:( ) . :( ) . :( ) ) , , .

, , : , :( ) , , , , :(

2211

4108 ( , , , . ( ) , , . ( , ) , , , , . , :( , ( ). , . , ). , ) . , ( , , : , , , , . , , , . , . : : . , ). , ). , , ( ,

. . : ,

: . , , :

.

: . : : . , ,

:

, , : , :( ) . . . : , , :

. , , . , :

:

. ,

( ( . , : , ) ,

) ( , . : . . , ) . : : . , ; : ( ( ) ) ,

,

.

:

107

:( :" , } { , }) ". : :{

: , , . : . : . : : . . : . . : . : . : . . : . :{ , } : . ,

(

) . . . : ( )

(

) ( ), :

4438

:( , : , . :( ) . ( , : ; ; , , ) , . , , )

,

,

, .

, . . :

, ,

.

(

)

2901 :( ) ( :( , ), , , . ), , , , :( ( . , ) : ) , ,

3900 :( , . ) ,

,

:(

)

,

: , .

, . , : ,

, .

,

ADISTUZadIstuz

THE Message of THE QURAN

(Risalah al-Quran)

TRANSLATED AND EXPLAINED

by

Muhammad Asad

Karya-Karya lain dari Muhammad Asad:

SAHIH AL-BUKHARI: THE EARLY YEARS OF ISLAM

ISLAM AT THE CROSSROADS

THE ROAD TO MECCA

THE PRINCIPLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM

Prakata

BACALAH dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan Menciptakan manusia dari sel benih! Bacalah Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah

dan mencetuskan kehebatan dalam pencapaian intelektual dan penemuan saintifik yang mengkagumkan yang berhasil mengangkat peradaban dan memperkasa tamadun dan budayanya. dan tidak pernah sebuah kitab dihadapkan kepada begitu ramai manusia. telah memberikan kesan yang cukup nyata kepada peribadi agama. dan dalam perjalanan masa telah berperanan melahirkan apa yang disifatkan sebagai era saintifik : zaman yang kita tempuhi sekarang. Antara ayat-ayat pertama dan yang terakhir ini (pertama dan terakhir menurut urutan wahyu) tersingkap kebesaran sebuah kitab yang. suatu kesamaan pada . memupuk kemahuan keras dan kebebasan berfikir.Yang telah mengajar [manusia] menggunakan pena Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Dengan pembukaan ayat-ayat terawal dari surah ke sembilan puluh enam ini yang menghimbau asal kejadian insan dan kerendahan akar biologinya. sejurus sebelum kewafatan Baginda (saw). lebih dari sekadar fenomena biasa yang kita ketahui. Semua ini. budaya dan politik dunia. dan dalam zaman yang begitu panjang. mengetuk pintu dhamir dan inteleknya bermulalah. terhadap seluruh haluan dan arah peradaban. dan dalam beberapa dekad. ia menjana semangat intelektual yang tinggi di kalangan penganutnya. seawal abad ketujuh Masihi. tidak pernah sebuah kitab tidak terkecuali kitab Bible yang dihadam oleh sebegitu banyak umat dengan keghairahan dan penghormatan yang berbeza diluahkan kepadanya. berhasil menyebarkan faham dan pandangannya yang menerobos jauh melewati wilayah dan sempadan Arab dan membentuk sebuah masyarakat berideologi yang pertama dalam sejarah manusia. penurunan wahyu al-Qur an kepada Nabi Muhammad (saw). melalui mereka dan generasi selepasnya. dengan ayat 281 dari surah kedua: Dan ingatlah pada Hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. dan tiada seorang yang akan dizalimi. dan kebudayaan yang dipandu oleh semangat al-Quran itu telah mempengaruhi dengan pelbagai cara pemikiran dan pandangan masyarakat Eropah di zaman pertengahan dan mencetuskan gelombang kebangkitan yang membangunkan tamadun dan mencerah kebudayaan Barat di era Renaissance. yang direncanakan berlangsung selama dua puluh tiga tahun tempoh kerasulan dan diakhiri. telah dibawa oleh risalah al-Quran: dan ia dibawa dengan perantaraan manusia yang diilhamkannya petunjuk dan diberikan asas dan landasan untuk menilai dan memperhalusi seluruh adab dan etika dan digariskan rangka kegiatan duniawinya: kerana. Tiada suatu kitab suci di dunia yang mempunyai pengaruh yang jelas sepertinya terhadap kehidupan manusia yang pertama kali mendengar risalahnya dan. dan menyatukan bangsa dan umat yang lahir dari percakaran dan pertembungan kabilah yang keras. di mana setiap jiwa akan disempurnakan balasan dari apa yang diusahakannya. pada analisis akhirnya. Ia telah menggemparkan tanah Arab. dengan menekankan kekuatan ilmu dan kesedaran akliah.

lain halnya dengan pembaca bukan Muslim yang sering mendakwa melihat sesuatu yang kasar . yang seikhlasnya menyusun. ketinggian tamadun dan kemajuan sosial. Kalam Allah (swt) yang sebenar. terdapat terjemahan moden dari sarjana Muslim yang. bahawa al-Qur an telah disalah tafsir oleh penterjemah Barat. dan betapa ramai pun di kalangan mereka yang meninggalkan inti pesanannya. lantas segala keunikan al-Qur an dan hubungannya dengan dimensi manusiawi hampir ghaib dari pandangannya dan sekaligus menganggapnya tak lain seperti apa. yang dapat menolak kenyataan. dan manakala ayat yang. adalah makna sebenar dari wahyu suci. dari keluasan hikmah dan kebijaksanaannya. tambahan pula. Namun begitu.rangkuman jawapan dari pertanyaan. yang dipaparkan dalam karya-karya Orientalis Eropah dan Amerika. Sementara orang-orang beriman. namun tidak diragukan bahawa sebahagian terjemahan ini lahir dari kesungguhan sarjana yang. namun seringkali berbunyi mendatar dan tidak meransangkan pada pandangan Barat. menatapi keindahannya. yang sering menggambarkannya sebagai kecelaruan dan percanggahan pernyataan . bahawa ia. Namun. meskipun kecil. Dalam beberapa segi ini mungkin disebabkan oleh sikap buruk secara sedar atau tidak menaruh prasangka jahat terhadap Islam kesan dari pengaruh budaya dan fahaman Barat sejak perang salib suatu tradisi yang menguasai pemikiran dan naluri mereka yang telah meninggalkan kesannya dalam . tiada suatu kritikan yang dilempar pada al-Qur an. yang pada mereka. dari kacamata Barat yang mendekatinya melalui terjemahan-terjemahan yang tersedia. Bagaimana harus saya bertindak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kedamaian dalam kehidupan akan datang? Betapa kerap pun individu Muslim yang salah dalam menanggapi jawapan ini. pada hukumnya. sesungguhnya. Kerana. tidak dipengaruhi oleh mana-mana kecenderungan. Bagaimana percanggahan ini dapat dileraikan? Perkara ini tidak dapat dihurai dengan hujah yang lazim. dalam jumlah mereka. namun hakikat dan kebenarannya tetap kekal bahawa pada setiap yang beriman dan percaya dengannya. telah memberikan sumbangan terbesar kepada pengetahuan manusia. Pendirian orang Islam terhadap al-Qur an ini agak mengelirukan. telah menyediakan sumber inspirasi teragung dalam kedua-dua maksud keagamaan dan budaya dari istilah ini kepada berjuta umat yang. berupaya menghadam dan memahami al-Qur an dalam bahasa Arab. tiada satu pun dari terjemahan ini sama ada diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang sejauh ini mampu mendekatkan al-Qur an kepada pintu hati dan dhamir mereka yang dibesarkan dalam suasana keagamaan dan gelanggang fikrah yang berlainan dan mengilhamkan sesuatu. dan tidak boleh sama sekali dianggap ralat dalam menyampaikan apa. cukup telus dengan semangat Islam. kepada orang Islam. yang menzahirkan kebijaksanaan tertinggi dan pengucapan terindah: ringkasnya. walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dalam terjemahan yang sedia ada dalam kebanyakan bahasa-bahasa utama Eropah terdapat karya yang mengilhamkan pandangan jelek dan prejudis dan terutamanya di masa-masa terawal oleh pengaruh mubaligh Kristian yang sesat . adalah suatu ekpresi dari kebijaksanaan tertinggi. yang sedia diterima oleh ramai penganut Islam moden. mengemuka dan menyampaikan maksudnya dari bahasa Arab asli ke bahasa-bahasa Eropah tersebut. kekal yakin bahawa al-Qur an merupakan lambang manifestasi terbesar akan rahmat Allah (swt) kepada manusia.

perkaitan yang kukuh antara ajaran ruhani dengan amalan hukum membingungkan pembaca Barat. dengan kehidupan ruhani dan akhiratnya. baik Islam atau bukan Islam: semuanya terdiri dari kalangan yang mempelajari bahasa Arab dari saluran akademik: iaitu.pendirian dan pandangan terhadap setiap perkara yang berlabelkan Islam. Tidak seorang di kalangan mereka. Justeru. Tetapi di sana terdapat juga sebab lain dan mungkin lebih muktamad . Adalah mungkin bahawa di antara sebab kurangnya penghargaan ini adalah berpunca dari pendekatan al-Qur an sendiri yang agak berbeza dari semua kitab suci: kerana penekanannya pada akal sebagai asas kepercayaan dan aqidah dan juga penegasannya tentang kesepaduan ruh dan jasad (dengan itu. adalah satu kesatuan. untuk menghargai pendekatan akliah yang dipelopori al-Quran terhadap setiap persoalan agama. jantina dan ekonomi. dan berupaya mendengar . hak individu dan sosial adalah berkait rapat dengan harapan yang dapat manusia realisasikan dalam kehidupannya setelah mati. yang mampu menguasai dialek Arab sebagai seorang yang kenal akar bahasanya. dengan kepercayaan mereka pada unsur ghaib sebagai inti pengalaman agama yang benar. Ringkasnya. masyarakat Barat tidak bersedia menerima pandangan al-Qur an bahawa semua kehidupan. dan ini meskipun dalam keghairahan dan kesungguhan mereka untuk mengkaji setiap aspek yang berkait dengan dunia Islam. bagaimana hebat kekuatan intelektualnya. termasuk lingkungan sosial) dalam kehidupan insaniah: jaringan yang tidak terpisah antara amalan dan perlakuan insan seharian. manakala bertembung dengan hujah al-Qur an yang mendakwa membawa petunjuk tidak hanya untuk kebaikan di akhirat tetapi juga untuk kehidupan yang baik rohani. dengan buku. dengan maksud yang lebih halus. merupakan salah satu sebab yang mengarah pada pandangan negatif.dari kenyataan bahawa al-Qur an setakat ini belum dapat diterjemah dalam bahasa Eropah dengan cara yang boleh memberikan kefahaman menyeluruh tentangnya. Ini. menurut pandangan saya. Apabila kita melihat senarai panjang terjemahan al-Qur an bermula dari terjemahan Latin di Zaman Pertengahan hingga ke abad ini dalam hampir semua bahasa Eropah kita dapati satu persamaan di kalangan para penterjemah. menghadam lenggok dan menghalusi frasanya. yang dicipta Tuhan. yang terbiasa mengaitkan pengalaman agama dengan kuasa ghaib yang di luar kefahaman akal. fizikal dan sosial yang diraih di dunia. dan semua masalah yang berkait dengan kehidupan jasmani dan minda. di kalangan intelektual dan sarjana Barat yang melakukan kajian secara objektif. Namun faktor psikologi ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kekurangan yang nyata dari sudut penghargaan Barat terhadap al-Qur an. yang tidak terbatas pada orang awam di Barat malah. cekap menangkap hujah dan mengemukakan respon. bagaimana pun duniawinya . Ketiadaan pembahagian yang jelas antara medan fizikal dan ruhani telah menyumbangkan kesukaran kepada manusia yang lahir dalam tradisi agama lain. kegagalan masyarakat Barat untuk memahami kandungan al-Qur an dan risalahnya.

Kerana. Bahasa Arab berakar dari pengucapan Semitik: malah. seseorang harus berupaya merasa dan mendengar bahasa ini sepertimana masyarakat Arab telah merasa dan mendengarnya sewaktu al-Qur an diturunkan. dan akan hilang. Tidak diragukan. Kerana setiap bahasa adalah lambang dari simbol pengucapan kabilahnya yang menggambarkan budaya dan nilai kehidupannya yang tersendiri dalam menyampaikan pandangan tentang sesuatu realiti. maka untuk menggarap kefahaman dan ruhnya yang sebenar. dalam hal terjemahan bahasa Arab (terutamanya bahasa Arab yang diguna pakai dalam alQur an) secara mutlak membawa penterjemah bebas menggarap inti dan realiti bahasa tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan menyelami kehidupan bersama dan di dalam komuniti tersebut. bukan juga oleh kekayaan luar biasa perbendaharaan Arab: sebaliknya ia adalah perbezaan ruh dan nilai-hidup. realitinya yang sebenar: dan semakin besar dan mendalam maksudnya.sekaligus mencerap maksud yang melatari alunan ritmanya dan menyelami ungkapan dari simbolik ayatnya. perkataan dan ayat dalam sesebuah bahasa mana-mana bahasa tidak lain melambangkan simbol bahasa yang disepakati. telah dipersetujui secara konvensional oleh mereka yang mengungkapkan persepsi dan pandangannya melalui bahasa tersebut. dari kelenturan yang ketara dalam tatabahasa Arab dari kekhususan kata kerja dasar nya dan pelbagai bentuk kata terbitan yang boleh dihasilkan dari kata dasar ini. ia merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang kekal subur selama beribu tahun. Dua faktor ini sangat berkait dengan masalah yang kita bahaskan. tetapi penguasaan nahu dan pemahaman sastera ini tidak dapat. Dan manakala bahasa Arab yang digunapakai dalam al-Qur an adalah bahasa yang mencapai kemuncaknya di tanah Arab empat belas abad yang lalu. Ia adalah bahasa pertuturan semenanjung Arab: bahasa kaum yang dianugerahkan kecekapan dan kefahaman yang tajam . dan memahami pengertian yang diberikan oleh mereka terhadap maksud yang simbolik dari pernyataannya. Melainkan penterjemah mampu mengeluarkan semula maksud simbolik yang terkandung dalam bahasa tersebut iaitu. melainkan dia mendengar sendiri nyanyian bahasa dalam telinganya dan peribadi bahasa itu sejelasnya maka terjemahannya hanya mampu menzahirkan maksud luaran dari inti bahasa yang disampaikan. diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw) dengan perantaraan bahasa yang dipertuturkan manusia. semakin jauh tersasar terjemahan tersebut dari memberikan maknanya yang asal. Perbezaan idiom Arab dari mana-mana idiom Eropah bukan sekadar kerana hal sintatik dan cara dalam menyampai dan meluahkan idea. maka jelas bahawa bahasa Arab bahasa Semitik yang kekal tidak berubah dalam kurun yang panjang harus berbeza luas dari tiap sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat Barat. dan ia satu-satunya bahasa yang terus segar dan utuh tanpa sebarang perubahan sejak empat belas kurun yang lalu. Kita umat Islam percaya bahawa al-Qur an adalah kalam Allah (swt). sebahagian penterjemah al-Qur an yang karyanya mendapat tempat di dunia Barat boleh dianggap sebagai sarjana unggul yang berupaya menguasai tatabahasa Arab dan mencapai pengetahuan tinggi dalam sastera Arab. dalam skala besar atau kecil. dan tanpa disedari. tidak juga khusus oleh hal yang sedia maklum.

Ekspresi elipstik ini (disebut ijaz oleh ahli filologi Arab) adalah ciri yang berkait dengan idiom Arab dan. Lantaran tiada seorang di kalangan sarjana . orang bukan Arab harus tinggal lama dan bergaul rapat dengan kabilah yang pertuturannya mencerminkan semangat asli dari bahasa tersebut. struktur luaran yang terpisah dari kualiti dan keunikan elipstik yang mengadun inti idiomatik Arab dan realitinya. ini tidak bermakna orang bukan Arab tidak dapat memahami bahasa Arab dalam ruhnya yang sebenar: ia hanya bermaksud tidak lebih dan tidak kurang bahawa bahasa tersebut tidak mungkin dikuasai sepenuhnya melalui saluran akademik semata-mata. walaupun dialek mereka banyak yang berbeza dari Arab klasik yang digunapakai dalam alQuran.yang dicurahkan dalam kehidupan luas di gurun yang terbentang pada generasinya. merupakan bahasa al-Qur an yang mustahil difahami kaedah dan maknanya yang tersirat tanpa kemampuan dan daya untuk mengeluarkannya. kebiasaan mengenal lenggok pertuturan Arab Badawi di Tengah dan Timur Arab dengan tambahan. orang-orang ini hanyalah masyarakat Badawi di semenanjung Arab. namun sukar bagi mereka meluahkannya kepada orang luar kerana suatu alasan mudah. bagi mengecap semula keaslian rasa bahasa Arab. dengan itu. yang difahami sendiri dari paduan dan jalinan pemikiran yang membentuk idea yang ingin mereka fahami dan luahkan. Sekarang kemampuan ini diwarisi oleh intelektual Arab secara tak langsung. hasil dari kesedaran. bagaimana tinggi pun pelajaran bahasanya. sebagai tambahan dari penerokaan filologi. yang mentalitinya serupa dengan kerangka fikir kabilah Arab yang hidup sewaktu bahasa Arab diadun dan dicorakkan intinya. Sekarang kenyataannya bahawa rasa tersebut tidak dapat dikecapi sekadar hanya berada dalam lingkungan masyarakat Arab moden di bandar. dengan suatu yang menyamai ekpresi elipstik. Bagaimanapun. secara instintif. dicerap oleh rasa instintif pada bahasa tersebut. dengan pengetahuan akademik tentang bahasa Arab klasik adalah satu-satunya cara bagi orang bukan Arab di zaman kita untuk mendapatkan kefahaman mendalam dari diksi Arab. tanpa disedari telah berkembang dalam acuan persekitaran dari mana bahasa Arab tersebut meraih bentuk dan cara ungkapannya yang khusus. dengan belajar: kerana. namun ia masih mengekalkan sejauh ini idiom yang dikenal di zaman Nabi (saw) dan telah mewarisi seluruh nilai dan ciri-cirinya yang intrinsik. rangkuman idea ini. tetapi percakapan harian mereka telah. Kemampuan ini. tetapi perlu. tentunya. Oleh itu. bahasa kaum yang imej di mindanya. musnah dan terpisah dari lafaz Arab yang asli. yang turut mewarnai dan mencorak fikirannya. telah tanpa sedar menyerap inti dan ruh bahasa tersebut. iaitu. tidak didapati oleh kalangan bukan Arab yang hanya mengenali bahasa Arab setelah dewasa. sejak usia kecil: ketika ia belajar bertutur dengan betul. Kerana. dan. beransur. Walaupun ramai di kalangan mereka. sentiasa mengalir tanpa usaha dari satu rangkuman pada rangkuman lain. dari proses penyerapan minda. Dalam perkataan lain. menyaingi satu satu sama dalam ekspresi elipstik yang mencakup sebagaimana ianya. Di zaman kita. apa yang diperolehnya cuma bahasa yang tersedia. terutamanya yang menetap di kawasan Tengah dan Timur Jazirah Arab. khususnya golongan terpelajar.

maka terjemahan mereka hanya kekal. ritma dan alunan frasanya dan binaan sintatiknya. di akhirnya.yang telah menterjemah al-Qur an ke bahasa Eropah memenuhi syarat ini. tidak diterjemah dengan maknanya yang difahami di zaman moden. saya tidak mendakwa telah menterjemah al-Qur an dengan maksud. di mana unsur metafor mengalir mengilhamkan makna yang pragmatik. dan kesilapan mereka. kadangkala sarjana ulung. keajaiban elipstik yang melangkaui kerangka-fikir dalam mengungkapkan idea yang muktamad seringkas dan sepadat mungkin dalam batas pertuturan manusia. dan kadangkala kekeliruan yang nyata. Untuk maksud ini. karya Plato atau Shakespeare boleh diterjemah. Muhammad Abduh. amat unik. seperti kebanyakan masyarakat Barat. seperti mana. Ia adalah satu percubaan mungkin percubaan pertama untuk mengemukakan sepenuhnya. sebagaimana telah saya jelaskan. Untuk menyampaikan maksud al-Qur an ke dalam . Kedudukan setiap perkataan dalam ayat. Namun meskipun mustahil untuk menghasilkan semula al-Qur an dalam bahasa yang lain. dan mencapai penyempurnaannya dalam al-Qur an. dari mengisi makna dan semangatnya yang asli. dan harus sentiasa sedar bahawa sebahagian ungkapannya terutamanya yang berkait dengan konsep abstrak telah dalam kurun yang lama mengalami perubahan idea dalam kefahaman umat dan harus. terjemahan yang benar-benar idiomatik disertakan dengan kupasan al-Qur an ke dalam bahasa Eropah. dengan itu. * KARYA yang saya persembahkan kepada pembaca ini adalah berasaskan kajian tulen sepanjang menyusuri kehidupan di semenanjung Arab. dengan penekanan pada unsur akoustik yang tidak sekadar membawa makna retorik tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada suatu yang tidak terungkap namun punyai idea yang jelas: bahawa semua ini membuktikan al-Qur an. Tidak seperti mana-mana buku. jauh dan ralat. telah membawa pada penyelewengan makna. dari ayat-ayat al-Qur an yang disampaikan dalam bahasa Eropah. makna dan penzahiran bahasa dalam al-Qur an membentuk satu kesatuan yang kukuh. namun mesejnya masih boleh disampaikan dan difahami oleh orang yang. dan menjadi suatu aspek yang rapat dalam bahasa Arab. Bagaimanapun. Kaedah ijaz ini. yang punya kepakaran literal dalam tafsir al-Qur an. ditambah dengan kelemahan penterjemah moden. Perkara yang lain (dan tidak kurang pentingnya) yang mana penterjemah harus memahami sepenuhnya adalah persoalan ijaz al-Quran. cukup unik dan tidak mampu diterjemah suatu fakta yang disepakati oleh para penterjemah terdahulu dan semua sarjana Arab. tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali atau seperti kebanyakan orang Islam yang bukan Arab tidak berupaya memahaminya tanpa dibantu. penterjemah harus bersandar sepanjang terjemahannya kepada pangkal bahasa yang dikenal sewaktu al-Qur an diturunkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulama besar Islam. turut ralat dalam hal ini.

perkataan kufr ( menolak kebenaran ) dan orang kafir ( kalangan yang menolak kebenaran ) telah dinyatakan. Bagaimanapun kukuhnya institusi hukum ini dalam konteks perkembangan Islam. yang hilang hubungan-fikirannya iaitu. Contoh lain.bahasa yang tidak menggunakan kaedah elipstik yang sama. dengan pengertian khusus yang terpakai secara ekslusif kepada Sahabat Rasulullah (saw). yang mana. dan tiada sarjana Arab yang menyedari konotasi luas pada istilah ini. di mana para pengikut Nabi Isa (as) berkata Dan saksikanlah bahawa kami telah menyerahkan diri kepada Allah (swt) (bi-anna muslimun) . dari sudut sejarah. sepertimana digunakan dalam alQur an. juga. kerana. sebagai buku : justeru. amalan dan hukum. kerana sewaktu al-Qur an diturunkan (dan kita tidak harus lupa bahawa proses ini berlangsung selama dua puluh tiga tahun). maka penterjemah harus menambah keterangan dengan tanda braket. yang membawa maksud catatan suci atau wahyu . mereka memahaminya sebagai mencerminkan penyerahan diri kepada Allah (swt) dan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) tanpa membataskan istilah ini kepada mana-mana komuniti atau mazhab tertentu contohnya. di kalangan bukan Arab hari ini. namun yang nyata al-Qur an tidak dapat sepenuhnya difahami jika kita membacanya hanya berasaskan ideologi yang berkembang kemudian. islam dan orang islam lazimnya membawa makna yang terhad. pada semua keadaan. tanpa memahami tujuan asas dan makna yang dipunyai dan dimaksudkan sebagai ertinya oleh mereka yang pertama kali mendengarnya dari pengucapan Nabi (saw) sendiri. seseorang harus waspada dalam menjelaskan. ialah dalam terjemahan tradisional pada perkataan kitab. Sehubungan dengan itu. frasa Arab berkenaan akan musnah seluruh maknanya dan menjadi suatu pernyataan yang tak bererti. sesungguhnya ia merujuk pada akar kata nama kitab dari kata kerja kataba ( dia menulis atau. Dalam bahasa Arab. yang sengaja dilenyapkan dalam bahasa asli. baik yang beriman atau tidak: kerana menurut mereka. dalam surah 3:67. telah menghakis keluasan makna dan pengertiannya yang mendalam yang diberikan al-Qur an pada istilah ini. Tidak. dia mengeluarkan perintah ). yang merupakan istilah khusus Islam setelah ia dibangunkan sebagai institusi yang lengkap dengan syariat. Misalnya. di mana Nabi Ibrahim (as) dinyatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) (kana musliman). dalam terjemahan konvensional. Tambahan lagi. Makna yang sama dirujuk dalam al-Qur an pada istilah ini tentang kitab-kitab suci yang terawal: kerana al-Qur an sering menegaskan bahawa catatan suci terdahulu telah banyak tercemar dan diseleweng dalam jarak masa yang panjang. istilah keagamaan yang digunakan dalam al-Qur an. dan kitab suci yang masih ada kini tidak benar-benar mewakili wahyu asal yang diturunkan. atau dalam surah 3: 52. maksud asli ini kekal utuh. terjemahan ahl al-kitab sebagai masyarakat kitab tidak . Sama juga. mereka yang mendengar bacaannya tidak menanggapinya sebagai buku kerana al-Qur an cuma dikumpulkan setelah berlalu beberapa dekad dari kewafatan Nabi (saw) bahkan. tanpanya. apabila Sahabat (rad) Baginda (saw) mendengar perkataan islam dan orang islam. dengan makna tidak percaya dan orang yang tidak beriman atau kafir .

pada akhirnya. Selain dari pertimbangan bahasa ini. pertimbangan sejarah mengenai sebab penurunan sesuatu ayat . saya telah cuba setulusnya untuk berpegang pada dua prinsip utama dalam penterjemahan. Pemerhatian tertentu berhubung dengan pernyataan simbolik dalam al-Qur'an dan makna eskatologinya telah dirumuskan dalam Apendik I yang dilampirkan di sudut akhir terjemahan ini. tiada bahagian dalam al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandangan sejarah semata-mata: iaitu semua rujukannya tentang peristiwa dan kejadian sejarah .: dan tiada sebarang faedah jika dikemukakan terjemahan bagi kedua-dua istilah ini. dan diraikan. penjelasan akan kemurnian doktrin yang mana setiap ayat dan lafaz mempunyai hubungan rapat dengan ayat dan lafaz yang lain. dengan seluruh daya dan keupayaan saya. maksudnya yang sebenar hanya boleh digarap jika kita menghubungkan setiap pernyataannya dengan apa yang dinyatakan di tempat lain. Dua pengecualian dari hal ini adalah istilah al-Qur an dan surah. saya telah usahakan untuk memadankan setiap konsep al-Qur an dengan ungkapan Inggeris secara tepat usaha yang kadangkala memerlukan penggunaan ayat yang penuh untuk menyampaikan maksud dari satu perkataan Arab. Jika. dalam keadaan tertentu. Oleh itu. Dalam setiap nota dan apendik saya telah cuba jelaskan mesej al-Qur'an dan telah."tafsirnya yang terbaik". Selama hukum ini diikuti sepenuhnya.dalam ungkapan Muhammad 'Abduh . Kedua. semuanya menjelaskan dan menyempurnakan satu sama lain. oleh pentafsir klasik . dari nilai yang dirasai oleh generasi Islam yang tidak dibebankan dengan gambaran dan konsep yang lahir dalam perkembangan Islam berikutnya. Ringkasnya. mengaitkan hal yang khusus kepada yang umum dan pengertian zahir kepada maksud yang tersirat. Lantaran itu. pelbagai pengertian dalam mesej alQuran. bagi memahami maksudnya dalam bahasa lain.haruslah tidak mengenepikan landasan dan makna asal ayat tersebut dan hubungannya dengan ajaran akhlak yang diseru dan dirumuskan oleh al-Quran. . dan cuba menzahirkan ideanya dengan kaedah perbandingan. al-Qur'an tidak harus dilihat sebagai kompilasi hukum dan dakwah secara terpisah tetapi adalah satu paduan dan rangkaian menyeluruh: iaitu. sedekat mungkin. kita akan menyedari bahawa al-Qur'an adalah . kerana istilah ini sepatutnya diterjemah sebagai pengikut wahyu terdahulu . Bagi mengeluarkan. dan ini adalah landasan dan prinsip yang memandu saya sepanjang penulisan ini. saya memandang wajar untuk disertakan beberapa nota penjelasan. merujuk pada karya-karya besar ahli filologi Arab dan ahli tafsir klasik.begitu bermakna.suatu kajian yang sangat rapat. kerana keduanya digunakan dalam bahasa Arab tidak lain untuk menerangkan nama bagi mashaf suci ini dan setiap pembahagian atau segmen nya. menurut pandangan saya. Dengan pengecualian dua istilah. risalah al-Qur an harus disampaikan sebagai suatu perumusan.baik dalam zaman Nabi (saw) dan zaman yang lebih awal .haruslah dianggap sebagai ilustrasi tentang kondisi manusia dan tidak berakhir dengannya. Pertama.

dan keikhlasan setiap pentafsir. Dan mereka cukup faham. maka pihak pembaca haruslah sedar bahawa keunikan al-Qur'an berakar dari keluasan jangkauannya yang mana lebih banyak pengetahuan dunia dan pengalaman sejarah yang didapati. Perbezaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan Ulama umatku adalah [kesan] dari rahmat Tuhan (rahmah) yang jelas menunjukkan bahawa perbezaan pandangan adalah asas dalam semua kemajuan pemikiran manusia dan. saya sangat terhutang budi pada keilmuan mereka yang telah meransang dan membawa saya mencari kebenaran. Pemikir agung kita di zaman lampau telah menggarap permasalahan ini dengan cukup baik. Justeru. Dalam membuat tafsiran. yang dizahirkan dalam mushaf ini. yang akan menyalahi ruh bahasa Arab yang asli dan membawa kesangsian pada mereka yang arif dan menaruh kekaguman dan takzim akan kebesaran wahyu. . Walaupun tiada seorang.saya terpaksa mengambil pendekatan berbeza dari interpretasi yang dikemukakan oleh pentafsir awal. dengan itu. dengan penegasan Nabi (saw). Di sebalik itu. mereka mendekati al-Qur an dengan kekuatan akal: iaitu. mereka cuba menjelaskan maksud dari setiap pernyataan al-Qur an dengan kekuatan ilmu bahasa yang dimiliki dan pengajaran Nabi (saw) yang disampaikan dalam sunnah Baginda (saw) dan juga dari khazanah ilmu yang terdapat di zaman mereka dan juga dari pengalaman sejarah dan budaya yang mewarnai tamadun masyarakat waktu itu. interpretasinya sering bercanggah: tetapi mereka melakukan ini tanpa sebarang kekhilafan. * Berhubung dengan kaedah terjemahan. kerana menyedari perbezaan relatif dalam keupayaan akliah insan. dan dengan itu. dari pentafsir klasik yang mendakwa telah mencapai maksud yang akhir dan muktamad dalam tafsirannya. tiada tafsiran moden termasuk tafsiran saya boleh diharapkan berhasil. Dengan perkataan lain. Tiada seorang yang telah berhasil mengecap keindahannya yang sebenar yang terfikir untuk membuat dakwaan sedemikian atau sekadar cuba membuatnya. pendorong terkuat yang menggerakkan manusia meneroka ilmu. lebih banyak makna. Lantaran itu. tanpa dijangka. adalah lazim bahawa cara seorang pentafsir memahami sesebuah ayat atau ungkapan al-Qur an adalah berbeza dan kadangkala sangat jauh dari makna yang dinyatakan oleh seseorang pentafsir yang mendahuluinya. saya sebolehnya mengelak dari menggunakan istilah kuno yang tidak diperlukan. saya tidak mendakwa telah mengeluarkan semula sesuatu yang tak tergambar dari keindahan ritma dan retorik al-Qur an. walaupun dalam beberapa hal saya berbeza pandangan dari tafsiran mereka. Dan saya sepenuhnya sedar bahawa terjemahan saya tidak mampu untuk benar-benar berlaku adil kepada al-Qur an dalam mengupas maksud yang terkandung di setiap perenggan ayatnya: kerana. saya tidak melihat sebarang keperluan untuk menterjemah lafaz al-Qur an dengan idiom moden secara langsung. yang hanya akan menambah kekaburan akan makna al-Qur an pada pembaca kontemporari. namun tidak dinafikan bahawa tanpa usaha Ulama besar yang lampau.

pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalam Tuhanku (Qur an 18: 109).Jika semua lautan menjadi tinta untuk mencatat kalam Tuhanku. .

6: 138-140 dan 142 bermakna surah 6. . Dalam rujukan ayat-ayat al-Quran di nota kaki. Semua rujukan kepada Kitab Bible adalah berdasarkan versi teks Authorized King James Version. ayat 28. 3 : 28 bermakna surah 3. sama juga.) Berhubung dengan kitab-kitab yang disebutkan di bawah dan dirujuk di nota kaki oleh kerana ia telah dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai edisi. sepertimana terdapat dalam edisi alQuran Royal Egyption . Sementara bagi sesebuah karya yang dicetak secara berasingan atau yang mudah dikenal edisinya. tempat dan tarikh cetaknya telah direkodkan di bawah. di penghujungnya. seperti dalam teks Arab. dan dianggap oleh sarjana-sarjana Arab sebagai nakhkah yang paling tepat antara naskhah-naskhah lain yang pernah diterbitkan. (Perlu diperhatikan bahawa dalam terjemahan. Rujukan kepada kamus adalah mengikut kecuali dinyatakan sebaliknya artikel akar dan kata dasar sesuatu istilah. ayat 138 -140 dan ayat 142. Penjelasan dan huraian yang diberikan oleh pentafsir-pentafsir klasik yang dirujuk dalam nota kaki telah dikemukakan di bawah. mengikut konteks ayat yang dibincangkan oleh setiap pentafsir. kecuali dinyatakan sebaliknya. nombor surah akan diikuti oleh kolon seterusnya nombor ayat: contohnya. yang dicetak pertama kali di Kaherah pada tahun 1337 H. dan tidak.Sumber Rujukan KITAB INI ditulis berdasarkan naskhah Hafs ibn Sulayman al-Asadi. nombor ayat berdasarkan edisi Kaherah diletakkan dalam parentesis di permulaan ayat. maka tiada keperluan untuk menyebutkan edisi yang digunakan oleh penterjemah.

). Kaherah 1348 H. Abu Muhammad Abd Allah ad-Darimi (w. Al-Husayn ibn Mas ud al-Farra al-Baghawi (w.). Darimi Darqutni Encyclopedia of Islam (ed. Kaherah 1310 H. Tafsir al-Qur an. Wafayat al-A yan wa-Anba Abna azZaman.) Kitab al-Fa iq fi Gharib al-Hadith.).). 385 H.255 H. Ma alim at-Tanzil. Sirat an-Nabi. Fath al-Bari Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. Ali ibn Umar ad-Darqutni (w.Anwa .). 516 H. Abd al-Malik ibn Hisham (w. Anwar at-Tanzil wa-Asrar at-Ta wil. 256 H. Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban (w. Kitab as-Sunan. Abu l-Fida Isma il ibn Kathir (w. Abd Allah ibn Umar al-Baydawi (w. Al-Musnad. Kitab as-Sunan al-Kubra.).Asqalani (w. 243 H.). Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. 354 H.538 H.685 atau 691 H. 681 H.) Kitab al-Taqasim wa l. Hakim lihat Mustadrak Ibn Hanbal Ibn Hazm Ibn Hibban Ibn Hisham Ibn Kathir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H.). Al-Jami as-Sahih. 538 H. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtasid.t. 595 H. 774 H. Asas al-Balaghah. 852 H. Hyderabad 1324 H. Fa iq Mahmaud ibn Umar az-Zamakhshari (w. 1) Leyden 1913-38. Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. 275 H. Bidayat al-Mujtahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (w. .).Abu Daud Asas Abu Daud Sulayman al-Ash ath (w. Ibn Khallikan Ahmad ibn Ibrahim ibn Khallikan (w.). Kitab as-Sunan. Baghawi Baydawi Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. lihat Muhalla.). Kaherah 1343 47 H.). Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. Kitab as-Sunan.). 458 H.). Kaherah t.

1225 H. Ibn Taimiyah 1954. 405 H.).). Al-Itqan fi Ulum al-Qur an. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. Kaherah 1367-72 H. Hyderabad 1334-41 H. Kashshaf Lane Lisan al. Kitab as-Sahih. Kitab as-Sunan. 273 atau 275 H. 911 H.). 728 H. Ibn Qayyim Abu Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah (w.). Mufradat lihat Raghib. 761 H. Mughni l-Labib an Kutub al-A arib. Muhalla Abu Muhammad Ali ibn Hazm (w. Tafsir Sitt Suwar.).). 230 H. Nihayah Ali ibn Muhammad ibn al-Athir (w. Bullaq 1292 H. Tafsir al-Qur an (dikenali sebagai Tafsir al-Manar). 261 H. 630 H. Leyden 1904-28. 456 H.Arab. Lisan al. Mughni Jamal ad-Din Abd Allah ibn Yusuf al-Ansari (w. Kitab at-Tabaqat al-Kabir.). William Edward Lane. Al-Muhalla. sekitar 400 H. Qamus Abu t-Tahir Muhammad ibn Ya qub al-Firuzabadi (w. Kaherah 1347 H.). Nasa i Ahmad ibn Shu ayb an-Nasa i (w. 711 H. Muslim Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi (w.). 303 H.).Ibn Majah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini (w. Itqan Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (w. . An-Nihayah fi Gharib al-Hadith. Arabic-English Lexicon. Kitab as-Sunan.). Muwatta Malik ibn Anas (w. Kaherah 1344 H. London 1863-93. lihat Zamakshari. Al-Mustadrak ala s-Sahihayn fi lHadith. Ibn Sa d Muhammad ibn Sa d (w. 179 H. Manar Muhammad Rashid Rida. Bombay Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuti (w.751 H.). Taj al-Lughah wa-Sihah alArabiyyah.). Mustadrak Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim (w.).Arab Abu l-Fadl Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi (w. Al-Muwatta . Al-Qamus. Kaherah 1347-52 H. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar. Jawhari Abu Nasr Isma il ibn Hammad al-Jawhari (w.). 817 H.). Nayl Al-Awtar Muhammad ibn Ali ash-Shawkani (w.Ibad.

503 H. sila lihat Asas dan Fa iq) .). Razi Abu l-Fadl Muhammad Fakhr ad-Din ar-Razi (w. University of California Press. Al-Jami as-Sahih.). Tabaqat lihat Ibn Sa d. Suyuti lihat Itqan. Shawkani State and Government Muhammad Asad.). lihat Nayl al-Awtar. Al-Kashshaf an Haqa iq Ghawamid atTanzil. 1961. Kitab al-Maghazi. 207 H.). 1205 H.Raghib Abu l-Qasim Husayn ar-Raghib (w. Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi (w. Taj al. (untuk rujukan bahasa dan perkamusan (leksikografi) dari pengarang yang sama. 606 H. Jami al-Bayan an Ta wil al-Qur an. 310 H. The Principles of State and Government in Islam. 538 H. At-Tafsir al-Kabir.).).). Al-Mufradat fi Gharib al-Qur an. Zamakhshari Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w.Arus Tirmidhi Murtada az-Zabidi (w. Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi (w. Taj al.Arus. 275 atau 279 H. Tabari Abu Ja far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w.

et. d. rujuk) Died (meninggal dunia) Edition (edisi) et alii (dan rakan-rakan) . al Alaihi al-salam Confer (banding. ed.Singkatan Kata As cf.

t. etc. ff. paragraf) Hijrah ibidem (di tempat yang sama) id est (iaitu) by the fact itself (lantaran itu) Literary (maksud bahasa) Nota kaki Penterjemah Pages (halaman-halaman) passus (bertabur. pp.e. atau) Sallallahu alaih wa Sallam sicut (seperti itu) Subhanahu wa Taala Tanpa tarikh Wafat . p.e. H. i.g. ibid. n. Saw sic Swt t. w. ipso facto lit. passim Rad Rah resp. terdapat di pelbagai tempat dalam buku/teks) Radiyaallahu anhu Rahimahullah Ta ala Beziehungsweise (dan. exempli gratia (Contohnya) et cetera (dan lain-lain) And the following (muka surat.

Asas al-Quran (Landasan al-Qur an). Umm al-Kitab (Intipati Kalam Suci). Ia disebut di tempat lain dalam al-Qur an sebagai As-Sab al-Mathani ( Tujuh [Ayat] yang sering diulang ) kerana ia diulang baca setiap kali menyempurnakan sembahyang lima .SURAH PERTAMA AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) PERIOD MEKAH SURAH INI juga dinamakan Fatihat al-Kitab ( Pembukaan Catatan Suci ). dan dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Surat al-Hamd (Surah Pujian).

yang jelas menunjukkan bahawa lima ayat pertama dari surah 96 ( Sel Benih ) adalah wahyu permulaan.waktu. keagunganNya sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara Alam semesta. asas petunjuk yang dibawa oleh pemikul risalah Allah (swt) (jelas dalam rujukan pada ayat mereka yang telah diberikan limpahan nikmat Tuhan ) dan. dalam sebuah rumusan. keperluan untuk menyerah dan reda dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Agung dan. satu-satunya kuasa yang boleh menganugerahkan pertolongan dan petunjuk. YANG MAHA MENCURAH KASIH SAYANG: (2) SEGALA PUJI hanya bagi Allah. maka surah Pembukaan merupakan yang pertama diturunkan kepada Nabi (saw) secara menyeluruh pada suatu masa: dan ini dapat menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ali (rad). dengan itu. dan. (6) Tunjukkan kami jalan yang lurus (7) jalan orang-orang yang diberikan rahmat olehMu. (1) DENGAN NAMA ALLAH. berasaskan kenyataan bahawa ia mencakupi. yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya. prinsip kehidupan setelah mati dan pembalasan diri dari amalan dan perbuatannya (diungkap dalam istilah Hari Penentuan ). Ada kemungkinan. Pemelihara Sekalian Alam. bukan pula mereka yang sesat! . Menurut Imam Bukhari (rah). Ali ibn Abi Talib (rad)) berpendapat ia merupakan wahyu yang pertama. Malah sebahagian Sahabat (seperti. (4) Tuhan Penguasa Hari Penentuan! (5) Hanya kepadaMu kami sembah. dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. seruan kepada amalan murni dalam kehidupan duniawi ( bimbinglah kami ke jalan yang benar ). Yang Maha Mencurah Kasih Sayang. sumber penghidupan sekalian makhluk. mengalir darinya. tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadith sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Surah Pembukaan adalah antara wahyu terawal yang diturunkan kepada Nabi (saw). Dengan maksud ini surah ini ditentukan sebagai doa. (3) Yang Maha Pemurah. supaya ia kekal diulangi dan dihadam oleh orang yang beriman. akhirnya. YANG MAHA PEMURAH. penamaan Umm al-Kitab diberikan oleh Nabi (saw) sendiri. manakala wahyu terawal cuma terdiri dari beberapa ayat. mengabdikan diri hanya kepadaNya. prinsip penerusan risalah keagamaan yang benar (dijelmakan dalam gambaran umat terdahulu dan sesat di zaman lampau). semua asas terpenting yang dinyatakan dalam al-Qur an: prinsip keesaan Allah dan ketauhidanNya. bukan orang-orang yang dilaknat [olehMu]. juga.

dan telah mengeluarkan dengan cara ini seluruh maksud esoterik dan aneka firasat. atau ha mim. Sebahagian para Sahabat (rad) begitu juga pengikut mereka dan pentafsir al-Quran yang kemudian meyakini bahawa huruf-huruf ini adalah kependekan dari perkataan-perkataan tertentu atau ayat yang berkait dengan Allah (swt) dan sifat-sifatNya. kadangkala. dan cuba membongkar makna dan keasliannya. dan tiada seorang Sahabat (rad) yang pernah mengemukakan pertanyaan kepada Nabi (saw) bagi mendapatkan penjelasan. namun lantaran pengertian yang dicapai dari gabungan kombinasi huruf-huruf ini tidak terbatas. telah diperakui tanpa sebarang keraguan bahawa semua Sahabat (rad) yang jelas mengikut manhaj Rasulullah (saw) menganggap huruf-huruf muqatta at sebagai sebahagian dari surah di permulaannya. fawatih ( pembukaan ) kerana ia menjadi pembukaan surah-surah berkaitan. atau Sahabat (rad) yang merekodkannya ketika menyusun mashaf di zaman Khalifah (rad) yang ketiga. Ia selalunya disebut setiap satunya secara tunggal. tepatnya separuh iaitu. Bagaimanapun. Tiada sebarang rujukan yang dibuat yang menunjukkan terdapat hadith yang menyebut hal ini. tiga. Dari sejumlah dua puluh lapan abjad Arab. dari peribadi hurufnya dan tidak pada bunyinya dengan: alif lam mim. Kalangan lain pula cuba menghubungkan huruf-huruf muqatta at kepada nilai-nilai numerikal dari rangkuman huruf dan abjad-abjad Arab.APENDIK II AL-MUQATTA AT (HURUF-HURUF YANG TERPUTUS) HAMPIR satu perempat surah-surah al-Qur an dimulakan dengan huruf-huruf misteri dan simbolik dinamakan muqatta at ( huruf-huruf yang terputus ) atau. dan telah membacanya seperti yang diturunkan: suatu fakta yang jelas menolak pandangan yang dikemukakan oleh segelintir Orientalis Barat bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan yang digunakan oleh para penulis yang mencatatkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi (saw). semua interpretasi tersebut dirumuskan dengan penuh samar dan. empat belas yang membentuk huruf-huruf ini. dari itu. empat atau lima huruf. sama ada secara tunggal atau dengan gabungan dua. Keunikan huruf-huruf simbolik ini telah mengelirukan kebanyakan ahli-ahli tafsir terawal. hampa dari mencapai maksud yang sebenar. dan sebagainya. .

iaitu. Dalam ayat 1 dari surah 68 (Al-Qalam) fenomena wahyu jelas dirujuk dalam penyebutan pena (lihat nota 2 pada ayat pertama dari surah berkenaan). pada Tuhan dan risalahNya. sebagaimana ianya. interpretasi yang menarik ini tidak seluruhnya memuaskan kerana terdapat banyak surah yang dibuka dengan rujukan jelas kepada wahyu suci tanpa didahului oleh sebarang hurufhuruf simbolik. Ini sebenarnya adalah pandangan empat Khalifah yang berjalan di atas pertunjuk. tanpa kecuali. dibentuk oleh sama ada satu huruf atau kombinasi dua. dan tidak pernah lebih dari lima: dan seperti yang dinyatakan. Zamakhshari. juga. walaupun berasal dari medan yang diluar capaian persepsi insan (al-ghayb). wahyu suci jelas digambarkan dalam ramalan tentang kemenangan Bizantin dalam ayat 2-4. alQur an. rujukan kepada wahyu jelas dijelmakan dalam pernyataan Kami telah beriman (amanna). Dalam ayat pembukaan surah 29 (Al. secara langsung atau tidak. empat atau lima huruf. bersangkut dengan kenyataan bahawa muqatta at menunjukkan. sebagai pertimbangan yang terakhir. Namun. setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf simbolik ini telah dibuka. tanpa kecuali semua surah yang dimulakan dengan satu atau lebih dari muqatta at: setiapnya dibuka dengan rujukan pada wahyu suci. namun pandangan ini tidak benar. semua perkataan Arab.Ankabut). bentukbentuk huruf yang terkandung dalam bahasa Arab. yang telah membawa para sarjana dan pemikir Islam seperti Al-Mubarrad. sama ada dengan maksud umum atau spesifik. namun dapat dijelmakan kepada manusia melalui suara (diwakili oleh huruf) dalam pengucapan manusia biasa. sungguhpun begitu. kita harus meyakinkan diri kita dengan suatu penemuan bahawa penyelesaian kepada masalah ini masih di luar upaya kita. dengan interpretasi yang lebih kuat. tiga. ini merupakan bentuk yang menerbitkan huruf-huruf muqatta at. hasil dari rumusan para sarjana dan Ulama Islam terkemuka sepanjang abad: Pertama. Kedua. Baydawi. yang mana. Ibn Taimiyyah. Ibn Kathir disebut hanya sebahagian mereka untuk menarik suatu kesimpulan bahawa muqatta at membawakan makna yang menunjukkan keajaiban. telah mengemukakan dua set fakta.Dan kalangan yang lain pula. hanya bergantung pada tidak lebih dari dugaan: dan kerana itu. Sekali pandang jelas terlihat bahawa tiga surah (29. dirumuskan dalam pengucapan Saydina Abu Bakar (rad): Dalam setiap teks suci (kitab) di sana terdapat (elemen) misteri dan kerahsiaan al-Quran [ditandai] pada pembukaan [sebahagian dari] surah-surah. Justeru. Dalam surah 30 (Ar-Rum). . keindahan sifat wahyu al-Qur an. Keduanya dan ini adalah penentangan yang berat huraian di atas. dengan rujukan pada wahyu. Razi. 30 dan 68) tersebut terkecuali dari hal ini. Ibn Hazm. Hal ini.

APENDIK III .

Akar katanya ialah janna. dalil-dalil yang dikemukakan dari hadith-hadith sahih yang membawakan penjelasan dan penegasan dari Nabi (saw) bahawa Malaikat telah diciptakan dari cahaya (khuliqat min nur: Muslim. dia [atau ia ] tersembunyi atau terlindung oleh kegelapan : cf. Raghib). tepatnya kerana mereka tidak wujud secara fizikal. memandangkan semuanya tersembunyi dari pandangan kita (Jawhari. Sama juga. Untuk membuktikan bahawa manifestasi ghaib ini bukan dari jenis makhluk yang berjisim.TENTANG ISTILAH DAN KONSEP JIN BAGI memahami maksud sebenar istilah Jin seperti yang digunakan dalam al-Qur an. Istilah Jin juga digunakan dalam fenomena yang luas yang mana. . yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ( as) apabila malam meliputinya dengan kegelapan (janna alayhi) . nota 7 pada ayat 8 surah 27). yang tentunya berlainan dengan pengertian yang diberikan dalam kisah-kisah mitos dan primitif. alQur an telah melukiskan suatu perbandingan yang menerangkan bahawa jin diciptakan dari api dari angin yang marak (nar as-samum. iaitu. Dalam penggunaan al-Qur an. kedua ayat yang terakhir ini merujuk kepada Malaikat yang terlucut darjat dan kedudukannya. pada surah 55:15). atau semudah dari api (7:12 dan 38:76. istilah jin mempunyai makna-makna yang tertentu. atau dari nyalaan yang samar dari api (marij min nar. dalam maksud yang lebih umum. Oleh kerana perkataan ini juga digunakan dengan maksud intransitif ( dia [atau ia ] telah [atau telah menjadi ] terlindung dan tertutup oleh kegelapan ). Imej bercorak mitos ini telah menyumbangkan kesamaran terhadap konotasi asal istilah ini dan kepentingannya yang tinggi yang menerangkan maksudnya yang tersendiri dari kata kerja dasarnya. maka ia tidak terjangkau oleh tanggapan fizikal kita: suatu konotasi yang meliputi syaitan dan kuasa syaitan (shayatin lihat nota 16 pada surah 15:17) dan juga malaikat dan kuasa malaikat . benda. tetap wujud dalam realiti sebenar. dalam surah 15:27). Yang sering ditemui ialah tentang kuasa ghaib atau makhluk halus yang.). yang membolehkan mereka menjelmakan diri dalam atau melalui satu sama lain (cf. iaitu Iblis. makhluk atau kuasa yang biasanya tidak dapat dirasai oleh manusia namun. semua ahli filologi klasik menyatakan bahawa aljin menunjukkan keadaan yang amat [atau begitu samar ] gelap dan. dari riwayat Aisyah (rad)) cahaya dan api adalah sejenis. ia membayangkan keadaan makhluk yang mempunyai pengalaman rohani dan kejadian yang sangat baik dan binaan fisiologi yang sangat berlainan dari kita yang menyebabkan mereka tidak mudah ditanggapi oleh indera dan persepsi kita. menurut kebanyakan pentafsir klasik. dari kewujudannya. 6:76. sama ada berbentuk konkrit atau abstrak. sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan [manusia] . kita harus membebaskan fikiran dari pengertian yang diberikan oleh kisah-kisah epik dan legenda Arab. yang membawakan makna yang menjurus pada sifat-sifat hantu dalam maksud yang popular pada perkataan ini.

meramal bintang. manakala Allah (swt) selalunya disebut sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam (rabb al. seperti ilmu sihir. ada kemungkinan bahawa dalam banyak ayat al-Qur an yang merujuk kepada jin dengan ungkapan yang biasanya digunakan kepada organisma yang berakal. 2:101 dan nota yang mengiringinya. Dalam beberapa ayat (contohnya. justeru. wujud di sana suatu dunia lain juga dan. istilah jin digunakan dalam al-Qur an untuk menunjukkan kepada elemen dari kuasa alam tersebut termasuk alam tabi i manusia yang tersembunyi dari perasaan dan deria kita selama mereka hanya menzahirkan keadaannya kepada kita dari kesan kewujudannya tidak dalam realitinya yang sebenar. dalam surah 6:112. . sebagaimana semestinya. dan lain-lain: amalan yang sering mendapat ancaman dan kecaman yang keras dari al-Quran (cf. dalam penciptaan dan bentuk kejadian yang berlainan. Akhirnya. sebagai metonim kepada gambaran dan ilusi seseorang dengan apa yang boleh disifatkan sebagai kuasa mistik . hingga ke saat ini. ekspresi ini sama ada menunjukkan personifikasi yang simbolik tentang hubungan manusia dengan kuasa syaitan (shayatin) dalam hubungan yang jelas. yang mana fantasi primitif manusia telah menginterpretasikannya sebagai hantu. contohnya. bahawa di sana terdapat organisma hidup yang keadaan biologinya berbeza langsung dari kita. berdukun. dalam surah 114:6. Al-Qur an sering merujuk kepada suatu medan yang diluar jangkauan dan capaian persepsi manusia (al-ghayb). tentunya. ketidakupayaan kita untuk mencerap dan melihat fenomena tersebut sama sekali tidak dapat menjadi suatu justifikasi yang cukup bagi menolak dan menafikan kewujudan mereka. dalam surah 37:128 ff. sebagai alternatifnya. berlainan dari kita dan dari satu sama lain. Dan jika kita mengandaikan. dalam 46:29 -32 dan 72:1-15) istilah jin boleh dita rifkan sebagai makhluk yang tidak ghaib dalam diri mereka cuma. (dan kemungkinan juga dalam surah 6:100). ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. sama ada benar atau khalayan. Selain dari ini. tambahan pula. juga 6:128 dan 130. menenung nasib. bunian. hanya sedikit dari apa yang boleh dan tidak boleh berfungsi dari organisma hidup. dan juga di tempat yang terawal konsep ini disebut. ayat yang merujuk kepada jin kadangkala bermaksud untuk menghimbau legenda lama yang sangat berpengaruh dalam jiwa masyarakat yang ditujukan al-Qur an kepadanya (contohnya. kerana amat jarang sekali dapat melangkaui sempadan antara cara hidup mereka dan kita telah membawa suatu keanehan kerana tidak dapat dijelaskan manifestasi. atau 72:5 6). 7:38. iaitu. Sekarang situasi-situasi yang terbatas itu. (lihat nota 1 pada surah 72:1).Kita hanya tahu. Kadang kala. 11:119. dan pelbagai penzahiran luar biasa yang lain. 32:13 atau. Contoh konotasi ini terdapat. maka adalah munasabah untuk kita mengandaikan bahawa indera fizikal kita hanya boleh berhubung dengan mereka dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat terbatas: yang menunjukkan keadaan mereka sebagai makhluk ghaib . contohnya. tetapi saling berhubung dan berinteraksi secara halus dan saling menyerap dalam kehidupan masing-masing dalam keadaan yang di luar kefahaman kita.alamin): dan penggunaan kata jama di sini jelas menunjukkan bahawa di samping dunia yang terbuka jelas dalam pandangan kita. menurun. dan juga dari hasil latihan dan amalanamalan yang menyerupainya.

155 ff. Ibn Sa d 1/1. Memandangkan Nabi (saw) sendiri tidak memberikan sebarang penjelasan yang kukuh berkait dengan pengalaman ini. sangat penting dari sudut pandangan telogi Islam justeru kerana dalam rangka pengalaman inilah solat lima waktu difardukan. APENDIK IV PERJALANAN MALAM PERJALANAN MALAM yang ditempuh Nabi (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis dan pengangkatan (mi raj) Baginda (saw) ke langit. Pengangkatan ini. kita dapati. pada hakikatnya. dalam setiap contoh. yang begitu positif mempertahankan pandangan bahawa Baginda (saw) hanya dibawa dengan ruhnya sahaja (bi-ruhihi). sedangkan tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya (cf. 143). Dalam kalangan yang kecil ini. Majoriti para Sahabat (rad) berpendapat bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini kedua-duanya berlaku secara fizikal dengan perkataan lain. bukanlah kepada kisah kuno dan legenda tersebut tetapi kepada gambaran nilai etika dan moral dan kebenaran rohaniahnya. secara khusus. yang ditemani Malaikat Jibril (as). yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. di mana Baginda (saw) memimpin satu kelompok jemaah Nabi-Nabi (as) terdahulu dalam solat. Rasulullah (saw). isteri Nabi (saw) dan sahabat yang paling dekat dengan Baginda (saw) dalam tahun-tahun kerasulan yang berikutnya. turut mendukung pandangan tersebut (ibid). .dalam surah 34:12-24. yang sebahagiannya ditemui semula di langit. mendapati dirinya (saw) dipindahkan dalam suatu malam ke tapak istana Nabi Sulaiman (as) di Baitulmaqdis. sebagai sebahagian dari ikatan aqidah Islam. yang harus dibaca beserta dengan nota 77 pada surah 21:82) tujuannya. Zamakhshari dan Ibn Kathir dalam tafsiran mereka pada surah 17:1). yang lahir dalam generasi berikutnya. Nabi (saw) telah dibawa dengan tubuhnya (saw) ke Baitulmaqdis dan kemudian ke langit manakala kalangan minoriti percaya bahawa ia hanya melalui pengalaman ruh. dan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari VII. Ulama besar Hasan al-Basri. adalah dua tahap dari satu pengalaman mistik. Tabari. Menurut riwayat hadith yang terkenal yang banyak dikutip dan dibincangkan oleh Ibn Kathir dalam huraiannya pada surah 17:1. khasnya. dengan perintah Allah (swt). Sayyidah Aisyah (rad). maka pemikir Islam termasuk di kalangan Sahabat (rad) sering berbeza pandangan tentang keadaannya yang sebenar.

yang dilakarkan secara sangat simbolik yang tidak memungkinkan ia difahami secara literal. Nabi (saw) menggambarkan bagaimana. [Jibrail] (as) berkata: Ini adalah golongan penzina. gabungan tubuh dan ruh. disingkap sebahagian. hanyalah hamba Allah (swt) yang tidak kekal. dan hatiku . dan tiada sebarang keupayaan ajaib. Rasulullah (saw) mengungkapkan apa yang ditemuinya (saw) di Baitulmaqdis.). ia kembali bulat seperti sediakala. Baginda (saw). dari kebenaran dan kenyataan sebenar dari ciptaan Tuhan. dalam Perjalanan Malamnya (saw) Baginda (saw) bertemu dengan seorang perempuan tua.Dan berbeza dengan pendirian ini. 185). beberapa Nabi (as) terawal. dan ketika itu diberitahu oleh Jibrail (as). setiap kali berkecai. Baginda (saw) menziarahi Nabi Musa (as) di kuburnya. Dalam hadith yang lain. dan seterusnya di langit. Justeru. tidak mengambil kira kemungkinan bahawa ekspresi asra biabdihi hanya merujuk pada sifat keinsanan Nabi (saw) yang sejajar dengan maksud ayat-ayat al-Qur an lain yang menjelaskan bahawa. Menurut sebuah riwayat hadith (yang dikeluarkan oleh Ibn Kathir dari riwayat Anas (rad)). Sebahagian sarjana Islam menekankan maksud ungkapan asra bi. Fath al-Bari VII. Mereka ini adalah pejuang di jalan Allah (swt) (al-mujahidun). dan membedah dadaku lalu mengeluarkan hatiku.abdihi ( Dia memindahkan hambanya di waktu malam ) yang tercatat dalam surah 17:1. ahli-ahli teologi Islam yang menegaskan bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini adalah pengalaman fizikal telah merujuk pada pandangan dan keyakinan majoriti para Sahabat (rad) tanpa. Dan kemudian bejana emas penuh dengan iman dibawa kepadaku. dalam linkungan hijr ]. berupaya untuk menunjukkan sebuah hadith yang dapat menjelaskan bahawa Nabi (saw) sendiri menyatakan demikian. Nabi (saw) melintasi sekumpulan manusia yang sedang menyemai dan mengetam padi. juga dari riwayat Anas (rad) (cf. Jibrail (as) berkata. pada pandangan saya. Hujah yang paling ampuh dan meyakinkan bagi mendukung tafsiran ruhaniyah dalam kedua-dua Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini dijelaskan dalam pernyataan simbolik hadith sahih mengenai dua pengalaman ini: tafsiran. Perempuan tua ini adalah dunia yang fana (ad-dunya) . bagaimanapun. Kemudian mereka melalui sekelompok manusia yang menghadam daging mentah yang busuk. dan mendapatinya sedang bersembahyang. telah dinyatakan sepenuhnya dalam penyataan akhir pada ayat di atas Sesungguhnya Hanya Dia yang Maha Mendengar. nah! tiba-tiba datang Malaikat menghampiriku. Kemudian mereka melintasi sekumpulan manusia yang kepalanya hancur dimusnahkan batu. dan setiap kali mereka selesai menuai. Ini adalah kalangan yang kepalanya keras tidak mengendahkan sembahyang. dari Abu Hurairah (rad) (ibid. iaitu. Maha Melihat diikuti dengan penjelasan bahawa Nabi (saw) telah diperlihatkan ayatayat Allah (swt) (min ayatina). sebagai contoh. iaitu. [pucuknya] tumbuh semula. Ini. yang mana semuanya tanpa ragu telah pun wafat di kurun yang lampau. Dalam sebuah hadith masyhur tentang mi raj (dikeluarkan oleh Bukhari) Nabi (saw) mengungkapkan kisahnya (saw) dengan berkata: Ketika aku sedang berbaring di atas tanah di sebelah kaabah [lit. namun tidak semua. Interpretasi ini. Dalam riwayat hadith yang lain. dan melemparkan daging yang enak dan baik. bagaimanapun. iaitu dalam bentuk fizikal . seperti Nabi-Nabi (as) yang lain.. [Jibrail] (as) berkata. dan percaya bahawa ungkapan abd ( hamba ) itu menyerlahkan keadaan makhluk hidup yang sempurna.

Perjalanan Malam berlaku dalam mimpi (manaman) . jelas dan menyeluruh. tiada alasan untuk meragui kebenaran dan realitinya. maka mereka berusaha untuk menginterpretasinya dalam pengertian fizikal dan mempertahankan hujah dan pandangan ini dari semua interpretasi lain. Dalam keadaan pemisahan sementara ini. dan pernyataan. dan perjalanan Malam ke Baitulmaqdis seluruhnya adalah pengalaman ruh. pengalaman yang tidak melibatkan sebarang organ manusia) bersifat subjektif untuk menjelmakan pengaruh minda apa jua yang dimaksud oleh istilah ini tetapi ia boleh. maka individu tersebut . Mutakhir ini. walaupun baru bertunas. Bagaimanapun. kita telah mendapati bahawa pengalaman mimpi bukanlah alternatif khusus kepada perlakuan fizikal. Oleh kerana mereka merasakan dan benarlah bahawa peristiwa yang menakjubkan ini akan hilang kehebatannya jika dizahirkan dalam alam mimpi. Dalam hal ini. pemerhatian ahli psikologi moden telah mempastikan kemungkinan yang telah didakwa dari masa lampau oleh ahli mistik dari seluruh aliran dan fahaman tentang kebebasan sementara ruh manusia dari tubuhnya. Kajian fizikal moden. bagaimanapun. telah membuktikan bahawa tidak semua pengalaman rohani (iaitu. namun.dibasuh [di dalamnya] dan dipenuhi [dengannya]. Namun perlu difahami perbezaan antara pernyataan. yang telah diutarakan oleh A isyah (rad). Hal yang sama juga dinyatakan dari pandangan yang disampaikan oleh Al-Hasan al-Basri. ruh atau jiwa dapat bergerak bebas dan merantau melangkaui zaman dan tempat. Kita mengetahui hanya sedikit tentang kualiti dan keupayaan tertentu dari aktiviti fizik. ia [berlaku] dengan ruh tanpa tubuhnya (saw) .dalam hal ini. jelas bahawa Nabi (saw) menanggapi persiapan mi raj ini termasuk mi raj. Mu awiyah (rad) atau Al-Hasan al-Basri (rah). Tetapi untuk mengungkap dan menzahirkan pandangan yang dialami (sebagaimana kami nyatakan kerana kekurangan lafaz dan istilah yang lebih baik) kepada kalangan yang tidak pernah melalui pengalaman seperti ini. Rasulullah (saw) terpaksa memerihalkan dan mengungkapnya secara kiasan. sementara tubuh Baginda (saw) tidak meninggalkan tempatnya. yang hanya dapat dicerap oleh persepsi simbolik dengan kefahaman yang mendalam. lantaran itu sangat mustahil untuk mencapai takrif akhir dan muktamad mengenainya. dalam situasi tertentu. untuk menyaksikan rangkuman kejadian dan fenomena yang lahir dalam realiti dan dimensi yang luas. kemudian ia ditempatkan semula ke kedudukan asalnya Memandangkan iman adalah konsep yang abstrak. telah memutuskan dua alternatif: sama ada ia berlaku dengan fizikal atau sekadar mimpi. Walaupun tiada hujah kukuh untuk meyakini bahawa Perjalanan Malam ke Baitulmaqdis berlaku dengan tubuh . Ibn al-Qayyim (rah) (Zad al-Ma ad II. menjadi suatu realiti atau kebenaran dalam maksud yang objektif bagi perkataan ini dari semua pengalaman yang dilalui manusia dengan organ fisiologinya. Perbezaan antara dua pernyataan ini . 48 f.): A ishah (rad) dan Mu awiyah (rad) menegaskan bahawa Perjalanan Malam (Nabi (saw)] berlaku dengan ruhnya (saw) (bi-ruhihi). dan ini dapat menjelaskan peranan kata-kata kiasan dalam hadith-hadith yang berkait dengan pandangan mistik dari Perjalanan Malam dan Pengangkatan. yang tidak difikirkan mereka menguasai ilmu jiwa dengan sempurna. saya ingin menarik perhatian pembaca kepada perbincangan tentang pengangkatan ruh oleh salah seorang Ulama besar Islam. Ahli teologi Islam yang terawal.

sebagaimana telah dinyatakan Ibn Qayyim. kita tidak menafikan nilai luar biasa yang menyangkut pengalaman kenabian (saw) ini. lebih jauh dari makna mimpi yang dilihat seseorang dalam tidur merujuk pada Nabi-Nabi (as) [yang ditemui Rasulullah (saw) di langit]. dan telah jelas tanpa perlu disebut lagi. selama pengalaman ini hanya wujud dalam fikiran insan yang bermimpi. yang mana .. telah jelas bahawa pengalaman ini mengatasi keajaiban yang dilalui dalam pengangkatan tubuh. Adalah jelas bahawa pengalaman rohani ini bukan hanya tidak inferior. membuktikan bahawa Islam bukanlah suatu kepercayaan baru tetapi merupakan tradisi yang berkesinambungan dari risalah suci yang sama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi (as) terdahulu. Bagaimanapun. Minda kita hanya dapat bekerja bersandarkan elemen dari kesedaran kita tentang masa dan tempat. Tetapi pandangan ini [juga] tidak mengertikan bahawa Pengangkatan itu berlaku dengan mimpi: mereka hanya bermaksud bahawa hanya ruhnya (saw) sahaja yang melangkah dalam Perjalanan Malam dan diangkat ke langit. dan ruh menyaksikan peristiwa yang [hanya] dapat disaksikan setelah wafat [lit. Pandangan ini diperkukuh oleh hadith (dipetik dalam Fath al-Bari VII. sedangkan ruh Rasulullah (saw) diangkat ke sana ketika Baginda (saw) masih hidup.sangat penting apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi hanyalah pengeluaran semula (amthal) beberapa bentuk pandangan yang telah terbuku dalam fikirannya. tentunya. perpisahan ]. Dengan menganggap bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini berlaku dengan ruh dan tidak dengan tubuh. berlaku sebaik sebelum Pengangkatannya (saw). sebaliknya. Sebagai kesimpulan. tetapi. 158). Keadaannya dalam situasi tersebut sama dengan keadaan [ruh] selepas mati. yang memperlihatkan ketinggian syaksiah dan kesempurnaan rohaninya (saw) suatu yang kita harapkan dari seorang pesuruh Tuhan yang sebenar. adalah mustahil bagi kita manusia biasa untuk dapat memahami secara sempurna pengalaman ruhaniyah sedemikian. yang menempati Baitulmaqdis sebagai kediaman rohani mereka. Sebaliknya. objektif) dari yang dilalui oleh anggota tubuh .. mufaraqah. ia tidak lain hanya ruh mereka yang tinggal di sana selepas berpisah dengan tubuh. jauh lebih hebat dari setiap pengalaman yang dilalui dan dicatat oleh anggota tubuh. sementara tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya. sementara kumpulan kedua menegaskan bahawa ia hanya berlaku dengan ruh (saw). sementara pengalaman rohani yang dirujuk di atas tidak kurang benarnya (iaitu. bahawa ia setanding dengan makna pengalaman mimpi .tetapi apa yang dialami Rasulullah (saw) dalam Perjalanan Malamnya (saw) adalah jauh lebih besar dari pengalaman [biasa] yang dilalui ruh selepas mati. sementara [pada hakikatnya] ruhnya tidak diangkat atau dipindahkan Riwayat yang disampaikan kepada kami berhubung hal Pengangkatan Rasulullah (saw) boleh dikelaskan kepada dua kelompok kumpulan pertama mempertahankan pandangan bahawa pengangkatan berlaku dengan ruh dan tubuh. dan setiap yang melangkaui batasan dan ruang lingkup ini akan selalu menghalang percubaan kita untuk mencapai maksudnya yang sebenar.. lalu dia bermimpi [sebagai contoh] dirinya diangkat ke langit atau dipindahkan ke Mekah atau ke tempat [lain] di dunia. harus diperhatikan bahawa Perjalanan Malam Rasulullah (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis. dan.

menunjukkan secara figuratifnya tentang kepercayaan bahawa Islam. adalah pelengkap dan penyempurna kepada tradisi agama manusia. yang mana semua para Nabi (as) berdiri membentuk saf di belakang Baginda (saw). Bethlehem. telah menunaikan solat di Yathrib. Sinai. dan Nabi Muhammad (saw) adalah Rasul pembawa risalah Allah (swt) yang terakhir dan teragung. Pertemuan Baginda (saw) dengan Nabi-Nabi (as) yang lain. . menyerlahkan idea yang sama.Nabi (saw). dan lain-lainnya. yang disebut dalam peristiwa ini. sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw). Hadith yang masyhur dari babak penting Perjalanan Malam ini di mana Nabi (saw) telah memimpin jemaah solat dalam sebuah kuil suci di Baitulmaqdis. dalam Perjalanan Malamnya (saw).

kertas kerja. saya telahpun merakamkan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian. Saya juga mengakui . Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku. penerbitan elektronik atau internet) yang telah digunakan. artikel. atau bahan dalam bentuk yang lain seperti rakaman audio dan video.Dan telah selesai dengan penuh khusyuk dan tawaduk Tafsiran hamba yang lemah Dalam mengupas kalam Tuhannya yang Maha Kekal Dan segala puji Bagi Allah (swt) yang tiada Tuhan selainNya Dan selawat serta salam Ke atas Nabi (saw) yang ummi dari kabilah Arab Yang tiada Nabi selepasnya (saw) 2009 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA Pengakuan Keaslian Penulisan Nama Calon: Ahmad Nabil Bin Amir (IHA 060019) Tajuk Disertasi: Metode Penulisan Sharh Muslim oleh Imam al-Nawawi: Analisis Teks dengan Tumpuan pada Kitab Al-Buyu Saya mengesahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam disertasi ini adalah hasil usaha saya sendiri.

Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. Al-Rahman 55:9 Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami gandakan kepada mereka petunjuk. Tandatangan: . Al-Mujadalah 58:11 Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. maka lapangkanlah seboleh-bolehnya.bahawa bahan yang terkandung dalam disertasi ini belum lagi diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana Universiti. serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. supaya Allah melapangkan (serba serbinya) untuk kamu.beberapa darjat. Dan (ingatlah). Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. Al-Kahfi 18:13 . dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) . Tarikh: 29 Jun 2009 MOTTO Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain).

Ia meneliti prinsip serta kaedah yang digunakan dalam menghurai dan membahaskan nas. dan menetapkan pandangan dan melahirkan idea yang tuntas berkait dengan bidang tujahan. abang-abang. Kajian tertumpu pada huraian yang dibentangkan dalam KitÉb Al- . dan dengan sekuat dan sesungguh upaya mengusulkan perundingan dan musyawarah. yang telah berupaya memantap dan menambah kejituan terhadap hasil penulisan. ABSTRAK Kajian ini membincangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengulas dan mengupas hadith dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim.DEDIKASI Untuk ayah dan ibu. Semoga Allah (swt) membalas jasa setiap individu setimpal dengan pengorbanannya ÓmÊn YÉ Rabb al. bagi meningkatkan penemuan dan kajian. dan mengemukakan cadangan dan hujahan yang cukup memberansang dan meyakinkan.ÓlamÊn. kakak serta adik-adik yang dikasihi Hasil ilmiah ini dikhususkan buat mereka Kerana ketulusan menghulur sokongan dan tak putus mendoakan Kejayaan penulis dalam mengharungi gelombang kehidupan Dan kesudian mendokong dan mencurah semangat Bagi penulis mengusahakan kajian dan melakukan kerja-kerja ilmiah Dan kesediaan membantu dalam setiap ketika Dan saban waktu menyokong usaha penulis Bagi menyusun disertasi ini hingga selesai Untuk sahabat handai dan rakan taulan Setinggi penghargaan dipanjatkan kerana ketulusan dan keikhlasan yang dizahirkan Dan komited dengan langkah perjuangan dan konsisten menyampaikan pandangan dan buah fikiran. bagi merangka dan merencana dasar penulisan.

BuyË . Penemuan kajian mendapati bahawa manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ adalah berasaskan perbincangan ringkas yang menekankan kesederhanaan dalam menyampai dan membahaskan hadith. Ia meneliti kaedah dan pendekatan yang dikemukakan dalam mentarjih dan merumuskan dalil. Kaedah yang digunakan bagi melakukan analisis ialah melalui pendekatan induktif dan deduktif bagi menarik kesimpulan dari data yang dikembangkan dan pendekatan komparatif dan konstrastif untuk melihat persamaan dan keunggulan metode yang diikuti oleh ImÉm alNawawÊ. The method for conducting analysis is through the inductive and deductive approach for deriving and expanding the data and a comparative and contrastive method to investigate the similarity and differences of techniques developed. The finding shows that the method used by ImÉm al-NawawÊ is based on a highly interpretive strategies aims throughout at clarity and simplicity in presentation and exposition. Syarahannya tepat dan sarat dengan pedoman dan nasihat agama yang bernas. It explores the ways and principle of analyzing and interpreting hadith with special focus on his commentary in KitÉb Al-BuyË . It carefully studies the principle of Islamic economy and commercial custom and rules as formulated during the Islamic era. Ia meneliti hadith-hadith yang membincangkan kefahaman jual beli dan kerangka mu amalah yang dibangunkan di zaman Nabi (saw). ABSTRACT This work provides an extensive and detailed study of hadith commentary by ImÉm al-NawawÊ in his Sharh ØaÍÊÍ Muslim. It also offers a detailed analysis of the method used by ImÉm al-NawawÊ and other hadith scholars in commenting and analyzing ØaÍÊÍ Muslim. Beliau lebih mengutamakan aspek penghayatan dan kefahaman hadith mengikut semangat dan prinsip syarak yang luas. Kajian ini turut membandingkan metode yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan syarahan lain yang dikemukakan oleh Ulama hadith dalam mengupas dan menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. The simplicity and masterful expression and the highly brilliant and powerful argument is thoroughly observed and critically discussed. Beliau berupaya merumuskan kaedah terbaik dalam mensyarah dan membahas nas dan mengemukakan kupasan yang tuntas terhadap Kitab ØaÍÊÍ. Pemerhatian pada pendekatan yang diambil oleh ImÉm al-NawawÊ dan prinsip yang diasaskan dan kematangan menilai sesebuah hadith dan kekuatan hujah dan pandangan yang disampaikan turut dibincangkan dengan kritis. It examines the styles and respective methods of preference and derivation of legal rulings. He combined masterful juridical method and comprehensive grasp of a profound and distinctive aspect of the spirit and dynamic of .

Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Penyelia. PENGHARGAAN Segala puji hanya bagi Allah (swt). Beliau banyak mengemukakan pandangan dan mengusulkan buah fikiran yang sangat bermakna dan menzahirkan sokongan padu bagi menjayakan matlamat penulisan ini sebaiknya. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya penulisan ilmiah ini berjaya disempurnakan dengan penuh lancar. Penguasa sekalian alam. His work is meticulously and conclusively detailed and highly acclaimed as the best commentary on Muslim s collection of sound narration from the Prophet (saw). Setinggi penghargaan turut dirakamkan kepada Pemeriksa disertasi. Pengarah Akademi Pengajian Islam. Madya Dr. penulis amat terharu kerana diberi peluang mengikuti pengajian di sini dan telah berhasil meraih manfaat yang besar dalam melalui kehidupan sebagai pelajar seterusnya untuk menggenggam segulung Ijazah yang lama diimpi. His commentary focused entirely on the holistic standard of traditional teaching emphasizing on the added benefit of religious teaching. Semoga budi baik yang dicurahkan akan diganjari oleh Allah (swt) dengan limpahan rahmat dan hidayahnya yang luas dan merata. Para Sahabat. Ke atas mereka limpah kasih dan rahmat Allah (swt) serta Selawat Para Malaikat dan Mukminin. Selawat dan Salam ke atas Nabi Junjungan (saw). Kepada Universiti Malaya khasnya.shari ah. Kaum Keluarga dan keturunan Baginda (saw) yang diredai. Setulus penghargaan turut dirakamkan kepada Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith. Dr. kakitangan perpustakaan dan para pelajar yang memberi kerjasama sepenuhnya sewaktu penulis membuat penyelidikan dan perbincangan terbuka. Ishak Bin Haji Suliaman di atas kesudian membimbing dan menyumbangkan idea dalam merangka dan merencana strategi penulisan yang mantap dan berkesan selaras dengan kehendak dan aspirasi Universiti. Faisal Ahmad Shah yang berusaha meneliti dan memperbaiki hasil penulisan ini dan melahirkan pandangan dan buah fikiran yang bernas dan memberi syor dan mengilhamkan idea yang membina dan memberansangkan dalam memantap dan memperkemas hasil ilmiah ini. Prof. Segala saranan dan tunjuk ajar beliau telah penulis manfaatkan sepenuhnya. .

.

DAFTAR ISI

Kandungan iii Motto iv Dedikasi v Abstrak vi Abstract Penghargaan

Halaman Judul ii Pengakuan Keaslian Penulisan

vii viii Daftar Isi x Senarai Transliterasi xiv Senarai Singkatan Kata xvi

Bab 1: Pendahuluan Belakang Kajian

1 1.1. Latar 1 1.2. Bidang dan Ruang

Lingkup Kajian

2 1.3. Kepentingan Kajian 3 1.4. Tujuan Kajian 3 1.5. Masalah Kajian

4 1.6. Tinjauan Literatur Kajian 1.7.1. Metod Dokumentasi Data 1.8. Pengertian Tajuk Jadual Kerja Bab 2: Biografi ImÉm al-NawawÊ dan Pengenalan KitÉb Sharh ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan 22 22 5 1.7. Metodologi 17 17 1.7.2. Metod Analisis 18 18 1.9. Rangka 20

Fasal I: ImÉm al-NawawÊ - Sejarah kehidupan dan ilmuan 22 2.1. Sejarah kehidupan - pengenalan awal 22 2.2. Perkembangan politik, budaya dan sosial abad ketujuh 41 2.3. Latar belakang pendidikan dan pengajaran 49 2.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ 55 2.5. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ 61

Fasal II: Perbincangan Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim 2.6. Kerangka Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj 2.7. Latar belakang penulisan dan penghasilan kitab Syarah 2.8. Kaedah rujukan Keunikan dan keaslian kitab antara penulisan ini dengan kitab-kitab lain yang diusahakan oleh ImÉm 2.11. Perbandingan dengan penulisan lain yang menyentuh tentang Sharh Muslim Bab 3: Metode Syarah ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan

93 93 134 138 2.9. 147 2.10. Hubungan

153

159 164 164

Fasal I: Analisis Syarah Hadith 3.1. Latar belakang ilmu syarah dan perkembangannya dalam pengajian hadith dan sunnah 3.2. Pandangan dan pendirian Imam tentang hadith-hadith yang dikemukakan dalam ØaÍÊÍ Muslim 3.3. Autoriti hadith dan keabsahan riwayat yang dikemukakan 3.4. Perbahasan fiqh al-hadith 3.5. Perbincangan aqidah, kalam dan tasawwuf Islam 3.6. Perbahasan tentang hadith-hadith musykil dan mukhtalaf 3.7. Kefahaman maqasid al-syari ah , qawa id al-ahkam dan fawa id al-fiqhiyyah 3.8. Pentarjihan mazhab fiqh al-ShÉfi Ê dan kupasan hukum syar i

165

165

193 200 208 214 225

232 236

Bab 4: Analisis KitÉb al-BuyË dalam ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4.1. Tema asas kitÉb al-BuyË 4.2. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË yang dibuat oleh ImÉm al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ 293 4.4. Huraian lafaz dan ungkapan nas

244 244 244 244 247 4.3. Penambahan

297

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith 4.5. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 311 4.8. Kaedah penelitian rawi perbandingan 324

299 299 4.6. Kaedah tarjih 305 4.7. Kaedah istinbat hukum

316 4.9. Kaedah 320 4.10. Kaedah kritikan

4.11. Faedah perbahasan

328

Bab 5 : Kesimpulan dan Analisis Pengenalan Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan nas 5.2. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kitab untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran 5.5. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah ImÉm mengulas dan mengupas nas

333 333

333 333

335 5.3. Inisiatif ImÉm

337 5.4. Ijtihad ImÉm

338

339

Rumusan am Saranan dan Cadangan 344

342 343 Senarai Rujukan

SENARAI TRANSLITERASI

Panduan Transliterasi

1. Konsonan

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi A B T Th J Í Kh D Dh R Z S Sh Î Ì y gh f q k l m n w h Ï Ð

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi

2. Vokal

Vokal Pendek Transliterasi Transliterasi Vokal Panjang

(fatÍah) a (Ìammah) u Ë

/

É

(kasrah) i

Ê

3. Diftong

Diftong Transliterasi

aw ay uww iy / Ê

Catatan: Istilah atau perkataan Bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Malaysia ditulis menurut Bahasa Malaysia; walaupun demikian kadangkala ditulis dalam bahasa asalnya mengikut keperluan penulisan.

SENARAI SINGKATAN KATA

A.S.

: Alayhi al-salÉm Abd. : Abdul B. : Bilangan Bt. : Binti (anak perempuan) Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. : Doktor

: Bin (anak lelaki) Bil. : Cetakan DBP

:

Drs. : Doktor Rondus Ed. : Editor/Penyunting et. al : Buku yang dihasilkan bersama lebih dari seorang penulis H : Hijrah Hal. : Halaman Hj. : Haji Ibid : Ibiden: rujukan sebelum pada tempat yang sama Jld. : Jilid Juz. : Juzuk

Loc. Cit. : Loco citati, tempat yang telah dipetik dari perenggan yang lain M : Masehi Op. Cit : Dari bahasa Latin opera citato: pengarang dan tajuk buku sama dengan rujukan sebelumnya, tetapi halamannya berbeza dan diselangi dengan rujukan lain. Peng. : Pengarang Prof. : Profesor R.A.D. : RaÌiyallÉhu anhu S.A.W. : ØallallÉhu alayhi wa sallam S.W.T. : SubÍÉnahu wa ta Éla terj. : Terjemahan t.t : Tanpa tarikh t.p : Tanpa penerbit t.t.p : Tanpa tempat percetakan w. : Wafat

guides us to the light of His countenance For true success is with God! which exposes the great folly of Christians and speaks of contradictions in the Gospel accounts of Judas s betrayal of Jesus. These are much differences from manifest their own ignorance concerning the Christ. which proves that here has been distortion and change [of the Gospel]. And ignorance of what the nt and jesus says Mark the devastating revelation of folly which and demonstrates the unreliability of the Gospel

who had no reverence for what had come down to them. expose inconsistencies and inaccuracies in the I seek refuge with Allah in things tenuous! After preaching the point of equality with Allah what other status could be desired by Jesus? the

various Arab tribes rebelled against Abu Bakr. according to John. fought the prophet claimants al-Aswad al-'Ansi. ali became fourth caliph and civil war broke out. and all of them constitute unbelief Even worse than these things is their practice All these formulations were adopted by the Shi i extremists. Their monks invented superstitions which deceived ignorant people.produced and widely distributed it flows through and were also produced in and they were in existence there are original copies in many parts of Many Muslims says suppressed apostasy among the Arab tribes. devoid of understanding and deprived of knowledge The belief of these about Ali has been extreme. It is obvious to any religious person that this is a lie. are to the difference scripture account of the crucifixion succeeded 'Ali. and submitting to the false church. What are you doing with equally difficult passages in the Quran. They believe that he is the son of god. and Musaylima who was killed in the battle of al-Yamama. and they were on error of despising the true. They claim that the. false gospels. It is extraordinary that Christians should be taking in the first place following his succession. Tulayha al-Asadi who recanted and declared his prophethood in Najd. refusing to swear allegiance to anyone other than the Prophet (pbuh) by 640. You come to this allegation. This message is truly the message of Christ. islamic military campaigns had brought all of mesopotamia and most of Syria and palestine under the control of abu bakr. in accordance with scripture? with falsehood that tampering with the truth. . although those who were intelligent could tell that such things were frauds. that mocks the ignorance of Christianity This part exposes the foundation of Satan s assault on the Word of God in this generation Many of these errors are analogous to ways in which Christians deviated from the one religion of the prophets. : the Bible is full of errors and contradictions.

Khalid gave them battle until they returned to Islam. which Was a thoroughly righteous Farther east. had made the sun come back twice to the horizon Therefore. The Messengers of our Lord have surely come with truth footsteps and enabled us to emulate the righteous predecessors At Yamama thus they have to declare that the many companion codices vary from one another those that see nature as sacred But this is very serious error. Their utterly foolish and obvious untrue statements. May the blessings of God be up on the Prophet. Joined forces to subdue Uman and succeeded in adding that large province to Islamic state. Khalid (may God bless him) marched against them. worker of splendid miracles. Glory be to him Far exalted is he above having a son being united with anything . who frame serious contempt to Christian faith which expose their appalling ignorance of religion. Banu Tamim and Banu Hanifah lent their support to Musaylimah who also claimed to be a prophet. but rejection of any idea of sonship. Is a mark of those who called to his religion and witnessed the truth of his cause were most honest and righteous men All these are well known facts among all Muslims where Jesus explicitly Refutes the Shiites for claiming that Ali. And the anthropomorphic passages in the Bible must be corruptions because they are evidence of polytheistic leanings.During caliph uthman s reign. and upon his family and companions and may He grant him peace. in the first of the Quran s reference to Jesus there is affirmation of his prophethood and of his scripture.

corrupt religionists who tampered with the text the commission to proclaim the greatest news in heaven or earth was given to the disciples. which support the idea that the text of the New Testament has been corrupted. None of these sects cares in the least from logical But it suffices to refute them by saying Glory and praise be to Thee O God every respect of the holy prophet upon whom be peace And it is evident that And the truth is that and prove that neither the four gospels nor the other books of the new testament are worthy of even being called authentic books of history due to their internal and mutual inconsistencies and contradictions.This sect has developed whose beliefs and thought are repugnant beyond belief Through whom the din has been passed down to us Their presumptions prevail over their belief only because they follow blindly those who have preceded them. and because they persist in their religious submission and obedience. The Bible is very clear that this is what he did. let alone that they be claimed as scriptures and the inspired word of God. And it is this that is the truth which the intelligence can accept The bible confirms this very important truth by saying: it is utterly ridiculous to think having thus become blinded and misled by them . for this same was about to betray him. The new testament is of course not the scripture which Christ had in his day. as Ali. commander of the faithful (may God be please with him) made it plain that the succession of to after the death of ali Continue to ignore them and throw scorn at them To show a contradiction between the torah possessed by Christians and by Jews. or that it was not written by writers worthy of respect.

As we have seen. Which is ridiculous. For anything other than it is false I beseech the assistance of Allah almighty. and he is truthful in all that Such a statement was a clear lie which was evident to which shows their falsity What is meant is that . Them to be liars against jesus and god A mighty man of war In this they are confounded and contradictory. How much more will this be the case with the quran. Let him be eternally damned. that What is a matter of amazement is that the Christians have that Textual corruptions That speak of him as god s son Insofar as the presence evidence indicates. we wish only for god. Far exalted is he above having a son. The implication is that indeed had hundred of different gods Matthew and Luke are forgers of lie. sitting on and descending from his throne And the Sabians in surah the quran says But enough is reveal to show the and is a pure filth and blasphemy Here we have the plain difference That the text clearly And people who had followed jesus closely To a conspiracy in which paul was engaged by the jews to corrupt Christianity from within Glory be to him. which For that which he brought from god could not be diverse and contradictory There are other verses like that in the gospels which. the best of defenders.Statement as clear as daylight. assigns to god hands and feet. Christians completely corrupt either their authors had intentionally confused the truth with falsehood or had fallen a prey to jewish schemes how can this statement be reconciled with the Christian belief and claims that Jesus was from Davidic line and came to fulfill the Jewish expectation of a Messiah.

we would reply that these are not discrepancies in the readings. followers of the truth. And if only you Christians would say the same about those rabbis and bishops who have intervened between you and the prophets. We do not think that the Companions were beyond fancy or mistake. they have been gathered. or free from mistake and phantasy (wahm) and what they say of themselves or by analogy (qiyas) we do not accept. i. and far from careless error.about that what is correct is that But how is the divinity of a man to be established by a proof of this character? The Clarification of the Proof in the Refutation of the Heretics and the Christians Abu Muhammad said: It is obvious to any religious person that such an ignominious argument has nothing to do with them. We do not accept that they are infallible. Exalted is God. There were original copies in many parts of the land. On God alone we depend for succor and guidance! As to their contention of the various reading of the Quran.. which is easily demonstrated to one and all by the following facts. preserved and remembered and they are of a fixed number. this is a lie. and we now proceed to state our proof. neither more nor less. His reading is that of Asim and it is well known to all Muslims east and west.e. The charge against Uthman is untrue. all the different readings go back to the Prophet himself. with hundred of mosques and Muslims and their dispersed into . but something on which Muslims are agreed. and do not think they should be followed blindly (taqlid). There were so many Qurans in Uthman s day that even if he had wanted he would never have been able to do what was said. and Muslims read this also and other readings because all these are from Allah. Copies of the Quran were so numerous and distributed to various parts of the Muslim world. you too would have been guided. Lord of the Universe. but followed blindly the people who have made a code (shari a) for you. But you did not do this. As to Ibn Mas ud s script being different from the current copies of the Quran.

The least extravagant of them believe that the sun was twice turned backwards for Ali. Furthermore. How can one be indignant over lies coming from people whose lowest rank in lying is such (as described)? . having been revealed in parallel. It is not possible for him to cancel out the different readings of the Quran considering the number of extant readings in his day. There were a number of other masters among the Qurra who had gone to great lengths to memorize the Quran. Abi Talib and of a number of people besides him. there were too many copies spread out all over the place so that it would be impossible for him to do all that they claim he did. The most extravagant of them assume the divinity of Ali b. It was not to destroy the other manuscripts because they were considered unreliable but rather to prevent future dissension among the inhabitants of the different provinces. this was simply to bring consensus among the Muslims on the basis of a single Quran text and to obtain uniformity in reading. Mecca. Thus. As for the charges that Uthman ordered the destruction of all other copies. It is also wrong to say that Uthman gathered the Muslims together in the acceptance of one reading. the Rawafid do not belong to the Muslims. Bahrain and Amman. the choice of one reading was simply to identify a touchstone copy for reference purposes if anyone attempted to make changes to the text. They are divided into various sections. Egypt. and the wide circulation of the texts around the globe.the eastern and western regions of the earth. Medina. and beyond the borders of Kufa and Basrah. It was originally the response of some people abandoned by Allah to the call of those who beguiled Islam. As for their argument regarding the Rawafid and their contention that the Quran readings were interpolated. They were handed down as an exact record of the original variants and has became the basis for reading the Quran. The seven huruf of the Quran are all equally valid. The Quran was taught to women and children. and widely learned by people in Yemen. Syria. a party which followed the course of the Jews and Christians as regards falsehood and heresy. Taif. They consist of a number of sects. the first of which arose twenty-five years after the Prophet s death.

Uthman.None of these sects cares in the least for logical demonstration. the two peaks of the Tay tribe. one in their religious practices (din). such as thus the Hatiah al. Bahrain. The Quran was learned and written and was recited in the five daily prayers and has spread widely in almost every single province and state. Ubay. and there were great numbers of memorizers. These include Yemen. His caliphate had been of mere two years and three months duration. There were four parties after Prophet s death: those who were steadfast in Islam. the lands of Mudar and Rabi'a. Quda'ah. of one language. as they constitute doctrines that are farthest removed from the truth of lslam.Abasi says: . Abu Bakr reigned as first Caliph of Islam. Abu Zaid. Abu Muhammad said: When the Prophet (peace be upon him) died. In all of these areas people had embraced Islam and in every city and town mosques were build. Zaid. and consolidated several victories which led to significant increase in the number of people s embrace of Islam. After the death of Prophet Muhammad (Allah grants him peace) the people were one community. and Makkah. Najd. made no changes. He opened up the lands of Rome and Persia for the Muslims and successfully conquered alYamama. Ali. This matter will be discussed later in greater detail. and remained subject to Abu Bakr (may God bless him). The study of the Quran was encouraged everywhere and many have take up the compilation work like Abu Bakr. God Willing. Taif. when the questions of their faith come to be dealt with. Umar. all the Arabian Peninsula had embraced Islam right from the Red Sea in the West down to the shores of Yemen into the Persian gulf in the East passing through Euphrates and Syria back to the Red Sea. Amman. This belief found poetic expression through Shiite poets. there were some who would not pay zakat to Abu Bakr but were otherwise steadfast in Islam. Ibn Mas ud and a host of others. Hundred of cities and places are there in the Arabia and only God Almighty knows their true numbers.

Iraq. the third party declared their apostasy. the Rawafid emerged and civil war broke out. In his time the Quran were so numerous and widely distributed from the east to the west on earth. and how much more so was this the case with the Quran. Other copies of the Quran were scattered all over the places. and the Jazira were conquered. Syria and Yemen. that no one could have counted them. Large continents like Persia. In each of these provinces there were so many thousands of copies of the Quran.Umar s reign lasted ten years and six months. and the Quran were written. The caliphate then passed to Uthman and Islam continue to expand eastwards and westwards. blazed up fiercely for a time and then Allah put it out. through the caliphate of Uthman until his death on 656 century.((The Open Denunciation of the Adverse Critics of the Rafidah)) Abu Muhammad said: thanks for this be rendered to God. This is the case with the poem. In many parts of the lands the Muslims had memorized the Quran. Then Umar became the next caliph. Syria. Egypt. like a fire. Mosques were built. More than one hundred thousand copies of the Quran were in circulation in that time in Egypt. . This state of affairs continued for twelve years. but there were in every tribe those who contended against the apostates. In a year of so all these differences ceased. and the fourth party consisted of those who deferred decision. It was only an attack of Satan which. Muslims remains united by faith and there were no diference between them. Lord of the worlds. read out in prayer and taught to children. such as the companions of Talayha and Sajjah. Later.

the Lord of (all) created beings. Unless the Rawafid fall back on ignoring the Quran and (assuming) omissions and additions in it. whose reigned lasted for five years Did not object to the Quran in its present shape and. while in the opinion of the rest he is an infallible Imam. the obedience to whom is a religious command imposed by Law. That Ali himself who according to most of them is a God. a prophet endowed with speech.Muslims have retained so many thousands of Quran manuscript. according to some of them. They could not utter a word of complaint against him lest they should be put to sword. Thus the falsity of any statements which they make about [the quran] and their lying about it is manifest. and. Thus the mendacity of the Rawafid becomes evident. as well as in the province of Khurasan and in almost every ancient Islamic settlement in Turk. a Creator. while Caliph. did not fight the interpolaters. all of which were scattered throughout the vast bounds of the empire of Islam in far areas as Spain. and praise be unto Allah. ignorance and stupidity. . and in the land of Berber and Sudan. and even Slavs. which would have been his sacred duty. Sindh and Kabul. He was at constant war with those rafidi. and as far as India. This is something whereby becomes evident their impudence.

The Muslim view of Christianity with special reference to the work of Ibn Hazm. Muhammad Muhammad. Abu Layla. Leiden: E. . Ann Arbor. Brill. Michigan: UMI Research Press. 1983. Ghulam Haider. Camilla. 2004.J. Exeter Eng: University of Exeter.Works Cited Aasi. 1996. Adang. Muslim understanding of other religions: an analytical study of Ibn Hazm s Kitab alFasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm.

Islam and Christian Theology: a study of the interpretation of theological ideas in the two religions. 2005. Kuala Lumpur: Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Mahmud Ahmad. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.. London: Hodder & Stoughton. Muslim. 1975. Chicago: Kazi Publications. 1995. New International Version Bible commentary. and Jewish sources. . London: Routledge. 1909. New Haven. International Islamic University Malaysia.Arthur J. London: G.n. Arberry. Constable. London: Lutterworth Press. Sweetman. The Koran interpreted. Ibn Hazm of Cordova and his conception of the sciences. Friedlaender. Cate. Watt. Anwar G. Olivia Remie (ed. James Windrow. Each other s scripture: The Muslims views of the Bible and the Christians views of the Qur an. Alister E. Allen & Unwin. Medieval Iberia: Readings from Christian. Ibn Hazm on Christianity: textual analysis from the Zahiri s perspective. 1974. William Montgomery. Israel. Chejne. 1945.). 1997. 1991. Muslim-Christian encounters: perceptions and misperceptions. Patrick O Hair. Connecticut: s. The Heterodoxies of the Shiites in the presentation of Ibn Hazm. New Hartford Connecticut : The Hartford Seminary Foundation. McGrath. 1982.

METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM .

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH USULUDDIN .

964/1367) al-Wafi fi l-wafiyat .JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 1. (source: Tabaqat al-shaifi'iyya al-kubra ). Dar ibn Kathir. 6:18-22. 3.Imad al-hanbali (d. 1. pp.Shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab Beirut: 1989. 529/1135) . 5. 247-277 al-Minawi (d.Aqd al-mudhahab fi tabaqat hamlat al-madhab () Taqi al-din ibn Qadi Shahbah (d. 962/1365) Miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah (PDF) Salah al-din Al-Safadi (d. Ibn al-Mulaqqan (d. vol. 6. alternate source: Ibrahim al-Siyrafini's condensation of Abd al-Ghafir al-Farisi's al-siyaq li-t r kh Nishapur (History of Nishapur) titled: "almuntakhab min al-siyaq li-t r khNishapur" (Selections from the "History of Nishapur") 2.1089/1679) . 4. 1031/1621) al-kawakib al-duria fi tarjim al-sada al-sufia 1) Ibn al. . Abd al-Ghafir al-Farisi (d. 851/1447) Tabaqat al-Shafi iya Tash Kubari Zadah (d. 790/1388) al.Entry on Ghazali originally from History of Nishapur Ghazali's student.

In doing this he makes it clear that he is authorized. from Ibn al-Mubarak. 1963). from 'Alqama ibn Waqqas al-Laythi. Muäammad Qamaruddán Khan. its first pillar and its strongest support. who emigrates for Allah and His Messenger. his emigration is for that for which he emigrated. 717-731. as is well-known. Abu'l-Baqa' ash-Shafi'i. may Allah be pleased with him. that 'Umar ibn alKhattab. said that the Messenger of Allah. Al-suyuti Hlm. may Allah be pleased with him." This hadith is unanimously agreed to be sound. then his emigration is indeed for Allah and His Messenger. therefore. It is a unique and precious hadith. 1986). from Abu'l-Husayn al-Muzaffar. Anyone. . in A History of Muslim Philosophy. penjaga pintu al-rawahiyah. Book 1. through the ijaza-system. hlm. The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan Publishing Company. It is one of the foundations of belief (iman). actions only go by intentions. Sharif (Weisbaden: Otto Harrassowitz. from Yahya ibn Sa'id. But anyone who emigrates to gain something of this world or to marry a woman. from Abu Muhammad 'Ali al-Jawhari. may Allah bless him and grant him peace. related to us from Abu'l-Yaman alKindi. from Muhammad al-Ansari. 57. for all the riwayat he cites. from Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Its position is immense and sublime. but gives his reasons. Abu al-Qasim al-Mizzi Al-suyuti. M.Ibn Hajar frequently uses the Kushmayhani variant as his standard text. from Abu Bakr al-Wasiti. Chapter in a Book 2. often in complex detail. from Abu Nu'aym 'Abd ibn Hisham al-Halabi. M. Everyone gets what they intend. Al-Màwardi. 59. Ismàil Raji al-Fàruqi and Lois Lamyà al-Fàruqi. said: "Indeed. Bustan alarifin Chapter One Sincerity (ikhlas) and having a conscious intention in all actions Our Shaykh. ed. for preferring other readings where these seem to have particular merit.

al-Badr al-Safir wa Tuhfat al-Musafir al-Wasit. perbezaan lafaz perawi yang menyampaikan hadith. Reference Work 5. al-bukhari memotong hadith dalam bab kerana istinbat hukum. Umar Chapra. 11th ed. al-jami . The Role of the Friday Mosque in Islamic Cities (Ph. original package. 6. al-zahr al-nadr fi akhbar al-khidr Al-Athyubi. dan mendapatkan faedah dari perbezaan riwayat Kewarakannya. Dissertation. oleh Fadl Allah al-Hayder Abadi (w. muqaddimah. ibn al-salah sahih muslim lebih rajih kerana senang ditelaah. Unpublished Work 4. Islam and the International Debt Problem.. kitab yang menghimpunkan pembicaraan 8 bahagian hadith:Fath al-Mu lim Fath al-Mun im Mukhtasar ibn abi jamrah: 294 hadith bukhari Fadl Allah al-Samad fi tawdih al-adab al-mufrad.v. Journal of Islamic Studies 10. Stanford University. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kal Hlm. Kamal al-Din Ja far b. 1399) . s. Encyclopaedia Britannica. menyebut isnad dari riwayat lain dan perbezaan antaranyaIbn hajar al. ibn hajar sebahagian melebihkan sahih muslim.3 (2002): 214-32. kitab al-Jawami . no. 100-102. Majid Ahmed Almansuri. sulit bagi pembaca mengumpul jalan hadith.Asqalani. 1977).D. membezakan haddathana. M. (dan lafaz dari si fulan). Tha lab al-Adfawi.Journal Article 3. akhbarana mengaitkan dengan shaykhnya.

620. oleh Shaykh Muhammad Idris b. oleh Ibn al-Turkimani Hlm. oleh Sharaf al-din al-husayn b. GAL. oleh Safiur Rahman al-Mubarakfuri Al-Minnat al-kubra sharh wa takhrij al-Sunan al-Sughra. abdullah al-tibi (w. mishkat al-masabih. oleh al-Mufti Muhammad Ashiq Ilahi al-Barni al-Mirtahi alMadani Amani al-ahbar fi sharh ma ani al-athar. Muhammad b. oleh Mulla Ali b. 702) Syarah Sunan al-Darimi Ta liq ala Sunan al-Darimi. lagi maha penyantun dan maha penyayang untuk mengumpulkan kitab syarah yang sederhana dan sedang antara kupasan singkat dan ringkas dan yang terperinci dan melebar. oleh Syeikh Muhammad Yusuf b. revised. 1384 H). 4. .id (w. supp. 743) Majani al-athar sharh ma ani al-athar. oleh Dr. brockelmann. selesai 737 H. oleh Syeikh Abd al-Jalil al-Samarwadi (w. Muhammad Isma il alKandahlawi (1317-1394H /1974 M) Mirqat al-mafatih sharh mishkat al-masabih. Sultan Muhammad al-Qari al-Harawi (w. Muhammad Diya al-Rahman al-A zami Al-Jawhar al-naqi. Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. wali al-din muhammad b. i. abd allah al-khatib al-tibrizi Al-Ta liq al-sabih ala Mishkat al-Masabih.Baghawi. adapun sahih muslim rahimahullah maka saya telah beristikharah kepada allah subhanahu wa ta ala yang maha mulia. 1973 M) Ittihaf al-Kiram ta liq ala Bulugh al-Maram. al-Syeikh Muhammad Ilyas alKandahlawi (w. 1. 1014 H) Al-Kashif an haqa iq al-sunan. 5 Tidak terlalu ringkas dan kurang dan tidak terlalu panjang dan menjemukan Akan dibentangkan sehingga melampaui seratus jilid tanpa pengulangan dan penambahan yang sia-sia. oleh Ibn daqiq al. 447. Hlm.

dan maknanya menurut ahli ilmu ialah bukan dari kalangan yang mengambil jalan petunjuk dengan hidayah kami. 5 Dan sekiranya saya nukilkan sesuatu dari nama rijal dan lafaz bahasa dan menetapkan nas yang musykil dan hukum dan makna dan yang lainnya yang saya kutip. Dan menekankan ringkasan dalam banyak keadaan. sekiranya nas tersebut telah masyhur saya tidak sandarkan pada orang yang mengungkapnya. dan Imam Muslim turut menyebutnya selepas bab ini. Dan ia wajar diteliti dan diperinci kerana ia adalah kalam (Nabi (saw)) makhluk yang paling fasih sallalahu alayhi wa sallam salawat berpanjangan Tetapi saya memilih untuk mengambil pendekatan sederhana dan berusaha menjauhi perbahasan panjang. Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). kerana ramainya bilangan kecuali dalam beberapa keadaan yang jarang kerana sesuatu maksud yang salih. Hadith sahih diriwayatkan dari pelbagai jalan. Hlm. sepertimana dinyatakan oleh seorang lelaki kepada anaknya: sekiranya engkau tidak melaksanakannya maka engkau bukan dariku . Yang akan memberi manfaat besar insya allah dan diperlukan oleh pencari kebenaran dan tahqiqat. dan beginilah maksud yang dinyatakan dalam kebanyakan hadith yang dilafazkan serupa dengan ibarat ini sepertimana diungkapkan Nabi (saw): (Barangsiapa yang mengkhianati kami maka ia bukan dari golongan kami) dan yang seumpamanya . Dan sekiranya terdapat hadith yang berulang atau nama rijal atau lafaz dari bahasa dan sebagainya maka saya terangkan maksud dengan sejelasnya di tempat yang pertama dan sekiranya saya melewati tempat lain maka saya jelaskan bahawa perbincangannya telah dikemukakan di bab al-fulan dari babbab yang terdahulu. ubayd memberitahu kami dari hassan. dan mengikuti ilmu dan amalan kami dan menempuh jalan menurut landasan dan manhaj kami. Dan saya susun mengikut urutan fasal supaya lebih mudah untuk ditelaah dan terhindar dari rasa jemu dan letih 109 Hadith dari awf b. Abu jamilah. Dan saya cukupkan hanya dengan memberitahu bahawa ia telah dibahaskan tanpa memberikan penambahan atau saya mengulangi pernyataan kerana jauhnya tempat pertama yang disebut atau kerana terdapat perkaitan antara kalam atau sebagainya dari kebaikan yang dituntut. amru b. Dan saya kemukakan di bahagian awal kitab penjelasan dan muqaddimah. Dan sekiranya pernyataan itu janggal maka saya sandarkan dan nyatakan orang yang mengungkapnya kecuali sekiranya saya leka darinya di beberapa tempat kerana panjangnya perkataan atau kerana ia telah dinyatakan di bab yang sebelumnya.Bahkan kerana besarnya faedah dan melimpahnya hikmah yang zahir dan tersembunyi.

Maka bagaimana imam muslim membenarkan riwayat ibn uqayl untuk dikemukakan dalam kitabnya. ibn uqayl namanya yahya b. amru b. 110 128. Adapun perkataannya semoga allah melaknat mereka. dan mereka tidak menyebutnya kafir tetapi fasik yang kekal dalam neraka. dan riwayatnya dihukum da if oleh yahya ibn ma in. maka berkata qadi iyad (rah) maknanya ialah semoga allah mengutuk mereka dan dikatakan semoga mereka disingkir jauh dan dikatakan semoga allah membunuh mereka. almadini. amru b. 1. Memberi isyarat dengannya dari apa yang dimasukkan oleh golongan rafidah dan syi ah dalam ilmu (fatwa) imam Ali (rad) dan hadith yang diriwayatkannya dan menyandarkan kepadanya hadith yang batil dan menambah riwayat yang dinyatakan darinya dari pernyataan dan keterangan palsu dan fatwa rekaan dan mencampurnya dengan kebenaran. ilmu apa yang (sanggup) mereka rosakkan.109. Dan al-jarh tidak diterima sekiranya tidak dikemukakan alasan pentajrihan 2. Hadith dari awf b. al-mutawakkil aldarir al-madani dan dikatakan al-kufi. perkara ini disebut oleh alkhatib al-baghdadi dalam kitab tarikh baghdad dengan isnadnya dari ulama-ulama ini. ali b. uthman b. ali. . iaitu kefahaman muktazilah. sa id al-darimi. Abu jamilah bahawa amru b. Dan akan dibentangkan sanggahan terhadap pegangan mereka dengan dalil yang kukuh dalam kitab al-iman insha allah ta ala. Beliau hanya mengemukakannya sebagai shawahid dan bukan dinyatakan sebagai riwayat utama (usul) 1/83 Ibn Idris dari al-A mash dari Abu Ishaq berkata: apabila berlaku hal demikian (pemalsuan hadith) selepas (kewafatan) Imam Radiyallahu anhu berkata beberapa lelaki dari sahabat Imam Ali (rad): semoga Allah (swt) menimpakan laknat atas mereka. Hlm. sehingga sukar dibezakan antara hadith yang sahih darinya dan yang dipalsukan. ubayd penganut mazhab qadariah dan muktazilah hadith sahih yang diriwayatkan dari hasan al-basri. 91. Hal. perkataannya untuk memperkuat mazhabnya yang batil dan buruk. ubayd memberitahu kami dari hassan bahasa Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). abu uqayl meriwayat dari mawlanya buhayyah.yang mendakwa bahawa pelakuan maksiat menyebabkan pelakunya terkeluar dari iman dan menghantarnya ke neraka sedang ia kekal di dalamnya. Bahawa hukum pentad ifan ke atas ibn uqayl tidak diishbatkan olehnya kerana tidak ditafsir dan dinyatakan sebab pentajrihan. ibn ammar dan al-nasa i.

2900 Sabda Rasulullah (saw): (tiada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah. 2211. dan ini adalah pegangan mazhab kami dan jumhur. kecekalan azam dan keberahian ilmu. jika tidak. maka padanya dalil tentang kewajipan menjaga tertib antara ibadat tawaf dan sa i. usul. keperluan mendalami ilmu isnad dan sejarah. 1/21 ilmu memantapkan penguasaan hadith. Sharh al-nawawi.Beliau berkata: dan puak ini sememangnya layak untuk mendapat kutukan kerana kerosakan yang mereka timbulkan sebagaimana dilakukan kebanyakan mereka. dan padanya terdapat pandangan lain yang lemah dari sebahagian Ulama salaf. merangkumi ilmu fiqh. dan apa yang dimakan oleh binatang buas adalah sedekah. bahasa arab. dan melazimi ahli hadith dan kegigihan menghadam kitab. dan apa yang dicuri darinya adalah sedekah. dan apa yang dimakan burung baginya sedekah. sesungguhnya saya keluarkan hadith ini dari riwayat sahih yang diterima antara saya dan orang yang menulis hadith dari saya dan tidak diragui tentang kesahihannya Hal. kitab al-masaqah. Perkataannya (kemudian berjalan antara safa dan marwa). nama-nama rijal. maka melaknat orang islam itu diharamkan. keluasan fikiran dan ketajaman akal 1/26 imam muslim. perkataannya (bahawa Rasulullah (saw) ketika bertawaf untuk haji dan umrah awal dilakukan ialah dengan berlari kecil sebanyak tiga kali diikuti dengan berjalan dengan langkah perlahan sebanyak empat kali mengelilingi kaabah. kemudian bersolat dua rakaat dan berjalan antara safa dan marwah. dan disyaratkan untuk mendahulukan tawaf dari sa i. dan syariat telah menyamakan mereka dalam ketetapan hukum hudud dan yang seumpamanya dari apa yang telah makruf wallahu a lam Sharh al-nawawi. diperkukuh dengan keupayaan akliah. sekiranya didahulukan sa i maka tidak sah sa i. 55 dan telah diriwayatkan dari sayyidah aisyah (rad) bahawa beliau menyebut Rasulullah (saw) menyuruh kami menempatkan manusia pada kedudukan dan tarafnya Dan dari faedahnya membezakan manusia dalam pemberian haknya mengikut taraf dan martabatnya dan ini dalam sebahagian hukum atau kebanyakannya. dan tiada yang berkurang kerana diambil seseorang kecuali baginya sedekah) dalam riwayat lain (kecuali baginya sedekah hingga hari kiamat) .

riwayat hidup imam al-nawawi (rad) dan sumbangannya kepada pengajian hadith. khalifah ibn khayyat. ibn sa ad. muhammad b. hussain b. Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi (w.Dalam hadith ini dijelaskan fadilat mengusahakan tanaman. 340 bab. 65 jenis hadith. lakaran mauduk tentang inti perbincangan hadith al-adhkar. The Creed of al-Sanusi. dan fadilat bercucuk tanam. hizam b. Dan terdapat perselisihan antara Ulama tentang pekerjaan yang paling baik dan afdal. Dan dalam hadith ini juga diterangkan bahawa pahala dan balasan kebaikan di akhirat khusus untuk orang islam. dan telah saya bentangkan penerangannya di akhir bab al-at imah dalam kitab sharh almuhadhdhab. terhenti pada tabi in. dan dikatakan: bekerja dengan tangan. abu hatim ibn hibban (w. istilah ini digunakan oleh imam shafi i (w. terj. dan pahala orang yang mengerjakannya berkekalan selama kekalnya tanaman dan kebun. Khalil Abu Asmaa. terj. Dan edit. ibn al. 603). Mostafa alBadawi. 672) ibn khallikan (w. Kitab The Prophetic Invocations. 795 H/ 1392 M) Mishkat al-anwar. selesai muharram 667 H. dan dikatakan: mengusahakan tanaman. bab akhir. 204) diikuti al-tabrani (w. al-thiqat. dan ia sahih. Tahdhib al-asma merujuk kitab tarikh al-bukhari. ibn malik (w. dan dikatakan: berdagang. Imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad (w. daily litany (wird) of imam al-haddad and imam al-nawawi Mohd Muhiden Abd rahman (2006). atau yang luput dimakan haiwan atau burung dan yang seumpamanya. Abu Hamid al-Ghazali s Faysal alTafriqa Yaman. sanad yang terputus tarjamah bab. dan apa yang terhasil darinya hingga hari kiamat. 685) rafi i (w. hassan b. jarh wa ta dil ibn abi hatim. tabaqat alkubra. 1720). 369) dengan makna munqati . ma rifat awtan al-ruwat wa buldanihim (makrifat tentang negeri dan tempat kelahiran perawi) al-taqrib. 354) al-taqrib. dan seseorang diberikan ganjaran pahala dari hartanya yang dicuri. Sharh al-allamah ibn Muhammad ali al-sabuni abu al-hassan ali ibn umar al-daraqutni (306-385) abu yahya sharaf b. Jackson.arabi (hadith qudsi). 681) . jumu ah (w. 18 kitab. Sherman A. hadith al-maqtu . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. ibn abi khaisamah. muri b.

Beirut: dar al-andalus. 597/1200) 4. 520) al-arba in. kaykaldi chalabi abdullah (w. abu hatim.yaqut al-hamawi al-rumi (w. hadith 756. fath al-bari. al-futuhat al-wahhabiyyah bi sharh al-arba in al-nawawiyah riyad al-salihin wa nuzhat al-talibin. 761/1359) . abdullah (w. hadith menganjurkan minum 2 ke 3 nafas dianggap da if Ibn hajar. sharh musykilat al-sahihayn. ibn arabi (w. abu nasr al-humaydi (w. merujuk pandangan al-asma i. 10/93 sharh muslim. ibn barri. tarikh al-ummah al. isma il al-asfahani (w. 761/1359) 5.arabiyah asr al-inhidar. oleh Muhammad b. 569/1173) 3. yusuf b. khalil b. selesai 14 ramadan 670 H. hlm.aziz rabbah. Hlm. kaykaldi chalabi b. menetapkan kaedah istinbat. kashf musykil hadith al-sahihayn. oleh abu ishaq ibrahim b. abd al. kashf al-niqab amma rawa al-shaykhan li al-ashab. 1:557-8 sharh muslim. hadith hukum dari sharh al-muhadhdhab haji khalifah. minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin abu abdullah muhammad b. 3. 488/1095) 2.). berhasil menyiapkannya pada 668 H syuruh al-sahihayn 1. musykil al-sahihayn. ali b. 1981 Hal. (al-mustakhraj min mashariq al-anwar li al-qadi iyad. khalil b. 171 ibrahim ma ri. yusuf al-daqqah. qurqul (w. abu al-faraj abd al-rahman b. tafsir gharib ma fi al-sahihayn. Damsyik: dar al-ma mun li al-turath.t. 626). 637). al-azhari. kashf al-zunun. 337. Tahqiq. al-harawi membahaskan kaedah dan selok belok pertuturan lafaz arab khulasat al-ahkam. muhammad al-jawzi (w. mohiden muhammad as ad talas (t.

abu nu aym ubaydillah b. ali al-jamma ili al-maqdisi (w. abdullah al-hakim al-naysaburi (w. al-jami bayna al-sahihayn. abd al-wahid b. khalaf b. muhammad fu ad abd al-baqi 5. umar b. abd al-haq b. 2. muhammad b. 622/1225) al-mustadrak 1. hubayrah (w. 388/998) atraf al-sahihayn. yahya b. al-haddad (w. abdullah al-ishbili b. raslan al-bulqini (w. al-mustadrak ala al-sahihayn. al-ifsah an ma ani al-sihah. al-jam bayna al-sahihayn. al-jam bayna al-sahihayn. ahmad b. al-jam bayna al-sahihayn. muhammad ali al-wasiti al-jam bayna al-sahihayn. 3. 404/ 1014) syuruh ajza sahih muslim al-misbah fi uyun al-sihah. abdullah al-jawzaqi (w. 517/1123) 6. umar b.6. 902/1497) sharh khutbah muslim b. muhammad b. 488/1095) al-lu lu wa al-marjan fima ittafaqa alayh al-shaykhan. abu hafs. 581/1185) 7. 2. sa id al-mawsili (w. badr b. abi bakr al-qastalani (w. 8. al-kharrat (w. al-hajjaj. 805/1403) riwayat al-mushtarakah fi bukhari wa muslim 1. muhammad b. 4. ahmad b. abu nasr al-humaydi (w. muhammad b. muhammad b. al-hassan b. 7. 560/1165) Sharh zawa id Muslim ala al-bukhari. 600/1203) ghunyat al-muhtaj fi khatm sahih muslim bin al-hajjaj. abd al-ghani b. abd al-rahman b. 923/1517) . abd al-rahman al-sakhawi (w. muhammad b.

umar al-ansari al-qurtubi (w. 735/1335) al-mu lim bi fawa id Muslim. khilfah b. muqtatafat min sharh al-nawawi. abdullah b. Hlm. amin al-din muhammad b. al-qadi iyad b. yusuf al-sanusi (w. hisham al-ansari (w. ibn hajar. kumpul syuruh mazari. nayl al-ibtihaj. ibrahim alwani (w. Muhammad al-Tamimi al-Mazari (w. 656/1258) al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. 85. 1305 H Dan dipilih (ikhtar) oleh abdullah b. bulaq. al-nukat ala al-minhaj. dicetak pada sudut nota kaki kitab irshad al-sari. 786/1834) Sharh ibn al-muhandis abdullah b.azim b. abd al-qawi al-mundhiri (w. muhammad b. brockelmann 1/369 Ikmal Ikmal al-mu lim. muhammad mustafa imarah al-ruba iyyat min sahih muslim. al-naqib (w.al-mukhtasar (ringkasan sahih muslim) muhktasarat sahih muslim. al-qastalani. mulhaq 1/663 ikmal al-mu lim bi fawa id Muslim. musa al-yahsubi (w. abu abdullah muhammad b. abi abdullah muhammad b. brocklemann. nasir al-ansari (w. brockelmann 1/394. 656/1258) mukhtar al-imam muslim. Ali b. lu lu b. mahmud al-babarti (w. 544/1149). abi umar uthman b. 892/1486) Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. al-durar al-kaminah. 643/1245) Al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim.ajami (w. 724/1323). umar al-washtani al-ubbi al-tunusi (w. 646/1248) Sharh muhammad b. 841/1438) . ta liqat sabt ibn al. 656/1258) Al-minhaj. umar al-ansari (w. qurtubi Mukammil ikmal a-ikmal. al-nawawi. 827/1424). ahmad baba 287. abd al-qadir b. mesir. Abu Abdullah Muhammad b. qadi. 524/1130) talkhis sahih muslim. 2/295-6 Hashiyah. 536/1141). ahmad b. majd b. 769/1368) Al-mufassih al-mufhim wa al-muwaddih al-mulhim li ma ani sahih muslim. tumart (w. ahmad b. ahmad b. muhammad b. muhammad b. abu muhammad abd al. al-salah al-shahrazuri (w. ibrahim al-salihi al-hanafi (691-769/ 1292-1368) Tuhfat al-munjid al-mufhim fi gharib sahih muslim. yahya b.

911/1505). 1307/1890) Fath al-mulhim bi sharh sahih muslim. abd al-haq Sharh abd al-ra uf al-manawi (w. muhammad b. ishaq al-isfirayini (w. abi awanah ya qub b. ata allah b. 1167/1751) Manba al. 385/995) dhikr qawm mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim fi sahiha hima. 428/1036) perawi imam muslim ghurar al-fawa id al-majmu ah fi bayan ma waqa a fi sahih muslim min al-ahadith al-maqtu ah. abu al-hassan ali b. rashid aldin abi al-hassan yahya b. muhammad yusuf afandi zadah (w. ali b. muhammad al-razi (767-829/ 1365-1426) Al-dibaj ala sahih muslim al-hajjaj. abu al-hassan muhammad b. fadl allah jabir ahmad al-deobandi al. ghulam rasul Al-siraj al-wahhaj min kashf mathalib sahih muslim bin al-hajjaj. umar al-dara qutni (w. al-hassan. al-bajam awi al-dimnati Bughyat al-qari wa al-mutafahhim. abi nu aym ahmad b. muhammad b. 1136/1723) Hasyiyah sahih muslim. mawlavi wahid al-zaman Sharh dengan terjamahan Punjabi tanpa isnad. abd al-haq al-dahuli (w. ahmad al-sa idi Sharh dengan terjamahan hind wastaniyah. nur al-haq b. 662/1264) rijal al-bukhari wa muslim. abd al-hadi al-sindi (w. ali b. jalal al-din al-suyuti (w. 430/1038) rijal sahih muslim. atasnya washy al-dibaj ala sahih muslim.ilm (parsi). manjawayh al-asfahani (w. ahmad b.aziz b. ali al-qurashi al. muhammad b. 1031/1622) inayah al-malik al-mun im li sharh sahih muslim. wa da afahum al-nasa i fi kitab al-du afa .Fadl al-mun im fi sharh sahih muslim. shams al-din abu abdullah muhammad b.attar (w. muhammad al-sinbati (selesai 958 H/ 1551 M) Sharh shihab al-din ahmad b. abd al. 1073/1662) Hashiyah sahih muslim. 316/928) al-musnad al-mustakhraj ala kitab abi al-husayn muhammad b. yahya b.uthmani al-delhi hadith-hadith lain menurut syarat muslim al-musnad al-mukharraj ala kitab muslim bin al-hajjaj. abdullah al-asfahani (w. siddiq hassan khan (w. asma al-sahabah al-lati ittafa fiha al-bukhari wa muslim wama infarada kullu minhuma . ali b. abdullah b.

643/1235) abu al-barakat al-mubarak b. muhammad al-jayyani (w. abu abdullah al-hakim al-nisaburi (w. ibn qayyim al-jawziyyah (691-751). al-hakim taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil.risalah fi bayan ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim wama infarada bihi ahadahuma an al-akhar kitab al-tatabbu . Al-mu taz b. Ahmad b. al. muhammad b. Al-hassan b. 654) Akhbar al-nisa . Juzuk 2/ hlm. muhammad b. Al-mu tasim b. 507/1113) al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim. husayn b. Ghalib al-lahkmi. 636/1238) tasmiyah rijal sahih muslim al-ladhina infarada bihim an al-bukhari. abu al-hassan ali b. apa yang dikeluarkan dalam al-sahihayn dan terdapat illah tasmiyah man akhrajahum al-bukhari wa muslim. Abu bakr al-shi ar al-mawsili (w.kata jama dari illat. muhammad b. al-bai ith al-hathith sharh ikhtisar ulum al-hadith. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn. 329) uqud al-jiman. Ghanimah b. tahir b. abu mansur abd al-malik b. Dari sudut istilah bermakna hadith yang pada zahirnya sempurna namun mengandungi kekurangan dan kecacatan yang tersembunyi. Ibn kathir. 64. ma rifat ulum al-hadith. ali al-qaysarani (w. 467) yatimah al-dahr wa tatimmah al-yatimah. hlm. Muhammad b. al-takmilah oleh al-mundhiri 3/522. ahmad al-dhahabi (w. khalfun (w. Al-mubarak b. 113 . hlm. 404/1014) al-madkhal ila ma rifat al-sahihayn. Mawhub b. abd al-wahid al-maqdisi (w. tib al-qulub al. abu al-barakat mubarak b. Harun al-rashid (247-296) tentang tabaqat shu ara al-syam dan dayyar bakr. Al-mutawakkil b. 748/1348) abu abdullah muhammad b. 498/1105) al-jayyani.asr.ilal. almulaqqab sharaf al-din.asjad al-masbuk hlm. mengupas riwayat dan rijal al-jam bayna rijal al-sahihayn. ali al-bakharzi (w. Imu ilal al-hadith meneroka sebab-sebab tersembunyi yang merosakkan riwayat hadith. isma il b. dumyat al-qasr wa usrat ahl al. 89 tentang keindahan ahli syair badwi dan hijaz. Isma il al-tha alibi (w. dikenali ibn al-mustawfi al-irbili (564-637) wafayat al-a yan 4/151. abdullah b. 495 tabaqat al-shu ara .

asqalani (773-853/ 1449) al-zahr al-matlul fi al-khabar al-ma lul Muhammad b. ali ibn al-madini (161-234/ 818). Imam al-nawawi (rad) tidak membiarkan muridnya untuk berkhidmat kepadanya sebaliknya beliau telah merelakan diri untuk berkhidmat kepada muridnya dan mewakafkan hasil tulisannya Mu awiyah b. al-shawkani Al-muhalla. kitab ilal al-hadith Al.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyah (saw).Guru imam bukhari. 23 H/ 644 M) Al-tibr al-masbuk fi dhayl al-suluk. ibn qayyim al-jawziyah Taj al-din al-subki (683-756) tabaqat.ilal al-kabir Abd al-rahman b. Uthman al-sakhawi (1427-1497/8) . 233) Kitab al. Abi hatim al-razi (w. syaibah al-sadusi al-basri (w. al. abu al-faraj abd al-rahman bin ali ibn al-jawzi al-taymi al-qurashi (1116-1201) Pembicaraan hadith al. al-hafiz ya qub b. 385) Al. ibn hajar Fath al-bari. al-hafiz al-zayla i Al-talkhis al-habir. ibn hajar Nayl al-awtar. yahya ibn ma in (w.ilal Nasb al-rayah fi takhrij ahadith al-hidayah. Umar ibn al-Khattab (rad) (w. al-hafiz ali ibn umar al-dara qutni (w. Abd al-rahman b. Abu sufyan (rad). kitab al. Imam ahmad ibn hanbal (w. ibn hazm Tahdhib sunan abi dawud. Muhammad b. sikap tawaduk dan merendah diri.ilal. 241) Al-musnad al-mu allal. 60H / 680 M).ilal. Muhammad b. 327).ilal Al-tarikh wa al. 262) Ibn hajar al.ilal al-mutanahiyah fi al-ahadith al-wahiyah. (w. 279). Isa al-tirmidhi (w. Abu bakr b.

Al-qa nabi. yahya b. umar. Qutaybah b. Hanbal. 1261. sa id b. Muhammad b. Yahya al-andalusi (w.275 berulang Terhindar dari shudhuz (hadith yang menyalahi riwayat lain yang lebih sahih) Abu hamid al-ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) Hlm. salamah al-Muradi. Muslim al-Qushayri al-Nisaburi (202-261 / 817-875). Muhammad b. tabaqat al-shu ara . . Muhammad b. abdullah al-tujibi. Sawwad . ishaq b. perawi yang dapat dipercaya ialah perawi yang menggunakan hadith yang diriwayatkannya sebagai hujah dalam hukum syarak. berguru dengan yahya b. Rabiha.Al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk. Muhammad b. nisabur. 1260 Tahdhib al-asma wa al-lughat Imam Abu al-Husain Muslim b. 234 / 849). Abu nasr al-humaydi Al-dhahab al-masbuk fi dhikr man hajja min al-khulafa wa al-muluk. Shayban b. ahli fizik al-risalah al-kamiliyah fi alsirah al-nabawiyah Abdul azis dahlan et al. (1996) ensiklopedi hukum islam. Isma il b. Amru b. abdullah b. Rahawayh (161-238). Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. abi umar. Abu bakr ibn abu shaybah. 3.030 hadith. Muhammad b. iraq. ray. yasar. Isma il al-bukhari. abu mus ab. abu abdullah muhammad b. Imam abu hanifah. jil 4/hlm. uthman ibn abu shaybah. taqi al-din ahmad b. Maslamah. Abu Ghassan. al-Hajjaj b. Mansur. hijaz. abdullah b. ali ibn abi al-hazm (706-786/ 1210-1288) ahli teologi. Mahran. Muhammad b. rehlah ke khurasan. Muhammad b. ali al-maqrizi (1364-1442) kitab al-shi ir wa al-shu ara. Muhammad b. ibn qutaybah abdullah bin muslim (828-889) ibn al-nafis. 7. asma . al-ghazali (1058-1111) Al-dhahab al-masbuk fi wa z al-muluk. Yahya (sahabat imam al-shafi i). mesir. rumh. farwakh Sahih muslim. harmalah b. abi uwais. al-muthanna. sa id. ahmad b.

Akad ribawi Kitabnya 1/30. al-ikmal. mula ditulis 12 muharram 958 H/ 20 jan 1551. Nafh al-tayyib. rezeki terbaik jual beli mabrur. abdullah al-azdi al-humaydi (w. dan mentafsir hadith dan menjelaskan lafaznya yang gharib (janggal) dan membuat penelitian dan i rab). 488) al-minhaj. syair. seorang pedagang menyuruh orang lain memuji dan menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain ikut terpengaruh dan tertarik sehingga ikut membeli dengan harga tinggi. al-suyuti al-mu lim bi sharh fawa id muslim. 744). 529) tafsir gharib ma fi al-sahihayn. Muslim. Shadharat al-dhahab 4/105 al-mufhim. abd al-ghafir b. menukil dari kitab ikmal (syarahan yang ringkas. perkataan sahabat. Al-najjash. abu abdullah muhammad b. sharh muslim brockelmann. 676) ikmal al-ikmal. 827). al-minhaj. sharh ma thur. dengan athar dari nas al-qur an. ibn arafah al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj. al-zawawi (w. abu nasr futuh b. 535). Ringkasan kepada ikmal al-mu lim. beliau telah menyusunnya dan mengemukakan bab. qadi iyad (w.Hlm. 1261. kitab hashiyah kepada ikmal memanfaatkan syarahan dari kitab al-mu lim. dengan nihayat al-muhtaj oleh al-ramli 2 kitab rujukan dalam fiqh al-shafi i sahih muslim syuruh dan ta liq sharh qawam al-sunnah oleh al-asbahani (w. al-minhaj dengan penambahan dari kalam syeikhnya. sunnah. mengambil faedah dari kupasan ulama sebelumnya . ibn hajar al-haytami. nathar. Menggarap huraian kitab al-mu lim. al-mufhim. 2/211 al-mufhim fi sharh gharib muslim. ibn al-muzayyin (w. isma il al-farisi (w. 544). al-mazari. al-nawawi (w. 656). dan mengemukakan faedah penambahan dari kupasan ibn abd al-bar dan abu al-walid al-baji ikmal ikmal al-mu lim. tabi in. mukhtasar kitab ikmal almu lim. al-ikmal. kitab tuhfat al-muhtaj li sharh al-minhaj. muhammad b. khalifah al-ubbi (w. bahasan luas dan penumpuan pada syarah hadith gharib ikmal a-mu lim. kefahaman bahasa arab.

fahrasat ibn khayr al-ashbili. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345) al-mu ib fi sharh al-muwatta . 3. 2. 1/318. bab memakai wangian setelah membersihkan diri dan bersuci dari junub 2/160 Qadi iyad. mughith ma ani al-qur an. abu walid b. 14. 4. oleh abi umar muhammad b. al-khattabi Ma alim al-sunan. 7. dan ini membatalkan dakwaan mereka yang mengatakan Imam Muslim tidak mengemukakan bab. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345). 5. al-farra al-hidayah ila bulugh al-nihayah. fekah dan usul. ibn al. tabaqat 8 min al-andalus. kashf alzunun 2/253 Rujukan qadi iyad 1. ibn al-baji A lam al-hadith. oleh abu muhammad makki b. 8.membentangkan fiqh al-hadith dalam permasalahan yang berkait aqidah. Ikmal al-mu lim. siyar a lam alnubala . 11. 12. al-khattabi Gharib al-hadith. al-safar. 6. oleh abi umar muhammad b. al-yawaqit fi al-lughah. 10. abu talib al-muqri sharh sahih bukhari.arabi Al-muntaqa. al-nuhas. 16. 15. ibn battal sharh al-muhallab bin abi safrah sharh al-bukhari oleh al-dawudi sharh al-muwatta oleh imam al-dawudi sharh al-muwatta oleh ibn al-murabit al-tamhid oleh ibn abd al-bar al-istidhkar oleh ibn abd al-bar aridah al-ahwadhi. dianggap sebuah ensiklopedia (mawsu ah) dalam sharh sahih muslim Qadi iyad: dalam sebahagian naskhah kitab sahih muslim terdapat pembahagian bab dan tarjamah kitab. al-khattabi . Takmil ikmal a-ikmal oleh al-sanusi. al-dhahabi 8/87. 9. oleh yunus b. Dan penjelasan qawa id al-hadith. al-dibaj al-madhhab 1/360. al-yawaqit fi al-lughah. 13. kitab al-taharah. sharh al-zurqani ala al-muwatta 1/181.

qadi iyad Ikhtilaf al. kerana itu beliau meriwayatkan hadith dan menempatkan mengikut mauduk dan kefahaman yang wajar.ulama. zubayr ibn bakkar Al-shifa fi huquq al-mustafa. 18. 32. ibn sa ad Sharaf al-mustafa (saw). oleh al-tahawi dan al-tabari Mu jam maqayis al-lughah. al-dara qutni Al. al-azhari sahih muslim. abi ubayd Gharib al-hadith. sa id Taqyid al-muhmil. ibn faris Jamharat al-lughah. 34. al-hirawi Gharib ma fi al-sahihayn. 23. 35. ibn duraid Al-luma . Sha n al-du a al-khattabi Gharib al-hadith. al-dara qutni Al-mu talaf wa l-mukhtalaf. 29. al-ghassani Tabaqat. 19. al-humaydi Al-tatabbu wa al-ilzamat. al-harbi Al-gharbayn. 31. ibn sikkit Al-qali. dan menghimpunkan riwayat dan turuqnya dalam satu tempat.ilal. abi al. 27.ubayd Al-musannaf. 25. abd al-ghani b. 26. 30. 21. oleh Shaikh kharkushi Al-sirah. 33. bermaksud untuk mengetengahkan riwayat dan mengeluarkan faedah isnad tanpa memberikan istinbat dan mengemukakan tarjamah bab dan kefahaman fiqh al-abwab.17. 24. 20. 28. 22. abu amru al-shaibani Tahdhib al-lughah. Sementara bukhari memisahkan riwayat dan mengeluarkan hadith di pelbagai tempat dan mengemukakan isnad yang berlainan . 36.

silsilah sanad yang terputus. (1416/ 1995). al-mursal dan al-mu allaq ulu al-isnad. ketinggian adab terhadap Imam al-Bukhari: relakan saya mencium kaki mu wahai imam al-muhaddithin dan perawat hadith dan ilalnya. Tarikh baghdad 13/101. hal ini kembali kepada kebagusan siyaq yang dikemukakan muslim dan keunikan pengaturan dan tertib kitab. sanad yang tinggi lebih kuat kerana kurang kelonggaran. Kuala Lumpur: Bahagian hal ehwal islam. dan tidak akan mengemukakan riwayat dari orang yang didengar kecuali mereka sesungguhnya telah benar-benar mendengar Sahih muslim Imam Muslim pemelihara sunnah. jil. 10/127 . 4 / hlm.al-inqita . bukan kepada kesahihan sebagaimana dinyatakan oleh ahli ilmu abu ishaq al-syirazi (w. dan ini adalah madhhab jumhur Ulama. muslim melihat bahawa kebiasaannya perawi thiqat tidak akan meriwayatkan hadith kecuali dari riwayat yang telah mereka dengar. 1315 Imam al-nawawi baybars. Al-isnad al. Viii. jabatan perdana menteri. mempertahankan imam bukhari dan meninggalkan Ulama yang berikhtilaf pendapat dengannya. 476/ 1083) ensiklopedia hukum. tadhkirat al-huffaz 589. tahdhib al-tahdhib. catatan ringkas berupa huraian dan kupasan dalil serta penilaian dan kritik terhadap matan dan nas dan rumusannya ialah kitab beliau tiada tandingan dari sudut kehalusan riwayat dan siyaq isnad.ali jalur isnad yang jumlah perawinya kecil dan bersambung ta liq. imam iz al-din menyatakan baybars dapat membebaskan dirinya dari ikatan perhambaan dengan membayar tebusan untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari status perbudakan. namun begitu kitab bukhari lebih sahih dan lebih besar faedah. 1250-1277) pungut pajak untuk biaya dan sara perang kritikan imam al-nawawi. termasuk hadith al-munqati . setelah khatam. terjemahan riyad al-salihin. jarinya bercahaya ketika memasang pelita Bahagian hal ehwal islam. Al-mu an an. jabatan perdana menteri. hlm. tetapi kitab Muslim dari sudut kehalusan isnad dan lainnya lebih tinggi dan bagus ringkasan: dari apa yang dinukilkan dari sebahagian ulama yang mengangkat dan mendahulukan kitab muslim melebihi sahih bukhari. sultan mamluk ke-4 (p.

dan riwayat yang sepertinya banyak. dari abu ishaq. dan maksud zahir dari perkataan Uthman telah menolak takwil ini. bahawa abu khaithamah mengkhabarkan pada kami. bahawa Uthman (rad) mengetahui bahawa walid telah meminum arak. pernyataan Amir al-Mukminin Uthman b. Sharh al-Nawawi 4/190. dan maksudnya ialah al-barra tidak berdusta. yazid. bahawa abdullah b. kerana kemungkinan beliau telah meminumnya kerana tidak mengetahui ianya arak. sementara madhhab kami menegaskan bahawa beliau tidak dikenakan had sekadar kerana muntah. kerana para sahabat bersepakat untuk menyebat Walid bin uqbah yang disebut dalam hadith ini. bahawa orang yang memuntahkan arak dikenakan hukum had ke atasnya seperti peminum arak. kerana albarra ialah sahabat tidak perlu pada tazkiyah (penyucian). dan tidak wajar perkataan ini padanya. uqbah setelah disaksikan ke atasnya dua orang lelaki. bahkan yang sebenarnya. yahya berkata kepada kami. atau selainnya dari keuzuran yang menolak pelaksanaan hukum hudud. bukan kerana tazkiyah pada perawi yang diragukan. dan dari riwayat Abu Hurairah (rad) sepertinya. Yahya bin ma in berkata: yang mengatakan dan beliau tidak berdusta ialah abu ishaq. lalu diperintah supaya dirotan. dari abdullah b. Wallahua lam. malik al-ashja i. Imam al-Nawawi menghurai: hadith ini menjadi dalil bagi Imam Malik (rad) dan Ulama yang sependapat dengannya. yazid tidak berdusta. lalu Saydina Uthman (rad) menegaskan: beliau tidak (mungkin) muntah kecuali setelah meneguknya. Imam Muslim: yahya b. dan dihukum dengan hudud berdasarkan pengetahuannya. al-nawawi 11/216. yang membawa makna untuk memperkuat hadith dan mengangkat dan membesarkan kedudukannya dan perhatian dalam jiwa. dan maksudnya. yang berkata dan beliau tidak berdusta ialah abdullah b. Dan dalil yang dikemukakan oleh Imam malik di sini kuat. Dan yang seperti ini terdapat dalam pernyataan Ibn Abbas (rad): bersabda Rasulullah (saw) dan Baginda (saw) adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Dan takwil ini da if. salah seorangnya menyatakan beliau meneguk khamr. dan yang lain melihatnya muntah.SharhMuslim. Affan (rad) perihal Walid bin. yazid berkata: al-barra berkata kepada kami dan beliau tidak berdusta. Dan ulama kami telah mengemukakan jawaban bersabit hal ini. Imam al-nawawi: dan perkataan ibn ma in ini ralat dari pandangan Ulama. dan bukan bermaksud al-barra tidak berdusta. dan dalam sahih muslim dari abu muslim al-khawlani. saya diberitahu oleh kekasih yang dipercaya awf b. atau kerana ditekan dan dipaksa. .

dan mereka berkata: dan perkataan ibn ma in bahawa al-barra adalah sahabat dan tidak wajar disandarkan tazkiyah seperti ini. dan mengingatkan kebolehan dan pemakaian kaedah yang saya sebutkan. tanpa disengajakan. Dan ini sekaligus menolak dakwaan Imam abu sulayman al-Khattabi. Bahkan hadith telah cukup jelas membolehkannya. kerana Nabi (saw) mendukungnya tatkala Umamah (rad) bergayut pada Baginda (saw) dan dilepasnya.maka maksud pernyataan ialah telah berkata al-barra kepadaku. dan pakaian kanak-kanak dan tubuh mereka suci. yazid juga seorang sahabat dan termasuk dalam senarai kelompok sahabat. dan dalil syarak telah cukup terang dan zahir tentangnya. dan takwil ini fasid. dan apa yang terdapat pada tubuhnya dari najis hal itu dimaafkan.As (rad) ketika memimpin solat. dan perbuatan Nabi (saw) ini menjelaskan keharusannya. kerana Abdullah b. Sementara Ulama Maliki menetapkan keharusan dalam solat nawafil. Ini memberikan dalil kepada madhhab syafi i Rahimahullah Ta ala dan Ulama yang sependapat dengannya bahawa dibolehkan mendukung kanak-kanak lelaki dan perempuan dan yang selain dari keduanya dari binatang yang bersih sewaktu mengerjakan sembahyang fardu atau nawafil. kerana tidak terdapat dalil padanya. Nabi (saw) mendukung Umamah binti Abi al. kerana pernyataannya: memimpin jemaah cukup jelas atau seperti jelas. dan tidak . dan tidak membolehkannya dalam solat fardu. bahawa perbuatan ini seakan berlaku. dan yang lain bahawa ia kerana darurat. dan tiada sebarang darurat atau keperluan (untuk mengemukakan penafsiran seperti ini). dan beliau tidak dicela sebagaimana anda sedia tahu maka berpeganglah pada riwayat yang saya sampaikan darinya. Dan sebahagian Ulama Maliki mendakwa hukum ini telah dimansukh. kerana itu kebiasaannya. dan kesemua dakwaan ini batil dan ditolak. bahawa Nabi (saw) (ketika itu) mengerjakan solat fardu. maka sekiranya Nabi (saw) bangun maka ia akan turut bersama. Kerana keturunan (Nabi) Adam (as) itu suci. 5/31-3. tidak ada wajah dan dalilnya. Sharh Sahih Muslim al-Nawawi. Dan pergerakan dalam solat tidak membatalkannya sekiranya sedikit atau tidak berterusan. dan dibolehkan melakukan demikian bagi Imam dan orang yang bersolat sendirian. dan tiada padanya sebarang kekhilafan dengan kaedah syarak. Kitab al-Solat. dan sebahagian lain menganggap ianya khusus bagi Nabi (saw).

Wallahu a lam Keturunan Saydina Ali b. http://www. suhayl b. maka kesibukan hati itu mengambil faedah ini berbeza dengan permasalahan langsir.htm.muslimcanada. dan pernyataannya dalam riwayat selain Muslim: Baginda (saw) keluar kepada kami sedang mendukung Umamah lalu terus bersolat. Setelah kewafatan Fatimah alzahra (rad). sedangkan langsir yang berbunga sudah menyibukkan hati Baginda (saw). imam ali bernikah dengan 8 orang isteri dan memiliki 36 anak. apatah lagi perbuatan seumpama ini? Imam al-Nawawi berkata: ini adalah pernyataan Imam al-Khattabi Rahimahullah Ta ala dan pendapat ini batil dan hanya sekadar dakwaan. Dan kami tidak berpandangan dukungan Umamah menyibukkan hati.dibayangkan bahawa Nabi (saw) mendukungnya kemudian meletakkannya semula selepas tiap perbuatan dengan sengaja. 1/15 fasal hadith sahih Berkata syeikh al-imam abu amru bin al-salah rahimahullah. al. dan menjelaskan kaedah yang telah kami sebutkan dan (kaedah) yang lainnya. kerana ia menyibukkan hati dengan tanpa faedah (hukum). dan menjelaskan kaedah ini. dan membawa kesibukan pada hati. Dan yang benar tanpa pengalihan hukum darinya. Adapun permasalahan khamisah (langsir).org/hadratali.ala b. maka ia harus bagi kita dan menjadi ketetapan syarak yang kekal bagi umat Islam sehingga hari kiamat. bahawa hadith dinyatakan untuk menerangkan hukum harus. abi talib (rad) disebut Alawiyin atau alawiyah. dan apa yang menolak pandangan ini adalah pernyataan rawi dalam sahih Muslim: apabila Nabi (saw) bangun maka didukungnya. abi salih. dan disebutkan hadith. salamah Rijal al-Bukhari (810-870) Hadith dianggap sahih menurut syarat bukhari tidak menurut muslim . kerana ia adalah gerakan yang banyak. abd al-rahman. dan pernyataannya: apabila bangun dari sujud maka diletakkannya. dilayari 19 Jun 2008 Sharh al-nawawi. syarat muslim tentang hadith sahih 1/15 Rijal imam muslim (206-261 / 821-875) Hadith dianggap sahih menurut syarat muslim tidak menurut bukhari abu al-zubayr al-makki. hammad b. dan sekiranya ia menyibukkan hati (mengganggu kekhusyukan) maka ia membawa beberapa faedah hukum.

710 / 1310) Shirbini (w. ishaq ibn muhammad al-farawi. amru b. 124 / 742) Dhayl (supplement) Zayn al-din abd al-rahman ibn ahmad ibn abd al-rahman ibn al-hasan ibn muhammad ibn abi al-barakat mas ud al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795 H) Ibn rajab al-hanbali. abu bakr al-baqillani (403 / 1013) Abi l-Barakat al-Nasafi (w. jami al.Arabi bin Razduq Abu muhammad ali ibn hazm al-andalusi (994-1064 M) Ibn qadi Syuhbah. rijal muslim 625 Imam al-nawawi. 795) shafi i (150-204 / 767-820). dua kabilah. menyiapkan sebahagian fath al-bari sharh sahih al-bukhari. bayan fadl ilm alsalaf ala al-khalaf Commentary on the 40 hadith of an-nawawi. Dr. al-lata if fi wasa if al-ayyam. Zarabozo Riyadh us saliheen terj. jamaal al-din m. Abdassamad clarke Gurunya. 855) alqurtubi (w. 20 jilid sharh sunan al-tirmidhi. 671 / 1273) jami li ahkam al-qur an Ibn hajar al-haytami (w. yang (mengutip sebahagian besar dari syarah ibn salah) dan membentangkan sedikit dari syarahannya . 741 / 1340). ahmad ibn hanbal (w. malik ibn anas (w. yang disandarkan oleh Imam al-Nawawi. rijal bukhari 434. al-zawajir an iqtiraf al-kaba ir Zakariyya al-ansari (w. al-tashil li ulum al-tanzil Al-zuhri (w. pandangan ahli sunnah tentang asma wa al sifat. dan beliau telah mengemukakan sebahagian syarahan kepada sahih muslim. 974 / 1567). tafwid dan takwil Abu hanifah (w. sharh muslim oleh ibn al-salah. 926 / 1520).raqi Karangannya. the compendium of konowledge and wisdom.ulum wa al-hikam. al-hafiz abu al-fadl al. dhayl tabaqat al-hanabilah. al-qawa id al-kubra fi al-furu . terj. Muhammad Amin Abu Usamah al. Tabaqat 2/115. 977 / 1570) ibn juzay (w.ikrimah mawla ibn abbas. ibn qayyyim al-jawziyyah. marzuq 1/16 Berkata al-hakim abu abdullah kitab al-madkhal. 767).

536 H) menekankan huraian lafaz lughawi. ibrahim al-qurtubi (w. tidak menghuraikan khutbah / muqaddimah imam muslim. hanya menetapkan dabt ejaan dan kaedah bacaan dan penyebutan kalimah Al-mu lim. mengungkap semula dan memberi pengolahan baru dan melengkapkan kitab al-mu lim dan taqyid al-muhmil. membahaskan ibarat Muslim dalam muqaddimah. 544 H). Mentafsir ibarat yang gharib (janggal) dan mensyarah makna yang samar dan maksud yang terlindung.Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat Menyingkap kemusykilan dalam sahih muslim. Ali al-Maziri (rad) ketika membaca dengannya kitab Muslim bin al-hajjaj rahimahullah pada bulan ramadhan tahun 499 H. menyempurnakan hasrat penuntutnya untuk membahaskan maknanya. dimaksudkan dalam kitab hadith. 1/470 Ta liq apa yang terluput dari keduanya. qadi iyad (w. seperempat akhir lebih ringkas Sharh abu al. dan mengemukakan penambahan berguna Kerana mengemukakan perbincangan baru dengan mengulangi dan mengikrarkan ungkapan yang telah dibahas dalam kitab al-mu lim tidak membawa makna atau faedah Selepas beristikharah untuk mengemukakan penambahan (dhayl) dimulakan dengan mengutip apa yang dinyatakan dalam kitab al-mu lim dan menambahkan hujah dan keterangan. dalam muqaddimah disebut kitab ini dimaksudkan untuk memberikan catatan ta liq dari apa yang dikemukakan dalam majlis al-faqih al-imam Abu Abdullah Muhammad b. dan berkata sebahagian manusia: tidak ada di bawah naungan langit kitab yang lebih sahih darinya. oleh abu ali al-husain b. Sharh al-nawawi. 427 H) membincangkan lafaz dan mentashih nas dan membahaskan rijal yang dikemuka dalam kitab alsahihayn. 361-275 Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. 656) Kitab Muslim. . kashf al-zunun. kupasan singkat. muhammad al-ghassani al-jayyani (w.abbas ahmad b. imam al-maziri (w. dinukil sebahagiannya dari hikayat lafaz alfaqih Imam dan kebanyakannya dengan makna yang diberikannya. hh. Qasim haddad.

abu muhammad al-marwazi Al-kilani. mu allaq 1. 460) al-qusyairi (w. musnad al-daraqutni (w. ibn abi zi ib al-madani Al-muwatta . abdullah b. Abdullah b. Al-durrah al-salafiyyah syarah al-arba in al-nawawiyah Ibn hajar (w. penyusun sayyid b. Isma il b. ibn daqiq al. abdullah b. abd al-rahman ibn Salih ali bassam . 2602 tanpa ulang. muhammad b.uthaimin.atiyah (rad) Dan hikayat ibn duraid dalam kitab al-jamharah Al-muwatta . 97 kitab. 852) fath bari (817-842 H) Abu hamid muhammad b. risalah ila ahl al-thughur Bayhaqi (w. Salih al. sharh al-nawawi. dengan keterangan yang tidak mengikut corak penyusunan hadith dalam kitab muslim kerana terdapat perbahasan yang dikemudiankan. syeikh abd al-rahman al-sa di.id. abu al-ula muhammad abd al-rahman b. Ishaq b.275 hadith.allam sharh umdat al-ahkam. Abi Burdah b Abu Musa al-ash ari (260-324 / 873-935). juwayni (w. akhiri kitab al-tawhid. Musnad ahmad. al-ibanah an usul al-diyanah. Fasal yang berurutan Sharh al-nawawi 1/46.450 bab.Mengikut tertib sebagaimana dikemuka dalam kitab al-mu lim. 458). Fath al-bari. Salim b. Isma il b. dan al-azhari dan jemaah telah menukil. dan pernyataan umm al. 4. menyebut 82 musnad. 7. Ibrahim al-huwaithi Bukhari. Musa b. al-risalah al-mustatrafah. ibn hajar. dilengkapi tarjih hadith oleh albani Tuhfat al-ahwadhi sharh jami al-tirmidhi. 465) Syarah bulugh al-maram. abd al-rahman al-bassam (1372-1449). syeikh muhammad al. abd al-rahim almubarakfuri (1866-1935) Ali b. hadith mausul dalam sahih bukhari.000 tanpa ulang. mutabi at 344 Syarah riyad al-salihin. Muhammad al-ghazali. 385 H) Rangkuman sharh al-arba in. 3. al-hikmah fi makhluqat Allah Azzawajalla Taysir al. musnad abu ya la. maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin. al-durrah al-fakhirah fi kashf ulum alakhirah. Bilal b.uthaimin. Menurut Ibn salah. Muhammad b.397 hadith dengan pengulangan. musnad abu bakr al-humaydi.341 hadith. 7. musnad abu daud al-tayalisi.

4/199 Al-jam bayna al-sahihayn. 892) Berharap akan memberi manfaat dan digunakan oleh semua sebagai panduan Tahdhib al-asma . uthman al-shahrazuri kemudian al-dimasyqi (w. abi talib al-hashimi (w. abu abdullah muhammad b. nisbah kepada jayyan di andalus. tabaqat al-isnawi. sa ad al-hafiz al-lughawi abu . Mir at al-jinan. 2/454 Ibn al-salah. 643). malik al-ta i al-jayyani . 8. 5/339. abi nasr futuh al-humaydi al-andalusi (w. 260) 1/166 al-qadi abu hamid al-marwazi 1/166 abu abdullah husain b. 165. kezuhudan dan kewarakannya. ali b. abd al-khaliq al-ansari aldimashqi al-shafi i al-ma ruf bi ibn al-saigh. zahid dan wara Abu Ibrahim Ishaq b. abi al-hassan yassar al-tabi i albasri (w. 61) kami meriwayat dari tarikh dimashq Al-nawawi (1996). abd al-qadir al-ansari. Berhijrah ke damsyik. yusuf al-nabulusi. yusuf b. Imam dalam ilmu qira at dan ilalnya. al-sabbah al-za farani al-baghdadi abu ali.attar. Al-bidayah wa al-nihayah. Zayn al-din khalid b. muhammad b. dibina oleh abu al-qasim zaki al-din ibn rawahah (w. 622). Beliau adalah guruku (syeikh) yang pertama yang disepakati ketinggian ilmunya. Ahmad b. 488) Al-luma fi al-nahw. penyusun kitab alalfiyah. abu sa id al-hassan b. abd al-qadir b. Beirut: dar al-fikr Hlm. mufti syam dan muhaddithnya. pedagang yang terkenal 1/18 dan saya menekuni pelajaran beserta syarahan dan tashih dengan Imam yang alim. 5/221 Imam al-nawawi membaca kitab al-kamal fi asma al-rijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi dengan imam abu al-baqa khalid b. al-hafiz muhammad b. Tahdhib al-asma wa al-lughat. hassan al-basri. abd al-rahman b. 110 H) 1/164 Al-hassan b. berhampiran al-jami al-umawi dari sudut pintu al-nawfarah (timur). 392) Al-Imam Jamal al-din malik. juz 1/ hlm.Muhammad ibn Isa al-tirmidhi (w. sekiranya qusyairi menemui gurumu Qadi al-qudat al-imam iz al-din abu al-mafakhir muhammad b. berkata syeikh kami al-qadi abu al-mafakhir muhammad b. abdullah b. Imam al-nawawi meriwayat darinya. shadharat al-dhahab. uthman b. al-madrasah al-rawahiyah. sahib al-shafi i (w. ibn al-sikkit (w. Uthman al-Maghribi al-Shafi i. Riwayat ibn al. 13/168. Shadharat al-dhahab.

adil. al-zahir al-irbili al-hanafi (w. al-dur al-kafitah 1/394 Badr al-din b. belajar fiqh darinya. shadharat al-dhahab 5/313 Mengambil dari al-kamal sallar b. dari ibn umar (rad) berkata: (saya melihat Rasulullah (saw) bersolat di atas himar dalam perjalanan menuju ke khaybar) Dar al-qutni dan yang lainnya berkata: riwayat ini ralat dari amru b. beliau berkata: saya membaca kepada malik dari amru b. 690) 1/29 silsilah fiqh al-nawawi. yasar. rashid al-din. shadharat al-dhahab 5/399 Sahih muslim bi sharh al-nawawi 5/211-2. 5/331. shadharat aldhahab 5/17 Tahdhib al-asma 1/18 al-syaikh taj al-din b. Al-bidayah wa al-nihayah 14/164. Al-bidayah wa al-nihayah 13/299. taghlab al-adfawi (w. pengikut ibn salah. diya al-din al-fazari (w.allamah rashid al-din al-hanafi. 749). al. Beliau mahir dalam usul al-hadith. yahya berkata kepada kami. dan yang benarnya. . 3/301.al-naba al-nabulusi kemudian al-dimashqi. abd al-rahman b. isma il b. ibrahim b. dan telah meringkaskan kitab al-bahr oleh Sheikh al-ruyani Shadharat al-dhahab. Nisbah kepada adfu. al-hassan al-irbili (w. dari sa id b. 733). al-jama ah al-kannani al-shafi i (w. shadharat aldhahab 6/105 hadiyat al. 677). uthman b. negeri di utara mesir Al. al-imam al.allamah. al-bidayah wa al-nihayah 13/282. menolak jawatan qadi yang diserah kepadanya di damsyik. muhammad b. di atas hamparan yang telah berada di situ sejak diwakafkan. Muslim: Yahya b.arifin 2/148 Al-isnawi: beliau memakai baju kapas dan serban sukhtiyaniyah yakni dari kulit kambing yang disamak Dar al-hadith al-ashrafiyyah. abd al-karim al-hanafi yang dikenali sebagai ibn al-mu allim. Al-bidayah wa al-nihayah 13/246. Menetap di kaherah yang ditakluki tentera tartar. 670). al-farkah. yahya al-mazini. fawat al-wafayat. syeikh dalam ilmu bapa dalam agama Abu abdullah muhammad b. mufti syam. al-bidayah wa al-nihayah 3/262 Al-kamal al-adfawi berkata dalam kitab al-badr al-safir wa tuhfat al-musafir: mereka berhujah denganku tentan al-wasit Kamal al-din ja far b. Al-bidayah wa al-nihayah 14/72. yahya al-mazini. mereka berkata: apa yang makruf ialah Nabi (saw) bersolat di atas kenderaan atau di atas baghal. Al-malik alashraf muzaffar al-din abu al-fath musa b. menghafal nama-nama rijal.

kerana beliau diiktiraf (sebagai perawi) thiqat. Imam Muslim mengeluarkan 32 hadith ke dalam kitabnya. kerana bercanggah dengan jemaah. kerana berkemungkinan (Nabi (saw) telah bersolat) di atas himar sekali dan (bersolat) di atas baghal untuk kali yang lain atau beberapa kali.solat di atas himar adalah perbuatan Anas (rad) sebagaimana dinyatakan (Imam) muslim selepas (hadith) ini. dan riwayat shadh ditolak. Anas. al-Zuhri. al. dan mengulangi hadith-hadith yang sama. menyampaikan riwayat dengan makna.341 Imam Muslim dan Ahmad b. Al-Husaini. 1. Manhaj .Awza i. Ini adalah pernyataan dara qutni dan ulama yang sependapat dengannya. hlm. pengantar ulum hadis. Abdul Majid. Mesir: Maktabah al-Jami ah al-Azhar. kerana ia menyalahi riwayat jumhur mengenai solat yang dikerjakan di atas baghal dan kenderaan. Dari tabaqat kedua. Salamah tetap mengunjungi Imam al-Bukhari ketika berlaku fitnah al-quran (makhluk) di Nisabur Rosmawati ali @ mat zin (1997). 193 Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj ibn muslim ibn al-warid ibn kusyaz al-qusyairi al-naisaburi. 26 Bukhari mengeluarkan hadith dari rijal tabaqat pertama. Sufyan b. naisabur (261 h / 875 M) dalam usia 57 tahun. wafat di kota Nasr Abad. tetapi telah dikatakan: riwayat ini shadh. Lahir di naisabur (204 H / 820 M). Malik b. Kuala lumpur: ilham abadi enterprise. Kritikan terhadap sahih bukhari kerana kelazimannya memotong riwayat. Hadith bukhari yang dipertikai sekitar 110 hadith. Sa ad Hadith mu allaq kitab bukhari. dan menyampaikan riwayat yang membawa beberapa maksud. dan kerana itu Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith Amru. Laith b. hlm. Usul al-hadith al-Nabawiyah (saw) ulumuhu wa maqayisuhu. Wallahu a lam. Dan hukum ralat pada riwayat amru harus diperhatikan dengan jitu. meringkaskan matan. Uyainah. Imam muslim: hadith-hadith ini kukumpulkan supaya daku dan orang yang menulis hadithku mempunyai satu kumpulan hadith yang tidak diragukan kebenarannya.

Pernyataan hadith yang berkesinambungan dengan setiap nas ditempatkan mengikut judul dan mauduk tertentu 3. Imam Muslim hanya mengeluarkan hadith dari sanad yang marfu . cukup dengan keyakinan bahawa perawi dan syeikhnya yang hidup sezaman telah bertemu dan menerima riwayat Sahih muslim mengandungi 4. fi rihab al-sunnah al-kutub al-sihah al-sittah. Muhammad Muhammad Abu Shaybah. Meringkaskan turuq hadith dan riwayat Menyampaikan riwayat dan pernyataan rawi yang asal Mengemukakan lafaz dan sanad sepertimana diterima tanpa ditambah atau dikurang 7. qutaybah ibn sa id ahmad ibn hanbal . jarang mengeluarkan hadith almu allaq. Memperluas syarat dan membolehkan penyampaian hadith al-mu an an.1. Mengenalpasti kaedah penyampaian riwayat yang paling baik dan berkesan 11. Tidak mengemukakan istinbat hukum dan tidak membentangkan tarjamah bab untuk meringkaskan kitab 12. 85 Ibn Kathir. membezakan pernyataan Sahabat (rad) dan tabi in (rah). 12. hlm. Membezakan hadith Rasulullah (saw) dengan pernyataan Sahabat dan tabi in 9. Menghimpunkan turuq riwayat pada satu tempat. al-ba ith al-hathith.000 dengan pengulangan. dikeluarkan dari 300. 5. Mengumpulkan matan yang berbeza dari satu riwayat pada suatu tempat tanpa diasingkan kepada beberapa bab 2.000 hadith tidak berulang. hal.000 hadith Dr. 33. Membandingkan hadith-hadith yang dikeluarkan dari naskhah asal yang diambil dari UlamaUlama sezaman 10. Khusus mengemukakan hadith rasulullah (saw) sahaja tanpa pernyataan lain atau keterangan tambahan 8. yang memudahkan rujukan dan kajian dan pengeluaran hukum darinya 4. 6. kecuali hanya 12 yang dikemukakan sebagai hadith al-shawahid dan al-mutaba at Mashayikh imam muslim.

yahya ibn sa id.isma il ibn abi uways yahya ibn yahya uthman ibn abi shaybah abdullah ibn asma muhammad ibn al-muthanna muhammad ibn mahran Murid-murid dan periwayat imam muslim. ibrahim ibn muhammad ibn sufyan. 3. Al. muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah. Al-musnad al-kabir 1. muhammad ibn abd al-wahhab al-farra . abu isa al-tirmidhi.ilal Al-tabaqat Al-jami Mashayikh al-thawri Mashayikh al-syu bah Al-tamyiz Awham al-muhaddithin . abu awanah al-isfirayini. Al-musnad al-sahih. abu hamid ahmad ibn muhammad al-sharqi. ali ibn husayn. 2. Al-farra . Ibn siraj Hasil karya imam muslim Al-wahdan. 7. 6. Muhammad ibn mukhlid. 4. Abdullah ibn al-mubarak. 5. hatim ibn ahmad al-kindi.

Memelihara hadith dan melakar kaedah khusus yang mampu menyingkirkan bid ah dan hadith rekaan dan menolak riwayat palsu dan pembohongan. 32 hadith yang menepati syarat kesepakatan dengan imam bukhari Ibn salah menjawab tentang hadith da if. 620 orang. sheikh al-islam shihab al-din ahmad b. hajar al-asqalani (w. . 4. Abu ali al-nisaburi menganggap muslim lebih sahih Keistimewaan kitab muslim 1. 80 dianggap da if Imam tabrani. F.alam bi mawlid sayyid walad adam (saw). hammad ibn salamah dan daud ibn hind Kategori hadith dalam sahih muslim. 1/48 132 hadith yang dikritik dalam sahih muslim. qurtubi. [Tahdhib al-Asma ] the biographical dictionary of illustrious men chiefly at the beginning of islamism. Didahului oleh muqaddimah kitab. Ed. sharh al-nawawi. bukhari. 974) Nawawi. muhammad b.8. 1842. london. sharh al-nawawi 1/24 Perawi muslim. 5.) Sahih Muslim. menyamakan tingkat kesahihan antara bukhari dan muslim. Mengarang hadith di negerinya (nisabur). Itmam al-ni mat al-kubra ala al. Beirut: Dar al-Arabia. yang mengemukakan corak perbahasan dan pengolahan yang mantap dengan kecanggihan berhujah membincangkan usul al-hadith 3. Hanya membentangkan hadith semata-mata. jil 3. Ifrad al-sami in Tujuan supaya alim ulama dan umat islam mempunyai rujukan hadith yang sahih yang dipercaya dan tidak diperselisihkan. ketika mashayikhnya masih hidup. tanpa istinbat hukum dan tarjamah bab Kehalusan isnad dan perhatian yang tinggi pada riwayat Mengemukakan lafaz hadith yang berbeza tanpa pengulangan riwayat dan isnad Abdul hamid Siddiqi (terj. Wustenfeld. Rujukan dan sandaran dalil dalam hukum syarak Sahih muslim 54 kitab Hadith dari imam bukhari yang dikeluarkan oleh imam muslim dari riwayat suhayl ibn abi saleh. 430 perawi. 160 dianggap da if. memperoleh kesempatan untuk merujuk kepada riwayat asal 2. ali b.

). Lubnan: Dar al-Kutub al. al-ijaz fi al-manasik Ali b. al-wasiyya. tarjamah. larangan. penawaran barang.Al-dhahabi. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. 23 Al-Yahsubi. C. Sakhawi. al-aiman. mir at al-jinan. Abd al-Wahid. Sakhawi. Brill.Ilmiah. Muhammad Hassan Isma il.) (1995). tidak lain kerana keberkatannya lantaran keikhlasan penulis dan keluhuran niatnya. nawawiyah rafi iyah Al-yafi i. the encyclopedia of islam. Leiden: E. 5/120). tartib al-mawdu at Al-fara id.E. Musa (2006). Ali b. 783/1381). dan ini. tabaqat. menjadi bahan rujukan dan panduan. al-hibah. Darinya ulama yang ahli akan mengambil manfaat dan menggali maklumat. anjuran dan kelebihan (fada il) Sharh al-idah fi al manasik. Pengaruh dan reputasinya yang mekar dan menyelinap ke seluruh pelusuk tempat. hlm. Kamal al-Din ibn al-Zamlakani (667-727 / 1297-1326) ulama kurun ke 8. VIII. fuqaha syafi i: kitab al-rawda adalah sandaran utama penganut mazhab al-syafi i di wilayah ini. 36 Muhammad b. hlm. Hajar al-Makki al-Haytami (w. Abdullah b. Al-Rafi i (al-subki. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. pendapat imam nawawi diutamakan Imam ahmad ibn hamdan ibn ahmad abu l abbas shihab al-din al-adhra i (w. al-qasama. al-qadi abu al-fadl iyad b. kitab al-masaqah memberikan asas dalam pertanian. 4/185. 389 . al-aqdiya. al-nadhr. dan darinya para qadi menyandarkan fatwa dan hukum. hlm. Ahmad al-Hasani (844-911 / 1440-1516) Al-Shihab Ahmad b. jual beli. 977/1566) Al-tirmidhi (209-279) Al-nawawi: tujuan perdebatan ialah untuk mengemukakan pandangan seseorang dengan kesopanan adab dan bahasa. Kitab al-buyu mengemukakan hadith-hadith hukum.J. hutang. sewa. jil. Ia mengandungi hadith-hadith suruhan. Bosworth (ed.

dan al-jarh sekiranya dikemukakan sebab tidak diterima. 2. . jual beli ariyah Dibolehkan pada anggur dan kurma (rutab). Abi thabit al-imam al-jalil: saya berkumpul bersama sa id b. Ikmal al-mu lim 1/3 tadhkirat al-huffaz 500 Tidak semua hadith yang saya fikirkan sahih saya masukkan dalam kitab ini. 10/422. hanbal. dan sesungguhnya abu al-bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antaa kami. dan abu albakhtari. 10. 10 apa yang dimaksudkan ijma di sini ialah kesepakatan empat Ulama: Ahmad b. hlm.Sharh al-nawawi Ibn Abbas kerana beliau mengikrarkan orang yang menyebutnya. saya hanya masukkan apa yang disepakati sahih menurut ijma . Muqaddimah ibn salah. kerana ditajrih tanpa dijelaskan sebabnya. Abu hamid al-syarqi berkata: saya mendengar Imam Muslim berkata: saya tidak masukkan suatu hadith dalam kitab ini melainkan dengan hujah. Dan berkata habib b. mahasin al-istilah ala muqaddimah ibn al-salah yakni tidak dimasukkan apa yang diperselisihkan ulama thiqat baik dari sudut matan atau isnad. abi shaybah. 1/16. Haji khalifah (w. Dan jemaah ulama telah memutuskan bahawa beliau thiqat. 50 juz. 1059 H) Abd al-Rahman Muhammad (1926). dan sesungguhnya saya menyebutkan hal ini di sini kerana al-hakim abu muhammad mengatakan dalam kitabnya al-asma wa alkuna: sesungguhnya abu al-bakhtari ini hujahnya tidak kuat di kalangan mereka. sirat al-zahir baybars. mansur al-khurasani. uthman b. beliau syahid di Jamajim tahun 83 Hijrah. ma in. muqaddimah ibn salah. Sharh al-nawawi. yahya b.ammah li al-kitab Al-sultan mahmud al-zahir baybars. dan tidak diingkari. ketangkasananya diumpamakan dengan syaikhah jamaluddin dan puteranya isma il dan lain-lainnya dari pejuang. dan saya tidak keluarkan daripadanya sesuatu melainkan dengan hujah. dan pernyataan alhakim ini tidak diterima. Dan berkata ibn ma in. Jubayr. Kaherah: al-Hai ah al-misriah al. sa id b. Cet. abu hatim dan abu zar ah: beliau (bermartabat) thiqat.

Jami al-usul an ahadith al-rasul (saw) 1/9. yang juga merupakan mazhab Imam al-Zuhri. Imam abi abdullah muhammad b. dan kebagusan siyaq dam pengaturan dan rekabentuk serta tertib kitab yang baik. dan lafaz akhbarana bagi riwayat yang dibaca di hadapan syeikh. Ikmal ikmal al-mu lim. qudamah al-maqdisi al-hanbali . muhammad b. hanbal). Dan dari ketelitiannya ialah perhatiannya dalam menepati (lafaz) dalam meringkaskan turuq riwayat. al-hajjaj b.Berkata Makki b. Malik dan Sufyan (al-Thawri) dan yang lainnya. Yahya al-Dhahili kerana mengikut Imam alBukhari Rawdat al-nazir wa jannat al-manazir (al-balbal fi usul madhhab ahmad b. al-ash ath b. yang berakhir nasabnya kepada kabilah yaman (202-275) Al-nasa i. khalifah al-washtani al-adabi al-maliki (w. nisbah kepada nasa negeri terkenal di khurasan (215-303) Imam Muslim meninggalkan gurunya. muslim alqusyairi al-nisaburi salah seorang imam yang terkenal dilahirkan pada tahun 206 hijrah dan wafat pada petang hari ahad 24 rajab 261 hijrah. beliau ialah muslim b. 827) Abu dawud sulayman b. siyar a lam al-nubala 12/568 Sharh al-nawawi 1/22 menurut mazhab imam muslim. (saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi). Sharh al-nawawi 1/15 Ibn al-athir. sheikh al-islam muwaffaq al-din abi muhammad abdullah b. ishaq b. Shaikh Muhammad b. al-hafiz abu abd al-rahman ahmad b. shidad b. amru ibn imran. Abdan salah seorang huffaz di Nisabur. ahmad b. dan kami tidak dapati ungkapan yang lebih wara dan lengkap dari pernyataan Imam Muslim dalam ibaratnya dan keyakinan akan manhajnya dalam melakar kitab sahih dengan katanya: sekiranya ahli hadith menulis hadith sepanjang dua ratus tahun maka bahasannya akan beredar sekitar musnad ini yakni kitab sahihnya. syu aib al-nasa i. lafaz haddathana tidak boleh dinyatakan kecuali bagi riwayat yang didengar dari lafaz syeikh. bashir b. dan pendirian ini bercanggah dengan mazhab al-bukhari yang membolehkan menyebut riwayat yang dibaca di hadapan syeikh dengan haddathana dan akhbarana.

Bulaq. rafi i. ibn abidin . ashab al-wujuh. abu bakr al-marwazi dari ulama hanbali. juz 2/11: Muslim penyusun kitab sahih yang dianggap kedua sahih selepas sahih al-bukhari menurut kebanyakan ulama. Ibn hajar tahdhib al-tahdhib 10/122 dar Hadir: Imam Muslim telah memperoleh dengan kitabnya keluasan martabat yang tidak dicapai oleh ulama selainnya. dan jumlah yang dikeluarkan muslim dalam musnad al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh bukhari dalam sahihnya ialah 625 sheikh wallahu a lam. hadith yang dikritik dalam sahih al-bukhari lebih sedikit berbanding muslim . mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan nasnya dalam madhhab Mujtahid tarjih. dari apa yang dinyatakan dalam kitab al-jami nya yang meletakkan syarat al-mu asarah (sezaman) antara perawi dengan syeikhnya dan kepastian bahawa ia benar-benar telah mendengar riwayatnya. dan beliau membawakan hadith dengan sempurna dan menempatkannya di suatu mauduk. al-madkhal ila ma rifat al-mustadrak. Mujtahid muqayyad. dan abu ali alnisaburi dari ulama timur mengangkat kedudukan dan kelebihannya mengatasi kitab bukhari Sekiranya mereka mengangkatnya dan menganggapnya lebih afdal dari sahih bukhari kerana tidak dimuatkan di dalamnya hadith ta liq kecuali sedikit. mustaqil abu bakr al-athram.mujtahid mazhab Mujtahid mutlaq. muntasib. memutuskan fatwa dan menentukan hukum Tabaqat al-muqallidin Rijal yang dikritik dalam sahih muslim lebih banyak berbanding bukhari.Al-Hakim abu abdullah al-hafiz al-nisaburi. memutuskan pandangan dan mengemukakan hujah dan membahaskan hukum. sementara ulama maghribi (barat). al-bidayah wa al-nihayah. al-syirazi. dan tidak memotongnya sebagaimana dipotong oleh Imam albukhari dan dipecahkan ke dalam abwab. dan begitu ramai Ulama nisabur yang telah mengambil pendekatan dan menuruti manhajnya namun tidak mencapai ketinggian pengaruhnya Tabaqat mujtahidin. Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah Ibn kathir. al-nawawi. jumlah yang dikeluarkan oleh al-bukhari dalam kitab al-jami al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh muslim 434 syeikh. Mujtahid fatwa. Riwayat dari sharh al-nawawi dengan hashiyah irshad al-sari 1/23. merumus dan mentarjih dalil. maka kadar kelebihan ini tidak mengatasi kekuatan isnad sahih al-bukhari dan ketelitiannya dalam pemilihan hadith sahih untuk dikemukakan dalam kitab.

dan Imam al-Buhkari dalam kitab Tarikhnya. Bernard Lewis ed.Id Pertanian.) (Orang yang menahan bekalan dari pasar kami adalah seperti seorang kafir yang menyimpang dari kitab Allah) Syarh Muslim. 32-36. (terj. dan apa yang benar ialah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya. Ghuta of Damascus. dengan huruf jim berbaris atas dan selepasnya ha mati (sukun).). hh. hadith (Jangan kamu menjual makanan sehingga kamu telah memilikinya dan menyempurnakan pembelian) (Orang yang membekalkan (makanan) ke pasar kita adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah (swt). dan huruf ha berbaris atas. 79 damsyik mengalir banyak sungai. kitab muslim lebih sahih Imam al-hafiz abu bakr al-isma ili dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan dan mentarjih kitab albukhari Bukhari mengarang kitabnya selama 16 tahun Hal. al-bay . Abu al-Juhaym dengan huruf jim berbaris depan. kedamaian. 213. perdagangan. Islam from the Prophet Muhammad (saw) to the capture of Constantinople. dengan penambahan huruf ya. . ini adalah ejaan yang masyhur dalam kitab-kitab tentang nama perawi (al-asma). pertukangan.Ummal 2/193-203. melahirkan manusia salih. dan Imam Abu Dawud dan Nasa i dan selainnya. Qadi al-Qudat Taqi al-Din Muhammad ibn Daqiq al. Al-Muqaddasi. ketenangan. New York: Oxford University Press. al-Nawawi 4/63-4.Abu ali al-hassan b. diatur pertemuan antara para Qadi dan Amir Baybars. Dan ini juga dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dalam Asma al-Rijal. kelompok yang baik. Damsyik syurga dunia. 230 Salihi Madrasah. Kanz al. dan mewariskan tempat suci ialah Syria Hal. Hal. dan setiap yang menyebutnya dari penulis tentang nama dan kuniyah dan yang lainnya. 78 paparan tentang negara-negara dan latar kedudukannya (akhir kurun ke sepuluh) Yang melimpahkan keberkatan. pasaran murah. kesuburan buahbuahan. Abu al-Jahm. ali al-nisaburi al-hafiz syeikh al-hakim abi abdullah b. pasaran Al-Muttaqi. inilah yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim dan bacaan ini ralat.

dan ibunya ialah Malikah binti Jarwal al-Khuza i (rad). Wahab al-Khuza i. Imam al-Nawawi menyatakan: begini yang kami tetapkan. kitab al-i tisam 9/117. dan padanya terdapat empat pandangan Imam al-Syafi i: yang paling sahih di sisi Ulama mazhab kami ialah wajib baginya untuk bersembahyang dan wajib mengulangi sembahyang. semuanya menyatakan bahawa beliau ialah Ubaydallah berbaris depan. dengan huruf ayn berbaris depan. dan sebagaimana disebut oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Tarikhnya. maka ibu mereka ialah Zaynab binti Maz un. kerana ia sedang berhadath dan wajib mengqada solat (setelah mendapatkan air) . dan Ibn Abi Hatim. 4/60. dan saudara Ubaydallah. Pernyataan Imam Muslim: Harithah b. dan yang sebenar ialah ejaan yang awal. maka diwajibkan baginya mengulangi sembahyang. Dan begitu yang dinukilkan al-Qadi Rahimahullah Ta ala dari kebanyakan periwayat Sahih Muslim. beliau adalah saudara Ubaydallah b. al-Khattab (rad) dari ibunya. Wallahu a lam. sebagaimana disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya al-Kuna. mengulangi sembahyang bagi orang yang ketiadaan dua alat bersuci Masalah ini padanya terdapat khilaf antara Ulama salaf dan khalaf. 5/205 Al-Muqtadir. dan ini ralat. adapun dalil yang mewajibkan sembahyang ialah sabda Nabi (saw): (Apabila aku menyuruhmu dengan suatu perintah maka laksanakan sekadar kemampuanmu) al-Bukhari. al-Nawawi. adapun pengulangan solat. Umar b. maka ia menjadi seperti dalam keadaan seseorang terlupa menyapu salah satu anggota wuduk lalu terus bersembahyang. perintah 908-932 Kewajipan bersembahyang bagi orang tiada wuduk (air) dan tidak mendapatkan tanah untuk bertayammum. dan Ibn Abd alBar. saudara Abdullah. al-Khattab (rad) lalu melahirkan anaknya Ubaydallah (rad) Dan adapun Abdullah b. kerana ia uzur yang jarang. dan sebegitu dinyatakan oleh Ulama yang lainnya. Umar (rad). dan dinyatakan dalam beberapa naskhah usul. Dan pandangan kedua: tidak diwajibkan baginya bersolat. Sharh Muslim. dan Ulama-Ulama lain yang tak terkira. dan saudara perempuannya Hafsah (rad). yang dinikahi oleh Saydina Umar b. tetapi disunatkan dan wajib diqada sama ada ia bersolat atau tidak Pandangan ketiga: diharamkan kepadanya mengerjakan bersembahyang.Dan nama Abi Juhaym ialah Abdullah. dengan huruf ayn berbaris atas.

dan ini adalah pandangan Imam Ahmad b. dan ini adalah mazhab (fatwa) Imam Muzni. (Dalam pencarian) itu lalu masuk waktu solat dan mereka mengerjakan sembahyang tanpa wuduk). Dan ia disokong oleh hadith ini (Hadith Saydatina Aisyah (rad). dan boleh diakhirkan keterangan pada waktu yang diperlukan atas pendapat terpilih. Dan bagi yang menyatakan bahawa wajib mengulanginya untuk menggunakan hadith ini. Mengumpulkan sembahyang bagi yang uzur yang sakit. maka yang masyhur dari mazhab syafi i dan kebanyakan mazhab. Muslim. dan kerana kepayahan (kerana sakit) lebih berat dari kesulitan kerana hujan. dan yang tidak nyata perintahnya maka tidak wajib diulangi solat. . Maghrib dan Isyak di Madinah tanpa sebarang uzur dari takut (khawf) atau hujan. dan kerana dilakukan oleh Ibn Abbas dan dibenarkan oleh Abu Hurairah. Hanbal.Pandangan keempat: diwajibkan sembahyang dan perlu mengulanginya. dan Qadi Husayn dari Ulama mazhab kami. kerana makna zahir pada hadith. kitab al-Tayammum 4/59. adalah tidak boleh baginya (mengumpulkan solat). Dan hadith yang seumpamanya maka tidak dinyatakan dari Nabi (saw) kewajipan mengulangi solat yang seperti ini. bahawa pengulangan tidak dengan segera. bahawa beliau meminjam dari Sayyidat Asma (rad) kalungan leher lalu tercicir. Waki (rah) bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Mengapa Nabi (saw) melakukan sedemikian? Ibn Abbas (rad) menjawab: Untuk memberi keringanan pada umat Baginda (saw) Sharh Muslim al-Nawawi 5/216 Takwil ahli ilmu tentang hadith ini: antaranya menyebut: ia berkemungkinan kerana suatu keuzuran dari sakit dan sebagainya yang membawa makna uzur. al-Nawawi 5/213. Dan pandangan ini adalah yang terkuat dan paling kukuh dalilnya. Dan adapun sakit. dan Imam Ahmad membolehkan dan Jama ah dari Ulama mazhab Syafi i dan ia mengemukakan dalil yang kuat sebagaimana akan dibahaskan dalam pembentangan hadith Ibn Abbas (rad) Insya Allah Ta ala (Hadith bahawa Rasulullah (saw) mengumpulkan solat antara Zuhur. Asar. Wallahu alam Sharh Muslim. Dan pandangan yang terpilih (al-muhktar) ialah bahawa keperluan menqada solat hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. maka Rasulullah (saw) mengutus beberapa orang dari kalangan Sahabat Baginda (saw) untuk mencarinya. dan ini adalah pendapat yang terpilih dalam mentakwilkan hadith.

dengan dalil dari hadith Ibn Abbas (rad) ini. 60/680).aziz (rad) (p. The search for beauty in islam: a conference of the books. abd al-salam (w. hunayn 630 H. al-nawawi. 717-720 M) Umar al-Khattab (rad) (p. hudaibiah 628 H. 723/1322) imam al-nawawi (w. mu awiyah ibn abi sufyan (rad) (w. dan kerana hajat dan keperluan orang yang sakit adalah lebih besar dari orang yang terhalang (dari menyempurnakan solat) kerana hujan atau takut. al-nawawi s typology. (p. Saya berkata: dan pandangan ini cukup kuat. 1/44-5 Shams al-din ibn farhun. 660/1262) Imam al-nawawi (w. Khalifah ali (rad) p.Al-Majmu 4/383. ibn taghri birdi. calder. manaqib rijal. hlm. 729/1328) Najm al-din Ahmad ibn Sasra (w. GAL 1/496. fath mekah 630. 14 izz al-din b. continuity and change in Islamic law. adalah keharusan mengumpulkan solat ini adalah disebabkan sama ada kerana sakit. Musa ibn Muhammad al-yunini. 634-644). uhud 625 Khalifah uthman (rad) (w. 656-661 H. 67. rajab 24 sebelum hijrah. 676/1277) memperhalusi 6 martabat fuqaha yang dikemukakan oleh ibn al-salah. Burhan al-din Ibrahim (w. tabsirat al-hukkam fi usul al-aqdiya wa manahij al-ahkam . al-subki 8/395-400. atau lainnya yang membawa makna yang setanding atau yang kurang. 676/1278) kamal al-din umar al-taflisi (w. William brinner ahwal al-imam al-nawawi Authority. umar abd al. hlm. Early Mamluk Syrian historiography: al-yunini s dhayl mir at al-zaman. al-rafi i (w. dan wajah kerangka hujah dan dalil ini. hallaq. Umayyad 661-750 H. yakni yang menukilkan hukum harus mengumpulkan solat dari qadi Husayn dan Imam Mutawalli. wael b. 13. mazhab dan aliran kefahaman. GALS 1/680. nujum al-zahirah 7/278. al-majmu . Li Guo (1998). dikelaskan mengikut profesion dan bidang. 148. menukil dari pandangan al-Khattabi dan Qadi Husain dan al-Ruyani dan menganggapnya hujahnya baik. 21 ramadan 40 Hijrah Hijrah 622 H. 656). penulis kitab tabaqat al-fazari puteranya. London: Rowman & Littlefield Publishers. Leiden: brill. 41-60/ 661-680) Khaled abou el fadl (2006). 672/1273) Al-nawawi. 623) .

abdari. al-jawhar al-nafis fi nazm asma wa maratib al-mawsufin bi al-tadlis. razin al. di tempat sunan ibn majah Arba in hadithan. al-athir al-jaziri dalam kitab jami al-usul.t. tadhkirat al-huffaz. dhahabi. manazil al-sa irin Abu al-barakat al-baghdadi (467-547/1152 M) . daud al-fatani Minhaj al. Muhammad b. al-tabaqat al-sunniyyah fi tarajim al-hanafiyah Abu al-hasanat abd al-hay al-laknawi. al-fawa id al-bahiyya fi tarajim al-hanafiyya Abu al-barakat al-baghdadi (w. 547 H/1152 M) Manhal al-safi. 294 hadith bukhari Ibn taimiyah.ala iq Risalah fi al-istihsan. dhakhirat al. is af dhawil watar bi sharh nazm al-durar fi ilm al-athar. kutub al-sittah.arifin. mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah (sharh sunan ibn majah). terjemahan mokhtasar ibn abi jamrah. abd al-rahim shah waliyullah al-dehlawi. meletakkan muwatta keenam. 2/48 khulasat tadhhib tahdhib al-kamal Al-ithyubi. haiderabad. imam al-ghazali Jami al-haqa iq bi tajrid al.uqba fi sharh al-mujtaba. sharh alfiyah al-suyuti fi al-hadith. al-jalis alsalih al-nafi bi tawdih ma ani al-kawkib al-sati . imam abu al-hasan al-ash ari (260-324 H) abdullah al-herawi. awali muslim ala al-bukhari. t. al-mubarak b.Suyuti al-rad Ahmad b. fath al-qarib al-mujib fi sharh kitab mudabbi al-habib mimman yuwali mughni al-labib Hlm ii. al-khawa fi ilm al-kalam. al-hafiz ibn hajar . iqd al-jid fi ahkam al-ijtihad wa al-taqlid abd al-qadir al-tamimi.

733).aziz al-ashari sharh mishkat. hamid Al-mubarakfuri. muqaddimah al-nafh al-shadhi syarahan makna. 6230. waliyuddin abu abdullah Muhammad b. dr. 6. mishkat al-masabih. sheikh sayd Muhammad sharif ali b. 7. ibn kathir. al-athir. majlis hadith yang mengupas pelbagai aspek ilmu hadith. mu jam al-shuyukh. abdullah al-khatib al-tabrizi (w. sharh gharib nihayat al-gharib. ibrahim b. akidah. mengambil pendekatan tahlili (terperinci) maudu i (tema). al. membentangkan nama sahabat dan hal ehwal mereka abu muhammad al-husain b. mas ud al-baghawi. al-bidayah wa al-nihayah 14/163. al-haythami hashiyah al-mishkat. ali b. sheikh abd al. menambah 1511 ke atas kitab masabih al-sunnah syarah mishkat 1. kitabnya al-ikmal fi asma al-rijal jumlah hadith mishkat. mauduk hukum. 4.allamah husain b. 14/92 ilm syarh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. al-bidayah wa al-nihayah. Muhammad b.abbas ahmad b. mujaddid al-alf al-thani hashiyah al-mishkat. al-kashif an haqa iq al-sunan. Muhammad sa id b.asqalani .Halaqah dalam kefahaman tradisional. ahmad b. syahadah. menghuraikan hadith. al-khatib altabrizi. termasuk menyampaikan hadith dari koleksi kitab hadith (kutub al-sittah). mempelajari ilmu mustalah dan memperhalusi ilal al-hadith. mubarak b. ahmad ma bad abd al-karim. fekah. Muhammad b. Beirut: dar al-kutub al. 3. ali b. abu sulayman daud b. tafsir al-imam al-badr b. selepas 737 H). Muhammad hajar al. sharh al-mishkat. tasawwuf. Muhammad ilm al-din al-sakhawi minhaj al-mishkat. mulla ali al-qari. al-durar al-kaminah 3/28 ibn hanbal (164-241) abu hanifah (80-150). muqaddimah tuhfat al-ahwadhi. kalam. al-dhahabi 2/30. sa ad allah b. merungkai lafaz gharib dan musykil Ibn taymiyah (661-728). al-athir. masabih al-sunnah. jama ah al-kannani al-hamawi al-shafi i (w. 5.ilmiyah. Muhammad al-tibi al-mirqat sharh al-mishkat. jama ah. sihhah al-jawhari. sheikh abi al-hasan ali b. qadi al-qudat badr al-din abu abdullah Muhammad b. usud al-ghabah. ali al-asfahani al-zahiri ahkam al-hanbali. dr. shihab al-din abi al. tauhid. 2.

sheikh turbishti hidayah al-ruwah ila takhrij al-masabih al-sunnah. al-tahawi sharh masabih al-sunnah.ayni. abi jamrah (w. taha abd al-ra uf sa ad Hadith hasan sahih. abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi ashimmat al-lam at (tulisan parsi) abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi mir at al-mafatih. 1/558 Shams al-din Muhammad b. hadith yang disifatkan hasan sahih berkumpul padanya kedua-dua syarat sahih dan hasan.asqalani lam at al-tanqih. 6. nawwab qutb al-din khan al-dehlawi . 4719. muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394) muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394).alqami al-shafi I (w. hashiyah ibn al-qayyim ala sunan abi daud. 7. 325 dari bukhari. sharh al-bukhari memetik hadith dari kedua kitab Sharh thulathiyat al-bukhari. ibn al-athir. nuzhat al-nazar sharh nukhbat al-fikar. abdullah b. 656). ibn al-athir (w. oleh mahmud b. ibn hajar al. al-targhib wa al-tarhib al-mundhiri (w. 831) Hawashi. 606) jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw) Sharh al-mawdu i wa al-tahlili. sharh zawa id ibn majah ala al-sahihayn wa al-sunan. ma arif al-quran (tulisan urdu) tarajim abwab al-bukhari syarah masabih al-sunnah 1. al. syarah kitab sharh ma ani al-athar. 5. al-ta liq al-sabih ala mishkat al-masabih. sunan abu daud. zahr al-ruba ala almujtaba.8. mabani al-akhbar fi sharh ma ani al-athar. 929). ahmad al. sunan altirmidhi). al-suyuti Sharh al-syuruh. jumlah hadith masabih al-sunnah. ibn hajar. al-suyuti Ibn al-mulaqqan. sharh sunan ibn majah. Abu musa abd ibn qays al-ash ari (rad) Ta liq makna syarah gharib (kutub al-sittah). abdullah rahmani al-mubarakfuri mazahir al-haq (tulisan urdu). al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. kashf al-zunun. 4. 699). almughaltay. 3. 2. sharh al-jami al-saghir min hadith al-bashir alnadhir (saw). Muhammad b. 857 muslim fath al-mubin. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wassalam. nukhab al-afkar fi sharh ma ani al-athar. sa ad b. sharh zawa id al-mujtaba ala al-arba ah (kitab al-sahihayn. Kashf al-zunun. abd al-da im (w.

abd al-haq al-dehlawi (w. abdullah b. Nur al-haq abdul haq al-bukhari Hashiyat awn al-ma bud (hindi wistaniah). yahya b. sallam (w. al-dibaj al-madhhab fi ma rifat a yan ulama al-madhhab. 1/10. hamd b. 256).Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. Muhammad b. al-san ani. suyuti. 224) gharib al-hadith. Sharh ma ani al-athar. 255-6. 1/181. 201. naqlan Subul al-salam. al-ittijah al-fiqhi lada shurrah al-hadith. habib (239). 193. ibn daqiq al. 1014). Beirut: dar al-fikr. shihab al-din abi amru (ed.id Iktisar. taysir al-qari fi sharh sahih al-bukhari (parsi). ahmad b. berkait dengan rangkuman makna. muslim 51. abdul malik b. Muhammad b. fakhr al-din. hammad (w. al-a lam. 197). isma il basha albaghdadi. sheikh al-islam b. ali ibn farhun. wahab (w. abdullah b. ibn qutaybah (w. al-suyuti. umar b. sharahil (w. adwa ala al-manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-sharif. umar abd al. 197) kitab fi gharib al-muwatta .arabi 1/190 Manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith. mawlavi wahid al-zaman. 1351 H hlm 131. ibn majah 15. abd al-ra uf al-manawi (w. isma il ibn abi uways al-madani (w. nazm al. syarah sahih al-bukhari 95. 285) gharib alhadith. salamah al-hijazi al-tahawi (w. hlm. tanwir al-hawalik. dar al-fikr 1402. al-muthanna (w. 1073). harmalah b. yahya b. jami ah Baghdad. abu ishaq Ibrahim al-harbi (w. 400) (1418).ani Sharh muwatta malik ulama maliki. yahya (243). kulliyyah al-syari ah. bukhari. al-sarh (w. abu ubayd al-qasim b. nasa i 8 Ulama hindi. gharib al-hadith. 321) . sharh muwatta . dinar. 1/200. Muhammad al-busti al-khattabi (w. al-sihhah. 250). isa b. wahab al-misri (w. al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. 186) burhan al-din Ibrahim b. tirmidhi 22. zakariya (w. 388) Jawhari isma il b.iqyan fi a yan al-a yan abdullah faqih al-andalus b. ahmad b. al-zirkili. al-faydi Muhammad bashar. tarikh al-turath al. tahshiyat. qadi iyad. 372) Dr. abu daud 23.arifin fi asma al-mu allifin wa athar al-musannifin 6/517. nur al-haq b. 1/46). tartib al-madarik. hadiyat al. 1989. 259). sharh al-bukhari ali al-qari al-makki (w. 1031) Al-sharh al-mawdu i. sharh musykil al-athar. sahnun (w.aziz al. memperhalusi makna dan perkaitan nas yang umum dan khas Awal yang menulis syarah (gharib alfaz) ialah abu ubaydah ma mar b. muwatta 75. 208) (ibn al-athir. dr. mesir. 155.). 276) sharh al-gharib Sharh hadith umm zar in. 226). nafi (w.

cet. 544) Al-muyassar sharh masabih al-sunnah. abd al-malik abu al-husain b. abu ja far nuhammad b. 1414 H Hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya .Sharh Sharh nukhbat al-fikar fi mustalah ahl al-athar.uqala wa nuzhat al-fudala . abi daud sulaiman al-asy ath (w. 733) Ibn hajar. jami bayan al. abdullah b. abdullah al-asfahani (w. abu abdullah Muhammad b. nuzhat al-nazar. ibrahim (w. 275) Al-risalah al-mustatrafah li bayan masyhur kutub al-sunnah al-mushrifah.ilm wa fadlihi Jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw). 770) Al-manhal al-rawi fi mukhtasar ulum al-hadith al-nabawi. 600) Al-qamus al-muhit. khalaf b. hussain al-turbishti (w. abu bakr Muhammad b. abu hatim ibn hibban (w. 449) Tafsir gharib ma fi al-sahihayn. Muhammad (w. miftah dar al-sa adah wa manshur wilayah al. 6. nasr al-humaydi (w. ibn jama ah Muhammad b.asqalani. al-husayn al-ajiri (360) Sharh al-sunnah. fayyumi ahmad b. abu nu aym ahmad b. Beirut: dar al-jil. ibn hibban Nawadir al-usul fi ma rifat ahadith al-rasul (saw). 1345). ishaq al-kalabadhi (w. mas ud al-baghawi (w. 488) Mashariq al-anwar fi iqtifa sahih al-athar. 1014). ibn hajar Sunan al-darimi. ibn hajar al. ali alma ruf bi al-hakim al-tirmidhi (w. shihab al-din fadl allah b. 384) Sharh al-arba in hadithan. qadi iyad (w. Muhammad (w.ilm wa al-iradah . mu assasah al-halabi wa syuraka uhu Al-misbah al-munir fi gharib al-sharh al-kabir. husayn b. ja far al-kattani. Muhammad b. 318) Tanbih al-ghafilin. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. ali b.). 310). 373) Ma ani al-akhbar wa sharh al-athar. al-hidayat ila ilm al-sunan. ali b. 255). al-battal (w. 340) Ibn abd al-bar. sultan Muhammad al-qari (w. (w. abd al-rahman (w. muwafaqah al-khabar al-khabar fi takhrij ahadith al-mukhtasar Ibn al-qayyim. Muhammad b. Muhammad b. abu bakr Muhammad b. Muhammad al-muntasir al-kattani (ed. jarir al-tabari (w. ya qub (w. 1421 Al-durar al-kaminah fi a yan al-mi ah al-thaminah. 606) Tahdhib al-athar wa tafsil al-thabit an rasul (saw) min al-akhbar. abu al-layth al-samarqandi (w. al-fayruz abadi. 817). 516) Sharh al-bukhari. al-manhiyyat. 354) Rawdat al. ibn al-athir al-mubarak b.

shams al-jamal ala muntakhab kanz al. Muhammad nur al-afghani al-hanafi (1250-1326). amin lutfi. 1389). yusuf al-husni al-bayabani al-maghribi al-dimashqi (1267-1354). palestin. nuzhat al-muttaqin sharh riyad al-salihin. al. mishkat al-nubuwwah sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. 1346) sharh sunan al-nasa i. abd al-hakim b. 1407). Mustafa dib al-bugha. suruni Syam. sharh bulugh al-maram Mahmud al-mawqi (w. al-musnid al-ahmad ala musnad al-imam ahmad abd al-wahhab b.Ustaz Muhammad hafiz b. muhaddith besar di jami al-Umawi. albarwad al-talisah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. 1321). Mustafa b. ali al-sharbiji Muhy al-din mastu. kini merangkumi Syria. Muhammad al-kafrada ali al-halabi al-shahir bi ibn talas (w. al-fath al-ayman al-maqbul wa al-sharh al-mahdi li ashraf al-rasul (saw). Sharh ala sahih al-bukhari.ummal. ni mat al-bari sharh sahih al-bukhari. hashiyah ala sahih al-bukhari Muhammad badr al-din b. bersama Mustafa sa id al-khan. al-wafi fi sharh al-arba in al-nawawi. mawarid al-afham ala salsabil umdat al-ahkam. kunuz al-haqa iq sharh kanz aldaqa iq li al-manawi. nur al-din itr. 1355).atr al-shadhi fi hil alfaz al-tirmidhi abd al-qadir badran al-dimashqi al-dawmi (w. Jordan. muhy al-din mastu. sharh shama il Jamal al-din al-qasimi al-husayni al-shafi i al-dimashqi (1283-1332). tawdih al-jami al-sahih Muhammad munir abdah agha al-dimashqi. sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) Muhib al-din al-khatib (w. oleh al-maqdisi Ibrahim al-ya qubi. I lam al-anam sharh bulugh al-maram Shaikh Nasir al-din al-albani (1332-1420/ 1914-1999) al-ta liq al-raghib ala al-targhib wa al-tarhib . darwish al-rukabi al-sukari al-dimashqi (1230-1329). minhat al-bari fi khidmat sahih al-bukhari Muhammad salih al-farfur (w. sharh al-alfaz al-gharibah fi al-arba in al-nawawiyah Mustafa dib al-bugha. dan lubnan Damsyik Abdullah b.

kurun yang mekar dengan ijtihad. Muhammad b. sharh al-arba in al-nawawiyah fi al-ahadith al-sahihah al-nabawiyah (saw) Al-sheikh sami abbas. di samping mengulas. ibn al-athir.a dim. ibn al-mu allim. Dan sejak itu tumbuh pohon yang besar mencecah ke udara di atas makam imam. kajian sejarah Qadi al-qudat Ibn khallikan. Daqr. Setiap kali dibina ia runtuh dengan sendiri. tabaqat biografi Izz al-din ibn abd al-salam. bercahaya tangannya memasang pelita Muhammad allan. bermimpi melihat imam al-nawawi. Bahagian hal ehwal islam. mengkritik. al-bayan fi sharh al-arba in al-nawawiyah Seminar pemikiran islam al-imam al-nawawi (multaqa al-fikr al-islami). ibn al. hadith dan usul. 144. kuala lumpur Zakiyuddin Ibn al-rawahah (w. abd al-qadir al-arna ut. dan mensyarah karya Ibn abi usaybi ah al-dimashqi. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Muhammad adib al-mahmud. 1-3 jamadil akhir 1411/ 18-20 dis. astronomi. mahir dalam hukum dan fatwa Daqr. . 1/7. tasawwuf. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Khalid al-baytar.arabi. dewan muktamar. Abad ke 7. isma il b.bertaqlid kepada pendapat imam. membina kubah di atas makamnya. syaikh al-sharaf al-barizi. yaqut al-hamawi al-rumi.Mahmud b. tabaqat al-nuhat wa al-lughawiyyin. awsaf al-nabi (saw) sharh wa ikhtisar shama il al-tirmidhi abd al-khaliq mas ud. bidang sastera dan perubatan Ibn al. ghana im. Sharaf al-barizi: saya memperhalusi masalah tersebut dan benar sebagaimana dikatakan Imam. kejuruteraan Ibn al-qifti. ahli fekah. menyemak. mahaguru mazhab hanafi. 1990. abu zakariyya al-nawawi Ibn al-wardi meriwayat dari gurunya. bertanyakan tentang puasa sepanjang masa (al-wasal) imam al-nawawi menjawab: padanya terdapat 12 pendapat ulama . al-amir al-kabir al-saydi. jabatan perdana menteri. 622) Ibn qadi syuhbah. abd al-rahman b. abd al-karim. pada zulkaedah 713 h. kerana perkara ini tidak pernah dilihat berkumpul dalam sebuah kitab. 62-3. asakir ibn akhi al-hafiz abi al-qasim. sejarah Ibrahim b. kegiatan ilmiah dan penulisan penghasilan karya tertumpu pada mengutip (naql) pendapat. pusat islam Malaysia. akhir abad ke 10 H.

idris al-qadiri al-fasi (w. sharh shama il al-tirmidhi Muhammad b.umrani al-fasi (w. 669 H.ibar 5/312. 748). syaikh al-shuyukh. 1311) sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) li al-tirmidhi abd al-kabir b. selesai isnin 4 ramadan 670 H Mukhtasar al-tadhnib. uyun al-masa il al-muhimmat (fatawa). abd al-kafi al-subki. abu isa Muhammad ibn sawrah ibn musa ibn dahhak al-sulami al-bughi al-tirmidhi (w. 1350) urf al. 1347). hashiyah ala awa il sahih muslim Muhammad b. 1332). rawd al-azhar fi shama il al-nabi al-mukhtar (saw). hashiyah ala awa il sahih al-bukhari. ibn malik. mazhab ash ari Abu abdullah syams al-din Muhammad al-dhahabi (w. mir at al-jinan.arifin. tuhfat al-walid wa raghbat al-ra id. lebih 30 kitab syarah Riyad al-salihin. ali b. al-firkah al-fazari Ibn ya isyh.abd al-karim al-harastani. mazhab aqidah.anbar al-wamdhi bi sharh jami al-tirmidhi . mas alat takhmis al-ghana im. zikir ma thur. 1333) hashiyah ala sahih al-bukhari. maqasid al. 1345). ja far al-kattani (w. sharh ala sahih al-bukhari. ibn al-salah (577-643). mas alat niyyat al-ightiraf. 632) Rawdah. al-hassan al-kattani (w. al-yafi I 4/206. ibn allan 1/31-4 Kashf al-zunun 1/936. al. abd al-karim al-rafi i al-qazwini (w. imla at ala sharh sunan al-nasa I. 11. al-anwar al-jaliyah fi al-shama il al-muhammadiyah (saw) Ibrahim al-tadili (w. kashf al-zunun 2/1873-6. sharh musnad al-imam ahmad Muhammad al-tahir b. taj al-din abu nasr abd al-wahhab b. Minhaj al-talibin. selesai ahad. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan Syarah kitab al-Shama il al-Muhammadiyah wa al-khasa il al-mustafawiyah (saw). tabaqat al-kubra 8/396. 892) abd al-salam b. khatib dimashq. ahmad al. 1893 hadith. 15 rabiul awal. keseluruhan 660 karya yang dihasilkan Imam Abu al-qasim abd al-karim b. hawashi ala shama il al-tirmidhi Muhammad b. jami al-sunnah. Muhammad al-kattani al-fasi (w. 689 bab. Muhammad b. nahu Al-daqr.

jam al-nihayah. al-misbah al-munir ala al-jami al-saghir Al-shaikh Muhammad habib allah b. ahmad b. dr. sullam al-fiqh wa al-dirayah ala jam al-nihayah li ibn abi al-jamrah. fath al-mun im bi bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Al-a lam. setiap dua hadith. dalil al-salik ila muwatta al-imam malik. abdullah ma ya ba al-jakni al-shanjiti (w. 1357). 276) bayan gharib al-hadith. Muhammad abu al-laith al-khayr abadi. 204) ta wil mukhtalaf al-hadith. al-hassan al. dar al-shakir. 203) abu ubaydah ma mar b.abdi al-asafi (w. al-shafi I (w. 210) tadrib al-rawi. hadith yang mengandungi kesamaran lafaz pada matannya dan sulit difahami kerana jarang dipakai Muhammad yahya b. Muhammad al-mukhtar al-wulani (w. 1330). selangor. cet. 2004 82. 1363) fath al-qadir al-malik fi sharh muwatta malik. beirut: dar al. al-muthanna (w. ustaz Muhammad hafiz b. qaddur al. ali al-buttawuri al-ribati (w. khayr al-din al-zirkili (1998). Mukhtalaf al-hadith. suruni Ikhtilaf al-hadith. ibn qutaybah al-daynuri (w. zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim (2296 hadith). manzumah shi riyah. 358 Mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. atau lebih. sharh mukhtasar sahih bukhari Nur al-haq sharh sahih al-bukhari .alawi al-sultan (w. gharib al-hadith. shamil al-mazini (w.ilm li al-malayin. 1356) hashiyah ibn zakariyya ala sahih al-bukhari Muhammad b.Al-syeikh Muhammad al-khidr b. hadith yang terlindung maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan diperhalusi atau ditafsir dengan dalil yang lain 60. al-nadr b. 13 Juhud al. ida at al-halik sharh dalil al-salik ila muwatta malik. 1355) taqyid ala al-muwatta abd al-hafiz b. Mushkil al-hadith. yang diterima tetapi bercanggah pada makna zahir 90.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarni al-khamis ashar al-hijri. Abdullah al-jakni al-shanjiti (w. hlm. 1354) kawthar al-ma ani aldarari fi kashf khabaya sahih al-bukhari Al-makki Muhammad b.

arraf zahr al-ruba ala almujtaba. 1605/6). al-madani junnun al-fasi (w. 1144). 1327). ali al-shawkani (w. al-talib b. Muhammad salim al-majlisi al-shanjiti (w. darajat mirqat al-su ud ila sunan abi daud.ayni (w. ruh al-tawshih ala al-jami al-sahih. 1306) mukhtasar hawasyi al-suyuti ala kutub al-sittah. 1331) hashiyah ala sharh al-shaikh jussus ala alshama il. abi al-qasim al-qadiri al-fasi (w. sultan Muhammad al-qari al-hirawi (w. ta liq ala al-muwatta Muhammad fathan b. al-mulim bi sharh alfaz sahih muslim Muhammad b. ulama maghribi Muhammad b. 1031) fayd al-qadir sharh al-jami al-saghir Muhammad b.aynayn al-shanjiti (w. al-madani jannun al-fasi (w. 463) al-istidhkar fi sharh madhahib al-amsar mimma rassamahu malik fi muwatta ihi min al-ra y wa al-athar Al-qadi badr al-din al. 855) umdat al-qari abd al-ra uf al-manawi (w. Muhammad fadil ma al. mirqat al-mafatih li mishkat al-masabih Ahmad b. 1302) al-nahr al-jari fi sharh sahih al-bukhari Muhammad b. 1995 . 1325). zakariya (w. al-hafid al-siba i al-marakishi (w. 1332) sharh kabir ala al-arba in alnawawiyah Ibn abd al-bar (w. Muhammad b. abdullah al-talidi. Beirut: dar albasha ir al-islamiyah. 1328). Aqrab al-masalik ila muwatta malik. 1331) irshad al-qari li sahih al-bukhari. ibrahim b. sharh shama il al-muhammadiyah (saw) Muhammad b. 1331). hashiyah ala al-arba in al-nawawiyah Muhammad al-tuhami b. abd al-rahman b. 1250). al-ta liq al-fatih ala muwatta malik Muhammad b. sudah al-murri al-fasi (w. naq qut al-mughtadhi ala jami al-tirmidhi. washy al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj Al-suyuti (1445-1505) mirqat al-su ud ila sunan abi dawud ali b. nayl al-awtar min asrar muntaqa al-akhbar Kurun 14-15. nur misbah al-zujajah ala sunan ibn majah. sharh ramuz alhadith li islambuli Turath al-mugharibah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. 1302). qasim jussus al-ribati (w. sulaiman al-dimnati al-bajam awi (w. abd al-kabir al-kattani (w. sharh sahih al-bukhari Sheikh Muhammad Mustafa b. al-sheikh Muhammad al-hafiz (w. 1321) hashiyah ala sahih al-bukhari. hashiyah ibn zakariya ala sahih al-bukhari ali b. Ahmad b.Ahmad b.

sharh ala sahih al-bukhari. disudahkan oleh Amin Mahmud Khitab al-Subki (w. mufradat sahih al-bukhari abd al-rahman al-busayri al-ghadamisi al-tarabilisi (w. 241). Muhammad b. al-hasan al-hijawi al-maghribi (w. 10/399. al-hasan al-sanhaji al-fasi (w.alawi al-isma ili (w. taqrirat ala sharh al-arba in al-nawawiyah li ibn daqiq al. peristiwa tahun 613 abu al-shita b. 1376) hawashi ala sahih al-bukhari. al-kamil fi al-tarikh. mendengar kitab al-ansab. 1995. 1340). izz al-din ibn al-athir al-jazari. ibrahim al-ta aruji al-marakishi (w. ibrahim b. 1365) sharh al-shama il al-muhammadiyah. hashiyah ala sahih muslim Muhammad abd al-hay b.awu-dam.adawi al-hamzawi al-maliki (w. . adil abd al-mawjud. ta liq ala jami al-tirmidhi. al-nur al-sari ala sahih al-bukhari. abd al-kabir al-kattani al-fasi (w. 1331). 6-7. abu al-hasan ali ibn abi al-karam Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Abd al-Wahid al-Shaybani (1160-1233). sekitar 16 helaian Tuhfat al-talibin. ta liq ala almuwatta . Muhammad al.id Ahmad b. sharh al-jami al-saghir Mesir Hasan al. Muhammad b. sharh al-arba in al-nawawiyah. (1982) bayrut: dar sadir. 1419) sharh musnad al-imam ahmad (w. Muhammad b. Beirut: dar al-fikr. fayd al-jari ala thulathiyat al-bukhari Ahmad b. 1303) al-nur al-sari min fayd sahih al-bukhari. 65. bakkar. a dhab al-manahil ala al-shama il Muhammad al-muntasir billah b. al-jawahir al-lu lu iyah fi sharh alarba in al-nawawiyah Mahmud Muhammad khitab al-subki (1274-1352) al-manhal al. sharh al-shama il al-mawrid al-ha il ala kitab al-shama il. 1355/1935). abdullah al-jurdani al-dimyati al-shafi i (w. 1367) ta liq ala sahih al-bukhari. abd al-kabir al-kattani. ja far al-kattani (w. ed.adhb al-mawrud fi sharh sunan abi daud. 1393) Fath al-Malik al-Ma bud Al-kurrasah. zubayr b. 1416 h hal. 1382). hawashi ala hamish sunan abi daud abbas b. yusuf b. situasi politik. al-sharif al. Muhammad al-zamzami al-kattani (w. 1370) ta liq ala al-targhib wa al-tarhib Muhammad b. ali mu awwad.http:www. mu assasah al-kutub al-thaqafiyah.org/trath mukhtasar tabaqat al-fuqaha al-nawawi.umrani al-fasi (w. 1378). sharh muwatta al-imam malik Dr. ahmad b.

attar (654-724). musnad abd b. musnad al-bazzar. 282). humayd al-kusi (w. sufyan (w. 292). dilayari Jun 25. yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. musnad ya qub ibn shaybah al-sadusi (w. musnad ali b. makhlad al-andalusi (w.org/discuss. 203). musnad ubaydullah b. amr b. 303). ahli hudaybiah. didahulukan riwayat saydina abu bakr al-siddiq (rad). 1348). 262). 228). al-durar al-kaminah 3/74 Tuhfat al-talibin. taqrib sahih al-tirmidhi wa sharhihi. sharh al-shama il almuhammadiyah (saw). abd al-khaliq (w. hussain b. Muhammad b. hammad al-khuza i (w. ikhtisar sharh shama il al-tirmidhi. http://webride. riwayat oleh Ummahat al-Mukminin. musnad al-hasan b. al-hammani (w. fath al-mun im sharh sahih muslim (disusun selama 20 tahun) Muhammad tatayyi. dan riwayat yang disampaikan dari Sahabat dari kabilah bani hashim Musnad Musnad abu daud al-tayalisi (w. Dr. 2008 ala al-din ibn al. 244). musarhad al-basri (w. abu usamah (w. musa shahin lashin. 249). 276).abbas qadi dudat di syam menghadiri majlis hadith ibn attar di dar al-hadith alnawriyah Ahmad abd al-jawwad al-dawmi. muhktasar al-shama il. idah al-ma ani al-khufyah fi al-arba in al-nawawiyah . musnad nu aym b. musa (w. musnad al-harith b. al-ja d al-jawhari (w. sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah Muhammad b. musnad abu ya la al-mawsili (w. musnad ahmad b. abd al-majid al-sharnubi al-azhari al-maliki (w. 219). 238). 307). al-sheikh al-zahid al-wara waliyullah abu yahya hassan b. mani al-baghawi (w. 213). al-ahadith al-mukhtarah min sahih al-bukhari wa sharhuha. al-bidayah wa al-nihayah 14/117. 1914) sharh sahih al-bukhari. 230). sharh ala mukhtasar sahih al-bukhari li ibn abi aljamrah. pejuang badar. Najm al-din abu al. 228). musnad yahya b. dari awal tahun 670 Hijrah dan sekitar beberapa waktu sebelumnya sehingga kewafatannya. 228). hizam Dan tempoh persahabatan saya dengannya. diikuti dengan riwayat 10 sahabat yang dijamin syurga.arif Muhammad khalil al-khatib al-naydi al-tantawi (1909-1986). sahabat yang lebih awal memeluk islam. abu bakr ahmad b. Muhammad b. al-iitihafat al-rabbaniyah. musnad musaddad b. 1388/ 1968) Kitab musnad ahmad. musnad abu bakr alhumaydi (w. musnad baqi b. musnad ishaq b. hanya saya yang bersamanya tanpa disertai yang lain. sharh al-mukhtar min sahih muslim Al-sayyid al. jum ah b. Muhammad abu syahbah (w.Muhammad fu ad abdul baqi (w. rahawayh (w.

mengikut bab fiqh supaya mudah bagi mereka yang membacanya untuk menelaah dan menyingkap kemusykilannya. Imam Abu Zakariyya Yahya b. dan tidak boleh dikucup tangan lelaki amrad yang cantik sama sekali. dan saya telah beristikharah kepada Allah (swt) untuk menyusun fatwa yang dikeluarkan oleh syeikh dan qudwah bagi saya di jalan Allah (swt). termasuk persoalan yang dibangkitkan kepadanya dan masalah yang tidak berkait dengan fiqh yang dimuatkan di bahagian akhir kitab. dan kekhuatiran terhadap penyakit kusta tidak diketahui kebenarannya kecuali dari maklumat ahli perubatan. yang masyhur dalam mazhab kita sebagaimana diputuskan ialah makruh bersuci dengan air al-musyammas (air yang dijemur panas matahari). dan saya telah mengutip athar dari para salaf. hlm. . Hal.alim alRabbani.net Al-Nawawi. dan makruh mengucup tangan selain mereka. tidak menyusunnya mengikut tertib kerana fatwa diberi mengikut keadaan dan berharap dapat menyusunnya kemudian. dan kedalaman dalilnya. 48. 7. Telah diungkapkan dalam beberapa hadith sahih. sedang menurut pendapat yang terpilih (al-mukhtar) pula ialah hukumnya tidak makruh. 7 Imam al-nawawi. dianjurkan mengucup tangan orang yang salih dan ulama yang mempunyai keutamaan. dan menjawab kesamaran tentang nas yang dianggap bercanggah walhal ia tidak bercanggah. tidak menyebut perkara khilaf dalam masalah yang dibahaskan dan hanya menyebut pendapat yang sahih dalam setiap hukum yang diputuskan. kitab al-taharah.alheweny. hal. dari catatan yang diambil sewaktu dalam majlis syeikh. tentang berdiri menghormati ahl al-fadl. Beirut: Dar al-Kutub al. Hadith yang melarang bersuci dengan air al-musyammas kerana ia mewarisi (menimpakan) penyakit kusta.Ilmiyah Hal. hlm. Sharaf. Menyertakan masalah lain yang tidak disebutkan dalam kitab. sad al-hajah ila takhrij sunan ibn majah. Sharaf (1402/1982). http://www. sharh kitab al-tawhid li al-bukhari. dan Imam Shafi i menyebut: dan saya tidak memutuskan makruh bersuci dengan air musyammas kecuali dari sudut perubatan. menetapkan manhaj yang ringkas dengan penjelasan hukum yang jelas bagi memudah kefahaman orang yang tiada keahlian dalam fiqh dan jarang melazimi para fuqaha dan mendalami ilmu fiqh. dan pernyataan ulama tentangnya. lantaran itu maka pendapat yang kita pilih dan amalkan dan yang masyhur dari pendapat salaf dari pernyataan dan perbuatan mereka: ialah diharuskan berdiri dan dianjurkan mengikut kesesuaian keadaan sebagaimana kami telah sebutkan.Al-husayni abd al-majid hashim. 13. badhl al-ihsan bi takhrij sunan al-nasa i abi abd al-rahman. kalangan yang mempunyai hak keutamaan dan kelebihan fadilat. kerana hadith yang diriwayatkan oleh saydatina Aisyah (rad) dan athar yang dikemukakan dari Ibn Umar (rad) keduanya sangat da if. wallahu ta ala a lam 51. al. dan saya telah terangkan kesemuanya dalam sebuah juzuk yang makruf. 8. dan supaya zahir bagi mereka kejituan tahqiqnya. Fatawa al-Imam al-Nawawi alMusamma al-masa il al-manthurat. sharh riyad al-salihin Abu ishaq hijazi muhammad sharif al-huwayni al-athari. Abu Zakariyya Muhy al-din Yahya b.

dan jawami al-kalam yang dikhususkan kepada Nabi (saw) terangkum dalam dua jenis: apa yang terkandung dalam al-quran. 130. 49. kecuali kerana keuzuran syarak: keperluan untuk menjual. maka tidak harus seorang mujtahid bertaqlid kepada mujtahid lain. atau untuk mengajar dan sebagainya. tidak menuruti amalan bid ah dan perbuatan jahil. Imam al-nawawi mengambil hadith yang diimla kan oleh ibn salah dan menambah sehingga 42 hadith dalam kitabnya (al-arba in) Hal. Allah (swt) berfirman: (Dan apa jua yang dibawa oleh Rasul (saw) kepadamu maka terimalah. sekiranya dimaksudkan dengannya untuk melaksanakan perintah dan ketaatan. dan tiada pahala dan tiada dosa baginya. lelaki memakai sutera. Khiyar al-majlis. 125. maka sesungguhnya yang wajib dituruti hanya kepada Rasulullah (saw). dhayl ala tabaqat al-hanbaliyah. haram memandang amrad yang cantik dengan sengaja baik ia menimbulkan syahwat atau tidak. khiyar al-syarat. 127-8. dan diharamkan penambahan darinya. maka diizinkan sekadar menunaikan hajat. bahkan jika zahir baginya dalil dengan ijtihad yang menyalahi perkataan (mujtahid) lain wajib baginya beramal dengan hukum yang telah zahir. dan imam al-ghazali dan para ulama mazhab telah menyebut: sesungguhnya khiyar telah sabit hukumnya pada setiap yang kurang pada zatnya. kitab al-nikah. dan sekiranya ia tidak bermaksud dari sesuatu hal tersebut. al-amrad pemuda yang tiada bulu janggut 183. atau kerana berubat. Ibn salah telah memberikan catatan terhadap jawami al-kalim dalam majlis imla . maka ia termasuk dari amalan akhirat dan diberikan ganjaran pahala kerananya. dan yang seumpamanya. dan apa jua yang dilarang maka tinggalkanlah (al-Hashr: 7). Muhammad amin (1964). Ibn Fath allah zadah. atau nilainya. khiyar al. atau difasakhkan. perbuatan munkar.83. kerana kasadnya untuk menuruti (sunnah) Rasulullah (saw). tanwir al-qulub fi mu amalah allam al-ghuyub. atau keinginan. dalam kitab dinamakan (al-ahadith al-kulliyyah) merakamkan 26 hadith. dan pandangan serta hatinya. dan membeli. hanya syariat menetapkan padanya khiyar (pilihan) untuk memilih salah satu pilihan terbaik: untuk diteruskan urusan jual beli. dan memelihara kemaluannya. Ibn rajab al-hanbali (736-795). Asal dari jual beli adalah lazim (putus setelah selesai akad). oleh ibn abi ya la. sehingga kitab al-jana iz. atau mendapatkan zuriat yang salih.aib. kaherah: maktabat al-shahirah hal. 12. fath al-bari fi sharh al-jami al-sahih li l-imam al-bukhari. kerana keringanan yang diberikan kepada dua pihak yang terlibat dalam akad. . atau menjaga dirinya. dan apa yang diucapkan dari perkataan Baginda (saw) dan ia tersebar luas dan terdapat dalam sunan yang ma thur dari Nabi (saw) 13. sharh al-tirmidhi. maka (nikah) tersebut hukumnya harus dari urusan keduniaan dan keperluan diri. al-khiyar.

ta jil al-manfa at. meletakkan al-muwatta sebagai kitab usul al-sittah. 9/531. 491 Taqrib al-maram fi tartib gharib al-qasim b. dan ibn asakir mengikutinya Ibn asakir. Muhammad al-shirazi kemudian al-maqdisi al-dimashqi (w. kashf al-zunun. tahdhib altahdhib. majah al-hafiz qazwin (209-273). Kitab sunan. Maslak al-tanbih fi talkhis al-tanbih. al-shawkani. 507). abd al-wahid al-maqdisi (w.dan majd al-din ibn alathir al-jazari (w. dimakamkan di perkuburan bab al-saghir berhampiran makam al-sheikh abu al-faraj abd al-wahid b. 465 Sharh al-tanbih al-shirazi fi fiqh al-shafi iyyah Al. 606). 2/312 Shaikh muhib al-din al-tabari (w.umdah (mukhtasar al-muharrar) Al-tiraz al-madhhab fi talkhis al-muhadhdhab. 525). di tempat sunan ibn majah. 694). 1913 . abd al-ghani b. 4. tahrir al-tanbih li kulli talib alnabih (mukhtasar al-Tanbih). shadharat al-dhabat. syeikh Muhammad abd al-rashid al-nu mani Razin b. 486). mengeluarkan atraf bagi sunan al-arba ah Abu abdullah Muhammad b. Ibn kathir. 55. kashf al-zunun. sallam. 1.000 hadith semuanya baik (jayyid) kecuali sedikit. albidayah wa al-nihayah 11/52 Manhaj al-imam al-hafiz ala al-din mughaltay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah. tahir b. yazid b. ibn hajar. kashf al-zunun. 6/340 Al-imam ibn majah wa kitabuhu al-sunan (ma tamassu ilayhi al-hajah li man yutali sunan ibn majah). tarikh Baghdad 7/453. mu awiyah al. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wa al-salam Mughaltay. karya lebih 100.abdari al-sarqisti (w. dalam kitabnya al-tajrid li al-sihhah wa al-sunan. Kashf al-zunun. 32 kitab.500 bab.Wafat di damsyik. dalam kitabnya atraf al-kutub al-sittah. 6/72. yusuf b. al-badr al-tali . ala al-din ibn abdullah al-bakjari al-hakari al-hanafi al-turki al-misri (689-762) Lisan al-mizan. meletakkan sunan ibn majah di kalangan kutub al-sittah. jami al-usul Al-kamal fi asma al-rijal. ibn hajar 1/7. ali al-maqdisi (w. 600) Imam Mughaltay dan ala i meletakkan kitab al-darimi sebagai kutb al-sadis Imam abu al-fadl Muhammad b. al-talwih bi sharh al-jami al-sahih. ibn imad al-hanbali. dr. abdullah al-bahuth Mughaltay.

kitab gharib al-hadith Sunan al-shafi i wa musnaduhu Mukhtasar sunan al-daraqutni. hal. yusuf al-barzani al-ishbili (636) Sa ad al-din abu muhammad mas ud b. Wawan djunaedi soffandi. terj. Dar alhadith. sharh ilal al-tirmidhi.Ghayat al-ihkam (mukhtasar bukhari. ed. muslim). dhayl tarikh nisabur. al-athir Mukhtasar al-sunan. Ahmad azw inayah aldimashqi. tajrid ahadith al-ahkam.ulum wa al-hikam fi sharh khamsin hadithan min jawami al-kalim. terjemah syarah shahih muslim. al-hafiz abd al. 1423/2002. al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim . 571). Jakarta Sahih muslim bi sharh al-nawawi. Beirut: dar ihya al-turath al. ahmad bin rajab al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795). pemilik karya besar. al-jawzi. al-taffah Kitab al-taqasim wa al-anwa . inba al-ghumar 3/176 Muwaffaq al-din abu Muhammad abd al-latif b. 11 Imam zuhri (rah) berkata: jawami al-kalim sepertimana disampaikan kepada kami ialah Allah (swt) menghimpunkan kepada Rasulullah (saw) pelbagai perkara yang tercatat dalam kitab-kitab suci terdahulu kepada satu atau dua perkara dan seumpamanya. majma il gharib. dan telah banyak dihafal dan dilimpahkan manfaat oleh Allah (swt) Ibn rajab al-hanbali. hibban al-busti Jami al-masanid li al-hafiz abu al-faraj b. 338). 711) Imam an-nawawi.azim al-mundhiri Ibn asakir (w. hazim Muhammad. s. abd alrahman b. dan abu al-barakat abd al-sallam b. al-arba in altibbiyah al-mustakhrajah min sunan ibn majah wa sharhuha Zakiyuddin Muhammad b. mu jam al-nubl Jami al. ahmad al-harithi al. tartib abu bakr al-halawi Ma rifat al-sahabat.iraqi al-misri (w. imad amir. ag 1423 H. 1/56 dan telah masyhur kitab al-arba in yang disusun (oleh Imam al-Nawawi) ini. dikemukakan juga fatwa qadi abu Muhammad abd al-haq al-maliki. al-hafiz al-mubarak b. kaherah 1415/1994 1/44 abu l Husayn abd al-ghafir. 629). taymiyah al-harrani al-hanbali Abu sulayman al-khattabi (w. abu hatim Muhammad b. penerbit mustaqim.arabi. sharh sunan abu daud. yusuf al-baghdadi al-shafi i (w. ma alim al-sunan. ibn hajar. ali b. al-hafiz zayn al-din b. tahqiq isham al-shababithi.

45. hadith yang diriwayatkan oleh thiqat yang bertentangan dengan riwayat dari perawi da if .Demikianlah akhir keterangan yang dikemuka oleh Ibn al-salah. 50.56. 43 Abu ali al-hassan b.52.44. 45 Al-hafiz abu al-qasim. 41.55. 54.58 Kitab al-ansab.57. Kalau bukan berdasarkan pertimbangan tersebut. pasti beliau tidak menganjurkan seseorang untuk menukil hadith dari beberapa kitab. Keterangan ini beliau sebutkan tidak lain sebagai sebuah anjuran dan berlandaskan sikap berhati-hati. kami juga telah meriwayatkan dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) yang berkata: tidak ada kitab hadith yang lebih bagus kualitinya dibandingkan dengan kitab sahih al-bukhari (rah). hadith yang jumlah periwayatnya tidak mencapai bilangan mutawatir Fard. 45. 41. 55. oleh Abu sa id al-sam ani. tidak semua hadith sahih aku keluarkan. abdan. hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi Ma ruf. al-rabi 53. tidak dimasukkan hadith tersebut 52. riwayat seorang perawi yang berbeza dengan kebanyakan perawi lain aziz. 57 Shaykh abu amru al-hafiz ibn al-salah. merujuk pada kitab hadith yang lain untuk mencari riwayat dan memperkuat isnad. 46. makki b. Ibn sikkit. imam muslim: seandainya para ulama hadith menulis 200 sanad hadith. juz 1/ hal. hadith yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi Ahad. kitab al-muzakkin li ruwat al-akhbar. Kerana dengan hanya berpegang kepada kitab sahih (Muslim) sahaja sudah memadai. demikianlah keterangan yang diungkapkan oleh shaykh ibn al-salah. 48 53. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. dua perawi yang gugur dalam rangkaian sanad Maqlub. berlatarbelakangkan hadith abu hurairah (rad): (apabila dibacakan al-quran maka hendaklah kamu tunduk diam). hadith yang diriwayatkan lebih tiga orang perawi Gharib. 47.49. hadith sanadnya dibawa pada matan yang lain Masyhur. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. Abu ali al-hassan b. 45 Mu addal. al-rabi berpendapat kitab muslim lebih sahih Silsilah sanad sahih muslim tersebar di nisabur 57. ibn qutaybah. intisari dari riwayat mereka akan terangkum dalam kitab musnad ini.

garis keturunan i tibar. riwayat yang terputus namun dinyatakan dengan lafaz yang menunjukkan ia didengar terus dari perawi yang menyampaikannya. bab al-wasaya. hilyat al-abdal. unsur tambahan selain hadith Muhktalaf. Dala il al-ahkam min ahadith al-rasul sallallahu alayh wa sallam . imarah wa alkhilafah. beberapa faedah dari (kitab) imam al-bukhari telah dinukil dan diringkaskan dalam kitab ini (sharh Muslim). namun dapat dikumpulkan Tadlis. 54. Kitab mukhtasar al-musnad al-sahih li muslim ibn al-hajjaj. bab al-halaq wa al-taqsir. abu bakr al-isma ili. perawi (sahabat) yang gugur dalam rantai sanad fawa it dalam kitab sahih muslim. mukhtasar al-tirmidhi. al-halabi al-shafi i al-muqri (539632). al-tanazzulat al-mawsiliyah.arabi. telah menghasilkan sekitar 846 karya. fusus al-hikam. al-misbah fi al-jam bayna al-sihhah. kecacatan pada riwayat hadith yang mengurangi kejituan dan kesempurnaan riwayatnya Mudraj. al-futuhat al-makkiyah. 54. rafi b. riwayat perawi thiqah yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat Munkar. kitab al-haj. membandingkan jalur sanad yang disampaikan dari pelbagai jalan riwayat untuk mendapatkan kesamaan atau tidak mutaba at . shaddad. hadith yang kelihatan bertentangan. insya al-dawa ir. hlm. Ijazah. kesamaan beberapa riwayat hadith dari segi perawinya irsal. Al-imam al-hafiz al-faqih al-nazzar. Kami telah menghimpunkan faedah tersebut selama lebih 16 tahun. Kami menggali dan mengumpulnya dari beribu-ribu hadith yang bertaraf sahih dan kesemua faedah itu kami bentangkan di permulaan kitab sharh sahih al-bukhari. keizinan syeikh kepada murid untuk meriwayatkan hadith yang diperoleh darinya Wijadah.Shadh. hadith yang gugur padanya nama perawi dalam rantaian sanad Nasab. riwayat dari perawi da if yang bertentangan dengan perawi thiqah Mu allal. perawi menemui khat (catatan) hadith tanpa riwayat langsung dari penulis Sheikh al-akbar sultan al. fawa it.arifin muhy al-din ibn al. kitab al-madkhal. Qadi al-qudat baha al-din abu al-mahasin yusuf b. 50. tafsir al-kabir (95 jilid).

hadith yang dinyatakan muslim dan bukhari sahih qat I. ghayat al-ihkam fi ahadith al-ahkam. 1/20 kandungan al-sahihayn sahih tanpa perlu diselidiki Ibn salah. Al-suyuti. 1/20. syarah lafaz hadith Kerajaan nasriyyah di Granada (1238-1492 M) Imam nawawi. ali menguasai jazirah arab. 70. memetik keterangan shaykhnya. sependapat dengan ibn salah. 29. al-suyuti sepakat kesahihan kandungan kitab al-sahihayn Sharh sahih muslim. shaykh al-islam (ibn hajar al. namun tidak mencapai tingkat kesahihan yang serupa Shaykh abu ghudda. makkah diperintah di bawah kuasa al-ayyubiyyun dan al-mamalik. ulum al-hadith. ini membuktikan al-bukhari dan muslim tidak mengemukakan hadtih yang mencapai darjat sahih tertinggi. tadrib al-rawi. Sheikh ahmad shakir.dan hal ini makruf di kalangan muhaddith Al-nawawi. al-ba ith al-hathith. al-muqizah. maghrib Al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. hal. kecuali sedikit yang dikritik oleh ahli naqd. al-suyuti (849-911) Tahdhib al-athar. syam. dar al-kalim al-tayyib. sharh nukhbat al-fikar mengangkat hadith ahad seperti darjat al-mutawatir Al-dhahabi. Aladq al-thamin. hlm. al-manhal al-safi. semua hadith dalam al-sahihayn yufid al-zan ma lam yatawatar seperti hadith ahad Ibn kathir. Al-malik al-muzaffar yusuf b. al-daraqutni dan lainnya. bab hadith sahih (dar al-fikr. 1/342 Sultan muzaffar qutuz pada 658 H di ayn jalut menyerang tartar. demikian semuanya sahih. perawi yang mengundang perbahasan tentang kesahihan riwayatnya: riwayat perawi dengan sifat tersebut tidak jatuh dari martabat hasan. al-nujum al-zahirat 8/74.Muhib al-din abu ja far ahmad b. diteruskan dengan pasukan berkuda sultan al-zahir babras dengan strategi tersendiri dan persiapan cemerlang. 1/145.. 1/143. hlm. 3/67. peringkat terendah dari riwayat sahih. kerana ulama muhaqqiqun berpendapat seperti ibn al-salah Hady al-sari ibn hajar menjawab kritikan al-daraqutni. abdullah al-tabari (617-694).) hal. sharh sahih muslim. mengikut ibn kathir. hal. al-tabari. hadith keduanya semuanya sahih tidak terdapat satu pun yang membawa keraguan dan dianggap da if .asqalani. 144-5. 45. ibn kathir. . mesir. tidak menurut pandangan al-muhaqqiqun. menggempur askar tartar dan mengerahkan mereka keluar dari bumi syam Dalam kurun ini. maqtu bi sihhatihi Al-suyuti. al-taqrib. 80. al-nukat ala ibn al-salah) berkata: apa yang diputuskan oleh imam al-nawawi adalah berdasarkan pendapat terpilih (al-akhtarin).

al-suyuti. 4/179. dan membuang bahagian yang berlebihan. Beirut: Dar al-Jil. meriwayat dalam kitab al-athar. 310. 265. Beirut: dar ihya alturath al. al-suyuti. cet. sunan ibn majah (kaherah). dan mencukur misai. ibn qutaybah (1966). 18 jil. Tetapi bagi hadith dalam kitab yang lain. dengan seseorang memegang janggut dengan tangannya. dengan membiarkan janggut. Beirut: Dar al-fikr. 254. al-dur al-manthur. hadith 5892. ayat rajm dan susuan 10 kali hilang selepas kewafatan nabi (saw) Musnad ahmad 6/269. tetapi keduanya berbeza kerana apa yang terkandung di dalamnya sudah disepakati sahih tanpa perlu diselidiki. sahih muslim 3/1317.kritikan al-daraqutni dan lainnya hanya kerana hadith tidak mencapai ketinggian darjat dan memenuhi syarat yang dinyatakan Dr. Seseorang diwajibkan beramal dengan khabar al-wahid dalam kitab hadith yang lain hanya jika jalur riwayatnya sahih. 7/206. Beirut: Dar al-Fikr 1/222.t. jil. Sahih al-bukhari (t. Sahih Muslim (1403/1983) 5 jil. bahkan wajib beramal dengan hadith yang dikemukakan tanpa keraguan. kaherah: maktabat al-kulliyyah al-azhariyyah. hlm. kesepakatan ummah menerima kitab al-sahihayn membawa kita pada pandangan bahawa adalah wajib untuk beramal dengan apa yang termaktub dalam keduanya. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. ta wil mukhtalaf al-hadith.arabi. Dan ini meliputi kitab sahihayn. dan bahagian yang berlebihan dipotong. Mazhab hanafi. sharh sahih muslim. Musnad ahmad ibn hanbal (1969). Beirut: al-maktab al-islami. apabila beliau menunaikan haji dan umrah. 2/113. 2/853. sahih al-bukhari. yang hanya membawa faedah bagi sangkaan. Malik muwatta 2/623 Ayat Penyusuan. hal. maka riwayatnya tidak dapat disandarkan sehingga kesahihannya dipastikan dan diyakini benar dan menepati syarat hadith sahih Naskh tilawah Ayat rajm. 3/149 . 626. tahqiq ibn kathir. sunan ibn majah. 44-45 Nur al-din itr. Dan ibn umar (rad). 2/13 Ibn umar meriwayat dari dari rasulullah (saw) yang bersabda: hendaklah kamu (zahirkan) perbezaan dan menyalahi amalan kaum musyrikin. al-ba ith al-hathith. bahawa: sunnah tentang panjang ukuran janggut ialah kadar keluasan tapak tangan. 3. (membiarkannya pada ukuran satu tangan dari bawah dagu) Ibid 5/261 Imam al-nawawi (1401/1981) sahih muslim bi sharh al-nawawi. ibn abidin (1407/1987). 5 jil.). al-dur al-manthur 2/135 Riwayat saydatina aisyah (rad). Muhammad ibn Hassan al-shaybani. hadith 259. 1/40. Rad al-muhtar ala al-dur al-mukhtar. memegang janggut dengan tangannya. sahih muslim 1/167. pendapat ijma semuanya sahih Al-nawawi. badi al-sayyid al-lahham. dan pendapat ini diterima jumhur. dari imam abu hanifa. 9 jil.

hadith 2762 ata ibn abi rabah (w. dari kupasannya terhadap hadith-hadith sahih muslim yang menyentuh tentang akidah . Beirut: Dar Ihya al-turath al. umdat al-qari sharh sahih al-bukhari. Kaherah: al-maktabah alsalafiyah. 10/351. ulama yang telah menguasai 18 jurusan syariah Imam al-nawawi mempelajari asas akidah dari imam shams al-din al-hanbali. 20 jil. kefahaman aqidah ash ariyah yang dipegang oleh imam alnawawi ialah menafikan arah bagi allah (swt).).arabi. tetapi asas yang sama. Kaherah: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. dan dianjurkan supaya dimulakan dari bahagian kanan. Sharh sahih muslim. Asas i tiqad yang turut didukung oleh Ibn asakir.id. 5/24-26. dengan mengemukakan takwil bagi sifat Allah (swt) dalam beberapa keadaan dengan maksud kuasa. 5 jil. pertolongan dan sebagainya..t. 14 jil.ayni (1392/1972). Dan tentang suruhan untuk membiarkan janggut terus subur. maka syariah melarangnya (untuk menyalahi adat kaum Musyrikin). 12/1089 Ibn hajar al. jalal al-din al-suyuti dan lain-lain Shaykh al-islam. bahawa allah (swt) tidak mempunyai bentuk dan jisim (17/177-8). Ibn daqiq al. al-nawawi. Damsyik: al-Maktab al-Islami. Badr al-din al. fath al-bari bi sharh sahih al-bukhari. tidak mencukur dan membuangnya terus. dalam lafaz yang lain.Dan mencukur misai juga suatu sunnah. Dan tentang kadar yang harus dicukur. pendapat paling sahih ialah seseorang mencukurnya hingga ke penjuru bibir. 114/732) Ibrahim al-nakha i (w. 16 jil. 18/76 Al-tirmizi (t. 5/94. abu ishaq al-shatibi. dan Allah (swt) tidak memiliki tangan (secara literal) (17/127133) dan Allah (swt) tidak sesungguhnya turun dari langit (sebagaimana dinyatakan dalam nas). sunan. beliau mempelajari hadith dan fiqh dari sepupu Imam Muwaffaq al-din (rah). Dan lafaz hadith dengan ungkapan mengemaskan misai (ihfa al-shawarib) bermaksud membuang bahagian yang tumbuh menutupi bibir. 108/726) Abu ja far al-hanbali (rah). wallahu a lam. ia bermakna membiarkannya tumbuh dengan lebat (tawfir) dan juga bermakna untuk memperbanyakkan helaiannya. dan tiada pertembungan faham antara keduanya. Al-baghawi (1400/1980) sharh al-sunnah. Mereka mempunyai pendekatan yang berbeza.asqalani (1390/1970). al-hafiz ibn hajar. Imam al-nawawi (rah) adalah bermazhab al-ash ari. Ia telah menjadi kebiasaan masyarakat Parsi untuk mencukur janggut.

majmu al-fatawa. kitab al-iman Jahm b. lisan al. Sebahagian Ulama pula tidak menentukan bilangannya sama sekali. Iman tidak bertambah dan berkurang . hadith yang mengandungi makna yang sama dengan lafaz dan ibarat yang berbeza. Hadith tentang syafaat. Seperti hadith(Barangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja. sharh alfiyah al-suyuti. iman ialah yaqin (keyakinan). safwan. Ulama mengatakan hadith ini diriwayat oleh sejumlah 60 200 sahabat. Diriwayatkan dari ramai sahabat dalam masa dan keadaan yang berbeza.arab 13/272. Ibn abd al-bar. 40. Hadith tentang perigi (hawd) diriwayatkan dari 50 sahabat. ialah zan al-rajih (berfaedah). al-tamhid 1/8 Ibn taymiyah. 12. hadith mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa Ahmad shakir. melihat allah di hari kiamat.Institusi pengajian yang menawarkan subjek akidah berpandukan mazhab asha ari. Maksud syar I. seperti penyaksian yang diberikan oleh dua orang atau empat orang adalah sama. yang mendengarnya dalam satu pertemuan. hadith ahad. bukan sekadar tasdiq (membenarkan). Mutawatir lafzi. 7/117-127. tanpa perlu diikuti dengan pernyataan dan amalan. Sebahagian menetapkan 5 orang perawi sudah cukup untuk menganggapnya mutawatir. kami maksudkan ialah ia berfaedah bagi amal bukan bagi ilmu (keyakinan). hal. disandarkan dari ramai sahabat. 70. mukjizat Nabi (saw) air yang menyembur dari tangan Baginda (saw). Menerima riwayat ahad dalam akidah. Jumlah ini mencecah darjat mutawatir. dan polisi kerajaan (dinasti Mamluk) yang menolak fahaman muktazilah Ulama berbeza pendapat tentang jumlah yang diperlukan untuk mencapai tahap mutawatir. lafaz yang sama diriwayatkan dari pelbagai jalur. 20. maka hendaklah ia menempah tempatnya di neraka). al-nihaya 3/163. Mutawatir ma nawi. jamaah ahli al-sunnah. Pendapat ulama fiqh dan athar. zan al-marjuh (hampa). 47 Dari semua sudut Al-zan: syak dan yakin. 313 dan 1700. dan sebahagian lain mengatakan 6. iman ialah meyakini kewujudan Allah (swt) dalam hati.

kesepakatan bulat para fuqaha dan mujtahidin umat islam dalam mana-mana zaman selepas kewafatan Nabi (saw) berkaitan apa jua perkara. kerana seluruh ulama yang berwibawa dan berkeahlian dalam hadith menerima dengan pasti kesahihan kedua-dua kitab Ijma . al-irshad. al-husayn b. al-waraqat. . hal. ibn al-jawzi Sahabat menerima khabar ahad tanpa membezakan antara akidah dan hokum Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . ia seperti kitab asli tabaqat ibn fahd dan dikumpulkan oleh syaikh al-madhhab al. al-shawkani. fatawa 18/16-22. 18/16-17. hanabilah. al-nawawi. Al-amidi. Hadith sahih yang bertaraf ahad harus disepakati oleh ijma ulama sebelum dapat diputuskan thubut (berfaedah bagi ilmu qat i) Ibn taymiya. al-dibagh. ulama hanbali. seperti kitab sahih al-bukhari dan muslim. al-farra al-qadi ibn al-qadi abu ali ibn al-bina al-hafiz abu al-faraj b. abdullah b. tabaqat al-muhaddithin al-dhahabi. 1/196. 71. ibn nasir al-din. yaqut al-hamawi.izz al-kannani. badi at al-bayan fi wafayat al-a yan abu al-walid yusuf b. abi ya la Muhammad b. 110. dan dari hadith sahih yang diijma kan oleh ummah dan disepakati oleh ulama hadith. abu al-husayn Muhammad b. kitab mu jam muhaddith tarikh al-udaba . al-ihkam. hadith mutawatir membawa faedah bagi ilmu secara pasti (thubut) dan seseorang dapat meyakini kebenarannya kerana sifatnya yang mutawatir. al-jawzi al-hafiz ibn al-rajab membuat dhayl ke atas kitab ibn al-farra .Ibn taymiyah.

muslim b. akhbar al-nisa al-sha rani. dan hadith tersebut tidak shadh (janggal). al-risalah abu nu aym. ibn khalkan. tabaqat al-sufiyah Abu abdullah al-harith b. al-subki. siyar a lam al-nubala 21/365 . dan diriwayatkan dari wajah lain sepertinya. sakhawi 1/75 al-khattabi. al-bulghah fi a immat al-lughah bughyat al-wu ah wa tabaqat al-nuhat. qutaybah al-tha alibi. akhbar al-akhyar. al-fawti. tadhkirat al-huffaz. al-taj al-muhalla fi udaba al-mi ah al-thaminah abu al-faraj. 388/998). wafayat al-a yan 3/140. al-durar al-nasi ah fi shu ara al-mi ah al-sabi ah lisan al-din b. hilyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . al-syu ar al-mawsili. wafayat ala yan. safwat al-safwah.ilal 5/710. penulis kitab al-aghani. al-bidayah wa al-nihayah 13/30-38. 597/1201). tahdhib al-tahdhib 2/123. al-dhahabi. yakni setiap hadith yang diriwayatkan yang tidak terdapat padanya perawi yang dituduh berdusta. 2/214. ibn khalkan. al-khatib. tabaqat syu ara kamal abd al-razzaq b. maka ia menurut kami hassan. yatimat al-dahr al-mubarak b. abu sulayman hamd b. siyar a lam al-nubala 17/23 abu al-faraj abd al-rahman b. anjab al-bahgdadi al-khazin. tarikh Baghdad 8/211. abu bakr b.ubbad wa al-sufiyah abu abd al-rahman al-sulami abu al-qasim al-qusyairi. 3/1018. akhbar al-ima al-shawa ir tarikh al. al-qamus. disaring oleh ibn al-jawzi. ali al-jawzi (w. Fath al-mughith. tabaqat 2/275-284 Muhammad b. ibn kathir. 243/857). apa yang kami sebutkan dalam kitab ini (sunan) hadith hassan maka yang kami maksudkan ialah hassan pada isnadnya menurut kami. isa kitab al. asad al-muhasibi (w. hamdan b. al-suyuti tarikh al-syu ara . abu Muhammad abdullah b. Muhammad b.majd al-lughawi. Ibrahim al-busti (w. uqud al-jiman fi shu ara al-zaman abu talib ali b.

imad. al-munqati . tabaqat al-shafi iyyah 8/326. kisah-kisah dalam al-qur an hanya dapat ditafsir dengan sokongan sumber-sumber yang benar dari hadith sahih Syarahan sarat dengan pandangan dan hujah ulama. fi zilal al-qur an. 5/221. 35. 643/1245). barakah (1986). ibn hajar. shadharat al-dhabab. Musqit: wizarat al-turath. hadith yang dinyatakan secara terus oleh tabi in dari Nabi (saw) padahal ia tidak melihat Nabi (saw). hadith yang terdapat padanya sedikit keda ifan yang diragukan imam al-qutb. hadith hassan. Muhammad b. hlm. abd al-rahman salah al-din b. alsubki. abu nu aym. abdullah b. abu amru uthman b. yusuf b. hadith yang tidak menepati syarat sahih dan hasan. 3/243 . 1/16 Almursal. 58 H). maka harus terdapat sahabat yang menyampaikannya dari Nabi (saw) dan ia tidak menyebutnya. Musqit: wizarat al-turath. hlm. al-jami . 11. hlm.4/2018 tafsir 12:67. uthman al-shahrazuri al-kurdi (w. al-isabah 8/231. dibolehkan meriwayat dan mengamalkannya dalam fada il al-a mal Hadith yang tidak bersambung al-mursal. al-mawdu at. hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . 4 helaian pada ungkapan Alhamdulillah rab alalamin. al-mu allaq Al-bahlawi. zafar al-amani. 210. wafayat ala yan. hadith da if. hadith da if. Muhammad b. al-mu addal. al-zirkili. 2/43. Al-laknawi. al-ajwibah an al-masa il al-mustaghrabah Sayyid qutb.ibn al-jawzi. ibn khalkan. ibn al. isa itfish (1236-1332/1820-1914) (1406/1986) wafa al-damanah bi ada al-amanah. Sayyidah a ishah (rad) (w. al-a lam 3/240 Ibn abd al-bar.

mengetahui jumlah khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) dalam sunan agama dan hukumnya. 4/171 sharh muslim. dengan isnad yang dinukilkan dan beredar di kalangan ahli ilmu diringkaskan tanpa pengulangan yang banyak. ali b. Muhammad b. dimakamkan berhampiran makam imam al-shafi i membaca usul dengan al-safi al-hindi. Menghadirkan kalam sahabat. Shaykhayn ketiga. kekuatan tarjih. faqih di zamannya selepas ibn alhaddad. alfiyah al-hadith. dan juga digunakan oleh yang lainnya pada riwayat yang dihazafkan kesemua isnadnya seperti katanya: berkata Rasulullah (saw) Husn al-muhadarah. wali hisbah di mesir. hadith-hadith al-targhib wa altarhib. abd al-karim al-ansari.abbas ahmad b. al-matlab fi sharh al-wasit (60 jil). al-daw al-lami . syawal 667. walaupun sukar sekiranya selesai maka saya yang pertama mendapat manfaat darinya secara khusus sebelum yang lainnya .iraqi (w.allamah kamal al-din Muhammad b. 806/1404). 276. kasad untuk memahami dan mengeluarkan hukum darinya 46. dari pahala dan pembalasan dosa. Lahir di damsyik. al-rafi dan al-nawawi yang disandarkan dalam tarjih. tujuan imam muslim. murtafi al-ansari. mengarang kitab al-kifayah fi sharh al-tanbih (20 jil). seolah ia diambil dari gambaran dinding yang tergantung kerana tidak bersambung. ibn al-rif ah. ali b. makrifat nusus imam shafi I. 277. almughni an haml al-asfar. al-nafa is fi hadm al-kana is. . altaqrib. 45. al. bahkan imam bagi wilayah lain. al-hasan al. nahu dengan badr al-din b. wafat di balbis 16 ramadan 727 H. gambarannya ialah hadith yang dihazafkan di permulaan isnadnya seorang atau lebih perawi. ta lif fi al-mikyal wa al-mizan Ibn al-zumulkani. al-ta liq. al-imam najm al-din abu al. wafat di mesir 12 rajab 710. Mengarang pelbagai karya. Al-isnawi: beliau adalah imam negeri mesir. malik. 1/219.al-hafiz abu al-fadl zayn al-din abd al-rahim b. lahir di qistat 645 H. al-nawawi. abd al-wahid b.

). tamam b. 278. 2. dan padaku.ala al-baji. al-naqib.). Al-salah al-safadi: manusia berkata: tidak datang selepas al-ghazali sepertinya. al-sa igh. jadal. Muhammad b. suwar b. Puteranya al-subki dalam tabaqat: shaykh al-islam imam fiqh. penyusun mukhtasar al-kifayah. ata allah. hadith dengan sharaf al-dimyati. nahu. kalam. al-subki. 895 H) (1415/1994). yusuf al-hanafi al-zayla i (w. usul.allamah jamal al-din abu Muhammad abdullah b.azim. 827/8 H) wa sharhihi al-musamma mukammil ikmal al-ikmal li al-imam Muhammad b. shifa alsaqam fi ziyarah khayr al-anam. Ibrahim nasir Istidrakat abu mas ud al-dimashqi Imam al-hafiz al. uthman b. Berkata anaknya dalam kitab al-tarsyih: berkata sheikh shihab al-din b. nazar. al. Menuntut ilmu fiqh dengan ibn raf ah. umar al-daraqutni (w. kashf al-dasa is fi hadm alkana is. safar 683. Nasb al-rayah li ahadith al-hidayah. Juz 2/ hlm. sehingga bab al-talaq. hammad b. Lahir di subk di daerah manufiyah. Zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. nahu dengan abu hayyan. al-raqam al-ibrizi sharh mukhtasar al-tibrizi. beliau antara mujtahid yang lahir selepas imam mazhab. wafat di jazirah al-fil di pinggir sungai nil. khalifah alwashtani al-ubbi al-maliki (w. sulaym al-ansari. yusuf al-sanusi al-husni (w. Hadith (solat al-nahar al. qira at dengan al-taqi b. tasawwuf dengan sheikh taj al-din b. al-sayf al-maslul ala man sab al-rasul (saw). 2. al-hafiz. beliau menandingi kehebatan sufyan al-thawri. 762) (t. al-hafiz saydi Muhammad habibullah al-jakni Al. ali b. abu al-hassan ali b. takmilah sharh al-muhadhdhab li al-nawawi.ujama solat di siang hari ) batil tidak ada asalnya . dan berkata Imam al-Nawawi dalam kitab Khulasah al-ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al. tafsir dengan alalam al. isnin 4 jamadil akhir 756 H.iraqi. Muhammad Salim hashim (ed. Shadharat al-dhahab 6/180-1.allamah taqi al-din abu al-hasan ali b.ilal al-waqi ah fi asanid kitab muslim (dari kitab taqyid al-muhmil). abd al-kafi b. fatwanya dikumpulkan oleh anaknya dalam 3 jilid. khilaf. karyanya: al-dur al-nazim fi tafsir al-qur an al. yahya b.t. adab. Glimpse from the life of umar. ilmu usul dan ma qul dengan al. 385) Sahih muslim ma a sharhihi al-musamma ikmal ikmal al-mu lim li al-imam Muhammad b. hadith. umar (rad) menghukum orang yang melakukan monopoli dengan menyingkirnya ke luar negeri Al-ilzamat wa al-tatabbu . disyarah sehingga bab al-taflis. tafsir.ilmiyah.277. Beirut: al-Maktab al-islami. Cet. lughah. Al-ibtihaj fi sharh al-minhaj.

Ishak Suliaman (2005). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to Kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram. (Disertasi Ph.D. University of Wales, Lampeter)

Public interest dan Islamic legal text. Mengemukakan perkaitan antara al-maslaha dan al-nass. Prinsip yang praktikal al-maslahah terhadap perbahasan al-buyu dalam hadith-hadith yang dinyatakan. Definisi, perkembangan konsep kewajaran ta lil al-ahkam, keabsahan nas dan riwayat yang dikemukakan dalam bulugh al-maram Membincangkan kedudukan hadith, manhaj terperinci, Kitab al-buyu 22 bab dalam bulugh al-maram

Teori keutamaan maslahah dari keabsahan nas. Daruriya, hajiya, tahsiniya, teori maqasid al-shariah. Al-masaqat, mengusahakan tanah, perkongsian hasil keuntungan Al-ijarah, sewa Maslahah al-mu tabarah (al-ghazali, al-mustasfa, 2/118)

Al-zuhayli, al-fiqh al-islami wa adillatuh, Bulugh al-maram, hal. 3, kutub al-sitta, al-bukhari, muslim, abu dawud, al-nasa i, al-tirmidhi, ibn majah Al-muttafaq alayh, al-bukhari, muslim Al-san ani, 3/32 Al- araya, penukaran barang dengan kadar dan ukuran yang sama dari segi kuantiti dan kualiti diharuskan tentang al- araya untuk dijual berdasarkan perkiraan nilai dan persamaan antara tamar yang basah jika ditimbang dengan tamar yang kering konsep al-tarkhis, meringankan, 5 awsuq (anggarannya sekitar lebih 8 quintals)

sahih muslim, dizinkan menjual al- araya yang mana ahli rumah membeli buahnya dengan ditaksir jumlah tamar yang akan ditukarkan setelah kering, dan boleh menikmatinya ketika basah mentaksir jumlahnya ketika kering, syarat ia kurang dari 5 awsuq, atau sekadar 5 awsuq. Kitab al-buyu , bulugh al-maram, 176 hadith, 22 bab

Al-qard, al-mudarabah, kontrak perkongsian yang adil antara pelabur dan peniaga

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (t.t.). Fada il al-a mal. Karachi: Darul Ishaat, hlm. 44-5 Yunan Abduh, Lc. (terj.) (2003). Hadits arba in an-nawawiyah dan terjemahannya. Cet. 4. Pajang, Surakarta: Media Insani Press.

Hlm. 6-7, riwayat dari ali ibn abi talib, abdullah ibn mas ud, Mu az b. Jabal, Abu Darda , Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas b. Malik, Abu Hurairah, Abu sa id al-khudri (rad), dari jalur dan riwayat yang berencam, sabda Rasulullah (saw) tentang fadilat menghimpunkan hadith al-arba in. (Barangsiapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadith dari urusan agamanya, maka Allah (swt) akan membangkitkannya di hari kiamat dalam kelompok fuqaha dan ulama), dalam riwayat lain (akan dibangkitkan sebagai seorang faqih dan alim), dalam riwayat Abu Darda (rad) disebut: (Aku akan memberi syafa at dan menjadi saksi baginya di hari kiamat), dalam riwayat Ibn Mas ud (rad): (Akan diseru padanya: masuklah ke dalam pintu syurga mana-mana yang kamu ingini), dalam riwayat Ibn Umar (rad): (akan dituliskan di dalam kelompok Ulama dan dibangkitkan bersama para syuhada ). Ahli hadith sepakat menanggapinya da if meskipun dikeluarkan dari pelbagai jalur. Para Ulama telah merintis usaha menghasilkan kitab al-arba in, antara yang terawal termasuklah dari karangan abdullah ibn Mubarak, kemudian alim rabbani, Ibn Aslam al-Tusi, Hassan b. Sufyan al-Nasa i, Abu Bakar al-Ajiri, abu Bakar b. Ibrahim al-asfahani, al-Daraqutni, al-hakim, abu Nu aym, abu abd alrahman al-sulami, Abu sa id al-malini, abu uthman al-sabuni dan yang lain dari kalangan salaf dan khalaf. Hal. 8, Beristikharah kepada allah (swt) untuk mengumpulkan kitab al-arba in mengikut langkah para Ulama. Ulama sepakat membolehkan beramal dengan hadith da if dalam fada il al-a mal, namun

landasan beliau ialah hadith sahih yang mengungkapkan pesanan Nabi (saw): (Maka hendaklah mereka yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib), (Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kalamku kemudian diingati dan dihafal dan disampaikan sebagaimana yang didengar)

hadith al-arba in yang berkait dengan asas agama, cabangnya dan yang menyentuh mauduk jihad, zuhud, akhlak, khitab dan lain-lainnya. Menggarap kesemuanya, setiap hadith yang dikemuka adalah pokok persoalan dalam agama, tunjang dan paksi hukum, kerangka besar syariat yang mewakili separuh dari agama atau sepertiganya, sebahagian besar dikeluarkan dari kitab Sahih al-Bukhari, dan Sahih Muslim, dan saya kemukakan hadith tanpa menyebut isnadnya, agar lebih mudah dihadam dan lebih luas manfaatnya bagi semua, Insya Allah.

Dari uthman b. abdullah b. aws al-thaqafi radiyallahu anhum dari datuknya berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (bacaan al-qur an oleh seseorang tanpa (melihat) mashaf diberikan seribu darjat, dan bacaannya dengan (melihat) mushaf digandakan sehingga dua ribu darjat). (riwayat al-baihaqi dalam shu ab al-iman) Maksud zahir yang diperselisihkan ulama. Imam al-nawawi (rad): bacaan al-qur an dengan ingatan dan bacaan dengan melihat pada mushaf bergantung pada keadaan seseorang. Sebahagian manusia lebih senang memberi tumpuan dan lebih khusyuk tatkala membaca dari mushaf, sebahagian yang lain meraih kekhusyukan dengan membaca dari hafalan. Ibn Hajar bersependapat dan memetiknya dalam fath al-bari.

Carl brockelmann (1993), Tarikh al-adab al- arabi. Mahmud fahmi hijazi (terj.). 4 jil. Kaherah: al-hay ah al-misriyah al- ammah li al-kitab. Hlm. 323 al-qusyairi, abu al-qasim abd al-karim b. hawazin b. abd al-malik b. talhah b. Muhammad alqusyairi. Lahir rabiul awal 376/ julai 986, wafat 16 rabiul akhir 465/ 31 dis 1072. Menuntut dan mempelajari ilmu tasawuf dari abu al-hassan b. ali al-daqqaq (w. 412/ 1021), dan menikahi puterinya. Risalah al-qusyairi Ibn khalkan 367

64-5, al-nawawi, lahir muharram 631/oktober 1233, wafat 24 Rajab 676/ 22 dis 1278.

al-qalqashandi, subh al-a sha 4/3105. Belajar fiqh di rawahiyah 649/1251, selamat mengerjakan haji 651/1253. Tinggal di damsyik. Mengajar ashrafiyah 665/1257

Abu ali al-banjari al-nadwi (1996), bimbingan ke arah ma rifat allah (swt). Kedah: Pustaka Dar al-Salam Al-nawawi (1996), Bustan al- arifin. Cet 4. Beirut: Dar al-basha ir al-Islamiyah Abu al-laith al-samarqandi, nasr ibn Muhammad (w. 983)

Al-Maqrizi, al-khitat, 3/570, al-khanqah al-salahiyah, dar sa id al-su ada , duwairah al-sufiyah 3/572 zaman al-zahir al-barquq, Masyikhah al-khaniqah, syaikh Muhammad al-bilali dari syam 3/574, khaniqah rukn al-din baybras, dari institusi dar wizarah al-kubra, khaniqah terbesar di mesir, dengan prasarana megah. Dibina al-malik al-mazfar rukn al-din bibras al-jashankir al-mansuri, ketika menjadi gabenor, sebelum dinobatkan sebagai sultan, dari 706 H, dibangunkan di sebelahnya ribat yang agung Mesir, madrasah al-nasiriyah, dar al-hadith al-kamiliyah

Al-sharbini, Muhammad b. Muhammad, mughni al-muhtaj ila ma rifat ma ani alfaz al-minhaj Al-baghawi, Muhammad al-husayn b. mas ud, al-tahdhib fi fiqh al-imam al-shafi i Ibn qudamah, al-mughni Al-mawardi, ali Muhammad habib, al-hawi al-kabir Ibn taymiyah, al-qawa id al-nuraniyah al-fiqhiyah Tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib, zayn al-din abu al-fadl abd al-rahim b. al-husain, dan puteranya abu zur ah al- iraqi

Ibn hajar (1401/1981), fath al-bari. Lahore: Dar Nashr al-kutub al-islamiyah kitab al-sawm, al-hilal, hadith 1909, juz. 4/hlm. 121-2

Dan dikatakan yang benar di dalamnya dari rub i dari seorang lelaki dari kalangan sahabat (rad) yang tidak diketahui (namanya), dan hal ini tidak menafikan kesahihan hadithnya

Jalal al-din abd al-rahman b. Muhammad b. uthman al-suyuti (849-911), (1418/1997), Husn almuhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. Khalil Mansur (ed.). Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Dimakamkan berhampiran khaniqah qawsun, di luar bab al-qirafah. Shaykhnya al-kafiji

Abu al-harith al-laith b. sa ad b. abd al-rahman (92/94 175 H), berasal dari asbahan, imam ahli mesir dalam ilmu fiqh dan hadith. Dimakamkan di bab al-qirafah al-sughra. Wafayat al-a yan, 4/127-8

Futuh misr, oleh ibn abd al-hakam, fada il misr, abi umar al-kindi, tarikh misr, ibn zulaq, al-khitat oleh al-khuda i, tarikh misr oleh ibn muyassar, I qaz al-mutaghaffil wa i az al-muta ammil oleh taj al-din Muhammad b. abd al-wahhab b. al-mutawwaj al-zubaydi, al-khitat oleh al-maqrizi, al-masalik ibn fadl allah, dan mukhtasarnya oleh syaikh taqi al-din al-kirmani, mabahij al-fikr wa manahij al- ibar Muhammad b. abdullah al-ansari, unwan al-siyar Muhammad b. abd al-malik al-hamdhani,

Sahabat (rad) Al-isti ab fi ma rifat al-ashab, ibn abd al-bar tarikh al-sahabat alladhina nazalu misr oleh Muhammad b. al-rabi al-jizi, al-tajrid fi al-sahabat, al-dhahabi, al-isabah fi tamyiz al-sahabat ibn hajar, usud al-ghabah fi ma rifat al-sahabah, ibn al-athir hayat al-sahabat, Shaikh al-hadith Mawlana Muhammad Zakariya al-kandahlawi

rijal dan tabaqat ulama rijal al-kutub al- ashrah, al-husayni tabaqat al-huffaz, al-dhahabi, tabaqat al-qurra , al-dhahabi, tabaqat al-shafi iyyah al-kubra, al-subki, tabaqat al-isnawi

tabaqat al-malikiyah, ibn farhun, tabaqat al-hanifiyah ibn diqmaq

tarikh mir at al-zaman sabt ibn al-jawzi, tarikh al-islam al-dhahabi, al- ibar, al-dhahabi al-bidayah wa al-nihayah, ibn kathir inba al-ghumr bi abna al- umr ibn hajar

tarikh al-watan lebih khusus al-tali al-sa id fi akhbar al-sa id, adfawi saj al-hadil fi akhbar al-nil, ahmad b. yusuf al-tifashi al-sakradan, ibn abi hajlah thimar al-awraq ibn hajjah

49, yusha b. nun b. ifrayim b. yusuf (as) 272, al-hasan b. al-khatir abu ali al-nu mani al-farisi (w. 598 H, sharh al-jam bayn al-sahihayn li alhumaydi, wa kitaban fi ikhtilaf al-sahabat wa al-tabi in wa fuqaha al-amsar 272-3, al-shaykh izz al-din b. abd al-salam b. abd al- aziz b. abi al-qasim b. Hassan ibn Muhammad b. muhadhdhab al-sulami abu Muhammad (577/8- 10 jamadil awal 660 H). Shadharat al-dhabab 5/301, albidayah wa al-nihayah 13/235. Shaykh al-islam, sultan al- ulama Mengambil fiqh dari al-fakhr b. asakir, usul dari al-sayf al-abadhdhi, mendengar hadith dari umar b. tabarzad, kecekapan dalam fiqh, usul dan bahasa arab. Al-dhahabi dalam kitab al- ibar: Mencapai puncak ijtihad, menetap di mesir lebih 20 tahun, syeikh zakiyuddin al-mundhiri menyerahkan urusan fatwa kepadanya Karangannya, tafsir al-qur an, majaz al-fursan, al-fatawa al-mawsiliyah, mukhtasar al-nihayah, shajarat al-ma arif, al-qawa id al-kubra wa al-sughra, bayan ahwal al-nas yawm al-qiyamah. Terkenal dengan keramat, mengenakan pakaian khirqah sufi dari al-shihab al-suhrawardi,

Muridnya ibn daqiq al- id: sesungguhnya Imam ibn abd al-salam adalah salah seorang sultan (pemimpin) Ulama Al-shaykh abu al-hassan al-shadhili (rah): tidak ada di atas muka bumi ini majlis fiqh yang lebih utama dari majlis al-shaikh izz al-din bin abd al-salam (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis hadith yang lebih agung dari majlis al-shaikh zaki al-din abd al- azim (al-mundhiri) (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis tasawwuf (ilmu hakikat) yang lebih afdal dari majlis Shaikh abu al-hassan al-shadhili (rah). Al-shaikh jamal al-din b. al-hajib (rah): shaykh ibn abd al-salam (rah) lebih faqih dari imam al-ghazali (rah) 1/273 Al-qarafi, al- allamah shihab al-din abu l abbas ahmad b. idris b. abd al-rahman al-sonhaji albahansiy al-misri. Wafat pada jamadil akhir 684 H, dimakamkan di bab al-qirafah. Ulama besar mazhab maliki, pakar usul dan fiqh dan ulum al- aqliyah, menimba ilmu dari syeikh izz al-din b. abd al-salam alshafi i. karyanya: al-dhakhirah, al-qawa id, sharh al-mahsul, al-tanqih fi al-usul wa sharhihi. 1/274 Al-qadi taqiyuddin b. shukr berkata: Jumhur Maliki dan Shafi i telah sepakat bahawa Ulama terunggul di zaman ini di Mesir ialah 3 orang: al-qarafi, nasir al-din ibn al-munir dan ibn daqiq al- id. Ibn al-munir, al- allamah nasir al-din abu l abbas ahmad b. Muhammad b. Mansur al-judhami aliskandari (620-683 H). Dilahirkan pada 620, wafat awal rabiul awal, 683 H di iskandariyah. Salah seorang Ulama besar di Mesir. Menguasai ilmu tafsir, fiqh, usul, nazar (jadal), pengetahuan bahasa arab, balaghah dan ilmu nasab. Menuntut dengan ibn al-hajib. Karyanya, tafsir al-qur an, al-intisaf min alkashshaf, asrar al-isra , munasabat tarajum al-bukhari, mukhtasar al-tahdhib fi al-fiqh. Fawat al-wafayat, 1/72. Saudaranya, zayn al-din ali qadi al-iskandariyah. Syarah yang besar ke atas al-bukhari. Ibn farhun berkata: dan beliau adalah antara kalangan yang mempunyai keahlian dalam tarjih dan keupayaan ijtihad dalam madhhab malik. Shaykh izz al-din b. abd al-salam berkata: wilayah mesir berbangga dengan dua lelaki yang menghuni di dua kawasan penjurunya: ibn daqiq al- id di qus dan ibn al-munir di iskandariyah. 274, ibn daqiq al-id, al-shaykh taqiyuddin abu al-fath Muhammad b. al-shaykh majd al-din ali ibn wahb b. muti al-qusyairi al-qawsi (625-702 H). Taj al-din al-subki, tabaqat: shaykh al-islam mujtahid mutlak, pengetahuan mendalam dalam ilmu syariah. Ulama mutaakhirin yang paling sempurna. alim yang dibangkitkan pada kurun ketujuh hijrah. Shadharat al-dhahab, 6/5-6 Lahir pada 25 shaaban 625 H, membesar di qaws, rehlah ke syam, mesir, hijaz. Wafat pada hari jumaat 11 safar 702 Hijrah. Berguru dengan shaykh izz al-din b. abd al-salam. Al-hafiz fath al-din b. sayyid alnas: saya tidak pernah melihat seseorang yang sepertinya dari semua orang yang pernah saya lihat, dan tidak pernah membesarkan seseorang dalam menerima riwayat seperti saya membesarkannya.

Kerencaman ilmiah, makrifat tentang ilal, kefahaman hukum dan istinbat, menguasai kitab dan sunnah, kemasyhuran dan berwibawa dalam ilmu naqliyah dan aqliyah. 275. al-shihab Mahmud al-katib al-mahmud: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik wataknya dan tinggi adab darinya. Karyanya: al-ilmam fi al-hadith wa sharhihi, sharh al- umdat, al-iqtirah fi mustalah al-hadith, sharh alunwan fi usul al-fiqh, kitab fi usul al-din, diwan khutab, shi ir hasan. Mu jam al-buldan, qus kota besar di bahagian tinggi mesir terletak di sudut timur sungai nil. Al-shafi i (w. 204/819), muwaffaq al-din abdullah b. qudamah (w. 620/1223), al-mughni fi sharh al-khirqi Al-sayyid murtada al-zubaydi (w. 1205/1791) taj al- arus min jawahir al-qamus, 40 juzuk. Hlm. 40, alawa id al-maliyah, al-daftar, muqata at Hlm. 33-40, dari daftar tabu (t.d. 474) ditemui tahun 977 H/ 1569 M ini, maka naungan syam meliputi lima wilayah atau lembah, dan jumlah perkampungan 1129, tanah penanaman 2100, di samping 210 penempatan Taj al- arus 4/43, Pengurusan kota dan pentadbiran politik di ibu kota mesir, zaman fatimiyah dan mamluk Ayman fu ad sayyid 163-198, al-minhaj fi ilm khiraj misr, al-makhzumi, Qawanin al-dawawin, ibn mammati, Luma al-qawanin al-mudiyyah, tarikh al-fayyum, al-nabulusi Kitabat mawsu i asr salatin al-mamalik, nihayat al-arab, al-nuwayri Masalik al-absar, ibn fadl allah al- umari Mabahij al-fikar, witwat al-katabi Al-tuhfat al-saniyah, ibn al-ji an Subh al- a sha, qalqashandi Khitat, taqi al-din ahmad b. ali al-maqrizi (w. 845/1441)

Safhat min tarikh dimashq, hal. 165 Pentadbiran al-ayyubi di mesir (567-648/1171-1250), pemisah antara pemerintahan fatimiyyah dan mamluk, salah al-din yusuf b. ayyub, wafat di syam (589 H/1194 M) membawa pengaruh sunni dan

M. (202-261/817-875) al-berkata: al-musnad adalah sumber rujukan oleh ulama ahli hadith dan pokok pegangan yang kuat. isma il al-farisi (w. The Oxford style manual. 167. Kaherah: dar al-kutub al-misriyah. sepertimana dinyatakan oleh al-qalqashandi. 821/1418) (1913). memimpin perjuangan tentera. abu al-hassan abd al-ghafir Al-mu allim fi sharh sahih muslim. 119 berasal dari negara turki.423 bab. Oxford: Oxford University Press Ensiklopedia global.. 1999. tadrib al-rawi. hlm. wafat rajab 261.22 Dis 1277) 13/112 Imam Muslim. kerajaan mamluk (648-923/1250-1517) Al-ayyubiyun. al-nawawi (Oktober 1233. Ritter (ed. Subh ala sha fi siyanah al-insha. menggerakkan pasukan penggempur bertarung dengan puak salibiah yang menduduki tanah perairian syam dan baitul maqdis. abdullah al-shahir bi haji khalifah (w. R. 104 Muslim lahir 204.menumbangkan kerajaan fatimiyah pada 567 H/ 1171 M. al-nadim (w. ahmad b. ali (w. terutama apabila timbul perselisihan dalam sesuatu masalah Al-suyuti. juz 8/ hlm. Al-mufahhim fi sharh muslim. abu al-ruh isa b. 13/194.) (2003). 744) . 1067/1657). paper given at the 65th annual. 438/1047). Kansas city. 529) Al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim. abd al-ghafir b. mo. 1. mahir tentang selok belok pentadbiran dan dalam mengatur strategi dan helah peperangan. 4-7 nov. 536) Ikmal al-ikmal. mas ud al-zawawi al-maliki (w. 14 jilid. 56 kitab. Sahih muslim 5. Sultan mengetuai kerajaan. abu abdullah Muhammad b. tidak memegang kuasa agama Hlm. ali (w. ishaq b.362 hadith. kashf al-zunun an asami al-kutub wa alfunun Leo. al-fahrasat Mustafa b. Muhammad b. Humanism .

Abdullah al-awsif. translation of nearly 1. Herndon.alami li al-fikr al-islami (1408). al-hajjaj b. rayner Sahih muslim. al-buyu . VA: maktabat al-mustallat. najmuddin ayub b.). muqaddimah. mu asarah. kajian menyeluruh tentang rijal sahih Muslim 13/155. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. alsa ib. malik al-shah (1207. Muhammad Fu ad abd al-baqi (ed. muslim b. tentera ayyub dan khwarizm menumpaskan tentera salib.23 Nov 1249). Dr. seperti ata b. fadl al-bari sharh sahih al-bukhari (urdu) Al-ma had al. dikeluarkan kebanyakannya dari sahih bukhari dan muslim uthmani. menakluk baitul maqdis dan palestin pada 1222 M. telah kami sebutkan di bahagian awal kitab sharh sahih al-bukhari German translation of arba in. Shabbir ahmad. Al-Nawawi (1424/2003). al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al. bertempur di ghassah.adl an al adl an Rasul Allah (saw) Imam Muslim b. Muhammad zafrallah khan. Beirut: Dar al-Kutub al. 2. riyadhas-salihin. subul al-salam. hadi al-mudakhali. hawla manahij al-islamiyyin fi al-hadith. alqamah Dr. 1356 bab. ward abu al-husain al-qushayri al-nisaburi (w. takrif imam muslim. amru b.800 hadith. Muhammad b. Al-san ani. . pemilikan harta dengan harta Kontrak jual beli. al-fiqh. mempertahankan perawi yang dida ifkan oleh Imam Muslim. Al-ma had al. turki. malik al-kamil Muhammad. 261 h). dipetik dari tahdhib al-asma wa al-lughat Merujuk pada tulisannya.Imam abu zar ah al-razi. al-Fadil Rabi b. 57 kitab. jama dari al-bay .ilmiyah Hal. prinsip dan asas penulisan yang terpenting dan kerangka manhaj yang dilukiskan dengan baik. the theory of contracts in Islamic law. al-tarikh.alami li al-fikr al-islami. 3. Sultan mesir di timur kaherah pada 1240. 2/449. cet. qadiyah al-manhaj fi sahih muslim Mu an an. kayfiat talaqqi. hizmah no 7. alusul. french.

penjelasan tentang ilal. 28-35.).arab (1420/1999). hlm. dari kalangan yang ma ruf dan adil dan al-majruhin. Beirut: dar al-kutub al. ta liq ala sahih muslim. Fayd al-bari sharh sahih al-bukhari (4 jilid) Abu al. 741 . Muhammad amin al-nawawi (ed.arabiyah li al-tarbiyah wa al-thaqafah wa al. dan sangat mengasihiku dan mempercayaku untuk mengulangi pengajaran kepada jemaah. kitabnya mengandungi fiqh al-hadith. Muhammad b. ta lil al-ahkam al-maslahah. Fahras al-faharis 1/185-190. lisan al. al-munasib Melarang sama sekali memindah dan menjual Muhammad Anwar Shah b. dan penerangan tentang rijal.ilmiyah 1/3. Beirut: dar al-kutub al. hlm. hlm. ali al-qastalani Muhammad al-Tawudi al-maliki. syarah dan tashih pada syaikh abu Ibrahim ishaq b. hlm. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. abu bakr Muhammad al-kalabadhi (1400/1980). 269 Tasawwuf dari suffah.attar.arabi al-asasi. Mukarram al-afriqi al-misri (1990). hashiyah ala sunan abi daud. ibn manzur. abu al-fadl Jamal al-din Muhammad b.). Muhammad al-Tawudi b. fahras al-kutub khanah 3/164. (2007). maslaha almursalah.arf al-shadhi sharh sunan al-tirmidhi.arab. kitab al-jami karya imam abu isa al-tirmidhi.ilmiyah. Al-mu jam al. fahras al-mu allifin. kaherah: Maktabat al-kulliyat al-azhariyah.Ibn al. Mu azzam shah al-kashmiri al-hindi (1292-1352).abbas ahmad b. pintalan bulu kambing. al-ta arruf li madhhab ahl al-tasawwuf. Hashiyah al-tawudi ibn sawdah ala sahih al-bukhari. Wan Mohd Saghir Abdullah (1990). uthman almaghribi al-shafi i. Larus: al-Munazzamat al. Beirut: dar sadir. umar ahmad al-rawi (ed. Maslahah. 195 Suf. Muhammad al-talib b. al-istislah (maslahat umum) al-nas (teks hukum). ahmad b. dan beliau merasa takjub melihat ketekunan dan kegigihanku dalam menelaah dan kelazimanku belajar dan menghindari pergaulan manusia. amru shawkat. Al. masjid nabawi di Madinah (saw). Koleksi karya ilmiah Hj. sharh al-arba in al-nawawiyah. Jama ah min kubbar al-lughawiyyin al. Imam al-nawawi. ali ibn sawdah al-murri al-fasi (17001795/1111-1209). Wan Mohd Saghir Abdullah mengenai kitab melayu/jawi dalam jurnal Dewan Bahasa 1990-1991.ulum.

Asalnya ialah bertafakur dan bersunyi dalam ibadah dan menyerah kepada allah dan menghindari kesenangan dunia. barang dengan wang. darul hadis. dari ilmu syariat yang baru diperkenal dalam agama. Al-tabrani Ensiklopedia global jil. Tidak bertujuan mencari untung. Melambangkan kerelaan kedua pihak Jumhur menetapkan akad tidak termasuk jualan harian pada barangan yang tidak terlalu tinggi harganya. Kaherah: Dar Nahdah. Pemindahan hak milik. Rasulullah (saw). Tahun 1173 M.3 / hlm. jil. Muhammad (t. sumber yang dapat membantu manusia dalam kegiatan ekonomi. 741. dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain atas dasar kerelaan. Khusus pengajian mazhab shafi i 198. 3. ikatan kata antara penjual dan pembeli. pembeli bersetuju dengan keadaan dan kualiti barang. 8/hal. Dr. Rukun jual beli. ekonomi islam. yang kecil atau besar. mewajibkan ijab kabul tanpa kecual pada mana-mana urusan. abd al-rahman b.).). al-Muqaddimah.arabi al-asasi. Al-bukhari. orang yang berakad (al-muta aqidayn) (pembeli dan penjual) sesuatu yang diakad (al-ma qud alayh) (wang dan barang) Akad. . kontrak antara penjual dan pembeli. tempoh pembayaran. 3/1097 Ensiklopedia islam. maka terampun dosanya). ijab Kabul terlaksana mengesahkan jualan. Yang dipersetujui bersama dalam suatu tempoh tertentu 8/279 Jual beli. Ibn khaldun. landasan dan kerangka i tiqad yang dihadam oleh ahli tasawwuf dan adab yang diperhalusi dalam Uzlah (khalwat) dan pertemuan. bahasa: menukar barang dengan barang lain. Ali abd al-wahid waif (ed. Perdagangan termasuk jual beli. 278. (tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri). cet. dengan syarat jualan. kaedah tradisional jual beli dengan pertukaran barang. Kerana satu keperluan. Ibn khaldun. Fatwa ulama shafi i. 137.Ilmu tasawwuf. (Barangsiapa yang menanggung kepayahan di petang hari kerana kerja tangannya. atabeg nuruddin mengasaskan sekolah hadis. Al-mu jam al. institusi hadith di abad keenam. akad (ijab dan Kabul).t.

dan mewakafkan kitab yang disalin dari karya imam al-nawawi di darul hadith al-ashrafiyah. Dan beliau pernah mengerjakan haji bersama Imam al-nawawi dan menziarahi kota Baitul maqdis bersamanya beberapa kali 4/164. Syarat sah ijab Kabul. dari segi kandungan. berakal. al-hijam al-aswad.Imam nawawi dan ulama mutaakhirin dari kalangan jumhur al-shafi i. penulis besar. talhah b. sebarang perkakas dan alat permainan tidak diharuskan. anak kecil. anjing kerana dipandang najis. dianggap membazir -mampu diserahkan ketika dikehendaki. dan wafat pada rabiul awal 681 H di damsyik. Berhala kerana tidak membawa manfaat. salah seorang teman Imam al-nawawi (rad). yang tidak berkeupayaan mengendalikan kewangan dan mengurus harta. mazhab shafi i. besar martabatnya. kualiti dan jenisnya. umar abu al. Tidak sah menjual barang kepunyaan orang lain kecuali setelah diizinkan . tidak mensyaratkan akad pada barang yang rendah harganya. zahir kekhusyukannya.abbas amin al-din al-ashtari al-halabi al-shafi i. mengharamkan arak. abd al-jabbar b. sentiasa bertilawah. bangkai. Barang yang diakad. ahmad b. khinzir. Yusuf al-zarkashi. Dilahirkan di halab. seperti jika bapaku orang tuaku mati maka barang ini kujual padamu. tidak sah orang gila. 3/284 . Menolak urusan yang menimbulkan penyesalan kepada mana-mana pihak Al-arba in fi al-ahkam. Muhammad b. -suci pada zatnya dan boleh disucikan. bahan hiburan yang melalaikan seseorang dari mengingati allah (swt). abdullah b. Yasin b. -Memberi manfaat menurut syarak. baligh. dimakamkan di Nawa. untuk tempoh sebulan Syarat orang yang berakad. orang bodoh dan jahil tentang urusan jualan. tidak disertai lafaz ta liq. al-haj sharaf wafat pada hari ahad 17 safar 682 Hijrah.yang zahir dan dapat diketahui secara jelas. 615 H. Tidak tertakluk kepada batasan waktu.

Abu ishaq al-huwayni. abu shamah. al-zarkhashi Melazimi sheikh al-islam sharaf al-din al-manawi. isam al-shababiti. dirujuk pada shaykh al-islam ilm al-din al-bulqini. Mujaddid abad ke 9. rawdatayn Al-shaikh shihab al-din al-sharimsahi. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. pengharaman melariskan barang jualan dengan sumpah Al-nawawi. al-shafi i. al-thamr al-dani fi al-dhab an al-albani 1/10. hajar. damsyik: dar al-fikr Aspek kualitatif dan kuantitatif Terjemah syarah shahih muslim (1994). al-hafiz abu al-fadl b. Kitab sahih. tarikh gharnatah. disebut dalam mu jam. Shaykh dalam riwayat. 18. ibn qani . taqiyuddin al-fasi. Sheikh imam muslim. tarikh makkah. 220 orang 30. 150 orang. . tarikh nisabur. hashiyah ala sharh al-bahjah Taqiyuddin al-shibli. lisan al-din ibn al-khatib. 3. rijal. ustadh al-wujud muhy al-din al-kafiji Mula menulis 866 H. hazim muhammad. Cet. qudat misr. sharh al-majmu Sharh al-isti adhah wa al-basmalah. hashiyah ala al-shifa Mu jam al-sahabat. Hlm. mu jam aludaba . 30. apabila dalil disandarkan dengan ihtimal (kemungkinan). Takmilah sharh al-minhaj. meninggalkan ilmu mantik 19. mencecah 300 buah karya. imad amir (eds. yaqut al-hamawi. abd al-ghafir al-farisi. penguasaan dalam tujuh bidang ilmu:. Kaherah: Dar al-hadith Kitab al-iman. syarah setelah istikharah.Mempelajari matan hadith dan nama-nama perawi Nur al-din atr (1418/1997). maka luput darinya istidlal Tarjamah al-muhaddithin.).

478). al-mawdudi mengamalkan Naziah jusoh @ Muhammad. 536). sheikh al. mawsu ah al-manahi al-shar iyyah murattabah ala al-abwab al-fiqhiyyah Mazhab al-ash ari. al-nashikh himam al-din al-hammam al-khudayri al-asyuti Sharh sunan abi daud. ibn baz. ijtihad fatwa Ahmad al-khazandar. al-luhaydan. al-fakhr uthman b. 19 jamadil awal. bersandar kepada kaedah usul dalam mentafsir dan mengemukakan istinbat Ahnaf: manhaj amali: mengeluarkan kaedah usul dari penelitian terhadap masalah hukum al-burhan fi ilm al-usul. sheikh salih al-fauzan. idah al-mahsul min burhan al-usul . dilahirkan pada rajab 849 wafat di kediamannya di rawdat al-miqyas ketika berusia 61 tahun. nazir al-din Muhammad b. al-kamal abu bakr b. syeikh albani. sayf al-din khidr b. al-suyuti Salim al-hilali. Mazhab usul al-fiqh: mazhab mutakallimun. Muhammad b. dikebumikan di hawsh qawsun di luar bab al-qirafah abd al-rahman b. ahmad al. al-mustasfa fi ilm al-usul Al-mutakallimin: manhaj al-tajridi. 981. al. Muhammad b. karya al-suyuti. al-mu tamad fi usul al-fiqh. najm al-din abu al-salah ayyub b. Hassan al-banna.allamah badr al-din abu muhammad Mahmud b. disyarah imam abu abdullah al-maziri al-maliki (w. Penggunaan hadith da if dalam kitab al-buyu : kajian di dalam kitab sunan al-tirmidhi.ayni Al-ta qibat ala al-mawdu at. 911 H. nasir al-din Muhammad b. sabiq al-din b. pegangan yang agak radikal syed qutub.uthaymin. Ibrahim al-shaybani. al-burhan fi ilm al-usul. imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik al-juwayni (w. mzhab al-ahnaf (kaedah induktif) Al-mutakallimin.Martabat ijtihad terendah.

sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan dalam memahami kitabullah dengan (kitabkitab) tafsir yang telah beredar lagi muktabar. ibn hajar. 923) pada kitab Sahih al-Bukhari. al-hijawi umdat al-fiqh.Asqalani (773-852) dan (Imam Ahmad ibn Muhammad) alQastalani (w. al-ajwibah al-mufidah an as ilah al-manahij al-jadidah. tafsir.uqala. shawkani. Hadith al-wadiah dalam sahih al-bukhari dan sahih muslim: satu analisis Munir al-afham pada menyatakan syarah bulugh al-maram Sayyid abdullah al-maghribi al-ghadamsi (1310-1395/1892-1975) Sheikh rahmatullah b. abi al-mazfar mansur b.. 2. surah 18. Dan dalam memahami hadith dengan (kitab-kitab) syarah para Imam yang utama seperti (Ibn Hajar) al. kefahaman aqidah ulama salaf baihaqi. dan Imam al-Nawawi pada kitab Sahih Muslim. usul alsarkhasi Hudaybiah (628) Sheikh salih al-fauzan (1418 H). Khidr (saw). kemudian. ibn qudamah Rawdat al. al-isabah. bab 3 Nur hafizah abd al. Muhammad b. 882. al-sam ani Hassan b.uthmani (1226-1308/1811-1891) Kitab al-qawati . Syaikh abdullah ibn syaikh Muhammad ibn abd al-wahhab.aziz. nawawi. tafsir al-tabari 1/442. usul fakhr al-islam al-bazdawi. alangkah terpujinya Imam al-Nawawi dalam menyusun kitab al-adhkar.(kaedah deduktif) Al-ahnaf. Cet. thabit (rad) (w. hadith dikeluarkan dari al-sahihayn . ibn hibban umdat al-ahkam. al-bukhari. Riyadh: dar al-salaf. 674) Zad al-mustanqi fi ikhtisar al-muqni . al-maqdisi. Selanjutnya. khalil al-rahman al-hindi al.taqwim al-adillat fi usul al-fiqh. Latihan ilmiah dan disertasi dalam bidang hadith: suatu kajian di jabatan alqur an dan al-hadith Mohd ashrof zaki yaakob.

gadaian Jil. tahdhib al-tahdhib. hukum yang ditentukan oleh ulama sahih.arus fi tawarikh al-khulafa .: juzuk nawawi banten (1813-1898) William Montgomery watt (1909-2006) Faruqi isma il Raji. Islamic studies. hh. ibn abbas Muhammad ibn alawi Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. nuqat al.aziz b. 1. kontrak balasan. sukarela. ibn hajar menyebut perawi. abd al.uthaimin Sheikh ali b. taqrib altahdhib Usul al-hadith: nukhbah al-fikr fi mustalah ahl al-athar Mudarabah. tabarru . vol. abu fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi Kitab al-sunnah. Al-qawa id al-muthla fi sifat allah wa asma al-husna. murabahah. 333/994) Ibn hajar. da if. bay al-inah. al-tanbih ala mukhalafah al. mu awadah. sharh al. salih al. syarahan singkat Al-usul fi ilm al-usul.Bulugh al-maram.aqidah al-wasitiyah. no. 1.: bilangan Juz. 1016 H) Abu mansur al-maturidi (w. tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. sheikh Muhammad b.: jilid Bil.aqdiyah fi fath al-bari ali al-qari (w. kitab al. rijal: al-isabah. towards a new methodology of quranic exegesis. ibn abi asim Ibn hazm (384-456/ 994-1063). Matan al-hadith: bulugh al-maram. ali al-syibil. sharh: fath al-bari.ilm. 3552 Anwar al-masalik ila riwayat muwatta malik.

Constructive Critics.J. sahih al-bukhari: the early years of islam. Leiden: E. Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal. Pandangan al-hafiz al-dhahabi tentang perkembangan pengajian hadith pada 7 abad yang pertama. sufyan dalam kitab ini terputus (kerana) beliau (sebenarnya) tidak mendengar dari muslim. riwayat yang sepatutnya (ditulis) ialah: kami menerima khabar dari ibrahim dari muslim. hadith literature and the articulation of Sunni Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa ad. Ibn Ma in and Ibn Hanbal. faculty of arts (kami menerima khabar dari ibrahim berkata: kami menerima khabar dari muslim) ketahuilah bahawa (riwayat) ibrahim b. Lucas (2004). mengandungi 30. Fasa 1: Kelahiran hadith (1-140 H/622-757 M) Fasa 2: Koleksi awal dan kritikan (riwayat) (140-200 H/ 757-815 M) Fasa 3: Penulisan kutub al-sittah (200-300 H/ 815-912 M) Fasa 4: Kemaraan Baghdad dan Parsi (300-400 H/ 912-1009 M) Fasa 5: Abad pengkhususan (400-480 H/ 1009-1087 M) Fasa 6: Peralihan pengaruh dan kejatuhan empayar Islam di Timur (480-600 H/ 1087-1203 M) Fasa 7: Tradisi akliah mekar di Syria (600-720 H/ 1203-1320 M) Scott C. 10/393 . dari kabilah bakr ibn wa il (164-241/ 780855). ali ibn abi talib (rad) (600-661 H) Muhammad asad. Muhammad abduh (1849-1905) mawlana muslih al-din al-lari al-lari's (979/1571) 1979.000 hadith berkaitan sunnah Rasulullah (saw).000 ke 40. Asas dalam hujah fiqh dan ilmu yang lain.Musnad. Brill. usia 77 tahun.

salahuddin al-ayyubi (w. dan tidak juga disebut (nama) nafi' dalam riwayat muwatta'.membandingkan naskhah kitab sahih (malik dari muhammad) berkata qadi iyad: dalam naskhah lain disebut (malik dari nafi' dari muhammad). al-bukhari. khulasat al-ahkam fi muhimmat al-sunan wa qawaid al-islam. 2/153. shadharat al-dhahab. 3/283. Beirut: Mu'assasah al-risalah. yunayni. dan telah saya jelaskannya dalam kitab sharh almuhadhdhab (3/337-344) hal. 13/278. ibn imad 5/345. 648-923) al-zahir al-bundaqdari (w. 676) mengiktiraf khalifah abbasiyah. al-isnawi 2/286. alsubki. 569) sakhawi. al-zirkili.). membebaskan kota al-ladhiqiyah dari penaklukan perancis pada 686 H imad al-din zanki (w. 11. 8/395. tabaqat ibn qadi syuhbah. dhayl mir'at al-zaman. yafi'i. 4/147. perjuangannya diteruskan oleh al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay (w. al-dhahabi.kerana dalam sanad kitab ini tidak dinyatakan (nama) nafi'. tabaqat al-shafiiyah al-kubra. al-nu'aymi 1/24. mir'at al-jinan. ibn kathir. juz. nur al-din zanki (w. perubahan kuasa dalam wilayah islam pemindahan dari dawlah al-ayyubiyah kepada mamluk (p. al-a'lam. 1 hal. 8/149. 3. tabaqat al-shafiiyah. 4/182 . tadhkirat al-huffaz. 541).al-daris fi tarikh al-madaris.kitab al-buyu' 10/393 al-nawawi (1418/1997). 589) jihad menentang puak salibiyyah. pembukaan baitul maqdis pada 583 H. husayn isma'il aljamal (ed. tarjamah imam nawawi. al-bidayah wa al-nihayah. memberi bai'ah kepada al-mustansir alabbasi. hizam menetap di nawa. justeru riwayat naskhah (lain) ini ralat. mengangkat tangan selepas ruku' dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadith tentang mengangkat kedua tangan dari lebih tiga puluh orang sahabat. 689). dan penambahan diterima dari riwayat thiqat kitab mawadi' al-solat. 353.

muhammad b. shadharat al-dhahab. al-nawawi. al-hafiz diya' al-din. tabaqat. yang mewakafkan hibbatullah b. al-muhaddith abu al-abbas ahmad b. rawahah. ni'mat b. alwafi bi al-wafayat 6/87 khulasat al-ahkam. yusuf b. abd al-malik al-rub'i aldimashqi. 8 al-rawahiyah. al-daris. 18. syeikh al-islam ibn taimiyah (rad) berkata: saya belum pernah melihat seseorang yang sepertinya mula menulis 660 h. sakhawi. ibn taimiyah hlm. tabaqat al-huffaz. ibrahim b. 'abd al-da'im b. muhammad b. 668). tadhkirat al-huffaz. hasan abu al-baqa' al-dimashqi (w. sheikh jamal al-din abd al-kafi b. saad b. mendengar darinya para huffaz. ahmad b. sakhawi.4/1447. taj al-din al-subki. 668). ibn sinni membaca kitab al-kamal fi asma' al-rijal oleh al-hafiz 'abd al-ghani al-maqdisi dengan al-hafiz khalid b. ibn daqiq al-'id. ke halaqah shaikh abd al-rahman b. muhammad b. ahmad b. tak terlindung dari sesiapa allah inayah . diya' ibn al-firkah. abd al-wahid b. 663). oleh al-humaydi. 19. dari shaikh abu ishaq ibrahim b. zubayr b. mendengar kitab al-ansab. dan al-jam' bayna al-sahihayn. ibrahim. meriwayat darinya. qudamah al-maqdisi al-salihi al-hanbali (687). ulama hanbali (w. 'abd al-rahman b. al-suyuti. 'amal al-yawm wa al-laylah. khatib al-baghdadi. musnid al-syam wa muhaddithuha. dari syeikh imam al-nawawi (rad) yang paling penting dan utama. 507 mengambil fiqh al-hadith. 5/166. 6-7. bakkar. 5/326. al-dhahabi. al-mundhiri. 36 tuhfat al-talibin. telah meriwayatkan lebih dari 60 hadith. isa al-muradi al-andalusi al-misri al-dimashqi (w.bertemu khatib dan imam jami al-umawi. 1/265 pertikai al-wasit. al-jami' li akhlaq al-rawi wa adab alsami'. syarah muslim dan bukhari.

yusuf (w. ibrahim b. khatib al-baghdadi (w. sharh al-muhadhdhab. ahmad al-mahalli (w. al-sakhawi. adapun selanjutnya. al-asma' al-mubhamat fi al-anba' al-muhkamah. al-dhahabi. 9 al-taqrib wa al-taysir fi ma'rifat sunan al-bashir al-nadhir. lantaran ia menjelaskan sunnah sebaik-baik makhluk dan semulia-mulia insan dari umat terdahulu dan kemudian (saw). yang dikenali sebagai ibn al-salah. satu jilid . ibn kathir. iyad (w. abu ishaq al-shirazi. ringkasan. al-badr b. mukhtasar al-muharrar. 623) al-sakhawi. dan kekhususan ini tidak saya ketahui selain padanya kanz al-raghibin. maka sesungguhnya ilmu hadith adalah dari seafdal jalan untuk menghampirkan diri kepada tuhan penguasa alam. 790) syarah sebahagian. abi amru 'uthman b. 805) syarah rub' al-kharaj. raslan al-bulqini (w. 476). maziri (w. dan bagaimana tidak. abu al-qasim al-rafi'i (w. tiada tulisan dalam madhhab yang menyamai ketinggian uslub dan kecanggihan gaya sepertinya. dan kitab ini. syarah yang menghasilkan kupasan terbaik dan cemerlang.manuskrip kitab sharah muslim nawawi diperoleh di pelbagai negeri. 'ali b. al-bidayah wa al-nihayah. jama'ah (w. 544) al-isyarat ila bayan al-asma' al-mubhamat. 'abd al-rahman. 5 jilid ibrahim b. 536). adalah ringkasan kepada kitab al-irshad yang saya rumuskan dari kitab ulum al-hadith oleh al-shaykh al-imam al-hafiz almutqin al-muhaqqiq. 'abd al-rahim b. dinisbahkan kepadanya al-minhaji. 864) 'umar b. jalal al-din muhammad b. 463) hlm. 13/278 minhaj al-talibin.

628). dan eligi untuknya abu al-'abbas ahmad b. menghimpunkan sekitar 180 tarjamah bagi ulama al-shafii yang masyhur hlm. bayan al-wahm wa al-iham alwaqi'in fi kitab al-ahkam. kitab al-ahkam al-syar'iyah. al-naqd menurut istilah al-muhaddithin: memperhalusi riwayat dan menilai khabar dan menjelaskan kelemahan dan kekuatan riwayat yang disampaikan untuk dikeluarkan hukum terhadap hadith abu ja'far al-'uqayli al-hafiz al-maghribi abu al-hasan b. 'ali b. sa'id b. abu al-khayr muhammad b. sidqah al-mawsili syair dari kalangan al-muhaqqiqin al-fadil abu abdullah al-andalusi al-nukat: kupasan singkat .733) ghayah al-nihayah fi tabaqat al-qurra' 1/65 syair dari sebahagian rakan yang mengasihinya amru b. tarikh ibn al-ghardi 1/55 tab'ah al-khaniji ibn al-'attar. 804) tuhfat al-muhtaj ila adillat al-minhaj al-tibyan fi adab hamalat al-quran. 350). 27. al-qattan al-kattami al-fasi (w. kitab tarikh al-muhaddithin. 84. 26. 12 khulasat al-ahkam. muhammad b. jazam al-sadafi al-muntajali (w. ali al-zar'i al-hasan b. al-mulaqqan (w. dari maghribi mengutamakan siyaq imam muslim ahmad b. al-darir al-wasiti al-mulaqqab bi al-halal. al-sakhawi. imam 'abd al-haq al-ishbili. mukhtasar tabaqat ibn salah.umar b. al-jazri (w.

aqidah.penjelasan tentang kabilah dan perkataannya (dari ahli rumahnya) yakni: dari kalangan bani harithah. 52. dan maksud dengan rumah: penempatan (kediaman) 10/426 (bushair b.dan beliau ialah bushair b. wasit. yasar al-madani al-ansari mawla kepada kabilah al-harithi 10/426 berkata azhari: orang arab berkata: aku menjual: bermakna: aku menjual apa yang kupunyai dan miliki. kitab al-buyu' 10/393 isnad semuanya rijal madinah 10/427 riwayat sahabat dari sahabat. 400 kali derivation of legal rulings based on the classical juristic methodologies of traditional commentary. ughat arabiyah fasihah ajmiah istilahat syariah alfaz fiqhiyyah Ibn al-Salah al-Nukat 'ala Ibn salah tafwid al ma'na to higher source abu ja'far al-tahawi (239/853-321/933) authored sharh mushkil al athar. dan sin tanpa tanda titik. adapun yasar: maka dengan huruf ya' bertitik dua di bawah. . dan huruf shin berbaris atas. yasar) adapun bushair maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. tabi'in dari tabi'in 10/426 sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat maka diharuskan menyebut sebahagian nama tanpa menyebut nama yang lain suyuti.

100 muslim. for the verying authorities with ibn salah nawawi. abu abdullah ibn al humam (790-861/1388-1457) tatabbu'al-daraqutni argue daif 78 hadith bukhari. . or they may be used separately. 32 dalam keduanya kritik dari sudut matan dan sanad. al-suyuti. whilst also acknowledging allah. sharh muslim 2/71 kufr and shirk may carry the same meaning which is disbelief in allah. ibn kathir. tadrib al-rawi: shaykh al -islam said (ibn hajar): what nawawi mentioned in his sahih is based on the perspective of the majority (al-akhtarin) as for that of the verifying authorities (al-muhaqqiqun) then no. and kufr may have a more general meaning than shirk .ikhtilaf al-ulama. as the kuffar of quraisy did. al-suyuti berbeza.al-tahrir fi usul al-fiqh. ismail b. may he be exalted. abridged by abu bakr ahmad b. ali al-jassas al-razi (305-370/917-980) the author of ahkam al-quran. yahya al-muzani (264/878) subki (771/1370) isnawi (772/1371) shafii (204/820) abu al-qasim al-Rafi'i (624/1227) ghazali (505/1111) abd rahman al-qazwini (669-739/1268-1338). whereby shirk refers to the worship of idols and other created beings. ibn salah.

Shohibut Tatimmah. Imam an-Nawawi rhm. di mana dalam mazhab Syafi'i ianya adalah sesuatu yang dihukumkan sebagai sunnat atau mustahab. Syaikh Nashr al-Maqdisi dalam kitabnya "at-Tahdzib" dan selain mereka. dan Allah akan membangkitkan sesiapa sahaja dari kubur. Telah warid dengannya hadits Junjungan Nabi s. Selanjutnya Imam an-Nawawi meneruskan lagi (lihat gambar2): Inilah talqin yang dihukumkan mustahab oleh perhimpunan daripada sahabat kami (yakni para ulama asy-Syafi'iyyah). neraka itu benar. tanpa ada yang mempertikaikannya atau menolaknya.w. ingatlah dengan apa yang atasnya engkau keluar meninggalkan dunia. daif. khalifa b. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Rab. Amalan membaca talqin setelah mayat dikebumikan adalah satu amalan yang diterima sebagai sunnat atau mustahab dalam mazhab Syafi'i. al-Quran sebagai panutan. menulis dalam kitab "Raudhatuth Tholibiin" seperti berikut (lihat gambar1): . Maka dikatakan: "Wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah.. maka sewajarnya berlapang dadalah kerana ianya termasuk dalam bab khilafiyyah pada furu'. Dan adapun hadits yang datang mengenai hukum talqin ini adalah dhoif. membaca talqin ini adalah mustahab . hari kiamat pasti datang tanpa keraguan. iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah.a.w. Qadhi Husain telah menukilkan bahawa secara mutlak di sisi ulama Syafi'i. al-majmu' 1/47 Talqin . Dan amalan ini telah diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ini sejak awal kemasukan Islam lagi. kebangkitan itu benar. hasan. antara mereka adalah al-Qadhi Husain. Maka kenapa kini amalan sebegini dijadikan sasaran untuk menghukum orang lain sebagai pelaku bid'ah yang tidak mengikuti sunnah? Jika pun tidak mahu bertalqin.Raudhatuth Tholibin.al-mazhab.muhammad b. akan tetapi hadits-hadits (dhoif) berkaitan keutamaan (fadhoil) adalah . ka'bah sebagai qiblat dan kaum mukminin sebagai saudara". umar al-washtati al-ubbi (1424 al-majmu' disempurnakan dalam hadith sahih. Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad s. Dan mustahab hukumnya mentalqinkan mayyit setelah dikebumi. sebagai nabi.. Sesungguhnya syurga itu benar.a. ikmal al-ikmal.

sehingga aku dapat merasakan ketenangan dengan kalian dan aku mengetahui dengan apa akan aku kembalikan utusan-utusan Tuhanku (yakni Munkar dan Nakir)". . Ibn al-Salah. maka tidaklah ditalqinkan. seperti hadits : "Mohonlah kepada Allah baginya (yakni bagi si mati) akan ketetapan (yakni ketetapan dalam menjawab fitnah kubur). Imam al-Rafi i. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya." SUMBANGAN DI BIDANG HADITH Bab ini membincangkan sumbangan dan peranan Imam al-Nawawi dalam memperjuangkan ilmu hadith. dan adapun anak kecil yang belum baligh dan seumpamanya. Dan telah diperkukuhkan hadits mengenai talqin ini dengan kesaksian beberapa hadits yang shohih. Ia turut merakamkan sumbangannya dalam membangunkan metodologi syarah dan menggariskan manhaj hukum yang ideal dan berkesan. Bab ini turut membandingkan hujah dan pandangan yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama hadith yang lain seperti Qadi Iyad. Maka berkata para sahabat kami (yakni ulama Syafi'i): " Dan duduklah orang yang membaca talqin itu di sisi kepala kuburan si mati. Sentiasalah penduduk Kota Syam beramal dengan amalan talqin ini sejak zaman permulaan Islam lagi. iaitu zaman di mana orangorangnya dijadikan ikutan. al-Sakhawi dalam perbahasan dan penelitian hadith dan syarah. Ia menghuraikan pemikiran dan sumbangannya dalam membahaskan kefahaman usul al-riwayah dan aldirayah dan mengangkat dan memartabat tradisi hadith dan warisan akliah di zamannya. al-Suyuti.tidak mengapa untuk diamalkan di sisi ahli ilmu daripada kalangan muhadditsin dan selain mereka." dan wasiat Sayyidina 'Amr bin al-'Aash: "Berdirilah kamu di sisi kuburku (walaupun hanya) selama kadar menyembelih seekor sembelihan dan membahagi-bahagi dagingnya.

Dan yang paling utama untuk dihabiskan waktu dengannya. dan membahas hukum berdasarkan petunjuk nas dan syariat. 2. mengupas hadith dan memetik faedah hukum bersandarkan dalil fiqh dan mentarjih pandangan dan amalan yang sahih dengan merujuk kepada keterangan nas dan pendapat mazhab. Ia mengemukakan hujah fiqh yang dirumuskan dari pandangan mazhab ahl sunnah wa aljamaah dan tafsiran Imam al-Syafi i terhadap hadith-hadith gharib dan mukhtalaf. Kitab ini memperlihatkan kefahaman Imam tentang hadith-hadith hukum dan ketelitiannya dalam menyatakan pandangan. 2. Sumbangan di bidang Hadith al-Riwayah Penulisan di bidang hadith (al-Riwayah) Karya Hadith (riwayah) 2. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam Kitab ini turut dinamakan sebagai al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam. Pengajian Hadith Tradisi hadith dan pengajian ilmunya merupakan kesinambungan dari perjuangan mengangkat dan memartabat idealisme hadith dan fiqh yang mendasar. 3. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke Bab al-Zakat.1. 2.1. Beliau menegaskan: Adapun kesibukan dalam mencari ilmu adalah seafdal pendekatan (taqarrub) dan setinggi ketaatan. Ia memperlihatkan keupayaannya mengesan sanad. Dan induk dari cabang kebaikan dan puncak peribadatan. Ia membicarakan hadith-hadith hukum yang dipandang sahih dan disepakati autoritinya secara mutawatir. 2. Ia membincangkan hukum dan amalan sunnah secara syumul. Kitab ini turut menggarap permasalahan asas dalam ilmu fiqh Matn al-Arba in al-Nawawiyyah Fath al-Mubin li Syarh al-Arba in oleh Ibn Hajar al-Haithami .2. Imam al-Nawawi mengungkapkan kemuliaan ilmu hadith dalam khutbah syarah yang dikemukakan terhadap kitab Sahih Muslim mperjuangkan paling afdal. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi yang terpilih dan sahih.

Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin oleh al. persoalan iman. mahakarya agung yang dikarang oleh Imam al-Hafidh Ibn Hajar al. Nuzhat al-Muttaqin Syarh Riyad al-Salihin oleh Dr. Ia diakhiri dengan kitab al-istighfar yang memuatkan hadith-hadith sahih yang menyeru pada amalan Islam yang berteraskan penghayatan dan pengukuhan akhlak dan ruh Islam. Sumbangan di bidang Hadith al-Dirayah Karya dalam bidang syarah hadith 3. Hadith-hadith yang dinyatakan telah disepakati kesahihannya kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana didapati bersumber dari kitab hadith yang daif . Antara syarah yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Syeikh al-Uthaimin 3. Ia meneroka dan menggali sepenuhnya khazanah hadith sahih yang termuat dalam kitab al-Jami al-Sahih.1. Ia merupakan antara kitab hadith yang terunggul di bidang hukum dan merupakan rujukan terpenting dalam perbahasan fiqh al-muqaran dan telah dikupas dan disyarah oleh ramai sarjana Muslim.Asqalani pada abad kesembilan. Imam al-Nawawi hanya sempat menulis sebahagian dari syarah Sahih al-Bukhari sehingga . Ia turut diterjemah ke pelbagai bahasa utama dunia. antaranya: 2. penekanan pada sudut kerohanian dan kepentingan ibadat solat. perbahasan hukum dan syariat. Riyad al-Salihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin Kitab ini cukup terkenal di kalangan Ulama hadith khususnya di Nusantara.Allamah Muhammad Allan al-Siddiqi al-Makki 2. tumpuan pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib.dan hadith dan mengkaji hukum-hukum Islam secara ringkas. Syarh al-Bukhari (al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarah hadith yang terunggul di abad ketujuh. keutamaan niat.3. Ia diusahakan bagi memperjuang dan merintis usaha ke arah memperhebat dan memperkasa bidang syarah hadith alsyarif. zakat dan haji dan ketinggian nilai zikir dan wirid. Dalam kitab al-fitan wa al-malahim dimuatkan hadith-hadith akhir zaman yang memberikan kupasan panjang tentang sifat-sifat syurga dan nikmatnya serta azab neraka yang dijanjikan untuk golongan kafir dan munafik di akhirat. Mustaffa Bugha 3. Kitab ini telah dikaji dan dikupas oleh sarjana Islam sepanjang zaman. Ia merupakan antara syarah Sahih al-Bukhari yang terbaik sebelum kelahiran Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Perbincangan hadith tertumpu pada perbahasan ilmu dan adab. puasa. Ulama-Ulama mutakhir turut melakukan penelitian dan mengemukakan syarahan menerusi pendekatan moden yang lebih realistik dan ringkas.

386) dalam I lam al-Sunan. Ia menyingkap kupasan dan huraian Ulama yang dibentangkan dalam kitab syarah seperti Kitab al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Maziri. Beliau membuat rumusan dari pandangan dan idea yang dikemukakan secara halus dan kritis. Beliau turut menjawab kritikan . mengupas dan mentafsir al-Quran dan hadith dan membawa faedah fiqh dari huraian hadith al-sahih. teologi. ibadat. Perbahasan tertumpu pada huraian teks dan syarahan nas dengan penelaahan mendalam terhadap hukum fiqh dan maqasid Islam. meneliti dan mengkaji manhajnya dalam mengelas dan membahagikan hadith. fiqh. tasawwuf. Ibn Battal (w. siasah. Beliau menjelaskan maksud hadith dengan mengungkapkan tafsiran dari pengalaman Rasul (saw) dan para Sahabat (rad) dan berusaha memahami latar belakang yang membawa kepada pengujaran dan pengungkapan sesebuah hadith. Beliau turut menghuraikan maksud dan kefahaman fiqh dari tajuk yang diilhamkan pada setiap bab dan kitab oleh Imam al-Bukhari. Ia menghuraikan hikmah dan hemah dalam setiap ungkapan nas dan mengupas pandangan dan pemikiran Ulama dalam perbincangan hukum dan fiqh. mengistinbat nas dan memperkuat hujah dengan mengutarakan dalil dan ijtihad akliah. Syarh Sahih Muslim Kitab ini dinamakan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj atau Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat al-Muhaqqiqin. (Sabda Nabi Sallallah Alaih wa Sallam Agama itu Nasihat) Beliau membincangkan pandangan dan pemikiran Ulama hadith yang telah menyumbang dalam mengupas Kitab Sahih seperti Imam al-Khattabi (w.672) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab al-Jami al-Sahih.449) dalam Syarh Sahih al-Bukhari dan Muhammad bin Sa id bin Yahya al-Dubaisi al-Wasiti (w. Ia merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. Ia menyampaikan maksud hadith secara terperinci dengan kupasan yang menjangkau perbahasan aqidah.ke bab: Qaul Al-Nabiyy Sallallah Alaih wa Sallam Al-Din al-Nasihat. sirah dan akhlak. Ia mengumpulkan pandangan menyeluruh Ulama hadith yang mensyarah Kitab Sahih dan mengemukakan perbahasan dengan paduan kepakaran dan makrifat hadith yang jelas. Beliau membuat analisa khusus tentang hukum dan maksud hadith berdasarkan kefahaman terhadap dalil dan maqasid syarak. mengemukakan pandangan mazhab. tawarikh.2. menyaring perawi dan memilih hadith-hadith yang diyakini sahih dan mutawatir untuk dimuatkan dalam kitab al-Jami al-Sahih. 3. Ia menghurai dan mensyarah hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. Beliau mengemukakan huraian hukum secara jelas berdasarkan kehendak nas dan syariat. Beliau turut membincangkan pendekatan Imam al-Bukhari dalam menyusun Kitab al-Sahih. Syarahannya memperlihatkan keupayaan dan daya pemikiran yang tinggi dalam mentarjih dalil. Beliau turut meneliti jalur periwayatan hadith dan kaedah pemilihan perawi oleh Imam Muslim. Kitab Ikmal al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Qadi Iyad dan kitab Siyanah Sahih Muslim Min al-Ikhlal wa Khulul oleh Ibn Salah. mengeluarkan hukum. Beliau berusaha mengembangkan kefahaman hadith dengan rumusan hujah dan dalil akliah dan ijtihad yang dapat menyegar dan memantap kefahaman hukum dan nas.

Syarahan dan kupasan hadith yang dikemukakan menzahirkan keupayaaan dan kecekapannya dalam mengupas dan mengulas nas.A mal Bi al-Niyyat (menjelaskan isnad hadith Innama al-'Amal bi alNiyyat) 3. Syarh Sunan Abi Daud atau dikenali sebagai al-Ijaz (ditulis hingga pertengahan Bab al-Wudu') 2. Beliau telah memberikan huraian yang jelas terhadap hadith dengan syarahan yang syumul dan mendalam. Beliau sentiasa menekankan keperluan memahami situasi dan sebab pengujaran hadith. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khair al-Khala iq Al-Irshad fi Ulum al-Hadith . 4. Beliau memberikan definisi dan pengertian istilah-istilah hadith secara jelas berdasarkan kefahaman bahasa dan lafaz asli Arab Quraisy. Syarahannya memperlihatkan kemantapan ilmu dan keupayaan ijtihad dan kehandalan serta keluasan ilmunya yang luar biasa dan menakjubkan dengan daya penguasaan dan kefahaman yang tinggi dalam ilmu hadith. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat 3. Beliau mentakwil hadith-hadith musykil dengan kekuatan ijtihad dan kebijaksanaan mentarjih pandangan mazhab. Ia memperlihatkan kepakaran dan kejaguhannya dalam mensyarah dan mentafsir nas. 8. 6. Syarahannya dirujuk kepada pandangan Ulama yang pakar dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah dan ilmu sirah. Beliau berusaha menyelami dasar dan inti perbahasan hadith dan membincangkan maksud dan pengertiannya dari rumusan pandangan dan fatwa Ulama dan fuqaha mazhab.yang dibangkitkan oleh Imam al-Dar al-Qutni terhadap hadith-hadith mursal dalam Sahih Muslim dan kewibawaan rijal Imam Muslim. Ringkasannya berjudul Ma Tamassu Ilaih Hajat al-Qari li Sahih al-Imam al-Bukhari 1. 5. Mukhtasar al-Tirmizi Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Syamah fi al-Basmalah Kitab al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyyah Karya dalam ilmu hadith 3. 7.3. Al-Imla Ala Hadith al.4.

dan da ifnya.Makrifat hadith Imam al-Nawawi berpandangan bahawa ilmu yang terpenting dan paling perlu dikaji ialah ilmu hadith. mu allal dan maudu nya. masyhur. menjelaskan matan. yang muttasil. mentarjih dalil. 1. yang mudarraj. Menurutnya. Beliau menjelaskan: . mutawatir dan ahadnya. Aku maksudkan ke arifan tentang matannya. Ia mengetengahkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam menghuraikan kefahaman usul al-hadith dan membahaskan uslub syarah yang diketengahkan dalam membincangkan hukum.3. Makrifat Sanad Imam al-Nawawi memandang tinggi martabat dan kedudukan isnad. yang tunggal dan makrufnya. Takrif isnad yang dikemukakannya memperlihatkan kefahaman yang jitu dan mendalam tentang definisi dan hakikat isnad. maqlub. 2. hasan. Ia mengetengahkan hujah dan kekuatan dalil yang disandarkan dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman hadith dan nas. mu addal. yang syaz. dan membahaskan sanad dan rijal al-hadith. Beliau menegaskan: Dan antara cabang ilmu yang terpenting ialah pengetahuan dan makrifat tentang hadith Nabawi. Bab ini turut menghuraikan kerangka pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dan perkaitannya dengan hukum dan athar al-sahabat (rad) dan tabi in (rah). Keagungan Ilmu Hadith 3. yang khas dan amnya. yang mujmal. Al-Taqrib wa al-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad PEMIKIRAN HADITH Bab ini membincangkan pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam penulisan hadith dan fiqh yang dihasilkan. gharib dan aziznya. Allah (swt) telah menganugerahkan umat ini dengan kemuliaan isnad. nasikh dan mansukhnya.5. yang sahih. mursal dan munqati nya. mubayyin dan mukhtalafnya dan lain-lain lagi yang mashyur.

8. Hukum perkataan Sahabat: Kami berkata atau melakukan demikian 4. marfu . Ijtihad Imam al-Nawawi dalam ilmu hadith 4. Dan mengenal riwayat yang bercanggah pada sanad dan matan.3.4. generasi selepas Tabi in. Takrif al-Munqati 4.Dan yang kumaksudkan tentang ilmu isnad ialah makrifat tentang rijal hadith dan sifat lahirnya yang zahir dan masyhur.13.7. dan makrifat tentang tadlis dan al-mudallis.9. Perbahasan kitab Makrifat Ulum al-Hadith oleh Ibn Salah 4.6. Hukum hadith yang tidak diputuskan oleh Imam Abu Daud 4.1. mengetahui secara terperinci tentang nama.9. generasi selepasnya. hukum penambahan rawi yang thiqat dan mengetahui dan mendalami sirah para Sahabat dan Tabi in. 4. yang mursal.9. keturunan. Khabar dari si Fulan yang tidak diketahui nama dan peribadinya 4. Penulisan hadith secara sam i 4.9. Hadith yang disampaikan dari perawi adil yang tidak dikenali namanya 4. dan yang datang selepasnya .2. Hukum ziyadah al-thiqat 4. maqtu .11. dan riwayat dari jalan iktibar dan mutaba at. Mendengar hadith di balik hijab 4. Riwayat dari penasakh hadith 4. Riwayat dari pendusta 4.14. Kelayakan Ulama khalaf untuk menghukum hadith 4.5. mengetahui kedudukan hadith yang muttasil. kewafatan dan sifatsifat lainnya. nasab. Riwayat dari perawi majhul 4. mawquf. Hukum (matan) hadith yang terpisah .16. Kesyumulan hadith sahih dalam Kitab al-Sahihayn 4.10.15. Hadith yang dibawa oleh hamba dan wanita 4.3. Pengurniaan ijazah dan pengiktirafan khusus untuk meriwayat hadith 4. Hukum dan martabat hadith sahih 4. dan munqati .1.2.12. Hukum meriwayatkan hadith dari al-mustamli (pembaca hadith bagi pihak Syeikh) 4.

Ia mengupas kefahaman hadith dengan hujah yang kukuh yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Beliau berasaskan pandangan syarak dan pedoman mazhab fiqh ahl sunnah wa al-jamaah. dan mantap dan mendasar mengungkapkan maksud hadith 3. Hukum penukaran lafaz Nabi (saw) kepada Rasul (saw) FIQH AL-HADITH Bab ini membincangkan kaedah kupasan dan huraian hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam karya-karya hadith dan fiqhnya.17. ahli hadith dan kefahaman nas. Penzahiran maksud nas Ia turut membandingkan pandangan Ulama dan fuqaha mazhab dalam perbahasan nas. Beliau telah menggariskan metode penulisan dan perbahasan hadith yang berkesan yang menzahirkan kekuatan dan kefahaman nas yang mendalam yang diperkuat dengan hujah fiqh dan kekuatan ijtihad. Kefahaman hadith yang meluas dengan kebolehan mengungkapkan maksud yang jauh dan lebih tersirat 2. Beliau memperjuangkan kefahaman hadith yang syumul dan memberikan kupasan terperinci terhadap hadith-hadith musykil dan gharib berasaskan pendapat Ulama dan Fuqaha mazhab. pengaruhnya terhadap Ulama khalaf Karya-karya hadithnya menzahirkan kefahaman fiqh yang mendalam.4. Kitabnya menggariskan kerangka syarah yang ideal dan membentangkan hujah yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Ia menjelaskan pengertian hadith dan fiqh yang tepat bersandarkan dalil fiqh dan qiyas. Syarahannya merangkul pemikiran fiqh dan mazhab dan menerapkan manhaj yang ideal dalam perbahasan dan pentafsiran nas. Bab ini turut mengungkapkan kekuatan idea dan kecanggihan manhaj yang dizahirkan oleh Imam alNawawi dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Beliau turut membincangkan hadith-hadith yang menyentuh persoalan aqidah berdasarkan kefahaman dan pandangan mazhab al-Asy ari. Ia turut menjelaskan pengaruh pemikiran Ibn Salah dan Qadi Iyad terhadap Imam al-Nawawi dalam bidang syarah hadith. Pentafsiran dan pentakwilan hadith . Ia memuatkan penjelasan dan penelitian hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah fiqh yang berkesan. 1. Beliau turut menyampaikan pandangan dan ijtihadnya dalam memutuskan hukum berdasarkan hujah dan dalil qiyas. Syarahanya menggarap pemikiran mazhab fiqh al-Syafi i dan hujah nas yang berkesan. Beliau turut mengutip pandangan dan hujah yang digarap dari kitab-kitab syarah hadith yang muktabar.

Kritik matan 3. para du at dan pejuang sunnah adalah generasi terbaik dalam setiap zaman yang lebih afdal untuk dimuliakan kerana mereka memperjuangkan hadith dan tradisi kajian yang meluas dan penyambung rantaian sanad. 2. Ia turut menzahirkan pandangannya tentang rijal al-hadith yang membentangkan hujah yang dikemukakan dalam membahaskan kekuatan riwayat dan isnad. Penyatuan nas 7. Bab ini turut menghuraikan pendirian Imam al-Nawawi terhadap riwayat yang diketengahkan dalam Kutub Hadith al-Sittah dan al-tisah. Mereka mengkaji ilmu sirah dan tabaqat muhaddithin dan menyaring riwayat dan meneliti matan dan menyambung tradisi dalam menilai dan membezakan nas. Mereka merupakan periwayat hadith yang memakmurkan syiar Islam dalam setiap abad. Penilaian hadith dan pembahagiannya kepada sahih dan daif . Pengertian nas dari sudut majaz 5. Syaraf ahl al-Hadith Menurut Imam al-Nawawi. Mengemukakan pendapat perawi PERBAHASAN RIWAYAT DAN RIJAL AL-HADITH Bab ini membahaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang persoalan isnad dan riwayat dan membincangkan pandangannya dalam mempertahan keabsahan riwayat yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadith yang muktabar. Mentarjih maksud hadith yang umum 6. 1.4. Ia mengupas kaedah yang digunakan dalam mentajrih dan menta dil perawi dan membahaskan sumbangannya dalam menghuraikan ulum al-rijal dan kepakarannya dalam menilai dan mentarjih ikhtilaf dan mengemukakan kupasan hadith dan kefahaman matan yang tuntas.

Kupasannya turut menyentuh kefahaman aqidah. Rujukan Ahmad Shahir Jiri (2002). Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmË (Latihan Ilmiah. Ia menzahirkan pandangan dan pemikirannya dalam ilmu hadith dan penulisan yang dihasilkan yang telah mengangkat dan memartabat pemikiran hadith. memperjuangkan Penulisannya dalam menghasilkan kitab-kitab hadith yang besar. Menilai perawi 6. fiqh. kalam dan lughah. al-Adhkar. Beliau telah mengungkapkan kefahaman hadith yang ideal yang diperkukuh dengan hujah dan ide yang rajih dan persuasif. Ia membincangkan kefahaman dalil yang dikemukakan dan pemikiran yang dilontarkan dalam perbahasan nas. Kuala Lumpur). syariah dan akhlaq. Istilah muhaddithin KUPASAN HADITH Bab ini mengetengahkan kupasan dan syarahan hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab-kitab hadithnya yang masyhur seperti Riyad al-Salihin. lughah. Ia dalam karya-karyanya yang mengemukakan huraian hadith yang cukup jitu dan mendalam yang ideal dan berkesan.4. Ia turut meneliti kekuatan hujah dan keberkesanan dalil yang dikemukakan dan membincangkan kaedah tarjih yang digariskan dalam mentafsirkan hadith. Ia membincangkan pemikiran hadith yang mendasar yang merangkul perbahasan riwayat dan penelitian isnad. menghuraikan lafaz dan mengithbat pandangan mazhab. Ia dalam hadith. Universiti Malaya. al-Taqrib. . fiqh. fiqh. hadith. syarah dan membahaskan mengangkat Buku ini turut mengemukakan perbandingan antara manhaj yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran Ulama hadith yang lain dalam menghuraikan hadith. al-Arba in. Sharh al-Bukhari. al-Minhaj al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj dan sebagainya. Akademi Pengajian Islam. Ia membahaskan kaedah syarah yang dibentangkan dan meneliti keupayaannya dalam merumus dan mentarjih pandangan dan meleraikan kekhilafan hukum dan perbedaan mazhab. tasawwuf dan mazhab. mengupas yang dilakarkan yang berkesan Sharh Sahih Muslim. membahaskan manhaj penulisan yang diketengahkan dalam perbahasan hadith yang dibentangkan. al-Irshad.Ia turut dan yang berkesan. Sanad hadith 5. Ia memperlihatkan secara jelas kaedah huraian dan kupasan hadith yang dikemukakan dan menzahirkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membahas dan menghuraikan nas. kalam. Khulasah al-Ahkam.

Lamhat min Manhaj al. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-NawawÊ. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Baidawi. Muhyi al-Din Dib Mastu (eds. Beirut: Dar al-Kutub al. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn (1989).Adhbu al-RÉwi fi Tarjamat QuÏbi alAuliy É al-NawawÊ. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Hashim (1985). Awaidah. Translated with an Introduction and Commmetary.Ilmiah. Muhammad (1990). 2006). Abu al. Al-SakhÉwÊ. 7 j. Ibrahim (1996). Beirut: Dar al-Qalam. . Madinah al-Munawwarah: alMaktabah al. (1993) Syarh ØaÍÊÍ Muslim. Kamil Muhammad (1995). Al-Suyuti. Al-Manhal al. Forty Hadith ImÉm al-NawawÊ. Jalal al-Din (1989). ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa al-Fuqaha . Lubnan: Dar al-Imam. Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Surabaya: Pustaka Salam. Abd al-Karim Mastur (2006). Al-Qurtubi. MuÍyi al-dÊn AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin SyarÊf. Umar b. al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Bahagian Hal Ehwal Islam (1990). Syarah Riyadus Salihin. __________________ (1972).Al-Husayni. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Al-Fadhil Syeikh KhalÊl al-Maiys (ed.Ilmiah. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath.). Jabatan Perdana Menteri.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim ( Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Quran dan al-Hadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉm al-NawawÊ.Abbas Ahmad b.). Al-Qarni. Al-NawawÊ.

Al-ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. Kuala Lumpur). Ala al-Din Abu Hassan (1991).AzÊz QÉsim (1992). Al-ImÉm al-NawawÊ wa-atharuhu fi al-hadÊth wa.Daqr. Muhiden Abd. Tarikh Madinat Dimashq. Abdul Majid (1999). Yayasan Islam Terengganu. Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al. Bayrut: Dar al-BashÉ ir al-IslÉmiyah. Kamarul Azmi Jasmi (2002). Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam.ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim (Disertasi Sarjana. (1994). Bangi). Fahmi AlKautsar (2004). Universiti Malaya. AÍmad Abd al. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Fakulti Pengajian Islam. Muhammad Mustafa. Beirut: al-Maktab al-Islami. Abu al-Qasim Ali b. Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ibn Asakir. . Ibn Attar.ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ (Disertasi Sarjana.2. Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al. Mohd. AlIskandariah: Muassasah Shabab al-Jami ah. Universiti Malaya. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam al-Muhyiddin. (Disertasi Sarjana. Kuala Lumpur). Beirut: Dar al-Fikr. al-Hasan (1995). Jabatan Pengajian Islam. Azami (1978).ulËmihi. cet. ×addÉd. Abdul GhanÊ. Universiti Kebangsaan Malaysia. Damsyik: Dar al-Qalam. Mahmood Zuhdi. Rahman (1994). Studies in Early Hadith Literature. 1999).

Indeks Glosari Ahad Allah Alim Am Al-Dirayah : Nama bagi zat Tuhan . Ruhayli. Hammam Abdul Rahim. Riyadh: Dar al-Muslim.Muhaddithin. Sa id. Subang Jaya: Penerbitan alRamadhan. Abd Allah ibn Dayf Allah (1994). Riwayat Hidup al-ImÉm al-NawawÊ. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti alSunnah. tt._________________________ (1996). Al-Fikri al-Manhaji inda al. Adnan (1983). Qatar: Ri asah al-Mahakim alSyar iah. Saad al-Din. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al.Riwayat Sanadan wa Matnan. Al-Riyadh: Maktabat al-Ruysd.

yakin . Abu Amru Ibn Salah : Pertikaian : Percaya. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al. jaguh terhandal di bidang hadith. Rahman bin Yusuf. anak bapa saudara Rasulullah (saw). Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Rafi i : Pemuka mazhab dan ulama besar syafi i.Abbas bin Uthman bin Syafi bin alSa ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay al-Qurasyi alMutallibi al-Syafi i al-Hijazi al-Makki.Asqalani Ibn al-Salah Ikhtilaf Iman : Ulama Islam dan jaguh hadith teragung. murid Imam al-Nawawi : : Ibu kota Syria : Kefahaman Ibn Hajar : Khatimul Huffaz. Amirul Mukminin. Yusuf bin Abd. pengasas mazhab al-Syafi i Baybars : Penguasa Damsyik di zaman Imam al-Nawawi Da if Damsyik Fiqh Gharib Hadith : Setiap ucapan. Jalal al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti Aziz Al-Syafi i : Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al. bertemu dengan nasab Baginda (saw) pada Abd Manaf. perbuatan. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn Shams al-Din Al-SakhÉwÊ Al-Shirazi : Tokoh mazhab syafi i abad kelima. taqrir dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad (saw) Ibadat Ibn Attar : Amal saleh : Ala al-Din Abu Hassan Ibn Attar. tokoh fiqh dan penulis biografi Imam al-Nawawi.Al-Mizzi : Murid Imam al-Nawawi. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (wafat 687H) Al-Nawawi : Muhyi al-Din. al-Riwayah Al-Sakhawi : Ulama terkemuka di bidang hadith dan sejarah. Al-Suyuti : Ulama mujahid dan dianggap paling prolifik dalam sejarah Islam.

Abbas Balya bin Malkan bin Fali bin Abir bin Syalikh dari keturunan Arfakhshad bin Sam bin Nuh (as). firasat Mukmin Khaidir (as) : Nabi Allah (as). Din al-Hanif yang disyariatkan kepada Rasul : Imam al- Iz Ibn Abd al-salam : Digelar Sultan al-Ulama. Abu al.Islam I tibar : Penyerahan. Ulama Mesir yang sezaman dengan Nawawi Jarh Kasyaf : Menolak dan menyingkirkan riwayat dan kebenaran perawi : Rahsia dhamir. Khas Ma rifat Majhul Makruf : Maqasid Marfu Mansukh Maqlub : Maqtu Masyhur Matan Mawquf Mawdu : : : Teks hadith : : : Tujuan : : : : Pengetahuan : Mazhab: Aliran dan fahaman fiqh yang dipegang dalam perkara usul dan furu Minhaj Mu addal Mu allal Mua allaq : : : : Tergantung. . lelaki saleh yang bersama Nabi Musa (as) dalam kisah pengembaraan ajaib yang dirakamkan dalam surah al-Kahfi.

penyumbang terbesar di bidang hadith. Qadi iyad al-Yahsubi Qutb Rasul Risalah : Tingkat kewalian : Hamba terpilih yang dikurniakan wahyu untuk disampaikan kepada umat : Warkah . penyusun kitab Sahih Muslim. penyusun kitab Ikmal alMu lim bi fawa id Muslim. Ulama masyhur.Mubayyin Mudallis Mudarraj Mujmal : penerang : Mukhtalaf Mukhtasar Muhyi al-Din Munfarid Munqati Mursal : Ringkasan : Gelaran Imam al-Nawawi. leluhur Qadi Iyad : Tokoh Muhaddith dan fiqh. penghidup agama Muslim : Imam al-Muhaddith. Syeikh al-Islam. Qadi dan Ulama besar di Andalus. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. Mutaba at Mutawatir Muttasil Nabi Nasab Nasikh Nawa : Sebuah perkampungan kecil di wilayah Jaulan dalam daerah Hawran di Damsyik : Hamba yang dipilih menerima wahyu secara khusus : Keturunan. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi.

Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi. Yahya bin Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi Ziyadah : Tambahan . hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah.Sahabat : Mereka yang sempat melihat dan beriman dengan Nabi (saw) Sahih : Benar. kemuliaan Syarah Syaz Syeikh Syiar Tabi in Tadlis Taqarrub : Usaha menghampirkan diri dengan Allah dengan bermunajat dan berdoa : Guru : Lambang keagungan : Generasi selepas zaman Sahabat. dhabit (kuat ingatan) dan selamat dari syaz Sanad Sirah : Jalur periwayatan hadith : Perjalanan hidup Rasulullah (saw) Sunnah : Jejak dan watak Nabi (saw) Syaraf : Bapa Imam al-Nawawi. kupasan hadith Tarekat : Jalan. tertib amalan kesufian Ta dil Thiqat Ulama Wafat Wali Waqf seluruhnya Wasl : Mengisthbat kebenaran perawi : Terpercaya : Cendekiawan Islam : Meninggal dunia : Ahl Allah : Harta yang disalurkan dari sumber sedekah dan hibah yang menjadi hak umat : Bersambung Yahya : Nama Imam al-Nawawi. yang beriman dan mati dalam Islam : Huraian.

dan kerana kitab ini menjurus pada mauduk ibadat. tetapi kerana ia cukup panjang dengan isnad dan pengulangan yang melemahkan keupayaan dan keghairahan penuntut. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa fasal yang diperlukan oleh penyusun kitab ini dan kalangan lain yang mempunyai keinginan dan inayah. 5. kesungguhan beliau menerangkan ikhtilaf pada lafaz perawi seperti katanya si fulan dan si fulan memberitahu kami dan lafaz ini adalah dari si fulan. sepertimana jika terdapat ikhtilaf pada huruf yang disebut dalam matan atau pada sifat perawi atau nasabnya. maka saya bermaksud untuk memudahkan bagi mereka yang berkeinginan. maka saya mula mengumpulkan kitab ini secara ringkas menurut maksud untuk mendekatkan pada mereka yang mempunyai inayah. dan bukan untuk menelaah dan menyelami isnad. dan kesibukannya berzikir dengan wirid yang diwarisi dari Rasulullah (saw) penghulu sekalian rasul. Dan sesungguhnya para Ulama (rad) telah menulis dalam fadilat amal al-yawm wa al-lailah dan keutamaan doa dan zikir kitab-kitab yang banyak diketahui oleh kalangan yang arif. muhy al-din abu zakariya yahya b. Dan saya membuang isnad pada kebanyakan hadith kerana sebagaimana dinyatakan untuk meringkaskan bahasan. kefahaman fiqh. saya katakan: kami meriwayatkan dari fulan al-sahabi supaya tidak diragui tentang kedudukannya sebagai sahabat. sharaf alnawawi (631-676). Tahdhib al-asma. kaedah-kaedah besar. dan adab yang wajar diketahui oleh para salik. daqa iq al-minhaj. . juzuk akhir kitab al-tibyan. dan saya bentangkan keseluruhannya dengan kejelasan yang mampu memberi kefahaman dan kemudahan ke ke atas orang awam dan ahl l tafaqquh. latihan dhamir. dan muslim Dan sekiranya hadith diriwayatkan oleh sahabat yang kurang masyhur di kalangan yang tidak begitu mendalami ilmu ini. muqaddimah kitab syarah al-bukhari. 22.Al-adhkar. kerana ikhtilaf huruf membawa perubahan pada makna Al-adhkar al-muntakhabah min kalam sayyid al-abrar (saw). al-muhimmat fi ma waqa a fi al-rawdah. didahulukan dengan potongan ayat-ayat al-al-quran tentang keutamaan zikir maka difahami dari ayat ini bahawa keadaan yang paling afdal bagi seorang hamba ialah dalam mengingati tuhan sekalian alam. 3 dan saya kumpulkan di dalamnya dengan izin allah yang maha mulia sejumlah hal yang terpenting dari ilmu hadith. Beirut: al-matlabah al-thaqafiyah.

sesuatu yang lebih penting yang agak kurang diperhati. 2. abd al-rahim al-dehlawi. hasan. abd al-hay. dan keadaan sahabat baginda (saw) sebagai sebaik-baik kurun dan kabilah yang diputuskan dengan sifat adil menurut ulama muslimin. al-qayyim al-jawziyah. yakni penerangan tentang hukum dan kedudukan hadith. da if. al-ta liq al-mumajjad ala al-muwatta al-imam Muhammad Shams al-din abu bakr b. Muhammad b. Dan menjadikan ijma umat Baginda (saw) hujah yang putus seperti kitab yang nyata Dan semoga allah (swt) memberikan tawfiq kepada kita untuk meneladani sunnah Baginda (saw) selamanya. dan saya menyatakan insyaallah sebagai ganti dari isnad. dan ini yang wajar diketahui oleh seluruh manusia kecuali segelintir dari kalangan muhaddithin. yang mengkhususkan bagi umat ini semoga allah menggandakan kemuliaan bagi mereka dengan ilmu isnad. dengan penjelasan maksud dan penetapan lafaz secara ringkas. dan ini yang wajib diberikan inayah terhadap. menyebut hadith sahih bersandarkan pada kitab-kitab hadith yang sahih dan masyhur. sharh al-muwatta Zayn al-din b. Muttafaq alayh (bukhari muslim) Dan saya harapkan sekiranya sempurna kitab ini. 1352) fayd al-bari. dan tiada daya dan kekuatan selain dengan allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. yang tidak dikongsi dengan umat lain di sepanjang kurun dan abad 3. Ibn sheikh al-islam salam allah. sharh sunan abi daud . 3. sharh muwatta Ibrahim b. sharh al-muwatta Shah waliyullah ahmad b. setiap bab dikemukakan beberapa potongan ayat-ayat al-quran. atau munkar. membincangkan kupasan al-nawawi dan ibn hajar Al-laknawi. dan cukuplah allah bagiku sebaik-baik wakil. sama ada sahih. Husain bayri zadah al-hanafi (1096/1685). dan kepada allah yang maha mulia saya bergantung dan kepadanya saya berserah dan bersandar. 36.Bahkan terkadang mereka merasa sulit kerana panjangnya isnad kecuali sebilangan kecil dari ahli inayat. dalam perkataan dan perbuatan dan seluruh keadaan dan hal ehwal Baginda (saw) dengan menetapkan keikhlasan yang berkekalan dan berkesinambungan dalam amalan Dalil al-falihin Riyad al-salihin 33. ia akan menjadi pendorong kepada mereka yang menelaah dan memberikan inayah padanya ke arah kebaikan. dan menghalangnya dari mengambil jalan yang memusnah dan menjelekkan. Sharh muslim. al-munir sharh al-bukhari Muhammad anwar al-kashmiri (w.

beserta ilmu tentang pengharamannya. muqtasid Sharh al-nawawi. Beirut: dar al-kitab al. Muhammad b. Hadith 105. 1/113. dan beliau adalah ulama terakhir dari kalangan alshuyukh di afrika dengan keupayaan fiqh dan ketinggian ijtihad dan ketajaman akal. al-maliki. bahkan kemasukan mereka dilewatkan. sharh al-muwatta . bab menerangkan kekerasan larangan membawa fitnah. (sharh al-muwatta) Ibn sayyid al-nas.arabi. 3/48-9. 1/101. I lam al-muwaqqi in 1/28. al-qasimi. muslim b. shajarah al-nur al-zakiyyah fi tabaqat al-malikiyyah. sharh al-bukhari abdullah b. al-nawawi. yakni orang kafir yang tidak masuk ke syurga sama sekali Kedua: tidak masuk ke syurga bersama kalangan yang berjaya yang dibenarkan masuk ketika pintunya dibuka. sharh al-tirmidhi Fakhr al-islam al-bazdawi al-hanafi. dan tidak suka menuliskan perkataannya dan keras pendiriannya tentang hal ini) Qawa id al-tahdith.Al-mazari. adapun perkataan Baginda (saw): (tidak masuk syurga penabur fitnah) maka di dalamnya terkandung dua takwil yang telah dibahaskan sebelumnya: Pertama: membawa makna mustahil tanpa takwil. dan senang mengeluarkan hadith. hadith difahami secara zahirnya. 214. Ibrahim al-asili (w. hal. dan beliau (imam ahmad rad) tidak gemar menulis kitab. bertentangan dengan pendapat mazhab al-syafi i dan jumhur al-fuqaha . mujiz. ibn farhun.ayni. hadith hudhayfah b.allamah ibn al-battal. 305. al-dibaj al-madhhab. al-dala il ila ummahat al-masa il. dan sekiranya ia membawa pelbagai makna maka yang utama adalah yang menetapi maksud zahir. sahih muslim. . menyatakan bahawa memakan daging unta membatalkan wudu . sharh abu daud (tidak selesai) Abu bakar ibn al.iraqi. Muhammad makhluf. sharh al-tirmidhi (tidak selesai) Al. al-munqih al-shadhi fi sharh al-tirmidhi Muhammad b. (tidak masuk syurga penabur fitnah). tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib Ibn al-qayyim al-jawziyyah. al-yaman (rad). 329).arabi Sharh muslim. sharh al-bukhari. al-shafi i. Ibn hajar. shihab al-zuhri Mustatrad. sharh al-muwatta Al-hafiz al. Al. Kitab al-iman.

). affan (rad). bab penekanan dan galakan untuk al-istinthar dan al-istijmar Al-qadi abu bakr Muhammad b. ali b. dan beliau sedikit ketawa. 219 asbab al-hadith: latar belakang yang mencetuskan sebab pengujaran hadith oleh Nabi (saw).itr. al-malik al-mu iz aybak al-turki al-turkimani al-salihi Nawa daerah hawran. tidak bersenda gurau. Beirut: dar al-kitab alarabi.Sharh muslim.ibar. tuhfat al-ahwadhi 6/500 menukil pembaikan imam al-nawawi. Nur al-din al. bab dalil bahawa orang yang mati di atas tauhid ia pasti masuk ke syurga. Ibrahim al-abyari (ed. Muhammad b. syaraf b. al. sabda Nabi (saw): (barangsiapa yang mati dan dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah maka tempatnya ialah di syurga). 334-5. 1/55. dan sekiranya didapati hadith yang pada zahirnya bercanggah. sahih muslim. 7/618-621 Al-malik al-mansur nur al-din ali b. dan apabila diikrarkan kaedah ini. maka ia merangkumi kesemua hadith dalam bab dan pada yang lainnya. Dan telah zahir dalil dari al-qur an dan sunnah dan ijma kalangan yang diiktiraf oleh umat di atas kaedah ini. dan telah terhasil nas secara mutawatir yang menghasilkan ilmu al-qat i. isa al-muradi Rawdat al-talibin. mengambil riwayat kitab yang besar. imam Muhammad b. 329-331 al-mubarakfuri. Hadith Uthman b. Sharh al-jami al-kabir. al-siyar. 403) Tarjamah al-nawawi. shadharat al-dhahab. Kitab aliman. tahqiq abd al-qadir al-arna ut Sangat jarang mengambil hidangan yang beraneka. . al-tayyib al-baqillani (w. ali al-jurjani (1405 H). kitab al-taharah. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. al-ta rifat. membaca al-kamal oleh al-hafiz abd al-ghani dengan al-zayn Khalid Mendengar al-sahihayn dari al-muhaddith abu ishaq b. harus ditakwil supaya dapat dipersatu nas-nas syarak dan diharmoni. bahkan kukuh azam dan tekadnya. mira. abu al-laith. 5/306 Al-dhahabi. hadith 26. Al-qawa id al-syar iyyah menurut istilah usuliyyin: ketetapan menyeluruh (kulliyah) merangkumi keseluruhan juzuknya dan diterapkan ke atas hukum asal syarak secara mutlak. mu jam al-buldan. Ibn imad al-hanbali. ulum al-hadith. al-hassan al-syaibani Sunnah. menyatakan kebenaran walau mengancam dirinya.

iyad (rad) berkata maknanya: hendaklah saudara tetap iltizam di atas jalan petunjuk. dan pendapat ini adalah sahih dan terpilih yang kami ambil. dan padanya kami memohon tawfiq. ketahuilah bahawa yang benar dan terpilih yang dituruti oleh para salaf (rad) berdiam ketika mengiringi jenazah. selesai 669 rabiul awal . 136. dan jangan merasa lemah kerana sedikit yang menempuhnya. dan tidak diangkat suara dengan tilawah. dan hukum fasiq bagi orang yang mampu mencegahnya namun dibiarkannya dalam kitab adab al-qurra dan allah sebaik-baik penolong. kerana abu ali al-fudayl b. al. dan telah saya jelaskan kejelekannya. al-majmu . dan tidak sah berpuasa bagi pihak mayat sama sekali. pendapat kedua: digalakkan bagi walinya untuk menyempurnakan puasanya. mengqada puasa bagi mayat. bahkan makanannya cuma roti kering. dan sah puasa yang ditunaikan untuknya. dan jangan terpedaya kerana ramai yang binasa menurutnya. dan terlepas bebanannya dari mayat. maka hukmunya haram dengan ijma ulama. kerana ia lebih menetapkan hati. yang berkaitan dengan jenazah. dan serbannya dari kain sukhtaniah yang halus. zikir atau lainnya. dan hikmah padanya jelas. al-rafi I.ibar. yang lebih masyhur: tiada (penggantian) puasa baginya. Adapun apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil dari membaca ke atas jenazah di damsyik dan amalan lainnya dari bacaan terpotong dan mengeluarkan kalam dari bukan tempatnya. dan berpegang pada hadith lebih utama. cukup dengan yang dikirim oleh ibu bapanya. 5/313. mula Ramadan 666. 12. dan jangan terpedaya dengan ramai manusia yang menyalahinya. dan pakaiannya jubah labuh dari kain kham. menghindari kemegahan dan nikmat kemewahan dari pakaian yang megah. mukhtasar sharh al-kabir. dengan hidangan lauk yang paling ringkas. menyokong pendapat imam ibn al-salah untuk berpegang pada hadith sahih jika bercanggah dengan pendapat imam al-syafi I. dan makanan yang lafaz dan perhiasan diri. berkata: dan hadith menyatakan demikian. mengekalkan muraqabah kepada allah dalam terang dan tersembunyi. berkata: dan pendapat ini cukup halus dan baik Dan menolak pendapat ulama dalam masalah yang dikemukakan dan terdapat padanya pandangan imam shafi i. dan bagi imam al-shafi i dalam masalah ini terdapat dua qawl yang masyhur. dan yang tidak mempunyai kaitan atau pernah belajar dan mengambil manfaat darinya Beliau menjauhi kemewahan dan kesenangan. dan kekerasan larangan dan pengharamannya. Al-adhkar. sharh sahih muslim 8/25. dan dibenarkan oleh para muhaqqiq mazhab kami. Rawdat al-talibin. dan beliau tidak menerima sesuatu dari seseorang.Sharh al-taftazani. dan tidak mengambilnya kecuali dari kalangan yang dikenali watak dan agamanya. yang mengumpulkan antara kefahaman fiqh dan hadith bagi hadith yang sahih dan sarih ini 12. dan ini yang haq. Al-dhahabi. dan hindarilah jalan kesesatan. dan menumpukan fikiran. dan ia dituntut dalam keadaan ini.

dan itu merupakan selemah-lemah iman). Riwayat muslim. sekiranya tidak berdaya. yang ditulis oleh Imam yang membawa . tarkib al-jalil fi al-nahw. maka dengan lidahnya. Sharh muslim. Sharh Al-taftazani. risalah al-ikrah Sharh al-taftazani. merangkumi setiap orang dari lelaki dan wanita. qa idah jalilah fi al-tawassul wa al-wasilah Sa ad al-din mas ud b. Al-adhkar. al-mutawwal fi al-ma ani wa al-badi . sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab. dari abu sa id al-khudri (rad) berkata: saya mendengar rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa melihat kemungkaran di antara kamu maka hendaklah ditegah dengan tangannya. 22. abdullah al-hirawi al-khurasani al-hanafi al-shahir bi al-taftazani (722792 H). miftah al-fiqh. atau kanak-kanak yang telah mumayyiz sekiranya dia tahu tentang apa yang diperintah dan ditegahnya. Ibn taymiyah. bahkan hanya sunat. tidak boleh tidak harus dihadam oleh para muhaddith dan faqih. umar b. dan sekiranya ia makruh maka tidak wajib. hadiyyat al. dan sekiranya suatu kabilah mengetahui tidak sesiapa mengambil peranan untuk menegah. maka dengan hatinya. irshad al-hadi fi al-nahw. al-isbah fi sharh dibajah al-misbah fi al-nahw. lahir pada 722. al-talwih fi kashf haqa iq al-tanqih fi al-usul. tabaqat al-mufassirin. dan bukan sesuatu yang ikhtilaf. wafat di Samarqand pada muharram 792. disyarah oleh ali ibn abdullah b. Perintah di sini menunjukkan wajib. dimaksudkan bahawa sekiranya perkara mungkar itu haram maka wajib dilarang. ahmad al-husni (w. tahdhib al-mantiq wa al-kalam. al-khulasah fi ahadith al-ahkam. 974) al-taftazani. 200. maka semuanya menanggung dosa. jika seseorang telah melakukan penegahan maka orang lain terlepas dari tanggungjawab kerana telah sempurna maksudnya. al-durar al-kaminah 6/113. membuang isnad 16. dan tidak lepas kewajipannya walau dari seorang fasiq. selesai Ramadan 669 Al-idah fi al-manasik. adab dan tasawwuf. al-nawawi. Kemudian kewajipan adalah fardu kifayah sekiranya tidak ditentukan sesiapa. 12. hamba atau orang fasiq. al-suyuti. arba in fi al-hadith. sharh muntaha al-su al wa al-asl li ibn al-hajib. sharh al-ahadith al-arba in al-nawawiyah. 1/301. untuk saya kumpulkan dari kitab al-muhaddithin dan al-muhaqqiqin. yang membantu memecahkan permasalahan kitab al-arba in. Karyanya. sheikh ahli fiqh. dan tidak dikhususkan pada pentadbir wilayah sematamata.Minhaj al-talibin. dan sekiranya tidak mampu. Dan lafaz barangsiapa bermaksud umum. hashiyah ibn hajar almakki al-haytami (w.arifin 1/429-430. 911).

ketenangan dalam melakukan penyelidikan. dari al-hafiz jamal al-din abu al-hajjaj yusuf b. menunaikan haji dua kali. sharaf al-nawawi Sharh al-arba in al-taftazani. dan mempertahankan pandangan yang benar. dan apa yang tidak dijawab. istilah had dalam fiqh. sa id al-kazaruni. khatimah al-mujtahidin 23. namun sesungguhnya ia adalah syarah bagi kebanyakan lafaz dalam kitab-kitab madhhab dan kepada allah saya bergantung imam al-isnawi. dari imam abu zakariyya yahya b. Kaedah tasrif. mufrad (satu). tabaqat al-shafi iyyah. al-nawawi. isnad al-taftazani.manfaat. dan dalam perjalanan rohaniku menempuhnya mendapatkan mereka. yang mushtaq (dikeluarkan dari sesuatu lafaz). dan kitab ini walaupun ia dimaksudkan sebagai (syarah) kepada al-tanbih. dan menerangkan rawdahnya dengan kelebihanNya. dan sekiranya saya kemukakan dua atau beberapa lafaz bahasa maka saya nyatakan yang paling fasih. Muhy al-din b. dan dalam melalui rehlah maqamku terangkat suci. Dan apa yang diingkari ke atas penulis dan jawapannya. Mengungkapkan bahasa arab asli dan yang diserap ke bahasa arab. takrif kalimat. seperti lafaz nikah. hadiah dan sedekah. 18 Tahrir alfaz al-tanbih. lafaz yang diterbit dan dilahirkan. penutup para mujtahidin secara ijma . 14 rajab. ahmad b. istilah yang majmu (banyak). 24. dan pandangan lain yang lebih utama darinya. sharh taftazani. dan disangkakan ralat oleh jemaah. dan memberi ketetapan yang kukuh dan halus. Lafaz yang berbentuk am dan khas. seperti had al-muthla. Dan saya beriltizam untuk mengemukakan keterangan dengan sejelasnya. dan yang diketahui mufradnya. dan tidak diketahui jama nya dan sebaliknya. al-zaki al-murabbi. dengan kaedah yang ringkas dan sederhana. zakariyya al-nawawi semoga allah mensucikan makamnya. dan perbezaannya seperti lafaz ihsan. 22. bacaan pendek dan panjang. kemudian yang selanjutnya. dan penjelasan lafaz yang musytarak dan maknanya. dan sekiranya bahasa dan makna lafaz tersebut agak janggal maka saya sandarkan pada yang menukilnya. maqam yang . Dan yang dimusykilkan maksudnya terikat dengan hakikat dan majaz. Diriwayatkan beliau bermadah dengan bait-bait syair di waktu wafat: dhamirku puas dan girang dengan kehadiranku menghadapi mereka. wafat malam rabu. hukum had kerana merampas hak. menjelaskan lafaz yang fasih dan janggal. dan yang digunakan pada al-mudhakkar (lelaki) dan al-mu annath (perempuan). dan menetapkan lafaz sebenar dalam naskhah penulis dan disebut berlainan dalam naskhah lain. al-sayyid abd al-wahhab al-misri al-muhammadi dari jalur mekah dari alsyeikh Muhammad b.dan perbezaan antara lafaz yang seakan-akan serupa dan samar pengertiannya (mutashabihat) seperti hibah. serban suhtaniyah. 631-676. rasuah dan hadiah.

dan tiada tambahan bagiku kecuali keyakinan bahawa. abd al-mun im al-farawi (522-608) Dari al-imam faqih al-haramayn abu jaddi abu abdullah Muhammad b. Sharh muslim. dikeluarkan oleh alTirmidhi dan al-Majah dalam kitab al-sunan. fasal pada menerangkan isnad kitab dan hal perawinya dari kami hingga sampai kepada imam muslim (rad) secara ringkas Isnad saya dikhabarkan dengan seluruh kitab sahih al-imam muslim b. 5. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa bab dari muqaddimah. Dari abu ahmad Muhammad b. Dari abu ishaq Ibrahim b. al-hajjaj (rah) dari al-syeikh abu ishaq ibrahim b. Hadith riwayat Rifa ah (rad). sufyan al-faqih (308) dari imam muslim 15. (Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi (saw). Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad).menyampaikan kafilah pada mereka. 6. Dan saya rangka dalam beberapa fasal secara berturutan. Supaya lebih mudah ditelaah dan terhindar dari kejemuan. Imam al-tirmidhi menganggapnya hasan sahih Fiqh al-mu amalat . dan al-hakim dalam al-mustadrak. isa aljaludi (368). al-Tirmidhi dalam al-Sunan. Muhammad b. mudar al-wasiti (rah) di jami dimashq. al-fadal al-farawi (441-530). dan imam muslim telah mengungguli dengan faedah yang baik iaitu keadaannya lebih mudah dihadam kerana ia menempatkan setiap hadith pada mauduk khusus berlainan dengan bukhari 15 dari makki b. mereka kaum yang mulia menyambut kafilah yang bertandang padanya. abdan. Dari imam dhu al-kuna abu al-qasim abu bakr abu al-fath Mansur b. dan saya sandarkan pertolongan dan pemeliharaan dan kehalusan dan ri ayah dari allah yang maha mulia tuhan penakluk bumi dan langit dan semoga dibenarkan kita semua meraih manfaat dan bagi sesiapa yang membaca kitab ini dan digandakan bagi kita pahala dan ganjaran. abu hafs umar b. Kami diberitahu oleh abu al-husain abd al-ghafir al-farisi (353-448). Yang akan memberikan manfaat dengannya insyaallah dan diperlukan olehnya penuntut kebenaran tahqiqat. 12. berbuat baik dan benar). 6. kerana saya hanya kemukakan apa yang telah diterima secara bulat dan ijma akan kesahihannya. muslim sekiranya mengumpul 200 tahun 16 perkataan imam muslim tidak semua hadith yang sahih menurut pertimbangan saya dikeluarkan dalam kitab ini. Siddiqin dan syuhada). menganggapnya hasan (sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang zalim selain mereka yang bertaqwa kepada Allah (swt).

Al-mustadrak ala al-sahihayn. Wallahu a lam 651. ali al-nisaburi al-hafiz syaikh kepada imam al-hakim abu abdullah b. Mustafa Abd alQadir Ata (ed. al-bay dan sebahagian shuyukh al-maghrib berpendapat kitab muslim lebih sahih Imam abu bakar al-isma ili (rah) dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan rajih sahih al-bukhari Riwayat dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) beliau berkata. Pengiktirafan imam muslim ke atas imam bukhari Sharh muslim. dan umat islam telah bulat menerimanya. Abu ali al-hussain b. dan membenarkan riwayat ulama sezaman walaupun tidak thabit pertemuan keduanya. dan kitab al-bukhari lebih sahih dan lebih banyak faedah dan makrifat yang zahir dan tersembunyi.). sedangkan imam al-bukhari tidak menganggapnya sanad al-mu an an bersambung sehingga diyakini pertemuan keduanya dan mazhab ini yang mentarjih kitab al-bukhari kerana mengenakan syarat yang lebih ketat dalam menerima hadith. Hlm.Al-hakim. Al-nawawi: hujah yang menyokong kelebihan al-bukhari. dan imam muslim sendiri telah mendapatkan ilmu dan mengambil faedah darinya. albukhari dan muslim. Dan imam muslim menetapkan isnad al-mu an an dengan hukum bersambung. 14. 14. dan mengiktiraf bahawa beliau tiada tandingan alam ilmu hadith. ulama sepakat bahawa kitab paling sahih selepas al-quran ialah al-sahihayn.Ilmiyah. Al-nawawi: kita tidak berpandangan Imam Muslim telah menetapi syarat yang dikemukakan dalam mazhab al-mu an an kerana beliau telah mengemukakan hadith dari riwayat yang banyak yang memberikan keuzuran terhadap wujudnya hukum yang dibenakannya ini. ialah kesepakatan ulama bahawa imam albukhari lebih utama dari imam muslim dan lebih faham tentang sina ah al-hadith.00 hadith Dan telah saya sebutkan kesemua dalil ini di dalam muqaddimah syarah sahih al-bukhari. dan meringkaskan hadith yang diterimanya ke dalam kitab ini Dan imam al-bukhari telah melakukan penyaringan dan penelitian terhadap hadith yang dihimpun dalam kitab sahih selama 16 tahun dari kumpulan 600. Muhammad ibn Abdullah al-Naysaburi (1990). dengan hanya perkataan rawi saya mendengar. fasal. haji ke mekah . apa yang terkandung dalam kitab ini (muslim) seluruhnya lebih bagus dari kitab al-bukhari. dan yang kami sebutkan dari pentarjihan kitab al-bukhari ke atas muslim adalah pendirian mazhab al-mukhtar yang dinyatakan oleh jumhur dan ahli itqan dan yang punyai keahlian dalam rahsia hadith. Beirut: Dar al-Kutub al. Dan telah sahih bahawa muslim meraih manfaat dari imam al-bukhari.

yusuf b. 1242 Tahdhib al-asma wa al-lughat. tarikh khalifah b. sa ad penulis al-waqidi Al-jarh wa al-ta dil oleh ibn abi hatim. makanan dan peralatan hidup. reda dengan rezeki allah. dan abu al-husain muslim b. 356 bab. dan bersederhana (iqtisad) dalam urusan pakaian. tarikh abu khaithamah. dan kitab yang paling sahih dalam ilmu hadith bahkan dalam segenap ilmu ialah kitab al-sahihayn oleh imam al-qudwatayn abu abdullah muhammad b. Dari nama dan penjelasan ehwal orangnya dinukil dari kitab para imam al-huffaz yang terkenal kewibawaan dan imamahnya dalam hal tersebut seperti tarikh bukhari. Dan saya masih terus mengusahakan syarahannya dengan mengharapkan kurnia Allah (swt) agar diberikan pertolongan dalam menyempurnakannya. al-hajjaj al-qusyairi (rad) tidak terdapat kitab yang menandingi keduanya. Maka wajar diusahakan segenap inayah untuk menghuraikan keduanya. zayn al-din abu al-baqa Khalid b. 1/36 dabit nama sakhsiah. dan adapun sahih al-bukhari (rah) maka saya telah mengumpulkan dalam syarahannya sejumlah hal yang banyak dan utama meliputi perbahasan ilmu yang berencam dengan ibarat yang ringkas. dan allah meredainya. sekiranya janggal (gharib) saya sandarkan kepada yang berkata atau yang menukil.f. dikagumi kerana ketenangan (sakinah) dan kehebatannya. mengatasi rakan. mu jam lafaz bahasa. hibban. Sharh muslim 4. berkait dengan istilah syariah dan lafaz fiqh. sa ad al-hafiz al-lughawi al-nabulusi aldimashqi (585-663) Berpada (qana ah) dengan yang sedikit. al-thiqat oleh ibn abi hatim b. .Al-dhahabi. tabaqat al-saghir oleh Muhammad b. menukil dan mentahqiq dan memperkemas dari kitab ahli tahqiq. tarikh al-nisabur oleh hakim abu abdullah Sharh muslim 4. wustenfeld. Selepas sheikh shihab al-din abu shamah Al-adhkar. Maka sesungguhnya sebaik-baik karangan adalah yang mudah diambil manfaat dan mampu difahami oleh semua. lafaz tambahan bagi huruf asal memudahkan ahli fiqh yang tidak mahir dalam tasrif. menulis 660 H. dan menyebarluas faedah keduanya. Kalkutta. 1/36. diakhiri dengan bab al-istighfar Tahqiq w. isma il al-bukhari. sekiranya telah masyhur tidak disandarkan kepada penutur yang mengungkapkan ibaratnya kerana ramainya dan tiada hajat padanya. bahasa diikat dengan harakat bacaan ringan dan tashdid. dan memperhalusi dan mengeluarkan manfaat ilmu yang mendalam pada matan dan sanadnya dari apa yang kami kemukakan dari hujah yang zahir dan pelbagai dalil yang jelas. ulama yang berguru dengan al-nawawi. al-nawawi belajar selama 20 tahun. khayyat al-ma ruf bi shabab Tabaqat al-kabir.

kewaspadaan dan ketelitian dalam riwayat. ini yang diberitahu kepada kami dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda. berbeza dengan hadith inqita dan mursal dalam kitab yang lain 4. ammar. dari sulayman yakni ibn bilal yang memberitahu kami dari yahya dan beliau ialah ibn sa id. Sharh muslim. dalam kitab al-saha if. Menolak pandangan abu Muhammad ibn hazm al-zahiri yang menyebutnya maqtu dan tercela dari martabat sahih. 18. ma mar memberitahu dari hammam berkata. 22 dan wajar bagi kita mendalamkan pandangan bagi memahami tujuan imam muslim dari hal tersebut. . rafi berkata. abdullah b. yahya b. al-ajza yang mengemukakan hanya satu jalur isnad. perawi yang sezaman dan mempunyai kemungkinan bertemu cukup dalam membenarkan ia telah mendapatkan riwayat (thubut al-idrak). Pemilihan dan ketelitiannya dalam menyatakan. Perkara yang sama dalam ta liqat al-bukhari. maka saya telah beristikharah pada allah ta ala Sharh muslim. adapun sahih muslim. maka tidak dimasukkan hadith kecuali yang telah dipastikan thubut. isnad diulang pada setiap hadith yang disebut. ma in. al-jarrah. dan imam muslim kerana kewarakan. Hal 18-19 1. al-mazari. dan menyebut hadith antaranya (apabila seseorang kamu berwuduk.4-5. ibn salah. seperti waki b. munabbih dari abu hurayrah (rad). Perkataannya kami diberitahu Muhammad b. Hadith ini pada hakikatnya telah makruf diketahui penyambungannya dengan lafaz yang sarih dari riwayat selain Bukhari 3. Menyatakan hadith terputus antara bukhari dan hisham b. Hadith abi amir atau abu malik al-ash ari. bersandarkan mazhab ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-shafi i. Sementara mazhab kebanyakan ulama. Darinya. abu bakr al-isma ili alshafi i. Tidak terputus sama sekali kerana al-bukhari telah bertemu dengan hisham dan mendengar darinya. menyebut dalam kitab terdapat hadith maqtu di 14 tempat. abd al-razaq memberitahu kami. Menurut muslim. tambahan yang dinyatakan sebagai al-mutaba at. tidak perlu mengulang isnad kerana setiap hadith disandarkan pada isnad yang pertama. dan telah kami ikrarkan dalam ulum al-hadith apabila telah thabit pertemuan dan pendengaran dan selamat dari tadlis dianggap dengan pendengaran. itqan. maka hadith yang seperti ini yang dikemukakan dalam tidak menyebabkannya tercela kerana diketahui kebiasaan keduanya dan syarat dan penyebutan dalam kitab untuk mengemukakan hadith sahih secara khusus. Bahawa sungguhpun ia terputus. ialah sikap yang cukup berhati-hati dalam mengeluarkan riwayat dari sahifah hammam b. Bahkan ia bersambung dari jalan yang sahih. maka hendaklah ia membersihkan hidungnya (istinshaq)). maslamah memberitahu kami. seperti perkataan sahabat (rad) bersabda rasulullah (saw) adalah dari pendengarannya dari Baginda (saw) sekiranya tidak terdapat khilafnya 2.

tarikh. Berkata abu zar ah. Dan darinya tertib dan penyusunan yang baik dan penyaringan hadith dalam suatu aliran dan perkaitan yang membayangkan pentahqiqannya dan kesempurnaan makrifatnya dengan maksud khitab. beliau maksudkan adalah kitabnya ini mengandungi 4. usul. Sharh muslim 21. ulang 7. 23. dan telah ralat dalam menyampaikan riwayat. disokong dengan keupayaan dan keahliannya dalam pelbagi ilmu yang berkait dengan makrifat hadith ini seperti ilmu fiqh. insya Allah Ta ala Dan darinya ketelitian dan kewaspadaannya dalam meringkaskan turuq dan perpindahan isnad dengan mengemukakan ibarat yang ringkas dan sempurna penyampaiannya. dan saya akan menyebutkan hal ini selepas perbincangan ini dalam fasal yang khusus tentangnya.000 hadith dalam kitab sahih. kehalusan ilmu. asma al-rijal.Imam muslim tidak terus menyebut sulayman ibn bilal. berkata syeikh. Berkata al-shaykh abu amru (rah) kami meriwayatkan dari abu quraysh al-hafiz. mengapa ditinggalkan yang lain. syaikh abu amru. Dan imam muslim menyusun kitabnya mengikut bab. kaedah usul dan ilmu isnad yang tersembunyi dan martabat perawi dan sebagainya. kehalusan ilmu isnad. Orang yang ingin berhujah dengan hadith-hadith kitab Sahih muslim harus dapat menukilnya dari riwayat lain yang ditemui dari perawi thiqat yang mempunyai riwayat usul yang sahih yang dapat mengangkatnya ke tahap mutawatir dan manzilah istifadah. 21. Yang dimaksudkan ialah mengekalkan kesinambungan jaringan isnad yang dikhususkan bagi umat. dan yahya b.000 hadith tanpa berulang. dinyatakan dalam kebanyakan kitab: Sharh muslim 13. bahasa arab. dan melazimi ahli-ahli hadith dan kajian mereka kebanyakan periwayat tidak memberi perhatian pada hal tersebut. imam muslim menempuh jalan yang unggul dan tinggi dalam ihtiyat dan wara Dan saya menyebut hanya sebahagian dari ketinggian manhajnya bagi menggambarkan yang lain kerana tidak dapat diselami hakikat halnya kecuali mereka yang mengkaji dengan baik kitabnya.000 hadith usul tanpa pengulangan. Begitu juga Kitab al-bukhari. sesungguhnya riwayat dengan isnad muttasil tidak bermaksud di zaman ini dan yang sebelumnya menetapkan apa yang diriwayatkan kerana setiap isnad tidak terlepas dari shaykh yang tidak diketahui riwayatnya dan tidak ditetapkan dalam kitabnya yang boleh disandarkan dan dipastikan thubut. sa id kerana riwayat yang diperoleh dari syeikh tidak menyebutkan nasabnya. ini kumpulan 4. maka ia mengandungi bab pada hakikatnya tetapi beliau tidak mengemukakan tarjamah bab di dalamnya supaya tidak menjadi terlalu besar atau kerana sebab yang lain. .275 hadith. 4.

tadhkirat al-huffaz.Al-nawawi: pandangan ibn salah ini hanya galakan untuk menzahirkan kekuatan riwayat. beliau jarang untuk dapat menerima pemberian dari seseorang kecuali dari mereka yang tiada kaitan dengannya (yang pernah mengambil manfaat dari pengajiannya). dan berkata dalam juzuknya apa yang disepakati bukhari dan muslim untuk mengeluarkannya maka ia diputuskan benar secara qat i. kewarakannya. maka saya tidak menjatuhkan talaknya dan tidak memintanya menebus talak kerana ulama muslimin telah sepakat dan bulat mengiktiraf kesahihannya. Dan ummah telah sepakat bahawa apa yang dipersetujui oleh al-bukhari dan muslim maka ia haq dan benar. semua yang dihukum muslim sahih Imam al-haramayn. kerana pada asasnya tidak disyaratkan mengemukakan riwayat berencam kerana usul yang sahih sudah cukup sebagai sandaran yang muktamad dan ukuran perbandingan Sharh muslim 19. Maka khabar ahad yang terdapat pada selain keduanya wajib diamalkan sekiranya sahih isnadnya dan tidak berfaedah kecuali bagi zan. maka sesungguhnya ia adalah hadith ahad dan ahad hanya berfaedah bagi zan dari apa yang telah diikrarkan. hanya apa yang membezakan al-sahihayn dan kitab yang lainnya adalah apa yang terkandung dalam keduanya telah sahih tidak perlu diselidik. dan ia berfaedah bagi ilmu nazari. Dan tidak ada perbezaan antara bukhari dan muslim dan yang lainnya dan penerimaan ummah dengan qabul hanya berfaedah bagi mewajibkan amal bagi kita dengan apa yang terdapat dalam keduanya dan ini telah muttafaq alayh. ibn salah. dan pandangan yang terbanyak bahawa hadith al-sahihayn yang tidak mencapai tahap mutawatir hanya berfaedah bagi zan. 20. 20. sekiranya seseorang lelaki bersumpah jatuh talak bagi isterinya jika apa yang terkandung dalam kedua kitab al-bukhari dan muslim yang dihukumkan sahih adalah dari perkataan Nabi (saw) yang sebenar. khabarnya thabit diyakini kerana ummah menerimanya secara putus. dan apa yang terdapat pada selain keduanya tidak diamalkan sehingga dilihat dan ditemui memnuhi syarat sahih Dan tidak ditetapkan dari ijma ummah untuk beramal dengan keduanya seperti ijma mereka bahawa ia secara putus adalah kalam Nabi (saw) Al-dhahabi. Shaykh ibn salah berkata dalam ulum al-hadith dan yang benar bahawa ia berfaedah bagi ilmu Perkataan shaykh ini berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh para muhaqqiqun. maka seperti itu juga kitab al-sahihayn. bahkan wajib beramal dengannya secara mutlak. .

1882 dan saya telah mengumpulkan sebuah juzuk yang merupakan syarahan bagi maksud dan makna-makna halus dalam mukhtasar ini. ishaq b. yahya meriwayatkan darinya jemaah dan imam muslim telah mengarang dalam ilmu hadith kitab yang banyak. di hijaz dari sa id b. al-hajjaj al-qusyairi (nasab) al-nisaburi (tanah lahir). tempat yang pernah dijijak oleh kaki Imam alnawawi (rad) rawdat al-talibin. Muhammad al-rafi I al-qazwini (w. di atas lantainya saya membaringkan wajah. harmalah b. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra. van der bergh.al-shaykh burhan al-din al-iskandarani yang berazam untuk berbuka puasa dengannya. kehebatannya al-malik menyatakan: saya tidak pernah gentar dengan sesiapa kecuali dengan lelaki ini al-taj abd al-wahab al-subki. di ray dari Muhammad b. abu al-qasim abd al-karim b . terjemah perancis. yahya. di mesir amru b. ada ketikanya beliau makan dengan mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan sheikh qutb al-din al-yunaini. . sufyan ialah imam muslim. Al-majmu . 10. ringkasan kitab fath al. penyusun kitab sahih. Mansur. rahawayh. abu ghassan. mahran aljamal. ditulis hingga bab khiyar al-majlis. mudahmudahan saya merasakan dengan sentuhan wajahku. antaranya ialah kitab sahih ini yang dilimpahi baraqah oleh allah dan bagiNya segala kesyukuran dan nikmat dan fadilat dan anugerah yang terlimpah atas kaum muslimin. dicetak di kaherah tahun 1329 di ruangan kaki (hamish) kitab al-tanbih Sharh muslim. mukhtasar al-muharrar. Muhammad b. maslamah al-qa nabi. selaku wali pada tahun 742. di Iraq ahmad b. bapanya al-taqi al-subki ketika menetap di sebuah ruang di dar al-hadith al-ashrafiyah. dan menelungkupkan wajahnya di atas lantai yang disediakan sejak zaman al-ashraf yang mewakafkan pembinaannya dan di atasnya Imam al-nawawi biasa duduk memberi syarahan ketika dalam majlis pengajian. arabi (garis keturunan) Mendengar di khurasan dari yahya b.adl beberapa kali. Leiden. Abu al-husain muslim b. 756) (3 jil) Al. abdullah b. hanbal. mengajaknya hadir ke tempatnya dan berbuka bersama. 623) minhaj al-talibin. takmilat al-subki (w. Bersyair: dan di dar al-hadith terakam makna yang halus.umdah fi tashih al-tanbih. (9 jil). bersemuka dengan al-malik al-zahir di dar al. Dan kekal bagi imam muslim dengannya ingatan yang indah dan pujian yang baik hingga hari kiamat.aziz ala kitab al-wajiz. sawad. keluar di tengah malam ke suatu sudut ruangan solatnya untuk bertahajjud. abu mus ab. syaikh Ibrahim b.

sahih muslim. rafi b. dhun al-nun al-misri (rad) 7. Pendapat Sahabat. seperti jika terdapat hadith da if bersabit dengan hukum makruh beberapa amalan jual beli dan pernikahan. 6. hizam. al-ustadh abu ali al-daqqaq. ikrimah. ketahuilah bahawa ia merupakan suatu yang dituntut bagi seseorang yang mengetahui hadith fada il al. jubayr. abdullah al-tustari. ibn umar. kecuali kerana mengambil pendirian dan sikap berhati-hati dalam sesuatu hal yang berhubung dengannya.Hlm. talaq dan yang seumpamanya. sunan abi daud.a mal untuk beramal dengannya walau sekali supaya ia termasuk dari kalangan ahlinya. ata . Al-adhkar. mujahid. al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi. al-hassan b. dan saya hanya mengeluarkan dalam kitab ini hadith-hadith yang diperoleh dari kitabkitab yang masyhur sebagai usul al-islam yakni lima buah kitab: Sahih al-bukhari. maka digalakkan untuk menjauhinya (perkara makruh) tetapi tidak diwajibkan. a isyah. bakkar al-maqdisi al-nabulusi kemudian al-dimashqi 6. ibn abbas. sa id b. khudaij. fasal pada perintah supaya ikhlas dan memurnikan niat dalam semua urusan dan amalan zahir dan tersembunyi. dan saya mencukupkan dengan khabarnya radiyallahu anhu dengan kadar ini maka sesungguhnya ehwal beliau dan manaqibnya tidak terjangkau kerana jauh dan besarnya untuk digarap. Data yang terkumpul digunakan bagi menyedia maklumat kualitatif dan kuantitatif terhadap hadith-hadith yang dimuatkan dalam Sahih Muslim. hudhaifah al-mar ashi. iyad. ali. adapun yang berkait dengan hukum tentang halal dan haram dan persoalan jual beli. Al-adhkar. nafi Abu al-hassan al-wahidi Data yang diperoleh diolah secara berperingkat mengikut kesesuaian penulisan. Pencarian fakta dan penemuan-penemuan baru diusahakan. jabir ibn abdullah. sunan al-tirmidhi. Hadith niat. dan kami meriwayat dari al-sayyid al-jalil abu ali al-fudail b. yusuf b. hakim b. dan tidak wajar ditinggalkan secara mutlak dan harus diamalkan sekadar yang termampu. al-hassan ibn al-mufarraj b. Dan telah saya nyatakan bahawa saya tekankan uslub yang sederhana dan berusaha mengelak dari pembentangan yang panjang yang meletihkan dan memualkan. dan sunan al-nasa i dan saya turut meriwayatkan sedikit hadith dari beberapa kitab masyhur selainnya . al-sayyid al-jalil abu Muhammad sahal b. sa id al-musayyib. ibn mas ud (rad) Al-tabi in. berkata Ulama dari kalangan muhaddithin dan fuqaha dan yang lainnya: diharuskan dan digalakkan beramal dalam al-fada il dan al-targhib wa al-tarhib dari hadith-hadith da if selama ia bukan maudu (palsu). dikhabarkan dari syeikh al-imam al-hafiz abu al-baqa Khalid b. bersandarkan hadith Nabi (saw) yang telah diterima sahih (muttafaq alayh) (apabila saya menyuruhmu dengan sesuatu maka lakukanlah sekadar kemampuanmu) Fasal. 5. maka tidak diamal kecuali dengan hadith sahih atau hassan. 110. nikah. Mu awiyah. sa ad b. ubay ibn ka ab. al-imam al-harith al-muhasibi. hal.

hadith yang perawinya masyhur dengan sifat kebenaran dan amanah tetapi tidak mencapai martabat sahih kerana kekurangannya dari sudut hafalan dan itqan. dua jenis Hasan li dhatih. hlm. Hasan. yang membawanya setaraf dengan Hassan. saya memohon tawfiq dan pertolongan serta bantuan. dan yang sepertinya hingga ke penghujung sanad. 4 Al-asanid. iaitu apa yang bersambung sanadnya dengan riwayat perawi yang adil dan dabit. dua jenis Sahih li dhatih. dan berkekalan dengan amalan kemuliaan. al-Hajjaj dalam makrifat sahih dari mashayikh zamannya. dari pendapat yang ditarjih dalam al-irshad dan al-taqrib. Dan kepada Allah yang Maha Mulia. tanpa sebarang kejanggalan (shadh) dan kecacatan ( illah) yang tercela Sahih li-ghayrih. yang diangkat ke tahap sahih kerana diriwayatkan dari pelbagai jalur. jama isnad. dan kemudahan untuk menempuh jalan kebaikan. yakni perkhabaran tentang jalur penyampaian pada matan. hidayah dan pemeliharaan. salamah berkata: saya melihat abu zar ah dan abu hatim mendahulukan imam Muslim b. (dal) al-hakim abu abdullah kami diberitahu oleh abu al-fadl Muhammad b. Ibrahim berkata saya mendengar ahmad b. dan ia lebih tinggi dari riwayat al-munfarid yang dianggap munkar . mengharapkan agar ia menjadi kitab yang muktamad sebagai sandaran. dan dalam riwayat lain dalam makrifat hadith Al-adhkar. Tidak menyebutkan hadith di dalam bab kecuali yang zahir dan jelas pernyataan dalil dan persoalannya Karyanya menjadi rujukan terpenting dalam setiap bidang. hadith yang perawinya rendah dari sifat dabit dan itqan. Hanya mengeluarkan segelintir hadith dari kitab-kitab al-ajza dan almasanid di beberapa tempat.Kitab sebahagian besarnya memuatkan hadith sahih. Sharh muslim. dan menyebut dari kitab usul hadith yang mashyur dari hadith da if kecuali sedikit dan dijelaskan kelemahannya. sanad dan rijal Al-Sahih.

takbir dan seumpamanya. tetapi sekadar berhati-hati. mawdu . yakni majlis ilmu dan muzakarah. al-muwatta . dan tidak pelupa atau kerap ralat dalam riwayatnya. dan hadith tersebut telah ma ruf dengan riwayat lain atau yang seumpamanya dari wajah yang lain. yang terlepas dari sebarang perkara baru dan bid ah. 7. berzikir dengan lisan dengan kehadiran hati lebih afdal. Al-adhkar 9. hadith yang sempurna rangkaian isnadnya dari perawi yang mastur tidak diketahui keahliannya. isa al-muradi Membaca lughah dengan syeikh ahmad al-misri. al-nawawi alam al-awliya Mendengar al-kutub al-sittah. oleh al-hafiz abd al-ghani ala al-din dan sharh ahadith al-sahihayn dengan almuhaddith abu ishaq Ibrahim b. yang memperkuatnya. al-qurtubi. hadith palsu. dalam sharh sahih muslim dinukil dari qadi iyad. membaca dengan ibn malik kitab karangannya . dan yang lebih afdal dilakukan bersama dengan hati dan lisan.Hasan li ghayrih. dan suci dari maksud yang jelek dan rendah. maka berzikir dengan hati lebih afdal. Tadhkirat al-huffaz. atau ungkapan para imam zahid yang terdahulu. sunan al-daraqutni. angkuh dan tamak. atau lisan. sharh al-sunnah al-baghawi. 9. sekiranya dilakukan pada salah satunya. iaitu majlis yang disebut di dalamnya kalam allah dan sunnah rasulnya (saw). Wallahu a lam 9. Dan tidak dipegang sebagai i tiqad yang pasti (thubut) dalam beramal. Dan diharuskan beramal dengan hadith da if berdasarkan dua syarat: Terdapat hadith lain yang serupa yang menjadi asas penyaksian. dan tidak zahir padanya sebab lain yang melayakkannya menjadi fasiq. tahmid. dan perkhabaran salaf al-salihin. jubayr (rad) dan ulama lainya Al-adhkar. dan ia tidak dituduh berdusta pada hadith.al-mufhim. (fasal) zikir boleh dilakukan dengan hati. majlis zikir. dan padanya terdapat maksud hadith yang tersangat lemah dan tidak harus beramal dengan khabar yang diriwayatkan dari seorang pendusta dan diragukan hadithnya (muttaham). al-musnad. bahkan semua yang beramal kerana allah taala dan mentaatinya adalah orang yang berzikir kepadaNya. ketahuliah sesungguhnya fadilat zikir tidak terhitung dari tasbih. begitu yang diungkapkan oleh sa id b. tahlil. seperti ia terkandung dalam suatu hukum dan kaedah umum. 8-9. Membaca al-kamal.

kemudian yang datang selepas mereka Al-Nawawi (1425/2004). Mudawat al-nufus. sahih dan da ifya. juz. maqasid al-shariah. abu al-fath. baik pada waktu malam. memanjangkan zikir. Puncak dalam makrifat mazhab. beirut: dar al-ma rifat. dan ilmu yang berencamnya. ibn al. menulis. dan perancangan tempatan dan politik. 185. dan dengan pengurusan masyarakat yang berhemah. atau siang bahkan ketika berjalan Beliau adalah seorang hafiz dan pengingat hadith. fahras nama-nama kitab mengikut tertib abjad. penetapan hukum berdasarkan pandangan hakim yang memandang sudut yang lebih baik (aslah) pada sesuatu dan akibatnya Maliki.ilmiyah. indeks hadith dan athar nabawi (saw). 1. Al-ihkam usul al-ahkam fi al-diyana (1: 8) 1/16. menyebarkan ilmu. berpuasa sepanjang waktu. orang yang memberi fatwa berdasarkan pendapatnya (ra y) adalah orang yang member hukum tanpa ilmu. istislah. berwirid. Khalil Ma mun Shiha (ed. pembaikan jiwa. yang membawa pada keselamatan di akhirat. Ibtal al-qiyas . indeks ayat-ayat al-qur an. ra y. Faharas al-kitab am. tidak ada ilmu dalam agama kecuali dari al-quran dan sunnah. menunaikan ibadat. fahras bab mengikut tertib penyusun. istinbat penemuan . dan penafsiran ini membawa maksud menjauhi maksiat dan pelanggaran hukum.attar berkata: syaikh kami rahumahullah menyatakan bahawa beliau tidak pernah membuang masa sedikitpun. definisi aqal (rasional) adalah amalan ketaatan dan kebaikan.). terhasil dengan kemuliaan amal dan akhlak yang baik di dunia. hal (jim) dari tahdhib al-asma wa al-lughat. dan bersabar dengan kepayahan hidup dan besederhana dalam berpakaian dan makanan tanpa tambahan darinya. Beirut: dar al-kutub al. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. keutamaan sahih muslim Sahih muslim. berfikir tentang maslahat umat Mulakhkhas. fahras nama kitab mengikut tertib imam muslim. al-mizzi. Sahih muslim bi sharh al-nawawi al-musamma al-minhaj sharh sahih muslim bin al-hajjaj. al-fisal 1/94. indeks perkataan sahabat dan tabi in. 56. Meriwayat hadith darinya.attar Ibn al. bab keutamaan sahabat. kemudian generasi yang lahir selepas mereka. tentang rijalnya. indeks rijal sahih muslim Ibn hazm.Sentiasa gigih membaca.

menjual tamar basah (al-rutab) yang masih di tangkai dengan tamar kering dengan timbangan. al-mukhabarah dengan sepertiga. yang lebih selamat pembaca hadith melafazkan kedua-duanya akhbarana Ibrahim haddathana ibrahim Diharuskan membaca dengan akhbarana sahaja. malik b. abd al-razaq al-tabasi. al-nisa 29. pertengahan al-taflis Matali al-anwar. syaikh taqi al-din. menjual hasil tani yang sedia dituai dengan bijiran secara takaran Al-muhaqalah. 275 Bay al-khiyar. masing-masing mempunyai hak untuk memilih (membatalkan akad) selama mereka belum berpisah.arabi (543/1148) Sharh muslim 10/435. tanah yang subur diserahkan kepada seseorang untuk diusahakannya dengan nafkahnya. seperempat dan yang seumpamanya Al-buyu .Mazhab Zahiri lahir di Baghdad. ibn qarqul . 505/1111). anas (rad) dari naïf dari ibn umar (rad) bahawa Nabi (saw) bersabda: dua orang yang saling terlibat dalam jualan. al-shaykh al-imam al-hafiz abu amru uthman b. seperti al-muhaqalah dalam al-zar . al-mukhabarah. al-baqarah. dan yang ditemui di nisabur dari naskhah asal yang menyebut tentang pendengaran dari syaikh. dan dari catatan abu al-qasim al-dimashqi al-asakiri dari al-farawi. 884) Abu hamid al-ghazali (w. Al-muzabanah. kecuali jual beli pilihan (bay al-khiyar) (yakni hak pemilihan ditentukan lebih dahulu di dalam akad) Sharh muslim. Termasuk dalam khabar Takmilah al-majmu . 12. abu bakr ibn al. keliru ikhtilaf antara haddathana (mendengar dari lafaz) Ibrahim atau akhbarana (membaca di hadapannya). sufyan. menjual hasil tanaman dengan timbangan dari makanan yang diketahui Al-muzabanah. sebagaimana dinukilkan dari farawi dari catatan sahabatnya. menjual tamar basah di tangkai (al-nakhl) dengan tukaran beberapa wasaq tamar kering. dan dituai hasil keuntungan dan buahnya. diilhamkan oleh abu sulayman daud al-isfahani (w. abd al-rahman yang dikenali ibn alsalah: naskhah sahih muslim dari riwayat al-jaludi dari ibrahim b.

iyad al-yahsubi al-sabti al-maliki Ahli tarikh. Muhammad b. iyad b. raqa iq. dikatakan Ramadan 544 H . abd al-rahman al-sakhawi (1409/1989). kalam. al-manhal al.id al-khatrawi (ed. umar b. Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. Muhammad al. abdullah b. iyad b.).643 H) (1404/1984). al-suyuti 41 Abu amru b. dan semua wajah tarjih iaitu dalam 50 wajah dikumpulkan oleh al-hafiz abu bakr alhazimi pada awal kitabnya al-nasikh wa al-mansukh Ayah imam. hukum. khatib. ustaz Muhammad hafiz b. Risalah kepada al-malik al-zahir. dar al-gharb al-islami. dikatakan 476 h. musa b. musa b. abd al-qadir izzi Juhud al. 465) Ahmad b. ahmad b. suruni Sharh muslim. Muwaffaq b. 84.ayn al-muhtaj Seorang siasahwan menyanggah kemungkaran dijelaskan mengenai kekeliruan berkaitan mengemukakan pandangan membuat tafsiran adab berhujah mengungkapkan pandangan Imam al-shaikh iyad b. al-salah (w. adab. amru b. menulis menuntut hak faqih Al-qusyairi. hadith.). tafsir. 463) Sharh muslim 160. al-fitan. ansab. nahu. hawazin. muqaddimah qurrat al. kitab yang mengandungi lapan bahagian hadith. syair. al-mulaqqan. thabit al-baghdadi abu bakr (w. 680) Kerana semua tahdith hakikatnya adalah khabar.adhb al-rawi fi tarjamah qutb al-awliya al-nawawi. naqid. Al-suyuti. dan tidak semua khabar adalah tahdith. Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. berasal dari andalus. al-manaqib. abd al-karim b. lughah. al-kannani al-shafi i (724-805 H) al-hafiz shams al-din muhammad b. sheikh sharaf al-din (w.al-bulqini. Madinah al-Munawwarah: maktabah al-turath. al-athyubi. raslan Siraj al-din abu hafs umar b. dr. ali b.Ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi al-hijri hatta awa il al-qarn alkhamis asyar al-hijri. syaikh khurasan (w. Ali b. alsiyar. musa b. wafat jamadil akhir. dilahirkan pada pertengahan sya ban 496 h. aqidah. abd al-qadir (ed. fu ad sezkin 1/354 Sahih muslim. tafsir.

al-ilma ila ma rifah usul al-riwayah wa taqyid al-sima . penuh ketenangan dan sakinah. rahiq al-makhtum. pengumpul manuskrip jawi. 360 H). ta wil mukhtalaf al-hadith a lam al-hadith fi sharh sahih al-bukhari. Perbahasan isnad. india darul ulum. 7. pengertian lafaz. fath al-bari. abu bakr al-sam ani kitab al-ansab 10. dan ejaan dengan baris atas adalah yang masyhur yang dipergunakan oleh ahli hadith 7. tuan guru nik abdul aziz nik mat. fadal al-farawi (441-530 H) farawah negeri di pelusuk banjaran khurasan. perbincangan matan. nusantara al-marbawi. al-nadwi. masabih al-sunnah Sunan al-darimi Al-muhaddith al-fasil bayna al-rawi wa al-wa i. Sharh muslim hal. Ibrahim berkata. al-fatani. 308) adalah dari kalangan ahli ibadah dan mujtahid yang kerap bersama imam Muslim.Mashariq al-anwar ala sihah al-athar fi tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. shaykh kami abu ishaq dikenali sebagai ahli salah. banyak bersedekah dan menginfaq harta ke jalan kebaikan. Imam Muslim selesai membacakan kitab (sahih) kepada kami pada bulan Ramadan tahun 257 H. alshifa bi ta rif huquq al-mustafa. al-qadi abu Muhammad al-ramahurmuzi (w. Muhammad al-Baghawi. sharh al-sunnah. Wafat di iskandariyah 7 rajab 664 H 7. sunnah nabawiyah insan teladan sepanjang zaman. abu abdullah Muhammad b. berkata al-hakim. saharanpuri. ibn al-salah (w. muqaranah bayna syuruh al-hadith. ahli ibadah. imam abu sulayman hamd b. Dan dieja dengan huruf fa berbaris atas atau hadapan. Muhammad al-khattabi (319-388) . 643 H) Ibn qutaybah.c. wan saghir. sufyan (w. nuruddin al-raniri. bahawa Ibrahim b. fazlur rahman kini dalam kuliyah hadith diperkenalkan subjek khusus yang berkait dengan ilmu syarah manhaj almuhaddithin. rijal Abu al-Qasim Abdullah b. al-madkhal li ilm al-sharh. manhaj al-sharh umdat al-qari lebih tersusun dengan mauduk khusus pada setiap perbahasan hadith. nawawi banten. hamzah fansuri. abd al-ra uf singkili. amiruddin l.

Makkah al-mukarramah: al-maktabat al-makkiyyah. abu ubayd al-qasim b. Terj. 498) ibn al-jawzi. 2 John. 1419/1999 Kitab al-iman. al. al-insaf fi masa il al-khilaf. op. loc. Kuala lumpur: pustaka antara. al-sayyid abd al-rahim anbar al-tahtawi taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. 224/838) Nuruddin al-raniri. penyusun mir at al-zaman.hidayah al-bari ila tartib ahadith al-bukhari. kashf al-musykil ala sahih al-bukhari al-tanqih li alfaz al-jami al-sahih. almawdu at. haji baharum. umdat al-dala il fi masyhur al-masa il. ali al-jawzi (w. al. 1985 Loc.ilal al-mutanahiyah. Beirut: dar el-fikr. bahadir al-zarkashi (w. bustan al-salatin Sabt ibn al-jawzi. sallam (w. wafayat al-a yan 3/140. badr al-din Muhammad b. Al-azkar. Cit. Muhammad ibn Ahmad al-ghassani al-jayyani (w.cit. bustan al-wa izin wa riyad al-sami in siyar a lam al-nubala 12/365. hamzah Muhammad qasim Jamal al-din abu al-faraj abd al-rahman b. Haji ishak b.cit. sulaima al-sheikh Muhammad. al-bidayah wa alnihayah 13/28 abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . singkatan loco citati. tempat yang telah dipetik. 1983 The athkar (the invocations) al-nawawiyah.ibar 4/297. zaid alhamid husein. qazghali al-hanafi. Muhammad b. abd al-rahman. 1999. Manar al-qari fi sharh mukhtasar sahih al-bukhari. shams al-din yusuf b. Nabil hashim abdullah al-ghumari.. al-kamil 9/65. jami al-masanid. al-hafiz abu ali al-husayn b. 597) funun al-afnan fi uyun ulum al-qur an. Fath al-mannan sharh al-musnad al-jami li abi Muhammad abdullah b. ali b. 794) hulliyat al-abrar wa shi ar al-akhyar fi talkhis al-da awat wa al-adhkar al-mustahabbah fi al-layl wa alnahar al-muntaqa al-muhktar min kitab al-adhkar. Tarjamah al-adzkar annawawi. singapura: penerbit al-haramain. daripada perenggan yang lain John. hal. al-shaykh muhammad ali al-sabuni.

kerana itu tidak disebut oleh ibn al-attar dalam menyenaraikan keseluruhan karyanya. 1398/1978 . al-futuhat al-rabbaniyyah ala al-azkar al-nawawiyah. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (996-1057/1588-1647). 8/149-150. abd al-rahim b. Al-adhkar. 826 H) Al-isabah fi tamyiz al-sahabah. al-husain al. abi umar yusuf b. al-zirkili. al-a lam. Muhammad b. 93. dan dinisbahkan padanya dua buah kitab yang bukan tulisannya. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (1424/2004). abd al-bar b. aghalit ala al-wasit. ishaq al-sinni radiyallahu anhum Manar al-huda fi al-waqf wa al-ibtida . dan yang lebih baik dan besar faedah. tentang tajwid Tarjamah imam al-nawawi dalam risalah al-suhaymi. maka sebenarnya ia karya ulama hamawi. Muhammad ali al. Abu hatim ibn hibban Al-bayan wa al-tawdih li man ukhrija lahu fi al-sahih wa mussa bi darb min al-tarjih.allamah Muhammad ali b. abdullah b. al-hafiz abu zur ah ahmad b. Beirut: Dar al-Kutub al. al.). shihab al-din abu al-fadl ahmad b. kitab amal al-yawm wa al-laylah oleh sahabatnya al-imam abu bakr ahmad b. penulisan kitab amal al-yawm wa al-laylah yang diusahakan ulama. asim al-namiri al-qurtubi al-maliki (363-463). Abd al-Mun im Khalil Ibrahim (ed.ilmiyah. mengandungi 50 mauduk fiqh dan sebahagiannya perbicaraan hadith.asqalani al-ma ruf bi ibn hajar (773-852) Al-isti ab fi asma al-ashab.Muhammad ali b. Muhammad b. dinisbahkan kepadanya oleh Ibn al-raf ah dalam kitab syarah al-wasit.iraqi (w. yang diperoleh dari jalur isnad yang bersambung dan riwayat yang banyak amal al-yawm wa al-laylah oleh imam Abu Abd al-rahman al-Nasa i. al-nihayah fi ikhtisar al-ghayah. Abu Mansur al-mawardi. ali b. ala lam. Beirut: Dar al-fikr. 6/293. dan dalam tabaqat ibn qadi syuhbah: berkata al-isnawi. mukhtasar ringkas. Muhammad b. al-zirkili.

maka sesungguhnya di antara ilmu agama yang paling mulia ialah ilmu hadith al-nabawi dan dari makrifatnya yang paling tinggi ialah mengenali para sahabat Rasulullah (saw) 1/3 di awal kurun ketujuh. 624). tajrid al-sahabah. hlm. Sejarah Mongols oleh Rashid al-Din. penulis biografi (w. Ibn Athir (w. 1064) Abu Shamah (w. al-Mu tasim.Ayn bi fatawa Ulama al-Haramayn. Khudaij (rad). dan menyempurnakan maksudnya. 1234) Ghazali (1058-1111) Hlm. al-athir menyusun kitab usud al-ghabah. dinasti Islam terakhir di Andalusia. Muhammad b. 1258. 1250-1517 bermula pemerintahan Mamluk di Mesir. berakhirnya khalifah Abbasid.1229).Juz 1/hlm. juz 1/hlm. Yaqut al-Hamawi. 1267 M) 1242-1258. Dari abu zar ah al-razi berkata: sewaktu Nabi (saw) wafat mereka yang telah melihat dan mendengar dari Baginda (saw) berjumlah lebih dari seratus ribu orang manusia dari kalangan lelaki dan perempuan. dengan Hamish Qurrat al. hlm. 2. digelar muharrara al-madhhab. Nasrids. adapun selanjutnya. 178 Baihaqi. di zaman Seljuq (1078) di Syria.Ulama min al-Shafi iyyah. khalifah Abbasid terakhir 1238. hlm.Mongols di bawah Hulagu menyerang Baghdad. . askar kerahan Turki Hlm. alfawa id al-Madaniyah fi Bayan ikhtilaf al. al-hafiz abu abdullah aldhahabi meumusnya. Nisbah kepada Sahabat Rafi b. Hazm (w. semuanya telah meriwayatkan dari Baginda (saw) secara mendengar atau melihat Abu Muhammad Ali . Abd al-Karim al-Rafi i al-Qazwini (w. 20-22. menguasai Granada sehingga1492. 73 Maka menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat Kitab al-Muharrar Dan penulisnya telah beriltizam untuk mengeluarkan dalil yang sahih dari ulama mazhab. dan dikatakan disandarkan kepada Rafi an salah sebuah negeri di Qazwin al-Muharrar. 210. dan ia adalah hal yang terpenting dan bermanfaat besar. kuasa Seljuq berakhir 1117/1118. izz al-din b. Ulama telah mensyarah dan meringkaskannya Kashf al-zunun 2/1612 Imam al-Nawawi berkongsi kedudukan dan martabat dengannya. Ibn Qadi Syuhbah 2/75 Minhaj al-Talibin. Tabaqat al-Shafi iyyah. 210. 158 Abu al-Qasim Abd al-Karim b.

Khatib al-Sharbini. 1372) yang menyampaikan riwayat dari para mashayikh dari Imam Muhammad b. Muhammad alJazari (w. Mughni al-Muhtaj. Dan saya telah mendahulukan beberapa masalah dalam fasal yang dibahaskan kerana munasabah atau kerana ringkasan. kerana saya telah meneliti dan mentahqiqnya dari kitab hadith yang muktamad. 833) dari Imam Ala al-Din Ibn al. al-jadid. Ibn Hajar al-Haythami. Muhammad b. dan wajh. Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. dan nas. maka saya melihat keperluan untuk meringkaskannya pada kadar separuh dari ketebalan kitab. Nihayat al-Muhtaj. al-azhar dan masyhur. al-qadim Dengan menyatakan di permulaannya saya berkata dan menutup di akhirnya dengan wallahu alam Dan apa yang anda dapati dari penambahan lafaz dan sebagainya atas apa yang terdapat pada muharrar maka berpeganglah padanya. dan sebab saya memasukkan catatan dan menambahkan huruf atau syarat dalam perbahasan masalah dan yang seumpamanya. alasah dan al-sahih. di antara yang ternama ialah alSayyid Abd al-Rahman b. Di antara mauduk tumpuan adalah .Tetapi kerana kebesaran jilidnya telah melemahkan keupayaan untuk menghafalnya dari kebanyakan ahli zaman ini kecuali mereka yang kuat inayat. dan turuq. 1410) menerima riwayat kitab Minhaj al-Talibin dari beberapa shuyukh dinyatakan dalam kitab al-Mirqat li al-riwayat wa al-ruwat. Hassan Abd al-Bari al-Ahdal (w. beserta sedikit penambahan berguna yang saya masukkan insya Allah. al-nas. al-Ramli Dan darinya menukar lafaz yang gharib atau diragui menyalahi lafaz yang benar dengan ibarat yang paling mudah dan jelas. bagi memudahkan hafalan. al. atau pendapat khilaf. kerana saya tidak membuang darinya suatu hukum sama sekali. Abd al-Rahman b.Attar (w. dan maksudku dengannya ialah untuk menarik perhatian tentang hikmah menukar lafaz dan ibarat muharrar. al-mazhab. dan juga apa yang anda dapati dari zikir yang berlainan dari yang tertera dalam al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain maka hendaklah anda bersandar dengannya.Allamah al-Lahji (w. (daqa iq al-minhaj). Dan menerangkan dua qawl. dan perlu dengannya. Muhammad b. walaupun ia lemah dengan petunjuk yang penting yang kuberikan. 723) dari Imam al-Nawawi (w. Tuhfat alMuhtaj. dan tingkat khilaf . dan kebanyakannya adalah kerana keperluan yang tidak dipenuhi tanpanya. dan kemungkinan saya kemukakan fasal kerana terdapat perkaitan munasabah Dan saya mengharapkan sekiranya selesai ringkasan ini akan menjadi suatu syarah bagi muharrar. Sa id. 676). Abdullah b. Dan saya telah mula mengumpulkan juzuk ringkas yang menghuraikan istilah yang halus dalam kitab mukhtasar ini. al-Siraj al-Wahhaj.

Umar (rad) memperkenalkan institusi hisbah. Imam Ali b. 1051 disandarkan kepada kitab al-Sahihayn. Muhammad Idris Kandahlawi (2004). Muhammad Iwad Mar ab (ed. Hulagu menyeang Syria. 656 H menduduki Baghdad. 771). 291 Jenghiz Khan meninggal pada 624 H. 875 dari Sahih Muslim.Arifin al-Manawi (w. Nur al-Din al-shahir bi al. di bawah naungan Mamluk setelah kejatuhan dinasiti Ayyubi. bersama 20.Azizi (w. atau Mongols dari Persia. Margoliouth (terj. al-wusul ila ma rifat al-Usul Taj al-Din Abd al-Wahab b. Abd al-Rahim al. kolum 573. hal. hulagu menewaskan dawadar.S. al-ta liq al-Sabih ala Mishkat al-Masabih. Ahmad b. Taj al. dari Mongols. 2. 292. hidup di bawah lindungan Sultan Mamluk. 325 dikutip dari Sahih Bukhari. al-Muntaha Al-Ghunyat Fahrasat Shuyukh al-Qadi Iyad (476-544 / 1083-1149) Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir. Tahdhib al-tahdhib. Hulagu (654-750) anak Tuli anak Jenghiz Khan.468 dari kitab hadith yang lain. memasukkan 4. 826) Sayf al-Din al-Amidi. 1621) Al-Siraj al-munir sharh al-Jami al-Saghir fi al-hadith al-Bashir wa al-Nadhir (saw). dinasti Ikhans.000 bala tentera. History of Islamic Civilization. al-Ghayth al-hami sharh jam i al-jawami Al-hafiz Wali al-Din Abi Zar ah Ahmad b. tahqiq takhrij kitab Ibn Malik. Al-mu tasim dilantik pada 640 H di Baghdad. al-Ihkam. Bayrut: Dar Ihya al-Turath al.). Ali al-Subki (w. Daud al-Zahiri. Keluarga istana Abbasid dikerah ke Mesir. 8. melantik al-Syifa al-Samirah untuk menyelia pasar Muhammad Fu ad Abdul Baqi. Shawahid al-tawdih wa al-tasrih li musykilat al-Jami al-Sahih Hadith Sahih Muslim 3. Ali ibn Abi Ali (1156/7-1233). mengambil alih tampuk pemerintahan selepas Hulagu Dalam pendekatan ekonomi Kandungan dan reka bentuk Pengolahan berbeza yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ekonomi kecanggihan berhujah paksi hujah kekal Mengelak penipuan. Masabih al-Sunnah (al-Duja).Jurji Zayadan (1994). menamakan Mu ayyid al-Din ibn al. Hulagu menawan Fars pada 654 H.Alkami. menyebut Masabih al-Sunnah mengandungi . Delhi: Kitab Bhavan.aynayn fi atraf al-Sahihayn. cet.).179 hadith.Arabi.Iraqi (w. 1659/60 M) Sharh al-sunnah. Abd al-Ra uf b.E. seorang pendukung mazhab shi ah sebagai menterinya Hlm. Ibn Hajar. 138. ii. D. Dictionnaire Encyclopedique de bibliographie Arabe.033 tak termasuk yang berulang Muhammad b. J. Sarkis. Qurrat al. 3. Hlm. Jilaris.

923. 94.434 hadith. mizan al-i tidal.000 atau 2. 1994. Baru. Ma rifat Ulum al-hadith. dalam The Encyclopedia of Islam. no. 2.J. Sahih Bukhari mengandungi 97 kitab.000 hadith. 334. hh. Muhktasar sharh al-Jami al-Saghir.4. xiii. Gharib. Robson.762 setelah dikeluarkan hadith yang berulang. Ibn Arabi (1165-1240) Kitab Imta al-asma bima li al-Nabi (saw) min al-ahwal wa al-amwal wa al-hafadat wa al-mata . Neal. Abdullah al-Naisaburi. ed. Islam and Christian-Muslim Relations. ibn al-salah (577-643). Leidin. Yang dikutip dari kitab lain selain Kitab Bukhari dan Muslim. tidak merujuk kepada Sunan Ibn Majah dalam kitabnya Ulum al-Hadith. ibn hajar al. hadith hasan. 5. Jumlah sebenar ialah sekitar 4. lisan al-mizan Bukhari mengumpulkan sejumlah 600. Mustafa Muhammad Amarah Wan Mohd Saghir Abdullah.hadith yang mempunyai satu jalur riwayat Rahmani. 47 (1973): 57-74. hh. 46 (1972): 75-81. hh. rukn al-Din menyusun kitab Masabih berdasarkan rekabentuk kitab Musannaf.511 hadith ke dalam Mishkat al-Masabih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5. Khatib al-Tibrizi (w. 945. digunakan pada matan dan isnad. hlm. Imam Baghawi. Robinson. Varieties of pronouncement stories in Sahih Muslim: a Gospel genre in the Hadith literature. Gharib Sahih penambahan pada matan oleh perawi thiqat Gharib juga digunakan untuk istilah ganjil yang terdapat pada hadith Ini terpancar dalam hadith yang bermaksud: Dhahabi tadhkirat al-huffaz. Membuang isnad. E. 123-146. James. Hadith. Abd al-Rahman al-Shahrazuri. Brill. . 1. jil. Islamic Culture (Hyderabad) 45 (1971): 203-212. Imam Muslim yang dilakar mengikut manhaj syeikhnya.asqalani tahdhib al-tahdhib. hal. Hadith sahih dan 2. hanya memasukkan sebanyak 7275 hadith ke dalam kitab sahih. 3. Imam alBukhari. 1337) menambah 1. 1971. Haji (1996) Data kitab Risalah fi bayani hukmil bai i war riba Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim al-Fathani. alHakim Abu Abdullah Muhammad b. The life and works of Ibn Hajar al-Asqalani. Sunan al-Tirmidhi. jil. Hasan gharinb. Kitab Muhadarah al-abrar wa musamarah al-akhyar fi al-adabiyyat wa al-nawadir wa al-akhbar. Muhyi al-Sunna. Aftab Ahmad. dengan mengelaskan hadith mengikut penyusunan abwab Abu Amru Uthman b. Imam Wali al-Din Muhammad ibn Abd Allah. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Muqadimah Ibn Salah. mengajar di Damsyik. Setiap kitab disusun ke dalam dua bahagian. 229.

hlm.Iraqi (w. Juga hadith-hadith lain yang disandarkan sebagai sahih dan diperkuat serta disokong oleh jumhur muhaddithin. hlm. Masabih al-Sunna The nature of Khanqahs. mengelaskan hadith sahih kepada 7 bahagian Tahawi. mengelaskan hadith kepad 65 kategori Semua hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diterima sebagai sahih. 806). Albany: State University of New York Press. 3A212 T128K Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M) Abu Sulayman al-Khattabi (w. Donald P. 91 ulama islam abad ke 16. 16 Abu Ishaq al-Shirazi. op. al-Taqyid wa al-idah lima utliqa wa ughliqa min muqaddimat Ibn al-Salah. 2/195. Little. BP 158. al-Jawzi (w. al-Husain al. Abd al-Qadir b. Edinburgh: Edinburgh University Press. ribats.Ilmiyah. dan tiada perbezaan antara institusi ini dengan zawiya dan ribat. and zawiyas under the Mamluks. Muqaddimat Ibn al-Salah fi Ulum al-hadith Syarah.kitab ma rifat anwa ilm al-hadith. Kamal al-Din al-Damiri: Khanqah yang dibangunkan di Parsi khusus untuk penginapan kaum sufi. berdasarkan pemerhatian seorang ulama mesir abad ke 14.) (1972). Wakin (ed.. kitab al-luma . Ibn al-Salah. Ahmad ibn Muhammmad (852-933).cit. hlm. Abu l Faraj b. 597). al-tabsira Ibn Daqiq al. alnu aymi. 28. The Function of documents in Islamic Law: the chapters on Sales from Tahawi s Kitab al-Shurut al-Kabir. The Rise of College: Institutions of learning in Islam and the west. Zayn al-Din Abd al-Rahim b. Jeanette A. al-Daris fi tarikh al-Madaris.id (625-702) . Sebagaimana hadith-hadith lain yang menetapi syarat keduanya atau salah seorang dari mereka dianggap sahih. Muhammmad al-Nu aymi al-Dimashqi (1442-1521) (1990). Beirut: Dar al-Kutub al. Seljuq madrasa George Makdisi (1981). 386). Tahanawi Baghawi.

Religion. Mawqif al-Imam wa al-Ma mum. Beirut. Awal kurun ke 14.t. Leiden. menyediakan tenaga guru dan ilmuwan. 161/778) Ibn Taimiyah (w. seni perdebatan dan hujah (munazarah) Abu Muhammad Abd Allah b. usul al-fiqh. Kitab al-mawa iz wal-i tibar bi-dhikr alkhitat wa al-athar. Khanqah menawarkan kelas-kelas pengajian agama. Bapa kepada Ulama Asha ari dan Shafi i Imam al-Haramayn Abu al-Ma ali al-Juwayni (478/1085) Abu al-Qasim Abd al-Karim al-Qushayri (w. Ibn al. law and learning in classical Islam. 728/1328) Ibn Asakir. Najm al-Din al-Razi (w. 618/1221). wa z (nasihat agama). fiqh.Asqalani (w. 852/1449) . 696/1296) Sufyan al-Thawri (w. Brill. ribat. Yusuf al-Juwayni (438/1047).Arabi (w.Jawahir al. shams al-Din. Ahmad al-Minhaji al-Asyuti (w. 632/1234) Awarif al-Ma arif Ruzbihan al-Baqli (w. Hallaq & Donald P. Great Britain: Vororium. Najm al-Din al-Kubra (w. Hampshire. Adams. George Makdisi (1991).. 2/428 Wael b.Uqud wa mu in al-qudat wal-muwaqqi in wal-shuhud. Abu Abd al-Rahman Muhammad b. 638/1240). tempat berlindung (malja ) kalangan yang miskin dan kurang bernasib baik dari golongan Muslim. Mamluk Jerusalem: An architectural study. 813/1410 -11). 465/1074) Abu Hafs Umar al-Suhrawardi (w. 412/1021). 33. al-Husayn al-Sulami (w. hlm. tafsir. Al-Maqrizi (w. t.J. Ribat Bahgdadiyah dibangunkan pada tahun 684 H (1285 M). adab (sastera). Michael H. Muhammad b. Khanqah Baybars al-Jashankir menyediakan tempat menginap (ma wa) bagi kaum sufi untuk bersunyi dan mengungkapkan syair agama (sha a ir) Ribat di bawah kerajaan Mamluk Jerusalem menyediakan penginapan khusus untuk rombongan haji. Pengajian ilmiah di Masjid Cathedral. institusi wakaf (waqfiyyat). Islamic studies presented to Charles J. 654/1256). Little (1991). tafsir isyari sufi dalam al-Quran. Jamal al-Din al-Safadi (w. 606/1209). 845/1442) mengungkapkan dalam kitab al-Khitat ribat yang disediakan untuk wanita. Burgoyne (1987). Neitherlands : E. fatwa. nahu. London. hadith. kitab Tabyin (mazhab Asha ari) Ibn Hajar al.

britannica. ahli sosiologi Islam yang terkemuka. kitab Ma rifat Ulum al-hadith. Ibn Khaldun: The Muqaddimah. Ibn Abu Hatim al-Razi (w. Tirmidhi (w. kitab Maghazi al-Waqidi (130-207) Abu Dawud mengumpulkan 500. Ibn Majah (209-273) Imam Shafi i (150-204). Charles Issawi. 3 jil. cet. hadith dikelaskan mengikut mawdu . Sahih al-Bukhari (194256). 2008 dari Encyclopedia Britannica online: http://www.com/EBchedked/topic/280788/Ibn-Khaldun Muqaddima. Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w. Memberi pengaruh luas kepada al-Maqrizi terjemahan kitab al-muqadimah ke dalam bahasa turki. 218 H). Franz Rosenthal. 2. Ibn Khaldun s Philosophy of History (1964). 203/4 H) Musnad Ahmad ibn Hanbal (164-241) disusun oleh puteranya hadith disusun mengikut nama Sahabat. Abdullah al-Naisaburi (321-405).Ibar Muhammad al-Tanji. Dilayari Jun 14. Muhsin Mahdi. An Arab Philosophy of History. (2008). 279) Nasa i (215-303). 370) kitab al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa alwa i Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad b.Ribat Ulama Tunisia. 327 H) Musnad Abu Dawud al-Tayalisi (w. Sahih Muslim (202-261). Dalam Encyclopedia Britannica. dikelaskan kepada 52 kategori . Ibn Khaldun and Tamerlane (1952) Kitab al-Jarh wa al-ta dil. dilantik sebagai qadi besar mazhbab maliki di zaman Sultan Barquq di kaherah di bawah kuasa Mamluk. al-ta rif bi-Ibn Khaldun (1951). (1958). Sunan Abi Dawud (202-275). Perancis (1860) Ibn Khaldun. Musannaf .800 hadith ilm al-hadith.000 hadith yang dimuatkan dalam kitab al-sunan hanya sebanyak 4. Walter Fischel. professor fiqh di kolej Quamhiyyah. Pernah mengajar di Universiti al-Azhar ketika awal penubuhannya. Muwatta Imam Malik (93-179). Kitab al. Sira Ibn Ishaq (85-151) dirakamkan dalam Sira Ibn Hisham (w.

102.alam (1994). Hh. Wasil Kitab yang ditulis pada abad ke 12. dalam Shorter Encyclopedia of Islam.Kitab al-Shamil. Abd. Hrair Dekmejian. . Mufarraj al-kurub fi akhbar Bani Ayyub. Al-Shatibi (w. Lantaran itu aqidah adalah bertunjangkan keyakinan dan kesanggupan membenarkan tanpa soal. aqidah ialah berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa keraguan dan kegundahan jiwa. hlm.. Ihya Ulumuddin. Abu Hamid al-Ghazali (1988). Salim b. Dar alMashariq. Muslim 54 kitab. London: Routledge & Kegan Paul. Beirut. 444-5. Kechichian dan R. beliau berkata ini adalah perkataan Qadi Iyad Rahimahullah. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi 1/210 : dan Qadi Iyad telah meringkaskan perbahasan tentang hadith al-Isra dengan rumusan yang baik. jil 2/ hlm. eds. cet. Iraq. al-Sulwan oleh Zafar al-Siqilli. Ibn Khaldun. London: Saqi Books. dari riwayat Ulama Hijaz. Imam al-Haramayn Dhia ul-Din Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni al-Shafi i (419-478) Bukhari. Muqaddima. Kaherah. hlm. 454. The Just Prince: A Manual of Leadership. 1 wasaq menyamai 60 gantang. (2003). Jamal al-Din Muhammad b. Joseph A. Al-Munjid fi al-lughah wa al. Perbahasan Akidah Islam. Franz Rozenthal (terj. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin (2007). al-buyu kitab 21. Musnad al-sahih. bermakna kumpulan hadith yang menghimpunkan rangkaian isnad dari pelbagai turuq.). 900. 34. Al-Nawawi . Kuala Lumpur: Pustaka Salam. W. 790 M) Heffening. dan Syria.

al-Durar fi ikhtisar al-Maghazi wa al-siyar. hlm. Abd al-Mu ti Amin Qal aji (ed. hadith al-mu an an. al-intiqa fi fada il al-a immah al-thalathah al-fuqaha Malik ibn Anas (w. Ahmad ibn Ali (1372-1449) Sahabat Hakim b. Hizam. syeikh abu amru b al-salah: imam muslim meletakkan syarat dalam sahihnya bahawa hadith itu mempunyai penyambungan isnad yang disampaikan dari perawi thiqat dari awal hingga penghujung sanad. Harun al-Rasyid (647 696). al-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid.) Dimashq: Dar Qutaybah. . al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah alMaliki.Asqalani. Al-Isti ab fi ma rifat al-Ashab. al-Mutawakkil b. Dan ini adalah lingkungan sahih. 100. 795) Ibn Hajar al. atau hadith tersebut mursal. dan di antara mereka yang bercanggah tentang penetapan syarat ini sepertimana dalam keadaan seseorang perawi terlindung halnya. dan terjadi ikhtilaf kerana ia telah terkumpul kesemua syarat ini dan dinafikan sebahagiannya dan ini adalah sebab yang biasa.Ishak Suliaman (2005). Urwah ibn Abi al-Ja ad al-Bariqi. al-anbah ala qaba il al-ruwah. dan semua hadith yang menepati syarat ini maka ia dianggap sahih tanpa khilaf di antara ahli hadith. al-Sa ib Fiqh al-muwazanat Abdullah b. Dan apa yang diperselisihkan kesahihannya dari hadith yang dikemukakan maka ikhtilaf itu disebabkan kekurangan salah satu syarat ini. Sharh muslim. Universiti of Wales. dan selamat dari shadh dan illat. Al-Istidhkar al-jami li-madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi-ma tadammanahu al-Muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kullihi bi al-ijaz wa alikhtisar. (1993). pewaris Khalifah Abbasiyyah dan penulis kitab Tabaqat al-Syu ara. al-Mu taz b. tajrid al-tamhid. Lampeter) Musannaf Abd al-Razzaq ibn Hammam al-Himyari (744-827) Ibn Abd al-Bar. Abi Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Bar al-Namiri al-Andalusi (978/9-1071). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram (Tesis PhD. al-Mu tasim b.

dan ini adalah mazhab kebanyakan ulama kerana kesemua hadith yang disebut disandarkan kepada isnad hadith yang terawal. munabbih dari abu hurayrah (rad) seperti katanya: muhammad b. 93. Al-bukhari (194-256). Dan hal yang demikian adalah kerana kehalusannya yang tinggi dalam riwayat dan penulisan dan kedudukan dan kelebihannya dalam ilmu ini. apabila dinyatakan pada riwayat yang didengar untuk menyebut isnad yang pertama tanpa mengulanginya pada hadith berikutnya. Harun. Ahmad umar hashim. sharh muslim. tidak dicapai padanya melainkan segelintir dari ahli zaman. jarrah. Muhammad abu zahw Muslim mengandungi 7. dr. (al-hadith) hal. yang menzahirkan keupayaan dan kewarakannya dan kesempurnaan makrifatnya dan keluasan ilmunya dan kecemerlangan dan pentahqiqannya akan hafalannya dan kemampuannya dari segala alam makrifat dan ketinggiannya dalam amalan dan ilmunya. rafi telah memberitahu kami berkata: abd al-razak telah memberitahu kami ma mar al-hassan hammam berkata: ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari abu hurairah (rad) dari Nabi Muhammad Rasulullah (saw) lalu menyebut hadith darinya dan berkata Rasulullah (saw): (apabila salah seorang kamu berwuduk maka hendaklah ia beristinsyaq (memasukkan air ke hidungnya). ma in dan Abu Bakr al-Isma ili al-syafi i. imam dalam ilmu hadith. salamah. Abu Isa al-Tirmidhi meriwayatkan dari Imam Muslim Ahmad b. Musa b.275 hadith dengan berulang.Abu Hatim al-Razi. Imam Muslim telah menempuh cara dalam sahihnya dengan kaedah yang tinggi dalam penelitian. dan itqan dan wara dan makrifat. Yahya b. berkata waki b.000 tanpa diulang Al-nawawi. dr. dan kedalaman fokus dan perhatiannya terhadap riwayat dalam kitabnya: bahawa beliau memberi penumpuan dan pendekatan khusus dalam menyatakan riwayat dari sahifah hammam b. Al-hadith wa al-muhaddithun. muslim (204-261) Dan antara contoh ketelitian Imam Muslim. 4. al-Hajjaj dalam makrifat tentang hadith sahih dari mashayikh zamannya. . manhaj al-Imam Muslim fi tadwin al-sunnah al-nabawiyyah Dan demikian adalah kerana kitab suhuf dan ajza dan kitab yang mengandungi hadith yang dihubungkan dari hanya satu isnad. Ibn Mansur: tidak akan luput kebaikan untuk kami selagi anda masih hidup di kalangan kaum muslimin. dan kebesaran martabat dalam membezakan antara kehalusan ilmunya. salamah menyatakan: saya mendengar abu zar ah dan abu hatim mendahulukan Imam Muslim b. Ahmad b. dibolehkan demikian. fiqh dan usul.

haji khalifah 2/552 Syeikhnya Muhammad b. al-hajjaj telah mengemukakan riwayat pada kami dan beliau adalah wadah ilmu Muridnya ibn abi hatim al-razi berkata: saya menulis darinya dan beliau adalah ahli thiqat dari kelompok huffaz. muqaddimah. 442: kemudian muncul Imam Muslim b. Yusuf al-kattani. Abu bakr al-jarudi berkata: muslim b. al-muntazam fi tarikh al-muluk wa al-umam 5/35. imam al-nawawi. kerana ini orang yang mendengar hadith dengan riwayat ini. 107 Ibn khaldun. dan membuang nas yang berulang. 231. isnad yang pelbagai. 2/583-590. 2/110-120. Manhaj al-Imam Muslim fi ilm al-hadith. Abd al-Wahhab al-farra . maka sesungguhnya Imam muslim telah menempuh kaedah ini kerana penekanan pada sifat penyampaian. dan menyusunnya mengikut tertib bab dan tarjamah fiqh. Yahya. dan menghasilkan kitabnya musnad al-sahih. kesanggupan dan keupayaan yang besar. wa al-lughat. maka caranya ialah ia harus menzahirkan isnad sebagaimana dinyatakan imam muslim. Dr. saya tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan) Ibn al-akhram berkata: sesungguhnya kalangan ahli hadith yang dilahirkan oleh kota kita ini hanya tiga orang: ahmad b. tahdhib alasma. tahdhib al-tahdhib. memilih lafaz dan itqan. mengatakan (bahawa imam muslim adalah ahli ilmu dan ulama umat yang menampung pengetahuan. Ibrahim b. tadhkirat al-huffaz. dengan mengikut manhaj imam al-bukhari dalam mengumpulkan hadith yang hanya disepakati oleh ulama. 2/82-92. al-hajjaj. Hasan Ramahurmuzi (w. al-fahrasat ibn nadim.Dan berkata ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-syafi i tidak dibolehkan. abi talib dan muslim b. 360) . hal. ciri yang cukup berhati-hati dalam menyampaikan riwayat. ringkasan turuq hadith. hal. kerana kewarakan . menguasai ilmu hadith dan saya bertanyakan tentangnya pada bapa saya (abu hatim al-razi) dan beliau menjawab: (tingkat) yang benar (saduq). dan mengumpulkan riwayat dan rangkaian isnad pada suatu mauduk. al-hajjaj al-nisaburi. tarikh baghdad 3/100-104. pengaturan bab. kashf al-zunun. Tahdhib al-tahdhib 10/13 Sahih muslim mempunyai kelebihan dari sudut ketinggian isnadnya. Tarjamah imam muslim. ibn hajar 10/126-7. wafayat al-a yan.

tidak diambil hadith dari salah seorangnya yang dikatakan: beliau bukan dari ahlinya). semua yang ditunjukkan terdapat padanya ilat. siyar a lam al-nubala 12/566 Imam Muslim: saya menulis kitab Musnad al-Sahih ini dari sejumlah tiga ratus ribu hadith yang didengar (dari mashayikh) ikmal al-mu lim. 9 Larangan berkata semua yang didengar. 96. 1/15 Ahmad ibn salamah: saya menulis bersama Imam Muslim untuk menghasilkan kitab sahihnya selama 15 tahun. dari Abi al-Zinad dari ayahnya berkata: (saya bertemu di Madinah seratus orang perawi semuanya dipercaya dan amanah. hal. Muhammad Bakkar Zakariya. abd al-rahman b.Arabi Imam Muslim dhikr murur. mengambil riwayat thiqat dan menyingkir pendusta. 1/1. 2/589.Muqaddimah. Tadhkirat al-huffaz. sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah wa mulhiqatuhu abdullah b. mir at al-Jinan 2/174 Muhammad Fu ad Abd al-Baqi.allam sharh umdat al-ahkam. sharh al-arba in al-nawawiyah abd al-aziz iz al-din al-sirwan. 10 6. salih al-bissam. Dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: (cukuplah bagi seseorang dianggap pendusta jika ia menyampaikan semua khabar yang didengarnya). tawdih al-ahkam min bulugh al-maram Mustafa b. sharh umdat al-ahkam . hlm. Meringkaskan khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) tentang sunan dan hukum syariat. taysir al. pembahagian hadith menurut imam muslim Muqaddimah Imam Muslim. abd al-qadir ata. dan semua yang dikatakannya sahih dan tiada ilat maka saya keluarkan. hal. maka saya tinggalkan. saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi. cetakan Dar Ihya al-Turath al. Dr. tarikh baghdad 10/101. Hadith Rasulullah (saw) (Barangsiapa yang meriwayatkan hadith dari ku dan mengetahui bahawa riwayat itu dusta maka dia adalah salah seorang pendusta) hal.

muhammad al. ustadh ahmad khayri lutfi. sharh al-arba in al-nawawiyah. manhal al-waridin sharh riyad al-salihin Yahya b. abd al.Khalil Ibrahim Mulla Khatir. dan menyebut kebanyakan hadith yang dikemukakan pada bab yang difikirkan tidak berkaitan dengan babnya yang wajar ditempatkan di bab tersebut. isyhrun hadithan min sahih al-bukhari: dirasah asanidaha wa sharh mutuniha Kashf al-zunun 1/556.ilmiyah. salih b. dan hal tersebut adalah kerana . Muqaddimah Sharh Muslim Imam al-Nawawi. dan Imam Muslim telah mengeluarkan faedah yang baik iaitu keadaannya yang lebih mudah ditelaah kerana ia meletakkan setiap hadith di mauduknya yang khusus. Muhammad b. sharh al-arba in al-nawawiyah Terjemah ke bahasa melayu. hawashi ala al-muwatta Muhammad al-mukhtar b. Muhammad al-Zahiri al-Mahnawi al-Husayni (w. sharh al-ahadith al-thamaniah. dan lafaznya yang berbeza yang memudahkan penuntut melihat wujuhnya dan mengambil manfaat dan menghasilkan thiqat dan kepercayaan dengan semua yang dinyatakan oleh Imam Muslim dari jalan riwayatnya Berbeza dengan imam al-bukhari maka beliau menyebut wujuh yang berlainan tersebut dalam bab-bab yang berbeza dan jauh. 1328). sharh al-arba in alnawawiyah abd al-muhsin b. hamad al. mazid al-jakni al-syanqiti (w. dan memilih untuk menyebutnya. ibrahim al-qasim abd al-wahhab b. 1342).ibad al-badr. sharh sunan al-nasa i Abdullah b. kitab al-dalil ila al-mutun al.uthaymin (1347-1421). rashid b. dan mengemukakan isnadnya yang berlainan. sharh al-arba in al-nawawiyah fi thawb jadid Subhi ibrahim al-salih (1345-1407). sharh riyad al-salihin.al-hafiz ibn rajab Muhammad b. Abdullah al-Aryani (w. Hawashi ala sahih albukhari. fath al-qawi al-matin fi sharh al-arba in wa tatimma al-khamsin li al-nawawi wa ibn rajab. habibullah b. hidayat al-mustabsirin bi sharh uddat al-hisn al-hasin li al-jazari Muhammad Falih b. salih abu safiah. Sharh sunan al-nasa i. muhammmad sayyid al-amin b. salih al-muhsin. mengumpulkan padanya semua jalan riwayat yang diredainya. tanbih al-afham bi sharh umdat alahkam. fath dhil jalal wa al-ikram bi sharh bulugh al-maram. 1405). Muhammad b.aziz b.

Dan dari kehalusan Imam Muslim dalam kitabnya perhatiannya untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. atau sifat perawi atau nisbahnya baik sama ada sebahagian perkara ini menukarkan makna atau tiada kesan dalam penukaran makna Sebagaimana manhaj imam muslim yang terkenal dengan kaedah penyusunan yang tinggi. dengan simbol huruf ha. Sebagaimana imam muslim menekankan aspek lafaz dan ujaran perawi dan menjelaskan percanggahannya dengan pernyataannya: kami telah diberitahu oleh fulan dan si fulan dan lafaz ini adalah dari si fulan. Imam muslim telah menurut langkah ringkas dan menempuh kaedah baik dalam mengumpulkan riwayat menurut pendekatan tahwil. atau (sah) . peralihan hadith kepada isnad yang lain. dan mengikut mazhab terpilih: ia melambangkan peralihan dan diambil dari perkataan tahwil. membawa maksud pertukaran dari satu isnad kepada isnad berikutnya Atau melambangkan istilah (hadith). adapun haddathana maka tidak boleh diungkapkan kecuali dari riwayat yang didengar dari lafaz syeikh secara khusus.kefahaman dan jangkauan Imam al-Bukhari yang mendalam yang menyukarkan para penuntut mengumpulkan jalan periwayatannya. Sebagaimana beliau menerangkan tentang ikhtilaf dan perbezaan pada matan hadith. dan menawarkan pendekatan dan kaedah yang halus dalam pembentangan isnad dan matan Penulisan kitabnya dengan penekanan dan amanah dalam penyampaian dan ketelitian yang tinggi dalam funun al-hadith. dan keseimbangan. dengan pengaturan dan kandungan dirangka dengan baik dan keseimbangan yang berkesan yang menyaksikan kewibawaan dan ketinggian martabat dan kepimpinan Imam Muslim dalam ilmu hadith. dan adapun akhbarana maka ia diungkapkan dari pembacaan yang dilakukan di hadapan syeikh. beliau berkata atau mereka berdua berkata kami telah diberitahu oleh si fulan.

dan penguasaan yang terkehadapan dan kemajuan luar biasa yang dicapai. Mubarak (Syeikh ahmad b. dan penekanannya dalam menyatakan riwayat yang jelas disampaikan dari riwayat al-mudallis. dan ketinggian martabatnya. Shah Waliyullah al-Dehlawi (w. tahdhib al-asma wa al-lughat. 1176). Syarat Benua Hindi. sharh kepada Muhktasar al-Bukhari al-Tajrid al-sarih li ahadith al-jami al-Sahih.Allam li sharh bulugh al-maram Ithaf al-nubala al-muttaqin bi ihya ma athir al-fuqaha al-muhaddithin . dan ketelitiannya dari penukaran pada isnad yang ittifaq tanpa diberikan penambahan. Misk al-Khitam sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam (Parsi) Abi al-Khayr Nur al-Hassan Khan ibn Abi al-Tayyib Siddiq b. Awn al-Bari fi Hal adillat al-Bukhari. Al-hajjaj al-mundhiri. 1305). Ahmad al-Sharji) (w. Husain b. Hassan ibn Ali al-Husayni al-Bukhari alQanuji Muhammad Siddiq Hassan Nawwab Bahubal (1832-1890) Fath al. Zuhur al-Hasan al-Hanafi al-Sunbuhili (w. Hashiyah Tansiq al-Nizam ala musnad al-Imam Abi Hanifah Al-Sayyid Abu al-Tayyib Siddiq Hassan Khan b. 100. dan kepakarannya dalam lapangan ini. dan lain-lain yang terkenal dalam kitabnya Dan sesungguhnya ulama hadith telah mengiktiraf kehalusan manhaj imam muslim dalam penulisan hadith nabawi. al-Ta liq al-mumajjad ala Muwatta al-Imam Muhammad Muhammad Hasan b. dan peringkasan jalur riwayat tanpa sebarang penambahan dan pengurangan. Ali al-Husayni al-Bukhari al-Qanuji (w. dan penumpuannya dalam memberi perhatian terhadap percanggahan lafaz perawi baik pada matan atau isnad walaupun hanya pada satu huruf.Hal. 1307). Abd al-Halim al-Ansari al-Laknawi (1264-1304). 893) al-siraj al-wahhaj fi kashf matalib mukhtasar sahih muslim b. Abu al-Hasanat Abd al-Hay b. ha ini banyak digunakan dalam sahih muslim dan cuma sedikit yang terdapat dalam sahih bukhari Imam al-nawawi. 2/90 dan antara dalil yang terbesar tentang kebesarannya ialah kitab sahihnya yang tidak terdapat kitab sebaik itu sebelum dan selepasnya dari kehalusan tertib.

Riyadh: Maktabat al-Rushd. wa gharib al-hadith wa islah ghalat Abi Ubaid li ibn taymiyah. ghayat al-maqsud fi hal sunan abi dawud. 1327). wa al-hashiyah ala gharib al-hadith li ibn Ubayd. ta liqat ala sunan abi dawud. abd al-rahman al-hanafi al-Gangouhi (w. Majd al-din al-mubarak b. kawkab al-durri ala jami al-tirmidhi. Hidayat Ahmad al-Gangouhi (w. Muhammad al-ansari al-yamani (w. 1323). 1338) Rasyid Ahmad b.Allam bi sharh al-I lam bi ahadith al-ahkam.Fakhr al-hassan b. al-ta liq al-mahmud ala sunan abi dawud (hashiyah mukhtasar) Fath al. awn al-ma bud sharh sunan abi dawud Abu al-tayyib. 2001. Abu abd al-rahman muhammad al-Panjabi al-Dehlawi (w. Fayd al-Bari Tarjamah wa sharh Sahih al-Bukhari (urdu). Al-najm al-wahhaj fi sharh muqaddimat sahih muslim b. Shaikh Abi Yahya Zakariyya al-Ansari al-Shafi i alKhazraji Al-jami fi gharib al-hadith: wa yashtamil al-matn ala al-nihayah li ibn al-athir.azim abadi (w. umar alusyh. Muhammad (1149-1209). al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Hafiz Abu al-Hassan al-Siyalakuti (w. Wa islah ghalat al-muhaddithin li al-khattabi. al-ta liq al-mughni ala sunan al-daraqutni Fadl al-bari sharh thulathiyat al-bukhari. sehingga kitab ashrat al-nisa disempurnakan oleh Abu Yahya Muhammad Kifayat Allah al-Shahjiha Nufuri (w. al-fa iq li al-zamakhshari.azim abadi. amalinya Lami al-darari ala jami al-bukhari. dirumus dan dita liq oleh puteranya. / li abi abdullah abd al-salam b. 30 juzuk Al-qadi husayn b. ta liqat ala sunan al-nasa i. al-hajjaj Hadiyat al-lawza i bi nukat al-tirmidhi Ta liqat ala sunan al-nasa i . dikumpulkan oleh muridnya Muhammad Yahya b. 1334). 1315). diringkaskan oleh muridnya al-shaikh abu abd al-rahman sharaf al-haq al-shahir bi muhammad ashraf al. i rab al-hadith li akbari. Muhammad b. 1325). ta liqat latifat ala sunan al-nasa i Abu al-tayyib muhammad shams al-haq al. 1329). 1315). Isma il alKandahlawi (w.

almeshkat. baz. raddah al-sa idi. al-mabadi al-tarbawiyah al-mustanbatah min al-arba in al-nawawiyah Dr. al-hajjaj Iwad b. abd al-aziz al-mubarak (w. Sharh kitab al-tauhid min sahih al-bukhari . musa al-athyubi al-wallawi. fath al-mannan sharh wa tahqiq kitab al-darimi abi muhammad abdullah b. abd al.aziz al al-syeikh. riyad al-ahmad al-salafi al-athari.uqba fi sharh al-mujtaba Mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah sharh sunan ibn majah Qurrat ayn al-muhtaj sharh muqaddimat sahih muslim b. syarah hadith yang ditambah oleh Ibn Rajab al-Hanbali Al-ilmam bi sharh umdat al-ahkam abd al. mahasin al-din ala matn al-arba in. hashiyah ala bulugh al-maram Salih b. adam b. sharh al-arba in al-nawawiyah Sulayman b. taysir rab al-bariyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Nabil b. 1376). Faisal b. Hashim al-Ghumari ali alawi. muhammad al-luhaymid. 1317). dhakhirat al. ta liqat ala sahih al-bukhari.aziz b. abdullah b. abd al-rahman uqail b. dr. al-tuhfat al-rabbaniyyah fi sharh al-arba in hadithan alNawawiyyah. sharh al-arba in al-nawawiyah Iqaz al-afham fi sharh umdat al-ahkam Muhammad b.aziz b.Juhud muhaddithi shubh al-qarah al-hindiah al-bakistaniah fi khidmat kutub al-hadith al-musannadah almasyhurat fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. Muhammad al-Ansari (w. mukhtasar al-kalam ala bulugh al-maram Muhammad b.almoslim.net/books/open. ta liqat ala sahih muslim. ali b.net/documents/commentt. abd al-rahman al-rajihi. salim al-shamari. ta liqat tarbawiyah ala al-arba in al-nawawiyah www. Suhail hassan abd al-ghafar.doc abd al. Khulasat al-kalam ala umdat al-ahkam. dipetik dari laman http://www.php?cat=32&book=1922 Isma il b.

nayl al-maram sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam Naazim b. yahya al-najmi. abbas al-maliki al-husni (w. ta sis al-ahkam ala ma sahha min khayr al-anam bi sharh ahadith umdat alahkam Hassan b.atiyyah et. manar al-qari sharh mukhtasar sahih al-bukhari abd al-rahman al-sahim. muhammad sultan. (1997). Dalil mu allafat al-hadith al-syarif al-matbu at al-qadimah wa alhadithah. Beirut: Dar Ibn Hazm.adawi. sulayman al-nawri. al-sayyid alawi b. ihda al-dibajah bi sharh sunan ibn majah Muhyiddin al. fiqh al-islam sharh bulugh al-maram Muhammad ahmad aldah al-shanqiti. hlm. al-tasnif fi al-sunnah al-nabawiyah min bidayah al-muntasif althani li al-qarn al-rabi ashar al-hijri ila al-waqt al-hadir: ard tarikhi. Yasin b.Al-afham fi sharh bulugh al-maram Ahmad b. 4-6 Mei. al. Dr. Khaldun Muhammad salim al-ahdab. qawa id wa fawa id min al-arba in al-nawawiyah Sifa al-dawi ahmad al. 1391) nayl al-maram sharh umdat al-ahkam. Cet. al-nuzhat al-bahiyat fi sharh ahadith al-arba in al-nawawiyah Muhammad b. 2004. Nadwah inayah al-mamlakah alarabiyah al-su udiyah bi al-sunnah wa al-sirah al-nabawiyah (saw). ibanat al-ahkam sharh bulugh al-maram abd al-qadir syaibah al-hamd. fath al-wahhab sharh ala bulugh al-maram Hamzah muhammad qasim. 88 Muwatta yahya al-andalusi. muwatta muhammad al-shaybani . ithaf al-kiram bi sharh umdat al-ahkam Qasim al-qaysi. 2. abdullah al-mawsili.

2. Hashiyah ala bulugh al-maram Mahmud al-hasan b. Sharh li al-istidlal. 923) Mirqat al-Mafatih sharh Mishkat al-Masabih. 1341). 3. Syarahannya menekankan aspek istinbat dan kefahaman maqasid dan qawa id al-ahkam dalam kerangka hukum dan perbahasan dalil syariat. 702).Jenis-jenis syarah Al-sharh al-mamzuj. oleh Imam al-Qastalani (w. Siddiq b.Id (w. syarah yang bercampur padanya sanad dan matan hadith dengan lafaz pensyarah pada satu siyaq dan uslub. 1338). Hassan Khan (w. taqrir ala sunan al-tirmidhi Al-sayyid abd al-hay b. sebagaimana dikemukakan dalam kitab al-manhal al. 463) yang diatur mengikut urutan huruf mu jam nama-nama mashayikh Imam Malik.adhb al-mawrud sharh sunan al-imam abi dawud oleh Sheikh Mahmud Khitab alSubki Abu al-Khayr Nur al-hassan b. Berkata Imam al-Nawawi.Allam li sharh bulugh al-Maram Ahmad b. al-sayyid fakhr al-din al-hasani al-barilawi (w. oleh Imam Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (w. kitab sharh yang dilakar untuk mengeluarkan hukum dan kaedah dari dalil yang dibahas. 1402) Sharh murattab ala shuyukh al-musannaf. 844). dhul-fiqar ali al-hanafi al-deobandi al-ma ruf bi syaikh al-hind (w. Sharh Sunan Abi Dawud. Hassan al-Dehlawi (w. 1336). Irshad al-Sari ila sharh Sahih al-Bukhari. bapa kepada al-sayyid abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . seperti dalam kitab al-Tamhid oleh Ibn Abd al-Bar (w. Awjuz al-masalik ila Muwatta Imam Malik. ta liqat ala sunan abi dawud. Fath al. oleh Ibn Raslan al-Ramli (w. Sharh jami bayna al-maudu i wa al-qawli. kitab sharh yang ditulis mengikut susunan nama almashayikh. yang menghurai dan membentangkan hadith dalam kitab Umdat al-ahkam oleh al-hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi. yang terserlah dalam kitab: 1. 1339) ta liqat ala sunan abi dawud. kitab syarah yang mengumpulkan dua pendekatan dalam mengupas dan mentafsir nas. iaitu manhaj al-maudu i dan al-qawli. seperti kitab ihkam al-ahkam oleh Ibn Daqiq al. 1014) 4. nuzhat al-khawatir. oleh Sheikh Ali al-Qari (w.

urf al-shadhi jami al-tirmidhi. Muhammad sa ad siddiqi Manhaj al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi sharh al-hadith min khilal kitabihi jami al. fayd al-bari bi sharh sahih albukhari. Sa ad al-din mansur Manhaj ibn kamal basha fi sharh al-hadith al-syarif. dikumpulkan oleh muridnya safi ur-rahman al-mubarakfuri -ithaf alkiram Dr. dr. abdullah al-bahuth . suruni ilm sharh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. ustaz muhammad hafiz b. 1347). iwad al-khalaf Manhaj al-shaikh al-kandahlawi fi sharhihi li kitab mishkat al-masabih. dr. hamid Al-athyubi wa manhajuhu fi sharh muqaddimah sahih muslim. anwar al-bari fi sharh sahih al-bukhari. ta liq ini dicetak di bahagian bawah (hawamish) kitab Barakat ahmad b.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. dr. isa b. Muhammad abu al-layth al-khayr abadi Al-manahij al-tajdidiah fi tafsir al-qur an al-karim wa shuruh al-hadith al-sharif. majid ali al-saharanpuri (w. Tayba Universiti. dr. Yusuf b. prof. dr. mu zam shah al-kashmiri al-hanafi (1292-1352). da im ali al-hanafi al-tuki (w. muhammad al-muslimi Manhaj al-imam al-hafiz ala al -din mughlatay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah. wa abd al-rahim (w. Muhammad b. badr alam al-mirtahi (w. amali beliau yang dihimpunkan oleh muridnya.Syeikh abd al-wahid. Hadith dan ilmunya. Khalil Ibrahim Mulla khatir. al-badr al-sari ila fayd al-bari Anwar shah kashmiri. dr. Madinah Sharh al-ahadith al-nabawiyyah ta sis wa tatbiq. Dr. dikumpulkan oleh al-shaikh ahmad rida al-bajnuri Al.aziz al. 1346). amalinya. Manzur muhammad muhammad ramadan Adwa ala l manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-syarif. badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud Dita liq oleh muridnya al-sheikh Muhammad zakariyya al-kandahlawi. dr. 1342) tarjamah wa sharh sahih al-bukhari (urdu) dua orang putera abdullah al-ghaznawi Khalil ahmad b. 1385) dan menuliskan padanya hashiyah. hashiyah ala jami al-tirmidhi Muhammad anwar b.ulum wa al-hikam. dr.ani Juhud al. Ahmad b. Umar abd al.

mukhtasar jami bayan al. al-jami li madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi ma tadammanahu al-muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kulluhu bi al-ijaz wa al-ikhtisar Al-intiqa fi fada il al-thalathat al-a immah al-fuqaha : Malik wa al-Syafi i wa Abi Hanifah wa dhikr Uyun min akhbar ashabihim li al-ta rif bi jalalah miqdarihim . Subul al-salam Abdullah b. dr. sharh sahih bukhari Abi Umar Yusuf b.arabiyah wa al. Ahmad b. dr. Al-qasd wa al-umam fi al-ta rif bi usul ansab ansab al. Abdullah b. Fath al-din bayanuni Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. Fa izah ahmad salim bi afraj Ahammiyyah al-shuruh al-hadithiyah wa qawa iduha. al-jami lil adab al-rawi wa al-sami . Muhammad b.ajam Al-istidhkar. al-bahr al-mawwaj fi sharh muqaddimat al-sahih muslim b. al-hajjaj Amir Ali al-laknawi (w.ilm wa fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. abd al-qadir izzi Al-San ani.Manhaj al-qadi iyad fi ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. Abd al-Bar al-Namari al-Qurtubi al-Andalusi (w. 1337). dr. 463 / 978/9-1071) Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi wa al-siyar Al-kafi fi fiqh ahl al-Madinah al-maliki Al-isti ab fi ma rifat al-ashab Al-Tamhid lima fi al-Muwatta min ma ani wa al-asanid al-Anbah ala qaba il al-ruwah. 1337). Abd al-Rahim al-Ghazipuri (w.

Mu tamar alami an manahij tafsir al-Qur an al-Karim wa sharh al-hadith al-sharif: buhuth al-mu tamar. Bandung: Risalah. (2007).fordam. Sheikh Salim Aid al-Hilali Muhyiddin Mas Rida. Yusuf Abbasi (terj.). Al-Qadi Iyad (1083-1149) wa juhuduhu fi ilm al-hadith riwayah wa dirayah. Imam al-Nawawi Ibn al. terj.Attar.aziz. ringkas minhaj al-talibin Ibn al-Muqri meringkaskan Rawdat al-Talibin kepada al-Rawd Al-azkar (the invocations). Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian al-Qu ran dan al-Sunnah. Jakarta: Mustaqiim. Fatwa-Fatwa Imam Nawawi. Ala-Al-Din (1983). Turabi. Ali ibn Abd al-Bar al-Husayni Amiruddin L.edu/halsall/Islam Umdat al-Abrar fi ahkam al-haj wa al-i timar.Terjemah Syarah Shahih Muslim/ Imam Nawawi. syarah fath al. Kaherah: Dar Mustafa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri (821-875) Wawan Djunaedi Soffandi (2003). Universiti Islam Antarabangsa.. Pustaka Azzam: Jakarta Selatan Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin.C. Sulaima al-Sheikh Muhammad . Kuliyyah Ilmu berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Madchan Anies (terj. ringkas rawdat al-talibin Al-wajiz.. Bashir Ali Ahmad (1975). Al-wajiz. Wafa i. Penjelasan Fath al-Bari.Bahjat al-majalis wa uns al-mujalis wa shahdh al-dhahin wa al-hajis http://www.) Forty gems sayings of the Holy Prophet (saw). Israr Ahmad Khan eds. terjemahan Rawdat al-Talibin Muhammad Abu al-Laith al-Khayr al-Abadi. ringkas al-muharrar.

Tawdih al-Afkar.Arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (676 / 1233-1277). 82 syarah sahih al-bukhari. Hj. hal. al-Taqyid wa al-idah sharh muqaddimah Ibn Salah Syeikh Muhammad b.Al-Du a ul-mustajab (The accepted supplications) ringkasan dari kitab al-azkar. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. terj. Zayn al-Din al. Anwar Fakhri Hj. Dekkan: Hedarabad. 7 jil. Beirut: Dar al-Qalam Shaikh al-Islam. 1996. Ma rifat Ulum al-hadith. al-Minhaj fi sharh sahih Muslim. Isma il al-Amir al-San ani al-Jaza iri. present & future. 3.Iraqi. dalam Ahmad Sunawari Long ed. The Islamic concept of world division based on al-Nawawi s Minhaj alTalibin . faqih al-anam. menunjukkan kefahaman dan penguasaannya dalam 18 disiplin shariah tiada tandingan Muhammad b. Abu Abdullah al-Hakim (w. 1255).ibadah wa usul al-tasawwuf Sakhawi. Tarjamat Shaykh al-Islam.450 bab Fath al-Bari. Damsyik: Dar al-Khayr. Al-Maqasid fi al-tawhid wa al. Omar. 405) (1977). Irwan Kurniawan (2002). Shaikh Qasim al-Rafi i (penyusun). 4. Cergas beribadah bersama Imam Nawawi. sesungguhnya ahli hadith itu adalah sebaik-baik manusia. 1997. Lebanon: Dar al-Iman. Jakarta: Penerbit Hikmah Adab-adab bersama al-Qu ran. Nayl al-autar Sahih Bukhari. Islam: Past. Muhyi al-sunna wa mumit albid a Abi Zakariyya Muhyi al-Din al-Nawawi Bustan al. Mohd Nasran Mohamad (2004). dan kepayahan dengan memperoleh isnad yang tinggi adalah keredaan bagi mereka . ditulis dari 817-842 H. 94 kitab. diterjemah oleh AR Hijazi. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Qutb al-auliya al-kiram. kashf al-zunun Ibn Hajar (773-852) Hady al-Sari selesai 813 H Fatawa Imam al-Nawawi. Suntingan Wahbah alZuhayli dan Ali Abd al-Hamid Abu al-Khayr. Ali al-San ani al-Syaukani (w. 1994 Khalil al-Mays. UKM.

hal. terj. Ibn Kathir menyatakan: sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab ini. 1341). Ibrahim Ma rouf. Abu Rumaysah. Madni Abbasi The Arbaeen. Solieman al-Mainub Riyadh-us-Saleheen. Ibn Hajar. Van Der Berg Garden of the Righteous. memuatkan 180 tarjamah fuqaha syafi i. Abdassamad Clarke Nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-Adhkar. Garden of the Gnostics.Arifin.C. terj. al-Ibtihaj fi bayan istilah al-Minhaj . Minhaj al-Talibin. Imam al-Ghazali Riyad al-Salihin.The life of the Messenger (saw). imla hingga bab al-isti dhan Muntakhab tabaqat al-Shafi iyyah.W. Zaheer Ali The Complete forty hadith (Imam Nawawi) terj. terjemahan L. dikeluarkan dari muqaddimah kitab Tahdhib alasma wa al-lughat. Ahmad b.C. diterjemah ke bahasa Inggeris oleh E. terj. diringkaskan kepada 1112 hadith dari 1900 hadith. terj. 30 Ahmad b. Bustan al. Imam al-Nawawi Ma arij al-quds fi madarij ma rifat al-nafs. The Meadows of the Righteous. A isha Bewley Minhaj et Talibin (A Manual of the Muhammadan Law). S. terj. Howard dari edisi Perancis. Abi Bakr b. terj. ringkasan tabaqat Ibn Salah. Samit (w.

36 Dalam kitab Minhaj al-talibin. Hal. 1390). al-Sahih 176 kali. Abdullah b. apa yang diputuskan oleh Imam al-Shafi i di Iraq. Ma rifat Sunan wa al-Athar. 231). al-qadim 28 kali. 248) Dan 6 meriwayatkan mazhab jadid.000 masalah fekah. Ibrahim b. yang dikupas bersama dalil dan ta lil nya. Yunus b. 35. iaitu Imam Yusuf b. Ahmad b. Abdullah b. 27 Al-Dhahabi. tiada seorang Ulama faqih dalam mazhab Shafi i kecuali Imam al-Shafi i mempunyai kelebihan dan keutamaan yang dikurnia padanya. 10 yang terkenal. Yahya b. Harmalah al-Misri (w. Muhammad b. Khulasah alahkam. apa yang dinyatakan oleh Imam al-Shafi i di Mesir. Dawud al-Azdi al-Jizi (w. hal. Siyar A lam al-Nubala . kecuali Imam Abu Bakr alBayhaqi sesungguhnya beliau telah mengurnia kebaikan pada Imam al-Shafi i kerana mempertahankan mazhabnya dengan karya-karyanya. sa id al-Lahji (w. Al-Jadid. Abd al-A la al-Misri (w. 256). dan ia disandarkan sebagai hujah dalam 14 masalah. ialah membezakan penyampaian khabar dan menjelaskan perawi yang lemah dari yang kuat untuk dikeluarkan hukum dari riwayat mereka sebagai sahih dan da if. al-Asah 1038 kali. Abu Ali. Amru b. al-madhhab 187 kali. 264). Zayd al-Karabisi (w. Abd Allah al-Juwayni (w. al-mansus.Ahmad al-Mayqari Shumailah al-Ahdal (w. Mukhtasar al-Muzni. 35 . Abd al-Jabbar b. 478) Al-Suyuti. al-Umm. al-Sunan al-Kubra. al-nas 16 kali. Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah . Yahya b. berupa catatan atau fatwa. fi qawl 202 kali. 458). 241). 264). 240). Khalid b. qila 439 kali. Sulayman b. Abu Ibrahim Isma il b. 243). Sulayman b. al-masyhur 23 kali. istilah muhaddithin. 260). 43. Hanbal (w. dan riwayat yang disampaikan dari murid-muridnya secara langsung. Rabi b. dalam tulisan atau fatwa Al-Qadim. 1410) telah menyusun qaylat ini dalam bentuk nazam Hal. Rabi b. Abu Bakr Ahmad b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. Kamil al-Muradi al-Misri (w. Abu al-Ma ali Abd al-Malik b. al-Husain al-Baihaqi (w. Abi alYaman al-Kalbi. al-awjuh. Ishaq al-Muzni (w. Al-naqd. empat meriwayatkan mazhab qadim. Yahya al-Buwayti (w. al-Husayn b Ali b. Mukhtasar al-Buwayti. al-jadid 75 kali. 18/168. ibarat al-azhar diungkap sebanyak 395 kali. al-Imla . Kitab Minhaj al-talibin mengandungi sekitar 4. iaitu Imam al-Hassan b. Harmalah b. yang masyhur dengan kuniyahnya Abu Thawr (w. Sullam al-muta allim al-muhtaj ila ma rifat rumuz alMinhaj Pandangan Imam al-Shafi i dikemukakan dalam kitab fiqhnya yang terkenal seperti. 270) Hal.

Ibn hajar. Mengambil catatan dari Abd al-Rahman b. dan perantara di antara Nabi (saw) dan umatnya. Irshad al-faqih ila ma rifat adillat al-Tanbih (Imam Syirazi) al-Khatib al-baghdadi (w. Syaraf Ashab al-hadith. 5/7 Isma il b. hal. mengadakan rehlah ke serata wilayah termasuk Yaman. 143 Qiyas menyamakan perkara furu dengan usul pada illat hukum.Iraqi. 3/1137 menyebut: seorang hafiz yang agung. al-Zarkhashi. Muhammad Sulayman Kurdi. Kufah. dalam khutbah kitab Hamalat al-Asfar fi al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-akhbar: kebiasaan Ulama tidak menyebut Al-fawa id al-Madaniyyah fi bayan ikhtilaf al. Imam. dan berkesinambungan jalur riwayat dipertahan sepanjang abad. Al-Dhahabi. 8. Umar b. oleh al-Sheikh Abdul Aziz Qasim al-Haddad Abd al-Malik b. dan menyingkirkan dengan mereka semua bid ah yang merosak. atau menambah pada makna yang muktabar dalam hukum. dan sesungguhnya Allah (swt) telah menjadikan ahli hadith sebagai penegak syariat. al-Badr almunir fi takhrij ahadith al-Sharh al-Kabir (fath al. Tuhfat al-Muhtaj ila adillat al-Minhaj. Basrah. hlm. al-Muyassar fi usul al-fiqh. al-Mulaqqan (w.Aziz sharh al-Wajiz li al Imam al-Ghazali. hh. al-Talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-sharh al-kabir Al-mi raj li dhikr adillat al-minhaj (al-ta liq ala al-minhaj). Abi al-Muna al-Halabi al-masyhur bi Abid al-Darir. . 463). ialah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengeluarkan hukum. maka mereka adalah kepercayaan allah (swt) di antara hambanya. 804). dan mujtahid yang berjuang memelihara agamanya Ibn Hazm. Ali b. Dala il al-Minhaj min kitab Rab alAlamin wa Sunnah Sayyid al-Mursalin (saw) Ijtihad. al-Rihlah fi talab al. Ibrahim.ilm. muhaddith di negeri Syam dan Iraq. Ibn Makula. 774).Al-Zayn al. Al-mahdi. 7-26 Siraj al-Din Umar b. salqini.Ulama min al-Shafi iyyah. Mesir. al-Bahr al-Muhit. Mendahului Ulama dalam lingkungan ilmu hadith Khatib al-Baghdadi. al-Bulghah fi Ahadith al-Ahkam mimma ittafaqa alayh al-Shaykhan (ringkasan kitab Adillat al-Minhaj). karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi i) Khulasah al-Badr al-munir fi takhrij al-Ahadith wa al-athar al-waqi ah fi al-sharh al-kabir. Syam. tadhkirat al-huffaz. al-Fasl fi al-milal wa al-ahwa wa al-nihal 2/82 ilmu sanad: riwayat perawi thiqat dari perawi thiqat dan bersambung sehingga sampai kepada Nabi (saw). Yang dikhususkan oleh Allah (swt) untuk umat Muslimin yang tidak diberikan penganut agama yang lain. Kathir al-Dimashqi (w.

telah ijma tentang kebesaran dan martabat imamahnya. menempatkannya di tabaqat ke 21. al-Mustafad min mubhamat al-matan wa alsanad Al-manh al-fikhriyyah ala matn al-jazariyyah.Iraqi (1361-1423). dari sahih dan daifnya ialah Ibn Ma in. 72 menyebut: (Imam dalam ilmu jarh dan ta dil) Al-nawawi. Nasr al-Tabari: saya mendengar Ibn Ma in berkata: saya telah menulis sendiri sejuta hadith. Riwayat lain menyebut orang yang paling arif tentang hadith. Abu Zar ah Ahmad b. dikumpul selama 15 tahun. memberikan hukum akhir tentang perawi Yahya b. dan kelebihan-kelebihannya tidak terhitung. risalah mustatrafah. hlm 74. Ward b. al-Hajjaj b. dilahirkan di kampung Naqya berdekatan dengan al-Anbar. Ma in Abu Zakariyya al-Baghdadi. ali ibn sultan al-qari muhammad al-harawi . Ibn Hanbal. Muslim b. Berkata Muhammad b. dalam usia 75 tahun. dilahirkan pada 158 H. dan sifat thiqat. Abd al-Rahim al. ibn hajar dalam taqrib al-tahdhib. dan kearifannya tentang hadith. Nisabur ialah bandar terbaik dan paling megah di Khurasan. Berasal dari Sarkhas. 2/156. meninggal pada Zulkaedah 233 H. mendapatkan isnad yang tinggi (dari jalur yang lebih dekat dengan sumber hadith) Al-Dhahabi menyenaraikan Imam al-Nawawi dikalangan Ulama yang diiktiraf hukum ta dil dan tajrihnya. Wafat di Madinah. Kushan al-qushayri al-nisaburi. Khulasah tahdhib al-kamal oleh al-Khazraji Abu al-Husayn b. Dan ibn hajar. tarikh baghdad 14/177 Mashayikh Imam. menggelarnya al-hafiz dalam kitabnya dhikr man yu tamad qawluhu fi al-jarh wa al-ta dil Al-dhahabi dalam kitab al-kashif. Al-musnad al-sahih. Dan berkata salih b. hlm.Rehlah. tahdhib al-asma wa al-lughat. beliau merupakan orang yang paling arif di kalangan kami tentang rijal. Jazrah: saya mendengar Ibn al-Madini berkata: ilmu berakhir pada Ibn Ma in. untuk memperoleh hadith. kebesaran. dan disandarkan kepadanya tentangnya. Ja afar al-Kattani. al-syeikh Muhammad b. dan beliau adalah Imam al-hadith di zamannya. dan orang yang terkehadapan di bidang ini. hafiz.

91 kitab dengan nama khusus.ulama ala sahih al-bukhari. dengan kemahirannya dalam mengistinbat dan mengeluarkan hukum dan perhatiannya mengemukakan untuk tarjamah bab. Perhatiannya yang tinggi untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. darjat hadith yang paling sahih ialah hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim hal. Muslim. Abdullah al-Marakishi (1936). di Maghrib terdapat lebih sepuluh dari kitab sharah sahih muslim Hal. ithaf al-qari bi syuruh al-bukhari 45 syarah muslim Ittihaf al-tullab bi sharh manzumat al-adab. irar al-hasani Syuruh bukhari. Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. mardawi. Imam bukhari menegaskan syarat yang lebih ketat dalam menerima riwayat dan menekankan keperluan untuk membuktikan kesahihan perawi telah mendengar riwayat yang dikemukakan. hampir 48 buah Al-Nawawi. Bughyat kulli Muslim min Sahih al-Imam Muslim. Dr. dengan kekhususan dari sudut kandungan dan reka bentuk kitab. penyusunan kitablebih mudah difaham dan dihadam 1. Mesir: Matba at Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih Ahmad b. al-Musnad al-Kabir ala al-Rijal Hal. 29. mengemukakan hadith di mengikut kesesuaian dan mauduk yang dikhususkan dan menyebut kesemua hal berhubung isnad pada matan yang dibicarakan 2. Zayni Dahlan al-Makki al-Shafi i (1816/7-1886). ikhbar membayangkan hadith yang dibaca di hadapan syeikh Manahij al-Muhaddithin fi syuruh al-hadith. tidak mengemukakan tarjamah bab sebagaimana diperkenalkan oleh Imam al-bukhari kerana ingin meringkaskan kitabnya 3. Abd al-Qadir Izzi . Ahmad b. muhammad ibn abd al-qawi al-hanbali (1232/31299) Muhammad b. Makkah: Maktabah Makkah al-Mukarramah. 31.Ittihaf al-qari bi ma rifat juhud wa a mal al. 13. 1984. al-tahdhith ibarat dari hadith yang didengar dari lafaz syeikh. sharh muslim. Muhammad b.

ayni Jenis-jenis syarah. Aridat al-Ahwadhi bi sharh Sahih al-Tirmidhi. kitab umdat al-qari. tatwil. mengenali hadith-hadith gharib. ishab Kurun 8 dan 9. syarh musykil al-athar. syarahan ringkas kepada Sahih al-Bukhari. oleh Abi Bakr b. Ibn Hajar (773-852). oleh Muhammad al-Muhktar al-Shanqiti ikhtisar. Sharh Sunan abi Dawud dengan riwayat Ibn Dasah Al-qawli kitab ma alim al-sunan. Ibn Sayyid al-Nas al-Ya mari (w. al-Nafh alshadhi fi sharh Jami al-Tirmidhi. mengeluarkan hukum dan mengistinbat dalil Mencakup keseluruhan bahasannya. mengeluarkan juzuk dari matan atau sanad kemudian membahaskan juzuk tersebut Al-syarh al-mawdu i. 543).Arabi (w. Ahmad al-Saharanpuri (w.Ayni (1361-1451). 536). Khalil ahmad al-saharanpuri (w. Imam al-Khattabi (w. Ahmad al. Umdat al-Qari fi sharh sahih alBukhari. Ma alim al-Sunan. kurang penelitian pada sanad Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min jam adillat al-ahkam. Muhammad al-Busti (w. al-syarh al-qawli. mensyarah maknanya Zahir setelah dikumpulkan kitab la-jawami i dan sunan Mengeluarkan hadith sahih. 1346). menyingkap kemusykilan. Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Hamd b. terikat dengan perbahasan ilmu hadith. mengemukakan ta liq. Badhl al-majhud. menghuraikan hadith yang gharib. ijaz. al-Minhaj. mengumpulkan riwayat. mutawassit mengeluarkan hadith. 1346) . 734). Imam Mazari (w. Imam al-nawawi (w. fath al-bari. Fath al-Bari. dan nukat pada matan. oleh Abd Qadir Syaibah Hamd Idah al-Mahsul min burhan al-usul.Sharah muwassa . al-Mu lim bi fawa id Muslim. 388) I lam al-Sunan. mentafsir nas hadith yang gharib. Sharh sunan al-Nasa i. Al-Mawdu i. 676). umdat al-qari oleh al. lebih terbatas dalam mengistinbat hukum. 388). Al. oleh Badr al-Din Mahmud b. syuruh ikhtisar. Imam al-Mazari Badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud. mengenali rijalnya.

1289/1872) Al-Ghumari. Muhammad Qutb al-Din Khan Dihlawi (w.Izz b.Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri (1185-1258) Mukhtasar al-targhib wa al-tarhib. ibn sayyid al-nas Abd al. Maziri. Ali (1061-1141). oleh Abd al-Haq Sayf al-Din Ashi at al-Lama at. al-fawa id fi ikhtisar al-maqasid. Al-hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmidhi Murid Imam Ahmad. atau al-qawa id al-sughra. Abd al-Salam. ringkasan kitab Qawa id al-ahkam fi masalih al-anam . Ibn al-Muzayyin. Ali al-Qari Minhaj al-Mishkat. 1052/1642) Syarah Mishkat al-Masabih Mirqat al-Mafatih. oleh Abd al-Aziz al-Abhari (w. 843/1439) Lamahat al-Tanqih. Abu Bakr al-Marwazi. Dalil al-Masalik ila Muwatta Imam Malik Al-Dihlawi (w. Muhammad b. Tunis: Dar Tunisiah. Sharaf al-Din al-Husayn ibn Muhammad al-Tibi (w. 1384/1964) Mazahir al-Haq (urdu). 1988.Awjuz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik. Abi l-akhdar Al-Kashif an Haqa iq al-Sunan. Kandahlawi Tartib al-Madarik. Ahmad ibn Umar (1182-1258) Al-Mu lim bi fawa id Muslim. Abu al-Hasanat al-Sayyid Abd Allah ibn Mawlana al-Sayyid Muzaffar Husayn alHydarabadi al-Hanafi (w. Qadi Iyad Nafh al-shadhi fi sharh Jami al-tirmidhi.Asqalani Al-Mufhim sharh Sahih Muslim. al-Ibtihaj bi takhrij ahadith al-Minhaj Al. 843/1439) Hashiyat al-Mishkat. 743/1342) bersandar kepada Sharh sahih Muslim Al-Shinqiti. Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. oleh Allamah Ali ibn Muhammad al-Jurjani (w. (Farsi) Zujajat al-Masabih.

31 al-dibaj. ta liq sahih bukhari. maqasid al-ri ayah li huquq Allah Azzawajalla. Manasik al-Haj. mereka ialah ahli fiqh dan ahli hadith. Abu Hamzah al-Sukari. yakni Muhammad b. al-fatawa al-misriyyah. tafsir al-jama ah menurut ahli ilmu. Menyandarkan hukum pada kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi dan menerapkan pendekatan beliau dalam menghurai dan membahaskan nas. Turut mengemukakan muqaddimah ringkas tentang kitab Sahih Muslim Ruwat al-Marasil. Al-fatawa al-mawsiliah. menghuraikan turuq dan isnad. 1/32 perawi yang diyakininya mencapai darjat thiqah walaupun tidak dianggap thiqah oleh Ulama lain. menjelaskan nas yang mubham (samar). al-Mubarak Al-tawshih. menetapkan lafaznya. menyempurnakan i rab pada lafaz dan menghurai nas yang musykil. mentafsir nas dan hadith-hadith gharib. al-Dibaj. 1/32 apa yang diyakininya memenuhi syarat sahih yang disepakati oleh jumhur walaupun tidak zahir kesepakatan tentangnya pada Ulama lain. kitab yang ringkas. abi zar ah al. Atau hadith yang diiktiraf dan tidak diperselisihkan oleh rijal al-thiqat dari sudut matan dan isnad .Iraqi Fasal tentang syarat Imam Muslim dan mustalah khusus yang digunakan dalam kitabnya. mengemukakan huraian ringkas (ta liq). Maimun. Perbahasan ringkas yang berhasil memberikan kefahaman zahir dan memudahkan rujukan pada nas. menambah jalur riwayat pada khabar. tanpa membahaskan hukum dan perincian istinbat 1/32 Imam al-Suyuti telah mengemukakan syarah (ta liq) pada setiap kutub hadith al-sittah. dengan perbahasan tentang fadilat Damsyik secara khusus.Maqasid al-Solat. ringkasan kitab al-Ri ayah oleh al-Harith ibn Asad al-Muhasibi (rad) Abu Isa al-Tirmidhi dalam kitab Jami al-Sahih 6/335. al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihan wa al-Razaya (fawa id al-balwa wa al-fitan). ta liq kepada sahih Muslim. Targhib ahl al-Islam fi Sukna al-Sham. al-Athar wa al-akhbar al-waridat fi fada il al-Sham wa ahlihi. Hampir kebanyakannya disandarkan kepada kitab al-Minhaj fi sharh SahihMuslim al-Hajjaj oleh al-Imam al-Nawawi Juz 1/hlm. Maqasid al-Sawm. beliau ialah syeikh yang salih jemaah dengan bersama Abdullah b. mengumpulkan riwayat dan meleraikan percanggahan antara nas.

dan menyampaikan hadith dengan sempurna tanpa dipecahkan mengikut tarjamah bab. Maka tidak terdapat dalam kitabnya selepas muqaddimah selain hadith semata-mata Dan tidak terdapat dalam naskhah kitab sahih tarjamah bab. dan telah thabit penyambungannya dari ta liq yang saya kemukakan. kerana ketelitiannya dalam mengumpulkan matan dan jalan periwayatan pada satu mawduk tanpa dipisah dan diceraikan pada babbab. 12 tempat yang mengikuti hadith usul. 1/33 dan di bezakan lafaz perawi antara: haddathana (si fulan berkata kepada kami) dan akhbarana (kami menerima khabar dari si fulan) Dan tidak dicampurkan sedikitpun dengan perkataan Sahabat dan Tabi in. Imam Muslim telah mengikuti manhaj yang baik dalam menyusun kitabnya yang menyebabkan ianya diangkat melebihi ketinggian sahih al-bukhari.dan memelihara lafaz dan ungkapan yang tepat tanpa diriwayatkan dengan makna. beliau menghendaki hadith yang diijma kan oleh empat Ulama huffaz secara khusus 1/33 Imam al-Suyuti. yang mengandungi banyak hadith ta liq. semuanya kerana ketelitiannya untuk tidak memasukkan di dalam kitab selain hadith sahaja. berbeza dengan (kitab) al-Bukhari. yang hanya terdapat di dalamnya cuma dua tempat dan di beberapa tempat lain. Dan berkata yang lainnya. sehingga sekiranya lafaz yang berbeza dikemukakan oleh setiap perawi maka diriwayatkan dengan lafaz yang dinyatakan dengan penerangan. sehingga tidak dikemukakan pembahagian abwab dan tarajim. yang menunjukkan ia bukan dari usaha Imam Muslim. 1/33 Dan saya berkata: seolah-olah mereka ingin mendekatkan kefahaman bagi mereka yang menyingkap lembaran kitab. 1/33 dan apa yang membezakan kitabnya dengan kitab al-Bukhari ialah ketelitian dalam mengemukakan hadith ta liq. ia hanya dikemukakan oleh Ulama selepasnya sepertimana dinyatakan oleh Imam alNawawi (rah) (1/21) dan antaranya baik dan lainnya. Dan kerana ini didapati dalam naskhah (kitab sahih) yang lama tidak dikemukakan tarjamah bab. . dan yang benar adalah meninggalkannya. sebagaimana naskhah yang disalin oleh al-Hafiz Abu Ishaq al-Sarifayni tanpa sebarang tarjamah bab.Atau hadith yang terdapat ikhtilaf pada matan dan isnadnya namun dikeluarkan juga kerana leka dan tiada iltizam pada syarat ini.

luas manfaatnya.Allamah al-Syeikh Muhammad al-Khidr al-Jakni al-Shanqiti (w. al-A mash ialah Sulayman b. 1363) .1/32 ibn salah berkata: syarat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ialah untuk mengeluarkan hadith yang muttasil dengan riwayat thiqah dari yang pertama hingga terakhir dan selamat dari sebarang (bentuk) shadh dan illah Fasal dalam Sahih Muslim tentang perawi yang (namanya) disebut dengan kuniyah.A raj ialah Abd al-Rahman b. dan mengetahui kaedah pengeluaran hukum syariat darinya. berbeza dengan Imam al-Bukhari yang membuka kitabnya dengan mengemukakan hadith niyyat. tidak terlepas darinya pandangan ahli nazar. Muhammad al-Ghazali (w. Fasal tentang perawi wanita. 1/81 Fasal tentang gelaran (alqab) al. pentahqiq kitab al-Mankhul min ta liqat al-Usul. dan huruf shin bertitik tiga di atas. Fath al-mun im bi bayan ma ihtiyaja libayanihi min Zad al-Muslim. dan terdapat padanya hadith (setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka ia terputus (barakahnya) ). dan ia merupakan dustur yang teguh dalam pelaksanaan istinbat dan ijtihad. Muhammad b. yang membolehkan Ulama mujtahid meneliti adillat dan mengambil dalil dengannya. karya Imam Abu Hamid Muhammad b. al-Syeikh Sayyid Abdullah b. yang perlu dihadami oleh golongan faqih dan mutaffaqih. dan besar fadilatnya di kalangan ahli al-athar. 1354) Zad al-Muslim fi ma ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. Mahran. Hassan Haitu. dan kaf ditashdidkan (bersabdu). yang masyhur dengan gelaran ma ya ba al-Jakni kemudian al-Yusufi al-Maliki al-Shanqiti dl-Madini (w. para muhaddith dan mufassir. Saydi Muhammad Habibullah b. 505/1111) Hlm. Al-khutbah kitab Imam Muslim memulakan kitabnya dengan mengungkapkan syukur dan puji (kepada Allah swt) diikuti dengan sanjungan serta selawat kepada Nabi (saw) sebagaimana lazimnya para Ulama membuka perbahasan. al. Saydi Ahmad. tentang mereka yang (namanya) disebut dengan jalur nasab (bunuwwah). Meneliti kesemua hadith Kawthar al-ma ani al-darari fi kashf khabaya Sahih al-Bukhari. Fasal dalam menetapkan kaedah sebutan dan penulisan nama-nama yang musykil Ukasyah: dengan dammah. Hurmuz. 3: maka sesungguhnya ilmu usul al-fiqh adalah ilmu yang besar kedudukannya.

htm dilayari pada jun 11.whitethreadpress. al-Tawshih ala al-Jami al-Sahih Sahih al-Bukhari bi hashiyah al-Imam al-Sindi (Matn al-Bukhari bi-hashiyah al-Sindi). Abu al-Qasim Ali b. Abi al-Hassan Nur al-Din Muhammad b. Hibatullah ibn Asakir Hashiyah Kashf al-Mughatta an wajh al-Muwatta . 834) Ibn al-Zubayr. 1176 / 1702-1762) Al-Musnad. Muhammad Ishfaq al-Rahman al-Kandihlawi Hakim al-Ummah Mawlana Ashraf Ali Thanawi . Muhammad b. Malak al-Ta wil Hafiz Thana Allah Zahidi (1986) Tawjih al-Qari ila al-qawa id wa al-fawa id al-Usuliyyah wa alHadithiyyah wa al-Isnadiyyah fi Fath al-Bari. Abdullah al-Turki al-ma ruf bi Badr al-din al-Zarkhashi (745-794) Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman b. Abu Ja far Ahmad ibn Ibrahim (1229-1308). Dan sesungguhnya. Mawlana al-Shaikh Abd al-Rahim (w.256 / 810-870). Muhammad Isma il Al-Tanqih li alfaz al-jami al-Sahih. Abd alHadi al-Sindi (w. Ulama-Ulama India di abad ini. dalam muqaddimah kitabnya Miftah Kunuz al-Sunnah: Sekiranya tidak kerana kesungguhan dan perhatian untuk meneliti dan mendalami ilmu hadith oleh saudara-saudara kami. kitab Badhl al-Majhud fi hal Sunan Abi Daud Kashf al-Mughatta fi Fadl al-Muwatta . kegahirahan dalam menekuni dan mempelajarinya telah luntur di Mesir dan Syria sejak berakhirnya abad ke sepuluh H) http://www. Anwar Shah Kashmiri Funun al-hadith Ditegaskan oleh Shaikh Muhammad Rashid Rida. Bahadur b. 911). Ahmad Mawlana Shah Waliullah al-Dehlawi b. al-Hassan b. Jami ah Ulum Athariyyah (Pakistan): Hafiz Abd al-Ghafur b. Abu Abdullah Muhammad ibn Isma il al-Bukhari (197. 1138) Fayd al-Bari ala Sahih al-Bukhari. pasti ia akan hilang di penjuru Timur.com/authors/shaykh_zakariyya. Abi Bakr al-Suyuti (w. Abd al-Allah ibn al-Zubayr al-Humaydi (w. 2008 Musnad abdul Razzaq Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri. kitab al-Burhan fi Tanasub suwar al-Qur an.Risalah sharh tarajim abwab Sahih al-Bukhari.

Ibn Abd al-Bar Awjaz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik (6 jil). Ayyub b. sharh Alfiyah Ibn Malik. 1384) pengarang kitab Amani l ahbar sharh Ibn ma ani alathar Shaykh Abd al-Jabbar A zami. Waliyullah al-Dehlawi Tanwir al-hawalik sharh ala Muwatta Malik. Imdad al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (urdu) Mufti Mahmud Hassan Gangohi (w. Ibn Hazm Al-ta liq al-mumajjad ala muwatta Imam Muhammad. al. Suyuti (1445-1505) Sharh al-Imam Sayyid Muhammad al-Zurqani ala Muwatta Al-muntaqa sharh al-muwatta .Arabi al-Mu afiri Al-Imla fi sharh al-Muwatta . Sa ad b. Musa al-Yahsubi al-Maliki Ida at al-halik min alfaz dalil al-salik ila Muwatta al-Imam Malik. alQadi Abu al-Fadl Iyad b. Muhammad Habib Allah al-Shinqiti (1878-1944) Sharh al-Muwatta . Warith al-Baji (1012/13-1081) Al-Qabs fi sharh Muwatta Malik b. Khasa il Nabawi (saw) Sharh Shama il al-Tirmidhi. Fada il al-Qur an. shaykh al-hadith Muhammad Zakariyya ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Isma il al-Kandahlawi (1315-1402 /1898-1982). Fada il Ramadan. Abu l Walid Sulayman b. Sallam Allah ibn Shaykh al-Islam al-Dihlawi . Abd al-Hayy al-Laknawi Mashariq al-Anwar ala Sihah al-Athar fi Sharh gharib al-hadith al-Muwatta wa al-Bukhari wa Muslim.Mufti Muhammad Taqi Uthmani Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani (132-189) Imam Abd al-Hayy al-Farangi al-Mahalli al-Laknawi Tajrid al-Tamhid li ma fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. juz Hajjat al-wida wa umrat al-Nabi (saw). Lami al-Dirari ala Jami al-Bukhari Muhaddith Muhammad Yusuf Kandahlawi (w. al-Abwab wa al-Tarajim li al-Bukhari Shaykh Rashid Ahmad Gangohi. Anas. Abu Bakr b. Khalaf b. Fada il al-Salat. Shaykh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi (pengasas gerakan tabligh) Al-Maswa sharh al-Muwatta . 1417) Shaykh Abu l Hassan Nadwi.

Arifin al. Al-Hisn al-hasin min kalam sayyid al-Mursalin (saw) Mesir: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Ahmad al-Qaysi al-shahir bi ibn Nasir al-Din Ala al-Din Ali al-Muttaqi ibn Husam al-Din al-Hindi (w. kitab athar. Yusuf al-Jazari al-Shifa i (1350-1429) (1929). hlm. Mendapat tawaran mengajar di Madrasah Iqbaliyah pada 649/1251. kitab athar. 143. Bada i al-minan fi jam i wa tartib Musnad al-Shafi i wa al-sunan. Jawid Ahmad (2003). Muhammad b. al-qawl al-musaddad fi l-dhab an al-musnad li l-Imam Ahmad Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. al-hujja ala ahl al-madina Norman Calder. Muhammad b. mukhtasar aqidat al-Imam al-Safarini Ibn hajar. al-Musnad al-mu tali bi atraf al-musnad al-Hanbali Ibn Hajar. Abd al-Karim al-Jazari (1149-1209) Murshid al-Muhtar ila ma fi musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal min ahadith wa al-athar. terletak kira-kira 100 km dari selatan Damsyik. Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir Is af al-mubatta bi rijal al-Muwatta . Imam al-Suyuti Shams al-Din Muhammad b. Routledge: UK. muwatta . kota Nawa. Abu Bakr Abd Allah b. Classical Islam: a sourcebook of religious literature. Kanz al. Muhammad b. 1567). 1621).Manawi (w. Taj al. dhayl al-qawl al-hasan sharh Bada i al-minan Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi i (767-820) Al-Shafi fi sharh Musnad al-Shafi i. Hamdi Abd alMajid al-Salafi Musannaf Abdul Razzaq al-San ani Abu Yusuf. Ahmad (1702-1773/4). Uthaimin. Ibn al-Athir. sharh thulathiyat Musnad al-Imam Ahmad (780855) Safarini. syarhihi Bulugh al-amani min asrar al-fath al-Rabbani Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. 6 tahun kemudian menjadi penaung Dar al-hadith al-Ashrafiyya . Muhammad b.ummal fi sunan al-aqwal wa af al Abd al-Ra uf b. Hanbal al-Shaybani. al-Fath al-Rabbani li tartib musnad al-Imam Ahmad b. Al-shaybani. Salih. Abd Allah Muhammad b. Majd al-Din Abi al-Sa adat al-Mubarak b.Ittihaf al-Salik bi ruwat al-Muwatta an al-Imam Malik. sharh thalathah al-usul.

studies in hadith methodology and literature. On Schacht s origins of Muhammadan Jurisprudence.htm www. An anthology of sayings of the Prophet Muhammad (saw). baru Ezzeddin Ibrahim. Hadith literature: its origin. shaikh Jamal Zarabozo.bysiness.com/library lebih dari 300 institut. The Translation of the meanings of Sahih al-Bukhari. Denys Johnson-Davies (1976).uk/ulemah/bionawawi. Dr. Dr. An-Nawawi s forty hadith. fizik (al-tab iyyat). Lebih 100 pelajar.urf fi bina ba d al-ahkam ala al. al-Nawawi . radd almuhtar ala al-durr al-mukhtar sharh tanwir al-absar (al-hashiyah) Kitab al-amwal. zahir al-riwayah. hidayat al-hikmah. Imam al-nawawi belajar dari lebih 20 orang guru yang mahir dalam bidang masing-masing. 663/1265). sharh uqud rasm al-mufti. kolej dan universiti yang bercambah di Damsyik. Noble Quran Prof. the history of the Qur anic text. shaykh ihsan al.co. development and special features Prof. Sahih Muslim. cet. Muhammad Muhsin Khan (1927-. al-hadis: an English translation and commentary of Mishkat-ul-Masabih.W.utaibi. Abdul Hamid Siddiqi. Encyclopedia of Islam. nasir al-Ulwan. prayers of the Prophet (saw). The religion of man Ibn Abidin al-shami (1252/1836) urf berperanan dalam hukum yang dikhususkan oleh nas takhsis alnas. Mishkat al-Masabih Al-Haj Mawlana Fazlul Karim. filasuf. Mu jam al-matbu at al. Muhammad ibn Umar ibn Arabi al-Nawawi al-Jawi al-bantani al-Tanari (al-Tanawi) banten (1230-1306 /1814-1897) http://www. Muhammad Mustafa al-A zami. 224 / 838) Athir al-din al-mufaddal ibn Umar al-Abhari (w. Damascus: The Holy Koran Publishing. commentary on forty hadith of al-Nawawi. tahqiq kitab Sunan Ibn Majah. abu ubayd al-qasim b. studies in early hadith literature.cislamonline. Heffening.urf. tahqiq syaikh sulayman b.arabiyyah . nashr al. ahli matematik Riyad al-salihin. sallam (w. kitab tentang logik (mantiq) dan metafizik (ilahiyyat). Muhammad Zubayr Siddiqi. syarah hadith da if Al-nawawi 40 hadith.

Lalu saudara Sulaiman pergi ke pasar dan membawakan sebahagian daging panggang dan manisan. al-Hassan b. Muhammad b. Muhammad b. hlm 192 Imam al-Nawawi memberikan definisi mukhtalaf al-hadith. Abu Bakr Ahmad b. Ali Muhammad b. Cambridge. hlm. yang dapat membawa maslahah dan kebaikan pada umat. ataupun ditarjihkan salah satu daripadanya. 192. Ramadan b. 256). Sulaiman al-Zara i mengunjungi Imam al-Nawawi pada pagi hari Aidil Fitri. Lantas Sulaiman bertanya: Wahai saudaraku. hospital. fiqh dan usul al-fiqh. hlm. Poverty and charity in medieval Islam: Mamluk Egypt. 71 Sharh hidayah al-hikmah. mukhtalaf al-hadith mendakap lebih dari satu bidang. Isma il al-San ani (1688-1768) Tawdih al-afkar li ma ani tanqih al-anzar. hlm. hadith dan usul al-hadith. Adam Sabra (2006). Imam alNawawi sedang menjamah roti tanpa daging. Hlm. 1250-1517. UK: Cambridge University Press. Mahmud Hirawi Amal al-yawm wa al-laylah. Beliau mengulas bahawa ilmu mukhtalaf al-hadith adalah antara ilmu yang terpenting yang perlu diketahui oleh semua Ulama dari pelbagai lapangan pengajian kerana tumpuan ilmu tersebut berkait dengan hadith-hadith sahih yang bercanggah antara satu sama lain yang memerlukan penyelesaian secara ilmiah.Mamluk Mesir (1250-1517) ulama syafi i membenarkan sultan untuk mewakafkan harta awam untuk kepentingan madrasah. dan Imam Muslim (w. Sulaiman lalu mempelawa Imam al-Nawawi untuk makan namun beliau enggan. adakah makanan ini haram? dan Imam al-Nawawi menjawab: Tidak. Ishaq al-Daynuri al-ma ruf bi Ibn al-Sinni (w. suatu keadaan di mana terdapat dua hadith yang berbeza dari segi makna secara zahir lalu diselaraskan di antara keduaduanya. yang tidak dimuatkan dalam kitab Sahih. Musykil al-hadith wa bayanuh. Fawrak Musykil al-athar. Dari aspek lain. Abu Ja far Ahmad b. Al-Talkhis oleh Imam al-Dhahabi (w. zawiyah dan institusi kesufian. khanqah. Beliau mempelawa Sulaiman untuk makan tetapi beliau tidak berselera. Qadi al-Qudat. . 67 menyebutkan maslahah: berkenaan hadith sahih yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. mawlana zadah Ali b. Muhammad al-Tahawi Al-Hakim menyusun kitab al-Mustadrak yang menghimpunkan hadith-hadith sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari (w. 261) atau salah seorang mereka. 748) menyemak semula pensahihan hadith al-Mustadrak Tanbih al-wahim ala ma ja a fi Mustadrak al-Hakim. Fatwa imam al-nawawi diikuti oleh Ulama lain. 975) Tadrib al-Rawi. 196. tetapi ia adalah makanan orang yang sombong . Ahmad b.

1/212-215. Al-Imam Muslim b. penulis kitab Mujaz al-Qanun . Mukarram b. 17. dalam tulisannya yang lain seperti dalam kitab tahdhib al-Asma wa al-Lughat (1/98. hlm.Iraqi. Abd al-Salam b. Ala al-Din Abul A la (w. Abd al-Rahim b. 2/90). Haddad.Arab Ibn Nafis. Al-qanun fi tafsir al-nusus. 1406) Ibn al-Nafis. Manzur al-Ifriqi al-Misri (630-711 / 12321311).Abu Zakariyya Muhammad al-Ansari. Khaldun al-Hadrami (w. Tarikh al-Turath al. Taj al-Din Abi al-Hassan Ali b. ahli perubatan. Al. Fath al-Majid Sharh al-Durar al-farid fi aqa id ahl al-tawhid. filasuf terkemuka. 1898) Farid Mat Zain. 687/1288) Turut mengungkapkan tentang kitabnya al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Abdullah (596-652 / 1199-1254) Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Abi Muhammad Abdullah b. Abi Bakr al-Ardabili (1278-1345) hidup di zaman pemerintahan kerajaan Mamluk al-Bahri (p. hlm. Ali b. al-Hajjaj wa minhaj fi al-Sahih wa atharuhu fi ilm al-hadith. bab sebab-sebab Imam al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadith dari sebahagian perawi yang da if Abu Ubaydah Masyhur b. Brocklemann.Arifin (hlm. Fath al-Mughith sharh alfiyah al-hadith. 57.Arabi. Hassan. bab kitab-kitab sahih yang merupakan tambahan dari Sahih al-Bukhari dan Muslim Al-Sakhawi. Abu Nawas fi tarikhihi. 261.Beirut: Dar al-Kutub al. Abu al-Tayyib Mawlud (2006). Fath al-Baqi bi Sharh alfiyah al. al-Hassan b. Lisan al. 1250-1389) Abu Zayd Abd al-Rahman b. Imam Nawawi: Ulama besar mazhab Shafi i Dewan Siswa 665/1266 Imam Nawawi ditauliah sebagai ahli hadith Sezaman Ibn Arabi. 117. Hlm. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi alShafi i (w. pakar bahasa. bab sekuat-kuat hadith sahih. Sharh al-Bukhari (hh. Tarikh al-Adab al. 51 (bab: hadith sahih yang merupakan tambahan dari dua kitab Sahih) Al-Sariri. 218. sejarawan dan ahli hokum.Arabi 3/181 Manhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyah al-Muhaqqiqin Jami al-Qawa id fi ilm al-Jabr. Muhammad b.Iraqi. Muhyiddin Muhammad ibn Ali (560-636 / 1164-1238) Ibn Taymiyyah. 262) Bustan al. hlm. 179).Ilmiah. Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazim al-Qarshi al-Dimashqi (w. 309 Fu ad Sezkin. 1288). al-Hussain (1325-1404) Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith.

Badr al-Din al-Balisi (w. karya awalnya pada 866 H.izti azah wa al-basmalah. risalah. al-Maqasid al-hasanah. berguru dengan 150 Shaykh. 652) Abu Hanifah. mendalami ilmu fiqh dan tafsir dari Shaikh Sharaf alDin al-Manawi (datuk kepada Shaikh Abd al-Ra uf al-Manawi. 1401). al-Nu man ibn Thabit ibn Zuta. al-hawi li al-fatawa. dan syarahnya nuzhat alnazar. taghliq al-ta liq ala Sahih al-Bukhari. al-Miqdad ibn Amru ibn al-Asad al-Kindi (rad) Ibn al-Qayyim (w.Iraqi (w. 619) Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (w. alfiyah al-hadith. Silsilah al-dhahab. sharh al. Ilm al-Din al-Bulqini (w. al-Matalib al. Ashrat al-Sa ah Jalal al-Din al-Suyuti (849-911 / 1445-1505). pengarang kitab Fayd al-Qadir Sharh alJami al-Saghir Suyuti menghasilkan lebih 500 kitab. ringkasan Tahdhib al-Kamal oleh Imam al-Mizzi. 1404) alfiyah al-hadith Ibn hajar belajar dengan Shams al-Din al-Qalqashandi (w. al-Jami al-Kabir. Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. al-Tibyan fi aqsam al-Qur an Abu Talib (w. 1401) Fath al-Bari.Umm al-Mu minin Maymunah bint al-Harith (rad). Risalah tadhkirat al-athar. al-Dirayah fi takhrij al-ahadith al-hidayah. al-Jami al-saghir. 878). Tafsir al-Jalalayn. Dur alManthur fi al-tafsir bi al-ma thur. Ta rif ahl al-taqdis bi maratib al-mawsufin bi al-tadlis Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902 / 1428-1497) Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Sharifah. Fatima bint al-Manja al-Tanukhiyya (w. 1407). Tahdhib al-Tahdhib. . al-Daw al-lami li ahl al-Qarn al-tasi . 639) Muhammad Abduh (1849-1905) Abdullah ibn Umar (w. 751). al-nukat ala kitab Ibn al-Salah. kitab Jila al-Afham. dikenali sebagai Ibn al-Kutub (putera kitab). al-Jawahir wa al-durar fi tarjamah Syeikh al-Islam Ibn al-Hajar. melazimi majlis al-Kafiji selama 14 tahun. al-Qawl al-Musaddad fi Musnad Imam Ahmad.aliyyah bi zawa id al-Masanid al-thamaniyah. pada 1486 M beliau dilantik mengetuai Masjid al-Baybar di Kaherah. 930) sambutan terbesar di Mesir Durar al-Kamina (Ulama abad ke 8). 693) Abu Dhar (w. Abu alTayyib Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbi Al-Hafiz Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al. mula ditulis pada tahun 1414 (817 H) selesai pada bulan Disember 1428 (Rajab 842 H) Ibn Iyaas (w. nukhbat al-fikr.Asqalani (1372-1449 / 852) Shams al-Din ibn al-Qattan al-Bulqini (1404) Ibn al-Mulaqqin (1402) Zayn al-Din al.

qadi abd al-jabbar (w. Abu Muslim al-Khurasani (w. Imam al-Sha rani (w. maka perkataan itu tidak ada salahnya. memanfaatkan kefahaman masalih mursalah. 935) pengarang 3 kitab fahras. Tabaqat al-Huffaz.sunniport. al-Tahdith bi ni mat Allah 283 karya disebut dalam Husn al-Muhadarah 1/ 335 Tarjamah Imam al-Suyuti. shah wali allah (w. menggunakan dalil qiyas. Kashf al-Zunun 5/434 Murid Imam al-Suyuti al-Dawudi (w. 945) pengarang kitab Tabaqat al-Mufassirin. Tarikh al-Khulafa . Asma al-Matalib. Ibn Iyaas (w. 798) Al-Afghani. Mengambil pendekatan luas. 1024) Muhammad abu Zahra (w. Bughyat al-wu at wa tabaqat al-Nuhat.com/books Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (909-974 / 1503-1566). Anas. . Di antara yang sependapat dengan pandangan ini ialah Imam Malik b. al-Sawa iq al-Muhriqah. ta lil al-ahkam. Sahih Muslim. al-Hafiz ibn Tulun al-Hanafi (w. Kitab al-Bir wa a-Silah (Bab larangan dari mengatakan manusia telah rosak).Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi. al-Humaydi dan lain-lain. Hadith Abu Hurairah (rad). Adapun orang yang berkata demikian kerana melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama serta didorong oleh rasa sedih atas nasib yang menimpa mereka dan timbul dari rasa cemburu terhadap agama. Imam al-Khattabi. maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak antara mereka). dan bermaksud merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Syed Qutb (1906-1966) Menjauhi perkara syubhat dalam pekerjaan memperoleh rezeki dari mata pencarian yang halal. 1974) Abu Yusuf. Ya qub ibn Ibrahim al-Ansari (w. Tabaqat al-Sufiyah Http://www. kupasan jalur isnad. al-Khilafat al-Rashidun. 930) Bada i al-zuhur. Demikian yang dijelaskan oleh para Ulama dan huraian yang dikemukakan dalam membahaskan permasalahan ini. 1762). dan merujuk pendapat Ulama dalam mentafsirkan nas. Tahrir alMaqal fi Adab wa Ahkam fi ma yahtaj ilayha mu addib al-atfal Kefahaman tentang perawi merangkumi makrifat tentang riwayat al-shadh. dan pengeluaran hukum (istinbat). Imam al-Nawawi menghuraikan hadith ini dalam Riyad al-Salihin: larangan di atas adalah untuk orang yang berkata demikian kerana rasa bangga pada dirinya yang (dirasakan) tidak rosak. penelitian teks (matn). 755) membawa revolusi Iran menumpaskan Khalifah Umayyah pada 750 Hijrah dan mengangkat khalifah Abbasiyah (750-1258). Jamal al-Din (1838-1897). Maka yang demikian itu adalah haram. Rasulullah (saw) bersabda: (Jika ada seseorang berkata: orang ramai sekarang ini telah rosak. istihsan. 973).

3/324. hlm. amalan duniawi yang paling utama dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). bangkai. Siddiqin dan Syuhada). Kuala Lumpur: Darul Nu man.dilarang mencetus dan menimbulkan kemudaratan. Ibn Taymiyah. Kedah: Khazanah Banjariah. 70 ibn Abbas (rad) mentafsirkan Rabbani sebagai para Ulama cendekiawan dan penuh hikmah Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. hadith 1581. sabda Rasulullah (saw): (Sesungguhnya Allah (swt) apabila mengharamkan sesuatu. hal. 30 menyingkir mudarat lebih diutamakan dari meraih manfaat Hal. 83. hadith 209. 28 qawaid al-ahkam . hadith 2139. . Fiqh Keutamaan satu kajian baru dari perspektif al-Quran dan alSunnah. maka diharamkan pula harganya (untuk dijual beli). Abu Daud. Fiqh al-Awlawiyyat. 135. Muslim. cet. Hal. kitab al-Buyu . Beirut: Mu assasah al-Risalah. Batu Caves. Fiqh al-Awlawiyat. kitab al-Tijarah. kemudian mengamalkan dan mengajar pada orang lain. Pokok Sena. Amar Ma ruf Nahi Munkar. hadith 3488. Sunan. Al-Qardawi. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. dan dilarang membalas kemudaratan/kecelakaan kepada orang lain Kemudaratan (kerosakan/kerugian) harus dihalang sekadar kemampuan Hal. Ahmad b. babi. Syu aib al-Arna ut (ed. cet. Al-Baqarah 2: 275. Hadith Nabi (saw): (Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak. hadith 2236. Bukhari. Cet. Juga termasuk sesuatu yang munkar adalah transaksi (mu amalat) yang dilarang oleh Rasulullah (saw).). Musnad Imam Ahmad. sabda Nabi (saw): (Peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama dengan para Nabi (as). Yusuf Abdullah (1999). 3/5-11 Ulama yang bersifat Rabbaniyyin. Ahmad Nuryadi Asmawi (terj. dan berhala). Cet 4. Waqaf. Dakwah dan Pengarahan. 2. Sunan al-Tirmidhi. Riyadh: Bahagian Urusan Keislaman. 40 Hadith peristiwa akhir zaman. Selangor: Thinker s Library.). Abd al-Halim (1421 H). iaitu orangorang yang mengerti dan memahami ajaran yang hak. Selawat Imam al-Nawawi (rah) dan penzahiran fatwanya tentang kewajaran bertawassul. dari Ibn al-qayyim al-Jawziyyah. daging.Ibad. hlm. Riwayat Ibn Abbas (rad). 99 Selawat Nabi (saw) Fadhilat dan Khasiatnya. 251.). Hanafi Mohamed (1998). Akhmad Hasan (terj.Abu Ali Al-Banjari al-Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) (2000). 7. Sunan Ibn Majah dari riwayat Abdullah ibn Umar (rad).

tidak mentafsir hadith secara zahir. Abd al-Karim (1987). Imam al-Nawawi sebagai Ulama Muhaqqiqin.ditekankan dalam al-Qur an bahawa perniagaan tidak melalaikannya dari mendirikan solat dan menunaikan zakat. No 11 cet. tetapi ini bukan pengertian yang kami maksudkan. Terjemah Riyad al-Salihin 5/267 mengenai sembahyang witir sebelum seseorang tidur adalah disunatkan kepada seseorang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam. Setiap maslahah yang lahir dari matlamat mendukung maqasid shariah adalah selaras dengan maksud al-kitab. Al-Ghazali (450-505 / 1058-1111). hh. al-Mustasfa 1/286-7 Maslahah pada asasnya bermaksud meraih manfaat dan menolak mudarat. Tetapi sekiranya mereka yakin dapat bangun pada waktu tersebut adalah lebih baik dilakukan (di akhir malam). 293-4. meneroka maksud yang lebih jauh dalam memahami maksud nas. 378-385. Al-Ghazali. . Petaling Jaya: Akademi Pengajian Islam. kerana perolehan manfaat dan penyingkiran mudarat adalah maksud yang tercapai dari penciptaan dan maslahah makhluk. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Al-wajiz fi usul alfiqh. Istinbat hukum dari nas (al-Qur an dan hadith) menggunakan ijtihad bayani. Universiti Malaya. Zaydan. al-sunnah dan ijma . Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa Jurnal Syariah. Beirut: Dar al-Kutub al. 401-409. ijtihad qiyasi ijtihad istislahi Istinbat hukum tanpa nas dengan kaedah ijtihad istislahi. (1984) al-Mustasfa min ilm al-usul. Asmadi Mohamed Naim (2003).Ilmiyah Juz 1/hh. 2.

and are renewable on an annual basis for the duration of the programme. Candidates are required to demonstrate a high level of academic achievement.). 185. tarjamahnya dalam al-dhahabi. Al-Mankhul min ta liqat al-Usul. Subject areas may be drawn from a range of fields. Imam Abu al-Husayn al-Basri. al-shatibi (w. 204). . akal. in collaboration with the Oxford Centre for Islamic Studies is offering the Merdeka Scholarships to deserving Malaysians who wish to pursue post-graduate studies at the University of Oxford. Khazanah Oxford Centre for Islamic Studies Merdeka Scholarship Programme Overview Yayasan Khazanah. nyawa. Konsep al-maslahah paling awal dibincang oleh pemuka mazhab Syaf i i. Paret R. keturunan dan harta. hlm. able to demonstrate how they can be the future leaders in their respective fields of study. (1961). The scholarships will cover university and college fees. Muhammad Hasan Hitu (ed. Interested candidates must possess exceptional academic qualifications. Leiden: Brill. 323. maintenance allowance and return air fare.Apa yang kami maksudkan dari maslahah ialah pemeliharaan agama. Damsyik: Dar al-Fikr. 380. dalam kitabnya al-mu tamad fi usul al-fiqh Al-syafi i (w. as well as show how it can benefit the nation. beginning October 2009. Istihsan and Istislah dalam Shorter Encyclopedia of Islam. Al-ghazali. AlGhazali (1980). siyar a lam al-nubala . Apa yang menjamin pemeliharaan lima usul ini adalah maslahah dan apa yang mencuaikannya adalah mafsadah. and how their study will make a contribution to the future needs of Malaysia. 789/1388) Al-ghazali dalam kitab al-mustasfa membincangkan konsep maslahah dan munasib Maslahah mursalah merujuk pada maslahat mutlak yang tidak mempunyai keterangan nas tetapi selaras dengan maqasid dan maksud syariat. hlm.

3. Awards are renewable annually through the duration of the programme of study. Oxford Centre for Islamic Studies. The statement should also outline the applicant s reasons for wanting to study at Oxford. Candidates will be expected to show how their careers and the wider interests of Malaysia will benefit from a period of study at Oxford. The completed application form. should have an excellent record of academic achievement and a proven capacity for independent research. A signed personal statement of no more than 1. All correspondence should be addressed to: The Academic Assistant. A list of academic qualifications and other awards and honours received A statement of the status of their application to the University of Oxford 5.000 words that includes a description of the intended area of study and describes how this will benefit Malaysia.uk . applicants are required to submit the following: 1. Attention will also be given to the personal qualities of the candidates in terms of their leadership potential and ability to communicate. How to Apply To apply. Eligibility Candidates.assistant@oxcis.ac. who must be citizens of Malaysia. The recommendation letters must reach the Oxford Centre for Islamic Studies by the application deadline. Two confidential letters of recommendation from referees who can assess in detail the applicant s academic performance and potential.Awards will include university and college fees. 2. and summarise the personal qualities that would make them a worthy recipient of a scholarship. accommodation and subsistence allowances. 4. George Street Oxford OX1 2 AR. and return air fares. UK Tel: 44 1865 278730 Fax: 44 1865 248942 e-mail: academic.

dan susu pada lemak. Fasal I membincangkan kerangka asas kitab al-Buyu yang menzahirkan tema yang digarap dalam perbahasan hadith dan nas. Ia membincangkan kefahaman hadith al-Buyu dan manhaj syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hukum dan menghuraikan kerangka fiqh al-mu amalah. Beliau turut mengungkapkan kaedah yang digariskan oleh Ulama dalam menjelaskan kedudukan dan kefahaman hukum yang berkait dengan hadith al-gharar: . Fasal II menghuraikan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam mengupas isnad. Beliau mengungkapkan: Dan adapun larangan jual beli (yang mengandungi unsur) gharar maka ia merupakan usul dan maksud khusus kitab al-Buyu . mengistinbat dalil dan mengkritik pandangan dan pentafsiran Ulama tentang hukum dan pendapat mazhab. jual beli barang yang tiada. yang tidak mampu diserahkan. dan seekor kambing antara sekumpulan kambing-kambing. mentarjih dan menghalusi nas.1. dan jualan dalam longgokan yang samar anggarannya.1. Tema Asas KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË merangkul tema dan mawdu perbahasan yang digarap dalam kupasan berikut: 4. membahaskan riwayat. dan jual beli anak dalam kandungan. Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4.1. Fasal ini diakhiri dengan rumusan umum tentang faedah dan kefahaman yang dirangkul dari perbincangan kitab al-Buyu . Perbahasan hadith al-gharar Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman dan maqasid khusus kitab al-Buyu . Ia terbahagi kepada dua fasal. Ia membahaskan kefahaman kitab al-Buyu dan membincangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam merangka dan melakarkan tarjamah bab. dan yang seumpamanya . Ia menghuraikan corak perbahasan yang dikemukakan dan menampilkan kefahaman fiqh yang tuntas yang digarap dari hujah dan pandangan mazhab. Ia menampilkan kaedah huraian dan syarahan hadith yang tuntas dalam kupasan hukum dan nas.BAB 4: ANALISIS KITAB AL-BUYU DALAM SAHIH MUSLIM Bab ini menghuraikan secara terperinci metodologi syarah dalam Kitab al-Buyu . seperti jual beli hamba yang lari (dari tuannya). yang belum dimiliki oleh penjual. Ia menggarap dan memperhalusi manhaj yang diketengahkan dalam perbahasan hadith dan nas. barang yang tidak diketahui (nilai dan kadarnya). dan jual beli ikan di air. dan jualan sehelai pakaian antara beberapa helai pakaian. dan kerana itu perbahasannya didahulukan oleh Imam Muslim. dan terangkum di dalamnya pelbagai permasalahan yang tak terhitung.

Wallahu A lam.1.Dan sebahagian permasalahan yang dinyatakan dalam bab berhubung ikhtilaf Ulama tentang kesahihan jual beli. Membatalkan tradisi jahiliyah Imam al-Nawawi turut menghuraikan maqasid asas kitab al-Buyu yang menolak kaedah dan pendekatan jahiliyah dalam amalan jual beli. 4. dan kefasadannya seperti jual beli barang yang tiada (ghaib) adalah didasarkan atas kaedah ini. al-Hisah (jualan dengan lemparan batu).2. lalu membatalkan jual beli (yang berunsurkan gharar). dan menganggapnya seperti tiada. dan yang seumpamanya. Dan sebahagian lain tidak memperkecil dan meringankannya. dari jual beli yang dizahirkan nas tentangnya secara khusus. . al-Munabadhah. Habal al-Habalah (menjual anak kepada anak unta dalam kandungan). lalu mengesahkan jual beli. dan benih haiwan. dan dizahirkan pengharamannya kerana ia merupakan jual beli yang masyhur dari amalan jahiliyah. lantaran sebahagian Ulama memandang (kesan) gharar tersebut kecil. Wallahu A lam. Beliau mengungkapkan: Dan ketahuilah bahawa jual beli al-Mulamasah. yang dinyatakan setiap satunya secara berasingan. seluruhnya terangkum dalam larangan dari jual beli al-gharar.

Syarahannya menggarap hujah dan merangkul pandangan Ulama dalam membahaskan hadith. [Dalam isnad lain] Dan Muhammad b. mentarjih dalil dan hujah mazhab. Abd Allah b. Dan Abu Bakr b. dari Ata b. Abd al-Rahman. al-mulamasah dan al-munabadhah. dari bapanya. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. berkata: Waki memberitahu kami dari Sufyan. (dengan hadith) sepertinya. Rafi .2. (dengan hadith) sepertinya. Numayr memberitahu kami. yang mendengarnya dari Abu Hurairah (rad). dari Nabi (saw). dari al-A raj. ialah dengan kedua pihak (pembeli dan penjual) saling menyentuh pakaian yang lainnnya tanpa dihalusi dan diteliti. dari Abi al-Zinad. Perbahasannya tertumpu pada hadithhadith hukum yang berkait dengan kefahaman fiqh dan asas-asas al-mu amalah. Asim. merungkai kefahaman hukum. Dinar menceritakan pada kami. dari Hafs b. Umar. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË ini memuatkan sejumlah 21 bab dan 158 hadith. Berikut adalah kandungan bab dan hadith yang dikemukakan: 1. berkata: Saya membaca dengan Malik. Abd al-Wahhab menceritakan pada kami. Ia menghuraikan kefahaman hukum dan kerangka fiqh almu amalah yang digariskan dalam syariat. Habban. Mina .4. dari Abu Hurairah (rad). dari Muhammad b. [Tahwil] Dan Muhammad b. dari Abu Hurayrah (rad). dan Ibn Abi Umar (rad) memberitahu kami. ialah dengan kedua pihak saling melempar pakaiannya kepada yang lain. Abi Salih. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. dan al-munabadhah. . Adapun al-mulamasah. Abi Syaibah berkata pada kami. dari Abu Hurairah (rad). dari Nabi (saw). menghalusi lafaz. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman memberitahu kami dari Suhayl b. Ibn Numayr dan Abu Usamah memberitahu kami. Dan berkata kepadaku Muhammad b. Abd al-Razzaq memberitahu kami. Bab terbatalnya jual beli al-Mulamasah dan al-Munabadhah (7 hadith). semuanya dari Ubayd Allah b. mengupas isnad. Dan Abu Kurayb. ayahku berkata. Ia memaparkan hadith dan riwayat berikut: Yahya b. Sa id memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). dari al-A raj. sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-mulamasah dan al-munabadhah. menganalisis dan mengistinbat nas. (dengan hadith) sepertinya. tanpa diperlihatkan pakaian pemiliknya terlebih dahulu. Dan Qutaybah b. dari Khubayb b. menghuraikan dalil. mengatakan: Telah diharamkan dua bentuk jual beli. al-Muthanna memberitahu kami. Amru b. Yahya b.

Sa id berkata pada kami. Yahya yakni Qattan memberitahu kami. Harb memberitahuku dan lafaz adalah darinya -. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr -. Laith memberitahu kami. Abu Sa id al-Khudri (rad) berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kami dari dua jenis jual beli dan pakaian: (Baginda saw) mengharamkan amalan al-mulamasah dan almunabadhah dalam jualan. dari Rasulullah (saw): sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari jual beli habal al-habalah. Bab terbatalnya jual beli dengan (lemparan) batu. 2. Sa ad b. Pengharaman jual beli habal al-habalah (2 hadith). Yahya b. Abu al-Zinad memberitahu saya. Sa ad. kami diberitahu oleh Ya qub b. Idris. Nafi mengkhabarkan pada saya. Sa id. [Tahwil] Dan Qutaybah b. bapaku memberitahu kami dari Salih. berkata: Ibn Wahbin melaporkan pada kami. Dan al-mulamasah: ialah seorang lelaki menyentuh pakaian lelaki lain dengan tangannya pada waktu malam atau siang. Sa id berkata pada kami. dari Ibn Shihab. Harb dan Muhammad b. maka Rasulullah (saw) melarang darinya. dan hal tersebut dianggap telah menyempurnakan urusan jual beli antara keduanya tanpa (saling) melihat dan menyatakan kerelaannya. Dan al-munabadhah. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-hasat (lemparan batu) dan bay al-gharar. Saya diberitahu oleh Zuhayr b. Abi Syaibah memberitahu kami. Ibrahim b. Yunus menceritakan pada kami. dengan isnad ini. dari Ubayd Allah. Abi Waqqas mengkhabarkan pada kami. Amir b. Dan berkata kepadaku Amru al-Naqid. kemudian ia pula menghasilkan anaknya. Abdullah b. dari al-A raj. dari Ibn Umar (rad). dari Ibn Shihab. berkata: Sesungguhnya kaum jahiliyyah saling menjual beli daging unta dengan habal alhabalah. Yahya memberitahu saya dan lafaz ialah dari Harmalah-. dan jual beli yang mengandungi unsur gharar (1 hadith). ialah anak unta yang dilahirkan. Yahya dan Muhammad b. dari Nafi . ialah dengan seorang lelaki melemparkan pakaiannya kepada lelaki lain dan lelaki itu melemparkan pula pakaiannya kepadanya. dari Ubayd Allah. dari Abu Hurayrah (rad). dan habal al-habalah. dari Abd Allah (ibn Umar rad). 3. dan tidak dibelek dan dihalusinya kecuali sekadar itu. Yahya b. .Abu al-Tahir dan Harmalah b. dan Abu Usamah menceritakan pada kami. Dan Abu Bakr b. Rumh memberitahu kami: Al-Layth melaporkan pada kami. Yahya b.[Tahwil] Dan Zuhayr b.

bapaku memberitahu kami. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. dari Malik. dari al-A mash. dari Nafi . [Tahwil] Dan Ibn alMuthanna memberitahu kami. berkata: Yahya menceritakan pada kami. bersabda: (Jangan seseorang lelaki menjual atas jualan saudaranya. Yahya b. Ibn Abi Za idah berkata pada kami. dari al. Dan berkata kepadaku Muhammad b.Ala . dari Nabi (saw).Ala dan Suhayl. bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang kamu menjual di atas jualan saudaranya). [Tahwil] Dan Muhammad b.4. Yahya b. Hatim dan Ishaq b. tawarannya ke atas tawaran saudaranya. Syu bah menceritakan pada kami. dari Nafi . memuji-muji barang (untuk menaikkan harga). Mu adh berkata kepada kami. . 5. dari Nafi . dari ayahnya. dari Abi Salih. dari bapa mereka. dan jangan meminang atas pinangan saudaranya. kesemuanya dari Ibn Mahdi. dari Ubayd Allah. Kami diberitahu oleh Zuhayr b. Dan Ahmad b. dari al. Dan pada riwayat al-Dawraqi: atas tawaran (simat) saudaranya. dan berkata dua perawi yang lain: sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menahan (kafilah). Larangan menahan kafilah dagang (sebelum sampai ke pasar) (5 hadith). dari Adiyy dan beliau ialah Ibn Thabit -. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang seorang lelaki menawar atas tawaran (sawmi) saudaranya. dan membiarkan lemak (susu) pada unta (tanpa diperah) supaya kelihatan banyak (8 hadith). Syu bah memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ubayd Allah b. dan Ibn Hujr memberitahu kami. Pengharaman jual beli seseorang ke atas jualan saudaranya. dari Nabi (saw). dari Abu Hurairah (rad). al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr . dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyekat hasil dagangan sehingga ia sampai ke pasar. Isma il dan beliau ialah Ibn Ja far menceritakan pada kami. Yahya yakni Ibn Sa id berkata pada kami. Abd al-Samad menceritakan pada saya. Harb dan Muhammad b. Mansur. dari Ibn Umar (rad). Ayyub. Syu bah memberitahu saya. Abi Syaibah memberitahu kami. Qutaybah ibn Sa id. dari Ubayd Allah. Abu Bakr b. seperti hadith Ibn Numayr. dari Abi Hazim. dari Ibn Umar (rad). Abd al-Samad menceritakan pada kami. Ibrahim al-Dawraqi memberitahu saya. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya) . semuanya dari Ubayd Allah. kecuali setelah diizinkan). dan ini adalah lafaz Ibn Numayr. [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). bapaku berkata pada kami. Nafi mengkhabarkan pada kami. dari Ibn Umar (rad).

Ma mar mengkhabarkan pada kami. dari Ibn Sirin. baginya khiyar (untuk mengekal atau menfasakhkan jualan). Abdullah b. Mubarak menceritakan pada kami.dikurniakan rezeki yang diperuntukkan). berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan ahli kota menjual untuk orang desa. dari bapanya. dari Abd Allah (Ibn Umar rad). dari Jabir (rad). dari Abi Uthman. dari Abu Hurairah (rad). Larangan orang kota menjual (menjadi perantara) kepada orang desa (6 hadith). Ishaq b. dan dari orang kota menjual untuk orang desa. dari (hadith) Nabi (saw): (Sesungguhnya Baginda (saw) melarang orang kota menjual untuk orang desa). dari al-Zuhri. berkata: Saya mendengar Abu Hurairah (rad) berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menahan kafilah. dari Ibn Jurayj. dari Sa id b. 6. dan barangsiapa yang menahan dan membeli darinya. Ibrahim dan Abd b. dari Ibn Abbas (rad). dan Zuhayr b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menahan kafilah. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Harb memberitahu kami: Sufyan berkata kepada kami. bersabda: (Janganlah seorang (penduduk) kota menjual (menjadi perantara) untuk orang desa). Yahya b. tinggalkan manusia (memperoleh) rezeki yang ditentukan Allah (swt) untuknya dari sebahagian pada sebahagian yang lain) . al-Musayyib. Sulayman memberitahu kami. Dan Zuhayr berkata. [Tahwil] Dan Ahmad b. dari Ibn Tawus. dari Abu alZubayr. Abd al-Razzaq berkata kepada kami. Hisham b. Ibn Abi Umar berkata kepada kami. Hisham alQurdusi melaporkan pada kami. yang menyampaikannya dari Nabi (saw). Amru al-Naqid. . Yahya b. Berkata (Tawus): Saya bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Apa maksud pernyataan (hadith) nya: Orang kota untuk orang desa? Beliau menjawab: Jangan menjadi perantara baginya. Zuhayr berkata kepada kami. Abu Khaysamah melaporkan pada kami. dari Hisham. dari Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang dari mencegat kafilah. Yahya berkata kepada kami. dari Nabi (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari menahan (barang) jualan. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. Abi Syaibah. dari Jabir (rad). Hushaim melaporkan pada kami. dari Ibn Sirin. Humayd memberitahu kami. Abi Syaibah memberitahu kami. Abu Bakr b. maka setelah pemiliknya sampai ke pasar.Dan Abu Bakr b. dari al-Taymi. Yunus memberitahu kami. Melainkan pada riwayat Yahya dinyatakan (yurzaq .

maka hendaklah dipulangkan beserta satu cupak makanan. Uyaynah berkata pada kami. dari Anas b. sekiranya ia rela dengan susunya maka boleh terus dimilikinya. Abi Rawwad berkata pada kami. 7. dan dipulangkan beserta satu cupak tamar. Ibn Abi Adi berkata pada kami. dari Jabir (rad). Malik (rad) berkata: Sesungguhnya telah dilarang bagi kami ahli kota menjual (menjadi penengah) untuk ahli desa. Sa id berkata pada kami.Abu Bakr b. Qays memberitahu kami. . sekiranya tidak. dari Anas (rad). dari Suhayl. walaupun ia adalah saudara atau bapanya. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman al-Qari . berkata: telah dilarang ke atas kami orang kota menjual bagi (pihak) orang desa. Yahya berkata pada kami. Malik (rad). dari Ibn Awn. Mu adh memberitahu kami. (dengan hadith) sepertinya. maka hendaklah ia pulangkan kambing tersebut bersama satu cupak tamar).memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna berkata pada kami. Muhammad b. dari Abu al-Zubayr. Abi Syaibah dan Amru al-Naqid memberitahu kami: Sufyan b. dan diperah susunya. Maslamah b. Qurrat menceritakan pada kami. dari Musa b. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (musarrah). bukan gandum). sekiranya ia ingin pulangkan. Anas b. dari Muhammad (Ibn Sirin). dari bapanya. Abu Amir yakni al. Muhammad b. dari Nabi (saw) yang bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang telah diikat lemaknya (musarrah). sekiranya mahu ia boleh terus mengambilnya dan sekiranya mahu ia boleh memulangkannya. Dawud b. dari Ibn Sirin. maka baginya khiyar selama tiga hari. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing (al-musarrah) maka baginya khiyar selama tiga hari. al-Muthanna memberitahu kami. Hukum jual beli al-Musarrah (6 hadith). dari Abu Hurairah (rad). Qa nab berkata pada kami. Jabalah b. dari Muhammad (Ibn Sirin). Abd Allah b.Aqadi memberitahu kami. Ibn Awn menceritakan pada kami. dari Abu Hurairah (rad). Hushaim melaporkan pada kami. Qutaybah b. Amru b. Dan Yahya b. dari Yunus. maka hendaklah dibeleknya. Yasar. dari Nabi (saw). dari Muhammad.

keduanya dari Amru b. dari Sufyan dan beliau ialah al-Thawri . [Tahwil] Dan Abu al-Rabi alAtakiy dan Qutaybah memberitahu kami: Hammad berkata pada kami. dari Tawus. Terbatalnya jualan sebelum sempurna pemilikan (14 hadith). dari Hammam b. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dan berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila seseorang kamu membeli unta atau kambing yang ditahan lemaknya (musarrah). dengan isnad ini. Ma mar menyampaikan khabar pada kami. dari Amru ibn Dinar. seperti hadithnya. 8. Humayd berkata pada kami . dari Ibn Tawus. Abd al-Razzaq memberitahu kami. maka ia boleh menimbangkan dua pilihan setelah diperah susunya. dan Ahmad b. atau memulangkannya bersama secupak tamar). dan sekiranya mahu boleh memulangkannya. Rafi berkata pada kami. dengan lafaz: (Barangsiapa yang membeli kambing maka baginya khiyar). dari Ibn Abbas (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dijual sehingga telah dimiliki dengan sempurna). dan berkata kedua yang lainnya: Kami dikhabarkan oleh Abd al-Razzaq -. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (al-musarrah) maka ia boleh menimbangkan dua pilihan (khiyar). dari bapanya. Yahya memberitahu kami. dan menyebut sebahagian hadithnya. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka semua perkara adalah sepertinya. selain gandum). Abi Shaybah. dari Ibn Abbas (rad). Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka setiap perkara adalah seperti makanan. sama ada terus mengambilnya. Rafi dan Abd b. dari Rasulullah (saw). Munabbih.berkata Ibn Rafi : Kami diberitahu. Muhammad b. dari Muhammad. . dan Abu Kurayb memberitahu kami: Waki berkata pada kami. dari Abu Hurairah (rad). Dan Ishaq b. Dan Ibn Abi Umar.Ibn Abi Umar berkata pada kami. Sufyan memberitahu kami. sekiranya ia mahu boleh mengekalkan miliknya. dengan isnad ini. Abd al-Wahhab berkata pada kami. Yahya b. Zayd berkata pada kami. dari Ayyub. maka janganlah dijual sehingga diperoleh dengan sempurna). Ma mar memberitahu kami. Dinar. dengan secupak tamar. Abdah memberitahu kami: Sufyan berkata pada kami. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. Ibrahim. Muhammad b. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. dari Ayyub. Hammad b. berkata: Inilah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah (rad) kepada kami.

alDahhak b. sebelum menjualnya. dari Ibn Umar (rad): bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. dari Ibn Umar (rad). Berkata Abu Hurayrah (rad): Saudara menghalalkan jual beli al-Sikak (kupon makanan). Ishaq b. dan melarang dari menjualnya. Ibrahim memberitahu kami Ishaq berkata: Kami dikhabarkan. dari Abu Hurayrah (rad): sesungguhnya ia berkata pada Marwan: Saudara telah menghalalkan jual beli riba. Yahya memberitahu kami. sedangkan Rasulullah (saw) telah mengharamkan jualan makanan sebelum diperoleh dengan sempurna. al-Ashaj. Ibn Wahab melaporkan pada kami. [Tahwil] Yahya b. . dari Sulayman b. Lalu saya bertanya pada Ibn Abbas (rad): Mengapa (perlu ditimbang)? Dan beliau menjawab: Tidakkah saudara perhatikan mereka saling berjual beli dengan emas. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual longgokan tamar. 9. dari Nafi (rah). berkata: Kami pada zaman Rasulullah (saw) saling berjual beli makanan. maka janganlah dijual sehingga ditimbangnya (terlebih dahulu)). Abu al-Tahir Ahmad b.Abu Bakr b. Abd Allah b. yang tidak diketahui kadarnya. al-Harith al-Makhzumi melaporkan pada kami. Uthman berkata pada kami. dari Ibn Tawus. Yasar): Maka Marwan berkhutbah pada manusia. Marwan menjawab: Saya tidak melakukannya. Sarh memberitahu saya. Abi Shaybah. Abd Allah b. Yahya b. dari bapanya. Ibrahim memberitahu kami. Masaylamah al-Qa nabi berkata kepada kami. Ibn Jurayj berkata pada saya: Abu al-Zubayr mengkhabarkan padanya: Saya mendengar Jabir b. dari Ibn Abbas (rad). maka diutuskan seseorang yang mengarahkan kami supaya beralih dari tempat yang dibeli makanan padanya ke tempat lain. Abd Allah b. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Abu Kurayb. dari Sufyan. Berkata Sulayman: Dan saya melihat para pegawai yang merampasnya dari tangan-tangan manusia. Berkata (Sulayman b. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). (Imam) Malik (rah) memberitahu kami. dari Nafi (rah). dan Ishaq b. dan makanan dengan bayaran yang ditangguhkan? Dan Abu Kurayb tidak menyebut: yang ditangguhkan. maka janganlah dijual sehingga diperolehnya dengan sempurna). Amru b. dari Bukayr b. dan berkata kedua yang lainnya: Kami diberitahu oleh Waki -. dengan tamar yang ditimbang. Yasar. Pengharaman jual beli tamar (dalam longgokan) yang tidak diketahui kadarnya dengan tamar yang ditimbang (2 hadith).

Ibn Jurayj berkata pada kami. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. dari Ibn Umar. Yahya memberitahu kami. Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila kedua pihak yang berjual beli melaksanakan suatu urusan penjualan. Kecuali ia tidak menyebut: dengan tamar di akhir hadith. dan salah seorang darinya tidak meninggalkan jualan. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi dan Abu Kamil memberitahu kami: Hammad dan beliau ialah Ibn Zayd . Harb dan Ibn Abi Umar memberitahu saya. dari Nabi (saw). Hujr memberitahu saya: Isma il berkata pada kami. Ubadah melaporkan pada kami. [Tahwil] Dan Zuhayr b. maka terhasil jual beli). dari Ibn Umar (rad). dari Rasulullah (saw). al-Muthanna memberitahu kami: Yahya dan beliau ialah al-Qattan berkata pada kami. Bishr memberitahu kami. Qutaybah b. Rumh memberitahu kami. dari Nafi . saya membaca dengan Malik. dari Nafi . Rawh b. keduanya dari Sufyan. Zuhayr berkata: Sufyan b. 10. Abi Shaybah berkata pada kami. Harb dan Muhammad b. Ibrahim memberitahu kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. atau salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain. selagi belum berpisah. Sa id berkata pada kami. Dan Zuhayr b. seperti hadithnya. seperti hadith Malik. Uyaynah memberitahu kami. berkata: Nafi mengimlakkan pada saya. dari Ibn Umar (rad). semuanya dari Ubayd Allah. bapaku memberitahu kami. dari Ibn Jurayj. saya mendengar dari Yahya b. dari Nabi (saw). dari Nafi . Harb dan Ali b. keduanya dari Nafi . dan keduanya masih bersama. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dari Nafi . Layth memberitahu kami. Muhammad b. beliau mendengar Abdullah b. Zuhayr b. Abu al-Zubayr mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Jabir b. maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar . Yahya b. Layth mengemukakan khabar pada kami. dan sekiranya keduanya berpisah setelah memutuskan jual beli. [Tahwil] Dan Ibn Numayr berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. dari Nafi . Ketetapan Khiyar al-Majlis bagi kedua pihak yang terlibat dalam jualan (5 hadith). bersabda: (Apabila dua lelaki berjual beli maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. Al-Dahhak melaporkan pada kami. dari Ibn Umar (rad). apabila salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain dan mereka berdua sepakat berjual beli atas khiyar tersebut. Sa id. dari Nabi (saw). semuanya dari Ayyub.Dan Ishaq b. maka terhasil jual beli.berkata pada kami. kecuali jual beli al-khiyar). setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna dan Ibn Abi Umar memberitahu kami: Abd al-Wahhab berkata pada kami. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang.

Hizam (rad) dilahirkan di dalam Ka bah. maka ditarik keberkatan dari (urusan) jual belinya). dari Nabi (saw) seperti hadithnya. Yahya b.Yahya b. Dinar (rah). Ibn Abi Umar menambah dalam riwayatnya: Nafi berkata: Maka beliau ( Abdullah b. (Hak) orang yang dikhianati dalam jualan (2 hadith). dan sekiranya mereka saling menipu dan merahsiakan (kekurangan barang). Yahya berkata: Kami dikhabarkan. Ayyub. maka terhasil jual beli). Sa id dan Abd al-Rahman b. bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli berhak memilih (khiyar) selama belum berpisah. 11. Mahdi berkata pada kami. Yahya. Ali memberitahu kami. Yahya. Muslim b. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . 12. Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat. dari Abd Allah b. dan berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. Dinar (rah).Yahya b. Muhammad b. . beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: seorang lelaki mengadu pada Rasulullah (saw). [Tahwil] Amru b. al-Harith berkata. Sa id berkata pada kami. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. Abd al-Rahman b. Shu bah menceritakan pada kami. beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Ketulusan dalam menjual dan menerangkan (kedudukan barang) (2 hadith). Mahdi berkata pada kami. Dan Amru b. Hizam (rad). dari Abi al-Tayyah. dari Shu bah. katakan: tiada khianat). Yahya b. berkata: Saya mendengar Abdullah b. dari Nabi (saw). Yahya b. Yahya b. dari Qatadah. kecuali jual beli al-khiyar). Yahya b. Hammam memberitahu kami. kemudian kembali semula kepadanya. dari Abdullah b. Ali memberitahu kami. Ja far -. dari Abdullah b. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli tidak terputus jual beli antara keduanya sehingga keduanya berpisah. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Sesiapa yang berjual beli denganmu. al-Harith.(untuk menfasakhkan jualan) selama keduanya belum berpisah. sekiranya ia diputuskan dengan khiyar. Yahya b. sekiranya keduanya benar dan saling menzahirkan (kebenaran) dikurniakan keberkatan pada keduanya. dari Hakim b. al-Hajjaj (rah) berkata: Hakim b. Ayyub. yang beliau (sering) ditipu dalam jualan. Hizam (rad). atau jika keduanya mengikatnya dengan khiyar. berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. al-Muthanna memberitahu kami. dari Hakim b. dan berhasrat supaya tidak difasakhkan jual belinya. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. Ja far -. dan hidup selama seratus dua puluh tahun. dari Abi al-Khalil.

dari Yahya b. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna memberitahu kami. keduanya dari Abd Allah b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual tamar sehingga telah elok (masak). Harb memberitahu saya. dari Nabi (saw). dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga jelas baiknya. dari Nafi . Shu bah menceritakan pada kami. Ibn Numayr memberitahu kami. dan terhindar dari hama. dilarang ke atas penjual dan pembeli. 13. Abi Shaybah memberitahu kami. Murrah. Ali b. Jarir menceritakan pada saya. Dan pada hadith Shu bah ditambah (keterangan): Ibn Umar (rad) ditanya: apakah (maksud) sehingga ia (kelihatan) baik? Beliau menjawab: terlindung dari hama. Muhammad b. Ubayd Allah memberitahu kami. dari Abi al-Bakhtari. dengan isnad ini. Larangan menjual buah-buahan sebelum cukup masak (tanpa syarat yang putus) (15 hadith). dari Amru b. keduanya dari Abdullah b. dan terhindar dari kemusnahan (hama). Ja far berkata pada kami. Muhammad b. dari Ayyub. Dinar. Abd al-Rahman berkata pada kami. Ja far berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah ranum. Sa id. dari Nafi . Dan tidak dikemukakan dalam hadith keduanya: (Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat). Isma il menceritakan pada kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. berkata: Saya bertanya Ibn Abbas (rad) tentang penjualan tamar? Beliau menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari . Zuhayr b. Harb memberitahu kami. Yahya b. Shu bah menceritakan pada kami. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. bapaku berkata pada kami. (Baginda saw) melarang ke atas penjual dan pembeli. al-Muthanna memberitahu kami. Ja far berkata pada kami. dari Sufyan. Dan Zuhayr b. Waki berkata pada kami. dari Ibn Umar. dari Ibn Umar (rad). Muhammad b. Harb memberitahu saya. Hujr al-Sa di dan Zuhayr b. dan tangkai (padi) sehingga telah berputik. dari Nafi . seperti hadithnya. seperti hadithnya. dari Nafi . Muhammad b. dengan isnad ini. Shu bah memberitahu kami.Abu Bakr b. dan Ibn Bashar memberitahu kami. Dinar. al-Muthanna. Sufyan menceritakan pada kami.

al-Zuhri menceritakan pada kami. Dan Abu al-Tahir dan Harmalah berkata pada saya dan lafaz adalah dari Harmalah -. Ibn Wahb melaporkan pada kami. dari Rasulullah (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) memberikan keringanan setelah itu dalam jual beli alariyah pada buah tamar basah (rutab) atau tamar kering. dari Sa id b. dari al-Zuhri. al-Musayyib: Sesungguhnya Rasulullah (saw) menegah dari jual beli al-muzabanah dan al-muhaqalah.araya. Yahya b. al-Layth menceritakan pada saya dari Uqayl. 14. dan dari menjual buah dengan tamar (yang tidak setanding ukurannya). Abdullah b. dari Salim. Sufyan b. dari Nabi (saw). [Tahwil] Dan Ibn Numayr. dan al-muzabanah ialah dengan menjual buah (yang masih di tangkai) dengan tamar. Sa id b. dan sehingga ditakar. Thabit (rad) memberitahu kami: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Ibn Numayr menambah dalam riwayatnya: untuk dijual (dengan tamar). dari Ibn Shihab. Uyaynah mengkhabarkan pada kami. Harb dan lafaz adalah dari (riwayat) keduanya berkata pada kami. dan jangan menjual buah dengan tamar). Dan al-muhaqalah ialah dengan menjual tanaman dengan gandum. Muhammad b. dan jangan menjual buah dengan tamar). sepertinya. Larangan menjual tamar basah dengan tamar kering kecuali pada araya (23 hadith). dan Zuhayr b. Abdullah melaporkan pada saya dari Rasulullah (saw) yang bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah matang.menjual tamar sehingga telah zahir keelokannya atau dirasa (sebahagiannya). . Hujayn ibn al-Muthanna berkata pada saya. Ibn Umar (rad) berkata: Zayd b. dengan hadith yang sama. dari Ibn Shihab. Sufyan memberitahu kami. al-Musayyib dan Abu Salamah b. dan tidak memberi keringanan (rukhsah) pada yang selainnya. dan menyewakan tanah dengan gandum. Yahya memberitahu kami. Berkata (Ibn Shihab): Dan Salim b. Ibn Shihab berkata: Dan Salim b. Dan Salim berkata: Abdullah (ibn Umar rad) melaporkan pada saya dari Zayd b. (Abu al-Bakhtari) berkata: Lalu saya bertanya: Apakah (maksud) ditakar? Lantas seorang lelaki di sampingnya menjawab: Sehingga ditimbang (terlebih dahulu). Abd al-Rahman memberitahu saya: Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah cukup matang. Thabit (rad). Rafi memberitahu saya. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga telah jelas baiknya. Umar memberitahu saya dari bapanya. Yunus mengkhabarkan pada saya.

Yahya memberitahu kami. Sa id berkata: Nafi menyampaikan khabar pada saya. dan Abu Kamil memberitahu kami. Yahya memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad). Thabit memberitahu saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. dengan anggaran (imbalan) tamar kering (yang sama). Abd al-Wahhab berkata pada kami: Saya mendengar Yahya b.ariyah ialah pohon yang dipunyai oleh (sesuatu) kaum maka mereka menjualnya dengan (anggaran) buah tamar kering (yang seimbang). dari Abdullah b. Yahya memberitahu kami. dari Yahya b.ariyah. untuk memperoleh tamar basah. Hushaym melaporkan pada kami dari Yahya b. Dan Muhammad d. al-Muthanna memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad). dari Nafi .ariyah untuk dinikmati oleh ahli rumah (ahl al-bayt) dengan imbalan tamar (kering) (yang ditukarkan). Dan Yahya b. al-Muhajir memberitahu kami. Hammad berkata pada kami. . Sulayman b. dari Zayd b. Hanya ia menyatakan: Dan al. dengan (tukaran) tamar (yang sebanding). Nafi mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Abdullah b. Dan Yahya b. Umar (rad). Thabit (rad) memberitahunya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada al. seperti (hadith) nya. Sa id.Dan Yahya b. dengan isnad ini. Dan Abu al-Rabi . Dan Muhammad b. Berkata Yahya: Al.Ariyah ialah seorang lelaki membeli buah tamar (di atas pohon) untuk (dimakan oleh) ahli keluarganya sebagai tamar basah (rutab). Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada pemilik al. berkata: Zayd b. Sa id. al-Layth berkata pada kami. Umar (rad) berkata: Zayd b. Hujr memberitahu saya. keduanya dari Ayyub (al-Sukhtiyani). Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringan pada al.araya untuk dijual dengan anggaran (tamar) yang sama yang ditimbang. Rumh b. Isma il berkata pada kami. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dari Nafi . Nafi memberitahu saya. Ubayd Allah menceritakan pada kami. bapaku berkata pada kami. berkata: Saya membaca dengan Malik (rah) dari Nafi (rah). dari Zayd b. dengan isnad ini. Sa id. [Tahwil] Dan Ali b.ariyah untuk menjualnya dengan anggaran nilai tamar (yang sebanding). Bilal melaporkan pada kami dari Yahya b.

[Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. kecuali bagi pemilik al. berkata pada kami. Abdullah b. Sa id. Layth berkata pada kami.memberitahu kami. Kathir. dengan setangkai atau dua tangkai (buah) dari pohon yang diambil oleh ahli rumah dengan kadar (yang sama) dari tamar (kering). Qa nab memberitahu kami. Abi Shaybah dan Hasan al-Hulwani memberitahu kami. Abu Bakr b. Dan Abdullah b. yakni al-muzabanah) namun Baginda (saw) memberi keringanan pada jual beli al. (menjual) buah dengan tamar. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilahnya. Yasar. Yasar (rad) mawla Bani Harithah memberitahu saya: Rafi b. antaranya Sahl b. Sulayman yakni Ibn Bilal -. dan dimakan sebagai tamar basah (rutab). atau pada lima wasaq (perawi) Dawud syak (dengan) berkata: lima atau kurang dari lima (wasaq)? Beliau (Imam Malik rah) menjawab: Ya. Abi Hathmah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah dengan tamar. dari para Sahabat (rad) Rasulullah (saw). Yahya dan lafaz darinya . dan menjual kurma dengan zabib (kismis) yang ditimbang. Yasar. [Tahwil] Dan Yahya b.araya dengan nilai yang kurang dari lima wasaq. dari Bushayr b. Sa id memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Yahya b. dan al-muzabanah ialah menjual buah dengan tamar yang dinilai (kadarnya). . dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan dalam jual beli al. saya bertanya (Imam) Malik (rah): Adakah Dawud b.dengan isnad ini: bahawa Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Abu Usamah menceritakan pada kami dari al-Walid b. dari Yahya b. berkata: Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Bushayr b.araya. Abi Hathmah (rad) berkata padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-muzabanah.ariyah dengan (anggaran) nilai tamar (yang seimbang). dan bersabda: (Demikian itu adalah riba. Malik berkata pada kami. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. alHusayn telah memberitahu tuan. maka Baginda (saw) mengizinkan mereka. dari Bushayr b. dari Abi Sufyan mawla Ibn Abi Ahmad -. Dan Qutaybah b. Khadij (rad) dan Sahl b. Maslamah b.araya dengan kadarnya (yang sama). Layth mengkhabarkan pada kami dari Yahya b. Yahya al-Tamimi memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah) dari Nafi (rah).ariyah. Sa id.

dengan tamar (kering) yang ditakar. dan Husayn b. Ma in. Abdullah. [Tahwil] Dan Suwayd b. dan sekiranya ia susut. Abi Shaybah dan Muhammad b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Yunus menceritakan pada saya. Dan dalam riwayat Qutaybah: atau ianya padi. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Harun b. (yakni) menjual buah (di atas pohon) dengan tamar (kering) yang ditakar. Layth melaporkan pada kami dari Nafi . Al-Dahhak mengkhabarkan pada kami. dari Ibn Umar (rad). dan menjual anggur dengan zabib yang ditakar. Dengan isnad ini. dan dari semua jenis buahbuahan yang diukur (nilainya). Abdullah (ibn Umar rad) mengkhabarkan padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dari Abdullah (ibn Umar rad). seperti hadith mereka. semuanya dari Nafi . Ibn Wahb melaporkan pada kami. Abu Usamah berkata pada kami. Maysarah berkata pada kami. 15.Abu Bakr b. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Numayr memberitahu kami. Qutaybah b. Harb memberitahu saya. dan sekiranya ia padi. [Tahwil] Dan Muhammad b. Musa b. dan sekiranya ia kurma. dan al-muzabanah ialah menjual (buah) di atas pohon dengan tamar (kering). Uqbah menceritakan pada kami. maka bagi saya (keuntungannya). Muhammad b. Dan Abu al-Tahir memberitahu saya. Tentang jual beli pohon yang telah berputik (7 hadith). dan al-muzabanah ialah menjual buah di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditakar. Sa id memberitahu saya. Yahya b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dan menjual zabib dengan anggur yang ditakar. maka saya menanggung (kerugiannya). Sa id memberitahu kami. Hujr al-Sa di. Rumh memberitahu saya. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah: (yakni) dengan menjual buah-buahan di kebunnya. dan Zuhayr b. Hafs b. Isma il dan beliau ialah Ibn Ibrahim berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. sekiranya ia bercambah (berhasil). dengan kadar yang ditentukan. Isa memberitahu saya. Bishr berkata pada kami. dari Nafi . dan menjual padi dengan gandum yang ditakar. . Dan Ali b. Abdullah b. dijual dengan (buah) zabib (kismis) yang ditakar. dijual dengan makanan yang disukat (kadarnya). Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. Layth berkata pada kami. dari Ayyub. Baginda (saw) menegah dari semua (urusniaga) tersebut. sekiranya ia (pohon) tamar.

Abdullah b. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. Layth berkata pada kami. Harb berkata pada kami. maka buahnya untuk yang mengusahakannya. Sa id berkata pada kami. kemudian menjual pangkalnya. al-muzabanah. dan al-mukhabarah. Umar (rad). [Tahwil] Dan Qutaybah b. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dan al-mukhabarah dan jualan buahbuahan sehingga jelas baiknya (masak). Muhammad b. [Tahwil] Dan Zuhayr b. dari Ibn Jurayj. Isma il menceritakan pada kami. dari Ata . maka baginya buah yang berputik dari pohon. Dan Abu Bakr b. maka buah (yang terhasil) darinya adalah untuk yang menjualnya. Sa id memberitahu kami. 16.Yahya b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa membeli pohon yang telah berputik. bapaku menceritakan pada kami. Muhammad b. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mengusahakan (menumbuhkan) pohon. Abdullah (rad). Ubayd Allah memberitahu kami dari Nafi . Sa id memberitahu kami. kecuali ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). Yahya dan Muhammad b. dari Jabir b. dari Salim b. al-Muthanna memberitahu kami. dari Abdullah b. dari Nafi . kecuali jika disyaratkan (terlebih dahulu) oleh pembeli. dan ia telah berputik. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Mana-mana pohon yang dibeli pangkalnya. Harb memberitahu saya. seperti (hadith) nya. maka buahnya adalah (kekal) untuk penjual. Layth mengkhabarkan pada kami dari Nafi . Rumh memberitahu kami. Abi Shaybah berkata pada kami dan lafaz darinya -. Abdullah b. Muhammad b. Yahya b. Sufyan b. dan barangsiapa yang menjual hamba maka harta (yang dibawa bersama) nya adalah untuk yang menjualnya. dengan isnad ini. Umar (rad). semuanya dari Ubayd Allah. Yahya b. Dan Qutaybah b. keduanya dari Ayyub. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan Malik dari Nafi . kecuali jika ditetapkan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). dan jual beli al-mu awamah yakni jual beli untuk beberapa tahun (8 hadith). kecuali jika ditentukan syarat (terlebih dahulu) oleh yang membelinya). al-muzabanah. dan Abu Kamil memberitahu kami. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa menjual pohon setelah ia berputik. Hammad berkata pada kami. dan Zuhayr b. dan . Uyaynah memberitahu kami. Dan Abu al-Rabi . [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Layth berkata pada kami dari Ibn Shihab. Abi Shaybah. kecuali jika ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). Larangan dari jual beli al-muhaqalah. Layth berkata pada kami. Bishr menceritakan pada kami. Numayr.

araya. dan dari menjual pohon sehingga telah berputik (tushqih). Abdullah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang. kecuali pada al. Ibrahim dan Muhammad b. dan al-muhaqalah dalam tanaman adalah seperti maknanya. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dinar dan dirham. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dirham dan dinar.araya. Abi Rabah (rah): Adakah saudara telah mendengar Jabir b. dari Jabir b. Mina . Ibn Jurayj melaporkan pada kami. dan al-ishqah ialah telah kelihatan merah. dan al-muzabanah. Zayd memberitahu kami. Ibn Jurayj berkata pada kami.dari menjual buah sehingga telah matang (ranum). Zayd berkata: Saya bertanya pada Ata b. Makhlad b. Abi Rabah memberitahu kami. (yakni) menjual tanaman (padi) yang telah berdiri (tumbuh). seperempat dan yang seumpamanya. Abu al-Walid al-Makki dan beliau berada di samping Ata b. Umar al-Qawariri dan Muhammad b. kemudian ia mengaut hasil dari buah (yang diusahakan). dari Jabir b. al-muhaqalah. atau kuning. dengan berkata: Adapun al-mukhabarah (maksudnya) adalah (sebidang) tanah baru (belum diteroka) yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada lelaki lain (untuk dikerjakan) dengan modal yang dikeluarkan olehnya. Ahmad b. kecuali pada al. dan dirasa sedikit darinya dan almuhaqalah ialah menjual kebun dengan makanan yang tertentu (anggarannya). Yazid al-Jazari melaporkan pada kami. Dan ia menyebut hadith sepertinya. Ayyub menceritakan pada kami dari Abu al-Zubayr dan Sa id b. keduanya dari Zakariya . Abi Khalaf memberitahu kami. Ata berkata: Jabir (rad) mentafsirkan (hadith) untuk kami. Ata mengkhabarkan pada saya. Adi memberitahu kami. Ishaq b. Abdullah (rad) menyatakan seperti ini dari Rasulullah (saw)? Beliau ( Ata ) menjawab: Ya. Ishaq b. Ubayd al-Ghubari dan lafaz adalah dari Ubayd Allah berkata pada kami. Humayd memberitahu kami. dengan bijirin yang ditakar. Hammad b. dari Jabir b. Dan beliau menyatakan al-muzabanah ialah menjual tamar basah (rutab) yang tumbuh di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditimbang. dan al-mukhabarah ialah (perkongsian hasil tanah) sepertiga. Ubayd Allah melaporkan pada kami dari Zayd b. dan dari menjual buah sehingga telah dirasa (keelokannya). dan al-muzabanah ialah menjual pohon dengan (timbangan) beberapa wasaq dari tamar. Abi Unaysah. ibn Abi Khalaf berkata: Zakariya b. berkata: Rasulullah (saw) melarang . Abu Asim mengkhabarkan pada kami. keduanya mendengar Jabir b. Dan Abd b. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-mukhabarah. al-muzabanah dan al-mukhabarah. Dan Ubayd Allah b. Abdullah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. Abdullah (rad). dari Ata (ibn Abi Rabah) dan Abu al-Zubayr. Ibrahim al-Hanzali memberitahu kami.

Mu alla b. al-Shaybani melaporkan pada kami dari Bukayr b. Mahdi b. Maymun menceritakan pada kami. dari Jabir b. Dan Muhammad b. dari Jabir b. dari Ata . al-mu awamah dan al-mukhabarah berkata salah seorang (perawi) nya: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-muawamah -. dari . Hammad yakni Ibn Zayd berkata pada saya. Mansur al-Razi berkata pada kami. dari Jabir b. dari Nabi (saw). Dan Ishaq b. sekiranya ia tidak mengusahakannya. sekiranya ia enggan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). Al-Hakam b. al-Ahnas. dan dari menjual buah sehingga telah baik (segar). Abdullah (rad). Dan Abd b. Abdullah (rad). Muhammad b. Humayd memberitahu kami. berkata: Di kalangan Sahabat Rasulullah (saw) terdapat lelaki yang mempunyai lebihan tanah. dan dari al-thanya. Abi Ma ruf menceritakan pada kami: saya mendengar Ata . Hatim memberitahu saya. dari Ata . Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah menceritakan pada kami. dari al-Awza i. al-muzabanah. dari Abu al-Zubayr. dari Matar al-Warraq. Khalid menceritakan pada kami. maka Rasulullah (saw) menganjurkan: (Barangsiapa yang mempunyai lebihan tanah maka hendaklah dikerjakannya atau diserahkan pada saudaranya. dari Ata . dan beliau ialah Abu al-Nu man al-Sudusi . Dan Abu Kamil al-Jahdari memberitahu saya. Ubayd Allah b. Hiql yakni Ibn Ziyad menceritakan pada kami. dan memberi keringanan pada al. Mansur memberitahu saya. Dan Abu Bakr b. Hujr memberitahu kami. maka hendaklah diusahakannya. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (yang tidak diagih (hasilnya) secara adil). Bab penyewaan tanah (29 hadith). maka hendaklah dikerjakan oleh saudaranya).berkata pada kami.dari (jual beli) al-muhaqalah. Matar al-Warraq berkata pada kami. 17. dari Jabir. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (dengan hasil yang dikaut secara rakus). dan dari menjual (hasil) nya untuk tempoh beberapa tahun (yang tidak dipastikan). Hanya ia tidak menyatakan: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-mu awamah. Abdullah (rad). dari Ata . Abd al-Majid berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah.araya. seperti (hadith) nya. dari Jabir b. Musa memberitahu kami. Rabah b. al-Fadl yang dikenali sebagai Arim. Abi Shaybah. dari Ayyub. dan Ali b.

Abu Sufyan memberitahu kami dari Jabir (rad). dan jangan disewakan (tanah tersebut) kepadanya. Ibn Wahb berkata pada kami. Hammad berkata pada kami. Bukayr berkata: Dan Nafi memberitahu saya. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewa dan mengambil (keuntungan) dari tanah. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. Dan Harun b. Ibn Numayr memberitahu kami. Abu al-Tahir dan Ahmad b. Abi Salamah memberitahunya dari al-Nu man b. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. dari Jabir b. Wahb memberitahu kami. Abdullah (rad). Isa memberitahu saya.melaporkan pada saya. jika tidak diserahkan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). bapaku berkata pada kami. Abdullah b. Hisham b. sekiranya ia tidak mengusahakannya. Abi Ayyash. berkata: Kami saling menyewakan (tanah) pada zaman Rasulullah (saw). sekiranya ia tak berupaya mengerjakannya. Amru dan beliau ialah Ibn al-Harith . Sa id al-Ayli memberitahu kami. Maka Rasulullah (saw) menggariskan (fatwa) tentang hal ini: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Abu Awanah menceritakan pada kami dari Sulayman. dari Jabir (rad). Muhammad b. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dihadiahkan (hibah) atau dipinjamkannya (tanpa meraih faedah darinya). . Khadij. Yahya b. dan tak berdaya darinya. semuanya dari Ibn Wahb. Yunus memberitahu kami. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Kami (sering) menyewakan tanah (kepunyaan) kami kemudian meninggalkannya setelah mendengar hadith Rafi b. Sa d berkata pada saya: Abu al-Zubayr al-Makki menceritakan padanya: Saya mendengar Jabir b. al-Muthanna memberitahu kami. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya atau dikerjakan oleh saudaranya. Ahmad b. maka hendaklah diserahkan pada saudara Muslimnya. maka tanah yang dikerjakan (kadangkala) ditimpa hujan dan kemusnahan ini dan ini. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Zuhayr berkata pada kami.Jabir b. hendaklah diserahkan pada saudaranya. sekiranya tidak maka hendaklah dibiarkannya (tanpa disewakan). dari Jabir (rad). Abd al-Malik menceritakan pada kami dari Ata . Ibn Isa berkata: Abdullah b. Abdullah (rad) berkata: Kami menyewakan tanah pada zaman Rasulullah (saw) dengan sepertiga atau seperempat (hasil) yang tumbuh di tebing (aliran) sungai. Bukayr berkata padanya.

dari Abu al-Khalil. dari Jabir (rad). Kemudian . sehingga bertemunya di al-Balat (kawasan berbatu di Madinah). bapaku menceritakan pada saya dari datukku. dari Ayyub. Khalid memberitahu saya dari Ibn Shihab. Khadij (rad) menyebut tentang larangan Nabi (saw). Umar (rad) (sering) menyewakan tanahnya. dari Mujahid. Maka beliau mendatanginya dan saya (Nafi ) mengikutinya. bahawa tanah (boleh) disewakan. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Zuray melaporkan pada kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual (menyewakan) tanah yang baru untuk (tempoh) dua atau tiga tahun. Sa ad memberitahu saya. Dan Ali b. berkata: Saya keluar bersama Ibn Umar (rad) mendapatkan Rafi b. Shu ayb b. sehingga sampai ke pengetahuannya bahawa Rafi b. dan pada awal khilafah Mu awiyah (rad). Khadij al-Ansari (rad) melarang dari menyewakan tanah. Khadij (rad) memberitahu Abdullah (rad): Saya mendengar kedua bapa saudaraku dan keduanya telah berjuang di badar memberitahu Ahl al-Dar (ahli rumah): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. maka beliau (Rafi rad) menegaskan: bahawa Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. Maka Abdullah menemuinya dan berkata: Wahai Ibn Khadij (rad). dan pada (zaman) pentadbiran Abu Bakr. Salim b. dari Nafi : Sesungguhnya Ibn Umar (rad) menyewakan tanamannya pada zaman Rasulullah (saw). bapaku berkata pada kami. maka beliau (Rafi rad) menyampaikan khabar padanya: Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. Maka Ibn Umar (rad) meninggalkan (kelaziman) nya setelah itu. berkata: Ibn Umar (rad) berkata: Sesungguhnya Rafi (ibn Khadij rad) menegah kami dari mengambil manfaat (keuntungan) dari tanah kami. Hujr memberitahu saya. Uqayl b. di zaman Rasulullah (saw). Sehingga sampai ke pengetahuannya khabar di akhir khilafah Mu awiyah (rad): bahawa Rafi b. Isma il berkata pada kami. Dan beliau tatkala ditanya tentang hal tersebut. bahawa Abdullah b. sesudah itu. Abdullah (rad) berkata: Sungguh saya telah ketahui. dan mengemukakan pertanyaan padanya. berkata: Rafi b. Khadij (rad). al-Layth b. Umar dan Uthman radiyallahu anhum. Dan Yahya b. Yazid b. Dan Abd al-Malik b. apa yang saudara sampaikan dari Rasulullah (saw) tentang penyewaan tanah? Lantas Rafi b. Yahya memberitahu kami.Dan Yahya b. Yahya memberitahu kami. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Abdullah melaporkan pada saya. Abu Khaythamah melaporkan pada kami dari Abu al-Zubayr. Khadij (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang darinya (menyewakan tanaman). dari Ayyub.

Ali b. dan (beberapa) anggaran makanan yang ditentukan. dari Rabi ah b. Hakim. dari Sulayman b. maka beliau meninggalkan (kelaziman) menyewakan tanah. seperempat dan (dengan) anggaran makanan yang ditentukan. Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah berkata pada kami dari Ayyub. dan menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. Ishaq b. Abi Abd al-Rahman. atau dengan (beberapa) wasaq dari tamar atau gandum. al-Awza i menceritakan pada saya. Khadij (rad). (Baginda saw) melarang dari membuka tanah kemudian menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. dan yang selain darinya. Khadij (rad). 18. berkata: Kami mengusahakan tanah pada zaman Rasulullah (saw). Yunus mengkhabarkan pada kami. Ibrahim memberitahu kami. Hujr al-Sa di dan Ya qub b. namun ketaatan pada Allah (swt) dan RasulNya (saw) adalah lebih bermanfaat lagi. Hendaklah saudara usahakan tanah tersebut. seperempat. maka suatu hari datang seorang lelaki dari kalangan bapa saudaraku. dan menegah dari menyewakannya. Yahya memberitahu saya. Berkata (Zuhayr): (Nabi saw) bertanya pada saya bagaimana saudara mengusahakan tanah pertanian? Maka saya menjawab: Kami menyewakannya wahai Rasulullah (saw) dengan hasil (yang dituai dari tanah) pengairan. Hanzalah b. Isa b. dari Hanzalah b. Qays al-Ansari berkata pada saya: Saya . dari Ya la b. Berkata (Hanzalah): Kemudian saya bertanya: Sekiranya (disewakan) dengan emas dan perak? Lalu beliau (Rafi rad) menjawab: Adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. Menyewakan tanah dengan emas dan perak (4 hadith). Abu Amru al-Awza i berkata pada saya dari Abu al-Najashi mawla Rafi b. dan berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kita dari suatu urusan yang (pada zahirnya) bermanfaat buat kita. Abi Abd al-Rahman. dari Rabi ah b. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Abu Mushir berkata pada kami. Qays: Beliau bertanya pada Rafi b. Yahya b. atau pegang tanah tersebut (sebagai hakmu dan jangan disewakan). 19. atau serahkan (pada saudaramu) untuk dikerjakan. Mansur memberitahu saya. Lalu saya bertanya: Apakah perkara tersebut? Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah (saw) adalah benar. Maka beliau (Rafi rad) menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Ishaq b. Yasar. Rafi dan beliau adalah bapa saudaranya berkata: Zuhayr mendatangiku dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang dari suatu urusan yang (sering) kita lazimi. Yahya b. Maka Nabi (saw) bersabda: (Jangan teruskan. dari Rafi b. dan memerintahkan pemilik tanah untuk mengusahakannya atau diserahkan (pada saudaranya) untuk diusahakan. bahawa Zuhayr b. Hamzah menceritakan pada saya. Ibrahim memberitahu kami. Khadij (rad) tentang penyewaan tanah.Abdullah (rad) merasa khuatir bahawa Rasulullah (saw) telah memutuskan sesuatu (hukum) tentangnya yang tidak diketahuinya. dari Rafi (rad). Menyewakan tanah dengan makanan (6 hadith).

Lalu beliau menjawab: Thabit (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang dari al-muzara ah. Khadij (rad) tentang (hukum) menyewakan tanah dengan emas dan perak? Lalu beliau menjawab: Tidak mengapa. dan (tanaman) yang ini musnah. Mushir menceritakan pada kami. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Yahya b. Yahya b. Yahya memberitahu kami. berkata: Saya bertanya Abdullah b. al-Sa ib. dari Yahya beliau ialah Ibn Sa id dari Hanzalah al-Zuraqi. dan beliau menjawab: Thabit b. Ziyad mengkhabarkan pada kami. maka kemungkinan tanaman yang ini subur dan mengeluarkan hasil sedangkan bahagian yang (diperuntukkan) untuk mereka tak mengeluarkan (hasil) nya. dan menganjurkan almu ajarah (penyewaan). Yahya b. al-Sa ib) berkata: Saya bertanya Ibn Ma qal. justeru itu jual beli ini dilarang. maka manusia tidak mempunyai sesuatu untuk ditukarkan selain dengannya. maka tidak mengapa. adapun (menyewakan tanah) dengan (mata wang) perak maka tidak dihalang. dari Amru. Khadij (rad). Zayd mengkhabarkan pada kami. keduanya dari alShaybani. beliau mendengar Rafi b. dan (sebahagian) lain selamat. Pengurniaan tanah (5 hadith). Uyaynah memberitahu kami. Khadij (rad) berkata: Kami adalah kalangan Ansar yang paling banyak mengusahakan tanah. Mengenai pertanian dan pemberian sewa (2 hadith). dari Abdullah b. 20. Lantaran itu kami dilarang dari (urusniaga) demikian. Ma qal tentang al-muzara ah. Mansur memberitahu kami. berkata: Kami menemui Abdullah b. (dan) berkata: Kami menyewakan tanah dengan memperuntukkan bahawa bahagian yang ini untuk kami. dari Abdullah b. Abu Awanah mengkhabarkan pada kami. Sufyan b. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. bahawa Mujahid berkata pada Tawus: Mari kita menghadap Rafi b. tanpa menyebut Abdullah. Amru al-Naqid berkata pada kami. Ali b. maka (sebahagian) nya musnah. adapun dengan sesuatu yang diketahui dan dipastikan. al-Sa ib. Hammad b. dan berkata: (tidak mengapa dengannya). Ma qal lalu bertanya padanya tentang al-muzara ah. Dan ( Abdullah b. Dan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah (dinyatakan): (Rasulullah saw) melarang darinya. al-Dahhak (rad) melaporkan pada saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzara ah. dari Sulayman al-Shaybani. Abd al-Wahid b. 21. dan (hasil) yang lain untuk mereka. di lembah dan di kaki sungai. dan mendengar hadith . dan sesuatu (yang dijana dari) tanaman. Abi Shaybah memberitahu kami. dan yang lain selamat.bertanya pada Rafi b. Ishaq b. sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah (saw) menyewakan tanah dengan hasil yang dituai dari tanah pengairan. Hammad melaporkan pada kami.

Maka (Tawus) menjawab: Wahai Amru! Saya menerima khabar dari seorang yang lebih alim dari mereka tentang hal ini yakni Ibn Abbas (rad) -. Abi Unaysah. dan berkata: Sesungguhnya demi Allah! Sekiranya saya ketahui Rasulullah (saw) menegahnya (menyewakan tanah) tentu tidak saya lakukan. Amru berkata: Maka saya kemukakan (pandangan) padanya: Wahai Abu Abd al-Rahman! Sebaiknya saudara tinggalkan penyewaan tanah (almukhabarah) ini kerana sesungguhnya mereka mendakwa Nabi (saw) melarang dari al-mukhabarah. tetapi saya diberitahu oleh seorang yang lebih alim dari mereka yakni Ibn Abbas (rad) -: bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Sekiranya seorang lelaki menyerahkan tanahnya pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya dari meraih keuntungan yang tertentu darinya). hanya menyatakan: (Sekiranya seseorang (rela) menyerahkan tanahnya kepada saudaranya (untuk diusahakan) adalah lebih baik baginya dari mengambil faedah yang tertentu darinya). Abd al-Rahman al-Darimi memberitahu saya. Dinar) dan Ibn Tawus dari Tawus: sesungguhnya beliau menyewakan tanah. dari Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka sesungguhnya jika diserahkan pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya (dari disewakan). Ja far al-Raqqiy melaporkan pada kami. Zayd. Ubayd Allah b. dari Zayd b. . dari Abd al-Malik b.darinya. dari Tawus. ( Amru) berkata: maka (Tawus) menyanggahnya. Sufyan menceritakan pada kami dari Amru (b. Abdullah b. dari Nabi (saw). bahawa Nabi (saw) tidak melarang darinya. Amru berkata pada kami. Dan Abdullah b. dari Ibn Abbas (rad). Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. dari bapanya.

Beliau telah mengemukakan 21 bab dalam KitÉb alBuyË . dan . atau kerana sebab-sebab yang lain dan saya dengan izin Allah (swt). lalu berkata: (Rasulullah (saw) telah melarang) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (kitab Sahih).3.4. atau kerana kerapuhan lafaz. sama ada kerana tidak menjangkau maksud dalam mengungkapkan ibarat tarjamah. Antaranya ialah pengenalan tarjamah bab pada setiap kitab. Imam alNawawi menyebut: Sesungguhnya para Ulama telah mengemukakan tarjamah pada bab-bab kitab ini dengan tarjamah yang sebahagiannya baik. akan mengerahkan kekuatan untuk mengungkapkan ibarat yang layak dan menggugah di tempat yang sewajarnya. Hadith-hadith ini dikelaskan mengikut maksud dan kefahamannya dan dibahaskan secara ringkas mengikut kerangka syarah yang dikemukakan. Di samping itu. dan sebahagian yang lain kurang (berkesan). Imam al-Nawawi menjelaskan: Pernyataannya: (Dari Abi al-Najashi dari Rafi (rad): sesungguhnya Zuhayr b. beliau turut membuat beberapa penambahan terhadap matan dan lafaz hadith dan mentarjih kaedah sebutan dan penulisan huruf yang sebenar setelah membuat perbandingan antara naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. Dalam mengupas dan menghuraikan isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-Harth. Rafi dan beliau ialah bapa saudaranya berkata: Zuhayr (rad) mendatangiku. yang mengandungi sejumlah 158 hadith. dan pernyataan ini sahih. Penambahan yang dibuat oleh Imam al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ Imam al-Nawawi telah mengemukakan beberapa penambahan ke atas Kitab Sahih Muslim.

dan yang benar dan kukuh adalah mendatangiku dari (kata akar) alityan. beliau menghuraikan nama periwayat dan melerai dan merungkai kemusykilan nas: Perkataannya: (dan beliau mengungkapkan lafaz hadith seperti yang dikemukakan oleh Sulayman bin Bilal) Imam al-Nawawi mengupas: Periwayat yang mengungkapkan hadith tersebut ialah al-Thaqafi.ungkapan sebenarnya ialah: dari Rafi (rad) sesungguhnya Zuhayr (rad) bapa saudaranya menyampaikan sebuah hadith padanya. yang tarafnya seperti Sulayman bin Bilal. dengan huruf ba berbaris bawah.Ala adalah: Ibn Abd al-Rahman. ( an Abihima). dan bukan saudaranya. dan usianya mencapai seratus tiga puluh tahun. dan Wasi putera Habban telah berjuang di Uhud. Dalam menghuraikan hadith tentang (hak) orang yang dikhianati dalam jualan. dari kedua bapa mereka (Abihima). Rafi (rad) berkata dalam menerangkan hadith tersebut: Zuhayr (rad) mendatangiku. dan terdapat pernyataan yang dizahirkan dalam beberapa naskhah lain: (Zuhayr rad) memberitahuku digantikan dengan mendatangiku. kerana al. kerana sebahagian (Ulama) telah . maka tidak tepat dinyatakan ( an Abihima). begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah. dan telah tercedera dalam sebahagian maghazi (pertempuran) yang disertainya bersama Nabi (saw) di sebahagian benteng pertahanan di Hijr. Imam al-Nawawi memberikan pembaikan terhadap lafaz yang disampaikan: Perkataannya: (Shu bah memberitahu kami. dan Suhayl. lalu berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang. walaupun ia jelas dan zahir. bahkan seharusnya dinyatakan sebagai ( an Abawayhima). Amru al-Ansari. beliau menzahirkan nama Sahabat (rad) yang tidak dinyatakan dalam hadith: Dan lelaki ini ialah Habban dengan huruf ha dan huruf ba berbaris atas. dan Suhayl adalah: Ibn Abi Salih. Dan pernyataan ini musykil. ibn Munqid b. dan saya mengungkapkan hal ini. dan dikatakan: bahkan beliau adalah bapanya Munqid b. dan pernyataan yang terlindung ini menunjukkan kelangsungan kalam dan makna pengucapan (yang diringkaskan).Ala . Dan dalam mengupas riwayat dari Bushayr b. Amru. Yasar (rad). Beliau turut mengupas nas yang mubham (samar) dan menjelaskan nama periwayat yang dinyatakan dalam kitab. Dan dalam mengupas isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-najsh. dari Abu Hurayrah (rad)). dari al. bapa Yahya.

Beliau mengemukakan huraian yang ringkas dengan merujuk kepada dalil dan hujah sarjana dan .tersalah dalam menafsirkannya. Ishaq melaporkan pada kami. begini yang dinyatakan dalam naskhah ini dan pada (naskhah) yang lain. 4. beliau menjelaskan: Pernyataannya: (Kami diberitahu oleh Ahmad b. justeru sekiranya pembaca (hadith) menyebut: (Dia (Rawh) berkata: Zakariya melaporkan pada kami) maka ia (telah) tersalah (menyampaikan riwayat). bahkan mereka telah tersilap menentukan periwayat (yang mengungkapkan) nya. Hatim memberitahu saya. Dinar memberitahu kami). maka hendaklah pembaca (hadith) menyebut selepas lafaz Rawh: (Mereka berdua berkata: Zakariya memberitahu kami) kerana Abu Asim dan Rawh keduanya meriwayatkan dari Zakariya. dan meninggalkan turuq Abu Asim. Huraian lafaz dan ungkapan nas Imam al-Nawawi turut mengupas dan memperhalusi lafaz hadith yang diketengahkan dalam KitÉb alBuyË . berkata: Zakariya b.berkata: Rawh menceritakan pada kami.4. Dalam menghuraikan isnad hadith yang disampaikan dari Ibn Umar (rad). . Beliau turut menghalusi pernyataan yang dikemukakan dan mentashih riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih. [Tahwil] dan Muhammad b. kerana hanya meriwayatkan (hadith) dari Rawh sahaja. Amru b. Uthman al-Nawfali. dan perkara seumpama ini yang terkadang dicuaikan.dan lafaz darinya . Abu Asim berkata pada kami. maka saya tekankan di sini supaya dapat diperhatikan (dan dihalusi) pada (isnad) lain yang sepertinya.

dan huruf shin berbaris atas. Mina dari Jabir (rad)). Al-Asma i. kerana tidak dinyatakan nama Nafi dalam isnad hadith ini. al-Azhari. Dan Abd al-Ghani (al-Maqdisi) berkata: Pendapat ini ralat. Beliau menyatakan: Riwayat dalam naskhah (lain) ini ralat. dan Imam Malik juga tidak mengemukakan (nama) Nafi dalam kitab al-Muwatta pada hadith ini. dan sin tanpa tanda titik. dan beliau ialah Bushayr b. kerana beliau sebenarnya ialah Sa id b. al-Jawhari. Mina yang disebutkan namanya dalam riwayat yang lain.3.ahli bahasa seperti Abu Ubayd al-Harawi. Ibn Abi Hatim berkata: Abu al-Walid (yang dinyatakan ini) namanya ialah Yasar. Hibban dari al-A raj) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (Sahih) di negeri kami. Ibn alKhuza i. al-Kassa i. Beliau menggarap dan menzahirkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam mengupas dan menghuraikan lafaz yang diungkapkan.4. Yahya b. Khatib al-Baghdadi.4. Abu Amru. adapun Yasar: Maka dengan huruf ya' titik dua di bawah. al-Akhfash. Yasar) Adapun Bushayr maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. bermakna: aku menjual sesuatu yang kumiliki. Imam al-Shafi i. Berkata Azhari: Orang Arab berkata: aku menjual. Abu Sulayman al-Khattabi.4. al-Hassan al. Abd Allah b. Dan Qadi Iyad mendakwa bahawa naskhah yang disampaikan dari turuq Abd al-Ghafir al-Farisi menyebut (Malik dari Nafi dari Muhammad b. Abu alQasim Mahmud b.Anbari. dari Jabir (rad)) dan pada riwayat yang lain: (Sa id b. Kupasan isnad Pernyataannya: (Abu al-Walid al-Makki memberitahu kami. Yasar al-Madani al-Ansari mawla kepada kabilah al-Harithi. Yahya b. . Berikut merupakan sebahagian dari kupasan dan huraiannya terhadap lafaz dan ungkapan hadith dalam kitÉb al-BuyË : 4. dan Imam al-Bukhari telah mengemukakannya dalam kitab Tarikhnya 4. Syarahannya mengemukakan penelitian nas dan mustalah hadith yang berkesan.1. Umar al-Zamakhshari. Perbandingan naskhah (Malik dari Muhammad b. 4. Huraian lafaz Dan perkataannya (dari kalangan ahli rumahnya) yakni: dari (ahli kabilah) Bani Harithah. Abu Ali al-Farisi. (Bushayr b. al-Khalil. Abu Zayd dan Abu Mas ud al-Dimashqi. Abu Hatim al-Razi. dan maksud rumah (ialah): kawasan penempatan. Qadi Iyad. Hibban) dengan penambahan (nama) Nafi .2.

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith Fasal ini membentangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan nas. . menghuraikan nas. Minhaj al-Talibin dan al-Majmu Sharh alMuhadhdhab yang mengemukakan perbincangan dan syarahan terperinci dalam perbahasan Kitab alBuyu . 4. Ia membahaskan kefahaman hadith al-mu amalah dan menghuraikan uslub dan corak perbahasan yang diketengahkan dalam perbincangan kitab. Ia mengupas dan membahaskan hujah dan pemikiran mazhab dan menghuraikan kefahaman hadith yang berkesan dengan kupasan yang terperinci dan meluas.5. Ia turut membentangkan kaedah yang diperkenalkan oleh Imam alNawawi dalam mentarjih hadith dan hujah mazhab. Perbahasan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu memberikan kupasan dan tafsiran ayat yang komprehensif dan tuntas. Ia menampilkan kaedah yang diketengahkan dalam perbincangan hukum dan penelitian nas. Ia menzahirkan kerangka manhaj yang dilakarkan dalam perbicaraan hadith dan perbincangan nas. memperhalusi isnad dan menghuraikan matan. merungkai dalil. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 4. Pentafsiran nas al-Qur an Kitab al-Buyu ini hanya membentangkan satu ayat al-Qur an yang menyebut: (Dan sesungguhnya hampalah orang yang membenamkan jiwanya (dengan kekotoran maksiat) [AlShams 91:10] Ia turut menyelitkan sya ir Malik bin Nuwayrah bagi memperkukuh kefahaman tentang lafaz dan makna hadith yang diungkapkan. menarik faedah hukum dan menggariskan kaedah istinbat. Ia menzahirkan kefahaman hadith yang rajih yang digarap dari hujah dan dalil mazhab dan mengutip pandangan Mufassirin dalam menghuraikan ayat. membandingkan riwayat.5. Kupasan ayat al-Qur an yang lebih terperinci dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang dihasilkan oleh Imam al-Nawawi seperti Rawdat al-Talibin.1. membahaskan maksud nas. Ia membentangkan perbahasan yang substantif dan melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbincangan hadith dan nas. menghalusi lafaz. Ia menzahirkan manhaj dan pendekatannya dalam mengupas ayat-ayat al-Qur an dan hadith. menghuraikan isnad. menjelaskan kedudukan dan martabat rijal.

Ia mengupas dan membincangkan kekuatan dan kefahaman ayat al-Qur an dan mengemukakan hujah dan pandangan fiqh yang rajih dan berkesan. Ia menzahirkan syarahan yang tuntas dan memukau dalam perbincangan hadith dan nas. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hadith dan fiqh al-mu amalah. Perbincangan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu mengupas persoalan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Hakikat jual beli Rukun dan sebab yang menfasakhkan aqad Syarat dan ketetapan tentang barang yang dijual Kewarakan dalam urusan jual beli dan (urusan mu amalah) yang lain dengan menjauhi syubhat Keberkatan mencari rezeki di awal pagi

Perbahasannya disokong oleh dalil dan keterangan al-Qur an seperti firman Allah swt: (Wahai kaumku sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil dan jangan kamu kurangi manusia dari haknya) [Hud 11: 85] (Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan)) [Al-Mutaffifin 83: 1]

Imam al-Nawawi turut menghuraikan firman Allah (swt): (Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah 2: 275].

Beliau mengutip empat pandangan yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi i (rah) dan menegaskan: Bahawa ayat ini bermaksud umum dan lafaznya menyeluruh mencakup semua maksud jual beli, yang menunjukkan hukum harus melainkan yang dikhususkan dengan dalil, dan pendapat ini adalah yang paling sahih menurut Imam al-Shafi i dan sahabat-sahabatnya.

Dan dalam firman Allah (swt): (Dan hendaklah kamu mengambil saksi ketika (melaksanakan) urusan jual beli), [Al-Baqarah 2: 282]

Imam al-Nawawi mengulas:

Jumhur berhujah dengan hadith sahih bahawa Nabi (saw) menjual dan membeli tanpa mengetengahkan saksi, dan (begitu juga) para Sahabat (rad) di zaman Baginda (saw) dan selepasnya, dan ayat yang mulia ini menunjukkan hukum sunat seperti yang kami sebutkan, Wallahu A lam.

4.5.2. Huraian Hadith Syarahannya mengemukakan pandangan hukum yang efektif yang digarap dari hujah mazhab yang terperinci dan substantif. Ia menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan persuasif. Ia merangkul hujah dan dalil mazhab yang rajih dan menzahirkan kecanggihan dan keberkesanan hujah dalam mengupas dan menghuraikan hadith. Ia turut mengemukakan faedah dari kefahaman hadith dan nas, seperti: 1. 2. Ikrar Sahabat (Ibn Abbas rad) hukumnya setanding dengan perkataannya. Tafsir perawi didahulukan jika tidak bercanggah dengan maksud hadith yang zahir.

3. Diharamkan menipu (tadlis) dalam menyampaikan riwayat sebagaimana diharamkan melakukan tipu helah dalam urus niaga. 4. Diharuskan menyebut sebahagian nama perawi hadith tanpa menyebut nama yang lain sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat. 5. 6. Mengkhususkan kefahaman hadith dengan ijma . Jarh perawi tidak diterima sekiranya tidak dijelaskan (sebab pentajrihan).

Syarahannya merangkul perbincangan nas yang substantif dan terperinci. Ia menghuraikan kefahaman hadith al-riwayah dan al-dirayah dan mengemukakan kupasan dan penelitian nas yang berkesan. Ia turut membahas dan menghuraikan kefahaman isnad dan menjelaskan kekuatan dan ketinggian rijal. Ia menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan riwayat dan menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hadith yang dikeluarkan. Ia turut menghuraikan lafaz yang gharib dan mengungkapkan faedah dan kefahaman nas. Ia turut membincangkan kekuatan hukum dan menzahirkan kefahaman fiqh yang berkesan. Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan dari (beberapa hal) yang dipermudahkan oleh kebanyakan manusia berhubung dengan perbicaraan (hadith) yang dibentangkan dalam bab ini, ialah manakala seseorang melihat penjual menawarkan barang yang mempunyai ke aiban (kepada pembeli) atau yang seumpamanya namun tidak dibantahnya (perbuatan tersebut), dan pembeli (pula) tidak mengetahui (ke aiban) barang yang dibelinya, dan ini adalah suatu kesilapan yang nyata, dan para Ulama telah memutuskan bahawa wajib ke atas orang yang mengetahui hal tersebut untuk mengingkari (pengkhianatan) penjual dan memaklumkannya pada pembeli, Wallahu A lam.

Beliau turut merujuk pada huraian yang dibentangkan dalam karya-karyanya yang lain yang membincangkan kefahaman hadith al-Buyu . Beliau menjelaskan: Dan furu (cabang) masalah ini (cukup) banyak, dan telah saya rumuskan maqasidnya dalam kitab Rawdat al-Talibin, dan (Al-Majmu ) Sharh al-Muhadhdhab dan saya garap di dalamnya pelbagai persoalan yang penting dan besar. Dan Allah (swt) sebaik-baik pemberi tawfiq.

Kitabnya menggariskan kefahaman syarah yang ideal dengan membentangkan seluruh riwayat yang dikeluarkan dalam bab. Dalam bab larangan menahan kafilah, Imam al-Nawawi menghuraikan: Pernyataannya: (Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menahan barang dagangan sehingga ia sampai ke pasar), dan pada riwayat lain: (Melarang dari mencegat), dan dalam riwayat lain (melarang dari menahan jualan), dan pada riwayat (dari mencegat kafilah), dan pada riwayat (Jangan menahan kafilah, barangsiapa menahannya dan membeli darinya, maka setelah pemiliknya sampai ke pasar, maka baginya khiyar (untuk menerus atau membatalkan jualan), dan pada riwayat lain (melarang dari mencegat rombongan (yang membawa hasil dagangan).

4.6. Kaedah tarjih

Syarahannya turut membahaskan pandangan hukum dan menggariskan manhaj tarjih yang tuntas. Ia mengupas dalil dan hujah mazhab dalam mengithbat dalil yang terkuat. Ia melakarkan kefahaman fiqh yang berkesan dan membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah (dagang), Imam al-Nawawi mentarjih pandangan mazhab al-Shafi i yang menzahirkan kefahaman hukum yang substantif dan rajih. Beliau menjelaskan: Dan dalam hadith ini dijelaskan (hukum) haram mencegat kafilah. Dan ini merupakan mazhab (Imam) al-Shafi i, (Imam) Malik, dan jumhur Ulama. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah dan al-Awza i: Diharuskan mencegat kafilah sekiranya tidak membawa mudarat pada manusia, jika ia mendatangkan mudarat, maka dimakruhkan. Dan yang sahih adalah pendapat terawal kerana terdapat larangan yang jelas (sarih)

Beliau turut mentarjih pandangan dan hujah mazhab dalam menghuraikan kerangka hadith dan nas. Dalam mengupas kefahaman hukum tentang jual beli al-musarrah, beliau menjelaskan: Kemudian sekiranya ia memilih untuk memulangkan haiwan al-musarrah yang telah diperah susunya, maka hendaklah dipulangkan beserta dengan secupak tamar, sama ada susu yang diperah itu sedikit atau banyak, (dan) baik (ianya) unta, kambing atau lembu. Ini adalah pandangan mazhab kami, dan pendirian ini didukung oleh Imam Malik, al-Layth, ibn Abi Layla, Abu Yusuf, Abu Thawr, dan fuqaha alMuhaddithin, dan ianya sahih dan selari dengan (nas dan syariat yang digariskan) dalam al-sunnah.

Syarahannya menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang berkesan. Ia menzahirkan lafaz hadith yang rajih dan mengungkapkan kaedah riwayat yang jitu dan mantap. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan telah dinyatakan pada perbahasan terdahulu bahawa riwayat hadith la yabi (jangan menjual atas jualan saudaranya), dan la takhtub (jangan meminang atas pinangan saudaranya) dikemukakan pada kedudukan rafa sebagai pernyataan khabar dengan maksud larangan, dan kami menegaskan: (kedudukan) ini adalah lebih tepat dan berkesan (dalam menyampaikan maksud).

Dan dalam mengupas riwayat hadith yang melarang dari menjual makanan sehingga diperoleh dengan sempurna, Imam al-Nawawi mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan lafaz dan istilah yang diungkapkan: Pernyataannya: Murja (ditangguhkan) yakni: dita khirkan (mu akhkhara ), boleh dikemukakan huruf hamzah, dan dihazafkan huruf hamzahnya, dan ungkapan al-jizaf (secara longgokan), dibaca dengan huruf jim berbaris bawah, depan, atau atas, merangkumi tiga (kaedah) bahasa, bacaan dengan baris bawah adalah yang paling fasih dan masyhur.

Dan dalam menghuraikan bab yang menyangkut tentang kefahaman hadith al-tasriyah, beliau menukil pandangan Qadi Iyad yang mentarjih pandangan yang masyhur tentang kaedah penyampaian dan lafaz hadith yang berkesan: Berkata Qadi: Dan kami memperoleh riwayat yang disampaikan dalam selain kitab Sahih Muslim dalam sebahagian (naskhah) nya: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas, dan huruf sad berbaris hadapan. Berkata (Qadi): Dan dalam riwayat lain disebut (la tusarru al-ibil) dengan huruf ta berbaris depan, dari perkataan (tasri) tanpa dinyatakan huruf waw selepas huruf ra , dan dirafa kan lafaz al-ibil tanpa dikemukakan fa ilnya, dari perkataan (al-sir) juga, dan ia bermaksud mengikat lemaknya. Dan (pandangan) terawal adalah yang (lebih) tepat dan masyhur.

Syarahannya menzahirkan kupasan dan kaedah tarjih yang berkesan. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha mazhab dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith yang menyentuh tentang (jual beli) habal al-habalah, beliau mentarjih pandangan Ibn Umar (rad) yang mengemukakan tafsiran yang tepat tentang istilah hadith yang diungkapkan: Dan pandangan ini (tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad b. Hanbal dan Ishaq b. Rahawayh) adalah lebih dekat pada (kefahaman) bahasa, tetapi perawi yang mengemukakan hadith ini adalah Ibn Umar (rad), dan beliau telah menafsirkan maksudnya dengan tafsiran pertama, dan beliau lebih arif (tentang maksud hadith yang diungkapkan).

Syarahannya melakarkan manhaj tarjih yang berkesan yang digarap dari hujah dan ijtihad Ulama yang muktabar. Ia menggariskan kerangka hukum yang ideal yang dirangkul dari kefahaman fiqh yang jelas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan jual beli al-najsh Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan tiada khiyar bagi pembeli (setelah membeli barang) sekiranya penjual tidak bersekongkol (dengan al-najish) untuk menaikkan harga barang, dan jika ia bersekongkol sekalipun (tidak ditetapkan khiyar) mengikut pendapat (mazhab) yang lebih sahih, kerana nilai gharar (penipuan) yang kecil.

Dan dalam membincangkan hukum berhubung harta hamba yang dijual, Imam al-Nawawi mentarjih pendapat Ulama mazhab Syafi i yang memutuskan bahawa pakaian dan harta hamba kekal menjadi milik tuannya yang asal. Beliau menjelaskan: Dan yang paling sahih ialah jualan tersebut tidak termasuk (pakaian) penutup aurat, dan tidak juga yang lainnya berdasarkan makna zahir pada hadith ini, dan kerana istilah hamba tidak termasuk pakaian .

Dan dalam menghuraikan lafaz al-najsh, beliau mentarjih pandangan Ibn Qutaybah yang mengemukakan makna yang rajih dan mentakwilnya dengan berkesan: Dan Ibn Qutaybah berkata: Asal pernyataan al-najsh ialah memperdaya, dan ia bermakna penipuan ...dan berkata al-Hirawi: berkata Abu Bakr: al-najsh ialah menyanjung, dan mengangkatnya dengan pujian. Berdasarkan (ta rif) ini, maka makna hadith ialah (Jangan seseorang kamu memuji barang, dan menaikkan harganya tanpa keinginan (untuk membeli)), dan pandangan yang sahih adalah (ta rif yang) awal.

Beliau turut menzahirkan hujah yang terbaik yang digarap dari pandangan yang rajih. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah, beliau mentarjih hujah yang dikemukakan oleh fuqaha dan Ulama-Ulama mazhab: Ulama mazhab kami berkata: Dan syarat yang menetapkan haram (menahan kafilah) ialah ia mengetahui larangan dari menahannya, justeru sekiranya ia tidak bermaksud untuk mencegatnya, tetapi keluar untuk menyempurnakan urusannya, dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram tentangnya terdapat dua pandangan dalam mazhab kami, dan dua qawl dalam mazhab (Imam) Malik: pendapat yang paling sahih menurut Ulama mazhab kami adalah haram kerana wujud makna (dari perbuatan mencegat), dan sekiranya ia menahannya (kafilah), dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram terdapat dua pandangan; sekiranya diputuskan haram, dan ia membeli darinya maka akad tersebut (adalah) sah.

Syarahannya turut mengupas kefahaman fiqh dan menghuraikan kekuatan dalil yang dikemukakan. Dalam kupasannya tentang hadith yang berkait dengan larangan menahan kafilah, beliau menjelaskan: Ulama mazhab kami berkata: tiada khiyar bagi penjual sebelum ia sampai ke pasar, dan mengetahui harga semasa (pasaran), maka setelah ia sampai, dan pencegat telah membeli darinya dengan nilai yang lebih murah dari harga pasaran, maka thabit baginya khiyar baik orang yang mencegat memberitahunya, dengan harga yang salah atau tidak memaklumkannya, dan sekiranya pembelian dari pencegat adalah mengikut harga pasaran yang ditawarkan di kota atau dengan harga yang lebih tinggi, maka terdapat dua pandangan (wujuh) mengenainya, pendapat yang paling sahih: tiada khiyar baginya, kerana tiada penipuan (ghubun) (dalam urusniaga), dan pendapat kedua: thabit (baginya khiyar) berdasarkan maksud hadith yang mutlak (membenarkan khiyar), Wallahu A lam.

4.7. Kaedah istinbat hukum Beliau turut mengemukakan kaedah dalam mentafsir dan mengistinbat nas. Syarahannya memuatkan kaedah istinbat dan tafsiran hukum berlandaskan manhaj dan pendekatan fuqaha dan Ulama salaf dalam membincangkan hukum dan mengeluarkan faedah nas. Beliau menegaskan: Dan Ulama Islam telah sepakat mengharamkan jual beli janin dalam kandungan, dan burung di udara. Para Ulama berkata: jual beli itu terbatal kerana (terdapat unsur) gharar, dan (dalam keadaan tertentu) jual beli dianggap sah (meskipun) terdapat gharar menurut pertimbangan yang telah kami nyatakan, iaitu: sekiranya terdapat keperluan (yang mendesak) untuk melakukan gharar, yang tidak mungkin dielakkan kecuali dengan kesulitan, dan gharar itu (membawa kesan yang) kecil, maka hukumnya harus, sekiranya tidak (demikian), maka tidak diharuskan.

Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama tentang hukum dan kaedah yang berkait dengan jual beli al-gharar: Dan kesemua ini (al-gharar) jual belinya batil, kerana ia melibatkan (unsur) gharar tanpa keperluan (yang zahir) terhadapnya, dan terdapat sebahagian urusniaga (berunsurkan) gharar yang dibenarkan sekiranya terdapat keperluan padanya, seperti kejahilan tentang asas (landasan) rumah, dan ketika membeli kambing yang bunting, yang terdapat susu pada lemaknya, maka (hal seperti) ini mengesahkan jual beli; kerana asas mengikut (pandangan) zahir dari rumah, dan kerana keperluan yang mendesak padanya, kerana tidak mungkin untuk dilihat (asas) nya, dan begitu juga dengan pendapat: tentang kandungan kambing yang hamil dan susu (yang ditampung pada lemak) nya.

Beliau turut menggarap hujah dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith dan mengupas dalil yang dikemukakan. Dalam membahaskan kefahaman hadith al-gharar, beliau menjelaskan: Dan kaum Muslimin telah sepakat mengharuskan jual beli yang terdapat (unsur) gharar yang kecil padanya, mereka sepakat tentang sahnya jual beli jubah yang diliputi kain benang yang (lain) padanya, walaupun tidak dirungkai kainnya, dan sekiranya dibeli hanya kainnya maka tidak diharuskan, dan telah

sepakat mengharuskan penyewaan rumah, haiwan tunggangan, pakaian dan yang seumpamanya dalam tempoh sebulan walaupun kadar sebulan (tidak dipastikan) antara tiga puluh hari, atau dua puluh sembilan hari. Dan telah sepakat mengharuskan penggunaan bilik mandi (hammam) dengan (dikenakan) bayaran, walaupun berbeza pada kadar air yang digunakan, dan lamanya seseorang berada di dalamnya, dan sepakat membenarkan seseorang merasa air dari bekas dengan memberikan (suatu) imbalan (dari air yang diteguk) walaupun berlainan kadar yang diteguk, dan jumlah manusia yang meminumnya, dan sebaliknya.

Beliau turut menghuraikan kefahaman hukum dan menggariskan kaedah istinbat dari perbahasan yang dibentangkan. Dalam menghuraikan riwayat hadith tentang jual beli habal al-habalah, beliau menjelaskan: Dan jual beli ini batil dari dua tafsiran (yang dinyatakan), adapun yang pertama, kerana ia jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan kepada suatu tempoh tidak diketahui (majhul), dan penangguhan telah meluputkan sebahagian dari bayaran. Dan kedua: kerana ia jual beli barang yang tiada, dan tidak diketahui (majhul), dan tidak dimiliki oleh penjual, dan tidak mampu diserahkan, Wallahu A lam.

Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah dagang, beliau mengutip pandangan Imam Abu Abdullah al-Maziri yang mengupas kefahaman hadith dan menghuraikan kaedah maslahah dan istinbat: Sesungguhnya syariat melihat dalam permasalahan ini kepada maslahah manusia, dan maslahah menuntut supaya dilihat kebajikan jama ah dari seorang individu, bukan kepentingan seorang atas seorang yang lain. Maka sekiranya ahli desa (badwi) sendiri yang menjual barangnya, manfaatnya akan diraih oleh seluruh ahli pasar, kerana dapat membelinya pada harga yang murah, dan manfaatnya akan mengalir ke seluruh negeri. Justeru syariat melihat keutamaan penduduk negeri ke atas seorang badwi. Dan perbuatan mencegat kafilah, hanya menguntungkan pihak yang mencegatnya secara khusus, dan keuntungannya diraih oleh seorang atas seorang yang lain, justeru tiada maslahah dalam mengharuskan mencegat kafilah, tambahan kerana disandarkan padanya sebab yang kedua, iaitu mudarat yang menimpa ahli pasar kerana tidak memperoleh harga yang murah sebagaimana diraih oleh pencegat, dan terputus bekalan dagangan dari mereka, sedangkan jumlah mereka lebih besar dari pencegat, maka syariat melihat keutamaan mereka ke atasnya.

Beliau turut membahaskan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman nas. Dalam membincangkan hadith yang menyebut tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan para Ulama telah sepakat mengharamkan jualan atas jualan saudaranya, dan membeli atas belian saudaranya, menawar atas tawaran saudaranya, dan sekiranya ia membelakangkan (ketetapan ijma ) ini,

lembu. Dan kami akan melanjutkan penjelasannya dalam bab yang seterusnya Insha Allah Ta ala. kuda. dan jual beli itu (dianggap) sah dan terhasil. dan padanya terangkum dalil yang mengharamkan tadlis (penipuan) dalam semua hal.dan meneruskan aqad. Abu Hanifah. beliau menyampaikan dalil dan mengemukakan hujah yang berkesan dalam perbincangan nas: Dan ketahuilah bahawa (jual beli) al-tasriyah haram sama ada yang diikat itu adalah lemak unta. dan bagi pembeli hak (khiyar) untuk mengambil atau memulangkannya. biri-biri. Dan dari Imam Malik terdapat dua riwayat (yang menetapkan pandangan) seperti kedua mazhab tersebut. Ini adalah pandangan mazhab al-Shafi i. . keldai. kambing. maka ia berdosa. Manakala (Imam) Dawud (al-Zahiri) mengatakan: Aqad itu tidak sah. Dan dalam mengupas kefahaman hadith al-tasriyah. kerana ia khianat dan tipu daya. dan (mazhab) lainnya. dan jual beli tersebut sah dan terhasil akadnya. dan yang selainnya. dan jual beli tersebut sah walaupun diharamkan (mu amalahnya).

dan sesungguhnya Abu al-Bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antara kami.8. kabilah ( Arab) yang terkenal. dan huruf ra berbaris bawah antara keduanya. Ia turut meneliti kaedah penyampaian hadith dan menzahirkan keunikan isnad yang dihasilkan. Ia menghalusi riwayat dan mengupas seluruh rangkaian isnad yang dihasilkan dari jalur Madinah. beliau menukil . Wallahu A lam. Dan beliau mengulas tentang Ibn al-Bakhtari: Dan berkata Imam al-A zam Habib b. dan keseluruhan kitab Sharh Muslim tidak mengulas tentangnya. Beliau menghuraikan: Pernyataannya: (Dari Ibn Abi Nu min) ia dibaca dengan huruf ayn dimatikan (sukun) tanpa huruf ya selepasnya. Jubayr dan Abu alBakhtari. Pernyataannya: (Saya diberitahu oleh Hisham al-Qurdusi) dibaca dengan huruf qaf dan huruf dal berbaris depan. Kufah dan Baghdad. Kaedah penelitian rawi Beliau turut menghuraikan kaedah periwayatan dan penyampaian hadith dalam kitab Sahih.4. Syarahannya mengupas kekuatan dan ketinggian riwayat yang disampaikan dan memperhalusi rangkaian isnad yang dikeluarkan. Beliau syahid di Jamajim pada tahun 83 Hijrah. Ia turut membahaskan kekuatan rijal dan kehalusan isnad yang dihasilkan. Abu Hatim dan Abu Zur ah: Beliau seorang (Ulama) yang thiqat. dan namanya ialah Dakin b. al-Fudayl. Dalam membincangkan hadith tentang khiyar al-majlis. Nisabur. Beliau turut menghuraikan lafaz yang diungkapkan oleh perawi dan mengemukakan kefahaman dari riwayat yang dibentangkan. (namanya) dinisbahkan pada al-Qaradis. Dan berkata Ibn Ma in. Abi Thabit: Saya berkumpul bersama Sa id b. Ia turut menghuraikan ketinggian dan kesempurnaan matan yang dikemukakan. Basrah.

Dalam mengupas riwayat yang dikemukakan dari Bushayr b. dan al-Qa nabi. kerana kemungkinan Nafi mengungkapkan lafaznya dengan bay alkhiyar. kerana akan menambah (keterangan) dari riwayat (sebenar) yang didengar dari shaykhnya. yang banyak dikemukakan di beberapa tempat di awal kitab ini. Yasar (rad). maka Imam Muslim ingin menerangkannya. dan Yahya. dan Sahl (rad). Dan antaranya: pada isnad ini terhasil isnad dari tiga orang Sahabat Ansar (rad) yang menyampaikan riwayat antara satu sama lain. dan nasab. Dan telah kami bentangkan huraiannya dalam fasal (yang dinyatakan) di awal kitab. dan (jalur isnad) seperti ini jarang ditemui dalam Sahih Muslim berbanding jalur yang terhasil dari (rijal) Kufah dan Basrah. dan (namanya) ialah Abd Allah b. dan (riwayat seperti) ini jarang (dikemukakan). . Sulayman yakni ibn Bilal berkata pada kami. Dan telah kami jelaskannya. Beliau turut menghuraikan keluasan riwayat dan kehalusan isnad yang dizahirkan dalam kitab Sahih. beliau menzahirkan kekuatan dan keunikan isnad yang dihasilkan: Pernyataannya dalam isnad ini: ( Abdullah b. Abi Hathmah rad). atau kemungkinan beliau mentafsirkan (lafaz hadith yang diriwayatkan) nya. Qa nab. dengan kupasan tentang kehalusan isnadnya setelah itu. Dan (beliau) tidak dapat menyatakan: Sulayman bin Bilal. Dan antaranya: apa yang bersangkut dengan penetapan nama. yang mana maksudnya: dalam riwayat yang diterimanya tidak dinyatakan nasab keduanya. Yasar (rad). dan pernyataannya: (Yahya dan beliau ialah ibn Sa id -). dan beliau dinisbahkan pada datuknya. Maka beliau mengatakan: (yakni Ibn Bilal). Yasar. dari Yahya . dan setelahnya dijelaskan faedah pernyataannya: (yakni). kerana perawi hanya melafazkan: Sulayman. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. Dan antaranya ialah pernyataan (Imam Muslim): (Sulayman yakni ibn Bilal -). dan mereka ialah Yahya b. dan pernyataannya: (dan beliau).dan beliau ialah ibn Sa id dari Bushayr b. Imam al-Nawawi mengupas: Pada isnad ini terangkum beberapa kefahaman ilmu isnad dan turuqnya: antaranya: ia merupakan isnad yang terhasil dari rijal Madinah. Sa id al-Ansari. maka terhasil penerangan tanpa menambah riwayat yang dinisbahkan pada shaykhnya. iaitu Bushayr b. Maslamah b.pandangan Imam al-Bayhaqi yang menghalusi lafaz yang diungkapkan oleh Nafi (rah) (periwayat hadith): Dan maksud hadith (menurut pandangan) yang sahih ialah (menetapkan) khiyar setelah menyempurnakan (akad) jualan. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilah mereka. antaranya Sahl b. Bushayr.

Beliau turut membandingkan riwayat hadith yang dikemukakan dan menukil hujah dan pendapat Ulama tentang kekuatan riwayat dan kefahaman nas yang dinyatakan. dan telah kami kemukakan penjelasannya. Kaedah perbandingan Beliau turut mengemukakan perbandingan antara lafaz yang dinyatakan dalam hadith melalui penelitian dan perbandingan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. namun ia adalah (penzahiran) dari keilmuan dan makrifat mereka. untuk dihazafkan sebahagian nama mereka. dan disebut sebahagiannya. Abi Hathmah rad). Wallahu A lam.Dan antaranya: riwayat ini menzahirkan (kehalusan) isnad yang disampaikan dari tabi in kepada tabi in. Beliau turut membuat perbandingan hukum dan pendapat fuqaha dalam mengulas dan membincangkan nas. Pernyataan ini menunjukkan (kaedah) yang mengharuskan riwayat yang didengar dan disampaikan dari jemaah yang thiqat.9. 4. Beliau mengungkapkan: . iaitu Yahya dari Bushayr. Dan antaranya: ialah pernyataannya (dari sebahagian Sahabat Nabi (saw): antaranya Sahl b. dan walaupun riwayat sepertinya banyak dikemukakan dalam hadith. dengan pembentangan yang terperinci pada beberapa fasal yang terdahulu.

al-Khattab (rad). mata wang. harta (yang tidak boleh dipindahkan) ( iqar). dan anak (yang dilahirkan) pula menghasilkan anaknya. Dan Ulama lain berkata: Ia (habal al-habalah) bermaksud menjual anak unta yang hamil dalam kandungannya. Dan pada hadith ini dijelaskan larangan dari membeli sesuatu sehingga penjualnya memperolehnya dengan sempurna. atau yang boleh dipindahkan (manqul). Dalam membincangkan hadith berhubung larangan jual beli habal al-habalah. Wallahu A lam . lalu Hakim (rad) menjual makanan tersebut sebelum diperoleh sepenuhnya. Dan berkata Ata . dan (Imam) Abu Hanifah: dibolehkan orang kota menjual untuk orang desa secara mutlak berdasarkan hadith: (Agama itu adalah nasihat).Dan dalam kitab al-Muwatta terdapat riwayat yang lebih jelas. al-Muthanna. dan ia dinyatakan oleh (Imam) Malik. Dan Imam Muslim telah mengemukakan tafsiran ini pada hadith ini. dan sahabatnya Abi Ubayd al-Qasim b. dan Imam al-Shafi i berkata: tidak sah menjual (sesuatu) yang belum diperoleh dengan sempurna baik ianya makanan. dan jama ah ( Ulama ) mengatakan: Ia bermaksud jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan sehingga unta (yang hamil) melahirkan anaknya. dan sebahagian Ulama Malikiyah berkata: Jual beli itu (hendaklah) difasakhkan selagi belum terputus (tempoh khiyar). dan Uthman al-Batti berkata: . atau selainnya. dan terdapat ikhtilaf di kalangan Ulama tentangnya. Mujahid. dan pandangan ini diambil oleh jama ah Ulama Malik. Sallam. beliau menghuraikan: Dan para Ulama berbeza pandangan tentang larangan dari jual beli habal al-habalah. Dan ini adalah tafsiran Abi Ubaydah Ma mar b. Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menjual makanan sebelum diperolehi dengan sempurna. dan Ulama lain dari kalangan ahl al-lughah. Dan sebahagian yang lain berkata: ia hanya menunjukkan hukum makruh (karahah tanzih) dari melakukan penjualan. beliau membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam menetapkan hukum menjual (buahbuahan) dalam longgokan (tanpa disukat): Dan Ulama kami menukil pandangan (Imam) Malik: sesungguhnya tidak sah jual beli sekiranya penjual (buah-buahan) dalam longgokan mengetahui kadar (timbangan) nya. beliau menjelaskan: Dan ini adalah mazhab kami (melarang orang kota menjual untuk orang desa). iaitu: bahawa Hakim bin Hizam (rad) membeli makanan yang dipesan oleh Umar b. Beliau turut membandingkan pandangan dan dalil fuqaha dalam membahaskan hukum dan menjelaskan kefahaman nas. Beliau turut menghalusi dan membandingkan hujah fuqaha dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Mereka berkata: dan hadith tentang larangan dari orang kota menjual untuk orang desa telah dimansukhkan. dan Ulama yang berpandangan (seperti mazhab) mereka. dan yang lainnya. Dalam menghuraikan hadith berhubung larangan orang kota menjual untuk orang desa. (Imam) al-Shafi i.

Imam al-Nawawi mengulas: Hadith ini mengemukakan dalil yang mengithbatkan khiyar al-majlis bagi kedua pihak yang berjual beli. dan dibolehkan pada yang selainnya. Uyaynah. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dan para Ulama selepas mereka. setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. dan diharuskan pada yang selainnya. Ishaq b. dan Imam Abu Hanifah berkata: tidak dibolehkan dalam setiap (sesuatu) kecuali pada harta (yang tidak boleh dipindahkan). Ibn Umar. dan huruf sad berbaris hadapan. Ahmad b. Ali b. Sa id b. sehingga keduanya berpisah dari majlis tersebut dengan badan mereka. al-Zuhri. Abu Hurairah.diharuskan pada semua jenis benda. Ata . bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. Abu Thawr. Ibn Abi Zi ib. dan tabi in. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar almajlis. . Hasan al-Basri. Ibn Abbas. alSha bi. Dan Imam Malik berkata: tidak dibolehkan pada makanan. Beliau turut membandingkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab Sahih Muslim dengan kitab-kitab hadith yang lain. Shurayh al-Qadi. dan (Ulama) yang lain berkata: tidak diharuskan pada sesuatu yang boleh diukur dan ditimbang. dan beberapa Ulama lain (rad). al-Madini. kecuali jual beli al-khiyar). Dalam menghuraikan bab al-tasriyah. selagi belum berpisah. Dan pendapat ini dizahirkan oleh jumhur Ulama dari para Sahabat (rad). Abi Talib. al-Awza i. Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Beliau turut membandingkan hujah fuqaha dalam mentarjih dan mengupas dalil. selepas menyempurnakan aqad. dan pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakan Ulama. Hanbal. Antara yang menyatakannya ialah Ali b. para Muhaddithin. Tawus. Dalam menghuraikan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. dari riwayat al-Thawri. Abu Barzah al-Aslami. beliau menukil hujah Qadi Iyad yang membandingkan riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih dengan kitab-kitab hadith lain yang muktabar: Berkata Qadi: dan dalam riwayat yang dikemukakan dalam selain kitab Sahih Muslim pada sebahagian (naskhah) nya. Sufyan b. al-Musayyib. dinyatakan: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas. Abu Ubayd. dan al-Nakha i. Rahawayh. Kitabnya menzahirkan kefahaman hukum yang terperinci dan mengetengahkan pandangan dan hujah mazhab yang berkesan. al-Shafi i. Ibn al-Mubarak. al-Bukhari.

dan adapun hikmah dalam mengaitkannya dengan secupak tamar. kerana keduanya bukan saudara.4. beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. Kaedah kritikan Beliau turut mengemukakan kritikan kepada pendapat dan pandangan Ulama dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat memperkuat dan membenarkan pandangan lain yang lebih tepat. sekiranya dapat dikemukakan (barang) tersebut. sebahagian fuqaha Malikiyah. Beliau turut mengkritik beberapa pendapat mazhab al-Maliki dan al-Ahnaf. (Qadi) berkata: dan pernyataan ini ( an Abihima) tidak tepat (mengikut kaedah bahasa). dan penambahan ini ralat. (Qadi) berkata: dan dikemukakan dalam beberapa riwayat: (an abawayhima). dan mentarjih pandangan jumhur yang menzahirkan hujah yang lebih kukuh dan berwibawa. jika tidak. ejaan kalimat ( ) dengan alif. maka syariat menetapkan hukum . dan mengungkapkan lafaz yang rajih berdasarkan kaedah yang muktabar: Berkata Qadi: riwayat yang disampaikan dari keseluruhan Mashayikh kami adalah dengan huruf ba berbaris bawah ( an Abihima).10. dan lainnya. maka haruslah diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. dan pernyataan ini yang benar. Dalam mengupas riwayat berhubung jual beli al-tasriyah. Dan Ulama jumhur menjawab: sesungguhnya sunnah sekiranya diputuskan maka tidak bercanggah dengan kefahaman akal. sekumpulan Ulama Iraq. lantaran ia merupakan makanan (yang) umum bagi mereka ketika itu. maka dibayar dengan nilainya. Beliau turut menzahirkan kritikan pada lafaz yang dikemukakan. jika ia mengurangkan sesuatu (hak) dari pihak yang lain. kerana (penulisan) yang sebenar ialah dengan dihazafkan alif seperti yang dinyatakan dalam riwayat ini kerana ia (berada) dalam kedudukan nasab. adapun penggantian dengan jenis yang lain maka ia bercanggah dengan kaedah usul. tanpa (perlu) dipulangkan dengan secupak tamar. dan (Imam) Malik dalam riwayat yang gharib (janggal) darinya: (orang yang berhasrat memulangkan semula haiwan al-musarrah yang dibeli) berhak memulangkannya. Dalam mengupas tentang lafaz dan ungkapan bab beliau menyatakan: Dan apa yang perlu ditekankan di sini ialah terdapat dalam kebanyakan kitab Muhaddithin. kerana menurut kaedah usul.

bahkan (hanya) memutuskan supaya diganti dengan secupak (tamar). beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. Beliau turut menyanggah pandangan yang menyalahi riwayat hadith yang rajih dan muktamad. atau nilainya. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual makanan sehingga diraih dengan sempurna. kemudian kembali semula kepadanya. Mereka berkata: pandangan yang khilaf adalah selain dari (pandangan jumhur). dan berhasrat supaya (pembeli) tidak menyatakan sesuatu padanya (menfasakhkan jual belinya). dan Qadi ( Iyad). dan tidak menetapkan supaya diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. dan al-Nakha i. baik (susu) yang diperah itu sedikit atau banyak. Dan hadith sahih yang dikemukakan ini menolak pandangan ini. Dalam menghuraikan hadith tentang khiyar al-majlis. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. justeru pandangannya ( Uthman al-Batti) adalah shadh (berlainan dengan riwayat lain yang lebih sahih) dan matruk. justeru pandangan yang benar ialah mengithbatkan (khiyar al-majlis) sebagaimana disepakati oleh jumhur. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar al-majlis. Imam al-Nawawi mengulas: Perkataannya: (dan berhasrat supaya tidak dinyatakan sesuatu padanya): yakni tidak menfasakhkan jual beli. beliau menghuraikan: Adapun mazhab Uthman al-Batti maka ia diriwayatkan oleh (Imam) al-Mazari. dan tidak diriwayatkan oleh kebanyakan Ulama bahkan pandangan yang dinukil dari ijma Ulama menetapkan terbatalnya pembelian makanan dari penjual yang belum memperolehnya dengan sempurna. Wallahu A lam. yang tidak dapat disangkal dan dipertahankan oleh mereka dengan jawapan yang sahih. beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Beliau turut mengkritik pandangan dan riwayat yang bercanggah dengan pendirian jumhur. dari riwayat al-Thawri. Dalam menghuraikan hadith dari Nafi : Maka beliau ( Abdullah b.yang meneruskan kelaziman tersebut. Dan hadith ini menetapkan dalil bahawa berpisah (dalam majlis) adalah dengan badan . Wallahu A lam. supaya ia (secupak tamar) menjadi suatu ukuran yang dirujuk padanya dalam meleraikan ikhtilaf dan pertelingkahan. Beliau turut mengkritik pandangan yang membelakangkan pendapat ijma dan nas hadith yang sahih. Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki.

11. Keadilan ekonomi KitÉb al-BuyË ini menekankan tentang keadilan dan persamaan hak dalam perusahaan ekonomi dan perniagaan. Ia menekankan keperluan untuk berlaku adil dan terbuka dalam menjalankan urusan perniagaan dan memastikan hak dan persamaan ekonomi diperjuangkan. 4. Faedah Perbahasan Berikut dikemukakan faedah dan kefahaman yang digarap dari perbahasan hadith yang dibentangkan dalam Kitab al-Buyu : 4.sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Umar (rad) periwayat (hadith ini).11. dan ia (jelas) menolak takwil kalangan yang mentafsir berpisah (dalam majlis) adalah dengan perkataan iaitu lafaz jual beli (akad). Ia menganjurkan hubungan niaga yang telus yang berasaskan kepada kepercayaan dan keikhlasan dalam membeli dan menawarkan barang.1. Ia memberikan jaminan keadilan kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual dengan membenarkan khiyar al-majlis yang dapat memelihara dan menjamin hak dan menolak kemungkinan berlaku pengkhianatan dan penipuan dalam jualan. .

Ketangkasan ekonomi KitÉb al-BuyË ini melakarkan kerangka dan dasar ekonomi yang kukuh dan tangkas.2.3. 4. Mempertahankan hak orang yang dikhianati dalam jualan. . 3. Membenarkan ahli rumah (yang miskin) menikmati tamar yang segar dengan nilai pertukaran (buah) yang kurang dari lima wasaq. Karamah insan KitÉb al-BuyË ini membincangkan kaedah Islam dalam mengatur dan merangka dasar ekonomi yang tuntas dan menggariskan kerangka mu amalah yang berkesan. Ia menzahirkan pencapaian ekonomi yang menakjubkan dengan keupayaan untuk mengalirkan faedah ekonomi yang menyeluruh. Ia menzahirkan kefahaman ekonomi yang segar yang terikat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ia menzahirkan kaedah syarak dalam mengangkat dan mempertahankan maruah insan dengan: 1. 2. Ia mengemukakan landasan dan asas ekonomi yang seimbang yang menekankan keadilan dan prinsip kebertanggungjawaban dalam pengurusan ekonomi dan kewangan. 5. Ia merangka dasar dan matlamat ekonomi untuk membangunkan kekuatan dan ketahanan ekonomi Madinah. Menyerahkan hak untuk mengusahakan tanah dengan memperoleh imbalan dan meraih hasil yang setimpal. 4.11.4. Ia menggariskan kerangka besar ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesejagatan. KitÉb al-BuyË ini menzahirkan kerangka dan gagasan ekonomi yang komprehensif untuk perenungan dan penzahirannya dalam amalan perniagaan. Ia melakarkan kefahaman mu amalah yang berkesan dan menggariskan kerangka ekonomi yang tuntas dan meyakinkan. Ia memperlihatkan sistem kewangan yang progresif dan tangkas yang berhasil mengangkat dan memperkukuh nilai kehidupan dan memperkasa maruah insan. 6. Ia mengemukakan landasan ekonomi yang adil yang menekankan keutamaan untuk mengangkat dan memperjuangkan hak dan kemuliaan insan. Mengharamkan jual beli al-gharar dan barang yang tidak dipastikan (nilai dan kadarnya) bagi menolak mafsadah dan membanteras tipu helah (sad al-dharai ). Membenarkannya menentukan hak khiyar. tanpa disekat dan digugat. Mengangkat dan memuliakan kafilah dagang untuk menyampaikan hasilnya ke pasar.11.

11. Pembelaan terhadap golongan miskin dan tertindas Sistem mu amalat Islam menggariskan kaedah jual beli yang adil yang mengharamkan riba dan menolak pemerasan dan penindasan ke atas penghutang. Abu Bakr al-Siddiq. 4. al-munabadhah. 4. Ia menggarap kefahaman dan pemikiran ekonomi yang progresif dan mampan. Menggalakkan keusahawanan dan itqan fi al. larangan menjadi perantara kepada orang desa. Ia menzahirkan kaedah untuk menjana peningkatan ekonomi dan memastikan keseimbangan harga yang ditawarkan. Ia menzahirkan perencanaan ekonomi yang meyakinkan dan keupayaan untuk membangunkan kekuatan ekonomi dan mengangkat taraf kehidupan rakyat. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk memperkuat dan mengangkat kedudukan ekonomi dan memakmurkan hasil mahsul negara.amal Kitab al-Buyu ini menekankan keperluan tadbir urus dan kecekapan dalam pentadbiran pasar. melarang penjualan anak unta dalam kandungan. Ia memperjuangkan nasib golongan terpinggir dan membela hak kalangan yang dizalimi dan tertindas. Uthman ibn Affan. Abdillah dan Rafi bin Khadij (rad) merupakan saudagar besar Islam yang telah menginfakkan dan memperuntukkan hasil . Islam menawarkan pendekatan terbaik dalam pengurusan ekonomi yang mempertahankan kepentingan dan kedudukan peniaga secara adil. Ia mengharamkan jual beli al-mulamasah. Ia mencerminkan pemikiran ekonomi yang tuntas yang merangkul kekuatan untuk mengangkat martabat dan harakat ummah. Para Sahabat (rad) seperti Abd Rahman ibn Awf.4.4. larangan menyewakan tanah (yang tidak dipulangkan hasil dan ditentukan kadar perkongsian secara adil). Ia menzahirkan perbahasan hadith yang berkesan yang telah mencetuskan tranformasi agung yang tiada taranya dalam sejarah. Abu Hurayrah. larangan menahan kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. Jabir b.5.11. Memusnahkan warisan jahiliyah Hadith-hadith yang dimuatkan dalam Kitab al-Buyu ini menegaskan pendekatan ekonomi yang tuntas yang menekankan usaha pemacuan dan peningkatan ekonomi dan pembaharuan (islah). Abdullah ibn Umar.4. Ia melarang dan mengharamkan urusniaga zalim dan menindas yang diamalkan di zaman jahiliyah dan menganjurkan supaya diterapkan kaedah yang lebih adil dan beretika dalam semua urusan perniagaan.11. larangan menjual tamar kering dengan tamar basah dan larangan jualbeli berbentuk gharar seperti menjual burung di udara dan ikan di air. Hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab al-Buyu ini mengungkapkan kaedah yang terperinci tentang adab dan asas perniagaan yang berkesan yang menzahirkan matlamat hukum dan maqasid Islam yang ideal. Ia menggariskan kefahaman ekonomi yang komprehensif yang menfokuskan kepada kebaikan dan kemaslahatan (maslahah) umat seluruhnya.

Ia menghuraikan kerangka ekonomi dan mu amalah yang ideal dan menggariskan langkah syar i untuk memperkukuh dan memantapkan sistem kewangan dan menjamin ketelusan dan keadilan dalam perniagaan. Ia membincangkan kefahaman fiqh al-mu amalah dan al-mudarabah yang berkesan dan melakarkan sistem ekonomi yang adil dan dinamik yang memancarkan kekuatan dan ketahanan ekonomi dan mencerminkan kestabilan dan kekukuhan sistem politik Madinah. Fasal pertama membahaskan secara terperinci latar belakang kehidupan Imam al-Nawawi. . Ia turut membahaskan pemikiran dan idealisme yang dicetuskan untuk mengangkat warisan dan khazanah hadith dan fiqh di abad ketujuh. Ia turut membincangkan karya-karyanya yang cukup berpengaruh dan penulisannya yang masih tersimpan dalam bentuk lembaran dan manuskrip asal yang terdapat di beberapa buah perpustakaan dan Universiti tertua dunia yang masih belum dicetak dan dikeluarkan. Fasal II membincangkan kerangka kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Ia turut membahaskan usahanya dalam memperkukuh dan melakar pembaharuan dalam pengajian hadith di Dar al-Hadith al-Ashrafiyya. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk mengangkat martabat ekonomi dan memperkukuh nilai dan meningkatkan tahap pencapaian dalam kehidupan. Ia turut mengupas sumbangannya dalam mengangkat dan memartabat warisan hadith dan tradisi akliah di zamannya. Perancangan ekonomi dan pengurusan negara Kitab al-Buyu ini menghuraikan hadith-hadith hukum yang menegaskan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk menegakkan keadilan dan memastikan pengurusan ekonomi dan perniagaan yang adil dipertahan dan diperjuangkan.11. Ia turut merakamkan pengaruh dakwah dan risalah yang diutuskan kepada alMalik Baybars yang menampilkan pandangan dan kerangka perjuangan yang dipeloporinya. Ia turut membandingkan kaedah huraian yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dengan pendekatan lain yang diambil oleh Ulama hadith dalam mengupas dan membahaskan kitab Sahih Muslim.6. BAB 2: BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI DAN PENGENALAN KITAB SHARH SAHIH MUSLIM Bab ini mengandungi dua fasal. Ia membincangkan latar kehidupan dan pertumbuhan Imam sejak di Nawa dan setelah menuntut di Damsyik. 4. Ia membahaskan kaedah penulisan dan perbahasan hadith dan meneliti pemikiran yang dikemukakan dalam penghasilan kitab Al-MinhÉj.dan pulangan ekonomi yang diraih untuk pembangunan dan penghayatan Islam dan memajukan sistem kewangan dan pasaran.

Sejarah Kehidupan dan Ilmuan 2.1. menghurai pengalaman dan pertumbuhannya. AbË ZakariyyÉ. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu agama dan berjaya menghafal keseluruhan alQur an sebelum mencapai usia baligh. Biografinya tercatat dalam kitab-kitab sejarah dan tabaqat yang merakamkan sirah Ulama hadith dan pemuka mazhab di abad pertengahan. Beliau seperti kebiasaan masyarakat Arab mempunyai kunyah nya tersendiri iaitu Abu Zakariyya dengan laqab atau gelaran agungnya Muhyi al-Din. sanjungan Ulama terhadapnya.Fasal I: ImÉm al-NawawÊ . perwatakan dan sifatnya.1. dan pencapaian serta penguasaannya dalam pelbagai aliran dan mazhab pemikiran.Adhb al-Rawi fi Tarjumat Qutb al-Awliya al-Nawawi. 2. 2.Pengenalan Awal ImÉm al-NawawÊ merupakan seorang sarjana terkemuka di bidang hadith dan fiqh dan pakar rujuk Islam di zamannya.1. Sejarah Kehidupan . Kelahiran dan Pertumbuhannya Beliau dilahirkan pada sepuluh hari pertama atau pertengahan bulan Rejab tahun 631 H di kota Nawa. al.Attar (654-724/1324) dalam kitabnya berjudul Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat Shaykuna al-Imam al-Nawawi Muhy al-Din. Ia menyingkap dekad-dekad awal kelahirannya.2. Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902/1428-1497) dalam kitabnya Al-Manhal al. Syeikh Ibn al-Attar meriwayatkan dari sebahagian Ulama: Kalangan orang-orang Salih berkata: Syaikh Muhyi al-Din dilahirkan dan ditulis di kalangan Salihin dan Siddiqin. Ibrahim b. Catatan tersebut telah dirumus dan dikembangkan oleh Imam al-Suyuti (849-911/1445-1505) dalam kitabnya Minhaj al-Sawi fi Tarjumat al-Imam al-Nawawi dan diperluas oleh Imam Muhammad b. Catatan terawal tentang kehidupan ImÉm alNawawÊ dirakamkan oleh muridnya Ala al-Din Ali b. .1. Beliau melalui masa pertumbuhan dan kehidupan yang baik berlatarbelakangkan tradisi dan pengaruh agama yang berakar di daerah Nawa. Perbincangan awal ini menyentuh tentang latar kehidupan ImÉm al-NawawÊ secara khusus dan terperinci. sekitar lembah Hawran di selatan Syria. Ia turut meneliti hasil karya dan penulisannya dan menyingkap amalan dan sumbangan dakwahnya kepada masyarakat.Namanya Beliau ialah MuÍy al-DÊn. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×awranÊ al-DimasyqÊ.

3. bertubuh sedang. Ketika beliau hendak memasang pelita. Beliau turut mengusahakan perniagaan kecil di Nawa dan pernah mengangkat Imam al-Nawawi sebagai pengurus kedai ketika usianya masih kecil. kemudian Syaikh Muhyi al-Din datang berziarah.Menurut riwayat sejarah. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan dari syeikhnya Wali al-Din Abu al-Hassan Ali. jari-jari tangannya bercahaya di dalam gelap. Beliau dikurniakan zuriat yang ramai dan keturunannya terus subur dan berkembang di Nawa. berjanggut lebat diselangi dengan beberapa helaian janggut putih yang memancarkan cahaya. Setelah berlalu sepertiga malam beliau terjaga dan berkata: Wahai ayah. Persekitaran dan iklim keilmuan di Nawa telah mencorakkan pemikiran dan idealisme Islam yang segar dalam dirinya. Berkata ayahnya. apakah ruangan cahaya ini. Menurutnya. Imam al-Nawawi mempunyai fizikal yang sederhana. Kalangan datuknya menyangka leluhur mereka berasal dari keluarga Sahabat Nabi (saw) Hakim ibn Hizam (rad). dan yang anehnya setiap kali beliau berbicara mulailah kesakitan saya itu hilang sedikit demi sedikit. ketika berusia 7 tahun beliau tidur di sampingnya pada malam 27 Ramadan. beliau menyatakan: Saya menderita sakit pada kedua belah kaki. Kami tidak melihat sebarang cahaya .4. Imam al-Nawawi telah menafikan andaian tersebut. Dari raut wajahnya tergambar ketenangan dan kedamaian. berkulit hitam manis. Seluruh keluarganya terjaga dan berkata. Catatan hidupnya banyak merakamkan keajaiban dan kebolehan luar biasa yang dizahirkan sewaktu di Nawa dan ketika berada di Damsyik. dan sentiasalah beliau berhujah tentang kesabaran sehingga penyakit saya terus hilang sedangkan saya sebelum itu tidak dapat tidur sepanjang . Mengikut cerita ayahnya. Dalam suatu riwayat lain disebut bahawa ketika beliau sedang mengarang lampu pelita tiba-tiba terpadam. Tahulah aku bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar . beliau duduk di sisi saya dan terus berbicara soal kesabaran. Beliau sering berkunjung ke Damsyik untuk membekalkan hasil tanaman dan buah-buahan kepada Imam. datuknya yang bernama al-Hizam adalah seorang pedagang yang merantau ke Nawa dan menetap di daerah Hawran di Damsyiq. Nasab dan keturunannya Beliau berasal dari keturunan Ulama yang masyhur dengan kemuliaan dan keperibadian agama yang tinggi. Bapanya seorang peniaga yang salih dan warak dan dianggap antara tokoh Ulama terkemuka di zamannya . Karamahnya Imam al-Nawawi dikurniakan kehebatan dan keupayaan luar biasa yang menzahirkan keagungan wilayah dan ketinggian maqamnya sebagai Ulama salik yang besar. 2. 2.1.1.

Ketika aku sedang bertasbih. Beliau mengisahkan: Dalam suatu masa aku menderita sakit di Madrasah al-Rawahiyyah. Kecekalannya menelaah dan menghadam kitab telah membawa pengaruh dan kelebihan dengan keupayaan dan . dan perkhabarannya tentang kewafatannya sewaktu beliau di Damsyik. tiba-tiba kelihatan seorang Syeikh yang berwajah tampan dan berpakaian suci datang mengambil wuduk berhampiran perigi ketika hampir sepertiga malam. Ayahku dan ahli Jemaah terjaga disebabkan suaraku yang kuat.5. al-Hassan al-Lakhmi pula mengungkapkan: Sesungguhnya telah zahir bagi Syeikh keramat yang banyak. dan muncul seseorang yang bagus rupanya menghadapnya. Syeikh Taqi Muhammad b. Lantas aku bertanya: Wahai Syeikh siapakah engkau ? Beliau menjawab: Aku hanya memberi nasihat. Lalu ayahku bertanya: Apakah halnya Yahya ? Aku lantas memberitahu kejadian tadi dan kesemua jemaah terpegun. dari kehadiran suara. Aku terus bangkit menuju ke pintu Madrasah dan mendapati ia terkunci. dan terbelah dinding di waktu malam. antara suara yang nyaring dan perlahan. dan memohon perlindungan Allah (swt) dari setiap kejahatan dan tipu daya. sakitku beransur pulih lantas timbul keghairahan untuk bangun berzikir. Kesungguhannya Menuntut Ilmu Beliau telah memperuntukkan seluruh waktu dan kehidupannya untuk mendalami kitab. maka tahulah saya bahawa hilangnya penyakit itu adalah dari keberkatan beliau.malam kerana kesakitan. dan keupayaannya menyingkap hal ghaib tentang seseorang yang tidak diketahui kecuali hanya Allah (swt) dan orang tersebut. dan terus duduk berzikir dan bertasbih. Aku terus curiga dan terfikir bahawa Syeikh tersebut adalah Iblis. dan perkataannya dengan Syeikh tentang maslahat dunia dan akhirat. Aku mengangkat suara dengan tasbih lantas beliau mundur dan menghilang ke sebelah pintu Madrasah.Attar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Berkata kepadaku Syeikh Yahya ibn Syaraf al-Nawawi Radiyallahu anhu.1. dan pertemuannya dengan para wali yang ghaib. Setelah selesai berwudu beliau menghampiriku dan berkata: Duhai anak janganlah engkau terus memanjangkan zikir dan mengganggu tidur ayah dan keluargamu dan orang-orang lain di Madrasah ini. Aku terus berta awwuz meminta perlindungan kepada Allah (swt) dari syaitan yang direjam. Aku pantas mengekori langkah Syeikh tersebut namun tidak mendapatkan sesiapa kecuali mereka yang telah sedia ada di situ. Imam al-Nawawi telah memerihalkan pengalaman ajaib melihat Iblis. Peristiwa ini dirakamkan oleh Ibn al. dan terselak daun pintu yang kukuh dan terbuka dengan kunci dan kembali semula seperti keadaannya. Maka ketika malam telah berlabuh dan sewaktu aku berada di bahagian timur Madrasah bersama ahli keluarga yang tidur di sisiku. tak perlu engkau tahu siapa gerangan diriku. Dalam sebuah riwayat yang lain. 2.

seorang tokoh sufi di Nawa berkata: Aku melihat Imam al-Nawawi di Nawa ketika beliau berusia 10 tahun bersama rakan-rakannya. Ini dijelaskan oleh al-Shaykh al-Yafi i dalam merumuskan pandangan Ulama-Ulama mazhab tentang pemilihan pandangan yang rajih dalam penentuan hukum: Jika berlaku pertentangan pendapat dalam penentuan hukum. tafsir. sejarah. Mereka mendesak beliau untuk bermain bersama-sama namun ditolaknya. Beliau sentiasa menyibukkan dirinya dengan tilawah al-Qur an dan menjauhi perbuatan bodoh dan sia-sia. Aku mendekati gurunya yang mengajar al-Qur an dan berpesan kepadanya. Ketrampilannya di bidang fiqh meletakkannya setaraf dengan Imam mazhab dan keupayaannya mentarjih dan merumuskan fatwa menyebabkan keputusannya didahulukan dari pendapat Imam al-Rafi i (w. Kemampuannya menggarap hujah dan pandangan Ulama telah mengangkat dan menjulangnya sebagai mujtahid dan pemikir mazhab yang agung. timbul rasa cinta pada akhlak dan perilakunya.6. bahasa. Muafakat Ulama atas Kebesarannya Beliau diangkat sebagai mujtahid mazhab dan Ulama besar yang mempunyai kefahaman dan penguasaan ilmu yang mendalam dengan kehandalan dan keupayaan ijtihad yang memukau. fiqh. 724 H/1324 M) turut merakamkan sanjungan dan kekaguman Ulama terhadap Imam al-Nawawi: Shaykh kami al-Qadi Abu al-Mafakhir Muhammad b. usul dan tauhid. 624 H) sendiri. tetapi Allah (swt) yang mendorongku bercakap demikian. Tidak.1. Gurunya menyampaikan pesanan ini kepada bapanya lalu beliau mencurahkan sepenuh perhatian dalam mendidiknya sehingga ia berhasil menghafal al-Qur an ketika usianya hampir baligh. dan sekiranya pendapat kedua-duanya tidak ada dalil lain yang menyokongnya maka pendapat yang rajih ialah pendapat yang disokong oleh dalil Imam al-Nawawi.Attar (w. Abd al-Qadir al-Ansari (rah). Kanak-kanak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan zuhud di zamannya dan memberi manfaat pada manusia. maka para fuqaha mazhab mengutamakan pendapat Imam al-Nawawi dari pendapat Imam al-Rafi i. Sementara aku asyik memerhati tingkah lakunya. Tetapi jika didapati pendapat kedua-duanya mempunyai hujah atau dalil yang seimbang dari sudut kekuatan atau pendapat Imam al-Nawawi disokong oleh hadith dan hujah yang dijadikan sandaran mazhab. tabaqat. dan sebahagian yang lain menyokong pendapat al-Imam al-Nawawi. Shaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi. Ayahnya menggalakkan beliau berniaga tetapi tidak dilaksanakannya. Beliau hanya membaca al-Qur an sepanjang hari. Adakah saudara ini tukang nujum? . Ahmad b. Shaykh Ala al-Din Abu al-Hassan ibn al.kefahaman yang menakjubkan dalam ilmu hadith. sebahagian fuqaha mazhab mendukung pendapat Imam al-Rafi i. 2. Gurunya bertanya. berkata: Sekiranya (Imam) al-Qushayri penulis kitab al-Risalah menemui shaykh anda (Imam al-Nawawi) dan shaykhnya (Abu Ibrahim Ishaq b. Uthman al-Maghribi al-Shafi i) tentu beliau tidak akan mendahulukan . Aku menjawab.

Murid dan sahabatnya yang paling akrab. jelas memperlihatkan ketokohan dan kewibawaannya sebagai pembaharu fiqh: Manusia zaman ini bukan lagi pendukung syariat al-Nabawiyah (saw) sebaliknya al-Nawawiyah dan bukan bermazhab al-Syafi iyah sebaliknya al-Rafi iyyah. . Pendapatnya sentiasa diutamakan malah kebanyakan fatwanya dianggap tepat dan selari dengan kehendak syariat. keikhlasan amal. A lam al-Awliya . Ibn al. Pandangannya cukup diyakini dan diangkat sebagai fatwa dan hukum mazhab yang muktamad. kekuatan (sifat) zuhud dan warak. Shaikh alIslam. kefasihan kalam. Faqih al-Ummah. Kedudukan dan martabat yang tinggi itu turut dihubungkan dengan beberapa julukan istimewa yang disandarkan kepada beliau seperti Imam al-Muslimin. pendukung syariat dan pemimpin umat. Beliau diangkat sebagai pejuang dan pembaharu Islam.Attar menyifatkan gurunya sebagai tokoh yang warak dan wali Allah (swt) yang keramat. Pemikirannya memberi pengaruh yang luas dan menjadi sandaran dan rujukan terpenting dalam perbandingan hukum. Shaykh al-Madhhab. Shaykh al-Shari ah. Hujahnya diiktiraf dan disandarkan sebagai dalil dan asas hukum yang terkuat. al-Waliy al-Kabir dan berbagai gelaran lain lagi yang menzahirkan keagungan dan ketinggian martabat dan kedudukannya. seorang Ulama tersohor di abad kelapan Hijrah. Imam al-Dhahabi menyanjungnya sebagai pejuang mazhab.shaykhnya dari mereka kerana apa yang terhimpun pada keduanya dari keluasan ilmu. Kewibawaannya sebagai pemuka mazhab dan syariat tergambar dalam kenyataan Syeikh al-Taj al-Subki yang menegaskan: Tidak terhimpun pada sesiapapun selepas zaman al-Tabi in apa yang terhimpun pada diri Imam alNawawi. Pemikiran dan ijtihadnya merupakan rujukan terbaik dalam bahasan fiqh dan usul. dan diraikan sebagai pemikir dan cendekiawan agung yang mampu memberi pandangan hukum yang tepat dan menggariskan fatwa yang tuntas. Sanjungan yang diberikan oleh Syeikh Muhammad b. Fatwanya kini mengambil dimensi baru dalam pengajian fiqh kontemporari (fiqh al-mu asir) dan menjadi sandaran khusus dalam perbandingan usul al-madhhab. kefahaman hukum dan (keunggulan) lainnya Daya pemikiran dan idealismenya cukup menyerlah dan mencetuskan pengaruh yang luas dalam pemikiran mazhab. al-Mujtahid al-Rabbani. Beliau diraikan sebagai mujtahid dan pendakwah besar di zamannya. Sanjungan ini diperkukuh dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama besar yang mengiktiraf kewibawaan dan ketokohannya sebagai ilmuan dan pendakwah besar yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam. Ali b. Abd al-Wahid.

syaikh Imam al-Dhahabi. 684 H) berkata: Adalah Syaikh Muhyi al-Din (rah) mengikut manhaj Sahabat (rad).Arif Abu Abd al-Rahim Muhammad al-Akhmimi (w. dan kepada Shaykh al-Taj ibn al-Firkah . Beliau hanya menjamah roti kering dan buah tin yang dihantar oleh ibu bapanya dari Hawran. mengenepikan kepentingan dunia dan kecenderungannya yang penuh bahaya. Ibn al. barangsiapa memiliki hanya satu martabat. Hidupnya diwakafkan untuk mendalami agama. Beliau tidak pernah putus berjaga malam dan mengekalkan puasa sepanjang waktu. Imam al-Sakhawi mengungkapkan: Dan dari kekuatan wara nya beliau tidak banyak memenuhi pengajaran untuk kalangan al-amrad (pemuda yang tiada bulu janggut) yang ingin membaca dengannya. mengkaji al-Qur an. Beliau cuma makan sehari sekali di akhir Isyak dan minum sehari sekali ketika sahur. Beliau tidak masuk ke tempat mandi (al-Hammam) dan menjauhi mentimun dan makanan yang basah yang boleh menyebabkannya mengantuk.1.7. 2.Al-Muhaddith Abu al. Pertama. bahkan beliau mengesyorkan mereka supaya mengunjungi Al-Shaykh Amin al-Din Abi al.Abbas Ahmad ibn Farh.Abbas al-Ashtari (615-681 H) kerana keyakinannya akan agama dan amanahnya. kewarakan dan menanam keyakinan dan kekuatan aqidah yang kental. Imam al-Nawawi memiliki ketiga ciri tersebut.Attar meriwayatkan bahawa Syeikh al. mempunyai pengetahuan. kedua. saya tidak mengetahui seseorang di zaman kita yang mengikut manhaj Sahabat (rad) selain darinya. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Beliau banyak membaca al-Qur an dan berzikir. Beliau turut menghindari buah-buahan yang dijual di kota Damsyiq kerana khuatir bercampur dengan syubhat. Waktunya dipenuhi dengan tafakkur dan ibadat. meningkatkan ketaqwaan. nescaya manusia akan memburu dan mendapatkannya dari setiap tempat. turut melahirkan pendapatnya tentang Imam al-Nawawi: Imam al-Nawawi mempunyai tiga ketinggian. . dan ketiga. Kewarakannya Beliau sentiasa bersikap warak dan menjauhi perkara syubhat dan bid ah. menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

Beliau juga sering menyanjung dan membesarkan kaum Salihin. Beliau menjalani kehidupan yang serba ringkas dan sederhana. Imam Taj al-Din berkata: Beliau adalah (wali) qutb di zamannya. yang menzahirkan kesempurnaan sifat dan ketinggian adab dan penghormatannya pada kaum Salihin: Apabila berkata beliau membuka percakapan dengan memuji keagungan Allah (swt). Puncak kewalian dan kekuatan daya kasyafnya Taraf kewalian Imam al-Nawawi mencapai puncak wali qutb dan keagungan Syaikh al-Akbar yang merupakan tahap kewalian yang amat luar biasa di kalangan pengikut sufi. Berkata Al. Pakaiannya menzahirkan kewarakan dan ketinggian sifat tawaduk dan kesederhanaannya. Imam al-Dhahabi (699-767 H) mengungkapkan: Sesungguhnya beliau mewarisi karamah dan ahwal Imam al-Suyuti menyatakan: .Al. dan apabila menyebut nama Nabi (saw) beliau mengangkat suaranya dengan selawat kepada Baginda (saw). Lalu beliau menjawab: Sesungguhnya seseorang itu berpuasa dan beribadat kepada Allah (swt) sehingga hijau kulitnya. penghulu waktunya. pernah menzahirkan kebimbangannya kepada Imam: Saya khuatir saudara ditimpa sakit. bahkan tidak mahu menoleh pada apa yang kita nikmati sekarang.Allamah Rasyid: Tahulah saya bahawa beliau sebenarnya tidak berminat sedikitpun tentang dunia ini. 8. merenung dan mengambil iktibar dari hal ehwal mereka. yang kelak boleh membantut dan menghalang saudara dari menunaikan sesuatu yang lebih baik yang saudara hajati. menzahirkan penghormatan dan menyebut manaqibnya. Pakaiannya ditenun dari kain kapas yang kasar dan serban kecilnya dari kain Sukhtiyaniyah. dan apabila menyebut tentang kaum Salihin beliau mengungkapkan kemuliaan dan kebesaran mereka. seorang ilmuwan terkenal. dan rahsia Allah (swt) di antara hambaNya .Attar. Seluruh hidupnya ditumpukan untuk menulis dan mengajar sehingga tidak sempat untuk memikirkan soal rumah tangga dan keperluan bernikah sehingga ke akhir hayatnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibn al.Allamah Rasyid al-Din ibn al-Mu allim.

lalu beliau berkata: Wahai Syeikh Shams-al-Din.Uthmani Qadi Safad turut meriwayatkan: .1. Dan beliau berkata: Dan saya melihat Nabi (saw) pada kali yang kedua. Kearifannya tentang Sunnah Beliau turut diraikan sebagai Ulama hadith yang terkemuka dan diangkat sebagai umat yang terbaik di zamannya. Shaykh al. dan perkataan al-Nawawi. apa pandangan Tuan tentangnya? Baginda (saw) menjawab: (Ia adalah Rawdat (taman) sebagaimana dinamakannya) . 2. Riwayat yang lain turut dikemukakan oleh al-Faqih Abi Ali Sa id b. alWardi yang merakamkan pengalaman Syeikh al-Shams Ibn al-Naqib yang berkata: Saya masuk ke tempat Imam al-Nawawi ketika saya masih kecil yakni pada hari pengajiannya. Dan nyata beliau dilantik sebagai wali di kedua-dua tempat tersebut sebelum wafatnya. saudara pasti diangkat menjadi wali di (Madrasah) Shamiyah al-Barraniyah .9. dan perkataan al-Ghazali.(Imam al-Nawawi) yang telah diangkat dan dipilih sebagai qutb (al-awliya ) di zamannya Imam al-Sakhawi menyatakan: Dan dari (keunggulan) karamahnya ialah penzahiran yang dilihatnya di dalam mimpi seperti cahaya subuh Kehebatan kasyafnya terserlah sebagaimana termaktub dalam kitab Tarikh Imam al-Zayn Umar b. Uthman al-Shawa i al-Jibrati: Saya bermimpi melihat Nabi (saw) sedang saya berdiri di tepi pantai. lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apa pendapat Tuan tentang al-Nawawi? Baginda (saw) menjawab: (Sebaik-baik lelaki ialah al-Nawawi) . lantas saya perhatikan sekeliling namun tidak melihat sesiapa selain saya yang berada di sisinya. maka ambillah pendapat al-Nawawi. Lalu saya bertanya: Beliau telah mengarang sebuah kitab bernama al-Rawdat. lalu beliau berkata: Selamat datang wahai Qadi al-Qudat. Hal ini dibenarkan dalam riwayat Shihab al-Din Ahmad b. penulis kitab syarah al-Arba in: Saya melihat Rasulullah (saw) di dalam mimpi. dan Baginda (saw) menjawab: (Beliau adalah penghidup agamaku) . Khafajah al-Safadi (750 H). lalu saya bertanya tentang al-Nawawi. dan Nabi (saw) bersabda: (Jika saudara dapati percanggahan pendapat penulis kitab al-Muhadhdhab. sesungguhnya beliau yang paling arif tentang sunnahku) .

seorang Ulama zahid. lebih dari dua puluh orang telah menitipkan sebanyak enam ratus bait syair untuknya.10. Berita kewafatannya tersebar ke Damsyiq dan telah menggemparkan seluruh kota dengan tangisan yang besar. sementara Imam al-Nawawi pula mengharamkannya secara mutlak. beliau pernah menyatakan keinginan untuk pulang ke kampung dan bertanya pada ayahnya: Apakah ayahanda suka kami wafat di sisi ayahanda atau di Damsyik? Ayahnya menjawab: Di sisi kami.11. Beliau turut menziarahi Baitul Maqdis dan kota al-Khalil di Palestin dan sempat menunaikan fardu haji sebanyak dua kali. 2. Maka berkata Shaykh Farah: Saya melihat Nabi (saw) di dalam mimpi dan Baginda (saw) berkata kepada saya: (Pendapat yang haq dalam perkara ini adalah bersama al-Nawawi). kota Damsyiq dan sekitarnya gempar dengan tangisan Umat Islam. dan Imam al-Rafi i memutuskan haram sekiranya menimbulkan syahwat. tahun 676 H ketika berusia 46 tahun di perkampungan lamanya di Nawa. lalu dibangkitkan persoalan tentang hukum melihat al-amrad (anak muda yang kacak).Saya mengunjungi Shaykh Farah b. Mereka terlalu sedih dan berdukacita dengan kehilangannya dan menghidupkan beberapa malam untuk mengingatinya.1. Beliau telah dimakamkan di sana dan pusaranya sering diziarahi oleh masyarakat setempat.1. Ulama yang menuliskan sya ir untuknya . Beliau seolah-olah dapat membaca ajalnya dan sempat memulangkan kesemua buku-buku yang pernah dipinjamnya dari institusi wakaf. Abd Allah al-Safadi. Sebelum mengakhiri hayatnya. Kewafatannya Beliau wafat pada malam Rabu. 24 Rejab. 2. 748 H) turut melukiskan kesedihannya ketika itu: Ramai yang meratapi kehilangannya. Qadi Izzuddin ibn al-Saig telah berangkat ke Nawa dengan jemaah yang besar dan memimpin solat untuknya. Imam al-Dhahabi (w. Imam al-Subki menyatakan: Semasa Imam al-Nawawi wafat. Beliau menziarahi sahabat-sahabatnya yang jauh dan mengunjungi pusara guru-gurunya dan mendoakan kesejahteraan mereka.

Mus ab. 16. Abu al-Khayr Muhammad b.Afif al-Tilimsani. al-Hassan b. 15. 710 H). Muhammad b. 5. al-Sa igh. Al-Syaikh al-Fadil Abu al-Fadal Yusuf b.Allamah Shaykh al-Adab Abu Abdullah Muhammad b. Al-Fadil Abu Muhammad Abdullah al-Andalusi. al-Mazfar b. 6. Umar b. yang dikenali sebagai al-Wida i. Muhammad b. 12.733). Sasra al-Taghlibi al-Baladi. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Qadi al-Qudat Abu al-Mafakhir Izz al-Din b. Amru b. (w. Ahmad b. Al-Shaykh al-Fadil Abu Muhammad Isma il al-Mushbiti. Sidqah al-Mawsili. 2.Shaykh Ala al-Din Ibrahim ibn al. Ali yang dikenali sebagai al. Al-Fadil Abu al. Umar alIskandarani al-Kindi al-Dimashqi. Ibrahim b. 4. 14. Al-Faqih al-Fadil Najm al-Din Abu al. Al. Mahfuz b. antaranya ialah lakaran syair dan eligi yang dihasilkan oleh: 1. 10. 11. Al-Husayn b. Al-Fadil al-Muhaddith Abu al-Hasan Ala al-Din Ali b. Hibat Allah b.Abbas Ahmad b. . Muhammad b. Ibrahim b. 3. 13. al-Jazri (w. 8. Syaikh Abu Muhammad Isma il al-Busti. al-Darir al-Wasiti al-mulaqqab bi al-Jalal.Attar turut merakamkan syair yang ditulis oleh para Ulama untuk Imam al-Nawawi dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin. Al-Faqih al-Adib al-Amin Sultan Imam al-Rawahiyah. Ali al-Zar i. Amin al-Din Salim b. 9. 7. Abd al-Qadir al-Ansari alDimashqi (628-683 H). Shaykh Imad al-Din Abu Abdullah Muhammad b. Al-Fadil Abu Abdullah Muhammad al-Munbaji.Abbas Ahmad b. Abu Shakir alHanafi al-Irbili. Abdullah al-Misri kemudian al-Dimashqi.Abbas Ahmad b. Al-Fadil al-Adib Abu Muhammad Sulayman b.

Kerajaan al-Malik al-Zahir telah berjaya menumbangkan kerajaan al-Ayyubiyyun pada tahun 1267 Masihi dan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Islam. Beliau hidup pada zaman pemerintahan kerajaan al-Mamalik (1250-1517 M) di bawah pentadbiran al-Malik al-Zahir Bibrus. Bolosnya Tentera Mongol ke sempadan Islam merupakan suatu keaiban dan punca kepada malapetaka yang dahsyat yang menimpa Umat Islam. Pertembungan kuasa yang hebat menyaksikan perlumbaan garang puak penentang yang cuba mengarahkan kekuatan ke arah wilayah Islam dan memerangi negeri Syam. Perkembangan politik. budaya dan sosial abad ketujuh 2. Gugatan dan ancaman puak al-Salibiyyin dan al-Tartar amat meresahkan selepas penyingkiran kerajaan Abbasiyyah pada tahun 656 Hijrah. Kerajaan Mongol melalui kuasa pemerintah tertingginya. Hal ini berlanjutan sehingga tertabalnya Khalifah al-Mustansir billah pada tahun 1261 Masihi yang memerintah selama 2 tahun dan merupakan khalifah terakhir di Baghdad.00 penduduk Baghdad terkorban . Kedudukan Politik Imam al-Nawawi lahir pada abad ketujuh Hijrah dalam suasana politik yang agak gawat dengan masalah dan cabaran yang melanda wilayah Islam akibat penentangan memuncak dari kuasa luar.1.2. Selepas kewafatan khalifah Islam di Baghdad umat Islam tidak mempunyai kerajaan berdaulat dan hidup tanpa khalifah selama lebih 3 tahun. Dikatakan seramai 800.2. Hulaghu Khan telah berjaya menakluk Baghdad pada tahun 1258 Masihi dan menyingkirkan Khalifah Al-Mu tasim. Beliau seterusnya digantikan oleh Khalifah al-Hakim bi Amrillah.2. Serangan ini telah memusnahkan kota Baghdad dan menyebabkan kehilangan nyawa yang banyak.

yang membuka sebuah peradaban dan tamadun baru di wilayah Syam. Damsyik muncul sebagai kota perdagangan dan keilmuan yang termasyhur di abad ketujuh. Kemajuan sosial Kehidupan sosial masyarakat Islam di abad ketujuh menyaksikan pembangunan dan kemajuan material dan daya saing ekonomi yang memberangsangkan dengan pertumbuhan gedung-gedung perniagaan dan pusat-pusat kebudayaan serta madrasah dan pembangunan masjid serta institusi pendidikan yang bercambah dengan cukup pesat. Perusahaan kain. Banyak buku-buku rujukan yang tidak ternilai musnah akibat serangan Mongol ini.Ulama pembaharu dan golongan pemikir seperti Imam al-Nawawi untuk menggerakkan kesedaran dan menghidupkan kekuatan baru bagi memperjuang dan mengangkat martabat ilmu dan maruah umat. golongan pentadbir kelas pertengahan dan majoriti rakyat petani dan pedagang. Kristian dan Yahudi. Kemunculan Imam al-Nawawi di zaman yang serba canggih ini telah menyumbangkan pengaruh yang besar dalam membawa perubahan dan pembaikan terhadap dakwah Islam. Beliau berjaya melumpuhkan kuasa Tartar di Ayn Jalut di Palestin dan mengembalikan maruah dan kepimpinan Islam ke wilayah tersebut. nescaya negara Syam pasti menjadi lebih kalut dan huru-hara. Ibn alAlqami dan Nasir al-Din al-Tusi yang berpaling tadah dan merancang strategi untuk membuka jalan bagi membantu puak Tartar masuk ke wilayah Islam. Hal ini berpunca dari pengkhianatan dua orang petugas negara.dalam pertempuran dengan tentera Mongol.2.2. Sekiranya Allah (swt) tidak menzahirkan Nur al-Din dan Salah al-Din al-Ayyubi sebelumnya yang berjaya mematahkan serangan musuh dan mempertahankan wilayah Islam. Mujurlah Allah (swt) mengutuskan Ulama. 2. Masyarakat Damsyik terdiri dari golongan elit pemerintah. Ia merupakan pusat kebudayaan teragung yang menyaksikan pertembungan ideologi antara Islam. diikuti dengan kemunculan al-Malik al-Zahir yang handal bertempur dan menghalang kemaraan kuasa kuffar. Sebahagiannya mengusahakan ladang dan membuka perniagaan di daerah kota dan perkampungan. Dalam menghadapi serangan tentera musuh. makanan. Beliau telah mencetuskan . umat Islam bangkit dengan satu cubaan balas oleh Khalifah al-Malik al-Muzaffar Qutuz dari Mesir untuk menggempur puak Tartar. Budaya dan aliran pemikiran yang berkembang di Damsyik telah melahirkan sebuah convivencia. Damsyik telah melakar pengaruh yang besar sebagai kota yang segar dengan tradisi akliah dan pencapaian ilmiah yang menggerakkan kebebasan dan mengangkat kebudayaan dan idealisme dan tradisi keilmuan. Ia turut menyaksikan pertembungan budaya antara masyarakat majmuk yang mendiami kawasan kota dengan corak kehidupan yang bebas dengan kebudayaan dan warisan yang berakar dari tradisi pemikiran yang segar. Sesungguhnya zaman tersebut merupakan saat yang genting yang mencabar kedudukan Islam dan menyaksikan perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslimin yang sememangnya lebih defensif dan merosot. buah-buahan dan hasil kebun diniagakan dalam pasaran yang bebas ketika itu yang berhasil menjana peningkatan ekonomi dan peradaban yang tinggi.

yang menjadi tumpuan penuntut ilmu dari serata dunia.3. 3. Beliau turut memberikan pandangan tentang pengurusan dan pentadbiran politik dan menyelar sikap boros para pentadbir dan penguasa yang sewenangnya memunggah hasil negara dan menggondol kekayaan yang melimpah tanpa dicurahkan kepada rakyat. .perubahan yang besar dengan kekuatan idealisme dan penulisan yang berhasil mengangkat martabat ilmu dan pemikiran. Ia telah melahirkan pemikir dan filasuf Islam yang teragung dan pemuka mazhab yang terhandal dan mufti a lam yang tersohor dan berwibawa. Madrasah Salahiyyah di Quds. 2. Terdapat puluhan madrasah yang terkenal dan menjadi tumpuan Ulama dan penuntut ilmu seperti: 1. al-Malik Baybars untuk mengemukakan pandangan dan membantah beberapa polisi dan tindakan kerajaan yang zalim dan menindas. Abd al-Salam pernah mengajar di sini. Masjid Umawi di Damsyik. madrasah pertama yang dikunjungi oleh Imam al-Nawawi. Ia mekar dengan kekuatan baru yang menzahirkan iltizam dan keazaman untuk mengangkat dan memartabat akal dan kekuatan fikrah. yang cukup ternama di mana Syeikh Izz al-Din b. pembiayaan dan suntikan modal kerajaan. 8. Pendiriannya tuntas dalam membela kebenaran dan mempertahankan keadilan dan menuntut hak dan pembelaan ke atas golongan mustad afin yang tertindas. Jami Bani Umayyah di Damsyik. Madrasah Rukniyya di Mesir. 7. 6. Risalahrisalah yang dikirimkan memperlihatkan kematangan dan keupayaannya merencanakan dasar politik yang kukuh dan stabil. sumbangan derma serta pelbagai bentuk harta yang dicurahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ilmiah telah melahirkan lebih 300 buah institusi pengajian dan Universiti di Damsyik.2. Madrasah al-Badara iyah di Damsyik. Beliau turut mengutuskan surat kepada pemerintah Syam. Madrasah Zawiyah Ghazaliyah di Damsyik. 4. Madrasah al-Qaimaziyah di Damsyik. 5. Gedung-gedung ilmu kian bercambah dan madrasah giat dibangunkan dengan penyediaan prasarana ilmiah yang terhebat. Limpahan dana dari sumber baitulmal. khazanah wakaf. Beliau menolak sistem yang menekan dan memperjuangkan nilai yang progresif bagi memulih keyakinan ekonomi dan menuntut pengagihan yang adil kepada rakyat. 2. Pencapaian ilmiah Abad ketujuh menyaksikan kemunculan pemikir-pemikir agung yang telah menyumbangkan idea dan buah fikiran untuk memperkasa dan membangunkan idea dan kekuatan intelek. Madrasah Saramiyah.

sejarah. perubatan. fekah. Ghanimah b. Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Abdullah Sibt ibn al-Jawzi (w. Abd al-Latif al-Baghdadi (557 629 H/1162-1231 M) . pemikir hadith dan fiqh dan Ulama Islam yang paling menyerlah di abad ketujuh. ahli teologi. Ghalib alLakhmi. . Madrasah Iqbaliyah. dan dikenali sebagai Ibn al-Mustawfi al-Irbili (564 637 H). 11. yang dikenali sebagai Ali Izz al-Din ibn alAthir al-Jazari (w. 2.9. pemikir hadith dan sirah yang terkemuka. Imam al-Nawawi telah ditabalkan sebagai Shaikh al-Hadith di sini. astrologi. Abu al-Barakat al-Mubarak b. 4. Madrasah al-Nasiriyah di Damsyik. Abu Abdullah Muhammad b. matematik. Ia berhasil mengangkat dan melonjak pembaharuan dalam bidang pemikiran dan mencetuskan penemuan dalam dimensi pengetahuan yang cukup luas dalam ilmu falak. Abi Bakr a-Syiar al-Mawsili (w. nahu dan lain-lainnya. Madrasah Rawahiyah. politik. Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad. penulis kitab Uqud al Jiman. Ibn al-Jinan. Abi al-Barakat Mubarak b. Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (rah) (631-676 H/1234-1278 M). Ahmad al-Ansari al-Andalusi (w. Dar al-Hadith Nuriyah di Damsyik. tafsir. 5. 648 H) ahli syair yang terkenal. 6. Ahmad b. sirah. 654). yang menempatkan bilik tempat penginapan Imam al-Nawawi sepanjang di Damsyik. Antara Ulama yang terhebat dan berpengaruh di abad ketujuh termasuklah: 1. Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah. 3. 7. filologi. hadith. 10. falsafah. Mawhub b. al-mulaqqab bi Syaraf al-Din. Madrasah Sitt al-Sham di Damsyik. penyusun kitab Diwan Ibn al-Jinan. perubatan dan falsafah. 14. 13. Tradisi keilmuan yang segar diperhebat dengan kemunculan dan kelahiran gergasi ilmu dalam pelbagai bidang yang menyumbangkan kepakaran dan penemuan yang menakjubkan dengan keupayaan meneroka dan membuka lapangan baru dalam penyelidikan. yang merakamkan syair tentang manaqib Rasulullah (saw). tabaqat (biografi). 630 H/1160-1233 M). al-Mubarak b. 12. 654/1256) Ulama besar dan pentarjih mazhab Al-Ahnaf.

Muhammad b. Qudamah al-Maqdisi al-Salihi (597-682 H). 14. 656 H/1258 M). Abd al-Wahid al-Marakishi (w.8. 684 M/1285 H). Abi al. 673/1207-1274). 671 H/1272 M). Zaki al-Din Abd al. 9. 13. Shaykh Izz al-Din ibn Abd al. Abu Ali al-Sadafi. Ishaq al-Qunawi (w. Idris Abu al. 687 M/1287 M). 21. 20. 681 H/1211-1282 M). Abi Bakr b. Latar belakang pendidikan dan pengajaran Imam al-Nawawi telah berkunjung ke Damsyik bersama bapanya ketika berusia 19 tahun (649 H) untuk melanjutkan pelajaran di sana.Arabi alTa i al-Hatimi (w. Ahmad b. Ali b. 18. Shaykh al-Akbar al-Imam al-A zam Muhy al-Din Muhammad b. Sultan alUlama . Abi Bakr b. 633 H/1164-1240 M). 19. penggerak mazhab al-Maliki di Afrika Utara. 16. pelopor hadith dan penyusun kitab al-Targhib wa l-Tarhib. ahli mistik dan tokoh sufi teragung 11.Abbas al-Qarafi (w.Abbar (w. Di sana beliau mengikuti halaqah yang dibimbing oleh Mufti Syam. Shihab al-Din Ahmad b.Arabi.Azim ibn Abd al-Qawi Al-Mundhiri (1185-1258 M). Khallikan (w. mujtahid besar Islam dan pemuka mazhab al-Maliki. Shaykh al-Muqri in Abu Muhammad Abd al-Salam al-Zawawi Zayn al-Din al-Qadi (589-681 H).Aziz ibn Abd al-Salam al-Sulami (578-660/1182-1262). Muhammad b. Abu Muhammad Abd al-Rahman b. Diya al-Fazari (w. 10.Attar (584-662). Ibrahim b. Farh al-Qurtubi (w. 12. 691 H/1291 M). Beliau menuju ke Jami al-Kabir dan bertemu dengan Syaikh Jamal al-Din Abd al-Kafi al-Dimashqi. murid terkemuka Ibn al. 658 Al-Hafiz Abu al-Hassan al-Maliki al-Misri Rashid al-Din al. Abu Abdullah Muhammad b. Shaykh Taj al-Din Abd al-Rahman b. Sadr al-Din Muhammad b. Abi Umar Muhammad b. 17.3. 15. Muhammad al. penulis paling prolifik dan pemikir mazhab terulung. Ulama sufi. Ulama zahid dan penulis kitab tafsir Al-Jami li Ahkam al-Qur an dan kitab Al-Tadhkirat fi Bayan Ahwal alAkhirat. 647 H). Ahmad b. Ibrahim b. tokoh besar dalam sejarah Andalus. 2. al-faqih. Kerana tiada tempat tinggal dan . Qadi al-Qudat. Zaki al-Din Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-Maliki (w. Abu Bakar al-Quda i yang dikenali sebagai ibn al. Abu al-Hasan al-Shadhili (w. H).Abbas Shams al-Din Ahmad ibn Muhammad b. pemuka mazhab al-Shafi i dan penulis biografi yang terkemuka.

Imam al-Nawawi berkata: Saya belajar di sini selama dua tahun. Menurut bapanya. Musnad Abi Ya la alMawsili. Imam al-Nawawi ditimpa demam sehingga ke hari Arafah namun beliau tidak sedikitpun bersungut. Kesungguhan dan daya juang dalam menelaah dan menekuni kitab telah memberikan kelebihan yang memberdaya dan mengangkat keupayaannya mengatasi rakan-rakan yang lain. Ia turut mengukuh dan menggilap ketrampilannya yang memukau dalam menulis dan mengarang kitab. saya tidak pernah merasa nikmat rehat atau kenyang. Imam al-Nawawi menggiatkan usahanya untuk menelaah dan membaca kitab-kitab yang diwakafkan kepadanya sewaktu menginap di Madrasah. Bakkar. Al-Khitab al-Nabatiyyah. Sharh al-Sunnah dan Ma alim al-Tanzil oleh Imam al-Baghawi. Pada tahun 651 H (1253 M) beliau berangkat mengerjakan haji bersama bapanya ke Makkah. Kerana kepintaran dan kehandalannya. oleh Khatib al-Baghdadi dan lain-lainnya. Mereka turut menyempurnakan rehlah ke Madinah dan menetap di sana selama hampir satu bulan setengah. Beliau berhasil mengupas dan mengungkapkan masalah fiqh dan membahaskan hukum dengan berkesan. beliau ditempatkan di Madrasah al-Rawahiyah yang terletak di sebelah Masjid al. Beliau sentiasa mendampingi gurunya Syeikh Kamal al-Din al-Maghribi untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan kitab. Setelah pulang ke Damsyik. Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Ibn al-Sunni. Sunan Ibn Majah. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Sunan al-Darimi. al-Nasa i. Beliau sentiasa merujuk kelancaran dan penguasaannya dalam menghafal teks al-Tanbih kepada gurunya Ibn Razin Qadi al-Qudat. Beliau cukup gigih menghafal dan menghadam kitab dan akan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk membaca walaupun ketika berjalan. Risalah al-Qushayri. Antara kitab yang ditelaah dan didengarnya termasuklah Sahih al-Bukhari. Uthman al-Maghribi al-Syafi i dan disediakan sebuah bilik kecil.biaya yang mencukupi. Kegigihan dan kemahuannya yang kuat telah menarik kekaguman dan perhatian Syeikh. kitab al-Jami li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami . Beliau tinggal bersama Syeikh Abu Ibrahim Ishaq b. al-Muwatta . Beliau mengamati dan mengutip kefahaman dari perbincangan kitab dan menghadam serta menguasai teks-teks hadith dan fiqh. Beliau cuma berbaring bersandarkan buku untuk berehat. Sebagai memenuhi rutin hariannya. Beliau mempunyai kekuatan hafalan dan daya pemahaman yang tajam. Musnad al-Shafi i. Sunan Abi Dawud. Ahmad b. Musnad Abi Awanah al-Isfirayini. kitab al-Ansab oleh Zubayr b. Sahih Muslim. Beliau memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk menggilap kefahaman dan memperdalam kajian. sepanjang perjalanan ke Tanah Haram. beliau diangkat sebagai Mu id atau pembantu Syeikh untuk mengendalikan kelas dan memimpin halaqah pengajian. Selama berada di sini.Umawi untuk meneruskan pembelajarannya. Beliau . Beliau berjaya menghafal kitab al-Tanbih karangan Imam Abu Ishaq al-Shirazi (w. 476/1083) dalam masa 4 bulan setengah dan menguasai seperempat dari kitab al-Muhadhdhab dan menghafalnya pada baki tahun tersebut. beliau hanya tidur sebentar sahaja setiap malam. al-Tirmidhi. Sunan al-Daraqutni.

Ketika . Beliau mengajar fiqh al-muqaran. Ini dijelaskan oleh muridnya. Dalam pada itu beliau turut mengajar di Madrasah al-Falakiyah dan Madrasah al-Rukniyah berhampiran. beliau akan menulis dan membuat ringkasan untuk setiap kitab yang dibaca bagi memudahkan kefahaman. beliau mula mengarang dan menulis kitab-kitab rujukan dan berhasil mengeluarkan berpuluh karya ilmiah yang terus mengalir dan berkembang. Dua mata pelajaran untuk kitab al-Wasit. kitab Sahih Muslim. kitab al-Luma oleh Ibn Jinni dalam nahu dan kitab Islah alMantiq oleh Ibn al-Sikkit dalam bahasa.Attar: berkata Syaikh Muhyi al-Din Rahimahullah: Allah (swt) memberkati waktu dan usahaku dalam ilmu. Sebagai suatu kelaziman. Beliau turut ditawarkan mengajar di beberapa Madrasah sekitar Damsyik. Beliau turut mengkaji kitab-kitab perubatan karangan Ibn Sina. masing-masing satu pelajaran untuk kitab al-Muhadhdhab.mampu menghasilkan karya-karya besar dalam usia muda yang menzahirkan kekuatan fikrah dan keluasan jangkauan ijtihad. di mana saya belajar kitab al-Luma oleh Abu Ishaq atau kitab alMuntakhab oleh Fakhr al-Din al-Razi. Beliau mengikuti dua belas mata pelajaran dalam sehari. yang menghurai dan membandingkan pandangan fuqaha dan menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas mazhab. Beliau berkhidmat sebagai guru agama di Madrasah al-Iqbaliyah (649/1251) yang terletak di sudut utara Jami al-Umawi. Pada tahun 665 Hijrah (1267 M) beliau diangkat sebagai Syaikh al-Hadith di Dar al-Hadith alAshrafiyah menggantikan tempat Syeikh Shihab al-Din Abu Syamah al-Maqdisi yang telah wafat. Ini diungkapkan sendiri olehnya dalam riwayat yang ditulis oleh Ibn al. kitab alJam bayna al-Sahihayn. Hatiku kemudian kembali tenang dan damai dan berupaya menelaah pelajaranku seperti biasa. Namun usahanya terbantut kerana merasakan hatinya gelap dan hilang upaya untuk meneruskan pelajaran. Begitu juga satu mata pelajaran untuk ilmu asma al-rijal dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-din. Selepas 6 tahun menelaah dan menghadam kitab. Aku pernah terfikir untuk mendalami ilmu perubatan lalu aku membeli Kitab al-Qanun dan membacanya namun hati ku menjadi gelap. Beliau memangku jawatan guru di situ selepas kewafatan Syeikh Shams al-Din ibn Khallikan. Serta merta terus kujual Kitab al-Qanun itu dan membuang setiap sesuatu yang berhubung dengannya. Beliau mencatatkan permasalahan penting yang dibahaskan dan menelaah hujah dan perbincangan yang dikemukakan dari sudut hukum dan aspek-aspek bahasa. Justeru. Ibn alAttar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Syaikh al-Nawawi berkata: Saya belajar dua belas mata pelajaran sehari secara berguru disertai dengan syarahan dan tashih. beliau berhasrat untuk memanfaatkan penemuannya dan berkecimpung dalam dunia pengajaran. Aku tidak berdaya untuk mengulangkaji pelajaran lain lalu aku mencari sebabnya. dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-fiqh. Allah (swt) mengilhamkan padaku bahawa hal tersebut adalah kerana kesibukanku mempelajari ilmu perubatan. Selain itu satu mata pelajaran untuk ilmu tasrif.

Beliau mengirimkan beberapa pucuk warkah kepada Sultan menuntut supaya tanah yang dirampas secara rakus dari penduduk Syam dikembalikan. Beliau sebaliknya meminta Sultan supaya menjual segala perhiasan dan kemewahan istana dan memanfaatkan seluruh peruntukan Baitulmal untuk membiayai keperluan jihad tanpa perlu mengorbankan harta dan kepentingan rakyat. Beliau mengepalai pentadbiran dan pengajian hadith di Dar alHadith al-Ashrafiyah selama 21 tahun sehingga wafat. dan membantah kewenangan dan kedangkalannya mempermainkan kebenaran dan meremehkan syiar Islam. Beliau menjalankan tugas secara sukarela tanpa mengambil bayaran atau menerima upah atas khidmatnya. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Imam al-Nawawi telah banyak menyebarkan ilmunya di sini (Dar al-Hadith) dan mencurahkan manfaat yang besar kepada penuntutnya. Beliau turut menolak permintaan Sultan yang memintanya mengeluarkan fatwa bagi membenarkan kerajaan menggunakan harta rakyat untuk kepentingan jihad. Beliau turut mendesak supaya diberikan pertimbangan yang adil dalam menetapkan bayaran kepada para Mu allim dan guru-guru dan memberikan mereka kebebasan untuk mengajar tanpa disekat dan dihadkan kepada satu madrasah sahaja.4. 2.itu usianya baru menjangkau 34 tahun. Beliau turut mengirimkan sepucuk risalah kepada Syeikh al-Najjar.3. dan menyelar sikapnya yang sering mengkritik Ulama dan menyalahtafsir fatwa beliau.1. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi sangat menghormati dan memandang tinggi darjat syeikh dan sentiasa membesarkan kedudukan dan martabat Ulama. 2. Beliau turut mengemukakan riwayat dan silsilah isnad yang diterimanya dalam ilmu hadith dan fiqh dalam karya-karyanya. Risalah Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menulis dan mengutuskan warkah kepada Ulama dan pembesar negara bagi menyampaikan pandangan dan hasrat rakyat. Wang gajinya disimpan oleh Nazir Madrasah dan apabila cukup setahun wang tersebut digunakan untuk membeli kitab atau tanah yang diwakafkan kepada Madrasah. Ketegasan dan keberaniannya menyangkal tuntutan dan keputusan Sultan telah menyebabkannya diusir dari Damsyik oleh al-Malik Baybars. Pernyataan isnad melambangkan .

Allamah Jamal al-Din Abu Abdillah Muhammad b. Lantaran para guru berperanan seperti ibu-bapa dalam mendidik dan menghubungkannya dengan Tuhan semesta alam. Betapa tidak keji kejahilannya tentang guru yang telah membawanya mengenal Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi. 672 H).kemuliaan dan kewibawaan ilmiah dan ketinggian nilai ijazah dan keaslian ilmu yang diterima dari para mashayikh. Isa al-Muradi al-Andalusi al-Misri al-Dimasyqi (w. Abu Ishaq Ibrahim b. Al. 3. Abu Ishaq Ibrahim b. 2. Al-Fakhr al-Maliki dan beberapa Ulama lain yang tidak dicatat namanya. Syaikh Zayn al-Din Abu al-Baqa Khalid b. 664H). padahal ia disuruh mendoakan. 668 H). 2. Guru-gurunya dalam ilmu tasawwuf 1. Yusuf b. Guru-gurunya dalam ilmu nahu 1. memuji dan mengiringinya dengan kesyukuran? Imam al-Nawawi telah berguru dengan ramai Mashayikh terkemuka di Damsyik. menyebut kemuliaan. Syaikh Yasin ibn Yusuf al-Marrakushi atau al-Zarkasyi al-Maghribi al-Hajjam (w. 686 H). 686 H/1287 M). Malik al-Ta i alAndalusi al-Jayyani (w. Mudar al-Wasiti. Guru-guru dipandang sebagai golongan cendekiawan yang mempunyai kedudukan istimewa di kalangan kaum Salihin yang wajar diberikan penghormatan dan sanjungan. berbuat baik. 3. 3. Guru-gurunya dalam ilmu hadith 1. 2. Beliau menegaskan: Dan ini menyebut para guru dan silsilah mereka merupakan perkara yang amat dituntut dan bernilai lagi besar faedahnya dan wajar diketahui oleh orang yang matang dalam fiqh dan dianggap jelek bagi yang tidak mengetahuinya. . Abi Hafs Umar b. 663 H). Syaikh Ahmad bin Salim al-Misri al-Nahwi al-Lughawi al-Tasrifi (w. Sa ad al-Nabulusi (w. Abdullah b. Antara guru-guru yang pernah membimbingnya termasuklah: 1. Al-Radi bin al-Burhan (w. Abdullah b. 4.

Abu al-Fadl Muhammad b. Abu al-Faraj Abd al-Rahman b. Kamal al-Din al-Ma arri (w. Abu Hafs Umar b. Ahmad b. Taqi al-Din Abu Muhammad Isma il b. Muhammad b. Uthman al-Maghribi. 10. 4. Qudamah alMaqdisi (w. Guru-gurunya dalam ilmu Fiqh 1. 6.Aziz b. Bundar b. Abi Ghalib al-Raba i al-Irbili. 661 Shams al-Din b. 8. al-Rahman b. Razin al-Amiri Abu Abdillah (w. Musa al Maqdisi al-Dimashqi (w. 7. H). 650 H). .5. 3. 11.Allamah al-Qadi Abu al-Fath Kamal al-Din Umar b. Abi Umar Muhammad b. Muhammad alTaflisi al-Shafi i (w. 5. Muhammad b. Muhammad b. Abi Amr. al-Hassan al-Irbili al-Halabi al-Dimashqi (w. 12. al-Husayn b. As ad b. Abu Ibrahim Ishaq b. Muhammad alKharastani (w. Abdullah b. Abi al-Fath al-Sayrafi al-Harrani. 672 H/1273 M). Ali b. 670 H). 682 H). Syaikh al-Shuyukh Abd al. 680 H). Beliau merupakan gurunya yang pertama di Damsyik.Abbas b. Nuh b. Guru-gurunya dalam Usul al-Fiqh 1. Abdullah b. Abd al-Rahman b. 662 H). Muhammad al-Bakri al-Hafiz. 14. Al-Mufti Jamal al-Din Abd al-Rahman b. yang dikenali sebagai Ibn alHabishi (w. Nasr Allah b. Qadi al-Qudat Imad al-Din Abu al-Fada il Abd al-Karim b. 4. 5. 678 H). 654 H). Umar b. Ahmad b. 662H). Yahya al-Anbari al-Dimasyqi al-Hanbali (w. Abi Ishaq Ibrahim b. 9. Abd al-Samad b. Abd al-Muhsin al-Ansari al-Hamawi al-Shafi i (w. Salim b. Ibrahim b. 2. 662 H). Abu Muhammad Shams al-Din Abd. Ahmad b. Abi al-Yusr al-Tanukhi (w.Aziz. Muhammad b. Zayn al-Din Abu al. 672 H). 2. Ilwan b. Abu al-Hassan Sallar b. Abu Bakr Muhammad b. 13. Ibn Razin Taqi al-Din Muhammad b. Rafi al-Halabi al-Asadi (w. Abd al. Jamal al-Din Abu Zakariya Yahya b. Al. Abd al-Da im al-Maqdisi.

Attar dan mendapat julukan Mukhtasar al-Nawawi kerana pengaruh syaksiah dan peribadi Imam yang segar dalam dirinya. Al-Sadr al-Ra is al-Fadil Abu al. Dawud al-Dimashqi (w. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan fatwa dan ilmu yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi. Abu Abd Allah b. Abd al-Khaliq b. Abbas b.Abbas Ahmad b. Ja wan (w. 7. 2. Al. Shihab al-Din Ahmad b. 2. 9. Beliau telah diberikan kepercayaan untuk mewarisi kitab dan khazanah fiqh Imam al-Nawawi dan menyambung usaha penulisan dan kepimpinannya dalam halaqah. Mereka telah mengadakan hubungan talaqqi dan sama i secara langsung dan berhasil mencatatkan pandangan dan fatwa yang diputuskannya. Beliau merupakan pencatat biografi dan penyusun fatwa Imam alNawawi. Sa dillah b. 5. Al-Shihab Muhammad b. 3. Al-Badr Muhammad b. Al-Shaikh al-Nasik Jibril al-Kurdi. 724 H/1324 M). Abd al-Rahman b. Al-Sham Muhammad b. 4. Mas ab.4.Allamah Ala al-Din Abu al-Hassan Ali b. Antara murid-murid yang telah menempa nama berguru dengan Imam al-Nawawi secara langsung termasuklah: 1. dikenali sebagai al-Khallal. Murid-murid Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menerima kunjungan pelajar yang bertandang dari seluruh dunia untuk berguru dan bersemuka dengannya di Masjid al-Umawi. Uthman al-Ansari al-Dimashqi al-Muqri. Catatan ini diusahakan agar tidak ada keraguan tentang ilmu yang diterimanya dan sebagai meraikan kaedah penerimaan ilmu hadith melalui isnad yang sahih. Ibrahim b. 6. Ibrahim b. Jama ah. 8. Abi Bakr b.Abbas b. Beliau digelar al-Nawawi al-Saghir kerana keakraban dan kesetiaannya mendampingi Imam al-Nawawi sepanjang enam tahun di Damsyik. al-Naqib. . Terdapat juga kalangan yang mendapat pengiktirafan khusus dari beliau dan dikurniakan ijazah yang melayakkannya untuk mengajar dan menyampaikan pelajaran darinya. al-Farah al-Isybili.Imam al-Nawawi pernah menerangkan silsilah perguruannya dalam ilmu fiqh melalui suatu jalur ilmu yang dihubungkan kepada Imam al-Syafi i (rad) dan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad (saw).1. 10. Beliau lebih dikenali sebagai Ibn al. 699H). Muhammad b. Ibrahim b.Abbas Ahmad al-Darir al-Wasiti. Abu al. Abi al-Fath. Pertalian tersebut adalah menurut kedua-dua tariqat syeikh dari Iraq dan tariqat Ulama-Ulama mazhab al-Syafi i dari Khurasan. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Ibrahim b.

Ayyub b. Yusuf. Umar b. Amin al-Din Salim b. 22. al-Rahman b. Abu Abdullah Muhammad ibn Abd. 15. Al-Qadi Diya al-Din Ali b. al-Rahman b. 13. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (w. Al-Khatib Sadr al-Din Sulayman b. 21. Antaranya termasuklah: 1. 742 H/12561341 M). Sumbangannya yang terbesar ialah dalam menyusun indeks dan fahras al-hadith menerusi kitabnya Tuhfat al-Ashraf bi Ma rifat al-Atraf yang menyenaraikan atraf al-hadith dari kitab-kitab hadith usul al-sittah. Abu al-Faraj Abd. Salim. 12. Ibrahim b. Khalil. 643 H/1245 M) Tabaqat alFuqaha al-Shafi iyyah. Shams al-Din al-Baytar al-Mu abbir. 16. 17. Muhammad b. al-Karim al-Mukhayli. Shihab al-Din al-Irbidi. Muhammad b. Salam al-Zar i. Abi al-Dar. Al-Najm Isma il b. 2. Ia memuatkan nama-nama periwayat dan rijal al-hadith dalam kutub hadith al-sittah. Beliau turut merakamkan sumbangan di bidang tabaqat al-Rijal dengan karyanya Tahdhib al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal yang merupakan sebuah ensaiklopedia hadith yang diringkaskan dari kitab al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal oleh alHafiz Abd. 14. . saudara kepada al-Taj pengarang kitab al-Hikam. Ali. al-Khabbaz. Abd al-Hamid b. Sementara itu terdapat juga kalangan yang menuntut secara tidak langsung dari Imam al-Nawawi dengan perantaraan ijazah dan pengiktirafan lisan yang melayakkannya untuk meriwayatkan kitab yang ditulis oleh Imam. Seorang Ulama terkemuka di bidang hadith dan fiqh. Muhammad b. Hilal al-Ja fari. 19. Jamal al-Din ibn al. Yusuf al-Samhudi al-Khatib al-Adib. Al-Sharaf Muhammad ibn Ata Allah al-Hizami. Al-Qadi Jamal al-Din Sulayman b. Yusuf ibn al-Zaki Abd. Salim b. Abd al-Hadi al-Maqdisi. 600 H/1203 M).Ala Ali b. Beliau turut menyempurnakan kitab Mukhtasar Tabaqat alFuqaha karya Imam al-Nawawi yang diringkaskan dari kitab Ibn al-Salah (w. al-Fadil Jamal al-Din Ishaq b. 20.Attar. Abd al-Rahim b. Abdullah b. Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya b.11. al-Ghani Ala al-Din al-Maqdisi (w. 23. Mansur al-Maqdisi. Al. 18.

tafsir. penta liqan (catatan kaki). Hasil tulisannya terus diperluas dan dimanfaatkan melalui usaha penterjemahan. kehebatan idea. fiqh. Karangannya cukup menarik dengan kekuatan hujah. pentashihan. Beliau berhasil mengemukakan karya-karya terbaik dalam pelbagai jurusan dan disiplin pengajian. setelah 6 tahun bertungkus lumus menuntut dan menghadam kitab. Katanya: Demi Allah (swt) sekiranya umur ku masih panjang aku tidak akan undur dari menghafalnya. Abdullah b. pentahqiqan (suntingan). Imam Abu Abdullah Muhammad b. adab. lughat dan kalam. tasawwuf. keluasan ijtihad.5. Ahmad alDhahabi (673-743 H) menyatakan: Tulisan dan ibarat yang digunakan oleh Imam al-Nawawi lebih terperinci dari percakapannya. peringkasan (talkhis). Beliau telah memberikan sumbangan bermakna dalam memperkasa dan memartabat warisan peradaban dan mengangkat tradisi akliah di zamannya. Ia menekankan kesederhanaan dan pendekatan ringkas dalam penulisan. Imam Muhammad b. penyusunan semula dan persembahannya ke dalam bentuk nathar dan nazam syair. Hasil karyanya mengemukakan kefahaman dan kupasan mendalam dalam ilmu hadith. Kutubkhanah dan karya-karyanya yang dikarang selama hampir 28 tahun di Damsyik memperlihatkan kegigihan dan kemantapan daya juang dan keupayaan menulis dan menelaah kitab. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi telah merakamkan sumbangan terbesar dalam ilmu hadith dan fiqh dengan khazanah penulisan dan warisan akliah yang menakjubkan yang diperakui dan dianalisis secara kritis sepanjang abad. aqidah. Karyanya menampilkan idealisme dan pemikiran Islam yang tuntas. Malik al-Jiyani.2. penelitian dan penghuraian teks (syarah). qira at. Imam Taj al-Din al-Subki turut mengungkapkan: . pentakhrijan (pengeluaran) hadith. seorang cendekiawan bahasa yang terkenal dan penyusun kitab al-Alfiyah melahirkan rasa takjub terhadap keindahan lafaz yang dilakarkan dalam kitab Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. kecanggihan fikrah dan kehalusan bahasa yang dilakarkan. Beliau mula menulis ketika berusia 29 tahun (660 H).

5. seorang mahaguru bahasa di zamannya turut mengagumi kitab Minhaj al-Talibin dan menyanjung kehebatan dan ketinggian nilai karya Imam al-Nawawi: Bagaikan kami hadir di sisi Ibn al-Salah dan menghadapi Imam al-Syafi i. menyebutkan hadith dan dalil di tempat yang selayaknya. 744 H) melahirkan ketakjubannya terhadap kitab Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab.1. Sanjungan Ulama terhadap karya-karya Imam al-Nawawi Al-Hafiz Imad al-Din Ibn al-Kathir (w. menerangkan istilah dan perkara-perkara lain yang sangat penting yang tidak saya dapati kitab fiqh yang lebih baik darinya . karya fiqh Imam al-Nawawi: Sekiranya beliau sempat menyempurnakan kitab ini. al-Fadil Rashid al-Din Abu Hafs Isma il b. begitu bersungguh untuk mendapatkannya setelah beliau wafat. .Tidak terselindung dari mereka yang mempunyai pandangan mata hati bahawa Allah (swt) telah memberikan inayahnya kepada Imam al-Nawawi dan pada karangan-karangannya. Mas ud al-Faruqi. ringkasan (mukhtasar) dan tasnif asli. Sesetengah pendapat menyebut bahawa karyanya menjangkau lebih 600 buah yang dihasilkan dalam tempoh singkat 17 tahun di Damsyik. mentarjih dan merumuskan hukum. Manakala Syeikh al-Adib. al-Zahir al-Irbili al-Hanafi (602-697 H).Attar menyebut: Orang ramai telah mengambil manfaat dari karya Imam al-Nawawi dan bertungkus lumus untuk menyalinnya. Syeikh Abu Abdullah Muhammad b. ketinggian bahasa. menghuraikan faedah nas dan mengemukakan kritikan hadith. keindahan lafaz dan ketelitian ibarat. sehingga mengalir ilmu dan fatwanya ke merata tempat. Kitab-kitab yang dihasilkannya terangkum dalam bentuk syarahan. kefahaman hadith. maka ia merupakan kitab yang tiada tandingannya dalam bidang ini. Ibn al. kerana beliau telah mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. sehingga saya dapati kalangan yang tidak senang dengan beliau dan tulisan-tulisannya ketika hayatnya. seorang Ulama dan pujangga Arab di abad ketujuh pula melahirkan kekagumannya terhadap garapan fiqh dalam kitab Tahrir alTanbih: Syaikh Taqi al-Din ibn al-Salah tidak dapat menandingi apa yang telah dicapai oleh Syaikh Muhy al-Din dari kekuatan fekah. keluasan fikrah. beliau menghimpun pandangan mazhab Syafi i (rad) dan mazhab-mazhab lain di dalamnya.

Di antara karya-karya yang sempat disempurnakannya ialah: Kitab dalam Ulum al-Qur an 1. Abi Sa id al-Iji. oleh Ibn Imad al-Aqfahasi (w. Beliau pernah menyerahkan kepada muridnya. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim al-Hajjaj (Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat alMuhaqqiqin) .Attar: Pernah beliau memintaku mengumpulkan hampir seribu buah kurrasah tulisannya dan menyuruhku melupuskannya dan membasuh pada helaian kertas tersebut. Terdapat juga karya-karya beliau yang dihapuskan penulisannya atas sebab yang tertentu. 2. Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur an dan ringkasannya (Mukhtar Al-Tibyan) Kitab ini menjelaskan ketinggian darjat dan kemuliaan martabat pembawa dan penghafal al-Qur an. 3. Ia mengungkapkan pemikiran yang segar berhubung tatacara penerimaan ilmu al-Qur an yang menekankan kefahaman nilai dan akhlak yang harus disempurnakan dalam mempelajari al-Qur an. Ia membawa nas sahih dari al-Qur an dan hadith yang menyampaikan pandangan Islam berhubung adab penulis dan pengingat al-Qur an. Ia mengupas kedudukan dan ketinggian martabat pemikul dan penanggung al-Qur an. Tuhfat al-Akhwan fi Nazm al-Tibyan. Ia membahaskan ketinggian nas dan ayat yang mengungkapkan keagungan kitab dan saranan supaya dibongkar dan digali khazanah al-Qur an. 911 H). Karya hadith (ilmu riwayah) 1.Imam al-Nawawi tidak berkesempatan untuk menyempurnakan kesemua tulisan dan karangannya. Sehingga sekarang aku masih merasa menyesal kerananya. Ia merupakan karya yang terbaik di bidang akhlak dan adab al-Qur an yang merumuskan kaedah perbahasan yang ringkas dan mengambil pendekatan yang lebih sederhana berbanding karya sebelumnya yang lebih kompleks dan komprehensif. 808 H). Antara ringkasan dan syarah kitab al-Tibyan ialah: 1. Aku tidak berdaya selain menyempurnakan arahannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibn al. oleh Syaikh Muhammad b. Muhammad b. Beliau mengingatkanku agar tidak menyalahi perintahnya.Attar himpunan kitab-kitab fiqh yang dirujuk sewaktu menulis kitab Al-Majmu dan berwasiat supaya disempurnakan penulisannya setelah beliau wafat. Akhlaq Hamalat al-Qur an oleh Imam Abu al-Fadl Jalal al-Din al-Suyuti (w. Hadiqat al-Bayan (tulisan Parsi). Ibn al.

Sharh Riyad al-Salihin. 8. Mustafa Bugha. Mustafa Sa id al-Khin. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin.Asya Hasunah alDimashqi. oleh Abi al-Walid Hisham b. Dalil al-Raghibin ila Riyad al-Salihin. 9.Al al-Tahtawi. 4. Salih b. Ia menghurai dan mengupas hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. kaifiyat zikir dan wirid. . oleh Abd al-Qadir Irfan b. oleh Faruq Hamadah. 12. Rawdat al-Muttaqin Sharh Riyad al-Salihin. 6. Al-Fawa id al-Mutara ah al-Hiyad fi Sharh al-Riyad. ketinggian ibadat. 5. oleh Muhammad Na im Muhammad Hani Sa i. Manhal al-Waridin Sharh Riyad al-Salihin. Dalil al-Muslimin Sharh Riyad al-Salihin. oleh al-Ustadh Subhi Ibrahim al-Salih (1345-1407 H). Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Ali al-Sharbiji dan Muhammad Amin Lutfi. kupasan hukum dan adab. Ittihaf al-Muhibbin bi Tartib Riyad al-Salihin. kupasan fiqh. dan kupasan hadith-hadith al-Raqa iq dan al-Malahim.Uthaymin (1347-1421 H/1925-2001 M). 13. oleh Muhammad Adnan Salim. Id al-Hilali. 2. Ia menyingkap maksud dan pengertian hadith dan menghuraikan kefahaman hukum dan ikhtilaf mazhab. 2. Muhammad Allan alBakri al-Siddiqi al-Makki (996-1057 H/1588-1647 M). tafsiran al-Qur an. 3. Riyad al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin (saw) Kitab ini membentangkan hadith-hadith sahih yang dirangkul dari kitab-kitab hadith yang muktabar. 11. Salim al. oleh Shaykh Abu Usamah Salim b. Muhyi al-Din Mastu. Sharh Riyad al-Salihin. Muhammad al. oleh Abd al-Majid Hashim al-Husayni. oleh Syaikh Ali Ahmad Abd al. oleh al. Antara syarah kitab Riyad al-Salihin termasuklah: 1. Perbahasan tertumpu pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib.Allamah Muhammad Ali b. Riwayat yang dikeluarkan diiktiraf sahih kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana disandarkan kepada riwayat hadith yang da if. oleh Shams al-Din Ahmad ibn Sulayman ibn Kamal Basha (873-940 H/1469 M).Kitab ini merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. fadilat munajat. Ali al-Sa idani. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin. perbahasan fiqh al-hadith dan mazhab. Ia menggarap pandangan Ulama hadith yang mensyarah kitab Sahih dan memberikan kupasan dan penjelasan terperinci terhadap makna dan ungkapan nas. oleh Dr. oleh Shaykh Muhammad b. 7. Nuzhat al-Muttaqin sharh Riyad al-Salihin. Marati al-Mu minin fi Riyad al-Salihin. 10. kefahaman dalil.

oleh Abu Hafs al-Bilbaysi al-Shafi i. Ia dihasilkan dari garapan kitab-kitab hadith al-Arba in yang ditulis oleh Ulama-Ulama Islam sebelumnya seperti Imam alZahid Abd Allah ibn al-Mubarak (w. oleh Mu in al-Din b. 9.Aziz b. al-Husayn al-Tusi al. Sharh al-Arba in. Abu al-Hassan al-Daraqutni. 10. 978/1570). Al-Hafiz Abu Nu aym al-Asfahani. 905 H/ 1490 M). Hajar al-Sa di alAnsari al-Haytami (909-974 H/1503-1566 M). Kunuz al-Bahithin al-Tarajim wa l-Faharis al-Tafsiliyah li Kitab Riyad al-Salihin. Sharh al-Arba in. 3. Muhammad b. Abu Bakr b. 917 H). Al-Arba un al-Nawawiyah wa Sharhih oleh Imam al-Nawawi (631-676 H). Abi Bakr b. . Shaykh Abu Sa id Ahmad b. 2. Ali b. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Muhammad ibn Ali alGhassani. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Muhammad ibn Ali ibn ibn Daqiq al. Sharh al. 12. 671 H). Ali (w.Alim al-Rabbani. Fayd al-Mu in. Abdullah b. Ibrahim al-Asfahani. oleh Shaykh Ahmad Ratib Hammush. 7. 5. 4. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi (saw) yang terpilih dan sahih. 15. 731 H). oleh Ibn Kamal Pasha Shams al-Din Ahmad b. Fath al-Mubin li Sharh al-Arba in oleh Imam Ahmad b. Abu Sa id al-Malini. 3. oleh Imam Izz al-Din.Id (12281302 M).14. oleh Shaykh Ahmad b. oleh Imam Sadr al-Din Muhammad b. Al-Manhaj al-Mubin fi Sharh al-Arba in. Sharh Riyad al-Salihin Oleh Hafiz Salahuddin Yusuf.Arba iyyah li al-Nawawi oleh Mawlana Muslih al-Din Muhammad al-Lari (w. oleh Imam al-Faqihani Umar b. Hijazi alFashni (w. Ibrahim b. Ishaq al-Qanawi (w. Al-Majalis al-Saniyya fi al-Kalam ala l-Arba in al-Nawawiya. Abd al. 6. Muhammad b. Sulayman (w. Muhammad al-Ansari. Sharh al-Arba in. Abu Bakr alBayhaqi. 940 H/1534 M). 11. 8. Sufyan al-Nasa i. 181 H). Hassan b. Sharh al-Arba in. 979 H/1511-1571 M). Abu Uthman al-Sabuni dan Shaykh Abu Amru Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri alma ruf bi ibn al-Salah. Abu Bakr al-Ajiri. Safi al-Din Abd al-Rahman (w. Muhammad b. Abu Abd al-Rahman al-Sulami. Abu Abdullah al-Hakim. Maymun al-Maghribi (w. Al-Tabyin fi Sharh al-Arba in. Sa d Allah ibn Jama ah (749-819 H/ 1348-1416 M). oleh Shaykh Ali b.

21. Al-Fawa id al-Dhahabiyah min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abu Abdullah Hammud b. 1178 H). oleh Shaikh Isma il Haqqi Bursali (1653-1724/5 M) 15. Ali b. oleh Najm al-Din Sulayman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim alTufi al-Hanbali (w. Sharh al-Arba in. Muhammad b. 28. Muhammad b. 19. Shihab al-Din b. Hadi al-Mustarshidin ila Ittisal al-Musnidin. 27.Umari. Ali al-Hasani al-Qal awi alma ruf bi al-Suhaymi (w. Al-Mu in ala Tafahhum al-Arba in. 20. Muhammad al-Khujandi (779851 H/ 1377-1447 M). oleh Abu Muhammad Burhan al-Din Ahmad b. oleh Al-Shihab Ahmad b. Azhar al-Talibin bi Sharh al-Arba in oleh Ahmad b. Al-Ta yin fi Sharh al-Arba in. 802/1302). Al-Jawahir al-Tahtawiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi al-Fadl Sadr al-Din Muhammad al-Shabshiri. Salah b. 788 H/1386 M). Rajab al-Hanbali (736-795 H/1336-1393 M). Ahmad al-Hanafi (w. 29.13. As ad b. oleh Sheikh Muhammad b. Ahmad Siraj al-Din al-Ansari alMisri. 23. 716 H/1259-1316 H). Sultan b. Ibn al-Mulaqqan al-Dimashqi (723-804 H/ 1323-1401 M). 812 H/1409 M). Muhammad al-Qari (w. 14. Sharh al-Arba in. 25. Al-Jawahir al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Wali al-Din al-Shabshiri. Sharh Arba un Nawawi. Nathr al-Fara id al-Murbi in al-Manwiyah fi Nashr Fawa id al-Arba in al-Nawawiyah oleh Zayn alDin Sarija b. Husayn Abu Luz. Mas ud (w. oleh Shaykh Abu Sa id Muhammad Abd al-Hadi b. oleh Shaykh Zahir al. 18. Sharh al-Arba in. Jalal al-Maltawi al-Sa di al. 1014 H). oleh Imam Jamal al-Din Yusuf b. oleh Shaykh Mulla Ali b. Abu Bakr al-Shirazi ibn Shaykh al-Yusr. Ahmad b. al-Hassan b. Al-Mubin al-Mu in li fahm al-Arba in. Muhammad b. alHajj Muhammad Abd al-Karim. . 17. Muhammad al-Ansari (w. Ahmad (w. Sharh al-Arba in. 26. 24. 1317 H). Al-Hadi li al-Mustarshidin. Sarija b.Ubadi (919-979 H/ 1511-1571 M). oleh Abu Hafs Umar b. Al-Tuhfat al-Rabbaniyah fi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Isma il b.Ulum wa al-Hikam fi Sharh Khamsin Hadithan min Jawami al-Kalim oleh Zayn al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman b. Abdullah al-Matar dan Abu Anas Ali b. 22. Shams al-Din Muhammad b. Jami al. Mahmud al-Halwa i al-Tabrizi (730-804/1330-1402). 16.

46.Uthaymin. 1407).Aziz al-Mubarak (w. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Salih Abu Safiyah. oleh Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya b.Arbai in wa Tatimmat al-Khamsin li al-Nawawi wa ibn Rajab oleh Abd al-Muhsin b. 42. Rashid b. 40.Arbai in oleh Muhammad b.30. Riyad al-Ahmad alSalafi al-Athari. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Abd al. Hammad al. Umar b. . Ahmad al-Shafi i alAnsari (823-926 H/ 1420-1520 M). 45. Faysal b. 41.Ubbad al-Badr. Qawa id wa Fawa id min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Nazim b. 36. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Shaykh Muhammad b. Abd al. 37. Muhammad al-Hijazi al-Manzili al-Rashidi al-Shafi i al-Qadiri. Taysir Rabb al-Bariyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad b.Aziz Izz al-Din al-Sirwan. Muhammad Sultan. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Sulayman b. 32. Atiyyah al-Shubrakhiti al-Misri al-Maliki (1106 H/ 1695 M). Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Imam Sa ad al-Din Mas ud b. Al-Futuhat al-Wahbiyah bi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Shaykh Burhan al-Din Ibrahim b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Khalil Ibrahim Mulla Khatir. 38. 35. Mishkat al-Nubuwwah sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Salih al-Farfur (w. Salih al. 49. I rab al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Hasani Abd al-Jalil Yusuf. Al-Adwa al-Samawiyah fi Takhrij Ahadith al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abd al-Rahman Fawzi ibn Abd Allah ibn Muhammad. 39. Muhammad al-Luhaymid. 50. 48. Muhammad Bakkar Zakariya. 33. 44. Mahasin al-Din ala Matn al-Arba in oleh Dr. Mar i b. Fath al-Qawi al-Matin fi Sharh al. Muhammad b. Sharh al-Arba in. Abd al. Al-Fayd al-Matin Sharh al. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abd al-Wahhab Azuz Isa dan Abd al-Razzaq Wan Ahmad. 34. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah fi Thawb Jadid oleh Abd al-Wahhab b. Al-Ahadith al-Thalathun allati alayha Madar al-Islam wa Qawa id al-Din oleh Musa al-Aswad. 1376 H). Al-Nuzhat al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Qasim al-Qaysi. 43. 47.Aziz Ali al-Shaykh. Abdullah al-Taftazani al-Harawi (712-793 H/1322-1389 M). Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Salih b. 31.

Al-Taqrib wa l-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir (saw) (Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Irshad karya Imam al-Nawawi. Pushto. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan penulisannya pada 24 Sya ban 667 H dan mengurniakan ijazah untuk menyampaikan riwayat kitab kepada semua umat Islam yang membacanya. Al-Lakhmi menyebut tentangnya: (Karya) yang cukup bernilai. Urdu. 52. Benggali. Perancis. Karya Hadith (ilmu dirayah) 1. Komoro. Cina. Indonesia. Rusia. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khayr al-Khala iq (Al-Irshad fi Ulum al-Hadith) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Ma rifat Anwa Ilm al-Hadith (Muqaddimah Ibn al-Salah) karya Imam Abu Amru Uthman ibn al-Salah (577-643 H/ 1181 1245 M). Somali. Kitab al-Arba in ini juga telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa termasuk Turki. Gujurat. Latin. Inggeris. . Ia mengupas dan membahaskan 65 jenis ilmu hadith dengan hujah dan dalil yang konklusif. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke bab al-zakat. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat fi Mutun al-Asanid Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Asma al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah karya al-Khatib al-Baghdadi. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam (Al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam). Hungari. Hausa. Melayu. Mustafa Bugho dan Muhy al-Din Mastu. tidak sempurna (kefahaman hadith) tanpanya . 2. Belanda. 4. Kitab ini merupakan karya hadith yang terunggul di bidang hukum dan perbandingan mazhab dan telah dikupas dan dihuraikan oleh ramai sarjana dan pemikir mazhab. Al-Jami fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abdullah Muhammad Yusri.51. German. Kitab ini menghimpunkan hadith-hadith hukum yang dikeluarkan dari kitab Al-Majmu Sharh alMuhadhdhab. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi oleh Imam al-Suyuti (849-911 H/1445-1505 M). Parsi. 3. Fanti dan lain-lain. Swahili. Al-Wafi fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Sepanyol. Antara kitab syarah kepada al-Taqrib ialah: 1.

Ia merupakan sebuah ensaiklopedia rijal yang terpenting yang menyediakan rujukan terbaik tentang biografi Sahabat Rasulullah (saw).Hilyat al-Abrar wa Shi ar al-Akhyar fi Talkhis al-Da awat wa l-Adhkar (Al-Adhkar al-Waridah an Sayyid al-Abrar (saw) wa l-Istighfar).2. Ia menyingkap sirah dan perjuangan Imam al-Shafi i (rah) (w.Al-Tahrir fi Alfaz al-Tanbih Kitab ini merupakan sebuah mu jam al-lughawi yang menghuraikan lafaz dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Ishaq al-Sinni. Sahabat (rad). Sunan al-Nasa i). Kitab ini merakamkan sejumlah 1. dan kitab-kitab Musnad dan . Tabi in dan Salaf al-Salihin.Manaqib al-Shafi i Kitab ini adalah ringkasan (mukhtasar) kepada kitab Manaqib al-Shafi i karya Imam al-Bayhaqi. 2. Ia menghuraikan sumbangannya dalam membangunkan kerangka usul dan furu dan menzahirkan kekuatan dan ketinggian mazhab fiqh Imam al-Shafi i. 630 H/1233 M). Kitab Doa dan Zikir 1. dan Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Imam Abu Abd al-Rahman al-Nasa i. 204/819) dan membincangkan pemikiran yang dikemukakannya di dalam kitab al-Umm. Ia menukil riwayat yang disampaikan dalam kitab Amal alYawm wa al-Laylah oleh Imam Abi Bakr Ahmad b. Ia mengupas keperibadian dan manaqib Imam dan menzahirkan pengaruhnya sebagai pembela sunnah (Nasir al-sunnah). al-Risalah dan Ikhtilaf al-Hadith. Al-Manhal al-Rawi fi Taqrib al-Nawawi oleh Dr. Kitab Nahu 1. Sunan al-Tirmidhi. Mustafa al-Khin. Kitab sejarah dan tabaqat 1. Mukhtasar Usud al-Ghabah fi Ma rifat al-Sahabat Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Usud al-Ghabah karya Imam Majd al-Din ibn al-Athir (w. penegak mazhab dan Mujaddid Islam yang terkemuka. Muhammad b.227 hadith tentang zikir dan wirid yang diwarisi dari Nabi (saw). Ia turut mengeluarkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab al-Shaykhayn (Bukhari dan Muslim) dan Usul al-Khamsah (Sunan Abi Dawud.

Muhammad b. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar. . al-shahir bi Ibn Hajar al. Abdullah alHumayri al-Hadrami (w. Ali. Sunan Dar al-Qutni dan Sunan al-Bayhaqi.Adhb al-Mawrid al-Hani fi Halli Alfaz Hizb al-Imam al-Nawawi oleh Muhammad Salih ibn alRis Ibrahim Malli. Imam alNawawi selesai mengarangnya pada bulan Muharram. 1162/1749). 1057 M). Kamal al-Din al-Bakri al-Siddiqi (w. oleh Shaykh al-Islam Shihab al-Din Ahmad b. oleh Imam Umar al-Shabrawi. 1201 M). 3. Mubarak b. Sulayman al-Jarhazi al-Zubaydi (w. Antara syarahannya termasuklah: 1. oleh Muhammad b. Sharh Hizb al-Imam al-Nawawi. 5. Sunan Ibn Majah.Asqalani (773-852 H). Tulun al-Dimashqi (w. oleh Shaykh Shams al-Din al-Fasi (1110-1175 H). Muhammad b. Al-Muntaqa al-Mukhtar min Kitab al-Adhkar oleh Al-Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni. Musnad Ahmad. Husayn al-Ramli (w.Sunan seperti Al-Muwatta Imam Malik. Umar b. Wird of Imam al-Nawawi. 3. Al. Al-Asrar al-Nabawiyah (saw) fi Ikhtisar al-Adhkar al-Nawawiyah. 2. dan Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ala al-Adhkar al-Nawawiyah. Ali b. Beliau menyatakan: Orang yang beragama tidak lengkap (kefahaman) tanpanya . Sharh Hizb al-Nawawi. oleh Mustafa b. Mukhtasar al-Adhkar oleh Shihab al-Din Ahmad b. 953 M). 6. Allan (w. 930 H). 844 H). oleh Muhammad b. 911 H/1445-1505 M). 2. Shams al-Din Muhammad b. Ittihaf al-Akhyar fi Nukat al-Adhkar. 4. 7. Fath al-Qawi sharh Hizb al-Nawawi oleh Syaikh Abdullah b. oleh Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd alRahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (w. Nata ij al-Afkar fi Takhrij Ahadith al-Adhkar. 5. Hizb al-Ad iyah wa al-Adhkar (Hizb al-Nawawi) Kitab ini menghimpunkan ringkasan doa. oleh Shaykh Abdallah al-Kadi. 4. 667 Hijrah. 6. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar dan Adhkar al-Adhkar. Musnad Abi Awanah. Antara syarahan dan ringkasan kitab al-Adhkar ialah: 1. Ia memuatkan 18 buah kitab yang merangkumi 340 bab. zikir dan selawat yang diriwayatkan secara syafahiyah (lisan) dari Imam al-Nawawi oleh murid-muridnya. Al-Matla al-Tamm al-Sawi. 2.

Ilm Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Adab al-Mufti wa l-Mustafti karya Ibn al-Salah. Antara huraian dan ringkasan kitab al-Rawdat ialah: 1. 911 H). oleh Imam al-Suyuti (w. Muhammad al-Rafi i (557-623 H). 2. 852 H). 2.Adhb al-Musalsal fi Tashih al-Khilaf al-Mursal fi al-Rawdat. oleh Syaraf al-Din Isma il b. Tashih al-Rawdat. Karya Fiqh 1. Al-Rawd.Kitab fatwa 1. oleh Muhammad b. 819 H). Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin fi al-Fiqh Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Sharh al-Kabir (Fath al. Abi Bakr. 837 H).Asqalani (w. Al. Ia mengetengahkan adab dalam mengemukakan fatwa dan membahaskan tatacara dan keteraturan hukum dalam institusi qadi dan mufti.Aziz fi Sharh al-Wajiz) karya Imam Abu alQasim Abd al-Karim b. Umdat al-Mufid wa Tadhkirat al-Mustafid (ikhtisar). Azhar al-Fiddat (Hawasyi).Abbas Ahmad b. . Imam al-Nawawi mula mengarangnya pada 25 Ramadan 666 Hijrah dan selesai pada 15 Rabi ul Awwal 669 Hijrah. Ia turut menghuraikan tanggungjawab dan tuntutan untuk menyampaikan nasihat dan menegakkan keadilan hukum dan syariat. 4. Abdullah b. oleh al-Hafiz ibn Hajar al. 984 H). Ibrahim Ala al-Din ibn al. ibn al-Muqri al-Yamani (w. Fath al-Mughlaq lima fi al-Rawdat min al-Khilaf al-Mutlaq. Abdullah al-Ghazzi (w. Syaikh Abu l Hassan Ali b. Muhammad b. 5. Muhammad al-Bakri (w. Ahmad b. 876 H). Fatawa al-Imam al-Nawawi al-Musamma bi al-Masa il al-Manthurat ( Uyun al-Masa il al-Muhimmat) Kitab ini mengemukakan fatwa dan hukum yang diputuskan oleh Imam al-Nawawi dan disusun oleh muridnya. Adab al. Al-Taj fi Zawa id al-Rawdat ala l-Minhaj. al-Syaikh Nasir al-Din Muhammad b. dan Al-Yanbu fima Zada ala al-Rawdat min al-Furu .Attar (654-724 H). oleh Najm al-Din Muhammad b. 3. Al-Ghunyah. Qadi Ajlun (w. 6. oleh Zayn Abu al.Alim wa l-Muta allim wa l-Mufti wa l-Mustafti wa Fadl Talib al. 7. 911 H). oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuti (w. Ahmad b.

808 H/ 1344-1405 M). Imam al-Nawawi telah selesai menyusunnya pada 19 Ramadan 669 Hijrah. 1004 H). Al-Furuq. 9. Yusuf al-Andalusi (w. oleh Shams al-Din Muhammad b. 5. Abu al. Tuhfat al-Muhtaj bi sharh al-Minhaj. Hamdan al-Azra i (w. Hamdan b. 772 H). Hamzah al-Ramli (w.Abbas Ahmad b. Al-Dibaj fi Sharh al-Minhaj dan Al-Mu tabar fi Takhrij Ahadith al-Minhaj oleh Muhammad b. 10. Al-Idah sharh al-Minhaj. Hajar al-Haitami. Ali b. Al-Muhimmat wa al-Tanqih fima yaridu ala al-Tashih. Ali ibn al-Mulaqqan (w. 8. 720 H).Adhra i (w. oleh Ahmad b. Arram alAswani al-Iskandari (w. Hasan b. 772 H). dan Ghunyat al-Muhtaj. 804 H). Muhammad b. Minhaj al-Talibin Kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi i. Al-Siraj al-Wahhaj sharh ala Matn al-Minhaj. guru-guru dan para mufti . 6. Hassan b. oleh Badr al-Zarkashi Abi Abdillah Muhammad b.Abbas al-Sa di al-Ansari al-Makki al-Shaf i (909-974 H/1504-1567 M). 756 H). 7. Khadim al-Sharh al-Kabir wa l-Rawdat. 2. 794 H). 10. oleh Jamal al-Din Abd. Abd. dan Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj oleh Taqi al-Din Ali b. oleh Siraj al-Din Umar b. al-Bahadir (w. Ali al-Isnawi (w. Antara kitab syarah kepada Minhaj al-Talibin termasuklah: 1. Abd. Ahmad b. Al-Tawassut wa al-Fath bayna al-Rawdat wa l-Sharh. Al-Wahhaj fi Ikhtisar al-Minhaj oleh Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad b. 783 H). 783 H). oleh Shihab al-Din Ahmad b. 4. 11. 9. Abi Bakr b. al-Wahid al. al-Kafi alSubki (w. al-Rahim b. Al-Najm al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. oleh Shaykh Kamal al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn Musa ibn Isa al-Damiri (w. Imam al-Suyuti menyatakan: Dan ia kini adalah rujukan para penuntut. oleh Jamal al-Din Abd al-Rahim b. Ali al-Isnawi (w. 3. 794 H). oleh Al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad b. 2. oleh Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. Nihayat al-Muhtaj sharh al-Minhaj. oleh Baha Abu al. . Abd Allah Badr al-Din al-Zarkashi (w. Al-Siraj al-Wahhaj fi Idah al-Minhaj.8. 745 H). Qut al-Muhtaj. Umdat al-Muhtaj.

Ahmad b. 977 H). oleh Abu al-Fadl Muhammad b.12. Mughni al-Muhtaj ila Ma rifat Ma ani Alfaz al-Minhaj. 15. 18. Abi Syaibah al-Asadi (w. Tashih al-Minhaj oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Ahmad al-Khatib al-Sharbini (w. Imad al-Aqfahsi (w. Wijhat al-Muhtaj wa Nuzhat al-Minhaj oleh Nasir al-Din Muhammad b. 22. oleh Abu al-Fath Muhammad b. 27. Al-Ibtihaj dan Durr al-Taj fi I rab al-Minhaj oleh Jalal al-Din al-Suyuti (w. Yusuf alManzili al-ma ruf bi Ibn Suwaydan (w. Fakhr al-Din al-Abbar al-Maridani (w. Abd al-Bari al-Ahdal (w. oleh Badr al-Sari al-Akmal al-Sayyid Muhammad b. oleh Jalal al-Din Muhammad b. Abi Bakr b. 874 H). Muhammad b. oleh Izz al-Din Muhammad b. oleh Shams al-Din Muhammad b. oleh Muhammad b. 808 H). 1341 H). oleh Ahmad al-Mayqiri Shumaylah al-Ahdal (w. Sullam al-Muta allim al-Muhtaj ila Ma rifat Rumuz al-Minhaj. 24. 852 H). Qadi Ajlun (w. 1298 H). . Muhammad b. 819 H). 28. Al-Siraj al-Wahhaj fi Hal al-Minhaj dan Silah al-Ihtiyaj fi alDhab an al-Minhaj oleh Shams al-Din Muhammad b. 819 H).Azizi (w. oleh Izz al-Din Muhammad b. 23. Bidayat al-Muhtaj fi sharh al-Minhaj. Ahmad al-Mahalli (w. 14. 864 H).Ajjaj fi sharh al-Minhaj. Al-Nahj al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. Kanz al-Muhtaj ila Idah al-Minhaj. Abdullah b. 921). Abu Bakr b. I anah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 871 H). 911 H). dan al-Qasd al-Wahhaj fi Hawasyi al-Minhaj. Kanz al-Raghibin sharh Minhaj al-Talibin. Mughni al-Raghibin fi sharh Minhaj al-Talibin. 13. al-Khadr al-Zubaydi al. Samit (w. Jama ah (w. 17. 876 H). 859 H). Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj. Abi Bakr b. Ali b. Abi Bakr alMaraghi al-Madani (w. Ahmad b. 21. oleh Jalal al-Din Muhammad b. 20. oleh Ahmad b. 1390 H). Al-Musyri al-Rawi fi sharh Minhaj al-Nawawi. 805 H). Al-Ibtihaj fi Bayan Istilah al-Minhaj. oleh Ahmad b. 25. Umar al-Nasibayni (w. 26. 19. Wasa il al-Ibtihaj fi Sharh Fara id al-Minhaj. dan al-Tahrir. 808 H). dan Kifayat al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj oleh Al-Badr Abu al-Fadl Muhammad b. Uthman b. Abi Bakr b. Al-Bahr al-Mawwaj. Bahr al. Jama ah (w. Raslan al-Bulqini (w. 16.

Allan al-Siddiqi al-Makki (w. Abdullah al-Samhudi (w. Fath al-Fattah bi Sharh al-Idah. dan Al-Isharat ila ma waqa a fi al-Minhaj min al-Asma wa al-Ma ani wa al-Lughat oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Al-Ifsah an Ma ani al-Idah. fadilat Madinah. sunat-sunat ihram. 4. 804 H).29. tentang (hukum) haji hamba abdi dan kanak-kanak dan sebagainya. Hajar al-Haytami al-Sa di al-Ansari (w. Al-Ijaz fi al-Manasik 6. tentang umrah. Makkah dan Ka bah. Ahmad al-ma ruf bi ibn al-Nahwi ibn al-Mulaqqan (w. Ia selesai ditulis oleh Imam al-Nawawi pada 10 Rajab 667 Hijrah. 5. oleh Imam Muhammad b. Antara kitab syarah kepada al-Idah ialah: 1. 2. Ujalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj. 973 H). Al. Ali b. 30. 4. rukun dan adab semasa mengerjakan haji. tawaf al-wida dan ziarah ke Masjid Rasulullah (saw).Umdah fi Tashih al-Tanbih (Mulahazat Ra aha fi al-Tanbih li Shaykh Abi Ishaq al-Shirazi) Kitab ini mengupas dan menghuraikan kefahaman fiqh yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih oleh Shaykh al-Imam Abi Ishaq al-Shirazi. Antara perkara yang dibahaskan dalam kitab al-Idah ialah tentang hukum dan adab bermusafir. oleh Shaykh Nur al-Din Ali b. Ia memuatkan pandangan dan nas al-Qur an yang menyebut: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman [Al-Hijr: 88] Imam al-Nawawi menyatakan: .Allamah Ahmad b. oleh Shaykh Abd al-Fattah Ruwah. 911 H). 1057 H). Sharh al-Idah. Al-Tarkhis bi l-Qiyam li Dhawi al-Fadl wa l-Maziyyah min Ahl al-Islam Kitab ini membahaskan dalil dan hujah yang membenarkan seseorang berdiri menghormati orang-orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan dalam Islam. 7. Hashiyah ala al-Idah oleh al. Al-Idah fi Manasik al-Haj wa l. adab melangkah ke Mekah. perkara wajib dan sunat sekitarnya. Al-Nukat oleh Shihab al-Din ibn al-Naqib. Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj. Ali b. 3. Ia menghuraikan lafaz dan hukum yang diputuskan di dalam kitab al-Tanbih dan mentarjih pandangan dan hujah mazhab yang rajih dan muktamad.Umrah Kitab ini merupakan syarahan kepada kitab Silah al-Nasik fi Adab al-Manasik karya Al-Hafiz Abu Amru ibn al-Salah. Muhammad b.

Masa il Takhmis al-Ghana im Kitab ini menghuraikan nas tentang kewajipan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang untuk Baitul Mal dan habuan selebihnya diagihkan secara adil antara pejuang dan orang-orang tertentu yang diperuntukkan haknya dalam Islam. kaum salihin. dan telah zahir khabar (yang sahih) tentangnya dari amalan para salaf yang mulia. Ru us al-Masa il fi al-Fada il 11. Ulama yang salih. Tuhfat Tullab al-Fada il Kitab ini menghuraikan kefahaman tafsir. hadith. ibu bapa. 8. penuntutnya. Mas alat Niyyat al-Ightiraf 10. Mukhtasar al-Tadhnib al-Muntakhab li l-Imam al-Rafi i Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Tadhnib karya Imam al-Rafi i dalam ilmu fiqh. dan lafaz yang digarap dari kitab AlMajmu Sharh al-Muhadhdhab. dan orang-orang yang terpilih (al-akhyar). 9. Ghayth al-Naf i fi al-Qira at al-Sab i Kitab ini menjelaskan tentang kaedah bacaan al-Qur an dalam tujuh huruf sebagaimana diriwayatkan oleh Ulama tafsir dan Qira at. 12. Manar al-Huda fi al-Waqaf wa l-Ibtida . 13. ahli-ahli wara dan zuhud. Mukhtasar Adab al-Istisqa Kitab ini menjelaskan tentang kaifiyat mengerjakan solat al-istisqa dan adab-adab berdoa memohon hujan. 2.Diharuskan berdiri untuk menghormati ahli kebaikan yang mempunyai kelebihan di kalangan ahli ilmu. fiqh. lughah. Manakala karya-karya yang tidak sempat dijayakannya ialah: Karya dalam Ulum al-Qur an 1.

Al-Hafiz Ibn Hajar al. Tahdhib al-Asma wa l-Lughat . Sharh Sunan Abi Dawud (Al-Ijaz) Imam al-Nawawi cuma sempat menghuraikan kitab ini hingga ke pertengahan bab al-wudu . 256 H/869 M) dalam merangka dan menyusun bab. Beliau merujuk pada kupasan Imam al-Khattabi (w. 6. Beliau turut memperhalusi manhaj Imam al-Bukhari (w.Karya dalam ilmu Hadith 1. Yahya al-Dubaysi al-Wasiti (w. 9. 386 H) dalam I lam al-Sunan. 8. 3. Imam al-Nawawi telah mengemukakan hujah yang kukuh dan persuasif dalam merumus dan merungkai nas hadith. 672 H) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab Al-Jami al-Sahih. mahakarya yang dihasilkan pada abad kelapan. Al-Imla ala al-Hadith al-A mal bi al-Niyyat Kitab ini mengemukakan rangkaian isnad hadith (Innama al-A mal bi al-Niyyat) 4. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. 7. 5. 449 H) dalam Sharh Sahih al-Bukhari dan Muhammad b. Sharh Sahih al-Bukhari (Al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarahan terbaik terhadap Sahih al-Bukhari yang mengemukakan pandangan dan penelitian tuntas terhadap nas al-hadith. Sa id b. Ia hanya sempat disempurnakan oleh Imam al-Nawawi hingga bab (Qawl al-Nabi (saw): Al-Din al-Nasihah). Ibn alBattal (w. Mukhtasar al-Tirmidhi Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Al-Jami al-Sahih susunan Imam al-Tirmidhi. Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Shamah fi al-Basmalah Al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyah Kitab Nahu 1.Asqalani turut merujuk dan menukil hujah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya. 2.

Tarikh Hamdan dan Tarikh Dimashq oleh Al-Hafiz Abi al-Qasim b. jin dan beberapa nama lain yang tidak dimuatkan dalam kitab-kitab tersebut sama ada muslim atau kafir. baik atau jahat dengan pengolahan dan kupasan yang substantif pada setiap nama yang dinyatakan. 2. Tulisannya telah disempurnakan oleh Al-Hafiz Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman al-Mizzi (w. Ali b. Kitab Al-Tarikh al-Kabir oleh Imam Abu Abdullah Muhammad b. malaikat. Hibban. Sirah al-Nabawiyah (saw) . 5. Ia mengungkapkan kefahaman sirah yang mendalam dan mengemukakan nama Muhammad di permulaan kitab bagi meraih keberkatan nama Rasulullah (saw) diikuti dengan Muhammad b. Imam alNawawi hanya sempat mengemukakan tarjamah ringkas dalam menghuraikan manaqib al-rijal. Isma il al-Bukhari (810-870 M). Mukhtasar Tabaqat al-Fuqaha Kitab ini adalah ringkasan kepada Kitab Tabaqat al-Fuqaha al-Shafi iyah karya Ibn al-Salah. 6. Sa ad. 2. Tarikh Baghdad oleh Khatib al-Baghdadi. Ia menghuraikan nama-nama lelaki dan wanita. Tarikh Nisabur oleh Al-Hakim Abi Abdillah. Al-Thiqat oleh Abu Hatim b. Tabaqat al-Kabir dan al-Saghir oleh Muhammad b. 2. Al-Wasit dan Al-Wajiz oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Rawdat oleh Imam Abu Zakariya al-Nawawi. Al-Mubham min Huruf al-Mu jam Kitab sejarah dan tabaqat 1. 3. Al-Muhadhdhab dan Al-Tanbih oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim b. Idris al-Shafi i (rad) (150-204 H/767-820 M) dan seterusnya mengikut tertib nama dalam urutan huruf mu jam. 4. Yusuf al-Shirazi. 7. 742 H). Antara karya-karya yang dirujuk dalam penulisan kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat ini termasuklah: 1. Al-Jarh wa l-Ta dil oleh Ibn Abi Hatim.Kitab ini menggarap kefahaman nama dan bahasa yang dirangkul dari kitab Mukhtasar Abi Ibrahim alMuzni. Kitab ini melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbahasan lafaz yang dirangka mengikut aturan huruf mu jam. Asakir dan lain-lain lagi.

Ia menzahirkan ketinggian tamadun dan warisan dan pengaruhnya dalam mengangkat tradisi dan peradaban Islam. alMuzni. Imam alNawawi (rah) hanya sempat menghurainya hingga bab shurut al-salah. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan syarahan penuh kitab al. hukum memberikan jaminan (al-daman) dalam aqad yang fasid dan sahih. Kehandalan Imam alNawawi dalam mengupas kitab al-Wasit dizahirkan dalam kenyataannya: Mereka menduga hafalanku dari kitab al-Wasit. Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab Kitab ini merupakan sebuah ensaiklopedia fiqh dan syarahan mazhab yang terbesar. yang menyentuh soal keimanan pada qadar. Kitab Qawa id al-Fiqhiyah 1. 2.Kitab ini membentangkan perbahasan dan perbincangan ringkas berkait dengan sirah Rasulullah (saw) yang dirumuskan dari kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat. Ia dianggap antara syarahan terbaik yang menggarap dan mengemukakan perbahasan substantif terhadap pelbagai aspek dan dimensi fiqh.Ibadat dan hanya sempat menyelesaikan seperempat huraian kitab al-Buyu hingga ke bab al-Riba. Ia membahaskan kefahaman hukum yang dirangkul dari pandangan dan ijtihad fuqaha mazhab. sebab-sebab yang menfasakhkan aqad. pembahagian rukhsah. Al-Usul wa l-Dawabit Kitab ini mengupas 9 masalah furu dan usul. sebuah karya fiqh Imam al-Ghazali (rah). Sharh al-Wasit (Al-Tanqih) Kitab ini adalah huraian kepada kitab al-Wasit. al-Juwayni dan al-Rafi i dalam menghuraikan pandangan fiqh dan usul. 1406) yang melengkapkan perbahasan meliputi 8 jilid terakhir. . 3. Ia turut membandingkan pandangan fuqaha mazhab seperti Imam al-Shafi i. dan ikhtilaf antara usul dan zahir. al-Ghazali. Huraiannya telah disempurnakan oleh Imam Taj al-Subki (683-756 H) hingga ke bab al-Taflis dalam 3 jilid dan Shaykh Najib al-Muti i (w. Karya Fiqh 1. Ia menghuraikan kitab Al-Muhadhdhab karya Imam Abu Ishaq al-Shirazi. Mir at al-Zaman fi Tarikh al-A yan Kitab tarikh yang komprehensif menyorot perkembangan sejarah sejak dunia diciptakan. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kali .

5. Tuhfat al-Talib al-Nabih fi Sharh al-Tanbih . Mukhtasar al-Muzni. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Shuman ibn Ahmad al-Ramli.Ulama . kitab rijal al-hadith dan tabaqat al. Mukhtasar alBuwayti. 6. Sharh al-Majmu oleh al-Shaykh Shihab al-Din al-Sharimsahi. Al-Tahqiq fi al-Fiqh (Ru us al-Masa il fi al-Fiqh) Kitab ini menghimpunkan fatwa dan hukum yang dibincangkan dalam kitab al-Umm. 2. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab al-Taharah. Mukhtasar al-Majmu oleh Salim Abd al-Ghani al-Rafi i. 7. Ia turut menghuraikan hukum yang dibincangkan dalam karya-karya fiqh dan mazhab. Kitab ini menyingkap makna dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al. syarah hadith. 5. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab Salat al-Musafir. Sharaf al-Nawawi. Sharh al-Wajiz.Antara syarahan kepada kitab Al-Majmu termasuklah: 1. Al-Nubugh fi Takmilat al-Majmu oleh Siraj al-Din al-Bulqini. oleh Shaykh Muhammad b. 3. Muhimmat al-Ahkam Kitab ini menghuraikan pandangan hukum dan mazhab dan merungkai ikhtilaf dan permasalahan fiqh yang kompleks dan rumit. Mukhtasar al-Rabi . Al-Lu lu al-Masnu fi al-Ahadith wa al-Athar allati Hakama alayha al-Imam al-Nawawi fi alMajmu .Uthaymin.Rawdat. Daqa iq al-Rawdat (Al-Isharat ila ma Waqa a fi al-Rawdat min al-Asma wa al-Ma ani wa l-Lughat). Sharh Muqaddimat al-Majmu li al-Imam Abi Zakariya Yahya b. kitab-kitab usul. 3. Salih al. kitab al-Rawdat. 4. Daqa iq al-Minhaj Kitab ini menghuraikan perbezaan lafaz dan istilah yang digunakan dalam kitab Minhaj al-Talibin dan AlMuharrar. 4. dan kitab al-Majmu .

Ia mengupas hujah dan ijtihad Ulama dalam menghuraikan kefahaman dan kekuatan maqasid Islam dan keberkesanan hukum dan hujah syarak. Ia turut menukil hujah dan pandangan kaum sufi dalam membahaskan kefahaman ihsan dan hikmah Ilahiyyah yang dizahirkan dalam kehidupan para Abid dan Salihin. Ia menghuraikan pemikiran tasawwuf dan gagasan fiqh al-ladunni yang dilontarkan oleh Ulama Rabbani. Ia mengupas kefahaman fiqh dan hadith yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih karya Imam al-Shirazi. Ia mengemukakan penelitian yang tuntas dalam perbahasan aqidah. Karya dalam ilmu tauhid 1.Kitab ini merupakan antara karya terawal yang ditulis oleh Imam al-Nawawi sewaktu di Damsyik. akhlaq. Ia turut mengupas sirah kehidupan dan perjuangan para Arifin dan Salikin yang berpengaruh.Arifin Kitab ini membahaskan sirah kehidupan para wali yang dirangkum dari catatan Ulama besar sejak awal abad kedua Hijrah. Ia menjelaskan kerangka pemikiran tasawwuf yang ideal dan menghuraikan latar dan asas kesufian Islam yang sebenar. Beliau hanya sempat membahasnya hingga ke pertengahan bab al-Hayd. Kitab ini turut menggarap pandangan tokoh-tokoh mazhab dan ahli al-athar dalam menggariskan dasar dan kerangka fiqh yang tuntas dan berkesan. tauhid dan fekah. Al-Maqasid: Ma yajibu Ma rifatuhu min al-Din Kitab ini membincangkan kefahaman fiqh dan syariat secara ringkas. Nukat ala al-Tanbih (al-Ta liqah) Kitab ini merupakan antara karya terawal Imam al-Nawawi dalam bidang fiqh. Kitab Tasawwuf 1. Ia menghuraikan nas fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. 8. 2. Mukhtasar Kitab al-Salihin Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Riyad al-Salihin wa Nuzhat al-Talibin karya Imam al-Nawawi. Bustan al. Ia merungkai kefahaman hukum dan fiqh almatn dan memperhalusi hujah dan dalil yang dihuraikan oleh Ulama dan fuqaha yang muktabar dalam . Tuhfat al-Walid wa Raghbat al-Ra id 9.

Huraian yang dibentangkan diperkukuh dengan nas dan dalil yang tuntas. Ia menggarap hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman yang mantap dalam perbahasan hukum dan penelitian nas. kekuatan istinbat dan kecanggihan hujah dalam mengupas dan mentafsir nas. al-Haj wa l. menilai periwayat dan memperhalusi isnad di samping meninjau aspek sirah dan latar belakang penyampaian hadith. Syarahannya menggarap kefahaman hadith dan fiqh dengan pendekatan terbaik yang merangkul kefahaman hukum. Ia mengamati kaedah khusus yang diperkenalkan oleh Imam Muslim dalam mentajrih dan menta dil rawi. Ia menzahirkan kupasan terperinci terhadap manhaj penulisan dan kaedah riwayat yang dilakarkan oleh Imam Muslim. Kitab syarah hadith oleh ImÉm al-NawawÊ ini merupakan antara kupasan terbaik terhadap ØaÍÊÍ Muslim.perbincangan nas. Ia membahaskan manhaj yang dikemukakan dalam menghasilkan kitab syarah dan menghuraikan corak perbincangan dan uslub yang diketengahkan dalam penulisan. dan al-Tasawwuf. menghuraikan kriteria yang ditentukan oleh Ulama untuk menilai kejituan dan keabsahan nas. BAB 1: PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Kajian ini membincangkan metode penulisan Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj oleh ImÉm al-NawawÊ. Ia mengemukakan tujuh mawdu perbincangan. Beliau meneliti usaha pembukuan hadith dari peringkat awal. Ia diakui sebagai karya terbaik yang menghadapkan perbincangan substantif terhadap hadith. Bidang dan Ruang Lingkup Kajian . Beliau turut menjelaskan kedudukan perawi dan menilai jalur periwayatan yang dikemukakan. Hujahnya diperkuat dengan keterangan dan tafsiran Ulama yang muktabar. al-Taharah. Ia menetapkan pandangan yang tuntas dalam mengangkat dan mengiktiraf riwayat yang disandarkan dalam kitab ØaÍÊÍ. al-Solat. Usul al-Din.Umrah. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim yang dihasilkan oleh ImÉm al-NawawÊ ini melakarkan manhaj yang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Syarahannya menzahirkan kefahaman dan pemikiran terbaik dalam ilmu hadith yang merangkul kefahaman isnad dan matan. alZakat. al-Siyam. Ia membentangkan kefahaman hadith dan menarik faedah fiqh yang dibahaskan. Ia meneliti kaedah yang digariskan dalam menghurai dan mengupas hadith dan nas.

Fokus perbahasan tertumpu pada perbincangan yang dikemukakan dalam KitÉb Al-BuyË . penelitian hukum. 3. . Ia meninjau metode yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan mentafsir nas. Ia mengupas pandangan Ulama dalam membincangkan isnad dan membahaskan riwayat. Mengemukakan kaedah syarah yang terbaik yang digarap dari perbincangan kitab Sharh Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. 2. Menyumbang kepada kefahaman fiqh dan syarah hadith yang komprehensif. Kepentingan Kajian Antara faedah yang terpenting dan signifikan yang dirangkul dari kajian ini termasuklah: 1. Ia membahaskan pandangan jumhur dalam perbincangan fiqh dan melakarkan hujah yang berkesan dalam penelitian nas.Bidang kajian ini adalah dalam ruang perbahasan metodologi Muhaddithin yang membincangkan metode syarah hadith yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam huraiannya terhadap KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Sebagai asas dan landasan bagi melanjutkan penerokaan kepada hadith-hadith sahih. Ia mengkaji pendekatan Imam dalam membahas dan menghuraikan kefahaman nas. Ia meneliti pendapat yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mentarjih dan merumus pandangan hukum dan menghuraikan faedah fiqh dan kaedah istinbat. Ia menghuraikan manhaj yang dikemukakan dalam perbincangan hadith. perbahasan dalil dan pentarjihan nas. Syarahannya menzahirkan pandangan dan hujah yang tuntas dalam perbahasan hadith yang diperkuat dengan dalil yang kukuh dan meyakinkan.

7. Membandingkan manhaj yang dikemukakan dalam kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. Membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dan pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Membincangkan pandangan dan pemikiran ImÉm al-Nawawi dalam ilmu hadith dan meneliti fatwa dan ijtihadnya dalam perbincangan usul dan mazhab. 5. Memperluas kajian dan penerokaan dalam bidang syarah dan Manhaj al-Muhaddithin. Mengemukakan pendekatan terbaik dalam menghuraikan teks hadith. 4. mensyarah nas dan mengeluarkan fatwa berdasarkan kefahaman hadith dan nas. Membincangkan hadith-hadith yang dimuatkan dalam KitÉb al-BuyË dan meneliti hubungannya dengan kefahaman fiqh al-mu amalah dan maqasid shari ah. Meneliti kaedah yang digunakan dalam membincangkan hukum. 6. mentafsir nas. 2. 7. Permasalahan utama yang dibincangkan dalam tesis ini meliputi persoalan: 1. Mengenalpasti kaedah syarah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghurai dan mengupas nas-nas hadith yang terdapat dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Menjelaskan hukum yang berkait dengan amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana diterapkan di zaman Nabi (saw). Meningkatkan kefahaman terhadap ilmu syarah dan mustalah al-hadith. Tujuan Kajian Kajian ini diusahakan bagi mencapai matlamat dan objektif-objektif berikut: 1. Masalah Kajian Kajian ini membahaskan kaedah syarah ØaÍÊÍ Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. 5.4. mentarjih pandangan dan mengupas amalan dan syari at Islam. menjelaskan matan. 2. 3. 6. 3. Apakah pendekatan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim? Apakah asas yang diambil bagi mengistinbat dan mengeluarkan hukum? Bagaimana ImÉm al-NawawÊ menilai periwayat dan rijal Imam Muslim? . Ia meneliti pendekatan beliau dalam menyampaikan hadith. Meneroka pandangan dan pendirian Ulama Islam berhubung amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana dibincangkan dalam KitÉb al-BuyË . menghurai hukum.

Kajian ini secara khusus akan menyumbang dalam memberikan huraian dan kupasan terperinci terhadap kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Bagaimana pendirian beliau tentang manhaj Imam Muslim dalam menyusun dan mengelaskan hadith dalam Kitab ØaÍÊÍ? 6. beliau telah berhasil memperbaiki dan memperbaharui tatacara penyusunan kitab Sharh berdasarkan naskhah yang disunting sebelumnya oleh Shaikh MuÍammad Fu Éd Abdul alBÉqÊ.4. Bagaimana beliau mentarjih dan menyelaras nas-nas hadith yang musykil dan mukhtalaf? 7. Berikut adalah beberapa kajian yang membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ terhadap ilmu syarah dan pemikiran yang dikemukakannya dalam usul alhadith secara am: 1. Penulisan-penulisan ini amat penting bagi membantu penyelidik merungkai dan menggalur semula idea-idea yang terhasil dan merumuskan penemuan dan fakta baru yang diperoleh tentang ImÉm al-NawawÊ. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini adalah bahasan penuh kajian ini. cuma terdapat beberapa kajian ringkas yang menyentuh secara am tentang kupasan dan syarahan beliau terhadap kitab ØaÍÊÍ. Apakah perbezaan dalam manhaj yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama-Ulama lain dalam mengulas dan mengupas Kitab ØaÍÊÍ? Tinjauan Literatur Merujuk pada kajian perpustakaan dan penelitian semula hasil-hasil penulisan yang berkait dengan perbahasan yang dikemukakan dalam disertasi ini. Syaikh KhalÊl al-Maiys telah mengemukakan perbahasan yang mantap dalam menghuraikan metode penulisan hadith oleh ImÉm al-NawawÊ. dan huraian tentang sumbangan serta pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Beliau turut menyelitkan beberapa ulasan dan keterangan . Buku Sharh ØaÍÊÍ Muslim li al-ImÉm al-NawawÊ. Projek penterjemahan karya-karya ImÉm alNawawÊ turut diusahakan oleh ramai pemikir agung dari dunia Timur dan Barat. Ditahqiq oleh al-Fadil Shaikh KhalÊl al-Maiys. Kajian-kajian lain tertumpu pada perbincangan fatwa dan pemikiran beliau dalam ilmu usul yang banyak dihasilkan di Eropah. Apakah kaedah dalam menentukan tahap kekuatan sesuatu riwayat yang disampaikan? 5. Kajian yang dihasilkan banyak tertumpu pada biografi ImÉm al-NawawÊ. Melalui sentuhan komentarnya oleh Shaikh KhalÊl al-Maiys. sepanjang pengetahuan penyelidik. belum terdapat kajian yang membuat penerokaan menyeluruh tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm alNawawÊ dalam ØaÍÊÍ Muslim.

Imam al-DÉr alQutni dan Ibn al-ØalÉh. Kertas yang dibentangkan ini membincangkan secara ringkas metode syarah hadith yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Tulisan Dr. Kajian ini sangat baik untuk dilanjut dan diperluaskan skop bahasannya. ImÉm al-NawawÊ telah menyumbang dalam meneliti dan menyingkap semula lembaran teks-teks klasik yang ternyata merupakan landasan dan kerangka besar dalam tradisi Islam. Kertas kerja berjudul LamÍÉt min Manhaj al-ImÉm al-NawawÊ fi Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Koleksi kertas kerja ini menghimpunkan pandangan para ilmuwan tentang keunggulan dan kewibawaan ImÉm al-NawawÊ sebagai pemikir Islam yang agung. Kertas ini mengemukakan perbincangan ringkas tentang uslub syarah yang diketengahkan oleh ImÉm al-NawawÊ dan memberikan gambaran ringkas tentang .tambahan yang menghuraikan pendekatan ImÉm dalam mengulas dan mentakwil nas dan mentarjih pendapat mazhab. membentangkan kefahaman hukum. anjuran Pusat Islam Malaysia. Beliau turut mengemukakan pandangan beberapa Ulama terkenal yang turut mengupas dan menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. mentakwil dan mengistinbat dalil. Beliau telah memberikan penjelasan dengan kupasan dan tafsiran menyeluruh terhadap kitab Sahih. al-Hafiz Ibn ×ajar. Melalui kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. 3. terbina pemahaman tulen tentang khittah dan kerangka ilmu hadith yang dirangkul dari perbahasan dan kupasan kitab al-ØaÍÊÍ. Ia turut meneliti prinsip dan kaedah yang diambil dalam mentakwil dan menghuraikan hadith-hadith musykil dalam Kitab ØaÍÊÍ. menukil hujah mazhab. Ia meneliti manhaj yang digunakan dalam mengumpul nas. tafsir. merungkai percanggahan hadith. 2. Ia banyak membantu penyelidik dalam memahami kaedah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghasilkan kitab Sharh dan memperhalusi corak perbahasan yang dikemukakan. tarbiyah dan perundangan Islam. Kuala Lumpur. Ia memuatkan kajian ringkas sekitar riwayat hidup dan kesan pemikiran Imam serta penulisan yang dihasilkannya dalam bidang hadith. menarik faedah hadith. Kertas ini turut membincangkan pengaruh dan sanjungan Ulama terhadap kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. Melalui wadah inilah. Abdul Hayei Bin Abdul Shakur bertajuk Metodologi al-ImÉm al-NawawÊ di dalam kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim turut memberikan asas yang melakar idea yang terpancar dalam tesis ini. Abdul KarÊm MastËr al-QarnÊ. Koleksi Kertas Kerja Seminar al-ImÉm al-NawawÊ. Sebuah tajuk khusus yang dibentangkan oleh Prof. fiqh. Seminar seumpama ini amat berfaedah bagi penyelidik yang mengusahakan kajian tentang ImÉm al-NawawÊ untuk memanfaatkan pandangan dan penemuan yang dihasilkan. Penyelidik turut terkesan dengan usul yang diputuskan yang menyeru supaya ditingkatkan kajian tentang sumbangan dan peranan Ulama Islam dalam pelbagai bidang pemikiran. mentafsir nas al-Qur an. merumus pandangan fiqh. Madya Dr. seperti ImÉm al-SuyËÏÊ.

Penulis Mohd. Penulis Ahmad Shahir Jiri. tabaqat. fiqh. Disertasi Sarjana bertajuk Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. iaitu syarahan kepada kitab-kitab hadith yang terawal. Rahman. Kajian ini amat bermakna kepada penyelidik bagi mendapatkan kefahaman tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. . pengenalan kepada disiplin dan pengetahuan baru dalam ilmu hadith dan ringkasan pada karya-karya besar yang dihasilkan oleh Ulama terdahulu.latar perbahasan kitab Sharh. Koleksi ini merangkul perbahasan yang komprehensif tentang ImÉm al-NawawÊ yang memberikan ruang kepada penyelidik untuk menggarap sebaiknya idea dan hujah yang dikemukakan. Ia memberikan kefahaman yang tuntas tentang manhaj yang dilakarkan dan kekuatan dan keberkesanan hujah yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dalam perbahasan yang dizahirkan. Muhiden Abd. Al-MajmË sharh al-Muhadhdhab. TahdhÊb alAsmÉ wa al-LughÉt dan lain-lainnya. Ia turut membincangkan sumbangannya dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah menerusi perbincangan terhadap karya-karya hadithnya seperti kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. usul dan aqidah Islam. hadith. Ia menguji minat dan kesungguhan penyelidik untuk meninjau dan merujuk semula karya dan kitab-kitab yang dikemukakan oleh para pembentang dalam setiap sesi perbincangan. 5. Latihan ilmiah berjudul Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmËÑ. Kertas-kertas kerja yang lain turut berperanan menghimbau ketokohan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan pengaruhnya dalam pemikiran dan tradisi Islam. Karya-karya yang dihasilkannya dalam ilmu hadith mencakup tiga bahasan penting. Kajian ini membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ kepada ilmu hadith menerusi perbincangan terperinci terhadap kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. 4. Ia turut menghuraikan kaedah Islam dalam menjampi dan merawat bersandarkan nas dan dalil-dalil syarak yang sahih. Ia meransang penyelidik untuk melakukan penelitian serius dan melanjutkan kajian tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm. Matn al-Arba Ên. al-TaqrÊb. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam mengangkat dan memperbaharui kefahaman dan memartabat tradisi ilmu dan pemikiran. Kajian ini secara khusus mengkaji sebuah bab dalam kitab al-SalÉm iaitu bab al-ÏÊb wa al-maraÌ wa alruqÉ. ImÉm al-NawawÊ telah berhasil menyumbangkan karya dan penulisan dalam pelbagai bidang keilmuan seperti ilmu lughah. Ia membahaskan pandangan Islam tentang kebenaran penyakit terkena ayn (pandangan hasad). al-AdhkÉr.

Karangan Fahmi AlKautsar. Ia membincangkan kefahaman hukum yang digarap dari pendapat fiqh al-SyÉfi Ê dan kehandalan Imam dalam mentarjih dan merumuskan pendapat Ulama fiqh yang berlainan. Beliau membangunkan kaedah fiqh setelah menimbang dan memperhalusi pandangan dan pendapat Ulama-Ulama salaf. hukum dan akhlak. Beliau membandingkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dan mengambil pandangan yang terbaik yang diangkat dan diiktiraf dalam mazhab. Ia membentangkan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kekuatan hadith yang dikemukakan. Beliau mengusulkan pandangan berdasarkan fatwa ImÉm al-SyÉfi Ê dan pandangan Ulama mazhab yang mempertahankan hukum mengikut keperluan maslahah dan uruf. Ia turut mengemukakan sumber yang dirujuk oleh Imam dalam menghasilkan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan manhajnya dalam merangka dan mengemukakan tarjamah bab. Kitab al-MajmË yang dikemukakan ini merupakan syarahan besarnya dalam ilmu fiqh yang memuatkan beberapa kritikan ke atas pendapat Ulama terdahulu serta penambahan dan analisis khusus yang membicarakan kelebihan dan kekuatan mazhab ImÉm al-SyÉfi Ê. Ia mengungkapkan fadilat hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan menghuraikan kefahaman dan faedah nas. Disertasi berjudul Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ. Buku ini menggariskan kaedah tarjih yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ bagi memutuskan hukum iaitu dengan mengutamakan pendapat yang lebih kuat dan terkemudian ke atas pendapat yang terdahulu dan difikirkan lemah. Penyelidik telah mendapat manfaat besar dari kajian ini hasil dari penerangan tentang metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dan penemuan beberapa manhaj utama dalam pendekatan dan kaedah tarjih yang masih kekal dan diraikan dalam perbahasan fiqh dan usul.Attar. Ia memperhalusi manhaj Imam dalam mentarjih dan mengeluarkan hadith-hadith terpilih dari kitabkitab hadith yang muktabar. Ia turut menghuraikan maksud dan kefahaman hadith dari aspek aqidah. Ia turut membincangkan kaedah pengelasan dan penyusunan bab berdasarkan maksud dan kandungan hadith yang dibicarakan. Kajian ini dibentangkan secara ringkas dan tidak terlalu ghairah membicarakan keseluruhan persoalan sesuai dengan kenyataannya sebagai sebuah latihan ilmiah peringkat Mahasiswa. Fatwa-fatwa yang dikemukakannya turut dimuatkan dalam Kitab Adab al-Fatwa wa l Mufti wa l Mustafti dan Kitab al-Masa il al-Manthurat susunan al-Syaikh Ala al-Din ibn al. Kajian ini membahaskan kaedah penyusunan hadith dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia turut menzahirkan pengaruh dan kekuatan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kesannya dalam mengangkat martabat dan harakat umat.Kajian ini membahaskan metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ yang dibentangkan dalam KitÉb alMajmËÑ sharh al-Muhadhdhab. 6. . Kepakaran beliau dalam mentarjih terbukti dengan keupayaannya menggarap dan merumuskan pendapat Ulama dan mengemukakan pandangan dan rincian tersendiri yang ternyata telah diterima pakai dan menjadi sandaran utama dalam mazhab.

Buku Al-ImÉm al-NawawÊ wa-Atharuhu fi al-HadÊth wa. Ia turut menghuraikan pengalamannya sewaktu menuntut di Damsyik dan .AzÊz QÉsim al-×addÉd. Ia menghuraikan kefahaman hadith tentang nilai kemajuan dan ketrampilan insan dan membandingkan pandangan Islam dan Barat dalam menilai potensi insan dan mengukur keupayaannya untuk membangun dan berkembang. Ia menekankan hadith-hadith yang menyeru kepada peningkatan amal dan penjanaan akhlak dan pemupukan nilai kerohanian yang tinggi. Ia menelusuri kehidupan Imam al-NawawÊ di NawÉ dan menyingkap aliran pemikiran dan politik yang berkembang di zamannya.Kajian ini telah menjana manfaat besar yang membantu penyelidik memahami kaedah penyusunan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan meneliti hubungannya dengan manhaj yang dilakarkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim. Ia membahaskan sumbangan dan perjuangannya dalam ilmu hadith dan kecekalan dan iltizamnya berdakwah. Kajian ini mengemukakan kefahaman yang tuntas tentang kerangka dan asas pembangunan yang seimbang. Ia turut menampilkan manhaj ImÉm dalam menyaring dan memperhalusi nas dan mengetengahkan kefahaman hadith yang segar dan mengilhamkan. Kajian hadith dalam KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dikhususkan kepada hadith-hadith yang menyentuh tentang pembangunan insan dari sudut ketahanan dan keyakinan untuk mempertahan dan mengangkat kekuatan dan memberdaya akal budi.UlËmihi. Buku ini adalah kajian ulung yang membincangkan kesan dan pengaruh pemikiran ImÉm al-NawawÊ kepada hadith dan ilmunya. Karya Shaikh AÍmad Abd al. Ia merujuk pada tulisan ImÉm al-NawawÊ yang khusus membahaskan tentang nilai dan martabat insan dalam kitabnya. 7. Ini penting dalam mengesan dan mendapatkan perkaitan antara setiap karya yang dihasilkan oleh Imam dan memahami kaedah perbahasan yang dikemukakan dan memberikan keyakinan dalam menghadapi teks-teks karangan ImÉm. Ia membahaskan pemikiran dan pandangan yang dikemukakan menerusi karya-karya dan penulisannya yang cukup hebat dan berpengaruh. Ia memuatkan hadith-hadith yang mengangkat maruah insan dari sudut maknawi yang merangkul kekuatan dan keupayaan akliah yang berpangkalkan aqidah dan tasawwur Islamiyah maknawiyah. Pengarang Kamarul Azmi Jasmi. Kajian ini menzahirkan kaedah dan pendekatan ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. 8. Disertasi Ilmiah berjudul Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn.

Asqalani sebagaimana tercatat dalam kitab Khulasat al-Ahkam dan Tahdhib al-Tahdhib. Ia membandingkan pandangannya dalam mengupas kedudukan riwayat dan rijal al-hadith dengan hukum yang diputuskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al.Adhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏb al-AuliyÉ al-NawawÊ oleh al-×ÉfiÐ Shams al-DÊn al-SakhÉwÊ. Melalui wadah inilah. Tulisan ImÉm al-×ÉfiÐ AbË al.kekaguman Ulama terhadap ilmu dan kefahamannya. Kajian ini banyak membantu penyelidik dalam merangka dan memperincikan idea dan menetapkan kerangka dan rencana penulisan. Kitab ini cukup bermanfaat kepada penyelidik bagi membandingkan uslub syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-QurÏubÊ dan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Beliau menolak hujah dari sumber hadith yang lemah dan menyangkal pandangan yang jumud dan kaku serta pegangan ta sub pada mazhab. Kajian ini penting dalam menzahirkan pendekatan Imam untuk merungkai percanggahan hukum dan mengemukakan pandangan dan ijtihad yang tuntas. Buku Al-Manhal al. penyelidik memperoleh ruang untuk menyingkap semula lembaran teks-teks hadith yang besar yang terus diiktiraf dan diungkap semula secara tersusun. . Buku ini adalah kitab syarah kepada sebuah kitab terdahulu yang dikarang oleh ImÉm al-QurÏubÊ berupa ringkasan kepada ØaÍÊÍ Muslim. 10. Melalui kitab ini.AbbÉs alQurÏubÊ. Perbahasan tentang pendirian ImÉm dan pengecualiannya dari beberapa pendapat Ulama dalam pertikaian hukum turut dibahaskan dengan terperinci. Ia menghuraikan lafaz dan maksud hadith dan mempertahankan nas dan hujah mazhab yang diperkukuh dengan penjelasan dan kupasan hadith yang substantif. 9. Hujah yang dikemukakan diperkuat dengan dalil yang mantap dan kritis. Kajian ini turut membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith al-riwayah dan aldirayah. Kitab ini mengemukakan penelitian baru terhadap ØaÍÊÍ Muslim dengan hujah dan pandangan yang tuntas yang digarap dari pandangan dan kupasan Ulama mazhab. Ia menghuraikan secara terperinci kaedah penyusunan dan penulisan hadith dalam kitab ØaÍÊÍ dan melakarkan khittah dan manhaj penulisan yang tuntas dan meyakinkan. Ia menjadi sandaran khusus ImÉm al-NawawÊ dalam menyedia kerangka besar kitab syarahnya. Ia menzahirkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mengkaji dan meneliti kitab-kitab fiqh dan hadith dengan kepintaran luar biasa dan kekuatan akliah yang sempurna. ImÉm al-QurÏubÊ telah memperkenal kaedah syarah yang berkesan dengan menggarap kefahaman hadith dan merangkul hujah yang dinukil dari ijtihad fuqaha dan Ulama salaf. Kitab al-Mufhim limÉ Ashkala min TalkhÊs KitÉb Muslim.

Buku ini merakamkan biografi dan sirah kehidupan ImÉm al-NawawÊ. fiqh. Kajian ini turut membongkar kebolehan dan keupayaan luar biasa yang dizahirkan sewaktu beliau masih menuntut di Damsyik. da wah. 11. Beliau cukup gigih menghafal kitab-kitab fiqh yang besar dan tekun meneliti dan menelaah teks-teks hadith sepanjang hari. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam ilmu tafsir. Buku ini turut menghuraikan kefahaman dan corak pemikiran yang digarap dari teks-teks hadith dan fiqh yang dihasilkan. . tafsir dan hadith. Ia turut merakamkan perjuangan Imam dalam menghadapi pencerobohan tanah masyarakat miskin di Damsyik. Karya-karya yang terhasil ini telah menyumbang dalam menyegarkan tradisi akliah dan menyemarak serta meluaskan pengaruhnya yang berkesinambungan sepanjang abad. tarbiyah dan kesan pemikiran dan ijtihadnya dalam pengajian fiqh al-mu asir. Sumbangan ilmu yang dicurahkan merupakan khazanah yang teragung dan rujukan terpenting dalam hukum yang terus terpahat dalam tradisi dan warisan akliah Islam. Karya Abdul GhanÊ Daqar. Ia membincangkan sumbangan dan peranannya dalam memperjuangkan hadith dan iltizamnya untuk menegakkan amar ma ruf dan nahi munkar. akhlak. Buku ini sangat baik untuk diteliti sebagai rujukan terpenting tentang riwayat hidup Imam al-Nawawi. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ Shaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. Buku ini turut membincangkan secara ringkas hasil karya dan penulisan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu taÎawwuf. Ia membolehkan penyelidik mengkaji pemikiran dan pandangan Imam tentang hadith dan meneliti fatwa dan pendapat yang diputuskan dalam hukum fiqh dan syariat. Sebahagian besar kitab-kitab agama yang dikarangnya telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa utama dunia dan terus menjadi bahan kajian para peneliti untuk mengungkap kembali idea dan pemikiran beliau yang cukup bermakna dan dikagumi. Ia membincangkan hasil pemikiran dan ijtihadnya dalam mazhab dan pembaharuan yang dikemukakan dalam aliran fiqh dan syariat. Ia turut meneliti hasil penulisan dan karyanya yang amat berpengaruh dan berdampak jauh. Ia menghuraikan kerangka pemikiran dan kaedah penulisan yang digariskan dan membincangkan pengaruh dan implikasi fatwanya dalam masyarakat. Beliau turut menyanggah dan menyerang amalan bid ah dan kemungkaran yang berleluasa di Damsyik. Ia membincangkan latar belakang dan garis keturunan ImÉm dan mengamati suasana dan iklim budaya yang diharunginya di NawÉ. Buku ini membahaskan ketokohan ImÉm al-NawawÊ dan kejaguhannya dalam ilmu hadith dan fiqh. Ia turut membincangkan kaedah pengajaran dan pendidikan yang dilaluinya di Madrasah al-Rawahiyah di Damsyik dan kesannya dalam melatih dan menyemarak ruh keilmuan dan perjuangan dalam dirinya. Beliau turut memimpin dan mengepalai pengajian hadith di Madrasah Ulum alSyarifah dan Jami al-Umawi di Damsyik. Ia menzahirkan pengaruh dan peranan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan kedudukannya sebagai mujtahid mazhab. kalam.

makalah ilmiah. Ia membuat pemerhatian rapi pada rangka teks dan dokumen yang dikaji. media elektronik termasuk internet dan salinan dokumentasi tidak bercetak yang lain yang mampu memenuhi keperluan penyelidikan dan menyediakan maklumat terperinci bagi tujuan dokumentasi dan pembukuan. kertas persidangan dan sumber sejarah yang signifikan yang berkait dengan tajuk kajian dan projek penyelidikan yang dijalankan. kitab-kitab hadith klasik. maka kaedah yang digunakan untuk mentafsir maklumat adalah melalui analisis kandungan. jurnal. Ia turut membantu penyelidik dalam memahami teks-teks hadith dan karya fiqhnya. Metodologi Kajian Metod Dokumentasi Kajian ini dikendalikan berasaskan kaedah kepustakaan dengan merujuk kepada bahan-bahan perpustakaan yang menyediakan data dan sumber-sumber maklumat bercetak dan elektronik berupa koleksi tesis. Rangka kajian dibangun mengikut kaedah saintifik yang bersifat integratif dan tematik dan fokus kajian tertumpu pada KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Metod Analisis Data Memandangkan kajian ini bersifat deskriptif. mikroform . Pendekatan deduktif pula diambil dengan . kesimpulan dibuat dengan menilai pandangan dan pendapat yang diutarakan oleh ImÉm al-NawawÊ dan analisis ijtihad yang dikemukakannya.Buku ini cukup berguna dalam membantu penyelidik untuk memahami kaedah penulisan dan corak perbincangan yang ditampilkan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan membahaskan hadith yang terkandung dalam kitab Sahih. Kajian ini menggunakan kaedah induktif dan deduktif untuk memproses dan mengolah data. Melalui kaedah induktif. kertas projek. Penyelidikan diusahakan dari bahan terpenting kumpulan data primer dan sekunder berupa dokumen sejarah dan penerbitan ilmiah. monograf. Ia merupakan sebuah rujukan moden yang menyediakan maklumat terbaik tentang peribadi dan manaqib Imam.

Teks: Kandungan bahagian isi. Pengertian Tajuk Berikut menghuraikan maksud dan pengertian tajuk disertasi: 1.meneliti teks dan fakta yang dikemuka dan membuat inferens berasaskan teknik taakulan dan pemerhatian dan interpretasi dari kenyataan dan pandangan yang disampaikan. 4. 3. penyiasatan. Al-Buyu : perkataan Jama (banyak) yang diambil daripada perkataan al-bay bermaksud jual beli. Kajian ini turut menggunakan kaedah komparatif dan kontrastif bagi meneliti persamaan dan membandingkan perbezaan dalam pendekatan yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghurai KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Iaitu pengkajian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau daripada pengumpulan teks. Al-NawawÊ (631 676H /1233-1277M): Beliau ialah MuÍy al-DÊn. AbË ZakariyyÉ. 6. ImÉm al-NawawÊ adalah tokoh yang dibahaskan dalam kajian ini. . penyelidikan. penilaian. penghuraian. pengkajian. penelitian. Teks yang dikaji dalam penyelidikan ini ialah KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. 5. pemeriksaan. Sharh Muslim: Adalah kitab karangan ImÉm al-NawawÊ yang menghuraikan hadith-hadith dalam ØaÍÊÍ Muslim. Tulisan pengarangnya yang asli. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×auranÊ al-DimasyqÊ. 7. Merupakan nama kepada sebuah bahagian dari kumpulan tajuk besar yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Bermaksud sistem atau aturan. Metode: Disebut juga dengan istilah metodologi atau metodik. Iaitu kaedah yang menjadi pertimbangan untuk dianalisa. KitÉb: Buku yang mengandungi ajaran atau hukum. Perkataan kitab yang dimaksudkan di sini ialah sebuah bahagian yang dipecahkan mengikut tajuk dalam perbincangan-perbincangan besar terhadap hadith-hadith yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Ini berguna bagi memahami cara penyampaian dan tafsiran hadith oleh ImÉm dan mengenalpasti serta mengesan pendekatan beliau dalam merumus dan mentakwil nas. 2. Analisis: Pencerakinan.

(manakala di luar solat). pendapat lain menyatakan wajib berselawat setiap kali nama nabi (saw) disebut. Bahagian yang keempat menerangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-BuyË . yang meninggalkan kewajipan dan perintah syariat. Ia turut membahaskan idea dan pemikiran ImÉm al-NawawÊ dan sumbangannya dalam ilmu hadith dan fiqh dan kekuatan serta pengaruh karya-karya yang dihasilkan. manakala kaum yang terpisah dari pertimbangan akal. kaum salihin. Sebahagian lain berpendapat wajib dalam setiap majlis. Fasal pertama menghuraikan sejarah kehidupan ImÉm alNawawÊ dan meneliti kegiatan ilmiah yang berkembang di Damsyik dan meninjau aliran politik dan budaya hidup masyarakat di abad ketujuh. adalah wajib ketika tashahhud akhir dalam solat.Rangka Jadual Kerja Kajian ini terbahagi ke dalam lima tema perbincangan yang utama. sementara yang lain memandang sebaliknya. walaupun adalah wajib mencela setiap yang lahir dari mereka yang membelakangi perkara zahir dalam syariat. seperti kalangan yang tenggelam dalam makrifat (majdhub). Al-maqasid Hlm. Hlm. 7. Bahagian kedua mengandungi dua fasal. selawat ke atas nabi (saw). Bab kelima adalah kesimpulan dan analisis umum tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. Ia membandingkan metode syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. Bahagian pertama mengemukakan rangka kerja penyelidikan dengan membahaskan metod kajian dan tujuan penyelidikan dijalankan serta faedah yang terhasil dari projek penyelidikan di samping meninjau tulisan-tulisan awal yang membincangkan tentang ImÉm al-NawawÊ. Ia turut membincangkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dalam perbahasan isnad dan matan dan pentarjihan hukum dan nas. sebahagian ulama memandangnya wajib sekali seumur hidup. 6. 15. Ia menzahirkan saranan dan cadangan yang terhasil dari perbahasan dan perbincangan yang dikemukakan. berdasarkan suruhan agama (untuk mencegah kemungkaran) . Fasal kedua membincangkan kerangka KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Ia membentangkan kaedah syarah yang komprehensif dan menjelaskan metode pentarjihan dan pentafsiran hukum dan uslub yang diketengahkan dalam syarahan dan kupasan nas. kami biarkan urusan mereka sebagaimana adanya. Bahagian yang ketiga membincangkan manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam penulisan kitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Ia menghuraikan teknik penyampaian dan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam perbincangan hadith dan nas. menyapu khuf hlm. 7. dan menyerahkan pengetahuan sebenar tentang kedudukan mereka kepada allah (swt). taqarrub kepada allah Hlm.

al. 1064) Sakhawi. 302. hlm. jami al-usul Diwan imam al-shafi i Abu muhammad Ibn hazm (w. sebagai ingatan kepada orang yang melakukannya. hlm.Mufida ma sum (peny. Fard. saydina ali (rad) menumpahkan air susu ke tanah yang dicampur air biasa. abu nu aym (336-430). dan antara keramatnya Ibn hazm.) (2004). Hlm. hatm. Abu muhammad abdullah b. lazim. 17: 35 Sayyid qutb. Maslahah ummah. seerti dengan wajib. abu al-hasan razin b. 358 pendapat jumhur pandangan yang dipegang hasil kesepakatan yang dicapai oleh ulama dari mazhab ahli sunnah wa al-jamaah . mu awiyah al-abdari al-andalusi (524/535) ibn al-athir (544-606). abu al-abbas al-zabidi Al-majalis al-saniyyah syarah hadis arbain nawawi syeikh ahmad ibnu sheikh hijazi ali Kelangsungan hadis. kitab al-fihris 6: 152. 298. 114. social justice of islam. tawq al-hamamah. 55: 7-9. Kuala lumpur: crescent news.adalah al-ijtima iyyah fi al-islam. ihkam 1/43 Ibn al-nadim. 123 shaykh farah: saya melihat nabi (saw). abd al-rahman al-darimi (181-255). Al-manhal kamus arab melayu. Mudawat al-nufus. hadith (yang melakukan monopoli hanyalah kalangan yang berdosa) Syarah al-tajrid al-sarih li ahadith jami al-sahih.

1249 H). 309. dr. Cergas beribadah bersama imam al-nawawi. hashiyah ala sahih muslim Mawlana waliy allah al-farakhabadi (w. Al-imam al-nawawi. 12. muhammad al-sharif ibn mustafa (1985). al-jadawil al-jami ah fi al. beirut: dar al-kutub al. hlm. Irwan kurniawan (terj. Ahmad zidan. damsyik: dar al-fikr Mokhtaser sahih muslim. dr. mrs. majma al-bahrayn fi al-jam bayn ahadith al-sahihayn Syeikh nur al-haq ibn abd al-haq al-dihlawi (w. mukhtasar. 650). syarh sahih muslim Sheikh abu al-hasan muhammad ibn abd al-hadi al-sindi al-madani (w.t. rijal. mustadrak. 2. Jakarta: penerbit hikmah Sahih muslim rendered into english. Cet. Miftah al-sahihayn bukhari wa muslim. 1138). al-madkhal ila takhrij al-ahadith wa al-athar. Syeikh jasim al-yasin ibn muhammad (1991). Madinah almunawwarah: dar al-bukhari. mufti akbarabad.). merujuk hadith kepada ulama yang mengeluarkannya. beserta kajian terhadap hadith dan perawinya. ilmu takhrij petunjuk kepada sumber hadith. abdul hamid siddiqi Al-tantawi. Cet. Dina zidan .ilmiyah Dirasah muqaranah fi syuruh al-hadith Pengenalan kitab-kitab syarah yang utama Penulisan berkait kitab al-sahihayn.) (2002). mustakhraj. mu allaqat. dari masdarnya yang asal. dengan penjelasan terhadap hukum dan darjatnya sebagaimana diputuskan oleh ulama Imam al-hassan ibn Muhammad ibn al-hassan al-saghani (w. al-matar al-thajjaj ala sahih muslim ibn al-hajjaj (parsi) Mu tamar alami an manahij tafsir al-qur an wa sharh al-hadith tuqadi. ali (1979). abd al-samad (t. hlm.Ilmu takhrij. Kuwait: dar alda wah. 2.ulum al-nafi ah. 1073). mengkaji syurut.

ahmad shams al-din Talkhis sahih al-imam muslim. daerah naysabur. al-jawhari al-hamdani (w. Muwaffaq b. 656/1258) Mukhtar al-imam muslim. Abu ishaq ibrahim ibn ali al-shirazi (1003-1083). qurrat ayn al-muhtaj fi sharh muqaddimah sahih al-imam muslim b. wafat 261 H. umar b. muslim b.awali al-hisan. dimakamkan di nasr abad. hlm. ahmad b. Ibn al-salah. ibrahim alwani (w. abu al-fadl b.).t. 590) awali. musa al-wallawi (t. Abu al-husayn muslim b. classical islam: a sourcebook of religious literature . muhammad ibn ali b. beirut: dar al-gharb al-islami. al.). 656/1258) Al-mukhtasar . Ibn hajar. muhammad mustafa ammarah Al-ruba iyyat min sahih muslim. al-luma Al-mu lim bi shuyukh al-bukhari wa muslim. beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. abd al-qawi al-mundhiri (w. khalfun (w. hajar al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf norman calder. kushan al-qushayri al-nisaburi. 735/1335) Al-nawawi (1991). umar al-ansari al-qurtubi (w. abd al-qadir (ed.Al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. ward b. Nur al-din attar (ed. al-hajjaj b. adam b. abdullah b. 636 H) Khaldun al-ahdab. nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-adhkar Al-ja diyat. 20. Irshad tullab al-haqa iq ila ma rifat sunan khayr al-khala iq (saw). al-imam al-shirazi: hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat.Mukhtasar sahih muslim. menulis sahih muslim pada 250 H Talkhis sahih muslim. al-hafiz abu al. Kaherah: dar alfikr. al-hafiz abu bakr muhammad b. amin al-din muhammad b.abbas ahmad b. Al-asqalani. al-hajjaj. ibrahim al-qurtubi (578-656) Haytu. abu muhammad abd al. abi amru (1404/1984).azim b. Arab saudi: dar ibn al-jawzi. isma il b. al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim.). muhammad hassan (1980). asbab ikhtilaf al-muhaddithin Al-ithyubi.

884. al-adhkar 1/3 M. asma al-sahabah allati ittafaqa fiha al-bukhari wa muslim wa-ma infarada bihi kull minhuma Karya lain. Kitab al-ilzamat wa al-tatabbu . 385/995) Ibn hajar. 1-37. Leiden. brown (2004). sharh muslim 1/5.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyyah. ibn hajar s hady al-sari: a medieval interpretation of the structure of albukhari s al-jami al-sahih: introduction and translation . Ibn al-salah (w. Ibn al-attar (w. tashif al-muhaddithin .L.c. menilai periwayat. Wustenfeld. the netherlands: E. fath al-bari 1/246 Kritikan tidak memberi kesan kepada kebenaran dan kesahihan hadith. 54 (1995).) (1987). hlm. selesai 670 Lebih 50 karyanya.mohammed abu al-laith (2005). sunan ibn majah. ahli hadith di iraq menghasilkan lebih 9 buah karya yang mengemukakan analisis. hulagu cucu kepada jenghiz khan. kitab al-du afa wa al-matrukin. 643/1245). journal of near eastern studies. hlm. Al-nawawi. Journal of islamic studies 15:1 (2004). al-sunan. 724/1324) Jonathan a. brockelmann G. Ittijahat fi dirasat al-sunnah: qadimuha wa hadithuha. kitab al-tatabbu . al-mukhtalaf wa al-mu talaf fi asma al-rijal. Houtsma (ed. al. hadith yang dikritik diterima secara umum. 676/1278) Al-daraqutni. Mohammad fadel (1995). TH. 45. Criticism of the proto-hadith canon: al-daraqutni s adjustment of the sahihayn. pandangan al-daraqutni menyalahi pendirian jumhur dan ahl al-fiqh dan usul. dhikr asma al-tabi in wa man ba dahum mimman sahhat riwayatuhu ind muslim. ali b.A. islam. syarahan dan penilaian kitab al-sahihayn Al-ilzamat ala sahihay al-bukhari wa muslim. umar al-daraqutni (w. menawan parsi. oxford centre for islamic studies.J. amir al-mu minin fi al-hadith. 2004. al-nawawi (w. kecuali sedikit Al-daraqutni. setelah tumpas kepada khalifah uthmaniyah di turki alfred guillaume. Gombak: Pusat Pentadbiran Penyelidikan UIAM kesultanan mamluk berakhir pada 1517. Al-adhkar. Brill. 86. hlm. selesai 667. riyad al-salihin. setaraf dengan musnad ahmad. baghdad membunuh khalifah pada 1258 h. encyclopaedia of islam. kitab fi dhikr riwayat al-sahihayn. 1623. hlm.

nasab kepada qusyair b. ziyadah Kitab al-tatabbu . qusyair lahir di andalus. 55 tahun Ibn al. amman: dar al-fikr. uthman b. mengemuka 78 riwayat dari al-bukhari. Razin al-shafi i. Ibn hajar (1968).attar. 32 dari keduanya Kitab al-ilzamat mengemukakan 109 riwayat dengan isnad yang dipandang wajar dikeluarkan dalam kitab al-sahihayn Kitab al-tatabbu . anas b. rabi ah b. Sharh muslim. Ibn hazm. sakhawi. dari kabilah al-hawazin al. al-nawawi. Beirut: Dar al-ma rifah. 100 dari muslim.Muqaddimat ibn al-salah wa mahasin al-istilah. 5. tuhfat al-talibin. 1/70 Ulama azhar. ka ab b. khalaf al-baji. Menghafal al-tanbih fi al-fiqh dengan syeikhnya muhammad b. asl al-hadith. 6-7. urusniaga hadapan Surah al-nisa 4: 29 jangan mengambil harta-harta kamu dengan jalan yang salah Muslim b. ali hassan ali abd alhamid. amr b.adnaniyah. Abu al-walid sulayman b. imam muslim lahir dari keturunan ini Dikenali abu al-husayn. ibn abbas (13 riwayat). malik (8 riwayat). al-husayn b. sheikh musa shahih lashin. 23 tahun menyusun fath al-mun im Ihya ulumuddin. al-khattab (15 riwayat). dengan musnad abu hurayrah (27 riwayat) musnad a isha (17 riwayat) umar b. sakhawi. affan (6) Sekitar 2500 hadith bicara soal niaga. ward. 36 Beliau telah menghafal al-qur an sejak kecil. Ma tamassu ilayhi hajat al-qari li sahih al-imam al-bukhari. mengikut penyusunan isnad. mengandungi 13 bahagian isnad. 10/126. Beirut: dar al-sadir. muslim atau keduanya Kitab al-tatabbu . al-ta dil wa al-tajrih li man kharraja lahu al-bukhari fi al-sahih . mempertikai 217 riwayat dalam al-bukhari. sa sa ah. al-qushayri. sakhawi. 4 Al-talkhis sharh al-bukhari Al-nawawi (1405 H). tahdhib al-tahdhib. akhraja hu (riwayat al-shaykhan) Muslim wafat 25 rajab 261 H/ 5 Mei 875 M. al-hajjaj b. Hafalanku kitab al-wasit 400 kali.

Muri. silsilah a lam al-tarikh Al-dhahabi. murid imam al-nawawi. dhayl mir at alzaman 3/283. al-daris fi akhbar al-madaris 1/24. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. membangun dar al-hadith di damsyik. yunayni. hlm. 15. Al-imam al-zahir billah. ahmad abd al. penulis syaikh yusuf al-nabhani dan al-albani Sharh gharib alfazuhu.Tartib ahadith sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. 521 Tarjamah al-suhaymi (al-zirkili. no. 569). hlm. Al-haddad. Hlm. Tentera salibi menawan baitul maqdis pada 626 H Al-malik al-salih najm al-din ayyub. silsilah a lam al-muslimin Shaikh ali al-tantawi. ibn imad alhanbali. Tuhfat al-talibin. dhayl mir at al-zaman 3/283 Ibn al. Sharaf b. 16 buah dar al-hadith.) Tarjamah al-nawawi. .adil. mir at al-jinan 4/182. al-malik al-kamil ibn al-malik al. abd al-wahhab al-subki.aziz qasim (1413/1992). 16. al-imam al-mustansir billah ahmad b. shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab 5/354. perkembangan ilmu di abad ketujuh. 225. ibn hidayat allah. al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfi (w. tabaqat. universiti umm al-qura. al-bidayah wa al-nihayah 13/278. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra 8/395. Tadhkirat al-huffaz 4/1470. al-sughra.ilm. Al-hassan al-lakhmi. 7 dar al-qur an. pemerintah al-ayyubi mengeluarkan mereka tahun 618 H. manahijuhu.adil salamash ibn al-zahir 678 H Nur al-din zanki (w.attar. Al-nawawi yahya b. 3 madrasah al-tib. Fu ad abd al-mun im (ed. menduduki dimyat. al-yafi i. tatawwarihi. alnu aymi. 130 madrasah di damsyik. al-imam al-nawawi wa atharuhu fi al-hadith wa ulumihi. merampas baitul maqdis pada 637 H Al-malik babres mengangkat khalifah abbasi. al. 13. al-yunayni. menyambung usahanya al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay mengepalai negara di zaman al. al-wusta. oleh al-hafiz jalal al-din al-suyuti. 689) Hlm. yusuf abd al-rahman (1406 H). Beirut: dar al-ma rifat. 3. dari zaman ali zanki. al-futuhat al-wahhabiyyah.ibar fi khabar man ghabar 3/334. oleh syaikh muhammad b. perpustakaan markaz al-bahth al. al-a lam 8/149) abd al-ghani daqr. salibi menawan mesir 616 H. oleh syaikh ali hassan ali abd al-hamid Al-mar ashli. ibn al-kathir. ilm fahrasah al-hadith (nash atuhu. wa asyhur ma duwwina fihi).

117. al-tabaqat 2/156. India: indian institute of islamic studies. 192 hadith Daniel w. juridical. hasan dan da if mengikut manhaj ulama penyusun hadith sahih seperti al-shaykhan. Ulama hadith maghribi. Madinah: maktabah dar. mengeluarkan hadith mawquf dalam sahih muslim. 262 Bustan al. Studies in islam. abd al-majid muhammad isma il. 852 H). ibn khuzaimah. menunjukkan pada isnad sahih. mawsu ah sahih imam muslim. dan abd al-haq al-ishbili dalam (al-ahkam al-sughra). syarah dr. New york: cambridge university press. Allahabad. Brown (1996). al-nawawi Al-targhib wa al-tarhib. ibn qadi syuhbah. social and moral values in the zahirite law of mu amalat of ibn hazm of cordova.azim b. tarikh al-adab al. rabi hadi (1998). 2/90 Sharh al-bukhari.asqalani (w. Rethinking tradition in modern islamic thought. manhaj al-tawfiq wa al-tarjih bayna mukhtalaf al-hadith wa atharuhu fi al-fiqh al-islami . tarikh al-turath 1/212-215 Brockelmann.arabi 3/181 Minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyah al-muhaqqiqin Mukhtasar tabaqat al-shafi iyyah. Ibn hajar al. dinyatakan dalam tahdhib al-asma . al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf. hlm. ibn hibban di kalangan al-mutaqaddimin. Susuwah. abd allah ibn muhammad ibn al-siddiq al-ghumari Cakera padat cd. abd al-qawi al-mundhiri (1185-1258). al-nawawi dalam (riyad al-salihin) dan lain-lain di kalangan al-muta akhkhirin.arifin 179 Tarjamah al-nawawi. fu ad sezkin. 261. Umar falatah Al-nawawi.Roger annaldez (1974). Al-minhaj fi sharh sahih muslim. 41 Istihsan. 218. al-hafiz zaki al-din abd al. jan-apr. istislah lebih tekankan Madkhali. Manhaj al-imam muslim fi tartib kitabuhu al-sahih wa dahada shubuhat hawlahu. 1/98.

3/331-368 al-zuhayli. ahmad amr hashim (eds. kadar Riwayat terbanyak. 3/129. memungut hasil Mu awamah tempoh tahunan. terbatal kerana tidak wujud barang. Kuala Lumpur: DBP. 282. perniagaan sebagai suatu cara memperluas modal imam al-razi ( ) tafsir al-kabir. hlm. DBP. al-musnad. belum hadir atau yang tidak wujud al-baqarah 2: 275. Abu al-husayn muslim b. jami al-saghir wa ziyadatuhu (sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan kerelaan) ibn majah. al-mu jam al-kabir. ahmad. Etika perniagaan menurut perspektif islam: tumpuan terhadap kitab al-buyu di dalam sahih muslim. 36 hadith. hlm. akademi islam. umar (rad). jabir b.). 165 Hukum jual beli harus menurut syarak Imam al-shafi i (asal jual beli adalah harus jika kedua pihak saling merelakan kecuali pada barang yang jelas ditegah oleh syarak). 360. da if sunan ibn majah. Al-albani. Disahihkan oleh al-hakim. jual beli dari segi bahasa penukaran barang dengan suatu barangan yang lain ibn khaldun. memberi definisi perniagaan transaksi barang yang hadir (wujud). al-nisa 4: 29 rasulullah (saw): pekerjaan yang paling baik (hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur). Terj. Musa shahin lashin. kitab al-tijarah. 4/ hlm. abdullah b.Muhammad al-ghazali (1409/1989). 48. hlm. hadith 465. Riwayat dari rafi b. menyewakan tanah pada seseorang. Solahuddin ismail (1997/98). Beirut: dar al-fikr. al-muqaddimah. Al-hajjaj al-qushayri (1987). (peniaga muslim yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para syuhada di hari kiamat) altirmidhi. Mesir: dar al-syuruq. al-fiqh al-islami wa adillatuhu. Sahih muslim. al-sunnah al-nabawiyah bayna ahl al-fiqh wa ahl al-hadith. Al-tabrani. 467-8. universiti malaya) . (fakulti usuluddin. sunan. Khudaij (rad). jil. wahbah (1995). abdullah 24 hadith al-naysaburi. Mukhabarah. beirut: mu assasah izz al-din. hadith hassan.

imam ahli hadith. . beliau sezaman dengan al-tabari. Sharh sahih muslim. al-tarabilisi. tabaqat ulama dan nasab mereka. al-muqaddima. kemudian al-halabi.Qarut. Jakarta: pustaka al-husna. pada isnad dan matan. Makkah. wafat malam jumaat 544 H. Al-dhahabi. uthman b. Jakarta: mustaqim Al-nawawi. Mongol menguasai nishapur dan membawa mereka ke baghdad dan wilayah lain. di Marakish. hlm. ibn adi al-qadi iyad b. Wawan djunaedi soffandi (2003). mantiq al-tayr (the conference of the birds). menumpukan fokus pada sina ah hadithiyah abd al-qadir.ajami (818-884 H) . 171. Khalil abu dhar ibn al-hafiz al-burhan abi alwafa . Abi al-hassan b. Umm al-qura university journal. menguasai nahu.) attar. al-jami al-sahih imam muslim. dick davis (terj. ilmunya. Ibn khaldun. 2/454. Taha abd al-ra uf sa ad (ed. Musa b. Musa b. Terjemah syarah shahih muslim/imam nawawi. sahih muslim. ammar b. iyad abu al-fadl al-yahsubi al-sabti (476-544).ilal ahadith muslim. 317) . lughah. menyingkap rahsianya. 722. Beirut:. KSA. hlm. Ibrahim b. 18. 1. Nur binti hassan b. membentangkan kefahaman fiqh. dari kekurangan para perawinya. kemudian granada.Tanbih almu lim bi mubhamat sahih muslim. al-tawdih li al-awham al-waqi ah fi al-sahih abu al-fadl muhammad b. Ahmad b. memperincikan ilmu. vol. no. iyad b. 1/71 tafaqquh sahih muslim. al-mustakhraj ala sahih muslim. abd al-halim (1998). Farid al-din (1984). Muhammad b. umar b. mengutip hikmah dan iktibar. musnad al-sahih. dianggap ahli istiqra yang sempurna dalam naqd al-rijal Ibn al-salah. mengambil faedah dan merungkai hakikat dan petunjuk agama. diangkat sebagai qadi di sabtah. 15. Al-mu alla b. Hazim b.). menjelaskan hal yang halus dan musykil. mentafsir makna khabar. imam al-dhahabi. hlm. Terjemahan hadis shahih muslim. al-mustadrak Al-sakhawi (1403). al-shafi i al-ma ruf bi sabt ibn al. kalam ahli maghrib. Madkhal li dirasah ahadith al-ahkam. abd al-rahman al-shahrazuri syaikh muwaffaq al-din ahmad b. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. ali hasan. study on islamic economy and contemporary transactions (1978). Afkham darbandi. london: penguin books. al. alsiyar (14/540).ilan bi al-tawbikh li man dham al-tarikh. tahun 1229 M. Al-jarudi abi alabbas al-hirawi al-shahid (w. menerangkan ilmu hadith dan athar yang dikemukakan pada muqaddimah kitabnya. menghuraikan lafaznya.

Tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana bukhari lakukan Da if al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. Husayn b. al-hafiz abu bakr amru b. syeikh mir a b. asim al-dahhak b. 516) Al-luma . Muhammad al-ghassani al-jayyani. 488) Abu muhammad b. Yusuf al-karma . 6. muslim cukup kemungkinan bertemu dengan tiada tadlis Bukhari mengeluarkan hadith dari perawi tabaqat pertama. dipastikan sanadnya bersambung. Abi nasr b. Muslim lebih banyak mengemukakan dari tabaqat kedua. sakhawi. 476). kelebihan sahih bukhari atas muslim. sakhawi 11 . 7 Mu id al-dars. 6 tahun bertungkus lumus. Al-sikkit (w. lebih teliti dalam menyusun dan merangkaikan pernyataan. ibn sikkit. Ibrahim al-maziri al-tamimi mensyarah maknanya Ibn hajar. Ibn jinni. sakhawi Abu ishaq al-shirazi (w. Dari kitab Al-fath al-kabir fi dam al-ziyadah ila al-jami al-saghir. Ishaq abu yusuf b. fiqh al-hanbali Setiap Waktunya untuk mentelaah. takhrij al-albani Manar al-sabil. abu abdullah muhammad b. 606). kerana menyusun di negerinya. mensyaratkan pertemuan dalam hadith al-mu an an. mengeluarkan dari darjat kedua dengan sedikit. umar b. tentang kemusykilan isnad Kitab al-mu lim. yusuf al-nabhani Kitab al-sunnah. 392) Islah al-mantiq. Mas ud al-farra al-baghawi (w. Al-hassan al-razi al-masyhur bi ibn al-khatib al-ray (w. Kritikan pada muslim lebih banyak berbanding bukhari Kelebihan Sahih muslim. 244) Al-muntakhab. abu abdullah muhammad b. Ali b. al-hafiz abu ali al-husayn b. uthman b. fakhr al-din.Mashariq al-anwar ala sahayih al-athar brockelmann Kitab taqyid al-muhmil. ya qub b. muhammad b. Jinni (w. banyak rujukan tersedia dan di masa kehidupan para gurunya. sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. Futuh al-humaydi (w. thiqat. Makhlad al-syaibani.

4/285. tidak terselindung mata hati Al-hafiz al. sakhawi 39 Tabaqat al-kubra. sakhawi 36 Roti kering dan buah tin hauran. yang maqbul . al-mufhim fi sharh gharib muslim Al-hafiz abu al-qasim isma il b. sakhawi 38 Tidak mengumpul dua lauk. . Abi al-zubayr mawla hakim b. al-bay . ibn al-qattan al-fasi. al-mu lim bi fawa id kitab muslim. hlm. al-ta liqat ala al-mudawwanah. ali b. oleh imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik b. fatawa. 185. hlm. mentauthiq abu zubayr. idah al-mahsul min burhan al-usul. al-kashf wa al-inba ala al-mutarajjim bi al-ihya . mengupas masalah yang musykil dan rumit. jabir berkata pada saya. dan ini yang dikritik. abd al-haq al-ashbili. 262. nazm al-fara id fi ilm al. al-nukat al-qat iyah fi al-rad ala al-khashwiyah wa al-ladhina yaqulun bi qadam al-aswat wa al-huruf. kashf alghita ala lams al-khata .riwayat an anah tetapi diriwayatkan dari al-laith. . al-wafayat. 529). maghribi: wizarah al-awqaf wa al-shu un al-islamiyah. perpindahan manfaat dipanggil sewa. ali (w. sharh sahih muslim Abu abdullah muhammad b. ulama maghrib ibn abd al-bar.Badr ibn jama ah bertanya tentang tidurnya. hadith yang dikemukakan dalam kitab al-buyu ini banyak. bersandar sebentar. . 422 H). Muhammad al-asbahani (w. Hizam Hadith abi al-zubayr dari jabir. 5/166. ta liqah ala ahadith al-jawziqi. bil. Muhammad al-shadhili al-nayfar. azhar al-riyad fi akhbar iyad. ibn hazm. sharh al-talqin oleh al-qadi abu muhammad abd al-wahhab b.riwayat an anah dari jabir dan tidak diriwayat dari laith. saya mendengar. 478). pemindahan hak milik dengan gantian. syarh fiqh al-maliki.dijelaskan pendengaran dengan ibarat haddathani.ala i jami al-tahsil fi ahkam al-marasil. al-muqri ahmad. 535). muslim mengeluarkan ketiga jenis ini dalam naskhah sahih Juhud al-maziri fi khidmat sahih muslim. Isma il al-farisi (w. al-imam muslim murur abd al-ghafir b. abd allah al-juwayni (w. 126. ibn khallikan. mengemukakan faedah hadith.aqa id (ibn farhun) Al-mu lim. al-ribat. 3/166 Karya. imla ala shay min rasa il ikhwan al-safa sa alahu al-sultan tamim. mengumpulkan hadith sebagai kesatuan wihdat al-afkar Hlm. bay berlandaskan 4 rukun Majallah da wat al-haq. 192. umar al-tamimi al-maziri (453-536 H).

Syeikh muhammad fu ad b. Muhammad shakir (1383/1963). prof. 583) muridnya mendengar almu lim dari al-mazari. kitab idangan guru sahih al-bukhari dan muslim. Kertas dibentangkan dalam Seminar kebangsaan tokoh-tokoh hadith pasca kurun ke-13 hijrah: kesarjanaan dan sumbangan pada 28-29 ogos 2007. sumbangan syeikh mohamed idris al-marbawi dalam ilmu hadith riwayah: tumpuan kepada kitab bahr al-madhi. Muhammad (1299-1388/1882-1968) Tokoh hadith di mesir. al-maziri menitipnya di andalus pada 499 H. syeikh muhammad zahid al-kawthari (1371/1952) Syeikh ahmad ibn abd al-rahman al-banna al-sa ati (1375/1958). hlm. abad ke 14. ibn mahdi al-tabari. al-khattabi. usm. syarah aqidah al-wasitiyah oleh ibn taimiyah. al-fasi al. Fauzi deraman. ibn furak. Salih b. tafsir qur an al-marbawi. Faisal b. ahli sufi yang terkenal dari hamadan. muhammad habib allah al-syanqiti Fakhrul al-din al-iraqi (1213-1289 M). Muhammad al-khattabi (w. ta liq ala al-bukhari Al-nawawi. al-matlab al-tam al-sawi ala hizb al-imam al-nawawi Mohamed idris b. 308) Ibn ghazi. Madya dr. abdul raof al-marbawi al-azhari (1313/1896-1989) Kamus al-marbawi. penang. abd al-majid (w. nizam al-hayat Dr. mu jam al-ka inah.Kitab al-mu lim masyhur di afrika dan andalus. al-nawawi melihat syarah terdahulu sahih muslim. parsi Muwatta imam muhammad ibn hassan al-shaybani (135-189) Abdassamad clerk the compendium of wisdom and knowledge Abu al-qasim al-qushayri (986-1072 M) Muhammad harras. Ahmad shah. yang menitip darinya terkenal di timur al-mayanishi. abu hafs umar b. al-bayhaqi . qadi iyad. di dewan persidangan universiti. kitab bulugh al-maram serta terjemah melayu. ahmad b. tarikh al-balad al-amin Sulayman ahmad b. 4. bahr al-madhi. al-ahadith al-qudsiyyah Mustafa al-bakri al-siddiq. abd al-baqi b.aqd al-thamin.

pembuktian berdasarkan dalil. imam al-pazdawi dalam mazhab maturidi. julai 1995. menyerahkan makna ungkapan ayat kepada allah. menta liq kitab yang dibaca Al-rawdah. hafiz. shawahid al-haq al-suyuti. al-a raj. Al-bukhari (rah): isnad yang paling sahih dari abu hurairah ialah dari abu zinad. mohd daud bakar teori dan amalan tarjih dalam mazhab syafi i jurnal syariah. jilid 3. 164 Hlm. maktabah al-alfiyah li al-sunnah al-nabawiyyah. tarjamah al-imam al-bulqini. ditulis pada khamis 25 ramadan 666 H. Universiti Malaya) Cd rom Jawami al-kalim. Bahagian Pengajian Syariah. maktabah al-fiqh wa usulih Deduktif. Daud almadani. abd al-rahman b. Al-dhahabi. al-multaqat min al-durar al-kaminah. husn al-muhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. dhayl ala inba al-ghumar Imam muslim (w. komparatif Al-dhahabi. 1/295. selesai ahad 15 rabiul awal 669 H Minhaj al-talibin. tadhkirat al-huffaz. mukhtasar mu jam al-buldan. 261/875) Mencegat kafilah Najasy. Al-nawawi.Tafwid. qadi yusuf al-nabhani. tarjamah al-imam alnawawi. mengumpul pandangan ashab al-wujuh. 165. al-khabar al-dal ala wujud al-qutb wa alawtad wa al-nujaba wa al-abdal. al-rasa il ila ma rifat al-awa il. bersekongkol dengan penjual menawarkan harga yang tinggi untuk mempengaruhi pembeli lain Ahmad shahir b. tabaqat al-qurra : bahawa a raj adalah yang terawal menguasai al-quran dan sunnah. Wafat pada 117 H di iskandariyah. dari al-a raj dari abu hurairah. Ibn hajar. Al-suyuti. mengambil qira at dari abu hurayrah (rad) dan ibn abbas (rad). Jiri (2002/03) Metod pentarjihan Imam al-nawawi dalam kitab al-Majmu (Latihan ilmiah. fan al-tarikh wa al-adab. Jabatan Fiqh dan Usul. mentarjih pandangan. 2/1470. ringkasan sharh al-kabir oleh al-rafi i. mukhtasar al-ihya . mukhtasar tahdhib al-asma wa allughat. tuhfat al-mudhakir fi al-muntaqa min tarikh ibn asakir. al-shaykhan. Akademi Pengajian Islam. dalam mazhab ash ari. tafwid al-ma na. tuhfat al-muhtaj . hlm.

Khatib al-sharbini, mughni al-muhtaj Jamal al-ramli, nihayat al-muhtaj Al-dhahabi, 2/1472, al-nawawi seorang hafiz dalam bidang hadith, ulum al-hadith, rijal al-hadith, dan penentuan hukumnya, paling menonjol dalam penguasaan mazhab

Haytu, muhammad hasan (1980), al-imam al-shirazi hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. Damsyik: dar alfikr, hlm. 67-71, zawa id al-rawdah oleh imam al-nawawi Komparatif, memahami persamaan dan perbezaan data

Shafie abd rahman (ed.) (2003), ensiklopedia islam. Kuala lumpur: era visi. Teuku iskandar (1984), kamus dewan. Kuala lumpur: dbp Ensiklopedia islam (1998). Kuala lumpur: Pusat penyelidikan ensiklopedia malaysia, jil. 6/hlm. 19

Riyad al-salihin, jil. 8, bab makruh bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid, bertanya barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan seumpamanya yang termasuk dalam perkara mu amalat

Bab makruh bersumpah semasa berjual beli sekalipun benar Riyad al-salihin Bab makruh sengaja memaksa mengindahkan percakapan dengan lagak sombong, dan memaksa diri bercakap dengan fasih, menggunakan bahasa asing serta susunan kata yang rumit ketika berbicara dengan orang ramai dan seumpama mereka

Bab haram orang kota menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung dan mengekori mereka di atas kenderaan (monopoli barang perniagaan), dan diharamkan menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya sesama islam, dan haram pula mereka meminang tunang saudaranya melainkan ia telah mengizinkannya atau pinangan itu ditolak

Fauzi deraman, metodologi muhaddithin, hlm. 73, autoriti hadith Mustakhrajat, abu awanah al-isfiraini (w. 316 H) sahih muslim Abu bakar al-isma ili (w. 371 H) sahih bukhari

Abu nu aym al-asfahani (w. 430 H) ke atas al-sahihayn

Al-jam bayn al-sahihayn, oleh ibn ubayd al-dimashqi (w. 401 H), ibn al-furat (w. 414 H), ibn ghalib albarqani (w. 425 H), al-baghawi (w. 516 H) Al-tajrid li al-sihah wa al-sunan, ruzayn al-sarqasti (w. 535 H) Imam muslim menafsirkan al-qawa im sebagai isnad. Sahabat amru b. Hizam (rad) (w. 50 H) Stanley lane poole, Nota Passim Hlm. 252, syeikh al-bukhari, al-hafiz muhammad b. Bashar berkata: hafiz dunia ada empat: abu zar ah di ray, muslim b. Al-hajjaj di nisabur, abdullah b. abd al-rahman al-darimi di samarqand, dan muhammad b. Isma il al-bukhari di bukhara .

Syeikh abdul ra uf fansuri, syarh al-lata if ala arba in hadithan li al-imam al-nawawi Fath al-mubin, syeikh muhammad salih b. Muhammad Ulasan riyad al-salihin oleh ulama di asia barat, benua kecil india, rantau nusantara. Diterjemah ke bahasa melayu oleh syaikh syarif b. Daud bangkalis Ustaz abdul hadi al-hadi, syarah sahih muslim (1949) Ibn daqiq al-id, syarh al-arba in hadithan al-nawawiyyah

Aidh abdullah al-qarni, kembali kepada allah (swt), as ad imra ah fi al- alam, Anas b. Malik (w. 91 H/709 M) Khiyar syart, khiyar al-ta yin, khiyar al-ru yah, khiyar al-ayb Muhammad muhsin khan, pearls and corals, al-lu lu wa al-marjan Muhammad zakariya al-kandahlawi, fadilat haji

Islam dan perubahan Dr. Muhammad hamidullah (1908-2002)

Tafsir khams mi at ayat, muqatil b. Sulayman (w. 767 M), ibn Abbas (rad) (w. 688 M) H.A.R. Gibb dan J. Kramers, eds., (1953) The Shorter Encyclopedia of Islam. Ithaca: Cornell University Press. Encyclopedia of Islam. Cet. 2. 3:79-99, s.v., Ibn Hazm

Kurang ketawa, tadhkirat al-huffaz, 4/1472-4 Makan roti kering, buah tin, al-sakhawi 37-39 Rashid al-din ibn al-mu allim, menegur, sakhawi, 59, suyuti, 8, dhahabi 4/1472 Mengisi masa membaca al-qur an, al-subki 8/396-7 Ibn malik tertarik, al-isnawi 2/267, ibn imad 5/354 Umur 10 tahun, belajar fiqh, hafal al-qur an, al-daqr, 21, menetap di nawa 18 tahun Makan selepas isyak al-subki 8/37 649 ke damsyik, tash kubri zadah (1980), miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah. India: matba ah majlis da irat al-ma arif, 2/16 Diusir dari damsyik oleh al-malik al-zahir, daqr, 24-25 ala al-din ibn al-attar (w. 724 H), sifatkan amr bi al-makruf nahy, suyuti, hlm. 8, sakhawi, hlm. 39, tadhkirat al-huffaz, 4/1472 Madrasah iqbaliyah, falakiyah, sakhawi, 29 Membaca kitab al-tanbih, dengan ibn razin qadi al-qudat (w. 680 H), subki 8/397, asnawi 2/266, suyuti 4, Kitab al-luma oleh al-shirazi, al-muntakhab, fakhr al-razi, suyuti, 6-7, sakhawi 5, al-subki 9/397 Suyuti, 5, kitab al-qanun, abu ali ibn sina (w. 428 H) Mu in halaqah, sakhawi 6, al-yafi i 4/183

651 H ke Mekah Mengerjakan haji dua kali, sakhawi 6, al-yafi i 4/183, suyuti 5 Al-dhahabi (1985), al- ibar fi khabar man abar. Beirut: dar al-kutub al- ilmiyah, 3/331 Mula menulis, 660 H, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267 28 tahun di damsyik, daqr, 192 Diselangi janggut putih, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267, sakhawi 39

Uqud shar iyah, uqud rida iyah, Rukun akad dalam mazhab shafii, sighah (ijab dan kabul), dua orang yang berakad, barang yang diakad

Dr. A idh al-Qarni , ala ma idat al-Qur an, a zam sajin fi tarikh, rawai al-sirah, fiqh al-dalil, siyat alqulub, Rahmat lil alamin, Kunu Rabbaniyyin, al-Bid ah wa atharuha fi al-riwayah wa al-dirayah, Ibtasim, Khayr al-Abadi, Muhammad Abu al-Laith Shams al-Din (1423/2004) Ulum al-hadith asiluha wa mu asiriha. Cet. 2. Selangor: Dar al-Shakir, hal. 27, al-sanad al- ali, sanad yang sedikit bilangan perawinya berbanding sanad lain yang mengemukakan hadith yang sama Ibn al-salah, abu amru Taqi al-Din uthman b. Abd al-rahman, kutub al-sittah, ulama al-masyriq menempatkan kitab sunan ibn majah, ulama maghrib memilih muwatta imam malik Imam bukhari, tidak memasukkan kesemua hadith sahih yang ditemuinya, lebih banyak ditinggal dari yang disebut supaya kitab tidak terlalu besar Khayr abadi, 68, sahih muslim, al-jami al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al- adl an al- adl an Rasulillah (saw) Muslim b. Hajjaj b. Muslim Abu al-Husayn al-Qusyairi al-Nisaburi, (206-261 H) Khatib al-baghdadi, Tarikh baghdad, 13/100, al-dhahabi, siyar a lam al-nubala , 12/557-580, mengemukakan muqaddimah, menyusun kitab mengikut mawduk dan abwab al-fiqh, penyusunan yang halus, hanya mencatatkan hadith-hadith marfu , dan sedikit athar dan hadith mawquf, Jumlah hadith (tanpa berulang) ialah 3033 menurut hasil tahqiq Shaykh Muhammad Fu ad Abd al-Baqi, dan 4,616 mengikut Dr. Mulla Khatir Ali, kesemuanya muttafaq dengan Sahih al-Bukhari selain 820 hadith, Terdapat 14 hadith muallaq,

Tahrir al-tanbih, hamish al-tanbih al-syirazi Al-Nawawi (1412/1991), Rawdat al-Talibin wa umdat al-muftin. Zuhayr al-Syawish (ed.). Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islami. Imam al-nawawi, merujuk pada hadith sahih, mendahulukannya dari al-ra y, Kitabnya al-majmu sharh al-muhadhdhab, sharh muslim, tarjih yang ikhtilaf mazhabnya Takhrij hadith al-rawdah, ibn al-mulaqqan, abu hafs umar b. Abu al-hassan al-andalusi Rawdat al-talibin, hlm. 4, sibuk dengan ilmu seafdal pendekatan Hlm. 4, dan antara lapangan ilmu yang terpenting di zaman ini ialah (kajian) furu al-fiqhiyyah. Kitab Imam Al-nawawi, oleh ali al-tantawi, al-daqar, abd al-ghani Al-yahsubi, abu al-fadl iyad b. Musa b. Iyad (t.t.) Ikmal al-mulim bi fawaid muslim. Yahya Ismail (ed.). Mesir: Dar al-Wafa .

Minhaj al-talibin, hal. 30, dan apa yang anda dapati tambahan lafaz dan seumpamanya, zikir yang bercanggah dengan yang dikemukakan dalam kitab al-al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain, maka sesungguhnya saya telah meneliti dan mengambilnya dari kita-kitab hadith yang muktamad Hlm. 35, Al-azhar 395, al-masyhur 23, al-asah 1038, al-sahih 176, al-madhhab 187, al-nas 16, 18 masalah mazhab qadim lebih rajih kitab imam al-shafi i yang masyhur, al-um, al-imla , mukhtasar al-buwayti, mukhtasar al-muzni, 10 meriwayatkan mazhab dan pandangannya Mazhab al-qadim 1. 2. 3. 4. al-Hassan b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. 260 H) Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (w. 241 H) Ibrahim b. Khalid b. Abi al-Yaman al-Kalbi yang digelar Abu al-Thawr (w. 240 H) Abu Ali al-Husayn b. Ali b. Zayd al-Karabisi (w. 248 H)

Mazhab al-jadid 1. yusuf b. Yahya al-buwayti (w. 231 H)

2. 3. 4. 5. 6.

harmalah b. Yahya b. Abdullah b. Harmalah al-Misri (w. 243 H) al-Rabi b. Sulayman b. Daud al-Azdi al-Jizi (w. 256 H) Abu Ibrahim Isma il b. Yahya b. Amru b. Ishaq al-Muzni (w. 264 H) Yunus b. Abd al-A la al-Misri (w. 264 H) al-Rabi b. Sulayman b. Abd al-Jabbar b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. 270 H)

Riyad al-salihin, abd al-qadir arna ut, tahqiq, hal. 17, al-nawawi mengajar sahih al-bukhari, sahih muslim, mendengar sunan abi daud, safwat al-safwat, al-hujjah ala tariq al-mahajjah, syarah ma ani alathar Al-dhahabi, tadhkirat al-huffaz, 4/1470, tentangannya terhadap al-malik al-zahir bibras al-bandaqdari tentang permasalahan tanah orang awam, bahawa tanah yang berjaya dirampas dari tangan orang kafir dalam perang hendaklah dikembalikan semula kepada pemilik asalnya dan tidak boleh diambil oleh negara.

Al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim, hal. 224 Kitab tasmiyah shuyukh al-bukhari wa muslim wa abi daud wa al-nasa i wa al-tirmidhi, abu abdullah b. sulayman b. daud b. hawt allah al-ansari (w. 617) Kitab al-nirayn ala al-sahihayn, oleh abu bakar ibn al- arabi al-ma arifi Ustaz Muhammad al-manawi: kitab al-mu lim adalah hasil ta liq beberapa syeikh yang mengambil darinya ketika menukil pandangan dan imla nya, sebahagiannya adalah dari lafaz imam al-maziri dan kebanyakannya adalah dengan maknanya. Majallah dar al-hadith al-husniyah, bil. 3, hal. 98

Musafahah al-bukhari wa muslim, abu bakr ibn al-arabi (543 H)

Qadi iyad, mashariq al-anwar ala sihah al-athar, tafsir gharib al-hadith al-sahihayn, muwatta . iyad wafat di mawakish Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah Muhammad b. abdullah ibn tarwut (w. 524 H) Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah muhammad b. abdullah b. Muhammad b. abi al-fadl al-mursi (w. 655 H) Mukhtasar sahih muslim, abu al- abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi, wafat di iskandariyah (656 H) Mukhtasar sahih muslim, abu ali al-zayyar Al-mufhim lima ashkala min kitab muslim, abu l abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi (656 H) Syarah kepada kitab mukhtasar sahih muslim yang diringkaskannya, disusun dan dikemuakakan tarjamah bab, menghuraikan lafaz hadith yang gharib, mengemukakan i rab, dan mengeluarkan dalil dari kefahaman hadith. Kashf al-zunun 1/558, sezkin, 1/212 Al-minhaj fi rijal muslim b. al-hajjaj, abdullah b. ahmad b. sa id b. yarbu b. sulayman al-ashbili (w. 522 H), al-silah, hal. 293 Mukammil ikmal al-ikmal, abu abdullah Muhammad b. yusuf al-sanusi al-husni (w. 895 H) al-silah, hlm. 293 Al-mu rab al-mufhim fi sharh muslim, ibn abi al-ahwas, al-nafh 2/536 Majmu fi rijal muslim b. al-hajjaj, abu al- abbas b. ashtarimni, al-dhayl wa al-takmilah, 1/131 Nazm al-darari fi ma tafarrada bihi muslim ala al-bukhari, ibn al-rumiyah Al-sahih ala hay ah sahih muslim, qasim b. asbagh al-bayani al-qurtubi (w. 340 H)

Zakaria @ Mahmod Daud, Pendirian Imam al-Nawawi mengenai firaq al-Islamiyah, hal. 161 Taj al-subki, al-yafi i menyebut beliau pengikut mazhab al-ash ari. Al-dhahabi, dalam permasalahan sifat, perkara sam iyat (ayat-ayat mutashabihat) mengambil pendirian ulama salaf, sukut (berdiam), menerima penjelasan syarak. Beliau turut memberikan takwil ringkas sebagaimana terpapar dalam syarah muslim, daqr, hal. 63 Berpegang kepada aqidah salaf. Manhajnya diikuti oleh ulama mutaakhirin. Keras menentang amalan bid ah dan khurafat

Al-adhkar, hal. 136, ketahuilah bahawa para salafus soleh berdiam diri semasa bersama jenazah. Anda mesti mengambil jalan petunjuk dan jangan terpedaya untuk menolak kebenaran kerana sedikit yang menempuhnya. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya dengan ramai yang mengikutnya. Apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil membaca al-qur an pada jenazah seperti yang berlaku di damsyik, dan bercakap perkara yang luar mauduk kematian adalah haram di sisi Ulama.

Sharh muslim 3/15, mazhab ahli sunnah seluruhnya berpendapat melihat allah adalah salah satu perkara mungkin (harus) pada akal, bukan mustahil. Ulama ahli sunnah telah menetapkan ijma bahawa ia berlaku di akhirat, dan setiap orang mukmin dapat melihat allah, tidak orang kafir Golongan muktazilah, khawarij, dan sebahagian murji ah menganggapnya mustahil dengan tanggapan akal. Pendapat mereka jelas salah dan membelakangi ijma

Al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim, abu bakar Muhammad b. isma il b. Muhammad b. abd al-rahman b. marwan al-awbani al-ma ruf bi ibn khalfun (w. 636) - al-mufhim fi sharh al-bukhari wa muslim

Dr. udah mohsin, sumbangan al-imam al-nawawi kepada al-hadith Mustalah, al-irshad, al-taqrib, rijal al-hadith, tahdhib al-asma , mukhtasar tabaqat al-fuqaha , syarah hadith, sharh sahih al-bukhari, sharh sunan abi daud, sharh sahih muslim, sharh al-arba in, riwayat hadith, riyad al-salihin, al-adhkar, hadith hukum, khulasat al-ahkam

Al-majmu , hingga bab al-musarrah.

Matali al-anwar ala sihah al-athar, ibrahim b. yusuf b. ibrahim al-qa idi al-hamzi al-wahrani dikenali sebagai ibn qurqul (w. 569 H), menghuraikan kemusykilan al-sahihayn, muwatta , syarah dikeluarkan dari kitab mashariq al-anwar, sezkin, tarikh al-turath, 1/221 Matla al-anwar li sahih al-athar, ahmad b. yahya b. ahmad umayrah al-dabi (w. 599 H) - jam alsahihayn

Shabbir Ahmad (t. lalu syeikh melakukan ihram.J. Surabaya: Pustaka Salam Uthmani. the Ruh al-Quds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn al. mengerjakan tawaf dan bersa i.W. Sharaf al-Nawawi (1996). Allen & Unwin. Abu Zakariya Yahya b.t. pengaruh ayyubi yang terakhir 1260 Hashimi.Ibn Jinni. Bayrut: Dar al-Ma rifat. 834 Pada 1236 M. London: G. Al-isyarat ila ma waqa a fi al-rawdat min al-asma wa al-ma ani wa al-lughat Al-Nawawi (1233-1277) Shama il al-Nabi (microform) 1839/40 London: British Library Melalui pelbagai wadah dan kaedah Ibn rushd (1126-1198) Ibn al. 392 H) sirr sina at al-I rab. menawan Granada diterajui oleh pasukan Ferdinand III dari Castile dan menjadi suara tulen bagi membawa perubahan dan menjadi suara tulen bagi semangat C. dan saya melihat dalam kitab al-majmu yang disalin oleh syeikh shaykh shams al-din alayzri al-shafi i. History of the Islamic peoples. Brockelmann (1947). Sahih Muslim ma a sharhihi Fath al-Mulhim. . dan mengulangi tawaf. 57. abu l fath uthman (w. Malaysia sebagai sebuah Negara Islam. lantas pintu madrasah terbuka dengan sendiri tanpa sebarang kunci. IKIM. hal. bahawa penjaga pintu (madrasah) al-rawahiyah menyatakan: syeikh (al-nawawi) keluar pada suatu malam dan saya mengekorinya. gerakan reconquista penaklukan oleh armada Kristian yang menumbangkan empayar terakhir Islam di Andalus. Karachi: Maktabat al-Hijaz Muhy al-Din. New York: Mamluk mesir (1250-1517).). Al-suyuti. al-Husayni (1985). Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi almusamma al-Minhaj. maka beliau keluar dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah.Arabi. dan tiba-tiba kami berada di Mekah. (2005). Austin (1971) Sufis of Andalusia.Arabi (1165-1240) R. Syarah Riyardhus Shalihin.

al-Buyu wa atharuha al-ijtima iyyah al-mu asarah. Idah al-maknun fi aldhayl ala kashf al-zunun. Sharh muslim.). Shakir b. Fawat al-wafayat. Nafh altayyib min ghusn al-andalus al-ratib. Ali Muhammad b. Ahmad al-Katabi (w. Damsyik: Dar al-Maktabi. 824 H) (2000).sehingga ke pertengahan malam. Wallahu a lam Wahbah al-zuhayli (1999).). . azhar al-riyad fi akhbar iyad.t. dan kembali. Kaherah: Maktabat al-Khaniji. Ya udillah. 1041) (1367/1949).ilmiyah.).Ilmiyah. wa dhikr dhi al-wizaratayn Lisan al-Din al-Khatib (1397). dan tibatiba kami sudah berada di (madrasah) al-rawahiyah. Muhammad al-muqri al-tilimsani (t. Muhammad Abdullah Annan (ed. Muhammad Amin b. Shihab al-din ahmad b. al-ihatah fi akhbar gharnatah. Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (1423/1992). 1/216 Bab bahawa orang yang mati di atas tauhid akan pasti masuk ke syurga Apabila hadith yang diungkapkan bercanggah pada zahirnya. Emiriyah Arab Bersatu: Tab ah Sunduq Ihya al-turath al-Islami Isma il Basha b. Beirut: Dar al-Kutub al. maka hendaklah ditakwil supaya dapat dikumpulkan nas-nas syarak dan kami akan menyebutkan sebahagian dari takwilnya yang dapat memberi kefahaman terhadap pentakwilan nas yang lain dengan izin allah ta ala. Adil Ahmad Abd al-Mawjud (eds. lalu saya mengikuti langkahnya dari belakang. Beirut: Dar al-Kutub al. Muhammad b. Lisan al-Din al-Khatib. Muhammad al-Muqri (w. Syeikh al-Adab Ahmad b.

842) (1993).Shams b. Al-nadwah al.t. Abdullah b. Fahras ibn Atiyyah. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. Khalifah al-Umawi (w. Cet. al-Ghunyah. Muhammad b. Tawdih al-Mushtabih.alamiyah li alshabab al-islami Muhammad b. Syeikh b.). Abd al-Malik b. al-Qaysi al-Dimasyqi (w. Abdullah al. Muhammad Makhluf (1349 H). Ikhtilaf usuliyyin tentang sandarannya sebagai hujah Al-musnad: riwayat yang muttasil dan marfu . Beirut: Dar al-Kitab al. Ahmad shams al-Din al-dhahabi (w. Beirut: Dar al-Kutub al. 541 H) (1983 M). Abu Bakr Muhammad b.aydrusi (w.Arabi Abu al-Qasim Khalaf b. ma rifat al-qurra al-kibbar Al-mawsu ah al-muyassarah fi al-adyan wa al-madhahib al-mu asarah. Muhammad Abu al-Ajfan. 748). al-Nur al-Safir. Bashkawal (1374/1955).Arqasusi (ed. Nasir al-Din Muhammad b. 575) (1419/1998). Beirut: Tab ah Dar al-gharb al-islami. Khayr b.).). Al-mursal: riwayat dari tabi in menyatakan Rasulullah (saw) bersabda atau berbuat sesuatu. Qadi Iyad (1402/1982). Muhammad Na im al. Muhammad al-Zahi (eds. Beirut: Dar al-Kutub. Fahrasat ibn alKhayr al-Ashbili. Al-Silah fi tarikh a immah al-andalus wa ulama ihim wa muhaddithihim wa udaba ihim. 22. Kaherah: t. Al-Qadi Abu Muhammad b. 1027) (1405 H).p. 2. Tadrib al-rawi. Mahir Zuhayr Jirar (ed. cet. Shajarat al-Nur al-zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah. Muhammad Fu ad Mansur (ed. Umar b.Ilmiyah. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Muhammad b. Abd al-Qadir b.). Atiyyah al-Muharibi al-Andalusi (w.

Al-mukhtasar fi usul al-hadith. abu al-qasim al-sulami alshafi i (w.allamah ibn hajar al-haytami ala sharh al-idah fi manasik al-haj. al-nawawi. Ibn hajar al-haythami. abd al. hadith yang terputus isnadnya dalam apa jua peringkat.Al-afrad: sama ada riwayat yang tersendiri dari perawi yang lain atau yang tersendiri dari jalur mekah sahaja. Iyad Khalid al-Tiba (ed. tidak dianggap da if sehingga ditentukan seseorang perawi dalam jalur tersebut Al-munqati .izz b. dan tidak halal meriwayatkan hadith mawdu bagi seorang alim yang tahu kedudukan hadith tersebut kecuali dijelaskan keadaannya. Al-bajuri. al-ikhlas wa al-niyyat Al-isyarat ila bayan al-asma al-mubhamat.). ahmad ibn Muhammad (1503-1566 H) Al-ihtimam bi tarjamat al-imam al-nawawi shaykh al-islam. abd al-salam b. muwaffaq al-din hamzah ibn yusuf al-hamawi Hashiyat al. seperti Imam Malik (rah) berkata: bersabda Rasulullah (saw). 660) (1999). ringkasan kitab al-hafiz abu bakar al-khatib al-baghdadi Al-tarkhis bi al-qiyam li dhawi al-fadl wa al-maziyyah min ahl al-islam Al-usul wa al-dawabit Sharh mushkil al-wasit. sharh jawharat al-tawhid Al. Muhammad ibn abd al-rahman al-sakhawi (1427/8-1497 M). Al-mawdu : apa yang dipalsukan ke atas Rasulullah (saw). 5-54 Sultan al. Bidayat al-sul fi tafdil al-Rasul Sallallahu alayhi wasallam tasliman kathira. ta liq Mustafa dib bagha . seperti Imam Malik dari Ibn Umar (rad) al-mu addal: apa yang gugur pada sanadnya dua perawi atau lebih.aziz b. sama ada digugurkan perawi pada awal sanad atau pertengahan atau akhir sanad. Beirut: dar al-fikr al-mu asir. al-jurjani. suyuti Ibn abi al-dunya. ibn al-salah Sharh mushkilat al-wasit.Ulama izz al-din abu muhammad. shajarat al-ma arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a mal Mufhamat al-aqran fi mubhamat al-qur an. abd al-salam. biasanya digunakan dari riwayat tabi al-tabi in dari sahabat. atau imam al-Shafi i berkata: berkata Ibn umar (rad).

atf al-alif al-ma luf ala al-lam al-ma tuf Sains tabi i dalam kurikulum pendidikan tradisional di kurun ke 7/13 Ulama cenderung mempertahankan falsafah akliah dan rasional yang dibawa oleh aliran al-ash ari bertembung dengan fahaman konservatif .). teologi ab al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231) Sayf al-din al-amidi (551-631/1156-1233) Kamal al-din ibn yunus (551-639/1156-1243) Ahli falsafah di zaman ayyubi Afdal al-din al-khunaji (590-646/1194-1248) Athir al-din al-abhari (w. Mesir: Dar Umar li al-taba ah wa l-nashr Idah al-idah bi kalam al-hanabilah al-milah fi manasik al-haj wa al. hilyat al-abrar wa shi ar al-akhyar al-adhkar.umdah Ibn qudamah. al-nawawi wa ibn al-taymiyah.umrah. sharh al.Al-nawawi (1970). oleh abd al-Mun im Ibrahim Ibn taymiyah. ahmad ibn abd al-halim (1263-1328 M). Alexandria. 663/1264) Siraj al-din al-urmawi (594-682/1198-1283) Abu l Hassan al-daylami. Abd al-qadir arna ut (ed. muwaffaq al-din abdullah ibn ahmad (1147-1223 M). 1913 M) Ulama mantik. Muhammad ibn abdullah al-jurdani (w. kitab umdah Misbah al-zalam wa bahjat al-anam fi sharh nayl al-maram min ahadith khayr al-anam.

a lam al-muhaddithin. Ibrahim al-khattabi al-busti al-shafi i al-muhaqqiq. umar b. 279. Tarjamah imam al-nawawi. antaranya ialah kitab al-minhaj fi sharh muslim al-dhahabi. 478/1085) mendapat naungan dari pemerintah politik di timur dan kerajaan ayyubi di Syria. dr. dan ia zahir sebagaimana keterangan bab yang kami kemukakan dan ia adalah maksud imam muslim untuk memasukkan hadith di sini keberkesanan menetapkan lafaz. ibn al-salah. dan al-daraqutni termasuk dari kalangannya. al. zad al-ma ad 3/682. dan allah telah memberikan manfaat kepada umat dari hasil tulisan dan karangannya yang berkembang dan mengalir ke seluruh pelusuk tempat. menafikan ikhtilaf hadith . Muhammad Muhammad Abu Syahbah.sharh muslim 4/164. belajar selama 10 tahun Mendengar kutub al-sittah.ibar 5/312. ali al-taflisi Dr. ulum al-hadith. kitab ma alim al-sunan Ibn qayyim al-jawziyah. imam abu sulayman ahmad b. kezahidan. ibn kathir. tadhkirat al-huffaz. syaikh al-madhhab. dan ia merupakan syarahan yang bersifat sederhana yang diusahakan oleh penulisnya agar tidak terlalu ringkas sehingga mengenepikan fakta-fakta penting dan tidak terlalu panjang yang membawa kemualan dan kebosanan tarjamah bab . Sharh muslim 1/129. 4/1473 Membaca kitab al-muntakhab fakhr al-din al-razi. Lamhat min manhaj al-imam al-nawawi fi sharh sahih muslim. al-juwayni (w. ia adalah ilmu yang tinggi yang dikuasai oleh ulama al-huffaz. sebahagian kitab al-mustasfa al-ghazali. kewarakan dan kebesaran dan kewibawaan akliah yang tidak mampu dicapai oleh fuqaha dan ulama lain di zamannya Tarikh al-islam 252. 201. al-fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyyin.Fakhr al-din al-razi (543-606/1149-1210). dari alallamah al-qadi abu al-fath umar bundar b. abd al-karim mastur al-qarni. kekuatan ibadah. Nawa. Muhammad b. al-maraghi. al-bidayah 13/278.

al-jami li ahkam al-qur an 5/42 Hal. ata . mohd zawawi Abdullah. jumhur ulama berselisih pendapat berhubung dengan penjaga anak yatim yang memakan hartanya sekadar perlu. 18/153 (kitab al-tafsir). selesai pagi khamis. ini adalah pendapat imam al-shafi i dan jumhur ulama. ) sebelum ( ) . sekiranya ia memerlukannya (jika ia miskin). 5/165 Adab hamalat al-qur an. adakah wajib dibayar ganti atau tidak? Menurut pendapat yang sahih (al-asah) dalam mazhab shafi i. Hassan al-basri. Dr. Al-nisa. (dan jangan kamu mendesak budak-budak perempuan kamu untuk melacurkan diri sekiranya mereka ingin menjaga kehormatannya. 666 H. tidak diwajibkan kepada penjaga membayar ganti (sharh muslim 18/157) Kerana ia mengambil haknya sebagai penjaga Pendapat yang dipilih oleh imam al-nawawi ini ialah pendapat al-nakha i. Al-imam al-nawawi mufassir berdasarkan kitab al-tafsir dalam syarh muslim. dan setiap hadith membenarkan hadith yang lain Takwil imam malik dan abu hanifah. 23 Dis 1267. (dan orang yang sudah kaya maka hendaklah ia menghindar dari menggunakan harta. Al-nawawi. Tafsiran beliau menjadi pilihan ulama. qatadah. ulama shafi i 12/17. 156. dan orang yang faqir harus mengambilnya secara yang makruf) Imam al-nawawi: diharuskan penjaga anak yatim memakan hartanya sekadar hajat. al-nur 33. Sharh sahih muslim. 6. Pendapat ini dipilih oleh al-qurtubi 5/42 Pendapat ulama Iraq harus mengambil harta anak yatim sekiranya ia bermusafir kerana urusan harta anak yatim tersebut. Pendapat ini asalnya adalah pendapat sayyidah a ishah (rad). Sharh muslim 18/163. rabiul akhir. Muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi. kaherah: matbu ah al-misriyah wa maktabatuha.tidak ada pertelingkahan dan percanggahan antara hadith-hadith rasulullah (saw). dan barangsiapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya allah setelah paksaan itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang) Al-nawawi: di dalam senua naskhah sahih muslim ditulis kalimah ( ( ( ) ).

Muhammad b. ulama yang mengupas tentang gharib al-hadith. 1250 H). anas (w. abu Muhammad abdullah b. Mahasin al-takwil 12/4522 ) demi allah. sharh al-bukhari. khayr al-abadi (2004). adalah tafsiran bagi ayat ini dan bukan sebahagian dari al-qur an yang diturunkan.arabi (w. al-nawawi (w.ulum wa al-hikam . memaksa perempuan melakukan zina adalah haram baik yang dipaksa itu rela atau tidak. ahmad al-wadiyashi al-andalusi. hal. Muhammad abu al-laith al-khayr al-abadi. al-mufhim fi sharh ma ashkala min talkhis sahih muslim. yazid al-qazwini Al-darimi. 676) Al-shawkani (w. malik b.161). nayl al-awtar sharh muntaqa al-akhbar Ibn rajab al-hanbali (w. 368) khattabi (w. abu al-hasan ali b. khalaf b. 323-4. 536) Qadi iyad (w. Sharh al-ahadith al-nabawiyyah. abu abdullah Muhammad b. Tujuan penambahan ( ) ialah untuk menjelaskan bahawa ampunan dan rahmat Allah hanya khusus bagi perempuan-perempuan yang dipaksa berzina tidak untuk orang yang memaksa mereka. 449). ( ) demi Al-nawawi: adapun maksud (sekiranya mereka ingin memelihara kehormatan diri). abd al-malik b. Selangor: dar al-shakir. cet. ialah untuk menjelaskan hal yang lazim. umar b. 179) ibn abd al-bar (w. ta sis wa tatbiq Ibn majah. al-qurtubi (w. 544). ibn al. 671). Bagaimanapun maksud ayat yang umum ialah. 388) ibn al-battal. 795) jami al. 4. ali b. abdullah al-nisaburi Ibn al-mulaqqan. tadhkirat al-muhtaj ila ahadith alminhaj ulum al-hadith asiluha wa mu asiruha. Diriwayatkan bahawa Hassan al-Basri setiap kali membaca ayat ini berkata: ( allah. Sufyan al-thawri (w. Dan tidak ada seorang ulama yang membaca ayat ini dengan tambahan ( ).Kalimah ( ). kerana tidak dinamakan paksaan sekiranya wanita tersebut merelakan dirinya berzina. 543). al-mazari (w. abd al-rahman Al-hakim. battal al-maghribi al-qurtubi al-maliki al-ma ruf bi ibn allajjam (w.

). salamah b. musa alhamdani al-shafi i. mukarram al-afriqi al-misri (t. hal. al-khatib. mensyarah sesuatu. Muhammad b. ya qub al-shirazi. 806). abu bakar muhammad b. yusuf b. 1. sharaf al-din al-husayn b.arab. juz. manzur b. Damsyik: 1/467 dari Jabir (rad) dan lainnya. fath al-bari. Ratib hakimi (ed. Himas. ayyub b. musa b.t. al-tahawi. 5/298. Muhammad b. 61 hadith mansukh yang dinyatakan oleh imam al-shafi i. al-umm 6/130. berhubung peneguk arak bahawa Nabi (saw) bersabda: (sekiranya beliau meminumnya maka hendaklah dirotan. al-tirmidhi al-sunan 4/48. Al-fayruzabadi. ali b.) lisan al. majd al-din abu tahir Muhammad b. al-nawawi (rah). 289 Ibn manzur. ibn manzur.iraqi (w. menjelaskan. al-hazimi. maka haruslah dibunuh) al-nawawi: ijma ulama telah mengambil dalil yang menasakhkan hukum ini. nasb al-rayah li ahadith al-hidayah . 2/ hal. maka dikeluarkan darinya isyarat bahawa ibarat difahami dengan maksud lafaz yang umum tidak dengan sebab yang khusus al-zayla i. al. uthman b.Al. 497 Sharh muslim. dan sekiranya ia masih meminumnya pada kali keempat. al-tibi. menyingkap. 1/18 dan syaikh kami shaykh al-islam al-bulqini. al-i tibar fi bayan al-nasikh wa al-mansukh min al-akhbar. al-qamus al-muhit. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib. abd almalik b. Disokong oleh ibn hajar 12/71. thabit al-baghdadi. al-sharh. salamah. ibn hajar. al-faqih wa al-mutafaqqih 1/125. abu ja far ahmad b. al-khulasah fi ulum al-hadith. ikhtilaf al-hadith. Muhammad b. musa al-hanafi. tetapi membawa makna khusus. sharh ma ani al-athar 3/161. yakni meluaskannya Al-fayruzabadi. 9/601 (juzuk akhir kitab al-umm).iraqi berkata: hadith ini dinyatakan dengan lafaz am. abdullah. Muhammad b. Beirut: dar sadir. menerangkan dan mentafsirkan (sesuatu). Cet. abu bakar ahmad b. jamal al-din abu Muhammad abdullah b.

bayan. abu bakar b. umar al-misri Al. yang maqbul dan bertentangan maknanya secara zahir Musykil al-hadith.. Universiti Ummul Qura. bardizbah al-ju fi Asas yang kukuh dari sudut adabiyat. Al-nasa i.). Al-khayr al-abadi. ali b. berdasarkan kaedah bahasa arab dan usul syariat dengan kemampuan dan keupayaan akal Al-qanuji.ulum dari hikayat al-qannawji (1248-1307).ayni mengupas maksud bahasa pada lafaz hadith. sulaiman b. syu aib Ahmad b. atau lebih. abu bakar b. al-husain b. Muhammad b. minhaj al-sunnah al-nabawiyyah (saw) Al-baihaqi.ulum al-washy al-marqum fi bayan ahwal al. ahmad Musnad abu ya la. Muhammad abu al-laith (1411/1990). ma ani.D. Beirut: dar al-kutub al. al-muthanna al-mawsili al-tamimi Majma al-zawa id wa manba al-fawa id. keupayaan lughah. kashf al-khafa wa mazil al-ilbas amma ishtuhira min al-ahadith ala alsinat al-nas Al-bukhari. al-mughirah b. abu bakar ahmad b.ilmiyah. Makkah al-Mukarramah) ilm al-bu d al-makani wa al-zamani. ilmu syarah hadith ialah ilmu yang mengkaji maksud hadith Rasulullah (saw). isma il b. abd al-jabbar zakar (ed. abu abd al-rahman ahmad b.abbas ahmad b. hal 55. i rab. abu al.ulum. abu bakr ayyub al-zar i Ibn taymiyah. termasuk ilmu dirayah matan alhadith . bayan mushkil al-athar li al-tahawi al-juzu althamin: dirasah wa tahqiq (Tesis Ph.ajluni. hanbal al-syaibani.Al-arniqi (atau al-azniqi) menyebut dalam madinat al. kesusasteraan. abu al-qasim sulayman b. ahmad b. Hassan khan (1978). abu abdullah Muhammad b. abjad al. al-musnad Ibn qayyim al-jawziyah. abd al-halim al-harrani. 2/336 Mu jam al-tabrani. hadith yang maqbul yang tersembunyi maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan ta ammul atau bersandarkan dalil yang lain. syarah hadith. abu abdullah Muhammad b. setiap dua hadith. dan tafsiran ayat al-qur an. siddiq b. ali Sharh nukhbat al-fikr. Imam al. (pengaruh tempat dan masa). mukhtalaf al-hadith. ali b. saraf.

kemudian dikenakan di jari Abu Bakar (rad). Al-khattabi berkata: dan dimakruhkan bagi wanita mengenakan cincin perak kerana ia dari syi ar (penampilan) kaum lelaki. badr al-din abu Muhammad Mahmud b. . 14/67. Al-nawawi: pandangan ini da if atau batil tidak ada asalnya dan yang benar ialah tidak dimakruhkan bagi wanita menggunakan cincin perak. Dan ia tidak difardukan ke atas setiap orang bersalahan dengan pendapat sebahagian dari ulama. Muhammad al. dan telah saya bentangkan dalil dalam setiap permasalahan ini dengan jelas dalam kitab (al-majmu ) sharh al-muhadhdhab. dan sebahagian Ulama salaf di Syam menganggapnya makruh kecuali bagi sultan dan telah meriwayatkan athar tentangnya. ahmad b. berlainan dengan pendapat imam daud (al-zahiri). kemudian di jari Umar (rad) kemudian di jari Uthman (rad).asqalani Al. 1/26 Dan jemaah telah menterjemahkan babnya 5/151 muslim hadith abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: solat berjemaah lebih afdal dari solat seseorang kamu secara bersendirian dengan dua puluh lima kelebihan.Ibn hajar. dan dikatakan: hukumnya sunat. dan pandangan yang terpilih (al-mukhtar) ialah ia merupakan fardu kifayah. dan beliau menambah: sekiranya tidak mendapati cincin emas maka hendaklah dicampur dengan acuan za faran supaya kelihatan kuning dan acuan lain yang seumpamanya.ayni. rasulullah (saw) menggunakan cop dari perak pada cincin yang dipakai di jari Baginda (saw). hadith ibn umar (rad). ahmad Sharh muslim. dan pendapat ini shadh dan munkar. Al-nawawi: dan para jemaah dari ashab kami dan ulama jumhur berhujah dengan hadith ini bahawa berjemaah bukan merupakan syarat sah solat. ali b. Al-nawawi (rah): dan kaum muslimin telah ijma mengharuskan pemakaian cincin dari perak ke atas lelaki.

al-fadl al-tamimi al-asbahani al-syafi i (rah). al-kashif an haqa iq al-sunan. Muhammad b. wallahu a lam . Muhammad b.Naskhah kitab sharh muslim dan manuskripnya. al-juhani dengan huruf jim berbaris hadapan. Dan telah kami sebutkan di fasal terdahulu di awal syarah. Dan adapun ma bad al-juhani. 2/108-9. dalam kitabnya al-tahrir fi sharh sahih Muslim 1/130. tarikh al-turath al. imam abu al-hassan ali b. 10/28. battal al-maliki al-maghribi dalam sharh sahih al-bukhari. sehingga sekiranya riwayat mawquf lebih banyak dari marfu maka dihukumkan marfu . Al. 3/282.allamah al-husain b. disebut oleh al-daraqutni dalam mustadraknya. khalaf b. abdullah al-tibi (w. 12/66. di antaranya ialah imam al-bukhari dan yang lainnya.arabi 1/212-4. dan paling banyak dirujuk. yang sebenarnya ia adalah riwayat mawquf dari ka ab kerana yang merafa kan hadith ini tidak diperkukuh dengan hafiz. antaranya ialah rujukan pada juz 1/34. ialah nisbah kepada juhaynah sebuah kabilah dari quda ah 5/80-81. bahawa hadith yang diriwayatkan secara mawquf dan marfu . 4/123. isma il b. carl brocklemann. maka wajib diterima dan tidak dikesampingkan kerana kelupaan atau kekurangan orang yang menyatakannya mawquf. dan hadith ini juga telah diriwayatkan oleh al-daraqutni dari jalan lain dengan marfu . 2/ba . hadith ka ab b. maka berkata abu sa id abd al-karim b. Mansur alsam ani al-tamimi al-marwazi dalam kitabnya al-ansab. fuqaha dan muhaqqiqun dari para muhaddith. Fath al-bari. 6/582. dan sandaranku dan puncak perhatianku ialah kitab syarah Muslim oleh imam al-mutqin muhy al-din al-nawawi kerana ia paling baik dalam menggarap faedah. 743 H). 2/48. 9/214. al-nawawi menjawab istidrak al-daraqutni. 5/51. 11/160. hanya diriwayatkan secara mawquf dari riwayat Mansur dan syu bah. Merujuk Imam abu Muhammad al-husain b. 7/149. fu ad sezkin. 8/502. tarikh al-adab al. dan dalam riwayat ini jelas perbezaannya dan dalilnya telah dikemukakan bahawa hadith ini merupakan penambahan dari perawi thiqat (ziyadah al-thiqat). ujrah yang dikeluarkan oleh muslim ini. mas ud al-baghawi al-shafi i Imam abu abdullah Muhammad b.arabi 3/181. dan paling tepat dalam penilaian dan hukum. dianggap sebagai marfu mengikut mazhab yang sahih yang dipegang oleh ulama usul.

menyatakan dalam riwayat dengan huruf ra Jenis-jenis syarah hadith.arus sharh al-qamus Syarah hadith terpilih.aliyyah fi sharh al-hadith al-musalsal bi l-awwaliyyah (sharh hadith ummu zari . dari periwayat sahih muslim. nabi (saw) ketika dalam musafir berlindung dari al-hawr ba d al-kawn perubahan selepas ketenangan al-nawawi: begini yang disebut dalam kebanyakan naskhah sahih muslim al-kawn dengan huruf nun. Al-mirqat al. Dan berkata: dan al. Kitab sharh hadith ummu zar in. Muhammad al-husayni. 1. taqiyuddin Muhammad b. kashf al-zunun. hadith abdullah b. oleh qadi iyad (w. (w. kebesaran kitab . ali. oleh imam al-suyuti (w. sarjas. bahkan hampir kesemua naskhah di negeri ini dinyatakan dengan huruf nun.id al-shafi i (w. dengan huruf ra. syarah imam al-nawawi ke atas kitab sahih muslim Syarah kitab pilihan.udhri dengan al-kawr . dalil al-falihin li riyad al-salihin Dari sudut hajm.Riwayat muslim. 702 H) Syara h hadith pada kitab. 2/1036-40 Syarh hadith yang tertentu. syarah imam al-nawawi pada kitab al-arba in dan syarah kitab riyad al-salihin. 544) Kitab muntaha al-a mal fi sharh hadith innama al-a mal. dan begini yang ditetapkan oleh para huffaz yang handal dalam sahih muslim Al-qadi iyad berkata: dan begini yang diriwayatkan oleh al-farisi dan lainnya. ibn daqiq al. 1205 H). Dan beliau berkata: dan yang makruf dari riwayat asim yang dikeluarkan oleh muslim ialah dengan huruf nun 9/94 Al-maziri. hadith hukum Al-ilmam fi ahadith al-ahkam. syarah hadith dalam kitab tertentu Syarah hadith yang tertentu. oleh abu al-fayd Muhammad murtada b. 911) 3. penulis kitab taj al. 2.

hal. 794 h). al-nawawi 2/80 hadith mentafsirkan hadith. mengemukakan tarjamah rijal malik mengikut huruf mu jam. 786 H). syarahan ringkas terhadap hadith. Cet. 1. kashf al-zunun 1/32 sharh al-mamzuj. ali al-kirmani (w. 114. qadi al-qudat badr al-din Mahmud b. syarahan yang bercampur ibarat matan dan huraian dalam satu petikan. 923 H) Sharh hadith yang berkait dengan matan. hal 204-6. abu abdullah muhammad b. Uslub syarah. isyarat dan faedah hadith Kashf al-zunun 1/541 Syarah al-bukhari. al-muqaddimah 1/2 Syarah mutawassit Al-kawakib al-darari sharh al-bukhari. kashf al-zunun 1/541 Syarahan besar/ meluas muwassa Al-tamhid. Al-hittah fi dhikr al-sihhah al-sittah. Sahih al-bukhari. al-tanqih. potongan ayat dan athar. kashf al-zunun 1/541 umdat al-qari.Syarahan kecil dan ringkas. abd al-bar (w.ayni al-hanafi (w. satu jilid. 10 juzuk. khalifah al-washtani al-ubbi al-maliki (w. hadith ditafsirkan dengan athar. Beirut: dar al-kutub al-ta limiyah. kitab irshad al-sari ila sharh sahih al-bukhari. 855). Fath al-bari. shams al-din Muhammad b. ibn hajar (w. ibn abd al-bar. syeikh badr al-din Muhammad b. belum pernah ditulis seumpamanya. Mustafa al-bugha. al-kattani. mengeluarkan hadith yang lain dengan sanadnya. dr. tabi in ibn abd al-bar. oleh al-qastalani (w. al-tamhid 1/9 hadith mentafsirkan al-qur an. ibarat ringkas. kitab 70 jilid. sahih muslim 1/90. 463). al-risalah al-mustatrafah. sharh al-nawawi. tahqiq Mustafa al-bugha. abi umar b. bahadir b. ahmad al. abdullah al-zarkashi al-shafi I (w. muqaddimah hady al-sari dalam satu juzuk. 827) Abu al-tayyib al-sayyid siddiq hassan al-qinnawji (1405/1985). perbahasan matan. 852 H). ikmal al-mu lim. menukil pendapat sahabat. al-tamhid 1/172 . sharh mukhtasar kitab al-bukhari. yusuf b.

a. 60 abdullah b. ibn qutaybah 11/76 syawwat. al-muhalla ibn hazm.syarah hadith dengan kitab gharib al-hadith sharh al-nawawi. Cet. 8. di dalamnya terdapat tiga jenis sebutan bahasa. bahagian hal ehwal islam.azim oleh ibn kathir. Sharh al-nawawi. 1. Kitab yang menyerupai rujukan asli. mumtaqi . dalam apa-apa mauduk. arab Saudi: dar ibn affan. kutub al-sittah. tarikh Baghdad khatib al-baghdadi. ha. kitab yang mengemukakan riwayat hadith dengan isnad. tuhfat al-ashraf fi ma rifat al-atraf oleh almizzi. muntaqi al-lawn. tarikh al-rusul wa almuluk ibn jarir al-tabari. daud al-bankalisiy. sallam dari al-asmu i dalam kitabnya sharh gharib al-hadith al-hirawi dalam al-gharibayn dari al-azhari 1/172. takhrij al-hadith nash atuhu wa manhajiyatuhu. naskhah jawi. tafsir al-qur an al. sunnah dan tafsir. hadith berubah warna. al-risalah al-shafi i. alshafi i. majid wafi turjumah al-arba in al-qudsiyah ba d al-arba in al-nawawiyah manar al-islam. mubtaqi . Berkata ahli bahasa. syarif b. hal. 2/217. tafiran al-hirawi terhadap lafaz ini dalam kitab al-gharibayn Terjemahan riyad al-salihin. 1981. tahun vi. al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm. manhajiyah fiqh al-hadith inda al-qadi iyad fi ikmal almu lim bi fawa id muslim. al-husain b. muwatta malik. musnad ahmad. abu ubayd al-qasim b. Masadir al-hadith. Muhammad (1414/1993). bil (vi). salim bahreisj Unit quran. menukil tiga bahasa dari al-kassa i. al-jawhari dan lainnya. kitab al-um. al-dur al-thamin sharh al-arba in Abu al-laith al-khayr al-abadi (1999). abd al-qadir. jabatan perdana menteri. tafsir ibn abi hatim. rujukan hadith Kitab hadith yang asli. nasb al-rayah oleh al-zayla i . kitab yang mengemukakan hadith yang dikutip dari kitab yang asli beserta isnadnya. Al-khabar. tafsir ibn jarir. Selangor: dar al-shakir. Indonesia h. Ibrahim al-harbi 9/160. diselitkan dengan ulasan dan kupasan singkat.

sahih al-bukhari 2/795. imam al-bukhari bermaksud dengannya untuk menolak pendapat mereka yang mengambil dalil bahawa diperbolehkan menahan kafilah. Muhammad al-ashbili al-maliki. Dan hadith adalah pentafsir kepada sebahagian hadith yang lain. lalu Nabi (saw) melarang kami dari membelinya sehingga makanan dibawa ke pasar. talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-rafi i al-kabir ibn qayyim al-jawziyah. lalu dilarang oleh Rasulullah (saw) untuk membelinya sehingga dipindahkan . kitab al-buyu . 2059 ibn hajar 4/376. syarat quraisy kerana keahlian dan keupayaan kabilah quraisy dalam membenamkan ikhtilaf dan perselisihan dan mengumpul kekuatan dan kalimat al-bukhari (rah) dari abdullah ibn umar (rad) berkata: kami menahan kafilah. umar dari nafi . al-suyuti. mu jam al-sahabah ibn hajar. kerana perkataan mutlak dari ibn umar (rad). ibn hajar. hadith 2058. harun. Hal. abu al-husayn abd al-baqi b. al-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-shar iyyah ibn khaldun. bab tempat akhir menahan kafilah 4/376. qani . kitab yang mengemukakan riwayat hadith yang dikeluarkan dari kitab-kitab hadith yang asli tanpa menyebut isnadnya. al-jami al-saghir. muqaddimah. kami menahan kafilah . al-suyuti al-ruyani. hadith 2058 . 195. Kerana maksudnya ialah mereka menahan kafilah di tempat tinggi dari pasar sepertimana disebut dalam riwayat ubaydullah b. al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. Albukhari mengatakan. abu zayd abd al-rahman b. dan tidak ada dalil padanya. Fath al-bari. dan membeli makanan dari mereka. ia bermaksud dari tempat tinggi yang terpisah dari pasar sebagaimana dinyatakan dalam hadith ubaydullah (rad) yang berkata: nafi memberitahu saya dari abdullah (ibn umar) (rad) yang berkata: mereka membeli makanan dari tempat yang tinggi dari pasar dan membeli di tempat mereka.rujukan yang tidak asli. abu bakr Muhammad b. bulugh al-maram min jam adillat al-ahkam. musnad ibn qani . maka hadith ini membawa dalil bahawa penahanan (kafilah) yang tidak ditegah ialah apa yang telah sampai ke pasar. riyad al-salihin al-nawawi. Dan imam malik telah menjelaskan dalam riwayatnya dari nafi dengan pernyataan hadith: (dan jangan ditahan bekalan makanan sehingga ia sampai ke pasar).

al-nasikh wa al-mansukh fi al-hadith. ubayd al-ghubari. sufyan memberitahu kami. dieja dengan huruf jim berbaris atas.ilmi. Dan abdah dieeja dengan huruf bab berbaris sukun. Selangor: dar al-shakir.Ibn hibban.ilmi wa al-turath al-islami. Fat al-bari 1/10. majallat al-bahth al. 1/160 saya diberitahu oleh Muhammad b. abu al-faraj abd al-rahman b. Beirut: al-maktab alislami. 105 . 105. abu hatim Muhammad b. abu kamil al-jahdari dan ahmad b. sharh sahih muslim. bilangan 1. makkah al-mukarramah. markaz al-bahth al. abdah. jami ah umm al-qura. Beirut: Dar ihya al-turath al. dan huruf ba berbaris atas. dan al-jahdari namanya ialah al-fudayl b. Abu al-laith (1425/2004). maka dieeja dengan huruf ghayn berbaris hadapan. ahmad al-tamimi al-busti Ibn al-jawzi. hanya dinyatakan dengan lafaz seperti sebahagian dari mereka atau berkata syeikh atau lainnya. dan selepasnya huruf ha mati. 99 Adab dalam mengupas dan mensyarah hadith. akal menerima khabar (naql) yang sahih dan menetapkannya sebagaimana dinyatakan. beliau ialah ibn uyaynah b. hal. Cet. Muhammad. hal. murri (1392 H). ali b. kashf al-zunun 1/37-38.arabi. 1398 H al-nawawi. abu zakariya yahya b. kaedah dalam mentafsir khabar ghaib. hal. hibban b.as as (1416/1996) dirasah naqdiyah fi ilm musykil al-hadith. Ibrahim al. mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. Husain. qanuji 101-2. sharaf b. abi imran al-hilali abu Muhammad al-makki Al-mubham: perawi yang tidak disebutkan namanya. Adapun al-ghubari. 2.

. al-nawawi. zikir-zikir yang berencam. kitab al-asma . daqr.com/2007 riyad al-salihin. kitab memelihara lisan.com/ Al-adhkar. dar ta arud al. Ahlalhdeeth. al-tawqif ala muhimmat al-ta arif Ibn taymiyah al-harrani. al-sa igh dan jemaah ke nawa http://apit. tilawah al-qur an. himpunan doa dan istighfar qadi al-qudat izz al-din Muhammad b. (w. zikir waktu malam dan siang. adab ketika makan dan minum. Zikir dalam solat-solat yang khusus. 21 kitab. dan hal yang berkait dengannya. http://www. farh al-lakhmi (w. zikir dalam sakit dan kematian dan yang berkait dengannya. selawat ke atas rasulullah (saw). dan dalam solat. ketika berpuasa. di medan jihad. allan.al-eman. muhaddith ahmad b. Kamel mustafa hallak Multaqa ahl al-hadeeth. 1057 H. dan ketika bermusafir. islamlib http://www. saya tidak akan membiarkan sesiapa menggelar saya muhyiddin.aql wa al-naql Al-maqasid fi al-tauhid wa al. menunaikan haji.ibadah wa al-usul wa al-tasawwuf Bustan al.wordpress. meminta izin dan bernikah. pujian pada allah.Muhammad abd al-ra uf al-manawi. 699 H).arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Al-tanqih fi sharh al-wasit 40 dichos (hadices) del profeta mohammad (saw) el imam al-newawi (Perancis).com. zikir dan doa kerana hal yang tertentu. Agama tetap hidup selamanya walaupun tidak diperjuang oleh sesiapa. adab memberi salam.

perkara muhdathat. 91. ibn al-nadim. diringkaskan. dan hidup di masa mamluk baybars (p. damsyik. 89. Al-zabidi (1311 H). mengumpulkan antara al-mu lim. 388 H). sharh sunan abi daud Al-mufhim. baybars tumpaskan tartar di syam. mas ud al-zawawi (w.allamah isa b. 1/27 . Al-sakhawi. Muhammad b. tabyin kadhib al-muftari. nukat dari i rab Kaedah pengurusan kewangan dan keutamaan adalah . ithaf al-sadat al-muttaqin. sharh singkas kitab al-bukhari. raja koptik mesir keturunan turki Al-nawawi. imam nawawi mengatakan: sekiranya semua kitab-kitab agama dalam islam hilang. 658-676 H/ 1260-1277 M) Sharh muslim Al. al-mufhim. besar keberkatannya I lam al-sunan. tumpuan isu telah dikupas Ibn asakir (1347 H). ahli sejarah 1265. khitab al-busti al-khattabi (w. kaherah. abu sulayman ahmad b. ibn kathir: beliau menghimpunkan di dalamnya syarahan ulama salaf dari maghrib dan yang lainnya dan menambah serta meringkas keterangan. lahir di akhir dinasti ayyubi. kecuali kitab al-ihya . ikmal al-ikmal. 97 Menurut Imam al-shafi I. hal. Suyuti. bid ah yang tidak tercela Muhammad al-Jurdani. nukat Ma alim al-sunan. al-qurtubi. disusun dan dikemukakan bab. syarah lafaz gharib.Kurun ke 7. Ibrahim b. baybars. 827 H). syarahan bagi kitab al-mukhtasar. bid ah yang sesat. al-minhaj Al-ubbi (w. alikmal. Seakan-akan ia adalah al-qur an. 744 H). Al-minhaj sharh muslim. al-jawahir al-lu lu iyyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Ihya ulum al-din. ia cukup menggantikan kesemuanya.

hassan bandung al-indonesi (1887-1958). terjemahan bulugh al-maram. sharh sunan abi daud. dengan ta liqat al-syeikh al-musnad muhammad yasin al-fadani al-indonesi. abdullah al-talidi (1995). kuliah subuh pada membicarakan hadith empat puluh.html bustan al-muhaddithin (tulisan parsi). Turath al-mugharabah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi.net/riyad. syarah hadith 40 Imam nawawi Muhammad b. putera kepada shah waliyullah al-dehlawi takmilat fath al-mulhim oleh shabbier ahmad usmani oleh Muhammad taqi uthmani. shah abd al. badi al-sayyid al-lahham Ibn rajab al-hanbali. menggunakan syarh al-nawawi tarikh dimashq. 736isyrin juz an fi sharh isyrin hadithan Sharh ilal al-tirmidhi Sharh sunan al-tirmidhi Al-adhkar. al-dur al-mandud Muhammad bukhari. dr. abd al-kafi al-subki (w. dan saya ingin membantu ahli kebaikan dengan memberikan kemudahan dan menunjukkan jalan. ahmad b. ibn asakir. dibuka pada sya ban 630 H . dan al-syaikh Muhammad najib al-muti i Syeikh al-sayyid ahmad samit. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah Juhud ulama dimashq fi al-hadith fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. dar al-hadith di masjid al-umawi. muqaddimah.virtualave. a. taqiyuddin ali b. zayn al-din abd al-rahman b. 1410). dan menerangkan landasan dan mengemukakan dalil tentangnya http://bewley. dilengkapkan oleh ulama hadrami dan iraqi lampau. 756). kemudian al-makki (w. rajab al-baghdadi kemudian al-dimashqi (w.Takmilah Al-majmu .aziz al-dehlawi (1745-1822).

ahmad b. kanzul amin fi sharh al-arba in min kalam sayyid alalamin (saw) hadith empat puluh. asbiran ya kub Muhammad pauzi haji awang Diterjemah. syaikh jamal al-din abd al-kafi b. 2. ridwan Muhammad ridwan (ed. Pemeliharaan anggota. Beirut: dar al-irshad. Bertaqwa pada allah (swt) dalam keadaan zahir dan tersembunyi Menjalani kehidupan berlandaskan sunnah dalam perkataan dan perbuatan Istiqamah dengan perjuangan baik diterima atau ditolak oleh seseorang Rida dan berserah pada allah dalam kesulitan dan kemewahan Bergantung pada allah dalam kesenangan dan dugaan The reliance of the traveler: a classic manual of Islamic sacred law. ma yajibu ma rifatuhu min al-din 85 Dasar tasawwuf 1. Muhammad zayn kelantani. ahmad ibn najib al-misri. berbeza mengikut penilai dan pentahqiq kitab. denys Johnson davis (abd al-wadud) Dasar-dasar penting syariat Al-maqasid. 689) mukhtar b. selesai isnin. Riyad al-salihin. Hal. 5. itali Al-nawawi (1389/1969). Diakhiri kitab al-manthurat wa al-malah. abd al-malik b. Swahili. umdat alsalik wa uddat al-nasik 45. ezzeddin Ibrahim. abd al-kafi al-raba i aldimashqi (w. german. 4. 372 bab. 3. 4 ramadan 670 H. jepun. Norway.imam dan khatib jami umawi. perancis. 1903 hadith. sunnah dalam solat. . (fitnah akhir zaman) kitab al-istighfar An-nawawi s forty hadith.). ustaz mustafa abdul rahman. 469.

Muhammad b. rubah. 407. jami al-shaml fi hadith khatim al-rasul (saw). thabit al-tamimi (w. ibn al-zubayr. tahdhib altahdhib 4/101. sekiranya kamu mencintai allah. Muhammad b. hulliyat al-awliya 6/356. hanbal al-syaibani (w. mursal tabi i. harithah. sa id b. jarir. ali (rad) dari kalangan sahabat yang kecil yang menyampaikannya dari nabi (saw) hadith yang tidak didengarnya dari nabi (saw) dianggap hujah. . Ibn al-salah. bishr. huruf ba berbaris atas. zubayd. hasan b. habib. yusuf (1406/1986). hadith lebih seratus ribu. yusuf. bashir. semuanya dieja dengan huruf hamzah berbaris hadapan. fasal dalam menetapkan sejumlah nama yang samar (al-mushtabih) yang berulang dalam sahih al-bukhari dan muslim Antaranya ubay. khirash. jika ditolak dari jumlah yang diulang dan hadith maudu . viii. zubayr. termuat dalam musnad ahmad. musqit: wizarah al-turath.000. hazim. dan huruf ya bersabdu 40. dan pendapat yang sahih ialah menolak hujah dengan hadith mursal sekiranya tidak dikemukakan riwayat lain yang menguatkan sanad. maka ikutilah aku. katakanlah. husayn. 55. yasar. nama-nama lain seperti al-barra . 241/855) Sharh muslim. ziyad. hadith yang sampai kepada umat islam sekitar 30. masruq al-thawri (w. hakim. itfish. mursal al-sahabi seperti dari ibn abbas. sunnah dalam puasa 80. yazid. sunnah haji Qur an 3:31. 39. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha pengasih Maqasid.73. wafa al-dimanah 1/14. ulum al-hadith. 161/778). nescaya allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-dosamu. hizam. ibn umar. tadhkirat al-huffaz 1/203 Abu abdullah ahmad b. merangkul keseluruhannya. Imam al-qutb. hal. Abu hanifah al-nu man b. 150/767) Abu abdullah sufyan b. hayyan. dan hal tersebut adalah kerana kejahilan tentang kedudukan dan keadilan perawi yang gugur. Itfish.

beliau ialah zubayd b. al-harith tidak disebutkan dalam kedua-dua kitab al-sahihayn selain dengan nama ini. al-hamdani Ini semua lafaz yang bermanfaat dalam perbincangan al-mu talaf dan al-mukhtalaf Bandingan perawi muwatta . silm. Muhammad b. syeikh al-bukhari dan muslim 41. Adapun zubayyad atau zibayyad dengan huruf zay berbaris hadapan atau bawah dan huruf ya berulang.Dan antaranya ialah al-Zubayr. shayban b. umarah. maka beliau ialah ibn al-salat yang disebut dalam al-muwatta dan tidak dikeluarkan dalam al-sahihayn.). farwakh al-ubuli. sulaym. semuanya dieja dengan huruf zay berbaris depan. al-aily. Muqaddimah Ulama berhujah dengan riwayat al-marasil. shayban. waqid. suraij. sallam. al-sulami. bashshar. abbad. aqil. nama-nama yang mendekati ejaan dan salim. Manakala Imam al-syafi i dan ahmad ibn hanbal mempertikaikannya . al-thawri. sunan. syaikh muslim Al-basri. salamah. seperti sufyan al-thawri. ubadah. Al-salmi dari kabilah al-ansar dan bani sulaym dengan huruf sin berbaris depan. hal. abdah. al-awza i. Kamal yusuf al-hut (ed. 41 dan adapun al-mufradat (perkataan seerti) maka tidak terhitung jumlahnya dan akan dibahas dan diterangkan di dalam babnya dengan izin allah taala Abu daud (1988). al-harithi. 40. kemudian huruf ya . al-hizami. nasab. al-zabir yang menikahi isteri rifa ah maka huruf zay berbaris depan 41. Beirut: dar al-jinan. dan antaranya zubayd dengan huruf zay berbaris hadapan dan huruf ba berbaris atas. al-jurayri. sulayman. malik. ubayd. Muhammad ibn salam syaikh al-bukhari 41. ubadah. kecuali abd al-rahman b. Muhammad b.

al-riyad al-nadrah fi manaqib al. al-daris fi tarikh al-madaris 1/24. tabaqat al-isnawi 2/266. kashf al-asrar. Kitab al-isti ab diringkaskan oleh Muhammad b. mu jam al-kabir Al. kitab al-mubtada . 3/7 Hadith mursal dari kurun kedua dan ketiga diterima sebagai hujah oleh mazhab hanafi. ardaf . ishaq b. al-tajrid Al muhib al-tabari. al-samt al-thamin fi manaqib ummahat almukminin Abu Muhammad b.iz abu al-hasan b. shadharat al-dhahab 5/354. I lam al-isabah bi a lam al-sahabah.ashrah. ma rifah man nazala min al-sahabah sa ir al-buldan. al-madini. al. al-suluk 1/648. hanbal dan kebanyakan mutakallimin. ibn hidayat allah 226. ya qub b. mandah. tadhkirat alhuffaz 5/354. Abu umar b. Abu al-qasim al-tabrani. kitab al-dhayl ke atasnya oleh jemaah. wali qutb Qisas al-anbiya al-nabawiyah. dan salah satu riwayat dari ahmad b.ibar 5/312-3. al-nujum al-zahirah 7/278. Minhaj al-sawi. al-a lam 9/184. penyusun kitab al-sirah ali b. mir at al-jinan 4/182. al-ahad. ahmad al-khalili. yasar al-muttalibi. al-suyuti. malik. hadi al-mustarshidin 471. Muhammad b. ibn al-subki 8/395 Al-bidayah wa al-nihayah 13/278. al-bir. al-jarud. Muhammad b. ibn qadi syuhbah 2/153. Abu zakariya b. Tarjamah imam al-nawawi. 38. adab allughah 3/242. al-dhahabi merumusnya. al-athir saudara penulis kitab (al-nihayah) dalam kitabnya usud al-ghabah Al-nawawi dan al-kashghiri meringkaskan usud al-ghabah. al-isti ab.ala al-din al-bukhari.

al-isabah. dan karangan di negeri syam adalah dengan tulisan rumi. menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat. Muhammad b. turuq.Al-hafiz abd al-ghani b. dan nas dan tahap ikhtilaf dalam setiap hal Dan saya kemukakan di awalnya saya berkata dan di akhirnya wallahu a lam 1/77. dan diwan di mesir dengan tulisan qibti. wujuh. kaherah diasaskan oleh al-mu iz li dinillah abu tamim almu id b. al-nawawi. tahqiq dan merangkul keseluruhan yang terpisah Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . itti az al-hunafa bi ikhbar al-khulafa Abu al-hasan ali b.aziz al-saruji. abi tahir al-marwazi al-katib. dinisbah kepadanya alqahirah al-ma ziyah. keluar ke mesir pada 358 H/ 969 M. balghah al-zurafa fi tarikh alkhulafa Bibras al-dawadar. al-lata if fi akhbar al-khala if Abu al-fadl ahmad b. al-rawdatayn fi akhbar al-dawlatayn. Muhammad al-mahdawi (319-365 H/ 931-975 M). 106. 73. diangkat sebagai khalifah selepas bapanya al-mansur bi al-mahdiyah tahun 341 H. daqa iq al-minhaj. abi al-surur abd al. juz 1/ hal. atau yang samar dengan ibarat yang lebih jelas dan ringkas supaya terserlah dan zahir maksud Menerangkan dua qawl. 103. juzuk singkat syarah ibarat dan lafaz . al-mansur isma il b. akhbar al-khulafa Abu syamah. abd al-wahid al-maqdisi. meringkaskan al-muharrar kadar separuh dari ketebalan kitab Menyebut perkaitan hukum yang tidak disebut dalam kitab al-muharrar Menyatakan percanggahan fatwa yang dinyatakan dalam kitab al-muharrar dengan aliran terpilih dalam mazhab Menukar lafaz yang gharib. Al-taqi al-maqrizi. al-isabah li awham hasalat fi ma rifat al-sahabah li abi al-nu aym Ibn hajar. abu bakr al-suli Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . dan diwan di iraq dengan tulisan parsi Minhaj al-talibin.

9. 8. abdullah al-thaqafi berkata: saya berkata pada Rasulullah (saw). rangkuman kalam dari ibarat Nabi (saw). Isnad ini juga kesemuanya dari jalur basrah kecuali ishaq kerana beliau ialah marwazi. dan pada hadith Abi usamah selain Tuan. Hal. kemukakan pada saya dalam islam suatu perkataan yang tidak perlu saya tanyakan pada manusia lain selepas Tuan. dan orang yang tidak istiqamah dalam halnya rugi usahanya dan luput kesungguhannya. dan kerana itu Baginda (saw) bersabda pada sahabat (rad) ketika mereka mengatakan: Tuan telah pantas beruban. suwaid dan beliau terdiri dari kalngan thiqat yang berlaku ikhtilat padanya sebelum wafat. Dan beliau berkata: dan dikatakan istiqamah tidak mampu dilaksana kecuali kalangan yang besar kemahuannya kerana ia terkeluar dari adat dan kebiasaan dan meninggalkan resam hidup dan berdiri di hadapan allah dengan hakikat pembenaran dan kerana itu nabi (saw) bersabda: (hendaklah kamu beristiqamah dan kamu tidak mampu memenuhinya) . dan abu kuraib berkata pada kami. Nabi (saw) bersabda: (katakanlah saya beriman kepada allah kemudian tetaplah istiqamah) Hal. imam muslim (rah) mengatakan: ishaq ibn ibrahim memberitahu kami. Dan telah kami jelaskan dalam fasal terdahulu dan selepasnya bahawa apa yang terdapat dalam kitab alsahihayn dari riwayat al-muhktalat maka ia ditanggapi dan diketahui bahawa mereka telah mengambil hadith dari mereka sebelum berlaku ikhtilat. bahawa abu usamah berkata pada kami semuanya dari hisham ibn urwah dari bapanya dari sufyan b.Sharh muslim. 8. Adapun nadir maka beliau ialah ibn shamil imam yang besar. bahawa abu na amah al. dan abu na amah dengan huruf nun berbaris atas dan namanya amru b. al-husayn (rad). maka baginda (saw) menjawab: (saya beruban kerana surah hud dan yang sepertinya) Hal 9. berkata: saya mendengar hujayr b. dan wujudnya menghasilkan kebaikan dan pengaturannya. dan berkata Ibn Abbas (rad) pentafsir sahabat dalam firman allah (swt) (maka tetap teguhlah sebagaimana diperintahkan padamu) Tidak diturunkan ke atas Rasulullah (saw) dalam seluruh al-qur an ayat yang lebih berat dan sulit bagi Nabi (saw) lebih dari ayat ini. al-nadar memberitahu kamu. Bab keseluruhan sifat islam. qadi iyad (rad) mengatakan hadith ini termasuk dari jawami al-kalim.adawi berkata dari imran b. isa b. berkata al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi dalam risalahnya: istiqamah ialah suatu darjat dengannya sempurna urusan dan melengkapnya. al-rabi al.adawi menyatakan pada kami.

1069 H) 2. musa b. iyad al-yahsubi al-sabti (476-544/1149). al-hafiz abu al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi. sharh al-talkhis fi al-khasa is Fath al-din abu al-fath Muhammad b. Wallahu a lam). sultan Muhammad al-qari al-harawi (w. Terjemah aisha abdar rahman bewley 1. abdullah al-thaqafi yang dinyatakan dalam isnad ini. al-syeikh abdullah b. 1014 H) al-midad al-fayyad. 8. ibn abi usaybi ah. Muhammad b. wafat di marakish. Muhammad b. musa b. uyun al-athar fi funun al-maghazi wa al-shama il wa al-siyar Al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). dan imam al-tirmidhi meriwayatkan hadith ini dan menambah di dalamnya (saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apakah yang paling Tuan khuatir ke atas saya? Maka Baginda (saw) memegang kedua lidahnya (saw) dan berkata ini .ajami. Muhammad ibn khalil al-halabi sabt ibn al. al-muqtafa fi hal alfaz al-shifa. iyad b. oleh salih ahmad al-shami . Hassan al-shamani al-tamimi al-dari al-hanafi (w. umar al-khafaji al-misri (w. 6. Al-syeikh hassan al.adawi al-hamzawi 4. ittihaf ahl al-wafa bi tahdhib kitab al-shifa. Imam al-suyuti. 872 H) 5. 7. iyad b. Muhammad b. al-ma ruf bi ibn sayyid al-nas (671-734). perubatan dan falsafah di mesir Al-qaffal. Mulla ali b. filologi. shihab al-din ahmad b. abd al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231). 3.Dan al-wasiti berkata: suatu sifat yang dengannya sempurna kebaikan dan tanpanya membawa kejelekan pada kebaikan wallahu a lam Membandingkan hadith Hal 9. tabaqat al-atibba (2/201-13) ahli teologi. sayyid al-nas al-shafi i. abdullah b. Nasim al-riyad fi sharh shifa al-qadi iyad. amrun b. Sharh al-shifa li al-qadi iyad. iyad b. muzil al-khafa an alfaz al-shifa. Burhan al-din Ibrahim b. dan imam muslim tidak mengeluarkan hadith dalam kitab sahihnya dari riwayat sufyan b. manahil al-safa fi takhrij ahadith al-shifa. musa b. abd al-qadir al-talidi Al-muhadhdhab min al-shifa. allamah taqi al-din ahmad b.

ahmad b. Muhammad b. alzirkili 6/349 Bughyat kulli muslim min sahih muslim. abdullah (w. 827 H). Muhammad b. atau ikmal ikmal al-mu lim. 1054 H) . husayn b. a lam oleh al-marakishi 3/95. Tarikh al-turath al. ali b. 581 H) jam al-ahadith allati zada muslim fi takhrijiha ala al-bukhari. ali alsaydari qadi shatibiyah (w. abi talib (rad) dan abbas b. 498 H) Taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. Khalifah al-washtani al-ubbi al-tunisi (w. sulayman al-rawdani (w. 488 H) al-jam bayna al-sahihayn. abd almuttalib (rad). madrasah al-imam al-bukhari bi al-maghrib. ali b. hadith sayyidat a isyah (rad) nabi (saw) keluar mengerjakan solat dengan dipimpin oleh dua orang lelaki. 1331 H). 1209 H). oleh imam abu abdullah Muhammad b. Muhammad b. abbas (rad) Al-nawawi: dan yang sahih wallahu a lam bahawa riwayat ini disebut dalam dua keadaan. al-mu jam 18 al-jam bayna al-sahihayn. dan nabi (saw) keluar dari rumah sayyidah Maymunah (rad) ke rumah sayyidah aisyah (rad) dipimpin oleh al-fadal dan ali (rad). ahmad al-jayyani al-ghassani al-qurtubi (w. Dalam suatu riwayat menyebut ali b. Muhammad b. abi talib (rad) dan fadal b. rijal al-sahihayn. maka nabi (saw) keluar bersolat menuju ke masjid dipimpin oleh ali dan abbas.Sharh muslim 4/138. 582 H) jam al-fawa id li jami al-usul wa majma al-zawa id. abdullah al-azdi al-mayuraqi al-humaydi (w. abd al-rahman b. qurtubi.arabi 1/211. al-haj al-madani b. abd al-haq b. Ikmal al ikmal. dalam riwayat lain menyebut ali b. abdullah al-ma ruf bi al-mu aqqat al-marakishi Ta liq ala sahih muslim. al-a lam. nayl al-ibtihaj 287. atau khatmah li sahih muslim. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn ta liq ala muslim. al-kharrat al-ishbili (w. tuhami b. abu abdullah Muhammad al-tawudi b. abu abdullah Muhammad b. shuyukh bukhari wa muslim. al-nawawi Fu ad sezkin. iyad. sawdah al-murri al-fasi (w. diriwayatkan darinya dengan perantaraan ijazah al-jam bayna al-sahihayn. mu jam al-mu allifin 9/287. 2/214 abu ali Hussayn b. abu bakr babish b. Muhammad b. al-talib b. Muhammad al-ansari almurri al-ma ruf bi ibn ahad ashara sheikh ibn khayr al-ishbili. menghimpunkan al-mazari. futuh b. Muhammad b.

Muhammad b. abu al. 275 H). hal. majma al-zawa id oleh ibn-haythami. musnad sufyan al-thawri. Riwayat thiqat.abbas ahmad b. musnad hadith ibn juraij. al-hajjaj. umar al-jaydi. uyaynah.mengumpulkan hadith dari kitab jami al-usul oleh ibn al-athir. 1345 H) rijal muslim. sharh al-nawawi 1/15 . musannaf waki b. 183 H) Kurun 3 hijrah sahih al-bukhari masuk ke andalus dari imam abu abdullah al-asili (w. 303 H). 392 H) diriwayat dari abu zayd al-marwazi dari Muhammad b. al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim. penyusunan dan perletakan hadith yang cemerlang. 1021 H) khatmah li sahih muslim. tahir b. 458 H) al-daraqutni (w. 279 H). yabi al-shanqiti (w. masuk ke tunis dari ali b. 1363 H) zad al-muslim fima ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. meletakkan hadith tidak pada mauduk yang sewajarnya.alawi sultan almaghrib (w. 1204 H) hashiyah ala sahih muslim. al-tirmidhi (w. abdullah al. kashf al-zunun 1/367 al-jami al-sahih al-asanid al-mustakhraj min sittah masanid. musnad hadith al-zuhri. musnad hadith sufyan bin uyaynah. al-qays (w. ziyad al-tunisi (w.abbas ahmad b. al-nasa i (w. 199 H). yusuf al-farbari Sahih muslim masuk lebih awal dari al-bukhari Kitab sunan mendahului kutub al-sihah Al-tujaybi. musnad hadith syu bah b. menempatkannya berdasarkan makna. musnad hadith yahya b. kerana kebagusan siyaq. ikhtisar Hlm. wa ilalihi. bukan dari segi sahih. musannaf abd al-razzaq. 93. 385 H) Dr. musnad hadith al-awza i. kitab barnamij. ibn khayr dalam kitab fahrasnya. musannaf sufyan b. shirin al-ansari (w. muwatta malik masuk ke andalus di akhir kurun ke 2 Hijrah dari al-ghaz b. hawasyi. 217. muhammad b. abi al-mahasin al-fasi (w. habib allah b. sa ad al-ansari. ibn hanbal (w. ja far al-kattani (w. sebahagian ahli maghrib melebihkan sahih muslim Ibn hazm. al-bukhari lebih sahih Al-bukhari memotong hadith. Syarah. al-mun im bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Abu daud (w. al-ghunyah. 423 H). abu al. 241 H) al-bayhaqi (w. 185 Muhammad b. kerana hal yang difahami al-bukhari. al-jarrah 218. ta liq.

al-i lam bi hudud wa qawa id al-islam. al-maqasid alhasan fima yulzim al-insan. Muhammad al-laythi al-baquri al-andalusi (w. ibn makhluf 250. 2 kitab hashiyah. al-mu jam. al-ilma fi dabt al-riwayah wa taqyid al-sima . al-a lam oleh al-marakishi 4/335. barnamij shuyukh al-ra ini. 5 kitab kupas gharib lafaznya. 707 H). 18 Al-tanbihat al-saniyah Karya qadi iyad dikumpulkan oleh anaknya (al-ta rif bi al-qadi iyad) Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. 637 H). al-dhayl wa al-takmilah 6/429. Ditulis ketika majlis tafaqquh dalam sahih muslim timbul keinginan dan permintaan dan keperluan untuk mengemukakan ta liq dan mengulas kitab al-mazari Kitab al-mu lim tidak dikumpul oleh penulis. al-takmilah 661. bughyat al-ra id bima fi hadith umm zar in min al-fawa id. shajarat al-nur. Muhammad al-tujaybi al-syaquri al-lardi (w. al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). Ibrahim b. diwan syi ir. abdullah b. Ajwibah al-qurtubiyyin. 2 khatimah. atiq b. 151 Al-ijaz wa al-bayan li sharh khutbah kitab muslim. sharif abu al-qasim al-salawi al-idrisi. ahmad b. ustadh abd al. dari catatan dan ta liq oleh penuntutnya dalam halaqah . ajwibah al-qadi iyad amma nazala ayyam qada ihi min nawazil wa ahkam. ali b. al-funun alsittah fi akhbar sabtah. yusuf b.Sharh dan ta liq kitab muslim. 14 nazar dan muqaranah. tidak dikemukakan bab. qasim b. ali b. jami al-tarikh. diwan al-khutbah. 675. al-nafh 1/353. Al-tanbihat al-mustanbatah fi sharh musykilat al-mudawwanah al-kubra. marwan b. 5 kitab mukhtasar.aziz ibn abdullah. nazm al-burhan ala sihhah jazm al-adhan. umar al-ghassani al-wadi ashi (w. Anwar al-sabah fi al-jam bayna al-sunnah al-sihhah. shajarat al-nur 211 Ikmal al-ikmal. 49 Iqtibas al-siraj fi sharh muslim b. al-qadi abu abdullah muhammad ahmad al-shahir bi ibn a-haj al-tujaybi (w. abu abdullah muhammad b. sir al-surrat fi adab al-qudat. ghunyah al-katib wa bughyat al-talib fi al-sudur wa al-tarassul. 3 rijalnya. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. tartib al-madarik wa taqrib al-masalik li ma rifat a lam madhhab malik. Muhammad b. al-dhakhirat al-sakhiyah. matali al-afham fi sharh alahkam. al-ghunyat. asbagh 21 syarah. 609 h) Ikmal al-ikmal. 529 H). tahdhib. takmilah ibn al-abar. al-mu jam fi shuyukh ibn abi sakrah. al-hajjaj.

rasulNya dan nasihat kepada sultan dan umat islam seluruhnya Berkata kepadaku abu al. bin ahmad al-handisi al-ma ruf bi ibn al-shat. 123 abu al-ghassani b. Dan saya tidak pernah mengenali syaikh dan belum berkesempatan mendengar darinya sebelum itu.Dan tercetus keinginan dan bangkit kemahuan hamba yang faqir dengan inayah tuhannya dan tawfiqnya untuk memenuhi permintaan Beristikharah kepada allah supaya apa yang terhasil sebagai tambahan bagi melengkapkan perbahasannya. maslahah kaum muslimin merangkumi nasihat dari Allah dan kitabnya. beberapa hal yang ajaib. 565 H). istilah. dan berkata: dan saya menyebutkan hal tersebut pada seseorang lalu beliau berkata: beliau ialah syaikh di dar al-hadith alashrafiyah. maka kebetulan beliau masuk ke kota yakni damsyik kerana suatu keperluan. bahawa beliau bermimpi dengan apa yang dlihat dalam mimpi ketika di mizzah. bahawa al-syeikh al-salih al-saduq al-mu ammar abu al-qasim b. abu al-hasan razin b. Muqaddimah muslim. dan menyempurna perkataannya. al-hassan b. kitab al-jami lima fi kitab al-muwatta wa al-bukhari wa muslim wa al-nasa i wa abi daud wa al-tirmidhi min al-hadith. . al-syeikh abi abdullah Muhammad b. dan beliau di kalangan al-akhyar. ammar al.abbas ahmad b. umar al-ansari al-qurtubi (w. dan sekarang sedang berada dalam majlis ilmunya. Lantas saya terjaga dari mimpi. dan beliau menunjukkan saya ke tempatnya dan saya masuk ke masjid dan mendapati beliau sedang duduk memberikan kuliah dikelilingi oleh jamaah. umair al-mizzi memberitahu. syarah dikutip dari sharh al-ubbi Tuhfat al-talibin. tarikh al-turath alarabi. fu ad sezkin 1/217 ta liq ala sahih muslim.abdari al-andalusi dari riwayat ibn khayr al-ishbili. salim alshafi i. mu awiyah b. usul Ikmal al-mu lim 1/71-5 tajrid al-sihhah. fahras ibn khars. dan berkata: dan saya mendengar palu dipukul dan merasa sungguh takjub kerananya dan bertanya: temasya apakah ini? Dan dikatakan pada saya: Malam yang mulia kerana syaikh yahya al-nawawi diangkat sebagai wali qutb. merangkumi kaedah. talkhis ala sahih muslim.

umdah fi tashih al-tanbih.). al-hajjaj al-qusyairi al-nisaburi (w. tadhkirat al-huffaz. 75. Muhammad b. hal. yahya al-qurasyi al-buwayti (w. . 231 H) Tuhfat al-talibin. amru b. Kemudian beliau kembali ke tempatnya semula dan tidak menambah lebih daripada perkataannya itu. Beirut: dar al-kutub al. (1424/2003). al-tahrir fi alfaz al-tanbih. al.Lantas beliau terpandang saya. 3. sharaf al-nawawi al-dimashqi al-shafi i (w. isma il b. Kitab imam al-nawawi. sufyan dan wajar bagi orang yang mempunyai keghairahan dalam ilmu hadith untuk mendalaminya dan mengkaji kedalaman maksudnya. 204 H). Dan telah saya sebutkan di bahagian muqaddimah syarah sahih muslim sejumlah hal yang penting yang berkait dengannya yang wajar bagi mereka yang punya keghairahan terhadapnya untuk mengetahuinya. dan bangun ke arah saya dan meninggalkan jamaah. al-imam yahya b. dan serbannya kain sabjaniyah yang ringkas. juz. 2. ayat sahih muslim diterima dari Ibrahim b. Ensiklopedia fuqaha mazhab shafi i mat saad abd rahman shah alam: penerbit hizbi. Dengan penjelasan tentang beberapa hal berhubung dengan imam muslim dan kedudukan perawi kitabnya. sharh al-luma fi usul al-fiqh Sahih muslim li al-imam abi al-husain muslim b. maka pasti dilihat keajaiban dari beberapa kebaikan. Al-dhahabi. Al-qadi diya al-din abu amru al-hadbani al-marani kemudian al-misri. 261 H) bi sharh alnawawi. dan saya tidak pernah melihatnya sebelum dari itu dan tidak pernah berkumpul dengannya selepas dari pertemuan itu. penyusun kitab al-istiqsa fi sharh al-muhadhdhab.ilmiyah. abu Ibrahim isma il b. ishaq al-muzni al-misri (w. Cet. 1 Riwayat dari tahdhib al-asma wa al-lughat. 677 H). 1992 Hal. 264 H) abu ya qub yusuf b. wabillah al-tawfiq. Dan membawa saya berjalan ke sudut kosong di masjid dan tanpa membiarkan saya berkata beliau menyatakan: rahsiakan apa yang saudara lihat dan jangan beritahu pada sesiapa. yahya b. al-shafi i (w. Muhammad Fu ad Abdul Baqi (ed. Dan sekiranya tidak mudah mendapatkan makna dan mengeluarkannya maka hendaklah dimanfaatkan syarah yang disebut untuk membantunya.

daqa iq a-minhaj. Dan saya menganggapnya perjalanan musafir yang biasa. syeikh Muhammad al-ikhmimi. Al. abu Tegahan membina kubah di atas makamnya Setelah beliau wafat. . dan pada hari yang lain mengulas kitab sahih muslim. syeikh shams al-din b. dan mereka terus membatalkan cadangan tentang binaannya. umar b. rupa-rupanya ia adalah musafir yang sebenar. dan balasan kebaikan hanya di akhirat. supaya terkeluar dari hadith al-qaws ingatan Nabi (saw) supaya tidak mengambil upah mengajar al-quran kepada ahli al-suffah. farh al-ishbili (rah). tiba-tiba hadir seseorang berlalu di udara dari sini dan melepasinya (dan beliau menunjukkan dari penjuru barat ke timur madrasah) dan berkata: bangunlah dan sediakan (kelengkapan) musafir untuk berziarah ke baitul maqdis. yakni rumahnya di madrasah al-rawahiyah. kalangan keluarga. tidak menerima sesuatu dari seseorang. dan berpesan: beritahu pada saudaraku dan jemaah supaya tidak meneruskan usaha mereka membina kubah. kerabat dan jirannya ingin membina kubah di atas makamnya. atau kerana menganggap pengajaran ilmu sebagai pertolongan kepadanya dengan kecukupan dan sifat qana ahnya. Saya bertanya: bagaimana Tuan diizinkan? Beliau menjawab: ketika saya sedang duduk di sini. suatu malam beliau mendatangi ibu saudaranya dari kalangan kaum kerabatnya dalam mimpi. Syeikh mencapai tiga martabat Menyusun gubahan syair dan eligi khusus untuknya 1. Beliau terkejut dan sebaik terjaga dari mimpi memberitahu kaum kerabatnya tentang hal tersebut. abi umar syeikh al-hanabilah. kerana setiap kali dibina ia akan runtuh semula. suatu hari untuk menghuraikan sahih al-bukhari. sehingga bab solat al-musafir. Dan beliau telah menulis risalah yang banyak berkait dengan urusan kaum muslimin dalam perkara khusus dan umum. dan yang menyentuh tentang anjuran menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid ah. dan beliau menulis dengan panjang dalam perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ditujukan kepada para pembesar. Al-muhaddith abu al.Al-tahqiq fi al-fiqh. syarah lafaz al-minhaj.abbas ahmad b.allamah syaikh al-adab abu abdullah Muhammad b. dan pertolongan yang ditawarkan dalam usaha kebaikan tidak wajar diambil faedah darinya di dunia bahkan ganjarannya di akhirat menurut syarak Ketika saya bersamanya beliau berkata: saya telah diizinkan untuk bermusafir. beliau mempunyai pertemuan dengan syeikh setiap hari selasa dan sabtu. ahmad b. dan menghadapi kiblat. dan hanya mengumpulkan batu di sekeliling makamnya untuk melindunginya dari dicerobohi binatang dan lainnya. Menziarahi kubur dan mengunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup seperti syeikh yusuf al-faqa i.

makna yang sahih dan istinbat hukumnya Menghafal mazhab al-shafi I dan kaedahnya. beliau menghafal hadith-hadith rasulullah (saw) arif tentang kesemua jenisnya dari sahih. tilawah. Imam al-nawawi mengambil fiqh dari abu hafs umar b.ala b.Suatu hari para jemaah dari kalangan kerabat dan sahabatnya di nawa memintanya supaya tidak melupakan mereka di hari kiamat. dan apa yang masyhur darinya. dan beliau (rah) cukup berlemah lembut dan memberikan perhatian besar padaku. sebahagiannya untuk menulis. risalah al-qushayri. tuhfat al-talibin. musa al-bahili. da if. dan saya dapat menghadiri majlisnya dan mendengar juzuk dari kitab abu aljahm al. Ibn attar. Dan ikatan persahabatan dengannya tanpa yang lain bermula dari awal tahun 670 dan sedikit waktu sebelumnya hingga kepada wafatnya. dan beliau menjawab: sekiranya saya mendapat kemuliaan tersebut demi allah saya tidak akan masuk ke syurga seandainya orang yang saya kenali masih berada di belakang saya dan mereka dibenarkan masuk terlebih dahulu. semoga allah merahmati keduanya. Dan imam alnawawi mengirimkan warkah kepadanya untuk menasihat dan menjelaskan fatwa sebenar. safwat al-safwat. dan mazhab sahabat (rad) dan tab in. lafaz yang gharib. Dan beliau cukup beradab dengannya sehingga ketika kami bersama dalam halaqah dengannya beliau bangun mengisi air ke dalam bekas untuk membantunya berwuduk. . kitab al-hujjah ala tarik al-muhijjah oleh nasr al-maqdisi Dan saya membaca dengannya banyak dari karangan-karangannya beserta huraian dan penetapan lafaz (dabt). Ibn al. sebahagian kitab sunan abu daud. walaupun digugat dan diancam kedudukannya sebagai syaikh al-hadith di dar al-hadith al-ashrafiyah. Beliau telah mengisi waktunya semuanya pada ilmu dan amal. imam al-nawawi bersama jemaah ulama menafikan fatwa yang membolehkan sultan merampas kebun dan tanah kaum muslimin. Ibn attar. menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. abi ghalib al-raba i al-irbili.attar. as ad b. menunaikan solat. Syeikh ibn al-najjar. kerana kesungguhanku meminta untuk mendampingi dan memberi khidmat padanya Membaca kitab al-bukhari dan muslim dengannya di dar al-hadith al-ashrafiyah. mengajar. menempuh seluruhnya menyebut jalan para salaf. cukup arif tentang usul dan furu nya. dan ikhtilaf ulama dan ijma mereka. Dan ditentang oleh ibn al-najjar. dan memberi keizinan padaku untuk memperbaiki dan memperkemas hasil tulisannya. tidak merelakan sesiapa mewakafkan diri berkhidmat padanya selainku. imam almutqin al-mufti.

sunan al-nasa I. kajian kitab islah al-mantiq oleh ibn al-sikkit. musnad al-shafi i. yusuf b. Adab al-sami wa al-rawi oleh al-khatib . musnad abu awanah al-isfirayini. ma alim al-tanzil oleh al-baghawi. musnad al-darimi. sunan al-daraqutni. kitab al-kamal fi asma alrijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi Mendengar kitab sahih al-bukhari. ahmad alqaffal al-marwazi al-saghir. isa al-muradi al-andalusi al-shafi i syarah muslim. dan sebahagian dari kitab al-mustasfa oleh imam alghazali Dari fakhr al-din al-maliki. dari ibn al-bazari dari jalan terdahulu. dari abu al-qasim al-bazri. dan kitab dalam tasrif. ali al-kiya hirasi dari abu al-ma ali abd al-malik b. dari abu al-hasan ali b. bakkar. sunan al-baihaqi. abi al-fath al-ba li al-hanbali. mendengar syeikh baca al-quran di akhir malam (al-saffat: 24) Al-mufti Rashid al-din isma il b. risalah oleh alqushayri. dari abu bakr abdullah b. sunan abu daud. mu lim al-hanafi membaca kitab ma rifat al-sunan wa al-athar oleh altahawi dengan imam al-nawawi Al-nawawi. amal al-yawm wa al-laylah oleh ibn al-sinni. dan kuliyah dalam kitab al-sibawayh Mengambil fiqh al-hadith syaikh abu ishaq Ibrahim b. dari abu amru ibn al-salah. sa ad al-nabulusi al-hafiz. membaca kitab al-muntakhab oleh imam fakhr al-din al-razi. syarah al-bukhari. al-khitab al-nabatiyah. yusuf imam al-haramyn. sunan al-tirmidhi. musnad ahmad. dari bapanya. sahih muslim. salim al-misri. Muhammad al-taflisi al-shafi i. al-jam bayna al-sahihayn oleh al-humaydi dan membaca kitab ulum al-hadith oleh ibn al-salah dari jemaah sahabatnya Membaca dari syaikh abu al-baqa Khalid b. umar ibn ali b. dan beliau imam bagi riwayat dari khurasan dari ibn suraij Syaikh kami abu al-hasan sallar mengambil dari jamaah antaranya imam abu bakar al-mahani. abdullah b. musnad abu ya la al-mawsili. sharh al-sunnah oleh al-baghawi. fiqh dari turuq ulama khurasan. Muhammad b. muwatta malik. dari bapanya abu Muhammad. al-ansab oleh zubayr b. Dari al-qadi abu al-fath umar b.Abu abdullah Muhammad b.abbas ahmad b. sunan ibn majah. membaca kitab al-luma oleh ibn jinni Dari syeikh abu al. bundar b.

alawi al-makki alshafi i. 770 H Fusus al-hikam. 204) . Mubarak shah al-kubra al-siddiqi al. 834) Al-kawakib al-darari. 774).Al-Fatawa al-mawsiliyah. 783). kitab mukhtasar oleh imam muhy al-din yahya b. sheikh abu al-mazfar yusuf quz awghali yang dikenali sebagai sabt ibn al-jawzi (w. Mustakhraj abu awanah ala sahih muslim.aziz al-shafi i (w. dan saya tekankan di dalamnya kejelasan dan mendekatkan kefahaman kepada pembaca Selesai disusun oleh syaikh ala al-din ali b. 726) dalam 4 jilid. adhra i ahmad b. 316). 1585. al-hafiz ya qub b. diringkaskan oleh qutb al-din musa b. 638) Qut al-muhtaj fi sharh al-minhaj. Muhammad ali b. ahmad (w. uyun al-masa il al-muhimmat. 405). matan hadith. abdullah al-ma ruf bi al-hakim alnisaburi (w. 660) Kashf al-zunun. syeikh muhy al-din abi abdullah Muhammad ibn ali al-ma ruf bi ibn arabi al-ta i alhatimi al-andalusi (w. imam abu abdullah Muhammad b. Musnad abu daud al-tayalisi (w. dikatakan beliau terawal menulis al-musnad Musnad al-shafi i (w. 654). al-syeikh izz al-din abd al. muthir shawq al-anam ila haj baitullah al-haram. diringkaskan dari tarikh al-kabir nya Hal. 40 jil. Ibrahim b. 204). Muhammad al-ba labaki (w. umar aldimashqi (w. imad al-din isma il b. kitab almustakhraj tidak menetapkan syarat sahih hanya mengeluarkan sanad yang tinggi Al-mustadrak ala al-sahihayn. atau yang bersandarkan ijtihadnya dalam mentashih hadith walaupun tidak memenuhi syarat al-shaykhayn. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. khatib al-dihsyah al-hamawi (w. hamdan b. lafaznya yang tertegak dengannya makna 1589. Muhammad ibn allan b. ringkasannya lubab al-qut oleh abu al-thana Mahmud b. Ibrahim al. disusun mengikut perencanaan fasal dan bab 1647. sharaf alnawawi. oleh al-syaikh al-hafiz ibn kathir. lahir dan wafat di mekah (996-1057 H) 1648. Muhammad allan b. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. ahmad b. ishaq al-isfirayini (w. ibn abd al-salam. sejarah dari awal penciptaan.attar. Fatawa imam al-nawawi. ali b. 1230. abd al-malik b. mengeluarkan hadith sahih yang menepati syarat al-shaykhayn yang dikeluarkan dari perawi mereka atau mengikut syarat salah seorang dari mereka. dalam tarikh.

dan memuliakan ahli ilmu. yakni kitab almusnad al-sahih ke atas kitab muslim yang diringkaskan oleh al-hafiz abu awanah ya qub b.). mengambil jalan kaum yang berakal. Muhammad al-hajjar al-halabi (ed. isma il al-bukhari (w. 388). maka disandarkan kepada kitab yang masyhur dan makruf. 256) Hal. potongan hadith Nabawi (saw). dari hikayat dan syair kerohanian. al-mustajad min kutub al-ahadith Al-nawawi (1402). idah al-maknun 1/580 Al-nawawi (1412 H). Menyebut perkataan salaf. cet. al-tarkhis fi al-ikram bi al-qiyam li dhaw al-fadl wa l maziyyah min ahl al-islam. Menyebut sejumlah athar dan penyataan berkait dengan kebolehan berdiri disertakan dengan isnad. perbicaraan sifat zuhud. 1685 Musnad muslim. penuntutnya. 3. dan berdiri bukan kerana riya dan sombong. hal.Abu al-sa adat al-mubarak b. dan sekalian ahli pilihan. dan hasan. menerangkan tentang kesahihan hadith. dan dijawab serta dipertahankan oleh ahmad b. tetapi kerana member kemuliaan dan penghormatan. shafi al. Beirut: Dar al-Basha ir al-islamiyah. dan ini amalan para ulama dan ahli kebaikan. membesarkan kedudukan dengan perkataan yang sopan. supaya tidak membosankan pembaca. athar kaum pilihan.arifin. golongan salihin. sejumlah ayat al-qur an. imam abu abdullah Muhammad b. Ahmad Ratib Hamush (ed. Muhammad almaqdisi yang dikenali sebagai ibn al-baha im. hal. 606).ay fi sharh musnad al-shafi i Musnad al-kabir. ishaq Al-daraqutni. Hidayat al. Dibuang isnad untuk meringkaskan karangan dan supaya tidak membawa kejemuan. mudah diingati. 32 Ibn al-haj telah menyangkal kitab ini. kedua ibu bapa. tidak disusun mengikut tertib mauduk. 14. Muqaddimah. kalangan yang warak dan ahli agama. Muhammad al-ma ruf bi ibn al-athir al-jazari (w. Bustan al. oleh abu bakr muhammad b. Damsyik: Dar al-fikr. apa yang dikhususkan dan dimusykilkan dari maknanya . Apa yang dinyatakan tanpa isnad.).arifin 1/120. kitab raf u al-malam an al-qa il bi al-istihbab al-qiyam. dan kedudukan perawinya. abdullah al-jawziqi (w. allah (swt) memerintahkan supaya berlemah lembut kepada kaum muslimin. Pandangan yang terpilih mengharuskan untuk berdiri menghormati kalangan yang mempunyai keutamaan dari ahli ilmu.

476). 3.Menyebut isnad supaya lebih kukuh dalam penerimaan. diungkap dalam nada syair dan nazam oleh ibn al. 18. Al-tanbih fi furu al-shafi iyyah. tuhfat al-akhwan fi nazm altibyan fi adab hamalat al-qur an.arabi. karamah para awliya . syeikh mazhab al-syafi i di zamannya Ibrahim b. kitab yang unggil dan unik. Syaikh Muhammad b. 808). alangkah bagus hasilnya. abi sa id al-iji. Cet. dan kepujian pada allah. 15. ma mun b. Hidayat al. kashf al-zunun 1/341. al-muhadhdhab. 1/630 . Al-syeikh al-imam shams al-din abu al-khayr muhammad b. 478). Haddad. yusuf al-syirazi al-firuzabadi abu ishaq (w. shadharat al-dhahab 5/323. perbahasan dari sudut aqidah. Mesir: dar al-ma arif abd al-rahman b. tarikh al-adab al. kashf al-zunun 1/489.imad al-aqfahsi (w. tidak sempat diselesaikan Al-tibyan fi adab hamalat al-qur an.arabi al-islami. dhakha ir al-turath al. terhimpun dengan saya Kemudian apa yang didapati dari kejanggalan pada nama (gharib) dan bahasa. walaupun isnadnya. menangkis serangan muktazilah dan keingkarannya. dan saya jelaskan kedudukan hadith yang sahih dan da if. kashf al-zunun 2/1912. paling fasih dan warak. al-nawawi. ahli nazar. menegakkan mazhab salaf. ali b. 12. abd al-rahman al-Sakhawi al-shafi i (w. mukhtar al-tibyan. syeikh al-islam. dibaca dan risalah muzakarah Suyuti. ringkasan. Siyar a lam al-nubala 18/452. abdullah b. ali al-nisaburi al-mutawalli (w. mengikut tertib yang dikemukakan dalam bab di akhir kitab. terjemahan parsi Al-ibtihaj bi takhrij ahadith al-minhaj. hadiqat al-bayan. Muhammad al-siddiq al-ghumari Carl brocklemann. sifat-sifat wali. 902). saya kupas dan kemukakan syarahannya dan menetapkan kaedahnya secara ringkas dan jelas. dan disandarkan kepada imam-imam besar yang meriwayatkannya. dan diberikan inayah terhadapnya kalangan ahli al-fudala . kerana itu kebanyakan nas yang saya sebut dikemukakan tanpa isnad. 217 Sakhawi.arifin 1/118. Muhammad b. imamah dalam mazhab al-syafi i di dunia berakhir padanya.

shadharat al-dhahab. al-fakhr: beliau memakai pakaian lusuh yang bertampal.id Dan mendengar darinya imam al-dhahabi. abu al-yaman b. ulwan al-muqri Di mekah mendengar dari. al-nashbi. ibn naqib telah dilantik selaku qadi di hams. umar.imad abd al-hafiz Di kaherah dari al-abraquhi. Muhammad b. kemudian sebagai qadi al-qudat di tarablus. yusuf b. Muhammad. syeikh dar al-hadith al-nawriyah. abd al. 4/81 . qutb ibn abi asrun. dalam usia 70 tahun 2 bulan. al-muwaffaq al. al attar al-dimashqi. dan merasa sulit jika dihadapkan dengan perdebatan dan menjauhi serta tidak melayaninya. malik. ahmad b. al-kamal ibn faris al-muqri . al-tabib daud al-dimashqi al-shafi i (654-724 H). Muhammad b. 317). Berkata al-faqih shams al-din Muhammad b.imad Muhammad b. ibn abi al-khayr. al-jamal b. Tampak hebat. mudarris al-qawsiyah wa alilmiyah. abd al. al-shams b. ata al-adhra i.aziz al-baghawi (w. al-nasibi Di baitul maqdis dari qutb al-din al-zuhri Di Nabulus dari al. asakir. ala al-din abu al-hasan ali b. Mendengar dari abd al-da im. abd al-rahman Abu al-qasim abdullah b. alsyeikh Hassan al-siqli. Syaikh al-islam al-mufti al-muhaddith al-salih ala al-din abu al-hassan ali b. dan tidak merasa ajaib dengan kemenangan (mengalahkan hujah lawan). hamil. madillah binti alburji. asakir. isma il b.Qutb al-din musa al-yunayni (syeikh imam al-dhahabi). al-naqib.arabiyah al-jamal b. shadharat al-dhahab. al-sayrafi. mudarris shamiyah. dan khatib bayt al-abbar Muhammad b. dan dikesan darinya beberapa karamah dan ahwal. al-majd Muhammad b. ibn abi al-yusr. al-faqih zahir al-zur I. abu bakr Muhammad b. lahir hari raya id al-fitri 654. Al-siyar 18/452.aziz b. hibbatullah al-kahfi. al-qadi abu Muhammad b. Qadi shams al-din b. Di madinah dari ahmad b. ishaq al-tabari. wafat dhu alhijjah 724. 8/114-5. Ibrahim b. kemudian di halab kemudian kembali dan mengajar di madrasah al-shamiyah. al-dhahabi. al. tidak masuk ke ruang perdebatan. dhayl mir at al-zaman 3/283.attar Ibrahim b. dan syaikh al. ibn daqiq al. ilyas b. sasra.

kanz al-amin fi sharh al-arba in Muhammad fauzi b. umar al-bentani (w. ahmad b. terjamah dan syarahan ringkas Sharh muslim 11. shadharat aldhahab.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. Muhammad zayn al-kelantani. oleh sayyid ahmad al-hashimi (w. qamus al-marbawi. wawasan pemikiran islam ulama asia tenggara. abd al-rahman (w.asqalani Muhammad idris b. oleh ibn hajar al. 1. Mustafa b. 7/775.ubbad sharh al-munabbihat ala al-isti dad li yawm al-ma ad. al-jawhar al-mawhub wa munabbihat alqulub (sharh lubab al-hadith oleh imam al-suyuti) haji wan Mohd saghir Abdullah (2000). ta liq hadith bulugh al-maram. terjemahan kitab mukhtasar sahih al-bukhari oleh ibn abi jamrah abd al-halim al-hadi (w. jil. Juhud al. sharh sahih muslim. wan ali b. abd al-rahman kutin al-kelantani. nasa ih al. ahmad al-ishbili al-shafi i abu al. ustadh Muhammad hafiz b. tanqih al-qawl al-hathith bi sharh lubab alhadith. 699). 1981). farh b. shihab al-din ahmad b. hadith 40: terjemahan dan syarahan. saya mengatakan dan sesiapa yang menelti dan mendalami kitab muslim mengetahui beliau imam yang tiada tandingan 11. ya qub syarah hadith empat puluh Mukhtar b. oleh ibn hajar.). 1968). ilham al-bari sharh sahih al-bukhari. tajdhib atraf al-hadith bi sharh ma fi kitab mukhtar al-ahadith. hadith empat puluh. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah Muhammad nawawi b. oleh imam al-suyuti. suruni Di asia tenggara. imam muslim wafat di .Ibn farh. abd al-ra uf al-marbawi (1313-1410/ 1892-1989) bahr al-madhi li sharh mukhtasar sahih al-tirmidhi (22 juzuk). 1362/1943) asbir b.abbas (w. haji awang. dengan terjemahan melayu. 1314/1897 M.

Sehingga berhimpun dalam suatu majlis hadith lebih dari seribu penuntut yang berdesakan. Muhammad al-ansari. al-hajjaj. maka nyatalah penegasan kami bahawa mendalami hadith adalah dari amalan dan ilmu yang paling rajih. Dan sunnah menjadi asas dalam percambahan kebanyakan hukum fiqh. mahan al-baghdadi. ali al-qalanisi dari muslim. maka keghairahan tersebut telah hilang dan tiada lagi yang tinggal kecuali athar dan pengaruh warisan. abd al-rahman b. Dan sesungguhnya para ulama telah banyak menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dengan ilmu hadith di zaman lampau. maka sesungguhnya kebanyakan ayat hukum dikemukakan secara umum. khutbah kitab. Al-arba un al-nawawiyah wa sharhuha. dan penjelasannya dari sunnah yang tetap dan kukuh Dan para ulama telah bulat mengatakan bahawa antara syarat seorang mujtahid di kalangan qadi dan mufti ialah mengetahui dan mempunyai keahlian dalam hadith-hadith hukum. sahih muslim sudah begitu masyhur dan mutawatir dari beliau dari sudut jumlah dan ilmu yang qat i dan hasil yang putus bahawa ia tulisan imam abu al-husain muslim b. yahya b. abu bakar al-bayhaqi Mengumpul al-arba in dalam usul al-din. khitab Kemudian saya ikuti dengan bab dalam menetapkan makna lafaz yang tersembunyi Sharh muslim. seafdal pendekatan 4. Dan seafdal kebaikan. . Syeikh al-imam al-hafiz abu amru b. Dan begitu juga diriwayatkan di negeri maghrib dari abu Muhammad ahmad b. dan setinggi-tinggi pendekatan. hal. 10. al-hidha al-tamimi al-qurtubi dan lainnya yang didengar di mesir dari abu al. 3. al-salah menegaskan bahawa riwayat al-qalanisi diterima dari abu abdullah Muhammad b. ke atas baginda (saw) dari allah yang maha mulia selawat yang paling afdal dan limpahan salam dan berkat. sufyan dari imam muslim. jihad. yang menulis kitab al-arba in. Dan bagaimana tidak demikian. Dan allah maha menolong di atas musibah ini dan dugaan yang lain. kerana ia merangkumi hal yang kami sebutkan untuk menjelaskan hal keadaan makhluk yang paling afdal.11. abdullah b. dan dalil dari apa yang saya sebutkan ialah syariat kita ditegakkan dengan kitab yang agung dan sunnah yang diriwayatkan. furu . Adapun dari segi riwayat dengan isnad yang bersambung kepada imam muslim maka turuqnya terhasil di negeri dan zaman ini dari riwayat abu ishaq Ibrahim ibn Muhammad b. isa b.ala abd al-wahab b.

Padanya dalil bahawa berijtihad harus pada Nabi (saw) selama tidak diputuskan oleh nas dari Allah (swt) Ahmad Nabil Bin Amir No. (sekiranya tidak menyukarkan umatku nescaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap mengerjakan solat). ia menggarap maksud hadith yang dikemukakan. 3/143. padanya dalil bahawa bersiwak tidak wajib. sekiranya ditinggalkan tidak membatalkan solatnya. dari hikayat al-shaikh abu hamid al-isfirayini.3A.Abu al-hasan ali b. 3/42. al-laith sharh muslim. 125.PK. membayangkan hukum dan faedah nas sharh muslim. 536) minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin. Muhammad al-sabbagh (1972). bahasa. BPK. Perak Darul Ridzuan Tarikh: 2009-10-06 Rujukan: PSUK. kitab al-taharah. 3/42. al-asmu I. dan al-mawardi meriwayatkannya dari daud dan berkata: ia menurutku wajib. Jelapang. hal. dan pendapat ini diputus secara ijma oleh mereka yang diiktiraf pandangan dan ijma nya dan penulis kitab al-muhkam menyebut. pengelasan hadith mengikut mauduk dalam sebuah kitab. Beirut: al-maktab al-islami. umar al-daraqutni (306-385) al-istidrakat wa al-tatabbu . kemudian bersiwak hukumnya sunat. tidak diwajibkan dalam setiap hal dan keadaan. . ibn barri. dari imam daud al-zahiri bahawa beliau menetapkan wajib bersiwak untuk solat. 200 hadith al-shaykhayn yang dipertikai Abu abdullah Muhammad ibn ali al-mazari (w. 30020 Ipoh. Imam al-shafi i berkata: sekiranya wajib pasti diperintahkan kepada mereka sama ada ia membawa kepayahan atau tidak. al-hadith alnabawi wa mustalahuh. Taman Meru. baik untuk keperluan solat atau untuk amalan lainnya. al-azhari. al-nawawi. Jalan Taman Meru 1A. al-harawi. abu hatim. 216 bab.355/83/ Setiausaha. imam mazhab shafi i di iraq.

Saya telah menyelesaikan penulisan tesis Ph. 30100 Ipoh. 3. pembentangan tesis dan pemeriksaan lisan (viva-voce . saya Ahmad Nabil bin Amir. Perak Darul Ridzuan Tuan. penerima bantuan biasiswa/pinjaman Pelajaran Pengajian Tinggi Anak-Anak Negeri Perak ingin memohon untuk melanjutkan tempoh biasiswa/pinjaman yang ditawarkan. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. pengesahan senat. 4. no kad pengenalan 781006-08-5899. d/a Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. yang dicadangkan dan kini dalam tempoh akhir untuk pemeriksaan. 2. Universiti Malaya. Adalah diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya dari pihak Tuan dan segala kerjasama serta perhatian yang dihulurkan diucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan.Lembaga Amanah Kumpulan Wang Biasiswa/Pinjaman.candidature defense). . Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab. Permohonan Melanjutkan Pinjaman Pendidikan Merujuk perkara di atas. Akademi Pengajian Islam. Bangunan Perak Darul Ridzuan. Saya ingin memohon perlanjutan pinjaman untuk tempoh setahun. bagi semester I 2009/2010 dan semester II 2009/2010. Aras 3. Bersama ini juga disertakan surat pengesahan dari pihak Universiti yang memperakukan status aktif pencalonan saya dalam program Doktor Falsafah.D.

Sekian. Yang Benar ___________________ (Ahmad Nabil Bin Amir) Calon Doktor Falsafah Universiti Malaya. Terima Kasih. Kuala Lumpur . Wassalam Wt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful