SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR’AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiq
o

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu. pada tulang pelepah-pelepah dan tamar. Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq Selepas kewafatan Rasulullah.o Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais o Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas.Pada zaman berkenaan wujudnya .Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. kepingan lain-lain.

mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat.a.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid. ternyata Umar juga bersamanya.peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah. Abu . Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah- naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r. yang berbunyi: "Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah .Golongan riddah ini ialah orang yang murtad.

aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an. menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an. Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah. ini adalah sebuah . W. lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. ?" Umar menjawab: kebaikan". A.Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Qur’an.

maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Qur’an. dulu engkau menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. a. kami tidak meragukan hal itu. dan hafalan para sahabat yang lain). . aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Qur’an Aldan Kemudian mengumpulkannya dari pelepah kurma. Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar.. andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Qur’an.hatiku. Zaid berkata : "Demi Allah. w. maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf". lempengan batu.

.w sendiri. Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain. maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.a.Berdasarkan peristiwa itu.Melalui usaha itu.a. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan dengan cadangan tersebut mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.

Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.a Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia. Arzebaijan dan Khurasan.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.w . Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.a.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.

Ubai bin Ka'ab.Saidina Uthman bin Affan.Zaid bin Thabit. o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab.Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.Saidina Ali bin Abi Talib. .Saidina Uthman bin Affan.melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab.

Ia berkata : "wahai Uthman. jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ". Uthman dan Syam menakluki Azerbaijan dan menyampaikan Iraq. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia. menghadap kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Qur’an yang mewujudkan perselisihan. Pada tahun 25 Hijrah. mereka berselisih gara-gara bacaan AlQur’an. umat telah Islam berlaku mengenai pertelingkahan antara . cubalah lihat rakyatmu.a.Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.

Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq. Jika terdapat perbezaan bacaan.perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan. Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'. maka hendaklah .

Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf.ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Syam. Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan. Basrah. Menurut pendapat muktamad. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah) . Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah.

A. Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau dilupuskan.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat perpecahan. bagaimanapun. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.W secara mutawatir. menyelamatkan umat Islam dari .Selepas itu.

Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah.Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang Dapat menyatukan penulisan al-Quran. mereka menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. Pertambahan umat . bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang. Pada zaman Bani Umayyah.

Jika perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah kalimah al-quran yang asal. Ini telah memberi kesan kepada bahasa arab yang asli. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar terus berkekalan. Antara usaha tersebut ialah: .islam daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa itu. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab dengan orang bukan arab.Ini kerana ianya mempunyai sebarang baris dan titik. Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran tidak dan huruf- hurufnya.

Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. Usaha ini telah diteruskan oleh ulama’ terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya’mur. sa dan lain-lain. sabdu. Ia dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj bin Yusuf Saqafi.  Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba. memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris mati). . ta. mad dan sebagainya.

Ia telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad alDuali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang. Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari.Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman Abasiyah. .

Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.a yang pada mulanya . Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan alYamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah.a.A. para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin AlKhattab r.a. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi alquran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid. Selepas Rasulullah s.enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.w wafat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. menjadi khalifah yang pertama.a.

a.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.a. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s. Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. iaitu isteri Rasulullah s. wafat. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan .a. dan apabila beliau wafat.A.a. Arzabeijan dan Khurasan. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.w.tidak bersetuju.a.a. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin alKhattab r. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R.a.

a dan Abu Musa alAsha'ari. Zaid bin Thabit r. r.a. Saidina Uthman bin Affan.a. Saidina Uthman bin Affan r. Zaid bin Thabit r.a. Saidina Ali bin Abi Talib r. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a. r. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi . Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud.a. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r.para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab. Ubai bin Ka'ab. Saidina Ali bin Abi Talib.a.a.

Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin alYaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. . Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.a.a.. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.riwayat pembacaan al-quran.a.

maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. Basrah. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. Kufah dan Madinah. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka.Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r. Menurut pendapat yang muktamad.a. dijadikan mushaf. Syam. .

ke ke Basrah Madinah Selepas itu. ke r. Abdullah Al-Mughirah bin bin Saaib Abi r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang .Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan. ke Mekah Syam Syibab 3.a.a. 2. Amru Zaid bin bin Qais Thabit r.a. ke Kufah 4.a. Saidina Uthman bin Affan r. Mereka dari daripada: 1. 5.a.

Walau bagaimanapun. secarmutawatir. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.a. .ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s.w.a. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.

.Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menurut menyelaraskan tertib seperti susunan yang ada surah-surah sekarang.

w. Ubai bin Ka' ab. Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Setelah Rasululah s. Umar bin al-Khattab. berhijrah ke Madinah.a.SEJARAH AL-QURAN Monday. sebagai Rasul ialah Abu Bakar alSiddiq. Mu'awiyah bin Abi Sufian. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis). Abu Sufyan bin Harb.a.w. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan. Ali bin Abi Talib.w. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih . Uthman bin Affan. 2008 ProBloG 1. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s. November 03. Talhah bin Ubaidillah. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.a. Tulisan Arab Nabi Muhammad s.

Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis. Akhimya Rasulullah s. Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz. qalam dan sebagainya. ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda. dengan menggunakan peralatan seperti pen. . Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab.w.a. 2.dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. Melalui usaha ini.

Saiyidina Uthman bin Affan .w. 3. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq. maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat alHijazi. bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar alSiddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w.a.Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat. syair dan lain-lainnya. Sehinggalah kedatangan Islam. khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s. Setelah berlaku proses tersebut.w.a. di mana sebaik sahaja Rasulullah s.w. Menurut Ahli Sejarah. Saiyidina Umar bin al-Khattab. menerima wahyu.a. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia.

Thabit bin Qais r.a. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas.dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.a. dan lainlain.a. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit.a. para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r. Selepas Rasulullah s. wafat. 4." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar . Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. kepingan batu. maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Ubai bin Ka'ab. tulang dan lain-lain bahan tulisan.a.w. menjadi khalifah yang pertama.

a.a.w. wafat.bin al-Khattab r. wafat.a. 5.a. lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r.a.a. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid.a. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r. dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r. dan apabila Saiyidina Umar bin al-Khattab r. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a.a. .

iii. iv. Saiyidina Uthman bin Affan. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i. Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab.a. Penduduk Syam daripada Saiyidina Abu mengambil kaedah bacaan Uthman bin Affan dan Darda' r. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab. Saiyidina Uthman bin Affan.a.w.a.Khattab r.a. Arzabeijan dan Khurasan. ii. Saiyidina Ali bin Abi Talib.a. Ubai bin . Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia.Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r. Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r. Zaid bin Thabit. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ubai bin Ka'ab.

Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r.Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.Ka'ab dan Zaid bin Thabit r. satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al. Khalifah Uthman bin Affan r.Quran. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan alQuran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'.a. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al. Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan.a.a.a. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al. . Pada tahun 25 Hijrah. untuk dijadikan mushaf. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.a. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair.

AI-Mughirah bin Abi Syahab r. Basrah.a. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan. iv. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran.a.a. Saiyidina Uthman bin Affan r.Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Mereka terdiri daripada: i.iii. ke Syam. ii. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan. Syam. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah.a. Abdullah bin al-Saaib r. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al.a.a. ke Kufah.Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka.a. di Madinah. Zaid bin Thabit r. Amru bin Qais r. Kufah dan Madinah. ke Basrah. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran . v. Menurut pendapat yang muktamad. Selepas itu. ke Mekah.

Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. ii. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. secara mutawatir. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i.yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.a. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. perbezaan bacaan ( ‫ ) وججه القراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r. iv. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Walau bagaimanapun. antaranya: i. 6. . Mengikut sunnah Rasulullah s. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s. v.w. iii. ii. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini.a. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan.w.a.

7.000 orang sahabat. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). yi. v. ix. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujahhujah yang jelas.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. viii.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة‬ . iii. vii. x. ii. Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. xi. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. xii. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan). Dipersetujui oleh lebih 12. Salah satu dari mukjizat al-Quran. iv. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf.iii.

Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. v. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tandatanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. iv. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg. Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini.‫) العج ججججام‬ ‫ج‬ yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. 8. ii. iii. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' .

huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah.w. 9. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s. 10. mengurang. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafazlafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz. Pembahagian Rasm Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i.w.adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah. menyambung. pengucapan/ penulisan kelaziman .a. memisah dan menggantikan huruf. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.a. iv. Iaitu Rasm menurut Qiasi/Imla'i.

. Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan Hamzah. mengganti. Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang. ii.pertuturan. Oleh itu. Rasm Istilahi/ Uthmani. penulisan mushaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah (penetapan/penentuan Nabi). menambah. maka penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah diharuskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful