:( ) . :( ) . :( ) ) , , .

, , : , :( ) , , , , :(

2211

4108 ( , , , . ( ) , , . ( , ) , , , , . , :( , ( ). , . , ). , ) . , ( , , : , , , , . , , , . , . : : . , ). , ). , , ( ,

. . : ,

: . , , :

.

: . : : . , ,

:

, , : , :( ) . . . : , , :

. , , . , :

:

. ,

( ( . , : , ) ,

) ( , . : . . , ) . : : . , ; : ( ( ) ) ,

,

.

:

107

:( :" , } { , }) ". : :{

: , , . : . : . : : . . : . . : . : . : . . : . :{ , } : . ,

(

) . . . : ( )

(

) ( ), :

4438

:( , : , . :( ) . ( , : ; ; , , ) , . , , )

,

,

, .

, . . :

, ,

.

(

)

2901 :( ) ( :( , ), , , . ), , , , :( ( . , ) : ) , ,

3900 :( , . ) ,

,

:(

)

,

: , .

, . , : ,

, .

,

ADISTUZadIstuz

THE Message of THE QURAN

(Risalah al-Quran)

TRANSLATED AND EXPLAINED

by

Muhammad Asad

Karya-Karya lain dari Muhammad Asad:

SAHIH AL-BUKHARI: THE EARLY YEARS OF ISLAM

ISLAM AT THE CROSSROADS

THE ROAD TO MECCA

THE PRINCIPLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM

Prakata

BACALAH dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan Menciptakan manusia dari sel benih! Bacalah Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah

dan dalam zaman yang begitu panjang. terhadap seluruh haluan dan arah peradaban. dan kebudayaan yang dipandu oleh semangat al-Quran itu telah mempengaruhi dengan pelbagai cara pemikiran dan pandangan masyarakat Eropah di zaman pertengahan dan mencetuskan gelombang kebangkitan yang membangunkan tamadun dan mencerah kebudayaan Barat di era Renaissance. budaya dan politik dunia. sejurus sebelum kewafatan Baginda (saw). berhasil menyebarkan faham dan pandangannya yang menerobos jauh melewati wilayah dan sempadan Arab dan membentuk sebuah masyarakat berideologi yang pertama dalam sejarah manusia. pada analisis akhirnya. dengan menekankan kekuatan ilmu dan kesedaran akliah. Tiada suatu kitab suci di dunia yang mempunyai pengaruh yang jelas sepertinya terhadap kehidupan manusia yang pertama kali mendengar risalahnya dan. Ia telah menggemparkan tanah Arab. dan tidak pernah sebuah kitab dihadapkan kepada begitu ramai manusia. telah dibawa oleh risalah al-Quran: dan ia dibawa dengan perantaraan manusia yang diilhamkannya petunjuk dan diberikan asas dan landasan untuk menilai dan memperhalusi seluruh adab dan etika dan digariskan rangka kegiatan duniawinya: kerana. di mana setiap jiwa akan disempurnakan balasan dari apa yang diusahakannya. melalui mereka dan generasi selepasnya. lebih dari sekadar fenomena biasa yang kita ketahui. suatu kesamaan pada . Antara ayat-ayat pertama dan yang terakhir ini (pertama dan terakhir menurut urutan wahyu) tersingkap kebesaran sebuah kitab yang.Yang telah mengajar [manusia] menggunakan pena Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Dengan pembukaan ayat-ayat terawal dari surah ke sembilan puluh enam ini yang menghimbau asal kejadian insan dan kerendahan akar biologinya. yang direncanakan berlangsung selama dua puluh tiga tahun tempoh kerasulan dan diakhiri. Semua ini. memupuk kemahuan keras dan kebebasan berfikir. dan dalam beberapa dekad. mengetuk pintu dhamir dan inteleknya bermulalah. ia menjana semangat intelektual yang tinggi di kalangan penganutnya. dengan ayat 281 dari surah kedua: Dan ingatlah pada Hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. telah memberikan kesan yang cukup nyata kepada peribadi agama. tidak pernah sebuah kitab tidak terkecuali kitab Bible yang dihadam oleh sebegitu banyak umat dengan keghairahan dan penghormatan yang berbeza diluahkan kepadanya. dan tiada seorang yang akan dizalimi. seawal abad ketujuh Masihi. penurunan wahyu al-Qur an kepada Nabi Muhammad (saw). dan dalam perjalanan masa telah berperanan melahirkan apa yang disifatkan sebagai era saintifik : zaman yang kita tempuhi sekarang. dan mencetuskan kehebatan dalam pencapaian intelektual dan penemuan saintifik yang mengkagumkan yang berhasil mengangkat peradaban dan memperkasa tamadun dan budayanya. dan menyatukan bangsa dan umat yang lahir dari percakaran dan pertembungan kabilah yang keras.

rangkuman jawapan dari pertanyaan. yang sedia diterima oleh ramai penganut Islam moden. adalah makna sebenar dari wahyu suci. namun seringkali berbunyi mendatar dan tidak meransangkan pada pandangan Barat. mengemuka dan menyampaikan maksudnya dari bahasa Arab asli ke bahasa-bahasa Eropah tersebut. adalah suatu ekpresi dari kebijaksanaan tertinggi. dan betapa ramai pun di kalangan mereka yang meninggalkan inti pesanannya. Kerana. tambahan pula. yang menzahirkan kebijaksanaan tertinggi dan pengucapan terindah: ringkasnya. Bagaimana percanggahan ini dapat dileraikan? Perkara ini tidak dapat dihurai dengan hujah yang lazim. Kalam Allah (swt) yang sebenar. yang dipaparkan dalam karya-karya Orientalis Eropah dan Amerika. ketinggian tamadun dan kemajuan sosial. dari keluasan hikmah dan kebijaksanaannya. telah memberikan sumbangan terbesar kepada pengetahuan manusia. cukup telus dengan semangat Islam. Sementara orang-orang beriman. walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dalam terjemahan yang sedia ada dalam kebanyakan bahasa-bahasa utama Eropah terdapat karya yang mengilhamkan pandangan jelek dan prejudis dan terutamanya di masa-masa terawal oleh pengaruh mubaligh Kristian yang sesat . namun tidak diragukan bahawa sebahagian terjemahan ini lahir dari kesungguhan sarjana yang. dan tidak boleh sama sekali dianggap ralat dalam menyampaikan apa. sesungguhnya. yang pada mereka. yang dapat menolak kenyataan. Pendirian orang Islam terhadap al-Qur an ini agak mengelirukan. terdapat terjemahan moden dari sarjana Muslim yang. lantas segala keunikan al-Qur an dan hubungannya dengan dimensi manusiawi hampir ghaib dari pandangannya dan sekaligus menganggapnya tak lain seperti apa. bahawa ia. Namun. tiada satu pun dari terjemahan ini sama ada diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang sejauh ini mampu mendekatkan al-Qur an kepada pintu hati dan dhamir mereka yang dibesarkan dalam suasana keagamaan dan gelanggang fikrah yang berlainan dan mengilhamkan sesuatu. Namun begitu. tiada suatu kritikan yang dilempar pada al-Qur an. kekal yakin bahawa al-Qur an merupakan lambang manifestasi terbesar akan rahmat Allah (swt) kepada manusia. lain halnya dengan pembaca bukan Muslim yang sering mendakwa melihat sesuatu yang kasar . pada hukumnya. menatapi keindahannya. yang sering menggambarkannya sebagai kecelaruan dan percanggahan pernyataan . dalam jumlah mereka. Bagaimana harus saya bertindak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kedamaian dalam kehidupan akan datang? Betapa kerap pun individu Muslim yang salah dalam menanggapi jawapan ini. dari kacamata Barat yang mendekatinya melalui terjemahan-terjemahan yang tersedia. kepada orang Islam. tidak dipengaruhi oleh mana-mana kecenderungan. yang seikhlasnya menyusun. Dalam beberapa segi ini mungkin disebabkan oleh sikap buruk secara sedar atau tidak menaruh prasangka jahat terhadap Islam kesan dari pengaruh budaya dan fahaman Barat sejak perang salib suatu tradisi yang menguasai pemikiran dan naluri mereka yang telah meninggalkan kesannya dalam . meskipun kecil. telah menyediakan sumber inspirasi teragung dalam kedua-dua maksud keagamaan dan budaya dari istilah ini kepada berjuta umat yang. bahawa al-Qur an telah disalah tafsir oleh penterjemah Barat. namun hakikat dan kebenarannya tetap kekal bahawa pada setiap yang beriman dan percaya dengannya. berupaya menghadam dan memahami al-Qur an dalam bahasa Arab. dan manakala ayat yang.

masyarakat Barat tidak bersedia menerima pandangan al-Qur an bahawa semua kehidupan. dengan kehidupan ruhani dan akhiratnya. termasuk lingkungan sosial) dalam kehidupan insaniah: jaringan yang tidak terpisah antara amalan dan perlakuan insan seharian. Apabila kita melihat senarai panjang terjemahan al-Qur an bermula dari terjemahan Latin di Zaman Pertengahan hingga ke abad ini dalam hampir semua bahasa Eropah kita dapati satu persamaan di kalangan para penterjemah. merupakan salah satu sebab yang mengarah pada pandangan negatif. bagaimana pun duniawinya . yang mampu menguasai dialek Arab sebagai seorang yang kenal akar bahasanya. Adalah mungkin bahawa di antara sebab kurangnya penghargaan ini adalah berpunca dari pendekatan al-Qur an sendiri yang agak berbeza dari semua kitab suci: kerana penekanannya pada akal sebagai asas kepercayaan dan aqidah dan juga penegasannya tentang kesepaduan ruh dan jasad (dengan itu. adalah satu kesatuan. manakala bertembung dengan hujah al-Qur an yang mendakwa membawa petunjuk tidak hanya untuk kebaikan di akhirat tetapi juga untuk kehidupan yang baik rohani. Tetapi di sana terdapat juga sebab lain dan mungkin lebih muktamad .pendirian dan pandangan terhadap setiap perkara yang berlabelkan Islam. menghadam lenggok dan menghalusi frasanya. dengan buku.dari kenyataan bahawa al-Qur an setakat ini belum dapat diterjemah dalam bahasa Eropah dengan cara yang boleh memberikan kefahaman menyeluruh tentangnya. kegagalan masyarakat Barat untuk memahami kandungan al-Qur an dan risalahnya. Justeru. dengan kepercayaan mereka pada unsur ghaib sebagai inti pengalaman agama yang benar. fizikal dan sosial yang diraih di dunia. perkaitan yang kukuh antara ajaran ruhani dengan amalan hukum membingungkan pembaca Barat. dan berupaya mendengar . Tidak seorang di kalangan mereka. Ketiadaan pembahagian yang jelas antara medan fizikal dan ruhani telah menyumbangkan kesukaran kepada manusia yang lahir dalam tradisi agama lain. bagaimana hebat kekuatan intelektualnya. yang dicipta Tuhan. cekap menangkap hujah dan mengemukakan respon. menurut pandangan saya. yang tidak terbatas pada orang awam di Barat malah. yang terbiasa mengaitkan pengalaman agama dengan kuasa ghaib yang di luar kefahaman akal. Ringkasnya. dengan maksud yang lebih halus. untuk menghargai pendekatan akliah yang dipelopori al-Quran terhadap setiap persoalan agama. baik Islam atau bukan Islam: semuanya terdiri dari kalangan yang mempelajari bahasa Arab dari saluran akademik: iaitu. jantina dan ekonomi. dan ini meskipun dalam keghairahan dan kesungguhan mereka untuk mengkaji setiap aspek yang berkait dengan dunia Islam. di kalangan intelektual dan sarjana Barat yang melakukan kajian secara objektif. Ini. hak individu dan sosial adalah berkait rapat dengan harapan yang dapat manusia realisasikan dalam kehidupannya setelah mati. dan semua masalah yang berkait dengan kehidupan jasmani dan minda. Namun faktor psikologi ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kekurangan yang nyata dari sudut penghargaan Barat terhadap al-Qur an.

diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw) dengan perantaraan bahasa yang dipertuturkan manusia. tetapi penguasaan nahu dan pemahaman sastera ini tidak dapat. Perbezaan idiom Arab dari mana-mana idiom Eropah bukan sekadar kerana hal sintatik dan cara dalam menyampai dan meluahkan idea. bukan juga oleh kekayaan luar biasa perbendaharaan Arab: sebaliknya ia adalah perbezaan ruh dan nilai-hidup. dalam hal terjemahan bahasa Arab (terutamanya bahasa Arab yang diguna pakai dalam alQur an) secara mutlak membawa penterjemah bebas menggarap inti dan realiti bahasa tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan menyelami kehidupan bersama dan di dalam komuniti tersebut. telah dipersetujui secara konvensional oleh mereka yang mengungkapkan persepsi dan pandangannya melalui bahasa tersebut. dan akan hilang. dan ia satu-satunya bahasa yang terus segar dan utuh tanpa sebarang perubahan sejak empat belas kurun yang lalu. dalam skala besar atau kecil. Kerana. seseorang harus berupaya merasa dan mendengar bahasa ini sepertimana masyarakat Arab telah merasa dan mendengarnya sewaktu al-Qur an diturunkan. dan tanpa disedari.sekaligus mencerap maksud yang melatari alunan ritmanya dan menyelami ungkapan dari simbolik ayatnya. maka untuk menggarap kefahaman dan ruhnya yang sebenar. tidak juga khusus oleh hal yang sedia maklum. dari kelenturan yang ketara dalam tatabahasa Arab dari kekhususan kata kerja dasar nya dan pelbagai bentuk kata terbitan yang boleh dihasilkan dari kata dasar ini. Dua faktor ini sangat berkait dengan masalah yang kita bahaskan. Melainkan penterjemah mampu mengeluarkan semula maksud simbolik yang terkandung dalam bahasa tersebut iaitu. melainkan dia mendengar sendiri nyanyian bahasa dalam telinganya dan peribadi bahasa itu sejelasnya maka terjemahannya hanya mampu menzahirkan maksud luaran dari inti bahasa yang disampaikan. ia merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang kekal subur selama beribu tahun. semakin jauh tersasar terjemahan tersebut dari memberikan maknanya yang asal. Tidak diragukan. Ia adalah bahasa pertuturan semenanjung Arab: bahasa kaum yang dianugerahkan kecekapan dan kefahaman yang tajam . maka jelas bahawa bahasa Arab bahasa Semitik yang kekal tidak berubah dalam kurun yang panjang harus berbeza luas dari tiap sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat Barat. sebahagian penterjemah al-Qur an yang karyanya mendapat tempat di dunia Barat boleh dianggap sebagai sarjana unggul yang berupaya menguasai tatabahasa Arab dan mencapai pengetahuan tinggi dalam sastera Arab. Dan manakala bahasa Arab yang digunapakai dalam al-Qur an adalah bahasa yang mencapai kemuncaknya di tanah Arab empat belas abad yang lalu. Kerana setiap bahasa adalah lambang dari simbol pengucapan kabilahnya yang menggambarkan budaya dan nilai kehidupannya yang tersendiri dalam menyampaikan pandangan tentang sesuatu realiti. Kita umat Islam percaya bahawa al-Qur an adalah kalam Allah (swt). Bahasa Arab berakar dari pengucapan Semitik: malah. perkataan dan ayat dalam sesebuah bahasa mana-mana bahasa tidak lain melambangkan simbol bahasa yang disepakati. dan memahami pengertian yang diberikan oleh mereka terhadap maksud yang simbolik dari pernyataannya. realitinya yang sebenar: dan semakin besar dan mendalam maksudnya.

namun sukar bagi mereka meluahkannya kepada orang luar kerana suatu alasan mudah. secara instintif. dan. musnah dan terpisah dari lafaz Arab yang asli. iaitu. tetapi perlu. struktur luaran yang terpisah dari kualiti dan keunikan elipstik yang mengadun inti idiomatik Arab dan realitinya. walaupun dialek mereka banyak yang berbeza dari Arab klasik yang digunapakai dalam alQuran. sentiasa mengalir tanpa usaha dari satu rangkuman pada rangkuman lain. Lantaran tiada seorang di kalangan sarjana . tanpa disedari telah berkembang dalam acuan persekitaran dari mana bahasa Arab tersebut meraih bentuk dan cara ungkapannya yang khusus. yang difahami sendiri dari paduan dan jalinan pemikiran yang membentuk idea yang ingin mereka fahami dan luahkan. Sekarang kemampuan ini diwarisi oleh intelektual Arab secara tak langsung. apa yang diperolehnya cuma bahasa yang tersedia. sejak usia kecil: ketika ia belajar bertutur dengan betul. dari proses penyerapan minda. rangkuman idea ini. sebagai tambahan dari penerokaan filologi. menyaingi satu satu sama dalam ekspresi elipstik yang mencakup sebagaimana ianya. Di zaman kita. bagaimana tinggi pun pelajaran bahasanya. Walaupun ramai di kalangan mereka. yang turut mewarnai dan mencorak fikirannya. yang mentalitinya serupa dengan kerangka fikir kabilah Arab yang hidup sewaktu bahasa Arab diadun dan dicorakkan intinya. dengan belajar: kerana. tentunya. beransur. dengan itu. orang-orang ini hanyalah masyarakat Badawi di semenanjung Arab. Bagaimanapun. Kerana.yang dicurahkan dalam kehidupan luas di gurun yang terbentang pada generasinya. hasil dari kesedaran. Dalam perkataan lain. bahasa kaum yang imej di mindanya. ini tidak bermakna orang bukan Arab tidak dapat memahami bahasa Arab dalam ruhnya yang sebenar: ia hanya bermaksud tidak lebih dan tidak kurang bahawa bahasa tersebut tidak mungkin dikuasai sepenuhnya melalui saluran akademik semata-mata. bagi mengecap semula keaslian rasa bahasa Arab. merupakan bahasa al-Qur an yang mustahil difahami kaedah dan maknanya yang tersirat tanpa kemampuan dan daya untuk mengeluarkannya. telah tanpa sedar menyerap inti dan ruh bahasa tersebut. kebiasaan mengenal lenggok pertuturan Arab Badawi di Tengah dan Timur Arab dengan tambahan. Ekspresi elipstik ini (disebut ijaz oleh ahli filologi Arab) adalah ciri yang berkait dengan idiom Arab dan. namun ia masih mengekalkan sejauh ini idiom yang dikenal di zaman Nabi (saw) dan telah mewarisi seluruh nilai dan ciri-cirinya yang intrinsik. Kemampuan ini. terutamanya yang menetap di kawasan Tengah dan Timur Jazirah Arab. orang bukan Arab harus tinggal lama dan bergaul rapat dengan kabilah yang pertuturannya mencerminkan semangat asli dari bahasa tersebut. Sekarang kenyataannya bahawa rasa tersebut tidak dapat dikecapi sekadar hanya berada dalam lingkungan masyarakat Arab moden di bandar. Oleh itu. dengan suatu yang menyamai ekpresi elipstik. dicerap oleh rasa instintif pada bahasa tersebut. tetapi percakapan harian mereka telah. tidak didapati oleh kalangan bukan Arab yang hanya mengenali bahasa Arab setelah dewasa. dengan pengetahuan akademik tentang bahasa Arab klasik adalah satu-satunya cara bagi orang bukan Arab di zaman kita untuk mendapatkan kefahaman mendalam dari diksi Arab. khususnya golongan terpelajar.

makna dan penzahiran bahasa dalam al-Qur an membentuk satu kesatuan yang kukuh. * KARYA yang saya persembahkan kepada pembaca ini adalah berasaskan kajian tulen sepanjang menyusuri kehidupan di semenanjung Arab. karya Plato atau Shakespeare boleh diterjemah. dan mencapai penyempurnaannya dalam al-Qur an. Bagaimanapun. turut ralat dalam hal ini. Untuk menyampaikan maksud al-Qur an ke dalam . tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali atau seperti kebanyakan orang Islam yang bukan Arab tidak berupaya memahaminya tanpa dibantu. ritma dan alunan frasanya dan binaan sintatiknya. seperti mana. dan harus sentiasa sedar bahawa sebahagian ungkapannya terutamanya yang berkait dengan konsep abstrak telah dalam kurun yang lama mengalami perubahan idea dalam kefahaman umat dan harus. Tidak seperti mana-mana buku. dengan itu. tidak diterjemah dengan maknanya yang difahami di zaman moden. saya tidak mendakwa telah menterjemah al-Qur an dengan maksud. kadangkala sarjana ulung. dan menjadi suatu aspek yang rapat dalam bahasa Arab. cukup unik dan tidak mampu diterjemah suatu fakta yang disepakati oleh para penterjemah terdahulu dan semua sarjana Arab. seperti kebanyakan masyarakat Barat. namun mesejnya masih boleh disampaikan dan difahami oleh orang yang. terjemahan yang benar-benar idiomatik disertakan dengan kupasan al-Qur an ke dalam bahasa Eropah. keajaiban elipstik yang melangkaui kerangka-fikir dalam mengungkapkan idea yang muktamad seringkas dan sepadat mungkin dalam batas pertuturan manusia. penterjemah harus bersandar sepanjang terjemahannya kepada pangkal bahasa yang dikenal sewaktu al-Qur an diturunkan. yang punya kepakaran literal dalam tafsir al-Qur an. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulama besar Islam. Muhammad Abduh. amat unik. di mana unsur metafor mengalir mengilhamkan makna yang pragmatik. dan kadangkala kekeliruan yang nyata. Perkara yang lain (dan tidak kurang pentingnya) yang mana penterjemah harus memahami sepenuhnya adalah persoalan ijaz al-Quran.yang telah menterjemah al-Qur an ke bahasa Eropah memenuhi syarat ini. di akhirnya. sebagaimana telah saya jelaskan. Untuk maksud ini. Kaedah ijaz ini. dengan penekanan pada unsur akoustik yang tidak sekadar membawa makna retorik tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada suatu yang tidak terungkap namun punyai idea yang jelas: bahawa semua ini membuktikan al-Qur an. ditambah dengan kelemahan penterjemah moden. jauh dan ralat. Kedudukan setiap perkataan dalam ayat. telah membawa pada penyelewengan makna. dari ayat-ayat al-Qur an yang disampaikan dalam bahasa Eropah. Namun meskipun mustahil untuk menghasilkan semula al-Qur an dalam bahasa yang lain. Ia adalah satu percubaan mungkin percubaan pertama untuk mengemukakan sepenuhnya. dari mengisi makna dan semangatnya yang asli. dan kesilapan mereka. maka terjemahan mereka hanya kekal.

ialah dalam terjemahan tradisional pada perkataan kitab. dan tiada sarjana Arab yang menyedari konotasi luas pada istilah ini. Bagaimanapun kukuhnya institusi hukum ini dalam konteks perkembangan Islam. atau dalam surah 3: 52. sebagai buku : justeru. tanpa memahami tujuan asas dan makna yang dipunyai dan dimaksudkan sebagai ertinya oleh mereka yang pertama kali mendengarnya dari pengucapan Nabi (saw) sendiri. dengan pengertian khusus yang terpakai secara ekslusif kepada Sahabat Rasulullah (saw). maka penterjemah harus menambah keterangan dengan tanda braket. juga. islam dan orang islam lazimnya membawa makna yang terhad. Contoh lain. seseorang harus waspada dalam menjelaskan. namun yang nyata al-Qur an tidak dapat sepenuhnya difahami jika kita membacanya hanya berasaskan ideologi yang berkembang kemudian. apabila Sahabat (rad) Baginda (saw) mendengar perkataan islam dan orang islam. di mana Nabi Ibrahim (as) dinyatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) (kana musliman). yang hilang hubungan-fikirannya iaitu. Sehubungan dengan itu. perkataan kufr ( menolak kebenaran ) dan orang kafir ( kalangan yang menolak kebenaran ) telah dinyatakan. yang merupakan istilah khusus Islam setelah ia dibangunkan sebagai institusi yang lengkap dengan syariat. telah menghakis keluasan makna dan pengertiannya yang mendalam yang diberikan al-Qur an pada istilah ini. dia mengeluarkan perintah ). mereka yang mendengar bacaannya tidak menanggapinya sebagai buku kerana al-Qur an cuma dikumpulkan setelah berlalu beberapa dekad dari kewafatan Nabi (saw) bahkan. tanpanya. di mana para pengikut Nabi Isa (as) berkata Dan saksikanlah bahawa kami telah menyerahkan diri kepada Allah (swt) (bi-anna muslimun) .bahasa yang tidak menggunakan kaedah elipstik yang sama. baik yang beriman atau tidak: kerana menurut mereka. amalan dan hukum. Sama juga. di kalangan bukan Arab hari ini. pada semua keadaan. yang mana. yang membawa maksud catatan suci atau wahyu . Tambahan lagi. dalam surah 3:67. dari sudut sejarah. Makna yang sama dirujuk dalam al-Qur an pada istilah ini tentang kitab-kitab suci yang terawal: kerana al-Qur an sering menegaskan bahawa catatan suci terdahulu telah banyak tercemar dan diseleweng dalam jarak masa yang panjang. frasa Arab berkenaan akan musnah seluruh maknanya dan menjadi suatu pernyataan yang tak bererti. yang sengaja dilenyapkan dalam bahasa asli. kerana. kerana sewaktu al-Qur an diturunkan (dan kita tidak harus lupa bahawa proses ini berlangsung selama dua puluh tiga tahun). dengan makna tidak percaya dan orang yang tidak beriman atau kafir . Misalnya. sesungguhnya ia merujuk pada akar kata nama kitab dari kata kerja kataba ( dia menulis atau. sepertimana digunakan dalam alQur an. istilah keagamaan yang digunakan dalam al-Qur an. maksud asli ini kekal utuh. mereka memahaminya sebagai mencerminkan penyerahan diri kepada Allah (swt) dan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) tanpa membataskan istilah ini kepada mana-mana komuniti atau mazhab tertentu contohnya. dalam terjemahan konvensional. Tidak. terjemahan ahl al-kitab sebagai masyarakat kitab tidak . Dalam bahasa Arab. dan kitab suci yang masih ada kini tidak benar-benar mewakili wahyu asal yang diturunkan.

merujuk pada karya-karya besar ahli filologi Arab dan ahli tafsir klasik. Lantaran itu. Pemerhatian tertentu berhubung dengan pernyataan simbolik dalam al-Qur'an dan makna eskatologinya telah dirumuskan dalam Apendik I yang dilampirkan di sudut akhir terjemahan ini. Ringkasnya.: dan tiada sebarang faedah jika dikemukakan terjemahan bagi kedua-dua istilah ini. Dalam setiap nota dan apendik saya telah cuba jelaskan mesej al-Qur'an dan telah.dalam ungkapan Muhammad 'Abduh . semuanya menjelaskan dan menyempurnakan satu sama lain.begitu bermakna.haruslah tidak mengenepikan landasan dan makna asal ayat tersebut dan hubungannya dengan ajaran akhlak yang diseru dan dirumuskan oleh al-Quran. Oleh itu. bagi memahami maksudnya dalam bahasa lain. Dua pengecualian dari hal ini adalah istilah al-Qur an dan surah. kita akan menyedari bahawa al-Qur'an adalah . Jika. dan cuba menzahirkan ideanya dengan kaedah perbandingan. dari nilai yang dirasai oleh generasi Islam yang tidak dibebankan dengan gambaran dan konsep yang lahir dalam perkembangan Islam berikutnya. dalam keadaan tertentu. tiada bahagian dalam al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandangan sejarah semata-mata: iaitu semua rujukannya tentang peristiwa dan kejadian sejarah . . menurut pandangan saya. penjelasan akan kemurnian doktrin yang mana setiap ayat dan lafaz mempunyai hubungan rapat dengan ayat dan lafaz yang lain. al-Qur'an tidak harus dilihat sebagai kompilasi hukum dan dakwah secara terpisah tetapi adalah satu paduan dan rangkaian menyeluruh: iaitu. mengaitkan hal yang khusus kepada yang umum dan pengertian zahir kepada maksud yang tersirat. risalah al-Qur an harus disampaikan sebagai suatu perumusan. saya telah cuba setulusnya untuk berpegang pada dua prinsip utama dalam penterjemahan. Pertama. maksudnya yang sebenar hanya boleh digarap jika kita menghubungkan setiap pernyataannya dengan apa yang dinyatakan di tempat lain.suatu kajian yang sangat rapat. pertimbangan sejarah mengenai sebab penurunan sesuatu ayat . Dengan pengecualian dua istilah.haruslah dianggap sebagai ilustrasi tentang kondisi manusia dan tidak berakhir dengannya. sedekat mungkin. Kedua. Selama hukum ini diikuti sepenuhnya. kerana istilah ini sepatutnya diterjemah sebagai pengikut wahyu terdahulu ."tafsirnya yang terbaik". saya telah usahakan untuk memadankan setiap konsep al-Qur an dengan ungkapan Inggeris secara tepat usaha yang kadangkala memerlukan penggunaan ayat yang penuh untuk menyampaikan maksud dari satu perkataan Arab. Bagi mengeluarkan.baik dalam zaman Nabi (saw) dan zaman yang lebih awal . saya memandang wajar untuk disertakan beberapa nota penjelasan. oleh pentafsir klasik . Selain dari pertimbangan bahasa ini. dan diraikan. dengan seluruh daya dan keupayaan saya. pada akhirnya. pelbagai pengertian dalam mesej alQuran. kerana keduanya digunakan dalam bahasa Arab tidak lain untuk menerangkan nama bagi mashaf suci ini dan setiap pembahagian atau segmen nya. dan ini adalah landasan dan prinsip yang memandu saya sepanjang penulisan ini.

saya terpaksa mengambil pendekatan berbeza dari interpretasi yang dikemukakan oleh pentafsir awal. dan dengan itu. Dengan perkataan lain. yang hanya akan menambah kekaburan akan makna al-Qur an pada pembaca kontemporari. mereka mendekati al-Qur an dengan kekuatan akal: iaitu. saya sebolehnya mengelak dari menggunakan istilah kuno yang tidak diperlukan. saya tidak mendakwa telah mengeluarkan semula sesuatu yang tak tergambar dari keindahan ritma dan retorik al-Qur an. Dan mereka cukup faham. Perbezaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan Ulama umatku adalah [kesan] dari rahmat Tuhan (rahmah) yang jelas menunjukkan bahawa perbezaan pandangan adalah asas dalam semua kemajuan pemikiran manusia dan. pendorong terkuat yang menggerakkan manusia meneroka ilmu. dari pentafsir klasik yang mendakwa telah mencapai maksud yang akhir dan muktamad dalam tafsirannya. saya sangat terhutang budi pada keilmuan mereka yang telah meransang dan membawa saya mencari kebenaran. walaupun dalam beberapa hal saya berbeza pandangan dari tafsiran mereka. maka pihak pembaca haruslah sedar bahawa keunikan al-Qur'an berakar dari keluasan jangkauannya yang mana lebih banyak pengetahuan dunia dan pengalaman sejarah yang didapati. lebih banyak makna. Pemikir agung kita di zaman lampau telah menggarap permasalahan ini dengan cukup baik. Dan saya sepenuhnya sedar bahawa terjemahan saya tidak mampu untuk benar-benar berlaku adil kepada al-Qur an dalam mengupas maksud yang terkandung di setiap perenggan ayatnya: kerana. interpretasinya sering bercanggah: tetapi mereka melakukan ini tanpa sebarang kekhilafan. Dalam membuat tafsiran. Di sebalik itu. namun tidak dinafikan bahawa tanpa usaha Ulama besar yang lampau. mereka cuba menjelaskan maksud dari setiap pernyataan al-Qur an dengan kekuatan ilmu bahasa yang dimiliki dan pengajaran Nabi (saw) yang disampaikan dalam sunnah Baginda (saw) dan juga dari khazanah ilmu yang terdapat di zaman mereka dan juga dari pengalaman sejarah dan budaya yang mewarnai tamadun masyarakat waktu itu. Justeru. * Berhubung dengan kaedah terjemahan. yang akan menyalahi ruh bahasa Arab yang asli dan membawa kesangsian pada mereka yang arif dan menaruh kekaguman dan takzim akan kebesaran wahyu. dengan itu. Lantaran itu. yang dizahirkan dalam mushaf ini. tiada tafsiran moden termasuk tafsiran saya boleh diharapkan berhasil. Tiada seorang yang telah berhasil mengecap keindahannya yang sebenar yang terfikir untuk membuat dakwaan sedemikian atau sekadar cuba membuatnya. saya tidak melihat sebarang keperluan untuk menterjemah lafaz al-Qur an dengan idiom moden secara langsung. kerana menyedari perbezaan relatif dalam keupayaan akliah insan. dan keikhlasan setiap pentafsir. adalah lazim bahawa cara seorang pentafsir memahami sesebuah ayat atau ungkapan al-Qur an adalah berbeza dan kadangkala sangat jauh dari makna yang dinyatakan oleh seseorang pentafsir yang mendahuluinya. tanpa dijangka. dengan penegasan Nabi (saw). Walaupun tiada seorang. .

Jika semua lautan menjadi tinta untuk mencatat kalam Tuhanku. . pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalam Tuhanku (Qur an 18: 109).

dan dianggap oleh sarjana-sarjana Arab sebagai nakhkah yang paling tepat antara naskhah-naskhah lain yang pernah diterbitkan. maka tiada keperluan untuk menyebutkan edisi yang digunakan oleh penterjemah. (Perlu diperhatikan bahawa dalam terjemahan.Sumber Rujukan KITAB INI ditulis berdasarkan naskhah Hafs ibn Sulayman al-Asadi. sama juga.) Berhubung dengan kitab-kitab yang disebutkan di bawah dan dirujuk di nota kaki oleh kerana ia telah dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai edisi. Sementara bagi sesebuah karya yang dicetak secara berasingan atau yang mudah dikenal edisinya. tempat dan tarikh cetaknya telah direkodkan di bawah. Penjelasan dan huraian yang diberikan oleh pentafsir-pentafsir klasik yang dirujuk dalam nota kaki telah dikemukakan di bawah. kecuali dinyatakan sebaliknya. Dalam rujukan ayat-ayat al-Quran di nota kaki. seperti dalam teks Arab. . mengikut konteks ayat yang dibincangkan oleh setiap pentafsir. di penghujungnya. nombor ayat berdasarkan edisi Kaherah diletakkan dalam parentesis di permulaan ayat. ayat 28. ayat 138 -140 dan ayat 142. yang dicetak pertama kali di Kaherah pada tahun 1337 H. Semua rujukan kepada Kitab Bible adalah berdasarkan versi teks Authorized King James Version. sepertimana terdapat dalam edisi alQuran Royal Egyption . dan tidak. 3 : 28 bermakna surah 3. Rujukan kepada kamus adalah mengikut kecuali dinyatakan sebaliknya artikel akar dan kata dasar sesuatu istilah. nombor surah akan diikuti oleh kolon seterusnya nombor ayat: contohnya. 6: 138-140 dan 142 bermakna surah 6.

) Kitab al-Taqasim wa l. 1) Leyden 1913-38. Bidayat al-Mujtahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (w.).). Kitab as-Sunan. Al-Husayn ibn Mas ud al-Farra al-Baghawi (w.Asqalani (w. Tafsir al-Qur an. Kaherah 1343 47 H. lihat Muhalla. Abd Allah ibn Umar al-Baydawi (w.). 275 H.) Kitab al-Fa iq fi Gharib al-Hadith. Abd al-Malik ibn Hisham (w. Fa iq Mahmaud ibn Umar az-Zamakhshari (w. Wafayat al-A yan wa-Anba Abna azZaman. Fath al-Bari Ahmad ibn Ali ibn Hajar al.).Anwa . 354 H. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtasid. 774 H.255 H.).685 atau 691 H. Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban (w.). Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w.Abu Daud Asas Abu Daud Sulayman al-Ash ath (w. Kitab as-Sunan. Ma alim at-Tanzil. Al-Jami as-Sahih. Ibn Khallikan Ahmad ibn Ibrahim ibn Khallikan (w.). Kaherah 1310 H. Kaherah t. 595 H. 852 H. 681 H. Hyderabad 1324 H.).). Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. 385 H. 538 H.). 256 H. Abu Muhammad Abd Allah ad-Darimi (w. Darimi Darqutni Encyclopedia of Islam (ed.). Anwar at-Tanzil wa-Asrar at-Ta wil. Abu l-Fida Isma il ibn Kathir (w. Hakim lihat Mustadrak Ibn Hanbal Ibn Hazm Ibn Hibban Ibn Hisham Ibn Kathir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. Sirat an-Nabi. 516 H.t. Kitab as-Sunan. Asas al-Balaghah. Kitab as-Sunan al-Kubra.538 H.). Baghawi Baydawi Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. 241 H. Al-Musnad. Kaherah 1348 H.). 243 H. 458 H. Ali ibn Umar ad-Darqutni (w.). .

). Jawhari Abu Nasr Isma il ibn Hammad al-Jawhari (w.). 273 atau 275 H.). 261 H. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. Bombay Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuti (w.Ibn Majah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini (w. 911 H. Kaherah 1344 H. An-Nihayah fi Gharib al-Hadith. lihat Zamakshari.).).).).). Ibn Taimiyah 1954. Al-Muhalla.).Arab Abu l-Fadl Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi (w. Nasa i Ahmad ibn Shu ayb an-Nasa i (w. William Edward Lane.Arab. 303 H. Kaherah 1347 H. Qamus Abu t-Tahir Muhammad ibn Ya qub al-Firuzabadi (w. Leyden 1904-28. 1225 H. Mughni Jamal ad-Din Abd Allah ibn Yusuf al-Ansari (w. 728 H. London 1863-93. Kaherah 1367-72 H. Al-Itqan fi Ulum al-Qur an.Ibad. sekitar 400 H. Tafsir Sitt Suwar. Kashshaf Lane Lisan al.). Ibn Sa d Muhammad ibn Sa d (w. 179 H. Kitab at-Tabaqat al-Kabir. Kaherah 1347-52 H.751 H.). Kitab as-Sunan. 230 H. Muwatta Malik ibn Anas (w.). 405 H. Itqan Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (w. Taj al-Lughah wa-Sihah alArabiyyah. 711 H. 630 H. Al-Muwatta . Muhalla Abu Muhammad Ali ibn Hazm (w. Muslim Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi (w. Al-Qamus. Bullaq 1292 H. Tafsir al-Qur an (dikenali sebagai Tafsir al-Manar).). Mughni l-Labib an Kutub al-A arib. Manar Muhammad Rashid Rida. Lisan al.). Mustadrak Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim (w.). 761 H.). Nihayah Ali ibn Muhammad ibn al-Athir (w. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar. Al-Mustadrak ala s-Sahihayn fi lHadith. Kitab as-Sunan. . Mufradat lihat Raghib. Arabic-English Lexicon. 817 H. 456 H. Hyderabad 1334-41 H. Ibn Qayyim Abu Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. Nayl Al-Awtar Muhammad ibn Ali ash-Shawkani (w. Kitab as-Sahih.

Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi (w. 538 H. Shawkani State and Government Muhammad Asad. Suyuti lihat Itqan. sila lihat Asas dan Fa iq) . Al-Mufradat fi Gharib al-Qur an.).). Taj al. Al-Jami as-Sahih. The Principles of State and Government in Islam.Raghib Abu l-Qasim Husayn ar-Raghib (w.).Arus Tirmidhi Murtada az-Zabidi (w. 1961. Kitab al-Maghazi. Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi (w. (untuk rujukan bahasa dan perkamusan (leksikografi) dari pengarang yang sama.Arus. Jami al-Bayan an Ta wil al-Qur an. Zamakhshari Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w.). University of California Press. Al-Kashshaf an Haqa iq Ghawamid atTanzil.). 275 atau 279 H. 606 H.). 1205 H. Tabaqat lihat Ibn Sa d. 207 H. 310 H. Razi Abu l-Fadl Muhammad Fakhr ad-Din ar-Razi (w. Taj al. lihat Nayl al-Awtar. At-Tafsir al-Kabir.). 503 H. Tabari Abu Ja far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w.

d. ed. et. rujuk) Died (meninggal dunia) Edition (edisi) et alii (dan rakan-rakan) . al Alaihi al-salam Confer (banding.Singkatan Kata As cf.

e. ibid.t. exempli gratia (Contohnya) et cetera (dan lain-lain) And the following (muka surat. terdapat di pelbagai tempat dalam buku/teks) Radiyaallahu anhu Rahimahullah Ta ala Beziehungsweise (dan. etc. atau) Sallallahu alaih wa Sallam sicut (seperti itu) Subhanahu wa Taala Tanpa tarikh Wafat . pp. Saw sic Swt t. H. n. paragraf) Hijrah ibidem (di tempat yang sama) id est (iaitu) by the fact itself (lantaran itu) Literary (maksud bahasa) Nota kaki Penterjemah Pages (halaman-halaman) passus (bertabur.g.e. ipso facto lit. i. passim Rad Rah resp. ff. p. w.

SURAH PERTAMA AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) PERIOD MEKAH SURAH INI juga dinamakan Fatihat al-Kitab ( Pembukaan Catatan Suci ). Surat al-Hamd (Surah Pujian). dan dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Umm al-Kitab (Intipati Kalam Suci). Ia disebut di tempat lain dalam al-Qur an sebagai As-Sab al-Mathani ( Tujuh [Ayat] yang sering diulang ) kerana ia diulang baca setiap kali menyempurnakan sembahyang lima . Asas al-Quran (Landasan al-Qur an).

berasaskan kenyataan bahawa ia mencakupi. Surah Pembukaan adalah antara wahyu terawal yang diturunkan kepada Nabi (saw). akhirnya. juga. dan. keagunganNya sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara Alam semesta. yang jelas menunjukkan bahawa lima ayat pertama dari surah 96 ( Sel Benih ) adalah wahyu permulaan. (1) DENGAN NAMA ALLAH. Dengan maksud ini surah ini ditentukan sebagai doa. maka surah Pembukaan merupakan yang pertama diturunkan kepada Nabi (saw) secara menyeluruh pada suatu masa: dan ini dapat menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ali (rad). seruan kepada amalan murni dalam kehidupan duniawi ( bimbinglah kami ke jalan yang benar ). Ada kemungkinan.waktu. satu-satunya kuasa yang boleh menganugerahkan pertolongan dan petunjuk. semua asas terpenting yang dinyatakan dalam al-Qur an: prinsip keesaan Allah dan ketauhidanNya. mengabdikan diri hanya kepadaNya. bukan orang-orang yang dilaknat [olehMu]. asas petunjuk yang dibawa oleh pemikul risalah Allah (swt) (jelas dalam rujukan pada ayat mereka yang telah diberikan limpahan nikmat Tuhan ) dan. Ali ibn Abi Talib (rad)) berpendapat ia merupakan wahyu yang pertama. (3) Yang Maha Pemurah. dalam sebuah rumusan. (4) Tuhan Penguasa Hari Penentuan! (5) Hanya kepadaMu kami sembah. supaya ia kekal diulangi dan dihadam oleh orang yang beriman. tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadith sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. dengan itu. mengalir darinya. keperluan untuk menyerah dan reda dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Agung dan. Yang Maha Mencurah Kasih Sayang. YANG MAHA MENCURAH KASIH SAYANG: (2) SEGALA PUJI hanya bagi Allah. prinsip kehidupan setelah mati dan pembalasan diri dari amalan dan perbuatannya (diungkap dalam istilah Hari Penentuan ). Malah sebahagian Sahabat (seperti. manakala wahyu terawal cuma terdiri dari beberapa ayat. sumber penghidupan sekalian makhluk. penamaan Umm al-Kitab diberikan oleh Nabi (saw) sendiri. bukan pula mereka yang sesat! . prinsip penerusan risalah keagamaan yang benar (dijelmakan dalam gambaran umat terdahulu dan sesat di zaman lampau). yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya. Menurut Imam Bukhari (rah). dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. (6) Tunjukkan kami jalan yang lurus (7) jalan orang-orang yang diberikan rahmat olehMu. YANG MAHA PEMURAH. Pemelihara Sekalian Alam.

dan telah membacanya seperti yang diturunkan: suatu fakta yang jelas menolak pandangan yang dikemukakan oleh segelintir Orientalis Barat bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan yang digunakan oleh para penulis yang mencatatkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi (saw). Kalangan lain pula cuba menghubungkan huruf-huruf muqatta at kepada nilai-nilai numerikal dari rangkuman huruf dan abjad-abjad Arab. tepatnya separuh iaitu. kadangkala. Dari sejumlah dua puluh lapan abjad Arab. tiga. dan sebagainya. Ia selalunya disebut setiap satunya secara tunggal.APENDIK II AL-MUQATTA AT (HURUF-HURUF YANG TERPUTUS) HAMPIR satu perempat surah-surah al-Qur an dimulakan dengan huruf-huruf misteri dan simbolik dinamakan muqatta at ( huruf-huruf yang terputus ) atau. Bagaimanapun. dari peribadi hurufnya dan tidak pada bunyinya dengan: alif lam mim. empat atau lima huruf. atau ha mim. telah diperakui tanpa sebarang keraguan bahawa semua Sahabat (rad) yang jelas mengikut manhaj Rasulullah (saw) menganggap huruf-huruf muqatta at sebagai sebahagian dari surah di permulaannya. dari itu. empat belas yang membentuk huruf-huruf ini. Sebahagian para Sahabat (rad) begitu juga pengikut mereka dan pentafsir al-Quran yang kemudian meyakini bahawa huruf-huruf ini adalah kependekan dari perkataan-perkataan tertentu atau ayat yang berkait dengan Allah (swt) dan sifat-sifatNya. Tiada sebarang rujukan yang dibuat yang menunjukkan terdapat hadith yang menyebut hal ini. dan telah mengeluarkan dengan cara ini seluruh maksud esoterik dan aneka firasat. fawatih ( pembukaan ) kerana ia menjadi pembukaan surah-surah berkaitan. semua interpretasi tersebut dirumuskan dengan penuh samar dan. atau Sahabat (rad) yang merekodkannya ketika menyusun mashaf di zaman Khalifah (rad) yang ketiga. . namun lantaran pengertian yang dicapai dari gabungan kombinasi huruf-huruf ini tidak terbatas. Keunikan huruf-huruf simbolik ini telah mengelirukan kebanyakan ahli-ahli tafsir terawal. dan cuba membongkar makna dan keasliannya. dan tiada seorang Sahabat (rad) yang pernah mengemukakan pertanyaan kepada Nabi (saw) bagi mendapatkan penjelasan. hampa dari mencapai maksud yang sebenar. sama ada secara tunggal atau dengan gabungan dua.

dengan rujukan pada wahyu. Ibn Kathir disebut hanya sebahagian mereka untuk menarik suatu kesimpulan bahawa muqatta at membawakan makna yang menunjukkan keajaiban. Hal ini. ini merupakan bentuk yang menerbitkan huruf-huruf muqatta at. bersangkut dengan kenyataan bahawa muqatta at menunjukkan. sebagai pertimbangan yang terakhir. Baydawi. tanpa kecuali semua surah yang dimulakan dengan satu atau lebih dari muqatta at: setiapnya dibuka dengan rujukan pada wahyu suci. rujukan kepada wahyu jelas dijelmakan dalam pernyataan Kami telah beriman (amanna). Sekali pandang jelas terlihat bahawa tiga surah (29. dirumuskan dalam pengucapan Saydina Abu Bakar (rad): Dalam setiap teks suci (kitab) di sana terdapat (elemen) misteri dan kerahsiaan al-Quran [ditandai] pada pembukaan [sebahagian dari] surah-surah. . juga. empat atau lima huruf. Keduanya dan ini adalah penentangan yang berat huraian di atas. Justeru. wahyu suci jelas digambarkan dalam ramalan tentang kemenangan Bizantin dalam ayat 2-4. sama ada dengan maksud umum atau spesifik. sungguhpun begitu. kita harus meyakinkan diri kita dengan suatu penemuan bahawa penyelesaian kepada masalah ini masih di luar upaya kita.Dan kalangan yang lain pula. Namun. tanpa kecuali. tiga. pada Tuhan dan risalahNya.Ankabut). interpretasi yang menarik ini tidak seluruhnya memuaskan kerana terdapat banyak surah yang dibuka dengan rujukan jelas kepada wahyu suci tanpa didahului oleh sebarang hurufhuruf simbolik. 30 dan 68) tersebut terkecuali dari hal ini. sebagaimana ianya. Ibn Taimiyyah. namun pandangan ini tidak benar. setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf simbolik ini telah dibuka. alQur an. semua perkataan Arab. Ini sebenarnya adalah pandangan empat Khalifah yang berjalan di atas pertunjuk. Zamakhshari. Dalam surah 30 (Ar-Rum). yang telah membawa para sarjana dan pemikir Islam seperti Al-Mubarrad. iaitu. Kedua. hasil dari rumusan para sarjana dan Ulama Islam terkemuka sepanjang abad: Pertama. walaupun berasal dari medan yang diluar capaian persepsi insan (al-ghayb). Razi. yang mana. dan tidak pernah lebih dari lima: dan seperti yang dinyatakan. namun dapat dijelmakan kepada manusia melalui suara (diwakili oleh huruf) dalam pengucapan manusia biasa. Dalam ayat 1 dari surah 68 (Al-Qalam) fenomena wahyu jelas dirujuk dalam penyebutan pena (lihat nota 2 pada ayat pertama dari surah berkenaan). dibentuk oleh sama ada satu huruf atau kombinasi dua. hanya bergantung pada tidak lebih dari dugaan: dan kerana itu. bentukbentuk huruf yang terkandung dalam bahasa Arab. secara langsung atau tidak. dengan interpretasi yang lebih kuat. keindahan sifat wahyu al-Qur an. telah mengemukakan dua set fakta. Dalam ayat pembukaan surah 29 (Al. Ibn Hazm.

APENDIK III .

). Sama juga. 6:76. nota 7 pada ayat 8 surah 27). dalil-dalil yang dikemukakan dari hadith-hadith sahih yang membawakan penjelasan dan penegasan dari Nabi (saw) bahawa Malaikat telah diciptakan dari cahaya (khuliqat min nur: Muslim. Yang sering ditemui ialah tentang kuasa ghaib atau makhluk halus yang. Imej bercorak mitos ini telah menyumbangkan kesamaran terhadap konotasi asal istilah ini dan kepentingannya yang tinggi yang menerangkan maksudnya yang tersendiri dari kata kerja dasarnya. kita harus membebaskan fikiran dari pengertian yang diberikan oleh kisah-kisah epik dan legenda Arab. sama ada berbentuk konkrit atau abstrak. maka ia tidak terjangkau oleh tanggapan fizikal kita: suatu konotasi yang meliputi syaitan dan kuasa syaitan (shayatin lihat nota 16 pada surah 15:17) dan juga malaikat dan kuasa malaikat .TENTANG ISTILAH DAN KONSEP JIN BAGI memahami maksud sebenar istilah Jin seperti yang digunakan dalam al-Qur an. iaitu Iblis. dari riwayat Aisyah (rad)) cahaya dan api adalah sejenis. . kedua ayat yang terakhir ini merujuk kepada Malaikat yang terlucut darjat dan kedudukannya. tepatnya kerana mereka tidak wujud secara fizikal. Raghib). istilah jin mempunyai makna-makna yang tertentu. dari kewujudannya. atau dari nyalaan yang samar dari api (marij min nar. Untuk membuktikan bahawa manifestasi ghaib ini bukan dari jenis makhluk yang berjisim. memandangkan semuanya tersembunyi dari pandangan kita (Jawhari. benda. dalam surah 15:27). Akar katanya ialah janna. iaitu. yang membolehkan mereka menjelmakan diri dalam atau melalui satu sama lain (cf. yang tentunya berlainan dengan pengertian yang diberikan dalam kisah-kisah mitos dan primitif. Istilah Jin juga digunakan dalam fenomena yang luas yang mana. semua ahli filologi klasik menyatakan bahawa aljin menunjukkan keadaan yang amat [atau begitu samar ] gelap dan. makhluk atau kuasa yang biasanya tidak dapat dirasai oleh manusia namun. pada surah 55:15). Dalam penggunaan al-Qur an. dia [atau ia ] tersembunyi atau terlindung oleh kegelapan : cf. ia membayangkan keadaan makhluk yang mempunyai pengalaman rohani dan kejadian yang sangat baik dan binaan fisiologi yang sangat berlainan dari kita yang menyebabkan mereka tidak mudah ditanggapi oleh indera dan persepsi kita. sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan [manusia] . alQur an telah melukiskan suatu perbandingan yang menerangkan bahawa jin diciptakan dari api dari angin yang marak (nar as-samum. dalam maksud yang lebih umum. yang membawakan makna yang menjurus pada sifat-sifat hantu dalam maksud yang popular pada perkataan ini. menurut kebanyakan pentafsir klasik. atau semudah dari api (7:12 dan 38:76. yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ( as) apabila malam meliputinya dengan kegelapan (janna alayhi) . tetap wujud dalam realiti sebenar. Oleh kerana perkataan ini juga digunakan dengan maksud intransitif ( dia [atau ia ] telah [atau telah menjadi ] terlindung dan tertutup oleh kegelapan ).

hingga ke saat ini. ketidakupayaan kita untuk mencerap dan melihat fenomena tersebut sama sekali tidak dapat menjadi suatu justifikasi yang cukup bagi menolak dan menafikan kewujudan mereka. maka adalah munasabah untuk kita mengandaikan bahawa indera fizikal kita hanya boleh berhubung dengan mereka dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat terbatas: yang menunjukkan keadaan mereka sebagai makhluk ghaib . .alamin): dan penggunaan kata jama di sini jelas menunjukkan bahawa di samping dunia yang terbuka jelas dalam pandangan kita. dan juga dari hasil latihan dan amalanamalan yang menyerupainya. bahawa di sana terdapat organisma hidup yang keadaan biologinya berbeza langsung dari kita. justeru. dalam 46:29 -32 dan 72:1-15) istilah jin boleh dita rifkan sebagai makhluk yang tidak ghaib dalam diri mereka cuma. meramal bintang. sebagaimana semestinya. 2:101 dan nota yang mengiringinya. Al-Qur an sering merujuk kepada suatu medan yang diluar jangkauan dan capaian persepsi manusia (al-ghayb). dalam surah 37:128 ff. hanya sedikit dari apa yang boleh dan tidak boleh berfungsi dari organisma hidup. dan juga di tempat yang terawal konsep ini disebut. ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. tetapi saling berhubung dan berinteraksi secara halus dan saling menyerap dalam kehidupan masing-masing dalam keadaan yang di luar kefahaman kita. istilah jin digunakan dalam al-Qur an untuk menunjukkan kepada elemen dari kuasa alam tersebut termasuk alam tabi i manusia yang tersembunyi dari perasaan dan deria kita selama mereka hanya menzahirkan keadaannya kepada kita dari kesan kewujudannya tidak dalam realitinya yang sebenar. wujud di sana suatu dunia lain juga dan. juga 6:128 dan 130. menenung nasib. contohnya. yang mana fantasi primitif manusia telah menginterpretasikannya sebagai hantu. Kadang kala. 11:119. atau 72:5 6). (lihat nota 1 pada surah 72:1). seperti ilmu sihir. bunian. sebagai metonim kepada gambaran dan ilusi seseorang dengan apa yang boleh disifatkan sebagai kuasa mistik . Contoh konotasi ini terdapat. ekspresi ini sama ada menunjukkan personifikasi yang simbolik tentang hubungan manusia dengan kuasa syaitan (shayatin) dalam hubungan yang jelas. tentunya. Sekarang situasi-situasi yang terbatas itu. sama ada benar atau khalayan. dan lain-lain: amalan yang sering mendapat ancaman dan kecaman yang keras dari al-Quran (cf. dan pelbagai penzahiran luar biasa yang lain. berdukun. Selain dari ini. Dalam beberapa ayat (contohnya. contohnya. manakala Allah (swt) selalunya disebut sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam (rabb al. iaitu. menurun. (dan kemungkinan juga dalam surah 6:100). sebagai alternatifnya. Akhirnya. ayat yang merujuk kepada jin kadangkala bermaksud untuk menghimbau legenda lama yang sangat berpengaruh dalam jiwa masyarakat yang ditujukan al-Qur an kepadanya (contohnya. Dan jika kita mengandaikan. tambahan pula. 32:13 atau. dalam surah 114:6. kerana amat jarang sekali dapat melangkaui sempadan antara cara hidup mereka dan kita telah membawa suatu keanehan kerana tidak dapat dijelaskan manifestasi.Kita hanya tahu. ada kemungkinan bahawa dalam banyak ayat al-Qur an yang merujuk kepada jin dengan ungkapan yang biasanya digunakan kepada organisma yang berakal. 7:38. berlainan dari kita dan dari satu sama lain. dalam surah 6:112. dalam penciptaan dan bentuk kejadian yang berlainan.

yang begitu positif mempertahankan pandangan bahawa Baginda (saw) hanya dibawa dengan ruhnya sahaja (bi-ruhihi). Menurut riwayat hadith yang terkenal yang banyak dikutip dan dibincangkan oleh Ibn Kathir dalam huraiannya pada surah 17:1. Ulama besar Hasan al-Basri. Nabi (saw) telah dibawa dengan tubuhnya (saw) ke Baitulmaqdis dan kemudian ke langit manakala kalangan minoriti percaya bahawa ia hanya melalui pengalaman ruh. kita dapati. Pengangkatan ini. dan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari VII. yang sebahagiannya ditemui semula di langit. secara khusus. sangat penting dari sudut pandangan telogi Islam justeru kerana dalam rangka pengalaman inilah solat lima waktu difardukan. 143). Tabari. yang lahir dalam generasi berikutnya. maka pemikir Islam termasuk di kalangan Sahabat (rad) sering berbeza pandangan tentang keadaannya yang sebenar. yang harus dibaca beserta dengan nota 77 pada surah 21:82) tujuannya. dalam setiap contoh. dengan perintah Allah (swt). Majoriti para Sahabat (rad) berpendapat bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini kedua-duanya berlaku secara fizikal dengan perkataan lain. yang ditemani Malaikat Jibril (as). mendapati dirinya (saw) dipindahkan dalam suatu malam ke tapak istana Nabi Sulaiman (as) di Baitulmaqdis. APENDIK IV PERJALANAN MALAM PERJALANAN MALAM yang ditempuh Nabi (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis dan pengangkatan (mi raj) Baginda (saw) ke langit. turut mendukung pandangan tersebut (ibid). Dalam kalangan yang kecil ini. bukanlah kepada kisah kuno dan legenda tersebut tetapi kepada gambaran nilai etika dan moral dan kebenaran rohaniahnya. pada hakikatnya. isteri Nabi (saw) dan sahabat yang paling dekat dengan Baginda (saw) dalam tahun-tahun kerasulan yang berikutnya. Memandangkan Nabi (saw) sendiri tidak memberikan sebarang penjelasan yang kukuh berkait dengan pengalaman ini. adalah dua tahap dari satu pengalaman mistik. yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. khasnya. Ibn Sa d 1/1. Zamakhshari dan Ibn Kathir dalam tafsiran mereka pada surah 17:1).dalam surah 34:12-24. . sedangkan tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya (cf. Rasulullah (saw). di mana Baginda (saw) memimpin satu kelompok jemaah Nabi-Nabi (as) terdahulu dalam solat. Sayyidah Aisyah (rad). 155 ff. sebagai sebahagian dari ikatan aqidah Islam.

iaitu. dan ketika itu diberitahu oleh Jibrail (as). dalam Perjalanan Malamnya (saw) Baginda (saw) bertemu dengan seorang perempuan tua. Rasulullah (saw) mengungkapkan apa yang ditemuinya (saw) di Baitulmaqdis. dan melemparkan daging yang enak dan baik. disingkap sebahagian. berupaya untuk menunjukkan sebuah hadith yang dapat menjelaskan bahawa Nabi (saw) sendiri menyatakan demikian. Kemudian mereka melintasi sekumpulan manusia yang kepalanya hancur dimusnahkan batu. [Jibrail] (as) berkata. 185). sebagai contoh. seperti Nabi-Nabi (as) yang lain. ia kembali bulat seperti sediakala. iaitu. dan setiap kali mereka selesai menuai. [pucuknya] tumbuh semula. Menurut sebuah riwayat hadith (yang dikeluarkan oleh Ibn Kathir dari riwayat Anas (rad)). dan tiada sebarang keupayaan ajaib.. Dalam hadith yang lain. juga dari riwayat Anas (rad) (cf. dan seterusnya di langit. dan mendapatinya sedang bersembahyang. bagaimanapun. Maha Melihat diikuti dengan penjelasan bahawa Nabi (saw) telah diperlihatkan ayatayat Allah (swt) (min ayatina). Justeru. Dalam sebuah hadith masyhur tentang mi raj (dikeluarkan oleh Bukhari) Nabi (saw) mengungkapkan kisahnya (saw) dengan berkata: Ketika aku sedang berbaring di atas tanah di sebelah kaabah [lit. Dan kemudian bejana emas penuh dengan iman dibawa kepadaku. Ini. yang dilakarkan secara sangat simbolik yang tidak memungkinkan ia difahami secara literal. Nabi (saw) melintasi sekumpulan manusia yang sedang menyemai dan mengetam padi. hanyalah hamba Allah (swt) yang tidak kekal. namun tidak semua. dan percaya bahawa ungkapan abd ( hamba ) itu menyerlahkan keadaan makhluk hidup yang sempurna.Dan berbeza dengan pendirian ini. dan hatiku . Ini adalah kalangan yang kepalanya keras tidak mengendahkan sembahyang. Hujah yang paling ampuh dan meyakinkan bagi mendukung tafsiran ruhaniyah dalam kedua-dua Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini dijelaskan dalam pernyataan simbolik hadith sahih mengenai dua pengalaman ini: tafsiran.). dari Abu Hurairah (rad) (ibid. iaitu dalam bentuk fizikal . Perempuan tua ini adalah dunia yang fana (ad-dunya) . nah! tiba-tiba datang Malaikat menghampiriku. setiap kali berkecai. bagaimanapun. dari kebenaran dan kenyataan sebenar dari ciptaan Tuhan. Jibrail (as) berkata. pada pandangan saya. Kemudian mereka melalui sekelompok manusia yang menghadam daging mentah yang busuk. Mereka ini adalah pejuang di jalan Allah (swt) (al-mujahidun). Dalam riwayat hadith yang lain. telah dinyatakan sepenuhnya dalam penyataan akhir pada ayat di atas Sesungguhnya Hanya Dia yang Maha Mendengar. Sebahagian sarjana Islam menekankan maksud ungkapan asra bi. tidak mengambil kira kemungkinan bahawa ekspresi asra biabdihi hanya merujuk pada sifat keinsanan Nabi (saw) yang sejajar dengan maksud ayat-ayat al-Qur an lain yang menjelaskan bahawa. beberapa Nabi (as) terawal. dalam linkungan hijr ]. yang mana semuanya tanpa ragu telah pun wafat di kurun yang lampau. Interpretasi ini. [Jibrail] (as) berkata: Ini adalah golongan penzina. Nabi (saw) menggambarkan bagaimana.abdihi ( Dia memindahkan hambanya di waktu malam ) yang tercatat dalam surah 17:1. ahli-ahli teologi Islam yang menegaskan bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini adalah pengalaman fizikal telah merujuk pada pandangan dan keyakinan majoriti para Sahabat (rad) tanpa. dan membedah dadaku lalu mengeluarkan hatiku. Fath al-Bari VII. Baginda (saw) menziarahi Nabi Musa (as) di kuburnya. gabungan tubuh dan ruh. Baginda (saw).

Perbezaan antara dua pernyataan ini . pemerhatian ahli psikologi moden telah mempastikan kemungkinan yang telah didakwa dari masa lampau oleh ahli mistik dari seluruh aliran dan fahaman tentang kebebasan sementara ruh manusia dari tubuhnya. bagaimanapun. Tetapi untuk mengungkap dan menzahirkan pandangan yang dialami (sebagaimana kami nyatakan kerana kekurangan lafaz dan istilah yang lebih baik) kepada kalangan yang tidak pernah melalui pengalaman seperti ini. 48 f. maka mereka berusaha untuk menginterpretasinya dalam pengertian fizikal dan mempertahankan hujah dan pandangan ini dari semua interpretasi lain. Mutakhir ini. tiada alasan untuk meragui kebenaran dan realitinya. kemudian ia ditempatkan semula ke kedudukan asalnya Memandangkan iman adalah konsep yang abstrak. kita telah mendapati bahawa pengalaman mimpi bukanlah alternatif khusus kepada perlakuan fizikal. Rasulullah (saw) terpaksa memerihalkan dan mengungkapnya secara kiasan. walaupun baru bertunas. yang telah diutarakan oleh A isyah (rad).dalam hal ini. dan ini dapat menjelaskan peranan kata-kata kiasan dalam hadith-hadith yang berkait dengan pandangan mistik dari Perjalanan Malam dan Pengangkatan. yang hanya dapat dicerap oleh persepsi simbolik dengan kefahaman yang mendalam. telah memutuskan dua alternatif: sama ada ia berlaku dengan fizikal atau sekadar mimpi. Oleh kerana mereka merasakan dan benarlah bahawa peristiwa yang menakjubkan ini akan hilang kehebatannya jika dizahirkan dalam alam mimpi. ruh atau jiwa dapat bergerak bebas dan merantau melangkaui zaman dan tempat. Walaupun tiada hujah kukuh untuk meyakini bahawa Perjalanan Malam ke Baitulmaqdis berlaku dengan tubuh . sementara tubuh Baginda (saw) tidak meninggalkan tempatnya. Hal yang sama juga dinyatakan dari pandangan yang disampaikan oleh Al-Hasan al-Basri. jelas dan menyeluruh. maka individu tersebut . untuk menyaksikan rangkuman kejadian dan fenomena yang lahir dalam realiti dan dimensi yang luas. saya ingin menarik perhatian pembaca kepada perbincangan tentang pengangkatan ruh oleh salah seorang Ulama besar Islam. lantaran itu sangat mustahil untuk mencapai takrif akhir dan muktamad mengenainya.): A ishah (rad) dan Mu awiyah (rad) menegaskan bahawa Perjalanan Malam (Nabi (saw)] berlaku dengan ruhnya (saw) (bi-ruhihi). Perjalanan Malam berlaku dalam mimpi (manaman) . Kita mengetahui hanya sedikit tentang kualiti dan keupayaan tertentu dari aktiviti fizik. Ibn al-Qayyim (rah) (Zad al-Ma ad II. Bagaimanapun. pengalaman yang tidak melibatkan sebarang organ manusia) bersifat subjektif untuk menjelmakan pengaruh minda apa jua yang dimaksud oleh istilah ini tetapi ia boleh. namun. dan pernyataan. dan perjalanan Malam ke Baitulmaqdis seluruhnya adalah pengalaman ruh. Namun perlu difahami perbezaan antara pernyataan. Dalam hal ini. ia [berlaku] dengan ruh tanpa tubuhnya (saw) . Mu awiyah (rad) atau Al-Hasan al-Basri (rah). Dalam keadaan pemisahan sementara ini. menjadi suatu realiti atau kebenaran dalam maksud yang objektif bagi perkataan ini dari semua pengalaman yang dilalui manusia dengan organ fisiologinya.dibasuh [di dalamnya] dan dipenuhi [dengannya]. yang tidak difikirkan mereka menguasai ilmu jiwa dengan sempurna. Ahli teologi Islam yang terawal. telah membuktikan bahawa tidak semua pengalaman rohani (iaitu. Kajian fizikal moden. jelas bahawa Nabi (saw) menanggapi persiapan mi raj ini termasuk mi raj. dalam situasi tertentu.

sangat penting apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi hanyalah pengeluaran semula (amthal) beberapa bentuk pandangan yang telah terbuku dalam fikirannya. Sebagai kesimpulan.. telah jelas bahawa pengalaman ini mengatasi keajaiban yang dilalui dalam pengangkatan tubuh. jauh lebih hebat dari setiap pengalaman yang dilalui dan dicatat oleh anggota tubuh. Dengan menganggap bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini berlaku dengan ruh dan tidak dengan tubuh. Tetapi pandangan ini [juga] tidak mengertikan bahawa Pengangkatan itu berlaku dengan mimpi: mereka hanya bermaksud bahawa hanya ruhnya (saw) sahaja yang melangkah dalam Perjalanan Malam dan diangkat ke langit. sementara pengalaman rohani yang dirujuk di atas tidak kurang benarnya (iaitu. harus diperhatikan bahawa Perjalanan Malam Rasulullah (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis. ia tidak lain hanya ruh mereka yang tinggal di sana selepas berpisah dengan tubuh. objektif) dari yang dilalui oleh anggota tubuh . mufaraqah. sementara kumpulan kedua menegaskan bahawa ia hanya berlaku dengan ruh (saw). yang memperlihatkan ketinggian syaksiah dan kesempurnaan rohaninya (saw) suatu yang kita harapkan dari seorang pesuruh Tuhan yang sebenar. yang menempati Baitulmaqdis sebagai kediaman rohani mereka. Minda kita hanya dapat bekerja bersandarkan elemen dari kesedaran kita tentang masa dan tempat. sementara tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya. membuktikan bahawa Islam bukanlah suatu kepercayaan baru tetapi merupakan tradisi yang berkesinambungan dari risalah suci yang sama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi (as) terdahulu. sedangkan ruh Rasulullah (saw) diangkat ke sana ketika Baginda (saw) masih hidup. perpisahan ]. bahawa ia setanding dengan makna pengalaman mimpi .tetapi apa yang dialami Rasulullah (saw) dalam Perjalanan Malamnya (saw) adalah jauh lebih besar dari pengalaman [biasa] yang dilalui ruh selepas mati. Keadaannya dalam situasi tersebut sama dengan keadaan [ruh] selepas mati. sebagaimana telah dinyatakan Ibn Qayyim. dan telah jelas tanpa perlu disebut lagi. dan setiap yang melangkaui batasan dan ruang lingkup ini akan selalu menghalang percubaan kita untuk mencapai maksudnya yang sebenar. berlaku sebaik sebelum Pengangkatannya (saw).. Adalah jelas bahawa pengalaman rohani ini bukan hanya tidak inferior.. tentunya. sebaliknya. dan. 158). Pandangan ini diperkukuh oleh hadith (dipetik dalam Fath al-Bari VII. yang mana . dan ruh menyaksikan peristiwa yang [hanya] dapat disaksikan setelah wafat [lit. sementara [pada hakikatnya] ruhnya tidak diangkat atau dipindahkan Riwayat yang disampaikan kepada kami berhubung hal Pengangkatan Rasulullah (saw) boleh dikelaskan kepada dua kelompok kumpulan pertama mempertahankan pandangan bahawa pengangkatan berlaku dengan ruh dan tubuh. kita tidak menafikan nilai luar biasa yang menyangkut pengalaman kenabian (saw) ini. Bagaimanapun. adalah mustahil bagi kita manusia biasa untuk dapat memahami secara sempurna pengalaman ruhaniyah sedemikian. tetapi. lebih jauh dari makna mimpi yang dilihat seseorang dalam tidur merujuk pada Nabi-Nabi (as) [yang ditemui Rasulullah (saw) di langit]. selama pengalaman ini hanya wujud dalam fikiran insan yang bermimpi. lalu dia bermimpi [sebagai contoh] dirinya diangkat ke langit atau dipindahkan ke Mekah atau ke tempat [lain] di dunia. Sebaliknya.

telah menunaikan solat di Yathrib. sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw). dan Nabi Muhammad (saw) adalah Rasul pembawa risalah Allah (swt) yang terakhir dan teragung. dalam Perjalanan Malamnya (saw). dan lain-lainnya. Sinai. menyerlahkan idea yang sama. menunjukkan secara figuratifnya tentang kepercayaan bahawa Islam. . yang disebut dalam peristiwa ini. Bethlehem.Nabi (saw). yang mana semua para Nabi (as) berdiri membentuk saf di belakang Baginda (saw). Pertemuan Baginda (saw) dengan Nabi-Nabi (as) yang lain. Hadith yang masyhur dari babak penting Perjalanan Malam ini di mana Nabi (saw) telah memimpin jemaah solat dalam sebuah kuil suci di Baitulmaqdis. adalah pelengkap dan penyempurna kepada tradisi agama manusia.

Saya juga mengakui .Dan telah selesai dengan penuh khusyuk dan tawaduk Tafsiran hamba yang lemah Dalam mengupas kalam Tuhannya yang Maha Kekal Dan segala puji Bagi Allah (swt) yang tiada Tuhan selainNya Dan selawat serta salam Ke atas Nabi (saw) yang ummi dari kabilah Arab Yang tiada Nabi selepasnya (saw) 2009 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA Pengakuan Keaslian Penulisan Nama Calon: Ahmad Nabil Bin Amir (IHA 060019) Tajuk Disertasi: Metode Penulisan Sharh Muslim oleh Imam al-Nawawi: Analisis Teks dengan Tumpuan pada Kitab Al-Buyu Saya mengesahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam disertasi ini adalah hasil usaha saya sendiri. atau bahan dalam bentuk yang lain seperti rakaman audio dan video. artikel. Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku. kertas kerja. saya telahpun merakamkan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian. penerbitan elektronik atau internet) yang telah digunakan.

Dan (ingatlah). Al-Kahfi 18:13 . Tandatangan: . Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Al-Rahman 55:9 Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami gandakan kepada mereka petunjuk. supaya Allah melapangkan (serba serbinya) untuk kamu. Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.beberapa darjat. maka lapangkanlah seboleh-bolehnya.bahawa bahan yang terkandung dalam disertasi ini belum lagi diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana Universiti. dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) . Tarikh: 29 Jun 2009 MOTTO Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain). Al-Mujadalah 58:11 Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu.

Semoga Allah (swt) membalas jasa setiap individu setimpal dengan pengorbanannya ÓmÊn YÉ Rabb al. bagi meningkatkan penemuan dan kajian. bagi merangka dan merencana dasar penulisan. Ia meneliti prinsip serta kaedah yang digunakan dalam menghurai dan membahaskan nas.DEDIKASI Untuk ayah dan ibu. dan mengemukakan cadangan dan hujahan yang cukup memberansang dan meyakinkan. kakak serta adik-adik yang dikasihi Hasil ilmiah ini dikhususkan buat mereka Kerana ketulusan menghulur sokongan dan tak putus mendoakan Kejayaan penulis dalam mengharungi gelombang kehidupan Dan kesudian mendokong dan mencurah semangat Bagi penulis mengusahakan kajian dan melakukan kerja-kerja ilmiah Dan kesediaan membantu dalam setiap ketika Dan saban waktu menyokong usaha penulis Bagi menyusun disertasi ini hingga selesai Untuk sahabat handai dan rakan taulan Setinggi penghargaan dipanjatkan kerana ketulusan dan keikhlasan yang dizahirkan Dan komited dengan langkah perjuangan dan konsisten menyampaikan pandangan dan buah fikiran. dan dengan sekuat dan sesungguh upaya mengusulkan perundingan dan musyawarah. ABSTRAK Kajian ini membincangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengulas dan mengupas hadith dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim.ÓlamÊn. Kajian tertumpu pada huraian yang dibentangkan dalam KitÉb Al- . dan menetapkan pandangan dan melahirkan idea yang tuntas berkait dengan bidang tujahan. abang-abang. yang telah berupaya memantap dan menambah kejituan terhadap hasil penulisan.

Kajian ini turut membandingkan metode yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan syarahan lain yang dikemukakan oleh Ulama hadith dalam mengupas dan menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. The finding shows that the method used by ImÉm al-NawawÊ is based on a highly interpretive strategies aims throughout at clarity and simplicity in presentation and exposition. Syarahannya tepat dan sarat dengan pedoman dan nasihat agama yang bernas. He combined masterful juridical method and comprehensive grasp of a profound and distinctive aspect of the spirit and dynamic of . The simplicity and masterful expression and the highly brilliant and powerful argument is thoroughly observed and critically discussed. It also offers a detailed analysis of the method used by ImÉm al-NawawÊ and other hadith scholars in commenting and analyzing ØaÍÊÍ Muslim. ABSTRACT This work provides an extensive and detailed study of hadith commentary by ImÉm al-NawawÊ in his Sharh ØaÍÊÍ Muslim. It explores the ways and principle of analyzing and interpreting hadith with special focus on his commentary in KitÉb Al-BuyË . Penemuan kajian mendapati bahawa manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ adalah berasaskan perbincangan ringkas yang menekankan kesederhanaan dalam menyampai dan membahaskan hadith. Pemerhatian pada pendekatan yang diambil oleh ImÉm al-NawawÊ dan prinsip yang diasaskan dan kematangan menilai sesebuah hadith dan kekuatan hujah dan pandangan yang disampaikan turut dibincangkan dengan kritis. Kaedah yang digunakan bagi melakukan analisis ialah melalui pendekatan induktif dan deduktif bagi menarik kesimpulan dari data yang dikembangkan dan pendekatan komparatif dan konstrastif untuk melihat persamaan dan keunggulan metode yang diikuti oleh ImÉm alNawawÊ. It carefully studies the principle of Islamic economy and commercial custom and rules as formulated during the Islamic era. It examines the styles and respective methods of preference and derivation of legal rulings. Beliau lebih mengutamakan aspek penghayatan dan kefahaman hadith mengikut semangat dan prinsip syarak yang luas. The method for conducting analysis is through the inductive and deductive approach for deriving and expanding the data and a comparative and contrastive method to investigate the similarity and differences of techniques developed. Ia meneliti kaedah dan pendekatan yang dikemukakan dalam mentarjih dan merumuskan dalil.BuyË . Beliau berupaya merumuskan kaedah terbaik dalam mensyarah dan membahas nas dan mengemukakan kupasan yang tuntas terhadap Kitab ØaÍÊÍ. Ia meneliti hadith-hadith yang membincangkan kefahaman jual beli dan kerangka mu amalah yang dibangunkan di zaman Nabi (saw).

Selawat dan Salam ke atas Nabi Junjungan (saw). Ishak Bin Haji Suliaman di atas kesudian membimbing dan menyumbangkan idea dalam merangka dan merencana strategi penulisan yang mantap dan berkesan selaras dengan kehendak dan aspirasi Universiti. Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Penyelia. Beliau banyak mengemukakan pandangan dan mengusulkan buah fikiran yang sangat bermakna dan menzahirkan sokongan padu bagi menjayakan matlamat penulisan ini sebaiknya. penulis amat terharu kerana diberi peluang mengikuti pengajian di sini dan telah berhasil meraih manfaat yang besar dalam melalui kehidupan sebagai pelajar seterusnya untuk menggenggam segulung Ijazah yang lama diimpi. Dr. Pengarah Akademi Pengajian Islam. Prof. kakitangan perpustakaan dan para pelajar yang memberi kerjasama sepenuhnya sewaktu penulis membuat penyelidikan dan perbincangan terbuka. Semoga budi baik yang dicurahkan akan diganjari oleh Allah (swt) dengan limpahan rahmat dan hidayahnya yang luas dan merata. Faisal Ahmad Shah yang berusaha meneliti dan memperbaiki hasil penulisan ini dan melahirkan pandangan dan buah fikiran yang bernas dan memberi syor dan mengilhamkan idea yang membina dan memberansangkan dalam memantap dan memperkemas hasil ilmiah ini. Setinggi penghargaan turut dirakamkan kepada Pemeriksa disertasi. Kepada Universiti Malaya khasnya. PENGHARGAAN Segala puji hanya bagi Allah (swt). Ke atas mereka limpah kasih dan rahmat Allah (swt) serta Selawat Para Malaikat dan Mukminin. Para Sahabat. Segala saranan dan tunjuk ajar beliau telah penulis manfaatkan sepenuhnya. His work is meticulously and conclusively detailed and highly acclaimed as the best commentary on Muslim s collection of sound narration from the Prophet (saw). Penguasa sekalian alam. Madya Dr. Setulus penghargaan turut dirakamkan kepada Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith.shari ah. His commentary focused entirely on the holistic standard of traditional teaching emphasizing on the added benefit of religious teaching. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya penulisan ilmiah ini berjaya disempurnakan dengan penuh lancar. . Kaum Keluarga dan keturunan Baginda (saw) yang diredai.

.

DAFTAR ISI

Kandungan iii Motto iv Dedikasi v Abstrak vi Abstract Penghargaan

Halaman Judul ii Pengakuan Keaslian Penulisan

vii viii Daftar Isi x Senarai Transliterasi xiv Senarai Singkatan Kata xvi

Bab 1: Pendahuluan Belakang Kajian

1 1.1. Latar 1 1.2. Bidang dan Ruang

Lingkup Kajian

2 1.3. Kepentingan Kajian 3 1.4. Tujuan Kajian 3 1.5. Masalah Kajian

4 1.6. Tinjauan Literatur Kajian 1.7.1. Metod Dokumentasi Data 1.8. Pengertian Tajuk Jadual Kerja Bab 2: Biografi ImÉm al-NawawÊ dan Pengenalan KitÉb Sharh ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan 22 22 5 1.7. Metodologi 17 17 1.7.2. Metod Analisis 18 18 1.9. Rangka 20

Fasal I: ImÉm al-NawawÊ - Sejarah kehidupan dan ilmuan 22 2.1. Sejarah kehidupan - pengenalan awal 22 2.2. Perkembangan politik, budaya dan sosial abad ketujuh 41 2.3. Latar belakang pendidikan dan pengajaran 49 2.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ 55 2.5. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ 61

Fasal II: Perbincangan Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim 2.6. Kerangka Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj 2.7. Latar belakang penulisan dan penghasilan kitab Syarah 2.8. Kaedah rujukan Keunikan dan keaslian kitab antara penulisan ini dengan kitab-kitab lain yang diusahakan oleh ImÉm 2.11. Perbandingan dengan penulisan lain yang menyentuh tentang Sharh Muslim Bab 3: Metode Syarah ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan

93 93 134 138 2.9. 147 2.10. Hubungan

153

159 164 164

Fasal I: Analisis Syarah Hadith 3.1. Latar belakang ilmu syarah dan perkembangannya dalam pengajian hadith dan sunnah 3.2. Pandangan dan pendirian Imam tentang hadith-hadith yang dikemukakan dalam ØaÍÊÍ Muslim 3.3. Autoriti hadith dan keabsahan riwayat yang dikemukakan 3.4. Perbahasan fiqh al-hadith 3.5. Perbincangan aqidah, kalam dan tasawwuf Islam 3.6. Perbahasan tentang hadith-hadith musykil dan mukhtalaf 3.7. Kefahaman maqasid al-syari ah , qawa id al-ahkam dan fawa id al-fiqhiyyah 3.8. Pentarjihan mazhab fiqh al-ShÉfi Ê dan kupasan hukum syar i

165

165

193 200 208 214 225

232 236

Bab 4: Analisis KitÉb al-BuyË dalam ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4.1. Tema asas kitÉb al-BuyË 4.2. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË yang dibuat oleh ImÉm al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ 293 4.4. Huraian lafaz dan ungkapan nas

244 244 244 244 247 4.3. Penambahan

297

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith 4.5. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 311 4.8. Kaedah penelitian rawi perbandingan 324

299 299 4.6. Kaedah tarjih 305 4.7. Kaedah istinbat hukum

316 4.9. Kaedah 320 4.10. Kaedah kritikan

4.11. Faedah perbahasan

328

Bab 5 : Kesimpulan dan Analisis Pengenalan Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan nas 5.2. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kitab untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran 5.5. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah ImÉm mengulas dan mengupas nas

333 333

333 333

335 5.3. Inisiatif ImÉm

337 5.4. Ijtihad ImÉm

338

339

Rumusan am Saranan dan Cadangan 344

342 343 Senarai Rujukan

SENARAI TRANSLITERASI

Panduan Transliterasi

1. Konsonan

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi A B T Th J Í Kh D Dh R Z S Sh Î Ì y gh f q k l m n w h Ï Ð

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi

2. Vokal

Vokal Pendek Transliterasi Transliterasi Vokal Panjang

(fatÍah) a (Ìammah) u Ë

/

É

(kasrah) i

Ê

3. Diftong

Diftong Transliterasi

aw ay uww iy / Ê

Catatan: Istilah atau perkataan Bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Malaysia ditulis menurut Bahasa Malaysia; walaupun demikian kadangkala ditulis dalam bahasa asalnya mengikut keperluan penulisan.

SENARAI SINGKATAN KATA

A.S.

: Alayhi al-salÉm Abd. : Abdul B. : Bilangan Bt. : Binti (anak perempuan) Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. : Doktor

: Bin (anak lelaki) Bil. : Cetakan DBP

:

Drs. : Doktor Rondus Ed. : Editor/Penyunting et. al : Buku yang dihasilkan bersama lebih dari seorang penulis H : Hijrah Hal. : Halaman Hj. : Haji Ibid : Ibiden: rujukan sebelum pada tempat yang sama Jld. : Jilid Juz. : Juzuk

Loc. Cit. : Loco citati, tempat yang telah dipetik dari perenggan yang lain M : Masehi Op. Cit : Dari bahasa Latin opera citato: pengarang dan tajuk buku sama dengan rujukan sebelumnya, tetapi halamannya berbeza dan diselangi dengan rujukan lain. Peng. : Pengarang Prof. : Profesor R.A.D. : RaÌiyallÉhu anhu S.A.W. : ØallallÉhu alayhi wa sallam S.W.T. : SubÍÉnahu wa ta Éla terj. : Terjemahan t.t : Tanpa tarikh t.p : Tanpa penerbit t.t.p : Tanpa tempat percetakan w. : Wafat

guides us to the light of His countenance For true success is with God! which exposes the great folly of Christians and speaks of contradictions in the Gospel accounts of Judas s betrayal of Jesus. These are much differences from manifest their own ignorance concerning the Christ. which proves that here has been distortion and change [of the Gospel]. And ignorance of what the nt and jesus says Mark the devastating revelation of folly which and demonstrates the unreliability of the Gospel

who had no reverence for what had come down to them. expose inconsistencies and inaccuracies in the I seek refuge with Allah in things tenuous! After preaching the point of equality with Allah what other status could be desired by Jesus? the

and all of them constitute unbelief Even worse than these things is their practice All these formulations were adopted by the Shi i extremists. and they were on error of despising the true. What are you doing with equally difficult passages in the Quran. It is extraordinary that Christians should be taking in the first place following his succession. This message is truly the message of Christ. false gospels. are to the difference scripture account of the crucifixion succeeded 'Ali. fought the prophet claimants al-Aswad al-'Ansi. islamic military campaigns had brought all of mesopotamia and most of Syria and palestine under the control of abu bakr. according to John. and Musaylima who was killed in the battle of al-Yamama. in accordance with scripture? with falsehood that tampering with the truth. and submitting to the false church. various Arab tribes rebelled against Abu Bakr. : the Bible is full of errors and contradictions. refusing to swear allegiance to anyone other than the Prophet (pbuh) by 640. although those who were intelligent could tell that such things were frauds. . ali became fourth caliph and civil war broke out. They believe that he is the son of god. You come to this allegation. It is obvious to any religious person that this is a lie. that mocks the ignorance of Christianity This part exposes the foundation of Satan s assault on the Word of God in this generation Many of these errors are analogous to ways in which Christians deviated from the one religion of the prophets. devoid of understanding and deprived of knowledge The belief of these about Ali has been extreme. Their monks invented superstitions which deceived ignorant people.produced and widely distributed it flows through and were also produced in and they were in existence there are original copies in many parts of Many Muslims says suppressed apostasy among the Arab tribes. They claim that the. Tulayha al-Asadi who recanted and declared his prophethood in Najd.

and upon his family and companions and may He grant him peace. Is a mark of those who called to his religion and witnessed the truth of his cause were most honest and righteous men All these are well known facts among all Muslims where Jesus explicitly Refutes the Shiites for claiming that Ali. Glory be to him Far exalted is he above having a son being united with anything . who frame serious contempt to Christian faith which expose their appalling ignorance of religion. had made the sun come back twice to the horizon Therefore. Their utterly foolish and obvious untrue statements. And the anthropomorphic passages in the Bible must be corruptions because they are evidence of polytheistic leanings. Banu Tamim and Banu Hanifah lent their support to Musaylimah who also claimed to be a prophet. May the blessings of God be up on the Prophet. but rejection of any idea of sonship. Joined forces to subdue Uman and succeeded in adding that large province to Islamic state. in the first of the Quran s reference to Jesus there is affirmation of his prophethood and of his scripture. Khalid gave them battle until they returned to Islam. worker of splendid miracles. The Messengers of our Lord have surely come with truth footsteps and enabled us to emulate the righteous predecessors At Yamama thus they have to declare that the many companion codices vary from one another those that see nature as sacred But this is very serious error. which Was a thoroughly righteous Farther east.During caliph uthman s reign. Khalid (may God bless him) marched against them.

None of these sects cares in the least from logical But it suffices to refute them by saying Glory and praise be to Thee O God every respect of the holy prophet upon whom be peace And it is evident that And the truth is that and prove that neither the four gospels nor the other books of the new testament are worthy of even being called authentic books of history due to their internal and mutual inconsistencies and contradictions. as Ali. commander of the faithful (may God be please with him) made it plain that the succession of to after the death of ali Continue to ignore them and throw scorn at them To show a contradiction between the torah possessed by Christians and by Jews. for this same was about to betray him. And it is this that is the truth which the intelligence can accept The bible confirms this very important truth by saying: it is utterly ridiculous to think having thus become blinded and misled by them . which support the idea that the text of the New Testament has been corrupted.This sect has developed whose beliefs and thought are repugnant beyond belief Through whom the din has been passed down to us Their presumptions prevail over their belief only because they follow blindly those who have preceded them. The Bible is very clear that this is what he did. and because they persist in their religious submission and obedience. The new testament is of course not the scripture which Christ had in his day. corrupt religionists who tampered with the text the commission to proclaim the greatest news in heaven or earth was given to the disciples. let alone that they be claimed as scriptures and the inspired word of God. or that it was not written by writers worthy of respect.

assigns to god hands and feet. Far exalted is he above having a son. which For that which he brought from god could not be diverse and contradictory There are other verses like that in the gospels which. Them to be liars against jesus and god A mighty man of war In this they are confounded and contradictory. The implication is that indeed had hundred of different gods Matthew and Luke are forgers of lie. sitting on and descending from his throne And the Sabians in surah the quran says But enough is reveal to show the and is a pure filth and blasphemy Here we have the plain difference That the text clearly And people who had followed jesus closely To a conspiracy in which paul was engaged by the jews to corrupt Christianity from within Glory be to him. How much more will this be the case with the quran. Let him be eternally damned. Christians completely corrupt either their authors had intentionally confused the truth with falsehood or had fallen a prey to jewish schemes how can this statement be reconciled with the Christian belief and claims that Jesus was from Davidic line and came to fulfill the Jewish expectation of a Messiah. and he is truthful in all that Such a statement was a clear lie which was evident to which shows their falsity What is meant is that . the best of defenders. that What is a matter of amazement is that the Christians have that Textual corruptions That speak of him as god s son Insofar as the presence evidence indicates. As we have seen.Statement as clear as daylight. Which is ridiculous. we wish only for god. For anything other than it is false I beseech the assistance of Allah almighty.

and do not think they should be followed blindly (taqlid). followers of the truth. There were so many Qurans in Uthman s day that even if he had wanted he would never have been able to do what was said. We do not accept that they are infallible. which is easily demonstrated to one and all by the following facts. i. preserved and remembered and they are of a fixed number. We do not think that the Companions were beyond fancy or mistake. His reading is that of Asim and it is well known to all Muslims east and west.about that what is correct is that But how is the divinity of a man to be established by a proof of this character? The Clarification of the Proof in the Refutation of the Heretics and the Christians Abu Muhammad said: It is obvious to any religious person that such an ignominious argument has nothing to do with them. and Muslims read this also and other readings because all these are from Allah.. with hundred of mosques and Muslims and their dispersed into . they have been gathered. but followed blindly the people who have made a code (shari a) for you. and we now proceed to state our proof. you too would have been guided.e. On God alone we depend for succor and guidance! As to their contention of the various reading of the Quran. Exalted is God. but something on which Muslims are agreed. we would reply that these are not discrepancies in the readings. this is a lie. But you did not do this. or free from mistake and phantasy (wahm) and what they say of themselves or by analogy (qiyas) we do not accept. Copies of the Quran were so numerous and distributed to various parts of the Muslim world. As to Ibn Mas ud s script being different from the current copies of the Quran. There were original copies in many parts of the land. all the different readings go back to the Prophet himself. Lord of the Universe. The charge against Uthman is untrue. neither more nor less. and far from careless error. And if only you Christians would say the same about those rabbis and bishops who have intervened between you and the prophets.

Furthermore. How can one be indignant over lies coming from people whose lowest rank in lying is such (as described)? . The least extravagant of them believe that the sun was twice turned backwards for Ali. The seven huruf of the Quran are all equally valid. The most extravagant of them assume the divinity of Ali b. having been revealed in parallel. Bahrain and Amman. As for the charges that Uthman ordered the destruction of all other copies. Medina. Mecca. and beyond the borders of Kufa and Basrah. Syria. and the wide circulation of the texts around the globe. They were handed down as an exact record of the original variants and has became the basis for reading the Quran.the eastern and western regions of the earth. this was simply to bring consensus among the Muslims on the basis of a single Quran text and to obtain uniformity in reading. They consist of a number of sects. It was not to destroy the other manuscripts because they were considered unreliable but rather to prevent future dissension among the inhabitants of the different provinces. It was originally the response of some people abandoned by Allah to the call of those who beguiled Islam. Abi Talib and of a number of people besides him. The Quran was taught to women and children. Egypt. and widely learned by people in Yemen. Thus. the choice of one reading was simply to identify a touchstone copy for reference purposes if anyone attempted to make changes to the text. It is also wrong to say that Uthman gathered the Muslims together in the acceptance of one reading. the first of which arose twenty-five years after the Prophet s death. It is not possible for him to cancel out the different readings of the Quran considering the number of extant readings in his day. the Rawafid do not belong to the Muslims. Taif. there were too many copies spread out all over the place so that it would be impossible for him to do all that they claim he did. As for their argument regarding the Rawafid and their contention that the Quran readings were interpolated. They are divided into various sections. There were a number of other masters among the Qurra who had gone to great lengths to memorize the Quran. a party which followed the course of the Jews and Christians as regards falsehood and heresy.

Taif. This matter will be discussed later in greater detail. all the Arabian Peninsula had embraced Islam right from the Red Sea in the West down to the shores of Yemen into the Persian gulf in the East passing through Euphrates and Syria back to the Red Sea. He opened up the lands of Rome and Persia for the Muslims and successfully conquered alYamama. After the death of Prophet Muhammad (Allah grants him peace) the people were one community. one in their religious practices (din). The Quran was learned and written and was recited in the five daily prayers and has spread widely in almost every single province and state. Ubay. Abu Bakr reigned as first Caliph of Islam. Amman. there were some who would not pay zakat to Abu Bakr but were otherwise steadfast in Islam. when the questions of their faith come to be dealt with. the lands of Mudar and Rabi'a. God Willing. Umar. Najd. This belief found poetic expression through Shiite poets. and remained subject to Abu Bakr (may God bless him). made no changes. Ali. the two peaks of the Tay tribe. and consolidated several victories which led to significant increase in the number of people s embrace of Islam. The study of the Quran was encouraged everywhere and many have take up the compilation work like Abu Bakr. and there were great numbers of memorizers. Quda'ah. Abu Muhammad said: When the Prophet (peace be upon him) died. Uthman. Zaid.Abasi says: . such as thus the Hatiah al. as they constitute doctrines that are farthest removed from the truth of lslam.None of these sects cares in the least for logical demonstration. In all of these areas people had embraced Islam and in every city and town mosques were build. Hundred of cities and places are there in the Arabia and only God Almighty knows their true numbers. and Makkah. These include Yemen. of one language. There were four parties after Prophet s death: those who were steadfast in Islam. Abu Zaid. His caliphate had been of mere two years and three months duration. Ibn Mas ud and a host of others. Bahrain.

and the fourth party consisted of those who deferred decision. In his time the Quran were so numerous and widely distributed from the east to the west on earth. This state of affairs continued for twelve years. . It was only an attack of Satan which.((The Open Denunciation of the Adverse Critics of the Rafidah)) Abu Muhammad said: thanks for this be rendered to God. like a fire. In each of these provinces there were so many thousands of copies of the Quran. through the caliphate of Uthman until his death on 656 century. Lord of the worlds. Egypt. that no one could have counted them. Mosques were built. and the Jazira were conquered. the third party declared their apostasy. blazed up fiercely for a time and then Allah put it out. In a year of so all these differences ceased. and how much more so was this the case with the Quran. but there were in every tribe those who contended against the apostates. Iraq. read out in prayer and taught to children. Syria. Other copies of the Quran were scattered all over the places.Umar s reign lasted ten years and six months. Large continents like Persia. the Rawafid emerged and civil war broke out. Syria and Yemen. This is the case with the poem. and the Quran were written. In many parts of the lands the Muslims had memorized the Quran. Muslims remains united by faith and there were no diference between them. The caliphate then passed to Uthman and Islam continue to expand eastwards and westwards. Then Umar became the next caliph. More than one hundred thousand copies of the Quran were in circulation in that time in Egypt. Later. such as the companions of Talayha and Sajjah.

and praise be unto Allah. ignorance and stupidity. while Caliph. according to some of them.Muslims have retained so many thousands of Quran manuscript. which would have been his sacred duty. and in the land of Berber and Sudan. and. whose reigned lasted for five years Did not object to the Quran in its present shape and. That Ali himself who according to most of them is a God. Sindh and Kabul. . Unless the Rawafid fall back on ignoring the Quran and (assuming) omissions and additions in it. the Lord of (all) created beings. while in the opinion of the rest he is an infallible Imam. Thus the mendacity of the Rawafid becomes evident. They could not utter a word of complaint against him lest they should be put to sword. Thus the falsity of any statements which they make about [the quran] and their lying about it is manifest. did not fight the interpolaters. a prophet endowed with speech. as well as in the province of Khurasan and in almost every ancient Islamic settlement in Turk. the obedience to whom is a religious command imposed by Law. a Creator. and as far as India. He was at constant war with those rafidi. and even Slavs. This is something whereby becomes evident their impudence. all of which were scattered throughout the vast bounds of the empire of Islam in far areas as Spain.

1996. Brill. The Muslim view of Christianity with special reference to the work of Ibn Hazm. Camilla. Adang. Leiden: E.J. 1983. Abu Layla.Works Cited Aasi. Michigan: UMI Research Press. Muhammad Muhammad. . Exeter Eng: University of Exeter. Muslim understanding of other religions: an analytical study of Ibn Hazm s Kitab alFasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. 2004. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm. Ann Arbor. Ghulam Haider.

Constable. Ibn Hazm on Christianity: textual analysis from the Zahiri s perspective.n.Arthur J. Muslim. Patrick O Hair. Medieval Iberia: Readings from Christian. London: G. New International Version Bible commentary. The Koran interpreted. 1909. Muslim-Christian encounters: perceptions and misperceptions. London: Routledge. Islam and Christian Theology: a study of the interpretation of theological ideas in the two religions. Alister E. Arberry. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. McGrath. New Haven. Sweetman. London: Hodder & Stoughton.). 1945. International Islamic University Malaysia. Ibn Hazm of Cordova and his conception of the sciences. Cate. Chicago: Kazi Publications. Connecticut: s. Chejne. London: Lutterworth Press. Watt. 1995. Kuala Lumpur: Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. 2005. William Montgomery.. 1975. 1997. Friedlaender. Israel. New Hartford Connecticut : The Hartford Seminary Foundation. 1991. 1974. and Jewish sources. 1982. Olivia Remie (ed. The Heterodoxies of the Shiites in the presentation of Ibn Hazm. Allen & Unwin. Each other s scripture: The Muslims views of the Bible and the Christians views of the Qur an. . Mahmud Ahmad. James Windrow. Anwar G.

METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM .

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH USULUDDIN .

964/1367) al-Wafi fi l-wafiyat . 247-277 al-Minawi (d. alternate source: Ibrahim al-Siyrafini's condensation of Abd al-Ghafir al-Farisi's al-siyaq li-t r kh Nishapur (History of Nishapur) titled: "almuntakhab min al-siyaq li-t r khNishapur" (Selections from the "History of Nishapur") 2. 3. Ibn al-Mulaqqan (d. 962/1365) Miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah (PDF) Salah al-din Al-Safadi (d. 1. 1031/1621) al-kawakib al-duria fi tarjim al-sada al-sufia 1) Ibn al. 790/1388) al. 5. vol.Entry on Ghazali originally from History of Nishapur Ghazali's student.1089/1679) .Shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab Beirut: 1989. Abd al-Ghafir al-Farisi (d. 6:18-22. 851/1447) Tabaqat al-Shafi iya Tash Kubari Zadah (d. Dar ibn Kathir. 4.Imad al-hanbali (d. (source: Tabaqat al-shaifi'iyya al-kubra ). 529/1135) . 6.JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 1. .Aqd al-mudhahab fi tabaqat hamlat al-madhab () Taqi al-din ibn Qadi Shahbah (d. pp.

said: "Indeed. from Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. M. It is a unique and precious hadith. M. 1963). said that the Messenger of Allah. from Ibn al-Mubarak." This hadith is unanimously agreed to be sound. Anyone. 1986). from Muhammad al-Ansari. related to us from Abu'l-Yaman alKindi. that 'Umar ibn alKhattab. from Abu'l-Husayn al-Muzaffar. . Sharif (Weisbaden: Otto Harrassowitz. It is one of the foundations of belief (iman). Al-suyuti Hlm. who emigrates for Allah and His Messenger. his emigration is for that for which he emigrated. as is well-known. 57. Book 1. through the ijaza-system. Its position is immense and sublime. its first pillar and its strongest support. Al-Màwardi. from Abu Bakr al-Wasiti. but gives his reasons. But anyone who emigrates to gain something of this world or to marry a woman. from Abu Muhammad 'Ali al-Jawhari. often in complex detail. hlm. therefore. for all the riwayat he cites. then his emigration is indeed for Allah and His Messenger. Muäammad Qamaruddán Khan. In doing this he makes it clear that he is authorized. Abu'l-Baqa' ash-Shafi'i. 59. Everyone gets what they intend. may Allah be pleased with him. Bustan alarifin Chapter One Sincerity (ikhlas) and having a conscious intention in all actions Our Shaykh. 717-731. from 'Alqama ibn Waqqas al-Laythi. Chapter in a Book 2. actions only go by intentions. ed. Abu al-Qasim al-Mizzi Al-suyuti. The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan Publishing Company. in A History of Muslim Philosophy. from Abu Nu'aym 'Abd ibn Hisham al-Halabi. for preferring other readings where these seem to have particular merit. may Allah be pleased with him. penjaga pintu al-rawahiyah. Ismàil Raji al-Fàruqi and Lois Lamyà al-Fàruqi. from Yahya ibn Sa'id.Ibn Hajar frequently uses the Kushmayhani variant as his standard text. may Allah bless him and grant him peace.

al-bukhari memotong hadith dalam bab kerana istinbat hukum. 100-102.. akhbarana mengaitkan dengan shaykhnya. The Role of the Friday Mosque in Islamic Cities (Ph. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kal Hlm. perbezaan lafaz perawi yang menyampaikan hadith. membezakan haddathana. (dan lafaz dari si fulan). ibn al-salah sahih muslim lebih rajih kerana senang ditelaah. Reference Work 5. menyebut isnad dari riwayat lain dan perbezaan antaranyaIbn hajar al. Tha lab al-Adfawi. Unpublished Work 4. Majid Ahmed Almansuri. s. 1977). original package.D. sulit bagi pembaca mengumpul jalan hadith. al-Badr al-Safir wa Tuhfat al-Musafir al-Wasit. 6. dan mendapatkan faedah dari perbezaan riwayat Kewarakannya. Kamal al-Din Ja far b. Umar Chapra. oleh Fadl Allah al-Hayder Abadi (w. Journal of Islamic Studies 10. Islam and the International Debt Problem. kitab al-Jawami . Encyclopaedia Britannica. 1399) .Journal Article 3. Dissertation.v. al-jami .Asqalani. ibn hajar sebahagian melebihkan sahih muslim. M.3 (2002): 214-32. Stanford University. 11th ed. no. kitab yang menghimpunkan pembicaraan 8 bahagian hadith:Fath al-Mu lim Fath al-Mun im Mukhtasar ibn abi jamrah: 294 hadith bukhari Fadl Allah al-Samad fi tawdih al-adab al-mufrad. al-zahr al-nadr fi akhbar al-khidr Al-Athyubi. muqaddimah.

743) Majani al-athar sharh ma ani al-athar. oleh Ibn al-Turkimani Hlm. al-Syeikh Muhammad Ilyas alKandahlawi (w. oleh Syeikh Muhammad Yusuf b. oleh al-Mufti Muhammad Ashiq Ilahi al-Barni al-Mirtahi alMadani Amani al-ahbar fi sharh ma ani al-athar. oleh Safiur Rahman al-Mubarakfuri Al-Minnat al-kubra sharh wa takhrij al-Sunan al-Sughra. oleh Shaykh Muhammad Idris b.Baghawi. oleh Dr. Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. 1973 M) Ittihaf al-Kiram ta liq ala Bulugh al-Maram. wali al-din muhammad b. oleh Syeikh Abd al-Jalil al-Samarwadi (w. Muhammad Diya al-Rahman al-A zami Al-Jawhar al-naqi. 1. 702) Syarah Sunan al-Darimi Ta liq ala Sunan al-Darimi. lagi maha penyantun dan maha penyayang untuk mengumpulkan kitab syarah yang sederhana dan sedang antara kupasan singkat dan ringkas dan yang terperinci dan melebar. supp. Hlm. oleh Ibn daqiq al. mishkat al-masabih. 447.id (w. oleh Mulla Ali b. 1014 H) Al-Kashif an haqa iq al-sunan. oleh Sharaf al-din al-husayn b. adapun sahih muslim rahimahullah maka saya telah beristikharah kepada allah subhanahu wa ta ala yang maha mulia. revised. abd allah al-khatib al-tibrizi Al-Ta liq al-sabih ala Mishkat al-Masabih. . 620. abdullah al-tibi (w. Sultan Muhammad al-Qari al-Harawi (w. 5 Tidak terlalu ringkas dan kurang dan tidak terlalu panjang dan menjemukan Akan dibentangkan sehingga melampaui seratus jilid tanpa pengulangan dan penambahan yang sia-sia. i. Muhammad Isma il alKandahlawi (1317-1394H /1974 M) Mirqat al-mafatih sharh mishkat al-masabih. brockelmann. 1384 H). 4. selesai 737 H. Muhammad b. GAL.

5 Dan sekiranya saya nukilkan sesuatu dari nama rijal dan lafaz bahasa dan menetapkan nas yang musykil dan hukum dan makna dan yang lainnya yang saya kutip. sepertimana dinyatakan oleh seorang lelaki kepada anaknya: sekiranya engkau tidak melaksanakannya maka engkau bukan dariku .Bahkan kerana besarnya faedah dan melimpahnya hikmah yang zahir dan tersembunyi. dan mengikuti ilmu dan amalan kami dan menempuh jalan menurut landasan dan manhaj kami. Dan ia wajar diteliti dan diperinci kerana ia adalah kalam (Nabi (saw)) makhluk yang paling fasih sallalahu alayhi wa sallam salawat berpanjangan Tetapi saya memilih untuk mengambil pendekatan sederhana dan berusaha menjauhi perbahasan panjang. dan beginilah maksud yang dinyatakan dalam kebanyakan hadith yang dilafazkan serupa dengan ibarat ini sepertimana diungkapkan Nabi (saw): (Barangsiapa yang mengkhianati kami maka ia bukan dari golongan kami) dan yang seumpamanya . Dan menekankan ringkasan dalam banyak keadaan. Dan sekiranya terdapat hadith yang berulang atau nama rijal atau lafaz dari bahasa dan sebagainya maka saya terangkan maksud dengan sejelasnya di tempat yang pertama dan sekiranya saya melewati tempat lain maka saya jelaskan bahawa perbincangannya telah dikemukakan di bab al-fulan dari babbab yang terdahulu. Yang akan memberi manfaat besar insya allah dan diperlukan oleh pencari kebenaran dan tahqiqat. Dan saya cukupkan hanya dengan memberitahu bahawa ia telah dibahaskan tanpa memberikan penambahan atau saya mengulangi pernyataan kerana jauhnya tempat pertama yang disebut atau kerana terdapat perkaitan antara kalam atau sebagainya dari kebaikan yang dituntut. Abu jamilah. Hadith sahih diriwayatkan dari pelbagai jalan. sekiranya nas tersebut telah masyhur saya tidak sandarkan pada orang yang mengungkapnya. Hlm. dan Imam Muslim turut menyebutnya selepas bab ini. kerana ramainya bilangan kecuali dalam beberapa keadaan yang jarang kerana sesuatu maksud yang salih. Dan saya susun mengikut urutan fasal supaya lebih mudah untuk ditelaah dan terhindar dari rasa jemu dan letih 109 Hadith dari awf b. ubayd memberitahu kami dari hassan. Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). dan maknanya menurut ahli ilmu ialah bukan dari kalangan yang mengambil jalan petunjuk dengan hidayah kami. Dan sekiranya pernyataan itu janggal maka saya sandarkan dan nyatakan orang yang mengungkapnya kecuali sekiranya saya leka darinya di beberapa tempat kerana panjangnya perkataan atau kerana ia telah dinyatakan di bab yang sebelumnya. Dan saya kemukakan di bahagian awal kitab penjelasan dan muqaddimah. amru b.

. ibn ammar dan al-nasa i. amru b. Beliau hanya mengemukakannya sebagai shawahid dan bukan dinyatakan sebagai riwayat utama (usul) 1/83 Ibn Idris dari al-A mash dari Abu Ishaq berkata: apabila berlaku hal demikian (pemalsuan hadith) selepas (kewafatan) Imam Radiyallahu anhu berkata beberapa lelaki dari sahabat Imam Ali (rad): semoga Allah (swt) menimpakan laknat atas mereka. perkara ini disebut oleh alkhatib al-baghdadi dalam kitab tarikh baghdad dengan isnadnya dari ulama-ulama ini. Dan al-jarh tidak diterima sekiranya tidak dikemukakan alasan pentajrihan 2. dan mereka tidak menyebutnya kafir tetapi fasik yang kekal dalam neraka. Hlm. dan riwayatnya dihukum da if oleh yahya ibn ma in. ubayd penganut mazhab qadariah dan muktazilah hadith sahih yang diriwayatkan dari hasan al-basri. Dan akan dibentangkan sanggahan terhadap pegangan mereka dengan dalil yang kukuh dalam kitab al-iman insha allah ta ala. sehingga sukar dibezakan antara hadith yang sahih darinya dan yang dipalsukan. Adapun perkataannya semoga allah melaknat mereka. uthman b. ibn uqayl namanya yahya b. ubayd memberitahu kami dari hassan bahasa Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). ali. sa id al-darimi. Abu jamilah bahawa amru b.yang mendakwa bahawa pelakuan maksiat menyebabkan pelakunya terkeluar dari iman dan menghantarnya ke neraka sedang ia kekal di dalamnya. Hal. Memberi isyarat dengannya dari apa yang dimasukkan oleh golongan rafidah dan syi ah dalam ilmu (fatwa) imam Ali (rad) dan hadith yang diriwayatkannya dan menyandarkan kepadanya hadith yang batil dan menambah riwayat yang dinyatakan darinya dari pernyataan dan keterangan palsu dan fatwa rekaan dan mencampurnya dengan kebenaran. Bahawa hukum pentad ifan ke atas ibn uqayl tidak diishbatkan olehnya kerana tidak ditafsir dan dinyatakan sebab pentajrihan. 91. ali b. ilmu apa yang (sanggup) mereka rosakkan.109. almadini. iaitu kefahaman muktazilah. amru b. Hadith dari awf b. abu uqayl meriwayat dari mawlanya buhayyah. Maka bagaimana imam muslim membenarkan riwayat ibn uqayl untuk dikemukakan dalam kitabnya. al-mutawakkil aldarir al-madani dan dikatakan al-kufi. maka berkata qadi iyad (rah) maknanya ialah semoga allah mengutuk mereka dan dikatakan semoga mereka disingkir jauh dan dikatakan semoga allah membunuh mereka. 1. 110 128. perkataannya untuk memperkuat mazhabnya yang batil dan buruk.

2211.Beliau berkata: dan puak ini sememangnya layak untuk mendapat kutukan kerana kerosakan yang mereka timbulkan sebagaimana dilakukan kebanyakan mereka. maka padanya dalil tentang kewajipan menjaga tertib antara ibadat tawaf dan sa i. kecekalan azam dan keberahian ilmu. dan apa yang dimakan burung baginya sedekah. dan ini adalah pegangan mazhab kami dan jumhur. dan disyaratkan untuk mendahulukan tawaf dari sa i. usul. 1/21 ilmu memantapkan penguasaan hadith. dan apa yang dicuri darinya adalah sedekah. Sharh al-nawawi. nama-nama rijal. perkataannya (bahawa Rasulullah (saw) ketika bertawaf untuk haji dan umrah awal dilakukan ialah dengan berlari kecil sebanyak tiga kali diikuti dengan berjalan dengan langkah perlahan sebanyak empat kali mengelilingi kaabah. maka melaknat orang islam itu diharamkan. sekiranya didahulukan sa i maka tidak sah sa i. kemudian bersolat dua rakaat dan berjalan antara safa dan marwah. diperkukuh dengan keupayaan akliah. dan padanya terdapat pandangan lain yang lemah dari sebahagian Ulama salaf. dan tiada yang berkurang kerana diambil seseorang kecuali baginya sedekah) dalam riwayat lain (kecuali baginya sedekah hingga hari kiamat) . keperluan mendalami ilmu isnad dan sejarah. dan melazimi ahli hadith dan kegigihan menghadam kitab. merangkumi ilmu fiqh. jika tidak. bahasa arab. kitab al-masaqah. 55 dan telah diriwayatkan dari sayyidah aisyah (rad) bahawa beliau menyebut Rasulullah (saw) menyuruh kami menempatkan manusia pada kedudukan dan tarafnya Dan dari faedahnya membezakan manusia dalam pemberian haknya mengikut taraf dan martabatnya dan ini dalam sebahagian hukum atau kebanyakannya. keluasan fikiran dan ketajaman akal 1/26 imam muslim. dan syariat telah menyamakan mereka dalam ketetapan hukum hudud dan yang seumpamanya dari apa yang telah makruf wallahu a lam Sharh al-nawawi. Perkataannya (kemudian berjalan antara safa dan marwa). sesungguhnya saya keluarkan hadith ini dari riwayat sahih yang diterima antara saya dan orang yang menulis hadith dari saya dan tidak diragui tentang kesahihannya Hal. 2900 Sabda Rasulullah (saw): (tiada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah. dan apa yang dimakan oleh binatang buas adalah sedekah.

dan ia sahih. Abu Hamid al-Ghazali s Faysal alTafriqa Yaman. Jackson. Dan terdapat perselisihan antara Ulama tentang pekerjaan yang paling baik dan afdal. jarh wa ta dil ibn abi hatim. Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi (w. Tahdhib al-asma merujuk kitab tarikh al-bukhari. 65 jenis hadith. 672) ibn khallikan (w. hussain b. hadith al-maqtu . 340 bab. Khalil Abu Asmaa.arabi (hadith qudsi). 681) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. dan fadilat bercucuk tanam. terhenti pada tabi in. hizam b. Dan edit. ibn al. 18 kitab. muhammad b. al-thiqat. dan dikatakan: bekerja dengan tangan. khalifah ibn khayyat. bab akhir. Sherman A. ibn abi khaisamah. ibn sa ad. 369) dengan makna munqati . daily litany (wird) of imam al-haddad and imam al-nawawi Mohd Muhiden Abd rahman (2006). 795 H/ 1392 M) Mishkat al-anwar. dan pahala orang yang mengerjakannya berkekalan selama kekalnya tanaman dan kebun. hassan b. jumu ah (w. Sharh al-allamah ibn Muhammad ali al-sabuni abu al-hassan ali ibn umar al-daraqutni (306-385) abu yahya sharaf b. dan dikatakan: berdagang. dan apa yang terhasil darinya hingga hari kiamat. dan seseorang diberikan ganjaran pahala dari hartanya yang dicuri. istilah ini digunakan oleh imam shafi i (w. atau yang luput dimakan haiwan atau burung dan yang seumpamanya. 685) rafi i (w. Dan dalam hadith ini juga diterangkan bahawa pahala dan balasan kebaikan di akhirat khusus untuk orang islam. selesai muharram 667 H. tabaqat alkubra. ibn malik (w. The Creed of al-Sanusi. terj. ma rifat awtan al-ruwat wa buldanihim (makrifat tentang negeri dan tempat kelahiran perawi) al-taqrib. terj. dan telah saya bentangkan penerangannya di akhir bab al-at imah dalam kitab sharh almuhadhdhab. Mostafa alBadawi. dan dikatakan: mengusahakan tanaman. riwayat hidup imam al-nawawi (rad) dan sumbangannya kepada pengajian hadith. 1720). 354) al-taqrib. muri b. 204) diikuti al-tabrani (w. 603). Imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad (w. abu hatim ibn hibban (w. Kitab The Prophetic Invocations. sanad yang terputus tarjamah bab.Dalam hadith ini dijelaskan fadilat mengusahakan tanaman. lakaran mauduk tentang inti perbincangan hadith al-adhkar.

hadith hukum dari sharh al-muhadhdhab haji khalifah. menetapkan kaedah istinbat. 626). al-azhari. 520) al-arba in. Beirut: dar al-andalus. 597/1200) 4. (al-mustakhraj min mashariq al-anwar li al-qadi iyad. 10/93 sharh muslim. 171 ibrahim ma ri. yusuf b. 1:557-8 sharh muslim. kaykaldi chalabi b. Tahqiq. al-harawi membahaskan kaedah dan selok belok pertuturan lafaz arab khulasat al-ahkam. 1981 Hal. ibn barri. abd al.aziz rabbah.t. minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin abu abdullah muhammad b.arabiyah asr al-inhidar. ali b. abdullah (w. 569/1173) 3. mohiden muhammad as ad talas (t. hadith 756. abu al-faraj abd al-rahman b. 337. merujuk pandangan al-asma i. 637). fath al-bari. hlm. oleh abu ishaq ibrahim b. muhammad al-jawzi (w. al-futuhat al-wahhabiyyah bi sharh al-arba in al-nawawiyah riyad al-salihin wa nuzhat al-talibin. tafsir gharib ma fi al-sahihayn. ibn arabi (w. oleh Muhammad b. qurqul (w.yaqut al-hamawi al-rumi (w. kashf al-niqab amma rawa al-shaykhan li al-ashab. 761/1359) 5. musykil al-sahihayn. hadith menganjurkan minum 2 ke 3 nafas dianggap da if Ibn hajar.). abu hatim. kaykaldi chalabi abdullah (w. 488/1095) 2. khalil b. 761/1359) . selesai 14 ramadan 670 H. yusuf al-daqqah. 3. kashf al-zunun. Damsyik: dar al-ma mun li al-turath. abu nasr al-humaydi (w. kashf musykil hadith al-sahihayn. isma il al-asfahani (w. sharh musykilat al-sahihayn. Hlm. berhasil menyiapkannya pada 668 H syuruh al-sahihayn 1. tarikh al-ummah al. khalil b.

404/ 1014) syuruh ajza sahih muslim al-misbah fi uyun al-sihah. 7. ahmad b. sa id al-mawsili (w. al-mustadrak ala al-sahihayn. 805/1403) riwayat al-mushtarakah fi bukhari wa muslim 1. 600/1203) ghunyat al-muhtaj fi khatm sahih muslim bin al-hajjaj. abu hafs. muhammad b. muhammad fu ad abd al-baqi 5. muhammad b. 388/998) atraf al-sahihayn. al-jami bayna al-sahihayn. 2. 4. al-hajjaj. muhammad b. abi bakr al-qastalani (w. hubayrah (w. abd al-rahman b. 3. abu nu aym ubaydillah b. 581/1185) 7. al-jam bayna al-sahihayn. abdullah al-ishbili b. raslan al-bulqini (w.6. 923/1517) . al-jam bayna al-sahihayn. abd al-ghani b. abu nasr al-humaydi (w. abd al-rahman al-sakhawi (w. umar b. badr b. umar b. abdullah al-hakim al-naysaburi (w. al-jam bayna al-sahihayn. ali al-jamma ili al-maqdisi (w. muhammad b. abd al-wahid b. 2. khalaf b. 622/1225) al-mustadrak 1. 902/1497) sharh khutbah muslim b. yahya b. abd al-haq b. ahmad b. al-kharrat (w. 488/1095) al-lu lu wa al-marjan fima ittafaqa alayh al-shaykhan. abdullah al-jawzaqi (w. muhammad ali al-wasiti al-jam bayna al-sahihayn. muhammad b. 560/1165) Sharh zawa id Muslim ala al-bukhari. muhammad b. al-ifsah an ma ani al-sihah. al-hassan b. 517/1123) 6. al-haddad (w. 8.

al-nawawi. ahmad b. abd al-qadir b. ahmad b. umar al-ansari al-qurtubi (w. ahmad baba 287. al-naqib (w. abd al-qawi al-mundhiri (w. abi abdullah muhammad b. muqtatafat min sharh al-nawawi.azim b. al-salah al-shahrazuri (w. ibrahim alwani (w. umar al-ansari (w. abdullah b. 786/1834) Sharh ibn al-muhandis abdullah b. ta liqat sabt ibn al. Ali b. 769/1368) Al-mufassih al-mufhim wa al-muwaddih al-mulhim li ma ani sahih muslim. muhammad mustafa imarah al-ruba iyyat min sahih muslim. bulaq. majd b.al-mukhtasar (ringkasan sahih muslim) muhktasarat sahih muslim. al-nukat ala al-minhaj. 85. khilfah b. 524/1130) talkhis sahih muslim. nayl al-ibtihaj. 841/1438) . ibn hajar. muhammad b. musa al-yahsubi (w. 735/1335) al-mu lim bi fawa id Muslim. mulhaq 1/663 ikmal al-mu lim bi fawa id Muslim. 827/1424). 656/1258) mukhtar al-imam muslim. al-durar al-kaminah. umar al-washtani al-ubbi al-tunusi (w. qadi. Hlm. 892/1486) Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. yahya b. tumart (w. mesir. brockelmann 1/394. 643/1245) Al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. Muhammad al-Tamimi al-Mazari (w. kumpul syuruh mazari. abi umar uthman b. 656/1258) Al-minhaj. al-qadi iyad b. muhammad b. nasir al-ansari (w. abu abdullah muhammad b. 544/1149). hisham al-ansari (w. al-qastalani. amin al-din muhammad b. 536/1141). ibrahim al-salihi al-hanafi (691-769/ 1292-1368) Tuhfat al-munjid al-mufhim fi gharib sahih muslim. mahmud al-babarti (w. Abu Abdullah Muhammad b. 724/1323). 646/1248) Sharh muhammad b.ajami (w. 2/295-6 Hashiyah. ahmad b. qurtubi Mukammil ikmal a-ikmal. brocklemann. abu muhammad abd al. 656/1258) al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. 1305 H Dan dipilih (ikhtar) oleh abdullah b. dicetak pada sudut nota kaki kitab irshad al-sari. yusuf al-sanusi (w. lu lu b. muhammad b. brockelmann 1/369 Ikmal Ikmal al-mu lim.

ghulam rasul Al-siraj al-wahhaj min kashf mathalib sahih muslim bin al-hajjaj. abd al-hadi al-sindi (w. 1167/1751) Manba al. muhammad b. muhammad al-razi (767-829/ 1365-1426) Al-dibaj ala sahih muslim al-hajjaj. ali b.ilm (parsi). mawlavi wahid al-zaman Sharh dengan terjamahan Punjabi tanpa isnad. abi nu aym ahmad b. abd al. 1031/1622) inayah al-malik al-mun im li sharh sahih muslim. abdullah al-asfahani (w. abdullah b.uthmani al-delhi hadith-hadith lain menurut syarat muslim al-musnad al-mukharraj ala kitab muslim bin al-hajjaj. ahmad al-sa idi Sharh dengan terjamahan hind wastaniyah. muhammad al-sinbati (selesai 958 H/ 1551 M) Sharh shihab al-din ahmad b. ata allah b. abu al-hassan muhammad b. wa da afahum al-nasa i fi kitab al-du afa . al-hassan. 428/1036) perawi imam muslim ghurar al-fawa id al-majmu ah fi bayan ma waqa a fi sahih muslim min al-ahadith al-maqtu ah. muhammad b. ali b. ishaq al-isfirayini (w. 1307/1890) Fath al-mulhim bi sharh sahih muslim. 316/928) al-musnad al-mustakhraj ala kitab abi al-husayn muhammad b.Fadl al-mun im fi sharh sahih muslim. abd al-haq al-dahuli (w. 1136/1723) Hasyiyah sahih muslim. atasnya washy al-dibaj ala sahih muslim. shams al-din abu abdullah muhammad b. asma al-sahabah al-lati ittafa fiha al-bukhari wa muslim wama infarada kullu minhuma . abd al-haq Sharh abd al-ra uf al-manawi (w. ali b. muhammad yusuf afandi zadah (w. rashid aldin abi al-hassan yahya b. abu al-hassan ali b. ali al-qurashi al. ahmad b. umar al-dara qutni (w. siddiq hassan khan (w. nur al-haq b. abi awanah ya qub b. muhammad b. manjawayh al-asfahani (w. 430/1038) rijal sahih muslim. jalal al-din al-suyuti (w.aziz b. 1073/1662) Hashiyah sahih muslim. fadl allah jabir ahmad al-deobandi al. 662/1264) rijal al-bukhari wa muslim. al-bajam awi al-dimnati Bughyat al-qari wa al-mutafahhim. 385/995) dhikr qawm mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim fi sahiha hima. yahya b. 911/1505).attar (w.

al-bai ith al-hathith sharh ikhtisar ulum al-hadith. mengupas riwayat dan rijal al-jam bayna rijal al-sahihayn. 507/1113) al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim. hlm. abu al-barakat mubarak b. ibn qayyim al-jawziyyah (691-751). 498/1105) al-jayyani. husayn b.kata jama dari illat. isma il b. Al-mu taz b. Abu bakr al-shi ar al-mawsili (w. Ghalib al-lahkmi. al-takmilah oleh al-mundhiri 3/522. ma rifat ulum al-hadith. almulaqqab sharaf al-din. Al-mu tasim b. 89 tentang keindahan ahli syair badwi dan hijaz. dikenali ibn al-mustawfi al-irbili (564-637) wafayat al-a yan 4/151. abd al-wahid al-maqdisi (w. 113 . Juzuk 2/ hlm. apa yang dikeluarkan dalam al-sahihayn dan terdapat illah tasmiyah man akhrajahum al-bukhari wa muslim. Al-mutawakkil b. abu mansur abd al-malik b. Ahmad b. abu al-hassan ali b.asr. muhammad b. 748/1348) abu abdullah muhammad b. Dari sudut istilah bermakna hadith yang pada zahirnya sempurna namun mengandungi kekurangan dan kecacatan yang tersembunyi. tib al-qulub al. muhammad b. khalfun (w. Imu ilal al-hadith meneroka sebab-sebab tersembunyi yang merosakkan riwayat hadith. Mawhub b. al. muhammad b.asjad al-masbuk hlm. 495 tabaqat al-shu ara . ali al-bakharzi (w. Al-hassan b. 467) yatimah al-dahr wa tatimmah al-yatimah.risalah fi bayan ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim wama infarada bihi ahadahuma an al-akhar kitab al-tatabbu . ahmad al-dhahabi (w. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn. Muhammad b. Harun al-rashid (247-296) tentang tabaqat shu ara al-syam dan dayyar bakr. al-hakim taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. dumyat al-qasr wa usrat ahl al. 654) Akhbar al-nisa . abu abdullah al-hakim al-nisaburi (w. hlm. Ibn kathir. Ghanimah b. muhammad al-jayyani (w. ali al-qaysarani (w. 329) uqud al-jiman.ilal. 636/1238) tasmiyah rijal sahih muslim al-ladhina infarada bihim an al-bukhari. Isma il al-tha alibi (w. Al-mubarak b. 404/1014) al-madkhal ila ma rifat al-sahihayn. tahir b. abdullah b. 643/1235) abu al-barakat al-mubarak b. 64.

al-hafiz al-zayla i Al-talkhis al-habir. ibn hajar Fath al-bari.ilal al-kabir Abd al-rahman b.Guru imam bukhari. Abi hatim al-razi (w. ibn hajar Nayl al-awtar.ilal. Isa al-tirmidhi (w. Uthman al-sakhawi (1427-1497/8) . 385) Al. 262) Ibn hajar al. syaibah al-sadusi al-basri (w. 279).ilal Al-tarikh wa al. al-shawkani Al-muhalla.asqalani (773-853/ 1449) al-zahr al-matlul fi al-khabar al-ma lul Muhammad b. al-hafiz ali ibn umar al-dara qutni (w. 327). Muhammad b. al. Umar ibn al-Khattab (rad) (w. Imam ahmad ibn hanbal (w. 60H / 680 M). Abu sufyan (rad). 233) Kitab al. 241) Al-musnad al-mu allal. Abd al-rahman b. kitab ilal al-hadith Al. al-hafiz ya qub b. ibn qayyim al-jawziyah Taj al-din al-subki (683-756) tabaqat. 23 H/ 644 M) Al-tibr al-masbuk fi dhayl al-suluk. Muhammad b.ilal. kitab al.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyah (saw).ilal al-mutanahiyah fi al-ahadith al-wahiyah. ali ibn al-madini (161-234/ 818). ibn hazm Tahdhib sunan abi dawud. abu al-faraj abd al-rahman bin ali ibn al-jawzi al-taymi al-qurashi (1116-1201) Pembicaraan hadith al. sikap tawaduk dan merendah diri.ilal Nasb al-rayah fi takhrij ahadith al-hidayah. Imam al-nawawi (rad) tidak membiarkan muridnya untuk berkhidmat kepadanya sebaliknya beliau telah merelakan diri untuk berkhidmat kepada muridnya dan mewakafkan hasil tulisannya Mu awiyah b. (w. yahya ibn ma in (w. Abu bakr b.

Shayban b. Muslim al-Qushayri al-Nisaburi (202-261 / 817-875). Abu nasr al-humaydi Al-dhahab al-masbuk fi dhikr man hajja min al-khulafa wa al-muluk. Isma il b.Al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk. abu mus ab. ali al-maqrizi (1364-1442) kitab al-shi ir wa al-shu ara. mesir. Al-qa nabi. Abu bakr ibn abu shaybah. 234 / 849). asma .275 berulang Terhindar dari shudhuz (hadith yang menyalahi riwayat lain yang lebih sahih) Abu hamid al-ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) Hlm. Muhammad b. iraq. hijaz. al-muthanna. Qutaybah b. jil 4/hlm. Mahran. Mansur. 7. abdullah b. yasar. Abu Ghassan. uthman ibn abu shaybah. rehlah ke khurasan. tabaqat al-shu ara . ahli fizik al-risalah al-kamiliyah fi alsirah al-nabawiyah Abdul azis dahlan et al. Muhammad b. 3. Muhammad b. Muhammad b. rumh. taqi al-din ahmad b. Maslamah. . sa id b. Isma il al-bukhari. ali ibn abi al-hazm (706-786/ 1210-1288) ahli teologi. ishaq b. yahya b. ahmad b. umar. abdullah al-tujibi. Rabiha. Muhammad b. al-ghazali (1058-1111) Al-dhahab al-masbuk fi wa z al-muluk. abu abdullah muhammad b. Muhammad b. Yahya (sahabat imam al-shafi i). Muhammad b. farwakh Sahih muslim. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. berguru dengan yahya b. Yahya al-andalusi (w. abi uwais. nisabur. abi umar. salamah al-Muradi. al-Hajjaj b.030 hadith. 1260 Tahdhib al-asma wa al-lughat Imam Abu al-Husain Muslim b. Sawwad . Muhammad b. Rahawayh (161-238). ray. ibn qutaybah abdullah bin muslim (828-889) ibn al-nafis. sa id. Amru b. Hanbal. 1261. abdullah b. harmalah b. (1996) ensiklopedi hukum islam. perawi yang dapat dipercaya ialah perawi yang menggunakan hadith yang diriwayatkannya sebagai hujah dalam hukum syarak. Imam abu hanifah.

dan mengemukakan faedah penambahan dari kupasan ibn abd al-bar dan abu al-walid al-baji ikmal ikmal al-mu lim. ibn hajar al-haytami. mengambil faedah dari kupasan ulama sebelumnya . qadi iyad (w. perkataan sahabat.Hlm. al-minhaj dengan penambahan dari kalam syeikhnya. nathar. Menggarap huraian kitab al-mu lim. abd al-ghafir b. Shadharat al-dhahab 4/105 al-mufhim. al-minhaj. al-nawawi (w. al-suyuti al-mu lim bi sharh fawa id muslim. mula ditulis 12 muharram 958 H/ 20 jan 1551. bahasan luas dan penumpuan pada syarah hadith gharib ikmal a-mu lim. ibn arafah al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj. dengan athar dari nas al-qur an. 535). muhammad b. 529) tafsir gharib ma fi al-sahihayn. al-mufhim. 488) al-minhaj. al-ikmal. Ringkasan kepada ikmal al-mu lim. isma il al-farisi (w. sunnah. sharh ma thur. syair. Muslim. al-zawawi (w. mukhtasar kitab ikmal almu lim. al-mazari. rezeki terbaik jual beli mabrur. 744). 1261. al-ikmal. 827). kitab hashiyah kepada ikmal memanfaatkan syarahan dari kitab al-mu lim. abu nasr futuh b. 656). Al-najjash. 676) ikmal al-ikmal. Nafh al-tayyib. dan mentafsir hadith dan menjelaskan lafaznya yang gharib (janggal) dan membuat penelitian dan i rab). menukil dari kitab ikmal (syarahan yang ringkas. abu abdullah muhammad b. ibn al-muzayyin (w. beliau telah menyusunnya dan mengemukakan bab. 2/211 al-mufhim fi sharh gharib muslim. sharh muslim brockelmann. seorang pedagang menyuruh orang lain memuji dan menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain ikut terpengaruh dan tertarik sehingga ikut membeli dengan harga tinggi. abdullah al-azdi al-humaydi (w. Akad ribawi Kitabnya 1/30. kefahaman bahasa arab. kitab tuhfat al-muhtaj li sharh al-minhaj. dengan nihayat al-muhtaj oleh al-ramli 2 kitab rujukan dalam fiqh al-shafi i sahih muslim syuruh dan ta liq sharh qawam al-sunnah oleh al-asbahani (w. 544). tabi in. khalifah al-ubbi (w.

ibn battal sharh al-muhallab bin abi safrah sharh al-bukhari oleh al-dawudi sharh al-muwatta oleh imam al-dawudi sharh al-muwatta oleh ibn al-murabit al-tamhid oleh ibn abd al-bar al-istidhkar oleh ibn abd al-bar aridah al-ahwadhi. kitab al-taharah. Ikmal al-mu lim. siyar a lam alnubala . kashf alzunun 2/253 Rujukan qadi iyad 1. al-yawaqit fi al-lughah. Takmil ikmal a-ikmal oleh al-sanusi. oleh abi umar muhammad b. mughith ma ani al-qur an. abu walid b. sharh al-zurqani ala al-muwatta 1/181. 9. 16. abu talib al-muqri sharh sahih bukhari. 13. ibn al. ibn al-baji A lam al-hadith. 7. fekah dan usul. fahrasat ibn khayr al-ashbili.arabi Al-muntaqa. 15. dianggap sebuah ensiklopedia (mawsu ah) dalam sharh sahih muslim Qadi iyad: dalam sebahagian naskhah kitab sahih muslim terdapat pembahagian bab dan tarjamah kitab. 10. al-khattabi . 4. dan ini membatalkan dakwaan mereka yang mengatakan Imam Muslim tidak mengemukakan bab. al-safar. oleh yunus b. al-dibaj al-madhhab 1/360. al-nuhas. tabaqat 8 min al-andalus. al-farra al-hidayah ila bulugh al-nihayah. oleh abu muhammad makki b. al-khattabi Gharib al-hadith. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345). 3. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345) al-mu ib fi sharh al-muwatta . 11. Dan penjelasan qawa id al-hadith. 8. oleh abi umar muhammad b.membentangkan fiqh al-hadith dalam permasalahan yang berkait aqidah. 12. al-yawaqit fi al-lughah. al-dhahabi 8/87. al-khattabi Ma alim al-sunan. 14. 5. 6. 1/318. 2. bab memakai wangian setelah membersihkan diri dan bersuci dari junub 2/160 Qadi iyad.

ibn duraid Al-luma . ibn sa ad Sharaf al-mustafa (saw). 18.ulama. abd al-ghani b. al-harbi Al-gharbayn. abu amru al-shaibani Tahdhib al-lughah. oleh al-tahawi dan al-tabari Mu jam maqayis al-lughah. al-hirawi Gharib ma fi al-sahihayn. 33. ibn faris Jamharat al-lughah. abi al. sa id Taqyid al-muhmil. al-dara qutni Al. 31. 23. Sementara bukhari memisahkan riwayat dan mengeluarkan hadith di pelbagai tempat dan mengemukakan isnad yang berlainan . qadi iyad Ikhtilaf al. ibn sikkit Al-qali.17. 29. 28. 24. 20.ilal. al-dara qutni Al-mu talaf wa l-mukhtalaf. kerana itu beliau meriwayatkan hadith dan menempatkan mengikut mauduk dan kefahaman yang wajar. 27. 26. 25.ubayd Al-musannaf. 35. 32. abi ubayd Gharib al-hadith. dan menghimpunkan riwayat dan turuqnya dalam satu tempat. oleh Shaikh kharkushi Al-sirah. 22. 36. zubayr ibn bakkar Al-shifa fi huquq al-mustafa. 19. 21. al-azhari sahih muslim. al-humaydi Al-tatabbu wa al-ilzamat. 30. 34. al-ghassani Tabaqat. bermaksud untuk mengetengahkan riwayat dan mengeluarkan faedah isnad tanpa memberikan istinbat dan mengemukakan tarjamah bab dan kefahaman fiqh al-abwab. Sha n al-du a al-khattabi Gharib al-hadith.

al-mursal dan al-mu allaq ulu al-isnad. sanad yang tinggi lebih kuat kerana kurang kelonggaran. 1315 Imam al-nawawi baybars. Tarikh baghdad 13/101. jil. jabatan perdana menteri. hlm. Viii. 476/ 1083) ensiklopedia hukum. ketinggian adab terhadap Imam al-Bukhari: relakan saya mencium kaki mu wahai imam al-muhaddithin dan perawat hadith dan ilalnya. Al-mu an an.ali jalur isnad yang jumlah perawinya kecil dan bersambung ta liq. tadhkirat al-huffaz 589. jabatan perdana menteri. bukan kepada kesahihan sebagaimana dinyatakan oleh ahli ilmu abu ishaq al-syirazi (w. 1250-1277) pungut pajak untuk biaya dan sara perang kritikan imam al-nawawi. terjemahan riyad al-salihin. termasuk hadith al-munqati . tahdhib al-tahdhib. Al-isnad al. imam iz al-din menyatakan baybars dapat membebaskan dirinya dari ikatan perhambaan dengan membayar tebusan untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari status perbudakan. (1416/ 1995). tetapi kitab Muslim dari sudut kehalusan isnad dan lainnya lebih tinggi dan bagus ringkasan: dari apa yang dinukilkan dari sebahagian ulama yang mengangkat dan mendahulukan kitab muslim melebihi sahih bukhari. dan tidak akan mengemukakan riwayat dari orang yang didengar kecuali mereka sesungguhnya telah benar-benar mendengar Sahih muslim Imam Muslim pemelihara sunnah. Kuala Lumpur: Bahagian hal ehwal islam. namun begitu kitab bukhari lebih sahih dan lebih besar faedah. hal ini kembali kepada kebagusan siyaq yang dikemukakan muslim dan keunikan pengaturan dan tertib kitab. 4 / hlm. setelah khatam. catatan ringkas berupa huraian dan kupasan dalil serta penilaian dan kritik terhadap matan dan nas dan rumusannya ialah kitab beliau tiada tandingan dari sudut kehalusan riwayat dan siyaq isnad. 10/127 . mempertahankan imam bukhari dan meninggalkan Ulama yang berikhtilaf pendapat dengannya. sultan mamluk ke-4 (p.silsilah sanad yang terputus.al-inqita . dan ini adalah madhhab jumhur Ulama. muslim melihat bahawa kebiasaannya perawi thiqat tidak akan meriwayatkan hadith kecuali dari riwayat yang telah mereka dengar. jarinya bercahaya ketika memasang pelita Bahagian hal ehwal islam.

kerana kemungkinan beliau telah meminumnya kerana tidak mengetahui ianya arak. yazid berkata: al-barra berkata kepada kami dan beliau tidak berdusta. Imam al-nawawi: dan perkataan ibn ma in ini ralat dari pandangan Ulama. sementara madhhab kami menegaskan bahawa beliau tidak dikenakan had sekadar kerana muntah. Dan yang seperti ini terdapat dalam pernyataan Ibn Abbas (rad): bersabda Rasulullah (saw) dan Baginda (saw) adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Dan dalil yang dikemukakan oleh Imam malik di sini kuat. saya diberitahu oleh kekasih yang dipercaya awf b. dan riwayat yang sepertinya banyak. yang berkata dan beliau tidak berdusta ialah abdullah b.SharhMuslim. yazid tidak berdusta. dari abu ishaq. dan maksud zahir dari perkataan Uthman telah menolak takwil ini. yahya berkata kepada kami. uqbah setelah disaksikan ke atasnya dua orang lelaki. dan tidak wajar perkataan ini padanya. kerana albarra ialah sahabat tidak perlu pada tazkiyah (penyucian). dan bukan bermaksud al-barra tidak berdusta. Affan (rad) perihal Walid bin. pernyataan Amir al-Mukminin Uthman b. Dan ulama kami telah mengemukakan jawaban bersabit hal ini. Dan takwil ini da if. kerana para sahabat bersepakat untuk menyebat Walid bin uqbah yang disebut dalam hadith ini. dan dihukum dengan hudud berdasarkan pengetahuannya. malik al-ashja i. bahawa abu khaithamah mengkhabarkan pada kami. bahawa orang yang memuntahkan arak dikenakan hukum had ke atasnya seperti peminum arak. atau selainnya dari keuzuran yang menolak pelaksanaan hukum hudud. dan yang lain melihatnya muntah. yang membawa makna untuk memperkuat hadith dan mengangkat dan membesarkan kedudukannya dan perhatian dalam jiwa. al-nawawi 11/216. dan maksudnya ialah al-barra tidak berdusta. Yahya bin ma in berkata: yang mengatakan dan beliau tidak berdusta ialah abu ishaq. Wallahua lam. Imam Muslim: yahya b. dan maksudnya. yazid. bukan kerana tazkiyah pada perawi yang diragukan. lalu Saydina Uthman (rad) menegaskan: beliau tidak (mungkin) muntah kecuali setelah meneguknya. salah seorangnya menyatakan beliau meneguk khamr. bahawa abdullah b. atau kerana ditekan dan dipaksa. Imam al-Nawawi menghurai: hadith ini menjadi dalil bagi Imam Malik (rad) dan Ulama yang sependapat dengannya. dan dalam sahih muslim dari abu muslim al-khawlani. bahawa Uthman (rad) mengetahui bahawa walid telah meminum arak. Sharh al-Nawawi 4/190. . bahkan yang sebenarnya. dari abdullah b. dan dari riwayat Abu Hurairah (rad) sepertinya. lalu diperintah supaya dirotan.

Sementara Ulama Maliki menetapkan keharusan dalam solat nawafil. dan yang lain bahawa ia kerana darurat.maka maksud pernyataan ialah telah berkata al-barra kepadaku. maka sekiranya Nabi (saw) bangun maka ia akan turut bersama. dan mengingatkan kebolehan dan pemakaian kaedah yang saya sebutkan. dan perbuatan Nabi (saw) ini menjelaskan keharusannya. dan tidak membolehkannya dalam solat fardu. dan pakaian kanak-kanak dan tubuh mereka suci. dan mereka berkata: dan perkataan ibn ma in bahawa al-barra adalah sahabat dan tidak wajar disandarkan tazkiyah seperti ini. Bahkan hadith telah cukup jelas membolehkannya. yazid juga seorang sahabat dan termasuk dalam senarai kelompok sahabat. tanpa disengajakan.As (rad) ketika memimpin solat. dan dibolehkan melakukan demikian bagi Imam dan orang yang bersolat sendirian. tidak ada wajah dan dalilnya. Kitab al-Solat. Dan pergerakan dalam solat tidak membatalkannya sekiranya sedikit atau tidak berterusan. dan kesemua dakwaan ini batil dan ditolak. Sharh Sahih Muslim al-Nawawi. dan tiada padanya sebarang kekhilafan dengan kaedah syarak. Dan ini sekaligus menolak dakwaan Imam abu sulayman al-Khattabi. kerana Nabi (saw) mendukungnya tatkala Umamah (rad) bergayut pada Baginda (saw) dan dilepasnya. dan beliau tidak dicela sebagaimana anda sedia tahu maka berpeganglah pada riwayat yang saya sampaikan darinya. 5/31-3. dan tidak . kerana pernyataannya: memimpin jemaah cukup jelas atau seperti jelas. dan tiada sebarang darurat atau keperluan (untuk mengemukakan penafsiran seperti ini). dan sebahagian lain menganggap ianya khusus bagi Nabi (saw). Dan sebahagian Ulama Maliki mendakwa hukum ini telah dimansukh. Kerana keturunan (Nabi) Adam (as) itu suci. dan apa yang terdapat pada tubuhnya dari najis hal itu dimaafkan. Nabi (saw) mendukung Umamah binti Abi al. kerana itu kebiasaannya. dan takwil ini fasid. Ini memberikan dalil kepada madhhab syafi i Rahimahullah Ta ala dan Ulama yang sependapat dengannya bahawa dibolehkan mendukung kanak-kanak lelaki dan perempuan dan yang selain dari keduanya dari binatang yang bersih sewaktu mengerjakan sembahyang fardu atau nawafil. kerana Abdullah b. bahawa perbuatan ini seakan berlaku. dan dalil syarak telah cukup terang dan zahir tentangnya. kerana tidak terdapat dalil padanya. bahawa Nabi (saw) (ketika itu) mengerjakan solat fardu.

bahawa hadith dinyatakan untuk menerangkan hukum harus. hammad b. maka ia harus bagi kita dan menjadi ketetapan syarak yang kekal bagi umat Islam sehingga hari kiamat. Wallahu a lam Keturunan Saydina Ali b. Adapun permasalahan khamisah (langsir). kerana ia menyibukkan hati dengan tanpa faedah (hukum). dan disebutkan hadith.htm. abi salih.muslimcanada. dan pernyataannya dalam riwayat selain Muslim: Baginda (saw) keluar kepada kami sedang mendukung Umamah lalu terus bersolat.ala b. dan apa yang menolak pandangan ini adalah pernyataan rawi dalam sahih Muslim: apabila Nabi (saw) bangun maka didukungnya. al.org/hadratali. apatah lagi perbuatan seumpama ini? Imam al-Nawawi berkata: ini adalah pernyataan Imam al-Khattabi Rahimahullah Ta ala dan pendapat ini batil dan hanya sekadar dakwaan. dan sekiranya ia menyibukkan hati (mengganggu kekhusyukan) maka ia membawa beberapa faedah hukum. http://www. salamah Rijal al-Bukhari (810-870) Hadith dianggap sahih menurut syarat bukhari tidak menurut muslim . Setelah kewafatan Fatimah alzahra (rad). dilayari 19 Jun 2008 Sharh al-nawawi. dan menjelaskan kaedah yang telah kami sebutkan dan (kaedah) yang lainnya. dan menjelaskan kaedah ini. 1/15 fasal hadith sahih Berkata syeikh al-imam abu amru bin al-salah rahimahullah. abd al-rahman. syarat muslim tentang hadith sahih 1/15 Rijal imam muslim (206-261 / 821-875) Hadith dianggap sahih menurut syarat muslim tidak menurut bukhari abu al-zubayr al-makki.dibayangkan bahawa Nabi (saw) mendukungnya kemudian meletakkannya semula selepas tiap perbuatan dengan sengaja. kerana ia adalah gerakan yang banyak. Dan kami tidak berpandangan dukungan Umamah menyibukkan hati. imam ali bernikah dengan 8 orang isteri dan memiliki 36 anak. suhayl b. Dan yang benar tanpa pengalihan hukum darinya. dan pernyataannya: apabila bangun dari sujud maka diletakkannya. dan membawa kesibukan pada hati. sedangkan langsir yang berbunga sudah menyibukkan hati Baginda (saw). abi talib (rad) disebut Alawiyin atau alawiyah. maka kesibukan hati itu mengambil faedah ini berbeza dengan permasalahan langsir.

rijal bukhari 434. al-tashil li ulum al-tanzil Al-zuhri (w. Zarabozo Riyadh us saliheen terj. Muhammad Amin Abu Usamah al. Dr. Abdassamad clarke Gurunya. pandangan ahli sunnah tentang asma wa al sifat.ulum wa al-hikam. dan beliau telah mengemukakan sebahagian syarahan kepada sahih muslim. malik ibn anas (w. jamaal al-din m. dua kabilah. 977 / 1570) ibn juzay (w. yang disandarkan oleh Imam al-Nawawi. dhayl tabaqat al-hanabilah. al-zawajir an iqtiraf al-kaba ir Zakariyya al-ansari (w. al-lata if fi wasa if al-ayyam. 671 / 1273) jami li ahkam al-qur an Ibn hajar al-haytami (w. Tabaqat 2/115. tafwid dan takwil Abu hanifah (w. ishaq ibn muhammad al-farawi. al-hafiz abu al-fadl al. 710 / 1310) Shirbini (w. 974 / 1567). yang (mengutip sebahagian besar dari syarah ibn salah) dan membentangkan sedikit dari syarahannya . ahmad ibn hanbal (w. rijal muslim 625 Imam al-nawawi. 855) alqurtubi (w. al-qawa id al-kubra fi al-furu . ibn qayyyim al-jawziyyah. 741 / 1340). amru b.Arabi bin Razduq Abu muhammad ali ibn hazm al-andalusi (994-1064 M) Ibn qadi Syuhbah. marzuq 1/16 Berkata al-hakim abu abdullah kitab al-madkhal. menyiapkan sebahagian fath al-bari sharh sahih al-bukhari. sharh muslim oleh ibn al-salah. terj. 767). 20 jilid sharh sunan al-tirmidhi. bayan fadl ilm alsalaf ala al-khalaf Commentary on the 40 hadith of an-nawawi. 124 / 742) Dhayl (supplement) Zayn al-din abd al-rahman ibn ahmad ibn abd al-rahman ibn al-hasan ibn muhammad ibn abi al-barakat mas ud al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795 H) Ibn rajab al-hanbali. 926 / 1520). the compendium of konowledge and wisdom.ikrimah mawla ibn abbas. jami al. abu bakr al-baqillani (403 / 1013) Abi l-Barakat al-Nasafi (w. 795) shafi i (150-204 / 767-820).raqi Karangannya.

656) Kitab Muslim. hanya menetapkan dabt ejaan dan kaedah bacaan dan penyebutan kalimah Al-mu lim. Sharh al-nawawi. . ibrahim al-qurtubi (w. menyempurnakan hasrat penuntutnya untuk membahaskan maknanya. tidak menghuraikan khutbah / muqaddimah imam muslim. seperempat akhir lebih ringkas Sharh abu al.abbas ahmad b.Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat Menyingkap kemusykilan dalam sahih muslim. dalam muqaddimah disebut kitab ini dimaksudkan untuk memberikan catatan ta liq dari apa yang dikemukakan dalam majlis al-faqih al-imam Abu Abdullah Muhammad b. Mentafsir ibarat yang gharib (janggal) dan mensyarah makna yang samar dan maksud yang terlindung. dinukil sebahagiannya dari hikayat lafaz alfaqih Imam dan kebanyakannya dengan makna yang diberikannya. Qasim haddad. hh. dan berkata sebahagian manusia: tidak ada di bawah naungan langit kitab yang lebih sahih darinya. dimaksudkan dalam kitab hadith. Ali al-Maziri (rad) ketika membaca dengannya kitab Muslim bin al-hajjaj rahimahullah pada bulan ramadhan tahun 499 H. 361-275 Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. kashf al-zunun. 427 H) membincangkan lafaz dan mentashih nas dan membahaskan rijal yang dikemuka dalam kitab alsahihayn. kupasan singkat. oleh abu ali al-husain b. imam al-maziri (w. mengungkap semula dan memberi pengolahan baru dan melengkapkan kitab al-mu lim dan taqyid al-muhmil. qadi iyad (w. 544 H). muhammad al-ghassani al-jayyani (w. 1/470 Ta liq apa yang terluput dari keduanya. 536 H) menekankan huraian lafaz lughawi. dan mengemukakan penambahan berguna Kerana mengemukakan perbincangan baru dengan mengulangi dan mengikrarkan ungkapan yang telah dibahas dalam kitab al-mu lim tidak membawa makna atau faedah Selepas beristikharah untuk mengemukakan penambahan (dhayl) dimulakan dengan mengutip apa yang dinyatakan dalam kitab al-mu lim dan menambahkan hujah dan keterangan. membahaskan ibarat Muslim dalam muqaddimah.

7.450 bab. 465) Syarah bulugh al-maram. abu al-ula muhammad abd al-rahman b. Fasal yang berurutan Sharh al-nawawi 1/46. juwayni (w. 2602 tanpa ulang. 460) al-qusyairi (w. mutabi at 344 Syarah riyad al-salihin.uthaimin.Mengikut tertib sebagaimana dikemuka dalam kitab al-mu lim. 97 kitab. Fath al-bari. hadith mausul dalam sahih bukhari.275 hadith. risalah ila ahl al-thughur Bayhaqi (w. abdullah b. al-durrah al-fakhirah fi kashf ulum alakhirah. Abi Burdah b Abu Musa al-ash ari (260-324 / 873-935). al-risalah al-mustatrafah. musnad abu bakr al-humaydi. muhammad b. Abdullah b. al-hikmah fi makhluqat Allah Azzawajalla Taysir al. ibn hajar. dengan keterangan yang tidak mengikut corak penyusunan hadith dalam kitab muslim kerana terdapat perbahasan yang dikemudiankan. sharh al-nawawi. Ibrahim al-huwaithi Bukhari. syeikh muhammad al. Musa b. al-ibanah an usul al-diyanah. 852) fath bari (817-842 H) Abu hamid muhammad b. dan pernyataan umm al. musnad al-daraqutni (w.397 hadith dengan pengulangan. dilengkapi tarjih hadith oleh albani Tuhfat al-ahwadhi sharh jami al-tirmidhi. abd al-rahman ibn Salih ali bassam .341 hadith.uthaimin. abd al-rahman al-bassam (1372-1449). mu allaq 1. abu muhammad al-marwazi Al-kilani. Isma il b. abd al-rahim almubarakfuri (1866-1935) Ali b. musnad abu daud al-tayalisi. 7. 3. musnad abu ya la. ibn daqiq al. menyebut 82 musnad. abdullah b. Muhammad al-ghazali. maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin.000 tanpa ulang. 458). Salih al. syeikh abd al-rahman al-sa di.allam sharh umdat al-ahkam. dan al-azhari dan jemaah telah menukil. Ishaq b. Bilal b. Menurut Ibn salah. 385 H) Rangkuman sharh al-arba in. 4. Isma il b. ibn abi zi ib al-madani Al-muwatta .atiyah (rad) Dan hikayat ibn duraid dalam kitab al-jamharah Al-muwatta . Muhammad b. Al-durrah al-salafiyyah syarah al-arba in al-nawawiyah Ibn hajar (w. akhiri kitab al-tawhid. Musnad ahmad. penyusun sayyid b.id. Salim b.

Imam al-nawawi meriwayat darinya. uthman b. mufti syam dan muhaddithnya. sekiranya qusyairi menemui gurumu Qadi al-qudat al-imam iz al-din abu al-mafakhir muhammad b. berhampiran al-jami al-umawi dari sudut pintu al-nawfarah (timur). Ahmad b. abd al-khaliq al-ansari aldimashqi al-shafi i al-ma ruf bi ibn al-saigh. berkata syeikh kami al-qadi abu al-mafakhir muhammad b. shadharat al-dhahab. muhammad b. Imam dalam ilmu qira at dan ilalnya. 110 H) 1/164 Al-hassan b. penyusun kitab alalfiyah. Riwayat ibn al. 61) kami meriwayat dari tarikh dimashq Al-nawawi (1996). 8. sa ad al-hafiz al-lughawi abu . 260) 1/166 al-qadi abu hamid al-marwazi 1/166 abu abdullah husain b. dibina oleh abu al-qasim zaki al-din ibn rawahah (w. Zayn al-din khalid b. zahid dan wara Abu Ibrahim Ishaq b. 892) Berharap akan memberi manfaat dan digunakan oleh semua sebagai panduan Tahdhib al-asma . yusuf b. abu sa id al-hassan b. Berhijrah ke damsyik. malik al-ta i al-jayyani . ali b. Tahdhib al-asma wa al-lughat. ibn al-sikkit (w. 488) Al-luma fi al-nahw. 392) Al-Imam Jamal al-din malik. Beirut: dar al-fikr Hlm.attar. 13/168.Muhammad ibn Isa al-tirmidhi (w. abd al-qadir b. al-hafiz muhammad b. Al-bidayah wa al-nihayah. abu abdullah muhammad b. 4/199 Al-jam bayna al-sahihayn. 643). abdullah b. 2/454 Ibn al-salah. Mir at al-jinan. al-madrasah al-rawahiyah. yusuf al-nabulusi. 5/221 Imam al-nawawi membaca kitab al-kamal fi asma al-rijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi dengan imam abu al-baqa khalid b. nisbah kepada jayyan di andalus. Shadharat al-dhahab. Uthman al-Maghribi al-Shafi i. Beliau adalah guruku (syeikh) yang pertama yang disepakati ketinggian ilmunya. abi al-hassan yassar al-tabi i albasri (w. pedagang yang terkenal 1/18 dan saya menekuni pelajaran beserta syarahan dan tashih dengan Imam yang alim. abi nasr futuh al-humaydi al-andalusi (w. 165. abd al-qadir al-ansari. abd al-rahman b. tabaqat al-isnawi. kezuhudan dan kewarakannya. 622). uthman al-shahrazuri kemudian al-dimasyqi (w. hassan al-basri. 5/339. abi talib al-hashimi (w. al-sabbah al-za farani al-baghdadi abu ali. juz 1/ hlm. sahib al-shafi i (w.

Al-malik alashraf muzaffar al-din abu al-fath musa b. Al-bidayah wa al-nihayah 13/299. mufti syam.adil. mereka berkata: apa yang makruf ialah Nabi (saw) bersolat di atas kenderaan atau di atas baghal. . syeikh dalam ilmu bapa dalam agama Abu abdullah muhammad b.arifin 2/148 Al-isnawi: beliau memakai baju kapas dan serban sukhtiyaniyah yakni dari kulit kambing yang disamak Dar al-hadith al-ashrafiyyah. Muslim: Yahya b. 733). 5/331. Al-bidayah wa al-nihayah 13/246. 3/301. al-zahir al-irbili al-hanafi (w. uthman b. rashid al-din. beliau berkata: saya membaca kepada malik dari amru b. yahya al-mazini. menolak jawatan qadi yang diserah kepadanya di damsyik. al-jama ah al-kannani al-shafi i (w. abd al-rahman b. Nisbah kepada adfu. al-bidayah wa al-nihayah 3/262 Al-kamal al-adfawi berkata dalam kitab al-badr al-safir wa tuhfat al-musafir: mereka berhujah denganku tentan al-wasit Kamal al-din ja far b. al-farkah. 749). muhammad b. menghafal nama-nama rijal. di atas hamparan yang telah berada di situ sejak diwakafkan. fawat al-wafayat. al. isma il b. belajar fiqh darinya. al-imam al. dari ibn umar (rad) berkata: (saya melihat Rasulullah (saw) bersolat di atas himar dalam perjalanan menuju ke khaybar) Dar al-qutni dan yang lainnya berkata: riwayat ini ralat dari amru b. Beliau mahir dalam usul al-hadith. Menetap di kaherah yang ditakluki tentera tartar. 670). 690) 1/29 silsilah fiqh al-nawawi. yahya al-mazini. yahya berkata kepada kami. Al-bidayah wa al-nihayah 14/72. shadharat al-dhahab 5/399 Sahih muslim bi sharh al-nawawi 5/211-2. abd al-karim al-hanafi yang dikenali sebagai ibn al-mu allim. dari sa id b. taghlab al-adfawi (w. shadharat aldhahab 6/105 hadiyat al. pengikut ibn salah. ibrahim b. dan yang benarnya. dan telah meringkaskan kitab al-bahr oleh Sheikh al-ruyani Shadharat al-dhahab. 677). Al-bidayah wa al-nihayah 14/164. al-dur al-kafitah 1/394 Badr al-din b.allamah rashid al-din al-hanafi.allamah. shadharat al-dhahab 5/313 Mengambil dari al-kamal sallar b. negeri di utara mesir Al. diya al-din al-fazari (w. al-bidayah wa al-nihayah 13/282. yasar. al-hassan al-irbili (w.al-naba al-nabulusi kemudian al-dimashqi. shadharat aldhahab 5/17 Tahdhib al-asma 1/18 al-syaikh taj al-din b.

dan riwayat shadh ditolak.solat di atas himar adalah perbuatan Anas (rad) sebagaimana dinyatakan (Imam) muslim selepas (hadith) ini. 193 Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj ibn muslim ibn al-warid ibn kusyaz al-qusyairi al-naisaburi. Laith b. kerana ia menyalahi riwayat jumhur mengenai solat yang dikerjakan di atas baghal dan kenderaan. Abdul Majid. Uyainah. kerana berkemungkinan (Nabi (saw) telah bersolat) di atas himar sekali dan (bersolat) di atas baghal untuk kali yang lain atau beberapa kali. Sa ad Hadith mu allaq kitab bukhari. Dan hukum ralat pada riwayat amru harus diperhatikan dengan jitu. Imam Muslim mengeluarkan 32 hadith ke dalam kitabnya. dan kerana itu Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith Amru. tetapi telah dikatakan: riwayat ini shadh. Al-Husaini. pengantar ulum hadis. menyampaikan riwayat dengan makna. Dari tabaqat kedua. naisabur (261 h / 875 M) dalam usia 57 tahun. Anas. kerana beliau diiktiraf (sebagai perawi) thiqat.341 Imam Muslim dan Ahmad b. hlm. wafat di kota Nasr Abad. Kuala lumpur: ilham abadi enterprise. 26 Bukhari mengeluarkan hadith dari rijal tabaqat pertama. Mesir: Maktabah al-Jami ah al-Azhar. hlm. Malik b. Usul al-hadith al-Nabawiyah (saw) ulumuhu wa maqayisuhu. dan mengulangi hadith-hadith yang sama. Imam muslim: hadith-hadith ini kukumpulkan supaya daku dan orang yang menulis hadithku mempunyai satu kumpulan hadith yang tidak diragukan kebenarannya. Kritikan terhadap sahih bukhari kerana kelazimannya memotong riwayat. Lahir di naisabur (204 H / 820 M).Awza i. Wallahu a lam. kerana bercanggah dengan jemaah. al. Manhaj . Sufyan b. 1. dan menyampaikan riwayat yang membawa beberapa maksud. Salamah tetap mengunjungi Imam al-Bukhari ketika berlaku fitnah al-quran (makhluk) di Nisabur Rosmawati ali @ mat zin (1997). Ini adalah pernyataan dara qutni dan ulama yang sependapat dengannya. Hadith bukhari yang dipertikai sekitar 110 hadith. al-Zuhri. meringkaskan matan.

5. membezakan pernyataan Sahabat (rad) dan tabi in (rah). Khusus mengemukakan hadith rasulullah (saw) sahaja tanpa pernyataan lain atau keterangan tambahan 8. yang memudahkan rujukan dan kajian dan pengeluaran hukum darinya 4. kecuali hanya 12 yang dikemukakan sebagai hadith al-shawahid dan al-mutaba at Mashayikh imam muslim. cukup dengan keyakinan bahawa perawi dan syeikhnya yang hidup sezaman telah bertemu dan menerima riwayat Sahih muslim mengandungi 4.000 hadith Dr. qutaybah ibn sa id ahmad ibn hanbal . Meringkaskan turuq hadith dan riwayat Menyampaikan riwayat dan pernyataan rawi yang asal Mengemukakan lafaz dan sanad sepertimana diterima tanpa ditambah atau dikurang 7. Muhammad Muhammad Abu Shaybah. hlm. Tidak mengemukakan istinbat hukum dan tidak membentangkan tarjamah bab untuk meringkaskan kitab 12. Memperluas syarat dan membolehkan penyampaian hadith al-mu an an. Pernyataan hadith yang berkesinambungan dengan setiap nas ditempatkan mengikut judul dan mauduk tertentu 3. 85 Ibn Kathir. 12.1. Menghimpunkan turuq riwayat pada satu tempat. Mengumpulkan matan yang berbeza dari satu riwayat pada suatu tempat tanpa diasingkan kepada beberapa bab 2. Membandingkan hadith-hadith yang dikeluarkan dari naskhah asal yang diambil dari UlamaUlama sezaman 10. Membezakan hadith Rasulullah (saw) dengan pernyataan Sahabat dan tabi in 9. jarang mengeluarkan hadith almu allaq. Mengenalpasti kaedah penyampaian riwayat yang paling baik dan berkesan 11.000 hadith tidak berulang. hal. dikeluarkan dari 300.000 dengan pengulangan. 33. fi rihab al-sunnah al-kutub al-sihah al-sittah. 6. Imam Muslim hanya mengeluarkan hadith dari sanad yang marfu . al-ba ith al-hathith.

Muhammad ibn mukhlid. 6. 3. muhammad ibn abd al-wahhab al-farra . muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah. ali ibn husayn. abu hamid ahmad ibn muhammad al-sharqi. Al-farra . abu awanah al-isfirayini. Ibn siraj Hasil karya imam muslim Al-wahdan. Al. abu isa al-tirmidhi. 2. Abdullah ibn al-mubarak. Al-musnad al-sahih. 5.isma il ibn abi uways yahya ibn yahya uthman ibn abi shaybah abdullah ibn asma muhammad ibn al-muthanna muhammad ibn mahran Murid-murid dan periwayat imam muslim. 7. ibrahim ibn muhammad ibn sufyan. 4.ilal Al-tabaqat Al-jami Mashayikh al-thawri Mashayikh al-syu bah Al-tamyiz Awham al-muhaddithin . yahya ibn sa id. hatim ibn ahmad al-kindi. Al-musnad al-kabir 1.

qurtubi. tanpa istinbat hukum dan tarjamah bab Kehalusan isnad dan perhatian yang tinggi pada riwayat Mengemukakan lafaz hadith yang berbeza tanpa pengulangan riwayat dan isnad Abdul hamid Siddiqi (terj. sharh al-nawawi 1/24 Perawi muslim. Hanya membentangkan hadith semata-mata. Ed. Ifrad al-sami in Tujuan supaya alim ulama dan umat islam mempunyai rujukan hadith yang sahih yang dipercaya dan tidak diperselisihkan. hajar al-asqalani (w. . ali b. hammad ibn salamah dan daud ibn hind Kategori hadith dalam sahih muslim. 430 perawi. bukhari. sheikh al-islam shihab al-din ahmad b.) Sahih Muslim.alam bi mawlid sayyid walad adam (saw). Memelihara hadith dan melakar kaedah khusus yang mampu menyingkirkan bid ah dan hadith rekaan dan menolak riwayat palsu dan pembohongan. 32 hadith yang menepati syarat kesepakatan dengan imam bukhari Ibn salah menjawab tentang hadith da if. 4. Itmam al-ni mat al-kubra ala al. yang mengemukakan corak perbahasan dan pengolahan yang mantap dengan kecanggihan berhujah membincangkan usul al-hadith 3. muhammad b. F. 80 dianggap da if Imam tabrani. 1842. 1/48 132 hadith yang dikritik dalam sahih muslim. Didahului oleh muqaddimah kitab. sharh al-nawawi. menyamakan tingkat kesahihan antara bukhari dan muslim. 620 orang. Abu ali al-nisaburi menganggap muslim lebih sahih Keistimewaan kitab muslim 1. Wustenfeld. 5. 974) Nawawi. [Tahdhib al-Asma ] the biographical dictionary of illustrious men chiefly at the beginning of islamism.8. 160 dianggap da if. memperoleh kesempatan untuk merujuk kepada riwayat asal 2. jil 3. Beirut: Dar al-Arabia. london. ketika mashayikhnya masih hidup. Mengarang hadith di negerinya (nisabur). Rujukan dan sandaran dalil dalam hukum syarak Sahih muslim 54 kitab Hadith dari imam bukhari yang dikeluarkan oleh imam muslim dari riwayat suhayl ibn abi saleh.

kitab al-masaqah memberikan asas dalam pertanian. Bosworth (ed. jual beli. Sakhawi. tabaqat. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. tarjamah. al-aqdiya. 36 Muhammad b. Muhammad Hassan Isma il. tidak lain kerana keberkatannya lantaran keikhlasan penulis dan keluhuran niatnya. Abdullah b. Ia mengandungi hadith-hadith suruhan. al-nadhr. al-qadi abu al-fadl iyad b. larangan. hlm.E.Ilmiah. hutang. hlm. Kitab al-buyu mengemukakan hadith-hadith hukum. anjuran dan kelebihan (fada il) Sharh al-idah fi al manasik. VIII. tartib al-mawdu at Al-fara id. the encyclopedia of islam. dan darinya para qadi menyandarkan fatwa dan hukum. Musa (2006). al-aiman. 23 Al-Yahsubi. Ali b. al-wasiyya.Al-dhahabi. Ahmad al-Hasani (844-911 / 1440-1516) Al-Shihab Ahmad b. pendapat imam nawawi diutamakan Imam ahmad ibn hamdan ibn ahmad abu l abbas shihab al-din al-adhra i (w. 389 . al-ijaz fi al-manasik Ali b. 977/1566) Al-tirmidhi (209-279) Al-nawawi: tujuan perdebatan ialah untuk mengemukakan pandangan seseorang dengan kesopanan adab dan bahasa. al-hibah. penawaran barang. Darinya ulama yang ahli akan mengambil manfaat dan menggali maklumat. Abd al-Wahid. Hajar al-Makki al-Haytami (w. al-qasama. nawawiyah rafi iyah Al-yafi i. menjadi bahan rujukan dan panduan. Pengaruh dan reputasinya yang mekar dan menyelinap ke seluruh pelusuk tempat. hlm. Lubnan: Dar al-Kutub al. Al-Rafi i (al-subki. C. Brill.J. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. dan ini. Leiden: E.). 4/185. mir at al-jinan.) (1995). sewa. Sakhawi. jil. fuqaha syafi i: kitab al-rawda adalah sandaran utama penganut mazhab al-syafi i di wilayah ini. 5/120). 783/1381). Kamal al-Din ibn al-Zamlakani (667-727 / 1297-1326) ulama kurun ke 8.

Kaherah: al-Hai ah al-misriah al. Muqaddimah ibn salah. dan abu albakhtari. mahasin al-istilah ala muqaddimah ibn al-salah yakni tidak dimasukkan apa yang diperselisihkan ulama thiqat baik dari sudut matan atau isnad. ketangkasananya diumpamakan dengan syaikhah jamaluddin dan puteranya isma il dan lain-lainnya dari pejuang. Jubayr. Dan berkata ibn ma in. 10. Abi thabit al-imam al-jalil: saya berkumpul bersama sa id b. ma in. dan al-jarh sekiranya dikemukakan sebab tidak diterima. sa id b. yahya b. dan sesungguhnya abu al-bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antaa kami. dan sesungguhnya saya menyebutkan hal ini di sini kerana al-hakim abu muhammad mengatakan dalam kitabnya al-asma wa alkuna: sesungguhnya abu al-bakhtari ini hujahnya tidak kuat di kalangan mereka. jual beli ariyah Dibolehkan pada anggur dan kurma (rutab). saya hanya masukkan apa yang disepakati sahih menurut ijma . Dan berkata habib b. beliau syahid di Jamajim tahun 83 Hijrah. mansur al-khurasani. . hlm. dan saya tidak keluarkan daripadanya sesuatu melainkan dengan hujah. dan pernyataan alhakim ini tidak diterima. muqaddimah ibn salah. uthman b. Sharh al-nawawi.Sharh al-nawawi Ibn Abbas kerana beliau mengikrarkan orang yang menyebutnya. abi shaybah. Ikmal al-mu lim 1/3 tadhkirat al-huffaz 500 Tidak semua hadith yang saya fikirkan sahih saya masukkan dalam kitab ini. 10 apa yang dimaksudkan ijma di sini ialah kesepakatan empat Ulama: Ahmad b. 50 juz. Haji khalifah (w. Dan jemaah ulama telah memutuskan bahawa beliau thiqat.ammah li al-kitab Al-sultan mahmud al-zahir baybars. Cet. hanbal. 1059 H) Abd al-Rahman Muhammad (1926). sirat al-zahir baybars. 10/422. kerana ditajrih tanpa dijelaskan sebabnya. dan tidak diingkari. 1/16. 2. Abu hamid al-syarqi berkata: saya mendengar Imam Muslim berkata: saya tidak masukkan suatu hadith dalam kitab ini melainkan dengan hujah. abu hatim dan abu zar ah: beliau (bermartabat) thiqat.

dan kami tidak dapati ungkapan yang lebih wara dan lengkap dari pernyataan Imam Muslim dalam ibaratnya dan keyakinan akan manhajnya dalam melakar kitab sahih dengan katanya: sekiranya ahli hadith menulis hadith sepanjang dua ratus tahun maka bahasannya akan beredar sekitar musnad ini yakni kitab sahihnya. sheikh al-islam muwaffaq al-din abi muhammad abdullah b. dan pendirian ini bercanggah dengan mazhab al-bukhari yang membolehkan menyebut riwayat yang dibaca di hadapan syeikh dengan haddathana dan akhbarana. amru ibn imran. lafaz haddathana tidak boleh dinyatakan kecuali bagi riwayat yang didengar dari lafaz syeikh. syu aib al-nasa i. shidad b. yang berakhir nasabnya kepada kabilah yaman (202-275) Al-nasa i. qudamah al-maqdisi al-hanbali . al-hajjaj b. Abdan salah seorang huffaz di Nisabur. Ikmal ikmal al-mu lim. (saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi). ahmad b. ishaq b. al-hafiz abu abd al-rahman ahmad b. 827) Abu dawud sulayman b. yang juga merupakan mazhab Imam al-Zuhri. dan lafaz akhbarana bagi riwayat yang dibaca di hadapan syeikh. beliau ialah muslim b. khalifah al-washtani al-adabi al-maliki (w.Berkata Makki b. hanbal). muhammad b. muslim alqusyairi al-nisaburi salah seorang imam yang terkenal dilahirkan pada tahun 206 hijrah dan wafat pada petang hari ahad 24 rajab 261 hijrah. Dan dari ketelitiannya ialah perhatiannya dalam menepati (lafaz) dalam meringkaskan turuq riwayat. Yahya al-Dhahili kerana mengikut Imam alBukhari Rawdat al-nazir wa jannat al-manazir (al-balbal fi usul madhhab ahmad b. Shaikh Muhammad b. bashir b. nisbah kepada nasa negeri terkenal di khurasan (215-303) Imam Muslim meninggalkan gurunya. dan kebagusan siyaq dam pengaturan dan rekabentuk serta tertib kitab yang baik. al-ash ath b. siyar a lam al-nubala 12/568 Sharh al-nawawi 1/22 menurut mazhab imam muslim. Imam abi abdullah muhammad b. Jami al-usul an ahadith al-rasul (saw) 1/9. Sharh al-nawawi 1/15 Ibn al-athir. Malik dan Sufyan (al-Thawri) dan yang lainnya.

Mujtahid fatwa. mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan nasnya dalam madhhab Mujtahid tarjih. muntasib. al-syirazi. memutuskan pandangan dan mengemukakan hujah dan membahaskan hukum. dan abu ali alnisaburi dari ulama timur mengangkat kedudukan dan kelebihannya mengatasi kitab bukhari Sekiranya mereka mengangkatnya dan menganggapnya lebih afdal dari sahih bukhari kerana tidak dimuatkan di dalamnya hadith ta liq kecuali sedikit. mustaqil abu bakr al-athram. dari apa yang dinyatakan dalam kitab al-jami nya yang meletakkan syarat al-mu asarah (sezaman) antara perawi dengan syeikhnya dan kepastian bahawa ia benar-benar telah mendengar riwayatnya. Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah Ibn kathir. hadith yang dikritik dalam sahih al-bukhari lebih sedikit berbanding muslim . maka kadar kelebihan ini tidak mengatasi kekuatan isnad sahih al-bukhari dan ketelitiannya dalam pemilihan hadith sahih untuk dikemukakan dalam kitab.Al-Hakim abu abdullah al-hafiz al-nisaburi. Mujtahid muqayyad. sementara ulama maghribi (barat). memutuskan fatwa dan menentukan hukum Tabaqat al-muqallidin Rijal yang dikritik dalam sahih muslim lebih banyak berbanding bukhari. Bulaq. al-madkhal ila ma rifat al-mustadrak. dan beliau membawakan hadith dengan sempurna dan menempatkannya di suatu mauduk.mujtahid mazhab Mujtahid mutlaq. Riwayat dari sharh al-nawawi dengan hashiyah irshad al-sari 1/23. dan jumlah yang dikeluarkan muslim dalam musnad al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh bukhari dalam sahihnya ialah 625 sheikh wallahu a lam. Ibn hajar tahdhib al-tahdhib 10/122 dar Hadir: Imam Muslim telah memperoleh dengan kitabnya keluasan martabat yang tidak dicapai oleh ulama selainnya. dan tidak memotongnya sebagaimana dipotong oleh Imam albukhari dan dipecahkan ke dalam abwab. rafi i. al-nawawi. dan begitu ramai Ulama nisabur yang telah mengambil pendekatan dan menuruti manhajnya namun tidak mencapai ketinggian pengaruhnya Tabaqat mujtahidin. juz 2/11: Muslim penyusun kitab sahih yang dianggap kedua sahih selepas sahih al-bukhari menurut kebanyakan ulama. jumlah yang dikeluarkan oleh al-bukhari dalam kitab al-jami al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh muslim 434 syeikh. ibn abidin . al-bidayah wa al-nihayah. merumus dan mentarjih dalil. abu bakr al-marwazi dari ulama hanbali. ashab al-wujuh.

kitab muslim lebih sahih Imam al-hafiz abu bakr al-isma ili dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan dan mentarjih kitab albukhari Bukhari mengarang kitabnya selama 16 tahun Hal. dan huruf ha berbaris atas. melahirkan manusia salih. 32-36. Kanz al. perdagangan. 213. kedamaian. ali al-nisaburi al-hafiz syeikh al-hakim abi abdullah b. ini adalah ejaan yang masyhur dalam kitab-kitab tentang nama perawi (al-asma). pasaran murah. Hal. (terj. Damsyik syurga dunia. al-bay . New York: Oxford University Press. 230 Salihi Madrasah.) (Orang yang menahan bekalan dari pasar kami adalah seperti seorang kafir yang menyimpang dari kitab Allah) Syarh Muslim. inilah yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim dan bacaan ini ralat.Ummal 2/193-203. Ghuta of Damascus. pasaran Al-Muttaqi. dan Imam al-Buhkari dalam kitab Tarikhnya. Abu al-Jahm. hadith (Jangan kamu menjual makanan sehingga kamu telah memilikinya dan menyempurnakan pembelian) (Orang yang membekalkan (makanan) ke pasar kita adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah (swt).). dengan huruf jim berbaris atas dan selepasnya ha mati (sukun). 79 damsyik mengalir banyak sungai. al-Nawawi 4/63-4. 78 paparan tentang negara-negara dan latar kedudukannya (akhir kurun ke sepuluh) Yang melimpahkan keberkatan. dengan penambahan huruf ya. Bernard Lewis ed.Id Pertanian. Abu al-Juhaym dengan huruf jim berbaris depan. dan mewariskan tempat suci ialah Syria Hal. dan setiap yang menyebutnya dari penulis tentang nama dan kuniyah dan yang lainnya. hh. Qadi al-Qudat Taqi al-Din Muhammad ibn Daqiq al. dan Imam Abu Dawud dan Nasa i dan selainnya. ketenangan. Islam from the Prophet Muhammad (saw) to the capture of Constantinople. . Al-Muqaddasi. kelompok yang baik. dan apa yang benar ialah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya. Dan ini juga dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dalam Asma al-Rijal.Abu ali al-hassan b. diatur pertemuan antara para Qadi dan Amir Baybars. pertukangan. kesuburan buahbuahan.

mengulangi sembahyang bagi orang yang ketiadaan dua alat bersuci Masalah ini padanya terdapat khilaf antara Ulama salaf dan khalaf. beliau adalah saudara Ubaydallah b. saudara Abdullah. maka ibu mereka ialah Zaynab binti Maz un. Wallahu a lam. dengan huruf ayn berbaris atas. dan saudara Ubaydallah. Sharh Muslim. dan ibunya ialah Malikah binti Jarwal al-Khuza i (rad). Dan pandangan kedua: tidak diwajibkan baginya bersolat. kitab al-i tisam 9/117. al-Khattab (rad) lalu melahirkan anaknya Ubaydallah (rad) Dan adapun Abdullah b. dengan huruf ayn berbaris depan. al-Khattab (rad) dari ibunya. Wahab al-Khuza i. tetapi disunatkan dan wajib diqada sama ada ia bersolat atau tidak Pandangan ketiga: diharamkan kepadanya mengerjakan bersembahyang. Pernyataan Imam Muslim: Harithah b. 5/205 Al-Muqtadir. maka ia menjadi seperti dalam keadaan seseorang terlupa menyapu salah satu anggota wuduk lalu terus bersembahyang. Imam al-Nawawi menyatakan: begini yang kami tetapkan. Umar b. dan yang sebenar ialah ejaan yang awal. Umar (rad). dan dinyatakan dalam beberapa naskhah usul. adapun dalil yang mewajibkan sembahyang ialah sabda Nabi (saw): (Apabila aku menyuruhmu dengan suatu perintah maka laksanakan sekadar kemampuanmu) al-Bukhari. dan sebegitu dinyatakan oleh Ulama yang lainnya. perintah 908-932 Kewajipan bersembahyang bagi orang tiada wuduk (air) dan tidak mendapatkan tanah untuk bertayammum. sebagaimana disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya al-Kuna. Dan begitu yang dinukilkan al-Qadi Rahimahullah Ta ala dari kebanyakan periwayat Sahih Muslim. yang dinikahi oleh Saydina Umar b. 4/60. semuanya menyatakan bahawa beliau ialah Ubaydallah berbaris depan. al-Nawawi. dan ini ralat. dan sebagaimana disebut oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Tarikhnya.Dan nama Abi Juhaym ialah Abdullah. dan padanya terdapat empat pandangan Imam al-Syafi i: yang paling sahih di sisi Ulama mazhab kami ialah wajib baginya untuk bersembahyang dan wajib mengulangi sembahyang. dan Ibn Abi Hatim. maka diwajibkan baginya mengulangi sembahyang. dan saudara perempuannya Hafsah (rad). adapun pengulangan solat. dan Ibn Abd alBar. kerana ia uzur yang jarang. dan Ulama-Ulama lain yang tak terkira. kerana ia sedang berhadath dan wajib mengqada solat (setelah mendapatkan air) .

dan ini adalah mazhab (fatwa) Imam Muzni. Dan pandangan ini adalah yang terkuat dan paling kukuh dalilnya. Wallahu alam Sharh Muslim. bahawa pengulangan tidak dengan segera. dan boleh diakhirkan keterangan pada waktu yang diperlukan atas pendapat terpilih. dan yang tidak nyata perintahnya maka tidak wajib diulangi solat. Dan bagi yang menyatakan bahawa wajib mengulanginya untuk menggunakan hadith ini. Maghrib dan Isyak di Madinah tanpa sebarang uzur dari takut (khawf) atau hujan. (Dalam pencarian) itu lalu masuk waktu solat dan mereka mengerjakan sembahyang tanpa wuduk). Dan ia disokong oleh hadith ini (Hadith Saydatina Aisyah (rad). . Mengumpulkan sembahyang bagi yang uzur yang sakit. al-Nawawi 5/213. Dan hadith yang seumpamanya maka tidak dinyatakan dari Nabi (saw) kewajipan mengulangi solat yang seperti ini. Dan adapun sakit. kerana makna zahir pada hadith. Asar. kitab al-Tayammum 4/59. Dan pandangan yang terpilih (al-muhktar) ialah bahawa keperluan menqada solat hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. bahawa beliau meminjam dari Sayyidat Asma (rad) kalungan leher lalu tercicir. dan ini adalah pandangan Imam Ahmad b. maka Rasulullah (saw) mengutus beberapa orang dari kalangan Sahabat Baginda (saw) untuk mencarinya. maka yang masyhur dari mazhab syafi i dan kebanyakan mazhab. Muslim. Hanbal. Waki (rah) bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Mengapa Nabi (saw) melakukan sedemikian? Ibn Abbas (rad) menjawab: Untuk memberi keringanan pada umat Baginda (saw) Sharh Muslim al-Nawawi 5/216 Takwil ahli ilmu tentang hadith ini: antaranya menyebut: ia berkemungkinan kerana suatu keuzuran dari sakit dan sebagainya yang membawa makna uzur. dan kerana kepayahan (kerana sakit) lebih berat dari kesulitan kerana hujan. dan Imam Ahmad membolehkan dan Jama ah dari Ulama mazhab Syafi i dan ia mengemukakan dalil yang kuat sebagaimana akan dibahaskan dalam pembentangan hadith Ibn Abbas (rad) Insya Allah Ta ala (Hadith bahawa Rasulullah (saw) mengumpulkan solat antara Zuhur.Pandangan keempat: diwajibkan sembahyang dan perlu mengulanginya. adalah tidak boleh baginya (mengumpulkan solat). dan Qadi Husayn dari Ulama mazhab kami. dan kerana dilakukan oleh Ibn Abbas dan dibenarkan oleh Abu Hurairah. dan ini adalah pendapat yang terpilih dalam mentakwilkan hadith.

hlm. ibn taghri birdi. adalah keharusan mengumpulkan solat ini adalah disebabkan sama ada kerana sakit. dan kerana hajat dan keperluan orang yang sakit adalah lebih besar dari orang yang terhalang (dari menyempurnakan solat) kerana hujan atau takut. William brinner ahwal al-imam al-nawawi Authority. Umayyad 661-750 H. 676/1277) memperhalusi 6 martabat fuqaha yang dikemukakan oleh ibn al-salah. continuity and change in Islamic law. 148. The search for beauty in islam: a conference of the books. hallaq. 723/1322) imam al-nawawi (w. menukil dari pandangan al-Khattabi dan Qadi Husain dan al-Ruyani dan menganggapnya hujahnya baik. Early Mamluk Syrian historiography: al-yunini s dhayl mir at al-zaman. dan wajah kerangka hujah dan dalil ini. dikelaskan mengikut profesion dan bidang. al-subki 8/395-400. wael b. uhud 625 Khalifah uthman (rad) (w. Saya berkata: dan pandangan ini cukup kuat. 634-644). calder. 21 ramadan 40 Hijrah Hijrah 622 H.Al-Majmu 4/383. fath mekah 630. GALS 1/680. dengan dalil dari hadith Ibn Abbas (rad) ini. 660/1262) Imam al-nawawi (w. nujum al-zahirah 7/278. hunayn 630 H. yakni yang menukilkan hukum harus mengumpulkan solat dari qadi Husayn dan Imam Mutawalli. hlm. 729/1328) Najm al-din Ahmad ibn Sasra (w. 1/44-5 Shams al-din ibn farhun. 656). mazhab dan aliran kefahaman. 676/1278) kamal al-din umar al-taflisi (w. London: Rowman & Littlefield Publishers.aziz (rad) (p. mu awiyah ibn abi sufyan (rad) (w. 14 izz al-din b. 13. penulis kitab tabaqat al-fazari puteranya. al-nawawi. tabsirat al-hukkam fi usul al-aqdiya wa manahij al-ahkam . Li Guo (1998). Musa ibn Muhammad al-yunini. al-rafi i (w. Leiden: brill. manaqib rijal. al-majmu . 656-661 H. 672/1273) Al-nawawi. al-nawawi s typology. Khalifah ali (rad) p. 41-60/ 661-680) Khaled abou el fadl (2006). atau lainnya yang membawa makna yang setanding atau yang kurang. 60/680). abd al-salam (w. rajab 24 sebelum hijrah. 623) . hudaibiah 628 H. GAL 1/496. umar abd al. (p. 717-720 M) Umar al-Khattab (rad) (p. Burhan al-din Ibrahim (w. 67.

Suyuti al-rad Ahmad b. al-tabaqat al-sunniyyah fi tarajim al-hanafiyah Abu al-hasanat abd al-hay al-laknawi. di tempat sunan ibn majah Arba in hadithan.ala iq Risalah fi al-istihsan. tadhkirat al-huffaz. dhakhirat al. mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah (sharh sunan ibn majah). al-fawa id al-bahiyya fi tarajim al-hanafiyya Abu al-barakat al-baghdadi (w. meletakkan muwatta keenam. fath al-qarib al-mujib fi sharh kitab mudabbi al-habib mimman yuwali mughni al-labib Hlm ii. al-athir al-jaziri dalam kitab jami al-usul. al-jalis alsalih al-nafi bi tawdih ma ani al-kawkib al-sati . al-jawhar al-nafis fi nazm asma wa maratib al-mawsufin bi al-tadlis. al-hafiz ibn hajar . is af dhawil watar bi sharh nazm al-durar fi ilm al-athar. haiderabad. daud al-fatani Minhaj al. t. sharh alfiyah al-suyuti fi al-hadith. al-khawa fi ilm al-kalam.abdari. Muhammad b. terjemahan mokhtasar ibn abi jamrah. al-mubarak b. iqd al-jid fi ahkam al-ijtihad wa al-taqlid abd al-qadir al-tamimi. manazil al-sa irin Abu al-barakat al-baghdadi (467-547/1152 M) . razin al. 547 H/1152 M) Manhal al-safi. dhahabi.uqba fi sharh al-mujtaba.t. awali muslim ala al-bukhari. 2/48 khulasat tadhhib tahdhib al-kamal Al-ithyubi. kutub al-sittah.arifin. 294 hadith bukhari Ibn taimiyah. imam abu al-hasan al-ash ari (260-324 H) abdullah al-herawi. abd al-rahim shah waliyullah al-dehlawi. imam al-ghazali Jami al-haqa iq bi tajrid al.

kalam. jama ah. al-dhahabi 2/30. tasawwuf. hamid Al-mubarakfuri. kitabnya al-ikmal fi asma al-rijal jumlah hadith mishkat.asqalani .aziz al-ashari sharh mishkat. 6230. majlis hadith yang mengupas pelbagai aspek ilmu hadith.Halaqah dalam kefahaman tradisional. dr. Muhammad ilm al-din al-sakhawi minhaj al-mishkat. dr. selepas 737 H).ilmiyah. al-athir. 4. sheikh abd al. Muhammad hajar al. Beirut: dar al-kutub al. Muhammad al-tibi al-mirqat sharh al-mishkat. ibrahim b. muqaddimah al-nafh al-shadhi syarahan makna. abu sulayman daud b.allamah husain b. mempelajari ilmu mustalah dan memperhalusi ilal al-hadith. Muhammad b.abbas ahmad b. syahadah. menghuraikan hadith. mu jam al-shuyukh. sa ad allah b. masabih al-sunnah. 14/92 ilm syarh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. al-khatib altabrizi. sharh gharib nihayat al-gharib. tafsir al-imam al-badr b. sihhah al-jawhari. usud al-ghabah. membentangkan nama sahabat dan hal ehwal mereka abu muhammad al-husain b. 733). akidah. sheikh sayd Muhammad sharif ali b. tauhid. ibn kathir. termasuk menyampaikan hadith dari koleksi kitab hadith (kutub al-sittah). 7. mulla ali al-qari. al-bidayah wa al-nihayah 14/163. qadi al-qudat badr al-din abu abdullah Muhammad b. al-kashif an haqa iq al-sunan. shihab al-din abi al. fekah. 5. al-durar al-kaminah 3/28 ibn hanbal (164-241) abu hanifah (80-150). muqaddimah tuhfat al-ahwadhi. al-athir. jama ah al-kannani al-hamawi al-shafi i (w. Muhammad sa id b. merungkai lafaz gharib dan musykil Ibn taymiyah (661-728). mas ud al-baghawi. mujaddid al-alf al-thani hashiyah al-mishkat. ali b. mengambil pendekatan tahlili (terperinci) maudu i (tema). ali b. 3. mubarak b. ali al-asfahani al-zahiri ahkam al-hanbali. Muhammad b. waliyuddin abu abdullah Muhammad b. 6. menambah 1511 ke atas kitab masabih al-sunnah syarah mishkat 1. al-haythami hashiyah al-mishkat. sheikh abi al-hasan ali b. 2. sharh al-mishkat. al. abdullah al-khatib al-tabrizi (w. mishkat al-masabih. al-bidayah wa al-nihayah. ahmad b. mauduk hukum. ahmad ma bad abd al-karim.

656). sunan altirmidhi). 3. hadith yang disifatkan hasan sahih berkumpul padanya kedua-dua syarat sahih dan hasan. kashf al-zunun. nuzhat al-nazar sharh nukhbat al-fikar. abi jamrah (w. ahmad al. nawwab qutb al-din khan al-dehlawi . mabani al-akhbar fi sharh ma ani al-athar. al. sheikh turbishti hidayah al-ruwah ila takhrij al-masabih al-sunnah. sharh sunan ibn majah. almughaltay. 929). muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394) muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394). 699). al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wassalam. sharh al-jami al-saghir min hadith al-bashir alnadhir (saw). nukhab al-afkar fi sharh ma ani al-athar. al-suyuti Ibn al-mulaqqan. al-ta liq al-sabih ala mishkat al-masabih. abdullah rahmani al-mubarakfuri mazahir al-haq (tulisan urdu). ma arif al-quran (tulisan urdu) tarajim abwab al-bukhari syarah masabih al-sunnah 1. jumlah hadith masabih al-sunnah. sunan abu daud. 325 dari bukhari. abdullah b. sa ad b. hashiyah ibn al-qayyim ala sunan abi daud. al-targhib wa al-tarhib al-mundhiri (w.asqalani lam at al-tanqih. Muhammad b. ibn al-athir (w. abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi ashimmat al-lam at (tulisan parsi) abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi mir at al-mafatih.ayni. zahr al-ruba ala almujtaba. 4719. 5. syarah kitab sharh ma ani al-athar. Kashf al-zunun. 857 muslim fath al-mubin. sharh al-bukhari memetik hadith dari kedua kitab Sharh thulathiyat al-bukhari. ibn al-athir. al-tahawi sharh masabih al-sunnah. sharh zawa id ibn majah ala al-sahihayn wa al-sunan. 831) Hawashi. 4. taha abd al-ra uf sa ad Hadith hasan sahih. 7. oleh mahmud b. al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. 1/558 Shams al-din Muhammad b. ibn hajar al. 6. 606) jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw) Sharh al-mawdu i wa al-tahlili. 2. ibn hajar.8. sharh zawa id al-mujtaba ala al-arba ah (kitab al-sahihayn.alqami al-shafi I (w. Abu musa abd ibn qays al-ash ari (rad) Ta liq makna syarah gharib (kutub al-sittah). abd al-da im (w. al-suyuti Sharh al-syuruh.

1351 H hlm 131. 197) kitab fi gharib al-muwatta . 197). al-san ani. sharh al-bukhari ali al-qari al-makki (w. hlm. abd al-haq al-dehlawi (w. adwa ala al-manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-sharif. isma il basha albaghdadi. 1989. muslim 51. salamah al-hijazi al-tahawi (w. 224) gharib al-hadith. zakariya (w. ibn qutaybah (w. al-sarh (w. al-shafi fi sharh musnad al-shafi i.iqyan fi a yan al-a yan abdullah faqih al-andalus b. dinar. harmalah b. nasa i 8 Ulama hindi. 1073). shihab al-din abi amru (ed. yahya b. sharh musykil al-athar. 1/46). umar abd al. 1/181. 255-6. Sharh ma ani al-athar. hadiyat al. 250). 155. tirmidhi 22. al-sihhah. habib (239). ibn daqiq al. 226). isa b. 201. 1/200. qadi iyad. yahya (243). 372) Dr. Muhammad b. abdullah b. Muhammad b. ahmad b. dar al-fikr 1402. nazm al. syarah sahih al-bukhari 95. abu ishaq Ibrahim al-harbi (w. Beirut: dar al-fikr. 193. isma il ibn abi uways al-madani (w. sharahil (w. tartib al-madarik. 285) gharib alhadith. naqlan Subul al-salam. nur al-haq b. Nur al-haq abdul haq al-bukhari Hashiyat awn al-ma bud (hindi wistaniah). bukhari.id Iktisar. al-muthanna (w. fakhr al-din. 400) (1418). yahya b.Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. jami ah Baghdad. abu ubayd al-qasim b. al-suyuti.arifin fi asma al-mu allifin wa athar al-musannifin 6/517. tanwir al-hawalik. 259). sheikh al-islam b. wahab (w. 256).). ahmad b. kulliyyah al-syari ah. 1/10. al-ittijah al-fiqhi lada shurrah al-hadith. abu daud 23.ani Sharh muwatta malik ulama maliki. nafi (w. suyuti. al-faydi Muhammad bashar. Muhammad al-busti al-khattabi (w. 1031) Al-sharh al-mawdu i. dr. 186) burhan al-din Ibrahim b. berkait dengan rangkuman makna. tahshiyat. wahab al-misri (w. tarikh al-turath al. mawlavi wahid al-zaman. 388) Jawhari isma il b. hamd b. ibn majah 15. abdul malik b. 1014). al-a lam. sharh muwatta . 208) (ibn al-athir. mesir. umar b. gharib al-hadith. abd al-ra uf al-manawi (w.aziz al. sallam (w. abdullah b. muwatta 75. al-dibaj al-madhhab fi ma rifat a yan ulama al-madhhab. sahnun (w. hammad (w. memperhalusi makna dan perkaitan nas yang umum dan khas Awal yang menulis syarah (gharib alfaz) ialah abu ubaydah ma mar b. ali ibn farhun. al-zirkili. 321) . 276) sharh al-gharib Sharh hadith umm zar in.arabi 1/190 Manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith. taysir al-qari fi sharh sahih al-bukhari (parsi).

abu abdullah Muhammad b. al-fayruz abadi. ali alma ruf bi al-hakim al-tirmidhi (w. abu hatim ibn hibban (w. al-battal (w. 318) Tanbih al-ghafilin. 354) Rawdat al.ilm wa fadlihi Jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw). sultan Muhammad al-qari (w. ali b. 817). 310). ya qub (w. abi daud sulaiman al-asy ath (w. ibn hajar al. 6. 340) Ibn abd al-bar. fayyumi ahmad b. (w. abu nu aym ahmad b. ibn hibban Nawadir al-usul fi ma rifat ahadith al-rasul (saw). 606) Tahdhib al-athar wa tafsil al-thabit an rasul (saw) min al-akhbar. Muhammad al-muntasir al-kattani (ed. 770) Al-manhal al-rawi fi mukhtasar ulum al-hadith al-nabawi. Beirut: dar al-jil. 600) Al-qamus al-muhit. 733) Ibn hajar. 544) Al-muyassar sharh masabih al-sunnah. abdullah b. al-husayn al-ajiri (360) Sharh al-sunnah. Muhammad (w. 449) Tafsir gharib ma fi al-sahihayn.). mu assasah al-halabi wa syuraka uhu Al-misbah al-munir fi gharib al-sharh al-kabir. Muhammad b.ilm wa al-iradah . abu ja far nuhammad b. husayn b. khalaf b. abu al-layth al-samarqandi (w. ibn hajar Sunan al-darimi. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. 1414 H Hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . 373) Ma ani al-akhbar wa sharh al-athar. abdullah al-asfahani (w. qadi iyad (w. ali b. shihab al-din fadl allah b. mas ud al-baghawi (w. cet. ibrahim (w. jarir al-tabari (w. 255). al-hidayat ila ilm al-sunan. abd al-malik abu al-husain b. 1421 Al-durar al-kaminah fi a yan al-mi ah al-thaminah. nuzhat al-nazar. 1014). ibn al-athir al-mubarak b. ibn jama ah Muhammad b.uqala wa nuzhat al-fudala . hussain al-turbishti (w. ja far al-kattani.asqalani. abu bakr Muhammad b. 384) Sharh al-arba in hadithan. muwafaqah al-khabar al-khabar fi takhrij ahadith al-mukhtasar Ibn al-qayyim. Muhammad b. jami bayan al. 516) Sharh al-bukhari.Sharh Sharh nukhbat al-fikar fi mustalah ahl al-athar. miftah dar al-sa adah wa manshur wilayah al. abd al-rahman (w. nasr al-humaydi (w. ishaq al-kalabadhi (w. abu bakr Muhammad b. 1345). al-manhiyyat. 488) Mashariq al-anwar fi iqtifa sahih al-athar. Muhammad (w. Muhammad b. 275) Al-risalah al-mustatrafah li bayan masyhur kutub al-sunnah al-mushrifah.

1355). muhy al-din mastu. mishkat al-nubuwwah sharh al-arba in al-nawawiyah Dr.atr al-shadhi fi hil alfaz al-tirmidhi abd al-qadir badran al-dimashqi al-dawmi (w. dan lubnan Damsyik Abdullah b.Ustaz Muhammad hafiz b. al. mawarid al-afham ala salsabil umdat al-ahkam. Sharh ala sahih al-bukhari. abd al-hakim b. nur al-din itr. bersama Mustafa sa id al-khan. sharh al-alfaz al-gharibah fi al-arba in al-nawawiyah Mustafa dib al-bugha. sharh bulugh al-maram Mahmud al-mawqi (w. suruni Syam. nuzhat al-muttaqin sharh riyad al-salihin. kini merangkumi Syria. kunuz al-haqa iq sharh kanz aldaqa iq li al-manawi. Mustafa b. sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) Muhib al-din al-khatib (w. hashiyah ala sahih al-bukhari Muhammad badr al-din b. Jordan. al-wafi fi sharh al-arba in al-nawawi. yusuf al-husni al-bayabani al-maghribi al-dimashqi (1267-1354). shams al-jamal ala muntakhab kanz al. al-musnid al-ahmad ala musnad al-imam ahmad abd al-wahhab b.ummal. Muhammad al-kafrada ali al-halabi al-shahir bi ibn talas (w. albarwad al-talisah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. ni mat al-bari sharh sahih al-bukhari. sharh shama il Jamal al-din al-qasimi al-husayni al-shafi i al-dimashqi (1283-1332). 1321). palestin. al-fath al-ayman al-maqbul wa al-sharh al-mahdi li ashraf al-rasul (saw). I lam al-anam sharh bulugh al-maram Shaikh Nasir al-din al-albani (1332-1420/ 1914-1999) al-ta liq al-raghib ala al-targhib wa al-tarhib . oleh al-maqdisi Ibrahim al-ya qubi. 1407). Muhammad nur al-afghani al-hanafi (1250-1326). Mustafa dib al-bugha. ali al-sharbiji Muhy al-din mastu. darwish al-rukabi al-sukari al-dimashqi (1230-1329). 1389). amin lutfi. 1346) sharh sunan al-nasa i. minhat al-bari fi khidmat sahih al-bukhari Muhammad salih al-farfur (w. muhaddith besar di jami al-Umawi. tawdih al-jami al-sahih Muhammad munir abdah agha al-dimashqi.

abu zakariyya al-nawawi Ibn al-wardi meriwayat dari gurunya. di samping mengulas. kuala lumpur Zakiyuddin Ibn al-rawahah (w. bidang sastera dan perubatan Ibn al. tasawwuf.Mahmud b. Bahagian hal ehwal islam. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Muhammad adib al-mahmud. hadith dan usul. membina kubah di atas makamnya. tabaqat al-nuhat wa al-lughawiyyin. bertanyakan tentang puasa sepanjang masa (al-wasal) imam al-nawawi menjawab: padanya terdapat 12 pendapat ulama . asakir ibn akhi al-hafiz abi al-qasim. bermimpi melihat imam al-nawawi. Setiap kali dibina ia runtuh dengan sendiri. al-bayan fi sharh al-arba in al-nawawiyah Seminar pemikiran islam al-imam al-nawawi (multaqa al-fikr al-islami). mahaguru mazhab hanafi. jabatan perdana menteri. isma il b.a dim.bertaqlid kepada pendapat imam. dewan muktamar. kurun yang mekar dengan ijtihad. Sharaf al-barizi: saya memperhalusi masalah tersebut dan benar sebagaimana dikatakan Imam. sharh al-arba in al-nawawiyah fi al-ahadith al-sahihah al-nabawiyah (saw) Al-sheikh sami abbas. ahli fekah. abd al-rahman b. tabaqat biografi Izz al-din ibn abd al-salam. abd al-karim. kajian sejarah Qadi al-qudat Ibn khallikan. 62-3. ibn al-athir. kejuruteraan Ibn al-qifti. pusat islam Malaysia. al-amir al-kabir al-saydi. . ibn al-mu allim. 1/7. sejarah Ibrahim b. Muhammad b.arabi. akhir abad ke 10 H. pada zulkaedah 713 h. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Khalid al-baytar. ibn al. syaikh al-sharaf al-barizi. dan mensyarah karya Ibn abi usaybi ah al-dimashqi. kegiatan ilmiah dan penulisan penghasilan karya tertumpu pada mengutip (naql) pendapat. kerana perkara ini tidak pernah dilihat berkumpul dalam sebuah kitab. 622) Ibn qadi syuhbah. mahir dalam hukum dan fatwa Daqr. abd al-qadir al-arna ut. Dan sejak itu tumbuh pohon yang besar mencecah ke udara di atas makam imam. menyemak. Abad ke 7. bercahaya tangannya memasang pelita Muhammad allan. Daqr. ghana im. mengkritik. awsaf al-nabi (saw) sharh wa ikhtisar shama il al-tirmidhi abd al-khaliq mas ud. 1-3 jamadil akhir 1411/ 18-20 dis. yaqut al-hamawi al-rumi. 144. 1990. astronomi.

zikir ma thur. keseluruhan 660 karya yang dihasilkan Imam Abu al-qasim abd al-karim b. rawd al-azhar fi shama il al-nabi al-mukhtar (saw). 892) abd al-salam b. 1333) hashiyah ala sahih al-bukhari. hashiyah ala awa il sahih al-bukhari.arifin. selesai ahad. idris al-qadiri al-fasi (w. hawashi ala shama il al-tirmidhi Muhammad b. 1345). ahmad al. ali b. Muhammad al-kattani al-fasi (w.abd al-karim al-harastani. nahu Al-daqr. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan Syarah kitab al-Shama il al-Muhammadiyah wa al-khasa il al-mustafawiyah (saw). Minhaj al-talibin.umrani al-fasi (w. 669 H. al. ibn allan 1/31-4 Kashf al-zunun 1/936. khatib dimashq. mazhab ash ari Abu abdullah syams al-din Muhammad al-dhahabi (w. al-anwar al-jaliyah fi al-shama il al-muhammadiyah (saw) Ibrahim al-tadili (w. ibn al-salah (577-643).anbar al-wamdhi bi sharh jami al-tirmidhi . mazhab aqidah.ibar 5/312. tuhfat al-walid wa raghbat al-ra id. Muhammad b. lebih 30 kitab syarah Riyad al-salihin. kashf al-zunun 2/1873-6. 1332). imla at ala sharh sunan al-nasa I. 15 rabiul awal. 1347). selesai isnin 4 ramadan 670 H Mukhtasar al-tadhnib. 1311) sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) li al-tirmidhi abd al-kabir b. sharh ala sahih al-bukhari. ja far al-kattani (w. maqasid al. abu isa Muhammad ibn sawrah ibn musa ibn dahhak al-sulami al-bughi al-tirmidhi (w. al-firkah al-fazari Ibn ya isyh. taj al-din abu nasr abd al-wahhab b. mir at al-jinan. ibn malik. abd al-karim al-rafi i al-qazwini (w. sharh musnad al-imam ahmad Muhammad al-tahir b. 748). sharh shama il al-tirmidhi Muhammad b. syaikh al-shuyukh. jami al-sunnah. al-hassan al-kattani (w. 11. 1893 hadith. 689 bab. uyun al-masa il al-muhimmat (fatawa). 632) Rawdah. tabaqat al-kubra 8/396. al-yafi I 4/206. hashiyah ala awa il sahih muslim Muhammad b. 1350) urf al. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. abd al-kafi al-subki. mas alat niyyat al-ightiraf. mas alat takhmis al-ghana im.

hadith yang terlindung maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan diperhalusi atau ditafsir dengan dalil yang lain 60. beirut: dar al.ilm li al-malayin. al-shafi I (w.abdi al-asafi (w. 1357). 1356) hashiyah ibn zakariyya ala sahih al-bukhari Muhammad b. dar al-shakir. sullam al-fiqh wa al-dirayah ala jam al-nihayah li ibn abi al-jamrah. fath al-mun im bi bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Al-a lam. dalil al-salik ila muwatta al-imam malik. gharib al-hadith. Mushkil al-hadith. abdullah ma ya ba al-jakni al-shanjiti (w. ustaz Muhammad hafiz b. Muhammad al-mukhtar al-wulani (w. qaddur al. ida at al-halik sharh dalil al-salik ila muwatta malik. Mukhtalaf al-hadith. 276) bayan gharib al-hadith. cet. 1363) fath al-qadir al-malik fi sharh muwatta malik. 13 Juhud al. 203) abu ubaydah ma mar b. al-misbah al-munir ala al-jami al-saghir Al-shaikh Muhammad habib allah b. ibn qutaybah al-daynuri (w. zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim (2296 hadith). al-nadr b.Al-syeikh Muhammad al-khidr b. ahmad b. sharh mukhtasar sahih bukhari Nur al-haq sharh sahih al-bukhari . al-hassan al.alawi al-sultan (w. 210) tadrib al-rawi. Muhammad abu al-laith al-khayr abadi. setiap dua hadith. khayr al-din al-zirkili (1998). hadith yang mengandungi kesamaran lafaz pada matannya dan sulit difahami kerana jarang dipakai Muhammad yahya b. ali al-buttawuri al-ribati (w. hlm. atau lebih. al-muthanna (w. 358 Mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. dr. Abdullah al-jakni al-shanjiti (w. selangor. shamil al-mazini (w. 2004 82. jam al-nihayah. 204) ta wil mukhtalaf al-hadith. yang diterima tetapi bercanggah pada makna zahir 90. suruni Ikhtilaf al-hadith. 1330). 1354) kawthar al-ma ani aldarari fi kashf khabaya sahih al-bukhari Al-makki Muhammad b. manzumah shi riyah. 1355) taqyid ala al-muwatta abd al-hafiz b.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarni al-khamis ashar al-hijri.

ta liq ala al-muwatta Muhammad fathan b.ayni (w. 1332) sharh kabir ala al-arba in alnawawiyah Ibn abd al-bar (w. al-madani junnun al-fasi (w. abdullah al-talidi. mirqat al-mafatih li mishkat al-masabih Ahmad b. 1331). naq qut al-mughtadhi ala jami al-tirmidhi. 855) umdat al-qari abd al-ra uf al-manawi (w. 1302). arraf zahr al-ruba ala almujtaba. qasim jussus al-ribati (w. nayl al-awtar min asrar muntaqa al-akhbar Kurun 14-15. ali al-shawkani (w. sharh shama il al-muhammadiyah (saw) Muhammad b. 1995 . ulama maghribi Muhammad b. abd al-rahman b. zakariya (w. Muhammad fadil ma al. al-madani jannun al-fasi (w. abi al-qasim al-qadiri al-fasi (w. 1327). 1321) hashiyah ala sahih al-bukhari. al-sheikh Muhammad al-hafiz (w. Muhammad b. washy al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj Al-suyuti (1445-1505) mirqat al-su ud ila sunan abi dawud ali b. sharh sahih al-bukhari Sheikh Muhammad Mustafa b. al-talib b. ruh al-tawshih ala al-jami al-sahih. Beirut: dar albasha ir al-islamiyah. 1605/6). al-mulim bi sharh alfaz sahih muslim Muhammad b. al-ta liq al-fatih ala muwatta malik Muhammad b. sudah al-murri al-fasi (w. darajat mirqat al-su ud ila sunan abi daud. 1328). 1306) mukhtasar hawasyi al-suyuti ala kutub al-sittah.Ahmad b. 1031) fayd al-qadir sharh al-jami al-saghir Muhammad b. al-hafid al-siba i al-marakishi (w. nur misbah al-zujajah ala sunan ibn majah. 1144). Muhammad salim al-majlisi al-shanjiti (w. hashiyah ala al-arba in al-nawawiyah Muhammad al-tuhami b. 1331) irshad al-qari li sahih al-bukhari. abd al-kabir al-kattani (w. Aqrab al-masalik ila muwatta malik. hashiyah ibn zakariya ala sahih al-bukhari ali b. 1325). sulaiman al-dimnati al-bajam awi (w. ibrahim b. Ahmad b. sultan Muhammad al-qari al-hirawi (w. sharh ramuz alhadith li islambuli Turath al-mugharibah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. 463) al-istidhkar fi sharh madhahib al-amsar mimma rassamahu malik fi muwatta ihi min al-ra y wa al-athar Al-qadi badr al-din al.aynayn al-shanjiti (w. 1331) hashiyah ala sharh al-shaikh jussus ala alshama il. 1302) al-nahr al-jari fi sharh sahih al-bukhari Muhammad b. 1250).

disudahkan oleh Amin Mahmud Khitab al-Subki (w. izz al-din ibn al-athir al-jazari. ja far al-kattani (w. peristiwa tahun 613 abu al-shita b. fayd al-jari ala thulathiyat al-bukhari Ahmad b. taqrirat ala sharh al-arba in al-nawawiyah li ibn daqiq al. al-kamil fi al-tarikh.alawi al-isma ili (w. ta liq ala jami al-tirmidhi. 1393) Fath al-Malik al-Ma bud Al-kurrasah. 6-7. situasi politik. abd al-kabir al-kattani. 1995.awu-dam. al-hasan al-hijawi al-maghribi (w. hawashi ala hamish sunan abi daud abbas b. sharh ala sahih al-bukhari. abd al-kabir al-kattani al-fasi (w. sharh al-arba in al-nawawiyah. 1355/1935). zubayr b. Muhammad b. 1367) ta liq ala sahih al-bukhari. 1378). mu assasah al-kutub al-thaqafiyah. ed. 1419) sharh musnad al-imam ahmad (w. bakkar. 1365) sharh al-shama il al-muhammadiyah. al-sharif al.adawi al-hamzawi al-maliki (w. sharh muwatta al-imam malik Dr.http:www. Beirut: dar al-fikr. al-jawahir al-lu lu iyah fi sharh alarba in al-nawawiyah Mahmud Muhammad khitab al-subki (1274-1352) al-manhal al. hashiyah ala sahih muslim Muhammad abd al-hay b. 65. Muhammad b. Muhammad b. ahmad b. adil abd al-mawjud. 1416 h hal. Muhammad al-zamzami al-kattani (w. sharh al-jami al-saghir Mesir Hasan al. mufradat sahih al-bukhari abd al-rahman al-busayri al-ghadamisi al-tarabilisi (w. 10/399. (1982) bayrut: dar sadir. ibrahim al-ta aruji al-marakishi (w. sekitar 16 helaian Tuhfat al-talibin. ta liq ala almuwatta .adhb al-mawrud fi sharh sunan abi daud. al-nur al-sari ala sahih al-bukhari. ibrahim b. . sharh al-shama il al-mawrid al-ha il ala kitab al-shama il. 1331). abu al-hasan ali ibn abi al-karam Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Abd al-Wahid al-Shaybani (1160-1233). 1382). abdullah al-jurdani al-dimyati al-shafi i (w. 1376) hawashi ala sahih al-bukhari. 1340). a dhab al-manahil ala al-shama il Muhammad al-muntasir billah b. ali mu awwad.org/trath mukhtasar tabaqat al-fuqaha al-nawawi.umrani al-fasi (w. 1370) ta liq ala al-targhib wa al-tarhib Muhammad b. al-hasan al-sanhaji al-fasi (w.id Ahmad b. Muhammad al. mendengar kitab al-ansab. yusuf b. 1303) al-nur al-sari min fayd sahih al-bukhari. 241).

makhlad al-andalusi (w. al-bidayah wa al-nihayah 14/117. abd al-khaliq (w. didahulukan riwayat saydina abu bakr al-siddiq (rad). musnad abd b. hammad al-khuza i (w. hussain b. yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. 228).abbas qadi dudat di syam menghadiri majlis hadith ibn attar di dar al-hadith alnawriyah Ahmad abd al-jawwad al-dawmi. abu bakr ahmad b. ahli hudaybiah. idah al-ma ani al-khufyah fi al-arba in al-nawawiyah . fath al-mun im sharh sahih muslim (disusun selama 20 tahun) Muhammad tatayyi. hanya saya yang bersamanya tanpa disertai yang lain. 228). musa shahin lashin. riwayat oleh Ummahat al-Mukminin. Dr. dari awal tahun 670 Hijrah dan sekitar beberapa waktu sebelumnya sehingga kewafatannya. jum ah b. amr b. musa (w. musnad baqi b.attar (654-724). sahabat yang lebih awal memeluk islam. rahawayh (w. musnad ishaq b. 307). pejuang badar. 230). 262). al-iitihafat al-rabbaniyah. abu usamah (w. ikhtisar sharh shama il al-tirmidhi. 2008 ala al-din ibn al. musarhad al-basri (w. musnad musaddad b. 1914) sharh sahih al-bukhari. diikuti dengan riwayat 10 sahabat yang dijamin syurga. 238). sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah Muhammad b. musnad al-bazzar. musnad al-harith b. musnad nu aym b. taqrib sahih al-tirmidhi wa sharhihi. sharh al-shama il almuhammadiyah (saw). 1348). 292). al-durar al-kaminah 3/74 Tuhfat al-talibin. humayd al-kusi (w. Muhammad b. musnad abu ya la al-mawsili (w. sharh ala mukhtasar sahih al-bukhari li ibn abi aljamrah. musnad abu bakr alhumaydi (w. http://webride. 276). musnad ahmad b. 303). 213). 282). al-hammani (w. 1388/ 1968) Kitab musnad ahmad. musnad al-hasan b. 244). mani al-baghawi (w. muhktasar al-shama il. hizam Dan tempoh persahabatan saya dengannya.Muhammad fu ad abdul baqi (w. musnad ubaydullah b.arif Muhammad khalil al-khatib al-naydi al-tantawi (1909-1986). Muhammad b. 249). dilayari Jun 25. 219). 228). Muhammad abu syahbah (w. dan riwayat yang disampaikan dari Sahabat dari kabilah bani hashim Musnad Musnad abu daud al-tayalisi (w. abd al-majid al-sharnubi al-azhari al-maliki (w. al-ahadith al-mukhtarah min sahih al-bukhari wa sharhuha. al-sheikh al-zahid al-wara waliyullah abu yahya hassan b. musnad yahya b.org/discuss. musnad ali b. 203). sharh al-mukhtar min sahih muslim Al-sayyid al. al-ja d al-jawhari (w. Najm al-din abu al. musnad ya qub ibn shaybah al-sadusi (w. sufyan (w.

dan kedalaman dalilnya. yang masyhur dalam mazhab kita sebagaimana diputuskan ialah makruh bersuci dengan air al-musyammas (air yang dijemur panas matahari). dianjurkan mengucup tangan orang yang salih dan ulama yang mempunyai keutamaan. 13. 7. termasuk persoalan yang dibangkitkan kepadanya dan masalah yang tidak berkait dengan fiqh yang dimuatkan di bahagian akhir kitab. Menyertakan masalah lain yang tidak disebutkan dalam kitab. kerana hadith yang diriwayatkan oleh saydatina Aisyah (rad) dan athar yang dikemukakan dari Ibn Umar (rad) keduanya sangat da if. dari catatan yang diambil sewaktu dalam majlis syeikh. Imam Abu Zakariyya Yahya b. 8. mengikut bab fiqh supaya mudah bagi mereka yang membacanya untuk menelaah dan menyingkap kemusykilannya. dan Imam Shafi i menyebut: dan saya tidak memutuskan makruh bersuci dengan air musyammas kecuali dari sudut perubatan.net Al-Nawawi. tidak menyusunnya mengikut tertib kerana fatwa diberi mengikut keadaan dan berharap dapat menyusunnya kemudian. kalangan yang mempunyai hak keutamaan dan kelebihan fadilat. 7 Imam al-nawawi. Hadith yang melarang bersuci dengan air al-musyammas kerana ia mewarisi (menimpakan) penyakit kusta.alim alRabbani.alheweny. wallahu ta ala a lam 51. Hal. http://www. menetapkan manhaj yang ringkas dengan penjelasan hukum yang jelas bagi memudah kefahaman orang yang tiada keahlian dalam fiqh dan jarang melazimi para fuqaha dan mendalami ilmu fiqh. Abu Zakariyya Muhy al-din Yahya b. Fatawa al-Imam al-Nawawi alMusamma al-masa il al-manthurat. tidak menyebut perkara khilaf dalam masalah yang dibahaskan dan hanya menyebut pendapat yang sahih dalam setiap hukum yang diputuskan. dan menjawab kesamaran tentang nas yang dianggap bercanggah walhal ia tidak bercanggah. dan kekhuatiran terhadap penyakit kusta tidak diketahui kebenarannya kecuali dari maklumat ahli perubatan. dan tidak boleh dikucup tangan lelaki amrad yang cantik sama sekali. dan makruh mengucup tangan selain mereka. dan saya telah beristikharah kepada Allah (swt) untuk menyusun fatwa yang dikeluarkan oleh syeikh dan qudwah bagi saya di jalan Allah (swt). dan pernyataan ulama tentangnya. dan supaya zahir bagi mereka kejituan tahqiqnya. kitab al-taharah. hal. hlm. sad al-hajah ila takhrij sunan ibn majah.Ilmiyah Hal. Sharaf (1402/1982). dan saya telah mengutip athar dari para salaf. sedang menurut pendapat yang terpilih (al-mukhtar) pula ialah hukumnya tidak makruh.Al-husayni abd al-majid hashim. tentang berdiri menghormati ahl al-fadl. sharh kitab al-tawhid li al-bukhari. lantaran itu maka pendapat yang kita pilih dan amalkan dan yang masyhur dari pendapat salaf dari pernyataan dan perbuatan mereka: ialah diharuskan berdiri dan dianjurkan mengikut kesesuaian keadaan sebagaimana kami telah sebutkan. badhl al-ihsan bi takhrij sunan al-nasa i abi abd al-rahman. 48. . dan saya telah terangkan kesemuanya dalam sebuah juzuk yang makruf. sharh riyad al-salihin Abu ishaq hijazi muhammad sharif al-huwayni al-athari. Sharaf. Telah diungkapkan dalam beberapa hadith sahih. al. hlm. Beirut: Dar al-Kutub al.

hanya syariat menetapkan padanya khiyar (pilihan) untuk memilih salah satu pilihan terbaik: untuk diteruskan urusan jual beli. Khiyar al-majlis. dan memelihara kemaluannya. Ibn Fath allah zadah. maka ia termasuk dari amalan akhirat dan diberikan ganjaran pahala kerananya. kaherah: maktabat al-shahirah hal. atau menjaga dirinya. kerana kasadnya untuk menuruti (sunnah) Rasulullah (saw). lelaki memakai sutera. dan imam al-ghazali dan para ulama mazhab telah menyebut: sesungguhnya khiyar telah sabit hukumnya pada setiap yang kurang pada zatnya. oleh ibn abi ya la. maka (nikah) tersebut hukumnya harus dari urusan keduniaan dan keperluan diri. 12. sekiranya dimaksudkan dengannya untuk melaksanakan perintah dan ketaatan. kitab al-nikah. khiyar al. . fath al-bari fi sharh al-jami al-sahih li l-imam al-bukhari. atau difasakhkan. maka tidak harus seorang mujtahid bertaqlid kepada mujtahid lain. sehingga kitab al-jana iz.aib. atau mendapatkan zuriat yang salih. perbuatan munkar. Imam al-nawawi mengambil hadith yang diimla kan oleh ibn salah dan menambah sehingga 42 hadith dalam kitabnya (al-arba in) Hal. atau kerana berubat. 125.83. al-amrad pemuda yang tiada bulu janggut 183. atau untuk mengajar dan sebagainya. khiyar al-syarat. dan apa jua yang dilarang maka tinggalkanlah (al-Hashr: 7). dan pandangan serta hatinya. dan tiada pahala dan tiada dosa baginya. dan yang seumpamanya. dan sekiranya ia tidak bermaksud dari sesuatu hal tersebut. atau keinginan. Ibn rajab al-hanbali (736-795). dan diharamkan penambahan darinya. dan membeli. Ibn salah telah memberikan catatan terhadap jawami al-kalim dalam majlis imla . kerana keringanan yang diberikan kepada dua pihak yang terlibat dalam akad. atau nilainya. dan apa yang diucapkan dari perkataan Baginda (saw) dan ia tersebar luas dan terdapat dalam sunan yang ma thur dari Nabi (saw) 13. tanwir al-qulub fi mu amalah allam al-ghuyub. maka diizinkan sekadar menunaikan hajat. dalam kitab dinamakan (al-ahadith al-kulliyyah) merakamkan 26 hadith. kecuali kerana keuzuran syarak: keperluan untuk menjual. dhayl ala tabaqat al-hanbaliyah. Allah (swt) berfirman: (Dan apa jua yang dibawa oleh Rasul (saw) kepadamu maka terimalah. dan jawami al-kalam yang dikhususkan kepada Nabi (saw) terangkum dalam dua jenis: apa yang terkandung dalam al-quran. tidak menuruti amalan bid ah dan perbuatan jahil. Muhammad amin (1964). maka sesungguhnya yang wajib dituruti hanya kepada Rasulullah (saw). 127-8. 130. bahkan jika zahir baginya dalil dengan ijtihad yang menyalahi perkataan (mujtahid) lain wajib baginya beramal dengan hukum yang telah zahir. 49. haram memandang amrad yang cantik dengan sengaja baik ia menimbulkan syahwat atau tidak. Asal dari jual beli adalah lazim (putus setelah selesai akad). al-khiyar. sharh al-tirmidhi.

umdah (mukhtasar al-muharrar) Al-tiraz al-madhhab fi talkhis al-muhadhdhab. tahdhib altahdhib. kashf al-zunun. dalam kitabnya al-tajrid li al-sihhah wa al-sunan. albidayah wa al-nihayah 11/52 Manhaj al-imam al-hafiz ala al-din mughaltay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah. dalam kitabnya atraf al-kutub al-sittah. ibn hajar. 486).abdari al-sarqisti (w. syeikh Muhammad abd al-rashid al-nu mani Razin b. di tempat sunan ibn majah. majah al-hafiz qazwin (209-273). 525). dimakamkan di perkuburan bab al-saghir berhampiran makam al-sheikh abu al-faraj abd al-wahid b. Muhammad al-shirazi kemudian al-maqdisi al-dimashqi (w. mu awiyah al.500 bab. 55. 2/312 Shaikh muhib al-din al-tabari (w. 694). tahir b. meletakkan al-muwatta sebagai kitab usul al-sittah. karya lebih 100. 606). ibn hajar 1/7. Ibn kathir. dr. 600) Imam Mughaltay dan ala i meletakkan kitab al-darimi sebagai kutb al-sadis Imam abu al-fadl Muhammad b. al-shawkani. 32 kitab. al-talwih bi sharh al-jami al-sahih. shadharat al-dhabat. 1913 . yazid b. 507).dan majd al-din ibn alathir al-jazari (w. 4. dan ibn asakir mengikutinya Ibn asakir. al-badr al-tali . tarikh Baghdad 7/453. kashf al-zunun. 1. ala al-din ibn abdullah al-bakjari al-hakari al-hanafi al-turki al-misri (689-762) Lisan al-mizan. Maslak al-tanbih fi talkhis al-tanbih. kashf al-zunun.000 hadith semuanya baik (jayyid) kecuali sedikit. abdullah al-bahuth Mughaltay. 6/340 Al-imam ibn majah wa kitabuhu al-sunan (ma tamassu ilayhi al-hajah li man yutali sunan ibn majah). 491 Taqrib al-maram fi tartib gharib al-qasim b. ali al-maqdisi (w. sallam. 9/531. abd al-ghani b. abd al-wahid al-maqdisi (w. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wa al-salam Mughaltay. yusuf b. ta jil al-manfa at.Wafat di damsyik. 465 Sharh al-tanbih al-shirazi fi fiqh al-shafi iyyah Al. meletakkan sunan ibn majah di kalangan kutub al-sittah. Kitab sunan. jami al-usul Al-kamal fi asma al-rijal. ibn imad al-hanbali. mengeluarkan atraf bagi sunan al-arba ah Abu abdullah Muhammad b. Kashf al-zunun. tahrir al-tanbih li kulli talib alnabih (mukhtasar al-Tanbih). 6/72.

al-hafiz zayn al-din b. ibn hajar. ed. 571). penerbit mustaqim. ali b. hazim Muhammad. ag 1423 H. 11 Imam zuhri (rah) berkata: jawami al-kalim sepertimana disampaikan kepada kami ialah Allah (swt) menghimpunkan kepada Rasulullah (saw) pelbagai perkara yang tercatat dalam kitab-kitab suci terdahulu kepada satu atau dua perkara dan seumpamanya. hal. terj. al-jawzi.arabi. tahqiq isham al-shababithi.azim al-mundhiri Ibn asakir (w. sharh sunan abu daud. Jakarta Sahih muslim bi sharh al-nawawi. 629). inba al-ghumar 3/176 Muwaffaq al-din abu Muhammad abd al-latif b. sharh ilal al-tirmidhi. imad amir. pemilik karya besar.iraqi al-misri (w. al-arba in altibbiyah al-mustakhrajah min sunan ibn majah wa sharhuha Zakiyuddin Muhammad b. Ahmad azw inayah aldimashqi. dhayl tarikh nisabur. dikemukakan juga fatwa qadi abu Muhammad abd al-haq al-maliki. ma alim al-sunan. Wawan djunaedi soffandi. al-hafiz al-mubarak b. tajrid ahadith al-ahkam. s. hibban al-busti Jami al-masanid li al-hafiz abu al-faraj b. abd alrahman b. mu jam al-nubl Jami al. tartib abu bakr al-halawi Ma rifat al-sahabat. dan telah banyak dihafal dan dilimpahkan manfaat oleh Allah (swt) Ibn rajab al-hanbali. muslim). dan abu al-barakat abd al-sallam b. Dar alhadith. abu hatim Muhammad b. yusuf al-baghdadi al-shafi i (w. ahmad al-harithi al. 1423/2002. kitab gharib al-hadith Sunan al-shafi i wa musnaduhu Mukhtasar sunan al-daraqutni.ulum wa al-hikam fi sharh khamsin hadithan min jawami al-kalim. terjemah syarah shahih muslim. yusuf al-barzani al-ishbili (636) Sa ad al-din abu muhammad mas ud b. al-taffah Kitab al-taqasim wa al-anwa . ahmad bin rajab al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795). kaherah 1415/1994 1/44 abu l Husayn abd al-ghafir. 711) Imam an-nawawi. al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim . 1/56 dan telah masyhur kitab al-arba in yang disusun (oleh Imam al-Nawawi) ini. majma il gharib. Beirut: dar ihya al-turath al. taymiyah al-harrani al-hanbali Abu sulayman al-khattabi (w.Ghayat al-ihkam (mukhtasar bukhari. al-athir Mukhtasar al-sunan. al-hafiz abd al. 338).

berlatarbelakangkan hadith abu hurairah (rad): (apabila dibacakan al-quran maka hendaklah kamu tunduk diam). 55. 54. imam muslim: seandainya para ulama hadith menulis 200 sanad hadith. Ibn sikkit. hadith yang jumlah periwayatnya tidak mencapai bilangan mutawatir Fard. 45. intisari dari riwayat mereka akan terangkum dalam kitab musnad ini. 46. kami juga telah meriwayatkan dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) yang berkata: tidak ada kitab hadith yang lebih bagus kualitinya dibandingkan dengan kitab sahih al-bukhari (rah). hadith sanadnya dibawa pada matan yang lain Masyhur. pasti beliau tidak menganjurkan seseorang untuk menukil hadith dari beberapa kitab.55. tidak semua hadith sahih aku keluarkan. abdan.44. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. kitab al-muzakkin li ruwat al-akhbar. ibn qutaybah. 48 53. Keterangan ini beliau sebutkan tidak lain sebagai sebuah anjuran dan berlandaskan sikap berhati-hati. 45 Mu addal. 45 Al-hafiz abu al-qasim. riwayat seorang perawi yang berbeza dengan kebanyakan perawi lain aziz. juz 1/ hal. merujuk pada kitab hadith yang lain untuk mencari riwayat dan memperkuat isnad.52. al-rabi 53. Abu ali al-hassan b. Kalau bukan berdasarkan pertimbangan tersebut.58 Kitab al-ansab. 47. dua perawi yang gugur dalam rangkaian sanad Maqlub. 43 Abu ali al-hassan b. 41. 45. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. hadith yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi Ahad. al-rabi berpendapat kitab muslim lebih sahih Silsilah sanad sahih muslim tersebar di nisabur 57. oleh Abu sa id al-sam ani. hadith yang diriwayatkan lebih tiga orang perawi Gharib. hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi Ma ruf. 41. hadith yang diriwayatkan oleh thiqat yang bertentangan dengan riwayat dari perawi da if .57. demikianlah keterangan yang diungkapkan oleh shaykh ibn al-salah. 50.56.49. makki b. Kerana dengan hanya berpegang kepada kitab sahih (Muslim) sahaja sudah memadai. tidak dimasukkan hadith tersebut 52. 57 Shaykh abu amru al-hafiz ibn al-salah.Demikianlah akhir keterangan yang dikemuka oleh Ibn al-salah.

riwayat yang terputus namun dinyatakan dengan lafaz yang menunjukkan ia didengar terus dari perawi yang menyampaikannya. Kami menggali dan mengumpulnya dari beribu-ribu hadith yang bertaraf sahih dan kesemua faedah itu kami bentangkan di permulaan kitab sharh sahih al-bukhari. fusus al-hikam. hadith yang kelihatan bertentangan. kecacatan pada riwayat hadith yang mengurangi kejituan dan kesempurnaan riwayatnya Mudraj. kitab al-haj. garis keturunan i tibar. abu bakr al-isma ili. al-halabi al-shafi i al-muqri (539632).arabi.Shadh. tafsir al-kabir (95 jilid). riwayat dari perawi da if yang bertentangan dengan perawi thiqah Mu allal. fawa it. Dala il al-ahkam min ahadith al-rasul sallallahu alayh wa sallam . Kami telah menghimpunkan faedah tersebut selama lebih 16 tahun. rafi b. al-futuhat al-makkiyah. insya al-dawa ir. bab al-wasaya. membandingkan jalur sanad yang disampaikan dari pelbagai jalan riwayat untuk mendapatkan kesamaan atau tidak mutaba at . beberapa faedah dari (kitab) imam al-bukhari telah dinukil dan diringkaskan dalam kitab ini (sharh Muslim). al-tanazzulat al-mawsiliyah. riwayat perawi thiqah yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat Munkar. Ijazah. bab al-halaq wa al-taqsir. imarah wa alkhilafah. 54. Qadi al-qudat baha al-din abu al-mahasin yusuf b. unsur tambahan selain hadith Muhktalaf. Kitab mukhtasar al-musnad al-sahih li muslim ibn al-hajjaj. hadith yang gugur padanya nama perawi dalam rantaian sanad Nasab. 54. hlm. kesamaan beberapa riwayat hadith dari segi perawinya irsal. perawi menemui khat (catatan) hadith tanpa riwayat langsung dari penulis Sheikh al-akbar sultan al. al-misbah fi al-jam bayna al-sihhah. perawi (sahabat) yang gugur dalam rantai sanad fawa it dalam kitab sahih muslim. keizinan syeikh kepada murid untuk meriwayatkan hadith yang diperoleh darinya Wijadah. 50. hilyat al-abdal. kitab al-madkhal. mukhtasar al-tirmidhi.arifin muhy al-din ibn al. telah menghasilkan sekitar 846 karya. namun dapat dikumpulkan Tadlis. Al-imam al-hafiz al-faqih al-nazzar. shaddad.

hadith yang dinyatakan muslim dan bukhari sahih qat I. sharh sahih muslim. al-taqrib. Al-malik al-muzaffar yusuf b. 1/20 kandungan al-sahihayn sahih tanpa perlu diselidiki Ibn salah. semua hadith dalam al-sahihayn yufid al-zan ma lam yatawatar seperti hadith ahad Ibn kathir.) hal. ali menguasai jazirah arab. kecuali sedikit yang dikritik oleh ahli naqd. abdullah al-tabari (617-694). hal. kerana ulama muhaqqiqun berpendapat seperti ibn al-salah Hady al-sari ibn hajar menjawab kritikan al-daraqutni. bab hadith sahih (dar al-fikr. demikian semuanya sahih. sharh nukhbat al-fikar mengangkat hadith ahad seperti darjat al-mutawatir Al-dhahabi. ini membuktikan al-bukhari dan muslim tidak mengemukakan hadtih yang mencapai darjat sahih tertinggi. makkah diperintah di bawah kuasa al-ayyubiyyun dan al-mamalik. 45. perawi yang mengundang perbahasan tentang kesahihan riwayatnya: riwayat perawi dengan sifat tersebut tidak jatuh dari martabat hasan. diteruskan dengan pasukan berkuda sultan al-zahir babras dengan strategi tersendiri dan persiapan cemerlang. mesir.Muhib al-din abu ja far ahmad b. namun tidak mencapai tingkat kesahihan yang serupa Shaykh abu ghudda. al-manhal al-safi. 70. al-suyuti sepakat kesahihan kandungan kitab al-sahihayn Sharh sahih muslim. 1/143. syam. 80. hadith keduanya semuanya sahih tidak terdapat satu pun yang membawa keraguan dan dianggap da if .. maghrib Al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. Aladq al-thamin. 3/67. hlm. shaykh al-islam (ibn hajar al. al-daraqutni dan lainnya. maqtu bi sihhatihi Al-suyuti. hal. 29. sependapat dengan ibn salah. syarah lafaz hadith Kerajaan nasriyyah di Granada (1238-1492 M) Imam nawawi. ulum al-hadith. 1/342 Sultan muzaffar qutuz pada 658 H di ayn jalut menyerang tartar. dar al-kalim al-tayyib.asqalani. . ibn kathir. al-nukat ala ibn al-salah) berkata: apa yang diputuskan oleh imam al-nawawi adalah berdasarkan pendapat terpilih (al-akhtarin). tidak menurut pandangan al-muhaqqiqun. Sheikh ahmad shakir. al-suyuti (849-911) Tahdhib al-athar. peringkat terendah dari riwayat sahih. al-ba ith al-hathith. tadrib al-rawi. hlm. ghayat al-ihkam fi ahadith al-ahkam. 144-5. al-muqizah. 1/145. menggempur askar tartar dan mengerahkan mereka keluar dari bumi syam Dalam kurun ini. al-nujum al-zahirat 8/74. mengikut ibn kathir. al-tabari. memetik keterangan shaykhnya. Al-suyuti. 1/20.dan hal ini makruf di kalangan muhaddith Al-nawawi.

sunan ibn majah. sharh sahih muslim. Malik muwatta 2/623 Ayat Penyusuan. Dan ini meliputi kitab sahihayn.t. 7/206. bahkan wajib beramal dengan hadith yang dikemukakan tanpa keraguan. Muhammad ibn Hassan al-shaybani. 2/853. dan membuang bahagian yang berlebihan. dengan membiarkan janggut. jil. al-suyuti. Beirut: Dar al-Fikr 1/222. dan pendapat ini diterima jumhur. badi al-sayyid al-lahham. sunan ibn majah (kaherah). tahqiq ibn kathir. Beirut: Dar al-Jil. ibn qutaybah (1966). al-suyuti. ibn abidin (1407/1987). dari imam abu hanifa. tetapi keduanya berbeza kerana apa yang terkandung di dalamnya sudah disepakati sahih tanpa perlu diselidiki. Sahih Muslim (1403/1983) 5 jil. dengan seseorang memegang janggut dengan tangannya. Seseorang diwajibkan beramal dengan khabar al-wahid dalam kitab hadith yang lain hanya jika jalur riwayatnya sahih. Musnad ahmad ibn hanbal (1969). 3/149 . hal. al-dur al-manthur. Dan ibn umar (rad). hlm. 310. sahih al-bukhari. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. 626. ta wil mukhtalaf al-hadith. 1/40. apabila beliau menunaikan haji dan umrah. 2/113. sahih muslim 3/1317. 18 jil. Rad al-muhtar ala al-dur al-mukhtar. dan mencukur misai. 2/13 Ibn umar meriwayat dari dari rasulullah (saw) yang bersabda: hendaklah kamu (zahirkan) perbezaan dan menyalahi amalan kaum musyrikin. 44-45 Nur al-din itr. Beirut: Dar al-fikr. ayat rajm dan susuan 10 kali hilang selepas kewafatan nabi (saw) Musnad ahmad 6/269. Mazhab hanafi. 9 jil. (membiarkannya pada ukuran satu tangan dari bawah dagu) Ibid 5/261 Imam al-nawawi (1401/1981) sahih muslim bi sharh al-nawawi. kesepakatan ummah menerima kitab al-sahihayn membawa kita pada pandangan bahawa adalah wajib untuk beramal dengan apa yang termaktub dalam keduanya.kritikan al-daraqutni dan lainnya hanya kerana hadith tidak mencapai ketinggian darjat dan memenuhi syarat yang dinyatakan Dr. sahih muslim 1/167. al-dur al-manthur 2/135 Riwayat saydatina aisyah (rad). bahawa: sunnah tentang panjang ukuran janggut ialah kadar keluasan tapak tangan. 265. al-ba ith al-hathith. 5 jil. memegang janggut dengan tangannya. dan bahagian yang berlebihan dipotong. Sahih al-bukhari (t. 3. maka riwayatnya tidak dapat disandarkan sehingga kesahihannya dipastikan dan diyakini benar dan menepati syarat hadith sahih Naskh tilawah Ayat rajm.). 4/179. meriwayat dalam kitab al-athar. pendapat ijma semuanya sahih Al-nawawi. cet. Tetapi bagi hadith dalam kitab yang lain. hadith 5892. Beirut: dar ihya alturath al. kaherah: maktabat al-kulliyyah al-azhariyyah. hadith 259. 254. Beirut: al-maktab al-islami. yang hanya membawa faedah bagi sangkaan.arabi.

arabi. hadith 2762 ata ibn abi rabah (w. Asas i tiqad yang turut didukung oleh Ibn asakir. Ia telah menjadi kebiasaan masyarakat Parsi untuk mencukur janggut. dan tiada pertembungan faham antara keduanya. dalam lafaz yang lain. 14 jil. 16 jil. 10/351. ulama yang telah menguasai 18 jurusan syariah Imam al-nawawi mempelajari asas akidah dari imam shams al-din al-hanbali. dari kupasannya terhadap hadith-hadith sahih muslim yang menyentuh tentang akidah . kefahaman aqidah ash ariyah yang dipegang oleh imam alnawawi ialah menafikan arah bagi allah (swt). tetapi asas yang sama. Sharh sahih muslim. 20 jil. dengan mengemukakan takwil bagi sifat Allah (swt) dalam beberapa keadaan dengan maksud kuasa. Beirut: Dar Ihya al-turath al. sunan. Dan tentang suruhan untuk membiarkan janggut terus subur. wallahu a lam. fath al-bari bi sharh sahih al-bukhari. 114/732) Ibrahim al-nakha i (w. Ibn daqiq al. bahawa allah (swt) tidak mempunyai bentuk dan jisim (17/177-8).). jalal al-din al-suyuti dan lain-lain Shaykh al-islam. abu ishaq al-shatibi. dan Allah (swt) tidak memiliki tangan (secara literal) (17/127133) dan Allah (swt) tidak sesungguhnya turun dari langit (sebagaimana dinyatakan dalam nas). Dan lafaz hadith dengan ungkapan mengemaskan misai (ihfa al-shawarib) bermaksud membuang bahagian yang tumbuh menutupi bibir. al-nawawi. Kaherah: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Imam al-nawawi (rah) adalah bermazhab al-ash ari.t. 5/94. 18/76 Al-tirmizi (t. 108/726) Abu ja far al-hanbali (rah). Al-baghawi (1400/1980) sharh al-sunnah.. al-hafiz ibn hajar. umdat al-qari sharh sahih al-bukhari. beliau mempelajari hadith dan fiqh dari sepupu Imam Muwaffaq al-din (rah).asqalani (1390/1970). dan dianjurkan supaya dimulakan dari bahagian kanan. Damsyik: al-Maktab al-Islami. Badr al-din al. Dan tentang kadar yang harus dicukur. maka syariah melarangnya (untuk menyalahi adat kaum Musyrikin). 5/24-26. 5 jil. pertolongan dan sebagainya. tidak mencukur dan membuangnya terus. Mereka mempunyai pendekatan yang berbeza. Kaherah: al-maktabah alsalafiyah. 12/1089 Ibn hajar al. ia bermakna membiarkannya tumbuh dengan lebat (tawfir) dan juga bermakna untuk memperbanyakkan helaiannya.Dan mencukur misai juga suatu sunnah.id.ayni (1392/1972). pendapat paling sahih ialah seseorang mencukurnya hingga ke penjuru bibir.

sharh alfiyah al-suyuti. hadith yang mengandungi makna yang sama dengan lafaz dan ibarat yang berbeza. 313 dan 1700. Hadith tentang syafaat. melihat allah di hari kiamat. Ulama mengatakan hadith ini diriwayat oleh sejumlah 60 200 sahabat. Pendapat ulama fiqh dan athar. Menerima riwayat ahad dalam akidah. iman ialah yaqin (keyakinan). ialah zan al-rajih (berfaedah). 20. 70. Mutawatir ma nawi. maka hendaklah ia menempah tempatnya di neraka). Ibn abd al-bar. hal. dan polisi kerajaan (dinasti Mamluk) yang menolak fahaman muktazilah Ulama berbeza pendapat tentang jumlah yang diperlukan untuk mencapai tahap mutawatir. 40. majmu al-fatawa. seperti penyaksian yang diberikan oleh dua orang atau empat orang adalah sama. mukjizat Nabi (saw) air yang menyembur dari tangan Baginda (saw). yang mendengarnya dalam satu pertemuan. tanpa perlu diikuti dengan pernyataan dan amalan. Sebahagian Ulama pula tidak menentukan bilangannya sama sekali. Maksud syar I. Seperti hadith(Barangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja. dan sebahagian lain mengatakan 6. bukan sekadar tasdiq (membenarkan). Hadith tentang perigi (hawd) diriwayatkan dari 50 sahabat.Institusi pengajian yang menawarkan subjek akidah berpandukan mazhab asha ari. Iman tidak bertambah dan berkurang . jamaah ahli al-sunnah. disandarkan dari ramai sahabat. Jumlah ini mencecah darjat mutawatir. kami maksudkan ialah ia berfaedah bagi amal bukan bagi ilmu (keyakinan). lafaz yang sama diriwayatkan dari pelbagai jalur. lisan al. iman ialah meyakini kewujudan Allah (swt) dalam hati. al-tamhid 1/8 Ibn taymiyah. 7/117-127. hadith ahad. hadith mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa Ahmad shakir. al-nihaya 3/163. 47 Dari semua sudut Al-zan: syak dan yakin. Diriwayatkan dari ramai sahabat dalam masa dan keadaan yang berbeza. Sebahagian menetapkan 5 orang perawi sudah cukup untuk menganggapnya mutawatir. Mutawatir lafzi. 12. kitab al-iman Jahm b.arab 13/272. zan al-marjuh (hampa). safwan.

71. kitab mu jam muhaddith tarikh al-udaba . al-shawkani. al-farra al-qadi ibn al-qadi abu ali ibn al-bina al-hafiz abu al-faraj b. 18/16-17. al-jawzi al-hafiz ibn al-rajab membuat dhayl ke atas kitab ibn al-farra . hal. al-husayn b. al-ihkam. hanabilah. abdullah b. yaqut al-hamawi. seperti kitab sahih al-bukhari dan muslim.izz al-kannani. 1/196. abi ya la Muhammad b. badi at al-bayan fi wafayat al-a yan abu al-walid yusuf b. al-irshad. dan dari hadith sahih yang diijma kan oleh ummah dan disepakati oleh ulama hadith. hadith mutawatir membawa faedah bagi ilmu secara pasti (thubut) dan seseorang dapat meyakini kebenarannya kerana sifatnya yang mutawatir. ulama hanbali. . fatawa 18/16-22. ia seperti kitab asli tabaqat ibn fahd dan dikumpulkan oleh syaikh al-madhhab al. ibn al-jawzi Sahabat menerima khabar ahad tanpa membezakan antara akidah dan hokum Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . Hadith sahih yang bertaraf ahad harus disepakati oleh ijma ulama sebelum dapat diputuskan thubut (berfaedah bagi ilmu qat i) Ibn taymiya.Ibn taymiyah. al-nawawi. Al-amidi. 110. abu al-husayn Muhammad b. al-waraqat. tabaqat al-muhaddithin al-dhahabi. kerana seluruh ulama yang berwibawa dan berkeahlian dalam hadith menerima dengan pasti kesahihan kedua-dua kitab Ijma . ibn nasir al-din. kesepakatan bulat para fuqaha dan mujtahidin umat islam dalam mana-mana zaman selepas kewafatan Nabi (saw) berkaitan apa jua perkara. al-dibagh.

penulis kitab al-aghani. al-taj al-muhalla fi udaba al-mi ah al-thaminah abu al-faraj. tabaqat 2/275-284 Muhammad b. al-risalah abu nu aym. ibn khalkan. safwat al-safwah. tabaqat al-sufiyah Abu abdullah al-harith b. 2/214. akhbar al-ima al-shawa ir tarikh al. hamdan b.ilal 5/710. yakni setiap hadith yang diriwayatkan yang tidak terdapat padanya perawi yang dituduh berdusta. maka ia menurut kami hassan. 3/1018. tadhkirat al-huffaz. disaring oleh ibn al-jawzi. dan diriwayatkan dari wajah lain sepertinya. siyar a lam al-nubala 21/365 . 597/1201). sakhawi 1/75 al-khattabi. tarikh Baghdad 8/211. uqud al-jiman fi shu ara al-zaman abu talib ali b. abu sulayman hamd b. Fath al-mughith. al-syu ar al-mawsili. dan hadith tersebut tidak shadh (janggal). hilyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . ibn kathir. anjab al-bahgdadi al-khazin. abu bakr b. abu Muhammad abdullah b.ubbad wa al-sufiyah abu abd al-rahman al-sulami abu al-qasim al-qusyairi.majd al-lughawi. muslim b. al-durar al-nasi ah fi shu ara al-mi ah al-sabi ah lisan al-din b. 243/857). al-khatib. asad al-muhasibi (w. al-suyuti tarikh al-syu ara . ibn khalkan. apa yang kami sebutkan dalam kitab ini (sunan) hadith hassan maka yang kami maksudkan ialah hassan pada isnadnya menurut kami. siyar a lam al-nubala 17/23 abu al-faraj abd al-rahman b. ali al-jawzi (w. isa kitab al. al-qamus. yatimat al-dahr al-mubarak b. al-fawti. al-dhahabi. Ibrahim al-busti (w. Muhammad b. tabaqat syu ara kamal abd al-razzaq b. wafayat ala yan. wafayat al-a yan 3/140. al-bidayah wa al-nihayah 13/30-38. akhbar al-akhyar. al-bulghah fi a immat al-lughah bughyat al-wu ah wa tabaqat al-nuhat. akhbar al-nisa al-sha rani. qutaybah al-tha alibi. tahdhib al-tahdhib 2/123. 388/998). al-subki.

hadith yang tidak menepati syarat sahih dan hasan. 2/43. hlm. wafayat ala yan. al-munqati . abdullah b. ibn khalkan.ibn al-jawzi. dibolehkan meriwayat dan mengamalkannya dalam fada il al-a mal Hadith yang tidak bersambung al-mursal. tabaqat al-shafi iyyah 8/326. 4 helaian pada ungkapan Alhamdulillah rab alalamin. maka harus terdapat sahabat yang menyampaikannya dari Nabi (saw) dan ia tidak menyebutnya. hadith yang dinyatakan secara terus oleh tabi in dari Nabi (saw) padahal ia tidak melihat Nabi (saw). Musqit: wizarat al-turath.4/2018 tafsir 12:67. yusuf b. al-ajwibah an al-masa il al-mustaghrabah Sayyid qutb. 58 H). 5/221. hadith yang terdapat padanya sedikit keda ifan yang diragukan imam al-qutb. hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . hadith da if. abu amru uthman b. ibn hajar. 210. al-isabah 8/231. hadith hassan. hlm. shadharat al-dhabab.imad. abu nu aym. al-mu allaq Al-bahlawi. zafar al-amani. abd al-rahman salah al-din b. 35. Musqit: wizarat al-turath. al-a lam 3/240 Ibn abd al-bar. kisah-kisah dalam al-qur an hanya dapat ditafsir dengan sokongan sumber-sumber yang benar dari hadith sahih Syarahan sarat dengan pandangan dan hujah ulama. al-mawdu at. fi zilal al-qur an. 11. Sayyidah a ishah (rad) (w. al-zirkili. 3/243 . isa itfish (1236-1332/1820-1914) (1406/1986) wafa al-damanah bi ada al-amanah. al-mu addal. hlm. Muhammad b. Muhammad b. al-jami . uthman al-shahrazuri al-kurdi (w. 1/16 Almursal. alsubki. ibn al. 643/1245). barakah (1986). Al-laknawi. hadith da if.

syawal 667. ali b. kasad untuk memahami dan mengeluarkan hukum darinya 46. ta lif fi al-mikyal wa al-mizan Ibn al-zumulkani. ibn al-rif ah. abd al-wahid b. Mengarang pelbagai karya. al-ta liq. alfiyah al-hadith. wafat di balbis 16 ramadan 727 H. Al-isnawi: beliau adalah imam negeri mesir.abbas ahmad b. Menghadirkan kalam sahabat. Lahir di damsyik. 277. malik. al-nafa is fi hadm al-kana is. 45. bahkan imam bagi wilayah lain. Muhammad b. al. wafat di mesir 12 rajab 710. dari pahala dan pembalasan dosa. almughni an haml al-asfar. tujuan imam muslim. hadith-hadith al-targhib wa altarhib. . 806/1404). al-rafi dan al-nawawi yang disandarkan dalam tarjih. al-hasan al. walaupun sukar sekiranya selesai maka saya yang pertama mendapat manfaat darinya secara khusus sebelum yang lainnya . kekuatan tarjih. dan juga digunakan oleh yang lainnya pada riwayat yang dihazafkan kesemua isnadnya seperti katanya: berkata Rasulullah (saw) Husn al-muhadarah. 1/219. nahu dengan badr al-din b. lahir di qistat 645 H. 4/171 sharh muslim. dengan isnad yang dinukilkan dan beredar di kalangan ahli ilmu diringkaskan tanpa pengulangan yang banyak. wali hisbah di mesir. makrifat nusus imam shafi I. Shaykhayn ketiga. mengetahui jumlah khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) dalam sunan agama dan hukumnya. al-daw al-lami . dimakamkan berhampiran makam imam al-shafi i membaca usul dengan al-safi al-hindi. al-matlab fi sharh al-wasit (60 jil). abd al-karim al-ansari.allamah kamal al-din Muhammad b. ali b.iraqi (w. al-imam najm al-din abu al. gambarannya ialah hadith yang dihazafkan di permulaan isnadnya seorang atau lebih perawi. faqih di zamannya selepas ibn alhaddad. murtafi al-ansari. 276. altaqrib.al-hafiz abu al-fadl zayn al-din abd al-rahim b. seolah ia diambil dari gambaran dinding yang tergantung kerana tidak bersambung. mengarang kitab al-kifayah fi sharh al-tanbih (20 jil). al-nawawi.

Berkata anaknya dalam kitab al-tarsyih: berkata sheikh shihab al-din b.277. penyusun mukhtasar al-kifayah.). 762) (t. wafat di jazirah al-fil di pinggir sungai nil. 2.ilmiyah. 827/8 H) wa sharhihi al-musamma mukammil ikmal al-ikmal li al-imam Muhammad b. tamam b. Glimpse from the life of umar. Menuntut ilmu fiqh dengan ibn raf ah. yusuf al-sanusi al-husni (w. dan berkata Imam al-Nawawi dalam kitab Khulasah al-ahkam. beliau antara mujtahid yang lahir selepas imam mazhab. tasawwuf dengan sheikh taj al-din b. khilaf.allamah taqi al-din abu al-hasan ali b. 2. 278. karyanya: al-dur al-nazim fi tafsir al-qur an al. Puteranya al-subki dalam tabaqat: shaykh al-islam imam fiqh. tafsir.ala al-baji.). Lahir di subk di daerah manufiyah. sehingga bab al-talaq. Al-ibtihaj fi sharh al-minhaj. Shadharat al-dhahab 6/180-1. al. ilmu usul dan ma qul dengan al. adab. uthman b. dan padaku. al-sa igh. hammad b. ali b. abu al-hassan ali b. al-naqib. hadith dengan sharaf al-dimyati. shifa alsaqam fi ziyarah khayr al-anam. Hadith (solat al-nahar al. Ibrahim nasir Istidrakat abu mas ud al-dimashqi Imam al-hafiz al. al-hafiz saydi Muhammad habibullah al-jakni Al. fatwanya dikumpulkan oleh anaknya dalam 3 jilid. khalifah alwashtani al-ubbi al-maliki (w. usul. disyarah sehingga bab al-taflis. al-sayf al-maslul ala man sab al-rasul (saw).ujama solat di siang hari ) batil tidak ada asalnya . 385) Sahih muslim ma a sharhihi al-musamma ikmal ikmal al-mu lim li al-imam Muhammad b.azim. Zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. Cet. Beirut: Dar al-Kutub al.t. Muhammad Salim hashim (ed.iraqi. takmilah sharh al-muhadhdhab li al-nawawi. Juz 2/ hlm. safar 683. abd al-kafi b.ilal al-waqi ah fi asanid kitab muslim (dari kitab taqyid al-muhmil). ata allah. nazar. nahu dengan abu hayyan. lughah. yahya b. Muhammad b. Beirut: al-Maktab al-islami. yusuf al-hanafi al-zayla i (w. kashf al-dasa is fi hadm alkana is. nahu. beliau menandingi kehebatan sufyan al-thawri. 895 H) (1415/1994). kalam.allamah jamal al-din abu Muhammad abdullah b. isnin 4 jamadil akhir 756 H. umar al-daraqutni (w. umar (rad) menghukum orang yang melakukan monopoli dengan menyingkirnya ke luar negeri Al-ilzamat wa al-tatabbu . suwar b. sulaym al-ansari. al-raqam al-ibrizi sharh mukhtasar al-tibrizi. Al-salah al-safadi: manusia berkata: tidak datang selepas al-ghazali sepertinya. al-subki. qira at dengan al-taqi b. al-hafiz. tafsir dengan alalam al. jadal. Nasb al-rayah li ahadith al-hidayah. hadith.

Ishak Suliaman (2005). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to Kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram. (Disertasi Ph.D. University of Wales, Lampeter)

Public interest dan Islamic legal text. Mengemukakan perkaitan antara al-maslaha dan al-nass. Prinsip yang praktikal al-maslahah terhadap perbahasan al-buyu dalam hadith-hadith yang dinyatakan. Definisi, perkembangan konsep kewajaran ta lil al-ahkam, keabsahan nas dan riwayat yang dikemukakan dalam bulugh al-maram Membincangkan kedudukan hadith, manhaj terperinci, Kitab al-buyu 22 bab dalam bulugh al-maram

Teori keutamaan maslahah dari keabsahan nas. Daruriya, hajiya, tahsiniya, teori maqasid al-shariah. Al-masaqat, mengusahakan tanah, perkongsian hasil keuntungan Al-ijarah, sewa Maslahah al-mu tabarah (al-ghazali, al-mustasfa, 2/118)

Al-zuhayli, al-fiqh al-islami wa adillatuh, Bulugh al-maram, hal. 3, kutub al-sitta, al-bukhari, muslim, abu dawud, al-nasa i, al-tirmidhi, ibn majah Al-muttafaq alayh, al-bukhari, muslim Al-san ani, 3/32 Al- araya, penukaran barang dengan kadar dan ukuran yang sama dari segi kuantiti dan kualiti diharuskan tentang al- araya untuk dijual berdasarkan perkiraan nilai dan persamaan antara tamar yang basah jika ditimbang dengan tamar yang kering konsep al-tarkhis, meringankan, 5 awsuq (anggarannya sekitar lebih 8 quintals)

sahih muslim, dizinkan menjual al- araya yang mana ahli rumah membeli buahnya dengan ditaksir jumlah tamar yang akan ditukarkan setelah kering, dan boleh menikmatinya ketika basah mentaksir jumlahnya ketika kering, syarat ia kurang dari 5 awsuq, atau sekadar 5 awsuq. Kitab al-buyu , bulugh al-maram, 176 hadith, 22 bab

Al-qard, al-mudarabah, kontrak perkongsian yang adil antara pelabur dan peniaga

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (t.t.). Fada il al-a mal. Karachi: Darul Ishaat, hlm. 44-5 Yunan Abduh, Lc. (terj.) (2003). Hadits arba in an-nawawiyah dan terjemahannya. Cet. 4. Pajang, Surakarta: Media Insani Press.

Hlm. 6-7, riwayat dari ali ibn abi talib, abdullah ibn mas ud, Mu az b. Jabal, Abu Darda , Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas b. Malik, Abu Hurairah, Abu sa id al-khudri (rad), dari jalur dan riwayat yang berencam, sabda Rasulullah (saw) tentang fadilat menghimpunkan hadith al-arba in. (Barangsiapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadith dari urusan agamanya, maka Allah (swt) akan membangkitkannya di hari kiamat dalam kelompok fuqaha dan ulama), dalam riwayat lain (akan dibangkitkan sebagai seorang faqih dan alim), dalam riwayat Abu Darda (rad) disebut: (Aku akan memberi syafa at dan menjadi saksi baginya di hari kiamat), dalam riwayat Ibn Mas ud (rad): (Akan diseru padanya: masuklah ke dalam pintu syurga mana-mana yang kamu ingini), dalam riwayat Ibn Umar (rad): (akan dituliskan di dalam kelompok Ulama dan dibangkitkan bersama para syuhada ). Ahli hadith sepakat menanggapinya da if meskipun dikeluarkan dari pelbagai jalur. Para Ulama telah merintis usaha menghasilkan kitab al-arba in, antara yang terawal termasuklah dari karangan abdullah ibn Mubarak, kemudian alim rabbani, Ibn Aslam al-Tusi, Hassan b. Sufyan al-Nasa i, Abu Bakar al-Ajiri, abu Bakar b. Ibrahim al-asfahani, al-Daraqutni, al-hakim, abu Nu aym, abu abd alrahman al-sulami, Abu sa id al-malini, abu uthman al-sabuni dan yang lain dari kalangan salaf dan khalaf. Hal. 8, Beristikharah kepada allah (swt) untuk mengumpulkan kitab al-arba in mengikut langkah para Ulama. Ulama sepakat membolehkan beramal dengan hadith da if dalam fada il al-a mal, namun

landasan beliau ialah hadith sahih yang mengungkapkan pesanan Nabi (saw): (Maka hendaklah mereka yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib), (Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kalamku kemudian diingati dan dihafal dan disampaikan sebagaimana yang didengar)

hadith al-arba in yang berkait dengan asas agama, cabangnya dan yang menyentuh mauduk jihad, zuhud, akhlak, khitab dan lain-lainnya. Menggarap kesemuanya, setiap hadith yang dikemuka adalah pokok persoalan dalam agama, tunjang dan paksi hukum, kerangka besar syariat yang mewakili separuh dari agama atau sepertiganya, sebahagian besar dikeluarkan dari kitab Sahih al-Bukhari, dan Sahih Muslim, dan saya kemukakan hadith tanpa menyebut isnadnya, agar lebih mudah dihadam dan lebih luas manfaatnya bagi semua, Insya Allah.

Dari uthman b. abdullah b. aws al-thaqafi radiyallahu anhum dari datuknya berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (bacaan al-qur an oleh seseorang tanpa (melihat) mashaf diberikan seribu darjat, dan bacaannya dengan (melihat) mushaf digandakan sehingga dua ribu darjat). (riwayat al-baihaqi dalam shu ab al-iman) Maksud zahir yang diperselisihkan ulama. Imam al-nawawi (rad): bacaan al-qur an dengan ingatan dan bacaan dengan melihat pada mushaf bergantung pada keadaan seseorang. Sebahagian manusia lebih senang memberi tumpuan dan lebih khusyuk tatkala membaca dari mushaf, sebahagian yang lain meraih kekhusyukan dengan membaca dari hafalan. Ibn Hajar bersependapat dan memetiknya dalam fath al-bari.

Carl brockelmann (1993), Tarikh al-adab al- arabi. Mahmud fahmi hijazi (terj.). 4 jil. Kaherah: al-hay ah al-misriyah al- ammah li al-kitab. Hlm. 323 al-qusyairi, abu al-qasim abd al-karim b. hawazin b. abd al-malik b. talhah b. Muhammad alqusyairi. Lahir rabiul awal 376/ julai 986, wafat 16 rabiul akhir 465/ 31 dis 1072. Menuntut dan mempelajari ilmu tasawuf dari abu al-hassan b. ali al-daqqaq (w. 412/ 1021), dan menikahi puterinya. Risalah al-qusyairi Ibn khalkan 367

64-5, al-nawawi, lahir muharram 631/oktober 1233, wafat 24 Rajab 676/ 22 dis 1278.

al-qalqashandi, subh al-a sha 4/3105. Belajar fiqh di rawahiyah 649/1251, selamat mengerjakan haji 651/1253. Tinggal di damsyik. Mengajar ashrafiyah 665/1257

Abu ali al-banjari al-nadwi (1996), bimbingan ke arah ma rifat allah (swt). Kedah: Pustaka Dar al-Salam Al-nawawi (1996), Bustan al- arifin. Cet 4. Beirut: Dar al-basha ir al-Islamiyah Abu al-laith al-samarqandi, nasr ibn Muhammad (w. 983)

Al-Maqrizi, al-khitat, 3/570, al-khanqah al-salahiyah, dar sa id al-su ada , duwairah al-sufiyah 3/572 zaman al-zahir al-barquq, Masyikhah al-khaniqah, syaikh Muhammad al-bilali dari syam 3/574, khaniqah rukn al-din baybras, dari institusi dar wizarah al-kubra, khaniqah terbesar di mesir, dengan prasarana megah. Dibina al-malik al-mazfar rukn al-din bibras al-jashankir al-mansuri, ketika menjadi gabenor, sebelum dinobatkan sebagai sultan, dari 706 H, dibangunkan di sebelahnya ribat yang agung Mesir, madrasah al-nasiriyah, dar al-hadith al-kamiliyah

Al-sharbini, Muhammad b. Muhammad, mughni al-muhtaj ila ma rifat ma ani alfaz al-minhaj Al-baghawi, Muhammad al-husayn b. mas ud, al-tahdhib fi fiqh al-imam al-shafi i Ibn qudamah, al-mughni Al-mawardi, ali Muhammad habib, al-hawi al-kabir Ibn taymiyah, al-qawa id al-nuraniyah al-fiqhiyah Tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib, zayn al-din abu al-fadl abd al-rahim b. al-husain, dan puteranya abu zur ah al- iraqi

Ibn hajar (1401/1981), fath al-bari. Lahore: Dar Nashr al-kutub al-islamiyah kitab al-sawm, al-hilal, hadith 1909, juz. 4/hlm. 121-2

Dan dikatakan yang benar di dalamnya dari rub i dari seorang lelaki dari kalangan sahabat (rad) yang tidak diketahui (namanya), dan hal ini tidak menafikan kesahihan hadithnya

Jalal al-din abd al-rahman b. Muhammad b. uthman al-suyuti (849-911), (1418/1997), Husn almuhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. Khalil Mansur (ed.). Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Dimakamkan berhampiran khaniqah qawsun, di luar bab al-qirafah. Shaykhnya al-kafiji

Abu al-harith al-laith b. sa ad b. abd al-rahman (92/94 175 H), berasal dari asbahan, imam ahli mesir dalam ilmu fiqh dan hadith. Dimakamkan di bab al-qirafah al-sughra. Wafayat al-a yan, 4/127-8

Futuh misr, oleh ibn abd al-hakam, fada il misr, abi umar al-kindi, tarikh misr, ibn zulaq, al-khitat oleh al-khuda i, tarikh misr oleh ibn muyassar, I qaz al-mutaghaffil wa i az al-muta ammil oleh taj al-din Muhammad b. abd al-wahhab b. al-mutawwaj al-zubaydi, al-khitat oleh al-maqrizi, al-masalik ibn fadl allah, dan mukhtasarnya oleh syaikh taqi al-din al-kirmani, mabahij al-fikr wa manahij al- ibar Muhammad b. abdullah al-ansari, unwan al-siyar Muhammad b. abd al-malik al-hamdhani,

Sahabat (rad) Al-isti ab fi ma rifat al-ashab, ibn abd al-bar tarikh al-sahabat alladhina nazalu misr oleh Muhammad b. al-rabi al-jizi, al-tajrid fi al-sahabat, al-dhahabi, al-isabah fi tamyiz al-sahabat ibn hajar, usud al-ghabah fi ma rifat al-sahabah, ibn al-athir hayat al-sahabat, Shaikh al-hadith Mawlana Muhammad Zakariya al-kandahlawi

rijal dan tabaqat ulama rijal al-kutub al- ashrah, al-husayni tabaqat al-huffaz, al-dhahabi, tabaqat al-qurra , al-dhahabi, tabaqat al-shafi iyyah al-kubra, al-subki, tabaqat al-isnawi

tabaqat al-malikiyah, ibn farhun, tabaqat al-hanifiyah ibn diqmaq

tarikh mir at al-zaman sabt ibn al-jawzi, tarikh al-islam al-dhahabi, al- ibar, al-dhahabi al-bidayah wa al-nihayah, ibn kathir inba al-ghumr bi abna al- umr ibn hajar

tarikh al-watan lebih khusus al-tali al-sa id fi akhbar al-sa id, adfawi saj al-hadil fi akhbar al-nil, ahmad b. yusuf al-tifashi al-sakradan, ibn abi hajlah thimar al-awraq ibn hajjah

49, yusha b. nun b. ifrayim b. yusuf (as) 272, al-hasan b. al-khatir abu ali al-nu mani al-farisi (w. 598 H, sharh al-jam bayn al-sahihayn li alhumaydi, wa kitaban fi ikhtilaf al-sahabat wa al-tabi in wa fuqaha al-amsar 272-3, al-shaykh izz al-din b. abd al-salam b. abd al- aziz b. abi al-qasim b. Hassan ibn Muhammad b. muhadhdhab al-sulami abu Muhammad (577/8- 10 jamadil awal 660 H). Shadharat al-dhabab 5/301, albidayah wa al-nihayah 13/235. Shaykh al-islam, sultan al- ulama Mengambil fiqh dari al-fakhr b. asakir, usul dari al-sayf al-abadhdhi, mendengar hadith dari umar b. tabarzad, kecekapan dalam fiqh, usul dan bahasa arab. Al-dhahabi dalam kitab al- ibar: Mencapai puncak ijtihad, menetap di mesir lebih 20 tahun, syeikh zakiyuddin al-mundhiri menyerahkan urusan fatwa kepadanya Karangannya, tafsir al-qur an, majaz al-fursan, al-fatawa al-mawsiliyah, mukhtasar al-nihayah, shajarat al-ma arif, al-qawa id al-kubra wa al-sughra, bayan ahwal al-nas yawm al-qiyamah. Terkenal dengan keramat, mengenakan pakaian khirqah sufi dari al-shihab al-suhrawardi,

Muridnya ibn daqiq al- id: sesungguhnya Imam ibn abd al-salam adalah salah seorang sultan (pemimpin) Ulama Al-shaykh abu al-hassan al-shadhili (rah): tidak ada di atas muka bumi ini majlis fiqh yang lebih utama dari majlis al-shaikh izz al-din bin abd al-salam (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis hadith yang lebih agung dari majlis al-shaikh zaki al-din abd al- azim (al-mundhiri) (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis tasawwuf (ilmu hakikat) yang lebih afdal dari majlis Shaikh abu al-hassan al-shadhili (rah). Al-shaikh jamal al-din b. al-hajib (rah): shaykh ibn abd al-salam (rah) lebih faqih dari imam al-ghazali (rah) 1/273 Al-qarafi, al- allamah shihab al-din abu l abbas ahmad b. idris b. abd al-rahman al-sonhaji albahansiy al-misri. Wafat pada jamadil akhir 684 H, dimakamkan di bab al-qirafah. Ulama besar mazhab maliki, pakar usul dan fiqh dan ulum al- aqliyah, menimba ilmu dari syeikh izz al-din b. abd al-salam alshafi i. karyanya: al-dhakhirah, al-qawa id, sharh al-mahsul, al-tanqih fi al-usul wa sharhihi. 1/274 Al-qadi taqiyuddin b. shukr berkata: Jumhur Maliki dan Shafi i telah sepakat bahawa Ulama terunggul di zaman ini di Mesir ialah 3 orang: al-qarafi, nasir al-din ibn al-munir dan ibn daqiq al- id. Ibn al-munir, al- allamah nasir al-din abu l abbas ahmad b. Muhammad b. Mansur al-judhami aliskandari (620-683 H). Dilahirkan pada 620, wafat awal rabiul awal, 683 H di iskandariyah. Salah seorang Ulama besar di Mesir. Menguasai ilmu tafsir, fiqh, usul, nazar (jadal), pengetahuan bahasa arab, balaghah dan ilmu nasab. Menuntut dengan ibn al-hajib. Karyanya, tafsir al-qur an, al-intisaf min alkashshaf, asrar al-isra , munasabat tarajum al-bukhari, mukhtasar al-tahdhib fi al-fiqh. Fawat al-wafayat, 1/72. Saudaranya, zayn al-din ali qadi al-iskandariyah. Syarah yang besar ke atas al-bukhari. Ibn farhun berkata: dan beliau adalah antara kalangan yang mempunyai keahlian dalam tarjih dan keupayaan ijtihad dalam madhhab malik. Shaykh izz al-din b. abd al-salam berkata: wilayah mesir berbangga dengan dua lelaki yang menghuni di dua kawasan penjurunya: ibn daqiq al- id di qus dan ibn al-munir di iskandariyah. 274, ibn daqiq al-id, al-shaykh taqiyuddin abu al-fath Muhammad b. al-shaykh majd al-din ali ibn wahb b. muti al-qusyairi al-qawsi (625-702 H). Taj al-din al-subki, tabaqat: shaykh al-islam mujtahid mutlak, pengetahuan mendalam dalam ilmu syariah. Ulama mutaakhirin yang paling sempurna. alim yang dibangkitkan pada kurun ketujuh hijrah. Shadharat al-dhahab, 6/5-6 Lahir pada 25 shaaban 625 H, membesar di qaws, rehlah ke syam, mesir, hijaz. Wafat pada hari jumaat 11 safar 702 Hijrah. Berguru dengan shaykh izz al-din b. abd al-salam. Al-hafiz fath al-din b. sayyid alnas: saya tidak pernah melihat seseorang yang sepertinya dari semua orang yang pernah saya lihat, dan tidak pernah membesarkan seseorang dalam menerima riwayat seperti saya membesarkannya.

Kerencaman ilmiah, makrifat tentang ilal, kefahaman hukum dan istinbat, menguasai kitab dan sunnah, kemasyhuran dan berwibawa dalam ilmu naqliyah dan aqliyah. 275. al-shihab Mahmud al-katib al-mahmud: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik wataknya dan tinggi adab darinya. Karyanya: al-ilmam fi al-hadith wa sharhihi, sharh al- umdat, al-iqtirah fi mustalah al-hadith, sharh alunwan fi usul al-fiqh, kitab fi usul al-din, diwan khutab, shi ir hasan. Mu jam al-buldan, qus kota besar di bahagian tinggi mesir terletak di sudut timur sungai nil. Al-shafi i (w. 204/819), muwaffaq al-din abdullah b. qudamah (w. 620/1223), al-mughni fi sharh al-khirqi Al-sayyid murtada al-zubaydi (w. 1205/1791) taj al- arus min jawahir al-qamus, 40 juzuk. Hlm. 40, alawa id al-maliyah, al-daftar, muqata at Hlm. 33-40, dari daftar tabu (t.d. 474) ditemui tahun 977 H/ 1569 M ini, maka naungan syam meliputi lima wilayah atau lembah, dan jumlah perkampungan 1129, tanah penanaman 2100, di samping 210 penempatan Taj al- arus 4/43, Pengurusan kota dan pentadbiran politik di ibu kota mesir, zaman fatimiyah dan mamluk Ayman fu ad sayyid 163-198, al-minhaj fi ilm khiraj misr, al-makhzumi, Qawanin al-dawawin, ibn mammati, Luma al-qawanin al-mudiyyah, tarikh al-fayyum, al-nabulusi Kitabat mawsu i asr salatin al-mamalik, nihayat al-arab, al-nuwayri Masalik al-absar, ibn fadl allah al- umari Mabahij al-fikar, witwat al-katabi Al-tuhfat al-saniyah, ibn al-ji an Subh al- a sha, qalqashandi Khitat, taqi al-din ahmad b. ali al-maqrizi (w. 845/1441)

Safhat min tarikh dimashq, hal. 165 Pentadbiran al-ayyubi di mesir (567-648/1171-1250), pemisah antara pemerintahan fatimiyyah dan mamluk, salah al-din yusuf b. ayyub, wafat di syam (589 H/1194 M) membawa pengaruh sunni dan

kerajaan mamluk (648-923/1250-1517) Al-ayyubiyun. Kansas city. al-nadim (w. al-nawawi (Oktober 1233. 529) Al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim. wafat rajab 261.362 hadith. ishaq b. 104 Muslim lahir 204. mas ud al-zawawi al-maliki (w. The Oxford style manual. 1067/1657). Al-mufahhim fi sharh muslim. R. ali (w. Kaherah: dar al-kutub al-misriyah. 536) Ikmal al-ikmal.M. 1999. Sahih muslim 5. ali (w. Muhammad b. paper given at the 65th annual. mahir tentang selok belok pentadbiran dan dalam mengatur strategi dan helah peperangan. 821/1418) (1913). Ritter (ed. Humanism . tidak memegang kuasa agama Hlm. kashf al-zunun an asami al-kutub wa alfunun Leo. memimpin perjuangan tentera. ahmad b. terutama apabila timbul perselisihan dalam sesuatu masalah Al-suyuti. Sultan mengetuai kerajaan. 1. menggerakkan pasukan penggempur bertarung dengan puak salibiah yang menduduki tanah perairian syam dan baitul maqdis. sepertimana dinyatakan oleh al-qalqashandi. abdullah al-shahir bi haji khalifah (w. tadrib al-rawi. abd al-ghafir b. abu al-ruh isa b..22 Dis 1277) 13/112 Imam Muslim. 438/1047). mo. abu al-hassan abd al-ghafir Al-mu allim fi sharh sahih muslim. al-fahrasat Mustafa b. Oxford: Oxford University Press Ensiklopedia global. isma il al-farisi (w. 119 berasal dari negara turki.423 bab. 4-7 nov. 744) . abu abdullah Muhammad b. Subh ala sha fi siyanah al-insha. 13/194. juz 8/ hlm. 14 jilid. 56 kitab. 167.) (2003).menumbangkan kerajaan fatimiyah pada 567 H/ 1171 M. hlm. (202-261/817-875) al-berkata: al-musnad adalah sumber rujukan oleh ulama ahli hadith dan pokok pegangan yang kuat.

kajian menyeluruh tentang rijal sahih Muslim 13/155. seperti ata b. qadiyah al-manhaj fi sahih muslim Mu an an. Beirut: Dar al-Kutub al. bertempur di ghassah. muqaddimah. translation of nearly 1. 1356 bab. al-Fadil Rabi b.). dikeluarkan kebanyakannya dari sahih bukhari dan muslim uthmani. VA: maktabat al-mustallat. menakluk baitul maqdis dan palestin pada 1222 M. pemilikan harta dengan harta Kontrak jual beli.alami li al-fikr al-islami (1408). amru b. cet. al-hajjaj b. hadi al-mudakhali.ilmiyah Hal. al-buyu . Shabbir ahmad. subul al-salam. hizmah no 7. muslim b. malik al-kamil Muhammad.Imam abu zar ah al-razi. rayner Sahih muslim. the theory of contracts in Islamic law.adl an al adl an Rasul Allah (saw) Imam Muslim b. . 2/449. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. alqamah Dr. Al-san ani. french. najmuddin ayub b.23 Nov 1249). Al-Nawawi (1424/2003). turki. malik al-shah (1207. tentera ayyub dan khwarizm menumpaskan tentera salib. Muhammad Fu ad abd al-baqi (ed. telah kami sebutkan di bahagian awal kitab sharh sahih al-bukhari German translation of arba in. prinsip dan asas penulisan yang terpenting dan kerangka manhaj yang dilukiskan dengan baik. al-fiqh. takrif imam muslim. 57 kitab. al-tarikh. alusul. jama dari al-bay .alami li al-fikr al-islami. al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al. riyadhas-salihin. alsa ib. ward abu al-husain al-qushayri al-nisaburi (w. fadl al-bari sharh sahih al-bukhari (urdu) Al-ma had al. Abdullah al-awsif. 3. Sultan mesir di timur kaherah pada 1240. hawla manahij al-islamiyyin fi al-hadith. mu asarah. Herndon. 2. kayfiat talaqqi. Muhammad b. Al-ma had al. 261 h). dipetik dari tahdhib al-asma wa al-lughat Merujuk pada tulisannya. mempertahankan perawi yang dida ifkan oleh Imam Muslim.800 hadith. Dr. Muhammad zafrallah khan.

Beirut: dar al-kutub al. Fahras al-faharis 1/185-190. Larus: al-Munazzamat al. hlm. 28-35.abbas ahmad b. ahmad b. hlm. uthman almaghribi al-shafi i. dan sangat mengasihiku dan mempercayaku untuk mengulangi pengajaran kepada jemaah. 741 . maslaha almursalah. Wan Mohd Saghir Abdullah mengenai kitab melayu/jawi dalam jurnal Dewan Bahasa 1990-1991.ilmiyah 1/3. ibn manzur. Beirut: dar sadir. kaherah: Maktabat al-kulliyat al-azhariyah. dari kalangan yang ma ruf dan adil dan al-majruhin. kitab al-jami karya imam abu isa al-tirmidhi. Muhammad al-Tawudi b. umar ahmad al-rawi (ed.ilmiyah. Fayd al-bari sharh sahih al-bukhari (4 jilid) Abu al. dan beliau merasa takjub melihat ketekunan dan kegigihanku dalam menelaah dan kelazimanku belajar dan menghindari pergaulan manusia. Mukarram al-afriqi al-misri (1990). Jama ah min kubbar al-lughawiyyin al. amru shawkat. Al. hashiyah ala sunan abi daud. abu bakr Muhammad al-kalabadhi (1400/1980). sharh al-arba in al-nawawiyah.ulum. Muhammad b. al-ta arruf li madhhab ahl al-tasawwuf. Mu azzam shah al-kashmiri al-hindi (1292-1352). Wan Mohd Saghir Abdullah (1990). penjelasan tentang ilal.arabi al-asasi. lisan al.). pintalan bulu kambing. hlm. (2007). Maslahah. Hashiyah al-tawudi ibn sawdah ala sahih al-bukhari.arab. masjid nabawi di Madinah (saw). abu al-fadl Jamal al-din Muhammad b. Koleksi karya ilmiah Hj.arab (1420/1999). 269 Tasawwuf dari suffah. dan penerangan tentang rijal. Imam al-nawawi.arf al-shadhi sharh sunan al-tirmidhi. Beirut: dar al-kutub al. al-munasib Melarang sama sekali memindah dan menjual Muhammad Anwar Shah b. ta lil al-ahkam al-maslahah.). hlm. Muhammad amin al-nawawi (ed. ta liq ala sahih muslim.Ibn al. fahras al-kutub khanah 3/164. Muhammad al-talib b.arabiyah li al-tarbiyah wa al-thaqafah wa al. fahras al-mu allifin. ali al-qastalani Muhammad al-Tawudi al-maliki. syarah dan tashih pada syaikh abu Ibrahim ishaq b. ali ibn sawdah al-murri al-fasi (17001795/1111-1209). Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.attar. 195 Suf. kitabnya mengandungi fiqh al-hadith. Al-mu jam al. al-istislah (maslahat umum) al-nas (teks hukum).

Al-mu jam al. 8/hal.3 / hlm. dengan syarat jualan. abd al-rahman b. al-Muqaddimah. 3/1097 Ensiklopedia islam. tempoh pembayaran. Ibn khaldun.). ijab Kabul terlaksana mengesahkan jualan. Yang dipersetujui bersama dalam suatu tempoh tertentu 8/279 Jual beli. bahasa: menukar barang dengan barang lain. Al-bukhari. atabeg nuruddin mengasaskan sekolah hadis. Melambangkan kerelaan kedua pihak Jumhur menetapkan akad tidak termasuk jualan harian pada barangan yang tidak terlalu tinggi harganya. maka terampun dosanya). (tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri). Fatwa ulama shafi i. institusi hadith di abad keenam. orang yang berakad (al-muta aqidayn) (pembeli dan penjual) sesuatu yang diakad (al-ma qud alayh) (wang dan barang) Akad. ikatan kata antara penjual dan pembeli. Ali abd al-wahid waif (ed. cet. Pemindahan hak milik.t. Tahun 1173 M. barang dengan wang. pembeli bersetuju dengan keadaan dan kualiti barang. jil. 3. Perdagangan termasuk jual beli. (Barangsiapa yang menanggung kepayahan di petang hari kerana kerja tangannya. 278. Khusus pengajian mazhab shafi i 198. 137. Tidak bertujuan mencari untung. Dr. Rasulullah (saw). sumber yang dapat membantu manusia dalam kegiatan ekonomi. Muhammad (t. mewajibkan ijab kabul tanpa kecual pada mana-mana urusan. yang kecil atau besar. darul hadis. . Asalnya ialah bertafakur dan bersunyi dalam ibadah dan menyerah kepada allah dan menghindari kesenangan dunia. dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain atas dasar kerelaan. Kaherah: Dar Nahdah.arabi al-asasi.). akad (ijab dan Kabul). kaedah tradisional jual beli dengan pertukaran barang. Al-tabrani Ensiklopedia global jil. 741. ekonomi islam. Ibn khaldun. kontrak antara penjual dan pembeli. landasan dan kerangka i tiqad yang dihadam oleh ahli tasawwuf dan adab yang diperhalusi dalam Uzlah (khalwat) dan pertemuan. Rukun jual beli. Kerana satu keperluan.Ilmu tasawwuf. dari ilmu syariat yang baru diperkenal dalam agama.

al-haj sharaf wafat pada hari ahad 17 safar 682 Hijrah. seperti jika bapaku orang tuaku mati maka barang ini kujual padamu. baligh. bangkai. Berhala kerana tidak membawa manfaat. mengharamkan arak. Tidak sah menjual barang kepunyaan orang lain kecuali setelah diizinkan . Yasin b. salah seorang teman Imam al-nawawi (rad). besar martabatnya. bahan hiburan yang melalaikan seseorang dari mengingati allah (swt). Menolak urusan yang menimbulkan penyesalan kepada mana-mana pihak Al-arba in fi al-ahkam. Barang yang diakad. anak kecil. dari segi kandungan.yang zahir dan dapat diketahui secara jelas. Yusuf al-zarkashi. khinzir. Dilahirkan di halab.abbas amin al-din al-ashtari al-halabi al-shafi i. zahir kekhusyukannya. Dan beliau pernah mengerjakan haji bersama Imam al-nawawi dan menziarahi kota Baitul maqdis bersamanya beberapa kali 4/164. abdullah b. anjing kerana dipandang najis. tidak disertai lafaz ta liq. dimakamkan di Nawa. tidak sah orang gila. tidak mensyaratkan akad pada barang yang rendah harganya. sentiasa bertilawah. sebarang perkakas dan alat permainan tidak diharuskan. -Memberi manfaat menurut syarak. mazhab shafi i. dianggap membazir -mampu diserahkan ketika dikehendaki. talhah b. Tidak tertakluk kepada batasan waktu. al-hijam al-aswad. dan wafat pada rabiul awal 681 H di damsyik. kualiti dan jenisnya. 3/284 . ahmad b. Muhammad b. orang bodoh dan jahil tentang urusan jualan. dan mewakafkan kitab yang disalin dari karya imam al-nawawi di darul hadith al-ashrafiyah. umar abu al. untuk tempoh sebulan Syarat orang yang berakad. Syarat sah ijab Kabul. 615 H. berakal. -suci pada zatnya dan boleh disucikan. penulis besar. abd al-jabbar b. yang tidak berkeupayaan mengendalikan kewangan dan mengurus harta.Imam nawawi dan ulama mutaakhirin dari kalangan jumhur al-shafi i.

Kaherah: Dar al-hadith Kitab al-iman. penguasaan dalam tujuh bidang ilmu:. imad amir (eds. ibn qani . mencecah 300 buah karya. lisan al-din ibn al-khatib. qudat misr. dirujuk pada shaykh al-islam ilm al-din al-bulqini. al-thamr al-dani fi al-dhab an al-albani 1/10. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. tarikh gharnatah. hazim muhammad. taqiyuddin al-fasi. hashiyah ala sharh al-bahjah Taqiyuddin al-shibli. sharh al-majmu Sharh al-isti adhah wa al-basmalah. 150 orang. pengharaman melariskan barang jualan dengan sumpah Al-nawawi. 3. al-hafiz abu al-fadl b. maka luput darinya istidlal Tarjamah al-muhaddithin. Cet. al-zarkhashi Melazimi sheikh al-islam sharaf al-din al-manawi.Mempelajari matan hadith dan nama-nama perawi Nur al-din atr (1418/1997). isam al-shababiti. rijal. Sheikh imam muslim. Abu ishaq al-huwayni. abu shamah. 18. tarikh nisabur. al-shafi i. . 30. syarah setelah istikharah. Mujaddid abad ke 9. yaqut al-hamawi. Hlm. Kitab sahih. meninggalkan ilmu mantik 19. apabila dalil disandarkan dengan ihtimal (kemungkinan). hajar. mu jam aludaba . ustadh al-wujud muhy al-din al-kafiji Mula menulis 866 H. abd al-ghafir al-farisi. tarikh makkah. Shaykh dalam riwayat. damsyik: dar al-fikr Aspek kualitatif dan kuantitatif Terjemah syarah shahih muslim (1994). disebut dalam mu jam.). Takmilah sharh al-minhaj. 220 orang 30. hashiyah ala al-shifa Mu jam al-sahabat. rawdatayn Al-shaikh shihab al-din al-sharimsahi.

sheikh salih al-fauzan. 981. Hassan al-banna. al-luhaydan. disyarah imam abu abdullah al-maziri al-maliki (w.ayni Al-ta qibat ala al-mawdu at. ibn baz. 536). karya al-suyuti. nazir al-din Muhammad b. al-mustasfa fi ilm al-usul Al-mutakallimin: manhaj al-tajridi. al-mu tamad fi usul al-fiqh. 19 jamadil awal. Muhammad b. Ibrahim al-shaybani. al. sayf al-din khidr b. mawsu ah al-manahi al-shar iyyah murattabah ala al-abwab al-fiqhiyyah Mazhab al-ash ari.allamah badr al-din abu muhammad Mahmud b. imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik al-juwayni (w. ahmad al. pegangan yang agak radikal syed qutub. mzhab al-ahnaf (kaedah induktif) Al-mutakallimin. al-burhan fi ilm al-usul. al-nashikh himam al-din al-hammam al-khudayri al-asyuti Sharh sunan abi daud. idah al-mahsul min burhan al-usul . sheikh al. 911 H. ijtihad fatwa Ahmad al-khazandar. najm al-din abu al-salah ayyub b. dilahirkan pada rajab 849 wafat di kediamannya di rawdat al-miqyas ketika berusia 61 tahun. dikebumikan di hawsh qawsun di luar bab al-qirafah abd al-rahman b. Mazhab usul al-fiqh: mazhab mutakallimun. syeikh albani. Muhammad b. al-kamal abu bakr b. al-fakhr uthman b. 478). Penggunaan hadith da if dalam kitab al-buyu : kajian di dalam kitab sunan al-tirmidhi.Martabat ijtihad terendah. al-suyuti Salim al-hilali.uthaymin. al-mawdudi mengamalkan Naziah jusoh @ Muhammad. bersandar kepada kaedah usul dalam mentafsir dan mengemukakan istinbat Ahnaf: manhaj amali: mengeluarkan kaedah usul dari penelitian terhadap masalah hukum al-burhan fi ilm al-usul. nasir al-din Muhammad b. sabiq al-din b.

aziz. hadith dikeluarkan dari al-sahihayn . sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan dalam memahami kitabullah dengan (kitabkitab) tafsir yang telah beredar lagi muktabar. tafsir. al-maqdisi. Syaikh abdullah ibn syaikh Muhammad ibn abd al-wahhab. bab 3 Nur hafizah abd al. Selanjutnya. thabit (rad) (w. usul fakhr al-islam al-bazdawi. Dan dalam memahami hadith dengan (kitab-kitab) syarah para Imam yang utama seperti (Ibn Hajar) al. Hadith al-wadiah dalam sahih al-bukhari dan sahih muslim: satu analisis Munir al-afham pada menyatakan syarah bulugh al-maram Sayyid abdullah al-maghribi al-ghadamsi (1310-1395/1892-1975) Sheikh rahmatullah b. shawkani. al-sam ani Hassan b. Khidr (saw). 882. Cet. kemudian. ibn hibban umdat al-ahkam.. usul alsarkhasi Hudaybiah (628) Sheikh salih al-fauzan (1418 H).(kaedah deduktif) Al-ahnaf. 674) Zad al-mustanqi fi ikhtisar al-muqni . tafsir al-tabari 1/442. kefahaman aqidah ulama salaf baihaqi.uqala. al-isabah. al-ajwibah al-mufidah an as ilah al-manahij al-jadidah.uthmani (1226-1308/1811-1891) Kitab al-qawati . surah 18. dan Imam al-Nawawi pada kitab Sahih Muslim.Asqalani (773-852) dan (Imam Ahmad ibn Muhammad) alQastalani (w. nawawi. abi al-mazfar mansur b. Riyadh: dar al-salaf. al-hijawi umdat al-fiqh. Latihan ilmiah dan disertasi dalam bidang hadith: suatu kajian di jabatan alqur an dan al-hadith Mohd ashrof zaki yaakob.taqwim al-adillat fi usul al-fiqh. 2. khalil al-rahman al-hindi al. 923) pada kitab Sahih al-Bukhari. ibn qudamah Rawdat al. ibn hajar. al-bukhari. Muhammad b. alangkah terpujinya Imam al-Nawawi dalam menyusun kitab al-adhkar.

towards a new methodology of quranic exegesis. sukarela. hukum yang ditentukan oleh ulama sahih. abu fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi Kitab al-sunnah. mu awadah.ilm. 3552 Anwar al-masalik ila riwayat muwatta malik. tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. abd al. ibn hajar menyebut perawi.: bilangan Juz.: jilid Bil. 1. syarahan singkat Al-usul fi ilm al-usul. sharh: fath al-bari. kontrak balasan. 1. kitab al. Islamic studies. Al-qawa id al-muthla fi sifat allah wa asma al-husna. gadaian Jil. hh. Matan al-hadith: bulugh al-maram. bay al-inah.aqidah al-wasitiyah. ali al-syibil. tabarru . vol.: juzuk nawawi banten (1813-1898) William Montgomery watt (1909-2006) Faruqi isma il Raji. ibn abi asim Ibn hazm (384-456/ 994-1063).uthaimin Sheikh ali b. al-tanbih ala mukhalafah al. 1016 H) Abu mansur al-maturidi (w. nuqat al. rijal: al-isabah. salih al. da if. no. ibn abbas Muhammad ibn alawi Mashariq al-anwar ala sihah al-athar.arus fi tawarikh al-khulafa . taqrib altahdhib Usul al-hadith: nukhbah al-fikr fi mustalah ahl al-athar Mudarabah.aqdiyah fi fath al-bari ali al-qari (w. 333/994) Ibn hajar. tahdhib al-tahdhib. sharh al. sheikh Muhammad b.Bulugh al-maram. murabahah.aziz b.

riwayat yang sepatutnya (ditulis) ialah: kami menerima khabar dari ibrahim dari muslim. Pandangan al-hafiz al-dhahabi tentang perkembangan pengajian hadith pada 7 abad yang pertama. mengandungi 30. Constructive Critics. sahih al-bukhari: the early years of islam. 10/393 . Brill.000 hadith berkaitan sunnah Rasulullah (saw).Musnad. faculty of arts (kami menerima khabar dari ibrahim berkata: kami menerima khabar dari muslim) ketahuilah bahawa (riwayat) ibrahim b.000 ke 40.J. dari kabilah bakr ibn wa il (164-241/ 780855). Asas dalam hujah fiqh dan ilmu yang lain. usia 77 tahun. Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal. Ibn Ma in and Ibn Hanbal. Muhammad abduh (1849-1905) mawlana muslih al-din al-lari al-lari's (979/1571) 1979. Lucas (2004). sufyan dalam kitab ini terputus (kerana) beliau (sebenarnya) tidak mendengar dari muslim. Fasa 1: Kelahiran hadith (1-140 H/622-757 M) Fasa 2: Koleksi awal dan kritikan (riwayat) (140-200 H/ 757-815 M) Fasa 3: Penulisan kutub al-sittah (200-300 H/ 815-912 M) Fasa 4: Kemaraan Baghdad dan Parsi (300-400 H/ 912-1009 M) Fasa 5: Abad pengkhususan (400-480 H/ 1009-1087 M) Fasa 6: Peralihan pengaruh dan kejatuhan empayar Islam di Timur (480-600 H/ 1087-1203 M) Fasa 7: Tradisi akliah mekar di Syria (600-720 H/ 1203-1320 M) Scott C. ali ibn abi talib (rad) (600-661 H) Muhammad asad. hadith literature and the articulation of Sunni Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa ad. Leiden: E.

khulasat al-ahkam fi muhimmat al-sunan wa qawaid al-islam. 3. salahuddin al-ayyubi (w. mengangkat tangan selepas ruku' dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadith tentang mengangkat kedua tangan dari lebih tiga puluh orang sahabat. ibn kathir. 676) mengiktiraf khalifah abbasiyah. alsubki. 2/153. tabaqat al-shafiiyah. memberi bai'ah kepada al-mustansir alabbasi. 4/147. al-bidayah wa al-nihayah. 353. perjuangannya diteruskan oleh al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay (w. 648-923) al-zahir al-bundaqdari (w. husayn isma'il aljamal (ed. al-bukhari. al-nu'aymi 1/24.).membandingkan naskhah kitab sahih (malik dari muhammad) berkata qadi iyad: dalam naskhah lain disebut (malik dari nafi' dari muhammad). hizam menetap di nawa. 8/395. al-zirkili. al-isnawi 2/286. dan tidak juga disebut (nama) nafi' dalam riwayat muwatta'. al-dhahabi.al-daris fi tarikh al-madaris.kitab al-buyu' 10/393 al-nawawi (1418/1997). 8/149. al-a'lam. tabaqat ibn qadi syuhbah. 3/283. pembukaan baitul maqdis pada 583 H. mir'at al-jinan. dan penambahan diterima dari riwayat thiqat kitab mawadi' al-solat. tarjamah imam nawawi. Beirut: Mu'assasah al-risalah. tadhkirat al-huffaz. tabaqat al-shafiiyah al-kubra. yafi'i. membebaskan kota al-ladhiqiyah dari penaklukan perancis pada 686 H imad al-din zanki (w. 11. 589) jihad menentang puak salibiyyah. dan telah saya jelaskannya dalam kitab sharh almuhadhdhab (3/337-344) hal. 689).kerana dalam sanad kitab ini tidak dinyatakan (nama) nafi'. ibn imad 5/345. 541). perubahan kuasa dalam wilayah islam pemindahan dari dawlah al-ayyubiyah kepada mamluk (p. 4/182 . dhayl mir'at al-zaman. 569) sakhawi. shadharat al-dhahab. 13/278. juz. nur al-din zanki (w. 1 hal. yunayni. justeru riwayat naskhah (lain) ini ralat.

ulama hanbali (w. syarah muslim dan bukhari. al-nawawi. abd al-wahid b. 1/265 pertikai al-wasit. tabaqat. dan al-jam' bayna al-sahihayn. zubayr b. 507 mengambil fiqh al-hadith. meriwayat darinya. shadharat al-dhahab. alwafi bi al-wafayat 6/87 khulasat al-ahkam. tadhkirat al-huffaz. al-jami' li akhlaq al-rawi wa adab alsami'. sheikh jamal al-din abd al-kafi b. 668). yang mewakafkan hibbatullah b. ni'mat b. al-suyuti. abd al-malik al-rub'i aldimashqi. 19. mendengar darinya para huffaz. 6-7. telah meriwayatkan lebih dari 60 hadith. ahmad b. 668). muhammad b. 18. muhammad b. dari shaikh abu ishaq ibrahim b. ibn taimiyah hlm. 36 tuhfat al-talibin. sakhawi. 'abd al-da'im b. tabaqat al-huffaz. 'abd al-rahman b.bertemu khatib dan imam jami al-umawi.4/1447. ibrahim. tak terlindung dari sesiapa allah inayah . 663). ibrahim b. 5/166. muhammad b. 8 al-rawahiyah. al-hafiz diya' al-din. rawahah. yusuf b. khatib al-baghdadi. ibn sinni membaca kitab al-kamal fi asma' al-rijal oleh al-hafiz 'abd al-ghani al-maqdisi dengan al-hafiz khalid b. ke halaqah shaikh abd al-rahman b. al-daris. syeikh al-islam ibn taimiyah (rad) berkata: saya belum pernah melihat seseorang yang sepertinya mula menulis 660 h. bakkar. 'amal al-yawm wa al-laylah. ahmad b. saad b. mendengar kitab al-ansab. dari syeikh imam al-nawawi (rad) yang paling penting dan utama. isa al-muradi al-andalusi al-misri al-dimashqi (w. hasan abu al-baqa' al-dimashqi (w. oleh al-humaydi. qudamah al-maqdisi al-salihi al-hanbali (687). taj al-din al-subki. al-dhahabi. sakhawi. diya' ibn al-firkah. al-muhaddith abu al-abbas ahmad b. al-mundhiri. musnid al-syam wa muhaddithuha. 5/326. ibn daqiq al-'id.

'abd al-rahman. 623) al-sakhawi. satu jilid . abi amru 'uthman b. iyad (w. tiada tulisan dalam madhhab yang menyamai ketinggian uslub dan kecanggihan gaya sepertinya. 864) 'umar b. adapun selanjutnya. ibn kathir.manuskrip kitab sharah muslim nawawi diperoleh di pelbagai negeri. yusuf (w. 536). al-asma' al-mubhamat fi al-anba' al-muhkamah. sharh al-muhadhdhab. 13/278 minhaj al-talibin. abu al-qasim al-rafi'i (w. al-dhahabi. 544) al-isyarat ila bayan al-asma' al-mubhamat. 'abd al-rahim b. 805) syarah rub' al-kharaj. ringkasan. maziri (w. al-sakhawi. 'ali b. khatib al-baghdadi (w. lantaran ia menjelaskan sunnah sebaik-baik makhluk dan semulia-mulia insan dari umat terdahulu dan kemudian (saw). 476). jama'ah (w. 5 jilid ibrahim b. al-bidayah wa al-nihayah. mukhtasar al-muharrar. ibrahim b. dan bagaimana tidak. dinisbahkan kepadanya al-minhaji. dan kitab ini. ahmad al-mahalli (w. al-badr b. maka sesungguhnya ilmu hadith adalah dari seafdal jalan untuk menghampirkan diri kepada tuhan penguasa alam. raslan al-bulqini (w. 9 al-taqrib wa al-taysir fi ma'rifat sunan al-bashir al-nadhir. 790) syarah sebahagian. dan kekhususan ini tidak saya ketahui selain padanya kanz al-raghibin. 463) hlm. adalah ringkasan kepada kitab al-irshad yang saya rumuskan dari kitab ulum al-hadith oleh al-shaykh al-imam al-hafiz almutqin al-muhaqqiq. abu ishaq al-shirazi. syarah yang menghasilkan kupasan terbaik dan cemerlang. yang dikenali sebagai ibn al-salah. jalal al-din muhammad b.

imam 'abd al-haq al-ishbili. 'ali b. 350). 628). muhammad b. al-qattan al-kattami al-fasi (w. abu al-khayr muhammad b. al-naqd menurut istilah al-muhaddithin: memperhalusi riwayat dan menilai khabar dan menjelaskan kelemahan dan kekuatan riwayat yang disampaikan untuk dikeluarkan hukum terhadap hadith abu ja'far al-'uqayli al-hafiz al-maghribi abu al-hasan b. al-darir al-wasiti al-mulaqqab bi al-halal. ali al-zar'i al-hasan b.umar b. dan eligi untuknya abu al-'abbas ahmad b. menghimpunkan sekitar 180 tarjamah bagi ulama al-shafii yang masyhur hlm. tarikh ibn al-ghardi 1/55 tab'ah al-khaniji ibn al-'attar. bayan al-wahm wa al-iham alwaqi'in fi kitab al-ahkam. kitab al-ahkam al-syar'iyah. al-sakhawi. 27. jazam al-sadafi al-muntajali (w. 804) tuhfat al-muhtaj ila adillat al-minhaj al-tibyan fi adab hamalat al-quran. dari maghribi mengutamakan siyaq imam muslim ahmad b. mukhtasar tabaqat ibn salah. al-jazri (w. sidqah al-mawsili syair dari kalangan al-muhaqqiqin al-fadil abu abdullah al-andalusi al-nukat: kupasan singkat . 26. al-mulaqqan (w. 84. sa'id b. kitab tarikh al-muhaddithin.733) ghayah al-nihayah fi tabaqat al-qurra' 1/65 syair dari sebahagian rakan yang mengasihinya amru b. 12 khulasat al-ahkam.

dan huruf shin berbaris atas. yasar al-madani al-ansari mawla kepada kabilah al-harithi 10/426 berkata azhari: orang arab berkata: aku menjual: bermakna: aku menjual apa yang kupunyai dan miliki. tabi'in dari tabi'in 10/426 sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat maka diharuskan menyebut sebahagian nama tanpa menyebut nama yang lain suyuti. 400 kali derivation of legal rulings based on the classical juristic methodologies of traditional commentary. dan maksud dengan rumah: penempatan (kediaman) 10/426 (bushair b.penjelasan tentang kabilah dan perkataannya (dari ahli rumahnya) yakni: dari kalangan bani harithah. wasit. .dan beliau ialah bushair b. 52.aqidah. dan sin tanpa tanda titik. kitab al-buyu' 10/393 isnad semuanya rijal madinah 10/427 riwayat sahabat dari sahabat. ughat arabiyah fasihah ajmiah istilahat syariah alfaz fiqhiyyah Ibn al-Salah al-Nukat 'ala Ibn salah tafwid al ma'na to higher source abu ja'far al-tahawi (239/853-321/933) authored sharh mushkil al athar. yasar) adapun bushair maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. adapun yasar: maka dengan huruf ya' bertitik dua di bawah.

32 dalam keduanya kritik dari sudut matan dan sanad. or they may be used separately. al-suyuti. abridged by abu bakr ahmad b.al-tahrir fi usul al-fiqh. . yahya al-muzani (264/878) subki (771/1370) isnawi (772/1371) shafii (204/820) abu al-qasim al-Rafi'i (624/1227) ghazali (505/1111) abd rahman al-qazwini (669-739/1268-1338). whilst also acknowledging allah. as the kuffar of quraisy did. sharh muslim 2/71 kufr and shirk may carry the same meaning which is disbelief in allah. abu abdullah ibn al humam (790-861/1388-1457) tatabbu'al-daraqutni argue daif 78 hadith bukhari. ali al-jassas al-razi (305-370/917-980) the author of ahkam al-quran. may he be exalted. ibn kathir. for the verying authorities with ibn salah nawawi. ibn salah. 100 muslim. and kufr may have a more general meaning than shirk . ismail b. tadrib al-rawi: shaykh al -islam said (ibn hajar): what nawawi mentioned in his sahih is based on the perspective of the majority (al-akhtarin) as for that of the verifying authorities (al-muhaqqiqun) then no.ikhtilaf al-ulama. al-suyuti berbeza. whereby shirk refers to the worship of idols and other created beings.

dan Allah akan membangkitkan sesiapa sahaja dari kubur.al-mazhab.w. menulis dalam kitab "Raudhatuth Tholibiin" seperti berikut (lihat gambar1): . iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan adapun hadits yang datang mengenai hukum talqin ini adalah dhoif.w. ingatlah dengan apa yang atasnya engkau keluar meninggalkan dunia. ka'bah sebagai qiblat dan kaum mukminin sebagai saudara". maka sewajarnya berlapang dadalah kerana ianya termasuk dalam bab khilafiyyah pada furu'.muhammad b. akan tetapi hadits-hadits (dhoif) berkaitan keutamaan (fadhoil) adalah . Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad s. antara mereka adalah al-Qadhi Husain. Qadhi Husain telah menukilkan bahawa secara mutlak di sisi ulama Syafi'i.a. kebangkitan itu benar. umar al-washtati al-ubbi (1424 al-majmu' disempurnakan dalam hadith sahih. di mana dalam mazhab Syafi'i ianya adalah sesuatu yang dihukumkan sebagai sunnat atau mustahab. tanpa ada yang mempertikaikannya atau menolaknya. Sesungguhnya syurga itu benar. al-Quran sebagai panutan. Maka dikatakan: "Wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. neraka itu benar. Maka kenapa kini amalan sebegini dijadikan sasaran untuk menghukum orang lain sebagai pelaku bid'ah yang tidak mengikuti sunnah? Jika pun tidak mahu bertalqin. Imam an-Nawawi rhm. Dan mustahab hukumnya mentalqinkan mayyit setelah dikebumi. Amalan membaca talqin setelah mayat dikebumikan adalah satu amalan yang diterima sebagai sunnat atau mustahab dalam mazhab Syafi'i. Syaikh Nashr al-Maqdisi dalam kitabnya "at-Tahdzib" dan selain mereka..a. hari kiamat pasti datang tanpa keraguan. hasan. ikmal al-ikmal.. Shohibut Tatimmah. sebagai nabi. membaca talqin ini adalah mustahab . al-majmu' 1/47 Talqin . Dan amalan ini telah diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ini sejak awal kemasukan Islam lagi. khalifa b. Selanjutnya Imam an-Nawawi meneruskan lagi (lihat gambar2): Inilah talqin yang dihukumkan mustahab oleh perhimpunan daripada sahabat kami (yakni para ulama asy-Syafi'iyyah). daif. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Rab. Telah warid dengannya hadits Junjungan Nabi s.Raudhatuth Tholibin.

al-Suyuti. al-Sakhawi dalam perbahasan dan penelitian hadith dan syarah. dan adapun anak kecil yang belum baligh dan seumpamanya. maka tidaklah ditalqinkan. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya." dan wasiat Sayyidina 'Amr bin al-'Aash: "Berdirilah kamu di sisi kuburku (walaupun hanya) selama kadar menyembelih seekor sembelihan dan membahagi-bahagi dagingnya. Bab ini turut membandingkan hujah dan pandangan yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama hadith yang lain seperti Qadi Iyad." SUMBANGAN DI BIDANG HADITH Bab ini membincangkan sumbangan dan peranan Imam al-Nawawi dalam memperjuangkan ilmu hadith. Sentiasalah penduduk Kota Syam beramal dengan amalan talqin ini sejak zaman permulaan Islam lagi. seperti hadits : "Mohonlah kepada Allah baginya (yakni bagi si mati) akan ketetapan (yakni ketetapan dalam menjawab fitnah kubur). sehingga aku dapat merasakan ketenangan dengan kalian dan aku mengetahui dengan apa akan aku kembalikan utusan-utusan Tuhanku (yakni Munkar dan Nakir)". Ia menghuraikan pemikiran dan sumbangannya dalam membahaskan kefahaman usul al-riwayah dan aldirayah dan mengangkat dan memartabat tradisi hadith dan warisan akliah di zamannya. . Ia turut merakamkan sumbangannya dalam membangunkan metodologi syarah dan menggariskan manhaj hukum yang ideal dan berkesan. Ibn al-Salah. Imam al-Rafi i. Maka berkata para sahabat kami (yakni ulama Syafi'i): " Dan duduklah orang yang membaca talqin itu di sisi kepala kuburan si mati. Dan telah diperkukuhkan hadits mengenai talqin ini dengan kesaksian beberapa hadits yang shohih.tidak mengapa untuk diamalkan di sisi ahli ilmu daripada kalangan muhadditsin dan selain mereka. iaitu zaman di mana orangorangnya dijadikan ikutan.

Ia mengemukakan hujah fiqh yang dirumuskan dari pandangan mazhab ahl sunnah wa aljamaah dan tafsiran Imam al-Syafi i terhadap hadith-hadith gharib dan mukhtalaf. Dan induk dari cabang kebaikan dan puncak peribadatan. Kitab ini memperlihatkan kefahaman Imam tentang hadith-hadith hukum dan ketelitiannya dalam menyatakan pandangan.1. Beliau menegaskan: Adapun kesibukan dalam mencari ilmu adalah seafdal pendekatan (taqarrub) dan setinggi ketaatan. Pengajian Hadith Tradisi hadith dan pengajian ilmunya merupakan kesinambungan dari perjuangan mengangkat dan memartabat idealisme hadith dan fiqh yang mendasar. Imam al-Nawawi mengungkapkan kemuliaan ilmu hadith dalam khutbah syarah yang dikemukakan terhadap kitab Sahih Muslim mperjuangkan paling afdal. Kitab ini turut menggarap permasalahan asas dalam ilmu fiqh Matn al-Arba in al-Nawawiyyah Fath al-Mubin li Syarh al-Arba in oleh Ibn Hajar al-Haithami .1. Ia membicarakan hadith-hadith hukum yang dipandang sahih dan disepakati autoritinya secara mutawatir. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi yang terpilih dan sahih. dan membahas hukum berdasarkan petunjuk nas dan syariat. Ia membincangkan hukum dan amalan sunnah secara syumul. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. 2. Ia memperlihatkan keupayaannya mengesan sanad. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke Bab al-Zakat. 3. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam Kitab ini turut dinamakan sebagai al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam. mengupas hadith dan memetik faedah hukum bersandarkan dalil fiqh dan mentarjih pandangan dan amalan yang sahih dengan merujuk kepada keterangan nas dan pendapat mazhab. Dan yang paling utama untuk dihabiskan waktu dengannya. 2. 2. Sumbangan di bidang Hadith al-Riwayah Penulisan di bidang hadith (al-Riwayah) Karya Hadith (riwayah) 2. 2.2.

Ia meneroka dan menggali sepenuhnya khazanah hadith sahih yang termuat dalam kitab al-Jami al-Sahih. Ia diusahakan bagi memperjuang dan merintis usaha ke arah memperhebat dan memperkasa bidang syarah hadith alsyarif. Mustaffa Bugha 3. tumpuan pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. Ia merupakan antara syarah Sahih al-Bukhari yang terbaik sebelum kelahiran Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Hadith-hadith yang dinyatakan telah disepakati kesahihannya kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana didapati bersumber dari kitab hadith yang daif . Ulama-Ulama mutakhir turut melakukan penelitian dan mengemukakan syarahan menerusi pendekatan moden yang lebih realistik dan ringkas. Syarh al-Bukhari (al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarah hadith yang terunggul di abad ketujuh. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin oleh al.Asqalani pada abad kesembilan. Ia turut diterjemah ke pelbagai bahasa utama dunia. mahakarya agung yang dikarang oleh Imam al-Hafidh Ibn Hajar al. Dalam kitab al-fitan wa al-malahim dimuatkan hadith-hadith akhir zaman yang memberikan kupasan panjang tentang sifat-sifat syurga dan nikmatnya serta azab neraka yang dijanjikan untuk golongan kafir dan munafik di akhirat.Allamah Muhammad Allan al-Siddiqi al-Makki 2. perbahasan hukum dan syariat. Kitab ini telah dikaji dan dikupas oleh sarjana Islam sepanjang zaman. keutamaan niat. antaranya: 2.3. Imam al-Nawawi hanya sempat menulis sebahagian dari syarah Sahih al-Bukhari sehingga . Perbincangan hadith tertumpu pada perbahasan ilmu dan adab. Ia merupakan antara kitab hadith yang terunggul di bidang hukum dan merupakan rujukan terpenting dalam perbahasan fiqh al-muqaran dan telah dikupas dan disyarah oleh ramai sarjana Muslim. Nuzhat al-Muttaqin Syarh Riyad al-Salihin oleh Dr. Syeikh al-Uthaimin 3. Antara syarah yang termasyhur termasuklah kitab: 1.1. Sumbangan di bidang Hadith al-Dirayah Karya dalam bidang syarah hadith 3. zakat dan haji dan ketinggian nilai zikir dan wirid. puasa. Ia diakhiri dengan kitab al-istighfar yang memuatkan hadith-hadith sahih yang menyeru pada amalan Islam yang berteraskan penghayatan dan pengukuhan akhlak dan ruh Islam. persoalan iman. Riyad al-Salihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin Kitab ini cukup terkenal di kalangan Ulama hadith khususnya di Nusantara.dan hadith dan mengkaji hukum-hukum Islam secara ringkas. penekanan pada sudut kerohanian dan kepentingan ibadat solat.

386) dalam I lam al-Sunan. ibadat. Ia menyingkap kupasan dan huraian Ulama yang dibentangkan dalam kitab syarah seperti Kitab al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Maziri. sirah dan akhlak. mengeluarkan hukum. Beliau turut membincangkan pendekatan Imam al-Bukhari dalam menyusun Kitab al-Sahih. mengupas dan mentafsir al-Quran dan hadith dan membawa faedah fiqh dari huraian hadith al-sahih. Beliau menjelaskan maksud hadith dengan mengungkapkan tafsiran dari pengalaman Rasul (saw) dan para Sahabat (rad) dan berusaha memahami latar belakang yang membawa kepada pengujaran dan pengungkapan sesebuah hadith. Ia mengumpulkan pandangan menyeluruh Ulama hadith yang mensyarah Kitab Sahih dan mengemukakan perbahasan dengan paduan kepakaran dan makrifat hadith yang jelas. Perbahasan tertumpu pada huraian teks dan syarahan nas dengan penelaahan mendalam terhadap hukum fiqh dan maqasid Islam.449) dalam Syarh Sahih al-Bukhari dan Muhammad bin Sa id bin Yahya al-Dubaisi al-Wasiti (w. Ia merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. Beliau membuat rumusan dari pandangan dan idea yang dikemukakan secara halus dan kritis. Beliau mengemukakan huraian hukum secara jelas berdasarkan kehendak nas dan syariat.672) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab al-Jami al-Sahih. Ibn Battal (w.ke bab: Qaul Al-Nabiyy Sallallah Alaih wa Sallam Al-Din al-Nasihat. Beliau membuat analisa khusus tentang hukum dan maksud hadith berdasarkan kefahaman terhadap dalil dan maqasid syarak. Beliau turut menghuraikan maksud dan kefahaman fiqh dari tajuk yang diilhamkan pada setiap bab dan kitab oleh Imam al-Bukhari. Beliau berusaha mengembangkan kefahaman hadith dengan rumusan hujah dan dalil akliah dan ijtihad yang dapat menyegar dan memantap kefahaman hukum dan nas. Beliau turut menjawab kritikan . Syarahannya memperlihatkan keupayaan dan daya pemikiran yang tinggi dalam mentarjih dalil. Syarh Sahih Muslim Kitab ini dinamakan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj atau Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat al-Muhaqqiqin. teologi. tasawwuf. fiqh. Ia menghurai dan mensyarah hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. tawarikh. mengemukakan pandangan mazhab. (Sabda Nabi Sallallah Alaih wa Sallam Agama itu Nasihat) Beliau membincangkan pandangan dan pemikiran Ulama hadith yang telah menyumbang dalam mengupas Kitab Sahih seperti Imam al-Khattabi (w. 3. Ia menghuraikan hikmah dan hemah dalam setiap ungkapan nas dan mengupas pandangan dan pemikiran Ulama dalam perbincangan hukum dan fiqh. Ia menyampaikan maksud hadith secara terperinci dengan kupasan yang menjangkau perbahasan aqidah.2. Beliau turut meneliti jalur periwayatan hadith dan kaedah pemilihan perawi oleh Imam Muslim. Kitab Ikmal al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Qadi Iyad dan kitab Siyanah Sahih Muslim Min al-Ikhlal wa Khulul oleh Ibn Salah. mengistinbat nas dan memperkuat hujah dengan mengutarakan dalil dan ijtihad akliah. meneliti dan mengkaji manhajnya dalam mengelas dan membahagikan hadith. menyaring perawi dan memilih hadith-hadith yang diyakini sahih dan mutawatir untuk dimuatkan dalam kitab al-Jami al-Sahih. siasah.

8. Beliau berusaha menyelami dasar dan inti perbahasan hadith dan membincangkan maksud dan pengertiannya dari rumusan pandangan dan fatwa Ulama dan fuqaha mazhab. Beliau mentakwil hadith-hadith musykil dengan kekuatan ijtihad dan kebijaksanaan mentarjih pandangan mazhab. Beliau telah memberikan huraian yang jelas terhadap hadith dengan syarahan yang syumul dan mendalam. Syarahannya dirujuk kepada pandangan Ulama yang pakar dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah dan ilmu sirah. Ia memperlihatkan kepakaran dan kejaguhannya dalam mensyarah dan mentafsir nas. Syarh Sunan Abi Daud atau dikenali sebagai al-Ijaz (ditulis hingga pertengahan Bab al-Wudu') 2. Al-Imla Ala Hadith al. Mukhtasar al-Tirmizi Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Syamah fi al-Basmalah Kitab al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyyah Karya dalam ilmu hadith 3. Beliau sentiasa menekankan keperluan memahami situasi dan sebab pengujaran hadith. Beliau memberikan definisi dan pengertian istilah-istilah hadith secara jelas berdasarkan kefahaman bahasa dan lafaz asli Arab Quraisy. 7. 5. Syarahannya memperlihatkan kemantapan ilmu dan keupayaan ijtihad dan kehandalan serta keluasan ilmunya yang luar biasa dan menakjubkan dengan daya penguasaan dan kefahaman yang tinggi dalam ilmu hadith. 6. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat 3. 4.3. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khair al-Khala iq Al-Irshad fi Ulum al-Hadith . Syarahan dan kupasan hadith yang dikemukakan menzahirkan keupayaaan dan kecekapannya dalam mengupas dan mengulas nas.4. Ringkasannya berjudul Ma Tamassu Ilaih Hajat al-Qari li Sahih al-Imam al-Bukhari 1.yang dibangkitkan oleh Imam al-Dar al-Qutni terhadap hadith-hadith mursal dalam Sahih Muslim dan kewibawaan rijal Imam Muslim.A mal Bi al-Niyyat (menjelaskan isnad hadith Innama al-'Amal bi alNiyyat) 3.

dan da ifnya. yang khas dan amnya. mubayyin dan mukhtalafnya dan lain-lain lagi yang mashyur. mu addal. 1. Menurutnya. menjelaskan matan.Makrifat hadith Imam al-Nawawi berpandangan bahawa ilmu yang terpenting dan paling perlu dikaji ialah ilmu hadith. Ia mengetengahkan hujah dan kekuatan dalil yang disandarkan dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman hadith dan nas. hasan. yang tunggal dan makrufnya. yang muttasil. masyhur. gharib dan aziznya.3. mutawatir dan ahadnya. Allah (swt) telah menganugerahkan umat ini dengan kemuliaan isnad.5. Ia mengetengahkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam menghuraikan kefahaman usul al-hadith dan membahaskan uslub syarah yang diketengahkan dalam membincangkan hukum. Beliau menjelaskan: . mu allal dan maudu nya. Al-Taqrib wa al-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad PEMIKIRAN HADITH Bab ini membincangkan pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam penulisan hadith dan fiqh yang dihasilkan. yang mudarraj. dan membahaskan sanad dan rijal al-hadith. Makrifat Sanad Imam al-Nawawi memandang tinggi martabat dan kedudukan isnad. Bab ini turut menghuraikan kerangka pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dan perkaitannya dengan hukum dan athar al-sahabat (rad) dan tabi in (rah). yang syaz. Keagungan Ilmu Hadith 3. 2. yang mujmal. Aku maksudkan ke arifan tentang matannya. Beliau menegaskan: Dan antara cabang ilmu yang terpenting ialah pengetahuan dan makrifat tentang hadith Nabawi. mursal dan munqati nya. nasikh dan mansukhnya. mentarjih dalil. Takrif isnad yang dikemukakannya memperlihatkan kefahaman yang jitu dan mendalam tentang definisi dan hakikat isnad. yang sahih. maqlub.

1. Riwayat dari perawi majhul 4. Hukum hadith yang tidak diputuskan oleh Imam Abu Daud 4.11. hukum penambahan rawi yang thiqat dan mengetahui dan mendalami sirah para Sahabat dan Tabi in.1. Hadith yang disampaikan dari perawi adil yang tidak dikenali namanya 4.9.4. kewafatan dan sifatsifat lainnya. Perbahasan kitab Makrifat Ulum al-Hadith oleh Ibn Salah 4.9.9.3.6.2. Hukum perkataan Sahabat: Kami berkata atau melakukan demikian 4.13. mengetahui kedudukan hadith yang muttasil.14.10. Takrif al-Munqati 4. Kesyumulan hadith sahih dalam Kitab al-Sahihayn 4. Penulisan hadith secara sam i 4. generasi selepasnya. Riwayat dari penasakh hadith 4.16. Riwayat dari pendusta 4.7.8. generasi selepas Tabi in.12.15.5. Hukum (matan) hadith yang terpisah . 4. Kelayakan Ulama khalaf untuk menghukum hadith 4. Hukum dan martabat hadith sahih 4. Dan mengenal riwayat yang bercanggah pada sanad dan matan. Hukum ziyadah al-thiqat 4. Hukum meriwayatkan hadith dari al-mustamli (pembaca hadith bagi pihak Syeikh) 4. mengetahui secara terperinci tentang nama. dan riwayat dari jalan iktibar dan mutaba at.2.9. mawquf. Khabar dari si Fulan yang tidak diketahui nama dan peribadinya 4. dan makrifat tentang tadlis dan al-mudallis. Mendengar hadith di balik hijab 4. nasab. marfu . dan yang datang selepasnya . Pengurniaan ijazah dan pengiktirafan khusus untuk meriwayat hadith 4.3. Hadith yang dibawa oleh hamba dan wanita 4. maqtu .Dan yang kumaksudkan tentang ilmu isnad ialah makrifat tentang rijal hadith dan sifat lahirnya yang zahir dan masyhur. Ijtihad Imam al-Nawawi dalam ilmu hadith 4. keturunan. yang mursal. dan munqati .

pengaruhnya terhadap Ulama khalaf Karya-karya hadithnya menzahirkan kefahaman fiqh yang mendalam. Ia memuatkan penjelasan dan penelitian hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah fiqh yang berkesan. Beliau turut menyampaikan pandangan dan ijtihadnya dalam memutuskan hukum berdasarkan hujah dan dalil qiyas. Penzahiran maksud nas Ia turut membandingkan pandangan Ulama dan fuqaha mazhab dalam perbahasan nas. dan mantap dan mendasar mengungkapkan maksud hadith 3.17. ahli hadith dan kefahaman nas. Syarahannya merangkul pemikiran fiqh dan mazhab dan menerapkan manhaj yang ideal dalam perbahasan dan pentafsiran nas. Ia turut menjelaskan pengaruh pemikiran Ibn Salah dan Qadi Iyad terhadap Imam al-Nawawi dalam bidang syarah hadith. Pentafsiran dan pentakwilan hadith . Syarahanya menggarap pemikiran mazhab fiqh al-Syafi i dan hujah nas yang berkesan. Bab ini turut mengungkapkan kekuatan idea dan kecanggihan manhaj yang dizahirkan oleh Imam alNawawi dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. 1. Ia menjelaskan pengertian hadith dan fiqh yang tepat bersandarkan dalil fiqh dan qiyas. Hukum penukaran lafaz Nabi (saw) kepada Rasul (saw) FIQH AL-HADITH Bab ini membincangkan kaedah kupasan dan huraian hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam karya-karya hadith dan fiqhnya.4. Beliau turut membincangkan hadith-hadith yang menyentuh persoalan aqidah berdasarkan kefahaman dan pandangan mazhab al-Asy ari. Ia mengupas kefahaman hadith dengan hujah yang kukuh yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Beliau telah menggariskan metode penulisan dan perbahasan hadith yang berkesan yang menzahirkan kekuatan dan kefahaman nas yang mendalam yang diperkuat dengan hujah fiqh dan kekuatan ijtihad. Beliau memperjuangkan kefahaman hadith yang syumul dan memberikan kupasan terperinci terhadap hadith-hadith musykil dan gharib berasaskan pendapat Ulama dan Fuqaha mazhab. Beliau turut mengutip pandangan dan hujah yang digarap dari kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. Beliau berasaskan pandangan syarak dan pedoman mazhab fiqh ahl sunnah wa al-jamaah. Kefahaman hadith yang meluas dengan kebolehan mengungkapkan maksud yang jauh dan lebih tersirat 2. Kitabnya menggariskan kerangka syarah yang ideal dan membentangkan hujah yang diperkuat dengan dalil yang tuntas.

Mereka mengkaji ilmu sirah dan tabaqat muhaddithin dan menyaring riwayat dan meneliti matan dan menyambung tradisi dalam menilai dan membezakan nas. Bab ini turut menghuraikan pendirian Imam al-Nawawi terhadap riwayat yang diketengahkan dalam Kutub Hadith al-Sittah dan al-tisah. Mengemukakan pendapat perawi PERBAHASAN RIWAYAT DAN RIJAL AL-HADITH Bab ini membahaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang persoalan isnad dan riwayat dan membincangkan pandangannya dalam mempertahan keabsahan riwayat yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadith yang muktabar. 2.4. Kritik matan 3. Ia mengupas kaedah yang digunakan dalam mentajrih dan menta dil perawi dan membahaskan sumbangannya dalam menghuraikan ulum al-rijal dan kepakarannya dalam menilai dan mentarjih ikhtilaf dan mengemukakan kupasan hadith dan kefahaman matan yang tuntas. Pengertian nas dari sudut majaz 5. Penyatuan nas 7. Syaraf ahl al-Hadith Menurut Imam al-Nawawi. Penilaian hadith dan pembahagiannya kepada sahih dan daif . Ia turut menzahirkan pandangannya tentang rijal al-hadith yang membentangkan hujah yang dikemukakan dalam membahaskan kekuatan riwayat dan isnad. Mentarjih maksud hadith yang umum 6. Mereka merupakan periwayat hadith yang memakmurkan syiar Islam dalam setiap abad. 1. para du at dan pejuang sunnah adalah generasi terbaik dalam setiap zaman yang lebih afdal untuk dimuliakan kerana mereka memperjuangkan hadith dan tradisi kajian yang meluas dan penyambung rantaian sanad.

fiqh. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmË (Latihan Ilmiah. kalam. Kupasannya turut menyentuh kefahaman aqidah. syariah dan akhlaq. Istilah muhaddithin KUPASAN HADITH Bab ini mengetengahkan kupasan dan syarahan hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab-kitab hadithnya yang masyhur seperti Riyad al-Salihin. Akademi Pengajian Islam. al-Adhkar. memperjuangkan Penulisannya dalam menghasilkan kitab-kitab hadith yang besar. Menilai perawi 6. syarah dan membahaskan mengangkat Buku ini turut mengemukakan perbandingan antara manhaj yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran Ulama hadith yang lain dalam menghuraikan hadith. tasawwuf dan mazhab. membahaskan manhaj penulisan yang diketengahkan dalam perbahasan hadith yang dibentangkan. Ia membincangkan pemikiran hadith yang mendasar yang merangkul perbahasan riwayat dan penelitian isnad. Rujukan Ahmad Shahir Jiri (2002). mengupas yang dilakarkan yang berkesan Sharh Sahih Muslim. . kalam dan lughah. al-Irshad. Ia menzahirkan pandangan dan pemikirannya dalam ilmu hadith dan penulisan yang dihasilkan yang telah mengangkat dan memartabat pemikiran hadith. lughah. Sharh al-Bukhari. menghuraikan lafaz dan mengithbat pandangan mazhab. Khulasah al-Ahkam.Ia turut dan yang berkesan. Sanad hadith 5. Ia membahaskan kaedah syarah yang dibentangkan dan meneliti keupayaannya dalam merumus dan mentarjih pandangan dan meleraikan kekhilafan hukum dan perbedaan mazhab. al-Taqrib. fiqh. al-Arba in. Ia dalam karya-karyanya yang mengemukakan huraian hadith yang cukup jitu dan mendalam yang ideal dan berkesan. Ia dalam hadith. Universiti Malaya. Ia memperlihatkan secara jelas kaedah huraian dan kupasan hadith yang dikemukakan dan menzahirkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membahas dan menghuraikan nas. hadith. Ia membincangkan kefahaman dalil yang dikemukakan dan pemikiran yang dilontarkan dalam perbahasan nas. fiqh. Kuala Lumpur).4. Ia turut meneliti kekuatan hujah dan keberkesanan dalil yang dikemukakan dan membincangkan kaedah tarjih yang digariskan dalam mentafsirkan hadith. al-Minhaj al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj dan sebagainya. Beliau telah mengungkapkan kefahaman hadith yang ideal yang diperkukuh dengan hujah dan ide yang rajih dan persuasif.

). Forty Hadith ImÉm al-NawawÊ. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Al-Manhal al. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Al-NawawÊ. Al-SakhÉwÊ. Jabatan Perdana Menteri. Awaidah. 2006).Adhbu al-RÉwi fi Tarjamat QuÏbi alAuliy É al-NawawÊ. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beirut: Dar al-Qalam. .Ilmiah. Surabaya: Pustaka Salam. Syarah Riyadus Salihin. Umar b. Al-Qurtubi. Madinah al-Munawwarah: alMaktabah al. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. 7 j. Abd al-Karim Mastur (2006).Ilmiah. Al-Qarni. al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim.). (1993) Syarh ØaÍÊÍ Muslim. Al-Suyuti. Hashim (1985). Lamhat min Manhaj al. Jalal al-Din (1989). Beirut: Dar al-Kutub al. Bahagian Hal Ehwal Islam (1990). Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-NawawÊ. Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉm al-NawawÊ. __________________ (1972). Lubnan: Dar al-Imam.Abbas Ahmad b. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn (1989). Ibrahim (1996). Abu al. Baidawi. Muhyi al-Din Dib Mastu (eds. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa al-Fuqaha . Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Muhammad (1990). Translated with an Introduction and Commmetary. Al-Fadhil Syeikh KhalÊl al-Maiys (ed. Kamil Muhammad (1995).Al-Husayni. MuÍyi al-dÊn AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin SyarÊf.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim ( Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Quran dan al-Hadith: Metodologi Tafsir dan Syarah.

Azami (1978). Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Yayasan Islam Terengganu. (1994). Fahmi AlKautsar (2004). Kuala Lumpur).ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim (Disertasi Sarjana. Abdul GhanÊ. Tarikh Madinat Dimashq. Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al. Abu al-Qasim Ali b. Ibn Asakir. (Disertasi Sarjana.2. AlIskandariah: Muassasah Shabab al-Jami ah. Muhiden Abd. Kamarul Azmi Jasmi (2002).ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ (Disertasi Sarjana. Al-ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn.Daqr. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Beirut: al-Maktab al-Islami. Jabatan Pengajian Islam. al-Hasan (1995). Bangi). Ala al-Din Abu Hassan (1991). Al-ImÉm al-NawawÊ wa-atharuhu fi al-hadÊth wa. AÍmad Abd al. Studies in Early Hadith Literature. Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al. . 1999). Beirut: Dar al-Fikr. Abdul Majid (1999).AzÊz QÉsim (1992). Universiti Kebangsaan Malaysia. ×addÉd. Kuala Lumpur). Mahmood Zuhdi. Universiti Malaya. Rahman (1994). Damsyik: Dar al-Qalam. Fakulti Pengajian Islam. Muhammad Mustafa. Mohd. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam al-Muhyiddin. Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. cet. Universiti Malaya. Ibn Attar.ulËmihi. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Bayrut: Dar al-BashÉ ir al-IslÉmiyah.

Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti alSunnah. Subang Jaya: Penerbitan alRamadhan. Saad al-Din. Abd Allah ibn Dayf Allah (1994). Riyadh: Dar al-Muslim.Muhaddithin. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Riwayat Hidup al-ImÉm al-NawawÊ._________________________ (1996). Al-Riyadh: Maktabat al-Ruysd. Hammam Abdul Rahim. Qatar: Ri asah al-Mahakim alSyar iah. Ruhayli. Indeks Glosari Ahad Allah Alim Am Al-Dirayah : Nama bagi zat Tuhan . Sa id.Riwayat Sanadan wa Matnan. Al-Fikri al-Manhaji inda al. Adnan (1983). tt.

Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (wafat 687H) Al-Nawawi : Muhyi al-Din. taqrir dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad (saw) Ibadat Ibn Attar : Amal saleh : Ala al-Din Abu Hassan Ibn Attar. Al-Suyuti : Ulama mujahid dan dianggap paling prolifik dalam sejarah Islam. bertemu dengan nasab Baginda (saw) pada Abd Manaf.Asqalani Ibn al-Salah Ikhtilaf Iman : Ulama Islam dan jaguh hadith teragung. al-Riwayah Al-Sakhawi : Ulama terkemuka di bidang hadith dan sejarah. anak bapa saudara Rasulullah (saw). Jalal al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti Aziz Al-Syafi i : Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al.Al-Mizzi : Murid Imam al-Nawawi. Yusuf bin Abd. perbuatan. Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Rafi i : Pemuka mazhab dan ulama besar syafi i.Abbas bin Uthman bin Syafi bin alSa ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay al-Qurasyi alMutallibi al-Syafi i al-Hijazi al-Makki. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al. tokoh fiqh dan penulis biografi Imam al-Nawawi. jaguh terhandal di bidang hadith. Amirul Mukminin. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn Shams al-Din Al-SakhÉwÊ Al-Shirazi : Tokoh mazhab syafi i abad kelima. Abu Amru Ibn Salah : Pertikaian : Percaya. pengasas mazhab al-Syafi i Baybars : Penguasa Damsyik di zaman Imam al-Nawawi Da if Damsyik Fiqh Gharib Hadith : Setiap ucapan. yakin . murid Imam al-Nawawi : : Ibu kota Syria : Kefahaman Ibn Hajar : Khatimul Huffaz. Rahman bin Yusuf.

Abu al. firasat Mukmin Khaidir (as) : Nabi Allah (as). Din al-Hanif yang disyariatkan kepada Rasul : Imam al- Iz Ibn Abd al-salam : Digelar Sultan al-Ulama. lelaki saleh yang bersama Nabi Musa (as) dalam kisah pengembaraan ajaib yang dirakamkan dalam surah al-Kahfi. Khas Ma rifat Majhul Makruf : Maqasid Marfu Mansukh Maqlub : Maqtu Masyhur Matan Mawquf Mawdu : : : Teks hadith : : : Tujuan : : : : Pengetahuan : Mazhab: Aliran dan fahaman fiqh yang dipegang dalam perkara usul dan furu Minhaj Mu addal Mu allal Mua allaq : : : : Tergantung.Abbas Balya bin Malkan bin Fali bin Abir bin Syalikh dari keturunan Arfakhshad bin Sam bin Nuh (as). Ulama Mesir yang sezaman dengan Nawawi Jarh Kasyaf : Menolak dan menyingkirkan riwayat dan kebenaran perawi : Rahsia dhamir. .Islam I tibar : Penyerahan.

penghidup agama Muslim : Imam al-Muhaddith. penyusun kitab Sahih Muslim. Ulama masyhur. Mutaba at Mutawatir Muttasil Nabi Nasab Nasikh Nawa : Sebuah perkampungan kecil di wilayah Jaulan dalam daerah Hawran di Damsyik : Hamba yang dipilih menerima wahyu secara khusus : Keturunan. penyusun kitab Ikmal alMu lim bi fawa id Muslim. Qadi dan Ulama besar di Andalus.Mubayyin Mudallis Mudarraj Mujmal : penerang : Mukhtalaf Mukhtasar Muhyi al-Din Munfarid Munqati Mursal : Ringkasan : Gelaran Imam al-Nawawi. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. Qadi iyad al-Yahsubi Qutb Rasul Risalah : Tingkat kewalian : Hamba terpilih yang dikurniakan wahyu untuk disampaikan kepada umat : Warkah . leluhur Qadi Iyad : Tokoh Muhaddith dan fiqh. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. penyumbang terbesar di bidang hadith. Syeikh al-Islam.

Sahabat : Mereka yang sempat melihat dan beriman dengan Nabi (saw) Sahih : Benar. hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. yang beriman dan mati dalam Islam : Huraian. kemuliaan Syarah Syaz Syeikh Syiar Tabi in Tadlis Taqarrub : Usaha menghampirkan diri dengan Allah dengan bermunajat dan berdoa : Guru : Lambang keagungan : Generasi selepas zaman Sahabat. Yahya bin Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi Ziyadah : Tambahan . tertib amalan kesufian Ta dil Thiqat Ulama Wafat Wali Waqf seluruhnya Wasl : Mengisthbat kebenaran perawi : Terpercaya : Cendekiawan Islam : Meninggal dunia : Ahl Allah : Harta yang disalurkan dari sumber sedekah dan hibah yang menjadi hak umat : Bersambung Yahya : Nama Imam al-Nawawi. dhabit (kuat ingatan) dan selamat dari syaz Sanad Sirah : Jalur periwayatan hadith : Perjalanan hidup Rasulullah (saw) Sunnah : Jejak dan watak Nabi (saw) Syaraf : Bapa Imam al-Nawawi. kupasan hadith Tarekat : Jalan. Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi.

muhy al-din abu zakariya yahya b. dan saya bentangkan keseluruhannya dengan kejelasan yang mampu memberi kefahaman dan kemudahan ke ke atas orang awam dan ahl l tafaqquh. dan bukan untuk menelaah dan menyelami isnad. 5. latihan dhamir. dan kerana kitab ini menjurus pada mauduk ibadat. dan kesibukannya berzikir dengan wirid yang diwarisi dari Rasulullah (saw) penghulu sekalian rasul. 3 dan saya kumpulkan di dalamnya dengan izin allah yang maha mulia sejumlah hal yang terpenting dari ilmu hadith. dan muslim Dan sekiranya hadith diriwayatkan oleh sahabat yang kurang masyhur di kalangan yang tidak begitu mendalami ilmu ini. maka saya bermaksud untuk memudahkan bagi mereka yang berkeinginan. 22. kerana ikhtilaf huruf membawa perubahan pada makna Al-adhkar al-muntakhabah min kalam sayyid al-abrar (saw). kaedah-kaedah besar. sharaf alnawawi (631-676). kesungguhan beliau menerangkan ikhtilaf pada lafaz perawi seperti katanya si fulan dan si fulan memberitahu kami dan lafaz ini adalah dari si fulan. juzuk akhir kitab al-tibyan. Dan sesungguhnya para Ulama (rad) telah menulis dalam fadilat amal al-yawm wa al-lailah dan keutamaan doa dan zikir kitab-kitab yang banyak diketahui oleh kalangan yang arif. dan adab yang wajar diketahui oleh para salik. sepertimana jika terdapat ikhtilaf pada huruf yang disebut dalam matan atau pada sifat perawi atau nasabnya. Beirut: al-matlabah al-thaqafiyah. muqaddimah kitab syarah al-bukhari. didahulukan dengan potongan ayat-ayat al-al-quran tentang keutamaan zikir maka difahami dari ayat ini bahawa keadaan yang paling afdal bagi seorang hamba ialah dalam mengingati tuhan sekalian alam. daqa iq al-minhaj. maka saya mula mengumpulkan kitab ini secara ringkas menurut maksud untuk mendekatkan pada mereka yang mempunyai inayah.Al-adhkar. . tetapi kerana ia cukup panjang dengan isnad dan pengulangan yang melemahkan keupayaan dan keghairahan penuntut. Dan saya membuang isnad pada kebanyakan hadith kerana sebagaimana dinyatakan untuk meringkaskan bahasan. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa fasal yang diperlukan oleh penyusun kitab ini dan kalangan lain yang mempunyai keinginan dan inayah. saya katakan: kami meriwayatkan dari fulan al-sahabi supaya tidak diragui tentang kedudukannya sebagai sahabat. Tahdhib al-asma. kefahaman fiqh. al-muhimmat fi ma waqa a fi al-rawdah.

dan keadaan sahabat baginda (saw) sebagai sebaik-baik kurun dan kabilah yang diputuskan dengan sifat adil menurut ulama muslimin. dan tiada daya dan kekuatan selain dengan allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. 2.Bahkan terkadang mereka merasa sulit kerana panjangnya isnad kecuali sebilangan kecil dari ahli inayat. Husain bayri zadah al-hanafi (1096/1685). abd al-hay. yakni penerangan tentang hukum dan kedudukan hadith. abd al-rahim al-dehlawi. al-ta liq al-mumajjad ala al-muwatta al-imam Muhammad Shams al-din abu bakr b. ia akan menjadi pendorong kepada mereka yang menelaah dan memberikan inayah padanya ke arah kebaikan. Muttafaq alayh (bukhari muslim) Dan saya harapkan sekiranya sempurna kitab ini. sharh sunan abi daud . Ibn sheikh al-islam salam allah. dan cukuplah allah bagiku sebaik-baik wakil. setiap bab dikemukakan beberapa potongan ayat-ayat al-quran. sharh al-muwatta Zayn al-din b. sharh muwatta Ibrahim b. dengan penjelasan maksud dan penetapan lafaz secara ringkas. al-munir sharh al-bukhari Muhammad anwar al-kashmiri (w. dan ini yang wajib diberikan inayah terhadap. sama ada sahih. dan ini yang wajar diketahui oleh seluruh manusia kecuali segelintir dari kalangan muhaddithin. sesuatu yang lebih penting yang agak kurang diperhati. 1352) fayd al-bari. membincangkan kupasan al-nawawi dan ibn hajar Al-laknawi. yang tidak dikongsi dengan umat lain di sepanjang kurun dan abad 3. Muhammad b. 36. Dan menjadikan ijma umat Baginda (saw) hujah yang putus seperti kitab yang nyata Dan semoga allah (swt) memberikan tawfiq kepada kita untuk meneladani sunnah Baginda (saw) selamanya. menyebut hadith sahih bersandarkan pada kitab-kitab hadith yang sahih dan masyhur. Sharh muslim. 3. sharh al-muwatta Shah waliyullah ahmad b. dan kepada allah yang maha mulia saya bergantung dan kepadanya saya berserah dan bersandar. hasan. dan saya menyatakan insyaallah sebagai ganti dari isnad. da if. dan menghalangnya dari mengambil jalan yang memusnah dan menjelekkan. dalam perkataan dan perbuatan dan seluruh keadaan dan hal ehwal Baginda (saw) dengan menetapkan keikhlasan yang berkekalan dan berkesinambungan dalam amalan Dalil al-falihin Riyad al-salihin 33. al-qayyim al-jawziyah. atau munkar. yang mengkhususkan bagi umat ini semoga allah menggandakan kemuliaan bagi mereka dengan ilmu isnad.

al-yaman (rad). al-dala il ila ummahat al-masa il. dan beliau adalah ulama terakhir dari kalangan alshuyukh di afrika dengan keupayaan fiqh dan ketinggian ijtihad dan ketajaman akal. Ibn hajar. menyatakan bahawa memakan daging unta membatalkan wudu . muslim b. 305. sharh al-bukhari. 1/101. dan beliau (imam ahmad rad) tidak gemar menulis kitab. (sharh al-muwatta) Ibn sayyid al-nas.allamah ibn al-battal. Ibrahim al-asili (w. 329). shajarah al-nur al-zakiyyah fi tabaqat al-malikiyyah. muqtasid Sharh al-nawawi. sharh al-tirmidhi (tidak selesai) Al. al-maliki. sharh al-bukhari abdullah b. al-qasimi. sharh al-tirmidhi Fakhr al-islam al-bazdawi al-hanafi. al-shafi i.Al-mazari. hal. hadith difahami secara zahirnya. bertentangan dengan pendapat mazhab al-syafi i dan jumhur al-fuqaha . Muhammad b. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib Ibn al-qayyim al-jawziyyah. ibn farhun. hadith hudhayfah b. al-dibaj al-madhhab. sahih muslim. adapun perkataan Baginda (saw): (tidak masuk syurga penabur fitnah) maka di dalamnya terkandung dua takwil yang telah dibahaskan sebelumnya: Pertama: membawa makna mustahil tanpa takwil. beserta ilmu tentang pengharamannya. Kitab al-iman. dan tidak suka menuliskan perkataannya dan keras pendiriannya tentang hal ini) Qawa id al-tahdith. 3/48-9. yakni orang kafir yang tidak masuk ke syurga sama sekali Kedua: tidak masuk ke syurga bersama kalangan yang berjaya yang dibenarkan masuk ketika pintunya dibuka. Beirut: dar al-kitab al. bab menerangkan kekerasan larangan membawa fitnah. Muhammad makhluf. shihab al-zuhri Mustatrad. (tidak masuk syurga penabur fitnah). dan senang mengeluarkan hadith. mujiz. sharh abu daud (tidak selesai) Abu bakar ibn al. dan sekiranya ia membawa pelbagai makna maka yang utama adalah yang menetapi maksud zahir. 1/113.iraqi. . al-nawawi. al-munqih al-shadhi fi sharh al-tirmidhi Muhammad b. sharh al-muwatta . 214.arabi. Al. Hadith 105. sharh al-muwatta Al-hafiz al. bahkan kemasukan mereka dilewatkan.arabi Sharh muslim. I lam al-muwaqqi in 1/28.ayni.

ali b. Kitab aliman. 7/618-621 Al-malik al-mansur nur al-din ali b. Muhammad b.ibar. Hadith Uthman b.Sharh muslim. mira. 334-5. Al-qawa id al-syar iyyah menurut istilah usuliyyin: ketetapan menyeluruh (kulliyah) merangkumi keseluruhan juzuknya dan diterapkan ke atas hukum asal syarak secara mutlak. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. isa al-muradi Rawdat al-talibin. shadharat al-dhahab. ulum al-hadith.itr. syaraf b. dan telah terhasil nas secara mutawatir yang menghasilkan ilmu al-qat i. 1/55.). ali al-jurjani (1405 H). al-tayyib al-baqillani (w. 5/306 Al-dhahabi. tidak bersenda gurau. kitab al-taharah. Dan telah zahir dalil dari al-qur an dan sunnah dan ijma kalangan yang diiktiraf oleh umat di atas kaedah ini. Ibrahim al-abyari (ed. mengambil riwayat kitab yang besar. . sahih muslim. tuhfat al-ahwadhi 6/500 menukil pembaikan imam al-nawawi. dan sekiranya didapati hadith yang pada zahirnya bercanggah. al-ta rifat. hadith 26. bab dalil bahawa orang yang mati di atas tauhid ia pasti masuk ke syurga. sabda Nabi (saw): (barangsiapa yang mati dan dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah maka tempatnya ialah di syurga). al-siyar. bab penekanan dan galakan untuk al-istinthar dan al-istijmar Al-qadi abu bakr Muhammad b. Sharh al-jami al-kabir. 219 asbab al-hadith: latar belakang yang mencetuskan sebab pengujaran hadith oleh Nabi (saw). al-hassan al-syaibani Sunnah. 329-331 al-mubarakfuri. Ibn imad al-hanbali. bahkan kukuh azam dan tekadnya. dan apabila diikrarkan kaedah ini. al. imam Muhammad b. abu al-laith. dan beliau sedikit ketawa. menyatakan kebenaran walau mengancam dirinya. maka ia merangkumi kesemua hadith dalam bab dan pada yang lainnya. harus ditakwil supaya dapat dipersatu nas-nas syarak dan diharmoni. affan (rad). 403) Tarjamah al-nawawi. Beirut: dar al-kitab alarabi. Nur al-din al. al-malik al-mu iz aybak al-turki al-turkimani al-salihi Nawa daerah hawran. mu jam al-buldan. membaca al-kamal oleh al-hafiz abd al-ghani dengan al-zayn Khalid Mendengar al-sahihayn dari al-muhaddith abu ishaq b. tahqiq abd al-qadir al-arna ut Sangat jarang mengambil hidangan yang beraneka.

yang mengumpulkan antara kefahaman fiqh dan hadith bagi hadith yang sahih dan sarih ini 12. dan dibenarkan oleh para muhaqqiq mazhab kami. dan hikmah padanya jelas. dan tidak diangkat suara dengan tilawah. dan pendapat ini adalah sahih dan terpilih yang kami ambil. 5/313. dan jangan terpedaya kerana ramai yang binasa menurutnya. dan hukum fasiq bagi orang yang mampu mencegahnya namun dibiarkannya dalam kitab adab al-qurra dan allah sebaik-baik penolong. dan jangan terpedaya dengan ramai manusia yang menyalahinya. yang lebih masyhur: tiada (penggantian) puasa baginya. mukhtasar sharh al-kabir. dan telah saya jelaskan kejelekannya. dan berpegang pada hadith lebih utama. mengqada puasa bagi mayat. dan serbannya dari kain sukhtaniah yang halus. kerana abu ali al-fudayl b. menghindari kemegahan dan nikmat kemewahan dari pakaian yang megah. pendapat kedua: digalakkan bagi walinya untuk menyempurnakan puasanya. Al-dhahabi. dan beliau tidak menerima sesuatu dari seseorang. dan ini yang haq. mula Ramadan 666. dan pakaiannya jubah labuh dari kain kham. ketahuilah bahawa yang benar dan terpilih yang dituruti oleh para salaf (rad) berdiam ketika mengiringi jenazah. dan terlepas bebanannya dari mayat. dan padanya kami memohon tawfiq. yang berkaitan dengan jenazah. Al-adhkar. selesai 669 rabiul awal . dan sah puasa yang ditunaikan untuknya. zikir atau lainnya. 12. al-majmu . kerana ia lebih menetapkan hati. sharh sahih muslim 8/25. berkata: dan hadith menyatakan demikian. al. 136. dan makanan yang lafaz dan perhiasan diri. iyad (rad) berkata maknanya: hendaklah saudara tetap iltizam di atas jalan petunjuk. cukup dengan yang dikirim oleh ibu bapanya. dan tidak sah berpuasa bagi pihak mayat sama sekali. berkata: dan pendapat ini cukup halus dan baik Dan menolak pendapat ulama dalam masalah yang dikemukakan dan terdapat padanya pandangan imam shafi i. maka hukmunya haram dengan ijma ulama. dengan hidangan lauk yang paling ringkas. dan hindarilah jalan kesesatan. Adapun apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil dari membaca ke atas jenazah di damsyik dan amalan lainnya dari bacaan terpotong dan mengeluarkan kalam dari bukan tempatnya. dan tidak mengambilnya kecuali dari kalangan yang dikenali watak dan agamanya. dan bagi imam al-shafi i dalam masalah ini terdapat dua qawl yang masyhur. Rawdat al-talibin. al-rafi I. dan kekerasan larangan dan pengharamannya. dan jangan merasa lemah kerana sedikit yang menempuhnya. mengekalkan muraqabah kepada allah dalam terang dan tersembunyi. dan menumpukan fikiran.Sharh al-taftazani. bahkan makanannya cuma roti kering. dan ia dituntut dalam keadaan ini. menyokong pendapat imam ibn al-salah untuk berpegang pada hadith sahih jika bercanggah dengan pendapat imam al-syafi I. dan yang tidak mempunyai kaitan atau pernah belajar dan mengambil manfaat darinya Beliau menjauhi kemewahan dan kesenangan.ibar.

maka dengan lidahnya. sheikh ahli fiqh. dan sekiranya ia makruh maka tidak wajib. dan tidak dikhususkan pada pentadbir wilayah sematamata. bahkan hanya sunat. merangkumi setiap orang dari lelaki dan wanita. 974) al-taftazani. al-durar al-kaminah 6/113. Karyanya. dan tidak lepas kewajipannya walau dari seorang fasiq. 22. al-khulasah fi ahadith al-ahkam. adab dan tasawwuf. Kemudian kewajipan adalah fardu kifayah sekiranya tidak ditentukan sesiapa. Dan lafaz barangsiapa bermaksud umum. hamba atau orang fasiq. Riwayat muslim. membuang isnad 16. risalah al-ikrah Sharh al-taftazani. ahmad al-husni (w. sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab. Perintah di sini menunjukkan wajib. 911). abdullah al-hirawi al-khurasani al-hanafi al-shahir bi al-taftazani (722792 H). untuk saya kumpulkan dari kitab al-muhaddithin dan al-muhaqqiqin. selesai Ramadan 669 Al-idah fi al-manasik. hashiyah ibn hajar almakki al-haytami (w. jika seseorang telah melakukan penegahan maka orang lain terlepas dari tanggungjawab kerana telah sempurna maksudnya. 1/301. sekiranya tidak berdaya. Ibn taymiyah. tarkib al-jalil fi al-nahw. arba in fi al-hadith. al-talwih fi kashf haqa iq al-tanqih fi al-usul. 12. dan sekiranya suatu kabilah mengetahui tidak sesiapa mengambil peranan untuk menegah. dan bukan sesuatu yang ikhtilaf. al-suyuti. sharh al-ahadith al-arba in al-nawawiyah. tidak boleh tidak harus dihadam oleh para muhaddith dan faqih. yang membantu memecahkan permasalahan kitab al-arba in. umar b. sharh muntaha al-su al wa al-asl li ibn al-hajib. irshad al-hadi fi al-nahw. lahir pada 722. al-mutawwal fi al-ma ani wa al-badi . atau kanak-kanak yang telah mumayyiz sekiranya dia tahu tentang apa yang diperintah dan ditegahnya. dimaksudkan bahawa sekiranya perkara mungkar itu haram maka wajib dilarang. wafat di Samarqand pada muharram 792. Sharh muslim. tahdhib al-mantiq wa al-kalam. miftah al-fiqh. maka dengan hatinya. dari abu sa id al-khudri (rad) berkata: saya mendengar rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa melihat kemungkaran di antara kamu maka hendaklah ditegah dengan tangannya. al-nawawi. maka semuanya menanggung dosa. disyarah oleh ali ibn abdullah b. Al-adhkar. yang ditulis oleh Imam yang membawa . hadiyyat al. al-isbah fi sharh dibajah al-misbah fi al-nahw. qa idah jalilah fi al-tawassul wa al-wasilah Sa ad al-din mas ud b. 200. dan itu merupakan selemah-lemah iman). tabaqat al-mufassirin. dan sekiranya tidak mampu.arifin 1/429-430.Minhaj al-talibin. Sharh Al-taftazani.

14 rajab. dan menerangkan rawdahnya dengan kelebihanNya. kemudian yang selanjutnya. isnad al-taftazani. hadiah dan sedekah. hukum had kerana merampas hak. dari al-hafiz jamal al-din abu al-hajjaj yusuf b. serban suhtaniyah. khatimah al-mujtahidin 23. lafaz yang diterbit dan dilahirkan. Lafaz yang berbentuk am dan khas. dan mempertahankan pandangan yang benar. Dan saya beriltizam untuk mengemukakan keterangan dengan sejelasnya. yang mushtaq (dikeluarkan dari sesuatu lafaz). dan penjelasan lafaz yang musytarak dan maknanya. Kaedah tasrif. Dan yang dimusykilkan maksudnya terikat dengan hakikat dan majaz. bacaan pendek dan panjang. mufrad (satu). 18 Tahrir alfaz al-tanbih. Diriwayatkan beliau bermadah dengan bait-bait syair di waktu wafat: dhamirku puas dan girang dengan kehadiranku menghadapi mereka. dan dalam melalui rehlah maqamku terangkat suci. zakariyya al-nawawi semoga allah mensucikan makamnya. 631-676. dan kitab ini walaupun ia dimaksudkan sebagai (syarah) kepada al-tanbih. dan sekiranya bahasa dan makna lafaz tersebut agak janggal maka saya sandarkan pada yang menukilnya. dan tidak diketahui jama nya dan sebaliknya. al-zaki al-murabbi. ahmad b. dan apa yang tidak dijawab. seperti lafaz nikah. menunaikan haji dua kali. dengan kaedah yang ringkas dan sederhana. Mengungkapkan bahasa arab asli dan yang diserap ke bahasa arab. sharh taftazani. wafat malam rabu. penutup para mujtahidin secara ijma . dan yang diketahui mufradnya. istilah had dalam fiqh. sharaf al-nawawi Sharh al-arba in al-taftazani. al-nawawi. dari imam abu zakariyya yahya b. Dan apa yang diingkari ke atas penulis dan jawapannya. dan memberi ketetapan yang kukuh dan halus. dan disangkakan ralat oleh jemaah. maqam yang . 24. takrif kalimat.manfaat. dan dalam perjalanan rohaniku menempuhnya mendapatkan mereka. seperti had al-muthla. namun sesungguhnya ia adalah syarah bagi kebanyakan lafaz dalam kitab-kitab madhhab dan kepada allah saya bergantung imam al-isnawi. istilah yang majmu (banyak). Muhy al-din b. dan perbezaannya seperti lafaz ihsan. al-sayyid abd al-wahhab al-misri al-muhammadi dari jalur mekah dari alsyeikh Muhammad b.dan perbezaan antara lafaz yang seakan-akan serupa dan samar pengertiannya (mutashabihat) seperti hibah. 22. dan sekiranya saya kemukakan dua atau beberapa lafaz bahasa maka saya nyatakan yang paling fasih. menjelaskan lafaz yang fasih dan janggal. dan menetapkan lafaz sebenar dalam naskhah penulis dan disebut berlainan dalam naskhah lain. sa id al-kazaruni. dan pandangan lain yang lebih utama darinya. ketenangan dalam melakukan penyelidikan. tabaqat al-shafi iyyah. dan yang digunakan pada al-mudhakkar (lelaki) dan al-mu annath (perempuan). rasuah dan hadiah.

al-Tirmidhi dalam al-Sunan. al-fadal al-farawi (441-530). dan tiada tambahan bagiku kecuali keyakinan bahawa. abd al-mun im al-farawi (522-608) Dari al-imam faqih al-haramayn abu jaddi abu abdullah Muhammad b. Sharh muslim. abdan. Dari abu ishaq Ibrahim b. mereka kaum yang mulia menyambut kafilah yang bertandang padanya. muslim sekiranya mengumpul 200 tahun 16 perkataan imam muslim tidak semua hadith yang sahih menurut pertimbangan saya dikeluarkan dalam kitab ini. (Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi (saw). abu hafs umar b. Hadith riwayat Rifa ah (rad).menyampaikan kafilah pada mereka. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa bab dari muqaddimah. dikeluarkan oleh alTirmidhi dan al-Majah dalam kitab al-sunan. Kami diberitahu oleh abu al-husain abd al-ghafir al-farisi (353-448). Imam al-tirmidhi menganggapnya hasan sahih Fiqh al-mu amalat . al-hajjaj (rah) dari al-syeikh abu ishaq ibrahim b. 5. Supaya lebih mudah ditelaah dan terhindar dari kejemuan. Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). menganggapnya hasan (sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang zalim selain mereka yang bertaqwa kepada Allah (swt). 12. Dari imam dhu al-kuna abu al-qasim abu bakr abu al-fath Mansur b. dan imam muslim telah mengungguli dengan faedah yang baik iaitu keadaannya lebih mudah dihadam kerana ia menempatkan setiap hadith pada mauduk khusus berlainan dengan bukhari 15 dari makki b. fasal pada menerangkan isnad kitab dan hal perawinya dari kami hingga sampai kepada imam muslim (rad) secara ringkas Isnad saya dikhabarkan dengan seluruh kitab sahih al-imam muslim b. Dari abu ahmad Muhammad b. mudar al-wasiti (rah) di jami dimashq. berbuat baik dan benar). 6. 6. isa aljaludi (368). dan saya sandarkan pertolongan dan pemeliharaan dan kehalusan dan ri ayah dari allah yang maha mulia tuhan penakluk bumi dan langit dan semoga dibenarkan kita semua meraih manfaat dan bagi sesiapa yang membaca kitab ini dan digandakan bagi kita pahala dan ganjaran. Muhammad b. Dan saya rangka dalam beberapa fasal secara berturutan. Siddiqin dan syuhada). dan al-hakim dalam al-mustadrak. sufyan al-faqih (308) dari imam muslim 15. kerana saya hanya kemukakan apa yang telah diterima secara bulat dan ijma akan kesahihannya. Yang akan memberikan manfaat dengannya insyaallah dan diperlukan olehnya penuntut kebenaran tahqiqat.

dan umat islam telah bulat menerimanya. Dan imam muslim menetapkan isnad al-mu an an dengan hukum bersambung. dan kitab al-bukhari lebih sahih dan lebih banyak faedah dan makrifat yang zahir dan tersembunyi. ali al-nisaburi al-hafiz syaikh kepada imam al-hakim abu abdullah b. Dan telah sahih bahawa muslim meraih manfaat dari imam al-bukhari. dan mengiktiraf bahawa beliau tiada tandingan alam ilmu hadith. Beirut: Dar al-Kutub al. 14.Ilmiyah. sedangkan imam al-bukhari tidak menganggapnya sanad al-mu an an bersambung sehingga diyakini pertemuan keduanya dan mazhab ini yang mentarjih kitab al-bukhari kerana mengenakan syarat yang lebih ketat dalam menerima hadith. ulama sepakat bahawa kitab paling sahih selepas al-quran ialah al-sahihayn.Al-hakim. Pengiktirafan imam muslim ke atas imam bukhari Sharh muslim. 14. ialah kesepakatan ulama bahawa imam albukhari lebih utama dari imam muslim dan lebih faham tentang sina ah al-hadith. dan membenarkan riwayat ulama sezaman walaupun tidak thabit pertemuan keduanya. apa yang terkandung dalam kitab ini (muslim) seluruhnya lebih bagus dari kitab al-bukhari. albukhari dan muslim. dan meringkaskan hadith yang diterimanya ke dalam kitab ini Dan imam al-bukhari telah melakukan penyaringan dan penelitian terhadap hadith yang dihimpun dalam kitab sahih selama 16 tahun dari kumpulan 600.). Muhammad ibn Abdullah al-Naysaburi (1990). al-bay dan sebahagian shuyukh al-maghrib berpendapat kitab muslim lebih sahih Imam abu bakar al-isma ili (rah) dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan rajih sahih al-bukhari Riwayat dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) beliau berkata. fasal. Al-nawawi: kita tidak berpandangan Imam Muslim telah menetapi syarat yang dikemukakan dalam mazhab al-mu an an kerana beliau telah mengemukakan hadith dari riwayat yang banyak yang memberikan keuzuran terhadap wujudnya hukum yang dibenakannya ini. Al-nawawi: hujah yang menyokong kelebihan al-bukhari. dan yang kami sebutkan dari pentarjihan kitab al-bukhari ke atas muslim adalah pendirian mazhab al-mukhtar yang dinyatakan oleh jumhur dan ahli itqan dan yang punyai keahlian dalam rahsia hadith. Wallahu a lam 651. Mustafa Abd alQadir Ata (ed. Abu ali al-hussain b. haji ke mekah . dan imam muslim sendiri telah mendapatkan ilmu dan mengambil faedah darinya. dengan hanya perkataan rawi saya mendengar. Hlm. Al-mustadrak ala al-sahihayn.00 hadith Dan telah saya sebutkan kesemua dalil ini di dalam muqaddimah syarah sahih al-bukhari.

dan kitab yang paling sahih dalam ilmu hadith bahkan dalam segenap ilmu ialah kitab al-sahihayn oleh imam al-qudwatayn abu abdullah muhammad b. diakhiri dengan bab al-istighfar Tahqiq w.Al-dhahabi. bahasa diikat dengan harakat bacaan ringan dan tashdid. Kalkutta. Dan saya masih terus mengusahakan syarahannya dengan mengharapkan kurnia Allah (swt) agar diberikan pertolongan dalam menyempurnakannya. tarikh abu khaithamah. lafaz tambahan bagi huruf asal memudahkan ahli fiqh yang tidak mahir dalam tasrif.f. menukil dan mentahqiq dan memperkemas dari kitab ahli tahqiq. sa ad penulis al-waqidi Al-jarh wa al-ta dil oleh ibn abi hatim. sekiranya janggal (gharib) saya sandarkan kepada yang berkata atau yang menukil. zayn al-din abu al-baqa Khalid b. dan memperhalusi dan mengeluarkan manfaat ilmu yang mendalam pada matan dan sanadnya dari apa yang kami kemukakan dari hujah yang zahir dan pelbagai dalil yang jelas. khayyat al-ma ruf bi shabab Tabaqat al-kabir. . Dari nama dan penjelasan ehwal orangnya dinukil dari kitab para imam al-huffaz yang terkenal kewibawaan dan imamahnya dalam hal tersebut seperti tarikh bukhari. tabaqat al-saghir oleh Muhammad b. ulama yang berguru dengan al-nawawi. al-thiqat oleh ibn abi hatim b. Maka sesungguhnya sebaik-baik karangan adalah yang mudah diambil manfaat dan mampu difahami oleh semua. dan allah meredainya. al-hajjaj al-qusyairi (rad) tidak terdapat kitab yang menandingi keduanya. wustenfeld. mengatasi rakan. isma il al-bukhari. al-nawawi belajar selama 20 tahun. dan adapun sahih al-bukhari (rah) maka saya telah mengumpulkan dalam syarahannya sejumlah hal yang banyak dan utama meliputi perbahasan ilmu yang berencam dengan ibarat yang ringkas. makanan dan peralatan hidup. sa ad al-hafiz al-lughawi al-nabulusi aldimashqi (585-663) Berpada (qana ah) dengan yang sedikit. hibban. 1/36. dikagumi kerana ketenangan (sakinah) dan kehebatannya. berkait dengan istilah syariah dan lafaz fiqh. tarikh al-nisabur oleh hakim abu abdullah Sharh muslim 4. Maka wajar diusahakan segenap inayah untuk menghuraikan keduanya. dan menyebarluas faedah keduanya. sekiranya telah masyhur tidak disandarkan kepada penutur yang mengungkapkan ibaratnya kerana ramainya dan tiada hajat padanya. Selepas sheikh shihab al-din abu shamah Al-adhkar. tarikh khalifah b. mu jam lafaz bahasa. 1242 Tahdhib al-asma wa al-lughat. dan abu al-husain muslim b. dan bersederhana (iqtisad) dalam urusan pakaian. yusuf b. menulis 660 H. Sharh muslim 4. 356 bab. 1/36 dabit nama sakhsiah. reda dengan rezeki allah.

dari sulayman yakni ibn bilal yang memberitahu kami dari yahya dan beliau ialah ibn sa id. . munabbih dari abu hurayrah (rad). Bahkan ia bersambung dari jalan yang sahih. tambahan yang dinyatakan sebagai al-mutaba at. dalam kitab al-saha if. adapun sahih muslim. seperti perkataan sahabat (rad) bersabda rasulullah (saw) adalah dari pendengarannya dari Baginda (saw) sekiranya tidak terdapat khilafnya 2. seperti waki b. abu bakr al-isma ili alshafi i. Hadith abi amir atau abu malik al-ash ari. maslamah memberitahu kami.4-5. bersandarkan mazhab ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-shafi i. tidak perlu mengulang isnad kerana setiap hadith disandarkan pada isnad yang pertama. Darinya. al-ajza yang mengemukakan hanya satu jalur isnad. maka tidak dimasukkan hadith kecuali yang telah dipastikan thubut. ialah sikap yang cukup berhati-hati dalam mengeluarkan riwayat dari sahifah hammam b. perawi yang sezaman dan mempunyai kemungkinan bertemu cukup dalam membenarkan ia telah mendapatkan riwayat (thubut al-idrak). maka hendaklah ia membersihkan hidungnya (istinshaq)). ammar. dan imam muslim kerana kewarakan. Perkara yang sama dalam ta liqat al-bukhari. Pemilihan dan ketelitiannya dalam menyatakan. 22 dan wajar bagi kita mendalamkan pandangan bagi memahami tujuan imam muslim dari hal tersebut. Bahawa sungguhpun ia terputus. al-jarrah. Sementara mazhab kebanyakan ulama. al-mazari. maka saya telah beristikharah pada allah ta ala Sharh muslim. Hal 18-19 1. rafi berkata. Menolak pandangan abu Muhammad ibn hazm al-zahiri yang menyebutnya maqtu dan tercela dari martabat sahih. 18. ini yang diberitahu kepada kami dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda. abd al-razaq memberitahu kami. Hadith ini pada hakikatnya telah makruf diketahui penyambungannya dengan lafaz yang sarih dari riwayat selain Bukhari 3. menyebut dalam kitab terdapat hadith maqtu di 14 tempat. yahya b. abdullah b. Perkataannya kami diberitahu Muhammad b. itqan. Sharh muslim. dan menyebut hadith antaranya (apabila seseorang kamu berwuduk. ma in. Tidak terputus sama sekali kerana al-bukhari telah bertemu dengan hisham dan mendengar darinya. berbeza dengan hadith inqita dan mursal dalam kitab yang lain 4. ibn salah. maka hadith yang seperti ini yang dikemukakan dalam tidak menyebabkannya tercela kerana diketahui kebiasaan keduanya dan syarat dan penyebutan dalam kitab untuk mengemukakan hadith sahih secara khusus. Menurut muslim. Menyatakan hadith terputus antara bukhari dan hisham b. kewaspadaan dan ketelitian dalam riwayat. isnad diulang pada setiap hadith yang disebut. dan telah kami ikrarkan dalam ulum al-hadith apabila telah thabit pertemuan dan pendengaran dan selamat dari tadlis dianggap dengan pendengaran. ma mar memberitahu dari hammam berkata.

dan telah ralat dalam menyampaikan riwayat. dan saya akan menyebutkan hal ini selepas perbincangan ini dalam fasal yang khusus tentangnya. dinyatakan dalam kebanyakan kitab: Sharh muslim 13. kehalusan ilmu isnad. maka ia mengandungi bab pada hakikatnya tetapi beliau tidak mengemukakan tarjamah bab di dalamnya supaya tidak menjadi terlalu besar atau kerana sebab yang lain. mengapa ditinggalkan yang lain. bahasa arab. usul. Sharh muslim 21.000 hadith usul tanpa pengulangan. imam muslim menempuh jalan yang unggul dan tinggi dalam ihtiyat dan wara Dan saya menyebut hanya sebahagian dari ketinggian manhajnya bagi menggambarkan yang lain kerana tidak dapat diselami hakikat halnya kecuali mereka yang mengkaji dengan baik kitabnya.275 hadith. Yang dimaksudkan ialah mengekalkan kesinambungan jaringan isnad yang dikhususkan bagi umat. Orang yang ingin berhujah dengan hadith-hadith kitab Sahih muslim harus dapat menukilnya dari riwayat lain yang ditemui dari perawi thiqat yang mempunyai riwayat usul yang sahih yang dapat mengangkatnya ke tahap mutawatir dan manzilah istifadah. Dan darinya tertib dan penyusunan yang baik dan penyaringan hadith dalam suatu aliran dan perkaitan yang membayangkan pentahqiqannya dan kesempurnaan makrifatnya dengan maksud khitab. asma al-rijal. . 21. 4. ini kumpulan 4. dan melazimi ahli-ahli hadith dan kajian mereka kebanyakan periwayat tidak memberi perhatian pada hal tersebut. Dan imam muslim menyusun kitabnya mengikut bab. sesungguhnya riwayat dengan isnad muttasil tidak bermaksud di zaman ini dan yang sebelumnya menetapkan apa yang diriwayatkan kerana setiap isnad tidak terlepas dari shaykh yang tidak diketahui riwayatnya dan tidak ditetapkan dalam kitabnya yang boleh disandarkan dan dipastikan thubut. sa id kerana riwayat yang diperoleh dari syeikh tidak menyebutkan nasabnya. Berkata al-shaykh abu amru (rah) kami meriwayatkan dari abu quraysh al-hafiz. berkata syeikh. beliau maksudkan adalah kitabnya ini mengandungi 4. dan yahya b.000 hadith dalam kitab sahih. kaedah usul dan ilmu isnad yang tersembunyi dan martabat perawi dan sebagainya. insya Allah Ta ala Dan darinya ketelitian dan kewaspadaannya dalam meringkaskan turuq dan perpindahan isnad dengan mengemukakan ibarat yang ringkas dan sempurna penyampaiannya. tarikh. syaikh abu amru.000 hadith tanpa berulang.Imam muslim tidak terus menyebut sulayman ibn bilal. ulang 7. 23. Berkata abu zar ah. Begitu juga Kitab al-bukhari. kehalusan ilmu. disokong dengan keupayaan dan keahliannya dalam pelbagi ilmu yang berkait dengan makrifat hadith ini seperti ilmu fiqh.

Dan ummah telah sepakat bahawa apa yang dipersetujui oleh al-bukhari dan muslim maka ia haq dan benar. dan berkata dalam juzuknya apa yang disepakati bukhari dan muslim untuk mengeluarkannya maka ia diputuskan benar secara qat i. hanya apa yang membezakan al-sahihayn dan kitab yang lainnya adalah apa yang terkandung dalam keduanya telah sahih tidak perlu diselidik. 20. maka saya tidak menjatuhkan talaknya dan tidak memintanya menebus talak kerana ulama muslimin telah sepakat dan bulat mengiktiraf kesahihannya. Dan tidak ada perbezaan antara bukhari dan muslim dan yang lainnya dan penerimaan ummah dengan qabul hanya berfaedah bagi mewajibkan amal bagi kita dengan apa yang terdapat dalam keduanya dan ini telah muttafaq alayh. kewarakannya. sekiranya seseorang lelaki bersumpah jatuh talak bagi isterinya jika apa yang terkandung dalam kedua kitab al-bukhari dan muslim yang dihukumkan sahih adalah dari perkataan Nabi (saw) yang sebenar. semua yang dihukum muslim sahih Imam al-haramayn. 20. khabarnya thabit diyakini kerana ummah menerimanya secara putus. maka seperti itu juga kitab al-sahihayn. Shaykh ibn salah berkata dalam ulum al-hadith dan yang benar bahawa ia berfaedah bagi ilmu Perkataan shaykh ini berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh para muhaqqiqun. Maka khabar ahad yang terdapat pada selain keduanya wajib diamalkan sekiranya sahih isnadnya dan tidak berfaedah kecuali bagi zan. ibn salah. tadhkirat al-huffaz. kerana pada asasnya tidak disyaratkan mengemukakan riwayat berencam kerana usul yang sahih sudah cukup sebagai sandaran yang muktamad dan ukuran perbandingan Sharh muslim 19. dan ia berfaedah bagi ilmu nazari. maka sesungguhnya ia adalah hadith ahad dan ahad hanya berfaedah bagi zan dari apa yang telah diikrarkan. dan apa yang terdapat pada selain keduanya tidak diamalkan sehingga dilihat dan ditemui memnuhi syarat sahih Dan tidak ditetapkan dari ijma ummah untuk beramal dengan keduanya seperti ijma mereka bahawa ia secara putus adalah kalam Nabi (saw) Al-dhahabi. dan pandangan yang terbanyak bahawa hadith al-sahihayn yang tidak mencapai tahap mutawatir hanya berfaedah bagi zan. beliau jarang untuk dapat menerima pemberian dari seseorang kecuali dari mereka yang tiada kaitan dengannya (yang pernah mengambil manfaat dari pengajiannya). bahkan wajib beramal dengannya secara mutlak. .Al-nawawi: pandangan ibn salah ini hanya galakan untuk menzahirkan kekuatan riwayat.

umdah fi tashih al-tanbih.al-shaykh burhan al-din al-iskandarani yang berazam untuk berbuka puasa dengannya. Mansur. hanbal. mahran aljamal. dicetak di kaherah tahun 1329 di ruangan kaki (hamish) kitab al-tanbih Sharh muslim. sawad. arabi (garis keturunan) Mendengar di khurasan dari yahya b. yahya. di hijaz dari sa id b. al-hajjaj al-qusyairi (nasab) al-nisaburi (tanah lahir). ringkasan kitab fath al. abu mus ab. mukhtasar al-muharrar. di ray dari Muhammad b. ada ketikanya beliau makan dengan mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan sheikh qutb al-din al-yunaini. van der bergh. Abu al-husain muslim b. keluar di tengah malam ke suatu sudut ruangan solatnya untuk bertahajjud. syaikh Ibrahim b. harmalah b. Dan kekal bagi imam muslim dengannya ingatan yang indah dan pujian yang baik hingga hari kiamat. selaku wali pada tahun 742. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra. terjemah perancis. rahawayh. Leiden. maslamah al-qa nabi. yahya meriwayatkan darinya jemaah dan imam muslim telah mengarang dalam ilmu hadith kitab yang banyak. penyusun kitab sahih. ditulis hingga bab khiyar al-majlis. . abu ghassan. di atas lantainya saya membaringkan wajah. (9 jil). takmilat al-subki (w. dan menelungkupkan wajahnya di atas lantai yang disediakan sejak zaman al-ashraf yang mewakafkan pembinaannya dan di atasnya Imam al-nawawi biasa duduk memberi syarahan ketika dalam majlis pengajian. abdullah b. sufyan ialah imam muslim. Bersyair: dan di dar al-hadith terakam makna yang halus. 623) minhaj al-talibin. Al-majmu .aziz ala kitab al-wajiz. kehebatannya al-malik menyatakan: saya tidak pernah gentar dengan sesiapa kecuali dengan lelaki ini al-taj abd al-wahab al-subki. Muhammad b. tempat yang pernah dijijak oleh kaki Imam alnawawi (rad) rawdat al-talibin. abu al-qasim abd al-karim b .adl beberapa kali. antaranya ialah kitab sahih ini yang dilimpahi baraqah oleh allah dan bagiNya segala kesyukuran dan nikmat dan fadilat dan anugerah yang terlimpah atas kaum muslimin. mudahmudahan saya merasakan dengan sentuhan wajahku. di mesir amru b. mengajaknya hadir ke tempatnya dan berbuka bersama. Muhammad al-rafi I al-qazwini (w. 10. bersemuka dengan al-malik al-zahir di dar al. 756) (3 jil) Al. di Iraq ahmad b. bapanya al-taqi al-subki ketika menetap di sebuah ruang di dar al-hadith al-ashrafiyah. 1882 dan saya telah mengumpulkan sebuah juzuk yang merupakan syarahan bagi maksud dan makna-makna halus dalam mukhtasar ini. ishaq b.

al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi. talaq dan yang seumpamanya.Hlm. ata . sunan al-tirmidhi. Pendapat Sahabat. al-imam al-harith al-muhasibi. ketahuilah bahawa ia merupakan suatu yang dituntut bagi seseorang yang mengetahui hadith fada il al. al-ustadh abu ali al-daqqaq. ubay ibn ka ab. kecuali kerana mengambil pendirian dan sikap berhati-hati dalam sesuatu hal yang berhubung dengannya. jubayr. berkata Ulama dari kalangan muhaddithin dan fuqaha dan yang lainnya: diharuskan dan digalakkan beramal dalam al-fada il dan al-targhib wa al-tarhib dari hadith-hadith da if selama ia bukan maudu (palsu). Hadith niat. Data yang terkumpul digunakan bagi menyedia maklumat kualitatif dan kuantitatif terhadap hadith-hadith yang dimuatkan dalam Sahih Muslim. a isyah. mujahid. al-hassan b. Al-adhkar. hizam.a mal untuk beramal dengannya walau sekali supaya ia termasuk dari kalangan ahlinya. sa id al-musayyib. dan tidak wajar ditinggalkan secara mutlak dan harus diamalkan sekadar yang termampu. sahih muslim. yusuf b. hakim b. Mu awiyah. nikah. dikhabarkan dari syeikh al-imam al-hafiz abu al-baqa Khalid b. maka digalakkan untuk menjauhinya (perkara makruh) tetapi tidak diwajibkan. sa id b. dan saya hanya mengeluarkan dalam kitab ini hadith-hadith yang diperoleh dari kitabkitab yang masyhur sebagai usul al-islam yakni lima buah kitab: Sahih al-bukhari. 5. hal. abdullah al-tustari. ibn mas ud (rad) Al-tabi in. 6. dan saya mencukupkan dengan khabarnya radiyallahu anhu dengan kadar ini maka sesungguhnya ehwal beliau dan manaqibnya tidak terjangkau kerana jauh dan besarnya untuk digarap. rafi b. ikrimah. Pencarian fakta dan penemuan-penemuan baru diusahakan. hudhaifah al-mar ashi. fasal pada perintah supaya ikhlas dan memurnikan niat dalam semua urusan dan amalan zahir dan tersembunyi. adapun yang berkait dengan hukum tentang halal dan haram dan persoalan jual beli. nafi Abu al-hassan al-wahidi Data yang diperoleh diolah secara berperingkat mengikut kesesuaian penulisan. ibn abbas. al-sayyid al-jalil abu Muhammad sahal b. iyad. maka tidak diamal kecuali dengan hadith sahih atau hassan. sunan abi daud. bakkar al-maqdisi al-nabulusi kemudian al-dimashqi 6. khudaij. dan kami meriwayat dari al-sayyid al-jalil abu ali al-fudail b. Al-adhkar. Dan telah saya nyatakan bahawa saya tekankan uslub yang sederhana dan berusaha mengelak dari pembentangan yang panjang yang meletihkan dan memualkan. ibn umar. dhun al-nun al-misri (rad) 7. sa ad b. jabir ibn abdullah. 110. ali. dan sunan al-nasa i dan saya turut meriwayatkan sedikit hadith dari beberapa kitab masyhur selainnya . bersandarkan hadith Nabi (saw) yang telah diterima sahih (muttafaq alayh) (apabila saya menyuruhmu dengan sesuatu maka lakukanlah sekadar kemampuanmu) Fasal. seperti jika terdapat hadith da if bersabit dengan hukum makruh beberapa amalan jual beli dan pernikahan. al-hassan ibn al-mufarraj b.

Dan kepada Allah yang Maha Mulia. Ibrahim berkata saya mendengar ahmad b. al-Hajjaj dalam makrifat sahih dari mashayikh zamannya. yakni perkhabaran tentang jalur penyampaian pada matan. tanpa sebarang kejanggalan (shadh) dan kecacatan ( illah) yang tercela Sahih li-ghayrih. hadith yang perawinya rendah dari sifat dabit dan itqan. sanad dan rijal Al-Sahih. (dal) al-hakim abu abdullah kami diberitahu oleh abu al-fadl Muhammad b. saya memohon tawfiq dan pertolongan serta bantuan. dan dalam riwayat lain dalam makrifat hadith Al-adhkar. Tidak menyebutkan hadith di dalam bab kecuali yang zahir dan jelas pernyataan dalil dan persoalannya Karyanya menjadi rujukan terpenting dalam setiap bidang. dan menyebut dari kitab usul hadith yang mashyur dari hadith da if kecuali sedikit dan dijelaskan kelemahannya.Kitab sebahagian besarnya memuatkan hadith sahih. salamah berkata: saya melihat abu zar ah dan abu hatim mendahulukan imam Muslim b. Hasan. 4 Al-asanid. mengharapkan agar ia menjadi kitab yang muktamad sebagai sandaran. jama isnad. Sharh muslim. hlm. hadith yang perawinya masyhur dengan sifat kebenaran dan amanah tetapi tidak mencapai martabat sahih kerana kekurangannya dari sudut hafalan dan itqan. dari pendapat yang ditarjih dalam al-irshad dan al-taqrib. dua jenis Sahih li dhatih. dua jenis Hasan li dhatih. dan ia lebih tinggi dari riwayat al-munfarid yang dianggap munkar . dan kemudahan untuk menempuh jalan kebaikan. hidayah dan pemeliharaan. iaitu apa yang bersambung sanadnya dengan riwayat perawi yang adil dan dabit. yang diangkat ke tahap sahih kerana diriwayatkan dari pelbagai jalur. Hanya mengeluarkan segelintir hadith dari kitab-kitab al-ajza dan almasanid di beberapa tempat. dan berkekalan dengan amalan kemuliaan. yang membawanya setaraf dengan Hassan. dan yang sepertinya hingga ke penghujung sanad.

al-musnad. dan perkhabaran salaf al-salihin. Al-adhkar 9. (fasal) zikir boleh dilakukan dengan hati. membaca dengan ibn malik kitab karangannya . yang terlepas dari sebarang perkara baru dan bid ah. al-qurtubi. begitu yang diungkapkan oleh sa id b. sunan al-daraqutni. Dan tidak dipegang sebagai i tiqad yang pasti (thubut) dalam beramal. atau ungkapan para imam zahid yang terdahulu. al-nawawi alam al-awliya Mendengar al-kutub al-sittah. 9.al-mufhim. isa al-muradi Membaca lughah dengan syeikh ahmad al-misri. dan hadith tersebut telah ma ruf dengan riwayat lain atau yang seumpamanya dari wajah yang lain. seperti ia terkandung dalam suatu hukum dan kaedah umum. dan yang lebih afdal dilakukan bersama dengan hati dan lisan. yakni majlis ilmu dan muzakarah. 8-9. tahlil. maka berzikir dengan hati lebih afdal. dan tidak pelupa atau kerap ralat dalam riwayatnya. yang memperkuatnya. bahkan semua yang beramal kerana allah taala dan mentaatinya adalah orang yang berzikir kepadaNya. ketahuliah sesungguhnya fadilat zikir tidak terhitung dari tasbih. hadith palsu. hadith yang sempurna rangkaian isnadnya dari perawi yang mastur tidak diketahui keahliannya. mawdu . dan padanya terdapat maksud hadith yang tersangat lemah dan tidak harus beramal dengan khabar yang diriwayatkan dari seorang pendusta dan diragukan hadithnya (muttaham). 7. takbir dan seumpamanya. sharh al-sunnah al-baghawi. dalam sharh sahih muslim dinukil dari qadi iyad. Wallahu a lam 9.Hasan li ghayrih. dan tidak zahir padanya sebab lain yang melayakkannya menjadi fasiq. angkuh dan tamak. Membaca al-kamal. oleh al-hafiz abd al-ghani ala al-din dan sharh ahadith al-sahihayn dengan almuhaddith abu ishaq Ibrahim b. Dan diharuskan beramal dengan hadith da if berdasarkan dua syarat: Terdapat hadith lain yang serupa yang menjadi asas penyaksian. Tadhkirat al-huffaz. iaitu majlis yang disebut di dalamnya kalam allah dan sunnah rasulnya (saw). al-muwatta . atau lisan. sekiranya dilakukan pada salah satunya. tetapi sekadar berhati-hati. jubayr (rad) dan ulama lainya Al-adhkar. dan ia tidak dituduh berdusta pada hadith. dan suci dari maksud yang jelek dan rendah. majlis zikir. berzikir dengan lisan dengan kehadiran hati lebih afdal. tahmid.

Meriwayat hadith darinya. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. berfikir tentang maslahat umat Mulakhkhas. maqasid al-shariah. terhasil dengan kemuliaan amal dan akhlak yang baik di dunia. indeks perkataan sahabat dan tabi in. kemudian yang datang selepas mereka Al-Nawawi (1425/2004). menulis. yang membawa pada keselamatan di akhirat. Beirut: dar al-kutub al.attar berkata: syaikh kami rahumahullah menyatakan bahawa beliau tidak pernah membuang masa sedikitpun. dan ilmu yang berencamnya. definisi aqal (rasional) adalah amalan ketaatan dan kebaikan. dan bersabar dengan kepayahan hidup dan besederhana dalam berpakaian dan makanan tanpa tambahan darinya. menunaikan ibadat. berpuasa sepanjang waktu.ilmiyah. kemudian generasi yang lahir selepas mereka.Sentiasa gigih membaca. baik pada waktu malam. beirut: dar al-ma rifat.). abu al-fath. atau siang bahkan ketika berjalan Beliau adalah seorang hafiz dan pengingat hadith. tidak ada ilmu dalam agama kecuali dari al-quran dan sunnah. penetapan hukum berdasarkan pandangan hakim yang memandang sudut yang lebih baik (aslah) pada sesuatu dan akibatnya Maliki. juz. 1. pembaikan jiwa. orang yang memberi fatwa berdasarkan pendapatnya (ra y) adalah orang yang member hukum tanpa ilmu. menyebarkan ilmu. Mudawat al-nufus. istislah. Faharas al-kitab am. Al-ihkam usul al-ahkam fi al-diyana (1: 8) 1/16. hal (jim) dari tahdhib al-asma wa al-lughat. keutamaan sahih muslim Sahih muslim. ibn al. al-mizzi. fahras bab mengikut tertib penyusun. memanjangkan zikir. berwirid.attar Ibn al. indeks hadith dan athar nabawi (saw). Khalil Ma mun Shiha (ed. Sahih muslim bi sharh al-nawawi al-musamma al-minhaj sharh sahih muslim bin al-hajjaj. dan perancangan tempatan dan politik. fahras nama kitab mengikut tertib imam muslim. bab keutamaan sahabat. indeks ayat-ayat al-qur an. dan penafsiran ini membawa maksud menjauhi maksiat dan pelanggaran hukum. dan dengan pengurusan masyarakat yang berhemah. istinbat penemuan . Ibtal al-qiyas . indeks rijal sahih muslim Ibn hazm. 56. Puncak dalam makrifat mazhab. ra y. tentang rijalnya. al-fisal 1/94. fahras nama-nama kitab mengikut tertib abjad. 185. sahih dan da ifya.

dan dituai hasil keuntungan dan buahnya. masing-masing mempunyai hak untuk memilih (membatalkan akad) selama mereka belum berpisah. dan yang ditemui di nisabur dari naskhah asal yang menyebut tentang pendengaran dari syaikh. Al-muzabanah. menjual hasil tani yang sedia dituai dengan bijiran secara takaran Al-muhaqalah. malik b. abd al-razaq al-tabasi. 275 Bay al-khiyar.arabi (543/1148) Sharh muslim 10/435. seperempat dan yang seumpamanya Al-buyu . 505/1111). pertengahan al-taflis Matali al-anwar. kecuali jual beli pilihan (bay al-khiyar) (yakni hak pemilihan ditentukan lebih dahulu di dalam akad) Sharh muslim. al-baqarah. ibn qarqul . anas (rad) dari naïf dari ibn umar (rad) bahawa Nabi (saw) bersabda: dua orang yang saling terlibat dalam jualan.Mazhab Zahiri lahir di Baghdad. 884) Abu hamid al-ghazali (w. abd al-rahman yang dikenali ibn alsalah: naskhah sahih muslim dari riwayat al-jaludi dari ibrahim b. yang lebih selamat pembaca hadith melafazkan kedua-duanya akhbarana Ibrahim haddathana ibrahim Diharuskan membaca dengan akhbarana sahaja. dan dari catatan abu al-qasim al-dimashqi al-asakiri dari al-farawi. al-mukhabarah dengan sepertiga. abu bakr ibn al. al-mukhabarah. al-nisa 29. 12. keliru ikhtilaf antara haddathana (mendengar dari lafaz) Ibrahim atau akhbarana (membaca di hadapannya). al-shaykh al-imam al-hafiz abu amru uthman b. Termasuk dalam khabar Takmilah al-majmu . sebagaimana dinukilkan dari farawi dari catatan sahabatnya. seperti al-muhaqalah dalam al-zar . menjual tamar basah (al-rutab) yang masih di tangkai dengan tamar kering dengan timbangan. diilhamkan oleh abu sulayman daud al-isfahani (w. tanah yang subur diserahkan kepada seseorang untuk diusahakannya dengan nafkahnya. sufyan. menjual hasil tanaman dengan timbangan dari makanan yang diketahui Al-muzabanah. menjual tamar basah di tangkai (al-nakhl) dengan tukaran beberapa wasaq tamar kering. syaikh taqi al-din.

al-manhal al. Ali b. ahmad b. alsiyar. fu ad sezkin 1/354 Sahih muslim. ansab.643 H) (1404/1984). Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat.). iyad b. musa b.id al-khatrawi (ed. muqaddimah qurrat al. dr. dan tidak semua khabar adalah tahdith. musa b. iyad b. 680) Kerana semua tahdith hakikatnya adalah khabar. suruni Sharh muslim. 84. syair. Al-suyuti. raqa iq. amru b. hukum. abd al-qadir (ed. ali b. abdullah b. dikatakan Ramadan 544 H . nahu. abd al-qadir izzi Juhud al. umar b. al-kannani al-shafi i (724-805 H) al-hafiz shams al-din muhammad b. dar al-gharb al-islami. Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. Muwaffaq b. al-salah (w. al-suyuti 41 Abu amru b.). dikatakan 476 h.adhb al-rawi fi tarjamah qutb al-awliya al-nawawi. al-mulaqqan. naqid. Risalah kepada al-malik al-zahir. kitab yang mengandungi lapan bahagian hadith. raslan Siraj al-din abu hafs umar b. abd al-karim b. hawazin.ayn al-muhtaj Seorang siasahwan menyanggah kemungkaran dijelaskan mengenai kekeliruan berkaitan mengemukakan pandangan membuat tafsiran adab berhujah mengungkapkan pandangan Imam al-shaikh iyad b. hadith. dan semua wajah tarjih iaitu dalam 50 wajah dikumpulkan oleh al-hafiz abu bakr alhazimi pada awal kitabnya al-nasikh wa al-mansukh Ayah imam. lughah. sheikh sharaf al-din (w. syaikh khurasan (w. menulis menuntut hak faqih Al-qusyairi. dilahirkan pada pertengahan sya ban 496 h. 465) Ahmad b. Muhammad b. tafsir. khatib. adab. wafat jamadil akhir. ustaz Muhammad hafiz b.al-bulqini. kalam. thabit al-baghdadi abu bakr (w. iyad al-yahsubi al-sabti al-maliki Ahli tarikh. berasal dari andalus. Madinah al-Munawwarah: maktabah al-turath. tafsir. al-fitan. al-athyubi.Ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi al-hijri hatta awa il al-qarn alkhamis asyar al-hijri. abd al-rahman al-sakhawi (1409/1989). Muhammad al. al-manaqib. musa b. 463) Sharh muslim 160. aqidah.

Mashariq al-anwar ala sihah al-athar fi tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. penuh ketenangan dan sakinah. pengertian lafaz. sunnah nabawiyah insan teladan sepanjang zaman. hamzah fansuri. ta wil mukhtalaf al-hadith a lam al-hadith fi sharh sahih al-bukhari. nuruddin al-raniri. fath al-bari. Dan dieja dengan huruf fa berbaris atas atau hadapan. al-fatani. abd al-ra uf singkili. Sharh muslim hal. Muhammad al-khattabi (319-388) . muqaranah bayna syuruh al-hadith. shaykh kami abu ishaq dikenali sebagai ahli salah. berkata al-hakim. ahli ibadah. 7. wan saghir. abu abdullah Muhammad b. imam abu sulayman hamd b. manhaj al-sharh umdat al-qari lebih tersusun dengan mauduk khusus pada setiap perbahasan hadith. abu bakr al-sam ani kitab al-ansab 10. nusantara al-marbawi. Ibrahim berkata. al-ilma ila ma rifah usul al-riwayah wa taqyid al-sima . 308) adalah dari kalangan ahli ibadah dan mujtahid yang kerap bersama imam Muslim. Imam Muslim selesai membacakan kitab (sahih) kepada kami pada bulan Ramadan tahun 257 H. Perbahasan isnad.c. pengumpul manuskrip jawi. banyak bersedekah dan menginfaq harta ke jalan kebaikan. fadal al-farawi (441-530 H) farawah negeri di pelusuk banjaran khurasan. saharanpuri. al-nadwi. amiruddin l. nawawi banten. masabih al-sunnah Sunan al-darimi Al-muhaddith al-fasil bayna al-rawi wa al-wa i. india darul ulum. dan ejaan dengan baris atas adalah yang masyhur yang dipergunakan oleh ahli hadith 7. ibn al-salah (w. 360 H). Wafat di iskandariyah 7 rajab 664 H 7. fazlur rahman kini dalam kuliyah hadith diperkenalkan subjek khusus yang berkait dengan ilmu syarah manhaj almuhaddithin. al-madkhal li ilm al-sharh. 643 H) Ibn qutaybah. bahawa Ibrahim b. al-qadi abu Muhammad al-ramahurmuzi (w. tuan guru nik abdul aziz nik mat. rijal Abu al-Qasim Abdullah b. perbincangan matan. rahiq al-makhtum. Muhammad al-Baghawi. sharh al-sunnah. alshifa bi ta rif huquq al-mustafa. sufyan (w.

597) funun al-afnan fi uyun ulum al-qur an. hal. Makkah al-mukarramah: al-maktabat al-makkiyyah. Al-azkar. ali al-jawzi (w. 794) hulliyat al-abrar wa shi ar al-akhyar fi talkhis al-da awat wa al-adhkar al-mustahabbah fi al-layl wa alnahar al-muntaqa al-muhktar min kitab al-adhkar. abu ubayd al-qasim b. 1985 Loc. qazghali al-hanafi. al-hafiz abu ali al-husayn b. Nabil hashim abdullah al-ghumari.. kashf al-musykil ala sahih al-bukhari al-tanqih li alfaz al-jami al-sahih. tempat yang telah dipetik. al-kamil 9/65. hamzah Muhammad qasim Jamal al-din abu al-faraj abd al-rahman b. loc. umdat al-dala il fi masyhur al-masa il. haji baharum. daripada perenggan yang lain John. bustan al-wa izin wa riyad al-sami in siyar a lam al-nubala 12/365.cit. op. 498) ibn al-jawzi. Cit. 1999. 2 John.ilal al-mutanahiyah. Kuala lumpur: pustaka antara. al-insaf fi masa il al-khilaf. sulaima al-sheikh Muhammad. shams al-din yusuf b. bahadir al-zarkashi (w. al.hidayah al-bari ila tartib ahadith al-bukhari. singapura: penerbit al-haramain. 1419/1999 Kitab al-iman. almawdu at. al-sayyid abd al-rahim anbar al-tahtawi taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. sallam (w. jami al-masanid.cit. Manar al-qari fi sharh mukhtasar sahih al-bukhari. al-shaykh muhammad ali al-sabuni. al. Terj. al-bidayah wa alnihayah 13/28 abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . wafayat al-a yan 3/140. Beirut: dar el-fikr. abd al-rahman. 224/838) Nuruddin al-raniri. Haji ishak b. Tarjamah al-adzkar annawawi. singkatan loco citati. penyusun mir at al-zaman. ali b. 1983 The athkar (the invocations) al-nawawiyah. badr al-din Muhammad b. Muhammad ibn Ahmad al-ghassani al-jayyani (w. Fath al-mannan sharh al-musnad al-jami li abi Muhammad abdullah b.ibar 4/297. zaid alhamid husein. Muhammad b. bustan al-salatin Sabt ibn al-jawzi.

93. kitab amal al-yawm wa al-laylah oleh sahabatnya al-imam abu bakr ahmad b. Muhammad b. Abd al-Mun im Khalil Ibrahim (ed. Beirut: Dar al-Kutub al. al. Abu hatim ibn hibban Al-bayan wa al-tawdih li man ukhrija lahu fi al-sahih wa mussa bi darb min al-tarjih. al-zirkili. abd al-rahim b. Muhammad b. abdullah b. al-futuhat al-rabbaniyyah ala al-azkar al-nawawiyah.allamah Muhammad ali b.ilmiyah.). mukhtasar ringkas. Muhammad ali al. 6/293.Muhammad ali b. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (996-1057/1588-1647). al-husain al. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (1424/2004). dinisbahkan kepadanya oleh Ibn al-raf ah dalam kitab syarah al-wasit. Abu Mansur al-mawardi. al-nihayah fi ikhtisar al-ghayah. maka sebenarnya ia karya ulama hamawi. Al-adhkar. shihab al-din abu al-fadl ahmad b. asim al-namiri al-qurtubi al-maliki (363-463). ala lam. kerana itu tidak disebut oleh ibn al-attar dalam menyenaraikan keseluruhan karyanya. ishaq al-sinni radiyallahu anhum Manar al-huda fi al-waqf wa al-ibtida . 826 H) Al-isabah fi tamyiz al-sahabah. dan dalam tabaqat ibn qadi syuhbah: berkata al-isnawi. 8/149-150. ali b. 1398/1978 . penulisan kitab amal al-yawm wa al-laylah yang diusahakan ulama. dan dinisbahkan padanya dua buah kitab yang bukan tulisannya.asqalani al-ma ruf bi ibn hajar (773-852) Al-isti ab fi asma al-ashab. Beirut: Dar al-fikr. Muhammad b. al-zirkili. al-hafiz abu zur ah ahmad b. dan yang lebih baik dan besar faedah. al-a lam. aghalit ala al-wasit.iraqi (w. mengandungi 50 mauduk fiqh dan sebahagiannya perbicaraan hadith. abi umar yusuf b. yang diperoleh dari jalur isnad yang bersambung dan riwayat yang banyak amal al-yawm wa al-laylah oleh imam Abu Abd al-rahman al-Nasa i. abd al-bar b. tentang tajwid Tarjamah imam al-nawawi dalam risalah al-suhaymi.

Ulama telah mensyarah dan meringkaskannya Kashf al-zunun 2/1612 Imam al-Nawawi berkongsi kedudukan dan martabat dengannya. menguasai Granada sehingga1492. Muhammad b. maka sesungguhnya di antara ilmu agama yang paling mulia ialah ilmu hadith al-nabawi dan dari makrifatnya yang paling tinggi ialah mengenali para sahabat Rasulullah (saw) 1/3 di awal kurun ketujuh. hlm. al-athir menyusun kitab usud al-ghabah. 178 Baihaqi. khalifah Abbasid terakhir 1238. 1250-1517 bermula pemerintahan Mamluk di Mesir. al-hafiz abu abdullah aldhahabi meumusnya.1229). Tabaqat al-Shafi iyyah.Ulama min al-Shafi iyyah. digelar muharrara al-madhhab. hlm. Khudaij (rad). 20-22. Ibn Qadi Syuhbah 2/75 Minhaj al-Talibin. hlm.Ayn bi fatawa Ulama al-Haramayn. dengan Hamish Qurrat al. Dari abu zar ah al-razi berkata: sewaktu Nabi (saw) wafat mereka yang telah melihat dan mendengar dari Baginda (saw) berjumlah lebih dari seratus ribu orang manusia dari kalangan lelaki dan perempuan.Juz 1/hlm. adapun selanjutnya. . 1267 M) 1242-1258. tajrid al-sahabah. al-Mu tasim. Hazm (w. dan dikatakan disandarkan kepada Rafi an salah sebuah negeri di Qazwin al-Muharrar. Sejarah Mongols oleh Rashid al-Din. 210. Abd al-Karim al-Rafi i al-Qazwini (w. 73 Maka menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat Kitab al-Muharrar Dan penulisnya telah beriltizam untuk mengeluarkan dalil yang sahih dari ulama mazhab. juz 1/hlm. askar kerahan Turki Hlm. 210. Nisbah kepada Sahabat Rafi b. semuanya telah meriwayatkan dari Baginda (saw) secara mendengar atau melihat Abu Muhammad Ali . 158 Abu al-Qasim Abd al-Karim b. dan ia adalah hal yang terpenting dan bermanfaat besar. berakhirnya khalifah Abbasid.Mongols di bawah Hulagu menyerang Baghdad. penulis biografi (w. alfawa id al-Madaniyah fi Bayan ikhtilaf al. kuasa Seljuq berakhir 1117/1118. dinasti Islam terakhir di Andalusia. 1258. 1234) Ghazali (1058-1111) Hlm. Nasrids. 1064) Abu Shamah (w. 2. izz al-din b. 624). Ibn Athir (w. Yaqut al-Hamawi. di zaman Seljuq (1078) di Syria. dan menyempurnakan maksudnya.

Attar (w. atau pendapat khilaf. beserta sedikit penambahan berguna yang saya masukkan insya Allah. dan turuq. Muhammad b. al-Siraj al-Wahhaj. alasah dan al-sahih. al-jadid. Ibn Hajar al-Haythami. Sa id. dan kemungkinan saya kemukakan fasal kerana terdapat perkaitan munasabah Dan saya mengharapkan sekiranya selesai ringkasan ini akan menjadi suatu syarah bagi muharrar. dan nas. Mughni al-Muhtaj. al-qadim Dengan menyatakan di permulaannya saya berkata dan menutup di akhirnya dengan wallahu alam Dan apa yang anda dapati dari penambahan lafaz dan sebagainya atas apa yang terdapat pada muharrar maka berpeganglah padanya. dan sebab saya memasukkan catatan dan menambahkan huruf atau syarat dalam perbahasan masalah dan yang seumpamanya. Di antara mauduk tumpuan adalah . al-azhar dan masyhur. Dan menerangkan dua qawl. al. Nihayat al-Muhtaj. dan perlu dengannya. 1372) yang menyampaikan riwayat dari para mashayikh dari Imam Muhammad b. Abdullah b.Tetapi kerana kebesaran jilidnya telah melemahkan keupayaan untuk menghafalnya dari kebanyakan ahli zaman ini kecuali mereka yang kuat inayat. kerana saya tidak membuang darinya suatu hukum sama sekali. Tuhfat alMuhtaj. Muhammad alJazari (w. 676). 723) dari Imam al-Nawawi (w. di antara yang ternama ialah alSayyid Abd al-Rahman b. al-nas. Hassan Abd al-Bari al-Ahdal (w. 833) dari Imam Ala al-Din Ibn al. (daqa iq al-minhaj). bagi memudahkan hafalan. Dan saya telah mula mengumpulkan juzuk ringkas yang menghuraikan istilah yang halus dalam kitab mukhtasar ini. dan maksudku dengannya ialah untuk menarik perhatian tentang hikmah menukar lafaz dan ibarat muharrar. Khatib al-Sharbini.Allamah al-Lahji (w. dan kebanyakannya adalah kerana keperluan yang tidak dipenuhi tanpanya. Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. dan wajh. 1410) menerima riwayat kitab Minhaj al-Talibin dari beberapa shuyukh dinyatakan dalam kitab al-Mirqat li al-riwayat wa al-ruwat. dan tingkat khilaf . walaupun ia lemah dengan petunjuk yang penting yang kuberikan. dan juga apa yang anda dapati dari zikir yang berlainan dari yang tertera dalam al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain maka hendaklah anda bersandar dengannya. kerana saya telah meneliti dan mentahqiqnya dari kitab hadith yang muktamad. al-Ramli Dan darinya menukar lafaz yang gharib atau diragui menyalahi lafaz yang benar dengan ibarat yang paling mudah dan jelas. maka saya melihat keperluan untuk meringkaskannya pada kadar separuh dari ketebalan kitab. Muhammad b. Abd al-Rahman b. Dan saya telah mendahulukan beberapa masalah dalam fasal yang dibahaskan kerana munasabah atau kerana ringkasan. al-mazhab.

Arabi.). 1621) Al-Siraj al-munir sharh al-Jami al-Saghir fi al-hadith al-Bashir wa al-Nadhir (saw). Hulagu menyeang Syria. Muhammad Iwad Mar ab (ed. hidup di bawah lindungan Sultan Mamluk. Umar (rad) memperkenalkan institusi hisbah. memasukkan 4. dari Mongols.Alkami. mengambil alih tampuk pemerintahan selepas Hulagu Dalam pendekatan ekonomi Kandungan dan reka bentuk Pengolahan berbeza yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ekonomi kecanggihan berhujah paksi hujah kekal Mengelak penipuan.E. 325 dikutip dari Sahih Bukhari. Hulagu menawan Fars pada 654 H. 771).Azizi (w. melantik al-Syifa al-Samirah untuk menyelia pasar Muhammad Fu ad Abdul Baqi. Hlm. Abd al-Ra uf b. 656 H menduduki Baghdad. Ahmad b. Hulagu (654-750) anak Tuli anak Jenghiz Khan. J. 2. Bayrut: Dar Ihya al-Turath al. seorang pendukung mazhab shi ah sebagai menterinya Hlm. cet.). al-wusul ila ma rifat al-Usul Taj al-Din Abd al-Wahab b.033 tak termasuk yang berulang Muhammad b. al-ta liq al-Sabih ala Mishkat al-Masabih. 291 Jenghiz Khan meninggal pada 624 H. hal. menyebut Masabih al-Sunnah mengandungi . Tahdhib al-tahdhib. Masabih al-Sunnah (al-Duja). atau Mongols dari Persia.S. Qurrat al.aynayn fi atraf al-Sahihayn. Nur al-Din al-shahir bi al. hulagu menewaskan dawadar. Keluarga istana Abbasid dikerah ke Mesir. Ali al-Subki (w. kolum 573. 3. Delhi: Kitab Bhavan. Shawahid al-tawdih wa al-tasrih li musykilat al-Jami al-Sahih Hadith Sahih Muslim 3. Al-mu tasim dilantik pada 640 H di Baghdad. Imam Ali b. 875 dari Sahih Muslim. Ibn Hajar. Sarkis.000 bala tentera. 8. Margoliouth (terj. bersama 20. 138. al-Ghayth al-hami sharh jam i al-jawami Al-hafiz Wali al-Din Abi Zar ah Ahmad b. Abd al-Rahim al. di bawah naungan Mamluk setelah kejatuhan dinasiti Ayyubi.Jurji Zayadan (1994). 826) Sayf al-Din al-Amidi. Daud al-Zahiri. Muhammad Idris Kandahlawi (2004). ii. Dictionnaire Encyclopedique de bibliographie Arabe. dinasti Ikhans.Arifin al-Manawi (w.179 hadith. 1051 disandarkan kepada kitab al-Sahihayn. menamakan Mu ayyid al-Din ibn al. D. al-Muntaha Al-Ghunyat Fahrasat Shuyukh al-Qadi Iyad (476-544 / 1083-1149) Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir. Taj al. 1659/60 M) Sharh al-sunnah. History of Islamic Civilization. al-Ihkam.468 dari kitab hadith yang lain. tahqiq takhrij kitab Ibn Malik.Iraqi (w. Ali ibn Abi Ali (1156/7-1233). 292. Jilaris.

Gharib. Robson.hadith yang mempunyai satu jalur riwayat Rahmani. Abd al-Rahman al-Shahrazuri. Aftab Ahmad. jil. Varieties of pronouncement stories in Sahih Muslim: a Gospel genre in the Hadith literature.434 hadith. 123-146. Imam Baghawi. no. hh. Hasan gharinb. James. Imam alBukhari. 2. Abdullah al-Naisaburi. 1337) menambah 1. . Sahih Bukhari mengandungi 97 kitab. hh. mizan al-i tidal. Setiap kitab disusun ke dalam dua bahagian. Baru. rukn al-Din menyusun kitab Masabih berdasarkan rekabentuk kitab Musannaf. 1971. Islamic Culture (Hyderabad) 45 (1971): 203-212. 47 (1973): 57-74. dengan mengelaskan hadith mengikut penyusunan abwab Abu Amru Uthman b. xiii. 1. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Neal. Ibn Arabi (1165-1240) Kitab Imta al-asma bima li al-Nabi (saw) min al-ahwal wa al-amwal wa al-hafadat wa al-mata . 94. Ma rifat Ulum al-hadith. Yang dikutip dari kitab lain selain Kitab Bukhari dan Muslim. 945. mengajar di Damsyik.J. Haji (1996) Data kitab Risalah fi bayani hukmil bai i war riba Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim al-Fathani. 229. E. 923. Sunan al-Tirmidhi. hh. ibn hajar al. ed. Muqadimah Ibn Salah. Brill.762 setelah dikeluarkan hadith yang berulang. Khatib al-Tibrizi (w. 3.000 atau 2. Imam Muslim yang dilakar mengikut manhaj syeikhnya. dalam The Encyclopedia of Islam. Hadith sahih dan 2.4. alHakim Abu Abdullah Muhammad b. Hadith. digunakan pada matan dan isnad. Islam and Christian-Muslim Relations. 1994. jil. Muhyi al-Sunna. 334. Mustafa Muhammad Amarah Wan Mohd Saghir Abdullah. Imam Wali al-Din Muhammad ibn Abd Allah. Kitab Muhadarah al-abrar wa musamarah al-akhyar fi al-adabiyyat wa al-nawadir wa al-akhbar. Gharib Sahih penambahan pada matan oleh perawi thiqat Gharib juga digunakan untuk istilah ganjil yang terdapat pada hadith Ini terpancar dalam hadith yang bermaksud: Dhahabi tadhkirat al-huffaz. Jumlah sebenar ialah sekitar 4. Leidin. The life and works of Ibn Hajar al-Asqalani. 5. lisan al-mizan Bukhari mengumpulkan sejumlah 600.000 hadith.asqalani tahdhib al-tahdhib. Muhktasar sharh al-Jami al-Saghir. hanya memasukkan sebanyak 7275 hadith ke dalam kitab sahih.511 hadith ke dalam Mishkat al-Masabih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5. 46 (1972): 75-81. hlm. hadith hasan. tidak merujuk kepada Sunan Ibn Majah dalam kitabnya Ulum al-Hadith. ibn al-salah (577-643). Membuang isnad. Robinson. hal.

cit. 28. Beirut: Dar al-Kutub al. 16 Abu Ishaq al-Shirazi. Donald P. hlm. The Function of documents in Islamic Law: the chapters on Sales from Tahawi s Kitab al-Shurut al-Kabir. Abd al-Qadir b.. op. Abu l Faraj b. Tahanawi Baghawi. ribats. 3A212 T128K Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M) Abu Sulayman al-Khattabi (w. mengelaskan hadith sahih kepada 7 bahagian Tahawi. Muqaddimat Ibn al-Salah fi Ulum al-hadith Syarah. Edinburgh: Edinburgh University Press. al-tabsira Ibn Daqiq al.id (625-702) . mengelaskan hadith kepad 65 kategori Semua hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diterima sebagai sahih. al-Husain al. The Rise of College: Institutions of learning in Islam and the west. Little. Muhammmad al-Nu aymi al-Dimashqi (1442-1521) (1990). al-Jawzi (w. 806). Sebagaimana hadith-hadith lain yang menetapi syarat keduanya atau salah seorang dari mereka dianggap sahih. hlm. hlm. Wakin (ed. berdasarkan pemerhatian seorang ulama mesir abad ke 14. al-Taqyid wa al-idah lima utliqa wa ughliqa min muqaddimat Ibn al-Salah. 386).Ilmiyah. Ibn al-Salah.) (1972). kitab al-luma . Ahmad ibn Muhammmad (852-933). Albany: State University of New York Press. and zawiyas under the Mamluks. Jeanette A. Zayn al-Din Abd al-Rahim b. Masabih al-Sunna The nature of Khanqahs. 597).Iraqi (w. dan tiada perbezaan antara institusi ini dengan zawiya dan ribat. al-Daris fi tarikh al-Madaris. Juga hadith-hadith lain yang disandarkan sebagai sahih dan diperkuat serta disokong oleh jumhur muhaddithin. alnu aymi. 91 ulama islam abad ke 16. BP 158. 2/195. Kamal al-Din al-Damiri: Khanqah yang dibangunkan di Parsi khusus untuk penginapan kaum sufi. Seljuq madrasa George Makdisi (1981).kitab ma rifat anwa ilm al-hadith.

852/1449) .. tafsir. 606/1209). Adams.t.Jawahir al. tafsir isyari sufi dalam al-Quran. Michael H. Leiden. adab (sastera). seni perdebatan dan hujah (munazarah) Abu Muhammad Abd Allah b. shams al-Din. Yusuf al-Juwayni (438/1047). Ribat Bahgdadiyah dibangunkan pada tahun 684 H (1285 M). Khanqah Baybars al-Jashankir menyediakan tempat menginap (ma wa) bagi kaum sufi untuk bersunyi dan mengungkapkan syair agama (sha a ir) Ribat di bawah kerajaan Mamluk Jerusalem menyediakan penginapan khusus untuk rombongan haji. Great Britain: Vororium. Bapa kepada Ulama Asha ari dan Shafi i Imam al-Haramayn Abu al-Ma ali al-Juwayni (478/1085) Abu al-Qasim Abd al-Karim al-Qushayri (w. Abu Abd al-Rahman Muhammad b. 638/1240). 632/1234) Awarif al-Ma arif Ruzbihan al-Baqli (w. Pengajian ilmiah di Masjid Cathedral. t. 654/1256). hadith. 412/1021). Awal kurun ke 14. 161/778) Ibn Taimiyah (w. London. Najm al-Din al-Razi (w. fatwa.Uqud wa mu in al-qudat wal-muwaqqi in wal-shuhud. 465/1074) Abu Hafs Umar al-Suhrawardi (w. Mawqif al-Imam wa al-Ma mum. menyediakan tenaga guru dan ilmuwan. Beirut. Kitab al-mawa iz wal-i tibar bi-dhikr alkhitat wa al-athar. al-Husayn al-Sulami (w. 2/428 Wael b. Little (1991). Burgoyne (1987). Neitherlands : E. law and learning in classical Islam. Jamal al-Din al-Safadi (w. Ibn al.Arabi (w. institusi wakaf (waqfiyyat). Islamic studies presented to Charles J. nahu. kitab Tabyin (mazhab Asha ari) Ibn Hajar al. usul al-fiqh. Hampshire. tempat berlindung (malja ) kalangan yang miskin dan kurang bernasib baik dari golongan Muslim. Muhammad b.Asqalani (w. Al-Maqrizi (w. Brill. hlm. ribat. 728/1328) Ibn Asakir. Khanqah menawarkan kelas-kelas pengajian agama. 813/1410 -11). fiqh. Hallaq & Donald P. 696/1296) Sufyan al-Thawri (w. 845/1442) mengungkapkan dalam kitab al-Khitat ribat yang disediakan untuk wanita. 618/1221). Religion. wa z (nasihat agama).J. Najm al-Din al-Kubra (w. George Makdisi (1991). Mamluk Jerusalem: An architectural study. 33. Ahmad al-Minhaji al-Asyuti (w.

Sunan Abi Dawud (202-275). (1958). Charles Issawi. 2. An Arab Philosophy of History.britannica. Ibn Majah (209-273) Imam Shafi i (150-204). cet. Ibn Khaldun and Tamerlane (1952) Kitab al-Jarh wa al-ta dil. Sahih al-Bukhari (194256). Perancis (1860) Ibn Khaldun. dilantik sebagai qadi besar mazhbab maliki di zaman Sultan Barquq di kaherah di bawah kuasa Mamluk. Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w. Sira Ibn Ishaq (85-151) dirakamkan dalam Sira Ibn Hisham (w. Tirmidhi (w.Ribat Ulama Tunisia. 3 jil. Ibn Khaldun: The Muqaddimah.com/EBchedked/topic/280788/Ibn-Khaldun Muqaddima. Dalam Encyclopedia Britannica. Ibn Khaldun s Philosophy of History (1964). dikelaskan kepada 52 kategori . Walter Fischel.000 hadith yang dimuatkan dalam kitab al-sunan hanya sebanyak 4.800 hadith ilm al-hadith. Abdullah al-Naisaburi (321-405). 218 H).Ibar Muhammad al-Tanji. al-ta rif bi-Ibn Khaldun (1951). Muwatta Imam Malik (93-179). Franz Rosenthal. (2008). Sahih Muslim (202-261). Ibn Abu Hatim al-Razi (w. Pernah mengajar di Universiti al-Azhar ketika awal penubuhannya. 327 H) Musnad Abu Dawud al-Tayalisi (w. Memberi pengaruh luas kepada al-Maqrizi terjemahan kitab al-muqadimah ke dalam bahasa turki. kitab Maghazi al-Waqidi (130-207) Abu Dawud mengumpulkan 500. 279) Nasa i (215-303). 370) kitab al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa alwa i Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad b. Dilayari Jun 14. hadith dikelaskan mengikut mawdu . professor fiqh di kolej Quamhiyyah. Kitab al. ahli sosiologi Islam yang terkemuka. Muhsin Mahdi. kitab Ma rifat Ulum al-hadith. 2008 dari Encyclopedia Britannica online: http://www. 203/4 H) Musnad Ahmad ibn Hanbal (164-241) disusun oleh puteranya hadith disusun mengikut nama Sahabat. Musannaf .

Iraq. bermakna kumpulan hadith yang menghimpunkan rangkaian isnad dari pelbagai turuq.alam (1994). Al-Shatibi (w. 790 M) Heffening.Kitab al-Shamil. dan Syria. 34. 102.). Hh. beliau berkata ini adalah perkataan Qadi Iyad Rahimahullah. London: Routledge & Kegan Paul. The Just Prince: A Manual of Leadership. Ibn Khaldun. Muslim 54 kitab. al-Sulwan oleh Zafar al-Siqilli. Al-Nawawi . Lantaran itu aqidah adalah bertunjangkan keyakinan dan kesanggupan membenarkan tanpa soal. W. Beirut. Kechichian dan R. dalam Shorter Encyclopedia of Islam. Imam al-Haramayn Dhia ul-Din Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni al-Shafi i (419-478) Bukhari. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi 1/210 : dan Qadi Iyad telah meringkaskan perbahasan tentang hadith al-Isra dengan rumusan yang baik. Al-Munjid fi al-lughah wa al. Kaherah. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin (2007). jil 2/ hlm. aqidah ialah berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa keraguan dan kegundahan jiwa. Perbahasan Akidah Islam. Franz Rozenthal (terj. Hrair Dekmejian. Abd. 900. London: Saqi Books. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. dari riwayat Ulama Hijaz. Musnad al-sahih. Salim b. . 454. hlm. hlm. Abu Hamid al-Ghazali (1988). eds. Muqaddima.. (2003). Joseph A. Wasil Kitab yang ditulis pada abad ke 12. cet. Dar alMashariq. 1 wasaq menyamai 60 gantang. 444-5. Jamal al-Din Muhammad b. Mufarraj al-kurub fi akhbar Bani Ayyub. al-buyu kitab 21. Ihya Ulumuddin.

dan di antara mereka yang bercanggah tentang penetapan syarat ini sepertimana dalam keadaan seseorang perawi terlindung halnya. Harun al-Rasyid (647 696). al-Durar fi ikhtisar al-Maghazi wa al-siyar. pewaris Khalifah Abbasiyyah dan penulis kitab Tabaqat al-Syu ara. al-Mutawakkil b. Al-Istidhkar al-jami li-madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi-ma tadammanahu al-Muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kullihi bi al-ijaz wa alikhtisar. syeikh abu amru b al-salah: imam muslim meletakkan syarat dalam sahihnya bahawa hadith itu mempunyai penyambungan isnad yang disampaikan dari perawi thiqat dari awal hingga penghujung sanad. Abd al-Mu ti Amin Qal aji (ed. Abi Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Bar al-Namiri al-Andalusi (978/9-1071). al-anbah ala qaba il al-ruwah. dan terjadi ikhtilaf kerana ia telah terkumpul kesemua syarat ini dan dinafikan sebahagiannya dan ini adalah sebab yang biasa. Al-Isti ab fi ma rifat al-Ashab. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram (Tesis PhD. dan selamat dari shadh dan illat.Asqalani. Dan ini adalah lingkungan sahih. al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah alMaliki. al-Mu tasim b. 795) Ibn Hajar al. 100. tajrid al-tamhid. hlm.Ishak Suliaman (2005). hadith al-mu an an. atau hadith tersebut mursal. al-Mu taz b. .) Dimashq: Dar Qutaybah. Dan apa yang diperselisihkan kesahihannya dari hadith yang dikemukakan maka ikhtilaf itu disebabkan kekurangan salah satu syarat ini. Hizam. dan semua hadith yang menepati syarat ini maka ia dianggap sahih tanpa khilaf di antara ahli hadith. Ahmad ibn Ali (1372-1449) Sahabat Hakim b. Universiti of Wales. Sharh muslim. al-Sa ib Fiqh al-muwazanat Abdullah b. Lampeter) Musannaf Abd al-Razzaq ibn Hammam al-Himyari (744-827) Ibn Abd al-Bar. Urwah ibn Abi al-Ja ad al-Bariqi. al-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. al-intiqa fi fada il al-a immah al-thalathah al-fuqaha Malik ibn Anas (w. (1993).

dan ini adalah mazhab kebanyakan ulama kerana kesemua hadith yang disebut disandarkan kepada isnad hadith yang terawal. Harun. tidak dicapai padanya melainkan segelintir dari ahli zaman. sharh muslim. dan itqan dan wara dan makrifat.000 tanpa diulang Al-nawawi. salamah menyatakan: saya mendengar abu zar ah dan abu hatim mendahulukan Imam Muslim b. Imam Muslim telah menempuh cara dalam sahihnya dengan kaedah yang tinggi dalam penelitian. dr. Musa b. imam dalam ilmu hadith. apabila dinyatakan pada riwayat yang didengar untuk menyebut isnad yang pertama tanpa mengulanginya pada hadith berikutnya. yang menzahirkan keupayaan dan kewarakannya dan kesempurnaan makrifatnya dan keluasan ilmunya dan kecemerlangan dan pentahqiqannya akan hafalannya dan kemampuannya dari segala alam makrifat dan ketinggiannya dalam amalan dan ilmunya. Ahmad umar hashim. rafi telah memberitahu kami berkata: abd al-razak telah memberitahu kami ma mar al-hassan hammam berkata: ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari abu hurairah (rad) dari Nabi Muhammad Rasulullah (saw) lalu menyebut hadith darinya dan berkata Rasulullah (saw): (apabila salah seorang kamu berwuduk maka hendaklah ia beristinsyaq (memasukkan air ke hidungnya). Yahya b. jarrah. al-Hajjaj dalam makrifat tentang hadith sahih dari mashayikh zamannya.Abu Hatim al-Razi. dibolehkan demikian. Al-bukhari (194-256). dr. muslim (204-261) Dan antara contoh ketelitian Imam Muslim.275 hadith dengan berulang. 93. Dan hal yang demikian adalah kerana kehalusannya yang tinggi dalam riwayat dan penulisan dan kedudukan dan kelebihannya dalam ilmu ini. Ahmad b. Muhammad abu zahw Muslim mengandungi 7. (al-hadith) hal. salamah. dan kebesaran martabat dalam membezakan antara kehalusan ilmunya. manhaj al-Imam Muslim fi tadwin al-sunnah al-nabawiyyah Dan demikian adalah kerana kitab suhuf dan ajza dan kitab yang mengandungi hadith yang dihubungkan dari hanya satu isnad. ma in dan Abu Bakr al-Isma ili al-syafi i. dan kedalaman fokus dan perhatiannya terhadap riwayat dalam kitabnya: bahawa beliau memberi penumpuan dan pendekatan khusus dalam menyatakan riwayat dari sahifah hammam b. Ibn Mansur: tidak akan luput kebaikan untuk kami selagi anda masih hidup di kalangan kaum muslimin. . Al-hadith wa al-muhaddithun. fiqh dan usul. berkata waki b. munabbih dari abu hurayrah (rad) seperti katanya: muhammad b. 4. Abu Isa al-Tirmidhi meriwayatkan dari Imam Muslim Ahmad b.

Tarjamah imam muslim. menguasai ilmu hadith dan saya bertanyakan tentangnya pada bapa saya (abu hatim al-razi) dan beliau menjawab: (tingkat) yang benar (saduq). haji khalifah 2/552 Syeikhnya Muhammad b. tarikh baghdad 3/100-104. memilih lafaz dan itqan. wafayat al-a yan. dan menyusunnya mengikut tertib bab dan tarjamah fiqh. 2/110-120.Dan berkata ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-syafi i tidak dibolehkan. dan menghasilkan kitabnya musnad al-sahih. al-hajjaj. al-hajjaj telah mengemukakan riwayat pada kami dan beliau adalah wadah ilmu Muridnya ibn abi hatim al-razi berkata: saya menulis darinya dan beliau adalah ahli thiqat dari kelompok huffaz. abi talib dan muslim b. imam al-nawawi. muqaddimah. ciri yang cukup berhati-hati dalam menyampaikan riwayat. kesanggupan dan keupayaan yang besar. dan membuang nas yang berulang. tahdhib al-tahdhib. Manhaj al-Imam Muslim fi ilm al-hadith. pengaturan bab. ibn hajar 10/126-7. al-hajjaj al-nisaburi. 231. tahdhib alasma. Yahya. hal. saya tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan) Ibn al-akhram berkata: sesungguhnya kalangan ahli hadith yang dilahirkan oleh kota kita ini hanya tiga orang: ahmad b. kerana ini orang yang mendengar hadith dengan riwayat ini. wa al-lughat. isnad yang pelbagai. al-fahrasat ibn nadim. Tahdhib al-tahdhib 10/13 Sahih muslim mempunyai kelebihan dari sudut ketinggian isnadnya. al-muntazam fi tarikh al-muluk wa al-umam 5/35. hal. Ibrahim b. dan mengumpulkan riwayat dan rangkaian isnad pada suatu mauduk. Yusuf al-kattani. Hasan Ramahurmuzi (w. 2/583-590. maka sesungguhnya Imam muslim telah menempuh kaedah ini kerana penekanan pada sifat penyampaian. kashf al-zunun. dengan mengikut manhaj imam al-bukhari dalam mengumpulkan hadith yang hanya disepakati oleh ulama. 2/82-92. maka caranya ialah ia harus menzahirkan isnad sebagaimana dinyatakan imam muslim. 442: kemudian muncul Imam Muslim b. mengatakan (bahawa imam muslim adalah ahli ilmu dan ulama umat yang menampung pengetahuan. Abd al-Wahhab al-farra . Dr. kerana kewarakan . 360) . tadhkirat al-huffaz. ringkasan turuq hadith. Abu bakr al-jarudi berkata: muslim b. 107 Ibn khaldun.

9 Larangan berkata semua yang didengar. tawdih al-ahkam min bulugh al-maram Mustafa b. sharh umdat al-ahkam .allam sharh umdat al-ahkam. 10 6. tarikh baghdad 10/101. mengambil riwayat thiqat dan menyingkir pendusta. dan semua yang dikatakannya sahih dan tiada ilat maka saya keluarkan. taysir al. 2/589. hlm. cetakan Dar Ihya al-Turath al. Dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: (cukuplah bagi seseorang dianggap pendusta jika ia menyampaikan semua khabar yang didengarnya). mir at al-Jinan 2/174 Muhammad Fu ad Abd al-Baqi. abd al-qadir ata. Tadhkirat al-huffaz. saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi. hal. tidak diambil hadith dari salah seorangnya yang dikatakan: beliau bukan dari ahlinya). sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah wa mulhiqatuhu abdullah b. siyar a lam al-nubala 12/566 Imam Muslim: saya menulis kitab Musnad al-Sahih ini dari sejumlah tiga ratus ribu hadith yang didengar (dari mashayikh) ikmal al-mu lim. 96. Hadith Rasulullah (saw) (Barangsiapa yang meriwayatkan hadith dari ku dan mengetahui bahawa riwayat itu dusta maka dia adalah salah seorang pendusta) hal.Arabi Imam Muslim dhikr murur. Muhammad Bakkar Zakariya. Meringkaskan khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) tentang sunan dan hukum syariat. hal. dari Abi al-Zinad dari ayahnya berkata: (saya bertemu di Madinah seratus orang perawi semuanya dipercaya dan amanah. salih al-bissam. pembahagian hadith menurut imam muslim Muqaddimah Imam Muslim.Muqaddimah. sharh al-arba in al-nawawiyah abd al-aziz iz al-din al-sirwan. 1/1. abd al-rahman b. Dr. 1/15 Ahmad ibn salamah: saya menulis bersama Imam Muslim untuk menghasilkan kitab sahihnya selama 15 tahun. semua yang ditunjukkan terdapat padanya ilat. maka saya tinggalkan.

mengumpulkan padanya semua jalan riwayat yang diredainya.Khalil Ibrahim Mulla Khatir. kitab al-dalil ila al-mutun al. isyhrun hadithan min sahih al-bukhari: dirasah asanidaha wa sharh mutuniha Kashf al-zunun 1/556. dan mengemukakan isnadnya yang berlainan.ibad al-badr. Muhammad b. 1328). sharh al-arba in al-nawawiyah Terjemah ke bahasa melayu. dan lafaznya yang berbeza yang memudahkan penuntut melihat wujuhnya dan mengambil manfaat dan menghasilkan thiqat dan kepercayaan dengan semua yang dinyatakan oleh Imam Muslim dari jalan riwayatnya Berbeza dengan imam al-bukhari maka beliau menyebut wujuh yang berlainan tersebut dalam bab-bab yang berbeza dan jauh. Sharh sunan al-nasa i. tanbih al-afham bi sharh umdat alahkam. Abdullah al-Aryani (w. sharh riyad al-salihin. 1342). hamad al. habibullah b. sharh al-arba in alnawawiyah abd al-muhsin b. Muhammad b.uthaymin (1347-1421). manhal al-waridin sharh riyad al-salihin Yahya b. mazid al-jakni al-syanqiti (w. fath al-qawi al-matin fi sharh al-arba in wa tatimma al-khamsin li al-nawawi wa ibn rajab. Hawashi ala sahih albukhari. fath dhil jalal wa al-ikram bi sharh bulugh al-maram. sharh al-arba in al-nawawiyah. salih b. Muqaddimah Sharh Muslim Imam al-Nawawi. muhammad al. muhammmad sayyid al-amin b. dan Imam Muslim telah mengeluarkan faedah yang baik iaitu keadaannya yang lebih mudah ditelaah kerana ia meletakkan setiap hadith di mauduknya yang khusus. sharh al-ahadith al-thamaniah.al-hafiz ibn rajab Muhammad b. dan menyebut kebanyakan hadith yang dikemukakan pada bab yang difikirkan tidak berkaitan dengan babnya yang wajar ditempatkan di bab tersebut. abd al. salih abu safiah. salih al-muhsin. ibrahim al-qasim abd al-wahhab b.ilmiyah. sharh al-arba in al-nawawiyah fi thawb jadid Subhi ibrahim al-salih (1345-1407). sharh sunan al-nasa i Abdullah b. 1405). rashid b. dan hal tersebut adalah kerana . dan memilih untuk menyebutnya. ustadh ahmad khayri lutfi. Muhammad al-Zahiri al-Mahnawi al-Husayni (w.aziz b. hawashi ala al-muwatta Muhammad al-mukhtar b. hidayat al-mustabsirin bi sharh uddat al-hisn al-hasin li al-jazari Muhammad Falih b.

Sebagaimana beliau menerangkan tentang ikhtilaf dan perbezaan pada matan hadith. dan mengikut mazhab terpilih: ia melambangkan peralihan dan diambil dari perkataan tahwil. dan menawarkan pendekatan dan kaedah yang halus dalam pembentangan isnad dan matan Penulisan kitabnya dengan penekanan dan amanah dalam penyampaian dan ketelitian yang tinggi dalam funun al-hadith.kefahaman dan jangkauan Imam al-Bukhari yang mendalam yang menyukarkan para penuntut mengumpulkan jalan periwayatannya. peralihan hadith kepada isnad yang lain. atau (sah) . adapun haddathana maka tidak boleh diungkapkan kecuali dari riwayat yang didengar dari lafaz syeikh secara khusus. beliau berkata atau mereka berdua berkata kami telah diberitahu oleh si fulan. Sebagaimana imam muslim menekankan aspek lafaz dan ujaran perawi dan menjelaskan percanggahannya dengan pernyataannya: kami telah diberitahu oleh fulan dan si fulan dan lafaz ini adalah dari si fulan. dan adapun akhbarana maka ia diungkapkan dari pembacaan yang dilakukan di hadapan syeikh. dengan simbol huruf ha. dan keseimbangan. dengan pengaturan dan kandungan dirangka dengan baik dan keseimbangan yang berkesan yang menyaksikan kewibawaan dan ketinggian martabat dan kepimpinan Imam Muslim dalam ilmu hadith. membawa maksud pertukaran dari satu isnad kepada isnad berikutnya Atau melambangkan istilah (hadith). Dan dari kehalusan Imam Muslim dalam kitabnya perhatiannya untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. Imam muslim telah menurut langkah ringkas dan menempuh kaedah baik dalam mengumpulkan riwayat menurut pendekatan tahwil. atau sifat perawi atau nisbahnya baik sama ada sebahagian perkara ini menukarkan makna atau tiada kesan dalam penukaran makna Sebagaimana manhaj imam muslim yang terkenal dengan kaedah penyusunan yang tinggi.

2/90 dan antara dalil yang terbesar tentang kebesarannya ialah kitab sahihnya yang tidak terdapat kitab sebaik itu sebelum dan selepasnya dari kehalusan tertib. al-Ta liq al-mumajjad ala Muwatta al-Imam Muhammad Muhammad Hasan b. 1176). dan kepakarannya dalam lapangan ini. Zuhur al-Hasan al-Hanafi al-Sunbuhili (w. dan penguasaan yang terkehadapan dan kemajuan luar biasa yang dicapai. Hassan ibn Ali al-Husayni al-Bukhari alQanuji Muhammad Siddiq Hassan Nawwab Bahubal (1832-1890) Fath al. sharh kepada Muhktasar al-Bukhari al-Tajrid al-sarih li ahadith al-jami al-Sahih. dan penekanannya dalam menyatakan riwayat yang jelas disampaikan dari riwayat al-mudallis. Shah Waliyullah al-Dehlawi (w. Husain b. 893) al-siraj al-wahhaj fi kashf matalib mukhtasar sahih muslim b. 100. dan peringkasan jalur riwayat tanpa sebarang penambahan dan pengurangan. Hashiyah Tansiq al-Nizam ala musnad al-Imam Abi Hanifah Al-Sayyid Abu al-Tayyib Siddiq Hassan Khan b. dan penumpuannya dalam memberi perhatian terhadap percanggahan lafaz perawi baik pada matan atau isnad walaupun hanya pada satu huruf.Allam li sharh bulugh al-maram Ithaf al-nubala al-muttaqin bi ihya ma athir al-fuqaha al-muhaddithin . Abd al-Halim al-Ansari al-Laknawi (1264-1304). dan ketelitiannya dari penukaran pada isnad yang ittifaq tanpa diberikan penambahan. Al-hajjaj al-mundhiri. Ali al-Husayni al-Bukhari al-Qanuji (w. ha ini banyak digunakan dalam sahih muslim dan cuma sedikit yang terdapat dalam sahih bukhari Imam al-nawawi. tahdhib al-asma wa al-lughat. dan ketinggian martabatnya. Awn al-Bari fi Hal adillat al-Bukhari. Syarat Benua Hindi. Abu al-Hasanat Abd al-Hay b. Mubarak (Syeikh ahmad b. 1305). Ahmad al-Sharji) (w. dan lain-lain yang terkenal dalam kitabnya Dan sesungguhnya ulama hadith telah mengiktiraf kehalusan manhaj imam muslim dalam penulisan hadith nabawi. Misk al-Khitam sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam (Parsi) Abi al-Khayr Nur al-Hassan Khan ibn Abi al-Tayyib Siddiq b. 1307).Hal.

Fayd al-Bari Tarjamah wa sharh Sahih al-Bukhari (urdu). 1329). 1338) Rasyid Ahmad b. Isma il alKandahlawi (w. Muhammad (1149-1209). 1315). 1315). al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Hafiz Abu al-Hassan al-Siyalakuti (w. Majd al-din al-mubarak b. diringkaskan oleh muridnya al-shaikh abu abd al-rahman sharaf al-haq al-shahir bi muhammad ashraf al. sehingga kitab ashrat al-nisa disempurnakan oleh Abu Yahya Muhammad Kifayat Allah al-Shahjiha Nufuri (w. amalinya Lami al-darari ala jami al-bukhari. wa gharib al-hadith wa islah ghalat Abi Ubaid li ibn taymiyah. Muhammad al-ansari al-yamani (w. Shaikh Abi Yahya Zakariyya al-Ansari al-Shafi i alKhazraji Al-jami fi gharib al-hadith: wa yashtamil al-matn ala al-nihayah li ibn al-athir. Wa islah ghalat al-muhaddithin li al-khattabi. wa al-hashiyah ala gharib al-hadith li ibn Ubayd. abd al-rahman al-hanafi al-Gangouhi (w. ta liqat ala sunan al-nasa i. al-hajjaj Hadiyat al-lawza i bi nukat al-tirmidhi Ta liqat ala sunan al-nasa i . al-ta liq al-mughni ala sunan al-daraqutni Fadl al-bari sharh thulathiyat al-bukhari. ghayat al-maqsud fi hal sunan abi dawud. Al-najm al-wahhaj fi sharh muqaddimat sahih muslim b. Abu abd al-rahman muhammad al-Panjabi al-Dehlawi (w. al-fa iq li al-zamakhshari. dikumpulkan oleh muridnya Muhammad Yahya b. 2001. Muhammad b. kawkab al-durri ala jami al-tirmidhi.Allam bi sharh al-I lam bi ahadith al-ahkam. 1323). dirumus dan dita liq oleh puteranya. 1327). al-ta liq al-mahmud ala sunan abi dawud (hashiyah mukhtasar) Fath al. 30 juzuk Al-qadi husayn b. ta liqat ala sunan abi dawud. 1325). umar alusyh. Riyadh: Maktabat al-Rushd. 1334). awn al-ma bud sharh sunan abi dawud Abu al-tayyib. i rab al-hadith li akbari. ta liqat latifat ala sunan al-nasa i Abu al-tayyib muhammad shams al-haq al. Hidayat Ahmad al-Gangouhi (w.azim abadi (w.Fakhr al-hassan b.azim abadi. / li abi abdullah abd al-salam b.

al-hajjaj Iwad b. ta liqat ala sahih muslim. abd al. mahasin al-din ala matn al-arba in. abd al-aziz al-mubarak (w.doc abd al. hashiyah ala bulugh al-maram Salih b. al-mabadi al-tarbawiyah al-mustanbatah min al-arba in al-nawawiyah Dr.almoslim.php?cat=32&book=1922 Isma il b. taysir rab al-bariyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Nabil b. Khulasat al-kalam ala umdat al-ahkam.aziz b. ta liqat tarbawiyah ala al-arba in al-nawawiyah www. dr. Faisal b. muhammad al-luhaymid. sharh al-arba in al-nawawiyah Sulayman b. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. Sharh kitab al-tauhid min sahih al-bukhari . al-tuhfat al-rabbaniyyah fi sharh al-arba in hadithan alNawawiyyah. sharh al-arba in al-nawawiyah Iqaz al-afham fi sharh umdat al-ahkam Muhammad b. Suhail hassan abd al-ghafar. raddah al-sa idi. baz. ali b.aziz b.aziz al al-syeikh. adam b.net/books/open. mukhtasar al-kalam ala bulugh al-maram Muhammad b. 1317). dhakhirat al. 1376). abd al-rahman al-rajihi.Juhud muhaddithi shubh al-qarah al-hindiah al-bakistaniah fi khidmat kutub al-hadith al-musannadah almasyhurat fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri.almeshkat. Muhammad al-Ansari (w. Hashim al-Ghumari ali alawi. dipetik dari laman http://www. musa al-athyubi al-wallawi. ta liqat ala sahih al-bukhari. fath al-mannan sharh wa tahqiq kitab al-darimi abi muhammad abdullah b. salim al-shamari. syarah hadith yang ditambah oleh Ibn Rajab al-Hanbali Al-ilmam bi sharh umdat al-ahkam abd al.net/documents/commentt. abd al-rahman uqail b. abdullah b.uqba fi sharh al-mujtaba Mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah sharh sunan ibn majah Qurrat ayn al-muhtaj sharh muqaddimat sahih muslim b.

sulayman al-nawri. hlm. Khaldun Muhammad salim al-ahdab. nayl al-maram sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam Naazim b. 4-6 Mei.atiyyah et. yahya al-najmi. muwatta muhammad al-shaybani . Cet. muhammad sultan. al-nuzhat al-bahiyat fi sharh ahadith al-arba in al-nawawiyah Muhammad b. 2. (1997). qawa id wa fawa id min al-arba in al-nawawiyah Sifa al-dawi ahmad al. 2004.adawi. Beirut: Dar Ibn Hazm. Nadwah inayah al-mamlakah alarabiyah al-su udiyah bi al-sunnah wa al-sirah al-nabawiyah (saw). abdullah al-mawsili. fath al-wahhab sharh ala bulugh al-maram Hamzah muhammad qasim. ibanat al-ahkam sharh bulugh al-maram abd al-qadir syaibah al-hamd.Al-afham fi sharh bulugh al-maram Ahmad b. Dr. Dalil mu allafat al-hadith al-syarif al-matbu at al-qadimah wa alhadithah. ithaf al-kiram bi sharh umdat al-ahkam Qasim al-qaysi. abbas al-maliki al-husni (w. al-sayyid alawi b. fiqh al-islam sharh bulugh al-maram Muhammad ahmad aldah al-shanqiti. al-tasnif fi al-sunnah al-nabawiyah min bidayah al-muntasif althani li al-qarn al-rabi ashar al-hijri ila al-waqt al-hadir: ard tarikhi. al. ta sis al-ahkam ala ma sahha min khayr al-anam bi sharh ahadith umdat alahkam Hassan b. manar al-qari sharh mukhtasar sahih al-bukhari abd al-rahman al-sahim. 1391) nayl al-maram sharh umdat al-ahkam. Yasin b. ihda al-dibajah bi sharh sunan ibn majah Muhyiddin al. 88 Muwatta yahya al-andalusi.

2. 3. kitab sharh yang dilakar untuk mengeluarkan hukum dan kaedah dari dalil yang dibahas. ta liqat ala sunan abi dawud. oleh Imam al-Qastalani (w.Id (w. syarah yang bercampur padanya sanad dan matan hadith dengan lafaz pensyarah pada satu siyaq dan uslub. Siddiq b. Berkata Imam al-Nawawi. iaitu manhaj al-maudu i dan al-qawli. Syarahannya menekankan aspek istinbat dan kefahaman maqasid dan qawa id al-ahkam dalam kerangka hukum dan perbahasan dalil syariat. 1336). yang terserlah dalam kitab: 1. 702).Jenis-jenis syarah Al-sharh al-mamzuj. taqrir ala sunan al-tirmidhi Al-sayyid abd al-hay b. Hassan Khan (w. seperti kitab ihkam al-ahkam oleh Ibn Daqiq al. 1014) 4. 1402) Sharh murattab ala shuyukh al-musannaf. al-sayyid fakhr al-din al-hasani al-barilawi (w. nuzhat al-khawatir. 1338). 844). Sharh li al-istidlal. Sharh jami bayna al-maudu i wa al-qawli. 463) yang diatur mengikut urutan huruf mu jam nama-nama mashayikh Imam Malik. Fath al. kitab sharh yang ditulis mengikut susunan nama almashayikh. 1341). sebagaimana dikemukakan dalam kitab al-manhal al. 1339) ta liqat ala sunan abi dawud. 923) Mirqat al-Mafatih sharh Mishkat al-Masabih. dhul-fiqar ali al-hanafi al-deobandi al-ma ruf bi syaikh al-hind (w. oleh Sheikh Ali al-Qari (w. Awjuz al-masalik ila Muwatta Imam Malik.Allam li sharh bulugh al-Maram Ahmad b. Sharh Sunan Abi Dawud. seperti dalam kitab al-Tamhid oleh Ibn Abd al-Bar (w. Hassan al-Dehlawi (w. oleh Ibn Raslan al-Ramli (w. Hashiyah ala bulugh al-maram Mahmud al-hasan b. oleh Imam Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (w. kitab syarah yang mengumpulkan dua pendekatan dalam mengupas dan mentafsir nas.adhb al-mawrud sharh sunan al-imam abi dawud oleh Sheikh Mahmud Khitab alSubki Abu al-Khayr Nur al-hassan b. bapa kepada al-sayyid abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . Irshad al-Sari ila sharh Sahih al-Bukhari. yang menghurai dan membentangkan hadith dalam kitab Umdat al-ahkam oleh al-hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi.

dr. al-badr al-sari ila fayd al-bari Anwar shah kashmiri. Dr. 1342) tarjamah wa sharh sahih al-bukhari (urdu) dua orang putera abdullah al-ghaznawi Khalil ahmad b. 1346). iwad al-khalaf Manhaj al-shaikh al-kandahlawi fi sharhihi li kitab mishkat al-masabih. Khalil Ibrahim Mulla khatir.aziz al. dr. Ahmad b. Muhammad abu al-layth al-khayr abadi Al-manahij al-tajdidiah fi tafsir al-qur an al-karim wa shuruh al-hadith al-sharif. badr alam al-mirtahi (w. prof. dr. isa b.ulum wa al-hikam. badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud Dita liq oleh muridnya al-sheikh Muhammad zakariyya al-kandahlawi. da im ali al-hanafi al-tuki (w. dr. dr. fayd al-bari bi sharh sahih albukhari.Syeikh abd al-wahid. 1347). dikumpulkan oleh al-shaikh ahmad rida al-bajnuri Al. abdullah al-bahuth . ta liq ini dicetak di bahagian bawah (hawamish) kitab Barakat ahmad b. dr. amali beliau yang dihimpunkan oleh muridnya. ustaz muhammad hafiz b. Madinah Sharh al-ahadith al-nabawiyyah ta sis wa tatbiq. Muhammad sa ad siddiqi Manhaj al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi sharh al-hadith min khilal kitabihi jami al. Muhammad b. wa abd al-rahim (w. Hadith dan ilmunya. Tayba Universiti. anwar al-bari fi sharh sahih al-bukhari. dikumpulkan oleh muridnya safi ur-rahman al-mubarakfuri -ithaf alkiram Dr. amalinya. mu zam shah al-kashmiri al-hanafi (1292-1352). Manzur muhammad muhammad ramadan Adwa ala l manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-syarif. dr. Sa ad al-din mansur Manhaj ibn kamal basha fi sharh al-hadith al-syarif. dr. muhammad al-muslimi Manhaj al-imam al-hafiz ala al -din mughlatay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah.ani Juhud al. hashiyah ala jami al-tirmidhi Muhammad anwar b. Yusuf b. Umar abd al. majid ali al-saharanpuri (w.urf al-shadhi jami al-tirmidhi.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. hamid Al-athyubi wa manhajuhu fi sharh muqaddimah sahih muslim. suruni ilm sharh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. 1385) dan menuliskan padanya hashiyah.

Al-qasd wa al-umam fi al-ta rif bi usul ansab ansab al. 463 / 978/9-1071) Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi wa al-siyar Al-kafi fi fiqh ahl al-Madinah al-maliki Al-isti ab fi ma rifat al-ashab Al-Tamhid lima fi al-Muwatta min ma ani wa al-asanid al-Anbah ala qaba il al-ruwah. abd al-qadir izzi Al-San ani. Muhammad b. Fa izah ahmad salim bi afraj Ahammiyyah al-shuruh al-hadithiyah wa qawa iduha. al-jami li madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi ma tadammanahu al-muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kulluhu bi al-ijaz wa al-ikhtisar Al-intiqa fi fada il al-thalathat al-a immah al-fuqaha : Malik wa al-Syafi i wa Abi Hanifah wa dhikr Uyun min akhbar ashabihim li al-ta rif bi jalalah miqdarihim . Abdullah b.ilm wa fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi.arabiyah wa al. sharh sahih bukhari Abi Umar Yusuf b. Abd al-Bar al-Namari al-Qurtubi al-Andalusi (w. Ahmad b. 1337). Fath al-din bayanuni Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. dr. Subul al-salam Abdullah b.Manhaj al-qadi iyad fi ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. mukhtasar jami bayan al. al-hajjaj Amir Ali al-laknawi (w. Abd al-Rahim al-Ghazipuri (w. dr. al-bahr al-mawwaj fi sharh muqaddimat al-sahih muslim b.ajam Al-istidhkar. 1337). dr. al-jami lil adab al-rawi wa al-sami .

Al-Qadi Iyad (1083-1149) wa juhuduhu fi ilm al-hadith riwayah wa dirayah.edu/halsall/Islam Umdat al-Abrar fi ahkam al-haj wa al-i timar. Fatwa-Fatwa Imam Nawawi.) Forty gems sayings of the Holy Prophet (saw). syarah fath al. Madchan Anies (terj. Penjelasan Fath al-Bari. Kaherah: Dar Mustafa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri (821-875) Wawan Djunaedi Soffandi (2003). (2007). Yusuf Abbasi (terj. ringkas rawdat al-talibin Al-wajiz. Sheikh Salim Aid al-Hilali Muhyiddin Mas Rida.Terjemah Syarah Shahih Muslim/ Imam Nawawi. Mu tamar alami an manahij tafsir al-Qur an al-Karim wa sharh al-hadith al-sharif: buhuth al-mu tamar. Bashir Ali Ahmad (1975).). Al-wajiz.Bahjat al-majalis wa uns al-mujalis wa shahdh al-dhahin wa al-hajis http://www. Jakarta: Mustaqiim. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian al-Qu ran dan al-Sunnah.C. Ali ibn Abd al-Bar al-Husayni Amiruddin L. Universiti Islam Antarabangsa..Attar. Imam al-Nawawi Ibn al.aziz. Bandung: Risalah. terj. Sulaima al-Sheikh Muhammad . terjemahan Rawdat al-Talibin Muhammad Abu al-Laith al-Khayr al-Abadi. Israr Ahmad Khan eds. Wafa i. ringkas minhaj al-talibin Ibn al-Muqri meringkaskan Rawdat al-Talibin kepada al-Rawd Al-azkar (the invocations). ringkas al-muharrar. Ala-Al-Din (1983).. Pustaka Azzam: Jakarta Selatan Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Kuliyyah Ilmu berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Turabi.fordam.

present & future. 1994 Khalil al-Mays. Anwar Fakhri Hj. 94 kitab. al-Minhaj fi sharh sahih Muslim. Dekkan: Hedarabad. Tarjamat Shaykh al-Islam. 4. Nayl al-autar Sahih Bukhari. ditulis dari 817-842 H. 1997. Shaikh Qasim al-Rafi i (penyusun). terj.Al-Du a ul-mustajab (The accepted supplications) ringkasan dari kitab al-azkar. Lebanon: Dar al-Iman. Omar. Muhyi al-sunna wa mumit albid a Abi Zakariyya Muhyi al-Din al-Nawawi Bustan al. faqih al-anam. Hj. Suntingan Wahbah alZuhayli dan Ali Abd al-Hamid Abu al-Khayr. 1996.ibadah wa usul al-tasawwuf Sakhawi. Ali al-San ani al-Syaukani (w. 1255). UKM.Iraqi. Isma il al-Amir al-San ani al-Jaza iri. Al-Maqasid fi al-tawhid wa al. Cergas beribadah bersama Imam Nawawi. 7 jil. Ma rifat Ulum al-hadith. Tawdih al-Afkar. dalam Ahmad Sunawari Long ed. The Islamic concept of world division based on al-Nawawi s Minhaj alTalibin . kashf al-zunun Ibn Hajar (773-852) Hady al-Sari selesai 813 H Fatawa Imam al-Nawawi. hal. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Jakarta: Penerbit Hikmah Adab-adab bersama al-Qu ran. Zayn al-Din al. Beirut: Dar al-Qalam Shaikh al-Islam. dan kepayahan dengan memperoleh isnad yang tinggi adalah keredaan bagi mereka . Damsyik: Dar al-Khayr. al-Taqyid wa al-idah sharh muqaddimah Ibn Salah Syeikh Muhammad b.Arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (676 / 1233-1277).450 bab Fath al-Bari. Islam: Past. 82 syarah sahih al-bukhari. Abu Abdullah al-Hakim (w. Mohd Nasran Mohamad (2004). menunjukkan kefahaman dan penguasaannya dalam 18 disiplin shariah tiada tandingan Muhammad b. diterjemah oleh AR Hijazi. Irwan Kurniawan (2002). Qutb al-auliya al-kiram. 405) (1977). Kuala Lumpur: Pustaka Salam. sesungguhnya ahli hadith itu adalah sebaik-baik manusia. 3.

terj. diringkaskan kepada 1112 hadith dari 1900 hadith.The life of the Messenger (saw).C. diterjemah ke bahasa Inggeris oleh E.C. Ibn Hajar. imla hingga bab al-isti dhan Muntakhab tabaqat al-Shafi iyyah. Solieman al-Mainub Riyadh-us-Saleheen. al-Ibtihaj fi bayan istilah al-Minhaj . Howard dari edisi Perancis.Arifin. Zaheer Ali The Complete forty hadith (Imam Nawawi) terj. A isha Bewley Minhaj et Talibin (A Manual of the Muhammadan Law). Ibn Kathir menyatakan: sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab ini. Abdassamad Clarke Nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-Adhkar. Van Der Berg Garden of the Righteous. terj. terj. terj. Madni Abbasi The Arbaeen. hal. Samit (w. Ahmad b. Ibrahim Ma rouf. The Meadows of the Righteous. 30 Ahmad b. terjemahan L. Abu Rumaysah. terj. memuatkan 180 tarjamah fuqaha syafi i. Imam al-Nawawi Ma arij al-quds fi madarij ma rifat al-nafs.W. S. Bustan al. Garden of the Gnostics. dikeluarkan dari muqaddimah kitab Tahdhib alasma wa al-lughat. Abi Bakr b. 1341). Minhaj al-Talibin. Imam al-Ghazali Riyad al-Salihin. terj. ringkasan tabaqat Ibn Salah.

Khulasah alahkam. ialah membezakan penyampaian khabar dan menjelaskan perawi yang lemah dari yang kuat untuk dikeluarkan hukum dari riwayat mereka sebagai sahih dan da if.36 Dalam kitab Minhaj al-talibin. Harmalah b. Yunus b. Abu Bakr Ahmad b. Yahya b. Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah . Abd al-A la al-Misri (w. apa yang dinyatakan oleh Imam al-Shafi i di Mesir. 458). Kamil al-Muradi al-Misri (w. Amru b. al-nas 16 kali. berupa catatan atau fatwa. Dawud al-Azdi al-Jizi (w. al-Sahih 176 kali. al-Asah 1038 kali. 18/168. Rabi b. Harmalah al-Misri (w. al-Husayn b Ali b. Ishaq al-Muzni (w. al-Sunan al-Kubra. fi qawl 202 kali. dan riwayat yang disampaikan dari murid-muridnya secara langsung. Abdullah b. empat meriwayatkan mazhab qadim. 35. dalam tulisan atau fatwa Al-Qadim. 1410) telah menyusun qaylat ini dalam bentuk nazam Hal. Ibrahim b. Sulayman b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. Muhammad b. Siyar A lam al-Nubala . iaitu Imam al-Hassan b. Abdullah b. yang dikupas bersama dalil dan ta lil nya. 35 . Hanbal (w. tiada seorang Ulama faqih dalam mazhab Shafi i kecuali Imam al-Shafi i mempunyai kelebihan dan keutamaan yang dikurnia padanya. al-Husain al-Baihaqi (w.Ahmad al-Mayqari Shumailah al-Ahdal (w. Kitab Minhaj al-talibin mengandungi sekitar 4. Abi alYaman al-Kalbi. Abu Ali. al-Imla . Ahmad b. Zayd al-Karabisi (w. 248) Dan 6 meriwayatkan mazhab jadid. al-awjuh. al-Umm. apa yang diputuskan oleh Imam al-Shafi i di Iraq. Abd al-Jabbar b. dan ia disandarkan sebagai hujah dalam 14 masalah. 240). Al-naqd. Hal. 241).000 masalah fekah. 260). 243). kecuali Imam Abu Bakr alBayhaqi sesungguhnya beliau telah mengurnia kebaikan pada Imam al-Shafi i kerana mempertahankan mazhabnya dengan karya-karyanya. al-qadim 28 kali. 1390). 478) Al-Suyuti. 231). al-madhhab 187 kali. istilah muhaddithin. 264). 10 yang terkenal. al-masyhur 23 kali. Yahya al-Buwayti (w. Ma rifat Sunan wa al-Athar. Abd Allah al-Juwayni (w. al-mansus. Rabi b. 264). Mukhtasar al-Buwayti. Khalid b. 27 Al-Dhahabi. Sulayman b. hal. 270) Hal. al-jadid 75 kali. qila 439 kali. Al-Jadid. Abu Ibrahim Isma il b. 256). sa id al-Lahji (w. ibarat al-azhar diungkap sebanyak 395 kali. 43. Yahya b. Abu al-Ma ali Abd al-Malik b. Sullam al-muta allim al-muhtaj ila ma rifat rumuz alMinhaj Pandangan Imam al-Shafi i dikemukakan dalam kitab fiqhnya yang terkenal seperti. Mukhtasar al-Muzni. iaitu Imam Yusuf b. yang masyhur dengan kuniyahnya Abu Thawr (w.

Umar b.Iraqi. Kufah. 5/7 Isma il b. 8. Al-mahdi. 143 Qiyas menyamakan perkara furu dengan usul pada illat hukum. mengadakan rehlah ke serata wilayah termasuk Yaman. Yang dikhususkan oleh Allah (swt) untuk umat Muslimin yang tidak diberikan penganut agama yang lain. 804). Mesir. Ali b.Al-Zayn al. al-Badr almunir fi takhrij ahadith al-Sharh al-Kabir (fath al. Abi al-Muna al-Halabi al-masyhur bi Abid al-Darir. 3/1137 menyebut: seorang hafiz yang agung.ilm. Dala il al-Minhaj min kitab Rab alAlamin wa Sunnah Sayyid al-Mursalin (saw) Ijtihad. Syam. al-Rihlah fi talab al. dan mujtahid yang berjuang memelihara agamanya Ibn Hazm. Al-Dhahabi. 7-26 Siraj al-Din Umar b. Syaraf Ashab al-hadith. muhaddith di negeri Syam dan Iraq. Ibn Makula. . Ibn hajar. Mendahului Ulama dalam lingkungan ilmu hadith Khatib al-Baghdadi. karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi i) Khulasah al-Badr al-munir fi takhrij al-Ahadith wa al-athar al-waqi ah fi al-sharh al-kabir. Basrah. 463). al-Bulghah fi Ahadith al-Ahkam mimma ittafaqa alayh al-Shaykhan (ringkasan kitab Adillat al-Minhaj). salqini.Aziz sharh al-Wajiz li al Imam al-Ghazali. hh. ialah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengeluarkan hukum. hal. maka mereka adalah kepercayaan allah (swt) di antara hambanya. atau menambah pada makna yang muktabar dalam hukum. tadhkirat al-huffaz. Muhammad Sulayman Kurdi. al-Bahr al-Muhit. al-Zarkhashi. Mengambil catatan dari Abd al-Rahman b. dan sesungguhnya Allah (swt) telah menjadikan ahli hadith sebagai penegak syariat. dan perantara di antara Nabi (saw) dan umatnya. oleh al-Sheikh Abdul Aziz Qasim al-Haddad Abd al-Malik b. dan berkesinambungan jalur riwayat dipertahan sepanjang abad. Tuhfat al-Muhtaj ila adillat al-Minhaj.Ulama min al-Shafi iyyah. al-Fasl fi al-milal wa al-ahwa wa al-nihal 2/82 ilmu sanad: riwayat perawi thiqat dari perawi thiqat dan bersambung sehingga sampai kepada Nabi (saw). al-Muyassar fi usul al-fiqh. Kathir al-Dimashqi (w. dan menyingkirkan dengan mereka semua bid ah yang merosak. 774). hlm. al-Mulaqqan (w. Irshad al-faqih ila ma rifat adillat al-Tanbih (Imam Syirazi) al-Khatib al-baghdadi (w. Ibrahim. dalam khutbah kitab Hamalat al-Asfar fi al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-akhbar: kebiasaan Ulama tidak menyebut Al-fawa id al-Madaniyyah fi bayan ikhtilaf al. al-Talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-sharh al-kabir Al-mi raj li dhikr adillat al-minhaj (al-ta liq ala al-minhaj). Imam.

ibn hajar dalam taqrib al-tahdhib. risalah mustatrafah. beliau merupakan orang yang paling arif di kalangan kami tentang rijal. memberikan hukum akhir tentang perawi Yahya b. tarikh baghdad 14/177 Mashayikh Imam. menggelarnya al-hafiz dalam kitabnya dhikr man yu tamad qawluhu fi al-jarh wa al-ta dil Al-dhahabi dalam kitab al-kashif. dan kearifannya tentang hadith. dan kelebihan-kelebihannya tidak terhitung. Ward b. hlm 74. Ma in Abu Zakariyya al-Baghdadi. Dan berkata salih b. untuk memperoleh hadith. telah ijma tentang kebesaran dan martabat imamahnya. dalam usia 75 tahun. Berasal dari Sarkhas. Ibn Hanbal.Iraqi (1361-1423). dan sifat thiqat. al-syeikh Muhammad b. dari sahih dan daifnya ialah Ibn Ma in. 72 menyebut: (Imam dalam ilmu jarh dan ta dil) Al-nawawi. dan orang yang terkehadapan di bidang ini. Wafat di Madinah. dikumpul selama 15 tahun. dilahirkan di kampung Naqya berdekatan dengan al-Anbar. menempatkannya di tabaqat ke 21. Nasr al-Tabari: saya mendengar Ibn Ma in berkata: saya telah menulis sendiri sejuta hadith. Muslim b. hafiz. Kushan al-qushayri al-nisaburi. 2/156. Nisabur ialah bandar terbaik dan paling megah di Khurasan. al-Mustafad min mubhamat al-matan wa alsanad Al-manh al-fikhriyyah ala matn al-jazariyyah. dilahirkan pada 158 H. Dan ibn hajar. Al-musnad al-sahih. Berkata Muhammad b. meninggal pada Zulkaedah 233 H. Ja afar al-Kattani. Khulasah tahdhib al-kamal oleh al-Khazraji Abu al-Husayn b. dan disandarkan kepadanya tentangnya. Jazrah: saya mendengar Ibn al-Madini berkata: ilmu berakhir pada Ibn Ma in. Riwayat lain menyebut orang yang paling arif tentang hadith. tahdhib al-asma wa al-lughat. mendapatkan isnad yang tinggi (dari jalur yang lebih dekat dengan sumber hadith) Al-Dhahabi menyenaraikan Imam al-Nawawi dikalangan Ulama yang diiktiraf hukum ta dil dan tajrihnya. hlm. kebesaran. dan beliau adalah Imam al-hadith di zamannya. ali ibn sultan al-qari muhammad al-harawi . al-Hajjaj b. Abu Zar ah Ahmad b. Abd al-Rahim al.Rehlah.

31. tidak mengemukakan tarjamah bab sebagaimana diperkenalkan oleh Imam al-bukhari kerana ingin meringkaskan kitabnya 3. penyusunan kitablebih mudah difaham dan dihadam 1. irar al-hasani Syuruh bukhari. ithaf al-qari bi syuruh al-bukhari 45 syarah muslim Ittihaf al-tullab bi sharh manzumat al-adab. muhammad ibn abd al-qawi al-hanbali (1232/31299) Muhammad b. hampir 48 buah Al-Nawawi. 29. Abdullah al-Marakishi (1936).Ittihaf al-qari bi ma rifat juhud wa a mal al. Ahmad b. 13. mardawi. dengan kemahirannya dalam mengistinbat dan mengeluarkan hukum dan perhatiannya mengemukakan untuk tarjamah bab.ulama ala sahih al-bukhari. 1984. al-Musnad al-Kabir ala al-Rijal Hal. dengan kekhususan dari sudut kandungan dan reka bentuk kitab. darjat hadith yang paling sahih ialah hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim hal. Dr. ikhbar membayangkan hadith yang dibaca di hadapan syeikh Manahij al-Muhaddithin fi syuruh al-hadith. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Muslim. Perhatiannya yang tinggi untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. Zayni Dahlan al-Makki al-Shafi i (1816/7-1886). 91 kitab dengan nama khusus. di Maghrib terdapat lebih sepuluh dari kitab sharah sahih muslim Hal. Bughyat kulli Muslim min Sahih al-Imam Muslim. Imam bukhari menegaskan syarat yang lebih ketat dalam menerima riwayat dan menekankan keperluan untuk membuktikan kesahihan perawi telah mendengar riwayat yang dikemukakan. al-tahdhith ibarat dari hadith yang didengar dari lafaz syeikh. mengemukakan hadith di mengikut kesesuaian dan mauduk yang dikhususkan dan menyebut kesemua hal berhubung isnad pada matan yang dibicarakan 2. Abd al-Qadir Izzi . Mesir: Matba at Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih Ahmad b. Muhammad b. Sahih Muslim. sharh muslim. Makkah: Maktabah Makkah al-Mukarramah.

1346) . Al-Mawdu i. menyingkap kemusykilan. mentafsir nas hadith yang gharib. Muhammad al-Busti (w. 536). Badhl al-majhud. al-Minhaj. Sharh Sunan abi Dawud dengan riwayat Ibn Dasah Al-qawli kitab ma alim al-sunan. al-syarh al-qawli. Ibn Hajar (773-852). tatwil. mengumpulkan riwayat. Ahmad al-Saharanpuri (w. mengeluarkan hukum dan mengistinbat dalil Mencakup keseluruhan bahasannya. terikat dengan perbahasan ilmu hadith. 388) I lam al-Sunan.Ayni (1361-1451). mengenali rijalnya. Umdat al-Qari fi sharh sahih alBukhari. oleh Abi Bakr b. kurang penelitian pada sanad Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min jam adillat al-ahkam. dan nukat pada matan. mengeluarkan juzuk dari matan atau sanad kemudian membahaskan juzuk tersebut Al-syarh al-mawdu i. oleh Muhammad al-Muhktar al-Shanqiti ikhtisar. mensyarah maknanya Zahir setelah dikumpulkan kitab la-jawami i dan sunan Mengeluarkan hadith sahih. ishab Kurun 8 dan 9. Imam al-nawawi (w. syarh musykil al-athar. Ibn Sayyid al-Nas al-Ya mari (w. syarahan ringkas kepada Sahih al-Bukhari. mengemukakan ta liq. mutawassit mengeluarkan hadith. Ahmad al. 676). Imam Mazari (w. lebih terbatas dalam mengistinbat hukum. Khalil ahmad al-saharanpuri (w. umdat al-qari oleh al. fath al-bari. Imam al-Khattabi (w. Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Hamd b. Fath al-Bari. menghuraikan hadith yang gharib. syuruh ikhtisar. Sharh sunan al-Nasa i. mengenali hadith-hadith gharib. Aridat al-Ahwadhi bi sharh Sahih al-Tirmidhi. 734). kitab umdat al-qari. oleh Badr al-Din Mahmud b. 1346). al-Nafh alshadhi fi sharh Jami al-Tirmidhi. Imam al-Mazari Badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud.Arabi (w. Al. 543). al-Mu lim bi fawa id Muslim.ayni Jenis-jenis syarah. oleh Abd Qadir Syaibah Hamd Idah al-Mahsul min burhan al-usul. Ma alim al-Sunan. ijaz.Sharah muwassa . 388).

oleh Allamah Ali ibn Muhammad al-Jurjani (w. Qadi Iyad Nafh al-shadhi fi sharh Jami al-tirmidhi. Al-hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmidhi Murid Imam Ahmad. Abu al-Hasanat al-Sayyid Abd Allah ibn Mawlana al-Sayyid Muzaffar Husayn alHydarabadi al-Hanafi (w. Ali al-Qari Minhaj al-Mishkat. Ali (1061-1141). 843/1439) Hashiyat al-Mishkat. Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. 1052/1642) Syarah Mishkat al-Masabih Mirqat al-Mafatih. Ibn al-Muzayyin. Abi l-akhdar Al-Kashif an Haqa iq al-Sunan. 843/1439) Lamahat al-Tanqih. al-fawa id fi ikhtisar al-maqasid. al-Ibtihaj bi takhrij ahadith al-Minhaj Al. 743/1342) bersandar kepada Sharh sahih Muslim Al-Shinqiti. Kandahlawi Tartib al-Madarik. Muhammad b. (Farsi) Zujajat al-Masabih. ringkasan kitab Qawa id al-ahkam fi masalih al-anam . Abu Bakr al-Marwazi. oleh Abd al-Haq Sayf al-Din Ashi at al-Lama at. Ahmad ibn Umar (1182-1258) Al-Mu lim bi fawa id Muslim. Muhammad Qutb al-Din Khan Dihlawi (w.Izz b. oleh Abd al-Aziz al-Abhari (w. Abd al-Salam. 1384/1964) Mazahir al-Haq (urdu). Maziri.Asqalani Al-Mufhim sharh Sahih Muslim. Tunis: Dar Tunisiah. Dalil al-Masalik ila Muwatta Imam Malik Al-Dihlawi (w. Sharaf al-Din al-Husayn ibn Muhammad al-Tibi (w.Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri (1185-1258) Mukhtasar al-targhib wa al-tarhib. 1289/1872) Al-Ghumari. ibn sayyid al-nas Abd al.Awjuz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik. atau al-qawa id al-sughra. 1988.

Iraqi Fasal tentang syarat Imam Muslim dan mustalah khusus yang digunakan dalam kitabnya. tanpa membahaskan hukum dan perincian istinbat 1/32 Imam al-Suyuti telah mengemukakan syarah (ta liq) pada setiap kutub hadith al-sittah. al-fatawa al-misriyyah. Atau hadith yang diiktiraf dan tidak diperselisihkan oleh rijal al-thiqat dari sudut matan dan isnad . 31 al-dibaj.Maqasid al-Solat. Perbahasan ringkas yang berhasil memberikan kefahaman zahir dan memudahkan rujukan pada nas. mentafsir nas dan hadith-hadith gharib. Turut mengemukakan muqaddimah ringkas tentang kitab Sahih Muslim Ruwat al-Marasil. Hampir kebanyakannya disandarkan kepada kitab al-Minhaj fi sharh SahihMuslim al-Hajjaj oleh al-Imam al-Nawawi Juz 1/hlm. al-Dibaj. ta liq sahih bukhari. mengumpulkan riwayat dan meleraikan percanggahan antara nas. menjelaskan nas yang mubham (samar). beliau ialah syeikh yang salih jemaah dengan bersama Abdullah b. kitab yang ringkas. mereka ialah ahli fiqh dan ahli hadith. Abu Hamzah al-Sukari. maqasid al-ri ayah li huquq Allah Azzawajalla. menghuraikan turuq dan isnad. menyempurnakan i rab pada lafaz dan menghurai nas yang musykil. abi zar ah al. 1/32 perawi yang diyakininya mencapai darjat thiqah walaupun tidak dianggap thiqah oleh Ulama lain. al-Mubarak Al-tawshih. Manasik al-Haj. al-Athar wa al-akhbar al-waridat fi fada il al-Sham wa ahlihi. menetapkan lafaznya. Al-fatawa al-mawsiliah. dengan perbahasan tentang fadilat Damsyik secara khusus. Maimun. yakni Muhammad b. tafsir al-jama ah menurut ahli ilmu. Maqasid al-Sawm. ringkasan kitab al-Ri ayah oleh al-Harith ibn Asad al-Muhasibi (rad) Abu Isa al-Tirmidhi dalam kitab Jami al-Sahih 6/335. ta liq kepada sahih Muslim. 1/32 apa yang diyakininya memenuhi syarat sahih yang disepakati oleh jumhur walaupun tidak zahir kesepakatan tentangnya pada Ulama lain. menambah jalur riwayat pada khabar. Targhib ahl al-Islam fi Sukna al-Sham. Menyandarkan hukum pada kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi dan menerapkan pendekatan beliau dalam menghurai dan membahaskan nas. al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihan wa al-Razaya (fawa id al-balwa wa al-fitan). mengemukakan huraian ringkas (ta liq).

Maka tidak terdapat dalam kitabnya selepas muqaddimah selain hadith semata-mata Dan tidak terdapat dalam naskhah kitab sahih tarjamah bab. ia hanya dikemukakan oleh Ulama selepasnya sepertimana dinyatakan oleh Imam alNawawi (rah) (1/21) dan antaranya baik dan lainnya. kerana ketelitiannya dalam mengumpulkan matan dan jalan periwayatan pada satu mawduk tanpa dipisah dan diceraikan pada babbab. sehingga tidak dikemukakan pembahagian abwab dan tarajim. yang mengandungi banyak hadith ta liq. 1/33 dan di bezakan lafaz perawi antara: haddathana (si fulan berkata kepada kami) dan akhbarana (kami menerima khabar dari si fulan) Dan tidak dicampurkan sedikitpun dengan perkataan Sahabat dan Tabi in.dan memelihara lafaz dan ungkapan yang tepat tanpa diriwayatkan dengan makna. 12 tempat yang mengikuti hadith usul. dan yang benar adalah meninggalkannya. Imam Muslim telah mengikuti manhaj yang baik dalam menyusun kitabnya yang menyebabkan ianya diangkat melebihi ketinggian sahih al-bukhari. dan telah thabit penyambungannya dari ta liq yang saya kemukakan. Dan berkata yang lainnya. Dan kerana ini didapati dalam naskhah (kitab sahih) yang lama tidak dikemukakan tarjamah bab.Atau hadith yang terdapat ikhtilaf pada matan dan isnadnya namun dikeluarkan juga kerana leka dan tiada iltizam pada syarat ini. berbeza dengan (kitab) al-Bukhari. sebagaimana naskhah yang disalin oleh al-Hafiz Abu Ishaq al-Sarifayni tanpa sebarang tarjamah bab. 1/33 dan apa yang membezakan kitabnya dengan kitab al-Bukhari ialah ketelitian dalam mengemukakan hadith ta liq. yang menunjukkan ia bukan dari usaha Imam Muslim. beliau menghendaki hadith yang diijma kan oleh empat Ulama huffaz secara khusus 1/33 Imam al-Suyuti. yang hanya terdapat di dalamnya cuma dua tempat dan di beberapa tempat lain. semuanya kerana ketelitiannya untuk tidak memasukkan di dalam kitab selain hadith sahaja. sehingga sekiranya lafaz yang berbeza dikemukakan oleh setiap perawi maka diriwayatkan dengan lafaz yang dinyatakan dengan penerangan. dan menyampaikan hadith dengan sempurna tanpa dipecahkan mengikut tarjamah bab. 1/33 Dan saya berkata: seolah-olah mereka ingin mendekatkan kefahaman bagi mereka yang menyingkap lembaran kitab. .

Fasal tentang perawi wanita. 505/1111) Hlm. Al-khutbah kitab Imam Muslim memulakan kitabnya dengan mengungkapkan syukur dan puji (kepada Allah swt) diikuti dengan sanjungan serta selawat kepada Nabi (saw) sebagaimana lazimnya para Ulama membuka perbahasan. 1/81 Fasal tentang gelaran (alqab) al. Mahran. Hurmuz. tentang mereka yang (namanya) disebut dengan jalur nasab (bunuwwah). Saydi Muhammad Habibullah b. dan ia merupakan dustur yang teguh dalam pelaksanaan istinbat dan ijtihad. berbeza dengan Imam al-Bukhari yang membuka kitabnya dengan mengemukakan hadith niyyat. yang masyhur dengan gelaran ma ya ba al-Jakni kemudian al-Yusufi al-Maliki al-Shanqiti dl-Madini (w. dan huruf shin bertitik tiga di atas. Muhammad al-Ghazali (w. dan besar fadilatnya di kalangan ahli al-athar. Fath al-mun im bi bayan ma ihtiyaja libayanihi min Zad al-Muslim. Muhammad b. tidak terlepas darinya pandangan ahli nazar. dan terdapat padanya hadith (setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka ia terputus (barakahnya) ). dan kaf ditashdidkan (bersabdu). luas manfaatnya. yang membolehkan Ulama mujtahid meneliti adillat dan mengambil dalil dengannya.A raj ialah Abd al-Rahman b.Allamah al-Syeikh Muhammad al-Khidr al-Jakni al-Shanqiti (w. Saydi Ahmad. pentahqiq kitab al-Mankhul min ta liqat al-Usul. Fasal dalam menetapkan kaedah sebutan dan penulisan nama-nama yang musykil Ukasyah: dengan dammah. Meneliti kesemua hadith Kawthar al-ma ani al-darari fi kashf khabaya Sahih al-Bukhari. karya Imam Abu Hamid Muhammad b. 1363) . al-A mash ialah Sulayman b. al. dan mengetahui kaedah pengeluaran hukum syariat darinya. al-Syeikh Sayyid Abdullah b. 1354) Zad al-Muslim fi ma ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. Hassan Haitu. 3: maka sesungguhnya ilmu usul al-fiqh adalah ilmu yang besar kedudukannya. yang perlu dihadami oleh golongan faqih dan mutaffaqih.1/32 ibn salah berkata: syarat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ialah untuk mengeluarkan hadith yang muttasil dengan riwayat thiqah dari yang pertama hingga terakhir dan selamat dari sebarang (bentuk) shadh dan illah Fasal dalam Sahih Muslim tentang perawi yang (namanya) disebut dengan kuniyah. para muhaddith dan mufassir.

Malak al-Ta wil Hafiz Thana Allah Zahidi (1986) Tawjih al-Qari ila al-qawa id wa al-fawa id al-Usuliyyah wa alHadithiyyah wa al-Isnadiyyah fi Fath al-Bari. Ahmad Mawlana Shah Waliullah al-Dehlawi b. Abu Ja far Ahmad ibn Ibrahim (1229-1308). Mawlana al-Shaikh Abd al-Rahim (w. dalam muqaddimah kitabnya Miftah Kunuz al-Sunnah: Sekiranya tidak kerana kesungguhan dan perhatian untuk meneliti dan mendalami ilmu hadith oleh saudara-saudara kami. al-Hassan b. Jami ah Ulum Athariyyah (Pakistan): Hafiz Abd al-Ghafur b. 1138) Fayd al-Bari ala Sahih al-Bukhari.whitethreadpress. Anwar Shah Kashmiri Funun al-hadith Ditegaskan oleh Shaikh Muhammad Rashid Rida. Abi Bakr al-Suyuti (w. Dan sesungguhnya. al-Tawshih ala al-Jami al-Sahih Sahih al-Bukhari bi hashiyah al-Imam al-Sindi (Matn al-Bukhari bi-hashiyah al-Sindi). pasti ia akan hilang di penjuru Timur. Muhammad Ishfaq al-Rahman al-Kandihlawi Hakim al-Ummah Mawlana Ashraf Ali Thanawi . Abu Abdullah Muhammad ibn Isma il al-Bukhari (197.Risalah sharh tarajim abwab Sahih al-Bukhari. kitab al-Burhan fi Tanasub suwar al-Qur an.htm dilayari pada jun 11. Muhammad Isma il Al-Tanqih li alfaz al-jami al-Sahih. 911). Abdullah al-Turki al-ma ruf bi Badr al-din al-Zarkhashi (745-794) Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman b. Muhammad b. 1176 / 1702-1762) Al-Musnad.256 / 810-870). 2008 Musnad abdul Razzaq Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri. kitab Badhl al-Majhud fi hal Sunan Abi Daud Kashf al-Mughatta fi Fadl al-Muwatta . 834) Ibn al-Zubayr. kegahirahan dalam menekuni dan mempelajarinya telah luntur di Mesir dan Syria sejak berakhirnya abad ke sepuluh H) http://www. Abu al-Qasim Ali b.com/authors/shaykh_zakariyya. Hibatullah ibn Asakir Hashiyah Kashf al-Mughatta an wajh al-Muwatta . Abi al-Hassan Nur al-Din Muhammad b. Bahadur b. Abd alHadi al-Sindi (w. Abd al-Allah ibn al-Zubayr al-Humaydi (w. Ulama-Ulama India di abad ini.

Sa ad b. shaykh al-hadith Muhammad Zakariyya ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Isma il al-Kandahlawi (1315-1402 /1898-1982). Shaykh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi (pengasas gerakan tabligh) Al-Maswa sharh al-Muwatta . Fada il al-Qur an. juz Hajjat al-wida wa umrat al-Nabi (saw). alQadi Abu al-Fadl Iyad b.Mufti Muhammad Taqi Uthmani Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani (132-189) Imam Abd al-Hayy al-Farangi al-Mahalli al-Laknawi Tajrid al-Tamhid li ma fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. Muhammad Habib Allah al-Shinqiti (1878-1944) Sharh al-Muwatta . Khasa il Nabawi (saw) Sharh Shama il al-Tirmidhi. Suyuti (1445-1505) Sharh al-Imam Sayyid Muhammad al-Zurqani ala Muwatta Al-muntaqa sharh al-muwatta . Abd al-Hayy al-Laknawi Mashariq al-Anwar ala Sihah al-Athar fi Sharh gharib al-hadith al-Muwatta wa al-Bukhari wa Muslim.Arabi al-Mu afiri Al-Imla fi sharh al-Muwatta . Khalaf b. Ayyub b. Ibn Abd al-Bar Awjaz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik (6 jil). Waliyullah al-Dehlawi Tanwir al-hawalik sharh ala Muwatta Malik. Warith al-Baji (1012/13-1081) Al-Qabs fi sharh Muwatta Malik b. 1417) Shaykh Abu l Hassan Nadwi. Anas. Musa al-Yahsubi al-Maliki Ida at al-halik min alfaz dalil al-salik ila Muwatta al-Imam Malik. sharh Alfiyah Ibn Malik. Lami al-Dirari ala Jami al-Bukhari Muhaddith Muhammad Yusuf Kandahlawi (w. Sallam Allah ibn Shaykh al-Islam al-Dihlawi . Fada il Ramadan. al-Abwab wa al-Tarajim li al-Bukhari Shaykh Rashid Ahmad Gangohi. Imdad al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (urdu) Mufti Mahmud Hassan Gangohi (w. Abu l Walid Sulayman b. Fada il al-Salat. Ibn Hazm Al-ta liq al-mumajjad ala muwatta Imam Muhammad. 1384) pengarang kitab Amani l ahbar sharh Ibn ma ani alathar Shaykh Abd al-Jabbar A zami. al. Abu Bakr b.

Yusuf al-Jazari al-Shifa i (1350-1429) (1929). kitab athar. Hamdi Abd alMajid al-Salafi Musannaf Abdul Razzaq al-San ani Abu Yusuf.ummal fi sunan al-aqwal wa af al Abd al-Ra uf b. Bada i al-minan fi jam i wa tartib Musnad al-Shafi i wa al-sunan. Classical Islam: a sourcebook of religious literature. Ibn al-Athir. hlm. Kanz al. Salih. Muhammad b. al-Musnad al-mu tali bi atraf al-musnad al-Hanbali Ibn Hajar. Al-shaybani. Muhammad b.Ittihaf al-Salik bi ruwat al-Muwatta an al-Imam Malik. al-Fath al-Rabbani li tartib musnad al-Imam Ahmad b. 6 tahun kemudian menjadi penaung Dar al-hadith al-Ashrafiyya . kitab athar. muwatta . Abu Bakr Abd Allah b. kota Nawa. Jawid Ahmad (2003). syarhihi Bulugh al-amani min asrar al-fath al-Rabbani Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. sharh thalathah al-usul. 1621). Ahmad al-Qaysi al-shahir bi ibn Nasir al-Din Ala al-Din Ali al-Muttaqi ibn Husam al-Din al-Hindi (w. Taj al. Imam al-Suyuti Shams al-Din Muhammad b. 143. dhayl al-qawl al-hasan sharh Bada i al-minan Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi i (767-820) Al-Shafi fi sharh Musnad al-Shafi i.Manawi (w. Routledge: UK. Uthaimin. Mendapat tawaran mengajar di Madrasah Iqbaliyah pada 649/1251. Abd al-Karim al-Jazari (1149-1209) Murshid al-Muhtar ila ma fi musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal min ahadith wa al-athar. 1567). terletak kira-kira 100 km dari selatan Damsyik. Muhammad b. Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir Is af al-mubatta bi rijal al-Muwatta . al-qawl al-musaddad fi l-dhab an al-musnad li l-Imam Ahmad Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. al-hujja ala ahl al-madina Norman Calder. mukhtasar aqidat al-Imam al-Safarini Ibn hajar. Majd al-Din Abi al-Sa adat al-Mubarak b. sharh thulathiyat Musnad al-Imam Ahmad (780855) Safarini. Hanbal al-Shaybani. Abd Allah Muhammad b. Al-Hisn al-hasin min kalam sayyid al-Mursalin (saw) Mesir: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi.Arifin al. Muhammad b. Ahmad (1702-1773/4).

urf fi bina ba d al-ahkam ala al. Imam al-nawawi belajar dari lebih 20 orang guru yang mahir dalam bidang masing-masing. Encyclopedia of Islam. Noble Quran Prof.cislamonline. kolej dan universiti yang bercambah di Damsyik.urf. al-hadis: an English translation and commentary of Mishkat-ul-Masabih. Mishkat al-Masabih Al-Haj Mawlana Fazlul Karim. zahir al-riwayah. studies in early hadith literature.bysiness. nasir al-Ulwan. Hadith literature: its origin. filasuf. tahqiq kitab Sunan Ibn Majah.arabiyyah . Heffening.uk/ulemah/bionawawi. 224 / 838) Athir al-din al-mufaddal ibn Umar al-Abhari (w. studies in hadith methodology and literature. al-Nawawi . tahqiq syaikh sulayman b. cet. sharh uqud rasm al-mufti. An-Nawawi s forty hadith. commentary on forty hadith of al-Nawawi. syarah hadith da if Al-nawawi 40 hadith.W. Muhammad Zubayr Siddiqi. 663/1265). prayers of the Prophet (saw).co. nashr al. hidayat al-hikmah. shaykh ihsan al. Denys Johnson-Davies (1976). Muhammad Muhsin Khan (1927-. fizik (al-tab iyyat). Damascus: The Holy Koran Publishing. Dr. An anthology of sayings of the Prophet Muhammad (saw). the history of the Qur anic text. Dr.utaibi. The Translation of the meanings of Sahih al-Bukhari. Muhammad Mustafa al-A zami. ahli matematik Riyad al-salihin.htm www. Mu jam al-matbu at al. The religion of man Ibn Abidin al-shami (1252/1836) urf berperanan dalam hukum yang dikhususkan oleh nas takhsis alnas. Lebih 100 pelajar. shaikh Jamal Zarabozo. On Schacht s origins of Muhammadan Jurisprudence. development and special features Prof. baru Ezzeddin Ibrahim. kitab tentang logik (mantiq) dan metafizik (ilahiyyat).com/library lebih dari 300 institut. abu ubayd al-qasim b. Abdul Hamid Siddiqi. Muhammad ibn Umar ibn Arabi al-Nawawi al-Jawi al-bantani al-Tanari (al-Tanawi) banten (1230-1306 /1814-1897) http://www. sallam (w. radd almuhtar ala al-durr al-mukhtar sharh tanwir al-absar (al-hashiyah) Kitab al-amwal. Sahih Muslim.

khanqah. Isma il al-San ani (1688-1768) Tawdih al-afkar li ma ani tanqih al-anzar. hlm 192 Imam al-Nawawi memberikan definisi mukhtalaf al-hadith. Ali Muhammad b. Muhammad al-Tahawi Al-Hakim menyusun kitab al-Mustadrak yang menghimpunkan hadith-hadith sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari (w. 261) atau salah seorang mereka. Mahmud Hirawi Amal al-yawm wa al-laylah.Mamluk Mesir (1250-1517) ulama syafi i membenarkan sultan untuk mewakafkan harta awam untuk kepentingan madrasah. Fawrak Musykil al-athar. Imam alNawawi sedang menjamah roti tanpa daging. Muhammad b. yang dapat membawa maslahah dan kebaikan pada umat. tetapi ia adalah makanan orang yang sombong . Ishaq al-Daynuri al-ma ruf bi Ibn al-Sinni (w. Ramadan b. hlm. . 67 menyebutkan maslahah: berkenaan hadith sahih yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. 256). Beliau mempelawa Sulaiman untuk makan tetapi beliau tidak berselera. Musykil al-hadith wa bayanuh. Sulaiman lalu mempelawa Imam al-Nawawi untuk makan namun beliau enggan. Ahmad b. 192. yang tidak dimuatkan dalam kitab Sahih. hlm. Beliau mengulas bahawa ilmu mukhtalaf al-hadith adalah antara ilmu yang terpenting yang perlu diketahui oleh semua Ulama dari pelbagai lapangan pengajian kerana tumpuan ilmu tersebut berkait dengan hadith-hadith sahih yang bercanggah antara satu sama lain yang memerlukan penyelesaian secara ilmiah. hlm. al-Hassan b. adakah makanan ini haram? dan Imam al-Nawawi menjawab: Tidak. Lalu saudara Sulaiman pergi ke pasar dan membawakan sebahagian daging panggang dan manisan. Qadi al-Qudat. dan Imam Muslim (w. mawlana zadah Ali b. 1250-1517. Hlm. UK: Cambridge University Press. Al-Talkhis oleh Imam al-Dhahabi (w. Sulaiman al-Zara i mengunjungi Imam al-Nawawi pada pagi hari Aidil Fitri. hadith dan usul al-hadith. Fatwa imam al-nawawi diikuti oleh Ulama lain. hospital. 196. Poverty and charity in medieval Islam: Mamluk Egypt. Lantas Sulaiman bertanya: Wahai saudaraku. Abu Bakr Ahmad b. Muhammad b. 748) menyemak semula pensahihan hadith al-Mustadrak Tanbih al-wahim ala ma ja a fi Mustadrak al-Hakim. Adam Sabra (2006). ataupun ditarjihkan salah satu daripadanya. Dari aspek lain. Cambridge. Abu Ja far Ahmad b. fiqh dan usul al-fiqh. zawiyah dan institusi kesufian. 975) Tadrib al-Rawi. 71 Sharh hidayah al-hikmah. mukhtalaf al-hadith mendakap lebih dari satu bidang. suatu keadaan di mana terdapat dua hadith yang berbeza dari segi makna secara zahir lalu diselaraskan di antara keduaduanya.

261. Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazim al-Qarshi al-Dimashqi (w. hlm. Abu al-Tayyib Mawlud (2006). Manzur al-Ifriqi al-Misri (630-711 / 12321311). al-Hajjaj wa minhaj fi al-Sahih wa atharuhu fi ilm al-hadith. Abi Bakr al-Ardabili (1278-1345) hidup di zaman pemerintahan kerajaan Mamluk al-Bahri (p. bab sebab-sebab Imam al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadith dari sebahagian perawi yang da if Abu Ubaydah Masyhur b. Abdullah (596-652 / 1199-1254) Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b.Arabi. Al. Abd al-Salam b. Taj al-Din Abi al-Hassan Ali b. 687/1288) Turut mengungkapkan tentang kitabnya al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Imam Nawawi: Ulama besar mazhab Shafi i Dewan Siswa 665/1266 Imam Nawawi ditauliah sebagai ahli hadith Sezaman Ibn Arabi. 1288). 218.Beirut: Dar al-Kutub al. Lisan al. penulis kitab Mujaz al-Qanun .Iraqi. Khaldun al-Hadrami (w. dalam tulisannya yang lain seperti dalam kitab tahdhib al-Asma wa al-Lughat (1/98. 17.Arab Ibn Nafis.Ilmiah. Abi Muhammad Abdullah b. Fath al-Baqi bi Sharh alfiyah al.Iraqi. 1898) Farid Mat Zain. Fath al-Mughith sharh alfiyah al-hadith. ahli perubatan. bab sekuat-kuat hadith sahih. 1406) Ibn al-Nafis. Hassan. Al-qanun fi tafsir al-nusus. bab kitab-kitab sahih yang merupakan tambahan dari Sahih al-Bukhari dan Muslim Al-Sakhawi. filasuf terkemuka. 1/212-215. Ala al-Din Abul A la (w.Abu Zakariyya Muhammad al-Ansari. 1250-1389) Abu Zayd Abd al-Rahman b. Abd al-Rahim b. hlm. 309 Fu ad Sezkin.Arabi 3/181 Manhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyah al-Muhaqqiqin Jami al-Qawa id fi ilm al-Jabr. Tarikh al-Adab al. 262) Bustan al. Mukarram b. pakar bahasa. 117. sejarawan dan ahli hokum. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi alShafi i (w. Muhammad b. Hlm.Arifin (hlm. Abu Nawas fi tarikhihi. Fath al-Majid Sharh al-Durar al-farid fi aqa id ahl al-tawhid. 57. Sharh al-Bukhari (hh. 179). Muhyiddin Muhammad ibn Ali (560-636 / 1164-1238) Ibn Taymiyyah. 2/90). Al-Imam Muslim b. Haddad. al-Hussain (1325-1404) Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. Tarikh al-Turath al. Brocklemann. 51 (bab: hadith sahih yang merupakan tambahan dari dua kitab Sahih) Al-Sariri. Ali b. hlm. al-Hassan b.

Tahdhib al-Tahdhib. berguru dengan 150 Shaykh.izti azah wa al-basmalah.aliyyah bi zawa id al-Masanid al-thamaniyah. al-Nu man ibn Thabit ibn Zuta. Ta rif ahl al-taqdis bi maratib al-mawsufin bi al-tadlis Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902 / 1428-1497) Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Sharifah. Silsilah al-dhahab. al-Daw al-lami li ahl al-Qarn al-tasi . 930) sambutan terbesar di Mesir Durar al-Kamina (Ulama abad ke 8). melazimi majlis al-Kafiji selama 14 tahun. Tafsir al-Jalalayn. karya awalnya pada 866 H. mendalami ilmu fiqh dan tafsir dari Shaikh Sharaf alDin al-Manawi (datuk kepada Shaikh Abd al-Ra uf al-Manawi. Fatima bint al-Manja al-Tanukhiyya (w. al-Jami al-Kabir. mula ditulis pada tahun 1414 (817 H) selesai pada bulan Disember 1428 (Rajab 842 H) Ibn Iyaas (w. 652) Abu Hanifah. kitab Jila al-Afham. Ashrat al-Sa ah Jalal al-Din al-Suyuti (849-911 / 1445-1505). alfiyah al-hadith. Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. 1407). al-Jawahir wa al-durar fi tarjamah Syeikh al-Islam Ibn al-Hajar. Dur alManthur fi al-tafsir bi al-ma thur. al-hawi li al-fatawa. risalah.Iraqi (w. 1404) alfiyah al-hadith Ibn hajar belajar dengan Shams al-Din al-Qalqashandi (w. al-Tibyan fi aqsam al-Qur an Abu Talib (w. 1401) Fath al-Bari. dan syarahnya nuzhat alnazar. al-Jami al-saghir. al-nukat ala kitab Ibn al-Salah. al-Qawl al-Musaddad fi Musnad Imam Ahmad. pengarang kitab Fayd al-Qadir Sharh alJami al-Saghir Suyuti menghasilkan lebih 500 kitab. 878). Badr al-Din al-Balisi (w. Abu alTayyib Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbi Al-Hafiz Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al. sharh al. taghliq al-ta liq ala Sahih al-Bukhari. 693) Abu Dhar (w.Asqalani (1372-1449 / 852) Shams al-Din ibn al-Qattan al-Bulqini (1404) Ibn al-Mulaqqin (1402) Zayn al-Din al. ringkasan Tahdhib al-Kamal oleh Imam al-Mizzi. pada 1486 M beliau dilantik mengetuai Masjid al-Baybar di Kaherah. al-Dirayah fi takhrij al-ahadith al-hidayah. 1401). nukhbat al-fikr. 751).Umm al-Mu minin Maymunah bint al-Harith (rad). al-Maqasid al-hasanah. dikenali sebagai Ibn al-Kutub (putera kitab). al-Miqdad ibn Amru ibn al-Asad al-Kindi (rad) Ibn al-Qayyim (w. Risalah tadhkirat al-athar. Ilm al-Din al-Bulqini (w. . 619) Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (w. al-Matalib al. 639) Muhammad Abduh (1849-1905) Abdullah ibn Umar (w.

maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak antara mereka). 1024) Muhammad abu Zahra (w. Anas. memanfaatkan kefahaman masalih mursalah. Jamal al-Din (1838-1897). qadi abd al-jabbar (w. 935) pengarang 3 kitab fahras.Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi. 973). Abu Muslim al-Khurasani (w. ta lil al-ahkam. Asma al-Matalib. 798) Al-Afghani. dan bermaksud merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Imam al-Khattabi. Imam al-Sha rani (w. al-Tahdith bi ni mat Allah 283 karya disebut dalam Husn al-Muhadarah 1/ 335 Tarjamah Imam al-Suyuti. kupasan jalur isnad. Hadith Abu Hurairah (rad). Rasulullah (saw) bersabda: (Jika ada seseorang berkata: orang ramai sekarang ini telah rosak. menggunakan dalil qiyas. maka perkataan itu tidak ada salahnya. penelitian teks (matn). Tarikh al-Khulafa . Imam al-Nawawi menghuraikan hadith ini dalam Riyad al-Salihin: larangan di atas adalah untuk orang yang berkata demikian kerana rasa bangga pada dirinya yang (dirasakan) tidak rosak. Tabaqat al-Sufiyah Http://www. Kashf al-Zunun 5/434 Murid Imam al-Suyuti al-Dawudi (w. istihsan. Sahih Muslim. Adapun orang yang berkata demikian kerana melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama serta didorong oleh rasa sedih atas nasib yang menimpa mereka dan timbul dari rasa cemburu terhadap agama.com/books Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (909-974 / 1503-1566). Ya qub ibn Ibrahim al-Ansari (w. Di antara yang sependapat dengan pandangan ini ialah Imam Malik b. Bughyat al-wu at wa tabaqat al-Nuhat. 945) pengarang kitab Tabaqat al-Mufassirin. Tahrir alMaqal fi Adab wa Ahkam fi ma yahtaj ilayha mu addib al-atfal Kefahaman tentang perawi merangkumi makrifat tentang riwayat al-shadh. al-Humaydi dan lain-lain. dan pengeluaran hukum (istinbat). al-Khilafat al-Rashidun. 930) Bada i al-zuhur. Maka yang demikian itu adalah haram. . Tabaqat al-Huffaz. Syed Qutb (1906-1966) Menjauhi perkara syubhat dalam pekerjaan memperoleh rezeki dari mata pencarian yang halal. Ibn Iyaas (w. 1762). Kitab al-Bir wa a-Silah (Bab larangan dari mengatakan manusia telah rosak).sunniport. al-Sawa iq al-Muhriqah. 755) membawa revolusi Iran menumpaskan Khalifah Umayyah pada 750 Hijrah dan mengangkat khalifah Abbasiyah (750-1258). Mengambil pendekatan luas. dan merujuk pendapat Ulama dalam mentafsirkan nas. 1974) Abu Yusuf. al-Hafiz ibn Tulun al-Hanafi (w. Demikian yang dijelaskan oleh para Ulama dan huraian yang dikemukakan dalam membahaskan permasalahan ini. shah wali allah (w.

Pokok Sena. Kedah: Khazanah Banjariah. Musnad Imam Ahmad. Abu Daud. Sunan al-Tirmidhi. Ibn Taymiyah. hadith 3488. Ahmad Nuryadi Asmawi (terj. Selangor: Thinker s Library. hadith 2139. Sunan. 3/324. babi. Batu Caves. Hanafi Mohamed (1998). sabda Nabi (saw): (Peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama dengan para Nabi (as). Waqaf. Akhmad Hasan (terj. 7.). Yusuf Abdullah (1999). kitab al-Buyu . hadith 2236. cet. Al-Qardawi. Cet. 70 ibn Abbas (rad) mentafsirkan Rabbani sebagai para Ulama cendekiawan dan penuh hikmah Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 251. daging. Ahmad b. maka diharamkan pula harganya (untuk dijual beli). hlm. Selawat Imam al-Nawawi (rah) dan penzahiran fatwanya tentang kewajaran bertawassul. 2. Muslim. Fiqh Keutamaan satu kajian baru dari perspektif al-Quran dan alSunnah. 99 Selawat Nabi (saw) Fadhilat dan Khasiatnya. Cet 4. hal.). amalan duniawi yang paling utama dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad). Siddiqin dan Syuhada). Hal.Ibad.dilarang mencetus dan menimbulkan kemudaratan. hlm. Syu aib al-Arna ut (ed. dari Ibn al-qayyim al-Jawziyyah. kemudian mengamalkan dan mengajar pada orang lain. Abd al-Halim (1421 H).). Bukhari. Juga termasuk sesuatu yang munkar adalah transaksi (mu amalat) yang dilarang oleh Rasulullah (saw). 28 qawaid al-ahkam . Amar Ma ruf Nahi Munkar. kitab al-Tijarah. Riyadh: Bahagian Urusan Keislaman. Hadith Nabi (saw): (Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak. Dakwah dan Pengarahan. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. dan dilarang membalas kemudaratan/kecelakaan kepada orang lain Kemudaratan (kerosakan/kerugian) harus dihalang sekadar kemampuan Hal. 40 Hadith peristiwa akhir zaman. Sunan Ibn Majah dari riwayat Abdullah ibn Umar (rad). 135. 30 menyingkir mudarat lebih diutamakan dari meraih manfaat Hal. cet. 2. Al-Baqarah 2: 275. Fiqh al-Awlawiyyat. 83. iaitu orangorang yang mengerti dan memahami ajaran yang hak. Kuala Lumpur: Darul Nu man. sabda Rasulullah (saw): (Sesungguhnya Allah (swt) apabila mengharamkan sesuatu. dan berhala). Fiqh al-Awlawiyat. 3/5-11 Ulama yang bersifat Rabbaniyyin. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Riwayat Ibn Abbas (rad). . hadith 209.Abu Ali Al-Banjari al-Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) (2000). bangkai. hadith 1581.

Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa Jurnal Syariah. Petaling Jaya: Akademi Pengajian Islam. Al-wajiz fi usul alfiqh. Abd al-Karim (1987).Ilmiyah Juz 1/hh. Imam al-Nawawi sebagai Ulama Muhaqqiqin. tidak mentafsir hadith secara zahir. Beirut: Mu assasah al-Risalah. hh. 401-409. Al-Ghazali (450-505 / 1058-1111). No 11 cet. Zaydan. meneroka maksud yang lebih jauh dalam memahami maksud nas. 2. tetapi ini bukan pengertian yang kami maksudkan. Tetapi sekiranya mereka yakin dapat bangun pada waktu tersebut adalah lebih baik dilakukan (di akhir malam). Asmadi Mohamed Naim (2003). Beirut: Dar al-Kutub al.ditekankan dalam al-Qur an bahawa perniagaan tidak melalaikannya dari mendirikan solat dan menunaikan zakat. al-Mustasfa 1/286-7 Maslahah pada asasnya bermaksud meraih manfaat dan menolak mudarat. Al-Ghazali. Setiap maslahah yang lahir dari matlamat mendukung maqasid shariah adalah selaras dengan maksud al-kitab. ijtihad qiyasi ijtihad istislahi Istinbat hukum tanpa nas dengan kaedah ijtihad istislahi. Terjemah Riyad al-Salihin 5/267 mengenai sembahyang witir sebelum seseorang tidur adalah disunatkan kepada seseorang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam. 378-385. Istinbat hukum dari nas (al-Qur an dan hadith) menggunakan ijtihad bayani. al-sunnah dan ijma . Universiti Malaya. . (1984) al-Mustasfa min ilm al-usul. 293-4. kerana perolehan manfaat dan penyingkiran mudarat adalah maksud yang tercapai dari penciptaan dan maslahah makhluk.

AlGhazali (1980).Apa yang kami maksudkan dari maslahah ialah pemeliharaan agama. . and are renewable on an annual basis for the duration of the programme. in collaboration with the Oxford Centre for Islamic Studies is offering the Merdeka Scholarships to deserving Malaysians who wish to pursue post-graduate studies at the University of Oxford. beginning October 2009. Subject areas may be drawn from a range of fields. The scholarships will cover university and college fees. 204). (1961). Al-ghazali. al-shatibi (w. Candidates are required to demonstrate a high level of academic achievement. dalam kitabnya al-mu tamad fi usul al-fiqh Al-syafi i (w. 789/1388) Al-ghazali dalam kitab al-mustasfa membincangkan konsep maslahah dan munasib Maslahah mursalah merujuk pada maslahat mutlak yang tidak mempunyai keterangan nas tetapi selaras dengan maqasid dan maksud syariat. Istihsan and Istislah dalam Shorter Encyclopedia of Islam. hlm. 380. Paret R. siyar a lam al-nubala . 185.). as well as show how it can benefit the nation. Damsyik: Dar al-Fikr. tarjamahnya dalam al-dhahabi. akal. Muhammad Hasan Hitu (ed. able to demonstrate how they can be the future leaders in their respective fields of study. keturunan dan harta. Konsep al-maslahah paling awal dibincang oleh pemuka mazhab Syaf i i. Imam Abu al-Husayn al-Basri. Leiden: Brill. and how their study will make a contribution to the future needs of Malaysia. Apa yang menjamin pemeliharaan lima usul ini adalah maslahah dan apa yang mencuaikannya adalah mafsadah. Khazanah Oxford Centre for Islamic Studies Merdeka Scholarship Programme Overview Yayasan Khazanah. Interested candidates must possess exceptional academic qualifications. maintenance allowance and return air fare. Al-Mankhul min ta liqat al-Usul. hlm. 323. nyawa.

4. accommodation and subsistence allowances. 3. The statement should also outline the applicant s reasons for wanting to study at Oxford. Eligibility Candidates. Two confidential letters of recommendation from referees who can assess in detail the applicant s academic performance and potential. Awards are renewable annually through the duration of the programme of study. Attention will also be given to the personal qualities of the candidates in terms of their leadership potential and ability to communicate. A list of academic qualifications and other awards and honours received A statement of the status of their application to the University of Oxford 5. The recommendation letters must reach the Oxford Centre for Islamic Studies by the application deadline. applicants are required to submit the following: 1.assistant@oxcis. George Street Oxford OX1 2 AR. and return air fares. should have an excellent record of academic achievement and a proven capacity for independent research. All correspondence should be addressed to: The Academic Assistant. A signed personal statement of no more than 1.ac. Candidates will be expected to show how their careers and the wider interests of Malaysia will benefit from a period of study at Oxford. and summarise the personal qualities that would make them a worthy recipient of a scholarship.000 words that includes a description of the intended area of study and describes how this will benefit Malaysia. How to Apply To apply.uk . 2. Oxford Centre for Islamic Studies.Awards will include university and college fees. UK Tel: 44 1865 278730 Fax: 44 1865 248942 e-mail: academic. who must be citizens of Malaysia. The completed application form.

BAB 4: ANALISIS KITAB AL-BUYU DALAM SAHIH MUSLIM Bab ini menghuraikan secara terperinci metodologi syarah dalam Kitab al-Buyu . dan jual beli anak dalam kandungan. dan jualan sehelai pakaian antara beberapa helai pakaian. Fasal I membincangkan kerangka asas kitab al-Buyu yang menzahirkan tema yang digarap dalam perbahasan hadith dan nas.1. yang tidak mampu diserahkan.1. Fasal II menghuraikan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam mengupas isnad. barang yang tidak diketahui (nilai dan kadarnya). mengistinbat dalil dan mengkritik pandangan dan pentafsiran Ulama tentang hukum dan pendapat mazhab. jual beli barang yang tiada. Ia menampilkan kaedah huraian dan syarahan hadith yang tuntas dalam kupasan hukum dan nas. Ia menghuraikan corak perbahasan yang dikemukakan dan menampilkan kefahaman fiqh yang tuntas yang digarap dari hujah dan pandangan mazhab. Tema Asas KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË merangkul tema dan mawdu perbahasan yang digarap dalam kupasan berikut: 4. membahaskan riwayat. Fasal ini diakhiri dengan rumusan umum tentang faedah dan kefahaman yang dirangkul dari perbincangan kitab al-Buyu . mentarjih dan menghalusi nas. Ia menggarap dan memperhalusi manhaj yang diketengahkan dalam perbahasan hadith dan nas. dan kerana itu perbahasannya didahulukan oleh Imam Muslim. dan jual beli ikan di air. dan seekor kambing antara sekumpulan kambing-kambing. Perbahasan hadith al-gharar Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman dan maqasid khusus kitab al-Buyu . dan terangkum di dalamnya pelbagai permasalahan yang tak terhitung. Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4. Beliau mengungkapkan: Dan adapun larangan jual beli (yang mengandungi unsur) gharar maka ia merupakan usul dan maksud khusus kitab al-Buyu . seperti jual beli hamba yang lari (dari tuannya). dan susu pada lemak. dan jualan dalam longgokan yang samar anggarannya. yang belum dimiliki oleh penjual.1. Beliau turut mengungkapkan kaedah yang digariskan oleh Ulama dalam menjelaskan kedudukan dan kefahaman hukum yang berkait dengan hadith al-gharar: . Ia membahaskan kefahaman kitab al-Buyu dan membincangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam merangka dan melakarkan tarjamah bab. Ia membincangkan kefahaman hadith al-Buyu dan manhaj syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hukum dan menghuraikan kerangka fiqh al-mu amalah. Ia terbahagi kepada dua fasal. dan yang seumpamanya .

dan yang seumpamanya. Habal al-Habalah (menjual anak kepada anak unta dalam kandungan). Beliau mengungkapkan: Dan ketahuilah bahawa jual beli al-Mulamasah. al-Hisah (jualan dengan lemparan batu). 4. Dan sebahagian lain tidak memperkecil dan meringankannya. dan dizahirkan pengharamannya kerana ia merupakan jual beli yang masyhur dari amalan jahiliyah. lalu membatalkan jual beli (yang berunsurkan gharar). al-Munabadhah. Wallahu A lam. lantaran sebahagian Ulama memandang (kesan) gharar tersebut kecil. . dan kefasadannya seperti jual beli barang yang tiada (ghaib) adalah didasarkan atas kaedah ini.Dan sebahagian permasalahan yang dinyatakan dalam bab berhubung ikhtilaf Ulama tentang kesahihan jual beli.1. Membatalkan tradisi jahiliyah Imam al-Nawawi turut menghuraikan maqasid asas kitab al-Buyu yang menolak kaedah dan pendekatan jahiliyah dalam amalan jual beli. dari jual beli yang dizahirkan nas tentangnya secara khusus. lalu mengesahkan jual beli. dan menganggapnya seperti tiada. Wallahu A lam. dan benih haiwan. seluruhnya terangkum dalam larangan dari jual beli al-gharar.2. yang dinyatakan setiap satunya secara berasingan.

menghalusi lafaz. Abd al-Razzaq memberitahu kami. dari Abu Hurayrah (rad). Abd al-Rahman. Adapun al-mulamasah. Yahya b. ialah dengan kedua pihak saling melempar pakaiannya kepada yang lain. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. Abi Syaibah berkata pada kami. mengupas isnad. (dengan hadith) sepertinya. mengatakan: Telah diharamkan dua bentuk jual beli. [Dalam isnad lain] Dan Muhammad b. Dinar menceritakan pada kami. Dan Abu Kurayb. dari bapanya. Abi Salih. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). dari Abi al-Zinad. Ia memaparkan hadith dan riwayat berikut: Yahya b. tanpa diperlihatkan pakaian pemiliknya terlebih dahulu. dan al-munabadhah. al-Muthanna memberitahu kami. Perbahasannya tertumpu pada hadithhadith hukum yang berkait dengan kefahaman fiqh dan asas-asas al-mu amalah. Syarahannya menggarap hujah dan merangkul pandangan Ulama dalam membahaskan hadith. Berikut adalah kandungan bab dan hadith yang dikemukakan: 1. Numayr memberitahu kami.2. al-mulamasah dan al-munabadhah. Dan berkata kepadaku Muhammad b. dan Ibn Abi Umar (rad) memberitahu kami. dari Nabi (saw). (dengan hadith) sepertinya. dari Khubayb b. ayahku berkata. yang mendengarnya dari Abu Hurairah (rad). ialah dengan kedua pihak (pembeli dan penjual) saling menyentuh pakaian yang lainnnya tanpa dihalusi dan diteliti. Ibn Numayr dan Abu Usamah memberitahu kami. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. dari Nabi (saw). Bab terbatalnya jual beli al-Mulamasah dan al-Munabadhah (7 hadith). Amru b. sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-mulamasah dan al-munabadhah. Abd Allah b. dari Abu Hurairah (rad). Ia menghuraikan kefahaman hukum dan kerangka fiqh almu amalah yang digariskan dalam syariat. menghuraikan dalil. [Tahwil] Dan Muhammad b. Habban. Abd al-Wahhab menceritakan pada kami. (dengan hadith) sepertinya. Sa id memberitahu kami. Dan Qutaybah b.4. Umar. Asim. Dan Abu Bakr b. dari Abu Hurairah (rad). Rafi . dari Ata b. berkata: Saya membaca dengan Malik. . dari Hafs b. Mina . semuanya dari Ubayd Allah b. dari al-A raj. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman memberitahu kami dari Suhayl b. merungkai kefahaman hukum. mentarjih dalil dan hujah mazhab. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË ini memuatkan sejumlah 21 bab dan 158 hadith. dari Muhammad b. berkata: Waki memberitahu kami dari Sufyan. menganalisis dan mengistinbat nas. dari al-A raj.

al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr -. Pengharaman jual beli habal al-habalah (2 hadith). Dan al-munabadhah. Yunus menceritakan pada kami. dan jual beli yang mengandungi unsur gharar (1 hadith). berkata: Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-hasat (lemparan batu) dan bay al-gharar. Sa id berkata pada kami. berkata: Sesungguhnya kaum jahiliyyah saling menjual beli daging unta dengan habal alhabalah. dan tidak dibelek dan dihalusinya kecuali sekadar itu. Saya diberitahu oleh Zuhayr b. Yahya b. Harb dan Muhammad b. Sa ad b. Nafi mengkhabarkan pada saya. Yahya memberitahu saya dan lafaz ialah dari Harmalah-. Abu al-Zinad memberitahu saya. Sa id. Sa ad. dari Rasulullah (saw): sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari jual beli habal al-habalah. Yahya yakni Qattan memberitahu kami. dari Ubayd Allah. dan Abu Usamah menceritakan pada kami. Yahya b. ialah anak unta yang dilahirkan. bapaku memberitahu kami dari Salih. Harb memberitahuku dan lafaz adalah darinya -.[Tahwil] Dan Zuhayr b. dari Ibn Shihab. Yahya b. kami diberitahu oleh Ya qub b. ialah dengan seorang lelaki melemparkan pakaiannya kepada lelaki lain dan lelaki itu melemparkan pula pakaiannya kepadanya.Abu al-Tahir dan Harmalah b. berkata: Ibn Wahbin melaporkan pada kami. Abi Waqqas mengkhabarkan pada kami. dengan isnad ini. dari Nafi . dari Ibn Umar (rad). dan hal tersebut dianggap telah menyempurnakan urusan jual beli antara keduanya tanpa (saling) melihat dan menyatakan kerelaannya. maka Rasulullah (saw) melarang darinya. Bab terbatalnya jual beli dengan (lemparan) batu. dari Abd Allah (ibn Umar rad). Dan Abu Bakr b. dari Abu Hurayrah (rad). Rumh memberitahu kami: Al-Layth melaporkan pada kami. Laith memberitahu kami. Yahya dan Muhammad b. Dan berkata kepadaku Amru al-Naqid. dari Ibn Shihab. Abdullah b. Dan al-mulamasah: ialah seorang lelaki menyentuh pakaian lelaki lain dengan tangannya pada waktu malam atau siang. kemudian ia pula menghasilkan anaknya. Idris. Ibrahim b. dan habal al-habalah. [Tahwil] Dan Qutaybah b. Amir b. Abu Sa id al-Khudri (rad) berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kami dari dua jenis jual beli dan pakaian: (Baginda saw) mengharamkan amalan al-mulamasah dan almunabadhah dalam jualan. dari al-A raj. 2. dari Ubayd Allah. 3. Abi Syaibah memberitahu kami. . Sa id berkata pada kami.

Hatim dan Ishaq b. dan membiarkan lemak (susu) pada unta (tanpa diperah) supaya kelihatan banyak (8 hadith). dari Ibn Umar (rad). Yahya b. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. tawarannya ke atas tawaran saudaranya. dari ayahnya. Dan Ahmad b. Ibrahim al-Dawraqi memberitahu saya. Abu Bakr b. Abi Syaibah memberitahu kami. Ibn Abi Za idah berkata pada kami. dan ini adalah lafaz Ibn Numayr. dari Adiyy dan beliau ialah Ibn Thabit -. Dan pada riwayat al-Dawraqi: atas tawaran (simat) saudaranya. dari bapa mereka. dari Abu Hurairah (rad). dari Abi Salih. dari al-A mash. [Tahwil] Dan Ubayd Allah b. Dan berkata kepadaku Muhammad b. [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dari Abi Hazim. dari Ubayd Allah. dari Ibn Umar (rad). dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang seorang lelaki menawar atas tawaran (sawmi) saudaranya. dari al. Nafi mengkhabarkan pada kami. Larangan menahan kafilah dagang (sebelum sampai ke pasar) (5 hadith). Syu bah memberitahu kami. Syu bah memberitahu saya. Abd al-Samad menceritakan pada kami. Qutaybah ibn Sa id. Mu adh berkata kepada kami. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyekat hasil dagangan sehingga ia sampai ke pasar. Mansur. dari al. dan berkata dua perawi yang lain: sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menahan (kafilah). al-Muthanna memberitahu kami.Ala . seperti hadith Ibn Numayr. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya) . dari Ibn Umar (rad). Ayyub.Ala dan Suhayl. bersabda: (Jangan seseorang lelaki menjual atas jualan saudaranya. Kami diberitahu oleh Zuhayr b. Isma il dan beliau ialah Ibn Ja far menceritakan pada kami. dari Malik. memuji-muji barang (untuk menaikkan harga). [Tahwil] Dan Muhammad b. bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang kamu menjual di atas jualan saudaranya). Yahya yakni Ibn Sa id berkata pada kami. kesemuanya dari Ibn Mahdi. dari Nabi (saw). dari Nafi . dan jangan meminang atas pinangan saudaranya. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr . Syu bah menceritakan pada kami. Yahya b. bapaku memberitahu kami. Harb dan Muhammad b. .4. berkata: Yahya menceritakan pada kami. dari Nafi . 5. Pengharaman jual beli seseorang ke atas jualan saudaranya. Abd al-Samad menceritakan pada saya. dan Ibn Hujr memberitahu kami. kecuali setelah diizinkan). [Tahwil] Dan Ibn alMuthanna memberitahu kami. bapaku berkata pada kami. semuanya dari Ubayd Allah. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). dari Ubayd Allah. dari Nabi (saw). dari Nafi .

Mubarak menceritakan pada kami. yang menyampaikannya dari Nabi (saw). dari Ibn Jurayj. Ma mar mengkhabarkan pada kami. dari Abu Hurairah (rad). Yahya b. dari Ibn Abbas (rad). dari Ibn Sirin. Abu Khaysamah melaporkan pada kami. Abu Bakr b. dan Zuhayr b. dari Nabi (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari menahan (barang) jualan. baginya khiyar (untuk mengekal atau menfasakhkan jualan). dari al-Taymi. al-Musayyib. dari Abd Allah (Ibn Umar rad). Amru al-Naqid. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. dari (hadith) Nabi (saw): (Sesungguhnya Baginda (saw) melarang orang kota menjual untuk orang desa). [Tahwil] Dan Ahmad b. Yahya b. dari Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang dari mencegat kafilah. Hushaim melaporkan pada kami. dan dari orang kota menjual untuk orang desa. Humayd memberitahu kami. Abi Syaibah memberitahu kami. maka setelah pemiliknya sampai ke pasar. Yunus memberitahu kami. dari Jabir (rad). Ibn Abi Umar berkata kepada kami.dikurniakan rezeki yang diperuntukkan). dari Ibn Tawus. Sulayman memberitahu kami. Melainkan pada riwayat Yahya dinyatakan (yurzaq . Hisham b. Abi Syaibah. dari Sa id b. Harb memberitahu kami: Sufyan berkata kepada kami. dari Hisham. berkata: Saya mendengar Abu Hurairah (rad) berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menahan kafilah. Larangan orang kota menjual (menjadi perantara) kepada orang desa (6 hadith). tinggalkan manusia (memperoleh) rezeki yang ditentukan Allah (swt) untuknya dari sebahagian pada sebahagian yang lain) .Dan Abu Bakr b. bersabda: (Janganlah seorang (penduduk) kota menjual (menjadi perantara) untuk orang desa). Yahya berkata kepada kami. Berkata (Tawus): Saya bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Apa maksud pernyataan (hadith) nya: Orang kota untuk orang desa? Beliau menjawab: Jangan menjadi perantara baginya. dari Ibn Sirin. . 6. dari Abi Uthman. dari bapanya. Ibrahim dan Abd b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menahan kafilah. Abd al-Razzaq berkata kepada kami. Hisham alQurdusi melaporkan pada kami. dari al-Zuhri. dari Jabir (rad). Ishaq b. Abdullah b. dan barangsiapa yang menahan dan membeli darinya. dari Abu alZubayr. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. Zuhayr berkata kepada kami. Dan Zuhayr berkata. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan ahli kota menjual untuk orang desa.

Qa nab berkata pada kami. al-Muthanna memberitahu kami. dari Ibn Sirin.Abu Bakr b. maka hendaklah dibeleknya. berkata: telah dilarang ke atas kami orang kota menjual bagi (pihak) orang desa. Ibn Awn menceritakan pada kami. dari Anas b. maka baginya khiyar selama tiga hari. dari Jabir (rad). dari Abu Hurairah (rad). dari Ibn Awn. dari Nabi (saw). Qutaybah b. Amru b. sekiranya ia rela dengan susunya maka boleh terus dimilikinya. Anas b. Maslamah b. (dengan hadith) sepertinya. dari Muhammad (Ibn Sirin). dari Abu Hurairah (rad). dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing (al-musarrah) maka baginya khiyar selama tiga hari. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (musarrah). Malik (rad) berkata: Sesungguhnya telah dilarang bagi kami ahli kota menjual (menjadi penengah) untuk ahli desa.memberitahu kami. Muhammad b. Muhammad b. Abd Allah b. dan dipulangkan beserta satu cupak tamar.Aqadi memberitahu kami. . 7. dari Muhammad (Ibn Sirin). dari Nabi (saw) yang bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang telah diikat lemaknya (musarrah). Yasar. dari bapanya. maka hendaklah ia pulangkan kambing tersebut bersama satu cupak tamar). Hushaim melaporkan pada kami. Mu adh memberitahu kami. Uyaynah berkata pada kami. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman al-Qari . Qurrat menceritakan pada kami. sekiranya mahu ia boleh terus mengambilnya dan sekiranya mahu ia boleh memulangkannya. Abi Syaibah dan Amru al-Naqid memberitahu kami: Sufyan b. dari Abu al-Zubayr. Qays memberitahu kami. sekiranya tidak. dari Yunus. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna berkata pada kami. maka hendaklah dipulangkan beserta satu cupak makanan. Yahya berkata pada kami. Abu Amir yakni al. dari Anas (rad). walaupun ia adalah saudara atau bapanya. dari Musa b. sekiranya ia ingin pulangkan. Hukum jual beli al-Musarrah (6 hadith). Sa id berkata pada kami. bukan gandum). Dan Yahya b. dari Suhayl. Abi Rawwad berkata pada kami. dari Muhammad. Dawud b. Malik (rad). Ibn Abi Adi berkata pada kami. Jabalah b. dan diperah susunya.

dengan secupak tamar. Hammad b. .berkata Ibn Rafi : Kami diberitahu. dari bapanya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Yahya b. dari Tawus. dan menyebut sebahagian hadithnya. dan Abu Kurayb memberitahu kami: Waki berkata pada kami. berkata: Inilah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah (rad) kepada kami.Ibn Abi Umar berkata pada kami. dari Ibn Abbas (rad). Abi Shaybah. dan sekiranya mahu boleh memulangkannya. dari Ibn Tawus. Dinar. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka semua perkara adalah sepertinya. dari Muhammad. seperti hadithnya. Muhammad b. Abd al-Wahhab berkata pada kami. dari Sufyan dan beliau ialah al-Thawri . [Tahwil] Dan Abu al-Rabi alAtakiy dan Qutaybah memberitahu kami: Hammad berkata pada kami. Yahya memberitahu kami. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dari Ibn Abbas (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dijual sehingga telah dimiliki dengan sempurna). Ma mar menyampaikan khabar pada kami. 8. dari Hammam b. keduanya dari Amru b. Terbatalnya jualan sebelum sempurna pemilikan (14 hadith). dan Ahmad b. dengan isnad ini. Dan Ishaq b. selain gandum). dari Abu Hurairah (rad). dengan isnad ini. Zayd berkata pada kami. maka janganlah dijual sehingga diperoleh dengan sempurna). dengan lafaz: (Barangsiapa yang membeli kambing maka baginya khiyar). dari Rasulullah (saw). Dan Ibn Abi Umar. Ibrahim. sekiranya ia mahu boleh mengekalkan miliknya. dari Ayyub. Sufyan memberitahu kami. dari Amru ibn Dinar. Rafi berkata pada kami. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka setiap perkara adalah seperti makanan. Rafi dan Abd b. dan berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila seseorang kamu membeli unta atau kambing yang ditahan lemaknya (musarrah). maka ia boleh menimbangkan dua pilihan setelah diperah susunya. dan berkata kedua yang lainnya: Kami dikhabarkan oleh Abd al-Razzaq -. Humayd berkata pada kami . Ma mar memberitahu kami. Muhammad b. sama ada terus mengambilnya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (al-musarrah) maka ia boleh menimbangkan dua pilihan (khiyar). Abdah memberitahu kami: Sufyan berkata pada kami. dari Ayyub. Munabbih. Abd al-Razzaq memberitahu kami. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. atau memulangkannya bersama secupak tamar).

Sarh memberitahu saya. dari Nafi (rah). Pengharaman jual beli tamar (dalam longgokan) yang tidak diketahui kadarnya dengan tamar yang ditimbang (2 hadith). dan berkata kedua yang lainnya: Kami diberitahu oleh Waki -.Abu Bakr b. Berkata Sulayman: Dan saya melihat para pegawai yang merampasnya dari tangan-tangan manusia. yang tidak diketahui kadarnya. dari Nafi (rah). sebelum menjualnya. [Tahwil] Yahya b. Uthman berkata pada kami. Amru b. dari Sufyan. alDahhak b. dari Ibn Tawus. dari bapanya. Lalu saya bertanya pada Ibn Abbas (rad): Mengapa (perlu ditimbang)? Dan beliau menjawab: Tidakkah saudara perhatikan mereka saling berjual beli dengan emas. 9. Yahya b. Abu al-Tahir Ahmad b. Ibn Wahab melaporkan pada kami. dari Ibn Umar (rad). Ibrahim memberitahu kami. Abd Allah b. berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Abi Shaybah. dengan tamar yang ditimbang. maka janganlah dijual sehingga diperolehnya dengan sempurna). Yasar): Maka Marwan berkhutbah pada manusia. sedangkan Rasulullah (saw) telah mengharamkan jualan makanan sebelum diperoleh dengan sempurna. Berkata (Sulayman b. al-Harith al-Makhzumi melaporkan pada kami. (Imam) Malik (rah) memberitahu kami. dari Ibn Abbas (rad). maka janganlah dijual sehingga ditimbangnya (terlebih dahulu)). dan Ishaq b. Yasar. maka diutuskan seseorang yang mengarahkan kami supaya beralih dari tempat yang dibeli makanan padanya ke tempat lain. Yahya memberitahu kami. . Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual longgokan tamar. Ibrahim memberitahu kami Ishaq berkata: Kami dikhabarkan. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Marwan menjawab: Saya tidak melakukannya. Berkata Abu Hurayrah (rad): Saudara menghalalkan jual beli al-Sikak (kupon makanan). Abd Allah b. berkata: Kami pada zaman Rasulullah (saw) saling berjual beli makanan. Abd Allah b. dari Sulayman b. dan melarang dari menjualnya. dari Ibn Umar (rad): bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. dari Abu Hurayrah (rad): sesungguhnya ia berkata pada Marwan: Saudara telah menghalalkan jual beli riba. Abu Kurayb. Ishaq b. al-Ashaj. Masaylamah al-Qa nabi berkata kepada kami. Ibn Jurayj berkata pada saya: Abu al-Zubayr mengkhabarkan padanya: Saya mendengar Jabir b. dan makanan dengan bayaran yang ditangguhkan? Dan Abu Kurayb tidak menyebut: yang ditangguhkan. dari Bukayr b. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan.

dari Nafi . dari Nafi . selagi belum berpisah.Dan Ishaq b. Yahya b. Layth mengemukakan khabar pada kami. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar . Rawh b. saya mendengar dari Yahya b. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna dan Ibn Abi Umar memberitahu kami: Abd al-Wahhab berkata pada kami. Ibrahim memberitahu kami. Ubadah melaporkan pada kami. Qutaybah b. dari Nabi (saw). dari Nafi . bersabda: (Apabila dua lelaki berjual beli maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. Dan Zuhayr b. Layth memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad). dari Rasulullah (saw). dari Ibn Umar. dari Nafi . [Tahwil] Dan Ibn Numayr berkata pada kami. Sa id berkata pada kami. Abi Shaybah berkata pada kami. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. Sa id. setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. Harb dan Ibn Abi Umar memberitahu saya. Zuhayr b. Abu al-Zubayr mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Jabir b. dan keduanya masih bersama. Yahya memberitahu kami. atau salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi dan Abu Kamil memberitahu kami: Hammad dan beliau ialah Ibn Zayd . al-Muthanna memberitahu kami: Yahya dan beliau ialah al-Qattan berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. 10. [Tahwil] Dan Zuhayr b. beliau mendengar Abdullah b. Bishr memberitahu kami. Hujr memberitahu saya: Isma il berkata pada kami. berkata: Nafi mengimlakkan pada saya. dan sekiranya keduanya berpisah setelah memutuskan jual beli. kecuali jual beli al-khiyar). seperti hadithnya. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. Ibn Jurayj berkata pada kami. apabila salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain dan mereka berdua sepakat berjual beli atas khiyar tersebut. Rumh memberitahu kami. Muhammad b. dari Ibn Jurayj.berkata pada kami. Ketetapan Khiyar al-Majlis bagi kedua pihak yang terlibat dalam jualan (5 hadith). Al-Dahhak melaporkan pada kami. saya membaca dengan Malik. dari Ibn Umar (rad). bapaku memberitahu kami. maka terhasil jual beli). dan salah seorang darinya tidak meninggalkan jualan. [Tahwil] Dan Muhammad b. maka terhasil jual beli. keduanya dari Sufyan. seperti hadith Malik. dari Nabi (saw). semuanya dari Ayyub. Uyaynah memberitahu kami. Harb dan Ali b. keduanya dari Nafi . Harb dan Muhammad b. dari Ibn Umar (rad). Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang. Kecuali ia tidak menyebut: dengan tamar di akhir hadith. dari Nabi (saw). semuanya dari Ubayd Allah. Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila kedua pihak yang berjual beli melaksanakan suatu urusan penjualan. dari Nafi . Zuhayr berkata: Sufyan b.

Hizam (rad) dilahirkan di dalam Ka bah. kecuali jual beli al-khiyar). al-Hajjaj (rah) berkata: Hakim b. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli berhak memilih (khiyar) selama belum berpisah. al-Harith. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Sesiapa yang berjual beli denganmu. Yahya b. (Hak) orang yang dikhianati dalam jualan (2 hadith). Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat. sekiranya keduanya benar dan saling menzahirkan (kebenaran) dikurniakan keberkatan pada keduanya. dan sekiranya mereka saling menipu dan merahsiakan (kekurangan barang). Ayyub. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: seorang lelaki mengadu pada Rasulullah (saw). al-Muthanna memberitahu kami.Yahya b. Hammam memberitahu kami.(untuk menfasakhkan jualan) selama keduanya belum berpisah. dan hidup selama seratus dua puluh tahun. Muslim b. Yahya b. dari Abdullah b. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. katakan: tiada khianat). Dinar (rah). Sa id dan Abd al-Rahman b. Ali memberitahu kami. dan berhasrat supaya tidak difasakhkan jual belinya. dari Abi al-Tayyah. atau jika keduanya mengikatnya dengan khiyar. Yahya b. [Tahwil] Amru b. berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. dari Hakim b. dari Qatadah. maka ditarik keberkatan dari (urusan) jual belinya). Shu bah menceritakan pada kami. dari Shu bah. Hizam (rad). beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli tidak terputus jual beli antara keduanya sehingga keduanya berpisah. Ja far -. dari Hakim b. Ja far -. Muhammad b. Ketulusan dalam menjual dan menerangkan (kedudukan barang) (2 hadith). berkata: Saya mendengar Abdullah b. Ibn Abi Umar menambah dalam riwayatnya: Nafi berkata: Maka beliau ( Abdullah b. Ali memberitahu kami. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . maka terhasil jual beli). Hizam (rad). dari Abi al-Khalil. Mahdi berkata pada kami. yang beliau (sering) ditipu dalam jualan. Mahdi berkata pada kami. Ayyub. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. 12. Yahya b. kemudian kembali semula kepadanya. 11. .Yahya b. dari Abdullah b. Abd al-Rahman b. Sa id berkata pada kami. Yahya. al-Harith berkata. Dan Amru b. Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . dari Abd Allah b. Yahya. Dinar (rah). Yahya b. dari Nabi (saw). Yahya b. dan berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. dari Nabi (saw) seperti hadithnya. sekiranya ia diputuskan dengan khiyar.

Muhammad b. Zuhayr b. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. dari Ibn Umar. keduanya dari Abd Allah b. dari Nabi (saw). Ubayd Allah memberitahu kami. Muhammad b. dari Ibn Umar (rad). dari Amru b. dari Nafi . berkata: Saya bertanya Ibn Abbas (rad) tentang penjualan tamar? Beliau menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari . dan terhindar dari kemusnahan (hama). seperti hadithnya. Muhammad b. Abd al-Rahman berkata pada kami. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual tamar sehingga telah elok (masak). dengan isnad ini. Dinar. Ja far berkata pada kami. Larangan menjual buah-buahan sebelum cukup masak (tanpa syarat yang putus) (15 hadith). 13. dari Nafi . al-Muthanna memberitahu kami. dari Sufyan. bapaku berkata pada kami. Shu bah memberitahu kami. Murrah. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah ranum. Ja far berkata pada kami. Ali b. Jarir menceritakan pada saya. dan Ibn Bashar memberitahu kami. dari Ayyub. dari Nafi . Isma il menceritakan pada kami. Dan pada hadith Shu bah ditambah (keterangan): Ibn Umar (rad) ditanya: apakah (maksud) sehingga ia (kelihatan) baik? Beliau menjawab: terlindung dari hama. Sa id. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga jelas baiknya. Yahya b. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna memberitahu kami. Harb memberitahu kami. Ibn Numayr memberitahu kami. Shu bah menceritakan pada kami. Shu bah menceritakan pada kami. seperti hadithnya. al-Muthanna. Waki berkata pada kami. dilarang ke atas penjual dan pembeli. dan terhindar dari hama. dari Nafi . Dinar. Hujr al-Sa di dan Zuhayr b. Abi Shaybah memberitahu kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. Sufyan menceritakan pada kami. dan tangkai (padi) sehingga telah berputik. dari Yahya b. keduanya dari Abdullah b. dari Abi al-Bakhtari.Abu Bakr b. Harb memberitahu saya. Dan Zuhayr b. Dan tidak dikemukakan dalam hadith keduanya: (Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat). dengan isnad ini. (Baginda saw) melarang ke atas penjual dan pembeli. Ja far berkata pada kami. Harb memberitahu saya. Muhammad b.

Thabit (rad). Ibn Umar (rad) berkata: Zayd b. Larangan menjual tamar basah dengan tamar kering kecuali pada araya (23 hadith). Ibn Wahb melaporkan pada kami. dan tidak memberi keringanan (rukhsah) pada yang selainnya. 14. Yunus mengkhabarkan pada saya. dan Zuhayr b. Yahya b. Hujayn ibn al-Muthanna berkata pada saya. Abdullah b. Dan al-muhaqalah ialah dengan menjual tanaman dengan gandum. [Tahwil] Dan Ibn Numayr. Dan Abu al-Tahir dan Harmalah berkata pada saya dan lafaz adalah dari Harmalah -. Abd al-Rahman memberitahu saya: Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah cukup matang. dan al-muzabanah ialah dengan menjual buah (yang masih di tangkai) dengan tamar. Dan Salim berkata: Abdullah (ibn Umar rad) melaporkan pada saya dari Zayd b. sepertinya. al-Musayyib dan Abu Salamah b. Yahya memberitahu kami. al-Zuhri menceritakan pada kami. Thabit (rad) memberitahu kami: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. dan sehingga ditakar. Berkata (Ibn Shihab): Dan Salim b. Uyaynah mengkhabarkan pada kami. Sa id b. dari Sa id b. dan jangan menjual buah dengan tamar). . dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga telah jelas baiknya. Muhammad b.menjual tamar sehingga telah zahir keelokannya atau dirasa (sebahagiannya). dari Ibn Shihab. al-Musayyib: Sesungguhnya Rasulullah (saw) menegah dari jual beli al-muzabanah dan al-muhaqalah. dari Rasulullah (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) memberikan keringanan setelah itu dalam jual beli alariyah pada buah tamar basah (rutab) atau tamar kering. Harb dan lafaz adalah dari (riwayat) keduanya berkata pada kami. dari al-Zuhri. al-Layth menceritakan pada saya dari Uqayl. Sufyan b. Ibn Numayr menambah dalam riwayatnya: untuk dijual (dengan tamar). dari Ibn Shihab. dari Salim. dan menyewakan tanah dengan gandum. dari Nabi (saw). Ibn Shihab berkata: Dan Salim b. dengan hadith yang sama. Sufyan memberitahu kami. Umar memberitahu saya dari bapanya. Abdullah melaporkan pada saya dari Rasulullah (saw) yang bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah matang.araya. dan jangan menjual buah dengan tamar). dan dari menjual buah dengan tamar (yang tidak setanding ukurannya). (Abu al-Bakhtari) berkata: Lalu saya bertanya: Apakah (maksud) ditakar? Lantas seorang lelaki di sampingnya menjawab: Sehingga ditimbang (terlebih dahulu). Rafi memberitahu saya.

Yahya memberitahu kami. Dan Yahya b. dengan isnad ini.ariyah untuk dinikmati oleh ahli rumah (ahl al-bayt) dengan imbalan tamar (kering) (yang ditukarkan). dan Abu Kamil memberitahu kami. berkata: Saya membaca dengan Malik (rah) dari Nafi (rah). Dan Yahya b. dari Ibn Umar (rad).araya untuk dijual dengan anggaran (tamar) yang sama yang ditimbang. dari Zayd b. Bilal melaporkan pada kami dari Yahya b.ariyah untuk menjualnya dengan anggaran nilai tamar (yang sebanding). Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Isma il berkata pada kami. Nafi memberitahu saya. . al-Layth berkata pada kami. berkata: Zayd b. dari Abdullah b. untuk memperoleh tamar basah. Sulayman b.ariyah. Hanya ia menyatakan: Dan al.ariyah ialah pohon yang dipunyai oleh (sesuatu) kaum maka mereka menjualnya dengan (anggaran) buah tamar kering (yang seimbang). Yahya memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad).Dan Yahya b. Dan Muhammad d. dari Zayd b. Umar (rad). Dan Muhammad b. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada pemilik al. al-Muhajir memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ali b. Ubayd Allah menceritakan pada kami. Sa id. dengan anggaran (imbalan) tamar kering (yang sama). dengan (tukaran) tamar (yang sebanding). Thabit memberitahu saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Sa id berkata: Nafi menyampaikan khabar pada saya. dari Nafi . dengan isnad ini. Rumh b.Ariyah ialah seorang lelaki membeli buah tamar (di atas pohon) untuk (dimakan oleh) ahli keluarganya sebagai tamar basah (rutab). Sa id. Hujr memberitahu saya. Abd al-Wahhab berkata pada kami: Saya mendengar Yahya b. Sa id. Umar (rad) berkata: Zayd b. dari Yahya b. Dan Abu al-Rabi . Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringan pada al. Yahya memberitahu kami. al-Muthanna memberitahu kami. dari Nafi . Thabit (rad) memberitahunya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada al. seperti (hadith) nya. Hushaym melaporkan pada kami dari Yahya b. Nafi mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Abdullah b. bapaku berkata pada kami. Hammad berkata pada kami. Berkata Yahya: Al. keduanya dari Ayyub (al-Sukhtiyani).

Dan Qutaybah b. dari Yahya b. Layth mengkhabarkan pada kami dari Yahya b. Sa id. yakni al-muzabanah) namun Baginda (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Yahya al-Tamimi memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah) dari Nafi (rah). Yasar. Sa id. Sa id memberitahu kami. dari Bushayr b. Yahya dan lafaz darinya . dan bersabda: (Demikian itu adalah riba. Yasar (rad) mawla Bani Harithah memberitahu saya: Rafi b. dan menjual kurma dengan zabib (kismis) yang ditimbang. Qa nab memberitahu kami.ariyah dengan (anggaran) nilai tamar (yang seimbang). (menjual) buah dengan tamar. Abu Bakr b. dan al-muzabanah ialah menjual buah dengan tamar yang dinilai (kadarnya). Sulayman yakni Ibn Bilal -. .dengan isnad ini: bahawa Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Abu Usamah menceritakan pada kami dari al-Walid b. Yasar. Malik berkata pada kami. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan dalam jual beli al. [Tahwil] Dan Yahya b. antaranya Sahl b. saya bertanya (Imam) Malik (rah): Adakah Dawud b. Abi Hathmah (rad) berkata padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-muzabanah. berkata: Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Abdullah b. Dan Abdullah b.araya. dari Abi Sufyan mawla Ibn Abi Ahmad -. maka Baginda (saw) mengizinkan mereka. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilahnya. dan dimakan sebagai tamar basah (rutab). dengan setangkai atau dua tangkai (buah) dari pohon yang diambil oleh ahli rumah dengan kadar (yang sama) dari tamar (kering).memberitahu kami. Abi Shaybah dan Hasan al-Hulwani memberitahu kami. atau pada lima wasaq (perawi) Dawud syak (dengan) berkata: lima atau kurang dari lima (wasaq)? Beliau (Imam Malik rah) menjawab: Ya. Khadij (rad) dan Sahl b.araya dengan nilai yang kurang dari lima wasaq. dari Bushayr b. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. Maslamah b. Kathir. kecuali bagi pemilik al.araya dengan kadarnya (yang sama). Bushayr b. dari para Sahabat (rad) Rasulullah (saw). dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Layth berkata pada kami. alHusayn telah memberitahu tuan. berkata pada kami. Yahya b. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami.ariyah. Abi Hathmah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah dengan tamar.

dan menjual padi dengan gandum yang ditakar. dan sekiranya ia susut. Rumh memberitahu saya. Abdullah (ibn Umar rad) mengkhabarkan padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Numayr memberitahu kami. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. Yunus menceritakan pada saya. Al-Dahhak mengkhabarkan pada kami. dari Ibn Umar (rad). . Maysarah berkata pada kami.Abu Bakr b. dengan tamar (kering) yang ditakar. Harun b. [Tahwil] Dan Suwayd b. seperti hadith mereka. Bishr berkata pada kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. (yakni) menjual buah (di atas pohon) dengan tamar (kering) yang ditakar. Musa b. Isa memberitahu saya. dan dari semua jenis buahbuahan yang diukur (nilainya). dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. dan Husayn b. dari Abdullah (ibn Umar rad). Harb memberitahu saya. dari Ayyub. Abdullah b. Ibn Wahb melaporkan pada kami. dan al-muzabanah ialah menjual (buah) di atas pohon dengan tamar (kering). Tentang jual beli pohon yang telah berputik (7 hadith). dan menjual zabib dengan anggur yang ditakar. Sa id memberitahu kami. dengan kadar yang ditentukan. dan menjual anggur dengan zabib yang ditakar. semuanya dari Nafi . dan al-muzabanah ialah menjual buah di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditakar. Dan Ali b. Muhammad b. Qutaybah b. Uqbah menceritakan pada kami. Layth berkata pada kami. Yahya b. maka bagi saya (keuntungannya). dari Nafi . Isma il dan beliau ialah Ibn Ibrahim berkata pada kami. dijual dengan makanan yang disukat (kadarnya). Hafs b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah: (yakni) dengan menjual buah-buahan di kebunnya. Sa id memberitahu saya. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . dan sekiranya ia padi. Dan dalam riwayat Qutaybah: atau ianya padi. maka saya menanggung (kerugiannya). Hujr al-Sa di. sekiranya ia (pohon) tamar. sekiranya ia bercambah (berhasil). Dan Abu al-Tahir memberitahu saya. Abu Usamah berkata pada kami. dan Zuhayr b. Layth melaporkan pada kami dari Nafi . dan sekiranya ia kurma. Baginda (saw) menegah dari semua (urusniaga) tersebut. dijual dengan (buah) zabib (kismis) yang ditakar. Abdullah. Dengan isnad ini. Abi Shaybah dan Muhammad b. Ma in. 15.

Abdullah b. kecuali ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). Abi Shaybah. al-muzabanah. Harb berkata pada kami. dari Abdullah b. dan jual beli al-mu awamah yakni jual beli untuk beberapa tahun (8 hadith). al-muzabanah. Sufyan b.Yahya b. kecuali jika ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). Sa id memberitahu kami. Yahya b. Larangan dari jual beli al-muhaqalah. Muhammad b. Abi Shaybah berkata pada kami dan lafaz darinya -. Dan Qutaybah b. Yahya dan Muhammad b. Hammad berkata pada kami. kecuali jika ditentukan syarat (terlebih dahulu) oleh yang membelinya). keduanya dari Ayyub. maka buahnya adalah (kekal) untuk penjual. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. Muhammad b. seperti (hadith) nya. al-Muthanna memberitahu kami. bapaku menceritakan pada kami. Uyaynah memberitahu kami. dari Nafi . Muhammad b. Umar (rad). dan . berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa menjual pohon setelah ia berputik. dan barangsiapa yang menjual hamba maka harta (yang dibawa bersama) nya adalah untuk yang menjualnya. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. [Tahwil] Dan Zuhayr b. Layth berkata pada kami. dari Jabir b. dari Salim b. Bishr menceritakan pada kami. maka buahnya untuk yang mengusahakannya. maka baginya buah yang berputik dari pohon. Isma il menceritakan pada kami. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mengusahakan (menumbuhkan) pohon. 16. Abdullah (rad). Layth berkata pada kami. dengan isnad ini. Dan Abu al-Rabi . [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dari Ibn Jurayj. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa membeli pohon yang telah berputik. Abdullah b. Harb memberitahu saya. Umar (rad). dan Abu Kamil memberitahu kami. maka buah (yang terhasil) darinya adalah untuk yang menjualnya. dan ia telah berputik. dan al-mukhabarah. Layth mengkhabarkan pada kami dari Nafi . kemudian menjual pangkalnya. Numayr. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. dan al-mukhabarah dan jualan buahbuahan sehingga jelas baiknya (masak). Rumh memberitahu kami. dari Ata . dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Mana-mana pohon yang dibeli pangkalnya. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan Malik dari Nafi . Yahya b. Ubayd Allah memberitahu kami dari Nafi . Layth berkata pada kami dari Ibn Shihab. semuanya dari Ubayd Allah. Sa id berkata pada kami. Dan Abu Bakr b. kecuali jika disyaratkan (terlebih dahulu) oleh pembeli. Sa id memberitahu kami. [Tahwil] Dan Qutaybah b. kecuali jika ditetapkan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). dan Zuhayr b.

kecuali pada al. atau kuning. dari Jabir b. Abi Rabah (rah): Adakah saudara telah mendengar Jabir b. Abdullah (rad) menyatakan seperti ini dari Rasulullah (saw)? Beliau ( Ata ) menjawab: Ya. dan al-ishqah ialah telah kelihatan merah. keduanya mendengar Jabir b. Abi Rabah memberitahu kami. Abdullah (rad). Ishaq b. Abu Asim mengkhabarkan pada kami. Abu al-Walid al-Makki dan beliau berada di samping Ata b. dan dirasa sedikit darinya dan almuhaqalah ialah menjual kebun dengan makanan yang tertentu (anggarannya). Dan beliau menyatakan al-muzabanah ialah menjual tamar basah (rutab) yang tumbuh di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditimbang. Zayd berkata: Saya bertanya pada Ata b. Makhlad b. kemudian ia mengaut hasil dari buah (yang diusahakan). Ibn Jurayj melaporkan pada kami. dan dari menjual pohon sehingga telah berputik (tushqih).araya. al-muzabanah dan al-mukhabarah. Adi memberitahu kami. kecuali pada al. dari Ata (ibn Abi Rabah) dan Abu al-Zubayr. dari Jabir b. keduanya dari Zakariya . berkata: Rasulullah (saw) melarang . Mina . dari Jabir b. Ahmad b. Abdullah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang. Abdullah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah.dari menjual buah sehingga telah matang (ranum). Ibrahim al-Hanzali memberitahu kami. dengan berkata: Adapun al-mukhabarah (maksudnya) adalah (sebidang) tanah baru (belum diteroka) yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada lelaki lain (untuk dikerjakan) dengan modal yang dikeluarkan olehnya. Umar al-Qawariri dan Muhammad b. dan al-muzabanah.araya. Dan Ubayd Allah b. Abi Unaysah. al-muhaqalah. Ata berkata: Jabir (rad) mentafsirkan (hadith) untuk kami. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-mukhabarah. Hammad b. Ata mengkhabarkan pada saya. dan al-muzabanah ialah menjual pohon dengan (timbangan) beberapa wasaq dari tamar. dengan bijirin yang ditakar. Yazid al-Jazari melaporkan pada kami. dan al-muhaqalah dalam tanaman adalah seperti maknanya. Dan Abd b. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dirham dan dinar. Ubayd Allah melaporkan pada kami dari Zayd b. Humayd memberitahu kami. dan al-mukhabarah ialah (perkongsian hasil tanah) sepertiga. Ubayd al-Ghubari dan lafaz adalah dari Ubayd Allah berkata pada kami. Ibn Jurayj berkata pada kami. Abi Khalaf memberitahu kami. Ishaq b. Dan ia menyebut hadith sepertinya. Ibrahim dan Muhammad b. ibn Abi Khalaf berkata: Zakariya b. Zayd memberitahu kami. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dinar dan dirham. seperempat dan yang seumpamanya. Ayyub menceritakan pada kami dari Abu al-Zubayr dan Sa id b. (yakni) menjual tanaman (padi) yang telah berdiri (tumbuh). dan dari menjual buah sehingga telah dirasa (keelokannya).

Mu alla b. Bab penyewaan tanah (29 hadith). Maymun menceritakan pada kami. Abdullah (rad).berkata pada kami. Humayd memberitahu kami. berkata: Di kalangan Sahabat Rasulullah (saw) terdapat lelaki yang mempunyai lebihan tanah. dan dari menjual (hasil) nya untuk tempoh beberapa tahun (yang tidak dipastikan). Hujr memberitahu kami. maka hendaklah diusahakannya. dan dari menjual buah sehingga telah baik (segar). Abdullah (rad). Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (yang tidak diagih (hasilnya) secara adil). maka Rasulullah (saw) menganjurkan: (Barangsiapa yang mempunyai lebihan tanah maka hendaklah dikerjakannya atau diserahkan pada saudaranya. Dan Abd b. sekiranya ia tidak mengusahakannya. dari Ata . Abd al-Majid berkata pada kami. Muhammad b. Hanya ia tidak menyatakan: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-mu awamah. maka hendaklah dikerjakan oleh saudaranya). Matar al-Warraq berkata pada kami. dari Matar al-Warraq. al-Ahnas. dan memberi keringanan pada al. 17. dari Ayyub. Abi Ma ruf menceritakan pada kami: saya mendengar Ata . dari Nabi (saw).dari (jual beli) al-muhaqalah. dari Jabir b. Musa memberitahu kami. Khalid menceritakan pada kami. dari . dari Abu al-Zubayr. Abdullah (rad). Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah menceritakan pada kami. al-mu awamah dan al-mukhabarah berkata salah seorang (perawi) nya: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-muawamah -. Hatim memberitahu saya. dari Jabir b. Mahdi b.araya. al-muzabanah. Mansur al-Razi berkata pada kami. Ubayd Allah b. sekiranya ia enggan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). Dan Abu Bakr b. dari Ata . dari Jabir b. dari Ata . Al-Hakam b. dari Jabir b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (dengan hasil yang dikaut secara rakus). dari Jabir. dan Ali b. dan dari al-thanya. al-Shaybani melaporkan pada kami dari Bukayr b. dari Ata . Hiql yakni Ibn Ziyad menceritakan pada kami. Dan Muhammad b. seperti (hadith) nya. al-Fadl yang dikenali sebagai Arim. Rabah b. Mansur memberitahu saya. Dan Ishaq b. dan beliau ialah Abu al-Nu man al-Sudusi . berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah. Abi Shaybah. Dan Abu Kamil al-Jahdari memberitahu saya. Hammad yakni Ibn Zayd berkata pada saya. dari al-Awza i.

melaporkan pada saya. Abd al-Malik menceritakan pada kami dari Ata . Yunus memberitahu kami. Wahb memberitahu kami. maka hendaklah diserahkan pada saudara Muslimnya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Zuhayr berkata pada kami. Abdullah b. dari Jabir (rad). Isa memberitahu saya. hendaklah diserahkan pada saudaranya. Maka Rasulullah (saw) menggariskan (fatwa) tentang hal ini: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Ibn Wahb berkata pada kami. Bukayr berkata: Dan Nafi memberitahu saya. Ibn Isa berkata: Abdullah b. Abi Ayyash. Abdullah (rad). Dan Harun b. dan jangan disewakan (tanah tersebut) kepadanya. semuanya dari Ibn Wahb. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Ahmad b. sekiranya ia tak berupaya mengerjakannya. . maka tanah yang dikerjakan (kadangkala) ditimpa hujan dan kemusnahan ini dan ini. Yahya b. bapaku berkata pada kami. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Kami (sering) menyewakan tanah (kepunyaan) kami kemudian meninggalkannya setelah mendengar hadith Rafi b. al-Muthanna memberitahu kami. Muhammad b. dari Jabir (rad). Sa d berkata pada saya: Abu al-Zubayr al-Makki menceritakan padanya: Saya mendengar Jabir b. Hisham b. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya atau dikerjakan oleh saudaranya. berkata: Kami saling menyewakan (tanah) pada zaman Rasulullah (saw).Jabir b. Khadij. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewa dan mengambil (keuntungan) dari tanah. Hammad berkata pada kami. dan tak berdaya darinya. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. jika tidak diserahkan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dihadiahkan (hibah) atau dipinjamkannya (tanpa meraih faedah darinya). Abu Awanah menceritakan pada kami dari Sulayman. Ibn Numayr memberitahu kami. Sa id al-Ayli memberitahu kami. Abdullah (rad) berkata: Kami menyewakan tanah pada zaman Rasulullah (saw) dengan sepertiga atau seperempat (hasil) yang tumbuh di tebing (aliran) sungai. Amru dan beliau ialah Ibn al-Harith . Bukayr berkata padanya. sekiranya tidak maka hendaklah dibiarkannya (tanpa disewakan). Abi Salamah memberitahunya dari al-Nu man b. Abu Sufyan memberitahu kami dari Jabir (rad). Abu al-Tahir dan Ahmad b. dari Jabir b. sekiranya ia tidak mengusahakannya.

Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . bapaku menceritakan pada saya dari datukku. Abdullah (rad) berkata: Sungguh saya telah ketahui. Khadij (rad) menyebut tentang larangan Nabi (saw). bapaku berkata pada kami. berkata: Saya keluar bersama Ibn Umar (rad) mendapatkan Rafi b. Yahya memberitahu kami. dari Abu al-Khalil. dan pada awal khilafah Mu awiyah (rad). Khadij (rad). al-Layth b. Khalid memberitahu saya dari Ibn Shihab. Yazid b. Kemudian . maka beliau (Rafi rad) menegaskan: bahawa Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. dari Nafi : Sesungguhnya Ibn Umar (rad) menyewakan tanamannya pada zaman Rasulullah (saw). bahawa tanah (boleh) disewakan. Maka Ibn Umar (rad) meninggalkan (kelaziman) nya setelah itu. berkata: Ibn Umar (rad) berkata: Sesungguhnya Rafi (ibn Khadij rad) menegah kami dari mengambil manfaat (keuntungan) dari tanah kami. dari Ayyub. Khadij (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang darinya (menyewakan tanaman). Yahya memberitahu kami. Zuray melaporkan pada kami. maka beliau (Rafi rad) menyampaikan khabar padanya: Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. Maka Abdullah menemuinya dan berkata: Wahai Ibn Khadij (rad). Dan Ali b. dari Mujahid. Abdullah melaporkan pada saya. dari Jabir (rad). sesudah itu. Isma il berkata pada kami. dan mengemukakan pertanyaan padanya. berkata: Rafi b. Uqayl b. Umar (rad) (sering) menyewakan tanahnya. Salim b. Dan beliau tatkala ditanya tentang hal tersebut. apa yang saudara sampaikan dari Rasulullah (saw) tentang penyewaan tanah? Lantas Rafi b. Sa ad memberitahu saya. Shu ayb b. Maka beliau mendatanginya dan saya (Nafi ) mengikutinya. Sehingga sampai ke pengetahuannya khabar di akhir khilafah Mu awiyah (rad): bahawa Rafi b.Dan Yahya b. Dan Abd al-Malik b. bahawa Abdullah b. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual (menyewakan) tanah yang baru untuk (tempoh) dua atau tiga tahun. Abu Khaythamah melaporkan pada kami dari Abu al-Zubayr. Khadij (rad) memberitahu Abdullah (rad): Saya mendengar kedua bapa saudaraku dan keduanya telah berjuang di badar memberitahu Ahl al-Dar (ahli rumah): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Khadij al-Ansari (rad) melarang dari menyewakan tanah. Umar dan Uthman radiyallahu anhum. Dan Yahya b. sehingga sampai ke pengetahuannya bahawa Rafi b. dari Ayyub. di zaman Rasulullah (saw). dan pada (zaman) pentadbiran Abu Bakr. sehingga bertemunya di al-Balat (kawasan berbatu di Madinah). Hujr memberitahu saya.

Khadij (rad) tentang penyewaan tanah. Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah berkata pada kami dari Ayyub. dan berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kita dari suatu urusan yang (pada zahirnya) bermanfaat buat kita. Abi Abd al-Rahman. dan menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. dari Rabi ah b. Hakim. 19. Ishaq b. Yunus mengkhabarkan pada kami. Mansur memberitahu saya. Ibrahim memberitahu kami.Abdullah (rad) merasa khuatir bahawa Rasulullah (saw) telah memutuskan sesuatu (hukum) tentangnya yang tidak diketahuinya. Lalu saya bertanya: Apakah perkara tersebut? Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah (saw) adalah benar. dan memerintahkan pemilik tanah untuk mengusahakannya atau diserahkan (pada saudaranya) untuk diusahakan. Qays al-Ansari berkata pada saya: Saya . Maka Nabi (saw) bersabda: (Jangan teruskan. Yasar. atau pegang tanah tersebut (sebagai hakmu dan jangan disewakan). dari Rafi (rad). dan menegah dari menyewakannya. dari Sulayman b. seperempat dan (dengan) anggaran makanan yang ditentukan. Yahya b. namun ketaatan pada Allah (swt) dan RasulNya (saw) adalah lebih bermanfaat lagi. maka beliau meninggalkan (kelaziman) menyewakan tanah. dan yang selain darinya. Ishaq b. Khadij (rad). Menyewakan tanah dengan makanan (6 hadith). berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Yahya b. maka suatu hari datang seorang lelaki dari kalangan bapa saudaraku. dari Hanzalah b. Hendaklah saudara usahakan tanah tersebut. berkata: Kami mengusahakan tanah pada zaman Rasulullah (saw). Qays: Beliau bertanya pada Rafi b. Ibrahim memberitahu kami. Rafi dan beliau adalah bapa saudaranya berkata: Zuhayr mendatangiku dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang dari suatu urusan yang (sering) kita lazimi. Maka beliau (Rafi rad) menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. dari Rabi ah b. Hanzalah b. bahawa Zuhayr b. dan (beberapa) anggaran makanan yang ditentukan. al-Awza i menceritakan pada saya. Khadij (rad). Hujr al-Sa di dan Ya qub b. Abi Abd al-Rahman. Hamzah menceritakan pada saya. atau serahkan (pada saudaramu) untuk dikerjakan. 18. Ali b. seperempat. Isa b. atau dengan (beberapa) wasaq dari tamar atau gandum. Abu Mushir berkata pada kami. dari Ya la b. dari Rafi b. (Baginda saw) melarang dari membuka tanah kemudian menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. Berkata (Hanzalah): Kemudian saya bertanya: Sekiranya (disewakan) dengan emas dan perak? Lalu beliau (Rafi rad) menjawab: Adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. Menyewakan tanah dengan emas dan perak (4 hadith). Yahya memberitahu saya. Berkata (Zuhayr): (Nabi saw) bertanya pada saya bagaimana saudara mengusahakan tanah pertanian? Maka saya menjawab: Kami menyewakannya wahai Rasulullah (saw) dengan hasil (yang dituai dari tanah) pengairan. Abu Amru al-Awza i berkata pada saya dari Abu al-Najashi mawla Rafi b.

20. al-Sa ib) berkata: Saya bertanya Ibn Ma qal. al-Sa ib. maka kemungkinan tanaman yang ini subur dan mengeluarkan hasil sedangkan bahagian yang (diperuntukkan) untuk mereka tak mengeluarkan (hasil) nya. Ma qal tentang al-muzara ah. Hammad melaporkan pada kami. (dan) berkata: Kami menyewakan tanah dengan memperuntukkan bahawa bahagian yang ini untuk kami. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Dan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah (dinyatakan): (Rasulullah saw) melarang darinya. Amru al-Naqid berkata pada kami. Lantaran itu kami dilarang dari (urusniaga) demikian. sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah (saw) menyewakan tanah dengan hasil yang dituai dari tanah pengairan. bahawa Mujahid berkata pada Tawus: Mari kita menghadap Rafi b. 21. Hammad b. dari Abdullah b. Mengenai pertanian dan pemberian sewa (2 hadith). Yahya b. Mushir menceritakan pada kami. dan beliau menjawab: Thabit b. Ma qal lalu bertanya padanya tentang al-muzara ah. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dan mendengar hadith . Lalu beliau menjawab: Thabit (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang dari al-muzara ah. Mansur memberitahu kami. Sufyan b. Khadij (rad) berkata: Kami adalah kalangan Ansar yang paling banyak mengusahakan tanah. dan berkata: (tidak mengapa dengannya). dari Amru. justeru itu jual beli ini dilarang. Ali b. dan (hasil) yang lain untuk mereka. berkata: Kami menemui Abdullah b. dari Abdullah b. dari Yahya beliau ialah Ibn Sa id dari Hanzalah al-Zuraqi. dan (tanaman) yang ini musnah. dan sesuatu (yang dijana dari) tanaman. maka tidak mengapa. Yahya b. dari Sulayman al-Shaybani. adapun dengan sesuatu yang diketahui dan dipastikan. Abi Shaybah memberitahu kami. beliau mendengar Rafi b. dan (sebahagian) lain selamat. berkata: Saya bertanya Abdullah b. dan yang lain selamat. Ishaq b. Uyaynah memberitahu kami. maka (sebahagian) nya musnah.bertanya pada Rafi b. tanpa menyebut Abdullah. Zayd mengkhabarkan pada kami. maka manusia tidak mempunyai sesuatu untuk ditukarkan selain dengannya. al-Sa ib. Khadij (rad). Khadij (rad) tentang (hukum) menyewakan tanah dengan emas dan perak? Lalu beliau menjawab: Tidak mengapa. Abu Awanah mengkhabarkan pada kami. Pengurniaan tanah (5 hadith). di lembah dan di kaki sungai. Yahya memberitahu kami. Ziyad mengkhabarkan pada kami. keduanya dari alShaybani. dan menganjurkan almu ajarah (penyewaan). Yahya b. adapun (menyewakan tanah) dengan (mata wang) perak maka tidak dihalang. al-Dahhak (rad) melaporkan pada saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzara ah. Abd al-Wahid b. Dan ( Abdullah b.

Ubayd Allah b. Dan Abdullah b.darinya. dari Abd al-Malik b. Abdullah b. Amru berkata: Maka saya kemukakan (pandangan) padanya: Wahai Abu Abd al-Rahman! Sebaiknya saudara tinggalkan penyewaan tanah (almukhabarah) ini kerana sesungguhnya mereka mendakwa Nabi (saw) melarang dari al-mukhabarah. bahawa Nabi (saw) tidak melarang darinya. Maka (Tawus) menjawab: Wahai Amru! Saya menerima khabar dari seorang yang lebih alim dari mereka tentang hal ini yakni Ibn Abbas (rad) -. Dinar) dan Ibn Tawus dari Tawus: sesungguhnya beliau menyewakan tanah. Abi Unaysah. . Ja far al-Raqqiy melaporkan pada kami. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. dari bapanya. Abd al-Rahman al-Darimi memberitahu saya. dari Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka sesungguhnya jika diserahkan pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya (dari disewakan). ( Amru) berkata: maka (Tawus) menyanggahnya. Amru berkata pada kami. dari Tawus. tetapi saya diberitahu oleh seorang yang lebih alim dari mereka yakni Ibn Abbas (rad) -: bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Sekiranya seorang lelaki menyerahkan tanahnya pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya dari meraih keuntungan yang tertentu darinya). dari Zayd b. dan berkata: Sesungguhnya demi Allah! Sekiranya saya ketahui Rasulullah (saw) menegahnya (menyewakan tanah) tentu tidak saya lakukan. Zayd. dari Ibn Abbas (rad). hanya menyatakan: (Sekiranya seseorang (rela) menyerahkan tanahnya kepada saudaranya (untuk diusahakan) adalah lebih baik baginya dari mengambil faedah yang tertentu darinya). dari Nabi (saw). Sufyan menceritakan pada kami dari Amru (b.

Hadith-hadith ini dikelaskan mengikut maksud dan kefahamannya dan dibahaskan secara ringkas mengikut kerangka syarah yang dikemukakan. atau kerana sebab-sebab yang lain dan saya dengan izin Allah (swt). beliau turut membuat beberapa penambahan terhadap matan dan lafaz hadith dan mentarjih kaedah sebutan dan penulisan huruf yang sebenar setelah membuat perbandingan antara naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. Beliau telah mengemukakan 21 bab dalam KitÉb alBuyË . akan mengerahkan kekuatan untuk mengungkapkan ibarat yang layak dan menggugah di tempat yang sewajarnya. Imam alNawawi menyebut: Sesungguhnya para Ulama telah mengemukakan tarjamah pada bab-bab kitab ini dengan tarjamah yang sebahagiannya baik.4. sama ada kerana tidak menjangkau maksud dalam mengungkapkan ibarat tarjamah. dan . Dalam mengupas dan menghuraikan isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-Harth. Rafi dan beliau ialah bapa saudaranya berkata: Zuhayr (rad) mendatangiku. Antaranya ialah pengenalan tarjamah bab pada setiap kitab. atau kerana kerapuhan lafaz. Penambahan yang dibuat oleh Imam al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ Imam al-Nawawi telah mengemukakan beberapa penambahan ke atas Kitab Sahih Muslim. yang mengandungi sejumlah 158 hadith.3. dan pernyataan ini sahih. Di samping itu. Imam al-Nawawi menjelaskan: Pernyataannya: (Dari Abi al-Najashi dari Rafi (rad): sesungguhnya Zuhayr b. lalu berkata: (Rasulullah (saw) telah melarang) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (kitab Sahih). dan sebahagian yang lain kurang (berkesan).

dengan huruf ba berbaris bawah. dan saya mengungkapkan hal ini. dan usianya mencapai seratus tiga puluh tahun. dari kedua bapa mereka (Abihima). Beliau turut mengupas nas yang mubham (samar) dan menjelaskan nama periwayat yang dinyatakan dalam kitab. Amru al-Ansari. Rafi (rad) berkata dalam menerangkan hadith tersebut: Zuhayr (rad) mendatangiku. dari al. yang tarafnya seperti Sulayman bin Bilal. begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah. dan dikatakan: bahkan beliau adalah bapanya Munqid b. dan telah tercedera dalam sebahagian maghazi (pertempuran) yang disertainya bersama Nabi (saw) di sebahagian benteng pertahanan di Hijr. maka tidak tepat dinyatakan ( an Abihima). beliau menghuraikan nama periwayat dan melerai dan merungkai kemusykilan nas: Perkataannya: (dan beliau mengungkapkan lafaz hadith seperti yang dikemukakan oleh Sulayman bin Bilal) Imam al-Nawawi mengupas: Periwayat yang mengungkapkan hadith tersebut ialah al-Thaqafi. Dan pernyataan ini musykil. Dan dalam mengupas isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-najsh. dan Suhayl adalah: Ibn Abi Salih. dan pernyataan yang terlindung ini menunjukkan kelangsungan kalam dan makna pengucapan (yang diringkaskan).ungkapan sebenarnya ialah: dari Rafi (rad) sesungguhnya Zuhayr (rad) bapa saudaranya menyampaikan sebuah hadith padanya. dan terdapat pernyataan yang dizahirkan dalam beberapa naskhah lain: (Zuhayr rad) memberitahuku digantikan dengan mendatangiku. bapa Yahya. dan Suhayl.Ala . Dan dalam mengupas riwayat dari Bushayr b. ibn Munqid b. Dalam menghuraikan hadith tentang (hak) orang yang dikhianati dalam jualan. Yasar (rad). dan Wasi putera Habban telah berjuang di Uhud. beliau menzahirkan nama Sahabat (rad) yang tidak dinyatakan dalam hadith: Dan lelaki ini ialah Habban dengan huruf ha dan huruf ba berbaris atas. dari Abu Hurayrah (rad)). Imam al-Nawawi memberikan pembaikan terhadap lafaz yang disampaikan: Perkataannya: (Shu bah memberitahu kami.Ala adalah: Ibn Abd al-Rahman. ( an Abihima). Amru. kerana al. kerana sebahagian (Ulama) telah . walaupun ia jelas dan zahir. dan yang benar dan kukuh adalah mendatangiku dari (kata akar) alityan. lalu berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang. dan bukan saudaranya. bahkan seharusnya dinyatakan sebagai ( an Abawayhima).

maka saya tekankan di sini supaya dapat diperhatikan (dan dihalusi) pada (isnad) lain yang sepertinya. bahkan mereka telah tersilap menentukan periwayat (yang mengungkapkan) nya. kerana hanya meriwayatkan (hadith) dari Rawh sahaja. dan perkara seumpama ini yang terkadang dicuaikan. Abu Asim berkata pada kami. Uthman al-Nawfali. maka hendaklah pembaca (hadith) menyebut selepas lafaz Rawh: (Mereka berdua berkata: Zakariya memberitahu kami) kerana Abu Asim dan Rawh keduanya meriwayatkan dari Zakariya. Hatim memberitahu saya. Beliau turut menghalusi pernyataan yang dikemukakan dan mentashih riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih. berkata: Zakariya b.tersalah dalam menafsirkannya. Beliau mengemukakan huraian yang ringkas dengan merujuk kepada dalil dan hujah sarjana dan . dan meninggalkan turuq Abu Asim. Huraian lafaz dan ungkapan nas Imam al-Nawawi turut mengupas dan memperhalusi lafaz hadith yang diketengahkan dalam KitÉb alBuyË . Dalam menghuraikan isnad hadith yang disampaikan dari Ibn Umar (rad).dan lafaz darinya . Ishaq melaporkan pada kami. beliau menjelaskan: Pernyataannya: (Kami diberitahu oleh Ahmad b.berkata: Rawh menceritakan pada kami. . Amru b. Dinar memberitahu kami). [Tahwil] dan Muhammad b.4. justeru sekiranya pembaca (hadith) menyebut: (Dia (Rawh) berkata: Zakariya melaporkan pada kami) maka ia (telah) tersalah (menyampaikan riwayat). 4. begini yang dinyatakan dalam naskhah ini dan pada (naskhah) yang lain.

dan Imam Malik juga tidak mengemukakan (nama) Nafi dalam kitab al-Muwatta pada hadith ini. dan sin tanpa tanda titik. Khatib al-Baghdadi. Abu alQasim Mahmud b. Beliau menggarap dan menzahirkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam mengupas dan menghuraikan lafaz yang diungkapkan.4. Abu Ali al-Farisi. Abu Hatim al-Razi. al-Khalil. Dan Qadi Iyad mendakwa bahawa naskhah yang disampaikan dari turuq Abd al-Ghafir al-Farisi menyebut (Malik dari Nafi dari Muhammad b.4. Imam al-Shafi i. al-Akhfash. Hibban) dengan penambahan (nama) Nafi . dan beliau ialah Bushayr b. Ibn Abi Hatim berkata: Abu al-Walid (yang dinyatakan ini) namanya ialah Yasar.3. bermakna: aku menjual sesuatu yang kumiliki. kerana beliau sebenarnya ialah Sa id b. Umar al-Zamakhshari.Anbari. . al-Azhari. (Bushayr b. Berkata Azhari: Orang Arab berkata: aku menjual. al-Hassan al. Mina yang disebutkan namanya dalam riwayat yang lain. Hibban dari al-A raj) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (Sahih) di negeri kami. Perbandingan naskhah (Malik dari Muhammad b.4. dan maksud rumah (ialah): kawasan penempatan.1. Yahya b. adapun Yasar: Maka dengan huruf ya' titik dua di bawah. Yahya b. Beliau menyatakan: Riwayat dalam naskhah (lain) ini ralat. Abd Allah b. Dan Abd al-Ghani (al-Maqdisi) berkata: Pendapat ini ralat. Abu Zayd dan Abu Mas ud al-Dimashqi.2. Yasar al-Madani al-Ansari mawla kepada kabilah al-Harithi. 4. kerana tidak dinyatakan nama Nafi dalam isnad hadith ini. Kupasan isnad Pernyataannya: (Abu al-Walid al-Makki memberitahu kami. al-Jawhari. dari Jabir (rad)) dan pada riwayat yang lain: (Sa id b. Berikut merupakan sebahagian dari kupasan dan huraiannya terhadap lafaz dan ungkapan hadith dalam kitÉb al-BuyË : 4. dan Imam al-Bukhari telah mengemukakannya dalam kitab Tarikhnya 4. Abu Amru. Mina dari Jabir (rad)). Ibn alKhuza i. Abu Sulayman al-Khattabi. Huraian lafaz Dan perkataannya (dari kalangan ahli rumahnya) yakni: dari (ahli kabilah) Bani Harithah. al-Kassa i. dan huruf shin berbaris atas. Qadi Iyad.ahli bahasa seperti Abu Ubayd al-Harawi. Syarahannya mengemukakan penelitian nas dan mustalah hadith yang berkesan. Yasar) Adapun Bushayr maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. Al-Asma i.

5. menarik faedah hukum dan menggariskan kaedah istinbat. menghuraikan isnad. 4. menghuraikan nas. Ia membentangkan perbahasan yang substantif dan melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbincangan hadith dan nas. Ia mengupas dan membahaskan hujah dan pemikiran mazhab dan menghuraikan kefahaman hadith yang berkesan dengan kupasan yang terperinci dan meluas. Perbahasan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu memberikan kupasan dan tafsiran ayat yang komprehensif dan tuntas.Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith Fasal ini membentangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan nas. menjelaskan kedudukan dan martabat rijal.1. . membandingkan riwayat.5. Ia menzahirkan kerangka manhaj yang dilakarkan dalam perbicaraan hadith dan perbincangan nas. Ia menzahirkan kefahaman hadith yang rajih yang digarap dari hujah dan dalil mazhab dan mengutip pandangan Mufassirin dalam menghuraikan ayat. Ia membahaskan kefahaman hadith al-mu amalah dan menghuraikan uslub dan corak perbahasan yang diketengahkan dalam perbincangan kitab. Ia turut membentangkan kaedah yang diperkenalkan oleh Imam alNawawi dalam mentarjih hadith dan hujah mazhab. Pentafsiran nas al-Qur an Kitab al-Buyu ini hanya membentangkan satu ayat al-Qur an yang menyebut: (Dan sesungguhnya hampalah orang yang membenamkan jiwanya (dengan kekotoran maksiat) [AlShams 91:10] Ia turut menyelitkan sya ir Malik bin Nuwayrah bagi memperkukuh kefahaman tentang lafaz dan makna hadith yang diungkapkan. Ia menzahirkan manhaj dan pendekatannya dalam mengupas ayat-ayat al-Qur an dan hadith. Kupasan ayat al-Qur an yang lebih terperinci dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang dihasilkan oleh Imam al-Nawawi seperti Rawdat al-Talibin. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 4. Minhaj al-Talibin dan al-Majmu Sharh alMuhadhdhab yang mengemukakan perbincangan dan syarahan terperinci dalam perbahasan Kitab alBuyu . membahaskan maksud nas. menghalusi lafaz. merungkai dalil. Ia menampilkan kaedah yang diketengahkan dalam perbincangan hukum dan penelitian nas. memperhalusi isnad dan menghuraikan matan.

Ia mengupas dan membincangkan kekuatan dan kefahaman ayat al-Qur an dan mengemukakan hujah dan pandangan fiqh yang rajih dan berkesan. Ia menzahirkan syarahan yang tuntas dan memukau dalam perbincangan hadith dan nas. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hadith dan fiqh al-mu amalah. Perbincangan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu mengupas persoalan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Hakikat jual beli Rukun dan sebab yang menfasakhkan aqad Syarat dan ketetapan tentang barang yang dijual Kewarakan dalam urusan jual beli dan (urusan mu amalah) yang lain dengan menjauhi syubhat Keberkatan mencari rezeki di awal pagi

Perbahasannya disokong oleh dalil dan keterangan al-Qur an seperti firman Allah swt: (Wahai kaumku sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil dan jangan kamu kurangi manusia dari haknya) [Hud 11: 85] (Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan)) [Al-Mutaffifin 83: 1]

Imam al-Nawawi turut menghuraikan firman Allah (swt): (Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah 2: 275].

Beliau mengutip empat pandangan yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi i (rah) dan menegaskan: Bahawa ayat ini bermaksud umum dan lafaznya menyeluruh mencakup semua maksud jual beli, yang menunjukkan hukum harus melainkan yang dikhususkan dengan dalil, dan pendapat ini adalah yang paling sahih menurut Imam al-Shafi i dan sahabat-sahabatnya.

Dan dalam firman Allah (swt): (Dan hendaklah kamu mengambil saksi ketika (melaksanakan) urusan jual beli), [Al-Baqarah 2: 282]

Imam al-Nawawi mengulas:

Jumhur berhujah dengan hadith sahih bahawa Nabi (saw) menjual dan membeli tanpa mengetengahkan saksi, dan (begitu juga) para Sahabat (rad) di zaman Baginda (saw) dan selepasnya, dan ayat yang mulia ini menunjukkan hukum sunat seperti yang kami sebutkan, Wallahu A lam.

4.5.2. Huraian Hadith Syarahannya mengemukakan pandangan hukum yang efektif yang digarap dari hujah mazhab yang terperinci dan substantif. Ia menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan persuasif. Ia merangkul hujah dan dalil mazhab yang rajih dan menzahirkan kecanggihan dan keberkesanan hujah dalam mengupas dan menghuraikan hadith. Ia turut mengemukakan faedah dari kefahaman hadith dan nas, seperti: 1. 2. Ikrar Sahabat (Ibn Abbas rad) hukumnya setanding dengan perkataannya. Tafsir perawi didahulukan jika tidak bercanggah dengan maksud hadith yang zahir.

3. Diharamkan menipu (tadlis) dalam menyampaikan riwayat sebagaimana diharamkan melakukan tipu helah dalam urus niaga. 4. Diharuskan menyebut sebahagian nama perawi hadith tanpa menyebut nama yang lain sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat. 5. 6. Mengkhususkan kefahaman hadith dengan ijma . Jarh perawi tidak diterima sekiranya tidak dijelaskan (sebab pentajrihan).

Syarahannya merangkul perbincangan nas yang substantif dan terperinci. Ia menghuraikan kefahaman hadith al-riwayah dan al-dirayah dan mengemukakan kupasan dan penelitian nas yang berkesan. Ia turut membahas dan menghuraikan kefahaman isnad dan menjelaskan kekuatan dan ketinggian rijal. Ia menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan riwayat dan menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hadith yang dikeluarkan. Ia turut menghuraikan lafaz yang gharib dan mengungkapkan faedah dan kefahaman nas. Ia turut membincangkan kekuatan hukum dan menzahirkan kefahaman fiqh yang berkesan. Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan dari (beberapa hal) yang dipermudahkan oleh kebanyakan manusia berhubung dengan perbicaraan (hadith) yang dibentangkan dalam bab ini, ialah manakala seseorang melihat penjual menawarkan barang yang mempunyai ke aiban (kepada pembeli) atau yang seumpamanya namun tidak dibantahnya (perbuatan tersebut), dan pembeli (pula) tidak mengetahui (ke aiban) barang yang dibelinya, dan ini adalah suatu kesilapan yang nyata, dan para Ulama telah memutuskan bahawa wajib ke atas orang yang mengetahui hal tersebut untuk mengingkari (pengkhianatan) penjual dan memaklumkannya pada pembeli, Wallahu A lam.

Beliau turut merujuk pada huraian yang dibentangkan dalam karya-karyanya yang lain yang membincangkan kefahaman hadith al-Buyu . Beliau menjelaskan: Dan furu (cabang) masalah ini (cukup) banyak, dan telah saya rumuskan maqasidnya dalam kitab Rawdat al-Talibin, dan (Al-Majmu ) Sharh al-Muhadhdhab dan saya garap di dalamnya pelbagai persoalan yang penting dan besar. Dan Allah (swt) sebaik-baik pemberi tawfiq.

Kitabnya menggariskan kefahaman syarah yang ideal dengan membentangkan seluruh riwayat yang dikeluarkan dalam bab. Dalam bab larangan menahan kafilah, Imam al-Nawawi menghuraikan: Pernyataannya: (Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menahan barang dagangan sehingga ia sampai ke pasar), dan pada riwayat lain: (Melarang dari mencegat), dan dalam riwayat lain (melarang dari menahan jualan), dan pada riwayat (dari mencegat kafilah), dan pada riwayat (Jangan menahan kafilah, barangsiapa menahannya dan membeli darinya, maka setelah pemiliknya sampai ke pasar, maka baginya khiyar (untuk menerus atau membatalkan jualan), dan pada riwayat lain (melarang dari mencegat rombongan (yang membawa hasil dagangan).

4.6. Kaedah tarjih

Syarahannya turut membahaskan pandangan hukum dan menggariskan manhaj tarjih yang tuntas. Ia mengupas dalil dan hujah mazhab dalam mengithbat dalil yang terkuat. Ia melakarkan kefahaman fiqh yang berkesan dan membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah (dagang), Imam al-Nawawi mentarjih pandangan mazhab al-Shafi i yang menzahirkan kefahaman hukum yang substantif dan rajih. Beliau menjelaskan: Dan dalam hadith ini dijelaskan (hukum) haram mencegat kafilah. Dan ini merupakan mazhab (Imam) al-Shafi i, (Imam) Malik, dan jumhur Ulama. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah dan al-Awza i: Diharuskan mencegat kafilah sekiranya tidak membawa mudarat pada manusia, jika ia mendatangkan mudarat, maka dimakruhkan. Dan yang sahih adalah pendapat terawal kerana terdapat larangan yang jelas (sarih)

Beliau turut mentarjih pandangan dan hujah mazhab dalam menghuraikan kerangka hadith dan nas. Dalam mengupas kefahaman hukum tentang jual beli al-musarrah, beliau menjelaskan: Kemudian sekiranya ia memilih untuk memulangkan haiwan al-musarrah yang telah diperah susunya, maka hendaklah dipulangkan beserta dengan secupak tamar, sama ada susu yang diperah itu sedikit atau banyak, (dan) baik (ianya) unta, kambing atau lembu. Ini adalah pandangan mazhab kami, dan pendirian ini didukung oleh Imam Malik, al-Layth, ibn Abi Layla, Abu Yusuf, Abu Thawr, dan fuqaha alMuhaddithin, dan ianya sahih dan selari dengan (nas dan syariat yang digariskan) dalam al-sunnah.

Syarahannya menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang berkesan. Ia menzahirkan lafaz hadith yang rajih dan mengungkapkan kaedah riwayat yang jitu dan mantap. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan telah dinyatakan pada perbahasan terdahulu bahawa riwayat hadith la yabi (jangan menjual atas jualan saudaranya), dan la takhtub (jangan meminang atas pinangan saudaranya) dikemukakan pada kedudukan rafa sebagai pernyataan khabar dengan maksud larangan, dan kami menegaskan: (kedudukan) ini adalah lebih tepat dan berkesan (dalam menyampaikan maksud).

Dan dalam mengupas riwayat hadith yang melarang dari menjual makanan sehingga diperoleh dengan sempurna, Imam al-Nawawi mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan lafaz dan istilah yang diungkapkan: Pernyataannya: Murja (ditangguhkan) yakni: dita khirkan (mu akhkhara ), boleh dikemukakan huruf hamzah, dan dihazafkan huruf hamzahnya, dan ungkapan al-jizaf (secara longgokan), dibaca dengan huruf jim berbaris bawah, depan, atau atas, merangkumi tiga (kaedah) bahasa, bacaan dengan baris bawah adalah yang paling fasih dan masyhur.

Dan dalam menghuraikan bab yang menyangkut tentang kefahaman hadith al-tasriyah, beliau menukil pandangan Qadi Iyad yang mentarjih pandangan yang masyhur tentang kaedah penyampaian dan lafaz hadith yang berkesan: Berkata Qadi: Dan kami memperoleh riwayat yang disampaikan dalam selain kitab Sahih Muslim dalam sebahagian (naskhah) nya: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas, dan huruf sad berbaris hadapan. Berkata (Qadi): Dan dalam riwayat lain disebut (la tusarru al-ibil) dengan huruf ta berbaris depan, dari perkataan (tasri) tanpa dinyatakan huruf waw selepas huruf ra , dan dirafa kan lafaz al-ibil tanpa dikemukakan fa ilnya, dari perkataan (al-sir) juga, dan ia bermaksud mengikat lemaknya. Dan (pandangan) terawal adalah yang (lebih) tepat dan masyhur.

Syarahannya menzahirkan kupasan dan kaedah tarjih yang berkesan. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha mazhab dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith yang menyentuh tentang (jual beli) habal al-habalah, beliau mentarjih pandangan Ibn Umar (rad) yang mengemukakan tafsiran yang tepat tentang istilah hadith yang diungkapkan: Dan pandangan ini (tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad b. Hanbal dan Ishaq b. Rahawayh) adalah lebih dekat pada (kefahaman) bahasa, tetapi perawi yang mengemukakan hadith ini adalah Ibn Umar (rad), dan beliau telah menafsirkan maksudnya dengan tafsiran pertama, dan beliau lebih arif (tentang maksud hadith yang diungkapkan).

Syarahannya melakarkan manhaj tarjih yang berkesan yang digarap dari hujah dan ijtihad Ulama yang muktabar. Ia menggariskan kerangka hukum yang ideal yang dirangkul dari kefahaman fiqh yang jelas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan jual beli al-najsh Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan tiada khiyar bagi pembeli (setelah membeli barang) sekiranya penjual tidak bersekongkol (dengan al-najish) untuk menaikkan harga barang, dan jika ia bersekongkol sekalipun (tidak ditetapkan khiyar) mengikut pendapat (mazhab) yang lebih sahih, kerana nilai gharar (penipuan) yang kecil.

Dan dalam membincangkan hukum berhubung harta hamba yang dijual, Imam al-Nawawi mentarjih pendapat Ulama mazhab Syafi i yang memutuskan bahawa pakaian dan harta hamba kekal menjadi milik tuannya yang asal. Beliau menjelaskan: Dan yang paling sahih ialah jualan tersebut tidak termasuk (pakaian) penutup aurat, dan tidak juga yang lainnya berdasarkan makna zahir pada hadith ini, dan kerana istilah hamba tidak termasuk pakaian .

Dan dalam menghuraikan lafaz al-najsh, beliau mentarjih pandangan Ibn Qutaybah yang mengemukakan makna yang rajih dan mentakwilnya dengan berkesan: Dan Ibn Qutaybah berkata: Asal pernyataan al-najsh ialah memperdaya, dan ia bermakna penipuan ...dan berkata al-Hirawi: berkata Abu Bakr: al-najsh ialah menyanjung, dan mengangkatnya dengan pujian. Berdasarkan (ta rif) ini, maka makna hadith ialah (Jangan seseorang kamu memuji barang, dan menaikkan harganya tanpa keinginan (untuk membeli)), dan pandangan yang sahih adalah (ta rif yang) awal.

Beliau turut menzahirkan hujah yang terbaik yang digarap dari pandangan yang rajih. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah, beliau mentarjih hujah yang dikemukakan oleh fuqaha dan Ulama-Ulama mazhab: Ulama mazhab kami berkata: Dan syarat yang menetapkan haram (menahan kafilah) ialah ia mengetahui larangan dari menahannya, justeru sekiranya ia tidak bermaksud untuk mencegatnya, tetapi keluar untuk menyempurnakan urusannya, dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram tentangnya terdapat dua pandangan dalam mazhab kami, dan dua qawl dalam mazhab (Imam) Malik: pendapat yang paling sahih menurut Ulama mazhab kami adalah haram kerana wujud makna (dari perbuatan mencegat), dan sekiranya ia menahannya (kafilah), dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram terdapat dua pandangan; sekiranya diputuskan haram, dan ia membeli darinya maka akad tersebut (adalah) sah.

Syarahannya turut mengupas kefahaman fiqh dan menghuraikan kekuatan dalil yang dikemukakan. Dalam kupasannya tentang hadith yang berkait dengan larangan menahan kafilah, beliau menjelaskan: Ulama mazhab kami berkata: tiada khiyar bagi penjual sebelum ia sampai ke pasar, dan mengetahui harga semasa (pasaran), maka setelah ia sampai, dan pencegat telah membeli darinya dengan nilai yang lebih murah dari harga pasaran, maka thabit baginya khiyar baik orang yang mencegat memberitahunya, dengan harga yang salah atau tidak memaklumkannya, dan sekiranya pembelian dari pencegat adalah mengikut harga pasaran yang ditawarkan di kota atau dengan harga yang lebih tinggi, maka terdapat dua pandangan (wujuh) mengenainya, pendapat yang paling sahih: tiada khiyar baginya, kerana tiada penipuan (ghubun) (dalam urusniaga), dan pendapat kedua: thabit (baginya khiyar) berdasarkan maksud hadith yang mutlak (membenarkan khiyar), Wallahu A lam.

4.7. Kaedah istinbat hukum Beliau turut mengemukakan kaedah dalam mentafsir dan mengistinbat nas. Syarahannya memuatkan kaedah istinbat dan tafsiran hukum berlandaskan manhaj dan pendekatan fuqaha dan Ulama salaf dalam membincangkan hukum dan mengeluarkan faedah nas. Beliau menegaskan: Dan Ulama Islam telah sepakat mengharamkan jual beli janin dalam kandungan, dan burung di udara. Para Ulama berkata: jual beli itu terbatal kerana (terdapat unsur) gharar, dan (dalam keadaan tertentu) jual beli dianggap sah (meskipun) terdapat gharar menurut pertimbangan yang telah kami nyatakan, iaitu: sekiranya terdapat keperluan (yang mendesak) untuk melakukan gharar, yang tidak mungkin dielakkan kecuali dengan kesulitan, dan gharar itu (membawa kesan yang) kecil, maka hukumnya harus, sekiranya tidak (demikian), maka tidak diharuskan.

Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama tentang hukum dan kaedah yang berkait dengan jual beli al-gharar: Dan kesemua ini (al-gharar) jual belinya batil, kerana ia melibatkan (unsur) gharar tanpa keperluan (yang zahir) terhadapnya, dan terdapat sebahagian urusniaga (berunsurkan) gharar yang dibenarkan sekiranya terdapat keperluan padanya, seperti kejahilan tentang asas (landasan) rumah, dan ketika membeli kambing yang bunting, yang terdapat susu pada lemaknya, maka (hal seperti) ini mengesahkan jual beli; kerana asas mengikut (pandangan) zahir dari rumah, dan kerana keperluan yang mendesak padanya, kerana tidak mungkin untuk dilihat (asas) nya, dan begitu juga dengan pendapat: tentang kandungan kambing yang hamil dan susu (yang ditampung pada lemak) nya.

Beliau turut menggarap hujah dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith dan mengupas dalil yang dikemukakan. Dalam membahaskan kefahaman hadith al-gharar, beliau menjelaskan: Dan kaum Muslimin telah sepakat mengharuskan jual beli yang terdapat (unsur) gharar yang kecil padanya, mereka sepakat tentang sahnya jual beli jubah yang diliputi kain benang yang (lain) padanya, walaupun tidak dirungkai kainnya, dan sekiranya dibeli hanya kainnya maka tidak diharuskan, dan telah

sepakat mengharuskan penyewaan rumah, haiwan tunggangan, pakaian dan yang seumpamanya dalam tempoh sebulan walaupun kadar sebulan (tidak dipastikan) antara tiga puluh hari, atau dua puluh sembilan hari. Dan telah sepakat mengharuskan penggunaan bilik mandi (hammam) dengan (dikenakan) bayaran, walaupun berbeza pada kadar air yang digunakan, dan lamanya seseorang berada di dalamnya, dan sepakat membenarkan seseorang merasa air dari bekas dengan memberikan (suatu) imbalan (dari air yang diteguk) walaupun berlainan kadar yang diteguk, dan jumlah manusia yang meminumnya, dan sebaliknya.

Beliau turut menghuraikan kefahaman hukum dan menggariskan kaedah istinbat dari perbahasan yang dibentangkan. Dalam menghuraikan riwayat hadith tentang jual beli habal al-habalah, beliau menjelaskan: Dan jual beli ini batil dari dua tafsiran (yang dinyatakan), adapun yang pertama, kerana ia jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan kepada suatu tempoh tidak diketahui (majhul), dan penangguhan telah meluputkan sebahagian dari bayaran. Dan kedua: kerana ia jual beli barang yang tiada, dan tidak diketahui (majhul), dan tidak dimiliki oleh penjual, dan tidak mampu diserahkan, Wallahu A lam.

Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah dagang, beliau mengutip pandangan Imam Abu Abdullah al-Maziri yang mengupas kefahaman hadith dan menghuraikan kaedah maslahah dan istinbat: Sesungguhnya syariat melihat dalam permasalahan ini kepada maslahah manusia, dan maslahah menuntut supaya dilihat kebajikan jama ah dari seorang individu, bukan kepentingan seorang atas seorang yang lain. Maka sekiranya ahli desa (badwi) sendiri yang menjual barangnya, manfaatnya akan diraih oleh seluruh ahli pasar, kerana dapat membelinya pada harga yang murah, dan manfaatnya akan mengalir ke seluruh negeri. Justeru syariat melihat keutamaan penduduk negeri ke atas seorang badwi. Dan perbuatan mencegat kafilah, hanya menguntungkan pihak yang mencegatnya secara khusus, dan keuntungannya diraih oleh seorang atas seorang yang lain, justeru tiada maslahah dalam mengharuskan mencegat kafilah, tambahan kerana disandarkan padanya sebab yang kedua, iaitu mudarat yang menimpa ahli pasar kerana tidak memperoleh harga yang murah sebagaimana diraih oleh pencegat, dan terputus bekalan dagangan dari mereka, sedangkan jumlah mereka lebih besar dari pencegat, maka syariat melihat keutamaan mereka ke atasnya.

Beliau turut membahaskan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman nas. Dalam membincangkan hadith yang menyebut tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan para Ulama telah sepakat mengharamkan jualan atas jualan saudaranya, dan membeli atas belian saudaranya, menawar atas tawaran saudaranya, dan sekiranya ia membelakangkan (ketetapan ijma ) ini,

Dan dari Imam Malik terdapat dua riwayat (yang menetapkan pandangan) seperti kedua mazhab tersebut. dan jual beli tersebut sah dan terhasil akadnya. dan bagi pembeli hak (khiyar) untuk mengambil atau memulangkannya. dan jual beli itu (dianggap) sah dan terhasil. Dan kami akan melanjutkan penjelasannya dalam bab yang seterusnya Insha Allah Ta ala. lembu. beliau menyampaikan dalil dan mengemukakan hujah yang berkesan dalam perbincangan nas: Dan ketahuilah bahawa (jual beli) al-tasriyah haram sama ada yang diikat itu adalah lemak unta. dan jual beli tersebut sah walaupun diharamkan (mu amalahnya). kerana ia khianat dan tipu daya. dan padanya terangkum dalil yang mengharamkan tadlis (penipuan) dalam semua hal. kuda. Ini adalah pandangan mazhab al-Shafi i. . dan (mazhab) lainnya. Manakala (Imam) Dawud (al-Zahiri) mengatakan: Aqad itu tidak sah. Dan dalam mengupas kefahaman hadith al-tasriyah. biri-biri.dan meneruskan aqad. Abu Hanifah. kambing. dan yang selainnya. keldai. maka ia berdosa.

dan namanya ialah Dakin b. Kaedah penelitian rawi Beliau turut menghuraikan kaedah periwayatan dan penyampaian hadith dalam kitab Sahih. Ia turut meneliti kaedah penyampaian hadith dan menzahirkan keunikan isnad yang dihasilkan. Dan berkata Ibn Ma in. Nisabur. Basrah. Jubayr dan Abu alBakhtari. (namanya) dinisbahkan pada al-Qaradis. Kufah dan Baghdad. al-Fudayl. Pernyataannya: (Saya diberitahu oleh Hisham al-Qurdusi) dibaca dengan huruf qaf dan huruf dal berbaris depan. dan keseluruhan kitab Sharh Muslim tidak mengulas tentangnya. kabilah ( Arab) yang terkenal. dan sesungguhnya Abu al-Bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antara kami. Abi Thabit: Saya berkumpul bersama Sa id b. Beliau syahid di Jamajim pada tahun 83 Hijrah. Ia turut membahaskan kekuatan rijal dan kehalusan isnad yang dihasilkan. Dan beliau mengulas tentang Ibn al-Bakhtari: Dan berkata Imam al-A zam Habib b. Dalam membincangkan hadith tentang khiyar al-majlis. Ia menghalusi riwayat dan mengupas seluruh rangkaian isnad yang dihasilkan dari jalur Madinah. beliau menukil . Beliau turut menghuraikan lafaz yang diungkapkan oleh perawi dan mengemukakan kefahaman dari riwayat yang dibentangkan. dan huruf ra berbaris bawah antara keduanya.8. Wallahu A lam. Ia turut menghuraikan ketinggian dan kesempurnaan matan yang dikemukakan. Syarahannya mengupas kekuatan dan ketinggian riwayat yang disampaikan dan memperhalusi rangkaian isnad yang dikeluarkan. Beliau menghuraikan: Pernyataannya: (Dari Ibn Abi Nu min) ia dibaca dengan huruf ayn dimatikan (sukun) tanpa huruf ya selepasnya. Abu Hatim dan Abu Zur ah: Beliau seorang (Ulama) yang thiqat.4.

dari Yahya . Dan (beliau) tidak dapat menyatakan: Sulayman bin Bilal.pandangan Imam al-Bayhaqi yang menghalusi lafaz yang diungkapkan oleh Nafi (rah) (periwayat hadith): Dan maksud hadith (menurut pandangan) yang sahih ialah (menetapkan) khiyar setelah menyempurnakan (akad) jualan. beliau menzahirkan kekuatan dan keunikan isnad yang dihasilkan: Pernyataannya dalam isnad ini: ( Abdullah b. yang banyak dikemukakan di beberapa tempat di awal kitab ini. dan setelahnya dijelaskan faedah pernyataannya: (yakni). dan pernyataannya: (dan beliau). antaranya Sahl b. dan (riwayat seperti) ini jarang (dikemukakan). Bushayr. atau kemungkinan beliau mentafsirkan (lafaz hadith yang diriwayatkan) nya. Imam al-Nawawi mengupas: Pada isnad ini terangkum beberapa kefahaman ilmu isnad dan turuqnya: antaranya: ia merupakan isnad yang terhasil dari rijal Madinah. Yasar (rad). dan beliau dinisbahkan pada datuknya. dengan kupasan tentang kehalusan isnadnya setelah itu. dan pernyataannya: (Yahya dan beliau ialah ibn Sa id -). dan nasab. Yasar. Abi Hathmah rad). maka terhasil penerangan tanpa menambah riwayat yang dinisbahkan pada shaykhnya. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. Dan antaranya: pada isnad ini terhasil isnad dari tiga orang Sahabat Ansar (rad) yang menyampaikan riwayat antara satu sama lain. dan mereka ialah Yahya b. Qa nab. Maka beliau mengatakan: (yakni Ibn Bilal).dan beliau ialah ibn Sa id dari Bushayr b. Sulayman yakni ibn Bilal berkata pada kami. dan (namanya) ialah Abd Allah b. Maslamah b. Dalam mengupas riwayat yang dikemukakan dari Bushayr b. dan Yahya. dan (jalur isnad) seperti ini jarang ditemui dalam Sahih Muslim berbanding jalur yang terhasil dari (rijal) Kufah dan Basrah. kerana akan menambah (keterangan) dari riwayat (sebenar) yang didengar dari shaykhnya. Dan telah kami jelaskannya. maka Imam Muslim ingin menerangkannya. Beliau turut menghuraikan keluasan riwayat dan kehalusan isnad yang dizahirkan dalam kitab Sahih. iaitu Bushayr b. dan al-Qa nabi. dan Sahl (rad). kerana perawi hanya melafazkan: Sulayman. kerana kemungkinan Nafi mengungkapkan lafaznya dengan bay alkhiyar. yang mana maksudnya: dalam riwayat yang diterimanya tidak dinyatakan nasab keduanya. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilah mereka. Dan antaranya ialah pernyataan (Imam Muslim): (Sulayman yakni ibn Bilal -). Dan telah kami bentangkan huraiannya dalam fasal (yang dinyatakan) di awal kitab. Yasar (rad). Sa id al-Ansari. . Dan antaranya: apa yang bersangkut dengan penetapan nama.

dan disebut sebahagiannya. Pernyataan ini menunjukkan (kaedah) yang mengharuskan riwayat yang didengar dan disampaikan dari jemaah yang thiqat. Abi Hathmah rad). Beliau mengungkapkan: .Dan antaranya: riwayat ini menzahirkan (kehalusan) isnad yang disampaikan dari tabi in kepada tabi in. 4. Beliau turut membandingkan riwayat hadith yang dikemukakan dan menukil hujah dan pendapat Ulama tentang kekuatan riwayat dan kefahaman nas yang dinyatakan. Kaedah perbandingan Beliau turut mengemukakan perbandingan antara lafaz yang dinyatakan dalam hadith melalui penelitian dan perbandingan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. dan telah kami kemukakan penjelasannya. dengan pembentangan yang terperinci pada beberapa fasal yang terdahulu.9. dan walaupun riwayat sepertinya banyak dikemukakan dalam hadith. Beliau turut membuat perbandingan hukum dan pendapat fuqaha dalam mengulas dan membincangkan nas. Wallahu A lam. iaitu Yahya dari Bushayr. namun ia adalah (penzahiran) dari keilmuan dan makrifat mereka. untuk dihazafkan sebahagian nama mereka. Dan antaranya: ialah pernyataannya (dari sebahagian Sahabat Nabi (saw): antaranya Sahl b.

dan (Imam) Abu Hanifah: dibolehkan orang kota menjual untuk orang desa secara mutlak berdasarkan hadith: (Agama itu adalah nasihat). Mereka berkata: dan hadith tentang larangan dari orang kota menjual untuk orang desa telah dimansukhkan. Sallam.Dan dalam kitab al-Muwatta terdapat riwayat yang lebih jelas. beliau menghuraikan: Dan para Ulama berbeza pandangan tentang larangan dari jual beli habal al-habalah. iaitu: bahawa Hakim bin Hizam (rad) membeli makanan yang dipesan oleh Umar b. beliau menjelaskan: Dan ini adalah mazhab kami (melarang orang kota menjual untuk orang desa). dan sebahagian Ulama Malikiyah berkata: Jual beli itu (hendaklah) difasakhkan selagi belum terputus (tempoh khiyar). dan yang lainnya. Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menjual makanan sebelum diperolehi dengan sempurna. dan Ulama lain dari kalangan ahl al-lughah. Dan sebahagian yang lain berkata: ia hanya menunjukkan hukum makruh (karahah tanzih) dari melakukan penjualan. dan ia dinyatakan oleh (Imam) Malik. dan Ulama yang berpandangan (seperti mazhab) mereka. (Imam) al-Shafi i. dan Imam al-Shafi i berkata: tidak sah menjual (sesuatu) yang belum diperoleh dengan sempurna baik ianya makanan. al-Khattab (rad). lalu Hakim (rad) menjual makanan tersebut sebelum diperoleh sepenuhnya. atau selainnya. Wallahu A lam . beliau membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam menetapkan hukum menjual (buahbuahan) dalam longgokan (tanpa disukat): Dan Ulama kami menukil pandangan (Imam) Malik: sesungguhnya tidak sah jual beli sekiranya penjual (buah-buahan) dalam longgokan mengetahui kadar (timbangan) nya. dan terdapat ikhtilaf di kalangan Ulama tentangnya. Dan Imam Muslim telah mengemukakan tafsiran ini pada hadith ini. dan anak (yang dilahirkan) pula menghasilkan anaknya. Mujahid. atau yang boleh dipindahkan (manqul). Dalam menghuraikan hadith berhubung larangan orang kota menjual untuk orang desa. Beliau turut menghalusi dan membandingkan hujah fuqaha dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Dan Ulama lain berkata: Ia (habal al-habalah) bermaksud menjual anak unta yang hamil dalam kandungannya. dan jama ah ( Ulama ) mengatakan: Ia bermaksud jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan sehingga unta (yang hamil) melahirkan anaknya. dan Uthman al-Batti berkata: . Dalam membincangkan hadith berhubung larangan jual beli habal al-habalah. Dan ini adalah tafsiran Abi Ubaydah Ma mar b. dan sahabatnya Abi Ubayd al-Qasim b. Dan pada hadith ini dijelaskan larangan dari membeli sesuatu sehingga penjualnya memperolehnya dengan sempurna. Dan berkata Ata . dan pandangan ini diambil oleh jama ah Ulama Malik. Beliau turut membandingkan pandangan dan dalil fuqaha dalam membahaskan hukum dan menjelaskan kefahaman nas. harta (yang tidak boleh dipindahkan) ( iqar). mata wang. al-Muthanna.

al-Madini. Ibn Abbas. Ibn al-Mubarak. Sa id b. Abu Thawr. Dan pendapat ini dizahirkan oleh jumhur Ulama dari para Sahabat (rad). Beliau turut membandingkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab Sahih Muslim dengan kitab-kitab hadith yang lain. Beliau turut membandingkan hujah fuqaha dalam mentarjih dan mengupas dalil. dan diharuskan pada yang selainnya. dan pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakan Ulama. Shurayh al-Qadi. al-Musayyib. Ibn Abi Zi ib. Antara yang menyatakannya ialah Ali b. Ata . Rahawayh. Abu Barzah al-Aslami. dan Imam Abu Hanifah berkata: tidak dibolehkan dalam setiap (sesuatu) kecuali pada harta (yang tidak boleh dipindahkan). dan para Ulama selepas mereka. Dan Imam Malik berkata: tidak dibolehkan pada makanan. dan tabi in. Ahmad b. beliau menukil hujah Qadi Iyad yang membandingkan riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih dengan kitab-kitab hadith lain yang muktabar: Berkata Qadi: dan dalam riwayat yang dikemukakan dalam selain kitab Sahih Muslim pada sebahagian (naskhah) nya. Tawus. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. al-Bukhari. al-Awza i. . setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. dan huruf sad berbaris hadapan. dan (Ulama) yang lain berkata: tidak diharuskan pada sesuatu yang boleh diukur dan ditimbang. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. Dalam menghuraikan bab al-tasriyah. Kitabnya menzahirkan kefahaman hukum yang terperinci dan mengetengahkan pandangan dan hujah mazhab yang berkesan. dari riwayat al-Thawri. selepas menyempurnakan aqad. Dalam menghuraikan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. kecuali jual beli al-khiyar). dan dibolehkan pada yang selainnya. dinyatakan: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas. Ishaq b.diharuskan pada semua jenis benda. alSha bi. para Muhaddithin. Ibn Umar. Abu Ubayd. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar almajlis. sehingga keduanya berpisah dari majlis tersebut dengan badan mereka. Ali b. Sufyan b. al-Zuhri. Hanbal. Hasan al-Basri. selagi belum berpisah. dan al-Nakha i. dan beberapa Ulama lain (rad). Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Abu Hurairah. Imam al-Nawawi mengulas: Hadith ini mengemukakan dalil yang mengithbatkan khiyar al-majlis bagi kedua pihak yang berjual beli. Uyaynah. al-Shafi i. Abi Talib.

(Qadi) berkata: dan pernyataan ini ( an Abihima) tidak tepat (mengikut kaedah bahasa). maka syariat menetapkan hukum . adapun penggantian dengan jenis yang lain maka ia bercanggah dengan kaedah usul. beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dan adapun hikmah dalam mengaitkannya dengan secupak tamar. tanpa (perlu) dipulangkan dengan secupak tamar. Beliau turut mengkritik beberapa pendapat mazhab al-Maliki dan al-Ahnaf. jika ia mengurangkan sesuatu (hak) dari pihak yang lain. sebahagian fuqaha Malikiyah. dan (Imam) Malik dalam riwayat yang gharib (janggal) darinya: (orang yang berhasrat memulangkan semula haiwan al-musarrah yang dibeli) berhak memulangkannya. Dalam mengupas riwayat berhubung jual beli al-tasriyah. Dalam mengupas tentang lafaz dan ungkapan bab beliau menyatakan: Dan apa yang perlu ditekankan di sini ialah terdapat dalam kebanyakan kitab Muhaddithin. lantaran ia merupakan makanan (yang) umum bagi mereka ketika itu. jika tidak. kerana (penulisan) yang sebenar ialah dengan dihazafkan alif seperti yang dinyatakan dalam riwayat ini kerana ia (berada) dalam kedudukan nasab.10. ejaan kalimat ( ) dengan alif. dan mengungkapkan lafaz yang rajih berdasarkan kaedah yang muktabar: Berkata Qadi: riwayat yang disampaikan dari keseluruhan Mashayikh kami adalah dengan huruf ba berbaris bawah ( an Abihima). Kaedah kritikan Beliau turut mengemukakan kritikan kepada pendapat dan pandangan Ulama dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat memperkuat dan membenarkan pandangan lain yang lebih tepat. kerana menurut kaedah usul. dan mentarjih pandangan jumhur yang menzahirkan hujah yang lebih kukuh dan berwibawa. Dan Ulama jumhur menjawab: sesungguhnya sunnah sekiranya diputuskan maka tidak bercanggah dengan kefahaman akal. dan pernyataan ini yang benar. maka haruslah diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. sekiranya dapat dikemukakan (barang) tersebut.4. Beliau turut menzahirkan kritikan pada lafaz yang dikemukakan. dan penambahan ini ralat. maka dibayar dengan nilainya. dan lainnya. (Qadi) berkata: dan dikemukakan dalam beberapa riwayat: (an abawayhima). sekumpulan Ulama Iraq. kerana keduanya bukan saudara.

Imam al-Nawawi mengulas: Perkataannya: (dan berhasrat supaya tidak dinyatakan sesuatu padanya): yakni tidak menfasakhkan jual beli. dari riwayat al-Thawri. beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. baik (susu) yang diperah itu sedikit atau banyak.yang meneruskan kelaziman tersebut. kemudian kembali semula kepadanya. dan tidak diriwayatkan oleh kebanyakan Ulama bahkan pandangan yang dinukil dari ijma Ulama menetapkan terbatalnya pembelian makanan dari penjual yang belum memperolehnya dengan sempurna. Dalam menghuraikan hadith tentang khiyar al-majlis. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. dan al-Nakha i. bahkan (hanya) memutuskan supaya diganti dengan secupak (tamar). justeru pandangannya ( Uthman al-Batti) adalah shadh (berlainan dengan riwayat lain yang lebih sahih) dan matruk. Beliau turut menyanggah pandangan yang menyalahi riwayat hadith yang rajih dan muktamad. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual makanan sehingga diraih dengan sempurna. Beliau turut mengkritik pandangan dan riwayat yang bercanggah dengan pendirian jumhur. atau nilainya. Dan hadith sahih yang dikemukakan ini menolak pandangan ini. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar al-majlis. supaya ia (secupak tamar) menjadi suatu ukuran yang dirujuk padanya dalam meleraikan ikhtilaf dan pertelingkahan. Wallahu A lam. Dalam menghuraikan hadith dari Nafi : Maka beliau ( Abdullah b. Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. beliau menghuraikan: Adapun mazhab Uthman al-Batti maka ia diriwayatkan oleh (Imam) al-Mazari. beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. justeru pandangan yang benar ialah mengithbatkan (khiyar al-majlis) sebagaimana disepakati oleh jumhur. Dan hadith ini menetapkan dalil bahawa berpisah (dalam majlis) adalah dengan badan . Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. dan Qadi ( Iyad). dan berhasrat supaya (pembeli) tidak menyatakan sesuatu padanya (menfasakhkan jual belinya). dan tidak menetapkan supaya diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. Beliau turut mengkritik pandangan yang membelakangkan pendapat ijma dan nas hadith yang sahih. yang tidak dapat disangkal dan dipertahankan oleh mereka dengan jawapan yang sahih. Wallahu A lam. Mereka berkata: pandangan yang khilaf adalah selain dari (pandangan jumhur).

. 4.sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Umar (rad) periwayat (hadith ini). Faedah Perbahasan Berikut dikemukakan faedah dan kefahaman yang digarap dari perbahasan hadith yang dibentangkan dalam Kitab al-Buyu : 4.1.11. Ia menekankan keperluan untuk berlaku adil dan terbuka dalam menjalankan urusan perniagaan dan memastikan hak dan persamaan ekonomi diperjuangkan.11. Ia menganjurkan hubungan niaga yang telus yang berasaskan kepada kepercayaan dan keikhlasan dalam membeli dan menawarkan barang. dan ia (jelas) menolak takwil kalangan yang mentafsir berpisah (dalam majlis) adalah dengan perkataan iaitu lafaz jual beli (akad). Keadilan ekonomi KitÉb al-BuyË ini menekankan tentang keadilan dan persamaan hak dalam perusahaan ekonomi dan perniagaan. Ia memberikan jaminan keadilan kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual dengan membenarkan khiyar al-majlis yang dapat memelihara dan menjamin hak dan menolak kemungkinan berlaku pengkhianatan dan penipuan dalam jualan.

Ia mengemukakan landasan dan asas ekonomi yang seimbang yang menekankan keadilan dan prinsip kebertanggungjawaban dalam pengurusan ekonomi dan kewangan. Ia merangka dasar dan matlamat ekonomi untuk membangunkan kekuatan dan ketahanan ekonomi Madinah. Mempertahankan hak orang yang dikhianati dalam jualan.3. Karamah insan KitÉb al-BuyË ini membincangkan kaedah Islam dalam mengatur dan merangka dasar ekonomi yang tuntas dan menggariskan kerangka mu amalah yang berkesan. KitÉb al-BuyË ini menzahirkan kerangka dan gagasan ekonomi yang komprehensif untuk perenungan dan penzahirannya dalam amalan perniagaan. Ia menggariskan kerangka besar ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesejagatan.4. 4. Ketangkasan ekonomi KitÉb al-BuyË ini melakarkan kerangka dan dasar ekonomi yang kukuh dan tangkas. tanpa disekat dan digugat.11. Membenarkan ahli rumah (yang miskin) menikmati tamar yang segar dengan nilai pertukaran (buah) yang kurang dari lima wasaq. Ia menzahirkan pencapaian ekonomi yang menakjubkan dengan keupayaan untuk mengalirkan faedah ekonomi yang menyeluruh. 4. Ia memperlihatkan sistem kewangan yang progresif dan tangkas yang berhasil mengangkat dan memperkukuh nilai kehidupan dan memperkasa maruah insan.11. Ia menzahirkan kefahaman ekonomi yang segar yang terikat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. 6. Mengangkat dan memuliakan kafilah dagang untuk menyampaikan hasilnya ke pasar. Ia mengemukakan landasan ekonomi yang adil yang menekankan keutamaan untuk mengangkat dan memperjuangkan hak dan kemuliaan insan. 5. 2. 3.2. Menyerahkan hak untuk mengusahakan tanah dengan memperoleh imbalan dan meraih hasil yang setimpal. Ia menzahirkan kaedah syarak dalam mengangkat dan mempertahankan maruah insan dengan: 1. Ia melakarkan kefahaman mu amalah yang berkesan dan menggariskan kerangka ekonomi yang tuntas dan meyakinkan. . Membenarkannya menentukan hak khiyar. Mengharamkan jual beli al-gharar dan barang yang tidak dipastikan (nilai dan kadarnya) bagi menolak mafsadah dan membanteras tipu helah (sad al-dharai ).

11. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk memperkuat dan mengangkat kedudukan ekonomi dan memakmurkan hasil mahsul negara. larangan menyewakan tanah (yang tidak dipulangkan hasil dan ditentukan kadar perkongsian secara adil). al-munabadhah.5. Abu Bakr al-Siddiq. 4. Abu Hurayrah. larangan menjadi perantara kepada orang desa. Ia menzahirkan perbahasan hadith yang berkesan yang telah mencetuskan tranformasi agung yang tiada taranya dalam sejarah.11. 4. Uthman ibn Affan.amal Kitab al-Buyu ini menekankan keperluan tadbir urus dan kecekapan dalam pentadbiran pasar. Para Sahabat (rad) seperti Abd Rahman ibn Awf.4. larangan menjual tamar kering dengan tamar basah dan larangan jualbeli berbentuk gharar seperti menjual burung di udara dan ikan di air. Jabir b. Islam menawarkan pendekatan terbaik dalam pengurusan ekonomi yang mempertahankan kepentingan dan kedudukan peniaga secara adil. Menggalakkan keusahawanan dan itqan fi al. Hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab al-Buyu ini mengungkapkan kaedah yang terperinci tentang adab dan asas perniagaan yang berkesan yang menzahirkan matlamat hukum dan maqasid Islam yang ideal. Pembelaan terhadap golongan miskin dan tertindas Sistem mu amalat Islam menggariskan kaedah jual beli yang adil yang mengharamkan riba dan menolak pemerasan dan penindasan ke atas penghutang. Ia menzahirkan kaedah untuk menjana peningkatan ekonomi dan memastikan keseimbangan harga yang ditawarkan.4. Ia menggariskan kefahaman ekonomi yang komprehensif yang menfokuskan kepada kebaikan dan kemaslahatan (maslahah) umat seluruhnya. larangan menahan kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. Ia memperjuangkan nasib golongan terpinggir dan membela hak kalangan yang dizalimi dan tertindas. Ia melarang dan mengharamkan urusniaga zalim dan menindas yang diamalkan di zaman jahiliyah dan menganjurkan supaya diterapkan kaedah yang lebih adil dan beretika dalam semua urusan perniagaan. Ia menggarap kefahaman dan pemikiran ekonomi yang progresif dan mampan. Abdullah ibn Umar. Ia mencerminkan pemikiran ekonomi yang tuntas yang merangkul kekuatan untuk mengangkat martabat dan harakat ummah. Abdillah dan Rafi bin Khadij (rad) merupakan saudagar besar Islam yang telah menginfakkan dan memperuntukkan hasil . Ia menzahirkan perencanaan ekonomi yang meyakinkan dan keupayaan untuk membangunkan kekuatan ekonomi dan mengangkat taraf kehidupan rakyat.4. Ia mengharamkan jual beli al-mulamasah. melarang penjualan anak unta dalam kandungan.11. Memusnahkan warisan jahiliyah Hadith-hadith yang dimuatkan dalam Kitab al-Buyu ini menegaskan pendekatan ekonomi yang tuntas yang menekankan usaha pemacuan dan peningkatan ekonomi dan pembaharuan (islah).

Ia turut mengupas sumbangannya dalam mengangkat dan memartabat warisan hadith dan tradisi akliah di zamannya. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk mengangkat martabat ekonomi dan memperkukuh nilai dan meningkatkan tahap pencapaian dalam kehidupan. 4. Ia membincangkan kefahaman fiqh al-mu amalah dan al-mudarabah yang berkesan dan melakarkan sistem ekonomi yang adil dan dinamik yang memancarkan kekuatan dan ketahanan ekonomi dan mencerminkan kestabilan dan kekukuhan sistem politik Madinah. Perancangan ekonomi dan pengurusan negara Kitab al-Buyu ini menghuraikan hadith-hadith hukum yang menegaskan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk menegakkan keadilan dan memastikan pengurusan ekonomi dan perniagaan yang adil dipertahan dan diperjuangkan.11.6. Ia turut membahaskan usahanya dalam memperkukuh dan melakar pembaharuan dalam pengajian hadith di Dar al-Hadith al-Ashrafiyya.dan pulangan ekonomi yang diraih untuk pembangunan dan penghayatan Islam dan memajukan sistem kewangan dan pasaran. Fasal II membincangkan kerangka kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Ia membincangkan latar kehidupan dan pertumbuhan Imam sejak di Nawa dan setelah menuntut di Damsyik. Ia menghuraikan kerangka ekonomi dan mu amalah yang ideal dan menggariskan langkah syar i untuk memperkukuh dan memantapkan sistem kewangan dan menjamin ketelusan dan keadilan dalam perniagaan. Ia turut merakamkan pengaruh dakwah dan risalah yang diutuskan kepada alMalik Baybars yang menampilkan pandangan dan kerangka perjuangan yang dipeloporinya. Fasal pertama membahaskan secara terperinci latar belakang kehidupan Imam al-Nawawi. Ia turut membahaskan pemikiran dan idealisme yang dicetuskan untuk mengangkat warisan dan khazanah hadith dan fiqh di abad ketujuh. . Ia turut membandingkan kaedah huraian yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dengan pendekatan lain yang diambil oleh Ulama hadith dalam mengupas dan membahaskan kitab Sahih Muslim. Ia turut membincangkan karya-karyanya yang cukup berpengaruh dan penulisannya yang masih tersimpan dalam bentuk lembaran dan manuskrip asal yang terdapat di beberapa buah perpustakaan dan Universiti tertua dunia yang masih belum dicetak dan dikeluarkan. BAB 2: BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI DAN PENGENALAN KITAB SHARH SAHIH MUSLIM Bab ini mengandungi dua fasal. Ia membahaskan kaedah penulisan dan perbahasan hadith dan meneliti pemikiran yang dikemukakan dalam penghasilan kitab Al-MinhÉj.

Perbincangan awal ini menyentuh tentang latar kehidupan ImÉm al-NawawÊ secara khusus dan terperinci. Syeikh Ibn al-Attar meriwayatkan dari sebahagian Ulama: Kalangan orang-orang Salih berkata: Syaikh Muhyi al-Din dilahirkan dan ditulis di kalangan Salihin dan Siddiqin. Kelahiran dan Pertumbuhannya Beliau dilahirkan pada sepuluh hari pertama atau pertengahan bulan Rejab tahun 631 H di kota Nawa. Ibrahim b. Beliau melalui masa pertumbuhan dan kehidupan yang baik berlatarbelakangkan tradisi dan pengaruh agama yang berakar di daerah Nawa.2. Sejarah Kehidupan . Catatan tersebut telah dirumus dan dikembangkan oleh Imam al-Suyuti (849-911/1445-1505) dalam kitabnya Minhaj al-Sawi fi Tarjumat al-Imam al-Nawawi dan diperluas oleh Imam Muhammad b. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×awranÊ al-DimasyqÊ. AbË ZakariyyÉ.Attar (654-724/1324) dalam kitabnya berjudul Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat Shaykuna al-Imam al-Nawawi Muhy al-Din.Namanya Beliau ialah MuÍy al-DÊn.Pengenalan Awal ImÉm al-NawawÊ merupakan seorang sarjana terkemuka di bidang hadith dan fiqh dan pakar rujuk Islam di zamannya. Beliau seperti kebiasaan masyarakat Arab mempunyai kunyah nya tersendiri iaitu Abu Zakariyya dengan laqab atau gelaran agungnya Muhyi al-Din. perwatakan dan sifatnya. 2.1. sekitar lembah Hawran di selatan Syria. . 2.Sejarah Kehidupan dan Ilmuan 2. dan pencapaian serta penguasaannya dalam pelbagai aliran dan mazhab pemikiran. menghurai pengalaman dan pertumbuhannya.1.Adhb al-Rawi fi Tarjumat Qutb al-Awliya al-Nawawi. Ia menyingkap dekad-dekad awal kelahirannya. sanjungan Ulama terhadapnya.Fasal I: ImÉm al-NawawÊ .1. Catatan terawal tentang kehidupan ImÉm alNawawÊ dirakamkan oleh muridnya Ala al-Din Ali b. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu agama dan berjaya menghafal keseluruhan alQur an sebelum mencapai usia baligh. al. Biografinya tercatat dalam kitab-kitab sejarah dan tabaqat yang merakamkan sirah Ulama hadith dan pemuka mazhab di abad pertengahan. Ia turut meneliti hasil karya dan penulisannya dan menyingkap amalan dan sumbangan dakwahnya kepada masyarakat. Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902/1428-1497) dalam kitabnya Al-Manhal al.1.

2. ketika berusia 7 tahun beliau tidur di sampingnya pada malam 27 Ramadan. dan yang anehnya setiap kali beliau berbicara mulailah kesakitan saya itu hilang sedikit demi sedikit.1. jari-jari tangannya bercahaya di dalam gelap.4. Persekitaran dan iklim keilmuan di Nawa telah mencorakkan pemikiran dan idealisme Islam yang segar dalam dirinya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan dari syeikhnya Wali al-Din Abu al-Hassan Ali. Beliau sering berkunjung ke Damsyik untuk membekalkan hasil tanaman dan buah-buahan kepada Imam. apakah ruangan cahaya ini. Tahulah aku bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar . Beliau turut mengusahakan perniagaan kecil di Nawa dan pernah mengangkat Imam al-Nawawi sebagai pengurus kedai ketika usianya masih kecil. Karamahnya Imam al-Nawawi dikurniakan kehebatan dan keupayaan luar biasa yang menzahirkan keagungan wilayah dan ketinggian maqamnya sebagai Ulama salik yang besar. berjanggut lebat diselangi dengan beberapa helaian janggut putih yang memancarkan cahaya. beliau menyatakan: Saya menderita sakit pada kedua belah kaki. Mengikut cerita ayahnya. Setelah berlalu sepertiga malam beliau terjaga dan berkata: Wahai ayah. 2. beliau duduk di sisi saya dan terus berbicara soal kesabaran. Kalangan datuknya menyangka leluhur mereka berasal dari keluarga Sahabat Nabi (saw) Hakim ibn Hizam (rad). Seluruh keluarganya terjaga dan berkata. Kami tidak melihat sebarang cahaya . Menurutnya. Imam al-Nawawi mempunyai fizikal yang sederhana. Imam al-Nawawi telah menafikan andaian tersebut. Catatan hidupnya banyak merakamkan keajaiban dan kebolehan luar biasa yang dizahirkan sewaktu di Nawa dan ketika berada di Damsyik. Nasab dan keturunannya Beliau berasal dari keturunan Ulama yang masyhur dengan kemuliaan dan keperibadian agama yang tinggi. kemudian Syaikh Muhyi al-Din datang berziarah.1.Menurut riwayat sejarah. Dari raut wajahnya tergambar ketenangan dan kedamaian.3. datuknya yang bernama al-Hizam adalah seorang pedagang yang merantau ke Nawa dan menetap di daerah Hawran di Damsyiq. dan sentiasalah beliau berhujah tentang kesabaran sehingga penyakit saya terus hilang sedangkan saya sebelum itu tidak dapat tidur sepanjang . Berkata ayahnya. bertubuh sedang. Bapanya seorang peniaga yang salih dan warak dan dianggap antara tokoh Ulama terkemuka di zamannya . berkulit hitam manis. Ketika beliau hendak memasang pelita. Dalam suatu riwayat lain disebut bahawa ketika beliau sedang mengarang lampu pelita tiba-tiba terpadam. Beliau dikurniakan zuriat yang ramai dan keturunannya terus subur dan berkembang di Nawa.

5. tak perlu engkau tahu siapa gerangan diriku. Ayahku dan ahli Jemaah terjaga disebabkan suaraku yang kuat. antara suara yang nyaring dan perlahan. Aku mengangkat suara dengan tasbih lantas beliau mundur dan menghilang ke sebelah pintu Madrasah. dan terbelah dinding di waktu malam. Syeikh Taqi Muhammad b.Attar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Berkata kepadaku Syeikh Yahya ibn Syaraf al-Nawawi Radiyallahu anhu. Setelah selesai berwudu beliau menghampiriku dan berkata: Duhai anak janganlah engkau terus memanjangkan zikir dan mengganggu tidur ayah dan keluargamu dan orang-orang lain di Madrasah ini. Aku pantas mengekori langkah Syeikh tersebut namun tidak mendapatkan sesiapa kecuali mereka yang telah sedia ada di situ. dan keupayaannya menyingkap hal ghaib tentang seseorang yang tidak diketahui kecuali hanya Allah (swt) dan orang tersebut. Imam al-Nawawi telah memerihalkan pengalaman ajaib melihat Iblis. Kesungguhannya Menuntut Ilmu Beliau telah memperuntukkan seluruh waktu dan kehidupannya untuk mendalami kitab. dan terus duduk berzikir dan bertasbih. dan pertemuannya dengan para wali yang ghaib. Kecekalannya menelaah dan menghadam kitab telah membawa pengaruh dan kelebihan dengan keupayaan dan . Ketika aku sedang bertasbih. dan perkhabarannya tentang kewafatannya sewaktu beliau di Damsyik. sakitku beransur pulih lantas timbul keghairahan untuk bangun berzikir. dan perkataannya dengan Syeikh tentang maslahat dunia dan akhirat. tiba-tiba kelihatan seorang Syeikh yang berwajah tampan dan berpakaian suci datang mengambil wuduk berhampiran perigi ketika hampir sepertiga malam. Aku terus berta awwuz meminta perlindungan kepada Allah (swt) dari syaitan yang direjam.malam kerana kesakitan. dari kehadiran suara.1. al-Hassan al-Lakhmi pula mengungkapkan: Sesungguhnya telah zahir bagi Syeikh keramat yang banyak. maka tahulah saya bahawa hilangnya penyakit itu adalah dari keberkatan beliau. dan muncul seseorang yang bagus rupanya menghadapnya. Dalam sebuah riwayat yang lain. Maka ketika malam telah berlabuh dan sewaktu aku berada di bahagian timur Madrasah bersama ahli keluarga yang tidur di sisiku. Aku terus bangkit menuju ke pintu Madrasah dan mendapati ia terkunci. Aku terus curiga dan terfikir bahawa Syeikh tersebut adalah Iblis. 2. Lalu ayahku bertanya: Apakah halnya Yahya ? Aku lantas memberitahu kejadian tadi dan kesemua jemaah terpegun. Peristiwa ini dirakamkan oleh Ibn al. Lantas aku bertanya: Wahai Syeikh siapakah engkau ? Beliau menjawab: Aku hanya memberi nasihat. dan memohon perlindungan Allah (swt) dari setiap kejahatan dan tipu daya. dan terselak daun pintu yang kukuh dan terbuka dengan kunci dan kembali semula seperti keadaannya. Beliau mengisahkan: Dalam suatu masa aku menderita sakit di Madrasah al-Rawahiyyah.

maka para fuqaha mazhab mengutamakan pendapat Imam al-Nawawi dari pendapat Imam al-Rafi i.Attar (w. Shaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi. berkata: Sekiranya (Imam) al-Qushayri penulis kitab al-Risalah menemui shaykh anda (Imam al-Nawawi) dan shaykhnya (Abu Ibrahim Ishaq b. Kanak-kanak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan zuhud di zamannya dan memberi manfaat pada manusia. usul dan tauhid. 2. Ini dijelaskan oleh al-Shaykh al-Yafi i dalam merumuskan pandangan Ulama-Ulama mazhab tentang pemilihan pandangan yang rajih dalam penentuan hukum: Jika berlaku pertentangan pendapat dalam penentuan hukum. Shaykh Ala al-Din Abu al-Hassan ibn al. Abd al-Qadir al-Ansari (rah). timbul rasa cinta pada akhlak dan perilakunya. Ketrampilannya di bidang fiqh meletakkannya setaraf dengan Imam mazhab dan keupayaannya mentarjih dan merumuskan fatwa menyebabkan keputusannya didahulukan dari pendapat Imam al-Rafi i (w. fiqh. Beliau hanya membaca al-Qur an sepanjang hari. 624 H) sendiri. Muafakat Ulama atas Kebesarannya Beliau diangkat sebagai mujtahid mazhab dan Ulama besar yang mempunyai kefahaman dan penguasaan ilmu yang mendalam dengan kehandalan dan keupayaan ijtihad yang memukau. seorang tokoh sufi di Nawa berkata: Aku melihat Imam al-Nawawi di Nawa ketika beliau berusia 10 tahun bersama rakan-rakannya. Aku mendekati gurunya yang mengajar al-Qur an dan berpesan kepadanya. Gurunya menyampaikan pesanan ini kepada bapanya lalu beliau mencurahkan sepenuh perhatian dalam mendidiknya sehingga ia berhasil menghafal al-Qur an ketika usianya hampir baligh. Gurunya bertanya. Adakah saudara ini tukang nujum? . sejarah. Beliau sentiasa menyibukkan dirinya dengan tilawah al-Qur an dan menjauhi perbuatan bodoh dan sia-sia. Mereka mendesak beliau untuk bermain bersama-sama namun ditolaknya. Sementara aku asyik memerhati tingkah lakunya. Kemampuannya menggarap hujah dan pandangan Ulama telah mengangkat dan menjulangnya sebagai mujtahid dan pemikir mazhab yang agung. tabaqat.kefahaman yang menakjubkan dalam ilmu hadith. Aku menjawab. tetapi Allah (swt) yang mendorongku bercakap demikian.6. Tidak.1. Ayahnya menggalakkan beliau berniaga tetapi tidak dilaksanakannya. sebahagian fuqaha mazhab mendukung pendapat Imam al-Rafi i. Uthman al-Maghribi al-Shafi i) tentu beliau tidak akan mendahulukan . bahasa. dan sekiranya pendapat kedua-duanya tidak ada dalil lain yang menyokongnya maka pendapat yang rajih ialah pendapat yang disokong oleh dalil Imam al-Nawawi. tafsir. Tetapi jika didapati pendapat kedua-duanya mempunyai hujah atau dalil yang seimbang dari sudut kekuatan atau pendapat Imam al-Nawawi disokong oleh hadith dan hujah yang dijadikan sandaran mazhab. Ahmad b. dan sebahagian yang lain menyokong pendapat al-Imam al-Nawawi. 724 H/1324 M) turut merakamkan sanjungan dan kekaguman Ulama terhadap Imam al-Nawawi: Shaykh kami al-Qadi Abu al-Mafakhir Muhammad b.

kefahaman hukum dan (keunggulan) lainnya Daya pemikiran dan idealismenya cukup menyerlah dan mencetuskan pengaruh yang luas dalam pemikiran mazhab. Murid dan sahabatnya yang paling akrab. keikhlasan amal. jelas memperlihatkan ketokohan dan kewibawaannya sebagai pembaharu fiqh: Manusia zaman ini bukan lagi pendukung syariat al-Nabawiyah (saw) sebaliknya al-Nawawiyah dan bukan bermazhab al-Syafi iyah sebaliknya al-Rafi iyyah. Pemikirannya memberi pengaruh yang luas dan menjadi sandaran dan rujukan terpenting dalam perbandingan hukum. Fatwanya kini mengambil dimensi baru dalam pengajian fiqh kontemporari (fiqh al-mu asir) dan menjadi sandaran khusus dalam perbandingan usul al-madhhab. A lam al-Awliya . Beliau diangkat sebagai pejuang dan pembaharu Islam. Shaykh al-Shari ah. Ali b. Pendapatnya sentiasa diutamakan malah kebanyakan fatwanya dianggap tepat dan selari dengan kehendak syariat. kefasihan kalam. Sanjungan yang diberikan oleh Syeikh Muhammad b. dan diraikan sebagai pemikir dan cendekiawan agung yang mampu memberi pandangan hukum yang tepat dan menggariskan fatwa yang tuntas. Kewibawaannya sebagai pemuka mazhab dan syariat tergambar dalam kenyataan Syeikh al-Taj al-Subki yang menegaskan: Tidak terhimpun pada sesiapapun selepas zaman al-Tabi in apa yang terhimpun pada diri Imam alNawawi. Imam al-Dhahabi menyanjungnya sebagai pejuang mazhab. al-Mujtahid al-Rabbani. Beliau diraikan sebagai mujtahid dan pendakwah besar di zamannya. Pandangannya cukup diyakini dan diangkat sebagai fatwa dan hukum mazhab yang muktamad. Faqih al-Ummah. Sanjungan ini diperkukuh dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama besar yang mengiktiraf kewibawaan dan ketokohannya sebagai ilmuan dan pendakwah besar yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam. seorang Ulama tersohor di abad kelapan Hijrah. al-Waliy al-Kabir dan berbagai gelaran lain lagi yang menzahirkan keagungan dan ketinggian martabat dan kedudukannya. Hujahnya diiktiraf dan disandarkan sebagai dalil dan asas hukum yang terkuat. Pemikiran dan ijtihadnya merupakan rujukan terbaik dalam bahasan fiqh dan usul. Ibn al.Attar menyifatkan gurunya sebagai tokoh yang warak dan wali Allah (swt) yang keramat. pendukung syariat dan pemimpin umat. Shaikh alIslam. . Kedudukan dan martabat yang tinggi itu turut dihubungkan dengan beberapa julukan istimewa yang disandarkan kepada beliau seperti Imam al-Muslimin. Abd al-Wahid.shaykhnya dari mereka kerana apa yang terhimpun pada keduanya dari keluasan ilmu. Shaykh al-Madhhab. kekuatan (sifat) zuhud dan warak.

Ibn al. Beliau turut menghindari buah-buahan yang dijual di kota Damsyiq kerana khuatir bercampur dengan syubhat. 2. mengenepikan kepentingan dunia dan kecenderungannya yang penuh bahaya.7. mempunyai pengetahuan. . Imam al-Sakhawi mengungkapkan: Dan dari kekuatan wara nya beliau tidak banyak memenuhi pengajaran untuk kalangan al-amrad (pemuda yang tiada bulu janggut) yang ingin membaca dengannya.1. saya tidak mengetahui seseorang di zaman kita yang mengikut manhaj Sahabat (rad) selain darinya.Abbas Ahmad ibn Farh. Beliau cuma makan sehari sekali di akhir Isyak dan minum sehari sekali ketika sahur. menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. barangsiapa memiliki hanya satu martabat. Kewarakannya Beliau sentiasa bersikap warak dan menjauhi perkara syubhat dan bid ah. 684 H) berkata: Adalah Syaikh Muhyi al-Din (rah) mengikut manhaj Sahabat (rad). Waktunya dipenuhi dengan tafakkur dan ibadat. Beliau tidak pernah putus berjaga malam dan mengekalkan puasa sepanjang waktu. mengkaji al-Qur an. Beliau tidak masuk ke tempat mandi (al-Hammam) dan menjauhi mentimun dan makanan yang basah yang boleh menyebabkannya mengantuk.Arif Abu Abd al-Rahim Muhammad al-Akhmimi (w. nescaya manusia akan memburu dan mendapatkannya dari setiap tempat. Beliau hanya menjamah roti kering dan buah tin yang dihantar oleh ibu bapanya dari Hawran. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Beliau banyak membaca al-Qur an dan berzikir. Pertama.Al-Muhaddith Abu al. dan kepada Shaykh al-Taj ibn al-Firkah .Abbas al-Ashtari (615-681 H) kerana keyakinannya akan agama dan amanahnya.Attar meriwayatkan bahawa Syeikh al. Hidupnya diwakafkan untuk mendalami agama. Imam al-Nawawi memiliki ketiga ciri tersebut. turut melahirkan pendapatnya tentang Imam al-Nawawi: Imam al-Nawawi mempunyai tiga ketinggian. bahkan beliau mengesyorkan mereka supaya mengunjungi Al-Shaykh Amin al-Din Abi al. syaikh Imam al-Dhahabi. meningkatkan ketaqwaan. kedua. dan ketiga. kewarakan dan menanam keyakinan dan kekuatan aqidah yang kental.

merenung dan mengambil iktibar dari hal ehwal mereka. menzahirkan penghormatan dan menyebut manaqibnya. dan rahsia Allah (swt) di antara hambaNya . Puncak kewalian dan kekuatan daya kasyafnya Taraf kewalian Imam al-Nawawi mencapai puncak wali qutb dan keagungan Syaikh al-Akbar yang merupakan tahap kewalian yang amat luar biasa di kalangan pengikut sufi.Allamah Rasyid: Tahulah saya bahawa beliau sebenarnya tidak berminat sedikitpun tentang dunia ini. penghulu waktunya. Pakaiannya menzahirkan kewarakan dan ketinggian sifat tawaduk dan kesederhanaannya. bahkan tidak mahu menoleh pada apa yang kita nikmati sekarang. dan apabila menyebut tentang kaum Salihin beliau mengungkapkan kemuliaan dan kebesaran mereka. pernah menzahirkan kebimbangannya kepada Imam: Saya khuatir saudara ditimpa sakit. 8. Lalu beliau menjawab: Sesungguhnya seseorang itu berpuasa dan beribadat kepada Allah (swt) sehingga hijau kulitnya. Berkata Al.Allamah Rasyid al-Din ibn al-Mu allim. Imam al-Dhahabi (699-767 H) mengungkapkan: Sesungguhnya beliau mewarisi karamah dan ahwal Imam al-Suyuti menyatakan: .Attar.Al. Beliau juga sering menyanjung dan membesarkan kaum Salihin. yang menzahirkan kesempurnaan sifat dan ketinggian adab dan penghormatannya pada kaum Salihin: Apabila berkata beliau membuka percakapan dengan memuji keagungan Allah (swt). seorang ilmuwan terkenal. Pakaiannya ditenun dari kain kapas yang kasar dan serban kecilnya dari kain Sukhtiyaniyah. Hal ini diungkapkan oleh Ibn al. Seluruh hidupnya ditumpukan untuk menulis dan mengajar sehingga tidak sempat untuk memikirkan soal rumah tangga dan keperluan bernikah sehingga ke akhir hayatnya. Imam Taj al-Din berkata: Beliau adalah (wali) qutb di zamannya. dan apabila menyebut nama Nabi (saw) beliau mengangkat suaranya dengan selawat kepada Baginda (saw). Beliau menjalani kehidupan yang serba ringkas dan sederhana. yang kelak boleh membantut dan menghalang saudara dari menunaikan sesuatu yang lebih baik yang saudara hajati.

lalu beliau berkata: Selamat datang wahai Qadi al-Qudat. dan Baginda (saw) menjawab: (Beliau adalah penghidup agamaku) . penulis kitab syarah al-Arba in: Saya melihat Rasulullah (saw) di dalam mimpi. Dan beliau berkata: Dan saya melihat Nabi (saw) pada kali yang kedua. dan perkataan al-Nawawi.Uthmani Qadi Safad turut meriwayatkan: .9. saudara pasti diangkat menjadi wali di (Madrasah) Shamiyah al-Barraniyah . Kearifannya tentang Sunnah Beliau turut diraikan sebagai Ulama hadith yang terkemuka dan diangkat sebagai umat yang terbaik di zamannya. lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apa pendapat Tuan tentang al-Nawawi? Baginda (saw) menjawab: (Sebaik-baik lelaki ialah al-Nawawi) . Riwayat yang lain turut dikemukakan oleh al-Faqih Abi Ali Sa id b. lantas saya perhatikan sekeliling namun tidak melihat sesiapa selain saya yang berada di sisinya. maka ambillah pendapat al-Nawawi. Lalu saya bertanya: Beliau telah mengarang sebuah kitab bernama al-Rawdat. Shaykh al. dan Nabi (saw) bersabda: (Jika saudara dapati percanggahan pendapat penulis kitab al-Muhadhdhab. Hal ini dibenarkan dalam riwayat Shihab al-Din Ahmad b.1. dan perkataan al-Ghazali. apa pandangan Tuan tentangnya? Baginda (saw) menjawab: (Ia adalah Rawdat (taman) sebagaimana dinamakannya) . Uthman al-Shawa i al-Jibrati: Saya bermimpi melihat Nabi (saw) sedang saya berdiri di tepi pantai. sesungguhnya beliau yang paling arif tentang sunnahku) . lalu beliau berkata: Wahai Syeikh Shams-al-Din.(Imam al-Nawawi) yang telah diangkat dan dipilih sebagai qutb (al-awliya ) di zamannya Imam al-Sakhawi menyatakan: Dan dari (keunggulan) karamahnya ialah penzahiran yang dilihatnya di dalam mimpi seperti cahaya subuh Kehebatan kasyafnya terserlah sebagaimana termaktub dalam kitab Tarikh Imam al-Zayn Umar b. lalu saya bertanya tentang al-Nawawi. Khafajah al-Safadi (750 H). Dan nyata beliau dilantik sebagai wali di kedua-dua tempat tersebut sebelum wafatnya. 2. alWardi yang merakamkan pengalaman Syeikh al-Shams Ibn al-Naqib yang berkata: Saya masuk ke tempat Imam al-Nawawi ketika saya masih kecil yakni pada hari pengajiannya.

Maka berkata Shaykh Farah: Saya melihat Nabi (saw) di dalam mimpi dan Baginda (saw) berkata kepada saya: (Pendapat yang haq dalam perkara ini adalah bersama al-Nawawi). 2. Imam al-Subki menyatakan: Semasa Imam al-Nawawi wafat. 2. Qadi Izzuddin ibn al-Saig telah berangkat ke Nawa dengan jemaah yang besar dan memimpin solat untuknya. seorang Ulama zahid. Beliau turut menziarahi Baitul Maqdis dan kota al-Khalil di Palestin dan sempat menunaikan fardu haji sebanyak dua kali. tahun 676 H ketika berusia 46 tahun di perkampungan lamanya di Nawa. sementara Imam al-Nawawi pula mengharamkannya secara mutlak.1.1. Mereka terlalu sedih dan berdukacita dengan kehilangannya dan menghidupkan beberapa malam untuk mengingatinya. Ulama yang menuliskan sya ir untuknya . dan Imam al-Rafi i memutuskan haram sekiranya menimbulkan syahwat. Beliau seolah-olah dapat membaca ajalnya dan sempat memulangkan kesemua buku-buku yang pernah dipinjamnya dari institusi wakaf.Saya mengunjungi Shaykh Farah b. Imam al-Dhahabi (w. 748 H) turut melukiskan kesedihannya ketika itu: Ramai yang meratapi kehilangannya. Beliau menziarahi sahabat-sahabatnya yang jauh dan mengunjungi pusara guru-gurunya dan mendoakan kesejahteraan mereka. lebih dari dua puluh orang telah menitipkan sebanyak enam ratus bait syair untuknya. kota Damsyiq dan sekitarnya gempar dengan tangisan Umat Islam.11. Sebelum mengakhiri hayatnya. Beliau telah dimakamkan di sana dan pusaranya sering diziarahi oleh masyarakat setempat. lalu dibangkitkan persoalan tentang hukum melihat al-amrad (anak muda yang kacak). Berita kewafatannya tersebar ke Damsyiq dan telah menggemparkan seluruh kota dengan tangisan yang besar. Kewafatannya Beliau wafat pada malam Rabu.10. beliau pernah menyatakan keinginan untuk pulang ke kampung dan bertanya pada ayahnya: Apakah ayahanda suka kami wafat di sisi ayahanda atau di Damsyik? Ayahnya menjawab: Di sisi kami. Abd Allah al-Safadi. 24 Rejab.

Al-Husayn b. Abu al-Khayr Muhammad b. al-Hassan b. 11. yang dikenali sebagai al-Wida i. Al-Faqih al-Adib al-Amin Sultan Imam al-Rawahiyah. 10. 4.733). Al-Shaykh al-Fadil Abu Muhammad Isma il al-Mushbiti. Al-Fadil al-Adib Abu Muhammad Sulayman b. Umar b. 16. Al-Fadil Abu Abdullah Muhammad al-Munbaji. 2.Shaykh Ala al-Din Ibrahim ibn al. Ali yang dikenali sebagai al. Abu Shakir alHanafi al-Irbili. Ali al-Zar i. Amin al-Din Salim b. 14. al-Darir al-Wasiti al-mulaqqab bi al-Jalal. 3.Afif al-Tilimsani. (w. Qadi al-Qudat Abu al-Mafakhir Izz al-Din b. 13. Al-Syaikh al-Fadil Abu al-Fadal Yusuf b. Muhammad b. 15. Amru b.Attar turut merakamkan syair yang ditulis oleh para Ulama untuk Imam al-Nawawi dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin. antaranya ialah lakaran syair dan eligi yang dihasilkan oleh: 1. Al-Faqih al-Fadil Najm al-Din Abu al.Abbas Ahmad b. 8. Sidqah al-Mawsili.Abbas Ahmad b. al-Mazfar b. 12. Umar alIskandarani al-Kindi al-Dimashqi. Al-Fadil al-Muhaddith Abu al-Hasan Ala al-Din Ali b. Hibat Allah b. Mahfuz b. Ahmad b. Abd al-Qadir al-Ansari alDimashqi (628-683 H).Abbas Ahmad b. Ibrahim b. Mus ab.Allamah Shaykh al-Adab Abu Abdullah Muhammad b. Shaykh Imad al-Din Abu Abdullah Muhammad b. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Abdullah al-Misri kemudian al-Dimashqi. Muhammad b. al-Jazri (w. 6. 7. Al. 5. Ibrahim b. 710 H). Muhammad b. Syaikh Abu Muhammad Isma il al-Busti. . Al-Fadil Abu Muhammad Abdullah al-Andalusi. Al-Fadil Abu al. Sasra al-Taghlibi al-Baladi. al-Sa igh. 9.

1. Kerajaan al-Malik al-Zahir telah berjaya menumbangkan kerajaan al-Ayyubiyyun pada tahun 1267 Masihi dan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Islam. Beliau seterusnya digantikan oleh Khalifah al-Hakim bi Amrillah. Pertembungan kuasa yang hebat menyaksikan perlumbaan garang puak penentang yang cuba mengarahkan kekuatan ke arah wilayah Islam dan memerangi negeri Syam. Serangan ini telah memusnahkan kota Baghdad dan menyebabkan kehilangan nyawa yang banyak. Perkembangan politik.2. Kedudukan Politik Imam al-Nawawi lahir pada abad ketujuh Hijrah dalam suasana politik yang agak gawat dengan masalah dan cabaran yang melanda wilayah Islam akibat penentangan memuncak dari kuasa luar. Hulaghu Khan telah berjaya menakluk Baghdad pada tahun 1258 Masihi dan menyingkirkan Khalifah Al-Mu tasim. Bolosnya Tentera Mongol ke sempadan Islam merupakan suatu keaiban dan punca kepada malapetaka yang dahsyat yang menimpa Umat Islam. Selepas kewafatan khalifah Islam di Baghdad umat Islam tidak mempunyai kerajaan berdaulat dan hidup tanpa khalifah selama lebih 3 tahun.2. Hal ini berlanjutan sehingga tertabalnya Khalifah al-Mustansir billah pada tahun 1261 Masihi yang memerintah selama 2 tahun dan merupakan khalifah terakhir di Baghdad.00 penduduk Baghdad terkorban . Kerajaan Mongol melalui kuasa pemerintah tertingginya.2. Dikatakan seramai 800. Beliau hidup pada zaman pemerintahan kerajaan al-Mamalik (1250-1517 M) di bawah pentadbiran al-Malik al-Zahir Bibrus. Gugatan dan ancaman puak al-Salibiyyin dan al-Tartar amat meresahkan selepas penyingkiran kerajaan Abbasiyyah pada tahun 656 Hijrah. budaya dan sosial abad ketujuh 2.

Mujurlah Allah (swt) mengutuskan Ulama. makanan. diikuti dengan kemunculan al-Malik al-Zahir yang handal bertempur dan menghalang kemaraan kuasa kuffar.2. Kemunculan Imam al-Nawawi di zaman yang serba canggih ini telah menyumbangkan pengaruh yang besar dalam membawa perubahan dan pembaikan terhadap dakwah Islam. Ia turut menyaksikan pertembungan budaya antara masyarakat majmuk yang mendiami kawasan kota dengan corak kehidupan yang bebas dengan kebudayaan dan warisan yang berakar dari tradisi pemikiran yang segar. Dalam menghadapi serangan tentera musuh. Banyak buku-buku rujukan yang tidak ternilai musnah akibat serangan Mongol ini. Sekiranya Allah (swt) tidak menzahirkan Nur al-Din dan Salah al-Din al-Ayyubi sebelumnya yang berjaya mematahkan serangan musuh dan mempertahankan wilayah Islam. buah-buahan dan hasil kebun diniagakan dalam pasaran yang bebas ketika itu yang berhasil menjana peningkatan ekonomi dan peradaban yang tinggi. Masyarakat Damsyik terdiri dari golongan elit pemerintah. 2.Ulama pembaharu dan golongan pemikir seperti Imam al-Nawawi untuk menggerakkan kesedaran dan menghidupkan kekuatan baru bagi memperjuang dan mengangkat martabat ilmu dan maruah umat. Budaya dan aliran pemikiran yang berkembang di Damsyik telah melahirkan sebuah convivencia. Ia merupakan pusat kebudayaan teragung yang menyaksikan pertembungan ideologi antara Islam. Kristian dan Yahudi. Ibn alAlqami dan Nasir al-Din al-Tusi yang berpaling tadah dan merancang strategi untuk membuka jalan bagi membantu puak Tartar masuk ke wilayah Islam. Hal ini berpunca dari pengkhianatan dua orang petugas negara. Beliau telah mencetuskan . Damsyik muncul sebagai kota perdagangan dan keilmuan yang termasyhur di abad ketujuh. Beliau berjaya melumpuhkan kuasa Tartar di Ayn Jalut di Palestin dan mengembalikan maruah dan kepimpinan Islam ke wilayah tersebut. nescaya negara Syam pasti menjadi lebih kalut dan huru-hara. Kemajuan sosial Kehidupan sosial masyarakat Islam di abad ketujuh menyaksikan pembangunan dan kemajuan material dan daya saing ekonomi yang memberangsangkan dengan pertumbuhan gedung-gedung perniagaan dan pusat-pusat kebudayaan serta madrasah dan pembangunan masjid serta institusi pendidikan yang bercambah dengan cukup pesat.dalam pertempuran dengan tentera Mongol. Sebahagiannya mengusahakan ladang dan membuka perniagaan di daerah kota dan perkampungan. yang membuka sebuah peradaban dan tamadun baru di wilayah Syam. Perusahaan kain. golongan pentadbir kelas pertengahan dan majoriti rakyat petani dan pedagang. Sesungguhnya zaman tersebut merupakan saat yang genting yang mencabar kedudukan Islam dan menyaksikan perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslimin yang sememangnya lebih defensif dan merosot. umat Islam bangkit dengan satu cubaan balas oleh Khalifah al-Malik al-Muzaffar Qutuz dari Mesir untuk menggempur puak Tartar. Damsyik telah melakar pengaruh yang besar sebagai kota yang segar dengan tradisi akliah dan pencapaian ilmiah yang menggerakkan kebebasan dan mengangkat kebudayaan dan idealisme dan tradisi keilmuan.2.

Madrasah Rukniyya di Mesir. Madrasah Saramiyah. 4. 5. al-Malik Baybars untuk mengemukakan pandangan dan membantah beberapa polisi dan tindakan kerajaan yang zalim dan menindas. Beliau turut memberikan pandangan tentang pengurusan dan pentadbiran politik dan menyelar sikap boros para pentadbir dan penguasa yang sewenangnya memunggah hasil negara dan menggondol kekayaan yang melimpah tanpa dicurahkan kepada rakyat. yang cukup ternama di mana Syeikh Izz al-Din b. Madrasah al-Badara iyah di Damsyik. yang menjadi tumpuan penuntut ilmu dari serata dunia. Risalahrisalah yang dikirimkan memperlihatkan kematangan dan keupayaannya merencanakan dasar politik yang kukuh dan stabil. madrasah pertama yang dikunjungi oleh Imam al-Nawawi. sumbangan derma serta pelbagai bentuk harta yang dicurahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ilmiah telah melahirkan lebih 300 buah institusi pengajian dan Universiti di Damsyik. 2. Ia telah melahirkan pemikir dan filasuf Islam yang teragung dan pemuka mazhab yang terhandal dan mufti a lam yang tersohor dan berwibawa. Beliau menolak sistem yang menekan dan memperjuangkan nilai yang progresif bagi memulih keyakinan ekonomi dan menuntut pengagihan yang adil kepada rakyat. Jami Bani Umayyah di Damsyik. 7. 8. khazanah wakaf.2. Madrasah Zawiyah Ghazaliyah di Damsyik. Pencapaian ilmiah Abad ketujuh menyaksikan kemunculan pemikir-pemikir agung yang telah menyumbangkan idea dan buah fikiran untuk memperkasa dan membangunkan idea dan kekuatan intelek.perubahan yang besar dengan kekuatan idealisme dan penulisan yang berhasil mengangkat martabat ilmu dan pemikiran. Madrasah Salahiyyah di Quds. Gedung-gedung ilmu kian bercambah dan madrasah giat dibangunkan dengan penyediaan prasarana ilmiah yang terhebat. . Masjid Umawi di Damsyik. Terdapat puluhan madrasah yang terkenal dan menjadi tumpuan Ulama dan penuntut ilmu seperti: 1. Limpahan dana dari sumber baitulmal. pembiayaan dan suntikan modal kerajaan. 6. Pendiriannya tuntas dalam membela kebenaran dan mempertahankan keadilan dan menuntut hak dan pembelaan ke atas golongan mustad afin yang tertindas. Beliau turut mengutuskan surat kepada pemerintah Syam. 3.3. 2. Madrasah al-Qaimaziyah di Damsyik. Ia mekar dengan kekuatan baru yang menzahirkan iltizam dan keazaman untuk mengangkat dan memartabat akal dan kekuatan fikrah. Abd al-Salam pernah mengajar di sini.

pemikir hadith dan sirah yang terkemuka. dan dikenali sebagai Ibn al-Mustawfi al-Irbili (564 637 H). 10. Abi al-Barakat Mubarak b. 11. 654). 5. Ahmad al-Ansari al-Andalusi (w. Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah. Madrasah Rawahiyah. al-mulaqqab bi Syaraf al-Din. Tradisi keilmuan yang segar diperhebat dengan kemunculan dan kelahiran gergasi ilmu dalam pelbagai bidang yang menyumbangkan kepakaran dan penemuan yang menakjubkan dengan keupayaan meneroka dan membuka lapangan baru dalam penyelidikan. politik. al-Mubarak b. falsafah. Ibn al-Jinan. Mawhub b. Abu al-Barakat al-Mubarak b. Madrasah Sitt al-Sham di Damsyik. 12. filologi. Ghanimah b. Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Abdullah Sibt ibn al-Jawzi (w. Abu Abdullah Muhammad b. sejarah. 14. 630 H/1160-1233 M). Imam al-Nawawi telah ditabalkan sebagai Shaikh al-Hadith di sini. perubatan. 6. 654/1256) Ulama besar dan pentarjih mazhab Al-Ahnaf. 13. 648 H) ahli syair yang terkenal. tafsir. Abd al-Latif al-Baghdadi (557 629 H/1162-1231 M) . Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (rah) (631-676 H/1234-1278 M). ahli teologi. 2. penyusun kitab Diwan Ibn al-Jinan. pemikir hadith dan fiqh dan Ulama Islam yang paling menyerlah di abad ketujuh. Ia berhasil mengangkat dan melonjak pembaharuan dalam bidang pemikiran dan mencetuskan penemuan dalam dimensi pengetahuan yang cukup luas dalam ilmu falak. 3. tabaqat (biografi). . fekah. Antara Ulama yang terhebat dan berpengaruh di abad ketujuh termasuklah: 1. Madrasah al-Nasiriyah di Damsyik. Abi Bakr a-Syiar al-Mawsili (w. matematik.9. Ahmad b. yang menempatkan bilik tempat penginapan Imam al-Nawawi sepanjang di Damsyik. penulis kitab Uqud al Jiman. 7. astrologi. Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad. hadith. perubatan dan falsafah. nahu dan lain-lainnya. Dar al-Hadith Nuriyah di Damsyik. sirah. 4. Ghalib alLakhmi. Madrasah Iqbaliyah. yang merakamkan syair tentang manaqib Rasulullah (saw). yang dikenali sebagai Ali Izz al-Din ibn alAthir al-Jazari (w.

Muhammad b.3. Zaki al-Din Abd al. Shihab al-Din Ahmad b. 12. 673/1207-1274). 2. 19.Abbar (w. 18. 10. 13. Abu Ali al-Sadafi. 656 H/1258 M).Attar (584-662). 633 H/1164-1240 M). Ali b. pelopor hadith dan penyusun kitab al-Targhib wa l-Tarhib. Zaki al-Din Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-Maliki (w. 658 Al-Hafiz Abu al-Hassan al-Maliki al-Misri Rashid al-Din al. pemuka mazhab al-Shafi i dan penulis biografi yang terkemuka. Diya al-Fazari (w. Muhammad b.Abbas al-Qarafi (w.Aziz ibn Abd al-Salam al-Sulami (578-660/1182-1262). Abi Umar Muhammad b. Shaykh al-Muqri in Abu Muhammad Abd al-Salam al-Zawawi Zayn al-Din al-Qadi (589-681 H). Abd al-Wahid al-Marakishi (w. 15. Shaykh Izz al-Din ibn Abd al. 9. Di sana beliau mengikuti halaqah yang dibimbing oleh Mufti Syam. tokoh besar dalam sejarah Andalus. Abi Bakr b. Idris Abu al.8.Azim ibn Abd al-Qawi Al-Mundhiri (1185-1258 M). Sultan alUlama . 17. al-faqih. Abu Abdullah Muhammad b. Abu Bakar al-Quda i yang dikenali sebagai ibn al.Arabi alTa i al-Hatimi (w. Kerana tiada tempat tinggal dan . Sadr al-Din Muhammad b. 687 M/1287 M). 21. Ahmad b. Qadi al-Qudat.Abbas Shams al-Din Ahmad ibn Muhammad b. Ulama zahid dan penulis kitab tafsir Al-Jami li Ahkam al-Qur an dan kitab Al-Tadhkirat fi Bayan Ahwal alAkhirat. 691 H/1291 M). murid terkemuka Ibn al. Shaykh Taj al-Din Abd al-Rahman b. Muhammad al. 14. Ulama sufi. Abu Muhammad Abd al-Rahman b. Ahmad b. Ishaq al-Qunawi (w. 647 H). Ibrahim b. H). 20. Abi al. Abu al-Hasan al-Shadhili (w.Arabi. Shaykh al-Akbar al-Imam al-A zam Muhy al-Din Muhammad b. Beliau menuju ke Jami al-Kabir dan bertemu dengan Syaikh Jamal al-Din Abd al-Kafi al-Dimashqi. 16. 684 M/1285 H). penggerak mazhab al-Maliki di Afrika Utara. ahli mistik dan tokoh sufi teragung 11. 681 H/1211-1282 M). Khallikan (w. Abi Bakr b. Qudamah al-Maqdisi al-Salihi (597-682 H). Latar belakang pendidikan dan pengajaran Imam al-Nawawi telah berkunjung ke Damsyik bersama bapanya ketika berusia 19 tahun (649 H) untuk melanjutkan pelajaran di sana. Ibrahim b. Farh al-Qurtubi (w. penulis paling prolifik dan pemikir mazhab terulung. 671 H/1272 M). mujtahid besar Islam dan pemuka mazhab al-Maliki.

Umawi untuk meneruskan pembelajarannya. Beliau mempunyai kekuatan hafalan dan daya pemahaman yang tajam. Ahmad b. Kesungguhan dan daya juang dalam menelaah dan menekuni kitab telah memberikan kelebihan yang memberdaya dan mengangkat keupayaannya mengatasi rakan-rakan yang lain. Musnad al-Shafi i. Beliau cukup gigih menghafal dan menghadam kitab dan akan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk membaca walaupun ketika berjalan. Antara kitab yang ditelaah dan didengarnya termasuklah Sahih al-Bukhari.biaya yang mencukupi. Beliau berhasil mengupas dan mengungkapkan masalah fiqh dan membahaskan hukum dengan berkesan. Beliau cuma berbaring bersandarkan buku untuk berehat. Beliau mengamati dan mengutip kefahaman dari perbincangan kitab dan menghadam serta menguasai teks-teks hadith dan fiqh. Kerana kepintaran dan kehandalannya. beliau diangkat sebagai Mu id atau pembantu Syeikh untuk mengendalikan kelas dan memimpin halaqah pengajian. Selama berada di sini. Beliau berjaya menghafal kitab al-Tanbih karangan Imam Abu Ishaq al-Shirazi (w. Beliau . beliau hanya tidur sebentar sahaja setiap malam. kitab al-Jami li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami . Imam al-Nawawi menggiatkan usahanya untuk menelaah dan membaca kitab-kitab yang diwakafkan kepadanya sewaktu menginap di Madrasah. Sunan al-Daraqutni. Musnad Abi Awanah al-Isfirayini. Kegigihan dan kemahuannya yang kuat telah menarik kekaguman dan perhatian Syeikh. Sebagai memenuhi rutin hariannya. Ia turut mengukuh dan menggilap ketrampilannya yang memukau dalam menulis dan mengarang kitab. Sunan Abi Dawud. al-Nasa i. Uthman al-Maghribi al-Syafi i dan disediakan sebuah bilik kecil. Beliau sentiasa merujuk kelancaran dan penguasaannya dalam menghafal teks al-Tanbih kepada gurunya Ibn Razin Qadi al-Qudat. beliau ditempatkan di Madrasah al-Rawahiyah yang terletak di sebelah Masjid al. Mereka turut menyempurnakan rehlah ke Madinah dan menetap di sana selama hampir satu bulan setengah. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Imam al-Nawawi berkata: Saya belajar di sini selama dua tahun. Beliau tinggal bersama Syeikh Abu Ibrahim Ishaq b. Imam al-Nawawi ditimpa demam sehingga ke hari Arafah namun beliau tidak sedikitpun bersungut. Menurut bapanya. Setelah pulang ke Damsyik. kitab al-Ansab oleh Zubayr b. al-Muwatta . Musnad Abi Ya la alMawsili. Pada tahun 651 H (1253 M) beliau berangkat mengerjakan haji bersama bapanya ke Makkah. Sunan al-Darimi. sepanjang perjalanan ke Tanah Haram. Risalah al-Qushayri. Sharh al-Sunnah dan Ma alim al-Tanzil oleh Imam al-Baghawi. Bakkar. Sunan Ibn Majah. Beliau sentiasa mendampingi gurunya Syeikh Kamal al-Din al-Maghribi untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan kitab. 476/1083) dalam masa 4 bulan setengah dan menguasai seperempat dari kitab al-Muhadhdhab dan menghafalnya pada baki tahun tersebut. oleh Khatib al-Baghdadi dan lain-lainnya. Beliau memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk menggilap kefahaman dan memperdalam kajian. saya tidak pernah merasa nikmat rehat atau kenyang. Al-Khitab al-Nabatiyyah. al-Tirmidhi. Sahih Muslim. Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Ibn al-Sunni.

Beliau mengajar fiqh al-muqaran. Pada tahun 665 Hijrah (1267 M) beliau diangkat sebagai Syaikh al-Hadith di Dar al-Hadith alAshrafiyah menggantikan tempat Syeikh Shihab al-Din Abu Syamah al-Maqdisi yang telah wafat.Attar: berkata Syaikh Muhyi al-Din Rahimahullah: Allah (swt) memberkati waktu dan usahaku dalam ilmu.mampu menghasilkan karya-karya besar dalam usia muda yang menzahirkan kekuatan fikrah dan keluasan jangkauan ijtihad. yang menghurai dan membandingkan pandangan fuqaha dan menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas mazhab. Beliau mencatatkan permasalahan penting yang dibahaskan dan menelaah hujah dan perbincangan yang dikemukakan dari sudut hukum dan aspek-aspek bahasa. Selepas 6 tahun menelaah dan menghadam kitab. Namun usahanya terbantut kerana merasakan hatinya gelap dan hilang upaya untuk meneruskan pelajaran. Ketika . beliau berhasrat untuk memanfaatkan penemuannya dan berkecimpung dalam dunia pengajaran. masing-masing satu pelajaran untuk kitab al-Muhadhdhab. Aku pernah terfikir untuk mendalami ilmu perubatan lalu aku membeli Kitab al-Qanun dan membacanya namun hati ku menjadi gelap. Allah (swt) mengilhamkan padaku bahawa hal tersebut adalah kerana kesibukanku mempelajari ilmu perubatan. Ini dijelaskan oleh muridnya. beliau akan menulis dan membuat ringkasan untuk setiap kitab yang dibaca bagi memudahkan kefahaman. di mana saya belajar kitab al-Luma oleh Abu Ishaq atau kitab alMuntakhab oleh Fakhr al-Din al-Razi. Justeru. Selain itu satu mata pelajaran untuk ilmu tasrif. Sebagai suatu kelaziman. Begitu juga satu mata pelajaran untuk ilmu asma al-rijal dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-din. Hatiku kemudian kembali tenang dan damai dan berupaya menelaah pelajaranku seperti biasa. Serta merta terus kujual Kitab al-Qanun itu dan membuang setiap sesuatu yang berhubung dengannya. Beliau turut ditawarkan mengajar di beberapa Madrasah sekitar Damsyik. kitab al-Luma oleh Ibn Jinni dalam nahu dan kitab Islah alMantiq oleh Ibn al-Sikkit dalam bahasa. Ini diungkapkan sendiri olehnya dalam riwayat yang ditulis oleh Ibn al. Dalam pada itu beliau turut mengajar di Madrasah al-Falakiyah dan Madrasah al-Rukniyah berhampiran. dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-fiqh. beliau mula mengarang dan menulis kitab-kitab rujukan dan berhasil mengeluarkan berpuluh karya ilmiah yang terus mengalir dan berkembang. Beliau mengikuti dua belas mata pelajaran dalam sehari. Beliau berkhidmat sebagai guru agama di Madrasah al-Iqbaliyah (649/1251) yang terletak di sudut utara Jami al-Umawi. Aku tidak berdaya untuk mengulangkaji pelajaran lain lalu aku mencari sebabnya. Beliau memangku jawatan guru di situ selepas kewafatan Syeikh Shams al-Din ibn Khallikan. Ibn alAttar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Syaikh al-Nawawi berkata: Saya belajar dua belas mata pelajaran sehari secara berguru disertai dengan syarahan dan tashih. Dua mata pelajaran untuk kitab al-Wasit. Beliau turut mengkaji kitab-kitab perubatan karangan Ibn Sina. kitab Sahih Muslim. kitab alJam bayna al-Sahihayn.

Beliau mengepalai pentadbiran dan pengajian hadith di Dar alHadith al-Ashrafiyah selama 21 tahun sehingga wafat.3. Beliau turut mendesak supaya diberikan pertimbangan yang adil dalam menetapkan bayaran kepada para Mu allim dan guru-guru dan memberikan mereka kebebasan untuk mengajar tanpa disekat dan dihadkan kepada satu madrasah sahaja.itu usianya baru menjangkau 34 tahun. Risalah Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menulis dan mengutuskan warkah kepada Ulama dan pembesar negara bagi menyampaikan pandangan dan hasrat rakyat. Beliau turut mengemukakan riwayat dan silsilah isnad yang diterimanya dalam ilmu hadith dan fiqh dalam karya-karyanya. 2. Beliau turut mengirimkan sepucuk risalah kepada Syeikh al-Najjar. Ketegasan dan keberaniannya menyangkal tuntutan dan keputusan Sultan telah menyebabkannya diusir dari Damsyik oleh al-Malik Baybars.1. Beliau mengirimkan beberapa pucuk warkah kepada Sultan menuntut supaya tanah yang dirampas secara rakus dari penduduk Syam dikembalikan. dan menyelar sikapnya yang sering mengkritik Ulama dan menyalahtafsir fatwa beliau. Beliau menjalankan tugas secara sukarela tanpa mengambil bayaran atau menerima upah atas khidmatnya.4. dan membantah kewenangan dan kedangkalannya mempermainkan kebenaran dan meremehkan syiar Islam. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi sangat menghormati dan memandang tinggi darjat syeikh dan sentiasa membesarkan kedudukan dan martabat Ulama. Beliau turut menolak permintaan Sultan yang memintanya mengeluarkan fatwa bagi membenarkan kerajaan menggunakan harta rakyat untuk kepentingan jihad. Wang gajinya disimpan oleh Nazir Madrasah dan apabila cukup setahun wang tersebut digunakan untuk membeli kitab atau tanah yang diwakafkan kepada Madrasah. Pernyataan isnad melambangkan . 2. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Imam al-Nawawi telah banyak menyebarkan ilmunya di sini (Dar al-Hadith) dan mencurahkan manfaat yang besar kepada penuntutnya. Beliau sebaliknya meminta Sultan supaya menjual segala perhiasan dan kemewahan istana dan memanfaatkan seluruh peruntukan Baitulmal untuk membiayai keperluan jihad tanpa perlu mengorbankan harta dan kepentingan rakyat.

Sa ad al-Nabulusi (w. Syaikh Ahmad bin Salim al-Misri al-Nahwi al-Lughawi al-Tasrifi (w. memuji dan mengiringinya dengan kesyukuran? Imam al-Nawawi telah berguru dengan ramai Mashayikh terkemuka di Damsyik. 686 H/1287 M). 663 H). Beliau menegaskan: Dan ini menyebut para guru dan silsilah mereka merupakan perkara yang amat dituntut dan bernilai lagi besar faedahnya dan wajar diketahui oleh orang yang matang dalam fiqh dan dianggap jelek bagi yang tidak mengetahuinya. Guru-gurunya dalam ilmu hadith 1. Mudar al-Wasiti. Lantaran para guru berperanan seperti ibu-bapa dalam mendidik dan menghubungkannya dengan Tuhan semesta alam. . 664H). berbuat baik.Allamah Jamal al-Din Abu Abdillah Muhammad b. menyebut kemuliaan. Betapa tidak keji kejahilannya tentang guru yang telah membawanya mengenal Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi. Al-Radi bin al-Burhan (w. Malik al-Ta i alAndalusi al-Jayyani (w. 4. Syaikh Zayn al-Din Abu al-Baqa Khalid b. 3. 3. 2. Al. 2. Guru-gurunya dalam ilmu nahu 1. Abdullah b. Al-Fakhr al-Maliki dan beberapa Ulama lain yang tidak dicatat namanya. Syaikh Yasin ibn Yusuf al-Marrakushi atau al-Zarkasyi al-Maghribi al-Hajjam (w. 672 H). Guru-guru dipandang sebagai golongan cendekiawan yang mempunyai kedudukan istimewa di kalangan kaum Salihin yang wajar diberikan penghormatan dan sanjungan. Guru-gurunya dalam ilmu tasawwuf 1. 668 H). Yusuf b. Abu Ishaq Ibrahim b. Abu Ishaq Ibrahim b. 2. Abdullah b. 3. padahal ia disuruh mendoakan.kemuliaan dan kewibawaan ilmiah dan ketinggian nilai ijazah dan keaslian ilmu yang diterima dari para mashayikh. Antara guru-guru yang pernah membimbingnya termasuklah: 1. 686 H). Abi Hafs Umar b. Isa al-Muradi al-Andalusi al-Misri al-Dimasyqi (w.

Muhammad al-Bakri al-Hafiz. Muhammad b.Aziz. 682 H). Abd al-Samad b. Nuh b. 2. 9. Abu Muhammad Shams al-Din Abd. Muhammad b. Guru-gurunya dalam ilmu Fiqh 1. Abi al-Fath al-Sayrafi al-Harrani. As ad b. Zayn al-Din Abu al. Ahmad b. Ibn Razin Taqi al-Din Muhammad b. 5. 662H). 5. Jamal al-Din Abu Zakariya Yahya b. Abi Amr. 7. 678 H). Abd al-Muhsin al-Ansari al-Hamawi al-Shafi i (w. Abi Ghalib al-Raba i al-Irbili. Abu Ibrahim Ishaq b. al-Rahman b. Abi Ishaq Ibrahim b. Uthman al-Maghribi. Abdullah b. Kamal al-Din al-Ma arri (w. Al-Mufti Jamal al-Din Abd al-Rahman b. Muhammad b. 8. Abd al-Da im al-Maqdisi. 661 Shams al-Din b. Salim b. 662 H). Abi al-Yusr al-Tanukhi (w.Allamah al-Qadi Abu al-Fath Kamal al-Din Umar b. Abdullah b. yang dikenali sebagai Ibn alHabishi (w. Ahmad b. 3. Yahya al-Anbari al-Dimasyqi al-Hanbali (w. Razin al-Amiri Abu Abdillah (w. Ahmad b. Nasr Allah b. al-Hassan al-Irbili al-Halabi al-Dimashqi (w. Muhammad alTaflisi al-Shafi i (w. Taqi al-Din Abu Muhammad Isma il b. Abu al-Faraj Abd al-Rahman b.Aziz b. 2. 13. . 654 H). 650 H). Musa al Maqdisi al-Dimashqi (w. Al. Ibrahim b. Muhammad alKharastani (w. Abi Umar Muhammad b. 12. Qadi al-Qudat Imad al-Din Abu al-Fada il Abd al-Karim b. Abd al-Rahman b. al-Husayn b. Abu al-Fadl Muhammad b. 10. Ali b. Abu al-Hassan Sallar b. Muhammad b. H). Bundar b. Qudamah alMaqdisi (w. Abu Bakr Muhammad b. 680 H).Abbas b. Abu Hafs Umar b. 4. 4. Rafi al-Halabi al-Asadi (w. 672 H/1273 M). Abd al. Guru-gurunya dalam Usul al-Fiqh 1. Beliau merupakan gurunya yang pertama di Damsyik. 14. Ilwan b. 6. 672 H). 662 H). Syaikh al-Shuyukh Abd al. 11. 670 H).5. Umar b.

9. Beliau digelar al-Nawawi al-Saghir kerana keakraban dan kesetiaannya mendampingi Imam al-Nawawi sepanjang enam tahun di Damsyik. al-Farah al-Isybili. Ibrahim b. Uthman al-Ansari al-Dimashqi al-Muqri. Pertalian tersebut adalah menurut kedua-dua tariqat syeikh dari Iraq dan tariqat Ulama-Ulama mazhab al-Syafi i dari Khurasan. Abbas b. Al-Badr Muhammad b. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Al-Shihab Muhammad b.Abbas Ahmad al-Darir al-Wasiti. Beliau lebih dikenali sebagai Ibn al. Beliau merupakan pencatat biografi dan penyusun fatwa Imam alNawawi.1. Murid-murid Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menerima kunjungan pelajar yang bertandang dari seluruh dunia untuk berguru dan bersemuka dengannya di Masjid al-Umawi. 3. 699H).Attar dan mendapat julukan Mukhtasar al-Nawawi kerana pengaruh syaksiah dan peribadi Imam yang segar dalam dirinya. 6. Abu Abd Allah b. dikenali sebagai al-Khallal. al-Naqib. Antara murid-murid yang telah menempa nama berguru dengan Imam al-Nawawi secara langsung termasuklah: 1.Imam al-Nawawi pernah menerangkan silsilah perguruannya dalam ilmu fiqh melalui suatu jalur ilmu yang dihubungkan kepada Imam al-Syafi i (rad) dan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad (saw). 2. 724 H/1324 M). Al-Shaikh al-Nasik Jibril al-Kurdi. Abi al-Fath. Ibrahim b. Al-Sadr al-Ra is al-Fadil Abu al. 2. Abd al-Khaliq b. Muhammad b. Ja wan (w. Jama ah. 8. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan fatwa dan ilmu yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi. Mas ab. Mereka telah mengadakan hubungan talaqqi dan sama i secara langsung dan berhasil mencatatkan pandangan dan fatwa yang diputuskannya. Al. Catatan ini diusahakan agar tidak ada keraguan tentang ilmu yang diterimanya dan sebagai meraikan kaedah penerimaan ilmu hadith melalui isnad yang sahih. 10. Abd al-Rahman b. Ibrahim b. Dawud al-Dimashqi (w.Abbas Ahmad b. Shihab al-Din Ahmad b. Abi Bakr b.Allamah Ala al-Din Abu al-Hassan Ali b. Abu al.Abbas b. Al-Sham Muhammad b. Sa dillah b.4. 4. 5. Ibrahim b. . Beliau telah diberikan kepercayaan untuk mewarisi kitab dan khazanah fiqh Imam al-Nawawi dan menyambung usaha penulisan dan kepimpinannya dalam halaqah. Terdapat juga kalangan yang mendapat pengiktirafan khusus dari beliau dan dikurniakan ijazah yang melayakkannya untuk mengajar dan menyampaikan pelajaran darinya. 7.

Beliau turut menyempurnakan kitab Mukhtasar Tabaqat alFuqaha karya Imam al-Nawawi yang diringkaskan dari kitab Ibn al-Salah (w. Amin al-Din Salim b. Yusuf. Shihab al-Din al-Irbidi. Sumbangannya yang terbesar ialah dalam menyusun indeks dan fahras al-hadith menerusi kitabnya Tuhfat al-Ashraf bi Ma rifat al-Atraf yang menyenaraikan atraf al-hadith dari kitab-kitab hadith usul al-sittah. 14.Ala Ali b. 16.11. Abd al-Hadi al-Maqdisi.Attar. Yusuf ibn al-Zaki Abd. 13. 21. Abd al-Hamid b. Abu Abdullah Muhammad ibn Abd. Jamal al-Din ibn al. al-Ghani Ala al-Din al-Maqdisi (w. Ali. Salam al-Zar i. . Seorang Ulama terkemuka di bidang hadith dan fiqh. Abd al-Rahim b. 643 H/1245 M) Tabaqat alFuqaha al-Shafi iyyah. Muhammad b. 20. Hilal al-Ja fari. Sementara itu terdapat juga kalangan yang menuntut secara tidak langsung dari Imam al-Nawawi dengan perantaraan ijazah dan pengiktirafan lisan yang melayakkannya untuk meriwayatkan kitab yang ditulis oleh Imam. Abu al-Faraj Abd. al-Khabbaz. 742 H/12561341 M). Muhammad b. Al-Qadi Jamal al-Din Sulayman b. Al-Khatib Sadr al-Din Sulayman b. 23. 18. 15. 12. Al-Sharaf Muhammad ibn Ata Allah al-Hizami. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (w. Shams al-Din al-Baytar al-Mu abbir. al-Karim al-Mukhayli. 17. 600 H/1203 M). Antaranya termasuklah: 1. 22. saudara kepada al-Taj pengarang kitab al-Hikam. 2. Ibrahim b. Yusuf al-Samhudi al-Khatib al-Adib. Al-Qadi Diya al-Din Ali b. Abdullah b. Salim b. Ayyub b. al-Rahman b. Ia memuatkan nama-nama periwayat dan rijal al-hadith dalam kutub hadith al-sittah. Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya b. al-Fadil Jamal al-Din Ishaq b. Al. Al-Najm Isma il b. 19. Abi al-Dar. Beliau turut merakamkan sumbangan di bidang tabaqat al-Rijal dengan karyanya Tahdhib al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal yang merupakan sebuah ensaiklopedia hadith yang diringkaskan dari kitab al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal oleh alHafiz Abd. Mansur al-Maqdisi. Khalil. Umar b. Salim. al-Rahman b. Muhammad b.

pentashihan. aqidah. pentakhrijan (pengeluaran) hadith. Karyanya menampilkan idealisme dan pemikiran Islam yang tuntas.2. penelitian dan penghuraian teks (syarah). penyusunan semula dan persembahannya ke dalam bentuk nathar dan nazam syair. pentahqiqan (suntingan). peringkasan (talkhis). lughat dan kalam. fiqh. Imam Abu Abdullah Muhammad b. Hasil tulisannya terus diperluas dan dimanfaatkan melalui usaha penterjemahan. kecanggihan fikrah dan kehalusan bahasa yang dilakarkan. Beliau mula menulis ketika berusia 29 tahun (660 H). Ia menekankan kesederhanaan dan pendekatan ringkas dalam penulisan. keluasan ijtihad. Imam Muhammad b. penta liqan (catatan kaki). Hasil karyanya mengemukakan kefahaman dan kupasan mendalam dalam ilmu hadith. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi telah merakamkan sumbangan terbesar dalam ilmu hadith dan fiqh dengan khazanah penulisan dan warisan akliah yang menakjubkan yang diperakui dan dianalisis secara kritis sepanjang abad. Katanya: Demi Allah (swt) sekiranya umur ku masih panjang aku tidak akan undur dari menghafalnya. Ahmad alDhahabi (673-743 H) menyatakan: Tulisan dan ibarat yang digunakan oleh Imam al-Nawawi lebih terperinci dari percakapannya. Imam Taj al-Din al-Subki turut mengungkapkan: .5. seorang cendekiawan bahasa yang terkenal dan penyusun kitab al-Alfiyah melahirkan rasa takjub terhadap keindahan lafaz yang dilakarkan dalam kitab Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. adab. Abdullah b. kehebatan idea. tafsir. qira at. tasawwuf. Beliau berhasil mengemukakan karya-karya terbaik dalam pelbagai jurusan dan disiplin pengajian. Kutubkhanah dan karya-karyanya yang dikarang selama hampir 28 tahun di Damsyik memperlihatkan kegigihan dan kemantapan daya juang dan keupayaan menulis dan menelaah kitab. setelah 6 tahun bertungkus lumus menuntut dan menghadam kitab. Beliau telah memberikan sumbangan bermakna dalam memperkasa dan memartabat warisan peradaban dan mengangkat tradisi akliah di zamannya. Malik al-Jiyani. Karangannya cukup menarik dengan kekuatan hujah.

Ibn al. 744 H) melahirkan ketakjubannya terhadap kitab Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab. kerana beliau telah mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sanjungan Ulama terhadap karya-karya Imam al-Nawawi Al-Hafiz Imad al-Din Ibn al-Kathir (w. menyebutkan hadith dan dalil di tempat yang selayaknya. beliau menghimpun pandangan mazhab Syafi i (rad) dan mazhab-mazhab lain di dalamnya. Sesetengah pendapat menyebut bahawa karyanya menjangkau lebih 600 buah yang dihasilkan dalam tempoh singkat 17 tahun di Damsyik. . keluasan fikrah. seorang mahaguru bahasa di zamannya turut mengagumi kitab Minhaj al-Talibin dan menyanjung kehebatan dan ketinggian nilai karya Imam al-Nawawi: Bagaikan kami hadir di sisi Ibn al-Salah dan menghadapi Imam al-Syafi i. menghuraikan faedah nas dan mengemukakan kritikan hadith. ketinggian bahasa. mentarjih dan merumuskan hukum. kefahaman hadith.5. sehingga saya dapati kalangan yang tidak senang dengan beliau dan tulisan-tulisannya ketika hayatnya. Syeikh Abu Abdullah Muhammad b. begitu bersungguh untuk mendapatkannya setelah beliau wafat. Kitab-kitab yang dihasilkannya terangkum dalam bentuk syarahan. keindahan lafaz dan ketelitian ibarat.1. karya fiqh Imam al-Nawawi: Sekiranya beliau sempat menyempurnakan kitab ini. Manakala Syeikh al-Adib.Attar menyebut: Orang ramai telah mengambil manfaat dari karya Imam al-Nawawi dan bertungkus lumus untuk menyalinnya. seorang Ulama dan pujangga Arab di abad ketujuh pula melahirkan kekagumannya terhadap garapan fiqh dalam kitab Tahrir alTanbih: Syaikh Taqi al-Din ibn al-Salah tidak dapat menandingi apa yang telah dicapai oleh Syaikh Muhy al-Din dari kekuatan fekah. sehingga mengalir ilmu dan fatwanya ke merata tempat.Tidak terselindung dari mereka yang mempunyai pandangan mata hati bahawa Allah (swt) telah memberikan inayahnya kepada Imam al-Nawawi dan pada karangan-karangannya. menerangkan istilah dan perkara-perkara lain yang sangat penting yang tidak saya dapati kitab fiqh yang lebih baik darinya . maka ia merupakan kitab yang tiada tandingannya dalam bidang ini. al-Fadil Rashid al-Din Abu Hafs Isma il b. 2. Mas ud al-Faruqi. al-Zahir al-Irbili al-Hanafi (602-697 H). ringkasan (mukhtasar) dan tasnif asli.

Muhammad b. Ia merupakan karya yang terbaik di bidang akhlak dan adab al-Qur an yang merumuskan kaedah perbahasan yang ringkas dan mengambil pendekatan yang lebih sederhana berbanding karya sebelumnya yang lebih kompleks dan komprehensif. 3. Hadiqat al-Bayan (tulisan Parsi). Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur an dan ringkasannya (Mukhtar Al-Tibyan) Kitab ini menjelaskan ketinggian darjat dan kemuliaan martabat pembawa dan penghafal al-Qur an. Akhlaq Hamalat al-Qur an oleh Imam Abu al-Fadl Jalal al-Din al-Suyuti (w. Ia mengupas kedudukan dan ketinggian martabat pemikul dan penanggung al-Qur an. Aku tidak berdaya selain menyempurnakan arahannya. 2. Antara ringkasan dan syarah kitab al-Tibyan ialah: 1. Ia mengungkapkan pemikiran yang segar berhubung tatacara penerimaan ilmu al-Qur an yang menekankan kefahaman nilai dan akhlak yang harus disempurnakan dalam mempelajari al-Qur an. Di antara karya-karya yang sempat disempurnakannya ialah: Kitab dalam Ulum al-Qur an 1. Ia membawa nas sahih dari al-Qur an dan hadith yang menyampaikan pandangan Islam berhubung adab penulis dan pengingat al-Qur an. 911 H). oleh Ibn Imad al-Aqfahasi (w. Ia membahaskan ketinggian nas dan ayat yang mengungkapkan keagungan kitab dan saranan supaya dibongkar dan digali khazanah al-Qur an.Imam al-Nawawi tidak berkesempatan untuk menyempurnakan kesemua tulisan dan karangannya. Terdapat juga karya-karya beliau yang dihapuskan penulisannya atas sebab yang tertentu. Karya hadith (ilmu riwayah) 1.Attar: Pernah beliau memintaku mengumpulkan hampir seribu buah kurrasah tulisannya dan menyuruhku melupuskannya dan membasuh pada helaian kertas tersebut. Ibn al. Beliau mengingatkanku agar tidak menyalahi perintahnya. Beliau pernah menyerahkan kepada muridnya. Abi Sa id al-Iji. 808 H). Tuhfat al-Akhwan fi Nazm al-Tibyan.Attar himpunan kitab-kitab fiqh yang dirujuk sewaktu menulis kitab Al-Majmu dan berwasiat supaya disempurnakan penulisannya setelah beliau wafat. Hal ini dijelaskan oleh Ibn al. Sehingga sekarang aku masih merasa menyesal kerananya. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim al-Hajjaj (Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat alMuhaqqiqin) . oleh Syaikh Muhammad b.

Riyad al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin (saw) Kitab ini membentangkan hadith-hadith sahih yang dirangkul dari kitab-kitab hadith yang muktabar. 12. Rawdat al-Muttaqin Sharh Riyad al-Salihin. oleh Abd al-Qadir Irfan b. 4. tafsiran al-Qur an. oleh Abi al-Walid Hisham b. oleh Dr. Salim al. Salih b. ketinggian ibadat. Antara syarah kitab Riyad al-Salihin termasuklah: 1.Asya Hasunah alDimashqi. Muhammad Allan alBakri al-Siddiqi al-Makki (996-1057 H/1588-1647 M). kupasan hukum dan adab. 5.Al al-Tahtawi. 3. Id al-Hilali. kefahaman dalil. Muhammad al. 13. oleh al. 11. Ittihaf al-Muhibbin bi Tartib Riyad al-Salihin. Perbahasan tertumpu pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. 7. Mustafa Bugha. Riwayat yang dikeluarkan diiktiraf sahih kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana disandarkan kepada riwayat hadith yang da if. Manhal al-Waridin Sharh Riyad al-Salihin. oleh Faruq Hamadah. fadilat munajat. 2. Muhyi al-Din Mastu. oleh Shaykh Abu Usamah Salim b. oleh Muhammad Adnan Salim. 9.Uthaymin (1347-1421 H/1925-2001 M). 2. Al-Fawa id al-Mutara ah al-Hiyad fi Sharh al-Riyad. dan kupasan hadith-hadith al-Raqa iq dan al-Malahim. Mustafa Sa id al-Khin. Ali al-Sa idani. oleh Shams al-Din Ahmad ibn Sulayman ibn Kamal Basha (873-940 H/1469 M). oleh al-Ustadh Subhi Ibrahim al-Salih (1345-1407 H). 6.Allamah Muhammad Ali b. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Ali al-Sharbiji dan Muhammad Amin Lutfi. 8. Ia menghurai dan mengupas hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. Ia menggarap pandangan Ulama hadith yang mensyarah kitab Sahih dan memberikan kupasan dan penjelasan terperinci terhadap makna dan ungkapan nas. oleh Shaykh Muhammad b.Kitab ini merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin. Dalil al-Muslimin Sharh Riyad al-Salihin. Nuzhat al-Muttaqin sharh Riyad al-Salihin. Sharh Riyad al-Salihin. 10. oleh Muhammad Na im Muhammad Hani Sa i. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. oleh Abd al-Majid Hashim al-Husayni. Ia menyingkap maksud dan pengertian hadith dan menghuraikan kefahaman hukum dan ikhtilaf mazhab. perbahasan fiqh al-hadith dan mazhab. Sharh Riyad al-Salihin. Dalil al-Raghibin ila Riyad al-Salihin. kupasan fiqh. . kaifiyat zikir dan wirid. Marati al-Mu minin fi Riyad al-Salihin. oleh Syaikh Ali Ahmad Abd al.

Al-Hafiz Abu Nu aym al-Asfahani. 978/1570).Aziz b. Al-Arba un al-Nawawiyah wa Sharhih oleh Imam al-Nawawi (631-676 H). Muhammad b. Muhammad b. 181 H). 731 H). Kunuz al-Bahithin al-Tarajim wa l-Faharis al-Tafsiliyah li Kitab Riyad al-Salihin. Sharh al-Arba in. 905 H/ 1490 M). Abu Bakr alBayhaqi. Abd al. Hassan b. Maymun al-Maghribi (w. Abdullah b. 12. oleh Shaykh Ahmad Ratib Hammush. oleh Mu in al-Din b. Fayd al-Mu in. Muhammad ibn Ali alGhassani. Hajar al-Sa di alAnsari al-Haytami (909-974 H/1503-1566 M).14. Abi Bakr b. Abu Abdullah al-Hakim. Muhammad b. Sulayman (w. Ishaq al-Qanawi (w.Id (12281302 M). oleh Shaykh Ahmad b. 979 H/1511-1571 M). Abu al-Hassan al-Daraqutni. 8. Sharh al. Ibrahim al-Asfahani. Abu Bakr al-Ajiri. Sharh Riyad al-Salihin Oleh Hafiz Salahuddin Yusuf. Al-Majalis al-Saniyya fi al-Kalam ala l-Arba in al-Nawawiya. oleh Imam Izz al-Din. 917 H). Ia dihasilkan dari garapan kitab-kitab hadith al-Arba in yang ditulis oleh Ulama-Ulama Islam sebelumnya seperti Imam alZahid Abd Allah ibn al-Mubarak (w. 2. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. Sa d Allah ibn Jama ah (749-819 H/ 1348-1416 M). Sharh al-Arba in. Al-Tabyin fi Sharh al-Arba in. . Sharh al-Arba in. Fath al-Mubin li Sharh al-Arba in oleh Imam Ahmad b. Ali (w. Shaykh Abu Sa id Ahmad b. 9. 4. oleh Imam al-Faqihani Umar b. Muhammad al-Ansari. Abu Bakr b. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi (saw) yang terpilih dan sahih. 15. 11. Ali b. al-Husayn al-Tusi al. Abu Sa id al-Malini. Al-Manhaj al-Mubin fi Sharh al-Arba in. 940 H/1534 M). 3. oleh Abu Hafs al-Bilbaysi al-Shafi i. 3. Safi al-Din Abd al-Rahman (w. Abu Uthman al-Sabuni dan Shaykh Abu Amru Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri alma ruf bi ibn al-Salah. Sufyan al-Nasa i.Arba iyyah li al-Nawawi oleh Mawlana Muslih al-Din Muhammad al-Lari (w. oleh Ibn Kamal Pasha Shams al-Din Ahmad b. 671 H). Sharh al-Arba in. Abu Abd al-Rahman al-Sulami.Alim al-Rabbani. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Muhammad ibn Ali ibn ibn Daqiq al. Hijazi alFashni (w. oleh Shaykh Ali b. 10. oleh Imam Sadr al-Din Muhammad b. Ibrahim b. 5. 7. 6.

Abdullah al-Matar dan Abu Anas Ali b. 17.Ulum wa al-Hikam fi Sharh Khamsin Hadithan min Jawami al-Kalim oleh Zayn al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman b. 20. Al-Fawa id al-Dhahabiyah min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abu Abdullah Hammud b. oleh Abu Muhammad Burhan al-Din Ahmad b. Shams al-Din Muhammad b. Sharh al-Arba in. oleh Najm al-Din Sulayman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim alTufi al-Hanbali (w. Nathr al-Fara id al-Murbi in al-Manwiyah fi Nashr Fawa id al-Arba in al-Nawawiyah oleh Zayn alDin Sarija b. Al-Mu in ala Tafahhum al-Arba in. 14. Shihab al-Din b.Ubadi (919-979 H/ 1511-1571 M). Salah b. Muhammad al-Ansari (w. 18. Mahmud al-Halwa i al-Tabrizi (730-804/1330-1402). Azhar al-Talibin bi Sharh al-Arba in oleh Ahmad b. Al-Jawahir al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Wali al-Din al-Shabshiri. Abu Bakr al-Shirazi ibn Shaykh al-Yusr. As ad b. 24. Jami al. alHajj Muhammad Abd al-Karim. oleh Shaikh Isma il Haqqi Bursali (1653-1724/5 M) 15. oleh Sheikh Muhammad b. oleh Abu Hafs Umar b. Sharh al-Arba in. Al-Tuhfat al-Rabbaniyah fi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Isma il b. Muhammad b. Muhammad b. 27. 812 H/1409 M). oleh Al-Shihab Ahmad b. Muhammad al-Khujandi (779851 H/ 1377-1447 M). oleh Shaykh Mulla Ali b. 23. 29. 788 H/1386 M). Ahmad (w. 22. 1317 H). 1014 H). Muhammad al-Qari (w. Ahmad b. Al-Jawahir al-Tahtawiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi al-Fadl Sadr al-Din Muhammad al-Shabshiri. Sharh al-Arba in. Mas ud (w. Hadi al-Mustarshidin ila Ittisal al-Musnidin. 716 H/1259-1316 H). . Ali b. Ahmad Siraj al-Din al-Ansari alMisri.Umari. Al-Mubin al-Mu in li fahm al-Arba in. Ahmad al-Hanafi (w. 28. 1178 H). 25. oleh Imam Jamal al-Din Yusuf b. Husayn Abu Luz. Jalal al-Maltawi al-Sa di al. Muhammad b. 802/1302). 26. Ibn al-Mulaqqan al-Dimashqi (723-804 H/ 1323-1401 M). Al-Hadi li al-Mustarshidin. 21. Al-Ta yin fi Sharh al-Arba in. Sharh al-Arba in. Ali al-Hasani al-Qal awi alma ruf bi al-Suhaymi (w. 19. Sharh Arba un Nawawi.13. Sarija b. oleh Shaykh Abu Sa id Muhammad Abd al-Hadi b. 16. oleh Shaykh Zahir al. Sultan b. al-Hassan b. Rajab al-Hanbali (736-795 H/1336-1393 M).

Al-Nuzhat al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Qasim al-Qaysi. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah fi Thawb Jadid oleh Abd al-Wahhab b. Mahasin al-Din ala Matn al-Arba in oleh Dr. Abdullah al-Taftazani al-Harawi (712-793 H/1322-1389 M). Fath al-Qawi al-Matin fi Sharh al. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Salih b. 33. 48. 37. 34. Taysir Rabb al-Bariyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad b.Aziz al-Mubarak (w. 36.30. 40. 1376 H).Aziz Izz al-Din al-Sirwan. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr.Arbai in wa Tatimmat al-Khamsin li al-Nawawi wa ibn Rajab oleh Abd al-Muhsin b.Arbai in oleh Muhammad b. Atiyyah al-Shubrakhiti al-Misri al-Maliki (1106 H/ 1695 M). 41. Salih al. Muhammad b. Muhammad Bakkar Zakariya. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Imam Sa ad al-Din Mas ud b. Salih Abu Safiyah. Umar b. 43.Aziz Ali al-Shaykh. . Mar i b. Hammad al. Muhammad Sultan. Mishkat al-Nubuwwah sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Salih al-Farfur (w. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Khalil Ibrahim Mulla Khatir. 46. Muhammad al-Luhaymid. 31.Uthaymin. 42. Abd al. Al-Adwa al-Samawiyah fi Takhrij Ahadith al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abd al-Rahman Fawzi ibn Abd Allah ibn Muhammad. Sharh al-Arba in. I rab al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Hasani Abd al-Jalil Yusuf. 39. 32. Al-Ahadith al-Thalathun allati alayha Madar al-Islam wa Qawa id al-Din oleh Musa al-Aswad. 45. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Sulayman b. Muhammad al-Hijazi al-Manzili al-Rashidi al-Shafi i al-Qadiri. Abd al. 1407). Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abd al-Wahhab Azuz Isa dan Abd al-Razzaq Wan Ahmad. oleh Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya b. Qawa id wa Fawa id min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Nazim b. 35. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Shaykh Muhammad b. 47. Riyad al-Ahmad alSalafi al-Athari. 50. Ahmad al-Shafi i alAnsari (823-926 H/ 1420-1520 M). Al-Futuhat al-Wahbiyah bi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Shaykh Burhan al-Din Ibrahim b. Rashid b. 49. Faysal b. 44. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Abd al.Ubbad al-Badr. Al-Fayd al-Matin Sharh al. 38.

Al-Lakhmi menyebut tentangnya: (Karya) yang cukup bernilai. Parsi. Al-Taqrib wa l-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir (saw) (Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Irshad karya Imam al-Nawawi. tidak sempurna (kefahaman hadith) tanpanya . Indonesia. 2. Ia mengupas dan membahaskan 65 jenis ilmu hadith dengan hujah dan dalil yang konklusif. . Mustafa Bugho dan Muhy al-Din Mastu. Belanda. Rusia. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khayr al-Khala iq (Al-Irshad fi Ulum al-Hadith) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Ma rifat Anwa Ilm al-Hadith (Muqaddimah Ibn al-Salah) karya Imam Abu Amru Uthman ibn al-Salah (577-643 H/ 1181 1245 M).51. Al-Wafi fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi oleh Imam al-Suyuti (849-911 H/1445-1505 M). Melayu. Gujurat. Hausa. Hungari. Kitab ini menghimpunkan hadith-hadith hukum yang dikeluarkan dari kitab Al-Majmu Sharh alMuhadhdhab. Swahili. German. 3. Cina. Al-Jami fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abdullah Muhammad Yusri. 52. Antara kitab syarah kepada al-Taqrib ialah: 1. Benggali. Inggeris. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke bab al-zakat. 4. Kitab al-Arba in ini juga telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa termasuk Turki. Sepanyol. Fanti dan lain-lain. Somali. Komoro. Pushto. Kitab ini merupakan karya hadith yang terunggul di bidang hukum dan perbandingan mazhab dan telah dikupas dan dihuraikan oleh ramai sarjana dan pemikir mazhab. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam (Al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam). Latin. Karya Hadith (ilmu dirayah) 1. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan penulisannya pada 24 Sya ban 667 H dan mengurniakan ijazah untuk menyampaikan riwayat kitab kepada semua umat Islam yang membacanya. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat fi Mutun al-Asanid Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Asma al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah karya al-Khatib al-Baghdadi. Urdu. Perancis.

Ia turut mengeluarkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab al-Shaykhayn (Bukhari dan Muslim) dan Usul al-Khamsah (Sunan Abi Dawud. Tabi in dan Salaf al-Salihin. Ishaq al-Sinni.Manaqib al-Shafi i Kitab ini adalah ringkasan (mukhtasar) kepada kitab Manaqib al-Shafi i karya Imam al-Bayhaqi. penegak mazhab dan Mujaddid Islam yang terkemuka.Al-Tahrir fi Alfaz al-Tanbih Kitab ini merupakan sebuah mu jam al-lughawi yang menghuraikan lafaz dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Sahabat (rad).Hilyat al-Abrar wa Shi ar al-Akhyar fi Talkhis al-Da awat wa l-Adhkar (Al-Adhkar al-Waridah an Sayyid al-Abrar (saw) wa l-Istighfar). al-Risalah dan Ikhtilaf al-Hadith. Mukhtasar Usud al-Ghabah fi Ma rifat al-Sahabat Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Usud al-Ghabah karya Imam Majd al-Din ibn al-Athir (w. Ia menukil riwayat yang disampaikan dalam kitab Amal alYawm wa al-Laylah oleh Imam Abi Bakr Ahmad b. Ia menyingkap sirah dan perjuangan Imam al-Shafi i (rah) (w. Sunan al-Tirmidhi. Al-Manhal al-Rawi fi Taqrib al-Nawawi oleh Dr. Ia merupakan sebuah ensaiklopedia rijal yang terpenting yang menyediakan rujukan terbaik tentang biografi Sahabat Rasulullah (saw). dan kitab-kitab Musnad dan . 204/819) dan membincangkan pemikiran yang dikemukakannya di dalam kitab al-Umm. Kitab sejarah dan tabaqat 1. Ia mengupas keperibadian dan manaqib Imam dan menzahirkan pengaruhnya sebagai pembela sunnah (Nasir al-sunnah). Kitab Doa dan Zikir 1. Ia menghuraikan sumbangannya dalam membangunkan kerangka usul dan furu dan menzahirkan kekuatan dan ketinggian mazhab fiqh Imam al-Shafi i. dan Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Imam Abu Abd al-Rahman al-Nasa i.2. Kitab Nahu 1. 630 H/1233 M). Sunan al-Nasa i). Mustafa al-Khin. Kitab ini merakamkan sejumlah 1. Muhammad b. 2.227 hadith tentang zikir dan wirid yang diwarisi dari Nabi (saw).

5. Antara syarahan dan ringkasan kitab al-Adhkar ialah: 1. Al-Matla al-Tamm al-Sawi. 6. Mukhtasar al-Adhkar oleh Shihab al-Din Ahmad b. Muhammad b. al-shahir bi Ibn Hajar al. Shams al-Din Muhammad b.Sunan seperti Al-Muwatta Imam Malik. Sunan Ibn Majah. 4. Ia memuatkan 18 buah kitab yang merangkumi 340 bab.Asqalani (773-852 H). 7. 1201 M). 4. 953 M). Ali. 2. Hizb al-Ad iyah wa al-Adhkar (Hizb al-Nawawi) Kitab ini menghimpunkan ringkasan doa. Husayn al-Ramli (w. Beliau menyatakan: Orang yang beragama tidak lengkap (kefahaman) tanpanya . oleh Shaykh Shams al-Din al-Fasi (1110-1175 H). Ittihaf al-Akhyar fi Nukat al-Adhkar. 3. 2. oleh Mustafa b. 1057 M). Mubarak b. 6. Al-Muntaqa al-Mukhtar min Kitab al-Adhkar oleh Al-Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni. 5. Abdullah alHumayri al-Hadrami (w. Musnad Abi Awanah. Wird of Imam al-Nawawi. oleh Shaykh al-Islam Shihab al-Din Ahmad b. Fath al-Qawi sharh Hizb al-Nawawi oleh Syaikh Abdullah b. oleh Muhammad b. oleh Shaykh Abdallah al-Kadi. Sulayman al-Jarhazi al-Zubaydi (w. Nata ij al-Afkar fi Takhrij Ahadith al-Adhkar. Musnad Ahmad. oleh Imam Umar al-Shabrawi. Tulun al-Dimashqi (w. 3. 1162/1749). Ali b. Imam alNawawi selesai mengarangnya pada bulan Muharram. oleh Muhammad b. Sunan Dar al-Qutni dan Sunan al-Bayhaqi. Sharh Hizb al-Nawawi. Sharh Hizb al-Imam al-Nawawi. Umar b. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar dan Adhkar al-Adhkar. Antara syarahannya termasuklah: 1. zikir dan selawat yang diriwayatkan secara syafahiyah (lisan) dari Imam al-Nawawi oleh murid-muridnya. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar. dan Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ala al-Adhkar al-Nawawiyah. Al. oleh Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd alRahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (w. 2. Muhammad b.Adhb al-Mawrid al-Hani fi Halli Alfaz Hizb al-Imam al-Nawawi oleh Muhammad Salih ibn alRis Ibrahim Malli. Kamal al-Din al-Bakri al-Siddiqi (w. Allan (w. Al-Asrar al-Nabawiyah (saw) fi Ikhtisar al-Adhkar al-Nawawiyah. 844 H). . 911 H/1445-1505 M). 667 Hijrah. 930 H).

Ilm Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Adab al-Mufti wa l-Mustafti karya Ibn al-Salah. 911 H). Qadi Ajlun (w. Muhammad al-Rafi i (557-623 H). Karya Fiqh 1.Alim wa l-Muta allim wa l-Mufti wa l-Mustafti wa Fadl Talib al. Abi Bakr. Al-Taj fi Zawa id al-Rawdat ala l-Minhaj. Ahmad b. Al-Ghunyah. 2. Ahmad b. oleh Zayn Abu al. dan Al-Yanbu fima Zada ala al-Rawdat min al-Furu . Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin fi al-Fiqh Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Sharh al-Kabir (Fath al. . 911 H). 6. 819 H). Fatawa al-Imam al-Nawawi al-Musamma bi al-Masa il al-Manthurat ( Uyun al-Masa il al-Muhimmat) Kitab ini mengemukakan fatwa dan hukum yang diputuskan oleh Imam al-Nawawi dan disusun oleh muridnya. 2.Kitab fatwa 1. 852 H). oleh al-Hafiz ibn Hajar al. oleh Muhammad b. Ibrahim Ala al-Din ibn al. 5. oleh Syaraf al-Din Isma il b.Adhb al-Musalsal fi Tashih al-Khilaf al-Mursal fi al-Rawdat. Tashih al-Rawdat. Fath al-Mughlaq lima fi al-Rawdat min al-Khilaf al-Mutlaq. Al-Rawd. Ia turut menghuraikan tanggungjawab dan tuntutan untuk menyampaikan nasihat dan menegakkan keadilan hukum dan syariat. oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuti (w. Adab al. Syaikh Abu l Hassan Ali b. Azhar al-Fiddat (Hawasyi). Imam al-Nawawi mula mengarangnya pada 25 Ramadan 666 Hijrah dan selesai pada 15 Rabi ul Awwal 669 Hijrah. oleh Najm al-Din Muhammad b. 4. Muhammad b. Ia mengetengahkan adab dalam mengemukakan fatwa dan membahaskan tatacara dan keteraturan hukum dalam institusi qadi dan mufti. Abdullah b. 3. 984 H). Muhammad al-Bakri (w.Aziz fi Sharh al-Wajiz) karya Imam Abu alQasim Abd al-Karim b. ibn al-Muqri al-Yamani (w. Umdat al-Mufid wa Tadhkirat al-Mustafid (ikhtisar). Antara huraian dan ringkasan kitab al-Rawdat ialah: 1.Abbas Ahmad b. 7. 876 H).Asqalani (w. oleh Imam al-Suyuti (w.Attar (654-724 H). Abdullah al-Ghazzi (w. 837 H). al-Syaikh Nasir al-Din Muhammad b. Al.

oleh Badr al-Zarkashi Abi Abdillah Muhammad b. 794 H).8. 772 H). Al-Dibaj fi Sharh al-Minhaj dan Al-Mu tabar fi Takhrij Ahadith al-Minhaj oleh Muhammad b.Abbas Ahmad b. Hasan b. Qut al-Muhtaj. Al-Muhimmat wa al-Tanqih fima yaridu ala al-Tashih. dan Ghunyat al-Muhtaj. Ahmad b. 4. Al-Siraj al-Wahhaj sharh ala Matn al-Minhaj. Abd Allah Badr al-Din al-Zarkashi (w. Yusuf al-Andalusi (w. al-Rahim b. Abd. Al-Siraj al-Wahhaj fi Idah al-Minhaj. 794 H). Al-Idah sharh al-Minhaj. 745 H). Abd. Al-Tawassut wa al-Fath bayna al-Rawdat wa l-Sharh.Adhra i (w. 808 H/ 1344-1405 M). Antara kitab syarah kepada Minhaj al-Talibin termasuklah: 1. 10. al-Kafi alSubki (w. 3. 783 H). Arram alAswani al-Iskandari (w. 804 H). oleh Jamal al-Din Abd. Imam al-Suyuti menyatakan: Dan ia kini adalah rujukan para penuntut. 10. Hamdan b. dan Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj oleh Taqi al-Din Ali b. 756 H). Hamzah al-Ramli (w. Al-Wahhaj fi Ikhtisar al-Minhaj oleh Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad b. Minhaj al-Talibin Kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi i. 9. oleh Al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad b. . Ali b. 783 H). 8. oleh Ahmad b. Hajar al-Haitami. Hamdan al-Azra i (w. oleh Jamal al-Din Abd al-Rahim b. oleh Shams al-Din Muhammad b. Ali al-Isnawi (w. Al-Furuq. Umdat al-Muhtaj. 6. Tuhfat al-Muhtaj bi sharh al-Minhaj. oleh Siraj al-Din Umar b. Khadim al-Sharh al-Kabir wa l-Rawdat. 9. Muhammad b. Imam al-Nawawi telah selesai menyusunnya pada 19 Ramadan 669 Hijrah. oleh Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. 772 H). Abi Bakr b. oleh Shihab al-Din Ahmad b. al-Bahadir (w. Abu al. 1004 H). guru-guru dan para mufti . 7.Abbas al-Sa di al-Ansari al-Makki al-Shaf i (909-974 H/1504-1567 M). oleh Baha Abu al. 2. Ali al-Isnawi (w. oleh Shaykh Kamal al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn Musa ibn Isa al-Damiri (w. 5. 720 H). Nihayat al-Muhtaj sharh al-Minhaj. 11. Ali ibn al-Mulaqqan (w. 2. Hassan b. Al-Najm al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. al-Wahid al.

Abi Bakr b. 852 H). Al-Nahj al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. 871 H). oleh Muhammad b. Ali b. Fakhr al-Din al-Abbar al-Maridani (w. dan al-Qasd al-Wahhaj fi Hawasyi al-Minhaj. oleh Jalal al-Din Muhammad b. Raslan al-Bulqini (w. oleh Shams al-Din Muhammad b. 22. Ahmad b. Wijhat al-Muhtaj wa Nuzhat al-Minhaj oleh Nasir al-Din Muhammad b. Jama ah (w. 25. 1298 H). Al-Musyri al-Rawi fi sharh Minhaj al-Nawawi. 15. 808 H). Kanz al-Raghibin sharh Minhaj al-Talibin. dan al-Tahrir. 977 H). Imad al-Aqfahsi (w.Azizi (w. Sullam al-Muta allim al-Muhtaj ila Ma rifat Rumuz al-Minhaj. Al-Ibtihaj dan Durr al-Taj fi I rab al-Minhaj oleh Jalal al-Din al-Suyuti (w. 17. Samit (w.Ajjaj fi sharh al-Minhaj. Tashih al-Minhaj oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Abu Bakr b. 18. 876 H). 1390 H). Bahr al. Bidayat al-Muhtaj fi sharh al-Minhaj. Mughni al-Muhtaj ila Ma rifat Ma ani Alfaz al-Minhaj. oleh Izz al-Din Muhammad b. 21. Al-Bahr al-Mawwaj. Ahmad al-Khatib al-Sharbini (w. oleh Badr al-Sari al-Akmal al-Sayyid Muhammad b. oleh Abu al-Fadl Muhammad b. 874 H). Mughni al-Raghibin fi sharh Minhaj al-Talibin. 27. I anah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. Abdullah b. Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj. oleh Ahmad b. Muhammad b. 819 H). 921). Ahmad al-Mahalli (w. Muhammad b. 26. Al-Siraj al-Wahhaj fi Hal al-Minhaj dan Silah al-Ihtiyaj fi alDhab an al-Minhaj oleh Shams al-Din Muhammad b. 20. 16. Umar al-Nasibayni (w. Qadi Ajlun (w. 28. 864 H). al-Khadr al-Zubaydi al. 1341 H). Abi Bakr b. Al-Ibtihaj fi Bayan Istilah al-Minhaj. Wasa il al-Ibtihaj fi Sharh Fara id al-Minhaj. 14. Abi Bakr alMaraghi al-Madani (w. dan Kifayat al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj oleh Al-Badr Abu al-Fadl Muhammad b. 13. 23. 859 H). oleh Ahmad al-Mayqiri Shumaylah al-Ahdal (w. Abi Bakr b. Uthman b. 19. 805 H). 819 H). 911 H). oleh Izz al-Din Muhammad b.12. Jama ah (w. oleh Ahmad b. 24. oleh Abu al-Fath Muhammad b. oleh Jalal al-Din Muhammad b. Abd al-Bari al-Ahdal (w. . Ahmad b. Yusuf alManzili al-ma ruf bi Ibn Suwaydan (w. Kanz al-Muhtaj ila Idah al-Minhaj. 808 H). Abi Syaibah al-Asadi (w.

Umdah fi Tashih al-Tanbih (Mulahazat Ra aha fi al-Tanbih li Shaykh Abi Ishaq al-Shirazi) Kitab ini mengupas dan menghuraikan kefahaman fiqh yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih oleh Shaykh al-Imam Abi Ishaq al-Shirazi. 1057 H). Abdullah al-Samhudi (w. 973 H). Makkah dan Ka bah. 3. Sharh al-Idah. 4. fadilat Madinah. Ujalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj. Antara kitab syarah kepada al-Idah ialah: 1. Fath al-Fattah bi Sharh al-Idah. Al. oleh Imam Muhammad b. 804 H). adab melangkah ke Mekah. dan Al-Isharat ila ma waqa a fi al-Minhaj min al-Asma wa al-Ma ani wa al-Lughat oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Hashiyah ala al-Idah oleh al.Allamah Ahmad b. Ia menghuraikan lafaz dan hukum yang diputuskan di dalam kitab al-Tanbih dan mentarjih pandangan dan hujah mazhab yang rajih dan muktamad. oleh Shaykh Nur al-Din Ali b. tentang umrah. Ahmad al-ma ruf bi ibn al-Nahwi ibn al-Mulaqqan (w.29. tawaf al-wida dan ziarah ke Masjid Rasulullah (saw). 2. 30. Muhammad b. 911 H). Ia memuatkan pandangan dan nas al-Qur an yang menyebut: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman [Al-Hijr: 88] Imam al-Nawawi menyatakan: . tentang (hukum) haji hamba abdi dan kanak-kanak dan sebagainya. Ali b. oleh Shaykh Abd al-Fattah Ruwah. Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj. 5. Al-Tarkhis bi l-Qiyam li Dhawi al-Fadl wa l-Maziyyah min Ahl al-Islam Kitab ini membahaskan dalil dan hujah yang membenarkan seseorang berdiri menghormati orang-orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan dalam Islam. Ia selesai ditulis oleh Imam al-Nawawi pada 10 Rajab 667 Hijrah. Hajar al-Haytami al-Sa di al-Ansari (w.Umrah Kitab ini merupakan syarahan kepada kitab Silah al-Nasik fi Adab al-Manasik karya Al-Hafiz Abu Amru ibn al-Salah. Al-Ijaz fi al-Manasik 6. Al-Ifsah an Ma ani al-Idah. Allan al-Siddiqi al-Makki (w. Antara perkara yang dibahaskan dalam kitab al-Idah ialah tentang hukum dan adab bermusafir. sunat-sunat ihram. 7. Al-Idah fi Manasik al-Haj wa l. rukun dan adab semasa mengerjakan haji. perkara wajib dan sunat sekitarnya. 4. Al-Nukat oleh Shihab al-Din ibn al-Naqib. Ali b.

dan telah zahir khabar (yang sahih) tentangnya dari amalan para salaf yang mulia. ibu bapa. Ru us al-Masa il fi al-Fada il 11. ahli-ahli wara dan zuhud. lughah. hadith. 8. Manar al-Huda fi al-Waqaf wa l-Ibtida . Mas alat Niyyat al-Ightiraf 10.Diharuskan berdiri untuk menghormati ahli kebaikan yang mempunyai kelebihan di kalangan ahli ilmu. Ghayth al-Naf i fi al-Qira at al-Sab i Kitab ini menjelaskan tentang kaedah bacaan al-Qur an dalam tujuh huruf sebagaimana diriwayatkan oleh Ulama tafsir dan Qira at. penuntutnya. 9. Tuhfat Tullab al-Fada il Kitab ini menghuraikan kefahaman tafsir. Masa il Takhmis al-Ghana im Kitab ini menghuraikan nas tentang kewajipan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang untuk Baitul Mal dan habuan selebihnya diagihkan secara adil antara pejuang dan orang-orang tertentu yang diperuntukkan haknya dalam Islam. fiqh. kaum salihin. Ulama yang salih. Mukhtasar Adab al-Istisqa Kitab ini menjelaskan tentang kaifiyat mengerjakan solat al-istisqa dan adab-adab berdoa memohon hujan. dan orang-orang yang terpilih (al-akhyar). Mukhtasar al-Tadhnib al-Muntakhab li l-Imam al-Rafi i Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Tadhnib karya Imam al-Rafi i dalam ilmu fiqh. dan lafaz yang digarap dari kitab AlMajmu Sharh al-Muhadhdhab. 12. 13. Manakala karya-karya yang tidak sempat dijayakannya ialah: Karya dalam Ulum al-Qur an 1. 2.

Ia hanya sempat disempurnakan oleh Imam al-Nawawi hingga bab (Qawl al-Nabi (saw): Al-Din al-Nasihah).Karya dalam ilmu Hadith 1. 5. Beliau merujuk pada kupasan Imam al-Khattabi (w. Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Shamah fi al-Basmalah Al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyah Kitab Nahu 1. Mukhtasar al-Tirmidhi Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Al-Jami al-Sahih susunan Imam al-Tirmidhi. 449 H) dalam Sharh Sahih al-Bukhari dan Muhammad b. Sharh Sahih al-Bukhari (Al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarahan terbaik terhadap Sahih al-Bukhari yang mengemukakan pandangan dan penelitian tuntas terhadap nas al-hadith. 6. Sharh Sunan Abi Dawud (Al-Ijaz) Imam al-Nawawi cuma sempat menghuraikan kitab ini hingga ke pertengahan bab al-wudu . 8. Tahdhib al-Asma wa l-Lughat . 672 H) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab Al-Jami al-Sahih.Asqalani turut merujuk dan menukil hujah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya. Yahya al-Dubaysi al-Wasiti (w. 9. Al-Hafiz Ibn Hajar al. Imam al-Nawawi telah mengemukakan hujah yang kukuh dan persuasif dalam merumus dan merungkai nas hadith. 256 H/869 M) dalam merangka dan menyusun bab. Sa id b. 386 H) dalam I lam al-Sunan. mahakarya yang dihasilkan pada abad kelapan. Beliau turut memperhalusi manhaj Imam al-Bukhari (w. Ibn alBattal (w. Al-Imla ala al-Hadith al-A mal bi al-Niyyat Kitab ini mengemukakan rangkaian isnad hadith (Innama al-A mal bi al-Niyyat) 4. 3. 7. 2. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari.

Tarikh Nisabur oleh Al-Hakim Abi Abdillah. Ia menghuraikan nama-nama lelaki dan wanita. 2. 5. Al-Jarh wa l-Ta dil oleh Ibn Abi Hatim. Imam alNawawi hanya sempat mengemukakan tarjamah ringkas dalam menghuraikan manaqib al-rijal. malaikat. 6. Al-Thiqat oleh Abu Hatim b. Antara karya-karya yang dirujuk dalam penulisan kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat ini termasuklah: 1. Sa ad. 2. Tabaqat al-Kabir dan al-Saghir oleh Muhammad b. Al-Mubham min Huruf al-Mu jam Kitab sejarah dan tabaqat 1. Ia mengungkapkan kefahaman sirah yang mendalam dan mengemukakan nama Muhammad di permulaan kitab bagi meraih keberkatan nama Rasulullah (saw) diikuti dengan Muhammad b. 742 H). 7. Ali b. baik atau jahat dengan pengolahan dan kupasan yang substantif pada setiap nama yang dinyatakan. 3. Kitab ini melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbahasan lafaz yang dirangka mengikut aturan huruf mu jam. Yusuf al-Shirazi. Asakir dan lain-lain lagi. Isma il al-Bukhari (810-870 M). Hibban. 4. Sirah al-Nabawiyah (saw) . Kitab Al-Tarikh al-Kabir oleh Imam Abu Abdullah Muhammad b. Idris al-Shafi i (rad) (150-204 H/767-820 M) dan seterusnya mengikut tertib nama dalam urutan huruf mu jam. Tarikh Baghdad oleh Khatib al-Baghdadi. Tarikh Hamdan dan Tarikh Dimashq oleh Al-Hafiz Abi al-Qasim b. Tulisannya telah disempurnakan oleh Al-Hafiz Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman al-Mizzi (w.Kitab ini menggarap kefahaman nama dan bahasa yang dirangkul dari kitab Mukhtasar Abi Ibrahim alMuzni. 2. jin dan beberapa nama lain yang tidak dimuatkan dalam kitab-kitab tersebut sama ada muslim atau kafir. Al-Wasit dan Al-Wajiz oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Rawdat oleh Imam Abu Zakariya al-Nawawi. Mukhtasar Tabaqat al-Fuqaha Kitab ini adalah ringkasan kepada Kitab Tabaqat al-Fuqaha al-Shafi iyah karya Ibn al-Salah. Al-Muhadhdhab dan Al-Tanbih oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim b.

Imam alNawawi (rah) hanya sempat menghurainya hingga bab shurut al-salah.Ibadat dan hanya sempat menyelesaikan seperempat huraian kitab al-Buyu hingga ke bab al-Riba. Sharh al-Wasit (Al-Tanqih) Kitab ini adalah huraian kepada kitab al-Wasit. Ia turut membandingkan pandangan fuqaha mazhab seperti Imam al-Shafi i. al-Ghazali. 3. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan syarahan penuh kitab al. pembahagian rukhsah. hukum memberikan jaminan (al-daman) dalam aqad yang fasid dan sahih. 1406) yang melengkapkan perbahasan meliputi 8 jilid terakhir. Mir at al-Zaman fi Tarikh al-A yan Kitab tarikh yang komprehensif menyorot perkembangan sejarah sejak dunia diciptakan. Ia membahaskan kefahaman hukum yang dirangkul dari pandangan dan ijtihad fuqaha mazhab. Kitab Qawa id al-Fiqhiyah 1. Ia dianggap antara syarahan terbaik yang menggarap dan mengemukakan perbahasan substantif terhadap pelbagai aspek dan dimensi fiqh. 2. Ia menghuraikan kitab Al-Muhadhdhab karya Imam Abu Ishaq al-Shirazi. sebab-sebab yang menfasakhkan aqad. dan ikhtilaf antara usul dan zahir. Huraiannya telah disempurnakan oleh Imam Taj al-Subki (683-756 H) hingga ke bab al-Taflis dalam 3 jilid dan Shaykh Najib al-Muti i (w. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kali . . Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab Kitab ini merupakan sebuah ensaiklopedia fiqh dan syarahan mazhab yang terbesar. Ia menzahirkan ketinggian tamadun dan warisan dan pengaruhnya dalam mengangkat tradisi dan peradaban Islam. sebuah karya fiqh Imam al-Ghazali (rah). Karya Fiqh 1. al-Juwayni dan al-Rafi i dalam menghuraikan pandangan fiqh dan usul. alMuzni. Al-Usul wa l-Dawabit Kitab ini mengupas 9 masalah furu dan usul. yang menyentuh soal keimanan pada qadar. Kehandalan Imam alNawawi dalam mengupas kitab al-Wasit dizahirkan dalam kenyataannya: Mereka menduga hafalanku dari kitab al-Wasit.Kitab ini membentangkan perbahasan dan perbincangan ringkas berkait dengan sirah Rasulullah (saw) yang dirumuskan dari kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat.

Uthaymin. Tuhfat al-Talib al-Nabih fi Sharh al-Tanbih . Sharaf al-Nawawi. Mukhtasar al-Muzni. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab al-Taharah.Ulama . 3. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Shuman ibn Ahmad al-Ramli. Mukhtasar alBuwayti. kitab rijal al-hadith dan tabaqat al. Mukhtasar al-Majmu oleh Salim Abd al-Ghani al-Rafi i. Salih al. dan kitab al-Majmu . Mukhtasar al-Rabi . 4. Al-Tahqiq fi al-Fiqh (Ru us al-Masa il fi al-Fiqh) Kitab ini menghimpunkan fatwa dan hukum yang dibincangkan dalam kitab al-Umm. kitab al-Rawdat. 4. Sharh al-Majmu oleh al-Shaykh Shihab al-Din al-Sharimsahi. Al-Lu lu al-Masnu fi al-Ahadith wa al-Athar allati Hakama alayha al-Imam al-Nawawi fi alMajmu . Al-Nubugh fi Takmilat al-Majmu oleh Siraj al-Din al-Bulqini. Ia turut menghuraikan hukum yang dibincangkan dalam karya-karya fiqh dan mazhab. Muhimmat al-Ahkam Kitab ini menghuraikan pandangan hukum dan mazhab dan merungkai ikhtilaf dan permasalahan fiqh yang kompleks dan rumit. 2. 5. Sharh al-Wajiz. 6. syarah hadith. Daqa iq al-Minhaj Kitab ini menghuraikan perbezaan lafaz dan istilah yang digunakan dalam kitab Minhaj al-Talibin dan AlMuharrar. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab Salat al-Musafir. 7. 5. Kitab ini menyingkap makna dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al. Sharh Muqaddimat al-Majmu li al-Imam Abi Zakariya Yahya b.Antara syarahan kepada kitab Al-Majmu termasuklah: 1. Daqa iq al-Rawdat (Al-Isharat ila ma Waqa a fi al-Rawdat min al-Asma wa al-Ma ani wa l-Lughat). oleh Shaykh Muhammad b. kitab-kitab usul.Rawdat. 3.

Ia turut mengupas sirah kehidupan dan perjuangan para Arifin dan Salikin yang berpengaruh. 8. Karya dalam ilmu tauhid 1.Kitab ini merupakan antara karya terawal yang ditulis oleh Imam al-Nawawi sewaktu di Damsyik. Kitab Tasawwuf 1. Al-Maqasid: Ma yajibu Ma rifatuhu min al-Din Kitab ini membincangkan kefahaman fiqh dan syariat secara ringkas. Ia menghuraikan pemikiran tasawwuf dan gagasan fiqh al-ladunni yang dilontarkan oleh Ulama Rabbani. Mukhtasar Kitab al-Salihin Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Riyad al-Salihin wa Nuzhat al-Talibin karya Imam al-Nawawi. Ia mengupas kefahaman fiqh dan hadith yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih karya Imam al-Shirazi. Ia merungkai kefahaman hukum dan fiqh almatn dan memperhalusi hujah dan dalil yang dihuraikan oleh Ulama dan fuqaha yang muktabar dalam . 2. Tuhfat al-Walid wa Raghbat al-Ra id 9. Nukat ala al-Tanbih (al-Ta liqah) Kitab ini merupakan antara karya terawal Imam al-Nawawi dalam bidang fiqh. Ia mengemukakan penelitian yang tuntas dalam perbahasan aqidah. Ia menghuraikan nas fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Ia mengupas hujah dan ijtihad Ulama dalam menghuraikan kefahaman dan kekuatan maqasid Islam dan keberkesanan hukum dan hujah syarak. akhlaq. tauhid dan fekah. Bustan al. Ia turut menukil hujah dan pandangan kaum sufi dalam membahaskan kefahaman ihsan dan hikmah Ilahiyyah yang dizahirkan dalam kehidupan para Abid dan Salihin. Beliau hanya sempat membahasnya hingga ke pertengahan bab al-Hayd. Ia menjelaskan kerangka pemikiran tasawwuf yang ideal dan menghuraikan latar dan asas kesufian Islam yang sebenar.Arifin Kitab ini membahaskan sirah kehidupan para wali yang dirangkum dari catatan Ulama besar sejak awal abad kedua Hijrah. Kitab ini turut menggarap pandangan tokoh-tokoh mazhab dan ahli al-athar dalam menggariskan dasar dan kerangka fiqh yang tuntas dan berkesan.

Ia menggarap hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman yang mantap dalam perbahasan hukum dan penelitian nas. Huraian yang dibentangkan diperkukuh dengan nas dan dalil yang tuntas. Ia menetapkan pandangan yang tuntas dalam mengangkat dan mengiktiraf riwayat yang disandarkan dalam kitab ØaÍÊÍ. menilai periwayat dan memperhalusi isnad di samping meninjau aspek sirah dan latar belakang penyampaian hadith. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim yang dihasilkan oleh ImÉm al-NawawÊ ini melakarkan manhaj yang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. al-Solat. menghuraikan kriteria yang ditentukan oleh Ulama untuk menilai kejituan dan keabsahan nas. Syarahannya menzahirkan kefahaman dan pemikiran terbaik dalam ilmu hadith yang merangkul kefahaman isnad dan matan. Ia membahaskan manhaj yang dikemukakan dalam menghasilkan kitab syarah dan menghuraikan corak perbincangan dan uslub yang diketengahkan dalam penulisan. Ia mengamati kaedah khusus yang diperkenalkan oleh Imam Muslim dalam mentajrih dan menta dil rawi. Ia mengemukakan tujuh mawdu perbincangan. Beliau meneliti usaha pembukuan hadith dari peringkat awal. BAB 1: PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Kajian ini membincangkan metode penulisan Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj oleh ImÉm al-NawawÊ. Hujahnya diperkuat dengan keterangan dan tafsiran Ulama yang muktabar. alZakat. Bidang dan Ruang Lingkup Kajian . al-Haj wa l. Ia menzahirkan kupasan terperinci terhadap manhaj penulisan dan kaedah riwayat yang dilakarkan oleh Imam Muslim. Kitab syarah hadith oleh ImÉm al-NawawÊ ini merupakan antara kupasan terbaik terhadap ØaÍÊÍ Muslim.perbincangan nas.Umrah. Ia membentangkan kefahaman hadith dan menarik faedah fiqh yang dibahaskan. dan al-Tasawwuf. Syarahannya menggarap kefahaman hadith dan fiqh dengan pendekatan terbaik yang merangkul kefahaman hukum. Usul al-Din. al-Taharah. Ia diakui sebagai karya terbaik yang menghadapkan perbincangan substantif terhadap hadith. al-Siyam. Ia meneliti kaedah yang digariskan dalam menghurai dan mengupas hadith dan nas. Beliau turut menjelaskan kedudukan perawi dan menilai jalur periwayatan yang dikemukakan. kekuatan istinbat dan kecanggihan hujah dalam mengupas dan mentafsir nas.

Ia mengkaji pendekatan Imam dalam membahas dan menghuraikan kefahaman nas. . Ia meninjau metode yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan mentafsir nas.Bidang kajian ini adalah dalam ruang perbahasan metodologi Muhaddithin yang membincangkan metode syarah hadith yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam huraiannya terhadap KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Ia mengupas pandangan Ulama dalam membincangkan isnad dan membahaskan riwayat. Mengemukakan kaedah syarah yang terbaik yang digarap dari perbincangan kitab Sharh Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. Fokus perbahasan tertumpu pada perbincangan yang dikemukakan dalam KitÉb Al-BuyË . perbahasan dalil dan pentarjihan nas. Ia menghuraikan manhaj yang dikemukakan dalam perbincangan hadith. Kepentingan Kajian Antara faedah yang terpenting dan signifikan yang dirangkul dari kajian ini termasuklah: 1. 2. Sebagai asas dan landasan bagi melanjutkan penerokaan kepada hadith-hadith sahih. Ia meneliti pendapat yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mentarjih dan merumus pandangan hukum dan menghuraikan faedah fiqh dan kaedah istinbat. Ia membahaskan pandangan jumhur dalam perbincangan fiqh dan melakarkan hujah yang berkesan dalam penelitian nas. Syarahannya menzahirkan pandangan dan hujah yang tuntas dalam perbahasan hadith yang diperkuat dengan dalil yang kukuh dan meyakinkan. 3. penelitian hukum. Menyumbang kepada kefahaman fiqh dan syarah hadith yang komprehensif.

2. Permasalahan utama yang dibincangkan dalam tesis ini meliputi persoalan: 1. Membincangkan pandangan dan pemikiran ImÉm al-Nawawi dalam ilmu hadith dan meneliti fatwa dan ijtihadnya dalam perbincangan usul dan mazhab. Membandingkan manhaj yang dikemukakan dalam kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. 5. menjelaskan matan. Ia meneliti pendekatan beliau dalam menyampaikan hadith. 6. Meningkatkan kefahaman terhadap ilmu syarah dan mustalah al-hadith. 3. Apakah pendekatan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim? Apakah asas yang diambil bagi mengistinbat dan mengeluarkan hukum? Bagaimana ImÉm al-NawawÊ menilai periwayat dan rijal Imam Muslim? . mensyarah nas dan mengeluarkan fatwa berdasarkan kefahaman hadith dan nas. Meneroka pandangan dan pendirian Ulama Islam berhubung amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana dibincangkan dalam KitÉb al-BuyË . Meneliti kaedah yang digunakan dalam membincangkan hukum. Masalah Kajian Kajian ini membahaskan kaedah syarah ØaÍÊÍ Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. 6. 4.4. Membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dan pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. 2. 3. 7. Mengenalpasti kaedah syarah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghurai dan mengupas nas-nas hadith yang terdapat dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Mengemukakan pendekatan terbaik dalam menghuraikan teks hadith. 5. Menjelaskan hukum yang berkait dengan amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana diterapkan di zaman Nabi (saw). Memperluas kajian dan penerokaan dalam bidang syarah dan Manhaj al-Muhaddithin. Tujuan Kajian Kajian ini diusahakan bagi mencapai matlamat dan objektif-objektif berikut: 1. 7. Membincangkan hadith-hadith yang dimuatkan dalam KitÉb al-BuyË dan meneliti hubungannya dengan kefahaman fiqh al-mu amalah dan maqasid shari ah. menghurai hukum. mentarjih pandangan dan mengupas amalan dan syari at Islam. mentafsir nas.

Projek penterjemahan karya-karya ImÉm alNawawÊ turut diusahakan oleh ramai pemikir agung dari dunia Timur dan Barat. Kajian ini secara khusus akan menyumbang dalam memberikan huraian dan kupasan terperinci terhadap kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. dan huraian tentang sumbangan serta pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Melalui sentuhan komentarnya oleh Shaikh KhalÊl al-Maiys. beliau telah berhasil memperbaiki dan memperbaharui tatacara penyusunan kitab Sharh berdasarkan naskhah yang disunting sebelumnya oleh Shaikh MuÍammad Fu Éd Abdul alBÉqÊ. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini adalah bahasan penuh kajian ini. sepanjang pengetahuan penyelidik. Apakah perbezaan dalam manhaj yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama-Ulama lain dalam mengulas dan mengupas Kitab ØaÍÊÍ? Tinjauan Literatur Merujuk pada kajian perpustakaan dan penelitian semula hasil-hasil penulisan yang berkait dengan perbahasan yang dikemukakan dalam disertasi ini. Berikut adalah beberapa kajian yang membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ terhadap ilmu syarah dan pemikiran yang dikemukakannya dalam usul alhadith secara am: 1. Penulisan-penulisan ini amat penting bagi membantu penyelidik merungkai dan menggalur semula idea-idea yang terhasil dan merumuskan penemuan dan fakta baru yang diperoleh tentang ImÉm al-NawawÊ. Syaikh KhalÊl al-Maiys telah mengemukakan perbahasan yang mantap dalam menghuraikan metode penulisan hadith oleh ImÉm al-NawawÊ. Bagaimana pendirian beliau tentang manhaj Imam Muslim dalam menyusun dan mengelaskan hadith dalam Kitab ØaÍÊÍ? 6. Buku Sharh ØaÍÊÍ Muslim li al-ImÉm al-NawawÊ. Ditahqiq oleh al-Fadil Shaikh KhalÊl al-Maiys.4. Beliau turut menyelitkan beberapa ulasan dan keterangan . Kajian yang dihasilkan banyak tertumpu pada biografi ImÉm al-NawawÊ. Kajian-kajian lain tertumpu pada perbincangan fatwa dan pemikiran beliau dalam ilmu usul yang banyak dihasilkan di Eropah. Bagaimana beliau mentarjih dan menyelaras nas-nas hadith yang musykil dan mukhtalaf? 7. belum terdapat kajian yang membuat penerokaan menyeluruh tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm alNawawÊ dalam ØaÍÊÍ Muslim. cuma terdapat beberapa kajian ringkas yang menyentuh secara am tentang kupasan dan syarahan beliau terhadap kitab ØaÍÊÍ. Apakah kaedah dalam menentukan tahap kekuatan sesuatu riwayat yang disampaikan? 5.

seperti ImÉm al-SuyËÏÊ. Kertas ini mengemukakan perbincangan ringkas tentang uslub syarah yang diketengahkan oleh ImÉm al-NawawÊ dan memberikan gambaran ringkas tentang . Imam al-DÉr alQutni dan Ibn al-ØalÉh. Ia memuatkan kajian ringkas sekitar riwayat hidup dan kesan pemikiran Imam serta penulisan yang dihasilkannya dalam bidang hadith. terbina pemahaman tulen tentang khittah dan kerangka ilmu hadith yang dirangkul dari perbahasan dan kupasan kitab al-ØaÍÊÍ. fiqh. Kertas kerja berjudul LamÍÉt min Manhaj al-ImÉm al-NawawÊ fi Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Kertas ini turut membincangkan pengaruh dan sanjungan Ulama terhadap kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. Ia meneliti manhaj yang digunakan dalam mengumpul nas. Beliau turut mengemukakan pandangan beberapa Ulama terkenal yang turut mengupas dan menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. merungkai percanggahan hadith. ImÉm al-NawawÊ telah menyumbang dalam meneliti dan menyingkap semula lembaran teks-teks klasik yang ternyata merupakan landasan dan kerangka besar dalam tradisi Islam. Beliau telah memberikan penjelasan dengan kupasan dan tafsiran menyeluruh terhadap kitab Sahih. Abdul Hayei Bin Abdul Shakur bertajuk Metodologi al-ImÉm al-NawawÊ di dalam kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim turut memberikan asas yang melakar idea yang terpancar dalam tesis ini. Abdul KarÊm MastËr al-QarnÊ. tafsir. Melalui kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. menarik faedah hadith. Kajian ini sangat baik untuk dilanjut dan diperluaskan skop bahasannya. Kertas yang dibentangkan ini membincangkan secara ringkas metode syarah hadith yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. mentakwil dan mengistinbat dalil. membentangkan kefahaman hukum. Ia banyak membantu penyelidik dalam memahami kaedah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghasilkan kitab Sharh dan memperhalusi corak perbahasan yang dikemukakan. tarbiyah dan perundangan Islam. menukil hujah mazhab. Koleksi kertas kerja ini menghimpunkan pandangan para ilmuwan tentang keunggulan dan kewibawaan ImÉm al-NawawÊ sebagai pemikir Islam yang agung. Ia turut meneliti prinsip dan kaedah yang diambil dalam mentakwil dan menghuraikan hadith-hadith musykil dalam Kitab ØaÍÊÍ. anjuran Pusat Islam Malaysia. Tulisan Dr. mentafsir nas al-Qur an. 3. Kuala Lumpur.tambahan yang menghuraikan pendekatan ImÉm dalam mengulas dan mentakwil nas dan mentarjih pendapat mazhab. merumus pandangan fiqh. Seminar seumpama ini amat berfaedah bagi penyelidik yang mengusahakan kajian tentang ImÉm al-NawawÊ untuk memanfaatkan pandangan dan penemuan yang dihasilkan. al-Hafiz Ibn ×ajar. Koleksi Kertas Kerja Seminar al-ImÉm al-NawawÊ. Melalui wadah inilah. 2. Sebuah tajuk khusus yang dibentangkan oleh Prof. Madya Dr. Penyelidik turut terkesan dengan usul yang diputuskan yang menyeru supaya ditingkatkan kajian tentang sumbangan dan peranan Ulama Islam dalam pelbagai bidang pemikiran.

Ia membahaskan pandangan Islam tentang kebenaran penyakit terkena ayn (pandangan hasad). 5. Al-MajmË sharh al-Muhadhdhab. al-AdhkÉr. Rahman. Ia turut membincangkan sumbangannya dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah menerusi perbincangan terhadap karya-karya hadithnya seperti kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia turut menghuraikan kaedah Islam dalam menjampi dan merawat bersandarkan nas dan dalil-dalil syarak yang sahih. pengenalan kepada disiplin dan pengetahuan baru dalam ilmu hadith dan ringkasan pada karya-karya besar yang dihasilkan oleh Ulama terdahulu.latar perbahasan kitab Sharh. Penulis Mohd. usul dan aqidah Islam. iaitu syarahan kepada kitab-kitab hadith yang terawal. fiqh. Muhiden Abd. tabaqat. hadith. Penulis Ahmad Shahir Jiri. Kajian ini secara khusus mengkaji sebuah bab dalam kitab al-SalÉm iaitu bab al-ÏÊb wa al-maraÌ wa alruqÉ. Koleksi ini merangkul perbahasan yang komprehensif tentang ImÉm al-NawawÊ yang memberikan ruang kepada penyelidik untuk menggarap sebaiknya idea dan hujah yang dikemukakan. Ia menguji minat dan kesungguhan penyelidik untuk meninjau dan merujuk semula karya dan kitab-kitab yang dikemukakan oleh para pembentang dalam setiap sesi perbincangan. TahdhÊb alAsmÉ wa al-LughÉt dan lain-lainnya. Ia meransang penyelidik untuk melakukan penelitian serius dan melanjutkan kajian tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm. Ia memberikan kefahaman yang tuntas tentang manhaj yang dilakarkan dan kekuatan dan keberkesanan hujah yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dalam perbahasan yang dizahirkan. Latihan ilmiah berjudul Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmËÑ. Kajian ini amat bermakna kepada penyelidik bagi mendapatkan kefahaman tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. 4. Kertas-kertas kerja yang lain turut berperanan menghimbau ketokohan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan pengaruhnya dalam pemikiran dan tradisi Islam. al-TaqrÊb. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam mengangkat dan memperbaharui kefahaman dan memartabat tradisi ilmu dan pemikiran. Disertasi Sarjana bertajuk Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Kajian ini membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ kepada ilmu hadith menerusi perbincangan terperinci terhadap kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. . Matn al-Arba Ên. ImÉm al-NawawÊ telah berhasil menyumbangkan karya dan penulisan dalam pelbagai bidang keilmuan seperti ilmu lughah. Karya-karya yang dihasilkannya dalam ilmu hadith mencakup tiga bahasan penting.

6. Beliau membangunkan kaedah fiqh setelah menimbang dan memperhalusi pandangan dan pendapat Ulama-Ulama salaf. Ia turut menzahirkan pengaruh dan kekuatan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kesannya dalam mengangkat martabat dan harakat umat. hukum dan akhlak. Ia turut mengemukakan sumber yang dirujuk oleh Imam dalam menghasilkan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan manhajnya dalam merangka dan mengemukakan tarjamah bab. Beliau membandingkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dan mengambil pandangan yang terbaik yang diangkat dan diiktiraf dalam mazhab. Disertasi berjudul Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ. Kepakaran beliau dalam mentarjih terbukti dengan keupayaannya menggarap dan merumuskan pendapat Ulama dan mengemukakan pandangan dan rincian tersendiri yang ternyata telah diterima pakai dan menjadi sandaran utama dalam mazhab. Kajian ini dibentangkan secara ringkas dan tidak terlalu ghairah membicarakan keseluruhan persoalan sesuai dengan kenyataannya sebagai sebuah latihan ilmiah peringkat Mahasiswa. Karangan Fahmi AlKautsar. Ia turut membincangkan kaedah pengelasan dan penyusunan bab berdasarkan maksud dan kandungan hadith yang dibicarakan. Fatwa-fatwa yang dikemukakannya turut dimuatkan dalam Kitab Adab al-Fatwa wa l Mufti wa l Mustafti dan Kitab al-Masa il al-Manthurat susunan al-Syaikh Ala al-Din ibn al. Ia memperhalusi manhaj Imam dalam mentarjih dan mengeluarkan hadith-hadith terpilih dari kitabkitab hadith yang muktabar. Ia turut menghuraikan maksud dan kefahaman hadith dari aspek aqidah. Buku ini menggariskan kaedah tarjih yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ bagi memutuskan hukum iaitu dengan mengutamakan pendapat yang lebih kuat dan terkemudian ke atas pendapat yang terdahulu dan difikirkan lemah. Ia mengungkapkan fadilat hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan menghuraikan kefahaman dan faedah nas. Kajian ini membahaskan kaedah penyusunan hadith dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia membincangkan kefahaman hukum yang digarap dari pendapat fiqh al-SyÉfi Ê dan kehandalan Imam dalam mentarjih dan merumuskan pendapat Ulama fiqh yang berlainan.Kajian ini membahaskan metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ yang dibentangkan dalam KitÉb alMajmËÑ sharh al-Muhadhdhab. Beliau mengusulkan pandangan berdasarkan fatwa ImÉm al-SyÉfi Ê dan pandangan Ulama mazhab yang mempertahankan hukum mengikut keperluan maslahah dan uruf. Kitab al-MajmË yang dikemukakan ini merupakan syarahan besarnya dalam ilmu fiqh yang memuatkan beberapa kritikan ke atas pendapat Ulama terdahulu serta penambahan dan analisis khusus yang membicarakan kelebihan dan kekuatan mazhab ImÉm al-SyÉfi Ê. Ia membentangkan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kekuatan hadith yang dikemukakan. Penyelidik telah mendapat manfaat besar dari kajian ini hasil dari penerangan tentang metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dan penemuan beberapa manhaj utama dalam pendekatan dan kaedah tarjih yang masih kekal dan diraikan dalam perbahasan fiqh dan usul.Attar. .

AzÊz QÉsim al-×addÉd. Ia turut menampilkan manhaj ImÉm dalam menyaring dan memperhalusi nas dan mengetengahkan kefahaman hadith yang segar dan mengilhamkan.Kajian ini telah menjana manfaat besar yang membantu penyelidik memahami kaedah penyusunan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan meneliti hubungannya dengan manhaj yang dilakarkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim. Ini penting dalam mengesan dan mendapatkan perkaitan antara setiap karya yang dihasilkan oleh Imam dan memahami kaedah perbahasan yang dikemukakan dan memberikan keyakinan dalam menghadapi teks-teks karangan ImÉm. 8. Ia menelusuri kehidupan Imam al-NawawÊ di NawÉ dan menyingkap aliran pemikiran dan politik yang berkembang di zamannya. Kajian hadith dalam KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dikhususkan kepada hadith-hadith yang menyentuh tentang pembangunan insan dari sudut ketahanan dan keyakinan untuk mempertahan dan mengangkat kekuatan dan memberdaya akal budi. Ia memuatkan hadith-hadith yang mengangkat maruah insan dari sudut maknawi yang merangkul kekuatan dan keupayaan akliah yang berpangkalkan aqidah dan tasawwur Islamiyah maknawiyah. Disertasi Ilmiah berjudul Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Karya Shaikh AÍmad Abd al. Ia menghuraikan kefahaman hadith tentang nilai kemajuan dan ketrampilan insan dan membandingkan pandangan Islam dan Barat dalam menilai potensi insan dan mengukur keupayaannya untuk membangun dan berkembang. Ia menekankan hadith-hadith yang menyeru kepada peningkatan amal dan penjanaan akhlak dan pemupukan nilai kerohanian yang tinggi. Buku ini adalah kajian ulung yang membincangkan kesan dan pengaruh pemikiran ImÉm al-NawawÊ kepada hadith dan ilmunya. Ia turut menghuraikan pengalamannya sewaktu menuntut di Damsyik dan . Pengarang Kamarul Azmi Jasmi.UlËmihi. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ wa-Atharuhu fi al-HadÊth wa. Kajian ini menzahirkan kaedah dan pendekatan ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia membahaskan sumbangan dan perjuangannya dalam ilmu hadith dan kecekalan dan iltizamnya berdakwah. Ia merujuk pada tulisan ImÉm al-NawawÊ yang khusus membahaskan tentang nilai dan martabat insan dalam kitabnya. RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Ia membahaskan pemikiran dan pandangan yang dikemukakan menerusi karya-karya dan penulisannya yang cukup hebat dan berpengaruh. 7. Kajian ini mengemukakan kefahaman yang tuntas tentang kerangka dan asas pembangunan yang seimbang.

10. 9. Ia menghuraikan lafaz dan maksud hadith dan mempertahankan nas dan hujah mazhab yang diperkukuh dengan penjelasan dan kupasan hadith yang substantif. Melalui wadah inilah. Hujah yang dikemukakan diperkuat dengan dalil yang mantap dan kritis. Buku ini adalah kitab syarah kepada sebuah kitab terdahulu yang dikarang oleh ImÉm al-QurÏubÊ berupa ringkasan kepada ØaÍÊÍ Muslim. Kajian ini turut membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith al-riwayah dan aldirayah. Tulisan ImÉm al-×ÉfiÐ AbË al.Adhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏb al-AuliyÉ al-NawawÊ oleh al-×ÉfiÐ Shams al-DÊn al-SakhÉwÊ. Kitab ini mengemukakan penelitian baru terhadap ØaÍÊÍ Muslim dengan hujah dan pandangan yang tuntas yang digarap dari pandangan dan kupasan Ulama mazhab. Kajian ini banyak membantu penyelidik dalam merangka dan memperincikan idea dan menetapkan kerangka dan rencana penulisan. Ia menzahirkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mengkaji dan meneliti kitab-kitab fiqh dan hadith dengan kepintaran luar biasa dan kekuatan akliah yang sempurna. Beliau menolak hujah dari sumber hadith yang lemah dan menyangkal pandangan yang jumud dan kaku serta pegangan ta sub pada mazhab. Ia membandingkan pandangannya dalam mengupas kedudukan riwayat dan rijal al-hadith dengan hukum yang diputuskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al.Asqalani sebagaimana tercatat dalam kitab Khulasat al-Ahkam dan Tahdhib al-Tahdhib. Kajian ini penting dalam menzahirkan pendekatan Imam untuk merungkai percanggahan hukum dan mengemukakan pandangan dan ijtihad yang tuntas.AbbÉs alQurÏubÊ. . Kitab ini cukup bermanfaat kepada penyelidik bagi membandingkan uslub syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-QurÏubÊ dan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Ia menjadi sandaran khusus ImÉm al-NawawÊ dalam menyedia kerangka besar kitab syarahnya. Kitab al-Mufhim limÉ Ashkala min TalkhÊs KitÉb Muslim. ImÉm al-QurÏubÊ telah memperkenal kaedah syarah yang berkesan dengan menggarap kefahaman hadith dan merangkul hujah yang dinukil dari ijtihad fuqaha dan Ulama salaf. Melalui kitab ini. Ia menghuraikan secara terperinci kaedah penyusunan dan penulisan hadith dalam kitab ØaÍÊÍ dan melakarkan khittah dan manhaj penulisan yang tuntas dan meyakinkan.kekaguman Ulama terhadap ilmu dan kefahamannya. Perbahasan tentang pendirian ImÉm dan pengecualiannya dari beberapa pendapat Ulama dalam pertikaian hukum turut dibahaskan dengan terperinci. penyelidik memperoleh ruang untuk menyingkap semula lembaran teks-teks hadith yang besar yang terus diiktiraf dan diungkap semula secara tersusun. Buku Al-Manhal al.

Beliau turut menyanggah dan menyerang amalan bid ah dan kemungkaran yang berleluasa di Damsyik.Buku ini merakamkan biografi dan sirah kehidupan ImÉm al-NawawÊ. Kajian ini turut membongkar kebolehan dan keupayaan luar biasa yang dizahirkan sewaktu beliau masih menuntut di Damsyik. Ia turut membincangkan kaedah pengajaran dan pendidikan yang dilaluinya di Madrasah al-Rawahiyah di Damsyik dan kesannya dalam melatih dan menyemarak ruh keilmuan dan perjuangan dalam dirinya. fiqh. . tarbiyah dan kesan pemikiran dan ijtihadnya dalam pengajian fiqh al-mu asir. Karya Abdul GhanÊ Daqar. kalam. 11. Sumbangan ilmu yang dicurahkan merupakan khazanah yang teragung dan rujukan terpenting dalam hukum yang terus terpahat dalam tradisi dan warisan akliah Islam. Sebahagian besar kitab-kitab agama yang dikarangnya telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa utama dunia dan terus menjadi bahan kajian para peneliti untuk mengungkap kembali idea dan pemikiran beliau yang cukup bermakna dan dikagumi. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam ilmu tafsir. tafsir dan hadith. Beliau turut memimpin dan mengepalai pengajian hadith di Madrasah Ulum alSyarifah dan Jami al-Umawi di Damsyik. Buku ini turut membincangkan secara ringkas hasil karya dan penulisan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu taÎawwuf. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ Shaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. Buku ini membahaskan ketokohan ImÉm al-NawawÊ dan kejaguhannya dalam ilmu hadith dan fiqh. Beliau cukup gigih menghafal kitab-kitab fiqh yang besar dan tekun meneliti dan menelaah teks-teks hadith sepanjang hari. Buku ini sangat baik untuk diteliti sebagai rujukan terpenting tentang riwayat hidup Imam al-Nawawi. Ia membincangkan hasil pemikiran dan ijtihadnya dalam mazhab dan pembaharuan yang dikemukakan dalam aliran fiqh dan syariat. Ia membincangkan latar belakang dan garis keturunan ImÉm dan mengamati suasana dan iklim budaya yang diharunginya di NawÉ. akhlak. Ia menzahirkan pengaruh dan peranan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan kedudukannya sebagai mujtahid mazhab. Ia membolehkan penyelidik mengkaji pemikiran dan pandangan Imam tentang hadith dan meneliti fatwa dan pendapat yang diputuskan dalam hukum fiqh dan syariat. Ia turut meneliti hasil penulisan dan karyanya yang amat berpengaruh dan berdampak jauh. Buku ini turut menghuraikan kefahaman dan corak pemikiran yang digarap dari teks-teks hadith dan fiqh yang dihasilkan. Ia menghuraikan kerangka pemikiran dan kaedah penulisan yang digariskan dan membincangkan pengaruh dan implikasi fatwanya dalam masyarakat. da wah. Ia turut merakamkan perjuangan Imam dalam menghadapi pencerobohan tanah masyarakat miskin di Damsyik. Karya-karya yang terhasil ini telah menyumbang dalam menyegarkan tradisi akliah dan menyemarak serta meluaskan pengaruhnya yang berkesinambungan sepanjang abad. Ia membincangkan sumbangan dan peranannya dalam memperjuangkan hadith dan iltizamnya untuk menegakkan amar ma ruf dan nahi munkar.

kertas projek. mikroform . Metod Analisis Data Memandangkan kajian ini bersifat deskriptif. media elektronik termasuk internet dan salinan dokumentasi tidak bercetak yang lain yang mampu memenuhi keperluan penyelidikan dan menyediakan maklumat terperinci bagi tujuan dokumentasi dan pembukuan. Metodologi Kajian Metod Dokumentasi Kajian ini dikendalikan berasaskan kaedah kepustakaan dengan merujuk kepada bahan-bahan perpustakaan yang menyediakan data dan sumber-sumber maklumat bercetak dan elektronik berupa koleksi tesis. Ia turut membantu penyelidik dalam memahami teks-teks hadith dan karya fiqhnya. jurnal. kitab-kitab hadith klasik. kesimpulan dibuat dengan menilai pandangan dan pendapat yang diutarakan oleh ImÉm al-NawawÊ dan analisis ijtihad yang dikemukakannya. Ia membuat pemerhatian rapi pada rangka teks dan dokumen yang dikaji. Kajian ini menggunakan kaedah induktif dan deduktif untuk memproses dan mengolah data.Buku ini cukup berguna dalam membantu penyelidik untuk memahami kaedah penulisan dan corak perbincangan yang ditampilkan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan membahaskan hadith yang terkandung dalam kitab Sahih. kertas persidangan dan sumber sejarah yang signifikan yang berkait dengan tajuk kajian dan projek penyelidikan yang dijalankan. Melalui kaedah induktif. Rangka kajian dibangun mengikut kaedah saintifik yang bersifat integratif dan tematik dan fokus kajian tertumpu pada KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Pendekatan deduktif pula diambil dengan . maka kaedah yang digunakan untuk mentafsir maklumat adalah melalui analisis kandungan. monograf. Penyelidikan diusahakan dari bahan terpenting kumpulan data primer dan sekunder berupa dokumen sejarah dan penerbitan ilmiah. Ia merupakan sebuah rujukan moden yang menyediakan maklumat terbaik tentang peribadi dan manaqib Imam. makalah ilmiah.

penghuraian. Teks yang dikaji dalam penyelidikan ini ialah KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Bermaksud sistem atau aturan. Iaitu kaedah yang menjadi pertimbangan untuk dianalisa. 4. Al-NawawÊ (631 676H /1233-1277M): Beliau ialah MuÍy al-DÊn. pengkajian. Metode: Disebut juga dengan istilah metodologi atau metodik. Ini berguna bagi memahami cara penyampaian dan tafsiran hadith oleh ImÉm dan mengenalpasti serta mengesan pendekatan beliau dalam merumus dan mentakwil nas. KitÉb: Buku yang mengandungi ajaran atau hukum. 6. Tulisan pengarangnya yang asli. Sharh Muslim: Adalah kitab karangan ImÉm al-NawawÊ yang menghuraikan hadith-hadith dalam ØaÍÊÍ Muslim. AbË ZakariyyÉ. pemeriksaan. Perkataan kitab yang dimaksudkan di sini ialah sebuah bahagian yang dipecahkan mengikut tajuk dalam perbincangan-perbincangan besar terhadap hadith-hadith yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Kajian ini turut menggunakan kaedah komparatif dan kontrastif bagi meneliti persamaan dan membandingkan perbezaan dalam pendekatan yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghurai KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. penilaian. 2. Merupakan nama kepada sebuah bahagian dari kumpulan tajuk besar yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. . Al-Buyu : perkataan Jama (banyak) yang diambil daripada perkataan al-bay bermaksud jual beli. penelitian. Analisis: Pencerakinan. ImÉm al-NawawÊ adalah tokoh yang dibahaskan dalam kajian ini. 5. 7. penyiasatan. penyelidikan.meneliti teks dan fakta yang dikemuka dan membuat inferens berasaskan teknik taakulan dan pemerhatian dan interpretasi dari kenyataan dan pandangan yang disampaikan. 3. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×auranÊ al-DimasyqÊ. Iaitu pengkajian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau daripada pengumpulan teks. Pengertian Tajuk Berikut menghuraikan maksud dan pengertian tajuk disertasi: 1. Teks: Kandungan bahagian isi.

Ia menzahirkan saranan dan cadangan yang terhasil dari perbahasan dan perbincangan yang dikemukakan. menyapu khuf hlm. Fasal pertama menghuraikan sejarah kehidupan ImÉm alNawawÊ dan meneliti kegiatan ilmiah yang berkembang di Damsyik dan meninjau aliran politik dan budaya hidup masyarakat di abad ketujuh. 7. (manakala di luar solat). Ia turut membahaskan idea dan pemikiran ImÉm al-NawawÊ dan sumbangannya dalam ilmu hadith dan fiqh dan kekuatan serta pengaruh karya-karya yang dihasilkan. selawat ke atas nabi (saw). walaupun adalah wajib mencela setiap yang lahir dari mereka yang membelakangi perkara zahir dalam syariat. Bahagian yang keempat menerangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-BuyË . Hlm. Ia turut membincangkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dalam perbahasan isnad dan matan dan pentarjihan hukum dan nas. taqarrub kepada allah Hlm. yang meninggalkan kewajipan dan perintah syariat. 15. kami biarkan urusan mereka sebagaimana adanya. adalah wajib ketika tashahhud akhir dalam solat. berdasarkan suruhan agama (untuk mencegah kemungkaran) .Rangka Jadual Kerja Kajian ini terbahagi ke dalam lima tema perbincangan yang utama. kaum salihin. dan menyerahkan pengetahuan sebenar tentang kedudukan mereka kepada allah (swt). pendapat lain menyatakan wajib berselawat setiap kali nama nabi (saw) disebut. sebahagian ulama memandangnya wajib sekali seumur hidup. Ia membentangkan kaedah syarah yang komprehensif dan menjelaskan metode pentarjihan dan pentafsiran hukum dan uslub yang diketengahkan dalam syarahan dan kupasan nas. Bab kelima adalah kesimpulan dan analisis umum tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. Bahagian pertama mengemukakan rangka kerja penyelidikan dengan membahaskan metod kajian dan tujuan penyelidikan dijalankan serta faedah yang terhasil dari projek penyelidikan di samping meninjau tulisan-tulisan awal yang membincangkan tentang ImÉm al-NawawÊ. Sebahagian lain berpendapat wajib dalam setiap majlis. 7. Ia membandingkan metode syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. Ia menghuraikan teknik penyampaian dan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam perbincangan hadith dan nas. seperti kalangan yang tenggelam dalam makrifat (majdhub). Fasal kedua membincangkan kerangka KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Bahagian kedua mengandungi dua fasal. sementara yang lain memandang sebaliknya. manakala kaum yang terpisah dari pertimbangan akal. Bahagian yang ketiga membincangkan manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam penulisan kitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Al-maqasid Hlm. 6.

abu al-abbas al-zabidi Al-majalis al-saniyyah syarah hadis arbain nawawi syeikh ahmad ibnu sheikh hijazi ali Kelangsungan hadis. 17: 35 Sayyid qutb. sebagai ingatan kepada orang yang melakukannya. hlm. al. Hlm. dan antara keramatnya Ibn hazm.Mufida ma sum (peny. jami al-usul Diwan imam al-shafi i Abu muhammad Ibn hazm (w. kitab al-fihris 6: 152. abd al-rahman al-darimi (181-255). 302. Al-manhal kamus arab melayu. tawq al-hamamah. seerti dengan wajib. hadith (yang melakukan monopoli hanyalah kalangan yang berdosa) Syarah al-tajrid al-sarih li ahadith jami al-sahih. abu al-hasan razin b. social justice of islam. lazim. saydina ali (rad) menumpahkan air susu ke tanah yang dicampur air biasa. 358 pendapat jumhur pandangan yang dipegang hasil kesepakatan yang dicapai oleh ulama dari mazhab ahli sunnah wa al-jamaah . 123 shaykh farah: saya melihat nabi (saw). hlm. Kuala lumpur: crescent news. hatm. 298. 1064) Sakhawi.adalah al-ijtima iyyah fi al-islam. Mudawat al-nufus. Fard. ihkam 1/43 Ibn al-nadim. mu awiyah al-abdari al-andalusi (524/535) ibn al-athir (544-606). 55: 7-9. abu nu aym (336-430).) (2004). Abu muhammad abdullah b. Maslahah ummah. 114.

12. 309. muhammad al-sharif ibn mustafa (1985).) (2002). 650). al-madkhal ila takhrij al-ahadith wa al-athar. mukhtasar. Cergas beribadah bersama imam al-nawawi. mufti akbarabad. Madinah almunawwarah: dar al-bukhari. beserta kajian terhadap hadith dan perawinya. beirut: dar al-kutub al. majma al-bahrayn fi al-jam bayn ahadith al-sahihayn Syeikh nur al-haq ibn abd al-haq al-dihlawi (w. al-matar al-thajjaj ala sahih muslim ibn al-hajjaj (parsi) Mu tamar alami an manahij tafsir al-qur an wa sharh al-hadith tuqadi. rijal. dr. mustakhraj. mrs. Irwan kurniawan (terj. Al-imam al-nawawi. dari masdarnya yang asal. mengkaji syurut. al-jadawil al-jami ah fi al. 1138). Jakarta: penerbit hikmah Sahih muslim rendered into english. Miftah al-sahihayn bukhari wa muslim. Syeikh jasim al-yasin ibn muhammad (1991). hlm. hlm. 1249 H). syarh sahih muslim Sheikh abu al-hasan muhammad ibn abd al-hadi al-sindi al-madani (w.t. 2. merujuk hadith kepada ulama yang mengeluarkannya.ilmiyah Dirasah muqaranah fi syuruh al-hadith Pengenalan kitab-kitab syarah yang utama Penulisan berkait kitab al-sahihayn. Ahmad zidan. abdul hamid siddiqi Al-tantawi. 1073). dr. damsyik: dar al-fikr Mokhtaser sahih muslim. ali (1979).Ilmu takhrij. ilmu takhrij petunjuk kepada sumber hadith. Cet. mustadrak. Dina zidan . mu allaqat.).ulum al-nafi ah. Kuwait: dar alda wah. dengan penjelasan terhadap hukum dan darjatnya sebagaimana diputuskan oleh ulama Imam al-hassan ibn Muhammad ibn al-hassan al-saghani (w. abd al-samad (t. 2. hashiyah ala sahih muslim Mawlana waliy allah al-farakhabadi (w. Cet.

al-hafiz abu al. Ibn hajar. abd al-qawi al-mundhiri (w. adam b. muslim b. abd al-qadir (ed. ward b. umar b. nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-adhkar Al-ja diyat. 636 H) Khaldun al-ahdab. wafat 261 H. abu muhammad abd al. musa al-wallawi (t.t. qurrat ayn al-muhtaj fi sharh muqaddimah sahih al-imam muslim b. muhammad ibn ali b.). ibrahim alwani (w. al-imam al-shirazi: hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. amin al-din muhammad b. 20.).Mukhtasar sahih muslim. al-hafiz abu bakr muhammad b.awali al-hisan. al-luma Al-mu lim bi shuyukh al-bukhari wa muslim. 590) awali.abbas ahmad b. al-jawhari al-hamdani (w. classical islam: a sourcebook of religious literature . dimakamkan di nasr abad. abdullah b.Al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. al-hajjaj. Ibn al-salah. ahmad shams al-din Talkhis sahih al-imam muslim. ahmad b. khalfun (w. Abu al-husayn muslim b. muhammad hassan (1980). 735/1335) Al-nawawi (1991). Abu ishaq ibrahim ibn ali al-shirazi (1003-1083). muhammad mustafa ammarah Al-ruba iyyat min sahih muslim. umar al-ansari al-qurtubi (w. isma il b. beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. asbab ikhtilaf al-muhaddithin Al-ithyubi. Irshad tullab al-haqa iq ila ma rifat sunan khayr al-khala iq (saw). menulis sahih muslim pada 250 H Talkhis sahih muslim. Muwaffaq b. ibrahim al-qurtubi (578-656) Haytu. hlm. 656/1258) Al-mukhtasar . al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. Al-asqalani. kushan al-qushayri al-nisaburi. abi amru (1404/1984).azim b. Kaherah: dar alfikr. Nur al-din attar (ed.). Arab saudi: dar ibn al-jawzi. al-hajjaj b. hajar al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf norman calder. 656/1258) Mukhtar al-imam muslim. al. beirut: dar al-gharb al-islami. abu al-fadl b. daerah naysabur.

baghdad membunuh khalifah pada 1258 h. selesai 670 Lebih 50 karyanya. 45. 86. the netherlands: E. tashif al-muhaddithin . oxford centre for islamic studies. pandangan al-daraqutni menyalahi pendirian jumhur dan ahl al-fiqh dan usul. brockelmann G. ibn hajar s hady al-sari: a medieval interpretation of the structure of albukhari s al-jami al-sahih: introduction and translation . 884. kitab al-tatabbu . al-nawawi (w. TH. ahli hadith di iraq menghasilkan lebih 9 buah karya yang mengemukakan analisis. kecuali sedikit Al-daraqutni. Ibn al-attar (w. Brill. fath al-bari 1/246 Kritikan tidak memberi kesan kepada kebenaran dan kesahihan hadith.J.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyyah. Ittijahat fi dirasat al-sunnah: qadimuha wa hadithuha. selesai 667. kitab al-du afa wa al-matrukin. riyad al-salihin. islam. Journal of islamic studies 15:1 (2004). syarahan dan penilaian kitab al-sahihayn Al-ilzamat ala sahihay al-bukhari wa muslim. dhikr asma al-tabi in wa man ba dahum mimman sahhat riwayatuhu ind muslim. journal of near eastern studies. Kitab al-ilzamat wa al-tatabbu . ali b. asma al-sahabah allati ittafaqa fiha al-bukhari wa muslim wa-ma infarada bihi kull minhuma Karya lain. 676/1278) Al-daraqutni. setaraf dengan musnad ahmad. encyclopaedia of islam. 1623.mohammed abu al-laith (2005). sharh muslim 1/5. sunan ibn majah. al-sunan. 54 (1995).) (1987). Criticism of the proto-hadith canon: al-daraqutni s adjustment of the sahihayn. Leiden. Mohammad fadel (1995). hulagu cucu kepada jenghiz khan. kitab fi dhikr riwayat al-sahihayn. hlm. hlm. amir al-mu minin fi al-hadith. Houtsma (ed. 643/1245). 385/995) Ibn hajar.A. Al-adhkar. Al-nawawi. al. menilai periwayat. 2004. Gombak: Pusat Pentadbiran Penyelidikan UIAM kesultanan mamluk berakhir pada 1517. umar al-daraqutni (w. hlm. 724/1324) Jonathan a. hadith yang dikritik diterima secara umum.c. Wustenfeld. brown (2004). Ibn al-salah (w. setelah tumpas kepada khalifah uthmaniyah di turki alfred guillaume. menawan parsi. al-adhkar 1/3 M.L. 1-37. hlm. al-mukhtalaf wa al-mu talaf fi asma al-rijal.

uthman b. amman: dar al-fikr.Muqaddimat ibn al-salah wa mahasin al-istilah. dengan musnad abu hurayrah (27 riwayat) musnad a isha (17 riwayat) umar b. 100 dari muslim. Razin al-shafi i. Beirut: Dar al-ma rifah. affan (6) Sekitar 2500 hadith bicara soal niaga. Menghafal al-tanbih fi al-fiqh dengan syeikhnya muhammad b. rabi ah b. tuhfat al-talibin. 5. 6-7. Abu al-walid sulayman b. 55 tahun Ibn al. al-hajjaj b. al-nawawi. Ma tamassu ilayhi hajat al-qari li sahih al-imam al-bukhari. akhraja hu (riwayat al-shaykhan) Muslim wafat 25 rajab 261 H/ 5 Mei 875 M. sa sa ah.adnaniyah. mengandungi 13 bahagian isnad. ziyadah Kitab al-tatabbu . 10/126.attar. sheikh musa shahih lashin. mempertikai 217 riwayat dalam al-bukhari. 4 Al-talkhis sharh al-bukhari Al-nawawi (1405 H). mengemuka 78 riwayat dari al-bukhari. malik (8 riwayat). imam muslim lahir dari keturunan ini Dikenali abu al-husayn. 32 dari keduanya Kitab al-ilzamat mengemukakan 109 riwayat dengan isnad yang dipandang wajar dikeluarkan dalam kitab al-sahihayn Kitab al-tatabbu . ali hassan ali abd alhamid. sakhawi. al-ta dil wa al-tajrih li man kharraja lahu al-bukhari fi al-sahih . 1/70 Ulama azhar. 36 Beliau telah menghafal al-qur an sejak kecil. Ibn hazm. dari kabilah al-hawazin al. sakhawi. Beirut: dar al-sadir. sakhawi. ward. qusyair lahir di andalus. asl al-hadith. ibn abbas (13 riwayat). Hafalanku kitab al-wasit 400 kali. amr b. al-khattab (15 riwayat). urusniaga hadapan Surah al-nisa 4: 29 jangan mengambil harta-harta kamu dengan jalan yang salah Muslim b. mengikut penyusunan isnad. Sharh muslim. khalaf al-baji. al-husayn b. al-qushayri. Ibn hajar (1968). nasab kepada qusyair b. muslim atau keduanya Kitab al-tatabbu . ka ab b. anas b. 23 tahun menyusun fath al-mun im Ihya ulumuddin. tahdhib al-tahdhib.

ilm fahrasah al-hadith (nash atuhu. yusuf abd al-rahman (1406 H). 3. murid imam al-nawawi. . al-wusta. membangun dar al-hadith di damsyik. al-imam al-nawawi wa atharuhu fi al-hadith wa ulumihi. 521 Tarjamah al-suhaymi (al-zirkili.ilm. tatawwarihi. 15. 16. Beirut: dar al-ma rifat. no. al-imam al-mustansir billah ahmad b. al-sughra. hlm.adil salamash ibn al-zahir 678 H Nur al-din zanki (w. ibn hidayat allah. merampas baitul maqdis pada 637 H Al-malik babres mengangkat khalifah abbasi. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. silsilah a lam al-tarikh Al-dhahabi. perpustakaan markaz al-bahth al. ahmad abd al. dhayl mir at al-zaman 3/283 Ibn al. al-bidayah wa al-nihayah 13/278. yunayni. Al-haddad. menduduki dimyat. wa asyhur ma duwwina fihi). al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfi (w. oleh syaikh ali hassan ali abd al-hamid Al-mar ashli. penulis syaikh yusuf al-nabhani dan al-albani Sharh gharib alfazuhu. tabaqat. Al-nawawi yahya b.) Tarjamah al-nawawi. Al-hassan al-lakhmi. al-malik al-kamil ibn al-malik al. al-yunayni. Tuhfat al-talibin.aziz qasim (1413/1992). menyambung usahanya al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay mengepalai negara di zaman al. Fu ad abd al-mun im (ed. salibi menawan mesir 616 H. abd al-wahhab al-subki. ibn al-kathir. alnu aymi. 13. dhayl mir at alzaman 3/283. perkembangan ilmu di abad ketujuh. mir at al-jinan 4/182. Hlm. Tentera salibi menawan baitul maqdis pada 626 H Al-malik al-salih najm al-din ayyub. al-daris fi akhbar al-madaris 1/24. silsilah a lam al-muslimin Shaikh ali al-tantawi. 225. Muri. oleh al-hafiz jalal al-din al-suyuti. Sharaf b. 569). shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab 5/354. 16 buah dar al-hadith. dari zaman ali zanki.Tartib ahadith sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. 3 madrasah al-tib. al-futuhat al-wahhabiyyah. ibn imad alhanbali. al-yafi i. al. universiti umm al-qura.ibar fi khabar man ghabar 3/334. al-a lam 8/149) abd al-ghani daqr. hlm. pemerintah al-ayyubi mengeluarkan mereka tahun 618 H. 689) Hlm. Al-imam al-zahir billah. manahijuhu.adil. oleh syaikh muhammad b. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra 8/395. Tadhkirat al-huffaz 4/1470.attar. 130 madrasah di damsyik. 7 dar al-qur an.

asqalani (w. juridical. 261. dinyatakan dalam tahdhib al-asma . al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf.Roger annaldez (1974). al-nawawi Al-targhib wa al-tarhib. al-nawawi dalam (riyad al-salihin) dan lain-lain di kalangan al-muta akhkhirin. al-tabaqat 2/156. Ulama hadith maghribi. 2/90 Sharh al-bukhari. Manhaj al-imam muslim fi tartib kitabuhu al-sahih wa dahada shubuhat hawlahu. ibn khuzaimah. fu ad sezkin.arifin 179 Tarjamah al-nawawi.arabi 3/181 Minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyah al-muhaqqiqin Mukhtasar tabaqat al-shafi iyyah. rabi hadi (1998). 41 Istihsan. menunjukkan pada isnad sahih. tarikh al-adab al. mawsu ah sahih imam muslim. jan-apr. Al-minhaj fi sharh sahih muslim. dan abd al-haq al-ishbili dalam (al-ahkam al-sughra). Brown (1996). New york: cambridge university press. 262 Bustan al. abd allah ibn muhammad ibn al-siddiq al-ghumari Cakera padat cd. ibn hibban di kalangan al-mutaqaddimin. hasan dan da if mengikut manhaj ulama penyusun hadith sahih seperti al-shaykhan. hlm. al-hafiz zaki al-din abd al. 218. 1/98. Rethinking tradition in modern islamic thought. manhaj al-tawfiq wa al-tarjih bayna mukhtalaf al-hadith wa atharuhu fi al-fiqh al-islami . Ibn hajar al. tarikh al-turath 1/212-215 Brockelmann. istislah lebih tekankan Madkhali. Studies in islam. 852 H). social and moral values in the zahirite law of mu amalat of ibn hazm of cordova. Umar falatah Al-nawawi. Allahabad.azim b. abd al-majid muhammad isma il. Susuwah. 192 hadith Daniel w. 117. abd al-qawi al-mundhiri (1185-1258). Madinah: maktabah dar. mengeluarkan hadith mawquf dalam sahih muslim. India: indian institute of islamic studies. syarah dr. ibn qadi syuhbah.

memberi definisi perniagaan transaksi barang yang hadir (wujud). umar (rad). ahmad amr hashim (eds. abdullah 24 hadith al-naysaburi. perniagaan sebagai suatu cara memperluas modal imam al-razi ( ) tafsir al-kabir. hlm. Riwayat dari rafi b. Abu al-husayn muslim b. akademi islam. jual beli dari segi bahasa penukaran barang dengan suatu barangan yang lain ibn khaldun. al-mu jam al-kabir. hadith 465.). Disahihkan oleh al-hakim. Etika perniagaan menurut perspektif islam: tumpuan terhadap kitab al-buyu di dalam sahih muslim. jami al-saghir wa ziyadatuhu (sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan kerelaan) ibn majah. universiti malaya) . 360. al-fiqh al-islami wa adillatuhu. belum hadir atau yang tidak wujud al-baqarah 2: 275. 3/331-368 al-zuhayli. hadith hassan. Al-hajjaj al-qushayri (1987). kadar Riwayat terbanyak. Mukhabarah. Terj. 4/ hlm. terbatal kerana tidak wujud barang. 48. hlm. (fakulti usuluddin. Khudaij (rad). wahbah (1995). ahmad. da if sunan ibn majah. kitab al-tijarah. sunan. 36 hadith. Mesir: dar al-syuruq. Al-tabrani. al-nisa 4: 29 rasulullah (saw): pekerjaan yang paling baik (hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur). beirut: mu assasah izz al-din. abdullah b. jabir b. Solahuddin ismail (1997/98). al-sunnah al-nabawiyah bayna ahl al-fiqh wa ahl al-hadith. memungut hasil Mu awamah tempoh tahunan.Muhammad al-ghazali (1409/1989). al-muqaddimah. 467-8. Kuala Lumpur: DBP. jil. Beirut: dar al-fikr. hlm. (peniaga muslim yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para syuhada di hari kiamat) altirmidhi. Al-albani. 3/129. 165 Hukum jual beli harus menurut syarak Imam al-shafi i (asal jual beli adalah harus jika kedua pihak saling merelakan kecuali pada barang yang jelas ditegah oleh syarak). menyewakan tanah pada seseorang. Sahih muslim. DBP. Musa shahin lashin. al-musnad. 282.

mengambil faedah dan merungkai hakikat dan petunjuk agama. Al-jarudi abi alabbas al-hirawi al-shahid (w. Terjemahan hadis shahih muslim. Jakarta: mustaqim Al-nawawi. ammar b. Al-mu alla b. Terjemah syarah shahih muslim/imam nawawi. Beirut:. 15. iyad abu al-fadl al-yahsubi al-sabti (476-544). menyingkap rahsianya.Qarut. Hazim b.ajami (818-884 H) . al-jami al-sahih imam muslim. vol. london: penguin books. 1/71 tafaqquh sahih muslim. beliau sezaman dengan al-tabari. Nur binti hassan b. abd al-halim (1998). 18. membentangkan kefahaman fiqh. al-mustadrak Al-sakhawi (1403). mantiq al-tayr (the conference of the birds). umar b.ilal ahadith muslim. al-tawdih li al-awham al-waqi ah fi al-sahih abu al-fadl muhammad b. menguasai nahu. hlm. Muhammad b. menerangkan ilmu hadith dan athar yang dikemukakan pada muqaddimah kitabnya. Afkham darbandi. 317) . 2/454. al-mustakhraj ala sahih muslim. tahun 1229 M. abd al-rahman al-shahrazuri syaikh muwaffaq al-din ahmad b. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. Al-dhahabi. Ahmad b. di Marakish. kemudian granada. lughah. Madkhal li dirasah ahadith al-ahkam. Farid al-din (1984). Khalil abu dhar ibn al-hafiz al-burhan abi alwafa .Tanbih almu lim bi mubhamat sahih muslim. imam al-dhahabi.ilan bi al-tawbikh li man dham al-tarikh. dari kekurangan para perawinya. iyad b. 722. mentafsir makna khabar. menumpukan fokus pada sina ah hadithiyah abd al-qadir. hlm. musnad al-sahih. dianggap ahli istiqra yang sempurna dalam naqd al-rijal Ibn al-salah. pada isnad dan matan.). ilmunya. diangkat sebagai qadi di sabtah. dick davis (terj. alsiyar (14/540). Musa b.) attar. menjelaskan hal yang halus dan musykil. ibn adi al-qadi iyad b. Jakarta: pustaka al-husna. al. Taha abd al-ra uf sa ad (ed. tabaqat ulama dan nasab mereka. KSA. kemudian al-halabi. Musa b. Makkah. Sharh sahih muslim. al-muqaddima. Mongol menguasai nishapur dan membawa mereka ke baghdad dan wilayah lain. Umm al-qura university journal. uthman b. no. mengutip hikmah dan iktibar. 1. ali hasan. al-tarabilisi. . memperincikan ilmu. hlm. Ibrahim b. kalam ahli maghrib. menghuraikan lafaznya. imam ahli hadith. study on islamic economy and contemporary transactions (1978). Wawan djunaedi soffandi (2003). al-shafi i al-ma ruf bi sabt ibn al. sahih muslim. wafat malam jumaat 544 H. 171. Ibn khaldun. Abi al-hassan b.

Jinni (w. fakhr al-din. Ishaq abu yusuf b. 476). muslim cukup kemungkinan bertemu dengan tiada tadlis Bukhari mengeluarkan hadith dari perawi tabaqat pertama. asim al-dahhak b. Husayn b. Ali b. syeikh mir a b. fiqh al-hanbali Setiap Waktunya untuk mentelaah. 6. Tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana bukhari lakukan Da if al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. muhammad b. Yusuf al-karma . 392) Islah al-mantiq. sakhawi Abu ishaq al-shirazi (w. abu abdullah muhammad b. 516) Al-luma . Mas ud al-farra al-baghawi (w. kerana menyusun di negerinya. 606). banyak rujukan tersedia dan di masa kehidupan para gurunya. 488) Abu muhammad b. sakhawi 11 . Abi nasr b. al-hafiz abu bakr amru b. Futuh al-humaydi (w. mensyaratkan pertemuan dalam hadith al-mu an an. Kritikan pada muslim lebih banyak berbanding bukhari Kelebihan Sahih muslim. ibn sikkit. Makhlad al-syaibani. Dari kitab Al-fath al-kabir fi dam al-ziyadah ila al-jami al-saghir. sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. Al-hassan al-razi al-masyhur bi ibn al-khatib al-ray (w. 6 tahun bertungkus lumus. Muslim lebih banyak mengemukakan dari tabaqat kedua. al-hafiz abu ali al-husayn b. tentang kemusykilan isnad Kitab al-mu lim. yusuf al-nabhani Kitab al-sunnah. mengeluarkan dari darjat kedua dengan sedikit. sakhawi. 7 Mu id al-dars.Mashariq al-anwar ala sahayih al-athar brockelmann Kitab taqyid al-muhmil. thiqat. Al-sikkit (w. umar b. ya qub b. uthman b. lebih teliti dalam menyusun dan merangkaikan pernyataan. Muhammad al-ghassani al-jayyani. takhrij al-albani Manar al-sabil. 244) Al-muntakhab. Ibrahim al-maziri al-tamimi mensyarah maknanya Ibn hajar. abu abdullah muhammad b. kelebihan sahih bukhari atas muslim. Ibn jinni. dipastikan sanadnya bersambung.

. 3/166 Karya. mentauthiq abu zubayr. sakhawi 39 Tabaqat al-kubra. Muhammad al-shadhili al-nayfar. 192. abd al-haq al-ashbili. azhar al-riyad fi akhbar iyad. al-mufhim fi sharh gharib muslim Al-hafiz abu al-qasim isma il b. idah al-mahsul min burhan al-usul. mengumpulkan hadith sebagai kesatuan wihdat al-afkar Hlm. 126.aqa id (ibn farhun) Al-mu lim. perpindahan manfaat dipanggil sewa. ali (w. Abi al-zubayr mawla hakim b.ala i jami al-tahsil fi ahkam al-marasil. . 422 H). hlm. muslim mengeluarkan ketiga jenis ini dalam naskhah sahih Juhud al-maziri fi khidmat sahih muslim. 185. ibn khallikan.Badr ibn jama ah bertanya tentang tidurnya. mengupas masalah yang musykil dan rumit. kashf alghita ala lams al-khata . 478). pemindahan hak milik dengan gantian.riwayat an anah tetapi diriwayatkan dari al-laith. hadith yang dikemukakan dalam kitab al-buyu ini banyak. bay berlandaskan 4 rukun Majallah da wat al-haq. umar al-tamimi al-maziri (453-536 H). ibn hazm. ulama maghrib ibn abd al-bar. sharh sahih muslim Abu abdullah muhammad b. al-bay . Hizam Hadith abi al-zubayr dari jabir. al-kashf wa al-inba ala al-mutarajjim bi al-ihya . ali b. al-ta liqat ala al-mudawwanah. al-wafayat. oleh imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik b. saya mendengar. al-muqri ahmad. tidak terselindung mata hati Al-hafiz al. jabir berkata pada saya. ta liqah ala ahadith al-jawziqi. hlm. bil.riwayat an anah dari jabir dan tidak diriwayat dari laith. 5/166.dijelaskan pendengaran dengan ibarat haddathani. 529). bersandar sebentar. ibn al-qattan al-fasi. 535). al-nukat al-qat iyah fi al-rad ala al-khashwiyah wa al-ladhina yaqulun bi qadam al-aswat wa al-huruf. sharh al-talqin oleh al-qadi abu muhammad abd al-wahhab b. fatawa. al-mu lim bi fawa id kitab muslim. 4/285. imla ala shay min rasa il ikhwan al-safa sa alahu al-sultan tamim. yang maqbul . Muhammad al-asbahani (w. 262. . sakhawi 38 Tidak mengumpul dua lauk. syarh fiqh al-maliki. abd allah al-juwayni (w. Isma il al-farisi (w. al-ribat. nazm al-fara id fi ilm al. sakhawi 36 Roti kering dan buah tin hauran. maghribi: wizarah al-awqaf wa al-shu un al-islamiyah. al-imam muslim murur abd al-ghafir b. dan ini yang dikritik. mengemukakan faedah hadith.

Ahmad shah. 308) Ibn ghazi. al-ahadith al-qudsiyyah Mustafa al-bakri al-siddiq. qadi iyad. abad ke 14. al-bayhaqi . 4. Faisal b. Fauzi deraman. tafsir qur an al-marbawi. penang. muhammad habib allah al-syanqiti Fakhrul al-din al-iraqi (1213-1289 M). Muhammad shakir (1383/1963). kitab idangan guru sahih al-bukhari dan muslim. ibn mahdi al-tabari. sumbangan syeikh mohamed idris al-marbawi dalam ilmu hadith riwayah: tumpuan kepada kitab bahr al-madhi. abdul raof al-marbawi al-azhari (1313/1896-1989) Kamus al-marbawi. kitab bulugh al-maram serta terjemah melayu. di dewan persidangan universiti. bahr al-madhi. tarikh al-balad al-amin Sulayman ahmad b. Syeikh muhammad fu ad b. ta liq ala al-bukhari Al-nawawi. abu hafs umar b. ahmad b. al-khattabi. Kertas dibentangkan dalam Seminar kebangsaan tokoh-tokoh hadith pasca kurun ke-13 hijrah: kesarjanaan dan sumbangan pada 28-29 ogos 2007. hlm. yang menitip darinya terkenal di timur al-mayanishi. Salih b. prof. parsi Muwatta imam muhammad ibn hassan al-shaybani (135-189) Abdassamad clerk the compendium of wisdom and knowledge Abu al-qasim al-qushayri (986-1072 M) Muhammad harras. nizam al-hayat Dr. abd al-majid (w. al-matlab al-tam al-sawi ala hizb al-imam al-nawawi Mohamed idris b. syeikh muhammad zahid al-kawthari (1371/1952) Syeikh ahmad ibn abd al-rahman al-banna al-sa ati (1375/1958). al-fasi al. Madya dr.Kitab al-mu lim masyhur di afrika dan andalus. Muhammad (1299-1388/1882-1968) Tokoh hadith di mesir. Muhammad al-khattabi (w. ibn furak.aqd al-thamin. 583) muridnya mendengar almu lim dari al-mazari. al-nawawi melihat syarah terdahulu sahih muslim. syarah aqidah al-wasitiyah oleh ibn taimiyah. al-maziri menitipnya di andalus pada 499 H. usm. mu jam al-ka inah. abd al-baqi b. ahli sufi yang terkenal dari hamadan.

mengambil qira at dari abu hurayrah (rad) dan ibn abbas (rad). maktabah al-fiqh wa usulih Deduktif. tabaqat al-qurra : bahawa a raj adalah yang terawal menguasai al-quran dan sunnah. julai 1995.Tafwid. mohd daud bakar teori dan amalan tarjih dalam mazhab syafi i jurnal syariah. al-rasa il ila ma rifat al-awa il. bersekongkol dengan penjual menawarkan harga yang tinggi untuk mempengaruhi pembeli lain Ahmad shahir b. hlm. dhayl ala inba al-ghumar Imam muslim (w. 2/1470. Al-dhahabi. komparatif Al-dhahabi. al-shaykhan. ditulis pada khamis 25 ramadan 666 H. menyerahkan makna ungkapan ayat kepada allah. 261/875) Mencegat kafilah Najasy. maktabah al-alfiyah li al-sunnah al-nabawiyyah. Wafat pada 117 H di iskandariyah. Bahagian Pengajian Syariah. 164 Hlm. Jiri (2002/03) Metod pentarjihan Imam al-nawawi dalam kitab al-Majmu (Latihan ilmiah. qadi yusuf al-nabhani. tarjamah al-imam alnawawi. abd al-rahman b. selesai ahad 15 rabiul awal 669 H Minhaj al-talibin. mengumpul pandangan ashab al-wujuh. menta liq kitab yang dibaca Al-rawdah. mukhtasar mu jam al-buldan. al-khabar al-dal ala wujud al-qutb wa alawtad wa al-nujaba wa al-abdal. hafiz. Akademi Pengajian Islam. Jabatan Fiqh dan Usul. pembuktian berdasarkan dalil. Ibn hajar. 1/295. shawahid al-haq al-suyuti. husn al-muhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. mukhtasar tahdhib al-asma wa allughat. Universiti Malaya) Cd rom Jawami al-kalim. mukhtasar al-ihya . dalam mazhab ash ari. tadhkirat al-huffaz. Al-suyuti. Al-nawawi. jilid 3. tuhfat al-muhtaj . ringkasan sharh al-kabir oleh al-rafi i. Daud almadani. al-multaqat min al-durar al-kaminah. fan al-tarikh wa al-adab. mentarjih pandangan. 165. al-a raj. tarjamah al-imam al-bulqini. tuhfat al-mudhakir fi al-muntaqa min tarikh ibn asakir. Al-bukhari (rah): isnad yang paling sahih dari abu hurairah ialah dari abu zinad. imam al-pazdawi dalam mazhab maturidi. dari al-a raj dari abu hurairah. tafwid al-ma na.

Khatib al-sharbini, mughni al-muhtaj Jamal al-ramli, nihayat al-muhtaj Al-dhahabi, 2/1472, al-nawawi seorang hafiz dalam bidang hadith, ulum al-hadith, rijal al-hadith, dan penentuan hukumnya, paling menonjol dalam penguasaan mazhab

Haytu, muhammad hasan (1980), al-imam al-shirazi hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. Damsyik: dar alfikr, hlm. 67-71, zawa id al-rawdah oleh imam al-nawawi Komparatif, memahami persamaan dan perbezaan data

Shafie abd rahman (ed.) (2003), ensiklopedia islam. Kuala lumpur: era visi. Teuku iskandar (1984), kamus dewan. Kuala lumpur: dbp Ensiklopedia islam (1998). Kuala lumpur: Pusat penyelidikan ensiklopedia malaysia, jil. 6/hlm. 19

Riyad al-salihin, jil. 8, bab makruh bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid, bertanya barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan seumpamanya yang termasuk dalam perkara mu amalat

Bab makruh bersumpah semasa berjual beli sekalipun benar Riyad al-salihin Bab makruh sengaja memaksa mengindahkan percakapan dengan lagak sombong, dan memaksa diri bercakap dengan fasih, menggunakan bahasa asing serta susunan kata yang rumit ketika berbicara dengan orang ramai dan seumpama mereka

Bab haram orang kota menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung dan mengekori mereka di atas kenderaan (monopoli barang perniagaan), dan diharamkan menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya sesama islam, dan haram pula mereka meminang tunang saudaranya melainkan ia telah mengizinkannya atau pinangan itu ditolak

Fauzi deraman, metodologi muhaddithin, hlm. 73, autoriti hadith Mustakhrajat, abu awanah al-isfiraini (w. 316 H) sahih muslim Abu bakar al-isma ili (w. 371 H) sahih bukhari

Abu nu aym al-asfahani (w. 430 H) ke atas al-sahihayn

Al-jam bayn al-sahihayn, oleh ibn ubayd al-dimashqi (w. 401 H), ibn al-furat (w. 414 H), ibn ghalib albarqani (w. 425 H), al-baghawi (w. 516 H) Al-tajrid li al-sihah wa al-sunan, ruzayn al-sarqasti (w. 535 H) Imam muslim menafsirkan al-qawa im sebagai isnad. Sahabat amru b. Hizam (rad) (w. 50 H) Stanley lane poole, Nota Passim Hlm. 252, syeikh al-bukhari, al-hafiz muhammad b. Bashar berkata: hafiz dunia ada empat: abu zar ah di ray, muslim b. Al-hajjaj di nisabur, abdullah b. abd al-rahman al-darimi di samarqand, dan muhammad b. Isma il al-bukhari di bukhara .

Syeikh abdul ra uf fansuri, syarh al-lata if ala arba in hadithan li al-imam al-nawawi Fath al-mubin, syeikh muhammad salih b. Muhammad Ulasan riyad al-salihin oleh ulama di asia barat, benua kecil india, rantau nusantara. Diterjemah ke bahasa melayu oleh syaikh syarif b. Daud bangkalis Ustaz abdul hadi al-hadi, syarah sahih muslim (1949) Ibn daqiq al-id, syarh al-arba in hadithan al-nawawiyyah

Aidh abdullah al-qarni, kembali kepada allah (swt), as ad imra ah fi al- alam, Anas b. Malik (w. 91 H/709 M) Khiyar syart, khiyar al-ta yin, khiyar al-ru yah, khiyar al-ayb Muhammad muhsin khan, pearls and corals, al-lu lu wa al-marjan Muhammad zakariya al-kandahlawi, fadilat haji

Islam dan perubahan Dr. Muhammad hamidullah (1908-2002)

Tafsir khams mi at ayat, muqatil b. Sulayman (w. 767 M), ibn Abbas (rad) (w. 688 M) H.A.R. Gibb dan J. Kramers, eds., (1953) The Shorter Encyclopedia of Islam. Ithaca: Cornell University Press. Encyclopedia of Islam. Cet. 2. 3:79-99, s.v., Ibn Hazm

Kurang ketawa, tadhkirat al-huffaz, 4/1472-4 Makan roti kering, buah tin, al-sakhawi 37-39 Rashid al-din ibn al-mu allim, menegur, sakhawi, 59, suyuti, 8, dhahabi 4/1472 Mengisi masa membaca al-qur an, al-subki 8/396-7 Ibn malik tertarik, al-isnawi 2/267, ibn imad 5/354 Umur 10 tahun, belajar fiqh, hafal al-qur an, al-daqr, 21, menetap di nawa 18 tahun Makan selepas isyak al-subki 8/37 649 ke damsyik, tash kubri zadah (1980), miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah. India: matba ah majlis da irat al-ma arif, 2/16 Diusir dari damsyik oleh al-malik al-zahir, daqr, 24-25 ala al-din ibn al-attar (w. 724 H), sifatkan amr bi al-makruf nahy, suyuti, hlm. 8, sakhawi, hlm. 39, tadhkirat al-huffaz, 4/1472 Madrasah iqbaliyah, falakiyah, sakhawi, 29 Membaca kitab al-tanbih, dengan ibn razin qadi al-qudat (w. 680 H), subki 8/397, asnawi 2/266, suyuti 4, Kitab al-luma oleh al-shirazi, al-muntakhab, fakhr al-razi, suyuti, 6-7, sakhawi 5, al-subki 9/397 Suyuti, 5, kitab al-qanun, abu ali ibn sina (w. 428 H) Mu in halaqah, sakhawi 6, al-yafi i 4/183

651 H ke Mekah Mengerjakan haji dua kali, sakhawi 6, al-yafi i 4/183, suyuti 5 Al-dhahabi (1985), al- ibar fi khabar man abar. Beirut: dar al-kutub al- ilmiyah, 3/331 Mula menulis, 660 H, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267 28 tahun di damsyik, daqr, 192 Diselangi janggut putih, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267, sakhawi 39

Uqud shar iyah, uqud rida iyah, Rukun akad dalam mazhab shafii, sighah (ijab dan kabul), dua orang yang berakad, barang yang diakad

Dr. A idh al-Qarni , ala ma idat al-Qur an, a zam sajin fi tarikh, rawai al-sirah, fiqh al-dalil, siyat alqulub, Rahmat lil alamin, Kunu Rabbaniyyin, al-Bid ah wa atharuha fi al-riwayah wa al-dirayah, Ibtasim, Khayr al-Abadi, Muhammad Abu al-Laith Shams al-Din (1423/2004) Ulum al-hadith asiluha wa mu asiriha. Cet. 2. Selangor: Dar al-Shakir, hal. 27, al-sanad al- ali, sanad yang sedikit bilangan perawinya berbanding sanad lain yang mengemukakan hadith yang sama Ibn al-salah, abu amru Taqi al-Din uthman b. Abd al-rahman, kutub al-sittah, ulama al-masyriq menempatkan kitab sunan ibn majah, ulama maghrib memilih muwatta imam malik Imam bukhari, tidak memasukkan kesemua hadith sahih yang ditemuinya, lebih banyak ditinggal dari yang disebut supaya kitab tidak terlalu besar Khayr abadi, 68, sahih muslim, al-jami al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al- adl an al- adl an Rasulillah (saw) Muslim b. Hajjaj b. Muslim Abu al-Husayn al-Qusyairi al-Nisaburi, (206-261 H) Khatib al-baghdadi, Tarikh baghdad, 13/100, al-dhahabi, siyar a lam al-nubala , 12/557-580, mengemukakan muqaddimah, menyusun kitab mengikut mawduk dan abwab al-fiqh, penyusunan yang halus, hanya mencatatkan hadith-hadith marfu , dan sedikit athar dan hadith mawquf, Jumlah hadith (tanpa berulang) ialah 3033 menurut hasil tahqiq Shaykh Muhammad Fu ad Abd al-Baqi, dan 4,616 mengikut Dr. Mulla Khatir Ali, kesemuanya muttafaq dengan Sahih al-Bukhari selain 820 hadith, Terdapat 14 hadith muallaq,

Tahrir al-tanbih, hamish al-tanbih al-syirazi Al-Nawawi (1412/1991), Rawdat al-Talibin wa umdat al-muftin. Zuhayr al-Syawish (ed.). Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islami. Imam al-nawawi, merujuk pada hadith sahih, mendahulukannya dari al-ra y, Kitabnya al-majmu sharh al-muhadhdhab, sharh muslim, tarjih yang ikhtilaf mazhabnya Takhrij hadith al-rawdah, ibn al-mulaqqan, abu hafs umar b. Abu al-hassan al-andalusi Rawdat al-talibin, hlm. 4, sibuk dengan ilmu seafdal pendekatan Hlm. 4, dan antara lapangan ilmu yang terpenting di zaman ini ialah (kajian) furu al-fiqhiyyah. Kitab Imam Al-nawawi, oleh ali al-tantawi, al-daqar, abd al-ghani Al-yahsubi, abu al-fadl iyad b. Musa b. Iyad (t.t.) Ikmal al-mulim bi fawaid muslim. Yahya Ismail (ed.). Mesir: Dar al-Wafa .

Minhaj al-talibin, hal. 30, dan apa yang anda dapati tambahan lafaz dan seumpamanya, zikir yang bercanggah dengan yang dikemukakan dalam kitab al-al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain, maka sesungguhnya saya telah meneliti dan mengambilnya dari kita-kitab hadith yang muktamad Hlm. 35, Al-azhar 395, al-masyhur 23, al-asah 1038, al-sahih 176, al-madhhab 187, al-nas 16, 18 masalah mazhab qadim lebih rajih kitab imam al-shafi i yang masyhur, al-um, al-imla , mukhtasar al-buwayti, mukhtasar al-muzni, 10 meriwayatkan mazhab dan pandangannya Mazhab al-qadim 1. 2. 3. 4. al-Hassan b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. 260 H) Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (w. 241 H) Ibrahim b. Khalid b. Abi al-Yaman al-Kalbi yang digelar Abu al-Thawr (w. 240 H) Abu Ali al-Husayn b. Ali b. Zayd al-Karabisi (w. 248 H)

Mazhab al-jadid 1. yusuf b. Yahya al-buwayti (w. 231 H)

2. 3. 4. 5. 6.

harmalah b. Yahya b. Abdullah b. Harmalah al-Misri (w. 243 H) al-Rabi b. Sulayman b. Daud al-Azdi al-Jizi (w. 256 H) Abu Ibrahim Isma il b. Yahya b. Amru b. Ishaq al-Muzni (w. 264 H) Yunus b. Abd al-A la al-Misri (w. 264 H) al-Rabi b. Sulayman b. Abd al-Jabbar b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. 270 H)

Riyad al-salihin, abd al-qadir arna ut, tahqiq, hal. 17, al-nawawi mengajar sahih al-bukhari, sahih muslim, mendengar sunan abi daud, safwat al-safwat, al-hujjah ala tariq al-mahajjah, syarah ma ani alathar Al-dhahabi, tadhkirat al-huffaz, 4/1470, tentangannya terhadap al-malik al-zahir bibras al-bandaqdari tentang permasalahan tanah orang awam, bahawa tanah yang berjaya dirampas dari tangan orang kafir dalam perang hendaklah dikembalikan semula kepada pemilik asalnya dan tidak boleh diambil oleh negara.

Al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim, hal. 224 Kitab tasmiyah shuyukh al-bukhari wa muslim wa abi daud wa al-nasa i wa al-tirmidhi, abu abdullah b. sulayman b. daud b. hawt allah al-ansari (w. 617) Kitab al-nirayn ala al-sahihayn, oleh abu bakar ibn al- arabi al-ma arifi Ustaz Muhammad al-manawi: kitab al-mu lim adalah hasil ta liq beberapa syeikh yang mengambil darinya ketika menukil pandangan dan imla nya, sebahagiannya adalah dari lafaz imam al-maziri dan kebanyakannya adalah dengan maknanya. Majallah dar al-hadith al-husniyah, bil. 3, hal. 98

Musafahah al-bukhari wa muslim, abu bakr ibn al-arabi (543 H)

Qadi iyad, mashariq al-anwar ala sihah al-athar, tafsir gharib al-hadith al-sahihayn, muwatta . iyad wafat di mawakish Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah Muhammad b. abdullah ibn tarwut (w. 524 H) Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah muhammad b. abdullah b. Muhammad b. abi al-fadl al-mursi (w. 655 H) Mukhtasar sahih muslim, abu al- abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi, wafat di iskandariyah (656 H) Mukhtasar sahih muslim, abu ali al-zayyar Al-mufhim lima ashkala min kitab muslim, abu l abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi (656 H) Syarah kepada kitab mukhtasar sahih muslim yang diringkaskannya, disusun dan dikemuakakan tarjamah bab, menghuraikan lafaz hadith yang gharib, mengemukakan i rab, dan mengeluarkan dalil dari kefahaman hadith. Kashf al-zunun 1/558, sezkin, 1/212 Al-minhaj fi rijal muslim b. al-hajjaj, abdullah b. ahmad b. sa id b. yarbu b. sulayman al-ashbili (w. 522 H), al-silah, hal. 293 Mukammil ikmal al-ikmal, abu abdullah Muhammad b. yusuf al-sanusi al-husni (w. 895 H) al-silah, hlm. 293 Al-mu rab al-mufhim fi sharh muslim, ibn abi al-ahwas, al-nafh 2/536 Majmu fi rijal muslim b. al-hajjaj, abu al- abbas b. ashtarimni, al-dhayl wa al-takmilah, 1/131 Nazm al-darari fi ma tafarrada bihi muslim ala al-bukhari, ibn al-rumiyah Al-sahih ala hay ah sahih muslim, qasim b. asbagh al-bayani al-qurtubi (w. 340 H)

Zakaria @ Mahmod Daud, Pendirian Imam al-Nawawi mengenai firaq al-Islamiyah, hal. 161 Taj al-subki, al-yafi i menyebut beliau pengikut mazhab al-ash ari. Al-dhahabi, dalam permasalahan sifat, perkara sam iyat (ayat-ayat mutashabihat) mengambil pendirian ulama salaf, sukut (berdiam), menerima penjelasan syarak. Beliau turut memberikan takwil ringkas sebagaimana terpapar dalam syarah muslim, daqr, hal. 63 Berpegang kepada aqidah salaf. Manhajnya diikuti oleh ulama mutaakhirin. Keras menentang amalan bid ah dan khurafat

Al-adhkar, hal. 136, ketahuilah bahawa para salafus soleh berdiam diri semasa bersama jenazah. Anda mesti mengambil jalan petunjuk dan jangan terpedaya untuk menolak kebenaran kerana sedikit yang menempuhnya. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya dengan ramai yang mengikutnya. Apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil membaca al-qur an pada jenazah seperti yang berlaku di damsyik, dan bercakap perkara yang luar mauduk kematian adalah haram di sisi Ulama.

Sharh muslim 3/15, mazhab ahli sunnah seluruhnya berpendapat melihat allah adalah salah satu perkara mungkin (harus) pada akal, bukan mustahil. Ulama ahli sunnah telah menetapkan ijma bahawa ia berlaku di akhirat, dan setiap orang mukmin dapat melihat allah, tidak orang kafir Golongan muktazilah, khawarij, dan sebahagian murji ah menganggapnya mustahil dengan tanggapan akal. Pendapat mereka jelas salah dan membelakangi ijma

Al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim, abu bakar Muhammad b. isma il b. Muhammad b. abd al-rahman b. marwan al-awbani al-ma ruf bi ibn khalfun (w. 636) - al-mufhim fi sharh al-bukhari wa muslim

Dr. udah mohsin, sumbangan al-imam al-nawawi kepada al-hadith Mustalah, al-irshad, al-taqrib, rijal al-hadith, tahdhib al-asma , mukhtasar tabaqat al-fuqaha , syarah hadith, sharh sahih al-bukhari, sharh sunan abi daud, sharh sahih muslim, sharh al-arba in, riwayat hadith, riyad al-salihin, al-adhkar, hadith hukum, khulasat al-ahkam

Al-majmu , hingga bab al-musarrah.

Matali al-anwar ala sihah al-athar, ibrahim b. yusuf b. ibrahim al-qa idi al-hamzi al-wahrani dikenali sebagai ibn qurqul (w. 569 H), menghuraikan kemusykilan al-sahihayn, muwatta , syarah dikeluarkan dari kitab mashariq al-anwar, sezkin, tarikh al-turath, 1/221 Matla al-anwar li sahih al-athar, ahmad b. yahya b. ahmad umayrah al-dabi (w. 599 H) - jam alsahihayn

mengerjakan tawaf dan bersa i. pengaruh ayyubi yang terakhir 1260 Hashimi. Shabbir Ahmad (t. Syarah Riyardhus Shalihin. Malaysia sebagai sebuah Negara Islam. . gerakan reconquista penaklukan oleh armada Kristian yang menumbangkan empayar terakhir Islam di Andalus.J. (2005). maka beliau keluar dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah. 834 Pada 1236 M. dan saya melihat dalam kitab al-majmu yang disalin oleh syeikh shaykh shams al-din alayzri al-shafi i. the Ruh al-Quds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn al. 392 H) sirr sina at al-I rab. Austin (1971) Sufis of Andalusia. Sharaf al-Nawawi (1996).Arabi (1165-1240) R. London: G. hal. Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi almusamma al-Minhaj. Brockelmann (1947). History of the Islamic peoples. Surabaya: Pustaka Salam Uthmani. menawan Granada diterajui oleh pasukan Ferdinand III dari Castile dan menjadi suara tulen bagi membawa perubahan dan menjadi suara tulen bagi semangat C. bahawa penjaga pintu (madrasah) al-rawahiyah menyatakan: syeikh (al-nawawi) keluar pada suatu malam dan saya mengekorinya.t.). Bayrut: Dar al-Ma rifat. Karachi: Maktabat al-Hijaz Muhy al-Din. abu l fath uthman (w. 57. New York: Mamluk mesir (1250-1517). Al-suyuti. dan tiba-tiba kami berada di Mekah. al-Husayni (1985). lantas pintu madrasah terbuka dengan sendiri tanpa sebarang kunci. Al-isyarat ila ma waqa a fi al-rawdat min al-asma wa al-ma ani wa al-lughat Al-Nawawi (1233-1277) Shama il al-Nabi (microform) 1839/40 London: British Library Melalui pelbagai wadah dan kaedah Ibn rushd (1126-1198) Ibn al.Arabi.Ibn Jinni. dan mengulangi tawaf.W. Allen & Unwin. Sahih Muslim ma a sharhihi Fath al-Mulhim. lalu syeikh melakukan ihram. IKIM. Abu Zakariya Yahya b.

maka hendaklah ditakwil supaya dapat dikumpulkan nas-nas syarak dan kami akan menyebutkan sebahagian dari takwilnya yang dapat memberi kefahaman terhadap pentakwilan nas yang lain dengan izin allah ta ala. 824 H) (2000). Muhammad Abdullah Annan (ed. Beirut: Dar al-Kutub al. Wallahu a lam Wahbah al-zuhayli (1999). al-Buyu wa atharuha al-ijtima iyyah al-mu asarah. Kaherah: Maktabat al-Khaniji. Lisan al-Din al-Khatib. Emiriyah Arab Bersatu: Tab ah Sunduq Ihya al-turath al-Islami Isma il Basha b. lalu saya mengikuti langkahnya dari belakang.). Muhammad b. Adil Ahmad Abd al-Mawjud (eds. Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (1423/1992). Muhammad Amin b. Muhammad al-Muqri (w. 1/216 Bab bahawa orang yang mati di atas tauhid akan pasti masuk ke syurga Apabila hadith yang diungkapkan bercanggah pada zahirnya. Ali Muhammad b. Fawat al-wafayat. Muhammad al-muqri al-tilimsani (t.t. . Ya udillah. Idah al-maknun fi aldhayl ala kashf al-zunun.). Damsyik: Dar al-Maktabi. Syeikh al-Adab Ahmad b. azhar al-riyad fi akhbar iyad. wa dhikr dhi al-wizaratayn Lisan al-Din al-Khatib (1397).). Shakir b. Shihab al-din ahmad b. 1041) (1367/1949).Ilmiyah. al-ihatah fi akhbar gharnatah. Nafh altayyib min ghusn al-andalus al-ratib. dan kembali. Sharh muslim. Beirut: Dar al-Kutub al.sehingga ke pertengahan malam.ilmiyah. Ahmad al-Katabi (w. dan tibatiba kami sudah berada di (madrasah) al-rawahiyah.

Mahir Zuhayr Jirar (ed. al-Qaysi al-Dimasyqi (w. cet.aydrusi (w. Al-mursal: riwayat dari tabi in menyatakan Rasulullah (saw) bersabda atau berbuat sesuatu. al-Ghunyah. Al-Qadi Abu Muhammad b.). Ikhtilaf usuliyyin tentang sandarannya sebagai hujah Al-musnad: riwayat yang muttasil dan marfu . Tawdih al-Mushtabih. Bashkawal (1374/1955). Abu Bakr Muhammad b. Muhammad b. Beirut: Dar al-Kitab al. Beirut: Dar al-Kutub al. 1027) (1405 H). 748).Shams b.Arabi Abu al-Qasim Khalaf b. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Fahras ibn Atiyyah.t.). ma rifat al-qurra al-kibbar Al-mawsu ah al-muyassarah fi al-adyan wa al-madhahib al-mu asarah.p. Beirut: Dar al-Kutub. Muhammad Na im al. Al-Silah fi tarikh a immah al-andalus wa ulama ihim wa muhaddithihim wa udaba ihim. Muhammad b. Muhammad Fu ad Mansur (ed.). 541 H) (1983 M). Kaherah: t. 2. 842) (1993). 575) (1419/1998).). Abdullah al.alamiyah li alshabab al-islami Muhammad b. al-Nur al-Safir. Muhammad al-Zahi (eds. 22. Khalifah al-Umawi (w. Qadi Iyad (1402/1982). Shajarat al-Nur al-zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah. Abd al-Qadir b. Khayr b. Abd al-Malik b. Nasir al-Din Muhammad b. Umar b. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.Ilmiyah. Muhammad Abu al-Ajfan. Ahmad shams al-Din al-dhahabi (w. Fahrasat ibn alKhayr al-Ashbili. Tadrib al-rawi. Al-nadwah al.Arqasusi (ed. Syeikh b. Abdullah b. Atiyyah al-Muharibi al-Andalusi (w. Muhammad Makhluf (1349 H). Beirut: Tab ah Dar al-gharb al-islami. Cet.

aziz b. ibn al-salah Sharh mushkilat al-wasit. muwaffaq al-din hamzah ibn yusuf al-hamawi Hashiyat al. shajarat al-ma arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a mal Mufhamat al-aqran fi mubhamat al-qur an. Al-mawdu : apa yang dipalsukan ke atas Rasulullah (saw). al-jurjani. sharh jawharat al-tawhid Al. al-nawawi. seperti Imam Malik (rah) berkata: bersabda Rasulullah (saw). Iyad Khalid al-Tiba (ed. Muhammad ibn abd al-rahman al-sakhawi (1427/8-1497 M). ta liq Mustafa dib bagha . sama ada digugurkan perawi pada awal sanad atau pertengahan atau akhir sanad.Ulama izz al-din abu muhammad. atau imam al-Shafi i berkata: berkata Ibn umar (rad). seperti Imam Malik dari Ibn Umar (rad) al-mu addal: apa yang gugur pada sanadnya dua perawi atau lebih. al-ikhlas wa al-niyyat Al-isyarat ila bayan al-asma al-mubhamat. abd al-salam b.izz b.Al-afrad: sama ada riwayat yang tersendiri dari perawi yang lain atau yang tersendiri dari jalur mekah sahaja. Bidayat al-sul fi tafdil al-Rasul Sallallahu alayhi wasallam tasliman kathira. abu al-qasim al-sulami alshafi i (w. tidak dianggap da if sehingga ditentukan seseorang perawi dalam jalur tersebut Al-munqati . ringkasan kitab al-hafiz abu bakar al-khatib al-baghdadi Al-tarkhis bi al-qiyam li dhawi al-fadl wa al-maziyyah min ahl al-islam Al-usul wa al-dawabit Sharh mushkil al-wasit. biasanya digunakan dari riwayat tabi al-tabi in dari sahabat. suyuti Ibn abi al-dunya. Al-mukhtasar fi usul al-hadith. 660) (1999). 5-54 Sultan al. dan tidak halal meriwayatkan hadith mawdu bagi seorang alim yang tahu kedudukan hadith tersebut kecuali dijelaskan keadaannya. ahmad ibn Muhammad (1503-1566 H) Al-ihtimam bi tarjamat al-imam al-nawawi shaykh al-islam.). Beirut: dar al-fikr al-mu asir.allamah ibn hajar al-haytami ala sharh al-idah fi manasik al-haj. abd al. hadith yang terputus isnadnya dalam apa jua peringkat. Ibn hajar al-haythami. Al-bajuri. abd al-salam.

1913 M) Ulama mantik. kitab umdah Misbah al-zalam wa bahjat al-anam fi sharh nayl al-maram min ahadith khayr al-anam. atf al-alif al-ma luf ala al-lam al-ma tuf Sains tabi i dalam kurikulum pendidikan tradisional di kurun ke 7/13 Ulama cenderung mempertahankan falsafah akliah dan rasional yang dibawa oleh aliran al-ash ari bertembung dengan fahaman konservatif . oleh abd al-Mun im Ibrahim Ibn taymiyah. sharh al. ahmad ibn abd al-halim (1263-1328 M).umrah. Abd al-qadir arna ut (ed. Mesir: Dar Umar li al-taba ah wa l-nashr Idah al-idah bi kalam al-hanabilah al-milah fi manasik al-haj wa al. hilyat al-abrar wa shi ar al-akhyar al-adhkar.Al-nawawi (1970). al-nawawi wa ibn al-taymiyah. Muhammad ibn abdullah al-jurdani (w. muwaffaq al-din abdullah ibn ahmad (1147-1223 M). Alexandria. 663/1264) Siraj al-din al-urmawi (594-682/1198-1283) Abu l Hassan al-daylami.umdah Ibn qudamah.). teologi ab al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231) Sayf al-din al-amidi (551-631/1156-1233) Kamal al-din ibn yunus (551-639/1156-1243) Ahli falsafah di zaman ayyubi Afdal al-din al-khunaji (590-646/1194-1248) Athir al-din al-abhari (w.

kewarakan dan kebesaran dan kewibawaan akliah yang tidak mampu dicapai oleh fuqaha dan ulama lain di zamannya Tarikh al-islam 252. kekuatan ibadah. dr. Muhammad Muhammad Abu Syahbah. al-fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyyin. dari alallamah al-qadi abu al-fath umar bundar b. Muhammad b. ibn al-salah. ia adalah ilmu yang tinggi yang dikuasai oleh ulama al-huffaz. 478/1085) mendapat naungan dari pemerintah politik di timur dan kerajaan ayyubi di Syria. antaranya ialah kitab al-minhaj fi sharh muslim al-dhahabi. 201. a lam al-muhaddithin. imam abu sulayman ahmad b. dan al-daraqutni termasuk dari kalangannya.Fakhr al-din al-razi (543-606/1149-1210). kitab ma alim al-sunan Ibn qayyim al-jawziyah. 4/1473 Membaca kitab al-muntakhab fakhr al-din al-razi. kezahidan. al-bidayah 13/278. al. belajar selama 10 tahun Mendengar kutub al-sittah. Tarjamah imam al-nawawi. 279. zad al-ma ad 3/682. Ibrahim al-khattabi al-busti al-shafi i al-muhaqqiq. dan allah telah memberikan manfaat kepada umat dari hasil tulisan dan karangannya yang berkembang dan mengalir ke seluruh pelusuk tempat. tadhkirat al-huffaz.ibar 5/312. dan ia zahir sebagaimana keterangan bab yang kami kemukakan dan ia adalah maksud imam muslim untuk memasukkan hadith di sini keberkesanan menetapkan lafaz. ulum al-hadith. al-maraghi. Lamhat min manhaj al-imam al-nawawi fi sharh sahih muslim. ali al-taflisi Dr. umar b. Sharh muslim 1/129. abd al-karim mastur al-qarni. ibn kathir. sebahagian kitab al-mustasfa al-ghazali.sharh muslim 4/164. al-juwayni (w. Nawa. syaikh al-madhhab. menafikan ikhtilaf hadith . dan ia merupakan syarahan yang bersifat sederhana yang diusahakan oleh penulisnya agar tidak terlalu ringkas sehingga mengenepikan fakta-fakta penting dan tidak terlalu panjang yang membawa kemualan dan kebosanan tarjamah bab .

selesai pagi khamis. Muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi. (dan orang yang sudah kaya maka hendaklah ia menghindar dari menggunakan harta. qatadah. Al-nisa. Al-imam al-nawawi mufassir berdasarkan kitab al-tafsir dalam syarh muslim. Sharh muslim 18/163. 156. 23 Dis 1267. ulama shafi i 12/17. Al-nawawi. ini adalah pendapat imam al-shafi i dan jumhur ulama. Tafsiran beliau menjadi pilihan ulama. dan orang yang faqir harus mengambilnya secara yang makruf) Imam al-nawawi: diharuskan penjaga anak yatim memakan hartanya sekadar hajat. 18/153 (kitab al-tafsir). Pendapat ini dipilih oleh al-qurtubi 5/42 Pendapat ulama Iraq harus mengambil harta anak yatim sekiranya ia bermusafir kerana urusan harta anak yatim tersebut. Sharh sahih muslim. 6. ata . dan barangsiapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya allah setelah paksaan itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang) Al-nawawi: di dalam senua naskhah sahih muslim ditulis kalimah ( ( ( ) ). Dr. 666 H. rabiul akhir. 5/165 Adab hamalat al-qur an. (dan jangan kamu mendesak budak-budak perempuan kamu untuk melacurkan diri sekiranya mereka ingin menjaga kehormatannya. tidak diwajibkan kepada penjaga membayar ganti (sharh muslim 18/157) Kerana ia mengambil haknya sebagai penjaga Pendapat yang dipilih oleh imam al-nawawi ini ialah pendapat al-nakha i. kaherah: matbu ah al-misriyah wa maktabatuha. sekiranya ia memerlukannya (jika ia miskin). al-nur 33. al-jami li ahkam al-qur an 5/42 Hal. Pendapat ini asalnya adalah pendapat sayyidah a ishah (rad). adakah wajib dibayar ganti atau tidak? Menurut pendapat yang sahih (al-asah) dalam mazhab shafi i. mohd zawawi Abdullah. dan setiap hadith membenarkan hadith yang lain Takwil imam malik dan abu hanifah. Hassan al-basri.tidak ada pertelingkahan dan percanggahan antara hadith-hadith rasulullah (saw). ) sebelum ( ) . jumhur ulama berselisih pendapat berhubung dengan penjaga anak yatim yang memakan hartanya sekadar perlu.

sharh al-bukhari.Kalimah ( ). al-qurtubi (w. 388) ibn al-battal. 449). ialah untuk menjelaskan hal yang lazim. Sharh al-ahadith al-nabawiyyah. abdullah al-nisaburi Ibn al-mulaqqan. Sufyan al-thawri (w. ulama yang mengupas tentang gharib al-hadith. abu Muhammad abdullah b. ( ) demi Al-nawawi: adapun maksud (sekiranya mereka ingin memelihara kehormatan diri). Dan tidak ada seorang ulama yang membaca ayat ini dengan tambahan ( ). 368) khattabi (w. ibn al. al-mazari (w. Muhammad abu al-laith al-khayr al-abadi. anas (w. ta sis wa tatbiq Ibn majah. battal al-maghribi al-qurtubi al-maliki al-ma ruf bi ibn allajjam (w. tadhkirat al-muhtaj ila ahadith alminhaj ulum al-hadith asiluha wa mu asiruha. nayl al-awtar sharh muntaqa al-akhbar Ibn rajab al-hanbali (w. Diriwayatkan bahawa Hassan al-Basri setiap kali membaca ayat ini berkata: ( allah. khayr al-abadi (2004). 536) Qadi iyad (w. 544). Tujuan penambahan ( ) ialah untuk menjelaskan bahawa ampunan dan rahmat Allah hanya khusus bagi perempuan-perempuan yang dipaksa berzina tidak untuk orang yang memaksa mereka. 676) Al-shawkani (w. 323-4. abd al-rahman Al-hakim. ali b. 179) ibn abd al-bar (w. al-mufhim fi sharh ma ashkala min talkhis sahih muslim. Mahasin al-takwil 12/4522 ) demi allah.ulum wa al-hikam . kerana tidak dinamakan paksaan sekiranya wanita tersebut merelakan dirinya berzina. khalaf b. Muhammad b. umar b. adalah tafsiran bagi ayat ini dan bukan sebahagian dari al-qur an yang diturunkan. 543). 1250 H). Bagaimanapun maksud ayat yang umum ialah. Selangor: dar al-shakir. 795) jami al. memaksa perempuan melakukan zina adalah haram baik yang dipaksa itu rela atau tidak. yazid al-qazwini Al-darimi. malik b. ahmad al-wadiyashi al-andalusi.arabi (w. 671).161). abd al-malik b. al-nawawi (w. cet. abu abdullah Muhammad b. abu al-hasan ali b. hal. 4.

9/601 (juzuk akhir kitab al-umm). 289 Ibn manzur. al-hazimi. ali b. ya qub al-shirazi. maka haruslah dibunuh) al-nawawi: ijma ulama telah mengambil dalil yang menasakhkan hukum ini. 2/ hal. fath al-bari.iraqi (w. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib.). Damsyik: 1/467 dari Jabir (rad) dan lainnya. ayyub b. Ratib hakimi (ed. 1/18 dan syaikh kami shaykh al-islam al-bulqini. yakni meluaskannya Al-fayruzabadi. mukarram al-afriqi al-misri (t. Al-fayruzabadi. Muhammad b. Muhammad b. nasb al-rayah li ahadith al-hidayah . abd almalik b. 61 hadith mansukh yang dinyatakan oleh imam al-shafi i. al-tibi. menerangkan dan mentafsirkan (sesuatu). ibn hajar. abdullah. sharh ma ani al-athar 3/161. al-khatib. mensyarah sesuatu. abu bakar ahmad b. Disokong oleh ibn hajar 12/71.iraqi berkata: hadith ini dinyatakan dengan lafaz am. 497 Sharh muslim. menyingkap. al. menjelaskan. ibn manzur. 5/298.arab. hal. dan sekiranya ia masih meminumnya pada kali keempat. thabit al-baghdadi. yusuf b. al-sharh. salamah b. al-faqih wa al-mutafaqqih 1/125. sharaf al-din al-husayn b. jamal al-din abu Muhammad abdullah b. majd al-din abu tahir Muhammad b. al-umm 6/130. uthman b. Beirut: dar sadir. al-tahawi. Muhammad b. al-i tibar fi bayan al-nasikh wa al-mansukh min al-akhbar. Cet. tetapi membawa makna khusus. 806). al-khulasah fi ulum al-hadith. ikhtilaf al-hadith. Muhammad b. musa al-hanafi.t. juz. salamah. 1. al-tirmidhi al-sunan 4/48. Himas. maka dikeluarkan darinya isyarat bahawa ibarat difahami dengan maksud lafaz yang umum tidak dengan sebab yang khusus al-zayla i. berhubung peneguk arak bahawa Nabi (saw) bersabda: (sekiranya beliau meminumnya maka hendaklah dirotan. abu ja far ahmad b. musa b. musa alhamdani al-shafi i. al-qamus al-muhit.Al. al-nawawi (rah).) lisan al. manzur b. abu bakar muhammad b.

isma il b. Muhammad abu al-laith (1411/1990). al-mughirah b.). minhaj al-sunnah al-nabawiyyah (saw) Al-baihaqi. ali b. abd al-jabbar zakar (ed. ma ani. abu al-qasim sulayman b. kashf al-khafa wa mazil al-ilbas amma ishtuhira min al-ahadith ala alsinat al-nas Al-bukhari. i rab. Imam al. berdasarkan kaedah bahasa arab dan usul syariat dengan kemampuan dan keupayaan akal Al-qanuji. al-husain b. Muhammad b. siddiq b.ayni mengupas maksud bahasa pada lafaz hadith. syu aib Ahmad b. al-musnad Ibn qayyim al-jawziyah. Al-khayr al-abadi.. sulaiman b.ilmiyah. Universiti Ummul Qura. umar al-misri Al.ulum dari hikayat al-qannawji (1248-1307). keupayaan lughah. ali Sharh nukhbat al-fikr.abbas ahmad b. mukhtalaf al-hadith. ali b. dan tafsiran ayat al-qur an. bayan mushkil al-athar li al-tahawi al-juzu althamin: dirasah wa tahqiq (Tesis Ph. saraf. atau lebih. hal 55. Beirut: dar al-kutub al. abjad al. bayan. abu abd al-rahman ahmad b. 2/336 Mu jam al-tabrani. abu bakar b.Al-arniqi (atau al-azniqi) menyebut dalam madinat al. Hassan khan (1978). ahmad Musnad abu ya la. hanbal al-syaibani. abu bakr ayyub al-zar i Ibn taymiyah. abd al-halim al-harrani. ilmu syarah hadith ialah ilmu yang mengkaji maksud hadith Rasulullah (saw). syarah hadith.D. hadith yang maqbul yang tersembunyi maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan ta ammul atau bersandarkan dalil yang lain. al-muthanna al-mawsili al-tamimi Majma al-zawa id wa manba al-fawa id. kesusasteraan. bardizbah al-ju fi Asas yang kukuh dari sudut adabiyat. abu abdullah Muhammad b. Makkah al-Mukarramah) ilm al-bu d al-makani wa al-zamani.ulum al-washy al-marqum fi bayan ahwal al. yang maqbul dan bertentangan maknanya secara zahir Musykil al-hadith. abu al. ahmad b.ajluni. (pengaruh tempat dan masa). termasuk ilmu dirayah matan alhadith . abu abdullah Muhammad b.ulum. Al-nasa i. abu bakar b. abu bakar ahmad b. setiap dua hadith.

dan telah saya bentangkan dalil dalam setiap permasalahan ini dengan jelas dalam kitab (al-majmu ) sharh al-muhadhdhab.asqalani Al. ahmad b. dan pandangan yang terpilih (al-mukhtar) ialah ia merupakan fardu kifayah. Dan ia tidak difardukan ke atas setiap orang bersalahan dengan pendapat sebahagian dari ulama. dan dikatakan: hukumnya sunat. kemudian di jari Umar (rad) kemudian di jari Uthman (rad). 14/67. berlainan dengan pendapat imam daud (al-zahiri). 1/26 Dan jemaah telah menterjemahkan babnya 5/151 muslim hadith abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: solat berjemaah lebih afdal dari solat seseorang kamu secara bersendirian dengan dua puluh lima kelebihan. Al-nawawi: pandangan ini da if atau batil tidak ada asalnya dan yang benar ialah tidak dimakruhkan bagi wanita menggunakan cincin perak. Al-khattabi berkata: dan dimakruhkan bagi wanita mengenakan cincin perak kerana ia dari syi ar (penampilan) kaum lelaki. rasulullah (saw) menggunakan cop dari perak pada cincin yang dipakai di jari Baginda (saw). dan pendapat ini shadh dan munkar.Ibn hajar. kemudian dikenakan di jari Abu Bakar (rad). dan sebahagian Ulama salaf di Syam menganggapnya makruh kecuali bagi sultan dan telah meriwayatkan athar tentangnya. Al-nawawi: dan para jemaah dari ashab kami dan ulama jumhur berhujah dengan hadith ini bahawa berjemaah bukan merupakan syarat sah solat. ahmad Sharh muslim. Al-nawawi (rah): dan kaum muslimin telah ijma mengharuskan pemakaian cincin dari perak ke atas lelaki. Muhammad al. ali b. dan beliau menambah: sekiranya tidak mendapati cincin emas maka hendaklah dicampur dengan acuan za faran supaya kelihatan kuning dan acuan lain yang seumpamanya. badr al-din abu Muhammad Mahmud b. hadith ibn umar (rad). .ayni.

carl brocklemann. Muhammad b. wallahu a lam . Fath al-bari. 2/108-9. al-kashif an haqa iq al-sunan. dan paling tepat dalam penilaian dan hukum.arabi 1/212-4. 7/149. 4/123. disebut oleh al-daraqutni dalam mustadraknya.arabi 3/181. ialah nisbah kepada juhaynah sebuah kabilah dari quda ah 5/80-81. 8/502. 3/282. antaranya ialah rujukan pada juz 1/34. mas ud al-baghawi al-shafi i Imam abu abdullah Muhammad b. 11/160. tarikh al-turath al. al-fadl al-tamimi al-asbahani al-syafi i (rah). hadith ka ab b. al-nawawi menjawab istidrak al-daraqutni. bahawa hadith yang diriwayatkan secara mawquf dan marfu . imam abu al-hassan ali b. maka wajib diterima dan tidak dikesampingkan kerana kelupaan atau kekurangan orang yang menyatakannya mawquf. dan paling banyak dirujuk. Dan adapun ma bad al-juhani. Merujuk Imam abu Muhammad al-husain b. di antaranya ialah imam al-bukhari dan yang lainnya. 2/ba . 743 H). dan hadith ini juga telah diriwayatkan oleh al-daraqutni dari jalan lain dengan marfu . dianggap sebagai marfu mengikut mazhab yang sahih yang dipegang oleh ulama usul. 10/28. 6/582. maka berkata abu sa id abd al-karim b. 2/48. dalam kitabnya al-tahrir fi sharh sahih Muslim 1/130. dan sandaranku dan puncak perhatianku ialah kitab syarah Muslim oleh imam al-mutqin muhy al-din al-nawawi kerana ia paling baik dalam menggarap faedah. khalaf b. Al. abdullah al-tibi (w. 5/51. fu ad sezkin. tarikh al-adab al. Dan telah kami sebutkan di fasal terdahulu di awal syarah.allamah al-husain b. Mansur alsam ani al-tamimi al-marwazi dalam kitabnya al-ansab. battal al-maliki al-maghribi dalam sharh sahih al-bukhari. Muhammad b. al-juhani dengan huruf jim berbaris hadapan. hanya diriwayatkan secara mawquf dari riwayat Mansur dan syu bah. fuqaha dan muhaqqiqun dari para muhaddith.Naskhah kitab sharh muslim dan manuskripnya. ujrah yang dikeluarkan oleh muslim ini. isma il b. 9/214. dan dalam riwayat ini jelas perbezaannya dan dalilnya telah dikemukakan bahawa hadith ini merupakan penambahan dari perawi thiqat (ziyadah al-thiqat). sehingga sekiranya riwayat mawquf lebih banyak dari marfu maka dihukumkan marfu . 12/66. yang sebenarnya ia adalah riwayat mawquf dari ka ab kerana yang merafa kan hadith ini tidak diperkukuh dengan hafiz.

544) Kitab muntaha al-a mal fi sharh hadith innama al-a mal. hadith abdullah b. syarah hadith dalam kitab tertentu Syarah hadith yang tertentu. oleh qadi iyad (w. syarah imam al-nawawi ke atas kitab sahih muslim Syarah kitab pilihan. 1205 H). hadith hukum Al-ilmam fi ahadith al-ahkam. 911) 3. syarah imam al-nawawi pada kitab al-arba in dan syarah kitab riyad al-salihin. dengan huruf ra. kashf al-zunun. oleh abu al-fayd Muhammad murtada b. dan begini yang ditetapkan oleh para huffaz yang handal dalam sahih muslim Al-qadi iyad berkata: dan begini yang diriwayatkan oleh al-farisi dan lainnya. dari periwayat sahih muslim. 2. Dan berkata: dan al. oleh imam al-suyuti (w.arus sharh al-qamus Syarah hadith terpilih. dalil al-falihin li riyad al-salihin Dari sudut hajm.aliyyah fi sharh al-hadith al-musalsal bi l-awwaliyyah (sharh hadith ummu zari . Muhammad al-husayni. nabi (saw) ketika dalam musafir berlindung dari al-hawr ba d al-kawn perubahan selepas ketenangan al-nawawi: begini yang disebut dalam kebanyakan naskhah sahih muslim al-kawn dengan huruf nun. 702 H) Syara h hadith pada kitab. taqiyuddin Muhammad b. Al-mirqat al. menyatakan dalam riwayat dengan huruf ra Jenis-jenis syarah hadith. ibn daqiq al. penulis kitab taj al.id al-shafi i (w.udhri dengan al-kawr . 1. ali. Dan beliau berkata: dan yang makruf dari riwayat asim yang dikeluarkan oleh muslim ialah dengan huruf nun 9/94 Al-maziri. Kitab sharh hadith ummu zar in. sarjas. kebesaran kitab . 2/1036-40 Syarh hadith yang tertentu. bahkan hampir kesemua naskhah di negeri ini dinyatakan dengan huruf nun. (w.Riwayat muslim.

827) Abu al-tayyib al-sayyid siddiq hassan al-qinnawji (1405/1985). al-tamhid 1/9 hadith mentafsirkan al-qur an. Mustafa al-bugha. Uslub syarah. kashf al-zunun 1/541 umdat al-qari. ibarat ringkas. perbahasan matan. belum pernah ditulis seumpamanya. tahqiq Mustafa al-bugha. menukil pendapat sahabat. ikmal al-mu lim. abdullah al-zarkashi al-shafi I (w. bahadir b. al-muqaddimah 1/2 Syarah mutawassit Al-kawakib al-darari sharh al-bukhari. al-nawawi 2/80 hadith mentafsirkan hadith. al-tamhid 1/172 . tabi in ibn abd al-bar. syarahan ringkas terhadap hadith. 855). oleh al-qastalani (w. hal 204-6. kashf al-zunun 1/541 Syarahan besar/ meluas muwassa Al-tamhid. dr. Beirut: dar al-kutub al-ta limiyah. al-kattani. kashf al-zunun 1/32 sharh al-mamzuj. al-risalah al-mustatrafah. mengeluarkan hadith yang lain dengan sanadnya. hal. potongan ayat dan athar.Syarahan kecil dan ringkas. qadi al-qudat badr al-din Mahmud b. 10 juzuk. abu abdullah muhammad b. syeikh badr al-din Muhammad b. Fath al-bari. sharh mukhtasar kitab al-bukhari. sahih muslim 1/90.ayni al-hanafi (w. khalifah al-washtani al-ubbi al-maliki (w. mengemukakan tarjamah rijal malik mengikut huruf mu jam. shams al-din Muhammad b. ali al-kirmani (w. 923 H) Sharh hadith yang berkait dengan matan. 463). 852 H). al-tanqih. syarahan yang bercampur ibarat matan dan huraian dalam satu petikan. muqaddimah hady al-sari dalam satu juzuk. yusuf b. Cet. ahmad al. 1. 794 h). Al-hittah fi dhikr al-sihhah al-sittah. hadith ditafsirkan dengan athar. kitab irshad al-sari ila sharh sahih al-bukhari. abd al-bar (w. isyarat dan faedah hadith Kashf al-zunun 1/541 Syarah al-bukhari. 786 H). ibn abd al-bar. ibn hajar (w. kitab 70 jilid. Sahih al-bukhari. sharh al-nawawi. 114. abi umar b. satu jilid.

tarikh Baghdad khatib al-baghdadi.azim oleh ibn kathir. sallam dari al-asmu i dalam kitabnya sharh gharib al-hadith al-hirawi dalam al-gharibayn dari al-azhari 1/172. naskhah jawi. takhrij al-hadith nash atuhu wa manhajiyatuhu. musnad ahmad. diselitkan dengan ulasan dan kupasan singkat. jabatan perdana menteri. mumtaqi . rujukan hadith Kitab hadith yang asli. Al-khabar. Masadir al-hadith. muwatta malik. tafsir al-qur an al. Cet. a. tafiran al-hirawi terhadap lafaz ini dalam kitab al-gharibayn Terjemahan riyad al-salihin. dalam apa-apa mauduk. 2/217. mubtaqi . alshafi i. daud al-bankalisiy. hal. syarif b. ha. muntaqi al-lawn. Muhammad (1414/1993). kutub al-sittah. al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm. Ibrahim al-harbi 9/160. tuhfat al-ashraf fi ma rifat al-atraf oleh almizzi. Kitab yang menyerupai rujukan asli. sunnah dan tafsir. 60 abdullah b. Berkata ahli bahasa. arab Saudi: dar ibn affan. bil (vi). Sharh al-nawawi. tafsir ibn jarir. kitab yang mengemukakan hadith yang dikutip dari kitab yang asli beserta isnadnya. 1981. tarikh al-rusul wa almuluk ibn jarir al-tabari. kitab yang mengemukakan riwayat hadith dengan isnad. majid wafi turjumah al-arba in al-qudsiyah ba d al-arba in al-nawawiyah manar al-islam. kitab al-um. salim bahreisj Unit quran. tafsir ibn abi hatim. 1. menukil tiga bahasa dari al-kassa i. bahagian hal ehwal islam. nasb al-rayah oleh al-zayla i . tahun vi. al-husain b. al-jawhari dan lainnya. Indonesia h. 8. hadith berubah warna. di dalamnya terdapat tiga jenis sebutan bahasa. al-dur al-thamin sharh al-arba in Abu al-laith al-khayr al-abadi (1999). al-muhalla ibn hazm. abu ubayd al-qasim b.syarah hadith dengan kitab gharib al-hadith sharh al-nawawi. Selangor: dar al-shakir. ibn qutaybah 11/76 syawwat. manhajiyah fiqh al-hadith inda al-qadi iyad fi ikmal almu lim bi fawa id muslim. al-risalah al-shafi i. abd al-qadir.

Kerana maksudnya ialah mereka menahan kafilah di tempat tinggi dari pasar sepertimana disebut dalam riwayat ubaydullah b. bulugh al-maram min jam adillat al-ahkam. abu zayd abd al-rahman b. imam al-bukhari bermaksud dengannya untuk menolak pendapat mereka yang mengambil dalil bahawa diperbolehkan menahan kafilah. kami menahan kafilah . al-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-shar iyyah ibn khaldun. riyad al-salihin al-nawawi. kitab yang mengemukakan riwayat hadith yang dikeluarkan dari kitab-kitab hadith yang asli tanpa menyebut isnadnya. 2059 ibn hajar 4/376. Dan imam malik telah menjelaskan dalam riwayatnya dari nafi dengan pernyataan hadith: (dan jangan ditahan bekalan makanan sehingga ia sampai ke pasar). lalu dilarang oleh Rasulullah (saw) untuk membelinya sehingga dipindahkan . abu al-husayn abd al-baqi b. harun. al-suyuti al-ruyani. lalu Nabi (saw) melarang kami dari membelinya sehingga makanan dibawa ke pasar. sahih al-bukhari 2/795. qani . Hal. musnad ibn qani . hadith 2058. dan membeli makanan dari mereka. hadith 2058 . syarat quraisy kerana keahlian dan keupayaan kabilah quraisy dalam membenamkan ikhtilaf dan perselisihan dan mengumpul kekuatan dan kalimat al-bukhari (rah) dari abdullah ibn umar (rad) berkata: kami menahan kafilah. Dan hadith adalah pentafsir kepada sebahagian hadith yang lain. talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-rafi i al-kabir ibn qayyim al-jawziyah. Albukhari mengatakan. kerana perkataan mutlak dari ibn umar (rad). al-suyuti. al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. maka hadith ini membawa dalil bahawa penahanan (kafilah) yang tidak ditegah ialah apa yang telah sampai ke pasar. Fath al-bari. umar dari nafi . Muhammad al-ashbili al-maliki. kitab al-buyu . muqaddimah.rujukan yang tidak asli. bab tempat akhir menahan kafilah 4/376. ibn hajar. al-jami al-saghir. abu bakr Muhammad b. mu jam al-sahabah ibn hajar. 195. dan tidak ada dalil padanya. ia bermaksud dari tempat tinggi yang terpisah dari pasar sebagaimana dinyatakan dalam hadith ubaydullah (rad) yang berkata: nafi memberitahu saya dari abdullah (ibn umar) (rad) yang berkata: mereka membeli makanan dari tempat yang tinggi dari pasar dan membeli di tempat mereka.

Adapun al-ghubari. Ibrahim al. bilangan 1. kaedah dalam mentafsir khabar ghaib. Husain. 2. Dan abdah dieeja dengan huruf bab berbaris sukun. ubayd al-ghubari.ilmi. qanuji 101-2. abu hatim Muhammad b. markaz al-bahth al. mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. ahmad al-tamimi al-busti Ibn al-jawzi.arabi. 99 Adab dalam mengupas dan mensyarah hadith.as as (1416/1996) dirasah naqdiyah fi ilm musykil al-hadith. kashf al-zunun 1/37-38. akal menerima khabar (naql) yang sahih dan menetapkannya sebagaimana dinyatakan. dieja dengan huruf jim berbaris atas. dan selepasnya huruf ha mati. sharh sahih muslim. abdah. murri (1392 H).ilmi wa al-turath al-islami. makkah al-mukarramah. al-nasikh wa al-mansukh fi al-hadith. Muhammad. hanya dinyatakan dengan lafaz seperti sebahagian dari mereka atau berkata syeikh atau lainnya. hal. maka dieeja dengan huruf ghayn berbaris hadapan. 105 . abu kamil al-jahdari dan ahmad b. Abu al-laith (1425/2004). abi imran al-hilali abu Muhammad al-makki Al-mubham: perawi yang tidak disebutkan namanya. hibban b. Beirut: Dar ihya al-turath al. abu zakariya yahya b. Cet. sharaf b. abu al-faraj abd al-rahman b. hal. Beirut: al-maktab alislami. ali b. Fat al-bari 1/10. 1/160 saya diberitahu oleh Muhammad b. 1398 H al-nawawi. dan huruf ba berbaris atas. hal.Ibn hibban. dan al-jahdari namanya ialah al-fudayl b. 105. jami ah umm al-qura. sufyan memberitahu kami. Selangor: dar al-shakir. beliau ialah ibn uyaynah b. majallat al-bahth al.

saya tidak akan membiarkan sesiapa menggelar saya muhyiddin.com/ Al-adhkar. dar ta arud al. http://www. daqr. farh al-lakhmi (w.Muhammad abd al-ra uf al-manawi. dan ketika bermusafir. adab memberi salam. 1057 H. tilawah al-qur an. meminta izin dan bernikah. 21 kitab. adab ketika makan dan minum. Ahlalhdeeth. . (w. zikir dalam sakit dan kematian dan yang berkait dengannya.wordpress.arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Al-tanqih fi sharh al-wasit 40 dichos (hadices) del profeta mohammad (saw) el imam al-newawi (Perancis). 699 H). zikir dan doa kerana hal yang tertentu. allan. Agama tetap hidup selamanya walaupun tidak diperjuang oleh sesiapa. dan hal yang berkait dengannya.aql wa al-naql Al-maqasid fi al-tauhid wa al. al-sa igh dan jemaah ke nawa http://apit. al-nawawi. dan dalam solat.com/2007 riyad al-salihin.ibadah wa al-usul wa al-tasawwuf Bustan al. muhaddith ahmad b. Zikir dalam solat-solat yang khusus. al-tawqif ala muhimmat al-ta arif Ibn taymiyah al-harrani. menunaikan haji. selawat ke atas rasulullah (saw). ketika berpuasa. pujian pada allah.com. Kamel mustafa hallak Multaqa ahl al-hadeeth. di medan jihad. zikir waktu malam dan siang. himpunan doa dan istighfar qadi al-qudat izz al-din Muhammad b. islamlib http://www. kitab memelihara lisan. kitab al-asma .al-eman. zikir-zikir yang berencam.

syarahan bagi kitab al-mukhtasar. 658-676 H/ 1260-1277 M) Sharh muslim Al. Muhammad b. nukat Ma alim al-sunan. 97 Menurut Imam al-shafi I. diringkaskan. sharh sunan abi daud Al-mufhim. 388 H). tabyin kadhib al-muftari. al-mufhim. raja koptik mesir keturunan turki Al-nawawi. nukat dari i rab Kaedah pengurusan kewangan dan keutamaan adalah . ithaf al-sadat al-muttaqin. al-minhaj Al-ubbi (w. 1/27 . 91. 744 H). ibn al-nadim. alikmal. Al-minhaj sharh muslim. 89. bid ah yang sesat. 827 H). Seakan-akan ia adalah al-qur an. al-qurtubi. baybars.Kurun ke 7. ibn kathir: beliau menghimpunkan di dalamnya syarahan ulama salaf dari maghrib dan yang lainnya dan menambah serta meringkas keterangan. dan hidup di masa mamluk baybars (p. imam nawawi mengatakan: sekiranya semua kitab-kitab agama dalam islam hilang. ahli sejarah 1265. mas ud al-zawawi (w. perkara muhdathat. bid ah yang tidak tercela Muhammad al-Jurdani. Suyuti. hal. tumpuan isu telah dikupas Ibn asakir (1347 H). kecuali kitab al-ihya . Al-zabidi (1311 H). damsyik. syarah lafaz gharib. khitab al-busti al-khattabi (w. baybars tumpaskan tartar di syam. kaherah. lahir di akhir dinasti ayyubi.allamah isa b. Al-sakhawi. disusun dan dikemukakan bab. abu sulayman ahmad b. besar keberkatannya I lam al-sunan. mengumpulkan antara al-mu lim. ia cukup menggantikan kesemuanya. al-jawahir al-lu lu iyyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Ihya ulum al-din. ikmal al-ikmal. sharh singkas kitab al-bukhari. Ibrahim b.

Turath al-mugharabah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. ahmad b.html bustan al-muhaddithin (tulisan parsi). abdullah al-talidi (1995). dan al-syaikh Muhammad najib al-muti i Syeikh al-sayyid ahmad samit. zayn al-din abd al-rahman b. abd al-kafi al-subki (w. kuliah subuh pada membicarakan hadith empat puluh. dibuka pada sya ban 630 H . 1410).net/riyad. ibn asakir. menggunakan syarh al-nawawi tarikh dimashq. syarah hadith 40 Imam nawawi Muhammad b. 736isyrin juz an fi sharh isyrin hadithan Sharh ilal al-tirmidhi Sharh sunan al-tirmidhi Al-adhkar. rajab al-baghdadi kemudian al-dimashqi (w. dan saya ingin membantu ahli kebaikan dengan memberikan kemudahan dan menunjukkan jalan. sharh sunan abi daud. badi al-sayyid al-lahham Ibn rajab al-hanbali. dilengkapkan oleh ulama hadrami dan iraqi lampau. shah abd al. terjemahan bulugh al-maram. taqiyuddin ali b. dr. dar al-hadith di masjid al-umawi.aziz al-dehlawi (1745-1822). Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah Juhud ulama dimashq fi al-hadith fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri.virtualave. putera kepada shah waliyullah al-dehlawi takmilat fath al-mulhim oleh shabbier ahmad usmani oleh Muhammad taqi uthmani. kemudian al-makki (w.Takmilah Al-majmu . al-dur al-mandud Muhammad bukhari. dan menerangkan landasan dan mengemukakan dalil tentangnya http://bewley. muqaddimah. dengan ta liqat al-syeikh al-musnad muhammad yasin al-fadani al-indonesi.hassan bandung al-indonesi (1887-1958). 756). a.

469. abd al-kafi al-raba i aldimashqi (w. Riyad al-salihin. ustaz mustafa abdul rahman. Diakhiri kitab al-manthurat wa al-malah.). 3. sunnah dalam solat. kanzul amin fi sharh al-arba in min kalam sayyid alalamin (saw) hadith empat puluh. 4. Beirut: dar al-irshad. . Norway. ahmad ibn najib al-misri. jepun. Pemeliharaan anggota. 689) mukhtar b. selesai isnin. (fitnah akhir zaman) kitab al-istighfar An-nawawi s forty hadith. Bertaqwa pada allah (swt) dalam keadaan zahir dan tersembunyi Menjalani kehidupan berlandaskan sunnah dalam perkataan dan perbuatan Istiqamah dengan perjuangan baik diterima atau ditolak oleh seseorang Rida dan berserah pada allah dalam kesulitan dan kemewahan Bergantung pada allah dalam kesenangan dan dugaan The reliance of the traveler: a classic manual of Islamic sacred law. ridwan Muhammad ridwan (ed. ezzeddin Ibrahim. 1903 hadith.imam dan khatib jami umawi. Hal. asbiran ya kub Muhammad pauzi haji awang Diterjemah. 5. perancis. abd al-malik b. 4 ramadan 670 H. berbeza mengikut penilai dan pentahqiq kitab. 372 bab. 2. Muhammad zayn kelantani. ma yajibu ma rifatuhu min al-din 85 Dasar tasawwuf 1. ahmad b. syaikh jamal al-din abd al-kafi b. Swahili. umdat alsalik wa uddat al-nasik 45. denys Johnson davis (abd al-wadud) Dasar-dasar penting syariat Al-maqasid. itali Al-nawawi (1389/1969). german.

Imam al-qutb. 161/778). Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha pengasih Maqasid. rubah. bashir. 39. dan hal tersebut adalah kerana kejahilan tentang kedudukan dan keadilan perawi yang gugur. yusuf (1406/1986). khirash. merangkul keseluruhannya. hizam. jarir. jika ditolak dari jumlah yang diulang dan hadith maudu . hal. dan pendapat yang sahih ialah menolak hujah dengan hadith mursal sekiranya tidak dikemukakan riwayat lain yang menguatkan sanad. . mursal al-sahabi seperti dari ibn abbas. nama-nama lain seperti al-barra . Abu hanifah al-nu man b. sunnah haji Qur an 3:31. nescaya allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-dosamu. sekiranya kamu mencintai allah. ibn umar. masruq al-thawri (w. 241/855) Sharh muslim. maka ikutilah aku. zubayd. viii. mursal tabi i. katakanlah. Muhammad b. ibn al-zubayr. hayyan. hakim. jami al-shaml fi hadith khatim al-rasul (saw). yusuf. hanbal al-syaibani (w.000. thabit al-tamimi (w. semuanya dieja dengan huruf hamzah berbaris hadapan.73. ali (rad) dari kalangan sahabat yang kecil yang menyampaikannya dari nabi (saw) hadith yang tidak didengarnya dari nabi (saw) dianggap hujah. Itfish. hadith yang sampai kepada umat islam sekitar 30. sa id b. Muhammad b. tadhkirat al-huffaz 1/203 Abu abdullah ahmad b. hazim. ziyad. bishr. 55. yazid. yasar. ulum al-hadith. dan huruf ya bersabdu 40. musqit: wizarah al-turath. sunnah dalam puasa 80. fasal dalam menetapkan sejumlah nama yang samar (al-mushtabih) yang berulang dalam sahih al-bukhari dan muslim Antaranya ubay. hadith lebih seratus ribu. habib. 407. Ibn al-salah. termuat dalam musnad ahmad. hulliyat al-awliya 6/356. hasan b. zubayr. 150/767) Abu abdullah sufyan b. huruf ba berbaris atas. harithah. tahdhib altahdhib 4/101. wafa al-dimanah 1/14. husayn. itfish.

ubadah. Manakala Imam al-syafi i dan ahmad ibn hanbal mempertikaikannya . Muhammad b. nasab.). al-awza i. bashshar. silm. suraij. al-thawri. beliau ialah zubayd b. malik. Muqaddimah Ulama berhujah dengan riwayat al-marasil. Adapun zubayyad atau zibayyad dengan huruf zay berbaris hadapan atau bawah dan huruf ya berulang. kecuali abd al-rahman b. seperti sufyan al-thawri. al-harith tidak disebutkan dalam kedua-dua kitab al-sahihayn selain dengan nama ini. abdah. 41 dan adapun al-mufradat (perkataan seerti) maka tidak terhitung jumlahnya dan akan dibahas dan diterangkan di dalam babnya dengan izin allah taala Abu daud (1988). Beirut: dar al-jinan. shayban. al-hizami. sallam. Muhammad b. dan antaranya zubayd dengan huruf zay berbaris hadapan dan huruf ba berbaris atas. nama-nama yang mendekati ejaan dan salim. ubadah. semuanya dieja dengan huruf zay berbaris depan. aqil. syaikh muslim Al-basri. sunan. umarah. Muhammad ibn salam syaikh al-bukhari 41. syeikh al-bukhari dan muslim 41. al-jurayri. al-harithi. kemudian huruf ya . 40. al-hamdani Ini semua lafaz yang bermanfaat dalam perbincangan al-mu talaf dan al-mukhtalaf Bandingan perawi muwatta . al-aily. hal. farwakh al-ubuli. sulayman. shayban b. ubayd. abbad. salamah. al-zabir yang menikahi isteri rifa ah maka huruf zay berbaris depan 41. Kamal yusuf al-hut (ed. sulaym. al-sulami. Al-salmi dari kabilah al-ansar dan bani sulaym dengan huruf sin berbaris depan. maka beliau ialah ibn al-salat yang disebut dalam al-muwatta dan tidak dikeluarkan dalam al-sahihayn. waqid.Dan antaranya ialah al-Zubayr.

mu jam al-kabir Al. penyusun kitab al-sirah ali b. yasar al-muttalibi. hadi al-mustarshidin 471. malik. al-suyuti. Kitab al-isti ab diringkaskan oleh Muhammad b. dan salah satu riwayat dari ahmad b. al-tajrid Al muhib al-tabari. ibn hidayat allah 226. 38. mir at al-jinan 4/182. kitab al-dhayl ke atasnya oleh jemaah. 3/7 Hadith mursal dari kurun kedua dan ketiga diterima sebagai hujah oleh mazhab hanafi. kashf al-asrar. al-isti ab. I lam al-isabah bi a lam al-sahabah. al-daris fi tarikh al-madaris 1/24. al-jarud. al. shadharat al-dhahab 5/354. mandah. ya qub b. Abu umar b. ibn al-subki 8/395 Al-bidayah wa al-nihayah 13/278. al-samt al-thamin fi manaqib ummahat almukminin Abu Muhammad b. al-a lam 9/184.ala al-din al-bukhari. ardaf . Abu zakariya b. ma rifah man nazala min al-sahabah sa ir al-buldan.ibar 5/312-3. kitab al-mubtada . hanbal dan kebanyakan mutakallimin. al-dhahabi merumusnya. wali qutb Qisas al-anbiya al-nabawiyah.ashrah.iz abu al-hasan b. Abu al-qasim al-tabrani. Muhammad b. Muhammad b. al-ahad. ishaq b. al-athir saudara penulis kitab (al-nihayah) dalam kitabnya usud al-ghabah Al-nawawi dan al-kashghiri meringkaskan usud al-ghabah. al-nujum al-zahirah 7/278. al-bir. tadhkirat alhuffaz 5/354. al-riyad al-nadrah fi manaqib al. al-suluk 1/648. tabaqat al-isnawi 2/266. ahmad al-khalili. Minhaj al-sawi. adab allughah 3/242. Tarjamah imam al-nawawi. ibn qadi syuhbah 2/153. al-madini.

balghah al-zurafa fi tarikh alkhulafa Bibras al-dawadar. abi tahir al-marwazi al-katib. 73. Muhammad al-mahdawi (319-365 H/ 931-975 M). abd al-wahid al-maqdisi. diangkat sebagai khalifah selepas bapanya al-mansur bi al-mahdiyah tahun 341 H. tahqiq dan merangkul keseluruhan yang terpisah Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . al-isabah li awham hasalat fi ma rifat al-sahabah li abi al-nu aym Ibn hajar. itti az al-hunafa bi ikhbar al-khulafa Abu al-hasan ali b. kaherah diasaskan oleh al-mu iz li dinillah abu tamim almu id b. al-lata if fi akhbar al-khala if Abu al-fadl ahmad b. 103. al-rawdatayn fi akhbar al-dawlatayn. dan nas dan tahap ikhtilaf dalam setiap hal Dan saya kemukakan di awalnya saya berkata dan di akhirnya wallahu a lam 1/77. keluar ke mesir pada 358 H/ 969 M. turuq. al-mansur isma il b. abi al-surur abd al. wujuh. 106. dan diwan di mesir dengan tulisan qibti. meringkaskan al-muharrar kadar separuh dari ketebalan kitab Menyebut perkaitan hukum yang tidak disebut dalam kitab al-muharrar Menyatakan percanggahan fatwa yang dinyatakan dalam kitab al-muharrar dengan aliran terpilih dalam mazhab Menukar lafaz yang gharib. juz 1/ hal.aziz al-saruji. Al-taqi al-maqrizi. abu bakr al-suli Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . al-nawawi. akhbar al-khulafa Abu syamah. daqa iq al-minhaj. menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat. al-isabah. juzuk singkat syarah ibarat dan lafaz . Muhammad b. dinisbah kepadanya alqahirah al-ma ziyah.Al-hafiz abd al-ghani b. atau yang samar dengan ibarat yang lebih jelas dan ringkas supaya terserlah dan zahir maksud Menerangkan dua qawl. dan karangan di negeri syam adalah dengan tulisan rumi. dan diwan di iraq dengan tulisan parsi Minhaj al-talibin.

dan kerana itu Baginda (saw) bersabda pada sahabat (rad) ketika mereka mengatakan: Tuan telah pantas beruban.adawi menyatakan pada kami. 8. abdullah al-thaqafi berkata: saya berkata pada Rasulullah (saw). dan abu kuraib berkata pada kami. rangkuman kalam dari ibarat Nabi (saw). qadi iyad (rad) mengatakan hadith ini termasuk dari jawami al-kalim. dan orang yang tidak istiqamah dalam halnya rugi usahanya dan luput kesungguhannya. kemukakan pada saya dalam islam suatu perkataan yang tidak perlu saya tanyakan pada manusia lain selepas Tuan. maka baginda (saw) menjawab: (saya beruban kerana surah hud dan yang sepertinya) Hal 9. al-rabi al. berkata al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi dalam risalahnya: istiqamah ialah suatu darjat dengannya sempurna urusan dan melengkapnya. Dan telah kami jelaskan dalam fasal terdahulu dan selepasnya bahawa apa yang terdapat dalam kitab alsahihayn dari riwayat al-muhktalat maka ia ditanggapi dan diketahui bahawa mereka telah mengambil hadith dari mereka sebelum berlaku ikhtilat. bahawa abu na amah al. al-nadar memberitahu kamu. Nabi (saw) bersabda: (katakanlah saya beriman kepada allah kemudian tetaplah istiqamah) Hal. isa b.Sharh muslim. Adapun nadir maka beliau ialah ibn shamil imam yang besar. dan berkata Ibn Abbas (rad) pentafsir sahabat dalam firman allah (swt) (maka tetap teguhlah sebagaimana diperintahkan padamu) Tidak diturunkan ke atas Rasulullah (saw) dalam seluruh al-qur an ayat yang lebih berat dan sulit bagi Nabi (saw) lebih dari ayat ini. imam muslim (rah) mengatakan: ishaq ibn ibrahim memberitahu kami. dan wujudnya menghasilkan kebaikan dan pengaturannya. dan abu na amah dengan huruf nun berbaris atas dan namanya amru b.adawi berkata dari imran b. 8. Hal. Dan beliau berkata: dan dikatakan istiqamah tidak mampu dilaksana kecuali kalangan yang besar kemahuannya kerana ia terkeluar dari adat dan kebiasaan dan meninggalkan resam hidup dan berdiri di hadapan allah dengan hakikat pembenaran dan kerana itu nabi (saw) bersabda: (hendaklah kamu beristiqamah dan kamu tidak mampu memenuhinya) . Isnad ini juga kesemuanya dari jalur basrah kecuali ishaq kerana beliau ialah marwazi. suwaid dan beliau terdiri dari kalngan thiqat yang berlaku ikhtilat padanya sebelum wafat. berkata: saya mendengar hujayr b. bahawa abu usamah berkata pada kami semuanya dari hisham ibn urwah dari bapanya dari sufyan b. dan pada hadith Abi usamah selain Tuan. 9. al-husayn (rad). Bab keseluruhan sifat islam.

dan imam al-tirmidhi meriwayatkan hadith ini dan menambah di dalamnya (saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apakah yang paling Tuan khuatir ke atas saya? Maka Baginda (saw) memegang kedua lidahnya (saw) dan berkata ini . Muhammad b.Dan al-wasiti berkata: suatu sifat yang dengannya sempurna kebaikan dan tanpanya membawa kejelekan pada kebaikan wallahu a lam Membandingkan hadith Hal 9. sayyid al-nas al-shafi i. al-hafiz abu al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi. musa b. Mulla ali b. sharh al-talkhis fi al-khasa is Fath al-din abu al-fath Muhammad b. ibn abi usaybi ah. Al-syeikh hassan al. dan imam muslim tidak mengeluarkan hadith dalam kitab sahihnya dari riwayat sufyan b. 1014 H) al-midad al-fayyad. Nasim al-riyad fi sharh shifa al-qadi iyad. Muhammad ibn khalil al-halabi sabt ibn al. tabaqat al-atibba (2/201-13) ahli teologi. Hassan al-shamani al-tamimi al-dari al-hanafi (w. Muhammad b. amrun b. abd al-qadir al-talidi Al-muhadhdhab min al-shifa. al-syeikh abdullah b. abdullah al-thaqafi yang dinyatakan dalam isnad ini. 8. iyad b. Terjemah aisha abdar rahman bewley 1. oleh salih ahmad al-shami . iyad b.ajami. abdullah b. Wallahu a lam). Muhammad b. iyad al-yahsubi al-sabti (476-544/1149). 6. ittihaf ahl al-wafa bi tahdhib kitab al-shifa. 7. perubatan dan falsafah di mesir Al-qaffal. abd al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231). iyad b. umar al-khafaji al-misri (w. muzil al-khafa an alfaz al-shifa. sultan Muhammad al-qari al-harawi (w. shihab al-din ahmad b. al-ma ruf bi ibn sayyid al-nas (671-734). Imam al-suyuti. Burhan al-din Ibrahim b. musa b. 1069 H) 2. 872 H) 5. 3. al-muqtafa fi hal alfaz al-shifa. manahil al-safa fi takhrij ahadith al-shifa. filologi. musa b. allamah taqi al-din ahmad b. wafat di marakish.adawi al-hamzawi 4. uyun al-athar fi funun al-maghazi wa al-shama il wa al-siyar Al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). Sharh al-shifa li al-qadi iyad.

ali b. Muhammad b. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn ta liq ala muslim. abu abdullah Muhammad b. ali alsaydari qadi shatibiyah (w. abd al-haq b. Muhammad al-ansari almurri al-ma ruf bi ibn ahad ashara sheikh ibn khayr al-ishbili. Khalifah al-washtani al-ubbi al-tunisi (w. ahmad b. 2/214 abu ali Hussayn b. ahmad al-jayyani al-ghassani al-qurtubi (w. Muhammad b. Muhammad b. mu jam al-mu allifin 9/287. abdullah (w. maka nabi (saw) keluar bersolat menuju ke masjid dipimpin oleh ali dan abbas. qurtubi. alzirkili 6/349 Bughyat kulli muslim min sahih muslim. abi talib (rad) dan fadal b. shuyukh bukhari wa muslim. al-haj al-madani b. abbas (rad) Al-nawawi: dan yang sahih wallahu a lam bahawa riwayat ini disebut dalam dua keadaan. al-a lam. atau ikmal ikmal al-mu lim. atau khatmah li sahih muslim. 1331 H). al-talib b. abd almuttalib (rad). abdullah al-ma ruf bi al-mu aqqat al-marakishi Ta liq ala sahih muslim. Ikmal al ikmal. 1209 H). abu abdullah Muhammad al-tawudi b. sawdah al-murri al-fasi (w. 827 H). husayn b. a lam oleh al-marakishi 3/95. diriwayatkan darinya dengan perantaraan ijazah al-jam bayna al-sahihayn. nayl al-ibtihaj 287. abdullah al-azdi al-mayuraqi al-humaydi (w. iyad. 488 H) al-jam bayna al-sahihayn. al-kharrat al-ishbili (w. abu bakr babish b. madrasah al-imam al-bukhari bi al-maghrib.Sharh muslim 4/138. ali b. 498 H) Taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. menghimpunkan al-mazari. Tarikh al-turath al. al-nawawi Fu ad sezkin. abd al-rahman b. oleh imam abu abdullah Muhammad b. dan nabi (saw) keluar dari rumah sayyidah Maymunah (rad) ke rumah sayyidah aisyah (rad) dipimpin oleh al-fadal dan ali (rad). 582 H) jam al-fawa id li jami al-usul wa majma al-zawa id. rijal al-sahihayn. Muhammad b. hadith sayyidat a isyah (rad) nabi (saw) keluar mengerjakan solat dengan dipimpin oleh dua orang lelaki. sulayman al-rawdani (w.arabi 1/211. 581 H) jam al-ahadith allati zada muslim fi takhrijiha ala al-bukhari. futuh b. Muhammad b. 1054 H) . dalam riwayat lain menyebut ali b. al-mu jam 18 al-jam bayna al-sahihayn. Dalam suatu riwayat menyebut ali b. abi talib (rad) dan abbas b. Muhammad b. tuhami b.

sebahagian ahli maghrib melebihkan sahih muslim Ibn hazm. meletakkan hadith tidak pada mauduk yang sewajarnya. musnad hadith al-awza i. uyaynah. musnad hadith yahya b. wa ilalihi. Muhammad b. sharh al-nawawi 1/15 . al-qays (w. ziyad al-tunisi (w. 423 H). musannaf abd al-razzaq. ibn hanbal (w. 1021 H) khatmah li sahih muslim. al-hajjaj.alawi sultan almaghrib (w. umar al-jaydi. masuk ke tunis dari ali b. 199 H).mengumpulkan hadith dari kitab jami al-usul oleh ibn al-athir. musannaf sufyan b. menempatkannya berdasarkan makna. 1345 H) rijal muslim. 303 H). habib allah b. 241 H) al-bayhaqi (w. al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim. kashf al-zunun 1/367 al-jami al-sahih al-asanid al-mustakhraj min sittah masanid. musnad hadith syu bah b. al-jarrah 218. muwatta malik masuk ke andalus di akhir kurun ke 2 Hijrah dari al-ghaz b. 185 Muhammad b. musannaf waki b. Syarah. yabi al-shanqiti (w. 275 H). sa ad al-ansari. musnad hadith sufyan bin uyaynah. Riwayat thiqat. 279 H). penyusunan dan perletakan hadith yang cemerlang.abbas ahmad b. 385 H) Dr. abi al-mahasin al-fasi (w. majma al-zawa id oleh ibn-haythami. al-nasa i (w. abdullah al. hawasyi. kitab barnamij. 93. abu al. al-bukhari lebih sahih Al-bukhari memotong hadith. ja far al-kattani (w. tahir b. 392 H) diriwayat dari abu zayd al-marwazi dari Muhammad b. 183 H) Kurun 3 hijrah sahih al-bukhari masuk ke andalus dari imam abu abdullah al-asili (w. ta liq. musnad sufyan al-thawri. bukan dari segi sahih. hal. muhammad b. kerana kebagusan siyaq. 217. musnad hadith ibn juraij. 1204 H) hashiyah ala sahih muslim. al-mun im bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Abu daud (w. musnad hadith al-zuhri. ibn khayr dalam kitab fahrasnya. al-ghunyah. 1363 H) zad al-muslim fima ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. kerana hal yang difahami al-bukhari. al-tirmidhi (w.abbas ahmad b. 458 H) al-daraqutni (w. ikhtisar Hlm. abu al. shirin al-ansari (w. yusuf al-farbari Sahih muslim masuk lebih awal dari al-bukhari Kitab sunan mendahului kutub al-sihah Al-tujaybi.

Anwar al-sabah fi al-jam bayna al-sunnah al-sihhah. ghunyah al-katib wa bughyat al-talib fi al-sudur wa al-tarassul. asbagh 21 syarah. Ajwibah al-qurtubiyyin. yusuf b. tidak dikemukakan bab. al-dhayl wa al-takmilah 6/429. 707 H). 14 nazar dan muqaranah. qasim b. nazm al-burhan ala sihhah jazm al-adhan. al-hajjaj. al-ilma fi dabt al-riwayah wa taqyid al-sima . ustadh abd al. al-dhakhirat al-sakhiyah. 5 kitab mukhtasar. ali b. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. abdullah b. sir al-surrat fi adab al-qudat. umar al-ghassani al-wadi ashi (w. Ditulis ketika majlis tafaqquh dalam sahih muslim timbul keinginan dan permintaan dan keperluan untuk mengemukakan ta liq dan mengulas kitab al-mazari Kitab al-mu lim tidak dikumpul oleh penulis. 609 h) Ikmal al-ikmal. al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). 5 kitab kupas gharib lafaznya. shajarat al-nur. Muhammad al-laythi al-baquri al-andalusi (w. ahmad b. 49 Iqtibas al-siraj fi sharh muslim b. tahdhib. 151 Al-ijaz wa al-bayan li sharh khutbah kitab muslim. 2 khatimah. atiq b. diwan al-khutbah. ali b. 675. al-mu jam fi shuyukh ibn abi sakrah. al-takmilah 661. Muhammad al-tujaybi al-syaquri al-lardi (w. ajwibah al-qadi iyad amma nazala ayyam qada ihi min nawazil wa ahkam. al-funun alsittah fi akhbar sabtah. tartib al-madarik wa taqrib al-masalik li ma rifat a lam madhhab malik. Ibrahim b. takmilah ibn al-abar. al-ghunyat. bughyat al-ra id bima fi hadith umm zar in min al-fawa id. al-maqasid alhasan fima yulzim al-insan. 3 rijalnya. barnamij shuyukh al-ra ini. al-qadi abu abdullah muhammad ahmad al-shahir bi ibn a-haj al-tujaybi (w. al-nafh 1/353. marwan b.Sharh dan ta liq kitab muslim. Al-tanbihat al-mustanbatah fi sharh musykilat al-mudawwanah al-kubra. shajarat al-nur 211 Ikmal al-ikmal. matali al-afham fi sharh alahkam. ibn makhluf 250. diwan syi ir. 637 H). 18 Al-tanbihat al-saniyah Karya qadi iyad dikumpulkan oleh anaknya (al-ta rif bi al-qadi iyad) Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. al-mu jam. dari catatan dan ta liq oleh penuntutnya dalam halaqah . al-a lam oleh al-marakishi 4/335. abu abdullah muhammad b. sharif abu al-qasim al-salawi al-idrisi. al-i lam bi hudud wa qawa id al-islam. Muhammad b. jami al-tarikh.aziz ibn abdullah. 2 kitab hashiyah. 529 H).

ammar al. salim alshafi i. umar al-ansari al-qurtubi (w. beberapa hal yang ajaib.Dan tercetus keinginan dan bangkit kemahuan hamba yang faqir dengan inayah tuhannya dan tawfiqnya untuk memenuhi permintaan Beristikharah kepada allah supaya apa yang terhasil sebagai tambahan bagi melengkapkan perbahasannya. Dan saya tidak pernah mengenali syaikh dan belum berkesempatan mendengar darinya sebelum itu. fahras ibn khars. bin ahmad al-handisi al-ma ruf bi ibn al-shat. Muqaddimah muslim. kitab al-jami lima fi kitab al-muwatta wa al-bukhari wa muslim wa al-nasa i wa abi daud wa al-tirmidhi min al-hadith. istilah. maka kebetulan beliau masuk ke kota yakni damsyik kerana suatu keperluan. fu ad sezkin 1/217 ta liq ala sahih muslim. umair al-mizzi memberitahu. al-syeikh abi abdullah Muhammad b. . bahawa beliau bermimpi dengan apa yang dlihat dalam mimpi ketika di mizzah.abbas ahmad b.abdari al-andalusi dari riwayat ibn khayr al-ishbili. usul Ikmal al-mu lim 1/71-5 tajrid al-sihhah. 123 abu al-ghassani b. mu awiyah b. al-hassan b. dan sekarang sedang berada dalam majlis ilmunya. rasulNya dan nasihat kepada sultan dan umat islam seluruhnya Berkata kepadaku abu al. dan beliau di kalangan al-akhyar. dan menyempurna perkataannya. tarikh al-turath alarabi. Lantas saya terjaga dari mimpi. merangkumi kaedah. syarah dikutip dari sharh al-ubbi Tuhfat al-talibin. dan beliau menunjukkan saya ke tempatnya dan saya masuk ke masjid dan mendapati beliau sedang duduk memberikan kuliah dikelilingi oleh jamaah. 565 H). bahawa al-syeikh al-salih al-saduq al-mu ammar abu al-qasim b. abu al-hasan razin b. maslahah kaum muslimin merangkumi nasihat dari Allah dan kitabnya. talkhis ala sahih muslim. dan berkata: dan saya menyebutkan hal tersebut pada seseorang lalu beliau berkata: beliau ialah syaikh di dar al-hadith alashrafiyah. dan berkata: dan saya mendengar palu dipukul dan merasa sungguh takjub kerananya dan bertanya: temasya apakah ini? Dan dikatakan pada saya: Malam yang mulia kerana syaikh yahya al-nawawi diangkat sebagai wali qutb.

Kitab imam al-nawawi. al-shafi i (w. 2. Muhammad Fu ad Abdul Baqi (ed. Kemudian beliau kembali ke tempatnya semula dan tidak menambah lebih daripada perkataannya itu. yahya al-qurasyi al-buwayti (w. Dan membawa saya berjalan ke sudut kosong di masjid dan tanpa membiarkan saya berkata beliau menyatakan: rahsiakan apa yang saudara lihat dan jangan beritahu pada sesiapa. amru b. al-hajjaj al-qusyairi al-nisaburi (w. sharh al-luma fi usul al-fiqh Sahih muslim li al-imam abi al-husain muslim b. 1992 Hal. isma il b. ishaq al-muzni al-misri (w. 231 H) Tuhfat al-talibin. sufyan dan wajar bagi orang yang mempunyai keghairahan dalam ilmu hadith untuk mendalaminya dan mengkaji kedalaman maksudnya. Muhammad b. dan saya tidak pernah melihatnya sebelum dari itu dan tidak pernah berkumpul dengannya selepas dari pertemuan itu. al. Dan sekiranya tidak mudah mendapatkan makna dan mengeluarkannya maka hendaklah dimanfaatkan syarah yang disebut untuk membantunya. Dengan penjelasan tentang beberapa hal berhubung dengan imam muslim dan kedudukan perawi kitabnya. 3. Al-qadi diya al-din abu amru al-hadbani al-marani kemudian al-misri. penyusun kitab al-istiqsa fi sharh al-muhadhdhab. maka pasti dilihat keajaiban dari beberapa kebaikan. dan serbannya kain sabjaniyah yang ringkas. 75. 677 H). Beirut: dar al-kutub al. Ensiklopedia fuqaha mazhab shafi i mat saad abd rahman shah alam: penerbit hizbi. . Cet. abu Ibrahim isma il b. Al-dhahabi.umdah fi tashih al-tanbih. ayat sahih muslim diterima dari Ibrahim b. juz. 264 H) abu ya qub yusuf b. tadhkirat al-huffaz. 204 H). 1 Riwayat dari tahdhib al-asma wa al-lughat.Lantas beliau terpandang saya. (1424/2003). yahya b. wabillah al-tawfiq. Dan telah saya sebutkan di bahagian muqaddimah syarah sahih muslim sejumlah hal yang penting yang berkait dengannya yang wajar bagi mereka yang punya keghairahan terhadapnya untuk mengetahuinya. al-imam yahya b. dan bangun ke arah saya dan meninggalkan jamaah. al-tahrir fi alfaz al-tanbih. sharaf al-nawawi al-dimashqi al-shafi i (w. 261 H) bi sharh alnawawi.ilmiyah.). hal.

Beliau terkejut dan sebaik terjaga dari mimpi memberitahu kaum kerabatnya tentang hal tersebut. ahmad b.abbas ahmad b. suatu hari untuk menghuraikan sahih al-bukhari. . kerana setiap kali dibina ia akan runtuh semula. syeikh Muhammad al-ikhmimi. dan hanya mengumpulkan batu di sekeliling makamnya untuk melindunginya dari dicerobohi binatang dan lainnya.Al-tahqiq fi al-fiqh. dan menghadapi kiblat. Menziarahi kubur dan mengunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup seperti syeikh yusuf al-faqa i. Al-muhaddith abu al. abi umar syeikh al-hanabilah. tidak menerima sesuatu dari seseorang. dan berpesan: beritahu pada saudaraku dan jemaah supaya tidak meneruskan usaha mereka membina kubah. Dan beliau telah menulis risalah yang banyak berkait dengan urusan kaum muslimin dalam perkara khusus dan umum. tiba-tiba hadir seseorang berlalu di udara dari sini dan melepasinya (dan beliau menunjukkan dari penjuru barat ke timur madrasah) dan berkata: bangunlah dan sediakan (kelengkapan) musafir untuk berziarah ke baitul maqdis. dan balasan kebaikan hanya di akhirat.allamah syaikh al-adab abu abdullah Muhammad b. Dan saya menganggapnya perjalanan musafir yang biasa. rupa-rupanya ia adalah musafir yang sebenar. dan beliau menulis dengan panjang dalam perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ditujukan kepada para pembesar. abu Tegahan membina kubah di atas makamnya Setelah beliau wafat. Saya bertanya: bagaimana Tuan diizinkan? Beliau menjawab: ketika saya sedang duduk di sini. farh al-ishbili (rah). dan pertolongan yang ditawarkan dalam usaha kebaikan tidak wajar diambil faedah darinya di dunia bahkan ganjarannya di akhirat menurut syarak Ketika saya bersamanya beliau berkata: saya telah diizinkan untuk bermusafir. kerabat dan jirannya ingin membina kubah di atas makamnya. kalangan keluarga. syarah lafaz al-minhaj. Syeikh mencapai tiga martabat Menyusun gubahan syair dan eligi khusus untuknya 1. dan pada hari yang lain mengulas kitab sahih muslim. Al. atau kerana menganggap pengajaran ilmu sebagai pertolongan kepadanya dengan kecukupan dan sifat qana ahnya. suatu malam beliau mendatangi ibu saudaranya dari kalangan kaum kerabatnya dalam mimpi. syeikh shams al-din b. dan yang menyentuh tentang anjuran menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid ah. yakni rumahnya di madrasah al-rawahiyah. daqa iq a-minhaj. umar b. supaya terkeluar dari hadith al-qaws ingatan Nabi (saw) supaya tidak mengambil upah mengajar al-quran kepada ahli al-suffah. sehingga bab solat al-musafir. dan mereka terus membatalkan cadangan tentang binaannya. beliau mempunyai pertemuan dengan syeikh setiap hari selasa dan sabtu.

kitab al-hujjah ala tarik al-muhijjah oleh nasr al-maqdisi Dan saya membaca dengannya banyak dari karangan-karangannya beserta huraian dan penetapan lafaz (dabt). sebahagiannya untuk menulis. lafaz yang gharib. Imam al-nawawi mengambil fiqh dari abu hafs umar b. Dan beliau cukup beradab dengannya sehingga ketika kami bersama dalam halaqah dengannya beliau bangun mengisi air ke dalam bekas untuk membantunya berwuduk.Suatu hari para jemaah dari kalangan kerabat dan sahabatnya di nawa memintanya supaya tidak melupakan mereka di hari kiamat. dan memberi keizinan padaku untuk memperbaiki dan memperkemas hasil tulisannya. menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. cukup arif tentang usul dan furu nya. dan saya dapat menghadiri majlisnya dan mendengar juzuk dari kitab abu aljahm al. da if. risalah al-qushayri. tidak merelakan sesiapa mewakafkan diri berkhidmat padanya selainku. Syeikh ibn al-najjar. imam almutqin al-mufti. safwat al-safwat. menempuh seluruhnya menyebut jalan para salaf. Ibn al. dan apa yang masyhur darinya. kerana kesungguhanku meminta untuk mendampingi dan memberi khidmat padanya Membaca kitab al-bukhari dan muslim dengannya di dar al-hadith al-ashrafiyah.attar. mengajar. abi ghalib al-raba i al-irbili. Ibn attar. walaupun digugat dan diancam kedudukannya sebagai syaikh al-hadith di dar al-hadith al-ashrafiyah. Dan ikatan persahabatan dengannya tanpa yang lain bermula dari awal tahun 670 dan sedikit waktu sebelumnya hingga kepada wafatnya. imam al-nawawi bersama jemaah ulama menafikan fatwa yang membolehkan sultan merampas kebun dan tanah kaum muslimin. . menunaikan solat. makna yang sahih dan istinbat hukumnya Menghafal mazhab al-shafi I dan kaedahnya. dan beliau (rah) cukup berlemah lembut dan memberikan perhatian besar padaku. Dan ditentang oleh ibn al-najjar. dan mazhab sahabat (rad) dan tab in. musa al-bahili. Dan imam alnawawi mengirimkan warkah kepadanya untuk menasihat dan menjelaskan fatwa sebenar. Beliau telah mengisi waktunya semuanya pada ilmu dan amal. sebahagian kitab sunan abu daud. dan beliau menjawab: sekiranya saya mendapat kemuliaan tersebut demi allah saya tidak akan masuk ke syurga seandainya orang yang saya kenali masih berada di belakang saya dan mereka dibenarkan masuk terlebih dahulu. beliau menghafal hadith-hadith rasulullah (saw) arif tentang kesemua jenisnya dari sahih. tilawah. dan ikhtilaf ulama dan ijma mereka. Ibn attar. tuhfat al-talibin.ala b. semoga allah merahmati keduanya. as ad b.

sunan abu daud.abbas ahmad b. syarah al-bukhari. muwatta malik. umar ibn ali b. sunan al-nasa I. dan kuliyah dalam kitab al-sibawayh Mengambil fiqh al-hadith syaikh abu ishaq Ibrahim b. ma alim al-tanzil oleh al-baghawi. musnad ahmad. kajian kitab islah al-mantiq oleh ibn al-sikkit.Abu abdullah Muhammad b. bakkar. sunan ibn majah. yusuf b. mendengar syeikh baca al-quran di akhir malam (al-saffat: 24) Al-mufti Rashid al-din isma il b. dan beliau imam bagi riwayat dari khurasan dari ibn suraij Syaikh kami abu al-hasan sallar mengambil dari jamaah antaranya imam abu bakar al-mahani. mu lim al-hanafi membaca kitab ma rifat al-sunan wa al-athar oleh altahawi dengan imam al-nawawi Al-nawawi. sunan al-tirmidhi. al-ansab oleh zubayr b. dari bapanya. Adab al-sami wa al-rawi oleh al-khatib . membaca kitab al-muntakhab oleh imam fakhr al-din al-razi. bundar b. dari abu amru ibn al-salah. dari abu al-qasim al-bazri. sharh al-sunnah oleh al-baghawi. membaca kitab al-luma oleh ibn jinni Dari syeikh abu al. al-khitab al-nabatiyah. risalah oleh alqushayri. amal al-yawm wa al-laylah oleh ibn al-sinni. salim al-misri. dan kitab dalam tasrif. ahmad alqaffal al-marwazi al-saghir. musnad abu ya la al-mawsili. Dari al-qadi abu al-fath umar b. sa ad al-nabulusi al-hafiz. sahih muslim. Muhammad al-taflisi al-shafi i. musnad abu awanah al-isfirayini. sunan al-daraqutni. abi al-fath al-ba li al-hanbali. sunan al-baihaqi. musnad al-darimi. ali al-kiya hirasi dari abu al-ma ali abd al-malik b. dari abu al-hasan ali b. Muhammad b. fiqh dari turuq ulama khurasan. yusuf imam al-haramyn. dari bapanya abu Muhammad. isa al-muradi al-andalusi al-shafi i syarah muslim. abdullah b. al-jam bayna al-sahihayn oleh al-humaydi dan membaca kitab ulum al-hadith oleh ibn al-salah dari jemaah sahabatnya Membaca dari syaikh abu al-baqa Khalid b. kitab al-kamal fi asma alrijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi Mendengar kitab sahih al-bukhari. musnad al-shafi i. dari abu bakr abdullah b. dari ibn al-bazari dari jalan terdahulu. dan sebahagian dari kitab al-mustasfa oleh imam alghazali Dari fakhr al-din al-maliki.

lahir dan wafat di mekah (996-1057 H) 1648. sharaf alnawawi. muthir shawq al-anam ila haj baitullah al-haram. mengeluarkan hadith sahih yang menepati syarat al-shaykhayn yang dikeluarkan dari perawi mereka atau mengikut syarat salah seorang dari mereka. 783). sheikh abu al-mazfar yusuf quz awghali yang dikenali sebagai sabt ibn al-jawzi (w. ibn abd al-salam. 405). diringkaskan dari tarikh al-kabir nya Hal. 1230. Muhammad ibn allan b. Mubarak shah al-kubra al-siddiqi al. al-syeikh izz al-din abd al. abd al-malik b. adhra i ahmad b. 204) . Muhammad al-ba labaki (w. 726) dalam 4 jilid. 774). sejarah dari awal penciptaan. lafaznya yang tertegak dengannya makna 1589.aziz al-shafi i (w. matan hadith. Fatawa imam al-nawawi. Muhammad allan b. kitab mukhtasar oleh imam muhy al-din yahya b. 770 H Fusus al-hikam. ishaq al-isfirayini (w. ali b. Muhammad ali b. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. Ibrahim b. hamdan b. 638) Qut al-muhtaj fi sharh al-minhaj.attar. imad al-din isma il b. Mustakhraj abu awanah ala sahih muslim. dikatakan beliau terawal menulis al-musnad Musnad al-shafi i (w. kitab almustakhraj tidak menetapkan syarat sahih hanya mengeluarkan sanad yang tinggi Al-mustadrak ala al-sahihayn. dalam tarikh. 316). Musnad abu daud al-tayalisi (w. ahmad b. imam abu abdullah Muhammad b. ringkasannya lubab al-qut oleh abu al-thana Mahmud b. disusun mengikut perencanaan fasal dan bab 1647. 834) Al-kawakib al-darari. umar aldimashqi (w. khatib al-dihsyah al-hamawi (w. Ibrahim al. 1585. syeikh muhy al-din abi abdullah Muhammad ibn ali al-ma ruf bi ibn arabi al-ta i alhatimi al-andalusi (w. 204). diringkaskan oleh qutb al-din musa b. atau yang bersandarkan ijtihadnya dalam mentashih hadith walaupun tidak memenuhi syarat al-shaykhayn. dan saya tekankan di dalamnya kejelasan dan mendekatkan kefahaman kepada pembaca Selesai disusun oleh syaikh ala al-din ali b. 40 jil. ahmad (w.Al-Fatawa al-mawsiliyah.alawi al-makki alshafi i. 660) Kashf al-zunun. uyun al-masa il al-muhimmat. al-hafiz ya qub b. oleh al-syaikh al-hafiz ibn kathir. abdullah al-ma ruf bi al-hakim alnisaburi (w. 654). mir at al-zaman fi tarikh al-a yan.

mudah diingati. 3. hal. Damsyik: Dar al-fikr. penuntutnya. mengambil jalan kaum yang berakal. yakni kitab almusnad al-sahih ke atas kitab muslim yang diringkaskan oleh al-hafiz abu awanah ya qub b. Ahmad Ratib Hamush (ed. sejumlah ayat al-qur an. idah al-maknun 1/580 Al-nawawi (1412 H). tetapi kerana member kemuliaan dan penghormatan. al-tarkhis fi al-ikram bi al-qiyam li dhaw al-fadl wa l maziyyah min ahl al-islam. Muqaddimah. Bustan al. maka disandarkan kepada kitab yang masyhur dan makruf. isma il al-bukhari (w. kalangan yang warak dan ahli agama. Apa yang dinyatakan tanpa isnad.arifin 1/120. 256) Hal. Pandangan yang terpilih mengharuskan untuk berdiri menghormati kalangan yang mempunyai keutamaan dari ahli ilmu. 32 Ibn al-haj telah menyangkal kitab ini. tidak disusun mengikut tertib mauduk. apa yang dikhususkan dan dimusykilkan dari maknanya . imam abu abdullah Muhammad b. cet. dan kedudukan perawinya. menerangkan tentang kesahihan hadith. Beirut: Dar al-Basha ir al-islamiyah. 14. Hidayat al. allah (swt) memerintahkan supaya berlemah lembut kepada kaum muslimin.Abu al-sa adat al-mubarak b. athar kaum pilihan. membesarkan kedudukan dengan perkataan yang sopan. 1685 Musnad muslim. kedua ibu bapa. supaya tidak membosankan pembaca. Muhammad al-hajjar al-halabi (ed. dan sekalian ahli pilihan. abdullah al-jawziqi (w. Menyebut sejumlah athar dan penyataan berkait dengan kebolehan berdiri disertakan dengan isnad. dari hikayat dan syair kerohanian. kitab raf u al-malam an al-qa il bi al-istihbab al-qiyam. hal. perbicaraan sifat zuhud. Muhammad al-ma ruf bi ibn al-athir al-jazari (w. oleh abu bakr muhammad b. potongan hadith Nabawi (saw). 388). dan berdiri bukan kerana riya dan sombong. 606). dan hasan. Muhammad almaqdisi yang dikenali sebagai ibn al-baha im.ay fi sharh musnad al-shafi i Musnad al-kabir. dan dijawab serta dipertahankan oleh ahmad b.). Menyebut perkataan salaf. ishaq Al-daraqutni. dan memuliakan ahli ilmu. golongan salihin. al-mustajad min kutub al-ahadith Al-nawawi (1402). dan ini amalan para ulama dan ahli kebaikan. shafi al.arifin. Dibuang isnad untuk meringkaskan karangan dan supaya tidak membawa kejemuan.).

kashf al-zunun 2/1912. dan diberikan inayah terhadapnya kalangan ahli al-fudala . Hidayat al. tuhfat al-akhwan fi nazm altibyan fi adab hamalat al-qur an. kashf al-zunun 1/489. Syaikh Muhammad b. diungkap dalam nada syair dan nazam oleh ibn al. perbahasan dari sudut aqidah. Muhammad al-siddiq al-ghumari Carl brocklemann. Haddad. syeikh al-islam. dan disandarkan kepada imam-imam besar yang meriwayatkannya. 217 Sakhawi. Cet. abdullah b. hadiqat al-bayan. al-muhadhdhab. Siyar a lam al-nubala 18/452. tarikh al-adab al. abd al-rahman al-Sakhawi al-shafi i (w. menegakkan mazhab salaf. walaupun isnadnya. 902). yusuf al-syirazi al-firuzabadi abu ishaq (w. 808). ringkasan. shadharat al-dhahab 5/323. karamah para awliya . Al-tanbih fi furu al-shafi iyyah. Al-syeikh al-imam shams al-din abu al-khayr muhammad b. menangkis serangan muktazilah dan keingkarannya.imad al-aqfahsi (w. abi sa id al-iji. imamah dalam mazhab al-syafi i di dunia berakhir padanya. dan saya jelaskan kedudukan hadith yang sahih dan da if. 1/630 . alangkah bagus hasilnya. tidak sempat diselesaikan Al-tibyan fi adab hamalat al-qur an. kashf al-zunun 1/341. 12. terjemahan parsi Al-ibtihaj bi takhrij ahadith al-minhaj.arabi.arabi al-islami. paling fasih dan warak. Mesir: dar al-ma arif abd al-rahman b. dhakha ir al-turath al. sifat-sifat wali. al-nawawi. mukhtar al-tibyan.arifin 1/118. ali al-nisaburi al-mutawalli (w. dibaca dan risalah muzakarah Suyuti. 15. kitab yang unggil dan unik. mengikut tertib yang dikemukakan dalam bab di akhir kitab. syeikh mazhab al-syafi i di zamannya Ibrahim b. kerana itu kebanyakan nas yang saya sebut dikemukakan tanpa isnad. 476). dan kepujian pada allah. terhimpun dengan saya Kemudian apa yang didapati dari kejanggalan pada nama (gharib) dan bahasa. 18. Muhammad b. saya kupas dan kemukakan syarahannya dan menetapkan kaedahnya secara ringkas dan jelas.Menyebut isnad supaya lebih kukuh dalam penerimaan. ali b. 478). ahli nazar. 3. ma mun b.

abu al-yaman b. Tampak hebat. 317). Muhammad b. dan tidak merasa ajaib dengan kemenangan (mengalahkan hujah lawan). Ibrahim b. shadharat al-dhahab. mudarris al-qawsiyah wa alilmiyah. ahmad b. al-majd Muhammad b. dan merasa sulit jika dihadapkan dengan perdebatan dan menjauhi serta tidak melayaninya. al-qadi abu Muhammad b. ala al-din abu al-hasan ali b. umar. mudarris shamiyah. al-tabib daud al-dimashqi al-shafi i (654-724 H). al-jamal b. alsyeikh Hassan al-siqli. 8/114-5.aziz b. al-faqih zahir al-zur I. al-muwaffaq al. Syaikh al-islam al-mufti al-muhaddith al-salih ala al-din abu al-hassan ali b. dan syaikh al. madillah binti alburji. al-fakhr: beliau memakai pakaian lusuh yang bertampal. ata al-adhra i. ibn daqiq al. al-dhahabi. dan dikesan darinya beberapa karamah dan ahwal. tidak masuk ke ruang perdebatan.attar Ibrahim b. al-nashbi. al-shams b. ibn abi al-khayr. Qadi shams al-din b.Qutb al-din musa al-yunayni (syeikh imam al-dhahabi).id Dan mendengar darinya imam al-dhahabi. hamil. al-kamal ibn faris al-muqri .aziz al-baghawi (w. syeikh dar al-hadith al-nawriyah. malik. dalam usia 70 tahun 2 bulan. Mendengar dari abd al-da im. kemudian di halab kemudian kembali dan mengajar di madrasah al-shamiyah. Muhammad b. Berkata al-faqih shams al-din Muhammad b. Muhammad. ishaq al-tabari. yusuf b. asakir. ilyas b. ulwan al-muqri Di mekah mendengar dari. abd al-rahman Abu al-qasim abdullah b. abd al. wafat dhu alhijjah 724. al attar al-dimashqi. abu bakr Muhammad b. qutb ibn abi asrun. isma il b. ibn naqib telah dilantik selaku qadi di hams.imad Muhammad b. hibbatullah al-kahfi. lahir hari raya id al-fitri 654.imad abd al-hafiz Di kaherah dari al-abraquhi. al. dhayl mir at al-zaman 3/283. 4/81 . sasra. Al-siyar 18/452. kemudian sebagai qadi al-qudat di tarablus. abd al. al-naqib. ibn abi al-yusr. shadharat al-dhahab. al-nasibi Di baitul maqdis dari qutb al-din al-zuhri Di Nabulus dari al. al-sayrafi. dan khatib bayt al-abbar Muhammad b.arabiyah al-jamal b. asakir. Di madinah dari ahmad b.

suruni Di asia tenggara. saya mengatakan dan sesiapa yang menelti dan mendalami kitab muslim mengetahui beliau imam yang tiada tandingan 11. 1362/1943) asbir b. ahmad al-ishbili al-shafi i abu al. 1968). ilham al-bari sharh sahih al-bukhari. abd al-rahman (w. nasa ih al. imam muslim wafat di . Juhud al. 1. Muhammad zayn al-kelantani. terjemahan kitab mukhtasar sahih al-bukhari oleh ibn abi jamrah abd al-halim al-hadi (w.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. farh b. ya qub syarah hadith empat puluh Mukhtar b. ustadh Muhammad hafiz b. oleh imam al-suyuti. jil. tanqih al-qawl al-hathith bi sharh lubab alhadith.abbas (w. oleh ibn hajar. Mustafa b. sharh sahih muslim. haji awang.asqalani Muhammad idris b. oleh ibn hajar al. wawasan pemikiran islam ulama asia tenggara.). hadith empat puluh. dengan terjemahan melayu. shihab al-din ahmad b.Ibn farh.ubbad sharh al-munabbihat ala al-isti dad li yawm al-ma ad. kanz al-amin fi sharh al-arba in Muhammad fauzi b. 1314/1897 M. terjamah dan syarahan ringkas Sharh muslim 11. tajdhib atraf al-hadith bi sharh ma fi kitab mukhtar al-ahadith. 7/775. oleh sayyid ahmad al-hashimi (w. hadith 40: terjemahan dan syarahan. 1981). abd al-rahman kutin al-kelantani. umar al-bentani (w. shadharat aldhahab. wan ali b. ta liq hadith bulugh al-maram. qamus al-marbawi. 699). abd al-ra uf al-marbawi (1313-1410/ 1892-1989) bahr al-madhi li sharh mukhtasar sahih al-tirmidhi (22 juzuk). Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah Muhammad nawawi b. al-jawhar al-mawhub wa munabbihat alqulub (sharh lubab al-hadith oleh imam al-suyuti) haji wan Mohd saghir Abdullah (2000). ahmad b.

al-hajjaj. 3. Dan seafdal kebaikan. dan penjelasannya dari sunnah yang tetap dan kukuh Dan para ulama telah bulat mengatakan bahawa antara syarat seorang mujtahid di kalangan qadi dan mufti ialah mengetahui dan mempunyai keahlian dalam hadith-hadith hukum. maka keghairahan tersebut telah hilang dan tiada lagi yang tinggal kecuali athar dan pengaruh warisan. sahih muslim sudah begitu masyhur dan mutawatir dari beliau dari sudut jumlah dan ilmu yang qat i dan hasil yang putus bahawa ia tulisan imam abu al-husain muslim b. Dan bagaimana tidak demikian. . dan dalil dari apa yang saya sebutkan ialah syariat kita ditegakkan dengan kitab yang agung dan sunnah yang diriwayatkan. Adapun dari segi riwayat dengan isnad yang bersambung kepada imam muslim maka turuqnya terhasil di negeri dan zaman ini dari riwayat abu ishaq Ibrahim ibn Muhammad b. 10. Al-arba un al-nawawiyah wa sharhuha. maka nyatalah penegasan kami bahawa mendalami hadith adalah dari amalan dan ilmu yang paling rajih. mahan al-baghdadi. isa b. maka sesungguhnya kebanyakan ayat hukum dikemukakan secara umum. Sehingga berhimpun dalam suatu majlis hadith lebih dari seribu penuntut yang berdesakan. Dan sesungguhnya para ulama telah banyak menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dengan ilmu hadith di zaman lampau. dan setinggi-tinggi pendekatan.11. Dan begitu juga diriwayatkan di negeri maghrib dari abu Muhammad ahmad b.ala abd al-wahab b. ali al-qalanisi dari muslim. Dan allah maha menolong di atas musibah ini dan dugaan yang lain. seafdal pendekatan 4. al-salah menegaskan bahawa riwayat al-qalanisi diterima dari abu abdullah Muhammad b. kerana ia merangkumi hal yang kami sebutkan untuk menjelaskan hal keadaan makhluk yang paling afdal. khutbah kitab. al-hidha al-tamimi al-qurtubi dan lainnya yang didengar di mesir dari abu al. abu bakar al-bayhaqi Mengumpul al-arba in dalam usul al-din. furu . ke atas baginda (saw) dari allah yang maha mulia selawat yang paling afdal dan limpahan salam dan berkat. sufyan dari imam muslim. jihad. hal. yahya b. Muhammad al-ansari. abd al-rahman b. yang menulis kitab al-arba in. abdullah b. khitab Kemudian saya ikuti dengan bab dalam menetapkan makna lafaz yang tersembunyi Sharh muslim. Dan sunnah menjadi asas dalam percambahan kebanyakan hukum fiqh. Syeikh al-imam al-hafiz abu amru b.

dan pendapat ini diputus secara ijma oleh mereka yang diiktiraf pandangan dan ijma nya dan penulis kitab al-muhkam menyebut. Jelapang. al-azhari. ia menggarap maksud hadith yang dikemukakan. bahasa. al-asmu I. abu hatim. al-laith sharh muslim. al-nawawi. Perak Darul Ridzuan Tarikh: 2009-10-06 Rujukan: PSUK. Padanya dalil bahawa berijtihad harus pada Nabi (saw) selama tidak diputuskan oleh nas dari Allah (swt) Ahmad Nabil Bin Amir No.Abu al-hasan ali b. dan al-mawardi meriwayatkannya dari daud dan berkata: ia menurutku wajib. tidak diwajibkan dalam setiap hal dan keadaan. 200 hadith al-shaykhayn yang dipertikai Abu abdullah Muhammad ibn ali al-mazari (w.PK. padanya dalil bahawa bersiwak tidak wajib. Taman Meru. sekiranya ditinggalkan tidak membatalkan solatnya. al-harawi. kemudian bersiwak hukumnya sunat. . Jalan Taman Meru 1A. dari hikayat al-shaikh abu hamid al-isfirayini. 30020 Ipoh. membayangkan hukum dan faedah nas sharh muslim. Beirut: al-maktab al-islami.355/83/ Setiausaha. umar al-daraqutni (306-385) al-istidrakat wa al-tatabbu . 125. pengelasan hadith mengikut mauduk dalam sebuah kitab. al-hadith alnabawi wa mustalahuh. kitab al-taharah. 3/42.3A. 536) minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin. ibn barri. 3/143. BPK. hal. baik untuk keperluan solat atau untuk amalan lainnya. Muhammad al-sabbagh (1972). 216 bab. 3/42. dari imam daud al-zahiri bahawa beliau menetapkan wajib bersiwak untuk solat. Imam al-shafi i berkata: sekiranya wajib pasti diperintahkan kepada mereka sama ada ia membawa kepayahan atau tidak. (sekiranya tidak menyukarkan umatku nescaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap mengerjakan solat). imam mazhab shafi i di iraq.

bagi semester I 2009/2010 dan semester II 2009/2010. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. Universiti Malaya. Saya telah menyelesaikan penulisan tesis Ph. Aras 3. Adalah diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya dari pihak Tuan dan segala kerjasama serta perhatian yang dihulurkan diucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan.candidature defense). Akademi Pengajian Islam. no kad pengenalan 781006-08-5899.Lembaga Amanah Kumpulan Wang Biasiswa/Pinjaman. Permohonan Melanjutkan Pinjaman Pendidikan Merujuk perkara di atas. saya Ahmad Nabil bin Amir. 4. Saya ingin memohon perlanjutan pinjaman untuk tempoh setahun. penerima bantuan biasiswa/pinjaman Pelajaran Pengajian Tinggi Anak-Anak Negeri Perak ingin memohon untuk melanjutkan tempoh biasiswa/pinjaman yang ditawarkan. 2.D. 3. d/a Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Perak Darul Ridzuan Tuan. Bangunan Perak Darul Ridzuan. 30100 Ipoh. pembentangan tesis dan pemeriksaan lisan (viva-voce . Bersama ini juga disertakan surat pengesahan dari pihak Universiti yang memperakukan status aktif pencalonan saya dalam program Doktor Falsafah. Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab. yang dicadangkan dan kini dalam tempoh akhir untuk pemeriksaan. . pengesahan senat.

Terima Kasih. Wassalam Wt. Yang Benar ___________________ (Ahmad Nabil Bin Amir) Calon Doktor Falsafah Universiti Malaya.Sekian. Kuala Lumpur .