulan Ramadhan.20 KAWASAN LARANGAN 15.22.00 malam. 16 . 15.3 Pelajar-pelajar dibenarkan masuk ke bilik waden dan Penyelia kamsis/asrama atas urusan rasmi sahaja.2 Sebarang bentuk perbincangan yang berhubung dengan hal-hal akademik atau aktiviti ko-kurikulum di antara pelajar lelaki dan perempuan secara berkumpulan perlu dibuat dalam keadaan yang sopan di kafetaria/mana-mana tempat yang disediakan sahaja sehingga jam 11.21. 15. 15.1 16.20.00 malam kecuali dengan kebenaran Pengarah atau wakil kuasanya.3 Aktiviti sukan hanya boleh dijalankan di dalam kawasan yang ditetapkan.22. dapur. 15.1 Pelajar muslim digalakkan menunaikan solat fardhu secara berjemaah di Masjid Sultan Azlan Shah atau surau politeknik setiap hari. 16.6 Kawasan kafetaria yang meliputi kaunter pengurusan. 15. berhemah tinggi dan sentiasa memelihara suasana harmoni di kawasan sekeliling rumahnya.20.21. 15. 15. 15.4 Pelajar TIDAK dibenarkan naik ke mana-mana kawasan bumbung kamsis/asrama atau masuk ke dalam mana-mana bilik pengagihan elektrik atau mana-mana bilik di kawasan kamsis/asrama yang diisytihar atau ditanda sebagai kawasan larangan tanpa kebenaran pihak berkuasa asrama.1 Semua kegiatan sukan hendaklah bermula selepas waktu solat Asar dan hendaklah berakhir 15 minit sebelum waktu solat Maghrib. PERATURAN PELAJAR LUAR KAMSIS / ASRAMA 16. 15.1 Kawasan blok kediaman pelajar perempuan adalah kawasan larangan kepada pelajar atau pelawat lelaki dan sebaliknya.

DILARANG membawa masuk beg ke dalam perpustakaan. folder dan sebagainya kepada petugas perpustakaan untuk diperiksa sebelum keluar dari perpustakaan. Pengguna-pengguna mestilah mematuhi peraturan-peraturan mengenai bilangan buku-buku yang boleh dipinjam dan bertanggungjawab ke atas pemulangan dalam tempoh masa yang ditetapkan.4 16. Bagi bahan-bahan yang dihilangkan.8 17. DILARANG makan. Pelajar TIDAK digalakkan berkumpul di luar kawasan rumah.5 17. 17 .1. mengoyak.1. Peminjam bertanggungjawab ke atas bahan-bahan yang dipinjam.1. Jawatankuasa Perpustakaan akan menentukan harga gantian kes demi kes.1.1.1 17.1. Kebersihan dan keselamatan harta benda adalah tanggungjawab bersama penghuni rumah tersebut. PERATURAN PERPUSTAKAAN 17. tidur atau membuat sesuatu yang akan menjejaskan suasana pembelajaran di perpustakaan.4 17. 17. majalah atau apa-apa bahan cetak kepunyaan Perpustakaan atau berkelakuan yang boleh membawa kerosakan pada bahan tersebut.1. Pelajar juga tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Politeknik dan Peraturan-Peraturan Jawatankuasa Penduduk Setempat. mengoyak. peminjam akan dikenakan bayaran harga semasa sebagai kos gantian bahan tersebut. Pelajar lelaki dan pelajar perempuan TIDAK dibenarkan tinggal serumah. DILARANG mengguna telefon mudah alih.16. merosak atau memusnahkan mana-mana buku. DILARANG menconteng.2 17.7 17. DILARANG menconteng.1.9 17.10 Pengguna perpustakaan hendaklah menunjukkan semua barang termasuk beg tangan.1.7 16.1 ARAHAN AM PERPUSTAKAAN Pelajar boleh dikenakan denda terus RM50.6 17. Penggantian kad baru akan dikenakan bayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Politeknik.5 16. minum. Pelajar TIDAK dibenarkan mempamerkan simbol atau bendera manamana parti politik di kawasan rumahnya.3 DILARANG bercakap kuat serta membuat bising sehingga boleh mengganggu pengguna-pengguna lain. Pelajar lelaki DILARANG memasuki rumah pelajar perempuan dan begitu juga sebaliknya. Dalam kes-kes di mana gantian tidak mungkin.00 jika melanggar peraturan ini.6 16. 17.9 Sebarang bunyi-bunyian seperti radio/televisyen/gitar yang dipasang/dimainkan hanya sekadar boleh didengar dalam rumah sahaja dan tidak mengganggu jiran-jiran sebelahan / sekeliling.8 16. 17.1.3 16. merosak atau memusnahkan mana-mana harta kepunyaan Perpustakaan atau berkelakuan yang boleh membawa kerosakan pada barang tersebut.

1 Pihak perpustakaan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan barang-barang persendirian yang diletak atau tertinggal di dalam/luar perpustakaan. kad serta kad pinjaman perpustakaan kepada kakitangan di kaunter untuk diuruskan pinjaman tersebut.4.1.3 BILANGAN BUKU DAN TEMPOH PINJAMAN KATEGORI Koleksi Pinjaman Koleksi Terhad 17. Pertanyaan berkaitan dengan perpustakaan boleh dikemukakan kepada Pegawai Perpustakaan.2 PINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN Pengguna layak meminjam buku daripada koleksi pinjaman dan koleksi pinjaman terhad.11 Semua pertukaran alamat pengguna hendaklah dimaklumkan kepada pihak perpustakaan.4. sama seperti pinjaman biasa cuma tempoh pinjaman lebih singkat. Pengarah atau wakil kuasanya boleh dari semasa ke semasa membatal atau menambah mana-mana bahagian atau keseluruhan peraturan ini.5 17. Tempahan Pengguna boleh menempah buku-buku yang dipinjam oleh pengguna lain dengan mengisi borang tempahan. Pihak perpustakaan berhak meminta pengguna memulangkan bahan-bahan pinjaman walaupun belum tamat tempoh pinjamannya.6 18 .4 HAL–HAL LAIN 17.4. 17.2 17. 17.3 17.4.2. Cara meminjam adalah seperti berikut: 17. Petugas perpustakaan berhak mengarah sesiapa sahaja yang melanggar sebarang peraturan perpustakaan atau peraturan Politeknik untuk keluar dari perpustakaan.4.2 17.4 17. Pengguna akan diberitahu melalui papan kenyataan di perpustakaan. BILANGAN BUKU 4 Buah 1 Buah TEMPOH PINJAMAN 2 minggu 1 hari 17.12 Pengguna hendaklah berpakaian yang sesuai mengikut Peraturan Am Politeknik.1.1 Koleksi Pinjaman Untuk meminjam buku-buku koleksi ini. Penggunaan ruang perpustakaan untuk tujuan lain perlu mendapat kelulusan Politeknik.2.17.2. pengguna hendaklah menulis nama dan bahagian (kakitangan). nombor pendaftaran (pelajar) pada kad buku yang terdapat di dalam buku yang hendak dipinjam.4. Serahkan buku. Koleksi Pinjaman Terhad Untuk meminjam buku-buku dari koleksi ini.3 17. 17.

Pengarah atau wakil kuasanya boleh dari semasa ke semasa membatal atau menambah mana-mana bahagian atau keseluruhan peraturan ini. Semua kenderaan bermotor yang digunakan untuk keluar masuk kampus mestilah mempamerkan pelekat (sticker) sebelah kiri kenderaan yang dikeluarkan oleh politeknik. Pihak politeknik tidak bertanggungjawab ke atas kenderaan (termasuk topi keledar) yang rosak atau hilang di dalam kampus.2.2. e) Memakai baju pantul cahaya semasa menunggang/ membonceng motosikal adalah digalakkan.7 19 .6 18.4 18.2 18.2 18. 18. Semua kenderaan hendaklah diletakkan di tempat yang dikhaskan dalam kampus dan disusun dengan teratur. d) Memakai topi keledar semasa menunggang atau membonceng motosikal. Semua kenderaan yang digunakan mestilah berada di dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. g) Mematuhi semua peraturan dan undang-undang bertulis keselamatan jalanraya seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan. Pelajar tidak dibenarkan meletak kenderaan mereka di tempat yang dikhaskan untuk pensyarah/kakitangan politeknik. f) Bertimbangrasa terhadap pejalan kaki. Pengguna kenderaan politeknik adalah dikehendaki menjaga kebersihan. Pelajar yang menggunakan kenderaan bermotor dalam kampus perlu mematuhi peraturan-peraturan berikut: a) Mempunyai lesen memandu. b) Mematuhi had laju yang telah ditetapkan oleh politeknik. 18.2.2.3 18.2.1.18.5 18.2. PANDUAN PENGGUNAAN KENDERAAN DAN PERATURAN LALULINTAS 18.1 Pelajar boleh menggunakan kenderaan politeknik bagi tujuan rasmi dengan memohon dan mendapat kelulusan daripada Pengarah.1 Kenderaan bermotor persendirian boleh digunakan di dalam kampus setelah didaftar dan mendapat kelulusan bertulis daripada pihak politeknik.2. cukai jalan dan insurans yang sah. kemudahan yang terdapat dalam kenderaan serta menjaga disiplin dan tingkahlaku.1 KENDERAAN RASMI POLITEKNIK 18. c) Menggunakan kenderaan bermotor yang TIDAK mengeluarkan bunyi bising yang kuat atau yang diubahsuai.2 KENDERAAN PERSENDIRIAN 18.1.

penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di Institusi selama tempoh yang ditentukan . denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit (RM500. iii. “Hukuman Tatatertib” Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukumanhukuman yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukumanhukaman itu disatukan sekali : i. penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di Institusi . ii. penyingkiran daripada mana-mana bahagian Institusi selama tempoh yang ditentukan.18. pembuangan daripada Institusi. vi.00 sebagai ganti tindakan tatatertib.2 Tindakan secara pentadbiran sebagaimana yang ditentukan oleh politeknik.3 HUKUMAN KESALAHAN LALU LINTAS Pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan lalulintas boleh dikenakan denda terus tidak lebih RM100. 20 . Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174)]. Kaedah-kaedah tatatertib mengikut mana-mana yang berkenaan [(Kaedah 48. iv.00). oleh pihak berkuasa tatatertib”.1 19. PELANGGARAN PERATURAN Mana-mana pelajar yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan ini boleh dikenakan tindakan berikut : 19. amaran. 19. penggantungan daripada menggunakan apa-apa atau kesemua kemudahan-kemudahan Institusi selama tempoh yang ditentukan. vii. “Hukuman” v.

7. Memakai baju atau baju 'T' yang tidak berlengan dan tidak berkolar. 3. A) Kesalahan Rupa Diri Dan Pakaian ( * ) PELAJAR LELAKI 1. 19. 5. Tidak memakai jaket atau 'blazer' politeknik semasa berada di kawasan kampus samada ketika waktu kuliah atau menghadiri majlis rasmi (perjumpaan/ taklimat/ ceramah dan sebagainya). Bahagian IV. Memakai seluar dari jenis 'jeans'. Tidak memakai tali leher sepertimana yang ditetapkan oleh politeknik.LAMPIRAN 1 NOTIS KESALAHAN DISIPLIN PELAJAR YANG DIKENAKAN DENDA PERHATIAN / MAKLUMAN Kesalahan – kesalahan yang di senaraikan ini adalah kesalahan yang boleh dikenakan tindakan DENDA mengikut AKTA 174 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976. 11. 4. 16. Tidak memakai stoking. Memakai seluar yang ketat samada di dalam atau di luar kampus. Memakai seluar di bawah paras pusat. Memakai tali pinggang atau fesyen kepala tali pinggang yang tidak sesuai. Memakai seluar yang singkat iaitu di atas buku lali. 20. 13. Memakai baju yang bersaiz terlalu besar („over size‟). 10. 8. 18. 14. Memakai baju yang tidak dibutang atau dizipkan dengan sempurna. Meletakkan baju di luar seluar (tidak dimasukkan ke dalam seluar –„tuck-in‟). Memakai seluar yang koyak dan bertampal-tampal samada di dalam atau di luar kampus . Memakai seluar yang kaki berserabut dan berbulu-bulu. Memakai kasut yang berwarna selain daripada warna kulit atau hitam/gelap. 9. 2. Tidak memakai pakaian bengkel ketika berada di bengkel. 6. Memakai baju yang bertampung atau bertampal samada di dalam atau di luar kampus. Memakai baju melayu (kebangsaan) yang tidak lengkap sepasang (tidak bersamping dan bersongkok hitam). 15. Memakai baju yang mempunyai tulisan. Memakai kasut yang mempunyai ladam logam yang berbunyi bising. .Tatatertib Lalulintas Jalan dan Kaedah 26A (Disiplin / Sahsiah Diri). perkataan atau gambar yang tidak diluluskan oleh politeknik samada di dalam atau dil uar kampus. 17. 'denim' atau 'corduroy' (fesyen banyak poket tampal). 12.

37. 34. . Memakai perhiasan seperti rantai. belakang dan menampakkan mana-mana bahagian badan samada di dalam atau di luar kampus. nipis atau berbelah samada di dalam atau di luar kampus. PELAJAR PEREMPUAN 27. Memakai perhiasan seperti barang kemas yang berlebihan. 23. bahu. Memakai selipar. 41. gelang tangan atau subang. 25. Memakai solekan muka berlebihan. 40. 32. 35. Memakai selipar atau terompah. 28. Mempunyai fesyen rambut 'afro'. Memakai baju yang mempunyai tulisan. Memakai seluar yang sama kesalahan disiplin pemakaian seluar seperti pelajar lelaki samada di dalam atau di luar kampus. 30. 36. terompah atau capal. Mempunyai rambut yang panjang dan tidak kemas samada di dalam atau di luar kampus. Tidak memakai pakaian bengkel ketika berada di bengkel. 29. Memakai kasut bertumit tinggi yang runcing atau berladam logam yang berbunyi bising. 31.21. Memakai baju „T‟ yang tidak berkolar. 'punk'. 39. 24. Memakai 'skirt' yang pendek iaitu di atas paras lutut samada di dalam atau di luar kampus. pendek. Memakai baju yang labuhnya di atas paras punggung samada di dalam atau di luar kampus. jarang. Tidak memakai 'overcoat' atau 'blazer' ketika berada di kawasan kampus samada ketika waktu kuliah atau menghadiri majlis rasmi (perjumpaan/ taklimat/ ceramah dan sebagainya). Memakai purdah. Memakai „ kopiah‟ /penutup kepala (hanya songkok hitam yang dibenarkan). 26. Memakai pakaian yang ketat. berekor atau diwarnakan samada di dalam atau di luar kampus. 33. 22. Memakai baju yang tidak berlengan atau berlengan pendek. 38. perkataan atau gambar yang tidak diluluskan oleh politeknik samada di dalam atau di luar kampus . Membotakkan kepala kecuali yang disyariatkan agama. Memakai pakaian yang mendedahkan bahagian dada.

bilik basuh. menjolok mata atau kurang sopan di dalam kafetaria atau mana-mana kawasan kamsis. 9. 5. 4. Memelihara atau menternak apa-apa jenis binatang di dalam bilik atau kawasan kamsis. Mengalih atau mengubahsuai perabot yang terdapat di dalam bilik. 15. 3. Menampal poster di dalam bilik atau merosakkan atau memaku dinding bilik. dinding bilik atau mana-mana bahagian/bangunan kamsis dan kemudahan lain yang disediakan. Memakai pakaian yang tidak kemas. Memakai kad matrik pelajar lain. Memberi tumpangan penginapan kepada pelajar lain. tempat laluan. Tidak membawa kad matrik/kad kamsis semasa berada di kawasan kamsis. Menampal sebarang iklan atau notis tanpa kebenaran pihak berkuasa. 11. Mengotorkan bilik air. 6. tidak sesuai. tetamu luar atau penghuni bilik lain. Membuat ampaian atau mengubahsuai bilik. Mempunyai fesyen rambut 'punk'. 14. Diconteng. 13. Tidak dipakai dengan betul. 5. Memakai pakaian yang mempunyai tulisan. Membawa bahan-bahan makanan yang dilarang oleh agama Islam ke dalam kamsis. 4. 7. 2. 10. . 12. Katil tiada cadar dan sarung bantal . Kesalahan Kamsis ( * ) Bilik tidak kemas dan kotor. Memakai kad matrik yang tamat tempoh (tiada pelekat sesi pengajian semasa) C) 1. Mencacatkan dengan menconteng segala jenis perabot.42. Menyangkut pakaian pada tingkap atau tempat-tempat lain selain ampaian yang disediakan. Kesalahan Kad Pelajar ( * ) Tidak dipakai semasa berada di dalam kampus. berekor atau diwarnakan samada di dalam atau di luar kampus B) 1. 16. 3. Membuat bising dengan apa cara sekalipun sehingga mengganggu ketenteraman penghuni lain. peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan atau mana-mana dinding/bangunan di kawasan kamsis. perkataan atau gambar yang tidak diluluskan oleh Politeknik. 2. ditukar butiran/gambar atau diubahsuai. 8.

Mengalihkan kerusi dari satu meja ke meja yang lain. Tidak merapatkan kerusi ke meja sebelum meninggalkan perpustakaan. Membawa beg atau bungkusan ke dalam perpustakaan. Memakai pakaian yang tidak dibenarkan ( pelajar perempuan ): Memakai pakaian yang ketat.17. Memakai pakaian yang tidak dibenarkan ( pelajar lelaki ):     Memakai seluar jeans/ baju 'T' dibenarkan. D) Kesalahan Perpustakaan ( * ) 1. Tidak memakai kad matrik. pegawai. Mempunyai rambut yang panjang dan tidak kemas (pelajar lelaki). kakitangan atau pelajar atau pihak lain dalam bentuk kelakuan atau lisan yang boleh menerbitkan apaapa bunyi atau bising. 7. 3. minum. merosak atau memusnahkan mana-mana buku. tidur atau membuat sesuatu yang akan menjejaskan suasana pembelajaran di perpustakaan. suratkhabar dan lain-lain bahan bercetak kepunyaan perpustakaan atau berkelakuan yang boleh membawa kerosakan pada bahan tersebut. berekor atau diwarnakan. Tidak meletakkan buku yang telah di baca di atas troli yang disediakan. Menggunakan telefon bimbit di perpustakaan. Menconteng. 'punk'. Tidak menunjukkan barang-barang yang dibawa keluar kepada staf perpustakaan apabila diarahkan. 14. 5. nipis atau berbelah atau pakaian yang tidak dibenarkan. 11. Memakai selipar/ terompah atau kasut yang berbunyi bising. 13. mengoyak. 8. 6. Menconteng. pendek. majalah. Makan. 18. 21. 2. Tidak meletakkan pinggan/mangkuk/gelas/cawan di tempat yang dikhaskan di kafetaria. 10. Bersikap biadap dan angkuh terhadap warden. Membawa keluar bahan-bahan perpustakaan tanpa kebenaran. Membuang sampah/bahan-bahan lain selain dari tempat yang dikhaskan. jarang. peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan) kepunyaan perpustakaan atau mana-mana dinding/lantai bangunan di perpustakaan atau berkelakuan yang boleh membawa kerosakan pada harta tersebut. 9. tidak berkolar atau pakaian yang tidak 12. mengoyak. Mempunyai fesyen rambut 'afro'. Membuat bising atau bercakap kuat sehingga boleh mengganggu penggunapengguna lain. Memakai capal/ selipar/ terompah atau kasut yang berbunyi bising. . merosak atau memusnahkan mana-mana harta (segala jenis perabot. 19. 20. 4.

pegawai. 4. peralatan elektrik dan lain-lain atau kemudahan seperti papan tanda/ notis atau bangunan atau semua perkara yang berkaitan dengan fizikal bangunan tersebut seperti dinding dan lantai. mengalih atau mengubahsuai segala jenis perabot (kerusi atau meja dan sebagainya) di bilik kuliah. Membuang sampah/bahan-bahan lain selain dari tempat yang dikhaskan. makmal atau bengkel atau mana-mana tempat di dalam kawasan kampus. F) Kesalahan Perlakuan ( * ) 1. melaung-laung atau bercakap secara kurang sopan di bilik kuliah/ dewan kuliah/ bengkel/ makmal/ pejabat pentadbiran atau mana-mana kawasan berhampiran dengannya di dalam kampus. bertempik. 2. kakitangan atau pelajar politeknik atau pihak lain dalam bentuk kelakuan atau lisan yang boleh menerbitkan apa-apa bunyi atau bising. Mencacatkan dengan menconteng. 3. 3. Membuat bising. memetik. ketawa dengan kuat. . 2. mengalih atau mengubahsuai peralatan makmal. mematahkan pokok/ tumbuhan/ bunga yang telah ditanam secara rasmi. Mencacatkan dengan menconteng. 5. Bersikap biadap dan angkuh terhadap pensyarah. bengkel. mencabut. Tidak meletakkan pinggan/mangkuk/gelas/cawan di tempat yang dikhaskan. Mengguna mana-mana bahagian atau bangunan dalam kampus sebagai tempat tinggal atau tempat tidur selain tempat yang disediakan untuknya di kamsis. bertempik. Membuat bising.E) Vandalisme ( * ) 1. Merosakkan tanaman seperti memijak. melaung-laung atau bercakap secara kurang sopan di rumah sewa atau mana-mana kawasan berhampiran dengannya. 6. ketawa dengan kuat.

Tiada pelekat kenderaan yang sah (pelekat Politeknik/ „L‟/ „P‟). Membawa kenderaan dalam keadaan merbahaya. Tiada cukai jalan yang sah (cukai jalan tamat tempoh/ tiada cukai jalan). Membawa kenderaan melebihi had laju yang ditetapkan. 12. 11.G) Kesalahan Lalulintas ( ** ) 1. 3. 4. Membawa penumpang lebih daripada had yang dibenarkan. Tiada cermin sisi disebelah kanan motosikal. Kenderaan mengeluarkan bunyi yang kuat/ bising/ diubahsuai. 6. 10. 9. Meletak kenderaan ditempat yang tidak dibenarkan. Melanggar arahan papan tanda jalan/ pandu arah lalulintas. 8. Membawa pelajar yang berlainan jantina membonceng motosikal/ membonceng motosikal pelajar yang berlainan jantina. 2. Tidak memakai/mengikat topi keledar/ tali pinggang keledar. Tiada lesen memandu yang sah (lesen memandu tamat tempoh/ tiada lesen memandu). 13. NOTA : ( * )DENDA TIDAK MELEBIHI RM50 BAGI SATU KESALAHAN DISIPLIN ( ** ) DENDA TIDAK MELEBIHI RM100 BAGI SATU KESALAHAN (RUJUK JADUAL DENDA BAGI KESALAHAN LALULINTAS) MOHON KERJASAMA PELAJAR MEMATUHI PERATURAN DARI DIKENAKAN DENDA . 5. Membawa kenderaan melebihi had/ kawasan yang ditetapkan. 7.

LAMPIRAN 2 CARTA ALIR PROSES PEMBAYARAN DENDA NOTIS KESALAHAN / DENDA RAYUAN BAYAR MENGGUNAKAN WANG POS DI KAUNTER PEMBAYARAN DI PEJABAT PENTADBIRAN SERAH RESIT PEMBAYARAN KEPADA PHEP (K&D) / PDP SELESAI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful