SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

pada tulang pelepah-pelepah dan tamar.Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.Pada zaman berkenaan wujudnya . maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu. Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah.o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas. kepingan lain-lain.para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama.

a.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah. Abu . yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah .Golongan riddah ini ialah orang yang murtad. ternyata Umar juga bersamanya.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid. mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r.

Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an. menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. W. aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an. ?" Umar menjawab: kebaikan". lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. A. ini adalah sebuah . Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah.

andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an. maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. kami tidak meragukan hal itu. aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma.hatiku.. w. . maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf". Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar. lempengan batu. dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. Zaid berkata : "Demi Allah. a. dan hafalan para sahabat yang lain).

Melalui usaha itu. Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s. maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.Berdasarkan peristiwa itu.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain.w sendiri.a. . bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.

w . Arzebaijan dan Khurasan.a.Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.

Saidina Uthman bin Affan.Saidina Uthman bin Affan.Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab.Saidina Ali bin Abi Talib.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.Zaid bin Thabit.melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab. .Ubai bin Ka'ab. o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud.

mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an. jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ". menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan. Pada tahun 25 Hijrah.Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r. Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq.a. Ia berkata : "wahai Uthman. cubalah lihat rakyatmu. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia. umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara .

Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq.perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan. maka hendaklah . Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan. Jika terdapat perbezaan bacaan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'.

a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Menurut pendapat muktamad. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah. Basrah. Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Syam.

menyelamatkan umat Islam dari . perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. bagaimanapun.W secara mutawatir.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.A. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan.Selepas itu.

Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah. bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Pertambahan umat . mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Pada zaman Bani Umayyah. Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik.

Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab. Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli. Antara usaha tersebut ialah: . Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya. Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal.islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu.

Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut. . sabdu. sa dan lain-lain. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi. memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati).  Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. mad dan sebagainya. ta.

Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari. Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang. .Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah.

a.A.a. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid.a. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R.w wafat. Selepas Rasulullah s.a. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r. menjadi khalifah yang pertama. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a yang pada mulanya . beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.

a.A. iaitu isteri Rasulullah s. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r.tidak bersetuju.w. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r. Arzabeijan dan Khurasan. dan apabila beliau wafat. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan .a.a.a. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r. Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. wafat.a.

Zaid bin Thabit r.a. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r. Saidina Ali bin Abi Talib.a.a dan Abu Musa alAsha'ari. Saidina Ali bin Abi Talib r. Saidina Uthman bin Affan. Zaid bin Thabit r. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud.a. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a.a.a. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi . Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a.. Saidina Uthman bin Affan r.para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab.a. Ubai bin Ka'ab. r.a. r.

Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.a.riwayat pembacaan al-quran.a..a. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. .

Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. Menurut pendapat yang muktamad. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Basrah. Kufah dan Madinah. .Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas.a. Syam. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. dijadikan mushaf. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah.

bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Saidina Uthman bin Affan r. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a. ke Kufah 4. Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r. 5.Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan.a.a. Amru Zaid bin bin Qais Thabit r. 2. Mereka dari daripada: 1. ke r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang .a.a. ke Mekah Syam Syibab 3. ke ke Basrah Madinah Selepas itu.

Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.a. secarmutawatir. Walau bagaimanapun.a. . kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s.w.

.Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang.

Ali bin Abi Talib. Setelah Rasululah s. Abu Sufyan bin Harb. Ubai bin Ka' ab. Talhah bin Ubaidillah. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru. Mu'awiyah bin Abi Sufian. 2008 ProBloG 1. November 03. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq. Umar bin al-Khattab. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis).w. Uthman bin Affan.w. Tulisan Arab Nabi Muhammad s.a.a.SEJARAH AL-QURAN Monday. Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih .

. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab. ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. dengan menggunakan peralatan seperti pen. Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. 2.a. Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. Melalui usaha ini. qalam dan sebagainya. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis.w. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda. Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. Akhimya Rasulullah s.

penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s. Sehinggalah kedatangan Islam. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi.a. 3. maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat. menerima wahyu. bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah.a.w. Setelah berlaku proses tersebut.a.w.a. Saiyidina Uthman bin Affan . Saiyidina Umar bin al-Khattab. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia. Menurut Ahli Sejarah. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s.w. syair dan lain-lainnya. di mana sebaik sahaja Rasulullah s.w.

maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar. Ubai bin Ka'ab.a. menjadi khalifah yang pertama. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. kepingan batu. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.a. wafat.a. Thabit bin Qais r. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. dan lainlain. tulang dan lain-lain bahan tulisan.w.a." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar .a. para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r. 4. Selepas Rasulullah s.

a.a. wafat.a. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.a.a. 5.a.a.a. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. . suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid.a. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain.w. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. wafat. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.bin al-Khattab r. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r.

a. Zaid bin Thabit.a. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i. Saiyidina Uthman bin Affan. ii.w. Arzabeijan dan Khurasan. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r. Saiyidina Ali bin Abi Talib. Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab. Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r. iv.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r. Ubai bin . Ubai bin Ka'ab.a.a. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab.a. iii. Saiyidina Uthman bin Affan.Khattab r. Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.

dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair. Pada tahun 25 Hijrah. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al.a. . Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.Quran. Khalifah Uthman bin Affan r.a. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. untuk dijadikan mushaf.a.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al.a. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.

a. Amru bin Qais r. Saiyidina Uthman bin Affan r. Zaid bin Thabit r.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al.a. Mereka terdiri daripada: i.a. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan.a. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a. ke Syam. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran. memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran . Menurut pendapat yang muktamad. ke Kufah. AI-Mughirah bin Abi Syahab r. Basrah. ke Mekah. ke Basrah.iii. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. Selepas itu. Syam. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. di Madinah. v. iv.Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Kufah dan Madinah. Abdullah bin al-Saaib r. ii.a.a.

w. . Walau bagaimanapun. secara mutawatir. ii. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. antaranya: i. ii. Mengikut tulisan al-Quran yang asal.w. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s.a. v. iv. 6. iii. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini.a. Mengikut sunnah Rasulullah s. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a.

ix.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. ii. viii. xii. xi. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. x. v.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ . Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. Salah satu dari mukjizat al-Quran. iv. Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. yi. 7. iii. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. Dipersetujui oleh lebih 12. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas.iii.000 orang sahabat. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). vii.

Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. 8. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. ii. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' . v. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. iii.‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. iv.

adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz. 9. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. menyambung.a.w. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s. pengucapan/ penulisan kelaziman .w. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. 10. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i. iv. mengurang. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s. memisah dan menggantikan huruf.a.

Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. . maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan. ii.pertuturan. Oleh itu. mengganti. Rasm Istilahi/ Uthmani. menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. menambah. penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful