SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. pada tulang pelepah-pelepah dan tamar.Pada zaman berkenaan wujudnya .o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas. kepingan lain-lain. maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu. Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah.para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r. yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah .a.Golongan riddah ini ialah orang yang murtad. ternyata Umar juga bersamanya. mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid. Abu .

lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. W. Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah. menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. ?" Umar menjawab: kebaikan". ini adalah sebuah . A. aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an.Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an.

. a. lempengan batu. maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf".hatiku. dan hafalan para sahabat yang lain). kami tidak meragukan hal itu. andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an. . dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. w. maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. Zaid berkata : "Demi Allah. aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma. Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar.

a.a.Berdasarkan peristiwa itu. maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.Melalui usaha itu. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s. Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.w sendiri.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain. .

Arzebaijan dan Khurasan.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.w .a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.

melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab. o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud.Saidina Uthman bin Affan.Saidina Uthman bin Affan.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.Zaid bin Thabit.Ubai bin Ka'ab.Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.Saidina Ali bin Abi Talib. .

jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ". cubalah lihat rakyatmu. menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan. Ia berkata : "wahai Uthman.a. mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an. umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara .Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia. Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq. Pada tahun 25 Hijrah.

Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'.perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan. maka hendaklah . Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq. Jika terdapat perbezaan bacaan.

Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan. Basrah. Menurut pendapat muktamad. Syam.

Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan.Selepas itu.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.W secara mutawatir. bagaimanapun. menyelamatkan umat Islam dari .A. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.

mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. Pertambahan umat .Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah. bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. Pada zaman Bani Umayyah. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang.

Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli. Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal. Antara usaha tersebut ialah: .Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik.islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab. Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya.

 Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. ta. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi. sa dan lain-lain. sabdu. . Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur. Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut. memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati). mad dan sebagainya.

Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari. .Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah. Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang.

supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid.a.a. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.a. menjadi khalifah yang pertama.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R. Selepas Rasulullah s. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.w wafat. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid.a yang pada mulanya .A.a. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.

akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. dan apabila beliau wafat.a.a. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.a.a. wafat.a. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r.a. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.a. Arzabeijan dan Khurasan.A.tidak bersetuju. Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan .w.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. iaitu isteri Rasulullah s. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r.

Saidina Ali bin Abi Talib. Saidina Uthman bin Affan. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud.a.a..a. Zaid bin Thabit r.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. Zaid bin Thabit r. r. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi . Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a dan Abu Musa alAsha'ari.a. Saidina Uthman bin Affan r.a.a. Saidina Ali bin Abi Talib r. Ubai bin Ka'ab. r.para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab.

..a. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.riwayat pembacaan al-quran. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.a.

dijadikan mushaf. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Menurut pendapat yang muktamad.a. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. . maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. Syam. Basrah.Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. Kufah dan Madinah.

Mereka dari daripada: 1.a. 5. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan.a.a. ke Kufah 4. Amru Zaid bin bin Qais Thabit r. ke ke Basrah Madinah Selepas itu. Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r. ke Mekah Syam Syibab 3. ke r. Saidina Uthman bin Affan r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang .a.a.Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. 2.

kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s.w. Walau bagaimanapun.a. secarmutawatir. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r. .a. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.

Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang. .

Ali bin Abi Talib. Abu Sufyan bin Harb. Uthman bin Affan.a. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.w. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq.a. Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami.a. 2008 ProBloG 1. November 03. Ubai bin Ka' ab. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis).w. Umar bin al-Khattab. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih .w. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s. berhijrah ke Madinah.SEJARAH AL-QURAN Monday. Setelah Rasululah s. Tulisan Arab Nabi Muhammad s. Mu'awiyah bin Abi Sufian. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan. Talhah bin Ubaidillah.

Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis.w. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab. Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. . ia dinamakan dengan khat al-Hijazi.a. 2. Akhimya Rasulullah s. Melalui usaha ini. qalam dan sebagainya.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz. dengan menggunakan peralatan seperti pen. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam.

bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. Saiyidina Uthman bin Affan .a. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia. di mana sebaik sahaja Rasulullah s.w. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s.a. maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi. syair dan lain-lainnya. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. Menurut Ahli Sejarah. menerima wahyu. Sehinggalah kedatangan Islam. Saiyidina Umar bin al-Khattab. Setelah berlaku proses tersebut.w. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq. 3. penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s.w.a.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat.w.a. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s.

dan lainlain. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit.a. para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r.a. Thabit bin Qais r.w. tulang dan lain-lain bahan tulisan. Ubai bin Ka'ab. wafat. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar . maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. kepingan batu. menjadi khalifah yang pertama.a.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. 4. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. Selepas Rasulullah s. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.a.

suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.bin al-Khattab r. wafat.a. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w.a. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain.a. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r.a. wafat. 5.a. .a.a. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.a. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.

Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud.a. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab.Khattab r. Saiyidina Uthman bin Affan. Saiyidina Ali bin Abi Talib. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i. iii. iv.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r. ii. Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r.a. Saiyidina Uthman bin Affan. Ubai bin . Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. Zaid bin Thabit.a. Arzabeijan dan Khurasan.a. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r. Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab.w. Ubai bin Ka'ab.

a. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al. untuk dijadikan mushaf. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al.Quran. Pada tahun 25 Hijrah. Khalifah Uthman bin Affan r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair. .Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al.a. Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.a.a. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'.a.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a.

memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran .Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. ke Basrah. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka. iv. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al. Menurut pendapat yang muktamad. Syam. ke Kufah.a. ke Mekah. Abdullah bin al-Saaib r. Basrah. di Madinah. Mereka terdiri daripada: i. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a.iii. ke Syam. ii.a.a.a. Zaid bin Thabit r. v. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. AI-Mughirah bin Abi Syahab r. Saiyidina Uthman bin Affan r. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r.a.a. Kufah dan Madinah. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Selepas itu. Amru bin Qais r.

v.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Mengikut sunnah Rasulullah s.a. ii.w. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. . ii. iv.a. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.w. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. secara mutawatir. Walau bagaimanapun. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. antaranya: i. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. 6.a. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s. iii.

Salah satu dari mukjizat al-Quran.iii. xi. Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i.000 orang sahabat. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). ix. yi.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. v.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ . Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. Dipersetujui oleh lebih 12. iv. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). x. xii. viii. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. iii. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. 7. vii. ii.

Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i.‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' . iv. 8. ii. Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. iii. v. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika.

a. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i.w.adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah.w. 10. pengucapan/ penulisan kelaziman . Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s. memisah dan menggantikan huruf. iv. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i. menyambung. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. 9.a. mengurang.

mengganti. maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan. Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. Rasm Istilahi/ Uthmani. Oleh itu. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. menambah. penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi). ii. menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. .pertuturan.