SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

Pada zaman berkenaan wujudnya . Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah. kepingan lain-lain.Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu. pada tulang pelepah-pelepah dan tamar.o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas.para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama.

a.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah. yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah . Abu .Golongan riddah ini ialah orang yang murtad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r. mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat. ternyata Umar juga bersamanya.

aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an.Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an. menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. W. ini adalah sebuah . ?" Umar menjawab: kebaikan". Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah. A. lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S.

aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma. Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar. maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf". . dan hafalan para sahabat yang lain). a. kami tidak meragukan hal itu. Zaid berkata : "Demi Allah.hatiku. lempengan batu. dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s.. w. maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an.

Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.Berdasarkan peristiwa itu.a.Melalui usaha itu.w sendiri. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain. . maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.

w .Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab. Arzebaijan dan Khurasan. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia.a.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.

Ubai bin Ka'ab.Saidina Uthman bin Affan. . o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud.Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.Zaid bin Thabit.Saidina Uthman bin Affan.melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.Saidina Ali bin Abi Talib. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab.

mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an. jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ". umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara . menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia.a.Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r. Ia berkata : "wahai Uthman. Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq. cubalah lihat rakyatmu. Pada tahun 25 Hijrah.

Jika terdapat perbezaan bacaan. Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan. maka hendaklah . Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'.perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan.

Menurut pendapat muktamad. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah. Syam. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Basrah.

bagaimanapun. menyelamatkan umat Islam dari .A. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.Selepas itu.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.W secara mutawatir. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan.

Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang. Pada zaman Bani Umayyah. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah. Pertambahan umat . Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan.

Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan. Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya. Antara usaha tersebut ialah: .islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan.Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab. Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli. Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu.

sa dan lain-lain. Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian.  Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur. ta. mad dan sebagainya. sabdu. memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati). Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi. .

Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang.Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah. Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari. .

a. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. Selepas Rasulullah s. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. menjadi khalifah yang pertama.a. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah.A. para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a.w wafat.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R.a yang pada mulanya .

lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R. wafat. iaitu isteri Rasulullah s. Arzabeijan dan Khurasan.a.a. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.a.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. dan apabila beliau wafat. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s.w. Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a.A.a. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan .tidak bersetuju. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a.a.

r. Ubai bin Ka'ab. r.a.a. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a.a. Zaid bin Thabit r. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Zaid bin Thabit r.a dan Abu Musa alAsha'ari.para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi . Saidina Ali bin Abi Talib r. Saidina Uthman bin Affan r.. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a.a.a. Saidina Uthman bin Affan.a. Saidina Ali bin Abi Talib.a. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud.

. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.riwayat pembacaan al-quran. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.a. .a. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.

Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. Basrah. Kufah dan Madinah. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. Syam. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. Menurut pendapat yang muktamad. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. . dijadikan mushaf.a.Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r.

ke Kufah 4. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang . ke ke Basrah Madinah Selepas itu.a.Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan.a. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Amru Zaid bin bin Qais Thabit r.a. 2. ke Mekah Syam Syibab 3.a. Mereka dari daripada: 1. Saidina Uthman bin Affan r. Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r.a. 5. ke r.

. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Walau bagaimanapun.a.a.w. secarmutawatir.

Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang. .

Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih .a. Talhah bin Ubaidillah.w. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru. Tulisan Arab Nabi Muhammad s. Uthman bin Affan. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s. Ali bin Abi Talib. Setelah Rasululah s. Mu'awiyah bin Abi Sufian. Ubai bin Ka' ab. berhijrah ke Madinah. 2008 ProBloG 1. Umar bin al-Khattab. Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said.a. November 03.SEJARAH AL-QURAN Monday. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq.w.w. Abu Sufyan bin Harb.a. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis).

Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz.a. Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis. 2. dengan menggunakan peralatan seperti pen. Akhimya Rasulullah s. Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda.w. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. qalam dan sebagainya. ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. . Melalui usaha ini.

bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. Saiyidina Uthman bin Affan .w.a. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq.a.a. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s.w. 3. syair dan lain-lainnya. Menurut Ahli Sejarah. penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi.w.a. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia. di mana sebaik sahaja Rasulullah s. Sehinggalah kedatangan Islam. Setelah berlaku proses tersebut. menerima wahyu. maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. Saiyidina Umar bin al-Khattab.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat.w.

4. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. Ubai bin Ka'ab.a. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah.a. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r. menjadi khalifah yang pertama.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit. dan lainlain. Selepas Rasulullah s.w.a. tulang dan lain-lain bahan tulisan." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar . Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a.a. kepingan batu. wafat. maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar. Thabit bin Qais r. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas.

wafat. 5. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r.a.bin al-Khattab r. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r.a. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. . wafat.a. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w.a. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain.a.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.

Saiyidina Uthman bin Affan. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab. Arzabeijan dan Khurasan. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r.a. iii. Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab.Khattab r. iv.a. Saiyidina Ali bin Abi Talib. Ubai bin .w. Zaid bin Thabit.a.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r.a. Saiyidina Uthman bin Affan.a. Ubai bin Ka'ab. ii. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r. Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.

Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al.a. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. untuk dijadikan mushaf.a. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair. satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al. Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan.a.a. Pada tahun 25 Hijrah. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.a.a. . Khalifah Uthman bin Affan r.Quran. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al.

iv. ke Basrah. Zaid bin Thabit r. Saiyidina Uthman bin Affan r. Basrah. ke Syam.iii.a. Syam. v.a. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. Mereka terdiri daripada: i.a.a. Kufah dan Madinah.a. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran . Selepas itu. ke Kufah.Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. ke Mekah. Abdullah bin al-Saaib r. Menurut pendapat yang muktamad. AI-Mughirah bin Abi Syahab r.a. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r.a. di Madinah. Amru bin Qais r. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. ii. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al.

Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. ii. 6.w. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s. . perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. Mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. secara mutawatir. iv. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. antaranya: i.a. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini. v. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Walau bagaimanapun.a.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. ii. iii.

Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. iv. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas. yi. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). 7. Dipersetujui oleh lebih 12. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. viii. Salah satu dari mukjizat al-Quran.iii.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ . x. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. iii. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). vii.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. xii. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. v. Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar.000 orang sahabat. ix. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). ii. xi.

v.‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. 8. Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. ii. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' . iii. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. iv. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam.

menyambung. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s.a. iv. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. memisah dan menggantikan huruf.a.w.adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah. 9. pengucapan/ penulisan kelaziman . 10. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz. mengurang. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i.w.

ii. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. Oleh itu.pertuturan. mengganti. menambah. penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi). . menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. Rasm Istilahi/ Uthmani. maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful