:( ) . :( ) . :( ) ) , , .

, , : , :( ) , , , , :(

2211

4108 ( , , , . ( ) , , . ( , ) , , , , . , :( , ( ). , . , ). , ) . , ( , , : , , , , . , , , . , . : : . , ). , ). , , ( ,

. . : ,

: . , , :

.

: . : : . , ,

:

, , : , :( ) . . . : , , :

. , , . , :

:

. ,

( ( . , : , ) ,

) ( , . : . . , ) . : : . , ; : ( ( ) ) ,

,

.

:

107

:( :" , } { , }) ". : :{

: , , . : . : . : : . . : . . : . : . : . . : . :{ , } : . ,

(

) . . . : ( )

(

) ( ), :

4438

:( , : , . :( ) . ( , : ; ; , , ) , . , , )

,

,

, .

, . . :

, ,

.

(

)

2901 :( ) ( :( , ), , , . ), , , , :( ( . , ) : ) , ,

3900 :( , . ) ,

,

:(

)

,

: , .

, . , : ,

, .

,

ADISTUZadIstuz

THE Message of THE QURAN

(Risalah al-Quran)

TRANSLATED AND EXPLAINED

by

Muhammad Asad

Karya-Karya lain dari Muhammad Asad:

SAHIH AL-BUKHARI: THE EARLY YEARS OF ISLAM

ISLAM AT THE CROSSROADS

THE ROAD TO MECCA

THE PRINCIPLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM

Prakata

BACALAH dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan Menciptakan manusia dari sel benih! Bacalah Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah

mengetuk pintu dhamir dan inteleknya bermulalah. dengan ayat 281 dari surah kedua: Dan ingatlah pada Hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ia telah menggemparkan tanah Arab. dan menyatukan bangsa dan umat yang lahir dari percakaran dan pertembungan kabilah yang keras. terhadap seluruh haluan dan arah peradaban. Tiada suatu kitab suci di dunia yang mempunyai pengaruh yang jelas sepertinya terhadap kehidupan manusia yang pertama kali mendengar risalahnya dan. Antara ayat-ayat pertama dan yang terakhir ini (pertama dan terakhir menurut urutan wahyu) tersingkap kebesaran sebuah kitab yang. suatu kesamaan pada . lebih dari sekadar fenomena biasa yang kita ketahui. Semua ini. memupuk kemahuan keras dan kebebasan berfikir. dan mencetuskan kehebatan dalam pencapaian intelektual dan penemuan saintifik yang mengkagumkan yang berhasil mengangkat peradaban dan memperkasa tamadun dan budayanya. dan dalam zaman yang begitu panjang. telah dibawa oleh risalah al-Quran: dan ia dibawa dengan perantaraan manusia yang diilhamkannya petunjuk dan diberikan asas dan landasan untuk menilai dan memperhalusi seluruh adab dan etika dan digariskan rangka kegiatan duniawinya: kerana. pada analisis akhirnya. di mana setiap jiwa akan disempurnakan balasan dari apa yang diusahakannya. dan kebudayaan yang dipandu oleh semangat al-Quran itu telah mempengaruhi dengan pelbagai cara pemikiran dan pandangan masyarakat Eropah di zaman pertengahan dan mencetuskan gelombang kebangkitan yang membangunkan tamadun dan mencerah kebudayaan Barat di era Renaissance. tidak pernah sebuah kitab tidak terkecuali kitab Bible yang dihadam oleh sebegitu banyak umat dengan keghairahan dan penghormatan yang berbeza diluahkan kepadanya.Yang telah mengajar [manusia] menggunakan pena Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Dengan pembukaan ayat-ayat terawal dari surah ke sembilan puluh enam ini yang menghimbau asal kejadian insan dan kerendahan akar biologinya. seawal abad ketujuh Masihi. budaya dan politik dunia. telah memberikan kesan yang cukup nyata kepada peribadi agama. berhasil menyebarkan faham dan pandangannya yang menerobos jauh melewati wilayah dan sempadan Arab dan membentuk sebuah masyarakat berideologi yang pertama dalam sejarah manusia. melalui mereka dan generasi selepasnya. penurunan wahyu al-Qur an kepada Nabi Muhammad (saw). dan dalam perjalanan masa telah berperanan melahirkan apa yang disifatkan sebagai era saintifik : zaman yang kita tempuhi sekarang. dan dalam beberapa dekad. yang direncanakan berlangsung selama dua puluh tiga tahun tempoh kerasulan dan diakhiri. dengan menekankan kekuatan ilmu dan kesedaran akliah. dan tidak pernah sebuah kitab dihadapkan kepada begitu ramai manusia. dan tiada seorang yang akan dizalimi. ia menjana semangat intelektual yang tinggi di kalangan penganutnya. sejurus sebelum kewafatan Baginda (saw).

bahawa ia. berupaya menghadam dan memahami al-Qur an dalam bahasa Arab. namun hakikat dan kebenarannya tetap kekal bahawa pada setiap yang beriman dan percaya dengannya.rangkuman jawapan dari pertanyaan. lain halnya dengan pembaca bukan Muslim yang sering mendakwa melihat sesuatu yang kasar . adalah suatu ekpresi dari kebijaksanaan tertinggi. Pendirian orang Islam terhadap al-Qur an ini agak mengelirukan. Namun. terdapat terjemahan moden dari sarjana Muslim yang. dan tidak boleh sama sekali dianggap ralat dalam menyampaikan apa. meskipun kecil. yang sedia diterima oleh ramai penganut Islam moden. namun seringkali berbunyi mendatar dan tidak meransangkan pada pandangan Barat. dari kacamata Barat yang mendekatinya melalui terjemahan-terjemahan yang tersedia. dalam jumlah mereka. dan manakala ayat yang. Kalam Allah (swt) yang sebenar. tidak dipengaruhi oleh mana-mana kecenderungan. yang dipaparkan dalam karya-karya Orientalis Eropah dan Amerika. telah menyediakan sumber inspirasi teragung dalam kedua-dua maksud keagamaan dan budaya dari istilah ini kepada berjuta umat yang. ketinggian tamadun dan kemajuan sosial. cukup telus dengan semangat Islam. telah memberikan sumbangan terbesar kepada pengetahuan manusia. yang pada mereka. walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dalam terjemahan yang sedia ada dalam kebanyakan bahasa-bahasa utama Eropah terdapat karya yang mengilhamkan pandangan jelek dan prejudis dan terutamanya di masa-masa terawal oleh pengaruh mubaligh Kristian yang sesat . Bagaimana harus saya bertindak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kedamaian dalam kehidupan akan datang? Betapa kerap pun individu Muslim yang salah dalam menanggapi jawapan ini. yang sering menggambarkannya sebagai kecelaruan dan percanggahan pernyataan . yang dapat menolak kenyataan. Namun begitu. dari keluasan hikmah dan kebijaksanaannya. mengemuka dan menyampaikan maksudnya dari bahasa Arab asli ke bahasa-bahasa Eropah tersebut. lantas segala keunikan al-Qur an dan hubungannya dengan dimensi manusiawi hampir ghaib dari pandangannya dan sekaligus menganggapnya tak lain seperti apa. yang seikhlasnya menyusun. pada hukumnya. Kerana. tiada suatu kritikan yang dilempar pada al-Qur an. yang menzahirkan kebijaksanaan tertinggi dan pengucapan terindah: ringkasnya. Dalam beberapa segi ini mungkin disebabkan oleh sikap buruk secara sedar atau tidak menaruh prasangka jahat terhadap Islam kesan dari pengaruh budaya dan fahaman Barat sejak perang salib suatu tradisi yang menguasai pemikiran dan naluri mereka yang telah meninggalkan kesannya dalam . adalah makna sebenar dari wahyu suci. Sementara orang-orang beriman. namun tidak diragukan bahawa sebahagian terjemahan ini lahir dari kesungguhan sarjana yang. sesungguhnya. menatapi keindahannya. tambahan pula. kekal yakin bahawa al-Qur an merupakan lambang manifestasi terbesar akan rahmat Allah (swt) kepada manusia. Bagaimana percanggahan ini dapat dileraikan? Perkara ini tidak dapat dihurai dengan hujah yang lazim. dan betapa ramai pun di kalangan mereka yang meninggalkan inti pesanannya. bahawa al-Qur an telah disalah tafsir oleh penterjemah Barat. tiada satu pun dari terjemahan ini sama ada diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang sejauh ini mampu mendekatkan al-Qur an kepada pintu hati dan dhamir mereka yang dibesarkan dalam suasana keagamaan dan gelanggang fikrah yang berlainan dan mengilhamkan sesuatu. kepada orang Islam.

jantina dan ekonomi. fizikal dan sosial yang diraih di dunia. Ringkasnya. merupakan salah satu sebab yang mengarah pada pandangan negatif. Tetapi di sana terdapat juga sebab lain dan mungkin lebih muktamad . perkaitan yang kukuh antara ajaran ruhani dengan amalan hukum membingungkan pembaca Barat.pendirian dan pandangan terhadap setiap perkara yang berlabelkan Islam. untuk menghargai pendekatan akliah yang dipelopori al-Quran terhadap setiap persoalan agama. yang terbiasa mengaitkan pengalaman agama dengan kuasa ghaib yang di luar kefahaman akal. menghadam lenggok dan menghalusi frasanya. bagaimana hebat kekuatan intelektualnya. bagaimana pun duniawinya . dengan kehidupan ruhani dan akhiratnya. Tidak seorang di kalangan mereka. termasuk lingkungan sosial) dalam kehidupan insaniah: jaringan yang tidak terpisah antara amalan dan perlakuan insan seharian. dan ini meskipun dalam keghairahan dan kesungguhan mereka untuk mengkaji setiap aspek yang berkait dengan dunia Islam. Ini. baik Islam atau bukan Islam: semuanya terdiri dari kalangan yang mempelajari bahasa Arab dari saluran akademik: iaitu. yang dicipta Tuhan. manakala bertembung dengan hujah al-Qur an yang mendakwa membawa petunjuk tidak hanya untuk kebaikan di akhirat tetapi juga untuk kehidupan yang baik rohani. Apabila kita melihat senarai panjang terjemahan al-Qur an bermula dari terjemahan Latin di Zaman Pertengahan hingga ke abad ini dalam hampir semua bahasa Eropah kita dapati satu persamaan di kalangan para penterjemah. Justeru. cekap menangkap hujah dan mengemukakan respon. yang mampu menguasai dialek Arab sebagai seorang yang kenal akar bahasanya. di kalangan intelektual dan sarjana Barat yang melakukan kajian secara objektif. Adalah mungkin bahawa di antara sebab kurangnya penghargaan ini adalah berpunca dari pendekatan al-Qur an sendiri yang agak berbeza dari semua kitab suci: kerana penekanannya pada akal sebagai asas kepercayaan dan aqidah dan juga penegasannya tentang kesepaduan ruh dan jasad (dengan itu. hak individu dan sosial adalah berkait rapat dengan harapan yang dapat manusia realisasikan dalam kehidupannya setelah mati. dan semua masalah yang berkait dengan kehidupan jasmani dan minda. yang tidak terbatas pada orang awam di Barat malah. dengan kepercayaan mereka pada unsur ghaib sebagai inti pengalaman agama yang benar.dari kenyataan bahawa al-Qur an setakat ini belum dapat diterjemah dalam bahasa Eropah dengan cara yang boleh memberikan kefahaman menyeluruh tentangnya. dengan buku. menurut pandangan saya. dengan maksud yang lebih halus. Namun faktor psikologi ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kekurangan yang nyata dari sudut penghargaan Barat terhadap al-Qur an. Ketiadaan pembahagian yang jelas antara medan fizikal dan ruhani telah menyumbangkan kesukaran kepada manusia yang lahir dalam tradisi agama lain. kegagalan masyarakat Barat untuk memahami kandungan al-Qur an dan risalahnya. adalah satu kesatuan. dan berupaya mendengar . masyarakat Barat tidak bersedia menerima pandangan al-Qur an bahawa semua kehidupan.

Perbezaan idiom Arab dari mana-mana idiom Eropah bukan sekadar kerana hal sintatik dan cara dalam menyampai dan meluahkan idea. ia merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang kekal subur selama beribu tahun. maka untuk menggarap kefahaman dan ruhnya yang sebenar. dalam skala besar atau kecil. Dan manakala bahasa Arab yang digunapakai dalam al-Qur an adalah bahasa yang mencapai kemuncaknya di tanah Arab empat belas abad yang lalu. seseorang harus berupaya merasa dan mendengar bahasa ini sepertimana masyarakat Arab telah merasa dan mendengarnya sewaktu al-Qur an diturunkan. Dua faktor ini sangat berkait dengan masalah yang kita bahaskan. melainkan dia mendengar sendiri nyanyian bahasa dalam telinganya dan peribadi bahasa itu sejelasnya maka terjemahannya hanya mampu menzahirkan maksud luaran dari inti bahasa yang disampaikan. semakin jauh tersasar terjemahan tersebut dari memberikan maknanya yang asal. maka jelas bahawa bahasa Arab bahasa Semitik yang kekal tidak berubah dalam kurun yang panjang harus berbeza luas dari tiap sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat Barat. Kerana setiap bahasa adalah lambang dari simbol pengucapan kabilahnya yang menggambarkan budaya dan nilai kehidupannya yang tersendiri dalam menyampaikan pandangan tentang sesuatu realiti. Tidak diragukan. telah dipersetujui secara konvensional oleh mereka yang mengungkapkan persepsi dan pandangannya melalui bahasa tersebut. bukan juga oleh kekayaan luar biasa perbendaharaan Arab: sebaliknya ia adalah perbezaan ruh dan nilai-hidup. diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw) dengan perantaraan bahasa yang dipertuturkan manusia. sebahagian penterjemah al-Qur an yang karyanya mendapat tempat di dunia Barat boleh dianggap sebagai sarjana unggul yang berupaya menguasai tatabahasa Arab dan mencapai pengetahuan tinggi dalam sastera Arab. dan tanpa disedari. tetapi penguasaan nahu dan pemahaman sastera ini tidak dapat. tidak juga khusus oleh hal yang sedia maklum. dari kelenturan yang ketara dalam tatabahasa Arab dari kekhususan kata kerja dasar nya dan pelbagai bentuk kata terbitan yang boleh dihasilkan dari kata dasar ini.sekaligus mencerap maksud yang melatari alunan ritmanya dan menyelami ungkapan dari simbolik ayatnya. realitinya yang sebenar: dan semakin besar dan mendalam maksudnya. Kerana. dalam hal terjemahan bahasa Arab (terutamanya bahasa Arab yang diguna pakai dalam alQur an) secara mutlak membawa penterjemah bebas menggarap inti dan realiti bahasa tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan menyelami kehidupan bersama dan di dalam komuniti tersebut. Ia adalah bahasa pertuturan semenanjung Arab: bahasa kaum yang dianugerahkan kecekapan dan kefahaman yang tajam . perkataan dan ayat dalam sesebuah bahasa mana-mana bahasa tidak lain melambangkan simbol bahasa yang disepakati. Kita umat Islam percaya bahawa al-Qur an adalah kalam Allah (swt). Melainkan penterjemah mampu mengeluarkan semula maksud simbolik yang terkandung dalam bahasa tersebut iaitu. dan ia satu-satunya bahasa yang terus segar dan utuh tanpa sebarang perubahan sejak empat belas kurun yang lalu. dan memahami pengertian yang diberikan oleh mereka terhadap maksud yang simbolik dari pernyataannya. Bahasa Arab berakar dari pengucapan Semitik: malah. dan akan hilang.

rangkuman idea ini. hasil dari kesedaran. kebiasaan mengenal lenggok pertuturan Arab Badawi di Tengah dan Timur Arab dengan tambahan. bagi mengecap semula keaslian rasa bahasa Arab. Dalam perkataan lain. orang bukan Arab harus tinggal lama dan bergaul rapat dengan kabilah yang pertuturannya mencerminkan semangat asli dari bahasa tersebut. dan. yang turut mewarnai dan mencorak fikirannya. Sekarang kemampuan ini diwarisi oleh intelektual Arab secara tak langsung. dengan itu. tentunya. walaupun dialek mereka banyak yang berbeza dari Arab klasik yang digunapakai dalam alQuran. tetapi percakapan harian mereka telah. yang mentalitinya serupa dengan kerangka fikir kabilah Arab yang hidup sewaktu bahasa Arab diadun dan dicorakkan intinya. menyaingi satu satu sama dalam ekspresi elipstik yang mencakup sebagaimana ianya. tanpa disedari telah berkembang dalam acuan persekitaran dari mana bahasa Arab tersebut meraih bentuk dan cara ungkapannya yang khusus. beransur. orang-orang ini hanyalah masyarakat Badawi di semenanjung Arab. Oleh itu. dicerap oleh rasa instintif pada bahasa tersebut. sebagai tambahan dari penerokaan filologi. ini tidak bermakna orang bukan Arab tidak dapat memahami bahasa Arab dalam ruhnya yang sebenar: ia hanya bermaksud tidak lebih dan tidak kurang bahawa bahasa tersebut tidak mungkin dikuasai sepenuhnya melalui saluran akademik semata-mata. yang difahami sendiri dari paduan dan jalinan pemikiran yang membentuk idea yang ingin mereka fahami dan luahkan. dengan suatu yang menyamai ekpresi elipstik. dengan belajar: kerana. dari proses penyerapan minda. dengan pengetahuan akademik tentang bahasa Arab klasik adalah satu-satunya cara bagi orang bukan Arab di zaman kita untuk mendapatkan kefahaman mendalam dari diksi Arab. khususnya golongan terpelajar. iaitu. Kerana. musnah dan terpisah dari lafaz Arab yang asli. Sekarang kenyataannya bahawa rasa tersebut tidak dapat dikecapi sekadar hanya berada dalam lingkungan masyarakat Arab moden di bandar. Kemampuan ini. Bagaimanapun. sejak usia kecil: ketika ia belajar bertutur dengan betul. namun ia masih mengekalkan sejauh ini idiom yang dikenal di zaman Nabi (saw) dan telah mewarisi seluruh nilai dan ciri-cirinya yang intrinsik. terutamanya yang menetap di kawasan Tengah dan Timur Jazirah Arab. tidak didapati oleh kalangan bukan Arab yang hanya mengenali bahasa Arab setelah dewasa. Ekspresi elipstik ini (disebut ijaz oleh ahli filologi Arab) adalah ciri yang berkait dengan idiom Arab dan. merupakan bahasa al-Qur an yang mustahil difahami kaedah dan maknanya yang tersirat tanpa kemampuan dan daya untuk mengeluarkannya. namun sukar bagi mereka meluahkannya kepada orang luar kerana suatu alasan mudah. tetapi perlu. apa yang diperolehnya cuma bahasa yang tersedia. Lantaran tiada seorang di kalangan sarjana . telah tanpa sedar menyerap inti dan ruh bahasa tersebut. bahasa kaum yang imej di mindanya. secara instintif. sentiasa mengalir tanpa usaha dari satu rangkuman pada rangkuman lain. struktur luaran yang terpisah dari kualiti dan keunikan elipstik yang mengadun inti idiomatik Arab dan realitinya.yang dicurahkan dalam kehidupan luas di gurun yang terbentang pada generasinya. Walaupun ramai di kalangan mereka. bagaimana tinggi pun pelajaran bahasanya. Di zaman kita.

dan harus sentiasa sedar bahawa sebahagian ungkapannya terutamanya yang berkait dengan konsep abstrak telah dalam kurun yang lama mengalami perubahan idea dalam kefahaman umat dan harus. tidak diterjemah dengan maknanya yang difahami di zaman moden. Bagaimanapun. saya tidak mendakwa telah menterjemah al-Qur an dengan maksud. dan kesilapan mereka. turut ralat dalam hal ini. keajaiban elipstik yang melangkaui kerangka-fikir dalam mengungkapkan idea yang muktamad seringkas dan sepadat mungkin dalam batas pertuturan manusia. dengan penekanan pada unsur akoustik yang tidak sekadar membawa makna retorik tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada suatu yang tidak terungkap namun punyai idea yang jelas: bahawa semua ini membuktikan al-Qur an. Namun meskipun mustahil untuk menghasilkan semula al-Qur an dalam bahasa yang lain. Untuk menyampaikan maksud al-Qur an ke dalam . seperti mana. maka terjemahan mereka hanya kekal. di mana unsur metafor mengalir mengilhamkan makna yang pragmatik. terjemahan yang benar-benar idiomatik disertakan dengan kupasan al-Qur an ke dalam bahasa Eropah. * KARYA yang saya persembahkan kepada pembaca ini adalah berasaskan kajian tulen sepanjang menyusuri kehidupan di semenanjung Arab. Perkara yang lain (dan tidak kurang pentingnya) yang mana penterjemah harus memahami sepenuhnya adalah persoalan ijaz al-Quran. jauh dan ralat. Tidak seperti mana-mana buku. dan menjadi suatu aspek yang rapat dalam bahasa Arab. Kedudukan setiap perkataan dalam ayat. penterjemah harus bersandar sepanjang terjemahannya kepada pangkal bahasa yang dikenal sewaktu al-Qur an diturunkan. di akhirnya. yang punya kepakaran literal dalam tafsir al-Qur an. dengan itu. cukup unik dan tidak mampu diterjemah suatu fakta yang disepakati oleh para penterjemah terdahulu dan semua sarjana Arab. sebagaimana telah saya jelaskan. Kaedah ijaz ini. makna dan penzahiran bahasa dalam al-Qur an membentuk satu kesatuan yang kukuh. karya Plato atau Shakespeare boleh diterjemah.yang telah menterjemah al-Qur an ke bahasa Eropah memenuhi syarat ini. namun mesejnya masih boleh disampaikan dan difahami oleh orang yang. kadangkala sarjana ulung. amat unik. dan mencapai penyempurnaannya dalam al-Qur an. dari ayat-ayat al-Qur an yang disampaikan dalam bahasa Eropah. dan kadangkala kekeliruan yang nyata. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulama besar Islam. dari mengisi makna dan semangatnya yang asli. tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali atau seperti kebanyakan orang Islam yang bukan Arab tidak berupaya memahaminya tanpa dibantu. Untuk maksud ini. telah membawa pada penyelewengan makna. ritma dan alunan frasanya dan binaan sintatiknya. Ia adalah satu percubaan mungkin percubaan pertama untuk mengemukakan sepenuhnya. seperti kebanyakan masyarakat Barat. ditambah dengan kelemahan penterjemah moden. Muhammad Abduh.

maksud asli ini kekal utuh. pada semua keadaan. Tidak. telah menghakis keluasan makna dan pengertiannya yang mendalam yang diberikan al-Qur an pada istilah ini. namun yang nyata al-Qur an tidak dapat sepenuhnya difahami jika kita membacanya hanya berasaskan ideologi yang berkembang kemudian. di mana Nabi Ibrahim (as) dinyatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) (kana musliman). dan kitab suci yang masih ada kini tidak benar-benar mewakili wahyu asal yang diturunkan. seseorang harus waspada dalam menjelaskan. tanpanya. apabila Sahabat (rad) Baginda (saw) mendengar perkataan islam dan orang islam. kerana sewaktu al-Qur an diturunkan (dan kita tidak harus lupa bahawa proses ini berlangsung selama dua puluh tiga tahun). Makna yang sama dirujuk dalam al-Qur an pada istilah ini tentang kitab-kitab suci yang terawal: kerana al-Qur an sering menegaskan bahawa catatan suci terdahulu telah banyak tercemar dan diseleweng dalam jarak masa yang panjang. Dalam bahasa Arab. yang sengaja dilenyapkan dalam bahasa asli. sesungguhnya ia merujuk pada akar kata nama kitab dari kata kerja kataba ( dia menulis atau.bahasa yang tidak menggunakan kaedah elipstik yang sama. Tambahan lagi. terjemahan ahl al-kitab sebagai masyarakat kitab tidak . Contoh lain. Bagaimanapun kukuhnya institusi hukum ini dalam konteks perkembangan Islam. dan tiada sarjana Arab yang menyedari konotasi luas pada istilah ini. yang membawa maksud catatan suci atau wahyu . sepertimana digunakan dalam alQur an. dalam terjemahan konvensional. Misalnya. dari sudut sejarah. baik yang beriman atau tidak: kerana menurut mereka. mereka yang mendengar bacaannya tidak menanggapinya sebagai buku kerana al-Qur an cuma dikumpulkan setelah berlalu beberapa dekad dari kewafatan Nabi (saw) bahkan. yang merupakan istilah khusus Islam setelah ia dibangunkan sebagai institusi yang lengkap dengan syariat. maka penterjemah harus menambah keterangan dengan tanda braket. atau dalam surah 3: 52. dengan makna tidak percaya dan orang yang tidak beriman atau kafir . di mana para pengikut Nabi Isa (as) berkata Dan saksikanlah bahawa kami telah menyerahkan diri kepada Allah (swt) (bi-anna muslimun) . frasa Arab berkenaan akan musnah seluruh maknanya dan menjadi suatu pernyataan yang tak bererti. amalan dan hukum. tanpa memahami tujuan asas dan makna yang dipunyai dan dimaksudkan sebagai ertinya oleh mereka yang pertama kali mendengarnya dari pengucapan Nabi (saw) sendiri. Sama juga. islam dan orang islam lazimnya membawa makna yang terhad. istilah keagamaan yang digunakan dalam al-Qur an. yang hilang hubungan-fikirannya iaitu. juga. Sehubungan dengan itu. dalam surah 3:67. dia mengeluarkan perintah ). dengan pengertian khusus yang terpakai secara ekslusif kepada Sahabat Rasulullah (saw). di kalangan bukan Arab hari ini. yang mana. kerana. ialah dalam terjemahan tradisional pada perkataan kitab. mereka memahaminya sebagai mencerminkan penyerahan diri kepada Allah (swt) dan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) tanpa membataskan istilah ini kepada mana-mana komuniti atau mazhab tertentu contohnya. perkataan kufr ( menolak kebenaran ) dan orang kafir ( kalangan yang menolak kebenaran ) telah dinyatakan. sebagai buku : justeru.

haruslah dianggap sebagai ilustrasi tentang kondisi manusia dan tidak berakhir dengannya.baik dalam zaman Nabi (saw) dan zaman yang lebih awal . dalam keadaan tertentu. .dalam ungkapan Muhammad 'Abduh . Selain dari pertimbangan bahasa ini. pelbagai pengertian dalam mesej alQuran.haruslah tidak mengenepikan landasan dan makna asal ayat tersebut dan hubungannya dengan ajaran akhlak yang diseru dan dirumuskan oleh al-Quran. mengaitkan hal yang khusus kepada yang umum dan pengertian zahir kepada maksud yang tersirat.suatu kajian yang sangat rapat. Dalam setiap nota dan apendik saya telah cuba jelaskan mesej al-Qur'an dan telah. saya memandang wajar untuk disertakan beberapa nota penjelasan. maksudnya yang sebenar hanya boleh digarap jika kita menghubungkan setiap pernyataannya dengan apa yang dinyatakan di tempat lain. kita akan menyedari bahawa al-Qur'an adalah . Dengan pengecualian dua istilah. tiada bahagian dalam al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandangan sejarah semata-mata: iaitu semua rujukannya tentang peristiwa dan kejadian sejarah . Pertama. dan cuba menzahirkan ideanya dengan kaedah perbandingan. pada akhirnya. sedekat mungkin. saya telah usahakan untuk memadankan setiap konsep al-Qur an dengan ungkapan Inggeris secara tepat usaha yang kadangkala memerlukan penggunaan ayat yang penuh untuk menyampaikan maksud dari satu perkataan Arab. semuanya menjelaskan dan menyempurnakan satu sama lain. Dua pengecualian dari hal ini adalah istilah al-Qur an dan surah. Pemerhatian tertentu berhubung dengan pernyataan simbolik dalam al-Qur'an dan makna eskatologinya telah dirumuskan dalam Apendik I yang dilampirkan di sudut akhir terjemahan ini.: dan tiada sebarang faedah jika dikemukakan terjemahan bagi kedua-dua istilah ini. Kedua. kerana istilah ini sepatutnya diterjemah sebagai pengikut wahyu terdahulu . dengan seluruh daya dan keupayaan saya. oleh pentafsir klasik .begitu bermakna. dan ini adalah landasan dan prinsip yang memandu saya sepanjang penulisan ini. saya telah cuba setulusnya untuk berpegang pada dua prinsip utama dalam penterjemahan. Bagi mengeluarkan. risalah al-Qur an harus disampaikan sebagai suatu perumusan. dari nilai yang dirasai oleh generasi Islam yang tidak dibebankan dengan gambaran dan konsep yang lahir dalam perkembangan Islam berikutnya. Oleh itu. menurut pandangan saya. Jika. penjelasan akan kemurnian doktrin yang mana setiap ayat dan lafaz mempunyai hubungan rapat dengan ayat dan lafaz yang lain. merujuk pada karya-karya besar ahli filologi Arab dan ahli tafsir klasik. Lantaran itu. kerana keduanya digunakan dalam bahasa Arab tidak lain untuk menerangkan nama bagi mashaf suci ini dan setiap pembahagian atau segmen nya. bagi memahami maksudnya dalam bahasa lain. al-Qur'an tidak harus dilihat sebagai kompilasi hukum dan dakwah secara terpisah tetapi adalah satu paduan dan rangkaian menyeluruh: iaitu. Ringkasnya. dan diraikan."tafsirnya yang terbaik". Selama hukum ini diikuti sepenuhnya. pertimbangan sejarah mengenai sebab penurunan sesuatu ayat .

Perbezaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan Ulama umatku adalah [kesan] dari rahmat Tuhan (rahmah) yang jelas menunjukkan bahawa perbezaan pandangan adalah asas dalam semua kemajuan pemikiran manusia dan. maka pihak pembaca haruslah sedar bahawa keunikan al-Qur'an berakar dari keluasan jangkauannya yang mana lebih banyak pengetahuan dunia dan pengalaman sejarah yang didapati. interpretasinya sering bercanggah: tetapi mereka melakukan ini tanpa sebarang kekhilafan. Justeru. lebih banyak makna. walaupun dalam beberapa hal saya berbeza pandangan dari tafsiran mereka. Tiada seorang yang telah berhasil mengecap keindahannya yang sebenar yang terfikir untuk membuat dakwaan sedemikian atau sekadar cuba membuatnya. dan keikhlasan setiap pentafsir. pendorong terkuat yang menggerakkan manusia meneroka ilmu. Dan saya sepenuhnya sedar bahawa terjemahan saya tidak mampu untuk benar-benar berlaku adil kepada al-Qur an dalam mengupas maksud yang terkandung di setiap perenggan ayatnya: kerana. dengan penegasan Nabi (saw). kerana menyedari perbezaan relatif dalam keupayaan akliah insan. . Walaupun tiada seorang. saya tidak melihat sebarang keperluan untuk menterjemah lafaz al-Qur an dengan idiom moden secara langsung. Dalam membuat tafsiran. Pemikir agung kita di zaman lampau telah menggarap permasalahan ini dengan cukup baik. Di sebalik itu. dengan itu. tanpa dijangka. saya sangat terhutang budi pada keilmuan mereka yang telah meransang dan membawa saya mencari kebenaran. namun tidak dinafikan bahawa tanpa usaha Ulama besar yang lampau. mereka mendekati al-Qur an dengan kekuatan akal: iaitu. yang dizahirkan dalam mushaf ini. yang hanya akan menambah kekaburan akan makna al-Qur an pada pembaca kontemporari. adalah lazim bahawa cara seorang pentafsir memahami sesebuah ayat atau ungkapan al-Qur an adalah berbeza dan kadangkala sangat jauh dari makna yang dinyatakan oleh seseorang pentafsir yang mendahuluinya. * Berhubung dengan kaedah terjemahan. Dan mereka cukup faham. Lantaran itu. mereka cuba menjelaskan maksud dari setiap pernyataan al-Qur an dengan kekuatan ilmu bahasa yang dimiliki dan pengajaran Nabi (saw) yang disampaikan dalam sunnah Baginda (saw) dan juga dari khazanah ilmu yang terdapat di zaman mereka dan juga dari pengalaman sejarah dan budaya yang mewarnai tamadun masyarakat waktu itu. saya sebolehnya mengelak dari menggunakan istilah kuno yang tidak diperlukan. dari pentafsir klasik yang mendakwa telah mencapai maksud yang akhir dan muktamad dalam tafsirannya. yang akan menyalahi ruh bahasa Arab yang asli dan membawa kesangsian pada mereka yang arif dan menaruh kekaguman dan takzim akan kebesaran wahyu. Dengan perkataan lain. tiada tafsiran moden termasuk tafsiran saya boleh diharapkan berhasil.saya terpaksa mengambil pendekatan berbeza dari interpretasi yang dikemukakan oleh pentafsir awal. saya tidak mendakwa telah mengeluarkan semula sesuatu yang tak tergambar dari keindahan ritma dan retorik al-Qur an. dan dengan itu.

Jika semua lautan menjadi tinta untuk mencatat kalam Tuhanku. . pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalam Tuhanku (Qur an 18: 109).

seperti dalam teks Arab. (Perlu diperhatikan bahawa dalam terjemahan. 6: 138-140 dan 142 bermakna surah 6.Sumber Rujukan KITAB INI ditulis berdasarkan naskhah Hafs ibn Sulayman al-Asadi. 3 : 28 bermakna surah 3. dan dianggap oleh sarjana-sarjana Arab sebagai nakhkah yang paling tepat antara naskhah-naskhah lain yang pernah diterbitkan. Rujukan kepada kamus adalah mengikut kecuali dinyatakan sebaliknya artikel akar dan kata dasar sesuatu istilah. Semua rujukan kepada Kitab Bible adalah berdasarkan versi teks Authorized King James Version. tempat dan tarikh cetaknya telah direkodkan di bawah. ayat 138 -140 dan ayat 142. nombor ayat berdasarkan edisi Kaherah diletakkan dalam parentesis di permulaan ayat. nombor surah akan diikuti oleh kolon seterusnya nombor ayat: contohnya. mengikut konteks ayat yang dibincangkan oleh setiap pentafsir. dan tidak. ayat 28. Penjelasan dan huraian yang diberikan oleh pentafsir-pentafsir klasik yang dirujuk dalam nota kaki telah dikemukakan di bawah. sama juga. sepertimana terdapat dalam edisi alQuran Royal Egyption . Dalam rujukan ayat-ayat al-Quran di nota kaki.) Berhubung dengan kitab-kitab yang disebutkan di bawah dan dirujuk di nota kaki oleh kerana ia telah dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai edisi. yang dicetak pertama kali di Kaherah pada tahun 1337 H. Sementara bagi sesebuah karya yang dicetak secara berasingan atau yang mudah dikenal edisinya. . maka tiada keperluan untuk menyebutkan edisi yang digunakan oleh penterjemah. di penghujungnya. kecuali dinyatakan sebaliknya.

774 H. 256 H. 538 H. Fath al-Bari Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. Kitab as-Sunan. 852 H. lihat Muhalla. Al-Musnad.). Abu l-Fida Isma il ibn Kathir (w. .) Kitab al-Fa iq fi Gharib al-Hadith.). Kitab as-Sunan al-Kubra.). Kaherah 1348 H. Abd Allah ibn Umar al-Baydawi (w.) Kitab al-Taqasim wa l.).). Asas al-Balaghah. 458 H. Ali ibn Umar ad-Darqutni (w. 385 H.Asqalani (w. 595 H. Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban (w.538 H. Ma alim at-Tanzil.). 354 H. Sirat an-Nabi.).255 H. Darimi Darqutni Encyclopedia of Islam (ed.685 atau 691 H. Kitab as-Sunan.Anwa . Kaherah 1310 H. Abd al-Malik ibn Hisham (w. Hakim lihat Mustadrak Ibn Hanbal Ibn Hazm Ibn Hibban Ibn Hisham Ibn Kathir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. Anwar at-Tanzil wa-Asrar at-Ta wil. 275 H.). Abu Muhammad Abd Allah ad-Darimi (w. Ibn Khallikan Ahmad ibn Ibrahim ibn Khallikan (w. Al-Husayn ibn Mas ud al-Farra al-Baghawi (w.t. 681 H. Baghawi Baydawi Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w.). Kaherah t. 241 H.). Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w.). Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Kitab as-Sunan.). 243 H.). Hyderabad 1324 H. 1) Leyden 1913-38. Tafsir al-Qur an. Bidayat al-Mujtahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (w. Wafayat al-A yan wa-Anba Abna azZaman. Kaherah 1343 47 H. Al-Jami as-Sahih.). 516 H. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtasid.Abu Daud Asas Abu Daud Sulayman al-Ash ath (w. Fa iq Mahmaud ibn Umar az-Zamakhshari (w.

817 H. Jawhari Abu Nasr Isma il ibn Hammad al-Jawhari (w. 456 H. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar.).). Ibn Taimiyah 1954. Bombay Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuti (w. An-Nihayah fi Gharib al-Hadith. 711 H. Mughni Jamal ad-Din Abd Allah ibn Yusuf al-Ansari (w. Nihayah Ali ibn Muhammad ibn al-Athir (w. 179 H. Manar Muhammad Rashid Rida.Ibad. Nayl Al-Awtar Muhammad ibn Ali ash-Shawkani (w.Arab Abu l-Fadl Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi (w. Leyden 1904-28. sekitar 400 H. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. Kitab as-Sahih.Arab. Muslim Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi (w. Hyderabad 1334-41 H.).). 273 atau 275 H. Tafsir al-Qur an (dikenali sebagai Tafsir al-Manar). Kaherah 1347 H. 405 H. 728 H. London 1863-93.). Al-Muhalla.). 630 H. Nasa i Ahmad ibn Shu ayb an-Nasa i (w.).). Lisan al. lihat Zamakshari.). Ibn Qayyim Abu Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. Kaherah 1347-52 H.Ibn Majah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini (w. Taj al-Lughah wa-Sihah alArabiyyah. Al-Mustadrak ala s-Sahihayn fi lHadith.). Ibn Sa d Muhammad ibn Sa d (w.). Kitab at-Tabaqat al-Kabir. Al-Qamus. Tafsir Sitt Suwar. 761 H.).). Al-Itqan fi Ulum al-Qur an. Kitab as-Sunan.751 H. Kashshaf Lane Lisan al. Mustadrak Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim (w.). 261 H. Arabic-English Lexicon. Al-Muwatta . Bullaq 1292 H. Mufradat lihat Raghib. 230 H. . Muwatta Malik ibn Anas (w. Itqan Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (w. 303 H.). 911 H. Mughni l-Labib an Kutub al-A arib. 1225 H. Qamus Abu t-Tahir Muhammad ibn Ya qub al-Firuzabadi (w. Muhalla Abu Muhammad Ali ibn Hazm (w. Kitab as-Sunan.). William Edward Lane. Kaherah 1344 H. Kaherah 1367-72 H.

310 H. Suyuti lihat Itqan. 207 H. Jami al-Bayan an Ta wil al-Qur an. Al-Kashshaf an Haqa iq Ghawamid atTanzil.).Arus.). 503 H.Arus Tirmidhi Murtada az-Zabidi (w.).). Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi (w. Al-Jami as-Sahih.). Al-Mufradat fi Gharib al-Qur an. 538 H. Taj al. sila lihat Asas dan Fa iq) . Taj al.). Tabari Abu Ja far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w. 1205 H. The Principles of State and Government in Islam. University of California Press. Kitab al-Maghazi. lihat Nayl al-Awtar. 606 H. 1961.). (untuk rujukan bahasa dan perkamusan (leksikografi) dari pengarang yang sama. 275 atau 279 H. Tabaqat lihat Ibn Sa d. Shawkani State and Government Muhammad Asad. At-Tafsir al-Kabir.Raghib Abu l-Qasim Husayn ar-Raghib (w. Zamakhshari Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. Razi Abu l-Fadl Muhammad Fakhr ad-Din ar-Razi (w. Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi (w.

rujuk) Died (meninggal dunia) Edition (edisi) et alii (dan rakan-rakan) . et. al Alaihi al-salam Confer (banding. ed.Singkatan Kata As cf. d.

e.e. Saw sic Swt t.g. ipso facto lit. p. n. paragraf) Hijrah ibidem (di tempat yang sama) id est (iaitu) by the fact itself (lantaran itu) Literary (maksud bahasa) Nota kaki Penterjemah Pages (halaman-halaman) passus (bertabur. H. etc. exempli gratia (Contohnya) et cetera (dan lain-lain) And the following (muka surat.t. atau) Sallallahu alaih wa Sallam sicut (seperti itu) Subhanahu wa Taala Tanpa tarikh Wafat . terdapat di pelbagai tempat dalam buku/teks) Radiyaallahu anhu Rahimahullah Ta ala Beziehungsweise (dan. pp. passim Rad Rah resp. i. ff. ibid. w.

dan dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Surat al-Hamd (Surah Pujian). Asas al-Quran (Landasan al-Qur an). Umm al-Kitab (Intipati Kalam Suci).SURAH PERTAMA AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) PERIOD MEKAH SURAH INI juga dinamakan Fatihat al-Kitab ( Pembukaan Catatan Suci ). Ia disebut di tempat lain dalam al-Qur an sebagai As-Sab al-Mathani ( Tujuh [Ayat] yang sering diulang ) kerana ia diulang baca setiap kali menyempurnakan sembahyang lima .

juga. supaya ia kekal diulangi dan dihadam oleh orang yang beriman. Surah Pembukaan adalah antara wahyu terawal yang diturunkan kepada Nabi (saw). mengalir darinya. semua asas terpenting yang dinyatakan dalam al-Qur an: prinsip keesaan Allah dan ketauhidanNya. yang jelas menunjukkan bahawa lima ayat pertama dari surah 96 ( Sel Benih ) adalah wahyu permulaan. (6) Tunjukkan kami jalan yang lurus (7) jalan orang-orang yang diberikan rahmat olehMu. Yang Maha Mencurah Kasih Sayang. prinsip kehidupan setelah mati dan pembalasan diri dari amalan dan perbuatannya (diungkap dalam istilah Hari Penentuan ). keagunganNya sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara Alam semesta. tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadith sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya. prinsip penerusan risalah keagamaan yang benar (dijelmakan dalam gambaran umat terdahulu dan sesat di zaman lampau). (1) DENGAN NAMA ALLAH. bukan orang-orang yang dilaknat [olehMu]. (4) Tuhan Penguasa Hari Penentuan! (5) Hanya kepadaMu kami sembah. seruan kepada amalan murni dalam kehidupan duniawi ( bimbinglah kami ke jalan yang benar ). dengan itu. bukan pula mereka yang sesat! . maka surah Pembukaan merupakan yang pertama diturunkan kepada Nabi (saw) secara menyeluruh pada suatu masa: dan ini dapat menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ali (rad). Ali ibn Abi Talib (rad)) berpendapat ia merupakan wahyu yang pertama. dalam sebuah rumusan. satu-satunya kuasa yang boleh menganugerahkan pertolongan dan petunjuk. penamaan Umm al-Kitab diberikan oleh Nabi (saw) sendiri. YANG MAHA MENCURAH KASIH SAYANG: (2) SEGALA PUJI hanya bagi Allah. akhirnya. YANG MAHA PEMURAH. Dengan maksud ini surah ini ditentukan sebagai doa. Malah sebahagian Sahabat (seperti. Ada kemungkinan. dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. mengabdikan diri hanya kepadaNya. (3) Yang Maha Pemurah. sumber penghidupan sekalian makhluk. manakala wahyu terawal cuma terdiri dari beberapa ayat. keperluan untuk menyerah dan reda dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Agung dan. Menurut Imam Bukhari (rah). asas petunjuk yang dibawa oleh pemikul risalah Allah (swt) (jelas dalam rujukan pada ayat mereka yang telah diberikan limpahan nikmat Tuhan ) dan. berasaskan kenyataan bahawa ia mencakupi. Pemelihara Sekalian Alam. dan.waktu.

. dan telah membacanya seperti yang diturunkan: suatu fakta yang jelas menolak pandangan yang dikemukakan oleh segelintir Orientalis Barat bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan yang digunakan oleh para penulis yang mencatatkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi (saw). empat atau lima huruf. dari peribadi hurufnya dan tidak pada bunyinya dengan: alif lam mim. semua interpretasi tersebut dirumuskan dengan penuh samar dan. Keunikan huruf-huruf simbolik ini telah mengelirukan kebanyakan ahli-ahli tafsir terawal. telah diperakui tanpa sebarang keraguan bahawa semua Sahabat (rad) yang jelas mengikut manhaj Rasulullah (saw) menganggap huruf-huruf muqatta at sebagai sebahagian dari surah di permulaannya. tepatnya separuh iaitu. dan telah mengeluarkan dengan cara ini seluruh maksud esoterik dan aneka firasat. dan tiada seorang Sahabat (rad) yang pernah mengemukakan pertanyaan kepada Nabi (saw) bagi mendapatkan penjelasan. fawatih ( pembukaan ) kerana ia menjadi pembukaan surah-surah berkaitan. Tiada sebarang rujukan yang dibuat yang menunjukkan terdapat hadith yang menyebut hal ini. kadangkala. Bagaimanapun. dan sebagainya. Ia selalunya disebut setiap satunya secara tunggal. dari itu. Sebahagian para Sahabat (rad) begitu juga pengikut mereka dan pentafsir al-Quran yang kemudian meyakini bahawa huruf-huruf ini adalah kependekan dari perkataan-perkataan tertentu atau ayat yang berkait dengan Allah (swt) dan sifat-sifatNya. atau Sahabat (rad) yang merekodkannya ketika menyusun mashaf di zaman Khalifah (rad) yang ketiga. sama ada secara tunggal atau dengan gabungan dua. dan cuba membongkar makna dan keasliannya. Dari sejumlah dua puluh lapan abjad Arab. tiga. atau ha mim. namun lantaran pengertian yang dicapai dari gabungan kombinasi huruf-huruf ini tidak terbatas. Kalangan lain pula cuba menghubungkan huruf-huruf muqatta at kepada nilai-nilai numerikal dari rangkuman huruf dan abjad-abjad Arab. empat belas yang membentuk huruf-huruf ini. hampa dari mencapai maksud yang sebenar.APENDIK II AL-MUQATTA AT (HURUF-HURUF YANG TERPUTUS) HAMPIR satu perempat surah-surah al-Qur an dimulakan dengan huruf-huruf misteri dan simbolik dinamakan muqatta at ( huruf-huruf yang terputus ) atau.

interpretasi yang menarik ini tidak seluruhnya memuaskan kerana terdapat banyak surah yang dibuka dengan rujukan jelas kepada wahyu suci tanpa didahului oleh sebarang hurufhuruf simbolik. Dalam ayat pembukaan surah 29 (Al. tanpa kecuali semua surah yang dimulakan dengan satu atau lebih dari muqatta at: setiapnya dibuka dengan rujukan pada wahyu suci. yang mana. . pada Tuhan dan risalahNya. juga. sebagai pertimbangan yang terakhir. Keduanya dan ini adalah penentangan yang berat huraian di atas. namun pandangan ini tidak benar. tiga. yang telah membawa para sarjana dan pemikir Islam seperti Al-Mubarrad. Sekali pandang jelas terlihat bahawa tiga surah (29. bentukbentuk huruf yang terkandung dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya adalah pandangan empat Khalifah yang berjalan di atas pertunjuk. dan tidak pernah lebih dari lima: dan seperti yang dinyatakan.Dan kalangan yang lain pula. sebagaimana ianya. dibentuk oleh sama ada satu huruf atau kombinasi dua. sungguhpun begitu. semua perkataan Arab. namun dapat dijelmakan kepada manusia melalui suara (diwakili oleh huruf) dalam pengucapan manusia biasa. Dalam surah 30 (Ar-Rum). walaupun berasal dari medan yang diluar capaian persepsi insan (al-ghayb). Ibn Kathir disebut hanya sebahagian mereka untuk menarik suatu kesimpulan bahawa muqatta at membawakan makna yang menunjukkan keajaiban. Kedua. iaitu. tanpa kecuali. wahyu suci jelas digambarkan dalam ramalan tentang kemenangan Bizantin dalam ayat 2-4. alQur an. Ibn Hazm. Ibn Taimiyyah. Dalam ayat 1 dari surah 68 (Al-Qalam) fenomena wahyu jelas dirujuk dalam penyebutan pena (lihat nota 2 pada ayat pertama dari surah berkenaan). Zamakhshari. bersangkut dengan kenyataan bahawa muqatta at menunjukkan. Namun. hasil dari rumusan para sarjana dan Ulama Islam terkemuka sepanjang abad: Pertama. empat atau lima huruf. keindahan sifat wahyu al-Qur an. secara langsung atau tidak. telah mengemukakan dua set fakta. 30 dan 68) tersebut terkecuali dari hal ini. dengan rujukan pada wahyu. ini merupakan bentuk yang menerbitkan huruf-huruf muqatta at. Razi. Hal ini.Ankabut). Baydawi. hanya bergantung pada tidak lebih dari dugaan: dan kerana itu. rujukan kepada wahyu jelas dijelmakan dalam pernyataan Kami telah beriman (amanna). sama ada dengan maksud umum atau spesifik. setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf simbolik ini telah dibuka. dengan interpretasi yang lebih kuat. dirumuskan dalam pengucapan Saydina Abu Bakar (rad): Dalam setiap teks suci (kitab) di sana terdapat (elemen) misteri dan kerahsiaan al-Quran [ditandai] pada pembukaan [sebahagian dari] surah-surah. Justeru. kita harus meyakinkan diri kita dengan suatu penemuan bahawa penyelesaian kepada masalah ini masih di luar upaya kita.

APENDIK III .

Sama juga. iaitu Iblis. . iaitu. Raghib). Yang sering ditemui ialah tentang kuasa ghaib atau makhluk halus yang. Istilah Jin juga digunakan dalam fenomena yang luas yang mana. benda. tepatnya kerana mereka tidak wujud secara fizikal. pada surah 55:15). menurut kebanyakan pentafsir klasik. memandangkan semuanya tersembunyi dari pandangan kita (Jawhari. nota 7 pada ayat 8 surah 27). Akar katanya ialah janna.). atau semudah dari api (7:12 dan 38:76. kita harus membebaskan fikiran dari pengertian yang diberikan oleh kisah-kisah epik dan legenda Arab. dia [atau ia ] tersembunyi atau terlindung oleh kegelapan : cf. Untuk membuktikan bahawa manifestasi ghaib ini bukan dari jenis makhluk yang berjisim. dalil-dalil yang dikemukakan dari hadith-hadith sahih yang membawakan penjelasan dan penegasan dari Nabi (saw) bahawa Malaikat telah diciptakan dari cahaya (khuliqat min nur: Muslim. atau dari nyalaan yang samar dari api (marij min nar. Dalam penggunaan al-Qur an. yang membawakan makna yang menjurus pada sifat-sifat hantu dalam maksud yang popular pada perkataan ini. Imej bercorak mitos ini telah menyumbangkan kesamaran terhadap konotasi asal istilah ini dan kepentingannya yang tinggi yang menerangkan maksudnya yang tersendiri dari kata kerja dasarnya. Oleh kerana perkataan ini juga digunakan dengan maksud intransitif ( dia [atau ia ] telah [atau telah menjadi ] terlindung dan tertutup oleh kegelapan ). 6:76. yang tentunya berlainan dengan pengertian yang diberikan dalam kisah-kisah mitos dan primitif. alQur an telah melukiskan suatu perbandingan yang menerangkan bahawa jin diciptakan dari api dari angin yang marak (nar as-samum. yang membolehkan mereka menjelmakan diri dalam atau melalui satu sama lain (cf. kedua ayat yang terakhir ini merujuk kepada Malaikat yang terlucut darjat dan kedudukannya.TENTANG ISTILAH DAN KONSEP JIN BAGI memahami maksud sebenar istilah Jin seperti yang digunakan dalam al-Qur an. tetap wujud dalam realiti sebenar. dalam surah 15:27). dari riwayat Aisyah (rad)) cahaya dan api adalah sejenis. dalam maksud yang lebih umum. dari kewujudannya. sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan [manusia] . maka ia tidak terjangkau oleh tanggapan fizikal kita: suatu konotasi yang meliputi syaitan dan kuasa syaitan (shayatin lihat nota 16 pada surah 15:17) dan juga malaikat dan kuasa malaikat . semua ahli filologi klasik menyatakan bahawa aljin menunjukkan keadaan yang amat [atau begitu samar ] gelap dan. makhluk atau kuasa yang biasanya tidak dapat dirasai oleh manusia namun. istilah jin mempunyai makna-makna yang tertentu. sama ada berbentuk konkrit atau abstrak. ia membayangkan keadaan makhluk yang mempunyai pengalaman rohani dan kejadian yang sangat baik dan binaan fisiologi yang sangat berlainan dari kita yang menyebabkan mereka tidak mudah ditanggapi oleh indera dan persepsi kita. yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ( as) apabila malam meliputinya dengan kegelapan (janna alayhi) .

meramal bintang. dalam penciptaan dan bentuk kejadian yang berlainan. Akhirnya. hanya sedikit dari apa yang boleh dan tidak boleh berfungsi dari organisma hidup. 7:38. sebagaimana semestinya. sebagai metonim kepada gambaran dan ilusi seseorang dengan apa yang boleh disifatkan sebagai kuasa mistik . dalam surah 114:6. menenung nasib.alamin): dan penggunaan kata jama di sini jelas menunjukkan bahawa di samping dunia yang terbuka jelas dalam pandangan kita. ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. dan pelbagai penzahiran luar biasa yang lain. (lihat nota 1 pada surah 72:1). menurun. dalam surah 6:112. kerana amat jarang sekali dapat melangkaui sempadan antara cara hidup mereka dan kita telah membawa suatu keanehan kerana tidak dapat dijelaskan manifestasi. hingga ke saat ini. dalam surah 37:128 ff. tambahan pula. sama ada benar atau khalayan. justeru. bahawa di sana terdapat organisma hidup yang keadaan biologinya berbeza langsung dari kita. . yang mana fantasi primitif manusia telah menginterpretasikannya sebagai hantu. manakala Allah (swt) selalunya disebut sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam (rabb al. bunian. 11:119. Al-Qur an sering merujuk kepada suatu medan yang diluar jangkauan dan capaian persepsi manusia (al-ghayb). istilah jin digunakan dalam al-Qur an untuk menunjukkan kepada elemen dari kuasa alam tersebut termasuk alam tabi i manusia yang tersembunyi dari perasaan dan deria kita selama mereka hanya menzahirkan keadaannya kepada kita dari kesan kewujudannya tidak dalam realitinya yang sebenar. Dalam beberapa ayat (contohnya. dan juga dari hasil latihan dan amalanamalan yang menyerupainya. seperti ilmu sihir. contohnya. 32:13 atau. Contoh konotasi ini terdapat. 2:101 dan nota yang mengiringinya. berlainan dari kita dan dari satu sama lain. tetapi saling berhubung dan berinteraksi secara halus dan saling menyerap dalam kehidupan masing-masing dalam keadaan yang di luar kefahaman kita. contohnya. dalam 46:29 -32 dan 72:1-15) istilah jin boleh dita rifkan sebagai makhluk yang tidak ghaib dalam diri mereka cuma. tentunya. wujud di sana suatu dunia lain juga dan. ada kemungkinan bahawa dalam banyak ayat al-Qur an yang merujuk kepada jin dengan ungkapan yang biasanya digunakan kepada organisma yang berakal. ayat yang merujuk kepada jin kadangkala bermaksud untuk menghimbau legenda lama yang sangat berpengaruh dalam jiwa masyarakat yang ditujukan al-Qur an kepadanya (contohnya. Dan jika kita mengandaikan.Kita hanya tahu. dan juga di tempat yang terawal konsep ini disebut. sebagai alternatifnya. (dan kemungkinan juga dalam surah 6:100). iaitu. ekspresi ini sama ada menunjukkan personifikasi yang simbolik tentang hubungan manusia dengan kuasa syaitan (shayatin) dalam hubungan yang jelas. Kadang kala. maka adalah munasabah untuk kita mengandaikan bahawa indera fizikal kita hanya boleh berhubung dengan mereka dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat terbatas: yang menunjukkan keadaan mereka sebagai makhluk ghaib . atau 72:5 6). dan lain-lain: amalan yang sering mendapat ancaman dan kecaman yang keras dari al-Quran (cf. ketidakupayaan kita untuk mencerap dan melihat fenomena tersebut sama sekali tidak dapat menjadi suatu justifikasi yang cukup bagi menolak dan menafikan kewujudan mereka. Sekarang situasi-situasi yang terbatas itu. berdukun. juga 6:128 dan 130. Selain dari ini.

sangat penting dari sudut pandangan telogi Islam justeru kerana dalam rangka pengalaman inilah solat lima waktu difardukan. mendapati dirinya (saw) dipindahkan dalam suatu malam ke tapak istana Nabi Sulaiman (as) di Baitulmaqdis. Memandangkan Nabi (saw) sendiri tidak memberikan sebarang penjelasan yang kukuh berkait dengan pengalaman ini. sebagai sebahagian dari ikatan aqidah Islam. yang begitu positif mempertahankan pandangan bahawa Baginda (saw) hanya dibawa dengan ruhnya sahaja (bi-ruhihi). Dalam kalangan yang kecil ini. Majoriti para Sahabat (rad) berpendapat bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini kedua-duanya berlaku secara fizikal dengan perkataan lain. Tabari. . Nabi (saw) telah dibawa dengan tubuhnya (saw) ke Baitulmaqdis dan kemudian ke langit manakala kalangan minoriti percaya bahawa ia hanya melalui pengalaman ruh. turut mendukung pandangan tersebut (ibid).dalam surah 34:12-24. dengan perintah Allah (swt). Ulama besar Hasan al-Basri. secara khusus. Zamakhshari dan Ibn Kathir dalam tafsiran mereka pada surah 17:1). isteri Nabi (saw) dan sahabat yang paling dekat dengan Baginda (saw) dalam tahun-tahun kerasulan yang berikutnya. yang sebahagiannya ditemui semula di langit. Pengangkatan ini. dalam setiap contoh. 155 ff. bukanlah kepada kisah kuno dan legenda tersebut tetapi kepada gambaran nilai etika dan moral dan kebenaran rohaniahnya. Rasulullah (saw). sedangkan tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya (cf. yang harus dibaca beserta dengan nota 77 pada surah 21:82) tujuannya. kita dapati. di mana Baginda (saw) memimpin satu kelompok jemaah Nabi-Nabi (as) terdahulu dalam solat. yang ditemani Malaikat Jibril (as). Sayyidah Aisyah (rad). maka pemikir Islam termasuk di kalangan Sahabat (rad) sering berbeza pandangan tentang keadaannya yang sebenar. dan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari VII. yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. khasnya. Menurut riwayat hadith yang terkenal yang banyak dikutip dan dibincangkan oleh Ibn Kathir dalam huraiannya pada surah 17:1. Ibn Sa d 1/1. pada hakikatnya. APENDIK IV PERJALANAN MALAM PERJALANAN MALAM yang ditempuh Nabi (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis dan pengangkatan (mi raj) Baginda (saw) ke langit. 143). yang lahir dalam generasi berikutnya. adalah dua tahap dari satu pengalaman mistik.

nah! tiba-tiba datang Malaikat menghampiriku. Baginda (saw) menziarahi Nabi Musa (as) di kuburnya.). bagaimanapun. dan melemparkan daging yang enak dan baik. dan percaya bahawa ungkapan abd ( hamba ) itu menyerlahkan keadaan makhluk hidup yang sempurna. Mereka ini adalah pejuang di jalan Allah (swt) (al-mujahidun). Baginda (saw). Maha Melihat diikuti dengan penjelasan bahawa Nabi (saw) telah diperlihatkan ayatayat Allah (swt) (min ayatina). [Jibrail] (as) berkata: Ini adalah golongan penzina. iaitu. Dalam sebuah hadith masyhur tentang mi raj (dikeluarkan oleh Bukhari) Nabi (saw) mengungkapkan kisahnya (saw) dengan berkata: Ketika aku sedang berbaring di atas tanah di sebelah kaabah [lit. dan setiap kali mereka selesai menuai. iaitu dalam bentuk fizikal . Nabi (saw) melintasi sekumpulan manusia yang sedang menyemai dan mengetam padi. dan mendapatinya sedang bersembahyang. juga dari riwayat Anas (rad) (cf. Dan kemudian bejana emas penuh dengan iman dibawa kepadaku. Dalam riwayat hadith yang lain.. seperti Nabi-Nabi (as) yang lain. dari kebenaran dan kenyataan sebenar dari ciptaan Tuhan. gabungan tubuh dan ruh. Interpretasi ini. Ini adalah kalangan yang kepalanya keras tidak mengendahkan sembahyang. tidak mengambil kira kemungkinan bahawa ekspresi asra biabdihi hanya merujuk pada sifat keinsanan Nabi (saw) yang sejajar dengan maksud ayat-ayat al-Qur an lain yang menjelaskan bahawa. bagaimanapun. ahli-ahli teologi Islam yang menegaskan bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini adalah pengalaman fizikal telah merujuk pada pandangan dan keyakinan majoriti para Sahabat (rad) tanpa. Dalam hadith yang lain. namun tidak semua. pada pandangan saya.abdihi ( Dia memindahkan hambanya di waktu malam ) yang tercatat dalam surah 17:1. yang mana semuanya tanpa ragu telah pun wafat di kurun yang lampau. dan membedah dadaku lalu mengeluarkan hatiku. 185). Kemudian mereka melintasi sekumpulan manusia yang kepalanya hancur dimusnahkan batu. Justeru. dalam linkungan hijr ].Dan berbeza dengan pendirian ini. [pucuknya] tumbuh semula. Sebahagian sarjana Islam menekankan maksud ungkapan asra bi. Nabi (saw) menggambarkan bagaimana. dan seterusnya di langit. iaitu. Rasulullah (saw) mengungkapkan apa yang ditemuinya (saw) di Baitulmaqdis. Menurut sebuah riwayat hadith (yang dikeluarkan oleh Ibn Kathir dari riwayat Anas (rad)). sebagai contoh. Fath al-Bari VII. Perempuan tua ini adalah dunia yang fana (ad-dunya) . disingkap sebahagian. hanyalah hamba Allah (swt) yang tidak kekal. dan tiada sebarang keupayaan ajaib. dalam Perjalanan Malamnya (saw) Baginda (saw) bertemu dengan seorang perempuan tua. Kemudian mereka melalui sekelompok manusia yang menghadam daging mentah yang busuk. setiap kali berkecai. [Jibrail] (as) berkata. dari Abu Hurairah (rad) (ibid. beberapa Nabi (as) terawal. dan ketika itu diberitahu oleh Jibrail (as). ia kembali bulat seperti sediakala. dan hatiku . Hujah yang paling ampuh dan meyakinkan bagi mendukung tafsiran ruhaniyah dalam kedua-dua Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini dijelaskan dalam pernyataan simbolik hadith sahih mengenai dua pengalaman ini: tafsiran. berupaya untuk menunjukkan sebuah hadith yang dapat menjelaskan bahawa Nabi (saw) sendiri menyatakan demikian. Ini. yang dilakarkan secara sangat simbolik yang tidak memungkinkan ia difahami secara literal. telah dinyatakan sepenuhnya dalam penyataan akhir pada ayat di atas Sesungguhnya Hanya Dia yang Maha Mendengar. Jibrail (as) berkata.

Dalam keadaan pemisahan sementara ini.dalam hal ini. bagaimanapun. telah memutuskan dua alternatif: sama ada ia berlaku dengan fizikal atau sekadar mimpi. yang telah diutarakan oleh A isyah (rad). Kita mengetahui hanya sedikit tentang kualiti dan keupayaan tertentu dari aktiviti fizik. Mutakhir ini. yang tidak difikirkan mereka menguasai ilmu jiwa dengan sempurna. pengalaman yang tidak melibatkan sebarang organ manusia) bersifat subjektif untuk menjelmakan pengaruh minda apa jua yang dimaksud oleh istilah ini tetapi ia boleh. kita telah mendapati bahawa pengalaman mimpi bukanlah alternatif khusus kepada perlakuan fizikal.dibasuh [di dalamnya] dan dipenuhi [dengannya]. Ahli teologi Islam yang terawal. kemudian ia ditempatkan semula ke kedudukan asalnya Memandangkan iman adalah konsep yang abstrak. Rasulullah (saw) terpaksa memerihalkan dan mengungkapnya secara kiasan. jelas dan menyeluruh. sementara tubuh Baginda (saw) tidak meninggalkan tempatnya. Tetapi untuk mengungkap dan menzahirkan pandangan yang dialami (sebagaimana kami nyatakan kerana kekurangan lafaz dan istilah yang lebih baik) kepada kalangan yang tidak pernah melalui pengalaman seperti ini. 48 f. walaupun baru bertunas. jelas bahawa Nabi (saw) menanggapi persiapan mi raj ini termasuk mi raj. untuk menyaksikan rangkuman kejadian dan fenomena yang lahir dalam realiti dan dimensi yang luas. Walaupun tiada hujah kukuh untuk meyakini bahawa Perjalanan Malam ke Baitulmaqdis berlaku dengan tubuh . namun. Bagaimanapun. Ibn al-Qayyim (rah) (Zad al-Ma ad II. Oleh kerana mereka merasakan dan benarlah bahawa peristiwa yang menakjubkan ini akan hilang kehebatannya jika dizahirkan dalam alam mimpi. Dalam hal ini. dan pernyataan. yang hanya dapat dicerap oleh persepsi simbolik dengan kefahaman yang mendalam. Kajian fizikal moden. dalam situasi tertentu.): A ishah (rad) dan Mu awiyah (rad) menegaskan bahawa Perjalanan Malam (Nabi (saw)] berlaku dengan ruhnya (saw) (bi-ruhihi). ruh atau jiwa dapat bergerak bebas dan merantau melangkaui zaman dan tempat. Hal yang sama juga dinyatakan dari pandangan yang disampaikan oleh Al-Hasan al-Basri. Perjalanan Malam berlaku dalam mimpi (manaman) . lantaran itu sangat mustahil untuk mencapai takrif akhir dan muktamad mengenainya. telah membuktikan bahawa tidak semua pengalaman rohani (iaitu. Mu awiyah (rad) atau Al-Hasan al-Basri (rah). tiada alasan untuk meragui kebenaran dan realitinya. dan perjalanan Malam ke Baitulmaqdis seluruhnya adalah pengalaman ruh. pemerhatian ahli psikologi moden telah mempastikan kemungkinan yang telah didakwa dari masa lampau oleh ahli mistik dari seluruh aliran dan fahaman tentang kebebasan sementara ruh manusia dari tubuhnya. saya ingin menarik perhatian pembaca kepada perbincangan tentang pengangkatan ruh oleh salah seorang Ulama besar Islam. menjadi suatu realiti atau kebenaran dalam maksud yang objektif bagi perkataan ini dari semua pengalaman yang dilalui manusia dengan organ fisiologinya. ia [berlaku] dengan ruh tanpa tubuhnya (saw) . Perbezaan antara dua pernyataan ini . dan ini dapat menjelaskan peranan kata-kata kiasan dalam hadith-hadith yang berkait dengan pandangan mistik dari Perjalanan Malam dan Pengangkatan. maka individu tersebut . Namun perlu difahami perbezaan antara pernyataan. maka mereka berusaha untuk menginterpretasinya dalam pengertian fizikal dan mempertahankan hujah dan pandangan ini dari semua interpretasi lain.

jauh lebih hebat dari setiap pengalaman yang dilalui dan dicatat oleh anggota tubuh. objektif) dari yang dilalui oleh anggota tubuh . harus diperhatikan bahawa Perjalanan Malam Rasulullah (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis. Sebagai kesimpulan. yang memperlihatkan ketinggian syaksiah dan kesempurnaan rohaninya (saw) suatu yang kita harapkan dari seorang pesuruh Tuhan yang sebenar. membuktikan bahawa Islam bukanlah suatu kepercayaan baru tetapi merupakan tradisi yang berkesinambungan dari risalah suci yang sama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi (as) terdahulu. Dengan menganggap bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini berlaku dengan ruh dan tidak dengan tubuh. bahawa ia setanding dengan makna pengalaman mimpi .sangat penting apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi hanyalah pengeluaran semula (amthal) beberapa bentuk pandangan yang telah terbuku dalam fikirannya. ia tidak lain hanya ruh mereka yang tinggal di sana selepas berpisah dengan tubuh. mufaraqah. sebagaimana telah dinyatakan Ibn Qayyim. dan ruh menyaksikan peristiwa yang [hanya] dapat disaksikan setelah wafat [lit. dan telah jelas tanpa perlu disebut lagi. sementara [pada hakikatnya] ruhnya tidak diangkat atau dipindahkan Riwayat yang disampaikan kepada kami berhubung hal Pengangkatan Rasulullah (saw) boleh dikelaskan kepada dua kelompok kumpulan pertama mempertahankan pandangan bahawa pengangkatan berlaku dengan ruh dan tubuh. lalu dia bermimpi [sebagai contoh] dirinya diangkat ke langit atau dipindahkan ke Mekah atau ke tempat [lain] di dunia. sedangkan ruh Rasulullah (saw) diangkat ke sana ketika Baginda (saw) masih hidup. 158). Adalah jelas bahawa pengalaman rohani ini bukan hanya tidak inferior. kita tidak menafikan nilai luar biasa yang menyangkut pengalaman kenabian (saw) ini. selama pengalaman ini hanya wujud dalam fikiran insan yang bermimpi. tentunya. lebih jauh dari makna mimpi yang dilihat seseorang dalam tidur merujuk pada Nabi-Nabi (as) [yang ditemui Rasulullah (saw) di langit]. Bagaimanapun. sementara tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya. dan setiap yang melangkaui batasan dan ruang lingkup ini akan selalu menghalang percubaan kita untuk mencapai maksudnya yang sebenar. adalah mustahil bagi kita manusia biasa untuk dapat memahami secara sempurna pengalaman ruhaniyah sedemikian. yang menempati Baitulmaqdis sebagai kediaman rohani mereka. Minda kita hanya dapat bekerja bersandarkan elemen dari kesedaran kita tentang masa dan tempat. yang mana . Keadaannya dalam situasi tersebut sama dengan keadaan [ruh] selepas mati. telah jelas bahawa pengalaman ini mengatasi keajaiban yang dilalui dalam pengangkatan tubuh.tetapi apa yang dialami Rasulullah (saw) dalam Perjalanan Malamnya (saw) adalah jauh lebih besar dari pengalaman [biasa] yang dilalui ruh selepas mati. Sebaliknya.. Pandangan ini diperkukuh oleh hadith (dipetik dalam Fath al-Bari VII. sementara pengalaman rohani yang dirujuk di atas tidak kurang benarnya (iaitu. tetapi. dan. perpisahan ].. sementara kumpulan kedua menegaskan bahawa ia hanya berlaku dengan ruh (saw).. Tetapi pandangan ini [juga] tidak mengertikan bahawa Pengangkatan itu berlaku dengan mimpi: mereka hanya bermaksud bahawa hanya ruhnya (saw) sahaja yang melangkah dalam Perjalanan Malam dan diangkat ke langit. sebaliknya. berlaku sebaik sebelum Pengangkatannya (saw).

. adalah pelengkap dan penyempurna kepada tradisi agama manusia. dalam Perjalanan Malamnya (saw).Nabi (saw). yang mana semua para Nabi (as) berdiri membentuk saf di belakang Baginda (saw). yang disebut dalam peristiwa ini. dan lain-lainnya. menunjukkan secara figuratifnya tentang kepercayaan bahawa Islam. Sinai. sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw). telah menunaikan solat di Yathrib. Bethlehem. dan Nabi Muhammad (saw) adalah Rasul pembawa risalah Allah (swt) yang terakhir dan teragung. menyerlahkan idea yang sama. Hadith yang masyhur dari babak penting Perjalanan Malam ini di mana Nabi (saw) telah memimpin jemaah solat dalam sebuah kuil suci di Baitulmaqdis. Pertemuan Baginda (saw) dengan Nabi-Nabi (as) yang lain.

kertas kerja. artikel. Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku. saya telahpun merakamkan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian.Dan telah selesai dengan penuh khusyuk dan tawaduk Tafsiran hamba yang lemah Dalam mengupas kalam Tuhannya yang Maha Kekal Dan segala puji Bagi Allah (swt) yang tiada Tuhan selainNya Dan selawat serta salam Ke atas Nabi (saw) yang ummi dari kabilah Arab Yang tiada Nabi selepasnya (saw) 2009 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA Pengakuan Keaslian Penulisan Nama Calon: Ahmad Nabil Bin Amir (IHA 060019) Tajuk Disertasi: Metode Penulisan Sharh Muslim oleh Imam al-Nawawi: Analisis Teks dengan Tumpuan pada Kitab Al-Buyu Saya mengesahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam disertasi ini adalah hasil usaha saya sendiri. atau bahan dalam bentuk yang lain seperti rakaman audio dan video. Saya juga mengakui . penerbitan elektronik atau internet) yang telah digunakan.

Tarikh: 29 Jun 2009 MOTTO Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain). Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. Al-Kahfi 18:13 . maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Al-Rahman 55:9 Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami gandakan kepada mereka petunjuk.bahawa bahan yang terkandung dalam disertasi ini belum lagi diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana Universiti.beberapa darjat. Dan (ingatlah). Al-Mujadalah 58:11 Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Tandatangan: . supaya Allah melapangkan (serba serbinya) untuk kamu. Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) . serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang.

DEDIKASI Untuk ayah dan ibu. Semoga Allah (swt) membalas jasa setiap individu setimpal dengan pengorbanannya ÓmÊn YÉ Rabb al. bagi merangka dan merencana dasar penulisan. abang-abang.ÓlamÊn. Kajian tertumpu pada huraian yang dibentangkan dalam KitÉb Al- . ABSTRAK Kajian ini membincangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengulas dan mengupas hadith dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. bagi meningkatkan penemuan dan kajian. dan dengan sekuat dan sesungguh upaya mengusulkan perundingan dan musyawarah. yang telah berupaya memantap dan menambah kejituan terhadap hasil penulisan. dan mengemukakan cadangan dan hujahan yang cukup memberansang dan meyakinkan. kakak serta adik-adik yang dikasihi Hasil ilmiah ini dikhususkan buat mereka Kerana ketulusan menghulur sokongan dan tak putus mendoakan Kejayaan penulis dalam mengharungi gelombang kehidupan Dan kesudian mendokong dan mencurah semangat Bagi penulis mengusahakan kajian dan melakukan kerja-kerja ilmiah Dan kesediaan membantu dalam setiap ketika Dan saban waktu menyokong usaha penulis Bagi menyusun disertasi ini hingga selesai Untuk sahabat handai dan rakan taulan Setinggi penghargaan dipanjatkan kerana ketulusan dan keikhlasan yang dizahirkan Dan komited dengan langkah perjuangan dan konsisten menyampaikan pandangan dan buah fikiran. Ia meneliti prinsip serta kaedah yang digunakan dalam menghurai dan membahaskan nas. dan menetapkan pandangan dan melahirkan idea yang tuntas berkait dengan bidang tujahan.

ABSTRACT This work provides an extensive and detailed study of hadith commentary by ImÉm al-NawawÊ in his Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Penemuan kajian mendapati bahawa manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ adalah berasaskan perbincangan ringkas yang menekankan kesederhanaan dalam menyampai dan membahaskan hadith. The simplicity and masterful expression and the highly brilliant and powerful argument is thoroughly observed and critically discussed. Kaedah yang digunakan bagi melakukan analisis ialah melalui pendekatan induktif dan deduktif bagi menarik kesimpulan dari data yang dikembangkan dan pendekatan komparatif dan konstrastif untuk melihat persamaan dan keunggulan metode yang diikuti oleh ImÉm alNawawÊ. It explores the ways and principle of analyzing and interpreting hadith with special focus on his commentary in KitÉb Al-BuyË . Ia meneliti hadith-hadith yang membincangkan kefahaman jual beli dan kerangka mu amalah yang dibangunkan di zaman Nabi (saw). It also offers a detailed analysis of the method used by ImÉm al-NawawÊ and other hadith scholars in commenting and analyzing ØaÍÊÍ Muslim. Kajian ini turut membandingkan metode yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan syarahan lain yang dikemukakan oleh Ulama hadith dalam mengupas dan menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim.BuyË . Pemerhatian pada pendekatan yang diambil oleh ImÉm al-NawawÊ dan prinsip yang diasaskan dan kematangan menilai sesebuah hadith dan kekuatan hujah dan pandangan yang disampaikan turut dibincangkan dengan kritis. Beliau berupaya merumuskan kaedah terbaik dalam mensyarah dan membahas nas dan mengemukakan kupasan yang tuntas terhadap Kitab ØaÍÊÍ. It carefully studies the principle of Islamic economy and commercial custom and rules as formulated during the Islamic era. It examines the styles and respective methods of preference and derivation of legal rulings. The method for conducting analysis is through the inductive and deductive approach for deriving and expanding the data and a comparative and contrastive method to investigate the similarity and differences of techniques developed. The finding shows that the method used by ImÉm al-NawawÊ is based on a highly interpretive strategies aims throughout at clarity and simplicity in presentation and exposition. Beliau lebih mengutamakan aspek penghayatan dan kefahaman hadith mengikut semangat dan prinsip syarak yang luas. He combined masterful juridical method and comprehensive grasp of a profound and distinctive aspect of the spirit and dynamic of . Syarahannya tepat dan sarat dengan pedoman dan nasihat agama yang bernas. Ia meneliti kaedah dan pendekatan yang dikemukakan dalam mentarjih dan merumuskan dalil.

Kaum Keluarga dan keturunan Baginda (saw) yang diredai. penulis amat terharu kerana diberi peluang mengikuti pengajian di sini dan telah berhasil meraih manfaat yang besar dalam melalui kehidupan sebagai pelajar seterusnya untuk menggenggam segulung Ijazah yang lama diimpi. kakitangan perpustakaan dan para pelajar yang memberi kerjasama sepenuhnya sewaktu penulis membuat penyelidikan dan perbincangan terbuka.shari ah. Kepada Universiti Malaya khasnya. Beliau banyak mengemukakan pandangan dan mengusulkan buah fikiran yang sangat bermakna dan menzahirkan sokongan padu bagi menjayakan matlamat penulisan ini sebaiknya. Ishak Bin Haji Suliaman di atas kesudian membimbing dan menyumbangkan idea dalam merangka dan merencana strategi penulisan yang mantap dan berkesan selaras dengan kehendak dan aspirasi Universiti. Prof. Madya Dr. Segala saranan dan tunjuk ajar beliau telah penulis manfaatkan sepenuhnya. Para Sahabat. Ke atas mereka limpah kasih dan rahmat Allah (swt) serta Selawat Para Malaikat dan Mukminin. Penguasa sekalian alam. PENGHARGAAN Segala puji hanya bagi Allah (swt). Selawat dan Salam ke atas Nabi Junjungan (saw). Pengarah Akademi Pengajian Islam. . His commentary focused entirely on the holistic standard of traditional teaching emphasizing on the added benefit of religious teaching. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya penulisan ilmiah ini berjaya disempurnakan dengan penuh lancar. Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Penyelia. Semoga budi baik yang dicurahkan akan diganjari oleh Allah (swt) dengan limpahan rahmat dan hidayahnya yang luas dan merata. Dr. His work is meticulously and conclusively detailed and highly acclaimed as the best commentary on Muslim s collection of sound narration from the Prophet (saw). Setulus penghargaan turut dirakamkan kepada Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith. Setinggi penghargaan turut dirakamkan kepada Pemeriksa disertasi. Faisal Ahmad Shah yang berusaha meneliti dan memperbaiki hasil penulisan ini dan melahirkan pandangan dan buah fikiran yang bernas dan memberi syor dan mengilhamkan idea yang membina dan memberansangkan dalam memantap dan memperkemas hasil ilmiah ini.

.

DAFTAR ISI

Kandungan iii Motto iv Dedikasi v Abstrak vi Abstract Penghargaan

Halaman Judul ii Pengakuan Keaslian Penulisan

vii viii Daftar Isi x Senarai Transliterasi xiv Senarai Singkatan Kata xvi

Bab 1: Pendahuluan Belakang Kajian

1 1.1. Latar 1 1.2. Bidang dan Ruang

Lingkup Kajian

2 1.3. Kepentingan Kajian 3 1.4. Tujuan Kajian 3 1.5. Masalah Kajian

4 1.6. Tinjauan Literatur Kajian 1.7.1. Metod Dokumentasi Data 1.8. Pengertian Tajuk Jadual Kerja Bab 2: Biografi ImÉm al-NawawÊ dan Pengenalan KitÉb Sharh ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan 22 22 5 1.7. Metodologi 17 17 1.7.2. Metod Analisis 18 18 1.9. Rangka 20

Fasal I: ImÉm al-NawawÊ - Sejarah kehidupan dan ilmuan 22 2.1. Sejarah kehidupan - pengenalan awal 22 2.2. Perkembangan politik, budaya dan sosial abad ketujuh 41 2.3. Latar belakang pendidikan dan pengajaran 49 2.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ 55 2.5. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ 61

Fasal II: Perbincangan Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim 2.6. Kerangka Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj 2.7. Latar belakang penulisan dan penghasilan kitab Syarah 2.8. Kaedah rujukan Keunikan dan keaslian kitab antara penulisan ini dengan kitab-kitab lain yang diusahakan oleh ImÉm 2.11. Perbandingan dengan penulisan lain yang menyentuh tentang Sharh Muslim Bab 3: Metode Syarah ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan

93 93 134 138 2.9. 147 2.10. Hubungan

153

159 164 164

Fasal I: Analisis Syarah Hadith 3.1. Latar belakang ilmu syarah dan perkembangannya dalam pengajian hadith dan sunnah 3.2. Pandangan dan pendirian Imam tentang hadith-hadith yang dikemukakan dalam ØaÍÊÍ Muslim 3.3. Autoriti hadith dan keabsahan riwayat yang dikemukakan 3.4. Perbahasan fiqh al-hadith 3.5. Perbincangan aqidah, kalam dan tasawwuf Islam 3.6. Perbahasan tentang hadith-hadith musykil dan mukhtalaf 3.7. Kefahaman maqasid al-syari ah , qawa id al-ahkam dan fawa id al-fiqhiyyah 3.8. Pentarjihan mazhab fiqh al-ShÉfi Ê dan kupasan hukum syar i

165

165

193 200 208 214 225

232 236

Bab 4: Analisis KitÉb al-BuyË dalam ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4.1. Tema asas kitÉb al-BuyË 4.2. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË yang dibuat oleh ImÉm al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ 293 4.4. Huraian lafaz dan ungkapan nas

244 244 244 244 247 4.3. Penambahan

297

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith 4.5. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 311 4.8. Kaedah penelitian rawi perbandingan 324

299 299 4.6. Kaedah tarjih 305 4.7. Kaedah istinbat hukum

316 4.9. Kaedah 320 4.10. Kaedah kritikan

4.11. Faedah perbahasan

328

Bab 5 : Kesimpulan dan Analisis Pengenalan Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan nas 5.2. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kitab untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran 5.5. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah ImÉm mengulas dan mengupas nas

333 333

333 333

335 5.3. Inisiatif ImÉm

337 5.4. Ijtihad ImÉm

338

339

Rumusan am Saranan dan Cadangan 344

342 343 Senarai Rujukan

SENARAI TRANSLITERASI

Panduan Transliterasi

1. Konsonan

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi A B T Th J Í Kh D Dh R Z S Sh Î Ì y gh f q k l m n w h Ï Ð

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi

2. Vokal

Vokal Pendek Transliterasi Transliterasi Vokal Panjang

(fatÍah) a (Ìammah) u Ë

/

É

(kasrah) i

Ê

3. Diftong

Diftong Transliterasi

aw ay uww iy / Ê

Catatan: Istilah atau perkataan Bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Malaysia ditulis menurut Bahasa Malaysia; walaupun demikian kadangkala ditulis dalam bahasa asalnya mengikut keperluan penulisan.

SENARAI SINGKATAN KATA

A.S.

: Alayhi al-salÉm Abd. : Abdul B. : Bilangan Bt. : Binti (anak perempuan) Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. : Doktor

: Bin (anak lelaki) Bil. : Cetakan DBP

:

Drs. : Doktor Rondus Ed. : Editor/Penyunting et. al : Buku yang dihasilkan bersama lebih dari seorang penulis H : Hijrah Hal. : Halaman Hj. : Haji Ibid : Ibiden: rujukan sebelum pada tempat yang sama Jld. : Jilid Juz. : Juzuk

Loc. Cit. : Loco citati, tempat yang telah dipetik dari perenggan yang lain M : Masehi Op. Cit : Dari bahasa Latin opera citato: pengarang dan tajuk buku sama dengan rujukan sebelumnya, tetapi halamannya berbeza dan diselangi dengan rujukan lain. Peng. : Pengarang Prof. : Profesor R.A.D. : RaÌiyallÉhu anhu S.A.W. : ØallallÉhu alayhi wa sallam S.W.T. : SubÍÉnahu wa ta Éla terj. : Terjemahan t.t : Tanpa tarikh t.p : Tanpa penerbit t.t.p : Tanpa tempat percetakan w. : Wafat

guides us to the light of His countenance For true success is with God! which exposes the great folly of Christians and speaks of contradictions in the Gospel accounts of Judas s betrayal of Jesus. These are much differences from manifest their own ignorance concerning the Christ. which proves that here has been distortion and change [of the Gospel]. And ignorance of what the nt and jesus says Mark the devastating revelation of folly which and demonstrates the unreliability of the Gospel

who had no reverence for what had come down to them. expose inconsistencies and inaccuracies in the I seek refuge with Allah in things tenuous! After preaching the point of equality with Allah what other status could be desired by Jesus? the

in accordance with scripture? with falsehood that tampering with the truth. What are you doing with equally difficult passages in the Quran. and all of them constitute unbelief Even worse than these things is their practice All these formulations were adopted by the Shi i extremists. refusing to swear allegiance to anyone other than the Prophet (pbuh) by 640. It is obvious to any religious person that this is a lie. This message is truly the message of Christ. and Musaylima who was killed in the battle of al-Yamama. They claim that the. It is extraordinary that Christians should be taking in the first place following his succession. devoid of understanding and deprived of knowledge The belief of these about Ali has been extreme. are to the difference scripture account of the crucifixion succeeded 'Ali. and they were on error of despising the true. according to John. that mocks the ignorance of Christianity This part exposes the foundation of Satan s assault on the Word of God in this generation Many of these errors are analogous to ways in which Christians deviated from the one religion of the prophets. Their monks invented superstitions which deceived ignorant people.produced and widely distributed it flows through and were also produced in and they were in existence there are original copies in many parts of Many Muslims says suppressed apostasy among the Arab tribes. fought the prophet claimants al-Aswad al-'Ansi. You come to this allegation. and submitting to the false church. They believe that he is the son of god. Tulayha al-Asadi who recanted and declared his prophethood in Najd. ali became fourth caliph and civil war broke out. islamic military campaigns had brought all of mesopotamia and most of Syria and palestine under the control of abu bakr. : the Bible is full of errors and contradictions. various Arab tribes rebelled against Abu Bakr. although those who were intelligent could tell that such things were frauds. . false gospels.

Their utterly foolish and obvious untrue statements. And the anthropomorphic passages in the Bible must be corruptions because they are evidence of polytheistic leanings. Banu Tamim and Banu Hanifah lent their support to Musaylimah who also claimed to be a prophet. Khalid gave them battle until they returned to Islam. The Messengers of our Lord have surely come with truth footsteps and enabled us to emulate the righteous predecessors At Yamama thus they have to declare that the many companion codices vary from one another those that see nature as sacred But this is very serious error. worker of splendid miracles. Khalid (may God bless him) marched against them. May the blessings of God be up on the Prophet. who frame serious contempt to Christian faith which expose their appalling ignorance of religion. had made the sun come back twice to the horizon Therefore. in the first of the Quran s reference to Jesus there is affirmation of his prophethood and of his scripture. and upon his family and companions and may He grant him peace. Is a mark of those who called to his religion and witnessed the truth of his cause were most honest and righteous men All these are well known facts among all Muslims where Jesus explicitly Refutes the Shiites for claiming that Ali. Joined forces to subdue Uman and succeeded in adding that large province to Islamic state. but rejection of any idea of sonship. Glory be to him Far exalted is he above having a son being united with anything .During caliph uthman s reign. which Was a thoroughly righteous Farther east.

let alone that they be claimed as scriptures and the inspired word of God. and because they persist in their religious submission and obedience. commander of the faithful (may God be please with him) made it plain that the succession of to after the death of ali Continue to ignore them and throw scorn at them To show a contradiction between the torah possessed by Christians and by Jews. The new testament is of course not the scripture which Christ had in his day. or that it was not written by writers worthy of respect. The Bible is very clear that this is what he did. which support the idea that the text of the New Testament has been corrupted. None of these sects cares in the least from logical But it suffices to refute them by saying Glory and praise be to Thee O God every respect of the holy prophet upon whom be peace And it is evident that And the truth is that and prove that neither the four gospels nor the other books of the new testament are worthy of even being called authentic books of history due to their internal and mutual inconsistencies and contradictions. corrupt religionists who tampered with the text the commission to proclaim the greatest news in heaven or earth was given to the disciples. for this same was about to betray him. And it is this that is the truth which the intelligence can accept The bible confirms this very important truth by saying: it is utterly ridiculous to think having thus become blinded and misled by them .This sect has developed whose beliefs and thought are repugnant beyond belief Through whom the din has been passed down to us Their presumptions prevail over their belief only because they follow blindly those who have preceded them. as Ali.

Far exalted is he above having a son. sitting on and descending from his throne And the Sabians in surah the quran says But enough is reveal to show the and is a pure filth and blasphemy Here we have the plain difference That the text clearly And people who had followed jesus closely To a conspiracy in which paul was engaged by the jews to corrupt Christianity from within Glory be to him. How much more will this be the case with the quran. For anything other than it is false I beseech the assistance of Allah almighty. Which is ridiculous. which For that which he brought from god could not be diverse and contradictory There are other verses like that in the gospels which. The implication is that indeed had hundred of different gods Matthew and Luke are forgers of lie.Statement as clear as daylight. assigns to god hands and feet. we wish only for god. Them to be liars against jesus and god A mighty man of war In this they are confounded and contradictory. As we have seen. Christians completely corrupt either their authors had intentionally confused the truth with falsehood or had fallen a prey to jewish schemes how can this statement be reconciled with the Christian belief and claims that Jesus was from Davidic line and came to fulfill the Jewish expectation of a Messiah. Let him be eternally damned. and he is truthful in all that Such a statement was a clear lie which was evident to which shows their falsity What is meant is that . the best of defenders. that What is a matter of amazement is that the Christians have that Textual corruptions That speak of him as god s son Insofar as the presence evidence indicates.

about that what is correct is that But how is the divinity of a man to be established by a proof of this character? The Clarification of the Proof in the Refutation of the Heretics and the Christians Abu Muhammad said: It is obvious to any religious person that such an ignominious argument has nothing to do with them. which is easily demonstrated to one and all by the following facts. and we now proceed to state our proof. As to Ibn Mas ud s script being different from the current copies of the Quran. There were original copies in many parts of the land. But you did not do this. There were so many Qurans in Uthman s day that even if he had wanted he would never have been able to do what was said. this is a lie. and far from careless error. Lord of the Universe. And if only you Christians would say the same about those rabbis and bishops who have intervened between you and the prophets. and do not think they should be followed blindly (taqlid). followers of the truth. but followed blindly the people who have made a code (shari a) for you.e. and Muslims read this also and other readings because all these are from Allah. you too would have been guided. we would reply that these are not discrepancies in the readings. with hundred of mosques and Muslims and their dispersed into .. The charge against Uthman is untrue. We do not accept that they are infallible. We do not think that the Companions were beyond fancy or mistake. neither more nor less. they have been gathered. His reading is that of Asim and it is well known to all Muslims east and west. i. or free from mistake and phantasy (wahm) and what they say of themselves or by analogy (qiyas) we do not accept. Copies of the Quran were so numerous and distributed to various parts of the Muslim world. On God alone we depend for succor and guidance! As to their contention of the various reading of the Quran. Exalted is God. preserved and remembered and they are of a fixed number. but something on which Muslims are agreed. all the different readings go back to the Prophet himself.

Taif. Egypt. There were a number of other masters among the Qurra who had gone to great lengths to memorize the Quran. They were handed down as an exact record of the original variants and has became the basis for reading the Quran. It is not possible for him to cancel out the different readings of the Quran considering the number of extant readings in his day. They consist of a number of sects. this was simply to bring consensus among the Muslims on the basis of a single Quran text and to obtain uniformity in reading. Medina. having been revealed in parallel. The Quran was taught to women and children. It is also wrong to say that Uthman gathered the Muslims together in the acceptance of one reading. the first of which arose twenty-five years after the Prophet s death. Furthermore. They are divided into various sections. The least extravagant of them believe that the sun was twice turned backwards for Ali. It was not to destroy the other manuscripts because they were considered unreliable but rather to prevent future dissension among the inhabitants of the different provinces. Syria. and widely learned by people in Yemen. The seven huruf of the Quran are all equally valid. and the wide circulation of the texts around the globe. How can one be indignant over lies coming from people whose lowest rank in lying is such (as described)? . the Rawafid do not belong to the Muslims. Thus. the choice of one reading was simply to identify a touchstone copy for reference purposes if anyone attempted to make changes to the text. a party which followed the course of the Jews and Christians as regards falsehood and heresy. Bahrain and Amman. Mecca. It was originally the response of some people abandoned by Allah to the call of those who beguiled Islam. The most extravagant of them assume the divinity of Ali b. Abi Talib and of a number of people besides him.the eastern and western regions of the earth. As for their argument regarding the Rawafid and their contention that the Quran readings were interpolated. As for the charges that Uthman ordered the destruction of all other copies. and beyond the borders of Kufa and Basrah. there were too many copies spread out all over the place so that it would be impossible for him to do all that they claim he did.

After the death of Prophet Muhammad (Allah grants him peace) the people were one community. Taif. Uthman. His caliphate had been of mere two years and three months duration. In all of these areas people had embraced Islam and in every city and town mosques were build. Najd. Umar. and Makkah. made no changes. There were four parties after Prophet s death: those who were steadfast in Islam. This matter will be discussed later in greater detail. The Quran was learned and written and was recited in the five daily prayers and has spread widely in almost every single province and state. God Willing. Ibn Mas ud and a host of others. This belief found poetic expression through Shiite poets. as they constitute doctrines that are farthest removed from the truth of lslam.None of these sects cares in the least for logical demonstration. Amman. such as thus the Hatiah al. Bahrain. the two peaks of the Tay tribe. Zaid. one in their religious practices (din). Abu Bakr reigned as first Caliph of Islam. the lands of Mudar and Rabi'a. Ubay. Ali. when the questions of their faith come to be dealt with. and remained subject to Abu Bakr (may God bless him). of one language. and there were great numbers of memorizers. He opened up the lands of Rome and Persia for the Muslims and successfully conquered alYamama. Abu Zaid.Abasi says: . and consolidated several victories which led to significant increase in the number of people s embrace of Islam. Hundred of cities and places are there in the Arabia and only God Almighty knows their true numbers. Abu Muhammad said: When the Prophet (peace be upon him) died. all the Arabian Peninsula had embraced Islam right from the Red Sea in the West down to the shores of Yemen into the Persian gulf in the East passing through Euphrates and Syria back to the Red Sea. These include Yemen. The study of the Quran was encouraged everywhere and many have take up the compilation work like Abu Bakr. Quda'ah. there were some who would not pay zakat to Abu Bakr but were otherwise steadfast in Islam.

Iraq.((The Open Denunciation of the Adverse Critics of the Rafidah)) Abu Muhammad said: thanks for this be rendered to God. Mosques were built. It was only an attack of Satan which. The caliphate then passed to Uthman and Islam continue to expand eastwards and westwards. Syria. through the caliphate of Uthman until his death on 656 century. and the Jazira were conquered. Syria and Yemen. but there were in every tribe those who contended against the apostates. . Egypt.Umar s reign lasted ten years and six months. This is the case with the poem. read out in prayer and taught to children. In each of these provinces there were so many thousands of copies of the Quran. In many parts of the lands the Muslims had memorized the Quran. the Rawafid emerged and civil war broke out. Large continents like Persia. and the Quran were written. Other copies of the Quran were scattered all over the places. Then Umar became the next caliph. In a year of so all these differences ceased. In his time the Quran were so numerous and widely distributed from the east to the west on earth. that no one could have counted them. blazed up fiercely for a time and then Allah put it out. Later. This state of affairs continued for twelve years. and how much more so was this the case with the Quran. such as the companions of Talayha and Sajjah. Lord of the worlds. More than one hundred thousand copies of the Quran were in circulation in that time in Egypt. like a fire. the third party declared their apostasy. Muslims remains united by faith and there were no diference between them. and the fourth party consisted of those who deferred decision.

Muslims have retained so many thousands of Quran manuscript. That Ali himself who according to most of them is a God. This is something whereby becomes evident their impudence. . while Caliph. Thus the falsity of any statements which they make about [the quran] and their lying about it is manifest. Thus the mendacity of the Rawafid becomes evident. whose reigned lasted for five years Did not object to the Quran in its present shape and. according to some of them. did not fight the interpolaters. ignorance and stupidity. and even Slavs. Unless the Rawafid fall back on ignoring the Quran and (assuming) omissions and additions in it. as well as in the province of Khurasan and in almost every ancient Islamic settlement in Turk. a Creator. a prophet endowed with speech. and praise be unto Allah. and. and in the land of Berber and Sudan. while in the opinion of the rest he is an infallible Imam. which would have been his sacred duty. the obedience to whom is a religious command imposed by Law. the Lord of (all) created beings. They could not utter a word of complaint against him lest they should be put to sword. and as far as India. all of which were scattered throughout the vast bounds of the empire of Islam in far areas as Spain. He was at constant war with those rafidi. Sindh and Kabul.

The Muslim view of Christianity with special reference to the work of Ibn Hazm. Muslim understanding of other religions: an analytical study of Ibn Hazm s Kitab alFasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. 1983. Adang.J. Brill. 1996. Ghulam Haider. Michigan: UMI Research Press. Ann Arbor. Abu Layla. . Muhammad Muhammad.Works Cited Aasi. Exeter Eng: University of Exeter. 2004. Leiden: E. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm. Camilla.

2005. James Windrow. Medieval Iberia: Readings from Christian. Cate. London: Routledge. Muslim-Christian encounters: perceptions and misperceptions. Friedlaender. McGrath. William Montgomery. 1909. Mahmud Ahmad. London: G. and Jewish sources. New Haven. Sweetman. Patrick O Hair. The Koran interpreted. Arberry. 1975. Chejne. London: Lutterworth Press.). The Heterodoxies of the Shiites in the presentation of Ibn Hazm. New International Version Bible commentary. 1997. Chicago: Kazi Publications. Israel. International Islamic University Malaysia. 1991. Islam and Christian Theology: a study of the interpretation of theological ideas in the two religions.n. Connecticut: s. London: Hodder & Stoughton. 1995. Ibn Hazm of Cordova and his conception of the sciences. Allen & Unwin.. Ibn Hazm on Christianity: textual analysis from the Zahiri s perspective. Anwar G. . Olivia Remie (ed.Arthur J. Constable. New Hartford Connecticut : The Hartford Seminary Foundation. 1974. 1982. Muslim. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Watt. Alister E. Kuala Lumpur: Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Each other s scripture: The Muslims views of the Bible and the Christians views of the Qur an. 1945.

METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM .

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH USULUDDIN .

Ibn al-Mulaqqan (d.Aqd al-mudhahab fi tabaqat hamlat al-madhab () Taqi al-din ibn Qadi Shahbah (d. 4.1089/1679) .Imad al-hanbali (d. 247-277 al-Minawi (d. 851/1447) Tabaqat al-Shafi iya Tash Kubari Zadah (d. (source: Tabaqat al-shaifi'iyya al-kubra ). Abd al-Ghafir al-Farisi (d. . vol. 529/1135) .Entry on Ghazali originally from History of Nishapur Ghazali's student. 790/1388) al. 6:18-22. alternate source: Ibrahim al-Siyrafini's condensation of Abd al-Ghafir al-Farisi's al-siyaq li-t r kh Nishapur (History of Nishapur) titled: "almuntakhab min al-siyaq li-t r khNishapur" (Selections from the "History of Nishapur") 2.JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 1. 3. 964/1367) al-Wafi fi l-wafiyat . Dar ibn Kathir. 1031/1621) al-kawakib al-duria fi tarjim al-sada al-sufia 1) Ibn al. 6.Shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab Beirut: 1989. 1. 5. pp. 962/1365) Miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah (PDF) Salah al-din Al-Safadi (d.

his emigration is for that for which he emigrated. Bustan alarifin Chapter One Sincerity (ikhlas) and having a conscious intention in all actions Our Shaykh. . 1963). It is a unique and precious hadith. 59. In doing this he makes it clear that he is authorized.Ibn Hajar frequently uses the Kushmayhani variant as his standard text. from 'Alqama ibn Waqqas al-Laythi. in A History of Muslim Philosophy. may Allah bless him and grant him peace. ed. Al-suyuti Hlm. said: "Indeed. who emigrates for Allah and His Messenger. from Abu'l-Husayn al-Muzaffar. The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan Publishing Company. Sharif (Weisbaden: Otto Harrassowitz. from Yahya ibn Sa'id. Muäammad Qamaruddán Khan. said that the Messenger of Allah. from Abu Muhammad 'Ali al-Jawhari. penjaga pintu al-rawahiyah. Al-Màwardi. hlm. that 'Umar ibn alKhattab. often in complex detail. Abu al-Qasim al-Mizzi Al-suyuti. Everyone gets what they intend." This hadith is unanimously agreed to be sound. from Abu Nu'aym 'Abd ibn Hisham al-Halabi. through the ijaza-system. 57. actions only go by intentions. as is well-known. It is one of the foundations of belief (iman). 1986). Book 1. for all the riwayat he cites. But anyone who emigrates to gain something of this world or to marry a woman. may Allah be pleased with him. related to us from Abu'l-Yaman alKindi. its first pillar and its strongest support. from Ibn al-Mubarak. therefore. Anyone. from Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. M. but gives his reasons. Its position is immense and sublime. Ismàil Raji al-Fàruqi and Lois Lamyà al-Fàruqi. M. from Muhammad al-Ansari. may Allah be pleased with him. for preferring other readings where these seem to have particular merit. from Abu Bakr al-Wasiti. then his emigration is indeed for Allah and His Messenger. Abu'l-Baqa' ash-Shafi'i. Chapter in a Book 2. 717-731.

muqaddimah. Encyclopaedia Britannica.. 100-102. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kal Hlm. al-bukhari memotong hadith dalam bab kerana istinbat hukum. al-zahr al-nadr fi akhbar al-khidr Al-Athyubi. 1977). M. Journal of Islamic Studies 10. al-Badr al-Safir wa Tuhfat al-Musafir al-Wasit. ibn al-salah sahih muslim lebih rajih kerana senang ditelaah. Tha lab al-Adfawi. kitab al-Jawami . sulit bagi pembaca mengumpul jalan hadith. menyebut isnad dari riwayat lain dan perbezaan antaranyaIbn hajar al. 6. perbezaan lafaz perawi yang menyampaikan hadith. Unpublished Work 4. membezakan haddathana. 11th ed. al-jami .Journal Article 3. ibn hajar sebahagian melebihkan sahih muslim. kitab yang menghimpunkan pembicaraan 8 bahagian hadith:Fath al-Mu lim Fath al-Mun im Mukhtasar ibn abi jamrah: 294 hadith bukhari Fadl Allah al-Samad fi tawdih al-adab al-mufrad. s.D. Kamal al-Din Ja far b. Islam and the International Debt Problem. oleh Fadl Allah al-Hayder Abadi (w. original package.Asqalani. Majid Ahmed Almansuri. no. (dan lafaz dari si fulan). dan mendapatkan faedah dari perbezaan riwayat Kewarakannya. Stanford University. Dissertation. akhbarana mengaitkan dengan shaykhnya. The Role of the Friday Mosque in Islamic Cities (Ph. Umar Chapra.3 (2002): 214-32. 1399) .v. Reference Work 5.

brockelmann. 5 Tidak terlalu ringkas dan kurang dan tidak terlalu panjang dan menjemukan Akan dibentangkan sehingga melampaui seratus jilid tanpa pengulangan dan penambahan yang sia-sia. Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. GAL. oleh Ibn al-Turkimani Hlm. oleh Syeikh Abd al-Jalil al-Samarwadi (w. Muhammad Diya al-Rahman al-A zami Al-Jawhar al-naqi. supp. adapun sahih muslim rahimahullah maka saya telah beristikharah kepada allah subhanahu wa ta ala yang maha mulia. i. oleh al-Mufti Muhammad Ashiq Ilahi al-Barni al-Mirtahi alMadani Amani al-ahbar fi sharh ma ani al-athar. 1973 M) Ittihaf al-Kiram ta liq ala Bulugh al-Maram. Hlm. al-Syeikh Muhammad Ilyas alKandahlawi (w. lagi maha penyantun dan maha penyayang untuk mengumpulkan kitab syarah yang sederhana dan sedang antara kupasan singkat dan ringkas dan yang terperinci dan melebar. oleh Syeikh Muhammad Yusuf b. 1014 H) Al-Kashif an haqa iq al-sunan. .Baghawi. oleh Mulla Ali b.id (w. oleh Dr. 702) Syarah Sunan al-Darimi Ta liq ala Sunan al-Darimi. oleh Safiur Rahman al-Mubarakfuri Al-Minnat al-kubra sharh wa takhrij al-Sunan al-Sughra. Muhammad b. Muhammad Isma il alKandahlawi (1317-1394H /1974 M) Mirqat al-mafatih sharh mishkat al-masabih. revised. 447. Sultan Muhammad al-Qari al-Harawi (w. wali al-din muhammad b. selesai 737 H. 1384 H). 743) Majani al-athar sharh ma ani al-athar. abdullah al-tibi (w. oleh Shaykh Muhammad Idris b. 4. 620. abd allah al-khatib al-tibrizi Al-Ta liq al-sabih ala Mishkat al-Masabih. 1. mishkat al-masabih. oleh Sharaf al-din al-husayn b. oleh Ibn daqiq al.

Dan sekiranya pernyataan itu janggal maka saya sandarkan dan nyatakan orang yang mengungkapnya kecuali sekiranya saya leka darinya di beberapa tempat kerana panjangnya perkataan atau kerana ia telah dinyatakan di bab yang sebelumnya. kerana ramainya bilangan kecuali dalam beberapa keadaan yang jarang kerana sesuatu maksud yang salih. dan maknanya menurut ahli ilmu ialah bukan dari kalangan yang mengambil jalan petunjuk dengan hidayah kami. sepertimana dinyatakan oleh seorang lelaki kepada anaknya: sekiranya engkau tidak melaksanakannya maka engkau bukan dariku .Bahkan kerana besarnya faedah dan melimpahnya hikmah yang zahir dan tersembunyi. Dan saya susun mengikut urutan fasal supaya lebih mudah untuk ditelaah dan terhindar dari rasa jemu dan letih 109 Hadith dari awf b. Dan saya cukupkan hanya dengan memberitahu bahawa ia telah dibahaskan tanpa memberikan penambahan atau saya mengulangi pernyataan kerana jauhnya tempat pertama yang disebut atau kerana terdapat perkaitan antara kalam atau sebagainya dari kebaikan yang dituntut. Dan saya kemukakan di bahagian awal kitab penjelasan dan muqaddimah. ubayd memberitahu kami dari hassan. Dan sekiranya terdapat hadith yang berulang atau nama rijal atau lafaz dari bahasa dan sebagainya maka saya terangkan maksud dengan sejelasnya di tempat yang pertama dan sekiranya saya melewati tempat lain maka saya jelaskan bahawa perbincangannya telah dikemukakan di bab al-fulan dari babbab yang terdahulu. amru b. Dan menekankan ringkasan dalam banyak keadaan. Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). Yang akan memberi manfaat besar insya allah dan diperlukan oleh pencari kebenaran dan tahqiqat. dan mengikuti ilmu dan amalan kami dan menempuh jalan menurut landasan dan manhaj kami. 5 Dan sekiranya saya nukilkan sesuatu dari nama rijal dan lafaz bahasa dan menetapkan nas yang musykil dan hukum dan makna dan yang lainnya yang saya kutip. Abu jamilah. sekiranya nas tersebut telah masyhur saya tidak sandarkan pada orang yang mengungkapnya. Hadith sahih diriwayatkan dari pelbagai jalan. dan beginilah maksud yang dinyatakan dalam kebanyakan hadith yang dilafazkan serupa dengan ibarat ini sepertimana diungkapkan Nabi (saw): (Barangsiapa yang mengkhianati kami maka ia bukan dari golongan kami) dan yang seumpamanya . dan Imam Muslim turut menyebutnya selepas bab ini. Hlm. Dan ia wajar diteliti dan diperinci kerana ia adalah kalam (Nabi (saw)) makhluk yang paling fasih sallalahu alayhi wa sallam salawat berpanjangan Tetapi saya memilih untuk mengambil pendekatan sederhana dan berusaha menjauhi perbahasan panjang.

uthman b. ubayd memberitahu kami dari hassan bahasa Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). ali. amru b. Adapun perkataannya semoga allah melaknat mereka.109. dan mereka tidak menyebutnya kafir tetapi fasik yang kekal dalam neraka. al-mutawakkil aldarir al-madani dan dikatakan al-kufi. perkataannya untuk memperkuat mazhabnya yang batil dan buruk. Memberi isyarat dengannya dari apa yang dimasukkan oleh golongan rafidah dan syi ah dalam ilmu (fatwa) imam Ali (rad) dan hadith yang diriwayatkannya dan menyandarkan kepadanya hadith yang batil dan menambah riwayat yang dinyatakan darinya dari pernyataan dan keterangan palsu dan fatwa rekaan dan mencampurnya dengan kebenaran. amru b. Hlm. . ibn uqayl namanya yahya b. 110 128. Maka bagaimana imam muslim membenarkan riwayat ibn uqayl untuk dikemukakan dalam kitabnya. Beliau hanya mengemukakannya sebagai shawahid dan bukan dinyatakan sebagai riwayat utama (usul) 1/83 Ibn Idris dari al-A mash dari Abu Ishaq berkata: apabila berlaku hal demikian (pemalsuan hadith) selepas (kewafatan) Imam Radiyallahu anhu berkata beberapa lelaki dari sahabat Imam Ali (rad): semoga Allah (swt) menimpakan laknat atas mereka. Dan akan dibentangkan sanggahan terhadap pegangan mereka dengan dalil yang kukuh dalam kitab al-iman insha allah ta ala. Abu jamilah bahawa amru b. ubayd penganut mazhab qadariah dan muktazilah hadith sahih yang diriwayatkan dari hasan al-basri. dan riwayatnya dihukum da if oleh yahya ibn ma in. 91. Bahawa hukum pentad ifan ke atas ibn uqayl tidak diishbatkan olehnya kerana tidak ditafsir dan dinyatakan sebab pentajrihan. Hadith dari awf b. iaitu kefahaman muktazilah. perkara ini disebut oleh alkhatib al-baghdadi dalam kitab tarikh baghdad dengan isnadnya dari ulama-ulama ini. maka berkata qadi iyad (rah) maknanya ialah semoga allah mengutuk mereka dan dikatakan semoga mereka disingkir jauh dan dikatakan semoga allah membunuh mereka. ilmu apa yang (sanggup) mereka rosakkan. ali b. ibn ammar dan al-nasa i.yang mendakwa bahawa pelakuan maksiat menyebabkan pelakunya terkeluar dari iman dan menghantarnya ke neraka sedang ia kekal di dalamnya. almadini. sa id al-darimi. Hal. 1. Dan al-jarh tidak diterima sekiranya tidak dikemukakan alasan pentajrihan 2. abu uqayl meriwayat dari mawlanya buhayyah. sehingga sukar dibezakan antara hadith yang sahih darinya dan yang dipalsukan.

Beliau berkata: dan puak ini sememangnya layak untuk mendapat kutukan kerana kerosakan yang mereka timbulkan sebagaimana dilakukan kebanyakan mereka. kitab al-masaqah. dan disyaratkan untuk mendahulukan tawaf dari sa i. Perkataannya (kemudian berjalan antara safa dan marwa). sesungguhnya saya keluarkan hadith ini dari riwayat sahih yang diterima antara saya dan orang yang menulis hadith dari saya dan tidak diragui tentang kesahihannya Hal. dan melazimi ahli hadith dan kegigihan menghadam kitab. dan ini adalah pegangan mazhab kami dan jumhur. dan syariat telah menyamakan mereka dalam ketetapan hukum hudud dan yang seumpamanya dari apa yang telah makruf wallahu a lam Sharh al-nawawi. keluasan fikiran dan ketajaman akal 1/26 imam muslim. merangkumi ilmu fiqh. maka padanya dalil tentang kewajipan menjaga tertib antara ibadat tawaf dan sa i. diperkukuh dengan keupayaan akliah. 2211. kemudian bersolat dua rakaat dan berjalan antara safa dan marwah. keperluan mendalami ilmu isnad dan sejarah. dan tiada yang berkurang kerana diambil seseorang kecuali baginya sedekah) dalam riwayat lain (kecuali baginya sedekah hingga hari kiamat) . dan padanya terdapat pandangan lain yang lemah dari sebahagian Ulama salaf. 2900 Sabda Rasulullah (saw): (tiada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah. 55 dan telah diriwayatkan dari sayyidah aisyah (rad) bahawa beliau menyebut Rasulullah (saw) menyuruh kami menempatkan manusia pada kedudukan dan tarafnya Dan dari faedahnya membezakan manusia dalam pemberian haknya mengikut taraf dan martabatnya dan ini dalam sebahagian hukum atau kebanyakannya. usul. maka melaknat orang islam itu diharamkan. Sharh al-nawawi. 1/21 ilmu memantapkan penguasaan hadith. dan apa yang dicuri darinya adalah sedekah. bahasa arab. dan apa yang dimakan oleh binatang buas adalah sedekah. perkataannya (bahawa Rasulullah (saw) ketika bertawaf untuk haji dan umrah awal dilakukan ialah dengan berlari kecil sebanyak tiga kali diikuti dengan berjalan dengan langkah perlahan sebanyak empat kali mengelilingi kaabah. kecekalan azam dan keberahian ilmu. nama-nama rijal. jika tidak. sekiranya didahulukan sa i maka tidak sah sa i. dan apa yang dimakan burung baginya sedekah.

jarh wa ta dil ibn abi hatim. dan dikatakan: mengusahakan tanaman. tabaqat alkubra. jumu ah (w. 65 jenis hadith. Dan dalam hadith ini juga diterangkan bahawa pahala dan balasan kebaikan di akhirat khusus untuk orang islam. terj. Khalil Abu Asmaa. Sharh al-allamah ibn Muhammad ali al-sabuni abu al-hassan ali ibn umar al-daraqutni (306-385) abu yahya sharaf b. 795 H/ 1392 M) Mishkat al-anwar. 672) ibn khallikan (w. 685) rafi i (w. sanad yang terputus tarjamah bab. ibn al.arabi (hadith qudsi). Sherman A. abu hatim ibn hibban (w. hizam b. khalifah ibn khayyat. 681) . dan ia sahih. dan seseorang diberikan ganjaran pahala dari hartanya yang dicuri. dan dikatakan: berdagang. muhammad b. Abu Hamid al-Ghazali s Faysal alTafriqa Yaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. dan dikatakan: bekerja dengan tangan. Kitab The Prophetic Invocations. ibn malik (w. 340 bab. 369) dengan makna munqati . Dan terdapat perselisihan antara Ulama tentang pekerjaan yang paling baik dan afdal. 204) diikuti al-tabrani (w. ibn sa ad. hussain b. Tahdhib al-asma merujuk kitab tarikh al-bukhari. dan apa yang terhasil darinya hingga hari kiamat. terj. dan fadilat bercucuk tanam. ma rifat awtan al-ruwat wa buldanihim (makrifat tentang negeri dan tempat kelahiran perawi) al-taqrib. Dan edit.Dalam hadith ini dijelaskan fadilat mengusahakan tanaman. atau yang luput dimakan haiwan atau burung dan yang seumpamanya. lakaran mauduk tentang inti perbincangan hadith al-adhkar. dan pahala orang yang mengerjakannya berkekalan selama kekalnya tanaman dan kebun. al-thiqat. Jackson. ibn abi khaisamah. Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi (w. Mostafa alBadawi. hadith al-maqtu . 354) al-taqrib. terhenti pada tabi in. bab akhir. selesai muharram 667 H. dan telah saya bentangkan penerangannya di akhir bab al-at imah dalam kitab sharh almuhadhdhab. 603). 1720). 18 kitab. daily litany (wird) of imam al-haddad and imam al-nawawi Mohd Muhiden Abd rahman (2006). The Creed of al-Sanusi. riwayat hidup imam al-nawawi (rad) dan sumbangannya kepada pengajian hadith. Imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad (w. istilah ini digunakan oleh imam shafi i (w. hassan b. muri b.

626). isma il al-asfahani (w. muhammad al-jawzi (w. Beirut: dar al-andalus. al-futuhat al-wahhabiyyah bi sharh al-arba in al-nawawiyah riyad al-salihin wa nuzhat al-talibin. kaykaldi chalabi b. Hlm. abu al-faraj abd al-rahman b. ibn arabi (w. yusuf b. merujuk pandangan al-asma i. kaykaldi chalabi abdullah (w. hadith hukum dari sharh al-muhadhdhab haji khalifah. hlm. tafsir gharib ma fi al-sahihayn. kashf al-niqab amma rawa al-shaykhan li al-ashab. 337. khalil b. khalil b. berhasil menyiapkannya pada 668 H syuruh al-sahihayn 1. 171 ibrahim ma ri.yaqut al-hamawi al-rumi (w. hadith menganjurkan minum 2 ke 3 nafas dianggap da if Ibn hajar. 3. 761/1359) 5. musykil al-sahihayn. abu nasr al-humaydi (w. 520) al-arba in. fath al-bari. minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin abu abdullah muhammad b. 488/1095) 2. abu hatim. qurqul (w. menetapkan kaedah istinbat.arabiyah asr al-inhidar. mohiden muhammad as ad talas (t.aziz rabbah. Damsyik: dar al-ma mun li al-turath.t.). kashf al-zunun. kashf musykil hadith al-sahihayn. 637). abd al. 597/1200) 4. yusuf al-daqqah. hadith 756. selesai 14 ramadan 670 H. abdullah (w. 1:557-8 sharh muslim. tarikh al-ummah al. ibn barri. al-azhari. oleh Muhammad b. 761/1359) . (al-mustakhraj min mashariq al-anwar li al-qadi iyad. ali b. 1981 Hal. oleh abu ishaq ibrahim b. Tahqiq. sharh musykilat al-sahihayn. 10/93 sharh muslim. 569/1173) 3. al-harawi membahaskan kaedah dan selok belok pertuturan lafaz arab khulasat al-ahkam.

abdullah al-hakim al-naysaburi (w. al-jami bayna al-sahihayn. abu hafs. abi bakr al-qastalani (w. raslan al-bulqini (w. al-haddad (w. yahya b. al-hajjaj. muhammad b. abdullah al-ishbili b. al-jam bayna al-sahihayn. 600/1203) ghunyat al-muhtaj fi khatm sahih muslim bin al-hajjaj. 488/1095) al-lu lu wa al-marjan fima ittafaqa alayh al-shaykhan. al-hassan b. al-kharrat (w. 3. al-mustadrak ala al-sahihayn. 2. abdullah al-jawzaqi (w. muhammad b. 622/1225) al-mustadrak 1. ahmad b. 8. al-jam bayna al-sahihayn. badr b. khalaf b. 560/1165) Sharh zawa id Muslim ala al-bukhari.6. ahmad b. muhammad b. 923/1517) . muhammad b. 581/1185) 7. sa id al-mawsili (w. muhammad b. muhammad ali al-wasiti al-jam bayna al-sahihayn. abd al-ghani b. al-ifsah an ma ani al-sihah. abu nu aym ubaydillah b. abd al-rahman b. muhammad fu ad abd al-baqi 5. abd al-wahid b. umar b. umar b. 805/1403) riwayat al-mushtarakah fi bukhari wa muslim 1. abu nasr al-humaydi (w. ali al-jamma ili al-maqdisi (w. 2. abd al-rahman al-sakhawi (w. abd al-haq b. 517/1123) 6. 7. 404/ 1014) syuruh ajza sahih muslim al-misbah fi uyun al-sihah. 388/998) atraf al-sahihayn. 4. 902/1497) sharh khutbah muslim b. muhammad b. al-jam bayna al-sahihayn. hubayrah (w.

umar al-washtani al-ubbi al-tunusi (w. brockelmann 1/394.ajami (w. muhammad mustafa imarah al-ruba iyyat min sahih muslim. 769/1368) Al-mufassih al-mufhim wa al-muwaddih al-mulhim li ma ani sahih muslim. abu muhammad abd al. umar al-ansari (w. al-nawawi. 892/1486) Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. kumpul syuruh mazari.al-mukhtasar (ringkasan sahih muslim) muhktasarat sahih muslim. al-nukat ala al-minhaj. 735/1335) al-mu lim bi fawa id Muslim. amin al-din muhammad b. 656/1258) al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. muqtatafat min sharh al-nawawi. 1305 H Dan dipilih (ikhtar) oleh abdullah b. 786/1834) Sharh ibn al-muhandis abdullah b. abu abdullah muhammad b. nasir al-ansari (w. muhammad b. 724/1323). tumart (w. Hlm. al-qastalani. 2/295-6 Hashiyah. 656/1258) mukhtar al-imam muslim. 646/1248) Sharh muhammad b. qurtubi Mukammil ikmal a-ikmal. mahmud al-babarti (w. ibn hajar. umar al-ansari al-qurtubi (w. 544/1149). al-naqib (w. 827/1424). abd al-qadir b. ta liqat sabt ibn al. Muhammad al-Tamimi al-Mazari (w. al-durar al-kaminah. ahmad b. khilfah b. 643/1245) Al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. ibrahim alwani (w. al-salah al-shahrazuri (w. abi umar uthman b. Ali b. ahmad b. lu lu b. 536/1141). nayl al-ibtihaj. brockelmann 1/369 Ikmal Ikmal al-mu lim. abd al-qawi al-mundhiri (w.azim b. al-qadi iyad b. majd b. Abu Abdullah Muhammad b. musa al-yahsubi (w. yahya b. mesir. muhammad b. muhammad b. dicetak pada sudut nota kaki kitab irshad al-sari. abdullah b. ahmad baba 287. yusuf al-sanusi (w. ibrahim al-salihi al-hanafi (691-769/ 1292-1368) Tuhfat al-munjid al-mufhim fi gharib sahih muslim. mulhaq 1/663 ikmal al-mu lim bi fawa id Muslim. brocklemann. abi abdullah muhammad b. qadi. ahmad b. 656/1258) Al-minhaj. hisham al-ansari (w. 841/1438) . 524/1130) talkhis sahih muslim. 85. bulaq.

abd al.attar (w. abdullah b. muhammad b. muhammad b. mawlavi wahid al-zaman Sharh dengan terjamahan Punjabi tanpa isnad. ahmad b. abd al-haq al-dahuli (w. 662/1264) rijal al-bukhari wa muslim. al-bajam awi al-dimnati Bughyat al-qari wa al-mutafahhim.uthmani al-delhi hadith-hadith lain menurut syarat muslim al-musnad al-mukharraj ala kitab muslim bin al-hajjaj. fadl allah jabir ahmad al-deobandi al. 1136/1723) Hasyiyah sahih muslim. rashid aldin abi al-hassan yahya b. 430/1038) rijal sahih muslim. umar al-dara qutni (w. yahya b. wa da afahum al-nasa i fi kitab al-du afa . abdullah al-asfahani (w. ali b. 385/995) dhikr qawm mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim fi sahiha hima.aziz b. abu al-hassan muhammad b. shams al-din abu abdullah muhammad b. al-hassan. ali b. muhammad al-sinbati (selesai 958 H/ 1551 M) Sharh shihab al-din ahmad b. abd al-haq Sharh abd al-ra uf al-manawi (w. 428/1036) perawi imam muslim ghurar al-fawa id al-majmu ah fi bayan ma waqa a fi sahih muslim min al-ahadith al-maqtu ah. 1073/1662) Hashiyah sahih muslim. manjawayh al-asfahani (w.Fadl al-mun im fi sharh sahih muslim. 1307/1890) Fath al-mulhim bi sharh sahih muslim. 1167/1751) Manba al. abu al-hassan ali b. muhammad al-razi (767-829/ 1365-1426) Al-dibaj ala sahih muslim al-hajjaj. nur al-haq b. jalal al-din al-suyuti (w. siddiq hassan khan (w. ata allah b. ahmad al-sa idi Sharh dengan terjamahan hind wastaniyah. abi nu aym ahmad b. 1031/1622) inayah al-malik al-mun im li sharh sahih muslim. 316/928) al-musnad al-mustakhraj ala kitab abi al-husayn muhammad b. atasnya washy al-dibaj ala sahih muslim. abd al-hadi al-sindi (w. ali b. 911/1505).ilm (parsi). ghulam rasul Al-siraj al-wahhaj min kashf mathalib sahih muslim bin al-hajjaj. abi awanah ya qub b. ishaq al-isfirayini (w. asma al-sahabah al-lati ittafa fiha al-bukhari wa muslim wama infarada kullu minhuma . muhammad yusuf afandi zadah (w. muhammad b. ali al-qurashi al.

636/1238) tasmiyah rijal sahih muslim al-ladhina infarada bihim an al-bukhari. ma rifat ulum al-hadith. 643/1235) abu al-barakat al-mubarak b. Mawhub b. muhammad b. 329) uqud al-jiman. al. Muhammad b. al-hakim taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. Dari sudut istilah bermakna hadith yang pada zahirnya sempurna namun mengandungi kekurangan dan kecacatan yang tersembunyi. 654) Akhbar al-nisa . isma il b. Harun al-rashid (247-296) tentang tabaqat shu ara al-syam dan dayyar bakr. abu al-hassan ali b. 64. al-bai ith al-hathith sharh ikhtisar ulum al-hadith. ali al-bakharzi (w. hlm. khalfun (w. 507/1113) al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim. 89 tentang keindahan ahli syair badwi dan hijaz. 404/1014) al-madkhal ila ma rifat al-sahihayn. Juzuk 2/ hlm. muhammad b. muhammad b. dikenali ibn al-mustawfi al-irbili (564-637) wafayat al-a yan 4/151. almulaqqab sharaf al-din.asjad al-masbuk hlm. Ibn kathir. Al-mu taz b. husayn b. Al-mutawakkil b. Ahmad b. Ghalib al-lahkmi. ahmad al-dhahabi (w. Ghanimah b. ali al-qaysarani (w. Al-mu tasim b.ilal. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn. hlm.kata jama dari illat. 498/1105) al-jayyani. abu mansur abd al-malik b. 495 tabaqat al-shu ara . Imu ilal al-hadith meneroka sebab-sebab tersembunyi yang merosakkan riwayat hadith. mengupas riwayat dan rijal al-jam bayna rijal al-sahihayn. dumyat al-qasr wa usrat ahl al. abu abdullah al-hakim al-nisaburi (w. abu al-barakat mubarak b.risalah fi bayan ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim wama infarada bihi ahadahuma an al-akhar kitab al-tatabbu . Abu bakr al-shi ar al-mawsili (w. tahir b. abd al-wahid al-maqdisi (w. ibn qayyim al-jawziyyah (691-751).asr. abdullah b. Al-mubarak b. apa yang dikeluarkan dalam al-sahihayn dan terdapat illah tasmiyah man akhrajahum al-bukhari wa muslim. Isma il al-tha alibi (w. Al-hassan b. tib al-qulub al. 467) yatimah al-dahr wa tatimmah al-yatimah. muhammad al-jayyani (w. al-takmilah oleh al-mundhiri 3/522. 748/1348) abu abdullah muhammad b. 113 .

Uthman al-sakhawi (1427-1497/8) . yahya ibn ma in (w. 385) Al. abu al-faraj abd al-rahman bin ali ibn al-jawzi al-taymi al-qurashi (1116-1201) Pembicaraan hadith al.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyah (saw). 23 H/ 644 M) Al-tibr al-masbuk fi dhayl al-suluk. 279). Abu sufyan (rad). 262) Ibn hajar al. 233) Kitab al. al-hafiz ali ibn umar al-dara qutni (w. Imam ahmad ibn hanbal (w. syaibah al-sadusi al-basri (w.asqalani (773-853/ 1449) al-zahr al-matlul fi al-khabar al-ma lul Muhammad b. Abu bakr b.ilal Al-tarikh wa al.ilal al-kabir Abd al-rahman b.ilal.ilal. al. ibn hazm Tahdhib sunan abi dawud. kitab ilal al-hadith Al. Isa al-tirmidhi (w.ilal Nasb al-rayah fi takhrij ahadith al-hidayah. Muhammad b. al-hafiz ya qub b. Abi hatim al-razi (w. al-shawkani Al-muhalla. Umar ibn al-Khattab (rad) (w. 241) Al-musnad al-mu allal. ibn hajar Fath al-bari. (w. al-hafiz al-zayla i Al-talkhis al-habir.Guru imam bukhari. sikap tawaduk dan merendah diri. Imam al-nawawi (rad) tidak membiarkan muridnya untuk berkhidmat kepadanya sebaliknya beliau telah merelakan diri untuk berkhidmat kepada muridnya dan mewakafkan hasil tulisannya Mu awiyah b. 60H / 680 M). 327). ibn qayyim al-jawziyah Taj al-din al-subki (683-756) tabaqat. Abd al-rahman b. ibn hajar Nayl al-awtar. kitab al. ali ibn al-madini (161-234/ 818).ilal al-mutanahiyah fi al-ahadith al-wahiyah. Muhammad b.

Muslim al-Qushayri al-Nisaburi (202-261 / 817-875). ali ibn abi al-hazm (706-786/ 1210-1288) ahli teologi. abi umar. rehlah ke khurasan. mesir. Muhammad b. Mahran. berguru dengan yahya b. uthman ibn abu shaybah. tabaqat al-shu ara . abu abdullah muhammad b. yasar. Shayban b. salamah al-Muradi.Al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk. yahya b. al-Hajjaj b. 7. ishaq b. harmalah b. Muhammad b. ali al-maqrizi (1364-1442) kitab al-shi ir wa al-shu ara. . Isma il al-bukhari. asma . Isma il b. Yahya al-andalusi (w. ahli fizik al-risalah al-kamiliyah fi alsirah al-nabawiyah Abdul azis dahlan et al. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. Qutaybah b. Muhammad b. abdullah al-tujibi. 234 / 849). Muhammad b. nisabur. rumh. Sawwad . Muhammad b. perawi yang dapat dipercaya ialah perawi yang menggunakan hadith yang diriwayatkannya sebagai hujah dalam hukum syarak. 1261.030 hadith. Yahya (sahabat imam al-shafi i). ahmad b. Rahawayh (161-238). Muhammad b. ray. 3. al-ghazali (1058-1111) Al-dhahab al-masbuk fi wa z al-muluk. umar. Imam abu hanifah. Al-qa nabi. sa id. Mansur. Amru b. jil 4/hlm. Maslamah. Abu Ghassan. sa id b. abdullah b.275 berulang Terhindar dari shudhuz (hadith yang menyalahi riwayat lain yang lebih sahih) Abu hamid al-ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) Hlm. 1260 Tahdhib al-asma wa al-lughat Imam Abu al-Husain Muslim b. farwakh Sahih muslim. Rabiha. abi uwais. Hanbal. abdullah b. iraq. Muhammad b. Abu bakr ibn abu shaybah. taqi al-din ahmad b. hijaz. al-muthanna. Abu nasr al-humaydi Al-dhahab al-masbuk fi dhikr man hajja min al-khulafa wa al-muluk. ibn qutaybah abdullah bin muslim (828-889) ibn al-nafis. (1996) ensiklopedi hukum islam. Muhammad b. abu mus ab.

beliau telah menyusunnya dan mengemukakan bab.Hlm. muhammad b. Nafh al-tayyib. perkataan sahabat. 535). sunnah. al-nawawi (w. menukil dari kitab ikmal (syarahan yang ringkas. al-zawawi (w. 676) ikmal al-ikmal. ibn arafah al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj. abu nasr futuh b. abdullah al-azdi al-humaydi (w. 544). al-ikmal. al-minhaj. Ringkasan kepada ikmal al-mu lim. 529) tafsir gharib ma fi al-sahihayn. rezeki terbaik jual beli mabrur. khalifah al-ubbi (w. al-minhaj dengan penambahan dari kalam syeikhnya. mula ditulis 12 muharram 958 H/ 20 jan 1551. al-mufhim. nathar. abd al-ghafir b. Al-najjash. Akad ribawi Kitabnya 1/30. mengambil faedah dari kupasan ulama sebelumnya . 2/211 al-mufhim fi sharh gharib muslim. tabi in. al-ikmal. dan mengemukakan faedah penambahan dari kupasan ibn abd al-bar dan abu al-walid al-baji ikmal ikmal al-mu lim. bahasan luas dan penumpuan pada syarah hadith gharib ikmal a-mu lim. sharh muslim brockelmann. Shadharat al-dhahab 4/105 al-mufhim. seorang pedagang menyuruh orang lain memuji dan menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain ikut terpengaruh dan tertarik sehingga ikut membeli dengan harga tinggi. dan mentafsir hadith dan menjelaskan lafaznya yang gharib (janggal) dan membuat penelitian dan i rab). qadi iyad (w. kitab hashiyah kepada ikmal memanfaatkan syarahan dari kitab al-mu lim. ibn hajar al-haytami. mukhtasar kitab ikmal almu lim. Menggarap huraian kitab al-mu lim. al-mazari. 656). Muslim. 827). al-suyuti al-mu lim bi sharh fawa id muslim. dengan nihayat al-muhtaj oleh al-ramli 2 kitab rujukan dalam fiqh al-shafi i sahih muslim syuruh dan ta liq sharh qawam al-sunnah oleh al-asbahani (w. 744). sharh ma thur. dengan athar dari nas al-qur an. ibn al-muzayyin (w. syair. abu abdullah muhammad b. isma il al-farisi (w. 1261. kefahaman bahasa arab. 488) al-minhaj. kitab tuhfat al-muhtaj li sharh al-minhaj.

al-safar. 11. tabaqat 8 min al-andalus. 9. ibn al. al-khattabi Gharib al-hadith. al-nuhas. al-dibaj al-madhhab 1/360. oleh abi umar muhammad b. 13. fekah dan usul. 6. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345). oleh abu muhammad makki b. Takmil ikmal a-ikmal oleh al-sanusi. dan ini membatalkan dakwaan mereka yang mengatakan Imam Muslim tidak mengemukakan bab. 16. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345) al-mu ib fi sharh al-muwatta . Dan penjelasan qawa id al-hadith. al-yawaqit fi al-lughah. oleh yunus b. ibn al-baji A lam al-hadith.arabi Al-muntaqa. sharh al-zurqani ala al-muwatta 1/181. dianggap sebuah ensiklopedia (mawsu ah) dalam sharh sahih muslim Qadi iyad: dalam sebahagian naskhah kitab sahih muslim terdapat pembahagian bab dan tarjamah kitab. al-farra al-hidayah ila bulugh al-nihayah. 12. mughith ma ani al-qur an. al-khattabi . 10. 8. al-yawaqit fi al-lughah. 15. bab memakai wangian setelah membersihkan diri dan bersuci dari junub 2/160 Qadi iyad. fahrasat ibn khayr al-ashbili.membentangkan fiqh al-hadith dalam permasalahan yang berkait aqidah. 14. abu walid b. ibn battal sharh al-muhallab bin abi safrah sharh al-bukhari oleh al-dawudi sharh al-muwatta oleh imam al-dawudi sharh al-muwatta oleh ibn al-murabit al-tamhid oleh ibn abd al-bar al-istidhkar oleh ibn abd al-bar aridah al-ahwadhi. 1/318. abu talib al-muqri sharh sahih bukhari. siyar a lam alnubala . 3. oleh abi umar muhammad b. kashf alzunun 2/253 Rujukan qadi iyad 1. kitab al-taharah. al-khattabi Ma alim al-sunan. al-dhahabi 8/87. Ikmal al-mu lim. 2. 7. 5. 4.

oleh al-tahawi dan al-tabari Mu jam maqayis al-lughah. 25. Sementara bukhari memisahkan riwayat dan mengeluarkan hadith di pelbagai tempat dan mengemukakan isnad yang berlainan . zubayr ibn bakkar Al-shifa fi huquq al-mustafa. qadi iyad Ikhtilaf al.ilal. 34. 21. 24. al-harbi Al-gharbayn. oleh Shaikh kharkushi Al-sirah. 19. abi ubayd Gharib al-hadith. 31. 26. 36. ibn sikkit Al-qali. 33. al-ghassani Tabaqat. kerana itu beliau meriwayatkan hadith dan menempatkan mengikut mauduk dan kefahaman yang wajar. 23. 30.17.ulama. al-hirawi Gharib ma fi al-sahihayn. 22. abi al. ibn sa ad Sharaf al-mustafa (saw). abd al-ghani b. 20. al-dara qutni Al. al-humaydi Al-tatabbu wa al-ilzamat. 32. abu amru al-shaibani Tahdhib al-lughah. 29. bermaksud untuk mengetengahkan riwayat dan mengeluarkan faedah isnad tanpa memberikan istinbat dan mengemukakan tarjamah bab dan kefahaman fiqh al-abwab.ubayd Al-musannaf. 27. 18. Sha n al-du a al-khattabi Gharib al-hadith. 35. 28. al-azhari sahih muslim. al-dara qutni Al-mu talaf wa l-mukhtalaf. ibn faris Jamharat al-lughah. sa id Taqyid al-muhmil. ibn duraid Al-luma . dan menghimpunkan riwayat dan turuqnya dalam satu tempat.

4 / hlm. namun begitu kitab bukhari lebih sahih dan lebih besar faedah. catatan ringkas berupa huraian dan kupasan dalil serta penilaian dan kritik terhadap matan dan nas dan rumusannya ialah kitab beliau tiada tandingan dari sudut kehalusan riwayat dan siyaq isnad. al-mursal dan al-mu allaq ulu al-isnad. Al-mu an an. dan tidak akan mengemukakan riwayat dari orang yang didengar kecuali mereka sesungguhnya telah benar-benar mendengar Sahih muslim Imam Muslim pemelihara sunnah.silsilah sanad yang terputus.al-inqita . 476/ 1083) ensiklopedia hukum. imam iz al-din menyatakan baybars dapat membebaskan dirinya dari ikatan perhambaan dengan membayar tebusan untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari status perbudakan. Viii. termasuk hadith al-munqati . jabatan perdana menteri.ali jalur isnad yang jumlah perawinya kecil dan bersambung ta liq. tadhkirat al-huffaz 589. mempertahankan imam bukhari dan meninggalkan Ulama yang berikhtilaf pendapat dengannya. Tarikh baghdad 13/101. hlm. ketinggian adab terhadap Imam al-Bukhari: relakan saya mencium kaki mu wahai imam al-muhaddithin dan perawat hadith dan ilalnya. sanad yang tinggi lebih kuat kerana kurang kelonggaran. dan ini adalah madhhab jumhur Ulama. (1416/ 1995). jil. hal ini kembali kepada kebagusan siyaq yang dikemukakan muslim dan keunikan pengaturan dan tertib kitab. Al-isnad al. Kuala Lumpur: Bahagian hal ehwal islam. terjemahan riyad al-salihin. jabatan perdana menteri. 1250-1277) pungut pajak untuk biaya dan sara perang kritikan imam al-nawawi. jarinya bercahaya ketika memasang pelita Bahagian hal ehwal islam. setelah khatam. bukan kepada kesahihan sebagaimana dinyatakan oleh ahli ilmu abu ishaq al-syirazi (w. sultan mamluk ke-4 (p. tahdhib al-tahdhib. 1315 Imam al-nawawi baybars. muslim melihat bahawa kebiasaannya perawi thiqat tidak akan meriwayatkan hadith kecuali dari riwayat yang telah mereka dengar. tetapi kitab Muslim dari sudut kehalusan isnad dan lainnya lebih tinggi dan bagus ringkasan: dari apa yang dinukilkan dari sebahagian ulama yang mengangkat dan mendahulukan kitab muslim melebihi sahih bukhari. 10/127 .

bahawa abdullah b. lalu diperintah supaya dirotan. salah seorangnya menyatakan beliau meneguk khamr. dan dalam sahih muslim dari abu muslim al-khawlani. pernyataan Amir al-Mukminin Uthman b. Dan dalil yang dikemukakan oleh Imam malik di sini kuat. al-nawawi 11/216. Dan ulama kami telah mengemukakan jawaban bersabit hal ini. dan maksud zahir dari perkataan Uthman telah menolak takwil ini. bahkan yang sebenarnya. bahawa orang yang memuntahkan arak dikenakan hukum had ke atasnya seperti peminum arak. dan tidak wajar perkataan ini padanya. yahya berkata kepada kami. atau kerana ditekan dan dipaksa. Dan yang seperti ini terdapat dalam pernyataan Ibn Abbas (rad): bersabda Rasulullah (saw) dan Baginda (saw) adalah orang yang benar lagi dibenarkan. dan maksudnya. bahawa Uthman (rad) mengetahui bahawa walid telah meminum arak.SharhMuslim. dan dari riwayat Abu Hurairah (rad) sepertinya. atau selainnya dari keuzuran yang menolak pelaksanaan hukum hudud. bukan kerana tazkiyah pada perawi yang diragukan. saya diberitahu oleh kekasih yang dipercaya awf b. Imam al-Nawawi menghurai: hadith ini menjadi dalil bagi Imam Malik (rad) dan Ulama yang sependapat dengannya. lalu Saydina Uthman (rad) menegaskan: beliau tidak (mungkin) muntah kecuali setelah meneguknya. Wallahua lam. Yahya bin ma in berkata: yang mengatakan dan beliau tidak berdusta ialah abu ishaq. kerana albarra ialah sahabat tidak perlu pada tazkiyah (penyucian). bahawa abu khaithamah mengkhabarkan pada kami. sementara madhhab kami menegaskan bahawa beliau tidak dikenakan had sekadar kerana muntah. dan riwayat yang sepertinya banyak. malik al-ashja i. uqbah setelah disaksikan ke atasnya dua orang lelaki. yazid berkata: al-barra berkata kepada kami dan beliau tidak berdusta. dan bukan bermaksud al-barra tidak berdusta. Sharh al-Nawawi 4/190. dan dihukum dengan hudud berdasarkan pengetahuannya. yang membawa makna untuk memperkuat hadith dan mengangkat dan membesarkan kedudukannya dan perhatian dalam jiwa. yang berkata dan beliau tidak berdusta ialah abdullah b. Affan (rad) perihal Walid bin. dan yang lain melihatnya muntah. Dan takwil ini da if. Imam Muslim: yahya b. . dan maksudnya ialah al-barra tidak berdusta. dari abu ishaq. dari abdullah b. kerana kemungkinan beliau telah meminumnya kerana tidak mengetahui ianya arak. Imam al-nawawi: dan perkataan ibn ma in ini ralat dari pandangan Ulama. yazid. kerana para sahabat bersepakat untuk menyebat Walid bin uqbah yang disebut dalam hadith ini. yazid tidak berdusta.

dan mereka berkata: dan perkataan ibn ma in bahawa al-barra adalah sahabat dan tidak wajar disandarkan tazkiyah seperti ini. Dan ini sekaligus menolak dakwaan Imam abu sulayman al-Khattabi. dan dalil syarak telah cukup terang dan zahir tentangnya. Kitab al-Solat. maka sekiranya Nabi (saw) bangun maka ia akan turut bersama. dan kesemua dakwaan ini batil dan ditolak. yazid juga seorang sahabat dan termasuk dalam senarai kelompok sahabat. dan tiada padanya sebarang kekhilafan dengan kaedah syarak. 5/31-3. Kerana keturunan (Nabi) Adam (as) itu suci. Dan pergerakan dalam solat tidak membatalkannya sekiranya sedikit atau tidak berterusan. kerana itu kebiasaannya. Ini memberikan dalil kepada madhhab syafi i Rahimahullah Ta ala dan Ulama yang sependapat dengannya bahawa dibolehkan mendukung kanak-kanak lelaki dan perempuan dan yang selain dari keduanya dari binatang yang bersih sewaktu mengerjakan sembahyang fardu atau nawafil. dan dibolehkan melakukan demikian bagi Imam dan orang yang bersolat sendirian. Dan sebahagian Ulama Maliki mendakwa hukum ini telah dimansukh.maka maksud pernyataan ialah telah berkata al-barra kepadaku. dan pakaian kanak-kanak dan tubuh mereka suci. dan mengingatkan kebolehan dan pemakaian kaedah yang saya sebutkan. dan sebahagian lain menganggap ianya khusus bagi Nabi (saw). dan yang lain bahawa ia kerana darurat. bahawa Nabi (saw) (ketika itu) mengerjakan solat fardu. tanpa disengajakan. Sharh Sahih Muslim al-Nawawi. dan apa yang terdapat pada tubuhnya dari najis hal itu dimaafkan. dan tiada sebarang darurat atau keperluan (untuk mengemukakan penafsiran seperti ini). bahawa perbuatan ini seakan berlaku. dan beliau tidak dicela sebagaimana anda sedia tahu maka berpeganglah pada riwayat yang saya sampaikan darinya. kerana Nabi (saw) mendukungnya tatkala Umamah (rad) bergayut pada Baginda (saw) dan dilepasnya. dan tidak . Bahkan hadith telah cukup jelas membolehkannya. kerana Abdullah b. kerana pernyataannya: memimpin jemaah cukup jelas atau seperti jelas. dan tidak membolehkannya dalam solat fardu. Sementara Ulama Maliki menetapkan keharusan dalam solat nawafil.As (rad) ketika memimpin solat. dan perbuatan Nabi (saw) ini menjelaskan keharusannya. dan takwil ini fasid. tidak ada wajah dan dalilnya. Nabi (saw) mendukung Umamah binti Abi al. kerana tidak terdapat dalil padanya.

Dan kami tidak berpandangan dukungan Umamah menyibukkan hati. dan apa yang menolak pandangan ini adalah pernyataan rawi dalam sahih Muslim: apabila Nabi (saw) bangun maka didukungnya. hammad b. Setelah kewafatan Fatimah alzahra (rad). dan sekiranya ia menyibukkan hati (mengganggu kekhusyukan) maka ia membawa beberapa faedah hukum. Wallahu a lam Keturunan Saydina Ali b. dan menjelaskan kaedah ini. al. 1/15 fasal hadith sahih Berkata syeikh al-imam abu amru bin al-salah rahimahullah. http://www. dan pernyataannya: apabila bangun dari sujud maka diletakkannya. dilayari 19 Jun 2008 Sharh al-nawawi. suhayl b. syarat muslim tentang hadith sahih 1/15 Rijal imam muslim (206-261 / 821-875) Hadith dianggap sahih menurut syarat muslim tidak menurut bukhari abu al-zubayr al-makki. maka kesibukan hati itu mengambil faedah ini berbeza dengan permasalahan langsir. Dan yang benar tanpa pengalihan hukum darinya.htm. abi talib (rad) disebut Alawiyin atau alawiyah.dibayangkan bahawa Nabi (saw) mendukungnya kemudian meletakkannya semula selepas tiap perbuatan dengan sengaja. dan membawa kesibukan pada hati.muslimcanada. abi salih.org/hadratali. apatah lagi perbuatan seumpama ini? Imam al-Nawawi berkata: ini adalah pernyataan Imam al-Khattabi Rahimahullah Ta ala dan pendapat ini batil dan hanya sekadar dakwaan. kerana ia adalah gerakan yang banyak. sedangkan langsir yang berbunga sudah menyibukkan hati Baginda (saw). bahawa hadith dinyatakan untuk menerangkan hukum harus. maka ia harus bagi kita dan menjadi ketetapan syarak yang kekal bagi umat Islam sehingga hari kiamat. abd al-rahman. Adapun permasalahan khamisah (langsir). kerana ia menyibukkan hati dengan tanpa faedah (hukum). dan disebutkan hadith.ala b. dan pernyataannya dalam riwayat selain Muslim: Baginda (saw) keluar kepada kami sedang mendukung Umamah lalu terus bersolat. dan menjelaskan kaedah yang telah kami sebutkan dan (kaedah) yang lainnya. salamah Rijal al-Bukhari (810-870) Hadith dianggap sahih menurut syarat bukhari tidak menurut muslim . imam ali bernikah dengan 8 orang isteri dan memiliki 36 anak.

amru b. dua kabilah. 20 jilid sharh sunan al-tirmidhi. al-hafiz abu al-fadl al. dhayl tabaqat al-hanabilah. sharh muslim oleh ibn al-salah. pandangan ahli sunnah tentang asma wa al sifat. jami al. Zarabozo Riyadh us saliheen terj. al-qawa id al-kubra fi al-furu .Arabi bin Razduq Abu muhammad ali ibn hazm al-andalusi (994-1064 M) Ibn qadi Syuhbah. ibn qayyyim al-jawziyyah. 855) alqurtubi (w. jamaal al-din m. 926 / 1520). 974 / 1567). 671 / 1273) jami li ahkam al-qur an Ibn hajar al-haytami (w. bayan fadl ilm alsalaf ala al-khalaf Commentary on the 40 hadith of an-nawawi. yang (mengutip sebahagian besar dari syarah ibn salah) dan membentangkan sedikit dari syarahannya . 710 / 1310) Shirbini (w. Tabaqat 2/115. 124 / 742) Dhayl (supplement) Zayn al-din abd al-rahman ibn ahmad ibn abd al-rahman ibn al-hasan ibn muhammad ibn abi al-barakat mas ud al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795 H) Ibn rajab al-hanbali. al-tashil li ulum al-tanzil Al-zuhri (w.ikrimah mawla ibn abbas. tafwid dan takwil Abu hanifah (w. 977 / 1570) ibn juzay (w. the compendium of konowledge and wisdom. terj. rijal bukhari 434. Abdassamad clarke Gurunya. yang disandarkan oleh Imam al-Nawawi. al-zawajir an iqtiraf al-kaba ir Zakariyya al-ansari (w. 741 / 1340). malik ibn anas (w.ulum wa al-hikam. rijal muslim 625 Imam al-nawawi. marzuq 1/16 Berkata al-hakim abu abdullah kitab al-madkhal. 767).raqi Karangannya. ahmad ibn hanbal (w. Muhammad Amin Abu Usamah al. Dr. al-lata if fi wasa if al-ayyam. 795) shafi i (150-204 / 767-820). abu bakr al-baqillani (403 / 1013) Abi l-Barakat al-Nasafi (w. ishaq ibn muhammad al-farawi. dan beliau telah mengemukakan sebahagian syarahan kepada sahih muslim. menyiapkan sebahagian fath al-bari sharh sahih al-bukhari.

hanya menetapkan dabt ejaan dan kaedah bacaan dan penyebutan kalimah Al-mu lim. tidak menghuraikan khutbah / muqaddimah imam muslim. dan mengemukakan penambahan berguna Kerana mengemukakan perbincangan baru dengan mengulangi dan mengikrarkan ungkapan yang telah dibahas dalam kitab al-mu lim tidak membawa makna atau faedah Selepas beristikharah untuk mengemukakan penambahan (dhayl) dimulakan dengan mengutip apa yang dinyatakan dalam kitab al-mu lim dan menambahkan hujah dan keterangan. ibrahim al-qurtubi (w. kashf al-zunun. 656) Kitab Muslim. . 361-275 Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. dinukil sebahagiannya dari hikayat lafaz alfaqih Imam dan kebanyakannya dengan makna yang diberikannya. dimaksudkan dalam kitab hadith. qadi iyad (w. Ali al-Maziri (rad) ketika membaca dengannya kitab Muslim bin al-hajjaj rahimahullah pada bulan ramadhan tahun 499 H. muhammad al-ghassani al-jayyani (w. hh. kupasan singkat. mengungkap semula dan memberi pengolahan baru dan melengkapkan kitab al-mu lim dan taqyid al-muhmil. 427 H) membincangkan lafaz dan mentashih nas dan membahaskan rijal yang dikemuka dalam kitab alsahihayn. 544 H). 536 H) menekankan huraian lafaz lughawi. dan berkata sebahagian manusia: tidak ada di bawah naungan langit kitab yang lebih sahih darinya. 1/470 Ta liq apa yang terluput dari keduanya. menyempurnakan hasrat penuntutnya untuk membahaskan maknanya. Qasim haddad.abbas ahmad b.Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat Menyingkap kemusykilan dalam sahih muslim. imam al-maziri (w. dalam muqaddimah disebut kitab ini dimaksudkan untuk memberikan catatan ta liq dari apa yang dikemukakan dalam majlis al-faqih al-imam Abu Abdullah Muhammad b. Sharh al-nawawi. seperempat akhir lebih ringkas Sharh abu al. oleh abu ali al-husain b. membahaskan ibarat Muslim dalam muqaddimah. Mentafsir ibarat yang gharib (janggal) dan mensyarah makna yang samar dan maksud yang terlindung.

852) fath bari (817-842 H) Abu hamid muhammad b. muhammad b. ibn abi zi ib al-madani Al-muwatta . abd al-rahman ibn Salih ali bassam . Musa b. dengan keterangan yang tidak mengikut corak penyusunan hadith dalam kitab muslim kerana terdapat perbahasan yang dikemudiankan.397 hadith dengan pengulangan. musnad abu ya la. Abdullah b. akhiri kitab al-tawhid. juwayni (w.450 bab.000 tanpa ulang. abdullah b.275 hadith. penyusun sayyid b. sharh al-nawawi. dilengkapi tarjih hadith oleh albani Tuhfat al-ahwadhi sharh jami al-tirmidhi.uthaimin. Fasal yang berurutan Sharh al-nawawi 1/46. Isma il b. 97 kitab. menyebut 82 musnad. Muhammad b. al-risalah al-mustatrafah. musnad al-daraqutni (w. 460) al-qusyairi (w. musnad abu bakr al-humaydi. abd al-rahim almubarakfuri (1866-1935) Ali b. Muhammad al-ghazali. abu muhammad al-marwazi Al-kilani. Fath al-bari. mu allaq 1. Ibrahim al-huwaithi Bukhari. 7. dan al-azhari dan jemaah telah menukil. Salih al. Isma il b. risalah ila ahl al-thughur Bayhaqi (w. 3. Ishaq b.uthaimin. syeikh muhammad al. dan pernyataan umm al. hadith mausul dalam sahih bukhari. abd al-rahman al-bassam (1372-1449). ibn daqiq al. musnad abu daud al-tayalisi. 7. abdullah b. 458). Menurut Ibn salah. syeikh abd al-rahman al-sa di. al-hikmah fi makhluqat Allah Azzawajalla Taysir al. Bilal b.Mengikut tertib sebagaimana dikemuka dalam kitab al-mu lim. Al-durrah al-salafiyyah syarah al-arba in al-nawawiyah Ibn hajar (w. 2602 tanpa ulang. ibn hajar. al-ibanah an usul al-diyanah.allam sharh umdat al-ahkam. mutabi at 344 Syarah riyad al-salihin. abu al-ula muhammad abd al-rahman b. 4. maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin.atiyah (rad) Dan hikayat ibn duraid dalam kitab al-jamharah Al-muwatta .id. al-durrah al-fakhirah fi kashf ulum alakhirah. 465) Syarah bulugh al-maram.341 hadith. Musnad ahmad. Salim b. 385 H) Rangkuman sharh al-arba in. Abi Burdah b Abu Musa al-ash ari (260-324 / 873-935).

pedagang yang terkenal 1/18 dan saya menekuni pelajaran beserta syarahan dan tashih dengan Imam yang alim. abd al-qadir al-ansari. al-hafiz muhammad b. 4/199 Al-jam bayna al-sahihayn. muhammad b. 165. 392) Al-Imam Jamal al-din malik. 110 H) 1/164 Al-hassan b. al-sabbah al-za farani al-baghdadi abu ali. Ahmad b. abdullah b. Zayn al-din khalid b. abi nasr futuh al-humaydi al-andalusi (w. sekiranya qusyairi menemui gurumu Qadi al-qudat al-imam iz al-din abu al-mafakhir muhammad b. 488) Al-luma fi al-nahw. 2/454 Ibn al-salah. 5/221 Imam al-nawawi membaca kitab al-kamal fi asma al-rijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi dengan imam abu al-baqa khalid b. Shadharat al-dhahab. Al-bidayah wa al-nihayah. abd al-rahman b. Beliau adalah guruku (syeikh) yang pertama yang disepakati ketinggian ilmunya. ibn al-sikkit (w. nisbah kepada jayyan di andalus. berkata syeikh kami al-qadi abu al-mafakhir muhammad b. yusuf al-nabulusi. abd al-qadir b. kezuhudan dan kewarakannya. abu sa id al-hassan b. abd al-khaliq al-ansari aldimashqi al-shafi i al-ma ruf bi ibn al-saigh. berhampiran al-jami al-umawi dari sudut pintu al-nawfarah (timur). Uthman al-Maghribi al-Shafi i. hassan al-basri.Muhammad ibn Isa al-tirmidhi (w. 5/339. 892) Berharap akan memberi manfaat dan digunakan oleh semua sebagai panduan Tahdhib al-asma . 61) kami meriwayat dari tarikh dimashq Al-nawawi (1996). tabaqat al-isnawi. yusuf b. 8. juz 1/ hlm. 622). Berhijrah ke damsyik. shadharat al-dhahab. Imam al-nawawi meriwayat darinya.attar. Riwayat ibn al. abi al-hassan yassar al-tabi i albasri (w. uthman b. uthman al-shahrazuri kemudian al-dimasyqi (w. abu abdullah muhammad b. zahid dan wara Abu Ibrahim Ishaq b. Imam dalam ilmu qira at dan ilalnya. mufti syam dan muhaddithnya. ali b. Beirut: dar al-fikr Hlm. abi talib al-hashimi (w. penyusun kitab alalfiyah. 260) 1/166 al-qadi abu hamid al-marwazi 1/166 abu abdullah husain b. sa ad al-hafiz al-lughawi abu . sahib al-shafi i (w. Mir at al-jinan. al-madrasah al-rawahiyah. malik al-ta i al-jayyani . Tahdhib al-asma wa al-lughat. dibina oleh abu al-qasim zaki al-din ibn rawahah (w. 13/168. 643).

. Al-bidayah wa al-nihayah 14/164. Muslim: Yahya b. ibrahim b. yahya al-mazini. 733). dan telah meringkaskan kitab al-bahr oleh Sheikh al-ruyani Shadharat al-dhahab. dari sa id b. rashid al-din. menghafal nama-nama rijal. shadharat aldhahab 5/17 Tahdhib al-asma 1/18 al-syaikh taj al-din b. mufti syam. dari ibn umar (rad) berkata: (saya melihat Rasulullah (saw) bersolat di atas himar dalam perjalanan menuju ke khaybar) Dar al-qutni dan yang lainnya berkata: riwayat ini ralat dari amru b. negeri di utara mesir Al.al-naba al-nabulusi kemudian al-dimashqi. al-imam al. 5/331. yahya berkata kepada kami. abd al-karim al-hanafi yang dikenali sebagai ibn al-mu allim. Nisbah kepada adfu. menolak jawatan qadi yang diserah kepadanya di damsyik. 3/301. shadharat aldhahab 6/105 hadiyat al. fawat al-wafayat. isma il b. dan yang benarnya. muhammad b. 677). al-farkah. al-jama ah al-kannani al-shafi i (w. Al-malik alashraf muzaffar al-din abu al-fath musa b.allamah rashid al-din al-hanafi. 690) 1/29 silsilah fiqh al-nawawi. taghlab al-adfawi (w. al-dur al-kafitah 1/394 Badr al-din b. diya al-din al-fazari (w. al-bidayah wa al-nihayah 13/282. 749).adil. syeikh dalam ilmu bapa dalam agama Abu abdullah muhammad b. mereka berkata: apa yang makruf ialah Nabi (saw) bersolat di atas kenderaan atau di atas baghal. shadharat al-dhahab 5/399 Sahih muslim bi sharh al-nawawi 5/211-2.arifin 2/148 Al-isnawi: beliau memakai baju kapas dan serban sukhtiyaniyah yakni dari kulit kambing yang disamak Dar al-hadith al-ashrafiyyah. yahya al-mazini. Menetap di kaherah yang ditakluki tentera tartar. belajar fiqh darinya. pengikut ibn salah. shadharat al-dhahab 5/313 Mengambil dari al-kamal sallar b. Al-bidayah wa al-nihayah 13/299. uthman b. 670).allamah. al-hassan al-irbili (w. yasar. Al-bidayah wa al-nihayah 14/72. di atas hamparan yang telah berada di situ sejak diwakafkan. al-bidayah wa al-nihayah 3/262 Al-kamal al-adfawi berkata dalam kitab al-badr al-safir wa tuhfat al-musafir: mereka berhujah denganku tentan al-wasit Kamal al-din ja far b. al. abd al-rahman b. Al-bidayah wa al-nihayah 13/246. Beliau mahir dalam usul al-hadith. al-zahir al-irbili al-hanafi (w. beliau berkata: saya membaca kepada malik dari amru b.

al-Zuhri. dan menyampaikan riwayat yang membawa beberapa maksud. hlm. Laith b. Dari tabaqat kedua. Usul al-hadith al-Nabawiyah (saw) ulumuhu wa maqayisuhu. hlm. tetapi telah dikatakan: riwayat ini shadh. kerana ia menyalahi riwayat jumhur mengenai solat yang dikerjakan di atas baghal dan kenderaan.Awza i. Anas. menyampaikan riwayat dengan makna. al. 1. pengantar ulum hadis. dan riwayat shadh ditolak. Dan hukum ralat pada riwayat amru harus diperhatikan dengan jitu. kerana bercanggah dengan jemaah. kerana berkemungkinan (Nabi (saw) telah bersolat) di atas himar sekali dan (bersolat) di atas baghal untuk kali yang lain atau beberapa kali. meringkaskan matan. Manhaj .solat di atas himar adalah perbuatan Anas (rad) sebagaimana dinyatakan (Imam) muslim selepas (hadith) ini. dan kerana itu Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith Amru. 193 Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj ibn muslim ibn al-warid ibn kusyaz al-qusyairi al-naisaburi. Wallahu a lam. Mesir: Maktabah al-Jami ah al-Azhar. Imam Muslim mengeluarkan 32 hadith ke dalam kitabnya. kerana beliau diiktiraf (sebagai perawi) thiqat. Imam muslim: hadith-hadith ini kukumpulkan supaya daku dan orang yang menulis hadithku mempunyai satu kumpulan hadith yang tidak diragukan kebenarannya. Sa ad Hadith mu allaq kitab bukhari. Kuala lumpur: ilham abadi enterprise. Salamah tetap mengunjungi Imam al-Bukhari ketika berlaku fitnah al-quran (makhluk) di Nisabur Rosmawati ali @ mat zin (1997). Sufyan b. Ini adalah pernyataan dara qutni dan ulama yang sependapat dengannya. Hadith bukhari yang dipertikai sekitar 110 hadith. 26 Bukhari mengeluarkan hadith dari rijal tabaqat pertama. Kritikan terhadap sahih bukhari kerana kelazimannya memotong riwayat. Malik b.341 Imam Muslim dan Ahmad b. Al-Husaini. naisabur (261 h / 875 M) dalam usia 57 tahun. wafat di kota Nasr Abad. Uyainah. dan mengulangi hadith-hadith yang sama. Lahir di naisabur (204 H / 820 M). Abdul Majid.

Membandingkan hadith-hadith yang dikeluarkan dari naskhah asal yang diambil dari UlamaUlama sezaman 10. 6. Pernyataan hadith yang berkesinambungan dengan setiap nas ditempatkan mengikut judul dan mauduk tertentu 3. al-ba ith al-hathith. kecuali hanya 12 yang dikemukakan sebagai hadith al-shawahid dan al-mutaba at Mashayikh imam muslim. hal. Imam Muslim hanya mengeluarkan hadith dari sanad yang marfu .000 dengan pengulangan. Membezakan hadith Rasulullah (saw) dengan pernyataan Sahabat dan tabi in 9. Mengenalpasti kaedah penyampaian riwayat yang paling baik dan berkesan 11. Muhammad Muhammad Abu Shaybah. 5. fi rihab al-sunnah al-kutub al-sihah al-sittah. yang memudahkan rujukan dan kajian dan pengeluaran hukum darinya 4. Mengumpulkan matan yang berbeza dari satu riwayat pada suatu tempat tanpa diasingkan kepada beberapa bab 2. membezakan pernyataan Sahabat (rad) dan tabi in (rah). Memperluas syarat dan membolehkan penyampaian hadith al-mu an an. hlm. qutaybah ibn sa id ahmad ibn hanbal . Menghimpunkan turuq riwayat pada satu tempat. 85 Ibn Kathir. 12. 33. Tidak mengemukakan istinbat hukum dan tidak membentangkan tarjamah bab untuk meringkaskan kitab 12.1. jarang mengeluarkan hadith almu allaq. Khusus mengemukakan hadith rasulullah (saw) sahaja tanpa pernyataan lain atau keterangan tambahan 8. cukup dengan keyakinan bahawa perawi dan syeikhnya yang hidup sezaman telah bertemu dan menerima riwayat Sahih muslim mengandungi 4.000 hadith Dr. dikeluarkan dari 300. Meringkaskan turuq hadith dan riwayat Menyampaikan riwayat dan pernyataan rawi yang asal Mengemukakan lafaz dan sanad sepertimana diterima tanpa ditambah atau dikurang 7.000 hadith tidak berulang.

7.ilal Al-tabaqat Al-jami Mashayikh al-thawri Mashayikh al-syu bah Al-tamyiz Awham al-muhaddithin . muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah. Abdullah ibn al-mubarak. 5. 3. abu hamid ahmad ibn muhammad al-sharqi. hatim ibn ahmad al-kindi. ibrahim ibn muhammad ibn sufyan. Al-farra . 6. 2. abu awanah al-isfirayini. muhammad ibn abd al-wahhab al-farra . yahya ibn sa id. Al. ali ibn husayn. Al-musnad al-kabir 1. Ibn siraj Hasil karya imam muslim Al-wahdan. Muhammad ibn mukhlid. abu isa al-tirmidhi.isma il ibn abi uways yahya ibn yahya uthman ibn abi shaybah abdullah ibn asma muhammad ibn al-muthanna muhammad ibn mahran Murid-murid dan periwayat imam muslim. Al-musnad al-sahih. 4.

hajar al-asqalani (w.8. 32 hadith yang menepati syarat kesepakatan dengan imam bukhari Ibn salah menjawab tentang hadith da if. Hanya membentangkan hadith semata-mata. london. Ed. Itmam al-ni mat al-kubra ala al. 1/48 132 hadith yang dikritik dalam sahih muslim. sharh al-nawawi.alam bi mawlid sayyid walad adam (saw). ketika mashayikhnya masih hidup. Didahului oleh muqaddimah kitab. . 5. qurtubi. Wustenfeld. ali b. sharh al-nawawi 1/24 Perawi muslim. bukhari. 620 orang. Rujukan dan sandaran dalil dalam hukum syarak Sahih muslim 54 kitab Hadith dari imam bukhari yang dikeluarkan oleh imam muslim dari riwayat suhayl ibn abi saleh. Abu ali al-nisaburi menganggap muslim lebih sahih Keistimewaan kitab muslim 1. tanpa istinbat hukum dan tarjamah bab Kehalusan isnad dan perhatian yang tinggi pada riwayat Mengemukakan lafaz hadith yang berbeza tanpa pengulangan riwayat dan isnad Abdul hamid Siddiqi (terj. F. 160 dianggap da if. [Tahdhib al-Asma ] the biographical dictionary of illustrious men chiefly at the beginning of islamism. muhammad b. Mengarang hadith di negerinya (nisabur). hammad ibn salamah dan daud ibn hind Kategori hadith dalam sahih muslim. memperoleh kesempatan untuk merujuk kepada riwayat asal 2. yang mengemukakan corak perbahasan dan pengolahan yang mantap dengan kecanggihan berhujah membincangkan usul al-hadith 3. sheikh al-islam shihab al-din ahmad b. 4. jil 3. 80 dianggap da if Imam tabrani. 974) Nawawi. menyamakan tingkat kesahihan antara bukhari dan muslim. Beirut: Dar al-Arabia.) Sahih Muslim. Ifrad al-sami in Tujuan supaya alim ulama dan umat islam mempunyai rujukan hadith yang sahih yang dipercaya dan tidak diperselisihkan. 430 perawi. 1842. Memelihara hadith dan melakar kaedah khusus yang mampu menyingkirkan bid ah dan hadith rekaan dan menolak riwayat palsu dan pembohongan.

) (1995). mir at al-jinan. Ali b. kitab al-masaqah memberikan asas dalam pertanian. al-nadhr. tarjamah. al-ijaz fi al-manasik Ali b.). sewa. tabaqat. Hajar al-Makki al-Haytami (w. Ia mengandungi hadith-hadith suruhan. Ahmad al-Hasani (844-911 / 1440-1516) Al-Shihab Ahmad b. 977/1566) Al-tirmidhi (209-279) Al-nawawi: tujuan perdebatan ialah untuk mengemukakan pandangan seseorang dengan kesopanan adab dan bahasa. Darinya ulama yang ahli akan mengambil manfaat dan menggali maklumat. tidak lain kerana keberkatannya lantaran keikhlasan penulis dan keluhuran niatnya. penawaran barang. al-hibah.E. Abdullah b.Al-dhahabi. al-aqdiya. Sakhawi. 23 Al-Yahsubi. hlm. 4/185. menjadi bahan rujukan dan panduan. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. anjuran dan kelebihan (fada il) Sharh al-idah fi al manasik. 36 Muhammad b. Pengaruh dan reputasinya yang mekar dan menyelinap ke seluruh pelusuk tempat. jual beli. Abd al-Wahid. hutang. 389 . Kitab al-buyu mengemukakan hadith-hadith hukum. Sakhawi. nawawiyah rafi iyah Al-yafi i. Bosworth (ed. jil. Brill. al-aiman.Ilmiah. the encyclopedia of islam. Kamal al-Din ibn al-Zamlakani (667-727 / 1297-1326) ulama kurun ke 8. Musa (2006). al-qadi abu al-fadl iyad b. al-qasama. tartib al-mawdu at Al-fara id. pendapat imam nawawi diutamakan Imam ahmad ibn hamdan ibn ahmad abu l abbas shihab al-din al-adhra i (w. C. 5/120). fuqaha syafi i: kitab al-rawda adalah sandaran utama penganut mazhab al-syafi i di wilayah ini. al-wasiyya. VIII. hlm. Muhammad Hassan Isma il. dan darinya para qadi menyandarkan fatwa dan hukum. Lubnan: Dar al-Kutub al. hlm. Leiden: E. Al-Rafi i (al-subki. 783/1381).J. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. dan ini. larangan.

dan abu albakhtari. Ikmal al-mu lim 1/3 tadhkirat al-huffaz 500 Tidak semua hadith yang saya fikirkan sahih saya masukkan dalam kitab ini. 10 apa yang dimaksudkan ijma di sini ialah kesepakatan empat Ulama: Ahmad b. 50 juz. dan pernyataan alhakim ini tidak diterima. dan tidak diingkari. 1/16. Dan berkata ibn ma in. Muqaddimah ibn salah. sa id b. ma in. yahya b. beliau syahid di Jamajim tahun 83 Hijrah. Dan jemaah ulama telah memutuskan bahawa beliau thiqat. uthman b. jual beli ariyah Dibolehkan pada anggur dan kurma (rutab). saya hanya masukkan apa yang disepakati sahih menurut ijma . 2. muqaddimah ibn salah. hanbal.Sharh al-nawawi Ibn Abbas kerana beliau mengikrarkan orang yang menyebutnya. Sharh al-nawawi. abu hatim dan abu zar ah: beliau (bermartabat) thiqat. 10. dan saya tidak keluarkan daripadanya sesuatu melainkan dengan hujah. mansur al-khurasani. dan sesungguhnya abu al-bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antaa kami. Abi thabit al-imam al-jalil: saya berkumpul bersama sa id b. abi shaybah. hlm. 1059 H) Abd al-Rahman Muhammad (1926). Abu hamid al-syarqi berkata: saya mendengar Imam Muslim berkata: saya tidak masukkan suatu hadith dalam kitab ini melainkan dengan hujah. Cet. Jubayr. dan al-jarh sekiranya dikemukakan sebab tidak diterima. Haji khalifah (w. sirat al-zahir baybars. mahasin al-istilah ala muqaddimah ibn al-salah yakni tidak dimasukkan apa yang diperselisihkan ulama thiqat baik dari sudut matan atau isnad. dan sesungguhnya saya menyebutkan hal ini di sini kerana al-hakim abu muhammad mengatakan dalam kitabnya al-asma wa alkuna: sesungguhnya abu al-bakhtari ini hujahnya tidak kuat di kalangan mereka.ammah li al-kitab Al-sultan mahmud al-zahir baybars. Dan berkata habib b. ketangkasananya diumpamakan dengan syaikhah jamaluddin dan puteranya isma il dan lain-lainnya dari pejuang. 10/422. . Kaherah: al-Hai ah al-misriah al. kerana ditajrih tanpa dijelaskan sebabnya.

sheikh al-islam muwaffaq al-din abi muhammad abdullah b. ishaq b. nisbah kepada nasa negeri terkenal di khurasan (215-303) Imam Muslim meninggalkan gurunya. khalifah al-washtani al-adabi al-maliki (w. hanbal). Ikmal ikmal al-mu lim. qudamah al-maqdisi al-hanbali . shidad b. dan pendirian ini bercanggah dengan mazhab al-bukhari yang membolehkan menyebut riwayat yang dibaca di hadapan syeikh dengan haddathana dan akhbarana. (saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi). Shaikh Muhammad b. siyar a lam al-nubala 12/568 Sharh al-nawawi 1/22 menurut mazhab imam muslim. dan kebagusan siyaq dam pengaturan dan rekabentuk serta tertib kitab yang baik. Yahya al-Dhahili kerana mengikut Imam alBukhari Rawdat al-nazir wa jannat al-manazir (al-balbal fi usul madhhab ahmad b. al-ash ath b. ahmad b. lafaz haddathana tidak boleh dinyatakan kecuali bagi riwayat yang didengar dari lafaz syeikh. Sharh al-nawawi 1/15 Ibn al-athir. syu aib al-nasa i. muhammad b. 827) Abu dawud sulayman b. Imam abi abdullah muhammad b. Abdan salah seorang huffaz di Nisabur. yang juga merupakan mazhab Imam al-Zuhri. yang berakhir nasabnya kepada kabilah yaman (202-275) Al-nasa i. amru ibn imran. al-hafiz abu abd al-rahman ahmad b. dan lafaz akhbarana bagi riwayat yang dibaca di hadapan syeikh. dan kami tidak dapati ungkapan yang lebih wara dan lengkap dari pernyataan Imam Muslim dalam ibaratnya dan keyakinan akan manhajnya dalam melakar kitab sahih dengan katanya: sekiranya ahli hadith menulis hadith sepanjang dua ratus tahun maka bahasannya akan beredar sekitar musnad ini yakni kitab sahihnya. Malik dan Sufyan (al-Thawri) dan yang lainnya. al-hajjaj b. bashir b. beliau ialah muslim b.Berkata Makki b. Jami al-usul an ahadith al-rasul (saw) 1/9. muslim alqusyairi al-nisaburi salah seorang imam yang terkenal dilahirkan pada tahun 206 hijrah dan wafat pada petang hari ahad 24 rajab 261 hijrah. Dan dari ketelitiannya ialah perhatiannya dalam menepati (lafaz) dalam meringkaskan turuq riwayat.

dari apa yang dinyatakan dalam kitab al-jami nya yang meletakkan syarat al-mu asarah (sezaman) antara perawi dengan syeikhnya dan kepastian bahawa ia benar-benar telah mendengar riwayatnya. mustaqil abu bakr al-athram. al-madkhal ila ma rifat al-mustadrak.mujtahid mazhab Mujtahid mutlaq. dan beliau membawakan hadith dengan sempurna dan menempatkannya di suatu mauduk. hadith yang dikritik dalam sahih al-bukhari lebih sedikit berbanding muslim . ibn abidin . dan jumlah yang dikeluarkan muslim dalam musnad al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh bukhari dalam sahihnya ialah 625 sheikh wallahu a lam. memutuskan pandangan dan mengemukakan hujah dan membahaskan hukum. rafi i. maka kadar kelebihan ini tidak mengatasi kekuatan isnad sahih al-bukhari dan ketelitiannya dalam pemilihan hadith sahih untuk dikemukakan dalam kitab. dan begitu ramai Ulama nisabur yang telah mengambil pendekatan dan menuruti manhajnya namun tidak mencapai ketinggian pengaruhnya Tabaqat mujtahidin. al-bidayah wa al-nihayah. dan abu ali alnisaburi dari ulama timur mengangkat kedudukan dan kelebihannya mengatasi kitab bukhari Sekiranya mereka mengangkatnya dan menganggapnya lebih afdal dari sahih bukhari kerana tidak dimuatkan di dalamnya hadith ta liq kecuali sedikit. al-nawawi. ashab al-wujuh. merumus dan mentarjih dalil. mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan nasnya dalam madhhab Mujtahid tarjih. jumlah yang dikeluarkan oleh al-bukhari dalam kitab al-jami al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh muslim 434 syeikh. Riwayat dari sharh al-nawawi dengan hashiyah irshad al-sari 1/23. sementara ulama maghribi (barat).Al-Hakim abu abdullah al-hafiz al-nisaburi. abu bakr al-marwazi dari ulama hanbali. Bulaq. Mujtahid fatwa. Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah Ibn kathir. memutuskan fatwa dan menentukan hukum Tabaqat al-muqallidin Rijal yang dikritik dalam sahih muslim lebih banyak berbanding bukhari. dan tidak memotongnya sebagaimana dipotong oleh Imam albukhari dan dipecahkan ke dalam abwab. al-syirazi. Ibn hajar tahdhib al-tahdhib 10/122 dar Hadir: Imam Muslim telah memperoleh dengan kitabnya keluasan martabat yang tidak dicapai oleh ulama selainnya. Mujtahid muqayyad. muntasib. juz 2/11: Muslim penyusun kitab sahih yang dianggap kedua sahih selepas sahih al-bukhari menurut kebanyakan ulama.

dan apa yang benar ialah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya. kitab muslim lebih sahih Imam al-hafiz abu bakr al-isma ili dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan dan mentarjih kitab albukhari Bukhari mengarang kitabnya selama 16 tahun Hal.Abu ali al-hassan b. kesuburan buahbuahan. al-Nawawi 4/63-4. Bernard Lewis ed. Damsyik syurga dunia. dengan penambahan huruf ya. (terj.Ummal 2/193-203. Ghuta of Damascus. Qadi al-Qudat Taqi al-Din Muhammad ibn Daqiq al. New York: Oxford University Press. hh.) (Orang yang menahan bekalan dari pasar kami adalah seperti seorang kafir yang menyimpang dari kitab Allah) Syarh Muslim. 79 damsyik mengalir banyak sungai. pertukangan. Kanz al. kelompok yang baik.). dan Imam al-Buhkari dalam kitab Tarikhnya. 230 Salihi Madrasah. dan mewariskan tempat suci ialah Syria Hal. dengan huruf jim berbaris atas dan selepasnya ha mati (sukun). . 213. ali al-nisaburi al-hafiz syeikh al-hakim abi abdullah b. ketenangan. Hal. inilah yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim dan bacaan ini ralat. melahirkan manusia salih. kedamaian. 78 paparan tentang negara-negara dan latar kedudukannya (akhir kurun ke sepuluh) Yang melimpahkan keberkatan. pasaran Al-Muttaqi. dan Imam Abu Dawud dan Nasa i dan selainnya. dan huruf ha berbaris atas. al-bay . dan setiap yang menyebutnya dari penulis tentang nama dan kuniyah dan yang lainnya.Id Pertanian. Abu al-Jahm. perdagangan. diatur pertemuan antara para Qadi dan Amir Baybars. Abu al-Juhaym dengan huruf jim berbaris depan. pasaran murah. hadith (Jangan kamu menjual makanan sehingga kamu telah memilikinya dan menyempurnakan pembelian) (Orang yang membekalkan (makanan) ke pasar kita adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah (swt). Al-Muqaddasi. 32-36. Islam from the Prophet Muhammad (saw) to the capture of Constantinople. Dan ini juga dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dalam Asma al-Rijal. ini adalah ejaan yang masyhur dalam kitab-kitab tentang nama perawi (al-asma).

kerana ia uzur yang jarang. dan ibunya ialah Malikah binti Jarwal al-Khuza i (rad). dan Ibn Abi Hatim. maka ibu mereka ialah Zaynab binti Maz un. Sharh Muslim. dan Ibn Abd alBar. al-Nawawi. adapun dalil yang mewajibkan sembahyang ialah sabda Nabi (saw): (Apabila aku menyuruhmu dengan suatu perintah maka laksanakan sekadar kemampuanmu) al-Bukhari. kitab al-i tisam 9/117. Dan pandangan kedua: tidak diwajibkan baginya bersolat. al-Khattab (rad) lalu melahirkan anaknya Ubaydallah (rad) Dan adapun Abdullah b. dan Ulama-Ulama lain yang tak terkira. dan saudara perempuannya Hafsah (rad). Imam al-Nawawi menyatakan: begini yang kami tetapkan. Wahab al-Khuza i. adapun pengulangan solat. beliau adalah saudara Ubaydallah b. al-Khattab (rad) dari ibunya. kerana ia sedang berhadath dan wajib mengqada solat (setelah mendapatkan air) . dengan huruf ayn berbaris atas. dan ini ralat. yang dinikahi oleh Saydina Umar b. Umar b. saudara Abdullah. 5/205 Al-Muqtadir. sebagaimana disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya al-Kuna. dan yang sebenar ialah ejaan yang awal. dan padanya terdapat empat pandangan Imam al-Syafi i: yang paling sahih di sisi Ulama mazhab kami ialah wajib baginya untuk bersembahyang dan wajib mengulangi sembahyang.Dan nama Abi Juhaym ialah Abdullah. maka diwajibkan baginya mengulangi sembahyang. maka ia menjadi seperti dalam keadaan seseorang terlupa menyapu salah satu anggota wuduk lalu terus bersembahyang. Wallahu a lam. semuanya menyatakan bahawa beliau ialah Ubaydallah berbaris depan. dan sebegitu dinyatakan oleh Ulama yang lainnya. 4/60. Dan begitu yang dinukilkan al-Qadi Rahimahullah Ta ala dari kebanyakan periwayat Sahih Muslim. Umar (rad). tetapi disunatkan dan wajib diqada sama ada ia bersolat atau tidak Pandangan ketiga: diharamkan kepadanya mengerjakan bersembahyang. perintah 908-932 Kewajipan bersembahyang bagi orang tiada wuduk (air) dan tidak mendapatkan tanah untuk bertayammum. dan saudara Ubaydallah. mengulangi sembahyang bagi orang yang ketiadaan dua alat bersuci Masalah ini padanya terdapat khilaf antara Ulama salaf dan khalaf. dan sebagaimana disebut oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Tarikhnya. Pernyataan Imam Muslim: Harithah b. dan dinyatakan dalam beberapa naskhah usul. dengan huruf ayn berbaris depan.

(Dalam pencarian) itu lalu masuk waktu solat dan mereka mengerjakan sembahyang tanpa wuduk). Waki (rah) bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Mengapa Nabi (saw) melakukan sedemikian? Ibn Abbas (rad) menjawab: Untuk memberi keringanan pada umat Baginda (saw) Sharh Muslim al-Nawawi 5/216 Takwil ahli ilmu tentang hadith ini: antaranya menyebut: ia berkemungkinan kerana suatu keuzuran dari sakit dan sebagainya yang membawa makna uzur. adalah tidak boleh baginya (mengumpulkan solat). Hanbal. dan boleh diakhirkan keterangan pada waktu yang diperlukan atas pendapat terpilih. dan yang tidak nyata perintahnya maka tidak wajib diulangi solat. Dan hadith yang seumpamanya maka tidak dinyatakan dari Nabi (saw) kewajipan mengulangi solat yang seperti ini. . bahawa pengulangan tidak dengan segera. Dan ia disokong oleh hadith ini (Hadith Saydatina Aisyah (rad). Dan pandangan ini adalah yang terkuat dan paling kukuh dalilnya. Dan pandangan yang terpilih (al-muhktar) ialah bahawa keperluan menqada solat hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. dan kerana dilakukan oleh Ibn Abbas dan dibenarkan oleh Abu Hurairah. dan ini adalah pendapat yang terpilih dalam mentakwilkan hadith. dan kerana kepayahan (kerana sakit) lebih berat dari kesulitan kerana hujan. Asar. Wallahu alam Sharh Muslim. maka yang masyhur dari mazhab syafi i dan kebanyakan mazhab. Dan bagi yang menyatakan bahawa wajib mengulanginya untuk menggunakan hadith ini. Muslim. Dan adapun sakit. maka Rasulullah (saw) mengutus beberapa orang dari kalangan Sahabat Baginda (saw) untuk mencarinya. dan ini adalah mazhab (fatwa) Imam Muzni.Pandangan keempat: diwajibkan sembahyang dan perlu mengulanginya. dan Imam Ahmad membolehkan dan Jama ah dari Ulama mazhab Syafi i dan ia mengemukakan dalil yang kuat sebagaimana akan dibahaskan dalam pembentangan hadith Ibn Abbas (rad) Insya Allah Ta ala (Hadith bahawa Rasulullah (saw) mengumpulkan solat antara Zuhur. bahawa beliau meminjam dari Sayyidat Asma (rad) kalungan leher lalu tercicir. al-Nawawi 5/213. dan ini adalah pandangan Imam Ahmad b. dan Qadi Husayn dari Ulama mazhab kami. kitab al-Tayammum 4/59. Maghrib dan Isyak di Madinah tanpa sebarang uzur dari takut (khawf) atau hujan. Mengumpulkan sembahyang bagi yang uzur yang sakit. kerana makna zahir pada hadith.

148. 1/44-5 Shams al-din ibn farhun. dikelaskan mengikut profesion dan bidang. Early Mamluk Syrian historiography: al-yunini s dhayl mir at al-zaman. 729/1328) Najm al-din Ahmad ibn Sasra (w. mu awiyah ibn abi sufyan (rad) (w. GAL 1/496. 717-720 M) Umar al-Khattab (rad) (p. al-nawawi. hlm. manaqib rijal. al-subki 8/395-400. 676/1278) kamal al-din umar al-taflisi (w. tabsirat al-hukkam fi usul al-aqdiya wa manahij al-ahkam . rajab 24 sebelum hijrah. dan kerana hajat dan keperluan orang yang sakit adalah lebih besar dari orang yang terhalang (dari menyempurnakan solat) kerana hujan atau takut. dengan dalil dari hadith Ibn Abbas (rad) ini. The search for beauty in islam: a conference of the books. nujum al-zahirah 7/278.Al-Majmu 4/383. 634-644). menukil dari pandangan al-Khattabi dan Qadi Husain dan al-Ruyani dan menganggapnya hujahnya baik. 41-60/ 661-680) Khaled abou el fadl (2006). Musa ibn Muhammad al-yunini. 656-661 H. Burhan al-din Ibrahim (w. yakni yang menukilkan hukum harus mengumpulkan solat dari qadi Husayn dan Imam Mutawalli. calder. 21 ramadan 40 Hijrah Hijrah 622 H. London: Rowman & Littlefield Publishers. 14 izz al-din b. Saya berkata: dan pandangan ini cukup kuat. GALS 1/680. al-rafi i (w. al-majmu . adalah keharusan mengumpulkan solat ini adalah disebabkan sama ada kerana sakit. William brinner ahwal al-imam al-nawawi Authority. uhud 625 Khalifah uthman (rad) (w. hunayn 630 H. 672/1273) Al-nawawi. Umayyad 661-750 H. hlm. penulis kitab tabaqat al-fazari puteranya. 723/1322) imam al-nawawi (w. 60/680). (p. ibn taghri birdi. continuity and change in Islamic law. dan wajah kerangka hujah dan dalil ini. Khalifah ali (rad) p.aziz (rad) (p. 13. 656). Leiden: brill. abd al-salam (w. 67. atau lainnya yang membawa makna yang setanding atau yang kurang. 623) . Li Guo (1998). fath mekah 630. wael b. mazhab dan aliran kefahaman. 676/1277) memperhalusi 6 martabat fuqaha yang dikemukakan oleh ibn al-salah. hallaq. umar abd al. 660/1262) Imam al-nawawi (w. al-nawawi s typology. hudaibiah 628 H.

manazil al-sa irin Abu al-barakat al-baghdadi (467-547/1152 M) . al-hafiz ibn hajar . iqd al-jid fi ahkam al-ijtihad wa al-taqlid abd al-qadir al-tamimi. imam al-ghazali Jami al-haqa iq bi tajrid al. is af dhawil watar bi sharh nazm al-durar fi ilm al-athar.uqba fi sharh al-mujtaba. tadhkirat al-huffaz. al-athir al-jaziri dalam kitab jami al-usul. t. daud al-fatani Minhaj al. haiderabad. fath al-qarib al-mujib fi sharh kitab mudabbi al-habib mimman yuwali mughni al-labib Hlm ii. al-jawhar al-nafis fi nazm asma wa maratib al-mawsufin bi al-tadlis. al-jalis alsalih al-nafi bi tawdih ma ani al-kawkib al-sati . sharh alfiyah al-suyuti fi al-hadith. Muhammad b.Suyuti al-rad Ahmad b.ala iq Risalah fi al-istihsan. 2/48 khulasat tadhhib tahdhib al-kamal Al-ithyubi. imam abu al-hasan al-ash ari (260-324 H) abdullah al-herawi. abd al-rahim shah waliyullah al-dehlawi. dhahabi. awali muslim ala al-bukhari. al-tabaqat al-sunniyyah fi tarajim al-hanafiyah Abu al-hasanat abd al-hay al-laknawi. al-fawa id al-bahiyya fi tarajim al-hanafiyya Abu al-barakat al-baghdadi (w. meletakkan muwatta keenam. 547 H/1152 M) Manhal al-safi. al-khawa fi ilm al-kalam. kutub al-sittah. 294 hadith bukhari Ibn taimiyah. mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah (sharh sunan ibn majah).t.arifin. di tempat sunan ibn majah Arba in hadithan. terjemahan mokhtasar ibn abi jamrah. razin al. dhakhirat al.abdari. al-mubarak b.

al-athir. termasuk menyampaikan hadith dari koleksi kitab hadith (kutub al-sittah). Muhammad b. mu jam al-shuyukh. shihab al-din abi al. dr.allamah husain b. Muhammad ilm al-din al-sakhawi minhaj al-mishkat. menambah 1511 ke atas kitab masabih al-sunnah syarah mishkat 1. akidah. sheikh abi al-hasan ali b. ali b. al. Muhammad b. sharh al-mishkat. ali b. Muhammad al-tibi al-mirqat sharh al-mishkat. mempelajari ilmu mustalah dan memperhalusi ilal al-hadith. al-bidayah wa al-nihayah. al-kashif an haqa iq al-sunan. 6. menghuraikan hadith. Muhammad hajar al. 14/92 ilm syarh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq.aziz al-ashari sharh mishkat. usud al-ghabah. ibn kathir.abbas ahmad b. sharh gharib nihayat al-gharib. 4.asqalani . ali al-asfahani al-zahiri ahkam al-hanbali. qadi al-qudat badr al-din abu abdullah Muhammad b. Beirut: dar al-kutub al. muqaddimah tuhfat al-ahwadhi. kalam.Halaqah dalam kefahaman tradisional. mas ud al-baghawi. al-durar al-kaminah 3/28 ibn hanbal (164-241) abu hanifah (80-150). al-dhahabi 2/30. muqaddimah al-nafh al-shadhi syarahan makna. hamid Al-mubarakfuri. tauhid. abu sulayman daud b. al-haythami hashiyah al-mishkat. al-bidayah wa al-nihayah 14/163. sa ad allah b. tafsir al-imam al-badr b. jama ah al-kannani al-hamawi al-shafi i (w. fekah. merungkai lafaz gharib dan musykil Ibn taymiyah (661-728). mengambil pendekatan tahlili (terperinci) maudu i (tema). ahmad b. al-athir. waliyuddin abu abdullah Muhammad b.ilmiyah. al-khatib altabrizi. jama ah. 733). mishkat al-masabih. abdullah al-khatib al-tabrizi (w. selepas 737 H). mauduk hukum. sheikh sayd Muhammad sharif ali b. membentangkan nama sahabat dan hal ehwal mereka abu muhammad al-husain b. 3. majlis hadith yang mengupas pelbagai aspek ilmu hadith. sheikh abd al. 7. sihhah al-jawhari. mulla ali al-qari. dr. mujaddid al-alf al-thani hashiyah al-mishkat. ahmad ma bad abd al-karim. kitabnya al-ikmal fi asma al-rijal jumlah hadith mishkat. 6230. mubarak b. 5. 2. syahadah. Muhammad sa id b. tasawwuf. ibrahim b. masabih al-sunnah.

al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. jumlah hadith masabih al-sunnah. al-ta liq al-sabih ala mishkat al-masabih. sharh al-jami al-saghir min hadith al-bashir alnadhir (saw). 4. Muhammad b. al-suyuti Ibn al-mulaqqan. ibn hajar al. Abu musa abd ibn qays al-ash ari (rad) Ta liq makna syarah gharib (kutub al-sittah). ma arif al-quran (tulisan urdu) tarajim abwab al-bukhari syarah masabih al-sunnah 1. taha abd al-ra uf sa ad Hadith hasan sahih. al. 1/558 Shams al-din Muhammad b. zahr al-ruba ala almujtaba. sharh zawa id al-mujtaba ala al-arba ah (kitab al-sahihayn.alqami al-shafi I (w.ayni. Kashf al-zunun. 4719. sharh sunan ibn majah. 2.8. al-targhib wa al-tarhib al-mundhiri (w. 3. 929). al-suyuti Sharh al-syuruh. abd al-da im (w. 325 dari bukhari. sunan abu daud. abdullah b. nawwab qutb al-din khan al-dehlawi . ibn hajar. al-tahawi sharh masabih al-sunnah. 606) jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw) Sharh al-mawdu i wa al-tahlili. ahmad al. sheikh turbishti hidayah al-ruwah ila takhrij al-masabih al-sunnah. sunan altirmidhi). sharh al-bukhari memetik hadith dari kedua kitab Sharh thulathiyat al-bukhari. 7. syarah kitab sharh ma ani al-athar. abdullah rahmani al-mubarakfuri mazahir al-haq (tulisan urdu).asqalani lam at al-tanqih. hashiyah ibn al-qayyim ala sunan abi daud. muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394) muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394). abi jamrah (w. nukhab al-afkar fi sharh ma ani al-athar. 857 muslim fath al-mubin. 5. 656). nuzhat al-nazar sharh nukhbat al-fikar. hadith yang disifatkan hasan sahih berkumpul padanya kedua-dua syarat sahih dan hasan. sharh zawa id ibn majah ala al-sahihayn wa al-sunan. sa ad b. 6. 699). abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi ashimmat al-lam at (tulisan parsi) abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi mir at al-mafatih. almughaltay. 831) Hawashi. ibn al-athir. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wassalam. ibn al-athir (w. mabani al-akhbar fi sharh ma ani al-athar. kashf al-zunun. oleh mahmud b.

ibn qutaybah (w. 250). mawlavi wahid al-zaman. habib (239). salamah al-hijazi al-tahawi (w. isma il ibn abi uways al-madani (w. kulliyyah al-syari ah. suyuti. tahshiyat. abdullah b. 1014). gharib al-hadith. bukhari. nazm al. 388) Jawhari isma il b. 1989. mesir. isma il basha albaghdadi.ani Sharh muwatta malik ulama maliki. ahmad b. abdul malik b. 155. 1/181. sahnun (w.). wahab al-misri (w. dinar. 1/10. syarah sahih al-bukhari 95. yahya b.id Iktisar. 186) burhan al-din Ibrahim b. umar abd al. sharh al-bukhari ali al-qari al-makki (w. 321) . al-ittijah al-fiqhi lada shurrah al-hadith. nasa i 8 Ulama hindi. 208) (ibn al-athir.iqyan fi a yan al-a yan abdullah faqih al-andalus b. ibn daqiq al. naqlan Subul al-salam. al-sihhah. al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. 193. sallam (w.Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. 285) gharib alhadith. 255-6. 1351 H hlm 131. al-sarh (w. 400) (1418). al-muthanna (w. dr. ibn majah 15. abd al-haq al-dehlawi (w. abu daud 23. ali ibn farhun. al-a lam. umar b. Nur al-haq abdul haq al-bukhari Hashiyat awn al-ma bud (hindi wistaniah). al-dibaj al-madhhab fi ma rifat a yan ulama al-madhhab. yahya b. Muhammad b. Beirut: dar al-fikr. abu ishaq Ibrahim al-harbi (w. al-suyuti. adwa ala al-manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-sharif. abdullah b. ahmad b. sharahil (w. yahya (243). 259). fakhr al-din. sharh musykil al-athar. berkait dengan rangkuman makna. al-zirkili. hlm. abd al-ra uf al-manawi (w. 1/46). al-faydi Muhammad bashar. 256). zakariya (w. shihab al-din abi amru (ed.arifin fi asma al-mu allifin wa athar al-musannifin 6/517.aziz al. tirmidhi 22. wahab (w. 1031) Al-sharh al-mawdu i. harmalah b. 224) gharib al-hadith. muwatta 75.arabi 1/190 Manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith. sheikh al-islam b. 1073). memperhalusi makna dan perkaitan nas yang umum dan khas Awal yang menulis syarah (gharib alfaz) ialah abu ubaydah ma mar b. Muhammad al-busti al-khattabi (w. tarikh al-turath al. al-san ani. nafi (w. jami ah Baghdad. taysir al-qari fi sharh sahih al-bukhari (parsi). sharh muwatta . hammad (w. isa b. qadi iyad. Muhammad b. 197). 197) kitab fi gharib al-muwatta . 372) Dr. 201. tanwir al-hawalik. 276) sharh al-gharib Sharh hadith umm zar in. hamd b. 1/200. dar al-fikr 1402. 226). nur al-haq b. hadiyat al. tartib al-madarik. abu ubayd al-qasim b. Sharh ma ani al-athar. muslim 51.

1421 Al-durar al-kaminah fi a yan al-mi ah al-thaminah. 449) Tafsir gharib ma fi al-sahihayn. ali alma ruf bi al-hakim al-tirmidhi (w. ibn al-athir al-mubarak b. 1345). mu assasah al-halabi wa syuraka uhu Al-misbah al-munir fi gharib al-sharh al-kabir. ibn hajar al. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah.ilm wa al-iradah . 275) Al-risalah al-mustatrafah li bayan masyhur kutub al-sunnah al-mushrifah. ibn hajar Sunan al-darimi. ja far al-kattani. al-fayruz abadi. 516) Sharh al-bukhari. 310). Muhammad b. khalaf b. (w. 354) Rawdat al. abd al-rahman (w. 373) Ma ani al-akhbar wa sharh al-athar. abdullah al-asfahani (w. ali b. hussain al-turbishti (w. husayn b. abi daud sulaiman al-asy ath (w. Muhammad (w. shihab al-din fadl allah b. nuzhat al-nazar. 1014). qadi iyad (w. abu ja far nuhammad b. al-battal (w. fayyumi ahmad b.Sharh Sharh nukhbat al-fikar fi mustalah ahl al-athar. Muhammad al-muntasir al-kattani (ed. 255). Muhammad b. 733) Ibn hajar. abu bakr Muhammad b. cet. abu abdullah Muhammad b. abu hatim ibn hibban (w. abdullah b.uqala wa nuzhat al-fudala . abd al-malik abu al-husain b. 606) Tahdhib al-athar wa tafsil al-thabit an rasul (saw) min al-akhbar. Beirut: dar al-jil. jarir al-tabari (w. muwafaqah al-khabar al-khabar fi takhrij ahadith al-mukhtasar Ibn al-qayyim. ibrahim (w. al-manhiyyat. 1414 H Hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . al-husayn al-ajiri (360) Sharh al-sunnah. ali b. al-hidayat ila ilm al-sunan. sultan Muhammad al-qari (w.). abu al-layth al-samarqandi (w. ibn jama ah Muhammad b. ya qub (w. abu nu aym ahmad b. 770) Al-manhal al-rawi fi mukhtasar ulum al-hadith al-nabawi. 6. miftah dar al-sa adah wa manshur wilayah al. 384) Sharh al-arba in hadithan. 600) Al-qamus al-muhit. ibn hibban Nawadir al-usul fi ma rifat ahadith al-rasul (saw). 340) Ibn abd al-bar. abu bakr Muhammad b. Muhammad (w. 544) Al-muyassar sharh masabih al-sunnah. 488) Mashariq al-anwar fi iqtifa sahih al-athar. 817). Muhammad b. mas ud al-baghawi (w.ilm wa fadlihi Jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw).asqalani. ishaq al-kalabadhi (w. jami bayan al. 318) Tanbih al-ghafilin. nasr al-humaydi (w.

al-wafi fi sharh al-arba in al-nawawi. I lam al-anam sharh bulugh al-maram Shaikh Nasir al-din al-albani (1332-1420/ 1914-1999) al-ta liq al-raghib ala al-targhib wa al-tarhib . oleh al-maqdisi Ibrahim al-ya qubi. sharh al-alfaz al-gharibah fi al-arba in al-nawawiyah Mustafa dib al-bugha. muhy al-din mastu. 1321). minhat al-bari fi khidmat sahih al-bukhari Muhammad salih al-farfur (w. ni mat al-bari sharh sahih al-bukhari. darwish al-rukabi al-sukari al-dimashqi (1230-1329).atr al-shadhi fi hil alfaz al-tirmidhi abd al-qadir badran al-dimashqi al-dawmi (w.Ustaz Muhammad hafiz b. palestin. Muhammad nur al-afghani al-hanafi (1250-1326). al-musnid al-ahmad ala musnad al-imam ahmad abd al-wahhab b. mawarid al-afham ala salsabil umdat al-ahkam. Sharh ala sahih al-bukhari. sharh bulugh al-maram Mahmud al-mawqi (w. 1355). kini merangkumi Syria. sharh shama il Jamal al-din al-qasimi al-husayni al-shafi i al-dimashqi (1283-1332). hashiyah ala sahih al-bukhari Muhammad badr al-din b. nuzhat al-muttaqin sharh riyad al-salihin. al. yusuf al-husni al-bayabani al-maghribi al-dimashqi (1267-1354). amin lutfi. sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) Muhib al-din al-khatib (w. Mustafa b. 1389). kunuz al-haqa iq sharh kanz aldaqa iq li al-manawi. mishkat al-nubuwwah sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. ali al-sharbiji Muhy al-din mastu. Muhammad al-kafrada ali al-halabi al-shahir bi ibn talas (w. 1346) sharh sunan al-nasa i.ummal. Mustafa dib al-bugha. Jordan. abd al-hakim b. muhaddith besar di jami al-Umawi. bersama Mustafa sa id al-khan. dan lubnan Damsyik Abdullah b. albarwad al-talisah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. shams al-jamal ala muntakhab kanz al. suruni Syam. tawdih al-jami al-sahih Muhammad munir abdah agha al-dimashqi. al-fath al-ayman al-maqbul wa al-sharh al-mahdi li ashraf al-rasul (saw). nur al-din itr. 1407).

bercahaya tangannya memasang pelita Muhammad allan. 1990.bertaqlid kepada pendapat imam. Abad ke 7. akhir abad ke 10 H. kejuruteraan Ibn al-qifti. bertanyakan tentang puasa sepanjang masa (al-wasal) imam al-nawawi menjawab: padanya terdapat 12 pendapat ulama . Dan sejak itu tumbuh pohon yang besar mencecah ke udara di atas makam imam. kegiatan ilmiah dan penulisan penghasilan karya tertumpu pada mengutip (naql) pendapat. sharh al-arba in al-nawawiyah fi al-ahadith al-sahihah al-nabawiyah (saw) Al-sheikh sami abbas. Sharaf al-barizi: saya memperhalusi masalah tersebut dan benar sebagaimana dikatakan Imam. Bahagian hal ehwal islam. syaikh al-sharaf al-barizi. pusat islam Malaysia. sejarah Ibrahim b. ibn al-mu allim. abd al-rahman b.a dim. kuala lumpur Zakiyuddin Ibn al-rawahah (w. ghana im. kerana perkara ini tidak pernah dilihat berkumpul dalam sebuah kitab. al-bayan fi sharh al-arba in al-nawawiyah Seminar pemikiran islam al-imam al-nawawi (multaqa al-fikr al-islami). al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Khalid al-baytar. menyemak. 1/7. mahaguru mazhab hanafi. mahir dalam hukum dan fatwa Daqr. al-amir al-kabir al-saydi. bidang sastera dan perubatan Ibn al. dan mensyarah karya Ibn abi usaybi ah al-dimashqi. abu zakariyya al-nawawi Ibn al-wardi meriwayat dari gurunya. di samping mengulas. awsaf al-nabi (saw) sharh wa ikhtisar shama il al-tirmidhi abd al-khaliq mas ud. kajian sejarah Qadi al-qudat Ibn khallikan. 622) Ibn qadi syuhbah.Mahmud b. ahli fekah. jabatan perdana menteri. hadith dan usul. ibn al-athir. tabaqat al-nuhat wa al-lughawiyyin. Daqr. bermimpi melihat imam al-nawawi. pada zulkaedah 713 h. Setiap kali dibina ia runtuh dengan sendiri. 1-3 jamadil akhir 1411/ 18-20 dis. mengkritik. kurun yang mekar dengan ijtihad. asakir ibn akhi al-hafiz abi al-qasim. 144. Muhammad b. tabaqat biografi Izz al-din ibn abd al-salam. dewan muktamar. . membina kubah di atas makamnya. astronomi. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Muhammad adib al-mahmud. ibn al.arabi. abd al-qadir al-arna ut. abd al-karim. 62-3. isma il b. tasawwuf. yaqut al-hamawi al-rumi.

1311) sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) li al-tirmidhi abd al-kabir b. 15 rabiul awal. uyun al-masa il al-muhimmat (fatawa).arifin. keseluruhan 660 karya yang dihasilkan Imam Abu al-qasim abd al-karim b. Muhammad b. 11. al. ali b.umrani al-fasi (w. zikir ma thur. 689 bab. mas alat niyyat al-ightiraf. 1893 hadith. idris al-qadiri al-fasi (w. imla at ala sharh sunan al-nasa I. jami al-sunnah. taj al-din abu nasr abd al-wahhab b. 1333) hashiyah ala sahih al-bukhari. hawashi ala shama il al-tirmidhi Muhammad b. ibn malik. lebih 30 kitab syarah Riyad al-salihin. sharh musnad al-imam ahmad Muhammad al-tahir b. al-anwar al-jaliyah fi al-shama il al-muhammadiyah (saw) Ibrahim al-tadili (w.anbar al-wamdhi bi sharh jami al-tirmidhi . ja far al-kattani (w. mas alat takhmis al-ghana im. maqasid al. 669 H. al-hassan al-kattani (w. 748). 1350) urf al. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. mazhab ash ari Abu abdullah syams al-din Muhammad al-dhahabi (w. nahu Al-daqr.abd al-karim al-harastani. 1345).ibar 5/312. abd al-kafi al-subki. Muhammad al-kattani al-fasi (w. 1332). syaikh al-shuyukh. tuhfat al-walid wa raghbat al-ra id. mazhab aqidah. sharh ala sahih al-bukhari. 632) Rawdah. abd al-karim al-rafi i al-qazwini (w. ibn al-salah (577-643). ibn allan 1/31-4 Kashf al-zunun 1/936. khatib dimashq. abu isa Muhammad ibn sawrah ibn musa ibn dahhak al-sulami al-bughi al-tirmidhi (w. tabaqat al-kubra 8/396. ahmad al. 892) abd al-salam b. al-yafi I 4/206. mir at al-jinan. al-firkah al-fazari Ibn ya isyh. kashf al-zunun 2/1873-6. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan Syarah kitab al-Shama il al-Muhammadiyah wa al-khasa il al-mustafawiyah (saw). sharh shama il al-tirmidhi Muhammad b. rawd al-azhar fi shama il al-nabi al-mukhtar (saw). 1347). selesai isnin 4 ramadan 670 H Mukhtasar al-tadhnib. selesai ahad. hashiyah ala awa il sahih muslim Muhammad b. hashiyah ala awa il sahih al-bukhari. Minhaj al-talibin.

204) ta wil mukhtalaf al-hadith. ali al-buttawuri al-ribati (w. al-nadr b. suruni Ikhtilaf al-hadith. dalil al-salik ila muwatta al-imam malik. setiap dua hadith. hadith yang terlindung maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan diperhalusi atau ditafsir dengan dalil yang lain 60. atau lebih. ustaz Muhammad hafiz b.abdi al-asafi (w. yang diterima tetapi bercanggah pada makna zahir 90. dr. 2004 82. 203) abu ubaydah ma mar b. ahmad b. hadith yang mengandungi kesamaran lafaz pada matannya dan sulit difahami kerana jarang dipakai Muhammad yahya b. Muhammad abu al-laith al-khayr abadi. zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim (2296 hadith). 358 Mu jam al-mustalahat al-hadithiyah.Al-syeikh Muhammad al-khidr b. abdullah ma ya ba al-jakni al-shanjiti (w. sullam al-fiqh wa al-dirayah ala jam al-nihayah li ibn abi al-jamrah. manzumah shi riyah. selangor. dar al-shakir. 276) bayan gharib al-hadith. 210) tadrib al-rawi. Mukhtalaf al-hadith. al-hassan al. Mushkil al-hadith. al-muthanna (w. gharib al-hadith. ibn qutaybah al-daynuri (w. beirut: dar al. 1356) hashiyah ibn zakariyya ala sahih al-bukhari Muhammad b. 13 Juhud al. hlm. qaddur al. ida at al-halik sharh dalil al-salik ila muwatta malik. khayr al-din al-zirkili (1998). Muhammad al-mukhtar al-wulani (w. al-misbah al-munir ala al-jami al-saghir Al-shaikh Muhammad habib allah b. al-shafi I (w.ilm li al-malayin. 1363) fath al-qadir al-malik fi sharh muwatta malik. 1330). 1357). fath al-mun im bi bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Al-a lam. shamil al-mazini (w.alawi al-sultan (w. Abdullah al-jakni al-shanjiti (w. cet. 1354) kawthar al-ma ani aldarari fi kashf khabaya sahih al-bukhari Al-makki Muhammad b. 1355) taqyid ala al-muwatta abd al-hafiz b.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarni al-khamis ashar al-hijri. sharh mukhtasar sahih bukhari Nur al-haq sharh sahih al-bukhari . jam al-nihayah.

sulaiman al-dimnati al-bajam awi (w. mirqat al-mafatih li mishkat al-masabih Ahmad b. zakariya (w. ta liq ala al-muwatta Muhammad fathan b. 1605/6). nayl al-awtar min asrar muntaqa al-akhbar Kurun 14-15. 1331) hashiyah ala sharh al-shaikh jussus ala alshama il. 1331).ayni (w. al-ta liq al-fatih ala muwatta malik Muhammad b. 1302). sharh ramuz alhadith li islambuli Turath al-mugharibah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. al-talib b. 1327). Beirut: dar albasha ir al-islamiyah. abd al-rahman b. Aqrab al-masalik ila muwatta malik. Ahmad b. ibrahim b. Muhammad salim al-majlisi al-shanjiti (w. ulama maghribi Muhammad b. 1031) fayd al-qadir sharh al-jami al-saghir Muhammad b.Ahmad b. 463) al-istidhkar fi sharh madhahib al-amsar mimma rassamahu malik fi muwatta ihi min al-ra y wa al-athar Al-qadi badr al-din al. 855) umdat al-qari abd al-ra uf al-manawi (w. sharh sahih al-bukhari Sheikh Muhammad Mustafa b. arraf zahr al-ruba ala almujtaba. al-madani jannun al-fasi (w. abd al-kabir al-kattani (w. al-hafid al-siba i al-marakishi (w. 1306) mukhtasar hawasyi al-suyuti ala kutub al-sittah. qasim jussus al-ribati (w. hashiyah ibn zakariya ala sahih al-bukhari ali b. 1328). Muhammad fadil ma al. hashiyah ala al-arba in al-nawawiyah Muhammad al-tuhami b. washy al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj Al-suyuti (1445-1505) mirqat al-su ud ila sunan abi dawud ali b. 1302) al-nahr al-jari fi sharh sahih al-bukhari Muhammad b. al-sheikh Muhammad al-hafiz (w. sudah al-murri al-fasi (w. ali al-shawkani (w. Muhammad b. 1321) hashiyah ala sahih al-bukhari.aynayn al-shanjiti (w. darajat mirqat al-su ud ila sunan abi daud. nur misbah al-zujajah ala sunan ibn majah. 1325). 1144). al-mulim bi sharh alfaz sahih muslim Muhammad b. naq qut al-mughtadhi ala jami al-tirmidhi. sharh shama il al-muhammadiyah (saw) Muhammad b. al-madani junnun al-fasi (w. ruh al-tawshih ala al-jami al-sahih. abi al-qasim al-qadiri al-fasi (w. sultan Muhammad al-qari al-hirawi (w. 1332) sharh kabir ala al-arba in alnawawiyah Ibn abd al-bar (w. abdullah al-talidi. 1995 . 1250). 1331) irshad al-qari li sahih al-bukhari.

ahmad b. mufradat sahih al-bukhari abd al-rahman al-busayri al-ghadamisi al-tarabilisi (w. 6-7. al-hasan al-hijawi al-maghribi (w. ta liq ala almuwatta . disudahkan oleh Amin Mahmud Khitab al-Subki (w. al-nur al-sari ala sahih al-bukhari. Beirut: dar al-fikr. hashiyah ala sahih muslim Muhammad abd al-hay b.alawi al-isma ili (w. Muhammad al-zamzami al-kattani (w. zubayr b. . 1340). ed. 1382). sharh al-jami al-saghir Mesir Hasan al. a dhab al-manahil ala al-shama il Muhammad al-muntasir billah b. abd al-kabir al-kattani al-fasi (w. taqrirat ala sharh al-arba in al-nawawiyah li ibn daqiq al. 1995.adawi al-hamzawi al-maliki (w. 1393) Fath al-Malik al-Ma bud Al-kurrasah. abdullah al-jurdani al-dimyati al-shafi i (w. situasi politik. Muhammad al. yusuf b. 241). 1370) ta liq ala al-targhib wa al-tarhib Muhammad b. sharh muwatta al-imam malik Dr. hawashi ala hamish sunan abi daud abbas b. 1378). al-hasan al-sanhaji al-fasi (w. izz al-din ibn al-athir al-jazari. al-sharif al. 1376) hawashi ala sahih al-bukhari. ta liq ala jami al-tirmidhi.id Ahmad b. abu al-hasan ali ibn abi al-karam Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Abd al-Wahid al-Shaybani (1160-1233). 1365) sharh al-shama il al-muhammadiyah. Muhammad b. 1419) sharh musnad al-imam ahmad (w. ja far al-kattani (w. bakkar. 1416 h hal. Muhammad b. sharh al-arba in al-nawawiyah. sekitar 16 helaian Tuhfat al-talibin.http:www.awu-dam. sharh al-shama il al-mawrid al-ha il ala kitab al-shama il. 1303) al-nur al-sari min fayd sahih al-bukhari. ali mu awwad. al-kamil fi al-tarikh.umrani al-fasi (w. al-jawahir al-lu lu iyah fi sharh alarba in al-nawawiyah Mahmud Muhammad khitab al-subki (1274-1352) al-manhal al.adhb al-mawrud fi sharh sunan abi daud. (1982) bayrut: dar sadir. adil abd al-mawjud. 10/399. 1367) ta liq ala sahih al-bukhari. abd al-kabir al-kattani. peristiwa tahun 613 abu al-shita b. fayd al-jari ala thulathiyat al-bukhari Ahmad b. ibrahim al-ta aruji al-marakishi (w. 1355/1935). 65.org/trath mukhtasar tabaqat al-fuqaha al-nawawi. 1331). Muhammad b. ibrahim b. mendengar kitab al-ansab. mu assasah al-kutub al-thaqafiyah. sharh ala sahih al-bukhari.

musnad baqi b. 249). fath al-mun im sharh sahih muslim (disusun selama 20 tahun) Muhammad tatayyi. al-sheikh al-zahid al-wara waliyullah abu yahya hassan b. dilayari Jun 25.Muhammad fu ad abdul baqi (w. pejuang badar.arif Muhammad khalil al-khatib al-naydi al-tantawi (1909-1986). amr b. musarhad al-basri (w. sharh al-shama il almuhammadiyah (saw). mani al-baghawi (w. sufyan (w. 228). humayd al-kusi (w. hussain b. diikuti dengan riwayat 10 sahabat yang dijamin syurga. ikhtisar sharh shama il al-tirmidhi. al-ja d al-jawhari (w. musnad al-hasan b. 228). 228). musnad al-bazzar. musa shahin lashin. musnad ahmad b. 1348). musnad musaddad b. al-hammani (w. 1388/ 1968) Kitab musnad ahmad. hizam Dan tempoh persahabatan saya dengannya. 230). musnad abd b.org/discuss. sharh al-mukhtar min sahih muslim Al-sayyid al. abd al-khaliq (w. taqrib sahih al-tirmidhi wa sharhihi. dari awal tahun 670 Hijrah dan sekitar beberapa waktu sebelumnya sehingga kewafatannya. dan riwayat yang disampaikan dari Sahabat dari kabilah bani hashim Musnad Musnad abu daud al-tayalisi (w. riwayat oleh Ummahat al-Mukminin. 276). 262). musnad ishaq b. musnad ya qub ibn shaybah al-sadusi (w. musnad abu bakr alhumaydi (w. sahabat yang lebih awal memeluk islam. sharh ala mukhtasar sahih al-bukhari li ibn abi aljamrah. jum ah b. Muhammad abu syahbah (w. makhlad al-andalusi (w. al-iitihafat al-rabbaniyah. 244). rahawayh (w. al-bidayah wa al-nihayah 14/117.attar (654-724). musnad ubaydullah b. didahulukan riwayat saydina abu bakr al-siddiq (rad). sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah Muhammad b. musa (w. musnad yahya b. Najm al-din abu al. 303). 219). al-ahadith al-mukhtarah min sahih al-bukhari wa sharhuha. 292). 2008 ala al-din ibn al. 238). 307). abu usamah (w. Muhammad b. 1914) sharh sahih al-bukhari. ahli hudaybiah. 213). 203). abu bakr ahmad b. 282). Dr. muhktasar al-shama il. musnad al-harith b. al-durar al-kaminah 3/74 Tuhfat al-talibin. Muhammad b. musnad ali b. hanya saya yang bersamanya tanpa disertai yang lain. idah al-ma ani al-khufyah fi al-arba in al-nawawiyah .abbas qadi dudat di syam menghadiri majlis hadith ibn attar di dar al-hadith alnawriyah Ahmad abd al-jawwad al-dawmi. musnad nu aym b. musnad abu ya la al-mawsili (w. yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. abd al-majid al-sharnubi al-azhari al-maliki (w. http://webride. hammad al-khuza i (w.

Abu Zakariyya Muhy al-din Yahya b. hlm. Hadith yang melarang bersuci dengan air al-musyammas kerana ia mewarisi (menimpakan) penyakit kusta. Telah diungkapkan dalam beberapa hadith sahih. dan kedalaman dalilnya. Hal.alheweny. kerana hadith yang diriwayatkan oleh saydatina Aisyah (rad) dan athar yang dikemukakan dari Ibn Umar (rad) keduanya sangat da if. kitab al-taharah. dan tidak boleh dikucup tangan lelaki amrad yang cantik sama sekali. dianjurkan mengucup tangan orang yang salih dan ulama yang mempunyai keutamaan. 8.Al-husayni abd al-majid hashim. lantaran itu maka pendapat yang kita pilih dan amalkan dan yang masyhur dari pendapat salaf dari pernyataan dan perbuatan mereka: ialah diharuskan berdiri dan dianjurkan mengikut kesesuaian keadaan sebagaimana kami telah sebutkan. wallahu ta ala a lam 51. yang masyhur dalam mazhab kita sebagaimana diputuskan ialah makruh bersuci dengan air al-musyammas (air yang dijemur panas matahari). dan kekhuatiran terhadap penyakit kusta tidak diketahui kebenarannya kecuali dari maklumat ahli perubatan. dan saya telah mengutip athar dari para salaf. dan pernyataan ulama tentangnya. 7. tidak menyebut perkara khilaf dalam masalah yang dibahaskan dan hanya menyebut pendapat yang sahih dalam setiap hukum yang diputuskan.net Al-Nawawi. sharh riyad al-salihin Abu ishaq hijazi muhammad sharif al-huwayni al-athari. menetapkan manhaj yang ringkas dengan penjelasan hukum yang jelas bagi memudah kefahaman orang yang tiada keahlian dalam fiqh dan jarang melazimi para fuqaha dan mendalami ilmu fiqh. dan makruh mengucup tangan selain mereka. kalangan yang mempunyai hak keutamaan dan kelebihan fadilat. Sharaf (1402/1982). tentang berdiri menghormati ahl al-fadl. 7 Imam al-nawawi. dan menjawab kesamaran tentang nas yang dianggap bercanggah walhal ia tidak bercanggah. sharh kitab al-tawhid li al-bukhari. dan supaya zahir bagi mereka kejituan tahqiqnya. http://www. . Menyertakan masalah lain yang tidak disebutkan dalam kitab. dan Imam Shafi i menyebut: dan saya tidak memutuskan makruh bersuci dengan air musyammas kecuali dari sudut perubatan.alim alRabbani. sad al-hajah ila takhrij sunan ibn majah. Imam Abu Zakariyya Yahya b. badhl al-ihsan bi takhrij sunan al-nasa i abi abd al-rahman. hal. 13. dan saya telah terangkan kesemuanya dalam sebuah juzuk yang makruf. hlm. dari catatan yang diambil sewaktu dalam majlis syeikh. dan saya telah beristikharah kepada Allah (swt) untuk menyusun fatwa yang dikeluarkan oleh syeikh dan qudwah bagi saya di jalan Allah (swt). mengikut bab fiqh supaya mudah bagi mereka yang membacanya untuk menelaah dan menyingkap kemusykilannya. Sharaf. termasuk persoalan yang dibangkitkan kepadanya dan masalah yang tidak berkait dengan fiqh yang dimuatkan di bahagian akhir kitab. sedang menurut pendapat yang terpilih (al-mukhtar) pula ialah hukumnya tidak makruh. Fatawa al-Imam al-Nawawi alMusamma al-masa il al-manthurat. al. tidak menyusunnya mengikut tertib kerana fatwa diberi mengikut keadaan dan berharap dapat menyusunnya kemudian.Ilmiyah Hal. 48. Beirut: Dar al-Kutub al.

haram memandang amrad yang cantik dengan sengaja baik ia menimbulkan syahwat atau tidak.83. maka diizinkan sekadar menunaikan hajat. dan tiada pahala dan tiada dosa baginya. kerana kasadnya untuk menuruti (sunnah) Rasulullah (saw). dan imam al-ghazali dan para ulama mazhab telah menyebut: sesungguhnya khiyar telah sabit hukumnya pada setiap yang kurang pada zatnya. lelaki memakai sutera. dan apa jua yang dilarang maka tinggalkanlah (al-Hashr: 7). Ibn rajab al-hanbali (736-795). sharh al-tirmidhi. atau kerana berubat. kecuali kerana keuzuran syarak: keperluan untuk menjual. 125. maka tidak harus seorang mujtahid bertaqlid kepada mujtahid lain. dan memelihara kemaluannya. fath al-bari fi sharh al-jami al-sahih li l-imam al-bukhari. kitab al-nikah. atau untuk mengajar dan sebagainya. dan pandangan serta hatinya. . maka ia termasuk dari amalan akhirat dan diberikan ganjaran pahala kerananya. al-khiyar. Muhammad amin (1964). Ibn salah telah memberikan catatan terhadap jawami al-kalim dalam majlis imla . dan diharamkan penambahan darinya. Khiyar al-majlis. tidak menuruti amalan bid ah dan perbuatan jahil. 12. bahkan jika zahir baginya dalil dengan ijtihad yang menyalahi perkataan (mujtahid) lain wajib baginya beramal dengan hukum yang telah zahir. Allah (swt) berfirman: (Dan apa jua yang dibawa oleh Rasul (saw) kepadamu maka terimalah. Asal dari jual beli adalah lazim (putus setelah selesai akad). 130. sehingga kitab al-jana iz. dan apa yang diucapkan dari perkataan Baginda (saw) dan ia tersebar luas dan terdapat dalam sunan yang ma thur dari Nabi (saw) 13. atau nilainya. atau menjaga dirinya. tanwir al-qulub fi mu amalah allam al-ghuyub. dan sekiranya ia tidak bermaksud dari sesuatu hal tersebut. dan yang seumpamanya. khiyar al. dhayl ala tabaqat al-hanbaliyah. perbuatan munkar. maka (nikah) tersebut hukumnya harus dari urusan keduniaan dan keperluan diri. 127-8. hanya syariat menetapkan padanya khiyar (pilihan) untuk memilih salah satu pilihan terbaik: untuk diteruskan urusan jual beli. oleh ibn abi ya la. dan jawami al-kalam yang dikhususkan kepada Nabi (saw) terangkum dalam dua jenis: apa yang terkandung dalam al-quran. kerana keringanan yang diberikan kepada dua pihak yang terlibat dalam akad. dalam kitab dinamakan (al-ahadith al-kulliyyah) merakamkan 26 hadith. al-amrad pemuda yang tiada bulu janggut 183. khiyar al-syarat. maka sesungguhnya yang wajib dituruti hanya kepada Rasulullah (saw). atau difasakhkan. kaherah: maktabat al-shahirah hal. sekiranya dimaksudkan dengannya untuk melaksanakan perintah dan ketaatan.aib. atau keinginan. atau mendapatkan zuriat yang salih. Ibn Fath allah zadah. 49. dan membeli. Imam al-nawawi mengambil hadith yang diimla kan oleh ibn salah dan menambah sehingga 42 hadith dalam kitabnya (al-arba in) Hal.

491 Taqrib al-maram fi tartib gharib al-qasim b. tahdhib altahdhib. mu awiyah al. Ibn kathir.Wafat di damsyik. 525). 1. yusuf b. ibn hajar. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wa al-salam Mughaltay. ibn imad al-hanbali. dalam kitabnya al-tajrid li al-sihhah wa al-sunan. 6/340 Al-imam ibn majah wa kitabuhu al-sunan (ma tamassu ilayhi al-hajah li man yutali sunan ibn majah). dimakamkan di perkuburan bab al-saghir berhampiran makam al-sheikh abu al-faraj abd al-wahid b. jami al-usul Al-kamal fi asma al-rijal. ibn hajar 1/7. shadharat al-dhabat. meletakkan al-muwatta sebagai kitab usul al-sittah. 55. abdullah al-bahuth Mughaltay. 486). tahrir al-tanbih li kulli talib alnabih (mukhtasar al-Tanbih).dan majd al-din ibn alathir al-jazari (w. al-shawkani. karya lebih 100. albidayah wa al-nihayah 11/52 Manhaj al-imam al-hafiz ala al-din mughaltay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah. sallam. kashf al-zunun. meletakkan sunan ibn majah di kalangan kutub al-sittah. 2/312 Shaikh muhib al-din al-tabari (w. abd al-wahid al-maqdisi (w. 32 kitab. di tempat sunan ibn majah. Maslak al-tanbih fi talkhis al-tanbih. majah al-hafiz qazwin (209-273). tarikh Baghdad 7/453. 694). al-talwih bi sharh al-jami al-sahih. ali al-maqdisi (w. dan ibn asakir mengikutinya Ibn asakir. 600) Imam Mughaltay dan ala i meletakkan kitab al-darimi sebagai kutb al-sadis Imam abu al-fadl Muhammad b. ta jil al-manfa at. kashf al-zunun.umdah (mukhtasar al-muharrar) Al-tiraz al-madhhab fi talkhis al-muhadhdhab. Muhammad al-shirazi kemudian al-maqdisi al-dimashqi (w. 6/72. abd al-ghani b. 1913 . 606).500 bab.abdari al-sarqisti (w. 507). Kashf al-zunun. kashf al-zunun. yazid b. dalam kitabnya atraf al-kutub al-sittah. 9/531. 4. Kitab sunan. tahir b. dr. ala al-din ibn abdullah al-bakjari al-hakari al-hanafi al-turki al-misri (689-762) Lisan al-mizan. mengeluarkan atraf bagi sunan al-arba ah Abu abdullah Muhammad b. syeikh Muhammad abd al-rashid al-nu mani Razin b. 465 Sharh al-tanbih al-shirazi fi fiqh al-shafi iyyah Al. al-badr al-tali .000 hadith semuanya baik (jayyid) kecuali sedikit.

ulum wa al-hikam fi sharh khamsin hadithan min jawami al-kalim. 571). al-jawzi. ag 1423 H. tajrid ahadith al-ahkam. Dar alhadith. abd alrahman b. taymiyah al-harrani al-hanbali Abu sulayman al-khattabi (w. sharh ilal al-tirmidhi. al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim . hal. dhayl tarikh nisabur. hazim Muhammad. s. al-arba in altibbiyah al-mustakhrajah min sunan ibn majah wa sharhuha Zakiyuddin Muhammad b. Jakarta Sahih muslim bi sharh al-nawawi. ahmad bin rajab al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795).iraqi al-misri (w.azim al-mundhiri Ibn asakir (w. yusuf al-baghdadi al-shafi i (w. yusuf al-barzani al-ishbili (636) Sa ad al-din abu muhammad mas ud b. mu jam al-nubl Jami al. hibban al-busti Jami al-masanid li al-hafiz abu al-faraj b. ahmad al-harithi al. dikemukakan juga fatwa qadi abu Muhammad abd al-haq al-maliki. muslim). al-taffah Kitab al-taqasim wa al-anwa .Ghayat al-ihkam (mukhtasar bukhari. tartib abu bakr al-halawi Ma rifat al-sahabat. abu hatim Muhammad b. kaherah 1415/1994 1/44 abu l Husayn abd al-ghafir. al-hafiz abd al. 1/56 dan telah masyhur kitab al-arba in yang disusun (oleh Imam al-Nawawi) ini. ali b. inba al-ghumar 3/176 Muwaffaq al-din abu Muhammad abd al-latif b. dan telah banyak dihafal dan dilimpahkan manfaat oleh Allah (swt) Ibn rajab al-hanbali. Wawan djunaedi soffandi. ma alim al-sunan. al-hafiz al-mubarak b. terjemah syarah shahih muslim. penerbit mustaqim. majma il gharib. 338). tahqiq isham al-shababithi. kitab gharib al-hadith Sunan al-shafi i wa musnaduhu Mukhtasar sunan al-daraqutni. terj. ibn hajar. Beirut: dar ihya al-turath al. ed. Ahmad azw inayah aldimashqi.arabi. 629). 1423/2002. al-athir Mukhtasar al-sunan. dan abu al-barakat abd al-sallam b. sharh sunan abu daud. al-hafiz zayn al-din b. 711) Imam an-nawawi. pemilik karya besar. 11 Imam zuhri (rah) berkata: jawami al-kalim sepertimana disampaikan kepada kami ialah Allah (swt) menghimpunkan kepada Rasulullah (saw) pelbagai perkara yang tercatat dalam kitab-kitab suci terdahulu kepada satu atau dua perkara dan seumpamanya. imad amir.

juz 1/ hal. riwayat seorang perawi yang berbeza dengan kebanyakan perawi lain aziz. Ibn sikkit. merujuk pada kitab hadith yang lain untuk mencari riwayat dan memperkuat isnad. 50.57. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. hadith sanadnya dibawa pada matan yang lain Masyhur. Abu ali al-hassan b. berlatarbelakangkan hadith abu hurairah (rad): (apabila dibacakan al-quran maka hendaklah kamu tunduk diam). al-rabi berpendapat kitab muslim lebih sahih Silsilah sanad sahih muslim tersebar di nisabur 57.58 Kitab al-ansab.49. kitab al-muzakkin li ruwat al-akhbar. 41. ibn qutaybah. Kalau bukan berdasarkan pertimbangan tersebut. 41.44. tidak semua hadith sahih aku keluarkan.Demikianlah akhir keterangan yang dikemuka oleh Ibn al-salah.52. dua perawi yang gugur dalam rangkaian sanad Maqlub. oleh Abu sa id al-sam ani. hadith yang diriwayatkan lebih tiga orang perawi Gharib. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi Ma ruf. intisari dari riwayat mereka akan terangkum dalam kitab musnad ini. imam muslim: seandainya para ulama hadith menulis 200 sanad hadith. hadith yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi Ahad. abdan. 48 53. 47. 45. 43 Abu ali al-hassan b. 45 Mu addal. al-rabi 53. 45 Al-hafiz abu al-qasim. 46. hadith yang jumlah periwayatnya tidak mencapai bilangan mutawatir Fard. Keterangan ini beliau sebutkan tidak lain sebagai sebuah anjuran dan berlandaskan sikap berhati-hati. kami juga telah meriwayatkan dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) yang berkata: tidak ada kitab hadith yang lebih bagus kualitinya dibandingkan dengan kitab sahih al-bukhari (rah). makki b. 45. demikianlah keterangan yang diungkapkan oleh shaykh ibn al-salah. hadith yang diriwayatkan oleh thiqat yang bertentangan dengan riwayat dari perawi da if . 54. pasti beliau tidak menganjurkan seseorang untuk menukil hadith dari beberapa kitab. 57 Shaykh abu amru al-hafiz ibn al-salah.56. Kerana dengan hanya berpegang kepada kitab sahih (Muslim) sahaja sudah memadai. tidak dimasukkan hadith tersebut 52.55. 55.

Kami menggali dan mengumpulnya dari beribu-ribu hadith yang bertaraf sahih dan kesemua faedah itu kami bentangkan di permulaan kitab sharh sahih al-bukhari. unsur tambahan selain hadith Muhktalaf. shaddad. hadith yang kelihatan bertentangan. Ijazah. hadith yang gugur padanya nama perawi dalam rantaian sanad Nasab. telah menghasilkan sekitar 846 karya. 50. al-halabi al-shafi i al-muqri (539632). tafsir al-kabir (95 jilid). beberapa faedah dari (kitab) imam al-bukhari telah dinukil dan diringkaskan dalam kitab ini (sharh Muslim). bab al-wasaya. al-futuhat al-makkiyah. Kitab mukhtasar al-musnad al-sahih li muslim ibn al-hajjaj. fawa it. kecacatan pada riwayat hadith yang mengurangi kejituan dan kesempurnaan riwayatnya Mudraj. rafi b. Dala il al-ahkam min ahadith al-rasul sallallahu alayh wa sallam . perawi (sahabat) yang gugur dalam rantai sanad fawa it dalam kitab sahih muslim. al-misbah fi al-jam bayna al-sihhah. fusus al-hikam. kitab al-haj. perawi menemui khat (catatan) hadith tanpa riwayat langsung dari penulis Sheikh al-akbar sultan al. mukhtasar al-tirmidhi.arabi. riwayat yang terputus namun dinyatakan dengan lafaz yang menunjukkan ia didengar terus dari perawi yang menyampaikannya. namun dapat dikumpulkan Tadlis. riwayat dari perawi da if yang bertentangan dengan perawi thiqah Mu allal. Kami telah menghimpunkan faedah tersebut selama lebih 16 tahun. kitab al-madkhal. insya al-dawa ir. 54. keizinan syeikh kepada murid untuk meriwayatkan hadith yang diperoleh darinya Wijadah.Shadh.arifin muhy al-din ibn al. membandingkan jalur sanad yang disampaikan dari pelbagai jalan riwayat untuk mendapatkan kesamaan atau tidak mutaba at . 54. hlm. abu bakr al-isma ili. Al-imam al-hafiz al-faqih al-nazzar. garis keturunan i tibar. riwayat perawi thiqah yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat Munkar. hilyat al-abdal. imarah wa alkhilafah. al-tanazzulat al-mawsiliyah. Qadi al-qudat baha al-din abu al-mahasin yusuf b. bab al-halaq wa al-taqsir. kesamaan beberapa riwayat hadith dari segi perawinya irsal.

45. kerana ulama muhaqqiqun berpendapat seperti ibn al-salah Hady al-sari ibn hajar menjawab kritikan al-daraqutni. al-nujum al-zahirat 8/74. hadith yang dinyatakan muslim dan bukhari sahih qat I. ibn kathir. sependapat dengan ibn salah. al-daraqutni dan lainnya.asqalani. makkah diperintah di bawah kuasa al-ayyubiyyun dan al-mamalik..dan hal ini makruf di kalangan muhaddith Al-nawawi. 1/20. maqtu bi sihhatihi Al-suyuti. al-nukat ala ibn al-salah) berkata: apa yang diputuskan oleh imam al-nawawi adalah berdasarkan pendapat terpilih (al-akhtarin). Al-suyuti. 80. ulum al-hadith. syarah lafaz hadith Kerajaan nasriyyah di Granada (1238-1492 M) Imam nawawi. 1/20 kandungan al-sahihayn sahih tanpa perlu diselidiki Ibn salah. al-muqizah. semua hadith dalam al-sahihayn yufid al-zan ma lam yatawatar seperti hadith ahad Ibn kathir. peringkat terendah dari riwayat sahih. sharh sahih muslim. tidak menurut pandangan al-muhaqqiqun. sharh nukhbat al-fikar mengangkat hadith ahad seperti darjat al-mutawatir Al-dhahabi. Sheikh ahmad shakir. 1/143. 1/342 Sultan muzaffar qutuz pada 658 H di ayn jalut menyerang tartar. bab hadith sahih (dar al-fikr. hal. hal. ali menguasai jazirah arab. diteruskan dengan pasukan berkuda sultan al-zahir babras dengan strategi tersendiri dan persiapan cemerlang. namun tidak mencapai tingkat kesahihan yang serupa Shaykh abu ghudda. 29. dar al-kalim al-tayyib. 70. hlm. 144-5. mengikut ibn kathir. perawi yang mengundang perbahasan tentang kesahihan riwayatnya: riwayat perawi dengan sifat tersebut tidak jatuh dari martabat hasan. al-suyuti (849-911) Tahdhib al-athar. al-taqrib. al-manhal al-safi. memetik keterangan shaykhnya.) hal. al-suyuti sepakat kesahihan kandungan kitab al-sahihayn Sharh sahih muslim. Aladq al-thamin. tadrib al-rawi. Al-malik al-muzaffar yusuf b. . ghayat al-ihkam fi ahadith al-ahkam. syam. menggempur askar tartar dan mengerahkan mereka keluar dari bumi syam Dalam kurun ini. al-ba ith al-hathith. hlm. 1/145. shaykh al-islam (ibn hajar al. abdullah al-tabari (617-694). kecuali sedikit yang dikritik oleh ahli naqd. hadith keduanya semuanya sahih tidak terdapat satu pun yang membawa keraguan dan dianggap da if . maghrib Al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. mesir. ini membuktikan al-bukhari dan muslim tidak mengemukakan hadtih yang mencapai darjat sahih tertinggi.Muhib al-din abu ja far ahmad b. demikian semuanya sahih. al-tabari. 3/67.

apabila beliau menunaikan haji dan umrah. 3/149 . (membiarkannya pada ukuran satu tangan dari bawah dagu) Ibid 5/261 Imam al-nawawi (1401/1981) sahih muslim bi sharh al-nawawi. 626. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. 2/853. sharh sahih muslim. sunan ibn majah. 4/179. al-dur al-manthur. badi al-sayyid al-lahham. Dan ibn umar (rad). hlm. 9 jil. bahawa: sunnah tentang panjang ukuran janggut ialah kadar keluasan tapak tangan. memegang janggut dengan tangannya. bahkan wajib beramal dengan hadith yang dikemukakan tanpa keraguan. cet. Tetapi bagi hadith dalam kitab yang lain. Sahih al-bukhari (t. 7/206. 5 jil.kritikan al-daraqutni dan lainnya hanya kerana hadith tidak mencapai ketinggian darjat dan memenuhi syarat yang dinyatakan Dr. dan pendapat ini diterima jumhur. Rad al-muhtar ala al-dur al-mukhtar. sahih muslim 3/1317. Beirut: al-maktab al-islami. dan mencukur misai. ayat rajm dan susuan 10 kali hilang selepas kewafatan nabi (saw) Musnad ahmad 6/269. sahih al-bukhari. Beirut: Dar al-Fikr 1/222. Malik muwatta 2/623 Ayat Penyusuan. 44-45 Nur al-din itr. kesepakatan ummah menerima kitab al-sahihayn membawa kita pada pandangan bahawa adalah wajib untuk beramal dengan apa yang termaktub dalam keduanya. 2/13 Ibn umar meriwayat dari dari rasulullah (saw) yang bersabda: hendaklah kamu (zahirkan) perbezaan dan menyalahi amalan kaum musyrikin. tahqiq ibn kathir. al-suyuti. 310. jil. ta wil mukhtalaf al-hadith. kaherah: maktabat al-kulliyyah al-azhariyyah. hal. dari imam abu hanifa. pendapat ijma semuanya sahih Al-nawawi. Beirut: dar ihya alturath al. 2/113. dengan membiarkan janggut. al-ba ith al-hathith. dan membuang bahagian yang berlebihan. dan bahagian yang berlebihan dipotong. Musnad ahmad ibn hanbal (1969). hadith 259. 254. Beirut: Dar al-fikr. meriwayat dalam kitab al-athar. dengan seseorang memegang janggut dengan tangannya.t. 18 jil.arabi. Mazhab hanafi. Muhammad ibn Hassan al-shaybani. Sahih Muslim (1403/1983) 5 jil. yang hanya membawa faedah bagi sangkaan. hadith 5892. ibn qutaybah (1966). 3. Dan ini meliputi kitab sahihayn.). ibn abidin (1407/1987). sahih muslim 1/167. al-dur al-manthur 2/135 Riwayat saydatina aisyah (rad). al-suyuti. maka riwayatnya tidak dapat disandarkan sehingga kesahihannya dipastikan dan diyakini benar dan menepati syarat hadith sahih Naskh tilawah Ayat rajm. sunan ibn majah (kaherah). Seseorang diwajibkan beramal dengan khabar al-wahid dalam kitab hadith yang lain hanya jika jalur riwayatnya sahih. 1/40. Beirut: Dar al-Jil. 265. tetapi keduanya berbeza kerana apa yang terkandung di dalamnya sudah disepakati sahih tanpa perlu diselidiki.

pertolongan dan sebagainya. 5/24-26. Sharh sahih muslim. Dan tentang kadar yang harus dicukur. 14 jil.id. jalal al-din al-suyuti dan lain-lain Shaykh al-islam. wallahu a lam. tetapi asas yang sama. dengan mengemukakan takwil bagi sifat Allah (swt) dalam beberapa keadaan dengan maksud kuasa. Badr al-din al. Dan tentang suruhan untuk membiarkan janggut terus subur. al-nawawi. Damsyik: al-Maktab al-Islami. maka syariah melarangnya (untuk menyalahi adat kaum Musyrikin).t. 5 jil.Dan mencukur misai juga suatu sunnah. Ia telah menjadi kebiasaan masyarakat Parsi untuk mencukur janggut. ia bermakna membiarkannya tumbuh dengan lebat (tawfir) dan juga bermakna untuk memperbanyakkan helaiannya. kefahaman aqidah ash ariyah yang dipegang oleh imam alnawawi ialah menafikan arah bagi allah (swt). ulama yang telah menguasai 18 jurusan syariah Imam al-nawawi mempelajari asas akidah dari imam shams al-din al-hanbali. 12/1089 Ibn hajar al. fath al-bari bi sharh sahih al-bukhari. hadith 2762 ata ibn abi rabah (w. 114/732) Ibrahim al-nakha i (w.arabi. 16 jil. Al-baghawi (1400/1980) sharh al-sunnah.ayni (1392/1972). bahawa allah (swt) tidak mempunyai bentuk dan jisim (17/177-8). pendapat paling sahih ialah seseorang mencukurnya hingga ke penjuru bibir. Kaherah: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. dan Allah (swt) tidak memiliki tangan (secara literal) (17/127133) dan Allah (swt) tidak sesungguhnya turun dari langit (sebagaimana dinyatakan dalam nas). sunan. Beirut: Dar Ihya al-turath al. umdat al-qari sharh sahih al-bukhari.asqalani (1390/1970). dan dianjurkan supaya dimulakan dari bahagian kanan. 18/76 Al-tirmizi (t. dan tiada pertembungan faham antara keduanya. dalam lafaz yang lain. beliau mempelajari hadith dan fiqh dari sepupu Imam Muwaffaq al-din (rah). 20 jil. Dan lafaz hadith dengan ungkapan mengemaskan misai (ihfa al-shawarib) bermaksud membuang bahagian yang tumbuh menutupi bibir. Ibn daqiq al. al-hafiz ibn hajar. Kaherah: al-maktabah alsalafiyah. Mereka mempunyai pendekatan yang berbeza. tidak mencukur dan membuangnya terus. 10/351. 5/94. Asas i tiqad yang turut didukung oleh Ibn asakir. 108/726) Abu ja far al-hanbali (rah). dari kupasannya terhadap hadith-hadith sahih muslim yang menyentuh tentang akidah .. abu ishaq al-shatibi.). Imam al-nawawi (rah) adalah bermazhab al-ash ari.

majmu al-fatawa. hal. disandarkan dari ramai sahabat. yang mendengarnya dalam satu pertemuan. maka hendaklah ia menempah tempatnya di neraka). lisan al. Hadith tentang syafaat. mukjizat Nabi (saw) air yang menyembur dari tangan Baginda (saw). Sebahagian menetapkan 5 orang perawi sudah cukup untuk menganggapnya mutawatir. lafaz yang sama diriwayatkan dari pelbagai jalur. Seperti hadith(Barangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja. Pendapat ulama fiqh dan athar. Mutawatir lafzi. Diriwayatkan dari ramai sahabat dalam masa dan keadaan yang berbeza. 313 dan 1700. Ibn abd al-bar. Mutawatir ma nawi. Iman tidak bertambah dan berkurang . tanpa perlu diikuti dengan pernyataan dan amalan. sharh alfiyah al-suyuti. ialah zan al-rajih (berfaedah). seperti penyaksian yang diberikan oleh dua orang atau empat orang adalah sama. Ulama mengatakan hadith ini diriwayat oleh sejumlah 60 200 sahabat. hadith yang mengandungi makna yang sama dengan lafaz dan ibarat yang berbeza. dan sebahagian lain mengatakan 6. al-nihaya 3/163. 40. bukan sekadar tasdiq (membenarkan). Sebahagian Ulama pula tidak menentukan bilangannya sama sekali. dan polisi kerajaan (dinasti Mamluk) yang menolak fahaman muktazilah Ulama berbeza pendapat tentang jumlah yang diperlukan untuk mencapai tahap mutawatir. iman ialah yaqin (keyakinan). hadith ahad. jamaah ahli al-sunnah. Maksud syar I. 70. safwan. melihat allah di hari kiamat.Institusi pengajian yang menawarkan subjek akidah berpandukan mazhab asha ari. Menerima riwayat ahad dalam akidah. 47 Dari semua sudut Al-zan: syak dan yakin. iman ialah meyakini kewujudan Allah (swt) dalam hati. hadith mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa Ahmad shakir. 20. al-tamhid 1/8 Ibn taymiyah.arab 13/272. Jumlah ini mencecah darjat mutawatir. kitab al-iman Jahm b. zan al-marjuh (hampa). 12. kami maksudkan ialah ia berfaedah bagi amal bukan bagi ilmu (keyakinan). Hadith tentang perigi (hawd) diriwayatkan dari 50 sahabat. 7/117-127.

al-irshad. tabaqat al-muhaddithin al-dhahabi. al-dibagh. yaqut al-hamawi. abu al-husayn Muhammad b. seperti kitab sahih al-bukhari dan muslim. badi at al-bayan fi wafayat al-a yan abu al-walid yusuf b.Ibn taymiyah. 110. hadith mutawatir membawa faedah bagi ilmu secara pasti (thubut) dan seseorang dapat meyakini kebenarannya kerana sifatnya yang mutawatir. al-ihkam. al-shawkani.izz al-kannani. 1/196. ia seperti kitab asli tabaqat ibn fahd dan dikumpulkan oleh syaikh al-madhhab al. kerana seluruh ulama yang berwibawa dan berkeahlian dalam hadith menerima dengan pasti kesahihan kedua-dua kitab Ijma . ibn nasir al-din. al-waraqat. Hadith sahih yang bertaraf ahad harus disepakati oleh ijma ulama sebelum dapat diputuskan thubut (berfaedah bagi ilmu qat i) Ibn taymiya. ibn al-jawzi Sahabat menerima khabar ahad tanpa membezakan antara akidah dan hokum Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . Al-amidi. al-nawawi. 71. hal. kitab mu jam muhaddith tarikh al-udaba . abi ya la Muhammad b. 18/16-17. abdullah b. al-jawzi al-hafiz ibn al-rajab membuat dhayl ke atas kitab ibn al-farra . hanabilah. . al-husayn b. ulama hanbali. fatawa 18/16-22. kesepakatan bulat para fuqaha dan mujtahidin umat islam dalam mana-mana zaman selepas kewafatan Nabi (saw) berkaitan apa jua perkara. dan dari hadith sahih yang diijma kan oleh ummah dan disepakati oleh ulama hadith. al-farra al-qadi ibn al-qadi abu ali ibn al-bina al-hafiz abu al-faraj b.

al-dhahabi. yakni setiap hadith yang diriwayatkan yang tidak terdapat padanya perawi yang dituduh berdusta. al-bulghah fi a immat al-lughah bughyat al-wu ah wa tabaqat al-nuhat. Ibrahim al-busti (w. tadhkirat al-huffaz. muslim b. akhbar al-akhyar. wafayat ala yan. tabaqat 2/275-284 Muhammad b. isa kitab al. Muhammad b. al-suyuti tarikh al-syu ara . uqud al-jiman fi shu ara al-zaman abu talib ali b. tabaqat syu ara kamal abd al-razzaq b. tarikh Baghdad 8/211. al-taj al-muhalla fi udaba al-mi ah al-thaminah abu al-faraj. ibn khalkan. 2/214. tabaqat al-sufiyah Abu abdullah al-harith b. Fath al-mughith. abu bakr b. anjab al-bahgdadi al-khazin. 243/857). dan hadith tersebut tidak shadh (janggal). al-bidayah wa al-nihayah 13/30-38. tahdhib al-tahdhib 2/123. siyar a lam al-nubala 21/365 . qutaybah al-tha alibi. asad al-muhasibi (w. apa yang kami sebutkan dalam kitab ini (sunan) hadith hassan maka yang kami maksudkan ialah hassan pada isnadnya menurut kami. hilyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . siyar a lam al-nubala 17/23 abu al-faraj abd al-rahman b. 388/998).ubbad wa al-sufiyah abu abd al-rahman al-sulami abu al-qasim al-qusyairi. 3/1018. disaring oleh ibn al-jawzi. sakhawi 1/75 al-khattabi. wafayat al-a yan 3/140. akhbar al-ima al-shawa ir tarikh al. al-risalah abu nu aym. safwat al-safwah. al-durar al-nasi ah fi shu ara al-mi ah al-sabi ah lisan al-din b. al-fawti.ilal 5/710. ali al-jawzi (w. yatimat al-dahr al-mubarak b. al-qamus.majd al-lughawi. abu sulayman hamd b. ibn khalkan. 597/1201). al-subki. dan diriwayatkan dari wajah lain sepertinya. akhbar al-nisa al-sha rani. al-khatib. maka ia menurut kami hassan. abu Muhammad abdullah b. al-syu ar al-mawsili. hamdan b. ibn kathir. penulis kitab al-aghani.

Sayyidah a ishah (rad) (w. hadith da if. zafar al-amani. Muhammad b. hadith da if. yusuf b. 3/243 . 2/43. al-a lam 3/240 Ibn abd al-bar. 35. hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . ibn al. hadith yang dinyatakan secara terus oleh tabi in dari Nabi (saw) padahal ia tidak melihat Nabi (saw). Muhammad b. isa itfish (1236-1332/1820-1914) (1406/1986) wafa al-damanah bi ada al-amanah. hlm. 1/16 Almursal. al-mu addal. shadharat al-dhabab. al-munqati . 210. al-ajwibah an al-masa il al-mustaghrabah Sayyid qutb. 5/221. hlm. ibn khalkan. dibolehkan meriwayat dan mengamalkannya dalam fada il al-a mal Hadith yang tidak bersambung al-mursal. Musqit: wizarat al-turath. hlm. al-mu allaq Al-bahlawi. abu amru uthman b. Musqit: wizarat al-turath. abu nu aym. 58 H).4/2018 tafsir 12:67. abdullah b. 11.imad. ibn hajar. hadith yang tidak menepati syarat sahih dan hasan. abd al-rahman salah al-din b. al-mawdu at. wafayat ala yan. 4 helaian pada ungkapan Alhamdulillah rab alalamin. al-isabah 8/231. hadith yang terdapat padanya sedikit keda ifan yang diragukan imam al-qutb. alsubki. uthman al-shahrazuri al-kurdi (w. fi zilal al-qur an. barakah (1986). Al-laknawi. maka harus terdapat sahabat yang menyampaikannya dari Nabi (saw) dan ia tidak menyebutnya. 643/1245).ibn al-jawzi. kisah-kisah dalam al-qur an hanya dapat ditafsir dengan sokongan sumber-sumber yang benar dari hadith sahih Syarahan sarat dengan pandangan dan hujah ulama. tabaqat al-shafi iyyah 8/326. al-zirkili. hadith hassan. al-jami .

Lahir di damsyik. lahir di qistat 645 H. murtafi al-ansari. tujuan imam muslim.iraqi (w. Al-isnawi: beliau adalah imam negeri mesir. dimakamkan berhampiran makam imam al-shafi i membaca usul dengan al-safi al-hindi. 1/219. 277.abbas ahmad b. 45. ta lif fi al-mikyal wa al-mizan Ibn al-zumulkani. kasad untuk memahami dan mengeluarkan hukum darinya 46. mengarang kitab al-kifayah fi sharh al-tanbih (20 jil). al-imam najm al-din abu al. bahkan imam bagi wilayah lain.allamah kamal al-din Muhammad b. syawal 667. abd al-wahid b. al. gambarannya ialah hadith yang dihazafkan di permulaan isnadnya seorang atau lebih perawi. al-nawawi. faqih di zamannya selepas ibn alhaddad. dari pahala dan pembalasan dosa. altaqrib. mengetahui jumlah khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) dalam sunan agama dan hukumnya. . hadith-hadith al-targhib wa altarhib. Menghadirkan kalam sahabat. Muhammad b. wali hisbah di mesir. kekuatan tarjih. ali b. walaupun sukar sekiranya selesai maka saya yang pertama mendapat manfaat darinya secara khusus sebelum yang lainnya . 806/1404). 4/171 sharh muslim. Shaykhayn ketiga. ali b. wafat di mesir 12 rajab 710. dan juga digunakan oleh yang lainnya pada riwayat yang dihazafkan kesemua isnadnya seperti katanya: berkata Rasulullah (saw) Husn al-muhadarah. 276. ibn al-rif ah. alfiyah al-hadith. makrifat nusus imam shafi I. seolah ia diambil dari gambaran dinding yang tergantung kerana tidak bersambung. al-ta liq. al-daw al-lami . abd al-karim al-ansari. dengan isnad yang dinukilkan dan beredar di kalangan ahli ilmu diringkaskan tanpa pengulangan yang banyak. malik. Mengarang pelbagai karya. wafat di balbis 16 ramadan 727 H. al-nafa is fi hadm al-kana is. al-matlab fi sharh al-wasit (60 jil). almughni an haml al-asfar.al-hafiz abu al-fadl zayn al-din abd al-rahim b. al-hasan al. al-rafi dan al-nawawi yang disandarkan dalam tarjih. nahu dengan badr al-din b.

hammad b. suwar b. al-naqib. 762) (t.ala al-baji. kalam. Puteranya al-subki dalam tabaqat: shaykh al-islam imam fiqh. ata allah. wafat di jazirah al-fil di pinggir sungai nil. ali b. lughah.). al. nahu dengan abu hayyan.allamah taqi al-din abu al-hasan ali b. uthman b. umar al-daraqutni (w. safar 683. kashf al-dasa is fi hadm alkana is. 2. al-sayf al-maslul ala man sab al-rasul (saw). Glimpse from the life of umar.azim. jadal. 827/8 H) wa sharhihi al-musamma mukammil ikmal al-ikmal li al-imam Muhammad b. Beirut: Dar al-Kutub al. al-raqam al-ibrizi sharh mukhtasar al-tibrizi. disyarah sehingga bab al-taflis. adab. tafsir dengan alalam al.iraqi. Berkata anaknya dalam kitab al-tarsyih: berkata sheikh shihab al-din b.ilmiyah. yusuf al-hanafi al-zayla i (w. usul. 278. ilmu usul dan ma qul dengan al. al-sa igh. yusuf al-sanusi al-husni (w. Hadith (solat al-nahar al. isnin 4 jamadil akhir 756 H.). fatwanya dikumpulkan oleh anaknya dalam 3 jilid. Al-ibtihaj fi sharh al-minhaj. Zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. Ibrahim nasir Istidrakat abu mas ud al-dimashqi Imam al-hafiz al.ilal al-waqi ah fi asanid kitab muslim (dari kitab taqyid al-muhmil). takmilah sharh al-muhadhdhab li al-nawawi. beliau menandingi kehebatan sufyan al-thawri. abu al-hassan ali b.allamah jamal al-din abu Muhammad abdullah b. penyusun mukhtasar al-kifayah. sehingga bab al-talaq. hadith. yahya b. qira at dengan al-taqi b. sulaym al-ansari.t. al-hafiz. beliau antara mujtahid yang lahir selepas imam mazhab. 385) Sahih muslim ma a sharhihi al-musamma ikmal ikmal al-mu lim li al-imam Muhammad b. al-subki. umar (rad) menghukum orang yang melakukan monopoli dengan menyingkirnya ke luar negeri Al-ilzamat wa al-tatabbu . tasawwuf dengan sheikh taj al-din b.ujama solat di siang hari ) batil tidak ada asalnya . abd al-kafi b. tamam b. dan padaku. Nasb al-rayah li ahadith al-hidayah. Beirut: al-Maktab al-islami. tafsir. Muhammad Salim hashim (ed. karyanya: al-dur al-nazim fi tafsir al-qur an al. nahu. nazar. Muhammad b. Lahir di subk di daerah manufiyah. 895 H) (1415/1994). khilaf. Juz 2/ hlm. khalifah alwashtani al-ubbi al-maliki (w. Shadharat al-dhahab 6/180-1.277. Al-salah al-safadi: manusia berkata: tidak datang selepas al-ghazali sepertinya. shifa alsaqam fi ziyarah khayr al-anam. hadith dengan sharaf al-dimyati. Cet. Menuntut ilmu fiqh dengan ibn raf ah. al-hafiz saydi Muhammad habibullah al-jakni Al. dan berkata Imam al-Nawawi dalam kitab Khulasah al-ahkam. 2.

Ishak Suliaman (2005). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to Kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram. (Disertasi Ph.D. University of Wales, Lampeter)

Public interest dan Islamic legal text. Mengemukakan perkaitan antara al-maslaha dan al-nass. Prinsip yang praktikal al-maslahah terhadap perbahasan al-buyu dalam hadith-hadith yang dinyatakan. Definisi, perkembangan konsep kewajaran ta lil al-ahkam, keabsahan nas dan riwayat yang dikemukakan dalam bulugh al-maram Membincangkan kedudukan hadith, manhaj terperinci, Kitab al-buyu 22 bab dalam bulugh al-maram

Teori keutamaan maslahah dari keabsahan nas. Daruriya, hajiya, tahsiniya, teori maqasid al-shariah. Al-masaqat, mengusahakan tanah, perkongsian hasil keuntungan Al-ijarah, sewa Maslahah al-mu tabarah (al-ghazali, al-mustasfa, 2/118)

Al-zuhayli, al-fiqh al-islami wa adillatuh, Bulugh al-maram, hal. 3, kutub al-sitta, al-bukhari, muslim, abu dawud, al-nasa i, al-tirmidhi, ibn majah Al-muttafaq alayh, al-bukhari, muslim Al-san ani, 3/32 Al- araya, penukaran barang dengan kadar dan ukuran yang sama dari segi kuantiti dan kualiti diharuskan tentang al- araya untuk dijual berdasarkan perkiraan nilai dan persamaan antara tamar yang basah jika ditimbang dengan tamar yang kering konsep al-tarkhis, meringankan, 5 awsuq (anggarannya sekitar lebih 8 quintals)

sahih muslim, dizinkan menjual al- araya yang mana ahli rumah membeli buahnya dengan ditaksir jumlah tamar yang akan ditukarkan setelah kering, dan boleh menikmatinya ketika basah mentaksir jumlahnya ketika kering, syarat ia kurang dari 5 awsuq, atau sekadar 5 awsuq. Kitab al-buyu , bulugh al-maram, 176 hadith, 22 bab

Al-qard, al-mudarabah, kontrak perkongsian yang adil antara pelabur dan peniaga

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (t.t.). Fada il al-a mal. Karachi: Darul Ishaat, hlm. 44-5 Yunan Abduh, Lc. (terj.) (2003). Hadits arba in an-nawawiyah dan terjemahannya. Cet. 4. Pajang, Surakarta: Media Insani Press.

Hlm. 6-7, riwayat dari ali ibn abi talib, abdullah ibn mas ud, Mu az b. Jabal, Abu Darda , Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas b. Malik, Abu Hurairah, Abu sa id al-khudri (rad), dari jalur dan riwayat yang berencam, sabda Rasulullah (saw) tentang fadilat menghimpunkan hadith al-arba in. (Barangsiapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadith dari urusan agamanya, maka Allah (swt) akan membangkitkannya di hari kiamat dalam kelompok fuqaha dan ulama), dalam riwayat lain (akan dibangkitkan sebagai seorang faqih dan alim), dalam riwayat Abu Darda (rad) disebut: (Aku akan memberi syafa at dan menjadi saksi baginya di hari kiamat), dalam riwayat Ibn Mas ud (rad): (Akan diseru padanya: masuklah ke dalam pintu syurga mana-mana yang kamu ingini), dalam riwayat Ibn Umar (rad): (akan dituliskan di dalam kelompok Ulama dan dibangkitkan bersama para syuhada ). Ahli hadith sepakat menanggapinya da if meskipun dikeluarkan dari pelbagai jalur. Para Ulama telah merintis usaha menghasilkan kitab al-arba in, antara yang terawal termasuklah dari karangan abdullah ibn Mubarak, kemudian alim rabbani, Ibn Aslam al-Tusi, Hassan b. Sufyan al-Nasa i, Abu Bakar al-Ajiri, abu Bakar b. Ibrahim al-asfahani, al-Daraqutni, al-hakim, abu Nu aym, abu abd alrahman al-sulami, Abu sa id al-malini, abu uthman al-sabuni dan yang lain dari kalangan salaf dan khalaf. Hal. 8, Beristikharah kepada allah (swt) untuk mengumpulkan kitab al-arba in mengikut langkah para Ulama. Ulama sepakat membolehkan beramal dengan hadith da if dalam fada il al-a mal, namun

landasan beliau ialah hadith sahih yang mengungkapkan pesanan Nabi (saw): (Maka hendaklah mereka yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib), (Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kalamku kemudian diingati dan dihafal dan disampaikan sebagaimana yang didengar)

hadith al-arba in yang berkait dengan asas agama, cabangnya dan yang menyentuh mauduk jihad, zuhud, akhlak, khitab dan lain-lainnya. Menggarap kesemuanya, setiap hadith yang dikemuka adalah pokok persoalan dalam agama, tunjang dan paksi hukum, kerangka besar syariat yang mewakili separuh dari agama atau sepertiganya, sebahagian besar dikeluarkan dari kitab Sahih al-Bukhari, dan Sahih Muslim, dan saya kemukakan hadith tanpa menyebut isnadnya, agar lebih mudah dihadam dan lebih luas manfaatnya bagi semua, Insya Allah.

Dari uthman b. abdullah b. aws al-thaqafi radiyallahu anhum dari datuknya berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (bacaan al-qur an oleh seseorang tanpa (melihat) mashaf diberikan seribu darjat, dan bacaannya dengan (melihat) mushaf digandakan sehingga dua ribu darjat). (riwayat al-baihaqi dalam shu ab al-iman) Maksud zahir yang diperselisihkan ulama. Imam al-nawawi (rad): bacaan al-qur an dengan ingatan dan bacaan dengan melihat pada mushaf bergantung pada keadaan seseorang. Sebahagian manusia lebih senang memberi tumpuan dan lebih khusyuk tatkala membaca dari mushaf, sebahagian yang lain meraih kekhusyukan dengan membaca dari hafalan. Ibn Hajar bersependapat dan memetiknya dalam fath al-bari.

Carl brockelmann (1993), Tarikh al-adab al- arabi. Mahmud fahmi hijazi (terj.). 4 jil. Kaherah: al-hay ah al-misriyah al- ammah li al-kitab. Hlm. 323 al-qusyairi, abu al-qasim abd al-karim b. hawazin b. abd al-malik b. talhah b. Muhammad alqusyairi. Lahir rabiul awal 376/ julai 986, wafat 16 rabiul akhir 465/ 31 dis 1072. Menuntut dan mempelajari ilmu tasawuf dari abu al-hassan b. ali al-daqqaq (w. 412/ 1021), dan menikahi puterinya. Risalah al-qusyairi Ibn khalkan 367

64-5, al-nawawi, lahir muharram 631/oktober 1233, wafat 24 Rajab 676/ 22 dis 1278.

al-qalqashandi, subh al-a sha 4/3105. Belajar fiqh di rawahiyah 649/1251, selamat mengerjakan haji 651/1253. Tinggal di damsyik. Mengajar ashrafiyah 665/1257

Abu ali al-banjari al-nadwi (1996), bimbingan ke arah ma rifat allah (swt). Kedah: Pustaka Dar al-Salam Al-nawawi (1996), Bustan al- arifin. Cet 4. Beirut: Dar al-basha ir al-Islamiyah Abu al-laith al-samarqandi, nasr ibn Muhammad (w. 983)

Al-Maqrizi, al-khitat, 3/570, al-khanqah al-salahiyah, dar sa id al-su ada , duwairah al-sufiyah 3/572 zaman al-zahir al-barquq, Masyikhah al-khaniqah, syaikh Muhammad al-bilali dari syam 3/574, khaniqah rukn al-din baybras, dari institusi dar wizarah al-kubra, khaniqah terbesar di mesir, dengan prasarana megah. Dibina al-malik al-mazfar rukn al-din bibras al-jashankir al-mansuri, ketika menjadi gabenor, sebelum dinobatkan sebagai sultan, dari 706 H, dibangunkan di sebelahnya ribat yang agung Mesir, madrasah al-nasiriyah, dar al-hadith al-kamiliyah

Al-sharbini, Muhammad b. Muhammad, mughni al-muhtaj ila ma rifat ma ani alfaz al-minhaj Al-baghawi, Muhammad al-husayn b. mas ud, al-tahdhib fi fiqh al-imam al-shafi i Ibn qudamah, al-mughni Al-mawardi, ali Muhammad habib, al-hawi al-kabir Ibn taymiyah, al-qawa id al-nuraniyah al-fiqhiyah Tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib, zayn al-din abu al-fadl abd al-rahim b. al-husain, dan puteranya abu zur ah al- iraqi

Ibn hajar (1401/1981), fath al-bari. Lahore: Dar Nashr al-kutub al-islamiyah kitab al-sawm, al-hilal, hadith 1909, juz. 4/hlm. 121-2

Dan dikatakan yang benar di dalamnya dari rub i dari seorang lelaki dari kalangan sahabat (rad) yang tidak diketahui (namanya), dan hal ini tidak menafikan kesahihan hadithnya

Jalal al-din abd al-rahman b. Muhammad b. uthman al-suyuti (849-911), (1418/1997), Husn almuhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. Khalil Mansur (ed.). Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Dimakamkan berhampiran khaniqah qawsun, di luar bab al-qirafah. Shaykhnya al-kafiji

Abu al-harith al-laith b. sa ad b. abd al-rahman (92/94 175 H), berasal dari asbahan, imam ahli mesir dalam ilmu fiqh dan hadith. Dimakamkan di bab al-qirafah al-sughra. Wafayat al-a yan, 4/127-8

Futuh misr, oleh ibn abd al-hakam, fada il misr, abi umar al-kindi, tarikh misr, ibn zulaq, al-khitat oleh al-khuda i, tarikh misr oleh ibn muyassar, I qaz al-mutaghaffil wa i az al-muta ammil oleh taj al-din Muhammad b. abd al-wahhab b. al-mutawwaj al-zubaydi, al-khitat oleh al-maqrizi, al-masalik ibn fadl allah, dan mukhtasarnya oleh syaikh taqi al-din al-kirmani, mabahij al-fikr wa manahij al- ibar Muhammad b. abdullah al-ansari, unwan al-siyar Muhammad b. abd al-malik al-hamdhani,

Sahabat (rad) Al-isti ab fi ma rifat al-ashab, ibn abd al-bar tarikh al-sahabat alladhina nazalu misr oleh Muhammad b. al-rabi al-jizi, al-tajrid fi al-sahabat, al-dhahabi, al-isabah fi tamyiz al-sahabat ibn hajar, usud al-ghabah fi ma rifat al-sahabah, ibn al-athir hayat al-sahabat, Shaikh al-hadith Mawlana Muhammad Zakariya al-kandahlawi

rijal dan tabaqat ulama rijal al-kutub al- ashrah, al-husayni tabaqat al-huffaz, al-dhahabi, tabaqat al-qurra , al-dhahabi, tabaqat al-shafi iyyah al-kubra, al-subki, tabaqat al-isnawi

tabaqat al-malikiyah, ibn farhun, tabaqat al-hanifiyah ibn diqmaq

tarikh mir at al-zaman sabt ibn al-jawzi, tarikh al-islam al-dhahabi, al- ibar, al-dhahabi al-bidayah wa al-nihayah, ibn kathir inba al-ghumr bi abna al- umr ibn hajar

tarikh al-watan lebih khusus al-tali al-sa id fi akhbar al-sa id, adfawi saj al-hadil fi akhbar al-nil, ahmad b. yusuf al-tifashi al-sakradan, ibn abi hajlah thimar al-awraq ibn hajjah

49, yusha b. nun b. ifrayim b. yusuf (as) 272, al-hasan b. al-khatir abu ali al-nu mani al-farisi (w. 598 H, sharh al-jam bayn al-sahihayn li alhumaydi, wa kitaban fi ikhtilaf al-sahabat wa al-tabi in wa fuqaha al-amsar 272-3, al-shaykh izz al-din b. abd al-salam b. abd al- aziz b. abi al-qasim b. Hassan ibn Muhammad b. muhadhdhab al-sulami abu Muhammad (577/8- 10 jamadil awal 660 H). Shadharat al-dhabab 5/301, albidayah wa al-nihayah 13/235. Shaykh al-islam, sultan al- ulama Mengambil fiqh dari al-fakhr b. asakir, usul dari al-sayf al-abadhdhi, mendengar hadith dari umar b. tabarzad, kecekapan dalam fiqh, usul dan bahasa arab. Al-dhahabi dalam kitab al- ibar: Mencapai puncak ijtihad, menetap di mesir lebih 20 tahun, syeikh zakiyuddin al-mundhiri menyerahkan urusan fatwa kepadanya Karangannya, tafsir al-qur an, majaz al-fursan, al-fatawa al-mawsiliyah, mukhtasar al-nihayah, shajarat al-ma arif, al-qawa id al-kubra wa al-sughra, bayan ahwal al-nas yawm al-qiyamah. Terkenal dengan keramat, mengenakan pakaian khirqah sufi dari al-shihab al-suhrawardi,

Muridnya ibn daqiq al- id: sesungguhnya Imam ibn abd al-salam adalah salah seorang sultan (pemimpin) Ulama Al-shaykh abu al-hassan al-shadhili (rah): tidak ada di atas muka bumi ini majlis fiqh yang lebih utama dari majlis al-shaikh izz al-din bin abd al-salam (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis hadith yang lebih agung dari majlis al-shaikh zaki al-din abd al- azim (al-mundhiri) (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis tasawwuf (ilmu hakikat) yang lebih afdal dari majlis Shaikh abu al-hassan al-shadhili (rah). Al-shaikh jamal al-din b. al-hajib (rah): shaykh ibn abd al-salam (rah) lebih faqih dari imam al-ghazali (rah) 1/273 Al-qarafi, al- allamah shihab al-din abu l abbas ahmad b. idris b. abd al-rahman al-sonhaji albahansiy al-misri. Wafat pada jamadil akhir 684 H, dimakamkan di bab al-qirafah. Ulama besar mazhab maliki, pakar usul dan fiqh dan ulum al- aqliyah, menimba ilmu dari syeikh izz al-din b. abd al-salam alshafi i. karyanya: al-dhakhirah, al-qawa id, sharh al-mahsul, al-tanqih fi al-usul wa sharhihi. 1/274 Al-qadi taqiyuddin b. shukr berkata: Jumhur Maliki dan Shafi i telah sepakat bahawa Ulama terunggul di zaman ini di Mesir ialah 3 orang: al-qarafi, nasir al-din ibn al-munir dan ibn daqiq al- id. Ibn al-munir, al- allamah nasir al-din abu l abbas ahmad b. Muhammad b. Mansur al-judhami aliskandari (620-683 H). Dilahirkan pada 620, wafat awal rabiul awal, 683 H di iskandariyah. Salah seorang Ulama besar di Mesir. Menguasai ilmu tafsir, fiqh, usul, nazar (jadal), pengetahuan bahasa arab, balaghah dan ilmu nasab. Menuntut dengan ibn al-hajib. Karyanya, tafsir al-qur an, al-intisaf min alkashshaf, asrar al-isra , munasabat tarajum al-bukhari, mukhtasar al-tahdhib fi al-fiqh. Fawat al-wafayat, 1/72. Saudaranya, zayn al-din ali qadi al-iskandariyah. Syarah yang besar ke atas al-bukhari. Ibn farhun berkata: dan beliau adalah antara kalangan yang mempunyai keahlian dalam tarjih dan keupayaan ijtihad dalam madhhab malik. Shaykh izz al-din b. abd al-salam berkata: wilayah mesir berbangga dengan dua lelaki yang menghuni di dua kawasan penjurunya: ibn daqiq al- id di qus dan ibn al-munir di iskandariyah. 274, ibn daqiq al-id, al-shaykh taqiyuddin abu al-fath Muhammad b. al-shaykh majd al-din ali ibn wahb b. muti al-qusyairi al-qawsi (625-702 H). Taj al-din al-subki, tabaqat: shaykh al-islam mujtahid mutlak, pengetahuan mendalam dalam ilmu syariah. Ulama mutaakhirin yang paling sempurna. alim yang dibangkitkan pada kurun ketujuh hijrah. Shadharat al-dhahab, 6/5-6 Lahir pada 25 shaaban 625 H, membesar di qaws, rehlah ke syam, mesir, hijaz. Wafat pada hari jumaat 11 safar 702 Hijrah. Berguru dengan shaykh izz al-din b. abd al-salam. Al-hafiz fath al-din b. sayyid alnas: saya tidak pernah melihat seseorang yang sepertinya dari semua orang yang pernah saya lihat, dan tidak pernah membesarkan seseorang dalam menerima riwayat seperti saya membesarkannya.

Kerencaman ilmiah, makrifat tentang ilal, kefahaman hukum dan istinbat, menguasai kitab dan sunnah, kemasyhuran dan berwibawa dalam ilmu naqliyah dan aqliyah. 275. al-shihab Mahmud al-katib al-mahmud: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik wataknya dan tinggi adab darinya. Karyanya: al-ilmam fi al-hadith wa sharhihi, sharh al- umdat, al-iqtirah fi mustalah al-hadith, sharh alunwan fi usul al-fiqh, kitab fi usul al-din, diwan khutab, shi ir hasan. Mu jam al-buldan, qus kota besar di bahagian tinggi mesir terletak di sudut timur sungai nil. Al-shafi i (w. 204/819), muwaffaq al-din abdullah b. qudamah (w. 620/1223), al-mughni fi sharh al-khirqi Al-sayyid murtada al-zubaydi (w. 1205/1791) taj al- arus min jawahir al-qamus, 40 juzuk. Hlm. 40, alawa id al-maliyah, al-daftar, muqata at Hlm. 33-40, dari daftar tabu (t.d. 474) ditemui tahun 977 H/ 1569 M ini, maka naungan syam meliputi lima wilayah atau lembah, dan jumlah perkampungan 1129, tanah penanaman 2100, di samping 210 penempatan Taj al- arus 4/43, Pengurusan kota dan pentadbiran politik di ibu kota mesir, zaman fatimiyah dan mamluk Ayman fu ad sayyid 163-198, al-minhaj fi ilm khiraj misr, al-makhzumi, Qawanin al-dawawin, ibn mammati, Luma al-qawanin al-mudiyyah, tarikh al-fayyum, al-nabulusi Kitabat mawsu i asr salatin al-mamalik, nihayat al-arab, al-nuwayri Masalik al-absar, ibn fadl allah al- umari Mabahij al-fikar, witwat al-katabi Al-tuhfat al-saniyah, ibn al-ji an Subh al- a sha, qalqashandi Khitat, taqi al-din ahmad b. ali al-maqrizi (w. 845/1441)

Safhat min tarikh dimashq, hal. 165 Pentadbiran al-ayyubi di mesir (567-648/1171-1250), pemisah antara pemerintahan fatimiyyah dan mamluk, salah al-din yusuf b. ayyub, wafat di syam (589 H/1194 M) membawa pengaruh sunni dan

hlm. memimpin perjuangan tentera. Kansas city. 1. ishaq b. 56 kitab.. 438/1047). abdullah al-shahir bi haji khalifah (w. 104 Muslim lahir 204. 529) Al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim.M.menumbangkan kerajaan fatimiyah pada 567 H/ 1171 M.423 bab. juz 8/ hlm. 1067/1657). 13/194. wafat rajab 261. sepertimana dinyatakan oleh al-qalqashandi. 821/1418) (1913). 536) Ikmal al-ikmal. 4-7 nov. terutama apabila timbul perselisihan dalam sesuatu masalah Al-suyuti. mas ud al-zawawi al-maliki (w. Oxford: Oxford University Press Ensiklopedia global.362 hadith. isma il al-farisi (w. mahir tentang selok belok pentadbiran dan dalam mengatur strategi dan helah peperangan.22 Dis 1277) 13/112 Imam Muslim. Subh ala sha fi siyanah al-insha. 1999. 167. mo. ahmad b. paper given at the 65th annual. ali (w. The Oxford style manual. 744) . abu al-hassan abd al-ghafir Al-mu allim fi sharh sahih muslim. Muhammad b. (202-261/817-875) al-berkata: al-musnad adalah sumber rujukan oleh ulama ahli hadith dan pokok pegangan yang kuat. menggerakkan pasukan penggempur bertarung dengan puak salibiah yang menduduki tanah perairian syam dan baitul maqdis. R. abu abdullah Muhammad b. al-fahrasat Mustafa b. Humanism . 119 berasal dari negara turki. al-nawawi (Oktober 1233. Sultan mengetuai kerajaan. abd al-ghafir b. Ritter (ed. Sahih muslim 5. Al-mufahhim fi sharh muslim.) (2003). tadrib al-rawi. ali (w. tidak memegang kuasa agama Hlm. 14 jilid. kashf al-zunun an asami al-kutub wa alfunun Leo. abu al-ruh isa b. al-nadim (w. Kaherah: dar al-kutub al-misriyah. kerajaan mamluk (648-923/1250-1517) Al-ayyubiyun.

malik al-kamil Muhammad. alsa ib. translation of nearly 1.Imam abu zar ah al-razi. Sultan mesir di timur kaherah pada 1240. ward abu al-husain al-qushayri al-nisaburi (w. 57 kitab. al-fiqh. muslim b. Al-Nawawi (1424/2003). 1356 bab. qadiyah al-manhaj fi sahih muslim Mu an an. 3. prinsip dan asas penulisan yang terpenting dan kerangka manhaj yang dilukiskan dengan baik. al-buyu . subul al-salam. hizmah no 7. VA: maktabat al-mustallat. mu asarah.alami li al-fikr al-islami (1408).alami li al-fikr al-islami. Abdullah al-awsif. . Shabbir ahmad. Muhammad b. kajian menyeluruh tentang rijal sahih Muslim 13/155. 2. najmuddin ayub b. riyadhas-salihin. alqamah Dr. seperti ata b. alusul. malik al-shah (1207. hawla manahij al-islamiyyin fi al-hadith. bertempur di ghassah. Al-san ani. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al. dipetik dari tahdhib al-asma wa al-lughat Merujuk pada tulisannya. telah kami sebutkan di bahagian awal kitab sharh sahih al-bukhari German translation of arba in. the theory of contracts in Islamic law. dikeluarkan kebanyakannya dari sahih bukhari dan muslim uthmani. jama dari al-bay . mempertahankan perawi yang dida ifkan oleh Imam Muslim. Herndon. al-hajjaj b.). kayfiat talaqqi. Muhammad Fu ad abd al-baqi (ed. fadl al-bari sharh sahih al-bukhari (urdu) Al-ma had al. muqaddimah. menakluk baitul maqdis dan palestin pada 1222 M. 261 h). amru b. al-Fadil Rabi b. turki. french. Al-ma had al.adl an al adl an Rasul Allah (saw) Imam Muslim b.23 Nov 1249). Beirut: Dar al-Kutub al. al-tarikh. hadi al-mudakhali. 2/449.800 hadith. rayner Sahih muslim. takrif imam muslim. cet. Muhammad zafrallah khan. pemilikan harta dengan harta Kontrak jual beli.ilmiyah Hal. tentera ayyub dan khwarizm menumpaskan tentera salib. Dr.

arf al-shadhi sharh sunan al-tirmidhi. kitabnya mengandungi fiqh al-hadith. Wan Mohd Saghir Abdullah (1990). umar ahmad al-rawi (ed. ahmad b. al-istislah (maslahat umum) al-nas (teks hukum).arabiyah li al-tarbiyah wa al-thaqafah wa al. al-ta arruf li madhhab ahl al-tasawwuf.arab.arab (1420/1999). maslaha almursalah. kaherah: Maktabat al-kulliyat al-azhariyah.ilmiyah. Al. Fayd al-bari sharh sahih al-bukhari (4 jilid) Abu al. Mu azzam shah al-kashmiri al-hindi (1292-1352).attar. kitab al-jami karya imam abu isa al-tirmidhi. masjid nabawi di Madinah (saw). Muhammad al-Tawudi b. hlm.abbas ahmad b. 741 . ali al-qastalani Muhammad al-Tawudi al-maliki. lisan al. fahras al-mu allifin. sharh al-arba in al-nawawiyah. dan beliau merasa takjub melihat ketekunan dan kegigihanku dalam menelaah dan kelazimanku belajar dan menghindari pergaulan manusia.). Maslahah. Muhammad b. amru shawkat. Imam al-nawawi. hlm. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Muhammad al-talib b.arabi al-asasi. Wan Mohd Saghir Abdullah mengenai kitab melayu/jawi dalam jurnal Dewan Bahasa 1990-1991. pintalan bulu kambing. Beirut: dar sadir. dari kalangan yang ma ruf dan adil dan al-majruhin. 195 Suf. 28-35. ali ibn sawdah al-murri al-fasi (17001795/1111-1209). ta lil al-ahkam al-maslahah.). uthman almaghribi al-shafi i.ilmiyah 1/3. hashiyah ala sunan abi daud. dan sangat mengasihiku dan mempercayaku untuk mengulangi pengajaran kepada jemaah. hlm. abu al-fadl Jamal al-din Muhammad b. Jama ah min kubbar al-lughawiyyin al. syarah dan tashih pada syaikh abu Ibrahim ishaq b. ibn manzur. al-munasib Melarang sama sekali memindah dan menjual Muhammad Anwar Shah b. 269 Tasawwuf dari suffah. (2007). Fahras al-faharis 1/185-190.Ibn al. fahras al-kutub khanah 3/164. penjelasan tentang ilal. Beirut: dar al-kutub al. abu bakr Muhammad al-kalabadhi (1400/1980). Beirut: dar al-kutub al. hlm. Mukarram al-afriqi al-misri (1990). Larus: al-Munazzamat al. Muhammad amin al-nawawi (ed. Hashiyah al-tawudi ibn sawdah ala sahih al-bukhari. dan penerangan tentang rijal. Al-mu jam al. Koleksi karya ilmiah Hj.ulum. ta liq ala sahih muslim.

mewajibkan ijab kabul tanpa kecual pada mana-mana urusan. (tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri). Rasulullah (saw). Kerana satu keperluan. al-Muqaddimah. Dr. Ali abd al-wahid waif (ed. ijab Kabul terlaksana mengesahkan jualan. dengan syarat jualan. ekonomi islam.3 / hlm. Tidak bertujuan mencari untung. Ibn khaldun. 741. maka terampun dosanya). 8/hal.Ilmu tasawwuf. jil. .t. kontrak antara penjual dan pembeli. Pemindahan hak milik. dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain atas dasar kerelaan. cet. 137. landasan dan kerangka i tiqad yang dihadam oleh ahli tasawwuf dan adab yang diperhalusi dalam Uzlah (khalwat) dan pertemuan. 3/1097 Ensiklopedia islam.). Muhammad (t. sumber yang dapat membantu manusia dalam kegiatan ekonomi. pembeli bersetuju dengan keadaan dan kualiti barang. Al-mu jam al. Fatwa ulama shafi i. kaedah tradisional jual beli dengan pertukaran barang. Rukun jual beli. orang yang berakad (al-muta aqidayn) (pembeli dan penjual) sesuatu yang diakad (al-ma qud alayh) (wang dan barang) Akad. Kaherah: Dar Nahdah. Asalnya ialah bertafakur dan bersunyi dalam ibadah dan menyerah kepada allah dan menghindari kesenangan dunia.). tempoh pembayaran. Al-tabrani Ensiklopedia global jil. Khusus pengajian mazhab shafi i 198. 278. 3. barang dengan wang. dari ilmu syariat yang baru diperkenal dalam agama. Ibn khaldun. (Barangsiapa yang menanggung kepayahan di petang hari kerana kerja tangannya. Al-bukhari. Yang dipersetujui bersama dalam suatu tempoh tertentu 8/279 Jual beli. abd al-rahman b. Melambangkan kerelaan kedua pihak Jumhur menetapkan akad tidak termasuk jualan harian pada barangan yang tidak terlalu tinggi harganya. darul hadis. ikatan kata antara penjual dan pembeli. yang kecil atau besar. bahasa: menukar barang dengan barang lain. institusi hadith di abad keenam. atabeg nuruddin mengasaskan sekolah hadis.arabi al-asasi. Tahun 1173 M. Perdagangan termasuk jual beli. akad (ijab dan Kabul).

al-hijam al-aswad. 615 H. penulis besar. bahan hiburan yang melalaikan seseorang dari mengingati allah (swt). talhah b. yang tidak berkeupayaan mengendalikan kewangan dan mengurus harta. Dilahirkan di halab. mengharamkan arak. dari segi kandungan. Muhammad b. mazhab shafi i. ahmad b. 3/284 . sentiasa bertilawah. Barang yang diakad.yang zahir dan dapat diketahui secara jelas. umar abu al. bangkai. dan mewakafkan kitab yang disalin dari karya imam al-nawawi di darul hadith al-ashrafiyah. sebarang perkakas dan alat permainan tidak diharuskan. zahir kekhusyukannya. untuk tempoh sebulan Syarat orang yang berakad. abdullah b. -Memberi manfaat menurut syarak. Yasin b. Syarat sah ijab Kabul. anak kecil. berakal. dimakamkan di Nawa. dianggap membazir -mampu diserahkan ketika dikehendaki. Dan beliau pernah mengerjakan haji bersama Imam al-nawawi dan menziarahi kota Baitul maqdis bersamanya beberapa kali 4/164. orang bodoh dan jahil tentang urusan jualan. tidak disertai lafaz ta liq. abd al-jabbar b. dan wafat pada rabiul awal 681 H di damsyik. besar martabatnya. al-haj sharaf wafat pada hari ahad 17 safar 682 Hijrah.Imam nawawi dan ulama mutaakhirin dari kalangan jumhur al-shafi i. Berhala kerana tidak membawa manfaat. tidak sah orang gila. Tidak sah menjual barang kepunyaan orang lain kecuali setelah diizinkan . seperti jika bapaku orang tuaku mati maka barang ini kujual padamu. tidak mensyaratkan akad pada barang yang rendah harganya. Menolak urusan yang menimbulkan penyesalan kepada mana-mana pihak Al-arba in fi al-ahkam. khinzir.abbas amin al-din al-ashtari al-halabi al-shafi i. Tidak tertakluk kepada batasan waktu. kualiti dan jenisnya. baligh. salah seorang teman Imam al-nawawi (rad). -suci pada zatnya dan boleh disucikan. anjing kerana dipandang najis. Yusuf al-zarkashi.

Kitab sahih. sharh al-majmu Sharh al-isti adhah wa al-basmalah. rawdatayn Al-shaikh shihab al-din al-sharimsahi. 150 orang. 30. isam al-shababiti. tarikh nisabur. 18. . mencecah 300 buah karya. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. pengharaman melariskan barang jualan dengan sumpah Al-nawawi. al-zarkhashi Melazimi sheikh al-islam sharaf al-din al-manawi. hajar. Sheikh imam muslim. hashiyah ala sharh al-bahjah Taqiyuddin al-shibli. Kaherah: Dar al-hadith Kitab al-iman. syarah setelah istikharah. imad amir (eds. Shaykh dalam riwayat. lisan al-din ibn al-khatib. hashiyah ala al-shifa Mu jam al-sahabat. 3. apabila dalil disandarkan dengan ihtimal (kemungkinan). al-shafi i.Mempelajari matan hadith dan nama-nama perawi Nur al-din atr (1418/1997). Mujaddid abad ke 9. damsyik: dar al-fikr Aspek kualitatif dan kuantitatif Terjemah syarah shahih muslim (1994). Abu ishaq al-huwayni. yaqut al-hamawi. 220 orang 30.). maka luput darinya istidlal Tarjamah al-muhaddithin. al-thamr al-dani fi al-dhab an al-albani 1/10. Cet. taqiyuddin al-fasi. tarikh makkah. disebut dalam mu jam. ibn qani . dirujuk pada shaykh al-islam ilm al-din al-bulqini. qudat misr. tarikh gharnatah. mu jam aludaba . penguasaan dalam tujuh bidang ilmu:. abd al-ghafir al-farisi. meninggalkan ilmu mantik 19. rijal. al-hafiz abu al-fadl b. ustadh al-wujud muhy al-din al-kafiji Mula menulis 866 H. abu shamah. hazim muhammad. Takmilah sharh al-minhaj. Hlm.

nazir al-din Muhammad b. sheikh salih al-fauzan. al-mu tamad fi usul al-fiqh. mzhab al-ahnaf (kaedah induktif) Al-mutakallimin. al-fakhr uthman b. Mazhab usul al-fiqh: mazhab mutakallimun. sabiq al-din b. al-kamal abu bakr b. Hassan al-banna. mawsu ah al-manahi al-shar iyyah murattabah ala al-abwab al-fiqhiyyah Mazhab al-ash ari. al-luhaydan. karya al-suyuti. al-mustasfa fi ilm al-usul Al-mutakallimin: manhaj al-tajridi. ibn baz. idah al-mahsul min burhan al-usul . al-nashikh himam al-din al-hammam al-khudayri al-asyuti Sharh sunan abi daud. al. 981. Ibrahim al-shaybani. syeikh albani.allamah badr al-din abu muhammad Mahmud b. dikebumikan di hawsh qawsun di luar bab al-qirafah abd al-rahman b. al-mawdudi mengamalkan Naziah jusoh @ Muhammad. Muhammad b. dilahirkan pada rajab 849 wafat di kediamannya di rawdat al-miqyas ketika berusia 61 tahun. imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik al-juwayni (w. al-suyuti Salim al-hilali. ijtihad fatwa Ahmad al-khazandar. ahmad al. pegangan yang agak radikal syed qutub. najm al-din abu al-salah ayyub b. 478).ayni Al-ta qibat ala al-mawdu at. sayf al-din khidr b. 536). 911 H. bersandar kepada kaedah usul dalam mentafsir dan mengemukakan istinbat Ahnaf: manhaj amali: mengeluarkan kaedah usul dari penelitian terhadap masalah hukum al-burhan fi ilm al-usul. Muhammad b. sheikh al. Penggunaan hadith da if dalam kitab al-buyu : kajian di dalam kitab sunan al-tirmidhi. nasir al-din Muhammad b. al-burhan fi ilm al-usul. 19 jamadil awal.Martabat ijtihad terendah. disyarah imam abu abdullah al-maziri al-maliki (w.uthaymin.

aziz. surah 18.. ibn hibban umdat al-ahkam. Latihan ilmiah dan disertasi dalam bidang hadith: suatu kajian di jabatan alqur an dan al-hadith Mohd ashrof zaki yaakob. al-hijawi umdat al-fiqh. nawawi. Dan dalam memahami hadith dengan (kitab-kitab) syarah para Imam yang utama seperti (Ibn Hajar) al. ibn hajar.uthmani (1226-1308/1811-1891) Kitab al-qawati . dan Imam al-Nawawi pada kitab Sahih Muslim. hadith dikeluarkan dari al-sahihayn . usul alsarkhasi Hudaybiah (628) Sheikh salih al-fauzan (1418 H). alangkah terpujinya Imam al-Nawawi dalam menyusun kitab al-adhkar. Syaikh abdullah ibn syaikh Muhammad ibn abd al-wahhab. abi al-mazfar mansur b. al-maqdisi. shawkani. kemudian. ibn qudamah Rawdat al. Muhammad b. tafsir al-tabari 1/442. Khidr (saw). Hadith al-wadiah dalam sahih al-bukhari dan sahih muslim: satu analisis Munir al-afham pada menyatakan syarah bulugh al-maram Sayyid abdullah al-maghribi al-ghadamsi (1310-1395/1892-1975) Sheikh rahmatullah b. khalil al-rahman al-hindi al. 882. kefahaman aqidah ulama salaf baihaqi.(kaedah deduktif) Al-ahnaf. al-ajwibah al-mufidah an as ilah al-manahij al-jadidah.taqwim al-adillat fi usul al-fiqh. tafsir.Asqalani (773-852) dan (Imam Ahmad ibn Muhammad) alQastalani (w. Selanjutnya. sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan dalam memahami kitabullah dengan (kitabkitab) tafsir yang telah beredar lagi muktabar. 674) Zad al-mustanqi fi ikhtisar al-muqni . Riyadh: dar al-salaf. 2. thabit (rad) (w. usul fakhr al-islam al-bazdawi. Cet. al-sam ani Hassan b.uqala. 923) pada kitab Sahih al-Bukhari. al-isabah. bab 3 Nur hafizah abd al. al-bukhari.

sharh al. salih al.aziz b. 333/994) Ibn hajar. sheikh Muhammad b. vol. tahdhib al-tahdhib. hh.: jilid Bil. hukum yang ditentukan oleh ulama sahih. no. da if. sukarela. 1016 H) Abu mansur al-maturidi (w.: bilangan Juz. Islamic studies. Al-qawa id al-muthla fi sifat allah wa asma al-husna. taqrib altahdhib Usul al-hadith: nukhbah al-fikr fi mustalah ahl al-athar Mudarabah. bay al-inah. tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. ibn abbas Muhammad ibn alawi Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. kontrak balasan. nuqat al. ibn hajar menyebut perawi. murabahah. tabarru . mu awadah. rijal: al-isabah. syarahan singkat Al-usul fi ilm al-usul. kitab al.uthaimin Sheikh ali b.ilm. abu fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi Kitab al-sunnah. gadaian Jil. sharh: fath al-bari.aqdiyah fi fath al-bari ali al-qari (w.Bulugh al-maram. al-tanbih ala mukhalafah al. 1. 3552 Anwar al-masalik ila riwayat muwatta malik. 1. Matan al-hadith: bulugh al-maram.: juzuk nawawi banten (1813-1898) William Montgomery watt (1909-2006) Faruqi isma il Raji.arus fi tawarikh al-khulafa . ali al-syibil.aqidah al-wasitiyah. abd al. ibn abi asim Ibn hazm (384-456/ 994-1063). towards a new methodology of quranic exegesis.

sahih al-bukhari: the early years of islam. Lucas (2004). dari kabilah bakr ibn wa il (164-241/ 780855). Brill. Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal. riwayat yang sepatutnya (ditulis) ialah: kami menerima khabar dari ibrahim dari muslim. usia 77 tahun. hadith literature and the articulation of Sunni Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa ad. ali ibn abi talib (rad) (600-661 H) Muhammad asad. 10/393 . mengandungi 30. Fasa 1: Kelahiran hadith (1-140 H/622-757 M) Fasa 2: Koleksi awal dan kritikan (riwayat) (140-200 H/ 757-815 M) Fasa 3: Penulisan kutub al-sittah (200-300 H/ 815-912 M) Fasa 4: Kemaraan Baghdad dan Parsi (300-400 H/ 912-1009 M) Fasa 5: Abad pengkhususan (400-480 H/ 1009-1087 M) Fasa 6: Peralihan pengaruh dan kejatuhan empayar Islam di Timur (480-600 H/ 1087-1203 M) Fasa 7: Tradisi akliah mekar di Syria (600-720 H/ 1203-1320 M) Scott C. faculty of arts (kami menerima khabar dari ibrahim berkata: kami menerima khabar dari muslim) ketahuilah bahawa (riwayat) ibrahim b. Pandangan al-hafiz al-dhahabi tentang perkembangan pengajian hadith pada 7 abad yang pertama. sufyan dalam kitab ini terputus (kerana) beliau (sebenarnya) tidak mendengar dari muslim.J. Leiden: E. Muhammad abduh (1849-1905) mawlana muslih al-din al-lari al-lari's (979/1571) 1979. Constructive Critics.000 ke 40.000 hadith berkaitan sunnah Rasulullah (saw).Musnad. Asas dalam hujah fiqh dan ilmu yang lain. Ibn Ma in and Ibn Hanbal.

membebaskan kota al-ladhiqiyah dari penaklukan perancis pada 686 H imad al-din zanki (w. 569) sakhawi. 689).al-daris fi tarikh al-madaris. dan telah saya jelaskannya dalam kitab sharh almuhadhdhab (3/337-344) hal. 541). husayn isma'il aljamal (ed. shadharat al-dhahab. tadhkirat al-huffaz.membandingkan naskhah kitab sahih (malik dari muhammad) berkata qadi iyad: dalam naskhah lain disebut (malik dari nafi' dari muhammad). tarjamah imam nawawi. 8/149. nur al-din zanki (w. mir'at al-jinan. justeru riwayat naskhah (lain) ini ralat. khulasat al-ahkam fi muhimmat al-sunan wa qawaid al-islam. mengangkat tangan selepas ruku' dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadith tentang mengangkat kedua tangan dari lebih tiga puluh orang sahabat. 4/182 .kitab al-buyu' 10/393 al-nawawi (1418/1997).kerana dalam sanad kitab ini tidak dinyatakan (nama) nafi'. al-nu'aymi 1/24. ibn imad 5/345. pembukaan baitul maqdis pada 583 H. al-bukhari. 2/153. 1 hal. 589) jihad menentang puak salibiyyah. alsubki. salahuddin al-ayyubi (w. 8/395. 11. al-zirkili. 13/278. tabaqat al-shafiiyah al-kubra. perubahan kuasa dalam wilayah islam pemindahan dari dawlah al-ayyubiyah kepada mamluk (p. perjuangannya diteruskan oleh al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay (w. juz. 4/147. al-a'lam. 353. tabaqat ibn qadi syuhbah. al-dhahabi. 3/283. dan penambahan diterima dari riwayat thiqat kitab mawadi' al-solat. al-isnawi 2/286. 676) mengiktiraf khalifah abbasiyah. yafi'i. Beirut: Mu'assasah al-risalah. yunayni. 648-923) al-zahir al-bundaqdari (w. tabaqat al-shafiiyah. hizam menetap di nawa. dhayl mir'at al-zaman. memberi bai'ah kepada al-mustansir alabbasi. 3. dan tidak juga disebut (nama) nafi' dalam riwayat muwatta'. al-bidayah wa al-nihayah. ibn kathir.).

dari shaikh abu ishaq ibrahim b. yang mewakafkan hibbatullah b. al-hafiz diya' al-din. rawahah. al-nawawi. 8 al-rawahiyah. taj al-din al-subki. isa al-muradi al-andalusi al-misri al-dimashqi (w. yusuf b. 1/265 pertikai al-wasit. al-muhaddith abu al-abbas ahmad b. tabaqat. khatib al-baghdadi. al-dhahabi. diya' ibn al-firkah. 'abd al-da'im b. alwafi bi al-wafayat 6/87 khulasat al-ahkam. mendengar kitab al-ansab. 'abd al-rahman b. ibn sinni membaca kitab al-kamal fi asma' al-rijal oleh al-hafiz 'abd al-ghani al-maqdisi dengan al-hafiz khalid b. ahmad b. ibn daqiq al-'id. meriwayat darinya. 668). telah meriwayatkan lebih dari 60 hadith. dan al-jam' bayna al-sahihayn. abd al-malik al-rub'i aldimashqi. sakhawi. tadhkirat al-huffaz. shadharat al-dhahab. 6-7. 'amal al-yawm wa al-laylah. zubayr b. abd al-wahid b. musnid al-syam wa muhaddithuha. al-daris.bertemu khatib dan imam jami al-umawi. 663). ke halaqah shaikh abd al-rahman b. sakhawi. saad b. 507 mengambil fiqh al-hadith. tak terlindung dari sesiapa allah inayah . ulama hanbali (w. oleh al-humaydi. qudamah al-maqdisi al-salihi al-hanbali (687). syeikh al-islam ibn taimiyah (rad) berkata: saya belum pernah melihat seseorang yang sepertinya mula menulis 660 h. muhammad b. al-mundhiri. mendengar darinya para huffaz. 5/326. 18. dari syeikh imam al-nawawi (rad) yang paling penting dan utama. ibrahim b. al-suyuti. 36 tuhfat al-talibin. muhammad b. ibrahim. tabaqat al-huffaz. ni'mat b. 5/166. sheikh jamal al-din abd al-kafi b. al-jami' li akhlaq al-rawi wa adab alsami'. bakkar. syarah muslim dan bukhari. ahmad b. ibn taimiyah hlm. hasan abu al-baqa' al-dimashqi (w. 19.4/1447. 668). muhammad b.

mukhtasar al-muharrar. satu jilid . al-bidayah wa al-nihayah. abi amru 'uthman b. 5 jilid ibrahim b. tiada tulisan dalam madhhab yang menyamai ketinggian uslub dan kecanggihan gaya sepertinya. al-sakhawi. raslan al-bulqini (w. 536). 805) syarah rub' al-kharaj. 864) 'umar b. 790) syarah sebahagian. 463) hlm. 'ali b. 'abd al-rahim b. lantaran ia menjelaskan sunnah sebaik-baik makhluk dan semulia-mulia insan dari umat terdahulu dan kemudian (saw). 13/278 minhaj al-talibin. adapun selanjutnya. syarah yang menghasilkan kupasan terbaik dan cemerlang. maziri (w. ibrahim b. abu ishaq al-shirazi. al-dhahabi. yusuf (w. ahmad al-mahalli (w. ringkasan. yang dikenali sebagai ibn al-salah. dan kitab ini. 9 al-taqrib wa al-taysir fi ma'rifat sunan al-bashir al-nadhir. sharh al-muhadhdhab. dan bagaimana tidak.manuskrip kitab sharah muslim nawawi diperoleh di pelbagai negeri. 623) al-sakhawi. abu al-qasim al-rafi'i (w. 544) al-isyarat ila bayan al-asma' al-mubhamat. ibn kathir. 'abd al-rahman. jalal al-din muhammad b. jama'ah (w. dinisbahkan kepadanya al-minhaji. dan kekhususan ini tidak saya ketahui selain padanya kanz al-raghibin. adalah ringkasan kepada kitab al-irshad yang saya rumuskan dari kitab ulum al-hadith oleh al-shaykh al-imam al-hafiz almutqin al-muhaqqiq. maka sesungguhnya ilmu hadith adalah dari seafdal jalan untuk menghampirkan diri kepada tuhan penguasa alam. iyad (w. 476). al-asma' al-mubhamat fi al-anba' al-muhkamah. khatib al-baghdadi (w. al-badr b.

ali al-zar'i al-hasan b. al-qattan al-kattami al-fasi (w. al-jazri (w. imam 'abd al-haq al-ishbili. 628). abu al-khayr muhammad b. sidqah al-mawsili syair dari kalangan al-muhaqqiqin al-fadil abu abdullah al-andalusi al-nukat: kupasan singkat . al-naqd menurut istilah al-muhaddithin: memperhalusi riwayat dan menilai khabar dan menjelaskan kelemahan dan kekuatan riwayat yang disampaikan untuk dikeluarkan hukum terhadap hadith abu ja'far al-'uqayli al-hafiz al-maghribi abu al-hasan b. al-mulaqqan (w. al-sakhawi. 'ali b.733) ghayah al-nihayah fi tabaqat al-qurra' 1/65 syair dari sebahagian rakan yang mengasihinya amru b. 12 khulasat al-ahkam.umar b. menghimpunkan sekitar 180 tarjamah bagi ulama al-shafii yang masyhur hlm. 27. al-darir al-wasiti al-mulaqqab bi al-halal. dari maghribi mengutamakan siyaq imam muslim ahmad b. 804) tuhfat al-muhtaj ila adillat al-minhaj al-tibyan fi adab hamalat al-quran. bayan al-wahm wa al-iham alwaqi'in fi kitab al-ahkam. 26. dan eligi untuknya abu al-'abbas ahmad b. jazam al-sadafi al-muntajali (w. kitab tarikh al-muhaddithin. kitab al-ahkam al-syar'iyah. sa'id b. 84. muhammad b. tarikh ibn al-ghardi 1/55 tab'ah al-khaniji ibn al-'attar. mukhtasar tabaqat ibn salah. 350).

penjelasan tentang kabilah dan perkataannya (dari ahli rumahnya) yakni: dari kalangan bani harithah. dan sin tanpa tanda titik. dan huruf shin berbaris atas. tabi'in dari tabi'in 10/426 sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat maka diharuskan menyebut sebahagian nama tanpa menyebut nama yang lain suyuti. adapun yasar: maka dengan huruf ya' bertitik dua di bawah. dan maksud dengan rumah: penempatan (kediaman) 10/426 (bushair b.dan beliau ialah bushair b.aqidah. 52. yasar al-madani al-ansari mawla kepada kabilah al-harithi 10/426 berkata azhari: orang arab berkata: aku menjual: bermakna: aku menjual apa yang kupunyai dan miliki. . ughat arabiyah fasihah ajmiah istilahat syariah alfaz fiqhiyyah Ibn al-Salah al-Nukat 'ala Ibn salah tafwid al ma'na to higher source abu ja'far al-tahawi (239/853-321/933) authored sharh mushkil al athar. 400 kali derivation of legal rulings based on the classical juristic methodologies of traditional commentary. yasar) adapun bushair maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. wasit. kitab al-buyu' 10/393 isnad semuanya rijal madinah 10/427 riwayat sahabat dari sahabat.

whereby shirk refers to the worship of idols and other created beings. as the kuffar of quraisy did. . abridged by abu bakr ahmad b. for the verying authorities with ibn salah nawawi.al-tahrir fi usul al-fiqh. and kufr may have a more general meaning than shirk . 32 dalam keduanya kritik dari sudut matan dan sanad. whilst also acknowledging allah. al-suyuti berbeza. or they may be used separately. ibn salah.ikhtilaf al-ulama. 100 muslim. abu abdullah ibn al humam (790-861/1388-1457) tatabbu'al-daraqutni argue daif 78 hadith bukhari. ismail b. ibn kathir. sharh muslim 2/71 kufr and shirk may carry the same meaning which is disbelief in allah. al-suyuti. may he be exalted. ali al-jassas al-razi (305-370/917-980) the author of ahkam al-quran. tadrib al-rawi: shaykh al -islam said (ibn hajar): what nawawi mentioned in his sahih is based on the perspective of the majority (al-akhtarin) as for that of the verifying authorities (al-muhaqqiqun) then no. yahya al-muzani (264/878) subki (771/1370) isnawi (772/1371) shafii (204/820) abu al-qasim al-Rafi'i (624/1227) ghazali (505/1111) abd rahman al-qazwini (669-739/1268-1338).

. Dan mustahab hukumnya mentalqinkan mayyit setelah dikebumi. neraka itu benar. membaca talqin ini adalah mustahab . kebangkitan itu benar. Sesungguhnya syurga itu benar. daif. tanpa ada yang mempertikaikannya atau menolaknya.a. Imam an-Nawawi rhm. sebagai nabi. ingatlah dengan apa yang atasnya engkau keluar meninggalkan dunia. Syaikh Nashr al-Maqdisi dalam kitabnya "at-Tahdzib" dan selain mereka. Shohibut Tatimmah. antara mereka adalah al-Qadhi Husain. menulis dalam kitab "Raudhatuth Tholibiin" seperti berikut (lihat gambar1): . di mana dalam mazhab Syafi'i ianya adalah sesuatu yang dihukumkan sebagai sunnat atau mustahab..w. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Rab. Dan adapun hadits yang datang mengenai hukum talqin ini adalah dhoif. hasan. Qadhi Husain telah menukilkan bahawa secara mutlak di sisi ulama Syafi'i. khalifa b. dan Allah akan membangkitkan sesiapa sahaja dari kubur. Selanjutnya Imam an-Nawawi meneruskan lagi (lihat gambar2): Inilah talqin yang dihukumkan mustahab oleh perhimpunan daripada sahabat kami (yakni para ulama asy-Syafi'iyyah). iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. umar al-washtati al-ubbi (1424 al-majmu' disempurnakan dalam hadith sahih.a. ka'bah sebagai qiblat dan kaum mukminin sebagai saudara".Raudhatuth Tholibin. Amalan membaca talqin setelah mayat dikebumikan adalah satu amalan yang diterima sebagai sunnat atau mustahab dalam mazhab Syafi'i. al-majmu' 1/47 Talqin . hari kiamat pasti datang tanpa keraguan. Dan amalan ini telah diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ini sejak awal kemasukan Islam lagi. Maka dikatakan: "Wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. al-Quran sebagai panutan. maka sewajarnya berlapang dadalah kerana ianya termasuk dalam bab khilafiyyah pada furu'. Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad s. ikmal al-ikmal.muhammad b. Maka kenapa kini amalan sebegini dijadikan sasaran untuk menghukum orang lain sebagai pelaku bid'ah yang tidak mengikuti sunnah? Jika pun tidak mahu bertalqin.al-mazhab.w. Telah warid dengannya hadits Junjungan Nabi s. akan tetapi hadits-hadits (dhoif) berkaitan keutamaan (fadhoil) adalah .

Imam al-Rafi i. iaitu zaman di mana orangorangnya dijadikan ikutan. . Maka berkata para sahabat kami (yakni ulama Syafi'i): " Dan duduklah orang yang membaca talqin itu di sisi kepala kuburan si mati. sehingga aku dapat merasakan ketenangan dengan kalian dan aku mengetahui dengan apa akan aku kembalikan utusan-utusan Tuhanku (yakni Munkar dan Nakir)"." dan wasiat Sayyidina 'Amr bin al-'Aash: "Berdirilah kamu di sisi kuburku (walaupun hanya) selama kadar menyembelih seekor sembelihan dan membahagi-bahagi dagingnya. dan adapun anak kecil yang belum baligh dan seumpamanya. Ia turut merakamkan sumbangannya dalam membangunkan metodologi syarah dan menggariskan manhaj hukum yang ideal dan berkesan. Bab ini turut membandingkan hujah dan pandangan yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama hadith yang lain seperti Qadi Iyad. seperti hadits : "Mohonlah kepada Allah baginya (yakni bagi si mati) akan ketetapan (yakni ketetapan dalam menjawab fitnah kubur). Sentiasalah penduduk Kota Syam beramal dengan amalan talqin ini sejak zaman permulaan Islam lagi. Dan telah diperkukuhkan hadits mengenai talqin ini dengan kesaksian beberapa hadits yang shohih. maka tidaklah ditalqinkan. Ia menghuraikan pemikiran dan sumbangannya dalam membahaskan kefahaman usul al-riwayah dan aldirayah dan mengangkat dan memartabat tradisi hadith dan warisan akliah di zamannya. al-Sakhawi dalam perbahasan dan penelitian hadith dan syarah." SUMBANGAN DI BIDANG HADITH Bab ini membincangkan sumbangan dan peranan Imam al-Nawawi dalam memperjuangkan ilmu hadith. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya.tidak mengapa untuk diamalkan di sisi ahli ilmu daripada kalangan muhadditsin dan selain mereka. al-Suyuti. Ibn al-Salah.

1. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam Kitab ini turut dinamakan sebagai al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam. Ia membincangkan hukum dan amalan sunnah secara syumul. Dan induk dari cabang kebaikan dan puncak peribadatan. Sumbangan di bidang Hadith al-Riwayah Penulisan di bidang hadith (al-Riwayah) Karya Hadith (riwayah) 2.2. Beliau menegaskan: Adapun kesibukan dalam mencari ilmu adalah seafdal pendekatan (taqarrub) dan setinggi ketaatan.1. 2. 3. Kitab ini memperlihatkan kefahaman Imam tentang hadith-hadith hukum dan ketelitiannya dalam menyatakan pandangan. 2. Ia membicarakan hadith-hadith hukum yang dipandang sahih dan disepakati autoritinya secara mutawatir. 2. mengupas hadith dan memetik faedah hukum bersandarkan dalil fiqh dan mentarjih pandangan dan amalan yang sahih dengan merujuk kepada keterangan nas dan pendapat mazhab. Pengajian Hadith Tradisi hadith dan pengajian ilmunya merupakan kesinambungan dari perjuangan mengangkat dan memartabat idealisme hadith dan fiqh yang mendasar. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Imam al-Nawawi mengungkapkan kemuliaan ilmu hadith dalam khutbah syarah yang dikemukakan terhadap kitab Sahih Muslim mperjuangkan paling afdal. Kitab ini turut menggarap permasalahan asas dalam ilmu fiqh Matn al-Arba in al-Nawawiyyah Fath al-Mubin li Syarh al-Arba in oleh Ibn Hajar al-Haithami . Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke Bab al-Zakat. Dan yang paling utama untuk dihabiskan waktu dengannya. Ia memperlihatkan keupayaannya mengesan sanad. 2. dan membahas hukum berdasarkan petunjuk nas dan syariat. Ia mengemukakan hujah fiqh yang dirumuskan dari pandangan mazhab ahl sunnah wa aljamaah dan tafsiran Imam al-Syafi i terhadap hadith-hadith gharib dan mukhtalaf. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi yang terpilih dan sahih.

Kitab ini telah dikaji dan dikupas oleh sarjana Islam sepanjang zaman. mahakarya agung yang dikarang oleh Imam al-Hafidh Ibn Hajar al. Mustaffa Bugha 3.3. Dalam kitab al-fitan wa al-malahim dimuatkan hadith-hadith akhir zaman yang memberikan kupasan panjang tentang sifat-sifat syurga dan nikmatnya serta azab neraka yang dijanjikan untuk golongan kafir dan munafik di akhirat. puasa. antaranya: 2. Syarh al-Bukhari (al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarah hadith yang terunggul di abad ketujuh.Allamah Muhammad Allan al-Siddiqi al-Makki 2. Sumbangan di bidang Hadith al-Dirayah Karya dalam bidang syarah hadith 3. Ia merupakan antara kitab hadith yang terunggul di bidang hukum dan merupakan rujukan terpenting dalam perbahasan fiqh al-muqaran dan telah dikupas dan disyarah oleh ramai sarjana Muslim. Riyad al-Salihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin Kitab ini cukup terkenal di kalangan Ulama hadith khususnya di Nusantara. perbahasan hukum dan syariat. Imam al-Nawawi hanya sempat menulis sebahagian dari syarah Sahih al-Bukhari sehingga .1. penekanan pada sudut kerohanian dan kepentingan ibadat solat. Ulama-Ulama mutakhir turut melakukan penelitian dan mengemukakan syarahan menerusi pendekatan moden yang lebih realistik dan ringkas. tumpuan pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. Antara syarah yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Hadith-hadith yang dinyatakan telah disepakati kesahihannya kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana didapati bersumber dari kitab hadith yang daif . Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin oleh al.Asqalani pada abad kesembilan. zakat dan haji dan ketinggian nilai zikir dan wirid. Ia diakhiri dengan kitab al-istighfar yang memuatkan hadith-hadith sahih yang menyeru pada amalan Islam yang berteraskan penghayatan dan pengukuhan akhlak dan ruh Islam.dan hadith dan mengkaji hukum-hukum Islam secara ringkas. Syeikh al-Uthaimin 3. Ia merupakan antara syarah Sahih al-Bukhari yang terbaik sebelum kelahiran Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Perbincangan hadith tertumpu pada perbahasan ilmu dan adab. Ia diusahakan bagi memperjuang dan merintis usaha ke arah memperhebat dan memperkasa bidang syarah hadith alsyarif. Nuzhat al-Muttaqin Syarh Riyad al-Salihin oleh Dr. keutamaan niat. persoalan iman. Ia turut diterjemah ke pelbagai bahasa utama dunia. Ia meneroka dan menggali sepenuhnya khazanah hadith sahih yang termuat dalam kitab al-Jami al-Sahih.

Beliau membuat rumusan dari pandangan dan idea yang dikemukakan secara halus dan kritis. siasah. Beliau membuat analisa khusus tentang hukum dan maksud hadith berdasarkan kefahaman terhadap dalil dan maqasid syarak. Ia menghurai dan mensyarah hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. Beliau turut meneliti jalur periwayatan hadith dan kaedah pemilihan perawi oleh Imam Muslim. menyaring perawi dan memilih hadith-hadith yang diyakini sahih dan mutawatir untuk dimuatkan dalam kitab al-Jami al-Sahih. (Sabda Nabi Sallallah Alaih wa Sallam Agama itu Nasihat) Beliau membincangkan pandangan dan pemikiran Ulama hadith yang telah menyumbang dalam mengupas Kitab Sahih seperti Imam al-Khattabi (w. Beliau turut membincangkan pendekatan Imam al-Bukhari dalam menyusun Kitab al-Sahih. fiqh. sirah dan akhlak. ibadat. mengemukakan pandangan mazhab. Kitab Ikmal al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Qadi Iyad dan kitab Siyanah Sahih Muslim Min al-Ikhlal wa Khulul oleh Ibn Salah. Ia menyingkap kupasan dan huraian Ulama yang dibentangkan dalam kitab syarah seperti Kitab al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Maziri.672) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab al-Jami al-Sahih. Beliau berusaha mengembangkan kefahaman hadith dengan rumusan hujah dan dalil akliah dan ijtihad yang dapat menyegar dan memantap kefahaman hukum dan nas. mengistinbat nas dan memperkuat hujah dengan mengutarakan dalil dan ijtihad akliah. Ibn Battal (w. teologi. mengeluarkan hukum.449) dalam Syarh Sahih al-Bukhari dan Muhammad bin Sa id bin Yahya al-Dubaisi al-Wasiti (w. Beliau turut menghuraikan maksud dan kefahaman fiqh dari tajuk yang diilhamkan pada setiap bab dan kitab oleh Imam al-Bukhari. Ia mengumpulkan pandangan menyeluruh Ulama hadith yang mensyarah Kitab Sahih dan mengemukakan perbahasan dengan paduan kepakaran dan makrifat hadith yang jelas. Beliau mengemukakan huraian hukum secara jelas berdasarkan kehendak nas dan syariat. meneliti dan mengkaji manhajnya dalam mengelas dan membahagikan hadith.2. tasawwuf. Beliau turut menjawab kritikan .386) dalam I lam al-Sunan. Ia menyampaikan maksud hadith secara terperinci dengan kupasan yang menjangkau perbahasan aqidah. Syarh Sahih Muslim Kitab ini dinamakan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj atau Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat al-Muhaqqiqin. tawarikh. Syarahannya memperlihatkan keupayaan dan daya pemikiran yang tinggi dalam mentarjih dalil. mengupas dan mentafsir al-Quran dan hadith dan membawa faedah fiqh dari huraian hadith al-sahih. Ia merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. Ia menghuraikan hikmah dan hemah dalam setiap ungkapan nas dan mengupas pandangan dan pemikiran Ulama dalam perbincangan hukum dan fiqh.ke bab: Qaul Al-Nabiyy Sallallah Alaih wa Sallam Al-Din al-Nasihat. 3. Beliau menjelaskan maksud hadith dengan mengungkapkan tafsiran dari pengalaman Rasul (saw) dan para Sahabat (rad) dan berusaha memahami latar belakang yang membawa kepada pengujaran dan pengungkapan sesebuah hadith. Perbahasan tertumpu pada huraian teks dan syarahan nas dengan penelaahan mendalam terhadap hukum fiqh dan maqasid Islam.

Ia memperlihatkan kepakaran dan kejaguhannya dalam mensyarah dan mentafsir nas. Beliau sentiasa menekankan keperluan memahami situasi dan sebab pengujaran hadith. Beliau berusaha menyelami dasar dan inti perbahasan hadith dan membincangkan maksud dan pengertiannya dari rumusan pandangan dan fatwa Ulama dan fuqaha mazhab. Beliau memberikan definisi dan pengertian istilah-istilah hadith secara jelas berdasarkan kefahaman bahasa dan lafaz asli Arab Quraisy. 4. Syarh Sunan Abi Daud atau dikenali sebagai al-Ijaz (ditulis hingga pertengahan Bab al-Wudu') 2.4. 7. Al-Imla Ala Hadith al. Syarahannya dirujuk kepada pandangan Ulama yang pakar dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah dan ilmu sirah. Syarahan dan kupasan hadith yang dikemukakan menzahirkan keupayaaan dan kecekapannya dalam mengupas dan mengulas nas.A mal Bi al-Niyyat (menjelaskan isnad hadith Innama al-'Amal bi alNiyyat) 3. 5. Ringkasannya berjudul Ma Tamassu Ilaih Hajat al-Qari li Sahih al-Imam al-Bukhari 1. Mukhtasar al-Tirmizi Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Syamah fi al-Basmalah Kitab al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyyah Karya dalam ilmu hadith 3.yang dibangkitkan oleh Imam al-Dar al-Qutni terhadap hadith-hadith mursal dalam Sahih Muslim dan kewibawaan rijal Imam Muslim. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khair al-Khala iq Al-Irshad fi Ulum al-Hadith . Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat 3.3. 8. Syarahannya memperlihatkan kemantapan ilmu dan keupayaan ijtihad dan kehandalan serta keluasan ilmunya yang luar biasa dan menakjubkan dengan daya penguasaan dan kefahaman yang tinggi dalam ilmu hadith. Beliau telah memberikan huraian yang jelas terhadap hadith dengan syarahan yang syumul dan mendalam. Beliau mentakwil hadith-hadith musykil dengan kekuatan ijtihad dan kebijaksanaan mentarjih pandangan mazhab. 6.

Aku maksudkan ke arifan tentang matannya. Beliau menjelaskan: .Makrifat hadith Imam al-Nawawi berpandangan bahawa ilmu yang terpenting dan paling perlu dikaji ialah ilmu hadith. mentarjih dalil. yang mujmal. Allah (swt) telah menganugerahkan umat ini dengan kemuliaan isnad.5. 1. Bab ini turut menghuraikan kerangka pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dan perkaitannya dengan hukum dan athar al-sahabat (rad) dan tabi in (rah). gharib dan aziznya. maqlub. Al-Taqrib wa al-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad PEMIKIRAN HADITH Bab ini membincangkan pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam penulisan hadith dan fiqh yang dihasilkan. yang tunggal dan makrufnya. yang syaz. Ia mengetengahkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam menghuraikan kefahaman usul al-hadith dan membahaskan uslub syarah yang diketengahkan dalam membincangkan hukum. Beliau menegaskan: Dan antara cabang ilmu yang terpenting ialah pengetahuan dan makrifat tentang hadith Nabawi. Makrifat Sanad Imam al-Nawawi memandang tinggi martabat dan kedudukan isnad. Ia mengetengahkan hujah dan kekuatan dalil yang disandarkan dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman hadith dan nas. dan membahaskan sanad dan rijal al-hadith. 2. hasan. masyhur. mutawatir dan ahadnya. nasikh dan mansukhnya. mursal dan munqati nya. dan da ifnya. yang mudarraj. menjelaskan matan. yang sahih. mubayyin dan mukhtalafnya dan lain-lain lagi yang mashyur. yang muttasil. mu addal. Menurutnya.3. Keagungan Ilmu Hadith 3. Takrif isnad yang dikemukakannya memperlihatkan kefahaman yang jitu dan mendalam tentang definisi dan hakikat isnad. yang khas dan amnya. mu allal dan maudu nya.

16. dan riwayat dari jalan iktibar dan mutaba at. generasi selepas Tabi in. generasi selepasnya. Hukum hadith yang tidak diputuskan oleh Imam Abu Daud 4. Hadith yang disampaikan dari perawi adil yang tidak dikenali namanya 4. Hukum perkataan Sahabat: Kami berkata atau melakukan demikian 4. 4. Hukum meriwayatkan hadith dari al-mustamli (pembaca hadith bagi pihak Syeikh) 4. dan munqati . dan yang datang selepasnya .15. Pengurniaan ijazah dan pengiktirafan khusus untuk meriwayat hadith 4.6. hukum penambahan rawi yang thiqat dan mengetahui dan mendalami sirah para Sahabat dan Tabi in. Hukum ziyadah al-thiqat 4. marfu . Riwayat dari penasakh hadith 4.9. kewafatan dan sifatsifat lainnya. keturunan. Dan mengenal riwayat yang bercanggah pada sanad dan matan. Riwayat dari perawi majhul 4.10. Penulisan hadith secara sam i 4. yang mursal. Mendengar hadith di balik hijab 4. Hukum dan martabat hadith sahih 4.Dan yang kumaksudkan tentang ilmu isnad ialah makrifat tentang rijal hadith dan sifat lahirnya yang zahir dan masyhur.12. Takrif al-Munqati 4. Ijtihad Imam al-Nawawi dalam ilmu hadith 4.2. mengetahui kedudukan hadith yang muttasil. mengetahui secara terperinci tentang nama.3. Perbahasan kitab Makrifat Ulum al-Hadith oleh Ibn Salah 4.9.1. Kesyumulan hadith sahih dalam Kitab al-Sahihayn 4. Khabar dari si Fulan yang tidak diketahui nama dan peribadinya 4. Riwayat dari pendusta 4.7. nasab.5. maqtu .9.9. mawquf.8. Hukum (matan) hadith yang terpisah .1.11.3. dan makrifat tentang tadlis dan al-mudallis.4.13.2. Hadith yang dibawa oleh hamba dan wanita 4.14. Kelayakan Ulama khalaf untuk menghukum hadith 4.

Penzahiran maksud nas Ia turut membandingkan pandangan Ulama dan fuqaha mazhab dalam perbahasan nas. Ia menjelaskan pengertian hadith dan fiqh yang tepat bersandarkan dalil fiqh dan qiyas. Beliau turut menyampaikan pandangan dan ijtihadnya dalam memutuskan hukum berdasarkan hujah dan dalil qiyas. dan mantap dan mendasar mengungkapkan maksud hadith 3.4. ahli hadith dan kefahaman nas. Beliau berasaskan pandangan syarak dan pedoman mazhab fiqh ahl sunnah wa al-jamaah. Syarahanya menggarap pemikiran mazhab fiqh al-Syafi i dan hujah nas yang berkesan. Beliau memperjuangkan kefahaman hadith yang syumul dan memberikan kupasan terperinci terhadap hadith-hadith musykil dan gharib berasaskan pendapat Ulama dan Fuqaha mazhab. Kitabnya menggariskan kerangka syarah yang ideal dan membentangkan hujah yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Beliau turut membincangkan hadith-hadith yang menyentuh persoalan aqidah berdasarkan kefahaman dan pandangan mazhab al-Asy ari. Hukum penukaran lafaz Nabi (saw) kepada Rasul (saw) FIQH AL-HADITH Bab ini membincangkan kaedah kupasan dan huraian hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam karya-karya hadith dan fiqhnya. Ia mengupas kefahaman hadith dengan hujah yang kukuh yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Ia turut menjelaskan pengaruh pemikiran Ibn Salah dan Qadi Iyad terhadap Imam al-Nawawi dalam bidang syarah hadith. 1. Bab ini turut mengungkapkan kekuatan idea dan kecanggihan manhaj yang dizahirkan oleh Imam alNawawi dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Kefahaman hadith yang meluas dengan kebolehan mengungkapkan maksud yang jauh dan lebih tersirat 2. Pentafsiran dan pentakwilan hadith . Ia memuatkan penjelasan dan penelitian hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah fiqh yang berkesan. Syarahannya merangkul pemikiran fiqh dan mazhab dan menerapkan manhaj yang ideal dalam perbahasan dan pentafsiran nas. pengaruhnya terhadap Ulama khalaf Karya-karya hadithnya menzahirkan kefahaman fiqh yang mendalam. Beliau telah menggariskan metode penulisan dan perbahasan hadith yang berkesan yang menzahirkan kekuatan dan kefahaman nas yang mendalam yang diperkuat dengan hujah fiqh dan kekuatan ijtihad. Beliau turut mengutip pandangan dan hujah yang digarap dari kitab-kitab syarah hadith yang muktabar.17.

Mereka merupakan periwayat hadith yang memakmurkan syiar Islam dalam setiap abad. Bab ini turut menghuraikan pendirian Imam al-Nawawi terhadap riwayat yang diketengahkan dalam Kutub Hadith al-Sittah dan al-tisah. Mengemukakan pendapat perawi PERBAHASAN RIWAYAT DAN RIJAL AL-HADITH Bab ini membahaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang persoalan isnad dan riwayat dan membincangkan pandangannya dalam mempertahan keabsahan riwayat yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadith yang muktabar. Ia turut menzahirkan pandangannya tentang rijal al-hadith yang membentangkan hujah yang dikemukakan dalam membahaskan kekuatan riwayat dan isnad. para du at dan pejuang sunnah adalah generasi terbaik dalam setiap zaman yang lebih afdal untuk dimuliakan kerana mereka memperjuangkan hadith dan tradisi kajian yang meluas dan penyambung rantaian sanad. Penilaian hadith dan pembahagiannya kepada sahih dan daif . Ia mengupas kaedah yang digunakan dalam mentajrih dan menta dil perawi dan membahaskan sumbangannya dalam menghuraikan ulum al-rijal dan kepakarannya dalam menilai dan mentarjih ikhtilaf dan mengemukakan kupasan hadith dan kefahaman matan yang tuntas.4. 1. Mereka mengkaji ilmu sirah dan tabaqat muhaddithin dan menyaring riwayat dan meneliti matan dan menyambung tradisi dalam menilai dan membezakan nas. Penyatuan nas 7. Syaraf ahl al-Hadith Menurut Imam al-Nawawi. Pengertian nas dari sudut majaz 5. Kritik matan 3. Mentarjih maksud hadith yang umum 6. 2.

Beliau telah mengungkapkan kefahaman hadith yang ideal yang diperkukuh dengan hujah dan ide yang rajih dan persuasif. memperjuangkan Penulisannya dalam menghasilkan kitab-kitab hadith yang besar. al-Adhkar. Ia turut meneliti kekuatan hujah dan keberkesanan dalil yang dikemukakan dan membincangkan kaedah tarjih yang digariskan dalam mentafsirkan hadith. Sharh al-Bukhari. Kupasannya turut menyentuh kefahaman aqidah. membahaskan manhaj penulisan yang diketengahkan dalam perbahasan hadith yang dibentangkan. Ia memperlihatkan secara jelas kaedah huraian dan kupasan hadith yang dikemukakan dan menzahirkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membahas dan menghuraikan nas. al-Minhaj al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj dan sebagainya. Menilai perawi 6. Rujukan Ahmad Shahir Jiri (2002). . Kuala Lumpur). al-Taqrib. Ia membahaskan kaedah syarah yang dibentangkan dan meneliti keupayaannya dalam merumus dan mentarjih pandangan dan meleraikan kekhilafan hukum dan perbedaan mazhab. lughah. fiqh. syariah dan akhlaq. Ia membincangkan pemikiran hadith yang mendasar yang merangkul perbahasan riwayat dan penelitian isnad. Ia dalam hadith.Ia turut dan yang berkesan. Universiti Malaya. kalam dan lughah. Ia menzahirkan pandangan dan pemikirannya dalam ilmu hadith dan penulisan yang dihasilkan yang telah mengangkat dan memartabat pemikiran hadith. tasawwuf dan mazhab. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmË (Latihan Ilmiah. hadith. Ia dalam karya-karyanya yang mengemukakan huraian hadith yang cukup jitu dan mendalam yang ideal dan berkesan. fiqh. Sanad hadith 5. al-Arba in. mengupas yang dilakarkan yang berkesan Sharh Sahih Muslim. Khulasah al-Ahkam. fiqh. Akademi Pengajian Islam.4. al-Irshad. syarah dan membahaskan mengangkat Buku ini turut mengemukakan perbandingan antara manhaj yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran Ulama hadith yang lain dalam menghuraikan hadith. menghuraikan lafaz dan mengithbat pandangan mazhab. Ia membincangkan kefahaman dalil yang dikemukakan dan pemikiran yang dilontarkan dalam perbahasan nas. kalam. Istilah muhaddithin KUPASAN HADITH Bab ini mengetengahkan kupasan dan syarahan hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab-kitab hadithnya yang masyhur seperti Riyad al-Salihin.

Lubnan: Dar al-Imam. (1993) Syarh ØaÍÊÍ Muslim. Abd al-Karim Mastur (2006). Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉm al-NawawÊ.Ilmiah. 2006).Abbas Ahmad b. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Al-Fadhil Syeikh KhalÊl al-Maiys (ed. Al-Suyuti. Baidawi. Madinah al-Munawwarah: alMaktabah al. 7 j. Lamhat min Manhaj al. Al-NawawÊ. Surabaya: Pustaka Salam. Beirut: Dar al-Kutub al. . Umar b. Awaidah. Jalal al-Din (1989). Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath.Al-Husayni. Al-Qarni. Muhammad (1990). MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn (1989). Kamil Muhammad (1995). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.Adhbu al-RÉwi fi Tarjamat QuÏbi alAuliy É al-NawawÊ.). MuÍyi al-dÊn AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin SyarÊf.). Beirut: Dar al-Qalam. Hashim (1985). Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim ( Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Quran dan al-Hadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Al-Manhal al. Abu al. Ibrahim (1996). al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim.Ilmiah. Translated with an Introduction and Commmetary. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Jabatan Perdana Menteri. __________________ (1972). Al-SakhÉwÊ. Forty Hadith ImÉm al-NawawÊ. Bahagian Hal Ehwal Islam (1990). Al-Qurtubi. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa al-Fuqaha . Muhyi al-Din Dib Mastu (eds. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Syarah Riyadus Salihin. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-NawawÊ.

Ibn Attar. Beirut: Dar al-Fikr. Universiti Kebangsaan Malaysia.ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim (Disertasi Sarjana. Jabatan Pengajian Islam. . Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al. Damsyik: Dar al-Qalam.Daqr.AzÊz QÉsim (1992). Bayrut: Dar al-BashÉ ir al-IslÉmiyah.2. Universiti Malaya. Bangi). AlIskandariah: Muassasah Shabab al-Jami ah. 1999). (Disertasi Sarjana.ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ (Disertasi Sarjana. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam al-Muhyiddin. Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Mahmood Zuhdi. cet. Fakulti Pengajian Islam. Rahman (1994). Kamarul Azmi Jasmi (2002). Muhammad Mustafa. Al-ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. (1994). AÍmad Abd al. ×addÉd. Universiti Malaya. Kuala Lumpur). Ibn Asakir. Muhiden Abd. Abdul Majid (1999). Al-ImÉm al-NawawÊ wa-atharuhu fi al-hadÊth wa. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Studies in Early Hadith Literature. Abu al-Qasim Ali b.ulËmihi. Yayasan Islam Terengganu. Abdul GhanÊ. al-Hasan (1995). Beirut: al-Maktab al-Islami. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Mohd. Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al. Ala al-Din Abu Hassan (1991). Fahmi AlKautsar (2004). Tarikh Madinat Dimashq. Azami (1978). Kuala Lumpur).

Al-Fikri al-Manhaji inda al. Adnan (1983).Riwayat Sanadan wa Matnan. Riwayat Hidup al-ImÉm al-NawawÊ. Riyadh: Dar al-Muslim. Ruhayli. Subang Jaya: Penerbitan alRamadhan. Sa id. Al-Riyadh: Maktabat al-Ruysd.Muhaddithin. Abd Allah ibn Dayf Allah (1994). Indeks Glosari Ahad Allah Alim Am Al-Dirayah : Nama bagi zat Tuhan . Qatar: Ri asah al-Mahakim alSyar iah._________________________ (1996). tt. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Hammam Abdul Rahim. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti alSunnah. Saad al-Din.

Jalal al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti Aziz Al-Syafi i : Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al. Yusuf bin Abd. taqrir dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad (saw) Ibadat Ibn Attar : Amal saleh : Ala al-Din Abu Hassan Ibn Attar.Al-Mizzi : Murid Imam al-Nawawi. tokoh fiqh dan penulis biografi Imam al-Nawawi. al-Riwayah Al-Sakhawi : Ulama terkemuka di bidang hadith dan sejarah. perbuatan. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (wafat 687H) Al-Nawawi : Muhyi al-Din. anak bapa saudara Rasulullah (saw). Abu Amru Ibn Salah : Pertikaian : Percaya. bertemu dengan nasab Baginda (saw) pada Abd Manaf. Rahman bin Yusuf.Asqalani Ibn al-Salah Ikhtilaf Iman : Ulama Islam dan jaguh hadith teragung. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn Shams al-Din Al-SakhÉwÊ Al-Shirazi : Tokoh mazhab syafi i abad kelima. murid Imam al-Nawawi : : Ibu kota Syria : Kefahaman Ibn Hajar : Khatimul Huffaz.Abbas bin Uthman bin Syafi bin alSa ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay al-Qurasyi alMutallibi al-Syafi i al-Hijazi al-Makki. pengasas mazhab al-Syafi i Baybars : Penguasa Damsyik di zaman Imam al-Nawawi Da if Damsyik Fiqh Gharib Hadith : Setiap ucapan. Al-Suyuti : Ulama mujahid dan dianggap paling prolifik dalam sejarah Islam. yakin . Amirul Mukminin. jaguh terhandal di bidang hadith. Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Rafi i : Pemuka mazhab dan ulama besar syafi i.

Khas Ma rifat Majhul Makruf : Maqasid Marfu Mansukh Maqlub : Maqtu Masyhur Matan Mawquf Mawdu : : : Teks hadith : : : Tujuan : : : : Pengetahuan : Mazhab: Aliran dan fahaman fiqh yang dipegang dalam perkara usul dan furu Minhaj Mu addal Mu allal Mua allaq : : : : Tergantung. firasat Mukmin Khaidir (as) : Nabi Allah (as). lelaki saleh yang bersama Nabi Musa (as) dalam kisah pengembaraan ajaib yang dirakamkan dalam surah al-Kahfi. Din al-Hanif yang disyariatkan kepada Rasul : Imam al- Iz Ibn Abd al-salam : Digelar Sultan al-Ulama. Ulama Mesir yang sezaman dengan Nawawi Jarh Kasyaf : Menolak dan menyingkirkan riwayat dan kebenaran perawi : Rahsia dhamir. .Abbas Balya bin Malkan bin Fali bin Abir bin Syalikh dari keturunan Arfakhshad bin Sam bin Nuh (as).Islam I tibar : Penyerahan. Abu al.

penyusun kitab Sahih Muslim.Mubayyin Mudallis Mudarraj Mujmal : penerang : Mukhtalaf Mukhtasar Muhyi al-Din Munfarid Munqati Mursal : Ringkasan : Gelaran Imam al-Nawawi. Mutaba at Mutawatir Muttasil Nabi Nasab Nasikh Nawa : Sebuah perkampungan kecil di wilayah Jaulan dalam daerah Hawran di Damsyik : Hamba yang dipilih menerima wahyu secara khusus : Keturunan. leluhur Qadi Iyad : Tokoh Muhaddith dan fiqh. Ulama masyhur. penyumbang terbesar di bidang hadith. Qadi dan Ulama besar di Andalus. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. penghidup agama Muslim : Imam al-Muhaddith. Qadi iyad al-Yahsubi Qutb Rasul Risalah : Tingkat kewalian : Hamba terpilih yang dikurniakan wahyu untuk disampaikan kepada umat : Warkah . penyusun kitab Ikmal alMu lim bi fawa id Muslim. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. Syeikh al-Islam.

tertib amalan kesufian Ta dil Thiqat Ulama Wafat Wali Waqf seluruhnya Wasl : Mengisthbat kebenaran perawi : Terpercaya : Cendekiawan Islam : Meninggal dunia : Ahl Allah : Harta yang disalurkan dari sumber sedekah dan hibah yang menjadi hak umat : Bersambung Yahya : Nama Imam al-Nawawi. kemuliaan Syarah Syaz Syeikh Syiar Tabi in Tadlis Taqarrub : Usaha menghampirkan diri dengan Allah dengan bermunajat dan berdoa : Guru : Lambang keagungan : Generasi selepas zaman Sahabat. Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi. Yahya bin Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi Ziyadah : Tambahan . kupasan hadith Tarekat : Jalan. yang beriman dan mati dalam Islam : Huraian. dhabit (kuat ingatan) dan selamat dari syaz Sanad Sirah : Jalur periwayatan hadith : Perjalanan hidup Rasulullah (saw) Sunnah : Jejak dan watak Nabi (saw) Syaraf : Bapa Imam al-Nawawi. hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah.Sahabat : Mereka yang sempat melihat dan beriman dengan Nabi (saw) Sahih : Benar.

kaedah-kaedah besar. daqa iq al-minhaj. Dan saya membuang isnad pada kebanyakan hadith kerana sebagaimana dinyatakan untuk meringkaskan bahasan. al-muhimmat fi ma waqa a fi al-rawdah. dan muslim Dan sekiranya hadith diriwayatkan oleh sahabat yang kurang masyhur di kalangan yang tidak begitu mendalami ilmu ini. 3 dan saya kumpulkan di dalamnya dengan izin allah yang maha mulia sejumlah hal yang terpenting dari ilmu hadith. latihan dhamir. 22. 5.Al-adhkar. muhy al-din abu zakariya yahya b. kefahaman fiqh. Tahdhib al-asma. dan kerana kitab ini menjurus pada mauduk ibadat. . sharaf alnawawi (631-676). dan saya bentangkan keseluruhannya dengan kejelasan yang mampu memberi kefahaman dan kemudahan ke ke atas orang awam dan ahl l tafaqquh. sepertimana jika terdapat ikhtilaf pada huruf yang disebut dalam matan atau pada sifat perawi atau nasabnya. Beirut: al-matlabah al-thaqafiyah. dan bukan untuk menelaah dan menyelami isnad. maka saya bermaksud untuk memudahkan bagi mereka yang berkeinginan. saya katakan: kami meriwayatkan dari fulan al-sahabi supaya tidak diragui tentang kedudukannya sebagai sahabat. maka saya mula mengumpulkan kitab ini secara ringkas menurut maksud untuk mendekatkan pada mereka yang mempunyai inayah. didahulukan dengan potongan ayat-ayat al-al-quran tentang keutamaan zikir maka difahami dari ayat ini bahawa keadaan yang paling afdal bagi seorang hamba ialah dalam mengingati tuhan sekalian alam. kerana ikhtilaf huruf membawa perubahan pada makna Al-adhkar al-muntakhabah min kalam sayyid al-abrar (saw). dan adab yang wajar diketahui oleh para salik. Dan sesungguhnya para Ulama (rad) telah menulis dalam fadilat amal al-yawm wa al-lailah dan keutamaan doa dan zikir kitab-kitab yang banyak diketahui oleh kalangan yang arif. muqaddimah kitab syarah al-bukhari. dan kesibukannya berzikir dengan wirid yang diwarisi dari Rasulullah (saw) penghulu sekalian rasul. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa fasal yang diperlukan oleh penyusun kitab ini dan kalangan lain yang mempunyai keinginan dan inayah. tetapi kerana ia cukup panjang dengan isnad dan pengulangan yang melemahkan keupayaan dan keghairahan penuntut. juzuk akhir kitab al-tibyan. kesungguhan beliau menerangkan ikhtilaf pada lafaz perawi seperti katanya si fulan dan si fulan memberitahu kami dan lafaz ini adalah dari si fulan.

da if. menyebut hadith sahih bersandarkan pada kitab-kitab hadith yang sahih dan masyhur. dan kepada allah yang maha mulia saya bergantung dan kepadanya saya berserah dan bersandar. Muttafaq alayh (bukhari muslim) Dan saya harapkan sekiranya sempurna kitab ini. dan saya menyatakan insyaallah sebagai ganti dari isnad. dan cukuplah allah bagiku sebaik-baik wakil. yakni penerangan tentang hukum dan kedudukan hadith. hasan. Husain bayri zadah al-hanafi (1096/1685). atau munkar. sharh sunan abi daud . yang tidak dikongsi dengan umat lain di sepanjang kurun dan abad 3. dengan penjelasan maksud dan penetapan lafaz secara ringkas. ia akan menjadi pendorong kepada mereka yang menelaah dan memberikan inayah padanya ke arah kebaikan. al-qayyim al-jawziyah. al-ta liq al-mumajjad ala al-muwatta al-imam Muhammad Shams al-din abu bakr b. setiap bab dikemukakan beberapa potongan ayat-ayat al-quran. Sharh muslim. membincangkan kupasan al-nawawi dan ibn hajar Al-laknawi. sesuatu yang lebih penting yang agak kurang diperhati. Ibn sheikh al-islam salam allah. 1352) fayd al-bari. sharh al-muwatta Shah waliyullah ahmad b. yang mengkhususkan bagi umat ini semoga allah menggandakan kemuliaan bagi mereka dengan ilmu isnad. dalam perkataan dan perbuatan dan seluruh keadaan dan hal ehwal Baginda (saw) dengan menetapkan keikhlasan yang berkekalan dan berkesinambungan dalam amalan Dalil al-falihin Riyad al-salihin 33. Muhammad b. dan ini yang wajar diketahui oleh seluruh manusia kecuali segelintir dari kalangan muhaddithin. sharh al-muwatta Zayn al-din b. dan keadaan sahabat baginda (saw) sebagai sebaik-baik kurun dan kabilah yang diputuskan dengan sifat adil menurut ulama muslimin. dan menghalangnya dari mengambil jalan yang memusnah dan menjelekkan. sama ada sahih. 3. abd al-hay. abd al-rahim al-dehlawi. Dan menjadikan ijma umat Baginda (saw) hujah yang putus seperti kitab yang nyata Dan semoga allah (swt) memberikan tawfiq kepada kita untuk meneladani sunnah Baginda (saw) selamanya. 36. al-munir sharh al-bukhari Muhammad anwar al-kashmiri (w. sharh muwatta Ibrahim b.Bahkan terkadang mereka merasa sulit kerana panjangnya isnad kecuali sebilangan kecil dari ahli inayat. dan tiada daya dan kekuatan selain dengan allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. 2. dan ini yang wajib diberikan inayah terhadap.

sharh al-bukhari. hadith hudhayfah b. 214. sharh al-tirmidhi Fakhr al-islam al-bazdawi al-hanafi. Hadith 105. al-yaman (rad). al-dala il ila ummahat al-masa il.allamah ibn al-battal.arabi. beserta ilmu tentang pengharamannya. sahih muslim. menyatakan bahawa memakan daging unta membatalkan wudu . dan tidak suka menuliskan perkataannya dan keras pendiriannya tentang hal ini) Qawa id al-tahdith. sharh al-tirmidhi (tidak selesai) Al. 3/48-9. bertentangan dengan pendapat mazhab al-syafi i dan jumhur al-fuqaha . al-maliki. 1/113. sharh abu daud (tidak selesai) Abu bakar ibn al. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib Ibn al-qayyim al-jawziyyah. Ibn hajar. I lam al-muwaqqi in 1/28. hadith difahami secara zahirnya. adapun perkataan Baginda (saw): (tidak masuk syurga penabur fitnah) maka di dalamnya terkandung dua takwil yang telah dibahaskan sebelumnya: Pertama: membawa makna mustahil tanpa takwil. Muhammad b. dan beliau (imam ahmad rad) tidak gemar menulis kitab. Kitab al-iman. yakni orang kafir yang tidak masuk ke syurga sama sekali Kedua: tidak masuk ke syurga bersama kalangan yang berjaya yang dibenarkan masuk ketika pintunya dibuka. al-qasimi. Muhammad makhluf. Al. Ibrahim al-asili (w.arabi Sharh muslim. 329).ayni. dan beliau adalah ulama terakhir dari kalangan alshuyukh di afrika dengan keupayaan fiqh dan ketinggian ijtihad dan ketajaman akal. shihab al-zuhri Mustatrad. mujiz. dan sekiranya ia membawa pelbagai makna maka yang utama adalah yang menetapi maksud zahir. (tidak masuk syurga penabur fitnah). dan senang mengeluarkan hadith. ibn farhun. al-shafi i. shajarah al-nur al-zakiyyah fi tabaqat al-malikiyyah. hal. bahkan kemasukan mereka dilewatkan. Beirut: dar al-kitab al. sharh al-muwatta . 1/101. bab menerangkan kekerasan larangan membawa fitnah. (sharh al-muwatta) Ibn sayyid al-nas. .iraqi.Al-mazari. sharh al-muwatta Al-hafiz al. muslim b. al-dibaj al-madhhab. al-munqih al-shadhi fi sharh al-tirmidhi Muhammad b. muqtasid Sharh al-nawawi. al-nawawi. sharh al-bukhari abdullah b. 305.

329-331 al-mubarakfuri. Al-qawa id al-syar iyyah menurut istilah usuliyyin: ketetapan menyeluruh (kulliyah) merangkumi keseluruhan juzuknya dan diterapkan ke atas hukum asal syarak secara mutlak. dan beliau sedikit ketawa. al-siyar. Dan telah zahir dalil dari al-qur an dan sunnah dan ijma kalangan yang diiktiraf oleh umat di atas kaedah ini. menyatakan kebenaran walau mengancam dirinya. mengambil riwayat kitab yang besar. ali b.Sharh muslim. harus ditakwil supaya dapat dipersatu nas-nas syarak dan diharmoni.itr. Ibrahim al-abyari (ed. al-ta rifat. 7/618-621 Al-malik al-mansur nur al-din ali b. bahkan kukuh azam dan tekadnya. 219 asbab al-hadith: latar belakang yang mencetuskan sebab pengujaran hadith oleh Nabi (saw). Hadith Uthman b. syaraf b. membaca al-kamal oleh al-hafiz abd al-ghani dengan al-zayn Khalid Mendengar al-sahihayn dari al-muhaddith abu ishaq b. affan (rad). kitab al-taharah. sahih muslim. hadith 26. al-tayyib al-baqillani (w. dan apabila diikrarkan kaedah ini. 403) Tarjamah al-nawawi. sabda Nabi (saw): (barangsiapa yang mati dan dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah maka tempatnya ialah di syurga). tuhfat al-ahwadhi 6/500 menukil pembaikan imam al-nawawi. ulum al-hadith. . Beirut: dar al-kitab alarabi.). Muhammad b. Nur al-din al. 5/306 Al-dhahabi. ali al-jurjani (1405 H). Ibn imad al-hanbali. bab dalil bahawa orang yang mati di atas tauhid ia pasti masuk ke syurga. dan telah terhasil nas secara mutawatir yang menghasilkan ilmu al-qat i. mira. al-malik al-mu iz aybak al-turki al-turkimani al-salihi Nawa daerah hawran. dan sekiranya didapati hadith yang pada zahirnya bercanggah.ibar. 334-5. tidak bersenda gurau. al-hassan al-syaibani Sunnah. maka ia merangkumi kesemua hadith dalam bab dan pada yang lainnya. mu jam al-buldan. al. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. tahqiq abd al-qadir al-arna ut Sangat jarang mengambil hidangan yang beraneka. Sharh al-jami al-kabir. 1/55. imam Muhammad b. Kitab aliman. abu al-laith. shadharat al-dhahab. bab penekanan dan galakan untuk al-istinthar dan al-istijmar Al-qadi abu bakr Muhammad b. isa al-muradi Rawdat al-talibin.

dan pakaiannya jubah labuh dari kain kham. dan tidak mengambilnya kecuali dari kalangan yang dikenali watak dan agamanya. dan dibenarkan oleh para muhaqqiq mazhab kami. berkata: dan pendapat ini cukup halus dan baik Dan menolak pendapat ulama dalam masalah yang dikemukakan dan terdapat padanya pandangan imam shafi i. dengan hidangan lauk yang paling ringkas. menyokong pendapat imam ibn al-salah untuk berpegang pada hadith sahih jika bercanggah dengan pendapat imam al-syafi I. mengekalkan muraqabah kepada allah dalam terang dan tersembunyi. dan jangan terpedaya kerana ramai yang binasa menurutnya. dan ia dituntut dalam keadaan ini. iyad (rad) berkata maknanya: hendaklah saudara tetap iltizam di atas jalan petunjuk. al-majmu . 12.ibar. sharh sahih muslim 8/25. dan terlepas bebanannya dari mayat. dan jangan terpedaya dengan ramai manusia yang menyalahinya. dan hukum fasiq bagi orang yang mampu mencegahnya namun dibiarkannya dalam kitab adab al-qurra dan allah sebaik-baik penolong. pendapat kedua: digalakkan bagi walinya untuk menyempurnakan puasanya. kerana ia lebih menetapkan hati. Al-adhkar. dan kekerasan larangan dan pengharamannya. 136. yang mengumpulkan antara kefahaman fiqh dan hadith bagi hadith yang sahih dan sarih ini 12. dan hindarilah jalan kesesatan. dan menumpukan fikiran. dan tidak sah berpuasa bagi pihak mayat sama sekali. dan jangan merasa lemah kerana sedikit yang menempuhnya. bahkan makanannya cuma roti kering. dan hikmah padanya jelas. dan telah saya jelaskan kejelekannya. mengqada puasa bagi mayat. dan sah puasa yang ditunaikan untuknya. dan ini yang haq. dan tidak diangkat suara dengan tilawah. mula Ramadan 666. dan padanya kami memohon tawfiq. dan pendapat ini adalah sahih dan terpilih yang kami ambil. dan serbannya dari kain sukhtaniah yang halus. dan yang tidak mempunyai kaitan atau pernah belajar dan mengambil manfaat darinya Beliau menjauhi kemewahan dan kesenangan. dan beliau tidak menerima sesuatu dari seseorang. al-rafi I. berkata: dan hadith menyatakan demikian. menghindari kemegahan dan nikmat kemewahan dari pakaian yang megah. cukup dengan yang dikirim oleh ibu bapanya. yang lebih masyhur: tiada (penggantian) puasa baginya. selesai 669 rabiul awal . ketahuilah bahawa yang benar dan terpilih yang dituruti oleh para salaf (rad) berdiam ketika mengiringi jenazah. dan bagi imam al-shafi i dalam masalah ini terdapat dua qawl yang masyhur. maka hukmunya haram dengan ijma ulama. dan makanan yang lafaz dan perhiasan diri. yang berkaitan dengan jenazah. Adapun apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil dari membaca ke atas jenazah di damsyik dan amalan lainnya dari bacaan terpotong dan mengeluarkan kalam dari bukan tempatnya. kerana abu ali al-fudayl b. dan berpegang pada hadith lebih utama. al. mukhtasar sharh al-kabir. Rawdat al-talibin. 5/313. zikir atau lainnya. Al-dhahabi.Sharh al-taftazani.

hadiyyat al. Dan lafaz barangsiapa bermaksud umum. Al-adhkar. 1/301. dan sekiranya ia makruh maka tidak wajib. tahdhib al-mantiq wa al-kalam. Karyanya. al-nawawi. abdullah al-hirawi al-khurasani al-hanafi al-shahir bi al-taftazani (722792 H). untuk saya kumpulkan dari kitab al-muhaddithin dan al-muhaqqiqin. atau kanak-kanak yang telah mumayyiz sekiranya dia tahu tentang apa yang diperintah dan ditegahnya. al-suyuti. wafat di Samarqand pada muharram 792. 911). 200. bahkan hanya sunat. al-durar al-kaminah 6/113. lahir pada 722.Minhaj al-talibin. sharh muntaha al-su al wa al-asl li ibn al-hajib. Perintah di sini menunjukkan wajib. dan tidak lepas kewajipannya walau dari seorang fasiq. yang membantu memecahkan permasalahan kitab al-arba in. arba in fi al-hadith. umar b. Riwayat muslim. merangkumi setiap orang dari lelaki dan wanita. disyarah oleh ali ibn abdullah b. al-khulasah fi ahadith al-ahkam. Ibn taymiyah. dan bukan sesuatu yang ikhtilaf. adab dan tasawwuf. al-mutawwal fi al-ma ani wa al-badi . tidak boleh tidak harus dihadam oleh para muhaddith dan faqih. dan tidak dikhususkan pada pentadbir wilayah sematamata. Sharh Al-taftazani. dari abu sa id al-khudri (rad) berkata: saya mendengar rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa melihat kemungkaran di antara kamu maka hendaklah ditegah dengan tangannya. dan sekiranya suatu kabilah mengetahui tidak sesiapa mengambil peranan untuk menegah. tabaqat al-mufassirin. hashiyah ibn hajar almakki al-haytami (w. miftah al-fiqh. qa idah jalilah fi al-tawassul wa al-wasilah Sa ad al-din mas ud b. jika seseorang telah melakukan penegahan maka orang lain terlepas dari tanggungjawab kerana telah sempurna maksudnya. sekiranya tidak berdaya. risalah al-ikrah Sharh al-taftazani. selesai Ramadan 669 Al-idah fi al-manasik. ahmad al-husni (w. yang ditulis oleh Imam yang membawa . dan itu merupakan selemah-lemah iman). 12. maka dengan lidahnya. maka dengan hatinya. al-talwih fi kashf haqa iq al-tanqih fi al-usul. sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab. dimaksudkan bahawa sekiranya perkara mungkar itu haram maka wajib dilarang. 974) al-taftazani. sharh al-ahadith al-arba in al-nawawiyah. irshad al-hadi fi al-nahw. sheikh ahli fiqh.arifin 1/429-430. hamba atau orang fasiq. al-isbah fi sharh dibajah al-misbah fi al-nahw. maka semuanya menanggung dosa. membuang isnad 16. Kemudian kewajipan adalah fardu kifayah sekiranya tidak ditentukan sesiapa. Sharh muslim. tarkib al-jalil fi al-nahw. 22. dan sekiranya tidak mampu.

al-nawawi. dari al-hafiz jamal al-din abu al-hajjaj yusuf b. istilah yang majmu (banyak). dan apa yang tidak dijawab. zakariyya al-nawawi semoga allah mensucikan makamnya. wafat malam rabu. takrif kalimat. hadiah dan sedekah. istilah had dalam fiqh. hukum had kerana merampas hak. dan sekiranya saya kemukakan dua atau beberapa lafaz bahasa maka saya nyatakan yang paling fasih. bacaan pendek dan panjang. dan disangkakan ralat oleh jemaah. sharh taftazani.manfaat. Muhy al-din b.dan perbezaan antara lafaz yang seakan-akan serupa dan samar pengertiannya (mutashabihat) seperti hibah. dan yang diketahui mufradnya. dari imam abu zakariyya yahya b. al-sayyid abd al-wahhab al-misri al-muhammadi dari jalur mekah dari alsyeikh Muhammad b. dan yang digunakan pada al-mudhakkar (lelaki) dan al-mu annath (perempuan). menunaikan haji dua kali. ketenangan dalam melakukan penyelidikan. dan tidak diketahui jama nya dan sebaliknya. dan mempertahankan pandangan yang benar. dan dalam perjalanan rohaniku menempuhnya mendapatkan mereka. ahmad b. dan memberi ketetapan yang kukuh dan halus. Lafaz yang berbentuk am dan khas. dan perbezaannya seperti lafaz ihsan. dan penjelasan lafaz yang musytarak dan maknanya. 22. Kaedah tasrif. menjelaskan lafaz yang fasih dan janggal. Mengungkapkan bahasa arab asli dan yang diserap ke bahasa arab. kemudian yang selanjutnya. rasuah dan hadiah. dan dalam melalui rehlah maqamku terangkat suci. seperti lafaz nikah. 631-676. al-zaki al-murabbi. yang mushtaq (dikeluarkan dari sesuatu lafaz). dan menerangkan rawdahnya dengan kelebihanNya. 24. lafaz yang diterbit dan dilahirkan. serban suhtaniyah. seperti had al-muthla. khatimah al-mujtahidin 23. sa id al-kazaruni. sharaf al-nawawi Sharh al-arba in al-taftazani. dan kitab ini walaupun ia dimaksudkan sebagai (syarah) kepada al-tanbih. 18 Tahrir alfaz al-tanbih. Diriwayatkan beliau bermadah dengan bait-bait syair di waktu wafat: dhamirku puas dan girang dengan kehadiranku menghadapi mereka. dan sekiranya bahasa dan makna lafaz tersebut agak janggal maka saya sandarkan pada yang menukilnya. Dan yang dimusykilkan maksudnya terikat dengan hakikat dan majaz. dan pandangan lain yang lebih utama darinya. dengan kaedah yang ringkas dan sederhana. Dan apa yang diingkari ke atas penulis dan jawapannya. penutup para mujtahidin secara ijma . isnad al-taftazani. 14 rajab. mufrad (satu). tabaqat al-shafi iyyah. maqam yang . namun sesungguhnya ia adalah syarah bagi kebanyakan lafaz dalam kitab-kitab madhhab dan kepada allah saya bergantung imam al-isnawi. dan menetapkan lafaz sebenar dalam naskhah penulis dan disebut berlainan dalam naskhah lain. Dan saya beriltizam untuk mengemukakan keterangan dengan sejelasnya.

Dari imam dhu al-kuna abu al-qasim abu bakr abu al-fath Mansur b. Siddiqin dan syuhada). Dari abu ishaq Ibrahim b. 6. sufyan al-faqih (308) dari imam muslim 15. Yang akan memberikan manfaat dengannya insyaallah dan diperlukan olehnya penuntut kebenaran tahqiqat. 12. fasal pada menerangkan isnad kitab dan hal perawinya dari kami hingga sampai kepada imam muslim (rad) secara ringkas Isnad saya dikhabarkan dengan seluruh kitab sahih al-imam muslim b. Hadith riwayat Rifa ah (rad). Sharh muslim. dan al-hakim dalam al-mustadrak. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa bab dari muqaddimah. dan tiada tambahan bagiku kecuali keyakinan bahawa. Dan saya rangka dalam beberapa fasal secara berturutan. Kami diberitahu oleh abu al-husain abd al-ghafir al-farisi (353-448). isa aljaludi (368). al-Tirmidhi dalam al-Sunan. Muhammad b. abu hafs umar b. kerana saya hanya kemukakan apa yang telah diterima secara bulat dan ijma akan kesahihannya. Dari abu ahmad Muhammad b. al-hajjaj (rah) dari al-syeikh abu ishaq ibrahim b. mudar al-wasiti (rah) di jami dimashq. 6. Imam al-tirmidhi menganggapnya hasan sahih Fiqh al-mu amalat . abdan. (Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi (saw). menganggapnya hasan (sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang zalim selain mereka yang bertaqwa kepada Allah (swt). Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). 5. mereka kaum yang mulia menyambut kafilah yang bertandang padanya. Supaya lebih mudah ditelaah dan terhindar dari kejemuan.menyampaikan kafilah pada mereka. dikeluarkan oleh alTirmidhi dan al-Majah dalam kitab al-sunan. muslim sekiranya mengumpul 200 tahun 16 perkataan imam muslim tidak semua hadith yang sahih menurut pertimbangan saya dikeluarkan dalam kitab ini. berbuat baik dan benar). abd al-mun im al-farawi (522-608) Dari al-imam faqih al-haramayn abu jaddi abu abdullah Muhammad b. dan imam muslim telah mengungguli dengan faedah yang baik iaitu keadaannya lebih mudah dihadam kerana ia menempatkan setiap hadith pada mauduk khusus berlainan dengan bukhari 15 dari makki b. al-fadal al-farawi (441-530). dan saya sandarkan pertolongan dan pemeliharaan dan kehalusan dan ri ayah dari allah yang maha mulia tuhan penakluk bumi dan langit dan semoga dibenarkan kita semua meraih manfaat dan bagi sesiapa yang membaca kitab ini dan digandakan bagi kita pahala dan ganjaran.

haji ke mekah . Dan telah sahih bahawa muslim meraih manfaat dari imam al-bukhari. dengan hanya perkataan rawi saya mendengar. Wallahu a lam 651. 14. dan yang kami sebutkan dari pentarjihan kitab al-bukhari ke atas muslim adalah pendirian mazhab al-mukhtar yang dinyatakan oleh jumhur dan ahli itqan dan yang punyai keahlian dalam rahsia hadith. dan membenarkan riwayat ulama sezaman walaupun tidak thabit pertemuan keduanya. dan umat islam telah bulat menerimanya. ialah kesepakatan ulama bahawa imam albukhari lebih utama dari imam muslim dan lebih faham tentang sina ah al-hadith. al-bay dan sebahagian shuyukh al-maghrib berpendapat kitab muslim lebih sahih Imam abu bakar al-isma ili (rah) dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan rajih sahih al-bukhari Riwayat dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) beliau berkata.Al-hakim. Al-nawawi: kita tidak berpandangan Imam Muslim telah menetapi syarat yang dikemukakan dalam mazhab al-mu an an kerana beliau telah mengemukakan hadith dari riwayat yang banyak yang memberikan keuzuran terhadap wujudnya hukum yang dibenakannya ini. sedangkan imam al-bukhari tidak menganggapnya sanad al-mu an an bersambung sehingga diyakini pertemuan keduanya dan mazhab ini yang mentarjih kitab al-bukhari kerana mengenakan syarat yang lebih ketat dalam menerima hadith. dan mengiktiraf bahawa beliau tiada tandingan alam ilmu hadith.Ilmiyah.00 hadith Dan telah saya sebutkan kesemua dalil ini di dalam muqaddimah syarah sahih al-bukhari. Muhammad ibn Abdullah al-Naysaburi (1990). Beirut: Dar al-Kutub al. Hlm. apa yang terkandung dalam kitab ini (muslim) seluruhnya lebih bagus dari kitab al-bukhari. ulama sepakat bahawa kitab paling sahih selepas al-quran ialah al-sahihayn. 14. dan imam muslim sendiri telah mendapatkan ilmu dan mengambil faedah darinya. Mustafa Abd alQadir Ata (ed. Pengiktirafan imam muslim ke atas imam bukhari Sharh muslim. Dan imam muslim menetapkan isnad al-mu an an dengan hukum bersambung.). fasal. dan meringkaskan hadith yang diterimanya ke dalam kitab ini Dan imam al-bukhari telah melakukan penyaringan dan penelitian terhadap hadith yang dihimpun dalam kitab sahih selama 16 tahun dari kumpulan 600. Al-nawawi: hujah yang menyokong kelebihan al-bukhari. ali al-nisaburi al-hafiz syaikh kepada imam al-hakim abu abdullah b. dan kitab al-bukhari lebih sahih dan lebih banyak faedah dan makrifat yang zahir dan tersembunyi. Al-mustadrak ala al-sahihayn. albukhari dan muslim. Abu ali al-hussain b.

dikagumi kerana ketenangan (sakinah) dan kehebatannya. tarikh al-nisabur oleh hakim abu abdullah Sharh muslim 4. mu jam lafaz bahasa. sa ad al-hafiz al-lughawi al-nabulusi aldimashqi (585-663) Berpada (qana ah) dengan yang sedikit. berkait dengan istilah syariah dan lafaz fiqh. Maka wajar diusahakan segenap inayah untuk menghuraikan keduanya. khayyat al-ma ruf bi shabab Tabaqat al-kabir. dan kitab yang paling sahih dalam ilmu hadith bahkan dalam segenap ilmu ialah kitab al-sahihayn oleh imam al-qudwatayn abu abdullah muhammad b. menukil dan mentahqiq dan memperkemas dari kitab ahli tahqiq. 1/36. wustenfeld. tabaqat al-saghir oleh Muhammad b. yusuf b. 1242 Tahdhib al-asma wa al-lughat. dan abu al-husain muslim b. sa ad penulis al-waqidi Al-jarh wa al-ta dil oleh ibn abi hatim. mengatasi rakan. zayn al-din abu al-baqa Khalid b. sekiranya janggal (gharib) saya sandarkan kepada yang berkata atau yang menukil. isma il al-bukhari. Dan saya masih terus mengusahakan syarahannya dengan mengharapkan kurnia Allah (swt) agar diberikan pertolongan dalam menyempurnakannya.f. . tarikh khalifah b. Maka sesungguhnya sebaik-baik karangan adalah yang mudah diambil manfaat dan mampu difahami oleh semua. 1/36 dabit nama sakhsiah. sekiranya telah masyhur tidak disandarkan kepada penutur yang mengungkapkan ibaratnya kerana ramainya dan tiada hajat padanya. al-thiqat oleh ibn abi hatim b. menulis 660 H. diakhiri dengan bab al-istighfar Tahqiq w. dan bersederhana (iqtisad) dalam urusan pakaian. al-hajjaj al-qusyairi (rad) tidak terdapat kitab yang menandingi keduanya. reda dengan rezeki allah. lafaz tambahan bagi huruf asal memudahkan ahli fiqh yang tidak mahir dalam tasrif. Kalkutta. 356 bab. Dari nama dan penjelasan ehwal orangnya dinukil dari kitab para imam al-huffaz yang terkenal kewibawaan dan imamahnya dalam hal tersebut seperti tarikh bukhari. bahasa diikat dengan harakat bacaan ringan dan tashdid. Selepas sheikh shihab al-din abu shamah Al-adhkar. Sharh muslim 4. dan memperhalusi dan mengeluarkan manfaat ilmu yang mendalam pada matan dan sanadnya dari apa yang kami kemukakan dari hujah yang zahir dan pelbagai dalil yang jelas. ulama yang berguru dengan al-nawawi. makanan dan peralatan hidup. dan adapun sahih al-bukhari (rah) maka saya telah mengumpulkan dalam syarahannya sejumlah hal yang banyak dan utama meliputi perbahasan ilmu yang berencam dengan ibarat yang ringkas. tarikh abu khaithamah. dan menyebarluas faedah keduanya. dan allah meredainya. al-nawawi belajar selama 20 tahun.Al-dhahabi. hibban.

tambahan yang dinyatakan sebagai al-mutaba at. 22 dan wajar bagi kita mendalamkan pandangan bagi memahami tujuan imam muslim dari hal tersebut. ma in. dan telah kami ikrarkan dalam ulum al-hadith apabila telah thabit pertemuan dan pendengaran dan selamat dari tadlis dianggap dengan pendengaran. abdullah b. . Menyatakan hadith terputus antara bukhari dan hisham b. itqan. perawi yang sezaman dan mempunyai kemungkinan bertemu cukup dalam membenarkan ia telah mendapatkan riwayat (thubut al-idrak). al-mazari. ma mar memberitahu dari hammam berkata. Perkara yang sama dalam ta liqat al-bukhari. Hadith ini pada hakikatnya telah makruf diketahui penyambungannya dengan lafaz yang sarih dari riwayat selain Bukhari 3. adapun sahih muslim. maka hendaklah ia membersihkan hidungnya (istinshaq)). yahya b. Darinya. dalam kitab al-saha if. Perkataannya kami diberitahu Muhammad b. Tidak terputus sama sekali kerana al-bukhari telah bertemu dengan hisham dan mendengar darinya. maka hadith yang seperti ini yang dikemukakan dalam tidak menyebabkannya tercela kerana diketahui kebiasaan keduanya dan syarat dan penyebutan dalam kitab untuk mengemukakan hadith sahih secara khusus. menyebut dalam kitab terdapat hadith maqtu di 14 tempat. abd al-razaq memberitahu kami. Bahkan ia bersambung dari jalan yang sahih. al-ajza yang mengemukakan hanya satu jalur isnad. Pemilihan dan ketelitiannya dalam menyatakan. maslamah memberitahu kami. Hadith abi amir atau abu malik al-ash ari. Sharh muslim. ibn salah. seperti waki b. rafi berkata. 18. maka tidak dimasukkan hadith kecuali yang telah dipastikan thubut. berbeza dengan hadith inqita dan mursal dalam kitab yang lain 4. Hal 18-19 1. Sementara mazhab kebanyakan ulama. ammar. dan imam muslim kerana kewarakan. bersandarkan mazhab ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-shafi i. isnad diulang pada setiap hadith yang disebut. kewaspadaan dan ketelitian dalam riwayat. abu bakr al-isma ili alshafi i. ialah sikap yang cukup berhati-hati dalam mengeluarkan riwayat dari sahifah hammam b. al-jarrah. Bahawa sungguhpun ia terputus.4-5. maka saya telah beristikharah pada allah ta ala Sharh muslim. tidak perlu mengulang isnad kerana setiap hadith disandarkan pada isnad yang pertama. Menurut muslim. seperti perkataan sahabat (rad) bersabda rasulullah (saw) adalah dari pendengarannya dari Baginda (saw) sekiranya tidak terdapat khilafnya 2. dan menyebut hadith antaranya (apabila seseorang kamu berwuduk. dari sulayman yakni ibn bilal yang memberitahu kami dari yahya dan beliau ialah ibn sa id. ini yang diberitahu kepada kami dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda. munabbih dari abu hurayrah (rad). Menolak pandangan abu Muhammad ibn hazm al-zahiri yang menyebutnya maqtu dan tercela dari martabat sahih.

disokong dengan keupayaan dan keahliannya dalam pelbagi ilmu yang berkait dengan makrifat hadith ini seperti ilmu fiqh. sesungguhnya riwayat dengan isnad muttasil tidak bermaksud di zaman ini dan yang sebelumnya menetapkan apa yang diriwayatkan kerana setiap isnad tidak terlepas dari shaykh yang tidak diketahui riwayatnya dan tidak ditetapkan dalam kitabnya yang boleh disandarkan dan dipastikan thubut. Berkata abu zar ah. dinyatakan dalam kebanyakan kitab: Sharh muslim 13. dan melazimi ahli-ahli hadith dan kajian mereka kebanyakan periwayat tidak memberi perhatian pada hal tersebut. berkata syeikh.000 hadith usul tanpa pengulangan. syaikh abu amru. dan yahya b. ini kumpulan 4. Sharh muslim 21. Orang yang ingin berhujah dengan hadith-hadith kitab Sahih muslim harus dapat menukilnya dari riwayat lain yang ditemui dari perawi thiqat yang mempunyai riwayat usul yang sahih yang dapat mengangkatnya ke tahap mutawatir dan manzilah istifadah. kehalusan ilmu. 23. ulang 7. imam muslim menempuh jalan yang unggul dan tinggi dalam ihtiyat dan wara Dan saya menyebut hanya sebahagian dari ketinggian manhajnya bagi menggambarkan yang lain kerana tidak dapat diselami hakikat halnya kecuali mereka yang mengkaji dengan baik kitabnya. Yang dimaksudkan ialah mengekalkan kesinambungan jaringan isnad yang dikhususkan bagi umat. maka ia mengandungi bab pada hakikatnya tetapi beliau tidak mengemukakan tarjamah bab di dalamnya supaya tidak menjadi terlalu besar atau kerana sebab yang lain. 21. tarikh. . kaedah usul dan ilmu isnad yang tersembunyi dan martabat perawi dan sebagainya. usul. Dan imam muslim menyusun kitabnya mengikut bab. bahasa arab. mengapa ditinggalkan yang lain. kehalusan ilmu isnad. sa id kerana riwayat yang diperoleh dari syeikh tidak menyebutkan nasabnya. Begitu juga Kitab al-bukhari. 4. insya Allah Ta ala Dan darinya ketelitian dan kewaspadaannya dalam meringkaskan turuq dan perpindahan isnad dengan mengemukakan ibarat yang ringkas dan sempurna penyampaiannya. dan saya akan menyebutkan hal ini selepas perbincangan ini dalam fasal yang khusus tentangnya.Imam muslim tidak terus menyebut sulayman ibn bilal. Berkata al-shaykh abu amru (rah) kami meriwayatkan dari abu quraysh al-hafiz. beliau maksudkan adalah kitabnya ini mengandungi 4.000 hadith dalam kitab sahih. Dan darinya tertib dan penyusunan yang baik dan penyaringan hadith dalam suatu aliran dan perkaitan yang membayangkan pentahqiqannya dan kesempurnaan makrifatnya dengan maksud khitab. dan telah ralat dalam menyampaikan riwayat.275 hadith.000 hadith tanpa berulang. asma al-rijal.

Maka khabar ahad yang terdapat pada selain keduanya wajib diamalkan sekiranya sahih isnadnya dan tidak berfaedah kecuali bagi zan. dan apa yang terdapat pada selain keduanya tidak diamalkan sehingga dilihat dan ditemui memnuhi syarat sahih Dan tidak ditetapkan dari ijma ummah untuk beramal dengan keduanya seperti ijma mereka bahawa ia secara putus adalah kalam Nabi (saw) Al-dhahabi. kerana pada asasnya tidak disyaratkan mengemukakan riwayat berencam kerana usul yang sahih sudah cukup sebagai sandaran yang muktamad dan ukuran perbandingan Sharh muslim 19. dan berkata dalam juzuknya apa yang disepakati bukhari dan muslim untuk mengeluarkannya maka ia diputuskan benar secara qat i. hanya apa yang membezakan al-sahihayn dan kitab yang lainnya adalah apa yang terkandung dalam keduanya telah sahih tidak perlu diselidik. 20. semua yang dihukum muslim sahih Imam al-haramayn. dan pandangan yang terbanyak bahawa hadith al-sahihayn yang tidak mencapai tahap mutawatir hanya berfaedah bagi zan. Dan tidak ada perbezaan antara bukhari dan muslim dan yang lainnya dan penerimaan ummah dengan qabul hanya berfaedah bagi mewajibkan amal bagi kita dengan apa yang terdapat dalam keduanya dan ini telah muttafaq alayh. bahkan wajib beramal dengannya secara mutlak. 20. maka sesungguhnya ia adalah hadith ahad dan ahad hanya berfaedah bagi zan dari apa yang telah diikrarkan. tadhkirat al-huffaz. ibn salah. sekiranya seseorang lelaki bersumpah jatuh talak bagi isterinya jika apa yang terkandung dalam kedua kitab al-bukhari dan muslim yang dihukumkan sahih adalah dari perkataan Nabi (saw) yang sebenar. beliau jarang untuk dapat menerima pemberian dari seseorang kecuali dari mereka yang tiada kaitan dengannya (yang pernah mengambil manfaat dari pengajiannya). Shaykh ibn salah berkata dalam ulum al-hadith dan yang benar bahawa ia berfaedah bagi ilmu Perkataan shaykh ini berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh para muhaqqiqun. khabarnya thabit diyakini kerana ummah menerimanya secara putus.Al-nawawi: pandangan ibn salah ini hanya galakan untuk menzahirkan kekuatan riwayat. kewarakannya. dan ia berfaedah bagi ilmu nazari. maka seperti itu juga kitab al-sahihayn. . Dan ummah telah sepakat bahawa apa yang dipersetujui oleh al-bukhari dan muslim maka ia haq dan benar. maka saya tidak menjatuhkan talaknya dan tidak memintanya menebus talak kerana ulama muslimin telah sepakat dan bulat mengiktiraf kesahihannya.

keluar di tengah malam ke suatu sudut ruangan solatnya untuk bertahajjud. mudahmudahan saya merasakan dengan sentuhan wajahku. Al-majmu . mukhtasar al-muharrar. abu ghassan. arabi (garis keturunan) Mendengar di khurasan dari yahya b. tempat yang pernah dijijak oleh kaki Imam alnawawi (rad) rawdat al-talibin.adl beberapa kali. al-hajjaj al-qusyairi (nasab) al-nisaburi (tanah lahir). kehebatannya al-malik menyatakan: saya tidak pernah gentar dengan sesiapa kecuali dengan lelaki ini al-taj abd al-wahab al-subki. sawad. dicetak di kaherah tahun 1329 di ruangan kaki (hamish) kitab al-tanbih Sharh muslim. terjemah perancis. maslamah al-qa nabi. Muhammad b. dan menelungkupkan wajahnya di atas lantai yang disediakan sejak zaman al-ashraf yang mewakafkan pembinaannya dan di atasnya Imam al-nawawi biasa duduk memberi syarahan ketika dalam majlis pengajian. bersemuka dengan al-malik al-zahir di dar al. harmalah b. di Iraq ahmad b. takmilat al-subki (w. hanbal. di mesir amru b. di atas lantainya saya membaringkan wajah. . Abu al-husain muslim b. di hijaz dari sa id b. van der bergh. mahran aljamal. (9 jil). ada ketikanya beliau makan dengan mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan sheikh qutb al-din al-yunaini. sufyan ialah imam muslim. penyusun kitab sahih. ditulis hingga bab khiyar al-majlis.aziz ala kitab al-wajiz. Leiden. Mansur. Muhammad al-rafi I al-qazwini (w.al-shaykh burhan al-din al-iskandarani yang berazam untuk berbuka puasa dengannya. Dan kekal bagi imam muslim dengannya ingatan yang indah dan pujian yang baik hingga hari kiamat. yahya. bapanya al-taqi al-subki ketika menetap di sebuah ruang di dar al-hadith al-ashrafiyah. ishaq b.umdah fi tashih al-tanbih. ringkasan kitab fath al. abu al-qasim abd al-karim b . mengajaknya hadir ke tempatnya dan berbuka bersama. di ray dari Muhammad b. Bersyair: dan di dar al-hadith terakam makna yang halus. abdullah b. 1882 dan saya telah mengumpulkan sebuah juzuk yang merupakan syarahan bagi maksud dan makna-makna halus dalam mukhtasar ini. syaikh Ibrahim b. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra. rahawayh. yahya meriwayatkan darinya jemaah dan imam muslim telah mengarang dalam ilmu hadith kitab yang banyak. 756) (3 jil) Al. 10. abu mus ab. selaku wali pada tahun 742. 623) minhaj al-talibin. antaranya ialah kitab sahih ini yang dilimpahi baraqah oleh allah dan bagiNya segala kesyukuran dan nikmat dan fadilat dan anugerah yang terlimpah atas kaum muslimin.

mujahid. ata . al-hassan b. 5. rafi b. bakkar al-maqdisi al-nabulusi kemudian al-dimashqi 6.Hlm. ubay ibn ka ab. jubayr. dhun al-nun al-misri (rad) 7. Hadith niat. Dan telah saya nyatakan bahawa saya tekankan uslub yang sederhana dan berusaha mengelak dari pembentangan yang panjang yang meletihkan dan memualkan. jabir ibn abdullah. abdullah al-tustari. sahih muslim. nafi Abu al-hassan al-wahidi Data yang diperoleh diolah secara berperingkat mengikut kesesuaian penulisan. sa id al-musayyib. sa ad b. al-imam al-harith al-muhasibi. maka digalakkan untuk menjauhinya (perkara makruh) tetapi tidak diwajibkan. Pencarian fakta dan penemuan-penemuan baru diusahakan. Al-adhkar. 6. ibn abbas. dan tidak wajar ditinggalkan secara mutlak dan harus diamalkan sekadar yang termampu. al-ustadh abu ali al-daqqaq. ketahuilah bahawa ia merupakan suatu yang dituntut bagi seseorang yang mengetahui hadith fada il al. a isyah.a mal untuk beramal dengannya walau sekali supaya ia termasuk dari kalangan ahlinya. hal. hakim b. hudhaifah al-mar ashi. kecuali kerana mengambil pendirian dan sikap berhati-hati dalam sesuatu hal yang berhubung dengannya. seperti jika terdapat hadith da if bersabit dengan hukum makruh beberapa amalan jual beli dan pernikahan. dan saya mencukupkan dengan khabarnya radiyallahu anhu dengan kadar ini maka sesungguhnya ehwal beliau dan manaqibnya tidak terjangkau kerana jauh dan besarnya untuk digarap. dan saya hanya mengeluarkan dalam kitab ini hadith-hadith yang diperoleh dari kitabkitab yang masyhur sebagai usul al-islam yakni lima buah kitab: Sahih al-bukhari. Data yang terkumpul digunakan bagi menyedia maklumat kualitatif dan kuantitatif terhadap hadith-hadith yang dimuatkan dalam Sahih Muslim. talaq dan yang seumpamanya. maka tidak diamal kecuali dengan hadith sahih atau hassan. adapun yang berkait dengan hukum tentang halal dan haram dan persoalan jual beli. bersandarkan hadith Nabi (saw) yang telah diterima sahih (muttafaq alayh) (apabila saya menyuruhmu dengan sesuatu maka lakukanlah sekadar kemampuanmu) Fasal. dikhabarkan dari syeikh al-imam al-hafiz abu al-baqa Khalid b. Al-adhkar. al-hassan ibn al-mufarraj b. sunan al-tirmidhi. berkata Ulama dari kalangan muhaddithin dan fuqaha dan yang lainnya: diharuskan dan digalakkan beramal dalam al-fada il dan al-targhib wa al-tarhib dari hadith-hadith da if selama ia bukan maudu (palsu). ali. fasal pada perintah supaya ikhlas dan memurnikan niat dalam semua urusan dan amalan zahir dan tersembunyi. yusuf b. dan sunan al-nasa i dan saya turut meriwayatkan sedikit hadith dari beberapa kitab masyhur selainnya . dan kami meriwayat dari al-sayyid al-jalil abu ali al-fudail b. hizam. Pendapat Sahabat. ibn umar. khudaij. al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi. al-sayyid al-jalil abu Muhammad sahal b. sa id b. iyad. sunan abi daud. Mu awiyah. ibn mas ud (rad) Al-tabi in. 110. nikah. ikrimah.

dan ia lebih tinggi dari riwayat al-munfarid yang dianggap munkar . dan menyebut dari kitab usul hadith yang mashyur dari hadith da if kecuali sedikit dan dijelaskan kelemahannya. 4 Al-asanid. dan kemudahan untuk menempuh jalan kebaikan. dua jenis Sahih li dhatih. mengharapkan agar ia menjadi kitab yang muktamad sebagai sandaran. Tidak menyebutkan hadith di dalam bab kecuali yang zahir dan jelas pernyataan dalil dan persoalannya Karyanya menjadi rujukan terpenting dalam setiap bidang. Ibrahim berkata saya mendengar ahmad b. dan berkekalan dengan amalan kemuliaan. hadith yang perawinya masyhur dengan sifat kebenaran dan amanah tetapi tidak mencapai martabat sahih kerana kekurangannya dari sudut hafalan dan itqan. Hasan. yang diangkat ke tahap sahih kerana diriwayatkan dari pelbagai jalur. jama isnad. saya memohon tawfiq dan pertolongan serta bantuan. Dan kepada Allah yang Maha Mulia. Sharh muslim. yang membawanya setaraf dengan Hassan. hadith yang perawinya rendah dari sifat dabit dan itqan. dan yang sepertinya hingga ke penghujung sanad. salamah berkata: saya melihat abu zar ah dan abu hatim mendahulukan imam Muslim b. tanpa sebarang kejanggalan (shadh) dan kecacatan ( illah) yang tercela Sahih li-ghayrih. iaitu apa yang bersambung sanadnya dengan riwayat perawi yang adil dan dabit. dua jenis Hasan li dhatih. Hanya mengeluarkan segelintir hadith dari kitab-kitab al-ajza dan almasanid di beberapa tempat. dan dalam riwayat lain dalam makrifat hadith Al-adhkar. (dal) al-hakim abu abdullah kami diberitahu oleh abu al-fadl Muhammad b. hlm. dari pendapat yang ditarjih dalam al-irshad dan al-taqrib. al-Hajjaj dalam makrifat sahih dari mashayikh zamannya.Kitab sebahagian besarnya memuatkan hadith sahih. yakni perkhabaran tentang jalur penyampaian pada matan. sanad dan rijal Al-Sahih. hidayah dan pemeliharaan.

ketahuliah sesungguhnya fadilat zikir tidak terhitung dari tasbih. berzikir dengan lisan dengan kehadiran hati lebih afdal. 7. jubayr (rad) dan ulama lainya Al-adhkar. 8-9. dan ia tidak dituduh berdusta pada hadith. dan hadith tersebut telah ma ruf dengan riwayat lain atau yang seumpamanya dari wajah yang lain. (fasal) zikir boleh dilakukan dengan hati. tetapi sekadar berhati-hati. majlis zikir. angkuh dan tamak. al-nawawi alam al-awliya Mendengar al-kutub al-sittah. sharh al-sunnah al-baghawi. dan tidak zahir padanya sebab lain yang melayakkannya menjadi fasiq. iaitu majlis yang disebut di dalamnya kalam allah dan sunnah rasulnya (saw). al-musnad. sunan al-daraqutni. isa al-muradi Membaca lughah dengan syeikh ahmad al-misri. yang memperkuatnya. membaca dengan ibn malik kitab karangannya . mawdu . 9. dan yang lebih afdal dilakukan bersama dengan hati dan lisan. atau lisan. dan suci dari maksud yang jelek dan rendah. tahlil. begitu yang diungkapkan oleh sa id b. hadith palsu. Dan tidak dipegang sebagai i tiqad yang pasti (thubut) dalam beramal. Al-adhkar 9. tahmid. Tadhkirat al-huffaz. oleh al-hafiz abd al-ghani ala al-din dan sharh ahadith al-sahihayn dengan almuhaddith abu ishaq Ibrahim b. takbir dan seumpamanya. atau ungkapan para imam zahid yang terdahulu. maka berzikir dengan hati lebih afdal. hadith yang sempurna rangkaian isnadnya dari perawi yang mastur tidak diketahui keahliannya. Wallahu a lam 9. sekiranya dilakukan pada salah satunya. seperti ia terkandung dalam suatu hukum dan kaedah umum.Hasan li ghayrih. dan tidak pelupa atau kerap ralat dalam riwayatnya.al-mufhim. dan padanya terdapat maksud hadith yang tersangat lemah dan tidak harus beramal dengan khabar yang diriwayatkan dari seorang pendusta dan diragukan hadithnya (muttaham). yang terlepas dari sebarang perkara baru dan bid ah. al-qurtubi. al-muwatta . Membaca al-kamal. yakni majlis ilmu dan muzakarah. dan perkhabaran salaf al-salihin. dalam sharh sahih muslim dinukil dari qadi iyad. Dan diharuskan beramal dengan hadith da if berdasarkan dua syarat: Terdapat hadith lain yang serupa yang menjadi asas penyaksian. bahkan semua yang beramal kerana allah taala dan mentaatinya adalah orang yang berzikir kepadaNya.

Ibtal al-qiyas .Sentiasa gigih membaca. fahras nama kitab mengikut tertib imam muslim. dan bersabar dengan kepayahan hidup dan besederhana dalam berpakaian dan makanan tanpa tambahan darinya. istislah.). dan ilmu yang berencamnya. terhasil dengan kemuliaan amal dan akhlak yang baik di dunia. menunaikan ibadat. indeks ayat-ayat al-qur an. ibn al. kemudian generasi yang lahir selepas mereka. 56. abu al-fath. orang yang memberi fatwa berdasarkan pendapatnya (ra y) adalah orang yang member hukum tanpa ilmu. hal (jim) dari tahdhib al-asma wa al-lughat. tidak ada ilmu dalam agama kecuali dari al-quran dan sunnah. Beirut: dar al-kutub al. istinbat penemuan . indeks perkataan sahabat dan tabi in.attar Ibn al. Khalil Ma mun Shiha (ed. Mudawat al-nufus. atau siang bahkan ketika berjalan Beliau adalah seorang hafiz dan pengingat hadith. keutamaan sahih muslim Sahih muslim. ra y. berpuasa sepanjang waktu. berfikir tentang maslahat umat Mulakhkhas. fahras bab mengikut tertib penyusun. pembaikan jiwa. bab keutamaan sahabat. 1. memanjangkan zikir. berwirid. beirut: dar al-ma rifat. fahras nama-nama kitab mengikut tertib abjad. al-fisal 1/94.attar berkata: syaikh kami rahumahullah menyatakan bahawa beliau tidak pernah membuang masa sedikitpun. dan penafsiran ini membawa maksud menjauhi maksiat dan pelanggaran hukum. indeks hadith dan athar nabawi (saw). dan perancangan tempatan dan politik. baik pada waktu malam. penetapan hukum berdasarkan pandangan hakim yang memandang sudut yang lebih baik (aslah) pada sesuatu dan akibatnya Maliki. kemudian yang datang selepas mereka Al-Nawawi (1425/2004). Al-ihkam usul al-ahkam fi al-diyana (1: 8) 1/16. Sahih muslim bi sharh al-nawawi al-musamma al-minhaj sharh sahih muslim bin al-hajjaj. definisi aqal (rasional) adalah amalan ketaatan dan kebaikan. yang membawa pada keselamatan di akhirat. sahih dan da ifya. menulis. Meriwayat hadith darinya. maqasid al-shariah. juz. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. tentang rijalnya. Puncak dalam makrifat mazhab. al-mizzi. Faharas al-kitab am.ilmiyah. dan dengan pengurusan masyarakat yang berhemah. menyebarkan ilmu. 185. indeks rijal sahih muslim Ibn hazm.

pertengahan al-taflis Matali al-anwar. menjual tamar basah (al-rutab) yang masih di tangkai dengan tamar kering dengan timbangan. kecuali jual beli pilihan (bay al-khiyar) (yakni hak pemilihan ditentukan lebih dahulu di dalam akad) Sharh muslim. dan dituai hasil keuntungan dan buahnya. 505/1111). menjual tamar basah di tangkai (al-nakhl) dengan tukaran beberapa wasaq tamar kering. 12. ibn qarqul . 275 Bay al-khiyar. menjual hasil tanaman dengan timbangan dari makanan yang diketahui Al-muzabanah. al-baqarah. Al-muzabanah.arabi (543/1148) Sharh muslim 10/435. abu bakr ibn al. keliru ikhtilaf antara haddathana (mendengar dari lafaz) Ibrahim atau akhbarana (membaca di hadapannya). seperti al-muhaqalah dalam al-zar . masing-masing mempunyai hak untuk memilih (membatalkan akad) selama mereka belum berpisah. diilhamkan oleh abu sulayman daud al-isfahani (w. anas (rad) dari naïf dari ibn umar (rad) bahawa Nabi (saw) bersabda: dua orang yang saling terlibat dalam jualan. al-shaykh al-imam al-hafiz abu amru uthman b. al-nisa 29. dan dari catatan abu al-qasim al-dimashqi al-asakiri dari al-farawi. abd al-rahman yang dikenali ibn alsalah: naskhah sahih muslim dari riwayat al-jaludi dari ibrahim b. 884) Abu hamid al-ghazali (w. sufyan.Mazhab Zahiri lahir di Baghdad. dan yang ditemui di nisabur dari naskhah asal yang menyebut tentang pendengaran dari syaikh. al-mukhabarah. sebagaimana dinukilkan dari farawi dari catatan sahabatnya. seperempat dan yang seumpamanya Al-buyu . abd al-razaq al-tabasi. malik b. menjual hasil tani yang sedia dituai dengan bijiran secara takaran Al-muhaqalah. tanah yang subur diserahkan kepada seseorang untuk diusahakannya dengan nafkahnya. al-mukhabarah dengan sepertiga. yang lebih selamat pembaca hadith melafazkan kedua-duanya akhbarana Ibrahim haddathana ibrahim Diharuskan membaca dengan akhbarana sahaja. syaikh taqi al-din. Termasuk dalam khabar Takmilah al-majmu .

al-salah (w. musa b. Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. aqidah. menulis menuntut hak faqih Al-qusyairi.Ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi al-hijri hatta awa il al-qarn alkhamis asyar al-hijri. abd al-qadir izzi Juhud al. suruni Sharh muslim.adhb al-rawi fi tarjamah qutb al-awliya al-nawawi. raqa iq. iyad b. tafsir. nahu. Madinah al-Munawwarah: maktabah al-turath. abdullah b. al-manaqib. 680) Kerana semua tahdith hakikatnya adalah khabar. berasal dari andalus. muqaddimah qurrat al. dan tidak semua khabar adalah tahdith. thabit al-baghdadi abu bakr (w. ahmad b. fu ad sezkin 1/354 Sahih muslim. 84. iyad b.). al-kannani al-shafi i (724-805 H) al-hafiz shams al-din muhammad b. musa b. dikatakan Ramadan 544 H . raslan Siraj al-din abu hafs umar b. abd al-rahman al-sakhawi (1409/1989). Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. syaikh khurasan (w. dr. lughah. Ali b.ayn al-muhtaj Seorang siasahwan menyanggah kemungkaran dijelaskan mengenai kekeliruan berkaitan mengemukakan pandangan membuat tafsiran adab berhujah mengungkapkan pandangan Imam al-shaikh iyad b. dan semua wajah tarjih iaitu dalam 50 wajah dikumpulkan oleh al-hafiz abu bakr alhazimi pada awal kitabnya al-nasikh wa al-mansukh Ayah imam. kitab yang mengandungi lapan bahagian hadith. dar al-gharb al-islami. syair. dikatakan 476 h. iyad al-yahsubi al-sabti al-maliki Ahli tarikh. Muhammad al. al-manhal al.id al-khatrawi (ed. sheikh sharaf al-din (w. al-suyuti 41 Abu amru b. khatib.). al-mulaqqan. 463) Sharh muslim 160. kalam. al-athyubi. dilahirkan pada pertengahan sya ban 496 h. naqid.al-bulqini. abd al-qadir (ed. hadith. hawazin. Risalah kepada al-malik al-zahir. umar b. alsiyar. abd al-karim b. ansab. hukum.643 H) (1404/1984). tafsir. ali b. musa b. amru b. Muhammad b. 465) Ahmad b. ustaz Muhammad hafiz b. adab. Muwaffaq b. wafat jamadil akhir. Al-suyuti. al-fitan.

saharanpuri. abd al-ra uf singkili. rahiq al-makhtum. al-qadi abu Muhammad al-ramahurmuzi (w. Muhammad al-khattabi (319-388) . 308) adalah dari kalangan ahli ibadah dan mujtahid yang kerap bersama imam Muslim. muqaranah bayna syuruh al-hadith. Ibrahim berkata. berkata al-hakim. 7.c. Wafat di iskandariyah 7 rajab 664 H 7. Muhammad al-Baghawi. shaykh kami abu ishaq dikenali sebagai ahli salah. fazlur rahman kini dalam kuliyah hadith diperkenalkan subjek khusus yang berkait dengan ilmu syarah manhaj almuhaddithin. bahawa Ibrahim b. abu abdullah Muhammad b. Sharh muslim hal. 360 H). Dan dieja dengan huruf fa berbaris atas atau hadapan. fath al-bari. dan ejaan dengan baris atas adalah yang masyhur yang dipergunakan oleh ahli hadith 7. Perbahasan isnad. fadal al-farawi (441-530 H) farawah negeri di pelusuk banjaran khurasan. alshifa bi ta rif huquq al-mustafa. imam abu sulayman hamd b. rijal Abu al-Qasim Abdullah b. penuh ketenangan dan sakinah. amiruddin l. hamzah fansuri. masabih al-sunnah Sunan al-darimi Al-muhaddith al-fasil bayna al-rawi wa al-wa i. al-nadwi. al-fatani. sufyan (w. nusantara al-marbawi.Mashariq al-anwar ala sihah al-athar fi tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. sunnah nabawiyah insan teladan sepanjang zaman. ahli ibadah. sharh al-sunnah. Imam Muslim selesai membacakan kitab (sahih) kepada kami pada bulan Ramadan tahun 257 H. ibn al-salah (w. tuan guru nik abdul aziz nik mat. pengertian lafaz. al-madkhal li ilm al-sharh. 643 H) Ibn qutaybah. perbincangan matan. nuruddin al-raniri. pengumpul manuskrip jawi. nawawi banten. wan saghir. india darul ulum. banyak bersedekah dan menginfaq harta ke jalan kebaikan. abu bakr al-sam ani kitab al-ansab 10. ta wil mukhtalaf al-hadith a lam al-hadith fi sharh sahih al-bukhari. manhaj al-sharh umdat al-qari lebih tersusun dengan mauduk khusus pada setiap perbahasan hadith. al-ilma ila ma rifah usul al-riwayah wa taqyid al-sima .

penyusun mir at al-zaman. 1999. bustan al-salatin Sabt ibn al-jawzi. al-sayyid abd al-rahim anbar al-tahtawi taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. singapura: penerbit al-haramain. daripada perenggan yang lain John. sallam (w. al. Manar al-qari fi sharh mukhtasar sahih al-bukhari.. qazghali al-hanafi. Fath al-mannan sharh al-musnad al-jami li abi Muhammad abdullah b. bustan al-wa izin wa riyad al-sami in siyar a lam al-nubala 12/365. Kuala lumpur: pustaka antara.ibar 4/297. al-insaf fi masa il al-khilaf. Al-azkar. 498) ibn al-jawzi. Nabil hashim abdullah al-ghumari. tempat yang telah dipetik.cit. Muhammad ibn Ahmad al-ghassani al-jayyani (w. jami al-masanid. kashf al-musykil ala sahih al-bukhari al-tanqih li alfaz al-jami al-sahih. ali al-jawzi (w. Tarjamah al-adzkar annawawi. Beirut: dar el-fikr. zaid alhamid husein. umdat al-dala il fi masyhur al-masa il. abu ubayd al-qasim b.cit. 2 John. Muhammad b. Cit. bahadir al-zarkashi (w. al-shaykh muhammad ali al-sabuni. abd al-rahman. loc. 597) funun al-afnan fi uyun ulum al-qur an. singkatan loco citati. op. 1983 The athkar (the invocations) al-nawawiyah. wafayat al-a yan 3/140. Haji ishak b.ilal al-mutanahiyah. al-hafiz abu ali al-husayn b. 794) hulliyat al-abrar wa shi ar al-akhyar fi talkhis al-da awat wa al-adhkar al-mustahabbah fi al-layl wa alnahar al-muntaqa al-muhktar min kitab al-adhkar.hidayah al-bari ila tartib ahadith al-bukhari. hal. Terj. Makkah al-mukarramah: al-maktabat al-makkiyyah. al. badr al-din Muhammad b. almawdu at. haji baharum. al-bidayah wa alnihayah 13/28 abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . al-kamil 9/65. shams al-din yusuf b. hamzah Muhammad qasim Jamal al-din abu al-faraj abd al-rahman b. sulaima al-sheikh Muhammad. 1419/1999 Kitab al-iman. 1985 Loc. 224/838) Nuruddin al-raniri. ali b.

allamah Muhammad ali b. abdullah b. Muhammad b. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (996-1057/1588-1647). kerana itu tidak disebut oleh ibn al-attar dalam menyenaraikan keseluruhan karyanya. Beirut: Dar al-Kutub al. Abu hatim ibn hibban Al-bayan wa al-tawdih li man ukhrija lahu fi al-sahih wa mussa bi darb min al-tarjih. Abu Mansur al-mawardi.asqalani al-ma ruf bi ibn hajar (773-852) Al-isti ab fi asma al-ashab. ala lam. maka sebenarnya ia karya ulama hamawi. yang diperoleh dari jalur isnad yang bersambung dan riwayat yang banyak amal al-yawm wa al-laylah oleh imam Abu Abd al-rahman al-Nasa i.). Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (1424/2004). al-zirkili. 6/293. ali b. Beirut: Dar al-fikr. al-husain al. tentang tajwid Tarjamah imam al-nawawi dalam risalah al-suhaymi. 8/149-150. Muhammad b. dan dalam tabaqat ibn qadi syuhbah: berkata al-isnawi. abd al-rahim b. dan yang lebih baik dan besar faedah. aghalit ala al-wasit. al-zirkili. penulisan kitab amal al-yawm wa al-laylah yang diusahakan ulama. mukhtasar ringkas. abd al-bar b. ishaq al-sinni radiyallahu anhum Manar al-huda fi al-waqf wa al-ibtida . dinisbahkan kepadanya oleh Ibn al-raf ah dalam kitab syarah al-wasit.Muhammad ali b. al-a lam.iraqi (w. 826 H) Al-isabah fi tamyiz al-sahabah. dan dinisbahkan padanya dua buah kitab yang bukan tulisannya. 1398/1978 . 93. kitab amal al-yawm wa al-laylah oleh sahabatnya al-imam abu bakr ahmad b. al-futuhat al-rabbaniyyah ala al-azkar al-nawawiyah. Muhammad ali al. Abd al-Mun im Khalil Ibrahim (ed. al-hafiz abu zur ah ahmad b.ilmiyah. Muhammad b. mengandungi 50 mauduk fiqh dan sebahagiannya perbicaraan hadith. asim al-namiri al-qurtubi al-maliki (363-463). shihab al-din abu al-fadl ahmad b. al-nihayah fi ikhtisar al-ghayah. al. Al-adhkar. abi umar yusuf b.

178 Baihaqi. al-hafiz abu abdullah aldhahabi meumusnya. Ulama telah mensyarah dan meringkaskannya Kashf al-zunun 2/1612 Imam al-Nawawi berkongsi kedudukan dan martabat dengannya. 1234) Ghazali (1058-1111) Hlm. Abd al-Karim al-Rafi i al-Qazwini (w. khalifah Abbasid terakhir 1238. di zaman Seljuq (1078) di Syria. Muhammad b. dan dikatakan disandarkan kepada Rafi an salah sebuah negeri di Qazwin al-Muharrar. kuasa Seljuq berakhir 1117/1118. hlm.Mongols di bawah Hulagu menyerang Baghdad. dengan Hamish Qurrat al. al-athir menyusun kitab usud al-ghabah. digelar muharrara al-madhhab. 624). Khudaij (rad). berakhirnya khalifah Abbasid. 158 Abu al-Qasim Abd al-Karim b. izz al-din b. hlm. askar kerahan Turki Hlm. maka sesungguhnya di antara ilmu agama yang paling mulia ialah ilmu hadith al-nabawi dan dari makrifatnya yang paling tinggi ialah mengenali para sahabat Rasulullah (saw) 1/3 di awal kurun ketujuh. menguasai Granada sehingga1492. 210. Tabaqat al-Shafi iyyah. al-Mu tasim.Ulama min al-Shafi iyyah. dan menyempurnakan maksudnya. 1267 M) 1242-1258. Ibn Athir (w. Yaqut al-Hamawi. dinasti Islam terakhir di Andalusia. adapun selanjutnya. Hazm (w. hlm. 20-22. Ibn Qadi Syuhbah 2/75 Minhaj al-Talibin. semuanya telah meriwayatkan dari Baginda (saw) secara mendengar atau melihat Abu Muhammad Ali . tajrid al-sahabah. 1258. penulis biografi (w. . alfawa id al-Madaniyah fi Bayan ikhtilaf al.Juz 1/hlm. Dari abu zar ah al-razi berkata: sewaktu Nabi (saw) wafat mereka yang telah melihat dan mendengar dari Baginda (saw) berjumlah lebih dari seratus ribu orang manusia dari kalangan lelaki dan perempuan. 1064) Abu Shamah (w. Nisbah kepada Sahabat Rafi b. 2. juz 1/hlm.1229). dan ia adalah hal yang terpenting dan bermanfaat besar. Sejarah Mongols oleh Rashid al-Din.Ayn bi fatawa Ulama al-Haramayn. Nasrids. 1250-1517 bermula pemerintahan Mamluk di Mesir. 210. 73 Maka menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat Kitab al-Muharrar Dan penulisnya telah beriltizam untuk mengeluarkan dalil yang sahih dari ulama mazhab.

Attar (w. atau pendapat khilaf. Muhammad b. dan kebanyakannya adalah kerana keperluan yang tidak dipenuhi tanpanya.Tetapi kerana kebesaran jilidnya telah melemahkan keupayaan untuk menghafalnya dari kebanyakan ahli zaman ini kecuali mereka yang kuat inayat. Abd al-Rahman b. bagi memudahkan hafalan. al-mazhab. al-jadid. Muhammad b. Mughni al-Muhtaj. Ibn Hajar al-Haythami. al-nas. al-Siraj al-Wahhaj. Di antara mauduk tumpuan adalah . dan tingkat khilaf . Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. dan turuq. Khatib al-Sharbini. 1410) menerima riwayat kitab Minhaj al-Talibin dari beberapa shuyukh dinyatakan dalam kitab al-Mirqat li al-riwayat wa al-ruwat. 1372) yang menyampaikan riwayat dari para mashayikh dari Imam Muhammad b. dan kemungkinan saya kemukakan fasal kerana terdapat perkaitan munasabah Dan saya mengharapkan sekiranya selesai ringkasan ini akan menjadi suatu syarah bagi muharrar. dan sebab saya memasukkan catatan dan menambahkan huruf atau syarat dalam perbahasan masalah dan yang seumpamanya. alasah dan al-sahih. maka saya melihat keperluan untuk meringkaskannya pada kadar separuh dari ketebalan kitab. dan perlu dengannya. al-qadim Dengan menyatakan di permulaannya saya berkata dan menutup di akhirnya dengan wallahu alam Dan apa yang anda dapati dari penambahan lafaz dan sebagainya atas apa yang terdapat pada muharrar maka berpeganglah padanya. Tuhfat alMuhtaj. 723) dari Imam al-Nawawi (w. 676). Muhammad alJazari (w. Hassan Abd al-Bari al-Ahdal (w. dan wajh. dan maksudku dengannya ialah untuk menarik perhatian tentang hikmah menukar lafaz dan ibarat muharrar. dan juga apa yang anda dapati dari zikir yang berlainan dari yang tertera dalam al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain maka hendaklah anda bersandar dengannya.Allamah al-Lahji (w. di antara yang ternama ialah alSayyid Abd al-Rahman b. kerana saya telah meneliti dan mentahqiqnya dari kitab hadith yang muktamad. al-azhar dan masyhur. walaupun ia lemah dengan petunjuk yang penting yang kuberikan. Nihayat al-Muhtaj. Sa id. dan nas. Dan saya telah mula mengumpulkan juzuk ringkas yang menghuraikan istilah yang halus dalam kitab mukhtasar ini. (daqa iq al-minhaj). kerana saya tidak membuang darinya suatu hukum sama sekali. beserta sedikit penambahan berguna yang saya masukkan insya Allah. Dan menerangkan dua qawl. al-Ramli Dan darinya menukar lafaz yang gharib atau diragui menyalahi lafaz yang benar dengan ibarat yang paling mudah dan jelas. al. 833) dari Imam Ala al-Din Ibn al. Dan saya telah mendahulukan beberapa masalah dalam fasal yang dibahaskan kerana munasabah atau kerana ringkasan. Abdullah b.

138. Daud al-Zahiri. Ali al-Subki (w. 656 H menduduki Baghdad. melantik al-Syifa al-Samirah untuk menyelia pasar Muhammad Fu ad Abdul Baqi. menyebut Masabih al-Sunnah mengandungi . memasukkan 4.Alkami.Iraqi (w. di bawah naungan Mamluk setelah kejatuhan dinasiti Ayyubi. History of Islamic Civilization. Shawahid al-tawdih wa al-tasrih li musykilat al-Jami al-Sahih Hadith Sahih Muslim 3. Ahmad b.Arifin al-Manawi (w. Al-mu tasim dilantik pada 640 H di Baghdad. Umar (rad) memperkenalkan institusi hisbah. Hulagu menawan Fars pada 654 H. Delhi: Kitab Bhavan. 291 Jenghiz Khan meninggal pada 624 H. Ibn Hajar. al-ta liq al-Sabih ala Mishkat al-Masabih. 8. Dictionnaire Encyclopedique de bibliographie Arabe. 292. kolum 573. Hulagu menyeang Syria.033 tak termasuk yang berulang Muhammad b.S.468 dari kitab hadith yang lain. Ali ibn Abi Ali (1156/7-1233). cet. atau Mongols dari Persia. seorang pendukung mazhab shi ah sebagai menterinya Hlm. tahqiq takhrij kitab Ibn Malik. Hlm. Taj al. Tahdhib al-tahdhib. 1659/60 M) Sharh al-sunnah. J. bersama 20. dinasti Ikhans. al-wusul ila ma rifat al-Usul Taj al-Din Abd al-Wahab b.179 hadith. hulagu menewaskan dawadar. mengambil alih tampuk pemerintahan selepas Hulagu Dalam pendekatan ekonomi Kandungan dan reka bentuk Pengolahan berbeza yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ekonomi kecanggihan berhujah paksi hujah kekal Mengelak penipuan. Margoliouth (terj.Azizi (w. 771).Jurji Zayadan (1994). al-Muntaha Al-Ghunyat Fahrasat Shuyukh al-Qadi Iyad (476-544 / 1083-1149) Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir. 875 dari Sahih Muslim.E. hidup di bawah lindungan Sultan Mamluk. 1051 disandarkan kepada kitab al-Sahihayn. Abd al-Ra uf b. al-Ghayth al-hami sharh jam i al-jawami Al-hafiz Wali al-Din Abi Zar ah Ahmad b. Nur al-Din al-shahir bi al. Muhammad Idris Kandahlawi (2004). Keluarga istana Abbasid dikerah ke Mesir. hal. Hulagu (654-750) anak Tuli anak Jenghiz Khan. ii. menamakan Mu ayyid al-Din ibn al. 325 dikutip dari Sahih Bukhari.aynayn fi atraf al-Sahihayn.). D. al-Ihkam. Abd al-Rahim al.000 bala tentera. Masabih al-Sunnah (al-Duja). Jilaris.Arabi. Bayrut: Dar Ihya al-Turath al. 3. Muhammad Iwad Mar ab (ed.). 2. Imam Ali b. Qurrat al. Sarkis. 826) Sayf al-Din al-Amidi. 1621) Al-Siraj al-munir sharh al-Jami al-Saghir fi al-hadith al-Bashir wa al-Nadhir (saw). dari Mongols.

47 (1973): 57-74. mengajar di Damsyik. ibn al-salah (577-643). Varieties of pronouncement stories in Sahih Muslim: a Gospel genre in the Hadith literature. Imam Muslim yang dilakar mengikut manhaj syeikhnya. 923. hanya memasukkan sebanyak 7275 hadith ke dalam kitab sahih. Baru. 123-146. Mustafa Muhammad Amarah Wan Mohd Saghir Abdullah. 1. 1994. 334. lisan al-mizan Bukhari mengumpulkan sejumlah 600. 46 (1972): 75-81. Setiap kitab disusun ke dalam dua bahagian. Hadith sahih dan 2.hadith yang mempunyai satu jalur riwayat Rahmani.asqalani tahdhib al-tahdhib. Neal. 945. Islam and Christian-Muslim Relations. Hasan gharinb. Ibn Arabi (1165-1240) Kitab Imta al-asma bima li al-Nabi (saw) min al-ahwal wa al-amwal wa al-hafadat wa al-mata .000 atau 2. Muhktasar sharh al-Jami al-Saghir. E. xiii. Imam alBukhari. Sunan al-Tirmidhi. Hadith.434 hadith.762 setelah dikeluarkan hadith yang berulang. hlm. Membuang isnad. Abdullah al-Naisaburi. Muhyi al-Sunna. Jumlah sebenar ialah sekitar 4. Yang dikutip dari kitab lain selain Kitab Bukhari dan Muslim. Leidin. James. Islamic Culture (Hyderabad) 45 (1971): 203-212. 3. Aftab Ahmad. The life and works of Ibn Hajar al-Asqalani. hh. Abd al-Rahman al-Shahrazuri.J. Khatib al-Tibrizi (w. Imam Wali al-Din Muhammad ibn Abd Allah. dengan mengelaskan hadith mengikut penyusunan abwab Abu Amru Uthman b. 1337) menambah 1. 229. Kitab Muhadarah al-abrar wa musamarah al-akhyar fi al-adabiyyat wa al-nawadir wa al-akhbar. digunakan pada matan dan isnad. Ma rifat Ulum al-hadith. 2. hadith hasan. no. Sahih Bukhari mengandungi 97 kitab. 94. alHakim Abu Abdullah Muhammad b. Brill. Imam Baghawi. rukn al-Din menyusun kitab Masabih berdasarkan rekabentuk kitab Musannaf. tidak merujuk kepada Sunan Ibn Majah dalam kitabnya Ulum al-Hadith. dalam The Encyclopedia of Islam. 1971. Robson. mizan al-i tidal.4. Robinson. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Muqadimah Ibn Salah. hal. Haji (1996) Data kitab Risalah fi bayani hukmil bai i war riba Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim al-Fathani.000 hadith. 5. ed. hh. Gharib. jil. ibn hajar al. .511 hadith ke dalam Mishkat al-Masabih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5. Gharib Sahih penambahan pada matan oleh perawi thiqat Gharib juga digunakan untuk istilah ganjil yang terdapat pada hadith Ini terpancar dalam hadith yang bermaksud: Dhahabi tadhkirat al-huffaz. jil. hh.

hlm. mengelaskan hadith kepad 65 kategori Semua hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diterima sebagai sahih. dan tiada perbezaan antara institusi ini dengan zawiya dan ribat.kitab ma rifat anwa ilm al-hadith. berdasarkan pemerhatian seorang ulama mesir abad ke 14. 806). 386). The Function of documents in Islamic Law: the chapters on Sales from Tahawi s Kitab al-Shurut al-Kabir. al-Daris fi tarikh al-Madaris. Albany: State University of New York Press. kitab al-luma . op. mengelaskan hadith sahih kepada 7 bahagian Tahawi. al-tabsira Ibn Daqiq al.Ilmiyah. Jeanette A.Iraqi (w. 91 ulama islam abad ke 16. ribats. Muqaddimat Ibn al-Salah fi Ulum al-hadith Syarah. al-Husain al. BP 158. alnu aymi. Donald P..id (625-702) . Kamal al-Din al-Damiri: Khanqah yang dibangunkan di Parsi khusus untuk penginapan kaum sufi. Masabih al-Sunna The nature of Khanqahs. and zawiyas under the Mamluks. al-Taqyid wa al-idah lima utliqa wa ughliqa min muqaddimat Ibn al-Salah. 16 Abu Ishaq al-Shirazi. 28. Tahanawi Baghawi. Seljuq madrasa George Makdisi (1981). Ibn al-Salah.) (1972). Sebagaimana hadith-hadith lain yang menetapi syarat keduanya atau salah seorang dari mereka dianggap sahih. Little. Edinburgh: Edinburgh University Press. The Rise of College: Institutions of learning in Islam and the west. Ahmad ibn Muhammmad (852-933). Beirut: Dar al-Kutub al. 2/195. 3A212 T128K Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M) Abu Sulayman al-Khattabi (w. hlm. Abu l Faraj b. 597). Zayn al-Din Abd al-Rahim b. Wakin (ed. hlm. Abd al-Qadir b. Muhammmad al-Nu aymi al-Dimashqi (1442-1521) (1990). al-Jawzi (w.cit. Juga hadith-hadith lain yang disandarkan sebagai sahih dan diperkuat serta disokong oleh jumhur muhaddithin.

Hampshire.t. law and learning in classical Islam. Khanqah Baybars al-Jashankir menyediakan tempat menginap (ma wa) bagi kaum sufi untuk bersunyi dan mengungkapkan syair agama (sha a ir) Ribat di bawah kerajaan Mamluk Jerusalem menyediakan penginapan khusus untuk rombongan haji. 845/1442) mengungkapkan dalam kitab al-Khitat ribat yang disediakan untuk wanita. 412/1021). 852/1449) .Jawahir al. tempat berlindung (malja ) kalangan yang miskin dan kurang bernasib baik dari golongan Muslim. Mamluk Jerusalem: An architectural study. 618/1221). 696/1296) Sufyan al-Thawri (w. hadith. London.Uqud wa mu in al-qudat wal-muwaqqi in wal-shuhud. George Makdisi (1991).Asqalani (w. Pengajian ilmiah di Masjid Cathedral. adab (sastera). Islamic studies presented to Charles J. Abu Abd al-Rahman Muhammad b. Leiden. Adams. Ahmad al-Minhaji al-Asyuti (w. 813/1410 -11). Jamal al-Din al-Safadi (w. Hallaq & Donald P. usul al-fiqh. 638/1240). Religion. Great Britain: Vororium. Beirut. 33. Ibn al. 728/1328) Ibn Asakir.. hlm. Burgoyne (1987). fatwa. Michael H. Muhammad b. Ribat Bahgdadiyah dibangunkan pada tahun 684 H (1285 M). Mawqif al-Imam wa al-Ma mum. Kitab al-mawa iz wal-i tibar bi-dhikr alkhitat wa al-athar. nahu. 654/1256). ribat. 161/778) Ibn Taimiyah (w. Al-Maqrizi (w. Neitherlands : E. Najm al-Din al-Kubra (w. tafsir. Najm al-Din al-Razi (w. Little (1991).Arabi (w. seni perdebatan dan hujah (munazarah) Abu Muhammad Abd Allah b. Bapa kepada Ulama Asha ari dan Shafi i Imam al-Haramayn Abu al-Ma ali al-Juwayni (478/1085) Abu al-Qasim Abd al-Karim al-Qushayri (w. kitab Tabyin (mazhab Asha ari) Ibn Hajar al. shams al-Din.J. Yusuf al-Juwayni (438/1047). 606/1209). institusi wakaf (waqfiyyat). Awal kurun ke 14. 632/1234) Awarif al-Ma arif Ruzbihan al-Baqli (w. Brill. 465/1074) Abu Hafs Umar al-Suhrawardi (w. fiqh. tafsir isyari sufi dalam al-Quran. wa z (nasihat agama). menyediakan tenaga guru dan ilmuwan. Khanqah menawarkan kelas-kelas pengajian agama. t. 2/428 Wael b. al-Husayn al-Sulami (w.

Pernah mengajar di Universiti al-Azhar ketika awal penubuhannya. Kitab al. Tirmidhi (w. An Arab Philosophy of History. Ibn Khaldun and Tamerlane (1952) Kitab al-Jarh wa al-ta dil. Sunan Abi Dawud (202-275). Ibn Khaldun: The Muqaddimah. Perancis (1860) Ibn Khaldun. hadith dikelaskan mengikut mawdu .000 hadith yang dimuatkan dalam kitab al-sunan hanya sebanyak 4. Walter Fischel. Ibn Abu Hatim al-Razi (w.britannica. dikelaskan kepada 52 kategori . 3 jil. kitab Maghazi al-Waqidi (130-207) Abu Dawud mengumpulkan 500. Dilayari Jun 14. 279) Nasa i (215-303). professor fiqh di kolej Quamhiyyah. Charles Issawi. 2008 dari Encyclopedia Britannica online: http://www. Ibn Khaldun s Philosophy of History (1964).com/EBchedked/topic/280788/Ibn-Khaldun Muqaddima. Sira Ibn Ishaq (85-151) dirakamkan dalam Sira Ibn Hisham (w.800 hadith ilm al-hadith. al-ta rif bi-Ibn Khaldun (1951). Ibn Majah (209-273) Imam Shafi i (150-204). Muhsin Mahdi. (1958). cet. Dalam Encyclopedia Britannica. Musannaf . Abdullah al-Naisaburi (321-405). Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w. dilantik sebagai qadi besar mazhbab maliki di zaman Sultan Barquq di kaherah di bawah kuasa Mamluk. 370) kitab al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa alwa i Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad b. 203/4 H) Musnad Ahmad ibn Hanbal (164-241) disusun oleh puteranya hadith disusun mengikut nama Sahabat. Memberi pengaruh luas kepada al-Maqrizi terjemahan kitab al-muqadimah ke dalam bahasa turki. Muwatta Imam Malik (93-179). (2008).Ribat Ulama Tunisia. 218 H). Sahih Muslim (202-261). ahli sosiologi Islam yang terkemuka. Sahih al-Bukhari (194256). 2.Ibar Muhammad al-Tanji. kitab Ma rifat Ulum al-hadith. 327 H) Musnad Abu Dawud al-Tayalisi (w. Franz Rosenthal.

900. Franz Rozenthal (terj. Perbahasan Akidah Islam. Dar alMashariq. 444-5. Joseph A. Al-Nawawi . bermakna kumpulan hadith yang menghimpunkan rangkaian isnad dari pelbagai turuq.). Musnad al-sahih. 102. al-Sulwan oleh Zafar al-Siqilli. Iraq. Mufarraj al-kurub fi akhbar Bani Ayyub. Ibn Khaldun. Ihya Ulumuddin. 454. hlm.. Kechichian dan R. W. al-buyu kitab 21. dalam Shorter Encyclopedia of Islam. 1 wasaq menyamai 60 gantang. Salim b. 790 M) Heffening. hlm. Hrair Dekmejian.Kitab al-Shamil. Muslim 54 kitab. dan Syria. Al-Shatibi (w. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. (2003). Al-Munjid fi al-lughah wa al. Kaherah. Jamal al-Din Muhammad b. London: Routledge & Kegan Paul. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi 1/210 : dan Qadi Iyad telah meringkaskan perbahasan tentang hadith al-Isra dengan rumusan yang baik. Wasil Kitab yang ditulis pada abad ke 12. Muqaddima. Abd. Lantaran itu aqidah adalah bertunjangkan keyakinan dan kesanggupan membenarkan tanpa soal. . beliau berkata ini adalah perkataan Qadi Iyad Rahimahullah. eds. Abu Hamid al-Ghazali (1988). aqidah ialah berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa keraguan dan kegundahan jiwa. cet. Beirut.alam (1994). Imam al-Haramayn Dhia ul-Din Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni al-Shafi i (419-478) Bukhari. dari riwayat Ulama Hijaz. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin (2007). The Just Prince: A Manual of Leadership. Hh. 34. jil 2/ hlm. London: Saqi Books.

al-intiqa fi fada il al-a immah al-thalathah al-fuqaha Malik ibn Anas (w. al-Mutawakkil b. dan selamat dari shadh dan illat. al-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. al-Mu taz b. al-anbah ala qaba il al-ruwah. Al-Isti ab fi ma rifat al-Ashab. 100. dan di antara mereka yang bercanggah tentang penetapan syarat ini sepertimana dalam keadaan seseorang perawi terlindung halnya. Abd al-Mu ti Amin Qal aji (ed. Urwah ibn Abi al-Ja ad al-Bariqi. Hizam. Al-Istidhkar al-jami li-madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi-ma tadammanahu al-Muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kullihi bi al-ijaz wa alikhtisar. Dan apa yang diperselisihkan kesahihannya dari hadith yang dikemukakan maka ikhtilaf itu disebabkan kekurangan salah satu syarat ini. dan terjadi ikhtilaf kerana ia telah terkumpul kesemua syarat ini dan dinafikan sebahagiannya dan ini adalah sebab yang biasa. al-Mu tasim b. hlm. Harun al-Rasyid (647 696). atau hadith tersebut mursal. (1993). Lampeter) Musannaf Abd al-Razzaq ibn Hammam al-Himyari (744-827) Ibn Abd al-Bar. . pewaris Khalifah Abbasiyyah dan penulis kitab Tabaqat al-Syu ara. Ahmad ibn Ali (1372-1449) Sahabat Hakim b. syeikh abu amru b al-salah: imam muslim meletakkan syarat dalam sahihnya bahawa hadith itu mempunyai penyambungan isnad yang disampaikan dari perawi thiqat dari awal hingga penghujung sanad. al-Sa ib Fiqh al-muwazanat Abdullah b. al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah alMaliki. Universiti of Wales. Abi Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Bar al-Namiri al-Andalusi (978/9-1071). al-Durar fi ikhtisar al-Maghazi wa al-siyar.Ishak Suliaman (2005). Sharh muslim. Dan ini adalah lingkungan sahih. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram (Tesis PhD. 795) Ibn Hajar al. hadith al-mu an an.) Dimashq: Dar Qutaybah.Asqalani. tajrid al-tamhid. dan semua hadith yang menepati syarat ini maka ia dianggap sahih tanpa khilaf di antara ahli hadith.

Imam Muslim telah menempuh cara dalam sahihnya dengan kaedah yang tinggi dalam penelitian. 93. dr.275 hadith dengan berulang. muslim (204-261) Dan antara contoh ketelitian Imam Muslim. Harun. Muhammad abu zahw Muslim mengandungi 7. berkata waki b. 4. dan kebesaran martabat dalam membezakan antara kehalusan ilmunya. al-Hajjaj dalam makrifat tentang hadith sahih dari mashayikh zamannya. dibolehkan demikian. Al-bukhari (194-256). Dan hal yang demikian adalah kerana kehalusannya yang tinggi dalam riwayat dan penulisan dan kedudukan dan kelebihannya dalam ilmu ini. ma in dan Abu Bakr al-Isma ili al-syafi i. Musa b. yang menzahirkan keupayaan dan kewarakannya dan kesempurnaan makrifatnya dan keluasan ilmunya dan kecemerlangan dan pentahqiqannya akan hafalannya dan kemampuannya dari segala alam makrifat dan ketinggiannya dalam amalan dan ilmunya. munabbih dari abu hurayrah (rad) seperti katanya: muhammad b. Al-hadith wa al-muhaddithun. manhaj al-Imam Muslim fi tadwin al-sunnah al-nabawiyyah Dan demikian adalah kerana kitab suhuf dan ajza dan kitab yang mengandungi hadith yang dihubungkan dari hanya satu isnad. (al-hadith) hal. imam dalam ilmu hadith. salamah menyatakan: saya mendengar abu zar ah dan abu hatim mendahulukan Imam Muslim b. dan itqan dan wara dan makrifat. dan kedalaman fokus dan perhatiannya terhadap riwayat dalam kitabnya: bahawa beliau memberi penumpuan dan pendekatan khusus dalam menyatakan riwayat dari sahifah hammam b. apabila dinyatakan pada riwayat yang didengar untuk menyebut isnad yang pertama tanpa mengulanginya pada hadith berikutnya. . Ahmad b. sharh muslim. dr. Yahya b. dan ini adalah mazhab kebanyakan ulama kerana kesemua hadith yang disebut disandarkan kepada isnad hadith yang terawal. Ibn Mansur: tidak akan luput kebaikan untuk kami selagi anda masih hidup di kalangan kaum muslimin. salamah. fiqh dan usul. Abu Isa al-Tirmidhi meriwayatkan dari Imam Muslim Ahmad b. jarrah.Abu Hatim al-Razi. rafi telah memberitahu kami berkata: abd al-razak telah memberitahu kami ma mar al-hassan hammam berkata: ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari abu hurairah (rad) dari Nabi Muhammad Rasulullah (saw) lalu menyebut hadith darinya dan berkata Rasulullah (saw): (apabila salah seorang kamu berwuduk maka hendaklah ia beristinsyaq (memasukkan air ke hidungnya). tidak dicapai padanya melainkan segelintir dari ahli zaman. Ahmad umar hashim.000 tanpa diulang Al-nawawi.

Dr. al-hajjaj al-nisaburi. dan membuang nas yang berulang. maka caranya ialah ia harus menzahirkan isnad sebagaimana dinyatakan imam muslim. pengaturan bab. al-hajjaj telah mengemukakan riwayat pada kami dan beliau adalah wadah ilmu Muridnya ibn abi hatim al-razi berkata: saya menulis darinya dan beliau adalah ahli thiqat dari kelompok huffaz. maka sesungguhnya Imam muslim telah menempuh kaedah ini kerana penekanan pada sifat penyampaian. dan mengumpulkan riwayat dan rangkaian isnad pada suatu mauduk. Yusuf al-kattani. tarikh baghdad 3/100-104. kesanggupan dan keupayaan yang besar. tahdhib al-tahdhib. saya tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan) Ibn al-akhram berkata: sesungguhnya kalangan ahli hadith yang dilahirkan oleh kota kita ini hanya tiga orang: ahmad b. dengan mengikut manhaj imam al-bukhari dalam mengumpulkan hadith yang hanya disepakati oleh ulama. Manhaj al-Imam Muslim fi ilm al-hadith. abi talib dan muslim b. memilih lafaz dan itqan. 2/110-120. dan menghasilkan kitabnya musnad al-sahih. tadhkirat al-huffaz. wa al-lughat. muqaddimah. Hasan Ramahurmuzi (w. hal. kerana ini orang yang mendengar hadith dengan riwayat ini. kashf al-zunun. Tarjamah imam muslim. hal. menguasai ilmu hadith dan saya bertanyakan tentangnya pada bapa saya (abu hatim al-razi) dan beliau menjawab: (tingkat) yang benar (saduq). al-fahrasat ibn nadim. 360) . imam al-nawawi.Dan berkata ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-syafi i tidak dibolehkan. ringkasan turuq hadith. al-hajjaj. Tahdhib al-tahdhib 10/13 Sahih muslim mempunyai kelebihan dari sudut ketinggian isnadnya. Ibrahim b. wafayat al-a yan. ciri yang cukup berhati-hati dalam menyampaikan riwayat. dan menyusunnya mengikut tertib bab dan tarjamah fiqh. Yahya. kerana kewarakan . ibn hajar 10/126-7. 2/583-590. 107 Ibn khaldun. 231. mengatakan (bahawa imam muslim adalah ahli ilmu dan ulama umat yang menampung pengetahuan. tahdhib alasma. isnad yang pelbagai. Abd al-Wahhab al-farra . 442: kemudian muncul Imam Muslim b. Abu bakr al-jarudi berkata: muslim b. haji khalifah 2/552 Syeikhnya Muhammad b. al-muntazam fi tarikh al-muluk wa al-umam 5/35. 2/82-92.

cetakan Dar Ihya al-Turath al. 2/589. saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi. sharh al-arba in al-nawawiyah abd al-aziz iz al-din al-sirwan. pembahagian hadith menurut imam muslim Muqaddimah Imam Muslim. hlm.Muqaddimah. dan semua yang dikatakannya sahih dan tiada ilat maka saya keluarkan. tawdih al-ahkam min bulugh al-maram Mustafa b. mengambil riwayat thiqat dan menyingkir pendusta. Dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: (cukuplah bagi seseorang dianggap pendusta jika ia menyampaikan semua khabar yang didengarnya). dari Abi al-Zinad dari ayahnya berkata: (saya bertemu di Madinah seratus orang perawi semuanya dipercaya dan amanah. Tadhkirat al-huffaz. Meringkaskan khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) tentang sunan dan hukum syariat. tidak diambil hadith dari salah seorangnya yang dikatakan: beliau bukan dari ahlinya). taysir al. 1/15 Ahmad ibn salamah: saya menulis bersama Imam Muslim untuk menghasilkan kitab sahihnya selama 15 tahun. hal. sharh umdat al-ahkam . mir at al-Jinan 2/174 Muhammad Fu ad Abd al-Baqi. tarikh baghdad 10/101. salih al-bissam. abd al-rahman b. sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah wa mulhiqatuhu abdullah b. 1/1. Dr. 96. maka saya tinggalkan. hal.allam sharh umdat al-ahkam. Hadith Rasulullah (saw) (Barangsiapa yang meriwayatkan hadith dari ku dan mengetahui bahawa riwayat itu dusta maka dia adalah salah seorang pendusta) hal. semua yang ditunjukkan terdapat padanya ilat. siyar a lam al-nubala 12/566 Imam Muslim: saya menulis kitab Musnad al-Sahih ini dari sejumlah tiga ratus ribu hadith yang didengar (dari mashayikh) ikmal al-mu lim. 10 6. Muhammad Bakkar Zakariya. abd al-qadir ata.Arabi Imam Muslim dhikr murur. 9 Larangan berkata semua yang didengar.

sharh al-arba in al-nawawiyah Terjemah ke bahasa melayu. 1342). fath al-qawi al-matin fi sharh al-arba in wa tatimma al-khamsin li al-nawawi wa ibn rajab.al-hafiz ibn rajab Muhammad b. 1328). ibrahim al-qasim abd al-wahhab b.uthaymin (1347-1421).Khalil Ibrahim Mulla Khatir. Muhammad b. hawashi ala al-muwatta Muhammad al-mukhtar b. sharh al-arba in al-nawawiyah fi thawb jadid Subhi ibrahim al-salih (1345-1407). dan menyebut kebanyakan hadith yang dikemukakan pada bab yang difikirkan tidak berkaitan dengan babnya yang wajar ditempatkan di bab tersebut. mengumpulkan padanya semua jalan riwayat yang diredainya. Muhammad al-Zahiri al-Mahnawi al-Husayni (w. sharh al-arba in alnawawiyah abd al-muhsin b. abd al. tanbih al-afham bi sharh umdat alahkam. sharh sunan al-nasa i Abdullah b.aziz b. muhammmad sayyid al-amin b. Hawashi ala sahih albukhari. dan hal tersebut adalah kerana . Muqaddimah Sharh Muslim Imam al-Nawawi. Muhammad b.ilmiyah. dan memilih untuk menyebutnya. habibullah b. Abdullah al-Aryani (w. dan mengemukakan isnadnya yang berlainan. fath dhil jalal wa al-ikram bi sharh bulugh al-maram. 1405). muhammad al. kitab al-dalil ila al-mutun al. dan Imam Muslim telah mengeluarkan faedah yang baik iaitu keadaannya yang lebih mudah ditelaah kerana ia meletakkan setiap hadith di mauduknya yang khusus. sharh al-ahadith al-thamaniah.ibad al-badr. hidayat al-mustabsirin bi sharh uddat al-hisn al-hasin li al-jazari Muhammad Falih b. dan lafaznya yang berbeza yang memudahkan penuntut melihat wujuhnya dan mengambil manfaat dan menghasilkan thiqat dan kepercayaan dengan semua yang dinyatakan oleh Imam Muslim dari jalan riwayatnya Berbeza dengan imam al-bukhari maka beliau menyebut wujuh yang berlainan tersebut dalam bab-bab yang berbeza dan jauh. rashid b. salih b. salih abu safiah. manhal al-waridin sharh riyad al-salihin Yahya b. sharh al-arba in al-nawawiyah. mazid al-jakni al-syanqiti (w. sharh riyad al-salihin. Sharh sunan al-nasa i. isyhrun hadithan min sahih al-bukhari: dirasah asanidaha wa sharh mutuniha Kashf al-zunun 1/556. ustadh ahmad khayri lutfi. hamad al. salih al-muhsin.

Imam muslim telah menurut langkah ringkas dan menempuh kaedah baik dalam mengumpulkan riwayat menurut pendekatan tahwil. dan mengikut mazhab terpilih: ia melambangkan peralihan dan diambil dari perkataan tahwil. dengan pengaturan dan kandungan dirangka dengan baik dan keseimbangan yang berkesan yang menyaksikan kewibawaan dan ketinggian martabat dan kepimpinan Imam Muslim dalam ilmu hadith. Sebagaimana beliau menerangkan tentang ikhtilaf dan perbezaan pada matan hadith. Sebagaimana imam muslim menekankan aspek lafaz dan ujaran perawi dan menjelaskan percanggahannya dengan pernyataannya: kami telah diberitahu oleh fulan dan si fulan dan lafaz ini adalah dari si fulan. dan adapun akhbarana maka ia diungkapkan dari pembacaan yang dilakukan di hadapan syeikh. dan keseimbangan.kefahaman dan jangkauan Imam al-Bukhari yang mendalam yang menyukarkan para penuntut mengumpulkan jalan periwayatannya. adapun haddathana maka tidak boleh diungkapkan kecuali dari riwayat yang didengar dari lafaz syeikh secara khusus. beliau berkata atau mereka berdua berkata kami telah diberitahu oleh si fulan. atau (sah) . dan menawarkan pendekatan dan kaedah yang halus dalam pembentangan isnad dan matan Penulisan kitabnya dengan penekanan dan amanah dalam penyampaian dan ketelitian yang tinggi dalam funun al-hadith. atau sifat perawi atau nisbahnya baik sama ada sebahagian perkara ini menukarkan makna atau tiada kesan dalam penukaran makna Sebagaimana manhaj imam muslim yang terkenal dengan kaedah penyusunan yang tinggi. membawa maksud pertukaran dari satu isnad kepada isnad berikutnya Atau melambangkan istilah (hadith). Dan dari kehalusan Imam Muslim dalam kitabnya perhatiannya untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. peralihan hadith kepada isnad yang lain. dengan simbol huruf ha.

2/90 dan antara dalil yang terbesar tentang kebesarannya ialah kitab sahihnya yang tidak terdapat kitab sebaik itu sebelum dan selepasnya dari kehalusan tertib. dan penumpuannya dalam memberi perhatian terhadap percanggahan lafaz perawi baik pada matan atau isnad walaupun hanya pada satu huruf. 1176). Abu al-Hasanat Abd al-Hay b. 1305). Misk al-Khitam sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam (Parsi) Abi al-Khayr Nur al-Hassan Khan ibn Abi al-Tayyib Siddiq b. dan penekanannya dalam menyatakan riwayat yang jelas disampaikan dari riwayat al-mudallis. 1307). sharh kepada Muhktasar al-Bukhari al-Tajrid al-sarih li ahadith al-jami al-Sahih. Al-hajjaj al-mundhiri. Abd al-Halim al-Ansari al-Laknawi (1264-1304). Hassan ibn Ali al-Husayni al-Bukhari alQanuji Muhammad Siddiq Hassan Nawwab Bahubal (1832-1890) Fath al. tahdhib al-asma wa al-lughat. dan ketinggian martabatnya. dan ketelitiannya dari penukaran pada isnad yang ittifaq tanpa diberikan penambahan. Awn al-Bari fi Hal adillat al-Bukhari. Shah Waliyullah al-Dehlawi (w. Zuhur al-Hasan al-Hanafi al-Sunbuhili (w. Husain b. 100.Allam li sharh bulugh al-maram Ithaf al-nubala al-muttaqin bi ihya ma athir al-fuqaha al-muhaddithin . ha ini banyak digunakan dalam sahih muslim dan cuma sedikit yang terdapat dalam sahih bukhari Imam al-nawawi. dan peringkasan jalur riwayat tanpa sebarang penambahan dan pengurangan. dan kepakarannya dalam lapangan ini. Mubarak (Syeikh ahmad b.Hal. Hashiyah Tansiq al-Nizam ala musnad al-Imam Abi Hanifah Al-Sayyid Abu al-Tayyib Siddiq Hassan Khan b. Syarat Benua Hindi. dan penguasaan yang terkehadapan dan kemajuan luar biasa yang dicapai. Ali al-Husayni al-Bukhari al-Qanuji (w. Ahmad al-Sharji) (w. dan lain-lain yang terkenal dalam kitabnya Dan sesungguhnya ulama hadith telah mengiktiraf kehalusan manhaj imam muslim dalam penulisan hadith nabawi. al-Ta liq al-mumajjad ala Muwatta al-Imam Muhammad Muhammad Hasan b. 893) al-siraj al-wahhaj fi kashf matalib mukhtasar sahih muslim b.

1338) Rasyid Ahmad b. Majd al-din al-mubarak b. 1325). Al-najm al-wahhaj fi sharh muqaddimat sahih muslim b. al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Hafiz Abu al-Hassan al-Siyalakuti (w. / li abi abdullah abd al-salam b. Wa islah ghalat al-muhaddithin li al-khattabi.azim abadi. Abu abd al-rahman muhammad al-Panjabi al-Dehlawi (w. Fayd al-Bari Tarjamah wa sharh Sahih al-Bukhari (urdu). Riyadh: Maktabat al-Rushd. 1315). al-ta liq al-mahmud ala sunan abi dawud (hashiyah mukhtasar) Fath al. dikumpulkan oleh muridnya Muhammad Yahya b. Isma il alKandahlawi (w. 1323).Allam bi sharh al-I lam bi ahadith al-ahkam. sehingga kitab ashrat al-nisa disempurnakan oleh Abu Yahya Muhammad Kifayat Allah al-Shahjiha Nufuri (w. Muhammad b. Hidayat Ahmad al-Gangouhi (w. dirumus dan dita liq oleh puteranya. 1334). al-hajjaj Hadiyat al-lawza i bi nukat al-tirmidhi Ta liqat ala sunan al-nasa i . al-fa iq li al-zamakhshari. kawkab al-durri ala jami al-tirmidhi. amalinya Lami al-darari ala jami al-bukhari. abd al-rahman al-hanafi al-Gangouhi (w.azim abadi (w. Shaikh Abi Yahya Zakariyya al-Ansari al-Shafi i alKhazraji Al-jami fi gharib al-hadith: wa yashtamil al-matn ala al-nihayah li ibn al-athir. Muhammad al-ansari al-yamani (w. 1315). ta liqat ala sunan al-nasa i. 30 juzuk Al-qadi husayn b. i rab al-hadith li akbari. umar alusyh. al-ta liq al-mughni ala sunan al-daraqutni Fadl al-bari sharh thulathiyat al-bukhari. diringkaskan oleh muridnya al-shaikh abu abd al-rahman sharaf al-haq al-shahir bi muhammad ashraf al. 1329). Muhammad (1149-1209). wa gharib al-hadith wa islah ghalat Abi Ubaid li ibn taymiyah.Fakhr al-hassan b. wa al-hashiyah ala gharib al-hadith li ibn Ubayd. ta liqat ala sunan abi dawud. 2001. ghayat al-maqsud fi hal sunan abi dawud. awn al-ma bud sharh sunan abi dawud Abu al-tayyib. ta liqat latifat ala sunan al-nasa i Abu al-tayyib muhammad shams al-haq al. 1327).

abd al-rahman uqail b. Muhammad al-Ansari (w. sharh al-arba in al-nawawiyah Sulayman b. hashiyah ala bulugh al-maram Salih b. Faisal b. al-mabadi al-tarbawiyah al-mustanbatah min al-arba in al-nawawiyah Dr. al-hajjaj Iwad b. 1376). al-tuhfat al-rabbaniyyah fi sharh al-arba in hadithan alNawawiyyah. ta liqat tarbawiyah ala al-arba in al-nawawiyah www. Suhail hassan abd al-ghafar. Khulasat al-kalam ala umdat al-ahkam. muhammad al-luhaymid. dipetik dari laman http://www. raddah al-sa idi. sharh al-arba in al-nawawiyah Iqaz al-afham fi sharh umdat al-ahkam Muhammad b. musa al-athyubi al-wallawi. abd al. Sharh kitab al-tauhid min sahih al-bukhari .doc abd al. abd al-aziz al-mubarak (w. ta liqat ala sahih al-bukhari. dhakhirat al. syarah hadith yang ditambah oleh Ibn Rajab al-Hanbali Al-ilmam bi sharh umdat al-ahkam abd al. dr.uqba fi sharh al-mujtaba Mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah sharh sunan ibn majah Qurrat ayn al-muhtaj sharh muqaddimat sahih muslim b. mahasin al-din ala matn al-arba in. ali b.almoslim.aziz al al-syeikh.net/books/open.php?cat=32&book=1922 Isma il b.net/documents/commentt. fath al-mannan sharh wa tahqiq kitab al-darimi abi muhammad abdullah b. ta liqat ala sahih muslim. baz. taysir rab al-bariyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Nabil b. mukhtasar al-kalam ala bulugh al-maram Muhammad b. Hashim al-Ghumari ali alawi. abd al-rahman al-rajihi. adam b.Juhud muhaddithi shubh al-qarah al-hindiah al-bakistaniah fi khidmat kutub al-hadith al-musannadah almasyhurat fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. salim al-shamari. 1317).almeshkat.aziz b.aziz b. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. abdullah b.

al-nuzhat al-bahiyat fi sharh ahadith al-arba in al-nawawiyah Muhammad b. 2004. yahya al-najmi. manar al-qari sharh mukhtasar sahih al-bukhari abd al-rahman al-sahim.adawi. Dr. Khaldun Muhammad salim al-ahdab. Nadwah inayah al-mamlakah alarabiyah al-su udiyah bi al-sunnah wa al-sirah al-nabawiyah (saw). abbas al-maliki al-husni (w. Dalil mu allafat al-hadith al-syarif al-matbu at al-qadimah wa alhadithah. muhammad sultan. ibanat al-ahkam sharh bulugh al-maram abd al-qadir syaibah al-hamd. 4-6 Mei. ihda al-dibajah bi sharh sunan ibn majah Muhyiddin al. muwatta muhammad al-shaybani . 88 Muwatta yahya al-andalusi. 1391) nayl al-maram sharh umdat al-ahkam. abdullah al-mawsili. 2. hlm.Al-afham fi sharh bulugh al-maram Ahmad b. fath al-wahhab sharh ala bulugh al-maram Hamzah muhammad qasim. Yasin b. (1997). Beirut: Dar Ibn Hazm.atiyyah et. Cet. qawa id wa fawa id min al-arba in al-nawawiyah Sifa al-dawi ahmad al. al. nayl al-maram sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam Naazim b. ta sis al-ahkam ala ma sahha min khayr al-anam bi sharh ahadith umdat alahkam Hassan b. sulayman al-nawri. fiqh al-islam sharh bulugh al-maram Muhammad ahmad aldah al-shanqiti. al-sayyid alawi b. al-tasnif fi al-sunnah al-nabawiyah min bidayah al-muntasif althani li al-qarn al-rabi ashar al-hijri ila al-waqt al-hadir: ard tarikhi. ithaf al-kiram bi sharh umdat al-ahkam Qasim al-qaysi.

sebagaimana dikemukakan dalam kitab al-manhal al. 1341). Sharh Sunan Abi Dawud. oleh Imam Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (w. 702). 3. syarah yang bercampur padanya sanad dan matan hadith dengan lafaz pensyarah pada satu siyaq dan uslub. nuzhat al-khawatir. iaitu manhaj al-maudu i dan al-qawli. kitab sharh yang ditulis mengikut susunan nama almashayikh. Awjuz al-masalik ila Muwatta Imam Malik. oleh Ibn Raslan al-Ramli (w. Fath al. 923) Mirqat al-Mafatih sharh Mishkat al-Masabih. Hassan al-Dehlawi (w. dhul-fiqar ali al-hanafi al-deobandi al-ma ruf bi syaikh al-hind (w. yang terserlah dalam kitab: 1. ta liqat ala sunan abi dawud. Hashiyah ala bulugh al-maram Mahmud al-hasan b. 1402) Sharh murattab ala shuyukh al-musannaf. seperti dalam kitab al-Tamhid oleh Ibn Abd al-Bar (w. yang menghurai dan membentangkan hadith dalam kitab Umdat al-ahkam oleh al-hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi. kitab syarah yang mengumpulkan dua pendekatan dalam mengupas dan mentafsir nas. 844). al-sayyid fakhr al-din al-hasani al-barilawi (w.Jenis-jenis syarah Al-sharh al-mamzuj. 1336). oleh Sheikh Ali al-Qari (w. 2. taqrir ala sunan al-tirmidhi Al-sayyid abd al-hay b. Sharh li al-istidlal. Hassan Khan (w. Sharh jami bayna al-maudu i wa al-qawli. Irshad al-Sari ila sharh Sahih al-Bukhari. Syarahannya menekankan aspek istinbat dan kefahaman maqasid dan qawa id al-ahkam dalam kerangka hukum dan perbahasan dalil syariat. 1338). oleh Imam al-Qastalani (w.adhb al-mawrud sharh sunan al-imam abi dawud oleh Sheikh Mahmud Khitab alSubki Abu al-Khayr Nur al-hassan b. Siddiq b.Id (w. seperti kitab ihkam al-ahkam oleh Ibn Daqiq al. bapa kepada al-sayyid abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . Berkata Imam al-Nawawi. 1014) 4. 463) yang diatur mengikut urutan huruf mu jam nama-nama mashayikh Imam Malik. kitab sharh yang dilakar untuk mengeluarkan hukum dan kaedah dari dalil yang dibahas. 1339) ta liqat ala sunan abi dawud.Allam li sharh bulugh al-Maram Ahmad b.

Yusuf b. 1346). suruni ilm sharh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. hashiyah ala jami al-tirmidhi Muhammad anwar b. dr. Muhammad abu al-layth al-khayr abadi Al-manahij al-tajdidiah fi tafsir al-qur an al-karim wa shuruh al-hadith al-sharif. dr. dr. prof.Syeikh abd al-wahid. Ahmad b. Muhammad b. amalinya. muhammad al-muslimi Manhaj al-imam al-hafiz ala al -din mughlatay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah. iwad al-khalaf Manhaj al-shaikh al-kandahlawi fi sharhihi li kitab mishkat al-masabih. isa b. da im ali al-hanafi al-tuki (w. abdullah al-bahuth . badr alam al-mirtahi (w. amali beliau yang dihimpunkan oleh muridnya.urf al-shadhi jami al-tirmidhi.ani Juhud al. fayd al-bari bi sharh sahih albukhari. Umar abd al. Hadith dan ilmunya. dikumpulkan oleh muridnya safi ur-rahman al-mubarakfuri -ithaf alkiram Dr.ulum wa al-hikam. ustaz muhammad hafiz b. 1385) dan menuliskan padanya hashiyah. ta liq ini dicetak di bahagian bawah (hawamish) kitab Barakat ahmad b. Muhammad sa ad siddiqi Manhaj al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi sharh al-hadith min khilal kitabihi jami al. dikumpulkan oleh al-shaikh ahmad rida al-bajnuri Al. badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud Dita liq oleh muridnya al-sheikh Muhammad zakariyya al-kandahlawi. dr.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. mu zam shah al-kashmiri al-hanafi (1292-1352). dr. al-badr al-sari ila fayd al-bari Anwar shah kashmiri.aziz al. 1347). hamid Al-athyubi wa manhajuhu fi sharh muqaddimah sahih muslim. 1342) tarjamah wa sharh sahih al-bukhari (urdu) dua orang putera abdullah al-ghaznawi Khalil ahmad b. Madinah Sharh al-ahadith al-nabawiyyah ta sis wa tatbiq. wa abd al-rahim (w. Sa ad al-din mansur Manhaj ibn kamal basha fi sharh al-hadith al-syarif. dr. majid ali al-saharanpuri (w. Dr. dr. Manzur muhammad muhammad ramadan Adwa ala l manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-syarif. dr. anwar al-bari fi sharh sahih al-bukhari. Khalil Ibrahim Mulla khatir. Tayba Universiti.

al-hajjaj Amir Ali al-laknawi (w.Manhaj al-qadi iyad fi ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. 1337). al-bahr al-mawwaj fi sharh muqaddimat al-sahih muslim b. Muhammad b. Fath al-din bayanuni Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. 463 / 978/9-1071) Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi wa al-siyar Al-kafi fi fiqh ahl al-Madinah al-maliki Al-isti ab fi ma rifat al-ashab Al-Tamhid lima fi al-Muwatta min ma ani wa al-asanid al-Anbah ala qaba il al-ruwah. mukhtasar jami bayan al. Abd al-Bar al-Namari al-Qurtubi al-Andalusi (w. al-jami lil adab al-rawi wa al-sami .arabiyah wa al. Abd al-Rahim al-Ghazipuri (w. Abdullah b. Ahmad b. dr. Fa izah ahmad salim bi afraj Ahammiyyah al-shuruh al-hadithiyah wa qawa iduha. dr. 1337). al-jami li madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi ma tadammanahu al-muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kulluhu bi al-ijaz wa al-ikhtisar Al-intiqa fi fada il al-thalathat al-a immah al-fuqaha : Malik wa al-Syafi i wa Abi Hanifah wa dhikr Uyun min akhbar ashabihim li al-ta rif bi jalalah miqdarihim .ajam Al-istidhkar. Subul al-salam Abdullah b.ilm wa fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. sharh sahih bukhari Abi Umar Yusuf b. dr. abd al-qadir izzi Al-San ani. Al-qasd wa al-umam fi al-ta rif bi usul ansab ansab al.

Universiti Islam Antarabangsa. Bandung: Risalah. Kuliyyah Ilmu berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Wafa i. Al-Qadi Iyad (1083-1149) wa juhuduhu fi ilm al-hadith riwayah wa dirayah.) Forty gems sayings of the Holy Prophet (saw)..Terjemah Syarah Shahih Muslim/ Imam Nawawi. Fatwa-Fatwa Imam Nawawi. Sheikh Salim Aid al-Hilali Muhyiddin Mas Rida. terjemahan Rawdat al-Talibin Muhammad Abu al-Laith al-Khayr al-Abadi.edu/halsall/Islam Umdat al-Abrar fi ahkam al-haj wa al-i timar. Kaherah: Dar Mustafa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri (821-875) Wawan Djunaedi Soffandi (2003). Jakarta: Mustaqiim.C. (2007). Ali ibn Abd al-Bar al-Husayni Amiruddin L.Bahjat al-majalis wa uns al-mujalis wa shahdh al-dhahin wa al-hajis http://www. Turabi.). Ala-Al-Din (1983). ringkas rawdat al-talibin Al-wajiz. syarah fath al. Madchan Anies (terj. Sulaima al-Sheikh Muhammad .Attar. Mu tamar alami an manahij tafsir al-Qur an al-Karim wa sharh al-hadith al-sharif: buhuth al-mu tamar. ringkas minhaj al-talibin Ibn al-Muqri meringkaskan Rawdat al-Talibin kepada al-Rawd Al-azkar (the invocations). Pustaka Azzam: Jakarta Selatan Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Penjelasan Fath al-Bari. Al-wajiz. Imam al-Nawawi Ibn al. ringkas al-muharrar. terj.aziz.fordam. Israr Ahmad Khan eds. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian al-Qu ran dan al-Sunnah. Bashir Ali Ahmad (1975).. Yusuf Abbasi (terj.

kashf al-zunun Ibn Hajar (773-852) Hady al-Sari selesai 813 H Fatawa Imam al-Nawawi. The Islamic concept of world division based on al-Nawawi s Minhaj alTalibin . 94 kitab. Lebanon: Dar al-Iman. Qutb al-auliya al-kiram. 7 jil. Shaikh Qasim al-Rafi i (penyusun). 1994 Khalil al-Mays. 405) (1977). Ma rifat Ulum al-hadith. hal. terj. Irwan Kurniawan (2002). UKM.450 bab Fath al-Bari. Tarjamat Shaykh al-Islam. 1996. Ali al-San ani al-Syaukani (w. 82 syarah sahih al-bukhari. al-Taqyid wa al-idah sharh muqaddimah Ibn Salah Syeikh Muhammad b. Tawdih al-Afkar. present & future. dan kepayahan dengan memperoleh isnad yang tinggi adalah keredaan bagi mereka . Mohd Nasran Mohamad (2004). Cergas beribadah bersama Imam Nawawi. diterjemah oleh AR Hijazi. Jakarta: Penerbit Hikmah Adab-adab bersama al-Qu ran.Arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (676 / 1233-1277). Bangi: Department of Theology and Philosophy. Isma il al-Amir al-San ani al-Jaza iri. Anwar Fakhri Hj. Muhyi al-sunna wa mumit albid a Abi Zakariyya Muhyi al-Din al-Nawawi Bustan al. Islam: Past.Iraqi. Al-Maqasid fi al-tawhid wa al. Abu Abdullah al-Hakim (w. ditulis dari 817-842 H. dalam Ahmad Sunawari Long ed. Hj. 4.ibadah wa usul al-tasawwuf Sakhawi. Dekkan: Hedarabad. sesungguhnya ahli hadith itu adalah sebaik-baik manusia.Al-Du a ul-mustajab (The accepted supplications) ringkasan dari kitab al-azkar. 3. Nayl al-autar Sahih Bukhari. 1255). Zayn al-Din al. menunjukkan kefahaman dan penguasaannya dalam 18 disiplin shariah tiada tandingan Muhammad b. Suntingan Wahbah alZuhayli dan Ali Abd al-Hamid Abu al-Khayr. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 1997. Damsyik: Dar al-Khayr. Beirut: Dar al-Qalam Shaikh al-Islam. al-Minhaj fi sharh sahih Muslim. Omar. faqih al-anam.

Madni Abbasi The Arbaeen. memuatkan 180 tarjamah fuqaha syafi i. al-Ibtihaj fi bayan istilah al-Minhaj .C. terj. The Meadows of the Righteous. terjemahan L. diterjemah ke bahasa Inggeris oleh E. terj. S.Arifin. hal. A isha Bewley Minhaj et Talibin (A Manual of the Muhammadan Law). Ibn Kathir menyatakan: sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab ini. 30 Ahmad b.C. imla hingga bab al-isti dhan Muntakhab tabaqat al-Shafi iyyah. Imam al-Ghazali Riyad al-Salihin. Ibrahim Ma rouf. terj.The life of the Messenger (saw). Abu Rumaysah. Bustan al. diringkaskan kepada 1112 hadith dari 1900 hadith. Ahmad b. Abi Bakr b. terj. Solieman al-Mainub Riyadh-us-Saleheen. Howard dari edisi Perancis. Ibn Hajar. Van Der Berg Garden of the Righteous. terj.W. terj. ringkasan tabaqat Ibn Salah. dikeluarkan dari muqaddimah kitab Tahdhib alasma wa al-lughat. Zaheer Ali The Complete forty hadith (Imam Nawawi) terj. Garden of the Gnostics. Samit (w. Minhaj al-Talibin. Imam al-Nawawi Ma arij al-quds fi madarij ma rifat al-nafs. 1341). Abdassamad Clarke Nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-Adhkar.

al-awjuh. Harmalah b. Abd al-A la al-Misri (w. 241). Sulayman b. Abu Ali. Khalid b. 10 yang terkenal. al-Imla . Ahmad b. Rabi b. apa yang dinyatakan oleh Imam al-Shafi i di Mesir. 264). al-Husayn b Ali b. Yahya b. Abi alYaman al-Kalbi. 248) Dan 6 meriwayatkan mazhab jadid. Khulasah alahkam. Ishaq al-Muzni (w. Abd al-Jabbar b. 458). sa id al-Lahji (w. Abu al-Ma ali Abd al-Malik b. fi qawl 202 kali. dan riwayat yang disampaikan dari murid-muridnya secara langsung. 35. al-jadid 75 kali. al-masyhur 23 kali. dalam tulisan atau fatwa Al-Qadim. 43. Yunus b. iaitu Imam al-Hassan b. 231). qila 439 kali. 264). Harmalah al-Misri (w. Siyar A lam al-Nubala . al-nas 16 kali. Zayd al-Karabisi (w. Dawud al-Azdi al-Jizi (w. Muhammad b. al-Asah 1038 kali. 1390). Rabi b. al-Sunan al-Kubra.Ahmad al-Mayqari Shumailah al-Ahdal (w. al-madhhab 187 kali.36 Dalam kitab Minhaj al-talibin. 27 Al-Dhahabi. apa yang diputuskan oleh Imam al-Shafi i di Iraq. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. Hanbal (w. yang dikupas bersama dalil dan ta lil nya. Abu Ibrahim Isma il b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. al-Sahih 176 kali. Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah . 478) Al-Suyuti. iaitu Imam Yusuf b. Kitab Minhaj al-talibin mengandungi sekitar 4. Abdullah b. ibarat al-azhar diungkap sebanyak 395 kali. Abd Allah al-Juwayni (w. Al-naqd. 1410) telah menyusun qaylat ini dalam bentuk nazam Hal. Ma rifat Sunan wa al-Athar. al-qadim 28 kali. al-mansus. berupa catatan atau fatwa. al-Umm. istilah muhaddithin.000 masalah fekah. 256). 270) Hal. Sullam al-muta allim al-muhtaj ila ma rifat rumuz alMinhaj Pandangan Imam al-Shafi i dikemukakan dalam kitab fiqhnya yang terkenal seperti. empat meriwayatkan mazhab qadim. kecuali Imam Abu Bakr alBayhaqi sesungguhnya beliau telah mengurnia kebaikan pada Imam al-Shafi i kerana mempertahankan mazhabnya dengan karya-karyanya. hal. Sulayman b. tiada seorang Ulama faqih dalam mazhab Shafi i kecuali Imam al-Shafi i mempunyai kelebihan dan keutamaan yang dikurnia padanya. 240). 35 . yang masyhur dengan kuniyahnya Abu Thawr (w. Mukhtasar al-Buwayti. Al-Jadid. dan ia disandarkan sebagai hujah dalam 14 masalah. ialah membezakan penyampaian khabar dan menjelaskan perawi yang lemah dari yang kuat untuk dikeluarkan hukum dari riwayat mereka sebagai sahih dan da if. 243). Yahya b. 18/168. Ibrahim b. al-Husain al-Baihaqi (w. Hal. 260). Abdullah b. Yahya al-Buwayti (w. Amru b. Abu Bakr Ahmad b. Mukhtasar al-Muzni.

dan sesungguhnya Allah (swt) telah menjadikan ahli hadith sebagai penegak syariat. dan mujtahid yang berjuang memelihara agamanya Ibn Hazm. 774). al-Badr almunir fi takhrij ahadith al-Sharh al-Kabir (fath al. Al-mahdi. al-Mulaqqan (w. Mendahului Ulama dalam lingkungan ilmu hadith Khatib al-Baghdadi. Kufah. Basrah. hh. salqini. Syaraf Ashab al-hadith. Tuhfat al-Muhtaj ila adillat al-Minhaj. karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi i) Khulasah al-Badr al-munir fi takhrij al-Ahadith wa al-athar al-waqi ah fi al-sharh al-kabir. Dala il al-Minhaj min kitab Rab alAlamin wa Sunnah Sayyid al-Mursalin (saw) Ijtihad. 804). muhaddith di negeri Syam dan Iraq. Yang dikhususkan oleh Allah (swt) untuk umat Muslimin yang tidak diberikan penganut agama yang lain. dan menyingkirkan dengan mereka semua bid ah yang merosak. 5/7 Isma il b. 463). atau menambah pada makna yang muktabar dalam hukum. Irshad al-faqih ila ma rifat adillat al-Tanbih (Imam Syirazi) al-Khatib al-baghdadi (w. maka mereka adalah kepercayaan allah (swt) di antara hambanya. Al-Dhahabi. 3/1137 menyebut: seorang hafiz yang agung.Iraqi. Abi al-Muna al-Halabi al-masyhur bi Abid al-Darir. Muhammad Sulayman Kurdi.ilm. al-Rihlah fi talab al. al-Fasl fi al-milal wa al-ahwa wa al-nihal 2/82 ilmu sanad: riwayat perawi thiqat dari perawi thiqat dan bersambung sehingga sampai kepada Nabi (saw). hlm. al-Muyassar fi usul al-fiqh. ialah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengeluarkan hukum. dalam khutbah kitab Hamalat al-Asfar fi al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-akhbar: kebiasaan Ulama tidak menyebut Al-fawa id al-Madaniyyah fi bayan ikhtilaf al. Umar b. 143 Qiyas menyamakan perkara furu dengan usul pada illat hukum.Aziz sharh al-Wajiz li al Imam al-Ghazali. Ibn hajar. dan berkesinambungan jalur riwayat dipertahan sepanjang abad. al-Bahr al-Muhit. Ali b. al-Zarkhashi. Mengambil catatan dari Abd al-Rahman b. Syam. tadhkirat al-huffaz.Ulama min al-Shafi iyyah. al-Talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-sharh al-kabir Al-mi raj li dhikr adillat al-minhaj (al-ta liq ala al-minhaj). Kathir al-Dimashqi (w. Ibn Makula. hal. mengadakan rehlah ke serata wilayah termasuk Yaman. dan perantara di antara Nabi (saw) dan umatnya. al-Bulghah fi Ahadith al-Ahkam mimma ittafaqa alayh al-Shaykhan (ringkasan kitab Adillat al-Minhaj).Al-Zayn al. 8. Mesir. 7-26 Siraj al-Din Umar b. oleh al-Sheikh Abdul Aziz Qasim al-Haddad Abd al-Malik b. Ibrahim. . Imam.

risalah mustatrafah. 72 menyebut: (Imam dalam ilmu jarh dan ta dil) Al-nawawi. ibn hajar dalam taqrib al-tahdhib. Kushan al-qushayri al-nisaburi. Ibn Hanbal. al-syeikh Muhammad b.Iraqi (1361-1423). dan kearifannya tentang hadith. Dan ibn hajar. dalam usia 75 tahun. Al-musnad al-sahih. dilahirkan pada 158 H. Nisabur ialah bandar terbaik dan paling megah di Khurasan. dan disandarkan kepadanya tentangnya. hafiz. hlm. dan orang yang terkehadapan di bidang ini.Rehlah. memberikan hukum akhir tentang perawi Yahya b. Berkata Muhammad b. al-Hajjaj b. dikumpul selama 15 tahun. telah ijma tentang kebesaran dan martabat imamahnya. menempatkannya di tabaqat ke 21. kebesaran. meninggal pada Zulkaedah 233 H. untuk memperoleh hadith. Wafat di Madinah. mendapatkan isnad yang tinggi (dari jalur yang lebih dekat dengan sumber hadith) Al-Dhahabi menyenaraikan Imam al-Nawawi dikalangan Ulama yang diiktiraf hukum ta dil dan tajrihnya. Riwayat lain menyebut orang yang paling arif tentang hadith. 2/156. menggelarnya al-hafiz dalam kitabnya dhikr man yu tamad qawluhu fi al-jarh wa al-ta dil Al-dhahabi dalam kitab al-kashif. beliau merupakan orang yang paling arif di kalangan kami tentang rijal. Berasal dari Sarkhas. ali ibn sultan al-qari muhammad al-harawi . Dan berkata salih b. dan sifat thiqat. Abd al-Rahim al. Ja afar al-Kattani. Abu Zar ah Ahmad b. dari sahih dan daifnya ialah Ibn Ma in. Ward b. Muslim b. tahdhib al-asma wa al-lughat. tarikh baghdad 14/177 Mashayikh Imam. dan kelebihan-kelebihannya tidak terhitung. Nasr al-Tabari: saya mendengar Ibn Ma in berkata: saya telah menulis sendiri sejuta hadith. dan beliau adalah Imam al-hadith di zamannya. Jazrah: saya mendengar Ibn al-Madini berkata: ilmu berakhir pada Ibn Ma in. Ma in Abu Zakariyya al-Baghdadi. dilahirkan di kampung Naqya berdekatan dengan al-Anbar. al-Mustafad min mubhamat al-matan wa alsanad Al-manh al-fikhriyyah ala matn al-jazariyyah. Khulasah tahdhib al-kamal oleh al-Khazraji Abu al-Husayn b. hlm 74.

Makkah: Maktabah Makkah al-Mukarramah. Abd al-Qadir Izzi . Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. 29. darjat hadith yang paling sahih ialah hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim hal. penyusunan kitablebih mudah difaham dan dihadam 1. ithaf al-qari bi syuruh al-bukhari 45 syarah muslim Ittihaf al-tullab bi sharh manzumat al-adab. Dr. mengemukakan hadith di mengikut kesesuaian dan mauduk yang dikhususkan dan menyebut kesemua hal berhubung isnad pada matan yang dibicarakan 2. ikhbar membayangkan hadith yang dibaca di hadapan syeikh Manahij al-Muhaddithin fi syuruh al-hadith. 1984. sharh muslim. irar al-hasani Syuruh bukhari. Sahih Muslim. dengan kemahirannya dalam mengistinbat dan mengeluarkan hukum dan perhatiannya mengemukakan untuk tarjamah bab. Zayni Dahlan al-Makki al-Shafi i (1816/7-1886). di Maghrib terdapat lebih sepuluh dari kitab sharah sahih muslim Hal. Perhatiannya yang tinggi untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana.ulama ala sahih al-bukhari. Abdullah al-Marakishi (1936).Ittihaf al-qari bi ma rifat juhud wa a mal al. Muhammad b. 91 kitab dengan nama khusus. al-tahdhith ibarat dari hadith yang didengar dari lafaz syeikh. 31. al-Musnad al-Kabir ala al-Rijal Hal. Bughyat kulli Muslim min Sahih al-Imam Muslim. mardawi. hampir 48 buah Al-Nawawi. muhammad ibn abd al-qawi al-hanbali (1232/31299) Muhammad b. 13. dengan kekhususan dari sudut kandungan dan reka bentuk kitab. Imam bukhari menegaskan syarat yang lebih ketat dalam menerima riwayat dan menekankan keperluan untuk membuktikan kesahihan perawi telah mendengar riwayat yang dikemukakan. Mesir: Matba at Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih Ahmad b. Ahmad b. tidak mengemukakan tarjamah bab sebagaimana diperkenalkan oleh Imam al-bukhari kerana ingin meringkaskan kitabnya 3. Muslim.

Fath al-Bari. Badhl al-majhud. tatwil. ishab Kurun 8 dan 9. Imam al-Mazari Badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud. Ahmad al. mengemukakan ta liq. kitab umdat al-qari. 388). Muhammad al-Busti (w.Arabi (w. Aridat al-Ahwadhi bi sharh Sahih al-Tirmidhi. menyingkap kemusykilan. oleh Muhammad al-Muhktar al-Shanqiti ikhtisar. 676). Ahmad al-Saharanpuri (w. fath al-bari.Ayni (1361-1451). dan nukat pada matan. mengumpulkan riwayat.Sharah muwassa . mengenali hadith-hadith gharib. Sharh sunan al-Nasa i. umdat al-qari oleh al. Sharh Sunan abi Dawud dengan riwayat Ibn Dasah Al-qawli kitab ma alim al-sunan. menghuraikan hadith yang gharib. Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Hamd b. oleh Badr al-Din Mahmud b. lebih terbatas dalam mengistinbat hukum. 543). kurang penelitian pada sanad Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min jam adillat al-ahkam. oleh Abi Bakr b. Al. al-Nafh alshadhi fi sharh Jami al-Tirmidhi. syuruh ikhtisar. 536).ayni Jenis-jenis syarah. Imam Mazari (w. Al-Mawdu i. al-Minhaj. mutawassit mengeluarkan hadith. Imam al-nawawi (w. Ibn Sayyid al-Nas al-Ya mari (w. 388) I lam al-Sunan. syarahan ringkas kepada Sahih al-Bukhari. ijaz. mengeluarkan hukum dan mengistinbat dalil Mencakup keseluruhan bahasannya. Umdat al-Qari fi sharh sahih alBukhari. syarh musykil al-athar. 1346). 1346) . Imam al-Khattabi (w. oleh Abd Qadir Syaibah Hamd Idah al-Mahsul min burhan al-usul. Khalil ahmad al-saharanpuri (w. 734). mentafsir nas hadith yang gharib. Ibn Hajar (773-852). mengenali rijalnya. al-syarh al-qawli. Ma alim al-Sunan. terikat dengan perbahasan ilmu hadith. mengeluarkan juzuk dari matan atau sanad kemudian membahaskan juzuk tersebut Al-syarh al-mawdu i. mensyarah maknanya Zahir setelah dikumpulkan kitab la-jawami i dan sunan Mengeluarkan hadith sahih. al-Mu lim bi fawa id Muslim.

Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri (1185-1258) Mukhtasar al-targhib wa al-tarhib.Awjuz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik. Abu Bakr al-Marwazi. Ali al-Qari Minhaj al-Mishkat. Ibn al-Muzayyin. 1988. 1384/1964) Mazahir al-Haq (urdu). Qadi Iyad Nafh al-shadhi fi sharh Jami al-tirmidhi. Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. Ali (1061-1141). ringkasan kitab Qawa id al-ahkam fi masalih al-anam . Tunis: Dar Tunisiah. al-Ibtihaj bi takhrij ahadith al-Minhaj Al.Asqalani Al-Mufhim sharh Sahih Muslim. Muhammad b. ibn sayyid al-nas Abd al. oleh Allamah Ali ibn Muhammad al-Jurjani (w. 843/1439) Lamahat al-Tanqih. Kandahlawi Tartib al-Madarik. 843/1439) Hashiyat al-Mishkat. (Farsi) Zujajat al-Masabih. 1289/1872) Al-Ghumari. Maziri. atau al-qawa id al-sughra. Muhammad Qutb al-Din Khan Dihlawi (w. oleh Abd al-Aziz al-Abhari (w. al-fawa id fi ikhtisar al-maqasid. Al-hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmidhi Murid Imam Ahmad.Izz b. Ahmad ibn Umar (1182-1258) Al-Mu lim bi fawa id Muslim. Abd al-Salam. 1052/1642) Syarah Mishkat al-Masabih Mirqat al-Mafatih. 743/1342) bersandar kepada Sharh sahih Muslim Al-Shinqiti. oleh Abd al-Haq Sayf al-Din Ashi at al-Lama at. Abu al-Hasanat al-Sayyid Abd Allah ibn Mawlana al-Sayyid Muzaffar Husayn alHydarabadi al-Hanafi (w. Sharaf al-Din al-Husayn ibn Muhammad al-Tibi (w. Abi l-akhdar Al-Kashif an Haqa iq al-Sunan. Dalil al-Masalik ila Muwatta Imam Malik Al-Dihlawi (w.

beliau ialah syeikh yang salih jemaah dengan bersama Abdullah b. mereka ialah ahli fiqh dan ahli hadith. ta liq sahih bukhari. menghuraikan turuq dan isnad. al-fatawa al-misriyyah.Iraqi Fasal tentang syarat Imam Muslim dan mustalah khusus yang digunakan dalam kitabnya. Targhib ahl al-Islam fi Sukna al-Sham. yakni Muhammad b. Maimun. al-Dibaj. 1/32 perawi yang diyakininya mencapai darjat thiqah walaupun tidak dianggap thiqah oleh Ulama lain. ta liq kepada sahih Muslim. Manasik al-Haj. al-Mubarak Al-tawshih. Abu Hamzah al-Sukari. al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihan wa al-Razaya (fawa id al-balwa wa al-fitan). mentafsir nas dan hadith-hadith gharib. Turut mengemukakan muqaddimah ringkas tentang kitab Sahih Muslim Ruwat al-Marasil. Menyandarkan hukum pada kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi dan menerapkan pendekatan beliau dalam menghurai dan membahaskan nas. Hampir kebanyakannya disandarkan kepada kitab al-Minhaj fi sharh SahihMuslim al-Hajjaj oleh al-Imam al-Nawawi Juz 1/hlm. mengumpulkan riwayat dan meleraikan percanggahan antara nas. kitab yang ringkas. abi zar ah al.Maqasid al-Solat. Maqasid al-Sawm. dengan perbahasan tentang fadilat Damsyik secara khusus. mengemukakan huraian ringkas (ta liq). tafsir al-jama ah menurut ahli ilmu. ringkasan kitab al-Ri ayah oleh al-Harith ibn Asad al-Muhasibi (rad) Abu Isa al-Tirmidhi dalam kitab Jami al-Sahih 6/335. Al-fatawa al-mawsiliah. menyempurnakan i rab pada lafaz dan menghurai nas yang musykil. 31 al-dibaj. 1/32 apa yang diyakininya memenuhi syarat sahih yang disepakati oleh jumhur walaupun tidak zahir kesepakatan tentangnya pada Ulama lain. maqasid al-ri ayah li huquq Allah Azzawajalla. Perbahasan ringkas yang berhasil memberikan kefahaman zahir dan memudahkan rujukan pada nas. al-Athar wa al-akhbar al-waridat fi fada il al-Sham wa ahlihi. menambah jalur riwayat pada khabar. menjelaskan nas yang mubham (samar). Atau hadith yang diiktiraf dan tidak diperselisihkan oleh rijal al-thiqat dari sudut matan dan isnad . menetapkan lafaznya. tanpa membahaskan hukum dan perincian istinbat 1/32 Imam al-Suyuti telah mengemukakan syarah (ta liq) pada setiap kutub hadith al-sittah.

berbeza dengan (kitab) al-Bukhari. Imam Muslim telah mengikuti manhaj yang baik dalam menyusun kitabnya yang menyebabkan ianya diangkat melebihi ketinggian sahih al-bukhari. 1/33 dan apa yang membezakan kitabnya dengan kitab al-Bukhari ialah ketelitian dalam mengemukakan hadith ta liq. 12 tempat yang mengikuti hadith usul. kerana ketelitiannya dalam mengumpulkan matan dan jalan periwayatan pada satu mawduk tanpa dipisah dan diceraikan pada babbab. Dan kerana ini didapati dalam naskhah (kitab sahih) yang lama tidak dikemukakan tarjamah bab. . Maka tidak terdapat dalam kitabnya selepas muqaddimah selain hadith semata-mata Dan tidak terdapat dalam naskhah kitab sahih tarjamah bab. ia hanya dikemukakan oleh Ulama selepasnya sepertimana dinyatakan oleh Imam alNawawi (rah) (1/21) dan antaranya baik dan lainnya.dan memelihara lafaz dan ungkapan yang tepat tanpa diriwayatkan dengan makna. sehingga tidak dikemukakan pembahagian abwab dan tarajim.Atau hadith yang terdapat ikhtilaf pada matan dan isnadnya namun dikeluarkan juga kerana leka dan tiada iltizam pada syarat ini. dan yang benar adalah meninggalkannya. yang menunjukkan ia bukan dari usaha Imam Muslim. yang hanya terdapat di dalamnya cuma dua tempat dan di beberapa tempat lain. sebagaimana naskhah yang disalin oleh al-Hafiz Abu Ishaq al-Sarifayni tanpa sebarang tarjamah bab. dan telah thabit penyambungannya dari ta liq yang saya kemukakan. yang mengandungi banyak hadith ta liq. 1/33 dan di bezakan lafaz perawi antara: haddathana (si fulan berkata kepada kami) dan akhbarana (kami menerima khabar dari si fulan) Dan tidak dicampurkan sedikitpun dengan perkataan Sahabat dan Tabi in. Dan berkata yang lainnya. semuanya kerana ketelitiannya untuk tidak memasukkan di dalam kitab selain hadith sahaja. dan menyampaikan hadith dengan sempurna tanpa dipecahkan mengikut tarjamah bab. 1/33 Dan saya berkata: seolah-olah mereka ingin mendekatkan kefahaman bagi mereka yang menyingkap lembaran kitab. sehingga sekiranya lafaz yang berbeza dikemukakan oleh setiap perawi maka diriwayatkan dengan lafaz yang dinyatakan dengan penerangan. beliau menghendaki hadith yang diijma kan oleh empat Ulama huffaz secara khusus 1/33 Imam al-Suyuti.

3: maka sesungguhnya ilmu usul al-fiqh adalah ilmu yang besar kedudukannya. Saydi Muhammad Habibullah b. Fasal tentang perawi wanita. Muhammad b. 1/81 Fasal tentang gelaran (alqab) al. Fasal dalam menetapkan kaedah sebutan dan penulisan nama-nama yang musykil Ukasyah: dengan dammah. al-Syeikh Sayyid Abdullah b. 1354) Zad al-Muslim fi ma ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. yang membolehkan Ulama mujtahid meneliti adillat dan mengambil dalil dengannya. Hurmuz.1/32 ibn salah berkata: syarat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ialah untuk mengeluarkan hadith yang muttasil dengan riwayat thiqah dari yang pertama hingga terakhir dan selamat dari sebarang (bentuk) shadh dan illah Fasal dalam Sahih Muslim tentang perawi yang (namanya) disebut dengan kuniyah. para muhaddith dan mufassir. dan terdapat padanya hadith (setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka ia terputus (barakahnya) ). luas manfaatnya. Muhammad al-Ghazali (w. yang perlu dihadami oleh golongan faqih dan mutaffaqih. tentang mereka yang (namanya) disebut dengan jalur nasab (bunuwwah). Mahran. Hassan Haitu. berbeza dengan Imam al-Bukhari yang membuka kitabnya dengan mengemukakan hadith niyyat. Meneliti kesemua hadith Kawthar al-ma ani al-darari fi kashf khabaya Sahih al-Bukhari. 505/1111) Hlm. dan huruf shin bertitik tiga di atas. yang masyhur dengan gelaran ma ya ba al-Jakni kemudian al-Yusufi al-Maliki al-Shanqiti dl-Madini (w. dan kaf ditashdidkan (bersabdu). Saydi Ahmad. Fath al-mun im bi bayan ma ihtiyaja libayanihi min Zad al-Muslim. dan mengetahui kaedah pengeluaran hukum syariat darinya. dan ia merupakan dustur yang teguh dalam pelaksanaan istinbat dan ijtihad. karya Imam Abu Hamid Muhammad b. Al-khutbah kitab Imam Muslim memulakan kitabnya dengan mengungkapkan syukur dan puji (kepada Allah swt) diikuti dengan sanjungan serta selawat kepada Nabi (saw) sebagaimana lazimnya para Ulama membuka perbahasan. dan besar fadilatnya di kalangan ahli al-athar. al-A mash ialah Sulayman b. al. tidak terlepas darinya pandangan ahli nazar. 1363) . pentahqiq kitab al-Mankhul min ta liqat al-Usul.A raj ialah Abd al-Rahman b.Allamah al-Syeikh Muhammad al-Khidr al-Jakni al-Shanqiti (w.

kegahirahan dalam menekuni dan mempelajarinya telah luntur di Mesir dan Syria sejak berakhirnya abad ke sepuluh H) http://www. Malak al-Ta wil Hafiz Thana Allah Zahidi (1986) Tawjih al-Qari ila al-qawa id wa al-fawa id al-Usuliyyah wa alHadithiyyah wa al-Isnadiyyah fi Fath al-Bari. Abi Bakr al-Suyuti (w. Muhammad b. Abu Ja far Ahmad ibn Ibrahim (1229-1308). al-Tawshih ala al-Jami al-Sahih Sahih al-Bukhari bi hashiyah al-Imam al-Sindi (Matn al-Bukhari bi-hashiyah al-Sindi). kitab al-Burhan fi Tanasub suwar al-Qur an. Abdullah al-Turki al-ma ruf bi Badr al-din al-Zarkhashi (745-794) Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman b. Bahadur b. dalam muqaddimah kitabnya Miftah Kunuz al-Sunnah: Sekiranya tidak kerana kesungguhan dan perhatian untuk meneliti dan mendalami ilmu hadith oleh saudara-saudara kami. 2008 Musnad abdul Razzaq Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri. Muhammad Isma il Al-Tanqih li alfaz al-jami al-Sahih. Muhammad Ishfaq al-Rahman al-Kandihlawi Hakim al-Ummah Mawlana Ashraf Ali Thanawi . Ahmad Mawlana Shah Waliullah al-Dehlawi b. Abu al-Qasim Ali b. Abd al-Allah ibn al-Zubayr al-Humaydi (w. Jami ah Ulum Athariyyah (Pakistan): Hafiz Abd al-Ghafur b. 911). Abu Abdullah Muhammad ibn Isma il al-Bukhari (197. Abi al-Hassan Nur al-Din Muhammad b. Dan sesungguhnya.htm dilayari pada jun 11. Ulama-Ulama India di abad ini. 1176 / 1702-1762) Al-Musnad. 1138) Fayd al-Bari ala Sahih al-Bukhari.whitethreadpress.Risalah sharh tarajim abwab Sahih al-Bukhari.com/authors/shaykh_zakariyya. al-Hassan b. kitab Badhl al-Majhud fi hal Sunan Abi Daud Kashf al-Mughatta fi Fadl al-Muwatta . Anwar Shah Kashmiri Funun al-hadith Ditegaskan oleh Shaikh Muhammad Rashid Rida. 834) Ibn al-Zubayr. Abd alHadi al-Sindi (w.256 / 810-870). pasti ia akan hilang di penjuru Timur. Hibatullah ibn Asakir Hashiyah Kashf al-Mughatta an wajh al-Muwatta . Mawlana al-Shaikh Abd al-Rahim (w.

Mufti Muhammad Taqi Uthmani Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani (132-189) Imam Abd al-Hayy al-Farangi al-Mahalli al-Laknawi Tajrid al-Tamhid li ma fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. 1384) pengarang kitab Amani l ahbar sharh Ibn ma ani alathar Shaykh Abd al-Jabbar A zami. Muhammad Habib Allah al-Shinqiti (1878-1944) Sharh al-Muwatta . Lami al-Dirari ala Jami al-Bukhari Muhaddith Muhammad Yusuf Kandahlawi (w. Ibn Abd al-Bar Awjaz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik (6 jil). Khasa il Nabawi (saw) Sharh Shama il al-Tirmidhi. Warith al-Baji (1012/13-1081) Al-Qabs fi sharh Muwatta Malik b. Ibn Hazm Al-ta liq al-mumajjad ala muwatta Imam Muhammad. juz Hajjat al-wida wa umrat al-Nabi (saw). Suyuti (1445-1505) Sharh al-Imam Sayyid Muhammad al-Zurqani ala Muwatta Al-muntaqa sharh al-muwatta . Abu Bakr b. al. al-Abwab wa al-Tarajim li al-Bukhari Shaykh Rashid Ahmad Gangohi. Ayyub b. Sa ad b. Fada il al-Qur an. Musa al-Yahsubi al-Maliki Ida at al-halik min alfaz dalil al-salik ila Muwatta al-Imam Malik. Khalaf b. Fada il al-Salat. Abu l Walid Sulayman b.Arabi al-Mu afiri Al-Imla fi sharh al-Muwatta . Shaykh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi (pengasas gerakan tabligh) Al-Maswa sharh al-Muwatta . Anas. shaykh al-hadith Muhammad Zakariyya ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Isma il al-Kandahlawi (1315-1402 /1898-1982). alQadi Abu al-Fadl Iyad b. Imdad al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (urdu) Mufti Mahmud Hassan Gangohi (w. sharh Alfiyah Ibn Malik. 1417) Shaykh Abu l Hassan Nadwi. Fada il Ramadan. Abd al-Hayy al-Laknawi Mashariq al-Anwar ala Sihah al-Athar fi Sharh gharib al-hadith al-Muwatta wa al-Bukhari wa Muslim. Sallam Allah ibn Shaykh al-Islam al-Dihlawi . Waliyullah al-Dehlawi Tanwir al-hawalik sharh ala Muwatta Malik.

muwatta . Kanz al. Muhammad b. Muhammad b. Imam al-Suyuti Shams al-Din Muhammad b. al-qawl al-musaddad fi l-dhab an al-musnad li l-Imam Ahmad Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir Is af al-mubatta bi rijal al-Muwatta . Salih.Ittihaf al-Salik bi ruwat al-Muwatta an al-Imam Malik. kitab athar. 143. kota Nawa. Abu Bakr Abd Allah b. 1621). Yusuf al-Jazari al-Shifa i (1350-1429) (1929). kitab athar.Manawi (w. mukhtasar aqidat al-Imam al-Safarini Ibn hajar. Hamdi Abd alMajid al-Salafi Musannaf Abdul Razzaq al-San ani Abu Yusuf. Abd Allah Muhammad b. Ahmad al-Qaysi al-shahir bi ibn Nasir al-Din Ala al-Din Ali al-Muttaqi ibn Husam al-Din al-Hindi (w. al-Musnad al-mu tali bi atraf al-musnad al-Hanbali Ibn Hajar. Majd al-Din Abi al-Sa adat al-Mubarak b. Jawid Ahmad (2003). syarhihi Bulugh al-amani min asrar al-fath al-Rabbani Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. dhayl al-qawl al-hasan sharh Bada i al-minan Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi i (767-820) Al-Shafi fi sharh Musnad al-Shafi i. Abd al-Karim al-Jazari (1149-1209) Murshid al-Muhtar ila ma fi musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal min ahadith wa al-athar. Al-shaybani. 6 tahun kemudian menjadi penaung Dar al-hadith al-Ashrafiyya . al-hujja ala ahl al-madina Norman Calder. terletak kira-kira 100 km dari selatan Damsyik. hlm. 1567). Hanbal al-Shaybani. Al-Hisn al-hasin min kalam sayyid al-Mursalin (saw) Mesir: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Uthaimin. al-Fath al-Rabbani li tartib musnad al-Imam Ahmad b. Ibn al-Athir. Bada i al-minan fi jam i wa tartib Musnad al-Shafi i wa al-sunan.Arifin al. Taj al. Ahmad (1702-1773/4). sharh thalathah al-usul. Routledge: UK. sharh thulathiyat Musnad al-Imam Ahmad (780855) Safarini. Muhammad b. Mendapat tawaran mengajar di Madrasah Iqbaliyah pada 649/1251. Classical Islam: a sourcebook of religious literature.ummal fi sunan al-aqwal wa af al Abd al-Ra uf b. Muhammad b.

prayers of the Prophet (saw). commentary on forty hadith of al-Nawawi.bysiness. Hadith literature: its origin. filasuf. Noble Quran Prof. tahqiq kitab Sunan Ibn Majah. An-Nawawi s forty hadith. baru Ezzeddin Ibrahim. tahqiq syaikh sulayman b. al-Nawawi .urf fi bina ba d al-ahkam ala al. Heffening.cislamonline. the history of the Qur anic text. An anthology of sayings of the Prophet Muhammad (saw). Damascus: The Holy Koran Publishing. al-hadis: an English translation and commentary of Mishkat-ul-Masabih. shaykh ihsan al. Muhammad Mustafa al-A zami. Dr. radd almuhtar ala al-durr al-mukhtar sharh tanwir al-absar (al-hashiyah) Kitab al-amwal.arabiyyah .urf.com/library lebih dari 300 institut. zahir al-riwayah. kolej dan universiti yang bercambah di Damsyik. ahli matematik Riyad al-salihin. syarah hadith da if Al-nawawi 40 hadith. The religion of man Ibn Abidin al-shami (1252/1836) urf berperanan dalam hukum yang dikhususkan oleh nas takhsis alnas.uk/ulemah/bionawawi. shaikh Jamal Zarabozo. 663/1265). Muhammad Muhsin Khan (1927-. hidayat al-hikmah. Abdul Hamid Siddiqi. Lebih 100 pelajar. sallam (w. fizik (al-tab iyyat). abu ubayd al-qasim b. Mishkat al-Masabih Al-Haj Mawlana Fazlul Karim. studies in hadith methodology and literature. Denys Johnson-Davies (1976).htm www. sharh uqud rasm al-mufti. On Schacht s origins of Muhammadan Jurisprudence.co. development and special features Prof. The Translation of the meanings of Sahih al-Bukhari. Dr.utaibi.W. Encyclopedia of Islam. Muhammad Zubayr Siddiqi. kitab tentang logik (mantiq) dan metafizik (ilahiyyat). Mu jam al-matbu at al. cet. 224 / 838) Athir al-din al-mufaddal ibn Umar al-Abhari (w. Imam al-nawawi belajar dari lebih 20 orang guru yang mahir dalam bidang masing-masing. studies in early hadith literature. nasir al-Ulwan. nashr al. Muhammad ibn Umar ibn Arabi al-Nawawi al-Jawi al-bantani al-Tanari (al-Tanawi) banten (1230-1306 /1814-1897) http://www. Sahih Muslim.

1250-1517. Abu Bakr Ahmad b. Qadi al-Qudat. Poverty and charity in medieval Islam: Mamluk Egypt. Isma il al-San ani (1688-1768) Tawdih al-afkar li ma ani tanqih al-anzar. 256). Beliau mengulas bahawa ilmu mukhtalaf al-hadith adalah antara ilmu yang terpenting yang perlu diketahui oleh semua Ulama dari pelbagai lapangan pengajian kerana tumpuan ilmu tersebut berkait dengan hadith-hadith sahih yang bercanggah antara satu sama lain yang memerlukan penyelesaian secara ilmiah. Dari aspek lain. Muhammad b. Musykil al-hadith wa bayanuh. hlm. fiqh dan usul al-fiqh. 71 Sharh hidayah al-hikmah. Ahmad b. hlm 192 Imam al-Nawawi memberikan definisi mukhtalaf al-hadith. Fawrak Musykil al-athar. al-Hassan b. Mahmud Hirawi Amal al-yawm wa al-laylah. Sulaiman al-Zara i mengunjungi Imam al-Nawawi pada pagi hari Aidil Fitri. suatu keadaan di mana terdapat dua hadith yang berbeza dari segi makna secara zahir lalu diselaraskan di antara keduaduanya. 67 menyebutkan maslahah: berkenaan hadith sahih yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. mawlana zadah Ali b. hospital. Fatwa imam al-nawawi diikuti oleh Ulama lain. 192. Lantas Sulaiman bertanya: Wahai saudaraku. Abu Ja far Ahmad b. yang tidak dimuatkan dalam kitab Sahih. hlm.Mamluk Mesir (1250-1517) ulama syafi i membenarkan sultan untuk mewakafkan harta awam untuk kepentingan madrasah. ataupun ditarjihkan salah satu daripadanya. Muhammad b. Lalu saudara Sulaiman pergi ke pasar dan membawakan sebahagian daging panggang dan manisan. 196. Sulaiman lalu mempelawa Imam al-Nawawi untuk makan namun beliau enggan. mukhtalaf al-hadith mendakap lebih dari satu bidang. khanqah. Beliau mempelawa Sulaiman untuk makan tetapi beliau tidak berselera. hadith dan usul al-hadith. dan Imam Muslim (w. Cambridge. tetapi ia adalah makanan orang yang sombong . zawiyah dan institusi kesufian. yang dapat membawa maslahah dan kebaikan pada umat. . Al-Talkhis oleh Imam al-Dhahabi (w. 748) menyemak semula pensahihan hadith al-Mustadrak Tanbih al-wahim ala ma ja a fi Mustadrak al-Hakim. Muhammad al-Tahawi Al-Hakim menyusun kitab al-Mustadrak yang menghimpunkan hadith-hadith sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari (w. adakah makanan ini haram? dan Imam al-Nawawi menjawab: Tidak. Hlm. Ramadan b. Ali Muhammad b. hlm. Imam alNawawi sedang menjamah roti tanpa daging. 975) Tadrib al-Rawi. 261) atau salah seorang mereka. Ishaq al-Daynuri al-ma ruf bi Ibn al-Sinni (w. Adam Sabra (2006). UK: Cambridge University Press.

bab sekuat-kuat hadith sahih. penulis kitab Mujaz al-Qanun . Al-Imam Muslim b. 1/212-215. al-Hassan b. Abd al-Salam b.Arabi 3/181 Manhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyah al-Muhaqqiqin Jami al-Qawa id fi ilm al-Jabr. 1250-1389) Abu Zayd Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-Ardabili (1278-1345) hidup di zaman pemerintahan kerajaan Mamluk al-Bahri (p. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi alShafi i (w. 261. al-Hussain (1325-1404) Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. Abu Nawas fi tarikhihi. hlm. 1288). Sharh al-Bukhari (hh. Abd al-Rahim b. hlm. Ali b. bab sebab-sebab Imam al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadith dari sebahagian perawi yang da if Abu Ubaydah Masyhur b. sejarawan dan ahli hokum. ahli perubatan. Fath al-Baqi bi Sharh alfiyah al. 17. Hlm. Imam Nawawi: Ulama besar mazhab Shafi i Dewan Siswa 665/1266 Imam Nawawi ditauliah sebagai ahli hadith Sezaman Ibn Arabi. hlm. 179). Al-qanun fi tafsir al-nusus. Hassan. al-Hajjaj wa minhaj fi al-Sahih wa atharuhu fi ilm al-hadith. Muhammad b. Taj al-Din Abi al-Hassan Ali b.Abu Zakariyya Muhammad al-Ansari. Lisan al.Beirut: Dar al-Kutub al. Khaldun al-Hadrami (w. Mukarram b. 117.Arab Ibn Nafis. 262) Bustan al. 687/1288) Turut mengungkapkan tentang kitabnya al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazim al-Qarshi al-Dimashqi (w. Tarikh al-Adab al. 51 (bab: hadith sahih yang merupakan tambahan dari dua kitab Sahih) Al-Sariri. filasuf terkemuka. 2/90).Iraqi. pakar bahasa. Abdullah (596-652 / 1199-1254) Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. 1406) Ibn al-Nafis.Arabi. Fath al-Majid Sharh al-Durar al-farid fi aqa id ahl al-tawhid. 309 Fu ad Sezkin. Ala al-Din Abul A la (w. dalam tulisannya yang lain seperti dalam kitab tahdhib al-Asma wa al-Lughat (1/98. Tarikh al-Turath al. Manzur al-Ifriqi al-Misri (630-711 / 12321311). Brocklemann. 1898) Farid Mat Zain. Fath al-Mughith sharh alfiyah al-hadith.Arifin (hlm. Al. Muhyiddin Muhammad ibn Ali (560-636 / 1164-1238) Ibn Taymiyyah.Ilmiah. Haddad. 57. bab kitab-kitab sahih yang merupakan tambahan dari Sahih al-Bukhari dan Muslim Al-Sakhawi. 218. Abi Muhammad Abdullah b.Iraqi. Abu al-Tayyib Mawlud (2006).

ringkasan Tahdhib al-Kamal oleh Imam al-Mizzi.izti azah wa al-basmalah. 639) Muhammad Abduh (1849-1905) Abdullah ibn Umar (w. 1407). nukhbat al-fikr. Tafsir al-Jalalayn. kitab Jila al-Afham. al-Nu man ibn Thabit ibn Zuta. Fatima bint al-Manja al-Tanukhiyya (w. Ta rif ahl al-taqdis bi maratib al-mawsufin bi al-tadlis Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902 / 1428-1497) Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Sharifah. al-Jawahir wa al-durar fi tarjamah Syeikh al-Islam Ibn al-Hajar. Badr al-Din al-Balisi (w. alfiyah al-hadith.aliyyah bi zawa id al-Masanid al-thamaniyah. Ilm al-Din al-Bulqini (w. 652) Abu Hanifah. Risalah tadhkirat al-athar. . al-Jami al-saghir. al-nukat ala kitab Ibn al-Salah.Asqalani (1372-1449 / 852) Shams al-Din ibn al-Qattan al-Bulqini (1404) Ibn al-Mulaqqin (1402) Zayn al-Din al. sharh al. 1401) Fath al-Bari. Silsilah al-dhahab. al-Jami al-Kabir. 878). dan syarahnya nuzhat alnazar. 930) sambutan terbesar di Mesir Durar al-Kamina (Ulama abad ke 8). dikenali sebagai Ibn al-Kutub (putera kitab). pada 1486 M beliau dilantik mengetuai Masjid al-Baybar di Kaherah. taghliq al-ta liq ala Sahih al-Bukhari.Umm al-Mu minin Maymunah bint al-Harith (rad). 1404) alfiyah al-hadith Ibn hajar belajar dengan Shams al-Din al-Qalqashandi (w. melazimi majlis al-Kafiji selama 14 tahun. al-Miqdad ibn Amru ibn al-Asad al-Kindi (rad) Ibn al-Qayyim (w. Dur alManthur fi al-tafsir bi al-ma thur. al-Qawl al-Musaddad fi Musnad Imam Ahmad. al-Tibyan fi aqsam al-Qur an Abu Talib (w. 693) Abu Dhar (w. al-hawi li al-fatawa. al-Matalib al. mendalami ilmu fiqh dan tafsir dari Shaikh Sharaf alDin al-Manawi (datuk kepada Shaikh Abd al-Ra uf al-Manawi. Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. 619) Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (w. Tahdhib al-Tahdhib. mula ditulis pada tahun 1414 (817 H) selesai pada bulan Disember 1428 (Rajab 842 H) Ibn Iyaas (w.Iraqi (w. risalah. karya awalnya pada 866 H. pengarang kitab Fayd al-Qadir Sharh alJami al-Saghir Suyuti menghasilkan lebih 500 kitab. al-Daw al-lami li ahl al-Qarn al-tasi . berguru dengan 150 Shaykh. 751). 1401). Abu alTayyib Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbi Al-Hafiz Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al. Ashrat al-Sa ah Jalal al-Din al-Suyuti (849-911 / 1445-1505). al-Dirayah fi takhrij al-ahadith al-hidayah. al-Maqasid al-hasanah.

memanfaatkan kefahaman masalih mursalah. Bughyat al-wu at wa tabaqat al-Nuhat. Tabaqat al-Huffaz. Tahrir alMaqal fi Adab wa Ahkam fi ma yahtaj ilayha mu addib al-atfal Kefahaman tentang perawi merangkumi makrifat tentang riwayat al-shadh. Hadith Abu Hurairah (rad). Maka yang demikian itu adalah haram. Tarikh al-Khulafa . al-Humaydi dan lain-lain. 973). qadi abd al-jabbar (w. al-Hafiz ibn Tulun al-Hanafi (w. Ya qub ibn Ibrahim al-Ansari (w. Rasulullah (saw) bersabda: (Jika ada seseorang berkata: orang ramai sekarang ini telah rosak. Kitab al-Bir wa a-Silah (Bab larangan dari mengatakan manusia telah rosak). 1024) Muhammad abu Zahra (w. Jamal al-Din (1838-1897). Anas. Demikian yang dijelaskan oleh para Ulama dan huraian yang dikemukakan dalam membahaskan permasalahan ini. 798) Al-Afghani. istihsan. Ibn Iyaas (w. Imam al-Khattabi. dan bermaksud merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Imam al-Sha rani (w. dan pengeluaran hukum (istinbat). penelitian teks (matn). kupasan jalur isnad.com/books Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (909-974 / 1503-1566). Abu Muslim al-Khurasani (w. Di antara yang sependapat dengan pandangan ini ialah Imam Malik b. al-Tahdith bi ni mat Allah 283 karya disebut dalam Husn al-Muhadarah 1/ 335 Tarjamah Imam al-Suyuti. 935) pengarang 3 kitab fahras. maka perkataan itu tidak ada salahnya. Asma al-Matalib. 930) Bada i al-zuhur. Imam al-Nawawi menghuraikan hadith ini dalam Riyad al-Salihin: larangan di atas adalah untuk orang yang berkata demikian kerana rasa bangga pada dirinya yang (dirasakan) tidak rosak. al-Khilafat al-Rashidun. 755) membawa revolusi Iran menumpaskan Khalifah Umayyah pada 750 Hijrah dan mengangkat khalifah Abbasiyah (750-1258). . maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak antara mereka). ta lil al-ahkam. 945) pengarang kitab Tabaqat al-Mufassirin. 1974) Abu Yusuf. al-Sawa iq al-Muhriqah. 1762). Syed Qutb (1906-1966) Menjauhi perkara syubhat dalam pekerjaan memperoleh rezeki dari mata pencarian yang halal. dan merujuk pendapat Ulama dalam mentafsirkan nas. Tabaqat al-Sufiyah Http://www.Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi. menggunakan dalil qiyas. Sahih Muslim. Adapun orang yang berkata demikian kerana melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama serta didorong oleh rasa sedih atas nasib yang menimpa mereka dan timbul dari rasa cemburu terhadap agama. Kashf al-Zunun 5/434 Murid Imam al-Suyuti al-Dawudi (w. shah wali allah (w.sunniport. Mengambil pendekatan luas.

amalan duniawi yang paling utama dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). Kedah: Khazanah Banjariah. Fiqh Keutamaan satu kajian baru dari perspektif al-Quran dan alSunnah. Cet 4. 135. cet. Al-Baqarah 2: 275. 70 ibn Abbas (rad) mentafsirkan Rabbani sebagai para Ulama cendekiawan dan penuh hikmah Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. hlm. Al-Qardawi. Abd al-Halim (1421 H). babi. Ibn Taymiyah.Abu Ali Al-Banjari al-Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) (2000).Ibad. hlm. dan berhala).). Ahmad Nuryadi Asmawi (terj. Selawat Imam al-Nawawi (rah) dan penzahiran fatwanya tentang kewajaran bertawassul. Waqaf. Selangor: Thinker s Library. Fiqh al-Awlawiyyat. Riwayat Ibn Abbas (rad). Amar Ma ruf Nahi Munkar. Bukhari. 251. Beirut: Mu assasah al-Risalah.). 99 Selawat Nabi (saw) Fadhilat dan Khasiatnya. Muslim. hadith 1581. Riyadh: Bahagian Urusan Keislaman. Musnad Imam Ahmad. hadith 2139. Hanafi Mohamed (1998). 2. 3/5-11 Ulama yang bersifat Rabbaniyyin. Akhmad Hasan (terj. Yusuf Abdullah (1999). hadith 209. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. Ahmad b. Fiqh al-Awlawiyat. Sunan. Abu Daud. Siddiqin dan Syuhada). Sunan Ibn Majah dari riwayat Abdullah ibn Umar (rad). iaitu orangorang yang mengerti dan memahami ajaran yang hak. sabda Rasulullah (saw): (Sesungguhnya Allah (swt) apabila mengharamkan sesuatu. Dakwah dan Pengarahan. Juga termasuk sesuatu yang munkar adalah transaksi (mu amalat) yang dilarang oleh Rasulullah (saw). hadith 3488. kitab al-Tijarah. 83.). Hal. Cet. maka diharamkan pula harganya (untuk dijual beli). 30 menyingkir mudarat lebih diutamakan dari meraih manfaat Hal. hadith 2236. 3/324. dari Ibn al-qayyim al-Jawziyyah. Hadith Nabi (saw): (Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak. Pokok Sena. Sunan al-Tirmidhi. bangkai.dilarang mencetus dan menimbulkan kemudaratan. daging. Batu Caves. cet. 28 qawaid al-ahkam . hal. 2. kitab al-Buyu . sabda Nabi (saw): (Peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama dengan para Nabi (as). Syu aib al-Arna ut (ed. 7. kemudian mengamalkan dan mengajar pada orang lain. 40 Hadith peristiwa akhir zaman. Kuala Lumpur: Darul Nu man. dan dilarang membalas kemudaratan/kecelakaan kepada orang lain Kemudaratan (kerosakan/kerugian) harus dihalang sekadar kemampuan Hal. .

Beirut: Dar al-Kutub al. Al-wajiz fi usul alfiqh. Petaling Jaya: Akademi Pengajian Islam. 401-409. Tetapi sekiranya mereka yakin dapat bangun pada waktu tersebut adalah lebih baik dilakukan (di akhir malam). Setiap maslahah yang lahir dari matlamat mendukung maqasid shariah adalah selaras dengan maksud al-kitab.Ilmiyah Juz 1/hh. Abd al-Karim (1987). Universiti Malaya. Al-Ghazali.ditekankan dalam al-Qur an bahawa perniagaan tidak melalaikannya dari mendirikan solat dan menunaikan zakat. (1984) al-Mustasfa min ilm al-usul. No 11 cet. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa Jurnal Syariah. hh. Al-Ghazali (450-505 / 1058-1111). tidak mentafsir hadith secara zahir. 2. Beirut: Mu assasah al-Risalah. ijtihad qiyasi ijtihad istislahi Istinbat hukum tanpa nas dengan kaedah ijtihad istislahi. Asmadi Mohamed Naim (2003). Zaydan. 293-4. Imam al-Nawawi sebagai Ulama Muhaqqiqin. tetapi ini bukan pengertian yang kami maksudkan. meneroka maksud yang lebih jauh dalam memahami maksud nas. kerana perolehan manfaat dan penyingkiran mudarat adalah maksud yang tercapai dari penciptaan dan maslahah makhluk. al-Mustasfa 1/286-7 Maslahah pada asasnya bermaksud meraih manfaat dan menolak mudarat. al-sunnah dan ijma . Istinbat hukum dari nas (al-Qur an dan hadith) menggunakan ijtihad bayani. . Terjemah Riyad al-Salihin 5/267 mengenai sembahyang witir sebelum seseorang tidur adalah disunatkan kepada seseorang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam. 378-385.

akal. siyar a lam al-nubala . Leiden: Brill. and how their study will make a contribution to the future needs of Malaysia. able to demonstrate how they can be the future leaders in their respective fields of study. Damsyik: Dar al-Fikr. 380. Candidates are required to demonstrate a high level of academic achievement.). Muhammad Hasan Hitu (ed. dalam kitabnya al-mu tamad fi usul al-fiqh Al-syafi i (w. Paret R. tarjamahnya dalam al-dhahabi. Imam Abu al-Husayn al-Basri. in collaboration with the Oxford Centre for Islamic Studies is offering the Merdeka Scholarships to deserving Malaysians who wish to pursue post-graduate studies at the University of Oxford. hlm. Subject areas may be drawn from a range of fields. Istihsan and Istislah dalam Shorter Encyclopedia of Islam.Apa yang kami maksudkan dari maslahah ialah pemeliharaan agama. 789/1388) Al-ghazali dalam kitab al-mustasfa membincangkan konsep maslahah dan munasib Maslahah mursalah merujuk pada maslahat mutlak yang tidak mempunyai keterangan nas tetapi selaras dengan maqasid dan maksud syariat. 204). 185. 323. as well as show how it can benefit the nation. The scholarships will cover university and college fees. beginning October 2009. nyawa. Al-ghazali. Interested candidates must possess exceptional academic qualifications. . (1961). Apa yang menjamin pemeliharaan lima usul ini adalah maslahah dan apa yang mencuaikannya adalah mafsadah. maintenance allowance and return air fare. hlm. AlGhazali (1980). al-shatibi (w. Khazanah Oxford Centre for Islamic Studies Merdeka Scholarship Programme Overview Yayasan Khazanah. and are renewable on an annual basis for the duration of the programme. Al-Mankhul min ta liqat al-Usul. keturunan dan harta. Konsep al-maslahah paling awal dibincang oleh pemuka mazhab Syaf i i.

and summarise the personal qualities that would make them a worthy recipient of a scholarship. George Street Oxford OX1 2 AR. How to Apply To apply. and return air fares. Candidates will be expected to show how their careers and the wider interests of Malaysia will benefit from a period of study at Oxford. All correspondence should be addressed to: The Academic Assistant. Two confidential letters of recommendation from referees who can assess in detail the applicant s academic performance and potential. The completed application form. 3. who must be citizens of Malaysia.assistant@oxcis. The statement should also outline the applicant s reasons for wanting to study at Oxford.ac. A signed personal statement of no more than 1. should have an excellent record of academic achievement and a proven capacity for independent research.Awards will include university and college fees.uk . The recommendation letters must reach the Oxford Centre for Islamic Studies by the application deadline. UK Tel: 44 1865 278730 Fax: 44 1865 248942 e-mail: academic. Oxford Centre for Islamic Studies. accommodation and subsistence allowances. 4. Attention will also be given to the personal qualities of the candidates in terms of their leadership potential and ability to communicate. applicants are required to submit the following: 1. Awards are renewable annually through the duration of the programme of study.000 words that includes a description of the intended area of study and describes how this will benefit Malaysia. 2. Eligibility Candidates. A list of academic qualifications and other awards and honours received A statement of the status of their application to the University of Oxford 5.

Ia menampilkan kaedah huraian dan syarahan hadith yang tuntas dalam kupasan hukum dan nas. Ia membahaskan kefahaman kitab al-Buyu dan membincangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam merangka dan melakarkan tarjamah bab. dan susu pada lemak. jual beli barang yang tiada. Ia membincangkan kefahaman hadith al-Buyu dan manhaj syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hukum dan menghuraikan kerangka fiqh al-mu amalah. Tema Asas KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË merangkul tema dan mawdu perbahasan yang digarap dalam kupasan berikut: 4. dan jual beli anak dalam kandungan.1. dan seekor kambing antara sekumpulan kambing-kambing. dan jualan dalam longgokan yang samar anggarannya. seperti jual beli hamba yang lari (dari tuannya). Perbahasan hadith al-gharar Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman dan maqasid khusus kitab al-Buyu . Ia menggarap dan memperhalusi manhaj yang diketengahkan dalam perbahasan hadith dan nas. Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4. membahaskan riwayat. yang belum dimiliki oleh penjual. yang tidak mampu diserahkan. dan yang seumpamanya . dan jual beli ikan di air. barang yang tidak diketahui (nilai dan kadarnya).BAB 4: ANALISIS KITAB AL-BUYU DALAM SAHIH MUSLIM Bab ini menghuraikan secara terperinci metodologi syarah dalam Kitab al-Buyu . Ia terbahagi kepada dua fasal. Beliau mengungkapkan: Dan adapun larangan jual beli (yang mengandungi unsur) gharar maka ia merupakan usul dan maksud khusus kitab al-Buyu . Beliau turut mengungkapkan kaedah yang digariskan oleh Ulama dalam menjelaskan kedudukan dan kefahaman hukum yang berkait dengan hadith al-gharar: . Fasal ini diakhiri dengan rumusan umum tentang faedah dan kefahaman yang dirangkul dari perbincangan kitab al-Buyu . mentarjih dan menghalusi nas. Fasal I membincangkan kerangka asas kitab al-Buyu yang menzahirkan tema yang digarap dalam perbahasan hadith dan nas. dan kerana itu perbahasannya didahulukan oleh Imam Muslim.1. mengistinbat dalil dan mengkritik pandangan dan pentafsiran Ulama tentang hukum dan pendapat mazhab.1. Fasal II menghuraikan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam mengupas isnad. dan terangkum di dalamnya pelbagai permasalahan yang tak terhitung. Ia menghuraikan corak perbahasan yang dikemukakan dan menampilkan kefahaman fiqh yang tuntas yang digarap dari hujah dan pandangan mazhab. dan jualan sehelai pakaian antara beberapa helai pakaian.

Dan sebahagian lain tidak memperkecil dan meringankannya. . Membatalkan tradisi jahiliyah Imam al-Nawawi turut menghuraikan maqasid asas kitab al-Buyu yang menolak kaedah dan pendekatan jahiliyah dalam amalan jual beli. Beliau mengungkapkan: Dan ketahuilah bahawa jual beli al-Mulamasah. 4. lalu membatalkan jual beli (yang berunsurkan gharar). Wallahu A lam. seluruhnya terangkum dalam larangan dari jual beli al-gharar.1.Dan sebahagian permasalahan yang dinyatakan dalam bab berhubung ikhtilaf Ulama tentang kesahihan jual beli. al-Munabadhah. dari jual beli yang dizahirkan nas tentangnya secara khusus. dan menganggapnya seperti tiada. Habal al-Habalah (menjual anak kepada anak unta dalam kandungan). lantaran sebahagian Ulama memandang (kesan) gharar tersebut kecil. Wallahu A lam. dan yang seumpamanya. al-Hisah (jualan dengan lemparan batu). dan benih haiwan. dan dizahirkan pengharamannya kerana ia merupakan jual beli yang masyhur dari amalan jahiliyah. yang dinyatakan setiap satunya secara berasingan.2. dan kefasadannya seperti jual beli barang yang tiada (ghaib) adalah didasarkan atas kaedah ini. lalu mengesahkan jual beli.

dari Nabi (saw). mentarjih dalil dan hujah mazhab. Bab terbatalnya jual beli al-Mulamasah dan al-Munabadhah (7 hadith). merungkai kefahaman hukum. semuanya dari Ubayd Allah b. ayahku berkata. menghalusi lafaz. Umar. dari bapanya. dari Hafs b. ialah dengan kedua pihak (pembeli dan penjual) saling menyentuh pakaian yang lainnnya tanpa dihalusi dan diteliti. Abd al-Rahman. al-mulamasah dan al-munabadhah. dari Muhammad b. Dinar menceritakan pada kami.2. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman memberitahu kami dari Suhayl b. dari Nabi (saw). Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË ini memuatkan sejumlah 21 bab dan 158 hadith. mengupas isnad. Asim. Perbahasannya tertumpu pada hadithhadith hukum yang berkait dengan kefahaman fiqh dan asas-asas al-mu amalah. dan Ibn Abi Umar (rad) memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. berkata: Saya membaca dengan Malik. dari al-A raj. berkata: Waki memberitahu kami dari Sufyan. dari Abu Hurairah (rad). Abd al-Razzaq memberitahu kami. dari Khubayb b. Yahya b. Abd al-Wahhab menceritakan pada kami. Amru b. dari Abu Hurairah (rad). Berikut adalah kandungan bab dan hadith yang dikemukakan: 1. Ia memaparkan hadith dan riwayat berikut: Yahya b. mengatakan: Telah diharamkan dua bentuk jual beli. menghuraikan dalil. dari Abi al-Zinad. dari Abu Hurayrah (rad). sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-mulamasah dan al-munabadhah. Sa id memberitahu kami. (dengan hadith) sepertinya. Dan Qutaybah b. ialah dengan kedua pihak saling melempar pakaiannya kepada yang lain. Numayr memberitahu kami. Syarahannya menggarap hujah dan merangkul pandangan Ulama dalam membahaskan hadith.4. dari Ata b. Ia menghuraikan kefahaman hukum dan kerangka fiqh almu amalah yang digariskan dalam syariat. [Dalam isnad lain] Dan Muhammad b. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. Adapun al-mulamasah. Habban. Abi Salih. Abi Syaibah berkata pada kami. Abd Allah b. Dan berkata kepadaku Muhammad b. dan al-munabadhah. dari al-A raj. Ibn Numayr dan Abu Usamah memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). (dengan hadith) sepertinya. yang mendengarnya dari Abu Hurairah (rad). tanpa diperlihatkan pakaian pemiliknya terlebih dahulu. Rafi . [Tahwil] Dan Muhammad b. Dan Abu Kurayb. . Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Mina . Dan Abu Bakr b. (dengan hadith) sepertinya. menganalisis dan mengistinbat nas.

berkata: Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-hasat (lemparan batu) dan bay al-gharar. dari Abd Allah (ibn Umar rad). Amir b. Abi Waqqas mengkhabarkan pada kami. Yahya b. Abu Sa id al-Khudri (rad) berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kami dari dua jenis jual beli dan pakaian: (Baginda saw) mengharamkan amalan al-mulamasah dan almunabadhah dalam jualan. dan habal al-habalah. dari Ibn Umar (rad). dari Ibn Shihab. dan tidak dibelek dan dihalusinya kecuali sekadar itu. Dan al-mulamasah: ialah seorang lelaki menyentuh pakaian lelaki lain dengan tangannya pada waktu malam atau siang.[Tahwil] Dan Zuhayr b. Ibrahim b. dan jual beli yang mengandungi unsur gharar (1 hadith). Laith memberitahu kami. Abdullah b. Dan al-munabadhah. dan hal tersebut dianggap telah menyempurnakan urusan jual beli antara keduanya tanpa (saling) melihat dan menyatakan kerelaannya. dari Ibn Shihab. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr -. dari al-A raj. Harb memberitahuku dan lafaz adalah darinya -. ialah dengan seorang lelaki melemparkan pakaiannya kepada lelaki lain dan lelaki itu melemparkan pula pakaiannya kepadanya. Idris. Sa ad. Yahya b. Dan berkata kepadaku Amru al-Naqid. 3. Yahya dan Muhammad b. Sa id berkata pada kami. Yunus menceritakan pada kami. maka Rasulullah (saw) melarang darinya. berkata: Ibn Wahbin melaporkan pada kami. berkata: Sesungguhnya kaum jahiliyyah saling menjual beli daging unta dengan habal alhabalah. Rumh memberitahu kami: Al-Layth melaporkan pada kami. Sa ad b. bapaku memberitahu kami dari Salih. Pengharaman jual beli habal al-habalah (2 hadith). Sa id berkata pada kami. dari Rasulullah (saw): sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari jual beli habal al-habalah. 2. Abu al-Zinad memberitahu saya. dari Ubayd Allah. Saya diberitahu oleh Zuhayr b. Yahya b. dengan isnad ini. Yahya yakni Qattan memberitahu kami. kemudian ia pula menghasilkan anaknya. Yahya memberitahu saya dan lafaz ialah dari Harmalah-. Nafi mengkhabarkan pada saya. Sa id.Abu al-Tahir dan Harmalah b. dari Nafi . [Tahwil] Dan Qutaybah b. ialah anak unta yang dilahirkan. dari Ubayd Allah. kami diberitahu oleh Ya qub b. Abi Syaibah memberitahu kami. Bab terbatalnya jual beli dengan (lemparan) batu. dari Abu Hurayrah (rad). dan Abu Usamah menceritakan pada kami. . Harb dan Muhammad b. Dan Abu Bakr b.

dari bapa mereka. [Tahwil] Dan Ubayd Allah b. dari Ubayd Allah. dan Ibn Hujr memberitahu kami. Syu bah memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad). Yahya yakni Ibn Sa id berkata pada kami. 5. dari Ubayd Allah. dari Adiyy dan beliau ialah Ibn Thabit -.Ala dan Suhayl. Harb dan Muhammad b. bapaku memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya) . dari Abi Hazim. dan membiarkan lemak (susu) pada unta (tanpa diperah) supaya kelihatan banyak (8 hadith). Qutaybah ibn Sa id. Dan berkata kepadaku Muhammad b. Kami diberitahu oleh Zuhayr b. Ibrahim al-Dawraqi memberitahu saya.Ala . al-Muthanna memberitahu kami. bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang kamu menjual di atas jualan saudaranya). dari al-A mash. Nafi mengkhabarkan pada kami. Syu bah menceritakan pada kami. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. dari Nabi (saw). bapaku berkata pada kami.4. Abd al-Samad menceritakan pada saya. dari Nafi . Mansur. Mu adh berkata kepada kami. dari Ibn Umar (rad). dari ayahnya. Isma il dan beliau ialah Ibn Ja far menceritakan pada kami. dari Malik. kesemuanya dari Ibn Mahdi. Syu bah memberitahu saya. [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ibn alMuthanna memberitahu kami. dari al. Ibn Abi Za idah berkata pada kami. dan berkata dua perawi yang lain: sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menahan (kafilah). memuji-muji barang (untuk menaikkan harga). Dan pada riwayat al-Dawraqi: atas tawaran (simat) saudaranya. dari Nafi . Yahya b. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyekat hasil dagangan sehingga ia sampai ke pasar. berkata: Yahya menceritakan pada kami. Ayyub. kecuali setelah diizinkan). Yahya b. dan ini adalah lafaz Ibn Numayr. dari Abu Hurairah (rad). . tawarannya ke atas tawaran saudaranya. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr . Pengharaman jual beli seseorang ke atas jualan saudaranya. Abd al-Samad menceritakan pada kami. dari Nabi (saw). dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). bersabda: (Jangan seseorang lelaki menjual atas jualan saudaranya. Abu Bakr b. semuanya dari Ubayd Allah. dari Ibn Umar (rad). dari Nafi . Dan Ahmad b. seperti hadith Ibn Numayr. dan jangan meminang atas pinangan saudaranya. Larangan menahan kafilah dagang (sebelum sampai ke pasar) (5 hadith). Hatim dan Ishaq b. [Tahwil] Dan Muhammad b. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang seorang lelaki menawar atas tawaran (sawmi) saudaranya. dari al. Abi Syaibah memberitahu kami. dari Abi Salih.

dari Abi Uthman. dari Ibn Abbas (rad). dari Ibn Sirin. al-Musayyib. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. Ibn Abi Umar berkata kepada kami. berkata: Saya mendengar Abu Hurairah (rad) berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menahan kafilah. Ma mar mengkhabarkan pada kami. dari al-Zuhri. dari Abd Allah (Ibn Umar rad). Harb memberitahu kami: Sufyan berkata kepada kami. dari Sa id b. dari Abu Hurairah (rad). dari Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang dari mencegat kafilah. . Melainkan pada riwayat Yahya dinyatakan (yurzaq . dari bapanya. Sulayman memberitahu kami. Yahya b. Abi Syaibah. Abu Bakr b. dari Jabir (rad). Zuhayr berkata kepada kami. dari (hadith) Nabi (saw): (Sesungguhnya Baginda (saw) melarang orang kota menjual untuk orang desa). maka setelah pemiliknya sampai ke pasar. tinggalkan manusia (memperoleh) rezeki yang ditentukan Allah (swt) untuknya dari sebahagian pada sebahagian yang lain) . Humayd memberitahu kami. Hisham alQurdusi melaporkan pada kami. Mubarak menceritakan pada kami. dari Abu alZubayr. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan ahli kota menjual untuk orang desa. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Yahya berkata kepada kami. Hushaim melaporkan pada kami. Amru al-Naqid. dari al-Taymi. dari Ibn Tawus. Ibrahim dan Abd b. Abi Syaibah memberitahu kami. 6. dan barangsiapa yang menahan dan membeli darinya. Yunus memberitahu kami. yang menyampaikannya dari Nabi (saw).dikurniakan rezeki yang diperuntukkan). dan dari orang kota menjual untuk orang desa. Yahya b. Abu Khaysamah melaporkan pada kami. bersabda: (Janganlah seorang (penduduk) kota menjual (menjadi perantara) untuk orang desa). Dan Zuhayr berkata. Abd al-Razzaq berkata kepada kami. dari Ibn Sirin. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menahan kafilah. Ishaq b. dari Hisham. dari Ibn Jurayj.Dan Abu Bakr b. [Tahwil] Dan Ahmad b. baginya khiyar (untuk mengekal atau menfasakhkan jualan). Larangan orang kota menjual (menjadi perantara) kepada orang desa (6 hadith). Hisham b. dari Nabi (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari menahan (barang) jualan. Berkata (Tawus): Saya bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Apa maksud pernyataan (hadith) nya: Orang kota untuk orang desa? Beliau menjawab: Jangan menjadi perantara baginya. dari Jabir (rad). dan Zuhayr b. Abdullah b.

dari Abu Hurairah (rad). sekiranya ia ingin pulangkan. Malik (rad). Abu Amir yakni al. maka hendaklah dipulangkan beserta satu cupak makanan. Yahya berkata pada kami. maka hendaklah dibeleknya. dari Yunus. Yasar. Hushaim melaporkan pada kami. dari Nabi (saw). Ibn Awn menceritakan pada kami. dari Muhammad (Ibn Sirin). Qutaybah b. dari Muhammad. al-Muthanna memberitahu kami. dari Anas (rad). dari Abu Hurairah (rad). dari Anas b. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman al-Qari . maka hendaklah ia pulangkan kambing tersebut bersama satu cupak tamar). Hukum jual beli al-Musarrah (6 hadith). [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna berkata pada kami. maka baginya khiyar selama tiga hari. Qurrat menceritakan pada kami. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing (al-musarrah) maka baginya khiyar selama tiga hari. dan diperah susunya. Uyaynah berkata pada kami. Sa id berkata pada kami. dari Abu al-Zubayr. Abi Rawwad berkata pada kami.Aqadi memberitahu kami. Muhammad b.memberitahu kami. Muhammad b. Dan Yahya b. Jabalah b. dari Ibn Awn. Amru b. . sekiranya mahu ia boleh terus mengambilnya dan sekiranya mahu ia boleh memulangkannya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (musarrah). Maslamah b. sekiranya tidak. dari Suhayl. dan dipulangkan beserta satu cupak tamar. dari Nabi (saw) yang bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang telah diikat lemaknya (musarrah). Abd Allah b. Mu adh memberitahu kami. sekiranya ia rela dengan susunya maka boleh terus dimilikinya. Malik (rad) berkata: Sesungguhnya telah dilarang bagi kami ahli kota menjual (menjadi penengah) untuk ahli desa.Abu Bakr b. dari Muhammad (Ibn Sirin). dari Ibn Sirin. Abi Syaibah dan Amru al-Naqid memberitahu kami: Sufyan b. walaupun ia adalah saudara atau bapanya. dari bapanya. bukan gandum). dari Jabir (rad). (dengan hadith) sepertinya. Qa nab berkata pada kami. dari Musa b. Ibn Abi Adi berkata pada kami. Dawud b. Qays memberitahu kami. berkata: telah dilarang ke atas kami orang kota menjual bagi (pihak) orang desa. 7. Anas b.

dan berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila seseorang kamu membeli unta atau kambing yang ditahan lemaknya (musarrah). Abd al-Razzaq memberitahu kami.Ibn Abi Umar berkata pada kami. dengan isnad ini. seperti hadithnya. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dari Tawus. dan berkata kedua yang lainnya: Kami dikhabarkan oleh Abd al-Razzaq -. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (al-musarrah) maka ia boleh menimbangkan dua pilihan (khiyar). dari Ayyub. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. dari Amru ibn Dinar. dengan isnad ini. dari Ayyub. Humayd berkata pada kami . Terbatalnya jualan sebelum sempurna pemilikan (14 hadith). Dan Ishaq b. dari Ibn Abbas (rad). Muhammad b. Sufyan memberitahu kami. Zayd berkata pada kami. . Yahya memberitahu kami. dan Ahmad b. dari Ibn Tawus. maka ia boleh menimbangkan dua pilihan setelah diperah susunya. dengan secupak tamar. berkata: Inilah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah (rad) kepada kami. sekiranya ia mahu boleh mengekalkan miliknya. Muhammad b. dari Hammam b.berkata Ibn Rafi : Kami diberitahu. Dinar. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. Ma mar menyampaikan khabar pada kami. dari Abu Hurairah (rad). Yahya b. Ibrahim. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka semua perkara adalah sepertinya. atau memulangkannya bersama secupak tamar). Rafi berkata pada kami. Abdah memberitahu kami: Sufyan berkata pada kami. dengan lafaz: (Barangsiapa yang membeli kambing maka baginya khiyar). dan Abu Kurayb memberitahu kami: Waki berkata pada kami. maka janganlah dijual sehingga diperoleh dengan sempurna). keduanya dari Amru b. selain gandum). Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka setiap perkara adalah seperti makanan. Ma mar memberitahu kami. 8. Munabbih. Hammad b. dari Muhammad. dari Rasulullah (saw). Rafi dan Abd b. Dan Ibn Abi Umar. dari bapanya. dan sekiranya mahu boleh memulangkannya. Abd al-Wahhab berkata pada kami. dari Sufyan dan beliau ialah al-Thawri . dari Ibn Abbas (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dijual sehingga telah dimiliki dengan sempurna). sama ada terus mengambilnya. Abi Shaybah. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi alAtakiy dan Qutaybah memberitahu kami: Hammad berkata pada kami. dan menyebut sebahagian hadithnya.

al-Ashaj. [Tahwil] Yahya b. dan melarang dari menjualnya. dari Nafi (rah). . Uthman berkata pada kami. Abu al-Tahir Ahmad b. Sarh memberitahu saya. dari Nafi (rah). Berkata (Sulayman b. Yasar. Berkata Sulayman: Dan saya melihat para pegawai yang merampasnya dari tangan-tangan manusia. Abd Allah b. dengan tamar yang ditimbang. sebelum menjualnya. Yahya memberitahu kami. Ishaq b. Yasar): Maka Marwan berkhutbah pada manusia. dari Bukayr b. Abu Kurayb. Lalu saya bertanya pada Ibn Abbas (rad): Mengapa (perlu ditimbang)? Dan beliau menjawab: Tidakkah saudara perhatikan mereka saling berjual beli dengan emas. dan berkata kedua yang lainnya: Kami diberitahu oleh Waki -. alDahhak b. Ibn Wahab melaporkan pada kami. maka diutuskan seseorang yang mengarahkan kami supaya beralih dari tempat yang dibeli makanan padanya ke tempat lain. al-Harith al-Makhzumi melaporkan pada kami. (Imam) Malik (rah) memberitahu kami. berkata: Kami pada zaman Rasulullah (saw) saling berjual beli makanan. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual longgokan tamar. Ibn Jurayj berkata pada saya: Abu al-Zubayr mengkhabarkan padanya: Saya mendengar Jabir b. Pengharaman jual beli tamar (dalam longgokan) yang tidak diketahui kadarnya dengan tamar yang ditimbang (2 hadith). dan makanan dengan bayaran yang ditangguhkan? Dan Abu Kurayb tidak menyebut: yang ditangguhkan. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). dan Ishaq b. yang tidak diketahui kadarnya. Abd Allah b. Amru b. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Masaylamah al-Qa nabi berkata kepada kami. Ibrahim memberitahu kami. dari Sulayman b. Ibrahim memberitahu kami Ishaq berkata: Kami dikhabarkan. dari Ibn Tawus. Abd Allah b. sedangkan Rasulullah (saw) telah mengharamkan jualan makanan sebelum diperoleh dengan sempurna.Abu Bakr b. maka janganlah dijual sehingga ditimbangnya (terlebih dahulu)). Yahya b. dari bapanya. maka janganlah dijual sehingga diperolehnya dengan sempurna). 9. Marwan menjawab: Saya tidak melakukannya. Abi Shaybah. dari Ibn Umar (rad). dari Sufyan. Berkata Abu Hurayrah (rad): Saudara menghalalkan jual beli al-Sikak (kupon makanan). dari Ibn Abbas (rad). dari Ibn Umar (rad): bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. dari Abu Hurayrah (rad): sesungguhnya ia berkata pada Marwan: Saudara telah menghalalkan jual beli riba.

Kecuali ia tidak menyebut: dengan tamar di akhir hadith. dari Ibn Umar (rad). Zuhayr b. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang. kecuali jual beli al-khiyar). [Tahwil] Dan Muhammad b. Qutaybah b. Harb dan Muhammad b. dari Nafi . dan sekiranya keduanya berpisah setelah memutuskan jual beli. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. Ibrahim memberitahu kami. bersabda: (Apabila dua lelaki berjual beli maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. dari Nafi . dari Rasulullah (saw). Uyaynah memberitahu kami. dan keduanya masih bersama. beliau mendengar Abdullah b. Rawh b. Abu al-Zubayr mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Jabir b. dan salah seorang darinya tidak meninggalkan jualan. dari Nafi . Al-Dahhak melaporkan pada kami. Rumh memberitahu kami. 10. seperti hadithnya. Sa id. dari Ibn Umar (rad). Harb dan Ibn Abi Umar memberitahu saya. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi dan Abu Kamil memberitahu kami: Hammad dan beliau ialah Ibn Zayd . Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. Sa id berkata pada kami. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dari Ibn Umar (rad). dari Nabi (saw). maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar . Ibn Jurayj berkata pada kami. maka terhasil jual beli. atau salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain. Zuhayr berkata: Sufyan b. seperti hadith Malik. semuanya dari Ubayd Allah. saya membaca dengan Malik. dari Nafi . setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. saya mendengar dari Yahya b. keduanya dari Sufyan. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna dan Ibn Abi Umar memberitahu kami: Abd al-Wahhab berkata pada kami. Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila kedua pihak yang berjual beli melaksanakan suatu urusan penjualan. Layth memberitahu kami. [Tahwil] Dan Zuhayr b. dari Nafi . Muhammad b. Yahya memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. Hujr memberitahu saya: Isma il berkata pada kami. maka terhasil jual beli). Dan Zuhayr b. Harb dan Ali b. keduanya dari Nafi . Bishr memberitahu kami. berkata: Nafi mengimlakkan pada saya. dari Nabi (saw). Yahya b. al-Muthanna memberitahu kami: Yahya dan beliau ialah al-Qattan berkata pada kami. selagi belum berpisah.Dan Ishaq b. Layth mengemukakan khabar pada kami. Ubadah melaporkan pada kami.berkata pada kami. dari Nabi (saw). [Tahwil] Dan Ibn Numayr berkata pada kami. dari Ibn Jurayj. Ketetapan Khiyar al-Majlis bagi kedua pihak yang terlibat dalam jualan (5 hadith). dari Ibn Umar. Abi Shaybah berkata pada kami. apabila salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain dan mereka berdua sepakat berjual beli atas khiyar tersebut. semuanya dari Ayyub. bapaku memberitahu kami.

beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Ibn Abi Umar menambah dalam riwayatnya: Nafi berkata: Maka beliau ( Abdullah b. Yahya. Ayyub.Yahya b. al-Hajjaj (rah) berkata: Hakim b. kecuali jual beli al-khiyar). Dan Amru b. Ja far -. Dinar (rah).Yahya b. Yahya b. al-Harith. Sa id dan Abd al-Rahman b. dari Nabi (saw) seperti hadithnya. Ayyub. Dinar (rah). dari Nabi (saw). bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli berhak memilih (khiyar) selama belum berpisah. Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat. (Hak) orang yang dikhianati dalam jualan (2 hadith). maka terhasil jual beli). sekiranya keduanya benar dan saling menzahirkan (kebenaran) dikurniakan keberkatan pada keduanya. al-Harith berkata. dari Hakim b. dan sekiranya mereka saling menipu dan merahsiakan (kekurangan barang). Yahya berkata: Kami dikhabarkan. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . kemudian kembali semula kepadanya. dari Abdullah b. dari Abi al-Khalil. . atau jika keduanya mengikatnya dengan khiyar. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . dan berhasrat supaya tidak difasakhkan jual belinya. berkata: Saya mendengar Abdullah b. Abd al-Rahman b. Ja far -. 12. Ali memberitahu kami. Muhammad b. Yahya berkata: Kami dikhabarkan.(untuk menfasakhkan jualan) selama keduanya belum berpisah. Mahdi berkata pada kami. sekiranya ia diputuskan dengan khiyar. dari Hakim b. Muslim b. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: seorang lelaki mengadu pada Rasulullah (saw). Yahya b. Mahdi berkata pada kami. Hizam (rad). dari Abd Allah b. Hizam (rad). Yahya b. yang beliau (sering) ditipu dalam jualan. katakan: tiada khianat). dari Abdullah b. dan berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. maka ditarik keberkatan dari (urusan) jual belinya). Yahya. dari Qatadah. dari Abi al-Tayyah. Ali memberitahu kami. [Tahwil] Amru b. Yahya b. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli tidak terputus jual beli antara keduanya sehingga keduanya berpisah. Shu bah menceritakan pada kami. Ketulusan dalam menjual dan menerangkan (kedudukan barang) (2 hadith). Hammam memberitahu kami. dari Shu bah. 11. berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. dan hidup selama seratus dua puluh tahun. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Sesiapa yang berjual beli denganmu. Yahya b. Yahya b. Hizam (rad) dilahirkan di dalam Ka bah. Sa id berkata pada kami. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. al-Muthanna memberitahu kami.

Sufyan menceritakan pada kami. seperti hadithnya. keduanya dari Abdullah b. Shu bah menceritakan pada kami. Muhammad b. Zuhayr b. Ja far berkata pada kami. dari Nafi . Harb memberitahu saya. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual tamar sehingga telah elok (masak).Abu Bakr b. Shu bah memberitahu kami. Ibn Numayr memberitahu kami. dari Amru b. (Baginda saw) melarang ke atas penjual dan pembeli. Isma il menceritakan pada kami. Waki berkata pada kami. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga jelas baiknya. Harb memberitahu saya. Muhammad b. Dan pada hadith Shu bah ditambah (keterangan): Ibn Umar (rad) ditanya: apakah (maksud) sehingga ia (kelihatan) baik? Beliau menjawab: terlindung dari hama. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna memberitahu kami. Abi Shaybah memberitahu kami. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah ranum. Hujr al-Sa di dan Zuhayr b. dengan isnad ini. al-Muthanna. [Tahwil] Dan Muhammad b. Muhammad b. bapaku berkata pada kami. 13. Abd al-Rahman berkata pada kami. dari Nafi . Ja far berkata pada kami. Dinar. Ja far berkata pada kami. dengan isnad ini. keduanya dari Abd Allah b. dilarang ke atas penjual dan pembeli. Dinar. dari Nafi . dan tangkai (padi) sehingga telah berputik. Muhammad b. dari Ayyub. Yahya b. dan Ibn Bashar memberitahu kami. berkata: Saya bertanya Ibn Abbas (rad) tentang penjualan tamar? Beliau menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari . dari Nabi (saw). Larangan menjual buah-buahan sebelum cukup masak (tanpa syarat yang putus) (15 hadith). dari Yahya b. Murrah. dari Ibn Umar (rad). dan terhindar dari hama. dari Abi al-Bakhtari. Ali b. Sa id. Dan tidak dikemukakan dalam hadith keduanya: (Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat). dari Ibn Umar. dari Nafi . Harb memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. dan terhindar dari kemusnahan (hama). dari Sufyan. Jarir menceritakan pada saya. Dan Zuhayr b. Shu bah menceritakan pada kami. seperti hadithnya. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. Ubayd Allah memberitahu kami.

dan dari menjual buah dengan tamar (yang tidak setanding ukurannya). Yunus mengkhabarkan pada saya. Ibn Numayr menambah dalam riwayatnya: untuk dijual (dengan tamar). Sufyan b.araya. Yahya memberitahu kami. al-Musayyib: Sesungguhnya Rasulullah (saw) menegah dari jual beli al-muzabanah dan al-muhaqalah. Ibn Wahb melaporkan pada kami. Sa id b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga telah jelas baiknya. Sufyan memberitahu kami. Dan Abu al-Tahir dan Harmalah berkata pada saya dan lafaz adalah dari Harmalah -. Dan al-muhaqalah ialah dengan menjual tanaman dengan gandum. Larangan menjual tamar basah dengan tamar kering kecuali pada araya (23 hadith). dan Zuhayr b. Ibn Umar (rad) berkata: Zayd b. (Abu al-Bakhtari) berkata: Lalu saya bertanya: Apakah (maksud) ditakar? Lantas seorang lelaki di sampingnya menjawab: Sehingga ditimbang (terlebih dahulu). dan al-muzabanah ialah dengan menjual buah (yang masih di tangkai) dengan tamar. al-Layth menceritakan pada saya dari Uqayl. dari Ibn Shihab. dan tidak memberi keringanan (rukhsah) pada yang selainnya. 14. Dan Salim berkata: Abdullah (ibn Umar rad) melaporkan pada saya dari Zayd b.menjual tamar sehingga telah zahir keelokannya atau dirasa (sebahagiannya). Thabit (rad) memberitahu kami: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. al-Musayyib dan Abu Salamah b. dan jangan menjual buah dengan tamar). Abdullah b. dari Ibn Shihab. dari Sa id b. Abdullah melaporkan pada saya dari Rasulullah (saw) yang bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah matang. Uyaynah mengkhabarkan pada kami. al-Zuhri menceritakan pada kami. dan jangan menjual buah dengan tamar). Umar memberitahu saya dari bapanya. dari al-Zuhri. Ibn Shihab berkata: Dan Salim b. Rafi memberitahu saya. dari Nabi (saw). Yahya b. [Tahwil] Dan Ibn Numayr. dan menyewakan tanah dengan gandum. dari Rasulullah (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) memberikan keringanan setelah itu dalam jual beli alariyah pada buah tamar basah (rutab) atau tamar kering. dan sehingga ditakar. Berkata (Ibn Shihab): Dan Salim b. Hujayn ibn al-Muthanna berkata pada saya. Abd al-Rahman memberitahu saya: Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah cukup matang. dengan hadith yang sama. sepertinya. Thabit (rad). . Harb dan lafaz adalah dari (riwayat) keduanya berkata pada kami. dari Salim. Muhammad b.

dari Ibn Umar (rad). Dan Abu al-Rabi . al-Muhajir memberitahu kami. dari Zayd b. Ubayd Allah menceritakan pada kami.ariyah untuk menjualnya dengan anggaran nilai tamar (yang sebanding). seperti (hadith) nya. Thabit memberitahu saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. dari Nafi . al-Muthanna memberitahu kami. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada pemilik al. Nafi memberitahu saya. Sa id berkata: Nafi menyampaikan khabar pada saya. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Hujr memberitahu saya. Sa id. keduanya dari Ayyub (al-Sukhtiyani). dan Abu Kamil memberitahu kami. dari Yahya b. al-Layth berkata pada kami. Berkata Yahya: Al. dengan isnad ini. Sa id. Umar (rad) berkata: Zayd b. Hammad berkata pada kami.ariyah untuk dinikmati oleh ahli rumah (ahl al-bayt) dengan imbalan tamar (kering) (yang ditukarkan). Dan Muhammad b. Hushaym melaporkan pada kami dari Yahya b. Dan Yahya b.ariyah ialah pohon yang dipunyai oleh (sesuatu) kaum maka mereka menjualnya dengan (anggaran) buah tamar kering (yang seimbang). Isma il berkata pada kami. dari Zayd b. dengan (tukaran) tamar (yang sebanding). Yahya memberitahu kami. Nafi mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Abdullah b. dengan isnad ini. Yahya memberitahu kami.araya untuk dijual dengan anggaran (tamar) yang sama yang ditimbang. Bilal melaporkan pada kami dari Yahya b. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringan pada al. untuk memperoleh tamar basah. Umar (rad). Thabit (rad) memberitahunya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada al. Abd al-Wahhab berkata pada kami: Saya mendengar Yahya b. bapaku berkata pada kami. Rumh b. . Dan Yahya b. dari Ibn Umar (rad).ariyah. dari Abdullah b. Hanya ia menyatakan: Dan al. Sa id.Ariyah ialah seorang lelaki membeli buah tamar (di atas pohon) untuk (dimakan oleh) ahli keluarganya sebagai tamar basah (rutab). dari Nafi . berkata: Saya membaca dengan Malik (rah) dari Nafi (rah). berkata: Zayd b.Dan Yahya b. [Tahwil] Dan Ali b. Sulayman b. Yahya memberitahu kami. Dan Muhammad d. dengan anggaran (imbalan) tamar kering (yang sama).

saya bertanya (Imam) Malik (rah): Adakah Dawud b. dengan setangkai atau dua tangkai (buah) dari pohon yang diambil oleh ahli rumah dengan kadar (yang sama) dari tamar (kering). alHusayn telah memberitahu tuan. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. atau pada lima wasaq (perawi) Dawud syak (dengan) berkata: lima atau kurang dari lima (wasaq)? Beliau (Imam Malik rah) menjawab: Ya. Yahya b. dari para Sahabat (rad) Rasulullah (saw).ariyah dengan (anggaran) nilai tamar (yang seimbang). (menjual) buah dengan tamar. maka Baginda (saw) mengizinkan mereka. Kathir. Dan Qutaybah b. [Tahwil] Dan Yahya b. Abi Hathmah (rad) berkata padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-muzabanah. Sa id. dan bersabda: (Demikian itu adalah riba.araya. dan dimakan sebagai tamar basah (rutab). Abi Shaybah dan Hasan al-Hulwani memberitahu kami. Sa id. Layth berkata pada kami. Sulayman yakni Ibn Bilal -. dari Bushayr b.dengan isnad ini: bahawa Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. dan al-muzabanah ialah menjual buah dengan tamar yang dinilai (kadarnya). dan menjual kurma dengan zabib (kismis) yang ditimbang. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami.memberitahu kami. Abdullah b. Yasar. Sa id memberitahu kami. . yakni al-muzabanah) namun Baginda (saw) memberi keringanan pada jual beli al. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan dalam jual beli al. Bushayr b. Dan Abdullah b. Malik berkata pada kami. Yahya dan lafaz darinya . dari Yahya b.ariyah. Yasar. berkata pada kami. dari Bushayr b. Maslamah b.araya dengan kadarnya (yang sama). antaranya Sahl b. Yasar (rad) mawla Bani Harithah memberitahu saya: Rafi b.araya dengan nilai yang kurang dari lima wasaq. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilahnya. Layth mengkhabarkan pada kami dari Yahya b. Abu Usamah menceritakan pada kami dari al-Walid b. dari Abi Sufyan mawla Ibn Abi Ahmad -. Qa nab memberitahu kami. kecuali bagi pemilik al. Abu Bakr b. berkata: Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Yahya al-Tamimi memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah) dari Nafi (rah). Khadij (rad) dan Sahl b. Abi Hathmah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah dengan tamar.

Abdullah (ibn Umar rad) mengkhabarkan padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Harun b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Hujr al-Sa di. Bishr berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah: (yakni) dengan menjual buah-buahan di kebunnya. dan dari semua jenis buahbuahan yang diukur (nilainya). Yahya b. Ma in. [Tahwil] Dan Suwayd b. Baginda (saw) menegah dari semua (urusniaga) tersebut. Tentang jual beli pohon yang telah berputik (7 hadith). dan sekiranya ia kurma. 15. Uqbah menceritakan pada kami. maka bagi saya (keuntungannya). dan menjual zabib dengan anggur yang ditakar. Musa b. Al-Dahhak mengkhabarkan pada kami. semuanya dari Nafi . dan sekiranya ia susut. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dan sekiranya ia padi. maka saya menanggung (kerugiannya). Muhammad b. dari Nafi . Harb memberitahu saya. Isma il dan beliau ialah Ibn Ibrahim berkata pada kami. seperti hadith mereka. dengan tamar (kering) yang ditakar. Dan Abu al-Tahir memberitahu saya. Layth berkata pada kami. Qutaybah b. sekiranya ia bercambah (berhasil). Dengan isnad ini. dari Ayyub. dari Abdullah (ibn Umar rad). Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. Numayr memberitahu kami. (yakni) menjual buah (di atas pohon) dengan tamar (kering) yang ditakar. Layth melaporkan pada kami dari Nafi . Dan Ali b. Abdullah b. Isa memberitahu saya. dan menjual anggur dengan zabib yang ditakar. Sa id memberitahu kami. dengan kadar yang ditentukan.Abu Bakr b. dan Zuhayr b. . Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Ibn Wahb melaporkan pada kami. Sa id memberitahu saya. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Maysarah berkata pada kami. dan al-muzabanah ialah menjual (buah) di atas pohon dengan tamar (kering). Rumh memberitahu saya. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. Abi Shaybah dan Muhammad b. dijual dengan (buah) zabib (kismis) yang ditakar. Abu Usamah berkata pada kami. sekiranya ia (pohon) tamar. Hafs b. dari Ibn Umar (rad). dijual dengan makanan yang disukat (kadarnya). Abdullah. dan Husayn b. Dan dalam riwayat Qutaybah: atau ianya padi. Yunus menceritakan pada saya. dan al-muzabanah ialah menjual buah di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditakar. dan menjual padi dengan gandum yang ditakar.

Larangan dari jual beli al-muhaqalah. Hammad berkata pada kami. Sufyan b. dan jual beli al-mu awamah yakni jual beli untuk beberapa tahun (8 hadith). dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mengusahakan (menumbuhkan) pohon. al-muzabanah. Numayr. 16. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa membeli pohon yang telah berputik. Abdullah b. dan Abu Kamil memberitahu kami.Yahya b. al-Muthanna memberitahu kami. dan al-mukhabarah. Harb berkata pada kami. dari Salim b. dari Ibn Jurayj. Harb memberitahu saya. dan ia telah berputik. dari Abdullah b. Dan Qutaybah b. dan Zuhayr b. Dan Abu Bakr b. Sa id memberitahu kami. Yahya dan Muhammad b. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. seperti (hadith) nya. Umar (rad). kecuali jika ditentukan syarat (terlebih dahulu) oleh yang membelinya). dengan isnad ini. semuanya dari Ubayd Allah. Abi Shaybah. dan al-mukhabarah dan jualan buahbuahan sehingga jelas baiknya (masak). dari Jabir b. kecuali jika disyaratkan (terlebih dahulu) oleh pembeli. Muhammad b. Uyaynah memberitahu kami. Layth berkata pada kami dari Ibn Shihab. Bishr menceritakan pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. dan barangsiapa yang menjual hamba maka harta (yang dibawa bersama) nya adalah untuk yang menjualnya. Layth berkata pada kami. kecuali jika ditetapkan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). maka baginya buah yang berputik dari pohon. Umar (rad). kecuali ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). maka buahnya adalah (kekal) untuk penjual. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Mana-mana pohon yang dibeli pangkalnya. [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. bapaku menceritakan pada kami. dari Ata . Layth berkata pada kami. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa menjual pohon setelah ia berputik. Sa id memberitahu kami. al-muzabanah. Abi Shaybah berkata pada kami dan lafaz darinya -. dan . dari Nafi . maka buah (yang terhasil) darinya adalah untuk yang menjualnya. kecuali jika ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). kemudian menjual pangkalnya. Yahya b. Muhammad b. [Tahwil] Dan Qutaybah b. Ubayd Allah memberitahu kami dari Nafi . Abdullah (rad). Yahya b. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan Malik dari Nafi . keduanya dari Ayyub. Isma il menceritakan pada kami. Rumh memberitahu kami. [Tahwil] Dan Zuhayr b. Sa id berkata pada kami. Muhammad b. Layth mengkhabarkan pada kami dari Nafi . berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. Dan Abu al-Rabi . maka buahnya untuk yang mengusahakannya. Abdullah b.

dan dari menjual pohon sehingga telah berputik (tushqih). keduanya mendengar Jabir b. berkata: Rasulullah (saw) melarang . Dan ia menyebut hadith sepertinya. Umar al-Qawariri dan Muhammad b. Abi Rabah memberitahu kami. Ibn Jurayj berkata pada kami. ibn Abi Khalaf berkata: Zakariya b. keduanya dari Zakariya .dari menjual buah sehingga telah matang (ranum). dan al-ishqah ialah telah kelihatan merah. Ata berkata: Jabir (rad) mentafsirkan (hadith) untuk kami. dan al-muzabanah ialah menjual pohon dengan (timbangan) beberapa wasaq dari tamar. Ishaq b. Abi Khalaf memberitahu kami. Abdullah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. Hammad b. Dan Abd b. Abu Asim mengkhabarkan pada kami. Zayd berkata: Saya bertanya pada Ata b. (yakni) menjual tanaman (padi) yang telah berdiri (tumbuh). Yazid al-Jazari melaporkan pada kami.araya. Ayyub menceritakan pada kami dari Abu al-Zubayr dan Sa id b. Mina . Abdullah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang. Zayd memberitahu kami. atau kuning. dengan bijirin yang ditakar. dan al-mukhabarah ialah (perkongsian hasil tanah) sepertiga. seperempat dan yang seumpamanya. Abdullah (rad) menyatakan seperti ini dari Rasulullah (saw)? Beliau ( Ata ) menjawab: Ya. kecuali pada al. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. Abi Rabah (rah): Adakah saudara telah mendengar Jabir b. kecuali pada al. Ibrahim al-Hanzali memberitahu kami. Humayd memberitahu kami. dari Jabir b. al-muhaqalah. dan al-muhaqalah dalam tanaman adalah seperti maknanya. Ishaq b. Dan beliau menyatakan al-muzabanah ialah menjual tamar basah (rutab) yang tumbuh di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditimbang. Abu al-Walid al-Makki dan beliau berada di samping Ata b. Ahmad b. dengan berkata: Adapun al-mukhabarah (maksudnya) adalah (sebidang) tanah baru (belum diteroka) yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada lelaki lain (untuk dikerjakan) dengan modal yang dikeluarkan olehnya. al-muzabanah dan al-mukhabarah. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dinar dan dirham. dan dirasa sedikit darinya dan almuhaqalah ialah menjual kebun dengan makanan yang tertentu (anggarannya). Ubayd Allah melaporkan pada kami dari Zayd b. Adi memberitahu kami. dan dari menjual buah sehingga telah dirasa (keelokannya). Dan Ubayd Allah b. Ibrahim dan Muhammad b.araya. Ata mengkhabarkan pada saya. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-mukhabarah. Makhlad b. Abdullah (rad). dari Jabir b. kemudian ia mengaut hasil dari buah (yang diusahakan). dari Ata (ibn Abi Rabah) dan Abu al-Zubayr. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dirham dan dinar. Ubayd al-Ghubari dan lafaz adalah dari Ubayd Allah berkata pada kami. Abi Unaysah. dari Jabir b. dan al-muzabanah.

dari Jabir b. sekiranya ia enggan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah. maka hendaklah dikerjakan oleh saudaranya). Dan Ishaq b. Dan Abu Bakr b. Rabah b. Mu alla b. dari Jabir. Dan Abu Kamil al-Jahdari memberitahu saya. Muhammad b. Hujr memberitahu kami. Abi Ma ruf menceritakan pada kami: saya mendengar Ata . dan beliau ialah Abu al-Nu man al-Sudusi . Dan Abd b. Khalid menceritakan pada kami. Mahdi b. maka Rasulullah (saw) menganjurkan: (Barangsiapa yang mempunyai lebihan tanah maka hendaklah dikerjakannya atau diserahkan pada saudaranya. Abdullah (rad). dan dari menjual buah sehingga telah baik (segar). Mansur al-Razi berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (dengan hasil yang dikaut secara rakus). dari Matar al-Warraq. Dan Muhammad b. dan memberi keringanan pada al. Hanya ia tidak menyatakan: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-mu awamah. dari Ayyub. dan dari menjual (hasil) nya untuk tempoh beberapa tahun (yang tidak dipastikan). Abdullah (rad).araya. Hammad yakni Ibn Zayd berkata pada saya. Ubayd Allah b. dan Ali b. dari Nabi (saw). Mansur memberitahu saya. Abi Shaybah. Maymun menceritakan pada kami. Al-Hakam b. sekiranya ia tidak mengusahakannya. berkata: Di kalangan Sahabat Rasulullah (saw) terdapat lelaki yang mempunyai lebihan tanah. al-Ahnas. dari Ata . dari . Matar al-Warraq berkata pada kami. dari Ata . dari al-Awza i. dari Jabir b.berkata pada kami. maka hendaklah diusahakannya. dari Jabir b. 17. dari Jabir b. Humayd memberitahu kami. dari Ata . Abdullah (rad). dan dari al-thanya. Hatim memberitahu saya. Bab penyewaan tanah (29 hadith). Hiql yakni Ibn Ziyad menceritakan pada kami. dari Ata . seperti (hadith) nya.dari (jual beli) al-muhaqalah. Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah menceritakan pada kami. al-Fadl yang dikenali sebagai Arim. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (yang tidak diagih (hasilnya) secara adil). al-mu awamah dan al-mukhabarah berkata salah seorang (perawi) nya: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-muawamah -. Musa memberitahu kami. Abd al-Majid berkata pada kami. al-Shaybani melaporkan pada kami dari Bukayr b. al-muzabanah. dari Abu al-Zubayr.

Abdullah (rad). Abu Awanah menceritakan pada kami dari Sulayman. Zuhayr berkata pada kami. Dan Harun b. al-Muthanna memberitahu kami. dan jangan disewakan (tanah tersebut) kepadanya. sekiranya ia tidak mengusahakannya. Hisham b. maka hendaklah diserahkan pada saudara Muslimnya. dan tak berdaya darinya. Ibn Numayr memberitahu kami. Abu al-Tahir dan Ahmad b. bapaku berkata pada kami. Abdullah (rad) berkata: Kami menyewakan tanah pada zaman Rasulullah (saw) dengan sepertiga atau seperempat (hasil) yang tumbuh di tebing (aliran) sungai. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. Yahya b. Ahmad b. Abd al-Malik menceritakan pada kami dari Ata . dari Jabir (rad). . berkata: Kami saling menyewakan (tanah) pada zaman Rasulullah (saw). Yunus memberitahu kami. Abu Sufyan memberitahu kami dari Jabir (rad). sekiranya ia tak berupaya mengerjakannya. Abdullah b. Sa d berkata pada saya: Abu al-Zubayr al-Makki menceritakan padanya: Saya mendengar Jabir b. jika tidak diserahkan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). Abi Salamah memberitahunya dari al-Nu man b. Abi Ayyash. Ibn Wahb berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya.melaporkan pada saya. Amru dan beliau ialah Ibn al-Harith . hendaklah diserahkan pada saudaranya. dari Jabir (rad). Ibn Isa berkata: Abdullah b. Muhammad b. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya atau dikerjakan oleh saudaranya. semuanya dari Ibn Wahb. Khadij. Isa memberitahu saya. sekiranya tidak maka hendaklah dibiarkannya (tanpa disewakan). Bukayr berkata padanya. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Kami (sering) menyewakan tanah (kepunyaan) kami kemudian meninggalkannya setelah mendengar hadith Rafi b. dari Jabir b. Maka Rasulullah (saw) menggariskan (fatwa) tentang hal ini: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Sa id al-Ayli memberitahu kami. Wahb memberitahu kami. maka tanah yang dikerjakan (kadangkala) ditimpa hujan dan kemusnahan ini dan ini. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dihadiahkan (hibah) atau dipinjamkannya (tanpa meraih faedah darinya). Hammad berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewa dan mengambil (keuntungan) dari tanah. Bukayr berkata: Dan Nafi memberitahu saya.Jabir b.

Abdullah melaporkan pada saya. dari Nafi : Sesungguhnya Ibn Umar (rad) menyewakan tanamannya pada zaman Rasulullah (saw). Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Maka beliau mendatanginya dan saya (Nafi ) mengikutinya. Dan Yahya b. Sehingga sampai ke pengetahuannya khabar di akhir khilafah Mu awiyah (rad): bahawa Rafi b. dari Abu al-Khalil. Zuray melaporkan pada kami. Umar (rad) (sering) menyewakan tanahnya. dan pada (zaman) pentadbiran Abu Bakr. berkata: Ibn Umar (rad) berkata: Sesungguhnya Rafi (ibn Khadij rad) menegah kami dari mengambil manfaat (keuntungan) dari tanah kami. berkata: Rafi b. Yazid b. sesudah itu. sehingga sampai ke pengetahuannya bahawa Rafi b. Salim b. apa yang saudara sampaikan dari Rasulullah (saw) tentang penyewaan tanah? Lantas Rafi b. dan mengemukakan pertanyaan padanya. Abdullah (rad) berkata: Sungguh saya telah ketahui. bahawa Abdullah b. dari Mujahid. bapaku berkata pada kami. Maka Ibn Umar (rad) meninggalkan (kelaziman) nya setelah itu. Khadij al-Ansari (rad) melarang dari menyewakan tanah. dari Ayyub. dari Ayyub. Dan beliau tatkala ditanya tentang hal tersebut. Hujr memberitahu saya. Khadij (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang darinya (menyewakan tanaman). maka beliau (Rafi rad) menegaskan: bahawa Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. Dan Ali b. Abu Khaythamah melaporkan pada kami dari Abu al-Zubayr. Yahya memberitahu kami. Maka Abdullah menemuinya dan berkata: Wahai Ibn Khadij (rad). Sa ad memberitahu saya. sehingga bertemunya di al-Balat (kawasan berbatu di Madinah). bapaku menceritakan pada saya dari datukku. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual (menyewakan) tanah yang baru untuk (tempoh) dua atau tiga tahun. Dan Abd al-Malik b. Kemudian . Isma il berkata pada kami. Umar dan Uthman radiyallahu anhum. dari Jabir (rad). bahawa tanah (boleh) disewakan. Shu ayb b. berkata: Saya keluar bersama Ibn Umar (rad) mendapatkan Rafi b. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Khadij (rad) memberitahu Abdullah (rad): Saya mendengar kedua bapa saudaraku dan keduanya telah berjuang di badar memberitahu Ahl al-Dar (ahli rumah): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Khadij (rad). al-Layth b. dan pada awal khilafah Mu awiyah (rad). Uqayl b. Khalid memberitahu saya dari Ibn Shihab. di zaman Rasulullah (saw).Dan Yahya b. Yahya memberitahu kami. Khadij (rad) menyebut tentang larangan Nabi (saw). maka beliau (Rafi rad) menyampaikan khabar padanya: Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman.

Abu Mushir berkata pada kami. Qays al-Ansari berkata pada saya: Saya . Ali b. dari Hanzalah b. bahawa Zuhayr b. Lalu saya bertanya: Apakah perkara tersebut? Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah (saw) adalah benar. 18. Mansur memberitahu saya.Abdullah (rad) merasa khuatir bahawa Rasulullah (saw) telah memutuskan sesuatu (hukum) tentangnya yang tidak diketahuinya. berkata: Kami mengusahakan tanah pada zaman Rasulullah (saw). dan (beberapa) anggaran makanan yang ditentukan. Yasar. Hamzah menceritakan pada saya. dari Rabi ah b. Khadij (rad) tentang penyewaan tanah. Berkata (Zuhayr): (Nabi saw) bertanya pada saya bagaimana saudara mengusahakan tanah pertanian? Maka saya menjawab: Kami menyewakannya wahai Rasulullah (saw) dengan hasil (yang dituai dari tanah) pengairan. atau pegang tanah tersebut (sebagai hakmu dan jangan disewakan). Isa b. Rafi dan beliau adalah bapa saudaranya berkata: Zuhayr mendatangiku dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang dari suatu urusan yang (sering) kita lazimi. atau dengan (beberapa) wasaq dari tamar atau gandum. Hanzalah b. dan yang selain darinya. 19. dari Ya la b. Yahya b. Maka beliau (Rafi rad) menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Yunus mengkhabarkan pada kami. Ishaq b. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). dan memerintahkan pemilik tanah untuk mengusahakannya atau diserahkan (pada saudaranya) untuk diusahakan. seperempat. Yahya memberitahu saya. Menyewakan tanah dengan emas dan perak (4 hadith). dan menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. Khadij (rad). Ishaq b. Khadij (rad). dan berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kita dari suatu urusan yang (pada zahirnya) bermanfaat buat kita. Qays: Beliau bertanya pada Rafi b. dari Rafi b. Maka Nabi (saw) bersabda: (Jangan teruskan. Hendaklah saudara usahakan tanah tersebut. Menyewakan tanah dengan makanan (6 hadith). Abi Abd al-Rahman. Ibrahim memberitahu kami. maka suatu hari datang seorang lelaki dari kalangan bapa saudaraku. Abu Amru al-Awza i berkata pada saya dari Abu al-Najashi mawla Rafi b. Hakim. Ibrahim memberitahu kami. Yahya b. dari Rafi (rad). Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah berkata pada kami dari Ayyub. atau serahkan (pada saudaramu) untuk dikerjakan. al-Awza i menceritakan pada saya. (Baginda saw) melarang dari membuka tanah kemudian menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. Abi Abd al-Rahman. maka beliau meninggalkan (kelaziman) menyewakan tanah. Hujr al-Sa di dan Ya qub b. seperempat dan (dengan) anggaran makanan yang ditentukan. Berkata (Hanzalah): Kemudian saya bertanya: Sekiranya (disewakan) dengan emas dan perak? Lalu beliau (Rafi rad) menjawab: Adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. namun ketaatan pada Allah (swt) dan RasulNya (saw) adalah lebih bermanfaat lagi. dari Rabi ah b. dan menegah dari menyewakannya. dari Sulayman b.

Lalu beliau menjawab: Thabit (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang dari al-muzara ah. dari Abdullah b.bertanya pada Rafi b. al-Dahhak (rad) melaporkan pada saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzara ah. Dan ( Abdullah b. Pengurniaan tanah (5 hadith). keduanya dari alShaybani. bahawa Mujahid berkata pada Tawus: Mari kita menghadap Rafi b. Uyaynah memberitahu kami. Abd al-Wahid b. al-Sa ib. Amru al-Naqid berkata pada kami. Khadij (rad) tentang (hukum) menyewakan tanah dengan emas dan perak? Lalu beliau menjawab: Tidak mengapa. Ziyad mengkhabarkan pada kami. al-Sa ib) berkata: Saya bertanya Ibn Ma qal. Zayd mengkhabarkan pada kami. beliau mendengar Rafi b. berkata: Kami menemui Abdullah b. Yahya b. dan (sebahagian) lain selamat. dari Abdullah b. Ma qal tentang al-muzara ah. Yahya memberitahu kami. adapun dengan sesuatu yang diketahui dan dipastikan. dari Amru. di lembah dan di kaki sungai. maka tidak mengapa. dan sesuatu (yang dijana dari) tanaman. dan yang lain selamat. Mushir menceritakan pada kami. dan (tanaman) yang ini musnah. 21. sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah (saw) menyewakan tanah dengan hasil yang dituai dari tanah pengairan. Khadij (rad) berkata: Kami adalah kalangan Ansar yang paling banyak mengusahakan tanah. adapun (menyewakan tanah) dengan (mata wang) perak maka tidak dihalang. dan menganjurkan almu ajarah (penyewaan). dan mendengar hadith . dan berkata: (tidak mengapa dengannya). [Tahwil] Dan Abu Bakr b. al-Sa ib. Hammad b. Abi Shaybah memberitahu kami. 20. Khadij (rad). justeru itu jual beli ini dilarang. Hammad melaporkan pada kami. Lantaran itu kami dilarang dari (urusniaga) demikian. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. dan beliau menjawab: Thabit b. Mengenai pertanian dan pemberian sewa (2 hadith). dan (hasil) yang lain untuk mereka. dari Yahya beliau ialah Ibn Sa id dari Hanzalah al-Zuraqi. Ishaq b. Sufyan b. tanpa menyebut Abdullah. berkata: Saya bertanya Abdullah b. maka (sebahagian) nya musnah. Yahya b. maka kemungkinan tanaman yang ini subur dan mengeluarkan hasil sedangkan bahagian yang (diperuntukkan) untuk mereka tak mengeluarkan (hasil) nya. Ali b. Abu Awanah mengkhabarkan pada kami. Dan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah (dinyatakan): (Rasulullah saw) melarang darinya. Yahya b. (dan) berkata: Kami menyewakan tanah dengan memperuntukkan bahawa bahagian yang ini untuk kami. Ma qal lalu bertanya padanya tentang al-muzara ah. dari Sulayman al-Shaybani. maka manusia tidak mempunyai sesuatu untuk ditukarkan selain dengannya. Mansur memberitahu kami.

dari Zayd b. Ja far al-Raqqiy melaporkan pada kami. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. Abd al-Rahman al-Darimi memberitahu saya. . Amru berkata pada kami. ( Amru) berkata: maka (Tawus) menyanggahnya. dari Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka sesungguhnya jika diserahkan pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya (dari disewakan). Ubayd Allah b. dari Abd al-Malik b. dari Tawus. Dinar) dan Ibn Tawus dari Tawus: sesungguhnya beliau menyewakan tanah. dan berkata: Sesungguhnya demi Allah! Sekiranya saya ketahui Rasulullah (saw) menegahnya (menyewakan tanah) tentu tidak saya lakukan. Dan Abdullah b. Amru berkata: Maka saya kemukakan (pandangan) padanya: Wahai Abu Abd al-Rahman! Sebaiknya saudara tinggalkan penyewaan tanah (almukhabarah) ini kerana sesungguhnya mereka mendakwa Nabi (saw) melarang dari al-mukhabarah. dari Nabi (saw). tetapi saya diberitahu oleh seorang yang lebih alim dari mereka yakni Ibn Abbas (rad) -: bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Sekiranya seorang lelaki menyerahkan tanahnya pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya dari meraih keuntungan yang tertentu darinya). Maka (Tawus) menjawab: Wahai Amru! Saya menerima khabar dari seorang yang lebih alim dari mereka tentang hal ini yakni Ibn Abbas (rad) -. Zayd. bahawa Nabi (saw) tidak melarang darinya. Abi Unaysah. Sufyan menceritakan pada kami dari Amru (b. Abdullah b. hanya menyatakan: (Sekiranya seseorang (rela) menyerahkan tanahnya kepada saudaranya (untuk diusahakan) adalah lebih baik baginya dari mengambil faedah yang tertentu darinya). dari bapanya.darinya. dari Ibn Abbas (rad).

dan pernyataan ini sahih. Di samping itu. sama ada kerana tidak menjangkau maksud dalam mengungkapkan ibarat tarjamah. atau kerana sebab-sebab yang lain dan saya dengan izin Allah (swt).4. Beliau telah mengemukakan 21 bab dalam KitÉb alBuyË . atau kerana kerapuhan lafaz.3. Dalam mengupas dan menghuraikan isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-Harth. akan mengerahkan kekuatan untuk mengungkapkan ibarat yang layak dan menggugah di tempat yang sewajarnya. dan sebahagian yang lain kurang (berkesan). yang mengandungi sejumlah 158 hadith. Antaranya ialah pengenalan tarjamah bab pada setiap kitab. Penambahan yang dibuat oleh Imam al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ Imam al-Nawawi telah mengemukakan beberapa penambahan ke atas Kitab Sahih Muslim. Imam al-Nawawi menjelaskan: Pernyataannya: (Dari Abi al-Najashi dari Rafi (rad): sesungguhnya Zuhayr b. beliau turut membuat beberapa penambahan terhadap matan dan lafaz hadith dan mentarjih kaedah sebutan dan penulisan huruf yang sebenar setelah membuat perbandingan antara naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. lalu berkata: (Rasulullah (saw) telah melarang) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (kitab Sahih). Hadith-hadith ini dikelaskan mengikut maksud dan kefahamannya dan dibahaskan secara ringkas mengikut kerangka syarah yang dikemukakan. dan . Rafi dan beliau ialah bapa saudaranya berkata: Zuhayr (rad) mendatangiku. Imam alNawawi menyebut: Sesungguhnya para Ulama telah mengemukakan tarjamah pada bab-bab kitab ini dengan tarjamah yang sebahagiannya baik.

begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah. dan saya mengungkapkan hal ini. Dalam menghuraikan hadith tentang (hak) orang yang dikhianati dalam jualan. dan Suhayl adalah: Ibn Abi Salih. dari al. yang tarafnya seperti Sulayman bin Bilal. Rafi (rad) berkata dalam menerangkan hadith tersebut: Zuhayr (rad) mendatangiku. dan dikatakan: bahkan beliau adalah bapanya Munqid b. Yasar (rad). dan bukan saudaranya. dan telah tercedera dalam sebahagian maghazi (pertempuran) yang disertainya bersama Nabi (saw) di sebahagian benteng pertahanan di Hijr. ibn Munqid b. Dan dalam mengupas isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-najsh. Dan dalam mengupas riwayat dari Bushayr b. dengan huruf ba berbaris bawah. dan terdapat pernyataan yang dizahirkan dalam beberapa naskhah lain: (Zuhayr rad) memberitahuku digantikan dengan mendatangiku. Dan pernyataan ini musykil. dari kedua bapa mereka (Abihima). Amru. dan Suhayl. dan yang benar dan kukuh adalah mendatangiku dari (kata akar) alityan. kerana sebahagian (Ulama) telah . kerana al. dan pernyataan yang terlindung ini menunjukkan kelangsungan kalam dan makna pengucapan (yang diringkaskan). beliau menzahirkan nama Sahabat (rad) yang tidak dinyatakan dalam hadith: Dan lelaki ini ialah Habban dengan huruf ha dan huruf ba berbaris atas. beliau menghuraikan nama periwayat dan melerai dan merungkai kemusykilan nas: Perkataannya: (dan beliau mengungkapkan lafaz hadith seperti yang dikemukakan oleh Sulayman bin Bilal) Imam al-Nawawi mengupas: Periwayat yang mengungkapkan hadith tersebut ialah al-Thaqafi. maka tidak tepat dinyatakan ( an Abihima).Ala . walaupun ia jelas dan zahir. Amru al-Ansari. lalu berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang. bapa Yahya. dan usianya mencapai seratus tiga puluh tahun. Imam al-Nawawi memberikan pembaikan terhadap lafaz yang disampaikan: Perkataannya: (Shu bah memberitahu kami. ( an Abihima). Beliau turut mengupas nas yang mubham (samar) dan menjelaskan nama periwayat yang dinyatakan dalam kitab.ungkapan sebenarnya ialah: dari Rafi (rad) sesungguhnya Zuhayr (rad) bapa saudaranya menyampaikan sebuah hadith padanya.Ala adalah: Ibn Abd al-Rahman. dari Abu Hurayrah (rad)). dan Wasi putera Habban telah berjuang di Uhud. bahkan seharusnya dinyatakan sebagai ( an Abawayhima).

4. Beliau turut menghalusi pernyataan yang dikemukakan dan mentashih riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih. kerana hanya meriwayatkan (hadith) dari Rawh sahaja. begini yang dinyatakan dalam naskhah ini dan pada (naskhah) yang lain. maka saya tekankan di sini supaya dapat diperhatikan (dan dihalusi) pada (isnad) lain yang sepertinya. beliau menjelaskan: Pernyataannya: (Kami diberitahu oleh Ahmad b. Abu Asim berkata pada kami. Amru b. dan perkara seumpama ini yang terkadang dicuaikan.4. maka hendaklah pembaca (hadith) menyebut selepas lafaz Rawh: (Mereka berdua berkata: Zakariya memberitahu kami) kerana Abu Asim dan Rawh keduanya meriwayatkan dari Zakariya. Uthman al-Nawfali.dan lafaz darinya . . Beliau mengemukakan huraian yang ringkas dengan merujuk kepada dalil dan hujah sarjana dan . berkata: Zakariya b. Hatim memberitahu saya. [Tahwil] dan Muhammad b. justeru sekiranya pembaca (hadith) menyebut: (Dia (Rawh) berkata: Zakariya melaporkan pada kami) maka ia (telah) tersalah (menyampaikan riwayat). Huraian lafaz dan ungkapan nas Imam al-Nawawi turut mengupas dan memperhalusi lafaz hadith yang diketengahkan dalam KitÉb alBuyË . dan meninggalkan turuq Abu Asim.tersalah dalam menafsirkannya. bahkan mereka telah tersilap menentukan periwayat (yang mengungkapkan) nya. Ishaq melaporkan pada kami. Dinar memberitahu kami). Dalam menghuraikan isnad hadith yang disampaikan dari Ibn Umar (rad).berkata: Rawh menceritakan pada kami.

Dan Abd al-Ghani (al-Maqdisi) berkata: Pendapat ini ralat. Abu Ali al-Farisi. Perbandingan naskhah (Malik dari Muhammad b. Qadi Iyad.3. al-Khalil. Mina yang disebutkan namanya dalam riwayat yang lain. dan Imam Malik juga tidak mengemukakan (nama) Nafi dalam kitab al-Muwatta pada hadith ini. Hibban) dengan penambahan (nama) Nafi . Ibn alKhuza i. Umar al-Zamakhshari. Dan Qadi Iyad mendakwa bahawa naskhah yang disampaikan dari turuq Abd al-Ghafir al-Farisi menyebut (Malik dari Nafi dari Muhammad b. Hibban dari al-A raj) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (Sahih) di negeri kami.1. Ibn Abi Hatim berkata: Abu al-Walid (yang dinyatakan ini) namanya ialah Yasar. kerana tidak dinyatakan nama Nafi dalam isnad hadith ini.4. Abd Allah b. (Bushayr b. Imam al-Shafi i. Syarahannya mengemukakan penelitian nas dan mustalah hadith yang berkesan. dan sin tanpa tanda titik. al-Jawhari. Yasar) Adapun Bushayr maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. dan maksud rumah (ialah): kawasan penempatan. dari Jabir (rad)) dan pada riwayat yang lain: (Sa id b. . kerana beliau sebenarnya ialah Sa id b. Al-Asma i. Beliau menyatakan: Riwayat dalam naskhah (lain) ini ralat. bermakna: aku menjual sesuatu yang kumiliki. Abu Zayd dan Abu Mas ud al-Dimashqi. adapun Yasar: Maka dengan huruf ya' titik dua di bawah. Abu Hatim al-Razi.4. 4. Abu alQasim Mahmud b. dan beliau ialah Bushayr b. Berkata Azhari: Orang Arab berkata: aku menjual. dan huruf shin berbaris atas. Yahya b. Berikut merupakan sebahagian dari kupasan dan huraiannya terhadap lafaz dan ungkapan hadith dalam kitÉb al-BuyË : 4.Anbari. Huraian lafaz Dan perkataannya (dari kalangan ahli rumahnya) yakni: dari (ahli kabilah) Bani Harithah. al-Azhari. Kupasan isnad Pernyataannya: (Abu al-Walid al-Makki memberitahu kami. Abu Amru. Yahya b. dan Imam al-Bukhari telah mengemukakannya dalam kitab Tarikhnya 4.2. Khatib al-Baghdadi.4. al-Kassa i. Abu Sulayman al-Khattabi.ahli bahasa seperti Abu Ubayd al-Harawi. Yasar al-Madani al-Ansari mawla kepada kabilah al-Harithi. Beliau menggarap dan menzahirkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam mengupas dan menghuraikan lafaz yang diungkapkan. al-Akhfash. Mina dari Jabir (rad)). al-Hassan al.

. Ia menampilkan kaedah yang diketengahkan dalam perbincangan hukum dan penelitian nas. menarik faedah hukum dan menggariskan kaedah istinbat. Minhaj al-Talibin dan al-Majmu Sharh alMuhadhdhab yang mengemukakan perbincangan dan syarahan terperinci dalam perbahasan Kitab alBuyu . Ia mengupas dan membahaskan hujah dan pemikiran mazhab dan menghuraikan kefahaman hadith yang berkesan dengan kupasan yang terperinci dan meluas. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 4. membandingkan riwayat.Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith Fasal ini membentangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan nas. memperhalusi isnad dan menghuraikan matan. Ia membentangkan perbahasan yang substantif dan melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbincangan hadith dan nas. menghalusi lafaz. Ia menzahirkan manhaj dan pendekatannya dalam mengupas ayat-ayat al-Qur an dan hadith. 4. Perbahasan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu memberikan kupasan dan tafsiran ayat yang komprehensif dan tuntas.1. Ia membahaskan kefahaman hadith al-mu amalah dan menghuraikan uslub dan corak perbahasan yang diketengahkan dalam perbincangan kitab. menghuraikan nas.5. menjelaskan kedudukan dan martabat rijal. menghuraikan isnad. Ia menzahirkan kefahaman hadith yang rajih yang digarap dari hujah dan dalil mazhab dan mengutip pandangan Mufassirin dalam menghuraikan ayat. membahaskan maksud nas. merungkai dalil. Kupasan ayat al-Qur an yang lebih terperinci dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang dihasilkan oleh Imam al-Nawawi seperti Rawdat al-Talibin. Ia menzahirkan kerangka manhaj yang dilakarkan dalam perbicaraan hadith dan perbincangan nas.5. Pentafsiran nas al-Qur an Kitab al-Buyu ini hanya membentangkan satu ayat al-Qur an yang menyebut: (Dan sesungguhnya hampalah orang yang membenamkan jiwanya (dengan kekotoran maksiat) [AlShams 91:10] Ia turut menyelitkan sya ir Malik bin Nuwayrah bagi memperkukuh kefahaman tentang lafaz dan makna hadith yang diungkapkan. Ia turut membentangkan kaedah yang diperkenalkan oleh Imam alNawawi dalam mentarjih hadith dan hujah mazhab.

Ia mengupas dan membincangkan kekuatan dan kefahaman ayat al-Qur an dan mengemukakan hujah dan pandangan fiqh yang rajih dan berkesan. Ia menzahirkan syarahan yang tuntas dan memukau dalam perbincangan hadith dan nas. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hadith dan fiqh al-mu amalah. Perbincangan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu mengupas persoalan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Hakikat jual beli Rukun dan sebab yang menfasakhkan aqad Syarat dan ketetapan tentang barang yang dijual Kewarakan dalam urusan jual beli dan (urusan mu amalah) yang lain dengan menjauhi syubhat Keberkatan mencari rezeki di awal pagi

Perbahasannya disokong oleh dalil dan keterangan al-Qur an seperti firman Allah swt: (Wahai kaumku sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil dan jangan kamu kurangi manusia dari haknya) [Hud 11: 85] (Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan)) [Al-Mutaffifin 83: 1]

Imam al-Nawawi turut menghuraikan firman Allah (swt): (Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah 2: 275].

Beliau mengutip empat pandangan yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi i (rah) dan menegaskan: Bahawa ayat ini bermaksud umum dan lafaznya menyeluruh mencakup semua maksud jual beli, yang menunjukkan hukum harus melainkan yang dikhususkan dengan dalil, dan pendapat ini adalah yang paling sahih menurut Imam al-Shafi i dan sahabat-sahabatnya.

Dan dalam firman Allah (swt): (Dan hendaklah kamu mengambil saksi ketika (melaksanakan) urusan jual beli), [Al-Baqarah 2: 282]

Imam al-Nawawi mengulas:

Jumhur berhujah dengan hadith sahih bahawa Nabi (saw) menjual dan membeli tanpa mengetengahkan saksi, dan (begitu juga) para Sahabat (rad) di zaman Baginda (saw) dan selepasnya, dan ayat yang mulia ini menunjukkan hukum sunat seperti yang kami sebutkan, Wallahu A lam.

4.5.2. Huraian Hadith Syarahannya mengemukakan pandangan hukum yang efektif yang digarap dari hujah mazhab yang terperinci dan substantif. Ia menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan persuasif. Ia merangkul hujah dan dalil mazhab yang rajih dan menzahirkan kecanggihan dan keberkesanan hujah dalam mengupas dan menghuraikan hadith. Ia turut mengemukakan faedah dari kefahaman hadith dan nas, seperti: 1. 2. Ikrar Sahabat (Ibn Abbas rad) hukumnya setanding dengan perkataannya. Tafsir perawi didahulukan jika tidak bercanggah dengan maksud hadith yang zahir.

3. Diharamkan menipu (tadlis) dalam menyampaikan riwayat sebagaimana diharamkan melakukan tipu helah dalam urus niaga. 4. Diharuskan menyebut sebahagian nama perawi hadith tanpa menyebut nama yang lain sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat. 5. 6. Mengkhususkan kefahaman hadith dengan ijma . Jarh perawi tidak diterima sekiranya tidak dijelaskan (sebab pentajrihan).

Syarahannya merangkul perbincangan nas yang substantif dan terperinci. Ia menghuraikan kefahaman hadith al-riwayah dan al-dirayah dan mengemukakan kupasan dan penelitian nas yang berkesan. Ia turut membahas dan menghuraikan kefahaman isnad dan menjelaskan kekuatan dan ketinggian rijal. Ia menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan riwayat dan menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hadith yang dikeluarkan. Ia turut menghuraikan lafaz yang gharib dan mengungkapkan faedah dan kefahaman nas. Ia turut membincangkan kekuatan hukum dan menzahirkan kefahaman fiqh yang berkesan. Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan dari (beberapa hal) yang dipermudahkan oleh kebanyakan manusia berhubung dengan perbicaraan (hadith) yang dibentangkan dalam bab ini, ialah manakala seseorang melihat penjual menawarkan barang yang mempunyai ke aiban (kepada pembeli) atau yang seumpamanya namun tidak dibantahnya (perbuatan tersebut), dan pembeli (pula) tidak mengetahui (ke aiban) barang yang dibelinya, dan ini adalah suatu kesilapan yang nyata, dan para Ulama telah memutuskan bahawa wajib ke atas orang yang mengetahui hal tersebut untuk mengingkari (pengkhianatan) penjual dan memaklumkannya pada pembeli, Wallahu A lam.

Beliau turut merujuk pada huraian yang dibentangkan dalam karya-karyanya yang lain yang membincangkan kefahaman hadith al-Buyu . Beliau menjelaskan: Dan furu (cabang) masalah ini (cukup) banyak, dan telah saya rumuskan maqasidnya dalam kitab Rawdat al-Talibin, dan (Al-Majmu ) Sharh al-Muhadhdhab dan saya garap di dalamnya pelbagai persoalan yang penting dan besar. Dan Allah (swt) sebaik-baik pemberi tawfiq.

Kitabnya menggariskan kefahaman syarah yang ideal dengan membentangkan seluruh riwayat yang dikeluarkan dalam bab. Dalam bab larangan menahan kafilah, Imam al-Nawawi menghuraikan: Pernyataannya: (Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menahan barang dagangan sehingga ia sampai ke pasar), dan pada riwayat lain: (Melarang dari mencegat), dan dalam riwayat lain (melarang dari menahan jualan), dan pada riwayat (dari mencegat kafilah), dan pada riwayat (Jangan menahan kafilah, barangsiapa menahannya dan membeli darinya, maka setelah pemiliknya sampai ke pasar, maka baginya khiyar (untuk menerus atau membatalkan jualan), dan pada riwayat lain (melarang dari mencegat rombongan (yang membawa hasil dagangan).

4.6. Kaedah tarjih

Syarahannya turut membahaskan pandangan hukum dan menggariskan manhaj tarjih yang tuntas. Ia mengupas dalil dan hujah mazhab dalam mengithbat dalil yang terkuat. Ia melakarkan kefahaman fiqh yang berkesan dan membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah (dagang), Imam al-Nawawi mentarjih pandangan mazhab al-Shafi i yang menzahirkan kefahaman hukum yang substantif dan rajih. Beliau menjelaskan: Dan dalam hadith ini dijelaskan (hukum) haram mencegat kafilah. Dan ini merupakan mazhab (Imam) al-Shafi i, (Imam) Malik, dan jumhur Ulama. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah dan al-Awza i: Diharuskan mencegat kafilah sekiranya tidak membawa mudarat pada manusia, jika ia mendatangkan mudarat, maka dimakruhkan. Dan yang sahih adalah pendapat terawal kerana terdapat larangan yang jelas (sarih)

Beliau turut mentarjih pandangan dan hujah mazhab dalam menghuraikan kerangka hadith dan nas. Dalam mengupas kefahaman hukum tentang jual beli al-musarrah, beliau menjelaskan: Kemudian sekiranya ia memilih untuk memulangkan haiwan al-musarrah yang telah diperah susunya, maka hendaklah dipulangkan beserta dengan secupak tamar, sama ada susu yang diperah itu sedikit atau banyak, (dan) baik (ianya) unta, kambing atau lembu. Ini adalah pandangan mazhab kami, dan pendirian ini didukung oleh Imam Malik, al-Layth, ibn Abi Layla, Abu Yusuf, Abu Thawr, dan fuqaha alMuhaddithin, dan ianya sahih dan selari dengan (nas dan syariat yang digariskan) dalam al-sunnah.

Syarahannya menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang berkesan. Ia menzahirkan lafaz hadith yang rajih dan mengungkapkan kaedah riwayat yang jitu dan mantap. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan telah dinyatakan pada perbahasan terdahulu bahawa riwayat hadith la yabi (jangan menjual atas jualan saudaranya), dan la takhtub (jangan meminang atas pinangan saudaranya) dikemukakan pada kedudukan rafa sebagai pernyataan khabar dengan maksud larangan, dan kami menegaskan: (kedudukan) ini adalah lebih tepat dan berkesan (dalam menyampaikan maksud).

Dan dalam mengupas riwayat hadith yang melarang dari menjual makanan sehingga diperoleh dengan sempurna, Imam al-Nawawi mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan lafaz dan istilah yang diungkapkan: Pernyataannya: Murja (ditangguhkan) yakni: dita khirkan (mu akhkhara ), boleh dikemukakan huruf hamzah, dan dihazafkan huruf hamzahnya, dan ungkapan al-jizaf (secara longgokan), dibaca dengan huruf jim berbaris bawah, depan, atau atas, merangkumi tiga (kaedah) bahasa, bacaan dengan baris bawah adalah yang paling fasih dan masyhur.

Dan dalam menghuraikan bab yang menyangkut tentang kefahaman hadith al-tasriyah, beliau menukil pandangan Qadi Iyad yang mentarjih pandangan yang masyhur tentang kaedah penyampaian dan lafaz hadith yang berkesan: Berkata Qadi: Dan kami memperoleh riwayat yang disampaikan dalam selain kitab Sahih Muslim dalam sebahagian (naskhah) nya: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas, dan huruf sad berbaris hadapan. Berkata (Qadi): Dan dalam riwayat lain disebut (la tusarru al-ibil) dengan huruf ta berbaris depan, dari perkataan (tasri) tanpa dinyatakan huruf waw selepas huruf ra , dan dirafa kan lafaz al-ibil tanpa dikemukakan fa ilnya, dari perkataan (al-sir) juga, dan ia bermaksud mengikat lemaknya. Dan (pandangan) terawal adalah yang (lebih) tepat dan masyhur.

Syarahannya menzahirkan kupasan dan kaedah tarjih yang berkesan. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha mazhab dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith yang menyentuh tentang (jual beli) habal al-habalah, beliau mentarjih pandangan Ibn Umar (rad) yang mengemukakan tafsiran yang tepat tentang istilah hadith yang diungkapkan: Dan pandangan ini (tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad b. Hanbal dan Ishaq b. Rahawayh) adalah lebih dekat pada (kefahaman) bahasa, tetapi perawi yang mengemukakan hadith ini adalah Ibn Umar (rad), dan beliau telah menafsirkan maksudnya dengan tafsiran pertama, dan beliau lebih arif (tentang maksud hadith yang diungkapkan).

Syarahannya melakarkan manhaj tarjih yang berkesan yang digarap dari hujah dan ijtihad Ulama yang muktabar. Ia menggariskan kerangka hukum yang ideal yang dirangkul dari kefahaman fiqh yang jelas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan jual beli al-najsh Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan tiada khiyar bagi pembeli (setelah membeli barang) sekiranya penjual tidak bersekongkol (dengan al-najish) untuk menaikkan harga barang, dan jika ia bersekongkol sekalipun (tidak ditetapkan khiyar) mengikut pendapat (mazhab) yang lebih sahih, kerana nilai gharar (penipuan) yang kecil.

Dan dalam membincangkan hukum berhubung harta hamba yang dijual, Imam al-Nawawi mentarjih pendapat Ulama mazhab Syafi i yang memutuskan bahawa pakaian dan harta hamba kekal menjadi milik tuannya yang asal. Beliau menjelaskan: Dan yang paling sahih ialah jualan tersebut tidak termasuk (pakaian) penutup aurat, dan tidak juga yang lainnya berdasarkan makna zahir pada hadith ini, dan kerana istilah hamba tidak termasuk pakaian .

Dan dalam menghuraikan lafaz al-najsh, beliau mentarjih pandangan Ibn Qutaybah yang mengemukakan makna yang rajih dan mentakwilnya dengan berkesan: Dan Ibn Qutaybah berkata: Asal pernyataan al-najsh ialah memperdaya, dan ia bermakna penipuan ...dan berkata al-Hirawi: berkata Abu Bakr: al-najsh ialah menyanjung, dan mengangkatnya dengan pujian. Berdasarkan (ta rif) ini, maka makna hadith ialah (Jangan seseorang kamu memuji barang, dan menaikkan harganya tanpa keinginan (untuk membeli)), dan pandangan yang sahih adalah (ta rif yang) awal.

Beliau turut menzahirkan hujah yang terbaik yang digarap dari pandangan yang rajih. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah, beliau mentarjih hujah yang dikemukakan oleh fuqaha dan Ulama-Ulama mazhab: Ulama mazhab kami berkata: Dan syarat yang menetapkan haram (menahan kafilah) ialah ia mengetahui larangan dari menahannya, justeru sekiranya ia tidak bermaksud untuk mencegatnya, tetapi keluar untuk menyempurnakan urusannya, dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram tentangnya terdapat dua pandangan dalam mazhab kami, dan dua qawl dalam mazhab (Imam) Malik: pendapat yang paling sahih menurut Ulama mazhab kami adalah haram kerana wujud makna (dari perbuatan mencegat), dan sekiranya ia menahannya (kafilah), dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram terdapat dua pandangan; sekiranya diputuskan haram, dan ia membeli darinya maka akad tersebut (adalah) sah.

Syarahannya turut mengupas kefahaman fiqh dan menghuraikan kekuatan dalil yang dikemukakan. Dalam kupasannya tentang hadith yang berkait dengan larangan menahan kafilah, beliau menjelaskan: Ulama mazhab kami berkata: tiada khiyar bagi penjual sebelum ia sampai ke pasar, dan mengetahui harga semasa (pasaran), maka setelah ia sampai, dan pencegat telah membeli darinya dengan nilai yang lebih murah dari harga pasaran, maka thabit baginya khiyar baik orang yang mencegat memberitahunya, dengan harga yang salah atau tidak memaklumkannya, dan sekiranya pembelian dari pencegat adalah mengikut harga pasaran yang ditawarkan di kota atau dengan harga yang lebih tinggi, maka terdapat dua pandangan (wujuh) mengenainya, pendapat yang paling sahih: tiada khiyar baginya, kerana tiada penipuan (ghubun) (dalam urusniaga), dan pendapat kedua: thabit (baginya khiyar) berdasarkan maksud hadith yang mutlak (membenarkan khiyar), Wallahu A lam.

4.7. Kaedah istinbat hukum Beliau turut mengemukakan kaedah dalam mentafsir dan mengistinbat nas. Syarahannya memuatkan kaedah istinbat dan tafsiran hukum berlandaskan manhaj dan pendekatan fuqaha dan Ulama salaf dalam membincangkan hukum dan mengeluarkan faedah nas. Beliau menegaskan: Dan Ulama Islam telah sepakat mengharamkan jual beli janin dalam kandungan, dan burung di udara. Para Ulama berkata: jual beli itu terbatal kerana (terdapat unsur) gharar, dan (dalam keadaan tertentu) jual beli dianggap sah (meskipun) terdapat gharar menurut pertimbangan yang telah kami nyatakan, iaitu: sekiranya terdapat keperluan (yang mendesak) untuk melakukan gharar, yang tidak mungkin dielakkan kecuali dengan kesulitan, dan gharar itu (membawa kesan yang) kecil, maka hukumnya harus, sekiranya tidak (demikian), maka tidak diharuskan.

Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama tentang hukum dan kaedah yang berkait dengan jual beli al-gharar: Dan kesemua ini (al-gharar) jual belinya batil, kerana ia melibatkan (unsur) gharar tanpa keperluan (yang zahir) terhadapnya, dan terdapat sebahagian urusniaga (berunsurkan) gharar yang dibenarkan sekiranya terdapat keperluan padanya, seperti kejahilan tentang asas (landasan) rumah, dan ketika membeli kambing yang bunting, yang terdapat susu pada lemaknya, maka (hal seperti) ini mengesahkan jual beli; kerana asas mengikut (pandangan) zahir dari rumah, dan kerana keperluan yang mendesak padanya, kerana tidak mungkin untuk dilihat (asas) nya, dan begitu juga dengan pendapat: tentang kandungan kambing yang hamil dan susu (yang ditampung pada lemak) nya.

Beliau turut menggarap hujah dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith dan mengupas dalil yang dikemukakan. Dalam membahaskan kefahaman hadith al-gharar, beliau menjelaskan: Dan kaum Muslimin telah sepakat mengharuskan jual beli yang terdapat (unsur) gharar yang kecil padanya, mereka sepakat tentang sahnya jual beli jubah yang diliputi kain benang yang (lain) padanya, walaupun tidak dirungkai kainnya, dan sekiranya dibeli hanya kainnya maka tidak diharuskan, dan telah

sepakat mengharuskan penyewaan rumah, haiwan tunggangan, pakaian dan yang seumpamanya dalam tempoh sebulan walaupun kadar sebulan (tidak dipastikan) antara tiga puluh hari, atau dua puluh sembilan hari. Dan telah sepakat mengharuskan penggunaan bilik mandi (hammam) dengan (dikenakan) bayaran, walaupun berbeza pada kadar air yang digunakan, dan lamanya seseorang berada di dalamnya, dan sepakat membenarkan seseorang merasa air dari bekas dengan memberikan (suatu) imbalan (dari air yang diteguk) walaupun berlainan kadar yang diteguk, dan jumlah manusia yang meminumnya, dan sebaliknya.

Beliau turut menghuraikan kefahaman hukum dan menggariskan kaedah istinbat dari perbahasan yang dibentangkan. Dalam menghuraikan riwayat hadith tentang jual beli habal al-habalah, beliau menjelaskan: Dan jual beli ini batil dari dua tafsiran (yang dinyatakan), adapun yang pertama, kerana ia jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan kepada suatu tempoh tidak diketahui (majhul), dan penangguhan telah meluputkan sebahagian dari bayaran. Dan kedua: kerana ia jual beli barang yang tiada, dan tidak diketahui (majhul), dan tidak dimiliki oleh penjual, dan tidak mampu diserahkan, Wallahu A lam.

Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah dagang, beliau mengutip pandangan Imam Abu Abdullah al-Maziri yang mengupas kefahaman hadith dan menghuraikan kaedah maslahah dan istinbat: Sesungguhnya syariat melihat dalam permasalahan ini kepada maslahah manusia, dan maslahah menuntut supaya dilihat kebajikan jama ah dari seorang individu, bukan kepentingan seorang atas seorang yang lain. Maka sekiranya ahli desa (badwi) sendiri yang menjual barangnya, manfaatnya akan diraih oleh seluruh ahli pasar, kerana dapat membelinya pada harga yang murah, dan manfaatnya akan mengalir ke seluruh negeri. Justeru syariat melihat keutamaan penduduk negeri ke atas seorang badwi. Dan perbuatan mencegat kafilah, hanya menguntungkan pihak yang mencegatnya secara khusus, dan keuntungannya diraih oleh seorang atas seorang yang lain, justeru tiada maslahah dalam mengharuskan mencegat kafilah, tambahan kerana disandarkan padanya sebab yang kedua, iaitu mudarat yang menimpa ahli pasar kerana tidak memperoleh harga yang murah sebagaimana diraih oleh pencegat, dan terputus bekalan dagangan dari mereka, sedangkan jumlah mereka lebih besar dari pencegat, maka syariat melihat keutamaan mereka ke atasnya.

Beliau turut membahaskan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman nas. Dalam membincangkan hadith yang menyebut tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan para Ulama telah sepakat mengharamkan jualan atas jualan saudaranya, dan membeli atas belian saudaranya, menawar atas tawaran saudaranya, dan sekiranya ia membelakangkan (ketetapan ijma ) ini,

Dan kami akan melanjutkan penjelasannya dalam bab yang seterusnya Insha Allah Ta ala. keldai. dan bagi pembeli hak (khiyar) untuk mengambil atau memulangkannya. Abu Hanifah. dan jual beli tersebut sah dan terhasil akadnya.dan meneruskan aqad. maka ia berdosa. Manakala (Imam) Dawud (al-Zahiri) mengatakan: Aqad itu tidak sah. biri-biri. beliau menyampaikan dalil dan mengemukakan hujah yang berkesan dalam perbincangan nas: Dan ketahuilah bahawa (jual beli) al-tasriyah haram sama ada yang diikat itu adalah lemak unta. Dan dari Imam Malik terdapat dua riwayat (yang menetapkan pandangan) seperti kedua mazhab tersebut. kuda. dan yang selainnya. Ini adalah pandangan mazhab al-Shafi i. dan jual beli itu (dianggap) sah dan terhasil. dan padanya terangkum dalil yang mengharamkan tadlis (penipuan) dalam semua hal. Dan dalam mengupas kefahaman hadith al-tasriyah. lembu. kerana ia khianat dan tipu daya. kambing. dan jual beli tersebut sah walaupun diharamkan (mu amalahnya). dan (mazhab) lainnya. .

(namanya) dinisbahkan pada al-Qaradis. Basrah. Beliau turut menghuraikan lafaz yang diungkapkan oleh perawi dan mengemukakan kefahaman dari riwayat yang dibentangkan. Dalam membincangkan hadith tentang khiyar al-majlis. Beliau syahid di Jamajim pada tahun 83 Hijrah. dan namanya ialah Dakin b. beliau menukil . Pernyataannya: (Saya diberitahu oleh Hisham al-Qurdusi) dibaca dengan huruf qaf dan huruf dal berbaris depan. Abi Thabit: Saya berkumpul bersama Sa id b. kabilah ( Arab) yang terkenal. Wallahu A lam. Ia turut meneliti kaedah penyampaian hadith dan menzahirkan keunikan isnad yang dihasilkan. Ia turut membahaskan kekuatan rijal dan kehalusan isnad yang dihasilkan. Ia menghalusi riwayat dan mengupas seluruh rangkaian isnad yang dihasilkan dari jalur Madinah. dan sesungguhnya Abu al-Bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antara kami. Nisabur.8. Kufah dan Baghdad. Syarahannya mengupas kekuatan dan ketinggian riwayat yang disampaikan dan memperhalusi rangkaian isnad yang dikeluarkan. dan keseluruhan kitab Sharh Muslim tidak mengulas tentangnya. Dan beliau mengulas tentang Ibn al-Bakhtari: Dan berkata Imam al-A zam Habib b. dan huruf ra berbaris bawah antara keduanya. Abu Hatim dan Abu Zur ah: Beliau seorang (Ulama) yang thiqat. al-Fudayl.4. Dan berkata Ibn Ma in. Kaedah penelitian rawi Beliau turut menghuraikan kaedah periwayatan dan penyampaian hadith dalam kitab Sahih. Beliau menghuraikan: Pernyataannya: (Dari Ibn Abi Nu min) ia dibaca dengan huruf ayn dimatikan (sukun) tanpa huruf ya selepasnya. Ia turut menghuraikan ketinggian dan kesempurnaan matan yang dikemukakan. Jubayr dan Abu alBakhtari.

dan mereka ialah Yahya b. antaranya Sahl b. Abi Hathmah rad). dengan kupasan tentang kehalusan isnadnya setelah itu. beliau menzahirkan kekuatan dan keunikan isnad yang dihasilkan: Pernyataannya dalam isnad ini: ( Abdullah b. dan (namanya) ialah Abd Allah b. Dan antaranya ialah pernyataan (Imam Muslim): (Sulayman yakni ibn Bilal -). dari Yahya . Beliau turut menghuraikan keluasan riwayat dan kehalusan isnad yang dizahirkan dalam kitab Sahih. dan pernyataannya: (Yahya dan beliau ialah ibn Sa id -). Sulayman yakni ibn Bilal berkata pada kami. Maslamah b. Imam al-Nawawi mengupas: Pada isnad ini terangkum beberapa kefahaman ilmu isnad dan turuqnya: antaranya: ia merupakan isnad yang terhasil dari rijal Madinah. kerana perawi hanya melafazkan: Sulayman. Yasar (rad). dan nasab. Dan (beliau) tidak dapat menyatakan: Sulayman bin Bilal. dan al-Qa nabi. yang mana maksudnya: dalam riwayat yang diterimanya tidak dinyatakan nasab keduanya. Maka beliau mengatakan: (yakni Ibn Bilal). dan Yahya. dan setelahnya dijelaskan faedah pernyataannya: (yakni). Dan telah kami bentangkan huraiannya dalam fasal (yang dinyatakan) di awal kitab. Dalam mengupas riwayat yang dikemukakan dari Bushayr b. dan beliau dinisbahkan pada datuknya. dan (jalur isnad) seperti ini jarang ditemui dalam Sahih Muslim berbanding jalur yang terhasil dari (rijal) Kufah dan Basrah. dan pernyataannya: (dan beliau). Dan antaranya: apa yang bersangkut dengan penetapan nama. Qa nab. kerana akan menambah (keterangan) dari riwayat (sebenar) yang didengar dari shaykhnya. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilah mereka. Dan antaranya: pada isnad ini terhasil isnad dari tiga orang Sahabat Ansar (rad) yang menyampaikan riwayat antara satu sama lain. Dan telah kami jelaskannya.pandangan Imam al-Bayhaqi yang menghalusi lafaz yang diungkapkan oleh Nafi (rah) (periwayat hadith): Dan maksud hadith (menurut pandangan) yang sahih ialah (menetapkan) khiyar setelah menyempurnakan (akad) jualan. Bushayr. Sa id al-Ansari. kerana kemungkinan Nafi mengungkapkan lafaznya dengan bay alkhiyar. Yasar (rad). Yasar. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami.dan beliau ialah ibn Sa id dari Bushayr b. iaitu Bushayr b. yang banyak dikemukakan di beberapa tempat di awal kitab ini. dan Sahl (rad). maka terhasil penerangan tanpa menambah riwayat yang dinisbahkan pada shaykhnya. atau kemungkinan beliau mentafsirkan (lafaz hadith yang diriwayatkan) nya. dan (riwayat seperti) ini jarang (dikemukakan). . maka Imam Muslim ingin menerangkannya.

dan disebut sebahagiannya. Dan antaranya: ialah pernyataannya (dari sebahagian Sahabat Nabi (saw): antaranya Sahl b.Dan antaranya: riwayat ini menzahirkan (kehalusan) isnad yang disampaikan dari tabi in kepada tabi in. dan walaupun riwayat sepertinya banyak dikemukakan dalam hadith. 4. namun ia adalah (penzahiran) dari keilmuan dan makrifat mereka. dan telah kami kemukakan penjelasannya. Pernyataan ini menunjukkan (kaedah) yang mengharuskan riwayat yang didengar dan disampaikan dari jemaah yang thiqat. iaitu Yahya dari Bushayr. Beliau turut membandingkan riwayat hadith yang dikemukakan dan menukil hujah dan pendapat Ulama tentang kekuatan riwayat dan kefahaman nas yang dinyatakan. Wallahu A lam. Beliau mengungkapkan: . Abi Hathmah rad). untuk dihazafkan sebahagian nama mereka. Beliau turut membuat perbandingan hukum dan pendapat fuqaha dalam mengulas dan membincangkan nas. Kaedah perbandingan Beliau turut mengemukakan perbandingan antara lafaz yang dinyatakan dalam hadith melalui penelitian dan perbandingan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih.9. dengan pembentangan yang terperinci pada beberapa fasal yang terdahulu.

Mujahid. beliau menjelaskan: Dan ini adalah mazhab kami (melarang orang kota menjual untuk orang desa). dan Ulama lain dari kalangan ahl al-lughah.Dan dalam kitab al-Muwatta terdapat riwayat yang lebih jelas. Dalam menghuraikan hadith berhubung larangan orang kota menjual untuk orang desa. harta (yang tidak boleh dipindahkan) ( iqar). mata wang. atau selainnya. atau yang boleh dipindahkan (manqul). Dan pada hadith ini dijelaskan larangan dari membeli sesuatu sehingga penjualnya memperolehnya dengan sempurna. (Imam) al-Shafi i. lalu Hakim (rad) menjual makanan tersebut sebelum diperoleh sepenuhnya. Dan Imam Muslim telah mengemukakan tafsiran ini pada hadith ini. dan sebahagian Ulama Malikiyah berkata: Jual beli itu (hendaklah) difasakhkan selagi belum terputus (tempoh khiyar). Dan berkata Ata . dan jama ah ( Ulama ) mengatakan: Ia bermaksud jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan sehingga unta (yang hamil) melahirkan anaknya. dan terdapat ikhtilaf di kalangan Ulama tentangnya. Dan ini adalah tafsiran Abi Ubaydah Ma mar b. dan Ulama yang berpandangan (seperti mazhab) mereka. dan Uthman al-Batti berkata: . Dan Ulama lain berkata: Ia (habal al-habalah) bermaksud menjual anak unta yang hamil dalam kandungannya. dan Imam al-Shafi i berkata: tidak sah menjual (sesuatu) yang belum diperoleh dengan sempurna baik ianya makanan. Mereka berkata: dan hadith tentang larangan dari orang kota menjual untuk orang desa telah dimansukhkan. iaitu: bahawa Hakim bin Hizam (rad) membeli makanan yang dipesan oleh Umar b. Wallahu A lam . dan anak (yang dilahirkan) pula menghasilkan anaknya. Beliau turut membandingkan pandangan dan dalil fuqaha dalam membahaskan hukum dan menjelaskan kefahaman nas. Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menjual makanan sebelum diperolehi dengan sempurna. dan sahabatnya Abi Ubayd al-Qasim b. Sallam. dan yang lainnya. beliau menghuraikan: Dan para Ulama berbeza pandangan tentang larangan dari jual beli habal al-habalah. al-Khattab (rad). dan pandangan ini diambil oleh jama ah Ulama Malik. Beliau turut menghalusi dan membandingkan hujah fuqaha dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. dan (Imam) Abu Hanifah: dibolehkan orang kota menjual untuk orang desa secara mutlak berdasarkan hadith: (Agama itu adalah nasihat). Dalam membincangkan hadith berhubung larangan jual beli habal al-habalah. dan ia dinyatakan oleh (Imam) Malik. Dan sebahagian yang lain berkata: ia hanya menunjukkan hukum makruh (karahah tanzih) dari melakukan penjualan. beliau membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam menetapkan hukum menjual (buahbuahan) dalam longgokan (tanpa disukat): Dan Ulama kami menukil pandangan (Imam) Malik: sesungguhnya tidak sah jual beli sekiranya penjual (buah-buahan) dalam longgokan mengetahui kadar (timbangan) nya. al-Muthanna.

Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dinyatakan: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas. Ishaq b. Ibn Abi Zi ib. sehingga keduanya berpisah dari majlis tersebut dengan badan mereka. alSha bi. dan beberapa Ulama lain (rad). Sufyan b. Ahmad b. Dalam menghuraikan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. dan Imam Abu Hanifah berkata: tidak dibolehkan dalam setiap (sesuatu) kecuali pada harta (yang tidak boleh dipindahkan). . selepas menyempurnakan aqad. Dalam menghuraikan bab al-tasriyah. Abu Thawr. dan diharuskan pada yang selainnya. Ali b. al-Bukhari. Sa id b. kecuali jual beli al-khiyar). Antara yang menyatakannya ialah Ali b. setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. Beliau turut membandingkan hujah fuqaha dalam mentarjih dan mengupas dalil. Shurayh al-Qadi. dan pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakan Ulama. Hanbal. Kitabnya menzahirkan kefahaman hukum yang terperinci dan mengetengahkan pandangan dan hujah mazhab yang berkesan.diharuskan pada semua jenis benda. Abu Hurairah. Abu Ubayd. al-Musayyib. al-Shafi i. al-Awza i. Abi Talib. dan para Ulama selepas mereka. beliau menukil hujah Qadi Iyad yang membandingkan riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih dengan kitab-kitab hadith lain yang muktabar: Berkata Qadi: dan dalam riwayat yang dikemukakan dalam selain kitab Sahih Muslim pada sebahagian (naskhah) nya. Ibn Abbas. Ata . Abu Barzah al-Aslami. al-Zuhri. dari riwayat al-Thawri. Rahawayh. Dan pendapat ini dizahirkan oleh jumhur Ulama dari para Sahabat (rad). Dan Imam Malik berkata: tidak dibolehkan pada makanan. para Muhaddithin. dan (Ulama) yang lain berkata: tidak diharuskan pada sesuatu yang boleh diukur dan ditimbang. Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Tawus. selagi belum berpisah. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar almajlis. Ibn al-Mubarak. dan tabi in. Imam al-Nawawi mengulas: Hadith ini mengemukakan dalil yang mengithbatkan khiyar al-majlis bagi kedua pihak yang berjual beli. dan huruf sad berbaris hadapan. dan al-Nakha i. Beliau turut membandingkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab Sahih Muslim dengan kitab-kitab hadith yang lain. al-Madini. Ibn Umar. Hasan al-Basri. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. dan dibolehkan pada yang selainnya. Uyaynah.

10. Beliau turut menzahirkan kritikan pada lafaz yang dikemukakan. maka dibayar dengan nilainya. Kaedah kritikan Beliau turut mengemukakan kritikan kepada pendapat dan pandangan Ulama dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat memperkuat dan membenarkan pandangan lain yang lebih tepat. dan penambahan ini ralat. Dalam mengupas tentang lafaz dan ungkapan bab beliau menyatakan: Dan apa yang perlu ditekankan di sini ialah terdapat dalam kebanyakan kitab Muhaddithin. Dalam mengupas riwayat berhubung jual beli al-tasriyah. dan mentarjih pandangan jumhur yang menzahirkan hujah yang lebih kukuh dan berwibawa. maka haruslah diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. ejaan kalimat ( ) dengan alif. Dan Ulama jumhur menjawab: sesungguhnya sunnah sekiranya diputuskan maka tidak bercanggah dengan kefahaman akal. jika tidak. adapun penggantian dengan jenis yang lain maka ia bercanggah dengan kaedah usul. (Qadi) berkata: dan dikemukakan dalam beberapa riwayat: (an abawayhima). kerana keduanya bukan saudara. dan mengungkapkan lafaz yang rajih berdasarkan kaedah yang muktabar: Berkata Qadi: riwayat yang disampaikan dari keseluruhan Mashayikh kami adalah dengan huruf ba berbaris bawah ( an Abihima). jika ia mengurangkan sesuatu (hak) dari pihak yang lain. kerana menurut kaedah usul. Beliau turut mengkritik beberapa pendapat mazhab al-Maliki dan al-Ahnaf.4. lantaran ia merupakan makanan (yang) umum bagi mereka ketika itu. dan lainnya. kerana (penulisan) yang sebenar ialah dengan dihazafkan alif seperti yang dinyatakan dalam riwayat ini kerana ia (berada) dalam kedudukan nasab. (Qadi) berkata: dan pernyataan ini ( an Abihima) tidak tepat (mengikut kaedah bahasa). dan adapun hikmah dalam mengaitkannya dengan secupak tamar. tanpa (perlu) dipulangkan dengan secupak tamar. sekiranya dapat dikemukakan (barang) tersebut. dan (Imam) Malik dalam riwayat yang gharib (janggal) darinya: (orang yang berhasrat memulangkan semula haiwan al-musarrah yang dibeli) berhak memulangkannya. dan pernyataan ini yang benar. sebahagian fuqaha Malikiyah. sekumpulan Ulama Iraq. maka syariat menetapkan hukum . beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah.

kemudian kembali semula kepadanya. Dalam menghuraikan hadith tentang khiyar al-majlis. dan al-Nakha i. justeru pandangan yang benar ialah mengithbatkan (khiyar al-majlis) sebagaimana disepakati oleh jumhur. Beliau turut mengkritik pandangan dan riwayat yang bercanggah dengan pendirian jumhur. beliau menghuraikan: Adapun mazhab Uthman al-Batti maka ia diriwayatkan oleh (Imam) al-Mazari. Beliau turut menyanggah pandangan yang menyalahi riwayat hadith yang rajih dan muktamad. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual makanan sehingga diraih dengan sempurna.yang meneruskan kelaziman tersebut. Beliau turut mengkritik pandangan yang membelakangkan pendapat ijma dan nas hadith yang sahih. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. Dan hadith sahih yang dikemukakan ini menolak pandangan ini. Mereka berkata: pandangan yang khilaf adalah selain dari (pandangan jumhur). atau nilainya. Imam al-Nawawi mengulas: Perkataannya: (dan berhasrat supaya tidak dinyatakan sesuatu padanya): yakni tidak menfasakhkan jual beli. Dalam menghuraikan hadith dari Nafi : Maka beliau ( Abdullah b. dari riwayat al-Thawri. dan berhasrat supaya (pembeli) tidak menyatakan sesuatu padanya (menfasakhkan jual belinya). beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dan tidak menetapkan supaya diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. justeru pandangannya ( Uthman al-Batti) adalah shadh (berlainan dengan riwayat lain yang lebih sahih) dan matruk. dan Qadi ( Iyad). Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Wallahu A lam. beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. bahkan (hanya) memutuskan supaya diganti dengan secupak (tamar). baik (susu) yang diperah itu sedikit atau banyak. Dan hadith ini menetapkan dalil bahawa berpisah (dalam majlis) adalah dengan badan . Wallahu A lam. yang tidak dapat disangkal dan dipertahankan oleh mereka dengan jawapan yang sahih. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar al-majlis. dan tidak diriwayatkan oleh kebanyakan Ulama bahkan pandangan yang dinukil dari ijma Ulama menetapkan terbatalnya pembelian makanan dari penjual yang belum memperolehnya dengan sempurna. supaya ia (secupak tamar) menjadi suatu ukuran yang dirujuk padanya dalam meleraikan ikhtilaf dan pertelingkahan. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul.

11. Faedah Perbahasan Berikut dikemukakan faedah dan kefahaman yang digarap dari perbahasan hadith yang dibentangkan dalam Kitab al-Buyu : 4. . Ia menganjurkan hubungan niaga yang telus yang berasaskan kepada kepercayaan dan keikhlasan dalam membeli dan menawarkan barang. dan ia (jelas) menolak takwil kalangan yang mentafsir berpisah (dalam majlis) adalah dengan perkataan iaitu lafaz jual beli (akad).11. Ia menekankan keperluan untuk berlaku adil dan terbuka dalam menjalankan urusan perniagaan dan memastikan hak dan persamaan ekonomi diperjuangkan. 4.1. Ia memberikan jaminan keadilan kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual dengan membenarkan khiyar al-majlis yang dapat memelihara dan menjamin hak dan menolak kemungkinan berlaku pengkhianatan dan penipuan dalam jualan. Keadilan ekonomi KitÉb al-BuyË ini menekankan tentang keadilan dan persamaan hak dalam perusahaan ekonomi dan perniagaan.sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Umar (rad) periwayat (hadith ini).

Membenarkan ahli rumah (yang miskin) menikmati tamar yang segar dengan nilai pertukaran (buah) yang kurang dari lima wasaq. Ia memperlihatkan sistem kewangan yang progresif dan tangkas yang berhasil mengangkat dan memperkukuh nilai kehidupan dan memperkasa maruah insan. Mengangkat dan memuliakan kafilah dagang untuk menyampaikan hasilnya ke pasar.3. tanpa disekat dan digugat. Ketangkasan ekonomi KitÉb al-BuyË ini melakarkan kerangka dan dasar ekonomi yang kukuh dan tangkas. 4.11. Ia mengemukakan landasan dan asas ekonomi yang seimbang yang menekankan keadilan dan prinsip kebertanggungjawaban dalam pengurusan ekonomi dan kewangan. Mempertahankan hak orang yang dikhianati dalam jualan. 3.11. Ia mengemukakan landasan ekonomi yang adil yang menekankan keutamaan untuk mengangkat dan memperjuangkan hak dan kemuliaan insan.4. Ia menzahirkan kefahaman ekonomi yang segar yang terikat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. KitÉb al-BuyË ini menzahirkan kerangka dan gagasan ekonomi yang komprehensif untuk perenungan dan penzahirannya dalam amalan perniagaan. 5. . Ia menggariskan kerangka besar ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesejagatan.2. 4. Ia menzahirkan kaedah syarak dalam mengangkat dan mempertahankan maruah insan dengan: 1. Mengharamkan jual beli al-gharar dan barang yang tidak dipastikan (nilai dan kadarnya) bagi menolak mafsadah dan membanteras tipu helah (sad al-dharai ). Ia menzahirkan pencapaian ekonomi yang menakjubkan dengan keupayaan untuk mengalirkan faedah ekonomi yang menyeluruh. Ia melakarkan kefahaman mu amalah yang berkesan dan menggariskan kerangka ekonomi yang tuntas dan meyakinkan. Ia merangka dasar dan matlamat ekonomi untuk membangunkan kekuatan dan ketahanan ekonomi Madinah. Menyerahkan hak untuk mengusahakan tanah dengan memperoleh imbalan dan meraih hasil yang setimpal. Membenarkannya menentukan hak khiyar. 6. Karamah insan KitÉb al-BuyË ini membincangkan kaedah Islam dalam mengatur dan merangka dasar ekonomi yang tuntas dan menggariskan kerangka mu amalah yang berkesan. 2.

Pembelaan terhadap golongan miskin dan tertindas Sistem mu amalat Islam menggariskan kaedah jual beli yang adil yang mengharamkan riba dan menolak pemerasan dan penindasan ke atas penghutang. Memusnahkan warisan jahiliyah Hadith-hadith yang dimuatkan dalam Kitab al-Buyu ini menegaskan pendekatan ekonomi yang tuntas yang menekankan usaha pemacuan dan peningkatan ekonomi dan pembaharuan (islah). larangan menahan kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. Ia mencerminkan pemikiran ekonomi yang tuntas yang merangkul kekuatan untuk mengangkat martabat dan harakat ummah. Ia menggarap kefahaman dan pemikiran ekonomi yang progresif dan mampan. Ia menzahirkan perencanaan ekonomi yang meyakinkan dan keupayaan untuk membangunkan kekuatan ekonomi dan mengangkat taraf kehidupan rakyat.4. Ia mengharamkan jual beli al-mulamasah.5. Ia menzahirkan kaedah untuk menjana peningkatan ekonomi dan memastikan keseimbangan harga yang ditawarkan.11. Menggalakkan keusahawanan dan itqan fi al.amal Kitab al-Buyu ini menekankan keperluan tadbir urus dan kecekapan dalam pentadbiran pasar. Ia menzahirkan perbahasan hadith yang berkesan yang telah mencetuskan tranformasi agung yang tiada taranya dalam sejarah. Islam menawarkan pendekatan terbaik dalam pengurusan ekonomi yang mempertahankan kepentingan dan kedudukan peniaga secara adil.4. 4. Hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab al-Buyu ini mengungkapkan kaedah yang terperinci tentang adab dan asas perniagaan yang berkesan yang menzahirkan matlamat hukum dan maqasid Islam yang ideal. Ia memperjuangkan nasib golongan terpinggir dan membela hak kalangan yang dizalimi dan tertindas. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk memperkuat dan mengangkat kedudukan ekonomi dan memakmurkan hasil mahsul negara. Para Sahabat (rad) seperti Abd Rahman ibn Awf. Abu Bakr al-Siddiq. melarang penjualan anak unta dalam kandungan. 4. larangan menjadi perantara kepada orang desa. Ia menggariskan kefahaman ekonomi yang komprehensif yang menfokuskan kepada kebaikan dan kemaslahatan (maslahah) umat seluruhnya. larangan menyewakan tanah (yang tidak dipulangkan hasil dan ditentukan kadar perkongsian secara adil). Abu Hurayrah.4. Abdullah ibn Umar. larangan menjual tamar kering dengan tamar basah dan larangan jualbeli berbentuk gharar seperti menjual burung di udara dan ikan di air.11. Ia melarang dan mengharamkan urusniaga zalim dan menindas yang diamalkan di zaman jahiliyah dan menganjurkan supaya diterapkan kaedah yang lebih adil dan beretika dalam semua urusan perniagaan.11. Uthman ibn Affan. Jabir b. Abdillah dan Rafi bin Khadij (rad) merupakan saudagar besar Islam yang telah menginfakkan dan memperuntukkan hasil . al-munabadhah.

Fasal II membincangkan kerangka kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. . Ia membincangkan latar kehidupan dan pertumbuhan Imam sejak di Nawa dan setelah menuntut di Damsyik. Ia membincangkan kefahaman fiqh al-mu amalah dan al-mudarabah yang berkesan dan melakarkan sistem ekonomi yang adil dan dinamik yang memancarkan kekuatan dan ketahanan ekonomi dan mencerminkan kestabilan dan kekukuhan sistem politik Madinah. Perancangan ekonomi dan pengurusan negara Kitab al-Buyu ini menghuraikan hadith-hadith hukum yang menegaskan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk menegakkan keadilan dan memastikan pengurusan ekonomi dan perniagaan yang adil dipertahan dan diperjuangkan. Ia menghuraikan kerangka ekonomi dan mu amalah yang ideal dan menggariskan langkah syar i untuk memperkukuh dan memantapkan sistem kewangan dan menjamin ketelusan dan keadilan dalam perniagaan. BAB 2: BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI DAN PENGENALAN KITAB SHARH SAHIH MUSLIM Bab ini mengandungi dua fasal. Ia turut mengupas sumbangannya dalam mengangkat dan memartabat warisan hadith dan tradisi akliah di zamannya. Ia membahaskan kaedah penulisan dan perbahasan hadith dan meneliti pemikiran yang dikemukakan dalam penghasilan kitab Al-MinhÉj. Ia turut membahaskan pemikiran dan idealisme yang dicetuskan untuk mengangkat warisan dan khazanah hadith dan fiqh di abad ketujuh. Ia turut membandingkan kaedah huraian yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dengan pendekatan lain yang diambil oleh Ulama hadith dalam mengupas dan membahaskan kitab Sahih Muslim. Fasal pertama membahaskan secara terperinci latar belakang kehidupan Imam al-Nawawi.dan pulangan ekonomi yang diraih untuk pembangunan dan penghayatan Islam dan memajukan sistem kewangan dan pasaran.6. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk mengangkat martabat ekonomi dan memperkukuh nilai dan meningkatkan tahap pencapaian dalam kehidupan. 4. Ia turut merakamkan pengaruh dakwah dan risalah yang diutuskan kepada alMalik Baybars yang menampilkan pandangan dan kerangka perjuangan yang dipeloporinya. Ia turut membincangkan karya-karyanya yang cukup berpengaruh dan penulisannya yang masih tersimpan dalam bentuk lembaran dan manuskrip asal yang terdapat di beberapa buah perpustakaan dan Universiti tertua dunia yang masih belum dicetak dan dikeluarkan. Ia turut membahaskan usahanya dalam memperkukuh dan melakar pembaharuan dalam pengajian hadith di Dar al-Hadith al-Ashrafiyya.11.

perwatakan dan sifatnya. sanjungan Ulama terhadapnya. Biografinya tercatat dalam kitab-kitab sejarah dan tabaqat yang merakamkan sirah Ulama hadith dan pemuka mazhab di abad pertengahan. sekitar lembah Hawran di selatan Syria.Pengenalan Awal ImÉm al-NawawÊ merupakan seorang sarjana terkemuka di bidang hadith dan fiqh dan pakar rujuk Islam di zamannya. menghurai pengalaman dan pertumbuhannya.Sejarah Kehidupan dan Ilmuan 2. Kelahiran dan Pertumbuhannya Beliau dilahirkan pada sepuluh hari pertama atau pertengahan bulan Rejab tahun 631 H di kota Nawa. Sejarah Kehidupan . 2. Catatan tersebut telah dirumus dan dikembangkan oleh Imam al-Suyuti (849-911/1445-1505) dalam kitabnya Minhaj al-Sawi fi Tarjumat al-Imam al-Nawawi dan diperluas oleh Imam Muhammad b.Namanya Beliau ialah MuÍy al-DÊn.1.1. Ibrahim b. Catatan terawal tentang kehidupan ImÉm alNawawÊ dirakamkan oleh muridnya Ala al-Din Ali b. al.Adhb al-Rawi fi Tarjumat Qutb al-Awliya al-Nawawi. Ia turut meneliti hasil karya dan penulisannya dan menyingkap amalan dan sumbangan dakwahnya kepada masyarakat. dan pencapaian serta penguasaannya dalam pelbagai aliran dan mazhab pemikiran.Fasal I: ImÉm al-NawawÊ .Attar (654-724/1324) dalam kitabnya berjudul Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat Shaykuna al-Imam al-Nawawi Muhy al-Din.1. Beliau melalui masa pertumbuhan dan kehidupan yang baik berlatarbelakangkan tradisi dan pengaruh agama yang berakar di daerah Nawa. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu agama dan berjaya menghafal keseluruhan alQur an sebelum mencapai usia baligh. AbË ZakariyyÉ. Perbincangan awal ini menyentuh tentang latar kehidupan ImÉm al-NawawÊ secara khusus dan terperinci. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×awranÊ al-DimasyqÊ. Syeikh Ibn al-Attar meriwayatkan dari sebahagian Ulama: Kalangan orang-orang Salih berkata: Syaikh Muhyi al-Din dilahirkan dan ditulis di kalangan Salihin dan Siddiqin. .1. Ia menyingkap dekad-dekad awal kelahirannya. Beliau seperti kebiasaan masyarakat Arab mempunyai kunyah nya tersendiri iaitu Abu Zakariyya dengan laqab atau gelaran agungnya Muhyi al-Din. Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902/1428-1497) dalam kitabnya Al-Manhal al.2. 2.

beliau duduk di sisi saya dan terus berbicara soal kesabaran.1. Catatan hidupnya banyak merakamkan keajaiban dan kebolehan luar biasa yang dizahirkan sewaktu di Nawa dan ketika berada di Damsyik. dan yang anehnya setiap kali beliau berbicara mulailah kesakitan saya itu hilang sedikit demi sedikit.Menurut riwayat sejarah. ketika berusia 7 tahun beliau tidur di sampingnya pada malam 27 Ramadan. Dari raut wajahnya tergambar ketenangan dan kedamaian. 2. berkulit hitam manis. dan sentiasalah beliau berhujah tentang kesabaran sehingga penyakit saya terus hilang sedangkan saya sebelum itu tidak dapat tidur sepanjang . 2. Beliau sering berkunjung ke Damsyik untuk membekalkan hasil tanaman dan buah-buahan kepada Imam. Karamahnya Imam al-Nawawi dikurniakan kehebatan dan keupayaan luar biasa yang menzahirkan keagungan wilayah dan ketinggian maqamnya sebagai Ulama salik yang besar. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan dari syeikhnya Wali al-Din Abu al-Hassan Ali. beliau menyatakan: Saya menderita sakit pada kedua belah kaki. apakah ruangan cahaya ini. bertubuh sedang. datuknya yang bernama al-Hizam adalah seorang pedagang yang merantau ke Nawa dan menetap di daerah Hawran di Damsyiq. Dalam suatu riwayat lain disebut bahawa ketika beliau sedang mengarang lampu pelita tiba-tiba terpadam. Seluruh keluarganya terjaga dan berkata. Beliau turut mengusahakan perniagaan kecil di Nawa dan pernah mengangkat Imam al-Nawawi sebagai pengurus kedai ketika usianya masih kecil. Mengikut cerita ayahnya.3. Bapanya seorang peniaga yang salih dan warak dan dianggap antara tokoh Ulama terkemuka di zamannya . berjanggut lebat diselangi dengan beberapa helaian janggut putih yang memancarkan cahaya. Berkata ayahnya. Imam al-Nawawi telah menafikan andaian tersebut. Persekitaran dan iklim keilmuan di Nawa telah mencorakkan pemikiran dan idealisme Islam yang segar dalam dirinya. Imam al-Nawawi mempunyai fizikal yang sederhana. Tahulah aku bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar .4. Beliau dikurniakan zuriat yang ramai dan keturunannya terus subur dan berkembang di Nawa. kemudian Syaikh Muhyi al-Din datang berziarah. Setelah berlalu sepertiga malam beliau terjaga dan berkata: Wahai ayah. Ketika beliau hendak memasang pelita. Menurutnya. Kami tidak melihat sebarang cahaya . jari-jari tangannya bercahaya di dalam gelap.1. Kalangan datuknya menyangka leluhur mereka berasal dari keluarga Sahabat Nabi (saw) Hakim ibn Hizam (rad). Nasab dan keturunannya Beliau berasal dari keturunan Ulama yang masyhur dengan kemuliaan dan keperibadian agama yang tinggi.

Aku mengangkat suara dengan tasbih lantas beliau mundur dan menghilang ke sebelah pintu Madrasah. dan memohon perlindungan Allah (swt) dari setiap kejahatan dan tipu daya. antara suara yang nyaring dan perlahan. Aku terus curiga dan terfikir bahawa Syeikh tersebut adalah Iblis. Ketika aku sedang bertasbih. Aku terus berta awwuz meminta perlindungan kepada Allah (swt) dari syaitan yang direjam. dan perkhabarannya tentang kewafatannya sewaktu beliau di Damsyik. Beliau mengisahkan: Dalam suatu masa aku menderita sakit di Madrasah al-Rawahiyyah. dan pertemuannya dengan para wali yang ghaib. dan terbelah dinding di waktu malam.malam kerana kesakitan. tiba-tiba kelihatan seorang Syeikh yang berwajah tampan dan berpakaian suci datang mengambil wuduk berhampiran perigi ketika hampir sepertiga malam. Syeikh Taqi Muhammad b. Aku pantas mengekori langkah Syeikh tersebut namun tidak mendapatkan sesiapa kecuali mereka yang telah sedia ada di situ.Attar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Berkata kepadaku Syeikh Yahya ibn Syaraf al-Nawawi Radiyallahu anhu. Kecekalannya menelaah dan menghadam kitab telah membawa pengaruh dan kelebihan dengan keupayaan dan . sakitku beransur pulih lantas timbul keghairahan untuk bangun berzikir. Dalam sebuah riwayat yang lain. Maka ketika malam telah berlabuh dan sewaktu aku berada di bahagian timur Madrasah bersama ahli keluarga yang tidur di sisiku.1. Lantas aku bertanya: Wahai Syeikh siapakah engkau ? Beliau menjawab: Aku hanya memberi nasihat. dan keupayaannya menyingkap hal ghaib tentang seseorang yang tidak diketahui kecuali hanya Allah (swt) dan orang tersebut. Lalu ayahku bertanya: Apakah halnya Yahya ? Aku lantas memberitahu kejadian tadi dan kesemua jemaah terpegun. Peristiwa ini dirakamkan oleh Ibn al. dari kehadiran suara. tak perlu engkau tahu siapa gerangan diriku. Imam al-Nawawi telah memerihalkan pengalaman ajaib melihat Iblis. Setelah selesai berwudu beliau menghampiriku dan berkata: Duhai anak janganlah engkau terus memanjangkan zikir dan mengganggu tidur ayah dan keluargamu dan orang-orang lain di Madrasah ini. Kesungguhannya Menuntut Ilmu Beliau telah memperuntukkan seluruh waktu dan kehidupannya untuk mendalami kitab. dan muncul seseorang yang bagus rupanya menghadapnya. Ayahku dan ahli Jemaah terjaga disebabkan suaraku yang kuat. maka tahulah saya bahawa hilangnya penyakit itu adalah dari keberkatan beliau. Aku terus bangkit menuju ke pintu Madrasah dan mendapati ia terkunci. al-Hassan al-Lakhmi pula mengungkapkan: Sesungguhnya telah zahir bagi Syeikh keramat yang banyak. dan terus duduk berzikir dan bertasbih. dan terselak daun pintu yang kukuh dan terbuka dengan kunci dan kembali semula seperti keadaannya. dan perkataannya dengan Syeikh tentang maslahat dunia dan akhirat.5. 2.

bahasa.6. Sementara aku asyik memerhati tingkah lakunya. 2. tafsir. Aku menjawab. sejarah. seorang tokoh sufi di Nawa berkata: Aku melihat Imam al-Nawawi di Nawa ketika beliau berusia 10 tahun bersama rakan-rakannya. Mereka mendesak beliau untuk bermain bersama-sama namun ditolaknya. maka para fuqaha mazhab mengutamakan pendapat Imam al-Nawawi dari pendapat Imam al-Rafi i. Uthman al-Maghribi al-Shafi i) tentu beliau tidak akan mendahulukan . usul dan tauhid. Gurunya menyampaikan pesanan ini kepada bapanya lalu beliau mencurahkan sepenuh perhatian dalam mendidiknya sehingga ia berhasil menghafal al-Qur an ketika usianya hampir baligh. Ketrampilannya di bidang fiqh meletakkannya setaraf dengan Imam mazhab dan keupayaannya mentarjih dan merumuskan fatwa menyebabkan keputusannya didahulukan dari pendapat Imam al-Rafi i (w. Muafakat Ulama atas Kebesarannya Beliau diangkat sebagai mujtahid mazhab dan Ulama besar yang mempunyai kefahaman dan penguasaan ilmu yang mendalam dengan kehandalan dan keupayaan ijtihad yang memukau. fiqh.kefahaman yang menakjubkan dalam ilmu hadith. Shaykh Ala al-Din Abu al-Hassan ibn al. Beliau hanya membaca al-Qur an sepanjang hari. berkata: Sekiranya (Imam) al-Qushayri penulis kitab al-Risalah menemui shaykh anda (Imam al-Nawawi) dan shaykhnya (Abu Ibrahim Ishaq b. Ayahnya menggalakkan beliau berniaga tetapi tidak dilaksanakannya. Aku mendekati gurunya yang mengajar al-Qur an dan berpesan kepadanya. Gurunya bertanya. dan sebahagian yang lain menyokong pendapat al-Imam al-Nawawi. Shaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi. Tidak. tetapi Allah (swt) yang mendorongku bercakap demikian.Attar (w. 724 H/1324 M) turut merakamkan sanjungan dan kekaguman Ulama terhadap Imam al-Nawawi: Shaykh kami al-Qadi Abu al-Mafakhir Muhammad b.1. Ahmad b. 624 H) sendiri. Tetapi jika didapati pendapat kedua-duanya mempunyai hujah atau dalil yang seimbang dari sudut kekuatan atau pendapat Imam al-Nawawi disokong oleh hadith dan hujah yang dijadikan sandaran mazhab. timbul rasa cinta pada akhlak dan perilakunya. sebahagian fuqaha mazhab mendukung pendapat Imam al-Rafi i. Adakah saudara ini tukang nujum? . Kemampuannya menggarap hujah dan pandangan Ulama telah mengangkat dan menjulangnya sebagai mujtahid dan pemikir mazhab yang agung. tabaqat. dan sekiranya pendapat kedua-duanya tidak ada dalil lain yang menyokongnya maka pendapat yang rajih ialah pendapat yang disokong oleh dalil Imam al-Nawawi. Beliau sentiasa menyibukkan dirinya dengan tilawah al-Qur an dan menjauhi perbuatan bodoh dan sia-sia. Kanak-kanak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan zuhud di zamannya dan memberi manfaat pada manusia. Ini dijelaskan oleh al-Shaykh al-Yafi i dalam merumuskan pandangan Ulama-Ulama mazhab tentang pemilihan pandangan yang rajih dalam penentuan hukum: Jika berlaku pertentangan pendapat dalam penentuan hukum. Abd al-Qadir al-Ansari (rah).

Sanjungan ini diperkukuh dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama besar yang mengiktiraf kewibawaan dan ketokohannya sebagai ilmuan dan pendakwah besar yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam. Ali b. Fatwanya kini mengambil dimensi baru dalam pengajian fiqh kontemporari (fiqh al-mu asir) dan menjadi sandaran khusus dalam perbandingan usul al-madhhab. A lam al-Awliya . kefahaman hukum dan (keunggulan) lainnya Daya pemikiran dan idealismenya cukup menyerlah dan mencetuskan pengaruh yang luas dalam pemikiran mazhab. al-Mujtahid al-Rabbani. Shaykh al-Madhhab. Pendapatnya sentiasa diutamakan malah kebanyakan fatwanya dianggap tepat dan selari dengan kehendak syariat. Abd al-Wahid. Pandangannya cukup diyakini dan diangkat sebagai fatwa dan hukum mazhab yang muktamad. Pemikirannya memberi pengaruh yang luas dan menjadi sandaran dan rujukan terpenting dalam perbandingan hukum. seorang Ulama tersohor di abad kelapan Hijrah. al-Waliy al-Kabir dan berbagai gelaran lain lagi yang menzahirkan keagungan dan ketinggian martabat dan kedudukannya. jelas memperlihatkan ketokohan dan kewibawaannya sebagai pembaharu fiqh: Manusia zaman ini bukan lagi pendukung syariat al-Nabawiyah (saw) sebaliknya al-Nawawiyah dan bukan bermazhab al-Syafi iyah sebaliknya al-Rafi iyyah.shaykhnya dari mereka kerana apa yang terhimpun pada keduanya dari keluasan ilmu.Attar menyifatkan gurunya sebagai tokoh yang warak dan wali Allah (swt) yang keramat. Pemikiran dan ijtihadnya merupakan rujukan terbaik dalam bahasan fiqh dan usul. Sanjungan yang diberikan oleh Syeikh Muhammad b. Kewibawaannya sebagai pemuka mazhab dan syariat tergambar dalam kenyataan Syeikh al-Taj al-Subki yang menegaskan: Tidak terhimpun pada sesiapapun selepas zaman al-Tabi in apa yang terhimpun pada diri Imam alNawawi. pendukung syariat dan pemimpin umat. Murid dan sahabatnya yang paling akrab. Ibn al. Imam al-Dhahabi menyanjungnya sebagai pejuang mazhab. Hujahnya diiktiraf dan disandarkan sebagai dalil dan asas hukum yang terkuat. . Beliau diangkat sebagai pejuang dan pembaharu Islam. kefasihan kalam. Faqih al-Ummah. keikhlasan amal. Shaykh al-Shari ah. Kedudukan dan martabat yang tinggi itu turut dihubungkan dengan beberapa julukan istimewa yang disandarkan kepada beliau seperti Imam al-Muslimin. Beliau diraikan sebagai mujtahid dan pendakwah besar di zamannya. Shaikh alIslam. kekuatan (sifat) zuhud dan warak. dan diraikan sebagai pemikir dan cendekiawan agung yang mampu memberi pandangan hukum yang tepat dan menggariskan fatwa yang tuntas.

barangsiapa memiliki hanya satu martabat. Beliau hanya menjamah roti kering dan buah tin yang dihantar oleh ibu bapanya dari Hawran.7. . dan kepada Shaykh al-Taj ibn al-Firkah . Beliau tidak masuk ke tempat mandi (al-Hammam) dan menjauhi mentimun dan makanan yang basah yang boleh menyebabkannya mengantuk.Arif Abu Abd al-Rahim Muhammad al-Akhmimi (w. bahkan beliau mengesyorkan mereka supaya mengunjungi Al-Shaykh Amin al-Din Abi al. Kewarakannya Beliau sentiasa bersikap warak dan menjauhi perkara syubhat dan bid ah. saya tidak mengetahui seseorang di zaman kita yang mengikut manhaj Sahabat (rad) selain darinya. Beliau turut menghindari buah-buahan yang dijual di kota Damsyiq kerana khuatir bercampur dengan syubhat. nescaya manusia akan memburu dan mendapatkannya dari setiap tempat.Al-Muhaddith Abu al. 684 H) berkata: Adalah Syaikh Muhyi al-Din (rah) mengikut manhaj Sahabat (rad). Hidupnya diwakafkan untuk mendalami agama. mengenepikan kepentingan dunia dan kecenderungannya yang penuh bahaya. Ibn al.Abbas al-Ashtari (615-681 H) kerana keyakinannya akan agama dan amanahnya. meningkatkan ketaqwaan. 2. mempunyai pengetahuan. dan ketiga. menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. mengkaji al-Qur an. Pertama. Beliau tidak pernah putus berjaga malam dan mengekalkan puasa sepanjang waktu. syaikh Imam al-Dhahabi.Attar meriwayatkan bahawa Syeikh al. Imam al-Nawawi memiliki ketiga ciri tersebut.Abbas Ahmad ibn Farh. kedua.1. Imam al-Sakhawi mengungkapkan: Dan dari kekuatan wara nya beliau tidak banyak memenuhi pengajaran untuk kalangan al-amrad (pemuda yang tiada bulu janggut) yang ingin membaca dengannya. kewarakan dan menanam keyakinan dan kekuatan aqidah yang kental. Waktunya dipenuhi dengan tafakkur dan ibadat. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Beliau banyak membaca al-Qur an dan berzikir. Beliau cuma makan sehari sekali di akhir Isyak dan minum sehari sekali ketika sahur. turut melahirkan pendapatnya tentang Imam al-Nawawi: Imam al-Nawawi mempunyai tiga ketinggian.

Beliau juga sering menyanjung dan membesarkan kaum Salihin. Beliau menjalani kehidupan yang serba ringkas dan sederhana. dan apabila menyebut tentang kaum Salihin beliau mengungkapkan kemuliaan dan kebesaran mereka. seorang ilmuwan terkenal. Imam al-Dhahabi (699-767 H) mengungkapkan: Sesungguhnya beliau mewarisi karamah dan ahwal Imam al-Suyuti menyatakan: . Hal ini diungkapkan oleh Ibn al.Al. Berkata Al. pernah menzahirkan kebimbangannya kepada Imam: Saya khuatir saudara ditimpa sakit. merenung dan mengambil iktibar dari hal ehwal mereka. bahkan tidak mahu menoleh pada apa yang kita nikmati sekarang. Lalu beliau menjawab: Sesungguhnya seseorang itu berpuasa dan beribadat kepada Allah (swt) sehingga hijau kulitnya. dan apabila menyebut nama Nabi (saw) beliau mengangkat suaranya dengan selawat kepada Baginda (saw). yang menzahirkan kesempurnaan sifat dan ketinggian adab dan penghormatannya pada kaum Salihin: Apabila berkata beliau membuka percakapan dengan memuji keagungan Allah (swt). yang kelak boleh membantut dan menghalang saudara dari menunaikan sesuatu yang lebih baik yang saudara hajati. Puncak kewalian dan kekuatan daya kasyafnya Taraf kewalian Imam al-Nawawi mencapai puncak wali qutb dan keagungan Syaikh al-Akbar yang merupakan tahap kewalian yang amat luar biasa di kalangan pengikut sufi. penghulu waktunya. 8.Allamah Rasyid: Tahulah saya bahawa beliau sebenarnya tidak berminat sedikitpun tentang dunia ini. Imam Taj al-Din berkata: Beliau adalah (wali) qutb di zamannya.Allamah Rasyid al-Din ibn al-Mu allim.Attar. menzahirkan penghormatan dan menyebut manaqibnya. dan rahsia Allah (swt) di antara hambaNya . Seluruh hidupnya ditumpukan untuk menulis dan mengajar sehingga tidak sempat untuk memikirkan soal rumah tangga dan keperluan bernikah sehingga ke akhir hayatnya. Pakaiannya ditenun dari kain kapas yang kasar dan serban kecilnya dari kain Sukhtiyaniyah. Pakaiannya menzahirkan kewarakan dan ketinggian sifat tawaduk dan kesederhanaannya.

Lalu saya bertanya: Beliau telah mengarang sebuah kitab bernama al-Rawdat. dan Nabi (saw) bersabda: (Jika saudara dapati percanggahan pendapat penulis kitab al-Muhadhdhab. lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apa pendapat Tuan tentang al-Nawawi? Baginda (saw) menjawab: (Sebaik-baik lelaki ialah al-Nawawi) . 2. lantas saya perhatikan sekeliling namun tidak melihat sesiapa selain saya yang berada di sisinya. apa pandangan Tuan tentangnya? Baginda (saw) menjawab: (Ia adalah Rawdat (taman) sebagaimana dinamakannya) . dan perkataan al-Ghazali. Kearifannya tentang Sunnah Beliau turut diraikan sebagai Ulama hadith yang terkemuka dan diangkat sebagai umat yang terbaik di zamannya. Uthman al-Shawa i al-Jibrati: Saya bermimpi melihat Nabi (saw) sedang saya berdiri di tepi pantai. lalu beliau berkata: Wahai Syeikh Shams-al-Din. Khafajah al-Safadi (750 H). saudara pasti diangkat menjadi wali di (Madrasah) Shamiyah al-Barraniyah .(Imam al-Nawawi) yang telah diangkat dan dipilih sebagai qutb (al-awliya ) di zamannya Imam al-Sakhawi menyatakan: Dan dari (keunggulan) karamahnya ialah penzahiran yang dilihatnya di dalam mimpi seperti cahaya subuh Kehebatan kasyafnya terserlah sebagaimana termaktub dalam kitab Tarikh Imam al-Zayn Umar b. alWardi yang merakamkan pengalaman Syeikh al-Shams Ibn al-Naqib yang berkata: Saya masuk ke tempat Imam al-Nawawi ketika saya masih kecil yakni pada hari pengajiannya. Hal ini dibenarkan dalam riwayat Shihab al-Din Ahmad b.Uthmani Qadi Safad turut meriwayatkan: . Riwayat yang lain turut dikemukakan oleh al-Faqih Abi Ali Sa id b. dan perkataan al-Nawawi.9. sesungguhnya beliau yang paling arif tentang sunnahku) . dan Baginda (saw) menjawab: (Beliau adalah penghidup agamaku) . maka ambillah pendapat al-Nawawi. lalu beliau berkata: Selamat datang wahai Qadi al-Qudat.1. Shaykh al. lalu saya bertanya tentang al-Nawawi. Dan nyata beliau dilantik sebagai wali di kedua-dua tempat tersebut sebelum wafatnya. Dan beliau berkata: Dan saya melihat Nabi (saw) pada kali yang kedua. penulis kitab syarah al-Arba in: Saya melihat Rasulullah (saw) di dalam mimpi.

1. Beliau turut menziarahi Baitul Maqdis dan kota al-Khalil di Palestin dan sempat menunaikan fardu haji sebanyak dua kali. Beliau seolah-olah dapat membaca ajalnya dan sempat memulangkan kesemua buku-buku yang pernah dipinjamnya dari institusi wakaf.10. sementara Imam al-Nawawi pula mengharamkannya secara mutlak. Imam al-Dhahabi (w. tahun 676 H ketika berusia 46 tahun di perkampungan lamanya di Nawa. Mereka terlalu sedih dan berdukacita dengan kehilangannya dan menghidupkan beberapa malam untuk mengingatinya. lebih dari dua puluh orang telah menitipkan sebanyak enam ratus bait syair untuknya. Beliau menziarahi sahabat-sahabatnya yang jauh dan mengunjungi pusara guru-gurunya dan mendoakan kesejahteraan mereka. Abd Allah al-Safadi. 2. Beliau telah dimakamkan di sana dan pusaranya sering diziarahi oleh masyarakat setempat.Saya mengunjungi Shaykh Farah b. dan Imam al-Rafi i memutuskan haram sekiranya menimbulkan syahwat. lalu dibangkitkan persoalan tentang hukum melihat al-amrad (anak muda yang kacak). beliau pernah menyatakan keinginan untuk pulang ke kampung dan bertanya pada ayahnya: Apakah ayahanda suka kami wafat di sisi ayahanda atau di Damsyik? Ayahnya menjawab: Di sisi kami. Qadi Izzuddin ibn al-Saig telah berangkat ke Nawa dengan jemaah yang besar dan memimpin solat untuknya. Berita kewafatannya tersebar ke Damsyiq dan telah menggemparkan seluruh kota dengan tangisan yang besar. kota Damsyiq dan sekitarnya gempar dengan tangisan Umat Islam.1. 748 H) turut melukiskan kesedihannya ketika itu: Ramai yang meratapi kehilangannya.11. Imam al-Subki menyatakan: Semasa Imam al-Nawawi wafat. seorang Ulama zahid. Maka berkata Shaykh Farah: Saya melihat Nabi (saw) di dalam mimpi dan Baginda (saw) berkata kepada saya: (Pendapat yang haq dalam perkara ini adalah bersama al-Nawawi). 24 Rejab. Ulama yang menuliskan sya ir untuknya . Kewafatannya Beliau wafat pada malam Rabu. 2. Sebelum mengakhiri hayatnya.

Ahmad b. antaranya ialah lakaran syair dan eligi yang dihasilkan oleh: 1.Abbas Ahmad b. 16. yang dikenali sebagai al-Wida i. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Al-Fadil Abu Abdullah Muhammad al-Munbaji. Mahfuz b. Muhammad b. Shaykh Imad al-Din Abu Abdullah Muhammad b. Hibat Allah b. Muhammad b. 2. Al-Syaikh al-Fadil Abu al-Fadal Yusuf b. al-Hassan b. al-Darir al-Wasiti al-mulaqqab bi al-Jalal. 9. Umar alIskandarani al-Kindi al-Dimashqi. Al-Faqih al-Adib al-Amin Sultan Imam al-Rawahiyah. 14.733). Syaikh Abu Muhammad Isma il al-Busti. Abd al-Qadir al-Ansari alDimashqi (628-683 H). Mus ab. al-Sa igh. Abdullah al-Misri kemudian al-Dimashqi.Abbas Ahmad b. 710 H).Abbas Ahmad b. Al-Fadil Abu Muhammad Abdullah al-Andalusi. Qadi al-Qudat Abu al-Mafakhir Izz al-Din b. 5. 4. Al-Fadil Abu al. (w. 10. 11. al-Mazfar b. Ibrahim b.Shaykh Ala al-Din Ibrahim ibn al.Allamah Shaykh al-Adab Abu Abdullah Muhammad b. Umar b. Ibrahim b. Amin al-Din Salim b. .Afif al-Tilimsani. Ali yang dikenali sebagai al. Al-Shaykh al-Fadil Abu Muhammad Isma il al-Mushbiti. Al. 6. Abu Shakir alHanafi al-Irbili. 13. 8. Al-Faqih al-Fadil Najm al-Din Abu al. Al-Husayn b. Muhammad b. Sidqah al-Mawsili. Al-Fadil al-Adib Abu Muhammad Sulayman b. 3. 12. Abu al-Khayr Muhammad b. Ali al-Zar i. al-Jazri (w.Attar turut merakamkan syair yang ditulis oleh para Ulama untuk Imam al-Nawawi dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin. 15. Al-Fadil al-Muhaddith Abu al-Hasan Ala al-Din Ali b. Sasra al-Taghlibi al-Baladi. Amru b. 7.

Serangan ini telah memusnahkan kota Baghdad dan menyebabkan kehilangan nyawa yang banyak.1. budaya dan sosial abad ketujuh 2. Kedudukan Politik Imam al-Nawawi lahir pada abad ketujuh Hijrah dalam suasana politik yang agak gawat dengan masalah dan cabaran yang melanda wilayah Islam akibat penentangan memuncak dari kuasa luar. Beliau hidup pada zaman pemerintahan kerajaan al-Mamalik (1250-1517 M) di bawah pentadbiran al-Malik al-Zahir Bibrus. Perkembangan politik. Pertembungan kuasa yang hebat menyaksikan perlumbaan garang puak penentang yang cuba mengarahkan kekuatan ke arah wilayah Islam dan memerangi negeri Syam. Hal ini berlanjutan sehingga tertabalnya Khalifah al-Mustansir billah pada tahun 1261 Masihi yang memerintah selama 2 tahun dan merupakan khalifah terakhir di Baghdad. Beliau seterusnya digantikan oleh Khalifah al-Hakim bi Amrillah. Selepas kewafatan khalifah Islam di Baghdad umat Islam tidak mempunyai kerajaan berdaulat dan hidup tanpa khalifah selama lebih 3 tahun.2.2. Kerajaan al-Malik al-Zahir telah berjaya menumbangkan kerajaan al-Ayyubiyyun pada tahun 1267 Masihi dan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Islam.00 penduduk Baghdad terkorban . Hulaghu Khan telah berjaya menakluk Baghdad pada tahun 1258 Masihi dan menyingkirkan Khalifah Al-Mu tasim.2. Gugatan dan ancaman puak al-Salibiyyin dan al-Tartar amat meresahkan selepas penyingkiran kerajaan Abbasiyyah pada tahun 656 Hijrah. Kerajaan Mongol melalui kuasa pemerintah tertingginya. Bolosnya Tentera Mongol ke sempadan Islam merupakan suatu keaiban dan punca kepada malapetaka yang dahsyat yang menimpa Umat Islam. Dikatakan seramai 800.

Damsyik telah melakar pengaruh yang besar sebagai kota yang segar dengan tradisi akliah dan pencapaian ilmiah yang menggerakkan kebebasan dan mengangkat kebudayaan dan idealisme dan tradisi keilmuan.dalam pertempuran dengan tentera Mongol. Mujurlah Allah (swt) mengutuskan Ulama. Sebahagiannya mengusahakan ladang dan membuka perniagaan di daerah kota dan perkampungan. Sekiranya Allah (swt) tidak menzahirkan Nur al-Din dan Salah al-Din al-Ayyubi sebelumnya yang berjaya mematahkan serangan musuh dan mempertahankan wilayah Islam. Beliau telah mencetuskan . Ia turut menyaksikan pertembungan budaya antara masyarakat majmuk yang mendiami kawasan kota dengan corak kehidupan yang bebas dengan kebudayaan dan warisan yang berakar dari tradisi pemikiran yang segar. makanan. Kristian dan Yahudi. Damsyik muncul sebagai kota perdagangan dan keilmuan yang termasyhur di abad ketujuh. Perusahaan kain. nescaya negara Syam pasti menjadi lebih kalut dan huru-hara. diikuti dengan kemunculan al-Malik al-Zahir yang handal bertempur dan menghalang kemaraan kuasa kuffar. Hal ini berpunca dari pengkhianatan dua orang petugas negara. Masyarakat Damsyik terdiri dari golongan elit pemerintah. Ia merupakan pusat kebudayaan teragung yang menyaksikan pertembungan ideologi antara Islam. buah-buahan dan hasil kebun diniagakan dalam pasaran yang bebas ketika itu yang berhasil menjana peningkatan ekonomi dan peradaban yang tinggi. Kemajuan sosial Kehidupan sosial masyarakat Islam di abad ketujuh menyaksikan pembangunan dan kemajuan material dan daya saing ekonomi yang memberangsangkan dengan pertumbuhan gedung-gedung perniagaan dan pusat-pusat kebudayaan serta madrasah dan pembangunan masjid serta institusi pendidikan yang bercambah dengan cukup pesat. Banyak buku-buku rujukan yang tidak ternilai musnah akibat serangan Mongol ini. Sesungguhnya zaman tersebut merupakan saat yang genting yang mencabar kedudukan Islam dan menyaksikan perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslimin yang sememangnya lebih defensif dan merosot. Kemunculan Imam al-Nawawi di zaman yang serba canggih ini telah menyumbangkan pengaruh yang besar dalam membawa perubahan dan pembaikan terhadap dakwah Islam.2. Ibn alAlqami dan Nasir al-Din al-Tusi yang berpaling tadah dan merancang strategi untuk membuka jalan bagi membantu puak Tartar masuk ke wilayah Islam. yang membuka sebuah peradaban dan tamadun baru di wilayah Syam. Budaya dan aliran pemikiran yang berkembang di Damsyik telah melahirkan sebuah convivencia. Beliau berjaya melumpuhkan kuasa Tartar di Ayn Jalut di Palestin dan mengembalikan maruah dan kepimpinan Islam ke wilayah tersebut. 2. umat Islam bangkit dengan satu cubaan balas oleh Khalifah al-Malik al-Muzaffar Qutuz dari Mesir untuk menggempur puak Tartar.2. golongan pentadbir kelas pertengahan dan majoriti rakyat petani dan pedagang. Dalam menghadapi serangan tentera musuh.Ulama pembaharu dan golongan pemikir seperti Imam al-Nawawi untuk menggerakkan kesedaran dan menghidupkan kekuatan baru bagi memperjuang dan mengangkat martabat ilmu dan maruah umat.

Madrasah Saramiyah. 8. Masjid Umawi di Damsyik. Madrasah al-Qaimaziyah di Damsyik. 6.perubahan yang besar dengan kekuatan idealisme dan penulisan yang berhasil mengangkat martabat ilmu dan pemikiran. Beliau menolak sistem yang menekan dan memperjuangkan nilai yang progresif bagi memulih keyakinan ekonomi dan menuntut pengagihan yang adil kepada rakyat. Risalahrisalah yang dikirimkan memperlihatkan kematangan dan keupayaannya merencanakan dasar politik yang kukuh dan stabil. al-Malik Baybars untuk mengemukakan pandangan dan membantah beberapa polisi dan tindakan kerajaan yang zalim dan menindas. 7. Limpahan dana dari sumber baitulmal. Abd al-Salam pernah mengajar di sini. 2. Pencapaian ilmiah Abad ketujuh menyaksikan kemunculan pemikir-pemikir agung yang telah menyumbangkan idea dan buah fikiran untuk memperkasa dan membangunkan idea dan kekuatan intelek. madrasah pertama yang dikunjungi oleh Imam al-Nawawi. Gedung-gedung ilmu kian bercambah dan madrasah giat dibangunkan dengan penyediaan prasarana ilmiah yang terhebat. Madrasah al-Badara iyah di Damsyik.3. Ia mekar dengan kekuatan baru yang menzahirkan iltizam dan keazaman untuk mengangkat dan memartabat akal dan kekuatan fikrah. khazanah wakaf. Terdapat puluhan madrasah yang terkenal dan menjadi tumpuan Ulama dan penuntut ilmu seperti: 1. 2. 5. Madrasah Salahiyyah di Quds. Pendiriannya tuntas dalam membela kebenaran dan mempertahankan keadilan dan menuntut hak dan pembelaan ke atas golongan mustad afin yang tertindas. pembiayaan dan suntikan modal kerajaan. Madrasah Zawiyah Ghazaliyah di Damsyik. Beliau turut memberikan pandangan tentang pengurusan dan pentadbiran politik dan menyelar sikap boros para pentadbir dan penguasa yang sewenangnya memunggah hasil negara dan menggondol kekayaan yang melimpah tanpa dicurahkan kepada rakyat. 4. Ia telah melahirkan pemikir dan filasuf Islam yang teragung dan pemuka mazhab yang terhandal dan mufti a lam yang tersohor dan berwibawa. yang cukup ternama di mana Syeikh Izz al-Din b. . Madrasah Rukniyya di Mesir. Jami Bani Umayyah di Damsyik. sumbangan derma serta pelbagai bentuk harta yang dicurahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ilmiah telah melahirkan lebih 300 buah institusi pengajian dan Universiti di Damsyik.2. Beliau turut mengutuskan surat kepada pemerintah Syam. yang menjadi tumpuan penuntut ilmu dari serata dunia. 3.

Dar al-Hadith Nuriyah di Damsyik. 6. falsafah. Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah. 630 H/1160-1233 M). tafsir. Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Abdullah Sibt ibn al-Jawzi (w. Imam al-Nawawi telah ditabalkan sebagai Shaikh al-Hadith di sini. Antara Ulama yang terhebat dan berpengaruh di abad ketujuh termasuklah: 1. fekah. 5. pemikir hadith dan sirah yang terkemuka. 14. 654). pemikir hadith dan fiqh dan Ulama Islam yang paling menyerlah di abad ketujuh. sejarah.9. Ia berhasil mengangkat dan melonjak pembaharuan dalam bidang pemikiran dan mencetuskan penemuan dalam dimensi pengetahuan yang cukup luas dalam ilmu falak. Ibn al-Jinan. hadith. Mawhub b. Madrasah Rawahiyah. 7. Abi Bakr a-Syiar al-Mawsili (w. Madrasah al-Nasiriyah di Damsyik. 11. 2. yang dikenali sebagai Ali Izz al-Din ibn alAthir al-Jazari (w. Madrasah Iqbaliyah. al-mulaqqab bi Syaraf al-Din. 648 H) ahli syair yang terkenal. Abu al-Barakat al-Mubarak b. astrologi. Ahmad b. penyusun kitab Diwan Ibn al-Jinan. 4. politik. ahli teologi. 10. Ghanimah b. yang menempatkan bilik tempat penginapan Imam al-Nawawi sepanjang di Damsyik. 654/1256) Ulama besar dan pentarjih mazhab Al-Ahnaf. Abi al-Barakat Mubarak b. Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad. 13. al-Mubarak b. Abu Abdullah Muhammad b. dan dikenali sebagai Ibn al-Mustawfi al-Irbili (564 637 H). tabaqat (biografi). penulis kitab Uqud al Jiman. Madrasah Sitt al-Sham di Damsyik. 3. perubatan dan falsafah. nahu dan lain-lainnya. 12. perubatan. Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (rah) (631-676 H/1234-1278 M). . sirah. Abd al-Latif al-Baghdadi (557 629 H/1162-1231 M) . matematik. Ghalib alLakhmi. Ahmad al-Ansari al-Andalusi (w. filologi. yang merakamkan syair tentang manaqib Rasulullah (saw). Tradisi keilmuan yang segar diperhebat dengan kemunculan dan kelahiran gergasi ilmu dalam pelbagai bidang yang menyumbangkan kepakaran dan penemuan yang menakjubkan dengan keupayaan meneroka dan membuka lapangan baru dalam penyelidikan.

Attar (584-662). Sadr al-Din Muhammad b. Abu al-Hasan al-Shadhili (w. Idris Abu al. Muhammad b. Zaki al-Din Abd al. 19. Abi Umar Muhammad b. Di sana beliau mengikuti halaqah yang dibimbing oleh Mufti Syam.Aziz ibn Abd al-Salam al-Sulami (578-660/1182-1262). pemuka mazhab al-Shafi i dan penulis biografi yang terkemuka.Arabi alTa i al-Hatimi (w. murid terkemuka Ibn al. Farh al-Qurtubi (w. Khallikan (w. Muhammad al. ahli mistik dan tokoh sufi teragung 11. Abd al-Wahid al-Marakishi (w. 691 H/1291 M). 671 H/1272 M).Arabi. Muhammad b. tokoh besar dalam sejarah Andalus. Shaykh Izz al-Din ibn Abd al. Shaykh al-Akbar al-Imam al-A zam Muhy al-Din Muhammad b. Beliau menuju ke Jami al-Kabir dan bertemu dengan Syaikh Jamal al-Din Abd al-Kafi al-Dimashqi. Abi Bakr b. Shaykh Taj al-Din Abd al-Rahman b. 18. penggerak mazhab al-Maliki di Afrika Utara. Shaykh al-Muqri in Abu Muhammad Abd al-Salam al-Zawawi Zayn al-Din al-Qadi (589-681 H). Ibrahim b.8. 12. 656 H/1258 M). pelopor hadith dan penyusun kitab al-Targhib wa l-Tarhib. 14. 15. 658 Al-Hafiz Abu al-Hassan al-Maliki al-Misri Rashid al-Din al.Abbar (w. Abi al. 673/1207-1274).Azim ibn Abd al-Qawi Al-Mundhiri (1185-1258 M). Ahmad b. Abu Bakar al-Quda i yang dikenali sebagai ibn al. mujtahid besar Islam dan pemuka mazhab al-Maliki.Abbas al-Qarafi (w. Diya al-Fazari (w. Ibrahim b. 633 H/1164-1240 M). Abi Bakr b. 16. 9. penulis paling prolifik dan pemikir mazhab terulung.3. 21. Qudamah al-Maqdisi al-Salihi (597-682 H). 13. H). Abu Muhammad Abd al-Rahman b. 687 M/1287 M). Abu Abdullah Muhammad b. Shihab al-Din Ahmad b. Zaki al-Din Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-Maliki (w. Ahmad b. Ulama sufi. Sultan alUlama . 684 M/1285 H). Latar belakang pendidikan dan pengajaran Imam al-Nawawi telah berkunjung ke Damsyik bersama bapanya ketika berusia 19 tahun (649 H) untuk melanjutkan pelajaran di sana. 681 H/1211-1282 M). 647 H). Ishaq al-Qunawi (w. Ali b. 2. al-faqih. Qadi al-Qudat. 20. Abu Ali al-Sadafi. 10. Kerana tiada tempat tinggal dan .Abbas Shams al-Din Ahmad ibn Muhammad b. Ulama zahid dan penulis kitab tafsir Al-Jami li Ahkam al-Qur an dan kitab Al-Tadhkirat fi Bayan Ahwal alAkhirat. 17.

Musnad Abi Ya la alMawsili. Risalah al-Qushayri. sepanjang perjalanan ke Tanah Haram. Beliau mempunyai kekuatan hafalan dan daya pemahaman yang tajam. Al-Khitab al-Nabatiyyah. beliau diangkat sebagai Mu id atau pembantu Syeikh untuk mengendalikan kelas dan memimpin halaqah pengajian. Sunan al-Darimi. Setelah pulang ke Damsyik. Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Ibn al-Sunni. Kegigihan dan kemahuannya yang kuat telah menarik kekaguman dan perhatian Syeikh. Selama berada di sini. Beliau sentiasa mendampingi gurunya Syeikh Kamal al-Din al-Maghribi untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan kitab. Imam al-Nawawi berkata: Saya belajar di sini selama dua tahun. Musnad Ahmad ibn Hanbal. kitab al-Ansab oleh Zubayr b. Sebagai memenuhi rutin hariannya. Musnad al-Shafi i. al-Nasa i. oleh Khatib al-Baghdadi dan lain-lainnya. Sunan Abi Dawud. al-Tirmidhi. al-Muwatta . Beliau sentiasa merujuk kelancaran dan penguasaannya dalam menghafal teks al-Tanbih kepada gurunya Ibn Razin Qadi al-Qudat. Menurut bapanya. beliau ditempatkan di Madrasah al-Rawahiyah yang terletak di sebelah Masjid al. 476/1083) dalam masa 4 bulan setengah dan menguasai seperempat dari kitab al-Muhadhdhab dan menghafalnya pada baki tahun tersebut. Pada tahun 651 H (1253 M) beliau berangkat mengerjakan haji bersama bapanya ke Makkah. Imam al-Nawawi ditimpa demam sehingga ke hari Arafah namun beliau tidak sedikitpun bersungut. Mereka turut menyempurnakan rehlah ke Madinah dan menetap di sana selama hampir satu bulan setengah. Uthman al-Maghribi al-Syafi i dan disediakan sebuah bilik kecil. kitab al-Jami li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami . Beliau cukup gigih menghafal dan menghadam kitab dan akan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk membaca walaupun ketika berjalan. saya tidak pernah merasa nikmat rehat atau kenyang. Sunan Ibn Majah. Sharh al-Sunnah dan Ma alim al-Tanzil oleh Imam al-Baghawi. Beliau cuma berbaring bersandarkan buku untuk berehat. Ia turut mengukuh dan menggilap ketrampilannya yang memukau dalam menulis dan mengarang kitab. Kesungguhan dan daya juang dalam menelaah dan menekuni kitab telah memberikan kelebihan yang memberdaya dan mengangkat keupayaannya mengatasi rakan-rakan yang lain. Beliau memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk menggilap kefahaman dan memperdalam kajian. Kerana kepintaran dan kehandalannya. Antara kitab yang ditelaah dan didengarnya termasuklah Sahih al-Bukhari.Umawi untuk meneruskan pembelajarannya. Beliau mengamati dan mengutip kefahaman dari perbincangan kitab dan menghadam serta menguasai teks-teks hadith dan fiqh. Musnad Abi Awanah al-Isfirayini. Beliau berjaya menghafal kitab al-Tanbih karangan Imam Abu Ishaq al-Shirazi (w. beliau hanya tidur sebentar sahaja setiap malam. Beliau berhasil mengupas dan mengungkapkan masalah fiqh dan membahaskan hukum dengan berkesan.biaya yang mencukupi. Beliau tinggal bersama Syeikh Abu Ibrahim Ishaq b. Bakkar. Sunan al-Daraqutni. Sahih Muslim. Beliau . Imam al-Nawawi menggiatkan usahanya untuk menelaah dan membaca kitab-kitab yang diwakafkan kepadanya sewaktu menginap di Madrasah. Ahmad b.

Namun usahanya terbantut kerana merasakan hatinya gelap dan hilang upaya untuk meneruskan pelajaran. di mana saya belajar kitab al-Luma oleh Abu Ishaq atau kitab alMuntakhab oleh Fakhr al-Din al-Razi. Beliau memangku jawatan guru di situ selepas kewafatan Syeikh Shams al-Din ibn Khallikan. Beliau berkhidmat sebagai guru agama di Madrasah al-Iqbaliyah (649/1251) yang terletak di sudut utara Jami al-Umawi. Ketika . Dalam pada itu beliau turut mengajar di Madrasah al-Falakiyah dan Madrasah al-Rukniyah berhampiran. Pada tahun 665 Hijrah (1267 M) beliau diangkat sebagai Syaikh al-Hadith di Dar al-Hadith alAshrafiyah menggantikan tempat Syeikh Shihab al-Din Abu Syamah al-Maqdisi yang telah wafat. kitab Sahih Muslim. beliau mula mengarang dan menulis kitab-kitab rujukan dan berhasil mengeluarkan berpuluh karya ilmiah yang terus mengalir dan berkembang. Aku pernah terfikir untuk mendalami ilmu perubatan lalu aku membeli Kitab al-Qanun dan membacanya namun hati ku menjadi gelap. Beliau mencatatkan permasalahan penting yang dibahaskan dan menelaah hujah dan perbincangan yang dikemukakan dari sudut hukum dan aspek-aspek bahasa.mampu menghasilkan karya-karya besar dalam usia muda yang menzahirkan kekuatan fikrah dan keluasan jangkauan ijtihad. masing-masing satu pelajaran untuk kitab al-Muhadhdhab. Dua mata pelajaran untuk kitab al-Wasit. beliau berhasrat untuk memanfaatkan penemuannya dan berkecimpung dalam dunia pengajaran. Beliau mengajar fiqh al-muqaran. Aku tidak berdaya untuk mengulangkaji pelajaran lain lalu aku mencari sebabnya. Begitu juga satu mata pelajaran untuk ilmu asma al-rijal dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-din. Sebagai suatu kelaziman. kitab al-Luma oleh Ibn Jinni dalam nahu dan kitab Islah alMantiq oleh Ibn al-Sikkit dalam bahasa. dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-fiqh. Hatiku kemudian kembali tenang dan damai dan berupaya menelaah pelajaranku seperti biasa. Beliau mengikuti dua belas mata pelajaran dalam sehari. Ini diungkapkan sendiri olehnya dalam riwayat yang ditulis oleh Ibn al. Selain itu satu mata pelajaran untuk ilmu tasrif. Allah (swt) mengilhamkan padaku bahawa hal tersebut adalah kerana kesibukanku mempelajari ilmu perubatan. beliau akan menulis dan membuat ringkasan untuk setiap kitab yang dibaca bagi memudahkan kefahaman. Serta merta terus kujual Kitab al-Qanun itu dan membuang setiap sesuatu yang berhubung dengannya. Beliau turut ditawarkan mengajar di beberapa Madrasah sekitar Damsyik. Ibn alAttar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Syaikh al-Nawawi berkata: Saya belajar dua belas mata pelajaran sehari secara berguru disertai dengan syarahan dan tashih. Selepas 6 tahun menelaah dan menghadam kitab. Ini dijelaskan oleh muridnya. yang menghurai dan membandingkan pandangan fuqaha dan menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas mazhab. kitab alJam bayna al-Sahihayn. Beliau turut mengkaji kitab-kitab perubatan karangan Ibn Sina.Attar: berkata Syaikh Muhyi al-Din Rahimahullah: Allah (swt) memberkati waktu dan usahaku dalam ilmu. Justeru.

Beliau sebaliknya meminta Sultan supaya menjual segala perhiasan dan kemewahan istana dan memanfaatkan seluruh peruntukan Baitulmal untuk membiayai keperluan jihad tanpa perlu mengorbankan harta dan kepentingan rakyat. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Imam al-Nawawi telah banyak menyebarkan ilmunya di sini (Dar al-Hadith) dan mencurahkan manfaat yang besar kepada penuntutnya. Beliau turut mengirimkan sepucuk risalah kepada Syeikh al-Najjar. 2.itu usianya baru menjangkau 34 tahun.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi sangat menghormati dan memandang tinggi darjat syeikh dan sentiasa membesarkan kedudukan dan martabat Ulama. Ketegasan dan keberaniannya menyangkal tuntutan dan keputusan Sultan telah menyebabkannya diusir dari Damsyik oleh al-Malik Baybars. 2. dan menyelar sikapnya yang sering mengkritik Ulama dan menyalahtafsir fatwa beliau.1. Pernyataan isnad melambangkan . dan membantah kewenangan dan kedangkalannya mempermainkan kebenaran dan meremehkan syiar Islam. Beliau mengepalai pentadbiran dan pengajian hadith di Dar alHadith al-Ashrafiyah selama 21 tahun sehingga wafat.3. Beliau turut mendesak supaya diberikan pertimbangan yang adil dalam menetapkan bayaran kepada para Mu allim dan guru-guru dan memberikan mereka kebebasan untuk mengajar tanpa disekat dan dihadkan kepada satu madrasah sahaja. Beliau turut menolak permintaan Sultan yang memintanya mengeluarkan fatwa bagi membenarkan kerajaan menggunakan harta rakyat untuk kepentingan jihad. Beliau mengirimkan beberapa pucuk warkah kepada Sultan menuntut supaya tanah yang dirampas secara rakus dari penduduk Syam dikembalikan. Risalah Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menulis dan mengutuskan warkah kepada Ulama dan pembesar negara bagi menyampaikan pandangan dan hasrat rakyat. Beliau menjalankan tugas secara sukarela tanpa mengambil bayaran atau menerima upah atas khidmatnya. Beliau turut mengemukakan riwayat dan silsilah isnad yang diterimanya dalam ilmu hadith dan fiqh dalam karya-karyanya. Wang gajinya disimpan oleh Nazir Madrasah dan apabila cukup setahun wang tersebut digunakan untuk membeli kitab atau tanah yang diwakafkan kepada Madrasah.

663 H). memuji dan mengiringinya dengan kesyukuran? Imam al-Nawawi telah berguru dengan ramai Mashayikh terkemuka di Damsyik. 686 H). 3. Antara guru-guru yang pernah membimbingnya termasuklah: 1. Abi Hafs Umar b. 3. Sa ad al-Nabulusi (w. . Lantaran para guru berperanan seperti ibu-bapa dalam mendidik dan menghubungkannya dengan Tuhan semesta alam. Abdullah b. Abu Ishaq Ibrahim b. Abu Ishaq Ibrahim b. Guru-gurunya dalam ilmu tasawwuf 1. Mudar al-Wasiti.Allamah Jamal al-Din Abu Abdillah Muhammad b. 668 H). Syaikh Ahmad bin Salim al-Misri al-Nahwi al-Lughawi al-Tasrifi (w. Beliau menegaskan: Dan ini menyebut para guru dan silsilah mereka merupakan perkara yang amat dituntut dan bernilai lagi besar faedahnya dan wajar diketahui oleh orang yang matang dalam fiqh dan dianggap jelek bagi yang tidak mengetahuinya. Abdullah b.kemuliaan dan kewibawaan ilmiah dan ketinggian nilai ijazah dan keaslian ilmu yang diterima dari para mashayikh. Syaikh Zayn al-Din Abu al-Baqa Khalid b. berbuat baik. Yusuf b. 4. Guru-gurunya dalam ilmu hadith 1. 2. 672 H). Al-Fakhr al-Maliki dan beberapa Ulama lain yang tidak dicatat namanya. 2. 686 H/1287 M). 3. Al. padahal ia disuruh mendoakan. Al-Radi bin al-Burhan (w. Betapa tidak keji kejahilannya tentang guru yang telah membawanya mengenal Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi. Guru-gurunya dalam ilmu nahu 1. Isa al-Muradi al-Andalusi al-Misri al-Dimasyqi (w. menyebut kemuliaan. Guru-guru dipandang sebagai golongan cendekiawan yang mempunyai kedudukan istimewa di kalangan kaum Salihin yang wajar diberikan penghormatan dan sanjungan. Syaikh Yasin ibn Yusuf al-Marrakushi atau al-Zarkasyi al-Maghribi al-Hajjam (w. 664H). 2. Malik al-Ta i alAndalusi al-Jayyani (w.

Abdullah b. 8. Abi Umar Muhammad b. Umar b. Abi Ishaq Ibrahim b. al-Rahman b. Ilwan b. Zayn al-Din Abu al. Nuh b. al-Hassan al-Irbili al-Halabi al-Dimashqi (w. 672 H/1273 M). Abu al-Fadl Muhammad b. Musa al Maqdisi al-Dimashqi (w. Ali b. Abu Bakr Muhammad b. 678 H). 661 Shams al-Din b. Ahmad b. Abi al-Fath al-Sayrafi al-Harrani. Jamal al-Din Abu Zakariya Yahya b.5. . Muhammad b. Abd al-Da im al-Maqdisi. Muhammad b. Qadi al-Qudat Imad al-Din Abu al-Fada il Abd al-Karim b. 4. Abdullah b. Taqi al-Din Abu Muhammad Isma il b. 2. 5. Abi Ghalib al-Raba i al-Irbili. 7. 5. 650 H). al-Husayn b. Syaikh al-Shuyukh Abd al. Abd al-Muhsin al-Ansari al-Hamawi al-Shafi i (w. 12. Abd al-Samad b. Rafi al-Halabi al-Asadi (w. 682 H). Guru-gurunya dalam ilmu Fiqh 1. Beliau merupakan gurunya yang pertama di Damsyik. Muhammad al-Bakri al-Hafiz. Abd al. Abu Muhammad Shams al-Din Abd. Muhammad b. 662 H). 6.Aziz.Aziz b. 11. Salim b. As ad b. 662H). 2.Abbas b. Abu Hafs Umar b. Muhammad b. 3. Abu Ibrahim Ishaq b. Abi al-Yusr al-Tanukhi (w. Muhammad alKharastani (w. 670 H). 662 H). 14. Abu al-Hassan Sallar b. 9. Abd al-Rahman b. Abi Amr. Al-Mufti Jamal al-Din Abd al-Rahman b. 4. yang dikenali sebagai Ibn alHabishi (w. Qudamah alMaqdisi (w. 654 H). Bundar b. Guru-gurunya dalam Usul al-Fiqh 1. Kamal al-Din al-Ma arri (w. Yahya al-Anbari al-Dimasyqi al-Hanbali (w. Nasr Allah b. 672 H). 680 H). Razin al-Amiri Abu Abdillah (w.Allamah al-Qadi Abu al-Fath Kamal al-Din Umar b. Ahmad b. 13. 10. Abu al-Faraj Abd al-Rahman b. Ibrahim b. H). Ibn Razin Taqi al-Din Muhammad b. Ahmad b. Al. Uthman al-Maghribi. Muhammad alTaflisi al-Shafi i (w.

Ibrahim b. Beliau digelar al-Nawawi al-Saghir kerana keakraban dan kesetiaannya mendampingi Imam al-Nawawi sepanjang enam tahun di Damsyik. 10. . Catatan ini diusahakan agar tidak ada keraguan tentang ilmu yang diterimanya dan sebagai meraikan kaedah penerimaan ilmu hadith melalui isnad yang sahih. al-Naqib. 4. Beliau lebih dikenali sebagai Ibn al. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan fatwa dan ilmu yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi. Ibrahim b. Beliau merupakan pencatat biografi dan penyusun fatwa Imam alNawawi. Abi al-Fath. Terdapat juga kalangan yang mendapat pengiktirafan khusus dari beliau dan dikurniakan ijazah yang melayakkannya untuk mengajar dan menyampaikan pelajaran darinya. Ibrahim b. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Al-Shihab Muhammad b. 9. Abbas b.Allamah Ala al-Din Abu al-Hassan Ali b. Al-Shaikh al-Nasik Jibril al-Kurdi. 5.Abbas Ahmad al-Darir al-Wasiti. Ibrahim b.Abbas Ahmad b. Murid-murid Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menerima kunjungan pelajar yang bertandang dari seluruh dunia untuk berguru dan bersemuka dengannya di Masjid al-Umawi. Abu Abd Allah b. Mas ab. Beliau telah diberikan kepercayaan untuk mewarisi kitab dan khazanah fiqh Imam al-Nawawi dan menyambung usaha penulisan dan kepimpinannya dalam halaqah. Al-Sadr al-Ra is al-Fadil Abu al. Al. 8. Jama ah. Abu al. Shihab al-Din Ahmad b. Pertalian tersebut adalah menurut kedua-dua tariqat syeikh dari Iraq dan tariqat Ulama-Ulama mazhab al-Syafi i dari Khurasan. Sa dillah b.Imam al-Nawawi pernah menerangkan silsilah perguruannya dalam ilmu fiqh melalui suatu jalur ilmu yang dihubungkan kepada Imam al-Syafi i (rad) dan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad (saw). Antara murid-murid yang telah menempa nama berguru dengan Imam al-Nawawi secara langsung termasuklah: 1. Abi Bakr b. Dawud al-Dimashqi (w. 7. dikenali sebagai al-Khallal.4.Attar dan mendapat julukan Mukhtasar al-Nawawi kerana pengaruh syaksiah dan peribadi Imam yang segar dalam dirinya. Al-Sham Muhammad b. Ja wan (w. Uthman al-Ansari al-Dimashqi al-Muqri. 724 H/1324 M). Muhammad b. 6. Abd al-Rahman b. 3. Abd al-Khaliq b. Al-Badr Muhammad b. al-Farah al-Isybili. 699H). 2.Abbas b. Mereka telah mengadakan hubungan talaqqi dan sama i secara langsung dan berhasil mencatatkan pandangan dan fatwa yang diputuskannya. 2.1.

Attar. Yusuf al-Samhudi al-Khatib al-Adib. Shihab al-Din al-Irbidi. Al-Najm Isma il b. Hilal al-Ja fari. Umar b. Ia memuatkan nama-nama periwayat dan rijal al-hadith dalam kutub hadith al-sittah. Beliau turut menyempurnakan kitab Mukhtasar Tabaqat alFuqaha karya Imam al-Nawawi yang diringkaskan dari kitab Ibn al-Salah (w. Mansur al-Maqdisi. Al-Qadi Jamal al-Din Sulayman b. saudara kepada al-Taj pengarang kitab al-Hikam. Jamal al-Din ibn al. Al-Sharaf Muhammad ibn Ata Allah al-Hizami. Salam al-Zar i. Sumbangannya yang terbesar ialah dalam menyusun indeks dan fahras al-hadith menerusi kitabnya Tuhfat al-Ashraf bi Ma rifat al-Atraf yang menyenaraikan atraf al-hadith dari kitab-kitab hadith usul al-sittah. Salim b. Abd al-Hadi al-Maqdisi. Abd al-Rahim b.11. Salim. 643 H/1245 M) Tabaqat alFuqaha al-Shafi iyyah. Yusuf ibn al-Zaki Abd. Yusuf. 22. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (w. . 2. Al-Qadi Diya al-Din Ali b. Antaranya termasuklah: 1. 20. Shams al-Din al-Baytar al-Mu abbir. 15. Seorang Ulama terkemuka di bidang hadith dan fiqh. 742 H/12561341 M). Beliau turut merakamkan sumbangan di bidang tabaqat al-Rijal dengan karyanya Tahdhib al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal yang merupakan sebuah ensaiklopedia hadith yang diringkaskan dari kitab al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal oleh alHafiz Abd. Ali. 21. 600 H/1203 M). 18. 12. Abi al-Dar. al-Khabbaz. Ayyub b. Al. 13. Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya b. 17. 14. Al-Khatib Sadr al-Din Sulayman b. al-Rahman b. al-Karim al-Mukhayli. Muhammad b. 16. al-Fadil Jamal al-Din Ishaq b. Abu Abdullah Muhammad ibn Abd. Sementara itu terdapat juga kalangan yang menuntut secara tidak langsung dari Imam al-Nawawi dengan perantaraan ijazah dan pengiktirafan lisan yang melayakkannya untuk meriwayatkan kitab yang ditulis oleh Imam. Abdullah b. Ibrahim b. Muhammad b. al-Rahman b. al-Ghani Ala al-Din al-Maqdisi (w.Ala Ali b. Abd al-Hamid b. 19. Muhammad b. Amin al-Din Salim b. 23. Khalil. Abu al-Faraj Abd.

penelitian dan penghuraian teks (syarah). lughat dan kalam. pentashihan. aqidah. qira at. tasawwuf. Kutubkhanah dan karya-karyanya yang dikarang selama hampir 28 tahun di Damsyik memperlihatkan kegigihan dan kemantapan daya juang dan keupayaan menulis dan menelaah kitab. setelah 6 tahun bertungkus lumus menuntut dan menghadam kitab. keluasan ijtihad. adab. fiqh.5. kehebatan idea. peringkasan (talkhis). Abdullah b. Imam Taj al-Din al-Subki turut mengungkapkan: . Ia menekankan kesederhanaan dan pendekatan ringkas dalam penulisan. Karyanya menampilkan idealisme dan pemikiran Islam yang tuntas. Hasil tulisannya terus diperluas dan dimanfaatkan melalui usaha penterjemahan. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi telah merakamkan sumbangan terbesar dalam ilmu hadith dan fiqh dengan khazanah penulisan dan warisan akliah yang menakjubkan yang diperakui dan dianalisis secara kritis sepanjang abad. Katanya: Demi Allah (swt) sekiranya umur ku masih panjang aku tidak akan undur dari menghafalnya. Ahmad alDhahabi (673-743 H) menyatakan: Tulisan dan ibarat yang digunakan oleh Imam al-Nawawi lebih terperinci dari percakapannya. Beliau telah memberikan sumbangan bermakna dalam memperkasa dan memartabat warisan peradaban dan mengangkat tradisi akliah di zamannya. Imam Muhammad b. Beliau berhasil mengemukakan karya-karya terbaik dalam pelbagai jurusan dan disiplin pengajian.2. penyusunan semula dan persembahannya ke dalam bentuk nathar dan nazam syair. seorang cendekiawan bahasa yang terkenal dan penyusun kitab al-Alfiyah melahirkan rasa takjub terhadap keindahan lafaz yang dilakarkan dalam kitab Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. Malik al-Jiyani. penta liqan (catatan kaki). kecanggihan fikrah dan kehalusan bahasa yang dilakarkan. Hasil karyanya mengemukakan kefahaman dan kupasan mendalam dalam ilmu hadith. pentahqiqan (suntingan). Imam Abu Abdullah Muhammad b. pentakhrijan (pengeluaran) hadith. Karangannya cukup menarik dengan kekuatan hujah. Beliau mula menulis ketika berusia 29 tahun (660 H). tafsir.

ringkasan (mukhtasar) dan tasnif asli. Syeikh Abu Abdullah Muhammad b. 744 H) melahirkan ketakjubannya terhadap kitab Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab. Manakala Syeikh al-Adib. keindahan lafaz dan ketelitian ibarat. seorang Ulama dan pujangga Arab di abad ketujuh pula melahirkan kekagumannya terhadap garapan fiqh dalam kitab Tahrir alTanbih: Syaikh Taqi al-Din ibn al-Salah tidak dapat menandingi apa yang telah dicapai oleh Syaikh Muhy al-Din dari kekuatan fekah. beliau menghimpun pandangan mazhab Syafi i (rad) dan mazhab-mazhab lain di dalamnya. Kitab-kitab yang dihasilkannya terangkum dalam bentuk syarahan. menyebutkan hadith dan dalil di tempat yang selayaknya.Attar menyebut: Orang ramai telah mengambil manfaat dari karya Imam al-Nawawi dan bertungkus lumus untuk menyalinnya. ketinggian bahasa. kefahaman hadith. 2. menerangkan istilah dan perkara-perkara lain yang sangat penting yang tidak saya dapati kitab fiqh yang lebih baik darinya . Mas ud al-Faruqi. .Tidak terselindung dari mereka yang mempunyai pandangan mata hati bahawa Allah (swt) telah memberikan inayahnya kepada Imam al-Nawawi dan pada karangan-karangannya. Sanjungan Ulama terhadap karya-karya Imam al-Nawawi Al-Hafiz Imad al-Din Ibn al-Kathir (w. karya fiqh Imam al-Nawawi: Sekiranya beliau sempat menyempurnakan kitab ini. Ibn al. begitu bersungguh untuk mendapatkannya setelah beliau wafat. kerana beliau telah mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.1. mentarjih dan merumuskan hukum. Sesetengah pendapat menyebut bahawa karyanya menjangkau lebih 600 buah yang dihasilkan dalam tempoh singkat 17 tahun di Damsyik. sehingga saya dapati kalangan yang tidak senang dengan beliau dan tulisan-tulisannya ketika hayatnya. menghuraikan faedah nas dan mengemukakan kritikan hadith. al-Zahir al-Irbili al-Hanafi (602-697 H). keluasan fikrah. al-Fadil Rashid al-Din Abu Hafs Isma il b. sehingga mengalir ilmu dan fatwanya ke merata tempat. seorang mahaguru bahasa di zamannya turut mengagumi kitab Minhaj al-Talibin dan menyanjung kehebatan dan ketinggian nilai karya Imam al-Nawawi: Bagaikan kami hadir di sisi Ibn al-Salah dan menghadapi Imam al-Syafi i.5. maka ia merupakan kitab yang tiada tandingannya dalam bidang ini.

Karya hadith (ilmu riwayah) 1. Tuhfat al-Akhwan fi Nazm al-Tibyan. Ia membawa nas sahih dari al-Qur an dan hadith yang menyampaikan pandangan Islam berhubung adab penulis dan pengingat al-Qur an. 2. Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur an dan ringkasannya (Mukhtar Al-Tibyan) Kitab ini menjelaskan ketinggian darjat dan kemuliaan martabat pembawa dan penghafal al-Qur an. Di antara karya-karya yang sempat disempurnakannya ialah: Kitab dalam Ulum al-Qur an 1. Ibn al. 3.Attar himpunan kitab-kitab fiqh yang dirujuk sewaktu menulis kitab Al-Majmu dan berwasiat supaya disempurnakan penulisannya setelah beliau wafat. Beliau pernah menyerahkan kepada muridnya. Muhammad b. oleh Ibn Imad al-Aqfahasi (w. Ia membahaskan ketinggian nas dan ayat yang mengungkapkan keagungan kitab dan saranan supaya dibongkar dan digali khazanah al-Qur an. Terdapat juga karya-karya beliau yang dihapuskan penulisannya atas sebab yang tertentu. 808 H). Antara ringkasan dan syarah kitab al-Tibyan ialah: 1. Akhlaq Hamalat al-Qur an oleh Imam Abu al-Fadl Jalal al-Din al-Suyuti (w. oleh Syaikh Muhammad b. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim al-Hajjaj (Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat alMuhaqqiqin) . Sehingga sekarang aku masih merasa menyesal kerananya. Hadiqat al-Bayan (tulisan Parsi). Ia mengupas kedudukan dan ketinggian martabat pemikul dan penanggung al-Qur an.Attar: Pernah beliau memintaku mengumpulkan hampir seribu buah kurrasah tulisannya dan menyuruhku melupuskannya dan membasuh pada helaian kertas tersebut. Beliau mengingatkanku agar tidak menyalahi perintahnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibn al.Imam al-Nawawi tidak berkesempatan untuk menyempurnakan kesemua tulisan dan karangannya. 911 H). Abi Sa id al-Iji. Ia mengungkapkan pemikiran yang segar berhubung tatacara penerimaan ilmu al-Qur an yang menekankan kefahaman nilai dan akhlak yang harus disempurnakan dalam mempelajari al-Qur an. Aku tidak berdaya selain menyempurnakan arahannya. Ia merupakan karya yang terbaik di bidang akhlak dan adab al-Qur an yang merumuskan kaedah perbahasan yang ringkas dan mengambil pendekatan yang lebih sederhana berbanding karya sebelumnya yang lebih kompleks dan komprehensif.

5. kefahaman dalil. Riwayat yang dikeluarkan diiktiraf sahih kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana disandarkan kepada riwayat hadith yang da if. Dalil al-Raghibin ila Riyad al-Salihin. ketinggian ibadat. 9. Rawdat al-Muttaqin Sharh Riyad al-Salihin. 2. oleh Shaykh Abu Usamah Salim b. Marati al-Mu minin fi Riyad al-Salihin. 2. Riyad al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin (saw) Kitab ini membentangkan hadith-hadith sahih yang dirangkul dari kitab-kitab hadith yang muktabar. oleh Syaikh Ali Ahmad Abd al.Kitab ini merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. 6. oleh Faruq Hamadah. 4. tafsiran al-Qur an. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Salih b. oleh Shams al-Din Ahmad ibn Sulayman ibn Kamal Basha (873-940 H/1469 M). 8. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin.Al al-Tahtawi. kaifiyat zikir dan wirid. Salim al. Al-Fawa id al-Mutara ah al-Hiyad fi Sharh al-Riyad. dan kupasan hadith-hadith al-Raqa iq dan al-Malahim. 10. Mustafa Bugha. 11. Nuzhat al-Muttaqin sharh Riyad al-Salihin. perbahasan fiqh al-hadith dan mazhab. oleh Dr. oleh al. Id al-Hilali. Muhammad Allan alBakri al-Siddiqi al-Makki (996-1057 H/1588-1647 M). oleh Shaykh Muhammad b. oleh al-Ustadh Subhi Ibrahim al-Salih (1345-1407 H). oleh Muhammad Na im Muhammad Hani Sa i.Uthaymin (1347-1421 H/1925-2001 M). Sharh Riyad al-Salihin. Ia menggarap pandangan Ulama hadith yang mensyarah kitab Sahih dan memberikan kupasan dan penjelasan terperinci terhadap makna dan ungkapan nas. 3. kupasan fiqh. Muhammad al. Ia menyingkap maksud dan pengertian hadith dan menghuraikan kefahaman hukum dan ikhtilaf mazhab. Ali al-Sa idani. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin.Asya Hasunah alDimashqi. Muhyi al-Din Mastu. Sharh Riyad al-Salihin. oleh Abd al-Majid Hashim al-Husayni. fadilat munajat. Perbahasan tertumpu pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. Mustafa Sa id al-Khin. 7. oleh Abd al-Qadir Irfan b. Dalil al-Muslimin Sharh Riyad al-Salihin. Ali al-Sharbiji dan Muhammad Amin Lutfi. Manhal al-Waridin Sharh Riyad al-Salihin. oleh Muhammad Adnan Salim. 12. kupasan hukum dan adab.Allamah Muhammad Ali b. Antara syarah kitab Riyad al-Salihin termasuklah: 1. 13. Ia menghurai dan mengupas hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. Ittihaf al-Muhibbin bi Tartib Riyad al-Salihin. oleh Abi al-Walid Hisham b. .

Muhammad b. Abu Uthman al-Sabuni dan Shaykh Abu Amru Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri alma ruf bi ibn al-Salah. Muhammad al-Ansari. Ibrahim al-Asfahani. Sulayman (w. oleh Abu Hafs al-Bilbaysi al-Shafi i. oleh Shaykh Ahmad Ratib Hammush. Abu Bakr al-Ajiri. Ishaq al-Qanawi (w. 7. 6. 978/1570). Al-Hafiz Abu Nu aym al-Asfahani. Sharh al. 5. Al-Majalis al-Saniyya fi al-Kalam ala l-Arba in al-Nawawiya. 12. 10. Al-Arba un al-Nawawiyah wa Sharhih oleh Imam al-Nawawi (631-676 H). oleh Imam Izz al-Din. Abu al-Hassan al-Daraqutni. Kunuz al-Bahithin al-Tarajim wa l-Faharis al-Tafsiliyah li Kitab Riyad al-Salihin. Hajar al-Sa di alAnsari al-Haytami (909-974 H/1503-1566 M). oleh Shaykh Ali b. Safi al-Din Abd al-Rahman (w. Abu Bakr alBayhaqi. Sharh al-Arba in. 940 H/1534 M). Abdullah b. Abu Bakr b. Al-Manhaj al-Mubin fi Sharh al-Arba in. Sharh al-Arba in. 15. oleh Shaykh Ahmad b. Al-Tabyin fi Sharh al-Arba in. Ia dihasilkan dari garapan kitab-kitab hadith al-Arba in yang ditulis oleh Ulama-Ulama Islam sebelumnya seperti Imam alZahid Abd Allah ibn al-Mubarak (w. Sharh al-Arba in. oleh Imam al-Faqihani Umar b. 4. al-Husayn al-Tusi al. Fayd al-Mu in. 8. 181 H). Abi Bakr b. 3. 11.Id (12281302 M). 3. 905 H/ 1490 M). Sharh Riyad al-Salihin Oleh Hafiz Salahuddin Yusuf. Abu Abd al-Rahman al-Sulami. Fath al-Mubin li Sharh al-Arba in oleh Imam Ahmad b. Ibrahim b. 731 H). Sharh al-Arba in. Abu Abdullah al-Hakim. . Sa d Allah ibn Jama ah (749-819 H/ 1348-1416 M). Muhammad b. Ali (w. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Muhammad ibn Ali ibn ibn Daqiq al. Hassan b.14. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Abu Sa id al-Malini. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi (saw) yang terpilih dan sahih. oleh Ibn Kamal Pasha Shams al-Din Ahmad b.Arba iyyah li al-Nawawi oleh Mawlana Muslih al-Din Muhammad al-Lari (w. Muhammad b. Shaykh Abu Sa id Ahmad b.Alim al-Rabbani. 9. Hijazi alFashni (w. Abd al. Ali b. oleh Mu in al-Din b. 671 H).Aziz b. 917 H). Sufyan al-Nasa i. Muhammad ibn Ali alGhassani. 2. Maymun al-Maghribi (w. 979 H/1511-1571 M). oleh Imam Sadr al-Din Muhammad b.

oleh Najm al-Din Sulayman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim alTufi al-Hanbali (w. Ahmad Siraj al-Din al-Ansari alMisri. Al-Jawahir al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Wali al-Din al-Shabshiri. Muhammad al-Ansari (w. alHajj Muhammad Abd al-Karim. Al-Hadi li al-Mustarshidin. Al-Jawahir al-Tahtawiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi al-Fadl Sadr al-Din Muhammad al-Shabshiri. Salah b.Umari. Nathr al-Fara id al-Murbi in al-Manwiyah fi Nashr Fawa id al-Arba in al-Nawawiyah oleh Zayn alDin Sarija b. Sharh al-Arba in. 23. oleh Shaykh Abu Sa id Muhammad Abd al-Hadi b. 20. 19. oleh Sheikh Muhammad b. Ali b. 18. Sharh al-Arba in.13. 25. 802/1302). Jami al. . Al-Fawa id al-Dhahabiyah min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abu Abdullah Hammud b.Ulum wa al-Hikam fi Sharh Khamsin Hadithan min Jawami al-Kalim oleh Zayn al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman b. Muhammad b. oleh Shaikh Isma il Haqqi Bursali (1653-1724/5 M) 15. Ahmad b. 24. oleh Abu Muhammad Burhan al-Din Ahmad b. Husayn Abu Luz. 27. 812 H/1409 M). 28. Ahmad al-Hanafi (w. Sharh Arba un Nawawi. Al-Mubin al-Mu in li fahm al-Arba in. oleh Al-Shihab Ahmad b. oleh Shaykh Mulla Ali b. Sharh al-Arba in. oleh Imam Jamal al-Din Yusuf b. Jalal al-Maltawi al-Sa di al. Muhammad b. 22. Mas ud (w. Rajab al-Hanbali (736-795 H/1336-1393 M).Ubadi (919-979 H/ 1511-1571 M). Muhammad al-Khujandi (779851 H/ 1377-1447 M). Shams al-Din Muhammad b. Hadi al-Mustarshidin ila Ittisal al-Musnidin. As ad b. 788 H/1386 M). Al-Ta yin fi Sharh al-Arba in. 1178 H). Shihab al-Din b. 16. Ibn al-Mulaqqan al-Dimashqi (723-804 H/ 1323-1401 M). Muhammad al-Qari (w. oleh Abu Hafs Umar b. Mahmud al-Halwa i al-Tabrizi (730-804/1330-1402). 26. al-Hassan b. 1014 H). Al-Tuhfat al-Rabbaniyah fi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Isma il b. Al-Mu in ala Tafahhum al-Arba in. Azhar al-Talibin bi Sharh al-Arba in oleh Ahmad b. 716 H/1259-1316 H). Sarija b. 1317 H). Abdullah al-Matar dan Abu Anas Ali b. Sultan b. Sharh al-Arba in. Ahmad (w. Abu Bakr al-Shirazi ibn Shaykh al-Yusr. 29. 14. Muhammad b. 17. Ali al-Hasani al-Qal awi alma ruf bi al-Suhaymi (w. oleh Shaykh Zahir al. 21.

Taysir Rabb al-Bariyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad b. Salih al. 43. 38. 37. Qawa id wa Fawa id min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Nazim b.Arbai in oleh Muhammad b. 35. Al-Adwa al-Samawiyah fi Takhrij Ahadith al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abd al-Rahman Fawzi ibn Abd Allah ibn Muhammad.Aziz al-Mubarak (w.Ubbad al-Badr. Salih Abu Safiyah. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Shaykh Muhammad b. 1407). Muhammad b. Abd al. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Salih b. 40. 33. I rab al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Hasani Abd al-Jalil Yusuf. 34. Riyad al-Ahmad alSalafi al-Athari. 49.30. Hammad al. Rashid b. 31. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Khalil Ibrahim Mulla Khatir. 46. 50. Muhammad Bakkar Zakariya. Ahmad al-Shafi i alAnsari (823-926 H/ 1420-1520 M). Muhammad al-Luhaymid. 32. 42. . 39.Aziz Ali al-Shaykh. Abd al. 44. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abd al-Wahhab Azuz Isa dan Abd al-Razzaq Wan Ahmad. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah fi Thawb Jadid oleh Abd al-Wahhab b. Mahasin al-Din ala Matn al-Arba in oleh Dr. 36. 1376 H). Al-Fayd al-Matin Sharh al.Aziz Izz al-Din al-Sirwan. Umar b. Mishkat al-Nubuwwah sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Salih al-Farfur (w. Mar i b. Al-Ahadith al-Thalathun allati alayha Madar al-Islam wa Qawa id al-Din oleh Musa al-Aswad. Atiyyah al-Shubrakhiti al-Misri al-Maliki (1106 H/ 1695 M). Muhammad Sultan. 41. Faysal b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Sulayman b.Uthaymin. Fath al-Qawi al-Matin fi Sharh al. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Imam Sa ad al-Din Mas ud b.Arbai in wa Tatimmat al-Khamsin li al-Nawawi wa ibn Rajab oleh Abd al-Muhsin b. Al-Futuhat al-Wahbiyah bi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Shaykh Burhan al-Din Ibrahim b. 48. 47. 45. Abdullah al-Taftazani al-Harawi (712-793 H/1322-1389 M). Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Abd al. Al-Nuzhat al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Qasim al-Qaysi. oleh Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya b. Sharh al-Arba in. Muhammad al-Hijazi al-Manzili al-Rashidi al-Shafi i al-Qadiri.

Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi oleh Imam al-Suyuti (849-911 H/1445-1505 M). tidak sempurna (kefahaman hadith) tanpanya . Kitab ini menghimpunkan hadith-hadith hukum yang dikeluarkan dari kitab Al-Majmu Sharh alMuhadhdhab. Somali. Antara kitab syarah kepada al-Taqrib ialah: 1. Cina. Kitab ini merupakan karya hadith yang terunggul di bidang hukum dan perbandingan mazhab dan telah dikupas dan dihuraikan oleh ramai sarjana dan pemikir mazhab. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan penulisannya pada 24 Sya ban 667 H dan mengurniakan ijazah untuk menyampaikan riwayat kitab kepada semua umat Islam yang membacanya. Swahili. Ia mengupas dan membahaskan 65 jenis ilmu hadith dengan hujah dan dalil yang konklusif. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khayr al-Khala iq (Al-Irshad fi Ulum al-Hadith) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Ma rifat Anwa Ilm al-Hadith (Muqaddimah Ibn al-Salah) karya Imam Abu Amru Uthman ibn al-Salah (577-643 H/ 1181 1245 M). Hungari.51. Al-Taqrib wa l-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir (saw) (Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Irshad karya Imam al-Nawawi. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat fi Mutun al-Asanid Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Asma al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah karya al-Khatib al-Baghdadi. 3. Belanda. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke bab al-zakat. German. 4. Inggeris. Al-Jami fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abdullah Muhammad Yusri. Al-Wafi fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Kitab al-Arba in ini juga telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa termasuk Turki. Gujurat. 52. Latin. Sepanyol. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam (Al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam). Pushto. Mustafa Bugho dan Muhy al-Din Mastu. Komoro. Rusia. Indonesia. 2. . Hausa. Fanti dan lain-lain. Al-Lakhmi menyebut tentangnya: (Karya) yang cukup bernilai. Perancis. Parsi. Urdu. Melayu. Benggali. Karya Hadith (ilmu dirayah) 1.

dan kitab-kitab Musnad dan . Kitab Doa dan Zikir 1. Kitab ini merakamkan sejumlah 1. Ia merupakan sebuah ensaiklopedia rijal yang terpenting yang menyediakan rujukan terbaik tentang biografi Sahabat Rasulullah (saw). Ia menyingkap sirah dan perjuangan Imam al-Shafi i (rah) (w. 204/819) dan membincangkan pemikiran yang dikemukakannya di dalam kitab al-Umm. Kitab Nahu 1.Al-Tahrir fi Alfaz al-Tanbih Kitab ini merupakan sebuah mu jam al-lughawi yang menghuraikan lafaz dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Mustafa al-Khin. 2. al-Risalah dan Ikhtilaf al-Hadith. Sunan al-Nasa i). dan Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Imam Abu Abd al-Rahman al-Nasa i. Sahabat (rad). Ia menghuraikan sumbangannya dalam membangunkan kerangka usul dan furu dan menzahirkan kekuatan dan ketinggian mazhab fiqh Imam al-Shafi i.227 hadith tentang zikir dan wirid yang diwarisi dari Nabi (saw). Sunan al-Tirmidhi.Hilyat al-Abrar wa Shi ar al-Akhyar fi Talkhis al-Da awat wa l-Adhkar (Al-Adhkar al-Waridah an Sayyid al-Abrar (saw) wa l-Istighfar). Kitab sejarah dan tabaqat 1.2. Tabi in dan Salaf al-Salihin. Ishaq al-Sinni. Mukhtasar Usud al-Ghabah fi Ma rifat al-Sahabat Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Usud al-Ghabah karya Imam Majd al-Din ibn al-Athir (w. Muhammad b.Manaqib al-Shafi i Kitab ini adalah ringkasan (mukhtasar) kepada kitab Manaqib al-Shafi i karya Imam al-Bayhaqi. Al-Manhal al-Rawi fi Taqrib al-Nawawi oleh Dr. penegak mazhab dan Mujaddid Islam yang terkemuka. Ia turut mengeluarkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab al-Shaykhayn (Bukhari dan Muslim) dan Usul al-Khamsah (Sunan Abi Dawud. 630 H/1233 M). Ia mengupas keperibadian dan manaqib Imam dan menzahirkan pengaruhnya sebagai pembela sunnah (Nasir al-sunnah). Ia menukil riwayat yang disampaikan dalam kitab Amal alYawm wa al-Laylah oleh Imam Abi Bakr Ahmad b.

Sulayman al-Jarhazi al-Zubaydi (w.Asqalani (773-852 H). Sunan Ibn Majah. zikir dan selawat yang diriwayatkan secara syafahiyah (lisan) dari Imam al-Nawawi oleh murid-muridnya. Ali. dan Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ala al-Adhkar al-Nawawiyah. Umar b. 6. 2. 2. Kamal al-Din al-Bakri al-Siddiqi (w. oleh Shaykh al-Islam Shihab al-Din Ahmad b. 4. Al-Muntaqa al-Mukhtar min Kitab al-Adhkar oleh Al-Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni. 930 H). oleh Shaykh Abdallah al-Kadi. 7. Ali b. 1057 M). Muhammad b. Abdullah alHumayri al-Hadrami (w. Shams al-Din Muhammad b. 3. oleh Muhammad b. oleh Shaykh Shams al-Din al-Fasi (1110-1175 H). Al-Matla al-Tamm al-Sawi. Antara syarahan dan ringkasan kitab al-Adhkar ialah: 1. Antara syarahannya termasuklah: 1. 844 H).Adhb al-Mawrid al-Hani fi Halli Alfaz Hizb al-Imam al-Nawawi oleh Muhammad Salih ibn alRis Ibrahim Malli. Musnad Ahmad. Ittihaf al-Akhyar fi Nukat al-Adhkar. Allan (w. Muhammad b. 667 Hijrah. Tulun al-Dimashqi (w. Fath al-Qawi sharh Hizb al-Nawawi oleh Syaikh Abdullah b. 5. 911 H/1445-1505 M). Musnad Abi Awanah. oleh Imam Umar al-Shabrawi. Mubarak b. Husayn al-Ramli (w. 6. 3. Sharh Hizb al-Nawawi. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar dan Adhkar al-Adhkar. 2. Al. Imam alNawawi selesai mengarangnya pada bulan Muharram. 953 M). oleh Mustafa b. 5. oleh Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd alRahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (w. Al-Asrar al-Nabawiyah (saw) fi Ikhtisar al-Adhkar al-Nawawiyah. Sunan Dar al-Qutni dan Sunan al-Bayhaqi. Beliau menyatakan: Orang yang beragama tidak lengkap (kefahaman) tanpanya . Mukhtasar al-Adhkar oleh Shihab al-Din Ahmad b. Nata ij al-Afkar fi Takhrij Ahadith al-Adhkar. 1162/1749). . 4. al-shahir bi Ibn Hajar al. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar. Sharh Hizb al-Imam al-Nawawi. Hizb al-Ad iyah wa al-Adhkar (Hizb al-Nawawi) Kitab ini menghimpunkan ringkasan doa. Wird of Imam al-Nawawi.Sunan seperti Al-Muwatta Imam Malik. Ia memuatkan 18 buah kitab yang merangkumi 340 bab. 1201 M). oleh Muhammad b.

Ahmad b. Ia turut menghuraikan tanggungjawab dan tuntutan untuk menyampaikan nasihat dan menegakkan keadilan hukum dan syariat. Syaikh Abu l Hassan Ali b. oleh Imam al-Suyuti (w. Abi Bakr.Alim wa l-Muta allim wa l-Mufti wa l-Mustafti wa Fadl Talib al. oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuti (w.Adhb al-Musalsal fi Tashih al-Khilaf al-Mursal fi al-Rawdat. Muhammad al-Bakri (w. al-Syaikh Nasir al-Din Muhammad b. 837 H). Antara huraian dan ringkasan kitab al-Rawdat ialah: 1. 911 H). 2. Fatawa al-Imam al-Nawawi al-Musamma bi al-Masa il al-Manthurat ( Uyun al-Masa il al-Muhimmat) Kitab ini mengemukakan fatwa dan hukum yang diputuskan oleh Imam al-Nawawi dan disusun oleh muridnya. Ibrahim Ala al-Din ibn al. Karya Fiqh 1. 852 H).Ilm Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Adab al-Mufti wa l-Mustafti karya Ibn al-Salah. 819 H). oleh Muhammad b. Imam al-Nawawi mula mengarangnya pada 25 Ramadan 666 Hijrah dan selesai pada 15 Rabi ul Awwal 669 Hijrah. oleh Syaraf al-Din Isma il b. 984 H). Ahmad b.Asqalani (w. Ia mengetengahkan adab dalam mengemukakan fatwa dan membahaskan tatacara dan keteraturan hukum dalam institusi qadi dan mufti. Umdat al-Mufid wa Tadhkirat al-Mustafid (ikhtisar). Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin fi al-Fiqh Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Sharh al-Kabir (Fath al. . Qadi Ajlun (w. Fath al-Mughlaq lima fi al-Rawdat min al-Khilaf al-Mutlaq. oleh al-Hafiz ibn Hajar al. Abdullah b. oleh Zayn Abu al. 6. Al. Adab al. Abdullah al-Ghazzi (w.Attar (654-724 H). oleh Najm al-Din Muhammad b. 5. Al-Taj fi Zawa id al-Rawdat ala l-Minhaj. 3.Aziz fi Sharh al-Wajiz) karya Imam Abu alQasim Abd al-Karim b. Al-Ghunyah. Al-Rawd.Abbas Ahmad b. Muhammad al-Rafi i (557-623 H). Muhammad b. ibn al-Muqri al-Yamani (w. 7.Kitab fatwa 1. 911 H). dan Al-Yanbu fima Zada ala al-Rawdat min al-Furu . Tashih al-Rawdat. 876 H). 2. 4. Azhar al-Fiddat (Hawasyi).

Abi Bakr b. Al-Tawassut wa al-Fath bayna al-Rawdat wa l-Sharh. 10. Abd. Tuhfat al-Muhtaj bi sharh al-Minhaj. Hasan b. oleh Al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad b. Al-Wahhaj fi Ikhtisar al-Minhaj oleh Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad b. oleh Shihab al-Din Ahmad b. Hamzah al-Ramli (w. Ahmad b. Ali al-Isnawi (w. 772 H). 720 H). 794 H). 756 H). 3. Nihayat al-Muhtaj sharh al-Minhaj. 772 H). Abd Allah Badr al-Din al-Zarkashi (w. Al-Siraj al-Wahhaj fi Idah al-Minhaj. Al-Siraj al-Wahhaj sharh ala Matn al-Minhaj. Ali al-Isnawi (w. Muhammad b. Hassan b. 11. Khadim al-Sharh al-Kabir wa l-Rawdat. 1004 H). 808 H/ 1344-1405 M). al-Kafi alSubki (w. Al-Muhimmat wa al-Tanqih fima yaridu ala al-Tashih. . 7. Abu al.8. 10.Abbas Ahmad b. Ali b. Antara kitab syarah kepada Minhaj al-Talibin termasuklah: 1. Al-Dibaj fi Sharh al-Minhaj dan Al-Mu tabar fi Takhrij Ahadith al-Minhaj oleh Muhammad b. Abd. 783 H). 745 H). oleh Shaykh Kamal al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn Musa ibn Isa al-Damiri (w.Adhra i (w. oleh Shams al-Din Muhammad b. Minhaj al-Talibin Kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi i. Hamdan al-Azra i (w. Al-Idah sharh al-Minhaj. oleh Ahmad b. Imam al-Suyuti menyatakan: Dan ia kini adalah rujukan para penuntut. 4. Hamdan b. 794 H). oleh Badr al-Zarkashi Abi Abdillah Muhammad b.Abbas al-Sa di al-Ansari al-Makki al-Shaf i (909-974 H/1504-1567 M). Hajar al-Haitami. Umdat al-Muhtaj. Al-Furuq. 2. al-Rahim b. oleh Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. dan Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj oleh Taqi al-Din Ali b. oleh Jamal al-Din Abd al-Rahim b. 6. 5. al-Bahadir (w. Imam al-Nawawi telah selesai menyusunnya pada 19 Ramadan 669 Hijrah. 804 H). Al-Najm al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. oleh Siraj al-Din Umar b. dan Ghunyat al-Muhtaj. guru-guru dan para mufti . 9. 783 H). Qut al-Muhtaj. 8. 2. Yusuf al-Andalusi (w. oleh Baha Abu al. Ali ibn al-Mulaqqan (w. Arram alAswani al-Iskandari (w. 9. al-Wahid al. oleh Jamal al-Din Abd.

Mughni al-Muhtaj ila Ma rifat Ma ani Alfaz al-Minhaj. oleh Muhammad b. Al-Ibtihaj fi Bayan Istilah al-Minhaj. Abi Bakr alMaraghi al-Madani (w. oleh Jalal al-Din Muhammad b. Al-Musyri al-Rawi fi sharh Minhaj al-Nawawi. dan Kifayat al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj oleh Al-Badr Abu al-Fadl Muhammad b. oleh Abu al-Fath Muhammad b. Abi Syaibah al-Asadi (w. oleh Ahmad al-Mayqiri Shumaylah al-Ahdal (w. Abdullah b. oleh Ahmad b.12. Abi Bakr b. 22. Bidayat al-Muhtaj fi sharh al-Minhaj. Samit (w. 1298 H).Azizi (w. 15. Abu Bakr b. Muhammad b. Mughni al-Raghibin fi sharh Minhaj al-Talibin. 14. 28. 819 H). Tashih al-Minhaj oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. 24. oleh Abu al-Fadl Muhammad b. Muhammad b. dan al-Qasd al-Wahhaj fi Hawasyi al-Minhaj. 19. Al-Ibtihaj dan Durr al-Taj fi I rab al-Minhaj oleh Jalal al-Din al-Suyuti (w. 911 H). 23. Fakhr al-Din al-Abbar al-Maridani (w. Jama ah (w. 21. Al-Bahr al-Mawwaj. 16. Raslan al-Bulqini (w. 808 H). 805 H). oleh Shams al-Din Muhammad b. 13. I anah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 852 H). 871 H). Yusuf alManzili al-ma ruf bi Ibn Suwaydan (w. Imad al-Aqfahsi (w. Kanz al-Muhtaj ila Idah al-Minhaj. 27. Al-Nahj al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. 26. Wasa il al-Ibtihaj fi Sharh Fara id al-Minhaj. oleh Izz al-Din Muhammad b. Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj. 25. Umar al-Nasibayni (w. 859 H). 20. oleh Jalal al-Din Muhammad b. 1390 H). Al-Siraj al-Wahhaj fi Hal al-Minhaj dan Silah al-Ihtiyaj fi alDhab an al-Minhaj oleh Shams al-Din Muhammad b. Ahmad b. al-Khadr al-Zubaydi al. Bahr al. Qadi Ajlun (w. Ali b. Ahmad al-Mahalli (w. 819 H). Kanz al-Raghibin sharh Minhaj al-Talibin. 874 H). oleh Badr al-Sari al-Akmal al-Sayyid Muhammad b. 18. Wijhat al-Muhtaj wa Nuzhat al-Minhaj oleh Nasir al-Din Muhammad b. oleh Izz al-Din Muhammad b. Uthman b. Ahmad b. Jama ah (w. .Ajjaj fi sharh al-Minhaj. Sullam al-Muta allim al-Muhtaj ila Ma rifat Rumuz al-Minhaj. 921). 808 H). 864 H). dan al-Tahrir. Ahmad al-Khatib al-Sharbini (w. 876 H). 977 H). Abd al-Bari al-Ahdal (w. oleh Ahmad b. Abi Bakr b. 1341 H). 17. Abi Bakr b.

Al. fadilat Madinah. Al-Ifsah an Ma ani al-Idah. Hajar al-Haytami al-Sa di al-Ansari (w. Muhammad b. dan Al-Isharat ila ma waqa a fi al-Minhaj min al-Asma wa al-Ma ani wa al-Lughat oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Antara kitab syarah kepada al-Idah ialah: 1. Al-Ijaz fi al-Manasik 6. Ia memuatkan pandangan dan nas al-Qur an yang menyebut: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman [Al-Hijr: 88] Imam al-Nawawi menyatakan: . Ali b. 4. Makkah dan Ka bah. 1057 H).Umrah Kitab ini merupakan syarahan kepada kitab Silah al-Nasik fi Adab al-Manasik karya Al-Hafiz Abu Amru ibn al-Salah. 4. Fath al-Fattah bi Sharh al-Idah. sunat-sunat ihram. Ia menghuraikan lafaz dan hukum yang diputuskan di dalam kitab al-Tanbih dan mentarjih pandangan dan hujah mazhab yang rajih dan muktamad. 3. Al-Idah fi Manasik al-Haj wa l. 2. Ia selesai ditulis oleh Imam al-Nawawi pada 10 Rajab 667 Hijrah. 5. 7. Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj. Al-Tarkhis bi l-Qiyam li Dhawi al-Fadl wa l-Maziyyah min Ahl al-Islam Kitab ini membahaskan dalil dan hujah yang membenarkan seseorang berdiri menghormati orang-orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan dalam Islam. Hashiyah ala al-Idah oleh al. Ali b. tawaf al-wida dan ziarah ke Masjid Rasulullah (saw). oleh Shaykh Abd al-Fattah Ruwah. Ujalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj.Umdah fi Tashih al-Tanbih (Mulahazat Ra aha fi al-Tanbih li Shaykh Abi Ishaq al-Shirazi) Kitab ini mengupas dan menghuraikan kefahaman fiqh yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih oleh Shaykh al-Imam Abi Ishaq al-Shirazi. oleh Imam Muhammad b. oleh Shaykh Nur al-Din Ali b.Allamah Ahmad b. rukun dan adab semasa mengerjakan haji. Antara perkara yang dibahaskan dalam kitab al-Idah ialah tentang hukum dan adab bermusafir. Ahmad al-ma ruf bi ibn al-Nahwi ibn al-Mulaqqan (w. tentang (hukum) haji hamba abdi dan kanak-kanak dan sebagainya. Sharh al-Idah. Allan al-Siddiqi al-Makki (w.29. Al-Nukat oleh Shihab al-Din ibn al-Naqib. perkara wajib dan sunat sekitarnya. adab melangkah ke Mekah. 30. Abdullah al-Samhudi (w. tentang umrah. 804 H). 911 H). 973 H).

8. fiqh. penuntutnya. Mukhtasar al-Tadhnib al-Muntakhab li l-Imam al-Rafi i Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Tadhnib karya Imam al-Rafi i dalam ilmu fiqh. lughah. Mas alat Niyyat al-Ightiraf 10. ibu bapa. dan orang-orang yang terpilih (al-akhyar). Ulama yang salih. dan telah zahir khabar (yang sahih) tentangnya dari amalan para salaf yang mulia. Ru us al-Masa il fi al-Fada il 11. Tuhfat Tullab al-Fada il Kitab ini menghuraikan kefahaman tafsir.Diharuskan berdiri untuk menghormati ahli kebaikan yang mempunyai kelebihan di kalangan ahli ilmu. 9. hadith. Masa il Takhmis al-Ghana im Kitab ini menghuraikan nas tentang kewajipan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang untuk Baitul Mal dan habuan selebihnya diagihkan secara adil antara pejuang dan orang-orang tertentu yang diperuntukkan haknya dalam Islam. Manakala karya-karya yang tidak sempat dijayakannya ialah: Karya dalam Ulum al-Qur an 1. Manar al-Huda fi al-Waqaf wa l-Ibtida . 12. dan lafaz yang digarap dari kitab AlMajmu Sharh al-Muhadhdhab. ahli-ahli wara dan zuhud. Ghayth al-Naf i fi al-Qira at al-Sab i Kitab ini menjelaskan tentang kaedah bacaan al-Qur an dalam tujuh huruf sebagaimana diriwayatkan oleh Ulama tafsir dan Qira at. 2. kaum salihin. 13. Mukhtasar Adab al-Istisqa Kitab ini menjelaskan tentang kaifiyat mengerjakan solat al-istisqa dan adab-adab berdoa memohon hujan.

Beliau merujuk pada kupasan Imam al-Khattabi (w. Beliau turut memperhalusi manhaj Imam al-Bukhari (w. 6. Tahdhib al-Asma wa l-Lughat . 9. Al-Hafiz Ibn Hajar al. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. mahakarya yang dihasilkan pada abad kelapan. 2. 8. Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Shamah fi al-Basmalah Al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyah Kitab Nahu 1. 256 H/869 M) dalam merangka dan menyusun bab. 3. Yahya al-Dubaysi al-Wasiti (w. 449 H) dalam Sharh Sahih al-Bukhari dan Muhammad b. Ibn alBattal (w. 7. Sharh Sahih al-Bukhari (Al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarahan terbaik terhadap Sahih al-Bukhari yang mengemukakan pandangan dan penelitian tuntas terhadap nas al-hadith. Sharh Sunan Abi Dawud (Al-Ijaz) Imam al-Nawawi cuma sempat menghuraikan kitab ini hingga ke pertengahan bab al-wudu . Mukhtasar al-Tirmidhi Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Al-Jami al-Sahih susunan Imam al-Tirmidhi.Karya dalam ilmu Hadith 1. Imam al-Nawawi telah mengemukakan hujah yang kukuh dan persuasif dalam merumus dan merungkai nas hadith.Asqalani turut merujuk dan menukil hujah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya. 672 H) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab Al-Jami al-Sahih. 386 H) dalam I lam al-Sunan. Ia hanya sempat disempurnakan oleh Imam al-Nawawi hingga bab (Qawl al-Nabi (saw): Al-Din al-Nasihah). Al-Imla ala al-Hadith al-A mal bi al-Niyyat Kitab ini mengemukakan rangkaian isnad hadith (Innama al-A mal bi al-Niyyat) 4. Sa id b. 5.

6. Tarikh Nisabur oleh Al-Hakim Abi Abdillah. 2. jin dan beberapa nama lain yang tidak dimuatkan dalam kitab-kitab tersebut sama ada muslim atau kafir. Ia mengungkapkan kefahaman sirah yang mendalam dan mengemukakan nama Muhammad di permulaan kitab bagi meraih keberkatan nama Rasulullah (saw) diikuti dengan Muhammad b. Tarikh Baghdad oleh Khatib al-Baghdadi. Al-Wasit dan Al-Wajiz oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Rawdat oleh Imam Abu Zakariya al-Nawawi. Tarikh Hamdan dan Tarikh Dimashq oleh Al-Hafiz Abi al-Qasim b. Sirah al-Nabawiyah (saw) . Kitab Al-Tarikh al-Kabir oleh Imam Abu Abdullah Muhammad b. Hibban. Idris al-Shafi i (rad) (150-204 H/767-820 M) dan seterusnya mengikut tertib nama dalam urutan huruf mu jam. baik atau jahat dengan pengolahan dan kupasan yang substantif pada setiap nama yang dinyatakan. Yusuf al-Shirazi.Kitab ini menggarap kefahaman nama dan bahasa yang dirangkul dari kitab Mukhtasar Abi Ibrahim alMuzni. Mukhtasar Tabaqat al-Fuqaha Kitab ini adalah ringkasan kepada Kitab Tabaqat al-Fuqaha al-Shafi iyah karya Ibn al-Salah. Al-Jarh wa l-Ta dil oleh Ibn Abi Hatim. malaikat. 7. 5. 2. 4. Al-Mubham min Huruf al-Mu jam Kitab sejarah dan tabaqat 1. Ia menghuraikan nama-nama lelaki dan wanita. Al-Thiqat oleh Abu Hatim b. 2. Sa ad. 3. Imam alNawawi hanya sempat mengemukakan tarjamah ringkas dalam menghuraikan manaqib al-rijal. Asakir dan lain-lain lagi. Antara karya-karya yang dirujuk dalam penulisan kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat ini termasuklah: 1. Kitab ini melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbahasan lafaz yang dirangka mengikut aturan huruf mu jam. Tulisannya telah disempurnakan oleh Al-Hafiz Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman al-Mizzi (w. Ali b. Tabaqat al-Kabir dan al-Saghir oleh Muhammad b. 742 H). Isma il al-Bukhari (810-870 M). Al-Muhadhdhab dan Al-Tanbih oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim b.

Kitab ini membentangkan perbahasan dan perbincangan ringkas berkait dengan sirah Rasulullah (saw) yang dirumuskan dari kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat.Ibadat dan hanya sempat menyelesaikan seperempat huraian kitab al-Buyu hingga ke bab al-Riba. alMuzni. Imam alNawawi (rah) hanya sempat menghurainya hingga bab shurut al-salah. yang menyentuh soal keimanan pada qadar. Karya Fiqh 1. dan ikhtilaf antara usul dan zahir. Ia menghuraikan kitab Al-Muhadhdhab karya Imam Abu Ishaq al-Shirazi. al-Ghazali. sebuah karya fiqh Imam al-Ghazali (rah). Huraiannya telah disempurnakan oleh Imam Taj al-Subki (683-756 H) hingga ke bab al-Taflis dalam 3 jilid dan Shaykh Najib al-Muti i (w. Al-Usul wa l-Dawabit Kitab ini mengupas 9 masalah furu dan usul. hukum memberikan jaminan (al-daman) dalam aqad yang fasid dan sahih. al-Juwayni dan al-Rafi i dalam menghuraikan pandangan fiqh dan usul. Ia dianggap antara syarahan terbaik yang menggarap dan mengemukakan perbahasan substantif terhadap pelbagai aspek dan dimensi fiqh. sebab-sebab yang menfasakhkan aqad. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan syarahan penuh kitab al. Kehandalan Imam alNawawi dalam mengupas kitab al-Wasit dizahirkan dalam kenyataannya: Mereka menduga hafalanku dari kitab al-Wasit. . Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab Kitab ini merupakan sebuah ensaiklopedia fiqh dan syarahan mazhab yang terbesar. Ia membahaskan kefahaman hukum yang dirangkul dari pandangan dan ijtihad fuqaha mazhab. Sharh al-Wasit (Al-Tanqih) Kitab ini adalah huraian kepada kitab al-Wasit. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kali . Ia menzahirkan ketinggian tamadun dan warisan dan pengaruhnya dalam mengangkat tradisi dan peradaban Islam. Kitab Qawa id al-Fiqhiyah 1. 3. 2. Mir at al-Zaman fi Tarikh al-A yan Kitab tarikh yang komprehensif menyorot perkembangan sejarah sejak dunia diciptakan. pembahagian rukhsah. 1406) yang melengkapkan perbahasan meliputi 8 jilid terakhir. Ia turut membandingkan pandangan fuqaha mazhab seperti Imam al-Shafi i.

Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab al-Taharah. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Shuman ibn Ahmad al-Ramli. 5. Al-Lu lu al-Masnu fi al-Ahadith wa al-Athar allati Hakama alayha al-Imam al-Nawawi fi alMajmu . Mukhtasar al-Majmu oleh Salim Abd al-Ghani al-Rafi i.Antara syarahan kepada kitab Al-Majmu termasuklah: 1.Rawdat. 2. 6. kitab rijal al-hadith dan tabaqat al. Al-Tahqiq fi al-Fiqh (Ru us al-Masa il fi al-Fiqh) Kitab ini menghimpunkan fatwa dan hukum yang dibincangkan dalam kitab al-Umm. Daqa iq al-Rawdat (Al-Isharat ila ma Waqa a fi al-Rawdat min al-Asma wa al-Ma ani wa l-Lughat).Uthaymin. 3. Muhimmat al-Ahkam Kitab ini menghuraikan pandangan hukum dan mazhab dan merungkai ikhtilaf dan permasalahan fiqh yang kompleks dan rumit. 5. kitab al-Rawdat. 3. Tuhfat al-Talib al-Nabih fi Sharh al-Tanbih . Salih al. Mukhtasar al-Rabi . Sharh al-Majmu oleh al-Shaykh Shihab al-Din al-Sharimsahi. 4. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab Salat al-Musafir. oleh Shaykh Muhammad b. Daqa iq al-Minhaj Kitab ini menghuraikan perbezaan lafaz dan istilah yang digunakan dalam kitab Minhaj al-Talibin dan AlMuharrar. Sharh Muqaddimat al-Majmu li al-Imam Abi Zakariya Yahya b. dan kitab al-Majmu . kitab-kitab usul. 7. Al-Nubugh fi Takmilat al-Majmu oleh Siraj al-Din al-Bulqini. syarah hadith. Ia turut menghuraikan hukum yang dibincangkan dalam karya-karya fiqh dan mazhab. 4. Mukhtasar alBuwayti.Ulama . Sharh al-Wajiz. Kitab ini menyingkap makna dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al. Sharaf al-Nawawi. Mukhtasar al-Muzni.

Ia merungkai kefahaman hukum dan fiqh almatn dan memperhalusi hujah dan dalil yang dihuraikan oleh Ulama dan fuqaha yang muktabar dalam . 2. Ia mengupas kefahaman fiqh dan hadith yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih karya Imam al-Shirazi. Kitab Tasawwuf 1. Ia menjelaskan kerangka pemikiran tasawwuf yang ideal dan menghuraikan latar dan asas kesufian Islam yang sebenar. Ia menghuraikan nas fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Ia mengemukakan penelitian yang tuntas dalam perbahasan aqidah. Al-Maqasid: Ma yajibu Ma rifatuhu min al-Din Kitab ini membincangkan kefahaman fiqh dan syariat secara ringkas. Ia turut mengupas sirah kehidupan dan perjuangan para Arifin dan Salikin yang berpengaruh. Kitab ini turut menggarap pandangan tokoh-tokoh mazhab dan ahli al-athar dalam menggariskan dasar dan kerangka fiqh yang tuntas dan berkesan. Tuhfat al-Walid wa Raghbat al-Ra id 9. Mukhtasar Kitab al-Salihin Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Riyad al-Salihin wa Nuzhat al-Talibin karya Imam al-Nawawi. tauhid dan fekah. Bustan al. akhlaq. 8. Karya dalam ilmu tauhid 1. Nukat ala al-Tanbih (al-Ta liqah) Kitab ini merupakan antara karya terawal Imam al-Nawawi dalam bidang fiqh. Ia mengupas hujah dan ijtihad Ulama dalam menghuraikan kefahaman dan kekuatan maqasid Islam dan keberkesanan hukum dan hujah syarak.Kitab ini merupakan antara karya terawal yang ditulis oleh Imam al-Nawawi sewaktu di Damsyik.Arifin Kitab ini membahaskan sirah kehidupan para wali yang dirangkum dari catatan Ulama besar sejak awal abad kedua Hijrah. Ia turut menukil hujah dan pandangan kaum sufi dalam membahaskan kefahaman ihsan dan hikmah Ilahiyyah yang dizahirkan dalam kehidupan para Abid dan Salihin. Ia menghuraikan pemikiran tasawwuf dan gagasan fiqh al-ladunni yang dilontarkan oleh Ulama Rabbani. Beliau hanya sempat membahasnya hingga ke pertengahan bab al-Hayd.

menilai periwayat dan memperhalusi isnad di samping meninjau aspek sirah dan latar belakang penyampaian hadith. BAB 1: PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Kajian ini membincangkan metode penulisan Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj oleh ImÉm al-NawawÊ. kekuatan istinbat dan kecanggihan hujah dalam mengupas dan mentafsir nas. Ia meneliti kaedah yang digariskan dalam menghurai dan mengupas hadith dan nas. Syarahannya menzahirkan kefahaman dan pemikiran terbaik dalam ilmu hadith yang merangkul kefahaman isnad dan matan. Beliau turut menjelaskan kedudukan perawi dan menilai jalur periwayatan yang dikemukakan. Ia diakui sebagai karya terbaik yang menghadapkan perbincangan substantif terhadap hadith. Usul al-Din. alZakat. al-Solat. Ia menggarap hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman yang mantap dalam perbahasan hukum dan penelitian nas. menghuraikan kriteria yang ditentukan oleh Ulama untuk menilai kejituan dan keabsahan nas. Syarahannya menggarap kefahaman hadith dan fiqh dengan pendekatan terbaik yang merangkul kefahaman hukum. Bidang dan Ruang Lingkup Kajian . Ia membentangkan kefahaman hadith dan menarik faedah fiqh yang dibahaskan.Umrah. al-Siyam. Huraian yang dibentangkan diperkukuh dengan nas dan dalil yang tuntas. Ia mengamati kaedah khusus yang diperkenalkan oleh Imam Muslim dalam mentajrih dan menta dil rawi. Kitab syarah hadith oleh ImÉm al-NawawÊ ini merupakan antara kupasan terbaik terhadap ØaÍÊÍ Muslim. dan al-Tasawwuf. Ia membahaskan manhaj yang dikemukakan dalam menghasilkan kitab syarah dan menghuraikan corak perbincangan dan uslub yang diketengahkan dalam penulisan. Ia mengemukakan tujuh mawdu perbincangan. Ia menetapkan pandangan yang tuntas dalam mengangkat dan mengiktiraf riwayat yang disandarkan dalam kitab ØaÍÊÍ. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim yang dihasilkan oleh ImÉm al-NawawÊ ini melakarkan manhaj yang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. al-Taharah.perbincangan nas. Beliau meneliti usaha pembukuan hadith dari peringkat awal. Hujahnya diperkuat dengan keterangan dan tafsiran Ulama yang muktabar. Ia menzahirkan kupasan terperinci terhadap manhaj penulisan dan kaedah riwayat yang dilakarkan oleh Imam Muslim. al-Haj wa l.

Mengemukakan kaedah syarah yang terbaik yang digarap dari perbincangan kitab Sharh Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. 3. Ia mengupas pandangan Ulama dalam membincangkan isnad dan membahaskan riwayat. . Ia mengkaji pendekatan Imam dalam membahas dan menghuraikan kefahaman nas.Bidang kajian ini adalah dalam ruang perbahasan metodologi Muhaddithin yang membincangkan metode syarah hadith yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam huraiannya terhadap KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Ia meninjau metode yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan mentafsir nas. penelitian hukum. Ia menghuraikan manhaj yang dikemukakan dalam perbincangan hadith. Kepentingan Kajian Antara faedah yang terpenting dan signifikan yang dirangkul dari kajian ini termasuklah: 1. 2. Sebagai asas dan landasan bagi melanjutkan penerokaan kepada hadith-hadith sahih. Syarahannya menzahirkan pandangan dan hujah yang tuntas dalam perbahasan hadith yang diperkuat dengan dalil yang kukuh dan meyakinkan. Fokus perbahasan tertumpu pada perbincangan yang dikemukakan dalam KitÉb Al-BuyË . perbahasan dalil dan pentarjihan nas. Ia membahaskan pandangan jumhur dalam perbincangan fiqh dan melakarkan hujah yang berkesan dalam penelitian nas. Menyumbang kepada kefahaman fiqh dan syarah hadith yang komprehensif. Ia meneliti pendapat yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mentarjih dan merumus pandangan hukum dan menghuraikan faedah fiqh dan kaedah istinbat.

4. 5. 7. 2. Membincangkan pandangan dan pemikiran ImÉm al-Nawawi dalam ilmu hadith dan meneliti fatwa dan ijtihadnya dalam perbincangan usul dan mazhab. mensyarah nas dan mengeluarkan fatwa berdasarkan kefahaman hadith dan nas. 3. mentafsir nas.4. 3. mentarjih pandangan dan mengupas amalan dan syari at Islam. menjelaskan matan. Mengemukakan pendekatan terbaik dalam menghuraikan teks hadith. menghurai hukum. Memperluas kajian dan penerokaan dalam bidang syarah dan Manhaj al-Muhaddithin. Membincangkan hadith-hadith yang dimuatkan dalam KitÉb al-BuyË dan meneliti hubungannya dengan kefahaman fiqh al-mu amalah dan maqasid shari ah. Meningkatkan kefahaman terhadap ilmu syarah dan mustalah al-hadith. 2. 6. Tujuan Kajian Kajian ini diusahakan bagi mencapai matlamat dan objektif-objektif berikut: 1. Menjelaskan hukum yang berkait dengan amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana diterapkan di zaman Nabi (saw). Membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dan pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Apakah pendekatan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim? Apakah asas yang diambil bagi mengistinbat dan mengeluarkan hukum? Bagaimana ImÉm al-NawawÊ menilai periwayat dan rijal Imam Muslim? . Meneliti kaedah yang digunakan dalam membincangkan hukum. 6. Mengenalpasti kaedah syarah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghurai dan mengupas nas-nas hadith yang terdapat dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Ia meneliti pendekatan beliau dalam menyampaikan hadith. Membandingkan manhaj yang dikemukakan dalam kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. 7. Masalah Kajian Kajian ini membahaskan kaedah syarah ØaÍÊÍ Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. Permasalahan utama yang dibincangkan dalam tesis ini meliputi persoalan: 1. 5. Meneroka pandangan dan pendirian Ulama Islam berhubung amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana dibincangkan dalam KitÉb al-BuyË .

Buku Sharh ØaÍÊÍ Muslim li al-ImÉm al-NawawÊ. Melalui sentuhan komentarnya oleh Shaikh KhalÊl al-Maiys.4. Ditahqiq oleh al-Fadil Shaikh KhalÊl al-Maiys. Apakah perbezaan dalam manhaj yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama-Ulama lain dalam mengulas dan mengupas Kitab ØaÍÊÍ? Tinjauan Literatur Merujuk pada kajian perpustakaan dan penelitian semula hasil-hasil penulisan yang berkait dengan perbahasan yang dikemukakan dalam disertasi ini. Kajian ini secara khusus akan menyumbang dalam memberikan huraian dan kupasan terperinci terhadap kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Kajian-kajian lain tertumpu pada perbincangan fatwa dan pemikiran beliau dalam ilmu usul yang banyak dihasilkan di Eropah. Apakah kaedah dalam menentukan tahap kekuatan sesuatu riwayat yang disampaikan? 5. sepanjang pengetahuan penyelidik. Bagaimana beliau mentarjih dan menyelaras nas-nas hadith yang musykil dan mukhtalaf? 7. Bagaimana pendirian beliau tentang manhaj Imam Muslim dalam menyusun dan mengelaskan hadith dalam Kitab ØaÍÊÍ? 6. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini adalah bahasan penuh kajian ini. belum terdapat kajian yang membuat penerokaan menyeluruh tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm alNawawÊ dalam ØaÍÊÍ Muslim. Beliau turut menyelitkan beberapa ulasan dan keterangan . Penulisan-penulisan ini amat penting bagi membantu penyelidik merungkai dan menggalur semula idea-idea yang terhasil dan merumuskan penemuan dan fakta baru yang diperoleh tentang ImÉm al-NawawÊ. Kajian yang dihasilkan banyak tertumpu pada biografi ImÉm al-NawawÊ. beliau telah berhasil memperbaiki dan memperbaharui tatacara penyusunan kitab Sharh berdasarkan naskhah yang disunting sebelumnya oleh Shaikh MuÍammad Fu Éd Abdul alBÉqÊ. Syaikh KhalÊl al-Maiys telah mengemukakan perbahasan yang mantap dalam menghuraikan metode penulisan hadith oleh ImÉm al-NawawÊ. Berikut adalah beberapa kajian yang membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ terhadap ilmu syarah dan pemikiran yang dikemukakannya dalam usul alhadith secara am: 1. dan huraian tentang sumbangan serta pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Projek penterjemahan karya-karya ImÉm alNawawÊ turut diusahakan oleh ramai pemikir agung dari dunia Timur dan Barat. cuma terdapat beberapa kajian ringkas yang menyentuh secara am tentang kupasan dan syarahan beliau terhadap kitab ØaÍÊÍ.

Kertas ini mengemukakan perbincangan ringkas tentang uslub syarah yang diketengahkan oleh ImÉm al-NawawÊ dan memberikan gambaran ringkas tentang . merungkai percanggahan hadith. Kertas ini turut membincangkan pengaruh dan sanjungan Ulama terhadap kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. Kertas kerja berjudul LamÍÉt min Manhaj al-ImÉm al-NawawÊ fi Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Ia meneliti manhaj yang digunakan dalam mengumpul nas. ImÉm al-NawawÊ telah menyumbang dalam meneliti dan menyingkap semula lembaran teks-teks klasik yang ternyata merupakan landasan dan kerangka besar dalam tradisi Islam. 2. 3. Beliau turut mengemukakan pandangan beberapa Ulama terkenal yang turut mengupas dan menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. Ia turut meneliti prinsip dan kaedah yang diambil dalam mentakwil dan menghuraikan hadith-hadith musykil dalam Kitab ØaÍÊÍ. Sebuah tajuk khusus yang dibentangkan oleh Prof. Madya Dr. Koleksi kertas kerja ini menghimpunkan pandangan para ilmuwan tentang keunggulan dan kewibawaan ImÉm al-NawawÊ sebagai pemikir Islam yang agung. menukil hujah mazhab. Imam al-DÉr alQutni dan Ibn al-ØalÉh. Ia banyak membantu penyelidik dalam memahami kaedah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghasilkan kitab Sharh dan memperhalusi corak perbahasan yang dikemukakan. Kuala Lumpur. terbina pemahaman tulen tentang khittah dan kerangka ilmu hadith yang dirangkul dari perbahasan dan kupasan kitab al-ØaÍÊÍ. Seminar seumpama ini amat berfaedah bagi penyelidik yang mengusahakan kajian tentang ImÉm al-NawawÊ untuk memanfaatkan pandangan dan penemuan yang dihasilkan. Abdul Hayei Bin Abdul Shakur bertajuk Metodologi al-ImÉm al-NawawÊ di dalam kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim turut memberikan asas yang melakar idea yang terpancar dalam tesis ini. tafsir. Melalui wadah inilah. fiqh. tarbiyah dan perundangan Islam. Koleksi Kertas Kerja Seminar al-ImÉm al-NawawÊ. Beliau telah memberikan penjelasan dengan kupasan dan tafsiran menyeluruh terhadap kitab Sahih. merumus pandangan fiqh. mentakwil dan mengistinbat dalil. membentangkan kefahaman hukum. Kajian ini sangat baik untuk dilanjut dan diperluaskan skop bahasannya. Abdul KarÊm MastËr al-QarnÊ. anjuran Pusat Islam Malaysia. mentafsir nas al-Qur an.tambahan yang menghuraikan pendekatan ImÉm dalam mengulas dan mentakwil nas dan mentarjih pendapat mazhab. Penyelidik turut terkesan dengan usul yang diputuskan yang menyeru supaya ditingkatkan kajian tentang sumbangan dan peranan Ulama Islam dalam pelbagai bidang pemikiran. menarik faedah hadith. Tulisan Dr. Melalui kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. Kertas yang dibentangkan ini membincangkan secara ringkas metode syarah hadith yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. al-Hafiz Ibn ×ajar. seperti ImÉm al-SuyËÏÊ. Ia memuatkan kajian ringkas sekitar riwayat hidup dan kesan pemikiran Imam serta penulisan yang dihasilkannya dalam bidang hadith.

. Karya-karya yang dihasilkannya dalam ilmu hadith mencakup tiga bahasan penting.latar perbahasan kitab Sharh. Ia membahaskan pandangan Islam tentang kebenaran penyakit terkena ayn (pandangan hasad). Kajian ini secara khusus mengkaji sebuah bab dalam kitab al-SalÉm iaitu bab al-ÏÊb wa al-maraÌ wa alruqÉ. pengenalan kepada disiplin dan pengetahuan baru dalam ilmu hadith dan ringkasan pada karya-karya besar yang dihasilkan oleh Ulama terdahulu. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam mengangkat dan memperbaharui kefahaman dan memartabat tradisi ilmu dan pemikiran. usul dan aqidah Islam. hadith. 5. Al-MajmË sharh al-Muhadhdhab. Muhiden Abd. Penulis Mohd. fiqh. 4. Penulis Ahmad Shahir Jiri. Ia menguji minat dan kesungguhan penyelidik untuk meninjau dan merujuk semula karya dan kitab-kitab yang dikemukakan oleh para pembentang dalam setiap sesi perbincangan. iaitu syarahan kepada kitab-kitab hadith yang terawal. Kajian ini amat bermakna kepada penyelidik bagi mendapatkan kefahaman tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. ImÉm al-NawawÊ telah berhasil menyumbangkan karya dan penulisan dalam pelbagai bidang keilmuan seperti ilmu lughah. Kajian ini membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ kepada ilmu hadith menerusi perbincangan terperinci terhadap kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Matn al-Arba Ên. Ia meransang penyelidik untuk melakukan penelitian serius dan melanjutkan kajian tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm. Ia turut menghuraikan kaedah Islam dalam menjampi dan merawat bersandarkan nas dan dalil-dalil syarak yang sahih. al-TaqrÊb. tabaqat. Ia turut membincangkan sumbangannya dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah menerusi perbincangan terhadap karya-karya hadithnya seperti kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia memberikan kefahaman yang tuntas tentang manhaj yang dilakarkan dan kekuatan dan keberkesanan hujah yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dalam perbahasan yang dizahirkan. al-AdhkÉr. Kertas-kertas kerja yang lain turut berperanan menghimbau ketokohan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan pengaruhnya dalam pemikiran dan tradisi Islam. Disertasi Sarjana bertajuk Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. TahdhÊb alAsmÉ wa al-LughÉt dan lain-lainnya. Rahman. Latihan ilmiah berjudul Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmËÑ. Koleksi ini merangkul perbahasan yang komprehensif tentang ImÉm al-NawawÊ yang memberikan ruang kepada penyelidik untuk menggarap sebaiknya idea dan hujah yang dikemukakan.

Kajian ini dibentangkan secara ringkas dan tidak terlalu ghairah membicarakan keseluruhan persoalan sesuai dengan kenyataannya sebagai sebuah latihan ilmiah peringkat Mahasiswa. Penyelidik telah mendapat manfaat besar dari kajian ini hasil dari penerangan tentang metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dan penemuan beberapa manhaj utama dalam pendekatan dan kaedah tarjih yang masih kekal dan diraikan dalam perbahasan fiqh dan usul. Kitab al-MajmË yang dikemukakan ini merupakan syarahan besarnya dalam ilmu fiqh yang memuatkan beberapa kritikan ke atas pendapat Ulama terdahulu serta penambahan dan analisis khusus yang membicarakan kelebihan dan kekuatan mazhab ImÉm al-SyÉfi Ê. hukum dan akhlak. Beliau membangunkan kaedah fiqh setelah menimbang dan memperhalusi pandangan dan pendapat Ulama-Ulama salaf. Disertasi berjudul Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ. Ia membincangkan kefahaman hukum yang digarap dari pendapat fiqh al-SyÉfi Ê dan kehandalan Imam dalam mentarjih dan merumuskan pendapat Ulama fiqh yang berlainan. Beliau mengusulkan pandangan berdasarkan fatwa ImÉm al-SyÉfi Ê dan pandangan Ulama mazhab yang mempertahankan hukum mengikut keperluan maslahah dan uruf. . Kajian ini membahaskan kaedah penyusunan hadith dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia turut mengemukakan sumber yang dirujuk oleh Imam dalam menghasilkan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan manhajnya dalam merangka dan mengemukakan tarjamah bab. Ia turut menzahirkan pengaruh dan kekuatan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kesannya dalam mengangkat martabat dan harakat umat. Fatwa-fatwa yang dikemukakannya turut dimuatkan dalam Kitab Adab al-Fatwa wa l Mufti wa l Mustafti dan Kitab al-Masa il al-Manthurat susunan al-Syaikh Ala al-Din ibn al. Karangan Fahmi AlKautsar.Kajian ini membahaskan metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ yang dibentangkan dalam KitÉb alMajmËÑ sharh al-Muhadhdhab. Buku ini menggariskan kaedah tarjih yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ bagi memutuskan hukum iaitu dengan mengutamakan pendapat yang lebih kuat dan terkemudian ke atas pendapat yang terdahulu dan difikirkan lemah. Kepakaran beliau dalam mentarjih terbukti dengan keupayaannya menggarap dan merumuskan pendapat Ulama dan mengemukakan pandangan dan rincian tersendiri yang ternyata telah diterima pakai dan menjadi sandaran utama dalam mazhab. 6. Ia membentangkan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kekuatan hadith yang dikemukakan. Ia turut menghuraikan maksud dan kefahaman hadith dari aspek aqidah.Attar. Ia turut membincangkan kaedah pengelasan dan penyusunan bab berdasarkan maksud dan kandungan hadith yang dibicarakan. Ia mengungkapkan fadilat hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan menghuraikan kefahaman dan faedah nas. Ia memperhalusi manhaj Imam dalam mentarjih dan mengeluarkan hadith-hadith terpilih dari kitabkitab hadith yang muktabar. Beliau membandingkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dan mengambil pandangan yang terbaik yang diangkat dan diiktiraf dalam mazhab.

Disertasi Ilmiah berjudul Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia memuatkan hadith-hadith yang mengangkat maruah insan dari sudut maknawi yang merangkul kekuatan dan keupayaan akliah yang berpangkalkan aqidah dan tasawwur Islamiyah maknawiyah. 7. Ia menghuraikan kefahaman hadith tentang nilai kemajuan dan ketrampilan insan dan membandingkan pandangan Islam dan Barat dalam menilai potensi insan dan mengukur keupayaannya untuk membangun dan berkembang. Ia menekankan hadith-hadith yang menyeru kepada peningkatan amal dan penjanaan akhlak dan pemupukan nilai kerohanian yang tinggi. Ia menelusuri kehidupan Imam al-NawawÊ di NawÉ dan menyingkap aliran pemikiran dan politik yang berkembang di zamannya.Kajian ini telah menjana manfaat besar yang membantu penyelidik memahami kaedah penyusunan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan meneliti hubungannya dengan manhaj yang dilakarkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim.UlËmihi. Kajian ini menzahirkan kaedah dan pendekatan ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. 8.AzÊz QÉsim al-×addÉd. Ia turut menampilkan manhaj ImÉm dalam menyaring dan memperhalusi nas dan mengetengahkan kefahaman hadith yang segar dan mengilhamkan. Ini penting dalam mengesan dan mendapatkan perkaitan antara setiap karya yang dihasilkan oleh Imam dan memahami kaedah perbahasan yang dikemukakan dan memberikan keyakinan dalam menghadapi teks-teks karangan ImÉm. RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia membahaskan sumbangan dan perjuangannya dalam ilmu hadith dan kecekalan dan iltizamnya berdakwah. Kajian ini mengemukakan kefahaman yang tuntas tentang kerangka dan asas pembangunan yang seimbang. Pengarang Kamarul Azmi Jasmi. Buku ini adalah kajian ulung yang membincangkan kesan dan pengaruh pemikiran ImÉm al-NawawÊ kepada hadith dan ilmunya. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ wa-Atharuhu fi al-HadÊth wa. Ia membahaskan pemikiran dan pandangan yang dikemukakan menerusi karya-karya dan penulisannya yang cukup hebat dan berpengaruh. Karya Shaikh AÍmad Abd al. Ia merujuk pada tulisan ImÉm al-NawawÊ yang khusus membahaskan tentang nilai dan martabat insan dalam kitabnya. Kajian hadith dalam KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dikhususkan kepada hadith-hadith yang menyentuh tentang pembangunan insan dari sudut ketahanan dan keyakinan untuk mempertahan dan mengangkat kekuatan dan memberdaya akal budi. Ia turut menghuraikan pengalamannya sewaktu menuntut di Damsyik dan .

Ia menghuraikan lafaz dan maksud hadith dan mempertahankan nas dan hujah mazhab yang diperkukuh dengan penjelasan dan kupasan hadith yang substantif. Kitab al-Mufhim limÉ Ashkala min TalkhÊs KitÉb Muslim. Kajian ini penting dalam menzahirkan pendekatan Imam untuk merungkai percanggahan hukum dan mengemukakan pandangan dan ijtihad yang tuntas. Buku ini adalah kitab syarah kepada sebuah kitab terdahulu yang dikarang oleh ImÉm al-QurÏubÊ berupa ringkasan kepada ØaÍÊÍ Muslim. Tulisan ImÉm al-×ÉfiÐ AbË al.Asqalani sebagaimana tercatat dalam kitab Khulasat al-Ahkam dan Tahdhib al-Tahdhib. Buku Al-Manhal al.kekaguman Ulama terhadap ilmu dan kefahamannya.Adhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏb al-AuliyÉ al-NawawÊ oleh al-×ÉfiÐ Shams al-DÊn al-SakhÉwÊ. Ia membandingkan pandangannya dalam mengupas kedudukan riwayat dan rijal al-hadith dengan hukum yang diputuskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al. Melalui kitab ini. Melalui wadah inilah. Ia menzahirkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mengkaji dan meneliti kitab-kitab fiqh dan hadith dengan kepintaran luar biasa dan kekuatan akliah yang sempurna.AbbÉs alQurÏubÊ. 10. Kitab ini cukup bermanfaat kepada penyelidik bagi membandingkan uslub syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-QurÏubÊ dan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Perbahasan tentang pendirian ImÉm dan pengecualiannya dari beberapa pendapat Ulama dalam pertikaian hukum turut dibahaskan dengan terperinci. Kajian ini banyak membantu penyelidik dalam merangka dan memperincikan idea dan menetapkan kerangka dan rencana penulisan. penyelidik memperoleh ruang untuk menyingkap semula lembaran teks-teks hadith yang besar yang terus diiktiraf dan diungkap semula secara tersusun. Kitab ini mengemukakan penelitian baru terhadap ØaÍÊÍ Muslim dengan hujah dan pandangan yang tuntas yang digarap dari pandangan dan kupasan Ulama mazhab. . Kajian ini turut membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith al-riwayah dan aldirayah. Hujah yang dikemukakan diperkuat dengan dalil yang mantap dan kritis. ImÉm al-QurÏubÊ telah memperkenal kaedah syarah yang berkesan dengan menggarap kefahaman hadith dan merangkul hujah yang dinukil dari ijtihad fuqaha dan Ulama salaf. 9. Ia menghuraikan secara terperinci kaedah penyusunan dan penulisan hadith dalam kitab ØaÍÊÍ dan melakarkan khittah dan manhaj penulisan yang tuntas dan meyakinkan. Beliau menolak hujah dari sumber hadith yang lemah dan menyangkal pandangan yang jumud dan kaku serta pegangan ta sub pada mazhab. Ia menjadi sandaran khusus ImÉm al-NawawÊ dalam menyedia kerangka besar kitab syarahnya.

Ia menghuraikan kerangka pemikiran dan kaedah penulisan yang digariskan dan membincangkan pengaruh dan implikasi fatwanya dalam masyarakat. Sumbangan ilmu yang dicurahkan merupakan khazanah yang teragung dan rujukan terpenting dalam hukum yang terus terpahat dalam tradisi dan warisan akliah Islam. . akhlak. Buku ini sangat baik untuk diteliti sebagai rujukan terpenting tentang riwayat hidup Imam al-Nawawi. Beliau turut menyanggah dan menyerang amalan bid ah dan kemungkaran yang berleluasa di Damsyik. kalam. Beliau turut memimpin dan mengepalai pengajian hadith di Madrasah Ulum alSyarifah dan Jami al-Umawi di Damsyik. Karya-karya yang terhasil ini telah menyumbang dalam menyegarkan tradisi akliah dan menyemarak serta meluaskan pengaruhnya yang berkesinambungan sepanjang abad. tarbiyah dan kesan pemikiran dan ijtihadnya dalam pengajian fiqh al-mu asir. fiqh.Buku ini merakamkan biografi dan sirah kehidupan ImÉm al-NawawÊ. Kajian ini turut membongkar kebolehan dan keupayaan luar biasa yang dizahirkan sewaktu beliau masih menuntut di Damsyik. Ia membincangkan sumbangan dan peranannya dalam memperjuangkan hadith dan iltizamnya untuk menegakkan amar ma ruf dan nahi munkar. Beliau cukup gigih menghafal kitab-kitab fiqh yang besar dan tekun meneliti dan menelaah teks-teks hadith sepanjang hari. tafsir dan hadith. Ia turut meneliti hasil penulisan dan karyanya yang amat berpengaruh dan berdampak jauh. Karya Abdul GhanÊ Daqar. Ia menzahirkan pengaruh dan peranan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan kedudukannya sebagai mujtahid mazhab. 11. Ia turut merakamkan perjuangan Imam dalam menghadapi pencerobohan tanah masyarakat miskin di Damsyik. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam ilmu tafsir. Buku ini membahaskan ketokohan ImÉm al-NawawÊ dan kejaguhannya dalam ilmu hadith dan fiqh. Ia membolehkan penyelidik mengkaji pemikiran dan pandangan Imam tentang hadith dan meneliti fatwa dan pendapat yang diputuskan dalam hukum fiqh dan syariat. Buku ini turut menghuraikan kefahaman dan corak pemikiran yang digarap dari teks-teks hadith dan fiqh yang dihasilkan. Ia membincangkan latar belakang dan garis keturunan ImÉm dan mengamati suasana dan iklim budaya yang diharunginya di NawÉ. Sebahagian besar kitab-kitab agama yang dikarangnya telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa utama dunia dan terus menjadi bahan kajian para peneliti untuk mengungkap kembali idea dan pemikiran beliau yang cukup bermakna dan dikagumi. Ia turut membincangkan kaedah pengajaran dan pendidikan yang dilaluinya di Madrasah al-Rawahiyah di Damsyik dan kesannya dalam melatih dan menyemarak ruh keilmuan dan perjuangan dalam dirinya. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ Shaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. Buku ini turut membincangkan secara ringkas hasil karya dan penulisan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu taÎawwuf. Ia membincangkan hasil pemikiran dan ijtihadnya dalam mazhab dan pembaharuan yang dikemukakan dalam aliran fiqh dan syariat. da wah.

media elektronik termasuk internet dan salinan dokumentasi tidak bercetak yang lain yang mampu memenuhi keperluan penyelidikan dan menyediakan maklumat terperinci bagi tujuan dokumentasi dan pembukuan. Ia membuat pemerhatian rapi pada rangka teks dan dokumen yang dikaji. makalah ilmiah. kertas persidangan dan sumber sejarah yang signifikan yang berkait dengan tajuk kajian dan projek penyelidikan yang dijalankan. kertas projek. Kajian ini menggunakan kaedah induktif dan deduktif untuk memproses dan mengolah data. jurnal. Metodologi Kajian Metod Dokumentasi Kajian ini dikendalikan berasaskan kaedah kepustakaan dengan merujuk kepada bahan-bahan perpustakaan yang menyediakan data dan sumber-sumber maklumat bercetak dan elektronik berupa koleksi tesis. Ia turut membantu penyelidik dalam memahami teks-teks hadith dan karya fiqhnya. Ia merupakan sebuah rujukan moden yang menyediakan maklumat terbaik tentang peribadi dan manaqib Imam.Buku ini cukup berguna dalam membantu penyelidik untuk memahami kaedah penulisan dan corak perbincangan yang ditampilkan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan membahaskan hadith yang terkandung dalam kitab Sahih. Penyelidikan diusahakan dari bahan terpenting kumpulan data primer dan sekunder berupa dokumen sejarah dan penerbitan ilmiah. monograf. kitab-kitab hadith klasik. Melalui kaedah induktif. maka kaedah yang digunakan untuk mentafsir maklumat adalah melalui analisis kandungan. kesimpulan dibuat dengan menilai pandangan dan pendapat yang diutarakan oleh ImÉm al-NawawÊ dan analisis ijtihad yang dikemukakannya. mikroform . Rangka kajian dibangun mengikut kaedah saintifik yang bersifat integratif dan tematik dan fokus kajian tertumpu pada KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Pendekatan deduktif pula diambil dengan . Metod Analisis Data Memandangkan kajian ini bersifat deskriptif.

Teks: Kandungan bahagian isi. Analisis: Pencerakinan. Al-NawawÊ (631 676H /1233-1277M): Beliau ialah MuÍy al-DÊn. KitÉb: Buku yang mengandungi ajaran atau hukum. Teks yang dikaji dalam penyelidikan ini ialah KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. penelitian. penyelidikan. . Iaitu pengkajian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau daripada pengumpulan teks.meneliti teks dan fakta yang dikemuka dan membuat inferens berasaskan teknik taakulan dan pemerhatian dan interpretasi dari kenyataan dan pandangan yang disampaikan. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×auranÊ al-DimasyqÊ. 2. Tulisan pengarangnya yang asli. Perkataan kitab yang dimaksudkan di sini ialah sebuah bahagian yang dipecahkan mengikut tajuk dalam perbincangan-perbincangan besar terhadap hadith-hadith yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. AbË ZakariyyÉ. Iaitu kaedah yang menjadi pertimbangan untuk dianalisa. penilaian. Ini berguna bagi memahami cara penyampaian dan tafsiran hadith oleh ImÉm dan mengenalpasti serta mengesan pendekatan beliau dalam merumus dan mentakwil nas. 3. penyiasatan. 7. Bermaksud sistem atau aturan. pemeriksaan. ImÉm al-NawawÊ adalah tokoh yang dibahaskan dalam kajian ini. Kajian ini turut menggunakan kaedah komparatif dan kontrastif bagi meneliti persamaan dan membandingkan perbezaan dalam pendekatan yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghurai KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. penghuraian. Pengertian Tajuk Berikut menghuraikan maksud dan pengertian tajuk disertasi: 1. Al-Buyu : perkataan Jama (banyak) yang diambil daripada perkataan al-bay bermaksud jual beli. 6. Sharh Muslim: Adalah kitab karangan ImÉm al-NawawÊ yang menghuraikan hadith-hadith dalam ØaÍÊÍ Muslim. Metode: Disebut juga dengan istilah metodologi atau metodik. Merupakan nama kepada sebuah bahagian dari kumpulan tajuk besar yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. 5. pengkajian. 4.

Bab kelima adalah kesimpulan dan analisis umum tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. Ia turut membincangkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dalam perbahasan isnad dan matan dan pentarjihan hukum dan nas. Fasal kedua membincangkan kerangka KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. selawat ke atas nabi (saw). Bahagian yang keempat menerangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-BuyË . Ia menghuraikan teknik penyampaian dan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam perbincangan hadith dan nas. Ia membandingkan metode syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. (manakala di luar solat). Ia menzahirkan saranan dan cadangan yang terhasil dari perbahasan dan perbincangan yang dikemukakan. dan menyerahkan pengetahuan sebenar tentang kedudukan mereka kepada allah (swt). Fasal pertama menghuraikan sejarah kehidupan ImÉm alNawawÊ dan meneliti kegiatan ilmiah yang berkembang di Damsyik dan meninjau aliran politik dan budaya hidup masyarakat di abad ketujuh. Ia membentangkan kaedah syarah yang komprehensif dan menjelaskan metode pentarjihan dan pentafsiran hukum dan uslub yang diketengahkan dalam syarahan dan kupasan nas. manakala kaum yang terpisah dari pertimbangan akal. kami biarkan urusan mereka sebagaimana adanya. 7. 7. Bahagian yang ketiga membincangkan manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam penulisan kitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Ia turut membahaskan idea dan pemikiran ImÉm al-NawawÊ dan sumbangannya dalam ilmu hadith dan fiqh dan kekuatan serta pengaruh karya-karya yang dihasilkan. Al-maqasid Hlm. kaum salihin. seperti kalangan yang tenggelam dalam makrifat (majdhub). pendapat lain menyatakan wajib berselawat setiap kali nama nabi (saw) disebut. yang meninggalkan kewajipan dan perintah syariat. 6. Sebahagian lain berpendapat wajib dalam setiap majlis.Rangka Jadual Kerja Kajian ini terbahagi ke dalam lima tema perbincangan yang utama. taqarrub kepada allah Hlm. Hlm. sebahagian ulama memandangnya wajib sekali seumur hidup. Bahagian kedua mengandungi dua fasal. adalah wajib ketika tashahhud akhir dalam solat. sementara yang lain memandang sebaliknya. berdasarkan suruhan agama (untuk mencegah kemungkaran) . 15. Bahagian pertama mengemukakan rangka kerja penyelidikan dengan membahaskan metod kajian dan tujuan penyelidikan dijalankan serta faedah yang terhasil dari projek penyelidikan di samping meninjau tulisan-tulisan awal yang membincangkan tentang ImÉm al-NawawÊ. walaupun adalah wajib mencela setiap yang lahir dari mereka yang membelakangi perkara zahir dalam syariat. menyapu khuf hlm.

hadith (yang melakukan monopoli hanyalah kalangan yang berdosa) Syarah al-tajrid al-sarih li ahadith jami al-sahih. seerti dengan wajib. Fard. 123 shaykh farah: saya melihat nabi (saw). abu nu aym (336-430). Al-manhal kamus arab melayu. 298. dan antara keramatnya Ibn hazm. abd al-rahman al-darimi (181-255). 358 pendapat jumhur pandangan yang dipegang hasil kesepakatan yang dicapai oleh ulama dari mazhab ahli sunnah wa al-jamaah . jami al-usul Diwan imam al-shafi i Abu muhammad Ibn hazm (w.Mufida ma sum (peny. abu al-hasan razin b. Maslahah ummah. 114. sebagai ingatan kepada orang yang melakukannya. tawq al-hamamah. Hlm. 302. kitab al-fihris 6: 152. 55: 7-9.) (2004). al.adalah al-ijtima iyyah fi al-islam. hatm. hlm. social justice of islam. lazim. abu al-abbas al-zabidi Al-majalis al-saniyyah syarah hadis arbain nawawi syeikh ahmad ibnu sheikh hijazi ali Kelangsungan hadis. mu awiyah al-abdari al-andalusi (524/535) ibn al-athir (544-606). 17: 35 Sayyid qutb. Abu muhammad abdullah b. ihkam 1/43 Ibn al-nadim. hlm. Kuala lumpur: crescent news. 1064) Sakhawi. saydina ali (rad) menumpahkan air susu ke tanah yang dicampur air biasa. Mudawat al-nufus.

beirut: dar al-kutub al. rijal. damsyik: dar al-fikr Mokhtaser sahih muslim. mukhtasar. 1249 H).ulum al-nafi ah. 309. merujuk hadith kepada ulama yang mengeluarkannya. 2. mu allaqat. mustakhraj. hlm. dari masdarnya yang asal. Cet. Cet. Ahmad zidan. 12. 1138). mengkaji syurut. Dina zidan . Irwan kurniawan (terj. dr.) (2002). Syeikh jasim al-yasin ibn muhammad (1991). 1073). abd al-samad (t. 650). mufti akbarabad. al-matar al-thajjaj ala sahih muslim ibn al-hajjaj (parsi) Mu tamar alami an manahij tafsir al-qur an wa sharh al-hadith tuqadi. Al-imam al-nawawi. ali (1979). syarh sahih muslim Sheikh abu al-hasan muhammad ibn abd al-hadi al-sindi al-madani (w. al-madkhal ila takhrij al-ahadith wa al-athar. mustadrak. hlm. Cergas beribadah bersama imam al-nawawi.ilmiyah Dirasah muqaranah fi syuruh al-hadith Pengenalan kitab-kitab syarah yang utama Penulisan berkait kitab al-sahihayn. hashiyah ala sahih muslim Mawlana waliy allah al-farakhabadi (w. majma al-bahrayn fi al-jam bayn ahadith al-sahihayn Syeikh nur al-haq ibn abd al-haq al-dihlawi (w. abdul hamid siddiqi Al-tantawi. muhammad al-sharif ibn mustafa (1985). Madinah almunawwarah: dar al-bukhari. beserta kajian terhadap hadith dan perawinya. ilmu takhrij petunjuk kepada sumber hadith. dr. al-jadawil al-jami ah fi al.t. 2. Miftah al-sahihayn bukhari wa muslim. Jakarta: penerbit hikmah Sahih muslim rendered into english. mrs.). Kuwait: dar alda wah. dengan penjelasan terhadap hukum dan darjatnya sebagaimana diputuskan oleh ulama Imam al-hassan ibn Muhammad ibn al-hassan al-saghani (w.Ilmu takhrij.

muhammad hassan (1980). al-imam al-shirazi: hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. hajar al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf norman calder. Irshad tullab al-haqa iq ila ma rifat sunan khayr al-khala iq (saw).azim b. wafat 261 H. muslim b. adam b. 656/1258) Mukhtar al-imam muslim. abdullah b.Al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. abu al-fadl b. qurrat ayn al-muhtaj fi sharh muqaddimah sahih al-imam muslim b. beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. Abu al-husayn muslim b. 636 H) Khaldun al-ahdab. dimakamkan di nasr abad. 656/1258) Al-mukhtasar . muhammad mustafa ammarah Al-ruba iyyat min sahih muslim. abd al-qawi al-mundhiri (w. muhammad ibn ali b. ahmad b. hlm. abu muhammad abd al. Nur al-din attar (ed. 20. kushan al-qushayri al-nisaburi. ibrahim alwani (w. Ibn hajar. musa al-wallawi (t. Abu ishaq ibrahim ibn ali al-shirazi (1003-1083). Kaherah: dar alfikr. amin al-din muhammad b. al-hafiz abu bakr muhammad b.awali al-hisan. umar al-ansari al-qurtubi (w. siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. menulis sahih muslim pada 250 H Talkhis sahih muslim. ibrahim al-qurtubi (578-656) Haytu. asbab ikhtilaf al-muhaddithin Al-ithyubi. Ibn al-salah. Arab saudi: dar ibn al-jawzi. al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. al-hafiz abu al. isma il b. beirut: dar al-gharb al-islami. ahmad shams al-din Talkhis sahih al-imam muslim. umar b. classical islam: a sourcebook of religious literature . abi amru (1404/1984). nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-adhkar Al-ja diyat. khalfun (w.Mukhtasar sahih muslim. al-hajjaj. al-luma Al-mu lim bi shuyukh al-bukhari wa muslim. al-hajjaj b.t.abbas ahmad b. Muwaffaq b. 735/1335) Al-nawawi (1991).). Al-asqalani.). al-jawhari al-hamdani (w. al. ward b.). 590) awali. abd al-qadir (ed. daerah naysabur.

asma al-sahabah allati ittafaqa fiha al-bukhari wa muslim wa-ma infarada bihi kull minhuma Karya lain. 54 (1995). sunan ibn majah. 1623. 724/1324) Jonathan a. syarahan dan penilaian kitab al-sahihayn Al-ilzamat ala sahihay al-bukhari wa muslim. TH.c. menilai periwayat. 676/1278) Al-daraqutni. sharh muslim 1/5.) (1987). 45. Ittijahat fi dirasat al-sunnah: qadimuha wa hadithuha. 86. brockelmann G. selesai 667. Wustenfeld. islam. kitab al-du afa wa al-matrukin. ibn hajar s hady al-sari: a medieval interpretation of the structure of albukhari s al-jami al-sahih: introduction and translation .mohammed abu al-laith (2005). dhikr asma al-tabi in wa man ba dahum mimman sahhat riwayatuhu ind muslim. al-adhkar 1/3 M. pandangan al-daraqutni menyalahi pendirian jumhur dan ahl al-fiqh dan usul. al-nawawi (w. 1-37. 385/995) Ibn hajar. Mohammad fadel (1995). setaraf dengan musnad ahmad. menawan parsi. al-mukhtalaf wa al-mu talaf fi asma al-rijal. ahli hadith di iraq menghasilkan lebih 9 buah karya yang mengemukakan analisis. 2004. baghdad membunuh khalifah pada 1258 h. Ibn al-attar (w. Al-nawawi. setelah tumpas kepada khalifah uthmaniyah di turki alfred guillaume. hadith yang dikritik diterima secara umum.A. Criticism of the proto-hadith canon: al-daraqutni s adjustment of the sahihayn. hlm. Gombak: Pusat Pentadbiran Penyelidikan UIAM kesultanan mamluk berakhir pada 1517. Kitab al-ilzamat wa al-tatabbu . journal of near eastern studies. Ibn al-salah (w. hlm. 643/1245). kitab fi dhikr riwayat al-sahihayn. encyclopaedia of islam. oxford centre for islamic studies. tashif al-muhaddithin . selesai 670 Lebih 50 karyanya. Houtsma (ed. umar al-daraqutni (w. al-sunan. fath al-bari 1/246 Kritikan tidak memberi kesan kepada kebenaran dan kesahihan hadith. Brill. 884. kecuali sedikit Al-daraqutni. kitab al-tatabbu .J. riyad al-salihin. ali b. Journal of islamic studies 15:1 (2004). Leiden. amir al-mu minin fi al-hadith.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyyah. hulagu cucu kepada jenghiz khan. brown (2004).L. the netherlands: E. hlm. hlm. al. Al-adhkar.

amman: dar al-fikr. Menghafal al-tanbih fi al-fiqh dengan syeikhnya muhammad b. mengikut penyusunan isnad. muslim atau keduanya Kitab al-tatabbu . Beirut: dar al-sadir. al-nawawi. urusniaga hadapan Surah al-nisa 4: 29 jangan mengambil harta-harta kamu dengan jalan yang salah Muslim b. sa sa ah. mempertikai 217 riwayat dalam al-bukhari. al-khattab (15 riwayat). amr b. rabi ah b. ward. uthman b. anas b. affan (6) Sekitar 2500 hadith bicara soal niaga. ziyadah Kitab al-tatabbu . Ibn hajar (1968).attar. 10/126. dari kabilah al-hawazin al.Muqaddimat ibn al-salah wa mahasin al-istilah. imam muslim lahir dari keturunan ini Dikenali abu al-husayn. 23 tahun menyusun fath al-mun im Ihya ulumuddin.adnaniyah. 32 dari keduanya Kitab al-ilzamat mengemukakan 109 riwayat dengan isnad yang dipandang wajar dikeluarkan dalam kitab al-sahihayn Kitab al-tatabbu . ibn abbas (13 riwayat). Sharh muslim. 4 Al-talkhis sharh al-bukhari Al-nawawi (1405 H). nasab kepada qusyair b. malik (8 riwayat). 6-7. mengemuka 78 riwayat dari al-bukhari. Abu al-walid sulayman b. sheikh musa shahih lashin. 36 Beliau telah menghafal al-qur an sejak kecil. Ibn hazm. 100 dari muslim. sakhawi. tahdhib al-tahdhib. tuhfat al-talibin. ka ab b. akhraja hu (riwayat al-shaykhan) Muslim wafat 25 rajab 261 H/ 5 Mei 875 M. ali hassan ali abd alhamid. Hafalanku kitab al-wasit 400 kali. sakhawi. Ma tamassu ilayhi hajat al-qari li sahih al-imam al-bukhari. qusyair lahir di andalus. khalaf al-baji. dengan musnad abu hurayrah (27 riwayat) musnad a isha (17 riwayat) umar b. 55 tahun Ibn al. al-hajjaj b. 5. sakhawi. 1/70 Ulama azhar. Beirut: Dar al-ma rifah. mengandungi 13 bahagian isnad. al-ta dil wa al-tajrih li man kharraja lahu al-bukhari fi al-sahih . Razin al-shafi i. al-husayn b. asl al-hadith. al-qushayri.

no. 130 madrasah di damsyik. al-daris fi akhbar al-madaris 1/24.adil. salibi menawan mesir 616 H.ilm.ibar fi khabar man ghabar 3/334. Al-imam al-zahir billah. oleh al-hafiz jalal al-din al-suyuti. universiti umm al-qura. 3 madrasah al-tib. al-wusta. alnu aymi. al-yunayni. al. ibn imad alhanbali. Al-nawawi yahya b.aziz qasim (1413/1992). penulis syaikh yusuf al-nabhani dan al-albani Sharh gharib alfazuhu. .Tartib ahadith sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. murid imam al-nawawi. 689) Hlm. oleh syaikh ali hassan ali abd al-hamid Al-mar ashli. oleh syaikh muhammad b. 521 Tarjamah al-suhaymi (al-zirkili. mir at al-jinan 4/182.attar. al-yafi i. Fu ad abd al-mun im (ed. Sharaf b. wa asyhur ma duwwina fihi). hlm. 225. perpustakaan markaz al-bahth al. Beirut: dar al-ma rifat. al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfi (w. 3. al-futuhat al-wahhabiyyah. al-imam al-nawawi wa atharuhu fi al-hadith wa ulumihi. 16 buah dar al-hadith. perkembangan ilmu di abad ketujuh. Tentera salibi menawan baitul maqdis pada 626 H Al-malik al-salih najm al-din ayyub.) Tarjamah al-nawawi. silsilah a lam al-muslimin Shaikh ali al-tantawi. ibn al-kathir. al-imam al-mustansir billah ahmad b. dari zaman ali zanki. abd al-wahhab al-subki. shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab 5/354. 7 dar al-qur an. tabaqat. merampas baitul maqdis pada 637 H Al-malik babres mengangkat khalifah abbasi. 16. ahmad abd al. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra 8/395. membangun dar al-hadith di damsyik. al-sughra. Al-hassan al-lakhmi. al-malik al-kamil ibn al-malik al. yunayni. menyambung usahanya al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay mengepalai negara di zaman al. 15. ibn hidayat allah. menduduki dimyat. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. Al-haddad. Tuhfat al-talibin. 13. 569). Hlm.adil salamash ibn al-zahir 678 H Nur al-din zanki (w. hlm. Tadhkirat al-huffaz 4/1470. tatawwarihi. pemerintah al-ayyubi mengeluarkan mereka tahun 618 H. silsilah a lam al-tarikh Al-dhahabi. yusuf abd al-rahman (1406 H). dhayl mir at al-zaman 3/283 Ibn al. dhayl mir at alzaman 3/283. Muri. ilm fahrasah al-hadith (nash atuhu. manahijuhu. al-bidayah wa al-nihayah 13/278. al-a lam 8/149) abd al-ghani daqr.

Al-minhaj fi sharh sahih muslim. 262 Bustan al. al-tabaqat 2/156.Roger annaldez (1974). Rethinking tradition in modern islamic thought. al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf. dan abd al-haq al-ishbili dalam (al-ahkam al-sughra). rabi hadi (1998).arifin 179 Tarjamah al-nawawi. social and moral values in the zahirite law of mu amalat of ibn hazm of cordova. Madinah: maktabah dar. Manhaj al-imam muslim fi tartib kitabuhu al-sahih wa dahada shubuhat hawlahu. 852 H). tarikh al-turath 1/212-215 Brockelmann.asqalani (w. abd al-majid muhammad isma il. hlm. 2/90 Sharh al-bukhari. syarah dr. dinyatakan dalam tahdhib al-asma . India: indian institute of islamic studies. ibn khuzaimah. Ibn hajar al. 117. 41 Istihsan. Allahabad. juridical.arabi 3/181 Minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyah al-muhaqqiqin Mukhtasar tabaqat al-shafi iyyah. ibn qadi syuhbah. al-hafiz zaki al-din abd al. ibn hibban di kalangan al-mutaqaddimin. jan-apr. istislah lebih tekankan Madkhali. Ulama hadith maghribi. 218. Studies in islam. fu ad sezkin. al-nawawi dalam (riyad al-salihin) dan lain-lain di kalangan al-muta akhkhirin. tarikh al-adab al. mengeluarkan hadith mawquf dalam sahih muslim. 192 hadith Daniel w. abd al-qawi al-mundhiri (1185-1258). Susuwah. manhaj al-tawfiq wa al-tarjih bayna mukhtalaf al-hadith wa atharuhu fi al-fiqh al-islami . mawsu ah sahih imam muslim. hasan dan da if mengikut manhaj ulama penyusun hadith sahih seperti al-shaykhan. 261. abd allah ibn muhammad ibn al-siddiq al-ghumari Cakera padat cd. 1/98.azim b. Umar falatah Al-nawawi. menunjukkan pada isnad sahih. al-nawawi Al-targhib wa al-tarhib. Brown (1996). New york: cambridge university press.

menyewakan tanah pada seseorang. terbatal kerana tidak wujud barang. abdullah b. da if sunan ibn majah. Al-tabrani. Musa shahin lashin. 3/331-368 al-zuhayli. Abu al-husayn muslim b. DBP. sunan. hlm. al-muqaddimah. 36 hadith. ahmad amr hashim (eds. 3/129. (peniaga muslim yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para syuhada di hari kiamat) altirmidhi. al-sunnah al-nabawiyah bayna ahl al-fiqh wa ahl al-hadith. hlm. universiti malaya) . wahbah (1995). Al-albani. 282. Al-hajjaj al-qushayri (1987). umar (rad). Disahihkan oleh al-hakim. ahmad. jil. 467-8. 360. Mukhabarah. al-mu jam al-kabir. akademi islam. perniagaan sebagai suatu cara memperluas modal imam al-razi ( ) tafsir al-kabir. al-musnad. Etika perniagaan menurut perspektif islam: tumpuan terhadap kitab al-buyu di dalam sahih muslim.Muhammad al-ghazali (1409/1989). 48. memungut hasil Mu awamah tempoh tahunan. 4/ hlm. al-fiqh al-islami wa adillatuhu. Mesir: dar al-syuruq. beirut: mu assasah izz al-din. jami al-saghir wa ziyadatuhu (sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan kerelaan) ibn majah. kitab al-tijarah. Riwayat dari rafi b.). Khudaij (rad). Sahih muslim. Solahuddin ismail (1997/98). 165 Hukum jual beli harus menurut syarak Imam al-shafi i (asal jual beli adalah harus jika kedua pihak saling merelakan kecuali pada barang yang jelas ditegah oleh syarak). Terj. abdullah 24 hadith al-naysaburi. kadar Riwayat terbanyak. jual beli dari segi bahasa penukaran barang dengan suatu barangan yang lain ibn khaldun. hadith 465. jabir b. hadith hassan. Kuala Lumpur: DBP. belum hadir atau yang tidak wujud al-baqarah 2: 275. al-nisa 4: 29 rasulullah (saw): pekerjaan yang paling baik (hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur). Beirut: dar al-fikr. memberi definisi perniagaan transaksi barang yang hadir (wujud). hlm. (fakulti usuluddin.

ammar b. 1. hlm. Musa b. KSA. Musa b. beliau sezaman dengan al-tabari. . vol. diangkat sebagai qadi di sabtah. Sharh sahih muslim. pada isnad dan matan. mantiq al-tayr (the conference of the birds). Mongol menguasai nishapur dan membawa mereka ke baghdad dan wilayah lain. Beirut:. dianggap ahli istiqra yang sempurna dalam naqd al-rijal Ibn al-salah.) attar. menjelaskan hal yang halus dan musykil. menumpukan fokus pada sina ah hadithiyah abd al-qadir. Abi al-hassan b. menyingkap rahsianya. menerangkan ilmu hadith dan athar yang dikemukakan pada muqaddimah kitabnya.ilal ahadith muslim. Jakarta: mustaqim Al-nawawi. Madkhal li dirasah ahadith al-ahkam. kemudian al-halabi. 1/71 tafaqquh sahih muslim. abd al-rahman al-shahrazuri syaikh muwaffaq al-din ahmad b. membentangkan kefahaman fiqh. Hazim b. Terjemah syarah shahih muslim/imam nawawi. Ibn khaldun. umar b. di Marakish. ibn adi al-qadi iyad b. ali hasan. 18. Al-jarudi abi alabbas al-hirawi al-shahid (w. Khalil abu dhar ibn al-hafiz al-burhan abi alwafa . sahih muslim. Muhammad b. london: penguin books.ilan bi al-tawbikh li man dham al-tarikh. al-shafi i al-ma ruf bi sabt ibn al.). iyad b. menguasai nahu. 15.Qarut. abd al-halim (1998). al. 2/454. memperincikan ilmu. wafat malam jumaat 544 H. musnad al-sahih. Al-mu alla b. no. iyad abu al-fadl al-yahsubi al-sabti (476-544). imam al-dhahabi. Ibrahim b. mentafsir makna khabar. tahun 1229 M. hlm. al-muqaddima. al-tawdih li al-awham al-waqi ah fi al-sahih abu al-fadl muhammad b. 171. mengutip hikmah dan iktibar. 317) . mengambil faedah dan merungkai hakikat dan petunjuk agama. lughah. Farid al-din (1984).Tanbih almu lim bi mubhamat sahih muslim. ilmunya. 722. menghuraikan lafaznya. Terjemahan hadis shahih muslim. tabaqat ulama dan nasab mereka. study on islamic economy and contemporary transactions (1978). al-tarabilisi. Ahmad b. al-jami al-sahih imam muslim. Wawan djunaedi soffandi (2003). Nur binti hassan b. al-mustadrak Al-sakhawi (1403). hlm. Al-dhahabi. al-mustakhraj ala sahih muslim. dick davis (terj. kalam ahli maghrib. Umm al-qura university journal. Afkham darbandi. Taha abd al-ra uf sa ad (ed. Jakarta: pustaka al-husna. dari kekurangan para perawinya. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim.ajami (818-884 H) . alsiyar (14/540). Makkah. imam ahli hadith. uthman b. kemudian granada.

606). Husayn b. uthman b. mensyaratkan pertemuan dalam hadith al-mu an an. Muhammad al-ghassani al-jayyani. Makhlad al-syaibani. Yusuf al-karma . Ishaq abu yusuf b. Abi nasr b. 6 tahun bertungkus lumus.Mashariq al-anwar ala sahayih al-athar brockelmann Kitab taqyid al-muhmil. Kritikan pada muslim lebih banyak berbanding bukhari Kelebihan Sahih muslim. umar b. asim al-dahhak b. Futuh al-humaydi (w. al-hafiz abu bakr amru b. muslim cukup kemungkinan bertemu dengan tiada tadlis Bukhari mengeluarkan hadith dari perawi tabaqat pertama. Jinni (w. sakhawi Abu ishaq al-shirazi (w. kerana menyusun di negerinya. Ibn jinni. 244) Al-muntakhab. Dari kitab Al-fath al-kabir fi dam al-ziyadah ila al-jami al-saghir. abu abdullah muhammad b. tentang kemusykilan isnad Kitab al-mu lim. 516) Al-luma . yusuf al-nabhani Kitab al-sunnah. fiqh al-hanbali Setiap Waktunya untuk mentelaah. ibn sikkit. 488) Abu muhammad b. al-hafiz abu ali al-husayn b. abu abdullah muhammad b. Muslim lebih banyak mengemukakan dari tabaqat kedua. syeikh mir a b. muhammad b. sakhawi. fakhr al-din. Tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana bukhari lakukan Da if al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. 476). dipastikan sanadnya bersambung. banyak rujukan tersedia dan di masa kehidupan para gurunya. sakhawi 11 . 392) Islah al-mantiq. lebih teliti dalam menyusun dan merangkaikan pernyataan. Ali b. Al-sikkit (w. 6. takhrij al-albani Manar al-sabil. Al-hassan al-razi al-masyhur bi ibn al-khatib al-ray (w. 7 Mu id al-dars. kelebihan sahih bukhari atas muslim. sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. mengeluarkan dari darjat kedua dengan sedikit. ya qub b. Ibrahim al-maziri al-tamimi mensyarah maknanya Ibn hajar. thiqat. Mas ud al-farra al-baghawi (w.

3/166 Karya. al-muqri ahmad. yang maqbul . mentauthiq abu zubayr. sakhawi 38 Tidak mengumpul dua lauk. dan ini yang dikritik. Muhammad al-shadhili al-nayfar. Muhammad al-asbahani (w. hlm. maghribi: wizarah al-awqaf wa al-shu un al-islamiyah. hlm. bay berlandaskan 4 rukun Majallah da wat al-haq. mengumpulkan hadith sebagai kesatuan wihdat al-afkar Hlm. al-mufhim fi sharh gharib muslim Al-hafiz abu al-qasim isma il b. syarh fiqh al-maliki. perpindahan manfaat dipanggil sewa. idah al-mahsul min burhan al-usul. al-bay . 126. al-wafayat.aqa id (ibn farhun) Al-mu lim. pemindahan hak milik dengan gantian. azhar al-riyad fi akhbar iyad. ali b. al-nukat al-qat iyah fi al-rad ala al-khashwiyah wa al-ladhina yaqulun bi qadam al-aswat wa al-huruf. al-mu lim bi fawa id kitab muslim. saya mendengar. sharh sahih muslim Abu abdullah muhammad b. . bersandar sebentar. hadith yang dikemukakan dalam kitab al-buyu ini banyak. 192. 4/285. umar al-tamimi al-maziri (453-536 H). jabir berkata pada saya. ulama maghrib ibn abd al-bar. 535). nazm al-fara id fi ilm al. Isma il al-farisi (w. abd al-haq al-ashbili. mengupas masalah yang musykil dan rumit. .dijelaskan pendengaran dengan ibarat haddathani. Hizam Hadith abi al-zubayr dari jabir. 422 H). sharh al-talqin oleh al-qadi abu muhammad abd al-wahhab b. al-imam muslim murur abd al-ghafir b. 478). 5/166.ala i jami al-tahsil fi ahkam al-marasil. ibn khallikan. 185. fatawa. . 529).Badr ibn jama ah bertanya tentang tidurnya. al-ribat. sakhawi 36 Roti kering dan buah tin hauran. al-kashf wa al-inba ala al-mutarajjim bi al-ihya . bil.riwayat an anah dari jabir dan tidak diriwayat dari laith. muslim mengeluarkan ketiga jenis ini dalam naskhah sahih Juhud al-maziri fi khidmat sahih muslim. kashf alghita ala lams al-khata . abd allah al-juwayni (w. ali (w. mengemukakan faedah hadith. tidak terselindung mata hati Al-hafiz al. ibn al-qattan al-fasi. sakhawi 39 Tabaqat al-kubra. ta liqah ala ahadith al-jawziqi. Abi al-zubayr mawla hakim b. 262. ibn hazm.riwayat an anah tetapi diriwayatkan dari al-laith. al-ta liqat ala al-mudawwanah. oleh imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik b. imla ala shay min rasa il ikhwan al-safa sa alahu al-sultan tamim.

ta liq ala al-bukhari Al-nawawi. abu hafs umar b. Syeikh muhammad fu ad b. di dewan persidangan universiti.Kitab al-mu lim masyhur di afrika dan andalus. syeikh muhammad zahid al-kawthari (1371/1952) Syeikh ahmad ibn abd al-rahman al-banna al-sa ati (1375/1958). penang. al-nawawi melihat syarah terdahulu sahih muslim.aqd al-thamin. Muhammad shakir (1383/1963). nizam al-hayat Dr. ahli sufi yang terkenal dari hamadan. Fauzi deraman. mu jam al-ka inah. syarah aqidah al-wasitiyah oleh ibn taimiyah. 308) Ibn ghazi. 583) muridnya mendengar almu lim dari al-mazari. kitab idangan guru sahih al-bukhari dan muslim. Ahmad shah. tarikh al-balad al-amin Sulayman ahmad b. abd al-baqi b. abad ke 14. al-fasi al. Faisal b. muhammad habib allah al-syanqiti Fakhrul al-din al-iraqi (1213-1289 M). al-maziri menitipnya di andalus pada 499 H. sumbangan syeikh mohamed idris al-marbawi dalam ilmu hadith riwayah: tumpuan kepada kitab bahr al-madhi. al-matlab al-tam al-sawi ala hizb al-imam al-nawawi Mohamed idris b. ibn mahdi al-tabari. kitab bulugh al-maram serta terjemah melayu. usm. bahr al-madhi. yang menitip darinya terkenal di timur al-mayanishi. al-khattabi. Muhammad (1299-1388/1882-1968) Tokoh hadith di mesir. qadi iyad. Kertas dibentangkan dalam Seminar kebangsaan tokoh-tokoh hadith pasca kurun ke-13 hijrah: kesarjanaan dan sumbangan pada 28-29 ogos 2007. al-ahadith al-qudsiyyah Mustafa al-bakri al-siddiq. hlm. parsi Muwatta imam muhammad ibn hassan al-shaybani (135-189) Abdassamad clerk the compendium of wisdom and knowledge Abu al-qasim al-qushayri (986-1072 M) Muhammad harras. 4. al-bayhaqi . tafsir qur an al-marbawi. Salih b. abdul raof al-marbawi al-azhari (1313/1896-1989) Kamus al-marbawi. Muhammad al-khattabi (w. ahmad b. abd al-majid (w. prof. Madya dr. ibn furak.

al-a raj. dari al-a raj dari abu hurairah. abd al-rahman b. Universiti Malaya) Cd rom Jawami al-kalim. tarjamah al-imam alnawawi. ditulis pada khamis 25 ramadan 666 H. komparatif Al-dhahabi. dhayl ala inba al-ghumar Imam muslim (w. tarjamah al-imam al-bulqini. hafiz. Al-suyuti. Jabatan Fiqh dan Usul. tuhfat al-mudhakir fi al-muntaqa min tarikh ibn asakir. dalam mazhab ash ari. jilid 3.Tafwid. tuhfat al-muhtaj . tadhkirat al-huffaz. Akademi Pengajian Islam. mentarjih pandangan. husn al-muhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. qadi yusuf al-nabhani. 261/875) Mencegat kafilah Najasy. Bahagian Pengajian Syariah. al-multaqat min al-durar al-kaminah. mukhtasar al-ihya . Jiri (2002/03) Metod pentarjihan Imam al-nawawi dalam kitab al-Majmu (Latihan ilmiah. imam al-pazdawi dalam mazhab maturidi. 1/295. Al-bukhari (rah): isnad yang paling sahih dari abu hurairah ialah dari abu zinad. Ibn hajar. julai 1995. bersekongkol dengan penjual menawarkan harga yang tinggi untuk mempengaruhi pembeli lain Ahmad shahir b. Daud almadani. 165. menyerahkan makna ungkapan ayat kepada allah. Al-nawawi. mukhtasar tahdhib al-asma wa allughat. Al-dhahabi. pembuktian berdasarkan dalil. shawahid al-haq al-suyuti. menta liq kitab yang dibaca Al-rawdah. ringkasan sharh al-kabir oleh al-rafi i. tafwid al-ma na. tabaqat al-qurra : bahawa a raj adalah yang terawal menguasai al-quran dan sunnah. al-shaykhan. 164 Hlm. al-rasa il ila ma rifat al-awa il. 2/1470. Wafat pada 117 H di iskandariyah. mengumpul pandangan ashab al-wujuh. maktabah al-alfiyah li al-sunnah al-nabawiyyah. maktabah al-fiqh wa usulih Deduktif. hlm. al-khabar al-dal ala wujud al-qutb wa alawtad wa al-nujaba wa al-abdal. mengambil qira at dari abu hurayrah (rad) dan ibn abbas (rad). mukhtasar mu jam al-buldan. selesai ahad 15 rabiul awal 669 H Minhaj al-talibin. mohd daud bakar teori dan amalan tarjih dalam mazhab syafi i jurnal syariah. fan al-tarikh wa al-adab.

Khatib al-sharbini, mughni al-muhtaj Jamal al-ramli, nihayat al-muhtaj Al-dhahabi, 2/1472, al-nawawi seorang hafiz dalam bidang hadith, ulum al-hadith, rijal al-hadith, dan penentuan hukumnya, paling menonjol dalam penguasaan mazhab

Haytu, muhammad hasan (1980), al-imam al-shirazi hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. Damsyik: dar alfikr, hlm. 67-71, zawa id al-rawdah oleh imam al-nawawi Komparatif, memahami persamaan dan perbezaan data

Shafie abd rahman (ed.) (2003), ensiklopedia islam. Kuala lumpur: era visi. Teuku iskandar (1984), kamus dewan. Kuala lumpur: dbp Ensiklopedia islam (1998). Kuala lumpur: Pusat penyelidikan ensiklopedia malaysia, jil. 6/hlm. 19

Riyad al-salihin, jil. 8, bab makruh bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid, bertanya barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan seumpamanya yang termasuk dalam perkara mu amalat

Bab makruh bersumpah semasa berjual beli sekalipun benar Riyad al-salihin Bab makruh sengaja memaksa mengindahkan percakapan dengan lagak sombong, dan memaksa diri bercakap dengan fasih, menggunakan bahasa asing serta susunan kata yang rumit ketika berbicara dengan orang ramai dan seumpama mereka

Bab haram orang kota menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung dan mengekori mereka di atas kenderaan (monopoli barang perniagaan), dan diharamkan menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya sesama islam, dan haram pula mereka meminang tunang saudaranya melainkan ia telah mengizinkannya atau pinangan itu ditolak

Fauzi deraman, metodologi muhaddithin, hlm. 73, autoriti hadith Mustakhrajat, abu awanah al-isfiraini (w. 316 H) sahih muslim Abu bakar al-isma ili (w. 371 H) sahih bukhari

Abu nu aym al-asfahani (w. 430 H) ke atas al-sahihayn

Al-jam bayn al-sahihayn, oleh ibn ubayd al-dimashqi (w. 401 H), ibn al-furat (w. 414 H), ibn ghalib albarqani (w. 425 H), al-baghawi (w. 516 H) Al-tajrid li al-sihah wa al-sunan, ruzayn al-sarqasti (w. 535 H) Imam muslim menafsirkan al-qawa im sebagai isnad. Sahabat amru b. Hizam (rad) (w. 50 H) Stanley lane poole, Nota Passim Hlm. 252, syeikh al-bukhari, al-hafiz muhammad b. Bashar berkata: hafiz dunia ada empat: abu zar ah di ray, muslim b. Al-hajjaj di nisabur, abdullah b. abd al-rahman al-darimi di samarqand, dan muhammad b. Isma il al-bukhari di bukhara .

Syeikh abdul ra uf fansuri, syarh al-lata if ala arba in hadithan li al-imam al-nawawi Fath al-mubin, syeikh muhammad salih b. Muhammad Ulasan riyad al-salihin oleh ulama di asia barat, benua kecil india, rantau nusantara. Diterjemah ke bahasa melayu oleh syaikh syarif b. Daud bangkalis Ustaz abdul hadi al-hadi, syarah sahih muslim (1949) Ibn daqiq al-id, syarh al-arba in hadithan al-nawawiyyah

Aidh abdullah al-qarni, kembali kepada allah (swt), as ad imra ah fi al- alam, Anas b. Malik (w. 91 H/709 M) Khiyar syart, khiyar al-ta yin, khiyar al-ru yah, khiyar al-ayb Muhammad muhsin khan, pearls and corals, al-lu lu wa al-marjan Muhammad zakariya al-kandahlawi, fadilat haji

Islam dan perubahan Dr. Muhammad hamidullah (1908-2002)

Tafsir khams mi at ayat, muqatil b. Sulayman (w. 767 M), ibn Abbas (rad) (w. 688 M) H.A.R. Gibb dan J. Kramers, eds., (1953) The Shorter Encyclopedia of Islam. Ithaca: Cornell University Press. Encyclopedia of Islam. Cet. 2. 3:79-99, s.v., Ibn Hazm

Kurang ketawa, tadhkirat al-huffaz, 4/1472-4 Makan roti kering, buah tin, al-sakhawi 37-39 Rashid al-din ibn al-mu allim, menegur, sakhawi, 59, suyuti, 8, dhahabi 4/1472 Mengisi masa membaca al-qur an, al-subki 8/396-7 Ibn malik tertarik, al-isnawi 2/267, ibn imad 5/354 Umur 10 tahun, belajar fiqh, hafal al-qur an, al-daqr, 21, menetap di nawa 18 tahun Makan selepas isyak al-subki 8/37 649 ke damsyik, tash kubri zadah (1980), miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah. India: matba ah majlis da irat al-ma arif, 2/16 Diusir dari damsyik oleh al-malik al-zahir, daqr, 24-25 ala al-din ibn al-attar (w. 724 H), sifatkan amr bi al-makruf nahy, suyuti, hlm. 8, sakhawi, hlm. 39, tadhkirat al-huffaz, 4/1472 Madrasah iqbaliyah, falakiyah, sakhawi, 29 Membaca kitab al-tanbih, dengan ibn razin qadi al-qudat (w. 680 H), subki 8/397, asnawi 2/266, suyuti 4, Kitab al-luma oleh al-shirazi, al-muntakhab, fakhr al-razi, suyuti, 6-7, sakhawi 5, al-subki 9/397 Suyuti, 5, kitab al-qanun, abu ali ibn sina (w. 428 H) Mu in halaqah, sakhawi 6, al-yafi i 4/183

651 H ke Mekah Mengerjakan haji dua kali, sakhawi 6, al-yafi i 4/183, suyuti 5 Al-dhahabi (1985), al- ibar fi khabar man abar. Beirut: dar al-kutub al- ilmiyah, 3/331 Mula menulis, 660 H, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267 28 tahun di damsyik, daqr, 192 Diselangi janggut putih, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267, sakhawi 39

Uqud shar iyah, uqud rida iyah, Rukun akad dalam mazhab shafii, sighah (ijab dan kabul), dua orang yang berakad, barang yang diakad

Dr. A idh al-Qarni , ala ma idat al-Qur an, a zam sajin fi tarikh, rawai al-sirah, fiqh al-dalil, siyat alqulub, Rahmat lil alamin, Kunu Rabbaniyyin, al-Bid ah wa atharuha fi al-riwayah wa al-dirayah, Ibtasim, Khayr al-Abadi, Muhammad Abu al-Laith Shams al-Din (1423/2004) Ulum al-hadith asiluha wa mu asiriha. Cet. 2. Selangor: Dar al-Shakir, hal. 27, al-sanad al- ali, sanad yang sedikit bilangan perawinya berbanding sanad lain yang mengemukakan hadith yang sama Ibn al-salah, abu amru Taqi al-Din uthman b. Abd al-rahman, kutub al-sittah, ulama al-masyriq menempatkan kitab sunan ibn majah, ulama maghrib memilih muwatta imam malik Imam bukhari, tidak memasukkan kesemua hadith sahih yang ditemuinya, lebih banyak ditinggal dari yang disebut supaya kitab tidak terlalu besar Khayr abadi, 68, sahih muslim, al-jami al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al- adl an al- adl an Rasulillah (saw) Muslim b. Hajjaj b. Muslim Abu al-Husayn al-Qusyairi al-Nisaburi, (206-261 H) Khatib al-baghdadi, Tarikh baghdad, 13/100, al-dhahabi, siyar a lam al-nubala , 12/557-580, mengemukakan muqaddimah, menyusun kitab mengikut mawduk dan abwab al-fiqh, penyusunan yang halus, hanya mencatatkan hadith-hadith marfu , dan sedikit athar dan hadith mawquf, Jumlah hadith (tanpa berulang) ialah 3033 menurut hasil tahqiq Shaykh Muhammad Fu ad Abd al-Baqi, dan 4,616 mengikut Dr. Mulla Khatir Ali, kesemuanya muttafaq dengan Sahih al-Bukhari selain 820 hadith, Terdapat 14 hadith muallaq,

Tahrir al-tanbih, hamish al-tanbih al-syirazi Al-Nawawi (1412/1991), Rawdat al-Talibin wa umdat al-muftin. Zuhayr al-Syawish (ed.). Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islami. Imam al-nawawi, merujuk pada hadith sahih, mendahulukannya dari al-ra y, Kitabnya al-majmu sharh al-muhadhdhab, sharh muslim, tarjih yang ikhtilaf mazhabnya Takhrij hadith al-rawdah, ibn al-mulaqqan, abu hafs umar b. Abu al-hassan al-andalusi Rawdat al-talibin, hlm. 4, sibuk dengan ilmu seafdal pendekatan Hlm. 4, dan antara lapangan ilmu yang terpenting di zaman ini ialah (kajian) furu al-fiqhiyyah. Kitab Imam Al-nawawi, oleh ali al-tantawi, al-daqar, abd al-ghani Al-yahsubi, abu al-fadl iyad b. Musa b. Iyad (t.t.) Ikmal al-mulim bi fawaid muslim. Yahya Ismail (ed.). Mesir: Dar al-Wafa .

Minhaj al-talibin, hal. 30, dan apa yang anda dapati tambahan lafaz dan seumpamanya, zikir yang bercanggah dengan yang dikemukakan dalam kitab al-al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain, maka sesungguhnya saya telah meneliti dan mengambilnya dari kita-kitab hadith yang muktamad Hlm. 35, Al-azhar 395, al-masyhur 23, al-asah 1038, al-sahih 176, al-madhhab 187, al-nas 16, 18 masalah mazhab qadim lebih rajih kitab imam al-shafi i yang masyhur, al-um, al-imla , mukhtasar al-buwayti, mukhtasar al-muzni, 10 meriwayatkan mazhab dan pandangannya Mazhab al-qadim 1. 2. 3. 4. al-Hassan b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. 260 H) Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (w. 241 H) Ibrahim b. Khalid b. Abi al-Yaman al-Kalbi yang digelar Abu al-Thawr (w. 240 H) Abu Ali al-Husayn b. Ali b. Zayd al-Karabisi (w. 248 H)

Mazhab al-jadid 1. yusuf b. Yahya al-buwayti (w. 231 H)

2. 3. 4. 5. 6.

harmalah b. Yahya b. Abdullah b. Harmalah al-Misri (w. 243 H) al-Rabi b. Sulayman b. Daud al-Azdi al-Jizi (w. 256 H) Abu Ibrahim Isma il b. Yahya b. Amru b. Ishaq al-Muzni (w. 264 H) Yunus b. Abd al-A la al-Misri (w. 264 H) al-Rabi b. Sulayman b. Abd al-Jabbar b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. 270 H)

Riyad al-salihin, abd al-qadir arna ut, tahqiq, hal. 17, al-nawawi mengajar sahih al-bukhari, sahih muslim, mendengar sunan abi daud, safwat al-safwat, al-hujjah ala tariq al-mahajjah, syarah ma ani alathar Al-dhahabi, tadhkirat al-huffaz, 4/1470, tentangannya terhadap al-malik al-zahir bibras al-bandaqdari tentang permasalahan tanah orang awam, bahawa tanah yang berjaya dirampas dari tangan orang kafir dalam perang hendaklah dikembalikan semula kepada pemilik asalnya dan tidak boleh diambil oleh negara.

Al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim, hal. 224 Kitab tasmiyah shuyukh al-bukhari wa muslim wa abi daud wa al-nasa i wa al-tirmidhi, abu abdullah b. sulayman b. daud b. hawt allah al-ansari (w. 617) Kitab al-nirayn ala al-sahihayn, oleh abu bakar ibn al- arabi al-ma arifi Ustaz Muhammad al-manawi: kitab al-mu lim adalah hasil ta liq beberapa syeikh yang mengambil darinya ketika menukil pandangan dan imla nya, sebahagiannya adalah dari lafaz imam al-maziri dan kebanyakannya adalah dengan maknanya. Majallah dar al-hadith al-husniyah, bil. 3, hal. 98

Musafahah al-bukhari wa muslim, abu bakr ibn al-arabi (543 H)

Qadi iyad, mashariq al-anwar ala sihah al-athar, tafsir gharib al-hadith al-sahihayn, muwatta . iyad wafat di mawakish Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah Muhammad b. abdullah ibn tarwut (w. 524 H) Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah muhammad b. abdullah b. Muhammad b. abi al-fadl al-mursi (w. 655 H) Mukhtasar sahih muslim, abu al- abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi, wafat di iskandariyah (656 H) Mukhtasar sahih muslim, abu ali al-zayyar Al-mufhim lima ashkala min kitab muslim, abu l abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi (656 H) Syarah kepada kitab mukhtasar sahih muslim yang diringkaskannya, disusun dan dikemuakakan tarjamah bab, menghuraikan lafaz hadith yang gharib, mengemukakan i rab, dan mengeluarkan dalil dari kefahaman hadith. Kashf al-zunun 1/558, sezkin, 1/212 Al-minhaj fi rijal muslim b. al-hajjaj, abdullah b. ahmad b. sa id b. yarbu b. sulayman al-ashbili (w. 522 H), al-silah, hal. 293 Mukammil ikmal al-ikmal, abu abdullah Muhammad b. yusuf al-sanusi al-husni (w. 895 H) al-silah, hlm. 293 Al-mu rab al-mufhim fi sharh muslim, ibn abi al-ahwas, al-nafh 2/536 Majmu fi rijal muslim b. al-hajjaj, abu al- abbas b. ashtarimni, al-dhayl wa al-takmilah, 1/131 Nazm al-darari fi ma tafarrada bihi muslim ala al-bukhari, ibn al-rumiyah Al-sahih ala hay ah sahih muslim, qasim b. asbagh al-bayani al-qurtubi (w. 340 H)

Zakaria @ Mahmod Daud, Pendirian Imam al-Nawawi mengenai firaq al-Islamiyah, hal. 161 Taj al-subki, al-yafi i menyebut beliau pengikut mazhab al-ash ari. Al-dhahabi, dalam permasalahan sifat, perkara sam iyat (ayat-ayat mutashabihat) mengambil pendirian ulama salaf, sukut (berdiam), menerima penjelasan syarak. Beliau turut memberikan takwil ringkas sebagaimana terpapar dalam syarah muslim, daqr, hal. 63 Berpegang kepada aqidah salaf. Manhajnya diikuti oleh ulama mutaakhirin. Keras menentang amalan bid ah dan khurafat

Al-adhkar, hal. 136, ketahuilah bahawa para salafus soleh berdiam diri semasa bersama jenazah. Anda mesti mengambil jalan petunjuk dan jangan terpedaya untuk menolak kebenaran kerana sedikit yang menempuhnya. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya dengan ramai yang mengikutnya. Apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil membaca al-qur an pada jenazah seperti yang berlaku di damsyik, dan bercakap perkara yang luar mauduk kematian adalah haram di sisi Ulama.

Sharh muslim 3/15, mazhab ahli sunnah seluruhnya berpendapat melihat allah adalah salah satu perkara mungkin (harus) pada akal, bukan mustahil. Ulama ahli sunnah telah menetapkan ijma bahawa ia berlaku di akhirat, dan setiap orang mukmin dapat melihat allah, tidak orang kafir Golongan muktazilah, khawarij, dan sebahagian murji ah menganggapnya mustahil dengan tanggapan akal. Pendapat mereka jelas salah dan membelakangi ijma

Al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim, abu bakar Muhammad b. isma il b. Muhammad b. abd al-rahman b. marwan al-awbani al-ma ruf bi ibn khalfun (w. 636) - al-mufhim fi sharh al-bukhari wa muslim

Dr. udah mohsin, sumbangan al-imam al-nawawi kepada al-hadith Mustalah, al-irshad, al-taqrib, rijal al-hadith, tahdhib al-asma , mukhtasar tabaqat al-fuqaha , syarah hadith, sharh sahih al-bukhari, sharh sunan abi daud, sharh sahih muslim, sharh al-arba in, riwayat hadith, riyad al-salihin, al-adhkar, hadith hukum, khulasat al-ahkam

Al-majmu , hingga bab al-musarrah.

Matali al-anwar ala sihah al-athar, ibrahim b. yusuf b. ibrahim al-qa idi al-hamzi al-wahrani dikenali sebagai ibn qurqul (w. 569 H), menghuraikan kemusykilan al-sahihayn, muwatta , syarah dikeluarkan dari kitab mashariq al-anwar, sezkin, tarikh al-turath, 1/221 Matla al-anwar li sahih al-athar, ahmad b. yahya b. ahmad umayrah al-dabi (w. 599 H) - jam alsahihayn

London: G. dan saya melihat dalam kitab al-majmu yang disalin oleh syeikh shaykh shams al-din alayzri al-shafi i. Brockelmann (1947). Allen & Unwin. Shabbir Ahmad (t. hal. Al-suyuti. 392 H) sirr sina at al-I rab. Austin (1971) Sufis of Andalusia. maka beliau keluar dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah. (2005).Arabi. Abu Zakariya Yahya b. Surabaya: Pustaka Salam Uthmani. Syarah Riyardhus Shalihin. IKIM. pengaruh ayyubi yang terakhir 1260 Hashimi. al-Husayni (1985). dan mengulangi tawaf.). mengerjakan tawaf dan bersa i. gerakan reconquista penaklukan oleh armada Kristian yang menumbangkan empayar terakhir Islam di Andalus. 834 Pada 1236 M. lantas pintu madrasah terbuka dengan sendiri tanpa sebarang kunci.Arabi (1165-1240) R. Bayrut: Dar al-Ma rifat. Sharaf al-Nawawi (1996).J.t. menawan Granada diterajui oleh pasukan Ferdinand III dari Castile dan menjadi suara tulen bagi membawa perubahan dan menjadi suara tulen bagi semangat C. 57. bahawa penjaga pintu (madrasah) al-rawahiyah menyatakan: syeikh (al-nawawi) keluar pada suatu malam dan saya mengekorinya. Sahih Muslim ma a sharhihi Fath al-Mulhim. Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi almusamma al-Minhaj. . lalu syeikh melakukan ihram. Karachi: Maktabat al-Hijaz Muhy al-Din. Malaysia sebagai sebuah Negara Islam. abu l fath uthman (w. History of the Islamic peoples. Al-isyarat ila ma waqa a fi al-rawdat min al-asma wa al-ma ani wa al-lughat Al-Nawawi (1233-1277) Shama il al-Nabi (microform) 1839/40 London: British Library Melalui pelbagai wadah dan kaedah Ibn rushd (1126-1198) Ibn al.Ibn Jinni. dan tiba-tiba kami berada di Mekah.W. New York: Mamluk mesir (1250-1517). the Ruh al-Quds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn al.

sehingga ke pertengahan malam. 824 H) (2000).Ilmiyah. Shihab al-din ahmad b. Ahmad al-Katabi (w. lalu saya mengikuti langkahnya dari belakang. maka hendaklah ditakwil supaya dapat dikumpulkan nas-nas syarak dan kami akan menyebutkan sebahagian dari takwilnya yang dapat memberi kefahaman terhadap pentakwilan nas yang lain dengan izin allah ta ala.). Beirut: Dar al-Kutub al. Fawat al-wafayat. 1041) (1367/1949). azhar al-riyad fi akhbar iyad. Ali Muhammad b. . al-Buyu wa atharuha al-ijtima iyyah al-mu asarah. dan tibatiba kami sudah berada di (madrasah) al-rawahiyah. Muhammad b. 1/216 Bab bahawa orang yang mati di atas tauhid akan pasti masuk ke syurga Apabila hadith yang diungkapkan bercanggah pada zahirnya.t. Wallahu a lam Wahbah al-zuhayli (1999).).ilmiyah. Sharh muslim. Muhammad Amin b. Ya udillah. Kaherah: Maktabat al-Khaniji.). Emiriyah Arab Bersatu: Tab ah Sunduq Ihya al-turath al-Islami Isma il Basha b. Adil Ahmad Abd al-Mawjud (eds. Nafh altayyib min ghusn al-andalus al-ratib. Syeikh al-Adab Ahmad b. Damsyik: Dar al-Maktabi. Lisan al-Din al-Khatib. Muhammad al-Muqri (w. wa dhikr dhi al-wizaratayn Lisan al-Din al-Khatib (1397). Shakir b. Muhammad al-muqri al-tilimsani (t. dan kembali. Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (1423/1992). Beirut: Dar al-Kutub al. al-ihatah fi akhbar gharnatah. Idah al-maknun fi aldhayl ala kashf al-zunun. Muhammad Abdullah Annan (ed.

Arabi Abu al-Qasim Khalaf b. 2. Bashkawal (1374/1955).). Abd al-Malik b. Abdullah al. 22.). Beirut: Dar al-Kutub al. 541 H) (1983 M). Muhammad Fu ad Mansur (ed. Muhammad b. Ikhtilaf usuliyyin tentang sandarannya sebagai hujah Al-musnad: riwayat yang muttasil dan marfu . Muhammad Abu al-Ajfan.). 1027) (1405 H). 748). Abu Bakr Muhammad b. ma rifat al-qurra al-kibbar Al-mawsu ah al-muyassarah fi al-adyan wa al-madhahib al-mu asarah. Atiyyah al-Muharibi al-Andalusi (w. Khalifah al-Umawi (w. Nasir al-Din Muhammad b. Fahrasat ibn alKhayr al-Ashbili. Al-nadwah al. al-Ghunyah. Al-mursal: riwayat dari tabi in menyatakan Rasulullah (saw) bersabda atau berbuat sesuatu. Abd al-Qadir b.alamiyah li alshabab al-islami Muhammad b. Shajarat al-Nur al-zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah. Khayr b. Cet.t. Muhammad b. Fahras ibn Atiyyah. 842) (1993).Arqasusi (ed. Tawdih al-Mushtabih.). Beirut: Mu assasah al-Risalah. Beirut: Dar al-Kitab al. Ahmad shams al-Din al-dhahabi (w. Qadi Iyad (1402/1982). Al-Silah fi tarikh a immah al-andalus wa ulama ihim wa muhaddithihim wa udaba ihim. Beirut: Tab ah Dar al-gharb al-islami. Al-Qadi Abu Muhammad b. al-Nur al-Safir. Umar b. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. Beirut: Dar al-Kutub.Shams b. Syeikh b.Ilmiyah. al-Qaysi al-Dimasyqi (w. Kaherah: t. Muhammad al-Zahi (eds. Muhammad Makhluf (1349 H). Muhammad Na im al.p. Mahir Zuhayr Jirar (ed. Abdullah b. 575) (1419/1998). Tadrib al-rawi. cet.aydrusi (w.

muwaffaq al-din hamzah ibn yusuf al-hamawi Hashiyat al. Ibn hajar al-haythami.izz b. tidak dianggap da if sehingga ditentukan seseorang perawi dalam jalur tersebut Al-munqati .Al-afrad: sama ada riwayat yang tersendiri dari perawi yang lain atau yang tersendiri dari jalur mekah sahaja. Al-mukhtasar fi usul al-hadith. atau imam al-Shafi i berkata: berkata Ibn umar (rad). abu al-qasim al-sulami alshafi i (w. 660) (1999).Ulama izz al-din abu muhammad. al-nawawi. ibn al-salah Sharh mushkilat al-wasit. seperti Imam Malik (rah) berkata: bersabda Rasulullah (saw). Al-mawdu : apa yang dipalsukan ke atas Rasulullah (saw). Al-bajuri. seperti Imam Malik dari Ibn Umar (rad) al-mu addal: apa yang gugur pada sanadnya dua perawi atau lebih.). Bidayat al-sul fi tafdil al-Rasul Sallallahu alayhi wasallam tasliman kathira. suyuti Ibn abi al-dunya. abd al. ringkasan kitab al-hafiz abu bakar al-khatib al-baghdadi Al-tarkhis bi al-qiyam li dhawi al-fadl wa al-maziyyah min ahl al-islam Al-usul wa al-dawabit Sharh mushkil al-wasit. ahmad ibn Muhammad (1503-1566 H) Al-ihtimam bi tarjamat al-imam al-nawawi shaykh al-islam. sharh jawharat al-tawhid Al. shajarat al-ma arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a mal Mufhamat al-aqran fi mubhamat al-qur an. Muhammad ibn abd al-rahman al-sakhawi (1427/8-1497 M). biasanya digunakan dari riwayat tabi al-tabi in dari sahabat.allamah ibn hajar al-haytami ala sharh al-idah fi manasik al-haj. abd al-salam. al-ikhlas wa al-niyyat Al-isyarat ila bayan al-asma al-mubhamat. ta liq Mustafa dib bagha . sama ada digugurkan perawi pada awal sanad atau pertengahan atau akhir sanad. Iyad Khalid al-Tiba (ed. abd al-salam b. hadith yang terputus isnadnya dalam apa jua peringkat. Beirut: dar al-fikr al-mu asir. al-jurjani.aziz b. 5-54 Sultan al. dan tidak halal meriwayatkan hadith mawdu bagi seorang alim yang tahu kedudukan hadith tersebut kecuali dijelaskan keadaannya.

kitab umdah Misbah al-zalam wa bahjat al-anam fi sharh nayl al-maram min ahadith khayr al-anam.Al-nawawi (1970). hilyat al-abrar wa shi ar al-akhyar al-adhkar. oleh abd al-Mun im Ibrahim Ibn taymiyah. ahmad ibn abd al-halim (1263-1328 M). muwaffaq al-din abdullah ibn ahmad (1147-1223 M).umrah. Alexandria. atf al-alif al-ma luf ala al-lam al-ma tuf Sains tabi i dalam kurikulum pendidikan tradisional di kurun ke 7/13 Ulama cenderung mempertahankan falsafah akliah dan rasional yang dibawa oleh aliran al-ash ari bertembung dengan fahaman konservatif . sharh al. Mesir: Dar Umar li al-taba ah wa l-nashr Idah al-idah bi kalam al-hanabilah al-milah fi manasik al-haj wa al. 663/1264) Siraj al-din al-urmawi (594-682/1198-1283) Abu l Hassan al-daylami.). al-nawawi wa ibn al-taymiyah. teologi ab al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231) Sayf al-din al-amidi (551-631/1156-1233) Kamal al-din ibn yunus (551-639/1156-1243) Ahli falsafah di zaman ayyubi Afdal al-din al-khunaji (590-646/1194-1248) Athir al-din al-abhari (w.umdah Ibn qudamah. Muhammad ibn abdullah al-jurdani (w. Abd al-qadir arna ut (ed. 1913 M) Ulama mantik.

menafikan ikhtilaf hadith . Sharh muslim 1/129. 478/1085) mendapat naungan dari pemerintah politik di timur dan kerajaan ayyubi di Syria. umar b. dan ia merupakan syarahan yang bersifat sederhana yang diusahakan oleh penulisnya agar tidak terlalu ringkas sehingga mengenepikan fakta-fakta penting dan tidak terlalu panjang yang membawa kemualan dan kebosanan tarjamah bab . ali al-taflisi Dr. a lam al-muhaddithin. al-juwayni (w. Nawa. kekuatan ibadah. al. ulum al-hadith. Ibrahim al-khattabi al-busti al-shafi i al-muhaqqiq. belajar selama 10 tahun Mendengar kutub al-sittah. 201.ibar 5/312. ibn kathir. Tarjamah imam al-nawawi. kitab ma alim al-sunan Ibn qayyim al-jawziyah. Muhammad b. al-fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyyin. abd al-karim mastur al-qarni. kewarakan dan kebesaran dan kewibawaan akliah yang tidak mampu dicapai oleh fuqaha dan ulama lain di zamannya Tarikh al-islam 252. imam abu sulayman ahmad b. ia adalah ilmu yang tinggi yang dikuasai oleh ulama al-huffaz. al-bidayah 13/278. Lamhat min manhaj al-imam al-nawawi fi sharh sahih muslim. 279. dan allah telah memberikan manfaat kepada umat dari hasil tulisan dan karangannya yang berkembang dan mengalir ke seluruh pelusuk tempat. dan al-daraqutni termasuk dari kalangannya. syaikh al-madhhab. ibn al-salah. al-maraghi. antaranya ialah kitab al-minhaj fi sharh muslim al-dhahabi. dr. tadhkirat al-huffaz. kezahidan. 4/1473 Membaca kitab al-muntakhab fakhr al-din al-razi. Muhammad Muhammad Abu Syahbah.sharh muslim 4/164.Fakhr al-din al-razi (543-606/1149-1210). dari alallamah al-qadi abu al-fath umar bundar b. dan ia zahir sebagaimana keterangan bab yang kami kemukakan dan ia adalah maksud imam muslim untuk memasukkan hadith di sini keberkesanan menetapkan lafaz. zad al-ma ad 3/682. sebahagian kitab al-mustasfa al-ghazali.

qatadah. Al-nisa. mohd zawawi Abdullah. Pendapat ini asalnya adalah pendapat sayyidah a ishah (rad). ata . tidak diwajibkan kepada penjaga membayar ganti (sharh muslim 18/157) Kerana ia mengambil haknya sebagai penjaga Pendapat yang dipilih oleh imam al-nawawi ini ialah pendapat al-nakha i.tidak ada pertelingkahan dan percanggahan antara hadith-hadith rasulullah (saw). Dr. sekiranya ia memerlukannya (jika ia miskin). dan setiap hadith membenarkan hadith yang lain Takwil imam malik dan abu hanifah. kaherah: matbu ah al-misriyah wa maktabatuha. 18/153 (kitab al-tafsir). ini adalah pendapat imam al-shafi i dan jumhur ulama. dan barangsiapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya allah setelah paksaan itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang) Al-nawawi: di dalam senua naskhah sahih muslim ditulis kalimah ( ( ( ) ). selesai pagi khamis. jumhur ulama berselisih pendapat berhubung dengan penjaga anak yatim yang memakan hartanya sekadar perlu. al-nur 33. (dan orang yang sudah kaya maka hendaklah ia menghindar dari menggunakan harta. Sharh muslim 18/163. Hassan al-basri. Tafsiran beliau menjadi pilihan ulama. adakah wajib dibayar ganti atau tidak? Menurut pendapat yang sahih (al-asah) dalam mazhab shafi i. Al-nawawi. Al-imam al-nawawi mufassir berdasarkan kitab al-tafsir dalam syarh muslim. rabiul akhir. Sharh sahih muslim. 23 Dis 1267. (dan jangan kamu mendesak budak-budak perempuan kamu untuk melacurkan diri sekiranya mereka ingin menjaga kehormatannya. ulama shafi i 12/17. Pendapat ini dipilih oleh al-qurtubi 5/42 Pendapat ulama Iraq harus mengambil harta anak yatim sekiranya ia bermusafir kerana urusan harta anak yatim tersebut. 5/165 Adab hamalat al-qur an. al-jami li ahkam al-qur an 5/42 Hal. ) sebelum ( ) . 666 H. 6. 156. dan orang yang faqir harus mengambilnya secara yang makruf) Imam al-nawawi: diharuskan penjaga anak yatim memakan hartanya sekadar hajat. Muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi.

al-mufhim fi sharh ma ashkala min talkhis sahih muslim. adalah tafsiran bagi ayat ini dan bukan sebahagian dari al-qur an yang diturunkan. abdullah al-nisaburi Ibn al-mulaqqan. hal. umar b. ta sis wa tatbiq Ibn majah. ialah untuk menjelaskan hal yang lazim. 795) jami al. tadhkirat al-muhtaj ila ahadith alminhaj ulum al-hadith asiluha wa mu asiruha. Muhammad b. al-qurtubi (w. 544). ali b. 676) Al-shawkani (w. ulama yang mengupas tentang gharib al-hadith. al-mazari (w. 543). 323-4. 449). Sufyan al-thawri (w. abd al-rahman Al-hakim. 1250 H). Muhammad abu al-laith al-khayr al-abadi.ulum wa al-hikam . 536) Qadi iyad (w. malik b. Bagaimanapun maksud ayat yang umum ialah. abu al-hasan ali b. 4.arabi (w. khalaf b. Sharh al-ahadith al-nabawiyyah.161). cet. Selangor: dar al-shakir. Diriwayatkan bahawa Hassan al-Basri setiap kali membaca ayat ini berkata: ( allah. ibn al. al-nawawi (w. Tujuan penambahan ( ) ialah untuk menjelaskan bahawa ampunan dan rahmat Allah hanya khusus bagi perempuan-perempuan yang dipaksa berzina tidak untuk orang yang memaksa mereka. abu Muhammad abdullah b. anas (w. ahmad al-wadiyashi al-andalusi. nayl al-awtar sharh muntaqa al-akhbar Ibn rajab al-hanbali (w. 388) ibn al-battal. 671). 179) ibn abd al-bar (w. Dan tidak ada seorang ulama yang membaca ayat ini dengan tambahan ( ). battal al-maghribi al-qurtubi al-maliki al-ma ruf bi ibn allajjam (w. ( ) demi Al-nawawi: adapun maksud (sekiranya mereka ingin memelihara kehormatan diri). yazid al-qazwini Al-darimi. khayr al-abadi (2004). 368) khattabi (w. abu abdullah Muhammad b.Kalimah ( ). abd al-malik b. memaksa perempuan melakukan zina adalah haram baik yang dipaksa itu rela atau tidak. sharh al-bukhari. Mahasin al-takwil 12/4522 ) demi allah. kerana tidak dinamakan paksaan sekiranya wanita tersebut merelakan dirinya berzina.

salamah b. al-tibi. al-khatib.). maka dikeluarkan darinya isyarat bahawa ibarat difahami dengan maksud lafaz yang umum tidak dengan sebab yang khusus al-zayla i.iraqi (w. sharh ma ani al-athar 3/161. ya qub al-shirazi. Muhammad b. ibn manzur. al. hal. uthman b. menerangkan dan mentafsirkan (sesuatu). abu bakar muhammad b. al-nawawi (rah). berhubung peneguk arak bahawa Nabi (saw) bersabda: (sekiranya beliau meminumnya maka hendaklah dirotan. Muhammad b. mukarram al-afriqi al-misri (t. ibn hajar. Beirut: dar sadir. menjelaskan.t. 1/18 dan syaikh kami shaykh al-islam al-bulqini. al-i tibar fi bayan al-nasikh wa al-mansukh min al-akhbar. 61 hadith mansukh yang dinyatakan oleh imam al-shafi i. tetapi membawa makna khusus. Ratib hakimi (ed. Al-fayruzabadi. ali b. fath al-bari. musa b. thabit al-baghdadi.Al. sharaf al-din al-husayn b. abu bakar ahmad b. ayyub b. al-khulasah fi ulum al-hadith. jamal al-din abu Muhammad abdullah b. 9/601 (juzuk akhir kitab al-umm). Disokong oleh ibn hajar 12/71. yusuf b. Muhammad b. maka haruslah dibunuh) al-nawawi: ijma ulama telah mengambil dalil yang menasakhkan hukum ini. juz.iraqi berkata: hadith ini dinyatakan dengan lafaz am. al-faqih wa al-mutafaqqih 1/125. 1. Damsyik: 1/467 dari Jabir (rad) dan lainnya. manzur b. al-umm 6/130. yakni meluaskannya Al-fayruzabadi. majd al-din abu tahir Muhammad b. al-qamus al-muhit. 289 Ibn manzur. al-tirmidhi al-sunan 4/48. musa al-hanafi. nasb al-rayah li ahadith al-hidayah . salamah. al-hazimi. mensyarah sesuatu.) lisan al. abd almalik b. 5/298. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib. al-tahawi. Muhammad b. menyingkap. Cet. Himas. 806). ikhtilaf al-hadith. al-sharh. musa alhamdani al-shafi i. abdullah.arab. dan sekiranya ia masih meminumnya pada kali keempat. 2/ hal. abu ja far ahmad b. 497 Sharh muslim.

ayni mengupas maksud bahasa pada lafaz hadith. Makkah al-Mukarramah) ilm al-bu d al-makani wa al-zamani. ali b. Muhammad b. hadith yang maqbul yang tersembunyi maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan ta ammul atau bersandarkan dalil yang lain. (pengaruh tempat dan masa). termasuk ilmu dirayah matan alhadith .ulum dari hikayat al-qannawji (1248-1307). al-mughirah b.ulum al-washy al-marqum fi bayan ahwal al. dan tafsiran ayat al-qur an. isma il b. abu al. ilmu syarah hadith ialah ilmu yang mengkaji maksud hadith Rasulullah (saw). abu bakr ayyub al-zar i Ibn taymiyah. Imam al. setiap dua hadith. Al-nasa i. al-muthanna al-mawsili al-tamimi Majma al-zawa id wa manba al-fawa id. abd al-halim al-harrani. abu bakar b. bardizbah al-ju fi Asas yang kukuh dari sudut adabiyat. saraf. Muhammad abu al-laith (1411/1990).ulum. syu aib Ahmad b. abu abdullah Muhammad b. i rab.abbas ahmad b. sulaiman b. kashf al-khafa wa mazil al-ilbas amma ishtuhira min al-ahadith ala alsinat al-nas Al-bukhari. Beirut: dar al-kutub al. abu bakar b. ma ani.D. abd al-jabbar zakar (ed. abu abd al-rahman ahmad b. yang maqbul dan bertentangan maknanya secara zahir Musykil al-hadith. ahmad b. umar al-misri Al. abu abdullah Muhammad b.. abjad al. bayan. Hassan khan (1978).ajluni. 2/336 Mu jam al-tabrani. abu bakar ahmad b. hanbal al-syaibani. siddiq b. berdasarkan kaedah bahasa arab dan usul syariat dengan kemampuan dan keupayaan akal Al-qanuji.). abu al-qasim sulayman b. ali b. bayan mushkil al-athar li al-tahawi al-juzu althamin: dirasah wa tahqiq (Tesis Ph. ahmad Musnad abu ya la. keupayaan lughah. kesusasteraan. atau lebih. hal 55. Universiti Ummul Qura. minhaj al-sunnah al-nabawiyyah (saw) Al-baihaqi. al-musnad Ibn qayyim al-jawziyah.Al-arniqi (atau al-azniqi) menyebut dalam madinat al. mukhtalaf al-hadith. ali Sharh nukhbat al-fikr. Al-khayr al-abadi.ilmiyah. syarah hadith. al-husain b.

. dan telah saya bentangkan dalil dalam setiap permasalahan ini dengan jelas dalam kitab (al-majmu ) sharh al-muhadhdhab. ali b. dan dikatakan: hukumnya sunat. Al-nawawi (rah): dan kaum muslimin telah ijma mengharuskan pemakaian cincin dari perak ke atas lelaki.Ibn hajar.asqalani Al.ayni. kemudian di jari Umar (rad) kemudian di jari Uthman (rad). Muhammad al. Al-nawawi: dan para jemaah dari ashab kami dan ulama jumhur berhujah dengan hadith ini bahawa berjemaah bukan merupakan syarat sah solat. hadith ibn umar (rad). berlainan dengan pendapat imam daud (al-zahiri). dan beliau menambah: sekiranya tidak mendapati cincin emas maka hendaklah dicampur dengan acuan za faran supaya kelihatan kuning dan acuan lain yang seumpamanya. Dan ia tidak difardukan ke atas setiap orang bersalahan dengan pendapat sebahagian dari ulama. ahmad Sharh muslim. rasulullah (saw) menggunakan cop dari perak pada cincin yang dipakai di jari Baginda (saw). dan sebahagian Ulama salaf di Syam menganggapnya makruh kecuali bagi sultan dan telah meriwayatkan athar tentangnya. dan pandangan yang terpilih (al-mukhtar) ialah ia merupakan fardu kifayah. ahmad b. Al-nawawi: pandangan ini da if atau batil tidak ada asalnya dan yang benar ialah tidak dimakruhkan bagi wanita menggunakan cincin perak. kemudian dikenakan di jari Abu Bakar (rad). Al-khattabi berkata: dan dimakruhkan bagi wanita mengenakan cincin perak kerana ia dari syi ar (penampilan) kaum lelaki. badr al-din abu Muhammad Mahmud b. 14/67. dan pendapat ini shadh dan munkar. 1/26 Dan jemaah telah menterjemahkan babnya 5/151 muslim hadith abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: solat berjemaah lebih afdal dari solat seseorang kamu secara bersendirian dengan dua puluh lima kelebihan.

8/502. tarikh al-adab al. 11/160. imam abu al-hassan ali b.Naskhah kitab sharh muslim dan manuskripnya. antaranya ialah rujukan pada juz 1/34. dan hadith ini juga telah diriwayatkan oleh al-daraqutni dari jalan lain dengan marfu . 7/149. al-juhani dengan huruf jim berbaris hadapan. disebut oleh al-daraqutni dalam mustadraknya. maka wajib diterima dan tidak dikesampingkan kerana kelupaan atau kekurangan orang yang menyatakannya mawquf. 3/282. Dan telah kami sebutkan di fasal terdahulu di awal syarah. Merujuk Imam abu Muhammad al-husain b. Fath al-bari. abdullah al-tibi (w. di antaranya ialah imam al-bukhari dan yang lainnya. dianggap sebagai marfu mengikut mazhab yang sahih yang dipegang oleh ulama usul. battal al-maliki al-maghribi dalam sharh sahih al-bukhari. tarikh al-turath al. 743 H). 4/123. 12/66. 5/51. 2/108-9.arabi 1/212-4. 10/28. hanya diriwayatkan secara mawquf dari riwayat Mansur dan syu bah. Al. Dan adapun ma bad al-juhani. dan paling tepat dalam penilaian dan hukum. 2/48. Mansur alsam ani al-tamimi al-marwazi dalam kitabnya al-ansab. fu ad sezkin. Muhammad b.arabi 3/181. al-kashif an haqa iq al-sunan. al-nawawi menjawab istidrak al-daraqutni. wallahu a lam . Muhammad b. dan sandaranku dan puncak perhatianku ialah kitab syarah Muslim oleh imam al-mutqin muhy al-din al-nawawi kerana ia paling baik dalam menggarap faedah. bahawa hadith yang diriwayatkan secara mawquf dan marfu . 6/582.allamah al-husain b. hadith ka ab b. 9/214. dan dalam riwayat ini jelas perbezaannya dan dalilnya telah dikemukakan bahawa hadith ini merupakan penambahan dari perawi thiqat (ziyadah al-thiqat). al-fadl al-tamimi al-asbahani al-syafi i (rah). dan paling banyak dirujuk. 2/ba . dalam kitabnya al-tahrir fi sharh sahih Muslim 1/130. maka berkata abu sa id abd al-karim b. fuqaha dan muhaqqiqun dari para muhaddith. ujrah yang dikeluarkan oleh muslim ini. sehingga sekiranya riwayat mawquf lebih banyak dari marfu maka dihukumkan marfu . yang sebenarnya ia adalah riwayat mawquf dari ka ab kerana yang merafa kan hadith ini tidak diperkukuh dengan hafiz. khalaf b. ialah nisbah kepada juhaynah sebuah kabilah dari quda ah 5/80-81. carl brocklemann. isma il b. mas ud al-baghawi al-shafi i Imam abu abdullah Muhammad b.

oleh abu al-fayd Muhammad murtada b. hadith hukum Al-ilmam fi ahadith al-ahkam. Al-mirqat al. Kitab sharh hadith ummu zar in. syarah imam al-nawawi ke atas kitab sahih muslim Syarah kitab pilihan. dalil al-falihin li riyad al-salihin Dari sudut hajm. dan begini yang ditetapkan oleh para huffaz yang handal dalam sahih muslim Al-qadi iyad berkata: dan begini yang diriwayatkan oleh al-farisi dan lainnya. nabi (saw) ketika dalam musafir berlindung dari al-hawr ba d al-kawn perubahan selepas ketenangan al-nawawi: begini yang disebut dalam kebanyakan naskhah sahih muslim al-kawn dengan huruf nun. dengan huruf ra. 702 H) Syara h hadith pada kitab. ibn daqiq al. 1.udhri dengan al-kawr . ali. syarah hadith dalam kitab tertentu Syarah hadith yang tertentu. 2/1036-40 Syarh hadith yang tertentu. kebesaran kitab . hadith abdullah b.aliyyah fi sharh al-hadith al-musalsal bi l-awwaliyyah (sharh hadith ummu zari . menyatakan dalam riwayat dengan huruf ra Jenis-jenis syarah hadith. 544) Kitab muntaha al-a mal fi sharh hadith innama al-a mal. 911) 3.Riwayat muslim. oleh qadi iyad (w. taqiyuddin Muhammad b. 2. Dan beliau berkata: dan yang makruf dari riwayat asim yang dikeluarkan oleh muslim ialah dengan huruf nun 9/94 Al-maziri. dari periwayat sahih muslim.id al-shafi i (w.arus sharh al-qamus Syarah hadith terpilih. oleh imam al-suyuti (w. Muhammad al-husayni. syarah imam al-nawawi pada kitab al-arba in dan syarah kitab riyad al-salihin. 1205 H). (w. sarjas. Dan berkata: dan al. bahkan hampir kesemua naskhah di negeri ini dinyatakan dengan huruf nun. kashf al-zunun. penulis kitab taj al.

qadi al-qudat badr al-din Mahmud b. 1. oleh al-qastalani (w. al-tamhid 1/9 hadith mentafsirkan al-qur an. Uslub syarah. al-kattani. syarahan yang bercampur ibarat matan dan huraian dalam satu petikan. ahmad al. al-tamhid 1/172 . 786 H). al-nawawi 2/80 hadith mentafsirkan hadith. kashf al-zunun 1/32 sharh al-mamzuj. 855). 852 H). ibn abd al-bar. sahih muslim 1/90. muqaddimah hady al-sari dalam satu juzuk. 114. ibn hajar (w. Cet. yusuf b. menukil pendapat sahabat. Fath al-bari. 463). sharh al-nawawi. tahqiq Mustafa al-bugha. belum pernah ditulis seumpamanya. mengemukakan tarjamah rijal malik mengikut huruf mu jam. abu abdullah muhammad b. Beirut: dar al-kutub al-ta limiyah. kitab irshad al-sari ila sharh sahih al-bukhari.ayni al-hanafi (w. tabi in ibn abd al-bar. kitab 70 jilid. dr. Sahih al-bukhari. abd al-bar (w. abi umar b. isyarat dan faedah hadith Kashf al-zunun 1/541 Syarah al-bukhari. khalifah al-washtani al-ubbi al-maliki (w. al-muqaddimah 1/2 Syarah mutawassit Al-kawakib al-darari sharh al-bukhari. satu jilid. bahadir b. 10 juzuk. 794 h). ibarat ringkas. abdullah al-zarkashi al-shafi I (w. hadith ditafsirkan dengan athar.Syarahan kecil dan ringkas. potongan ayat dan athar. syeikh badr al-din Muhammad b. kashf al-zunun 1/541 Syarahan besar/ meluas muwassa Al-tamhid. kashf al-zunun 1/541 umdat al-qari. ikmal al-mu lim. al-risalah al-mustatrafah. sharh mukhtasar kitab al-bukhari. 923 H) Sharh hadith yang berkait dengan matan. Al-hittah fi dhikr al-sihhah al-sittah. hal. shams al-din Muhammad b. mengeluarkan hadith yang lain dengan sanadnya. perbahasan matan. Mustafa al-bugha. 827) Abu al-tayyib al-sayyid siddiq hassan al-qinnawji (1405/1985). al-tanqih. hal 204-6. syarahan ringkas terhadap hadith. ali al-kirmani (w.

ha. dalam apa-apa mauduk. kitab yang mengemukakan riwayat hadith dengan isnad. a. arab Saudi: dar ibn affan. tafiran al-hirawi terhadap lafaz ini dalam kitab al-gharibayn Terjemahan riyad al-salihin. kitab yang mengemukakan hadith yang dikutip dari kitab yang asli beserta isnadnya. 1. Indonesia h.azim oleh ibn kathir. Berkata ahli bahasa. daud al-bankalisiy. di dalamnya terdapat tiga jenis sebutan bahasa. al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm. tafsir ibn jarir. Selangor: dar al-shakir. al-risalah al-shafi i. tahun vi. majid wafi turjumah al-arba in al-qudsiyah ba d al-arba in al-nawawiyah manar al-islam. al-dur al-thamin sharh al-arba in Abu al-laith al-khayr al-abadi (1999). Muhammad (1414/1993). al-muhalla ibn hazm. alshafi i. tarikh al-rusul wa almuluk ibn jarir al-tabari. Kitab yang menyerupai rujukan asli. syarif b. Masadir al-hadith. Cet. bahagian hal ehwal islam. 60 abdullah b. mumtaqi . takhrij al-hadith nash atuhu wa manhajiyatuhu. 8. sunnah dan tafsir. mubtaqi . sallam dari al-asmu i dalam kitabnya sharh gharib al-hadith al-hirawi dalam al-gharibayn dari al-azhari 1/172. abu ubayd al-qasim b. bil (vi). 1981.syarah hadith dengan kitab gharib al-hadith sharh al-nawawi. diselitkan dengan ulasan dan kupasan singkat. kitab al-um. musnad ahmad. nasb al-rayah oleh al-zayla i . tafsir ibn abi hatim. al-jawhari dan lainnya. 2/217. rujukan hadith Kitab hadith yang asli. abd al-qadir. hal. al-husain b. menukil tiga bahasa dari al-kassa i. tafsir al-qur an al. muwatta malik. ibn qutaybah 11/76 syawwat. jabatan perdana menteri. muntaqi al-lawn. Ibrahim al-harbi 9/160. salim bahreisj Unit quran. tarikh Baghdad khatib al-baghdadi. naskhah jawi. manhajiyah fiqh al-hadith inda al-qadi iyad fi ikmal almu lim bi fawa id muslim. Al-khabar. Sharh al-nawawi. tuhfat al-ashraf fi ma rifat al-atraf oleh almizzi. hadith berubah warna. kutub al-sittah.

syarat quraisy kerana keahlian dan keupayaan kabilah quraisy dalam membenamkan ikhtilaf dan perselisihan dan mengumpul kekuatan dan kalimat al-bukhari (rah) dari abdullah ibn umar (rad) berkata: kami menahan kafilah. imam al-bukhari bermaksud dengannya untuk menolak pendapat mereka yang mengambil dalil bahawa diperbolehkan menahan kafilah. al-suyuti. al-suyuti al-ruyani. dan tidak ada dalil padanya. Albukhari mengatakan. sahih al-bukhari 2/795. umar dari nafi . hadith 2058 . ibn hajar. Dan imam malik telah menjelaskan dalam riwayatnya dari nafi dengan pernyataan hadith: (dan jangan ditahan bekalan makanan sehingga ia sampai ke pasar). dan membeli makanan dari mereka. riyad al-salihin al-nawawi. Kerana maksudnya ialah mereka menahan kafilah di tempat tinggi dari pasar sepertimana disebut dalam riwayat ubaydullah b. Muhammad al-ashbili al-maliki. kerana perkataan mutlak dari ibn umar (rad). abu bakr Muhammad b. kitab yang mengemukakan riwayat hadith yang dikeluarkan dari kitab-kitab hadith yang asli tanpa menyebut isnadnya. bulugh al-maram min jam adillat al-ahkam. talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-rafi i al-kabir ibn qayyim al-jawziyah. mu jam al-sahabah ibn hajar. maka hadith ini membawa dalil bahawa penahanan (kafilah) yang tidak ditegah ialah apa yang telah sampai ke pasar. ia bermaksud dari tempat tinggi yang terpisah dari pasar sebagaimana dinyatakan dalam hadith ubaydullah (rad) yang berkata: nafi memberitahu saya dari abdullah (ibn umar) (rad) yang berkata: mereka membeli makanan dari tempat yang tinggi dari pasar dan membeli di tempat mereka. harun. bab tempat akhir menahan kafilah 4/376. Fath al-bari. al-jami al-saghir. musnad ibn qani . 2059 ibn hajar 4/376. 195. al-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-shar iyyah ibn khaldun. kami menahan kafilah . al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. hadith 2058. kitab al-buyu . lalu Nabi (saw) melarang kami dari membelinya sehingga makanan dibawa ke pasar. Hal. abu al-husayn abd al-baqi b. qani . Dan hadith adalah pentafsir kepada sebahagian hadith yang lain. abu zayd abd al-rahman b. muqaddimah.rujukan yang tidak asli. lalu dilarang oleh Rasulullah (saw) untuk membelinya sehingga dipindahkan .

kashf al-zunun 1/37-38. dan al-jahdari namanya ialah al-fudayl b. makkah al-mukarramah. hal. hibban b.as as (1416/1996) dirasah naqdiyah fi ilm musykil al-hadith. Ibrahim al. Cet. ahmad al-tamimi al-busti Ibn al-jawzi.arabi. 1398 H al-nawawi. maka dieeja dengan huruf ghayn berbaris hadapan. Beirut: al-maktab alislami. hanya dinyatakan dengan lafaz seperti sebahagian dari mereka atau berkata syeikh atau lainnya. hal. abu al-faraj abd al-rahman b. Beirut: Dar ihya al-turath al. Abu al-laith (1425/2004). 105. jami ah umm al-qura.ilmi. majallat al-bahth al. abu zakariya yahya b.ilmi wa al-turath al-islami. ali b. bilangan 1. markaz al-bahth al. dieja dengan huruf jim berbaris atas. murri (1392 H). 105 . mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. sharh sahih muslim. dan selepasnya huruf ha mati. dan huruf ba berbaris atas. 99 Adab dalam mengupas dan mensyarah hadith. Adapun al-ghubari. qanuji 101-2. Dan abdah dieeja dengan huruf bab berbaris sukun. abdah. abi imran al-hilali abu Muhammad al-makki Al-mubham: perawi yang tidak disebutkan namanya. beliau ialah ibn uyaynah b. sufyan memberitahu kami. Fat al-bari 1/10. ubayd al-ghubari. 1/160 saya diberitahu oleh Muhammad b. sharaf b. akal menerima khabar (naql) yang sahih dan menetapkannya sebagaimana dinyatakan. Muhammad. Husain. abu kamil al-jahdari dan ahmad b. al-nasikh wa al-mansukh fi al-hadith. Selangor: dar al-shakir.Ibn hibban. 2. hal. kaedah dalam mentafsir khabar ghaib. abu hatim Muhammad b.

(w. pujian pada allah. Ahlalhdeeth. adab ketika makan dan minum. dan ketika bermusafir. dan hal yang berkait dengannya. islamlib http://www. al-sa igh dan jemaah ke nawa http://apit.com/2007 riyad al-salihin. muhaddith ahmad b. Kamel mustafa hallak Multaqa ahl al-hadeeth.al-eman. al-nawawi. kitab memelihara lisan. 699 H). allan.Muhammad abd al-ra uf al-manawi. dan dalam solat. adab memberi salam. farh al-lakhmi (w. dar ta arud al. 21 kitab. himpunan doa dan istighfar qadi al-qudat izz al-din Muhammad b.com. saya tidak akan membiarkan sesiapa menggelar saya muhyiddin. . zikir dan doa kerana hal yang tertentu. menunaikan haji. zikir-zikir yang berencam. daqr. tilawah al-qur an. meminta izin dan bernikah.aql wa al-naql Al-maqasid fi al-tauhid wa al.com/ Al-adhkar. zikir waktu malam dan siang. http://www.ibadah wa al-usul wa al-tasawwuf Bustan al. Agama tetap hidup selamanya walaupun tidak diperjuang oleh sesiapa. zikir dalam sakit dan kematian dan yang berkait dengannya.arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Al-tanqih fi sharh al-wasit 40 dichos (hadices) del profeta mohammad (saw) el imam al-newawi (Perancis). kitab al-asma .wordpress. Zikir dalam solat-solat yang khusus. al-tawqif ala muhimmat al-ta arif Ibn taymiyah al-harrani. di medan jihad. ketika berpuasa. 1057 H. selawat ke atas rasulullah (saw).

al-minhaj Al-ubbi (w. lahir di akhir dinasti ayyubi. dan hidup di masa mamluk baybars (p. 827 H). 97 Menurut Imam al-shafi I. Seakan-akan ia adalah al-qur an. syarah lafaz gharib. kaherah. 388 H). disusun dan dikemukakan bab. Ibrahim b. perkara muhdathat. Al-sakhawi.Kurun ke 7. alikmal. bid ah yang tidak tercela Muhammad al-Jurdani. khitab al-busti al-khattabi (w. imam nawawi mengatakan: sekiranya semua kitab-kitab agama dalam islam hilang. raja koptik mesir keturunan turki Al-nawawi. sharh singkas kitab al-bukhari. syarahan bagi kitab al-mukhtasar. baybars tumpaskan tartar di syam. al-qurtubi. bid ah yang sesat. mengumpulkan antara al-mu lim. Muhammad b. al-mufhim. ikmal al-ikmal. al-jawahir al-lu lu iyyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Ihya ulum al-din. 744 H). tabyin kadhib al-muftari. Al-minhaj sharh muslim. baybars. Al-zabidi (1311 H). kecuali kitab al-ihya . tumpuan isu telah dikupas Ibn asakir (1347 H). ia cukup menggantikan kesemuanya. ahli sejarah 1265. ibn kathir: beliau menghimpunkan di dalamnya syarahan ulama salaf dari maghrib dan yang lainnya dan menambah serta meringkas keterangan. besar keberkatannya I lam al-sunan. damsyik. ibn al-nadim. mas ud al-zawawi (w.allamah isa b. ithaf al-sadat al-muttaqin. 91. sharh sunan abi daud Al-mufhim. abu sulayman ahmad b. diringkaskan. 658-676 H/ 1260-1277 M) Sharh muslim Al. hal. nukat Ma alim al-sunan. 89. 1/27 . nukat dari i rab Kaedah pengurusan kewangan dan keutamaan adalah . Suyuti.

dilengkapkan oleh ulama hadrami dan iraqi lampau. 1410). dengan ta liqat al-syeikh al-musnad muhammad yasin al-fadani al-indonesi. ibn asakir. al-dur al-mandud Muhammad bukhari. dibuka pada sya ban 630 H . dan al-syaikh Muhammad najib al-muti i Syeikh al-sayyid ahmad samit.html bustan al-muhaddithin (tulisan parsi). dr. menggunakan syarh al-nawawi tarikh dimashq. syarah hadith 40 Imam nawawi Muhammad b.net/riyad. 736isyrin juz an fi sharh isyrin hadithan Sharh ilal al-tirmidhi Sharh sunan al-tirmidhi Al-adhkar. shah abd al. dan menerangkan landasan dan mengemukakan dalil tentangnya http://bewley. ahmad b. abd al-kafi al-subki (w. dan saya ingin membantu ahli kebaikan dengan memberikan kemudahan dan menunjukkan jalan. sharh sunan abi daud.Takmilah Al-majmu . Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah Juhud ulama dimashq fi al-hadith fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. rajab al-baghdadi kemudian al-dimashqi (w. dar al-hadith di masjid al-umawi. terjemahan bulugh al-maram. taqiyuddin ali b. putera kepada shah waliyullah al-dehlawi takmilat fath al-mulhim oleh shabbier ahmad usmani oleh Muhammad taqi uthmani. Turath al-mugharabah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi.aziz al-dehlawi (1745-1822). kemudian al-makki (w. a. kuliah subuh pada membicarakan hadith empat puluh. badi al-sayyid al-lahham Ibn rajab al-hanbali. zayn al-din abd al-rahman b. abdullah al-talidi (1995). muqaddimah.hassan bandung al-indonesi (1887-1958).virtualave. 756).

1903 hadith. kanzul amin fi sharh al-arba in min kalam sayyid alalamin (saw) hadith empat puluh.imam dan khatib jami umawi. Diakhiri kitab al-manthurat wa al-malah. Bertaqwa pada allah (swt) dalam keadaan zahir dan tersembunyi Menjalani kehidupan berlandaskan sunnah dalam perkataan dan perbuatan Istiqamah dengan perjuangan baik diterima atau ditolak oleh seseorang Rida dan berserah pada allah dalam kesulitan dan kemewahan Bergantung pada allah dalam kesenangan dan dugaan The reliance of the traveler: a classic manual of Islamic sacred law. syaikh jamal al-din abd al-kafi b. Hal. 4. 372 bab. abd al-malik b. 4 ramadan 670 H. Norway. abd al-kafi al-raba i aldimashqi (w. Pemeliharaan anggota. (fitnah akhir zaman) kitab al-istighfar An-nawawi s forty hadith. umdat alsalik wa uddat al-nasik 45. ma yajibu ma rifatuhu min al-din 85 Dasar tasawwuf 1. 469. ustaz mustafa abdul rahman. perancis. 689) mukhtar b. Muhammad zayn kelantani. 5. Swahili. 3. ridwan Muhammad ridwan (ed. sunnah dalam solat. jepun. asbiran ya kub Muhammad pauzi haji awang Diterjemah.). selesai isnin. ezzeddin Ibrahim. 2. ahmad ibn najib al-misri. ahmad b. denys Johnson davis (abd al-wadud) Dasar-dasar penting syariat Al-maqasid. Riyad al-salihin. . berbeza mengikut penilai dan pentahqiq kitab. Beirut: dar al-irshad. german. itali Al-nawawi (1389/1969).

dan pendapat yang sahih ialah menolak hujah dengan hadith mursal sekiranya tidak dikemukakan riwayat lain yang menguatkan sanad. yusuf. sekiranya kamu mencintai allah. 39. hazim. termuat dalam musnad ahmad. fasal dalam menetapkan sejumlah nama yang samar (al-mushtabih) yang berulang dalam sahih al-bukhari dan muslim Antaranya ubay. Muhammad b. hal. bishr. katakanlah. hakim. Muhammad b. ibn umar. mursal al-sahabi seperti dari ibn abbas. 241/855) Sharh muslim. viii. nama-nama lain seperti al-barra .73. hulliyat al-awliya 6/356. zubayd. sa id b. dan huruf ya bersabdu 40. thabit al-tamimi (w. 407. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha pengasih Maqasid. hanbal al-syaibani (w. yasar. harithah. tahdhib altahdhib 4/101. husayn. sunnah dalam puasa 80. hadith lebih seratus ribu. ulum al-hadith. . 161/778). hadith yang sampai kepada umat islam sekitar 30. huruf ba berbaris atas. Itfish. Ibn al-salah. itfish. 150/767) Abu abdullah sufyan b. zubayr. Abu hanifah al-nu man b. sunnah haji Qur an 3:31. 55. ali (rad) dari kalangan sahabat yang kecil yang menyampaikannya dari nabi (saw) hadith yang tidak didengarnya dari nabi (saw) dianggap hujah. Imam al-qutb. khirash. nescaya allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-dosamu. musqit: wizarah al-turath. hasan b. merangkul keseluruhannya. jarir. semuanya dieja dengan huruf hamzah berbaris hadapan. jami al-shaml fi hadith khatim al-rasul (saw). wafa al-dimanah 1/14. hayyan. bashir. rubah. masruq al-thawri (w. tadhkirat al-huffaz 1/203 Abu abdullah ahmad b.000. maka ikutilah aku. yusuf (1406/1986). habib. dan hal tersebut adalah kerana kejahilan tentang kedudukan dan keadilan perawi yang gugur. yazid. mursal tabi i. ibn al-zubayr. jika ditolak dari jumlah yang diulang dan hadith maudu . ziyad. hizam.

al-thawri. abbad. kecuali abd al-rahman b. shayban b. Muhammad b. Muhammad ibn salam syaikh al-bukhari 41. waqid. Muhammad b. sunan. nama-nama yang mendekati ejaan dan salim. seperti sufyan al-thawri. al-zabir yang menikahi isteri rifa ah maka huruf zay berbaris depan 41.Dan antaranya ialah al-Zubayr. sulayman. dan antaranya zubayd dengan huruf zay berbaris hadapan dan huruf ba berbaris atas. al-sulami. Kamal yusuf al-hut (ed. al-hizami. 40. Manakala Imam al-syafi i dan ahmad ibn hanbal mempertikaikannya . al-hamdani Ini semua lafaz yang bermanfaat dalam perbincangan al-mu talaf dan al-mukhtalaf Bandingan perawi muwatta . bashshar. al-harithi. sallam. silm. Muqaddimah Ulama berhujah dengan riwayat al-marasil. malik. ubadah. al-awza i. umarah. nasab. syeikh al-bukhari dan muslim 41. sulaym. kemudian huruf ya . farwakh al-ubuli. abdah. salamah.). Al-salmi dari kabilah al-ansar dan bani sulaym dengan huruf sin berbaris depan. hal. semuanya dieja dengan huruf zay berbaris depan. aqil. shayban. Adapun zubayyad atau zibayyad dengan huruf zay berbaris hadapan atau bawah dan huruf ya berulang. suraij. al-harith tidak disebutkan dalam kedua-dua kitab al-sahihayn selain dengan nama ini. ubadah. ubayd. Beirut: dar al-jinan. syaikh muslim Al-basri. al-jurayri. beliau ialah zubayd b. 41 dan adapun al-mufradat (perkataan seerti) maka tidak terhitung jumlahnya dan akan dibahas dan diterangkan di dalam babnya dengan izin allah taala Abu daud (1988). al-aily. maka beliau ialah ibn al-salat yang disebut dalam al-muwatta dan tidak dikeluarkan dalam al-sahihayn.

al-suluk 1/648. al-suyuti. 3/7 Hadith mursal dari kurun kedua dan ketiga diterima sebagai hujah oleh mazhab hanafi. yasar al-muttalibi. malik. I lam al-isabah bi a lam al-sahabah.ashrah. kashf al-asrar. al-bir. tabaqat al-isnawi 2/266. al-jarud. al. penyusun kitab al-sirah ali b. wali qutb Qisas al-anbiya al-nabawiyah. al-tajrid Al muhib al-tabari. kitab al-dhayl ke atasnya oleh jemaah. ardaf . Abu umar b. al-daris fi tarikh al-madaris 1/24. ibn al-subki 8/395 Al-bidayah wa al-nihayah 13/278. ishaq b. adab allughah 3/242. al-a lam 9/184. ahmad al-khalili. Kitab al-isti ab diringkaskan oleh Muhammad b.iz abu al-hasan b. Abu zakariya b.ibar 5/312-3. shadharat al-dhahab 5/354. al-samt al-thamin fi manaqib ummahat almukminin Abu Muhammad b.ala al-din al-bukhari. ya qub b. Minhaj al-sawi. kitab al-mubtada . hanbal dan kebanyakan mutakallimin. hadi al-mustarshidin 471. Abu al-qasim al-tabrani. tadhkirat alhuffaz 5/354. ma rifah man nazala min al-sahabah sa ir al-buldan. al-madini. mandah. mir at al-jinan 4/182. dan salah satu riwayat dari ahmad b. al-dhahabi merumusnya. Muhammad b. al-riyad al-nadrah fi manaqib al. al-nujum al-zahirah 7/278. 38. Tarjamah imam al-nawawi. ibn qadi syuhbah 2/153. al-isti ab. mu jam al-kabir Al. Muhammad b. al-athir saudara penulis kitab (al-nihayah) dalam kitabnya usud al-ghabah Al-nawawi dan al-kashghiri meringkaskan usud al-ghabah. al-ahad. ibn hidayat allah 226.

dan diwan di iraq dengan tulisan parsi Minhaj al-talibin. wujuh. juzuk singkat syarah ibarat dan lafaz . turuq. abi al-surur abd al. abu bakr al-suli Mukhtasar tabaqat al-fuqaha .Al-hafiz abd al-ghani b. itti az al-hunafa bi ikhbar al-khulafa Abu al-hasan ali b. dan diwan di mesir dengan tulisan qibti. 106. Muhammad al-mahdawi (319-365 H/ 931-975 M). balghah al-zurafa fi tarikh alkhulafa Bibras al-dawadar. kaherah diasaskan oleh al-mu iz li dinillah abu tamim almu id b. atau yang samar dengan ibarat yang lebih jelas dan ringkas supaya terserlah dan zahir maksud Menerangkan dua qawl. al-mansur isma il b. al-nawawi. juz 1/ hal. meringkaskan al-muharrar kadar separuh dari ketebalan kitab Menyebut perkaitan hukum yang tidak disebut dalam kitab al-muharrar Menyatakan percanggahan fatwa yang dinyatakan dalam kitab al-muharrar dengan aliran terpilih dalam mazhab Menukar lafaz yang gharib. Al-taqi al-maqrizi. Muhammad b. 103. dan karangan di negeri syam adalah dengan tulisan rumi. al-isabah li awham hasalat fi ma rifat al-sahabah li abi al-nu aym Ibn hajar.aziz al-saruji. keluar ke mesir pada 358 H/ 969 M. dinisbah kepadanya alqahirah al-ma ziyah. diangkat sebagai khalifah selepas bapanya al-mansur bi al-mahdiyah tahun 341 H. tahqiq dan merangkul keseluruhan yang terpisah Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . abd al-wahid al-maqdisi. akhbar al-khulafa Abu syamah. abi tahir al-marwazi al-katib. 73. daqa iq al-minhaj. menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat. al-lata if fi akhbar al-khala if Abu al-fadl ahmad b. al-isabah. dan nas dan tahap ikhtilaf dalam setiap hal Dan saya kemukakan di awalnya saya berkata dan di akhirnya wallahu a lam 1/77. al-rawdatayn fi akhbar al-dawlatayn.

dan abu kuraib berkata pada kami. al-husayn (rad). rangkuman kalam dari ibarat Nabi (saw). qadi iyad (rad) mengatakan hadith ini termasuk dari jawami al-kalim. suwaid dan beliau terdiri dari kalngan thiqat yang berlaku ikhtilat padanya sebelum wafat. al-rabi al. bahawa abu usamah berkata pada kami semuanya dari hisham ibn urwah dari bapanya dari sufyan b. berkata al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi dalam risalahnya: istiqamah ialah suatu darjat dengannya sempurna urusan dan melengkapnya. dan orang yang tidak istiqamah dalam halnya rugi usahanya dan luput kesungguhannya. al-nadar memberitahu kamu.adawi berkata dari imran b. dan kerana itu Baginda (saw) bersabda pada sahabat (rad) ketika mereka mengatakan: Tuan telah pantas beruban. kemukakan pada saya dalam islam suatu perkataan yang tidak perlu saya tanyakan pada manusia lain selepas Tuan. Adapun nadir maka beliau ialah ibn shamil imam yang besar. 8. Nabi (saw) bersabda: (katakanlah saya beriman kepada allah kemudian tetaplah istiqamah) Hal. dan wujudnya menghasilkan kebaikan dan pengaturannya. Dan beliau berkata: dan dikatakan istiqamah tidak mampu dilaksana kecuali kalangan yang besar kemahuannya kerana ia terkeluar dari adat dan kebiasaan dan meninggalkan resam hidup dan berdiri di hadapan allah dengan hakikat pembenaran dan kerana itu nabi (saw) bersabda: (hendaklah kamu beristiqamah dan kamu tidak mampu memenuhinya) . imam muslim (rah) mengatakan: ishaq ibn ibrahim memberitahu kami. berkata: saya mendengar hujayr b. dan berkata Ibn Abbas (rad) pentafsir sahabat dalam firman allah (swt) (maka tetap teguhlah sebagaimana diperintahkan padamu) Tidak diturunkan ke atas Rasulullah (saw) dalam seluruh al-qur an ayat yang lebih berat dan sulit bagi Nabi (saw) lebih dari ayat ini.adawi menyatakan pada kami. Dan telah kami jelaskan dalam fasal terdahulu dan selepasnya bahawa apa yang terdapat dalam kitab alsahihayn dari riwayat al-muhktalat maka ia ditanggapi dan diketahui bahawa mereka telah mengambil hadith dari mereka sebelum berlaku ikhtilat. Bab keseluruhan sifat islam. dan pada hadith Abi usamah selain Tuan. Hal. isa b. bahawa abu na amah al. dan abu na amah dengan huruf nun berbaris atas dan namanya amru b. 8. maka baginda (saw) menjawab: (saya beruban kerana surah hud dan yang sepertinya) Hal 9. abdullah al-thaqafi berkata: saya berkata pada Rasulullah (saw).Sharh muslim. 9. Isnad ini juga kesemuanya dari jalur basrah kecuali ishaq kerana beliau ialah marwazi.

filologi. iyad b. Muhammad b. 6. shihab al-din ahmad b. abdullah b. al-syeikh abdullah b. musa b. Muhammad ibn khalil al-halabi sabt ibn al. dan imam muslim tidak mengeluarkan hadith dalam kitab sahihnya dari riwayat sufyan b. Nasim al-riyad fi sharh shifa al-qadi iyad. 1069 H) 2. Imam al-suyuti. 7. tabaqat al-atibba (2/201-13) ahli teologi. uyun al-athar fi funun al-maghazi wa al-shama il wa al-siyar Al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). Wallahu a lam). 872 H) 5. sultan Muhammad al-qari al-harawi (w. sayyid al-nas al-shafi i. manahil al-safa fi takhrij ahadith al-shifa. Mulla ali b. dan imam al-tirmidhi meriwayatkan hadith ini dan menambah di dalamnya (saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apakah yang paling Tuan khuatir ke atas saya? Maka Baginda (saw) memegang kedua lidahnya (saw) dan berkata ini .Dan al-wasiti berkata: suatu sifat yang dengannya sempurna kebaikan dan tanpanya membawa kejelekan pada kebaikan wallahu a lam Membandingkan hadith Hal 9. 8. musa b. amrun b. al-muqtafa fi hal alfaz al-shifa. Muhammad b. Burhan al-din Ibrahim b. abdullah al-thaqafi yang dinyatakan dalam isnad ini. Hassan al-shamani al-tamimi al-dari al-hanafi (w. sharh al-talkhis fi al-khasa is Fath al-din abu al-fath Muhammad b. muzil al-khafa an alfaz al-shifa. Terjemah aisha abdar rahman bewley 1. ittihaf ahl al-wafa bi tahdhib kitab al-shifa. iyad al-yahsubi al-sabti (476-544/1149). 3.ajami. oleh salih ahmad al-shami . abd al-qadir al-talidi Al-muhadhdhab min al-shifa. wafat di marakish. perubatan dan falsafah di mesir Al-qaffal. musa b. 1014 H) al-midad al-fayyad. Al-syeikh hassan al. al-ma ruf bi ibn sayyid al-nas (671-734). Muhammad b. ibn abi usaybi ah. iyad b. allamah taqi al-din ahmad b. iyad b. Sharh al-shifa li al-qadi iyad. umar al-khafaji al-misri (w. abd al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231). al-hafiz abu al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi.adawi al-hamzawi 4.

abu abdullah Muhammad al-tawudi b. abu abdullah Muhammad b. 2/214 abu ali Hussayn b. menghimpunkan al-mazari. 498 H) Taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. sulayman al-rawdani (w. maka nabi (saw) keluar bersolat menuju ke masjid dipimpin oleh ali dan abbas. futuh b.arabi 1/211. shuyukh bukhari wa muslim. a lam oleh al-marakishi 3/95. 1209 H). Muhammad b. Muhammad b. dan nabi (saw) keluar dari rumah sayyidah Maymunah (rad) ke rumah sayyidah aisyah (rad) dipimpin oleh al-fadal dan ali (rad). 581 H) jam al-ahadith allati zada muslim fi takhrijiha ala al-bukhari. 1331 H). abd al-rahman b. abd almuttalib (rad). ahmad al-jayyani al-ghassani al-qurtubi (w. qurtubi. abi talib (rad) dan abbas b. husayn b. atau khatmah li sahih muslim. al-mu jam 18 al-jam bayna al-sahihayn. Muhammad al-ansari almurri al-ma ruf bi ibn ahad ashara sheikh ibn khayr al-ishbili. ali b. dalam riwayat lain menyebut ali b. abd al-haq b. ahmad b. Muhammad b. diriwayatkan darinya dengan perantaraan ijazah al-jam bayna al-sahihayn. Khalifah al-washtani al-ubbi al-tunisi (w. nayl al-ibtihaj 287. abbas (rad) Al-nawawi: dan yang sahih wallahu a lam bahawa riwayat ini disebut dalam dua keadaan. 1054 H) . al-a lam. Muhammad b. abdullah al-azdi al-mayuraqi al-humaydi (w. abi talib (rad) dan fadal b. abdullah al-ma ruf bi al-mu aqqat al-marakishi Ta liq ala sahih muslim. tuhami b. al-nawawi Fu ad sezkin. Tarikh al-turath al. abu bakr babish b. ali b. hadith sayyidat a isyah (rad) nabi (saw) keluar mengerjakan solat dengan dipimpin oleh dua orang lelaki. Dalam suatu riwayat menyebut ali b. alzirkili 6/349 Bughyat kulli muslim min sahih muslim. rijal al-sahihayn. al-talib b. Ikmal al ikmal. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn ta liq ala muslim. 488 H) al-jam bayna al-sahihayn. atau ikmal ikmal al-mu lim. Muhammad b. mu jam al-mu allifin 9/287. Muhammad b. 827 H). al-haj al-madani b. madrasah al-imam al-bukhari bi al-maghrib. ali alsaydari qadi shatibiyah (w. oleh imam abu abdullah Muhammad b. sawdah al-murri al-fasi (w. 582 H) jam al-fawa id li jami al-usul wa majma al-zawa id.Sharh muslim 4/138. iyad. abdullah (w. al-kharrat al-ishbili (w.

wa ilalihi. musnad hadith yahya b. 217. abu al. 385 H) Dr. al-qays (w. kitab barnamij. kashf al-zunun 1/367 al-jami al-sahih al-asanid al-mustakhraj min sittah masanid. sa ad al-ansari. al-mun im bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Abu daud (w. tahir b. ja far al-kattani (w. al-nasa i (w. 458 H) al-daraqutni (w. 1021 H) khatmah li sahih muslim. 279 H). kerana hal yang difahami al-bukhari. muwatta malik masuk ke andalus di akhir kurun ke 2 Hijrah dari al-ghaz b. 1363 H) zad al-muslim fima ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. musannaf waki b. al-tirmidhi (w. habib allah b. masuk ke tunis dari ali b. abi al-mahasin al-fasi (w. 392 H) diriwayat dari abu zayd al-marwazi dari Muhammad b.abbas ahmad b. al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim. musnad hadith al-awza i. muhammad b. 241 H) al-bayhaqi (w. umar al-jaydi. ikhtisar Hlm. sharh al-nawawi 1/15 . meletakkan hadith tidak pada mauduk yang sewajarnya. sebahagian ahli maghrib melebihkan sahih muslim Ibn hazm. ibn hanbal (w.alawi sultan almaghrib (w. al-ghunyah. musnad sufyan al-thawri. 183 H) Kurun 3 hijrah sahih al-bukhari masuk ke andalus dari imam abu abdullah al-asili (w. al-hajjaj. abu al. uyaynah. bukan dari segi sahih. 185 Muhammad b. 93. yusuf al-farbari Sahih muslim masuk lebih awal dari al-bukhari Kitab sunan mendahului kutub al-sihah Al-tujaybi. Muhammad b. al-bukhari lebih sahih Al-bukhari memotong hadith. Syarah.mengumpulkan hadith dari kitab jami al-usul oleh ibn al-athir. majma al-zawa id oleh ibn-haythami. hal. musannaf sufyan b. shirin al-ansari (w. musnad hadith ibn juraij. al-jarrah 218. penyusunan dan perletakan hadith yang cemerlang. abdullah al. hawasyi. ta liq. musnad hadith sufyan bin uyaynah.abbas ahmad b. ibn khayr dalam kitab fahrasnya. 303 H). 199 H). 1204 H) hashiyah ala sahih muslim. Riwayat thiqat. musnad hadith al-zuhri. ziyad al-tunisi (w. 423 H). menempatkannya berdasarkan makna. yabi al-shanqiti (w. 275 H). musannaf abd al-razzaq. 1345 H) rijal muslim. kerana kebagusan siyaq. musnad hadith syu bah b.

ajwibah al-qadi iyad amma nazala ayyam qada ihi min nawazil wa ahkam. al-qadi abu abdullah muhammad ahmad al-shahir bi ibn a-haj al-tujaybi (w. nazm al-burhan ala sihhah jazm al-adhan. abu abdullah muhammad b. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. 14 nazar dan muqaranah. Ibrahim b. sharif abu al-qasim al-salawi al-idrisi. atiq b. 5 kitab mukhtasar. ustadh abd al. al-funun alsittah fi akhbar sabtah. marwan b. al-mu jam fi shuyukh ibn abi sakrah. qasim b. Muhammad b.Sharh dan ta liq kitab muslim. 5 kitab kupas gharib lafaznya. jami al-tarikh. abdullah b. ali b. yusuf b. al-takmilah 661. 675. 3 rijalnya. 609 h) Ikmal al-ikmal. Muhammad al-tujaybi al-syaquri al-lardi (w. al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). tidak dikemukakan bab. al-a lam oleh al-marakishi 4/335. shajarat al-nur 211 Ikmal al-ikmal. al-dhayl wa al-takmilah 6/429. al-hajjaj. al-nafh 1/353. Muhammad al-laythi al-baquri al-andalusi (w. matali al-afham fi sharh alahkam. dari catatan dan ta liq oleh penuntutnya dalam halaqah . sir al-surrat fi adab al-qudat. shajarat al-nur. barnamij shuyukh al-ra ini. 637 H). tartib al-madarik wa taqrib al-masalik li ma rifat a lam madhhab malik. al-mu jam. al-ghunyat. 18 Al-tanbihat al-saniyah Karya qadi iyad dikumpulkan oleh anaknya (al-ta rif bi al-qadi iyad) Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. umar al-ghassani al-wadi ashi (w. ghunyah al-katib wa bughyat al-talib fi al-sudur wa al-tarassul. tahdhib. ibn makhluf 250. diwan syi ir. asbagh 21 syarah. Al-tanbihat al-mustanbatah fi sharh musykilat al-mudawwanah al-kubra. Ditulis ketika majlis tafaqquh dalam sahih muslim timbul keinginan dan permintaan dan keperluan untuk mengemukakan ta liq dan mengulas kitab al-mazari Kitab al-mu lim tidak dikumpul oleh penulis. ali b. Ajwibah al-qurtubiyyin. 151 Al-ijaz wa al-bayan li sharh khutbah kitab muslim. ahmad b. 2 khatimah. 49 Iqtibas al-siraj fi sharh muslim b. diwan al-khutbah. 2 kitab hashiyah. al-maqasid alhasan fima yulzim al-insan. 707 H). bughyat al-ra id bima fi hadith umm zar in min al-fawa id. al-dhakhirat al-sakhiyah. al-i lam bi hudud wa qawa id al-islam.aziz ibn abdullah. al-ilma fi dabt al-riwayah wa taqyid al-sima . 529 H). takmilah ibn al-abar. Anwar al-sabah fi al-jam bayna al-sunnah al-sihhah.

bahawa beliau bermimpi dengan apa yang dlihat dalam mimpi ketika di mizzah. maslahah kaum muslimin merangkumi nasihat dari Allah dan kitabnya. al-syeikh abi abdullah Muhammad b. salim alshafi i. al-hassan b. kitab al-jami lima fi kitab al-muwatta wa al-bukhari wa muslim wa al-nasa i wa abi daud wa al-tirmidhi min al-hadith. Muqaddimah muslim. umar al-ansari al-qurtubi (w.abbas ahmad b. 123 abu al-ghassani b. abu al-hasan razin b. fahras ibn khars.Dan tercetus keinginan dan bangkit kemahuan hamba yang faqir dengan inayah tuhannya dan tawfiqnya untuk memenuhi permintaan Beristikharah kepada allah supaya apa yang terhasil sebagai tambahan bagi melengkapkan perbahasannya.abdari al-andalusi dari riwayat ibn khayr al-ishbili. istilah. tarikh al-turath alarabi. merangkumi kaedah. . umair al-mizzi memberitahu. dan sekarang sedang berada dalam majlis ilmunya. usul Ikmal al-mu lim 1/71-5 tajrid al-sihhah. mu awiyah b. dan menyempurna perkataannya. bin ahmad al-handisi al-ma ruf bi ibn al-shat. dan beliau menunjukkan saya ke tempatnya dan saya masuk ke masjid dan mendapati beliau sedang duduk memberikan kuliah dikelilingi oleh jamaah. dan berkata: dan saya mendengar palu dipukul dan merasa sungguh takjub kerananya dan bertanya: temasya apakah ini? Dan dikatakan pada saya: Malam yang mulia kerana syaikh yahya al-nawawi diangkat sebagai wali qutb. talkhis ala sahih muslim. beberapa hal yang ajaib. syarah dikutip dari sharh al-ubbi Tuhfat al-talibin. fu ad sezkin 1/217 ta liq ala sahih muslim. Dan saya tidak pernah mengenali syaikh dan belum berkesempatan mendengar darinya sebelum itu. bahawa al-syeikh al-salih al-saduq al-mu ammar abu al-qasim b. maka kebetulan beliau masuk ke kota yakni damsyik kerana suatu keperluan. dan beliau di kalangan al-akhyar. dan berkata: dan saya menyebutkan hal tersebut pada seseorang lalu beliau berkata: beliau ialah syaikh di dar al-hadith alashrafiyah. Lantas saya terjaga dari mimpi. ammar al. 565 H). rasulNya dan nasihat kepada sultan dan umat islam seluruhnya Berkata kepadaku abu al.

isma il b. . 1992 Hal. Dan membawa saya berjalan ke sudut kosong di masjid dan tanpa membiarkan saya berkata beliau menyatakan: rahsiakan apa yang saudara lihat dan jangan beritahu pada sesiapa.Lantas beliau terpandang saya. 677 H). Beirut: dar al-kutub al. Muhammad Fu ad Abdul Baqi (ed. al. Cet. Kitab imam al-nawawi. Dengan penjelasan tentang beberapa hal berhubung dengan imam muslim dan kedudukan perawi kitabnya.umdah fi tashih al-tanbih. tadhkirat al-huffaz. Al-qadi diya al-din abu amru al-hadbani al-marani kemudian al-misri. dan saya tidak pernah melihatnya sebelum dari itu dan tidak pernah berkumpul dengannya selepas dari pertemuan itu. sharaf al-nawawi al-dimashqi al-shafi i (w. Dan telah saya sebutkan di bahagian muqaddimah syarah sahih muslim sejumlah hal yang penting yang berkait dengannya yang wajar bagi mereka yang punya keghairahan terhadapnya untuk mengetahuinya. al-imam yahya b. Kemudian beliau kembali ke tempatnya semula dan tidak menambah lebih daripada perkataannya itu. 3. al-tahrir fi alfaz al-tanbih. Dan sekiranya tidak mudah mendapatkan makna dan mengeluarkannya maka hendaklah dimanfaatkan syarah yang disebut untuk membantunya. dan bangun ke arah saya dan meninggalkan jamaah. Al-dhahabi. Muhammad b. 264 H) abu ya qub yusuf b. 204 H). 231 H) Tuhfat al-talibin. sharh al-luma fi usul al-fiqh Sahih muslim li al-imam abi al-husain muslim b. (1424/2003). 1 Riwayat dari tahdhib al-asma wa al-lughat. 75.ilmiyah. ishaq al-muzni al-misri (w. yahya al-qurasyi al-buwayti (w. al-hajjaj al-qusyairi al-nisaburi (w. Ensiklopedia fuqaha mazhab shafi i mat saad abd rahman shah alam: penerbit hizbi. sufyan dan wajar bagi orang yang mempunyai keghairahan dalam ilmu hadith untuk mendalaminya dan mengkaji kedalaman maksudnya. amru b. juz. maka pasti dilihat keajaiban dari beberapa kebaikan. dan serbannya kain sabjaniyah yang ringkas. 2. penyusun kitab al-istiqsa fi sharh al-muhadhdhab. al-shafi i (w.). abu Ibrahim isma il b. wabillah al-tawfiq. hal. ayat sahih muslim diterima dari Ibrahim b. 261 H) bi sharh alnawawi. yahya b.

dan berpesan: beritahu pada saudaraku dan jemaah supaya tidak meneruskan usaha mereka membina kubah. Saya bertanya: bagaimana Tuan diizinkan? Beliau menjawab: ketika saya sedang duduk di sini. ahmad b. . dan mereka terus membatalkan cadangan tentang binaannya. Menziarahi kubur dan mengunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup seperti syeikh yusuf al-faqa i. dan hanya mengumpulkan batu di sekeliling makamnya untuk melindunginya dari dicerobohi binatang dan lainnya. abu Tegahan membina kubah di atas makamnya Setelah beliau wafat. Beliau terkejut dan sebaik terjaga dari mimpi memberitahu kaum kerabatnya tentang hal tersebut.allamah syaikh al-adab abu abdullah Muhammad b.abbas ahmad b. dan beliau menulis dengan panjang dalam perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ditujukan kepada para pembesar. dan balasan kebaikan hanya di akhirat. umar b. supaya terkeluar dari hadith al-qaws ingatan Nabi (saw) supaya tidak mengambil upah mengajar al-quran kepada ahli al-suffah. daqa iq a-minhaj. tiba-tiba hadir seseorang berlalu di udara dari sini dan melepasinya (dan beliau menunjukkan dari penjuru barat ke timur madrasah) dan berkata: bangunlah dan sediakan (kelengkapan) musafir untuk berziarah ke baitul maqdis. beliau mempunyai pertemuan dengan syeikh setiap hari selasa dan sabtu.Al-tahqiq fi al-fiqh. tidak menerima sesuatu dari seseorang. Dan saya menganggapnya perjalanan musafir yang biasa. abi umar syeikh al-hanabilah. Syeikh mencapai tiga martabat Menyusun gubahan syair dan eligi khusus untuknya 1. dan pada hari yang lain mengulas kitab sahih muslim. sehingga bab solat al-musafir. farh al-ishbili (rah). Al. dan menghadapi kiblat. rupa-rupanya ia adalah musafir yang sebenar. suatu malam beliau mendatangi ibu saudaranya dari kalangan kaum kerabatnya dalam mimpi. Al-muhaddith abu al. kerana setiap kali dibina ia akan runtuh semula. yakni rumahnya di madrasah al-rawahiyah. kerabat dan jirannya ingin membina kubah di atas makamnya. kalangan keluarga. syeikh shams al-din b. Dan beliau telah menulis risalah yang banyak berkait dengan urusan kaum muslimin dalam perkara khusus dan umum. syarah lafaz al-minhaj. atau kerana menganggap pengajaran ilmu sebagai pertolongan kepadanya dengan kecukupan dan sifat qana ahnya. suatu hari untuk menghuraikan sahih al-bukhari. syeikh Muhammad al-ikhmimi. dan pertolongan yang ditawarkan dalam usaha kebaikan tidak wajar diambil faedah darinya di dunia bahkan ganjarannya di akhirat menurut syarak Ketika saya bersamanya beliau berkata: saya telah diizinkan untuk bermusafir. dan yang menyentuh tentang anjuran menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid ah.

kitab al-hujjah ala tarik al-muhijjah oleh nasr al-maqdisi Dan saya membaca dengannya banyak dari karangan-karangannya beserta huraian dan penetapan lafaz (dabt). safwat al-safwat. Ibn attar. imam al-nawawi bersama jemaah ulama menafikan fatwa yang membolehkan sultan merampas kebun dan tanah kaum muslimin.Suatu hari para jemaah dari kalangan kerabat dan sahabatnya di nawa memintanya supaya tidak melupakan mereka di hari kiamat. menunaikan solat. risalah al-qushayri. Ibn al. cukup arif tentang usul dan furu nya. dan beliau menjawab: sekiranya saya mendapat kemuliaan tersebut demi allah saya tidak akan masuk ke syurga seandainya orang yang saya kenali masih berada di belakang saya dan mereka dibenarkan masuk terlebih dahulu. menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. semoga allah merahmati keduanya. menempuh seluruhnya menyebut jalan para salaf. Dan imam alnawawi mengirimkan warkah kepadanya untuk menasihat dan menjelaskan fatwa sebenar. Imam al-nawawi mengambil fiqh dari abu hafs umar b. dan apa yang masyhur darinya.attar. beliau menghafal hadith-hadith rasulullah (saw) arif tentang kesemua jenisnya dari sahih. Dan ditentang oleh ibn al-najjar. sebahagiannya untuk menulis. imam almutqin al-mufti. tuhfat al-talibin. tilawah. abi ghalib al-raba i al-irbili. musa al-bahili. lafaz yang gharib. da if. . makna yang sahih dan istinbat hukumnya Menghafal mazhab al-shafi I dan kaedahnya.ala b. kerana kesungguhanku meminta untuk mendampingi dan memberi khidmat padanya Membaca kitab al-bukhari dan muslim dengannya di dar al-hadith al-ashrafiyah. tidak merelakan sesiapa mewakafkan diri berkhidmat padanya selainku. Syeikh ibn al-najjar. Dan ikatan persahabatan dengannya tanpa yang lain bermula dari awal tahun 670 dan sedikit waktu sebelumnya hingga kepada wafatnya. walaupun digugat dan diancam kedudukannya sebagai syaikh al-hadith di dar al-hadith al-ashrafiyah. Dan beliau cukup beradab dengannya sehingga ketika kami bersama dalam halaqah dengannya beliau bangun mengisi air ke dalam bekas untuk membantunya berwuduk. dan beliau (rah) cukup berlemah lembut dan memberikan perhatian besar padaku. sebahagian kitab sunan abu daud. as ad b. Beliau telah mengisi waktunya semuanya pada ilmu dan amal. dan mazhab sahabat (rad) dan tab in. Ibn attar. dan ikhtilaf ulama dan ijma mereka. dan saya dapat menghadiri majlisnya dan mendengar juzuk dari kitab abu aljahm al. mengajar. dan memberi keizinan padaku untuk memperbaiki dan memperkemas hasil tulisannya.

sunan al-tirmidhi. bundar b. Adab al-sami wa al-rawi oleh al-khatib . sa ad al-nabulusi al-hafiz. muwatta malik. kitab al-kamal fi asma alrijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi Mendengar kitab sahih al-bukhari. dari abu bakr abdullah b. dan kitab dalam tasrif. musnad abu ya la al-mawsili. ma alim al-tanzil oleh al-baghawi. yusuf b. al-khitab al-nabatiyah. kajian kitab islah al-mantiq oleh ibn al-sikkit. yusuf imam al-haramyn.abbas ahmad b. musnad ahmad. mu lim al-hanafi membaca kitab ma rifat al-sunan wa al-athar oleh altahawi dengan imam al-nawawi Al-nawawi. risalah oleh alqushayri. Muhammad al-taflisi al-shafi i. mendengar syeikh baca al-quran di akhir malam (al-saffat: 24) Al-mufti Rashid al-din isma il b. sunan abu daud. dari bapanya abu Muhammad. dari ibn al-bazari dari jalan terdahulu. musnad abu awanah al-isfirayini. al-jam bayna al-sahihayn oleh al-humaydi dan membaca kitab ulum al-hadith oleh ibn al-salah dari jemaah sahabatnya Membaca dari syaikh abu al-baqa Khalid b. syarah al-bukhari. ali al-kiya hirasi dari abu al-ma ali abd al-malik b. bakkar. sharh al-sunnah oleh al-baghawi. al-ansab oleh zubayr b. umar ibn ali b.Abu abdullah Muhammad b. abi al-fath al-ba li al-hanbali. musnad al-shafi i. sunan ibn majah. isa al-muradi al-andalusi al-shafi i syarah muslim. sunan al-baihaqi. sahih muslim. Muhammad b. Dari al-qadi abu al-fath umar b. dari abu al-qasim al-bazri. dari abu al-hasan ali b. abdullah b. sunan al-daraqutni. musnad al-darimi. dan beliau imam bagi riwayat dari khurasan dari ibn suraij Syaikh kami abu al-hasan sallar mengambil dari jamaah antaranya imam abu bakar al-mahani. fiqh dari turuq ulama khurasan. membaca kitab al-muntakhab oleh imam fakhr al-din al-razi. membaca kitab al-luma oleh ibn jinni Dari syeikh abu al. dari bapanya. dan sebahagian dari kitab al-mustasfa oleh imam alghazali Dari fakhr al-din al-maliki. ahmad alqaffal al-marwazi al-saghir. dari abu amru ibn al-salah. dan kuliyah dalam kitab al-sibawayh Mengambil fiqh al-hadith syaikh abu ishaq Ibrahim b. sunan al-nasa I. salim al-misri. amal al-yawm wa al-laylah oleh ibn al-sinni.

mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. sharaf alnawawi. imam abu abdullah Muhammad b. matan hadith. 316). ringkasannya lubab al-qut oleh abu al-thana Mahmud b. abdullah al-ma ruf bi al-hakim alnisaburi (w.aziz al-shafi i (w. imad al-din isma il b. 834) Al-kawakib al-darari. 405). 770 H Fusus al-hikam. muthir shawq al-anam ila haj baitullah al-haram. ahmad b. disusun mengikut perencanaan fasal dan bab 1647. 726) dalam 4 jilid. lahir dan wafat di mekah (996-1057 H) 1648. umar aldimashqi (w. Ibrahim b. 204). 660) Kashf al-zunun. dan saya tekankan di dalamnya kejelasan dan mendekatkan kefahaman kepada pembaca Selesai disusun oleh syaikh ala al-din ali b. uyun al-masa il al-muhimmat. diringkaskan dari tarikh al-kabir nya Hal. sejarah dari awal penciptaan. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. 1230. mengeluarkan hadith sahih yang menepati syarat al-shaykhayn yang dikeluarkan dari perawi mereka atau mengikut syarat salah seorang dari mereka. ahmad (w. kitab almustakhraj tidak menetapkan syarat sahih hanya mengeluarkan sanad yang tinggi Al-mustadrak ala al-sahihayn. Muhammad ibn allan b. Musnad abu daud al-tayalisi (w.alawi al-makki alshafi i. 1585. dikatakan beliau terawal menulis al-musnad Musnad al-shafi i (w. 774). Mustakhraj abu awanah ala sahih muslim. oleh al-syaikh al-hafiz ibn kathir. diringkaskan oleh qutb al-din musa b.Al-Fatawa al-mawsiliyah. al-hafiz ya qub b. hamdan b. Mubarak shah al-kubra al-siddiqi al. Muhammad ali b. lafaznya yang tertegak dengannya makna 1589. ali b. 638) Qut al-muhtaj fi sharh al-minhaj. 654).attar. adhra i ahmad b. al-syeikh izz al-din abd al. ishaq al-isfirayini (w. khatib al-dihsyah al-hamawi (w. 40 jil. sheikh abu al-mazfar yusuf quz awghali yang dikenali sebagai sabt ibn al-jawzi (w. 204) . syeikh muhy al-din abi abdullah Muhammad ibn ali al-ma ruf bi ibn arabi al-ta i alhatimi al-andalusi (w. atau yang bersandarkan ijtihadnya dalam mentashih hadith walaupun tidak memenuhi syarat al-shaykhayn. Fatawa imam al-nawawi. ibn abd al-salam. Muhammad al-ba labaki (w. 783). Ibrahim al. Muhammad allan b. kitab mukhtasar oleh imam muhy al-din yahya b. dalam tarikh. abd al-malik b.

Muhammad almaqdisi yang dikenali sebagai ibn al-baha im. oleh abu bakr muhammad b. hal. dan ini amalan para ulama dan ahli kebaikan. 14. ishaq Al-daraqutni. hal. Menyebut sejumlah athar dan penyataan berkait dengan kebolehan berdiri disertakan dengan isnad. membesarkan kedudukan dengan perkataan yang sopan. Ahmad Ratib Hamush (ed. dan kedudukan perawinya. al-mustajad min kutub al-ahadith Al-nawawi (1402). Hidayat al. 256) Hal. athar kaum pilihan. golongan salihin. 388).arifin. mudah diingati. 32 Ibn al-haj telah menyangkal kitab ini. dan dijawab serta dipertahankan oleh ahmad b. 1685 Musnad muslim.ay fi sharh musnad al-shafi i Musnad al-kabir. Bustan al. dan berdiri bukan kerana riya dan sombong. Apa yang dinyatakan tanpa isnad. maka disandarkan kepada kitab yang masyhur dan makruf. penuntutnya. Damsyik: Dar al-fikr. dan sekalian ahli pilihan. supaya tidak membosankan pembaca. allah (swt) memerintahkan supaya berlemah lembut kepada kaum muslimin. cet. idah al-maknun 1/580 Al-nawawi (1412 H). 606). perbicaraan sifat zuhud. shafi al. dari hikayat dan syair kerohanian. potongan hadith Nabawi (saw). al-tarkhis fi al-ikram bi al-qiyam li dhaw al-fadl wa l maziyyah min ahl al-islam. Muqaddimah.). imam abu abdullah Muhammad b. dan hasan. dan memuliakan ahli ilmu. kedua ibu bapa. isma il al-bukhari (w. kitab raf u al-malam an al-qa il bi al-istihbab al-qiyam. Pandangan yang terpilih mengharuskan untuk berdiri menghormati kalangan yang mempunyai keutamaan dari ahli ilmu.arifin 1/120. apa yang dikhususkan dan dimusykilkan dari maknanya . abdullah al-jawziqi (w. 3. tetapi kerana member kemuliaan dan penghormatan.). mengambil jalan kaum yang berakal. Menyebut perkataan salaf. menerangkan tentang kesahihan hadith. Muhammad al-ma ruf bi ibn al-athir al-jazari (w.Abu al-sa adat al-mubarak b. sejumlah ayat al-qur an. yakni kitab almusnad al-sahih ke atas kitab muslim yang diringkaskan oleh al-hafiz abu awanah ya qub b. kalangan yang warak dan ahli agama. tidak disusun mengikut tertib mauduk. Dibuang isnad untuk meringkaskan karangan dan supaya tidak membawa kejemuan. Beirut: Dar al-Basha ir al-islamiyah. Muhammad al-hajjar al-halabi (ed.

tidak sempat diselesaikan Al-tibyan fi adab hamalat al-qur an.arabi al-islami. kashf al-zunun 1/489. ringkasan. kashf al-zunun 1/341. Cet. tuhfat al-akhwan fi nazm altibyan fi adab hamalat al-qur an. saya kupas dan kemukakan syarahannya dan menetapkan kaedahnya secara ringkas dan jelas. dan kepujian pada allah. tarikh al-adab al. Siyar a lam al-nubala 18/452. 12. paling fasih dan warak. menegakkan mazhab salaf. perbahasan dari sudut aqidah. 15. al-muhadhdhab. ahli nazar. 217 Sakhawi. Mesir: dar al-ma arif abd al-rahman b.arifin 1/118. 3.Menyebut isnad supaya lebih kukuh dalam penerimaan. dan saya jelaskan kedudukan hadith yang sahih dan da if. Muhammad al-siddiq al-ghumari Carl brocklemann. sifat-sifat wali. imamah dalam mazhab al-syafi i di dunia berakhir padanya. Hidayat al. dhakha ir al-turath al. kitab yang unggil dan unik. mukhtar al-tibyan. abdullah b. Al-tanbih fi furu al-shafi iyyah. terjemahan parsi Al-ibtihaj bi takhrij ahadith al-minhaj. alangkah bagus hasilnya. dibaca dan risalah muzakarah Suyuti. hadiqat al-bayan. ali al-nisaburi al-mutawalli (w. syeikh al-islam. menangkis serangan muktazilah dan keingkarannya. 902). dan diberikan inayah terhadapnya kalangan ahli al-fudala . karamah para awliya . kerana itu kebanyakan nas yang saya sebut dikemukakan tanpa isnad. shadharat al-dhahab 5/323. abd al-rahman al-Sakhawi al-shafi i (w. 1/630 . 18. Syaikh Muhammad b. dan disandarkan kepada imam-imam besar yang meriwayatkannya.arabi. Muhammad b. Haddad. diungkap dalam nada syair dan nazam oleh ibn al. syeikh mazhab al-syafi i di zamannya Ibrahim b. ma mun b. ali b. 808). Al-syeikh al-imam shams al-din abu al-khayr muhammad b. terhimpun dengan saya Kemudian apa yang didapati dari kejanggalan pada nama (gharib) dan bahasa. 478). kashf al-zunun 2/1912. walaupun isnadnya. abi sa id al-iji. al-nawawi. 476). mengikut tertib yang dikemukakan dalam bab di akhir kitab.imad al-aqfahsi (w. yusuf al-syirazi al-firuzabadi abu ishaq (w.

mudarris shamiyah. alsyeikh Hassan al-siqli. al-nashbi. al-fakhr: beliau memakai pakaian lusuh yang bertampal. 8/114-5. 4/81 .imad abd al-hafiz Di kaherah dari al-abraquhi. yusuf b. shadharat al-dhahab. al-majd Muhammad b.id Dan mendengar darinya imam al-dhahabi. al-faqih zahir al-zur I. abd al. asakir. asakir. al-dhahabi.imad Muhammad b. dan merasa sulit jika dihadapkan dengan perdebatan dan menjauhi serta tidak melayaninya.aziz b. al attar al-dimashqi. al-sayrafi. al-jamal b. umar. ibn abi al-khayr.Qutb al-din musa al-yunayni (syeikh imam al-dhahabi). kemudian di halab kemudian kembali dan mengajar di madrasah al-shamiyah. Syaikh al-islam al-mufti al-muhaddith al-salih ala al-din abu al-hassan ali b. dan tidak merasa ajaib dengan kemenangan (mengalahkan hujah lawan). abd al. Muhammad b. qutb ibn abi asrun. hamil. hibbatullah al-kahfi. Ibrahim b. ibn abi al-yusr. dan khatib bayt al-abbar Muhammad b. tidak masuk ke ruang perdebatan. shadharat al-dhahab. Muhammad b. Al-siyar 18/452. dalam usia 70 tahun 2 bulan. abu al-yaman b. dan dikesan darinya beberapa karamah dan ahwal. al-muwaffaq al. dhayl mir at al-zaman 3/283. Qadi shams al-din b. syeikh dar al-hadith al-nawriyah.arabiyah al-jamal b. sasra. ala al-din abu al-hasan ali b. madillah binti alburji. wafat dhu alhijjah 724. al-shams b. 317). ata al-adhra i. malik. al-nasibi Di baitul maqdis dari qutb al-din al-zuhri Di Nabulus dari al. al. lahir hari raya id al-fitri 654. Muhammad. abu bakr Muhammad b. al-naqib. ahmad b.attar Ibrahim b. Di madinah dari ahmad b. dan syaikh al. al-tabib daud al-dimashqi al-shafi i (654-724 H). ibn naqib telah dilantik selaku qadi di hams. al-kamal ibn faris al-muqri .aziz al-baghawi (w. isma il b. mudarris al-qawsiyah wa alilmiyah. Berkata al-faqih shams al-din Muhammad b. Tampak hebat. ishaq al-tabari. abd al-rahman Abu al-qasim abdullah b. kemudian sebagai qadi al-qudat di tarablus. Mendengar dari abd al-da im. ilyas b. ulwan al-muqri Di mekah mendengar dari. ibn daqiq al. al-qadi abu Muhammad b.

Muhammad zayn al-kelantani. ustadh Muhammad hafiz b. oleh ibn hajar. saya mengatakan dan sesiapa yang menelti dan mendalami kitab muslim mengetahui beliau imam yang tiada tandingan 11. 1. 699). ahmad b. tajdhib atraf al-hadith bi sharh ma fi kitab mukhtar al-ahadith. 1981). sharh sahih muslim.Ibn farh.ubbad sharh al-munabbihat ala al-isti dad li yawm al-ma ad. 1362/1943) asbir b. kanz al-amin fi sharh al-arba in Muhammad fauzi b.asqalani Muhammad idris b. ahmad al-ishbili al-shafi i abu al. abd al-rahman (w. oleh sayyid ahmad al-hashimi (w. terjamah dan syarahan ringkas Sharh muslim 11. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah Muhammad nawawi b. shihab al-din ahmad b. ta liq hadith bulugh al-maram. shadharat aldhahab. 1314/1897 M. tanqih al-qawl al-hathith bi sharh lubab alhadith. umar al-bentani (w. 7/775.). qamus al-marbawi. abd al-rahman kutin al-kelantani.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. Juhud al. nasa ih al. farh b. dengan terjemahan melayu. oleh ibn hajar al. wawasan pemikiran islam ulama asia tenggara. ilham al-bari sharh sahih al-bukhari. wan ali b. abd al-ra uf al-marbawi (1313-1410/ 1892-1989) bahr al-madhi li sharh mukhtasar sahih al-tirmidhi (22 juzuk). suruni Di asia tenggara. imam muslim wafat di . oleh imam al-suyuti. terjemahan kitab mukhtasar sahih al-bukhari oleh ibn abi jamrah abd al-halim al-hadi (w. haji awang. ya qub syarah hadith empat puluh Mukhtar b. hadith empat puluh. al-jawhar al-mawhub wa munabbihat alqulub (sharh lubab al-hadith oleh imam al-suyuti) haji wan Mohd saghir Abdullah (2000). hadith 40: terjemahan dan syarahan.abbas (w. jil. 1968). Mustafa b.

Syeikh al-imam al-hafiz abu amru b. sufyan dari imam muslim. seafdal pendekatan 4. maka keghairahan tersebut telah hilang dan tiada lagi yang tinggal kecuali athar dan pengaruh warisan. Al-arba un al-nawawiyah wa sharhuha. Dan allah maha menolong di atas musibah ini dan dugaan yang lain. abd al-rahman b. khitab Kemudian saya ikuti dengan bab dalam menetapkan makna lafaz yang tersembunyi Sharh muslim. Dan bagaimana tidak demikian. abdullah b. Dan sunnah menjadi asas dalam percambahan kebanyakan hukum fiqh. yahya b. dan dalil dari apa yang saya sebutkan ialah syariat kita ditegakkan dengan kitab yang agung dan sunnah yang diriwayatkan. al-hajjaj. Adapun dari segi riwayat dengan isnad yang bersambung kepada imam muslim maka turuqnya terhasil di negeri dan zaman ini dari riwayat abu ishaq Ibrahim ibn Muhammad b. yang menulis kitab al-arba in. mahan al-baghdadi. Muhammad al-ansari. hal. ke atas baginda (saw) dari allah yang maha mulia selawat yang paling afdal dan limpahan salam dan berkat. abu bakar al-bayhaqi Mengumpul al-arba in dalam usul al-din. sahih muslim sudah begitu masyhur dan mutawatir dari beliau dari sudut jumlah dan ilmu yang qat i dan hasil yang putus bahawa ia tulisan imam abu al-husain muslim b. 3. furu . maka sesungguhnya kebanyakan ayat hukum dikemukakan secara umum. isa b. . 10. Dan begitu juga diriwayatkan di negeri maghrib dari abu Muhammad ahmad b. khutbah kitab. dan setinggi-tinggi pendekatan. Dan seafdal kebaikan. maka nyatalah penegasan kami bahawa mendalami hadith adalah dari amalan dan ilmu yang paling rajih. al-salah menegaskan bahawa riwayat al-qalanisi diterima dari abu abdullah Muhammad b. Dan sesungguhnya para ulama telah banyak menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dengan ilmu hadith di zaman lampau. dan penjelasannya dari sunnah yang tetap dan kukuh Dan para ulama telah bulat mengatakan bahawa antara syarat seorang mujtahid di kalangan qadi dan mufti ialah mengetahui dan mempunyai keahlian dalam hadith-hadith hukum. kerana ia merangkumi hal yang kami sebutkan untuk menjelaskan hal keadaan makhluk yang paling afdal. al-hidha al-tamimi al-qurtubi dan lainnya yang didengar di mesir dari abu al. jihad. ali al-qalanisi dari muslim. Sehingga berhimpun dalam suatu majlis hadith lebih dari seribu penuntut yang berdesakan.ala abd al-wahab b.11.

Jalan Taman Meru 1A. al-laith sharh muslim. Imam al-shafi i berkata: sekiranya wajib pasti diperintahkan kepada mereka sama ada ia membawa kepayahan atau tidak. 216 bab. 3/143. dari hikayat al-shaikh abu hamid al-isfirayini. hal. al-harawi. baik untuk keperluan solat atau untuk amalan lainnya. sekiranya ditinggalkan tidak membatalkan solatnya. dan pendapat ini diputus secara ijma oleh mereka yang diiktiraf pandangan dan ijma nya dan penulis kitab al-muhkam menyebut. Muhammad al-sabbagh (1972). 536) minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin. kemudian bersiwak hukumnya sunat. kitab al-taharah. Padanya dalil bahawa berijtihad harus pada Nabi (saw) selama tidak diputuskan oleh nas dari Allah (swt) Ahmad Nabil Bin Amir No. padanya dalil bahawa bersiwak tidak wajib. (sekiranya tidak menyukarkan umatku nescaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap mengerjakan solat). pengelasan hadith mengikut mauduk dalam sebuah kitab. Jelapang. 200 hadith al-shaykhayn yang dipertikai Abu abdullah Muhammad ibn ali al-mazari (w. 125. membayangkan hukum dan faedah nas sharh muslim. al-hadith alnabawi wa mustalahuh. Taman Meru.355/83/ Setiausaha.PK. abu hatim.3A. dari imam daud al-zahiri bahawa beliau menetapkan wajib bersiwak untuk solat. al-nawawi. 3/42. 30020 Ipoh. umar al-daraqutni (306-385) al-istidrakat wa al-tatabbu . Perak Darul Ridzuan Tarikh: 2009-10-06 Rujukan: PSUK. ibn barri. dan al-mawardi meriwayatkannya dari daud dan berkata: ia menurutku wajib. BPK.Abu al-hasan ali b. bahasa. . al-asmu I. imam mazhab shafi i di iraq. Beirut: al-maktab al-islami. ia menggarap maksud hadith yang dikemukakan. 3/42. tidak diwajibkan dalam setiap hal dan keadaan. al-azhari.

2. saya Ahmad Nabil bin Amir. d/a Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. bagi semester I 2009/2010 dan semester II 2009/2010. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. pengesahan senat.candidature defense).D. penerima bantuan biasiswa/pinjaman Pelajaran Pengajian Tinggi Anak-Anak Negeri Perak ingin memohon untuk melanjutkan tempoh biasiswa/pinjaman yang ditawarkan. Saya ingin memohon perlanjutan pinjaman untuk tempoh setahun. Permohonan Melanjutkan Pinjaman Pendidikan Merujuk perkara di atas. Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab.Lembaga Amanah Kumpulan Wang Biasiswa/Pinjaman. Perak Darul Ridzuan Tuan. Universiti Malaya. Saya telah menyelesaikan penulisan tesis Ph. 3. 30100 Ipoh. no kad pengenalan 781006-08-5899. Adalah diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya dari pihak Tuan dan segala kerjasama serta perhatian yang dihulurkan diucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan. Bersama ini juga disertakan surat pengesahan dari pihak Universiti yang memperakukan status aktif pencalonan saya dalam program Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Islam. 4. . Aras 3. pembentangan tesis dan pemeriksaan lisan (viva-voce . Bangunan Perak Darul Ridzuan. yang dicadangkan dan kini dalam tempoh akhir untuk pemeriksaan.

Sekian. Terima Kasih. Yang Benar ___________________ (Ahmad Nabil Bin Amir) Calon Doktor Falsafah Universiti Malaya. Kuala Lumpur . Wassalam Wt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful