P. 1
SEJARAH Penulisan Rasm Uthmani

SEJARAH Penulisan Rasm Uthmani

|Views: 2,321|Likes:
Published by Fauzalina Ahmad

More info:

Published by: Fauzalina Ahmad on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. Tulisan Arab
  • 2. Tulisan dan Penulisan AI-Quran
  • 3. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s.a.w,
  • 4. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a
  • 5. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a,
  • 6. Kelebihan Rasm Uthmani
  • 7. Tahap Penulisan AI-Quran
  • 8. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini
  • 9. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm)
  • 10. Pembahagian Rasm

SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu.para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. kepingan lain-lain.Pada zaman berkenaan wujudnya .Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. pada tulang pelepah-pelepah dan tamar. Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah.o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas.

Golongan riddah ini ialah orang yang murtad.a.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah. yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah . mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid. Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r. ternyata Umar juga bersamanya. Abu .

W.Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an. lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. ?" Umar menjawab: kebaikan". aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an. ini adalah sebuah . A. menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah.

dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. Zaid berkata : "Demi Allah. a.hatiku. dan hafalan para sahabat yang lain). aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma. Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar.. maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf". kami tidak meragukan hal itu. maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an. lempengan batu. w. .

w sendiri. Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.Melalui usaha itu.Berdasarkan peristiwa itu.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain.a. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s. maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf. .

Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.a. Arzebaijan dan Khurasan.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.w .Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia.

o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab.Zaid bin Thabit. o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. .Ubai bin Ka'ab.Saidina Ali bin Abi Talib.melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab.Saidina Uthman bin Affan.Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.Saidina Uthman bin Affan.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.

jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ". mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an. cubalah lihat rakyatmu.Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r. umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara . Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq.a. Ia berkata : "wahai Uthman. menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia. Pada tahun 25 Hijrah.

Jika terdapat perbezaan bacaan. Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'. maka hendaklah .perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan. Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq.

Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. Syam. Basrah.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan. Menurut pendapat muktamad.

Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. bagaimanapun.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan. menyelamatkan umat Islam dari .W secara mutawatir.Selepas itu.A.

Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah.Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. Pada zaman Bani Umayyah. mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. Pertambahan umat . Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang.

Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu. Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli.Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik. Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya. Antara usaha tersebut ialah: .islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab.

 memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati). sabdu. Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi. ta.  Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. . sa dan lain-lain. Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur. mad dan sebagainya.

Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari.Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah. . Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang.

a.a yang pada mulanya . Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.A. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid.a. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.w wafat.a.a. menjadi khalifah yang pertama. Selepas Rasulullah s. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.

a. Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. wafat. iaitu isteri Rasulullah s.A.a. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s.a. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan . Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.w. Arzabeijan dan Khurasan. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.a. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.tidak bersetuju. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R.a. dan apabila beliau wafat. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r.a. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.

Saidina Uthman bin Affan.para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab.a. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Zaid bin Thabit r. Zaid bin Thabit r.a.a.a dan Abu Musa alAsha'ari. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud. r. Saidina Uthman bin Affan r..a.a.a. Saidina Ali bin Abi Talib. Ubai bin Ka'ab. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi . r.a. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. Saidina Ali bin Abi Talib r.

a. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.riwayat pembacaan al-quran.a.. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. . Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.

Kufah dan Madinah. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Menurut pendapat yang muktamad. dijadikan mushaf. . Syam.Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. Basrah.a. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''.

Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan.a. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan.a.a.a. ke Mekah Syam Syibab 3. ke r. Saidina Uthman bin Affan r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang . Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r. Mereka dari daripada: 1.a. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. ke ke Basrah Madinah Selepas itu. Amru Zaid bin bin Qais Thabit r. 5. 2. ke Kufah 4.

. kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s.a.a. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r. secarmutawatir. Walau bagaimanapun.ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.w. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.

.Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang.

tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan.w. Mu'awiyah bin Abi Sufian. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih . Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Umar bin al-Khattab. November 03. 2008 ProBloG 1.w. Talhah bin Ubaidillah. berhijrah ke Madinah. Setelah Rasululah s. Ubai bin Ka' ab.SEJARAH AL-QURAN Monday.w. Ali bin Abi Talib. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis). Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said.a. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.a. Uthman bin Affan.a. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s. Abu Sufyan bin Harb. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq. Tulisan Arab Nabi Muhammad s.

Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi.w. qalam dan sebagainya.a. 2. . Melalui usaha ini.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. dengan menggunakan peralatan seperti pen. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda. Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz. Akhimya Rasulullah s. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab. Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm.

a. 3. menerima wahyu.a. di mana sebaik sahaja Rasulullah s. penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s. syair dan lain-lainnya. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia.a. Sehinggalah kedatangan Islam. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s.w. Saiyidina Uthman bin Affan . maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi. Setelah berlaku proses tersebut. bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq. Saiyidina Umar bin al-Khattab.w. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi.w. Menurut Ahli Sejarah.w.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat.a. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya.

Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid.a.a. tulang dan lain-lain bahan tulisan. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas. kepingan batu." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar . Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a.a.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r. 4. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Selepas Rasulullah s. menjadi khalifah yang pertama. Ubai bin Ka'ab. wafat.w. Thabit bin Qais r. maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar.a. dan lainlain. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit.

w. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a.a. wafat. .a. 5.a.a. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid.a.a.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. wafat.bin al-Khattab r.a. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.

ii. Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. Saiyidina Uthman bin Affan.w. Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r.a. Arzabeijan dan Khurasan. Ubai bin Ka'ab.a. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. iv. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Saiyidina Ali bin Abi Talib.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab.Khattab r. Zaid bin Thabit. Ubai bin . Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al. iii. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r. Saiyidina Uthman bin Affan. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r.a. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab.a.

untuk dijadikan mushaf. satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Khalifah Uthman bin Affan r. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan.a.Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'.a.a. .a. Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. Pada tahun 25 Hijrah.Quran. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.a.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas.

iv. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Syam.Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan.iii.a. AI-Mughirah bin Abi Syahab r. ii. ke Basrah. ke Kufah.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Zaid bin Thabit r. Basrah.a. memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran .a. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. Abdullah bin al-Saaib r. ke Syam. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. Saiyidina Uthman bin Affan r. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran. Selepas itu. Mereka terdiri daripada: i. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r.a.a.a. Menurut pendapat yang muktamad. Kufah dan Madinah. ke Mekah.a. v. di Madinah. Amru bin Qais r.

a. . Mengikut tulisan al-Quran yang asal. ii. ii.w. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s. antaranya: i.a.a. secara mutawatir. iv. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. Walau bagaimanapun. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.w. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. iii. 6. Mengikut sunnah Rasulullah s. v. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.

Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. vii. iii.iii. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. viii. v. x. iv. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. ix. xii. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. xi. yi. 7. Salah satu dari mukjizat al-Quran.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ . Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). Dipersetujui oleh lebih 12. ii.000 orang sahabat. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar.

Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. 8. ii.‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. iv. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' . iii. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. v.

Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan.w. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i.a. pengucapan/ penulisan kelaziman . 9. mengurang. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s.adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.w. 10. menyambung. memisah dan menggantikan huruf. iv. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz.a.

menambah. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. . Oleh itu. menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. ii. penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi). Rasm Istilahi/ Uthmani. mengganti. Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan.pertuturan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->