SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu. Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah. kepingan lain-lain.para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama.Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.Pada zaman berkenaan wujudnya .o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas. pada tulang pelepah-pelepah dan tamar.

Golongan riddah ini ialah orang yang murtad.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid.a.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah. Abu . mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r. ternyata Umar juga bersamanya. yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah .

menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. ini adalah sebuah . aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an. ?" Umar menjawab: kebaikan". A. lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S.Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an. W. Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah.

andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an. dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. a.hatiku. maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf". lempengan batu. dan hafalan para sahabat yang lain). Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar. w. kami tidak meragukan hal itu. aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma.. . maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. Zaid berkata : "Demi Allah.

. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.Melalui usaha itu.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain. Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.Berdasarkan peristiwa itu.a. maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.w sendiri.a.

a.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r. Arzebaijan dan Khurasan.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.w .

melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab.Ubai bin Ka'ab.Zaid bin Thabit. o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab.Saidina Ali bin Abi Talib.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.Saidina Uthman bin Affan. .Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.Saidina Uthman bin Affan.

mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an.a. cubalah lihat rakyatmu. Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq. jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ". Pada tahun 25 Hijrah. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia. Ia berkata : "wahai Uthman. umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara .Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r. menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan.

perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan. Jika terdapat perbezaan bacaan. maka hendaklah . Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'. Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq.

Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah. Syam.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. Menurut pendapat muktamad. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Basrah.

perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.A. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.W secara mutawatir. bagaimanapun.Selepas itu. menyelamatkan umat Islam dari .

Pada zaman Bani Umayyah. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah. Pertambahan umat .Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang. mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan.

Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu. Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab.Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan.islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Antara usaha tersebut ialah: . Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal. Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli.

Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut.  Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. . mad dan sebagainya. Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. sa dan lain-lain. sabdu. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi. memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati). ta. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur.

Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang.Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah. . Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari.

para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.w wafat.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R. menjadi khalifah yang pertama. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah.a.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.A.a yang pada mulanya .a. Selepas Rasulullah s.

Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a. wafat. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.a.a. iaitu isteri Rasulullah s. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.a. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.tidak bersetuju.w.a.a. Arzabeijan dan Khurasan.a. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r.A. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan .w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. dan apabila beliau wafat.

para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a.. Saidina Ali bin Abi Talib r.a.a dan Abu Musa alAsha'ari.a. Zaid bin Thabit r.a. Saidina Uthman bin Affan r. Saidina Uthman bin Affan.a. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi .a.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Zaid bin Thabit r. r.a. r. Saidina Ali bin Abi Talib. Ubai bin Ka'ab.

Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. .a..a. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.riwayat pembacaan al-quran.

. Menurut pendapat yang muktamad. Syam. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy.a. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. dijadikan mushaf.Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r. Basrah. Kufah dan Madinah. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah.

Amru Zaid bin bin Qais Thabit r. 5. Saidina Uthman bin Affan r. ke Mekah Syam Syibab 3.a. ke Kufah 4.a.a. 2. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang . Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r. Mereka dari daripada: 1.a. ke r.Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan.a. ke ke Basrah Madinah Selepas itu. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan.

Walau bagaimanapun. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r. kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s. . Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. secarmutawatir.a.ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.a.w.

Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang. .

Tulisan Arab Nabi Muhammad s. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said. Mu'awiyah bin Abi Sufian. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq.w. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.a. Ali bin Abi Talib. 2008 ProBloG 1. Ubai bin Ka' ab. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan.a.SEJARAH AL-QURAN Monday. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih . Talhah bin Ubaidillah. Uthman bin Affan.w. berhijrah ke Madinah. Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Abu Sufyan bin Harb. Setelah Rasululah s.a.w. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis). Umar bin al-Khattab. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s. November 03.

qalam dan sebagainya. 2.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz. Melalui usaha ini.a. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis.w. . mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. Akhimya Rasulullah s. dengan menggunakan peralatan seperti pen. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab.

Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s.w.a.a.a. syair dan lain-lainnya. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia.w.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat.w. di mana sebaik sahaja Rasulullah s. Menurut Ahli Sejarah.a. penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s. menerima wahyu. Saiyidina Uthman bin Affan . Sehinggalah kedatangan Islam. Setelah berlaku proses tersebut. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya.w. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s. bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi. 3. Saiyidina Umar bin al-Khattab. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi.

para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas. dan lainlain. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.a.a. maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar. kepingan batu." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar . menjadi khalifah yang pertama. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid.a. 4. tulang dan lain-lain bahan tulisan. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. Selepas Rasulullah s. Thabit bin Qais r.a. wafat.w.a.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Ubai bin Ka'ab.

a.w.bin al-Khattab r. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain.a. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. wafat. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid.a.a. . beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s. wafat. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r. 5.a.a.a. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.a. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.

Saiyidina Uthman bin Affan. Saiyidina Ali bin Abi Talib. iv.a. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. ii. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Zaid bin Thabit. Arzabeijan dan Khurasan. Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r.a. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i. Ubai bin Ka'ab. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab.a.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r. Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al. iii. Saiyidina Uthman bin Affan. Ubai bin .w.Khattab r.a.

a. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas.a.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan. .a. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. untuk dijadikan mushaf. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r. Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.Quran. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair.a. satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. Khalifah Uthman bin Affan r. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al. Pada tahun 25 Hijrah. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'.

a. iv. Mereka terdiri daripada: i. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Selepas itu. Syam. di Madinah. Abdullah bin al-Saaib r.a. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. v.a. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. ke Syam. Kufah dan Madinah. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. Menurut pendapat yang muktamad. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran. ke Mekah.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al. Basrah. Amru bin Qais r. memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran . ii.a.a.a. ke Basrah. Zaid bin Thabit r. AI-Mughirah bin Abi Syahab r.iii.a.Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Saiyidina Uthman bin Affan r. ke Kufah.

a.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. ii. perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. antaranya: i. iv. Mengikut sunnah Rasulullah s. secara mutawatir. . Walau bagaimanapun. ii.a. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan.w. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.a. iii. 6. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran.w. v.

xi. viii. iii. yi. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. ix. vii. Dipersetujui oleh lebih 12. iv. Salah satu dari mukjizat al-Quran.000 orang sahabat. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. x. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim.iii. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. v.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ . Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas. xii. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. ii.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. 7.

iv. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' .‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. iii. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. 8. Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. ii. v. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi.

memisah dan menggantikan huruf. 10. menyambung.a.a.w. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i.adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s.w. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s. mengurang. 9. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. pengucapan/ penulisan kelaziman . iv. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz.

penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi).pertuturan. menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. ii. mengganti. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan. Oleh itu. menambah. Rasm Istilahi/ Uthmani. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful