:( ) . :( ) . :( ) ) , , .

, , : , :( ) , , , , :(

2211

4108 ( , , , . ( ) , , . ( , ) , , , , . , :( , ( ). , . , ). , ) . , ( , , : , , , , . , , , . , . : : . , ). , ). , , ( ,

. . : ,

: . , , :

.

: . : : . , ,

:

, , : , :( ) . . . : , , :

. , , . , :

:

. ,

( ( . , : , ) ,

) ( , . : . . , ) . : : . , ; : ( ( ) ) ,

,

.

:

107

:( :" , } { , }) ". : :{

: , , . : . : . : : . . : . . : . : . : . . : . :{ , } : . ,

(

) . . . : ( )

(

) ( ), :

4438

:( , : , . :( ) . ( , : ; ; , , ) , . , , )

,

,

, .

, . . :

, ,

.

(

)

2901 :( ) ( :( , ), , , . ), , , , :( ( . , ) : ) , ,

3900 :( , . ) ,

,

:(

)

,

: , .

, . , : ,

, .

,

ADISTUZadIstuz

THE Message of THE QURAN

(Risalah al-Quran)

TRANSLATED AND EXPLAINED

by

Muhammad Asad

Karya-Karya lain dari Muhammad Asad:

SAHIH AL-BUKHARI: THE EARLY YEARS OF ISLAM

ISLAM AT THE CROSSROADS

THE ROAD TO MECCA

THE PRINCIPLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM

Prakata

BACALAH dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan Menciptakan manusia dari sel benih! Bacalah Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah

terhadap seluruh haluan dan arah peradaban. dan tiada seorang yang akan dizalimi. dan menyatukan bangsa dan umat yang lahir dari percakaran dan pertembungan kabilah yang keras. berhasil menyebarkan faham dan pandangannya yang menerobos jauh melewati wilayah dan sempadan Arab dan membentuk sebuah masyarakat berideologi yang pertama dalam sejarah manusia. penurunan wahyu al-Qur an kepada Nabi Muhammad (saw). suatu kesamaan pada . telah memberikan kesan yang cukup nyata kepada peribadi agama. memupuk kemahuan keras dan kebebasan berfikir. melalui mereka dan generasi selepasnya. dan dalam perjalanan masa telah berperanan melahirkan apa yang disifatkan sebagai era saintifik : zaman yang kita tempuhi sekarang. Antara ayat-ayat pertama dan yang terakhir ini (pertama dan terakhir menurut urutan wahyu) tersingkap kebesaran sebuah kitab yang. sejurus sebelum kewafatan Baginda (saw). dan tidak pernah sebuah kitab dihadapkan kepada begitu ramai manusia. dan dalam zaman yang begitu panjang.Yang telah mengajar [manusia] menggunakan pena Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Dengan pembukaan ayat-ayat terawal dari surah ke sembilan puluh enam ini yang menghimbau asal kejadian insan dan kerendahan akar biologinya. Tiada suatu kitab suci di dunia yang mempunyai pengaruh yang jelas sepertinya terhadap kehidupan manusia yang pertama kali mendengar risalahnya dan. Ia telah menggemparkan tanah Arab. ia menjana semangat intelektual yang tinggi di kalangan penganutnya. dan kebudayaan yang dipandu oleh semangat al-Quran itu telah mempengaruhi dengan pelbagai cara pemikiran dan pandangan masyarakat Eropah di zaman pertengahan dan mencetuskan gelombang kebangkitan yang membangunkan tamadun dan mencerah kebudayaan Barat di era Renaissance. dan mencetuskan kehebatan dalam pencapaian intelektual dan penemuan saintifik yang mengkagumkan yang berhasil mengangkat peradaban dan memperkasa tamadun dan budayanya. Semua ini. budaya dan politik dunia. yang direncanakan berlangsung selama dua puluh tiga tahun tempoh kerasulan dan diakhiri. dengan ayat 281 dari surah kedua: Dan ingatlah pada Hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. dengan menekankan kekuatan ilmu dan kesedaran akliah. telah dibawa oleh risalah al-Quran: dan ia dibawa dengan perantaraan manusia yang diilhamkannya petunjuk dan diberikan asas dan landasan untuk menilai dan memperhalusi seluruh adab dan etika dan digariskan rangka kegiatan duniawinya: kerana. tidak pernah sebuah kitab tidak terkecuali kitab Bible yang dihadam oleh sebegitu banyak umat dengan keghairahan dan penghormatan yang berbeza diluahkan kepadanya. mengetuk pintu dhamir dan inteleknya bermulalah. pada analisis akhirnya. dan dalam beberapa dekad. seawal abad ketujuh Masihi. lebih dari sekadar fenomena biasa yang kita ketahui. di mana setiap jiwa akan disempurnakan balasan dari apa yang diusahakannya.

Sementara orang-orang beriman. dari kacamata Barat yang mendekatinya melalui terjemahan-terjemahan yang tersedia. telah memberikan sumbangan terbesar kepada pengetahuan manusia. Bagaimana harus saya bertindak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kedamaian dalam kehidupan akan datang? Betapa kerap pun individu Muslim yang salah dalam menanggapi jawapan ini. tambahan pula. namun seringkali berbunyi mendatar dan tidak meransangkan pada pandangan Barat. mengemuka dan menyampaikan maksudnya dari bahasa Arab asli ke bahasa-bahasa Eropah tersebut. yang menzahirkan kebijaksanaan tertinggi dan pengucapan terindah: ringkasnya. kekal yakin bahawa al-Qur an merupakan lambang manifestasi terbesar akan rahmat Allah (swt) kepada manusia. Kerana. yang seikhlasnya menyusun. dalam jumlah mereka. sesungguhnya.rangkuman jawapan dari pertanyaan. telah menyediakan sumber inspirasi teragung dalam kedua-dua maksud keagamaan dan budaya dari istilah ini kepada berjuta umat yang. yang dapat menolak kenyataan. namun hakikat dan kebenarannya tetap kekal bahawa pada setiap yang beriman dan percaya dengannya. lain halnya dengan pembaca bukan Muslim yang sering mendakwa melihat sesuatu yang kasar . Bagaimana percanggahan ini dapat dileraikan? Perkara ini tidak dapat dihurai dengan hujah yang lazim. dan tidak boleh sama sekali dianggap ralat dalam menyampaikan apa. pada hukumnya. yang sedia diterima oleh ramai penganut Islam moden. dan manakala ayat yang. tidak dipengaruhi oleh mana-mana kecenderungan. kepada orang Islam. dari keluasan hikmah dan kebijaksanaannya. meskipun kecil. terdapat terjemahan moden dari sarjana Muslim yang. adalah makna sebenar dari wahyu suci. Namun begitu. ketinggian tamadun dan kemajuan sosial. yang dipaparkan dalam karya-karya Orientalis Eropah dan Amerika. cukup telus dengan semangat Islam. Namun. yang sering menggambarkannya sebagai kecelaruan dan percanggahan pernyataan . tiada satu pun dari terjemahan ini sama ada diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang sejauh ini mampu mendekatkan al-Qur an kepada pintu hati dan dhamir mereka yang dibesarkan dalam suasana keagamaan dan gelanggang fikrah yang berlainan dan mengilhamkan sesuatu. tiada suatu kritikan yang dilempar pada al-Qur an. yang pada mereka. Dalam beberapa segi ini mungkin disebabkan oleh sikap buruk secara sedar atau tidak menaruh prasangka jahat terhadap Islam kesan dari pengaruh budaya dan fahaman Barat sejak perang salib suatu tradisi yang menguasai pemikiran dan naluri mereka yang telah meninggalkan kesannya dalam . bahawa ia. bahawa al-Qur an telah disalah tafsir oleh penterjemah Barat. dan betapa ramai pun di kalangan mereka yang meninggalkan inti pesanannya. Kalam Allah (swt) yang sebenar. berupaya menghadam dan memahami al-Qur an dalam bahasa Arab. namun tidak diragukan bahawa sebahagian terjemahan ini lahir dari kesungguhan sarjana yang. adalah suatu ekpresi dari kebijaksanaan tertinggi. lantas segala keunikan al-Qur an dan hubungannya dengan dimensi manusiawi hampir ghaib dari pandangannya dan sekaligus menganggapnya tak lain seperti apa. menatapi keindahannya. walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dalam terjemahan yang sedia ada dalam kebanyakan bahasa-bahasa utama Eropah terdapat karya yang mengilhamkan pandangan jelek dan prejudis dan terutamanya di masa-masa terawal oleh pengaruh mubaligh Kristian yang sesat . Pendirian orang Islam terhadap al-Qur an ini agak mengelirukan.

dari kenyataan bahawa al-Qur an setakat ini belum dapat diterjemah dalam bahasa Eropah dengan cara yang boleh memberikan kefahaman menyeluruh tentangnya. fizikal dan sosial yang diraih di dunia. Ringkasnya. adalah satu kesatuan. dan berupaya mendengar . Tetapi di sana terdapat juga sebab lain dan mungkin lebih muktamad . yang mampu menguasai dialek Arab sebagai seorang yang kenal akar bahasanya. Tidak seorang di kalangan mereka. jantina dan ekonomi. Justeru. perkaitan yang kukuh antara ajaran ruhani dengan amalan hukum membingungkan pembaca Barat. hak individu dan sosial adalah berkait rapat dengan harapan yang dapat manusia realisasikan dalam kehidupannya setelah mati. cekap menangkap hujah dan mengemukakan respon. yang tidak terbatas pada orang awam di Barat malah. untuk menghargai pendekatan akliah yang dipelopori al-Quran terhadap setiap persoalan agama.pendirian dan pandangan terhadap setiap perkara yang berlabelkan Islam. manakala bertembung dengan hujah al-Qur an yang mendakwa membawa petunjuk tidak hanya untuk kebaikan di akhirat tetapi juga untuk kehidupan yang baik rohani. bagaimana pun duniawinya . Adalah mungkin bahawa di antara sebab kurangnya penghargaan ini adalah berpunca dari pendekatan al-Qur an sendiri yang agak berbeza dari semua kitab suci: kerana penekanannya pada akal sebagai asas kepercayaan dan aqidah dan juga penegasannya tentang kesepaduan ruh dan jasad (dengan itu. yang dicipta Tuhan. dengan kepercayaan mereka pada unsur ghaib sebagai inti pengalaman agama yang benar. Apabila kita melihat senarai panjang terjemahan al-Qur an bermula dari terjemahan Latin di Zaman Pertengahan hingga ke abad ini dalam hampir semua bahasa Eropah kita dapati satu persamaan di kalangan para penterjemah. menurut pandangan saya. bagaimana hebat kekuatan intelektualnya. baik Islam atau bukan Islam: semuanya terdiri dari kalangan yang mempelajari bahasa Arab dari saluran akademik: iaitu. termasuk lingkungan sosial) dalam kehidupan insaniah: jaringan yang tidak terpisah antara amalan dan perlakuan insan seharian. Namun faktor psikologi ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kekurangan yang nyata dari sudut penghargaan Barat terhadap al-Qur an. Ketiadaan pembahagian yang jelas antara medan fizikal dan ruhani telah menyumbangkan kesukaran kepada manusia yang lahir dalam tradisi agama lain. Ini. dan semua masalah yang berkait dengan kehidupan jasmani dan minda. dengan buku. masyarakat Barat tidak bersedia menerima pandangan al-Qur an bahawa semua kehidupan. dengan kehidupan ruhani dan akhiratnya. dan ini meskipun dalam keghairahan dan kesungguhan mereka untuk mengkaji setiap aspek yang berkait dengan dunia Islam. kegagalan masyarakat Barat untuk memahami kandungan al-Qur an dan risalahnya. dengan maksud yang lebih halus. menghadam lenggok dan menghalusi frasanya. di kalangan intelektual dan sarjana Barat yang melakukan kajian secara objektif. merupakan salah satu sebab yang mengarah pada pandangan negatif. yang terbiasa mengaitkan pengalaman agama dengan kuasa ghaib yang di luar kefahaman akal.

sekaligus mencerap maksud yang melatari alunan ritmanya dan menyelami ungkapan dari simbolik ayatnya. dan akan hilang. sebahagian penterjemah al-Qur an yang karyanya mendapat tempat di dunia Barat boleh dianggap sebagai sarjana unggul yang berupaya menguasai tatabahasa Arab dan mencapai pengetahuan tinggi dalam sastera Arab. realitinya yang sebenar: dan semakin besar dan mendalam maksudnya. Kita umat Islam percaya bahawa al-Qur an adalah kalam Allah (swt). perkataan dan ayat dalam sesebuah bahasa mana-mana bahasa tidak lain melambangkan simbol bahasa yang disepakati. Bahasa Arab berakar dari pengucapan Semitik: malah. dan memahami pengertian yang diberikan oleh mereka terhadap maksud yang simbolik dari pernyataannya. Kerana setiap bahasa adalah lambang dari simbol pengucapan kabilahnya yang menggambarkan budaya dan nilai kehidupannya yang tersendiri dalam menyampaikan pandangan tentang sesuatu realiti. dan tanpa disedari. tetapi penguasaan nahu dan pemahaman sastera ini tidak dapat. melainkan dia mendengar sendiri nyanyian bahasa dalam telinganya dan peribadi bahasa itu sejelasnya maka terjemahannya hanya mampu menzahirkan maksud luaran dari inti bahasa yang disampaikan. Melainkan penterjemah mampu mengeluarkan semula maksud simbolik yang terkandung dalam bahasa tersebut iaitu. Dan manakala bahasa Arab yang digunapakai dalam al-Qur an adalah bahasa yang mencapai kemuncaknya di tanah Arab empat belas abad yang lalu. Tidak diragukan. dari kelenturan yang ketara dalam tatabahasa Arab dari kekhususan kata kerja dasar nya dan pelbagai bentuk kata terbitan yang boleh dihasilkan dari kata dasar ini. tidak juga khusus oleh hal yang sedia maklum. telah dipersetujui secara konvensional oleh mereka yang mengungkapkan persepsi dan pandangannya melalui bahasa tersebut. Ia adalah bahasa pertuturan semenanjung Arab: bahasa kaum yang dianugerahkan kecekapan dan kefahaman yang tajam . semakin jauh tersasar terjemahan tersebut dari memberikan maknanya yang asal. dan ia satu-satunya bahasa yang terus segar dan utuh tanpa sebarang perubahan sejak empat belas kurun yang lalu. dalam hal terjemahan bahasa Arab (terutamanya bahasa Arab yang diguna pakai dalam alQur an) secara mutlak membawa penterjemah bebas menggarap inti dan realiti bahasa tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan menyelami kehidupan bersama dan di dalam komuniti tersebut. Dua faktor ini sangat berkait dengan masalah yang kita bahaskan. Kerana. maka untuk menggarap kefahaman dan ruhnya yang sebenar. Perbezaan idiom Arab dari mana-mana idiom Eropah bukan sekadar kerana hal sintatik dan cara dalam menyampai dan meluahkan idea. seseorang harus berupaya merasa dan mendengar bahasa ini sepertimana masyarakat Arab telah merasa dan mendengarnya sewaktu al-Qur an diturunkan. dalam skala besar atau kecil. bukan juga oleh kekayaan luar biasa perbendaharaan Arab: sebaliknya ia adalah perbezaan ruh dan nilai-hidup. maka jelas bahawa bahasa Arab bahasa Semitik yang kekal tidak berubah dalam kurun yang panjang harus berbeza luas dari tiap sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat Barat. diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw) dengan perantaraan bahasa yang dipertuturkan manusia. ia merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang kekal subur selama beribu tahun.

namun ia masih mengekalkan sejauh ini idiom yang dikenal di zaman Nabi (saw) dan telah mewarisi seluruh nilai dan ciri-cirinya yang intrinsik. Kerana. hasil dari kesedaran. Sekarang kemampuan ini diwarisi oleh intelektual Arab secara tak langsung. dari proses penyerapan minda. yang mentalitinya serupa dengan kerangka fikir kabilah Arab yang hidup sewaktu bahasa Arab diadun dan dicorakkan intinya. ini tidak bermakna orang bukan Arab tidak dapat memahami bahasa Arab dalam ruhnya yang sebenar: ia hanya bermaksud tidak lebih dan tidak kurang bahawa bahasa tersebut tidak mungkin dikuasai sepenuhnya melalui saluran akademik semata-mata. beransur. bagaimana tinggi pun pelajaran bahasanya. khususnya golongan terpelajar. merupakan bahasa al-Qur an yang mustahil difahami kaedah dan maknanya yang tersirat tanpa kemampuan dan daya untuk mengeluarkannya. Dalam perkataan lain. secara instintif. tanpa disedari telah berkembang dalam acuan persekitaran dari mana bahasa Arab tersebut meraih bentuk dan cara ungkapannya yang khusus. Lantaran tiada seorang di kalangan sarjana . Ekspresi elipstik ini (disebut ijaz oleh ahli filologi Arab) adalah ciri yang berkait dengan idiom Arab dan. orang-orang ini hanyalah masyarakat Badawi di semenanjung Arab. tetapi perlu. tetapi percakapan harian mereka telah. orang bukan Arab harus tinggal lama dan bergaul rapat dengan kabilah yang pertuturannya mencerminkan semangat asli dari bahasa tersebut. Bagaimanapun. dan. Oleh itu. kebiasaan mengenal lenggok pertuturan Arab Badawi di Tengah dan Timur Arab dengan tambahan. Di zaman kita. Sekarang kenyataannya bahawa rasa tersebut tidak dapat dikecapi sekadar hanya berada dalam lingkungan masyarakat Arab moden di bandar. Walaupun ramai di kalangan mereka. apa yang diperolehnya cuma bahasa yang tersedia. tentunya. dicerap oleh rasa instintif pada bahasa tersebut. dengan suatu yang menyamai ekpresi elipstik. tidak didapati oleh kalangan bukan Arab yang hanya mengenali bahasa Arab setelah dewasa. telah tanpa sedar menyerap inti dan ruh bahasa tersebut. iaitu. musnah dan terpisah dari lafaz Arab yang asli. bahasa kaum yang imej di mindanya. namun sukar bagi mereka meluahkannya kepada orang luar kerana suatu alasan mudah. sebagai tambahan dari penerokaan filologi. sejak usia kecil: ketika ia belajar bertutur dengan betul. bagi mengecap semula keaslian rasa bahasa Arab. terutamanya yang menetap di kawasan Tengah dan Timur Jazirah Arab. Kemampuan ini. struktur luaran yang terpisah dari kualiti dan keunikan elipstik yang mengadun inti idiomatik Arab dan realitinya. dengan itu. walaupun dialek mereka banyak yang berbeza dari Arab klasik yang digunapakai dalam alQuran. dengan belajar: kerana. rangkuman idea ini. yang difahami sendiri dari paduan dan jalinan pemikiran yang membentuk idea yang ingin mereka fahami dan luahkan. sentiasa mengalir tanpa usaha dari satu rangkuman pada rangkuman lain. dengan pengetahuan akademik tentang bahasa Arab klasik adalah satu-satunya cara bagi orang bukan Arab di zaman kita untuk mendapatkan kefahaman mendalam dari diksi Arab.yang dicurahkan dalam kehidupan luas di gurun yang terbentang pada generasinya. yang turut mewarnai dan mencorak fikirannya. menyaingi satu satu sama dalam ekspresi elipstik yang mencakup sebagaimana ianya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ulama besar Islam. dari mengisi makna dan semangatnya yang asli. turut ralat dalam hal ini. telah membawa pada penyelewengan makna. tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali atau seperti kebanyakan orang Islam yang bukan Arab tidak berupaya memahaminya tanpa dibantu. * KARYA yang saya persembahkan kepada pembaca ini adalah berasaskan kajian tulen sepanjang menyusuri kehidupan di semenanjung Arab. dari ayat-ayat al-Qur an yang disampaikan dalam bahasa Eropah. dan kadangkala kekeliruan yang nyata. namun mesejnya masih boleh disampaikan dan difahami oleh orang yang. dengan itu. Tidak seperti mana-mana buku. di akhirnya. dan mencapai penyempurnaannya dalam al-Qur an. di mana unsur metafor mengalir mengilhamkan makna yang pragmatik. seperti mana. karya Plato atau Shakespeare boleh diterjemah. dengan penekanan pada unsur akoustik yang tidak sekadar membawa makna retorik tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada suatu yang tidak terungkap namun punyai idea yang jelas: bahawa semua ini membuktikan al-Qur an. yang punya kepakaran literal dalam tafsir al-Qur an. seperti kebanyakan masyarakat Barat. dan menjadi suatu aspek yang rapat dalam bahasa Arab. Untuk menyampaikan maksud al-Qur an ke dalam . jauh dan ralat. dan harus sentiasa sedar bahawa sebahagian ungkapannya terutamanya yang berkait dengan konsep abstrak telah dalam kurun yang lama mengalami perubahan idea dalam kefahaman umat dan harus. makna dan penzahiran bahasa dalam al-Qur an membentuk satu kesatuan yang kukuh. cukup unik dan tidak mampu diterjemah suatu fakta yang disepakati oleh para penterjemah terdahulu dan semua sarjana Arab. terjemahan yang benar-benar idiomatik disertakan dengan kupasan al-Qur an ke dalam bahasa Eropah. Untuk maksud ini. Kedudukan setiap perkataan dalam ayat. kadangkala sarjana ulung. saya tidak mendakwa telah menterjemah al-Qur an dengan maksud. Ia adalah satu percubaan mungkin percubaan pertama untuk mengemukakan sepenuhnya. Perkara yang lain (dan tidak kurang pentingnya) yang mana penterjemah harus memahami sepenuhnya adalah persoalan ijaz al-Quran. maka terjemahan mereka hanya kekal. keajaiban elipstik yang melangkaui kerangka-fikir dalam mengungkapkan idea yang muktamad seringkas dan sepadat mungkin dalam batas pertuturan manusia. sebagaimana telah saya jelaskan. Namun meskipun mustahil untuk menghasilkan semula al-Qur an dalam bahasa yang lain. Bagaimanapun. amat unik. Muhammad Abduh. ritma dan alunan frasanya dan binaan sintatiknya.yang telah menterjemah al-Qur an ke bahasa Eropah memenuhi syarat ini. dan kesilapan mereka. Kaedah ijaz ini. ditambah dengan kelemahan penterjemah moden. penterjemah harus bersandar sepanjang terjemahannya kepada pangkal bahasa yang dikenal sewaktu al-Qur an diturunkan. tidak diterjemah dengan maknanya yang difahami di zaman moden.

dalam surah 3:67. Sehubungan dengan itu. atau dalam surah 3: 52. dan kitab suci yang masih ada kini tidak benar-benar mewakili wahyu asal yang diturunkan. apabila Sahabat (rad) Baginda (saw) mendengar perkataan islam dan orang islam. dan tiada sarjana Arab yang menyedari konotasi luas pada istilah ini. terjemahan ahl al-kitab sebagai masyarakat kitab tidak . Sama juga. telah menghakis keluasan makna dan pengertiannya yang mendalam yang diberikan al-Qur an pada istilah ini. frasa Arab berkenaan akan musnah seluruh maknanya dan menjadi suatu pernyataan yang tak bererti. Contoh lain. Misalnya. ialah dalam terjemahan tradisional pada perkataan kitab. Dalam bahasa Arab. tanpanya. Tidak. yang sengaja dilenyapkan dalam bahasa asli. kerana sewaktu al-Qur an diturunkan (dan kita tidak harus lupa bahawa proses ini berlangsung selama dua puluh tiga tahun). Makna yang sama dirujuk dalam al-Qur an pada istilah ini tentang kitab-kitab suci yang terawal: kerana al-Qur an sering menegaskan bahawa catatan suci terdahulu telah banyak tercemar dan diseleweng dalam jarak masa yang panjang. baik yang beriman atau tidak: kerana menurut mereka. islam dan orang islam lazimnya membawa makna yang terhad. di mana para pengikut Nabi Isa (as) berkata Dan saksikanlah bahawa kami telah menyerahkan diri kepada Allah (swt) (bi-anna muslimun) . yang mana. Bagaimanapun kukuhnya institusi hukum ini dalam konteks perkembangan Islam. pada semua keadaan. mereka yang mendengar bacaannya tidak menanggapinya sebagai buku kerana al-Qur an cuma dikumpulkan setelah berlalu beberapa dekad dari kewafatan Nabi (saw) bahkan. kerana. yang hilang hubungan-fikirannya iaitu. perkataan kufr ( menolak kebenaran ) dan orang kafir ( kalangan yang menolak kebenaran ) telah dinyatakan. namun yang nyata al-Qur an tidak dapat sepenuhnya difahami jika kita membacanya hanya berasaskan ideologi yang berkembang kemudian. juga. di mana Nabi Ibrahim (as) dinyatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) (kana musliman). yang membawa maksud catatan suci atau wahyu . yang merupakan istilah khusus Islam setelah ia dibangunkan sebagai institusi yang lengkap dengan syariat. istilah keagamaan yang digunakan dalam al-Qur an. dengan makna tidak percaya dan orang yang tidak beriman atau kafir . mereka memahaminya sebagai mencerminkan penyerahan diri kepada Allah (swt) dan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) tanpa membataskan istilah ini kepada mana-mana komuniti atau mazhab tertentu contohnya. dengan pengertian khusus yang terpakai secara ekslusif kepada Sahabat Rasulullah (saw). sebagai buku : justeru. sepertimana digunakan dalam alQur an. maksud asli ini kekal utuh. Tambahan lagi. di kalangan bukan Arab hari ini. dalam terjemahan konvensional. seseorang harus waspada dalam menjelaskan.bahasa yang tidak menggunakan kaedah elipstik yang sama. tanpa memahami tujuan asas dan makna yang dipunyai dan dimaksudkan sebagai ertinya oleh mereka yang pertama kali mendengarnya dari pengucapan Nabi (saw) sendiri. dari sudut sejarah. dia mengeluarkan perintah ). sesungguhnya ia merujuk pada akar kata nama kitab dari kata kerja kataba ( dia menulis atau. maka penterjemah harus menambah keterangan dengan tanda braket. amalan dan hukum.

saya memandang wajar untuk disertakan beberapa nota penjelasan. Pemerhatian tertentu berhubung dengan pernyataan simbolik dalam al-Qur'an dan makna eskatologinya telah dirumuskan dalam Apendik I yang dilampirkan di sudut akhir terjemahan ini. dan cuba menzahirkan ideanya dengan kaedah perbandingan. Kedua. Selain dari pertimbangan bahasa ini. semuanya menjelaskan dan menyempurnakan satu sama lain. kerana istilah ini sepatutnya diterjemah sebagai pengikut wahyu terdahulu . saya telah usahakan untuk memadankan setiap konsep al-Qur an dengan ungkapan Inggeris secara tepat usaha yang kadangkala memerlukan penggunaan ayat yang penuh untuk menyampaikan maksud dari satu perkataan Arab. dari nilai yang dirasai oleh generasi Islam yang tidak dibebankan dengan gambaran dan konsep yang lahir dalam perkembangan Islam berikutnya. Lantaran itu. merujuk pada karya-karya besar ahli filologi Arab dan ahli tafsir klasik.: dan tiada sebarang faedah jika dikemukakan terjemahan bagi kedua-dua istilah ini. dan diraikan. dan ini adalah landasan dan prinsip yang memandu saya sepanjang penulisan ini. dalam keadaan tertentu. pelbagai pengertian dalam mesej alQuran.dalam ungkapan Muhammad 'Abduh . Dengan pengecualian dua istilah. bagi memahami maksudnya dalam bahasa lain. saya telah cuba setulusnya untuk berpegang pada dua prinsip utama dalam penterjemahan."tafsirnya yang terbaik". maksudnya yang sebenar hanya boleh digarap jika kita menghubungkan setiap pernyataannya dengan apa yang dinyatakan di tempat lain. pertimbangan sejarah mengenai sebab penurunan sesuatu ayat . risalah al-Qur an harus disampaikan sebagai suatu perumusan. Pertama. mengaitkan hal yang khusus kepada yang umum dan pengertian zahir kepada maksud yang tersirat. Ringkasnya. Oleh itu. Dua pengecualian dari hal ini adalah istilah al-Qur an dan surah. tiada bahagian dalam al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandangan sejarah semata-mata: iaitu semua rujukannya tentang peristiwa dan kejadian sejarah . pada akhirnya. menurut pandangan saya. kita akan menyedari bahawa al-Qur'an adalah .haruslah dianggap sebagai ilustrasi tentang kondisi manusia dan tidak berakhir dengannya. . Selama hukum ini diikuti sepenuhnya.haruslah tidak mengenepikan landasan dan makna asal ayat tersebut dan hubungannya dengan ajaran akhlak yang diseru dan dirumuskan oleh al-Quran. Jika.baik dalam zaman Nabi (saw) dan zaman yang lebih awal . kerana keduanya digunakan dalam bahasa Arab tidak lain untuk menerangkan nama bagi mashaf suci ini dan setiap pembahagian atau segmen nya. sedekat mungkin. oleh pentafsir klasik .begitu bermakna. Dalam setiap nota dan apendik saya telah cuba jelaskan mesej al-Qur'an dan telah. dengan seluruh daya dan keupayaan saya.suatu kajian yang sangat rapat. Bagi mengeluarkan. penjelasan akan kemurnian doktrin yang mana setiap ayat dan lafaz mempunyai hubungan rapat dengan ayat dan lafaz yang lain. al-Qur'an tidak harus dilihat sebagai kompilasi hukum dan dakwah secara terpisah tetapi adalah satu paduan dan rangkaian menyeluruh: iaitu.

dengan penegasan Nabi (saw). . saya sebolehnya mengelak dari menggunakan istilah kuno yang tidak diperlukan. Di sebalik itu. Lantaran itu. mereka cuba menjelaskan maksud dari setiap pernyataan al-Qur an dengan kekuatan ilmu bahasa yang dimiliki dan pengajaran Nabi (saw) yang disampaikan dalam sunnah Baginda (saw) dan juga dari khazanah ilmu yang terdapat di zaman mereka dan juga dari pengalaman sejarah dan budaya yang mewarnai tamadun masyarakat waktu itu. yang hanya akan menambah kekaburan akan makna al-Qur an pada pembaca kontemporari. kerana menyedari perbezaan relatif dalam keupayaan akliah insan.saya terpaksa mengambil pendekatan berbeza dari interpretasi yang dikemukakan oleh pentafsir awal. mereka mendekati al-Qur an dengan kekuatan akal: iaitu. dan dengan itu. dengan itu. Justeru. Walaupun tiada seorang. Dalam membuat tafsiran. tiada tafsiran moden termasuk tafsiran saya boleh diharapkan berhasil. * Berhubung dengan kaedah terjemahan. yang dizahirkan dalam mushaf ini. lebih banyak makna. Perbezaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan Ulama umatku adalah [kesan] dari rahmat Tuhan (rahmah) yang jelas menunjukkan bahawa perbezaan pandangan adalah asas dalam semua kemajuan pemikiran manusia dan. saya tidak melihat sebarang keperluan untuk menterjemah lafaz al-Qur an dengan idiom moden secara langsung. Tiada seorang yang telah berhasil mengecap keindahannya yang sebenar yang terfikir untuk membuat dakwaan sedemikian atau sekadar cuba membuatnya. Dan mereka cukup faham. maka pihak pembaca haruslah sedar bahawa keunikan al-Qur'an berakar dari keluasan jangkauannya yang mana lebih banyak pengetahuan dunia dan pengalaman sejarah yang didapati. yang akan menyalahi ruh bahasa Arab yang asli dan membawa kesangsian pada mereka yang arif dan menaruh kekaguman dan takzim akan kebesaran wahyu. tanpa dijangka. saya tidak mendakwa telah mengeluarkan semula sesuatu yang tak tergambar dari keindahan ritma dan retorik al-Qur an. pendorong terkuat yang menggerakkan manusia meneroka ilmu. Dengan perkataan lain. dari pentafsir klasik yang mendakwa telah mencapai maksud yang akhir dan muktamad dalam tafsirannya. dan keikhlasan setiap pentafsir. Dan saya sepenuhnya sedar bahawa terjemahan saya tidak mampu untuk benar-benar berlaku adil kepada al-Qur an dalam mengupas maksud yang terkandung di setiap perenggan ayatnya: kerana. saya sangat terhutang budi pada keilmuan mereka yang telah meransang dan membawa saya mencari kebenaran. walaupun dalam beberapa hal saya berbeza pandangan dari tafsiran mereka. namun tidak dinafikan bahawa tanpa usaha Ulama besar yang lampau. Pemikir agung kita di zaman lampau telah menggarap permasalahan ini dengan cukup baik. adalah lazim bahawa cara seorang pentafsir memahami sesebuah ayat atau ungkapan al-Qur an adalah berbeza dan kadangkala sangat jauh dari makna yang dinyatakan oleh seseorang pentafsir yang mendahuluinya. interpretasinya sering bercanggah: tetapi mereka melakukan ini tanpa sebarang kekhilafan.

Jika semua lautan menjadi tinta untuk mencatat kalam Tuhanku. pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalam Tuhanku (Qur an 18: 109). .

yang dicetak pertama kali di Kaherah pada tahun 1337 H. dan dianggap oleh sarjana-sarjana Arab sebagai nakhkah yang paling tepat antara naskhah-naskhah lain yang pernah diterbitkan. ayat 138 -140 dan ayat 142.Sumber Rujukan KITAB INI ditulis berdasarkan naskhah Hafs ibn Sulayman al-Asadi. maka tiada keperluan untuk menyebutkan edisi yang digunakan oleh penterjemah. sepertimana terdapat dalam edisi alQuran Royal Egyption . 3 : 28 bermakna surah 3. Sementara bagi sesebuah karya yang dicetak secara berasingan atau yang mudah dikenal edisinya. nombor ayat berdasarkan edisi Kaherah diletakkan dalam parentesis di permulaan ayat. kecuali dinyatakan sebaliknya. Penjelasan dan huraian yang diberikan oleh pentafsir-pentafsir klasik yang dirujuk dalam nota kaki telah dikemukakan di bawah. . mengikut konteks ayat yang dibincangkan oleh setiap pentafsir. Rujukan kepada kamus adalah mengikut kecuali dinyatakan sebaliknya artikel akar dan kata dasar sesuatu istilah. seperti dalam teks Arab. sama juga. Semua rujukan kepada Kitab Bible adalah berdasarkan versi teks Authorized King James Version.) Berhubung dengan kitab-kitab yang disebutkan di bawah dan dirujuk di nota kaki oleh kerana ia telah dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai edisi. ayat 28. Dalam rujukan ayat-ayat al-Quran di nota kaki. nombor surah akan diikuti oleh kolon seterusnya nombor ayat: contohnya. di penghujungnya. 6: 138-140 dan 142 bermakna surah 6. (Perlu diperhatikan bahawa dalam terjemahan. dan tidak. tempat dan tarikh cetaknya telah direkodkan di bawah.

Al-Musnad.). Baghawi Baydawi Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. 275 H.). 681 H.). 458 H. Ma alim at-Tanzil.). Al-Husayn ibn Mas ud al-Farra al-Baghawi (w. .255 H. Kaherah 1348 H.Anwa . lihat Muhalla. Sirat an-Nabi.).). Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban (w.). 256 H. Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w.Abu Daud Asas Abu Daud Sulayman al-Ash ath (w. Asas al-Balaghah.538 H.). 774 H. 243 H.685 atau 691 H. Anwar at-Tanzil wa-Asrar at-Ta wil.). Ibn Khallikan Ahmad ibn Ibrahim ibn Khallikan (w. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtasid. Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. 538 H. 595 H. 1) Leyden 1913-38. 385 H. 852 H. Abd al-Malik ibn Hisham (w. Hyderabad 1324 H. Tafsir al-Qur an.Asqalani (w.t.). Bidayat al-Mujtahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (w. 354 H. Abu Muhammad Abd Allah ad-Darimi (w.) Kitab al-Fa iq fi Gharib al-Hadith.). Fath al-Bari Ahmad ibn Ali ibn Hajar al.).). Kaherah 1343 47 H. 516 H. Al-Jami as-Sahih.). Abu l-Fida Isma il ibn Kathir (w. Fa iq Mahmaud ibn Umar az-Zamakhshari (w. Kaherah t. Kitab as-Sunan al-Kubra. 241 H. Hakim lihat Mustadrak Ibn Hanbal Ibn Hazm Ibn Hibban Ibn Hisham Ibn Kathir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w.) Kitab al-Taqasim wa l. Wafayat al-A yan wa-Anba Abna azZaman. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Darimi Darqutni Encyclopedia of Islam (ed. Abd Allah ibn Umar al-Baydawi (w. Kitab as-Sunan. Kitab as-Sunan. Kaherah 1310 H. Kitab as-Sunan. Ali ibn Umar ad-Darqutni (w.

). Bombay Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuti (w.). Kitab as-Sahih.). 230 H. Kaherah 1367-72 H. 817 H.). Tafsir al-Qur an (dikenali sebagai Tafsir al-Manar). Kashshaf Lane Lisan al. 761 H.). Manar Muhammad Rashid Rida. 911 H. 711 H.Ibad. Mughni l-Labib an Kutub al-A arib. 630 H. Kitab as-Sunan. Hyderabad 1334-41 H. Bullaq 1292 H. 303 H. Muwatta Malik ibn Anas (w.).). An-Nihayah fi Gharib al-Hadith.). Tafsir Sitt Suwar. Al-Muhalla.Arab Abu l-Fadl Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi (w. Mustadrak Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim (w. Mufradat lihat Raghib. Nayl Al-Awtar Muhammad ibn Ali ash-Shawkani (w. Al-Muwatta . Ibn Taimiyah 1954.). Al-Itqan fi Ulum al-Qur an. Nasa i Ahmad ibn Shu ayb an-Nasa i (w. Kitab as-Sunan.).). Al-Qamus.).Ibn Majah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini (w. Nihayah Ali ibn Muhammad ibn al-Athir (w. 728 H. Ibn Qayyim Abu Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. Kaherah 1347-52 H.Arab. Leyden 1904-28. Kaherah 1344 H. London 1863-93. 405 H. Taj al-Lughah wa-Sihah alArabiyyah. Muhalla Abu Muhammad Ali ibn Hazm (w. Lisan al.751 H. Kaherah 1347 H. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al.). Mughni Jamal ad-Din Abd Allah ibn Yusuf al-Ansari (w. Arabic-English Lexicon. Al-Mustadrak ala s-Sahihayn fi lHadith. 456 H. 261 H. Jawhari Abu Nasr Isma il ibn Hammad al-Jawhari (w. Qamus Abu t-Tahir Muhammad ibn Ya qub al-Firuzabadi (w. 1225 H. Muslim Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi (w. . 273 atau 275 H. Itqan Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (w.). William Edward Lane. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar. 179 H. Ibn Sa d Muhammad ibn Sa d (w.). lihat Zamakshari. sekitar 400 H.). Kitab at-Tabaqat al-Kabir.

1961. Tabaqat lihat Ibn Sa d. Al-Jami as-Sahih. Taj al.).).Arus. Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi (w. Zamakhshari Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w.). (untuk rujukan bahasa dan perkamusan (leksikografi) dari pengarang yang sama. Al-Kashshaf an Haqa iq Ghawamid atTanzil. At-Tafsir al-Kabir.Raghib Abu l-Qasim Husayn ar-Raghib (w. 1205 H. sila lihat Asas dan Fa iq) .Arus Tirmidhi Murtada az-Zabidi (w. 606 H.).). University of California Press. lihat Nayl al-Awtar. Taj al. 310 H. 503 H. The Principles of State and Government in Islam. Shawkani State and Government Muhammad Asad.). Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi (w. Tabari Abu Ja far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w. Jami al-Bayan an Ta wil al-Qur an. Al-Mufradat fi Gharib al-Qur an. 207 H. Kitab al-Maghazi. Suyuti lihat Itqan. 275 atau 279 H.). 538 H. Razi Abu l-Fadl Muhammad Fakhr ad-Din ar-Razi (w.

Singkatan Kata As cf. rujuk) Died (meninggal dunia) Edition (edisi) et alii (dan rakan-rakan) . ed. d. al Alaihi al-salam Confer (banding. et.

e. Saw sic Swt t. ff. w.e. ibid. i. ipso facto lit. H.g. passim Rad Rah resp. p.t. n. atau) Sallallahu alaih wa Sallam sicut (seperti itu) Subhanahu wa Taala Tanpa tarikh Wafat . pp. paragraf) Hijrah ibidem (di tempat yang sama) id est (iaitu) by the fact itself (lantaran itu) Literary (maksud bahasa) Nota kaki Penterjemah Pages (halaman-halaman) passus (bertabur. etc. exempli gratia (Contohnya) et cetera (dan lain-lain) And the following (muka surat. terdapat di pelbagai tempat dalam buku/teks) Radiyaallahu anhu Rahimahullah Ta ala Beziehungsweise (dan.

Ia disebut di tempat lain dalam al-Qur an sebagai As-Sab al-Mathani ( Tujuh [Ayat] yang sering diulang ) kerana ia diulang baca setiap kali menyempurnakan sembahyang lima . dan dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Surat al-Hamd (Surah Pujian).SURAH PERTAMA AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) PERIOD MEKAH SURAH INI juga dinamakan Fatihat al-Kitab ( Pembukaan Catatan Suci ). Asas al-Quran (Landasan al-Qur an). Umm al-Kitab (Intipati Kalam Suci).

Dengan maksud ini surah ini ditentukan sebagai doa. Surah Pembukaan adalah antara wahyu terawal yang diturunkan kepada Nabi (saw). (4) Tuhan Penguasa Hari Penentuan! (5) Hanya kepadaMu kami sembah. juga. (3) Yang Maha Pemurah. asas petunjuk yang dibawa oleh pemikul risalah Allah (swt) (jelas dalam rujukan pada ayat mereka yang telah diberikan limpahan nikmat Tuhan ) dan. dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. YANG MAHA PEMURAH. Menurut Imam Bukhari (rah). satu-satunya kuasa yang boleh menganugerahkan pertolongan dan petunjuk.waktu. Malah sebahagian Sahabat (seperti. berasaskan kenyataan bahawa ia mencakupi. prinsip penerusan risalah keagamaan yang benar (dijelmakan dalam gambaran umat terdahulu dan sesat di zaman lampau). (6) Tunjukkan kami jalan yang lurus (7) jalan orang-orang yang diberikan rahmat olehMu. mengabdikan diri hanya kepadaNya. dan. (1) DENGAN NAMA ALLAH. Pemelihara Sekalian Alam. Yang Maha Mencurah Kasih Sayang. bukan orang-orang yang dilaknat [olehMu]. manakala wahyu terawal cuma terdiri dari beberapa ayat. YANG MAHA MENCURAH KASIH SAYANG: (2) SEGALA PUJI hanya bagi Allah. yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya. akhirnya. Ada kemungkinan. seruan kepada amalan murni dalam kehidupan duniawi ( bimbinglah kami ke jalan yang benar ). penamaan Umm al-Kitab diberikan oleh Nabi (saw) sendiri. mengalir darinya. Ali ibn Abi Talib (rad)) berpendapat ia merupakan wahyu yang pertama. semua asas terpenting yang dinyatakan dalam al-Qur an: prinsip keesaan Allah dan ketauhidanNya. yang jelas menunjukkan bahawa lima ayat pertama dari surah 96 ( Sel Benih ) adalah wahyu permulaan. keperluan untuk menyerah dan reda dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Agung dan. prinsip kehidupan setelah mati dan pembalasan diri dari amalan dan perbuatannya (diungkap dalam istilah Hari Penentuan ). maka surah Pembukaan merupakan yang pertama diturunkan kepada Nabi (saw) secara menyeluruh pada suatu masa: dan ini dapat menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ali (rad). bukan pula mereka yang sesat! . dengan itu. sumber penghidupan sekalian makhluk. dalam sebuah rumusan. keagunganNya sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara Alam semesta. supaya ia kekal diulangi dan dihadam oleh orang yang beriman. tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadith sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.

dari itu.APENDIK II AL-MUQATTA AT (HURUF-HURUF YANG TERPUTUS) HAMPIR satu perempat surah-surah al-Qur an dimulakan dengan huruf-huruf misteri dan simbolik dinamakan muqatta at ( huruf-huruf yang terputus ) atau. Dari sejumlah dua puluh lapan abjad Arab. dan telah mengeluarkan dengan cara ini seluruh maksud esoterik dan aneka firasat. empat belas yang membentuk huruf-huruf ini. tepatnya separuh iaitu. atau ha mim. Ia selalunya disebut setiap satunya secara tunggal. telah diperakui tanpa sebarang keraguan bahawa semua Sahabat (rad) yang jelas mengikut manhaj Rasulullah (saw) menganggap huruf-huruf muqatta at sebagai sebahagian dari surah di permulaannya. Keunikan huruf-huruf simbolik ini telah mengelirukan kebanyakan ahli-ahli tafsir terawal. fawatih ( pembukaan ) kerana ia menjadi pembukaan surah-surah berkaitan. kadangkala. atau Sahabat (rad) yang merekodkannya ketika menyusun mashaf di zaman Khalifah (rad) yang ketiga. hampa dari mencapai maksud yang sebenar. sama ada secara tunggal atau dengan gabungan dua. dari peribadi hurufnya dan tidak pada bunyinya dengan: alif lam mim. dan telah membacanya seperti yang diturunkan: suatu fakta yang jelas menolak pandangan yang dikemukakan oleh segelintir Orientalis Barat bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan yang digunakan oleh para penulis yang mencatatkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi (saw). Sebahagian para Sahabat (rad) begitu juga pengikut mereka dan pentafsir al-Quran yang kemudian meyakini bahawa huruf-huruf ini adalah kependekan dari perkataan-perkataan tertentu atau ayat yang berkait dengan Allah (swt) dan sifat-sifatNya. Kalangan lain pula cuba menghubungkan huruf-huruf muqatta at kepada nilai-nilai numerikal dari rangkuman huruf dan abjad-abjad Arab. Bagaimanapun. dan sebagainya. semua interpretasi tersebut dirumuskan dengan penuh samar dan. . Tiada sebarang rujukan yang dibuat yang menunjukkan terdapat hadith yang menyebut hal ini. dan cuba membongkar makna dan keasliannya. dan tiada seorang Sahabat (rad) yang pernah mengemukakan pertanyaan kepada Nabi (saw) bagi mendapatkan penjelasan. empat atau lima huruf. namun lantaran pengertian yang dicapai dari gabungan kombinasi huruf-huruf ini tidak terbatas. tiga.

Ini sebenarnya adalah pandangan empat Khalifah yang berjalan di atas pertunjuk. Ibn Taimiyyah. semua perkataan Arab. sebagaimana ianya. dengan interpretasi yang lebih kuat. iaitu. yang telah membawa para sarjana dan pemikir Islam seperti Al-Mubarrad. secara langsung atau tidak. Ibn Hazm. sungguhpun begitu. kita harus meyakinkan diri kita dengan suatu penemuan bahawa penyelesaian kepada masalah ini masih di luar upaya kita. dirumuskan dalam pengucapan Saydina Abu Bakar (rad): Dalam setiap teks suci (kitab) di sana terdapat (elemen) misteri dan kerahsiaan al-Quran [ditandai] pada pembukaan [sebahagian dari] surah-surah. ini merupakan bentuk yang menerbitkan huruf-huruf muqatta at. namun pandangan ini tidak benar. tiga. Hal ini. sebagai pertimbangan yang terakhir. Baydawi. Justeru. Keduanya dan ini adalah penentangan yang berat huraian di atas. yang mana. empat atau lima huruf. setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf simbolik ini telah dibuka. 30 dan 68) tersebut terkecuali dari hal ini. dengan rujukan pada wahyu. Ibn Kathir disebut hanya sebahagian mereka untuk menarik suatu kesimpulan bahawa muqatta at membawakan makna yang menunjukkan keajaiban. hanya bergantung pada tidak lebih dari dugaan: dan kerana itu. bentukbentuk huruf yang terkandung dalam bahasa Arab. Razi. wahyu suci jelas digambarkan dalam ramalan tentang kemenangan Bizantin dalam ayat 2-4. Namun. walaupun berasal dari medan yang diluar capaian persepsi insan (al-ghayb). Kedua. keindahan sifat wahyu al-Qur an. Zamakhshari.Ankabut). Sekali pandang jelas terlihat bahawa tiga surah (29.Dan kalangan yang lain pula. Dalam ayat 1 dari surah 68 (Al-Qalam) fenomena wahyu jelas dirujuk dalam penyebutan pena (lihat nota 2 pada ayat pertama dari surah berkenaan). juga. dibentuk oleh sama ada satu huruf atau kombinasi dua. rujukan kepada wahyu jelas dijelmakan dalam pernyataan Kami telah beriman (amanna). Dalam surah 30 (Ar-Rum). hasil dari rumusan para sarjana dan Ulama Islam terkemuka sepanjang abad: Pertama. . bersangkut dengan kenyataan bahawa muqatta at menunjukkan. Dalam ayat pembukaan surah 29 (Al. alQur an. pada Tuhan dan risalahNya. interpretasi yang menarik ini tidak seluruhnya memuaskan kerana terdapat banyak surah yang dibuka dengan rujukan jelas kepada wahyu suci tanpa didahului oleh sebarang hurufhuruf simbolik. telah mengemukakan dua set fakta. tanpa kecuali. tanpa kecuali semua surah yang dimulakan dengan satu atau lebih dari muqatta at: setiapnya dibuka dengan rujukan pada wahyu suci. namun dapat dijelmakan kepada manusia melalui suara (diwakili oleh huruf) dalam pengucapan manusia biasa. dan tidak pernah lebih dari lima: dan seperti yang dinyatakan. sama ada dengan maksud umum atau spesifik.

APENDIK III .

sama ada berbentuk konkrit atau abstrak. yang tentunya berlainan dengan pengertian yang diberikan dalam kisah-kisah mitos dan primitif. Akar katanya ialah janna. semua ahli filologi klasik menyatakan bahawa aljin menunjukkan keadaan yang amat [atau begitu samar ] gelap dan. iaitu Iblis. Yang sering ditemui ialah tentang kuasa ghaib atau makhluk halus yang. Imej bercorak mitos ini telah menyumbangkan kesamaran terhadap konotasi asal istilah ini dan kepentingannya yang tinggi yang menerangkan maksudnya yang tersendiri dari kata kerja dasarnya. Untuk membuktikan bahawa manifestasi ghaib ini bukan dari jenis makhluk yang berjisim. ia membayangkan keadaan makhluk yang mempunyai pengalaman rohani dan kejadian yang sangat baik dan binaan fisiologi yang sangat berlainan dari kita yang menyebabkan mereka tidak mudah ditanggapi oleh indera dan persepsi kita. Sama juga. Istilah Jin juga digunakan dalam fenomena yang luas yang mana. Oleh kerana perkataan ini juga digunakan dengan maksud intransitif ( dia [atau ia ] telah [atau telah menjadi ] terlindung dan tertutup oleh kegelapan ). dalil-dalil yang dikemukakan dari hadith-hadith sahih yang membawakan penjelasan dan penegasan dari Nabi (saw) bahawa Malaikat telah diciptakan dari cahaya (khuliqat min nur: Muslim. iaitu. menurut kebanyakan pentafsir klasik. dia [atau ia ] tersembunyi atau terlindung oleh kegelapan : cf. istilah jin mempunyai makna-makna yang tertentu.). tepatnya kerana mereka tidak wujud secara fizikal.TENTANG ISTILAH DAN KONSEP JIN BAGI memahami maksud sebenar istilah Jin seperti yang digunakan dalam al-Qur an. yang membolehkan mereka menjelmakan diri dalam atau melalui satu sama lain (cf. yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ( as) apabila malam meliputinya dengan kegelapan (janna alayhi) . Dalam penggunaan al-Qur an. dari kewujudannya. kedua ayat yang terakhir ini merujuk kepada Malaikat yang terlucut darjat dan kedudukannya. sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan [manusia] . dalam maksud yang lebih umum. maka ia tidak terjangkau oleh tanggapan fizikal kita: suatu konotasi yang meliputi syaitan dan kuasa syaitan (shayatin lihat nota 16 pada surah 15:17) dan juga malaikat dan kuasa malaikat . atau semudah dari api (7:12 dan 38:76. tetap wujud dalam realiti sebenar. Raghib). alQur an telah melukiskan suatu perbandingan yang menerangkan bahawa jin diciptakan dari api dari angin yang marak (nar as-samum. pada surah 55:15). 6:76. makhluk atau kuasa yang biasanya tidak dapat dirasai oleh manusia namun. atau dari nyalaan yang samar dari api (marij min nar. dalam surah 15:27). memandangkan semuanya tersembunyi dari pandangan kita (Jawhari. dari riwayat Aisyah (rad)) cahaya dan api adalah sejenis. benda. . nota 7 pada ayat 8 surah 27). kita harus membebaskan fikiran dari pengertian yang diberikan oleh kisah-kisah epik dan legenda Arab. yang membawakan makna yang menjurus pada sifat-sifat hantu dalam maksud yang popular pada perkataan ini.

berlainan dari kita dan dari satu sama lain. (dan kemungkinan juga dalam surah 6:100). dalam surah 37:128 ff. tentunya. sebagai alternatifnya. menurun. Dalam beberapa ayat (contohnya. ada kemungkinan bahawa dalam banyak ayat al-Qur an yang merujuk kepada jin dengan ungkapan yang biasanya digunakan kepada organisma yang berakal. menenung nasib. sebagai metonim kepada gambaran dan ilusi seseorang dengan apa yang boleh disifatkan sebagai kuasa mistik . kerana amat jarang sekali dapat melangkaui sempadan antara cara hidup mereka dan kita telah membawa suatu keanehan kerana tidak dapat dijelaskan manifestasi. Selain dari ini. Dan jika kita mengandaikan. dan lain-lain: amalan yang sering mendapat ancaman dan kecaman yang keras dari al-Quran (cf. dalam penciptaan dan bentuk kejadian yang berlainan. maka adalah munasabah untuk kita mengandaikan bahawa indera fizikal kita hanya boleh berhubung dengan mereka dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat terbatas: yang menunjukkan keadaan mereka sebagai makhluk ghaib . iaitu. 32:13 atau. dan juga dari hasil latihan dan amalanamalan yang menyerupainya. dan juga di tempat yang terawal konsep ini disebut. seperti ilmu sihir. juga 6:128 dan 130. bahawa di sana terdapat organisma hidup yang keadaan biologinya berbeza langsung dari kita. wujud di sana suatu dunia lain juga dan. tetapi saling berhubung dan berinteraksi secara halus dan saling menyerap dalam kehidupan masing-masing dalam keadaan yang di luar kefahaman kita. Kadang kala. Contoh konotasi ini terdapat. Akhirnya. Sekarang situasi-situasi yang terbatas itu. sama ada benar atau khalayan. bunian. justeru. hingga ke saat ini. dalam surah 114:6. ketidakupayaan kita untuk mencerap dan melihat fenomena tersebut sama sekali tidak dapat menjadi suatu justifikasi yang cukup bagi menolak dan menafikan kewujudan mereka. dalam surah 6:112. contohnya. tambahan pula. manakala Allah (swt) selalunya disebut sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam (rabb al.alamin): dan penggunaan kata jama di sini jelas menunjukkan bahawa di samping dunia yang terbuka jelas dalam pandangan kita. ekspresi ini sama ada menunjukkan personifikasi yang simbolik tentang hubungan manusia dengan kuasa syaitan (shayatin) dalam hubungan yang jelas. ayat yang merujuk kepada jin kadangkala bermaksud untuk menghimbau legenda lama yang sangat berpengaruh dalam jiwa masyarakat yang ditujukan al-Qur an kepadanya (contohnya. hanya sedikit dari apa yang boleh dan tidak boleh berfungsi dari organisma hidup. dan pelbagai penzahiran luar biasa yang lain. istilah jin digunakan dalam al-Qur an untuk menunjukkan kepada elemen dari kuasa alam tersebut termasuk alam tabi i manusia yang tersembunyi dari perasaan dan deria kita selama mereka hanya menzahirkan keadaannya kepada kita dari kesan kewujudannya tidak dalam realitinya yang sebenar. 11:119. berdukun. . meramal bintang. contohnya.Kita hanya tahu. ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. dalam 46:29 -32 dan 72:1-15) istilah jin boleh dita rifkan sebagai makhluk yang tidak ghaib dalam diri mereka cuma. 7:38. atau 72:5 6). sebagaimana semestinya. yang mana fantasi primitif manusia telah menginterpretasikannya sebagai hantu. (lihat nota 1 pada surah 72:1). 2:101 dan nota yang mengiringinya. Al-Qur an sering merujuk kepada suatu medan yang diluar jangkauan dan capaian persepsi manusia (al-ghayb).

pada hakikatnya. 155 ff. Ibn Sa d 1/1. yang lahir dalam generasi berikutnya. sebagai sebahagian dari ikatan aqidah Islam. Nabi (saw) telah dibawa dengan tubuhnya (saw) ke Baitulmaqdis dan kemudian ke langit manakala kalangan minoriti percaya bahawa ia hanya melalui pengalaman ruh. Ulama besar Hasan al-Basri. 143). Menurut riwayat hadith yang terkenal yang banyak dikutip dan dibincangkan oleh Ibn Kathir dalam huraiannya pada surah 17:1. dalam setiap contoh. sangat penting dari sudut pandangan telogi Islam justeru kerana dalam rangka pengalaman inilah solat lima waktu difardukan. yang harus dibaca beserta dengan nota 77 pada surah 21:82) tujuannya. dan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari VII. Sayyidah Aisyah (rad). maka pemikir Islam termasuk di kalangan Sahabat (rad) sering berbeza pandangan tentang keadaannya yang sebenar. kita dapati. Pengangkatan ini. isteri Nabi (saw) dan sahabat yang paling dekat dengan Baginda (saw) dalam tahun-tahun kerasulan yang berikutnya. dengan perintah Allah (swt). Majoriti para Sahabat (rad) berpendapat bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini kedua-duanya berlaku secara fizikal dengan perkataan lain. adalah dua tahap dari satu pengalaman mistik. yang begitu positif mempertahankan pandangan bahawa Baginda (saw) hanya dibawa dengan ruhnya sahaja (bi-ruhihi). Memandangkan Nabi (saw) sendiri tidak memberikan sebarang penjelasan yang kukuh berkait dengan pengalaman ini. yang sebahagiannya ditemui semula di langit. sedangkan tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya (cf. APENDIK IV PERJALANAN MALAM PERJALANAN MALAM yang ditempuh Nabi (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis dan pengangkatan (mi raj) Baginda (saw) ke langit. yang ditemani Malaikat Jibril (as). turut mendukung pandangan tersebut (ibid). secara khusus. Dalam kalangan yang kecil ini. mendapati dirinya (saw) dipindahkan dalam suatu malam ke tapak istana Nabi Sulaiman (as) di Baitulmaqdis. . Tabari. khasnya. bukanlah kepada kisah kuno dan legenda tersebut tetapi kepada gambaran nilai etika dan moral dan kebenaran rohaniahnya.dalam surah 34:12-24. di mana Baginda (saw) memimpin satu kelompok jemaah Nabi-Nabi (as) terdahulu dalam solat. Zamakhshari dan Ibn Kathir dalam tafsiran mereka pada surah 17:1). yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. Rasulullah (saw).

dan mendapatinya sedang bersembahyang.. Nabi (saw) melintasi sekumpulan manusia yang sedang menyemai dan mengetam padi. yang dilakarkan secara sangat simbolik yang tidak memungkinkan ia difahami secara literal. Menurut sebuah riwayat hadith (yang dikeluarkan oleh Ibn Kathir dari riwayat Anas (rad)). iaitu. dari kebenaran dan kenyataan sebenar dari ciptaan Tuhan. Ini adalah kalangan yang kepalanya keras tidak mengendahkan sembahyang. Kemudian mereka melintasi sekumpulan manusia yang kepalanya hancur dimusnahkan batu. 185).). dan hatiku . Dalam sebuah hadith masyhur tentang mi raj (dikeluarkan oleh Bukhari) Nabi (saw) mengungkapkan kisahnya (saw) dengan berkata: Ketika aku sedang berbaring di atas tanah di sebelah kaabah [lit. Sebahagian sarjana Islam menekankan maksud ungkapan asra bi. disingkap sebahagian. berupaya untuk menunjukkan sebuah hadith yang dapat menjelaskan bahawa Nabi (saw) sendiri menyatakan demikian. Interpretasi ini. seperti Nabi-Nabi (as) yang lain. dalam Perjalanan Malamnya (saw) Baginda (saw) bertemu dengan seorang perempuan tua. Kemudian mereka melalui sekelompok manusia yang menghadam daging mentah yang busuk.abdihi ( Dia memindahkan hambanya di waktu malam ) yang tercatat dalam surah 17:1. Baginda (saw). dan setiap kali mereka selesai menuai. telah dinyatakan sepenuhnya dalam penyataan akhir pada ayat di atas Sesungguhnya Hanya Dia yang Maha Mendengar. Nabi (saw) menggambarkan bagaimana. Perempuan tua ini adalah dunia yang fana (ad-dunya) . Dan kemudian bejana emas penuh dengan iman dibawa kepadaku. tidak mengambil kira kemungkinan bahawa ekspresi asra biabdihi hanya merujuk pada sifat keinsanan Nabi (saw) yang sejajar dengan maksud ayat-ayat al-Qur an lain yang menjelaskan bahawa. bagaimanapun. [Jibrail] (as) berkata. sebagai contoh. dan tiada sebarang keupayaan ajaib. dan membedah dadaku lalu mengeluarkan hatiku. Ini. bagaimanapun. namun tidak semua. nah! tiba-tiba datang Malaikat menghampiriku. [pucuknya] tumbuh semula. dalam linkungan hijr ]. hanyalah hamba Allah (swt) yang tidak kekal. setiap kali berkecai. dan seterusnya di langit. Rasulullah (saw) mengungkapkan apa yang ditemuinya (saw) di Baitulmaqdis. gabungan tubuh dan ruh. Maha Melihat diikuti dengan penjelasan bahawa Nabi (saw) telah diperlihatkan ayatayat Allah (swt) (min ayatina). beberapa Nabi (as) terawal. Baginda (saw) menziarahi Nabi Musa (as) di kuburnya. iaitu. yang mana semuanya tanpa ragu telah pun wafat di kurun yang lampau. [Jibrail] (as) berkata: Ini adalah golongan penzina. ia kembali bulat seperti sediakala. Dalam hadith yang lain. Justeru. dan percaya bahawa ungkapan abd ( hamba ) itu menyerlahkan keadaan makhluk hidup yang sempurna. ahli-ahli teologi Islam yang menegaskan bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini adalah pengalaman fizikal telah merujuk pada pandangan dan keyakinan majoriti para Sahabat (rad) tanpa. Dalam riwayat hadith yang lain. dan melemparkan daging yang enak dan baik. iaitu dalam bentuk fizikal . juga dari riwayat Anas (rad) (cf.Dan berbeza dengan pendirian ini. Jibrail (as) berkata. dari Abu Hurairah (rad) (ibid. Fath al-Bari VII. Mereka ini adalah pejuang di jalan Allah (swt) (al-mujahidun). pada pandangan saya. Hujah yang paling ampuh dan meyakinkan bagi mendukung tafsiran ruhaniyah dalam kedua-dua Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini dijelaskan dalam pernyataan simbolik hadith sahih mengenai dua pengalaman ini: tafsiran. dan ketika itu diberitahu oleh Jibrail (as).

bagaimanapun. saya ingin menarik perhatian pembaca kepada perbincangan tentang pengangkatan ruh oleh salah seorang Ulama besar Islam. jelas bahawa Nabi (saw) menanggapi persiapan mi raj ini termasuk mi raj. ia [berlaku] dengan ruh tanpa tubuhnya (saw) . Rasulullah (saw) terpaksa memerihalkan dan mengungkapnya secara kiasan. telah memutuskan dua alternatif: sama ada ia berlaku dengan fizikal atau sekadar mimpi. Hal yang sama juga dinyatakan dari pandangan yang disampaikan oleh Al-Hasan al-Basri. menjadi suatu realiti atau kebenaran dalam maksud yang objektif bagi perkataan ini dari semua pengalaman yang dilalui manusia dengan organ fisiologinya. Tetapi untuk mengungkap dan menzahirkan pandangan yang dialami (sebagaimana kami nyatakan kerana kekurangan lafaz dan istilah yang lebih baik) kepada kalangan yang tidak pernah melalui pengalaman seperti ini. Dalam keadaan pemisahan sementara ini. yang telah diutarakan oleh A isyah (rad). jelas dan menyeluruh. pemerhatian ahli psikologi moden telah mempastikan kemungkinan yang telah didakwa dari masa lampau oleh ahli mistik dari seluruh aliran dan fahaman tentang kebebasan sementara ruh manusia dari tubuhnya. walaupun baru bertunas.dalam hal ini. Oleh kerana mereka merasakan dan benarlah bahawa peristiwa yang menakjubkan ini akan hilang kehebatannya jika dizahirkan dalam alam mimpi.): A ishah (rad) dan Mu awiyah (rad) menegaskan bahawa Perjalanan Malam (Nabi (saw)] berlaku dengan ruhnya (saw) (bi-ruhihi). Perbezaan antara dua pernyataan ini . Mutakhir ini. dan pernyataan.dibasuh [di dalamnya] dan dipenuhi [dengannya]. telah membuktikan bahawa tidak semua pengalaman rohani (iaitu. tiada alasan untuk meragui kebenaran dan realitinya. Bagaimanapun. lantaran itu sangat mustahil untuk mencapai takrif akhir dan muktamad mengenainya. Walaupun tiada hujah kukuh untuk meyakini bahawa Perjalanan Malam ke Baitulmaqdis berlaku dengan tubuh . 48 f. dan ini dapat menjelaskan peranan kata-kata kiasan dalam hadith-hadith yang berkait dengan pandangan mistik dari Perjalanan Malam dan Pengangkatan. maka individu tersebut . namun. dalam situasi tertentu. ruh atau jiwa dapat bergerak bebas dan merantau melangkaui zaman dan tempat. yang tidak difikirkan mereka menguasai ilmu jiwa dengan sempurna. Mu awiyah (rad) atau Al-Hasan al-Basri (rah). Kita mengetahui hanya sedikit tentang kualiti dan keupayaan tertentu dari aktiviti fizik. dan perjalanan Malam ke Baitulmaqdis seluruhnya adalah pengalaman ruh. pengalaman yang tidak melibatkan sebarang organ manusia) bersifat subjektif untuk menjelmakan pengaruh minda apa jua yang dimaksud oleh istilah ini tetapi ia boleh. kita telah mendapati bahawa pengalaman mimpi bukanlah alternatif khusus kepada perlakuan fizikal. yang hanya dapat dicerap oleh persepsi simbolik dengan kefahaman yang mendalam. untuk menyaksikan rangkuman kejadian dan fenomena yang lahir dalam realiti dan dimensi yang luas. sementara tubuh Baginda (saw) tidak meninggalkan tempatnya. Ibn al-Qayyim (rah) (Zad al-Ma ad II. kemudian ia ditempatkan semula ke kedudukan asalnya Memandangkan iman adalah konsep yang abstrak. Ahli teologi Islam yang terawal. Perjalanan Malam berlaku dalam mimpi (manaman) . Namun perlu difahami perbezaan antara pernyataan. maka mereka berusaha untuk menginterpretasinya dalam pengertian fizikal dan mempertahankan hujah dan pandangan ini dari semua interpretasi lain. Dalam hal ini. Kajian fizikal moden.

objektif) dari yang dilalui oleh anggota tubuh . tetapi. berlaku sebaik sebelum Pengangkatannya (saw). sementara [pada hakikatnya] ruhnya tidak diangkat atau dipindahkan Riwayat yang disampaikan kepada kami berhubung hal Pengangkatan Rasulullah (saw) boleh dikelaskan kepada dua kelompok kumpulan pertama mempertahankan pandangan bahawa pengangkatan berlaku dengan ruh dan tubuh. yang mana . Pandangan ini diperkukuh oleh hadith (dipetik dalam Fath al-Bari VII. dan telah jelas tanpa perlu disebut lagi. adalah mustahil bagi kita manusia biasa untuk dapat memahami secara sempurna pengalaman ruhaniyah sedemikian. sementara pengalaman rohani yang dirujuk di atas tidak kurang benarnya (iaitu.sangat penting apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi hanyalah pengeluaran semula (amthal) beberapa bentuk pandangan yang telah terbuku dalam fikirannya. kita tidak menafikan nilai luar biasa yang menyangkut pengalaman kenabian (saw) ini. bahawa ia setanding dengan makna pengalaman mimpi . 158). Minda kita hanya dapat bekerja bersandarkan elemen dari kesedaran kita tentang masa dan tempat.. mufaraqah. Tetapi pandangan ini [juga] tidak mengertikan bahawa Pengangkatan itu berlaku dengan mimpi: mereka hanya bermaksud bahawa hanya ruhnya (saw) sahaja yang melangkah dalam Perjalanan Malam dan diangkat ke langit. dan ruh menyaksikan peristiwa yang [hanya] dapat disaksikan setelah wafat [lit. Sebagai kesimpulan. sementara tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya. sebagaimana telah dinyatakan Ibn Qayyim.. lalu dia bermimpi [sebagai contoh] dirinya diangkat ke langit atau dipindahkan ke Mekah atau ke tempat [lain] di dunia. dan. sedangkan ruh Rasulullah (saw) diangkat ke sana ketika Baginda (saw) masih hidup. lebih jauh dari makna mimpi yang dilihat seseorang dalam tidur merujuk pada Nabi-Nabi (as) [yang ditemui Rasulullah (saw) di langit].. yang memperlihatkan ketinggian syaksiah dan kesempurnaan rohaninya (saw) suatu yang kita harapkan dari seorang pesuruh Tuhan yang sebenar. sementara kumpulan kedua menegaskan bahawa ia hanya berlaku dengan ruh (saw). Bagaimanapun. yang menempati Baitulmaqdis sebagai kediaman rohani mereka. jauh lebih hebat dari setiap pengalaman yang dilalui dan dicatat oleh anggota tubuh. Sebaliknya. harus diperhatikan bahawa Perjalanan Malam Rasulullah (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis. sebaliknya. ia tidak lain hanya ruh mereka yang tinggal di sana selepas berpisah dengan tubuh. dan setiap yang melangkaui batasan dan ruang lingkup ini akan selalu menghalang percubaan kita untuk mencapai maksudnya yang sebenar.tetapi apa yang dialami Rasulullah (saw) dalam Perjalanan Malamnya (saw) adalah jauh lebih besar dari pengalaman [biasa] yang dilalui ruh selepas mati. Keadaannya dalam situasi tersebut sama dengan keadaan [ruh] selepas mati. tentunya. perpisahan ]. membuktikan bahawa Islam bukanlah suatu kepercayaan baru tetapi merupakan tradisi yang berkesinambungan dari risalah suci yang sama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi (as) terdahulu. telah jelas bahawa pengalaman ini mengatasi keajaiban yang dilalui dalam pengangkatan tubuh. Adalah jelas bahawa pengalaman rohani ini bukan hanya tidak inferior. selama pengalaman ini hanya wujud dalam fikiran insan yang bermimpi. Dengan menganggap bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini berlaku dengan ruh dan tidak dengan tubuh.

Hadith yang masyhur dari babak penting Perjalanan Malam ini di mana Nabi (saw) telah memimpin jemaah solat dalam sebuah kuil suci di Baitulmaqdis. dan lain-lainnya. dalam Perjalanan Malamnya (saw). Bethlehem.Nabi (saw). yang mana semua para Nabi (as) berdiri membentuk saf di belakang Baginda (saw). telah menunaikan solat di Yathrib. Sinai. dan Nabi Muhammad (saw) adalah Rasul pembawa risalah Allah (swt) yang terakhir dan teragung. menunjukkan secara figuratifnya tentang kepercayaan bahawa Islam. yang disebut dalam peristiwa ini. sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw). Pertemuan Baginda (saw) dengan Nabi-Nabi (as) yang lain. menyerlahkan idea yang sama. . adalah pelengkap dan penyempurna kepada tradisi agama manusia.

Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku. artikel. kertas kerja. saya telahpun merakamkan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian. atau bahan dalam bentuk yang lain seperti rakaman audio dan video.Dan telah selesai dengan penuh khusyuk dan tawaduk Tafsiran hamba yang lemah Dalam mengupas kalam Tuhannya yang Maha Kekal Dan segala puji Bagi Allah (swt) yang tiada Tuhan selainNya Dan selawat serta salam Ke atas Nabi (saw) yang ummi dari kabilah Arab Yang tiada Nabi selepasnya (saw) 2009 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA Pengakuan Keaslian Penulisan Nama Calon: Ahmad Nabil Bin Amir (IHA 060019) Tajuk Disertasi: Metode Penulisan Sharh Muslim oleh Imam al-Nawawi: Analisis Teks dengan Tumpuan pada Kitab Al-Buyu Saya mengesahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam disertasi ini adalah hasil usaha saya sendiri. Saya juga mengakui . penerbitan elektronik atau internet) yang telah digunakan.

Al-Rahman 55:9 Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami gandakan kepada mereka petunjuk. dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) . maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang.beberapa darjat. Al-Mujadalah 58:11 Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. supaya Allah melapangkan (serba serbinya) untuk kamu. Al-Kahfi 18:13 . Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. Tandatangan: . Dan (ingatlah). Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. Tarikh: 29 Jun 2009 MOTTO Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain). supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu.bahawa bahan yang terkandung dalam disertasi ini belum lagi diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana Universiti.

ÓlamÊn. yang telah berupaya memantap dan menambah kejituan terhadap hasil penulisan. abang-abang. Semoga Allah (swt) membalas jasa setiap individu setimpal dengan pengorbanannya ÓmÊn YÉ Rabb al. Ia meneliti prinsip serta kaedah yang digunakan dalam menghurai dan membahaskan nas. dan mengemukakan cadangan dan hujahan yang cukup memberansang dan meyakinkan. dan menetapkan pandangan dan melahirkan idea yang tuntas berkait dengan bidang tujahan. dan dengan sekuat dan sesungguh upaya mengusulkan perundingan dan musyawarah. Kajian tertumpu pada huraian yang dibentangkan dalam KitÉb Al- . bagi merangka dan merencana dasar penulisan.DEDIKASI Untuk ayah dan ibu. ABSTRAK Kajian ini membincangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengulas dan mengupas hadith dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. bagi meningkatkan penemuan dan kajian. kakak serta adik-adik yang dikasihi Hasil ilmiah ini dikhususkan buat mereka Kerana ketulusan menghulur sokongan dan tak putus mendoakan Kejayaan penulis dalam mengharungi gelombang kehidupan Dan kesudian mendokong dan mencurah semangat Bagi penulis mengusahakan kajian dan melakukan kerja-kerja ilmiah Dan kesediaan membantu dalam setiap ketika Dan saban waktu menyokong usaha penulis Bagi menyusun disertasi ini hingga selesai Untuk sahabat handai dan rakan taulan Setinggi penghargaan dipanjatkan kerana ketulusan dan keikhlasan yang dizahirkan Dan komited dengan langkah perjuangan dan konsisten menyampaikan pandangan dan buah fikiran.

Syarahannya tepat dan sarat dengan pedoman dan nasihat agama yang bernas. Beliau lebih mengutamakan aspek penghayatan dan kefahaman hadith mengikut semangat dan prinsip syarak yang luas. Penemuan kajian mendapati bahawa manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ adalah berasaskan perbincangan ringkas yang menekankan kesederhanaan dalam menyampai dan membahaskan hadith. It explores the ways and principle of analyzing and interpreting hadith with special focus on his commentary in KitÉb Al-BuyË . It carefully studies the principle of Islamic economy and commercial custom and rules as formulated during the Islamic era. Pemerhatian pada pendekatan yang diambil oleh ImÉm al-NawawÊ dan prinsip yang diasaskan dan kematangan menilai sesebuah hadith dan kekuatan hujah dan pandangan yang disampaikan turut dibincangkan dengan kritis. Ia meneliti hadith-hadith yang membincangkan kefahaman jual beli dan kerangka mu amalah yang dibangunkan di zaman Nabi (saw). It examines the styles and respective methods of preference and derivation of legal rulings.BuyË . Ia meneliti kaedah dan pendekatan yang dikemukakan dalam mentarjih dan merumuskan dalil. ABSTRACT This work provides an extensive and detailed study of hadith commentary by ImÉm al-NawawÊ in his Sharh ØaÍÊÍ Muslim. He combined masterful juridical method and comprehensive grasp of a profound and distinctive aspect of the spirit and dynamic of . Beliau berupaya merumuskan kaedah terbaik dalam mensyarah dan membahas nas dan mengemukakan kupasan yang tuntas terhadap Kitab ØaÍÊÍ. The simplicity and masterful expression and the highly brilliant and powerful argument is thoroughly observed and critically discussed. Kaedah yang digunakan bagi melakukan analisis ialah melalui pendekatan induktif dan deduktif bagi menarik kesimpulan dari data yang dikembangkan dan pendekatan komparatif dan konstrastif untuk melihat persamaan dan keunggulan metode yang diikuti oleh ImÉm alNawawÊ. The method for conducting analysis is through the inductive and deductive approach for deriving and expanding the data and a comparative and contrastive method to investigate the similarity and differences of techniques developed. Kajian ini turut membandingkan metode yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan syarahan lain yang dikemukakan oleh Ulama hadith dalam mengupas dan menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. The finding shows that the method used by ImÉm al-NawawÊ is based on a highly interpretive strategies aims throughout at clarity and simplicity in presentation and exposition. It also offers a detailed analysis of the method used by ImÉm al-NawawÊ and other hadith scholars in commenting and analyzing ØaÍÊÍ Muslim.

Penguasa sekalian alam. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya penulisan ilmiah ini berjaya disempurnakan dengan penuh lancar. Ishak Bin Haji Suliaman di atas kesudian membimbing dan menyumbangkan idea dalam merangka dan merencana strategi penulisan yang mantap dan berkesan selaras dengan kehendak dan aspirasi Universiti. Dr. Ke atas mereka limpah kasih dan rahmat Allah (swt) serta Selawat Para Malaikat dan Mukminin. His work is meticulously and conclusively detailed and highly acclaimed as the best commentary on Muslim s collection of sound narration from the Prophet (saw). kakitangan perpustakaan dan para pelajar yang memberi kerjasama sepenuhnya sewaktu penulis membuat penyelidikan dan perbincangan terbuka. His commentary focused entirely on the holistic standard of traditional teaching emphasizing on the added benefit of religious teaching. Kepada Universiti Malaya khasnya. Madya Dr. Faisal Ahmad Shah yang berusaha meneliti dan memperbaiki hasil penulisan ini dan melahirkan pandangan dan buah fikiran yang bernas dan memberi syor dan mengilhamkan idea yang membina dan memberansangkan dalam memantap dan memperkemas hasil ilmiah ini. Beliau banyak mengemukakan pandangan dan mengusulkan buah fikiran yang sangat bermakna dan menzahirkan sokongan padu bagi menjayakan matlamat penulisan ini sebaiknya. Kaum Keluarga dan keturunan Baginda (saw) yang diredai. Segala saranan dan tunjuk ajar beliau telah penulis manfaatkan sepenuhnya. Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Penyelia. penulis amat terharu kerana diberi peluang mengikuti pengajian di sini dan telah berhasil meraih manfaat yang besar dalam melalui kehidupan sebagai pelajar seterusnya untuk menggenggam segulung Ijazah yang lama diimpi. Selawat dan Salam ke atas Nabi Junjungan (saw).shari ah. Setulus penghargaan turut dirakamkan kepada Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith. PENGHARGAAN Segala puji hanya bagi Allah (swt). Semoga budi baik yang dicurahkan akan diganjari oleh Allah (swt) dengan limpahan rahmat dan hidayahnya yang luas dan merata. Pengarah Akademi Pengajian Islam. . Para Sahabat. Setinggi penghargaan turut dirakamkan kepada Pemeriksa disertasi. Prof.

.

DAFTAR ISI

Kandungan iii Motto iv Dedikasi v Abstrak vi Abstract Penghargaan

Halaman Judul ii Pengakuan Keaslian Penulisan

vii viii Daftar Isi x Senarai Transliterasi xiv Senarai Singkatan Kata xvi

Bab 1: Pendahuluan Belakang Kajian

1 1.1. Latar 1 1.2. Bidang dan Ruang

Lingkup Kajian

2 1.3. Kepentingan Kajian 3 1.4. Tujuan Kajian 3 1.5. Masalah Kajian

4 1.6. Tinjauan Literatur Kajian 1.7.1. Metod Dokumentasi Data 1.8. Pengertian Tajuk Jadual Kerja Bab 2: Biografi ImÉm al-NawawÊ dan Pengenalan KitÉb Sharh ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan 22 22 5 1.7. Metodologi 17 17 1.7.2. Metod Analisis 18 18 1.9. Rangka 20

Fasal I: ImÉm al-NawawÊ - Sejarah kehidupan dan ilmuan 22 2.1. Sejarah kehidupan - pengenalan awal 22 2.2. Perkembangan politik, budaya dan sosial abad ketujuh 41 2.3. Latar belakang pendidikan dan pengajaran 49 2.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ 55 2.5. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ 61

Fasal II: Perbincangan Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim 2.6. Kerangka Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj 2.7. Latar belakang penulisan dan penghasilan kitab Syarah 2.8. Kaedah rujukan Keunikan dan keaslian kitab antara penulisan ini dengan kitab-kitab lain yang diusahakan oleh ImÉm 2.11. Perbandingan dengan penulisan lain yang menyentuh tentang Sharh Muslim Bab 3: Metode Syarah ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan

93 93 134 138 2.9. 147 2.10. Hubungan

153

159 164 164

Fasal I: Analisis Syarah Hadith 3.1. Latar belakang ilmu syarah dan perkembangannya dalam pengajian hadith dan sunnah 3.2. Pandangan dan pendirian Imam tentang hadith-hadith yang dikemukakan dalam ØaÍÊÍ Muslim 3.3. Autoriti hadith dan keabsahan riwayat yang dikemukakan 3.4. Perbahasan fiqh al-hadith 3.5. Perbincangan aqidah, kalam dan tasawwuf Islam 3.6. Perbahasan tentang hadith-hadith musykil dan mukhtalaf 3.7. Kefahaman maqasid al-syari ah , qawa id al-ahkam dan fawa id al-fiqhiyyah 3.8. Pentarjihan mazhab fiqh al-ShÉfi Ê dan kupasan hukum syar i

165

165

193 200 208 214 225

232 236

Bab 4: Analisis KitÉb al-BuyË dalam ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4.1. Tema asas kitÉb al-BuyË 4.2. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË yang dibuat oleh ImÉm al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ 293 4.4. Huraian lafaz dan ungkapan nas

244 244 244 244 247 4.3. Penambahan

297

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith 4.5. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 311 4.8. Kaedah penelitian rawi perbandingan 324

299 299 4.6. Kaedah tarjih 305 4.7. Kaedah istinbat hukum

316 4.9. Kaedah 320 4.10. Kaedah kritikan

4.11. Faedah perbahasan

328

Bab 5 : Kesimpulan dan Analisis Pengenalan Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan nas 5.2. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kitab untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran 5.5. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah ImÉm mengulas dan mengupas nas

333 333

333 333

335 5.3. Inisiatif ImÉm

337 5.4. Ijtihad ImÉm

338

339

Rumusan am Saranan dan Cadangan 344

342 343 Senarai Rujukan

SENARAI TRANSLITERASI

Panduan Transliterasi

1. Konsonan

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi A B T Th J Í Kh D Dh R Z S Sh Î Ì y gh f q k l m n w h Ï Ð

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi

2. Vokal

Vokal Pendek Transliterasi Transliterasi Vokal Panjang

(fatÍah) a (Ìammah) u Ë

/

É

(kasrah) i

Ê

3. Diftong

Diftong Transliterasi

aw ay uww iy / Ê

Catatan: Istilah atau perkataan Bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Malaysia ditulis menurut Bahasa Malaysia; walaupun demikian kadangkala ditulis dalam bahasa asalnya mengikut keperluan penulisan.

SENARAI SINGKATAN KATA

A.S.

: Alayhi al-salÉm Abd. : Abdul B. : Bilangan Bt. : Binti (anak perempuan) Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. : Doktor

: Bin (anak lelaki) Bil. : Cetakan DBP

:

Drs. : Doktor Rondus Ed. : Editor/Penyunting et. al : Buku yang dihasilkan bersama lebih dari seorang penulis H : Hijrah Hal. : Halaman Hj. : Haji Ibid : Ibiden: rujukan sebelum pada tempat yang sama Jld. : Jilid Juz. : Juzuk

Loc. Cit. : Loco citati, tempat yang telah dipetik dari perenggan yang lain M : Masehi Op. Cit : Dari bahasa Latin opera citato: pengarang dan tajuk buku sama dengan rujukan sebelumnya, tetapi halamannya berbeza dan diselangi dengan rujukan lain. Peng. : Pengarang Prof. : Profesor R.A.D. : RaÌiyallÉhu anhu S.A.W. : ØallallÉhu alayhi wa sallam S.W.T. : SubÍÉnahu wa ta Éla terj. : Terjemahan t.t : Tanpa tarikh t.p : Tanpa penerbit t.t.p : Tanpa tempat percetakan w. : Wafat

guides us to the light of His countenance For true success is with God! which exposes the great folly of Christians and speaks of contradictions in the Gospel accounts of Judas s betrayal of Jesus. These are much differences from manifest their own ignorance concerning the Christ. which proves that here has been distortion and change [of the Gospel]. And ignorance of what the nt and jesus says Mark the devastating revelation of folly which and demonstrates the unreliability of the Gospel

who had no reverence for what had come down to them. expose inconsistencies and inaccuracies in the I seek refuge with Allah in things tenuous! After preaching the point of equality with Allah what other status could be desired by Jesus? the

according to John. Their monks invented superstitions which deceived ignorant people. : the Bible is full of errors and contradictions. and Musaylima who was killed in the battle of al-Yamama. and they were on error of despising the true. in accordance with scripture? with falsehood that tampering with the truth. You come to this allegation. islamic military campaigns had brought all of mesopotamia and most of Syria and palestine under the control of abu bakr.produced and widely distributed it flows through and were also produced in and they were in existence there are original copies in many parts of Many Muslims says suppressed apostasy among the Arab tribes. This message is truly the message of Christ. that mocks the ignorance of Christianity This part exposes the foundation of Satan s assault on the Word of God in this generation Many of these errors are analogous to ways in which Christians deviated from the one religion of the prophets. . although those who were intelligent could tell that such things were frauds. are to the difference scripture account of the crucifixion succeeded 'Ali. various Arab tribes rebelled against Abu Bakr. It is obvious to any religious person that this is a lie. and all of them constitute unbelief Even worse than these things is their practice All these formulations were adopted by the Shi i extremists. They believe that he is the son of god. refusing to swear allegiance to anyone other than the Prophet (pbuh) by 640. They claim that the. Tulayha al-Asadi who recanted and declared his prophethood in Najd. false gospels. fought the prophet claimants al-Aswad al-'Ansi. What are you doing with equally difficult passages in the Quran. and submitting to the false church. It is extraordinary that Christians should be taking in the first place following his succession. devoid of understanding and deprived of knowledge The belief of these about Ali has been extreme. ali became fourth caliph and civil war broke out.

Their utterly foolish and obvious untrue statements. had made the sun come back twice to the horizon Therefore. Is a mark of those who called to his religion and witnessed the truth of his cause were most honest and righteous men All these are well known facts among all Muslims where Jesus explicitly Refutes the Shiites for claiming that Ali. Khalid (may God bless him) marched against them. in the first of the Quran s reference to Jesus there is affirmation of his prophethood and of his scripture. May the blessings of God be up on the Prophet. The Messengers of our Lord have surely come with truth footsteps and enabled us to emulate the righteous predecessors At Yamama thus they have to declare that the many companion codices vary from one another those that see nature as sacred But this is very serious error. Banu Tamim and Banu Hanifah lent their support to Musaylimah who also claimed to be a prophet. who frame serious contempt to Christian faith which expose their appalling ignorance of religion. but rejection of any idea of sonship. Khalid gave them battle until they returned to Islam. Joined forces to subdue Uman and succeeded in adding that large province to Islamic state.During caliph uthman s reign. and upon his family and companions and may He grant him peace. And the anthropomorphic passages in the Bible must be corruptions because they are evidence of polytheistic leanings. which Was a thoroughly righteous Farther east. worker of splendid miracles. Glory be to him Far exalted is he above having a son being united with anything .

And it is this that is the truth which the intelligence can accept The bible confirms this very important truth by saying: it is utterly ridiculous to think having thus become blinded and misled by them .This sect has developed whose beliefs and thought are repugnant beyond belief Through whom the din has been passed down to us Their presumptions prevail over their belief only because they follow blindly those who have preceded them. or that it was not written by writers worthy of respect. The Bible is very clear that this is what he did. for this same was about to betray him. corrupt religionists who tampered with the text the commission to proclaim the greatest news in heaven or earth was given to the disciples. as Ali. None of these sects cares in the least from logical But it suffices to refute them by saying Glory and praise be to Thee O God every respect of the holy prophet upon whom be peace And it is evident that And the truth is that and prove that neither the four gospels nor the other books of the new testament are worthy of even being called authentic books of history due to their internal and mutual inconsistencies and contradictions. and because they persist in their religious submission and obedience. The new testament is of course not the scripture which Christ had in his day. let alone that they be claimed as scriptures and the inspired word of God. commander of the faithful (may God be please with him) made it plain that the succession of to after the death of ali Continue to ignore them and throw scorn at them To show a contradiction between the torah possessed by Christians and by Jews. which support the idea that the text of the New Testament has been corrupted.

Which is ridiculous. As we have seen. and he is truthful in all that Such a statement was a clear lie which was evident to which shows their falsity What is meant is that . How much more will this be the case with the quran. sitting on and descending from his throne And the Sabians in surah the quran says But enough is reveal to show the and is a pure filth and blasphemy Here we have the plain difference That the text clearly And people who had followed jesus closely To a conspiracy in which paul was engaged by the jews to corrupt Christianity from within Glory be to him. that What is a matter of amazement is that the Christians have that Textual corruptions That speak of him as god s son Insofar as the presence evidence indicates. the best of defenders. which For that which he brought from god could not be diverse and contradictory There are other verses like that in the gospels which. Let him be eternally damned.Statement as clear as daylight. we wish only for god. Far exalted is he above having a son. The implication is that indeed had hundred of different gods Matthew and Luke are forgers of lie. For anything other than it is false I beseech the assistance of Allah almighty. assigns to god hands and feet. Christians completely corrupt either their authors had intentionally confused the truth with falsehood or had fallen a prey to jewish schemes how can this statement be reconciled with the Christian belief and claims that Jesus was from Davidic line and came to fulfill the Jewish expectation of a Messiah. Them to be liars against jesus and god A mighty man of war In this they are confounded and contradictory.

There were original copies in many parts of the land. The charge against Uthman is untrue. We do not think that the Companions were beyond fancy or mistake. they have been gathered.. and far from careless error.about that what is correct is that But how is the divinity of a man to be established by a proof of this character? The Clarification of the Proof in the Refutation of the Heretics and the Christians Abu Muhammad said: It is obvious to any religious person that such an ignominious argument has nothing to do with them. Lord of the Universe. but followed blindly the people who have made a code (shari a) for you. neither more nor less. On God alone we depend for succor and guidance! As to their contention of the various reading of the Quran. We do not accept that they are infallible. There were so many Qurans in Uthman s day that even if he had wanted he would never have been able to do what was said. i. we would reply that these are not discrepancies in the readings. with hundred of mosques and Muslims and their dispersed into . As to Ibn Mas ud s script being different from the current copies of the Quran.e. and we now proceed to state our proof. His reading is that of Asim and it is well known to all Muslims east and west. all the different readings go back to the Prophet himself. and do not think they should be followed blindly (taqlid). this is a lie. but something on which Muslims are agreed. But you did not do this. which is easily demonstrated to one and all by the following facts. Exalted is God. Copies of the Quran were so numerous and distributed to various parts of the Muslim world. or free from mistake and phantasy (wahm) and what they say of themselves or by analogy (qiyas) we do not accept. followers of the truth. preserved and remembered and they are of a fixed number. you too would have been guided. And if only you Christians would say the same about those rabbis and bishops who have intervened between you and the prophets. and Muslims read this also and other readings because all these are from Allah.

As for the charges that Uthman ordered the destruction of all other copies. The Quran was taught to women and children. The seven huruf of the Quran are all equally valid. the Rawafid do not belong to the Muslims. and the wide circulation of the texts around the globe. and beyond the borders of Kufa and Basrah. a party which followed the course of the Jews and Christians as regards falsehood and heresy. there were too many copies spread out all over the place so that it would be impossible for him to do all that they claim he did. Furthermore. They were handed down as an exact record of the original variants and has became the basis for reading the Quran. It is also wrong to say that Uthman gathered the Muslims together in the acceptance of one reading. having been revealed in parallel. Egypt. and widely learned by people in Yemen. the first of which arose twenty-five years after the Prophet s death. Taif. How can one be indignant over lies coming from people whose lowest rank in lying is such (as described)? . The least extravagant of them believe that the sun was twice turned backwards for Ali. They are divided into various sections. As for their argument regarding the Rawafid and their contention that the Quran readings were interpolated. this was simply to bring consensus among the Muslims on the basis of a single Quran text and to obtain uniformity in reading. Abi Talib and of a number of people besides him. the choice of one reading was simply to identify a touchstone copy for reference purposes if anyone attempted to make changes to the text. They consist of a number of sects. It is not possible for him to cancel out the different readings of the Quran considering the number of extant readings in his day. Medina. It was originally the response of some people abandoned by Allah to the call of those who beguiled Islam. Thus.the eastern and western regions of the earth. Mecca. Syria. There were a number of other masters among the Qurra who had gone to great lengths to memorize the Quran. Bahrain and Amman. It was not to destroy the other manuscripts because they were considered unreliable but rather to prevent future dissension among the inhabitants of the different provinces. The most extravagant of them assume the divinity of Ali b.

Najd.None of these sects cares in the least for logical demonstration. and consolidated several victories which led to significant increase in the number of people s embrace of Islam. This belief found poetic expression through Shiite poets. the two peaks of the Tay tribe.Abasi says: . Quda'ah. He opened up the lands of Rome and Persia for the Muslims and successfully conquered alYamama. Abu Zaid. all the Arabian Peninsula had embraced Islam right from the Red Sea in the West down to the shores of Yemen into the Persian gulf in the East passing through Euphrates and Syria back to the Red Sea. and remained subject to Abu Bakr (may God bless him). and there were great numbers of memorizers. such as thus the Hatiah al. Ubay. Amman. After the death of Prophet Muhammad (Allah grants him peace) the people were one community. In all of these areas people had embraced Islam and in every city and town mosques were build. and Makkah. These include Yemen. Taif. there were some who would not pay zakat to Abu Bakr but were otherwise steadfast in Islam. This matter will be discussed later in greater detail. as they constitute doctrines that are farthest removed from the truth of lslam. Uthman. Abu Muhammad said: When the Prophet (peace be upon him) died. Abu Bakr reigned as first Caliph of Islam. made no changes. when the questions of their faith come to be dealt with. one in their religious practices (din). The Quran was learned and written and was recited in the five daily prayers and has spread widely in almost every single province and state. Zaid. Ali. Umar. Bahrain. There were four parties after Prophet s death: those who were steadfast in Islam. the lands of Mudar and Rabi'a. Hundred of cities and places are there in the Arabia and only God Almighty knows their true numbers. The study of the Quran was encouraged everywhere and many have take up the compilation work like Abu Bakr. God Willing. of one language. Ibn Mas ud and a host of others. His caliphate had been of mere two years and three months duration.

((The Open Denunciation of the Adverse Critics of the Rafidah)) Abu Muhammad said: thanks for this be rendered to God. Other copies of the Quran were scattered all over the places. and the Quran were written. Syria. In many parts of the lands the Muslims had memorized the Quran. This is the case with the poem. such as the companions of Talayha and Sajjah. Mosques were built. Egypt. This state of affairs continued for twelve years. blazed up fiercely for a time and then Allah put it out. The caliphate then passed to Uthman and Islam continue to expand eastwards and westwards. Lord of the worlds. but there were in every tribe those who contended against the apostates. Syria and Yemen. Then Umar became the next caliph. Iraq. Large continents like Persia.Umar s reign lasted ten years and six months. through the caliphate of Uthman until his death on 656 century. Muslims remains united by faith and there were no diference between them. the third party declared their apostasy. In his time the Quran were so numerous and widely distributed from the east to the west on earth. that no one could have counted them. In a year of so all these differences ceased. read out in prayer and taught to children. and the fourth party consisted of those who deferred decision. . More than one hundred thousand copies of the Quran were in circulation in that time in Egypt. and how much more so was this the case with the Quran. the Rawafid emerged and civil war broke out. and the Jazira were conquered. Later. It was only an attack of Satan which. In each of these provinces there were so many thousands of copies of the Quran. like a fire.

That Ali himself who according to most of them is a God. ignorance and stupidity. This is something whereby becomes evident their impudence. whose reigned lasted for five years Did not object to the Quran in its present shape and. and in the land of Berber and Sudan. Sindh and Kabul. He was at constant war with those rafidi. as well as in the province of Khurasan and in almost every ancient Islamic settlement in Turk. and even Slavs. all of which were scattered throughout the vast bounds of the empire of Islam in far areas as Spain. and as far as India.Muslims have retained so many thousands of Quran manuscript. the obedience to whom is a religious command imposed by Law. Thus the mendacity of the Rawafid becomes evident. while Caliph. and praise be unto Allah. They could not utter a word of complaint against him lest they should be put to sword. did not fight the interpolaters. while in the opinion of the rest he is an infallible Imam. and. a Creator. . according to some of them. a prophet endowed with speech. Thus the falsity of any statements which they make about [the quran] and their lying about it is manifest. the Lord of (all) created beings. Unless the Rawafid fall back on ignoring the Quran and (assuming) omissions and additions in it. which would have been his sacred duty.

Adang. Abu Layla. Muslim understanding of other religions: an analytical study of Ibn Hazm s Kitab alFasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. 1983. Exeter Eng: University of Exeter. Leiden: E.J. Muhammad Muhammad. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm. Camilla. Ann Arbor. 2004. Ghulam Haider. Michigan: UMI Research Press.Works Cited Aasi. The Muslim view of Christianity with special reference to the work of Ibn Hazm. 1996. . Brill.

Watt.Arthur J. 2005. McGrath. Muslim. Chejne. Alister E.. Mahmud Ahmad. 1909. Olivia Remie (ed. 1974. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1997. London: Hodder & Stoughton. 1991. Islam and Christian Theology: a study of the interpretation of theological ideas in the two religions. . Sweetman. Each other s scripture: The Muslims views of the Bible and the Christians views of the Qur an. New Hartford Connecticut : The Hartford Seminary Foundation. Ibn Hazm of Cordova and his conception of the sciences. Connecticut: s. James Windrow. Israel. The Koran interpreted. 1995. London: Routledge. London: Lutterworth Press. New International Version Bible commentary. William Montgomery. Cate. 1945.). New Haven. Allen & Unwin. 1982. Chicago: Kazi Publications. London: G. The Heterodoxies of the Shiites in the presentation of Ibn Hazm. Muslim-Christian encounters: perceptions and misperceptions. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur: Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage.n. Ibn Hazm on Christianity: textual analysis from the Zahiri s perspective. Arberry. Anwar G. 1975. Patrick O Hair. Constable. Medieval Iberia: Readings from Christian. and Jewish sources. Friedlaender.

METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM .

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH USULUDDIN .

Ibn al-Mulaqqan (d.Aqd al-mudhahab fi tabaqat hamlat al-madhab () Taqi al-din ibn Qadi Shahbah (d.Entry on Ghazali originally from History of Nishapur Ghazali's student. 790/1388) al. 4. 529/1135) . alternate source: Ibrahim al-Siyrafini's condensation of Abd al-Ghafir al-Farisi's al-siyaq li-t r kh Nishapur (History of Nishapur) titled: "almuntakhab min al-siyaq li-t r khNishapur" (Selections from the "History of Nishapur") 2. 1031/1621) al-kawakib al-duria fi tarjim al-sada al-sufia 1) Ibn al. Dar ibn Kathir. 5. Abd al-Ghafir al-Farisi (d. 6. 851/1447) Tabaqat al-Shafi iya Tash Kubari Zadah (d. 3. 962/1365) Miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah (PDF) Salah al-din Al-Safadi (d. 964/1367) al-Wafi fi l-wafiyat . 247-277 al-Minawi (d. (source: Tabaqat al-shaifi'iyya al-kubra ).1089/1679) . 1.Imad al-hanbali (d.Shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab Beirut: 1989. . pp. 6:18-22. vol.JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 1.

Bustan alarifin Chapter One Sincerity (ikhlas) and having a conscious intention in all actions Our Shaykh. from 'Alqama ibn Waqqas al-Laythi. actions only go by intentions. his emigration is for that for which he emigrated. its first pillar and its strongest support. therefore. who emigrates for Allah and His Messenger. Abu al-Qasim al-Mizzi Al-suyuti. 57. Sharif (Weisbaden: Otto Harrassowitz. from Ibn al-Mubarak. 717-731. from Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. from Abu Nu'aym 'Abd ibn Hisham al-Halabi. Everyone gets what they intend. from Abu Bakr al-Wasiti. through the ijaza-system. from Muhammad al-Ansari. hlm. from Abu Muhammad 'Ali al-Jawhari. related to us from Abu'l-Yaman alKindi. ed. Ismàil Raji al-Fàruqi and Lois Lamyà al-Fàruqi. may Allah bless him and grant him peace. It is a unique and precious hadith. Book 1. Muäammad Qamaruddán Khan. but gives his reasons. 1963). may Allah be pleased with him. It is one of the foundations of belief (iman). The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan Publishing Company. penjaga pintu al-rawahiyah. But anyone who emigrates to gain something of this world or to marry a woman. from Abu'l-Husayn al-Muzaffar. for preferring other readings where these seem to have particular merit. 1986). may Allah be pleased with him. Chapter in a Book 2. said: "Indeed. M. M. In doing this he makes it clear that he is authorized. in A History of Muslim Philosophy. that 'Umar ibn alKhattab. as is well-known.Ibn Hajar frequently uses the Kushmayhani variant as his standard text. 59." This hadith is unanimously agreed to be sound. then his emigration is indeed for Allah and His Messenger. Al-suyuti Hlm. Al-Màwardi. from Yahya ibn Sa'id. for all the riwayat he cites. Abu'l-Baqa' ash-Shafi'i. often in complex detail. Its position is immense and sublime. said that the Messenger of Allah. Anyone. .

ibn al-salah sahih muslim lebih rajih kerana senang ditelaah.3 (2002): 214-32. Stanford University. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kal Hlm. akhbarana mengaitkan dengan shaykhnya. The Role of the Friday Mosque in Islamic Cities (Ph. kitab al-Jawami . al-Badr al-Safir wa Tuhfat al-Musafir al-Wasit. Dissertation. no. ibn hajar sebahagian melebihkan sahih muslim.D. membezakan haddathana. perbezaan lafaz perawi yang menyampaikan hadith. Unpublished Work 4. muqaddimah. dan mendapatkan faedah dari perbezaan riwayat Kewarakannya. Islam and the International Debt Problem. sulit bagi pembaca mengumpul jalan hadith. 1399) . Encyclopaedia Britannica. al-zahr al-nadr fi akhbar al-khidr Al-Athyubi. 100-102. Journal of Islamic Studies 10. oleh Fadl Allah al-Hayder Abadi (w.. al-jami . 1977).Journal Article 3. menyebut isnad dari riwayat lain dan perbezaan antaranyaIbn hajar al. Kamal al-Din Ja far b. al-bukhari memotong hadith dalam bab kerana istinbat hukum. 6. Majid Ahmed Almansuri. original package. Reference Work 5.v. M. (dan lafaz dari si fulan). Umar Chapra. kitab yang menghimpunkan pembicaraan 8 bahagian hadith:Fath al-Mu lim Fath al-Mun im Mukhtasar ibn abi jamrah: 294 hadith bukhari Fadl Allah al-Samad fi tawdih al-adab al-mufrad. Tha lab al-Adfawi. 11th ed. s.Asqalani.

oleh Syeikh Abd al-Jalil al-Samarwadi (w. Muhammad b. oleh al-Mufti Muhammad Ashiq Ilahi al-Barni al-Mirtahi alMadani Amani al-ahbar fi sharh ma ani al-athar. brockelmann. 1014 H) Al-Kashif an haqa iq al-sunan. 620. GAL. oleh Shaykh Muhammad Idris b. oleh Safiur Rahman al-Mubarakfuri Al-Minnat al-kubra sharh wa takhrij al-Sunan al-Sughra. revised. Sultan Muhammad al-Qari al-Harawi (w. selesai 737 H.id (w. oleh Ibn al-Turkimani Hlm. abd allah al-khatib al-tibrizi Al-Ta liq al-sabih ala Mishkat al-Masabih. Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. 702) Syarah Sunan al-Darimi Ta liq ala Sunan al-Darimi. abdullah al-tibi (w. mishkat al-masabih. 1384 H). oleh Ibn daqiq al. 5 Tidak terlalu ringkas dan kurang dan tidak terlalu panjang dan menjemukan Akan dibentangkan sehingga melampaui seratus jilid tanpa pengulangan dan penambahan yang sia-sia.Baghawi. 4. 1973 M) Ittihaf al-Kiram ta liq ala Bulugh al-Maram. Muhammad Diya al-Rahman al-A zami Al-Jawhar al-naqi. lagi maha penyantun dan maha penyayang untuk mengumpulkan kitab syarah yang sederhana dan sedang antara kupasan singkat dan ringkas dan yang terperinci dan melebar. oleh Sharaf al-din al-husayn b. oleh Mulla Ali b. . 447. wali al-din muhammad b. 743) Majani al-athar sharh ma ani al-athar. adapun sahih muslim rahimahullah maka saya telah beristikharah kepada allah subhanahu wa ta ala yang maha mulia. al-Syeikh Muhammad Ilyas alKandahlawi (w. supp. 1. oleh Dr. Hlm. i. oleh Syeikh Muhammad Yusuf b. Muhammad Isma il alKandahlawi (1317-1394H /1974 M) Mirqat al-mafatih sharh mishkat al-masabih.

Dan sekiranya pernyataan itu janggal maka saya sandarkan dan nyatakan orang yang mengungkapnya kecuali sekiranya saya leka darinya di beberapa tempat kerana panjangnya perkataan atau kerana ia telah dinyatakan di bab yang sebelumnya. Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). amru b. Dan sekiranya terdapat hadith yang berulang atau nama rijal atau lafaz dari bahasa dan sebagainya maka saya terangkan maksud dengan sejelasnya di tempat yang pertama dan sekiranya saya melewati tempat lain maka saya jelaskan bahawa perbincangannya telah dikemukakan di bab al-fulan dari babbab yang terdahulu. Dan saya kemukakan di bahagian awal kitab penjelasan dan muqaddimah. sepertimana dinyatakan oleh seorang lelaki kepada anaknya: sekiranya engkau tidak melaksanakannya maka engkau bukan dariku . Yang akan memberi manfaat besar insya allah dan diperlukan oleh pencari kebenaran dan tahqiqat. Dan saya cukupkan hanya dengan memberitahu bahawa ia telah dibahaskan tanpa memberikan penambahan atau saya mengulangi pernyataan kerana jauhnya tempat pertama yang disebut atau kerana terdapat perkaitan antara kalam atau sebagainya dari kebaikan yang dituntut. dan mengikuti ilmu dan amalan kami dan menempuh jalan menurut landasan dan manhaj kami. Hlm.Bahkan kerana besarnya faedah dan melimpahnya hikmah yang zahir dan tersembunyi. dan Imam Muslim turut menyebutnya selepas bab ini. Dan saya susun mengikut urutan fasal supaya lebih mudah untuk ditelaah dan terhindar dari rasa jemu dan letih 109 Hadith dari awf b. Dan ia wajar diteliti dan diperinci kerana ia adalah kalam (Nabi (saw)) makhluk yang paling fasih sallalahu alayhi wa sallam salawat berpanjangan Tetapi saya memilih untuk mengambil pendekatan sederhana dan berusaha menjauhi perbahasan panjang. kerana ramainya bilangan kecuali dalam beberapa keadaan yang jarang kerana sesuatu maksud yang salih. dan maknanya menurut ahli ilmu ialah bukan dari kalangan yang mengambil jalan petunjuk dengan hidayah kami. sekiranya nas tersebut telah masyhur saya tidak sandarkan pada orang yang mengungkapnya. dan beginilah maksud yang dinyatakan dalam kebanyakan hadith yang dilafazkan serupa dengan ibarat ini sepertimana diungkapkan Nabi (saw): (Barangsiapa yang mengkhianati kami maka ia bukan dari golongan kami) dan yang seumpamanya . Dan menekankan ringkasan dalam banyak keadaan. Hadith sahih diriwayatkan dari pelbagai jalan. Abu jamilah. 5 Dan sekiranya saya nukilkan sesuatu dari nama rijal dan lafaz bahasa dan menetapkan nas yang musykil dan hukum dan makna dan yang lainnya yang saya kutip. ubayd memberitahu kami dari hassan.

sa id al-darimi. ibn uqayl namanya yahya b. Hlm. Memberi isyarat dengannya dari apa yang dimasukkan oleh golongan rafidah dan syi ah dalam ilmu (fatwa) imam Ali (rad) dan hadith yang diriwayatkannya dan menyandarkan kepadanya hadith yang batil dan menambah riwayat yang dinyatakan darinya dari pernyataan dan keterangan palsu dan fatwa rekaan dan mencampurnya dengan kebenaran. maka berkata qadi iyad (rah) maknanya ialah semoga allah mengutuk mereka dan dikatakan semoga mereka disingkir jauh dan dikatakan semoga allah membunuh mereka.109. al-mutawakkil aldarir al-madani dan dikatakan al-kufi. Beliau hanya mengemukakannya sebagai shawahid dan bukan dinyatakan sebagai riwayat utama (usul) 1/83 Ibn Idris dari al-A mash dari Abu Ishaq berkata: apabila berlaku hal demikian (pemalsuan hadith) selepas (kewafatan) Imam Radiyallahu anhu berkata beberapa lelaki dari sahabat Imam Ali (rad): semoga Allah (swt) menimpakan laknat atas mereka. ubayd memberitahu kami dari hassan bahasa Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). ubayd penganut mazhab qadariah dan muktazilah hadith sahih yang diriwayatkan dari hasan al-basri. Hadith dari awf b. Maka bagaimana imam muslim membenarkan riwayat ibn uqayl untuk dikemukakan dalam kitabnya. Dan akan dibentangkan sanggahan terhadap pegangan mereka dengan dalil yang kukuh dalam kitab al-iman insha allah ta ala. almadini. ali. Bahawa hukum pentad ifan ke atas ibn uqayl tidak diishbatkan olehnya kerana tidak ditafsir dan dinyatakan sebab pentajrihan. amru b. ibn ammar dan al-nasa i. Adapun perkataannya semoga allah melaknat mereka. perkataannya untuk memperkuat mazhabnya yang batil dan buruk.yang mendakwa bahawa pelakuan maksiat menyebabkan pelakunya terkeluar dari iman dan menghantarnya ke neraka sedang ia kekal di dalamnya. iaitu kefahaman muktazilah. ilmu apa yang (sanggup) mereka rosakkan. uthman b. perkara ini disebut oleh alkhatib al-baghdadi dalam kitab tarikh baghdad dengan isnadnya dari ulama-ulama ini. 1. amru b. abu uqayl meriwayat dari mawlanya buhayyah. sehingga sukar dibezakan antara hadith yang sahih darinya dan yang dipalsukan. dan mereka tidak menyebutnya kafir tetapi fasik yang kekal dalam neraka. Abu jamilah bahawa amru b. . dan riwayatnya dihukum da if oleh yahya ibn ma in. Dan al-jarh tidak diterima sekiranya tidak dikemukakan alasan pentajrihan 2. ali b. Hal. 91. 110 128.

keluasan fikiran dan ketajaman akal 1/26 imam muslim. bahasa arab. usul. 55 dan telah diriwayatkan dari sayyidah aisyah (rad) bahawa beliau menyebut Rasulullah (saw) menyuruh kami menempatkan manusia pada kedudukan dan tarafnya Dan dari faedahnya membezakan manusia dalam pemberian haknya mengikut taraf dan martabatnya dan ini dalam sebahagian hukum atau kebanyakannya.Beliau berkata: dan puak ini sememangnya layak untuk mendapat kutukan kerana kerosakan yang mereka timbulkan sebagaimana dilakukan kebanyakan mereka. dan tiada yang berkurang kerana diambil seseorang kecuali baginya sedekah) dalam riwayat lain (kecuali baginya sedekah hingga hari kiamat) . 2211. perkataannya (bahawa Rasulullah (saw) ketika bertawaf untuk haji dan umrah awal dilakukan ialah dengan berlari kecil sebanyak tiga kali diikuti dengan berjalan dengan langkah perlahan sebanyak empat kali mengelilingi kaabah. sekiranya didahulukan sa i maka tidak sah sa i. dan syariat telah menyamakan mereka dalam ketetapan hukum hudud dan yang seumpamanya dari apa yang telah makruf wallahu a lam Sharh al-nawawi. Sharh al-nawawi. maka padanya dalil tentang kewajipan menjaga tertib antara ibadat tawaf dan sa i. merangkumi ilmu fiqh. Perkataannya (kemudian berjalan antara safa dan marwa). dan padanya terdapat pandangan lain yang lemah dari sebahagian Ulama salaf. diperkukuh dengan keupayaan akliah. dan ini adalah pegangan mazhab kami dan jumhur. kecekalan azam dan keberahian ilmu. kitab al-masaqah. sesungguhnya saya keluarkan hadith ini dari riwayat sahih yang diterima antara saya dan orang yang menulis hadith dari saya dan tidak diragui tentang kesahihannya Hal. dan disyaratkan untuk mendahulukan tawaf dari sa i. dan apa yang dimakan oleh binatang buas adalah sedekah. nama-nama rijal. keperluan mendalami ilmu isnad dan sejarah. kemudian bersolat dua rakaat dan berjalan antara safa dan marwah. maka melaknat orang islam itu diharamkan. dan apa yang dicuri darinya adalah sedekah. 2900 Sabda Rasulullah (saw): (tiada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah. 1/21 ilmu memantapkan penguasaan hadith. jika tidak. dan melazimi ahli hadith dan kegigihan menghadam kitab. dan apa yang dimakan burung baginya sedekah.

dan telah saya bentangkan penerangannya di akhir bab al-at imah dalam kitab sharh almuhadhdhab. dan dikatakan: mengusahakan tanaman. The Creed of al-Sanusi.arabi (hadith qudsi). muri b. dan pahala orang yang mengerjakannya berkekalan selama kekalnya tanaman dan kebun. terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. 340 bab. selesai muharram 667 H. ibn malik (w. 685) rafi i (w. 672) ibn khallikan (w. daily litany (wird) of imam al-haddad and imam al-nawawi Mohd Muhiden Abd rahman (2006). riwayat hidup imam al-nawawi (rad) dan sumbangannya kepada pengajian hadith. 1720). jumu ah (w. ibn sa ad. 369) dengan makna munqati . Sherman A. ma rifat awtan al-ruwat wa buldanihim (makrifat tentang negeri dan tempat kelahiran perawi) al-taqrib. abu hatim ibn hibban (w. dan fadilat bercucuk tanam. Dan terdapat perselisihan antara Ulama tentang pekerjaan yang paling baik dan afdal. muhammad b. ibn abi khaisamah. al-thiqat. 603). Khalil Abu Asmaa. terj. Imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad (w. atau yang luput dimakan haiwan atau burung dan yang seumpamanya. terhenti pada tabi in. Abu Hamid al-Ghazali s Faysal alTafriqa Yaman. istilah ini digunakan oleh imam shafi i (w. lakaran mauduk tentang inti perbincangan hadith al-adhkar. Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi (w. Jackson. bab akhir. 65 jenis hadith. khalifah ibn khayyat. jarh wa ta dil ibn abi hatim. Tahdhib al-asma merujuk kitab tarikh al-bukhari. Sharh al-allamah ibn Muhammad ali al-sabuni abu al-hassan ali ibn umar al-daraqutni (306-385) abu yahya sharaf b. hizam b. Mostafa alBadawi. 681) . Dan dalam hadith ini juga diterangkan bahawa pahala dan balasan kebaikan di akhirat khusus untuk orang islam. Dan edit. 204) diikuti al-tabrani (w. hadith al-maqtu . Kitab The Prophetic Invocations. 795 H/ 1392 M) Mishkat al-anwar. dan dikatakan: berdagang. 18 kitab. hassan b. sanad yang terputus tarjamah bab. dan ia sahih. hussain b. 354) al-taqrib. ibn al. dan seseorang diberikan ganjaran pahala dari hartanya yang dicuri. tabaqat alkubra.Dalam hadith ini dijelaskan fadilat mengusahakan tanaman. dan dikatakan: bekerja dengan tangan. dan apa yang terhasil darinya hingga hari kiamat.

kashf musykil hadith al-sahihayn. ibn barri. yusuf al-daqqah. 10/93 sharh muslim. kashf al-zunun. khalil b. tafsir gharib ma fi al-sahihayn. minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin abu abdullah muhammad b.yaqut al-hamawi al-rumi (w. menetapkan kaedah istinbat. merujuk pandangan al-asma i. Hlm. 520) al-arba in. kaykaldi chalabi b. musykil al-sahihayn. hadith 756.arabiyah asr al-inhidar.t. ali b. oleh abu ishaq ibrahim b. abdullah (w. hadith hukum dari sharh al-muhadhdhab haji khalifah. berhasil menyiapkannya pada 668 H syuruh al-sahihayn 1. 171 ibrahim ma ri. al-futuhat al-wahhabiyyah bi sharh al-arba in al-nawawiyah riyad al-salihin wa nuzhat al-talibin. Tahqiq.aziz rabbah. kaykaldi chalabi abdullah (w. qurqul (w. kashf al-niqab amma rawa al-shaykhan li al-ashab. hlm. 3. 637).). abu al-faraj abd al-rahman b. Damsyik: dar al-ma mun li al-turath. 569/1173) 3. al-azhari. oleh Muhammad b. isma il al-asfahani (w. hadith menganjurkan minum 2 ke 3 nafas dianggap da if Ibn hajar. yusuf b. abu nasr al-humaydi (w. 597/1200) 4. 1:557-8 sharh muslim. 626). 337. abd al. 761/1359) . fath al-bari. selesai 14 ramadan 670 H. 761/1359) 5. 1981 Hal. abu hatim. ibn arabi (w. mohiden muhammad as ad talas (t. muhammad al-jawzi (w. Beirut: dar al-andalus. al-harawi membahaskan kaedah dan selok belok pertuturan lafaz arab khulasat al-ahkam. khalil b. (al-mustakhraj min mashariq al-anwar li al-qadi iyad. tarikh al-ummah al. 488/1095) 2. sharh musykilat al-sahihayn.

abdullah al-jawzaqi (w. al-jam bayna al-sahihayn. yahya b. abu nu aym ubaydillah b. abd al-wahid b. 805/1403) riwayat al-mushtarakah fi bukhari wa muslim 1. muhammad b. abi bakr al-qastalani (w. al-jami bayna al-sahihayn. 388/998) atraf al-sahihayn. 560/1165) Sharh zawa id Muslim ala al-bukhari. khalaf b. badr b. abdullah al-ishbili b. al-haddad (w. 2. 488/1095) al-lu lu wa al-marjan fima ittafaqa alayh al-shaykhan. muhammad b. al-hassan b. 622/1225) al-mustadrak 1. muhammad fu ad abd al-baqi 5. ahmad b. ahmad b. abd al-rahman al-sakhawi (w. abdullah al-hakim al-naysaburi (w. al-jam bayna al-sahihayn. abd al-ghani b. muhammad b. muhammad ali al-wasiti al-jam bayna al-sahihayn. 404/ 1014) syuruh ajza sahih muslim al-misbah fi uyun al-sihah. abu nasr al-humaydi (w. umar b. 8. umar b. hubayrah (w. abd al-haq b. muhammad b.6. 600/1203) ghunyat al-muhtaj fi khatm sahih muslim bin al-hajjaj. 923/1517) . 7. al-ifsah an ma ani al-sihah. al-jam bayna al-sahihayn. abd al-rahman b. al-kharrat (w. 2. muhammad b. abu hafs. al-mustadrak ala al-sahihayn. 581/1185) 7. sa id al-mawsili (w. 517/1123) 6. al-hajjaj. raslan al-bulqini (w. 3. ali al-jamma ili al-maqdisi (w. muhammad b. 902/1497) sharh khutbah muslim b. 4.

Hlm. amin al-din muhammad b. umar al-washtani al-ubbi al-tunusi (w. lu lu b.al-mukhtasar (ringkasan sahih muslim) muhktasarat sahih muslim. al-durar al-kaminah. umar al-ansari (w. mesir. al-qastalani. ibn hajar. bulaq. nasir al-ansari (w. dicetak pada sudut nota kaki kitab irshad al-sari. 769/1368) Al-mufassih al-mufhim wa al-muwaddih al-mulhim li ma ani sahih muslim. 2/295-6 Hashiyah. abu muhammad abd al. Abu Abdullah Muhammad b. muhammad mustafa imarah al-ruba iyyat min sahih muslim. 656/1258) Al-minhaj. abd al-qadir b. 656/1258) al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. 85. mulhaq 1/663 ikmal al-mu lim bi fawa id Muslim. Muhammad al-Tamimi al-Mazari (w. 524/1130) talkhis sahih muslim. ahmad b. ahmad baba 287. yusuf al-sanusi (w. kumpul syuruh mazari. umar al-ansari al-qurtubi (w. brockelmann 1/394. abi abdullah muhammad b. mahmud al-babarti (w. ibrahim al-salihi al-hanafi (691-769/ 1292-1368) Tuhfat al-munjid al-mufhim fi gharib sahih muslim. nayl al-ibtihaj. abu abdullah muhammad b. ibrahim alwani (w. qadi. qurtubi Mukammil ikmal a-ikmal. al-nawawi.azim b. brocklemann. 1305 H Dan dipilih (ikhtar) oleh abdullah b. hisham al-ansari (w. ahmad b. al-qadi iyad b. khilfah b. 724/1323). 735/1335) al-mu lim bi fawa id Muslim. muhammad b. 536/1141). brockelmann 1/369 Ikmal Ikmal al-mu lim. 544/1149). 656/1258) mukhtar al-imam muslim. ahmad b. 646/1248) Sharh muhammad b. 892/1486) Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. 643/1245) Al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. 827/1424). abi umar uthman b. musa al-yahsubi (w.ajami (w. abd al-qawi al-mundhiri (w. yahya b. al-naqib (w. 841/1438) . al-salah al-shahrazuri (w. abdullah b. muhammad b. ta liqat sabt ibn al. majd b. tumart (w. al-nukat ala al-minhaj. muqtatafat min sharh al-nawawi. Ali b. muhammad b. 786/1834) Sharh ibn al-muhandis abdullah b.

abd al-hadi al-sindi (w. ahmad b. 1136/1723) Hasyiyah sahih muslim. abi awanah ya qub b. 428/1036) perawi imam muslim ghurar al-fawa id al-majmu ah fi bayan ma waqa a fi sahih muslim min al-ahadith al-maqtu ah. abu al-hassan muhammad b. rashid aldin abi al-hassan yahya b. ishaq al-isfirayini (w. 316/928) al-musnad al-mustakhraj ala kitab abi al-husayn muhammad b. ata allah b. 430/1038) rijal sahih muslim. 1031/1622) inayah al-malik al-mun im li sharh sahih muslim. al-hassan. asma al-sahabah al-lati ittafa fiha al-bukhari wa muslim wama infarada kullu minhuma . al-bajam awi al-dimnati Bughyat al-qari wa al-mutafahhim. umar al-dara qutni (w.Fadl al-mun im fi sharh sahih muslim. atasnya washy al-dibaj ala sahih muslim. ghulam rasul Al-siraj al-wahhaj min kashf mathalib sahih muslim bin al-hajjaj. 1307/1890) Fath al-mulhim bi sharh sahih muslim. abdullah al-asfahani (w.ilm (parsi).attar (w. nur al-haq b. 1167/1751) Manba al. 385/995) dhikr qawm mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim fi sahiha hima. muhammad b. 1073/1662) Hashiyah sahih muslim. abd al-haq Sharh abd al-ra uf al-manawi (w. ahmad al-sa idi Sharh dengan terjamahan hind wastaniyah. muhammad yusuf afandi zadah (w. abd al.uthmani al-delhi hadith-hadith lain menurut syarat muslim al-musnad al-mukharraj ala kitab muslim bin al-hajjaj. fadl allah jabir ahmad al-deobandi al. abd al-haq al-dahuli (w. yahya b. siddiq hassan khan (w. manjawayh al-asfahani (w. 911/1505). shams al-din abu abdullah muhammad b. mawlavi wahid al-zaman Sharh dengan terjamahan Punjabi tanpa isnad. ali b. wa da afahum al-nasa i fi kitab al-du afa . abi nu aym ahmad b. muhammad b. abdullah b. ali b. jalal al-din al-suyuti (w. abu al-hassan ali b. muhammad al-sinbati (selesai 958 H/ 1551 M) Sharh shihab al-din ahmad b. muhammad b.aziz b. muhammad al-razi (767-829/ 1365-1426) Al-dibaj ala sahih muslim al-hajjaj. ali b. 662/1264) rijal al-bukhari wa muslim. ali al-qurashi al.

isma il b. abu al-hassan ali b. hlm. Juzuk 2/ hlm. Ahmad b. muhammad al-jayyani (w. ali al-bakharzi (w. Al-mu taz b.asr. ibn qayyim al-jawziyyah (691-751). Al-mutawakkil b. muhammad b. 643/1235) abu al-barakat al-mubarak b. 467) yatimah al-dahr wa tatimmah al-yatimah. 495 tabaqat al-shu ara . Abu bakr al-shi ar al-mawsili (w. Ibn kathir. al-takmilah oleh al-mundhiri 3/522. husayn b. apa yang dikeluarkan dalam al-sahihayn dan terdapat illah tasmiyah man akhrajahum al-bukhari wa muslim. Muhammad b. hlm. ma rifat ulum al-hadith. 89 tentang keindahan ahli syair badwi dan hijaz.asjad al-masbuk hlm. ahmad al-dhahabi (w. Harun al-rashid (247-296) tentang tabaqat shu ara al-syam dan dayyar bakr. tahir b. abd al-wahid al-maqdisi (w. 498/1105) al-jayyani. Dari sudut istilah bermakna hadith yang pada zahirnya sempurna namun mengandungi kekurangan dan kecacatan yang tersembunyi.risalah fi bayan ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim wama infarada bihi ahadahuma an al-akhar kitab al-tatabbu . 507/1113) al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim. mengupas riwayat dan rijal al-jam bayna rijal al-sahihayn. abu abdullah al-hakim al-nisaburi (w. Isma il al-tha alibi (w. 748/1348) abu abdullah muhammad b. Ghalib al-lahkmi. 64. almulaqqab sharaf al-din. Al-hassan b. al-hakim taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. Ghanimah b. al-bai ith al-hathith sharh ikhtisar ulum al-hadith. muhammad b. 636/1238) tasmiyah rijal sahih muslim al-ladhina infarada bihim an al-bukhari. abdullah b. tib al-qulub al. Imu ilal al-hadith meneroka sebab-sebab tersembunyi yang merosakkan riwayat hadith. 404/1014) al-madkhal ila ma rifat al-sahihayn. abu al-barakat mubarak b. khalfun (w. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn. Al-mubarak b. Mawhub b. 654) Akhbar al-nisa . dumyat al-qasr wa usrat ahl al. ali al-qaysarani (w. 113 .ilal. al. dikenali ibn al-mustawfi al-irbili (564-637) wafayat al-a yan 4/151. muhammad b. 329) uqud al-jiman. Al-mu tasim b.kata jama dari illat. abu mansur abd al-malik b.

Imam al-nawawi (rad) tidak membiarkan muridnya untuk berkhidmat kepadanya sebaliknya beliau telah merelakan diri untuk berkhidmat kepada muridnya dan mewakafkan hasil tulisannya Mu awiyah b. kitab ilal al-hadith Al. Imam ahmad ibn hanbal (w. al-hafiz ali ibn umar al-dara qutni (w.ilal Nasb al-rayah fi takhrij ahadith al-hidayah.Guru imam bukhari. kitab al. 23 H/ 644 M) Al-tibr al-masbuk fi dhayl al-suluk. 279). ibn hajar Fath al-bari. 60H / 680 M). Abi hatim al-razi (w.ilal Al-tarikh wa al. syaibah al-sadusi al-basri (w. ibn qayyim al-jawziyah Taj al-din al-subki (683-756) tabaqat. ibn hazm Tahdhib sunan abi dawud. al-hafiz ya qub b. sikap tawaduk dan merendah diri. 241) Al-musnad al-mu allal. Isa al-tirmidhi (w. Muhammad b. Umar ibn al-Khattab (rad) (w.ilal al-kabir Abd al-rahman b. al-hafiz al-zayla i Al-talkhis al-habir. 327).ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyah (saw).ilal al-mutanahiyah fi al-ahadith al-wahiyah. Abu bakr b. abu al-faraj abd al-rahman bin ali ibn al-jawzi al-taymi al-qurashi (1116-1201) Pembicaraan hadith al. Abu sufyan (rad). (w. yahya ibn ma in (w. ali ibn al-madini (161-234/ 818).ilal. 233) Kitab al. al. Muhammad b.asqalani (773-853/ 1449) al-zahr al-matlul fi al-khabar al-ma lul Muhammad b. Uthman al-sakhawi (1427-1497/8) . Abd al-rahman b. 385) Al. al-shawkani Al-muhalla. ibn hajar Nayl al-awtar.ilal. 262) Ibn hajar al.

sa id b. 1261. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. Muslim al-Qushayri al-Nisaburi (202-261 / 817-875). ahli fizik al-risalah al-kamiliyah fi alsirah al-nabawiyah Abdul azis dahlan et al.Al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk. abdullah b. 7. Shayban b. abdullah b. yahya b. Abu bakr ibn abu shaybah. (1996) ensiklopedi hukum islam. Hanbal. Isma il b. berguru dengan yahya b. Rabiha. Sawwad . al-Hajjaj b. Muhammad b. Rahawayh (161-238). Abu Ghassan. abu abdullah muhammad b. abdullah al-tujibi. hijaz. Isma il al-bukhari. asma . . ibn qutaybah abdullah bin muslim (828-889) ibn al-nafis. Muhammad b. umar. Muhammad b. Muhammad b. salamah al-Muradi. 1260 Tahdhib al-asma wa al-lughat Imam Abu al-Husain Muslim b. uthman ibn abu shaybah. ishaq b. ahmad b. abi umar. taqi al-din ahmad b. mesir. farwakh Sahih muslim. iraq. Muhammad b. Imam abu hanifah. abu mus ab. rehlah ke khurasan. nisabur. abi uwais.030 hadith. tabaqat al-shu ara . 234 / 849). al-ghazali (1058-1111) Al-dhahab al-masbuk fi wa z al-muluk. rumh. Muhammad b. sa id. perawi yang dapat dipercaya ialah perawi yang menggunakan hadith yang diriwayatkannya sebagai hujah dalam hukum syarak. Yahya (sahabat imam al-shafi i). Qutaybah b. Yahya al-andalusi (w. Al-qa nabi. Muhammad b. harmalah b. al-muthanna. 3. ali al-maqrizi (1364-1442) kitab al-shi ir wa al-shu ara. Muhammad b. Amru b. jil 4/hlm. Mansur. Abu nasr al-humaydi Al-dhahab al-masbuk fi dhikr man hajja min al-khulafa wa al-muluk.275 berulang Terhindar dari shudhuz (hadith yang menyalahi riwayat lain yang lebih sahih) Abu hamid al-ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) Hlm. ray. ali ibn abi al-hazm (706-786/ 1210-1288) ahli teologi. yasar. Mahran. Maslamah.

dan mentafsir hadith dan menjelaskan lafaznya yang gharib (janggal) dan membuat penelitian dan i rab). 656). al-minhaj dengan penambahan dari kalam syeikhnya. 827). syair. Muslim. abd al-ghafir b. muhammad b. Menggarap huraian kitab al-mu lim. rezeki terbaik jual beli mabrur. Ringkasan kepada ikmal al-mu lim. Nafh al-tayyib. 744). sharh ma thur. al-zawawi (w. al-ikmal. abu abdullah muhammad b. al-suyuti al-mu lim bi sharh fawa id muslim. Al-najjash.Hlm. 535). abdullah al-azdi al-humaydi (w. 2/211 al-mufhim fi sharh gharib muslim. abu nasr futuh b. seorang pedagang menyuruh orang lain memuji dan menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain ikut terpengaruh dan tertarik sehingga ikut membeli dengan harga tinggi. ibn hajar al-haytami. ibn arafah al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj. mukhtasar kitab ikmal almu lim. kefahaman bahasa arab. beliau telah menyusunnya dan mengemukakan bab. khalifah al-ubbi (w. al-nawawi (w. menukil dari kitab ikmal (syarahan yang ringkas. qadi iyad (w. kitab hashiyah kepada ikmal memanfaatkan syarahan dari kitab al-mu lim. 544). mengambil faedah dari kupasan ulama sebelumnya . dengan athar dari nas al-qur an. ibn al-muzayyin (w. bahasan luas dan penumpuan pada syarah hadith gharib ikmal a-mu lim. dan mengemukakan faedah penambahan dari kupasan ibn abd al-bar dan abu al-walid al-baji ikmal ikmal al-mu lim. 1261. al-ikmal. 676) ikmal al-ikmal. 529) tafsir gharib ma fi al-sahihayn. dengan nihayat al-muhtaj oleh al-ramli 2 kitab rujukan dalam fiqh al-shafi i sahih muslim syuruh dan ta liq sharh qawam al-sunnah oleh al-asbahani (w. isma il al-farisi (w. 488) al-minhaj. kitab tuhfat al-muhtaj li sharh al-minhaj. sunnah. Shadharat al-dhahab 4/105 al-mufhim. al-mazari. nathar. al-minhaj. al-mufhim. Akad ribawi Kitabnya 1/30. perkataan sahabat. tabi in. mula ditulis 12 muharram 958 H/ 20 jan 1551. sharh muslim brockelmann.

ibn al-baji A lam al-hadith. 10. fahrasat ibn khayr al-ashbili. abu walid b. dianggap sebuah ensiklopedia (mawsu ah) dalam sharh sahih muslim Qadi iyad: dalam sebahagian naskhah kitab sahih muslim terdapat pembahagian bab dan tarjamah kitab. 16. oleh abi umar muhammad b. tabaqat 8 min al-andalus. oleh yunus b. al-farra al-hidayah ila bulugh al-nihayah. 5. al-khattabi . 14. 13. al-khattabi Gharib al-hadith. 1/318. oleh abu muhammad makki b. bab memakai wangian setelah membersihkan diri dan bersuci dari junub 2/160 Qadi iyad. Dan penjelasan qawa id al-hadith. 11. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345).membentangkan fiqh al-hadith dalam permasalahan yang berkait aqidah. 8. 3. al-dhahabi 8/87. kashf alzunun 2/253 Rujukan qadi iyad 1. 9. ibn al. 6. abu talib al-muqri sharh sahih bukhari. 4. al-safar. al-nuhas. oleh abi umar muhammad b. dan ini membatalkan dakwaan mereka yang mengatakan Imam Muslim tidak mengemukakan bab. fekah dan usul. al-yawaqit fi al-lughah. al-dibaj al-madhhab 1/360. 7. siyar a lam alnubala . al-yawaqit fi al-lughah. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345) al-mu ib fi sharh al-muwatta . 15. mughith ma ani al-qur an. al-khattabi Ma alim al-sunan. sharh al-zurqani ala al-muwatta 1/181.arabi Al-muntaqa. ibn battal sharh al-muhallab bin abi safrah sharh al-bukhari oleh al-dawudi sharh al-muwatta oleh imam al-dawudi sharh al-muwatta oleh ibn al-murabit al-tamhid oleh ibn abd al-bar al-istidhkar oleh ibn abd al-bar aridah al-ahwadhi. Ikmal al-mu lim. 2. kitab al-taharah. 12. Takmil ikmal a-ikmal oleh al-sanusi.

34. kerana itu beliau meriwayatkan hadith dan menempatkan mengikut mauduk dan kefahaman yang wajar. 29. sa id Taqyid al-muhmil. al-dara qutni Al-mu talaf wa l-mukhtalaf. ibn sikkit Al-qali. al-dara qutni Al. Sementara bukhari memisahkan riwayat dan mengeluarkan hadith di pelbagai tempat dan mengemukakan isnad yang berlainan . abi al. ibn faris Jamharat al-lughah. abu amru al-shaibani Tahdhib al-lughah. 20. 24.17. 30. Sha n al-du a al-khattabi Gharib al-hadith.ilal.ulama. al-humaydi Al-tatabbu wa al-ilzamat. 36. 28. abd al-ghani b. 18. 26. 25. 31. 21. 32. 33. al-azhari sahih muslim. ibn duraid Al-luma . 23. al-harbi Al-gharbayn. ibn sa ad Sharaf al-mustafa (saw). al-ghassani Tabaqat. 19.ubayd Al-musannaf. abi ubayd Gharib al-hadith. 22. oleh al-tahawi dan al-tabari Mu jam maqayis al-lughah. bermaksud untuk mengetengahkan riwayat dan mengeluarkan faedah isnad tanpa memberikan istinbat dan mengemukakan tarjamah bab dan kefahaman fiqh al-abwab. qadi iyad Ikhtilaf al. oleh Shaikh kharkushi Al-sirah. al-hirawi Gharib ma fi al-sahihayn. 27. dan menghimpunkan riwayat dan turuqnya dalam satu tempat. zubayr ibn bakkar Al-shifa fi huquq al-mustafa. 35.

Viii. termasuk hadith al-munqati . 10/127 . imam iz al-din menyatakan baybars dapat membebaskan dirinya dari ikatan perhambaan dengan membayar tebusan untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari status perbudakan. mempertahankan imam bukhari dan meninggalkan Ulama yang berikhtilaf pendapat dengannya. catatan ringkas berupa huraian dan kupasan dalil serta penilaian dan kritik terhadap matan dan nas dan rumusannya ialah kitab beliau tiada tandingan dari sudut kehalusan riwayat dan siyaq isnad. tetapi kitab Muslim dari sudut kehalusan isnad dan lainnya lebih tinggi dan bagus ringkasan: dari apa yang dinukilkan dari sebahagian ulama yang mengangkat dan mendahulukan kitab muslim melebihi sahih bukhari. sanad yang tinggi lebih kuat kerana kurang kelonggaran. muslim melihat bahawa kebiasaannya perawi thiqat tidak akan meriwayatkan hadith kecuali dari riwayat yang telah mereka dengar. Kuala Lumpur: Bahagian hal ehwal islam. dan tidak akan mengemukakan riwayat dari orang yang didengar kecuali mereka sesungguhnya telah benar-benar mendengar Sahih muslim Imam Muslim pemelihara sunnah.ali jalur isnad yang jumlah perawinya kecil dan bersambung ta liq. 1250-1277) pungut pajak untuk biaya dan sara perang kritikan imam al-nawawi. bukan kepada kesahihan sebagaimana dinyatakan oleh ahli ilmu abu ishaq al-syirazi (w.silsilah sanad yang terputus. al-mursal dan al-mu allaq ulu al-isnad. Tarikh baghdad 13/101. 4 / hlm. hlm. Al-mu an an. tahdhib al-tahdhib. namun begitu kitab bukhari lebih sahih dan lebih besar faedah. 476/ 1083) ensiklopedia hukum. (1416/ 1995). jil. Al-isnad al. tadhkirat al-huffaz 589. jarinya bercahaya ketika memasang pelita Bahagian hal ehwal islam. hal ini kembali kepada kebagusan siyaq yang dikemukakan muslim dan keunikan pengaturan dan tertib kitab. dan ini adalah madhhab jumhur Ulama. ketinggian adab terhadap Imam al-Bukhari: relakan saya mencium kaki mu wahai imam al-muhaddithin dan perawat hadith dan ilalnya. sultan mamluk ke-4 (p. terjemahan riyad al-salihin. jabatan perdana menteri. setelah khatam. jabatan perdana menteri.al-inqita . 1315 Imam al-nawawi baybars.

bukan kerana tazkiyah pada perawi yang diragukan. Dan takwil ini da if. Yahya bin ma in berkata: yang mengatakan dan beliau tidak berdusta ialah abu ishaq. Dan yang seperti ini terdapat dalam pernyataan Ibn Abbas (rad): bersabda Rasulullah (saw) dan Baginda (saw) adalah orang yang benar lagi dibenarkan. lalu diperintah supaya dirotan. saya diberitahu oleh kekasih yang dipercaya awf b.SharhMuslim. dari abu ishaq. sementara madhhab kami menegaskan bahawa beliau tidak dikenakan had sekadar kerana muntah. bahawa Uthman (rad) mengetahui bahawa walid telah meminum arak. dan dalam sahih muslim dari abu muslim al-khawlani. bahawa abu khaithamah mengkhabarkan pada kami. Wallahua lam. dari abdullah b. Imam al-nawawi: dan perkataan ibn ma in ini ralat dari pandangan Ulama. Affan (rad) perihal Walid bin. Sharh al-Nawawi 4/190. dan dari riwayat Abu Hurairah (rad) sepertinya. kerana para sahabat bersepakat untuk menyebat Walid bin uqbah yang disebut dalam hadith ini. bahkan yang sebenarnya. dan maksud zahir dari perkataan Uthman telah menolak takwil ini. yahya berkata kepada kami. dan yang lain melihatnya muntah. Dan dalil yang dikemukakan oleh Imam malik di sini kuat. uqbah setelah disaksikan ke atasnya dua orang lelaki. bahawa abdullah b. dan maksudnya ialah al-barra tidak berdusta. kerana kemungkinan beliau telah meminumnya kerana tidak mengetahui ianya arak. salah seorangnya menyatakan beliau meneguk khamr. Imam al-Nawawi menghurai: hadith ini menjadi dalil bagi Imam Malik (rad) dan Ulama yang sependapat dengannya. yazid tidak berdusta. dan dihukum dengan hudud berdasarkan pengetahuannya. yang membawa makna untuk memperkuat hadith dan mengangkat dan membesarkan kedudukannya dan perhatian dalam jiwa. Dan ulama kami telah mengemukakan jawaban bersabit hal ini. dan maksudnya. malik al-ashja i. Imam Muslim: yahya b. atau selainnya dari keuzuran yang menolak pelaksanaan hukum hudud. kerana albarra ialah sahabat tidak perlu pada tazkiyah (penyucian). pernyataan Amir al-Mukminin Uthman b. dan riwayat yang sepertinya banyak. dan bukan bermaksud al-barra tidak berdusta. dan tidak wajar perkataan ini padanya. yazid. yang berkata dan beliau tidak berdusta ialah abdullah b. lalu Saydina Uthman (rad) menegaskan: beliau tidak (mungkin) muntah kecuali setelah meneguknya. yazid berkata: al-barra berkata kepada kami dan beliau tidak berdusta. al-nawawi 11/216. atau kerana ditekan dan dipaksa. bahawa orang yang memuntahkan arak dikenakan hukum had ke atasnya seperti peminum arak. .

5/31-3. dan takwil ini fasid.maka maksud pernyataan ialah telah berkata al-barra kepadaku. kerana Nabi (saw) mendukungnya tatkala Umamah (rad) bergayut pada Baginda (saw) dan dilepasnya. Bahkan hadith telah cukup jelas membolehkannya. tidak ada wajah dan dalilnya. Ini memberikan dalil kepada madhhab syafi i Rahimahullah Ta ala dan Ulama yang sependapat dengannya bahawa dibolehkan mendukung kanak-kanak lelaki dan perempuan dan yang selain dari keduanya dari binatang yang bersih sewaktu mengerjakan sembahyang fardu atau nawafil. bahawa perbuatan ini seakan berlaku. dan mereka berkata: dan perkataan ibn ma in bahawa al-barra adalah sahabat dan tidak wajar disandarkan tazkiyah seperti ini. Dan pergerakan dalam solat tidak membatalkannya sekiranya sedikit atau tidak berterusan. Nabi (saw) mendukung Umamah binti Abi al. Kitab al-Solat. dan sebahagian lain menganggap ianya khusus bagi Nabi (saw). dan tiada padanya sebarang kekhilafan dengan kaedah syarak. bahawa Nabi (saw) (ketika itu) mengerjakan solat fardu. kerana itu kebiasaannya. Kerana keturunan (Nabi) Adam (as) itu suci. dan beliau tidak dicela sebagaimana anda sedia tahu maka berpeganglah pada riwayat yang saya sampaikan darinya. Dan sebahagian Ulama Maliki mendakwa hukum ini telah dimansukh. dan mengingatkan kebolehan dan pemakaian kaedah yang saya sebutkan. kerana tidak terdapat dalil padanya. Sharh Sahih Muslim al-Nawawi. dan tidak membolehkannya dalam solat fardu. tanpa disengajakan. yazid juga seorang sahabat dan termasuk dalam senarai kelompok sahabat. Sementara Ulama Maliki menetapkan keharusan dalam solat nawafil. kerana Abdullah b. dan tidak . dan yang lain bahawa ia kerana darurat. dan dibolehkan melakukan demikian bagi Imam dan orang yang bersolat sendirian. kerana pernyataannya: memimpin jemaah cukup jelas atau seperti jelas. dan perbuatan Nabi (saw) ini menjelaskan keharusannya. maka sekiranya Nabi (saw) bangun maka ia akan turut bersama. dan kesemua dakwaan ini batil dan ditolak. dan dalil syarak telah cukup terang dan zahir tentangnya. Dan ini sekaligus menolak dakwaan Imam abu sulayman al-Khattabi.As (rad) ketika memimpin solat. dan tiada sebarang darurat atau keperluan (untuk mengemukakan penafsiran seperti ini). dan apa yang terdapat pada tubuhnya dari najis hal itu dimaafkan. dan pakaian kanak-kanak dan tubuh mereka suci.

maka kesibukan hati itu mengambil faedah ini berbeza dengan permasalahan langsir. Setelah kewafatan Fatimah alzahra (rad).ala b. abi talib (rad) disebut Alawiyin atau alawiyah. dan membawa kesibukan pada hati. abi salih. http://www. imam ali bernikah dengan 8 orang isteri dan memiliki 36 anak. abd al-rahman.muslimcanada.dibayangkan bahawa Nabi (saw) mendukungnya kemudian meletakkannya semula selepas tiap perbuatan dengan sengaja. syarat muslim tentang hadith sahih 1/15 Rijal imam muslim (206-261 / 821-875) Hadith dianggap sahih menurut syarat muslim tidak menurut bukhari abu al-zubayr al-makki. salamah Rijal al-Bukhari (810-870) Hadith dianggap sahih menurut syarat bukhari tidak menurut muslim . dilayari 19 Jun 2008 Sharh al-nawawi. kerana ia adalah gerakan yang banyak. dan sekiranya ia menyibukkan hati (mengganggu kekhusyukan) maka ia membawa beberapa faedah hukum.htm. suhayl b. apatah lagi perbuatan seumpama ini? Imam al-Nawawi berkata: ini adalah pernyataan Imam al-Khattabi Rahimahullah Ta ala dan pendapat ini batil dan hanya sekadar dakwaan. hammad b. Wallahu a lam Keturunan Saydina Ali b.org/hadratali. dan menjelaskan kaedah ini. bahawa hadith dinyatakan untuk menerangkan hukum harus. 1/15 fasal hadith sahih Berkata syeikh al-imam abu amru bin al-salah rahimahullah. Dan kami tidak berpandangan dukungan Umamah menyibukkan hati. kerana ia menyibukkan hati dengan tanpa faedah (hukum). dan menjelaskan kaedah yang telah kami sebutkan dan (kaedah) yang lainnya. dan pernyataannya dalam riwayat selain Muslim: Baginda (saw) keluar kepada kami sedang mendukung Umamah lalu terus bersolat. Dan yang benar tanpa pengalihan hukum darinya. dan disebutkan hadith. dan pernyataannya: apabila bangun dari sujud maka diletakkannya. Adapun permasalahan khamisah (langsir). maka ia harus bagi kita dan menjadi ketetapan syarak yang kekal bagi umat Islam sehingga hari kiamat. al. sedangkan langsir yang berbunga sudah menyibukkan hati Baginda (saw). dan apa yang menolak pandangan ini adalah pernyataan rawi dalam sahih Muslim: apabila Nabi (saw) bangun maka didukungnya.

Dr. rijal bukhari 434. sharh muslim oleh ibn al-salah. al-qawa id al-kubra fi al-furu . rijal muslim 625 Imam al-nawawi. ibn qayyyim al-jawziyyah. 124 / 742) Dhayl (supplement) Zayn al-din abd al-rahman ibn ahmad ibn abd al-rahman ibn al-hasan ibn muhammad ibn abi al-barakat mas ud al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795 H) Ibn rajab al-hanbali. yang (mengutip sebahagian besar dari syarah ibn salah) dan membentangkan sedikit dari syarahannya . 974 / 1567). 710 / 1310) Shirbini (w. 795) shafi i (150-204 / 767-820). pandangan ahli sunnah tentang asma wa al sifat. ishaq ibn muhammad al-farawi. terj. malik ibn anas (w. jami al. menyiapkan sebahagian fath al-bari sharh sahih al-bukhari. al-tashil li ulum al-tanzil Al-zuhri (w. 855) alqurtubi (w. al-lata if fi wasa if al-ayyam. al-hafiz abu al-fadl al. 20 jilid sharh sunan al-tirmidhi. dhayl tabaqat al-hanabilah. Abdassamad clarke Gurunya. dan beliau telah mengemukakan sebahagian syarahan kepada sahih muslim. amru b. tafwid dan takwil Abu hanifah (w.ikrimah mawla ibn abbas. Tabaqat 2/115. dua kabilah. bayan fadl ilm alsalaf ala al-khalaf Commentary on the 40 hadith of an-nawawi. Zarabozo Riyadh us saliheen terj. abu bakr al-baqillani (403 / 1013) Abi l-Barakat al-Nasafi (w. ahmad ibn hanbal (w. Muhammad Amin Abu Usamah al. 977 / 1570) ibn juzay (w. 767). 671 / 1273) jami li ahkam al-qur an Ibn hajar al-haytami (w. al-zawajir an iqtiraf al-kaba ir Zakariyya al-ansari (w. jamaal al-din m. 926 / 1520). marzuq 1/16 Berkata al-hakim abu abdullah kitab al-madkhal. yang disandarkan oleh Imam al-Nawawi.ulum wa al-hikam. 741 / 1340). the compendium of konowledge and wisdom.raqi Karangannya.Arabi bin Razduq Abu muhammad ali ibn hazm al-andalusi (994-1064 M) Ibn qadi Syuhbah.

dimaksudkan dalam kitab hadith. kupasan singkat. kashf al-zunun. dinukil sebahagiannya dari hikayat lafaz alfaqih Imam dan kebanyakannya dengan makna yang diberikannya. hh. menyempurnakan hasrat penuntutnya untuk membahaskan maknanya. qadi iyad (w. Qasim haddad. 544 H). Ali al-Maziri (rad) ketika membaca dengannya kitab Muslim bin al-hajjaj rahimahullah pada bulan ramadhan tahun 499 H. 361-275 Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. 656) Kitab Muslim. 536 H) menekankan huraian lafaz lughawi. tidak menghuraikan khutbah / muqaddimah imam muslim. imam al-maziri (w. Mentafsir ibarat yang gharib (janggal) dan mensyarah makna yang samar dan maksud yang terlindung. membahaskan ibarat Muslim dalam muqaddimah. 1/470 Ta liq apa yang terluput dari keduanya. .Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat Menyingkap kemusykilan dalam sahih muslim. dan mengemukakan penambahan berguna Kerana mengemukakan perbincangan baru dengan mengulangi dan mengikrarkan ungkapan yang telah dibahas dalam kitab al-mu lim tidak membawa makna atau faedah Selepas beristikharah untuk mengemukakan penambahan (dhayl) dimulakan dengan mengutip apa yang dinyatakan dalam kitab al-mu lim dan menambahkan hujah dan keterangan. 427 H) membincangkan lafaz dan mentashih nas dan membahaskan rijal yang dikemuka dalam kitab alsahihayn. mengungkap semula dan memberi pengolahan baru dan melengkapkan kitab al-mu lim dan taqyid al-muhmil. Sharh al-nawawi.abbas ahmad b. dalam muqaddimah disebut kitab ini dimaksudkan untuk memberikan catatan ta liq dari apa yang dikemukakan dalam majlis al-faqih al-imam Abu Abdullah Muhammad b. hanya menetapkan dabt ejaan dan kaedah bacaan dan penyebutan kalimah Al-mu lim. ibrahim al-qurtubi (w. dan berkata sebahagian manusia: tidak ada di bawah naungan langit kitab yang lebih sahih darinya. muhammad al-ghassani al-jayyani (w. oleh abu ali al-husain b. seperempat akhir lebih ringkas Sharh abu al.

Abdullah b. 465) Syarah bulugh al-maram. musnad abu bakr al-humaydi. dan pernyataan umm al. abu al-ula muhammad abd al-rahman b. Isma il b. dengan keterangan yang tidak mengikut corak penyusunan hadith dalam kitab muslim kerana terdapat perbahasan yang dikemudiankan. abdullah b. Bilal b. Abi Burdah b Abu Musa al-ash ari (260-324 / 873-935).atiyah (rad) Dan hikayat ibn duraid dalam kitab al-jamharah Al-muwatta . juwayni (w. ibn hajar.341 hadith. 852) fath bari (817-842 H) Abu hamid muhammad b. menyebut 82 musnad. penyusun sayyid b. 97 kitab. 458). abd al-rahman al-bassam (1372-1449). abd al-rahim almubarakfuri (1866-1935) Ali b. Al-durrah al-salafiyyah syarah al-arba in al-nawawiyah Ibn hajar (w. abd al-rahman ibn Salih ali bassam .275 hadith.id. al-ibanah an usul al-diyanah. mutabi at 344 Syarah riyad al-salihin. akhiri kitab al-tawhid.000 tanpa ulang. syeikh muhammad al. Muhammad b. 460) al-qusyairi (w. hadith mausul dalam sahih bukhari.uthaimin.allam sharh umdat al-ahkam. mu allaq 1. 2602 tanpa ulang.Mengikut tertib sebagaimana dikemuka dalam kitab al-mu lim. al-risalah al-mustatrafah. dan al-azhari dan jemaah telah menukil. 7. muhammad b. 3. Musa b. Isma il b.397 hadith dengan pengulangan.uthaimin. 4. Fath al-bari. sharh al-nawawi. risalah ila ahl al-thughur Bayhaqi (w. 7. Salih al. Fasal yang berurutan Sharh al-nawawi 1/46. Muhammad al-ghazali. al-hikmah fi makhluqat Allah Azzawajalla Taysir al. Menurut Ibn salah. Salim b.450 bab. musnad abu daud al-tayalisi. Musnad ahmad. ibn abi zi ib al-madani Al-muwatta . abdullah b. dilengkapi tarjih hadith oleh albani Tuhfat al-ahwadhi sharh jami al-tirmidhi. 385 H) Rangkuman sharh al-arba in. ibn daqiq al. Ibrahim al-huwaithi Bukhari. syeikh abd al-rahman al-sa di. Ishaq b. maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin. musnad abu ya la. abu muhammad al-marwazi Al-kilani. al-durrah al-fakhirah fi kashf ulum alakhirah. musnad al-daraqutni (w.

kezuhudan dan kewarakannya. berkata syeikh kami al-qadi abu al-mafakhir muhammad b. al-sabbah al-za farani al-baghdadi abu ali. al-madrasah al-rawahiyah. zahid dan wara Abu Ibrahim Ishaq b. juz 1/ hlm. ali b. mufti syam dan muhaddithnya. yusuf b. 643). Imam al-nawawi meriwayat darinya. abi al-hassan yassar al-tabi i albasri (w. 5/221 Imam al-nawawi membaca kitab al-kamal fi asma al-rijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi dengan imam abu al-baqa khalid b. abi talib al-hashimi (w. tabaqat al-isnawi. yusuf al-nabulusi. penyusun kitab alalfiyah. 4/199 Al-jam bayna al-sahihayn. berhampiran al-jami al-umawi dari sudut pintu al-nawfarah (timur). 13/168. pedagang yang terkenal 1/18 dan saya menekuni pelajaran beserta syarahan dan tashih dengan Imam yang alim. 110 H) 1/164 Al-hassan b. 8. 392) Al-Imam Jamal al-din malik. 488) Al-luma fi al-nahw. 5/339. abu sa id al-hassan b. Tahdhib al-asma wa al-lughat. Zayn al-din khalid b. 165. 61) kami meriwayat dari tarikh dimashq Al-nawawi (1996). sahib al-shafi i (w. shadharat al-dhahab. sa ad al-hafiz al-lughawi abu . Mir at al-jinan. abd al-qadir b. Riwayat ibn al. hassan al-basri. malik al-ta i al-jayyani . ibn al-sikkit (w. abu abdullah muhammad b. Uthman al-Maghribi al-Shafi i. abd al-qadir al-ansari. muhammad b. nisbah kepada jayyan di andalus. dibina oleh abu al-qasim zaki al-din ibn rawahah (w. abdullah b.attar. 260) 1/166 al-qadi abu hamid al-marwazi 1/166 abu abdullah husain b.Muhammad ibn Isa al-tirmidhi (w. uthman al-shahrazuri kemudian al-dimasyqi (w. abi nasr futuh al-humaydi al-andalusi (w. sekiranya qusyairi menemui gurumu Qadi al-qudat al-imam iz al-din abu al-mafakhir muhammad b. abd al-khaliq al-ansari aldimashqi al-shafi i al-ma ruf bi ibn al-saigh. Beirut: dar al-fikr Hlm. al-hafiz muhammad b. abd al-rahman b. uthman b. 892) Berharap akan memberi manfaat dan digunakan oleh semua sebagai panduan Tahdhib al-asma . 622). Beliau adalah guruku (syeikh) yang pertama yang disepakati ketinggian ilmunya. 2/454 Ibn al-salah. Shadharat al-dhahab. Imam dalam ilmu qira at dan ilalnya. Al-bidayah wa al-nihayah. Ahmad b. Berhijrah ke damsyik.

isma il b. ibrahim b. al. dari sa id b.allamah. di atas hamparan yang telah berada di situ sejak diwakafkan. Al-malik alashraf muzaffar al-din abu al-fath musa b. 749). Muslim: Yahya b. al-dur al-kafitah 1/394 Badr al-din b. 690) 1/29 silsilah fiqh al-nawawi. belajar fiqh darinya. syeikh dalam ilmu bapa dalam agama Abu abdullah muhammad b. al-bidayah wa al-nihayah 3/262 Al-kamal al-adfawi berkata dalam kitab al-badr al-safir wa tuhfat al-musafir: mereka berhujah denganku tentan al-wasit Kamal al-din ja far b. uthman b. abd al-karim al-hanafi yang dikenali sebagai ibn al-mu allim. al-zahir al-irbili al-hanafi (w.allamah rashid al-din al-hanafi. fawat al-wafayat. 733). rashid al-din.al-naba al-nabulusi kemudian al-dimashqi. yahya al-mazini. taghlab al-adfawi (w. 3/301. Al-bidayah wa al-nihayah 14/164. dan telah meringkaskan kitab al-bahr oleh Sheikh al-ruyani Shadharat al-dhahab. . al-farkah. al-bidayah wa al-nihayah 13/282. shadharat al-dhahab 5/313 Mengambil dari al-kamal sallar b.adil. al-hassan al-irbili (w. menghafal nama-nama rijal. muhammad b. yahya al-mazini. diya al-din al-fazari (w. beliau berkata: saya membaca kepada malik dari amru b. pengikut ibn salah.arifin 2/148 Al-isnawi: beliau memakai baju kapas dan serban sukhtiyaniyah yakni dari kulit kambing yang disamak Dar al-hadith al-ashrafiyyah. shadharat al-dhahab 5/399 Sahih muslim bi sharh al-nawawi 5/211-2. shadharat aldhahab 6/105 hadiyat al. mereka berkata: apa yang makruf ialah Nabi (saw) bersolat di atas kenderaan atau di atas baghal. Menetap di kaherah yang ditakluki tentera tartar. abd al-rahman b. yahya berkata kepada kami. Al-bidayah wa al-nihayah 14/72. 5/331. dari ibn umar (rad) berkata: (saya melihat Rasulullah (saw) bersolat di atas himar dalam perjalanan menuju ke khaybar) Dar al-qutni dan yang lainnya berkata: riwayat ini ralat dari amru b. shadharat aldhahab 5/17 Tahdhib al-asma 1/18 al-syaikh taj al-din b. al-imam al. Beliau mahir dalam usul al-hadith. Nisbah kepada adfu. Al-bidayah wa al-nihayah 13/246. mufti syam. dan yang benarnya. menolak jawatan qadi yang diserah kepadanya di damsyik. negeri di utara mesir Al. 670). Al-bidayah wa al-nihayah 13/299. 677). yasar. al-jama ah al-kannani al-shafi i (w.

kerana beliau diiktiraf (sebagai perawi) thiqat. Dari tabaqat kedua. Imam Muslim mengeluarkan 32 hadith ke dalam kitabnya. dan kerana itu Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith Amru. dan riwayat shadh ditolak. 193 Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj ibn muslim ibn al-warid ibn kusyaz al-qusyairi al-naisaburi. Wallahu a lam. 1. hlm. kerana bercanggah dengan jemaah. al. Usul al-hadith al-Nabawiyah (saw) ulumuhu wa maqayisuhu. Kritikan terhadap sahih bukhari kerana kelazimannya memotong riwayat. kerana ia menyalahi riwayat jumhur mengenai solat yang dikerjakan di atas baghal dan kenderaan. dan menyampaikan riwayat yang membawa beberapa maksud. Anas. naisabur (261 h / 875 M) dalam usia 57 tahun. menyampaikan riwayat dengan makna.Awza i. Sufyan b. wafat di kota Nasr Abad. pengantar ulum hadis. hlm. Hadith bukhari yang dipertikai sekitar 110 hadith. dan mengulangi hadith-hadith yang sama. al-Zuhri. Uyainah. Kuala lumpur: ilham abadi enterprise. Al-Husaini. tetapi telah dikatakan: riwayat ini shadh. Malik b. meringkaskan matan. Imam muslim: hadith-hadith ini kukumpulkan supaya daku dan orang yang menulis hadithku mempunyai satu kumpulan hadith yang tidak diragukan kebenarannya. Ini adalah pernyataan dara qutni dan ulama yang sependapat dengannya. Manhaj .solat di atas himar adalah perbuatan Anas (rad) sebagaimana dinyatakan (Imam) muslim selepas (hadith) ini. Sa ad Hadith mu allaq kitab bukhari. Abdul Majid.341 Imam Muslim dan Ahmad b. kerana berkemungkinan (Nabi (saw) telah bersolat) di atas himar sekali dan (bersolat) di atas baghal untuk kali yang lain atau beberapa kali. Dan hukum ralat pada riwayat amru harus diperhatikan dengan jitu. 26 Bukhari mengeluarkan hadith dari rijal tabaqat pertama. Mesir: Maktabah al-Jami ah al-Azhar. Laith b. Lahir di naisabur (204 H / 820 M). Salamah tetap mengunjungi Imam al-Bukhari ketika berlaku fitnah al-quran (makhluk) di Nisabur Rosmawati ali @ mat zin (1997).

000 hadith tidak berulang. 85 Ibn Kathir. Mengumpulkan matan yang berbeza dari satu riwayat pada suatu tempat tanpa diasingkan kepada beberapa bab 2. Imam Muslim hanya mengeluarkan hadith dari sanad yang marfu . qutaybah ibn sa id ahmad ibn hanbal . Membezakan hadith Rasulullah (saw) dengan pernyataan Sahabat dan tabi in 9. Pernyataan hadith yang berkesinambungan dengan setiap nas ditempatkan mengikut judul dan mauduk tertentu 3. jarang mengeluarkan hadith almu allaq.1. Memperluas syarat dan membolehkan penyampaian hadith al-mu an an. 5. 6. Mengenalpasti kaedah penyampaian riwayat yang paling baik dan berkesan 11. kecuali hanya 12 yang dikemukakan sebagai hadith al-shawahid dan al-mutaba at Mashayikh imam muslim. Menghimpunkan turuq riwayat pada satu tempat. 12. Khusus mengemukakan hadith rasulullah (saw) sahaja tanpa pernyataan lain atau keterangan tambahan 8. al-ba ith al-hathith. hal. membezakan pernyataan Sahabat (rad) dan tabi in (rah).000 dengan pengulangan. cukup dengan keyakinan bahawa perawi dan syeikhnya yang hidup sezaman telah bertemu dan menerima riwayat Sahih muslim mengandungi 4. dikeluarkan dari 300. Tidak mengemukakan istinbat hukum dan tidak membentangkan tarjamah bab untuk meringkaskan kitab 12. Muhammad Muhammad Abu Shaybah. hlm.000 hadith Dr. Membandingkan hadith-hadith yang dikeluarkan dari naskhah asal yang diambil dari UlamaUlama sezaman 10. yang memudahkan rujukan dan kajian dan pengeluaran hukum darinya 4. 33. Meringkaskan turuq hadith dan riwayat Menyampaikan riwayat dan pernyataan rawi yang asal Mengemukakan lafaz dan sanad sepertimana diterima tanpa ditambah atau dikurang 7. fi rihab al-sunnah al-kutub al-sihah al-sittah.

Al-farra . ali ibn husayn. yahya ibn sa id.ilal Al-tabaqat Al-jami Mashayikh al-thawri Mashayikh al-syu bah Al-tamyiz Awham al-muhaddithin . 5. 3. abu awanah al-isfirayini. ibrahim ibn muhammad ibn sufyan. hatim ibn ahmad al-kindi. 4. 6. abu hamid ahmad ibn muhammad al-sharqi. muhammad ibn abd al-wahhab al-farra . Abdullah ibn al-mubarak. Muhammad ibn mukhlid. Al-musnad al-kabir 1. 2. muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah. Al-musnad al-sahih.isma il ibn abi uways yahya ibn yahya uthman ibn abi shaybah abdullah ibn asma muhammad ibn al-muthanna muhammad ibn mahran Murid-murid dan periwayat imam muslim. abu isa al-tirmidhi. 7. Ibn siraj Hasil karya imam muslim Al-wahdan. Al.

32 hadith yang menepati syarat kesepakatan dengan imam bukhari Ibn salah menjawab tentang hadith da if. hajar al-asqalani (w. 1842. sheikh al-islam shihab al-din ahmad b. Wustenfeld. hammad ibn salamah dan daud ibn hind Kategori hadith dalam sahih muslim. 5.alam bi mawlid sayyid walad adam (saw). 160 dianggap da if. ali b. Rujukan dan sandaran dalil dalam hukum syarak Sahih muslim 54 kitab Hadith dari imam bukhari yang dikeluarkan oleh imam muslim dari riwayat suhayl ibn abi saleh. sharh al-nawawi.) Sahih Muslim. Hanya membentangkan hadith semata-mata. bukhari. tanpa istinbat hukum dan tarjamah bab Kehalusan isnad dan perhatian yang tinggi pada riwayat Mengemukakan lafaz hadith yang berbeza tanpa pengulangan riwayat dan isnad Abdul hamid Siddiqi (terj. ketika mashayikhnya masih hidup. Ed. Abu ali al-nisaburi menganggap muslim lebih sahih Keistimewaan kitab muslim 1. Mengarang hadith di negerinya (nisabur). Memelihara hadith dan melakar kaedah khusus yang mampu menyingkirkan bid ah dan hadith rekaan dan menolak riwayat palsu dan pembohongan. F. muhammad b. 80 dianggap da if Imam tabrani. memperoleh kesempatan untuk merujuk kepada riwayat asal 2. . 1/48 132 hadith yang dikritik dalam sahih muslim. 430 perawi.8. Itmam al-ni mat al-kubra ala al. 974) Nawawi. 620 orang. Beirut: Dar al-Arabia. Ifrad al-sami in Tujuan supaya alim ulama dan umat islam mempunyai rujukan hadith yang sahih yang dipercaya dan tidak diperselisihkan. menyamakan tingkat kesahihan antara bukhari dan muslim. jil 3. qurtubi. london. 4. Didahului oleh muqaddimah kitab. sharh al-nawawi 1/24 Perawi muslim. [Tahdhib al-Asma ] the biographical dictionary of illustrious men chiefly at the beginning of islamism. yang mengemukakan corak perbahasan dan pengolahan yang mantap dengan kecanggihan berhujah membincangkan usul al-hadith 3.

Ahmad al-Hasani (844-911 / 1440-1516) Al-Shihab Ahmad b. Hajar al-Makki al-Haytami (w. Bosworth (ed. 783/1381). tabaqat. Kitab al-buyu mengemukakan hadith-hadith hukum. hlm. C. 23 Al-Yahsubi.E. larangan. al-aqdiya. hlm. dan ini. 5/120). anjuran dan kelebihan (fada il) Sharh al-idah fi al manasik. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. al-aiman. al-qadi abu al-fadl iyad b. fuqaha syafi i: kitab al-rawda adalah sandaran utama penganut mazhab al-syafi i di wilayah ini. Sakhawi. Ia mengandungi hadith-hadith suruhan. 977/1566) Al-tirmidhi (209-279) Al-nawawi: tujuan perdebatan ialah untuk mengemukakan pandangan seseorang dengan kesopanan adab dan bahasa. mir at al-jinan. al-wasiyya.Al-dhahabi. Pengaruh dan reputasinya yang mekar dan menyelinap ke seluruh pelusuk tempat. Al-Rafi i (al-subki. dan darinya para qadi menyandarkan fatwa dan hukum. 36 Muhammad b. tarjamah. Brill. Leiden: E. al-ijaz fi al-manasik Ali b. penawaran barang.Ilmiah. Sakhawi. Abdullah b. Lubnan: Dar al-Kutub al. Ali b. jil. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. hlm. Kamal al-Din ibn al-Zamlakani (667-727 / 1297-1326) ulama kurun ke 8. menjadi bahan rujukan dan panduan. al-nadhr.). 4/185. pendapat imam nawawi diutamakan Imam ahmad ibn hamdan ibn ahmad abu l abbas shihab al-din al-adhra i (w. Muhammad Hassan Isma il. al-qasama. kitab al-masaqah memberikan asas dalam pertanian. nawawiyah rafi iyah Al-yafi i. Darinya ulama yang ahli akan mengambil manfaat dan menggali maklumat. jual beli. the encyclopedia of islam.J. al-hibah. 389 .) (1995). tidak lain kerana keberkatannya lantaran keikhlasan penulis dan keluhuran niatnya. tartib al-mawdu at Al-fara id. Musa (2006). Abd al-Wahid. hutang. sewa. VIII.

Cet. Dan jemaah ulama telah memutuskan bahawa beliau thiqat. 1059 H) Abd al-Rahman Muhammad (1926). . 2. dan sesungguhnya abu al-bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antaa kami. Ikmal al-mu lim 1/3 tadhkirat al-huffaz 500 Tidak semua hadith yang saya fikirkan sahih saya masukkan dalam kitab ini. muqaddimah ibn salah. ketangkasananya diumpamakan dengan syaikhah jamaluddin dan puteranya isma il dan lain-lainnya dari pejuang. ma in. yahya b. hanbal. dan saya tidak keluarkan daripadanya sesuatu melainkan dengan hujah.Sharh al-nawawi Ibn Abbas kerana beliau mengikrarkan orang yang menyebutnya. dan tidak diingkari. Dan berkata ibn ma in. Jubayr. Kaherah: al-Hai ah al-misriah al. dan sesungguhnya saya menyebutkan hal ini di sini kerana al-hakim abu muhammad mengatakan dalam kitabnya al-asma wa alkuna: sesungguhnya abu al-bakhtari ini hujahnya tidak kuat di kalangan mereka. abi shaybah. uthman b. sa id b. Abi thabit al-imam al-jalil: saya berkumpul bersama sa id b. 10/422. Muqaddimah ibn salah. Sharh al-nawawi. hlm. jual beli ariyah Dibolehkan pada anggur dan kurma (rutab). 10 apa yang dimaksudkan ijma di sini ialah kesepakatan empat Ulama: Ahmad b. kerana ditajrih tanpa dijelaskan sebabnya. 1/16. 10. beliau syahid di Jamajim tahun 83 Hijrah. dan abu albakhtari. saya hanya masukkan apa yang disepakati sahih menurut ijma . abu hatim dan abu zar ah: beliau (bermartabat) thiqat. 50 juz. Dan berkata habib b.ammah li al-kitab Al-sultan mahmud al-zahir baybars. mansur al-khurasani. dan pernyataan alhakim ini tidak diterima. sirat al-zahir baybars. mahasin al-istilah ala muqaddimah ibn al-salah yakni tidak dimasukkan apa yang diperselisihkan ulama thiqat baik dari sudut matan atau isnad. Abu hamid al-syarqi berkata: saya mendengar Imam Muslim berkata: saya tidak masukkan suatu hadith dalam kitab ini melainkan dengan hujah. Haji khalifah (w. dan al-jarh sekiranya dikemukakan sebab tidak diterima.

yang berakhir nasabnya kepada kabilah yaman (202-275) Al-nasa i. nisbah kepada nasa negeri terkenal di khurasan (215-303) Imam Muslim meninggalkan gurunya. 827) Abu dawud sulayman b. al-hafiz abu abd al-rahman ahmad b. (saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi). amru ibn imran. Dan dari ketelitiannya ialah perhatiannya dalam menepati (lafaz) dalam meringkaskan turuq riwayat. syu aib al-nasa i. lafaz haddathana tidak boleh dinyatakan kecuali bagi riwayat yang didengar dari lafaz syeikh. Yahya al-Dhahili kerana mengikut Imam alBukhari Rawdat al-nazir wa jannat al-manazir (al-balbal fi usul madhhab ahmad b. Ikmal ikmal al-mu lim. dan kami tidak dapati ungkapan yang lebih wara dan lengkap dari pernyataan Imam Muslim dalam ibaratnya dan keyakinan akan manhajnya dalam melakar kitab sahih dengan katanya: sekiranya ahli hadith menulis hadith sepanjang dua ratus tahun maka bahasannya akan beredar sekitar musnad ini yakni kitab sahihnya. yang juga merupakan mazhab Imam al-Zuhri. Imam abi abdullah muhammad b.Berkata Makki b. Malik dan Sufyan (al-Thawri) dan yang lainnya. ishaq b. muslim alqusyairi al-nisaburi salah seorang imam yang terkenal dilahirkan pada tahun 206 hijrah dan wafat pada petang hari ahad 24 rajab 261 hijrah. bashir b. Jami al-usul an ahadith al-rasul (saw) 1/9. muhammad b. ahmad b. dan kebagusan siyaq dam pengaturan dan rekabentuk serta tertib kitab yang baik. Sharh al-nawawi 1/15 Ibn al-athir. shidad b. hanbal). sheikh al-islam muwaffaq al-din abi muhammad abdullah b. siyar a lam al-nubala 12/568 Sharh al-nawawi 1/22 menurut mazhab imam muslim. Abdan salah seorang huffaz di Nisabur. dan lafaz akhbarana bagi riwayat yang dibaca di hadapan syeikh. beliau ialah muslim b. qudamah al-maqdisi al-hanbali . al-ash ath b. Shaikh Muhammad b. al-hajjaj b. khalifah al-washtani al-adabi al-maliki (w. dan pendirian ini bercanggah dengan mazhab al-bukhari yang membolehkan menyebut riwayat yang dibaca di hadapan syeikh dengan haddathana dan akhbarana.

dari apa yang dinyatakan dalam kitab al-jami nya yang meletakkan syarat al-mu asarah (sezaman) antara perawi dengan syeikhnya dan kepastian bahawa ia benar-benar telah mendengar riwayatnya. juz 2/11: Muslim penyusun kitab sahih yang dianggap kedua sahih selepas sahih al-bukhari menurut kebanyakan ulama. mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan nasnya dalam madhhab Mujtahid tarjih. hadith yang dikritik dalam sahih al-bukhari lebih sedikit berbanding muslim . ashab al-wujuh. Riwayat dari sharh al-nawawi dengan hashiyah irshad al-sari 1/23. dan tidak memotongnya sebagaimana dipotong oleh Imam albukhari dan dipecahkan ke dalam abwab. abu bakr al-marwazi dari ulama hanbali. dan beliau membawakan hadith dengan sempurna dan menempatkannya di suatu mauduk. dan jumlah yang dikeluarkan muslim dalam musnad al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh bukhari dalam sahihnya ialah 625 sheikh wallahu a lam. maka kadar kelebihan ini tidak mengatasi kekuatan isnad sahih al-bukhari dan ketelitiannya dalam pemilihan hadith sahih untuk dikemukakan dalam kitab. mustaqil abu bakr al-athram. al-nawawi. dan abu ali alnisaburi dari ulama timur mengangkat kedudukan dan kelebihannya mengatasi kitab bukhari Sekiranya mereka mengangkatnya dan menganggapnya lebih afdal dari sahih bukhari kerana tidak dimuatkan di dalamnya hadith ta liq kecuali sedikit. al-bidayah wa al-nihayah. ibn abidin . al-madkhal ila ma rifat al-mustadrak. sementara ulama maghribi (barat). Ibn hajar tahdhib al-tahdhib 10/122 dar Hadir: Imam Muslim telah memperoleh dengan kitabnya keluasan martabat yang tidak dicapai oleh ulama selainnya. Mujtahid fatwa. Mujtahid muqayyad. muntasib.Al-Hakim abu abdullah al-hafiz al-nisaburi.mujtahid mazhab Mujtahid mutlaq. memutuskan pandangan dan mengemukakan hujah dan membahaskan hukum. rafi i. al-syirazi. dan begitu ramai Ulama nisabur yang telah mengambil pendekatan dan menuruti manhajnya namun tidak mencapai ketinggian pengaruhnya Tabaqat mujtahidin. jumlah yang dikeluarkan oleh al-bukhari dalam kitab al-jami al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh muslim 434 syeikh. Bulaq. merumus dan mentarjih dalil. memutuskan fatwa dan menentukan hukum Tabaqat al-muqallidin Rijal yang dikritik dalam sahih muslim lebih banyak berbanding bukhari. Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah Ibn kathir.

pertukangan. ini adalah ejaan yang masyhur dalam kitab-kitab tentang nama perawi (al-asma). dan setiap yang menyebutnya dari penulis tentang nama dan kuniyah dan yang lainnya. kesuburan buahbuahan. dan mewariskan tempat suci ialah Syria Hal. inilah yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim dan bacaan ini ralat. Abu al-Juhaym dengan huruf jim berbaris depan. Bernard Lewis ed. Hal. Al-Muqaddasi. ali al-nisaburi al-hafiz syeikh al-hakim abi abdullah b. perdagangan. 79 damsyik mengalir banyak sungai. diatur pertemuan antara para Qadi dan Amir Baybars. ketenangan. Abu al-Jahm. hadith (Jangan kamu menjual makanan sehingga kamu telah memilikinya dan menyempurnakan pembelian) (Orang yang membekalkan (makanan) ke pasar kita adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah (swt). 230 Salihi Madrasah.Ummal 2/193-203. 78 paparan tentang negara-negara dan latar kedudukannya (akhir kurun ke sepuluh) Yang melimpahkan keberkatan. 32-36. dengan huruf jim berbaris atas dan selepasnya ha mati (sukun).).Abu ali al-hassan b. Qadi al-Qudat Taqi al-Din Muhammad ibn Daqiq al.) (Orang yang menahan bekalan dari pasar kami adalah seperti seorang kafir yang menyimpang dari kitab Allah) Syarh Muslim. dan Imam al-Buhkari dalam kitab Tarikhnya. Kanz al. kelompok yang baik. dengan penambahan huruf ya. pasaran Al-Muttaqi. al-Nawawi 4/63-4. . New York: Oxford University Press. melahirkan manusia salih. dan Imam Abu Dawud dan Nasa i dan selainnya. kitab muslim lebih sahih Imam al-hafiz abu bakr al-isma ili dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan dan mentarjih kitab albukhari Bukhari mengarang kitabnya selama 16 tahun Hal. dan huruf ha berbaris atas. Islam from the Prophet Muhammad (saw) to the capture of Constantinople. pasaran murah.Id Pertanian. dan apa yang benar ialah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya. Damsyik syurga dunia. hh. (terj. kedamaian. al-bay . 213. Dan ini juga dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dalam Asma al-Rijal. Ghuta of Damascus.

maka ia menjadi seperti dalam keadaan seseorang terlupa menyapu salah satu anggota wuduk lalu terus bersembahyang. al-Khattab (rad) dari ibunya. kerana ia uzur yang jarang. saudara Abdullah. dan sebagaimana disebut oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Tarikhnya. dan saudara perempuannya Hafsah (rad). yang dinikahi oleh Saydina Umar b. dan saudara Ubaydallah. maka diwajibkan baginya mengulangi sembahyang. dan padanya terdapat empat pandangan Imam al-Syafi i: yang paling sahih di sisi Ulama mazhab kami ialah wajib baginya untuk bersembahyang dan wajib mengulangi sembahyang. dan sebegitu dinyatakan oleh Ulama yang lainnya. Pernyataan Imam Muslim: Harithah b. beliau adalah saudara Ubaydallah b. kerana ia sedang berhadath dan wajib mengqada solat (setelah mendapatkan air) . al-Nawawi. Umar b. sebagaimana disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya al-Kuna. al-Khattab (rad) lalu melahirkan anaknya Ubaydallah (rad) Dan adapun Abdullah b. dan ibunya ialah Malikah binti Jarwal al-Khuza i (rad). 5/205 Al-Muqtadir. 4/60. perintah 908-932 Kewajipan bersembahyang bagi orang tiada wuduk (air) dan tidak mendapatkan tanah untuk bertayammum. dan yang sebenar ialah ejaan yang awal. Wahab al-Khuza i. adapun pengulangan solat. Dan begitu yang dinukilkan al-Qadi Rahimahullah Ta ala dari kebanyakan periwayat Sahih Muslim. kitab al-i tisam 9/117. dengan huruf ayn berbaris atas. dan Ibn Abd alBar. Sharh Muslim. Wallahu a lam. Umar (rad). maka ibu mereka ialah Zaynab binti Maz un. Dan pandangan kedua: tidak diwajibkan baginya bersolat. dan Ibn Abi Hatim. dan Ulama-Ulama lain yang tak terkira. adapun dalil yang mewajibkan sembahyang ialah sabda Nabi (saw): (Apabila aku menyuruhmu dengan suatu perintah maka laksanakan sekadar kemampuanmu) al-Bukhari. dan dinyatakan dalam beberapa naskhah usul. semuanya menyatakan bahawa beliau ialah Ubaydallah berbaris depan. Imam al-Nawawi menyatakan: begini yang kami tetapkan.Dan nama Abi Juhaym ialah Abdullah. mengulangi sembahyang bagi orang yang ketiadaan dua alat bersuci Masalah ini padanya terdapat khilaf antara Ulama salaf dan khalaf. dan ini ralat. dengan huruf ayn berbaris depan. tetapi disunatkan dan wajib diqada sama ada ia bersolat atau tidak Pandangan ketiga: diharamkan kepadanya mengerjakan bersembahyang.

dan yang tidak nyata perintahnya maka tidak wajib diulangi solat. dan Imam Ahmad membolehkan dan Jama ah dari Ulama mazhab Syafi i dan ia mengemukakan dalil yang kuat sebagaimana akan dibahaskan dalam pembentangan hadith Ibn Abbas (rad) Insya Allah Ta ala (Hadith bahawa Rasulullah (saw) mengumpulkan solat antara Zuhur. Dan adapun sakit. bahawa beliau meminjam dari Sayyidat Asma (rad) kalungan leher lalu tercicir. Dan bagi yang menyatakan bahawa wajib mengulanginya untuk menggunakan hadith ini. dan ini adalah pendapat yang terpilih dalam mentakwilkan hadith. dan ini adalah pandangan Imam Ahmad b. Muslim. maka Rasulullah (saw) mengutus beberapa orang dari kalangan Sahabat Baginda (saw) untuk mencarinya. Mengumpulkan sembahyang bagi yang uzur yang sakit. Wallahu alam Sharh Muslim. Hanbal. Dan pandangan yang terpilih (al-muhktar) ialah bahawa keperluan menqada solat hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. maka yang masyhur dari mazhab syafi i dan kebanyakan mazhab. dan kerana kepayahan (kerana sakit) lebih berat dari kesulitan kerana hujan. (Dalam pencarian) itu lalu masuk waktu solat dan mereka mengerjakan sembahyang tanpa wuduk). Asar. dan boleh diakhirkan keterangan pada waktu yang diperlukan atas pendapat terpilih. Dan pandangan ini adalah yang terkuat dan paling kukuh dalilnya. Dan ia disokong oleh hadith ini (Hadith Saydatina Aisyah (rad).Pandangan keempat: diwajibkan sembahyang dan perlu mengulanginya. adalah tidak boleh baginya (mengumpulkan solat). . Maghrib dan Isyak di Madinah tanpa sebarang uzur dari takut (khawf) atau hujan. Waki (rah) bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Mengapa Nabi (saw) melakukan sedemikian? Ibn Abbas (rad) menjawab: Untuk memberi keringanan pada umat Baginda (saw) Sharh Muslim al-Nawawi 5/216 Takwil ahli ilmu tentang hadith ini: antaranya menyebut: ia berkemungkinan kerana suatu keuzuran dari sakit dan sebagainya yang membawa makna uzur. al-Nawawi 5/213. dan ini adalah mazhab (fatwa) Imam Muzni. kerana makna zahir pada hadith. dan Qadi Husayn dari Ulama mazhab kami. bahawa pengulangan tidak dengan segera. kitab al-Tayammum 4/59. Dan hadith yang seumpamanya maka tidak dinyatakan dari Nabi (saw) kewajipan mengulangi solat yang seperti ini. dan kerana dilakukan oleh Ibn Abbas dan dibenarkan oleh Abu Hurairah.

Al-Majmu 4/383. 1/44-5 Shams al-din ibn farhun. The search for beauty in islam: a conference of the books. William brinner ahwal al-imam al-nawawi Authority. 656-661 H. Musa ibn Muhammad al-yunini. hlm. 676/1278) kamal al-din umar al-taflisi (w. umar abd al.aziz (rad) (p. ibn taghri birdi. mazhab dan aliran kefahaman. 676/1277) memperhalusi 6 martabat fuqaha yang dikemukakan oleh ibn al-salah. 672/1273) Al-nawawi. hlm. Umayyad 661-750 H. yakni yang menukilkan hukum harus mengumpulkan solat dari qadi Husayn dan Imam Mutawalli. manaqib rijal. 717-720 M) Umar al-Khattab (rad) (p. 723/1322) imam al-nawawi (w. adalah keharusan mengumpulkan solat ini adalah disebabkan sama ada kerana sakit. 60/680). 634-644). 41-60/ 661-680) Khaled abou el fadl (2006). continuity and change in Islamic law. calder. 623) . 13. rajab 24 sebelum hijrah. fath mekah 630. 656). al-majmu . dan kerana hajat dan keperluan orang yang sakit adalah lebih besar dari orang yang terhalang (dari menyempurnakan solat) kerana hujan atau takut. Burhan al-din Ibrahim (w. al-nawawi. uhud 625 Khalifah uthman (rad) (w. Khalifah ali (rad) p. 67. abd al-salam (w. al-nawawi s typology. 21 ramadan 40 Hijrah Hijrah 622 H. dikelaskan mengikut profesion dan bidang. 729/1328) Najm al-din Ahmad ibn Sasra (w. mu awiyah ibn abi sufyan (rad) (w. (p. hunayn 630 H. Saya berkata: dan pandangan ini cukup kuat. penulis kitab tabaqat al-fazari puteranya. atau lainnya yang membawa makna yang setanding atau yang kurang. dan wajah kerangka hujah dan dalil ini. GALS 1/680. GAL 1/496. nujum al-zahirah 7/278. 148. tabsirat al-hukkam fi usul al-aqdiya wa manahij al-ahkam . hudaibiah 628 H. al-subki 8/395-400. menukil dari pandangan al-Khattabi dan Qadi Husain dan al-Ruyani dan menganggapnya hujahnya baik. wael b. London: Rowman & Littlefield Publishers. hallaq. 660/1262) Imam al-nawawi (w. al-rafi i (w. dengan dalil dari hadith Ibn Abbas (rad) ini. Early Mamluk Syrian historiography: al-yunini s dhayl mir at al-zaman. 14 izz al-din b. Leiden: brill. Li Guo (1998).

imam al-ghazali Jami al-haqa iq bi tajrid al.Suyuti al-rad Ahmad b. al-fawa id al-bahiyya fi tarajim al-hanafiyya Abu al-barakat al-baghdadi (w. al-athir al-jaziri dalam kitab jami al-usul. awali muslim ala al-bukhari. al-khawa fi ilm al-kalam. al-mubarak b. terjemahan mokhtasar ibn abi jamrah.uqba fi sharh al-mujtaba. imam abu al-hasan al-ash ari (260-324 H) abdullah al-herawi. 294 hadith bukhari Ibn taimiyah. haiderabad.abdari. al-hafiz ibn hajar . daud al-fatani Minhaj al.t. t. manazil al-sa irin Abu al-barakat al-baghdadi (467-547/1152 M) . is af dhawil watar bi sharh nazm al-durar fi ilm al-athar.arifin. tadhkirat al-huffaz. al-tabaqat al-sunniyyah fi tarajim al-hanafiyah Abu al-hasanat abd al-hay al-laknawi. abd al-rahim shah waliyullah al-dehlawi. razin al. al-jalis alsalih al-nafi bi tawdih ma ani al-kawkib al-sati . di tempat sunan ibn majah Arba in hadithan. iqd al-jid fi ahkam al-ijtihad wa al-taqlid abd al-qadir al-tamimi. meletakkan muwatta keenam. dhahabi. sharh alfiyah al-suyuti fi al-hadith. Muhammad b. fath al-qarib al-mujib fi sharh kitab mudabbi al-habib mimman yuwali mughni al-labib Hlm ii.ala iq Risalah fi al-istihsan. 547 H/1152 M) Manhal al-safi. 2/48 khulasat tadhhib tahdhib al-kamal Al-ithyubi. kutub al-sittah. al-jawhar al-nafis fi nazm asma wa maratib al-mawsufin bi al-tadlis. mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah (sharh sunan ibn majah). dhakhirat al.

Muhammad hajar al. 2. termasuk menyampaikan hadith dari koleksi kitab hadith (kutub al-sittah). tasawwuf. muqaddimah tuhfat al-ahwadhi. mubarak b. 5. al-haythami hashiyah al-mishkat.asqalani . dr.Halaqah dalam kefahaman tradisional. tauhid. al-kashif an haqa iq al-sunan. Muhammad b. ali b.abbas ahmad b. sa ad allah b. menghuraikan hadith. mujaddid al-alf al-thani hashiyah al-mishkat. al-khatib altabrizi. 14/92 ilm syarh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. ahmad ma bad abd al-karim. membentangkan nama sahabat dan hal ehwal mereka abu muhammad al-husain b. abdullah al-khatib al-tabrizi (w. al-dhahabi 2/30. Muhammad al-tibi al-mirqat sharh al-mishkat. fekah. tafsir al-imam al-badr b. al-durar al-kaminah 3/28 ibn hanbal (164-241) abu hanifah (80-150). masabih al-sunnah. al-bidayah wa al-nihayah.ilmiyah.aziz al-ashari sharh mishkat.allamah husain b. Beirut: dar al-kutub al. muqaddimah al-nafh al-shadhi syarahan makna. sharh al-mishkat. 7. usud al-ghabah. mengambil pendekatan tahlili (terperinci) maudu i (tema). 3. ali al-asfahani al-zahiri ahkam al-hanbali. majlis hadith yang mengupas pelbagai aspek ilmu hadith. akidah. sheikh sayd Muhammad sharif ali b. mempelajari ilmu mustalah dan memperhalusi ilal al-hadith. abu sulayman daud b. sheikh abi al-hasan ali b. 733). jama ah al-kannani al-hamawi al-shafi i (w. al-athir. mishkat al-masabih. selepas 737 H). Muhammad b. Muhammad sa id b. ibrahim b. 6230. 6. sheikh abd al. mulla ali al-qari. ahmad b. kitabnya al-ikmal fi asma al-rijal jumlah hadith mishkat. mu jam al-shuyukh. ibn kathir. Muhammad ilm al-din al-sakhawi minhaj al-mishkat. al. shihab al-din abi al. 4. ali b. jama ah. syahadah. waliyuddin abu abdullah Muhammad b. hamid Al-mubarakfuri. kalam. sihhah al-jawhari. dr. mas ud al-baghawi. sharh gharib nihayat al-gharib. menambah 1511 ke atas kitab masabih al-sunnah syarah mishkat 1. qadi al-qudat badr al-din abu abdullah Muhammad b. merungkai lafaz gharib dan musykil Ibn taymiyah (661-728). al-bidayah wa al-nihayah 14/163. mauduk hukum. al-athir.

sharh zawa id al-mujtaba ala al-arba ah (kitab al-sahihayn. abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi ashimmat al-lam at (tulisan parsi) abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi mir at al-mafatih. 606) jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw) Sharh al-mawdu i wa al-tahlili. nawwab qutb al-din khan al-dehlawi . 656). al-ta liq al-sabih ala mishkat al-masabih. 325 dari bukhari. oleh mahmud b.ayni. ma arif al-quran (tulisan urdu) tarajim abwab al-bukhari syarah masabih al-sunnah 1. sheikh turbishti hidayah al-ruwah ila takhrij al-masabih al-sunnah. hashiyah ibn al-qayyim ala sunan abi daud. 831) Hawashi. ibn al-athir (w. sunan altirmidhi). al-targhib wa al-tarhib al-mundhiri (w. abd al-da im (w. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wassalam. sa ad b. 2. mabani al-akhbar fi sharh ma ani al-athar. sharh sunan ibn majah. Muhammad b. zahr al-ruba ala almujtaba. ibn al-athir. 5. Abu musa abd ibn qays al-ash ari (rad) Ta liq makna syarah gharib (kutub al-sittah). sunan abu daud. kashf al-zunun. 699). taha abd al-ra uf sa ad Hadith hasan sahih. 7. ibn hajar.asqalani lam at al-tanqih. 929).alqami al-shafi I (w. al-tahawi sharh masabih al-sunnah. 6. nukhab al-afkar fi sharh ma ani al-athar. al. syarah kitab sharh ma ani al-athar. abdullah b. 3. sharh al-jami al-saghir min hadith al-bashir alnadhir (saw). al-shafi fi sharh musnad al-shafi i.8. ahmad al. abdullah rahmani al-mubarakfuri mazahir al-haq (tulisan urdu). muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394) muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394). 4. 4719. nuzhat al-nazar sharh nukhbat al-fikar. al-suyuti Ibn al-mulaqqan. almughaltay. Kashf al-zunun. hadith yang disifatkan hasan sahih berkumpul padanya kedua-dua syarat sahih dan hasan. abi jamrah (w. 1/558 Shams al-din Muhammad b. 857 muslim fath al-mubin. jumlah hadith masabih al-sunnah. sharh al-bukhari memetik hadith dari kedua kitab Sharh thulathiyat al-bukhari. ibn hajar al. sharh zawa id ibn majah ala al-sahihayn wa al-sunan. al-suyuti Sharh al-syuruh.

1/200. 197) kitab fi gharib al-muwatta .iqyan fi a yan al-a yan abdullah faqih al-andalus b. 321) . ibn majah 15. ahmad b. berkait dengan rangkuman makna. 1351 H hlm 131. 400) (1418). isma il basha albaghdadi. nafi (w.Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. wahab al-misri (w. naqlan Subul al-salam. Muhammad al-busti al-khattabi (w. al-muthanna (w. dr. sharh musykil al-athar. 208) (ibn al-athir. abd al-ra uf al-manawi (w. abdullah b. 186) burhan al-din Ibrahim b. 1014). 193. memperhalusi makna dan perkaitan nas yang umum dan khas Awal yang menulis syarah (gharib alfaz) ialah abu ubaydah ma mar b. al-ittijah al-fiqhi lada shurrah al-hadith. yahya (243). hadiyat al. sallam (w.arifin fi asma al-mu allifin wa athar al-musannifin 6/517. tarikh al-turath al. mesir. al-zirkili.aziz al. syarah sahih al-bukhari 95. al-sarh (w. 1/181. hamd b. al-a lam. taysir al-qari fi sharh sahih al-bukhari (parsi). al-faydi Muhammad bashar. habib (239). al-dibaj al-madhhab fi ma rifat a yan ulama al-madhhab. Sharh ma ani al-athar. 255-6. dinar. harmalah b. 201.id Iktisar. abu daud 23. Muhammad b. ahmad b. gharib al-hadith. abdul malik b. 1/46). mawlavi wahid al-zaman. al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. suyuti. 372) Dr. 224) gharib al-hadith. 250). 1073).). muslim 51. 226). fakhr al-din. bukhari. ali ibn farhun. jami ah Baghdad. muwatta 75. sharh al-bukhari ali al-qari al-makki (w. umar abd al. Nur al-haq abdul haq al-bukhari Hashiyat awn al-ma bud (hindi wistaniah). Beirut: dar al-fikr. 285) gharib alhadith. tirmidhi 22. shihab al-din abi amru (ed. yahya b. qadi iyad. al-sihhah. salamah al-hijazi al-tahawi (w. nazm al. abu ishaq Ibrahim al-harbi (w. tanwir al-hawalik. isa b. abd al-haq al-dehlawi (w. 1989. ibn daqiq al. hammad (w. kulliyyah al-syari ah. 1031) Al-sharh al-mawdu i. 197). dar al-fikr 1402. ibn qutaybah (w. 259). tartib al-madarik. isma il ibn abi uways al-madani (w. adwa ala al-manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-sharif. 276) sharh al-gharib Sharh hadith umm zar in. umar b. nur al-haq b. sheikh al-islam b. Muhammad b. al-suyuti. sahnun (w. sharahil (w. 388) Jawhari isma il b. 155. abu ubayd al-qasim b.arabi 1/190 Manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith. hlm. 1/10. tahshiyat. sharh muwatta . zakariya (w.ani Sharh muwatta malik ulama maliki. abdullah b. yahya b. nasa i 8 Ulama hindi. al-san ani. wahab (w. 256).

1421 Al-durar al-kaminah fi a yan al-mi ah al-thaminah. abu nu aym ahmad b. ishaq al-kalabadhi (w. sultan Muhammad al-qari (w. al-hidayat ila ilm al-sunan.asqalani. ibn hajar Sunan al-darimi. nasr al-humaydi (w. abu hatim ibn hibban (w. 255). 516) Sharh al-bukhari.ilm wa fadlihi Jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw). ali b. 606) Tahdhib al-athar wa tafsil al-thabit an rasul (saw) min al-akhbar. 6. 275) Al-risalah al-mustatrafah li bayan masyhur kutub al-sunnah al-mushrifah. ja far al-kattani. abdullah al-asfahani (w. shihab al-din fadl allah b.Sharh Sharh nukhbat al-fikar fi mustalah ahl al-athar. 770) Al-manhal al-rawi fi mukhtasar ulum al-hadith al-nabawi.ilm wa al-iradah . 318) Tanbih al-ghafilin. 544) Al-muyassar sharh masabih al-sunnah. miftah dar al-sa adah wa manshur wilayah al. al-fayruz abadi. ya qub (w. 733) Ibn hajar. ibrahim (w. ibn hibban Nawadir al-usul fi ma rifat ahadith al-rasul (saw). ali b. abu bakr Muhammad b. abd al-rahman (w. 354) Rawdat al. 310). husayn b. ali alma ruf bi al-hakim al-tirmidhi (w. (w. abdullah b. fayyumi ahmad b. 1345). abu al-layth al-samarqandi (w. cet. 600) Al-qamus al-muhit. 384) Sharh al-arba in hadithan. abd al-malik abu al-husain b. khalaf b. muwafaqah al-khabar al-khabar fi takhrij ahadith al-mukhtasar Ibn al-qayyim. qadi iyad (w. Muhammad al-muntasir al-kattani (ed. mas ud al-baghawi (w. Beirut: dar al-jil. abu bakr Muhammad b. 817). Muhammad b.uqala wa nuzhat al-fudala . hussain al-turbishti (w. 1414 H Hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . jami bayan al. Muhammad b. 373) Ma ani al-akhbar wa sharh al-athar. Muhammad (w. 340) Ibn abd al-bar.). Muhammad b. 1014). al-husayn al-ajiri (360) Sharh al-sunnah. jarir al-tabari (w. abi daud sulaiman al-asy ath (w. mu assasah al-halabi wa syuraka uhu Al-misbah al-munir fi gharib al-sharh al-kabir. abu abdullah Muhammad b. al-manhiyyat. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. Muhammad (w. 488) Mashariq al-anwar fi iqtifa sahih al-athar. ibn hajar al. ibn jama ah Muhammad b. abu ja far nuhammad b. al-battal (w. 449) Tafsir gharib ma fi al-sahihayn. nuzhat al-nazar. ibn al-athir al-mubarak b.

1389). sharh bulugh al-maram Mahmud al-mawqi (w. nur al-din itr.atr al-shadhi fi hil alfaz al-tirmidhi abd al-qadir badran al-dimashqi al-dawmi (w. kunuz al-haqa iq sharh kanz aldaqa iq li al-manawi. minhat al-bari fi khidmat sahih al-bukhari Muhammad salih al-farfur (w. suruni Syam. yusuf al-husni al-bayabani al-maghribi al-dimashqi (1267-1354).ummal. hashiyah ala sahih al-bukhari Muhammad badr al-din b. ni mat al-bari sharh sahih al-bukhari. abd al-hakim b. nuzhat al-muttaqin sharh riyad al-salihin. sharh al-alfaz al-gharibah fi al-arba in al-nawawiyah Mustafa dib al-bugha. muhy al-din mastu. mishkat al-nubuwwah sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. Mustafa dib al-bugha. mawarid al-afham ala salsabil umdat al-ahkam. palestin. Muhammad nur al-afghani al-hanafi (1250-1326).Ustaz Muhammad hafiz b. amin lutfi. 1321). I lam al-anam sharh bulugh al-maram Shaikh Nasir al-din al-albani (1332-1420/ 1914-1999) al-ta liq al-raghib ala al-targhib wa al-tarhib . dan lubnan Damsyik Abdullah b. albarwad al-talisah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) Muhib al-din al-khatib (w. tawdih al-jami al-sahih Muhammad munir abdah agha al-dimashqi. 1355). sharh shama il Jamal al-din al-qasimi al-husayni al-shafi i al-dimashqi (1283-1332). al-musnid al-ahmad ala musnad al-imam ahmad abd al-wahhab b. kini merangkumi Syria. shams al-jamal ala muntakhab kanz al. Muhammad al-kafrada ali al-halabi al-shahir bi ibn talas (w. ali al-sharbiji Muhy al-din mastu. al-fath al-ayman al-maqbul wa al-sharh al-mahdi li ashraf al-rasul (saw). Mustafa b. 1346) sharh sunan al-nasa i. darwish al-rukabi al-sukari al-dimashqi (1230-1329). al-wafi fi sharh al-arba in al-nawawi. bersama Mustafa sa id al-khan. oleh al-maqdisi Ibrahim al-ya qubi. al. 1407). muhaddith besar di jami al-Umawi. Jordan. Sharh ala sahih al-bukhari.

al-bayan fi sharh al-arba in al-nawawiyah Seminar pemikiran islam al-imam al-nawawi (multaqa al-fikr al-islami). kejuruteraan Ibn al-qifti. awsaf al-nabi (saw) sharh wa ikhtisar shama il al-tirmidhi abd al-khaliq mas ud. 1/7.Mahmud b. pada zulkaedah 713 h. hadith dan usul. abd al-karim. Muhammad b. Abad ke 7. Bahagian hal ehwal islam. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Muhammad adib al-mahmud. mahir dalam hukum dan fatwa Daqr. akhir abad ke 10 H. astronomi. dan mensyarah karya Ibn abi usaybi ah al-dimashqi. 1990. Setiap kali dibina ia runtuh dengan sendiri. ibn al-mu allim. kerana perkara ini tidak pernah dilihat berkumpul dalam sebuah kitab. tabaqat al-nuhat wa al-lughawiyyin. abd al-qadir al-arna ut. isma il b.arabi. . 1-3 jamadil akhir 1411/ 18-20 dis. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Khalid al-baytar.bertaqlid kepada pendapat imam. bidang sastera dan perubatan Ibn al. membina kubah di atas makamnya. abu zakariyya al-nawawi Ibn al-wardi meriwayat dari gurunya. Dan sejak itu tumbuh pohon yang besar mencecah ke udara di atas makam imam. bercahaya tangannya memasang pelita Muhammad allan. pusat islam Malaysia.a dim. bermimpi melihat imam al-nawawi. Sharaf al-barizi: saya memperhalusi masalah tersebut dan benar sebagaimana dikatakan Imam. ahli fekah. ibn al. menyemak. jabatan perdana menteri. asakir ibn akhi al-hafiz abi al-qasim. ghana im. 144. 622) Ibn qadi syuhbah. tasawwuf. bertanyakan tentang puasa sepanjang masa (al-wasal) imam al-nawawi menjawab: padanya terdapat 12 pendapat ulama . kurun yang mekar dengan ijtihad. kajian sejarah Qadi al-qudat Ibn khallikan. dewan muktamar. tabaqat biografi Izz al-din ibn abd al-salam. syaikh al-sharaf al-barizi. abd al-rahman b. Daqr. 62-3. kegiatan ilmiah dan penulisan penghasilan karya tertumpu pada mengutip (naql) pendapat. di samping mengulas. yaqut al-hamawi al-rumi. mengkritik. ibn al-athir. mahaguru mazhab hanafi. al-amir al-kabir al-saydi. kuala lumpur Zakiyuddin Ibn al-rawahah (w. sharh al-arba in al-nawawiyah fi al-ahadith al-sahihah al-nabawiyah (saw) Al-sheikh sami abbas. sejarah Ibrahim b.

ali b. sharh musnad al-imam ahmad Muhammad al-tahir b. abd al-karim al-rafi i al-qazwini (w. 632) Rawdah. kashf al-zunun 2/1873-6. 1350) urf al. 1332). zikir ma thur. 1347). mazhab ash ari Abu abdullah syams al-din Muhammad al-dhahabi (w.anbar al-wamdhi bi sharh jami al-tirmidhi . al-firkah al-fazari Ibn ya isyh. jami al-sunnah. rawd al-azhar fi shama il al-nabi al-mukhtar (saw). 1333) hashiyah ala sahih al-bukhari. 15 rabiul awal. mas alat takhmis al-ghana im. selesai ahad. Minhaj al-talibin. 669 H. ibn al-salah (577-643). imla at ala sharh sunan al-nasa I. syaikh al-shuyukh. mazhab aqidah. 1893 hadith. mas alat niyyat al-ightiraf. hawashi ala shama il al-tirmidhi Muhammad b. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. hashiyah ala awa il sahih al-bukhari. Muhammad b.ibar 5/312. ibn malik. taj al-din abu nasr abd al-wahhab b. idris al-qadiri al-fasi (w. nahu Al-daqr. sharh ala sahih al-bukhari. 892) abd al-salam b. 1311) sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) li al-tirmidhi abd al-kabir b. Muhammad al-kattani al-fasi (w. ibn allan 1/31-4 Kashf al-zunun 1/936. khatib dimashq. al-hassan al-kattani (w. lebih 30 kitab syarah Riyad al-salihin.arifin.umrani al-fasi (w. 689 bab. sharh shama il al-tirmidhi Muhammad b. tabaqat al-kubra 8/396. 11.abd al-karim al-harastani. ja far al-kattani (w. abd al-kafi al-subki. hashiyah ala awa il sahih muslim Muhammad b. tuhfat al-walid wa raghbat al-ra id. selesai isnin 4 ramadan 670 H Mukhtasar al-tadhnib. al-yafi I 4/206. 748). mir at al-zaman fi tarikh al-a yan Syarah kitab al-Shama il al-Muhammadiyah wa al-khasa il al-mustafawiyah (saw). al. abu isa Muhammad ibn sawrah ibn musa ibn dahhak al-sulami al-bughi al-tirmidhi (w. keseluruhan 660 karya yang dihasilkan Imam Abu al-qasim abd al-karim b. maqasid al. mir at al-jinan. al-anwar al-jaliyah fi al-shama il al-muhammadiyah (saw) Ibrahim al-tadili (w. uyun al-masa il al-muhimmat (fatawa). ahmad al. 1345).

Mukhtalaf al-hadith. zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim (2296 hadith). Abdullah al-jakni al-shanjiti (w. khayr al-din al-zirkili (1998). 276) bayan gharib al-hadith. selangor. al-muthanna (w. al-shafi I (w. abdullah ma ya ba al-jakni al-shanjiti (w.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarni al-khamis ashar al-hijri. 1357). Mushkil al-hadith. 1354) kawthar al-ma ani aldarari fi kashf khabaya sahih al-bukhari Al-makki Muhammad b. jam al-nihayah. 13 Juhud al. yang diterima tetapi bercanggah pada makna zahir 90. sharh mukhtasar sahih bukhari Nur al-haq sharh sahih al-bukhari . ustaz Muhammad hafiz b. 210) tadrib al-rawi. 1356) hashiyah ibn zakariyya ala sahih al-bukhari Muhammad b. dar al-shakir.alawi al-sultan (w. Muhammad abu al-laith al-khayr abadi. 358 Mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. dalil al-salik ila muwatta al-imam malik. hadith yang terlindung maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan diperhalusi atau ditafsir dengan dalil yang lain 60. fath al-mun im bi bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Al-a lam. atau lebih. 1330). 204) ta wil mukhtalaf al-hadith. manzumah shi riyah. shamil al-mazini (w. 1355) taqyid ala al-muwatta abd al-hafiz b. suruni Ikhtilaf al-hadith. ahmad b. al-misbah al-munir ala al-jami al-saghir Al-shaikh Muhammad habib allah b. ida at al-halik sharh dalil al-salik ila muwatta malik. hlm. qaddur al. sullam al-fiqh wa al-dirayah ala jam al-nihayah li ibn abi al-jamrah. al-hassan al. dr. 203) abu ubaydah ma mar b. cet. Muhammad al-mukhtar al-wulani (w. 1363) fath al-qadir al-malik fi sharh muwatta malik.ilm li al-malayin. gharib al-hadith. 2004 82.Al-syeikh Muhammad al-khidr b. ibn qutaybah al-daynuri (w.abdi al-asafi (w. ali al-buttawuri al-ribati (w. hadith yang mengandungi kesamaran lafaz pada matannya dan sulit difahami kerana jarang dipakai Muhammad yahya b. setiap dua hadith. beirut: dar al. al-nadr b.

1331). sharh sahih al-bukhari Sheikh Muhammad Mustafa b. 1250). abi al-qasim al-qadiri al-fasi (w. 1332) sharh kabir ala al-arba in alnawawiyah Ibn abd al-bar (w. Ahmad b. naq qut al-mughtadhi ala jami al-tirmidhi. nayl al-awtar min asrar muntaqa al-akhbar Kurun 14-15. al-madani junnun al-fasi (w. Muhammad fadil ma al. 1325). Muhammad salim al-majlisi al-shanjiti (w. al-madani jannun al-fasi (w. 1331) hashiyah ala sharh al-shaikh jussus ala alshama il. ibrahim b. washy al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj Al-suyuti (1445-1505) mirqat al-su ud ila sunan abi dawud ali b. abd al-rahman b. 1031) fayd al-qadir sharh al-jami al-saghir Muhammad b. sudah al-murri al-fasi (w. 1144). 1995 . sulaiman al-dimnati al-bajam awi (w. al-mulim bi sharh alfaz sahih muslim Muhammad b. al-hafid al-siba i al-marakishi (w. qasim jussus al-ribati (w.aynayn al-shanjiti (w. sultan Muhammad al-qari al-hirawi (w.ayni (w. zakariya (w. Aqrab al-masalik ila muwatta malik. abd al-kabir al-kattani (w. abdullah al-talidi. al-sheikh Muhammad al-hafiz (w. ta liq ala al-muwatta Muhammad fathan b. Beirut: dar albasha ir al-islamiyah. ruh al-tawshih ala al-jami al-sahih. 1306) mukhtasar hawasyi al-suyuti ala kutub al-sittah. ulama maghribi Muhammad b. mirqat al-mafatih li mishkat al-masabih Ahmad b. darajat mirqat al-su ud ila sunan abi daud. al-talib b. 1302) al-nahr al-jari fi sharh sahih al-bukhari Muhammad b. hashiyah ala al-arba in al-nawawiyah Muhammad al-tuhami b. hashiyah ibn zakariya ala sahih al-bukhari ali b. 1321) hashiyah ala sahih al-bukhari.Ahmad b. sharh ramuz alhadith li islambuli Turath al-mugharibah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. 1302). 1331) irshad al-qari li sahih al-bukhari. nur misbah al-zujajah ala sunan ibn majah. 463) al-istidhkar fi sharh madhahib al-amsar mimma rassamahu malik fi muwatta ihi min al-ra y wa al-athar Al-qadi badr al-din al. 1605/6). arraf zahr al-ruba ala almujtaba. sharh shama il al-muhammadiyah (saw) Muhammad b. 1328). ali al-shawkani (w. 855) umdat al-qari abd al-ra uf al-manawi (w. 1327). Muhammad b. al-ta liq al-fatih ala muwatta malik Muhammad b.

10/399. ibrahim al-ta aruji al-marakishi (w. mu assasah al-kutub al-thaqafiyah. zubayr b. Muhammad b. Muhammad al. sharh al-arba in al-nawawiyah. al-nur al-sari ala sahih al-bukhari. ta liq ala jami al-tirmidhi. Muhammad b. mufradat sahih al-bukhari abd al-rahman al-busayri al-ghadamisi al-tarabilisi (w. (1982) bayrut: dar sadir. 1995. al-kamil fi al-tarikh.adawi al-hamzawi al-maliki (w. ed. al-sharif al. 1416 h hal. 1370) ta liq ala al-targhib wa al-tarhib Muhammad b. 65.id Ahmad b. ahmad b. a dhab al-manahil ala al-shama il Muhammad al-muntasir billah b. Muhammad b. peristiwa tahun 613 abu al-shita b.adhb al-mawrud fi sharh sunan abi daud. taqrirat ala sharh al-arba in al-nawawiyah li ibn daqiq al. 241). situasi politik. ali mu awwad. sharh muwatta al-imam malik Dr.awu-dam. 1365) sharh al-shama il al-muhammadiyah. sekitar 16 helaian Tuhfat al-talibin. 1419) sharh musnad al-imam ahmad (w. al-jawahir al-lu lu iyah fi sharh alarba in al-nawawiyah Mahmud Muhammad khitab al-subki (1274-1352) al-manhal al. abd al-kabir al-kattani al-fasi (w. ta liq ala almuwatta . adil abd al-mawjud. mendengar kitab al-ansab. 1367) ta liq ala sahih al-bukhari. 1378). 1355/1935). izz al-din ibn al-athir al-jazari. ja far al-kattani (w. al-hasan al-sanhaji al-fasi (w. Beirut: dar al-fikr. abd al-kabir al-kattani. 1382). 6-7. . yusuf b. 1331). hashiyah ala sahih muslim Muhammad abd al-hay b. 1393) Fath al-Malik al-Ma bud Al-kurrasah. sharh ala sahih al-bukhari.org/trath mukhtasar tabaqat al-fuqaha al-nawawi. 1376) hawashi ala sahih al-bukhari. 1303) al-nur al-sari min fayd sahih al-bukhari. sharh al-jami al-saghir Mesir Hasan al. al-hasan al-hijawi al-maghribi (w. hawashi ala hamish sunan abi daud abbas b. abdullah al-jurdani al-dimyati al-shafi i (w. bakkar. fayd al-jari ala thulathiyat al-bukhari Ahmad b. abu al-hasan ali ibn abi al-karam Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Abd al-Wahid al-Shaybani (1160-1233). Muhammad al-zamzami al-kattani (w.alawi al-isma ili (w. sharh al-shama il al-mawrid al-ha il ala kitab al-shama il. disudahkan oleh Amin Mahmud Khitab al-Subki (w. ibrahim b.umrani al-fasi (w.http:www. 1340).

musnad musaddad b. yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. hussain b. al-sheikh al-zahid al-wara waliyullah abu yahya hassan b. Najm al-din abu al. musa shahin lashin. pejuang badar. ahli hudaybiah. 228). 303). http://webride. ikhtisar sharh shama il al-tirmidhi. 228). sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah Muhammad b. 219). dilayari Jun 25. 213). 1388/ 1968) Kitab musnad ahmad. taqrib sahih al-tirmidhi wa sharhihi. humayd al-kusi (w. musnad abu ya la al-mawsili (w. musnad yahya b. musarhad al-basri (w. 244). 276). Muhammad b. 203). 249). fath al-mun im sharh sahih muslim (disusun selama 20 tahun) Muhammad tatayyi. diikuti dengan riwayat 10 sahabat yang dijamin syurga. Dr. 262). 1348). musnad baqi b. musnad ubaydullah b. Muhammad b. amr b. 238). abd al-majid al-sharnubi al-azhari al-maliki (w. musnad ali b. musa (w. abd al-khaliq (w.abbas qadi dudat di syam menghadiri majlis hadith ibn attar di dar al-hadith alnawriyah Ahmad abd al-jawwad al-dawmi. al-ja d al-jawhari (w. hanya saya yang bersamanya tanpa disertai yang lain. mani al-baghawi (w. 228).attar (654-724). dan riwayat yang disampaikan dari Sahabat dari kabilah bani hashim Musnad Musnad abu daud al-tayalisi (w. musnad ahmad b. musnad ya qub ibn shaybah al-sadusi (w. 307). idah al-ma ani al-khufyah fi al-arba in al-nawawiyah . sufyan (w. al-iitihafat al-rabbaniyah.org/discuss. makhlad al-andalusi (w. Muhammad abu syahbah (w. didahulukan riwayat saydina abu bakr al-siddiq (rad). musnad al-hasan b. 282).arif Muhammad khalil al-khatib al-naydi al-tantawi (1909-1986). abu usamah (w. musnad abd b. riwayat oleh Ummahat al-Mukminin. musnad nu aym b. 1914) sharh sahih al-bukhari. rahawayh (w. sahabat yang lebih awal memeluk islam. 230). al-hammani (w. musnad al-harith b. 292). musnad al-bazzar. abu bakr ahmad b. al-bidayah wa al-nihayah 14/117. muhktasar al-shama il. hammad al-khuza i (w. jum ah b. sharh al-shama il almuhammadiyah (saw).Muhammad fu ad abdul baqi (w. sharh ala mukhtasar sahih al-bukhari li ibn abi aljamrah. sharh al-mukhtar min sahih muslim Al-sayyid al. 2008 ala al-din ibn al. hizam Dan tempoh persahabatan saya dengannya. musnad abu bakr alhumaydi (w. al-durar al-kaminah 3/74 Tuhfat al-talibin. al-ahadith al-mukhtarah min sahih al-bukhari wa sharhuha. musnad ishaq b. dari awal tahun 670 Hijrah dan sekitar beberapa waktu sebelumnya sehingga kewafatannya.

Menyertakan masalah lain yang tidak disebutkan dalam kitab.net Al-Nawawi. dan supaya zahir bagi mereka kejituan tahqiqnya. kitab al-taharah. dan tidak boleh dikucup tangan lelaki amrad yang cantik sama sekali. Abu Zakariyya Muhy al-din Yahya b. sharh kitab al-tawhid li al-bukhari. dan pernyataan ulama tentangnya. hlm. kalangan yang mempunyai hak keutamaan dan kelebihan fadilat. 7. Beirut: Dar al-Kutub al. dan menjawab kesamaran tentang nas yang dianggap bercanggah walhal ia tidak bercanggah. dan kekhuatiran terhadap penyakit kusta tidak diketahui kebenarannya kecuali dari maklumat ahli perubatan. Telah diungkapkan dalam beberapa hadith sahih. lantaran itu maka pendapat yang kita pilih dan amalkan dan yang masyhur dari pendapat salaf dari pernyataan dan perbuatan mereka: ialah diharuskan berdiri dan dianjurkan mengikut kesesuaian keadaan sebagaimana kami telah sebutkan. 13. dari catatan yang diambil sewaktu dalam majlis syeikh. dan makruh mengucup tangan selain mereka. 8. badhl al-ihsan bi takhrij sunan al-nasa i abi abd al-rahman. yang masyhur dalam mazhab kita sebagaimana diputuskan ialah makruh bersuci dengan air al-musyammas (air yang dijemur panas matahari). . Hal. dan kedalaman dalilnya. Sharaf. hal. kerana hadith yang diriwayatkan oleh saydatina Aisyah (rad) dan athar yang dikemukakan dari Ibn Umar (rad) keduanya sangat da if. dan saya telah terangkan kesemuanya dalam sebuah juzuk yang makruf.Al-husayni abd al-majid hashim. tidak menyusunnya mengikut tertib kerana fatwa diberi mengikut keadaan dan berharap dapat menyusunnya kemudian. menetapkan manhaj yang ringkas dengan penjelasan hukum yang jelas bagi memudah kefahaman orang yang tiada keahlian dalam fiqh dan jarang melazimi para fuqaha dan mendalami ilmu fiqh. 48. sharh riyad al-salihin Abu ishaq hijazi muhammad sharif al-huwayni al-athari. dan saya telah beristikharah kepada Allah (swt) untuk menyusun fatwa yang dikeluarkan oleh syeikh dan qudwah bagi saya di jalan Allah (swt).Ilmiyah Hal. al. sad al-hajah ila takhrij sunan ibn majah. Imam Abu Zakariyya Yahya b. Hadith yang melarang bersuci dengan air al-musyammas kerana ia mewarisi (menimpakan) penyakit kusta. dianjurkan mengucup tangan orang yang salih dan ulama yang mempunyai keutamaan. Sharaf (1402/1982). http://www. Fatawa al-Imam al-Nawawi alMusamma al-masa il al-manthurat. dan saya telah mengutip athar dari para salaf.alheweny. mengikut bab fiqh supaya mudah bagi mereka yang membacanya untuk menelaah dan menyingkap kemusykilannya. sedang menurut pendapat yang terpilih (al-mukhtar) pula ialah hukumnya tidak makruh.alim alRabbani. tidak menyebut perkara khilaf dalam masalah yang dibahaskan dan hanya menyebut pendapat yang sahih dalam setiap hukum yang diputuskan. hlm. tentang berdiri menghormati ahl al-fadl. 7 Imam al-nawawi. termasuk persoalan yang dibangkitkan kepadanya dan masalah yang tidak berkait dengan fiqh yang dimuatkan di bahagian akhir kitab. dan Imam Shafi i menyebut: dan saya tidak memutuskan makruh bersuci dengan air musyammas kecuali dari sudut perubatan. wallahu ta ala a lam 51.

Asal dari jual beli adalah lazim (putus setelah selesai akad). kerana kasadnya untuk menuruti (sunnah) Rasulullah (saw). atau difasakhkan. atau menjaga dirinya. hanya syariat menetapkan padanya khiyar (pilihan) untuk memilih salah satu pilihan terbaik: untuk diteruskan urusan jual beli. Allah (swt) berfirman: (Dan apa jua yang dibawa oleh Rasul (saw) kepadamu maka terimalah. oleh ibn abi ya la. Khiyar al-majlis. atau kerana berubat. perbuatan munkar. kerana keringanan yang diberikan kepada dua pihak yang terlibat dalam akad. atau untuk mengajar dan sebagainya. atau nilainya. dan jawami al-kalam yang dikhususkan kepada Nabi (saw) terangkum dalam dua jenis: apa yang terkandung dalam al-quran. al-khiyar. Imam al-nawawi mengambil hadith yang diimla kan oleh ibn salah dan menambah sehingga 42 hadith dalam kitabnya (al-arba in) Hal. Muhammad amin (1964). khiyar al. dan tiada pahala dan tiada dosa baginya. sehingga kitab al-jana iz. dan apa jua yang dilarang maka tinggalkanlah (al-Hashr: 7). 49. bahkan jika zahir baginya dalil dengan ijtihad yang menyalahi perkataan (mujtahid) lain wajib baginya beramal dengan hukum yang telah zahir. kecuali kerana keuzuran syarak: keperluan untuk menjual. Ibn salah telah memberikan catatan terhadap jawami al-kalim dalam majlis imla . Ibn Fath allah zadah. dan apa yang diucapkan dari perkataan Baginda (saw) dan ia tersebar luas dan terdapat dalam sunan yang ma thur dari Nabi (saw) 13. atau mendapatkan zuriat yang salih. atau keinginan. dan membeli. dan imam al-ghazali dan para ulama mazhab telah menyebut: sesungguhnya khiyar telah sabit hukumnya pada setiap yang kurang pada zatnya. al-amrad pemuda yang tiada bulu janggut 183. maka (nikah) tersebut hukumnya harus dari urusan keduniaan dan keperluan diri. khiyar al-syarat. 130. maka diizinkan sekadar menunaikan hajat. 125. dhayl ala tabaqat al-hanbaliyah. fath al-bari fi sharh al-jami al-sahih li l-imam al-bukhari. tanwir al-qulub fi mu amalah allam al-ghuyub. dan diharamkan penambahan darinya. sharh al-tirmidhi. maka sesungguhnya yang wajib dituruti hanya kepada Rasulullah (saw). kaherah: maktabat al-shahirah hal. dan pandangan serta hatinya. 12.83. maka ia termasuk dari amalan akhirat dan diberikan ganjaran pahala kerananya. haram memandang amrad yang cantik dengan sengaja baik ia menimbulkan syahwat atau tidak. dalam kitab dinamakan (al-ahadith al-kulliyyah) merakamkan 26 hadith. maka tidak harus seorang mujtahid bertaqlid kepada mujtahid lain. 127-8. . dan yang seumpamanya. dan sekiranya ia tidak bermaksud dari sesuatu hal tersebut. lelaki memakai sutera.aib. dan memelihara kemaluannya. Ibn rajab al-hanbali (736-795). kitab al-nikah. tidak menuruti amalan bid ah dan perbuatan jahil. sekiranya dimaksudkan dengannya untuk melaksanakan perintah dan ketaatan.

dalam kitabnya atraf al-kutub al-sittah. 9/531. 507). dimakamkan di perkuburan bab al-saghir berhampiran makam al-sheikh abu al-faraj abd al-wahid b. kashf al-zunun. mu awiyah al. 606). al-badr al-tali . abd al-wahid al-maqdisi (w.abdari al-sarqisti (w. 4. al-shawkani. Muhammad al-shirazi kemudian al-maqdisi al-dimashqi (w. 55. Maslak al-tanbih fi talkhis al-tanbih.umdah (mukhtasar al-muharrar) Al-tiraz al-madhhab fi talkhis al-muhadhdhab. 600) Imam Mughaltay dan ala i meletakkan kitab al-darimi sebagai kutb al-sadis Imam abu al-fadl Muhammad b. tahdhib altahdhib. 1913 . 465 Sharh al-tanbih al-shirazi fi fiqh al-shafi iyyah Al. yusuf b. shadharat al-dhabat. dan ibn asakir mengikutinya Ibn asakir. majah al-hafiz qazwin (209-273). kashf al-zunun. di tempat sunan ibn majah. dr. ibn hajar 1/7. 486). jami al-usul Al-kamal fi asma al-rijal.Wafat di damsyik. yazid b. abdullah al-bahuth Mughaltay.000 hadith semuanya baik (jayyid) kecuali sedikit. ibn hajar. sallam. 694). mengeluarkan atraf bagi sunan al-arba ah Abu abdullah Muhammad b. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wa al-salam Mughaltay. kashf al-zunun. tarikh Baghdad 7/453. 525). Ibn kathir. 6/340 Al-imam ibn majah wa kitabuhu al-sunan (ma tamassu ilayhi al-hajah li man yutali sunan ibn majah). 1. tahrir al-tanbih li kulli talib alnabih (mukhtasar al-Tanbih). karya lebih 100. ibn imad al-hanbali. abd al-ghani b. Kashf al-zunun. dalam kitabnya al-tajrid li al-sihhah wa al-sunan.dan majd al-din ibn alathir al-jazari (w. Kitab sunan. meletakkan sunan ibn majah di kalangan kutub al-sittah. tahir b.500 bab. ala al-din ibn abdullah al-bakjari al-hakari al-hanafi al-turki al-misri (689-762) Lisan al-mizan. al-talwih bi sharh al-jami al-sahih. 6/72. 32 kitab. syeikh Muhammad abd al-rashid al-nu mani Razin b. ta jil al-manfa at. meletakkan al-muwatta sebagai kitab usul al-sittah. ali al-maqdisi (w. 2/312 Shaikh muhib al-din al-tabari (w. 491 Taqrib al-maram fi tartib gharib al-qasim b. albidayah wa al-nihayah 11/52 Manhaj al-imam al-hafiz ala al-din mughaltay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah.

11 Imam zuhri (rah) berkata: jawami al-kalim sepertimana disampaikan kepada kami ialah Allah (swt) menghimpunkan kepada Rasulullah (saw) pelbagai perkara yang tercatat dalam kitab-kitab suci terdahulu kepada satu atau dua perkara dan seumpamanya. taymiyah al-harrani al-hanbali Abu sulayman al-khattabi (w. s. sharh sunan abu daud. al-hafiz al-mubarak b. 711) Imam an-nawawi. 629). majma il gharib. dan abu al-barakat abd al-sallam b. dan telah banyak dihafal dan dilimpahkan manfaat oleh Allah (swt) Ibn rajab al-hanbali. ed. dhayl tarikh nisabur. tahqiq isham al-shababithi. Beirut: dar ihya al-turath al. ag 1423 H. ma alim al-sunan. ahmad bin rajab al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795). Jakarta Sahih muslim bi sharh al-nawawi. al-taffah Kitab al-taqasim wa al-anwa . abu hatim Muhammad b. yusuf al-baghdadi al-shafi i (w. abd alrahman b. Dar alhadith.arabi. dikemukakan juga fatwa qadi abu Muhammad abd al-haq al-maliki. muslim). ibn hajar. imad amir. terj.Ghayat al-ihkam (mukhtasar bukhari. mu jam al-nubl Jami al. penerbit mustaqim. 571). al-hafiz zayn al-din b. 1423/2002. 1/56 dan telah masyhur kitab al-arba in yang disusun (oleh Imam al-Nawawi) ini.azim al-mundhiri Ibn asakir (w. al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim . hal. Wawan djunaedi soffandi. hazim Muhammad. hibban al-busti Jami al-masanid li al-hafiz abu al-faraj b. yusuf al-barzani al-ishbili (636) Sa ad al-din abu muhammad mas ud b.iraqi al-misri (w. inba al-ghumar 3/176 Muwaffaq al-din abu Muhammad abd al-latif b. al-arba in altibbiyah al-mustakhrajah min sunan ibn majah wa sharhuha Zakiyuddin Muhammad b. terjemah syarah shahih muslim. al-athir Mukhtasar al-sunan. 338). sharh ilal al-tirmidhi.ulum wa al-hikam fi sharh khamsin hadithan min jawami al-kalim. tartib abu bakr al-halawi Ma rifat al-sahabat. kitab gharib al-hadith Sunan al-shafi i wa musnaduhu Mukhtasar sunan al-daraqutni. pemilik karya besar. kaherah 1415/1994 1/44 abu l Husayn abd al-ghafir. Ahmad azw inayah aldimashqi. al-hafiz abd al. tajrid ahadith al-ahkam. ahmad al-harithi al. al-jawzi. ali b.

oleh Abu sa id al-sam ani. 41. 45 Al-hafiz abu al-qasim. 45. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b.58 Kitab al-ansab. berlatarbelakangkan hadith abu hurairah (rad): (apabila dibacakan al-quran maka hendaklah kamu tunduk diam). dua perawi yang gugur dalam rangkaian sanad Maqlub. hadith sanadnya dibawa pada matan yang lain Masyhur.49. Abu ali al-hassan b. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. ibn qutaybah. 45 Mu addal. riwayat seorang perawi yang berbeza dengan kebanyakan perawi lain aziz. 47. demikianlah keterangan yang diungkapkan oleh shaykh ibn al-salah. hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi Ma ruf. intisari dari riwayat mereka akan terangkum dalam kitab musnad ini. 46. pasti beliau tidak menganjurkan seseorang untuk menukil hadith dari beberapa kitab. 55. kitab al-muzakkin li ruwat al-akhbar. hadith yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi Ahad. 41. makki b. tidak semua hadith sahih aku keluarkan.Demikianlah akhir keterangan yang dikemuka oleh Ibn al-salah. juz 1/ hal. 48 53. Kalau bukan berdasarkan pertimbangan tersebut. abdan. 45. 50.55.52. hadith yang diriwayatkan oleh thiqat yang bertentangan dengan riwayat dari perawi da if . tidak dimasukkan hadith tersebut 52. 43 Abu ali al-hassan b. Keterangan ini beliau sebutkan tidak lain sebagai sebuah anjuran dan berlandaskan sikap berhati-hati. hadith yang jumlah periwayatnya tidak mencapai bilangan mutawatir Fard. 57 Shaykh abu amru al-hafiz ibn al-salah. Kerana dengan hanya berpegang kepada kitab sahih (Muslim) sahaja sudah memadai. hadith yang diriwayatkan lebih tiga orang perawi Gharib. kami juga telah meriwayatkan dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) yang berkata: tidak ada kitab hadith yang lebih bagus kualitinya dibandingkan dengan kitab sahih al-bukhari (rah).57.56. al-rabi 53.44. merujuk pada kitab hadith yang lain untuk mencari riwayat dan memperkuat isnad. 54. al-rabi berpendapat kitab muslim lebih sahih Silsilah sanad sahih muslim tersebar di nisabur 57. Ibn sikkit. imam muslim: seandainya para ulama hadith menulis 200 sanad hadith.

telah menghasilkan sekitar 846 karya. fusus al-hikam. riwayat dari perawi da if yang bertentangan dengan perawi thiqah Mu allal. Al-imam al-hafiz al-faqih al-nazzar. perawi menemui khat (catatan) hadith tanpa riwayat langsung dari penulis Sheikh al-akbar sultan al. bab al-wasaya. beberapa faedah dari (kitab) imam al-bukhari telah dinukil dan diringkaskan dalam kitab ini (sharh Muslim). al-misbah fi al-jam bayna al-sihhah. rafi b. kitab al-haj. shaddad. Ijazah. riwayat perawi thiqah yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat Munkar. namun dapat dikumpulkan Tadlis.Shadh. fawa it. perawi (sahabat) yang gugur dalam rantai sanad fawa it dalam kitab sahih muslim. hlm.arifin muhy al-din ibn al. keizinan syeikh kepada murid untuk meriwayatkan hadith yang diperoleh darinya Wijadah. mukhtasar al-tirmidhi. al-halabi al-shafi i al-muqri (539632). hadith yang kelihatan bertentangan. al-futuhat al-makkiyah. 54. Kami telah menghimpunkan faedah tersebut selama lebih 16 tahun. kecacatan pada riwayat hadith yang mengurangi kejituan dan kesempurnaan riwayatnya Mudraj. Dala il al-ahkam min ahadith al-rasul sallallahu alayh wa sallam . 54. imarah wa alkhilafah. insya al-dawa ir. 50. bab al-halaq wa al-taqsir. Kitab mukhtasar al-musnad al-sahih li muslim ibn al-hajjaj. kesamaan beberapa riwayat hadith dari segi perawinya irsal. membandingkan jalur sanad yang disampaikan dari pelbagai jalan riwayat untuk mendapatkan kesamaan atau tidak mutaba at . garis keturunan i tibar. hadith yang gugur padanya nama perawi dalam rantaian sanad Nasab. unsur tambahan selain hadith Muhktalaf. Kami menggali dan mengumpulnya dari beribu-ribu hadith yang bertaraf sahih dan kesemua faedah itu kami bentangkan di permulaan kitab sharh sahih al-bukhari. abu bakr al-isma ili. hilyat al-abdal. riwayat yang terputus namun dinyatakan dengan lafaz yang menunjukkan ia didengar terus dari perawi yang menyampaikannya. kitab al-madkhal. al-tanazzulat al-mawsiliyah. tafsir al-kabir (95 jilid).arabi. Qadi al-qudat baha al-din abu al-mahasin yusuf b.

namun tidak mencapai tingkat kesahihan yang serupa Shaykh abu ghudda. 1/145. makkah diperintah di bawah kuasa al-ayyubiyyun dan al-mamalik. sependapat dengan ibn salah. tidak menurut pandangan al-muhaqqiqun. hlm. bab hadith sahih (dar al-fikr. demikian semuanya sahih. al-suyuti sepakat kesahihan kandungan kitab al-sahihayn Sharh sahih muslim. hadith yang dinyatakan muslim dan bukhari sahih qat I. ibn kathir. ulum al-hadith. . kerana ulama muhaqqiqun berpendapat seperti ibn al-salah Hady al-sari ibn hajar menjawab kritikan al-daraqutni. ghayat al-ihkam fi ahadith al-ahkam. diteruskan dengan pasukan berkuda sultan al-zahir babras dengan strategi tersendiri dan persiapan cemerlang. mengikut ibn kathir. al-muqizah. hal. 70. menggempur askar tartar dan mengerahkan mereka keluar dari bumi syam Dalam kurun ini. Al-suyuti. maghrib Al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. sharh sahih muslim. al-taqrib. sharh nukhbat al-fikar mengangkat hadith ahad seperti darjat al-mutawatir Al-dhahabi. abdullah al-tabari (617-694). al-nujum al-zahirat 8/74. syarah lafaz hadith Kerajaan nasriyyah di Granada (1238-1492 M) Imam nawawi.dan hal ini makruf di kalangan muhaddith Al-nawawi. hal. al-ba ith al-hathith. Sheikh ahmad shakir. al-manhal al-safi. 144-5.Muhib al-din abu ja far ahmad b. ini membuktikan al-bukhari dan muslim tidak mengemukakan hadtih yang mencapai darjat sahih tertinggi. al-nukat ala ibn al-salah) berkata: apa yang diputuskan oleh imam al-nawawi adalah berdasarkan pendapat terpilih (al-akhtarin).. kecuali sedikit yang dikritik oleh ahli naqd. 1/342 Sultan muzaffar qutuz pada 658 H di ayn jalut menyerang tartar. shaykh al-islam (ibn hajar al. 3/67. 80. al-daraqutni dan lainnya.) hal. ali menguasai jazirah arab. 1/20 kandungan al-sahihayn sahih tanpa perlu diselidiki Ibn salah. al-suyuti (849-911) Tahdhib al-athar. 45. 1/143. peringkat terendah dari riwayat sahih. hlm. semua hadith dalam al-sahihayn yufid al-zan ma lam yatawatar seperti hadith ahad Ibn kathir. tadrib al-rawi. dar al-kalim al-tayyib. mesir. hadith keduanya semuanya sahih tidak terdapat satu pun yang membawa keraguan dan dianggap da if . Aladq al-thamin. syam. maqtu bi sihhatihi Al-suyuti. Al-malik al-muzaffar yusuf b. 29. perawi yang mengundang perbahasan tentang kesahihan riwayatnya: riwayat perawi dengan sifat tersebut tidak jatuh dari martabat hasan. memetik keterangan shaykhnya.asqalani. 1/20. al-tabari.

bahkan wajib beramal dengan hadith yang dikemukakan tanpa keraguan. sharh sahih muslim. yang hanya membawa faedah bagi sangkaan. maka riwayatnya tidak dapat disandarkan sehingga kesahihannya dipastikan dan diyakini benar dan menepati syarat hadith sahih Naskh tilawah Ayat rajm. 18 jil. pendapat ijma semuanya sahih Al-nawawi. sahih muslim 1/167. 2/853. 1/40. dan pendapat ini diterima jumhur. ibn abidin (1407/1987). 310. Sahih al-bukhari (t. Beirut: al-maktab al-islami. Beirut: Dar al-Fikr 1/222. al-suyuti. dari imam abu hanifa. 254. Dan ibn umar (rad). ayat rajm dan susuan 10 kali hilang selepas kewafatan nabi (saw) Musnad ahmad 6/269. bahawa: sunnah tentang panjang ukuran janggut ialah kadar keluasan tapak tangan. dan membuang bahagian yang berlebihan. ta wil mukhtalaf al-hadith. dan bahagian yang berlebihan dipotong. dengan membiarkan janggut. apabila beliau menunaikan haji dan umrah. hadith 259. 265. Rad al-muhtar ala al-dur al-mukhtar.t. Beirut: Dar al-fikr. 44-45 Nur al-din itr. Musnad ahmad ibn hanbal (1969). al-dur al-manthur 2/135 Riwayat saydatina aisyah (rad). Dan ini meliputi kitab sahihayn. 3. 9 jil. hlm. Beirut: dar ihya alturath al. Sahih Muslim (1403/1983) 5 jil. 2/13 Ibn umar meriwayat dari dari rasulullah (saw) yang bersabda: hendaklah kamu (zahirkan) perbezaan dan menyalahi amalan kaum musyrikin. kesepakatan ummah menerima kitab al-sahihayn membawa kita pada pandangan bahawa adalah wajib untuk beramal dengan apa yang termaktub dalam keduanya. Beirut: Dar al-Jil. al-suyuti. cet. 4/179. sahih al-bukhari. dan mencukur misai. badi al-sayyid al-lahham. tahqiq ibn kathir. 3/149 . ibn qutaybah (1966). meriwayat dalam kitab al-athar. Malik muwatta 2/623 Ayat Penyusuan. memegang janggut dengan tangannya. 2/113. Muhammad ibn Hassan al-shaybani. sahih muslim 3/1317. sunan ibn majah (kaherah). 7/206.). Mazhab hanafi. jil.kritikan al-daraqutni dan lainnya hanya kerana hadith tidak mencapai ketinggian darjat dan memenuhi syarat yang dinyatakan Dr. Seseorang diwajibkan beramal dengan khabar al-wahid dalam kitab hadith yang lain hanya jika jalur riwayatnya sahih. hadith 5892. dengan seseorang memegang janggut dengan tangannya. 626. al-dur al-manthur. Tetapi bagi hadith dalam kitab yang lain.arabi. 5 jil. (membiarkannya pada ukuran satu tangan dari bawah dagu) Ibid 5/261 Imam al-nawawi (1401/1981) sahih muslim bi sharh al-nawawi. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. hal. sunan ibn majah. tetapi keduanya berbeza kerana apa yang terkandung di dalamnya sudah disepakati sahih tanpa perlu diselidiki. kaherah: maktabat al-kulliyyah al-azhariyyah. al-ba ith al-hathith.

dengan mengemukakan takwil bagi sifat Allah (swt) dalam beberapa keadaan dengan maksud kuasa. Sharh sahih muslim. Beirut: Dar Ihya al-turath al.asqalani (1390/1970). fath al-bari bi sharh sahih al-bukhari. Imam al-nawawi (rah) adalah bermazhab al-ash ari. Mereka mempunyai pendekatan yang berbeza. hadith 2762 ata ibn abi rabah (w. 18/76 Al-tirmizi (t. al-nawawi.ayni (1392/1972). bahawa allah (swt) tidak mempunyai bentuk dan jisim (17/177-8). kefahaman aqidah ash ariyah yang dipegang oleh imam alnawawi ialah menafikan arah bagi allah (swt). Asas i tiqad yang turut didukung oleh Ibn asakir. 5/24-26. beliau mempelajari hadith dan fiqh dari sepupu Imam Muwaffaq al-din (rah). dan tiada pertembungan faham antara keduanya. Al-baghawi (1400/1980) sharh al-sunnah. umdat al-qari sharh sahih al-bukhari. 10/351. Badr al-din al. maka syariah melarangnya (untuk menyalahi adat kaum Musyrikin). Dan tentang kadar yang harus dicukur.arabi. 12/1089 Ibn hajar al.). dan Allah (swt) tidak memiliki tangan (secara literal) (17/127133) dan Allah (swt) tidak sesungguhnya turun dari langit (sebagaimana dinyatakan dalam nas). 114/732) Ibrahim al-nakha i (w. 16 jil. wallahu a lam. Dan tentang suruhan untuk membiarkan janggut terus subur. ulama yang telah menguasai 18 jurusan syariah Imam al-nawawi mempelajari asas akidah dari imam shams al-din al-hanbali. sunan. dalam lafaz yang lain. tidak mencukur dan membuangnya terus. ia bermakna membiarkannya tumbuh dengan lebat (tawfir) dan juga bermakna untuk memperbanyakkan helaiannya. 14 jil. 108/726) Abu ja far al-hanbali (rah).t. Kaherah: al-maktabah alsalafiyah. Dan lafaz hadith dengan ungkapan mengemaskan misai (ihfa al-shawarib) bermaksud membuang bahagian yang tumbuh menutupi bibir. dan dianjurkan supaya dimulakan dari bahagian kanan. 20 jil. tetapi asas yang sama. Damsyik: al-Maktab al-Islami. abu ishaq al-shatibi. pertolongan dan sebagainya. al-hafiz ibn hajar. Ibn daqiq al. 5/94. jalal al-din al-suyuti dan lain-lain Shaykh al-islam. dari kupasannya terhadap hadith-hadith sahih muslim yang menyentuh tentang akidah .Dan mencukur misai juga suatu sunnah. 5 jil.id. Ia telah menjadi kebiasaan masyarakat Parsi untuk mencukur janggut. pendapat paling sahih ialah seseorang mencukurnya hingga ke penjuru bibir.. Kaherah: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

hadith mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa Ahmad shakir. mukjizat Nabi (saw) air yang menyembur dari tangan Baginda (saw). 47 Dari semua sudut Al-zan: syak dan yakin. Iman tidak bertambah dan berkurang . 70. safwan. dan sebahagian lain mengatakan 6. Ulama mengatakan hadith ini diriwayat oleh sejumlah 60 200 sahabat. Hadith tentang perigi (hawd) diriwayatkan dari 50 sahabat. Diriwayatkan dari ramai sahabat dalam masa dan keadaan yang berbeza. tanpa perlu diikuti dengan pernyataan dan amalan. iman ialah meyakini kewujudan Allah (swt) dalam hati.Institusi pengajian yang menawarkan subjek akidah berpandukan mazhab asha ari. Pendapat ulama fiqh dan athar. majmu al-fatawa. iman ialah yaqin (keyakinan). hadith yang mengandungi makna yang sama dengan lafaz dan ibarat yang berbeza. disandarkan dari ramai sahabat. Menerima riwayat ahad dalam akidah. Sebahagian menetapkan 5 orang perawi sudah cukup untuk menganggapnya mutawatir.arab 13/272. Mutawatir lafzi. Jumlah ini mencecah darjat mutawatir. 40. jamaah ahli al-sunnah. dan polisi kerajaan (dinasti Mamluk) yang menolak fahaman muktazilah Ulama berbeza pendapat tentang jumlah yang diperlukan untuk mencapai tahap mutawatir. Hadith tentang syafaat. 20. kitab al-iman Jahm b. kami maksudkan ialah ia berfaedah bagi amal bukan bagi ilmu (keyakinan). lafaz yang sama diriwayatkan dari pelbagai jalur. Seperti hadith(Barangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja. seperti penyaksian yang diberikan oleh dua orang atau empat orang adalah sama. zan al-marjuh (hampa). melihat allah di hari kiamat. lisan al. hadith ahad. al-nihaya 3/163. maka hendaklah ia menempah tempatnya di neraka). yang mendengarnya dalam satu pertemuan. 7/117-127. 12. Mutawatir ma nawi. Maksud syar I. Ibn abd al-bar. bukan sekadar tasdiq (membenarkan). Sebahagian Ulama pula tidak menentukan bilangannya sama sekali. sharh alfiyah al-suyuti. 313 dan 1700. ialah zan al-rajih (berfaedah). hal. al-tamhid 1/8 Ibn taymiyah.

abdullah b. Al-amidi. kesepakatan bulat para fuqaha dan mujtahidin umat islam dalam mana-mana zaman selepas kewafatan Nabi (saw) berkaitan apa jua perkara. ia seperti kitab asli tabaqat ibn fahd dan dikumpulkan oleh syaikh al-madhhab al. badi at al-bayan fi wafayat al-a yan abu al-walid yusuf b. kitab mu jam muhaddith tarikh al-udaba . al-dibagh. ibn nasir al-din. kerana seluruh ulama yang berwibawa dan berkeahlian dalam hadith menerima dengan pasti kesahihan kedua-dua kitab Ijma . hal. al-husayn b. al-jawzi al-hafiz ibn al-rajab membuat dhayl ke atas kitab ibn al-farra . hadith mutawatir membawa faedah bagi ilmu secara pasti (thubut) dan seseorang dapat meyakini kebenarannya kerana sifatnya yang mutawatir. al-farra al-qadi ibn al-qadi abu ali ibn al-bina al-hafiz abu al-faraj b.izz al-kannani. dan dari hadith sahih yang diijma kan oleh ummah dan disepakati oleh ulama hadith. seperti kitab sahih al-bukhari dan muslim. ulama hanbali. 71. tabaqat al-muhaddithin al-dhahabi. al-irshad. al-nawawi.Ibn taymiyah. . abi ya la Muhammad b. Hadith sahih yang bertaraf ahad harus disepakati oleh ijma ulama sebelum dapat diputuskan thubut (berfaedah bagi ilmu qat i) Ibn taymiya. yaqut al-hamawi. al-ihkam. ibn al-jawzi Sahabat menerima khabar ahad tanpa membezakan antara akidah dan hokum Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . fatawa 18/16-22. 110. hanabilah. al-waraqat. abu al-husayn Muhammad b. 1/196. al-shawkani. 18/16-17.

dan hadith tersebut tidak shadh (janggal). abu sulayman hamd b. al-fawti. abu Muhammad abdullah b. wafayat ala yan. anjab al-bahgdadi al-khazin.majd al-lughawi. 388/998).ilal 5/710. wafayat al-a yan 3/140. 2/214. apa yang kami sebutkan dalam kitab ini (sunan) hadith hassan maka yang kami maksudkan ialah hassan pada isnadnya menurut kami. al-bulghah fi a immat al-lughah bughyat al-wu ah wa tabaqat al-nuhat. 597/1201). yakni setiap hadith yang diriwayatkan yang tidak terdapat padanya perawi yang dituduh berdusta. al-bidayah wa al-nihayah 13/30-38. asad al-muhasibi (w. tahdhib al-tahdhib 2/123. uqud al-jiman fi shu ara al-zaman abu talib ali b. 243/857). dan diriwayatkan dari wajah lain sepertinya. maka ia menurut kami hassan. al-syu ar al-mawsili. tarikh Baghdad 8/211. akhbar al-akhyar. 3/1018. tadhkirat al-huffaz. safwat al-safwah. al-dhahabi. al-risalah abu nu aym. Muhammad b. disaring oleh ibn al-jawzi. tabaqat syu ara kamal abd al-razzaq b. al-qamus. akhbar al-ima al-shawa ir tarikh al. ali al-jawzi (w. al-suyuti tarikh al-syu ara . abu bakr b. muslim b. siyar a lam al-nubala 21/365 . tabaqat al-sufiyah Abu abdullah al-harith b. al-durar al-nasi ah fi shu ara al-mi ah al-sabi ah lisan al-din b. tabaqat 2/275-284 Muhammad b. ibn khalkan. isa kitab al. Ibrahim al-busti (w. hamdan b. Fath al-mughith. qutaybah al-tha alibi. al-taj al-muhalla fi udaba al-mi ah al-thaminah abu al-faraj. al-subki. yatimat al-dahr al-mubarak b. sakhawi 1/75 al-khattabi. akhbar al-nisa al-sha rani. hilyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . penulis kitab al-aghani. ibn khalkan.ubbad wa al-sufiyah abu abd al-rahman al-sulami abu al-qasim al-qusyairi. al-khatib. ibn kathir. siyar a lam al-nubala 17/23 abu al-faraj abd al-rahman b.

al-mu allaq Al-bahlawi. barakah (1986). al-zirkili. ibn hajar. maka harus terdapat sahabat yang menyampaikannya dari Nabi (saw) dan ia tidak menyebutnya. abu amru uthman b. zafar al-amani. Musqit: wizarat al-turath. Sayyidah a ishah (rad) (w.ibn al-jawzi. Al-laknawi. 5/221. al-munqati . al-isabah 8/231. Muhammad b. al-ajwibah an al-masa il al-mustaghrabah Sayyid qutb. al-mu addal. ibn khalkan. abdullah b. isa itfish (1236-1332/1820-1914) (1406/1986) wafa al-damanah bi ada al-amanah. 2/43. kisah-kisah dalam al-qur an hanya dapat ditafsir dengan sokongan sumber-sumber yang benar dari hadith sahih Syarahan sarat dengan pandangan dan hujah ulama. abd al-rahman salah al-din b.imad. uthman al-shahrazuri al-kurdi (w. 210. abu nu aym. hadith hassan. hlm. hadith yang tidak menepati syarat sahih dan hasan. hadith yang dinyatakan secara terus oleh tabi in dari Nabi (saw) padahal ia tidak melihat Nabi (saw). alsubki. fi zilal al-qur an. 643/1245). al-a lam 3/240 Ibn abd al-bar. tabaqat al-shafi iyyah 8/326. 1/16 Almursal. wafayat ala yan. 35. Muhammad b. hlm. ibn al. shadharat al-dhabab. hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . al-jami . Musqit: wizarat al-turath. hadith yang terdapat padanya sedikit keda ifan yang diragukan imam al-qutb. dibolehkan meriwayat dan mengamalkannya dalam fada il al-a mal Hadith yang tidak bersambung al-mursal. al-mawdu at. hadith da if. hlm. 3/243 . hadith da if. 11.4/2018 tafsir 12:67. 58 H). yusuf b. 4 helaian pada ungkapan Alhamdulillah rab alalamin.

al-daw al-lami . bahkan imam bagi wilayah lain. ali b. al.iraqi (w. wafat di balbis 16 ramadan 727 H. syawal 667. tujuan imam muslim. al-imam najm al-din abu al. abd al-wahid b. wali hisbah di mesir. Al-isnawi: beliau adalah imam negeri mesir. mengetahui jumlah khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) dalam sunan agama dan hukumnya. nahu dengan badr al-din b.abbas ahmad b. 277. al-nafa is fi hadm al-kana is. Muhammad b. 276. . hadith-hadith al-targhib wa altarhib. dan juga digunakan oleh yang lainnya pada riwayat yang dihazafkan kesemua isnadnya seperti katanya: berkata Rasulullah (saw) Husn al-muhadarah. faqih di zamannya selepas ibn alhaddad. lahir di qistat 645 H. walaupun sukar sekiranya selesai maka saya yang pertama mendapat manfaat darinya secara khusus sebelum yang lainnya .allamah kamal al-din Muhammad b. ta lif fi al-mikyal wa al-mizan Ibn al-zumulkani. Mengarang pelbagai karya. abd al-karim al-ansari. al-ta liq. 4/171 sharh muslim. kasad untuk memahami dan mengeluarkan hukum darinya 46. 806/1404). al-nawawi. dengan isnad yang dinukilkan dan beredar di kalangan ahli ilmu diringkaskan tanpa pengulangan yang banyak. 45.al-hafiz abu al-fadl zayn al-din abd al-rahim b. dimakamkan berhampiran makam imam al-shafi i membaca usul dengan al-safi al-hindi. altaqrib. murtafi al-ansari. al-rafi dan al-nawawi yang disandarkan dalam tarjih. kekuatan tarjih. wafat di mesir 12 rajab 710. malik. 1/219. ali b. almughni an haml al-asfar. dari pahala dan pembalasan dosa. mengarang kitab al-kifayah fi sharh al-tanbih (20 jil). alfiyah al-hadith. makrifat nusus imam shafi I. al-hasan al. gambarannya ialah hadith yang dihazafkan di permulaan isnadnya seorang atau lebih perawi. Lahir di damsyik. al-matlab fi sharh al-wasit (60 jil). ibn al-rif ah. Shaykhayn ketiga. Menghadirkan kalam sahabat. seolah ia diambil dari gambaran dinding yang tergantung kerana tidak bersambung.

Nasb al-rayah li ahadith al-hidayah. kashf al-dasa is fi hadm alkana is. tafsir. shifa alsaqam fi ziyarah khayr al-anam. isnin 4 jamadil akhir 756 H.iraqi.t. Glimpse from the life of umar. 2. 762) (t. Lahir di subk di daerah manufiyah. Berkata anaknya dalam kitab al-tarsyih: berkata sheikh shihab al-din b. Al-ibtihaj fi sharh al-minhaj. khalifah alwashtani al-ubbi al-maliki (w.). nazar. al-hafiz. qira at dengan al-taqi b. dan padaku. ali b. Muhammad Salim hashim (ed. jadal. Juz 2/ hlm. safar 683. hadith. ilmu usul dan ma qul dengan al. 278. kalam. tamam b. 385) Sahih muslim ma a sharhihi al-musamma ikmal ikmal al-mu lim li al-imam Muhammad b.ilmiyah. khilaf. Ibrahim nasir Istidrakat abu mas ud al-dimashqi Imam al-hafiz al. uthman b. dan berkata Imam al-Nawawi dalam kitab Khulasah al-ahkam. al-subki.ujama solat di siang hari ) batil tidak ada asalnya . adab. sulaym al-ansari. umar al-daraqutni (w. al-hafiz saydi Muhammad habibullah al-jakni Al. suwar b. tafsir dengan alalam al. 827/8 H) wa sharhihi al-musamma mukammil ikmal al-ikmal li al-imam Muhammad b.allamah jamal al-din abu Muhammad abdullah b.). al. Beirut: al-Maktab al-islami. beliau menandingi kehebatan sufyan al-thawri. abd al-kafi b. al-sayf al-maslul ala man sab al-rasul (saw). lughah. beliau antara mujtahid yang lahir selepas imam mazhab. Cet. yahya b. Hadith (solat al-nahar al. umar (rad) menghukum orang yang melakukan monopoli dengan menyingkirnya ke luar negeri Al-ilzamat wa al-tatabbu . hammad b. usul. takmilah sharh al-muhadhdhab li al-nawawi. disyarah sehingga bab al-taflis. 895 H) (1415/1994). sehingga bab al-talaq. al-sa igh. ata allah. karyanya: al-dur al-nazim fi tafsir al-qur an al. penyusun mukhtasar al-kifayah. al-raqam al-ibrizi sharh mukhtasar al-tibrizi.allamah taqi al-din abu al-hasan ali b. yusuf al-hanafi al-zayla i (w. wafat di jazirah al-fil di pinggir sungai nil.azim. hadith dengan sharaf al-dimyati.277. nahu. fatwanya dikumpulkan oleh anaknya dalam 3 jilid. Zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. yusuf al-sanusi al-husni (w. Muhammad b. Al-salah al-safadi: manusia berkata: tidak datang selepas al-ghazali sepertinya. Beirut: Dar al-Kutub al. al-naqib. Puteranya al-subki dalam tabaqat: shaykh al-islam imam fiqh. tasawwuf dengan sheikh taj al-din b.ala al-baji. Menuntut ilmu fiqh dengan ibn raf ah.ilal al-waqi ah fi asanid kitab muslim (dari kitab taqyid al-muhmil). Shadharat al-dhahab 6/180-1. nahu dengan abu hayyan. 2. abu al-hassan ali b.

Ishak Suliaman (2005). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to Kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram. (Disertasi Ph.D. University of Wales, Lampeter)

Public interest dan Islamic legal text. Mengemukakan perkaitan antara al-maslaha dan al-nass. Prinsip yang praktikal al-maslahah terhadap perbahasan al-buyu dalam hadith-hadith yang dinyatakan. Definisi, perkembangan konsep kewajaran ta lil al-ahkam, keabsahan nas dan riwayat yang dikemukakan dalam bulugh al-maram Membincangkan kedudukan hadith, manhaj terperinci, Kitab al-buyu 22 bab dalam bulugh al-maram

Teori keutamaan maslahah dari keabsahan nas. Daruriya, hajiya, tahsiniya, teori maqasid al-shariah. Al-masaqat, mengusahakan tanah, perkongsian hasil keuntungan Al-ijarah, sewa Maslahah al-mu tabarah (al-ghazali, al-mustasfa, 2/118)

Al-zuhayli, al-fiqh al-islami wa adillatuh, Bulugh al-maram, hal. 3, kutub al-sitta, al-bukhari, muslim, abu dawud, al-nasa i, al-tirmidhi, ibn majah Al-muttafaq alayh, al-bukhari, muslim Al-san ani, 3/32 Al- araya, penukaran barang dengan kadar dan ukuran yang sama dari segi kuantiti dan kualiti diharuskan tentang al- araya untuk dijual berdasarkan perkiraan nilai dan persamaan antara tamar yang basah jika ditimbang dengan tamar yang kering konsep al-tarkhis, meringankan, 5 awsuq (anggarannya sekitar lebih 8 quintals)

sahih muslim, dizinkan menjual al- araya yang mana ahli rumah membeli buahnya dengan ditaksir jumlah tamar yang akan ditukarkan setelah kering, dan boleh menikmatinya ketika basah mentaksir jumlahnya ketika kering, syarat ia kurang dari 5 awsuq, atau sekadar 5 awsuq. Kitab al-buyu , bulugh al-maram, 176 hadith, 22 bab

Al-qard, al-mudarabah, kontrak perkongsian yang adil antara pelabur dan peniaga

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (t.t.). Fada il al-a mal. Karachi: Darul Ishaat, hlm. 44-5 Yunan Abduh, Lc. (terj.) (2003). Hadits arba in an-nawawiyah dan terjemahannya. Cet. 4. Pajang, Surakarta: Media Insani Press.

Hlm. 6-7, riwayat dari ali ibn abi talib, abdullah ibn mas ud, Mu az b. Jabal, Abu Darda , Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas b. Malik, Abu Hurairah, Abu sa id al-khudri (rad), dari jalur dan riwayat yang berencam, sabda Rasulullah (saw) tentang fadilat menghimpunkan hadith al-arba in. (Barangsiapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadith dari urusan agamanya, maka Allah (swt) akan membangkitkannya di hari kiamat dalam kelompok fuqaha dan ulama), dalam riwayat lain (akan dibangkitkan sebagai seorang faqih dan alim), dalam riwayat Abu Darda (rad) disebut: (Aku akan memberi syafa at dan menjadi saksi baginya di hari kiamat), dalam riwayat Ibn Mas ud (rad): (Akan diseru padanya: masuklah ke dalam pintu syurga mana-mana yang kamu ingini), dalam riwayat Ibn Umar (rad): (akan dituliskan di dalam kelompok Ulama dan dibangkitkan bersama para syuhada ). Ahli hadith sepakat menanggapinya da if meskipun dikeluarkan dari pelbagai jalur. Para Ulama telah merintis usaha menghasilkan kitab al-arba in, antara yang terawal termasuklah dari karangan abdullah ibn Mubarak, kemudian alim rabbani, Ibn Aslam al-Tusi, Hassan b. Sufyan al-Nasa i, Abu Bakar al-Ajiri, abu Bakar b. Ibrahim al-asfahani, al-Daraqutni, al-hakim, abu Nu aym, abu abd alrahman al-sulami, Abu sa id al-malini, abu uthman al-sabuni dan yang lain dari kalangan salaf dan khalaf. Hal. 8, Beristikharah kepada allah (swt) untuk mengumpulkan kitab al-arba in mengikut langkah para Ulama. Ulama sepakat membolehkan beramal dengan hadith da if dalam fada il al-a mal, namun

landasan beliau ialah hadith sahih yang mengungkapkan pesanan Nabi (saw): (Maka hendaklah mereka yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib), (Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kalamku kemudian diingati dan dihafal dan disampaikan sebagaimana yang didengar)

hadith al-arba in yang berkait dengan asas agama, cabangnya dan yang menyentuh mauduk jihad, zuhud, akhlak, khitab dan lain-lainnya. Menggarap kesemuanya, setiap hadith yang dikemuka adalah pokok persoalan dalam agama, tunjang dan paksi hukum, kerangka besar syariat yang mewakili separuh dari agama atau sepertiganya, sebahagian besar dikeluarkan dari kitab Sahih al-Bukhari, dan Sahih Muslim, dan saya kemukakan hadith tanpa menyebut isnadnya, agar lebih mudah dihadam dan lebih luas manfaatnya bagi semua, Insya Allah.

Dari uthman b. abdullah b. aws al-thaqafi radiyallahu anhum dari datuknya berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (bacaan al-qur an oleh seseorang tanpa (melihat) mashaf diberikan seribu darjat, dan bacaannya dengan (melihat) mushaf digandakan sehingga dua ribu darjat). (riwayat al-baihaqi dalam shu ab al-iman) Maksud zahir yang diperselisihkan ulama. Imam al-nawawi (rad): bacaan al-qur an dengan ingatan dan bacaan dengan melihat pada mushaf bergantung pada keadaan seseorang. Sebahagian manusia lebih senang memberi tumpuan dan lebih khusyuk tatkala membaca dari mushaf, sebahagian yang lain meraih kekhusyukan dengan membaca dari hafalan. Ibn Hajar bersependapat dan memetiknya dalam fath al-bari.

Carl brockelmann (1993), Tarikh al-adab al- arabi. Mahmud fahmi hijazi (terj.). 4 jil. Kaherah: al-hay ah al-misriyah al- ammah li al-kitab. Hlm. 323 al-qusyairi, abu al-qasim abd al-karim b. hawazin b. abd al-malik b. talhah b. Muhammad alqusyairi. Lahir rabiul awal 376/ julai 986, wafat 16 rabiul akhir 465/ 31 dis 1072. Menuntut dan mempelajari ilmu tasawuf dari abu al-hassan b. ali al-daqqaq (w. 412/ 1021), dan menikahi puterinya. Risalah al-qusyairi Ibn khalkan 367

64-5, al-nawawi, lahir muharram 631/oktober 1233, wafat 24 Rajab 676/ 22 dis 1278.

al-qalqashandi, subh al-a sha 4/3105. Belajar fiqh di rawahiyah 649/1251, selamat mengerjakan haji 651/1253. Tinggal di damsyik. Mengajar ashrafiyah 665/1257

Abu ali al-banjari al-nadwi (1996), bimbingan ke arah ma rifat allah (swt). Kedah: Pustaka Dar al-Salam Al-nawawi (1996), Bustan al- arifin. Cet 4. Beirut: Dar al-basha ir al-Islamiyah Abu al-laith al-samarqandi, nasr ibn Muhammad (w. 983)

Al-Maqrizi, al-khitat, 3/570, al-khanqah al-salahiyah, dar sa id al-su ada , duwairah al-sufiyah 3/572 zaman al-zahir al-barquq, Masyikhah al-khaniqah, syaikh Muhammad al-bilali dari syam 3/574, khaniqah rukn al-din baybras, dari institusi dar wizarah al-kubra, khaniqah terbesar di mesir, dengan prasarana megah. Dibina al-malik al-mazfar rukn al-din bibras al-jashankir al-mansuri, ketika menjadi gabenor, sebelum dinobatkan sebagai sultan, dari 706 H, dibangunkan di sebelahnya ribat yang agung Mesir, madrasah al-nasiriyah, dar al-hadith al-kamiliyah

Al-sharbini, Muhammad b. Muhammad, mughni al-muhtaj ila ma rifat ma ani alfaz al-minhaj Al-baghawi, Muhammad al-husayn b. mas ud, al-tahdhib fi fiqh al-imam al-shafi i Ibn qudamah, al-mughni Al-mawardi, ali Muhammad habib, al-hawi al-kabir Ibn taymiyah, al-qawa id al-nuraniyah al-fiqhiyah Tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib, zayn al-din abu al-fadl abd al-rahim b. al-husain, dan puteranya abu zur ah al- iraqi

Ibn hajar (1401/1981), fath al-bari. Lahore: Dar Nashr al-kutub al-islamiyah kitab al-sawm, al-hilal, hadith 1909, juz. 4/hlm. 121-2

Dan dikatakan yang benar di dalamnya dari rub i dari seorang lelaki dari kalangan sahabat (rad) yang tidak diketahui (namanya), dan hal ini tidak menafikan kesahihan hadithnya

Jalal al-din abd al-rahman b. Muhammad b. uthman al-suyuti (849-911), (1418/1997), Husn almuhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. Khalil Mansur (ed.). Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Dimakamkan berhampiran khaniqah qawsun, di luar bab al-qirafah. Shaykhnya al-kafiji

Abu al-harith al-laith b. sa ad b. abd al-rahman (92/94 175 H), berasal dari asbahan, imam ahli mesir dalam ilmu fiqh dan hadith. Dimakamkan di bab al-qirafah al-sughra. Wafayat al-a yan, 4/127-8

Futuh misr, oleh ibn abd al-hakam, fada il misr, abi umar al-kindi, tarikh misr, ibn zulaq, al-khitat oleh al-khuda i, tarikh misr oleh ibn muyassar, I qaz al-mutaghaffil wa i az al-muta ammil oleh taj al-din Muhammad b. abd al-wahhab b. al-mutawwaj al-zubaydi, al-khitat oleh al-maqrizi, al-masalik ibn fadl allah, dan mukhtasarnya oleh syaikh taqi al-din al-kirmani, mabahij al-fikr wa manahij al- ibar Muhammad b. abdullah al-ansari, unwan al-siyar Muhammad b. abd al-malik al-hamdhani,

Sahabat (rad) Al-isti ab fi ma rifat al-ashab, ibn abd al-bar tarikh al-sahabat alladhina nazalu misr oleh Muhammad b. al-rabi al-jizi, al-tajrid fi al-sahabat, al-dhahabi, al-isabah fi tamyiz al-sahabat ibn hajar, usud al-ghabah fi ma rifat al-sahabah, ibn al-athir hayat al-sahabat, Shaikh al-hadith Mawlana Muhammad Zakariya al-kandahlawi

rijal dan tabaqat ulama rijal al-kutub al- ashrah, al-husayni tabaqat al-huffaz, al-dhahabi, tabaqat al-qurra , al-dhahabi, tabaqat al-shafi iyyah al-kubra, al-subki, tabaqat al-isnawi

tabaqat al-malikiyah, ibn farhun, tabaqat al-hanifiyah ibn diqmaq

tarikh mir at al-zaman sabt ibn al-jawzi, tarikh al-islam al-dhahabi, al- ibar, al-dhahabi al-bidayah wa al-nihayah, ibn kathir inba al-ghumr bi abna al- umr ibn hajar

tarikh al-watan lebih khusus al-tali al-sa id fi akhbar al-sa id, adfawi saj al-hadil fi akhbar al-nil, ahmad b. yusuf al-tifashi al-sakradan, ibn abi hajlah thimar al-awraq ibn hajjah

49, yusha b. nun b. ifrayim b. yusuf (as) 272, al-hasan b. al-khatir abu ali al-nu mani al-farisi (w. 598 H, sharh al-jam bayn al-sahihayn li alhumaydi, wa kitaban fi ikhtilaf al-sahabat wa al-tabi in wa fuqaha al-amsar 272-3, al-shaykh izz al-din b. abd al-salam b. abd al- aziz b. abi al-qasim b. Hassan ibn Muhammad b. muhadhdhab al-sulami abu Muhammad (577/8- 10 jamadil awal 660 H). Shadharat al-dhabab 5/301, albidayah wa al-nihayah 13/235. Shaykh al-islam, sultan al- ulama Mengambil fiqh dari al-fakhr b. asakir, usul dari al-sayf al-abadhdhi, mendengar hadith dari umar b. tabarzad, kecekapan dalam fiqh, usul dan bahasa arab. Al-dhahabi dalam kitab al- ibar: Mencapai puncak ijtihad, menetap di mesir lebih 20 tahun, syeikh zakiyuddin al-mundhiri menyerahkan urusan fatwa kepadanya Karangannya, tafsir al-qur an, majaz al-fursan, al-fatawa al-mawsiliyah, mukhtasar al-nihayah, shajarat al-ma arif, al-qawa id al-kubra wa al-sughra, bayan ahwal al-nas yawm al-qiyamah. Terkenal dengan keramat, mengenakan pakaian khirqah sufi dari al-shihab al-suhrawardi,

Muridnya ibn daqiq al- id: sesungguhnya Imam ibn abd al-salam adalah salah seorang sultan (pemimpin) Ulama Al-shaykh abu al-hassan al-shadhili (rah): tidak ada di atas muka bumi ini majlis fiqh yang lebih utama dari majlis al-shaikh izz al-din bin abd al-salam (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis hadith yang lebih agung dari majlis al-shaikh zaki al-din abd al- azim (al-mundhiri) (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis tasawwuf (ilmu hakikat) yang lebih afdal dari majlis Shaikh abu al-hassan al-shadhili (rah). Al-shaikh jamal al-din b. al-hajib (rah): shaykh ibn abd al-salam (rah) lebih faqih dari imam al-ghazali (rah) 1/273 Al-qarafi, al- allamah shihab al-din abu l abbas ahmad b. idris b. abd al-rahman al-sonhaji albahansiy al-misri. Wafat pada jamadil akhir 684 H, dimakamkan di bab al-qirafah. Ulama besar mazhab maliki, pakar usul dan fiqh dan ulum al- aqliyah, menimba ilmu dari syeikh izz al-din b. abd al-salam alshafi i. karyanya: al-dhakhirah, al-qawa id, sharh al-mahsul, al-tanqih fi al-usul wa sharhihi. 1/274 Al-qadi taqiyuddin b. shukr berkata: Jumhur Maliki dan Shafi i telah sepakat bahawa Ulama terunggul di zaman ini di Mesir ialah 3 orang: al-qarafi, nasir al-din ibn al-munir dan ibn daqiq al- id. Ibn al-munir, al- allamah nasir al-din abu l abbas ahmad b. Muhammad b. Mansur al-judhami aliskandari (620-683 H). Dilahirkan pada 620, wafat awal rabiul awal, 683 H di iskandariyah. Salah seorang Ulama besar di Mesir. Menguasai ilmu tafsir, fiqh, usul, nazar (jadal), pengetahuan bahasa arab, balaghah dan ilmu nasab. Menuntut dengan ibn al-hajib. Karyanya, tafsir al-qur an, al-intisaf min alkashshaf, asrar al-isra , munasabat tarajum al-bukhari, mukhtasar al-tahdhib fi al-fiqh. Fawat al-wafayat, 1/72. Saudaranya, zayn al-din ali qadi al-iskandariyah. Syarah yang besar ke atas al-bukhari. Ibn farhun berkata: dan beliau adalah antara kalangan yang mempunyai keahlian dalam tarjih dan keupayaan ijtihad dalam madhhab malik. Shaykh izz al-din b. abd al-salam berkata: wilayah mesir berbangga dengan dua lelaki yang menghuni di dua kawasan penjurunya: ibn daqiq al- id di qus dan ibn al-munir di iskandariyah. 274, ibn daqiq al-id, al-shaykh taqiyuddin abu al-fath Muhammad b. al-shaykh majd al-din ali ibn wahb b. muti al-qusyairi al-qawsi (625-702 H). Taj al-din al-subki, tabaqat: shaykh al-islam mujtahid mutlak, pengetahuan mendalam dalam ilmu syariah. Ulama mutaakhirin yang paling sempurna. alim yang dibangkitkan pada kurun ketujuh hijrah. Shadharat al-dhahab, 6/5-6 Lahir pada 25 shaaban 625 H, membesar di qaws, rehlah ke syam, mesir, hijaz. Wafat pada hari jumaat 11 safar 702 Hijrah. Berguru dengan shaykh izz al-din b. abd al-salam. Al-hafiz fath al-din b. sayyid alnas: saya tidak pernah melihat seseorang yang sepertinya dari semua orang yang pernah saya lihat, dan tidak pernah membesarkan seseorang dalam menerima riwayat seperti saya membesarkannya.

Kerencaman ilmiah, makrifat tentang ilal, kefahaman hukum dan istinbat, menguasai kitab dan sunnah, kemasyhuran dan berwibawa dalam ilmu naqliyah dan aqliyah. 275. al-shihab Mahmud al-katib al-mahmud: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik wataknya dan tinggi adab darinya. Karyanya: al-ilmam fi al-hadith wa sharhihi, sharh al- umdat, al-iqtirah fi mustalah al-hadith, sharh alunwan fi usul al-fiqh, kitab fi usul al-din, diwan khutab, shi ir hasan. Mu jam al-buldan, qus kota besar di bahagian tinggi mesir terletak di sudut timur sungai nil. Al-shafi i (w. 204/819), muwaffaq al-din abdullah b. qudamah (w. 620/1223), al-mughni fi sharh al-khirqi Al-sayyid murtada al-zubaydi (w. 1205/1791) taj al- arus min jawahir al-qamus, 40 juzuk. Hlm. 40, alawa id al-maliyah, al-daftar, muqata at Hlm. 33-40, dari daftar tabu (t.d. 474) ditemui tahun 977 H/ 1569 M ini, maka naungan syam meliputi lima wilayah atau lembah, dan jumlah perkampungan 1129, tanah penanaman 2100, di samping 210 penempatan Taj al- arus 4/43, Pengurusan kota dan pentadbiran politik di ibu kota mesir, zaman fatimiyah dan mamluk Ayman fu ad sayyid 163-198, al-minhaj fi ilm khiraj misr, al-makhzumi, Qawanin al-dawawin, ibn mammati, Luma al-qawanin al-mudiyyah, tarikh al-fayyum, al-nabulusi Kitabat mawsu i asr salatin al-mamalik, nihayat al-arab, al-nuwayri Masalik al-absar, ibn fadl allah al- umari Mabahij al-fikar, witwat al-katabi Al-tuhfat al-saniyah, ibn al-ji an Subh al- a sha, qalqashandi Khitat, taqi al-din ahmad b. ali al-maqrizi (w. 845/1441)

Safhat min tarikh dimashq, hal. 165 Pentadbiran al-ayyubi di mesir (567-648/1171-1250), pemisah antara pemerintahan fatimiyyah dan mamluk, salah al-din yusuf b. ayyub, wafat di syam (589 H/1194 M) membawa pengaruh sunni dan

al-nadim (w. abu al-ruh isa b. abdullah al-shahir bi haji khalifah (w. juz 8/ hlm. 438/1047). 1. Al-mufahhim fi sharh muslim. terutama apabila timbul perselisihan dalam sesuatu masalah Al-suyuti. menggerakkan pasukan penggempur bertarung dengan puak salibiah yang menduduki tanah perairian syam dan baitul maqdis. sepertimana dinyatakan oleh al-qalqashandi. abu abdullah Muhammad b.362 hadith. isma il al-farisi (w. 821/1418) (1913).) (2003). ahmad b. tidak memegang kuasa agama Hlm. 119 berasal dari negara turki. 536) Ikmal al-ikmal. Subh ala sha fi siyanah al-insha. 167.22 Dis 1277) 13/112 Imam Muslim. Sahih muslim 5. Kaherah: dar al-kutub al-misriyah. ali (w. memimpin perjuangan tentera.423 bab. The Oxford style manual. abu al-hassan abd al-ghafir Al-mu allim fi sharh sahih muslim. wafat rajab 261. 1999. Ritter (ed. ishaq b. al-fahrasat Mustafa b. 744) . 14 jilid. mas ud al-zawawi al-maliki (w. tadrib al-rawi. Kansas city. Humanism . R. abd al-ghafir b. 1067/1657). 56 kitab. 13/194. mo. Sultan mengetuai kerajaan. ali (w. mahir tentang selok belok pentadbiran dan dalam mengatur strategi dan helah peperangan. al-nawawi (Oktober 1233. kashf al-zunun an asami al-kutub wa alfunun Leo. Muhammad b. hlm. 104 Muslim lahir 204.M. 529) Al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim. kerajaan mamluk (648-923/1250-1517) Al-ayyubiyun. Oxford: Oxford University Press Ensiklopedia global. 4-7 nov.. paper given at the 65th annual. (202-261/817-875) al-berkata: al-musnad adalah sumber rujukan oleh ulama ahli hadith dan pokok pegangan yang kuat.menumbangkan kerajaan fatimiyah pada 567 H/ 1171 M.

menakluk baitul maqdis dan palestin pada 1222 M. al-Fadil Rabi b. hawla manahij al-islamiyyin fi al-hadith. Al-ma had al. kayfiat talaqqi.800 hadith. 3. hadi al-mudakhali. translation of nearly 1. Muhammad zafrallah khan. Dr. takrif imam muslim. al-hajjaj b. 2. muqaddimah. Herndon.alami li al-fikr al-islami (1408). kajian menyeluruh tentang rijal sahih Muslim 13/155. al-fiqh. Muhammad b.Imam abu zar ah al-razi. turki. 2/449. alsa ib. al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al. . ward abu al-husain al-qushayri al-nisaburi (w. malik al-kamil Muhammad. dikeluarkan kebanyakannya dari sahih bukhari dan muslim uthmani. telah kami sebutkan di bahagian awal kitab sharh sahih al-bukhari German translation of arba in. amru b. dipetik dari tahdhib al-asma wa al-lughat Merujuk pada tulisannya. riyadhas-salihin. Abdullah al-awsif. fadl al-bari sharh sahih al-bukhari (urdu) Al-ma had al. french.alami li al-fikr al-islami. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. 57 kitab. tentera ayyub dan khwarizm menumpaskan tentera salib. Shabbir ahmad. mu asarah. Al-san ani. rayner Sahih muslim. al-buyu . prinsip dan asas penulisan yang terpenting dan kerangka manhaj yang dilukiskan dengan baik. Muhammad Fu ad abd al-baqi (ed. alqamah Dr. bertempur di ghassah. malik al-shah (1207. mempertahankan perawi yang dida ifkan oleh Imam Muslim. al-tarikh. muslim b.). seperti ata b.23 Nov 1249). Beirut: Dar al-Kutub al. hizmah no 7. Sultan mesir di timur kaherah pada 1240. qadiyah al-manhaj fi sahih muslim Mu an an. najmuddin ayub b. alusul. pemilikan harta dengan harta Kontrak jual beli. the theory of contracts in Islamic law. 261 h). VA: maktabat al-mustallat. 1356 bab.ilmiyah Hal.adl an al adl an Rasul Allah (saw) Imam Muslim b. Al-Nawawi (1424/2003). jama dari al-bay . subul al-salam. cet.

arab (1420/1999). 269 Tasawwuf dari suffah. ta lil al-ahkam al-maslahah. Jama ah min kubbar al-lughawiyyin al. dari kalangan yang ma ruf dan adil dan al-majruhin. ta liq ala sahih muslim. Larus: al-Munazzamat al. Fahras al-faharis 1/185-190.abbas ahmad b. dan sangat mengasihiku dan mempercayaku untuk mengulangi pengajaran kepada jemaah.arf al-shadhi sharh sunan al-tirmidhi. al-munasib Melarang sama sekali memindah dan menjual Muhammad Anwar Shah b. umar ahmad al-rawi (ed. pintalan bulu kambing. kaherah: Maktabat al-kulliyat al-azhariyah. syarah dan tashih pada syaikh abu Ibrahim ishaq b. uthman almaghribi al-shafi i. Koleksi karya ilmiah Hj. Fayd al-bari sharh sahih al-bukhari (4 jilid) Abu al. Mu azzam shah al-kashmiri al-hindi (1292-1352). Wan Mohd Saghir Abdullah mengenai kitab melayu/jawi dalam jurnal Dewan Bahasa 1990-1991. ibn manzur. maslaha almursalah. 28-35.). penjelasan tentang ilal.Ibn al. al-ta arruf li madhhab ahl al-tasawwuf. Beirut: dar al-kutub al. Beirut: dar al-kutub al. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.attar.arabiyah li al-tarbiyah wa al-thaqafah wa al.arabi al-asasi. 741 . kitabnya mengandungi fiqh al-hadith. ali ibn sawdah al-murri al-fasi (17001795/1111-1209). Muhammad amin al-nawawi (ed. Al-mu jam al. Muhammad b. dan penerangan tentang rijal.arab. hashiyah ala sunan abi daud. (2007). hlm. Hashiyah al-tawudi ibn sawdah ala sahih al-bukhari.ilmiyah 1/3. ahmad b. fahras al-mu allifin.). Muhammad al-talib b.ilmiyah. hlm. amru shawkat. sharh al-arba in al-nawawiyah. Imam al-nawawi. masjid nabawi di Madinah (saw). abu al-fadl Jamal al-din Muhammad b. Al. Beirut: dar sadir. al-istislah (maslahat umum) al-nas (teks hukum). Mukarram al-afriqi al-misri (1990). kitab al-jami karya imam abu isa al-tirmidhi. hlm. Maslahah. 195 Suf. Wan Mohd Saghir Abdullah (1990). fahras al-kutub khanah 3/164. dan beliau merasa takjub melihat ketekunan dan kegigihanku dalam menelaah dan kelazimanku belajar dan menghindari pergaulan manusia. Muhammad al-Tawudi b. hlm.ulum. abu bakr Muhammad al-kalabadhi (1400/1980). ali al-qastalani Muhammad al-Tawudi al-maliki. lisan al.

pembeli bersetuju dengan keadaan dan kualiti barang. dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain atas dasar kerelaan. Khusus pengajian mazhab shafi i 198. Al-bukhari. Pemindahan hak milik. Tahun 1173 M. Perdagangan termasuk jual beli. dengan syarat jualan. 8/hal. yang kecil atau besar. 3. Tidak bertujuan mencari untung. Yang dipersetujui bersama dalam suatu tempoh tertentu 8/279 Jual beli. akad (ijab dan Kabul). al-Muqaddimah. maka terampun dosanya). 278. Ibn khaldun.t. Rasulullah (saw). (tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri). kontrak antara penjual dan pembeli.arabi al-asasi. cet.Ilmu tasawwuf.3 / hlm. ijab Kabul terlaksana mengesahkan jualan. orang yang berakad (al-muta aqidayn) (pembeli dan penjual) sesuatu yang diakad (al-ma qud alayh) (wang dan barang) Akad. Muhammad (t. bahasa: menukar barang dengan barang lain. sumber yang dapat membantu manusia dalam kegiatan ekonomi. kaedah tradisional jual beli dengan pertukaran barang. abd al-rahman b. landasan dan kerangka i tiqad yang dihadam oleh ahli tasawwuf dan adab yang diperhalusi dalam Uzlah (khalwat) dan pertemuan. Al-mu jam al. institusi hadith di abad keenam. Ali abd al-wahid waif (ed. tempoh pembayaran. Dr. Ibn khaldun. mewajibkan ijab kabul tanpa kecual pada mana-mana urusan. 137. (Barangsiapa yang menanggung kepayahan di petang hari kerana kerja tangannya. Rukun jual beli. ikatan kata antara penjual dan pembeli. ekonomi islam. 741. jil. Al-tabrani Ensiklopedia global jil. barang dengan wang. atabeg nuruddin mengasaskan sekolah hadis. dari ilmu syariat yang baru diperkenal dalam agama. . Fatwa ulama shafi i. Kaherah: Dar Nahdah. Melambangkan kerelaan kedua pihak Jumhur menetapkan akad tidak termasuk jualan harian pada barangan yang tidak terlalu tinggi harganya. Kerana satu keperluan. darul hadis. 3/1097 Ensiklopedia islam.).). Asalnya ialah bertafakur dan bersunyi dalam ibadah dan menyerah kepada allah dan menghindari kesenangan dunia.

Tidak tertakluk kepada batasan waktu. sentiasa bertilawah. Yusuf al-zarkashi. ahmad b. umar abu al. khinzir. talhah b. al-haj sharaf wafat pada hari ahad 17 safar 682 Hijrah. berakal. Syarat sah ijab Kabul. Berhala kerana tidak membawa manfaat. -Memberi manfaat menurut syarak. tidak mensyaratkan akad pada barang yang rendah harganya. zahir kekhusyukannya.yang zahir dan dapat diketahui secara jelas. bangkai. abd al-jabbar b. yang tidak berkeupayaan mengendalikan kewangan dan mengurus harta. bahan hiburan yang melalaikan seseorang dari mengingati allah (swt). Muhammad b. abdullah b. Menolak urusan yang menimbulkan penyesalan kepada mana-mana pihak Al-arba in fi al-ahkam. Barang yang diakad. tidak sah orang gila. salah seorang teman Imam al-nawawi (rad). dan mewakafkan kitab yang disalin dari karya imam al-nawawi di darul hadith al-ashrafiyah. anak kecil. Tidak sah menjual barang kepunyaan orang lain kecuali setelah diizinkan . Dan beliau pernah mengerjakan haji bersama Imam al-nawawi dan menziarahi kota Baitul maqdis bersamanya beberapa kali 4/164. baligh. -suci pada zatnya dan boleh disucikan. orang bodoh dan jahil tentang urusan jualan. mengharamkan arak. dianggap membazir -mampu diserahkan ketika dikehendaki. kualiti dan jenisnya. tidak disertai lafaz ta liq. mazhab shafi i. 3/284 . dan wafat pada rabiul awal 681 H di damsyik.abbas amin al-din al-ashtari al-halabi al-shafi i. 615 H. dari segi kandungan. penulis besar.Imam nawawi dan ulama mutaakhirin dari kalangan jumhur al-shafi i. Dilahirkan di halab. untuk tempoh sebulan Syarat orang yang berakad. anjing kerana dipandang najis. seperti jika bapaku orang tuaku mati maka barang ini kujual padamu. al-hijam al-aswad. besar martabatnya. sebarang perkakas dan alat permainan tidak diharuskan. dimakamkan di Nawa. Yasin b.

maka luput darinya istidlal Tarjamah al-muhaddithin. Hlm. apabila dalil disandarkan dengan ihtimal (kemungkinan). 150 orang. qudat misr. al-shafi i. Takmilah sharh al-minhaj. mu jam aludaba . lisan al-din ibn al-khatib. mencecah 300 buah karya. sharh al-majmu Sharh al-isti adhah wa al-basmalah. Shaykh dalam riwayat. hajar. abd al-ghafir al-farisi. Cet. penguasaan dalam tujuh bidang ilmu:. meninggalkan ilmu mantik 19.Mempelajari matan hadith dan nama-nama perawi Nur al-din atr (1418/1997). rijal. taqiyuddin al-fasi. hazim muhammad. ibn qani . manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. tarikh gharnatah. pengharaman melariskan barang jualan dengan sumpah Al-nawawi. Mujaddid abad ke 9. syarah setelah istikharah. hashiyah ala sharh al-bahjah Taqiyuddin al-shibli. hashiyah ala al-shifa Mu jam al-sahabat. ustadh al-wujud muhy al-din al-kafiji Mula menulis 866 H. al-zarkhashi Melazimi sheikh al-islam sharaf al-din al-manawi. yaqut al-hamawi. . disebut dalam mu jam. al-hafiz abu al-fadl b. Kaherah: Dar al-hadith Kitab al-iman. damsyik: dar al-fikr Aspek kualitatif dan kuantitatif Terjemah syarah shahih muslim (1994).). 3. abu shamah. dirujuk pada shaykh al-islam ilm al-din al-bulqini. al-thamr al-dani fi al-dhab an al-albani 1/10. imad amir (eds. isam al-shababiti. 30. Sheikh imam muslim. tarikh nisabur. 18. 220 orang 30. Kitab sahih. Abu ishaq al-huwayni. rawdatayn Al-shaikh shihab al-din al-sharimsahi. tarikh makkah.

disyarah imam abu abdullah al-maziri al-maliki (w. najm al-din abu al-salah ayyub b. al-mustasfa fi ilm al-usul Al-mutakallimin: manhaj al-tajridi. ijtihad fatwa Ahmad al-khazandar. Mazhab usul al-fiqh: mazhab mutakallimun. syeikh albani. bersandar kepada kaedah usul dalam mentafsir dan mengemukakan istinbat Ahnaf: manhaj amali: mengeluarkan kaedah usul dari penelitian terhadap masalah hukum al-burhan fi ilm al-usul. Muhammad b.uthaymin. Hassan al-banna. sheikh salih al-fauzan. Muhammad b. sayf al-din khidr b. al. al-mu tamad fi usul al-fiqh. al-kamal abu bakr b. 536). 911 H. 981. sabiq al-din b. al-suyuti Salim al-hilali. dilahirkan pada rajab 849 wafat di kediamannya di rawdat al-miqyas ketika berusia 61 tahun. al-luhaydan. imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik al-juwayni (w. ahmad al. al-nashikh himam al-din al-hammam al-khudayri al-asyuti Sharh sunan abi daud. 478).allamah badr al-din abu muhammad Mahmud b. nazir al-din Muhammad b. al-fakhr uthman b. al-burhan fi ilm al-usul. 19 jamadil awal. karya al-suyuti. nasir al-din Muhammad b. sheikh al. Ibrahim al-shaybani. pegangan yang agak radikal syed qutub.Martabat ijtihad terendah. idah al-mahsul min burhan al-usul .ayni Al-ta qibat ala al-mawdu at. Penggunaan hadith da if dalam kitab al-buyu : kajian di dalam kitab sunan al-tirmidhi. dikebumikan di hawsh qawsun di luar bab al-qirafah abd al-rahman b. ibn baz. mzhab al-ahnaf (kaedah induktif) Al-mutakallimin. al-mawdudi mengamalkan Naziah jusoh @ Muhammad. mawsu ah al-manahi al-shar iyyah murattabah ala al-abwab al-fiqhiyyah Mazhab al-ash ari.

882. al-maqdisi.uqala.(kaedah deduktif) Al-ahnaf. al-sam ani Hassan b. hadith dikeluarkan dari al-sahihayn .aziz.taqwim al-adillat fi usul al-fiqh. usul fakhr al-islam al-bazdawi. tafsir al-tabari 1/442. thabit (rad) (w. bab 3 Nur hafizah abd al. Latihan ilmiah dan disertasi dalam bidang hadith: suatu kajian di jabatan alqur an dan al-hadith Mohd ashrof zaki yaakob. shawkani. Muhammad b. Riyadh: dar al-salaf. 2. al-ajwibah al-mufidah an as ilah al-manahij al-jadidah. khalil al-rahman al-hindi al. Syaikh abdullah ibn syaikh Muhammad ibn abd al-wahhab. Khidr (saw). ibn hajar. tafsir. 674) Zad al-mustanqi fi ikhtisar al-muqni . kefahaman aqidah ulama salaf baihaqi. ibn qudamah Rawdat al. sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan dalam memahami kitabullah dengan (kitabkitab) tafsir yang telah beredar lagi muktabar. ibn hibban umdat al-ahkam.Asqalani (773-852) dan (Imam Ahmad ibn Muhammad) alQastalani (w. al-isabah.. Hadith al-wadiah dalam sahih al-bukhari dan sahih muslim: satu analisis Munir al-afham pada menyatakan syarah bulugh al-maram Sayyid abdullah al-maghribi al-ghadamsi (1310-1395/1892-1975) Sheikh rahmatullah b. al-hijawi umdat al-fiqh. 923) pada kitab Sahih al-Bukhari. alangkah terpujinya Imam al-Nawawi dalam menyusun kitab al-adhkar. kemudian. abi al-mazfar mansur b. Selanjutnya. nawawi. usul alsarkhasi Hudaybiah (628) Sheikh salih al-fauzan (1418 H). surah 18.uthmani (1226-1308/1811-1891) Kitab al-qawati . al-bukhari. Dan dalam memahami hadith dengan (kitab-kitab) syarah para Imam yang utama seperti (Ibn Hajar) al. dan Imam al-Nawawi pada kitab Sahih Muslim. Cet.

ibn abi asim Ibn hazm (384-456/ 994-1063).: bilangan Juz. kontrak balasan. gadaian Jil. hh. 1016 H) Abu mansur al-maturidi (w. ibn hajar menyebut perawi. sharh: fath al-bari. da if. 1.ilm. Al-qawa id al-muthla fi sifat allah wa asma al-husna.aqidah al-wasitiyah. abd al. ibn abbas Muhammad ibn alawi Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. 333/994) Ibn hajar. tahdhib al-tahdhib. Islamic studies. abu fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi Kitab al-sunnah. vol. bay al-inah. 3552 Anwar al-masalik ila riwayat muwatta malik. taqrib altahdhib Usul al-hadith: nukhbah al-fikr fi mustalah ahl al-athar Mudarabah. Matan al-hadith: bulugh al-maram. ali al-syibil. towards a new methodology of quranic exegesis. hukum yang ditentukan oleh ulama sahih. nuqat al. kitab al. mu awadah. murabahah. rijal: al-isabah.arus fi tawarikh al-khulafa .Bulugh al-maram. salih al. sheikh Muhammad b. 1.: juzuk nawawi banten (1813-1898) William Montgomery watt (1909-2006) Faruqi isma il Raji.uthaimin Sheikh ali b.aziz b.: jilid Bil. al-tanbih ala mukhalafah al. sukarela. no. tabarru . sharh al.aqdiyah fi fath al-bari ali al-qari (w. syarahan singkat Al-usul fi ilm al-usul. tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim.

hadith literature and the articulation of Sunni Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa ad. sahih al-bukhari: the early years of islam.Musnad. faculty of arts (kami menerima khabar dari ibrahim berkata: kami menerima khabar dari muslim) ketahuilah bahawa (riwayat) ibrahim b. Fasa 1: Kelahiran hadith (1-140 H/622-757 M) Fasa 2: Koleksi awal dan kritikan (riwayat) (140-200 H/ 757-815 M) Fasa 3: Penulisan kutub al-sittah (200-300 H/ 815-912 M) Fasa 4: Kemaraan Baghdad dan Parsi (300-400 H/ 912-1009 M) Fasa 5: Abad pengkhususan (400-480 H/ 1009-1087 M) Fasa 6: Peralihan pengaruh dan kejatuhan empayar Islam di Timur (480-600 H/ 1087-1203 M) Fasa 7: Tradisi akliah mekar di Syria (600-720 H/ 1203-1320 M) Scott C.000 ke 40. riwayat yang sepatutnya (ditulis) ialah: kami menerima khabar dari ibrahim dari muslim. Constructive Critics. usia 77 tahun. 10/393 . Leiden: E. mengandungi 30. Ibn Ma in and Ibn Hanbal. Asas dalam hujah fiqh dan ilmu yang lain.000 hadith berkaitan sunnah Rasulullah (saw). Muhammad abduh (1849-1905) mawlana muslih al-din al-lari al-lari's (979/1571) 1979. Pandangan al-hafiz al-dhahabi tentang perkembangan pengajian hadith pada 7 abad yang pertama. sufyan dalam kitab ini terputus (kerana) beliau (sebenarnya) tidak mendengar dari muslim. Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal.J. Lucas (2004). Brill. ali ibn abi talib (rad) (600-661 H) Muhammad asad. dari kabilah bakr ibn wa il (164-241/ 780855).

yafi'i. tadhkirat al-huffaz. 589) jihad menentang puak salibiyyah. 3/283.membandingkan naskhah kitab sahih (malik dari muhammad) berkata qadi iyad: dalam naskhah lain disebut (malik dari nafi' dari muhammad). ibn imad 5/345. alsubki. justeru riwayat naskhah (lain) ini ralat. 648-923) al-zahir al-bundaqdari (w. khulasat al-ahkam fi muhimmat al-sunan wa qawaid al-islam. mir'at al-jinan. al-isnawi 2/286. hizam menetap di nawa. 2/153. memberi bai'ah kepada al-mustansir alabbasi. mengangkat tangan selepas ruku' dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadith tentang mengangkat kedua tangan dari lebih tiga puluh orang sahabat. 13/278. husayn isma'il aljamal (ed. 541).kitab al-buyu' 10/393 al-nawawi (1418/1997). tabaqat al-shafiiyah al-kubra.kerana dalam sanad kitab ini tidak dinyatakan (nama) nafi'. tabaqat al-shafiiyah. 11. dan telah saya jelaskannya dalam kitab sharh almuhadhdhab (3/337-344) hal. dhayl mir'at al-zaman. perjuangannya diteruskan oleh al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay (w. 8/149. al-zirkili. 8/395. 1 hal. al-dhahabi. al-nu'aymi 1/24. 353. 689). 4/147. al-bidayah wa al-nihayah. membebaskan kota al-ladhiqiyah dari penaklukan perancis pada 686 H imad al-din zanki (w. nur al-din zanki (w. tabaqat ibn qadi syuhbah. yunayni. salahuddin al-ayyubi (w. dan tidak juga disebut (nama) nafi' dalam riwayat muwatta'. juz. Beirut: Mu'assasah al-risalah. al-bukhari. 569) sakhawi. ibn kathir. pembukaan baitul maqdis pada 583 H. perubahan kuasa dalam wilayah islam pemindahan dari dawlah al-ayyubiyah kepada mamluk (p.al-daris fi tarikh al-madaris. 4/182 . al-a'lam.). dan penambahan diterima dari riwayat thiqat kitab mawadi' al-solat. tarjamah imam nawawi. shadharat al-dhahab. 676) mengiktiraf khalifah abbasiyah. 3.

ibn taimiyah hlm.bertemu khatib dan imam jami al-umawi. qudamah al-maqdisi al-salihi al-hanbali (687). dari shaikh abu ishaq ibrahim b. mendengar darinya para huffaz. al-hafiz diya' al-din. 'amal al-yawm wa al-laylah. zubayr b. 36 tuhfat al-talibin. 1/265 pertikai al-wasit.4/1447. yang mewakafkan hibbatullah b. abd al-malik al-rub'i aldimashqi. yusuf b. 'abd al-rahman b. sakhawi. sheikh jamal al-din abd al-kafi b. muhammad b. 'abd al-da'im b. telah meriwayatkan lebih dari 60 hadith. 8 al-rawahiyah. 5/166. diya' ibn al-firkah. saad b. 668). tadhkirat al-huffaz. alwafi bi al-wafayat 6/87 khulasat al-ahkam. bakkar. 19. musnid al-syam wa muhaddithuha. rawahah. dan al-jam' bayna al-sahihayn. 668). 663). ni'mat b. ibn daqiq al-'id. 18. al-jami' li akhlaq al-rawi wa adab alsami'. al-nawawi. al-dhahabi. syarah muslim dan bukhari. muhammad b. al-mundhiri. hasan abu al-baqa' al-dimashqi (w. 507 mengambil fiqh al-hadith. shadharat al-dhahab. muhammad b. syeikh al-islam ibn taimiyah (rad) berkata: saya belum pernah melihat seseorang yang sepertinya mula menulis 660 h. abd al-wahid b. tak terlindung dari sesiapa allah inayah . tabaqat. ahmad b. oleh al-humaydi. sakhawi. ibn sinni membaca kitab al-kamal fi asma' al-rijal oleh al-hafiz 'abd al-ghani al-maqdisi dengan al-hafiz khalid b. dari syeikh imam al-nawawi (rad) yang paling penting dan utama. meriwayat darinya. ahmad b. ibrahim b. al-muhaddith abu al-abbas ahmad b. mendengar kitab al-ansab. al-daris. khatib al-baghdadi. ibrahim. isa al-muradi al-andalusi al-misri al-dimashqi (w. ke halaqah shaikh abd al-rahman b. tabaqat al-huffaz. al-suyuti. 6-7. taj al-din al-subki. 5/326. ulama hanbali (w.

lantaran ia menjelaskan sunnah sebaik-baik makhluk dan semulia-mulia insan dari umat terdahulu dan kemudian (saw).manuskrip kitab sharah muslim nawawi diperoleh di pelbagai negeri. 'abd al-rahim b. ibrahim b. al-bidayah wa al-nihayah. maka sesungguhnya ilmu hadith adalah dari seafdal jalan untuk menghampirkan diri kepada tuhan penguasa alam. dinisbahkan kepadanya al-minhaji. yang dikenali sebagai ibn al-salah. 536). abu al-qasim al-rafi'i (w. tiada tulisan dalam madhhab yang menyamai ketinggian uslub dan kecanggihan gaya sepertinya. dan kekhususan ini tidak saya ketahui selain padanya kanz al-raghibin. al-dhahabi. satu jilid . 623) al-sakhawi. 463) hlm. dan bagaimana tidak. khatib al-baghdadi (w. 'abd al-rahman. ibn kathir. iyad (w. 476). 864) 'umar b. 544) al-isyarat ila bayan al-asma' al-mubhamat. dan kitab ini. syarah yang menghasilkan kupasan terbaik dan cemerlang. mukhtasar al-muharrar. yusuf (w. adapun selanjutnya. raslan al-bulqini (w. ahmad al-mahalli (w. al-asma' al-mubhamat fi al-anba' al-muhkamah. sharh al-muhadhdhab. al-sakhawi. 5 jilid ibrahim b. jalal al-din muhammad b. ringkasan. abi amru 'uthman b. maziri (w. 'ali b. adalah ringkasan kepada kitab al-irshad yang saya rumuskan dari kitab ulum al-hadith oleh al-shaykh al-imam al-hafiz almutqin al-muhaqqiq. 805) syarah rub' al-kharaj. 790) syarah sebahagian. 13/278 minhaj al-talibin. al-badr b. 9 al-taqrib wa al-taysir fi ma'rifat sunan al-bashir al-nadhir. jama'ah (w. abu ishaq al-shirazi.

imam 'abd al-haq al-ishbili. menghimpunkan sekitar 180 tarjamah bagi ulama al-shafii yang masyhur hlm. ali al-zar'i al-hasan b. al-jazri (w. tarikh ibn al-ghardi 1/55 tab'ah al-khaniji ibn al-'attar. 84. mukhtasar tabaqat ibn salah. 628).733) ghayah al-nihayah fi tabaqat al-qurra' 1/65 syair dari sebahagian rakan yang mengasihinya amru b. al-naqd menurut istilah al-muhaddithin: memperhalusi riwayat dan menilai khabar dan menjelaskan kelemahan dan kekuatan riwayat yang disampaikan untuk dikeluarkan hukum terhadap hadith abu ja'far al-'uqayli al-hafiz al-maghribi abu al-hasan b.umar b. 350). 12 khulasat al-ahkam. 804) tuhfat al-muhtaj ila adillat al-minhaj al-tibyan fi adab hamalat al-quran. kitab tarikh al-muhaddithin. al-sakhawi. muhammad b. al-qattan al-kattami al-fasi (w. jazam al-sadafi al-muntajali (w. sidqah al-mawsili syair dari kalangan al-muhaqqiqin al-fadil abu abdullah al-andalusi al-nukat: kupasan singkat . 'ali b. al-mulaqqan (w. 26. al-darir al-wasiti al-mulaqqab bi al-halal. dan eligi untuknya abu al-'abbas ahmad b. kitab al-ahkam al-syar'iyah. dari maghribi mengutamakan siyaq imam muslim ahmad b. sa'id b. 27. abu al-khayr muhammad b. bayan al-wahm wa al-iham alwaqi'in fi kitab al-ahkam.

aqidah. wasit. dan huruf shin berbaris atas. tabi'in dari tabi'in 10/426 sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat maka diharuskan menyebut sebahagian nama tanpa menyebut nama yang lain suyuti.dan beliau ialah bushair b. dan sin tanpa tanda titik. dan maksud dengan rumah: penempatan (kediaman) 10/426 (bushair b. adapun yasar: maka dengan huruf ya' bertitik dua di bawah. yasar al-madani al-ansari mawla kepada kabilah al-harithi 10/426 berkata azhari: orang arab berkata: aku menjual: bermakna: aku menjual apa yang kupunyai dan miliki. kitab al-buyu' 10/393 isnad semuanya rijal madinah 10/427 riwayat sahabat dari sahabat.penjelasan tentang kabilah dan perkataannya (dari ahli rumahnya) yakni: dari kalangan bani harithah. 400 kali derivation of legal rulings based on the classical juristic methodologies of traditional commentary. yasar) adapun bushair maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. 52. ughat arabiyah fasihah ajmiah istilahat syariah alfaz fiqhiyyah Ibn al-Salah al-Nukat 'ala Ibn salah tafwid al ma'na to higher source abu ja'far al-tahawi (239/853-321/933) authored sharh mushkil al athar. .

ali al-jassas al-razi (305-370/917-980) the author of ahkam al-quran. whereby shirk refers to the worship of idols and other created beings. tadrib al-rawi: shaykh al -islam said (ibn hajar): what nawawi mentioned in his sahih is based on the perspective of the majority (al-akhtarin) as for that of the verifying authorities (al-muhaqqiqun) then no. for the verying authorities with ibn salah nawawi. yahya al-muzani (264/878) subki (771/1370) isnawi (772/1371) shafii (204/820) abu al-qasim al-Rafi'i (624/1227) ghazali (505/1111) abd rahman al-qazwini (669-739/1268-1338). ismail b. and kufr may have a more general meaning than shirk . sharh muslim 2/71 kufr and shirk may carry the same meaning which is disbelief in allah. may he be exalted. al-suyuti berbeza. ibn kathir. 32 dalam keduanya kritik dari sudut matan dan sanad.ikhtilaf al-ulama. or they may be used separately. 100 muslim. ibn salah. abu abdullah ibn al humam (790-861/1388-1457) tatabbu'al-daraqutni argue daif 78 hadith bukhari. as the kuffar of quraisy did. .al-tahrir fi usul al-fiqh. al-suyuti. abridged by abu bakr ahmad b. whilst also acknowledging allah.

w. hari kiamat pasti datang tanpa keraguan. Qadhi Husain telah menukilkan bahawa secara mutlak di sisi ulama Syafi'i. Telah warid dengannya hadits Junjungan Nabi s. tanpa ada yang mempertikaikannya atau menolaknya. di mana dalam mazhab Syafi'i ianya adalah sesuatu yang dihukumkan sebagai sunnat atau mustahab. kebangkitan itu benar.al-mazhab.. Dan mustahab hukumnya mentalqinkan mayyit setelah dikebumi. khalifa b. Syaikh Nashr al-Maqdisi dalam kitabnya "at-Tahdzib" dan selain mereka. Dan adapun hadits yang datang mengenai hukum talqin ini adalah dhoif.a. menulis dalam kitab "Raudhatuth Tholibiin" seperti berikut (lihat gambar1): . membaca talqin ini adalah mustahab . iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Rab. Dan amalan ini telah diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ini sejak awal kemasukan Islam lagi. ka'bah sebagai qiblat dan kaum mukminin sebagai saudara". umar al-washtati al-ubbi (1424 al-majmu' disempurnakan dalam hadith sahih. al-Quran sebagai panutan. Imam an-Nawawi rhm. Selanjutnya Imam an-Nawawi meneruskan lagi (lihat gambar2): Inilah talqin yang dihukumkan mustahab oleh perhimpunan daripada sahabat kami (yakni para ulama asy-Syafi'iyyah). akan tetapi hadits-hadits (dhoif) berkaitan keutamaan (fadhoil) adalah . Shohibut Tatimmah. Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad s. Maka dikatakan: "Wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. neraka itu benar. Sesungguhnya syurga itu benar. ikmal al-ikmal. dan Allah akan membangkitkan sesiapa sahaja dari kubur. daif.w.Raudhatuth Tholibin. ingatlah dengan apa yang atasnya engkau keluar meninggalkan dunia. hasan. sebagai nabi.. al-majmu' 1/47 Talqin .muhammad b. antara mereka adalah al-Qadhi Husain. maka sewajarnya berlapang dadalah kerana ianya termasuk dalam bab khilafiyyah pada furu'.a. Maka kenapa kini amalan sebegini dijadikan sasaran untuk menghukum orang lain sebagai pelaku bid'ah yang tidak mengikuti sunnah? Jika pun tidak mahu bertalqin. Amalan membaca talqin setelah mayat dikebumikan adalah satu amalan yang diterima sebagai sunnat atau mustahab dalam mazhab Syafi'i.

seperti hadits : "Mohonlah kepada Allah baginya (yakni bagi si mati) akan ketetapan (yakni ketetapan dalam menjawab fitnah kubur). dan adapun anak kecil yang belum baligh dan seumpamanya. . Dan telah diperkukuhkan hadits mengenai talqin ini dengan kesaksian beberapa hadits yang shohih." dan wasiat Sayyidina 'Amr bin al-'Aash: "Berdirilah kamu di sisi kuburku (walaupun hanya) selama kadar menyembelih seekor sembelihan dan membahagi-bahagi dagingnya. Ia menghuraikan pemikiran dan sumbangannya dalam membahaskan kefahaman usul al-riwayah dan aldirayah dan mengangkat dan memartabat tradisi hadith dan warisan akliah di zamannya.tidak mengapa untuk diamalkan di sisi ahli ilmu daripada kalangan muhadditsin dan selain mereka." SUMBANGAN DI BIDANG HADITH Bab ini membincangkan sumbangan dan peranan Imam al-Nawawi dalam memperjuangkan ilmu hadith. al-Sakhawi dalam perbahasan dan penelitian hadith dan syarah. sehingga aku dapat merasakan ketenangan dengan kalian dan aku mengetahui dengan apa akan aku kembalikan utusan-utusan Tuhanku (yakni Munkar dan Nakir)". Sentiasalah penduduk Kota Syam beramal dengan amalan talqin ini sejak zaman permulaan Islam lagi. Ibn al-Salah. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya. al-Suyuti. Imam al-Rafi i. Ia turut merakamkan sumbangannya dalam membangunkan metodologi syarah dan menggariskan manhaj hukum yang ideal dan berkesan. maka tidaklah ditalqinkan. Maka berkata para sahabat kami (yakni ulama Syafi'i): " Dan duduklah orang yang membaca talqin itu di sisi kepala kuburan si mati. iaitu zaman di mana orangorangnya dijadikan ikutan. Bab ini turut membandingkan hujah dan pandangan yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama hadith yang lain seperti Qadi Iyad.

Dan induk dari cabang kebaikan dan puncak peribadatan. Ia memperlihatkan keupayaannya mengesan sanad. Kitab ini memperlihatkan kefahaman Imam tentang hadith-hadith hukum dan ketelitiannya dalam menyatakan pandangan. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam Kitab ini turut dinamakan sebagai al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam. Ia membincangkan hukum dan amalan sunnah secara syumul. Beliau menegaskan: Adapun kesibukan dalam mencari ilmu adalah seafdal pendekatan (taqarrub) dan setinggi ketaatan. mengupas hadith dan memetik faedah hukum bersandarkan dalil fiqh dan mentarjih pandangan dan amalan yang sahih dengan merujuk kepada keterangan nas dan pendapat mazhab. 2. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. 3. dan membahas hukum berdasarkan petunjuk nas dan syariat. Sumbangan di bidang Hadith al-Riwayah Penulisan di bidang hadith (al-Riwayah) Karya Hadith (riwayah) 2.2. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi yang terpilih dan sahih.1. 2. Pengajian Hadith Tradisi hadith dan pengajian ilmunya merupakan kesinambungan dari perjuangan mengangkat dan memartabat idealisme hadith dan fiqh yang mendasar. Dan yang paling utama untuk dihabiskan waktu dengannya.1. Ia membicarakan hadith-hadith hukum yang dipandang sahih dan disepakati autoritinya secara mutawatir. Imam al-Nawawi mengungkapkan kemuliaan ilmu hadith dalam khutbah syarah yang dikemukakan terhadap kitab Sahih Muslim mperjuangkan paling afdal. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke Bab al-Zakat. Kitab ini turut menggarap permasalahan asas dalam ilmu fiqh Matn al-Arba in al-Nawawiyyah Fath al-Mubin li Syarh al-Arba in oleh Ibn Hajar al-Haithami . Ia mengemukakan hujah fiqh yang dirumuskan dari pandangan mazhab ahl sunnah wa aljamaah dan tafsiran Imam al-Syafi i terhadap hadith-hadith gharib dan mukhtalaf. 2. 2.

Dalam kitab al-fitan wa al-malahim dimuatkan hadith-hadith akhir zaman yang memberikan kupasan panjang tentang sifat-sifat syurga dan nikmatnya serta azab neraka yang dijanjikan untuk golongan kafir dan munafik di akhirat.3.Allamah Muhammad Allan al-Siddiqi al-Makki 2. persoalan iman. Kitab ini telah dikaji dan dikupas oleh sarjana Islam sepanjang zaman. mahakarya agung yang dikarang oleh Imam al-Hafidh Ibn Hajar al. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin oleh al. Imam al-Nawawi hanya sempat menulis sebahagian dari syarah Sahih al-Bukhari sehingga . Mustaffa Bugha 3. keutamaan niat.1. Ia diakhiri dengan kitab al-istighfar yang memuatkan hadith-hadith sahih yang menyeru pada amalan Islam yang berteraskan penghayatan dan pengukuhan akhlak dan ruh Islam. perbahasan hukum dan syariat. Riyad al-Salihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin Kitab ini cukup terkenal di kalangan Ulama hadith khususnya di Nusantara. Syeikh al-Uthaimin 3.Asqalani pada abad kesembilan. zakat dan haji dan ketinggian nilai zikir dan wirid.dan hadith dan mengkaji hukum-hukum Islam secara ringkas. Hadith-hadith yang dinyatakan telah disepakati kesahihannya kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana didapati bersumber dari kitab hadith yang daif . antaranya: 2. Ia merupakan antara syarah Sahih al-Bukhari yang terbaik sebelum kelahiran Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. penekanan pada sudut kerohanian dan kepentingan ibadat solat. Syarh al-Bukhari (al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarah hadith yang terunggul di abad ketujuh. Perbincangan hadith tertumpu pada perbahasan ilmu dan adab. Ia turut diterjemah ke pelbagai bahasa utama dunia. Ia meneroka dan menggali sepenuhnya khazanah hadith sahih yang termuat dalam kitab al-Jami al-Sahih. Ia merupakan antara kitab hadith yang terunggul di bidang hukum dan merupakan rujukan terpenting dalam perbahasan fiqh al-muqaran dan telah dikupas dan disyarah oleh ramai sarjana Muslim. Ia diusahakan bagi memperjuang dan merintis usaha ke arah memperhebat dan memperkasa bidang syarah hadith alsyarif. puasa. tumpuan pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. Antara syarah yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Nuzhat al-Muttaqin Syarh Riyad al-Salihin oleh Dr. Sumbangan di bidang Hadith al-Dirayah Karya dalam bidang syarah hadith 3. Ulama-Ulama mutakhir turut melakukan penelitian dan mengemukakan syarahan menerusi pendekatan moden yang lebih realistik dan ringkas.

2.386) dalam I lam al-Sunan. sirah dan akhlak. Kitab Ikmal al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Qadi Iyad dan kitab Siyanah Sahih Muslim Min al-Ikhlal wa Khulul oleh Ibn Salah. Beliau berusaha mengembangkan kefahaman hadith dengan rumusan hujah dan dalil akliah dan ijtihad yang dapat menyegar dan memantap kefahaman hukum dan nas.672) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab al-Jami al-Sahih. mengeluarkan hukum.449) dalam Syarh Sahih al-Bukhari dan Muhammad bin Sa id bin Yahya al-Dubaisi al-Wasiti (w. Beliau turut menghuraikan maksud dan kefahaman fiqh dari tajuk yang diilhamkan pada setiap bab dan kitab oleh Imam al-Bukhari. Syarh Sahih Muslim Kitab ini dinamakan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj atau Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat al-Muhaqqiqin. Beliau turut membincangkan pendekatan Imam al-Bukhari dalam menyusun Kitab al-Sahih. Beliau mengemukakan huraian hukum secara jelas berdasarkan kehendak nas dan syariat. 3. Syarahannya memperlihatkan keupayaan dan daya pemikiran yang tinggi dalam mentarjih dalil. teologi. menyaring perawi dan memilih hadith-hadith yang diyakini sahih dan mutawatir untuk dimuatkan dalam kitab al-Jami al-Sahih. Ia menghuraikan hikmah dan hemah dalam setiap ungkapan nas dan mengupas pandangan dan pemikiran Ulama dalam perbincangan hukum dan fiqh. mengemukakan pandangan mazhab. Ia mengumpulkan pandangan menyeluruh Ulama hadith yang mensyarah Kitab Sahih dan mengemukakan perbahasan dengan paduan kepakaran dan makrifat hadith yang jelas. Beliau membuat analisa khusus tentang hukum dan maksud hadith berdasarkan kefahaman terhadap dalil dan maqasid syarak. siasah. Ia menyingkap kupasan dan huraian Ulama yang dibentangkan dalam kitab syarah seperti Kitab al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Maziri. mengupas dan mentafsir al-Quran dan hadith dan membawa faedah fiqh dari huraian hadith al-sahih. Ia menyampaikan maksud hadith secara terperinci dengan kupasan yang menjangkau perbahasan aqidah. meneliti dan mengkaji manhajnya dalam mengelas dan membahagikan hadith. Beliau turut menjawab kritikan . Beliau membuat rumusan dari pandangan dan idea yang dikemukakan secara halus dan kritis. (Sabda Nabi Sallallah Alaih wa Sallam Agama itu Nasihat) Beliau membincangkan pandangan dan pemikiran Ulama hadith yang telah menyumbang dalam mengupas Kitab Sahih seperti Imam al-Khattabi (w. Ibn Battal (w. tasawwuf.ke bab: Qaul Al-Nabiyy Sallallah Alaih wa Sallam Al-Din al-Nasihat. mengistinbat nas dan memperkuat hujah dengan mengutarakan dalil dan ijtihad akliah. Beliau turut meneliti jalur periwayatan hadith dan kaedah pemilihan perawi oleh Imam Muslim. Perbahasan tertumpu pada huraian teks dan syarahan nas dengan penelaahan mendalam terhadap hukum fiqh dan maqasid Islam. Beliau menjelaskan maksud hadith dengan mengungkapkan tafsiran dari pengalaman Rasul (saw) dan para Sahabat (rad) dan berusaha memahami latar belakang yang membawa kepada pengujaran dan pengungkapan sesebuah hadith. Ia merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. ibadat. Ia menghurai dan mensyarah hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. fiqh. tawarikh.

Beliau telah memberikan huraian yang jelas terhadap hadith dengan syarahan yang syumul dan mendalam. Beliau memberikan definisi dan pengertian istilah-istilah hadith secara jelas berdasarkan kefahaman bahasa dan lafaz asli Arab Quraisy. 6. 4. 7. Al-Imla Ala Hadith al. 5. Mukhtasar al-Tirmizi Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Syamah fi al-Basmalah Kitab al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyyah Karya dalam ilmu hadith 3. Syarahannya memperlihatkan kemantapan ilmu dan keupayaan ijtihad dan kehandalan serta keluasan ilmunya yang luar biasa dan menakjubkan dengan daya penguasaan dan kefahaman yang tinggi dalam ilmu hadith. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat 3. Beliau sentiasa menekankan keperluan memahami situasi dan sebab pengujaran hadith. Beliau mentakwil hadith-hadith musykil dengan kekuatan ijtihad dan kebijaksanaan mentarjih pandangan mazhab. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khair al-Khala iq Al-Irshad fi Ulum al-Hadith . 8. Syarahan dan kupasan hadith yang dikemukakan menzahirkan keupayaaan dan kecekapannya dalam mengupas dan mengulas nas. Beliau berusaha menyelami dasar dan inti perbahasan hadith dan membincangkan maksud dan pengertiannya dari rumusan pandangan dan fatwa Ulama dan fuqaha mazhab. Syarahannya dirujuk kepada pandangan Ulama yang pakar dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah dan ilmu sirah.4.A mal Bi al-Niyyat (menjelaskan isnad hadith Innama al-'Amal bi alNiyyat) 3.3.yang dibangkitkan oleh Imam al-Dar al-Qutni terhadap hadith-hadith mursal dalam Sahih Muslim dan kewibawaan rijal Imam Muslim. Ia memperlihatkan kepakaran dan kejaguhannya dalam mensyarah dan mentafsir nas. Ringkasannya berjudul Ma Tamassu Ilaih Hajat al-Qari li Sahih al-Imam al-Bukhari 1. Syarh Sunan Abi Daud atau dikenali sebagai al-Ijaz (ditulis hingga pertengahan Bab al-Wudu') 2.

Aku maksudkan ke arifan tentang matannya. menjelaskan matan. mu addal. 1. Al-Taqrib wa al-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad PEMIKIRAN HADITH Bab ini membincangkan pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam penulisan hadith dan fiqh yang dihasilkan.3. yang sahih. Makrifat Sanad Imam al-Nawawi memandang tinggi martabat dan kedudukan isnad. Bab ini turut menghuraikan kerangka pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dan perkaitannya dengan hukum dan athar al-sahabat (rad) dan tabi in (rah). mursal dan munqati nya. Keagungan Ilmu Hadith 3. maqlub. Allah (swt) telah menganugerahkan umat ini dengan kemuliaan isnad. Ia mengetengahkan hujah dan kekuatan dalil yang disandarkan dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Takrif isnad yang dikemukakannya memperlihatkan kefahaman yang jitu dan mendalam tentang definisi dan hakikat isnad. yang mudarraj. yang muttasil. gharib dan aziznya. masyhur. hasan. Menurutnya. yang tunggal dan makrufnya. Beliau menjelaskan: . yang khas dan amnya. mentarjih dalil. dan membahaskan sanad dan rijal al-hadith.Makrifat hadith Imam al-Nawawi berpandangan bahawa ilmu yang terpenting dan paling perlu dikaji ialah ilmu hadith. nasikh dan mansukhnya. mutawatir dan ahadnya. mu allal dan maudu nya. yang mujmal. dan da ifnya. mubayyin dan mukhtalafnya dan lain-lain lagi yang mashyur.5. Beliau menegaskan: Dan antara cabang ilmu yang terpenting ialah pengetahuan dan makrifat tentang hadith Nabawi. 2. yang syaz. Ia mengetengahkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam menghuraikan kefahaman usul al-hadith dan membahaskan uslub syarah yang diketengahkan dalam membincangkan hukum.

generasi selepasnya. Riwayat dari penasakh hadith 4.13.Dan yang kumaksudkan tentang ilmu isnad ialah makrifat tentang rijal hadith dan sifat lahirnya yang zahir dan masyhur. Dan mengenal riwayat yang bercanggah pada sanad dan matan.12. Takrif al-Munqati 4. dan makrifat tentang tadlis dan al-mudallis. hukum penambahan rawi yang thiqat dan mengetahui dan mendalami sirah para Sahabat dan Tabi in. Pengurniaan ijazah dan pengiktirafan khusus untuk meriwayat hadith 4.9.1.5.2. Hukum dan martabat hadith sahih 4.9. Hadith yang dibawa oleh hamba dan wanita 4. nasab.3.16. mengetahui secara terperinci tentang nama.2.11.7. mawquf.1. dan riwayat dari jalan iktibar dan mutaba at.15. Riwayat dari pendusta 4.3.14.9. Hadith yang disampaikan dari perawi adil yang tidak dikenali namanya 4.4. Ijtihad Imam al-Nawawi dalam ilmu hadith 4.9. Hukum meriwayatkan hadith dari al-mustamli (pembaca hadith bagi pihak Syeikh) 4. Penulisan hadith secara sam i 4.6.10.8. Kelayakan Ulama khalaf untuk menghukum hadith 4. maqtu . mengetahui kedudukan hadith yang muttasil. Perbahasan kitab Makrifat Ulum al-Hadith oleh Ibn Salah 4. Riwayat dari perawi majhul 4. marfu . Hukum perkataan Sahabat: Kami berkata atau melakukan demikian 4. Kesyumulan hadith sahih dalam Kitab al-Sahihayn 4. Khabar dari si Fulan yang tidak diketahui nama dan peribadinya 4. generasi selepas Tabi in. dan munqati . dan yang datang selepasnya . kewafatan dan sifatsifat lainnya. yang mursal. 4. Mendengar hadith di balik hijab 4. Hukum (matan) hadith yang terpisah . Hukum ziyadah al-thiqat 4. Hukum hadith yang tidak diputuskan oleh Imam Abu Daud 4. keturunan.

Beliau turut menyampaikan pandangan dan ijtihadnya dalam memutuskan hukum berdasarkan hujah dan dalil qiyas. Ia mengupas kefahaman hadith dengan hujah yang kukuh yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Beliau telah menggariskan metode penulisan dan perbahasan hadith yang berkesan yang menzahirkan kekuatan dan kefahaman nas yang mendalam yang diperkuat dengan hujah fiqh dan kekuatan ijtihad. Syarahanya menggarap pemikiran mazhab fiqh al-Syafi i dan hujah nas yang berkesan. Ia menjelaskan pengertian hadith dan fiqh yang tepat bersandarkan dalil fiqh dan qiyas.4. Bab ini turut mengungkapkan kekuatan idea dan kecanggihan manhaj yang dizahirkan oleh Imam alNawawi dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Kefahaman hadith yang meluas dengan kebolehan mengungkapkan maksud yang jauh dan lebih tersirat 2. Pentafsiran dan pentakwilan hadith . Syarahannya merangkul pemikiran fiqh dan mazhab dan menerapkan manhaj yang ideal dalam perbahasan dan pentafsiran nas. Beliau memperjuangkan kefahaman hadith yang syumul dan memberikan kupasan terperinci terhadap hadith-hadith musykil dan gharib berasaskan pendapat Ulama dan Fuqaha mazhab. Beliau turut membincangkan hadith-hadith yang menyentuh persoalan aqidah berdasarkan kefahaman dan pandangan mazhab al-Asy ari.17. Beliau berasaskan pandangan syarak dan pedoman mazhab fiqh ahl sunnah wa al-jamaah. Hukum penukaran lafaz Nabi (saw) kepada Rasul (saw) FIQH AL-HADITH Bab ini membincangkan kaedah kupasan dan huraian hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam karya-karya hadith dan fiqhnya. Ia memuatkan penjelasan dan penelitian hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah fiqh yang berkesan. Kitabnya menggariskan kerangka syarah yang ideal dan membentangkan hujah yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Penzahiran maksud nas Ia turut membandingkan pandangan Ulama dan fuqaha mazhab dalam perbahasan nas. ahli hadith dan kefahaman nas. Beliau turut mengutip pandangan dan hujah yang digarap dari kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. 1. Ia turut menjelaskan pengaruh pemikiran Ibn Salah dan Qadi Iyad terhadap Imam al-Nawawi dalam bidang syarah hadith. dan mantap dan mendasar mengungkapkan maksud hadith 3. pengaruhnya terhadap Ulama khalaf Karya-karya hadithnya menzahirkan kefahaman fiqh yang mendalam.

Kritik matan 3. Penilaian hadith dan pembahagiannya kepada sahih dan daif . 2. Ia mengupas kaedah yang digunakan dalam mentajrih dan menta dil perawi dan membahaskan sumbangannya dalam menghuraikan ulum al-rijal dan kepakarannya dalam menilai dan mentarjih ikhtilaf dan mengemukakan kupasan hadith dan kefahaman matan yang tuntas. Penyatuan nas 7. Mereka merupakan periwayat hadith yang memakmurkan syiar Islam dalam setiap abad. Bab ini turut menghuraikan pendirian Imam al-Nawawi terhadap riwayat yang diketengahkan dalam Kutub Hadith al-Sittah dan al-tisah.4. para du at dan pejuang sunnah adalah generasi terbaik dalam setiap zaman yang lebih afdal untuk dimuliakan kerana mereka memperjuangkan hadith dan tradisi kajian yang meluas dan penyambung rantaian sanad. Pengertian nas dari sudut majaz 5. Ia turut menzahirkan pandangannya tentang rijal al-hadith yang membentangkan hujah yang dikemukakan dalam membahaskan kekuatan riwayat dan isnad. Mengemukakan pendapat perawi PERBAHASAN RIWAYAT DAN RIJAL AL-HADITH Bab ini membahaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang persoalan isnad dan riwayat dan membincangkan pandangannya dalam mempertahan keabsahan riwayat yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadith yang muktabar. Syaraf ahl al-Hadith Menurut Imam al-Nawawi. 1. Mereka mengkaji ilmu sirah dan tabaqat muhaddithin dan menyaring riwayat dan meneliti matan dan menyambung tradisi dalam menilai dan membezakan nas. Mentarjih maksud hadith yang umum 6.

Ia memperlihatkan secara jelas kaedah huraian dan kupasan hadith yang dikemukakan dan menzahirkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membahas dan menghuraikan nas. Ia membincangkan pemikiran hadith yang mendasar yang merangkul perbahasan riwayat dan penelitian isnad. syarah dan membahaskan mengangkat Buku ini turut mengemukakan perbandingan antara manhaj yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran Ulama hadith yang lain dalam menghuraikan hadith. fiqh. Ia membincangkan kefahaman dalil yang dikemukakan dan pemikiran yang dilontarkan dalam perbahasan nas. hadith. fiqh. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmË (Latihan Ilmiah. syariah dan akhlaq. tasawwuf dan mazhab. menghuraikan lafaz dan mengithbat pandangan mazhab. Ia membahaskan kaedah syarah yang dibentangkan dan meneliti keupayaannya dalam merumus dan mentarjih pandangan dan meleraikan kekhilafan hukum dan perbedaan mazhab. Sharh al-Bukhari. Akademi Pengajian Islam. Istilah muhaddithin KUPASAN HADITH Bab ini mengetengahkan kupasan dan syarahan hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab-kitab hadithnya yang masyhur seperti Riyad al-Salihin. Kupasannya turut menyentuh kefahaman aqidah. al-Irshad. Menilai perawi 6. Ia dalam hadith. Beliau telah mengungkapkan kefahaman hadith yang ideal yang diperkukuh dengan hujah dan ide yang rajih dan persuasif. Ia menzahirkan pandangan dan pemikirannya dalam ilmu hadith dan penulisan yang dihasilkan yang telah mengangkat dan memartabat pemikiran hadith. kalam. . al-Adhkar. Universiti Malaya. memperjuangkan Penulisannya dalam menghasilkan kitab-kitab hadith yang besar. al-Arba in.4. Rujukan Ahmad Shahir Jiri (2002). Kuala Lumpur). lughah.Ia turut dan yang berkesan. fiqh. Ia turut meneliti kekuatan hujah dan keberkesanan dalil yang dikemukakan dan membincangkan kaedah tarjih yang digariskan dalam mentafsirkan hadith. membahaskan manhaj penulisan yang diketengahkan dalam perbahasan hadith yang dibentangkan. al-Taqrib. Sanad hadith 5. kalam dan lughah. Ia dalam karya-karyanya yang mengemukakan huraian hadith yang cukup jitu dan mendalam yang ideal dan berkesan. mengupas yang dilakarkan yang berkesan Sharh Sahih Muslim. Khulasah al-Ahkam. al-Minhaj al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj dan sebagainya.

Beirut: Dar al-Qalam. __________________ (1972). Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉm al-NawawÊ. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa al-Fuqaha . Awaidah. Abu al. Al-Qurtubi. Muhyi al-Din Dib Mastu (eds. Umar b. Al-Fadhil Syeikh KhalÊl al-Maiys (ed. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Al-NawawÊ. Al-Suyuti. 2006). Baidawi. Lubnan: Dar al-Imam. Translated with an Introduction and Commmetary. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Kamil Muhammad (1995). Hashim (1985). 7 j. Madinah al-Munawwarah: alMaktabah al. Al-SakhÉwÊ. Al-Qarni. .Adhbu al-RÉwi fi Tarjamat QuÏbi alAuliy É al-NawawÊ.Ilmiah. Syarah Riyadus Salihin. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. (1993) Syarh ØaÍÊÍ Muslim. Al-Manhal al. Surabaya: Pustaka Salam. Muhammad (1990). Beirut: Dar al-Kutub al.). Jalal al-Din (1989).Ilmiah.). Lamhat min Manhaj al.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim ( Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Quran dan al-Hadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Ibrahim (1996). MuÍyi al-dÊn AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin SyarÊf. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-NawawÊ. Bahagian Hal Ehwal Islam (1990). Jabatan Perdana Menteri.Al-Husayni. Abd al-Karim Mastur (2006). Forty Hadith ImÉm al-NawawÊ.Abbas Ahmad b. Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn (1989).

Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Ibn Asakir. Kuala Lumpur). Muhiden Abd. . Damsyik: Dar al-Qalam. Kuala Lumpur). al-Hasan (1995). Fakulti Pengajian Islam. Mohd. Abu al-Qasim Ali b. Bayrut: Dar al-BashÉ ir al-IslÉmiyah. AlIskandariah: Muassasah Shabab al-Jami ah. Ibn Attar. Rahman (1994).AzÊz QÉsim (1992). Mahmood Zuhdi.Daqr. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam al-Muhyiddin.ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ (Disertasi Sarjana. Fahmi AlKautsar (2004). Jabatan Pengajian Islam. Studies in Early Hadith Literature. (Disertasi Sarjana. Abdul GhanÊ. Universiti Malaya. Kamarul Azmi Jasmi (2002). Azami (1978).2.ulËmihi. 1999). AÍmad Abd al. Abdul Majid (1999). Fakulti Sastera dan Sains Sosial. cet. Ala al-Din Abu Hassan (1991). Tarikh Madinat Dimashq. Muhammad Mustafa. ×addÉd. Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Al-ImÉm al-NawawÊ wa-atharuhu fi al-hadÊth wa. Beirut: al-Maktab al-Islami. Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn.ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim (Disertasi Sarjana. Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al. Beirut: Dar al-Fikr. Yayasan Islam Terengganu. Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al. Universiti Malaya. Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Bangi). (1994).

Indeks Glosari Ahad Allah Alim Am Al-Dirayah : Nama bagi zat Tuhan . Qatar: Ri asah al-Mahakim alSyar iah. Adnan (1983). Al-Fikri al-Manhaji inda al.Muhaddithin. Riyadh: Dar al-Muslim. Saad al-Din. Abd Allah ibn Dayf Allah (1994).Riwayat Sanadan wa Matnan. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti alSunnah. Subang Jaya: Penerbitan alRamadhan. Riwayat Hidup al-ImÉm al-NawawÊ. Sa id. Al-Riyadh: Maktabat al-Ruysd. tt. Ruhayli. Hammam Abdul Rahim._________________________ (1996).

Amirul Mukminin. taqrir dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad (saw) Ibadat Ibn Attar : Amal saleh : Ala al-Din Abu Hassan Ibn Attar. perbuatan. bertemu dengan nasab Baginda (saw) pada Abd Manaf. tokoh fiqh dan penulis biografi Imam al-Nawawi. Rahman bin Yusuf. jaguh terhandal di bidang hadith. anak bapa saudara Rasulullah (saw). Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (wafat 687H) Al-Nawawi : Muhyi al-Din.Asqalani Ibn al-Salah Ikhtilaf Iman : Ulama Islam dan jaguh hadith teragung. Abu Amru Ibn Salah : Pertikaian : Percaya. murid Imam al-Nawawi : : Ibu kota Syria : Kefahaman Ibn Hajar : Khatimul Huffaz.Al-Mizzi : Murid Imam al-Nawawi. al-Riwayah Al-Sakhawi : Ulama terkemuka di bidang hadith dan sejarah. Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Rafi i : Pemuka mazhab dan ulama besar syafi i. Al-Suyuti : Ulama mujahid dan dianggap paling prolifik dalam sejarah Islam. Jalal al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti Aziz Al-Syafi i : Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al. pengasas mazhab al-Syafi i Baybars : Penguasa Damsyik di zaman Imam al-Nawawi Da if Damsyik Fiqh Gharib Hadith : Setiap ucapan. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn Shams al-Din Al-SakhÉwÊ Al-Shirazi : Tokoh mazhab syafi i abad kelima.Abbas bin Uthman bin Syafi bin alSa ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay al-Qurasyi alMutallibi al-Syafi i al-Hijazi al-Makki. Yusuf bin Abd. yakin .

Abu al. .Islam I tibar : Penyerahan. Din al-Hanif yang disyariatkan kepada Rasul : Imam al- Iz Ibn Abd al-salam : Digelar Sultan al-Ulama. Khas Ma rifat Majhul Makruf : Maqasid Marfu Mansukh Maqlub : Maqtu Masyhur Matan Mawquf Mawdu : : : Teks hadith : : : Tujuan : : : : Pengetahuan : Mazhab: Aliran dan fahaman fiqh yang dipegang dalam perkara usul dan furu Minhaj Mu addal Mu allal Mua allaq : : : : Tergantung. lelaki saleh yang bersama Nabi Musa (as) dalam kisah pengembaraan ajaib yang dirakamkan dalam surah al-Kahfi. Ulama Mesir yang sezaman dengan Nawawi Jarh Kasyaf : Menolak dan menyingkirkan riwayat dan kebenaran perawi : Rahsia dhamir. firasat Mukmin Khaidir (as) : Nabi Allah (as).Abbas Balya bin Malkan bin Fali bin Abir bin Syalikh dari keturunan Arfakhshad bin Sam bin Nuh (as).

Qadi iyad al-Yahsubi Qutb Rasul Risalah : Tingkat kewalian : Hamba terpilih yang dikurniakan wahyu untuk disampaikan kepada umat : Warkah . Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. Qadi dan Ulama besar di Andalus. Syeikh al-Islam. penghidup agama Muslim : Imam al-Muhaddith. penyumbang terbesar di bidang hadith.Mubayyin Mudallis Mudarraj Mujmal : penerang : Mukhtalaf Mukhtasar Muhyi al-Din Munfarid Munqati Mursal : Ringkasan : Gelaran Imam al-Nawawi. Mutaba at Mutawatir Muttasil Nabi Nasab Nasikh Nawa : Sebuah perkampungan kecil di wilayah Jaulan dalam daerah Hawran di Damsyik : Hamba yang dipilih menerima wahyu secara khusus : Keturunan. Ulama masyhur. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. leluhur Qadi Iyad : Tokoh Muhaddith dan fiqh. penyusun kitab Ikmal alMu lim bi fawa id Muslim. penyusun kitab Sahih Muslim.

yang beriman dan mati dalam Islam : Huraian. Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi. hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah.Sahabat : Mereka yang sempat melihat dan beriman dengan Nabi (saw) Sahih : Benar. Yahya bin Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi Ziyadah : Tambahan . kupasan hadith Tarekat : Jalan. kemuliaan Syarah Syaz Syeikh Syiar Tabi in Tadlis Taqarrub : Usaha menghampirkan diri dengan Allah dengan bermunajat dan berdoa : Guru : Lambang keagungan : Generasi selepas zaman Sahabat. dhabit (kuat ingatan) dan selamat dari syaz Sanad Sirah : Jalur periwayatan hadith : Perjalanan hidup Rasulullah (saw) Sunnah : Jejak dan watak Nabi (saw) Syaraf : Bapa Imam al-Nawawi. tertib amalan kesufian Ta dil Thiqat Ulama Wafat Wali Waqf seluruhnya Wasl : Mengisthbat kebenaran perawi : Terpercaya : Cendekiawan Islam : Meninggal dunia : Ahl Allah : Harta yang disalurkan dari sumber sedekah dan hibah yang menjadi hak umat : Bersambung Yahya : Nama Imam al-Nawawi.

kefahaman fiqh. dan kesibukannya berzikir dengan wirid yang diwarisi dari Rasulullah (saw) penghulu sekalian rasul. maka saya bermaksud untuk memudahkan bagi mereka yang berkeinginan. sharaf alnawawi (631-676). saya katakan: kami meriwayatkan dari fulan al-sahabi supaya tidak diragui tentang kedudukannya sebagai sahabat. . daqa iq al-minhaj. tetapi kerana ia cukup panjang dengan isnad dan pengulangan yang melemahkan keupayaan dan keghairahan penuntut. dan muslim Dan sekiranya hadith diriwayatkan oleh sahabat yang kurang masyhur di kalangan yang tidak begitu mendalami ilmu ini. sepertimana jika terdapat ikhtilaf pada huruf yang disebut dalam matan atau pada sifat perawi atau nasabnya. maka saya mula mengumpulkan kitab ini secara ringkas menurut maksud untuk mendekatkan pada mereka yang mempunyai inayah. latihan dhamir. kesungguhan beliau menerangkan ikhtilaf pada lafaz perawi seperti katanya si fulan dan si fulan memberitahu kami dan lafaz ini adalah dari si fulan. Beirut: al-matlabah al-thaqafiyah. Tahdhib al-asma. al-muhimmat fi ma waqa a fi al-rawdah.Al-adhkar. muhy al-din abu zakariya yahya b. 5. dan saya bentangkan keseluruhannya dengan kejelasan yang mampu memberi kefahaman dan kemudahan ke ke atas orang awam dan ahl l tafaqquh. dan kerana kitab ini menjurus pada mauduk ibadat. 3 dan saya kumpulkan di dalamnya dengan izin allah yang maha mulia sejumlah hal yang terpenting dari ilmu hadith. juzuk akhir kitab al-tibyan. 22. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa fasal yang diperlukan oleh penyusun kitab ini dan kalangan lain yang mempunyai keinginan dan inayah. kerana ikhtilaf huruf membawa perubahan pada makna Al-adhkar al-muntakhabah min kalam sayyid al-abrar (saw). dan bukan untuk menelaah dan menyelami isnad. dan adab yang wajar diketahui oleh para salik. didahulukan dengan potongan ayat-ayat al-al-quran tentang keutamaan zikir maka difahami dari ayat ini bahawa keadaan yang paling afdal bagi seorang hamba ialah dalam mengingati tuhan sekalian alam. muqaddimah kitab syarah al-bukhari. Dan sesungguhnya para Ulama (rad) telah menulis dalam fadilat amal al-yawm wa al-lailah dan keutamaan doa dan zikir kitab-kitab yang banyak diketahui oleh kalangan yang arif. kaedah-kaedah besar. Dan saya membuang isnad pada kebanyakan hadith kerana sebagaimana dinyatakan untuk meringkaskan bahasan.

Bahkan terkadang mereka merasa sulit kerana panjangnya isnad kecuali sebilangan kecil dari ahli inayat. sharh sunan abi daud . atau munkar. Ibn sheikh al-islam salam allah. Sharh muslim. sharh muwatta Ibrahim b. dengan penjelasan maksud dan penetapan lafaz secara ringkas. al-qayyim al-jawziyah. 3. menyebut hadith sahih bersandarkan pada kitab-kitab hadith yang sahih dan masyhur. hasan. al-ta liq al-mumajjad ala al-muwatta al-imam Muhammad Shams al-din abu bakr b. Muttafaq alayh (bukhari muslim) Dan saya harapkan sekiranya sempurna kitab ini. dan cukuplah allah bagiku sebaik-baik wakil. 1352) fayd al-bari. da if. Muhammad b. dan menghalangnya dari mengambil jalan yang memusnah dan menjelekkan. Dan menjadikan ijma umat Baginda (saw) hujah yang putus seperti kitab yang nyata Dan semoga allah (swt) memberikan tawfiq kepada kita untuk meneladani sunnah Baginda (saw) selamanya. 36. abd al-hay. yang mengkhususkan bagi umat ini semoga allah menggandakan kemuliaan bagi mereka dengan ilmu isnad. al-munir sharh al-bukhari Muhammad anwar al-kashmiri (w. sesuatu yang lebih penting yang agak kurang diperhati. dalam perkataan dan perbuatan dan seluruh keadaan dan hal ehwal Baginda (saw) dengan menetapkan keikhlasan yang berkekalan dan berkesinambungan dalam amalan Dalil al-falihin Riyad al-salihin 33. yang tidak dikongsi dengan umat lain di sepanjang kurun dan abad 3. abd al-rahim al-dehlawi. dan tiada daya dan kekuatan selain dengan allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. sharh al-muwatta Shah waliyullah ahmad b. sama ada sahih. setiap bab dikemukakan beberapa potongan ayat-ayat al-quran. membincangkan kupasan al-nawawi dan ibn hajar Al-laknawi. Husain bayri zadah al-hanafi (1096/1685). dan kepada allah yang maha mulia saya bergantung dan kepadanya saya berserah dan bersandar. sharh al-muwatta Zayn al-din b. dan saya menyatakan insyaallah sebagai ganti dari isnad. dan ini yang wajar diketahui oleh seluruh manusia kecuali segelintir dari kalangan muhaddithin. dan keadaan sahabat baginda (saw) sebagai sebaik-baik kurun dan kabilah yang diputuskan dengan sifat adil menurut ulama muslimin. ia akan menjadi pendorong kepada mereka yang menelaah dan memberikan inayah padanya ke arah kebaikan. 2. dan ini yang wajib diberikan inayah terhadap. yakni penerangan tentang hukum dan kedudukan hadith.

Muhammad b. sharh al-bukhari abdullah b. bertentangan dengan pendapat mazhab al-syafi i dan jumhur al-fuqaha . dan beliau (imam ahmad rad) tidak gemar menulis kitab. sharh al-tirmidhi (tidak selesai) Al. muqtasid Sharh al-nawawi. menyatakan bahawa memakan daging unta membatalkan wudu . bab menerangkan kekerasan larangan membawa fitnah. 1/101. hadith hudhayfah b.arabi Sharh muslim. shajarah al-nur al-zakiyyah fi tabaqat al-malikiyyah. Kitab al-iman. al-shafi i. al-dala il ila ummahat al-masa il. 3/48-9. shihab al-zuhri Mustatrad. bahkan kemasukan mereka dilewatkan. dan tidak suka menuliskan perkataannya dan keras pendiriannya tentang hal ini) Qawa id al-tahdith.iraqi. dan senang mengeluarkan hadith. sharh al-muwatta Al-hafiz al. dan sekiranya ia membawa pelbagai makna maka yang utama adalah yang menetapi maksud zahir. mujiz. Beirut: dar al-kitab al. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib Ibn al-qayyim al-jawziyyah. 214. sharh al-bukhari. sharh al-muwatta .arabi.ayni. . (tidak masuk syurga penabur fitnah). Hadith 105. beserta ilmu tentang pengharamannya. al-munqih al-shadhi fi sharh al-tirmidhi Muhammad b. sharh al-tirmidhi Fakhr al-islam al-bazdawi al-hanafi. Muhammad makhluf. I lam al-muwaqqi in 1/28. dan beliau adalah ulama terakhir dari kalangan alshuyukh di afrika dengan keupayaan fiqh dan ketinggian ijtihad dan ketajaman akal. al-maliki. hadith difahami secara zahirnya. sahih muslim. 305. muslim b. sharh abu daud (tidak selesai) Abu bakar ibn al. al-dibaj al-madhhab. yakni orang kafir yang tidak masuk ke syurga sama sekali Kedua: tidak masuk ke syurga bersama kalangan yang berjaya yang dibenarkan masuk ketika pintunya dibuka. 329). Ibrahim al-asili (w.Al-mazari. 1/113. (sharh al-muwatta) Ibn sayyid al-nas. al-nawawi. Ibn hajar. ibn farhun. Al. al-qasimi. adapun perkataan Baginda (saw): (tidak masuk syurga penabur fitnah) maka di dalamnya terkandung dua takwil yang telah dibahaskan sebelumnya: Pertama: membawa makna mustahil tanpa takwil. al-yaman (rad). hal.allamah ibn al-battal.

Ibrahim al-abyari (ed. Beirut: dar al-kitab alarabi. membaca al-kamal oleh al-hafiz abd al-ghani dengan al-zayn Khalid Mendengar al-sahihayn dari al-muhaddith abu ishaq b. tahqiq abd al-qadir al-arna ut Sangat jarang mengambil hidangan yang beraneka. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. 1/55. hadith 26. al-ta rifat. mengambil riwayat kitab yang besar. mu jam al-buldan. 403) Tarjamah al-nawawi. dan apabila diikrarkan kaedah ini. Dan telah zahir dalil dari al-qur an dan sunnah dan ijma kalangan yang diiktiraf oleh umat di atas kaedah ini. Muhammad b. bab dalil bahawa orang yang mati di atas tauhid ia pasti masuk ke syurga. isa al-muradi Rawdat al-talibin. Sharh al-jami al-kabir. al-tayyib al-baqillani (w. syaraf b. shadharat al-dhahab. mira. al. maka ia merangkumi kesemua hadith dalam bab dan pada yang lainnya. affan (rad). 7/618-621 Al-malik al-mansur nur al-din ali b. Ibn imad al-hanbali. Kitab aliman.). 5/306 Al-dhahabi. bahkan kukuh azam dan tekadnya.ibar. abu al-laith.itr. Al-qawa id al-syar iyyah menurut istilah usuliyyin: ketetapan menyeluruh (kulliyah) merangkumi keseluruhan juzuknya dan diterapkan ke atas hukum asal syarak secara mutlak. . sahih muslim. ali al-jurjani (1405 H). ali b. ulum al-hadith. kitab al-taharah. al-malik al-mu iz aybak al-turki al-turkimani al-salihi Nawa daerah hawran. dan beliau sedikit ketawa. dan telah terhasil nas secara mutawatir yang menghasilkan ilmu al-qat i. bab penekanan dan galakan untuk al-istinthar dan al-istijmar Al-qadi abu bakr Muhammad b. al-hassan al-syaibani Sunnah. imam Muhammad b. dan sekiranya didapati hadith yang pada zahirnya bercanggah. Nur al-din al. sabda Nabi (saw): (barangsiapa yang mati dan dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah maka tempatnya ialah di syurga). menyatakan kebenaran walau mengancam dirinya. tuhfat al-ahwadhi 6/500 menukil pembaikan imam al-nawawi. al-siyar. tidak bersenda gurau. harus ditakwil supaya dapat dipersatu nas-nas syarak dan diharmoni.Sharh muslim. 219 asbab al-hadith: latar belakang yang mencetuskan sebab pengujaran hadith oleh Nabi (saw). 329-331 al-mubarakfuri. Hadith Uthman b. 334-5.

dan berpegang pada hadith lebih utama. dan hukum fasiq bagi orang yang mampu mencegahnya namun dibiarkannya dalam kitab adab al-qurra dan allah sebaik-baik penolong. dan menumpukan fikiran. dan pakaiannya jubah labuh dari kain kham. dan tidak diangkat suara dengan tilawah. dan pendapat ini adalah sahih dan terpilih yang kami ambil. yang lebih masyhur: tiada (penggantian) puasa baginya. dan jangan merasa lemah kerana sedikit yang menempuhnya. mengekalkan muraqabah kepada allah dalam terang dan tersembunyi. dan ini yang haq. dan dibenarkan oleh para muhaqqiq mazhab kami. berkata: dan hadith menyatakan demikian. bahkan makanannya cuma roti kering. Al-dhahabi. dan hindarilah jalan kesesatan. dan yang tidak mempunyai kaitan atau pernah belajar dan mengambil manfaat darinya Beliau menjauhi kemewahan dan kesenangan. kerana ia lebih menetapkan hati. al-majmu . yang mengumpulkan antara kefahaman fiqh dan hadith bagi hadith yang sahih dan sarih ini 12. al-rafi I. dan serbannya dari kain sukhtaniah yang halus. mukhtasar sharh al-kabir. maka hukmunya haram dengan ijma ulama. kerana abu ali al-fudayl b. dan tidak sah berpuasa bagi pihak mayat sama sekali. sharh sahih muslim 8/25. dan ia dituntut dalam keadaan ini. 5/313. Rawdat al-talibin. dan terlepas bebanannya dari mayat. dan hikmah padanya jelas. dan beliau tidak menerima sesuatu dari seseorang. Al-adhkar. dan padanya kami memohon tawfiq. mengqada puasa bagi mayat. selesai 669 rabiul awal . pendapat kedua: digalakkan bagi walinya untuk menyempurnakan puasanya. berkata: dan pendapat ini cukup halus dan baik Dan menolak pendapat ulama dalam masalah yang dikemukakan dan terdapat padanya pandangan imam shafi i. zikir atau lainnya. 136. dan kekerasan larangan dan pengharamannya. dengan hidangan lauk yang paling ringkas. menghindari kemegahan dan nikmat kemewahan dari pakaian yang megah. dan bagi imam al-shafi i dalam masalah ini terdapat dua qawl yang masyhur. dan jangan terpedaya dengan ramai manusia yang menyalahinya. dan sah puasa yang ditunaikan untuknya. mula Ramadan 666. cukup dengan yang dikirim oleh ibu bapanya. yang berkaitan dengan jenazah.Sharh al-taftazani. al. dan jangan terpedaya kerana ramai yang binasa menurutnya. ketahuilah bahawa yang benar dan terpilih yang dituruti oleh para salaf (rad) berdiam ketika mengiringi jenazah. Adapun apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil dari membaca ke atas jenazah di damsyik dan amalan lainnya dari bacaan terpotong dan mengeluarkan kalam dari bukan tempatnya. menyokong pendapat imam ibn al-salah untuk berpegang pada hadith sahih jika bercanggah dengan pendapat imam al-syafi I.ibar. dan tidak mengambilnya kecuali dari kalangan yang dikenali watak dan agamanya. dan telah saya jelaskan kejelekannya. 12. dan makanan yang lafaz dan perhiasan diri. iyad (rad) berkata maknanya: hendaklah saudara tetap iltizam di atas jalan petunjuk.

maka dengan lidahnya. dimaksudkan bahawa sekiranya perkara mungkar itu haram maka wajib dilarang. untuk saya kumpulkan dari kitab al-muhaddithin dan al-muhaqqiqin. sharh al-ahadith al-arba in al-nawawiyah. Kemudian kewajipan adalah fardu kifayah sekiranya tidak ditentukan sesiapa. dan tidak dikhususkan pada pentadbir wilayah sematamata. Ibn taymiyah. membuang isnad 16. maka semuanya menanggung dosa. dan tidak lepas kewajipannya walau dari seorang fasiq. merangkumi setiap orang dari lelaki dan wanita. Riwayat muslim. sharh muntaha al-su al wa al-asl li ibn al-hajib. wafat di Samarqand pada muharram 792. ahmad al-husni (w. qa idah jalilah fi al-tawassul wa al-wasilah Sa ad al-din mas ud b. maka dengan hatinya. sekiranya tidak berdaya. hamba atau orang fasiq. tarkib al-jalil fi al-nahw. 12. abdullah al-hirawi al-khurasani al-hanafi al-shahir bi al-taftazani (722792 H). umar b. miftah al-fiqh. al-nawawi. risalah al-ikrah Sharh al-taftazani. sheikh ahli fiqh. dan bukan sesuatu yang ikhtilaf. yang membantu memecahkan permasalahan kitab al-arba in.Minhaj al-talibin. irshad al-hadi fi al-nahw. sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab. al-suyuti. al-durar al-kaminah 6/113. Perintah di sini menunjukkan wajib. dan sekiranya suatu kabilah mengetahui tidak sesiapa mengambil peranan untuk menegah. jika seseorang telah melakukan penegahan maka orang lain terlepas dari tanggungjawab kerana telah sempurna maksudnya. tidak boleh tidak harus dihadam oleh para muhaddith dan faqih. arba in fi al-hadith. al-mutawwal fi al-ma ani wa al-badi . al-talwih fi kashf haqa iq al-tanqih fi al-usul. tahdhib al-mantiq wa al-kalam. dari abu sa id al-khudri (rad) berkata: saya mendengar rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa melihat kemungkaran di antara kamu maka hendaklah ditegah dengan tangannya. hadiyyat al. hashiyah ibn hajar almakki al-haytami (w. adab dan tasawwuf. 200. 22. al-isbah fi sharh dibajah al-misbah fi al-nahw. 1/301.arifin 1/429-430. 911). dan sekiranya ia makruh maka tidak wajib. Dan lafaz barangsiapa bermaksud umum. Sharh muslim. Sharh Al-taftazani. al-khulasah fi ahadith al-ahkam. disyarah oleh ali ibn abdullah b. Al-adhkar. selesai Ramadan 669 Al-idah fi al-manasik. lahir pada 722. bahkan hanya sunat. 974) al-taftazani. Karyanya. dan sekiranya tidak mampu. tabaqat al-mufassirin. dan itu merupakan selemah-lemah iman). yang ditulis oleh Imam yang membawa . atau kanak-kanak yang telah mumayyiz sekiranya dia tahu tentang apa yang diperintah dan ditegahnya.

dan tidak diketahui jama nya dan sebaliknya. takrif kalimat. seperti had al-muthla. zakariyya al-nawawi semoga allah mensucikan makamnya. serban suhtaniyah. namun sesungguhnya ia adalah syarah bagi kebanyakan lafaz dalam kitab-kitab madhhab dan kepada allah saya bergantung imam al-isnawi. dan mempertahankan pandangan yang benar. seperti lafaz nikah. wafat malam rabu. mufrad (satu). al-sayyid abd al-wahhab al-misri al-muhammadi dari jalur mekah dari alsyeikh Muhammad b. Dan yang dimusykilkan maksudnya terikat dengan hakikat dan majaz. kemudian yang selanjutnya. ahmad b. istilah yang majmu (banyak). yang mushtaq (dikeluarkan dari sesuatu lafaz). istilah had dalam fiqh. menunaikan haji dua kali. menjelaskan lafaz yang fasih dan janggal. dan sekiranya saya kemukakan dua atau beberapa lafaz bahasa maka saya nyatakan yang paling fasih. dari imam abu zakariyya yahya b.dan perbezaan antara lafaz yang seakan-akan serupa dan samar pengertiannya (mutashabihat) seperti hibah. Dan apa yang diingkari ke atas penulis dan jawapannya. dan yang digunakan pada al-mudhakkar (lelaki) dan al-mu annath (perempuan). bacaan pendek dan panjang. dan yang diketahui mufradnya. Mengungkapkan bahasa arab asli dan yang diserap ke bahasa arab. al-nawawi. sharaf al-nawawi Sharh al-arba in al-taftazani. 22. dengan kaedah yang ringkas dan sederhana. tabaqat al-shafi iyyah. khatimah al-mujtahidin 23. 24. dan penjelasan lafaz yang musytarak dan maknanya. hadiah dan sedekah. 14 rajab. Diriwayatkan beliau bermadah dengan bait-bait syair di waktu wafat: dhamirku puas dan girang dengan kehadiranku menghadapi mereka. Lafaz yang berbentuk am dan khas. Muhy al-din b. lafaz yang diterbit dan dilahirkan. Dan saya beriltizam untuk mengemukakan keterangan dengan sejelasnya. al-zaki al-murabbi. dan kitab ini walaupun ia dimaksudkan sebagai (syarah) kepada al-tanbih. dan perbezaannya seperti lafaz ihsan. dan pandangan lain yang lebih utama darinya. 631-676. dan apa yang tidak dijawab. penutup para mujtahidin secara ijma . 18 Tahrir alfaz al-tanbih. dan sekiranya bahasa dan makna lafaz tersebut agak janggal maka saya sandarkan pada yang menukilnya. Kaedah tasrif. sharh taftazani. dan disangkakan ralat oleh jemaah.manfaat. dan menerangkan rawdahnya dengan kelebihanNya. dan dalam melalui rehlah maqamku terangkat suci. dan menetapkan lafaz sebenar dalam naskhah penulis dan disebut berlainan dalam naskhah lain. dan dalam perjalanan rohaniku menempuhnya mendapatkan mereka. maqam yang . isnad al-taftazani. hukum had kerana merampas hak. dan memberi ketetapan yang kukuh dan halus. ketenangan dalam melakukan penyelidikan. sa id al-kazaruni. rasuah dan hadiah. dari al-hafiz jamal al-din abu al-hajjaj yusuf b.

Muhammad b. al-hajjaj (rah) dari al-syeikh abu ishaq ibrahim b. berbuat baik dan benar). Hadith riwayat Rifa ah (rad). Dari imam dhu al-kuna abu al-qasim abu bakr abu al-fath Mansur b. al-fadal al-farawi (441-530). Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). dan imam muslim telah mengungguli dengan faedah yang baik iaitu keadaannya lebih mudah dihadam kerana ia menempatkan setiap hadith pada mauduk khusus berlainan dengan bukhari 15 dari makki b. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa bab dari muqaddimah. abd al-mun im al-farawi (522-608) Dari al-imam faqih al-haramayn abu jaddi abu abdullah Muhammad b. menganggapnya hasan (sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang zalim selain mereka yang bertaqwa kepada Allah (swt). isa aljaludi (368). dan saya sandarkan pertolongan dan pemeliharaan dan kehalusan dan ri ayah dari allah yang maha mulia tuhan penakluk bumi dan langit dan semoga dibenarkan kita semua meraih manfaat dan bagi sesiapa yang membaca kitab ini dan digandakan bagi kita pahala dan ganjaran. Sharh muslim. Dan saya rangka dalam beberapa fasal secara berturutan. sufyan al-faqih (308) dari imam muslim 15. dan tiada tambahan bagiku kecuali keyakinan bahawa. dan al-hakim dalam al-mustadrak. Yang akan memberikan manfaat dengannya insyaallah dan diperlukan olehnya penuntut kebenaran tahqiqat. Dari abu ahmad Muhammad b. al-Tirmidhi dalam al-Sunan. Siddiqin dan syuhada). mereka kaum yang mulia menyambut kafilah yang bertandang padanya. abu hafs umar b. Dari abu ishaq Ibrahim b. abdan. 6. 5.menyampaikan kafilah pada mereka. dikeluarkan oleh alTirmidhi dan al-Majah dalam kitab al-sunan. Kami diberitahu oleh abu al-husain abd al-ghafir al-farisi (353-448). mudar al-wasiti (rah) di jami dimashq. (Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi (saw). kerana saya hanya kemukakan apa yang telah diterima secara bulat dan ijma akan kesahihannya. fasal pada menerangkan isnad kitab dan hal perawinya dari kami hingga sampai kepada imam muslim (rad) secara ringkas Isnad saya dikhabarkan dengan seluruh kitab sahih al-imam muslim b. Imam al-tirmidhi menganggapnya hasan sahih Fiqh al-mu amalat . 6. Supaya lebih mudah ditelaah dan terhindar dari kejemuan. muslim sekiranya mengumpul 200 tahun 16 perkataan imam muslim tidak semua hadith yang sahih menurut pertimbangan saya dikeluarkan dalam kitab ini. 12.

apa yang terkandung dalam kitab ini (muslim) seluruhnya lebih bagus dari kitab al-bukhari. ulama sepakat bahawa kitab paling sahih selepas al-quran ialah al-sahihayn.). Dan telah sahih bahawa muslim meraih manfaat dari imam al-bukhari. dan kitab al-bukhari lebih sahih dan lebih banyak faedah dan makrifat yang zahir dan tersembunyi. Wallahu a lam 651.Al-hakim. dan umat islam telah bulat menerimanya. Abu ali al-hussain b. ialah kesepakatan ulama bahawa imam albukhari lebih utama dari imam muslim dan lebih faham tentang sina ah al-hadith. Mustafa Abd alQadir Ata (ed. dan meringkaskan hadith yang diterimanya ke dalam kitab ini Dan imam al-bukhari telah melakukan penyaringan dan penelitian terhadap hadith yang dihimpun dalam kitab sahih selama 16 tahun dari kumpulan 600. haji ke mekah . dan mengiktiraf bahawa beliau tiada tandingan alam ilmu hadith. fasal. albukhari dan muslim. 14.Ilmiyah. Al-nawawi: kita tidak berpandangan Imam Muslim telah menetapi syarat yang dikemukakan dalam mazhab al-mu an an kerana beliau telah mengemukakan hadith dari riwayat yang banyak yang memberikan keuzuran terhadap wujudnya hukum yang dibenakannya ini. ali al-nisaburi al-hafiz syaikh kepada imam al-hakim abu abdullah b. dan membenarkan riwayat ulama sezaman walaupun tidak thabit pertemuan keduanya. Al-mustadrak ala al-sahihayn.00 hadith Dan telah saya sebutkan kesemua dalil ini di dalam muqaddimah syarah sahih al-bukhari. 14. Beirut: Dar al-Kutub al. dan imam muslim sendiri telah mendapatkan ilmu dan mengambil faedah darinya. Hlm. Dan imam muslim menetapkan isnad al-mu an an dengan hukum bersambung. Pengiktirafan imam muslim ke atas imam bukhari Sharh muslim. dan yang kami sebutkan dari pentarjihan kitab al-bukhari ke atas muslim adalah pendirian mazhab al-mukhtar yang dinyatakan oleh jumhur dan ahli itqan dan yang punyai keahlian dalam rahsia hadith. dengan hanya perkataan rawi saya mendengar. Muhammad ibn Abdullah al-Naysaburi (1990). sedangkan imam al-bukhari tidak menganggapnya sanad al-mu an an bersambung sehingga diyakini pertemuan keduanya dan mazhab ini yang mentarjih kitab al-bukhari kerana mengenakan syarat yang lebih ketat dalam menerima hadith. Al-nawawi: hujah yang menyokong kelebihan al-bukhari. al-bay dan sebahagian shuyukh al-maghrib berpendapat kitab muslim lebih sahih Imam abu bakar al-isma ili (rah) dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan rajih sahih al-bukhari Riwayat dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) beliau berkata.

dan adapun sahih al-bukhari (rah) maka saya telah mengumpulkan dalam syarahannya sejumlah hal yang banyak dan utama meliputi perbahasan ilmu yang berencam dengan ibarat yang ringkas. tarikh al-nisabur oleh hakim abu abdullah Sharh muslim 4. sa ad penulis al-waqidi Al-jarh wa al-ta dil oleh ibn abi hatim. bahasa diikat dengan harakat bacaan ringan dan tashdid. dan menyebarluas faedah keduanya. menulis 660 H. Selepas sheikh shihab al-din abu shamah Al-adhkar. 356 bab. mu jam lafaz bahasa. dan allah meredainya. zayn al-din abu al-baqa Khalid b. al-thiqat oleh ibn abi hatim b. makanan dan peralatan hidup. ulama yang berguru dengan al-nawawi. diakhiri dengan bab al-istighfar Tahqiq w. al-hajjaj al-qusyairi (rad) tidak terdapat kitab yang menandingi keduanya. khayyat al-ma ruf bi shabab Tabaqat al-kabir. tarikh abu khaithamah. sa ad al-hafiz al-lughawi al-nabulusi aldimashqi (585-663) Berpada (qana ah) dengan yang sedikit. Maka sesungguhnya sebaik-baik karangan adalah yang mudah diambil manfaat dan mampu difahami oleh semua. reda dengan rezeki allah. al-nawawi belajar selama 20 tahun. isma il al-bukhari. Kalkutta. yusuf b. menukil dan mentahqiq dan memperkemas dari kitab ahli tahqiq. 1/36. sekiranya telah masyhur tidak disandarkan kepada penutur yang mengungkapkan ibaratnya kerana ramainya dan tiada hajat padanya. 1242 Tahdhib al-asma wa al-lughat. dan abu al-husain muslim b. tabaqat al-saghir oleh Muhammad b. hibban. Dari nama dan penjelasan ehwal orangnya dinukil dari kitab para imam al-huffaz yang terkenal kewibawaan dan imamahnya dalam hal tersebut seperti tarikh bukhari. sekiranya janggal (gharib) saya sandarkan kepada yang berkata atau yang menukil. . wustenfeld. lafaz tambahan bagi huruf asal memudahkan ahli fiqh yang tidak mahir dalam tasrif. Sharh muslim 4. dan memperhalusi dan mengeluarkan manfaat ilmu yang mendalam pada matan dan sanadnya dari apa yang kami kemukakan dari hujah yang zahir dan pelbagai dalil yang jelas. berkait dengan istilah syariah dan lafaz fiqh. dan bersederhana (iqtisad) dalam urusan pakaian.f. dan kitab yang paling sahih dalam ilmu hadith bahkan dalam segenap ilmu ialah kitab al-sahihayn oleh imam al-qudwatayn abu abdullah muhammad b.Al-dhahabi. 1/36 dabit nama sakhsiah. Dan saya masih terus mengusahakan syarahannya dengan mengharapkan kurnia Allah (swt) agar diberikan pertolongan dalam menyempurnakannya. dikagumi kerana ketenangan (sakinah) dan kehebatannya. tarikh khalifah b. mengatasi rakan. Maka wajar diusahakan segenap inayah untuk menghuraikan keduanya.

ammar. rafi berkata. al-jarrah. Sementara mazhab kebanyakan ulama. maka tidak dimasukkan hadith kecuali yang telah dipastikan thubut. abdullah b. maka hendaklah ia membersihkan hidungnya (istinshaq)). ma in. dan menyebut hadith antaranya (apabila seseorang kamu berwuduk. Menurut muslim. Menolak pandangan abu Muhammad ibn hazm al-zahiri yang menyebutnya maqtu dan tercela dari martabat sahih. Darinya. ialah sikap yang cukup berhati-hati dalam mengeluarkan riwayat dari sahifah hammam b. maka hadith yang seperti ini yang dikemukakan dalam tidak menyebabkannya tercela kerana diketahui kebiasaan keduanya dan syarat dan penyebutan dalam kitab untuk mengemukakan hadith sahih secara khusus. Perkara yang sama dalam ta liqat al-bukhari. Hadith ini pada hakikatnya telah makruf diketahui penyambungannya dengan lafaz yang sarih dari riwayat selain Bukhari 3. maka saya telah beristikharah pada allah ta ala Sharh muslim. dan imam muslim kerana kewarakan. dan telah kami ikrarkan dalam ulum al-hadith apabila telah thabit pertemuan dan pendengaran dan selamat dari tadlis dianggap dengan pendengaran. perawi yang sezaman dan mempunyai kemungkinan bertemu cukup dalam membenarkan ia telah mendapatkan riwayat (thubut al-idrak). . seperti perkataan sahabat (rad) bersabda rasulullah (saw) adalah dari pendengarannya dari Baginda (saw) sekiranya tidak terdapat khilafnya 2. Hal 18-19 1. Sharh muslim. adapun sahih muslim. seperti waki b. 22 dan wajar bagi kita mendalamkan pandangan bagi memahami tujuan imam muslim dari hal tersebut. bersandarkan mazhab ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-shafi i. ma mar memberitahu dari hammam berkata. tidak perlu mengulang isnad kerana setiap hadith disandarkan pada isnad yang pertama. tambahan yang dinyatakan sebagai al-mutaba at. itqan. Bahawa sungguhpun ia terputus. munabbih dari abu hurayrah (rad). ini yang diberitahu kepada kami dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda. yahya b. Hadith abi amir atau abu malik al-ash ari.4-5. abu bakr al-isma ili alshafi i. Bahkan ia bersambung dari jalan yang sahih. 18. Tidak terputus sama sekali kerana al-bukhari telah bertemu dengan hisham dan mendengar darinya. menyebut dalam kitab terdapat hadith maqtu di 14 tempat. kewaspadaan dan ketelitian dalam riwayat. berbeza dengan hadith inqita dan mursal dalam kitab yang lain 4. isnad diulang pada setiap hadith yang disebut. Perkataannya kami diberitahu Muhammad b. dalam kitab al-saha if. abd al-razaq memberitahu kami. al-ajza yang mengemukakan hanya satu jalur isnad. dari sulayman yakni ibn bilal yang memberitahu kami dari yahya dan beliau ialah ibn sa id. Pemilihan dan ketelitiannya dalam menyatakan. al-mazari. Menyatakan hadith terputus antara bukhari dan hisham b. ibn salah. maslamah memberitahu kami.

dan melazimi ahli-ahli hadith dan kajian mereka kebanyakan periwayat tidak memberi perhatian pada hal tersebut. sesungguhnya riwayat dengan isnad muttasil tidak bermaksud di zaman ini dan yang sebelumnya menetapkan apa yang diriwayatkan kerana setiap isnad tidak terlepas dari shaykh yang tidak diketahui riwayatnya dan tidak ditetapkan dalam kitabnya yang boleh disandarkan dan dipastikan thubut. bahasa arab. 23. Yang dimaksudkan ialah mengekalkan kesinambungan jaringan isnad yang dikhususkan bagi umat. mengapa ditinggalkan yang lain. Berkata abu zar ah. Sharh muslim 21. dan telah ralat dalam menyampaikan riwayat. asma al-rijal. insya Allah Ta ala Dan darinya ketelitian dan kewaspadaannya dalam meringkaskan turuq dan perpindahan isnad dengan mengemukakan ibarat yang ringkas dan sempurna penyampaiannya. berkata syeikh. ini kumpulan 4. Berkata al-shaykh abu amru (rah) kami meriwayatkan dari abu quraysh al-hafiz. beliau maksudkan adalah kitabnya ini mengandungi 4. Begitu juga Kitab al-bukhari. dinyatakan dalam kebanyakan kitab: Sharh muslim 13. Dan darinya tertib dan penyusunan yang baik dan penyaringan hadith dalam suatu aliran dan perkaitan yang membayangkan pentahqiqannya dan kesempurnaan makrifatnya dengan maksud khitab. 4. . kehalusan ilmu.000 hadith dalam kitab sahih. kehalusan ilmu isnad. kaedah usul dan ilmu isnad yang tersembunyi dan martabat perawi dan sebagainya. dan saya akan menyebutkan hal ini selepas perbincangan ini dalam fasal yang khusus tentangnya. ulang 7.Imam muslim tidak terus menyebut sulayman ibn bilal. Dan imam muslim menyusun kitabnya mengikut bab.000 hadith usul tanpa pengulangan. disokong dengan keupayaan dan keahliannya dalam pelbagi ilmu yang berkait dengan makrifat hadith ini seperti ilmu fiqh. 21.000 hadith tanpa berulang. sa id kerana riwayat yang diperoleh dari syeikh tidak menyebutkan nasabnya. Orang yang ingin berhujah dengan hadith-hadith kitab Sahih muslim harus dapat menukilnya dari riwayat lain yang ditemui dari perawi thiqat yang mempunyai riwayat usul yang sahih yang dapat mengangkatnya ke tahap mutawatir dan manzilah istifadah. syaikh abu amru. imam muslim menempuh jalan yang unggul dan tinggi dalam ihtiyat dan wara Dan saya menyebut hanya sebahagian dari ketinggian manhajnya bagi menggambarkan yang lain kerana tidak dapat diselami hakikat halnya kecuali mereka yang mengkaji dengan baik kitabnya.275 hadith. dan yahya b. maka ia mengandungi bab pada hakikatnya tetapi beliau tidak mengemukakan tarjamah bab di dalamnya supaya tidak menjadi terlalu besar atau kerana sebab yang lain. tarikh. usul.

sekiranya seseorang lelaki bersumpah jatuh talak bagi isterinya jika apa yang terkandung dalam kedua kitab al-bukhari dan muslim yang dihukumkan sahih adalah dari perkataan Nabi (saw) yang sebenar. Maka khabar ahad yang terdapat pada selain keduanya wajib diamalkan sekiranya sahih isnadnya dan tidak berfaedah kecuali bagi zan. . khabarnya thabit diyakini kerana ummah menerimanya secara putus. semua yang dihukum muslim sahih Imam al-haramayn. dan berkata dalam juzuknya apa yang disepakati bukhari dan muslim untuk mengeluarkannya maka ia diputuskan benar secara qat i.Al-nawawi: pandangan ibn salah ini hanya galakan untuk menzahirkan kekuatan riwayat. 20. kerana pada asasnya tidak disyaratkan mengemukakan riwayat berencam kerana usul yang sahih sudah cukup sebagai sandaran yang muktamad dan ukuran perbandingan Sharh muslim 19. dan apa yang terdapat pada selain keduanya tidak diamalkan sehingga dilihat dan ditemui memnuhi syarat sahih Dan tidak ditetapkan dari ijma ummah untuk beramal dengan keduanya seperti ijma mereka bahawa ia secara putus adalah kalam Nabi (saw) Al-dhahabi. ibn salah. beliau jarang untuk dapat menerima pemberian dari seseorang kecuali dari mereka yang tiada kaitan dengannya (yang pernah mengambil manfaat dari pengajiannya). maka sesungguhnya ia adalah hadith ahad dan ahad hanya berfaedah bagi zan dari apa yang telah diikrarkan. dan ia berfaedah bagi ilmu nazari. dan pandangan yang terbanyak bahawa hadith al-sahihayn yang tidak mencapai tahap mutawatir hanya berfaedah bagi zan. tadhkirat al-huffaz. bahkan wajib beramal dengannya secara mutlak. maka seperti itu juga kitab al-sahihayn. kewarakannya. Dan ummah telah sepakat bahawa apa yang dipersetujui oleh al-bukhari dan muslim maka ia haq dan benar. Dan tidak ada perbezaan antara bukhari dan muslim dan yang lainnya dan penerimaan ummah dengan qabul hanya berfaedah bagi mewajibkan amal bagi kita dengan apa yang terdapat dalam keduanya dan ini telah muttafaq alayh. hanya apa yang membezakan al-sahihayn dan kitab yang lainnya adalah apa yang terkandung dalam keduanya telah sahih tidak perlu diselidik. Shaykh ibn salah berkata dalam ulum al-hadith dan yang benar bahawa ia berfaedah bagi ilmu Perkataan shaykh ini berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh para muhaqqiqun. maka saya tidak menjatuhkan talaknya dan tidak memintanya menebus talak kerana ulama muslimin telah sepakat dan bulat mengiktiraf kesahihannya. 20.

Mansur. sawad. di ray dari Muhammad b. Al-majmu . tabaqat al-shafi iyyah al-kubra. kehebatannya al-malik menyatakan: saya tidak pernah gentar dengan sesiapa kecuali dengan lelaki ini al-taj abd al-wahab al-subki. ditulis hingga bab khiyar al-majlis. syaikh Ibrahim b. abu mus ab. sufyan ialah imam muslim. (9 jil). abu ghassan. rahawayh. harmalah b.adl beberapa kali. mengajaknya hadir ke tempatnya dan berbuka bersama. al-hajjaj al-qusyairi (nasab) al-nisaburi (tanah lahir). 1882 dan saya telah mengumpulkan sebuah juzuk yang merupakan syarahan bagi maksud dan makna-makna halus dalam mukhtasar ini. maslamah al-qa nabi. Abu al-husain muslim b. antaranya ialah kitab sahih ini yang dilimpahi baraqah oleh allah dan bagiNya segala kesyukuran dan nikmat dan fadilat dan anugerah yang terlimpah atas kaum muslimin. 10. van der bergh. hanbal. di hijaz dari sa id b.aziz ala kitab al-wajiz. di mesir amru b. dan menelungkupkan wajahnya di atas lantai yang disediakan sejak zaman al-ashraf yang mewakafkan pembinaannya dan di atasnya Imam al-nawawi biasa duduk memberi syarahan ketika dalam majlis pengajian. mukhtasar al-muharrar.umdah fi tashih al-tanbih. 623) minhaj al-talibin. ishaq b. Muhammad b. di Iraq ahmad b. penyusun kitab sahih. abdullah b. ada ketikanya beliau makan dengan mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan sheikh qutb al-din al-yunaini. mahran aljamal.al-shaykh burhan al-din al-iskandarani yang berazam untuk berbuka puasa dengannya. Dan kekal bagi imam muslim dengannya ingatan yang indah dan pujian yang baik hingga hari kiamat. bersemuka dengan al-malik al-zahir di dar al. dicetak di kaherah tahun 1329 di ruangan kaki (hamish) kitab al-tanbih Sharh muslim. bapanya al-taqi al-subki ketika menetap di sebuah ruang di dar al-hadith al-ashrafiyah. takmilat al-subki (w. abu al-qasim abd al-karim b . . arabi (garis keturunan) Mendengar di khurasan dari yahya b. 756) (3 jil) Al. mudahmudahan saya merasakan dengan sentuhan wajahku. di atas lantainya saya membaringkan wajah. yahya. terjemah perancis. keluar di tengah malam ke suatu sudut ruangan solatnya untuk bertahajjud. Muhammad al-rafi I al-qazwini (w. yahya meriwayatkan darinya jemaah dan imam muslim telah mengarang dalam ilmu hadith kitab yang banyak. selaku wali pada tahun 742. Leiden. tempat yang pernah dijijak oleh kaki Imam alnawawi (rad) rawdat al-talibin. Bersyair: dan di dar al-hadith terakam makna yang halus. ringkasan kitab fath al.

hakim b. Al-adhkar. al-ustadh abu ali al-daqqaq. mujahid. abdullah al-tustari. al-sayyid al-jalil abu Muhammad sahal b. ketahuilah bahawa ia merupakan suatu yang dituntut bagi seseorang yang mengetahui hadith fada il al. ibn mas ud (rad) Al-tabi in. ubay ibn ka ab. dan kami meriwayat dari al-sayyid al-jalil abu ali al-fudail b. Al-adhkar. sa id al-musayyib. 6. ikrimah. maka digalakkan untuk menjauhinya (perkara makruh) tetapi tidak diwajibkan. nafi Abu al-hassan al-wahidi Data yang diperoleh diolah secara berperingkat mengikut kesesuaian penulisan. dan tidak wajar ditinggalkan secara mutlak dan harus diamalkan sekadar yang termampu. a isyah. Pendapat Sahabat. kecuali kerana mengambil pendirian dan sikap berhati-hati dalam sesuatu hal yang berhubung dengannya. berkata Ulama dari kalangan muhaddithin dan fuqaha dan yang lainnya: diharuskan dan digalakkan beramal dalam al-fada il dan al-targhib wa al-tarhib dari hadith-hadith da if selama ia bukan maudu (palsu). Data yang terkumpul digunakan bagi menyedia maklumat kualitatif dan kuantitatif terhadap hadith-hadith yang dimuatkan dalam Sahih Muslim. Mu awiyah. ibn umar. jubayr. fasal pada perintah supaya ikhlas dan memurnikan niat dalam semua urusan dan amalan zahir dan tersembunyi. al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi. sunan al-tirmidhi. jabir ibn abdullah. ibn abbas.a mal untuk beramal dengannya walau sekali supaya ia termasuk dari kalangan ahlinya. Pencarian fakta dan penemuan-penemuan baru diusahakan. ata . iyad. seperti jika terdapat hadith da if bersabit dengan hukum makruh beberapa amalan jual beli dan pernikahan.Hlm. 5. nikah. khudaij. sahih muslim. bersandarkan hadith Nabi (saw) yang telah diterima sahih (muttafaq alayh) (apabila saya menyuruhmu dengan sesuatu maka lakukanlah sekadar kemampuanmu) Fasal. bakkar al-maqdisi al-nabulusi kemudian al-dimashqi 6. ali. dan saya mencukupkan dengan khabarnya radiyallahu anhu dengan kadar ini maka sesungguhnya ehwal beliau dan manaqibnya tidak terjangkau kerana jauh dan besarnya untuk digarap. talaq dan yang seumpamanya. dan sunan al-nasa i dan saya turut meriwayatkan sedikit hadith dari beberapa kitab masyhur selainnya . dhun al-nun al-misri (rad) 7. Dan telah saya nyatakan bahawa saya tekankan uslub yang sederhana dan berusaha mengelak dari pembentangan yang panjang yang meletihkan dan memualkan. rafi b. maka tidak diamal kecuali dengan hadith sahih atau hassan. dikhabarkan dari syeikh al-imam al-hafiz abu al-baqa Khalid b. al-hassan b. al-imam al-harith al-muhasibi. Hadith niat. al-hassan ibn al-mufarraj b. sa ad b. 110. sa id b. adapun yang berkait dengan hukum tentang halal dan haram dan persoalan jual beli. dan saya hanya mengeluarkan dalam kitab ini hadith-hadith yang diperoleh dari kitabkitab yang masyhur sebagai usul al-islam yakni lima buah kitab: Sahih al-bukhari. hizam. yusuf b. hal. sunan abi daud. hudhaifah al-mar ashi.

sanad dan rijal Al-Sahih. dan ia lebih tinggi dari riwayat al-munfarid yang dianggap munkar . dari pendapat yang ditarjih dalam al-irshad dan al-taqrib. dan menyebut dari kitab usul hadith yang mashyur dari hadith da if kecuali sedikit dan dijelaskan kelemahannya. jama isnad. iaitu apa yang bersambung sanadnya dengan riwayat perawi yang adil dan dabit. hidayah dan pemeliharaan. yakni perkhabaran tentang jalur penyampaian pada matan. tanpa sebarang kejanggalan (shadh) dan kecacatan ( illah) yang tercela Sahih li-ghayrih. Ibrahim berkata saya mendengar ahmad b. Dan kepada Allah yang Maha Mulia. Hasan. dan berkekalan dengan amalan kemuliaan. Sharh muslim. dua jenis Hasan li dhatih. mengharapkan agar ia menjadi kitab yang muktamad sebagai sandaran. hadith yang perawinya rendah dari sifat dabit dan itqan. 4 Al-asanid. yang diangkat ke tahap sahih kerana diriwayatkan dari pelbagai jalur.Kitab sebahagian besarnya memuatkan hadith sahih. Hanya mengeluarkan segelintir hadith dari kitab-kitab al-ajza dan almasanid di beberapa tempat. dan yang sepertinya hingga ke penghujung sanad. hadith yang perawinya masyhur dengan sifat kebenaran dan amanah tetapi tidak mencapai martabat sahih kerana kekurangannya dari sudut hafalan dan itqan. al-Hajjaj dalam makrifat sahih dari mashayikh zamannya. Tidak menyebutkan hadith di dalam bab kecuali yang zahir dan jelas pernyataan dalil dan persoalannya Karyanya menjadi rujukan terpenting dalam setiap bidang. (dal) al-hakim abu abdullah kami diberitahu oleh abu al-fadl Muhammad b. salamah berkata: saya melihat abu zar ah dan abu hatim mendahulukan imam Muslim b. hlm. saya memohon tawfiq dan pertolongan serta bantuan. dan kemudahan untuk menempuh jalan kebaikan. dua jenis Sahih li dhatih. dan dalam riwayat lain dalam makrifat hadith Al-adhkar. yang membawanya setaraf dengan Hassan.

Wallahu a lam 9. al-qurtubi. 8-9. Membaca al-kamal. berzikir dengan lisan dengan kehadiran hati lebih afdal. tahmid. yang memperkuatnya. tahlil. sekiranya dilakukan pada salah satunya.Hasan li ghayrih. dalam sharh sahih muslim dinukil dari qadi iyad. seperti ia terkandung dalam suatu hukum dan kaedah umum. dan yang lebih afdal dilakukan bersama dengan hati dan lisan. al-musnad. tetapi sekadar berhati-hati. al-muwatta . (fasal) zikir boleh dilakukan dengan hati. membaca dengan ibn malik kitab karangannya . yang terlepas dari sebarang perkara baru dan bid ah. 7. Dan diharuskan beramal dengan hadith da if berdasarkan dua syarat: Terdapat hadith lain yang serupa yang menjadi asas penyaksian. dan padanya terdapat maksud hadith yang tersangat lemah dan tidak harus beramal dengan khabar yang diriwayatkan dari seorang pendusta dan diragukan hadithnya (muttaham). dan suci dari maksud yang jelek dan rendah. angkuh dan tamak.al-mufhim. jubayr (rad) dan ulama lainya Al-adhkar. iaitu majlis yang disebut di dalamnya kalam allah dan sunnah rasulnya (saw). begitu yang diungkapkan oleh sa id b. dan perkhabaran salaf al-salihin. oleh al-hafiz abd al-ghani ala al-din dan sharh ahadith al-sahihayn dengan almuhaddith abu ishaq Ibrahim b. dan ia tidak dituduh berdusta pada hadith. sharh al-sunnah al-baghawi. atau lisan. hadith yang sempurna rangkaian isnadnya dari perawi yang mastur tidak diketahui keahliannya. Tadhkirat al-huffaz. bahkan semua yang beramal kerana allah taala dan mentaatinya adalah orang yang berzikir kepadaNya. isa al-muradi Membaca lughah dengan syeikh ahmad al-misri. Al-adhkar 9. takbir dan seumpamanya. atau ungkapan para imam zahid yang terdahulu. yakni majlis ilmu dan muzakarah. majlis zikir. sunan al-daraqutni. maka berzikir dengan hati lebih afdal. dan hadith tersebut telah ma ruf dengan riwayat lain atau yang seumpamanya dari wajah yang lain. 9. al-nawawi alam al-awliya Mendengar al-kutub al-sittah. hadith palsu. ketahuliah sesungguhnya fadilat zikir tidak terhitung dari tasbih. dan tidak zahir padanya sebab lain yang melayakkannya menjadi fasiq. Dan tidak dipegang sebagai i tiqad yang pasti (thubut) dalam beramal. mawdu . dan tidak pelupa atau kerap ralat dalam riwayatnya.

sahih dan da ifya. dan penafsiran ini membawa maksud menjauhi maksiat dan pelanggaran hukum. Al-ihkam usul al-ahkam fi al-diyana (1: 8) 1/16. Beirut: dar al-kutub al. atau siang bahkan ketika berjalan Beliau adalah seorang hafiz dan pengingat hadith.attar Ibn al.). istislah. yang membawa pada keselamatan di akhirat. beirut: dar al-ma rifat. 56. Puncak dalam makrifat mazhab. fahras nama-nama kitab mengikut tertib abjad. pembaikan jiwa. ra y. terhasil dengan kemuliaan amal dan akhlak yang baik di dunia. indeks hadith dan athar nabawi (saw). berpuasa sepanjang waktu. Mudawat al-nufus. al-mizzi. 1. Meriwayat hadith darinya. ibn al. dan bersabar dengan kepayahan hidup dan besederhana dalam berpakaian dan makanan tanpa tambahan darinya. abu al-fath. juz. tidak ada ilmu dalam agama kecuali dari al-quran dan sunnah. menyebarkan ilmu. orang yang memberi fatwa berdasarkan pendapatnya (ra y) adalah orang yang member hukum tanpa ilmu. fahras nama kitab mengikut tertib imam muslim.ilmiyah. memanjangkan zikir. berwirid. Faharas al-kitab am.Sentiasa gigih membaca. Khalil Ma mun Shiha (ed. kemudian generasi yang lahir selepas mereka. al-fisal 1/94. penetapan hukum berdasarkan pandangan hakim yang memandang sudut yang lebih baik (aslah) pada sesuatu dan akibatnya Maliki. bab keutamaan sahabat. Ibtal al-qiyas . dan dengan pengurusan masyarakat yang berhemah. dan perancangan tempatan dan politik. indeks perkataan sahabat dan tabi in. definisi aqal (rasional) adalah amalan ketaatan dan kebaikan. istinbat penemuan . keutamaan sahih muslim Sahih muslim. Sahih muslim bi sharh al-nawawi.attar berkata: syaikh kami rahumahullah menyatakan bahawa beliau tidak pernah membuang masa sedikitpun. tentang rijalnya. Sahih muslim bi sharh al-nawawi al-musamma al-minhaj sharh sahih muslim bin al-hajjaj. menunaikan ibadat. maqasid al-shariah. kemudian yang datang selepas mereka Al-Nawawi (1425/2004). indeks rijal sahih muslim Ibn hazm. berfikir tentang maslahat umat Mulakhkhas. baik pada waktu malam. indeks ayat-ayat al-qur an. dan ilmu yang berencamnya. menulis. fahras bab mengikut tertib penyusun. hal (jim) dari tahdhib al-asma wa al-lughat. 185.

abu bakr ibn al. keliru ikhtilaf antara haddathana (mendengar dari lafaz) Ibrahim atau akhbarana (membaca di hadapannya). malik b. tanah yang subur diserahkan kepada seseorang untuk diusahakannya dengan nafkahnya. menjual hasil tanaman dengan timbangan dari makanan yang diketahui Al-muzabanah. Al-muzabanah. menjual tamar basah (al-rutab) yang masih di tangkai dengan tamar kering dengan timbangan. abd al-razaq al-tabasi. al-shaykh al-imam al-hafiz abu amru uthman b. pertengahan al-taflis Matali al-anwar. seperempat dan yang seumpamanya Al-buyu . anas (rad) dari naïf dari ibn umar (rad) bahawa Nabi (saw) bersabda: dua orang yang saling terlibat dalam jualan. syaikh taqi al-din. 884) Abu hamid al-ghazali (w. Termasuk dalam khabar Takmilah al-majmu . masing-masing mempunyai hak untuk memilih (membatalkan akad) selama mereka belum berpisah. ibn qarqul . al-mukhabarah dengan sepertiga. sebagaimana dinukilkan dari farawi dari catatan sahabatnya. al-nisa 29. menjual tamar basah di tangkai (al-nakhl) dengan tukaran beberapa wasaq tamar kering. dan dari catatan abu al-qasim al-dimashqi al-asakiri dari al-farawi. 505/1111). al-mukhabarah. abd al-rahman yang dikenali ibn alsalah: naskhah sahih muslim dari riwayat al-jaludi dari ibrahim b. menjual hasil tani yang sedia dituai dengan bijiran secara takaran Al-muhaqalah. al-baqarah. sufyan. seperti al-muhaqalah dalam al-zar . dan yang ditemui di nisabur dari naskhah asal yang menyebut tentang pendengaran dari syaikh. 12.Mazhab Zahiri lahir di Baghdad. 275 Bay al-khiyar.arabi (543/1148) Sharh muslim 10/435. kecuali jual beli pilihan (bay al-khiyar) (yakni hak pemilihan ditentukan lebih dahulu di dalam akad) Sharh muslim. yang lebih selamat pembaca hadith melafazkan kedua-duanya akhbarana Ibrahim haddathana ibrahim Diharuskan membaca dengan akhbarana sahaja. dan dituai hasil keuntungan dan buahnya. diilhamkan oleh abu sulayman daud al-isfahani (w.

tafsir. syaikh khurasan (w. raqa iq. Al-suyuti. dikatakan Ramadan 544 H . kalam. nahu.).Ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi al-hijri hatta awa il al-qarn alkhamis asyar al-hijri. Madinah al-Munawwarah: maktabah al-turath. thabit al-baghdadi abu bakr (w. iyad al-yahsubi al-sabti al-maliki Ahli tarikh. iyad b. amru b. al-suyuti 41 Abu amru b. hukum. kitab yang mengandungi lapan bahagian hadith. Muwaffaq b. musa b. berasal dari andalus. al-mulaqqan.). aqidah. hadith. dr. Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. ahmad b. Risalah kepada al-malik al-zahir. fu ad sezkin 1/354 Sahih muslim. 465) Ahmad b. al-manaqib. dan tidak semua khabar adalah tahdith. 84. al-athyubi. iyad b. abd al-qadir izzi Juhud al. musa b. Muhammad b. ali b. tafsir. muqaddimah qurrat al. musa b. Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. umar b. Ali b. raslan Siraj al-din abu hafs umar b. abdullah b. abd al-qadir (ed.al-bulqini. naqid. al-kannani al-shafi i (724-805 H) al-hafiz shams al-din muhammad b. dikatakan 476 h. abd al-karim b. syair. hawazin.adhb al-rawi fi tarjamah qutb al-awliya al-nawawi. dan semua wajah tarjih iaitu dalam 50 wajah dikumpulkan oleh al-hafiz abu bakr alhazimi pada awal kitabnya al-nasikh wa al-mansukh Ayah imam. adab. al-fitan. suruni Sharh muslim. alsiyar. dar al-gharb al-islami. ustaz Muhammad hafiz b. wafat jamadil akhir.ayn al-muhtaj Seorang siasahwan menyanggah kemungkaran dijelaskan mengenai kekeliruan berkaitan mengemukakan pandangan membuat tafsiran adab berhujah mengungkapkan pandangan Imam al-shaikh iyad b. lughah. ansab. 680) Kerana semua tahdith hakikatnya adalah khabar. Muhammad al. abd al-rahman al-sakhawi (1409/1989). khatib. al-salah (w. menulis menuntut hak faqih Al-qusyairi.643 H) (1404/1984). al-manhal al. sheikh sharaf al-din (w.id al-khatrawi (ed. dilahirkan pada pertengahan sya ban 496 h. 463) Sharh muslim 160.

banyak bersedekah dan menginfaq harta ke jalan kebaikan. muqaranah bayna syuruh al-hadith. pengertian lafaz. Muhammad al-khattabi (319-388) . abd al-ra uf singkili.c. masabih al-sunnah Sunan al-darimi Al-muhaddith al-fasil bayna al-rawi wa al-wa i. sharh al-sunnah. Sharh muslim hal. abu abdullah Muhammad b. wan saghir. penuh ketenangan dan sakinah. tuan guru nik abdul aziz nik mat. manhaj al-sharh umdat al-qari lebih tersusun dengan mauduk khusus pada setiap perbahasan hadith. sunnah nabawiyah insan teladan sepanjang zaman. al-fatani. 360 H). perbincangan matan. Perbahasan isnad. al-madkhal li ilm al-sharh. amiruddin l. al-ilma ila ma rifah usul al-riwayah wa taqyid al-sima . al-qadi abu Muhammad al-ramahurmuzi (w. Dan dieja dengan huruf fa berbaris atas atau hadapan. fadal al-farawi (441-530 H) farawah negeri di pelusuk banjaran khurasan. imam abu sulayman hamd b. Muhammad al-Baghawi. india darul ulum. al-nadwi. ibn al-salah (w. berkata al-hakim. 308) adalah dari kalangan ahli ibadah dan mujtahid yang kerap bersama imam Muslim. pengumpul manuskrip jawi. fath al-bari. Ibrahim berkata. dan ejaan dengan baris atas adalah yang masyhur yang dipergunakan oleh ahli hadith 7.Mashariq al-anwar ala sihah al-athar fi tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. rijal Abu al-Qasim Abdullah b. sufyan (w. alshifa bi ta rif huquq al-mustafa. abu bakr al-sam ani kitab al-ansab 10. fazlur rahman kini dalam kuliyah hadith diperkenalkan subjek khusus yang berkait dengan ilmu syarah manhaj almuhaddithin. nuruddin al-raniri. shaykh kami abu ishaq dikenali sebagai ahli salah. hamzah fansuri. 7. rahiq al-makhtum. Wafat di iskandariyah 7 rajab 664 H 7. ahli ibadah. nusantara al-marbawi. 643 H) Ibn qutaybah. bahawa Ibrahim b. nawawi banten. Imam Muslim selesai membacakan kitab (sahih) kepada kami pada bulan Ramadan tahun 257 H. saharanpuri. ta wil mukhtalaf al-hadith a lam al-hadith fi sharh sahih al-bukhari.

Haji ishak b. umdat al-dala il fi masyhur al-masa il. Muhammad ibn Ahmad al-ghassani al-jayyani (w. zaid alhamid husein. shams al-din yusuf b. bustan al-wa izin wa riyad al-sami in siyar a lam al-nubala 12/365. loc.ibar 4/297. 1985 Loc.cit. haji baharum. hamzah Muhammad qasim Jamal al-din abu al-faraj abd al-rahman b. wafayat al-a yan 3/140. Al-azkar. 794) hulliyat al-abrar wa shi ar al-akhyar fi talkhis al-da awat wa al-adhkar al-mustahabbah fi al-layl wa alnahar al-muntaqa al-muhktar min kitab al-adhkar. jami al-masanid. ali b. Manar al-qari fi sharh mukhtasar sahih al-bukhari. al-insaf fi masa il al-khilaf. almawdu at.cit. Kuala lumpur: pustaka antara. al. al-bidayah wa alnihayah 13/28 abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . Nabil hashim abdullah al-ghumari. daripada perenggan yang lain John.ilal al-mutanahiyah. abd al-rahman. bahadir al-zarkashi (w. 224/838) Nuruddin al-raniri. Tarjamah al-adzkar annawawi. 498) ibn al-jawzi. Fath al-mannan sharh al-musnad al-jami li abi Muhammad abdullah b. al-sayyid abd al-rahim anbar al-tahtawi taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. bustan al-salatin Sabt ibn al-jawzi. ali al-jawzi (w. al. Cit. Makkah al-mukarramah: al-maktabat al-makkiyyah.. 597) funun al-afnan fi uyun ulum al-qur an.hidayah al-bari ila tartib ahadith al-bukhari. Beirut: dar el-fikr. al-shaykh muhammad ali al-sabuni. singapura: penerbit al-haramain. qazghali al-hanafi. op. singkatan loco citati. abu ubayd al-qasim b. hal. 2 John. al-kamil 9/65. sallam (w. Terj. al-hafiz abu ali al-husayn b. Muhammad b. 1983 The athkar (the invocations) al-nawawiyah. 1419/1999 Kitab al-iman. badr al-din Muhammad b. 1999. sulaima al-sheikh Muhammad. kashf al-musykil ala sahih al-bukhari al-tanqih li alfaz al-jami al-sahih. tempat yang telah dipetik. penyusun mir at al-zaman.

Muhammad ali b.ilmiyah. kerana itu tidak disebut oleh ibn al-attar dalam menyenaraikan keseluruhan karyanya. mukhtasar ringkas. Beirut: Dar al-Kutub al. dan yang lebih baik dan besar faedah. al. kitab amal al-yawm wa al-laylah oleh sahabatnya al-imam abu bakr ahmad b. al-hafiz abu zur ah ahmad b. 6/293. ishaq al-sinni radiyallahu anhum Manar al-huda fi al-waqf wa al-ibtida . dan dinisbahkan padanya dua buah kitab yang bukan tulisannya. ali b.allamah Muhammad ali b. al-a lam. Muhammad b. abd al-bar b. Muhammad ali al. asim al-namiri al-qurtubi al-maliki (363-463). 1398/1978 . aghalit ala al-wasit. Abd al-Mun im Khalil Ibrahim (ed.). 826 H) Al-isabah fi tamyiz al-sahabah. dan dalam tabaqat ibn qadi syuhbah: berkata al-isnawi. mengandungi 50 mauduk fiqh dan sebahagiannya perbicaraan hadith. yang diperoleh dari jalur isnad yang bersambung dan riwayat yang banyak amal al-yawm wa al-laylah oleh imam Abu Abd al-rahman al-Nasa i. Al-adhkar. al-nihayah fi ikhtisar al-ghayah. ala lam. penulisan kitab amal al-yawm wa al-laylah yang diusahakan ulama. maka sebenarnya ia karya ulama hamawi. al-husain al. Abu hatim ibn hibban Al-bayan wa al-tawdih li man ukhrija lahu fi al-sahih wa mussa bi darb min al-tarjih. Muhammad b. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (1424/2004). 8/149-150. abdullah b. al-futuhat al-rabbaniyyah ala al-azkar al-nawawiyah. dinisbahkan kepadanya oleh Ibn al-raf ah dalam kitab syarah al-wasit. Beirut: Dar al-fikr. tentang tajwid Tarjamah imam al-nawawi dalam risalah al-suhaymi.asqalani al-ma ruf bi ibn hajar (773-852) Al-isti ab fi asma al-ashab. Muhammad b.iraqi (w. Abu Mansur al-mawardi. abd al-rahim b. al-zirkili. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (996-1057/1588-1647). shihab al-din abu al-fadl ahmad b. abi umar yusuf b. al-zirkili. 93.

20-22. askar kerahan Turki Hlm. hlm.Ulama min al-Shafi iyyah.Ayn bi fatawa Ulama al-Haramayn. Ibn Qadi Syuhbah 2/75 Minhaj al-Talibin. 73 Maka menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat Kitab al-Muharrar Dan penulisnya telah beriltizam untuk mengeluarkan dalil yang sahih dari ulama mazhab. dengan Hamish Qurrat al. adapun selanjutnya. khalifah Abbasid terakhir 1238. Dari abu zar ah al-razi berkata: sewaktu Nabi (saw) wafat mereka yang telah melihat dan mendengar dari Baginda (saw) berjumlah lebih dari seratus ribu orang manusia dari kalangan lelaki dan perempuan. Ibn Athir (w. al-athir menyusun kitab usud al-ghabah. tajrid al-sahabah. 1250-1517 bermula pemerintahan Mamluk di Mesir. dan ia adalah hal yang terpenting dan bermanfaat besar. 210. 1064) Abu Shamah (w. 210. 1267 M) 1242-1258. dan dikatakan disandarkan kepada Rafi an salah sebuah negeri di Qazwin al-Muharrar. al-hafiz abu abdullah aldhahabi meumusnya. di zaman Seljuq (1078) di Syria. hlm. 2. juz 1/hlm. 1258. Sejarah Mongols oleh Rashid al-Din. hlm.1229). 624). alfawa id al-Madaniyah fi Bayan ikhtilaf al. kuasa Seljuq berakhir 1117/1118. Khudaij (rad). Muhammad b. semuanya telah meriwayatkan dari Baginda (saw) secara mendengar atau melihat Abu Muhammad Ali . al-Mu tasim. 158 Abu al-Qasim Abd al-Karim b. Abd al-Karim al-Rafi i al-Qazwini (w. Hazm (w. Ulama telah mensyarah dan meringkaskannya Kashf al-zunun 2/1612 Imam al-Nawawi berkongsi kedudukan dan martabat dengannya.Mongols di bawah Hulagu menyerang Baghdad. 1234) Ghazali (1058-1111) Hlm. digelar muharrara al-madhhab. menguasai Granada sehingga1492. Nasrids. izz al-din b. Nisbah kepada Sahabat Rafi b. Yaqut al-Hamawi. penulis biografi (w. dinasti Islam terakhir di Andalusia. .Juz 1/hlm. dan menyempurnakan maksudnya. berakhirnya khalifah Abbasid. Tabaqat al-Shafi iyyah. 178 Baihaqi. maka sesungguhnya di antara ilmu agama yang paling mulia ialah ilmu hadith al-nabawi dan dari makrifatnya yang paling tinggi ialah mengenali para sahabat Rasulullah (saw) 1/3 di awal kurun ketujuh.

al-azhar dan masyhur. Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. kerana saya tidak membuang darinya suatu hukum sama sekali. alasah dan al-sahih. al-jadid. di antara yang ternama ialah alSayyid Abd al-Rahman b. Nihayat al-Muhtaj. 676). dan wajh. dan maksudku dengannya ialah untuk menarik perhatian tentang hikmah menukar lafaz dan ibarat muharrar. atau pendapat khilaf. dan nas. Muhammad b. dan tingkat khilaf . dan perlu dengannya. 723) dari Imam al-Nawawi (w. al-mazhab. dan juga apa yang anda dapati dari zikir yang berlainan dari yang tertera dalam al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain maka hendaklah anda bersandar dengannya. dan sebab saya memasukkan catatan dan menambahkan huruf atau syarat dalam perbahasan masalah dan yang seumpamanya.Attar (w. dan turuq. al-nas. 833) dari Imam Ala al-Din Ibn al. dan kemungkinan saya kemukakan fasal kerana terdapat perkaitan munasabah Dan saya mengharapkan sekiranya selesai ringkasan ini akan menjadi suatu syarah bagi muharrar. Sa id. Khatib al-Sharbini. Abdullah b. al-Siraj al-Wahhaj. 1372) yang menyampaikan riwayat dari para mashayikh dari Imam Muhammad b. beserta sedikit penambahan berguna yang saya masukkan insya Allah. Dan saya telah mendahulukan beberapa masalah dalam fasal yang dibahaskan kerana munasabah atau kerana ringkasan. Tuhfat alMuhtaj. Dan menerangkan dua qawl. Di antara mauduk tumpuan adalah . kerana saya telah meneliti dan mentahqiqnya dari kitab hadith yang muktamad. al. Muhammad b. dan kebanyakannya adalah kerana keperluan yang tidak dipenuhi tanpanya. Muhammad alJazari (w. (daqa iq al-minhaj). bagi memudahkan hafalan.Allamah al-Lahji (w.Tetapi kerana kebesaran jilidnya telah melemahkan keupayaan untuk menghafalnya dari kebanyakan ahli zaman ini kecuali mereka yang kuat inayat. Dan saya telah mula mengumpulkan juzuk ringkas yang menghuraikan istilah yang halus dalam kitab mukhtasar ini. walaupun ia lemah dengan petunjuk yang penting yang kuberikan. Ibn Hajar al-Haythami. Abd al-Rahman b. al-qadim Dengan menyatakan di permulaannya saya berkata dan menutup di akhirnya dengan wallahu alam Dan apa yang anda dapati dari penambahan lafaz dan sebagainya atas apa yang terdapat pada muharrar maka berpeganglah padanya. maka saya melihat keperluan untuk meringkaskannya pada kadar separuh dari ketebalan kitab. Mughni al-Muhtaj. Hassan Abd al-Bari al-Ahdal (w. 1410) menerima riwayat kitab Minhaj al-Talibin dari beberapa shuyukh dinyatakan dalam kitab al-Mirqat li al-riwayat wa al-ruwat. al-Ramli Dan darinya menukar lafaz yang gharib atau diragui menyalahi lafaz yang benar dengan ibarat yang paling mudah dan jelas.

Al-mu tasim dilantik pada 640 H di Baghdad. 875 dari Sahih Muslim. cet. dari Mongols. 826) Sayf al-Din al-Amidi.Iraqi (w. Abd al-Rahim al. menamakan Mu ayyid al-Din ibn al. mengambil alih tampuk pemerintahan selepas Hulagu Dalam pendekatan ekonomi Kandungan dan reka bentuk Pengolahan berbeza yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ekonomi kecanggihan berhujah paksi hujah kekal Mengelak penipuan. 325 dikutip dari Sahih Bukhari. 138. 1621) Al-Siraj al-munir sharh al-Jami al-Saghir fi al-hadith al-Bashir wa al-Nadhir (saw). Hulagu menyeang Syria.aynayn fi atraf al-Sahihayn.Jurji Zayadan (1994). bersama 20. Dictionnaire Encyclopedique de bibliographie Arabe. al-Ghayth al-hami sharh jam i al-jawami Al-hafiz Wali al-Din Abi Zar ah Ahmad b. Muhammad Iwad Mar ab (ed. Jilaris. al-wusul ila ma rifat al-Usul Taj al-Din Abd al-Wahab b.Arifin al-Manawi (w. hidup di bawah lindungan Sultan Mamluk. 2. 656 H menduduki Baghdad.000 bala tentera. 292. melantik al-Syifa al-Samirah untuk menyelia pasar Muhammad Fu ad Abdul Baqi.S. J. dinasti Ikhans. Keluarga istana Abbasid dikerah ke Mesir. menyebut Masabih al-Sunnah mengandungi . di bawah naungan Mamluk setelah kejatuhan dinasiti Ayyubi.). Ibn Hajar. Ali ibn Abi Ali (1156/7-1233). al-Ihkam. al-ta liq al-Sabih ala Mishkat al-Masabih. hulagu menewaskan dawadar. seorang pendukung mazhab shi ah sebagai menterinya Hlm.Alkami. Hlm.Arabi. Imam Ali b.). memasukkan 4. hal.179 hadith.033 tak termasuk yang berulang Muhammad b. Taj al. Ahmad b. Hulagu menawan Fars pada 654 H. Daud al-Zahiri. D. Delhi: Kitab Bhavan. al-Muntaha Al-Ghunyat Fahrasat Shuyukh al-Qadi Iyad (476-544 / 1083-1149) Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir. ii. Sarkis.Azizi (w. Umar (rad) memperkenalkan institusi hisbah. Hulagu (654-750) anak Tuli anak Jenghiz Khan. Bayrut: Dar Ihya al-Turath al. Nur al-Din al-shahir bi al. kolum 573. History of Islamic Civilization. Tahdhib al-tahdhib. 771). Muhammad Idris Kandahlawi (2004). Abd al-Ra uf b. 3.468 dari kitab hadith yang lain. 1659/60 M) Sharh al-sunnah. 1051 disandarkan kepada kitab al-Sahihayn. Ali al-Subki (w. 291 Jenghiz Khan meninggal pada 624 H. Shawahid al-tawdih wa al-tasrih li musykilat al-Jami al-Sahih Hadith Sahih Muslim 3. 8. tahqiq takhrij kitab Ibn Malik. Masabih al-Sunnah (al-Duja).E. atau Mongols dari Persia. Margoliouth (terj. Qurrat al.

46 (1972): 75-81. Sahih Bukhari mengandungi 97 kitab. Yang dikutip dari kitab lain selain Kitab Bukhari dan Muslim. Muhktasar sharh al-Jami al-Saghir. Islamic Culture (Hyderabad) 45 (1971): 203-212. Brill. Varieties of pronouncement stories in Sahih Muslim: a Gospel genre in the Hadith literature. Hadith sahih dan 2. ibn hajar al. . Jumlah sebenar ialah sekitar 4. Gharib Sahih penambahan pada matan oleh perawi thiqat Gharib juga digunakan untuk istilah ganjil yang terdapat pada hadith Ini terpancar dalam hadith yang bermaksud: Dhahabi tadhkirat al-huffaz.hadith yang mempunyai satu jalur riwayat Rahmani. mizan al-i tidal.4. James. xiii. Gharib. 1337) menambah 1. E. 47 (1973): 57-74. hh. hh. Imam Baghawi. Hasan gharinb. 3. Imam Muslim yang dilakar mengikut manhaj syeikhnya. Muqadimah Ibn Salah. dengan mengelaskan hadith mengikut penyusunan abwab Abu Amru Uthman b. 2. ibn al-salah (577-643). 1994. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.000 atau 2. digunakan pada matan dan isnad. Imam alBukhari. Robson. 923. Neal.511 hadith ke dalam Mishkat al-Masabih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5. 5. Aftab Ahmad. Abdullah al-Naisaburi. alHakim Abu Abdullah Muhammad b. jil. jil. 123-146. Haji (1996) Data kitab Risalah fi bayani hukmil bai i war riba Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim al-Fathani. The life and works of Ibn Hajar al-Asqalani. Islam and Christian-Muslim Relations. hh. hanya memasukkan sebanyak 7275 hadith ke dalam kitab sahih. hal. ed. 1. Baru. 334. Muhyi al-Sunna. Hadith. mengajar di Damsyik. 94. Ma rifat Ulum al-hadith. Abd al-Rahman al-Shahrazuri. Membuang isnad. 1971. Kitab Muhadarah al-abrar wa musamarah al-akhyar fi al-adabiyyat wa al-nawadir wa al-akhbar. Leidin. Imam Wali al-Din Muhammad ibn Abd Allah. Mustafa Muhammad Amarah Wan Mohd Saghir Abdullah. hadith hasan. 229. tidak merujuk kepada Sunan Ibn Majah dalam kitabnya Ulum al-Hadith. Sunan al-Tirmidhi. Robinson.asqalani tahdhib al-tahdhib. Ibn Arabi (1165-1240) Kitab Imta al-asma bima li al-Nabi (saw) min al-ahwal wa al-amwal wa al-hafadat wa al-mata . hlm.434 hadith. lisan al-mizan Bukhari mengumpulkan sejumlah 600. dalam The Encyclopedia of Islam. rukn al-Din menyusun kitab Masabih berdasarkan rekabentuk kitab Musannaf.J.762 setelah dikeluarkan hadith yang berulang. Khatib al-Tibrizi (w. 945.000 hadith. Setiap kitab disusun ke dalam dua bahagian. no.

ribats. Abu l Faraj b. alnu aymi. and zawiyas under the Mamluks. al-Taqyid wa al-idah lima utliqa wa ughliqa min muqaddimat Ibn al-Salah. Wakin (ed. The Rise of College: Institutions of learning in Islam and the west. Juga hadith-hadith lain yang disandarkan sebagai sahih dan diperkuat serta disokong oleh jumhur muhaddithin.) (1972). al-Husain al. al-Daris fi tarikh al-Madaris. berdasarkan pemerhatian seorang ulama mesir abad ke 14. 2/195. op. Kamal al-Din al-Damiri: Khanqah yang dibangunkan di Parsi khusus untuk penginapan kaum sufi. mengelaskan hadith sahih kepada 7 bahagian Tahawi. Little. dan tiada perbezaan antara institusi ini dengan zawiya dan ribat. Masabih al-Sunna The nature of Khanqahs. Albany: State University of New York Press.cit..Iraqi (w. 597). 806). 3A212 T128K Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M) Abu Sulayman al-Khattabi (w. Zayn al-Din Abd al-Rahim b. al-Jawzi (w. The Function of documents in Islamic Law: the chapters on Sales from Tahawi s Kitab al-Shurut al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al. al-tabsira Ibn Daqiq al. Muhammmad al-Nu aymi al-Dimashqi (1442-1521) (1990). 28. Ahmad ibn Muhammmad (852-933). Seljuq madrasa George Makdisi (1981). mengelaskan hadith kepad 65 kategori Semua hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diterima sebagai sahih. kitab al-luma . 386). Donald P. BP 158. hlm. Ibn al-Salah. Muqaddimat Ibn al-Salah fi Ulum al-hadith Syarah. Sebagaimana hadith-hadith lain yang menetapi syarat keduanya atau salah seorang dari mereka dianggap sahih.kitab ma rifat anwa ilm al-hadith. Abd al-Qadir b. Tahanawi Baghawi. 91 ulama islam abad ke 16. 16 Abu Ishaq al-Shirazi. Edinburgh: Edinburgh University Press. hlm. Jeanette A. hlm.id (625-702) .Ilmiyah.

728/1328) Ibn Asakir. Great Britain: Vororium. Islamic studies presented to Charles J. t. Beirut. Khanqah Baybars al-Jashankir menyediakan tempat menginap (ma wa) bagi kaum sufi untuk bersunyi dan mengungkapkan syair agama (sha a ir) Ribat di bawah kerajaan Mamluk Jerusalem menyediakan penginapan khusus untuk rombongan haji. ribat. Ahmad al-Minhaji al-Asyuti (w. 618/1221). institusi wakaf (waqfiyyat). Ribat Bahgdadiyah dibangunkan pada tahun 684 H (1285 M). George Makdisi (1991). adab (sastera).Jawahir al. Khanqah menawarkan kelas-kelas pengajian agama.t. al-Husayn al-Sulami (w. Abu Abd al-Rahman Muhammad b. Ibn al. usul al-fiqh. tafsir. law and learning in classical Islam. 33. Adams. 813/1410 -11). 2/428 Wael b. tafsir isyari sufi dalam al-Quran. Najm al-Din al-Kubra (w. Little (1991). fiqh. seni perdebatan dan hujah (munazarah) Abu Muhammad Abd Allah b. kitab Tabyin (mazhab Asha ari) Ibn Hajar al. Al-Maqrizi (w. Mawqif al-Imam wa al-Ma mum. 696/1296) Sufyan al-Thawri (w. 852/1449) . menyediakan tenaga guru dan ilmuwan. London. Michael H. Religion. Najm al-Din al-Razi (w. 161/778) Ibn Taimiyah (w.Arabi (w. Burgoyne (1987).. tempat berlindung (malja ) kalangan yang miskin dan kurang bernasib baik dari golongan Muslim. hlm. fatwa. Neitherlands : E. 606/1209). Jamal al-Din al-Safadi (w. Pengajian ilmiah di Masjid Cathedral. Yusuf al-Juwayni (438/1047). 654/1256). 845/1442) mengungkapkan dalam kitab al-Khitat ribat yang disediakan untuk wanita. Kitab al-mawa iz wal-i tibar bi-dhikr alkhitat wa al-athar.J. Hampshire. Bapa kepada Ulama Asha ari dan Shafi i Imam al-Haramayn Abu al-Ma ali al-Juwayni (478/1085) Abu al-Qasim Abd al-Karim al-Qushayri (w. 632/1234) Awarif al-Ma arif Ruzbihan al-Baqli (w.Asqalani (w. hadith. 412/1021). Awal kurun ke 14. Brill. shams al-Din. Mamluk Jerusalem: An architectural study. Hallaq & Donald P. nahu. Leiden.Uqud wa mu in al-qudat wal-muwaqqi in wal-shuhud. 638/1240). wa z (nasihat agama). 465/1074) Abu Hafs Umar al-Suhrawardi (w. Muhammad b.

000 hadith yang dimuatkan dalam kitab al-sunan hanya sebanyak 4. Dalam Encyclopedia Britannica. Abdullah al-Naisaburi (321-405).britannica. Ibn Abu Hatim al-Razi (w. ahli sosiologi Islam yang terkemuka. dikelaskan kepada 52 kategori . Ibn Khaldun s Philosophy of History (1964). Memberi pengaruh luas kepada al-Maqrizi terjemahan kitab al-muqadimah ke dalam bahasa turki. Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w. Tirmidhi (w. 3 jil. Kitab al.com/EBchedked/topic/280788/Ibn-Khaldun Muqaddima. Musannaf . Sunan Abi Dawud (202-275). kitab Ma rifat Ulum al-hadith. 218 H). Muhsin Mahdi. hadith dikelaskan mengikut mawdu . Sahih al-Bukhari (194256). Pernah mengajar di Universiti al-Azhar ketika awal penubuhannya. Ibn Majah (209-273) Imam Shafi i (150-204). Sahih Muslim (202-261). kitab Maghazi al-Waqidi (130-207) Abu Dawud mengumpulkan 500. (2008). Ibn Khaldun and Tamerlane (1952) Kitab al-Jarh wa al-ta dil. cet. professor fiqh di kolej Quamhiyyah. 370) kitab al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa alwa i Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad b.800 hadith ilm al-hadith. al-ta rif bi-Ibn Khaldun (1951). Charles Issawi. An Arab Philosophy of History.Ribat Ulama Tunisia. (1958). Franz Rosenthal. Walter Fischel.Ibar Muhammad al-Tanji. Ibn Khaldun: The Muqaddimah. dilantik sebagai qadi besar mazhbab maliki di zaman Sultan Barquq di kaherah di bawah kuasa Mamluk. Dilayari Jun 14. 203/4 H) Musnad Ahmad ibn Hanbal (164-241) disusun oleh puteranya hadith disusun mengikut nama Sahabat. 327 H) Musnad Abu Dawud al-Tayalisi (w. 2008 dari Encyclopedia Britannica online: http://www. Sira Ibn Ishaq (85-151) dirakamkan dalam Sira Ibn Hisham (w. Muwatta Imam Malik (93-179). 2. 279) Nasa i (215-303). Perancis (1860) Ibn Khaldun.

Imam al-Haramayn Dhia ul-Din Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni al-Shafi i (419-478) Bukhari. Muqaddima. beliau berkata ini adalah perkataan Qadi Iyad Rahimahullah. dalam Shorter Encyclopedia of Islam. 1 wasaq menyamai 60 gantang. Jamal al-Din Muhammad b. al-buyu kitab 21. 444-5. bermakna kumpulan hadith yang menghimpunkan rangkaian isnad dari pelbagai turuq. eds. Salim b. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi 1/210 : dan Qadi Iyad telah meringkaskan perbahasan tentang hadith al-Isra dengan rumusan yang baik. Franz Rozenthal (terj. hlm. (2003).). Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 454. London: Saqi Books. cet. Beirut. London: Routledge & Kegan Paul. Ibn Khaldun. 102. Wasil Kitab yang ditulis pada abad ke 12. Al-Munjid fi al-lughah wa al. Abd. Al-Shatibi (w.. aqidah ialah berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa keraguan dan kegundahan jiwa. Iraq. Muslim 54 kitab.Kitab al-Shamil. Musnad al-sahih. hlm. Al-Nawawi . al-Sulwan oleh Zafar al-Siqilli. Kaherah. jil 2/ hlm. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin (2007). Lantaran itu aqidah adalah bertunjangkan keyakinan dan kesanggupan membenarkan tanpa soal. Hh. . 900. Joseph A. Hrair Dekmejian. The Just Prince: A Manual of Leadership.alam (1994). Abu Hamid al-Ghazali (1988). Perbahasan Akidah Islam. W. 34. 790 M) Heffening. Mufarraj al-kurub fi akhbar Bani Ayyub. dan Syria. Dar alMashariq. Kechichian dan R. dari riwayat Ulama Hijaz. Ihya Ulumuddin.

Abd al-Mu ti Amin Qal aji (ed. 100. al-Sa ib Fiqh al-muwazanat Abdullah b. dan terjadi ikhtilaf kerana ia telah terkumpul kesemua syarat ini dan dinafikan sebahagiannya dan ini adalah sebab yang biasa. dan di antara mereka yang bercanggah tentang penetapan syarat ini sepertimana dalam keadaan seseorang perawi terlindung halnya. Universiti of Wales. pewaris Khalifah Abbasiyyah dan penulis kitab Tabaqat al-Syu ara. dan selamat dari shadh dan illat. hadith al-mu an an. Al-Istidhkar al-jami li-madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi-ma tadammanahu al-Muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kullihi bi al-ijaz wa alikhtisar. syeikh abu amru b al-salah: imam muslim meletakkan syarat dalam sahihnya bahawa hadith itu mempunyai penyambungan isnad yang disampaikan dari perawi thiqat dari awal hingga penghujung sanad.) Dimashq: Dar Qutaybah. Ahmad ibn Ali (1372-1449) Sahabat Hakim b. Harun al-Rasyid (647 696). al-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid.Ishak Suliaman (2005). Dan ini adalah lingkungan sahih. al-Mu tasim b. Dan apa yang diperselisihkan kesahihannya dari hadith yang dikemukakan maka ikhtilaf itu disebabkan kekurangan salah satu syarat ini. Al-Isti ab fi ma rifat al-Ashab. al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah alMaliki. . al-Mu taz b. Sharh muslim. al-Mutawakkil b. al-anbah ala qaba il al-ruwah. Lampeter) Musannaf Abd al-Razzaq ibn Hammam al-Himyari (744-827) Ibn Abd al-Bar. al-Durar fi ikhtisar al-Maghazi wa al-siyar. dan semua hadith yang menepati syarat ini maka ia dianggap sahih tanpa khilaf di antara ahli hadith. (1993). Urwah ibn Abi al-Ja ad al-Bariqi. tajrid al-tamhid. al-intiqa fi fada il al-a immah al-thalathah al-fuqaha Malik ibn Anas (w. Hizam. hlm. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram (Tesis PhD.Asqalani. atau hadith tersebut mursal. 795) Ibn Hajar al. Abi Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Bar al-Namiri al-Andalusi (978/9-1071).

tidak dicapai padanya melainkan segelintir dari ahli zaman. rafi telah memberitahu kami berkata: abd al-razak telah memberitahu kami ma mar al-hassan hammam berkata: ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari abu hurairah (rad) dari Nabi Muhammad Rasulullah (saw) lalu menyebut hadith darinya dan berkata Rasulullah (saw): (apabila salah seorang kamu berwuduk maka hendaklah ia beristinsyaq (memasukkan air ke hidungnya). 93. salamah. salamah menyatakan: saya mendengar abu zar ah dan abu hatim mendahulukan Imam Muslim b.275 hadith dengan berulang. manhaj al-Imam Muslim fi tadwin al-sunnah al-nabawiyyah Dan demikian adalah kerana kitab suhuf dan ajza dan kitab yang mengandungi hadith yang dihubungkan dari hanya satu isnad.000 tanpa diulang Al-nawawi. Muhammad abu zahw Muslim mengandungi 7. apabila dinyatakan pada riwayat yang didengar untuk menyebut isnad yang pertama tanpa mengulanginya pada hadith berikutnya. fiqh dan usul. al-Hajjaj dalam makrifat tentang hadith sahih dari mashayikh zamannya. imam dalam ilmu hadith. dan kebesaran martabat dalam membezakan antara kehalusan ilmunya. munabbih dari abu hurayrah (rad) seperti katanya: muhammad b. ma in dan Abu Bakr al-Isma ili al-syafi i. Al-bukhari (194-256). dan itqan dan wara dan makrifat. dr. dan kedalaman fokus dan perhatiannya terhadap riwayat dalam kitabnya: bahawa beliau memberi penumpuan dan pendekatan khusus dalam menyatakan riwayat dari sahifah hammam b. Abu Isa al-Tirmidhi meriwayatkan dari Imam Muslim Ahmad b. muslim (204-261) Dan antara contoh ketelitian Imam Muslim. Dan hal yang demikian adalah kerana kehalusannya yang tinggi dalam riwayat dan penulisan dan kedudukan dan kelebihannya dalam ilmu ini. Ahmad umar hashim. 4. yang menzahirkan keupayaan dan kewarakannya dan kesempurnaan makrifatnya dan keluasan ilmunya dan kecemerlangan dan pentahqiqannya akan hafalannya dan kemampuannya dari segala alam makrifat dan ketinggiannya dalam amalan dan ilmunya. Yahya b. dan ini adalah mazhab kebanyakan ulama kerana kesemua hadith yang disebut disandarkan kepada isnad hadith yang terawal. sharh muslim. dibolehkan demikian. (al-hadith) hal. jarrah. Ibn Mansur: tidak akan luput kebaikan untuk kami selagi anda masih hidup di kalangan kaum muslimin. Musa b. dr. Ahmad b. berkata waki b. Harun. .Abu Hatim al-Razi. Imam Muslim telah menempuh cara dalam sahihnya dengan kaedah yang tinggi dalam penelitian. Al-hadith wa al-muhaddithun.

kerana ini orang yang mendengar hadith dengan riwayat ini. Abu bakr al-jarudi berkata: muslim b. ringkasan turuq hadith. ciri yang cukup berhati-hati dalam menyampaikan riwayat. maka caranya ialah ia harus menzahirkan isnad sebagaimana dinyatakan imam muslim. Manhaj al-Imam Muslim fi ilm al-hadith. 2/110-120. tahdhib alasma. pengaturan bab. hal. Dr. al-hajjaj telah mengemukakan riwayat pada kami dan beliau adalah wadah ilmu Muridnya ibn abi hatim al-razi berkata: saya menulis darinya dan beliau adalah ahli thiqat dari kelompok huffaz. Yahya. tahdhib al-tahdhib. al-hajjaj. imam al-nawawi. abi talib dan muslim b. kerana kewarakan . 2/583-590. 231. dengan mengikut manhaj imam al-bukhari dalam mengumpulkan hadith yang hanya disepakati oleh ulama. dan menghasilkan kitabnya musnad al-sahih.Dan berkata ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-syafi i tidak dibolehkan. muqaddimah. 107 Ibn khaldun. mengatakan (bahawa imam muslim adalah ahli ilmu dan ulama umat yang menampung pengetahuan. al-hajjaj al-nisaburi. kesanggupan dan keupayaan yang besar. dan menyusunnya mengikut tertib bab dan tarjamah fiqh. Abd al-Wahhab al-farra . Yusuf al-kattani. 2/82-92. Tahdhib al-tahdhib 10/13 Sahih muslim mempunyai kelebihan dari sudut ketinggian isnadnya. Ibrahim b. Tarjamah imam muslim. al-muntazam fi tarikh al-muluk wa al-umam 5/35. maka sesungguhnya Imam muslim telah menempuh kaedah ini kerana penekanan pada sifat penyampaian. al-fahrasat ibn nadim. haji khalifah 2/552 Syeikhnya Muhammad b. hal. tarikh baghdad 3/100-104. memilih lafaz dan itqan. 360) . wa al-lughat. 442: kemudian muncul Imam Muslim b. kashf al-zunun. dan mengumpulkan riwayat dan rangkaian isnad pada suatu mauduk. menguasai ilmu hadith dan saya bertanyakan tentangnya pada bapa saya (abu hatim al-razi) dan beliau menjawab: (tingkat) yang benar (saduq). ibn hajar 10/126-7. tadhkirat al-huffaz. dan membuang nas yang berulang. isnad yang pelbagai. Hasan Ramahurmuzi (w. wafayat al-a yan. saya tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan) Ibn al-akhram berkata: sesungguhnya kalangan ahli hadith yang dilahirkan oleh kota kita ini hanya tiga orang: ahmad b.

salih al-bissam. 1/15 Ahmad ibn salamah: saya menulis bersama Imam Muslim untuk menghasilkan kitab sahihnya selama 15 tahun. 96.Muqaddimah. tarikh baghdad 10/101. Muhammad Bakkar Zakariya. sharh umdat al-ahkam . tawdih al-ahkam min bulugh al-maram Mustafa b. siyar a lam al-nubala 12/566 Imam Muslim: saya menulis kitab Musnad al-Sahih ini dari sejumlah tiga ratus ribu hadith yang didengar (dari mashayikh) ikmal al-mu lim. taysir al. semua yang ditunjukkan terdapat padanya ilat. Dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: (cukuplah bagi seseorang dianggap pendusta jika ia menyampaikan semua khabar yang didengarnya). 2/589.Arabi Imam Muslim dhikr murur. Dr. hal. Meringkaskan khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) tentang sunan dan hukum syariat. hlm. sharh al-arba in al-nawawiyah abd al-aziz iz al-din al-sirwan. sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah wa mulhiqatuhu abdullah b. pembahagian hadith menurut imam muslim Muqaddimah Imam Muslim. dan semua yang dikatakannya sahih dan tiada ilat maka saya keluarkan. dari Abi al-Zinad dari ayahnya berkata: (saya bertemu di Madinah seratus orang perawi semuanya dipercaya dan amanah. 1/1.allam sharh umdat al-ahkam. saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi. abd al-qadir ata. hal. cetakan Dar Ihya al-Turath al. Hadith Rasulullah (saw) (Barangsiapa yang meriwayatkan hadith dari ku dan mengetahui bahawa riwayat itu dusta maka dia adalah salah seorang pendusta) hal. mengambil riwayat thiqat dan menyingkir pendusta. tidak diambil hadith dari salah seorangnya yang dikatakan: beliau bukan dari ahlinya). maka saya tinggalkan. abd al-rahman b. 9 Larangan berkata semua yang didengar. 10 6. mir at al-Jinan 2/174 Muhammad Fu ad Abd al-Baqi. Tadhkirat al-huffaz.

hawashi ala al-muwatta Muhammad al-mukhtar b. rashid b. 1328). ustadh ahmad khayri lutfi. dan hal tersebut adalah kerana . dan memilih untuk menyebutnya. sharh riyad al-salihin. mazid al-jakni al-syanqiti (w. abd al. Muqaddimah Sharh Muslim Imam al-Nawawi.ilmiyah.uthaymin (1347-1421). muhammmad sayyid al-amin b. sharh sunan al-nasa i Abdullah b. kitab al-dalil ila al-mutun al. isyhrun hadithan min sahih al-bukhari: dirasah asanidaha wa sharh mutuniha Kashf al-zunun 1/556. sharh al-arba in al-nawawiyah Terjemah ke bahasa melayu. Sharh sunan al-nasa i. Hawashi ala sahih albukhari. sharh al-ahadith al-thamaniah. hamad al. Muhammad al-Zahiri al-Mahnawi al-Husayni (w. salih al-muhsin. 1342). fath dhil jalal wa al-ikram bi sharh bulugh al-maram. tanbih al-afham bi sharh umdat alahkam. sharh al-arba in al-nawawiyah fi thawb jadid Subhi ibrahim al-salih (1345-1407). mengumpulkan padanya semua jalan riwayat yang diredainya. sharh al-arba in alnawawiyah abd al-muhsin b. Abdullah al-Aryani (w. muhammad al.aziz b. sharh al-arba in al-nawawiyah. fath al-qawi al-matin fi sharh al-arba in wa tatimma al-khamsin li al-nawawi wa ibn rajab. habibullah b. 1405). salih abu safiah.Khalil Ibrahim Mulla Khatir. dan mengemukakan isnadnya yang berlainan. Muhammad b. dan lafaznya yang berbeza yang memudahkan penuntut melihat wujuhnya dan mengambil manfaat dan menghasilkan thiqat dan kepercayaan dengan semua yang dinyatakan oleh Imam Muslim dari jalan riwayatnya Berbeza dengan imam al-bukhari maka beliau menyebut wujuh yang berlainan tersebut dalam bab-bab yang berbeza dan jauh. salih b. dan menyebut kebanyakan hadith yang dikemukakan pada bab yang difikirkan tidak berkaitan dengan babnya yang wajar ditempatkan di bab tersebut. Muhammad b. hidayat al-mustabsirin bi sharh uddat al-hisn al-hasin li al-jazari Muhammad Falih b. dan Imam Muslim telah mengeluarkan faedah yang baik iaitu keadaannya yang lebih mudah ditelaah kerana ia meletakkan setiap hadith di mauduknya yang khusus.al-hafiz ibn rajab Muhammad b. ibrahim al-qasim abd al-wahhab b. manhal al-waridin sharh riyad al-salihin Yahya b.ibad al-badr.

dan mengikut mazhab terpilih: ia melambangkan peralihan dan diambil dari perkataan tahwil.kefahaman dan jangkauan Imam al-Bukhari yang mendalam yang menyukarkan para penuntut mengumpulkan jalan periwayatannya. Dan dari kehalusan Imam Muslim dalam kitabnya perhatiannya untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. dan adapun akhbarana maka ia diungkapkan dari pembacaan yang dilakukan di hadapan syeikh. dengan pengaturan dan kandungan dirangka dengan baik dan keseimbangan yang berkesan yang menyaksikan kewibawaan dan ketinggian martabat dan kepimpinan Imam Muslim dalam ilmu hadith. Sebagaimana beliau menerangkan tentang ikhtilaf dan perbezaan pada matan hadith. atau (sah) . dan keseimbangan. membawa maksud pertukaran dari satu isnad kepada isnad berikutnya Atau melambangkan istilah (hadith). dan menawarkan pendekatan dan kaedah yang halus dalam pembentangan isnad dan matan Penulisan kitabnya dengan penekanan dan amanah dalam penyampaian dan ketelitian yang tinggi dalam funun al-hadith. atau sifat perawi atau nisbahnya baik sama ada sebahagian perkara ini menukarkan makna atau tiada kesan dalam penukaran makna Sebagaimana manhaj imam muslim yang terkenal dengan kaedah penyusunan yang tinggi. adapun haddathana maka tidak boleh diungkapkan kecuali dari riwayat yang didengar dari lafaz syeikh secara khusus. beliau berkata atau mereka berdua berkata kami telah diberitahu oleh si fulan. peralihan hadith kepada isnad yang lain. Imam muslim telah menurut langkah ringkas dan menempuh kaedah baik dalam mengumpulkan riwayat menurut pendekatan tahwil. Sebagaimana imam muslim menekankan aspek lafaz dan ujaran perawi dan menjelaskan percanggahannya dengan pernyataannya: kami telah diberitahu oleh fulan dan si fulan dan lafaz ini adalah dari si fulan. dengan simbol huruf ha.

dan kepakarannya dalam lapangan ini. 1305). Hashiyah Tansiq al-Nizam ala musnad al-Imam Abi Hanifah Al-Sayyid Abu al-Tayyib Siddiq Hassan Khan b. 893) al-siraj al-wahhaj fi kashf matalib mukhtasar sahih muslim b. dan ketelitiannya dari penukaran pada isnad yang ittifaq tanpa diberikan penambahan. dan peringkasan jalur riwayat tanpa sebarang penambahan dan pengurangan. Husain b. al-Ta liq al-mumajjad ala Muwatta al-Imam Muhammad Muhammad Hasan b. dan penekanannya dalam menyatakan riwayat yang jelas disampaikan dari riwayat al-mudallis. Al-hajjaj al-mundhiri. Hassan ibn Ali al-Husayni al-Bukhari alQanuji Muhammad Siddiq Hassan Nawwab Bahubal (1832-1890) Fath al. 100. Shah Waliyullah al-Dehlawi (w. 1176). 1307).Hal. dan penguasaan yang terkehadapan dan kemajuan luar biasa yang dicapai. 2/90 dan antara dalil yang terbesar tentang kebesarannya ialah kitab sahihnya yang tidak terdapat kitab sebaik itu sebelum dan selepasnya dari kehalusan tertib. Awn al-Bari fi Hal adillat al-Bukhari. Zuhur al-Hasan al-Hanafi al-Sunbuhili (w. dan penumpuannya dalam memberi perhatian terhadap percanggahan lafaz perawi baik pada matan atau isnad walaupun hanya pada satu huruf. Misk al-Khitam sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam (Parsi) Abi al-Khayr Nur al-Hassan Khan ibn Abi al-Tayyib Siddiq b. ha ini banyak digunakan dalam sahih muslim dan cuma sedikit yang terdapat dalam sahih bukhari Imam al-nawawi.Allam li sharh bulugh al-maram Ithaf al-nubala al-muttaqin bi ihya ma athir al-fuqaha al-muhaddithin . Ali al-Husayni al-Bukhari al-Qanuji (w. dan ketinggian martabatnya. Abu al-Hasanat Abd al-Hay b. sharh kepada Muhktasar al-Bukhari al-Tajrid al-sarih li ahadith al-jami al-Sahih. Abd al-Halim al-Ansari al-Laknawi (1264-1304). Syarat Benua Hindi. tahdhib al-asma wa al-lughat. Ahmad al-Sharji) (w. dan lain-lain yang terkenal dalam kitabnya Dan sesungguhnya ulama hadith telah mengiktiraf kehalusan manhaj imam muslim dalam penulisan hadith nabawi. Mubarak (Syeikh ahmad b.

1334). ghayat al-maqsud fi hal sunan abi dawud. Riyadh: Maktabat al-Rushd.Allam bi sharh al-I lam bi ahadith al-ahkam. al-ta liq al-mughni ala sunan al-daraqutni Fadl al-bari sharh thulathiyat al-bukhari.azim abadi (w. amalinya Lami al-darari ala jami al-bukhari. wa gharib al-hadith wa islah ghalat Abi Ubaid li ibn taymiyah. Shaikh Abi Yahya Zakariyya al-Ansari al-Shafi i alKhazraji Al-jami fi gharib al-hadith: wa yashtamil al-matn ala al-nihayah li ibn al-athir. ta liqat ala sunan al-nasa i. al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Hafiz Abu al-Hassan al-Siyalakuti (w. 1315). ta liqat latifat ala sunan al-nasa i Abu al-tayyib muhammad shams al-haq al. dikumpulkan oleh muridnya Muhammad Yahya b. 1338) Rasyid Ahmad b. 1329).azim abadi. / li abi abdullah abd al-salam b. wa al-hashiyah ala gharib al-hadith li ibn Ubayd. 1323). al-hajjaj Hadiyat al-lawza i bi nukat al-tirmidhi Ta liqat ala sunan al-nasa i . 2001.Fakhr al-hassan b. 1327). 1315). Isma il alKandahlawi (w. al-ta liq al-mahmud ala sunan abi dawud (hashiyah mukhtasar) Fath al. Al-najm al-wahhaj fi sharh muqaddimat sahih muslim b. diringkaskan oleh muridnya al-shaikh abu abd al-rahman sharaf al-haq al-shahir bi muhammad ashraf al. Wa islah ghalat al-muhaddithin li al-khattabi. sehingga kitab ashrat al-nisa disempurnakan oleh Abu Yahya Muhammad Kifayat Allah al-Shahjiha Nufuri (w. awn al-ma bud sharh sunan abi dawud Abu al-tayyib. kawkab al-durri ala jami al-tirmidhi. Muhammad b. al-fa iq li al-zamakhshari. ta liqat ala sunan abi dawud. 30 juzuk Al-qadi husayn b. Abu abd al-rahman muhammad al-Panjabi al-Dehlawi (w. Hidayat Ahmad al-Gangouhi (w. Fayd al-Bari Tarjamah wa sharh Sahih al-Bukhari (urdu). umar alusyh. Muhammad al-ansari al-yamani (w. Majd al-din al-mubarak b. i rab al-hadith li akbari. dirumus dan dita liq oleh puteranya. abd al-rahman al-hanafi al-Gangouhi (w. 1325). Muhammad (1149-1209).

ali b. mukhtasar al-kalam ala bulugh al-maram Muhammad b. taysir rab al-bariyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Nabil b. Hashim al-Ghumari ali alawi.doc abd al. Sharh kitab al-tauhid min sahih al-bukhari .php?cat=32&book=1922 Isma il b. adam b. ta liqat tarbawiyah ala al-arba in al-nawawiyah www. 1317). abd al-rahman al-rajihi.aziz b. fath al-mannan sharh wa tahqiq kitab al-darimi abi muhammad abdullah b. musa al-athyubi al-wallawi. mahasin al-din ala matn al-arba in. ta liqat ala sahih al-bukhari. al-tuhfat al-rabbaniyyah fi sharh al-arba in hadithan alNawawiyyah. ta liqat ala sahih muslim. Faisal b.aziz al al-syeikh.almeshkat. muhammad al-luhaymid. baz.net/books/open. al-hajjaj Iwad b. Muhammad al-Ansari (w. abd al-rahman uqail b. raddah al-sa idi. Suhail hassan abd al-ghafar.uqba fi sharh al-mujtaba Mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah sharh sunan ibn majah Qurrat ayn al-muhtaj sharh muqaddimat sahih muslim b.Juhud muhaddithi shubh al-qarah al-hindiah al-bakistaniah fi khidmat kutub al-hadith al-musannadah almasyhurat fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri.almoslim.net/documents/commentt. salim al-shamari. abd al. dr. 1376). dhakhirat al.aziz b. al-mabadi al-tarbawiyah al-mustanbatah min al-arba in al-nawawiyah Dr. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. sharh al-arba in al-nawawiyah Sulayman b. abdullah b. dipetik dari laman http://www. syarah hadith yang ditambah oleh Ibn Rajab al-Hanbali Al-ilmam bi sharh umdat al-ahkam abd al. Khulasat al-kalam ala umdat al-ahkam. abd al-aziz al-mubarak (w. sharh al-arba in al-nawawiyah Iqaz al-afham fi sharh umdat al-ahkam Muhammad b. hashiyah ala bulugh al-maram Salih b.

(1997). ithaf al-kiram bi sharh umdat al-ahkam Qasim al-qaysi. ihda al-dibajah bi sharh sunan ibn majah Muhyiddin al. al. 2004. 88 Muwatta yahya al-andalusi. Nadwah inayah al-mamlakah alarabiyah al-su udiyah bi al-sunnah wa al-sirah al-nabawiyah (saw). ibanat al-ahkam sharh bulugh al-maram abd al-qadir syaibah al-hamd.Al-afham fi sharh bulugh al-maram Ahmad b. Yasin b. al-nuzhat al-bahiyat fi sharh ahadith al-arba in al-nawawiyah Muhammad b. hlm. Dalil mu allafat al-hadith al-syarif al-matbu at al-qadimah wa alhadithah. Khaldun Muhammad salim al-ahdab. fiqh al-islam sharh bulugh al-maram Muhammad ahmad aldah al-shanqiti.adawi. sulayman al-nawri. muwatta muhammad al-shaybani .atiyyah et. ta sis al-ahkam ala ma sahha min khayr al-anam bi sharh ahadith umdat alahkam Hassan b. Cet. nayl al-maram sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam Naazim b. abbas al-maliki al-husni (w. qawa id wa fawa id min al-arba in al-nawawiyah Sifa al-dawi ahmad al. al-tasnif fi al-sunnah al-nabawiyah min bidayah al-muntasif althani li al-qarn al-rabi ashar al-hijri ila al-waqt al-hadir: ard tarikhi. abdullah al-mawsili. al-sayyid alawi b. Dr. manar al-qari sharh mukhtasar sahih al-bukhari abd al-rahman al-sahim. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1391) nayl al-maram sharh umdat al-ahkam. fath al-wahhab sharh ala bulugh al-maram Hamzah muhammad qasim. yahya al-najmi. 2. 4-6 Mei. muhammad sultan.

923) Mirqat al-Mafatih sharh Mishkat al-Masabih. 463) yang diatur mengikut urutan huruf mu jam nama-nama mashayikh Imam Malik. dhul-fiqar ali al-hanafi al-deobandi al-ma ruf bi syaikh al-hind (w. Sharh jami bayna al-maudu i wa al-qawli. oleh Imam al-Qastalani (w. seperti dalam kitab al-Tamhid oleh Ibn Abd al-Bar (w. seperti kitab ihkam al-ahkam oleh Ibn Daqiq al. iaitu manhaj al-maudu i dan al-qawli. ta liqat ala sunan abi dawud. kitab sharh yang ditulis mengikut susunan nama almashayikh. oleh Sheikh Ali al-Qari (w. Siddiq b. taqrir ala sunan al-tirmidhi Al-sayyid abd al-hay b. Irshad al-Sari ila sharh Sahih al-Bukhari. 844). yang terserlah dalam kitab: 1. al-sayyid fakhr al-din al-hasani al-barilawi (w. 2. 1014) 4. Berkata Imam al-Nawawi. oleh Ibn Raslan al-Ramli (w.Allam li sharh bulugh al-Maram Ahmad b. kitab syarah yang mengumpulkan dua pendekatan dalam mengupas dan mentafsir nas. 1336). 1402) Sharh murattab ala shuyukh al-musannaf. syarah yang bercampur padanya sanad dan matan hadith dengan lafaz pensyarah pada satu siyaq dan uslub. Hassan al-Dehlawi (w. 1341).adhb al-mawrud sharh sunan al-imam abi dawud oleh Sheikh Mahmud Khitab alSubki Abu al-Khayr Nur al-hassan b. 1338). nuzhat al-khawatir. Syarahannya menekankan aspek istinbat dan kefahaman maqasid dan qawa id al-ahkam dalam kerangka hukum dan perbahasan dalil syariat. 1339) ta liqat ala sunan abi dawud. Hashiyah ala bulugh al-maram Mahmud al-hasan b. Sharh Sunan Abi Dawud. kitab sharh yang dilakar untuk mengeluarkan hukum dan kaedah dari dalil yang dibahas. 3.Jenis-jenis syarah Al-sharh al-mamzuj. sebagaimana dikemukakan dalam kitab al-manhal al. yang menghurai dan membentangkan hadith dalam kitab Umdat al-ahkam oleh al-hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi. Fath al. 702).Id (w. Hassan Khan (w. bapa kepada al-sayyid abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . oleh Imam Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (w. Sharh li al-istidlal. Awjuz al-masalik ila Muwatta Imam Malik.

Dr. isa b. Muhammad abu al-layth al-khayr abadi Al-manahij al-tajdidiah fi tafsir al-qur an al-karim wa shuruh al-hadith al-sharif. badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud Dita liq oleh muridnya al-sheikh Muhammad zakariyya al-kandahlawi. majid ali al-saharanpuri (w. dikumpulkan oleh al-shaikh ahmad rida al-bajnuri Al. anwar al-bari fi sharh sahih al-bukhari. prof. 1346). mu zam shah al-kashmiri al-hanafi (1292-1352). Hadith dan ilmunya. Sa ad al-din mansur Manhaj ibn kamal basha fi sharh al-hadith al-syarif. hamid Al-athyubi wa manhajuhu fi sharh muqaddimah sahih muslim. fayd al-bari bi sharh sahih albukhari. dr. da im ali al-hanafi al-tuki (w. iwad al-khalaf Manhaj al-shaikh al-kandahlawi fi sharhihi li kitab mishkat al-masabih. Yusuf b.ulum wa al-hikam. Ahmad b. dr. 1342) tarjamah wa sharh sahih al-bukhari (urdu) dua orang putera abdullah al-ghaznawi Khalil ahmad b.Syeikh abd al-wahid. muhammad al-muslimi Manhaj al-imam al-hafiz ala al -din mughlatay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah.aziz al. dr. amalinya. dr. dr. suruni ilm sharh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. ta liq ini dicetak di bahagian bawah (hawamish) kitab Barakat ahmad b. abdullah al-bahuth .ani Juhud al.urf al-shadhi jami al-tirmidhi. Muhammad b. 1385) dan menuliskan padanya hashiyah. wa abd al-rahim (w. amali beliau yang dihimpunkan oleh muridnya. Muhammad sa ad siddiqi Manhaj al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi sharh al-hadith min khilal kitabihi jami al. al-badr al-sari ila fayd al-bari Anwar shah kashmiri. dr. 1347). dikumpulkan oleh muridnya safi ur-rahman al-mubarakfuri -ithaf alkiram Dr. hashiyah ala jami al-tirmidhi Muhammad anwar b. Madinah Sharh al-ahadith al-nabawiyyah ta sis wa tatbiq. dr. dr. Tayba Universiti. Umar abd al.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. Manzur muhammad muhammad ramadan Adwa ala l manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-syarif. badr alam al-mirtahi (w. Khalil Ibrahim Mulla khatir. ustaz muhammad hafiz b.

al-jami li madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi ma tadammanahu al-muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kulluhu bi al-ijaz wa al-ikhtisar Al-intiqa fi fada il al-thalathat al-a immah al-fuqaha : Malik wa al-Syafi i wa Abi Hanifah wa dhikr Uyun min akhbar ashabihim li al-ta rif bi jalalah miqdarihim . Ahmad b. Fath al-din bayanuni Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. al-hajjaj Amir Ali al-laknawi (w.ajam Al-istidhkar. abd al-qadir izzi Al-San ani. Abd al-Rahim al-Ghazipuri (w. Subul al-salam Abdullah b. sharh sahih bukhari Abi Umar Yusuf b. 1337). Fa izah ahmad salim bi afraj Ahammiyyah al-shuruh al-hadithiyah wa qawa iduha. mukhtasar jami bayan al. al-bahr al-mawwaj fi sharh muqaddimat al-sahih muslim b. Muhammad b.ilm wa fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. 1337). al-jami lil adab al-rawi wa al-sami .Manhaj al-qadi iyad fi ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. dr. Al-qasd wa al-umam fi al-ta rif bi usul ansab ansab al. Abdullah b. dr. Abd al-Bar al-Namari al-Qurtubi al-Andalusi (w. 463 / 978/9-1071) Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi wa al-siyar Al-kafi fi fiqh ahl al-Madinah al-maliki Al-isti ab fi ma rifat al-ashab Al-Tamhid lima fi al-Muwatta min ma ani wa al-asanid al-Anbah ala qaba il al-ruwah. dr.arabiyah wa al.

Universiti Islam Antarabangsa.Terjemah Syarah Shahih Muslim/ Imam Nawawi. Ala-Al-Din (1983). syarah fath al. Kuliyyah Ilmu berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Fatwa-Fatwa Imam Nawawi. Sheikh Salim Aid al-Hilali Muhyiddin Mas Rida.Bahjat al-majalis wa uns al-mujalis wa shahdh al-dhahin wa al-hajis http://www. (2007). Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian al-Qu ran dan al-Sunnah. Penjelasan Fath al-Bari.Attar.) Forty gems sayings of the Holy Prophet (saw). Kaherah: Dar Mustafa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri (821-875) Wawan Djunaedi Soffandi (2003).aziz. Imam al-Nawawi Ibn al. Mu tamar alami an manahij tafsir al-Qur an al-Karim wa sharh al-hadith al-sharif: buhuth al-mu tamar. Ali ibn Abd al-Bar al-Husayni Amiruddin L. Bandung: Risalah. ringkas minhaj al-talibin Ibn al-Muqri meringkaskan Rawdat al-Talibin kepada al-Rawd Al-azkar (the invocations).fordam. Yusuf Abbasi (terj. Sulaima al-Sheikh Muhammad . Israr Ahmad Khan eds.).. ringkas rawdat al-talibin Al-wajiz. Turabi. terj. Al-wajiz.. Wafa i. Bashir Ali Ahmad (1975). Madchan Anies (terj. Pustaka Azzam: Jakarta Selatan Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin.C. terjemahan Rawdat al-Talibin Muhammad Abu al-Laith al-Khayr al-Abadi. Jakarta: Mustaqiim.edu/halsall/Islam Umdat al-Abrar fi ahkam al-haj wa al-i timar. Al-Qadi Iyad (1083-1149) wa juhuduhu fi ilm al-hadith riwayah wa dirayah. ringkas al-muharrar.

Tarjamat Shaykh al-Islam. hal. ditulis dari 817-842 H. diterjemah oleh AR Hijazi. 1255). Lebanon: Dar al-Iman. 94 kitab. Damsyik: Dar al-Khayr. Mohd Nasran Mohamad (2004). Shaikh Qasim al-Rafi i (penyusun). 7 jil. Al-Maqasid fi al-tawhid wa al. 1996. dalam Ahmad Sunawari Long ed.450 bab Fath al-Bari. Abu Abdullah al-Hakim (w. 82 syarah sahih al-bukhari. sesungguhnya ahli hadith itu adalah sebaik-baik manusia. Nayl al-autar Sahih Bukhari. Suntingan Wahbah alZuhayli dan Ali Abd al-Hamid Abu al-Khayr. terj. Tawdih al-Afkar.ibadah wa usul al-tasawwuf Sakhawi. 405) (1977). Muhyi al-sunna wa mumit albid a Abi Zakariyya Muhyi al-Din al-Nawawi Bustan al. Zayn al-Din al. menunjukkan kefahaman dan penguasaannya dalam 18 disiplin shariah tiada tandingan Muhammad b. Cergas beribadah bersama Imam Nawawi. Dekkan: Hedarabad.Iraqi. Beirut: Dar al-Qalam Shaikh al-Islam.Arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (676 / 1233-1277). 3. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 4. Jakarta: Penerbit Hikmah Adab-adab bersama al-Qu ran. al-Minhaj fi sharh sahih Muslim. Anwar Fakhri Hj. faqih al-anam. Irwan Kurniawan (2002).Al-Du a ul-mustajab (The accepted supplications) ringkasan dari kitab al-azkar. kashf al-zunun Ibn Hajar (773-852) Hady al-Sari selesai 813 H Fatawa Imam al-Nawawi. present & future. dan kepayahan dengan memperoleh isnad yang tinggi adalah keredaan bagi mereka . 1994 Khalil al-Mays. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Islam: Past. Isma il al-Amir al-San ani al-Jaza iri. al-Taqyid wa al-idah sharh muqaddimah Ibn Salah Syeikh Muhammad b. Qutb al-auliya al-kiram. Ma rifat Ulum al-hadith. Omar. The Islamic concept of world division based on al-Nawawi s Minhaj alTalibin . UKM. 1997. Ali al-San ani al-Syaukani (w. Hj.

terj. ringkasan tabaqat Ibn Salah. A isha Bewley Minhaj et Talibin (A Manual of the Muhammadan Law). Zaheer Ali The Complete forty hadith (Imam Nawawi) terj. Ahmad b. diringkaskan kepada 1112 hadith dari 1900 hadith. imla hingga bab al-isti dhan Muntakhab tabaqat al-Shafi iyyah.C. Howard dari edisi Perancis. terj.C.The life of the Messenger (saw). 30 Ahmad b. The Meadows of the Righteous. hal. terj. terj. Abu Rumaysah. Madni Abbasi The Arbaeen. Ibrahim Ma rouf. al-Ibtihaj fi bayan istilah al-Minhaj . Ibn Kathir menyatakan: sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab ini. Ibn Hajar. Van Der Berg Garden of the Righteous. memuatkan 180 tarjamah fuqaha syafi i.Arifin. Imam al-Nawawi Ma arij al-quds fi madarij ma rifat al-nafs. terj. Minhaj al-Talibin. Abdassamad Clarke Nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-Adhkar. terj.W. 1341). Samit (w. S. Garden of the Gnostics. Abi Bakr b. Bustan al. diterjemah ke bahasa Inggeris oleh E. dikeluarkan dari muqaddimah kitab Tahdhib alasma wa al-lughat. Solieman al-Mainub Riyadh-us-Saleheen. terjemahan L. Imam al-Ghazali Riyad al-Salihin.

al-Imla . Ahmad b. kecuali Imam Abu Bakr alBayhaqi sesungguhnya beliau telah mengurnia kebaikan pada Imam al-Shafi i kerana mempertahankan mazhabnya dengan karya-karyanya. fi qawl 202 kali. Mukhtasar al-Buwayti. 243). empat meriwayatkan mazhab qadim. 478) Al-Suyuti. Abdullah b. al-Husayn b Ali b. Ishaq al-Muzni (w. Al-naqd. Rabi b. 27 Al-Dhahabi.36 Dalam kitab Minhaj al-talibin. 18/168. Yunus b. 458). Sulayman b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w.Ahmad al-Mayqari Shumailah al-Ahdal (w. qila 439 kali. Siyar A lam al-Nubala . al-qadim 28 kali. Ma rifat Sunan wa al-Athar. 260). Mukhtasar al-Muzni. ibarat al-azhar diungkap sebanyak 395 kali. al-jadid 75 kali. Hal. Abd al-A la al-Misri (w. al-awjuh. al-Asah 1038 kali. Abd Allah al-Juwayni (w. 10 yang terkenal. tiada seorang Ulama faqih dalam mazhab Shafi i kecuali Imam al-Shafi i mempunyai kelebihan dan keutamaan yang dikurnia padanya. Kitab Minhaj al-talibin mengandungi sekitar 4. sa id al-Lahji (w. al-Husain al-Baihaqi (w. dalam tulisan atau fatwa Al-Qadim. Abdullah b. Abu Ibrahim Isma il b. al-Sunan al-Kubra. Ibrahim b. al-Umm. hal. apa yang diputuskan oleh Imam al-Shafi i di Iraq.000 masalah fekah. al-mansus. istilah muhaddithin. berupa catatan atau fatwa. Yahya al-Buwayti (w. Zayd al-Karabisi (w. Harmalah b. 231). Sulayman b. 35 . Amru b. iaitu Imam Yusuf b. yang masyhur dengan kuniyahnya Abu Thawr (w. al-nas 16 kali. 248) Dan 6 meriwayatkan mazhab jadid. ialah membezakan penyampaian khabar dan menjelaskan perawi yang lemah dari yang kuat untuk dikeluarkan hukum dari riwayat mereka sebagai sahih dan da if. dan riwayat yang disampaikan dari murid-muridnya secara langsung. Khalid b. 1410) telah menyusun qaylat ini dalam bentuk nazam Hal. dan ia disandarkan sebagai hujah dalam 14 masalah. 264). Sullam al-muta allim al-muhtaj ila ma rifat rumuz alMinhaj Pandangan Imam al-Shafi i dikemukakan dalam kitab fiqhnya yang terkenal seperti. 35. Al-Jadid. Abd al-Jabbar b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. Yahya b. Abu al-Ma ali Abd al-Malik b. Muhammad b. 240). 241). apa yang dinyatakan oleh Imam al-Shafi i di Mesir. Abu Bakr Ahmad b. Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah . Hanbal (w. 1390). Dawud al-Azdi al-Jizi (w. 264). 270) Hal. al-Sahih 176 kali. Abi alYaman al-Kalbi. yang dikupas bersama dalil dan ta lil nya. Abu Ali. iaitu Imam al-Hassan b. Rabi b. Khulasah alahkam. Harmalah al-Misri (w. Yahya b. 256). al-masyhur 23 kali. 43. al-madhhab 187 kali.

hlm. Dala il al-Minhaj min kitab Rab alAlamin wa Sunnah Sayyid al-Mursalin (saw) Ijtihad. dan menyingkirkan dengan mereka semua bid ah yang merosak. Al-mahdi. al-Zarkhashi.Al-Zayn al. Basrah. Yang dikhususkan oleh Allah (swt) untuk umat Muslimin yang tidak diberikan penganut agama yang lain. al-Rihlah fi talab al. hh. Imam. ialah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengeluarkan hukum. Ibn Makula. 143 Qiyas menyamakan perkara furu dengan usul pada illat hukum. 3/1137 menyebut: seorang hafiz yang agung. Kathir al-Dimashqi (w. Irshad al-faqih ila ma rifat adillat al-Tanbih (Imam Syirazi) al-Khatib al-baghdadi (w. Mendahului Ulama dalam lingkungan ilmu hadith Khatib al-Baghdadi. al-Bahr al-Muhit. karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi i) Khulasah al-Badr al-munir fi takhrij al-Ahadith wa al-athar al-waqi ah fi al-sharh al-kabir. mengadakan rehlah ke serata wilayah termasuk Yaman. tadhkirat al-huffaz.Aziz sharh al-Wajiz li al Imam al-Ghazali. Ibrahim. salqini. Muhammad Sulayman Kurdi. Al-Dhahabi. 7-26 Siraj al-Din Umar b.Iraqi. maka mereka adalah kepercayaan allah (swt) di antara hambanya. Syam. Tuhfat al-Muhtaj ila adillat al-Minhaj. atau menambah pada makna yang muktabar dalam hukum. dalam khutbah kitab Hamalat al-Asfar fi al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-akhbar: kebiasaan Ulama tidak menyebut Al-fawa id al-Madaniyyah fi bayan ikhtilaf al. dan mujtahid yang berjuang memelihara agamanya Ibn Hazm. . dan berkesinambungan jalur riwayat dipertahan sepanjang abad. 8. Mengambil catatan dari Abd al-Rahman b. Umar b.Ulama min al-Shafi iyyah. Syaraf Ashab al-hadith. Ali b. Ibn hajar. al-Muyassar fi usul al-fiqh. al-Mulaqqan (w. al-Talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-sharh al-kabir Al-mi raj li dhikr adillat al-minhaj (al-ta liq ala al-minhaj).ilm. hal. Mesir. al-Badr almunir fi takhrij ahadith al-Sharh al-Kabir (fath al. dan sesungguhnya Allah (swt) telah menjadikan ahli hadith sebagai penegak syariat. al-Fasl fi al-milal wa al-ahwa wa al-nihal 2/82 ilmu sanad: riwayat perawi thiqat dari perawi thiqat dan bersambung sehingga sampai kepada Nabi (saw). 5/7 Isma il b. dan perantara di antara Nabi (saw) dan umatnya. Kufah. 804). oleh al-Sheikh Abdul Aziz Qasim al-Haddad Abd al-Malik b. 774). Abi al-Muna al-Halabi al-masyhur bi Abid al-Darir. al-Bulghah fi Ahadith al-Ahkam mimma ittafaqa alayh al-Shaykhan (ringkasan kitab Adillat al-Minhaj). muhaddith di negeri Syam dan Iraq. 463).

hafiz. al-syeikh Muhammad b. Dan ibn hajar. Berasal dari Sarkhas. Abu Zar ah Ahmad b. beliau merupakan orang yang paling arif di kalangan kami tentang rijal. Ma in Abu Zakariyya al-Baghdadi.Iraqi (1361-1423). tarikh baghdad 14/177 Mashayikh Imam. Ibn Hanbal. ibn hajar dalam taqrib al-tahdhib. menggelarnya al-hafiz dalam kitabnya dhikr man yu tamad qawluhu fi al-jarh wa al-ta dil Al-dhahabi dalam kitab al-kashif. risalah mustatrafah. telah ijma tentang kebesaran dan martabat imamahnya. Nisabur ialah bandar terbaik dan paling megah di Khurasan. hlm 74. Al-musnad al-sahih. memberikan hukum akhir tentang perawi Yahya b. Kushan al-qushayri al-nisaburi. Dan berkata salih b. Berkata Muhammad b. dilahirkan di kampung Naqya berdekatan dengan al-Anbar. Wafat di Madinah. Ja afar al-Kattani. 2/156. kebesaran. al-Mustafad min mubhamat al-matan wa alsanad Al-manh al-fikhriyyah ala matn al-jazariyyah. dari sahih dan daifnya ialah Ibn Ma in. Khulasah tahdhib al-kamal oleh al-Khazraji Abu al-Husayn b. dan kearifannya tentang hadith. Jazrah: saya mendengar Ibn al-Madini berkata: ilmu berakhir pada Ibn Ma in. ali ibn sultan al-qari muhammad al-harawi . dilahirkan pada 158 H. meninggal pada Zulkaedah 233 H. Abd al-Rahim al. mendapatkan isnad yang tinggi (dari jalur yang lebih dekat dengan sumber hadith) Al-Dhahabi menyenaraikan Imam al-Nawawi dikalangan Ulama yang diiktiraf hukum ta dil dan tajrihnya. tahdhib al-asma wa al-lughat. dan kelebihan-kelebihannya tidak terhitung. 72 menyebut: (Imam dalam ilmu jarh dan ta dil) Al-nawawi. Ward b. dan sifat thiqat. untuk memperoleh hadith. al-Hajjaj b. dikumpul selama 15 tahun. Riwayat lain menyebut orang yang paling arif tentang hadith.Rehlah. dalam usia 75 tahun. dan beliau adalah Imam al-hadith di zamannya. Muslim b. dan orang yang terkehadapan di bidang ini. dan disandarkan kepadanya tentangnya. hlm. Nasr al-Tabari: saya mendengar Ibn Ma in berkata: saya telah menulis sendiri sejuta hadith. menempatkannya di tabaqat ke 21.

sharh muslim. Mesir: Matba at Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih Ahmad b. Ahmad b. Imam bukhari menegaskan syarat yang lebih ketat dalam menerima riwayat dan menekankan keperluan untuk membuktikan kesahihan perawi telah mendengar riwayat yang dikemukakan. Muslim. mardawi. mengemukakan hadith di mengikut kesesuaian dan mauduk yang dikhususkan dan menyebut kesemua hal berhubung isnad pada matan yang dibicarakan 2. irar al-hasani Syuruh bukhari. muhammad ibn abd al-qawi al-hanbali (1232/31299) Muhammad b. Zayni Dahlan al-Makki al-Shafi i (1816/7-1886). 1984. tidak mengemukakan tarjamah bab sebagaimana diperkenalkan oleh Imam al-bukhari kerana ingin meringkaskan kitabnya 3. 91 kitab dengan nama khusus. hampir 48 buah Al-Nawawi. di Maghrib terdapat lebih sepuluh dari kitab sharah sahih muslim Hal. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim.ulama ala sahih al-bukhari. dengan kekhususan dari sudut kandungan dan reka bentuk kitab. Perhatiannya yang tinggi untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. 13. Bughyat kulli Muslim min Sahih al-Imam Muslim. Sahih Muslim. Muhammad b. 29. Dr. penyusunan kitablebih mudah difaham dan dihadam 1. ikhbar membayangkan hadith yang dibaca di hadapan syeikh Manahij al-Muhaddithin fi syuruh al-hadith.Ittihaf al-qari bi ma rifat juhud wa a mal al. ithaf al-qari bi syuruh al-bukhari 45 syarah muslim Ittihaf al-tullab bi sharh manzumat al-adab. Abdullah al-Marakishi (1936). al-Musnad al-Kabir ala al-Rijal Hal. dengan kemahirannya dalam mengistinbat dan mengeluarkan hukum dan perhatiannya mengemukakan untuk tarjamah bab. 31. Abd al-Qadir Izzi . Makkah: Maktabah Makkah al-Mukarramah. al-tahdhith ibarat dari hadith yang didengar dari lafaz syeikh. darjat hadith yang paling sahih ialah hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim hal.

mensyarah maknanya Zahir setelah dikumpulkan kitab la-jawami i dan sunan Mengeluarkan hadith sahih. Imam Mazari (w. umdat al-qari oleh al. Badhl al-majhud. mengenali hadith-hadith gharib. Ahmad al. ishab Kurun 8 dan 9. Al. mutawassit mengeluarkan hadith. 676). Aridat al-Ahwadhi bi sharh Sahih al-Tirmidhi. menghuraikan hadith yang gharib. Sharh Sunan abi Dawud dengan riwayat Ibn Dasah Al-qawli kitab ma alim al-sunan. ijaz. syarh musykil al-athar. mengemukakan ta liq.Ayni (1361-1451). mengeluarkan juzuk dari matan atau sanad kemudian membahaskan juzuk tersebut Al-syarh al-mawdu i. Ahmad al-Saharanpuri (w.Arabi (w. Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Hamd b. 536). al-Nafh alshadhi fi sharh Jami al-Tirmidhi. mengenali rijalnya. Imam al-nawawi (w. oleh Abd Qadir Syaibah Hamd Idah al-Mahsul min burhan al-usul. 1346) . Khalil ahmad al-saharanpuri (w. Ibn Hajar (773-852). Ibn Sayyid al-Nas al-Ya mari (w. al-Minhaj.Sharah muwassa . mengeluarkan hukum dan mengistinbat dalil Mencakup keseluruhan bahasannya. 543). 734). terikat dengan perbahasan ilmu hadith. mentafsir nas hadith yang gharib. lebih terbatas dalam mengistinbat hukum. tatwil. Umdat al-Qari fi sharh sahih alBukhari. menyingkap kemusykilan. kurang penelitian pada sanad Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min jam adillat al-ahkam. Imam al-Khattabi (w. syuruh ikhtisar.ayni Jenis-jenis syarah. kitab umdat al-qari. oleh Badr al-Din Mahmud b. al-Mu lim bi fawa id Muslim. Al-Mawdu i. al-syarh al-qawli. Ma alim al-Sunan. oleh Muhammad al-Muhktar al-Shanqiti ikhtisar. Imam al-Mazari Badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud. 388). dan nukat pada matan. oleh Abi Bakr b. mengumpulkan riwayat. 388) I lam al-Sunan. 1346). Muhammad al-Busti (w. Sharh sunan al-Nasa i. Fath al-Bari. syarahan ringkas kepada Sahih al-Bukhari. fath al-bari.

Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri (1185-1258) Mukhtasar al-targhib wa al-tarhib.Izz b. Ahmad ibn Umar (1182-1258) Al-Mu lim bi fawa id Muslim. ringkasan kitab Qawa id al-ahkam fi masalih al-anam . (Farsi) Zujajat al-Masabih. Abi l-akhdar Al-Kashif an Haqa iq al-Sunan. Qadi Iyad Nafh al-shadhi fi sharh Jami al-tirmidhi. Ali (1061-1141). Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. Kandahlawi Tartib al-Madarik. Ibn al-Muzayyin. oleh Abd al-Haq Sayf al-Din Ashi at al-Lama at. 1289/1872) Al-Ghumari. ibn sayyid al-nas Abd al. 1384/1964) Mazahir al-Haq (urdu). Muhammad b. oleh Allamah Ali ibn Muhammad al-Jurjani (w. Ali al-Qari Minhaj al-Mishkat. Muhammad Qutb al-Din Khan Dihlawi (w.Awjuz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik. 743/1342) bersandar kepada Sharh sahih Muslim Al-Shinqiti. al-fawa id fi ikhtisar al-maqasid. oleh Abd al-Aziz al-Abhari (w. 1052/1642) Syarah Mishkat al-Masabih Mirqat al-Mafatih. 843/1439) Hashiyat al-Mishkat. atau al-qawa id al-sughra. Tunis: Dar Tunisiah. Maziri. Al-hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmidhi Murid Imam Ahmad. Sharaf al-Din al-Husayn ibn Muhammad al-Tibi (w. Abu al-Hasanat al-Sayyid Abd Allah ibn Mawlana al-Sayyid Muzaffar Husayn alHydarabadi al-Hanafi (w. 843/1439) Lamahat al-Tanqih. Abu Bakr al-Marwazi. al-Ibtihaj bi takhrij ahadith al-Minhaj Al. Dalil al-Masalik ila Muwatta Imam Malik Al-Dihlawi (w.Asqalani Al-Mufhim sharh Sahih Muslim. Abd al-Salam. 1988.

al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihan wa al-Razaya (fawa id al-balwa wa al-fitan). Al-fatawa al-mawsiliah. maqasid al-ri ayah li huquq Allah Azzawajalla. mereka ialah ahli fiqh dan ahli hadith. Manasik al-Haj. menghuraikan turuq dan isnad. menjelaskan nas yang mubham (samar). tanpa membahaskan hukum dan perincian istinbat 1/32 Imam al-Suyuti telah mengemukakan syarah (ta liq) pada setiap kutub hadith al-sittah. Targhib ahl al-Islam fi Sukna al-Sham. Maimun. Perbahasan ringkas yang berhasil memberikan kefahaman zahir dan memudahkan rujukan pada nas. menambah jalur riwayat pada khabar. Turut mengemukakan muqaddimah ringkas tentang kitab Sahih Muslim Ruwat al-Marasil. kitab yang ringkas. al-Athar wa al-akhbar al-waridat fi fada il al-Sham wa ahlihi. Abu Hamzah al-Sukari. al-fatawa al-misriyyah. al-Dibaj. al-Mubarak Al-tawshih. yakni Muhammad b. Hampir kebanyakannya disandarkan kepada kitab al-Minhaj fi sharh SahihMuslim al-Hajjaj oleh al-Imam al-Nawawi Juz 1/hlm. Atau hadith yang diiktiraf dan tidak diperselisihkan oleh rijal al-thiqat dari sudut matan dan isnad . ringkasan kitab al-Ri ayah oleh al-Harith ibn Asad al-Muhasibi (rad) Abu Isa al-Tirmidhi dalam kitab Jami al-Sahih 6/335. dengan perbahasan tentang fadilat Damsyik secara khusus. 1/32 perawi yang diyakininya mencapai darjat thiqah walaupun tidak dianggap thiqah oleh Ulama lain. Maqasid al-Sawm.Maqasid al-Solat. mengemukakan huraian ringkas (ta liq). abi zar ah al. mengumpulkan riwayat dan meleraikan percanggahan antara nas. menetapkan lafaznya. menyempurnakan i rab pada lafaz dan menghurai nas yang musykil. tafsir al-jama ah menurut ahli ilmu. beliau ialah syeikh yang salih jemaah dengan bersama Abdullah b. ta liq sahih bukhari.Iraqi Fasal tentang syarat Imam Muslim dan mustalah khusus yang digunakan dalam kitabnya. ta liq kepada sahih Muslim. mentafsir nas dan hadith-hadith gharib. 1/32 apa yang diyakininya memenuhi syarat sahih yang disepakati oleh jumhur walaupun tidak zahir kesepakatan tentangnya pada Ulama lain. 31 al-dibaj. Menyandarkan hukum pada kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi dan menerapkan pendekatan beliau dalam menghurai dan membahaskan nas.

yang hanya terdapat di dalamnya cuma dua tempat dan di beberapa tempat lain. 1/33 dan apa yang membezakan kitabnya dengan kitab al-Bukhari ialah ketelitian dalam mengemukakan hadith ta liq. Maka tidak terdapat dalam kitabnya selepas muqaddimah selain hadith semata-mata Dan tidak terdapat dalam naskhah kitab sahih tarjamah bab.Atau hadith yang terdapat ikhtilaf pada matan dan isnadnya namun dikeluarkan juga kerana leka dan tiada iltizam pada syarat ini. 1/33 Dan saya berkata: seolah-olah mereka ingin mendekatkan kefahaman bagi mereka yang menyingkap lembaran kitab. yang mengandungi banyak hadith ta liq.dan memelihara lafaz dan ungkapan yang tepat tanpa diriwayatkan dengan makna. Dan kerana ini didapati dalam naskhah (kitab sahih) yang lama tidak dikemukakan tarjamah bab. dan telah thabit penyambungannya dari ta liq yang saya kemukakan. kerana ketelitiannya dalam mengumpulkan matan dan jalan periwayatan pada satu mawduk tanpa dipisah dan diceraikan pada babbab. Imam Muslim telah mengikuti manhaj yang baik dalam menyusun kitabnya yang menyebabkan ianya diangkat melebihi ketinggian sahih al-bukhari. sehingga sekiranya lafaz yang berbeza dikemukakan oleh setiap perawi maka diriwayatkan dengan lafaz yang dinyatakan dengan penerangan. semuanya kerana ketelitiannya untuk tidak memasukkan di dalam kitab selain hadith sahaja. beliau menghendaki hadith yang diijma kan oleh empat Ulama huffaz secara khusus 1/33 Imam al-Suyuti. berbeza dengan (kitab) al-Bukhari. dan yang benar adalah meninggalkannya. dan menyampaikan hadith dengan sempurna tanpa dipecahkan mengikut tarjamah bab. . ia hanya dikemukakan oleh Ulama selepasnya sepertimana dinyatakan oleh Imam alNawawi (rah) (1/21) dan antaranya baik dan lainnya. sehingga tidak dikemukakan pembahagian abwab dan tarajim. yang menunjukkan ia bukan dari usaha Imam Muslim. Dan berkata yang lainnya. 12 tempat yang mengikuti hadith usul. sebagaimana naskhah yang disalin oleh al-Hafiz Abu Ishaq al-Sarifayni tanpa sebarang tarjamah bab. 1/33 dan di bezakan lafaz perawi antara: haddathana (si fulan berkata kepada kami) dan akhbarana (kami menerima khabar dari si fulan) Dan tidak dicampurkan sedikitpun dengan perkataan Sahabat dan Tabi in.

1363) . luas manfaatnya. Fasal tentang perawi wanita.1/32 ibn salah berkata: syarat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ialah untuk mengeluarkan hadith yang muttasil dengan riwayat thiqah dari yang pertama hingga terakhir dan selamat dari sebarang (bentuk) shadh dan illah Fasal dalam Sahih Muslim tentang perawi yang (namanya) disebut dengan kuniyah. Muhammad al-Ghazali (w. Muhammad b. al-Syeikh Sayyid Abdullah b. para muhaddith dan mufassir.Allamah al-Syeikh Muhammad al-Khidr al-Jakni al-Shanqiti (w. Hurmuz. dan besar fadilatnya di kalangan ahli al-athar. dan mengetahui kaedah pengeluaran hukum syariat darinya. pentahqiq kitab al-Mankhul min ta liqat al-Usul. dan terdapat padanya hadith (setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka ia terputus (barakahnya) ). yang masyhur dengan gelaran ma ya ba al-Jakni kemudian al-Yusufi al-Maliki al-Shanqiti dl-Madini (w. karya Imam Abu Hamid Muhammad b. tentang mereka yang (namanya) disebut dengan jalur nasab (bunuwwah). dan ia merupakan dustur yang teguh dalam pelaksanaan istinbat dan ijtihad. Meneliti kesemua hadith Kawthar al-ma ani al-darari fi kashf khabaya Sahih al-Bukhari. 1354) Zad al-Muslim fi ma ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. Fasal dalam menetapkan kaedah sebutan dan penulisan nama-nama yang musykil Ukasyah: dengan dammah. 505/1111) Hlm. Saydi Muhammad Habibullah b.A raj ialah Abd al-Rahman b. 3: maka sesungguhnya ilmu usul al-fiqh adalah ilmu yang besar kedudukannya. dan kaf ditashdidkan (bersabdu). Al-khutbah kitab Imam Muslim memulakan kitabnya dengan mengungkapkan syukur dan puji (kepada Allah swt) diikuti dengan sanjungan serta selawat kepada Nabi (saw) sebagaimana lazimnya para Ulama membuka perbahasan. al-A mash ialah Sulayman b. 1/81 Fasal tentang gelaran (alqab) al. al. berbeza dengan Imam al-Bukhari yang membuka kitabnya dengan mengemukakan hadith niyyat. tidak terlepas darinya pandangan ahli nazar. Fath al-mun im bi bayan ma ihtiyaja libayanihi min Zad al-Muslim. dan huruf shin bertitik tiga di atas. Saydi Ahmad. yang membolehkan Ulama mujtahid meneliti adillat dan mengambil dalil dengannya. Mahran. Hassan Haitu. yang perlu dihadami oleh golongan faqih dan mutaffaqih.

Muhammad Ishfaq al-Rahman al-Kandihlawi Hakim al-Ummah Mawlana Ashraf Ali Thanawi . 834) Ibn al-Zubayr. Dan sesungguhnya. Abi Bakr al-Suyuti (w. al-Hassan b. pasti ia akan hilang di penjuru Timur. al-Tawshih ala al-Jami al-Sahih Sahih al-Bukhari bi hashiyah al-Imam al-Sindi (Matn al-Bukhari bi-hashiyah al-Sindi). Ahmad Mawlana Shah Waliullah al-Dehlawi b.Risalah sharh tarajim abwab Sahih al-Bukhari. Jami ah Ulum Athariyyah (Pakistan): Hafiz Abd al-Ghafur b. 1176 / 1702-1762) Al-Musnad. Abd alHadi al-Sindi (w. Anwar Shah Kashmiri Funun al-hadith Ditegaskan oleh Shaikh Muhammad Rashid Rida.htm dilayari pada jun 11. kitab Badhl al-Majhud fi hal Sunan Abi Daud Kashf al-Mughatta fi Fadl al-Muwatta . Hibatullah ibn Asakir Hashiyah Kashf al-Mughatta an wajh al-Muwatta .whitethreadpress. Abu Abdullah Muhammad ibn Isma il al-Bukhari (197. Abu al-Qasim Ali b. 2008 Musnad abdul Razzaq Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri. Ulama-Ulama India di abad ini.com/authors/shaykh_zakariyya. Abd al-Allah ibn al-Zubayr al-Humaydi (w. Mawlana al-Shaikh Abd al-Rahim (w. Abu Ja far Ahmad ibn Ibrahim (1229-1308). Muhammad b. Malak al-Ta wil Hafiz Thana Allah Zahidi (1986) Tawjih al-Qari ila al-qawa id wa al-fawa id al-Usuliyyah wa alHadithiyyah wa al-Isnadiyyah fi Fath al-Bari. Muhammad Isma il Al-Tanqih li alfaz al-jami al-Sahih. dalam muqaddimah kitabnya Miftah Kunuz al-Sunnah: Sekiranya tidak kerana kesungguhan dan perhatian untuk meneliti dan mendalami ilmu hadith oleh saudara-saudara kami. kegahirahan dalam menekuni dan mempelajarinya telah luntur di Mesir dan Syria sejak berakhirnya abad ke sepuluh H) http://www. 911).256 / 810-870). Bahadur b. 1138) Fayd al-Bari ala Sahih al-Bukhari. Abi al-Hassan Nur al-Din Muhammad b. Abdullah al-Turki al-ma ruf bi Badr al-din al-Zarkhashi (745-794) Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman b. kitab al-Burhan fi Tanasub suwar al-Qur an.

Ibn Hazm Al-ta liq al-mumajjad ala muwatta Imam Muhammad. 1417) Shaykh Abu l Hassan Nadwi. Musa al-Yahsubi al-Maliki Ida at al-halik min alfaz dalil al-salik ila Muwatta al-Imam Malik. juz Hajjat al-wida wa umrat al-Nabi (saw). Warith al-Baji (1012/13-1081) Al-Qabs fi sharh Muwatta Malik b. al. Shaykh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi (pengasas gerakan tabligh) Al-Maswa sharh al-Muwatta . Waliyullah al-Dehlawi Tanwir al-hawalik sharh ala Muwatta Malik. Khasa il Nabawi (saw) Sharh Shama il al-Tirmidhi. Abu l Walid Sulayman b. shaykh al-hadith Muhammad Zakariyya ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Isma il al-Kandahlawi (1315-1402 /1898-1982).Mufti Muhammad Taqi Uthmani Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani (132-189) Imam Abd al-Hayy al-Farangi al-Mahalli al-Laknawi Tajrid al-Tamhid li ma fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. Lami al-Dirari ala Jami al-Bukhari Muhaddith Muhammad Yusuf Kandahlawi (w. Sallam Allah ibn Shaykh al-Islam al-Dihlawi . Fada il Ramadan. 1384) pengarang kitab Amani l ahbar sharh Ibn ma ani alathar Shaykh Abd al-Jabbar A zami. Imdad al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (urdu) Mufti Mahmud Hassan Gangohi (w. Abd al-Hayy al-Laknawi Mashariq al-Anwar ala Sihah al-Athar fi Sharh gharib al-hadith al-Muwatta wa al-Bukhari wa Muslim. Anas. Ayyub b. Sa ad b. Khalaf b. Abu Bakr b. Suyuti (1445-1505) Sharh al-Imam Sayyid Muhammad al-Zurqani ala Muwatta Al-muntaqa sharh al-muwatta .Arabi al-Mu afiri Al-Imla fi sharh al-Muwatta . Fada il al-Salat. sharh Alfiyah Ibn Malik. Muhammad Habib Allah al-Shinqiti (1878-1944) Sharh al-Muwatta . alQadi Abu al-Fadl Iyad b. Ibn Abd al-Bar Awjaz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik (6 jil). Fada il al-Qur an. al-Abwab wa al-Tarajim li al-Bukhari Shaykh Rashid Ahmad Gangohi.

Ibn al-Athir. al-qawl al-musaddad fi l-dhab an al-musnad li l-Imam Ahmad Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. kitab athar. Kanz al. Hanbal al-Shaybani.Ittihaf al-Salik bi ruwat al-Muwatta an al-Imam Malik. sharh thalathah al-usul. 143. Majd al-Din Abi al-Sa adat al-Mubarak b. Mendapat tawaran mengajar di Madrasah Iqbaliyah pada 649/1251. Muhammad b. Abd Allah Muhammad b. Bada i al-minan fi jam i wa tartib Musnad al-Shafi i wa al-sunan.Arifin al. 1621). mukhtasar aqidat al-Imam al-Safarini Ibn hajar. Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir Is af al-mubatta bi rijal al-Muwatta . 1567). al-Musnad al-mu tali bi atraf al-musnad al-Hanbali Ibn Hajar.Manawi (w. Salih. Abd al-Karim al-Jazari (1149-1209) Murshid al-Muhtar ila ma fi musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal min ahadith wa al-athar. Muhammad b. Muhammad b. muwatta . dhayl al-qawl al-hasan sharh Bada i al-minan Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi i (767-820) Al-Shafi fi sharh Musnad al-Shafi i. Abu Bakr Abd Allah b. sharh thulathiyat Musnad al-Imam Ahmad (780855) Safarini. Ahmad al-Qaysi al-shahir bi ibn Nasir al-Din Ala al-Din Ali al-Muttaqi ibn Husam al-Din al-Hindi (w. Yusuf al-Jazari al-Shifa i (1350-1429) (1929). kota Nawa. Uthaimin. Muhammad b. terletak kira-kira 100 km dari selatan Damsyik. al-hujja ala ahl al-madina Norman Calder. Routledge: UK. Al-shaybani. Taj al. 6 tahun kemudian menjadi penaung Dar al-hadith al-Ashrafiyya . Al-Hisn al-hasin min kalam sayyid al-Mursalin (saw) Mesir: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Imam al-Suyuti Shams al-Din Muhammad b. Jawid Ahmad (2003). Classical Islam: a sourcebook of religious literature. al-Fath al-Rabbani li tartib musnad al-Imam Ahmad b.ummal fi sunan al-aqwal wa af al Abd al-Ra uf b. syarhihi Bulugh al-amani min asrar al-fath al-Rabbani Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. kitab athar. Ahmad (1702-1773/4). Hamdi Abd alMajid al-Salafi Musannaf Abdul Razzaq al-San ani Abu Yusuf. hlm.

Damascus: The Holy Koran Publishing.htm www. hidayat al-hikmah. tahqiq kitab Sunan Ibn Majah. baru Ezzeddin Ibrahim. Muhammad Zubayr Siddiqi. al-Nawawi .cislamonline. cet. Mu jam al-matbu at al. The Translation of the meanings of Sahih al-Bukhari.uk/ulemah/bionawawi. Sahih Muslim. Dr. development and special features Prof. An-Nawawi s forty hadith. nashr al. al-hadis: an English translation and commentary of Mishkat-ul-Masabih. An anthology of sayings of the Prophet Muhammad (saw). nasir al-Ulwan. Noble Quran Prof. Abdul Hamid Siddiqi.urf. abu ubayd al-qasim b. shaykh ihsan al. 663/1265).arabiyyah . 224 / 838) Athir al-din al-mufaddal ibn Umar al-Abhari (w. filasuf. Muhammad ibn Umar ibn Arabi al-Nawawi al-Jawi al-bantani al-Tanari (al-Tanawi) banten (1230-1306 /1814-1897) http://www. kolej dan universiti yang bercambah di Damsyik.com/library lebih dari 300 institut. shaikh Jamal Zarabozo. zahir al-riwayah.W. ahli matematik Riyad al-salihin. Muhammad Muhsin Khan (1927-. commentary on forty hadith of al-Nawawi. studies in early hadith literature. Hadith literature: its origin. Denys Johnson-Davies (1976).urf fi bina ba d al-ahkam ala al.utaibi. syarah hadith da if Al-nawawi 40 hadith. Dr. On Schacht s origins of Muhammadan Jurisprudence. tahqiq syaikh sulayman b. The religion of man Ibn Abidin al-shami (1252/1836) urf berperanan dalam hukum yang dikhususkan oleh nas takhsis alnas. sharh uqud rasm al-mufti.bysiness. prayers of the Prophet (saw). radd almuhtar ala al-durr al-mukhtar sharh tanwir al-absar (al-hashiyah) Kitab al-amwal. Lebih 100 pelajar. Imam al-nawawi belajar dari lebih 20 orang guru yang mahir dalam bidang masing-masing. fizik (al-tab iyyat). Encyclopedia of Islam. studies in hadith methodology and literature. Heffening. Mishkat al-Masabih Al-Haj Mawlana Fazlul Karim.co. the history of the Qur anic text. sallam (w. Muhammad Mustafa al-A zami. kitab tentang logik (mantiq) dan metafizik (ilahiyyat).

Abu Ja far Ahmad b. suatu keadaan di mana terdapat dua hadith yang berbeza dari segi makna secara zahir lalu diselaraskan di antara keduaduanya. ataupun ditarjihkan salah satu daripadanya. 67 menyebutkan maslahah: berkenaan hadith sahih yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. 71 Sharh hidayah al-hikmah. adakah makanan ini haram? dan Imam al-Nawawi menjawab: Tidak. Ali Muhammad b. mawlana zadah Ali b. Lalu saudara Sulaiman pergi ke pasar dan membawakan sebahagian daging panggang dan manisan. hlm. al-Hassan b. Beliau mengulas bahawa ilmu mukhtalaf al-hadith adalah antara ilmu yang terpenting yang perlu diketahui oleh semua Ulama dari pelbagai lapangan pengajian kerana tumpuan ilmu tersebut berkait dengan hadith-hadith sahih yang bercanggah antara satu sama lain yang memerlukan penyelesaian secara ilmiah. hospital. UK: Cambridge University Press. dan Imam Muslim (w. Isma il al-San ani (1688-1768) Tawdih al-afkar li ma ani tanqih al-anzar. Hlm. Dari aspek lain. hlm. Sulaiman lalu mempelawa Imam al-Nawawi untuk makan namun beliau enggan. 256). mukhtalaf al-hadith mendakap lebih dari satu bidang. Qadi al-Qudat. yang tidak dimuatkan dalam kitab Sahih. 196. fiqh dan usul al-fiqh. zawiyah dan institusi kesufian. Fawrak Musykil al-athar. yang dapat membawa maslahah dan kebaikan pada umat. Lantas Sulaiman bertanya: Wahai saudaraku. hlm 192 Imam al-Nawawi memberikan definisi mukhtalaf al-hadith. 1250-1517. khanqah. 975) Tadrib al-Rawi. Musykil al-hadith wa bayanuh. tetapi ia adalah makanan orang yang sombong . Beliau mempelawa Sulaiman untuk makan tetapi beliau tidak berselera. Mahmud Hirawi Amal al-yawm wa al-laylah. 748) menyemak semula pensahihan hadith al-Mustadrak Tanbih al-wahim ala ma ja a fi Mustadrak al-Hakim. Imam alNawawi sedang menjamah roti tanpa daging. Cambridge. 261) atau salah seorang mereka. Al-Talkhis oleh Imam al-Dhahabi (w. Ramadan b. Muhammad al-Tahawi Al-Hakim menyusun kitab al-Mustadrak yang menghimpunkan hadith-hadith sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari (w. Adam Sabra (2006). Poverty and charity in medieval Islam: Mamluk Egypt. hlm. Muhammad b. 192. . Fatwa imam al-nawawi diikuti oleh Ulama lain. Muhammad b. hadith dan usul al-hadith. Ahmad b. Ishaq al-Daynuri al-ma ruf bi Ibn al-Sinni (w.Mamluk Mesir (1250-1517) ulama syafi i membenarkan sultan untuk mewakafkan harta awam untuk kepentingan madrasah. Abu Bakr Ahmad b. Sulaiman al-Zara i mengunjungi Imam al-Nawawi pada pagi hari Aidil Fitri.

Muhammad b. al-Hassan b. Muhyiddin Muhammad ibn Ali (560-636 / 1164-1238) Ibn Taymiyyah. Khaldun al-Hadrami (w. Manzur al-Ifriqi al-Misri (630-711 / 12321311).Iraqi. Lisan al. 1250-1389) Abu Zayd Abd al-Rahman b. hlm. 179). Ali b. Ala al-Din Abul A la (w.Iraqi. 57. Sharh al-Bukhari (hh.Ilmiah. 218. Fath al-Mughith sharh alfiyah al-hadith. 1406) Ibn al-Nafis. 309 Fu ad Sezkin. Abi Bakr al-Ardabili (1278-1345) hidup di zaman pemerintahan kerajaan Mamluk al-Bahri (p. Abd al-Rahim b. 2/90). penulis kitab Mujaz al-Qanun . 1898) Farid Mat Zain. Hlm.Arabi 3/181 Manhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyah al-Muhaqqiqin Jami al-Qawa id fi ilm al-Jabr. bab sebab-sebab Imam al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadith dari sebahagian perawi yang da if Abu Ubaydah Masyhur b.Beirut: Dar al-Kutub al. 1288). Fath al-Majid Sharh al-Durar al-farid fi aqa id ahl al-tawhid. Abi Muhammad Abdullah b. sejarawan dan ahli hokum. Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazim al-Qarshi al-Dimashqi (w. 17. 117. pakar bahasa. 261. 51 (bab: hadith sahih yang merupakan tambahan dari dua kitab Sahih) Al-Sariri.Abu Zakariyya Muhammad al-Ansari. Tarikh al-Turath al. al-Hussain (1325-1404) Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. Al-Imam Muslim b. Al-qanun fi tafsir al-nusus. Brocklemann. Fath al-Baqi bi Sharh alfiyah al. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi alShafi i (w. dalam tulisannya yang lain seperti dalam kitab tahdhib al-Asma wa al-Lughat (1/98. 262) Bustan al. Abu Nawas fi tarikhihi. Abu al-Tayyib Mawlud (2006). Haddad. Hassan. 1/212-215. Al. Abdullah (596-652 / 1199-1254) Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Abd al-Salam b. bab sekuat-kuat hadith sahih.Arab Ibn Nafis. Tarikh al-Adab al. al-Hajjaj wa minhaj fi al-Sahih wa atharuhu fi ilm al-hadith. Mukarram b. hlm. filasuf terkemuka.Arifin (hlm. bab kitab-kitab sahih yang merupakan tambahan dari Sahih al-Bukhari dan Muslim Al-Sakhawi. ahli perubatan. hlm.Arabi. Taj al-Din Abi al-Hassan Ali b. 687/1288) Turut mengungkapkan tentang kitabnya al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Imam Nawawi: Ulama besar mazhab Shafi i Dewan Siswa 665/1266 Imam Nawawi ditauliah sebagai ahli hadith Sezaman Ibn Arabi.

Ta rif ahl al-taqdis bi maratib al-mawsufin bi al-tadlis Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902 / 1428-1497) Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Sharifah. taghliq al-ta liq ala Sahih al-Bukhari. 619) Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (w. al-Tibyan fi aqsam al-Qur an Abu Talib (w. 930) sambutan terbesar di Mesir Durar al-Kamina (Ulama abad ke 8). al-Dirayah fi takhrij al-ahadith al-hidayah. 1404) alfiyah al-hadith Ibn hajar belajar dengan Shams al-Din al-Qalqashandi (w. al-Jami al-saghir. risalah. 1401). pada 1486 M beliau dilantik mengetuai Masjid al-Baybar di Kaherah. 878). karya awalnya pada 866 H.izti azah wa al-basmalah. mendalami ilmu fiqh dan tafsir dari Shaikh Sharaf alDin al-Manawi (datuk kepada Shaikh Abd al-Ra uf al-Manawi. al-Jami al-Kabir. melazimi majlis al-Kafiji selama 14 tahun. . al-Miqdad ibn Amru ibn al-Asad al-Kindi (rad) Ibn al-Qayyim (w. al-nukat ala kitab Ibn al-Salah. Tafsir al-Jalalayn. al-Maqasid al-hasanah. Badr al-Din al-Balisi (w. 1407). Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. al-Daw al-lami li ahl al-Qarn al-tasi . Ashrat al-Sa ah Jalal al-Din al-Suyuti (849-911 / 1445-1505). al-Qawl al-Musaddad fi Musnad Imam Ahmad.Asqalani (1372-1449 / 852) Shams al-Din ibn al-Qattan al-Bulqini (1404) Ibn al-Mulaqqin (1402) Zayn al-Din al. 751). alfiyah al-hadith. al-Nu man ibn Thabit ibn Zuta.Umm al-Mu minin Maymunah bint al-Harith (rad). dan syarahnya nuzhat alnazar.Iraqi (w. 652) Abu Hanifah. 693) Abu Dhar (w. Risalah tadhkirat al-athar. ringkasan Tahdhib al-Kamal oleh Imam al-Mizzi. Ilm al-Din al-Bulqini (w. Dur alManthur fi al-tafsir bi al-ma thur. Fatima bint al-Manja al-Tanukhiyya (w. nukhbat al-fikr. mula ditulis pada tahun 1414 (817 H) selesai pada bulan Disember 1428 (Rajab 842 H) Ibn Iyaas (w. al-Matalib al. pengarang kitab Fayd al-Qadir Sharh alJami al-Saghir Suyuti menghasilkan lebih 500 kitab. Silsilah al-dhahab. 639) Muhammad Abduh (1849-1905) Abdullah ibn Umar (w. dikenali sebagai Ibn al-Kutub (putera kitab). al-hawi li al-fatawa. al-Jawahir wa al-durar fi tarjamah Syeikh al-Islam Ibn al-Hajar. berguru dengan 150 Shaykh. Tahdhib al-Tahdhib. 1401) Fath al-Bari. kitab Jila al-Afham.aliyyah bi zawa id al-Masanid al-thamaniyah. sharh al. Abu alTayyib Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbi Al-Hafiz Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al.

798) Al-Afghani. Abu Muslim al-Khurasani (w. al-Sawa iq al-Muhriqah. Kashf al-Zunun 5/434 Murid Imam al-Suyuti al-Dawudi (w.Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi. al-Hafiz ibn Tulun al-Hanafi (w. Tabaqat al-Huffaz. al-Humaydi dan lain-lain. Tahrir alMaqal fi Adab wa Ahkam fi ma yahtaj ilayha mu addib al-atfal Kefahaman tentang perawi merangkumi makrifat tentang riwayat al-shadh. qadi abd al-jabbar (w. 1024) Muhammad abu Zahra (w. Ibn Iyaas (w. dan pengeluaran hukum (istinbat). Imam al-Sha rani (w. 1762). Hadith Abu Hurairah (rad). Imam al-Khattabi. Rasulullah (saw) bersabda: (Jika ada seseorang berkata: orang ramai sekarang ini telah rosak. 755) membawa revolusi Iran menumpaskan Khalifah Umayyah pada 750 Hijrah dan mengangkat khalifah Abbasiyah (750-1258). istihsan. kupasan jalur isnad. Demikian yang dijelaskan oleh para Ulama dan huraian yang dikemukakan dalam membahaskan permasalahan ini. Imam al-Nawawi menghuraikan hadith ini dalam Riyad al-Salihin: larangan di atas adalah untuk orang yang berkata demikian kerana rasa bangga pada dirinya yang (dirasakan) tidak rosak. Sahih Muslim. maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak antara mereka). dan bermaksud merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Kitab al-Bir wa a-Silah (Bab larangan dari mengatakan manusia telah rosak). Tarikh al-Khulafa . Tabaqat al-Sufiyah Http://www. Anas. shah wali allah (w. Ya qub ibn Ibrahim al-Ansari (w. ta lil al-ahkam. 1974) Abu Yusuf. 930) Bada i al-zuhur. 935) pengarang 3 kitab fahras. Mengambil pendekatan luas. Maka yang demikian itu adalah haram. dan merujuk pendapat Ulama dalam mentafsirkan nas. Asma al-Matalib.sunniport. 973). maka perkataan itu tidak ada salahnya. Bughyat al-wu at wa tabaqat al-Nuhat. menggunakan dalil qiyas. memanfaatkan kefahaman masalih mursalah. penelitian teks (matn). 945) pengarang kitab Tabaqat al-Mufassirin.com/books Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (909-974 / 1503-1566). al-Tahdith bi ni mat Allah 283 karya disebut dalam Husn al-Muhadarah 1/ 335 Tarjamah Imam al-Suyuti. Di antara yang sependapat dengan pandangan ini ialah Imam Malik b. Adapun orang yang berkata demikian kerana melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama serta didorong oleh rasa sedih atas nasib yang menimpa mereka dan timbul dari rasa cemburu terhadap agama. Jamal al-Din (1838-1897). Syed Qutb (1906-1966) Menjauhi perkara syubhat dalam pekerjaan memperoleh rezeki dari mata pencarian yang halal. . al-Khilafat al-Rashidun.

Hadith Nabi (saw): (Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak. Sunan al-Tirmidhi. 2. 2. Abu Daud. Selawat Imam al-Nawawi (rah) dan penzahiran fatwanya tentang kewajaran bertawassul. Amar Ma ruf Nahi Munkar. Ahmad b. . Muslim. Fiqh Keutamaan satu kajian baru dari perspektif al-Quran dan alSunnah.). 3/5-11 Ulama yang bersifat Rabbaniyyin.). sabda Nabi (saw): (Peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama dengan para Nabi (as). Juga termasuk sesuatu yang munkar adalah transaksi (mu amalat) yang dilarang oleh Rasulullah (saw). Fiqh al-Awlawiyat. Pokok Sena. Yusuf Abdullah (1999). Bukhari. Al-Baqarah 2: 275. 99 Selawat Nabi (saw) Fadhilat dan Khasiatnya. amalan duniawi yang paling utama dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). hlm.dilarang mencetus dan menimbulkan kemudaratan. Siddiqin dan Syuhada). Hal. kemudian mengamalkan dan mengajar pada orang lain. 40 Hadith peristiwa akhir zaman. Selangor: Thinker s Library. hadith 209. maka diharamkan pula harganya (untuk dijual beli). 70 ibn Abbas (rad) mentafsirkan Rabbani sebagai para Ulama cendekiawan dan penuh hikmah Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. dari Ibn al-qayyim al-Jawziyyah.). 28 qawaid al-ahkam . 251. Waqaf. 30 menyingkir mudarat lebih diutamakan dari meraih manfaat Hal. bangkai. kitab al-Buyu . hadith 3488. 135. Al-Qardawi. Sunan. kitab al-Tijarah. dan dilarang membalas kemudaratan/kecelakaan kepada orang lain Kemudaratan (kerosakan/kerugian) harus dihalang sekadar kemampuan Hal. Ahmad Nuryadi Asmawi (terj.Abu Ali Al-Banjari al-Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) (2000). hadith 2139. Cet 4. cet. Riwayat Ibn Abbas (rad). 3/324. 7. Dakwah dan Pengarahan. Riyadh: Bahagian Urusan Keislaman. hadith 1581. hlm. Batu Caves. daging. dan berhala).Ibad. Hanafi Mohamed (1998). Sunan Ibn Majah dari riwayat Abdullah ibn Umar (rad). Ibn Taymiyah. Kedah: Khazanah Banjariah. Akhmad Hasan (terj. iaitu orangorang yang mengerti dan memahami ajaran yang hak. Abd al-Halim (1421 H). Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. 83. Fiqh al-Awlawiyyat. Musnad Imam Ahmad. babi. Cet. sabda Rasulullah (saw): (Sesungguhnya Allah (swt) apabila mengharamkan sesuatu. hal. Kuala Lumpur: Darul Nu man. cet. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Syu aib al-Arna ut (ed. hadith 2236.

Beirut: Mu assasah al-Risalah. Universiti Malaya. (1984) al-Mustasfa min ilm al-usul. tidak mentafsir hadith secara zahir. Imam al-Nawawi sebagai Ulama Muhaqqiqin. al-Mustasfa 1/286-7 Maslahah pada asasnya bermaksud meraih manfaat dan menolak mudarat. kerana perolehan manfaat dan penyingkiran mudarat adalah maksud yang tercapai dari penciptaan dan maslahah makhluk. Istinbat hukum dari nas (al-Qur an dan hadith) menggunakan ijtihad bayani. Terjemah Riyad al-Salihin 5/267 mengenai sembahyang witir sebelum seseorang tidur adalah disunatkan kepada seseorang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam. Setiap maslahah yang lahir dari matlamat mendukung maqasid shariah adalah selaras dengan maksud al-kitab. . ijtihad qiyasi ijtihad istislahi Istinbat hukum tanpa nas dengan kaedah ijtihad istislahi. Beirut: Dar al-Kutub al. hh. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa Jurnal Syariah. 401-409. Abd al-Karim (1987). Al-Ghazali (450-505 / 1058-1111). meneroka maksud yang lebih jauh dalam memahami maksud nas. Al-wajiz fi usul alfiqh. Petaling Jaya: Akademi Pengajian Islam. tetapi ini bukan pengertian yang kami maksudkan.ditekankan dalam al-Qur an bahawa perniagaan tidak melalaikannya dari mendirikan solat dan menunaikan zakat. No 11 cet. Asmadi Mohamed Naim (2003). al-sunnah dan ijma . Zaydan. Tetapi sekiranya mereka yakin dapat bangun pada waktu tersebut adalah lebih baik dilakukan (di akhir malam). 378-385. Al-Ghazali. 2. 293-4.Ilmiyah Juz 1/hh.

Interested candidates must possess exceptional academic qualifications.). Paret R. Damsyik: Dar al-Fikr. Leiden: Brill. as well as show how it can benefit the nation. Al-Mankhul min ta liqat al-Usul. able to demonstrate how they can be the future leaders in their respective fields of study. in collaboration with the Oxford Centre for Islamic Studies is offering the Merdeka Scholarships to deserving Malaysians who wish to pursue post-graduate studies at the University of Oxford.Apa yang kami maksudkan dari maslahah ialah pemeliharaan agama. . akal. Candidates are required to demonstrate a high level of academic achievement. Muhammad Hasan Hitu (ed. maintenance allowance and return air fare. Subject areas may be drawn from a range of fields. beginning October 2009. hlm. Istihsan and Istislah dalam Shorter Encyclopedia of Islam. and how their study will make a contribution to the future needs of Malaysia. 380. 323. dalam kitabnya al-mu tamad fi usul al-fiqh Al-syafi i (w. tarjamahnya dalam al-dhahabi. Al-ghazali. (1961). 789/1388) Al-ghazali dalam kitab al-mustasfa membincangkan konsep maslahah dan munasib Maslahah mursalah merujuk pada maslahat mutlak yang tidak mempunyai keterangan nas tetapi selaras dengan maqasid dan maksud syariat. Khazanah Oxford Centre for Islamic Studies Merdeka Scholarship Programme Overview Yayasan Khazanah. Apa yang menjamin pemeliharaan lima usul ini adalah maslahah dan apa yang mencuaikannya adalah mafsadah. Konsep al-maslahah paling awal dibincang oleh pemuka mazhab Syaf i i. siyar a lam al-nubala . keturunan dan harta. and are renewable on an annual basis for the duration of the programme. 185. AlGhazali (1980). 204). al-shatibi (w. hlm. Imam Abu al-Husayn al-Basri. The scholarships will cover university and college fees. nyawa.

Awards are renewable annually through the duration of the programme of study. 4. UK Tel: 44 1865 278730 Fax: 44 1865 248942 e-mail: academic.uk .ac. The statement should also outline the applicant s reasons for wanting to study at Oxford. Eligibility Candidates.Awards will include university and college fees. 3. 2. and return air fares.assistant@oxcis. Candidates will be expected to show how their careers and the wider interests of Malaysia will benefit from a period of study at Oxford. The recommendation letters must reach the Oxford Centre for Islamic Studies by the application deadline. All correspondence should be addressed to: The Academic Assistant. How to Apply To apply.000 words that includes a description of the intended area of study and describes how this will benefit Malaysia. and summarise the personal qualities that would make them a worthy recipient of a scholarship. A signed personal statement of no more than 1. Attention will also be given to the personal qualities of the candidates in terms of their leadership potential and ability to communicate. who must be citizens of Malaysia. Two confidential letters of recommendation from referees who can assess in detail the applicant s academic performance and potential. A list of academic qualifications and other awards and honours received A statement of the status of their application to the University of Oxford 5. Oxford Centre for Islamic Studies. should have an excellent record of academic achievement and a proven capacity for independent research. The completed application form. accommodation and subsistence allowances. George Street Oxford OX1 2 AR. applicants are required to submit the following: 1.

barang yang tidak diketahui (nilai dan kadarnya). yang tidak mampu diserahkan. dan seekor kambing antara sekumpulan kambing-kambing. jual beli barang yang tiada. dan jualan sehelai pakaian antara beberapa helai pakaian. Fasal I membincangkan kerangka asas kitab al-Buyu yang menzahirkan tema yang digarap dalam perbahasan hadith dan nas. Ia membahaskan kefahaman kitab al-Buyu dan membincangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam merangka dan melakarkan tarjamah bab. Ia menampilkan kaedah huraian dan syarahan hadith yang tuntas dalam kupasan hukum dan nas.BAB 4: ANALISIS KITAB AL-BUYU DALAM SAHIH MUSLIM Bab ini menghuraikan secara terperinci metodologi syarah dalam Kitab al-Buyu . Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4. Ia membincangkan kefahaman hadith al-Buyu dan manhaj syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hukum dan menghuraikan kerangka fiqh al-mu amalah. dan kerana itu perbahasannya didahulukan oleh Imam Muslim. Ia terbahagi kepada dua fasal. dan susu pada lemak. seperti jual beli hamba yang lari (dari tuannya).1. dan jualan dalam longgokan yang samar anggarannya. mentarjih dan menghalusi nas. Beliau mengungkapkan: Dan adapun larangan jual beli (yang mengandungi unsur) gharar maka ia merupakan usul dan maksud khusus kitab al-Buyu . dan jual beli anak dalam kandungan. mengistinbat dalil dan mengkritik pandangan dan pentafsiran Ulama tentang hukum dan pendapat mazhab. Ia menggarap dan memperhalusi manhaj yang diketengahkan dalam perbahasan hadith dan nas. dan yang seumpamanya . membahaskan riwayat. Perbahasan hadith al-gharar Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman dan maqasid khusus kitab al-Buyu . Ia menghuraikan corak perbahasan yang dikemukakan dan menampilkan kefahaman fiqh yang tuntas yang digarap dari hujah dan pandangan mazhab. dan terangkum di dalamnya pelbagai permasalahan yang tak terhitung. yang belum dimiliki oleh penjual.1. Beliau turut mengungkapkan kaedah yang digariskan oleh Ulama dalam menjelaskan kedudukan dan kefahaman hukum yang berkait dengan hadith al-gharar: . dan jual beli ikan di air. Fasal ini diakhiri dengan rumusan umum tentang faedah dan kefahaman yang dirangkul dari perbincangan kitab al-Buyu . Fasal II menghuraikan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam mengupas isnad.1. Tema Asas KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË merangkul tema dan mawdu perbahasan yang digarap dalam kupasan berikut: 4.

dan benih haiwan. yang dinyatakan setiap satunya secara berasingan. seluruhnya terangkum dalam larangan dari jual beli al-gharar.1. . Beliau mengungkapkan: Dan ketahuilah bahawa jual beli al-Mulamasah. dan menganggapnya seperti tiada. Habal al-Habalah (menjual anak kepada anak unta dalam kandungan). Wallahu A lam. lantaran sebahagian Ulama memandang (kesan) gharar tersebut kecil. lalu membatalkan jual beli (yang berunsurkan gharar). 4.2. al-Hisah (jualan dengan lemparan batu).Dan sebahagian permasalahan yang dinyatakan dalam bab berhubung ikhtilaf Ulama tentang kesahihan jual beli. dan yang seumpamanya. dan kefasadannya seperti jual beli barang yang tiada (ghaib) adalah didasarkan atas kaedah ini. Dan sebahagian lain tidak memperkecil dan meringankannya. al-Munabadhah. Wallahu A lam. Membatalkan tradisi jahiliyah Imam al-Nawawi turut menghuraikan maqasid asas kitab al-Buyu yang menolak kaedah dan pendekatan jahiliyah dalam amalan jual beli. lalu mengesahkan jual beli. dari jual beli yang dizahirkan nas tentangnya secara khusus. dan dizahirkan pengharamannya kerana ia merupakan jual beli yang masyhur dari amalan jahiliyah.

dan al-munabadhah. dari Abu Hurayrah (rad). Dan Abu Bakr b. (dengan hadith) sepertinya.2. Habban. mengupas isnad. Perbahasannya tertumpu pada hadithhadith hukum yang berkait dengan kefahaman fiqh dan asas-asas al-mu amalah. al-mulamasah dan al-munabadhah. Yahya b. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË ini memuatkan sejumlah 21 bab dan 158 hadith. dari Abu Hurairah (rad). menganalisis dan mengistinbat nas. (dengan hadith) sepertinya. Rafi . Abd al-Rahman. . Ia menghuraikan kefahaman hukum dan kerangka fiqh almu amalah yang digariskan dalam syariat. dan Ibn Abi Umar (rad) memberitahu kami. Ia memaparkan hadith dan riwayat berikut: Yahya b. Ibn Numayr dan Abu Usamah memberitahu kami. menghuraikan dalil.4. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. ialah dengan kedua pihak (pembeli dan penjual) saling menyentuh pakaian yang lainnnya tanpa dihalusi dan diteliti. Abd Allah b. dari al-A raj. berkata: Saya membaca dengan Malik. Amru b. dari Muhammad b. Dinar menceritakan pada kami. dari Abi al-Zinad. Umar. Numayr memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad). dari Nabi (saw). semuanya dari Ubayd Allah b. Adapun al-mulamasah. merungkai kefahaman hukum. mengatakan: Telah diharamkan dua bentuk jual beli. yang mendengarnya dari Abu Hurairah (rad). Abi Syaibah berkata pada kami. dari Hafs b. Sa id memberitahu kami. Abd al-Razzaq memberitahu kami. dari Khubayb b. [Dalam isnad lain] Dan Muhammad b. Abd al-Wahhab menceritakan pada kami. (dengan hadith) sepertinya. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman memberitahu kami dari Suhayl b. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). tanpa diperlihatkan pakaian pemiliknya terlebih dahulu. Abi Salih. sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-mulamasah dan al-munabadhah. Dan Qutaybah b. menghalusi lafaz. Mina . ayahku berkata. ialah dengan kedua pihak saling melempar pakaiannya kepada yang lain. dari al-A raj. berkata: Waki memberitahu kami dari Sufyan. dari Nabi (saw). Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Asim. dari Ata b. dari bapanya. Bab terbatalnya jual beli al-Mulamasah dan al-Munabadhah (7 hadith). Dan berkata kepadaku Muhammad b. mentarjih dalil dan hujah mazhab. Dan Abu Kurayb. [Tahwil] Dan Muhammad b. Syarahannya menggarap hujah dan merangkul pandangan Ulama dalam membahaskan hadith. Berikut adalah kandungan bab dan hadith yang dikemukakan: 1.

Sa id.[Tahwil] Dan Zuhayr b. dari Abu Hurayrah (rad). kemudian ia pula menghasilkan anaknya. dan Abu Usamah menceritakan pada kami. dari Ibn Shihab. Dan al-munabadhah. Bab terbatalnya jual beli dengan (lemparan) batu. dan tidak dibelek dan dihalusinya kecuali sekadar itu. Dan al-mulamasah: ialah seorang lelaki menyentuh pakaian lelaki lain dengan tangannya pada waktu malam atau siang. Laith memberitahu kami. Dan berkata kepadaku Amru al-Naqid. Sa id berkata pada kami. dari Ubayd Allah. Dan Abu Bakr b. dari Ibn Shihab. Amir b. dan habal al-habalah. Idris. dari Ibn Umar (rad). Sa ad b. ialah anak unta yang dilahirkan. berkata: Sesungguhnya kaum jahiliyyah saling menjual beli daging unta dengan habal alhabalah. dari Nafi . 2. Rumh memberitahu kami: Al-Layth melaporkan pada kami. Yahya yakni Qattan memberitahu kami. Yahya dan Muhammad b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-hasat (lemparan batu) dan bay al-gharar. Sa id berkata pada kami. dari Rasulullah (saw): sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari jual beli habal al-habalah. [Tahwil] Dan Qutaybah b. . berkata: Ibn Wahbin melaporkan pada kami. Harb dan Muhammad b. Abu al-Zinad memberitahu saya. maka Rasulullah (saw) melarang darinya. kami diberitahu oleh Ya qub b. dan jual beli yang mengandungi unsur gharar (1 hadith). Abi Syaibah memberitahu kami. 3. ialah dengan seorang lelaki melemparkan pakaiannya kepada lelaki lain dan lelaki itu melemparkan pula pakaiannya kepadanya. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr -. Harb memberitahuku dan lafaz adalah darinya -. Sa ad. Ibrahim b. Abdullah b. Yahya b. Yahya memberitahu saya dan lafaz ialah dari Harmalah-. bapaku memberitahu kami dari Salih. Abu Sa id al-Khudri (rad) berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kami dari dua jenis jual beli dan pakaian: (Baginda saw) mengharamkan amalan al-mulamasah dan almunabadhah dalam jualan. Abi Waqqas mengkhabarkan pada kami. Yunus menceritakan pada kami. Pengharaman jual beli habal al-habalah (2 hadith). dari Abd Allah (ibn Umar rad).Abu al-Tahir dan Harmalah b. Yahya b. Yahya b. dari al-A raj. Nafi mengkhabarkan pada saya. dari Ubayd Allah. dan hal tersebut dianggap telah menyempurnakan urusan jual beli antara keduanya tanpa (saling) melihat dan menyatakan kerelaannya. dengan isnad ini. Saya diberitahu oleh Zuhayr b.

dari Ibn Umar (rad).Ala dan Suhayl. bersabda: (Jangan seseorang lelaki menjual atas jualan saudaranya. dari ayahnya. Mansur. Larangan menahan kafilah dagang (sebelum sampai ke pasar) (5 hadith). Syu bah menceritakan pada kami. kesemuanya dari Ibn Mahdi. seperti hadith Ibn Numayr. Kami diberitahu oleh Zuhayr b. dan berkata dua perawi yang lain: sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menahan (kafilah). Yahya b. dari Nafi . Dan Ahmad b. dari Abi Hazim. Yahya b. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). [Tahwil] Dan Muhammad b. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik.Ala . Qutaybah ibn Sa id. kecuali setelah diizinkan). Pengharaman jual beli seseorang ke atas jualan saudaranya. tawarannya ke atas tawaran saudaranya. dan membiarkan lemak (susu) pada unta (tanpa diperah) supaya kelihatan banyak (8 hadith). Mu adh berkata kepada kami. Yahya yakni Ibn Sa id berkata pada kami. Abd al-Samad menceritakan pada saya. 5. Harb dan Muhammad b. dan ini adalah lafaz Ibn Numayr. Abi Syaibah memberitahu kami. dari al. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya) . al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr . Abd al-Samad menceritakan pada kami. Dan berkata kepadaku Muhammad b. dari Malik. semuanya dari Ubayd Allah. dari Abi Salih. dari Ibn Umar (rad). bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang kamu menjual di atas jualan saudaranya). memuji-muji barang (untuk menaikkan harga). dan jangan meminang atas pinangan saudaranya. [Tahwil] Dan Ubayd Allah b. [Tahwil] Dan Ibn alMuthanna memberitahu kami. dari Adiyy dan beliau ialah Ibn Thabit -. Dan pada riwayat al-Dawraqi: atas tawaran (simat) saudaranya. dari Ibn Umar (rad). dari al-A mash. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang seorang lelaki menawar atas tawaran (sawmi) saudaranya. dari Abu Hurairah (rad). Syu bah memberitahu saya. Ibn Abi Za idah berkata pada kami. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyekat hasil dagangan sehingga ia sampai ke pasar.4. . dari Nafi . bapaku memberitahu kami. dan Ibn Hujr memberitahu kami. Ayyub. Ibrahim al-Dawraqi memberitahu saya. dari Nabi (saw). Isma il dan beliau ialah Ibn Ja far menceritakan pada kami. Abu Bakr b. dari Nafi . dari Ubayd Allah. Nafi mengkhabarkan pada kami. bapaku berkata pada kami. dari Ubayd Allah. dari bapa mereka. Hatim dan Ishaq b. dari Nabi (saw). [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dari al. Syu bah memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. berkata: Yahya menceritakan pada kami.

dari Ibn Sirin. Mubarak menceritakan pada kami. [Tahwil] Dan Ahmad b. dari Abi Uthman. dari Sa id b. dari Ibn Jurayj. tinggalkan manusia (memperoleh) rezeki yang ditentukan Allah (swt) untuknya dari sebahagian pada sebahagian yang lain) . dari Jabir (rad). berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan ahli kota menjual untuk orang desa. dari Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang dari mencegat kafilah. Humayd memberitahu kami. dan Zuhayr b. dan barangsiapa yang menahan dan membeli darinya. dari Ibn Sirin. Abi Syaibah memberitahu kami.dikurniakan rezeki yang diperuntukkan). Hushaim melaporkan pada kami. dari bapanya. Yunus memberitahu kami. dari (hadith) Nabi (saw): (Sesungguhnya Baginda (saw) melarang orang kota menjual untuk orang desa). Sulayman memberitahu kami. Ma mar mengkhabarkan pada kami. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Abd al-Razzaq berkata kepada kami. berkata: Saya mendengar Abu Hurairah (rad) berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menahan kafilah. dari Hisham. Amru al-Naqid. dari Jabir (rad). al-Musayyib. Ishaq b. Dan Zuhayr berkata. Larangan orang kota menjual (menjadi perantara) kepada orang desa (6 hadith). dari al-Zuhri. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menahan kafilah. dari Ibn Tawus. Hisham b. . dan dari orang kota menjual untuk orang desa. Zuhayr berkata kepada kami. bersabda: (Janganlah seorang (penduduk) kota menjual (menjadi perantara) untuk orang desa). Yahya b. Abu Khaysamah melaporkan pada kami. maka setelah pemiliknya sampai ke pasar. Yahya berkata kepada kami. 6. Abu Bakr b. Abi Syaibah. baginya khiyar (untuk mengekal atau menfasakhkan jualan).Dan Abu Bakr b. yang menyampaikannya dari Nabi (saw). dari Abd Allah (Ibn Umar rad). Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. Hisham alQurdusi melaporkan pada kami. Berkata (Tawus): Saya bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Apa maksud pernyataan (hadith) nya: Orang kota untuk orang desa? Beliau menjawab: Jangan menjadi perantara baginya. dari Ibn Abbas (rad). Ibrahim dan Abd b. Harb memberitahu kami: Sufyan berkata kepada kami. dari Abu alZubayr. Ibn Abi Umar berkata kepada kami. dari Nabi (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari menahan (barang) jualan. Melainkan pada riwayat Yahya dinyatakan (yurzaq . Abdullah b. dari Abu Hurairah (rad). Yahya b. dari al-Taymi.

dari Musa b. dari Abu Hurairah (rad). sekiranya tidak. dari Anas (rad). dari Ibn Awn. Qurrat menceritakan pada kami. maka hendaklah dibeleknya. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing (al-musarrah) maka baginya khiyar selama tiga hari. dari Ibn Sirin. Sa id berkata pada kami. dan dipulangkan beserta satu cupak tamar. Dawud b. Malik (rad) berkata: Sesungguhnya telah dilarang bagi kami ahli kota menjual (menjadi penengah) untuk ahli desa. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman al-Qari . Ibn Abi Adi berkata pada kami. Hukum jual beli al-Musarrah (6 hadith). sekiranya mahu ia boleh terus mengambilnya dan sekiranya mahu ia boleh memulangkannya. Ibn Awn menceritakan pada kami. dari Anas b. berkata: telah dilarang ke atas kami orang kota menjual bagi (pihak) orang desa. dari Abu al-Zubayr. dari bapanya. Qa nab berkata pada kami. maka baginya khiyar selama tiga hari. 7. dari Muhammad (Ibn Sirin). berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (musarrah). sekiranya ia ingin pulangkan. Dan Yahya b. maka hendaklah dipulangkan beserta satu cupak makanan. al-Muthanna memberitahu kami. Hushaim melaporkan pada kami. Malik (rad). Qays memberitahu kami. dari Suhayl. Abd Allah b. dari Jabir (rad). . Abi Syaibah dan Amru al-Naqid memberitahu kami: Sufyan b. Muhammad b. (dengan hadith) sepertinya. dari Muhammad. walaupun ia adalah saudara atau bapanya. Muhammad b. Abi Rawwad berkata pada kami. Yahya berkata pada kami. sekiranya ia rela dengan susunya maka boleh terus dimilikinya. Jabalah b. maka hendaklah ia pulangkan kambing tersebut bersama satu cupak tamar). Maslamah b.memberitahu kami. dari Muhammad (Ibn Sirin). dari Yunus. dari Abu Hurairah (rad).Abu Bakr b. Yasar. dan diperah susunya. Anas b. dari Nabi (saw) yang bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang telah diikat lemaknya (musarrah). Qutaybah b. Mu adh memberitahu kami. dari Nabi (saw). bukan gandum). Abu Amir yakni al.Aqadi memberitahu kami. Uyaynah berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna berkata pada kami. Amru b.

sekiranya ia mahu boleh mengekalkan miliknya. dari Amru ibn Dinar. berkata: Inilah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah (rad) kepada kami. dari Ibn Abbas (rad). Abi Shaybah. Muhammad b. Munabbih. keduanya dari Amru b. Rafi berkata pada kami. Abdah memberitahu kami: Sufyan berkata pada kami. Terbatalnya jualan sebelum sempurna pemilikan (14 hadith). dan Ahmad b. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka setiap perkara adalah seperti makanan. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Dan Ishaq b. dari Hammam b. dari Rasulullah (saw). dan Abu Kurayb memberitahu kami: Waki berkata pada kami. Ibrahim. Sufyan memberitahu kami. Muhammad b. Yahya b. Ma mar menyampaikan khabar pada kami. dengan isnad ini. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi alAtakiy dan Qutaybah memberitahu kami: Hammad berkata pada kami. dan menyebut sebahagian hadithnya. dari Ibn Tawus.berkata Ibn Rafi : Kami diberitahu. dari Sufyan dan beliau ialah al-Thawri . dan berkata kedua yang lainnya: Kami dikhabarkan oleh Abd al-Razzaq -. dan berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila seseorang kamu membeli unta atau kambing yang ditahan lemaknya (musarrah). dari Abu Hurairah (rad). Hammad b. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka semua perkara adalah sepertinya. dari Ibn Abbas (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dijual sehingga telah dimiliki dengan sempurna). sama ada terus mengambilnya. seperti hadithnya. Zayd berkata pada kami. dengan secupak tamar. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (al-musarrah) maka ia boleh menimbangkan dua pilihan (khiyar). dari bapanya. selain gandum). Abd al-Wahhab berkata pada kami. dan sekiranya mahu boleh memulangkannya. Yahya memberitahu kami. Ma mar memberitahu kami. Humayd berkata pada kami . Abd al-Razzaq memberitahu kami. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. dari Ayyub. dari Muhammad.Ibn Abi Umar berkata pada kami. dari Ayyub. 8. Dan Ibn Abi Umar. dengan isnad ini. Dinar. atau memulangkannya bersama secupak tamar). Rafi dan Abd b. dari Tawus. maka janganlah dijual sehingga diperoleh dengan sempurna). . dengan lafaz: (Barangsiapa yang membeli kambing maka baginya khiyar). [Tahwil] Dan Abu Bakr b. maka ia boleh menimbangkan dua pilihan setelah diperah susunya.

. dari Ibn Abbas (rad). dari Bukayr b. Abd Allah b. Amru b. 9. dari bapanya. maka janganlah dijual sehingga ditimbangnya (terlebih dahulu)).Abu Bakr b. Uthman berkata pada kami. al-Harith al-Makhzumi melaporkan pada kami. Yahya memberitahu kami. Ibrahim memberitahu kami Ishaq berkata: Kami dikhabarkan. Berkata Sulayman: Dan saya melihat para pegawai yang merampasnya dari tangan-tangan manusia. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Abd Allah b. dan makanan dengan bayaran yang ditangguhkan? Dan Abu Kurayb tidak menyebut: yang ditangguhkan. Ishaq b. Pengharaman jual beli tamar (dalam longgokan) yang tidak diketahui kadarnya dengan tamar yang ditimbang (2 hadith). Ibn Jurayj berkata pada saya: Abu al-Zubayr mengkhabarkan padanya: Saya mendengar Jabir b. dari Nafi (rah). Ibn Wahab melaporkan pada kami. [Tahwil] Yahya b. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Yasar): Maka Marwan berkhutbah pada manusia. Marwan menjawab: Saya tidak melakukannya. Abu Kurayb. dari Sulayman b. dan melarang dari menjualnya. Masaylamah al-Qa nabi berkata kepada kami. (Imam) Malik (rah) memberitahu kami. Abu al-Tahir Ahmad b. Yasar. Yahya b. dari Ibn Umar (rad): bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. maka diutuskan seseorang yang mengarahkan kami supaya beralih dari tempat yang dibeli makanan padanya ke tempat lain. yang tidak diketahui kadarnya. dan Ishaq b. Ibrahim memberitahu kami. Berkata (Sulayman b. Berkata Abu Hurayrah (rad): Saudara menghalalkan jual beli al-Sikak (kupon makanan). al-Ashaj. dari Nafi (rah). Lalu saya bertanya pada Ibn Abbas (rad): Mengapa (perlu ditimbang)? Dan beliau menjawab: Tidakkah saudara perhatikan mereka saling berjual beli dengan emas. dari Ibn Tawus. dari Sufyan. dari Abu Hurayrah (rad): sesungguhnya ia berkata pada Marwan: Saudara telah menghalalkan jual beli riba. sebelum menjualnya. Sarh memberitahu saya. maka janganlah dijual sehingga diperolehnya dengan sempurna). alDahhak b. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual longgokan tamar. berkata: Kami pada zaman Rasulullah (saw) saling berjual beli makanan. dari Ibn Umar (rad). Abi Shaybah. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Abd Allah b. dan berkata kedua yang lainnya: Kami diberitahu oleh Waki -. sedangkan Rasulullah (saw) telah mengharamkan jualan makanan sebelum diperoleh dengan sempurna. dengan tamar yang ditimbang.

Harb dan Ali b. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna dan Ibn Abi Umar memberitahu kami: Abd al-Wahhab berkata pada kami. dan salah seorang darinya tidak meninggalkan jualan. maka terhasil jual beli. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi dan Abu Kamil memberitahu kami: Hammad dan beliau ialah Ibn Zayd . maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar . atau salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain. bersabda: (Apabila dua lelaki berjual beli maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. dari Nafi .berkata pada kami. Sa id. Bishr memberitahu kami. Sa id berkata pada kami. Abu al-Zubayr mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Jabir b. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. Harb dan Muhammad b. keduanya dari Sufyan. berkata: Nafi mengimlakkan pada saya. Muhammad b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. Yahya b. dari Ibn Jurayj. dari Nabi (saw). 10. Abi Shaybah berkata pada kami. Rawh b. beliau mendengar Abdullah b. dari Nabi (saw). dari Ibn Umar (rad). Ibrahim memberitahu kami. Zuhayr b. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang. dari Nafi . Layth mengemukakan khabar pada kami. dari Nafi . kecuali jual beli al-khiyar). Ibn Jurayj berkata pada kami. Yahya memberitahu kami. semuanya dari Ayyub. Ketetapan Khiyar al-Majlis bagi kedua pihak yang terlibat dalam jualan (5 hadith). Al-Dahhak melaporkan pada kami. dari Ibn Umar (rad). Hujr memberitahu saya: Isma il berkata pada kami. dari Nabi (saw). Kecuali ia tidak menyebut: dengan tamar di akhir hadith. dan keduanya masih bersama. al-Muthanna memberitahu kami: Yahya dan beliau ialah al-Qattan berkata pada kami. [Tahwil] Dan Zuhayr b. Rumh memberitahu kami. semuanya dari Ubayd Allah. dan sekiranya keduanya berpisah setelah memutuskan jual beli. dari Ibn Umar (rad). apabila salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain dan mereka berdua sepakat berjual beli atas khiyar tersebut. Dan Zuhayr b. seperti hadith Malik. dari Nafi . keduanya dari Nafi . dari Rasulullah (saw). setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. Zuhayr berkata: Sufyan b. seperti hadithnya.Dan Ishaq b. Ubadah melaporkan pada kami. dari Ibn Umar. bapaku memberitahu kami. saya mendengar dari Yahya b. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Numayr berkata pada kami. Qutaybah b. maka terhasil jual beli). Layth memberitahu kami. Harb dan Ibn Abi Umar memberitahu saya. saya membaca dengan Malik. [Tahwil] Dan Muhammad b. Uyaynah memberitahu kami. dari Nafi . Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila kedua pihak yang berjual beli melaksanakan suatu urusan penjualan. selagi belum berpisah.

al-Muthanna memberitahu kami. Ja far -. dan sekiranya mereka saling menipu dan merahsiakan (kekurangan barang). Sa id dan Abd al-Rahman b. al-Hajjaj (rah) berkata: Hakim b. Ayyub. Muhammad b. 12.Yahya b. Dinar (rah). dan hidup selama seratus dua puluh tahun. Ja far -. Ibn Abi Umar menambah dalam riwayatnya: Nafi berkata: Maka beliau ( Abdullah b. berkata: Saya mendengar Abdullah b. Ketulusan dalam menjual dan menerangkan (kedudukan barang) (2 hadith). dan berhasrat supaya tidak difasakhkan jual belinya. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . Ayyub. Dan Amru b. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . dari Abdullah b. Yahya b. Ali memberitahu kami. dari Abd Allah b. dari Hakim b. Yahya b. dari Qatadah. Yahya b. Sa id berkata pada kami. [Tahwil] Amru b. Yahya b. kecuali jual beli al-khiyar). dari Shu bah. kemudian kembali semula kepadanya. Hizam (rad) dilahirkan di dalam Ka bah. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. . dan berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. dari Hakim b. berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. Mahdi berkata pada kami. dari Nabi (saw). Yahya. Abd al-Rahman b. Yahya b.Yahya b. Yahya. Hammam memberitahu kami. katakan: tiada khianat). 11. Dinar (rah). dari Nabi (saw) seperti hadithnya. Hizam (rad). dari Abdullah b. yang beliau (sering) ditipu dalam jualan. bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli berhak memilih (khiyar) selama belum berpisah. dari Abi al-Tayyah. sekiranya ia diputuskan dengan khiyar. maka ditarik keberkatan dari (urusan) jual belinya). Hizam (rad). Yahya b. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli tidak terputus jual beli antara keduanya sehingga keduanya berpisah. al-Harith berkata. atau jika keduanya mengikatnya dengan khiyar. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: seorang lelaki mengadu pada Rasulullah (saw). Ali memberitahu kami. Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat. sekiranya keduanya benar dan saling menzahirkan (kebenaran) dikurniakan keberkatan pada keduanya. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Sesiapa yang berjual beli denganmu.(untuk menfasakhkan jualan) selama keduanya belum berpisah. Mahdi berkata pada kami. (Hak) orang yang dikhianati dalam jualan (2 hadith). dari Abi al-Khalil. Shu bah menceritakan pada kami. maka terhasil jual beli). Muslim b. al-Harith.

dari Yahya b. seperti hadithnya. Muhammad b. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga jelas baiknya. Abi Shaybah memberitahu kami. dengan isnad ini. Ja far berkata pada kami. Dinar. Sa id. berkata: Saya bertanya Ibn Abbas (rad) tentang penjualan tamar? Beliau menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari . dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual tamar sehingga telah elok (masak). Jarir menceritakan pada saya. Shu bah menceritakan pada kami. Shu bah memberitahu kami. Dinar. Muhammad b. Ibn Numayr memberitahu kami. dari Ibn Umar. dari Ibn Umar (rad). [Tahwil] Dan Muhammad b. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah ranum. keduanya dari Abd Allah b. al-Muthanna memberitahu kami. Ali b. keduanya dari Abdullah b. dilarang ke atas penjual dan pembeli. dari Nafi . Sufyan menceritakan pada kami. Dan Zuhayr b. dan tangkai (padi) sehingga telah berputik. Abd al-Rahman berkata pada kami. dari Amru b. Hujr al-Sa di dan Zuhayr b. al-Muthanna. dari Nafi . dan terhindar dari hama. seperti hadithnya. dari Ayyub.Abu Bakr b. Harb memberitahu saya. Yahya b. Harb memberitahu saya. dari Nafi . Murrah. Harb memberitahu kami. Ubayd Allah memberitahu kami. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. bapaku berkata pada kami. dari Nafi . Zuhayr b. Larangan menjual buah-buahan sebelum cukup masak (tanpa syarat yang putus) (15 hadith). Dan pada hadith Shu bah ditambah (keterangan): Ibn Umar (rad) ditanya: apakah (maksud) sehingga ia (kelihatan) baik? Beliau menjawab: terlindung dari hama. dari Abi al-Bakhtari. Dan tidak dikemukakan dalam hadith keduanya: (Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat). Waki berkata pada kami. Ja far berkata pada kami. Isma il menceritakan pada kami. Muhammad b. dengan isnad ini. (Baginda saw) melarang ke atas penjual dan pembeli. dan Ibn Bashar memberitahu kami. 13. Shu bah menceritakan pada kami. dari Nabi (saw). dan terhindar dari kemusnahan (hama). dari Sufyan. Muhammad b. Ja far berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna memberitahu kami.

Sa id b. Yahya b. Yunus mengkhabarkan pada saya. [Tahwil] Dan Ibn Numayr. dan jangan menjual buah dengan tamar). dari Rasulullah (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) memberikan keringanan setelah itu dalam jual beli alariyah pada buah tamar basah (rutab) atau tamar kering. (Abu al-Bakhtari) berkata: Lalu saya bertanya: Apakah (maksud) ditakar? Lantas seorang lelaki di sampingnya menjawab: Sehingga ditimbang (terlebih dahulu). al-Zuhri menceritakan pada kami. Abdullah melaporkan pada saya dari Rasulullah (saw) yang bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah matang. Dan Abu al-Tahir dan Harmalah berkata pada saya dan lafaz adalah dari Harmalah -. Berkata (Ibn Shihab): Dan Salim b. Sufyan memberitahu kami. Thabit (rad). dari Ibn Shihab. Dan Salim berkata: Abdullah (ibn Umar rad) melaporkan pada saya dari Zayd b. dan al-muzabanah ialah dengan menjual buah (yang masih di tangkai) dengan tamar. Ibn Wahb melaporkan pada kami. sepertinya. .araya. Ibn Shihab berkata: Dan Salim b. Larangan menjual tamar basah dengan tamar kering kecuali pada araya (23 hadith). Muhammad b. dan dari menjual buah dengan tamar (yang tidak setanding ukurannya). dan menyewakan tanah dengan gandum. Hujayn ibn al-Muthanna berkata pada saya. Dan al-muhaqalah ialah dengan menjual tanaman dengan gandum. Thabit (rad) memberitahu kami: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Ibn Umar (rad) berkata: Zayd b. Abdullah b. al-Musayyib dan Abu Salamah b. Harb dan lafaz adalah dari (riwayat) keduanya berkata pada kami. 14.menjual tamar sehingga telah zahir keelokannya atau dirasa (sebahagiannya). dan tidak memberi keringanan (rukhsah) pada yang selainnya. dengan hadith yang sama. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga telah jelas baiknya. dari Sa id b. al-Musayyib: Sesungguhnya Rasulullah (saw) menegah dari jual beli al-muzabanah dan al-muhaqalah. dari Salim. Uyaynah mengkhabarkan pada kami. dan jangan menjual buah dengan tamar). Sufyan b. Rafi memberitahu saya. dari Nabi (saw). dari al-Zuhri. Umar memberitahu saya dari bapanya. dari Ibn Shihab. Yahya memberitahu kami. Abd al-Rahman memberitahu saya: Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah cukup matang. Ibn Numayr menambah dalam riwayatnya: untuk dijual (dengan tamar). dan sehingga ditakar. dan Zuhayr b. al-Layth menceritakan pada saya dari Uqayl.

Rumh b. dari Abdullah b.ariyah. dari Nafi . dari Zayd b. Hushaym melaporkan pada kami dari Yahya b. Dan Muhammad d.ariyah ialah pohon yang dipunyai oleh (sesuatu) kaum maka mereka menjualnya dengan (anggaran) buah tamar kering (yang seimbang). Yahya memberitahu kami. Hammad berkata pada kami. Hanya ia menyatakan: Dan al. Sa id. Thabit (rad) memberitahunya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada al. dari Zayd b. untuk memperoleh tamar basah. Sa id berkata: Nafi menyampaikan khabar pada saya. Sulayman b. Sa id. berkata: Saya membaca dengan Malik (rah) dari Nafi (rah). Thabit memberitahu saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Yahya memberitahu kami. Dan Yahya b. al-Muthanna memberitahu kami. Dan Muhammad b. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. . Isma il berkata pada kami. Dan Yahya b.ariyah untuk menjualnya dengan anggaran nilai tamar (yang sebanding). dan Abu Kamil memberitahu kami. Berkata Yahya: Al. bapaku berkata pada kami. dari Ibn Umar (rad). dengan (tukaran) tamar (yang sebanding). dari Yahya b. dari Nafi . Nafi memberitahu saya. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada pemilik al. al-Muhajir memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ali b.Dan Yahya b. Sa id. dengan isnad ini.araya untuk dijual dengan anggaran (tamar) yang sama yang ditimbang. dengan isnad ini. Hujr memberitahu saya.ariyah untuk dinikmati oleh ahli rumah (ahl al-bayt) dengan imbalan tamar (kering) (yang ditukarkan). al-Layth berkata pada kami. Nafi mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Abdullah b. Umar (rad) berkata: Zayd b. dengan anggaran (imbalan) tamar kering (yang sama). Dan Abu al-Rabi .Ariyah ialah seorang lelaki membeli buah tamar (di atas pohon) untuk (dimakan oleh) ahli keluarganya sebagai tamar basah (rutab). dari Ibn Umar (rad). Yahya memberitahu kami. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringan pada al. berkata: Zayd b. Umar (rad). keduanya dari Ayyub (al-Sukhtiyani). Bilal melaporkan pada kami dari Yahya b. seperti (hadith) nya. Ubayd Allah menceritakan pada kami. Abd al-Wahhab berkata pada kami: Saya mendengar Yahya b.

. Yasar. Abu Usamah menceritakan pada kami dari al-Walid b. Sa id. Dan Abdullah b. dan dimakan sebagai tamar basah (rutab). Sa id memberitahu kami. maka Baginda (saw) mengizinkan mereka. Abi Hathmah (rad) berkata padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-muzabanah. alHusayn telah memberitahu tuan.araya dengan kadarnya (yang sama). Yahya dan lafaz darinya . dari para Sahabat (rad) Rasulullah (saw). dan bersabda: (Demikian itu adalah riba.ariyah. Sulayman yakni Ibn Bilal -. Maslamah b. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilahnya. dari Bushayr b. dengan setangkai atau dua tangkai (buah) dari pohon yang diambil oleh ahli rumah dengan kadar (yang sama) dari tamar (kering). Bushayr b. Yahya al-Tamimi memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah) dari Nafi (rah).memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan dalam jual beli al. Layth berkata pada kami. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. Abi Shaybah dan Hasan al-Hulwani memberitahu kami. Dan Qutaybah b. dari Yahya b. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami.dengan isnad ini: bahawa Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Abi Hathmah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah dengan tamar. atau pada lima wasaq (perawi) Dawud syak (dengan) berkata: lima atau kurang dari lima (wasaq)? Beliau (Imam Malik rah) menjawab: Ya. Khadij (rad) dan Sahl b. (menjual) buah dengan tamar. Yahya b. [Tahwil] Dan Yahya b. Yasar (rad) mawla Bani Harithah memberitahu saya: Rafi b. dan al-muzabanah ialah menjual buah dengan tamar yang dinilai (kadarnya). Sa id. saya bertanya (Imam) Malik (rah): Adakah Dawud b. berkata pada kami. antaranya Sahl b. kecuali bagi pemilik al. Malik berkata pada kami. dari Abi Sufyan mawla Ibn Abi Ahmad -. Abu Bakr b. Kathir.araya. Abdullah b. berkata: Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. yakni al-muzabanah) namun Baginda (saw) memberi keringanan pada jual beli al.ariyah dengan (anggaran) nilai tamar (yang seimbang). Layth mengkhabarkan pada kami dari Yahya b. Qa nab memberitahu kami. Yasar. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah.araya dengan nilai yang kurang dari lima wasaq. dan menjual kurma dengan zabib (kismis) yang ditimbang. dari Bushayr b.

Qutaybah b. dan sekiranya ia kurma. Ibn Wahb melaporkan pada kami. seperti hadith mereka. Layth melaporkan pada kami dari Nafi . berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dengan kadar yang ditentukan. Dan Abu al-Tahir memberitahu saya. [Tahwil] Dan Suwayd b. dijual dengan makanan yang disukat (kadarnya). Abi Shaybah dan Muhammad b. dan sekiranya ia susut. Numayr memberitahu kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. Sa id memberitahu saya. Baginda (saw) menegah dari semua (urusniaga) tersebut. semuanya dari Nafi . Maysarah berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah: (yakni) dengan menjual buah-buahan di kebunnya. Muhammad b. dan al-muzabanah ialah menjual (buah) di atas pohon dengan tamar (kering). Harun b. Ma in. dan menjual padi dengan gandum yang ditakar. sekiranya ia (pohon) tamar. dengan tamar (kering) yang ditakar. dan menjual zabib dengan anggur yang ditakar. Uqbah menceritakan pada kami. maka saya menanggung (kerugiannya). Rumh memberitahu saya. Al-Dahhak mengkhabarkan pada kami. Sa id memberitahu kami. Bishr berkata pada kami. . Musa b. Hafs b. Dan Ali b. dan menjual anggur dengan zabib yang ditakar. dan dari semua jenis buahbuahan yang diukur (nilainya). Abdullah b. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. dan Husayn b. sekiranya ia bercambah (berhasil). Dan dalam riwayat Qutaybah: atau ianya padi. Yahya b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dan al-muzabanah ialah menjual buah di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditakar. Harb memberitahu saya. dari Ibn Umar (rad). dari Nafi . [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. Abdullah. dari Abdullah (ibn Umar rad). dan Zuhayr b. Tentang jual beli pohon yang telah berputik (7 hadith). dan sekiranya ia padi. Hujr al-Sa di. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Dengan isnad ini. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Isma il dan beliau ialah Ibn Ibrahim berkata pada kami. dari Ayyub. Layth berkata pada kami. Isa memberitahu saya. Abdullah (ibn Umar rad) mengkhabarkan padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dijual dengan (buah) zabib (kismis) yang ditakar. (yakni) menjual buah (di atas pohon) dengan tamar (kering) yang ditakar. maka bagi saya (keuntungannya).Abu Bakr b. Abu Usamah berkata pada kami. 15. Yunus menceritakan pada saya.

Rumh memberitahu kami. dari Nafi . Yahya b. Numayr. maka buahnya untuk yang mengusahakannya. Layth berkata pada kami. Layth mengkhabarkan pada kami dari Nafi . dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mengusahakan (menumbuhkan) pohon. kecuali ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). maka buahnya adalah (kekal) untuk penjual. Muhammad b. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa menjual pohon setelah ia berputik. Abdullah b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa membeli pohon yang telah berputik. Abi Shaybah berkata pada kami dan lafaz darinya -. dan ia telah berputik. kemudian menjual pangkalnya. kecuali jika ditetapkan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. dan al-mukhabarah dan jualan buahbuahan sehingga jelas baiknya (masak). [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dan al-mukhabarah.Yahya b. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan Malik dari Nafi . Layth berkata pada kami. kecuali jika ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). Harb memberitahu saya. Abdullah (rad). dan barangsiapa yang menjual hamba maka harta (yang dibawa bersama) nya adalah untuk yang menjualnya. kecuali jika disyaratkan (terlebih dahulu) oleh pembeli. al-muzabanah. Dan Qutaybah b. dan Zuhayr b. semuanya dari Ubayd Allah. keduanya dari Ayyub. dan . [Tahwil] Dan Qutaybah b. dari Abdullah b. Umar (rad). Uyaynah memberitahu kami. Dan Abu Bakr b. Sa id memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. Hammad berkata pada kami. Sufyan b. [Tahwil] Dan Zuhayr b. 16. dari Jabir b. dan jual beli al-mu awamah yakni jual beli untuk beberapa tahun (8 hadith). Harb berkata pada kami. Larangan dari jual beli al-muhaqalah. Sa id berkata pada kami. Abdullah b. Yahya b. kecuali jika ditentukan syarat (terlebih dahulu) oleh yang membelinya). Sa id memberitahu kami. Abi Shaybah. al-muzabanah. Muhammad b. Dan Abu al-Rabi . seperti (hadith) nya. Ubayd Allah memberitahu kami dari Nafi . maka baginya buah yang berputik dari pohon. dari Ibn Jurayj. Umar (rad). Yahya dan Muhammad b. Muhammad b. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dan Abu Kamil memberitahu kami. dari Salim b. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Mana-mana pohon yang dibeli pangkalnya. maka buah (yang terhasil) darinya adalah untuk yang menjualnya. dengan isnad ini. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. Layth berkata pada kami dari Ibn Shihab. dari Ata . Bishr menceritakan pada kami. Isma il menceritakan pada kami. bapaku menceritakan pada kami.

Umar al-Qawariri dan Muhammad b. Ata mengkhabarkan pada saya. Abi Rabah (rah): Adakah saudara telah mendengar Jabir b. Abi Khalaf memberitahu kami. dari Jabir b. dan al-muzabanah. dan al-muhaqalah dalam tanaman adalah seperti maknanya. ibn Abi Khalaf berkata: Zakariya b. keduanya dari Zakariya .dari menjual buah sehingga telah matang (ranum). Ibrahim dan Muhammad b. Abu Asim mengkhabarkan pada kami. dari Jabir b. Dan beliau menyatakan al-muzabanah ialah menjual tamar basah (rutab) yang tumbuh di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditimbang. Dan Ubayd Allah b. dan al-mukhabarah ialah (perkongsian hasil tanah) sepertiga.araya. dan dari menjual buah sehingga telah dirasa (keelokannya). Humayd memberitahu kami. al-muzabanah dan al-mukhabarah. Makhlad b. atau kuning. (yakni) menjual tanaman (padi) yang telah berdiri (tumbuh). dan al-ishqah ialah telah kelihatan merah. dari Jabir b. Ishaq b. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. Yazid al-Jazari melaporkan pada kami. Dan Abd b. Abdullah (rad). Mina . seperempat dan yang seumpamanya. Zayd berkata: Saya bertanya pada Ata b. Abdullah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang. Ata berkata: Jabir (rad) mentafsirkan (hadith) untuk kami. Adi memberitahu kami. kecuali pada al. Abdullah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. Abdullah (rad) menyatakan seperti ini dari Rasulullah (saw)? Beliau ( Ata ) menjawab: Ya. Ishaq b. Ibn Jurayj berkata pada kami. dari Ata (ibn Abi Rabah) dan Abu al-Zubayr. dengan bijirin yang ditakar. dan dari menjual pohon sehingga telah berputik (tushqih). Ibrahim al-Hanzali memberitahu kami. dan al-muzabanah ialah menjual pohon dengan (timbangan) beberapa wasaq dari tamar. al-muhaqalah. Abu al-Walid al-Makki dan beliau berada di samping Ata b. Ahmad b.araya. Zayd memberitahu kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang . dan dirasa sedikit darinya dan almuhaqalah ialah menjual kebun dengan makanan yang tertentu (anggarannya). Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-mukhabarah. dengan berkata: Adapun al-mukhabarah (maksudnya) adalah (sebidang) tanah baru (belum diteroka) yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada lelaki lain (untuk dikerjakan) dengan modal yang dikeluarkan olehnya. Ubayd Allah melaporkan pada kami dari Zayd b. Ayyub menceritakan pada kami dari Abu al-Zubayr dan Sa id b. kemudian ia mengaut hasil dari buah (yang diusahakan). Ubayd al-Ghubari dan lafaz adalah dari Ubayd Allah berkata pada kami. Dan ia menyebut hadith sepertinya. keduanya mendengar Jabir b. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dinar dan dirham. kecuali pada al. Abi Rabah memberitahu kami. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dirham dan dinar. Hammad b. Abi Unaysah.

berkata pada kami. Abdullah (rad). Dan Abd b. dan Ali b. dari al-Awza i. Abdullah (rad). dari Ata . al-Fadl yang dikenali sebagai Arim. dan beliau ialah Abu al-Nu man al-Sudusi . Hujr memberitahu kami. Dan Abu Bakr b. Hammad yakni Ibn Zayd berkata pada saya. Dan Abu Kamil al-Jahdari memberitahu saya. Rabah b. al-Ahnas. dari Jabir b. Hatim memberitahu saya. Ubayd Allah b. Matar al-Warraq berkata pada kami. dari Jabir. dan dari menjual (hasil) nya untuk tempoh beberapa tahun (yang tidak dipastikan). Humayd memberitahu kami. dan dari menjual buah sehingga telah baik (segar). dari Ata . dari Jabir b. Dan Ishaq b. dari . dan dari al-thanya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah. sekiranya ia tidak mengusahakannya. dari Matar al-Warraq.araya. Abdullah (rad). Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah menceritakan pada kami. Al-Hakam b. 17. Mansur memberitahu saya. Khalid menceritakan pada kami. al-muzabanah. dari Ata . dari Jabir b. dari Abu al-Zubayr. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (dengan hasil yang dikaut secara rakus). Maymun menceritakan pada kami. Hiql yakni Ibn Ziyad menceritakan pada kami. berkata: Di kalangan Sahabat Rasulullah (saw) terdapat lelaki yang mempunyai lebihan tanah. maka hendaklah dikerjakan oleh saudaranya). al-mu awamah dan al-mukhabarah berkata salah seorang (perawi) nya: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-muawamah -. Mu alla b. maka Rasulullah (saw) menganjurkan: (Barangsiapa yang mempunyai lebihan tanah maka hendaklah dikerjakannya atau diserahkan pada saudaranya. Mahdi b. Mansur al-Razi berkata pada kami. Bab penyewaan tanah (29 hadith). Hanya ia tidak menyatakan: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-mu awamah. Abi Ma ruf menceritakan pada kami: saya mendengar Ata . al-Shaybani melaporkan pada kami dari Bukayr b. dari Ata . Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (yang tidak diagih (hasilnya) secara adil). Abd al-Majid berkata pada kami. dari Nabi (saw). Muhammad b. maka hendaklah diusahakannya. dari Jabir b. dari Ayyub. Abi Shaybah.dari (jual beli) al-muhaqalah. Musa memberitahu kami. dan memberi keringanan pada al. seperti (hadith) nya. sekiranya ia enggan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). Dan Muhammad b.

Abdullah (rad). maka hendaklah diserahkan pada saudara Muslimnya. sekiranya ia tak berupaya mengerjakannya. Hisham b. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Abd al-Malik menceritakan pada kami dari Ata . Yahya b. Dan Harun b. Sa id al-Ayli memberitahu kami. Abdullah b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewa dan mengambil (keuntungan) dari tanah. sekiranya ia tidak mengusahakannya. sekiranya tidak maka hendaklah dibiarkannya (tanpa disewakan).melaporkan pada saya. Abu Sufyan memberitahu kami dari Jabir (rad). Isa memberitahu saya. Bukayr berkata: Dan Nafi memberitahu saya.Jabir b. Muhammad b. Amru dan beliau ialah Ibn al-Harith . dari Jabir b. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya atau dikerjakan oleh saudaranya. jika tidak diserahkan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). dari Jabir (rad). dan jangan disewakan (tanah tersebut) kepadanya. maka tanah yang dikerjakan (kadangkala) ditimpa hujan dan kemusnahan ini dan ini. Abu Awanah menceritakan pada kami dari Sulayman. dan tak berdaya darinya. semuanya dari Ibn Wahb. hendaklah diserahkan pada saudaranya. berkata: Kami saling menyewakan (tanah) pada zaman Rasulullah (saw). Hammad berkata pada kami. bapaku berkata pada kami. Ibn Isa berkata: Abdullah b. Wahb memberitahu kami. Abi Ayyash. Yunus memberitahu kami. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Abi Salamah memberitahunya dari al-Nu man b. Ibn Wahb berkata pada kami. Sa d berkata pada saya: Abu al-Zubayr al-Makki menceritakan padanya: Saya mendengar Jabir b. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dihadiahkan (hibah) atau dipinjamkannya (tanpa meraih faedah darinya). Zuhayr berkata pada kami. dari Jabir (rad). . Ahmad b. Abu al-Tahir dan Ahmad b. Abdullah (rad) berkata: Kami menyewakan tanah pada zaman Rasulullah (saw) dengan sepertiga atau seperempat (hasil) yang tumbuh di tebing (aliran) sungai. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Kami (sering) menyewakan tanah (kepunyaan) kami kemudian meninggalkannya setelah mendengar hadith Rafi b. Khadij. Maka Rasulullah (saw) menggariskan (fatwa) tentang hal ini: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Ibn Numayr memberitahu kami. Bukayr berkata padanya. al-Muthanna memberitahu kami. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami.

Salim b. Abdullah (rad) berkata: Sungguh saya telah ketahui. di zaman Rasulullah (saw). berkata: Ibn Umar (rad) berkata: Sesungguhnya Rafi (ibn Khadij rad) menegah kami dari mengambil manfaat (keuntungan) dari tanah kami. Isma il berkata pada kami. dari Mujahid. dan pada awal khilafah Mu awiyah (rad). Khalid memberitahu saya dari Ibn Shihab. berkata: Saya keluar bersama Ibn Umar (rad) mendapatkan Rafi b. Umar (rad) (sering) menyewakan tanahnya. bahawa Abdullah b. al-Layth b. Khadij (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang darinya (menyewakan tanaman). dari Jabir (rad). Sehingga sampai ke pengetahuannya khabar di akhir khilafah Mu awiyah (rad): bahawa Rafi b. apa yang saudara sampaikan dari Rasulullah (saw) tentang penyewaan tanah? Lantas Rafi b. bahawa tanah (boleh) disewakan. Dan beliau tatkala ditanya tentang hal tersebut. maka beliau (Rafi rad) menegaskan: bahawa Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. dari Nafi : Sesungguhnya Ibn Umar (rad) menyewakan tanamannya pada zaman Rasulullah (saw). Yahya memberitahu kami. bapaku menceritakan pada saya dari datukku. maka beliau (Rafi rad) menyampaikan khabar padanya: Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. dan pada (zaman) pentadbiran Abu Bakr. berkata: Rafi b. Yahya memberitahu kami. Shu ayb b. Maka Abdullah menemuinya dan berkata: Wahai Ibn Khadij (rad). Dan Ali b. Khadij (rad). Hujr memberitahu saya. dari Abu al-Khalil.Dan Yahya b. Maka Ibn Umar (rad) meninggalkan (kelaziman) nya setelah itu. bapaku berkata pada kami. Abdullah melaporkan pada saya. Maka beliau mendatanginya dan saya (Nafi ) mengikutinya. dan mengemukakan pertanyaan padanya. Dan Yahya b. Kemudian . dari Ayyub. sehingga bertemunya di al-Balat (kawasan berbatu di Madinah). Khadij al-Ansari (rad) melarang dari menyewakan tanah. Yazid b. dari Ayyub. Umar dan Uthman radiyallahu anhum. sesudah itu. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Khadij (rad) menyebut tentang larangan Nabi (saw). Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . sehingga sampai ke pengetahuannya bahawa Rafi b. Abu Khaythamah melaporkan pada kami dari Abu al-Zubayr. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual (menyewakan) tanah yang baru untuk (tempoh) dua atau tiga tahun. Khadij (rad) memberitahu Abdullah (rad): Saya mendengar kedua bapa saudaraku dan keduanya telah berjuang di badar memberitahu Ahl al-Dar (ahli rumah): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Dan Abd al-Malik b. Sa ad memberitahu saya. Zuray melaporkan pada kami. Uqayl b.

Rafi dan beliau adalah bapa saudaranya berkata: Zuhayr mendatangiku dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang dari suatu urusan yang (sering) kita lazimi. Berkata (Zuhayr): (Nabi saw) bertanya pada saya bagaimana saudara mengusahakan tanah pertanian? Maka saya menjawab: Kami menyewakannya wahai Rasulullah (saw) dengan hasil (yang dituai dari tanah) pengairan. atau pegang tanah tersebut (sebagai hakmu dan jangan disewakan). Mansur memberitahu saya. dari Rabi ah b. Hanzalah b. Yahya memberitahu saya. dan menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. Abi Abd al-Rahman. Hamzah menceritakan pada saya. atau dengan (beberapa) wasaq dari tamar atau gandum. Hakim. Ibrahim memberitahu kami. Yasar. Yahya b. Hendaklah saudara usahakan tanah tersebut. Ishaq b. seperempat dan (dengan) anggaran makanan yang ditentukan. dan (beberapa) anggaran makanan yang ditentukan. Menyewakan tanah dengan makanan (6 hadith). Ibrahim memberitahu kami. 18. Menyewakan tanah dengan emas dan perak (4 hadith). dan yang selain darinya. Abu Mushir berkata pada kami. maka beliau meninggalkan (kelaziman) menyewakan tanah.Abdullah (rad) merasa khuatir bahawa Rasulullah (saw) telah memutuskan sesuatu (hukum) tentangnya yang tidak diketahuinya. Abu Amru al-Awza i berkata pada saya dari Abu al-Najashi mawla Rafi b. Isa b. Berkata (Hanzalah): Kemudian saya bertanya: Sekiranya (disewakan) dengan emas dan perak? Lalu beliau (Rafi rad) menjawab: Adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. Yahya b. dari Rafi b. namun ketaatan pada Allah (swt) dan RasulNya (saw) adalah lebih bermanfaat lagi. Lalu saya bertanya: Apakah perkara tersebut? Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah (saw) adalah benar. Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah berkata pada kami dari Ayyub. Ishaq b. Yunus mengkhabarkan pada kami. seperempat. Khadij (rad). Maka beliau (Rafi rad) menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. dan memerintahkan pemilik tanah untuk mengusahakannya atau diserahkan (pada saudaranya) untuk diusahakan. Maka Nabi (saw) bersabda: (Jangan teruskan. maka suatu hari datang seorang lelaki dari kalangan bapa saudaraku. (Baginda saw) melarang dari membuka tanah kemudian menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. al-Awza i menceritakan pada saya. Qays: Beliau bertanya pada Rafi b. Abi Abd al-Rahman. dan berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kita dari suatu urusan yang (pada zahirnya) bermanfaat buat kita. bahawa Zuhayr b. berkata: Kami mengusahakan tanah pada zaman Rasulullah (saw). dari Rafi (rad). Khadij (rad). Ali b. dan menegah dari menyewakannya. dari Ya la b. 19. Qays al-Ansari berkata pada saya: Saya . dari Hanzalah b. dari Rabi ah b. atau serahkan (pada saudaramu) untuk dikerjakan. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Hujr al-Sa di dan Ya qub b. dari Sulayman b. Khadij (rad) tentang penyewaan tanah.

maka manusia tidak mempunyai sesuatu untuk ditukarkan selain dengannya. Ziyad mengkhabarkan pada kami. Abd al-Wahid b. dan mendengar hadith . Yahya b. Ma qal tentang al-muzara ah. berkata: Saya bertanya Abdullah b. sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah (saw) menyewakan tanah dengan hasil yang dituai dari tanah pengairan.bertanya pada Rafi b. Abi Shaybah memberitahu kami. beliau mendengar Rafi b. adapun (menyewakan tanah) dengan (mata wang) perak maka tidak dihalang. dan (sebahagian) lain selamat. dari Amru. tanpa menyebut Abdullah. dari Yahya beliau ialah Ibn Sa id dari Hanzalah al-Zuraqi. Ali b. maka tidak mengapa. Ishaq b. berkata: Kami menemui Abdullah b. Yahya b. Uyaynah memberitahu kami. al-Dahhak (rad) melaporkan pada saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzara ah. al-Sa ib) berkata: Saya bertanya Ibn Ma qal. al-Sa ib. Pengurniaan tanah (5 hadith). Ma qal lalu bertanya padanya tentang al-muzara ah. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Yahya memberitahu kami. dan berkata: (tidak mengapa dengannya). Zayd mengkhabarkan pada kami. Mengenai pertanian dan pemberian sewa (2 hadith). [Tahwil] Dan Abu Bakr b. Dan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah (dinyatakan): (Rasulullah saw) melarang darinya. dari Abdullah b. Hammad melaporkan pada kami. dan (tanaman) yang ini musnah. dan sesuatu (yang dijana dari) tanaman. al-Sa ib. Khadij (rad) berkata: Kami adalah kalangan Ansar yang paling banyak mengusahakan tanah. Lantaran itu kami dilarang dari (urusniaga) demikian. justeru itu jual beli ini dilarang. Khadij (rad). dari Sulayman al-Shaybani. Khadij (rad) tentang (hukum) menyewakan tanah dengan emas dan perak? Lalu beliau menjawab: Tidak mengapa. Abu Awanah mengkhabarkan pada kami. 21. di lembah dan di kaki sungai. adapun dengan sesuatu yang diketahui dan dipastikan. Dan ( Abdullah b. Sufyan b. dari Abdullah b. maka (sebahagian) nya musnah. Mansur memberitahu kami. keduanya dari alShaybani. bahawa Mujahid berkata pada Tawus: Mari kita menghadap Rafi b. maka kemungkinan tanaman yang ini subur dan mengeluarkan hasil sedangkan bahagian yang (diperuntukkan) untuk mereka tak mengeluarkan (hasil) nya. dan menganjurkan almu ajarah (penyewaan). dan (hasil) yang lain untuk mereka. Mushir menceritakan pada kami. Lalu beliau menjawab: Thabit (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang dari al-muzara ah. Amru al-Naqid berkata pada kami. dan beliau menjawab: Thabit b. dan yang lain selamat. 20. Hammad b. (dan) berkata: Kami menyewakan tanah dengan memperuntukkan bahawa bahagian yang ini untuk kami. Yahya b.

Dinar) dan Ibn Tawus dari Tawus: sesungguhnya beliau menyewakan tanah. dari Abd al-Malik b. bahawa Nabi (saw) tidak melarang darinya. dari Tawus. ( Amru) berkata: maka (Tawus) menyanggahnya. dari Zayd b. Ja far al-Raqqiy melaporkan pada kami. hanya menyatakan: (Sekiranya seseorang (rela) menyerahkan tanahnya kepada saudaranya (untuk diusahakan) adalah lebih baik baginya dari mengambil faedah yang tertentu darinya). Dan Abdullah b. dari Nabi (saw). Maka (Tawus) menjawab: Wahai Amru! Saya menerima khabar dari seorang yang lebih alim dari mereka tentang hal ini yakni Ibn Abbas (rad) -. dari bapanya. dari Ibn Abbas (rad). tetapi saya diberitahu oleh seorang yang lebih alim dari mereka yakni Ibn Abbas (rad) -: bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Sekiranya seorang lelaki menyerahkan tanahnya pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya dari meraih keuntungan yang tertentu darinya). Ubayd Allah b. Amru berkata pada kami.darinya. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. Abd al-Rahman al-Darimi memberitahu saya. Abdullah b. Abi Unaysah. dan berkata: Sesungguhnya demi Allah! Sekiranya saya ketahui Rasulullah (saw) menegahnya (menyewakan tanah) tentu tidak saya lakukan. dari Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka sesungguhnya jika diserahkan pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya (dari disewakan). Amru berkata: Maka saya kemukakan (pandangan) padanya: Wahai Abu Abd al-Rahman! Sebaiknya saudara tinggalkan penyewaan tanah (almukhabarah) ini kerana sesungguhnya mereka mendakwa Nabi (saw) melarang dari al-mukhabarah. Zayd. . Sufyan menceritakan pada kami dari Amru (b.

dan sebahagian yang lain kurang (berkesan). Penambahan yang dibuat oleh Imam al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ Imam al-Nawawi telah mengemukakan beberapa penambahan ke atas Kitab Sahih Muslim.4. dan . atau kerana sebab-sebab yang lain dan saya dengan izin Allah (swt). Hadith-hadith ini dikelaskan mengikut maksud dan kefahamannya dan dibahaskan secara ringkas mengikut kerangka syarah yang dikemukakan. lalu berkata: (Rasulullah (saw) telah melarang) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (kitab Sahih). yang mengandungi sejumlah 158 hadith. Imam al-Nawawi menjelaskan: Pernyataannya: (Dari Abi al-Najashi dari Rafi (rad): sesungguhnya Zuhayr b. sama ada kerana tidak menjangkau maksud dalam mengungkapkan ibarat tarjamah. Rafi dan beliau ialah bapa saudaranya berkata: Zuhayr (rad) mendatangiku. Antaranya ialah pengenalan tarjamah bab pada setiap kitab. beliau turut membuat beberapa penambahan terhadap matan dan lafaz hadith dan mentarjih kaedah sebutan dan penulisan huruf yang sebenar setelah membuat perbandingan antara naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. Di samping itu. Imam alNawawi menyebut: Sesungguhnya para Ulama telah mengemukakan tarjamah pada bab-bab kitab ini dengan tarjamah yang sebahagiannya baik. atau kerana kerapuhan lafaz.3. Dalam mengupas dan menghuraikan isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-Harth. akan mengerahkan kekuatan untuk mengungkapkan ibarat yang layak dan menggugah di tempat yang sewajarnya. Beliau telah mengemukakan 21 bab dalam KitÉb alBuyË . dan pernyataan ini sahih.

Amru.Ala . ( an Abihima). ibn Munqid b. dan saya mengungkapkan hal ini. dan pernyataan yang terlindung ini menunjukkan kelangsungan kalam dan makna pengucapan (yang diringkaskan). bahkan seharusnya dinyatakan sebagai ( an Abawayhima). Dan pernyataan ini musykil. kerana al. dan terdapat pernyataan yang dizahirkan dalam beberapa naskhah lain: (Zuhayr rad) memberitahuku digantikan dengan mendatangiku. dan Suhayl. dari kedua bapa mereka (Abihima). Rafi (rad) berkata dalam menerangkan hadith tersebut: Zuhayr (rad) mendatangiku. dan Suhayl adalah: Ibn Abi Salih. Dan dalam mengupas isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-najsh. Imam al-Nawawi memberikan pembaikan terhadap lafaz yang disampaikan: Perkataannya: (Shu bah memberitahu kami. beliau menzahirkan nama Sahabat (rad) yang tidak dinyatakan dalam hadith: Dan lelaki ini ialah Habban dengan huruf ha dan huruf ba berbaris atas. dari al. dan dikatakan: bahkan beliau adalah bapanya Munqid b.Ala adalah: Ibn Abd al-Rahman. bapa Yahya. maka tidak tepat dinyatakan ( an Abihima). dan bukan saudaranya. dengan huruf ba berbaris bawah. dan Wasi putera Habban telah berjuang di Uhud. yang tarafnya seperti Sulayman bin Bilal. Dan dalam mengupas riwayat dari Bushayr b. Amru al-Ansari. dan telah tercedera dalam sebahagian maghazi (pertempuran) yang disertainya bersama Nabi (saw) di sebahagian benteng pertahanan di Hijr.ungkapan sebenarnya ialah: dari Rafi (rad) sesungguhnya Zuhayr (rad) bapa saudaranya menyampaikan sebuah hadith padanya. beliau menghuraikan nama periwayat dan melerai dan merungkai kemusykilan nas: Perkataannya: (dan beliau mengungkapkan lafaz hadith seperti yang dikemukakan oleh Sulayman bin Bilal) Imam al-Nawawi mengupas: Periwayat yang mengungkapkan hadith tersebut ialah al-Thaqafi. Dalam menghuraikan hadith tentang (hak) orang yang dikhianati dalam jualan. Yasar (rad). lalu berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang. walaupun ia jelas dan zahir. begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah. dan usianya mencapai seratus tiga puluh tahun. Beliau turut mengupas nas yang mubham (samar) dan menjelaskan nama periwayat yang dinyatakan dalam kitab. dari Abu Hurayrah (rad)). dan yang benar dan kukuh adalah mendatangiku dari (kata akar) alityan. kerana sebahagian (Ulama) telah .

kerana hanya meriwayatkan (hadith) dari Rawh sahaja. . Beliau turut menghalusi pernyataan yang dikemukakan dan mentashih riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih. begini yang dinyatakan dalam naskhah ini dan pada (naskhah) yang lain.berkata: Rawh menceritakan pada kami. Amru b.dan lafaz darinya .tersalah dalam menafsirkannya. dan perkara seumpama ini yang terkadang dicuaikan. 4. Dinar memberitahu kami). Hatim memberitahu saya. bahkan mereka telah tersilap menentukan periwayat (yang mengungkapkan) nya. Beliau mengemukakan huraian yang ringkas dengan merujuk kepada dalil dan hujah sarjana dan . Dalam menghuraikan isnad hadith yang disampaikan dari Ibn Umar (rad). Abu Asim berkata pada kami. justeru sekiranya pembaca (hadith) menyebut: (Dia (Rawh) berkata: Zakariya melaporkan pada kami) maka ia (telah) tersalah (menyampaikan riwayat). maka saya tekankan di sini supaya dapat diperhatikan (dan dihalusi) pada (isnad) lain yang sepertinya. beliau menjelaskan: Pernyataannya: (Kami diberitahu oleh Ahmad b. [Tahwil] dan Muhammad b. Uthman al-Nawfali. berkata: Zakariya b. Ishaq melaporkan pada kami.4. maka hendaklah pembaca (hadith) menyebut selepas lafaz Rawh: (Mereka berdua berkata: Zakariya memberitahu kami) kerana Abu Asim dan Rawh keduanya meriwayatkan dari Zakariya. dan meninggalkan turuq Abu Asim. Huraian lafaz dan ungkapan nas Imam al-Nawawi turut mengupas dan memperhalusi lafaz hadith yang diketengahkan dalam KitÉb alBuyË .

al-Azhari. dan sin tanpa tanda titik. Abu Hatim al-Razi. dan Imam Malik juga tidak mengemukakan (nama) Nafi dalam kitab al-Muwatta pada hadith ini. Mina yang disebutkan namanya dalam riwayat yang lain.Anbari. al-Kassa i.1.2. Perbandingan naskhah (Malik dari Muhammad b. Ibn Abi Hatim berkata: Abu al-Walid (yang dinyatakan ini) namanya ialah Yasar. Dan Qadi Iyad mendakwa bahawa naskhah yang disampaikan dari turuq Abd al-Ghafir al-Farisi menyebut (Malik dari Nafi dari Muhammad b. kerana beliau sebenarnya ialah Sa id b. kerana tidak dinyatakan nama Nafi dalam isnad hadith ini. Abu Sulayman al-Khattabi. Ibn alKhuza i. al-Jawhari. dari Jabir (rad)) dan pada riwayat yang lain: (Sa id b. al-Khalil. 4. Hibban dari al-A raj) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (Sahih) di negeri kami. Abu Ali al-Farisi. Imam al-Shafi i.ahli bahasa seperti Abu Ubayd al-Harawi.4. . Yahya b. Huraian lafaz Dan perkataannya (dari kalangan ahli rumahnya) yakni: dari (ahli kabilah) Bani Harithah.3. Khatib al-Baghdadi. Kupasan isnad Pernyataannya: (Abu al-Walid al-Makki memberitahu kami. Abu alQasim Mahmud b. al-Hassan al. Qadi Iyad. Umar al-Zamakhshari. Dan Abd al-Ghani (al-Maqdisi) berkata: Pendapat ini ralat. Mina dari Jabir (rad)).4. Berikut merupakan sebahagian dari kupasan dan huraiannya terhadap lafaz dan ungkapan hadith dalam kitÉb al-BuyË : 4. dan maksud rumah (ialah): kawasan penempatan. Abd Allah b. Abu Amru. (Bushayr b. al-Akhfash. Abu Zayd dan Abu Mas ud al-Dimashqi. Yasar) Adapun Bushayr maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. Berkata Azhari: Orang Arab berkata: aku menjual. Yasar al-Madani al-Ansari mawla kepada kabilah al-Harithi. Beliau menyatakan: Riwayat dalam naskhah (lain) ini ralat. bermakna: aku menjual sesuatu yang kumiliki. dan Imam al-Bukhari telah mengemukakannya dalam kitab Tarikhnya 4. Al-Asma i. Syarahannya mengemukakan penelitian nas dan mustalah hadith yang berkesan.4. Beliau menggarap dan menzahirkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam mengupas dan menghuraikan lafaz yang diungkapkan. Yahya b. adapun Yasar: Maka dengan huruf ya' titik dua di bawah. dan huruf shin berbaris atas. Hibban) dengan penambahan (nama) Nafi . dan beliau ialah Bushayr b.

menjelaskan kedudukan dan martabat rijal. merungkai dalil. Ia menzahirkan kefahaman hadith yang rajih yang digarap dari hujah dan dalil mazhab dan mengutip pandangan Mufassirin dalam menghuraikan ayat. Perbahasan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu memberikan kupasan dan tafsiran ayat yang komprehensif dan tuntas. memperhalusi isnad dan menghuraikan matan.1. Ia membentangkan perbahasan yang substantif dan melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbincangan hadith dan nas. menarik faedah hukum dan menggariskan kaedah istinbat. Ia menampilkan kaedah yang diketengahkan dalam perbincangan hukum dan penelitian nas. menghalusi lafaz. Minhaj al-Talibin dan al-Majmu Sharh alMuhadhdhab yang mengemukakan perbincangan dan syarahan terperinci dalam perbahasan Kitab alBuyu . Ia menzahirkan manhaj dan pendekatannya dalam mengupas ayat-ayat al-Qur an dan hadith. menghuraikan nas. membahaskan maksud nas. Ia turut membentangkan kaedah yang diperkenalkan oleh Imam alNawawi dalam mentarjih hadith dan hujah mazhab.5. Ia membahaskan kefahaman hadith al-mu amalah dan menghuraikan uslub dan corak perbahasan yang diketengahkan dalam perbincangan kitab. 4.5. Kupasan ayat al-Qur an yang lebih terperinci dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang dihasilkan oleh Imam al-Nawawi seperti Rawdat al-Talibin. Pentafsiran nas al-Qur an Kitab al-Buyu ini hanya membentangkan satu ayat al-Qur an yang menyebut: (Dan sesungguhnya hampalah orang yang membenamkan jiwanya (dengan kekotoran maksiat) [AlShams 91:10] Ia turut menyelitkan sya ir Malik bin Nuwayrah bagi memperkukuh kefahaman tentang lafaz dan makna hadith yang diungkapkan. Ia menzahirkan kerangka manhaj yang dilakarkan dalam perbicaraan hadith dan perbincangan nas. menghuraikan isnad.Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith Fasal ini membentangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan nas. . membandingkan riwayat. Ia mengupas dan membahaskan hujah dan pemikiran mazhab dan menghuraikan kefahaman hadith yang berkesan dengan kupasan yang terperinci dan meluas. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 4.

Ia mengupas dan membincangkan kekuatan dan kefahaman ayat al-Qur an dan mengemukakan hujah dan pandangan fiqh yang rajih dan berkesan. Ia menzahirkan syarahan yang tuntas dan memukau dalam perbincangan hadith dan nas. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hadith dan fiqh al-mu amalah. Perbincangan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu mengupas persoalan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Hakikat jual beli Rukun dan sebab yang menfasakhkan aqad Syarat dan ketetapan tentang barang yang dijual Kewarakan dalam urusan jual beli dan (urusan mu amalah) yang lain dengan menjauhi syubhat Keberkatan mencari rezeki di awal pagi

Perbahasannya disokong oleh dalil dan keterangan al-Qur an seperti firman Allah swt: (Wahai kaumku sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil dan jangan kamu kurangi manusia dari haknya) [Hud 11: 85] (Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan)) [Al-Mutaffifin 83: 1]

Imam al-Nawawi turut menghuraikan firman Allah (swt): (Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah 2: 275].

Beliau mengutip empat pandangan yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi i (rah) dan menegaskan: Bahawa ayat ini bermaksud umum dan lafaznya menyeluruh mencakup semua maksud jual beli, yang menunjukkan hukum harus melainkan yang dikhususkan dengan dalil, dan pendapat ini adalah yang paling sahih menurut Imam al-Shafi i dan sahabat-sahabatnya.

Dan dalam firman Allah (swt): (Dan hendaklah kamu mengambil saksi ketika (melaksanakan) urusan jual beli), [Al-Baqarah 2: 282]

Imam al-Nawawi mengulas:

Jumhur berhujah dengan hadith sahih bahawa Nabi (saw) menjual dan membeli tanpa mengetengahkan saksi, dan (begitu juga) para Sahabat (rad) di zaman Baginda (saw) dan selepasnya, dan ayat yang mulia ini menunjukkan hukum sunat seperti yang kami sebutkan, Wallahu A lam.

4.5.2. Huraian Hadith Syarahannya mengemukakan pandangan hukum yang efektif yang digarap dari hujah mazhab yang terperinci dan substantif. Ia menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan persuasif. Ia merangkul hujah dan dalil mazhab yang rajih dan menzahirkan kecanggihan dan keberkesanan hujah dalam mengupas dan menghuraikan hadith. Ia turut mengemukakan faedah dari kefahaman hadith dan nas, seperti: 1. 2. Ikrar Sahabat (Ibn Abbas rad) hukumnya setanding dengan perkataannya. Tafsir perawi didahulukan jika tidak bercanggah dengan maksud hadith yang zahir.

3. Diharamkan menipu (tadlis) dalam menyampaikan riwayat sebagaimana diharamkan melakukan tipu helah dalam urus niaga. 4. Diharuskan menyebut sebahagian nama perawi hadith tanpa menyebut nama yang lain sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat. 5. 6. Mengkhususkan kefahaman hadith dengan ijma . Jarh perawi tidak diterima sekiranya tidak dijelaskan (sebab pentajrihan).

Syarahannya merangkul perbincangan nas yang substantif dan terperinci. Ia menghuraikan kefahaman hadith al-riwayah dan al-dirayah dan mengemukakan kupasan dan penelitian nas yang berkesan. Ia turut membahas dan menghuraikan kefahaman isnad dan menjelaskan kekuatan dan ketinggian rijal. Ia menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan riwayat dan menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hadith yang dikeluarkan. Ia turut menghuraikan lafaz yang gharib dan mengungkapkan faedah dan kefahaman nas. Ia turut membincangkan kekuatan hukum dan menzahirkan kefahaman fiqh yang berkesan. Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan dari (beberapa hal) yang dipermudahkan oleh kebanyakan manusia berhubung dengan perbicaraan (hadith) yang dibentangkan dalam bab ini, ialah manakala seseorang melihat penjual menawarkan barang yang mempunyai ke aiban (kepada pembeli) atau yang seumpamanya namun tidak dibantahnya (perbuatan tersebut), dan pembeli (pula) tidak mengetahui (ke aiban) barang yang dibelinya, dan ini adalah suatu kesilapan yang nyata, dan para Ulama telah memutuskan bahawa wajib ke atas orang yang mengetahui hal tersebut untuk mengingkari (pengkhianatan) penjual dan memaklumkannya pada pembeli, Wallahu A lam.

Beliau turut merujuk pada huraian yang dibentangkan dalam karya-karyanya yang lain yang membincangkan kefahaman hadith al-Buyu . Beliau menjelaskan: Dan furu (cabang) masalah ini (cukup) banyak, dan telah saya rumuskan maqasidnya dalam kitab Rawdat al-Talibin, dan (Al-Majmu ) Sharh al-Muhadhdhab dan saya garap di dalamnya pelbagai persoalan yang penting dan besar. Dan Allah (swt) sebaik-baik pemberi tawfiq.

Kitabnya menggariskan kefahaman syarah yang ideal dengan membentangkan seluruh riwayat yang dikeluarkan dalam bab. Dalam bab larangan menahan kafilah, Imam al-Nawawi menghuraikan: Pernyataannya: (Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menahan barang dagangan sehingga ia sampai ke pasar), dan pada riwayat lain: (Melarang dari mencegat), dan dalam riwayat lain (melarang dari menahan jualan), dan pada riwayat (dari mencegat kafilah), dan pada riwayat (Jangan menahan kafilah, barangsiapa menahannya dan membeli darinya, maka setelah pemiliknya sampai ke pasar, maka baginya khiyar (untuk menerus atau membatalkan jualan), dan pada riwayat lain (melarang dari mencegat rombongan (yang membawa hasil dagangan).

4.6. Kaedah tarjih

Syarahannya turut membahaskan pandangan hukum dan menggariskan manhaj tarjih yang tuntas. Ia mengupas dalil dan hujah mazhab dalam mengithbat dalil yang terkuat. Ia melakarkan kefahaman fiqh yang berkesan dan membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah (dagang), Imam al-Nawawi mentarjih pandangan mazhab al-Shafi i yang menzahirkan kefahaman hukum yang substantif dan rajih. Beliau menjelaskan: Dan dalam hadith ini dijelaskan (hukum) haram mencegat kafilah. Dan ini merupakan mazhab (Imam) al-Shafi i, (Imam) Malik, dan jumhur Ulama. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah dan al-Awza i: Diharuskan mencegat kafilah sekiranya tidak membawa mudarat pada manusia, jika ia mendatangkan mudarat, maka dimakruhkan. Dan yang sahih adalah pendapat terawal kerana terdapat larangan yang jelas (sarih)

Beliau turut mentarjih pandangan dan hujah mazhab dalam menghuraikan kerangka hadith dan nas. Dalam mengupas kefahaman hukum tentang jual beli al-musarrah, beliau menjelaskan: Kemudian sekiranya ia memilih untuk memulangkan haiwan al-musarrah yang telah diperah susunya, maka hendaklah dipulangkan beserta dengan secupak tamar, sama ada susu yang diperah itu sedikit atau banyak, (dan) baik (ianya) unta, kambing atau lembu. Ini adalah pandangan mazhab kami, dan pendirian ini didukung oleh Imam Malik, al-Layth, ibn Abi Layla, Abu Yusuf, Abu Thawr, dan fuqaha alMuhaddithin, dan ianya sahih dan selari dengan (nas dan syariat yang digariskan) dalam al-sunnah.

Syarahannya menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang berkesan. Ia menzahirkan lafaz hadith yang rajih dan mengungkapkan kaedah riwayat yang jitu dan mantap. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan telah dinyatakan pada perbahasan terdahulu bahawa riwayat hadith la yabi (jangan menjual atas jualan saudaranya), dan la takhtub (jangan meminang atas pinangan saudaranya) dikemukakan pada kedudukan rafa sebagai pernyataan khabar dengan maksud larangan, dan kami menegaskan: (kedudukan) ini adalah lebih tepat dan berkesan (dalam menyampaikan maksud).

Dan dalam mengupas riwayat hadith yang melarang dari menjual makanan sehingga diperoleh dengan sempurna, Imam al-Nawawi mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan lafaz dan istilah yang diungkapkan: Pernyataannya: Murja (ditangguhkan) yakni: dita khirkan (mu akhkhara ), boleh dikemukakan huruf hamzah, dan dihazafkan huruf hamzahnya, dan ungkapan al-jizaf (secara longgokan), dibaca dengan huruf jim berbaris bawah, depan, atau atas, merangkumi tiga (kaedah) bahasa, bacaan dengan baris bawah adalah yang paling fasih dan masyhur.

Dan dalam menghuraikan bab yang menyangkut tentang kefahaman hadith al-tasriyah, beliau menukil pandangan Qadi Iyad yang mentarjih pandangan yang masyhur tentang kaedah penyampaian dan lafaz hadith yang berkesan: Berkata Qadi: Dan kami memperoleh riwayat yang disampaikan dalam selain kitab Sahih Muslim dalam sebahagian (naskhah) nya: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas, dan huruf sad berbaris hadapan. Berkata (Qadi): Dan dalam riwayat lain disebut (la tusarru al-ibil) dengan huruf ta berbaris depan, dari perkataan (tasri) tanpa dinyatakan huruf waw selepas huruf ra , dan dirafa kan lafaz al-ibil tanpa dikemukakan fa ilnya, dari perkataan (al-sir) juga, dan ia bermaksud mengikat lemaknya. Dan (pandangan) terawal adalah yang (lebih) tepat dan masyhur.

Syarahannya menzahirkan kupasan dan kaedah tarjih yang berkesan. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha mazhab dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith yang menyentuh tentang (jual beli) habal al-habalah, beliau mentarjih pandangan Ibn Umar (rad) yang mengemukakan tafsiran yang tepat tentang istilah hadith yang diungkapkan: Dan pandangan ini (tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad b. Hanbal dan Ishaq b. Rahawayh) adalah lebih dekat pada (kefahaman) bahasa, tetapi perawi yang mengemukakan hadith ini adalah Ibn Umar (rad), dan beliau telah menafsirkan maksudnya dengan tafsiran pertama, dan beliau lebih arif (tentang maksud hadith yang diungkapkan).

Syarahannya melakarkan manhaj tarjih yang berkesan yang digarap dari hujah dan ijtihad Ulama yang muktabar. Ia menggariskan kerangka hukum yang ideal yang dirangkul dari kefahaman fiqh yang jelas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan jual beli al-najsh Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan tiada khiyar bagi pembeli (setelah membeli barang) sekiranya penjual tidak bersekongkol (dengan al-najish) untuk menaikkan harga barang, dan jika ia bersekongkol sekalipun (tidak ditetapkan khiyar) mengikut pendapat (mazhab) yang lebih sahih, kerana nilai gharar (penipuan) yang kecil.

Dan dalam membincangkan hukum berhubung harta hamba yang dijual, Imam al-Nawawi mentarjih pendapat Ulama mazhab Syafi i yang memutuskan bahawa pakaian dan harta hamba kekal menjadi milik tuannya yang asal. Beliau menjelaskan: Dan yang paling sahih ialah jualan tersebut tidak termasuk (pakaian) penutup aurat, dan tidak juga yang lainnya berdasarkan makna zahir pada hadith ini, dan kerana istilah hamba tidak termasuk pakaian .

Dan dalam menghuraikan lafaz al-najsh, beliau mentarjih pandangan Ibn Qutaybah yang mengemukakan makna yang rajih dan mentakwilnya dengan berkesan: Dan Ibn Qutaybah berkata: Asal pernyataan al-najsh ialah memperdaya, dan ia bermakna penipuan ...dan berkata al-Hirawi: berkata Abu Bakr: al-najsh ialah menyanjung, dan mengangkatnya dengan pujian. Berdasarkan (ta rif) ini, maka makna hadith ialah (Jangan seseorang kamu memuji barang, dan menaikkan harganya tanpa keinginan (untuk membeli)), dan pandangan yang sahih adalah (ta rif yang) awal.

Beliau turut menzahirkan hujah yang terbaik yang digarap dari pandangan yang rajih. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah, beliau mentarjih hujah yang dikemukakan oleh fuqaha dan Ulama-Ulama mazhab: Ulama mazhab kami berkata: Dan syarat yang menetapkan haram (menahan kafilah) ialah ia mengetahui larangan dari menahannya, justeru sekiranya ia tidak bermaksud untuk mencegatnya, tetapi keluar untuk menyempurnakan urusannya, dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram tentangnya terdapat dua pandangan dalam mazhab kami, dan dua qawl dalam mazhab (Imam) Malik: pendapat yang paling sahih menurut Ulama mazhab kami adalah haram kerana wujud makna (dari perbuatan mencegat), dan sekiranya ia menahannya (kafilah), dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram terdapat dua pandangan; sekiranya diputuskan haram, dan ia membeli darinya maka akad tersebut (adalah) sah.

Syarahannya turut mengupas kefahaman fiqh dan menghuraikan kekuatan dalil yang dikemukakan. Dalam kupasannya tentang hadith yang berkait dengan larangan menahan kafilah, beliau menjelaskan: Ulama mazhab kami berkata: tiada khiyar bagi penjual sebelum ia sampai ke pasar, dan mengetahui harga semasa (pasaran), maka setelah ia sampai, dan pencegat telah membeli darinya dengan nilai yang lebih murah dari harga pasaran, maka thabit baginya khiyar baik orang yang mencegat memberitahunya, dengan harga yang salah atau tidak memaklumkannya, dan sekiranya pembelian dari pencegat adalah mengikut harga pasaran yang ditawarkan di kota atau dengan harga yang lebih tinggi, maka terdapat dua pandangan (wujuh) mengenainya, pendapat yang paling sahih: tiada khiyar baginya, kerana tiada penipuan (ghubun) (dalam urusniaga), dan pendapat kedua: thabit (baginya khiyar) berdasarkan maksud hadith yang mutlak (membenarkan khiyar), Wallahu A lam.

4.7. Kaedah istinbat hukum Beliau turut mengemukakan kaedah dalam mentafsir dan mengistinbat nas. Syarahannya memuatkan kaedah istinbat dan tafsiran hukum berlandaskan manhaj dan pendekatan fuqaha dan Ulama salaf dalam membincangkan hukum dan mengeluarkan faedah nas. Beliau menegaskan: Dan Ulama Islam telah sepakat mengharamkan jual beli janin dalam kandungan, dan burung di udara. Para Ulama berkata: jual beli itu terbatal kerana (terdapat unsur) gharar, dan (dalam keadaan tertentu) jual beli dianggap sah (meskipun) terdapat gharar menurut pertimbangan yang telah kami nyatakan, iaitu: sekiranya terdapat keperluan (yang mendesak) untuk melakukan gharar, yang tidak mungkin dielakkan kecuali dengan kesulitan, dan gharar itu (membawa kesan yang) kecil, maka hukumnya harus, sekiranya tidak (demikian), maka tidak diharuskan.

Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama tentang hukum dan kaedah yang berkait dengan jual beli al-gharar: Dan kesemua ini (al-gharar) jual belinya batil, kerana ia melibatkan (unsur) gharar tanpa keperluan (yang zahir) terhadapnya, dan terdapat sebahagian urusniaga (berunsurkan) gharar yang dibenarkan sekiranya terdapat keperluan padanya, seperti kejahilan tentang asas (landasan) rumah, dan ketika membeli kambing yang bunting, yang terdapat susu pada lemaknya, maka (hal seperti) ini mengesahkan jual beli; kerana asas mengikut (pandangan) zahir dari rumah, dan kerana keperluan yang mendesak padanya, kerana tidak mungkin untuk dilihat (asas) nya, dan begitu juga dengan pendapat: tentang kandungan kambing yang hamil dan susu (yang ditampung pada lemak) nya.

Beliau turut menggarap hujah dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith dan mengupas dalil yang dikemukakan. Dalam membahaskan kefahaman hadith al-gharar, beliau menjelaskan: Dan kaum Muslimin telah sepakat mengharuskan jual beli yang terdapat (unsur) gharar yang kecil padanya, mereka sepakat tentang sahnya jual beli jubah yang diliputi kain benang yang (lain) padanya, walaupun tidak dirungkai kainnya, dan sekiranya dibeli hanya kainnya maka tidak diharuskan, dan telah

sepakat mengharuskan penyewaan rumah, haiwan tunggangan, pakaian dan yang seumpamanya dalam tempoh sebulan walaupun kadar sebulan (tidak dipastikan) antara tiga puluh hari, atau dua puluh sembilan hari. Dan telah sepakat mengharuskan penggunaan bilik mandi (hammam) dengan (dikenakan) bayaran, walaupun berbeza pada kadar air yang digunakan, dan lamanya seseorang berada di dalamnya, dan sepakat membenarkan seseorang merasa air dari bekas dengan memberikan (suatu) imbalan (dari air yang diteguk) walaupun berlainan kadar yang diteguk, dan jumlah manusia yang meminumnya, dan sebaliknya.

Beliau turut menghuraikan kefahaman hukum dan menggariskan kaedah istinbat dari perbahasan yang dibentangkan. Dalam menghuraikan riwayat hadith tentang jual beli habal al-habalah, beliau menjelaskan: Dan jual beli ini batil dari dua tafsiran (yang dinyatakan), adapun yang pertama, kerana ia jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan kepada suatu tempoh tidak diketahui (majhul), dan penangguhan telah meluputkan sebahagian dari bayaran. Dan kedua: kerana ia jual beli barang yang tiada, dan tidak diketahui (majhul), dan tidak dimiliki oleh penjual, dan tidak mampu diserahkan, Wallahu A lam.

Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah dagang, beliau mengutip pandangan Imam Abu Abdullah al-Maziri yang mengupas kefahaman hadith dan menghuraikan kaedah maslahah dan istinbat: Sesungguhnya syariat melihat dalam permasalahan ini kepada maslahah manusia, dan maslahah menuntut supaya dilihat kebajikan jama ah dari seorang individu, bukan kepentingan seorang atas seorang yang lain. Maka sekiranya ahli desa (badwi) sendiri yang menjual barangnya, manfaatnya akan diraih oleh seluruh ahli pasar, kerana dapat membelinya pada harga yang murah, dan manfaatnya akan mengalir ke seluruh negeri. Justeru syariat melihat keutamaan penduduk negeri ke atas seorang badwi. Dan perbuatan mencegat kafilah, hanya menguntungkan pihak yang mencegatnya secara khusus, dan keuntungannya diraih oleh seorang atas seorang yang lain, justeru tiada maslahah dalam mengharuskan mencegat kafilah, tambahan kerana disandarkan padanya sebab yang kedua, iaitu mudarat yang menimpa ahli pasar kerana tidak memperoleh harga yang murah sebagaimana diraih oleh pencegat, dan terputus bekalan dagangan dari mereka, sedangkan jumlah mereka lebih besar dari pencegat, maka syariat melihat keutamaan mereka ke atasnya.

Beliau turut membahaskan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman nas. Dalam membincangkan hadith yang menyebut tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan para Ulama telah sepakat mengharamkan jualan atas jualan saudaranya, dan membeli atas belian saudaranya, menawar atas tawaran saudaranya, dan sekiranya ia membelakangkan (ketetapan ijma ) ini,

dan bagi pembeli hak (khiyar) untuk mengambil atau memulangkannya. dan jual beli tersebut sah walaupun diharamkan (mu amalahnya). . dan jual beli itu (dianggap) sah dan terhasil. beliau menyampaikan dalil dan mengemukakan hujah yang berkesan dalam perbincangan nas: Dan ketahuilah bahawa (jual beli) al-tasriyah haram sama ada yang diikat itu adalah lemak unta. biri-biri. Abu Hanifah. Dan kami akan melanjutkan penjelasannya dalam bab yang seterusnya Insha Allah Ta ala. lembu. kuda. Dan dalam mengupas kefahaman hadith al-tasriyah. Ini adalah pandangan mazhab al-Shafi i. dan padanya terangkum dalil yang mengharamkan tadlis (penipuan) dalam semua hal.dan meneruskan aqad. maka ia berdosa. keldai. dan yang selainnya. Manakala (Imam) Dawud (al-Zahiri) mengatakan: Aqad itu tidak sah. kambing. dan jual beli tersebut sah dan terhasil akadnya. kerana ia khianat dan tipu daya. dan (mazhab) lainnya. Dan dari Imam Malik terdapat dua riwayat (yang menetapkan pandangan) seperti kedua mazhab tersebut.

al-Fudayl.8. Ia turut meneliti kaedah penyampaian hadith dan menzahirkan keunikan isnad yang dihasilkan. Wallahu A lam. Abi Thabit: Saya berkumpul bersama Sa id b. (namanya) dinisbahkan pada al-Qaradis. kabilah ( Arab) yang terkenal. dan huruf ra berbaris bawah antara keduanya. dan namanya ialah Dakin b. Ia menghalusi riwayat dan mengupas seluruh rangkaian isnad yang dihasilkan dari jalur Madinah. Beliau syahid di Jamajim pada tahun 83 Hijrah. Dalam membincangkan hadith tentang khiyar al-majlis. Beliau turut menghuraikan lafaz yang diungkapkan oleh perawi dan mengemukakan kefahaman dari riwayat yang dibentangkan. beliau menukil . Ia turut membahaskan kekuatan rijal dan kehalusan isnad yang dihasilkan. Nisabur. Dan berkata Ibn Ma in. Abu Hatim dan Abu Zur ah: Beliau seorang (Ulama) yang thiqat. Kaedah penelitian rawi Beliau turut menghuraikan kaedah periwayatan dan penyampaian hadith dalam kitab Sahih. Kufah dan Baghdad. Ia turut menghuraikan ketinggian dan kesempurnaan matan yang dikemukakan. Dan beliau mengulas tentang Ibn al-Bakhtari: Dan berkata Imam al-A zam Habib b. dan sesungguhnya Abu al-Bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antara kami. Jubayr dan Abu alBakhtari. Basrah.4. Syarahannya mengupas kekuatan dan ketinggian riwayat yang disampaikan dan memperhalusi rangkaian isnad yang dikeluarkan. Beliau menghuraikan: Pernyataannya: (Dari Ibn Abi Nu min) ia dibaca dengan huruf ayn dimatikan (sukun) tanpa huruf ya selepasnya. dan keseluruhan kitab Sharh Muslim tidak mengulas tentangnya. Pernyataannya: (Saya diberitahu oleh Hisham al-Qurdusi) dibaca dengan huruf qaf dan huruf dal berbaris depan.

dan (riwayat seperti) ini jarang (dikemukakan). Sulayman yakni ibn Bilal berkata pada kami. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. dan mereka ialah Yahya b. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilah mereka. dari Yahya .dan beliau ialah ibn Sa id dari Bushayr b. dan nasab.pandangan Imam al-Bayhaqi yang menghalusi lafaz yang diungkapkan oleh Nafi (rah) (periwayat hadith): Dan maksud hadith (menurut pandangan) yang sahih ialah (menetapkan) khiyar setelah menyempurnakan (akad) jualan. Dan telah kami jelaskannya. Maka beliau mengatakan: (yakni Ibn Bilal). Dan telah kami bentangkan huraiannya dalam fasal (yang dinyatakan) di awal kitab. kerana kemungkinan Nafi mengungkapkan lafaznya dengan bay alkhiyar. dan al-Qa nabi. Yasar (rad). Dan (beliau) tidak dapat menyatakan: Sulayman bin Bilal. atau kemungkinan beliau mentafsirkan (lafaz hadith yang diriwayatkan) nya. Yasar (rad). maka Imam Muslim ingin menerangkannya. yang banyak dikemukakan di beberapa tempat di awal kitab ini. dan beliau dinisbahkan pada datuknya. Sa id al-Ansari. dan (jalur isnad) seperti ini jarang ditemui dalam Sahih Muslim berbanding jalur yang terhasil dari (rijal) Kufah dan Basrah. Yasar. Qa nab. Dan antaranya: pada isnad ini terhasil isnad dari tiga orang Sahabat Ansar (rad) yang menyampaikan riwayat antara satu sama lain. dan setelahnya dijelaskan faedah pernyataannya: (yakni). Abi Hathmah rad). yang mana maksudnya: dalam riwayat yang diterimanya tidak dinyatakan nasab keduanya. Dan antaranya ialah pernyataan (Imam Muslim): (Sulayman yakni ibn Bilal -). Maslamah b. dan (namanya) ialah Abd Allah b. iaitu Bushayr b. kerana perawi hanya melafazkan: Sulayman. Dalam mengupas riwayat yang dikemukakan dari Bushayr b. . Imam al-Nawawi mengupas: Pada isnad ini terangkum beberapa kefahaman ilmu isnad dan turuqnya: antaranya: ia merupakan isnad yang terhasil dari rijal Madinah. Bushayr. dengan kupasan tentang kehalusan isnadnya setelah itu. dan pernyataannya: (Yahya dan beliau ialah ibn Sa id -). dan Sahl (rad). maka terhasil penerangan tanpa menambah riwayat yang dinisbahkan pada shaykhnya. dan pernyataannya: (dan beliau). antaranya Sahl b. Beliau turut menghuraikan keluasan riwayat dan kehalusan isnad yang dizahirkan dalam kitab Sahih. kerana akan menambah (keterangan) dari riwayat (sebenar) yang didengar dari shaykhnya. beliau menzahirkan kekuatan dan keunikan isnad yang dihasilkan: Pernyataannya dalam isnad ini: ( Abdullah b. dan Yahya. Dan antaranya: apa yang bersangkut dengan penetapan nama.

dan disebut sebahagiannya. untuk dihazafkan sebahagian nama mereka. Abi Hathmah rad). dan walaupun riwayat sepertinya banyak dikemukakan dalam hadith. Pernyataan ini menunjukkan (kaedah) yang mengharuskan riwayat yang didengar dan disampaikan dari jemaah yang thiqat. Beliau turut membuat perbandingan hukum dan pendapat fuqaha dalam mengulas dan membincangkan nas. Wallahu A lam. Beliau turut membandingkan riwayat hadith yang dikemukakan dan menukil hujah dan pendapat Ulama tentang kekuatan riwayat dan kefahaman nas yang dinyatakan. Beliau mengungkapkan: . namun ia adalah (penzahiran) dari keilmuan dan makrifat mereka. iaitu Yahya dari Bushayr.Dan antaranya: riwayat ini menzahirkan (kehalusan) isnad yang disampaikan dari tabi in kepada tabi in. Dan antaranya: ialah pernyataannya (dari sebahagian Sahabat Nabi (saw): antaranya Sahl b. Kaedah perbandingan Beliau turut mengemukakan perbandingan antara lafaz yang dinyatakan dalam hadith melalui penelitian dan perbandingan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. 4. dan telah kami kemukakan penjelasannya. dengan pembentangan yang terperinci pada beberapa fasal yang terdahulu.9.

(Imam) al-Shafi i. harta (yang tidak boleh dipindahkan) ( iqar). Dan Ulama lain berkata: Ia (habal al-habalah) bermaksud menjual anak unta yang hamil dalam kandungannya.Dan dalam kitab al-Muwatta terdapat riwayat yang lebih jelas. Dan berkata Ata . Wallahu A lam . Sallam. atau selainnya. mata wang. Beliau turut membandingkan pandangan dan dalil fuqaha dalam membahaskan hukum dan menjelaskan kefahaman nas. beliau membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam menetapkan hukum menjual (buahbuahan) dalam longgokan (tanpa disukat): Dan Ulama kami menukil pandangan (Imam) Malik: sesungguhnya tidak sah jual beli sekiranya penjual (buah-buahan) dalam longgokan mengetahui kadar (timbangan) nya. Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menjual makanan sebelum diperolehi dengan sempurna. al-Khattab (rad). dan Ulama yang berpandangan (seperti mazhab) mereka. dan Ulama lain dari kalangan ahl al-lughah. dan (Imam) Abu Hanifah: dibolehkan orang kota menjual untuk orang desa secara mutlak berdasarkan hadith: (Agama itu adalah nasihat). dan pandangan ini diambil oleh jama ah Ulama Malik. iaitu: bahawa Hakim bin Hizam (rad) membeli makanan yang dipesan oleh Umar b. Mereka berkata: dan hadith tentang larangan dari orang kota menjual untuk orang desa telah dimansukhkan. Dan ini adalah tafsiran Abi Ubaydah Ma mar b. Dan pada hadith ini dijelaskan larangan dari membeli sesuatu sehingga penjualnya memperolehnya dengan sempurna. dan anak (yang dilahirkan) pula menghasilkan anaknya. Mujahid. dan ia dinyatakan oleh (Imam) Malik. dan Uthman al-Batti berkata: . dan Imam al-Shafi i berkata: tidak sah menjual (sesuatu) yang belum diperoleh dengan sempurna baik ianya makanan. Dalam menghuraikan hadith berhubung larangan orang kota menjual untuk orang desa. Dalam membincangkan hadith berhubung larangan jual beli habal al-habalah. Dan sebahagian yang lain berkata: ia hanya menunjukkan hukum makruh (karahah tanzih) dari melakukan penjualan. dan sebahagian Ulama Malikiyah berkata: Jual beli itu (hendaklah) difasakhkan selagi belum terputus (tempoh khiyar). Beliau turut menghalusi dan membandingkan hujah fuqaha dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. al-Muthanna. dan terdapat ikhtilaf di kalangan Ulama tentangnya. Dan Imam Muslim telah mengemukakan tafsiran ini pada hadith ini. atau yang boleh dipindahkan (manqul). beliau menjelaskan: Dan ini adalah mazhab kami (melarang orang kota menjual untuk orang desa). beliau menghuraikan: Dan para Ulama berbeza pandangan tentang larangan dari jual beli habal al-habalah. lalu Hakim (rad) menjual makanan tersebut sebelum diperoleh sepenuhnya. dan yang lainnya. dan sahabatnya Abi Ubayd al-Qasim b. dan jama ah ( Ulama ) mengatakan: Ia bermaksud jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan sehingga unta (yang hamil) melahirkan anaknya.

Ibn Abbas. dan beberapa Ulama lain (rad). Dan pendapat ini dizahirkan oleh jumhur Ulama dari para Sahabat (rad). dan al-Nakha i. dinyatakan: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas. Hanbal. dan para Ulama selepas mereka. para Muhaddithin. Hasan al-Basri. Sa id b. selepas menyempurnakan aqad. Beliau turut membandingkan hujah fuqaha dalam mentarjih dan mengupas dalil. dan dibolehkan pada yang selainnya. Dalam menghuraikan bab al-tasriyah. Shurayh al-Qadi. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. Ali b. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar almajlis. al-Madini. Abu Hurairah. Beliau turut membandingkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab Sahih Muslim dengan kitab-kitab hadith yang lain. al-Shafi i. al-Musayyib. Kitabnya menzahirkan kefahaman hukum yang terperinci dan mengetengahkan pandangan dan hujah mazhab yang berkesan. Ahmad b. Ibn al-Mubarak. Ibn Umar. Abi Talib. al-Bukhari. Ibn Abi Zi ib. sehingga keduanya berpisah dari majlis tersebut dengan badan mereka. dan tabi in. Abu Thawr. al-Awza i. Antara yang menyatakannya ialah Ali b. al-Zuhri. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dan (Ulama) yang lain berkata: tidak diharuskan pada sesuatu yang boleh diukur dan ditimbang. Ata . Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Ishaq b. Abu Ubayd. Abu Barzah al-Aslami. beliau menukil hujah Qadi Iyad yang membandingkan riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih dengan kitab-kitab hadith lain yang muktabar: Berkata Qadi: dan dalam riwayat yang dikemukakan dalam selain kitab Sahih Muslim pada sebahagian (naskhah) nya. setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. Dan Imam Malik berkata: tidak dibolehkan pada makanan.diharuskan pada semua jenis benda. Sufyan b. dan Imam Abu Hanifah berkata: tidak dibolehkan dalam setiap (sesuatu) kecuali pada harta (yang tidak boleh dipindahkan). dan diharuskan pada yang selainnya. selagi belum berpisah. Uyaynah. dari riwayat al-Thawri. Tawus. Imam al-Nawawi mengulas: Hadith ini mengemukakan dalil yang mengithbatkan khiyar al-majlis bagi kedua pihak yang berjual beli. Rahawayh. dan huruf sad berbaris hadapan. dan pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakan Ulama. kecuali jual beli al-khiyar). . alSha bi. Dalam menghuraikan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli.

(Qadi) berkata: dan dikemukakan dalam beberapa riwayat: (an abawayhima). Beliau turut menzahirkan kritikan pada lafaz yang dikemukakan. beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dan mengungkapkan lafaz yang rajih berdasarkan kaedah yang muktabar: Berkata Qadi: riwayat yang disampaikan dari keseluruhan Mashayikh kami adalah dengan huruf ba berbaris bawah ( an Abihima). maka dibayar dengan nilainya. sebahagian fuqaha Malikiyah. maka haruslah diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. adapun penggantian dengan jenis yang lain maka ia bercanggah dengan kaedah usul. dan pernyataan ini yang benar. jika tidak. dan mentarjih pandangan jumhur yang menzahirkan hujah yang lebih kukuh dan berwibawa. kerana menurut kaedah usul. kerana keduanya bukan saudara. (Qadi) berkata: dan pernyataan ini ( an Abihima) tidak tepat (mengikut kaedah bahasa). sekumpulan Ulama Iraq. dan (Imam) Malik dalam riwayat yang gharib (janggal) darinya: (orang yang berhasrat memulangkan semula haiwan al-musarrah yang dibeli) berhak memulangkannya. Dan Ulama jumhur menjawab: sesungguhnya sunnah sekiranya diputuskan maka tidak bercanggah dengan kefahaman akal. lantaran ia merupakan makanan (yang) umum bagi mereka ketika itu. dan lainnya. dan penambahan ini ralat. kerana (penulisan) yang sebenar ialah dengan dihazafkan alif seperti yang dinyatakan dalam riwayat ini kerana ia (berada) dalam kedudukan nasab. Beliau turut mengkritik beberapa pendapat mazhab al-Maliki dan al-Ahnaf. Dalam mengupas riwayat berhubung jual beli al-tasriyah. Kaedah kritikan Beliau turut mengemukakan kritikan kepada pendapat dan pandangan Ulama dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat memperkuat dan membenarkan pandangan lain yang lebih tepat. tanpa (perlu) dipulangkan dengan secupak tamar. sekiranya dapat dikemukakan (barang) tersebut. ejaan kalimat ( ) dengan alif. Dalam mengupas tentang lafaz dan ungkapan bab beliau menyatakan: Dan apa yang perlu ditekankan di sini ialah terdapat dalam kebanyakan kitab Muhaddithin. maka syariat menetapkan hukum . jika ia mengurangkan sesuatu (hak) dari pihak yang lain.4.10. dan adapun hikmah dalam mengaitkannya dengan secupak tamar.

Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Beliau turut mengkritik pandangan yang membelakangkan pendapat ijma dan nas hadith yang sahih. atau nilainya. Wallahu A lam. dan al-Nakha i. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. Mereka berkata: pandangan yang khilaf adalah selain dari (pandangan jumhur). baik (susu) yang diperah itu sedikit atau banyak. kemudian kembali semula kepadanya. justeru pandangan yang benar ialah mengithbatkan (khiyar al-majlis) sebagaimana disepakati oleh jumhur. dan Qadi ( Iyad). beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Imam al-Nawawi mengulas: Perkataannya: (dan berhasrat supaya tidak dinyatakan sesuatu padanya): yakni tidak menfasakhkan jual beli.yang meneruskan kelaziman tersebut. Dan hadith ini menetapkan dalil bahawa berpisah (dalam majlis) adalah dengan badan . bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar al-majlis. dari riwayat al-Thawri. dan tidak diriwayatkan oleh kebanyakan Ulama bahkan pandangan yang dinukil dari ijma Ulama menetapkan terbatalnya pembelian makanan dari penjual yang belum memperolehnya dengan sempurna. Beliau turut mengkritik pandangan dan riwayat yang bercanggah dengan pendirian jumhur. Dalam menghuraikan hadith dari Nafi : Maka beliau ( Abdullah b. supaya ia (secupak tamar) menjadi suatu ukuran yang dirujuk padanya dalam meleraikan ikhtilaf dan pertelingkahan. dan berhasrat supaya (pembeli) tidak menyatakan sesuatu padanya (menfasakhkan jual belinya). beliau menghuraikan: Adapun mazhab Uthman al-Batti maka ia diriwayatkan oleh (Imam) al-Mazari. justeru pandangannya ( Uthman al-Batti) adalah shadh (berlainan dengan riwayat lain yang lebih sahih) dan matruk. Dalam menghuraikan hadith tentang khiyar al-majlis. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual makanan sehingga diraih dengan sempurna. beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. Dan hadith sahih yang dikemukakan ini menolak pandangan ini. yang tidak dapat disangkal dan dipertahankan oleh mereka dengan jawapan yang sahih. bahkan (hanya) memutuskan supaya diganti dengan secupak (tamar). dan tidak menetapkan supaya diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. Wallahu A lam. Beliau turut menyanggah pandangan yang menyalahi riwayat hadith yang rajih dan muktamad.

4. Ia memberikan jaminan keadilan kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual dengan membenarkan khiyar al-majlis yang dapat memelihara dan menjamin hak dan menolak kemungkinan berlaku pengkhianatan dan penipuan dalam jualan. .11.1.11. Keadilan ekonomi KitÉb al-BuyË ini menekankan tentang keadilan dan persamaan hak dalam perusahaan ekonomi dan perniagaan. Faedah Perbahasan Berikut dikemukakan faedah dan kefahaman yang digarap dari perbahasan hadith yang dibentangkan dalam Kitab al-Buyu : 4. dan ia (jelas) menolak takwil kalangan yang mentafsir berpisah (dalam majlis) adalah dengan perkataan iaitu lafaz jual beli (akad).sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Umar (rad) periwayat (hadith ini). Ia menekankan keperluan untuk berlaku adil dan terbuka dalam menjalankan urusan perniagaan dan memastikan hak dan persamaan ekonomi diperjuangkan. Ia menganjurkan hubungan niaga yang telus yang berasaskan kepada kepercayaan dan keikhlasan dalam membeli dan menawarkan barang.

KitÉb al-BuyË ini menzahirkan kerangka dan gagasan ekonomi yang komprehensif untuk perenungan dan penzahirannya dalam amalan perniagaan. Ia mengemukakan landasan dan asas ekonomi yang seimbang yang menekankan keadilan dan prinsip kebertanggungjawaban dalam pengurusan ekonomi dan kewangan. Ia menzahirkan pencapaian ekonomi yang menakjubkan dengan keupayaan untuk mengalirkan faedah ekonomi yang menyeluruh.11. Membenarkannya menentukan hak khiyar. 4. Membenarkan ahli rumah (yang miskin) menikmati tamar yang segar dengan nilai pertukaran (buah) yang kurang dari lima wasaq. Mengharamkan jual beli al-gharar dan barang yang tidak dipastikan (nilai dan kadarnya) bagi menolak mafsadah dan membanteras tipu helah (sad al-dharai ). Ia memperlihatkan sistem kewangan yang progresif dan tangkas yang berhasil mengangkat dan memperkukuh nilai kehidupan dan memperkasa maruah insan. Menyerahkan hak untuk mengusahakan tanah dengan memperoleh imbalan dan meraih hasil yang setimpal.4. Ia menzahirkan kaedah syarak dalam mengangkat dan mempertahankan maruah insan dengan: 1. tanpa disekat dan digugat. 2.2. 4. Ia merangka dasar dan matlamat ekonomi untuk membangunkan kekuatan dan ketahanan ekonomi Madinah. Ia menggariskan kerangka besar ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesejagatan.11. Mempertahankan hak orang yang dikhianati dalam jualan. Ia mengemukakan landasan ekonomi yang adil yang menekankan keutamaan untuk mengangkat dan memperjuangkan hak dan kemuliaan insan. 5. 6. Ia menzahirkan kefahaman ekonomi yang segar yang terikat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. . 3. Ia melakarkan kefahaman mu amalah yang berkesan dan menggariskan kerangka ekonomi yang tuntas dan meyakinkan.3. Mengangkat dan memuliakan kafilah dagang untuk menyampaikan hasilnya ke pasar. Karamah insan KitÉb al-BuyË ini membincangkan kaedah Islam dalam mengatur dan merangka dasar ekonomi yang tuntas dan menggariskan kerangka mu amalah yang berkesan. Ketangkasan ekonomi KitÉb al-BuyË ini melakarkan kerangka dan dasar ekonomi yang kukuh dan tangkas.

4. Ia melarang dan mengharamkan urusniaga zalim dan menindas yang diamalkan di zaman jahiliyah dan menganjurkan supaya diterapkan kaedah yang lebih adil dan beretika dalam semua urusan perniagaan. Abdullah ibn Umar. Uthman ibn Affan. Abu Hurayrah. larangan menyewakan tanah (yang tidak dipulangkan hasil dan ditentukan kadar perkongsian secara adil).11. Islam menawarkan pendekatan terbaik dalam pengurusan ekonomi yang mempertahankan kepentingan dan kedudukan peniaga secara adil. Ia menzahirkan kaedah untuk menjana peningkatan ekonomi dan memastikan keseimbangan harga yang ditawarkan.4. larangan menjadi perantara kepada orang desa.amal Kitab al-Buyu ini menekankan keperluan tadbir urus dan kecekapan dalam pentadbiran pasar.11. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk memperkuat dan mengangkat kedudukan ekonomi dan memakmurkan hasil mahsul negara. Ia mencerminkan pemikiran ekonomi yang tuntas yang merangkul kekuatan untuk mengangkat martabat dan harakat ummah. Memusnahkan warisan jahiliyah Hadith-hadith yang dimuatkan dalam Kitab al-Buyu ini menegaskan pendekatan ekonomi yang tuntas yang menekankan usaha pemacuan dan peningkatan ekonomi dan pembaharuan (islah). Ia memperjuangkan nasib golongan terpinggir dan membela hak kalangan yang dizalimi dan tertindas. Ia menggarap kefahaman dan pemikiran ekonomi yang progresif dan mampan. Ia menzahirkan perbahasan hadith yang berkesan yang telah mencetuskan tranformasi agung yang tiada taranya dalam sejarah. Ia menggariskan kefahaman ekonomi yang komprehensif yang menfokuskan kepada kebaikan dan kemaslahatan (maslahah) umat seluruhnya. Abdillah dan Rafi bin Khadij (rad) merupakan saudagar besar Islam yang telah menginfakkan dan memperuntukkan hasil . Pembelaan terhadap golongan miskin dan tertindas Sistem mu amalat Islam menggariskan kaedah jual beli yang adil yang mengharamkan riba dan menolak pemerasan dan penindasan ke atas penghutang. Jabir b. 4. Para Sahabat (rad) seperti Abd Rahman ibn Awf. larangan menjual tamar kering dengan tamar basah dan larangan jualbeli berbentuk gharar seperti menjual burung di udara dan ikan di air. Menggalakkan keusahawanan dan itqan fi al. Hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab al-Buyu ini mengungkapkan kaedah yang terperinci tentang adab dan asas perniagaan yang berkesan yang menzahirkan matlamat hukum dan maqasid Islam yang ideal. Abu Bakr al-Siddiq.11. al-munabadhah. melarang penjualan anak unta dalam kandungan. Ia mengharamkan jual beli al-mulamasah.4. Ia menzahirkan perencanaan ekonomi yang meyakinkan dan keupayaan untuk membangunkan kekuatan ekonomi dan mengangkat taraf kehidupan rakyat. larangan menahan kafilah dagang sebelum sampai ke pasar.5. 4.

Ia turut membahaskan pemikiran dan idealisme yang dicetuskan untuk mengangkat warisan dan khazanah hadith dan fiqh di abad ketujuh. Ia turut merakamkan pengaruh dakwah dan risalah yang diutuskan kepada alMalik Baybars yang menampilkan pandangan dan kerangka perjuangan yang dipeloporinya. Ia turut membincangkan karya-karyanya yang cukup berpengaruh dan penulisannya yang masih tersimpan dalam bentuk lembaran dan manuskrip asal yang terdapat di beberapa buah perpustakaan dan Universiti tertua dunia yang masih belum dicetak dan dikeluarkan. Ia turut membandingkan kaedah huraian yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dengan pendekatan lain yang diambil oleh Ulama hadith dalam mengupas dan membahaskan kitab Sahih Muslim. Fasal II membincangkan kerangka kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Perancangan ekonomi dan pengurusan negara Kitab al-Buyu ini menghuraikan hadith-hadith hukum yang menegaskan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk menegakkan keadilan dan memastikan pengurusan ekonomi dan perniagaan yang adil dipertahan dan diperjuangkan. Ia turut mengupas sumbangannya dalam mengangkat dan memartabat warisan hadith dan tradisi akliah di zamannya.6. Ia membincangkan kefahaman fiqh al-mu amalah dan al-mudarabah yang berkesan dan melakarkan sistem ekonomi yang adil dan dinamik yang memancarkan kekuatan dan ketahanan ekonomi dan mencerminkan kestabilan dan kekukuhan sistem politik Madinah. Ia turut membahaskan usahanya dalam memperkukuh dan melakar pembaharuan dalam pengajian hadith di Dar al-Hadith al-Ashrafiyya. Fasal pertama membahaskan secara terperinci latar belakang kehidupan Imam al-Nawawi.11. 4. Ia menghuraikan kerangka ekonomi dan mu amalah yang ideal dan menggariskan langkah syar i untuk memperkukuh dan memantapkan sistem kewangan dan menjamin ketelusan dan keadilan dalam perniagaan. Ia membahaskan kaedah penulisan dan perbahasan hadith dan meneliti pemikiran yang dikemukakan dalam penghasilan kitab Al-MinhÉj.dan pulangan ekonomi yang diraih untuk pembangunan dan penghayatan Islam dan memajukan sistem kewangan dan pasaran. Ia membincangkan latar kehidupan dan pertumbuhan Imam sejak di Nawa dan setelah menuntut di Damsyik. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk mengangkat martabat ekonomi dan memperkukuh nilai dan meningkatkan tahap pencapaian dalam kehidupan. . BAB 2: BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI DAN PENGENALAN KITAB SHARH SAHIH MUSLIM Bab ini mengandungi dua fasal.

Ia turut meneliti hasil karya dan penulisannya dan menyingkap amalan dan sumbangan dakwahnya kepada masyarakat. Kelahiran dan Pertumbuhannya Beliau dilahirkan pada sepuluh hari pertama atau pertengahan bulan Rejab tahun 631 H di kota Nawa. Beliau seperti kebiasaan masyarakat Arab mempunyai kunyah nya tersendiri iaitu Abu Zakariyya dengan laqab atau gelaran agungnya Muhyi al-Din.Namanya Beliau ialah MuÍy al-DÊn.Sejarah Kehidupan dan Ilmuan 2. Catatan terawal tentang kehidupan ImÉm alNawawÊ dirakamkan oleh muridnya Ala al-Din Ali b. Biografinya tercatat dalam kitab-kitab sejarah dan tabaqat yang merakamkan sirah Ulama hadith dan pemuka mazhab di abad pertengahan. perwatakan dan sifatnya.1. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu agama dan berjaya menghafal keseluruhan alQur an sebelum mencapai usia baligh. sanjungan Ulama terhadapnya. 2.Pengenalan Awal ImÉm al-NawawÊ merupakan seorang sarjana terkemuka di bidang hadith dan fiqh dan pakar rujuk Islam di zamannya. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×awranÊ al-DimasyqÊ. Ia menyingkap dekad-dekad awal kelahirannya. .1. menghurai pengalaman dan pertumbuhannya. al. sekitar lembah Hawran di selatan Syria. Perbincangan awal ini menyentuh tentang latar kehidupan ImÉm al-NawawÊ secara khusus dan terperinci. Ibrahim b.2.Fasal I: ImÉm al-NawawÊ .1. 2. Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902/1428-1497) dalam kitabnya Al-Manhal al.Attar (654-724/1324) dalam kitabnya berjudul Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat Shaykuna al-Imam al-Nawawi Muhy al-Din. Catatan tersebut telah dirumus dan dikembangkan oleh Imam al-Suyuti (849-911/1445-1505) dalam kitabnya Minhaj al-Sawi fi Tarjumat al-Imam al-Nawawi dan diperluas oleh Imam Muhammad b.1. AbË ZakariyyÉ. dan pencapaian serta penguasaannya dalam pelbagai aliran dan mazhab pemikiran. Syeikh Ibn al-Attar meriwayatkan dari sebahagian Ulama: Kalangan orang-orang Salih berkata: Syaikh Muhyi al-Din dilahirkan dan ditulis di kalangan Salihin dan Siddiqin. Sejarah Kehidupan . Beliau melalui masa pertumbuhan dan kehidupan yang baik berlatarbelakangkan tradisi dan pengaruh agama yang berakar di daerah Nawa.Adhb al-Rawi fi Tarjumat Qutb al-Awliya al-Nawawi.

Bapanya seorang peniaga yang salih dan warak dan dianggap antara tokoh Ulama terkemuka di zamannya . Karamahnya Imam al-Nawawi dikurniakan kehebatan dan keupayaan luar biasa yang menzahirkan keagungan wilayah dan ketinggian maqamnya sebagai Ulama salik yang besar. 2. Catatan hidupnya banyak merakamkan keajaiban dan kebolehan luar biasa yang dizahirkan sewaktu di Nawa dan ketika berada di Damsyik. kemudian Syaikh Muhyi al-Din datang berziarah. ketika berusia 7 tahun beliau tidur di sampingnya pada malam 27 Ramadan. dan sentiasalah beliau berhujah tentang kesabaran sehingga penyakit saya terus hilang sedangkan saya sebelum itu tidak dapat tidur sepanjang . Tahulah aku bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar . Nasab dan keturunannya Beliau berasal dari keturunan Ulama yang masyhur dengan kemuliaan dan keperibadian agama yang tinggi. bertubuh sedang.3. Persekitaran dan iklim keilmuan di Nawa telah mencorakkan pemikiran dan idealisme Islam yang segar dalam dirinya. Mengikut cerita ayahnya. 2. Berkata ayahnya. apakah ruangan cahaya ini.1.4. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan dari syeikhnya Wali al-Din Abu al-Hassan Ali.Menurut riwayat sejarah. Setelah berlalu sepertiga malam beliau terjaga dan berkata: Wahai ayah. Dari raut wajahnya tergambar ketenangan dan kedamaian. jari-jari tangannya bercahaya di dalam gelap. beliau duduk di sisi saya dan terus berbicara soal kesabaran. Dalam suatu riwayat lain disebut bahawa ketika beliau sedang mengarang lampu pelita tiba-tiba terpadam. Ketika beliau hendak memasang pelita. beliau menyatakan: Saya menderita sakit pada kedua belah kaki. dan yang anehnya setiap kali beliau berbicara mulailah kesakitan saya itu hilang sedikit demi sedikit. berjanggut lebat diselangi dengan beberapa helaian janggut putih yang memancarkan cahaya. Imam al-Nawawi mempunyai fizikal yang sederhana. Menurutnya.1. Beliau dikurniakan zuriat yang ramai dan keturunannya terus subur dan berkembang di Nawa. Imam al-Nawawi telah menafikan andaian tersebut. Beliau turut mengusahakan perniagaan kecil di Nawa dan pernah mengangkat Imam al-Nawawi sebagai pengurus kedai ketika usianya masih kecil. Beliau sering berkunjung ke Damsyik untuk membekalkan hasil tanaman dan buah-buahan kepada Imam. Kalangan datuknya menyangka leluhur mereka berasal dari keluarga Sahabat Nabi (saw) Hakim ibn Hizam (rad). datuknya yang bernama al-Hizam adalah seorang pedagang yang merantau ke Nawa dan menetap di daerah Hawran di Damsyiq. berkulit hitam manis. Kami tidak melihat sebarang cahaya . Seluruh keluarganya terjaga dan berkata.

Attar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Berkata kepadaku Syeikh Yahya ibn Syaraf al-Nawawi Radiyallahu anhu. 2. Setelah selesai berwudu beliau menghampiriku dan berkata: Duhai anak janganlah engkau terus memanjangkan zikir dan mengganggu tidur ayah dan keluargamu dan orang-orang lain di Madrasah ini. dan terus duduk berzikir dan bertasbih. Maka ketika malam telah berlabuh dan sewaktu aku berada di bahagian timur Madrasah bersama ahli keluarga yang tidur di sisiku. tiba-tiba kelihatan seorang Syeikh yang berwajah tampan dan berpakaian suci datang mengambil wuduk berhampiran perigi ketika hampir sepertiga malam. antara suara yang nyaring dan perlahan. Aku terus bangkit menuju ke pintu Madrasah dan mendapati ia terkunci. Kesungguhannya Menuntut Ilmu Beliau telah memperuntukkan seluruh waktu dan kehidupannya untuk mendalami kitab. dan muncul seseorang yang bagus rupanya menghadapnya. sakitku beransur pulih lantas timbul keghairahan untuk bangun berzikir. Peristiwa ini dirakamkan oleh Ibn al. dari kehadiran suara. maka tahulah saya bahawa hilangnya penyakit itu adalah dari keberkatan beliau. Kecekalannya menelaah dan menghadam kitab telah membawa pengaruh dan kelebihan dengan keupayaan dan . dan terbelah dinding di waktu malam. dan keupayaannya menyingkap hal ghaib tentang seseorang yang tidak diketahui kecuali hanya Allah (swt) dan orang tersebut. Ketika aku sedang bertasbih. Aku mengangkat suara dengan tasbih lantas beliau mundur dan menghilang ke sebelah pintu Madrasah. Imam al-Nawawi telah memerihalkan pengalaman ajaib melihat Iblis. Lalu ayahku bertanya: Apakah halnya Yahya ? Aku lantas memberitahu kejadian tadi dan kesemua jemaah terpegun. Syeikh Taqi Muhammad b. Aku terus berta awwuz meminta perlindungan kepada Allah (swt) dari syaitan yang direjam. dan memohon perlindungan Allah (swt) dari setiap kejahatan dan tipu daya. al-Hassan al-Lakhmi pula mengungkapkan: Sesungguhnya telah zahir bagi Syeikh keramat yang banyak. Beliau mengisahkan: Dalam suatu masa aku menderita sakit di Madrasah al-Rawahiyyah. Aku terus curiga dan terfikir bahawa Syeikh tersebut adalah Iblis. dan perkhabarannya tentang kewafatannya sewaktu beliau di Damsyik. dan pertemuannya dengan para wali yang ghaib. Ayahku dan ahli Jemaah terjaga disebabkan suaraku yang kuat.5. tak perlu engkau tahu siapa gerangan diriku. dan perkataannya dengan Syeikh tentang maslahat dunia dan akhirat.malam kerana kesakitan. Aku pantas mengekori langkah Syeikh tersebut namun tidak mendapatkan sesiapa kecuali mereka yang telah sedia ada di situ. Lantas aku bertanya: Wahai Syeikh siapakah engkau ? Beliau menjawab: Aku hanya memberi nasihat. dan terselak daun pintu yang kukuh dan terbuka dengan kunci dan kembali semula seperti keadaannya. Dalam sebuah riwayat yang lain.1.

2. maka para fuqaha mazhab mengutamakan pendapat Imam al-Nawawi dari pendapat Imam al-Rafi i. Aku menjawab. Gurunya menyampaikan pesanan ini kepada bapanya lalu beliau mencurahkan sepenuh perhatian dalam mendidiknya sehingga ia berhasil menghafal al-Qur an ketika usianya hampir baligh. Ahmad b. 624 H) sendiri. Kanak-kanak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan zuhud di zamannya dan memberi manfaat pada manusia. tetapi Allah (swt) yang mendorongku bercakap demikian. Ayahnya menggalakkan beliau berniaga tetapi tidak dilaksanakannya. Gurunya bertanya. Shaykh Ala al-Din Abu al-Hassan ibn al. dan sekiranya pendapat kedua-duanya tidak ada dalil lain yang menyokongnya maka pendapat yang rajih ialah pendapat yang disokong oleh dalil Imam al-Nawawi. Adakah saudara ini tukang nujum? . Aku mendekati gurunya yang mengajar al-Qur an dan berpesan kepadanya. Beliau sentiasa menyibukkan dirinya dengan tilawah al-Qur an dan menjauhi perbuatan bodoh dan sia-sia. timbul rasa cinta pada akhlak dan perilakunya. Muafakat Ulama atas Kebesarannya Beliau diangkat sebagai mujtahid mazhab dan Ulama besar yang mempunyai kefahaman dan penguasaan ilmu yang mendalam dengan kehandalan dan keupayaan ijtihad yang memukau. Tetapi jika didapati pendapat kedua-duanya mempunyai hujah atau dalil yang seimbang dari sudut kekuatan atau pendapat Imam al-Nawawi disokong oleh hadith dan hujah yang dijadikan sandaran mazhab. Mereka mendesak beliau untuk bermain bersama-sama namun ditolaknya. Beliau hanya membaca al-Qur an sepanjang hari. Ini dijelaskan oleh al-Shaykh al-Yafi i dalam merumuskan pandangan Ulama-Ulama mazhab tentang pemilihan pandangan yang rajih dalam penentuan hukum: Jika berlaku pertentangan pendapat dalam penentuan hukum.kefahaman yang menakjubkan dalam ilmu hadith. Abd al-Qadir al-Ansari (rah). Kemampuannya menggarap hujah dan pandangan Ulama telah mengangkat dan menjulangnya sebagai mujtahid dan pemikir mazhab yang agung. fiqh. berkata: Sekiranya (Imam) al-Qushayri penulis kitab al-Risalah menemui shaykh anda (Imam al-Nawawi) dan shaykhnya (Abu Ibrahim Ishaq b. Uthman al-Maghribi al-Shafi i) tentu beliau tidak akan mendahulukan . seorang tokoh sufi di Nawa berkata: Aku melihat Imam al-Nawawi di Nawa ketika beliau berusia 10 tahun bersama rakan-rakannya. Ketrampilannya di bidang fiqh meletakkannya setaraf dengan Imam mazhab dan keupayaannya mentarjih dan merumuskan fatwa menyebabkan keputusannya didahulukan dari pendapat Imam al-Rafi i (w. tabaqat. usul dan tauhid. Sementara aku asyik memerhati tingkah lakunya. Tidak. sebahagian fuqaha mazhab mendukung pendapat Imam al-Rafi i. bahasa. 724 H/1324 M) turut merakamkan sanjungan dan kekaguman Ulama terhadap Imam al-Nawawi: Shaykh kami al-Qadi Abu al-Mafakhir Muhammad b. tafsir. sejarah. Shaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi.Attar (w.6. dan sebahagian yang lain menyokong pendapat al-Imam al-Nawawi.1.

dan diraikan sebagai pemikir dan cendekiawan agung yang mampu memberi pandangan hukum yang tepat dan menggariskan fatwa yang tuntas. A lam al-Awliya . kekuatan (sifat) zuhud dan warak. kefahaman hukum dan (keunggulan) lainnya Daya pemikiran dan idealismenya cukup menyerlah dan mencetuskan pengaruh yang luas dalam pemikiran mazhab. Murid dan sahabatnya yang paling akrab. pendukung syariat dan pemimpin umat. keikhlasan amal. Sanjungan ini diperkukuh dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama besar yang mengiktiraf kewibawaan dan ketokohannya sebagai ilmuan dan pendakwah besar yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam. Kedudukan dan martabat yang tinggi itu turut dihubungkan dengan beberapa julukan istimewa yang disandarkan kepada beliau seperti Imam al-Muslimin. Ibn al. jelas memperlihatkan ketokohan dan kewibawaannya sebagai pembaharu fiqh: Manusia zaman ini bukan lagi pendukung syariat al-Nabawiyah (saw) sebaliknya al-Nawawiyah dan bukan bermazhab al-Syafi iyah sebaliknya al-Rafi iyyah. Abd al-Wahid. Imam al-Dhahabi menyanjungnya sebagai pejuang mazhab. seorang Ulama tersohor di abad kelapan Hijrah. Beliau diangkat sebagai pejuang dan pembaharu Islam. . Ali b. Pendapatnya sentiasa diutamakan malah kebanyakan fatwanya dianggap tepat dan selari dengan kehendak syariat. Pandangannya cukup diyakini dan diangkat sebagai fatwa dan hukum mazhab yang muktamad. Pemikiran dan ijtihadnya merupakan rujukan terbaik dalam bahasan fiqh dan usul. al-Waliy al-Kabir dan berbagai gelaran lain lagi yang menzahirkan keagungan dan ketinggian martabat dan kedudukannya. Kewibawaannya sebagai pemuka mazhab dan syariat tergambar dalam kenyataan Syeikh al-Taj al-Subki yang menegaskan: Tidak terhimpun pada sesiapapun selepas zaman al-Tabi in apa yang terhimpun pada diri Imam alNawawi. Pemikirannya memberi pengaruh yang luas dan menjadi sandaran dan rujukan terpenting dalam perbandingan hukum. Fatwanya kini mengambil dimensi baru dalam pengajian fiqh kontemporari (fiqh al-mu asir) dan menjadi sandaran khusus dalam perbandingan usul al-madhhab. al-Mujtahid al-Rabbani. Beliau diraikan sebagai mujtahid dan pendakwah besar di zamannya. Sanjungan yang diberikan oleh Syeikh Muhammad b.shaykhnya dari mereka kerana apa yang terhimpun pada keduanya dari keluasan ilmu. Shaikh alIslam. Shaykh al-Shari ah. Shaykh al-Madhhab. Faqih al-Ummah. Hujahnya diiktiraf dan disandarkan sebagai dalil dan asas hukum yang terkuat. kefasihan kalam.Attar menyifatkan gurunya sebagai tokoh yang warak dan wali Allah (swt) yang keramat.

kedua. Imam al-Nawawi memiliki ketiga ciri tersebut. saya tidak mengetahui seseorang di zaman kita yang mengikut manhaj Sahabat (rad) selain darinya. Kewarakannya Beliau sentiasa bersikap warak dan menjauhi perkara syubhat dan bid ah. Imam al-Sakhawi mengungkapkan: Dan dari kekuatan wara nya beliau tidak banyak memenuhi pengajaran untuk kalangan al-amrad (pemuda yang tiada bulu janggut) yang ingin membaca dengannya. 2. . Beliau tidak masuk ke tempat mandi (al-Hammam) dan menjauhi mentimun dan makanan yang basah yang boleh menyebabkannya mengantuk. kewarakan dan menanam keyakinan dan kekuatan aqidah yang kental. Ibn al. Beliau tidak pernah putus berjaga malam dan mengekalkan puasa sepanjang waktu. meningkatkan ketaqwaan. dan kepada Shaykh al-Taj ibn al-Firkah .Attar meriwayatkan bahawa Syeikh al. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Beliau banyak membaca al-Qur an dan berzikir. mengkaji al-Qur an. Beliau cuma makan sehari sekali di akhir Isyak dan minum sehari sekali ketika sahur. Pertama.1.Abbas Ahmad ibn Farh. Waktunya dipenuhi dengan tafakkur dan ibadat. syaikh Imam al-Dhahabi.Arif Abu Abd al-Rahim Muhammad al-Akhmimi (w.Abbas al-Ashtari (615-681 H) kerana keyakinannya akan agama dan amanahnya. Beliau turut menghindari buah-buahan yang dijual di kota Damsyiq kerana khuatir bercampur dengan syubhat. mengenepikan kepentingan dunia dan kecenderungannya yang penuh bahaya. Hidupnya diwakafkan untuk mendalami agama. mempunyai pengetahuan. Beliau hanya menjamah roti kering dan buah tin yang dihantar oleh ibu bapanya dari Hawran. 684 H) berkata: Adalah Syaikh Muhyi al-Din (rah) mengikut manhaj Sahabat (rad). turut melahirkan pendapatnya tentang Imam al-Nawawi: Imam al-Nawawi mempunyai tiga ketinggian. menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.7. bahkan beliau mengesyorkan mereka supaya mengunjungi Al-Shaykh Amin al-Din Abi al. barangsiapa memiliki hanya satu martabat. dan ketiga. nescaya manusia akan memburu dan mendapatkannya dari setiap tempat.Al-Muhaddith Abu al.

seorang ilmuwan terkenal. Beliau juga sering menyanjung dan membesarkan kaum Salihin. dan rahsia Allah (swt) di antara hambaNya . Pakaiannya menzahirkan kewarakan dan ketinggian sifat tawaduk dan kesederhanaannya. pernah menzahirkan kebimbangannya kepada Imam: Saya khuatir saudara ditimpa sakit. penghulu waktunya. yang menzahirkan kesempurnaan sifat dan ketinggian adab dan penghormatannya pada kaum Salihin: Apabila berkata beliau membuka percakapan dengan memuji keagungan Allah (swt).Al. Pakaiannya ditenun dari kain kapas yang kasar dan serban kecilnya dari kain Sukhtiyaniyah. menzahirkan penghormatan dan menyebut manaqibnya. Puncak kewalian dan kekuatan daya kasyafnya Taraf kewalian Imam al-Nawawi mencapai puncak wali qutb dan keagungan Syaikh al-Akbar yang merupakan tahap kewalian yang amat luar biasa di kalangan pengikut sufi. Seluruh hidupnya ditumpukan untuk menulis dan mengajar sehingga tidak sempat untuk memikirkan soal rumah tangga dan keperluan bernikah sehingga ke akhir hayatnya. dan apabila menyebut tentang kaum Salihin beliau mengungkapkan kemuliaan dan kebesaran mereka.Attar. Imam Taj al-Din berkata: Beliau adalah (wali) qutb di zamannya. dan apabila menyebut nama Nabi (saw) beliau mengangkat suaranya dengan selawat kepada Baginda (saw). Lalu beliau menjawab: Sesungguhnya seseorang itu berpuasa dan beribadat kepada Allah (swt) sehingga hijau kulitnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibn al. 8. yang kelak boleh membantut dan menghalang saudara dari menunaikan sesuatu yang lebih baik yang saudara hajati.Allamah Rasyid: Tahulah saya bahawa beliau sebenarnya tidak berminat sedikitpun tentang dunia ini. Berkata Al. bahkan tidak mahu menoleh pada apa yang kita nikmati sekarang. merenung dan mengambil iktibar dari hal ehwal mereka.Allamah Rasyid al-Din ibn al-Mu allim. Imam al-Dhahabi (699-767 H) mengungkapkan: Sesungguhnya beliau mewarisi karamah dan ahwal Imam al-Suyuti menyatakan: . Beliau menjalani kehidupan yang serba ringkas dan sederhana.

dan Nabi (saw) bersabda: (Jika saudara dapati percanggahan pendapat penulis kitab al-Muhadhdhab. Shaykh al. Lalu saya bertanya: Beliau telah mengarang sebuah kitab bernama al-Rawdat. dan perkataan al-Nawawi. lantas saya perhatikan sekeliling namun tidak melihat sesiapa selain saya yang berada di sisinya.Uthmani Qadi Safad turut meriwayatkan: . Khafajah al-Safadi (750 H). alWardi yang merakamkan pengalaman Syeikh al-Shams Ibn al-Naqib yang berkata: Saya masuk ke tempat Imam al-Nawawi ketika saya masih kecil yakni pada hari pengajiannya. 2. lalu saya bertanya tentang al-Nawawi. maka ambillah pendapat al-Nawawi.9. lalu beliau berkata: Selamat datang wahai Qadi al-Qudat. lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apa pendapat Tuan tentang al-Nawawi? Baginda (saw) menjawab: (Sebaik-baik lelaki ialah al-Nawawi) . penulis kitab syarah al-Arba in: Saya melihat Rasulullah (saw) di dalam mimpi. lalu beliau berkata: Wahai Syeikh Shams-al-Din. Dan nyata beliau dilantik sebagai wali di kedua-dua tempat tersebut sebelum wafatnya. Uthman al-Shawa i al-Jibrati: Saya bermimpi melihat Nabi (saw) sedang saya berdiri di tepi pantai. apa pandangan Tuan tentangnya? Baginda (saw) menjawab: (Ia adalah Rawdat (taman) sebagaimana dinamakannya) . saudara pasti diangkat menjadi wali di (Madrasah) Shamiyah al-Barraniyah . sesungguhnya beliau yang paling arif tentang sunnahku) . Hal ini dibenarkan dalam riwayat Shihab al-Din Ahmad b. Dan beliau berkata: Dan saya melihat Nabi (saw) pada kali yang kedua.(Imam al-Nawawi) yang telah diangkat dan dipilih sebagai qutb (al-awliya ) di zamannya Imam al-Sakhawi menyatakan: Dan dari (keunggulan) karamahnya ialah penzahiran yang dilihatnya di dalam mimpi seperti cahaya subuh Kehebatan kasyafnya terserlah sebagaimana termaktub dalam kitab Tarikh Imam al-Zayn Umar b. Kearifannya tentang Sunnah Beliau turut diraikan sebagai Ulama hadith yang terkemuka dan diangkat sebagai umat yang terbaik di zamannya. dan Baginda (saw) menjawab: (Beliau adalah penghidup agamaku) . Riwayat yang lain turut dikemukakan oleh al-Faqih Abi Ali Sa id b.1. dan perkataan al-Ghazali.

kota Damsyiq dan sekitarnya gempar dengan tangisan Umat Islam. Maka berkata Shaykh Farah: Saya melihat Nabi (saw) di dalam mimpi dan Baginda (saw) berkata kepada saya: (Pendapat yang haq dalam perkara ini adalah bersama al-Nawawi). sementara Imam al-Nawawi pula mengharamkannya secara mutlak. Beliau menziarahi sahabat-sahabatnya yang jauh dan mengunjungi pusara guru-gurunya dan mendoakan kesejahteraan mereka. Imam al-Dhahabi (w. Qadi Izzuddin ibn al-Saig telah berangkat ke Nawa dengan jemaah yang besar dan memimpin solat untuknya. Kewafatannya Beliau wafat pada malam Rabu.1. Ulama yang menuliskan sya ir untuknya . Berita kewafatannya tersebar ke Damsyiq dan telah menggemparkan seluruh kota dengan tangisan yang besar. Imam al-Subki menyatakan: Semasa Imam al-Nawawi wafat.10. Sebelum mengakhiri hayatnya. beliau pernah menyatakan keinginan untuk pulang ke kampung dan bertanya pada ayahnya: Apakah ayahanda suka kami wafat di sisi ayahanda atau di Damsyik? Ayahnya menjawab: Di sisi kami.1. lebih dari dua puluh orang telah menitipkan sebanyak enam ratus bait syair untuknya. 2. dan Imam al-Rafi i memutuskan haram sekiranya menimbulkan syahwat. Beliau turut menziarahi Baitul Maqdis dan kota al-Khalil di Palestin dan sempat menunaikan fardu haji sebanyak dua kali.11. tahun 676 H ketika berusia 46 tahun di perkampungan lamanya di Nawa. Mereka terlalu sedih dan berdukacita dengan kehilangannya dan menghidupkan beberapa malam untuk mengingatinya. 2. Beliau telah dimakamkan di sana dan pusaranya sering diziarahi oleh masyarakat setempat. 24 Rejab. Beliau seolah-olah dapat membaca ajalnya dan sempat memulangkan kesemua buku-buku yang pernah dipinjamnya dari institusi wakaf. Abd Allah al-Safadi. lalu dibangkitkan persoalan tentang hukum melihat al-amrad (anak muda yang kacak). seorang Ulama zahid. 748 H) turut melukiskan kesedihannya ketika itu: Ramai yang meratapi kehilangannya.Saya mengunjungi Shaykh Farah b.

Abu Shakir alHanafi al-Irbili. Abdullah al-Misri kemudian al-Dimashqi. Ibrahim b. Al-Fadil al-Adib Abu Muhammad Sulayman b. Qadi al-Qudat Abu al-Mafakhir Izz al-Din b. yang dikenali sebagai al-Wida i.733). Sasra al-Taghlibi al-Baladi. 7. Al-Fadil al-Muhaddith Abu al-Hasan Ala al-Din Ali b. Al-Faqih al-Fadil Najm al-Din Abu al.Attar turut merakamkan syair yang ditulis oleh para Ulama untuk Imam al-Nawawi dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin. 11.Allamah Shaykh al-Adab Abu Abdullah Muhammad b. Amin al-Din Salim b. al-Sa igh.Abbas Ahmad b. al-Darir al-Wasiti al-mulaqqab bi al-Jalal. Syaikh Abu Muhammad Isma il al-Busti. al-Mazfar b. Al-Husayn b.Shaykh Ala al-Din Ibrahim ibn al. Al. 710 H). Mus ab. . 2. 14. Muhammad b. Umar alIskandarani al-Kindi al-Dimashqi.Afif al-Tilimsani. 13. Al-Fadil Abu Muhammad Abdullah al-Andalusi. Muhammad b. (w. Sidqah al-Mawsili. 9. 5. Hibat Allah b. Al-Faqih al-Adib al-Amin Sultan Imam al-Rawahiyah. 8. 15. antaranya ialah lakaran syair dan eligi yang dihasilkan oleh: 1. 6. Shaykh Imad al-Din Abu Abdullah Muhammad b. Al-Fadil Abu al. Ali al-Zar i. Al-Syaikh al-Fadil Abu al-Fadal Yusuf b. Ahmad b. Amru b. 3. Muhammad b. Abu al-Khayr Muhammad b. Al-Fadil Abu Abdullah Muhammad al-Munbaji. 16. 4. Ibrahim b. 12. Ali yang dikenali sebagai al.Abbas Ahmad b. Umar b. al-Jazri (w. Abd al-Qadir al-Ansari alDimashqi (628-683 H). al-Hassan b. 10. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Al-Shaykh al-Fadil Abu Muhammad Isma il al-Mushbiti. Mahfuz b.Abbas Ahmad b.

Dikatakan seramai 800.2. Serangan ini telah memusnahkan kota Baghdad dan menyebabkan kehilangan nyawa yang banyak. Beliau hidup pada zaman pemerintahan kerajaan al-Mamalik (1250-1517 M) di bawah pentadbiran al-Malik al-Zahir Bibrus. Kerajaan al-Malik al-Zahir telah berjaya menumbangkan kerajaan al-Ayyubiyyun pada tahun 1267 Masihi dan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Islam.2. Beliau seterusnya digantikan oleh Khalifah al-Hakim bi Amrillah. Selepas kewafatan khalifah Islam di Baghdad umat Islam tidak mempunyai kerajaan berdaulat dan hidup tanpa khalifah selama lebih 3 tahun. Pertembungan kuasa yang hebat menyaksikan perlumbaan garang puak penentang yang cuba mengarahkan kekuatan ke arah wilayah Islam dan memerangi negeri Syam. budaya dan sosial abad ketujuh 2. Gugatan dan ancaman puak al-Salibiyyin dan al-Tartar amat meresahkan selepas penyingkiran kerajaan Abbasiyyah pada tahun 656 Hijrah. Hulaghu Khan telah berjaya menakluk Baghdad pada tahun 1258 Masihi dan menyingkirkan Khalifah Al-Mu tasim. Kerajaan Mongol melalui kuasa pemerintah tertingginya.1. Bolosnya Tentera Mongol ke sempadan Islam merupakan suatu keaiban dan punca kepada malapetaka yang dahsyat yang menimpa Umat Islam.2. Perkembangan politik. Hal ini berlanjutan sehingga tertabalnya Khalifah al-Mustansir billah pada tahun 1261 Masihi yang memerintah selama 2 tahun dan merupakan khalifah terakhir di Baghdad. Kedudukan Politik Imam al-Nawawi lahir pada abad ketujuh Hijrah dalam suasana politik yang agak gawat dengan masalah dan cabaran yang melanda wilayah Islam akibat penentangan memuncak dari kuasa luar.00 penduduk Baghdad terkorban .

Damsyik telah melakar pengaruh yang besar sebagai kota yang segar dengan tradisi akliah dan pencapaian ilmiah yang menggerakkan kebebasan dan mengangkat kebudayaan dan idealisme dan tradisi keilmuan.2. Ibn alAlqami dan Nasir al-Din al-Tusi yang berpaling tadah dan merancang strategi untuk membuka jalan bagi membantu puak Tartar masuk ke wilayah Islam.dalam pertempuran dengan tentera Mongol. yang membuka sebuah peradaban dan tamadun baru di wilayah Syam.Ulama pembaharu dan golongan pemikir seperti Imam al-Nawawi untuk menggerakkan kesedaran dan menghidupkan kekuatan baru bagi memperjuang dan mengangkat martabat ilmu dan maruah umat. Kristian dan Yahudi. golongan pentadbir kelas pertengahan dan majoriti rakyat petani dan pedagang. Sesungguhnya zaman tersebut merupakan saat yang genting yang mencabar kedudukan Islam dan menyaksikan perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslimin yang sememangnya lebih defensif dan merosot. nescaya negara Syam pasti menjadi lebih kalut dan huru-hara. Kemajuan sosial Kehidupan sosial masyarakat Islam di abad ketujuh menyaksikan pembangunan dan kemajuan material dan daya saing ekonomi yang memberangsangkan dengan pertumbuhan gedung-gedung perniagaan dan pusat-pusat kebudayaan serta madrasah dan pembangunan masjid serta institusi pendidikan yang bercambah dengan cukup pesat. diikuti dengan kemunculan al-Malik al-Zahir yang handal bertempur dan menghalang kemaraan kuasa kuffar. Ia merupakan pusat kebudayaan teragung yang menyaksikan pertembungan ideologi antara Islam. Damsyik muncul sebagai kota perdagangan dan keilmuan yang termasyhur di abad ketujuh. Masyarakat Damsyik terdiri dari golongan elit pemerintah. 2. Sekiranya Allah (swt) tidak menzahirkan Nur al-Din dan Salah al-Din al-Ayyubi sebelumnya yang berjaya mematahkan serangan musuh dan mempertahankan wilayah Islam. Kemunculan Imam al-Nawawi di zaman yang serba canggih ini telah menyumbangkan pengaruh yang besar dalam membawa perubahan dan pembaikan terhadap dakwah Islam. Banyak buku-buku rujukan yang tidak ternilai musnah akibat serangan Mongol ini. umat Islam bangkit dengan satu cubaan balas oleh Khalifah al-Malik al-Muzaffar Qutuz dari Mesir untuk menggempur puak Tartar. Ia turut menyaksikan pertembungan budaya antara masyarakat majmuk yang mendiami kawasan kota dengan corak kehidupan yang bebas dengan kebudayaan dan warisan yang berakar dari tradisi pemikiran yang segar. Beliau telah mencetuskan . Dalam menghadapi serangan tentera musuh. makanan. Mujurlah Allah (swt) mengutuskan Ulama. Sebahagiannya mengusahakan ladang dan membuka perniagaan di daerah kota dan perkampungan. Hal ini berpunca dari pengkhianatan dua orang petugas negara. Perusahaan kain. buah-buahan dan hasil kebun diniagakan dalam pasaran yang bebas ketika itu yang berhasil menjana peningkatan ekonomi dan peradaban yang tinggi.2. Budaya dan aliran pemikiran yang berkembang di Damsyik telah melahirkan sebuah convivencia. Beliau berjaya melumpuhkan kuasa Tartar di Ayn Jalut di Palestin dan mengembalikan maruah dan kepimpinan Islam ke wilayah tersebut.

Beliau turut mengutuskan surat kepada pemerintah Syam. Madrasah Salahiyyah di Quds. 8. yang menjadi tumpuan penuntut ilmu dari serata dunia. Madrasah Saramiyah. Madrasah Zawiyah Ghazaliyah di Damsyik. yang cukup ternama di mana Syeikh Izz al-Din b. Pendiriannya tuntas dalam membela kebenaran dan mempertahankan keadilan dan menuntut hak dan pembelaan ke atas golongan mustad afin yang tertindas. 2. Abd al-Salam pernah mengajar di sini. madrasah pertama yang dikunjungi oleh Imam al-Nawawi. 7. Limpahan dana dari sumber baitulmal. khazanah wakaf. Beliau menolak sistem yang menekan dan memperjuangkan nilai yang progresif bagi memulih keyakinan ekonomi dan menuntut pengagihan yang adil kepada rakyat. Pencapaian ilmiah Abad ketujuh menyaksikan kemunculan pemikir-pemikir agung yang telah menyumbangkan idea dan buah fikiran untuk memperkasa dan membangunkan idea dan kekuatan intelek. Risalahrisalah yang dikirimkan memperlihatkan kematangan dan keupayaannya merencanakan dasar politik yang kukuh dan stabil. Jami Bani Umayyah di Damsyik. sumbangan derma serta pelbagai bentuk harta yang dicurahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ilmiah telah melahirkan lebih 300 buah institusi pengajian dan Universiti di Damsyik. Madrasah al-Qaimaziyah di Damsyik.2. Ia telah melahirkan pemikir dan filasuf Islam yang teragung dan pemuka mazhab yang terhandal dan mufti a lam yang tersohor dan berwibawa. . Madrasah Rukniyya di Mesir. 6. Gedung-gedung ilmu kian bercambah dan madrasah giat dibangunkan dengan penyediaan prasarana ilmiah yang terhebat.perubahan yang besar dengan kekuatan idealisme dan penulisan yang berhasil mengangkat martabat ilmu dan pemikiran. 4. pembiayaan dan suntikan modal kerajaan. al-Malik Baybars untuk mengemukakan pandangan dan membantah beberapa polisi dan tindakan kerajaan yang zalim dan menindas. 5. Masjid Umawi di Damsyik. 2. Beliau turut memberikan pandangan tentang pengurusan dan pentadbiran politik dan menyelar sikap boros para pentadbir dan penguasa yang sewenangnya memunggah hasil negara dan menggondol kekayaan yang melimpah tanpa dicurahkan kepada rakyat. Terdapat puluhan madrasah yang terkenal dan menjadi tumpuan Ulama dan penuntut ilmu seperti: 1. Madrasah al-Badara iyah di Damsyik.3. 3. Ia mekar dengan kekuatan baru yang menzahirkan iltizam dan keazaman untuk mengangkat dan memartabat akal dan kekuatan fikrah.

hadith.9. perubatan. 7. nahu dan lain-lainnya. Madrasah Sitt al-Sham di Damsyik. 654/1256) Ulama besar dan pentarjih mazhab Al-Ahnaf. 10. sirah. 3. pemikir hadith dan sirah yang terkemuka. . yang dikenali sebagai Ali Izz al-Din ibn alAthir al-Jazari (w. 630 H/1160-1233 M). Ahmad b. Abu al-Barakat al-Mubarak b. 14. dan dikenali sebagai Ibn al-Mustawfi al-Irbili (564 637 H). Madrasah Rawahiyah. pemikir hadith dan fiqh dan Ulama Islam yang paling menyerlah di abad ketujuh. Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (rah) (631-676 H/1234-1278 M). tabaqat (biografi). 5. penulis kitab Uqud al Jiman. tafsir. 654). Dar al-Hadith Nuriyah di Damsyik. Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Abdullah Sibt ibn al-Jawzi (w. Ghanimah b. perubatan dan falsafah. yang menempatkan bilik tempat penginapan Imam al-Nawawi sepanjang di Damsyik. Ghalib alLakhmi. Imam al-Nawawi telah ditabalkan sebagai Shaikh al-Hadith di sini. astrologi. sejarah. 12. penyusun kitab Diwan Ibn al-Jinan. Mawhub b. politik. 13. ahli teologi. 6. Ahmad al-Ansari al-Andalusi (w. falsafah. filologi. 648 H) ahli syair yang terkenal. 2. al-mulaqqab bi Syaraf al-Din. Madrasah al-Nasiriyah di Damsyik. Antara Ulama yang terhebat dan berpengaruh di abad ketujuh termasuklah: 1. Abi al-Barakat Mubarak b. al-Mubarak b. 11. Abi Bakr a-Syiar al-Mawsili (w. Ia berhasil mengangkat dan melonjak pembaharuan dalam bidang pemikiran dan mencetuskan penemuan dalam dimensi pengetahuan yang cukup luas dalam ilmu falak. Tradisi keilmuan yang segar diperhebat dengan kemunculan dan kelahiran gergasi ilmu dalam pelbagai bidang yang menyumbangkan kepakaran dan penemuan yang menakjubkan dengan keupayaan meneroka dan membuka lapangan baru dalam penyelidikan. yang merakamkan syair tentang manaqib Rasulullah (saw). Abd al-Latif al-Baghdadi (557 629 H/1162-1231 M) . matematik. Abu Abdullah Muhammad b. Madrasah Iqbaliyah. Ibn al-Jinan. Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad. Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah. 4. fekah.

penulis paling prolifik dan pemikir mazhab terulung. Kerana tiada tempat tinggal dan . Muhammad b.Aziz ibn Abd al-Salam al-Sulami (578-660/1182-1262). Latar belakang pendidikan dan pengajaran Imam al-Nawawi telah berkunjung ke Damsyik bersama bapanya ketika berusia 19 tahun (649 H) untuk melanjutkan pelajaran di sana. pemuka mazhab al-Shafi i dan penulis biografi yang terkemuka. Abi Bakr b. Abu Abdullah Muhammad b. 691 H/1291 M). Khallikan (w. Abi al. 13. 681 H/1211-1282 M). Sultan alUlama . Abi Umar Muhammad b. Shaykh al-Akbar al-Imam al-A zam Muhy al-Din Muhammad b. 656 H/1258 M).8. Ibrahim b. al-faqih. 647 H). mujtahid besar Islam dan pemuka mazhab al-Maliki. pelopor hadith dan penyusun kitab al-Targhib wa l-Tarhib. 684 M/1285 H). 16. Farh al-Qurtubi (w. 17. 671 H/1272 M). Shaykh Izz al-Din ibn Abd al. Ulama sufi. Zaki al-Din Abd al. Ahmad b. Sadr al-Din Muhammad b. Abu Ali al-Sadafi. Shaykh al-Muqri in Abu Muhammad Abd al-Salam al-Zawawi Zayn al-Din al-Qadi (589-681 H). Ahmad b. Beliau menuju ke Jami al-Kabir dan bertemu dengan Syaikh Jamal al-Din Abd al-Kafi al-Dimashqi. Shihab al-Din Ahmad b.Abbar (w.Abbas al-Qarafi (w. Idris Abu al. Di sana beliau mengikuti halaqah yang dibimbing oleh Mufti Syam.Azim ibn Abd al-Qawi Al-Mundhiri (1185-1258 M). 21. 20. 14. Abu Bakar al-Quda i yang dikenali sebagai ibn al. Abd al-Wahid al-Marakishi (w.Arabi. 673/1207-1274). Ulama zahid dan penulis kitab tafsir Al-Jami li Ahkam al-Qur an dan kitab Al-Tadhkirat fi Bayan Ahwal alAkhirat. Muhammad b. 633 H/1164-1240 M). 658 Al-Hafiz Abu al-Hassan al-Maliki al-Misri Rashid al-Din al. Abu Muhammad Abd al-Rahman b. Ibrahim b. murid terkemuka Ibn al. Qudamah al-Maqdisi al-Salihi (597-682 H). ahli mistik dan tokoh sufi teragung 11. Shaykh Taj al-Din Abd al-Rahman b. 18. 10. Diya al-Fazari (w. Abi Bakr b. Qadi al-Qudat. Muhammad al. Ishaq al-Qunawi (w. 19.Attar (584-662). tokoh besar dalam sejarah Andalus.3. 9. Abu al-Hasan al-Shadhili (w. Ali b. 687 M/1287 M).Arabi alTa i al-Hatimi (w. 12. 15. H). 2.Abbas Shams al-Din Ahmad ibn Muhammad b. Zaki al-Din Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-Maliki (w. penggerak mazhab al-Maliki di Afrika Utara.

Bakkar. saya tidak pernah merasa nikmat rehat atau kenyang. Beliau cukup gigih menghafal dan menghadam kitab dan akan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk membaca walaupun ketika berjalan. Beliau sentiasa mendampingi gurunya Syeikh Kamal al-Din al-Maghribi untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan kitab. Sharh al-Sunnah dan Ma alim al-Tanzil oleh Imam al-Baghawi. Antara kitab yang ditelaah dan didengarnya termasuklah Sahih al-Bukhari. Setelah pulang ke Damsyik. Sahih Muslim. kitab al-Jami li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami . Kegigihan dan kemahuannya yang kuat telah menarik kekaguman dan perhatian Syeikh. al-Nasa i. Sebagai memenuhi rutin hariannya. beliau ditempatkan di Madrasah al-Rawahiyah yang terletak di sebelah Masjid al. Sunan Ibn Majah. oleh Khatib al-Baghdadi dan lain-lainnya. al-Tirmidhi. Beliau berhasil mengupas dan mengungkapkan masalah fiqh dan membahaskan hukum dengan berkesan. Beliau mengamati dan mengutip kefahaman dari perbincangan kitab dan menghadam serta menguasai teks-teks hadith dan fiqh. Beliau . Beliau berjaya menghafal kitab al-Tanbih karangan Imam Abu Ishaq al-Shirazi (w. Imam al-Nawawi berkata: Saya belajar di sini selama dua tahun. beliau diangkat sebagai Mu id atau pembantu Syeikh untuk mengendalikan kelas dan memimpin halaqah pengajian. Sunan Abi Dawud. Beliau memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk menggilap kefahaman dan memperdalam kajian. Beliau sentiasa merujuk kelancaran dan penguasaannya dalam menghafal teks al-Tanbih kepada gurunya Ibn Razin Qadi al-Qudat. kitab al-Ansab oleh Zubayr b. 476/1083) dalam masa 4 bulan setengah dan menguasai seperempat dari kitab al-Muhadhdhab dan menghafalnya pada baki tahun tersebut. Uthman al-Maghribi al-Syafi i dan disediakan sebuah bilik kecil. Al-Khitab al-Nabatiyyah. Risalah al-Qushayri.biaya yang mencukupi. Ia turut mengukuh dan menggilap ketrampilannya yang memukau dalam menulis dan mengarang kitab. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Ahmad b. Mereka turut menyempurnakan rehlah ke Madinah dan menetap di sana selama hampir satu bulan setengah. sepanjang perjalanan ke Tanah Haram. al-Muwatta . Beliau mempunyai kekuatan hafalan dan daya pemahaman yang tajam. Musnad al-Shafi i. Menurut bapanya. Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Ibn al-Sunni. Kerana kepintaran dan kehandalannya.Umawi untuk meneruskan pembelajarannya. Sunan al-Daraqutni. Selama berada di sini. Beliau tinggal bersama Syeikh Abu Ibrahim Ishaq b. Sunan al-Darimi. Kesungguhan dan daya juang dalam menelaah dan menekuni kitab telah memberikan kelebihan yang memberdaya dan mengangkat keupayaannya mengatasi rakan-rakan yang lain. Musnad Abi Awanah al-Isfirayini. Imam al-Nawawi ditimpa demam sehingga ke hari Arafah namun beliau tidak sedikitpun bersungut. beliau hanya tidur sebentar sahaja setiap malam. Imam al-Nawawi menggiatkan usahanya untuk menelaah dan membaca kitab-kitab yang diwakafkan kepadanya sewaktu menginap di Madrasah. Beliau cuma berbaring bersandarkan buku untuk berehat. Musnad Abi Ya la alMawsili. Pada tahun 651 H (1253 M) beliau berangkat mengerjakan haji bersama bapanya ke Makkah.

Beliau mencatatkan permasalahan penting yang dibahaskan dan menelaah hujah dan perbincangan yang dikemukakan dari sudut hukum dan aspek-aspek bahasa. Allah (swt) mengilhamkan padaku bahawa hal tersebut adalah kerana kesibukanku mempelajari ilmu perubatan. Dua mata pelajaran untuk kitab al-Wasit. Beliau memangku jawatan guru di situ selepas kewafatan Syeikh Shams al-Din ibn Khallikan. kitab al-Luma oleh Ibn Jinni dalam nahu dan kitab Islah alMantiq oleh Ibn al-Sikkit dalam bahasa. Ini diungkapkan sendiri olehnya dalam riwayat yang ditulis oleh Ibn al. Aku pernah terfikir untuk mendalami ilmu perubatan lalu aku membeli Kitab al-Qanun dan membacanya namun hati ku menjadi gelap. Aku tidak berdaya untuk mengulangkaji pelajaran lain lalu aku mencari sebabnya. Selain itu satu mata pelajaran untuk ilmu tasrif. masing-masing satu pelajaran untuk kitab al-Muhadhdhab. dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-fiqh. Beliau turut mengkaji kitab-kitab perubatan karangan Ibn Sina. beliau mula mengarang dan menulis kitab-kitab rujukan dan berhasil mengeluarkan berpuluh karya ilmiah yang terus mengalir dan berkembang. Namun usahanya terbantut kerana merasakan hatinya gelap dan hilang upaya untuk meneruskan pelajaran. Hatiku kemudian kembali tenang dan damai dan berupaya menelaah pelajaranku seperti biasa. Ibn alAttar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Syaikh al-Nawawi berkata: Saya belajar dua belas mata pelajaran sehari secara berguru disertai dengan syarahan dan tashih. yang menghurai dan membandingkan pandangan fuqaha dan menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas mazhab. Beliau mengajar fiqh al-muqaran. Ketika .Attar: berkata Syaikh Muhyi al-Din Rahimahullah: Allah (swt) memberkati waktu dan usahaku dalam ilmu. Sebagai suatu kelaziman. Justeru. beliau berhasrat untuk memanfaatkan penemuannya dan berkecimpung dalam dunia pengajaran. beliau akan menulis dan membuat ringkasan untuk setiap kitab yang dibaca bagi memudahkan kefahaman. kitab Sahih Muslim. Beliau turut ditawarkan mengajar di beberapa Madrasah sekitar Damsyik. Serta merta terus kujual Kitab al-Qanun itu dan membuang setiap sesuatu yang berhubung dengannya. Beliau berkhidmat sebagai guru agama di Madrasah al-Iqbaliyah (649/1251) yang terletak di sudut utara Jami al-Umawi.mampu menghasilkan karya-karya besar dalam usia muda yang menzahirkan kekuatan fikrah dan keluasan jangkauan ijtihad. Ini dijelaskan oleh muridnya. Pada tahun 665 Hijrah (1267 M) beliau diangkat sebagai Syaikh al-Hadith di Dar al-Hadith alAshrafiyah menggantikan tempat Syeikh Shihab al-Din Abu Syamah al-Maqdisi yang telah wafat. Selepas 6 tahun menelaah dan menghadam kitab. Dalam pada itu beliau turut mengajar di Madrasah al-Falakiyah dan Madrasah al-Rukniyah berhampiran. Begitu juga satu mata pelajaran untuk ilmu asma al-rijal dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-din. Beliau mengikuti dua belas mata pelajaran dalam sehari. kitab alJam bayna al-Sahihayn. di mana saya belajar kitab al-Luma oleh Abu Ishaq atau kitab alMuntakhab oleh Fakhr al-Din al-Razi.

Beliau turut mendesak supaya diberikan pertimbangan yang adil dalam menetapkan bayaran kepada para Mu allim dan guru-guru dan memberikan mereka kebebasan untuk mengajar tanpa disekat dan dihadkan kepada satu madrasah sahaja. Beliau turut mengirimkan sepucuk risalah kepada Syeikh al-Najjar. Beliau turut mengemukakan riwayat dan silsilah isnad yang diterimanya dalam ilmu hadith dan fiqh dalam karya-karyanya. Wang gajinya disimpan oleh Nazir Madrasah dan apabila cukup setahun wang tersebut digunakan untuk membeli kitab atau tanah yang diwakafkan kepada Madrasah. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Imam al-Nawawi telah banyak menyebarkan ilmunya di sini (Dar al-Hadith) dan mencurahkan manfaat yang besar kepada penuntutnya. Beliau menjalankan tugas secara sukarela tanpa mengambil bayaran atau menerima upah atas khidmatnya.4. dan menyelar sikapnya yang sering mengkritik Ulama dan menyalahtafsir fatwa beliau. Beliau sebaliknya meminta Sultan supaya menjual segala perhiasan dan kemewahan istana dan memanfaatkan seluruh peruntukan Baitulmal untuk membiayai keperluan jihad tanpa perlu mengorbankan harta dan kepentingan rakyat. Beliau turut menolak permintaan Sultan yang memintanya mengeluarkan fatwa bagi membenarkan kerajaan menggunakan harta rakyat untuk kepentingan jihad. dan membantah kewenangan dan kedangkalannya mempermainkan kebenaran dan meremehkan syiar Islam. Beliau mengirimkan beberapa pucuk warkah kepada Sultan menuntut supaya tanah yang dirampas secara rakus dari penduduk Syam dikembalikan. Pernyataan isnad melambangkan . Beliau mengepalai pentadbiran dan pengajian hadith di Dar alHadith al-Ashrafiyah selama 21 tahun sehingga wafat.itu usianya baru menjangkau 34 tahun. 2.1.3. Risalah Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menulis dan mengutuskan warkah kepada Ulama dan pembesar negara bagi menyampaikan pandangan dan hasrat rakyat. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi sangat menghormati dan memandang tinggi darjat syeikh dan sentiasa membesarkan kedudukan dan martabat Ulama. 2. Ketegasan dan keberaniannya menyangkal tuntutan dan keputusan Sultan telah menyebabkannya diusir dari Damsyik oleh al-Malik Baybars.

672 H). 686 H/1287 M). Antara guru-guru yang pernah membimbingnya termasuklah: 1. memuji dan mengiringinya dengan kesyukuran? Imam al-Nawawi telah berguru dengan ramai Mashayikh terkemuka di Damsyik. 4. Beliau menegaskan: Dan ini menyebut para guru dan silsilah mereka merupakan perkara yang amat dituntut dan bernilai lagi besar faedahnya dan wajar diketahui oleh orang yang matang dalam fiqh dan dianggap jelek bagi yang tidak mengetahuinya.kemuliaan dan kewibawaan ilmiah dan ketinggian nilai ijazah dan keaslian ilmu yang diterima dari para mashayikh. Yusuf b. 686 H). Malik al-Ta i alAndalusi al-Jayyani (w. menyebut kemuliaan. 2. Abi Hafs Umar b. . Isa al-Muradi al-Andalusi al-Misri al-Dimasyqi (w. Al-Fakhr al-Maliki dan beberapa Ulama lain yang tidak dicatat namanya. Guru-gurunya dalam ilmu tasawwuf 1. Betapa tidak keji kejahilannya tentang guru yang telah membawanya mengenal Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi. Lantaran para guru berperanan seperti ibu-bapa dalam mendidik dan menghubungkannya dengan Tuhan semesta alam. Guru-guru dipandang sebagai golongan cendekiawan yang mempunyai kedudukan istimewa di kalangan kaum Salihin yang wajar diberikan penghormatan dan sanjungan. Abu Ishaq Ibrahim b. 668 H). Abdullah b. Mudar al-Wasiti. Al-Radi bin al-Burhan (w. Abdullah b. Syaikh Ahmad bin Salim al-Misri al-Nahwi al-Lughawi al-Tasrifi (w.Allamah Jamal al-Din Abu Abdillah Muhammad b. Guru-gurunya dalam ilmu nahu 1. 3. Abu Ishaq Ibrahim b. Al. 2. Guru-gurunya dalam ilmu hadith 1. Sa ad al-Nabulusi (w. 3. padahal ia disuruh mendoakan. 3. Syaikh Zayn al-Din Abu al-Baqa Khalid b. 2. berbuat baik. 664H). 663 H). Syaikh Yasin ibn Yusuf al-Marrakushi atau al-Zarkasyi al-Maghribi al-Hajjam (w.

2. Abdullah b.Allamah al-Qadi Abu al-Fath Kamal al-Din Umar b. 661 Shams al-Din b. Nuh b. Abu al-Faraj Abd al-Rahman b. Zayn al-Din Abu al. . As ad b. Abd al-Da im al-Maqdisi. Muhammad b. 7. Taqi al-Din Abu Muhammad Isma il b. 9. 662 H). 10. Abu al-Fadl Muhammad b.Aziz b. 4. Syaikh al-Shuyukh Abd al. 662H). Al-Mufti Jamal al-Din Abd al-Rahman b. Yahya al-Anbari al-Dimasyqi al-Hanbali (w. Muhammad alTaflisi al-Shafi i (w. 678 H). 6. Ali b. Muhammad b. yang dikenali sebagai Ibn alHabishi (w. Musa al Maqdisi al-Dimashqi (w. al-Rahman b. H). Guru-gurunya dalam ilmu Fiqh 1. 670 H). 654 H). Rafi al-Halabi al-Asadi (w. Abi Ghalib al-Raba i al-Irbili. 680 H). Al. Abu Muhammad Shams al-Din Abd. Abi al-Yusr al-Tanukhi (w. 3. Abdullah b. Abu Ibrahim Ishaq b. 8. al-Hassan al-Irbili al-Halabi al-Dimashqi (w. 2. Abi Amr. Beliau merupakan gurunya yang pertama di Damsyik. Umar b. al-Husayn b. Abi al-Fath al-Sayrafi al-Harrani. Muhammad alKharastani (w.Aziz. Muhammad b. 4. Abd al-Samad b. 672 H/1273 M). Guru-gurunya dalam Usul al-Fiqh 1. Salim b. Abd al-Rahman b. Ahmad b. Abu Hafs Umar b. Abu Bakr Muhammad b. Kamal al-Din al-Ma arri (w. Ahmad b. 13. Jamal al-Din Abu Zakariya Yahya b.5. Qudamah alMaqdisi (w. 5. 650 H). 14. Abi Umar Muhammad b. Abu al-Hassan Sallar b. 12. 672 H). Ibn Razin Taqi al-Din Muhammad b.Abbas b. Abd al. Nasr Allah b. Ahmad b. Qadi al-Qudat Imad al-Din Abu al-Fada il Abd al-Karim b. 662 H). Uthman al-Maghribi. Ibrahim b. Abd al-Muhsin al-Ansari al-Hamawi al-Shafi i (w. Razin al-Amiri Abu Abdillah (w. Ilwan b. Bundar b. 11. Muhammad al-Bakri al-Hafiz. 5. 682 H). Abi Ishaq Ibrahim b. Muhammad b.

9. Al-Shaikh al-Nasik Jibril al-Kurdi. 8.Abbas Ahmad b. Ibrahim b. Ibrahim b. 699H). Beliau merupakan pencatat biografi dan penyusun fatwa Imam alNawawi. Catatan ini diusahakan agar tidak ada keraguan tentang ilmu yang diterimanya dan sebagai meraikan kaedah penerimaan ilmu hadith melalui isnad yang sahih.Attar dan mendapat julukan Mukhtasar al-Nawawi kerana pengaruh syaksiah dan peribadi Imam yang segar dalam dirinya.Imam al-Nawawi pernah menerangkan silsilah perguruannya dalam ilmu fiqh melalui suatu jalur ilmu yang dihubungkan kepada Imam al-Syafi i (rad) dan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad (saw). Abd al-Khaliq b. Abbas b. Abd al-Rahman b. Al-Badr Muhammad b. Antara murid-murid yang telah menempa nama berguru dengan Imam al-Nawawi secara langsung termasuklah: 1. Abu Abd Allah b. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan fatwa dan ilmu yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi. Abi al-Fath. Ja wan (w. Abi Bakr b. Al. Uthman al-Ansari al-Dimashqi al-Muqri. Al-Sham Muhammad b.Abbas Ahmad al-Darir al-Wasiti. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Beliau telah diberikan kepercayaan untuk mewarisi kitab dan khazanah fiqh Imam al-Nawawi dan menyambung usaha penulisan dan kepimpinannya dalam halaqah. 7. Murid-murid Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menerima kunjungan pelajar yang bertandang dari seluruh dunia untuk berguru dan bersemuka dengannya di Masjid al-Umawi. Terdapat juga kalangan yang mendapat pengiktirafan khusus dari beliau dan dikurniakan ijazah yang melayakkannya untuk mengajar dan menyampaikan pelajaran darinya. Pertalian tersebut adalah menurut kedua-dua tariqat syeikh dari Iraq dan tariqat Ulama-Ulama mazhab al-Syafi i dari Khurasan.Abbas b. 4. Muhammad b. Jama ah. Shihab al-Din Ahmad b. . 3. Dawud al-Dimashqi (w. 10. 5. 6. Abu al. 724 H/1324 M). Mereka telah mengadakan hubungan talaqqi dan sama i secara langsung dan berhasil mencatatkan pandangan dan fatwa yang diputuskannya. Ibrahim b. Mas ab. 2. Sa dillah b. 2. Beliau lebih dikenali sebagai Ibn al. Ibrahim b. dikenali sebagai al-Khallal. al-Farah al-Isybili. Al-Sadr al-Ra is al-Fadil Abu al.1.Allamah Ala al-Din Abu al-Hassan Ali b. Al-Shihab Muhammad b.4. al-Naqib. Beliau digelar al-Nawawi al-Saghir kerana keakraban dan kesetiaannya mendampingi Imam al-Nawawi sepanjang enam tahun di Damsyik.

14. Muhammad b.Attar. Seorang Ulama terkemuka di bidang hadith dan fiqh. Abdullah b. 19. 18. Al-Khatib Sadr al-Din Sulayman b. Al-Qadi Jamal al-Din Sulayman b. Abd al-Rahim b. Beliau turut merakamkan sumbangan di bidang tabaqat al-Rijal dengan karyanya Tahdhib al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal yang merupakan sebuah ensaiklopedia hadith yang diringkaskan dari kitab al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal oleh alHafiz Abd. 23. 12. Shams al-Din al-Baytar al-Mu abbir. 742 H/12561341 M). Salam al-Zar i. Yusuf ibn al-Zaki Abd. Khalil. 17. Beliau turut menyempurnakan kitab Mukhtasar Tabaqat alFuqaha karya Imam al-Nawawi yang diringkaskan dari kitab Ibn al-Salah (w. 16. Ali. Jamal al-Din ibn al. 13. Abd al-Hamid b. Al-Najm Isma il b. Ia memuatkan nama-nama periwayat dan rijal al-hadith dalam kutub hadith al-sittah. Abu al-Faraj Abd. 2. 600 H/1203 M). Hilal al-Ja fari. Sementara itu terdapat juga kalangan yang menuntut secara tidak langsung dari Imam al-Nawawi dengan perantaraan ijazah dan pengiktirafan lisan yang melayakkannya untuk meriwayatkan kitab yang ditulis oleh Imam. Antaranya termasuklah: 1. Shihab al-Din al-Irbidi. . Yusuf al-Samhudi al-Khatib al-Adib. Amin al-Din Salim b. Mansur al-Maqdisi. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (w. Yusuf. Abi al-Dar. Muhammad b. al-Khabbaz. Al. al-Fadil Jamal al-Din Ishaq b.Ala Ali b. Muhammad b. al-Rahman b. Ayyub b. 22.11. 643 H/1245 M) Tabaqat alFuqaha al-Shafi iyyah. al-Karim al-Mukhayli. Abu Abdullah Muhammad ibn Abd. Umar b. 20. saudara kepada al-Taj pengarang kitab al-Hikam. 15. Al-Sharaf Muhammad ibn Ata Allah al-Hizami. Abd al-Hadi al-Maqdisi. Salim b. Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya b. Al-Qadi Diya al-Din Ali b. al-Ghani Ala al-Din al-Maqdisi (w. 21. Salim. Ibrahim b. al-Rahman b. Sumbangannya yang terbesar ialah dalam menyusun indeks dan fahras al-hadith menerusi kitabnya Tuhfat al-Ashraf bi Ma rifat al-Atraf yang menyenaraikan atraf al-hadith dari kitab-kitab hadith usul al-sittah.

penta liqan (catatan kaki).2. Katanya: Demi Allah (swt) sekiranya umur ku masih panjang aku tidak akan undur dari menghafalnya. pentahqiqan (suntingan). Hasil karyanya mengemukakan kefahaman dan kupasan mendalam dalam ilmu hadith. adab. kehebatan idea. Hasil tulisannya terus diperluas dan dimanfaatkan melalui usaha penterjemahan. Malik al-Jiyani. Beliau mula menulis ketika berusia 29 tahun (660 H). fiqh. qira at. Beliau berhasil mengemukakan karya-karya terbaik dalam pelbagai jurusan dan disiplin pengajian. Kutubkhanah dan karya-karyanya yang dikarang selama hampir 28 tahun di Damsyik memperlihatkan kegigihan dan kemantapan daya juang dan keupayaan menulis dan menelaah kitab. Abdullah b. seorang cendekiawan bahasa yang terkenal dan penyusun kitab al-Alfiyah melahirkan rasa takjub terhadap keindahan lafaz yang dilakarkan dalam kitab Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. setelah 6 tahun bertungkus lumus menuntut dan menghadam kitab. aqidah. peringkasan (talkhis).5. lughat dan kalam. Imam Taj al-Din al-Subki turut mengungkapkan: . tasawwuf. keluasan ijtihad. tafsir. Karangannya cukup menarik dengan kekuatan hujah. Imam Abu Abdullah Muhammad b. Beliau telah memberikan sumbangan bermakna dalam memperkasa dan memartabat warisan peradaban dan mengangkat tradisi akliah di zamannya. Imam Muhammad b. kecanggihan fikrah dan kehalusan bahasa yang dilakarkan. Karyanya menampilkan idealisme dan pemikiran Islam yang tuntas. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi telah merakamkan sumbangan terbesar dalam ilmu hadith dan fiqh dengan khazanah penulisan dan warisan akliah yang menakjubkan yang diperakui dan dianalisis secara kritis sepanjang abad. pentakhrijan (pengeluaran) hadith. Ahmad alDhahabi (673-743 H) menyatakan: Tulisan dan ibarat yang digunakan oleh Imam al-Nawawi lebih terperinci dari percakapannya. penyusunan semula dan persembahannya ke dalam bentuk nathar dan nazam syair. penelitian dan penghuraian teks (syarah). pentashihan. Ia menekankan kesederhanaan dan pendekatan ringkas dalam penulisan.

keindahan lafaz dan ketelitian ibarat. 2. . menghuraikan faedah nas dan mengemukakan kritikan hadith. seorang Ulama dan pujangga Arab di abad ketujuh pula melahirkan kekagumannya terhadap garapan fiqh dalam kitab Tahrir alTanbih: Syaikh Taqi al-Din ibn al-Salah tidak dapat menandingi apa yang telah dicapai oleh Syaikh Muhy al-Din dari kekuatan fekah. Syeikh Abu Abdullah Muhammad b. Kitab-kitab yang dihasilkannya terangkum dalam bentuk syarahan. kefahaman hadith. mentarjih dan merumuskan hukum. beliau menghimpun pandangan mazhab Syafi i (rad) dan mazhab-mazhab lain di dalamnya. Mas ud al-Faruqi. Sanjungan Ulama terhadap karya-karya Imam al-Nawawi Al-Hafiz Imad al-Din Ibn al-Kathir (w. ketinggian bahasa. sehingga saya dapati kalangan yang tidak senang dengan beliau dan tulisan-tulisannya ketika hayatnya. menerangkan istilah dan perkara-perkara lain yang sangat penting yang tidak saya dapati kitab fiqh yang lebih baik darinya . menyebutkan hadith dan dalil di tempat yang selayaknya. begitu bersungguh untuk mendapatkannya setelah beliau wafat. al-Fadil Rashid al-Din Abu Hafs Isma il b.1. Sesetengah pendapat menyebut bahawa karyanya menjangkau lebih 600 buah yang dihasilkan dalam tempoh singkat 17 tahun di Damsyik.Tidak terselindung dari mereka yang mempunyai pandangan mata hati bahawa Allah (swt) telah memberikan inayahnya kepada Imam al-Nawawi dan pada karangan-karangannya. keluasan fikrah. karya fiqh Imam al-Nawawi: Sekiranya beliau sempat menyempurnakan kitab ini.5. al-Zahir al-Irbili al-Hanafi (602-697 H). kerana beliau telah mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Manakala Syeikh al-Adib. 744 H) melahirkan ketakjubannya terhadap kitab Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab. ringkasan (mukhtasar) dan tasnif asli. seorang mahaguru bahasa di zamannya turut mengagumi kitab Minhaj al-Talibin dan menyanjung kehebatan dan ketinggian nilai karya Imam al-Nawawi: Bagaikan kami hadir di sisi Ibn al-Salah dan menghadapi Imam al-Syafi i. maka ia merupakan kitab yang tiada tandingannya dalam bidang ini. sehingga mengalir ilmu dan fatwanya ke merata tempat.Attar menyebut: Orang ramai telah mengambil manfaat dari karya Imam al-Nawawi dan bertungkus lumus untuk menyalinnya. Ibn al.

Attar himpunan kitab-kitab fiqh yang dirujuk sewaktu menulis kitab Al-Majmu dan berwasiat supaya disempurnakan penulisannya setelah beliau wafat. Beliau mengingatkanku agar tidak menyalahi perintahnya. Ibn al. 911 H). Beliau pernah menyerahkan kepada muridnya. Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur an dan ringkasannya (Mukhtar Al-Tibyan) Kitab ini menjelaskan ketinggian darjat dan kemuliaan martabat pembawa dan penghafal al-Qur an. Hadiqat al-Bayan (tulisan Parsi). 808 H). Terdapat juga karya-karya beliau yang dihapuskan penulisannya atas sebab yang tertentu. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim al-Hajjaj (Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat alMuhaqqiqin) . Ia merupakan karya yang terbaik di bidang akhlak dan adab al-Qur an yang merumuskan kaedah perbahasan yang ringkas dan mengambil pendekatan yang lebih sederhana berbanding karya sebelumnya yang lebih kompleks dan komprehensif. 3. Ia membahaskan ketinggian nas dan ayat yang mengungkapkan keagungan kitab dan saranan supaya dibongkar dan digali khazanah al-Qur an. Hal ini dijelaskan oleh Ibn al. Ia mengupas kedudukan dan ketinggian martabat pemikul dan penanggung al-Qur an. 2. oleh Syaikh Muhammad b. Karya hadith (ilmu riwayah) 1. Ia mengungkapkan pemikiran yang segar berhubung tatacara penerimaan ilmu al-Qur an yang menekankan kefahaman nilai dan akhlak yang harus disempurnakan dalam mempelajari al-Qur an. oleh Ibn Imad al-Aqfahasi (w. Antara ringkasan dan syarah kitab al-Tibyan ialah: 1. Muhammad b.Attar: Pernah beliau memintaku mengumpulkan hampir seribu buah kurrasah tulisannya dan menyuruhku melupuskannya dan membasuh pada helaian kertas tersebut.Imam al-Nawawi tidak berkesempatan untuk menyempurnakan kesemua tulisan dan karangannya. Ia membawa nas sahih dari al-Qur an dan hadith yang menyampaikan pandangan Islam berhubung adab penulis dan pengingat al-Qur an. Abi Sa id al-Iji. Sehingga sekarang aku masih merasa menyesal kerananya. Tuhfat al-Akhwan fi Nazm al-Tibyan. Akhlaq Hamalat al-Qur an oleh Imam Abu al-Fadl Jalal al-Din al-Suyuti (w. Di antara karya-karya yang sempat disempurnakannya ialah: Kitab dalam Ulum al-Qur an 1. Aku tidak berdaya selain menyempurnakan arahannya.

kefahaman dalil. Ittihaf al-Muhibbin bi Tartib Riyad al-Salihin. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Sharh Riyad al-Salihin. 5. Marati al-Mu minin fi Riyad al-Salihin. oleh al-Ustadh Subhi Ibrahim al-Salih (1345-1407 H). 4. Muhammad Allan alBakri al-Siddiqi al-Makki (996-1057 H/1588-1647 M). oleh Muhammad Na im Muhammad Hani Sa i. Muhyi al-Din Mastu. oleh Abd al-Majid Hashim al-Husayni. Ali al-Sa idani. 10. Ia menyingkap maksud dan pengertian hadith dan menghuraikan kefahaman hukum dan ikhtilaf mazhab. 6. oleh Faruq Hamadah. oleh Abi al-Walid Hisham b. Salim al. 9. Riwayat yang dikeluarkan diiktiraf sahih kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana disandarkan kepada riwayat hadith yang da if. dan kupasan hadith-hadith al-Raqa iq dan al-Malahim. Al-Fawa id al-Mutara ah al-Hiyad fi Sharh al-Riyad. 7. Dalil al-Muslimin Sharh Riyad al-Salihin. 12. Manhal al-Waridin Sharh Riyad al-Salihin. . Nuzhat al-Muttaqin sharh Riyad al-Salihin. 8. oleh al.Uthaymin (1347-1421 H/1925-2001 M). oleh Syaikh Ali Ahmad Abd al. Ali al-Sharbiji dan Muhammad Amin Lutfi. oleh Shaykh Muhammad b. Ia menghurai dan mengupas hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. fadilat munajat.Al al-Tahtawi. Rawdat al-Muttaqin Sharh Riyad al-Salihin. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Salih b. Id al-Hilali. oleh Shams al-Din Ahmad ibn Sulayman ibn Kamal Basha (873-940 H/1469 M). Mustafa Bugha. 2. Perbahasan tertumpu pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. Muhammad al.Allamah Muhammad Ali b. Antara syarah kitab Riyad al-Salihin termasuklah: 1. oleh Dr. 11. tafsiran al-Qur an. ketinggian ibadat. Mustafa Sa id al-Khin. Dalil al-Raghibin ila Riyad al-Salihin. kupasan fiqh. oleh Abd al-Qadir Irfan b. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin. kupasan hukum dan adab. Riyad al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin (saw) Kitab ini membentangkan hadith-hadith sahih yang dirangkul dari kitab-kitab hadith yang muktabar. oleh Shaykh Abu Usamah Salim b. perbahasan fiqh al-hadith dan mazhab. Ia menggarap pandangan Ulama hadith yang mensyarah kitab Sahih dan memberikan kupasan dan penjelasan terperinci terhadap makna dan ungkapan nas.Asya Hasunah alDimashqi. 13. oleh Muhammad Adnan Salim. Sharh Riyad al-Salihin.Kitab ini merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. kaifiyat zikir dan wirid. 3. 2.

181 H).Arba iyyah li al-Nawawi oleh Mawlana Muslih al-Din Muhammad al-Lari (w. Muhammad b. Sulayman (w. Sharh al. Maymun al-Maghribi (w. Ali b. 979 H/1511-1571 M). Abu Abdullah al-Hakim. oleh Ibn Kamal Pasha Shams al-Din Ahmad b. Sa d Allah ibn Jama ah (749-819 H/ 1348-1416 M). 10. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi (saw) yang terpilih dan sahih. 905 H/ 1490 M). Abu Bakr b. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Muhammad ibn Ali ibn ibn Daqiq al. Ali (w. Hassan b. al-Husayn al-Tusi al.Id (12281302 M). oleh Imam Sadr al-Din Muhammad b. Safi al-Din Abd al-Rahman (w. Abu Uthman al-Sabuni dan Shaykh Abu Amru Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri alma ruf bi ibn al-Salah. 978/1570). Muhammad b. Al-Tabyin fi Sharh al-Arba in. Kunuz al-Bahithin al-Tarajim wa l-Faharis al-Tafsiliyah li Kitab Riyad al-Salihin. 8. Al-Manhaj al-Mubin fi Sharh al-Arba in. Ishaq al-Qanawi (w. oleh Shaykh Ahmad Ratib Hammush. Abi Bakr b. Ia dihasilkan dari garapan kitab-kitab hadith al-Arba in yang ditulis oleh Ulama-Ulama Islam sebelumnya seperti Imam alZahid Abd Allah ibn al-Mubarak (w. oleh Mu in al-Din b. Abdullah b. Sharh al-Arba in. oleh Shaykh Ali b. Hijazi alFashni (w. 9. Muhammad b. Al-Arba un al-Nawawiyah wa Sharhih oleh Imam al-Nawawi (631-676 H). 917 H). 5. Al-Majalis al-Saniyya fi al-Kalam ala l-Arba in al-Nawawiya. 2. Muhammad ibn Ali alGhassani. Sharh al-Arba in. Sharh al-Arba in. oleh Imam al-Faqihani Umar b. Fayd al-Mu in. oleh Shaykh Ahmad b. Sufyan al-Nasa i. 11. 15. Abu Sa id al-Malini. 12. Sharh al-Arba in. 4. Al-Hafiz Abu Nu aym al-Asfahani. Muhammad al-Ansari. Hajar al-Sa di alAnsari al-Haytami (909-974 H/1503-1566 M). 3. 731 H). 940 H/1534 M). . Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Sharh Riyad al-Salihin Oleh Hafiz Salahuddin Yusuf.Alim al-Rabbani. Ibrahim al-Asfahani. Fath al-Mubin li Sharh al-Arba in oleh Imam Ahmad b. Abu Abd al-Rahman al-Sulami. Abu Bakr al-Ajiri. 6.14. Shaykh Abu Sa id Ahmad b. oleh Abu Hafs al-Bilbaysi al-Shafi i. Abd al. Abu al-Hassan al-Daraqutni. 7. 3. Abu Bakr alBayhaqi.Aziz b. oleh Imam Izz al-Din. Ibrahim b. 671 H).

802/1302). Sultan b.Ulum wa al-Hikam fi Sharh Khamsin Hadithan min Jawami al-Kalim oleh Zayn al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman b. 21. Sharh al-Arba in. oleh Shaykh Zahir al. 14. Ahmad (w. Ahmad al-Hanafi (w. Muhammad al-Khujandi (779851 H/ 1377-1447 M). 22. 24. Ibn al-Mulaqqan al-Dimashqi (723-804 H/ 1323-1401 M). Muhammad b. 29. 25. Al-Mu in ala Tafahhum al-Arba in. Muhammad b. As ad b. Sharh al-Arba in. Muhammad al-Ansari (w. Shihab al-Din b. Azhar al-Talibin bi Sharh al-Arba in oleh Ahmad b. oleh Najm al-Din Sulayman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim alTufi al-Hanbali (w. Sarija b. Rajab al-Hanbali (736-795 H/1336-1393 M). Hadi al-Mustarshidin ila Ittisal al-Musnidin. Nathr al-Fara id al-Murbi in al-Manwiyah fi Nashr Fawa id al-Arba in al-Nawawiyah oleh Zayn alDin Sarija b. Mahmud al-Halwa i al-Tabrizi (730-804/1330-1402). Al-Mubin al-Mu in li fahm al-Arba in. Al-Hadi li al-Mustarshidin. 26. 812 H/1409 M). Sharh al-Arba in. oleh Shaikh Isma il Haqqi Bursali (1653-1724/5 M) 15. Salah b. 1178 H). 28. oleh Shaykh Abu Sa id Muhammad Abd al-Hadi b. 716 H/1259-1316 H). . Ali b. Husayn Abu Luz. 1317 H).Ubadi (919-979 H/ 1511-1571 M). Ali al-Hasani al-Qal awi alma ruf bi al-Suhaymi (w. 27. Al-Ta yin fi Sharh al-Arba in. oleh Shaykh Mulla Ali b. Muhammad b. Sharh al-Arba in. 788 H/1386 M). Sharh Arba un Nawawi. Abdullah al-Matar dan Abu Anas Ali b. oleh Sheikh Muhammad b. oleh Imam Jamal al-Din Yusuf b. Abu Bakr al-Shirazi ibn Shaykh al-Yusr. 16. Al-Tuhfat al-Rabbaniyah fi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Isma il b. Shams al-Din Muhammad b. Mas ud (w. 1014 H).Umari. Muhammad al-Qari (w. 19. oleh Abu Muhammad Burhan al-Din Ahmad b. al-Hassan b. Al-Jawahir al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Wali al-Din al-Shabshiri. Al-Fawa id al-Dhahabiyah min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abu Abdullah Hammud b. 18. 20. oleh Abu Hafs Umar b.13. Al-Jawahir al-Tahtawiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi al-Fadl Sadr al-Din Muhammad al-Shabshiri. alHajj Muhammad Abd al-Karim. 23. 17. oleh Al-Shihab Ahmad b. Jami al. Ahmad b. Ahmad Siraj al-Din al-Ansari alMisri. Jalal al-Maltawi al-Sa di al.

Al-Fayd al-Matin Sharh al. 1376 H). Mishkat al-Nubuwwah sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Salih al-Farfur (w.Ubbad al-Badr. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah fi Thawb Jadid oleh Abd al-Wahhab b. Al-Futuhat al-Wahbiyah bi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Shaykh Burhan al-Din Ibrahim b. Mar i b.Aziz al-Mubarak (w. Rashid b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Imam Sa ad al-Din Mas ud b. 37. 43. Muhammad b. Faysal b. Sharh al-Arba in. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Sulayman b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Salih b. 50.Arbai in wa Tatimmat al-Khamsin li al-Nawawi wa ibn Rajab oleh Abd al-Muhsin b.30. 44. Muhammad Sultan. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Shaykh Muhammad b.Aziz Izz al-Din al-Sirwan.Uthaymin. 47. 32. 45. Riyad al-Ahmad alSalafi al-Athari. oleh Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya b. Mahasin al-Din ala Matn al-Arba in oleh Dr. 40. 36. 48. Abdullah al-Taftazani al-Harawi (712-793 H/1322-1389 M). Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Al-Adwa al-Samawiyah fi Takhrij Ahadith al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abd al-Rahman Fawzi ibn Abd Allah ibn Muhammad. 42. 34. 46. Salih Abu Safiyah. 33. 49. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Khalil Ibrahim Mulla Khatir. Qawa id wa Fawa id min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Nazim b. Hammad al. Abd al. 39. Al-Ahadith al-Thalathun allati alayha Madar al-Islam wa Qawa id al-Din oleh Musa al-Aswad. Muhammad al-Hijazi al-Manzili al-Rashidi al-Shafi i al-Qadiri. Fath al-Qawi al-Matin fi Sharh al. Taysir Rabb al-Bariyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad b. Muhammad al-Luhaymid. Abd al. Al-Nuzhat al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Qasim al-Qaysi. Umar b. 41. Muhammad Bakkar Zakariya. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Abd al. 1407). I rab al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Hasani Abd al-Jalil Yusuf. Salih al. Ahmad al-Shafi i alAnsari (823-926 H/ 1420-1520 M).Aziz Ali al-Shaykh. Atiyyah al-Shubrakhiti al-Misri al-Maliki (1106 H/ 1695 M). Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abd al-Wahhab Azuz Isa dan Abd al-Razzaq Wan Ahmad.Arbai in oleh Muhammad b. 38. 31. . 35.

Somali. Ia mengupas dan membahaskan 65 jenis ilmu hadith dengan hujah dan dalil yang konklusif. Antara kitab syarah kepada al-Taqrib ialah: 1. 52.51. Kitab al-Arba in ini juga telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa termasuk Turki. Perancis. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam (Al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam). 4. Pushto. Latin. Kitab ini menghimpunkan hadith-hadith hukum yang dikeluarkan dari kitab Al-Majmu Sharh alMuhadhdhab. German. Inggeris. Rusia. Al-Taqrib wa l-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir (saw) (Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Irshad karya Imam al-Nawawi. tidak sempurna (kefahaman hadith) tanpanya . Urdu. Parsi. Indonesia. Benggali. Karya Hadith (ilmu dirayah) 1. Swahili. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi oleh Imam al-Suyuti (849-911 H/1445-1505 M). 2. Hungari. Al-Jami fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abdullah Muhammad Yusri. Melayu. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke bab al-zakat. Fanti dan lain-lain. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat fi Mutun al-Asanid Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Asma al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah karya al-Khatib al-Baghdadi. Al-Wafi fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Cina. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan penulisannya pada 24 Sya ban 667 H dan mengurniakan ijazah untuk menyampaikan riwayat kitab kepada semua umat Islam yang membacanya. Hausa. Al-Lakhmi menyebut tentangnya: (Karya) yang cukup bernilai. Gujurat. Komoro. Mustafa Bugho dan Muhy al-Din Mastu. Belanda. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khayr al-Khala iq (Al-Irshad fi Ulum al-Hadith) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Ma rifat Anwa Ilm al-Hadith (Muqaddimah Ibn al-Salah) karya Imam Abu Amru Uthman ibn al-Salah (577-643 H/ 1181 1245 M). 3. Kitab ini merupakan karya hadith yang terunggul di bidang hukum dan perbandingan mazhab dan telah dikupas dan dihuraikan oleh ramai sarjana dan pemikir mazhab. . Sepanyol.

Muhammad b.2.227 hadith tentang zikir dan wirid yang diwarisi dari Nabi (saw). Kitab Doa dan Zikir 1. Kitab ini merakamkan sejumlah 1.Hilyat al-Abrar wa Shi ar al-Akhyar fi Talkhis al-Da awat wa l-Adhkar (Al-Adhkar al-Waridah an Sayyid al-Abrar (saw) wa l-Istighfar). Al-Manhal al-Rawi fi Taqrib al-Nawawi oleh Dr. Ia turut mengeluarkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab al-Shaykhayn (Bukhari dan Muslim) dan Usul al-Khamsah (Sunan Abi Dawud. Mukhtasar Usud al-Ghabah fi Ma rifat al-Sahabat Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Usud al-Ghabah karya Imam Majd al-Din ibn al-Athir (w.Manaqib al-Shafi i Kitab ini adalah ringkasan (mukhtasar) kepada kitab Manaqib al-Shafi i karya Imam al-Bayhaqi. 630 H/1233 M). Kitab Nahu 1. dan Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Imam Abu Abd al-Rahman al-Nasa i. Ia menukil riwayat yang disampaikan dalam kitab Amal alYawm wa al-Laylah oleh Imam Abi Bakr Ahmad b. Sahabat (rad). 2. Ia mengupas keperibadian dan manaqib Imam dan menzahirkan pengaruhnya sebagai pembela sunnah (Nasir al-sunnah). Sunan al-Tirmidhi. Tabi in dan Salaf al-Salihin. penegak mazhab dan Mujaddid Islam yang terkemuka. Ishaq al-Sinni. al-Risalah dan Ikhtilaf al-Hadith. Ia menyingkap sirah dan perjuangan Imam al-Shafi i (rah) (w. Sunan al-Nasa i).Al-Tahrir fi Alfaz al-Tanbih Kitab ini merupakan sebuah mu jam al-lughawi yang menghuraikan lafaz dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Mustafa al-Khin. Ia menghuraikan sumbangannya dalam membangunkan kerangka usul dan furu dan menzahirkan kekuatan dan ketinggian mazhab fiqh Imam al-Shafi i. 204/819) dan membincangkan pemikiran yang dikemukakannya di dalam kitab al-Umm. dan kitab-kitab Musnad dan . Kitab sejarah dan tabaqat 1. Ia merupakan sebuah ensaiklopedia rijal yang terpenting yang menyediakan rujukan terbaik tentang biografi Sahabat Rasulullah (saw).

Kamal al-Din al-Bakri al-Siddiqi (w. 4. Shams al-Din Muhammad b. Abdullah alHumayri al-Hadrami (w. Muhammad b.Asqalani (773-852 H). zikir dan selawat yang diriwayatkan secara syafahiyah (lisan) dari Imam al-Nawawi oleh murid-muridnya. 6. Musnad Ahmad. 1057 M). 1201 M). oleh Muhammad b. Sulayman al-Jarhazi al-Zubaydi (w. Fath al-Qawi sharh Hizb al-Nawawi oleh Syaikh Abdullah b. 5. oleh Shaykh Shams al-Din al-Fasi (1110-1175 H). Umar b. Antara syarahannya termasuklah: 1. Ali b. oleh Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd alRahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (w. Imam alNawawi selesai mengarangnya pada bulan Muharram. Muhammad b. Sharh Hizb al-Nawawi. Mubarak b.Adhb al-Mawrid al-Hani fi Halli Alfaz Hizb al-Imam al-Nawawi oleh Muhammad Salih ibn alRis Ibrahim Malli. Al-Muntaqa al-Mukhtar min Kitab al-Adhkar oleh Al-Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni. oleh Muhammad b. 911 H/1445-1505 M). oleh Mustafa b. oleh Shaykh Abdallah al-Kadi. Allan (w. Ia memuatkan 18 buah kitab yang merangkumi 340 bab. 5. 2. Tulun al-Dimashqi (w. Al-Matla al-Tamm al-Sawi. Wird of Imam al-Nawawi. 4. Sunan Dar al-Qutni dan Sunan al-Bayhaqi. 953 M). Hizb al-Ad iyah wa al-Adhkar (Hizb al-Nawawi) Kitab ini menghimpunkan ringkasan doa. Ali. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar dan Adhkar al-Adhkar. 2. 844 H). dan Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ala al-Adhkar al-Nawawiyah. Al. 667 Hijrah. 7. Beliau menyatakan: Orang yang beragama tidak lengkap (kefahaman) tanpanya . Mukhtasar al-Adhkar oleh Shihab al-Din Ahmad b. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar. 6. Musnad Abi Awanah. Antara syarahan dan ringkasan kitab al-Adhkar ialah: 1. 3. Sharh Hizb al-Imam al-Nawawi. Ittihaf al-Akhyar fi Nukat al-Adhkar. . al-shahir bi Ibn Hajar al. 1162/1749). Nata ij al-Afkar fi Takhrij Ahadith al-Adhkar. 930 H). 3. 2. Husayn al-Ramli (w.Sunan seperti Al-Muwatta Imam Malik. Al-Asrar al-Nabawiyah (saw) fi Ikhtisar al-Adhkar al-Nawawiyah. oleh Imam Umar al-Shabrawi. oleh Shaykh al-Islam Shihab al-Din Ahmad b. Sunan Ibn Majah.

Al-Rawd. oleh Zayn Abu al. Syaikh Abu l Hassan Ali b. oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuti (w.Aziz fi Sharh al-Wajiz) karya Imam Abu alQasim Abd al-Karim b.Abbas Ahmad b. Ibrahim Ala al-Din ibn al.Adhb al-Musalsal fi Tashih al-Khilaf al-Mursal fi al-Rawdat. Karya Fiqh 1. 2. Al-Ghunyah. Imam al-Nawawi mula mengarangnya pada 25 Ramadan 666 Hijrah dan selesai pada 15 Rabi ul Awwal 669 Hijrah. 4. 911 H). Antara huraian dan ringkasan kitab al-Rawdat ialah: 1. dan Al-Yanbu fima Zada ala al-Rawdat min al-Furu . Ahmad b. Muhammad b. 5. Adab al. oleh Syaraf al-Din Isma il b. Muhammad al-Bakri (w. 911 H). Qadi Ajlun (w. Abi Bakr. Al-Taj fi Zawa id al-Rawdat ala l-Minhaj. oleh al-Hafiz ibn Hajar al.Ilm Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Adab al-Mufti wa l-Mustafti karya Ibn al-Salah. al-Syaikh Nasir al-Din Muhammad b. . Ahmad b. oleh Muhammad b.Asqalani (w. Tashih al-Rawdat. 7. Abdullah b. 3. Ia turut menghuraikan tanggungjawab dan tuntutan untuk menyampaikan nasihat dan menegakkan keadilan hukum dan syariat.Kitab fatwa 1. Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin fi al-Fiqh Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Sharh al-Kabir (Fath al. Azhar al-Fiddat (Hawasyi). 876 H). Abdullah al-Ghazzi (w. Fatawa al-Imam al-Nawawi al-Musamma bi al-Masa il al-Manthurat ( Uyun al-Masa il al-Muhimmat) Kitab ini mengemukakan fatwa dan hukum yang diputuskan oleh Imam al-Nawawi dan disusun oleh muridnya. Ia mengetengahkan adab dalam mengemukakan fatwa dan membahaskan tatacara dan keteraturan hukum dalam institusi qadi dan mufti.Alim wa l-Muta allim wa l-Mufti wa l-Mustafti wa Fadl Talib al. 6. oleh Najm al-Din Muhammad b. 852 H). 2. 837 H). 819 H). ibn al-Muqri al-Yamani (w. Umdat al-Mufid wa Tadhkirat al-Mustafid (ikhtisar). 984 H). Fath al-Mughlaq lima fi al-Rawdat min al-Khilaf al-Mutlaq. oleh Imam al-Suyuti (w. Al. Muhammad al-Rafi i (557-623 H).Attar (654-724 H).

Minhaj al-Talibin Kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi i.Adhra i (w. oleh Ahmad b. 8. 11. al-Kafi alSubki (w. Antara kitab syarah kepada Minhaj al-Talibin termasuklah: 1. al-Wahid al. Ali al-Isnawi (w. Nihayat al-Muhtaj sharh al-Minhaj. Abd. guru-guru dan para mufti . oleh Jamal al-Din Abd. Al-Tawassut wa al-Fath bayna al-Rawdat wa l-Sharh. Ahmad b. Arram alAswani al-Iskandari (w.Abbas Ahmad b. Muhammad b. Al-Siraj al-Wahhaj sharh ala Matn al-Minhaj. 10. 2. oleh Al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad b. oleh Badr al-Zarkashi Abi Abdillah Muhammad b. 3. 794 H). 6. 10. Abu al. Al-Dibaj fi Sharh al-Minhaj dan Al-Mu tabar fi Takhrij Ahadith al-Minhaj oleh Muhammad b. Imam al-Nawawi telah selesai menyusunnya pada 19 Ramadan 669 Hijrah. Ali b. Al-Wahhaj fi Ikhtisar al-Minhaj oleh Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad b. Imam al-Suyuti menyatakan: Dan ia kini adalah rujukan para penuntut. 772 H). Abd Allah Badr al-Din al-Zarkashi (w. Qut al-Muhtaj. Hamdan al-Azra i (w. 745 H). 756 H). oleh Jamal al-Din Abd al-Rahim b. Hasan b. oleh Shams al-Din Muhammad b. Abi Bakr b.8. 7. Abd. 5. Al-Siraj al-Wahhaj fi Idah al-Minhaj. 4. 9. Ali ibn al-Mulaqqan (w. Tuhfat al-Muhtaj bi sharh al-Minhaj. 783 H). oleh Siraj al-Din Umar b. . al-Rahim b.Abbas al-Sa di al-Ansari al-Makki al-Shaf i (909-974 H/1504-1567 M). 808 H/ 1344-1405 M). 720 H). 772 H). 804 H). Al-Najm al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. dan Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj oleh Taqi al-Din Ali b. Ali al-Isnawi (w. oleh Shaykh Kamal al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn Musa ibn Isa al-Damiri (w. dan Ghunyat al-Muhtaj. Al-Muhimmat wa al-Tanqih fima yaridu ala al-Tashih. 9. 794 H). oleh Baha Abu al. al-Bahadir (w. Yusuf al-Andalusi (w. oleh Shihab al-Din Ahmad b. Al-Furuq. Umdat al-Muhtaj. 783 H). oleh Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. Hassan b. Al-Idah sharh al-Minhaj. Hamzah al-Ramli (w. Khadim al-Sharh al-Kabir wa l-Rawdat. 1004 H). Hamdan b. Hajar al-Haitami. 2.

Al-Musyri al-Rawi fi sharh Minhaj al-Nawawi. Umar al-Nasibayni (w. Wijhat al-Muhtaj wa Nuzhat al-Minhaj oleh Nasir al-Din Muhammad b. 18. Ahmad b.12. oleh Muhammad b. 23. Yusuf alManzili al-ma ruf bi Ibn Suwaydan (w. 871 H). dan al-Qasd al-Wahhaj fi Hawasyi al-Minhaj. Abi Bakr alMaraghi al-Madani (w. Abi Syaibah al-Asadi (w. Jama ah (w. 819 H).Ajjaj fi sharh al-Minhaj. 1341 H). Bahr al. Ahmad al-Mahalli (w. oleh Jalal al-Din Muhammad b. 819 H). 25. Abi Bakr b. 13. oleh Ahmad b. 26. 977 H). al-Khadr al-Zubaydi al. Al-Ibtihaj dan Durr al-Taj fi I rab al-Minhaj oleh Jalal al-Din al-Suyuti (w. Ahmad b. Abd al-Bari al-Ahdal (w. 1390 H). 20. Mughni al-Raghibin fi sharh Minhaj al-Talibin. 864 H). 27. Ahmad al-Khatib al-Sharbini (w. 911 H). 24. Al-Ibtihaj fi Bayan Istilah al-Minhaj. Sullam al-Muta allim al-Muhtaj ila Ma rifat Rumuz al-Minhaj. I anah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 808 H). 28. oleh Izz al-Din Muhammad b. oleh Jalal al-Din Muhammad b. dan al-Tahrir. Abi Bakr b. Kanz al-Raghibin sharh Minhaj al-Talibin. 852 H). Uthman b. Ali b. Imad al-Aqfahsi (w. Fakhr al-Din al-Abbar al-Maridani (w. Kanz al-Muhtaj ila Idah al-Minhaj. oleh Abu al-Fath Muhammad b. 21. Al-Nahj al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. 17. 876 H). Samit (w. oleh Shams al-Din Muhammad b. Al-Bahr al-Mawwaj. Tashih al-Minhaj oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. oleh Ahmad al-Mayqiri Shumaylah al-Ahdal (w. oleh Ahmad b. 14. 1298 H). Jama ah (w. Muhammad b. oleh Badr al-Sari al-Akmal al-Sayyid Muhammad b. dan Kifayat al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj oleh Al-Badr Abu al-Fadl Muhammad b. Wasa il al-Ibtihaj fi Sharh Fara id al-Minhaj. oleh Izz al-Din Muhammad b. Abdullah b. 808 H). Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj. Mughni al-Muhtaj ila Ma rifat Ma ani Alfaz al-Minhaj. 16. 15. Al-Siraj al-Wahhaj fi Hal al-Minhaj dan Silah al-Ihtiyaj fi alDhab an al-Minhaj oleh Shams al-Din Muhammad b. Abi Bakr b.Azizi (w. Bidayat al-Muhtaj fi sharh al-Minhaj. Abu Bakr b. 921). 859 H). Muhammad b. 19. oleh Abu al-Fadl Muhammad b. 874 H). 22. 805 H). Raslan al-Bulqini (w. Qadi Ajlun (w. .

Al-Nukat oleh Shihab al-Din ibn al-Naqib. 5. tentang (hukum) haji hamba abdi dan kanak-kanak dan sebagainya. 7. Al-Ijaz fi al-Manasik 6. 30. Allan al-Siddiqi al-Makki (w. Hajar al-Haytami al-Sa di al-Ansari (w.Umdah fi Tashih al-Tanbih (Mulahazat Ra aha fi al-Tanbih li Shaykh Abi Ishaq al-Shirazi) Kitab ini mengupas dan menghuraikan kefahaman fiqh yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih oleh Shaykh al-Imam Abi Ishaq al-Shirazi. Ia menghuraikan lafaz dan hukum yang diputuskan di dalam kitab al-Tanbih dan mentarjih pandangan dan hujah mazhab yang rajih dan muktamad. oleh Imam Muhammad b.29. Antara perkara yang dibahaskan dalam kitab al-Idah ialah tentang hukum dan adab bermusafir. Al-Ifsah an Ma ani al-Idah. Al-Idah fi Manasik al-Haj wa l. Antara kitab syarah kepada al-Idah ialah: 1. rukun dan adab semasa mengerjakan haji. tawaf al-wida dan ziarah ke Masjid Rasulullah (saw). Al. sunat-sunat ihram. Ali b. 973 H). Makkah dan Ka bah. Ia memuatkan pandangan dan nas al-Qur an yang menyebut: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman [Al-Hijr: 88] Imam al-Nawawi menyatakan: . 4. 804 H). 3. Ali b. Abdullah al-Samhudi (w. Al-Tarkhis bi l-Qiyam li Dhawi al-Fadl wa l-Maziyyah min Ahl al-Islam Kitab ini membahaskan dalil dan hujah yang membenarkan seseorang berdiri menghormati orang-orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan dalam Islam. Ujalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj. Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj. oleh Shaykh Abd al-Fattah Ruwah. Sharh al-Idah. Ahmad al-ma ruf bi ibn al-Nahwi ibn al-Mulaqqan (w.Allamah Ahmad b. fadilat Madinah. Hashiyah ala al-Idah oleh al. 4. Fath al-Fattah bi Sharh al-Idah. perkara wajib dan sunat sekitarnya. Ia selesai ditulis oleh Imam al-Nawawi pada 10 Rajab 667 Hijrah. dan Al-Isharat ila ma waqa a fi al-Minhaj min al-Asma wa al-Ma ani wa al-Lughat oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. oleh Shaykh Nur al-Din Ali b. tentang umrah. adab melangkah ke Mekah. Muhammad b. 911 H).Umrah Kitab ini merupakan syarahan kepada kitab Silah al-Nasik fi Adab al-Manasik karya Al-Hafiz Abu Amru ibn al-Salah. 1057 H). 2.

Manakala karya-karya yang tidak sempat dijayakannya ialah: Karya dalam Ulum al-Qur an 1. 8. kaum salihin. fiqh. dan orang-orang yang terpilih (al-akhyar). lughah. ibu bapa. Ru us al-Masa il fi al-Fada il 11. 12. Masa il Takhmis al-Ghana im Kitab ini menghuraikan nas tentang kewajipan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang untuk Baitul Mal dan habuan selebihnya diagihkan secara adil antara pejuang dan orang-orang tertentu yang diperuntukkan haknya dalam Islam. Ulama yang salih. dan lafaz yang digarap dari kitab AlMajmu Sharh al-Muhadhdhab.Diharuskan berdiri untuk menghormati ahli kebaikan yang mempunyai kelebihan di kalangan ahli ilmu. 2. penuntutnya. hadith. Mukhtasar al-Tadhnib al-Muntakhab li l-Imam al-Rafi i Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Tadhnib karya Imam al-Rafi i dalam ilmu fiqh. dan telah zahir khabar (yang sahih) tentangnya dari amalan para salaf yang mulia. 13. Ghayth al-Naf i fi al-Qira at al-Sab i Kitab ini menjelaskan tentang kaedah bacaan al-Qur an dalam tujuh huruf sebagaimana diriwayatkan oleh Ulama tafsir dan Qira at. Manar al-Huda fi al-Waqaf wa l-Ibtida . 9. Mas alat Niyyat al-Ightiraf 10. Tuhfat Tullab al-Fada il Kitab ini menghuraikan kefahaman tafsir. Mukhtasar Adab al-Istisqa Kitab ini menjelaskan tentang kaifiyat mengerjakan solat al-istisqa dan adab-adab berdoa memohon hujan. ahli-ahli wara dan zuhud.

7. 449 H) dalam Sharh Sahih al-Bukhari dan Muhammad b. 256 H/869 M) dalam merangka dan menyusun bab. Tahdhib al-Asma wa l-Lughat . 2. 386 H) dalam I lam al-Sunan. Al-Imla ala al-Hadith al-A mal bi al-Niyyat Kitab ini mengemukakan rangkaian isnad hadith (Innama al-A mal bi al-Niyyat) 4. Sa id b. 3. Beliau merujuk pada kupasan Imam al-Khattabi (w. mahakarya yang dihasilkan pada abad kelapan. Mukhtasar al-Tirmidhi Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Al-Jami al-Sahih susunan Imam al-Tirmidhi. Yahya al-Dubaysi al-Wasiti (w. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Al-Hafiz Ibn Hajar al. 8. Sharh Sunan Abi Dawud (Al-Ijaz) Imam al-Nawawi cuma sempat menghuraikan kitab ini hingga ke pertengahan bab al-wudu . Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Shamah fi al-Basmalah Al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyah Kitab Nahu 1.Karya dalam ilmu Hadith 1. 672 H) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab Al-Jami al-Sahih. Ibn alBattal (w. Sharh Sahih al-Bukhari (Al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarahan terbaik terhadap Sahih al-Bukhari yang mengemukakan pandangan dan penelitian tuntas terhadap nas al-hadith.Asqalani turut merujuk dan menukil hujah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya. Beliau turut memperhalusi manhaj Imam al-Bukhari (w. 5. 6. 9. Imam al-Nawawi telah mengemukakan hujah yang kukuh dan persuasif dalam merumus dan merungkai nas hadith. Ia hanya sempat disempurnakan oleh Imam al-Nawawi hingga bab (Qawl al-Nabi (saw): Al-Din al-Nasihah).

Tabaqat al-Kabir dan al-Saghir oleh Muhammad b. 742 H). Kitab Al-Tarikh al-Kabir oleh Imam Abu Abdullah Muhammad b. Tarikh Hamdan dan Tarikh Dimashq oleh Al-Hafiz Abi al-Qasim b. 2. 5.Kitab ini menggarap kefahaman nama dan bahasa yang dirangkul dari kitab Mukhtasar Abi Ibrahim alMuzni. Isma il al-Bukhari (810-870 M). Sirah al-Nabawiyah (saw) . baik atau jahat dengan pengolahan dan kupasan yang substantif pada setiap nama yang dinyatakan. Hibban. Al-Wasit dan Al-Wajiz oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Rawdat oleh Imam Abu Zakariya al-Nawawi. Ali b. 3. 2. Al-Mubham min Huruf al-Mu jam Kitab sejarah dan tabaqat 1. Idris al-Shafi i (rad) (150-204 H/767-820 M) dan seterusnya mengikut tertib nama dalam urutan huruf mu jam. jin dan beberapa nama lain yang tidak dimuatkan dalam kitab-kitab tersebut sama ada muslim atau kafir. 7. Tarikh Baghdad oleh Khatib al-Baghdadi. Ia mengungkapkan kefahaman sirah yang mendalam dan mengemukakan nama Muhammad di permulaan kitab bagi meraih keberkatan nama Rasulullah (saw) diikuti dengan Muhammad b. Kitab ini melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbahasan lafaz yang dirangka mengikut aturan huruf mu jam. Yusuf al-Shirazi. Imam alNawawi hanya sempat mengemukakan tarjamah ringkas dalam menghuraikan manaqib al-rijal. Al-Jarh wa l-Ta dil oleh Ibn Abi Hatim. Sa ad. 4. Mukhtasar Tabaqat al-Fuqaha Kitab ini adalah ringkasan kepada Kitab Tabaqat al-Fuqaha al-Shafi iyah karya Ibn al-Salah. Asakir dan lain-lain lagi. Antara karya-karya yang dirujuk dalam penulisan kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat ini termasuklah: 1. 2. 6. Tulisannya telah disempurnakan oleh Al-Hafiz Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman al-Mizzi (w. Ia menghuraikan nama-nama lelaki dan wanita. Tarikh Nisabur oleh Al-Hakim Abi Abdillah. Al-Thiqat oleh Abu Hatim b. Al-Muhadhdhab dan Al-Tanbih oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim b. malaikat.

Ia menzahirkan ketinggian tamadun dan warisan dan pengaruhnya dalam mengangkat tradisi dan peradaban Islam. Ia turut membandingkan pandangan fuqaha mazhab seperti Imam al-Shafi i. dan ikhtilaf antara usul dan zahir. Imam alNawawi (rah) hanya sempat menghurainya hingga bab shurut al-salah. Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab Kitab ini merupakan sebuah ensaiklopedia fiqh dan syarahan mazhab yang terbesar. pembahagian rukhsah. sebab-sebab yang menfasakhkan aqad. Ia dianggap antara syarahan terbaik yang menggarap dan mengemukakan perbahasan substantif terhadap pelbagai aspek dan dimensi fiqh. Ia menghuraikan kitab Al-Muhadhdhab karya Imam Abu Ishaq al-Shirazi. Kehandalan Imam alNawawi dalam mengupas kitab al-Wasit dizahirkan dalam kenyataannya: Mereka menduga hafalanku dari kitab al-Wasit. Sharh al-Wasit (Al-Tanqih) Kitab ini adalah huraian kepada kitab al-Wasit. Al-Usul wa l-Dawabit Kitab ini mengupas 9 masalah furu dan usul. alMuzni. 1406) yang melengkapkan perbahasan meliputi 8 jilid terakhir. . al-Ghazali. Mir at al-Zaman fi Tarikh al-A yan Kitab tarikh yang komprehensif menyorot perkembangan sejarah sejak dunia diciptakan. al-Juwayni dan al-Rafi i dalam menghuraikan pandangan fiqh dan usul. Huraiannya telah disempurnakan oleh Imam Taj al-Subki (683-756 H) hingga ke bab al-Taflis dalam 3 jilid dan Shaykh Najib al-Muti i (w. Kitab Qawa id al-Fiqhiyah 1. 2.Ibadat dan hanya sempat menyelesaikan seperempat huraian kitab al-Buyu hingga ke bab al-Riba.Kitab ini membentangkan perbahasan dan perbincangan ringkas berkait dengan sirah Rasulullah (saw) yang dirumuskan dari kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat. Karya Fiqh 1. yang menyentuh soal keimanan pada qadar. hukum memberikan jaminan (al-daman) dalam aqad yang fasid dan sahih. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan syarahan penuh kitab al. sebuah karya fiqh Imam al-Ghazali (rah). 3. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kali . Ia membahaskan kefahaman hukum yang dirangkul dari pandangan dan ijtihad fuqaha mazhab.

Ia turut menghuraikan hukum yang dibincangkan dalam karya-karya fiqh dan mazhab.Rawdat. Mukhtasar alBuwayti. Tuhfat al-Talib al-Nabih fi Sharh al-Tanbih . 3.Uthaymin. 2. Kitab ini menyingkap makna dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al. 4. dan kitab al-Majmu . Al-Lu lu al-Masnu fi al-Ahadith wa al-Athar allati Hakama alayha al-Imam al-Nawawi fi alMajmu . Salih al. Mukhtasar al-Muzni. Sharh Muqaddimat al-Majmu li al-Imam Abi Zakariya Yahya b. Daqa iq al-Minhaj Kitab ini menghuraikan perbezaan lafaz dan istilah yang digunakan dalam kitab Minhaj al-Talibin dan AlMuharrar. Sharaf al-Nawawi. Mukhtasar al-Rabi . Daqa iq al-Rawdat (Al-Isharat ila ma Waqa a fi al-Rawdat min al-Asma wa al-Ma ani wa l-Lughat). kitab al-Rawdat. 4. 5. 3. syarah hadith. 5. 7. Al-Tahqiq fi al-Fiqh (Ru us al-Masa il fi al-Fiqh) Kitab ini menghimpunkan fatwa dan hukum yang dibincangkan dalam kitab al-Umm. kitab-kitab usul. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab Salat al-Musafir. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab al-Taharah. oleh Shaykh Muhammad b.Antara syarahan kepada kitab Al-Majmu termasuklah: 1.Ulama . kitab rijal al-hadith dan tabaqat al. Sharh al-Wajiz. Mukhtasar al-Majmu oleh Salim Abd al-Ghani al-Rafi i. Al-Nubugh fi Takmilat al-Majmu oleh Siraj al-Din al-Bulqini. Muhimmat al-Ahkam Kitab ini menghuraikan pandangan hukum dan mazhab dan merungkai ikhtilaf dan permasalahan fiqh yang kompleks dan rumit. 6. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Shuman ibn Ahmad al-Ramli. Sharh al-Majmu oleh al-Shaykh Shihab al-Din al-Sharimsahi.

tauhid dan fekah. Ia menghuraikan pemikiran tasawwuf dan gagasan fiqh al-ladunni yang dilontarkan oleh Ulama Rabbani. Beliau hanya sempat membahasnya hingga ke pertengahan bab al-Hayd. Tuhfat al-Walid wa Raghbat al-Ra id 9. Ia turut menukil hujah dan pandangan kaum sufi dalam membahaskan kefahaman ihsan dan hikmah Ilahiyyah yang dizahirkan dalam kehidupan para Abid dan Salihin. Ia menjelaskan kerangka pemikiran tasawwuf yang ideal dan menghuraikan latar dan asas kesufian Islam yang sebenar. akhlaq.Arifin Kitab ini membahaskan sirah kehidupan para wali yang dirangkum dari catatan Ulama besar sejak awal abad kedua Hijrah. Bustan al. Ia mengemukakan penelitian yang tuntas dalam perbahasan aqidah. Karya dalam ilmu tauhid 1. Al-Maqasid: Ma yajibu Ma rifatuhu min al-Din Kitab ini membincangkan kefahaman fiqh dan syariat secara ringkas. Ia merungkai kefahaman hukum dan fiqh almatn dan memperhalusi hujah dan dalil yang dihuraikan oleh Ulama dan fuqaha yang muktabar dalam . Mukhtasar Kitab al-Salihin Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Riyad al-Salihin wa Nuzhat al-Talibin karya Imam al-Nawawi. 8.Kitab ini merupakan antara karya terawal yang ditulis oleh Imam al-Nawawi sewaktu di Damsyik. Kitab ini turut menggarap pandangan tokoh-tokoh mazhab dan ahli al-athar dalam menggariskan dasar dan kerangka fiqh yang tuntas dan berkesan. Ia menghuraikan nas fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Ia mengupas kefahaman fiqh dan hadith yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih karya Imam al-Shirazi. Kitab Tasawwuf 1. 2. Ia turut mengupas sirah kehidupan dan perjuangan para Arifin dan Salikin yang berpengaruh. Nukat ala al-Tanbih (al-Ta liqah) Kitab ini merupakan antara karya terawal Imam al-Nawawi dalam bidang fiqh. Ia mengupas hujah dan ijtihad Ulama dalam menghuraikan kefahaman dan kekuatan maqasid Islam dan keberkesanan hukum dan hujah syarak.

al-Solat. Kitab syarah hadith oleh ImÉm al-NawawÊ ini merupakan antara kupasan terbaik terhadap ØaÍÊÍ Muslim. Beliau turut menjelaskan kedudukan perawi dan menilai jalur periwayatan yang dikemukakan. menilai periwayat dan memperhalusi isnad di samping meninjau aspek sirah dan latar belakang penyampaian hadith. Ia mengamati kaedah khusus yang diperkenalkan oleh Imam Muslim dalam mentajrih dan menta dil rawi. Ia mengemukakan tujuh mawdu perbincangan. al-Taharah. Beliau meneliti usaha pembukuan hadith dari peringkat awal. Huraian yang dibentangkan diperkukuh dengan nas dan dalil yang tuntas. Ia menggarap hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman yang mantap dalam perbahasan hukum dan penelitian nas. Bidang dan Ruang Lingkup Kajian . Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim yang dihasilkan oleh ImÉm al-NawawÊ ini melakarkan manhaj yang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Hujahnya diperkuat dengan keterangan dan tafsiran Ulama yang muktabar. kekuatan istinbat dan kecanggihan hujah dalam mengupas dan mentafsir nas. Ia membahaskan manhaj yang dikemukakan dalam menghasilkan kitab syarah dan menghuraikan corak perbincangan dan uslub yang diketengahkan dalam penulisan.Umrah. Ia meneliti kaedah yang digariskan dalam menghurai dan mengupas hadith dan nas. dan al-Tasawwuf. alZakat. Usul al-Din. Ia menetapkan pandangan yang tuntas dalam mengangkat dan mengiktiraf riwayat yang disandarkan dalam kitab ØaÍÊÍ. menghuraikan kriteria yang ditentukan oleh Ulama untuk menilai kejituan dan keabsahan nas. Syarahannya menggarap kefahaman hadith dan fiqh dengan pendekatan terbaik yang merangkul kefahaman hukum. Ia membentangkan kefahaman hadith dan menarik faedah fiqh yang dibahaskan. Syarahannya menzahirkan kefahaman dan pemikiran terbaik dalam ilmu hadith yang merangkul kefahaman isnad dan matan. Ia diakui sebagai karya terbaik yang menghadapkan perbincangan substantif terhadap hadith. BAB 1: PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Kajian ini membincangkan metode penulisan Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj oleh ImÉm al-NawawÊ.perbincangan nas. Ia menzahirkan kupasan terperinci terhadap manhaj penulisan dan kaedah riwayat yang dilakarkan oleh Imam Muslim. al-Siyam. al-Haj wa l.

Syarahannya menzahirkan pandangan dan hujah yang tuntas dalam perbahasan hadith yang diperkuat dengan dalil yang kukuh dan meyakinkan. 3. Mengemukakan kaedah syarah yang terbaik yang digarap dari perbincangan kitab Sharh Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. Ia membahaskan pandangan jumhur dalam perbincangan fiqh dan melakarkan hujah yang berkesan dalam penelitian nas. Fokus perbahasan tertumpu pada perbincangan yang dikemukakan dalam KitÉb Al-BuyË . . 2. penelitian hukum.Bidang kajian ini adalah dalam ruang perbahasan metodologi Muhaddithin yang membincangkan metode syarah hadith yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam huraiannya terhadap KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. perbahasan dalil dan pentarjihan nas. Kepentingan Kajian Antara faedah yang terpenting dan signifikan yang dirangkul dari kajian ini termasuklah: 1. Ia meneliti pendapat yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mentarjih dan merumus pandangan hukum dan menghuraikan faedah fiqh dan kaedah istinbat. Ia mengupas pandangan Ulama dalam membincangkan isnad dan membahaskan riwayat. Menyumbang kepada kefahaman fiqh dan syarah hadith yang komprehensif. Sebagai asas dan landasan bagi melanjutkan penerokaan kepada hadith-hadith sahih. Ia mengkaji pendekatan Imam dalam membahas dan menghuraikan kefahaman nas. Ia menghuraikan manhaj yang dikemukakan dalam perbincangan hadith. Ia meninjau metode yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan mentafsir nas.

Tujuan Kajian Kajian ini diusahakan bagi mencapai matlamat dan objektif-objektif berikut: 1. Memperluas kajian dan penerokaan dalam bidang syarah dan Manhaj al-Muhaddithin. Masalah Kajian Kajian ini membahaskan kaedah syarah ØaÍÊÍ Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. Meneroka pandangan dan pendirian Ulama Islam berhubung amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana dibincangkan dalam KitÉb al-BuyË . Mengemukakan pendekatan terbaik dalam menghuraikan teks hadith. Membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dan pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Apakah pendekatan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim? Apakah asas yang diambil bagi mengistinbat dan mengeluarkan hukum? Bagaimana ImÉm al-NawawÊ menilai periwayat dan rijal Imam Muslim? . Meningkatkan kefahaman terhadap ilmu syarah dan mustalah al-hadith. 6. Menjelaskan hukum yang berkait dengan amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana diterapkan di zaman Nabi (saw). Meneliti kaedah yang digunakan dalam membincangkan hukum. menghurai hukum. 2. Mengenalpasti kaedah syarah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghurai dan mengupas nas-nas hadith yang terdapat dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. 7. 3. mensyarah nas dan mengeluarkan fatwa berdasarkan kefahaman hadith dan nas. 4. 3. mentarjih pandangan dan mengupas amalan dan syari at Islam. 5.4. mentafsir nas. 2. 7. 6. 5. Membincangkan pandangan dan pemikiran ImÉm al-Nawawi dalam ilmu hadith dan meneliti fatwa dan ijtihadnya dalam perbincangan usul dan mazhab. Permasalahan utama yang dibincangkan dalam tesis ini meliputi persoalan: 1. Membandingkan manhaj yang dikemukakan dalam kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. Ia meneliti pendekatan beliau dalam menyampaikan hadith. menjelaskan matan. Membincangkan hadith-hadith yang dimuatkan dalam KitÉb al-BuyË dan meneliti hubungannya dengan kefahaman fiqh al-mu amalah dan maqasid shari ah.

Bagaimana pendirian beliau tentang manhaj Imam Muslim dalam menyusun dan mengelaskan hadith dalam Kitab ØaÍÊÍ? 6. Projek penterjemahan karya-karya ImÉm alNawawÊ turut diusahakan oleh ramai pemikir agung dari dunia Timur dan Barat. Kajian yang dihasilkan banyak tertumpu pada biografi ImÉm al-NawawÊ. Buku Sharh ØaÍÊÍ Muslim li al-ImÉm al-NawawÊ. Bagaimana beliau mentarjih dan menyelaras nas-nas hadith yang musykil dan mukhtalaf? 7. Apakah perbezaan dalam manhaj yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama-Ulama lain dalam mengulas dan mengupas Kitab ØaÍÊÍ? Tinjauan Literatur Merujuk pada kajian perpustakaan dan penelitian semula hasil-hasil penulisan yang berkait dengan perbahasan yang dikemukakan dalam disertasi ini. dan huraian tentang sumbangan serta pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. cuma terdapat beberapa kajian ringkas yang menyentuh secara am tentang kupasan dan syarahan beliau terhadap kitab ØaÍÊÍ. Apakah kaedah dalam menentukan tahap kekuatan sesuatu riwayat yang disampaikan? 5. beliau telah berhasil memperbaiki dan memperbaharui tatacara penyusunan kitab Sharh berdasarkan naskhah yang disunting sebelumnya oleh Shaikh MuÍammad Fu Éd Abdul alBÉqÊ. belum terdapat kajian yang membuat penerokaan menyeluruh tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm alNawawÊ dalam ØaÍÊÍ Muslim. Beliau turut menyelitkan beberapa ulasan dan keterangan . Kajian ini secara khusus akan menyumbang dalam memberikan huraian dan kupasan terperinci terhadap kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Penulisan-penulisan ini amat penting bagi membantu penyelidik merungkai dan menggalur semula idea-idea yang terhasil dan merumuskan penemuan dan fakta baru yang diperoleh tentang ImÉm al-NawawÊ. Syaikh KhalÊl al-Maiys telah mengemukakan perbahasan yang mantap dalam menghuraikan metode penulisan hadith oleh ImÉm al-NawawÊ. Kajian-kajian lain tertumpu pada perbincangan fatwa dan pemikiran beliau dalam ilmu usul yang banyak dihasilkan di Eropah. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini adalah bahasan penuh kajian ini. Melalui sentuhan komentarnya oleh Shaikh KhalÊl al-Maiys. Berikut adalah beberapa kajian yang membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ terhadap ilmu syarah dan pemikiran yang dikemukakannya dalam usul alhadith secara am: 1.4. sepanjang pengetahuan penyelidik. Ditahqiq oleh al-Fadil Shaikh KhalÊl al-Maiys.

ImÉm al-NawawÊ telah menyumbang dalam meneliti dan menyingkap semula lembaran teks-teks klasik yang ternyata merupakan landasan dan kerangka besar dalam tradisi Islam. Imam al-DÉr alQutni dan Ibn al-ØalÉh. Kuala Lumpur. Tulisan Dr. Abdul KarÊm MastËr al-QarnÊ. tafsir. mentakwil dan mengistinbat dalil. 2. Ia memuatkan kajian ringkas sekitar riwayat hidup dan kesan pemikiran Imam serta penulisan yang dihasilkannya dalam bidang hadith. Koleksi kertas kerja ini menghimpunkan pandangan para ilmuwan tentang keunggulan dan kewibawaan ImÉm al-NawawÊ sebagai pemikir Islam yang agung. Penyelidik turut terkesan dengan usul yang diputuskan yang menyeru supaya ditingkatkan kajian tentang sumbangan dan peranan Ulama Islam dalam pelbagai bidang pemikiran. Kajian ini sangat baik untuk dilanjut dan diperluaskan skop bahasannya. Kertas ini mengemukakan perbincangan ringkas tentang uslub syarah yang diketengahkan oleh ImÉm al-NawawÊ dan memberikan gambaran ringkas tentang . Ia turut meneliti prinsip dan kaedah yang diambil dalam mentakwil dan menghuraikan hadith-hadith musykil dalam Kitab ØaÍÊÍ. al-Hafiz Ibn ×ajar. mentafsir nas al-Qur an. merungkai percanggahan hadith. anjuran Pusat Islam Malaysia. Beliau turut mengemukakan pandangan beberapa Ulama terkenal yang turut mengupas dan menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. 3. Melalui wadah inilah. seperti ImÉm al-SuyËÏÊ. terbina pemahaman tulen tentang khittah dan kerangka ilmu hadith yang dirangkul dari perbahasan dan kupasan kitab al-ØaÍÊÍ. Ia meneliti manhaj yang digunakan dalam mengumpul nas. Seminar seumpama ini amat berfaedah bagi penyelidik yang mengusahakan kajian tentang ImÉm al-NawawÊ untuk memanfaatkan pandangan dan penemuan yang dihasilkan. Melalui kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. fiqh. merumus pandangan fiqh. Kertas yang dibentangkan ini membincangkan secara ringkas metode syarah hadith yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. tarbiyah dan perundangan Islam. Beliau telah memberikan penjelasan dengan kupasan dan tafsiran menyeluruh terhadap kitab Sahih. menukil hujah mazhab. membentangkan kefahaman hukum. Sebuah tajuk khusus yang dibentangkan oleh Prof. Ia banyak membantu penyelidik dalam memahami kaedah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghasilkan kitab Sharh dan memperhalusi corak perbahasan yang dikemukakan. Abdul Hayei Bin Abdul Shakur bertajuk Metodologi al-ImÉm al-NawawÊ di dalam kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim turut memberikan asas yang melakar idea yang terpancar dalam tesis ini.tambahan yang menghuraikan pendekatan ImÉm dalam mengulas dan mentakwil nas dan mentarjih pendapat mazhab. Kertas ini turut membincangkan pengaruh dan sanjungan Ulama terhadap kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. menarik faedah hadith. Madya Dr. Kertas kerja berjudul LamÍÉt min Manhaj al-ImÉm al-NawawÊ fi Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Koleksi Kertas Kerja Seminar al-ImÉm al-NawawÊ.

hadith. Ia memberikan kefahaman yang tuntas tentang manhaj yang dilakarkan dan kekuatan dan keberkesanan hujah yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dalam perbahasan yang dizahirkan. 5. Ia turut menghuraikan kaedah Islam dalam menjampi dan merawat bersandarkan nas dan dalil-dalil syarak yang sahih. Muhiden Abd. Kertas-kertas kerja yang lain turut berperanan menghimbau ketokohan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan pengaruhnya dalam pemikiran dan tradisi Islam. Ia turut membincangkan sumbangannya dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah menerusi perbincangan terhadap karya-karya hadithnya seperti kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Penulis Mohd. ImÉm al-NawawÊ telah berhasil menyumbangkan karya dan penulisan dalam pelbagai bidang keilmuan seperti ilmu lughah. Ia membahaskan pandangan Islam tentang kebenaran penyakit terkena ayn (pandangan hasad). Al-MajmË sharh al-Muhadhdhab. usul dan aqidah Islam. 4. Latihan ilmiah berjudul Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmËÑ. Matn al-Arba Ên. Ia menguji minat dan kesungguhan penyelidik untuk meninjau dan merujuk semula karya dan kitab-kitab yang dikemukakan oleh para pembentang dalam setiap sesi perbincangan. Rahman. al-TaqrÊb. Disertasi Sarjana bertajuk Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. TahdhÊb alAsmÉ wa al-LughÉt dan lain-lainnya. iaitu syarahan kepada kitab-kitab hadith yang terawal. fiqh. Kajian ini secara khusus mengkaji sebuah bab dalam kitab al-SalÉm iaitu bab al-ÏÊb wa al-maraÌ wa alruqÉ. Penulis Ahmad Shahir Jiri. Ia meransang penyelidik untuk melakukan penelitian serius dan melanjutkan kajian tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm. Karya-karya yang dihasilkannya dalam ilmu hadith mencakup tiga bahasan penting. al-AdhkÉr. pengenalan kepada disiplin dan pengetahuan baru dalam ilmu hadith dan ringkasan pada karya-karya besar yang dihasilkan oleh Ulama terdahulu. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam mengangkat dan memperbaharui kefahaman dan memartabat tradisi ilmu dan pemikiran. tabaqat.latar perbahasan kitab Sharh. . Kajian ini membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ kepada ilmu hadith menerusi perbincangan terperinci terhadap kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Kajian ini amat bermakna kepada penyelidik bagi mendapatkan kefahaman tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. Koleksi ini merangkul perbahasan yang komprehensif tentang ImÉm al-NawawÊ yang memberikan ruang kepada penyelidik untuk menggarap sebaiknya idea dan hujah yang dikemukakan.

Ia turut menzahirkan pengaruh dan kekuatan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kesannya dalam mengangkat martabat dan harakat umat. Kajian ini dibentangkan secara ringkas dan tidak terlalu ghairah membicarakan keseluruhan persoalan sesuai dengan kenyataannya sebagai sebuah latihan ilmiah peringkat Mahasiswa. Penyelidik telah mendapat manfaat besar dari kajian ini hasil dari penerangan tentang metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dan penemuan beberapa manhaj utama dalam pendekatan dan kaedah tarjih yang masih kekal dan diraikan dalam perbahasan fiqh dan usul. Buku ini menggariskan kaedah tarjih yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ bagi memutuskan hukum iaitu dengan mengutamakan pendapat yang lebih kuat dan terkemudian ke atas pendapat yang terdahulu dan difikirkan lemah. Fatwa-fatwa yang dikemukakannya turut dimuatkan dalam Kitab Adab al-Fatwa wa l Mufti wa l Mustafti dan Kitab al-Masa il al-Manthurat susunan al-Syaikh Ala al-Din ibn al. Beliau membandingkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dan mengambil pandangan yang terbaik yang diangkat dan diiktiraf dalam mazhab. Ia turut mengemukakan sumber yang dirujuk oleh Imam dalam menghasilkan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan manhajnya dalam merangka dan mengemukakan tarjamah bab. 6. Beliau mengusulkan pandangan berdasarkan fatwa ImÉm al-SyÉfi Ê dan pandangan Ulama mazhab yang mempertahankan hukum mengikut keperluan maslahah dan uruf. Kepakaran beliau dalam mentarjih terbukti dengan keupayaannya menggarap dan merumuskan pendapat Ulama dan mengemukakan pandangan dan rincian tersendiri yang ternyata telah diterima pakai dan menjadi sandaran utama dalam mazhab. Kitab al-MajmË yang dikemukakan ini merupakan syarahan besarnya dalam ilmu fiqh yang memuatkan beberapa kritikan ke atas pendapat Ulama terdahulu serta penambahan dan analisis khusus yang membicarakan kelebihan dan kekuatan mazhab ImÉm al-SyÉfi Ê. Ia memperhalusi manhaj Imam dalam mentarjih dan mengeluarkan hadith-hadith terpilih dari kitabkitab hadith yang muktabar. Beliau membangunkan kaedah fiqh setelah menimbang dan memperhalusi pandangan dan pendapat Ulama-Ulama salaf. Disertasi berjudul Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ. hukum dan akhlak. Karangan Fahmi AlKautsar. Ia mengungkapkan fadilat hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan menghuraikan kefahaman dan faedah nas. . Ia turut menghuraikan maksud dan kefahaman hadith dari aspek aqidah.Kajian ini membahaskan metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ yang dibentangkan dalam KitÉb alMajmËÑ sharh al-Muhadhdhab. Kajian ini membahaskan kaedah penyusunan hadith dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia membentangkan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kekuatan hadith yang dikemukakan. Ia membincangkan kefahaman hukum yang digarap dari pendapat fiqh al-SyÉfi Ê dan kehandalan Imam dalam mentarjih dan merumuskan pendapat Ulama fiqh yang berlainan.Attar. Ia turut membincangkan kaedah pengelasan dan penyusunan bab berdasarkan maksud dan kandungan hadith yang dibicarakan.

Pengarang Kamarul Azmi Jasmi. Karya Shaikh AÍmad Abd al. Ia membahaskan sumbangan dan perjuangannya dalam ilmu hadith dan kecekalan dan iltizamnya berdakwah. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ wa-Atharuhu fi al-HadÊth wa. Buku ini adalah kajian ulung yang membincangkan kesan dan pengaruh pemikiran ImÉm al-NawawÊ kepada hadith dan ilmunya. 8.UlËmihi. Kajian ini menzahirkan kaedah dan pendekatan ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Kajian hadith dalam KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dikhususkan kepada hadith-hadith yang menyentuh tentang pembangunan insan dari sudut ketahanan dan keyakinan untuk mempertahan dan mengangkat kekuatan dan memberdaya akal budi. Ini penting dalam mengesan dan mendapatkan perkaitan antara setiap karya yang dihasilkan oleh Imam dan memahami kaedah perbahasan yang dikemukakan dan memberikan keyakinan dalam menghadapi teks-teks karangan ImÉm. Ia membahaskan pemikiran dan pandangan yang dikemukakan menerusi karya-karya dan penulisannya yang cukup hebat dan berpengaruh. Ia menghuraikan kefahaman hadith tentang nilai kemajuan dan ketrampilan insan dan membandingkan pandangan Islam dan Barat dalam menilai potensi insan dan mengukur keupayaannya untuk membangun dan berkembang. Ia merujuk pada tulisan ImÉm al-NawawÊ yang khusus membahaskan tentang nilai dan martabat insan dalam kitabnya. Ia turut menampilkan manhaj ImÉm dalam menyaring dan memperhalusi nas dan mengetengahkan kefahaman hadith yang segar dan mengilhamkan. 7.AzÊz QÉsim al-×addÉd. Ia menelusuri kehidupan Imam al-NawawÊ di NawÉ dan menyingkap aliran pemikiran dan politik yang berkembang di zamannya. Ia memuatkan hadith-hadith yang mengangkat maruah insan dari sudut maknawi yang merangkul kekuatan dan keupayaan akliah yang berpangkalkan aqidah dan tasawwur Islamiyah maknawiyah. Kajian ini mengemukakan kefahaman yang tuntas tentang kerangka dan asas pembangunan yang seimbang. Ia turut menghuraikan pengalamannya sewaktu menuntut di Damsyik dan . Ia menekankan hadith-hadith yang menyeru kepada peningkatan amal dan penjanaan akhlak dan pemupukan nilai kerohanian yang tinggi. Disertasi Ilmiah berjudul Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn.Kajian ini telah menjana manfaat besar yang membantu penyelidik memahami kaedah penyusunan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan meneliti hubungannya dengan manhaj yang dilakarkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim.

kekaguman Ulama terhadap ilmu dan kefahamannya. Kitab ini cukup bermanfaat kepada penyelidik bagi membandingkan uslub syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-QurÏubÊ dan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Tulisan ImÉm al-×ÉfiÐ AbË al. Ia menghuraikan secara terperinci kaedah penyusunan dan penulisan hadith dalam kitab ØaÍÊÍ dan melakarkan khittah dan manhaj penulisan yang tuntas dan meyakinkan. Buku Al-Manhal al. 9. Ia membandingkan pandangannya dalam mengupas kedudukan riwayat dan rijal al-hadith dengan hukum yang diputuskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al. Kajian ini banyak membantu penyelidik dalam merangka dan memperincikan idea dan menetapkan kerangka dan rencana penulisan. ImÉm al-QurÏubÊ telah memperkenal kaedah syarah yang berkesan dengan menggarap kefahaman hadith dan merangkul hujah yang dinukil dari ijtihad fuqaha dan Ulama salaf.Asqalani sebagaimana tercatat dalam kitab Khulasat al-Ahkam dan Tahdhib al-Tahdhib. Perbahasan tentang pendirian ImÉm dan pengecualiannya dari beberapa pendapat Ulama dalam pertikaian hukum turut dibahaskan dengan terperinci. Ia menghuraikan lafaz dan maksud hadith dan mempertahankan nas dan hujah mazhab yang diperkukuh dengan penjelasan dan kupasan hadith yang substantif.AbbÉs alQurÏubÊ. Melalui kitab ini.Adhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏb al-AuliyÉ al-NawawÊ oleh al-×ÉfiÐ Shams al-DÊn al-SakhÉwÊ. Kajian ini turut membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith al-riwayah dan aldirayah. Hujah yang dikemukakan diperkuat dengan dalil yang mantap dan kritis. Ia menjadi sandaran khusus ImÉm al-NawawÊ dalam menyedia kerangka besar kitab syarahnya. Melalui wadah inilah. Buku ini adalah kitab syarah kepada sebuah kitab terdahulu yang dikarang oleh ImÉm al-QurÏubÊ berupa ringkasan kepada ØaÍÊÍ Muslim. . Kitab ini mengemukakan penelitian baru terhadap ØaÍÊÍ Muslim dengan hujah dan pandangan yang tuntas yang digarap dari pandangan dan kupasan Ulama mazhab. Beliau menolak hujah dari sumber hadith yang lemah dan menyangkal pandangan yang jumud dan kaku serta pegangan ta sub pada mazhab. penyelidik memperoleh ruang untuk menyingkap semula lembaran teks-teks hadith yang besar yang terus diiktiraf dan diungkap semula secara tersusun. 10. Ia menzahirkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mengkaji dan meneliti kitab-kitab fiqh dan hadith dengan kepintaran luar biasa dan kekuatan akliah yang sempurna. Kajian ini penting dalam menzahirkan pendekatan Imam untuk merungkai percanggahan hukum dan mengemukakan pandangan dan ijtihad yang tuntas. Kitab al-Mufhim limÉ Ashkala min TalkhÊs KitÉb Muslim.

Ia menzahirkan pengaruh dan peranan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan kedudukannya sebagai mujtahid mazhab. 11. tafsir dan hadith. Buku ini turut menghuraikan kefahaman dan corak pemikiran yang digarap dari teks-teks hadith dan fiqh yang dihasilkan. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam ilmu tafsir. Karya Abdul GhanÊ Daqar. Sebahagian besar kitab-kitab agama yang dikarangnya telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa utama dunia dan terus menjadi bahan kajian para peneliti untuk mengungkap kembali idea dan pemikiran beliau yang cukup bermakna dan dikagumi.Buku ini merakamkan biografi dan sirah kehidupan ImÉm al-NawawÊ. Karya-karya yang terhasil ini telah menyumbang dalam menyegarkan tradisi akliah dan menyemarak serta meluaskan pengaruhnya yang berkesinambungan sepanjang abad. akhlak. Ia membolehkan penyelidik mengkaji pemikiran dan pandangan Imam tentang hadith dan meneliti fatwa dan pendapat yang diputuskan dalam hukum fiqh dan syariat. Ia membincangkan hasil pemikiran dan ijtihadnya dalam mazhab dan pembaharuan yang dikemukakan dalam aliran fiqh dan syariat. Buku ini sangat baik untuk diteliti sebagai rujukan terpenting tentang riwayat hidup Imam al-Nawawi. Kajian ini turut membongkar kebolehan dan keupayaan luar biasa yang dizahirkan sewaktu beliau masih menuntut di Damsyik. Sumbangan ilmu yang dicurahkan merupakan khazanah yang teragung dan rujukan terpenting dalam hukum yang terus terpahat dalam tradisi dan warisan akliah Islam. Beliau turut memimpin dan mengepalai pengajian hadith di Madrasah Ulum alSyarifah dan Jami al-Umawi di Damsyik. Beliau cukup gigih menghafal kitab-kitab fiqh yang besar dan tekun meneliti dan menelaah teks-teks hadith sepanjang hari. Buku ini membahaskan ketokohan ImÉm al-NawawÊ dan kejaguhannya dalam ilmu hadith dan fiqh. Buku ini turut membincangkan secara ringkas hasil karya dan penulisan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu taÎawwuf. Ia membincangkan sumbangan dan peranannya dalam memperjuangkan hadith dan iltizamnya untuk menegakkan amar ma ruf dan nahi munkar. . tarbiyah dan kesan pemikiran dan ijtihadnya dalam pengajian fiqh al-mu asir. Ia turut meneliti hasil penulisan dan karyanya yang amat berpengaruh dan berdampak jauh. kalam. da wah. Ia turut membincangkan kaedah pengajaran dan pendidikan yang dilaluinya di Madrasah al-Rawahiyah di Damsyik dan kesannya dalam melatih dan menyemarak ruh keilmuan dan perjuangan dalam dirinya. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ Shaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. Ia membincangkan latar belakang dan garis keturunan ImÉm dan mengamati suasana dan iklim budaya yang diharunginya di NawÉ. Ia menghuraikan kerangka pemikiran dan kaedah penulisan yang digariskan dan membincangkan pengaruh dan implikasi fatwanya dalam masyarakat. fiqh. Beliau turut menyanggah dan menyerang amalan bid ah dan kemungkaran yang berleluasa di Damsyik. Ia turut merakamkan perjuangan Imam dalam menghadapi pencerobohan tanah masyarakat miskin di Damsyik.

kitab-kitab hadith klasik. Metod Analisis Data Memandangkan kajian ini bersifat deskriptif. Penyelidikan diusahakan dari bahan terpenting kumpulan data primer dan sekunder berupa dokumen sejarah dan penerbitan ilmiah. monograf. Ia turut membantu penyelidik dalam memahami teks-teks hadith dan karya fiqhnya. kesimpulan dibuat dengan menilai pandangan dan pendapat yang diutarakan oleh ImÉm al-NawawÊ dan analisis ijtihad yang dikemukakannya. Melalui kaedah induktif. Metodologi Kajian Metod Dokumentasi Kajian ini dikendalikan berasaskan kaedah kepustakaan dengan merujuk kepada bahan-bahan perpustakaan yang menyediakan data dan sumber-sumber maklumat bercetak dan elektronik berupa koleksi tesis. kertas persidangan dan sumber sejarah yang signifikan yang berkait dengan tajuk kajian dan projek penyelidikan yang dijalankan. Rangka kajian dibangun mengikut kaedah saintifik yang bersifat integratif dan tematik dan fokus kajian tertumpu pada KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. kertas projek. makalah ilmiah. mikroform .Buku ini cukup berguna dalam membantu penyelidik untuk memahami kaedah penulisan dan corak perbincangan yang ditampilkan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan membahaskan hadith yang terkandung dalam kitab Sahih. Ia merupakan sebuah rujukan moden yang menyediakan maklumat terbaik tentang peribadi dan manaqib Imam. Kajian ini menggunakan kaedah induktif dan deduktif untuk memproses dan mengolah data. maka kaedah yang digunakan untuk mentafsir maklumat adalah melalui analisis kandungan. jurnal. Ia membuat pemerhatian rapi pada rangka teks dan dokumen yang dikaji. media elektronik termasuk internet dan salinan dokumentasi tidak bercetak yang lain yang mampu memenuhi keperluan penyelidikan dan menyediakan maklumat terperinci bagi tujuan dokumentasi dan pembukuan. Pendekatan deduktif pula diambil dengan .

Al-Buyu : perkataan Jama (banyak) yang diambil daripada perkataan al-bay bermaksud jual beli. Tulisan pengarangnya yang asli. Analisis: Pencerakinan. 2. penelitian. KitÉb: Buku yang mengandungi ajaran atau hukum. Al-NawawÊ (631 676H /1233-1277M): Beliau ialah MuÍy al-DÊn. Merupakan nama kepada sebuah bahagian dari kumpulan tajuk besar yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Kajian ini turut menggunakan kaedah komparatif dan kontrastif bagi meneliti persamaan dan membandingkan perbezaan dalam pendekatan yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghurai KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Bermaksud sistem atau aturan. . Iaitu pengkajian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau daripada pengumpulan teks. 6. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×auranÊ al-DimasyqÊ. Metode: Disebut juga dengan istilah metodologi atau metodik. Teks: Kandungan bahagian isi. penyiasatan. 4.meneliti teks dan fakta yang dikemuka dan membuat inferens berasaskan teknik taakulan dan pemerhatian dan interpretasi dari kenyataan dan pandangan yang disampaikan. Teks yang dikaji dalam penyelidikan ini ialah KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. penilaian. AbË ZakariyyÉ. Ini berguna bagi memahami cara penyampaian dan tafsiran hadith oleh ImÉm dan mengenalpasti serta mengesan pendekatan beliau dalam merumus dan mentakwil nas. pemeriksaan. penghuraian. Iaitu kaedah yang menjadi pertimbangan untuk dianalisa. ImÉm al-NawawÊ adalah tokoh yang dibahaskan dalam kajian ini. Pengertian Tajuk Berikut menghuraikan maksud dan pengertian tajuk disertasi: 1. 7. pengkajian. penyelidikan. 3. Sharh Muslim: Adalah kitab karangan ImÉm al-NawawÊ yang menghuraikan hadith-hadith dalam ØaÍÊÍ Muslim. Perkataan kitab yang dimaksudkan di sini ialah sebuah bahagian yang dipecahkan mengikut tajuk dalam perbincangan-perbincangan besar terhadap hadith-hadith yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. 5.

Ia turut membahaskan idea dan pemikiran ImÉm al-NawawÊ dan sumbangannya dalam ilmu hadith dan fiqh dan kekuatan serta pengaruh karya-karya yang dihasilkan. Al-maqasid Hlm. seperti kalangan yang tenggelam dalam makrifat (majdhub). Sebahagian lain berpendapat wajib dalam setiap majlis. Bahagian yang ketiga membincangkan manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam penulisan kitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. taqarrub kepada allah Hlm. Ia turut membincangkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dalam perbahasan isnad dan matan dan pentarjihan hukum dan nas. Fasal pertama menghuraikan sejarah kehidupan ImÉm alNawawÊ dan meneliti kegiatan ilmiah yang berkembang di Damsyik dan meninjau aliran politik dan budaya hidup masyarakat di abad ketujuh. kami biarkan urusan mereka sebagaimana adanya. sementara yang lain memandang sebaliknya. walaupun adalah wajib mencela setiap yang lahir dari mereka yang membelakangi perkara zahir dalam syariat. pendapat lain menyatakan wajib berselawat setiap kali nama nabi (saw) disebut. menyapu khuf hlm. Ia menzahirkan saranan dan cadangan yang terhasil dari perbahasan dan perbincangan yang dikemukakan. Ia menghuraikan teknik penyampaian dan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam perbincangan hadith dan nas. Bahagian kedua mengandungi dua fasal. Bahagian yang keempat menerangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-BuyË . dan menyerahkan pengetahuan sebenar tentang kedudukan mereka kepada allah (swt). manakala kaum yang terpisah dari pertimbangan akal. berdasarkan suruhan agama (untuk mencegah kemungkaran) .Rangka Jadual Kerja Kajian ini terbahagi ke dalam lima tema perbincangan yang utama. Ia membentangkan kaedah syarah yang komprehensif dan menjelaskan metode pentarjihan dan pentafsiran hukum dan uslub yang diketengahkan dalam syarahan dan kupasan nas. Ia membandingkan metode syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. Hlm. Bab kelima adalah kesimpulan dan analisis umum tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. adalah wajib ketika tashahhud akhir dalam solat. 6. Fasal kedua membincangkan kerangka KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. selawat ke atas nabi (saw). kaum salihin. yang meninggalkan kewajipan dan perintah syariat. Bahagian pertama mengemukakan rangka kerja penyelidikan dengan membahaskan metod kajian dan tujuan penyelidikan dijalankan serta faedah yang terhasil dari projek penyelidikan di samping meninjau tulisan-tulisan awal yang membincangkan tentang ImÉm al-NawawÊ. (manakala di luar solat). sebahagian ulama memandangnya wajib sekali seumur hidup. 7. 15. 7.

ihkam 1/43 Ibn al-nadim. Abu muhammad abdullah b. 302. Hlm. kitab al-fihris 6: 152. hatm.Mufida ma sum (peny. 1064) Sakhawi. hadith (yang melakukan monopoli hanyalah kalangan yang berdosa) Syarah al-tajrid al-sarih li ahadith jami al-sahih. 114. Fard. dan antara keramatnya Ibn hazm. 55: 7-9. saydina ali (rad) menumpahkan air susu ke tanah yang dicampur air biasa. hlm. abu al-abbas al-zabidi Al-majalis al-saniyyah syarah hadis arbain nawawi syeikh ahmad ibnu sheikh hijazi ali Kelangsungan hadis. 358 pendapat jumhur pandangan yang dipegang hasil kesepakatan yang dicapai oleh ulama dari mazhab ahli sunnah wa al-jamaah . hlm. abd al-rahman al-darimi (181-255). 123 shaykh farah: saya melihat nabi (saw). tawq al-hamamah.adalah al-ijtima iyyah fi al-islam. Kuala lumpur: crescent news. 298. al. Maslahah ummah. jami al-usul Diwan imam al-shafi i Abu muhammad Ibn hazm (w. seerti dengan wajib. lazim. abu al-hasan razin b. abu nu aym (336-430). Mudawat al-nufus. Al-manhal kamus arab melayu. social justice of islam.) (2004). mu awiyah al-abdari al-andalusi (524/535) ibn al-athir (544-606). sebagai ingatan kepada orang yang melakukannya. 17: 35 Sayyid qutb.

dr. muhammad al-sharif ibn mustafa (1985).). abd al-samad (t.Ilmu takhrij. al-madkhal ila takhrij al-ahadith wa al-athar.) (2002). dr. Ahmad zidan. 1138). ilmu takhrij petunjuk kepada sumber hadith. dari masdarnya yang asal. damsyik: dar al-fikr Mokhtaser sahih muslim.t. Irwan kurniawan (terj. beirut: dar al-kutub al. Cergas beribadah bersama imam al-nawawi. Dina zidan . mengkaji syurut. mukhtasar. abdul hamid siddiqi Al-tantawi. rijal. 650). 1249 H). mu allaqat. al-jadawil al-jami ah fi al. 309. Madinah almunawwarah: dar al-bukhari. ali (1979). mustakhraj. 2. 12. 2. mustadrak. hlm. majma al-bahrayn fi al-jam bayn ahadith al-sahihayn Syeikh nur al-haq ibn abd al-haq al-dihlawi (w. merujuk hadith kepada ulama yang mengeluarkannya. Al-imam al-nawawi. mrs. syarh sahih muslim Sheikh abu al-hasan muhammad ibn abd al-hadi al-sindi al-madani (w. al-matar al-thajjaj ala sahih muslim ibn al-hajjaj (parsi) Mu tamar alami an manahij tafsir al-qur an wa sharh al-hadith tuqadi. dengan penjelasan terhadap hukum dan darjatnya sebagaimana diputuskan oleh ulama Imam al-hassan ibn Muhammad ibn al-hassan al-saghani (w. beserta kajian terhadap hadith dan perawinya. mufti akbarabad. Cet. Cet. Miftah al-sahihayn bukhari wa muslim. hlm. hashiyah ala sahih muslim Mawlana waliy allah al-farakhabadi (w. Syeikh jasim al-yasin ibn muhammad (1991).ilmiyah Dirasah muqaranah fi syuruh al-hadith Pengenalan kitab-kitab syarah yang utama Penulisan berkait kitab al-sahihayn. Jakarta: penerbit hikmah Sahih muslim rendered into english. 1073).ulum al-nafi ah. Kuwait: dar alda wah.

beirut: dar al-gharb al-islami. al. ward b. Abu al-husayn muslim b. hlm. al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. 590) awali.awali al-hisan. daerah naysabur. abu muhammad abd al. muhammad ibn ali b. al-hafiz abu bakr muhammad b. muhammad hassan (1980). Muwaffaq b. muslim b. ahmad b. Ibn hajar. Ibn al-salah.Al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim.Mukhtasar sahih muslim. umar al-ansari al-qurtubi (w. musa al-wallawi (t. adam b. Nur al-din attar (ed. ibrahim alwani (w. abu al-fadl b. siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-adhkar Al-ja diyat. isma il b. abdullah b. qurrat ayn al-muhtaj fi sharh muqaddimah sahih al-imam muslim b. kushan al-qushayri al-nisaburi. al-jawhari al-hamdani (w. abd al-qadir (ed. classical islam: a sourcebook of religious literature . menulis sahih muslim pada 250 H Talkhis sahih muslim. dimakamkan di nasr abad.abbas ahmad b. umar b. Irshad tullab al-haqa iq ila ma rifat sunan khayr al-khala iq (saw). wafat 261 H. 20. Al-asqalani. 656/1258) Al-mukhtasar . Abu ishaq ibrahim ibn ali al-shirazi (1003-1083). asbab ikhtilaf al-muhaddithin Al-ithyubi.). muhammad mustafa ammarah Al-ruba iyyat min sahih muslim. al-hajjaj. ahmad shams al-din Talkhis sahih al-imam muslim. ibrahim al-qurtubi (578-656) Haytu. amin al-din muhammad b. khalfun (w.azim b. al-hajjaj b. al-imam al-shirazi: hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. beirut: dar al-basha ir al-islamiyah.t. al-luma Al-mu lim bi shuyukh al-bukhari wa muslim. Kaherah: dar alfikr. al-hafiz abu al.). abi amru (1404/1984). 656/1258) Mukhtar al-imam muslim. abd al-qawi al-mundhiri (w. 735/1335) Al-nawawi (1991). hajar al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf norman calder. Arab saudi: dar ibn al-jawzi.). 636 H) Khaldun al-ahdab.

2004. setelah tumpas kepada khalifah uthmaniyah di turki alfred guillaume.A. al-adhkar 1/3 M. selesai 670 Lebih 50 karyanya. brown (2004). Kitab al-ilzamat wa al-tatabbu . 385/995) Ibn hajar. islam. asma al-sahabah allati ittafaqa fiha al-bukhari wa muslim wa-ma infarada bihi kull minhuma Karya lain. Al-nawawi. menilai periwayat. kecuali sedikit Al-daraqutni.J. menawan parsi. kitab al-du afa wa al-matrukin. oxford centre for islamic studies. al-nawawi (w. the netherlands: E. hulagu cucu kepada jenghiz khan. al. 86. Wustenfeld. 1-37. brockelmann G. kitab al-tatabbu . hlm.c. 45. Criticism of the proto-hadith canon: al-daraqutni s adjustment of the sahihayn. amir al-mu minin fi al-hadith. Al-adhkar.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyyah. ali b. ahli hadith di iraq menghasilkan lebih 9 buah karya yang mengemukakan analisis. sunan ibn majah. Mohammad fadel (1995). encyclopaedia of islam. 54 (1995). journal of near eastern studies. syarahan dan penilaian kitab al-sahihayn Al-ilzamat ala sahihay al-bukhari wa muslim. riyad al-salihin. baghdad membunuh khalifah pada 1258 h. umar al-daraqutni (w. Houtsma (ed. selesai 667. Gombak: Pusat Pentadbiran Penyelidikan UIAM kesultanan mamluk berakhir pada 1517. 676/1278) Al-daraqutni. pandangan al-daraqutni menyalahi pendirian jumhur dan ahl al-fiqh dan usul. hlm. ibn hajar s hady al-sari: a medieval interpretation of the structure of albukhari s al-jami al-sahih: introduction and translation . 884. dhikr asma al-tabi in wa man ba dahum mimman sahhat riwayatuhu ind muslim. kitab fi dhikr riwayat al-sahihayn. Leiden.L. TH. al-mukhtalaf wa al-mu talaf fi asma al-rijal.) (1987). 1623. Ibn al-attar (w. hlm. Brill. setaraf dengan musnad ahmad. 643/1245). hadith yang dikritik diterima secara umum. 724/1324) Jonathan a. Ibn al-salah (w. tashif al-muhaddithin .mohammed abu al-laith (2005). sharh muslim 1/5. al-sunan. Journal of islamic studies 15:1 (2004). Ittijahat fi dirasat al-sunnah: qadimuha wa hadithuha. hlm. fath al-bari 1/246 Kritikan tidak memberi kesan kepada kebenaran dan kesahihan hadith.

akhraja hu (riwayat al-shaykhan) Muslim wafat 25 rajab 261 H/ 5 Mei 875 M. Menghafal al-tanbih fi al-fiqh dengan syeikhnya muhammad b. 1/70 Ulama azhar. Razin al-shafi i. amman: dar al-fikr. sakhawi. mengemuka 78 riwayat dari al-bukhari. amr b. tahdhib al-tahdhib. 23 tahun menyusun fath al-mun im Ihya ulumuddin. anas b. al-husayn b. tuhfat al-talibin. ali hassan ali abd alhamid. imam muslim lahir dari keturunan ini Dikenali abu al-husayn. Beirut: Dar al-ma rifah. uthman b. 4 Al-talkhis sharh al-bukhari Al-nawawi (1405 H).adnaniyah. dengan musnad abu hurayrah (27 riwayat) musnad a isha (17 riwayat) umar b. al-khattab (15 riwayat). ziyadah Kitab al-tatabbu . dari kabilah al-hawazin al. al-qushayri. Sharh muslim. 32 dari keduanya Kitab al-ilzamat mengemukakan 109 riwayat dengan isnad yang dipandang wajar dikeluarkan dalam kitab al-sahihayn Kitab al-tatabbu . 6-7. sakhawi. 55 tahun Ibn al. mengandungi 13 bahagian isnad. khalaf al-baji. al-hajjaj b. Beirut: dar al-sadir. 36 Beliau telah menghafal al-qur an sejak kecil. al-nawawi. al-ta dil wa al-tajrih li man kharraja lahu al-bukhari fi al-sahih . 100 dari muslim. ward.attar. Ibn hajar (1968). Ibn hazm. 5. affan (6) Sekitar 2500 hadith bicara soal niaga. 10/126. sakhawi. nasab kepada qusyair b. ka ab b. Hafalanku kitab al-wasit 400 kali. ibn abbas (13 riwayat). malik (8 riwayat). urusniaga hadapan Surah al-nisa 4: 29 jangan mengambil harta-harta kamu dengan jalan yang salah Muslim b. asl al-hadith. rabi ah b. mempertikai 217 riwayat dalam al-bukhari. Abu al-walid sulayman b. Ma tamassu ilayhi hajat al-qari li sahih al-imam al-bukhari. sheikh musa shahih lashin. qusyair lahir di andalus. mengikut penyusunan isnad. muslim atau keduanya Kitab al-tatabbu .Muqaddimat ibn al-salah wa mahasin al-istilah. sa sa ah.

Fu ad abd al-mun im (ed. 569). al-malik al-kamil ibn al-malik al. 225. menyambung usahanya al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay mengepalai negara di zaman al. 15. al-imam al-nawawi wa atharuhu fi al-hadith wa ulumihi. ibn hidayat allah. tatawwarihi. silsilah a lam al-tarikh Al-dhahabi. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah.ibar fi khabar man ghabar 3/334. penulis syaikh yusuf al-nabhani dan al-albani Sharh gharib alfazuhu. ibn al-kathir. hlm. Beirut: dar al-ma rifat. . ibn imad alhanbali. Al-hassan al-lakhmi. al-daris fi akhbar al-madaris 1/24. 16 buah dar al-hadith. menduduki dimyat. Al-nawawi yahya b. hlm. Tadhkirat al-huffaz 4/1470. dhayl mir at al-zaman 3/283 Ibn al. al-yunayni. al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfi (w. oleh al-hafiz jalal al-din al-suyuti.aziz qasim (1413/1992). 3 madrasah al-tib. 13. ahmad abd al. abd al-wahhab al-subki. yusuf abd al-rahman (1406 H). no.) Tarjamah al-nawawi. ilm fahrasah al-hadith (nash atuhu. salibi menawan mesir 616 H. dari zaman ali zanki. Tentera salibi menawan baitul maqdis pada 626 H Al-malik al-salih najm al-din ayyub. al-bidayah wa al-nihayah 13/278. Tuhfat al-talibin.adil. 130 madrasah di damsyik. silsilah a lam al-muslimin Shaikh ali al-tantawi. murid imam al-nawawi.adil salamash ibn al-zahir 678 H Nur al-din zanki (w.Tartib ahadith sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. al-sughra. alnu aymi. yunayni. perpustakaan markaz al-bahth al. universiti umm al-qura. pemerintah al-ayyubi mengeluarkan mereka tahun 618 H. membangun dar al-hadith di damsyik. Sharaf b. dhayl mir at alzaman 3/283. Al-haddad. al-a lam 8/149) abd al-ghani daqr. mir at al-jinan 4/182. oleh syaikh ali hassan ali abd al-hamid Al-mar ashli. merampas baitul maqdis pada 637 H Al-malik babres mengangkat khalifah abbasi. 16. al-yafi i. 3. oleh syaikh muhammad b. shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab 5/354. Hlm. 689) Hlm. 7 dar al-qur an. al-futuhat al-wahhabiyyah. al. al-wusta. Muri. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra 8/395. al-imam al-mustansir billah ahmad b.attar. tabaqat. manahijuhu.ilm. 521 Tarjamah al-suhaymi (al-zirkili. wa asyhur ma duwwina fihi). Al-imam al-zahir billah. perkembangan ilmu di abad ketujuh.

dan abd al-haq al-ishbili dalam (al-ahkam al-sughra). ibn qadi syuhbah.arifin 179 Tarjamah al-nawawi. ibn khuzaimah. dinyatakan dalam tahdhib al-asma . 218. syarah dr. manhaj al-tawfiq wa al-tarjih bayna mukhtalaf al-hadith wa atharuhu fi al-fiqh al-islami . India: indian institute of islamic studies. tarikh al-turath 1/212-215 Brockelmann. Susuwah. social and moral values in the zahirite law of mu amalat of ibn hazm of cordova.arabi 3/181 Minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyah al-muhaqqiqin Mukhtasar tabaqat al-shafi iyyah. hlm. al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf. 261. New york: cambridge university press. 117. Manhaj al-imam muslim fi tartib kitabuhu al-sahih wa dahada shubuhat hawlahu. jan-apr. Umar falatah Al-nawawi. al-tabaqat 2/156. Al-minhaj fi sharh sahih muslim. 2/90 Sharh al-bukhari. Brown (1996). 41 Istihsan. al-nawawi Al-targhib wa al-tarhib.Roger annaldez (1974). Madinah: maktabah dar. ibn hibban di kalangan al-mutaqaddimin. 192 hadith Daniel w. abd allah ibn muhammad ibn al-siddiq al-ghumari Cakera padat cd. istislah lebih tekankan Madkhali. Rethinking tradition in modern islamic thought.azim b. al-hafiz zaki al-din abd al. juridical. fu ad sezkin. hasan dan da if mengikut manhaj ulama penyusun hadith sahih seperti al-shaykhan. tarikh al-adab al. mawsu ah sahih imam muslim. Ibn hajar al. abd al-majid muhammad isma il.asqalani (w. abd al-qawi al-mundhiri (1185-1258). Ulama hadith maghribi. 1/98. Studies in islam. al-nawawi dalam (riyad al-salihin) dan lain-lain di kalangan al-muta akhkhirin. mengeluarkan hadith mawquf dalam sahih muslim. Allahabad. 262 Bustan al. 852 H). rabi hadi (1998). menunjukkan pada isnad sahih.

Sahih muslim. (fakulti usuluddin. kadar Riwayat terbanyak. Solahuddin ismail (1997/98). 467-8. wahbah (1995). ahmad. jual beli dari segi bahasa penukaran barang dengan suatu barangan yang lain ibn khaldun.). Mesir: dar al-syuruq. DBP. 165 Hukum jual beli harus menurut syarak Imam al-shafi i (asal jual beli adalah harus jika kedua pihak saling merelakan kecuali pada barang yang jelas ditegah oleh syarak).Muhammad al-ghazali (1409/1989). jabir b. universiti malaya) . hlm. abdullah 24 hadith al-naysaburi. Etika perniagaan menurut perspektif islam: tumpuan terhadap kitab al-buyu di dalam sahih muslim. Al-tabrani. Riwayat dari rafi b. memberi definisi perniagaan transaksi barang yang hadir (wujud). hadith 465. terbatal kerana tidak wujud barang. kitab al-tijarah. sunan. jami al-saghir wa ziyadatuhu (sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan kerelaan) ibn majah. memungut hasil Mu awamah tempoh tahunan. Khudaij (rad). al-sunnah al-nabawiyah bayna ahl al-fiqh wa ahl al-hadith. belum hadir atau yang tidak wujud al-baqarah 2: 275. beirut: mu assasah izz al-din. hlm. ahmad amr hashim (eds. al-nisa 4: 29 rasulullah (saw): pekerjaan yang paling baik (hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur). Abu al-husayn muslim b. hlm. jil. Beirut: dar al-fikr. 282. (peniaga muslim yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para syuhada di hari kiamat) altirmidhi. akademi islam. 3/129. 48. Terj. Musa shahin lashin. Kuala Lumpur: DBP. 36 hadith. Al-albani. 3/331-368 al-zuhayli. 360. Mukhabarah. hadith hassan. al-musnad. al-muqaddimah. Disahihkan oleh al-hakim. al-fiqh al-islami wa adillatuhu. menyewakan tanah pada seseorang. al-mu jam al-kabir. abdullah b. perniagaan sebagai suatu cara memperluas modal imam al-razi ( ) tafsir al-kabir. umar (rad). 4/ hlm. da if sunan ibn majah. Al-hajjaj al-qushayri (1987).

hlm. al-muqaddima. iyad abu al-fadl al-yahsubi al-sabti (476-544). abd al-rahman al-shahrazuri syaikh muwaffaq al-din ahmad b. umar b. 1.) attar. Ahmad b. imam ahli hadith. di Marakish. al-tawdih li al-awham al-waqi ah fi al-sahih abu al-fadl muhammad b. imam al-dhahabi. ibn adi al-qadi iyad b. Muhammad b. musnad al-sahih. Wawan djunaedi soffandi (2003). Abi al-hassan b. Al-jarudi abi alabbas al-hirawi al-shahid (w.). mentafsir makna khabar. Sharh sahih muslim. diangkat sebagai qadi di sabtah. membentangkan kefahaman fiqh. Farid al-din (1984). Hazim b. al-mustadrak Al-sakhawi (1403). Mongol menguasai nishapur dan membawa mereka ke baghdad dan wilayah lain. memperincikan ilmu. al-shafi i al-ma ruf bi sabt ibn al. Afkham darbandi. menguasai nahu. menumpukan fokus pada sina ah hadithiyah abd al-qadir. Jakarta: pustaka al-husna. Taha abd al-ra uf sa ad (ed. no. mengambil faedah dan merungkai hakikat dan petunjuk agama. menerangkan ilmu hadith dan athar yang dikemukakan pada muqaddimah kitabnya. al-mustakhraj ala sahih muslim. dari kekurangan para perawinya. Al-dhahabi. Musa b. beliau sezaman dengan al-tabari. Terjemah syarah shahih muslim/imam nawawi. menyingkap rahsianya. mengutip hikmah dan iktibar. Umm al-qura university journal. wafat malam jumaat 544 H. KSA. Jakarta: mustaqim Al-nawawi. kemudian granada. 2/454. 15. Ibn khaldun. kalam ahli maghrib.ilan bi al-tawbikh li man dham al-tarikh. study on islamic economy and contemporary transactions (1978). iyad b. kemudian al-halabi. dick davis (terj. 722. al-tarabilisi. alsiyar (14/540). 18. ammar b. uthman b. Madkhal li dirasah ahadith al-ahkam.Qarut. hlm. ali hasan. 317) . Musa b. Terjemahan hadis shahih muslim. al. vol. 1/71 tafaqquh sahih muslim. tabaqat ulama dan nasab mereka. . Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. sahih muslim. abd al-halim (1998). hlm. 171. al-jami al-sahih imam muslim. mantiq al-tayr (the conference of the birds). london: penguin books. lughah. Makkah. Nur binti hassan b. Al-mu alla b. pada isnad dan matan.Tanbih almu lim bi mubhamat sahih muslim.ilal ahadith muslim. ilmunya. Beirut:. dianggap ahli istiqra yang sempurna dalam naqd al-rijal Ibn al-salah. menjelaskan hal yang halus dan musykil. tahun 1229 M.ajami (818-884 H) . menghuraikan lafaznya. Khalil abu dhar ibn al-hafiz al-burhan abi alwafa . Ibrahim b.

488) Abu muhammad b.Mashariq al-anwar ala sahayih al-athar brockelmann Kitab taqyid al-muhmil. muslim cukup kemungkinan bertemu dengan tiada tadlis Bukhari mengeluarkan hadith dari perawi tabaqat pertama. tentang kemusykilan isnad Kitab al-mu lim. mensyaratkan pertemuan dalam hadith al-mu an an. Ibrahim al-maziri al-tamimi mensyarah maknanya Ibn hajar. asim al-dahhak b. al-hafiz abu ali al-husayn b. kerana menyusun di negerinya. mengeluarkan dari darjat kedua dengan sedikit. takhrij al-albani Manar al-sabil. al-hafiz abu bakr amru b. Ishaq abu yusuf b. 476). lebih teliti dalam menyusun dan merangkaikan pernyataan. Yusuf al-karma . 7 Mu id al-dars. banyak rujukan tersedia dan di masa kehidupan para gurunya. abu abdullah muhammad b. umar b. Muhammad al-ghassani al-jayyani. Abi nasr b. Jinni (w. Muslim lebih banyak mengemukakan dari tabaqat kedua. Ibn jinni. 606). fiqh al-hanbali Setiap Waktunya untuk mentelaah. Mas ud al-farra al-baghawi (w. Husayn b. ya qub b. syeikh mir a b. 6. sakhawi 11 . kelebihan sahih bukhari atas muslim. abu abdullah muhammad b. 6 tahun bertungkus lumus. Al-hassan al-razi al-masyhur bi ibn al-khatib al-ray (w. yusuf al-nabhani Kitab al-sunnah. ibn sikkit. 392) Islah al-mantiq. 244) Al-muntakhab. Dari kitab Al-fath al-kabir fi dam al-ziyadah ila al-jami al-saghir. sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. sakhawi Abu ishaq al-shirazi (w. fakhr al-din. sakhawi. Kritikan pada muslim lebih banyak berbanding bukhari Kelebihan Sahih muslim. Tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana bukhari lakukan Da if al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. thiqat. 516) Al-luma . dipastikan sanadnya bersambung. Ali b. Al-sikkit (w. Makhlad al-syaibani. uthman b. muhammad b. Futuh al-humaydi (w.

bay berlandaskan 4 rukun Majallah da wat al-haq. ali (w. 5/166. hlm. sharh sahih muslim Abu abdullah muhammad b. imla ala shay min rasa il ikhwan al-safa sa alahu al-sultan tamim. bersandar sebentar. . 535). ibn hazm. mengemukakan faedah hadith. mengupas masalah yang musykil dan rumit. sharh al-talqin oleh al-qadi abu muhammad abd al-wahhab b. Abi al-zubayr mawla hakim b. 192. muslim mengeluarkan ketiga jenis ini dalam naskhah sahih Juhud al-maziri fi khidmat sahih muslim. nazm al-fara id fi ilm al. fatawa. al-mufhim fi sharh gharib muslim Al-hafiz abu al-qasim isma il b. al-mu lim bi fawa id kitab muslim. jabir berkata pada saya. idah al-mahsul min burhan al-usul. . Muhammad al-shadhili al-nayfar. sakhawi 38 Tidak mengumpul dua lauk. al-ta liqat ala al-mudawwanah.riwayat an anah tetapi diriwayatkan dari al-laith. 126. pemindahan hak milik dengan gantian. perpindahan manfaat dipanggil sewa. sakhawi 39 Tabaqat al-kubra. hadith yang dikemukakan dalam kitab al-buyu ini banyak. abd al-haq al-ashbili. 185. saya mendengar. 529). mentauthiq abu zubayr.dijelaskan pendengaran dengan ibarat haddathani. al-muqri ahmad. mengumpulkan hadith sebagai kesatuan wihdat al-afkar Hlm. 4/285. azhar al-riyad fi akhbar iyad. al-bay . ta liqah ala ahadith al-jawziqi. 262. 478). bil. ulama maghrib ibn abd al-bar. Muhammad al-asbahani (w. yang maqbul . ibn al-qattan al-fasi. ali b. 3/166 Karya. hlm.aqa id (ibn farhun) Al-mu lim. syarh fiqh al-maliki. oleh imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik b. al-ribat. umar al-tamimi al-maziri (453-536 H). al-kashf wa al-inba ala al-mutarajjim bi al-ihya . al-imam muslim murur abd al-ghafir b. abd allah al-juwayni (w. dan ini yang dikritik. kashf alghita ala lams al-khata . Isma il al-farisi (w. al-wafayat.Badr ibn jama ah bertanya tentang tidurnya. 422 H).riwayat an anah dari jabir dan tidak diriwayat dari laith. ibn khallikan. al-nukat al-qat iyah fi al-rad ala al-khashwiyah wa al-ladhina yaqulun bi qadam al-aswat wa al-huruf. tidak terselindung mata hati Al-hafiz al.ala i jami al-tahsil fi ahkam al-marasil. . Hizam Hadith abi al-zubayr dari jabir. sakhawi 36 Roti kering dan buah tin hauran. maghribi: wizarah al-awqaf wa al-shu un al-islamiyah.

penang. prof. Salih b. Syeikh muhammad fu ad b. tafsir qur an al-marbawi. Faisal b. ibn furak. 308) Ibn ghazi. Ahmad shah. Muhammad shakir (1383/1963).aqd al-thamin. nizam al-hayat Dr. abd al-majid (w. sumbangan syeikh mohamed idris al-marbawi dalam ilmu hadith riwayah: tumpuan kepada kitab bahr al-madhi. Muhammad (1299-1388/1882-1968) Tokoh hadith di mesir. tarikh al-balad al-amin Sulayman ahmad b. al-fasi al. al-khattabi. parsi Muwatta imam muhammad ibn hassan al-shaybani (135-189) Abdassamad clerk the compendium of wisdom and knowledge Abu al-qasim al-qushayri (986-1072 M) Muhammad harras. al-bayhaqi . Kertas dibentangkan dalam Seminar kebangsaan tokoh-tokoh hadith pasca kurun ke-13 hijrah: kesarjanaan dan sumbangan pada 28-29 ogos 2007. Muhammad al-khattabi (w. mu jam al-ka inah. ahmad b. al-ahadith al-qudsiyyah Mustafa al-bakri al-siddiq. Fauzi deraman. di dewan persidangan universiti. 583) muridnya mendengar almu lim dari al-mazari. usm. yang menitip darinya terkenal di timur al-mayanishi. 4. hlm. syeikh muhammad zahid al-kawthari (1371/1952) Syeikh ahmad ibn abd al-rahman al-banna al-sa ati (1375/1958). al-maziri menitipnya di andalus pada 499 H. syarah aqidah al-wasitiyah oleh ibn taimiyah.Kitab al-mu lim masyhur di afrika dan andalus. Madya dr. abd al-baqi b. abu hafs umar b. abdul raof al-marbawi al-azhari (1313/1896-1989) Kamus al-marbawi. al-matlab al-tam al-sawi ala hizb al-imam al-nawawi Mohamed idris b. kitab bulugh al-maram serta terjemah melayu. muhammad habib allah al-syanqiti Fakhrul al-din al-iraqi (1213-1289 M). kitab idangan guru sahih al-bukhari dan muslim. ta liq ala al-bukhari Al-nawawi. al-nawawi melihat syarah terdahulu sahih muslim. qadi iyad. ibn mahdi al-tabari. ahli sufi yang terkenal dari hamadan. bahr al-madhi. abad ke 14.

menyerahkan makna ungkapan ayat kepada allah. Wafat pada 117 H di iskandariyah. mukhtasar tahdhib al-asma wa allughat. Al-bukhari (rah): isnad yang paling sahih dari abu hurairah ialah dari abu zinad. Daud almadani. al-shaykhan. Bahagian Pengajian Syariah. maktabah al-alfiyah li al-sunnah al-nabawiyyah. tarjamah al-imam al-bulqini. selesai ahad 15 rabiul awal 669 H Minhaj al-talibin. dalam mazhab ash ari. 165. tadhkirat al-huffaz. bersekongkol dengan penjual menawarkan harga yang tinggi untuk mempengaruhi pembeli lain Ahmad shahir b. mukhtasar al-ihya . shawahid al-haq al-suyuti. mengambil qira at dari abu hurayrah (rad) dan ibn abbas (rad). al-a raj. Al-nawawi. mukhtasar mu jam al-buldan. abd al-rahman b. Universiti Malaya) Cd rom Jawami al-kalim. Ibn hajar. pembuktian berdasarkan dalil. maktabah al-fiqh wa usulih Deduktif. jilid 3. 164 Hlm. fan al-tarikh wa al-adab. hlm. al-rasa il ila ma rifat al-awa il. mentarjih pandangan. dhayl ala inba al-ghumar Imam muslim (w. ditulis pada khamis 25 ramadan 666 H. dari al-a raj dari abu hurairah. menta liq kitab yang dibaca Al-rawdah. tarjamah al-imam alnawawi. al-khabar al-dal ala wujud al-qutb wa alawtad wa al-nujaba wa al-abdal. 1/295. tuhfat al-muhtaj . 261/875) Mencegat kafilah Najasy. husn al-muhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. Al-dhahabi. 2/1470. tabaqat al-qurra : bahawa a raj adalah yang terawal menguasai al-quran dan sunnah. ringkasan sharh al-kabir oleh al-rafi i. qadi yusuf al-nabhani.Tafwid. tuhfat al-mudhakir fi al-muntaqa min tarikh ibn asakir. hafiz. mengumpul pandangan ashab al-wujuh. komparatif Al-dhahabi. mohd daud bakar teori dan amalan tarjih dalam mazhab syafi i jurnal syariah. al-multaqat min al-durar al-kaminah. tafwid al-ma na. Jabatan Fiqh dan Usul. Akademi Pengajian Islam. Jiri (2002/03) Metod pentarjihan Imam al-nawawi dalam kitab al-Majmu (Latihan ilmiah. julai 1995. imam al-pazdawi dalam mazhab maturidi. Al-suyuti.

Khatib al-sharbini, mughni al-muhtaj Jamal al-ramli, nihayat al-muhtaj Al-dhahabi, 2/1472, al-nawawi seorang hafiz dalam bidang hadith, ulum al-hadith, rijal al-hadith, dan penentuan hukumnya, paling menonjol dalam penguasaan mazhab

Haytu, muhammad hasan (1980), al-imam al-shirazi hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. Damsyik: dar alfikr, hlm. 67-71, zawa id al-rawdah oleh imam al-nawawi Komparatif, memahami persamaan dan perbezaan data

Shafie abd rahman (ed.) (2003), ensiklopedia islam. Kuala lumpur: era visi. Teuku iskandar (1984), kamus dewan. Kuala lumpur: dbp Ensiklopedia islam (1998). Kuala lumpur: Pusat penyelidikan ensiklopedia malaysia, jil. 6/hlm. 19

Riyad al-salihin, jil. 8, bab makruh bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid, bertanya barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan seumpamanya yang termasuk dalam perkara mu amalat

Bab makruh bersumpah semasa berjual beli sekalipun benar Riyad al-salihin Bab makruh sengaja memaksa mengindahkan percakapan dengan lagak sombong, dan memaksa diri bercakap dengan fasih, menggunakan bahasa asing serta susunan kata yang rumit ketika berbicara dengan orang ramai dan seumpama mereka

Bab haram orang kota menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung dan mengekori mereka di atas kenderaan (monopoli barang perniagaan), dan diharamkan menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya sesama islam, dan haram pula mereka meminang tunang saudaranya melainkan ia telah mengizinkannya atau pinangan itu ditolak

Fauzi deraman, metodologi muhaddithin, hlm. 73, autoriti hadith Mustakhrajat, abu awanah al-isfiraini (w. 316 H) sahih muslim Abu bakar al-isma ili (w. 371 H) sahih bukhari

Abu nu aym al-asfahani (w. 430 H) ke atas al-sahihayn

Al-jam bayn al-sahihayn, oleh ibn ubayd al-dimashqi (w. 401 H), ibn al-furat (w. 414 H), ibn ghalib albarqani (w. 425 H), al-baghawi (w. 516 H) Al-tajrid li al-sihah wa al-sunan, ruzayn al-sarqasti (w. 535 H) Imam muslim menafsirkan al-qawa im sebagai isnad. Sahabat amru b. Hizam (rad) (w. 50 H) Stanley lane poole, Nota Passim Hlm. 252, syeikh al-bukhari, al-hafiz muhammad b. Bashar berkata: hafiz dunia ada empat: abu zar ah di ray, muslim b. Al-hajjaj di nisabur, abdullah b. abd al-rahman al-darimi di samarqand, dan muhammad b. Isma il al-bukhari di bukhara .

Syeikh abdul ra uf fansuri, syarh al-lata if ala arba in hadithan li al-imam al-nawawi Fath al-mubin, syeikh muhammad salih b. Muhammad Ulasan riyad al-salihin oleh ulama di asia barat, benua kecil india, rantau nusantara. Diterjemah ke bahasa melayu oleh syaikh syarif b. Daud bangkalis Ustaz abdul hadi al-hadi, syarah sahih muslim (1949) Ibn daqiq al-id, syarh al-arba in hadithan al-nawawiyyah

Aidh abdullah al-qarni, kembali kepada allah (swt), as ad imra ah fi al- alam, Anas b. Malik (w. 91 H/709 M) Khiyar syart, khiyar al-ta yin, khiyar al-ru yah, khiyar al-ayb Muhammad muhsin khan, pearls and corals, al-lu lu wa al-marjan Muhammad zakariya al-kandahlawi, fadilat haji

Islam dan perubahan Dr. Muhammad hamidullah (1908-2002)

Tafsir khams mi at ayat, muqatil b. Sulayman (w. 767 M), ibn Abbas (rad) (w. 688 M) H.A.R. Gibb dan J. Kramers, eds., (1953) The Shorter Encyclopedia of Islam. Ithaca: Cornell University Press. Encyclopedia of Islam. Cet. 2. 3:79-99, s.v., Ibn Hazm

Kurang ketawa, tadhkirat al-huffaz, 4/1472-4 Makan roti kering, buah tin, al-sakhawi 37-39 Rashid al-din ibn al-mu allim, menegur, sakhawi, 59, suyuti, 8, dhahabi 4/1472 Mengisi masa membaca al-qur an, al-subki 8/396-7 Ibn malik tertarik, al-isnawi 2/267, ibn imad 5/354 Umur 10 tahun, belajar fiqh, hafal al-qur an, al-daqr, 21, menetap di nawa 18 tahun Makan selepas isyak al-subki 8/37 649 ke damsyik, tash kubri zadah (1980), miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah. India: matba ah majlis da irat al-ma arif, 2/16 Diusir dari damsyik oleh al-malik al-zahir, daqr, 24-25 ala al-din ibn al-attar (w. 724 H), sifatkan amr bi al-makruf nahy, suyuti, hlm. 8, sakhawi, hlm. 39, tadhkirat al-huffaz, 4/1472 Madrasah iqbaliyah, falakiyah, sakhawi, 29 Membaca kitab al-tanbih, dengan ibn razin qadi al-qudat (w. 680 H), subki 8/397, asnawi 2/266, suyuti 4, Kitab al-luma oleh al-shirazi, al-muntakhab, fakhr al-razi, suyuti, 6-7, sakhawi 5, al-subki 9/397 Suyuti, 5, kitab al-qanun, abu ali ibn sina (w. 428 H) Mu in halaqah, sakhawi 6, al-yafi i 4/183

651 H ke Mekah Mengerjakan haji dua kali, sakhawi 6, al-yafi i 4/183, suyuti 5 Al-dhahabi (1985), al- ibar fi khabar man abar. Beirut: dar al-kutub al- ilmiyah, 3/331 Mula menulis, 660 H, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267 28 tahun di damsyik, daqr, 192 Diselangi janggut putih, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267, sakhawi 39

Uqud shar iyah, uqud rida iyah, Rukun akad dalam mazhab shafii, sighah (ijab dan kabul), dua orang yang berakad, barang yang diakad

Dr. A idh al-Qarni , ala ma idat al-Qur an, a zam sajin fi tarikh, rawai al-sirah, fiqh al-dalil, siyat alqulub, Rahmat lil alamin, Kunu Rabbaniyyin, al-Bid ah wa atharuha fi al-riwayah wa al-dirayah, Ibtasim, Khayr al-Abadi, Muhammad Abu al-Laith Shams al-Din (1423/2004) Ulum al-hadith asiluha wa mu asiriha. Cet. 2. Selangor: Dar al-Shakir, hal. 27, al-sanad al- ali, sanad yang sedikit bilangan perawinya berbanding sanad lain yang mengemukakan hadith yang sama Ibn al-salah, abu amru Taqi al-Din uthman b. Abd al-rahman, kutub al-sittah, ulama al-masyriq menempatkan kitab sunan ibn majah, ulama maghrib memilih muwatta imam malik Imam bukhari, tidak memasukkan kesemua hadith sahih yang ditemuinya, lebih banyak ditinggal dari yang disebut supaya kitab tidak terlalu besar Khayr abadi, 68, sahih muslim, al-jami al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al- adl an al- adl an Rasulillah (saw) Muslim b. Hajjaj b. Muslim Abu al-Husayn al-Qusyairi al-Nisaburi, (206-261 H) Khatib al-baghdadi, Tarikh baghdad, 13/100, al-dhahabi, siyar a lam al-nubala , 12/557-580, mengemukakan muqaddimah, menyusun kitab mengikut mawduk dan abwab al-fiqh, penyusunan yang halus, hanya mencatatkan hadith-hadith marfu , dan sedikit athar dan hadith mawquf, Jumlah hadith (tanpa berulang) ialah 3033 menurut hasil tahqiq Shaykh Muhammad Fu ad Abd al-Baqi, dan 4,616 mengikut Dr. Mulla Khatir Ali, kesemuanya muttafaq dengan Sahih al-Bukhari selain 820 hadith, Terdapat 14 hadith muallaq,

Tahrir al-tanbih, hamish al-tanbih al-syirazi Al-Nawawi (1412/1991), Rawdat al-Talibin wa umdat al-muftin. Zuhayr al-Syawish (ed.). Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islami. Imam al-nawawi, merujuk pada hadith sahih, mendahulukannya dari al-ra y, Kitabnya al-majmu sharh al-muhadhdhab, sharh muslim, tarjih yang ikhtilaf mazhabnya Takhrij hadith al-rawdah, ibn al-mulaqqan, abu hafs umar b. Abu al-hassan al-andalusi Rawdat al-talibin, hlm. 4, sibuk dengan ilmu seafdal pendekatan Hlm. 4, dan antara lapangan ilmu yang terpenting di zaman ini ialah (kajian) furu al-fiqhiyyah. Kitab Imam Al-nawawi, oleh ali al-tantawi, al-daqar, abd al-ghani Al-yahsubi, abu al-fadl iyad b. Musa b. Iyad (t.t.) Ikmal al-mulim bi fawaid muslim. Yahya Ismail (ed.). Mesir: Dar al-Wafa .

Minhaj al-talibin, hal. 30, dan apa yang anda dapati tambahan lafaz dan seumpamanya, zikir yang bercanggah dengan yang dikemukakan dalam kitab al-al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain, maka sesungguhnya saya telah meneliti dan mengambilnya dari kita-kitab hadith yang muktamad Hlm. 35, Al-azhar 395, al-masyhur 23, al-asah 1038, al-sahih 176, al-madhhab 187, al-nas 16, 18 masalah mazhab qadim lebih rajih kitab imam al-shafi i yang masyhur, al-um, al-imla , mukhtasar al-buwayti, mukhtasar al-muzni, 10 meriwayatkan mazhab dan pandangannya Mazhab al-qadim 1. 2. 3. 4. al-Hassan b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. 260 H) Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (w. 241 H) Ibrahim b. Khalid b. Abi al-Yaman al-Kalbi yang digelar Abu al-Thawr (w. 240 H) Abu Ali al-Husayn b. Ali b. Zayd al-Karabisi (w. 248 H)

Mazhab al-jadid 1. yusuf b. Yahya al-buwayti (w. 231 H)

2. 3. 4. 5. 6.

harmalah b. Yahya b. Abdullah b. Harmalah al-Misri (w. 243 H) al-Rabi b. Sulayman b. Daud al-Azdi al-Jizi (w. 256 H) Abu Ibrahim Isma il b. Yahya b. Amru b. Ishaq al-Muzni (w. 264 H) Yunus b. Abd al-A la al-Misri (w. 264 H) al-Rabi b. Sulayman b. Abd al-Jabbar b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. 270 H)

Riyad al-salihin, abd al-qadir arna ut, tahqiq, hal. 17, al-nawawi mengajar sahih al-bukhari, sahih muslim, mendengar sunan abi daud, safwat al-safwat, al-hujjah ala tariq al-mahajjah, syarah ma ani alathar Al-dhahabi, tadhkirat al-huffaz, 4/1470, tentangannya terhadap al-malik al-zahir bibras al-bandaqdari tentang permasalahan tanah orang awam, bahawa tanah yang berjaya dirampas dari tangan orang kafir dalam perang hendaklah dikembalikan semula kepada pemilik asalnya dan tidak boleh diambil oleh negara.

Al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim, hal. 224 Kitab tasmiyah shuyukh al-bukhari wa muslim wa abi daud wa al-nasa i wa al-tirmidhi, abu abdullah b. sulayman b. daud b. hawt allah al-ansari (w. 617) Kitab al-nirayn ala al-sahihayn, oleh abu bakar ibn al- arabi al-ma arifi Ustaz Muhammad al-manawi: kitab al-mu lim adalah hasil ta liq beberapa syeikh yang mengambil darinya ketika menukil pandangan dan imla nya, sebahagiannya adalah dari lafaz imam al-maziri dan kebanyakannya adalah dengan maknanya. Majallah dar al-hadith al-husniyah, bil. 3, hal. 98

Musafahah al-bukhari wa muslim, abu bakr ibn al-arabi (543 H)

Qadi iyad, mashariq al-anwar ala sihah al-athar, tafsir gharib al-hadith al-sahihayn, muwatta . iyad wafat di mawakish Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah Muhammad b. abdullah ibn tarwut (w. 524 H) Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah muhammad b. abdullah b. Muhammad b. abi al-fadl al-mursi (w. 655 H) Mukhtasar sahih muslim, abu al- abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi, wafat di iskandariyah (656 H) Mukhtasar sahih muslim, abu ali al-zayyar Al-mufhim lima ashkala min kitab muslim, abu l abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi (656 H) Syarah kepada kitab mukhtasar sahih muslim yang diringkaskannya, disusun dan dikemuakakan tarjamah bab, menghuraikan lafaz hadith yang gharib, mengemukakan i rab, dan mengeluarkan dalil dari kefahaman hadith. Kashf al-zunun 1/558, sezkin, 1/212 Al-minhaj fi rijal muslim b. al-hajjaj, abdullah b. ahmad b. sa id b. yarbu b. sulayman al-ashbili (w. 522 H), al-silah, hal. 293 Mukammil ikmal al-ikmal, abu abdullah Muhammad b. yusuf al-sanusi al-husni (w. 895 H) al-silah, hlm. 293 Al-mu rab al-mufhim fi sharh muslim, ibn abi al-ahwas, al-nafh 2/536 Majmu fi rijal muslim b. al-hajjaj, abu al- abbas b. ashtarimni, al-dhayl wa al-takmilah, 1/131 Nazm al-darari fi ma tafarrada bihi muslim ala al-bukhari, ibn al-rumiyah Al-sahih ala hay ah sahih muslim, qasim b. asbagh al-bayani al-qurtubi (w. 340 H)

Zakaria @ Mahmod Daud, Pendirian Imam al-Nawawi mengenai firaq al-Islamiyah, hal. 161 Taj al-subki, al-yafi i menyebut beliau pengikut mazhab al-ash ari. Al-dhahabi, dalam permasalahan sifat, perkara sam iyat (ayat-ayat mutashabihat) mengambil pendirian ulama salaf, sukut (berdiam), menerima penjelasan syarak. Beliau turut memberikan takwil ringkas sebagaimana terpapar dalam syarah muslim, daqr, hal. 63 Berpegang kepada aqidah salaf. Manhajnya diikuti oleh ulama mutaakhirin. Keras menentang amalan bid ah dan khurafat

Al-adhkar, hal. 136, ketahuilah bahawa para salafus soleh berdiam diri semasa bersama jenazah. Anda mesti mengambil jalan petunjuk dan jangan terpedaya untuk menolak kebenaran kerana sedikit yang menempuhnya. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya dengan ramai yang mengikutnya. Apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil membaca al-qur an pada jenazah seperti yang berlaku di damsyik, dan bercakap perkara yang luar mauduk kematian adalah haram di sisi Ulama.

Sharh muslim 3/15, mazhab ahli sunnah seluruhnya berpendapat melihat allah adalah salah satu perkara mungkin (harus) pada akal, bukan mustahil. Ulama ahli sunnah telah menetapkan ijma bahawa ia berlaku di akhirat, dan setiap orang mukmin dapat melihat allah, tidak orang kafir Golongan muktazilah, khawarij, dan sebahagian murji ah menganggapnya mustahil dengan tanggapan akal. Pendapat mereka jelas salah dan membelakangi ijma

Al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim, abu bakar Muhammad b. isma il b. Muhammad b. abd al-rahman b. marwan al-awbani al-ma ruf bi ibn khalfun (w. 636) - al-mufhim fi sharh al-bukhari wa muslim

Dr. udah mohsin, sumbangan al-imam al-nawawi kepada al-hadith Mustalah, al-irshad, al-taqrib, rijal al-hadith, tahdhib al-asma , mukhtasar tabaqat al-fuqaha , syarah hadith, sharh sahih al-bukhari, sharh sunan abi daud, sharh sahih muslim, sharh al-arba in, riwayat hadith, riyad al-salihin, al-adhkar, hadith hukum, khulasat al-ahkam

Al-majmu , hingga bab al-musarrah.

Matali al-anwar ala sihah al-athar, ibrahim b. yusuf b. ibrahim al-qa idi al-hamzi al-wahrani dikenali sebagai ibn qurqul (w. 569 H), menghuraikan kemusykilan al-sahihayn, muwatta , syarah dikeluarkan dari kitab mashariq al-anwar, sezkin, tarikh al-turath, 1/221 Matla al-anwar li sahih al-athar, ahmad b. yahya b. ahmad umayrah al-dabi (w. 599 H) - jam alsahihayn

New York: Mamluk mesir (1250-1517). Al-isyarat ila ma waqa a fi al-rawdat min al-asma wa al-ma ani wa al-lughat Al-Nawawi (1233-1277) Shama il al-Nabi (microform) 1839/40 London: British Library Melalui pelbagai wadah dan kaedah Ibn rushd (1126-1198) Ibn al.Ibn Jinni.t. pengaruh ayyubi yang terakhir 1260 Hashimi. abu l fath uthman (w. Abu Zakariya Yahya b. menawan Granada diterajui oleh pasukan Ferdinand III dari Castile dan menjadi suara tulen bagi membawa perubahan dan menjadi suara tulen bagi semangat C. IKIM. dan tiba-tiba kami berada di Mekah. .J. dan mengulangi tawaf. bahawa penjaga pintu (madrasah) al-rawahiyah menyatakan: syeikh (al-nawawi) keluar pada suatu malam dan saya mengekorinya.Arabi. Shabbir Ahmad (t. History of the Islamic peoples. the Ruh al-Quds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn al. Sahih Muslim ma a sharhihi Fath al-Mulhim. London: G. Syarah Riyardhus Shalihin. 392 H) sirr sina at al-I rab. Karachi: Maktabat al-Hijaz Muhy al-Din. al-Husayni (1985). dan saya melihat dalam kitab al-majmu yang disalin oleh syeikh shaykh shams al-din alayzri al-shafi i.). Malaysia sebagai sebuah Negara Islam. maka beliau keluar dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah. Bayrut: Dar al-Ma rifat. mengerjakan tawaf dan bersa i.W. (2005). 57. gerakan reconquista penaklukan oleh armada Kristian yang menumbangkan empayar terakhir Islam di Andalus. Austin (1971) Sufis of Andalusia. Allen & Unwin. lalu syeikh melakukan ihram. Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi almusamma al-Minhaj.Arabi (1165-1240) R. lantas pintu madrasah terbuka dengan sendiri tanpa sebarang kunci. Surabaya: Pustaka Salam Uthmani. hal. Al-suyuti. Sharaf al-Nawawi (1996). 834 Pada 1236 M. Brockelmann (1947).

dan kembali.ilmiyah. Ali Muhammad b. Kaherah: Maktabat al-Khaniji. 1041) (1367/1949). lalu saya mengikuti langkahnya dari belakang. Ahmad al-Katabi (w. 824 H) (2000). . Fawat al-wafayat.). Sharh muslim. azhar al-riyad fi akhbar iyad. Muhammad Abdullah Annan (ed. Syeikh al-Adab Ahmad b. Shihab al-din ahmad b. Damsyik: Dar al-Maktabi.).sehingga ke pertengahan malam.Ilmiyah. Muhammad Amin b. Ya udillah. Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (1423/1992). Shakir b. wa dhikr dhi al-wizaratayn Lisan al-Din al-Khatib (1397). dan tibatiba kami sudah berada di (madrasah) al-rawahiyah. Nafh altayyib min ghusn al-andalus al-ratib. Emiriyah Arab Bersatu: Tab ah Sunduq Ihya al-turath al-Islami Isma il Basha b.). Muhammad al-Muqri (w. Lisan al-Din al-Khatib. Wallahu a lam Wahbah al-zuhayli (1999). 1/216 Bab bahawa orang yang mati di atas tauhid akan pasti masuk ke syurga Apabila hadith yang diungkapkan bercanggah pada zahirnya. Muhammad al-muqri al-tilimsani (t. Beirut: Dar al-Kutub al. Idah al-maknun fi aldhayl ala kashf al-zunun. Beirut: Dar al-Kutub al. al-Buyu wa atharuha al-ijtima iyyah al-mu asarah.t. al-ihatah fi akhbar gharnatah. Muhammad b. Adil Ahmad Abd al-Mawjud (eds. maka hendaklah ditakwil supaya dapat dikumpulkan nas-nas syarak dan kami akan menyebutkan sebahagian dari takwilnya yang dapat memberi kefahaman terhadap pentakwilan nas yang lain dengan izin allah ta ala.

Fahrasat ibn alKhayr al-Ashbili.p. Abdullah b. Umar b. 22. Tadrib al-rawi. Abd al-Qadir b. Beirut: Tab ah Dar al-gharb al-islami. Beirut: Dar al-Kitab al. al-Qaysi al-Dimasyqi (w. Al-Silah fi tarikh a immah al-andalus wa ulama ihim wa muhaddithihim wa udaba ihim. Beirut: Dar al-Kutub.). Al-mursal: riwayat dari tabi in menyatakan Rasulullah (saw) bersabda atau berbuat sesuatu. Muhammad Makhluf (1349 H). Khalifah al-Umawi (w. Fahras ibn Atiyyah. ma rifat al-qurra al-kibbar Al-mawsu ah al-muyassarah fi al-adyan wa al-madhahib al-mu asarah.).Ilmiyah. cet.Arqasusi (ed. Nasir al-Din Muhammad b. Ikhtilaf usuliyyin tentang sandarannya sebagai hujah Al-musnad: riwayat yang muttasil dan marfu . 2.Shams b.alamiyah li alshabab al-islami Muhammad b.aydrusi (w. Al-nadwah al. Abdullah al. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.Arabi Abu al-Qasim Khalaf b. Tawdih al-Mushtabih. Bashkawal (1374/1955). Shajarat al-Nur al-zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah. Abu Bakr Muhammad b. 1027) (1405 H). al-Ghunyah. Muhammad b. Muhammad Na im al. Mahir Zuhayr Jirar (ed.).t. Syeikh b. Kaherah: t. Abd al-Malik b. 748). Muhammad Abu al-Ajfan. Cet. Qadi Iyad (1402/1982). al-Nur al-Safir. 541 H) (1983 M). 575) (1419/1998). Ahmad shams al-Din al-dhahabi (w. Khayr b. 842) (1993). Atiyyah al-Muharibi al-Andalusi (w. Beirut: Dar al-Kutub al. Muhammad al-Zahi (eds. Al-Qadi Abu Muhammad b.). Muhammad b. Muhammad Fu ad Mansur (ed. Beirut: Mu assasah al-Risalah.

Al-mawdu : apa yang dipalsukan ke atas Rasulullah (saw).Ulama izz al-din abu muhammad.). muwaffaq al-din hamzah ibn yusuf al-hamawi Hashiyat al. biasanya digunakan dari riwayat tabi al-tabi in dari sahabat. Al-mukhtasar fi usul al-hadith. Bidayat al-sul fi tafdil al-Rasul Sallallahu alayhi wasallam tasliman kathira. al-jurjani. atau imam al-Shafi i berkata: berkata Ibn umar (rad). ta liq Mustafa dib bagha . ahmad ibn Muhammad (1503-1566 H) Al-ihtimam bi tarjamat al-imam al-nawawi shaykh al-islam. ibn al-salah Sharh mushkilat al-wasit. 5-54 Sultan al. 660) (1999). abd al-salam b. Iyad Khalid al-Tiba (ed. ringkasan kitab al-hafiz abu bakar al-khatib al-baghdadi Al-tarkhis bi al-qiyam li dhawi al-fadl wa al-maziyyah min ahl al-islam Al-usul wa al-dawabit Sharh mushkil al-wasit. sama ada digugurkan perawi pada awal sanad atau pertengahan atau akhir sanad. al-ikhlas wa al-niyyat Al-isyarat ila bayan al-asma al-mubhamat. Ibn hajar al-haythami.Al-afrad: sama ada riwayat yang tersendiri dari perawi yang lain atau yang tersendiri dari jalur mekah sahaja. shajarat al-ma arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a mal Mufhamat al-aqran fi mubhamat al-qur an. abd al-salam. abd al. abu al-qasim al-sulami alshafi i (w. Muhammad ibn abd al-rahman al-sakhawi (1427/8-1497 M). hadith yang terputus isnadnya dalam apa jua peringkat. seperti Imam Malik dari Ibn Umar (rad) al-mu addal: apa yang gugur pada sanadnya dua perawi atau lebih. Beirut: dar al-fikr al-mu asir. al-nawawi.allamah ibn hajar al-haytami ala sharh al-idah fi manasik al-haj. seperti Imam Malik (rah) berkata: bersabda Rasulullah (saw). sharh jawharat al-tawhid Al. dan tidak halal meriwayatkan hadith mawdu bagi seorang alim yang tahu kedudukan hadith tersebut kecuali dijelaskan keadaannya.aziz b. tidak dianggap da if sehingga ditentukan seseorang perawi dalam jalur tersebut Al-munqati .izz b. suyuti Ibn abi al-dunya. Al-bajuri.

Al-nawawi (1970). Mesir: Dar Umar li al-taba ah wa l-nashr Idah al-idah bi kalam al-hanabilah al-milah fi manasik al-haj wa al. muwaffaq al-din abdullah ibn ahmad (1147-1223 M).).umdah Ibn qudamah.umrah. ahmad ibn abd al-halim (1263-1328 M). hilyat al-abrar wa shi ar al-akhyar al-adhkar. Abd al-qadir arna ut (ed. Muhammad ibn abdullah al-jurdani (w. sharh al. kitab umdah Misbah al-zalam wa bahjat al-anam fi sharh nayl al-maram min ahadith khayr al-anam. oleh abd al-Mun im Ibrahim Ibn taymiyah. 663/1264) Siraj al-din al-urmawi (594-682/1198-1283) Abu l Hassan al-daylami. 1913 M) Ulama mantik. atf al-alif al-ma luf ala al-lam al-ma tuf Sains tabi i dalam kurikulum pendidikan tradisional di kurun ke 7/13 Ulama cenderung mempertahankan falsafah akliah dan rasional yang dibawa oleh aliran al-ash ari bertembung dengan fahaman konservatif . teologi ab al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231) Sayf al-din al-amidi (551-631/1156-1233) Kamal al-din ibn yunus (551-639/1156-1243) Ahli falsafah di zaman ayyubi Afdal al-din al-khunaji (590-646/1194-1248) Athir al-din al-abhari (w. al-nawawi wa ibn al-taymiyah. Alexandria.

ibn al-salah. kewarakan dan kebesaran dan kewibawaan akliah yang tidak mampu dicapai oleh fuqaha dan ulama lain di zamannya Tarikh al-islam 252. syaikh al-madhhab. dan al-daraqutni termasuk dari kalangannya. 201. Muhammad Muhammad Abu Syahbah. 478/1085) mendapat naungan dari pemerintah politik di timur dan kerajaan ayyubi di Syria. Lamhat min manhaj al-imam al-nawawi fi sharh sahih muslim. al-fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyyin. 4/1473 Membaca kitab al-muntakhab fakhr al-din al-razi. belajar selama 10 tahun Mendengar kutub al-sittah. dan allah telah memberikan manfaat kepada umat dari hasil tulisan dan karangannya yang berkembang dan mengalir ke seluruh pelusuk tempat. sebahagian kitab al-mustasfa al-ghazali. umar b. 279. al-maraghi. ia adalah ilmu yang tinggi yang dikuasai oleh ulama al-huffaz. al. kezahidan. ulum al-hadith. imam abu sulayman ahmad b.sharh muslim 4/164. al-bidayah 13/278. Ibrahim al-khattabi al-busti al-shafi i al-muhaqqiq. kekuatan ibadah. a lam al-muhaddithin. ali al-taflisi Dr.ibar 5/312. dan ia zahir sebagaimana keterangan bab yang kami kemukakan dan ia adalah maksud imam muslim untuk memasukkan hadith di sini keberkesanan menetapkan lafaz. ibn kathir. dan ia merupakan syarahan yang bersifat sederhana yang diusahakan oleh penulisnya agar tidak terlalu ringkas sehingga mengenepikan fakta-fakta penting dan tidak terlalu panjang yang membawa kemualan dan kebosanan tarjamah bab . Sharh muslim 1/129. al-juwayni (w.Fakhr al-din al-razi (543-606/1149-1210). Tarjamah imam al-nawawi. tadhkirat al-huffaz. Nawa. zad al-ma ad 3/682. abd al-karim mastur al-qarni. menafikan ikhtilaf hadith . kitab ma alim al-sunan Ibn qayyim al-jawziyah. dari alallamah al-qadi abu al-fath umar bundar b. Muhammad b. dr. antaranya ialah kitab al-minhaj fi sharh muslim al-dhahabi.

6. al-jami li ahkam al-qur an 5/42 Hal. Al-nawawi. 5/165 Adab hamalat al-qur an. adakah wajib dibayar ganti atau tidak? Menurut pendapat yang sahih (al-asah) dalam mazhab shafi i. Pendapat ini asalnya adalah pendapat sayyidah a ishah (rad). dan orang yang faqir harus mengambilnya secara yang makruf) Imam al-nawawi: diharuskan penjaga anak yatim memakan hartanya sekadar hajat. Sharh sahih muslim. Sharh muslim 18/163. tidak diwajibkan kepada penjaga membayar ganti (sharh muslim 18/157) Kerana ia mengambil haknya sebagai penjaga Pendapat yang dipilih oleh imam al-nawawi ini ialah pendapat al-nakha i. ) sebelum ( ) . (dan jangan kamu mendesak budak-budak perempuan kamu untuk melacurkan diri sekiranya mereka ingin menjaga kehormatannya. rabiul akhir. jumhur ulama berselisih pendapat berhubung dengan penjaga anak yatim yang memakan hartanya sekadar perlu. Pendapat ini dipilih oleh al-qurtubi 5/42 Pendapat ulama Iraq harus mengambil harta anak yatim sekiranya ia bermusafir kerana urusan harta anak yatim tersebut. dan setiap hadith membenarkan hadith yang lain Takwil imam malik dan abu hanifah. 156. ata . (dan orang yang sudah kaya maka hendaklah ia menghindar dari menggunakan harta. Tafsiran beliau menjadi pilihan ulama. ulama shafi i 12/17. Al-nisa. ini adalah pendapat imam al-shafi i dan jumhur ulama. 666 H. Hassan al-basri. Al-imam al-nawawi mufassir berdasarkan kitab al-tafsir dalam syarh muslim. Muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi. Dr. sekiranya ia memerlukannya (jika ia miskin).tidak ada pertelingkahan dan percanggahan antara hadith-hadith rasulullah (saw). kaherah: matbu ah al-misriyah wa maktabatuha. 18/153 (kitab al-tafsir). mohd zawawi Abdullah. selesai pagi khamis. 23 Dis 1267. dan barangsiapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya allah setelah paksaan itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang) Al-nawawi: di dalam senua naskhah sahih muslim ditulis kalimah ( ( ( ) ). al-nur 33. qatadah.

kerana tidak dinamakan paksaan sekiranya wanita tersebut merelakan dirinya berzina. Muhammad abu al-laith al-khayr al-abadi. 388) ibn al-battal.161). 323-4.Kalimah ( ). malik b. Dan tidak ada seorang ulama yang membaca ayat ini dengan tambahan ( ). tadhkirat al-muhtaj ila ahadith alminhaj ulum al-hadith asiluha wa mu asiruha. 544). Mahasin al-takwil 12/4522 ) demi allah. 536) Qadi iyad (w. anas (w. 4. khalaf b. 1250 H). yazid al-qazwini Al-darimi. khayr al-abadi (2004). memaksa perempuan melakukan zina adalah haram baik yang dipaksa itu rela atau tidak. 543). sharh al-bukhari. abdullah al-nisaburi Ibn al-mulaqqan. 179) ibn abd al-bar (w. 795) jami al. al-mufhim fi sharh ma ashkala min talkhis sahih muslim.ulum wa al-hikam . umar b. Sharh al-ahadith al-nabawiyyah. abu abdullah Muhammad b. Selangor: dar al-shakir. Sufyan al-thawri (w. ulama yang mengupas tentang gharib al-hadith. abd al-malik b. 449). ta sis wa tatbiq Ibn majah. ali b. 676) Al-shawkani (w. Diriwayatkan bahawa Hassan al-Basri setiap kali membaca ayat ini berkata: ( allah. abd al-rahman Al-hakim. cet. 671). ( ) demi Al-nawawi: adapun maksud (sekiranya mereka ingin memelihara kehormatan diri). al-qurtubi (w. abu al-hasan ali b. hal. al-mazari (w. Bagaimanapun maksud ayat yang umum ialah. ahmad al-wadiyashi al-andalusi. ialah untuk menjelaskan hal yang lazim. adalah tafsiran bagi ayat ini dan bukan sebahagian dari al-qur an yang diturunkan. abu Muhammad abdullah b. al-nawawi (w. battal al-maghribi al-qurtubi al-maliki al-ma ruf bi ibn allajjam (w. 368) khattabi (w. Muhammad b. nayl al-awtar sharh muntaqa al-akhbar Ibn rajab al-hanbali (w.arabi (w. ibn al. Tujuan penambahan ( ) ialah untuk menjelaskan bahawa ampunan dan rahmat Allah hanya khusus bagi perempuan-perempuan yang dipaksa berzina tidak untuk orang yang memaksa mereka.

maka haruslah dibunuh) al-nawawi: ijma ulama telah mengambil dalil yang menasakhkan hukum ini. al-tirmidhi al-sunan 4/48. al-faqih wa al-mutafaqqih 1/125. berhubung peneguk arak bahawa Nabi (saw) bersabda: (sekiranya beliau meminumnya maka hendaklah dirotan. Cet. al-nawawi (rah). Himas. tetapi membawa makna khusus. 289 Ibn manzur. al-sharh. Muhammad b. ibn hajar. uthman b. Al-fayruzabadi. al-khulasah fi ulum al-hadith. menyingkap. 61 hadith mansukh yang dinyatakan oleh imam al-shafi i.) lisan al. Muhammad b. 1/18 dan syaikh kami shaykh al-islam al-bulqini. ibn manzur.). dan sekiranya ia masih meminumnya pada kali keempat. mukarram al-afriqi al-misri (t. abdullah. maka dikeluarkan darinya isyarat bahawa ibarat difahami dengan maksud lafaz yang umum tidak dengan sebab yang khusus al-zayla i. hal. musa b. sharh ma ani al-athar 3/161. menjelaskan. Beirut: dar sadir. ali b. sharaf al-din al-husayn b.t. ikhtilaf al-hadith. 806). 5/298. 1. jamal al-din abu Muhammad abdullah b. al-khatib.arab. 497 Sharh muslim.iraqi berkata: hadith ini dinyatakan dengan lafaz am. al-tibi. al-qamus al-muhit. juz. musa alhamdani al-shafi i. Muhammad b. majd al-din abu tahir Muhammad b. Muhammad b. salamah b. thabit al-baghdadi. abu bakar muhammad b. ya qub al-shirazi. Disokong oleh ibn hajar 12/71. fath al-bari. menerangkan dan mentafsirkan (sesuatu).iraqi (w. al-umm 6/130. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib. 9/601 (juzuk akhir kitab al-umm). ayyub b.Al. mensyarah sesuatu. 2/ hal. abu ja far ahmad b. al-hazimi. yusuf b. salamah. Damsyik: 1/467 dari Jabir (rad) dan lainnya. musa al-hanafi. al-tahawi. manzur b. yakni meluaskannya Al-fayruzabadi. Ratib hakimi (ed. abd almalik b. al. al-i tibar fi bayan al-nasikh wa al-mansukh min al-akhbar. abu bakar ahmad b. nasb al-rayah li ahadith al-hidayah .

D.ajluni.).Al-arniqi (atau al-azniqi) menyebut dalam madinat al. dan tafsiran ayat al-qur an. abu bakar b. abu bakar b. Imam al.. isma il b. Muhammad abu al-laith (1411/1990). syu aib Ahmad b. hal 55. bayan. siddiq b. Al-nasa i. abu abdullah Muhammad b. i rab. Universiti Ummul Qura. ali Sharh nukhbat al-fikr. syarah hadith. al-mughirah b. 2/336 Mu jam al-tabrani. yang maqbul dan bertentangan maknanya secara zahir Musykil al-hadith. al-muthanna al-mawsili al-tamimi Majma al-zawa id wa manba al-fawa id. (pengaruh tempat dan masa). Al-khayr al-abadi. al-musnad Ibn qayyim al-jawziyah. abu bakr ayyub al-zar i Ibn taymiyah.ilmiyah. kesusasteraan. ali b. abu abdullah Muhammad b. bayan mushkil al-athar li al-tahawi al-juzu althamin: dirasah wa tahqiq (Tesis Ph. abjad al. mukhtalaf al-hadith. ali b. keupayaan lughah. kashf al-khafa wa mazil al-ilbas amma ishtuhira min al-ahadith ala alsinat al-nas Al-bukhari. Beirut: dar al-kutub al. al-husain b. Muhammad b. ma ani.abbas ahmad b. hanbal al-syaibani. ahmad Musnad abu ya la. abd al-jabbar zakar (ed. umar al-misri Al. ilmu syarah hadith ialah ilmu yang mengkaji maksud hadith Rasulullah (saw). setiap dua hadith.ulum. abu abd al-rahman ahmad b. abu al. abu al-qasim sulayman b.ulum al-washy al-marqum fi bayan ahwal al. Makkah al-Mukarramah) ilm al-bu d al-makani wa al-zamani. hadith yang maqbul yang tersembunyi maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan ta ammul atau bersandarkan dalil yang lain. berdasarkan kaedah bahasa arab dan usul syariat dengan kemampuan dan keupayaan akal Al-qanuji. abd al-halim al-harrani. bardizbah al-ju fi Asas yang kukuh dari sudut adabiyat.ayni mengupas maksud bahasa pada lafaz hadith. Hassan khan (1978). minhaj al-sunnah al-nabawiyyah (saw) Al-baihaqi. saraf. termasuk ilmu dirayah matan alhadith .ulum dari hikayat al-qannawji (1248-1307). ahmad b. abu bakar ahmad b. atau lebih. sulaiman b.

ahmad Sharh muslim. dan pandangan yang terpilih (al-mukhtar) ialah ia merupakan fardu kifayah. badr al-din abu Muhammad Mahmud b.ayni. ahmad b. ali b. Al-nawawi: pandangan ini da if atau batil tidak ada asalnya dan yang benar ialah tidak dimakruhkan bagi wanita menggunakan cincin perak. dan sebahagian Ulama salaf di Syam menganggapnya makruh kecuali bagi sultan dan telah meriwayatkan athar tentangnya. berlainan dengan pendapat imam daud (al-zahiri). kemudian dikenakan di jari Abu Bakar (rad).asqalani Al. Al-khattabi berkata: dan dimakruhkan bagi wanita mengenakan cincin perak kerana ia dari syi ar (penampilan) kaum lelaki. dan beliau menambah: sekiranya tidak mendapati cincin emas maka hendaklah dicampur dengan acuan za faran supaya kelihatan kuning dan acuan lain yang seumpamanya. Al-nawawi (rah): dan kaum muslimin telah ijma mengharuskan pemakaian cincin dari perak ke atas lelaki. kemudian di jari Umar (rad) kemudian di jari Uthman (rad). Al-nawawi: dan para jemaah dari ashab kami dan ulama jumhur berhujah dengan hadith ini bahawa berjemaah bukan merupakan syarat sah solat. dan pendapat ini shadh dan munkar. rasulullah (saw) menggunakan cop dari perak pada cincin yang dipakai di jari Baginda (saw). Dan ia tidak difardukan ke atas setiap orang bersalahan dengan pendapat sebahagian dari ulama.Ibn hajar. Muhammad al. 1/26 Dan jemaah telah menterjemahkan babnya 5/151 muslim hadith abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: solat berjemaah lebih afdal dari solat seseorang kamu secara bersendirian dengan dua puluh lima kelebihan. hadith ibn umar (rad). 14/67. . dan dikatakan: hukumnya sunat. dan telah saya bentangkan dalil dalam setiap permasalahan ini dengan jelas dalam kitab (al-majmu ) sharh al-muhadhdhab.

ialah nisbah kepada juhaynah sebuah kabilah dari quda ah 5/80-81. di antaranya ialah imam al-bukhari dan yang lainnya. sehingga sekiranya riwayat mawquf lebih banyak dari marfu maka dihukumkan marfu . isma il b. 743 H). al-nawawi menjawab istidrak al-daraqutni. 9/214. battal al-maliki al-maghribi dalam sharh sahih al-bukhari.allamah al-husain b. 10/28. wallahu a lam . al-fadl al-tamimi al-asbahani al-syafi i (rah). tarikh al-turath al. 2/48. 7/149. Muhammad b. 8/502. Fath al-bari. imam abu al-hassan ali b. 5/51. 4/123. dalam kitabnya al-tahrir fi sharh sahih Muslim 1/130. tarikh al-adab al. dan paling tepat dalam penilaian dan hukum. dan dalam riwayat ini jelas perbezaannya dan dalilnya telah dikemukakan bahawa hadith ini merupakan penambahan dari perawi thiqat (ziyadah al-thiqat). hadith ka ab b. Al. Dan adapun ma bad al-juhani.arabi 1/212-4. Merujuk Imam abu Muhammad al-husain b. khalaf b. 2/ba . 3/282. 2/108-9. 12/66. mas ud al-baghawi al-shafi i Imam abu abdullah Muhammad b. fuqaha dan muhaqqiqun dari para muhaddith. al-juhani dengan huruf jim berbaris hadapan. 11/160. antaranya ialah rujukan pada juz 1/34. bahawa hadith yang diriwayatkan secara mawquf dan marfu . dianggap sebagai marfu mengikut mazhab yang sahih yang dipegang oleh ulama usul. carl brocklemann. yang sebenarnya ia adalah riwayat mawquf dari ka ab kerana yang merafa kan hadith ini tidak diperkukuh dengan hafiz. al-kashif an haqa iq al-sunan. ujrah yang dikeluarkan oleh muslim ini. abdullah al-tibi (w. fu ad sezkin. 6/582. maka berkata abu sa id abd al-karim b. hanya diriwayatkan secara mawquf dari riwayat Mansur dan syu bah.arabi 3/181. disebut oleh al-daraqutni dalam mustadraknya.Naskhah kitab sharh muslim dan manuskripnya. maka wajib diterima dan tidak dikesampingkan kerana kelupaan atau kekurangan orang yang menyatakannya mawquf. Mansur alsam ani al-tamimi al-marwazi dalam kitabnya al-ansab. dan hadith ini juga telah diriwayatkan oleh al-daraqutni dari jalan lain dengan marfu . dan sandaranku dan puncak perhatianku ialah kitab syarah Muslim oleh imam al-mutqin muhy al-din al-nawawi kerana ia paling baik dalam menggarap faedah. Muhammad b. Dan telah kami sebutkan di fasal terdahulu di awal syarah. dan paling banyak dirujuk.

911) 3. menyatakan dalam riwayat dengan huruf ra Jenis-jenis syarah hadith. 1. dan begini yang ditetapkan oleh para huffaz yang handal dalam sahih muslim Al-qadi iyad berkata: dan begini yang diriwayatkan oleh al-farisi dan lainnya. Muhammad al-husayni. ibn daqiq al. (w. nabi (saw) ketika dalam musafir berlindung dari al-hawr ba d al-kawn perubahan selepas ketenangan al-nawawi: begini yang disebut dalam kebanyakan naskhah sahih muslim al-kawn dengan huruf nun. syarah imam al-nawawi pada kitab al-arba in dan syarah kitab riyad al-salihin.Riwayat muslim. hadith abdullah b. 1205 H). oleh qadi iyad (w. syarah imam al-nawawi ke atas kitab sahih muslim Syarah kitab pilihan.arus sharh al-qamus Syarah hadith terpilih. Kitab sharh hadith ummu zar in. bahkan hampir kesemua naskhah di negeri ini dinyatakan dengan huruf nun. sarjas. 2/1036-40 Syarh hadith yang tertentu. dari periwayat sahih muslim.udhri dengan al-kawr .id al-shafi i (w. 2. ali.aliyyah fi sharh al-hadith al-musalsal bi l-awwaliyyah (sharh hadith ummu zari . oleh abu al-fayd Muhammad murtada b. Al-mirqat al. kebesaran kitab . penulis kitab taj al. 544) Kitab muntaha al-a mal fi sharh hadith innama al-a mal. syarah hadith dalam kitab tertentu Syarah hadith yang tertentu. Dan beliau berkata: dan yang makruf dari riwayat asim yang dikeluarkan oleh muslim ialah dengan huruf nun 9/94 Al-maziri. oleh imam al-suyuti (w. Dan berkata: dan al. hadith hukum Al-ilmam fi ahadith al-ahkam. taqiyuddin Muhammad b. dalil al-falihin li riyad al-salihin Dari sudut hajm. 702 H) Syara h hadith pada kitab. dengan huruf ra. kashf al-zunun.

Sahih al-bukhari. ibn hajar (w. Fath al-bari. Beirut: dar al-kutub al-ta limiyah. tabi in ibn abd al-bar. syeikh badr al-din Muhammad b. syarahan yang bercampur ibarat matan dan huraian dalam satu petikan. tahqiq Mustafa al-bugha. 10 juzuk. potongan ayat dan athar.ayni al-hanafi (w. mengeluarkan hadith yang lain dengan sanadnya. shams al-din Muhammad b. khalifah al-washtani al-ubbi al-maliki (w. belum pernah ditulis seumpamanya. al-muqaddimah 1/2 Syarah mutawassit Al-kawakib al-darari sharh al-bukhari. al-tamhid 1/172 . hal 204-6. isyarat dan faedah hadith Kashf al-zunun 1/541 Syarah al-bukhari. yusuf b. hal. 852 H). kitab irshad al-sari ila sharh sahih al-bukhari. abu abdullah muhammad b. syarahan ringkas terhadap hadith. Uslub syarah. qadi al-qudat badr al-din Mahmud b. 786 H). ali al-kirmani (w. kashf al-zunun 1/32 sharh al-mamzuj. 827) Abu al-tayyib al-sayyid siddiq hassan al-qinnawji (1405/1985). sahih muslim 1/90. al-kattani. al-tanqih. satu jilid. Mustafa al-bugha. sharh mukhtasar kitab al-bukhari. abdullah al-zarkashi al-shafi I (w. Al-hittah fi dhikr al-sihhah al-sittah. perbahasan matan. 855). menukil pendapat sahabat. 114. 923 H) Sharh hadith yang berkait dengan matan. bahadir b. sharh al-nawawi. 794 h). mengemukakan tarjamah rijal malik mengikut huruf mu jam. al-nawawi 2/80 hadith mentafsirkan hadith. abi umar b. oleh al-qastalani (w. kitab 70 jilid. kashf al-zunun 1/541 umdat al-qari. kashf al-zunun 1/541 Syarahan besar/ meluas muwassa Al-tamhid.Syarahan kecil dan ringkas. ibn abd al-bar. hadith ditafsirkan dengan athar. al-tamhid 1/9 hadith mentafsirkan al-qur an. 463). Cet. dr. 1. ibarat ringkas. al-risalah al-mustatrafah. muqaddimah hady al-sari dalam satu juzuk. ahmad al. abd al-bar (w. ikmal al-mu lim.

Sharh al-nawawi. a. al-dur al-thamin sharh al-arba in Abu al-laith al-khayr al-abadi (1999). al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm. takhrij al-hadith nash atuhu wa manhajiyatuhu. 1981. Berkata ahli bahasa. al-husain b. tuhfat al-ashraf fi ma rifat al-atraf oleh almizzi. al-muhalla ibn hazm. muntaqi al-lawn. kitab yang mengemukakan hadith yang dikutip dari kitab yang asli beserta isnadnya. tafsir ibn abi hatim. jabatan perdana menteri. Selangor: dar al-shakir. 1. sallam dari al-asmu i dalam kitabnya sharh gharib al-hadith al-hirawi dalam al-gharibayn dari al-azhari 1/172. abd al-qadir. mumtaqi . Kitab yang menyerupai rujukan asli.azim oleh ibn kathir. kutub al-sittah. ha. rujukan hadith Kitab hadith yang asli. 60 abdullah b. Ibrahim al-harbi 9/160. majid wafi turjumah al-arba in al-qudsiyah ba d al-arba in al-nawawiyah manar al-islam. Muhammad (1414/1993). al-risalah al-shafi i. bil (vi). dalam apa-apa mauduk. tafsir ibn jarir. ibn qutaybah 11/76 syawwat. tafsir al-qur an al. al-jawhari dan lainnya. bahagian hal ehwal islam. salim bahreisj Unit quran. kitab yang mengemukakan riwayat hadith dengan isnad. hadith berubah warna. manhajiyah fiqh al-hadith inda al-qadi iyad fi ikmal almu lim bi fawa id muslim. sunnah dan tafsir. alshafi i. menukil tiga bahasa dari al-kassa i. Masadir al-hadith.syarah hadith dengan kitab gharib al-hadith sharh al-nawawi. tafiran al-hirawi terhadap lafaz ini dalam kitab al-gharibayn Terjemahan riyad al-salihin. kitab al-um. musnad ahmad. arab Saudi: dar ibn affan. Al-khabar. tahun vi. tarikh al-rusul wa almuluk ibn jarir al-tabari. 2/217. syarif b. Cet. di dalamnya terdapat tiga jenis sebutan bahasa. tarikh Baghdad khatib al-baghdadi. Indonesia h. 8. diselitkan dengan ulasan dan kupasan singkat. naskhah jawi. hal. mubtaqi . nasb al-rayah oleh al-zayla i . daud al-bankalisiy. abu ubayd al-qasim b. muwatta malik.

umar dari nafi .rujukan yang tidak asli. al-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-shar iyyah ibn khaldun. syarat quraisy kerana keahlian dan keupayaan kabilah quraisy dalam membenamkan ikhtilaf dan perselisihan dan mengumpul kekuatan dan kalimat al-bukhari (rah) dari abdullah ibn umar (rad) berkata: kami menahan kafilah. talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-rafi i al-kabir ibn qayyim al-jawziyah. hadith 2058 . kerana perkataan mutlak dari ibn umar (rad). kitab yang mengemukakan riwayat hadith yang dikeluarkan dari kitab-kitab hadith yang asli tanpa menyebut isnadnya. ibn hajar. 2059 ibn hajar 4/376. al-suyuti. muqaddimah. Muhammad al-ashbili al-maliki. dan tidak ada dalil padanya. al-jami al-saghir. maka hadith ini membawa dalil bahawa penahanan (kafilah) yang tidak ditegah ialah apa yang telah sampai ke pasar. riyad al-salihin al-nawawi. ia bermaksud dari tempat tinggi yang terpisah dari pasar sebagaimana dinyatakan dalam hadith ubaydullah (rad) yang berkata: nafi memberitahu saya dari abdullah (ibn umar) (rad) yang berkata: mereka membeli makanan dari tempat yang tinggi dari pasar dan membeli di tempat mereka. hadith 2058. abu al-husayn abd al-baqi b. dan membeli makanan dari mereka. abu bakr Muhammad b. bab tempat akhir menahan kafilah 4/376. Fath al-bari. lalu dilarang oleh Rasulullah (saw) untuk membelinya sehingga dipindahkan . Albukhari mengatakan. harun. Dan hadith adalah pentafsir kepada sebahagian hadith yang lain. Dan imam malik telah menjelaskan dalam riwayatnya dari nafi dengan pernyataan hadith: (dan jangan ditahan bekalan makanan sehingga ia sampai ke pasar). kami menahan kafilah . Hal. kitab al-buyu . lalu Nabi (saw) melarang kami dari membelinya sehingga makanan dibawa ke pasar. imam al-bukhari bermaksud dengannya untuk menolak pendapat mereka yang mengambil dalil bahawa diperbolehkan menahan kafilah. sahih al-bukhari 2/795. qani . bulugh al-maram min jam adillat al-ahkam. Kerana maksudnya ialah mereka menahan kafilah di tempat tinggi dari pasar sepertimana disebut dalam riwayat ubaydullah b. 195. al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. al-suyuti al-ruyani. mu jam al-sahabah ibn hajar. abu zayd abd al-rahman b. musnad ibn qani .

kashf al-zunun 1/37-38. ali b. dan selepasnya huruf ha mati. Beirut: al-maktab alislami. Beirut: Dar ihya al-turath al. abu al-faraj abd al-rahman b. ahmad al-tamimi al-busti Ibn al-jawzi. al-nasikh wa al-mansukh fi al-hadith. sufyan memberitahu kami. dan huruf ba berbaris atas. 99 Adab dalam mengupas dan mensyarah hadith. Ibrahim al. Husain. hal.Ibn hibban. majallat al-bahth al. akal menerima khabar (naql) yang sahih dan menetapkannya sebagaimana dinyatakan. makkah al-mukarramah. 1398 H al-nawawi. abu kamil al-jahdari dan ahmad b. 105 . Cet. Selangor: dar al-shakir. mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. maka dieeja dengan huruf ghayn berbaris hadapan. Fat al-bari 1/10. abu hatim Muhammad b. sharh sahih muslim. hanya dinyatakan dengan lafaz seperti sebahagian dari mereka atau berkata syeikh atau lainnya. sharaf b. Muhammad.ilmi. abu zakariya yahya b. 1/160 saya diberitahu oleh Muhammad b.ilmi wa al-turath al-islami.arabi. beliau ialah ibn uyaynah b. kaedah dalam mentafsir khabar ghaib. ubayd al-ghubari. abi imran al-hilali abu Muhammad al-makki Al-mubham: perawi yang tidak disebutkan namanya.as as (1416/1996) dirasah naqdiyah fi ilm musykil al-hadith. dan al-jahdari namanya ialah al-fudayl b. abdah. hal. 2. bilangan 1. markaz al-bahth al. Dan abdah dieeja dengan huruf bab berbaris sukun. dieja dengan huruf jim berbaris atas. Abu al-laith (1425/2004). hibban b. 105. qanuji 101-2. hal. jami ah umm al-qura. murri (1392 H). Adapun al-ghubari.

com/ Al-adhkar. (w. kitab memelihara lisan. menunaikan haji. zikir waktu malam dan siang. zikir dan doa kerana hal yang tertentu. di medan jihad. Zikir dalam solat-solat yang khusus. dan hal yang berkait dengannya. adab memberi salam. kitab al-asma . zikir dalam sakit dan kematian dan yang berkait dengannya. 699 H). selawat ke atas rasulullah (saw). farh al-lakhmi (w.Muhammad abd al-ra uf al-manawi. 1057 H.aql wa al-naql Al-maqasid fi al-tauhid wa al. al-nawawi.com. adab ketika makan dan minum. al-sa igh dan jemaah ke nawa http://apit. dar ta arud al.al-eman. . daqr.wordpress. himpunan doa dan istighfar qadi al-qudat izz al-din Muhammad b. islamlib http://www. allan. pujian pada allah.arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Al-tanqih fi sharh al-wasit 40 dichos (hadices) del profeta mohammad (saw) el imam al-newawi (Perancis). dan ketika bermusafir. Agama tetap hidup selamanya walaupun tidak diperjuang oleh sesiapa.ibadah wa al-usul wa al-tasawwuf Bustan al. al-tawqif ala muhimmat al-ta arif Ibn taymiyah al-harrani. http://www. meminta izin dan bernikah. muhaddith ahmad b. dan dalam solat. saya tidak akan membiarkan sesiapa menggelar saya muhyiddin.com/2007 riyad al-salihin. zikir-zikir yang berencam. ketika berpuasa. Kamel mustafa hallak Multaqa ahl al-hadeeth. Ahlalhdeeth. tilawah al-qur an. 21 kitab.

tabyin kadhib al-muftari. abu sulayman ahmad b. lahir di akhir dinasti ayyubi. hal. 91. 89. nukat Ma alim al-sunan. tumpuan isu telah dikupas Ibn asakir (1347 H). Al-sakhawi. syarah lafaz gharib. diringkaskan.allamah isa b. disusun dan dikemukakan bab. ibn al-nadim. baybars tumpaskan tartar di syam. ibn kathir: beliau menghimpunkan di dalamnya syarahan ulama salaf dari maghrib dan yang lainnya dan menambah serta meringkas keterangan. al-qurtubi. 1/27 . besar keberkatannya I lam al-sunan. Al-zabidi (1311 H). 827 H). al-jawahir al-lu lu iyyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Ihya ulum al-din. al-mufhim. nukat dari i rab Kaedah pengurusan kewangan dan keutamaan adalah . perkara muhdathat. Seakan-akan ia adalah al-qur an. Suyuti. sharh sunan abi daud Al-mufhim. khitab al-busti al-khattabi (w. ahli sejarah 1265. ikmal al-ikmal. al-minhaj Al-ubbi (w. ia cukup menggantikan kesemuanya. 388 H). 97 Menurut Imam al-shafi I. kaherah. dan hidup di masa mamluk baybars (p. mas ud al-zawawi (w. syarahan bagi kitab al-mukhtasar. Muhammad b. sharh singkas kitab al-bukhari. 744 H). imam nawawi mengatakan: sekiranya semua kitab-kitab agama dalam islam hilang.Kurun ke 7. ithaf al-sadat al-muttaqin. Ibrahim b. Al-minhaj sharh muslim. 658-676 H/ 1260-1277 M) Sharh muslim Al. alikmal. kecuali kitab al-ihya . damsyik. mengumpulkan antara al-mu lim. bid ah yang tidak tercela Muhammad al-Jurdani. raja koptik mesir keturunan turki Al-nawawi. baybars. bid ah yang sesat.

dengan ta liqat al-syeikh al-musnad muhammad yasin al-fadani al-indonesi. ibn asakir. a. badi al-sayyid al-lahham Ibn rajab al-hanbali.aziz al-dehlawi (1745-1822). dar al-hadith di masjid al-umawi. syarah hadith 40 Imam nawawi Muhammad b. muqaddimah. rajab al-baghdadi kemudian al-dimashqi (w. terjemahan bulugh al-maram. 1410). dan saya ingin membantu ahli kebaikan dengan memberikan kemudahan dan menunjukkan jalan. putera kepada shah waliyullah al-dehlawi takmilat fath al-mulhim oleh shabbier ahmad usmani oleh Muhammad taqi uthmani. kuliah subuh pada membicarakan hadith empat puluh. dilengkapkan oleh ulama hadrami dan iraqi lampau. zayn al-din abd al-rahman b. abd al-kafi al-subki (w.net/riyad. dan al-syaikh Muhammad najib al-muti i Syeikh al-sayyid ahmad samit.hassan bandung al-indonesi (1887-1958). kemudian al-makki (w. ahmad b. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah Juhud ulama dimashq fi al-hadith fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. dibuka pada sya ban 630 H . dan menerangkan landasan dan mengemukakan dalil tentangnya http://bewley. menggunakan syarh al-nawawi tarikh dimashq. sharh sunan abi daud. Turath al-mugharabah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi.html bustan al-muhaddithin (tulisan parsi). al-dur al-mandud Muhammad bukhari. dr.virtualave.Takmilah Al-majmu . taqiyuddin ali b. abdullah al-talidi (1995). 736isyrin juz an fi sharh isyrin hadithan Sharh ilal al-tirmidhi Sharh sunan al-tirmidhi Al-adhkar. shah abd al. 756).

jepun. sunnah dalam solat. denys Johnson davis (abd al-wadud) Dasar-dasar penting syariat Al-maqasid. ridwan Muhammad ridwan (ed. abd al-malik b. 4. syaikh jamal al-din abd al-kafi b. 372 bab. umdat alsalik wa uddat al-nasik 45. 1903 hadith. 4 ramadan 670 H. Diakhiri kitab al-manthurat wa al-malah. kanzul amin fi sharh al-arba in min kalam sayyid alalamin (saw) hadith empat puluh. 5. (fitnah akhir zaman) kitab al-istighfar An-nawawi s forty hadith. . 469. Muhammad zayn kelantani. ma yajibu ma rifatuhu min al-din 85 Dasar tasawwuf 1. Hal. ahmad ibn najib al-misri. Beirut: dar al-irshad. 2. ahmad b. Riyad al-salihin. Norway. german. Swahili. Pemeliharaan anggota. selesai isnin.imam dan khatib jami umawi. asbiran ya kub Muhammad pauzi haji awang Diterjemah. itali Al-nawawi (1389/1969). Bertaqwa pada allah (swt) dalam keadaan zahir dan tersembunyi Menjalani kehidupan berlandaskan sunnah dalam perkataan dan perbuatan Istiqamah dengan perjuangan baik diterima atau ditolak oleh seseorang Rida dan berserah pada allah dalam kesulitan dan kemewahan Bergantung pada allah dalam kesenangan dan dugaan The reliance of the traveler: a classic manual of Islamic sacred law. 3. berbeza mengikut penilai dan pentahqiq kitab.). abd al-kafi al-raba i aldimashqi (w. ustaz mustafa abdul rahman. ezzeddin Ibrahim. perancis. 689) mukhtar b.

hasan b. habib. Abu hanifah al-nu man b. hanbal al-syaibani (w. bashir. katakanlah. dan huruf ya bersabdu 40. sunnah haji Qur an 3:31. 241/855) Sharh muslim. nescaya allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-dosamu. hizam. ali (rad) dari kalangan sahabat yang kecil yang menyampaikannya dari nabi (saw) hadith yang tidak didengarnya dari nabi (saw) dianggap hujah. huruf ba berbaris atas. yazid. 150/767) Abu abdullah sufyan b.73. viii. nama-nama lain seperti al-barra . hazim. itfish. harithah. thabit al-tamimi (w. zubayr. yusuf (1406/1986). 55. rubah. sa id b. bishr. fasal dalam menetapkan sejumlah nama yang samar (al-mushtabih) yang berulang dalam sahih al-bukhari dan muslim Antaranya ubay. Imam al-qutb. zubayd. dan pendapat yang sahih ialah menolak hujah dengan hadith mursal sekiranya tidak dikemukakan riwayat lain yang menguatkan sanad. hadith yang sampai kepada umat islam sekitar 30. Muhammad b. Ibn al-salah. . semuanya dieja dengan huruf hamzah berbaris hadapan. mursal tabi i. termuat dalam musnad ahmad. dan hal tersebut adalah kerana kejahilan tentang kedudukan dan keadilan perawi yang gugur. jika ditolak dari jumlah yang diulang dan hadith maudu . Itfish. yasar. Muhammad b. sunnah dalam puasa 80. tadhkirat al-huffaz 1/203 Abu abdullah ahmad b. merangkul keseluruhannya. tahdhib altahdhib 4/101. jarir. hulliyat al-awliya 6/356. maka ikutilah aku. masruq al-thawri (w. sekiranya kamu mencintai allah. 39. ziyad. mursal al-sahabi seperti dari ibn abbas. husayn. 161/778). hal. musqit: wizarah al-turath. ibn al-zubayr. khirash. yusuf. ulum al-hadith. wafa al-dimanah 1/14. hayyan. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha pengasih Maqasid.000. hakim. hadith lebih seratus ribu. jami al-shaml fi hadith khatim al-rasul (saw). 407. ibn umar.

Beirut: dar al-jinan. sulaym. silm.Dan antaranya ialah al-Zubayr. 41 dan adapun al-mufradat (perkataan seerti) maka tidak terhitung jumlahnya dan akan dibahas dan diterangkan di dalam babnya dengan izin allah taala Abu daud (1988). maka beliau ialah ibn al-salat yang disebut dalam al-muwatta dan tidak dikeluarkan dalam al-sahihayn. Muhammad b. Manakala Imam al-syafi i dan ahmad ibn hanbal mempertikaikannya . Kamal yusuf al-hut (ed. ubayd. seperti sufyan al-thawri. sallam. salamah. al-hizami. al-harithi. al-awza i. al-aily. shayban. sunan. ubadah.). aqil. al-hamdani Ini semua lafaz yang bermanfaat dalam perbincangan al-mu talaf dan al-mukhtalaf Bandingan perawi muwatta . semuanya dieja dengan huruf zay berbaris depan. syeikh al-bukhari dan muslim 41. abdah. kecuali abd al-rahman b. farwakh al-ubuli. al-zabir yang menikahi isteri rifa ah maka huruf zay berbaris depan 41. umarah. waqid. suraij. beliau ialah zubayd b. nama-nama yang mendekati ejaan dan salim. ubadah. bashshar. nasab. hal. sulayman. al-sulami. Muhammad b. Adapun zubayyad atau zibayyad dengan huruf zay berbaris hadapan atau bawah dan huruf ya berulang. shayban b. Al-salmi dari kabilah al-ansar dan bani sulaym dengan huruf sin berbaris depan. abbad. dan antaranya zubayd dengan huruf zay berbaris hadapan dan huruf ba berbaris atas. al-jurayri. al-thawri. Muqaddimah Ulama berhujah dengan riwayat al-marasil. al-harith tidak disebutkan dalam kedua-dua kitab al-sahihayn selain dengan nama ini. malik. 40. Muhammad ibn salam syaikh al-bukhari 41. syaikh muslim Al-basri. kemudian huruf ya .

al-suyuti. Abu umar b. I lam al-isabah bi a lam al-sahabah. ibn hidayat allah 226. Muhammad b. Minhaj al-sawi. Abu al-qasim al-tabrani. Tarjamah imam al-nawawi. dan salah satu riwayat dari ahmad b. al-a lam 9/184. ishaq b. Kitab al-isti ab diringkaskan oleh Muhammad b. hadi al-mustarshidin 471. Abu zakariya b. hanbal dan kebanyakan mutakallimin. 3/7 Hadith mursal dari kurun kedua dan ketiga diterima sebagai hujah oleh mazhab hanafi. yasar al-muttalibi. ibn qadi syuhbah 2/153. ahmad al-khalili. mir at al-jinan 4/182. al-nujum al-zahirah 7/278. adab allughah 3/242. tabaqat al-isnawi 2/266. al-ahad. malik. ardaf . al-bir. al-daris fi tarikh al-madaris 1/24. al-madini. shadharat al-dhahab 5/354.ala al-din al-bukhari.iz abu al-hasan b. al-samt al-thamin fi manaqib ummahat almukminin Abu Muhammad b. kitab al-dhayl ke atasnya oleh jemaah. tadhkirat alhuffaz 5/354.ibar 5/312-3. ya qub b. al-riyad al-nadrah fi manaqib al. al-athir saudara penulis kitab (al-nihayah) dalam kitabnya usud al-ghabah Al-nawawi dan al-kashghiri meringkaskan usud al-ghabah. mandah. mu jam al-kabir Al. al. al-isti ab. 38. penyusun kitab al-sirah ali b. kitab al-mubtada . ma rifah man nazala min al-sahabah sa ir al-buldan. Muhammad b. al-suluk 1/648.ashrah. al-jarud. al-tajrid Al muhib al-tabari. al-dhahabi merumusnya. kashf al-asrar. wali qutb Qisas al-anbiya al-nabawiyah. ibn al-subki 8/395 Al-bidayah wa al-nihayah 13/278.

atau yang samar dengan ibarat yang lebih jelas dan ringkas supaya terserlah dan zahir maksud Menerangkan dua qawl. keluar ke mesir pada 358 H/ 969 M. wujuh. al-nawawi. turuq. dan diwan di iraq dengan tulisan parsi Minhaj al-talibin. juz 1/ hal. Muhammad al-mahdawi (319-365 H/ 931-975 M). dan karangan di negeri syam adalah dengan tulisan rumi. Al-taqi al-maqrizi. abi tahir al-marwazi al-katib. al-isabah li awham hasalat fi ma rifat al-sahabah li abi al-nu aym Ibn hajar. al-rawdatayn fi akhbar al-dawlatayn. menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat. balghah al-zurafa fi tarikh alkhulafa Bibras al-dawadar. 106. dan diwan di mesir dengan tulisan qibti. abd al-wahid al-maqdisi. itti az al-hunafa bi ikhbar al-khulafa Abu al-hasan ali b. 73. kaherah diasaskan oleh al-mu iz li dinillah abu tamim almu id b. meringkaskan al-muharrar kadar separuh dari ketebalan kitab Menyebut perkaitan hukum yang tidak disebut dalam kitab al-muharrar Menyatakan percanggahan fatwa yang dinyatakan dalam kitab al-muharrar dengan aliran terpilih dalam mazhab Menukar lafaz yang gharib.Al-hafiz abd al-ghani b.aziz al-saruji. akhbar al-khulafa Abu syamah. abi al-surur abd al. dan nas dan tahap ikhtilaf dalam setiap hal Dan saya kemukakan di awalnya saya berkata dan di akhirnya wallahu a lam 1/77. tahqiq dan merangkul keseluruhan yang terpisah Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . dinisbah kepadanya alqahirah al-ma ziyah. al-isabah. diangkat sebagai khalifah selepas bapanya al-mansur bi al-mahdiyah tahun 341 H. juzuk singkat syarah ibarat dan lafaz . abu bakr al-suli Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . al-mansur isma il b. al-lata if fi akhbar al-khala if Abu al-fadl ahmad b. Muhammad b. daqa iq al-minhaj. 103.

suwaid dan beliau terdiri dari kalngan thiqat yang berlaku ikhtilat padanya sebelum wafat. Bab keseluruhan sifat islam. dan abu kuraib berkata pada kami. berkata al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi dalam risalahnya: istiqamah ialah suatu darjat dengannya sempurna urusan dan melengkapnya. al-nadar memberitahu kamu. 8. dan kerana itu Baginda (saw) bersabda pada sahabat (rad) ketika mereka mengatakan: Tuan telah pantas beruban. Nabi (saw) bersabda: (katakanlah saya beriman kepada allah kemudian tetaplah istiqamah) Hal.Sharh muslim. Dan telah kami jelaskan dalam fasal terdahulu dan selepasnya bahawa apa yang terdapat dalam kitab alsahihayn dari riwayat al-muhktalat maka ia ditanggapi dan diketahui bahawa mereka telah mengambil hadith dari mereka sebelum berlaku ikhtilat.adawi menyatakan pada kami. dan orang yang tidak istiqamah dalam halnya rugi usahanya dan luput kesungguhannya. dan abu na amah dengan huruf nun berbaris atas dan namanya amru b. Hal. isa b. dan berkata Ibn Abbas (rad) pentafsir sahabat dalam firman allah (swt) (maka tetap teguhlah sebagaimana diperintahkan padamu) Tidak diturunkan ke atas Rasulullah (saw) dalam seluruh al-qur an ayat yang lebih berat dan sulit bagi Nabi (saw) lebih dari ayat ini. Adapun nadir maka beliau ialah ibn shamil imam yang besar. dan pada hadith Abi usamah selain Tuan. al-rabi al. bahawa abu usamah berkata pada kami semuanya dari hisham ibn urwah dari bapanya dari sufyan b. maka baginda (saw) menjawab: (saya beruban kerana surah hud dan yang sepertinya) Hal 9. berkata: saya mendengar hujayr b. imam muslim (rah) mengatakan: ishaq ibn ibrahim memberitahu kami. dan wujudnya menghasilkan kebaikan dan pengaturannya. qadi iyad (rad) mengatakan hadith ini termasuk dari jawami al-kalim.adawi berkata dari imran b. abdullah al-thaqafi berkata: saya berkata pada Rasulullah (saw). 9. rangkuman kalam dari ibarat Nabi (saw). Isnad ini juga kesemuanya dari jalur basrah kecuali ishaq kerana beliau ialah marwazi. al-husayn (rad). Dan beliau berkata: dan dikatakan istiqamah tidak mampu dilaksana kecuali kalangan yang besar kemahuannya kerana ia terkeluar dari adat dan kebiasaan dan meninggalkan resam hidup dan berdiri di hadapan allah dengan hakikat pembenaran dan kerana itu nabi (saw) bersabda: (hendaklah kamu beristiqamah dan kamu tidak mampu memenuhinya) . 8. bahawa abu na amah al. kemukakan pada saya dalam islam suatu perkataan yang tidak perlu saya tanyakan pada manusia lain selepas Tuan.

Burhan al-din Ibrahim b. musa b.adawi al-hamzawi 4. abdullah b. Hassan al-shamani al-tamimi al-dari al-hanafi (w. al-muqtafa fi hal alfaz al-shifa. iyad b. Nasim al-riyad fi sharh shifa al-qadi iyad. dan imam al-tirmidhi meriwayatkan hadith ini dan menambah di dalamnya (saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apakah yang paling Tuan khuatir ke atas saya? Maka Baginda (saw) memegang kedua lidahnya (saw) dan berkata ini . musa b. 8. filologi. oleh salih ahmad al-shami . uyun al-athar fi funun al-maghazi wa al-shama il wa al-siyar Al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). 872 H) 5. sayyid al-nas al-shafi i. Sharh al-shifa li al-qadi iyad. sharh al-talkhis fi al-khasa is Fath al-din abu al-fath Muhammad b. manahil al-safa fi takhrij ahadith al-shifa. shihab al-din ahmad b. ittihaf ahl al-wafa bi tahdhib kitab al-shifa. abdullah al-thaqafi yang dinyatakan dalam isnad ini. iyad b. 1069 H) 2. amrun b. musa b. wafat di marakish. Muhammad b. Wallahu a lam).Dan al-wasiti berkata: suatu sifat yang dengannya sempurna kebaikan dan tanpanya membawa kejelekan pada kebaikan wallahu a lam Membandingkan hadith Hal 9. iyad b. 1014 H) al-midad al-fayyad. perubatan dan falsafah di mesir Al-qaffal. muzil al-khafa an alfaz al-shifa. 3. dan imam muslim tidak mengeluarkan hadith dalam kitab sahihnya dari riwayat sufyan b. Muhammad b. Mulla ali b. Muhammad ibn khalil al-halabi sabt ibn al. Terjemah aisha abdar rahman bewley 1. iyad al-yahsubi al-sabti (476-544/1149). umar al-khafaji al-misri (w. Imam al-suyuti. 6. tabaqat al-atibba (2/201-13) ahli teologi. al-syeikh abdullah b.ajami. abd al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231). abd al-qadir al-talidi Al-muhadhdhab min al-shifa. allamah taqi al-din ahmad b. al-hafiz abu al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi. ibn abi usaybi ah. al-ma ruf bi ibn sayyid al-nas (671-734). 7. sultan Muhammad al-qari al-harawi (w. Al-syeikh hassan al. Muhammad b.

rijal al-sahihayn. al-mu jam 18 al-jam bayna al-sahihayn. Dalam suatu riwayat menyebut ali b. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn ta liq ala muslim. ahmad b. abd al-rahman b. atau khatmah li sahih muslim. 1054 H) . abi talib (rad) dan fadal b. Muhammad b. Tarikh al-turath al. Muhammad b. qurtubi. a lam oleh al-marakishi 3/95. mu jam al-mu allifin 9/287. abu abdullah Muhammad b. abi talib (rad) dan abbas b. abdullah al-ma ruf bi al-mu aqqat al-marakishi Ta liq ala sahih muslim. Muhammad b.arabi 1/211. dalam riwayat lain menyebut ali b. ali alsaydari qadi shatibiyah (w. sulayman al-rawdani (w. tuhami b. abu abdullah Muhammad al-tawudi b.Sharh muslim 4/138. 498 H) Taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. al-a lam. abd al-haq b. 488 H) al-jam bayna al-sahihayn. nayl al-ibtihaj 287. Muhammad al-ansari almurri al-ma ruf bi ibn ahad ashara sheikh ibn khayr al-ishbili. al-talib b. oleh imam abu abdullah Muhammad b. ahmad al-jayyani al-ghassani al-qurtubi (w. futuh b. Muhammad b. iyad. al-kharrat al-ishbili (w. maka nabi (saw) keluar bersolat menuju ke masjid dipimpin oleh ali dan abbas. 1331 H). 581 H) jam al-ahadith allati zada muslim fi takhrijiha ala al-bukhari. madrasah al-imam al-bukhari bi al-maghrib. Khalifah al-washtani al-ubbi al-tunisi (w. al-nawawi Fu ad sezkin. 827 H). Muhammad b. menghimpunkan al-mazari. sawdah al-murri al-fasi (w. Ikmal al ikmal. abdullah (w. 2/214 abu ali Hussayn b. Muhammad b. al-haj al-madani b. husayn b. hadith sayyidat a isyah (rad) nabi (saw) keluar mengerjakan solat dengan dipimpin oleh dua orang lelaki. alzirkili 6/349 Bughyat kulli muslim min sahih muslim. shuyukh bukhari wa muslim. dan nabi (saw) keluar dari rumah sayyidah Maymunah (rad) ke rumah sayyidah aisyah (rad) dipimpin oleh al-fadal dan ali (rad). atau ikmal ikmal al-mu lim. ali b. abdullah al-azdi al-mayuraqi al-humaydi (w. 1209 H). 582 H) jam al-fawa id li jami al-usul wa majma al-zawa id. ali b. abu bakr babish b. abbas (rad) Al-nawawi: dan yang sahih wallahu a lam bahawa riwayat ini disebut dalam dua keadaan. abd almuttalib (rad). diriwayatkan darinya dengan perantaraan ijazah al-jam bayna al-sahihayn.

penyusunan dan perletakan hadith yang cemerlang. abu al. 458 H) al-daraqutni (w. musnad hadith sufyan bin uyaynah. 423 H). abu al. tahir b. umar al-jaydi. shirin al-ansari (w. 1021 H) khatmah li sahih muslim. ja far al-kattani (w. ikhtisar Hlm. 185 Muhammad b. 1345 H) rijal muslim.abbas ahmad b. wa ilalihi. 275 H).alawi sultan almaghrib (w. al-jarrah 218. Syarah. 241 H) al-bayhaqi (w. 217. 392 H) diriwayat dari abu zayd al-marwazi dari Muhammad b. abdullah al. kitab barnamij. 1204 H) hashiyah ala sahih muslim. al-qays (w. musannaf sufyan b. al-ghunyah. musnad hadith syu bah b. musannaf waki b.abbas ahmad b. kerana kebagusan siyaq. al-nasa i (w. 93. menempatkannya berdasarkan makna. meletakkan hadith tidak pada mauduk yang sewajarnya. ibn hanbal (w. al-hajjaj. al-bukhari lebih sahih Al-bukhari memotong hadith. kashf al-zunun 1/367 al-jami al-sahih al-asanid al-mustakhraj min sittah masanid. 385 H) Dr. ta liq. al-tirmidhi (w. ziyad al-tunisi (w. al-mun im bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Abu daud (w. abi al-mahasin al-fasi (w. bukan dari segi sahih. musnad hadith al-awza i. musannaf abd al-razzaq. ibn khayr dalam kitab fahrasnya. 1363 H) zad al-muslim fima ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. yabi al-shanqiti (w. 279 H). habib allah b. uyaynah.mengumpulkan hadith dari kitab jami al-usul oleh ibn al-athir. sharh al-nawawi 1/15 . Riwayat thiqat. kerana hal yang difahami al-bukhari. al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim. muwatta malik masuk ke andalus di akhir kurun ke 2 Hijrah dari al-ghaz b. yusuf al-farbari Sahih muslim masuk lebih awal dari al-bukhari Kitab sunan mendahului kutub al-sihah Al-tujaybi. 183 H) Kurun 3 hijrah sahih al-bukhari masuk ke andalus dari imam abu abdullah al-asili (w. musnad hadith ibn juraij. muhammad b. 199 H). musnad hadith yahya b. musnad hadith al-zuhri. sebahagian ahli maghrib melebihkan sahih muslim Ibn hazm. hawasyi. Muhammad b. 303 H). majma al-zawa id oleh ibn-haythami. masuk ke tunis dari ali b. hal. musnad sufyan al-thawri. sa ad al-ansari.

shajarat al-nur 211 Ikmal al-ikmal. yusuf b. ustadh abd al. al-mu jam fi shuyukh ibn abi sakrah. Muhammad b. tartib al-madarik wa taqrib al-masalik li ma rifat a lam madhhab malik. al-funun alsittah fi akhbar sabtah.Sharh dan ta liq kitab muslim.aziz ibn abdullah. 637 H). 14 nazar dan muqaranah. al-ghunyat. 18 Al-tanbihat al-saniyah Karya qadi iyad dikumpulkan oleh anaknya (al-ta rif bi al-qadi iyad) Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. dari catatan dan ta liq oleh penuntutnya dalam halaqah . 5 kitab kupas gharib lafaznya. al-takmilah 661. shajarat al-nur. 675. Muhammad al-laythi al-baquri al-andalusi (w. 707 H). barnamij shuyukh al-ra ini. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. ibn makhluf 250. 5 kitab mukhtasar. al-i lam bi hudud wa qawa id al-islam. al-maqasid alhasan fima yulzim al-insan. abu abdullah muhammad b. ghunyah al-katib wa bughyat al-talib fi al-sudur wa al-tarassul. tidak dikemukakan bab. ahmad b. Muhammad al-tujaybi al-syaquri al-lardi (w. Anwar al-sabah fi al-jam bayna al-sunnah al-sihhah. al-ilma fi dabt al-riwayah wa taqyid al-sima . al-dhakhirat al-sakhiyah. 609 h) Ikmal al-ikmal. nazm al-burhan ala sihhah jazm al-adhan. al-a lam oleh al-marakishi 4/335. 529 H). al-dhayl wa al-takmilah 6/429. 2 khatimah. matali al-afham fi sharh alahkam. umar al-ghassani al-wadi ashi (w. 151 Al-ijaz wa al-bayan li sharh khutbah kitab muslim. diwan syi ir. diwan al-khutbah. al-hajjaj. ajwibah al-qadi iyad amma nazala ayyam qada ihi min nawazil wa ahkam. takmilah ibn al-abar. 2 kitab hashiyah. Ajwibah al-qurtubiyyin. ali b. al-mu jam. qasim b. Ditulis ketika majlis tafaqquh dalam sahih muslim timbul keinginan dan permintaan dan keperluan untuk mengemukakan ta liq dan mengulas kitab al-mazari Kitab al-mu lim tidak dikumpul oleh penulis. ali b. al-qadi abu abdullah muhammad ahmad al-shahir bi ibn a-haj al-tujaybi (w. marwan b. Al-tanbihat al-mustanbatah fi sharh musykilat al-mudawwanah al-kubra. sir al-surrat fi adab al-qudat. al-nafh 1/353. bughyat al-ra id bima fi hadith umm zar in min al-fawa id. Ibrahim b. al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). jami al-tarikh. sharif abu al-qasim al-salawi al-idrisi. abdullah b. asbagh 21 syarah. 49 Iqtibas al-siraj fi sharh muslim b. 3 rijalnya. tahdhib. atiq b.

. Dan saya tidak pernah mengenali syaikh dan belum berkesempatan mendengar darinya sebelum itu. beberapa hal yang ajaib. maslahah kaum muslimin merangkumi nasihat dari Allah dan kitabnya. 123 abu al-ghassani b. abu al-hasan razin b. bahawa al-syeikh al-salih al-saduq al-mu ammar abu al-qasim b. salim alshafi i. ammar al. fahras ibn khars. umar al-ansari al-qurtubi (w. kitab al-jami lima fi kitab al-muwatta wa al-bukhari wa muslim wa al-nasa i wa abi daud wa al-tirmidhi min al-hadith. dan berkata: dan saya menyebutkan hal tersebut pada seseorang lalu beliau berkata: beliau ialah syaikh di dar al-hadith alashrafiyah. al-syeikh abi abdullah Muhammad b. dan sekarang sedang berada dalam majlis ilmunya. Muqaddimah muslim. istilah. mu awiyah b.abbas ahmad b. talkhis ala sahih muslim. tarikh al-turath alarabi. dan beliau di kalangan al-akhyar. dan beliau menunjukkan saya ke tempatnya dan saya masuk ke masjid dan mendapati beliau sedang duduk memberikan kuliah dikelilingi oleh jamaah. rasulNya dan nasihat kepada sultan dan umat islam seluruhnya Berkata kepadaku abu al. dan berkata: dan saya mendengar palu dipukul dan merasa sungguh takjub kerananya dan bertanya: temasya apakah ini? Dan dikatakan pada saya: Malam yang mulia kerana syaikh yahya al-nawawi diangkat sebagai wali qutb. bin ahmad al-handisi al-ma ruf bi ibn al-shat. syarah dikutip dari sharh al-ubbi Tuhfat al-talibin. usul Ikmal al-mu lim 1/71-5 tajrid al-sihhah. al-hassan b.abdari al-andalusi dari riwayat ibn khayr al-ishbili. merangkumi kaedah.Dan tercetus keinginan dan bangkit kemahuan hamba yang faqir dengan inayah tuhannya dan tawfiqnya untuk memenuhi permintaan Beristikharah kepada allah supaya apa yang terhasil sebagai tambahan bagi melengkapkan perbahasannya. bahawa beliau bermimpi dengan apa yang dlihat dalam mimpi ketika di mizzah. fu ad sezkin 1/217 ta liq ala sahih muslim. maka kebetulan beliau masuk ke kota yakni damsyik kerana suatu keperluan. umair al-mizzi memberitahu. dan menyempurna perkataannya. 565 H). Lantas saya terjaga dari mimpi.

juz. dan serbannya kain sabjaniyah yang ringkas. penyusun kitab al-istiqsa fi sharh al-muhadhdhab. Muhammad Fu ad Abdul Baqi (ed. Dan telah saya sebutkan di bahagian muqaddimah syarah sahih muslim sejumlah hal yang penting yang berkait dengannya yang wajar bagi mereka yang punya keghairahan terhadapnya untuk mengetahuinya. sufyan dan wajar bagi orang yang mempunyai keghairahan dalam ilmu hadith untuk mendalaminya dan mengkaji kedalaman maksudnya. 264 H) abu ya qub yusuf b. isma il b. 3. hal. Ensiklopedia fuqaha mazhab shafi i mat saad abd rahman shah alam: penerbit hizbi. 2. Kemudian beliau kembali ke tempatnya semula dan tidak menambah lebih daripada perkataannya itu. dan bangun ke arah saya dan meninggalkan jamaah. 75. yahya al-qurasyi al-buwayti (w. sharaf al-nawawi al-dimashqi al-shafi i (w. Dan membawa saya berjalan ke sudut kosong di masjid dan tanpa membiarkan saya berkata beliau menyatakan: rahsiakan apa yang saudara lihat dan jangan beritahu pada sesiapa. al. 1 Riwayat dari tahdhib al-asma wa al-lughat. Dengan penjelasan tentang beberapa hal berhubung dengan imam muslim dan kedudukan perawi kitabnya. abu Ibrahim isma il b. 677 H). Dan sekiranya tidak mudah mendapatkan makna dan mengeluarkannya maka hendaklah dimanfaatkan syarah yang disebut untuk membantunya. Al-dhahabi. Kitab imam al-nawawi. amru b. ishaq al-muzni al-misri (w. Cet. ayat sahih muslim diterima dari Ibrahim b. al-imam yahya b. Al-qadi diya al-din abu amru al-hadbani al-marani kemudian al-misri. tadhkirat al-huffaz.Lantas beliau terpandang saya. al-hajjaj al-qusyairi al-nisaburi (w. . wabillah al-tawfiq.umdah fi tashih al-tanbih.). al-tahrir fi alfaz al-tanbih. Beirut: dar al-kutub al. 261 H) bi sharh alnawawi. maka pasti dilihat keajaiban dari beberapa kebaikan. 204 H). al-shafi i (w. Muhammad b. 1992 Hal. 231 H) Tuhfat al-talibin. sharh al-luma fi usul al-fiqh Sahih muslim li al-imam abi al-husain muslim b.ilmiyah. yahya b. (1424/2003). dan saya tidak pernah melihatnya sebelum dari itu dan tidak pernah berkumpul dengannya selepas dari pertemuan itu.

kerabat dan jirannya ingin membina kubah di atas makamnya. Menziarahi kubur dan mengunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup seperti syeikh yusuf al-faqa i. Al. dan menghadapi kiblat. rupa-rupanya ia adalah musafir yang sebenar. Beliau terkejut dan sebaik terjaga dari mimpi memberitahu kaum kerabatnya tentang hal tersebut. syeikh shams al-din b. dan yang menyentuh tentang anjuran menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid ah. kalangan keluarga. dan beliau menulis dengan panjang dalam perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ditujukan kepada para pembesar. syeikh Muhammad al-ikhmimi. atau kerana menganggap pengajaran ilmu sebagai pertolongan kepadanya dengan kecukupan dan sifat qana ahnya. beliau mempunyai pertemuan dengan syeikh setiap hari selasa dan sabtu. Dan saya menganggapnya perjalanan musafir yang biasa. syarah lafaz al-minhaj. sehingga bab solat al-musafir.abbas ahmad b. supaya terkeluar dari hadith al-qaws ingatan Nabi (saw) supaya tidak mengambil upah mengajar al-quran kepada ahli al-suffah. dan berpesan: beritahu pada saudaraku dan jemaah supaya tidak meneruskan usaha mereka membina kubah. Dan beliau telah menulis risalah yang banyak berkait dengan urusan kaum muslimin dalam perkara khusus dan umum.Al-tahqiq fi al-fiqh. abu Tegahan membina kubah di atas makamnya Setelah beliau wafat. dan pada hari yang lain mengulas kitab sahih muslim. yakni rumahnya di madrasah al-rawahiyah. suatu malam beliau mendatangi ibu saudaranya dari kalangan kaum kerabatnya dalam mimpi. tiba-tiba hadir seseorang berlalu di udara dari sini dan melepasinya (dan beliau menunjukkan dari penjuru barat ke timur madrasah) dan berkata: bangunlah dan sediakan (kelengkapan) musafir untuk berziarah ke baitul maqdis. Saya bertanya: bagaimana Tuan diizinkan? Beliau menjawab: ketika saya sedang duduk di sini. farh al-ishbili (rah). dan balasan kebaikan hanya di akhirat. dan hanya mengumpulkan batu di sekeliling makamnya untuk melindunginya dari dicerobohi binatang dan lainnya. umar b.allamah syaikh al-adab abu abdullah Muhammad b. ahmad b. suatu hari untuk menghuraikan sahih al-bukhari. . daqa iq a-minhaj. Syeikh mencapai tiga martabat Menyusun gubahan syair dan eligi khusus untuknya 1. kerana setiap kali dibina ia akan runtuh semula. dan mereka terus membatalkan cadangan tentang binaannya. tidak menerima sesuatu dari seseorang. abi umar syeikh al-hanabilah. Al-muhaddith abu al. dan pertolongan yang ditawarkan dalam usaha kebaikan tidak wajar diambil faedah darinya di dunia bahkan ganjarannya di akhirat menurut syarak Ketika saya bersamanya beliau berkata: saya telah diizinkan untuk bermusafir.

Ibn attar. menunaikan solat. imam al-nawawi bersama jemaah ulama menafikan fatwa yang membolehkan sultan merampas kebun dan tanah kaum muslimin. dan beliau menjawab: sekiranya saya mendapat kemuliaan tersebut demi allah saya tidak akan masuk ke syurga seandainya orang yang saya kenali masih berada di belakang saya dan mereka dibenarkan masuk terlebih dahulu.Suatu hari para jemaah dari kalangan kerabat dan sahabatnya di nawa memintanya supaya tidak melupakan mereka di hari kiamat. tidak merelakan sesiapa mewakafkan diri berkhidmat padanya selainku. da if. makna yang sahih dan istinbat hukumnya Menghafal mazhab al-shafi I dan kaedahnya. Dan imam alnawawi mengirimkan warkah kepadanya untuk menasihat dan menjelaskan fatwa sebenar. . safwat al-safwat. Dan ditentang oleh ibn al-najjar. musa al-bahili. semoga allah merahmati keduanya. dan apa yang masyhur darinya. imam almutqin al-mufti. sebahagian kitab sunan abu daud. Imam al-nawawi mengambil fiqh dari abu hafs umar b. kitab al-hujjah ala tarik al-muhijjah oleh nasr al-maqdisi Dan saya membaca dengannya banyak dari karangan-karangannya beserta huraian dan penetapan lafaz (dabt).ala b. walaupun digugat dan diancam kedudukannya sebagai syaikh al-hadith di dar al-hadith al-ashrafiyah. dan ikhtilaf ulama dan ijma mereka. dan memberi keizinan padaku untuk memperbaiki dan memperkemas hasil tulisannya. Beliau telah mengisi waktunya semuanya pada ilmu dan amal. tilawah. dan mazhab sahabat (rad) dan tab in. Ibn attar. cukup arif tentang usul dan furu nya. Ibn al. lafaz yang gharib. menempuh seluruhnya menyebut jalan para salaf. risalah al-qushayri. abi ghalib al-raba i al-irbili. Dan ikatan persahabatan dengannya tanpa yang lain bermula dari awal tahun 670 dan sedikit waktu sebelumnya hingga kepada wafatnya. dan saya dapat menghadiri majlisnya dan mendengar juzuk dari kitab abu aljahm al. dan beliau (rah) cukup berlemah lembut dan memberikan perhatian besar padaku. Syeikh ibn al-najjar. sebahagiannya untuk menulis. kerana kesungguhanku meminta untuk mendampingi dan memberi khidmat padanya Membaca kitab al-bukhari dan muslim dengannya di dar al-hadith al-ashrafiyah.attar. beliau menghafal hadith-hadith rasulullah (saw) arif tentang kesemua jenisnya dari sahih. menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. mengajar. as ad b. tuhfat al-talibin. Dan beliau cukup beradab dengannya sehingga ketika kami bersama dalam halaqah dengannya beliau bangun mengisi air ke dalam bekas untuk membantunya berwuduk.

yusuf b. dan sebahagian dari kitab al-mustasfa oleh imam alghazali Dari fakhr al-din al-maliki. Muhammad b. dari abu amru ibn al-salah. dari abu al-qasim al-bazri. syarah al-bukhari. dari bapanya. musnad al-darimi. sunan al-nasa I. sahih muslim. muwatta malik. isa al-muradi al-andalusi al-shafi i syarah muslim. sa ad al-nabulusi al-hafiz. sunan al-daraqutni. Adab al-sami wa al-rawi oleh al-khatib . yusuf imam al-haramyn. salim al-misri. dari ibn al-bazari dari jalan terdahulu. Muhammad al-taflisi al-shafi i. dan kitab dalam tasrif. amal al-yawm wa al-laylah oleh ibn al-sinni. fiqh dari turuq ulama khurasan. sunan abu daud. mu lim al-hanafi membaca kitab ma rifat al-sunan wa al-athar oleh altahawi dengan imam al-nawawi Al-nawawi. ahmad alqaffal al-marwazi al-saghir. abdullah b. dari abu bakr abdullah b. al-jam bayna al-sahihayn oleh al-humaydi dan membaca kitab ulum al-hadith oleh ibn al-salah dari jemaah sahabatnya Membaca dari syaikh abu al-baqa Khalid b. kitab al-kamal fi asma alrijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi Mendengar kitab sahih al-bukhari. musnad al-shafi i. al-khitab al-nabatiyah. dari bapanya abu Muhammad. sunan al-tirmidhi. sunan ibn majah. dari abu al-hasan ali b. abi al-fath al-ba li al-hanbali. Dari al-qadi abu al-fath umar b. risalah oleh alqushayri.abbas ahmad b. kajian kitab islah al-mantiq oleh ibn al-sikkit. al-ansab oleh zubayr b. ali al-kiya hirasi dari abu al-ma ali abd al-malik b. dan beliau imam bagi riwayat dari khurasan dari ibn suraij Syaikh kami abu al-hasan sallar mengambil dari jamaah antaranya imam abu bakar al-mahani. sharh al-sunnah oleh al-baghawi. dan kuliyah dalam kitab al-sibawayh Mengambil fiqh al-hadith syaikh abu ishaq Ibrahim b. sunan al-baihaqi. musnad abu awanah al-isfirayini.Abu abdullah Muhammad b. musnad abu ya la al-mawsili. membaca kitab al-luma oleh ibn jinni Dari syeikh abu al. ma alim al-tanzil oleh al-baghawi. bundar b. musnad ahmad. umar ibn ali b. mendengar syeikh baca al-quran di akhir malam (al-saffat: 24) Al-mufti Rashid al-din isma il b. bakkar. membaca kitab al-muntakhab oleh imam fakhr al-din al-razi.

Mustakhraj abu awanah ala sahih muslim. 834) Al-kawakib al-darari. abd al-malik b. hamdan b. 660) Kashf al-zunun. sejarah dari awal penciptaan. Muhammad allan b. 405). ishaq al-isfirayini (w. 204). kitab mukhtasar oleh imam muhy al-din yahya b. dan saya tekankan di dalamnya kejelasan dan mendekatkan kefahaman kepada pembaca Selesai disusun oleh syaikh ala al-din ali b. oleh al-syaikh al-hafiz ibn kathir. ibn abd al-salam. 1585. 726) dalam 4 jilid. 770 H Fusus al-hikam. ringkasannya lubab al-qut oleh abu al-thana Mahmud b. matan hadith. umar aldimashqi (w. al-syeikh izz al-din abd al. atau yang bersandarkan ijtihadnya dalam mentashih hadith walaupun tidak memenuhi syarat al-shaykhayn. muthir shawq al-anam ila haj baitullah al-haram.alawi al-makki alshafi i. ali b. diringkaskan oleh qutb al-din musa b. mengeluarkan hadith sahih yang menepati syarat al-shaykhayn yang dikeluarkan dari perawi mereka atau mengikut syarat salah seorang dari mereka. Muhammad ibn allan b. disusun mengikut perencanaan fasal dan bab 1647. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. 1230. khatib al-dihsyah al-hamawi (w. Fatawa imam al-nawawi. 40 jil. 783). al-hafiz ya qub b. sheikh abu al-mazfar yusuf quz awghali yang dikenali sebagai sabt ibn al-jawzi (w. 774). imad al-din isma il b. uyun al-masa il al-muhimmat. Ibrahim b. Ibrahim al. diringkaskan dari tarikh al-kabir nya Hal. abdullah al-ma ruf bi al-hakim alnisaburi (w. ahmad b. 638) Qut al-muhtaj fi sharh al-minhaj. imam abu abdullah Muhammad b.aziz al-shafi i (w. lafaznya yang tertegak dengannya makna 1589. Muhammad al-ba labaki (w. 316). 204) . sharaf alnawawi. ahmad (w. syeikh muhy al-din abi abdullah Muhammad ibn ali al-ma ruf bi ibn arabi al-ta i alhatimi al-andalusi (w. dalam tarikh. 654). Muhammad ali b. Mubarak shah al-kubra al-siddiqi al.Al-Fatawa al-mawsiliyah. adhra i ahmad b. kitab almustakhraj tidak menetapkan syarat sahih hanya mengeluarkan sanad yang tinggi Al-mustadrak ala al-sahihayn. dikatakan beliau terawal menulis al-musnad Musnad al-shafi i (w. Musnad abu daud al-tayalisi (w. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan.attar. lahir dan wafat di mekah (996-1057 H) 1648.

dan dijawab serta dipertahankan oleh ahmad b.ay fi sharh musnad al-shafi i Musnad al-kabir. cet. allah (swt) memerintahkan supaya berlemah lembut kepada kaum muslimin. dan berdiri bukan kerana riya dan sombong. Pandangan yang terpilih mengharuskan untuk berdiri menghormati kalangan yang mempunyai keutamaan dari ahli ilmu. abdullah al-jawziqi (w. potongan hadith Nabawi (saw).). Menyebut perkataan salaf. apa yang dikhususkan dan dimusykilkan dari maknanya . golongan salihin. Apa yang dinyatakan tanpa isnad. dan memuliakan ahli ilmu. Beirut: Dar al-Basha ir al-islamiyah. oleh abu bakr muhammad b. kedua ibu bapa.arifin. ishaq Al-daraqutni. Dibuang isnad untuk meringkaskan karangan dan supaya tidak membawa kejemuan. Menyebut sejumlah athar dan penyataan berkait dengan kebolehan berdiri disertakan dengan isnad. Muqaddimah. isma il al-bukhari (w. Muhammad al-hajjar al-halabi (ed. Ahmad Ratib Hamush (ed. al-tarkhis fi al-ikram bi al-qiyam li dhaw al-fadl wa l maziyyah min ahl al-islam. Muhammad al-ma ruf bi ibn al-athir al-jazari (w. mudah diingati. kitab raf u al-malam an al-qa il bi al-istihbab al-qiyam.arifin 1/120. al-mustajad min kutub al-ahadith Al-nawawi (1402). dari hikayat dan syair kerohanian. 256) Hal. tidak disusun mengikut tertib mauduk. dan ini amalan para ulama dan ahli kebaikan. idah al-maknun 1/580 Al-nawawi (1412 H). penuntutnya. membesarkan kedudukan dengan perkataan yang sopan. hal.). hal. 388). 1685 Musnad muslim. perbicaraan sifat zuhud. yakni kitab almusnad al-sahih ke atas kitab muslim yang diringkaskan oleh al-hafiz abu awanah ya qub b. kalangan yang warak dan ahli agama. maka disandarkan kepada kitab yang masyhur dan makruf. imam abu abdullah Muhammad b. sejumlah ayat al-qur an. dan kedudukan perawinya. Bustan al. dan sekalian ahli pilihan. 32 Ibn al-haj telah menyangkal kitab ini. 3. Muhammad almaqdisi yang dikenali sebagai ibn al-baha im. supaya tidak membosankan pembaca. 606). dan hasan. mengambil jalan kaum yang berakal. Hidayat al.Abu al-sa adat al-mubarak b. 14. tetapi kerana member kemuliaan dan penghormatan. menerangkan tentang kesahihan hadith. athar kaum pilihan. Damsyik: Dar al-fikr. shafi al.

arabi. shadharat al-dhahab 5/323. al-muhadhdhab. sifat-sifat wali. tuhfat al-akhwan fi nazm altibyan fi adab hamalat al-qur an. ali al-nisaburi al-mutawalli (w. hadiqat al-bayan. karamah para awliya . 476). dan kepujian pada allah. ali b. terhimpun dengan saya Kemudian apa yang didapati dari kejanggalan pada nama (gharib) dan bahasa. Hidayat al. syeikh al-islam. kashf al-zunun 2/1912. abd al-rahman al-Sakhawi al-shafi i (w. 1/630 . tidak sempat diselesaikan Al-tibyan fi adab hamalat al-qur an. Cet. dan diberikan inayah terhadapnya kalangan ahli al-fudala . ma mun b. 478). diungkap dalam nada syair dan nazam oleh ibn al. kashf al-zunun 1/489. kerana itu kebanyakan nas yang saya sebut dikemukakan tanpa isnad. 15. kitab yang unggil dan unik.arifin 1/118. dan disandarkan kepada imam-imam besar yang meriwayatkannya. alangkah bagus hasilnya. ringkasan. Muhammad al-siddiq al-ghumari Carl brocklemann. Siyar a lam al-nubala 18/452. syeikh mazhab al-syafi i di zamannya Ibrahim b.imad al-aqfahsi (w. ahli nazar. abi sa id al-iji. terjemahan parsi Al-ibtihaj bi takhrij ahadith al-minhaj. menangkis serangan muktazilah dan keingkarannya. dibaca dan risalah muzakarah Suyuti. Haddad. 808). abdullah b. paling fasih dan warak. al-nawawi. walaupun isnadnya. Al-tanbih fi furu al-shafi iyyah. Muhammad b. Mesir: dar al-ma arif abd al-rahman b. 902). tarikh al-adab al.arabi al-islami. perbahasan dari sudut aqidah. dan saya jelaskan kedudukan hadith yang sahih dan da if. Al-syeikh al-imam shams al-din abu al-khayr muhammad b. kashf al-zunun 1/341. dhakha ir al-turath al. 12. yusuf al-syirazi al-firuzabadi abu ishaq (w. menegakkan mazhab salaf. saya kupas dan kemukakan syarahannya dan menetapkan kaedahnya secara ringkas dan jelas. 3. 18. mukhtar al-tibyan. 217 Sakhawi. Syaikh Muhammad b. mengikut tertib yang dikemukakan dalam bab di akhir kitab. imamah dalam mazhab al-syafi i di dunia berakhir padanya.Menyebut isnad supaya lebih kukuh dalam penerimaan.

lahir hari raya id al-fitri 654. al-nasibi Di baitul maqdis dari qutb al-din al-zuhri Di Nabulus dari al. al-jamal b. isma il b. al-muwaffaq al.arabiyah al-jamal b. dan tidak merasa ajaib dengan kemenangan (mengalahkan hujah lawan). Qadi shams al-din b. abu bakr Muhammad b. ala al-din abu al-hasan ali b. al-nashbi. al-sayrafi. al-naqib. abd al-rahman Abu al-qasim abdullah b. al-qadi abu Muhammad b. qutb ibn abi asrun. dan khatib bayt al-abbar Muhammad b. dalam usia 70 tahun 2 bulan.aziz al-baghawi (w. ulwan al-muqri Di mekah mendengar dari. abd al. ishaq al-tabari. abd al. alsyeikh Hassan al-siqli.imad abd al-hafiz Di kaherah dari al-abraquhi. 4/81 . al attar al-dimashqi. al-faqih zahir al-zur I. syeikh dar al-hadith al-nawriyah. al-shams b. shadharat al-dhahab.attar Ibrahim b. malik. abu al-yaman b. dan syaikh al. dan merasa sulit jika dihadapkan dengan perdebatan dan menjauhi serta tidak melayaninya. asakir.imad Muhammad b. Di madinah dari ahmad b. wafat dhu alhijjah 724. al-tabib daud al-dimashqi al-shafi i (654-724 H). ilyas b. mudarris shamiyah. Syaikh al-islam al-mufti al-muhaddith al-salih ala al-din abu al-hassan ali b. ibn naqib telah dilantik selaku qadi di hams. hamil. dhayl mir at al-zaman 3/283. Muhammad. asakir. yusuf b. Berkata al-faqih shams al-din Muhammad b. al-kamal ibn faris al-muqri . ibn abi al-khayr. madillah binti alburji. dan dikesan darinya beberapa karamah dan ahwal. 317). Al-siyar 18/452. tidak masuk ke ruang perdebatan.aziz b. mudarris al-qawsiyah wa alilmiyah. ibn daqiq al. umar. shadharat al-dhahab. hibbatullah al-kahfi. 8/114-5.Qutb al-din musa al-yunayni (syeikh imam al-dhahabi). Muhammad b. al-fakhr: beliau memakai pakaian lusuh yang bertampal. ahmad b. al-majd Muhammad b. kemudian di halab kemudian kembali dan mengajar di madrasah al-shamiyah. ibn abi al-yusr. Muhammad b. ata al-adhra i.id Dan mendengar darinya imam al-dhahabi. al. Tampak hebat. al-dhahabi. Mendengar dari abd al-da im. sasra. Ibrahim b. kemudian sebagai qadi al-qudat di tarablus.

asqalani Muhammad idris b. ahmad al-ishbili al-shafi i abu al. terjemahan kitab mukhtasar sahih al-bukhari oleh ibn abi jamrah abd al-halim al-hadi (w. 1. wawasan pemikiran islam ulama asia tenggara.Ibn farh. saya mengatakan dan sesiapa yang menelti dan mendalami kitab muslim mengetahui beliau imam yang tiada tandingan 11. 699). shihab al-din ahmad b. farh b. wan ali b. jil. abd al-rahman kutin al-kelantani. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah Muhammad nawawi b. umar al-bentani (w. 1362/1943) asbir b. oleh imam al-suyuti. 7/775. oleh ibn hajar. kanz al-amin fi sharh al-arba in Muhammad fauzi b. imam muslim wafat di . Muhammad zayn al-kelantani. abd al-rahman (w. tajdhib atraf al-hadith bi sharh ma fi kitab mukhtar al-ahadith. ya qub syarah hadith empat puluh Mukhtar b. qamus al-marbawi. tanqih al-qawl al-hathith bi sharh lubab alhadith. Mustafa b.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. Juhud al. abd al-ra uf al-marbawi (1313-1410/ 1892-1989) bahr al-madhi li sharh mukhtasar sahih al-tirmidhi (22 juzuk). ahmad b. shadharat aldhahab. 1981). oleh sayyid ahmad al-hashimi (w. ta liq hadith bulugh al-maram. oleh ibn hajar al. haji awang. terjamah dan syarahan ringkas Sharh muslim 11. nasa ih al.). hadith 40: terjemahan dan syarahan. 1314/1897 M. sharh sahih muslim. ustadh Muhammad hafiz b. al-jawhar al-mawhub wa munabbihat alqulub (sharh lubab al-hadith oleh imam al-suyuti) haji wan Mohd saghir Abdullah (2000).abbas (w. 1968). ilham al-bari sharh sahih al-bukhari.ubbad sharh al-munabbihat ala al-isti dad li yawm al-ma ad. hadith empat puluh. dengan terjemahan melayu. suruni Di asia tenggara.

sahih muslim sudah begitu masyhur dan mutawatir dari beliau dari sudut jumlah dan ilmu yang qat i dan hasil yang putus bahawa ia tulisan imam abu al-husain muslim b. maka nyatalah penegasan kami bahawa mendalami hadith adalah dari amalan dan ilmu yang paling rajih. mahan al-baghdadi. yang menulis kitab al-arba in. furu . maka sesungguhnya kebanyakan ayat hukum dikemukakan secara umum. Sehingga berhimpun dalam suatu majlis hadith lebih dari seribu penuntut yang berdesakan. khitab Kemudian saya ikuti dengan bab dalam menetapkan makna lafaz yang tersembunyi Sharh muslim. ali al-qalanisi dari muslim. ke atas baginda (saw) dari allah yang maha mulia selawat yang paling afdal dan limpahan salam dan berkat. Dan begitu juga diriwayatkan di negeri maghrib dari abu Muhammad ahmad b. al-hidha al-tamimi al-qurtubi dan lainnya yang didengar di mesir dari abu al. kerana ia merangkumi hal yang kami sebutkan untuk menjelaskan hal keadaan makhluk yang paling afdal. . Dan seafdal kebaikan.11. abdullah b. dan dalil dari apa yang saya sebutkan ialah syariat kita ditegakkan dengan kitab yang agung dan sunnah yang diriwayatkan. seafdal pendekatan 4. dan setinggi-tinggi pendekatan. abd al-rahman b. Muhammad al-ansari. al-hajjaj. Adapun dari segi riwayat dengan isnad yang bersambung kepada imam muslim maka turuqnya terhasil di negeri dan zaman ini dari riwayat abu ishaq Ibrahim ibn Muhammad b. isa b. al-salah menegaskan bahawa riwayat al-qalanisi diterima dari abu abdullah Muhammad b. Syeikh al-imam al-hafiz abu amru b. Dan bagaimana tidak demikian. sufyan dari imam muslim. yahya b. 10. Dan allah maha menolong di atas musibah ini dan dugaan yang lain. dan penjelasannya dari sunnah yang tetap dan kukuh Dan para ulama telah bulat mengatakan bahawa antara syarat seorang mujtahid di kalangan qadi dan mufti ialah mengetahui dan mempunyai keahlian dalam hadith-hadith hukum.ala abd al-wahab b. Dan sesungguhnya para ulama telah banyak menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dengan ilmu hadith di zaman lampau. hal. maka keghairahan tersebut telah hilang dan tiada lagi yang tinggal kecuali athar dan pengaruh warisan. Dan sunnah menjadi asas dalam percambahan kebanyakan hukum fiqh. 3. Al-arba un al-nawawiyah wa sharhuha. khutbah kitab. abu bakar al-bayhaqi Mengumpul al-arba in dalam usul al-din. jihad.

dari hikayat al-shaikh abu hamid al-isfirayini. imam mazhab shafi i di iraq. 216 bab. padanya dalil bahawa bersiwak tidak wajib. ibn barri. Beirut: al-maktab al-islami. 3/42. al-azhari. dan al-mawardi meriwayatkannya dari daud dan berkata: ia menurutku wajib. Muhammad al-sabbagh (1972). membayangkan hukum dan faedah nas sharh muslim.Abu al-hasan ali b. dan pendapat ini diputus secara ijma oleh mereka yang diiktiraf pandangan dan ijma nya dan penulis kitab al-muhkam menyebut.355/83/ Setiausaha. 30020 Ipoh. al-nawawi. hal. kemudian bersiwak hukumnya sunat. dari imam daud al-zahiri bahawa beliau menetapkan wajib bersiwak untuk solat. al-asmu I. ia menggarap maksud hadith yang dikemukakan. al-harawi. pengelasan hadith mengikut mauduk dalam sebuah kitab. umar al-daraqutni (306-385) al-istidrakat wa al-tatabbu . al-laith sharh muslim. abu hatim. . al-hadith alnabawi wa mustalahuh. Imam al-shafi i berkata: sekiranya wajib pasti diperintahkan kepada mereka sama ada ia membawa kepayahan atau tidak. bahasa. Jalan Taman Meru 1A. 3/143. 200 hadith al-shaykhayn yang dipertikai Abu abdullah Muhammad ibn ali al-mazari (w. Padanya dalil bahawa berijtihad harus pada Nabi (saw) selama tidak diputuskan oleh nas dari Allah (swt) Ahmad Nabil Bin Amir No. Taman Meru. 3/42. kitab al-taharah. (sekiranya tidak menyukarkan umatku nescaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap mengerjakan solat). 125.PK. Perak Darul Ridzuan Tarikh: 2009-10-06 Rujukan: PSUK.3A. sekiranya ditinggalkan tidak membatalkan solatnya. baik untuk keperluan solat atau untuk amalan lainnya. BPK. 536) minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin. Jelapang. tidak diwajibkan dalam setiap hal dan keadaan.

Perak Darul Ridzuan Tuan. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. bagi semester I 2009/2010 dan semester II 2009/2010. Bersama ini juga disertakan surat pengesahan dari pihak Universiti yang memperakukan status aktif pencalonan saya dalam program Doktor Falsafah.candidature defense). Bangunan Perak Darul Ridzuan. 30100 Ipoh. 2. . Aras 3. yang dicadangkan dan kini dalam tempoh akhir untuk pemeriksaan.D. Saya telah menyelesaikan penulisan tesis Ph. 4. 3. saya Ahmad Nabil bin Amir. pengesahan senat. Adalah diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya dari pihak Tuan dan segala kerjasama serta perhatian yang dihulurkan diucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan. pembentangan tesis dan pemeriksaan lisan (viva-voce . Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab.Lembaga Amanah Kumpulan Wang Biasiswa/Pinjaman. penerima bantuan biasiswa/pinjaman Pelajaran Pengajian Tinggi Anak-Anak Negeri Perak ingin memohon untuk melanjutkan tempoh biasiswa/pinjaman yang ditawarkan. Saya ingin memohon perlanjutan pinjaman untuk tempoh setahun. Akademi Pengajian Islam. Permohonan Melanjutkan Pinjaman Pendidikan Merujuk perkara di atas. no kad pengenalan 781006-08-5899. d/a Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Universiti Malaya.

Terima Kasih.Sekian. Kuala Lumpur . Yang Benar ___________________ (Ahmad Nabil Bin Amir) Calon Doktor Falsafah Universiti Malaya. Wassalam Wt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful