SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama.o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas. kepingan lain-lain.Pada zaman berkenaan wujudnya . maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu. Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah. pada tulang pelepah-pelepah dan tamar.Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r.Golongan riddah ini ialah orang yang murtad. ternyata Umar juga bersamanya. Abu . yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah .Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah. mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat.a.

ini adalah sebuah . Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah. W. ?" Umar menjawab: kebaikan". aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an.Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an. menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. A.

kami tidak meragukan hal itu.hatiku. maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. w. . a.. dan hafalan para sahabat yang lain). lempengan batu. andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an. dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma. Zaid berkata : "Demi Allah. Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar. maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf".

a.Melalui usaha itu. maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain. Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.Berdasarkan peristiwa itu. .a.w sendiri.

w .a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar. Arzebaijan dan Khurasan. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.

o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud.Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.Ubai bin Ka'ab.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.Saidina Uthman bin Affan.melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab. .Saidina Uthman bin Affan.Saidina Ali bin Abi Talib.Zaid bin Thabit. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab.

mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an. Pada tahun 25 Hijrah.Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r. Ia berkata : "wahai Uthman. Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq. cubalah lihat rakyatmu. menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia. jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ".a. umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara .

maka hendaklah .perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'. Jika terdapat perbezaan bacaan. Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan. Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq.

Syam. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah. Basrah.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan. Menurut pendapat muktamad.

Selepas itu. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan. menyelamatkan umat Islam dari .A. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan.W secara mutawatir. bagaimanapun.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.

Pertambahan umat . Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan.Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang. mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman.

Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan.islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab.Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik. Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli. Antara usaha tersebut ialah: . Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu.

Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati). sa dan lain-lain. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi. Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut.  Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. mad dan sebagainya. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur. ta. . sabdu.

Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang. . Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari.Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah.

Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Selepas Rasulullah s.a. menjadi khalifah yang pertama.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R.a yang pada mulanya . para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r.a.A. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.w wafat.a. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.

Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.a. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R. iaitu isteri Rasulullah s.A. wafat.w. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan . Arzabeijan dan Khurasan.a.tidak bersetuju. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.a.a. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.a. dan apabila beliau wafat.a.a.

r.. r. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a.para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi .a.a.a. Saidina Ali bin Abi Talib r. Zaid bin Thabit r.a.a dan Abu Musa alAsha'ari.a. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Saidina Uthman bin Affan. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r. Saidina Ali bin Abi Talib. Ubai bin Ka'ab. Zaid bin Thabit r.a.a. Saidina Uthman bin Affan r.a.

. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. . dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a.riwayat pembacaan al-quran.a.a.

Syam. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah.Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r.a. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. Menurut pendapat yang muktamad. Basrah. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. dijadikan mushaf. . Kufah dan Madinah.

Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. 2. Amru Zaid bin bin Qais Thabit r. Mereka dari daripada: 1.a. ke Mekah Syam Syibab 3. ke ke Basrah Madinah Selepas itu. ke Kufah 4. Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang . bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Saidina Uthman bin Affan r.a. 5.a. ke r.a.Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan.a.

a. . kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s.ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.a. Walau bagaimanapun. secarmutawatir. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.w.

Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang. .

Uthman bin Affan. Umar bin al-Khattab.w. November 03.w. Ali bin Abi Talib. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan. Setelah Rasululah s. Tulisan Arab Nabi Muhammad s. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru. Mu'awiyah bin Abi Sufian. Ubai bin Ka' ab.a.a. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih . Abu Sufyan bin Harb. Talhah bin Ubaidillah. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis). Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. 2008 ProBloG 1.w.SEJARAH AL-QURAN Monday. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s. berhijrah ke Madinah.a.

Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah.a. ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. Melalui usaha ini. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis. Akhimya Rasulullah s. Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. . Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz.w.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. dengan menggunakan peralatan seperti pen. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. qalam dan sebagainya. 2. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda.

penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq. syair dan lain-lainnya. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi. maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi. Saiyidina Umar bin al-Khattab.w.a.a.w.w.a. Setelah berlaku proses tersebut.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat. menerima wahyu. bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah.a.w. Saiyidina Uthman bin Affan . Menurut Ahli Sejarah. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. Sehinggalah kedatangan Islam. 3. di mana sebaik sahaja Rasulullah s.

a. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. kepingan batu. 4. tulang dan lain-lain bahan tulisan.a.w.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. wafat. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. Thabit bin Qais r. maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. Ubai bin Ka'ab. Selepas Rasulullah s.a.a. menjadi khalifah yang pertama. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas.a." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar . dan lainlain. para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r.

Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a. .w. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r.a. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.bin al-Khattab r. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain.a.a. wafat.a.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. wafat.a. 5.a. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid.a. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r.

Zaid bin Thabit.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r. Saiyidina Uthman bin Affan. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i.w. iv. Ubai bin . Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r.a. Saiyidina Ali bin Abi Talib. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Arzabeijan dan Khurasan.a.a.Khattab r. Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. ii. Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab.a. Saiyidina Uthman bin Affan.a. iii. Ubai bin Ka'ab.

a.a.Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'. . satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al.a. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.Quran. Khalifah Uthman bin Affan r. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al. untuk dijadikan mushaf. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair.a.a.a. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Pada tahun 25 Hijrah. Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.

di Madinah. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al. Selepas itu.a. Menurut pendapat yang muktamad. ke Kufah. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.iii.a.a. Saiyidina Uthman bin Affan r. ii. ke Syam. Zaid bin Thabit r. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan.a.Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Basrah. memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran . Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. Abdullah bin al-Saaib r. Amru bin Qais r. ke Mekah.a. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r. v. Mereka terdiri daripada: i. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah.a. Kufah dan Madinah. AI-Mughirah bin Abi Syahab r. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. iv. Syam.a. ke Basrah.

secara mutawatir. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. ii. antaranya: i. Mengikut sunnah Rasulullah s.a. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.a. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. .w.a. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. iv. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s. iii. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. ii. Walau bagaimanapun.w. 6. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. v. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini.

7. iv. yi. x.iii.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. Dipersetujui oleh lebih 12. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. v. iii. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. viii. xii. ix. ii. xi. Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ .000 orang sahabat. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). vii. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. Salah satu dari mukjizat al-Quran.

Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. v. iv. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' . Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. ii. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. iii.‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. 8.

w. mengurang. 10. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i. iv. menyambung. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i.a.w. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz. pengucapan/ penulisan kelaziman . huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. memisah dan menggantikan huruf.a. 9. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah.

maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan. penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi).pertuturan. Oleh itu. mengganti. Rasm Istilahi/ Uthmani. menambah. ii. . menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful