Kumpulan Selawat Nabi

1.

Selawat agar dosanya mendapat ampunan

Selawat di bawah ini adalah dari Anas bin Malik ra dari Rasulullah saw. Adapun Fadilahnya adalah: "Siapa membaca selawat ini dengan berdiri maka diampunkan dosanya sebelum duduk dan jika dibaca dengan duduk maka ia diampuni dosanya sebelum berdiri". Inilah lafadh selawat tersebut: Ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad saw dan para keluarganya dan limpahkanlah keselamatan. Kemudian selawat yang kedua ini mengandung faedah yang sangat besar untuk menghilangkan kesukaran dan kesusahan yang dialaminya bagi orang yang memperbanyak membacanya: Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw dan kepada segenap keluarganya". 2. Selawat mohon hajat dunia akhirat Faedah selawat ini adalah, bahwa siapa yang mau membaca selawat ini seratus kali, maka Allah Ta'ala mendatangkan hajatnya seratus hajat. Yang tiga puluh di dunia dan yang lain di akhirat. Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada para ahli rumahnya". 3. Selawat menghapus dosa 80 tahun Selawat dari Rasulullah saw di bawah ini mengandung fadilah dan faedah yang luar biasa. Iaitu siapa membaca selawat di bawah ini waktunya sesudah 'Ashar dihari Jum'at sebanyak 80 (lapan puluh) kali, maka diampunkan dosanya delapan puluh tahun.

Selawat Kamaliyat Fadilah atau keutamaan dan khasiatnya sangat besar sekali bagi siapa yang mengamalkan membacanya. limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad yang cinta dan dicintai (Allah). limpahkanlah rahmat kepada sayidina Muhammad seorang hamba. Fadilahnya: Selawat tersebut dinamakan selawat tausil'ul arzaq wa tahsiuk akhlaq.Ya Allah.000 kali. Iaitu jika dibaca sekali maka pahalanya sama dengan membaca selawat 10. Adapun fadilah dan khasiatnya jika dibaca terus menerus niscaya diluaskan rezekinya dan diberi ahlak yang baik. . Ya Allah. Artinya: "Ya Allah. Nabi dan utusan-Mu yang Ummi". 4. semoga Engkau berkenan melimpahkan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad dengan selawat yang dapat melapangkan rezeki bagi kami dan menjadikan baiknya ahlak kami dan curahkanlah pula kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya serta berikanlah keselamatan". yang menghilangkan segala penyakit dan yang menghilangkan segala kesempitan (kesusahan). bahwa faedah selawat ini adalah untuk menghilangkan segala kesusahan Allahumma Salli ‘ala saiyidina Muhammadin habiibil mahbuubi syai fil ‘ilali wa mufar-rijil kurabi. Kalau membaca 700 kali maka dapat menjadi tebusan bebas dari neraka. Selawat menghilangkan segala kesusahan dan penyakit Sebagian Ulama ahli ma'rifah mengatakan. Selawat mohon rezeki yang luas dan akhlak yang baik. 5. 6.

Selawat penolak penyakit dan wabak Fadilah dan faedah selawat ini adalah untuk dapat menolak penyakit dan wabak. Wahai Zat yang urusannya jika menghendaki sesuatu dengan berkata kepadanya : Jadilah. maka dapat memberi faedah. Rasulullah telah bersabda . Dimana dianjurkan untuk membacanya sebanyakbanyaknya ketika banyak orang yang menderita sakit dan orang mati. sebanyak bilangan kesempurnaannya (rasulullah)".Artinya: "Ya Allah. Selawat untuk melapangkan kesempitan Selawat ini telah diajarkan oleh Rasulullah saw kepada seorang mufti negeri Syam bernama Hamid Affandi al-'Imadi di dalam mimpinya. 9. Ini lafadhnya selawat : Artinya: "Ya Allah. dapat menjadi husnul khatimah. maka jadilah ia". limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada para keluarganya dengan rahmat yang Engkau menolak dengannya dari kami dari tusukan jin dan ta'aun. limpahkanlah rahmat. Itulah lafadh atau bacaan selawat kamaliyat tersebut. 7. Semoga kita dapat mengamalkannya dan semoga dapat memperoleh fadilahnya yang besar sekali itu. Ini selawatnya : Artinya: "Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas 'junjungan kami Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabatnya dengan bilangan segala apa yang ditulis oleh qalam Tuhan". Selawat mohon husnul khatimah Fadilah selawat di bawah ini jika dibaca 10 kali setiap setelah maghrib. 8. yakni mati dengan kesudahan yang baik dengan membawa iman. keselamatan dan berkah kepada 'junjungan kami Nabi Muhammad saw dan kepada keluarganya sebagaimana tiada batas bagi kesempurnaan-Mu.

12. khasiat dan faedahnya adalah untuk menghilangkan segala kesusahan. Selawat mohon ketabahan jiwa dan raga . Adapun fadilah. limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas penghulu kami Nabi Muhammad saw sungguh sudah sangat sempit daya upayaku. Ya Allah. limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan para keluarganya. 11.kepadanya: "Jika seseorang membaca selawat ini maka Allah akan melapangkan kesempitannya". Selawat untuk berjumpa Nabi dikala mimpi Selawat ini mempunyai kelebihan dan keutamaan serta faedah yang besar iaitu jika dibaca insya Allah dapat berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Artinya: "Ya Allah. Allahhuma Solli wasallim wabaarik ‘ala saiyidina Muhammadinin-nuuridz-dzaatii was-sir-ris sari fi jamii ‘il asmaa iWaSSifaati. temukanlah olehku ya Rasulullah".000 Iaitu lafadh selawat dari Imam Syadzili rhm dimana satu selawat itu sama dengan 100. Dalam hal ini tidak sedikit orang-orang saleh yang membuktikannya dan sama berhasil berkah membaca selawat ini Allahumma Salli wasal lim ‘ala saiyidinaa Muhammad din qad Dhaa qat hiilatii adriknii yaa Rasulallahi. Satu selawat sama dengan 100. Allahumma Salli wasallim ‘ala saiyidina Muhammadin wa ‘ala ali saiyidina Muhammadin fiikulli lam hatin wanafasin bi ‘adadi kulli ma’ lumin laka.000 selawat. Ya Allah. 10. keselamatan dan barkah kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw cahaya segala zat dan rahsia yang mengalir pada sekelian nama dan sifat". di dalam setiap kerdipan mata dan nafas dengan bimbingan semua yang diketahui oleh-Mu". limpahkanlah rahmat.

Artinya: Ya Allah. Wahai Zat yang menganugerahkan rezeki kepada yang Engkau kehendaki tanpa hitungan. maka niscaya akan terhindar dari segala mara-bahaya dan memperoleh rezeki dengan mudah. berfaedah untuk menghasilkan cahaya dan rahasia rezeki lahir batin dan manjur untuk mendatangkan segala hajat. jika selawat ini benar-benar dibaca sebagai wirid. bahwa jika selawat tersebut dibaca setiap selesai sembahyang fardhu. keselamatan serta barkah atas junjungan kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebanyak bilangan rezeki dan pintu (rezeki). rezeki yang luas dan lapang yang datang dari segala arah yang belum nampak. Selawat mohon terhindar dari bahaya dan mohon rezeki yang mudah (dibaca selesai sembahyang fardhu) Fadilahnya. maka insya Allah akan memperoleh rezeki yang banyak. Selawat mohon banyak rezeki Fadilahnya adalah. 14. limpahkan kesejahteraan. niscaya akan memperoleh ketabahan jiwa dan raga. Perlu dibaca sehari dan malamnya 100 kali . limpahkanlah kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad cahaya segala zat dan rahsia yang mengalir pada sekelian nama dan sifat dan limpahkanlah pula kesejahteraan itu keatas keluarga dan sahabatsahabatnya dan berikanlah keselamatan". Artinya: "Ya Allah. Anugerahkanlah rezeki yang luas bagi kami dari setiap arah perbendaharaan-Mu yang ghaib dengan tiada mahluk lain yang mengundat-undat (kerana iri). hanya kerana anugerah dan kedermawaan-Mu jua wahai Zat Yang Maha Pemurah". Selawat tersebut adalah selawat Wali Kutub Ahmad Al-Badawi.Fadilahnya: Jika selawat ini benar-benar diamalkan membacanya. 13.

rahasia sekalian rahsia. Artinya: "Ya Allah.Artinya: "Ya Allah limpahkan kesejahteraan atas cahaya segala cahaya. junjungan dan tuan kami Nabi Muhammad yang terpilih dan segenap keluarganya yang sucisuci serta sahabat-sahabatnya yang baik-baik sejumlah bilangan nikmat Allah dan anugerah-Nya". obat segala obat dan kucni segala kemudahan. 15. Selawat mohon kesihatan jasmani dan rohani (hati) Fadilahnya: Agar kita benar-benar dapat memperoleh kesihatan jasmani dan rohani maka perbanyaklah dan biasakanlah membaca selawat tersebut. tumpahkanlah kesejahteraan atas 'junjungan kami Nabi Muhammad yang merupakan obat hati dan penyembuhan dan merupakan penyihat dan penyelamat badan dan merupakan cahaya dan sinar penglihatan dan yang merupakan penjamin kesihatan jasmani dan rohani akan keperluan makanan dan juga tumpahkan kesejahteraan itu atas keluarga serta sahabat-sahabatnya dan berilah keselamatan". .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful