:( ) . :( ) . :( ) ) , , .

, , : , :( ) , , , , :(

2211

4108 ( , , , . ( ) , , . ( , ) , , , , . , :( , ( ). , . , ). , ) . , ( , , : , , , , . , , , . , . : : . , ). , ). , , ( ,

. . : ,

: . , , :

.

: . : : . , ,

:

, , : , :( ) . . . : , , :

. , , . , :

:

. ,

( ( . , : , ) ,

) ( , . : . . , ) . : : . , ; : ( ( ) ) ,

,

.

:

107

:( :" , } { , }) ". : :{

: , , . : . : . : : . . : . . : . : . : . . : . :{ , } : . ,

(

) . . . : ( )

(

) ( ), :

4438

:( , : , . :( ) . ( , : ; ; , , ) , . , , )

,

,

, .

, . . :

, ,

.

(

)

2901 :( ) ( :( , ), , , . ), , , , :( ( . , ) : ) , ,

3900 :( , . ) ,

,

:(

)

,

: , .

, . , : ,

, .

,

ADISTUZadIstuz

THE Message of THE QURAN

(Risalah al-Quran)

TRANSLATED AND EXPLAINED

by

Muhammad Asad

Karya-Karya lain dari Muhammad Asad:

SAHIH AL-BUKHARI: THE EARLY YEARS OF ISLAM

ISLAM AT THE CROSSROADS

THE ROAD TO MECCA

THE PRINCIPLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM

Prakata

BACALAH dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan Menciptakan manusia dari sel benih! Bacalah Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah

budaya dan politik dunia. sejurus sebelum kewafatan Baginda (saw). telah dibawa oleh risalah al-Quran: dan ia dibawa dengan perantaraan manusia yang diilhamkannya petunjuk dan diberikan asas dan landasan untuk menilai dan memperhalusi seluruh adab dan etika dan digariskan rangka kegiatan duniawinya: kerana. seawal abad ketujuh Masihi. dengan ayat 281 dari surah kedua: Dan ingatlah pada Hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Antara ayat-ayat pertama dan yang terakhir ini (pertama dan terakhir menurut urutan wahyu) tersingkap kebesaran sebuah kitab yang. dan menyatukan bangsa dan umat yang lahir dari percakaran dan pertembungan kabilah yang keras. Ia telah menggemparkan tanah Arab. suatu kesamaan pada . dengan menekankan kekuatan ilmu dan kesedaran akliah. dan dalam perjalanan masa telah berperanan melahirkan apa yang disifatkan sebagai era saintifik : zaman yang kita tempuhi sekarang. penurunan wahyu al-Qur an kepada Nabi Muhammad (saw). tidak pernah sebuah kitab tidak terkecuali kitab Bible yang dihadam oleh sebegitu banyak umat dengan keghairahan dan penghormatan yang berbeza diluahkan kepadanya. mengetuk pintu dhamir dan inteleknya bermulalah. dan tiada seorang yang akan dizalimi. melalui mereka dan generasi selepasnya. terhadap seluruh haluan dan arah peradaban. dan kebudayaan yang dipandu oleh semangat al-Quran itu telah mempengaruhi dengan pelbagai cara pemikiran dan pandangan masyarakat Eropah di zaman pertengahan dan mencetuskan gelombang kebangkitan yang membangunkan tamadun dan mencerah kebudayaan Barat di era Renaissance. dan tidak pernah sebuah kitab dihadapkan kepada begitu ramai manusia. Tiada suatu kitab suci di dunia yang mempunyai pengaruh yang jelas sepertinya terhadap kehidupan manusia yang pertama kali mendengar risalahnya dan. berhasil menyebarkan faham dan pandangannya yang menerobos jauh melewati wilayah dan sempadan Arab dan membentuk sebuah masyarakat berideologi yang pertama dalam sejarah manusia. ia menjana semangat intelektual yang tinggi di kalangan penganutnya. telah memberikan kesan yang cukup nyata kepada peribadi agama. di mana setiap jiwa akan disempurnakan balasan dari apa yang diusahakannya. Semua ini. yang direncanakan berlangsung selama dua puluh tiga tahun tempoh kerasulan dan diakhiri. dan dalam beberapa dekad.Yang telah mengajar [manusia] menggunakan pena Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Dengan pembukaan ayat-ayat terawal dari surah ke sembilan puluh enam ini yang menghimbau asal kejadian insan dan kerendahan akar biologinya. lebih dari sekadar fenomena biasa yang kita ketahui. pada analisis akhirnya. dan mencetuskan kehebatan dalam pencapaian intelektual dan penemuan saintifik yang mengkagumkan yang berhasil mengangkat peradaban dan memperkasa tamadun dan budayanya. memupuk kemahuan keras dan kebebasan berfikir. dan dalam zaman yang begitu panjang.

yang seikhlasnya menyusun. Sementara orang-orang beriman. bahawa al-Qur an telah disalah tafsir oleh penterjemah Barat. kekal yakin bahawa al-Qur an merupakan lambang manifestasi terbesar akan rahmat Allah (swt) kepada manusia. dari keluasan hikmah dan kebijaksanaannya. Bagaimana percanggahan ini dapat dileraikan? Perkara ini tidak dapat dihurai dengan hujah yang lazim. yang dipaparkan dalam karya-karya Orientalis Eropah dan Amerika. pada hukumnya. dan manakala ayat yang. Kerana. menatapi keindahannya. namun tidak diragukan bahawa sebahagian terjemahan ini lahir dari kesungguhan sarjana yang. lain halnya dengan pembaca bukan Muslim yang sering mendakwa melihat sesuatu yang kasar . tiada suatu kritikan yang dilempar pada al-Qur an. tambahan pula. berupaya menghadam dan memahami al-Qur an dalam bahasa Arab. Namun begitu. meskipun kecil. tidak dipengaruhi oleh mana-mana kecenderungan. dan tidak boleh sama sekali dianggap ralat dalam menyampaikan apa. telah memberikan sumbangan terbesar kepada pengetahuan manusia. telah menyediakan sumber inspirasi teragung dalam kedua-dua maksud keagamaan dan budaya dari istilah ini kepada berjuta umat yang. terdapat terjemahan moden dari sarjana Muslim yang.rangkuman jawapan dari pertanyaan. yang sedia diterima oleh ramai penganut Islam moden. namun seringkali berbunyi mendatar dan tidak meransangkan pada pandangan Barat. dan betapa ramai pun di kalangan mereka yang meninggalkan inti pesanannya. kepada orang Islam. dalam jumlah mereka. yang menzahirkan kebijaksanaan tertinggi dan pengucapan terindah: ringkasnya. Bagaimana harus saya bertindak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kedamaian dalam kehidupan akan datang? Betapa kerap pun individu Muslim yang salah dalam menanggapi jawapan ini. dari kacamata Barat yang mendekatinya melalui terjemahan-terjemahan yang tersedia. walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dalam terjemahan yang sedia ada dalam kebanyakan bahasa-bahasa utama Eropah terdapat karya yang mengilhamkan pandangan jelek dan prejudis dan terutamanya di masa-masa terawal oleh pengaruh mubaligh Kristian yang sesat . bahawa ia. Namun. namun hakikat dan kebenarannya tetap kekal bahawa pada setiap yang beriman dan percaya dengannya. sesungguhnya. Dalam beberapa segi ini mungkin disebabkan oleh sikap buruk secara sedar atau tidak menaruh prasangka jahat terhadap Islam kesan dari pengaruh budaya dan fahaman Barat sejak perang salib suatu tradisi yang menguasai pemikiran dan naluri mereka yang telah meninggalkan kesannya dalam . adalah suatu ekpresi dari kebijaksanaan tertinggi. yang dapat menolak kenyataan. lantas segala keunikan al-Qur an dan hubungannya dengan dimensi manusiawi hampir ghaib dari pandangannya dan sekaligus menganggapnya tak lain seperti apa. adalah makna sebenar dari wahyu suci. mengemuka dan menyampaikan maksudnya dari bahasa Arab asli ke bahasa-bahasa Eropah tersebut. Kalam Allah (swt) yang sebenar. cukup telus dengan semangat Islam. Pendirian orang Islam terhadap al-Qur an ini agak mengelirukan. ketinggian tamadun dan kemajuan sosial. yang sering menggambarkannya sebagai kecelaruan dan percanggahan pernyataan . tiada satu pun dari terjemahan ini sama ada diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang sejauh ini mampu mendekatkan al-Qur an kepada pintu hati dan dhamir mereka yang dibesarkan dalam suasana keagamaan dan gelanggang fikrah yang berlainan dan mengilhamkan sesuatu. yang pada mereka.

Tidak seorang di kalangan mereka. merupakan salah satu sebab yang mengarah pada pandangan negatif. untuk menghargai pendekatan akliah yang dipelopori al-Quran terhadap setiap persoalan agama. baik Islam atau bukan Islam: semuanya terdiri dari kalangan yang mempelajari bahasa Arab dari saluran akademik: iaitu. dan ini meskipun dalam keghairahan dan kesungguhan mereka untuk mengkaji setiap aspek yang berkait dengan dunia Islam. Namun faktor psikologi ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kekurangan yang nyata dari sudut penghargaan Barat terhadap al-Qur an. di kalangan intelektual dan sarjana Barat yang melakukan kajian secara objektif. Ketiadaan pembahagian yang jelas antara medan fizikal dan ruhani telah menyumbangkan kesukaran kepada manusia yang lahir dalam tradisi agama lain. menghadam lenggok dan menghalusi frasanya. Tetapi di sana terdapat juga sebab lain dan mungkin lebih muktamad . yang mampu menguasai dialek Arab sebagai seorang yang kenal akar bahasanya. manakala bertembung dengan hujah al-Qur an yang mendakwa membawa petunjuk tidak hanya untuk kebaikan di akhirat tetapi juga untuk kehidupan yang baik rohani. dengan maksud yang lebih halus. dan semua masalah yang berkait dengan kehidupan jasmani dan minda. Apabila kita melihat senarai panjang terjemahan al-Qur an bermula dari terjemahan Latin di Zaman Pertengahan hingga ke abad ini dalam hampir semua bahasa Eropah kita dapati satu persamaan di kalangan para penterjemah.pendirian dan pandangan terhadap setiap perkara yang berlabelkan Islam. perkaitan yang kukuh antara ajaran ruhani dengan amalan hukum membingungkan pembaca Barat. hak individu dan sosial adalah berkait rapat dengan harapan yang dapat manusia realisasikan dalam kehidupannya setelah mati. fizikal dan sosial yang diraih di dunia. Ini. termasuk lingkungan sosial) dalam kehidupan insaniah: jaringan yang tidak terpisah antara amalan dan perlakuan insan seharian. yang terbiasa mengaitkan pengalaman agama dengan kuasa ghaib yang di luar kefahaman akal. jantina dan ekonomi. dengan buku. bagaimana pun duniawinya .dari kenyataan bahawa al-Qur an setakat ini belum dapat diterjemah dalam bahasa Eropah dengan cara yang boleh memberikan kefahaman menyeluruh tentangnya. yang tidak terbatas pada orang awam di Barat malah. dan berupaya mendengar . kegagalan masyarakat Barat untuk memahami kandungan al-Qur an dan risalahnya. Adalah mungkin bahawa di antara sebab kurangnya penghargaan ini adalah berpunca dari pendekatan al-Qur an sendiri yang agak berbeza dari semua kitab suci: kerana penekanannya pada akal sebagai asas kepercayaan dan aqidah dan juga penegasannya tentang kesepaduan ruh dan jasad (dengan itu. dengan kehidupan ruhani dan akhiratnya. masyarakat Barat tidak bersedia menerima pandangan al-Qur an bahawa semua kehidupan. Ringkasnya. adalah satu kesatuan. dengan kepercayaan mereka pada unsur ghaib sebagai inti pengalaman agama yang benar. Justeru. cekap menangkap hujah dan mengemukakan respon. yang dicipta Tuhan. menurut pandangan saya. bagaimana hebat kekuatan intelektualnya.

Kita umat Islam percaya bahawa al-Qur an adalah kalam Allah (swt). telah dipersetujui secara konvensional oleh mereka yang mengungkapkan persepsi dan pandangannya melalui bahasa tersebut. dalam skala besar atau kecil. dan memahami pengertian yang diberikan oleh mereka terhadap maksud yang simbolik dari pernyataannya. tetapi penguasaan nahu dan pemahaman sastera ini tidak dapat.sekaligus mencerap maksud yang melatari alunan ritmanya dan menyelami ungkapan dari simbolik ayatnya. Kerana setiap bahasa adalah lambang dari simbol pengucapan kabilahnya yang menggambarkan budaya dan nilai kehidupannya yang tersendiri dalam menyampaikan pandangan tentang sesuatu realiti. semakin jauh tersasar terjemahan tersebut dari memberikan maknanya yang asal. Dan manakala bahasa Arab yang digunapakai dalam al-Qur an adalah bahasa yang mencapai kemuncaknya di tanah Arab empat belas abad yang lalu. ia merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang kekal subur selama beribu tahun. tidak juga khusus oleh hal yang sedia maklum. Melainkan penterjemah mampu mengeluarkan semula maksud simbolik yang terkandung dalam bahasa tersebut iaitu. sebahagian penterjemah al-Qur an yang karyanya mendapat tempat di dunia Barat boleh dianggap sebagai sarjana unggul yang berupaya menguasai tatabahasa Arab dan mencapai pengetahuan tinggi dalam sastera Arab. maka untuk menggarap kefahaman dan ruhnya yang sebenar. Tidak diragukan. dan ia satu-satunya bahasa yang terus segar dan utuh tanpa sebarang perubahan sejak empat belas kurun yang lalu. dan tanpa disedari. melainkan dia mendengar sendiri nyanyian bahasa dalam telinganya dan peribadi bahasa itu sejelasnya maka terjemahannya hanya mampu menzahirkan maksud luaran dari inti bahasa yang disampaikan. perkataan dan ayat dalam sesebuah bahasa mana-mana bahasa tidak lain melambangkan simbol bahasa yang disepakati. dan akan hilang. maka jelas bahawa bahasa Arab bahasa Semitik yang kekal tidak berubah dalam kurun yang panjang harus berbeza luas dari tiap sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat Barat. Perbezaan idiom Arab dari mana-mana idiom Eropah bukan sekadar kerana hal sintatik dan cara dalam menyampai dan meluahkan idea. Dua faktor ini sangat berkait dengan masalah yang kita bahaskan. Kerana. Ia adalah bahasa pertuturan semenanjung Arab: bahasa kaum yang dianugerahkan kecekapan dan kefahaman yang tajam . seseorang harus berupaya merasa dan mendengar bahasa ini sepertimana masyarakat Arab telah merasa dan mendengarnya sewaktu al-Qur an diturunkan. bukan juga oleh kekayaan luar biasa perbendaharaan Arab: sebaliknya ia adalah perbezaan ruh dan nilai-hidup. diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw) dengan perantaraan bahasa yang dipertuturkan manusia. Bahasa Arab berakar dari pengucapan Semitik: malah. dalam hal terjemahan bahasa Arab (terutamanya bahasa Arab yang diguna pakai dalam alQur an) secara mutlak membawa penterjemah bebas menggarap inti dan realiti bahasa tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan menyelami kehidupan bersama dan di dalam komuniti tersebut. realitinya yang sebenar: dan semakin besar dan mendalam maksudnya. dari kelenturan yang ketara dalam tatabahasa Arab dari kekhususan kata kerja dasar nya dan pelbagai bentuk kata terbitan yang boleh dihasilkan dari kata dasar ini.

beransur. Lantaran tiada seorang di kalangan sarjana . sentiasa mengalir tanpa usaha dari satu rangkuman pada rangkuman lain. Walaupun ramai di kalangan mereka. tidak didapati oleh kalangan bukan Arab yang hanya mengenali bahasa Arab setelah dewasa. dengan itu. tetapi perlu. ini tidak bermakna orang bukan Arab tidak dapat memahami bahasa Arab dalam ruhnya yang sebenar: ia hanya bermaksud tidak lebih dan tidak kurang bahawa bahasa tersebut tidak mungkin dikuasai sepenuhnya melalui saluran akademik semata-mata. dengan pengetahuan akademik tentang bahasa Arab klasik adalah satu-satunya cara bagi orang bukan Arab di zaman kita untuk mendapatkan kefahaman mendalam dari diksi Arab. telah tanpa sedar menyerap inti dan ruh bahasa tersebut. dan. namun ia masih mengekalkan sejauh ini idiom yang dikenal di zaman Nabi (saw) dan telah mewarisi seluruh nilai dan ciri-cirinya yang intrinsik. rangkuman idea ini. Bagaimanapun. khususnya golongan terpelajar. musnah dan terpisah dari lafaz Arab yang asli. Sekarang kemampuan ini diwarisi oleh intelektual Arab secara tak langsung. menyaingi satu satu sama dalam ekspresi elipstik yang mencakup sebagaimana ianya. dengan suatu yang menyamai ekpresi elipstik. orang bukan Arab harus tinggal lama dan bergaul rapat dengan kabilah yang pertuturannya mencerminkan semangat asli dari bahasa tersebut. merupakan bahasa al-Qur an yang mustahil difahami kaedah dan maknanya yang tersirat tanpa kemampuan dan daya untuk mengeluarkannya. kebiasaan mengenal lenggok pertuturan Arab Badawi di Tengah dan Timur Arab dengan tambahan. Sekarang kenyataannya bahawa rasa tersebut tidak dapat dikecapi sekadar hanya berada dalam lingkungan masyarakat Arab moden di bandar. bagaimana tinggi pun pelajaran bahasanya. bahasa kaum yang imej di mindanya. yang mentalitinya serupa dengan kerangka fikir kabilah Arab yang hidup sewaktu bahasa Arab diadun dan dicorakkan intinya. terutamanya yang menetap di kawasan Tengah dan Timur Jazirah Arab. tanpa disedari telah berkembang dalam acuan persekitaran dari mana bahasa Arab tersebut meraih bentuk dan cara ungkapannya yang khusus. walaupun dialek mereka banyak yang berbeza dari Arab klasik yang digunapakai dalam alQuran. apa yang diperolehnya cuma bahasa yang tersedia. tetapi percakapan harian mereka telah. yang difahami sendiri dari paduan dan jalinan pemikiran yang membentuk idea yang ingin mereka fahami dan luahkan. sebagai tambahan dari penerokaan filologi. Kemampuan ini. Dalam perkataan lain. Ekspresi elipstik ini (disebut ijaz oleh ahli filologi Arab) adalah ciri yang berkait dengan idiom Arab dan.yang dicurahkan dalam kehidupan luas di gurun yang terbentang pada generasinya. dicerap oleh rasa instintif pada bahasa tersebut. Oleh itu. tentunya. sejak usia kecil: ketika ia belajar bertutur dengan betul. yang turut mewarnai dan mencorak fikirannya. Di zaman kita. bagi mengecap semula keaslian rasa bahasa Arab. namun sukar bagi mereka meluahkannya kepada orang luar kerana suatu alasan mudah. Kerana. struktur luaran yang terpisah dari kualiti dan keunikan elipstik yang mengadun inti idiomatik Arab dan realitinya. dari proses penyerapan minda. iaitu. hasil dari kesedaran. dengan belajar: kerana. secara instintif. orang-orang ini hanyalah masyarakat Badawi di semenanjung Arab.

ditambah dengan kelemahan penterjemah moden. Muhammad Abduh. dan kesilapan mereka. Kaedah ijaz ini. sebagaimana telah saya jelaskan. Perkara yang lain (dan tidak kurang pentingnya) yang mana penterjemah harus memahami sepenuhnya adalah persoalan ijaz al-Quran. Untuk maksud ini. makna dan penzahiran bahasa dalam al-Qur an membentuk satu kesatuan yang kukuh. karya Plato atau Shakespeare boleh diterjemah. jauh dan ralat. maka terjemahan mereka hanya kekal. Tidak seperti mana-mana buku. * KARYA yang saya persembahkan kepada pembaca ini adalah berasaskan kajian tulen sepanjang menyusuri kehidupan di semenanjung Arab. turut ralat dalam hal ini. dengan itu. Kedudukan setiap perkataan dalam ayat. seperti kebanyakan masyarakat Barat. namun mesejnya masih boleh disampaikan dan difahami oleh orang yang. keajaiban elipstik yang melangkaui kerangka-fikir dalam mengungkapkan idea yang muktamad seringkas dan sepadat mungkin dalam batas pertuturan manusia. dan kadangkala kekeliruan yang nyata. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulama besar Islam. Namun meskipun mustahil untuk menghasilkan semula al-Qur an dalam bahasa yang lain. dari mengisi makna dan semangatnya yang asli. amat unik. ritma dan alunan frasanya dan binaan sintatiknya. dan menjadi suatu aspek yang rapat dalam bahasa Arab. Untuk menyampaikan maksud al-Qur an ke dalam . dan harus sentiasa sedar bahawa sebahagian ungkapannya terutamanya yang berkait dengan konsep abstrak telah dalam kurun yang lama mengalami perubahan idea dalam kefahaman umat dan harus. tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali atau seperti kebanyakan orang Islam yang bukan Arab tidak berupaya memahaminya tanpa dibantu. dari ayat-ayat al-Qur an yang disampaikan dalam bahasa Eropah. kadangkala sarjana ulung. dengan penekanan pada unsur akoustik yang tidak sekadar membawa makna retorik tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada suatu yang tidak terungkap namun punyai idea yang jelas: bahawa semua ini membuktikan al-Qur an. telah membawa pada penyelewengan makna. di mana unsur metafor mengalir mengilhamkan makna yang pragmatik. cukup unik dan tidak mampu diterjemah suatu fakta yang disepakati oleh para penterjemah terdahulu dan semua sarjana Arab. saya tidak mendakwa telah menterjemah al-Qur an dengan maksud. Ia adalah satu percubaan mungkin percubaan pertama untuk mengemukakan sepenuhnya. tidak diterjemah dengan maknanya yang difahami di zaman moden. di akhirnya. terjemahan yang benar-benar idiomatik disertakan dengan kupasan al-Qur an ke dalam bahasa Eropah.yang telah menterjemah al-Qur an ke bahasa Eropah memenuhi syarat ini. dan mencapai penyempurnaannya dalam al-Qur an. penterjemah harus bersandar sepanjang terjemahannya kepada pangkal bahasa yang dikenal sewaktu al-Qur an diturunkan. seperti mana. Bagaimanapun. yang punya kepakaran literal dalam tafsir al-Qur an.

islam dan orang islam lazimnya membawa makna yang terhad. Sama juga. maka penterjemah harus menambah keterangan dengan tanda braket. tanpanya. sebagai buku : justeru. baik yang beriman atau tidak: kerana menurut mereka. atau dalam surah 3: 52. seseorang harus waspada dalam menjelaskan. dan tiada sarjana Arab yang menyedari konotasi luas pada istilah ini. Bagaimanapun kukuhnya institusi hukum ini dalam konteks perkembangan Islam. maksud asli ini kekal utuh. Contoh lain. Makna yang sama dirujuk dalam al-Qur an pada istilah ini tentang kitab-kitab suci yang terawal: kerana al-Qur an sering menegaskan bahawa catatan suci terdahulu telah banyak tercemar dan diseleweng dalam jarak masa yang panjang. di mana para pengikut Nabi Isa (as) berkata Dan saksikanlah bahawa kami telah menyerahkan diri kepada Allah (swt) (bi-anna muslimun) . ialah dalam terjemahan tradisional pada perkataan kitab. pada semua keadaan. Sehubungan dengan itu. juga. yang mana. dari sudut sejarah. Dalam bahasa Arab. telah menghakis keluasan makna dan pengertiannya yang mendalam yang diberikan al-Qur an pada istilah ini. yang sengaja dilenyapkan dalam bahasa asli. frasa Arab berkenaan akan musnah seluruh maknanya dan menjadi suatu pernyataan yang tak bererti. perkataan kufr ( menolak kebenaran ) dan orang kafir ( kalangan yang menolak kebenaran ) telah dinyatakan. amalan dan hukum. sepertimana digunakan dalam alQur an. dalam surah 3:67. dan kitab suci yang masih ada kini tidak benar-benar mewakili wahyu asal yang diturunkan. Tambahan lagi. mereka memahaminya sebagai mencerminkan penyerahan diri kepada Allah (swt) dan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) tanpa membataskan istilah ini kepada mana-mana komuniti atau mazhab tertentu contohnya.bahasa yang tidak menggunakan kaedah elipstik yang sama. apabila Sahabat (rad) Baginda (saw) mendengar perkataan islam dan orang islam. di mana Nabi Ibrahim (as) dinyatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) (kana musliman). mereka yang mendengar bacaannya tidak menanggapinya sebagai buku kerana al-Qur an cuma dikumpulkan setelah berlalu beberapa dekad dari kewafatan Nabi (saw) bahkan. istilah keagamaan yang digunakan dalam al-Qur an. di kalangan bukan Arab hari ini. namun yang nyata al-Qur an tidak dapat sepenuhnya difahami jika kita membacanya hanya berasaskan ideologi yang berkembang kemudian. yang merupakan istilah khusus Islam setelah ia dibangunkan sebagai institusi yang lengkap dengan syariat. kerana. sesungguhnya ia merujuk pada akar kata nama kitab dari kata kerja kataba ( dia menulis atau. Misalnya. dengan makna tidak percaya dan orang yang tidak beriman atau kafir . dia mengeluarkan perintah ). dengan pengertian khusus yang terpakai secara ekslusif kepada Sahabat Rasulullah (saw). terjemahan ahl al-kitab sebagai masyarakat kitab tidak . Tidak. yang hilang hubungan-fikirannya iaitu. yang membawa maksud catatan suci atau wahyu . dalam terjemahan konvensional. kerana sewaktu al-Qur an diturunkan (dan kita tidak harus lupa bahawa proses ini berlangsung selama dua puluh tiga tahun). tanpa memahami tujuan asas dan makna yang dipunyai dan dimaksudkan sebagai ertinya oleh mereka yang pertama kali mendengarnya dari pengucapan Nabi (saw) sendiri.

kerana keduanya digunakan dalam bahasa Arab tidak lain untuk menerangkan nama bagi mashaf suci ini dan setiap pembahagian atau segmen nya.: dan tiada sebarang faedah jika dikemukakan terjemahan bagi kedua-dua istilah ini. Jika. pertimbangan sejarah mengenai sebab penurunan sesuatu ayat .haruslah tidak mengenepikan landasan dan makna asal ayat tersebut dan hubungannya dengan ajaran akhlak yang diseru dan dirumuskan oleh al-Quran. tiada bahagian dalam al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandangan sejarah semata-mata: iaitu semua rujukannya tentang peristiwa dan kejadian sejarah . dan ini adalah landasan dan prinsip yang memandu saya sepanjang penulisan ini. Dua pengecualian dari hal ini adalah istilah al-Qur an dan surah. Dengan pengecualian dua istilah. Pemerhatian tertentu berhubung dengan pernyataan simbolik dalam al-Qur'an dan makna eskatologinya telah dirumuskan dalam Apendik I yang dilampirkan di sudut akhir terjemahan ini.begitu bermakna. Ringkasnya. saya telah usahakan untuk memadankan setiap konsep al-Qur an dengan ungkapan Inggeris secara tepat usaha yang kadangkala memerlukan penggunaan ayat yang penuh untuk menyampaikan maksud dari satu perkataan Arab. Pertama. merujuk pada karya-karya besar ahli filologi Arab dan ahli tafsir klasik. Kedua. maksudnya yang sebenar hanya boleh digarap jika kita menghubungkan setiap pernyataannya dengan apa yang dinyatakan di tempat lain. Dalam setiap nota dan apendik saya telah cuba jelaskan mesej al-Qur'an dan telah. dalam keadaan tertentu. dan diraikan. kerana istilah ini sepatutnya diterjemah sebagai pengikut wahyu terdahulu . Bagi mengeluarkan. mengaitkan hal yang khusus kepada yang umum dan pengertian zahir kepada maksud yang tersirat.baik dalam zaman Nabi (saw) dan zaman yang lebih awal .haruslah dianggap sebagai ilustrasi tentang kondisi manusia dan tidak berakhir dengannya. al-Qur'an tidak harus dilihat sebagai kompilasi hukum dan dakwah secara terpisah tetapi adalah satu paduan dan rangkaian menyeluruh: iaitu. dan cuba menzahirkan ideanya dengan kaedah perbandingan. saya telah cuba setulusnya untuk berpegang pada dua prinsip utama dalam penterjemahan. semuanya menjelaskan dan menyempurnakan satu sama lain. oleh pentafsir klasik . dengan seluruh daya dan keupayaan saya. Selama hukum ini diikuti sepenuhnya.suatu kajian yang sangat rapat. penjelasan akan kemurnian doktrin yang mana setiap ayat dan lafaz mempunyai hubungan rapat dengan ayat dan lafaz yang lain. dari nilai yang dirasai oleh generasi Islam yang tidak dibebankan dengan gambaran dan konsep yang lahir dalam perkembangan Islam berikutnya. pelbagai pengertian dalam mesej alQuran. kita akan menyedari bahawa al-Qur'an adalah . Lantaran itu. . Oleh itu. sedekat mungkin.dalam ungkapan Muhammad 'Abduh ."tafsirnya yang terbaik". saya memandang wajar untuk disertakan beberapa nota penjelasan. risalah al-Qur an harus disampaikan sebagai suatu perumusan. bagi memahami maksudnya dalam bahasa lain. Selain dari pertimbangan bahasa ini. pada akhirnya. menurut pandangan saya.

Dengan perkataan lain. Dan saya sepenuhnya sedar bahawa terjemahan saya tidak mampu untuk benar-benar berlaku adil kepada al-Qur an dalam mengupas maksud yang terkandung di setiap perenggan ayatnya: kerana. saya sebolehnya mengelak dari menggunakan istilah kuno yang tidak diperlukan. Lantaran itu. maka pihak pembaca haruslah sedar bahawa keunikan al-Qur'an berakar dari keluasan jangkauannya yang mana lebih banyak pengetahuan dunia dan pengalaman sejarah yang didapati. tiada tafsiran moden termasuk tafsiran saya boleh diharapkan berhasil. saya tidak mendakwa telah mengeluarkan semula sesuatu yang tak tergambar dari keindahan ritma dan retorik al-Qur an. Dalam membuat tafsiran. yang hanya akan menambah kekaburan akan makna al-Qur an pada pembaca kontemporari. Perbezaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan Ulama umatku adalah [kesan] dari rahmat Tuhan (rahmah) yang jelas menunjukkan bahawa perbezaan pandangan adalah asas dalam semua kemajuan pemikiran manusia dan. yang akan menyalahi ruh bahasa Arab yang asli dan membawa kesangsian pada mereka yang arif dan menaruh kekaguman dan takzim akan kebesaran wahyu. mereka mendekati al-Qur an dengan kekuatan akal: iaitu. kerana menyedari perbezaan relatif dalam keupayaan akliah insan. Pemikir agung kita di zaman lampau telah menggarap permasalahan ini dengan cukup baik. saya sangat terhutang budi pada keilmuan mereka yang telah meransang dan membawa saya mencari kebenaran. Walaupun tiada seorang. Di sebalik itu. dari pentafsir klasik yang mendakwa telah mencapai maksud yang akhir dan muktamad dalam tafsirannya. Tiada seorang yang telah berhasil mengecap keindahannya yang sebenar yang terfikir untuk membuat dakwaan sedemikian atau sekadar cuba membuatnya. walaupun dalam beberapa hal saya berbeza pandangan dari tafsiran mereka. Justeru. * Berhubung dengan kaedah terjemahan. dengan itu. yang dizahirkan dalam mushaf ini. dan keikhlasan setiap pentafsir. adalah lazim bahawa cara seorang pentafsir memahami sesebuah ayat atau ungkapan al-Qur an adalah berbeza dan kadangkala sangat jauh dari makna yang dinyatakan oleh seseorang pentafsir yang mendahuluinya. Dan mereka cukup faham. interpretasinya sering bercanggah: tetapi mereka melakukan ini tanpa sebarang kekhilafan. mereka cuba menjelaskan maksud dari setiap pernyataan al-Qur an dengan kekuatan ilmu bahasa yang dimiliki dan pengajaran Nabi (saw) yang disampaikan dalam sunnah Baginda (saw) dan juga dari khazanah ilmu yang terdapat di zaman mereka dan juga dari pengalaman sejarah dan budaya yang mewarnai tamadun masyarakat waktu itu. . dan dengan itu.saya terpaksa mengambil pendekatan berbeza dari interpretasi yang dikemukakan oleh pentafsir awal. pendorong terkuat yang menggerakkan manusia meneroka ilmu. lebih banyak makna. dengan penegasan Nabi (saw). saya tidak melihat sebarang keperluan untuk menterjemah lafaz al-Qur an dengan idiom moden secara langsung. tanpa dijangka. namun tidak dinafikan bahawa tanpa usaha Ulama besar yang lampau.

. pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalam Tuhanku (Qur an 18: 109).Jika semua lautan menjadi tinta untuk mencatat kalam Tuhanku.

mengikut konteks ayat yang dibincangkan oleh setiap pentafsir. dan dianggap oleh sarjana-sarjana Arab sebagai nakhkah yang paling tepat antara naskhah-naskhah lain yang pernah diterbitkan. sepertimana terdapat dalam edisi alQuran Royal Egyption . nombor surah akan diikuti oleh kolon seterusnya nombor ayat: contohnya. 6: 138-140 dan 142 bermakna surah 6. nombor ayat berdasarkan edisi Kaherah diletakkan dalam parentesis di permulaan ayat. dan tidak. (Perlu diperhatikan bahawa dalam terjemahan. tempat dan tarikh cetaknya telah direkodkan di bawah. Rujukan kepada kamus adalah mengikut kecuali dinyatakan sebaliknya artikel akar dan kata dasar sesuatu istilah.) Berhubung dengan kitab-kitab yang disebutkan di bawah dan dirujuk di nota kaki oleh kerana ia telah dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai edisi. seperti dalam teks Arab. ayat 28. sama juga. di penghujungnya.Sumber Rujukan KITAB INI ditulis berdasarkan naskhah Hafs ibn Sulayman al-Asadi. Dalam rujukan ayat-ayat al-Quran di nota kaki. 3 : 28 bermakna surah 3. kecuali dinyatakan sebaliknya. maka tiada keperluan untuk menyebutkan edisi yang digunakan oleh penterjemah. Sementara bagi sesebuah karya yang dicetak secara berasingan atau yang mudah dikenal edisinya. Penjelasan dan huraian yang diberikan oleh pentafsir-pentafsir klasik yang dirujuk dalam nota kaki telah dikemukakan di bawah. ayat 138 -140 dan ayat 142. . Semua rujukan kepada Kitab Bible adalah berdasarkan versi teks Authorized King James Version. yang dicetak pertama kali di Kaherah pada tahun 1337 H.

Tafsir al-Qur an.).Asqalani (w. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. 256 H. Abu l-Fida Isma il ibn Kathir (w. Al-Husayn ibn Mas ud al-Farra al-Baghawi (w.). Anwar at-Tanzil wa-Asrar at-Ta wil.). 774 H.). Ma alim at-Tanzil. Kitab as-Sunan. 241 H. 852 H.). Asas al-Balaghah. Kitab as-Sunan al-Kubra.).Abu Daud Asas Abu Daud Sulayman al-Ash ath (w. 681 H. Kaherah t. Kaherah 1348 H. Sirat an-Nabi. Wafayat al-A yan wa-Anba Abna azZaman. 516 H.255 H.685 atau 691 H. Kaherah 1310 H. Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. 243 H. Abd Allah ibn Umar al-Baydawi (w. Kaherah 1343 47 H. Bidayat al-Mujtahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (w.). Abu Muhammad Abd Allah ad-Darimi (w.). Kitab as-Sunan.t. lihat Muhalla. 1) Leyden 1913-38.Anwa .). Hyderabad 1324 H. Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. Fath al-Bari Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. Al-Jami as-Sahih. .).). 275 H. Ali ibn Umar ad-Darqutni (w.) Kitab al-Fa iq fi Gharib al-Hadith. Darimi Darqutni Encyclopedia of Islam (ed. 458 H. Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban (w.) Kitab al-Taqasim wa l. 385 H. 354 H.). Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtasid. Hakim lihat Mustadrak Ibn Hanbal Ibn Hazm Ibn Hibban Ibn Hisham Ibn Kathir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. Al-Musnad. Baghawi Baydawi Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. 538 H. Kitab as-Sunan. 595 H.538 H.). Abd al-Malik ibn Hisham (w. Fa iq Mahmaud ibn Umar az-Zamakhshari (w.). Ibn Khallikan Ahmad ibn Ibrahim ibn Khallikan (w.

261 H.). 817 H. Mughni Jamal ad-Din Abd Allah ibn Yusuf al-Ansari (w.Arab.). Mufradat lihat Raghib. Nihayah Ali ibn Muhammad ibn al-Athir (w.Ibn Majah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini (w. Bullaq 1292 H. 273 atau 275 H. 303 H. Muslim Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi (w. Kashshaf Lane Lisan al. Al-Mustadrak ala s-Sahihayn fi lHadith. Tafsir Sitt Suwar. sekitar 400 H.Arab Abu l-Fadl Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi (w.). 911 H. Nasa i Ahmad ibn Shu ayb an-Nasa i (w. Kaherah 1347 H. Leyden 1904-28. Arabic-English Lexicon. Lisan al. Kaherah 1344 H. Kaherah 1347-52 H. Mughni l-Labib an Kutub al-A arib.Ibad. Muwatta Malik ibn Anas (w.). Manar Muhammad Rashid Rida. Al-Itqan fi Ulum al-Qur an. Qamus Abu t-Tahir Muhammad ibn Ya qub al-Firuzabadi (w.). Muhalla Abu Muhammad Ali ibn Hazm (w. Al-Qamus. Nayl Al-Awtar Muhammad ibn Ali ash-Shawkani (w. Ibn Taimiyah 1954. lihat Zamakshari. 405 H.). London 1863-93. Mustadrak Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim (w. 456 H. 179 H.).).). 230 H. 728 H. An-Nihayah fi Gharib al-Hadith. Ibn Sa d Muhammad ibn Sa d (w. Kitab as-Sunan. Taj al-Lughah wa-Sihah alArabiyyah. Kitab at-Tabaqat al-Kabir. Kitab as-Sahih.).). Jawhari Abu Nasr Isma il ibn Hammad al-Jawhari (w. 1225 H.).751 H. Kitab as-Sunan.). .).).). Kaherah 1367-72 H. William Edward Lane. 711 H. Al-Muhalla. 630 H. Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. Tafsir al-Qur an (dikenali sebagai Tafsir al-Manar). Itqan Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (w. Ibn Qayyim Abu Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. Bombay Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuti (w. 761 H. Al-Muwatta . Hyderabad 1334-41 H. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar.

Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi (w. Suyuti lihat Itqan. 1961. Kitab al-Maghazi. (untuk rujukan bahasa dan perkamusan (leksikografi) dari pengarang yang sama.). Taj al. sila lihat Asas dan Fa iq) . Razi Abu l-Fadl Muhammad Fakhr ad-Din ar-Razi (w. lihat Nayl al-Awtar.Raghib Abu l-Qasim Husayn ar-Raghib (w. University of California Press.).). 503 H. Al-Jami as-Sahih. Shawkani State and Government Muhammad Asad. Jami al-Bayan an Ta wil al-Qur an. 606 H. Zamakhshari Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. Tabari Abu Ja far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w.).Arus. At-Tafsir al-Kabir. 1205 H. Tabaqat lihat Ibn Sa d. 275 atau 279 H. 207 H. 310 H.).). Al-Mufradat fi Gharib al-Qur an. Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi (w. 538 H. Al-Kashshaf an Haqa iq Ghawamid atTanzil. The Principles of State and Government in Islam. Taj al.Arus Tirmidhi Murtada az-Zabidi (w.).

ed. d.Singkatan Kata As cf. al Alaihi al-salam Confer (banding. et. rujuk) Died (meninggal dunia) Edition (edisi) et alii (dan rakan-rakan) .

H. exempli gratia (Contohnya) et cetera (dan lain-lain) And the following (muka surat. passim Rad Rah resp.g. pp. n. ipso facto lit. atau) Sallallahu alaih wa Sallam sicut (seperti itu) Subhanahu wa Taala Tanpa tarikh Wafat .t. i.e. w. p.e. Saw sic Swt t. terdapat di pelbagai tempat dalam buku/teks) Radiyaallahu anhu Rahimahullah Ta ala Beziehungsweise (dan. ibid. ff. etc. paragraf) Hijrah ibidem (di tempat yang sama) id est (iaitu) by the fact itself (lantaran itu) Literary (maksud bahasa) Nota kaki Penterjemah Pages (halaman-halaman) passus (bertabur.

Surat al-Hamd (Surah Pujian). Asas al-Quran (Landasan al-Qur an). dan dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Ia disebut di tempat lain dalam al-Qur an sebagai As-Sab al-Mathani ( Tujuh [Ayat] yang sering diulang ) kerana ia diulang baca setiap kali menyempurnakan sembahyang lima . Umm al-Kitab (Intipati Kalam Suci).SURAH PERTAMA AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) PERIOD MEKAH SURAH INI juga dinamakan Fatihat al-Kitab ( Pembukaan Catatan Suci ).

(3) Yang Maha Pemurah. semua asas terpenting yang dinyatakan dalam al-Qur an: prinsip keesaan Allah dan ketauhidanNya. (6) Tunjukkan kami jalan yang lurus (7) jalan orang-orang yang diberikan rahmat olehMu. prinsip kehidupan setelah mati dan pembalasan diri dari amalan dan perbuatannya (diungkap dalam istilah Hari Penentuan ). satu-satunya kuasa yang boleh menganugerahkan pertolongan dan petunjuk. juga. tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadith sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. berasaskan kenyataan bahawa ia mencakupi. (4) Tuhan Penguasa Hari Penentuan! (5) Hanya kepadaMu kami sembah. Dengan maksud ini surah ini ditentukan sebagai doa. keagunganNya sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara Alam semesta. asas petunjuk yang dibawa oleh pemikul risalah Allah (swt) (jelas dalam rujukan pada ayat mereka yang telah diberikan limpahan nikmat Tuhan ) dan. dengan itu. sumber penghidupan sekalian makhluk. (1) DENGAN NAMA ALLAH. mengabdikan diri hanya kepadaNya. Ali ibn Abi Talib (rad)) berpendapat ia merupakan wahyu yang pertama. Ada kemungkinan. Malah sebahagian Sahabat (seperti. YANG MAHA MENCURAH KASIH SAYANG: (2) SEGALA PUJI hanya bagi Allah. dan. penamaan Umm al-Kitab diberikan oleh Nabi (saw) sendiri. akhirnya. dalam sebuah rumusan. maka surah Pembukaan merupakan yang pertama diturunkan kepada Nabi (saw) secara menyeluruh pada suatu masa: dan ini dapat menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ali (rad). prinsip penerusan risalah keagamaan yang benar (dijelmakan dalam gambaran umat terdahulu dan sesat di zaman lampau). keperluan untuk menyerah dan reda dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Agung dan. supaya ia kekal diulangi dan dihadam oleh orang yang beriman. yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya. Pemelihara Sekalian Alam. Yang Maha Mencurah Kasih Sayang. manakala wahyu terawal cuma terdiri dari beberapa ayat. YANG MAHA PEMURAH. Menurut Imam Bukhari (rah). Surah Pembukaan adalah antara wahyu terawal yang diturunkan kepada Nabi (saw). bukan orang-orang yang dilaknat [olehMu]. seruan kepada amalan murni dalam kehidupan duniawi ( bimbinglah kami ke jalan yang benar ).waktu. mengalir darinya. dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. yang jelas menunjukkan bahawa lima ayat pertama dari surah 96 ( Sel Benih ) adalah wahyu permulaan. bukan pula mereka yang sesat! .

dari peribadi hurufnya dan tidak pada bunyinya dengan: alif lam mim. empat belas yang membentuk huruf-huruf ini. namun lantaran pengertian yang dicapai dari gabungan kombinasi huruf-huruf ini tidak terbatas. dan sebagainya. Keunikan huruf-huruf simbolik ini telah mengelirukan kebanyakan ahli-ahli tafsir terawal. Bagaimanapun. atau Sahabat (rad) yang merekodkannya ketika menyusun mashaf di zaman Khalifah (rad) yang ketiga. hampa dari mencapai maksud yang sebenar. semua interpretasi tersebut dirumuskan dengan penuh samar dan. telah diperakui tanpa sebarang keraguan bahawa semua Sahabat (rad) yang jelas mengikut manhaj Rasulullah (saw) menganggap huruf-huruf muqatta at sebagai sebahagian dari surah di permulaannya. sama ada secara tunggal atau dengan gabungan dua. dan telah membacanya seperti yang diturunkan: suatu fakta yang jelas menolak pandangan yang dikemukakan oleh segelintir Orientalis Barat bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan yang digunakan oleh para penulis yang mencatatkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi (saw). Kalangan lain pula cuba menghubungkan huruf-huruf muqatta at kepada nilai-nilai numerikal dari rangkuman huruf dan abjad-abjad Arab. Sebahagian para Sahabat (rad) begitu juga pengikut mereka dan pentafsir al-Quran yang kemudian meyakini bahawa huruf-huruf ini adalah kependekan dari perkataan-perkataan tertentu atau ayat yang berkait dengan Allah (swt) dan sifat-sifatNya. empat atau lima huruf. dari itu. . Dari sejumlah dua puluh lapan abjad Arab. tepatnya separuh iaitu. kadangkala.APENDIK II AL-MUQATTA AT (HURUF-HURUF YANG TERPUTUS) HAMPIR satu perempat surah-surah al-Qur an dimulakan dengan huruf-huruf misteri dan simbolik dinamakan muqatta at ( huruf-huruf yang terputus ) atau. fawatih ( pembukaan ) kerana ia menjadi pembukaan surah-surah berkaitan. Tiada sebarang rujukan yang dibuat yang menunjukkan terdapat hadith yang menyebut hal ini. dan cuba membongkar makna dan keasliannya. dan tiada seorang Sahabat (rad) yang pernah mengemukakan pertanyaan kepada Nabi (saw) bagi mendapatkan penjelasan. Ia selalunya disebut setiap satunya secara tunggal. tiga. atau ha mim. dan telah mengeluarkan dengan cara ini seluruh maksud esoterik dan aneka firasat.

telah mengemukakan dua set fakta. iaitu.Ankabut). Ibn Kathir disebut hanya sebahagian mereka untuk menarik suatu kesimpulan bahawa muqatta at membawakan makna yang menunjukkan keajaiban. namun dapat dijelmakan kepada manusia melalui suara (diwakili oleh huruf) dalam pengucapan manusia biasa. dengan rujukan pada wahyu. Dalam ayat 1 dari surah 68 (Al-Qalam) fenomena wahyu jelas dirujuk dalam penyebutan pena (lihat nota 2 pada ayat pertama dari surah berkenaan). alQur an. sebagaimana ianya. sungguhpun begitu. interpretasi yang menarik ini tidak seluruhnya memuaskan kerana terdapat banyak surah yang dibuka dengan rujukan jelas kepada wahyu suci tanpa didahului oleh sebarang hurufhuruf simbolik. yang mana. sama ada dengan maksud umum atau spesifik. Kedua. kita harus meyakinkan diri kita dengan suatu penemuan bahawa penyelesaian kepada masalah ini masih di luar upaya kita. ini merupakan bentuk yang menerbitkan huruf-huruf muqatta at. Namun. Sekali pandang jelas terlihat bahawa tiga surah (29. Ibn Taimiyyah. setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf simbolik ini telah dibuka. rujukan kepada wahyu jelas dijelmakan dalam pernyataan Kami telah beriman (amanna). empat atau lima huruf. hanya bergantung pada tidak lebih dari dugaan: dan kerana itu. . Razi. Ini sebenarnya adalah pandangan empat Khalifah yang berjalan di atas pertunjuk.Dan kalangan yang lain pula. Zamakhshari. wahyu suci jelas digambarkan dalam ramalan tentang kemenangan Bizantin dalam ayat 2-4. sebagai pertimbangan yang terakhir. yang telah membawa para sarjana dan pemikir Islam seperti Al-Mubarrad. Justeru. tanpa kecuali. Ibn Hazm. dirumuskan dalam pengucapan Saydina Abu Bakar (rad): Dalam setiap teks suci (kitab) di sana terdapat (elemen) misteri dan kerahsiaan al-Quran [ditandai] pada pembukaan [sebahagian dari] surah-surah. juga. tanpa kecuali semua surah yang dimulakan dengan satu atau lebih dari muqatta at: setiapnya dibuka dengan rujukan pada wahyu suci. Dalam surah 30 (Ar-Rum). 30 dan 68) tersebut terkecuali dari hal ini. dengan interpretasi yang lebih kuat. pada Tuhan dan risalahNya. Baydawi. walaupun berasal dari medan yang diluar capaian persepsi insan (al-ghayb). dan tidak pernah lebih dari lima: dan seperti yang dinyatakan. Dalam ayat pembukaan surah 29 (Al. Keduanya dan ini adalah penentangan yang berat huraian di atas. semua perkataan Arab. Hal ini. keindahan sifat wahyu al-Qur an. bentukbentuk huruf yang terkandung dalam bahasa Arab. secara langsung atau tidak. bersangkut dengan kenyataan bahawa muqatta at menunjukkan. tiga. dibentuk oleh sama ada satu huruf atau kombinasi dua. hasil dari rumusan para sarjana dan Ulama Islam terkemuka sepanjang abad: Pertama. namun pandangan ini tidak benar.

APENDIK III .

makhluk atau kuasa yang biasanya tidak dapat dirasai oleh manusia namun. tetap wujud dalam realiti sebenar. ia membayangkan keadaan makhluk yang mempunyai pengalaman rohani dan kejadian yang sangat baik dan binaan fisiologi yang sangat berlainan dari kita yang menyebabkan mereka tidak mudah ditanggapi oleh indera dan persepsi kita. Sama juga. Imej bercorak mitos ini telah menyumbangkan kesamaran terhadap konotasi asal istilah ini dan kepentingannya yang tinggi yang menerangkan maksudnya yang tersendiri dari kata kerja dasarnya. Yang sering ditemui ialah tentang kuasa ghaib atau makhluk halus yang. dalam surah 15:27). Akar katanya ialah janna.TENTANG ISTILAH DAN KONSEP JIN BAGI memahami maksud sebenar istilah Jin seperti yang digunakan dalam al-Qur an. pada surah 55:15). sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan [manusia] . yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ( as) apabila malam meliputinya dengan kegelapan (janna alayhi) . dalil-dalil yang dikemukakan dari hadith-hadith sahih yang membawakan penjelasan dan penegasan dari Nabi (saw) bahawa Malaikat telah diciptakan dari cahaya (khuliqat min nur: Muslim. istilah jin mempunyai makna-makna yang tertentu. yang membolehkan mereka menjelmakan diri dalam atau melalui satu sama lain (cf. iaitu Iblis. . iaitu. Untuk membuktikan bahawa manifestasi ghaib ini bukan dari jenis makhluk yang berjisim. benda. yang membawakan makna yang menjurus pada sifat-sifat hantu dalam maksud yang popular pada perkataan ini. atau semudah dari api (7:12 dan 38:76. memandangkan semuanya tersembunyi dari pandangan kita (Jawhari. alQur an telah melukiskan suatu perbandingan yang menerangkan bahawa jin diciptakan dari api dari angin yang marak (nar as-samum. tepatnya kerana mereka tidak wujud secara fizikal. 6:76. Raghib). maka ia tidak terjangkau oleh tanggapan fizikal kita: suatu konotasi yang meliputi syaitan dan kuasa syaitan (shayatin lihat nota 16 pada surah 15:17) dan juga malaikat dan kuasa malaikat . Istilah Jin juga digunakan dalam fenomena yang luas yang mana. kedua ayat yang terakhir ini merujuk kepada Malaikat yang terlucut darjat dan kedudukannya. atau dari nyalaan yang samar dari api (marij min nar. sama ada berbentuk konkrit atau abstrak.). kita harus membebaskan fikiran dari pengertian yang diberikan oleh kisah-kisah epik dan legenda Arab. Dalam penggunaan al-Qur an. yang tentunya berlainan dengan pengertian yang diberikan dalam kisah-kisah mitos dan primitif. menurut kebanyakan pentafsir klasik. dari kewujudannya. dia [atau ia ] tersembunyi atau terlindung oleh kegelapan : cf. dari riwayat Aisyah (rad)) cahaya dan api adalah sejenis. Oleh kerana perkataan ini juga digunakan dengan maksud intransitif ( dia [atau ia ] telah [atau telah menjadi ] terlindung dan tertutup oleh kegelapan ). nota 7 pada ayat 8 surah 27). semua ahli filologi klasik menyatakan bahawa aljin menunjukkan keadaan yang amat [atau begitu samar ] gelap dan. dalam maksud yang lebih umum.

2:101 dan nota yang mengiringinya. . atau 72:5 6). tetapi saling berhubung dan berinteraksi secara halus dan saling menyerap dalam kehidupan masing-masing dalam keadaan yang di luar kefahaman kita. sebagai alternatifnya. meramal bintang. sebagai metonim kepada gambaran dan ilusi seseorang dengan apa yang boleh disifatkan sebagai kuasa mistik . ada kemungkinan bahawa dalam banyak ayat al-Qur an yang merujuk kepada jin dengan ungkapan yang biasanya digunakan kepada organisma yang berakal. dalam surah 114:6. dan lain-lain: amalan yang sering mendapat ancaman dan kecaman yang keras dari al-Quran (cf. berlainan dari kita dan dari satu sama lain. ayat yang merujuk kepada jin kadangkala bermaksud untuk menghimbau legenda lama yang sangat berpengaruh dalam jiwa masyarakat yang ditujukan al-Qur an kepadanya (contohnya. dalam surah 37:128 ff. Al-Qur an sering merujuk kepada suatu medan yang diluar jangkauan dan capaian persepsi manusia (al-ghayb). manakala Allah (swt) selalunya disebut sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam (rabb al. sebagaimana semestinya. justeru. Dalam beberapa ayat (contohnya. ekspresi ini sama ada menunjukkan personifikasi yang simbolik tentang hubungan manusia dengan kuasa syaitan (shayatin) dalam hubungan yang jelas. dalam penciptaan dan bentuk kejadian yang berlainan. (lihat nota 1 pada surah 72:1). 11:119.alamin): dan penggunaan kata jama di sini jelas menunjukkan bahawa di samping dunia yang terbuka jelas dalam pandangan kita. tentunya. 32:13 atau. bahawa di sana terdapat organisma hidup yang keadaan biologinya berbeza langsung dari kita. dalam surah 6:112. istilah jin digunakan dalam al-Qur an untuk menunjukkan kepada elemen dari kuasa alam tersebut termasuk alam tabi i manusia yang tersembunyi dari perasaan dan deria kita selama mereka hanya menzahirkan keadaannya kepada kita dari kesan kewujudannya tidak dalam realitinya yang sebenar. Akhirnya. sama ada benar atau khalayan. yang mana fantasi primitif manusia telah menginterpretasikannya sebagai hantu. dan pelbagai penzahiran luar biasa yang lain. 7:38. dan juga dari hasil latihan dan amalanamalan yang menyerupainya. dalam 46:29 -32 dan 72:1-15) istilah jin boleh dita rifkan sebagai makhluk yang tidak ghaib dalam diri mereka cuma. Kadang kala. menurun. Sekarang situasi-situasi yang terbatas itu. maka adalah munasabah untuk kita mengandaikan bahawa indera fizikal kita hanya boleh berhubung dengan mereka dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat terbatas: yang menunjukkan keadaan mereka sebagai makhluk ghaib . contohnya. kerana amat jarang sekali dapat melangkaui sempadan antara cara hidup mereka dan kita telah membawa suatu keanehan kerana tidak dapat dijelaskan manifestasi. Dan jika kita mengandaikan. juga 6:128 dan 130.Kita hanya tahu. bunian. hanya sedikit dari apa yang boleh dan tidak boleh berfungsi dari organisma hidup. iaitu. ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. berdukun. (dan kemungkinan juga dalam surah 6:100). ketidakupayaan kita untuk mencerap dan melihat fenomena tersebut sama sekali tidak dapat menjadi suatu justifikasi yang cukup bagi menolak dan menafikan kewujudan mereka. tambahan pula. wujud di sana suatu dunia lain juga dan. dan juga di tempat yang terawal konsep ini disebut. contohnya. hingga ke saat ini. Selain dari ini. Contoh konotasi ini terdapat. seperti ilmu sihir. menenung nasib.

Ibn Sa d 1/1. yang lahir dalam generasi berikutnya. yang begitu positif mempertahankan pandangan bahawa Baginda (saw) hanya dibawa dengan ruhnya sahaja (bi-ruhihi). Tabari. Ulama besar Hasan al-Basri. . khasnya. sebagai sebahagian dari ikatan aqidah Islam. kita dapati. sedangkan tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya (cf. APENDIK IV PERJALANAN MALAM PERJALANAN MALAM yang ditempuh Nabi (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis dan pengangkatan (mi raj) Baginda (saw) ke langit. yang harus dibaca beserta dengan nota 77 pada surah 21:82) tujuannya. sangat penting dari sudut pandangan telogi Islam justeru kerana dalam rangka pengalaman inilah solat lima waktu difardukan. Dalam kalangan yang kecil ini. isteri Nabi (saw) dan sahabat yang paling dekat dengan Baginda (saw) dalam tahun-tahun kerasulan yang berikutnya. Rasulullah (saw). dan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari VII. pada hakikatnya. Sayyidah Aisyah (rad). yang sebahagiannya ditemui semula di langit. 155 ff. dalam setiap contoh. dengan perintah Allah (swt). adalah dua tahap dari satu pengalaman mistik. turut mendukung pandangan tersebut (ibid). secara khusus. Memandangkan Nabi (saw) sendiri tidak memberikan sebarang penjelasan yang kukuh berkait dengan pengalaman ini. yang ditemani Malaikat Jibril (as). Nabi (saw) telah dibawa dengan tubuhnya (saw) ke Baitulmaqdis dan kemudian ke langit manakala kalangan minoriti percaya bahawa ia hanya melalui pengalaman ruh. Majoriti para Sahabat (rad) berpendapat bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini kedua-duanya berlaku secara fizikal dengan perkataan lain. Menurut riwayat hadith yang terkenal yang banyak dikutip dan dibincangkan oleh Ibn Kathir dalam huraiannya pada surah 17:1. di mana Baginda (saw) memimpin satu kelompok jemaah Nabi-Nabi (as) terdahulu dalam solat. bukanlah kepada kisah kuno dan legenda tersebut tetapi kepada gambaran nilai etika dan moral dan kebenaran rohaniahnya. maka pemikir Islam termasuk di kalangan Sahabat (rad) sering berbeza pandangan tentang keadaannya yang sebenar. Zamakhshari dan Ibn Kathir dalam tafsiran mereka pada surah 17:1). Pengangkatan ini. mendapati dirinya (saw) dipindahkan dalam suatu malam ke tapak istana Nabi Sulaiman (as) di Baitulmaqdis. yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. 143).dalam surah 34:12-24.

iaitu. dan ketika itu diberitahu oleh Jibrail (as). tidak mengambil kira kemungkinan bahawa ekspresi asra biabdihi hanya merujuk pada sifat keinsanan Nabi (saw) yang sejajar dengan maksud ayat-ayat al-Qur an lain yang menjelaskan bahawa.abdihi ( Dia memindahkan hambanya di waktu malam ) yang tercatat dalam surah 17:1. dan membedah dadaku lalu mengeluarkan hatiku. [Jibrail] (as) berkata. Jibrail (as) berkata. yang mana semuanya tanpa ragu telah pun wafat di kurun yang lampau. hanyalah hamba Allah (swt) yang tidak kekal. Ini adalah kalangan yang kepalanya keras tidak mengendahkan sembahyang.. seperti Nabi-Nabi (as) yang lain. Baginda (saw). Kemudian mereka melintasi sekumpulan manusia yang kepalanya hancur dimusnahkan batu. dan seterusnya di langit. beberapa Nabi (as) terawal. sebagai contoh. dari kebenaran dan kenyataan sebenar dari ciptaan Tuhan. yang dilakarkan secara sangat simbolik yang tidak memungkinkan ia difahami secara literal. nah! tiba-tiba datang Malaikat menghampiriku. ia kembali bulat seperti sediakala. Menurut sebuah riwayat hadith (yang dikeluarkan oleh Ibn Kathir dari riwayat Anas (rad)).). Interpretasi ini. Mereka ini adalah pejuang di jalan Allah (swt) (al-mujahidun). dalam Perjalanan Malamnya (saw) Baginda (saw) bertemu dengan seorang perempuan tua. berupaya untuk menunjukkan sebuah hadith yang dapat menjelaskan bahawa Nabi (saw) sendiri menyatakan demikian. dan setiap kali mereka selesai menuai. telah dinyatakan sepenuhnya dalam penyataan akhir pada ayat di atas Sesungguhnya Hanya Dia yang Maha Mendengar. disingkap sebahagian. Dalam sebuah hadith masyhur tentang mi raj (dikeluarkan oleh Bukhari) Nabi (saw) mengungkapkan kisahnya (saw) dengan berkata: Ketika aku sedang berbaring di atas tanah di sebelah kaabah [lit. gabungan tubuh dan ruh. namun tidak semua. Sebahagian sarjana Islam menekankan maksud ungkapan asra bi. Dalam riwayat hadith yang lain. dan percaya bahawa ungkapan abd ( hamba ) itu menyerlahkan keadaan makhluk hidup yang sempurna. Baginda (saw) menziarahi Nabi Musa (as) di kuburnya. [Jibrail] (as) berkata: Ini adalah golongan penzina. [pucuknya] tumbuh semula. Nabi (saw) melintasi sekumpulan manusia yang sedang menyemai dan mengetam padi. Hujah yang paling ampuh dan meyakinkan bagi mendukung tafsiran ruhaniyah dalam kedua-dua Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini dijelaskan dalam pernyataan simbolik hadith sahih mengenai dua pengalaman ini: tafsiran. dan tiada sebarang keupayaan ajaib. Rasulullah (saw) mengungkapkan apa yang ditemuinya (saw) di Baitulmaqdis. Dan kemudian bejana emas penuh dengan iman dibawa kepadaku.Dan berbeza dengan pendirian ini. Perempuan tua ini adalah dunia yang fana (ad-dunya) . Fath al-Bari VII. Justeru. bagaimanapun. Maha Melihat diikuti dengan penjelasan bahawa Nabi (saw) telah diperlihatkan ayatayat Allah (swt) (min ayatina). dan mendapatinya sedang bersembahyang. Nabi (saw) menggambarkan bagaimana. bagaimanapun. pada pandangan saya. Ini. 185). dari Abu Hurairah (rad) (ibid. juga dari riwayat Anas (rad) (cf. iaitu. setiap kali berkecai. iaitu dalam bentuk fizikal . dan melemparkan daging yang enak dan baik. dalam linkungan hijr ]. Dalam hadith yang lain. dan hatiku . Kemudian mereka melalui sekelompok manusia yang menghadam daging mentah yang busuk. ahli-ahli teologi Islam yang menegaskan bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini adalah pengalaman fizikal telah merujuk pada pandangan dan keyakinan majoriti para Sahabat (rad) tanpa.

telah memutuskan dua alternatif: sama ada ia berlaku dengan fizikal atau sekadar mimpi. menjadi suatu realiti atau kebenaran dalam maksud yang objektif bagi perkataan ini dari semua pengalaman yang dilalui manusia dengan organ fisiologinya. Perjalanan Malam berlaku dalam mimpi (manaman) . kita telah mendapati bahawa pengalaman mimpi bukanlah alternatif khusus kepada perlakuan fizikal. ruh atau jiwa dapat bergerak bebas dan merantau melangkaui zaman dan tempat. dan ini dapat menjelaskan peranan kata-kata kiasan dalam hadith-hadith yang berkait dengan pandangan mistik dari Perjalanan Malam dan Pengangkatan. saya ingin menarik perhatian pembaca kepada perbincangan tentang pengangkatan ruh oleh salah seorang Ulama besar Islam. 48 f. pengalaman yang tidak melibatkan sebarang organ manusia) bersifat subjektif untuk menjelmakan pengaruh minda apa jua yang dimaksud oleh istilah ini tetapi ia boleh.): A ishah (rad) dan Mu awiyah (rad) menegaskan bahawa Perjalanan Malam (Nabi (saw)] berlaku dengan ruhnya (saw) (bi-ruhihi).dalam hal ini. namun. pemerhatian ahli psikologi moden telah mempastikan kemungkinan yang telah didakwa dari masa lampau oleh ahli mistik dari seluruh aliran dan fahaman tentang kebebasan sementara ruh manusia dari tubuhnya. tiada alasan untuk meragui kebenaran dan realitinya. yang hanya dapat dicerap oleh persepsi simbolik dengan kefahaman yang mendalam. yang tidak difikirkan mereka menguasai ilmu jiwa dengan sempurna. Kita mengetahui hanya sedikit tentang kualiti dan keupayaan tertentu dari aktiviti fizik. dalam situasi tertentu. Mutakhir ini. jelas dan menyeluruh. Ibn al-Qayyim (rah) (Zad al-Ma ad II. lantaran itu sangat mustahil untuk mencapai takrif akhir dan muktamad mengenainya. Kajian fizikal moden. dan perjalanan Malam ke Baitulmaqdis seluruhnya adalah pengalaman ruh. maka individu tersebut . Mu awiyah (rad) atau Al-Hasan al-Basri (rah). Dalam hal ini. Tetapi untuk mengungkap dan menzahirkan pandangan yang dialami (sebagaimana kami nyatakan kerana kekurangan lafaz dan istilah yang lebih baik) kepada kalangan yang tidak pernah melalui pengalaman seperti ini. Ahli teologi Islam yang terawal. telah membuktikan bahawa tidak semua pengalaman rohani (iaitu. Hal yang sama juga dinyatakan dari pandangan yang disampaikan oleh Al-Hasan al-Basri. yang telah diutarakan oleh A isyah (rad). sementara tubuh Baginda (saw) tidak meninggalkan tempatnya. Perbezaan antara dua pernyataan ini . jelas bahawa Nabi (saw) menanggapi persiapan mi raj ini termasuk mi raj. ia [berlaku] dengan ruh tanpa tubuhnya (saw) . bagaimanapun. untuk menyaksikan rangkuman kejadian dan fenomena yang lahir dalam realiti dan dimensi yang luas. Rasulullah (saw) terpaksa memerihalkan dan mengungkapnya secara kiasan. Oleh kerana mereka merasakan dan benarlah bahawa peristiwa yang menakjubkan ini akan hilang kehebatannya jika dizahirkan dalam alam mimpi. dan pernyataan. Walaupun tiada hujah kukuh untuk meyakini bahawa Perjalanan Malam ke Baitulmaqdis berlaku dengan tubuh . maka mereka berusaha untuk menginterpretasinya dalam pengertian fizikal dan mempertahankan hujah dan pandangan ini dari semua interpretasi lain. Bagaimanapun. Dalam keadaan pemisahan sementara ini. kemudian ia ditempatkan semula ke kedudukan asalnya Memandangkan iman adalah konsep yang abstrak.dibasuh [di dalamnya] dan dipenuhi [dengannya]. walaupun baru bertunas. Namun perlu difahami perbezaan antara pernyataan.

yang memperlihatkan ketinggian syaksiah dan kesempurnaan rohaninya (saw) suatu yang kita harapkan dari seorang pesuruh Tuhan yang sebenar. Adalah jelas bahawa pengalaman rohani ini bukan hanya tidak inferior. mufaraqah.sangat penting apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi hanyalah pengeluaran semula (amthal) beberapa bentuk pandangan yang telah terbuku dalam fikirannya. berlaku sebaik sebelum Pengangkatannya (saw). Sebaliknya. telah jelas bahawa pengalaman ini mengatasi keajaiban yang dilalui dalam pengangkatan tubuh. yang menempati Baitulmaqdis sebagai kediaman rohani mereka.. jauh lebih hebat dari setiap pengalaman yang dilalui dan dicatat oleh anggota tubuh. lebih jauh dari makna mimpi yang dilihat seseorang dalam tidur merujuk pada Nabi-Nabi (as) [yang ditemui Rasulullah (saw) di langit]. sementara [pada hakikatnya] ruhnya tidak diangkat atau dipindahkan Riwayat yang disampaikan kepada kami berhubung hal Pengangkatan Rasulullah (saw) boleh dikelaskan kepada dua kelompok kumpulan pertama mempertahankan pandangan bahawa pengangkatan berlaku dengan ruh dan tubuh. bahawa ia setanding dengan makna pengalaman mimpi . dan. membuktikan bahawa Islam bukanlah suatu kepercayaan baru tetapi merupakan tradisi yang berkesinambungan dari risalah suci yang sama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi (as) terdahulu. kita tidak menafikan nilai luar biasa yang menyangkut pengalaman kenabian (saw) ini. Bagaimanapun. sedangkan ruh Rasulullah (saw) diangkat ke sana ketika Baginda (saw) masih hidup. 158). sementara tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya.. sebaliknya. Sebagai kesimpulan. sebagaimana telah dinyatakan Ibn Qayyim. Keadaannya dalam situasi tersebut sama dengan keadaan [ruh] selepas mati.tetapi apa yang dialami Rasulullah (saw) dalam Perjalanan Malamnya (saw) adalah jauh lebih besar dari pengalaman [biasa] yang dilalui ruh selepas mati.. dan telah jelas tanpa perlu disebut lagi. objektif) dari yang dilalui oleh anggota tubuh . selama pengalaman ini hanya wujud dalam fikiran insan yang bermimpi. Pandangan ini diperkukuh oleh hadith (dipetik dalam Fath al-Bari VII. ia tidak lain hanya ruh mereka yang tinggal di sana selepas berpisah dengan tubuh. Dengan menganggap bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini berlaku dengan ruh dan tidak dengan tubuh. harus diperhatikan bahawa Perjalanan Malam Rasulullah (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis. adalah mustahil bagi kita manusia biasa untuk dapat memahami secara sempurna pengalaman ruhaniyah sedemikian. dan setiap yang melangkaui batasan dan ruang lingkup ini akan selalu menghalang percubaan kita untuk mencapai maksudnya yang sebenar. Minda kita hanya dapat bekerja bersandarkan elemen dari kesedaran kita tentang masa dan tempat. tentunya. tetapi. dan ruh menyaksikan peristiwa yang [hanya] dapat disaksikan setelah wafat [lit. Tetapi pandangan ini [juga] tidak mengertikan bahawa Pengangkatan itu berlaku dengan mimpi: mereka hanya bermaksud bahawa hanya ruhnya (saw) sahaja yang melangkah dalam Perjalanan Malam dan diangkat ke langit. lalu dia bermimpi [sebagai contoh] dirinya diangkat ke langit atau dipindahkan ke Mekah atau ke tempat [lain] di dunia. sementara pengalaman rohani yang dirujuk di atas tidak kurang benarnya (iaitu. sementara kumpulan kedua menegaskan bahawa ia hanya berlaku dengan ruh (saw). yang mana . perpisahan ].

adalah pelengkap dan penyempurna kepada tradisi agama manusia. sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw).Nabi (saw). . yang mana semua para Nabi (as) berdiri membentuk saf di belakang Baginda (saw). Pertemuan Baginda (saw) dengan Nabi-Nabi (as) yang lain. menyerlahkan idea yang sama. telah menunaikan solat di Yathrib. dalam Perjalanan Malamnya (saw). dan Nabi Muhammad (saw) adalah Rasul pembawa risalah Allah (swt) yang terakhir dan teragung. dan lain-lainnya. yang disebut dalam peristiwa ini. Sinai. Bethlehem. Hadith yang masyhur dari babak penting Perjalanan Malam ini di mana Nabi (saw) telah memimpin jemaah solat dalam sebuah kuil suci di Baitulmaqdis. menunjukkan secara figuratifnya tentang kepercayaan bahawa Islam.

kertas kerja. artikel. saya telahpun merakamkan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian. Saya juga mengakui . penerbitan elektronik atau internet) yang telah digunakan.Dan telah selesai dengan penuh khusyuk dan tawaduk Tafsiran hamba yang lemah Dalam mengupas kalam Tuhannya yang Maha Kekal Dan segala puji Bagi Allah (swt) yang tiada Tuhan selainNya Dan selawat serta salam Ke atas Nabi (saw) yang ummi dari kabilah Arab Yang tiada Nabi selepasnya (saw) 2009 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA Pengakuan Keaslian Penulisan Nama Calon: Ahmad Nabil Bin Amir (IHA 060019) Tajuk Disertasi: Metode Penulisan Sharh Muslim oleh Imam al-Nawawi: Analisis Teks dengan Tumpuan pada Kitab Al-Buyu Saya mengesahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam disertasi ini adalah hasil usaha saya sendiri. Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku. atau bahan dalam bentuk yang lain seperti rakaman audio dan video.

beberapa darjat. Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. supaya Allah melapangkan (serba serbinya) untuk kamu. maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Al-Rahman 55:9 Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami gandakan kepada mereka petunjuk. Al-Mujadalah 58:11 Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Tandatangan: . Dan (ingatlah). serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Al-Kahfi 18:13 . Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) . Tarikh: 29 Jun 2009 MOTTO Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain).bahawa bahan yang terkandung dalam disertasi ini belum lagi diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana Universiti.

bagi merangka dan merencana dasar penulisan. bagi meningkatkan penemuan dan kajian. dan menetapkan pandangan dan melahirkan idea yang tuntas berkait dengan bidang tujahan. yang telah berupaya memantap dan menambah kejituan terhadap hasil penulisan. Kajian tertumpu pada huraian yang dibentangkan dalam KitÉb Al- .ÓlamÊn.DEDIKASI Untuk ayah dan ibu. dan dengan sekuat dan sesungguh upaya mengusulkan perundingan dan musyawarah. dan mengemukakan cadangan dan hujahan yang cukup memberansang dan meyakinkan. kakak serta adik-adik yang dikasihi Hasil ilmiah ini dikhususkan buat mereka Kerana ketulusan menghulur sokongan dan tak putus mendoakan Kejayaan penulis dalam mengharungi gelombang kehidupan Dan kesudian mendokong dan mencurah semangat Bagi penulis mengusahakan kajian dan melakukan kerja-kerja ilmiah Dan kesediaan membantu dalam setiap ketika Dan saban waktu menyokong usaha penulis Bagi menyusun disertasi ini hingga selesai Untuk sahabat handai dan rakan taulan Setinggi penghargaan dipanjatkan kerana ketulusan dan keikhlasan yang dizahirkan Dan komited dengan langkah perjuangan dan konsisten menyampaikan pandangan dan buah fikiran. Ia meneliti prinsip serta kaedah yang digunakan dalam menghurai dan membahaskan nas. abang-abang. ABSTRAK Kajian ini membincangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengulas dan mengupas hadith dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Semoga Allah (swt) membalas jasa setiap individu setimpal dengan pengorbanannya ÓmÊn YÉ Rabb al.

Ia meneliti kaedah dan pendekatan yang dikemukakan dalam mentarjih dan merumuskan dalil. Syarahannya tepat dan sarat dengan pedoman dan nasihat agama yang bernas. It carefully studies the principle of Islamic economy and commercial custom and rules as formulated during the Islamic era. He combined masterful juridical method and comprehensive grasp of a profound and distinctive aspect of the spirit and dynamic of . Pemerhatian pada pendekatan yang diambil oleh ImÉm al-NawawÊ dan prinsip yang diasaskan dan kematangan menilai sesebuah hadith dan kekuatan hujah dan pandangan yang disampaikan turut dibincangkan dengan kritis. The simplicity and masterful expression and the highly brilliant and powerful argument is thoroughly observed and critically discussed. Kajian ini turut membandingkan metode yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan syarahan lain yang dikemukakan oleh Ulama hadith dalam mengupas dan menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Beliau lebih mengutamakan aspek penghayatan dan kefahaman hadith mengikut semangat dan prinsip syarak yang luas. It also offers a detailed analysis of the method used by ImÉm al-NawawÊ and other hadith scholars in commenting and analyzing ØaÍÊÍ Muslim.BuyË . Ia meneliti hadith-hadith yang membincangkan kefahaman jual beli dan kerangka mu amalah yang dibangunkan di zaman Nabi (saw). Kaedah yang digunakan bagi melakukan analisis ialah melalui pendekatan induktif dan deduktif bagi menarik kesimpulan dari data yang dikembangkan dan pendekatan komparatif dan konstrastif untuk melihat persamaan dan keunggulan metode yang diikuti oleh ImÉm alNawawÊ. The method for conducting analysis is through the inductive and deductive approach for deriving and expanding the data and a comparative and contrastive method to investigate the similarity and differences of techniques developed. It explores the ways and principle of analyzing and interpreting hadith with special focus on his commentary in KitÉb Al-BuyË . The finding shows that the method used by ImÉm al-NawawÊ is based on a highly interpretive strategies aims throughout at clarity and simplicity in presentation and exposition. It examines the styles and respective methods of preference and derivation of legal rulings. Beliau berupaya merumuskan kaedah terbaik dalam mensyarah dan membahas nas dan mengemukakan kupasan yang tuntas terhadap Kitab ØaÍÊÍ. ABSTRACT This work provides an extensive and detailed study of hadith commentary by ImÉm al-NawawÊ in his Sharh ØaÍÊÍ Muslim. Penemuan kajian mendapati bahawa manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ adalah berasaskan perbincangan ringkas yang menekankan kesederhanaan dalam menyampai dan membahaskan hadith.

Beliau banyak mengemukakan pandangan dan mengusulkan buah fikiran yang sangat bermakna dan menzahirkan sokongan padu bagi menjayakan matlamat penulisan ini sebaiknya. penulis amat terharu kerana diberi peluang mengikuti pengajian di sini dan telah berhasil meraih manfaat yang besar dalam melalui kehidupan sebagai pelajar seterusnya untuk menggenggam segulung Ijazah yang lama diimpi. Setulus penghargaan turut dirakamkan kepada Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith. His commentary focused entirely on the holistic standard of traditional teaching emphasizing on the added benefit of religious teaching. Segala saranan dan tunjuk ajar beliau telah penulis manfaatkan sepenuhnya. Selawat dan Salam ke atas Nabi Junjungan (saw). Madya Dr. kakitangan perpustakaan dan para pelajar yang memberi kerjasama sepenuhnya sewaktu penulis membuat penyelidikan dan perbincangan terbuka. Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Penyelia. Setinggi penghargaan turut dirakamkan kepada Pemeriksa disertasi. Prof. PENGHARGAAN Segala puji hanya bagi Allah (swt). His work is meticulously and conclusively detailed and highly acclaimed as the best commentary on Muslim s collection of sound narration from the Prophet (saw). Faisal Ahmad Shah yang berusaha meneliti dan memperbaiki hasil penulisan ini dan melahirkan pandangan dan buah fikiran yang bernas dan memberi syor dan mengilhamkan idea yang membina dan memberansangkan dalam memantap dan memperkemas hasil ilmiah ini. Ke atas mereka limpah kasih dan rahmat Allah (swt) serta Selawat Para Malaikat dan Mukminin. Kaum Keluarga dan keturunan Baginda (saw) yang diredai. Kepada Universiti Malaya khasnya. . Semoga budi baik yang dicurahkan akan diganjari oleh Allah (swt) dengan limpahan rahmat dan hidayahnya yang luas dan merata. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya penulisan ilmiah ini berjaya disempurnakan dengan penuh lancar. Pengarah Akademi Pengajian Islam. Para Sahabat.shari ah. Dr. Penguasa sekalian alam. Ishak Bin Haji Suliaman di atas kesudian membimbing dan menyumbangkan idea dalam merangka dan merencana strategi penulisan yang mantap dan berkesan selaras dengan kehendak dan aspirasi Universiti.

.

DAFTAR ISI

Kandungan iii Motto iv Dedikasi v Abstrak vi Abstract Penghargaan

Halaman Judul ii Pengakuan Keaslian Penulisan

vii viii Daftar Isi x Senarai Transliterasi xiv Senarai Singkatan Kata xvi

Bab 1: Pendahuluan Belakang Kajian

1 1.1. Latar 1 1.2. Bidang dan Ruang

Lingkup Kajian

2 1.3. Kepentingan Kajian 3 1.4. Tujuan Kajian 3 1.5. Masalah Kajian

4 1.6. Tinjauan Literatur Kajian 1.7.1. Metod Dokumentasi Data 1.8. Pengertian Tajuk Jadual Kerja Bab 2: Biografi ImÉm al-NawawÊ dan Pengenalan KitÉb Sharh ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan 22 22 5 1.7. Metodologi 17 17 1.7.2. Metod Analisis 18 18 1.9. Rangka 20

Fasal I: ImÉm al-NawawÊ - Sejarah kehidupan dan ilmuan 22 2.1. Sejarah kehidupan - pengenalan awal 22 2.2. Perkembangan politik, budaya dan sosial abad ketujuh 41 2.3. Latar belakang pendidikan dan pengajaran 49 2.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ 55 2.5. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ 61

Fasal II: Perbincangan Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim 2.6. Kerangka Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj 2.7. Latar belakang penulisan dan penghasilan kitab Syarah 2.8. Kaedah rujukan Keunikan dan keaslian kitab antara penulisan ini dengan kitab-kitab lain yang diusahakan oleh ImÉm 2.11. Perbandingan dengan penulisan lain yang menyentuh tentang Sharh Muslim Bab 3: Metode Syarah ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan

93 93 134 138 2.9. 147 2.10. Hubungan

153

159 164 164

Fasal I: Analisis Syarah Hadith 3.1. Latar belakang ilmu syarah dan perkembangannya dalam pengajian hadith dan sunnah 3.2. Pandangan dan pendirian Imam tentang hadith-hadith yang dikemukakan dalam ØaÍÊÍ Muslim 3.3. Autoriti hadith dan keabsahan riwayat yang dikemukakan 3.4. Perbahasan fiqh al-hadith 3.5. Perbincangan aqidah, kalam dan tasawwuf Islam 3.6. Perbahasan tentang hadith-hadith musykil dan mukhtalaf 3.7. Kefahaman maqasid al-syari ah , qawa id al-ahkam dan fawa id al-fiqhiyyah 3.8. Pentarjihan mazhab fiqh al-ShÉfi Ê dan kupasan hukum syar i

165

165

193 200 208 214 225

232 236

Bab 4: Analisis KitÉb al-BuyË dalam ØaÍÊÍ Muslim Pengenalan Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4.1. Tema asas kitÉb al-BuyË 4.2. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË yang dibuat oleh ImÉm al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ 293 4.4. Huraian lafaz dan ungkapan nas

244 244 244 244 247 4.3. Penambahan

297

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith 4.5. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 311 4.8. Kaedah penelitian rawi perbandingan 324

299 299 4.6. Kaedah tarjih 305 4.7. Kaedah istinbat hukum

316 4.9. Kaedah 320 4.10. Kaedah kritikan

4.11. Faedah perbahasan

328

Bab 5 : Kesimpulan dan Analisis Pengenalan Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan nas 5.2. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kitab untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran 5.5. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah ImÉm mengulas dan mengupas nas

333 333

333 333

335 5.3. Inisiatif ImÉm

337 5.4. Ijtihad ImÉm

338

339

Rumusan am Saranan dan Cadangan 344

342 343 Senarai Rujukan

SENARAI TRANSLITERASI

Panduan Transliterasi

1. Konsonan

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi A B T Th J Í Kh D Dh R Z S Sh Î Ì y gh f q k l m n w h Ï Ð

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi

2. Vokal

Vokal Pendek Transliterasi Transliterasi Vokal Panjang

(fatÍah) a (Ìammah) u Ë

/

É

(kasrah) i

Ê

3. Diftong

Diftong Transliterasi

aw ay uww iy / Ê

Catatan: Istilah atau perkataan Bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Malaysia ditulis menurut Bahasa Malaysia; walaupun demikian kadangkala ditulis dalam bahasa asalnya mengikut keperluan penulisan.

SENARAI SINGKATAN KATA

A.S.

: Alayhi al-salÉm Abd. : Abdul B. : Bilangan Bt. : Binti (anak perempuan) Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. : Doktor

: Bin (anak lelaki) Bil. : Cetakan DBP

:

Drs. : Doktor Rondus Ed. : Editor/Penyunting et. al : Buku yang dihasilkan bersama lebih dari seorang penulis H : Hijrah Hal. : Halaman Hj. : Haji Ibid : Ibiden: rujukan sebelum pada tempat yang sama Jld. : Jilid Juz. : Juzuk

Loc. Cit. : Loco citati, tempat yang telah dipetik dari perenggan yang lain M : Masehi Op. Cit : Dari bahasa Latin opera citato: pengarang dan tajuk buku sama dengan rujukan sebelumnya, tetapi halamannya berbeza dan diselangi dengan rujukan lain. Peng. : Pengarang Prof. : Profesor R.A.D. : RaÌiyallÉhu anhu S.A.W. : ØallallÉhu alayhi wa sallam S.W.T. : SubÍÉnahu wa ta Éla terj. : Terjemahan t.t : Tanpa tarikh t.p : Tanpa penerbit t.t.p : Tanpa tempat percetakan w. : Wafat

guides us to the light of His countenance For true success is with God! which exposes the great folly of Christians and speaks of contradictions in the Gospel accounts of Judas s betrayal of Jesus. These are much differences from manifest their own ignorance concerning the Christ. which proves that here has been distortion and change [of the Gospel]. And ignorance of what the nt and jesus says Mark the devastating revelation of folly which and demonstrates the unreliability of the Gospel

who had no reverence for what had come down to them. expose inconsistencies and inaccuracies in the I seek refuge with Allah in things tenuous! After preaching the point of equality with Allah what other status could be desired by Jesus? the

What are you doing with equally difficult passages in the Quran. false gospels. and all of them constitute unbelief Even worse than these things is their practice All these formulations were adopted by the Shi i extremists. Tulayha al-Asadi who recanted and declared his prophethood in Najd. They believe that he is the son of god. although those who were intelligent could tell that such things were frauds. and they were on error of despising the true. . You come to this allegation. fought the prophet claimants al-Aswad al-'Ansi. : the Bible is full of errors and contradictions. that mocks the ignorance of Christianity This part exposes the foundation of Satan s assault on the Word of God in this generation Many of these errors are analogous to ways in which Christians deviated from the one religion of the prophets. in accordance with scripture? with falsehood that tampering with the truth. It is obvious to any religious person that this is a lie. devoid of understanding and deprived of knowledge The belief of these about Ali has been extreme. islamic military campaigns had brought all of mesopotamia and most of Syria and palestine under the control of abu bakr. It is extraordinary that Christians should be taking in the first place following his succession. according to John. Their monks invented superstitions which deceived ignorant people. are to the difference scripture account of the crucifixion succeeded 'Ali. and Musaylima who was killed in the battle of al-Yamama. ali became fourth caliph and civil war broke out.produced and widely distributed it flows through and were also produced in and they were in existence there are original copies in many parts of Many Muslims says suppressed apostasy among the Arab tribes. and submitting to the false church. They claim that the. This message is truly the message of Christ. refusing to swear allegiance to anyone other than the Prophet (pbuh) by 640. various Arab tribes rebelled against Abu Bakr.

During caliph uthman s reign. but rejection of any idea of sonship. had made the sun come back twice to the horizon Therefore. Their utterly foolish and obvious untrue statements. Khalid gave them battle until they returned to Islam. who frame serious contempt to Christian faith which expose their appalling ignorance of religion. Joined forces to subdue Uman and succeeded in adding that large province to Islamic state. The Messengers of our Lord have surely come with truth footsteps and enabled us to emulate the righteous predecessors At Yamama thus they have to declare that the many companion codices vary from one another those that see nature as sacred But this is very serious error. Banu Tamim and Banu Hanifah lent their support to Musaylimah who also claimed to be a prophet. And the anthropomorphic passages in the Bible must be corruptions because they are evidence of polytheistic leanings. May the blessings of God be up on the Prophet. Is a mark of those who called to his religion and witnessed the truth of his cause were most honest and righteous men All these are well known facts among all Muslims where Jesus explicitly Refutes the Shiites for claiming that Ali. which Was a thoroughly righteous Farther east. and upon his family and companions and may He grant him peace. in the first of the Quran s reference to Jesus there is affirmation of his prophethood and of his scripture. Glory be to him Far exalted is he above having a son being united with anything . worker of splendid miracles. Khalid (may God bless him) marched against them.

which support the idea that the text of the New Testament has been corrupted. And it is this that is the truth which the intelligence can accept The bible confirms this very important truth by saying: it is utterly ridiculous to think having thus become blinded and misled by them . let alone that they be claimed as scriptures and the inspired word of God. The Bible is very clear that this is what he did. for this same was about to betray him. as Ali. None of these sects cares in the least from logical But it suffices to refute them by saying Glory and praise be to Thee O God every respect of the holy prophet upon whom be peace And it is evident that And the truth is that and prove that neither the four gospels nor the other books of the new testament are worthy of even being called authentic books of history due to their internal and mutual inconsistencies and contradictions.This sect has developed whose beliefs and thought are repugnant beyond belief Through whom the din has been passed down to us Their presumptions prevail over their belief only because they follow blindly those who have preceded them. and because they persist in their religious submission and obedience. commander of the faithful (may God be please with him) made it plain that the succession of to after the death of ali Continue to ignore them and throw scorn at them To show a contradiction between the torah possessed by Christians and by Jews. The new testament is of course not the scripture which Christ had in his day. corrupt religionists who tampered with the text the commission to proclaim the greatest news in heaven or earth was given to the disciples. or that it was not written by writers worthy of respect.

Them to be liars against jesus and god A mighty man of war In this they are confounded and contradictory. The implication is that indeed had hundred of different gods Matthew and Luke are forgers of lie. assigns to god hands and feet. we wish only for god. Let him be eternally damned. and he is truthful in all that Such a statement was a clear lie which was evident to which shows their falsity What is meant is that . For anything other than it is false I beseech the assistance of Allah almighty.Statement as clear as daylight. Far exalted is he above having a son. sitting on and descending from his throne And the Sabians in surah the quran says But enough is reveal to show the and is a pure filth and blasphemy Here we have the plain difference That the text clearly And people who had followed jesus closely To a conspiracy in which paul was engaged by the jews to corrupt Christianity from within Glory be to him. the best of defenders. As we have seen. Which is ridiculous. Christians completely corrupt either their authors had intentionally confused the truth with falsehood or had fallen a prey to jewish schemes how can this statement be reconciled with the Christian belief and claims that Jesus was from Davidic line and came to fulfill the Jewish expectation of a Messiah. which For that which he brought from god could not be diverse and contradictory There are other verses like that in the gospels which. How much more will this be the case with the quran. that What is a matter of amazement is that the Christians have that Textual corruptions That speak of him as god s son Insofar as the presence evidence indicates.

we would reply that these are not discrepancies in the readings. Copies of the Quran were so numerous and distributed to various parts of the Muslim world. We do not think that the Companions were beyond fancy or mistake. or free from mistake and phantasy (wahm) and what they say of themselves or by analogy (qiyas) we do not accept. but something on which Muslims are agreed. preserved and remembered and they are of a fixed number.e. And if only you Christians would say the same about those rabbis and bishops who have intervened between you and the prophets. neither more nor less. As to Ibn Mas ud s script being different from the current copies of the Quran. and Muslims read this also and other readings because all these are from Allah. you too would have been guided. which is easily demonstrated to one and all by the following facts. We do not accept that they are infallible. The charge against Uthman is untrue. but followed blindly the people who have made a code (shari a) for you.. with hundred of mosques and Muslims and their dispersed into . But you did not do this. this is a lie. followers of the truth. i. Lord of the Universe. His reading is that of Asim and it is well known to all Muslims east and west.about that what is correct is that But how is the divinity of a man to be established by a proof of this character? The Clarification of the Proof in the Refutation of the Heretics and the Christians Abu Muhammad said: It is obvious to any religious person that such an ignominious argument has nothing to do with them. There were so many Qurans in Uthman s day that even if he had wanted he would never have been able to do what was said. they have been gathered. There were original copies in many parts of the land. all the different readings go back to the Prophet himself. On God alone we depend for succor and guidance! As to their contention of the various reading of the Quran. Exalted is God. and far from careless error. and do not think they should be followed blindly (taqlid). and we now proceed to state our proof.

this was simply to bring consensus among the Muslims on the basis of a single Quran text and to obtain uniformity in reading. They are divided into various sections. It was originally the response of some people abandoned by Allah to the call of those who beguiled Islam.the eastern and western regions of the earth. It is not possible for him to cancel out the different readings of the Quran considering the number of extant readings in his day. Taif. The most extravagant of them assume the divinity of Ali b. The seven huruf of the Quran are all equally valid. and beyond the borders of Kufa and Basrah. They consist of a number of sects. and widely learned by people in Yemen. The Quran was taught to women and children. Syria. Medina. the choice of one reading was simply to identify a touchstone copy for reference purposes if anyone attempted to make changes to the text. the Rawafid do not belong to the Muslims. Bahrain and Amman. there were too many copies spread out all over the place so that it would be impossible for him to do all that they claim he did. It is also wrong to say that Uthman gathered the Muslims together in the acceptance of one reading. and the wide circulation of the texts around the globe. having been revealed in parallel. They were handed down as an exact record of the original variants and has became the basis for reading the Quran. Abi Talib and of a number of people besides him. As for the charges that Uthman ordered the destruction of all other copies. As for their argument regarding the Rawafid and their contention that the Quran readings were interpolated. There were a number of other masters among the Qurra who had gone to great lengths to memorize the Quran. How can one be indignant over lies coming from people whose lowest rank in lying is such (as described)? . Egypt. The least extravagant of them believe that the sun was twice turned backwards for Ali. the first of which arose twenty-five years after the Prophet s death. Thus. Furthermore. It was not to destroy the other manuscripts because they were considered unreliable but rather to prevent future dissension among the inhabitants of the different provinces. Mecca. a party which followed the course of the Jews and Christians as regards falsehood and heresy.

the lands of Mudar and Rabi'a. Uthman. such as thus the Hatiah al. God Willing. of one language. Najd. Amman. the two peaks of the Tay tribe. and there were great numbers of memorizers.Abasi says: . Ali. Umar. Abu Bakr reigned as first Caliph of Islam. there were some who would not pay zakat to Abu Bakr but were otherwise steadfast in Islam. Ubay. as they constitute doctrines that are farthest removed from the truth of lslam. His caliphate had been of mere two years and three months duration. Hundred of cities and places are there in the Arabia and only God Almighty knows their true numbers. made no changes. one in their religious practices (din). The study of the Quran was encouraged everywhere and many have take up the compilation work like Abu Bakr. This belief found poetic expression through Shiite poets. Quda'ah. These include Yemen. all the Arabian Peninsula had embraced Islam right from the Red Sea in the West down to the shores of Yemen into the Persian gulf in the East passing through Euphrates and Syria back to the Red Sea. After the death of Prophet Muhammad (Allah grants him peace) the people were one community. There were four parties after Prophet s death: those who were steadfast in Islam. Abu Muhammad said: When the Prophet (peace be upon him) died. and consolidated several victories which led to significant increase in the number of people s embrace of Islam. Zaid. Bahrain. Abu Zaid.None of these sects cares in the least for logical demonstration. The Quran was learned and written and was recited in the five daily prayers and has spread widely in almost every single province and state. and remained subject to Abu Bakr (may God bless him). when the questions of their faith come to be dealt with. He opened up the lands of Rome and Persia for the Muslims and successfully conquered alYamama. In all of these areas people had embraced Islam and in every city and town mosques were build. Ibn Mas ud and a host of others. and Makkah. This matter will be discussed later in greater detail. Taif.

and the Jazira were conquered. More than one hundred thousand copies of the Quran were in circulation in that time in Egypt. It was only an attack of Satan which. The caliphate then passed to Uthman and Islam continue to expand eastwards and westwards. Lord of the worlds. Iraq. and how much more so was this the case with the Quran. In his time the Quran were so numerous and widely distributed from the east to the west on earth. In many parts of the lands the Muslims had memorized the Quran. Syria.((The Open Denunciation of the Adverse Critics of the Rafidah)) Abu Muhammad said: thanks for this be rendered to God.Umar s reign lasted ten years and six months. In a year of so all these differences ceased. like a fire. Mosques were built. Other copies of the Quran were scattered all over the places. This state of affairs continued for twelve years. but there were in every tribe those who contended against the apostates. through the caliphate of Uthman until his death on 656 century. the Rawafid emerged and civil war broke out. Then Umar became the next caliph. Large continents like Persia. This is the case with the poem. In each of these provinces there were so many thousands of copies of the Quran. read out in prayer and taught to children. and the fourth party consisted of those who deferred decision. . Egypt. that no one could have counted them. Syria and Yemen. and the Quran were written. Muslims remains united by faith and there were no diference between them. the third party declared their apostasy. such as the companions of Talayha and Sajjah. blazed up fiercely for a time and then Allah put it out. Later.

as well as in the province of Khurasan and in almost every ancient Islamic settlement in Turk. . That Ali himself who according to most of them is a God. a Creator. This is something whereby becomes evident their impudence. and as far as India. while Caliph. Unless the Rawafid fall back on ignoring the Quran and (assuming) omissions and additions in it. Sindh and Kabul. while in the opinion of the rest he is an infallible Imam. and.Muslims have retained so many thousands of Quran manuscript. which would have been his sacred duty. all of which were scattered throughout the vast bounds of the empire of Islam in far areas as Spain. and in the land of Berber and Sudan. ignorance and stupidity. the Lord of (all) created beings. did not fight the interpolaters. and even Slavs. whose reigned lasted for five years Did not object to the Quran in its present shape and. Thus the mendacity of the Rawafid becomes evident. They could not utter a word of complaint against him lest they should be put to sword. and praise be unto Allah. according to some of them. a prophet endowed with speech. He was at constant war with those rafidi. the obedience to whom is a religious command imposed by Law. Thus the falsity of any statements which they make about [the quran] and their lying about it is manifest.

Brill.J. Abu Layla. The Muslim view of Christianity with special reference to the work of Ibn Hazm. 2004. 1996. Ann Arbor. Michigan: UMI Research Press. Ghulam Haider. Leiden: E. Exeter Eng: University of Exeter. 1983. .Works Cited Aasi. Adang. Muslim understanding of other religions: an analytical study of Ibn Hazm s Kitab alFasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. Camilla. Muhammad Muhammad. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm.

The Koran interpreted. Anwar G. Muslim-Christian encounters: perceptions and misperceptions. New Haven. Arberry. Ibn Hazm of Cordova and his conception of the sciences. . Ibn Hazm on Christianity: textual analysis from the Zahiri s perspective. London: Hodder & Stoughton. 2005.Arthur J. New Hartford Connecticut : The Hartford Seminary Foundation. Kuala Lumpur: Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Watt.. 1909. The Heterodoxies of the Shiites in the presentation of Ibn Hazm. 1991. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1997. Chejne. London: Lutterworth Press. McGrath. 1945. London: Routledge. Mahmud Ahmad. 1982. International Islamic University Malaysia. 1975. Each other s scripture: The Muslims views of the Bible and the Christians views of the Qur an. Friedlaender. Israel. Constable. Islam and Christian Theology: a study of the interpretation of theological ideas in the two religions. William Montgomery. London: G. Cate.n. Alister E. Muslim. James Windrow. New International Version Bible commentary. Connecticut: s. Olivia Remie (ed. Allen & Unwin. and Jewish sources.). 1995. Patrick O Hair. Sweetman. Medieval Iberia: Readings from Christian. 1974. Chicago: Kazi Publications.

METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM .

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 METODE PENULISAN SHARH MUSLIM OLEH IMÓM AL-NAWAWÔ: ANALISIS TEKS DENGAN TUMPUAN PADA KITÓB AL-BUYÕ AHMAD NABIL BIN AMIR TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH USULUDDIN .

5. 962/1365) Miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah (PDF) Salah al-din Al-Safadi (d. pp. 4. vol.Entry on Ghazali originally from History of Nishapur Ghazali's student. 1031/1621) al-kawakib al-duria fi tarjim al-sada al-sufia 1) Ibn al.Aqd al-mudhahab fi tabaqat hamlat al-madhab () Taqi al-din ibn Qadi Shahbah (d.1089/1679) . Ibn al-Mulaqqan (d. 790/1388) al. 247-277 al-Minawi (d. 851/1447) Tabaqat al-Shafi iya Tash Kubari Zadah (d. 964/1367) al-Wafi fi l-wafiyat . alternate source: Ibrahim al-Siyrafini's condensation of Abd al-Ghafir al-Farisi's al-siyaq li-t r kh Nishapur (History of Nishapur) titled: "almuntakhab min al-siyaq li-t r khNishapur" (Selections from the "History of Nishapur") 2. 1. 6. Abd al-Ghafir al-Farisi (d. . 3.Imad al-hanbali (d.Shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab Beirut: 1989. Dar ibn Kathir. 529/1135) . 6:18-22.JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2009 1. (source: Tabaqat al-shaifi'iyya al-kubra ).

for preferring other readings where these seem to have particular merit. It is a unique and precious hadith. may Allah be pleased with him. 59. from Abu'l-Husayn al-Muzaffar. Ismàil Raji al-Fàruqi and Lois Lamyà al-Fàruqi. . but gives his reasons. from Muhammad al-Ansari. from Abu Muhammad 'Ali al-Jawhari. 1986). related to us from Abu'l-Yaman alKindi." This hadith is unanimously agreed to be sound. from Abu Bakr al-Wasiti. said that the Messenger of Allah. may Allah be pleased with him. therefore. It is one of the foundations of belief (iman). often in complex detail. from Ibn al-Mubarak. Abu'l-Baqa' ash-Shafi'i. In doing this he makes it clear that he is authorized. from Yahya ibn Sa'id. But anyone who emigrates to gain something of this world or to marry a woman. from 'Alqama ibn Waqqas al-Laythi. 1963). Book 1. may Allah bless him and grant him peace. ed. Al-suyuti Hlm. who emigrates for Allah and His Messenger. penjaga pintu al-rawahiyah. for all the riwayat he cites. M. Al-Màwardi. Sharif (Weisbaden: Otto Harrassowitz. from Abu Nu'aym 'Abd ibn Hisham al-Halabi.Ibn Hajar frequently uses the Kushmayhani variant as his standard text. Bustan alarifin Chapter One Sincerity (ikhlas) and having a conscious intention in all actions Our Shaykh. through the ijaza-system. his emigration is for that for which he emigrated. in A History of Muslim Philosophy. said: "Indeed. from Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Muäammad Qamaruddán Khan. that 'Umar ibn alKhattab. Everyone gets what they intend. as is well-known. 717-731. 57. Anyone. then his emigration is indeed for Allah and His Messenger. Chapter in a Book 2. hlm. The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan Publishing Company. M. Abu al-Qasim al-Mizzi Al-suyuti. Its position is immense and sublime. actions only go by intentions. its first pillar and its strongest support.

100-102. Umar Chapra. Stanford University. al-jami . al-bukhari memotong hadith dalam bab kerana istinbat hukum. Kamal al-Din Ja far b. Journal of Islamic Studies 10. no. Majid Ahmed Almansuri. (dan lafaz dari si fulan).D. Unpublished Work 4. M. sulit bagi pembaca mengumpul jalan hadith. Islam and the International Debt Problem. membezakan haddathana.Asqalani. 11th ed. Encyclopaedia Britannica.v. dan mendapatkan faedah dari perbezaan riwayat Kewarakannya. 1977). oleh Fadl Allah al-Hayder Abadi (w. akhbarana mengaitkan dengan shaykhnya. Dissertation. The Role of the Friday Mosque in Islamic Cities (Ph.3 (2002): 214-32. perbezaan lafaz perawi yang menyampaikan hadith. menyebut isnad dari riwayat lain dan perbezaan antaranyaIbn hajar al. original package. s. kitab al-Jawami . 1399) . kitab yang menghimpunkan pembicaraan 8 bahagian hadith:Fath al-Mu lim Fath al-Mun im Mukhtasar ibn abi jamrah: 294 hadith bukhari Fadl Allah al-Samad fi tawdih al-adab al-mufrad.Journal Article 3. muqaddimah. al-zahr al-nadr fi akhbar al-khidr Al-Athyubi. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kal Hlm.. Reference Work 5. ibn hajar sebahagian melebihkan sahih muslim. Tha lab al-Adfawi. ibn al-salah sahih muslim lebih rajih kerana senang ditelaah. al-Badr al-Safir wa Tuhfat al-Musafir al-Wasit. 6.

1973 M) Ittihaf al-Kiram ta liq ala Bulugh al-Maram. al-Syeikh Muhammad Ilyas alKandahlawi (w. oleh Sharaf al-din al-husayn b. Muhammad Isma il alKandahlawi (1317-1394H /1974 M) Mirqat al-mafatih sharh mishkat al-masabih. 1. revised. oleh al-Mufti Muhammad Ashiq Ilahi al-Barni al-Mirtahi alMadani Amani al-ahbar fi sharh ma ani al-athar. Sultan Muhammad al-Qari al-Harawi (w. 4. i. brockelmann. 447. 1384 H). selesai 737 H. oleh Dr. lagi maha penyantun dan maha penyayang untuk mengumpulkan kitab syarah yang sederhana dan sedang antara kupasan singkat dan ringkas dan yang terperinci dan melebar. oleh Syeikh Abd al-Jalil al-Samarwadi (w. abd allah al-khatib al-tibrizi Al-Ta liq al-sabih ala Mishkat al-Masabih. Muhammad b. adapun sahih muslim rahimahullah maka saya telah beristikharah kepada allah subhanahu wa ta ala yang maha mulia. Hlm. oleh Ibn al-Turkimani Hlm. oleh Mulla Ali b.Baghawi. 5 Tidak terlalu ringkas dan kurang dan tidak terlalu panjang dan menjemukan Akan dibentangkan sehingga melampaui seratus jilid tanpa pengulangan dan penambahan yang sia-sia. 743) Majani al-athar sharh ma ani al-athar. GAL. oleh Safiur Rahman al-Mubarakfuri Al-Minnat al-kubra sharh wa takhrij al-Sunan al-Sughra. oleh Syeikh Muhammad Yusuf b. 702) Syarah Sunan al-Darimi Ta liq ala Sunan al-Darimi. wali al-din muhammad b. supp. oleh Shaykh Muhammad Idris b. mishkat al-masabih. 1014 H) Al-Kashif an haqa iq al-sunan. abdullah al-tibi (w. . 620.id (w. Muhammad Diya al-Rahman al-A zami Al-Jawhar al-naqi. Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. oleh Ibn daqiq al.

sekiranya nas tersebut telah masyhur saya tidak sandarkan pada orang yang mengungkapnya. dan mengikuti ilmu dan amalan kami dan menempuh jalan menurut landasan dan manhaj kami. 5 Dan sekiranya saya nukilkan sesuatu dari nama rijal dan lafaz bahasa dan menetapkan nas yang musykil dan hukum dan makna dan yang lainnya yang saya kutip. dan Imam Muslim turut menyebutnya selepas bab ini. Dan saya cukupkan hanya dengan memberitahu bahawa ia telah dibahaskan tanpa memberikan penambahan atau saya mengulangi pernyataan kerana jauhnya tempat pertama yang disebut atau kerana terdapat perkaitan antara kalam atau sebagainya dari kebaikan yang dituntut. Dan saya kemukakan di bahagian awal kitab penjelasan dan muqaddimah. Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). Hadith sahih diriwayatkan dari pelbagai jalan. Dan ia wajar diteliti dan diperinci kerana ia adalah kalam (Nabi (saw)) makhluk yang paling fasih sallalahu alayhi wa sallam salawat berpanjangan Tetapi saya memilih untuk mengambil pendekatan sederhana dan berusaha menjauhi perbahasan panjang. dan maknanya menurut ahli ilmu ialah bukan dari kalangan yang mengambil jalan petunjuk dengan hidayah kami. Dan sekiranya terdapat hadith yang berulang atau nama rijal atau lafaz dari bahasa dan sebagainya maka saya terangkan maksud dengan sejelasnya di tempat yang pertama dan sekiranya saya melewati tempat lain maka saya jelaskan bahawa perbincangannya telah dikemukakan di bab al-fulan dari babbab yang terdahulu. kerana ramainya bilangan kecuali dalam beberapa keadaan yang jarang kerana sesuatu maksud yang salih. Yang akan memberi manfaat besar insya allah dan diperlukan oleh pencari kebenaran dan tahqiqat. dan beginilah maksud yang dinyatakan dalam kebanyakan hadith yang dilafazkan serupa dengan ibarat ini sepertimana diungkapkan Nabi (saw): (Barangsiapa yang mengkhianati kami maka ia bukan dari golongan kami) dan yang seumpamanya . Dan sekiranya pernyataan itu janggal maka saya sandarkan dan nyatakan orang yang mengungkapnya kecuali sekiranya saya leka darinya di beberapa tempat kerana panjangnya perkataan atau kerana ia telah dinyatakan di bab yang sebelumnya. Dan saya susun mengikut urutan fasal supaya lebih mudah untuk ditelaah dan terhindar dari rasa jemu dan letih 109 Hadith dari awf b. ubayd memberitahu kami dari hassan. Dan menekankan ringkasan dalam banyak keadaan. sepertimana dinyatakan oleh seorang lelaki kepada anaknya: sekiranya engkau tidak melaksanakannya maka engkau bukan dariku . amru b.Bahkan kerana besarnya faedah dan melimpahnya hikmah yang zahir dan tersembunyi. Hlm. Abu jamilah.

91. 110 128. ubayd penganut mazhab qadariah dan muktazilah hadith sahih yang diriwayatkan dari hasan al-basri. Dan al-jarh tidak diterima sekiranya tidak dikemukakan alasan pentajrihan 2. abu uqayl meriwayat dari mawlanya buhayyah. . ali b. almadini. sa id al-darimi. Dan akan dibentangkan sanggahan terhadap pegangan mereka dengan dalil yang kukuh dalam kitab al-iman insha allah ta ala. al-mutawakkil aldarir al-madani dan dikatakan al-kufi. Maka bagaimana imam muslim membenarkan riwayat ibn uqayl untuk dikemukakan dalam kitabnya. uthman b. dan mereka tidak menyebutnya kafir tetapi fasik yang kekal dalam neraka. iaitu kefahaman muktazilah. 1. ali. ilmu apa yang (sanggup) mereka rosakkan. ibn ammar dan al-nasa i. sehingga sukar dibezakan antara hadith yang sahih darinya dan yang dipalsukan. Beliau hanya mengemukakannya sebagai shawahid dan bukan dinyatakan sebagai riwayat utama (usul) 1/83 Ibn Idris dari al-A mash dari Abu Ishaq berkata: apabila berlaku hal demikian (pemalsuan hadith) selepas (kewafatan) Imam Radiyallahu anhu berkata beberapa lelaki dari sahabat Imam Ali (rad): semoga Allah (swt) menimpakan laknat atas mereka. ibn uqayl namanya yahya b. Memberi isyarat dengannya dari apa yang dimasukkan oleh golongan rafidah dan syi ah dalam ilmu (fatwa) imam Ali (rad) dan hadith yang diriwayatkannya dan menyandarkan kepadanya hadith yang batil dan menambah riwayat yang dinyatakan darinya dari pernyataan dan keterangan palsu dan fatwa rekaan dan mencampurnya dengan kebenaran. Bahawa hukum pentad ifan ke atas ibn uqayl tidak diishbatkan olehnya kerana tidak ditafsir dan dinyatakan sebab pentajrihan. amru b. perkara ini disebut oleh alkhatib al-baghdadi dalam kitab tarikh baghdad dengan isnadnya dari ulama-ulama ini. dan riwayatnya dihukum da if oleh yahya ibn ma in. ubayd memberitahu kami dari hassan bahasa Rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa menghunus senjata pada kami maka dia bukan dari golongan kami). amru b. perkataannya untuk memperkuat mazhabnya yang batil dan buruk. Hal.yang mendakwa bahawa pelakuan maksiat menyebabkan pelakunya terkeluar dari iman dan menghantarnya ke neraka sedang ia kekal di dalamnya. Adapun perkataannya semoga allah melaknat mereka. Hlm. Hadith dari awf b.109. maka berkata qadi iyad (rah) maknanya ialah semoga allah mengutuk mereka dan dikatakan semoga mereka disingkir jauh dan dikatakan semoga allah membunuh mereka. Abu jamilah bahawa amru b.

maka padanya dalil tentang kewajipan menjaga tertib antara ibadat tawaf dan sa i. Perkataannya (kemudian berjalan antara safa dan marwa). 2900 Sabda Rasulullah (saw): (tiada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah. kemudian bersolat dua rakaat dan berjalan antara safa dan marwah. dan ini adalah pegangan mazhab kami dan jumhur. diperkukuh dengan keupayaan akliah. kitab al-masaqah. 1/21 ilmu memantapkan penguasaan hadith. dan tiada yang berkurang kerana diambil seseorang kecuali baginya sedekah) dalam riwayat lain (kecuali baginya sedekah hingga hari kiamat) . keluasan fikiran dan ketajaman akal 1/26 imam muslim. dan apa yang dimakan oleh binatang buas adalah sedekah. perkataannya (bahawa Rasulullah (saw) ketika bertawaf untuk haji dan umrah awal dilakukan ialah dengan berlari kecil sebanyak tiga kali diikuti dengan berjalan dengan langkah perlahan sebanyak empat kali mengelilingi kaabah. bahasa arab. 55 dan telah diriwayatkan dari sayyidah aisyah (rad) bahawa beliau menyebut Rasulullah (saw) menyuruh kami menempatkan manusia pada kedudukan dan tarafnya Dan dari faedahnya membezakan manusia dalam pemberian haknya mengikut taraf dan martabatnya dan ini dalam sebahagian hukum atau kebanyakannya. maka melaknat orang islam itu diharamkan. dan apa yang dicuri darinya adalah sedekah. merangkumi ilmu fiqh. dan disyaratkan untuk mendahulukan tawaf dari sa i. usul. jika tidak. kecekalan azam dan keberahian ilmu. Sharh al-nawawi. sekiranya didahulukan sa i maka tidak sah sa i.Beliau berkata: dan puak ini sememangnya layak untuk mendapat kutukan kerana kerosakan yang mereka timbulkan sebagaimana dilakukan kebanyakan mereka. dan melazimi ahli hadith dan kegigihan menghadam kitab. sesungguhnya saya keluarkan hadith ini dari riwayat sahih yang diterima antara saya dan orang yang menulis hadith dari saya dan tidak diragui tentang kesahihannya Hal. 2211. dan syariat telah menyamakan mereka dalam ketetapan hukum hudud dan yang seumpamanya dari apa yang telah makruf wallahu a lam Sharh al-nawawi. nama-nama rijal. keperluan mendalami ilmu isnad dan sejarah. dan padanya terdapat pandangan lain yang lemah dari sebahagian Ulama salaf. dan apa yang dimakan burung baginya sedekah.

Dan dalam hadith ini juga diterangkan bahawa pahala dan balasan kebaikan di akhirat khusus untuk orang islam. daily litany (wird) of imam al-haddad and imam al-nawawi Mohd Muhiden Abd rahman (2006). terj. 681) . 1720). 603). 340 bab. Sherman A. dan apa yang terhasil darinya hingga hari kiamat. tabaqat alkubra. hadith al-maqtu . Imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad (w. riwayat hidup imam al-nawawi (rad) dan sumbangannya kepada pengajian hadith. dan dikatakan: berdagang. muhammad b. 65 jenis hadith. hassan b. Jackson. jumu ah (w. 795 H/ 1392 M) Mishkat al-anwar. The Creed of al-Sanusi. Abu Hamid al-Ghazali s Faysal alTafriqa Yaman. dan fadilat bercucuk tanam. 369) dengan makna munqati . abu hatim ibn hibban (w. 354) al-taqrib. hussain b. istilah ini digunakan oleh imam shafi i (w. sanad yang terputus tarjamah bab. ibn al.Dalam hadith ini dijelaskan fadilat mengusahakan tanaman. Kitab The Prophetic Invocations. bab akhir. ibn abi khaisamah. al-thiqat. 685) rafi i (w. Dan terdapat perselisihan antara Ulama tentang pekerjaan yang paling baik dan afdal. Mostafa alBadawi. 204) diikuti al-tabrani (w. dan dikatakan: mengusahakan tanaman. dan dikatakan: bekerja dengan tangan. dan seseorang diberikan ganjaran pahala dari hartanya yang dicuri. atau yang luput dimakan haiwan atau burung dan yang seumpamanya. dan pahala orang yang mengerjakannya berkekalan selama kekalnya tanaman dan kebun. dan telah saya bentangkan penerangannya di akhir bab al-at imah dalam kitab sharh almuhadhdhab. ibn malik (w. muri b. Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi (w. ma rifat awtan al-ruwat wa buldanihim (makrifat tentang negeri dan tempat kelahiran perawi) al-taqrib. ibn sa ad. Khalil Abu Asmaa. selesai muharram 667 H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. terj. dan ia sahih. lakaran mauduk tentang inti perbincangan hadith al-adhkar. Tahdhib al-asma merujuk kitab tarikh al-bukhari. Dan edit. khalifah ibn khayyat.arabi (hadith qudsi). hizam b. 672) ibn khallikan (w. 18 kitab. Sharh al-allamah ibn Muhammad ali al-sabuni abu al-hassan ali ibn umar al-daraqutni (306-385) abu yahya sharaf b. terhenti pada tabi in. jarh wa ta dil ibn abi hatim.

(al-mustakhraj min mashariq al-anwar li al-qadi iyad. Hlm. qurqul (w. khalil b. al-harawi membahaskan kaedah dan selok belok pertuturan lafaz arab khulasat al-ahkam. abu al-faraj abd al-rahman b. tafsir gharib ma fi al-sahihayn. ali b. yusuf al-daqqah. 3. fath al-bari. selesai 14 ramadan 670 H. sharh musykilat al-sahihayn. berhasil menyiapkannya pada 668 H syuruh al-sahihayn 1. Damsyik: dar al-ma mun li al-turath. hadith hukum dari sharh al-muhadhdhab haji khalifah. abd al. hadith menganjurkan minum 2 ke 3 nafas dianggap da if Ibn hajar.yaqut al-hamawi al-rumi (w. kaykaldi chalabi b. abu nasr al-humaydi (w. ibn barri. minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin abu abdullah muhammad b. 761/1359) 5. 597/1200) 4.aziz rabbah. yusuf b. musykil al-sahihayn. oleh abu ishaq ibrahim b. 10/93 sharh muslim. 1981 Hal. 761/1359) . 569/1173) 3. 637). mohiden muhammad as ad talas (t. al-futuhat al-wahhabiyyah bi sharh al-arba in al-nawawiyah riyad al-salihin wa nuzhat al-talibin. kashf musykil hadith al-sahihayn. abu hatim. khalil b. 520) al-arba in. isma il al-asfahani (w. merujuk pandangan al-asma i. kashf al-zunun. tarikh al-ummah al. menetapkan kaedah istinbat. oleh Muhammad b. hlm. hadith 756. kashf al-niqab amma rawa al-shaykhan li al-ashab.t. 488/1095) 2. 337. 626). kaykaldi chalabi abdullah (w.arabiyah asr al-inhidar. Tahqiq. abdullah (w. ibn arabi (w. 1:557-8 sharh muslim. 171 ibrahim ma ri. Beirut: dar al-andalus.). al-azhari. muhammad al-jawzi (w.

al-mustadrak ala al-sahihayn. muhammad b. abu nasr al-humaydi (w. muhammad b. al-kharrat (w. al-jam bayna al-sahihayn. abi bakr al-qastalani (w. 517/1123) 6. al-jami bayna al-sahihayn. 622/1225) al-mustadrak 1. abd al-haq b. muhammad b. 488/1095) al-lu lu wa al-marjan fima ittafaqa alayh al-shaykhan. al-ifsah an ma ani al-sihah. yahya b. 404/ 1014) syuruh ajza sahih muslim al-misbah fi uyun al-sihah. 7. ahmad b.6. abd al-wahid b. abu hafs. al-haddad (w. abd al-ghani b. umar b. hubayrah (w. 902/1497) sharh khutbah muslim b. abdullah al-ishbili b. abd al-rahman al-sakhawi (w. 2. 8. 3. badr b. 560/1165) Sharh zawa id Muslim ala al-bukhari. al-jam bayna al-sahihayn. muhammad b. al-hassan b. ali al-jamma ili al-maqdisi (w. 2. 581/1185) 7. abu nu aym ubaydillah b. muhammad b. al-jam bayna al-sahihayn. khalaf b. 388/998) atraf al-sahihayn. muhammad ali al-wasiti al-jam bayna al-sahihayn. sa id al-mawsili (w. umar b. muhammad fu ad abd al-baqi 5. muhammad b. abd al-rahman b. raslan al-bulqini (w. 805/1403) riwayat al-mushtarakah fi bukhari wa muslim 1. abdullah al-jawzaqi (w. 600/1203) ghunyat al-muhtaj fi khatm sahih muslim bin al-hajjaj. al-hajjaj. abdullah al-hakim al-naysaburi (w. 923/1517) . 4. ahmad b.

muhammad mustafa imarah al-ruba iyyat min sahih muslim. qadi. abd al-qawi al-mundhiri (w. lu lu b. 85. ahmad b. umar al-ansari (w. hisham al-ansari (w. 827/1424). muhammad b. tumart (w. al-durar al-kaminah. abdullah b. ta liqat sabt ibn al. al-nawawi.al-mukhtasar (ringkasan sahih muslim) muhktasarat sahih muslim. 646/1248) Sharh muhammad b. al-qastalani. 544/1149). khilfah b. qurtubi Mukammil ikmal a-ikmal. brockelmann 1/369 Ikmal Ikmal al-mu lim. abd al-qadir b. 769/1368) Al-mufassih al-mufhim wa al-muwaddih al-mulhim li ma ani sahih muslim. al-naqib (w. muhammad b. Abu Abdullah Muhammad b. muhammad b. yusuf al-sanusi (w. 1305 H Dan dipilih (ikhtar) oleh abdullah b. 643/1245) Al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. ibrahim alwani (w. abu muhammad abd al. abi abdullah muhammad b. kumpul syuruh mazari.ajami (w. al-salah al-shahrazuri (w. amin al-din muhammad b. Ali b. abu abdullah muhammad b. 524/1130) talkhis sahih muslim. ibrahim al-salihi al-hanafi (691-769/ 1292-1368) Tuhfat al-munjid al-mufhim fi gharib sahih muslim. ahmad b. Muhammad al-Tamimi al-Mazari (w. yahya b.azim b. 892/1486) Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. brockelmann 1/394. al-nukat ala al-minhaj. bulaq. 536/1141). 724/1323). 841/1438) . 735/1335) al-mu lim bi fawa id Muslim. ibn hajar. al-qadi iyad b. brocklemann. nayl al-ibtihaj. umar al-washtani al-ubbi al-tunusi (w. abi umar uthman b. musa al-yahsubi (w. 2/295-6 Hashiyah. ahmad b. mesir. ahmad baba 287. 656/1258) Al-minhaj. majd b. 786/1834) Sharh ibn al-muhandis abdullah b. 656/1258) mukhtar al-imam muslim. Hlm. muqtatafat min sharh al-nawawi. mahmud al-babarti (w. umar al-ansari al-qurtubi (w. nasir al-ansari (w. mulhaq 1/663 ikmal al-mu lim bi fawa id Muslim. 656/1258) al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. dicetak pada sudut nota kaki kitab irshad al-sari.

muhammad b. 428/1036) perawi imam muslim ghurar al-fawa id al-majmu ah fi bayan ma waqa a fi sahih muslim min al-ahadith al-maqtu ah. muhammad b.aziz b.ilm (parsi). 1307/1890) Fath al-mulhim bi sharh sahih muslim. fadl allah jabir ahmad al-deobandi al. jalal al-din al-suyuti (w. 1136/1723) Hasyiyah sahih muslim. manjawayh al-asfahani (w. abd al-haq Sharh abd al-ra uf al-manawi (w. yahya b. mawlavi wahid al-zaman Sharh dengan terjamahan Punjabi tanpa isnad. abu al-hassan ali b. shams al-din abu abdullah muhammad b. abd al-hadi al-sindi (w. ali b. nur al-haq b. wa da afahum al-nasa i fi kitab al-du afa . abu al-hassan muhammad b. muhammad yusuf afandi zadah (w. 385/995) dhikr qawm mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim fi sahiha hima. 911/1505). al-hassan.attar (w. ahmad al-sa idi Sharh dengan terjamahan hind wastaniyah. ali b. abdullah al-asfahani (w. ghulam rasul Al-siraj al-wahhaj min kashf mathalib sahih muslim bin al-hajjaj. 1167/1751) Manba al. abd al-haq al-dahuli (w. muhammad al-razi (767-829/ 1365-1426) Al-dibaj ala sahih muslim al-hajjaj.Fadl al-mun im fi sharh sahih muslim. 316/928) al-musnad al-mustakhraj ala kitab abi al-husayn muhammad b. umar al-dara qutni (w. 1031/1622) inayah al-malik al-mun im li sharh sahih muslim. atasnya washy al-dibaj ala sahih muslim. rashid aldin abi al-hassan yahya b. 662/1264) rijal al-bukhari wa muslim. asma al-sahabah al-lati ittafa fiha al-bukhari wa muslim wama infarada kullu minhuma . abd al. ishaq al-isfirayini (w. muhammad al-sinbati (selesai 958 H/ 1551 M) Sharh shihab al-din ahmad b. 1073/1662) Hashiyah sahih muslim. abdullah b. ata allah b. ali al-qurashi al. abi awanah ya qub b. ali b. muhammad b. siddiq hassan khan (w.uthmani al-delhi hadith-hadith lain menurut syarat muslim al-musnad al-mukharraj ala kitab muslim bin al-hajjaj. abi nu aym ahmad b. al-bajam awi al-dimnati Bughyat al-qari wa al-mutafahhim. 430/1038) rijal sahih muslim. ahmad b.

apa yang dikeluarkan dalam al-sahihayn dan terdapat illah tasmiyah man akhrajahum al-bukhari wa muslim. Mawhub b. ahmad al-dhahabi (w. almulaqqab sharaf al-din. isma il b. al-hakim taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. 329) uqud al-jiman. abdullah b. Dari sudut istilah bermakna hadith yang pada zahirnya sempurna namun mengandungi kekurangan dan kecacatan yang tersembunyi. muhammad b. 507/1113) al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim. 64. 636/1238) tasmiyah rijal sahih muslim al-ladhina infarada bihim an al-bukhari. tib al-qulub al. ma rifat ulum al-hadith. Ghalib al-lahkmi. abu al-hassan ali b. Al-mubarak b. 643/1235) abu al-barakat al-mubarak b. Isma il al-tha alibi (w. 89 tentang keindahan ahli syair badwi dan hijaz. abu abdullah al-hakim al-nisaburi (w. Al-mutawakkil b. khalfun (w. Harun al-rashid (247-296) tentang tabaqat shu ara al-syam dan dayyar bakr. Abu bakr al-shi ar al-mawsili (w. abu mansur abd al-malik b. abd al-wahid al-maqdisi (w.asjad al-masbuk hlm.risalah fi bayan ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim wama infarada bihi ahadahuma an al-akhar kitab al-tatabbu . ibn qayyim al-jawziyyah (691-751). ali al-bakharzi (w. Ibn kathir. al-takmilah oleh al-mundhiri 3/522. Ghanimah b. 748/1348) abu abdullah muhammad b. 654) Akhbar al-nisa . husayn b. Imu ilal al-hadith meneroka sebab-sebab tersembunyi yang merosakkan riwayat hadith. hlm.kata jama dari illat. 498/1105) al-jayyani. Al-hassan b. Ahmad b. al-bai ith al-hathith sharh ikhtisar ulum al-hadith. Al-mu taz b. ali al-qaysarani (w. 467) yatimah al-dahr wa tatimmah al-yatimah. tahir b. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn. dikenali ibn al-mustawfi al-irbili (564-637) wafayat al-a yan 4/151. muhammad al-jayyani (w. 404/1014) al-madkhal ila ma rifat al-sahihayn. Juzuk 2/ hlm.ilal. Al-mu tasim b. mengupas riwayat dan rijal al-jam bayna rijal al-sahihayn. muhammad b. dumyat al-qasr wa usrat ahl al. muhammad b. hlm. 495 tabaqat al-shu ara . al.asr. abu al-barakat mubarak b. Muhammad b. 113 .

23 H/ 644 M) Al-tibr al-masbuk fi dhayl al-suluk. kitab ilal al-hadith Al.Guru imam bukhari. ali ibn al-madini (161-234/ 818).ilal Al-tarikh wa al. (w. 327). Muhammad b. syaibah al-sadusi al-basri (w.ilal.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyah (saw). Isa al-tirmidhi (w. Abd al-rahman b. al-hafiz ya qub b. 241) Al-musnad al-mu allal. al. Uthman al-sakhawi (1427-1497/8) . 279). kitab al.asqalani (773-853/ 1449) al-zahr al-matlul fi al-khabar al-ma lul Muhammad b. al-shawkani Al-muhalla. 60H / 680 M). Abu bakr b.ilal al-kabir Abd al-rahman b. Abi hatim al-razi (w. al-hafiz ali ibn umar al-dara qutni (w. Muhammad b.ilal al-mutanahiyah fi al-ahadith al-wahiyah. abu al-faraj abd al-rahman bin ali ibn al-jawzi al-taymi al-qurashi (1116-1201) Pembicaraan hadith al. Abu sufyan (rad). ibn hajar Nayl al-awtar. 233) Kitab al. ibn qayyim al-jawziyah Taj al-din al-subki (683-756) tabaqat. 385) Al.ilal Nasb al-rayah fi takhrij ahadith al-hidayah. ibn hajar Fath al-bari. sikap tawaduk dan merendah diri. 262) Ibn hajar al. Imam al-nawawi (rad) tidak membiarkan muridnya untuk berkhidmat kepadanya sebaliknya beliau telah merelakan diri untuk berkhidmat kepada muridnya dan mewakafkan hasil tulisannya Mu awiyah b. Imam ahmad ibn hanbal (w. al-hafiz al-zayla i Al-talkhis al-habir. Umar ibn al-Khattab (rad) (w. ibn hazm Tahdhib sunan abi dawud. yahya ibn ma in (w.ilal.

Muhammad b. ali al-maqrizi (1364-1442) kitab al-shi ir wa al-shu ara. Yahya al-andalusi (w. (1996) ensiklopedi hukum islam. .275 berulang Terhindar dari shudhuz (hadith yang menyalahi riwayat lain yang lebih sahih) Abu hamid al-ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) Hlm. yahya b. Abu nasr al-humaydi Al-dhahab al-masbuk fi dhikr man hajja min al-khulafa wa al-muluk. berguru dengan yahya b. ibn qutaybah abdullah bin muslim (828-889) ibn al-nafis. sa id. Abu Ghassan. Rahawayh (161-238). nisabur. salamah al-Muradi. Isma il b. Mansur. sa id b. Sawwad . Mahran. umar. taqi al-din ahmad b. iraq. 3.Al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk. asma . Muhammad b. Al-qa nabi. ray. Rabiha. hijaz. abu abdullah muhammad b. harmalah b. yasar. Muhammad b. ishaq b. abdullah al-tujibi. mesir. Qutaybah b. 234 / 849). 1261. Muhammad b. al-ghazali (1058-1111) Al-dhahab al-masbuk fi wa z al-muluk. uthman ibn abu shaybah. perawi yang dapat dipercaya ialah perawi yang menggunakan hadith yang diriwayatkannya sebagai hujah dalam hukum syarak. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. Hanbal. abdullah b. al-Hajjaj b. Shayban b. Muhammad b. ahli fizik al-risalah al-kamiliyah fi alsirah al-nabawiyah Abdul azis dahlan et al. Muhammad b. Muslim al-Qushayri al-Nisaburi (202-261 / 817-875). rehlah ke khurasan.030 hadith. jil 4/hlm. Maslamah. abu mus ab. Abu bakr ibn abu shaybah. rumh. abdullah b. abi umar. Muhammad b. 7. Amru b. Isma il al-bukhari. farwakh Sahih muslim. ali ibn abi al-hazm (706-786/ 1210-1288) ahli teologi. tabaqat al-shu ara . ahmad b. Yahya (sahabat imam al-shafi i). abi uwais. Muhammad b. 1260 Tahdhib al-asma wa al-lughat Imam Abu al-Husain Muslim b. al-muthanna. Imam abu hanifah.

Hlm. ibn arafah al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj. abu nasr futuh b. Al-najjash. isma il al-farisi (w. tabi in. Shadharat al-dhahab 4/105 al-mufhim. al-mufhim. kitab tuhfat al-muhtaj li sharh al-minhaj. al-zawawi (w. dengan athar dari nas al-qur an. 2/211 al-mufhim fi sharh gharib muslim. syair. mengambil faedah dari kupasan ulama sebelumnya . ibn hajar al-haytami. mukhtasar kitab ikmal almu lim. qadi iyad (w. sunnah. 676) ikmal al-ikmal. khalifah al-ubbi (w. al-suyuti al-mu lim bi sharh fawa id muslim. sharh muslim brockelmann. 529) tafsir gharib ma fi al-sahihayn. dan mengemukakan faedah penambahan dari kupasan ibn abd al-bar dan abu al-walid al-baji ikmal ikmal al-mu lim. al-ikmal. bahasan luas dan penumpuan pada syarah hadith gharib ikmal a-mu lim. al-mazari. 656). abu abdullah muhammad b. 744). Nafh al-tayyib. dan mentafsir hadith dan menjelaskan lafaznya yang gharib (janggal) dan membuat penelitian dan i rab). seorang pedagang menyuruh orang lain memuji dan menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain ikut terpengaruh dan tertarik sehingga ikut membeli dengan harga tinggi. rezeki terbaik jual beli mabrur. Muslim. abd al-ghafir b. Ringkasan kepada ikmal al-mu lim. abdullah al-azdi al-humaydi (w. menukil dari kitab ikmal (syarahan yang ringkas. al-nawawi (w. mula ditulis 12 muharram 958 H/ 20 jan 1551. al-minhaj dengan penambahan dari kalam syeikhnya. muhammad b. dengan nihayat al-muhtaj oleh al-ramli 2 kitab rujukan dalam fiqh al-shafi i sahih muslim syuruh dan ta liq sharh qawam al-sunnah oleh al-asbahani (w. al-ikmal. 544). nathar. sharh ma thur. perkataan sahabat. Menggarap huraian kitab al-mu lim. 535). ibn al-muzayyin (w. 827). 1261. kitab hashiyah kepada ikmal memanfaatkan syarahan dari kitab al-mu lim. Akad ribawi Kitabnya 1/30. al-minhaj. kefahaman bahasa arab. 488) al-minhaj. beliau telah menyusunnya dan mengemukakan bab.

dan ini membatalkan dakwaan mereka yang mengatakan Imam Muslim tidak mengemukakan bab. oleh yunus b. 14. 6. 2. oleh abi umar muhammad b. ibn al-baji A lam al-hadith. ibn al. fekah dan usul. mughith ma ani al-qur an. kashf alzunun 2/253 Rujukan qadi iyad 1. 13. 3. siyar a lam alnubala . al-yawaqit fi al-lughah. al-yawaqit fi al-lughah. al-khattabi Gharib al-hadith. al-dibaj al-madhhab 1/360. kitab al-taharah.arabi Al-muntaqa. al-khattabi . al-dhahabi 8/87.membentangkan fiqh al-hadith dalam permasalahan yang berkait aqidah. 12. abu walid b. al-khattabi Ma alim al-sunan. fahrasat ibn khayr al-ashbili. 7. ibn battal sharh al-muhallab bin abi safrah sharh al-bukhari oleh al-dawudi sharh al-muwatta oleh imam al-dawudi sharh al-muwatta oleh ibn al-murabit al-tamhid oleh ibn abd al-bar al-istidhkar oleh ibn abd al-bar aridah al-ahwadhi. al-safar. 5. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345) al-mu ib fi sharh al-muwatta . 4. 16. 1/318. tabaqat 8 min al-andalus. dianggap sebuah ensiklopedia (mawsu ah) dalam sharh sahih muslim Qadi iyad: dalam sebahagian naskhah kitab sahih muslim terdapat pembahagian bab dan tarjamah kitab. bab memakai wangian setelah membersihkan diri dan bersuci dari junub 2/160 Qadi iyad. Dan penjelasan qawa id al-hadith. abu talib al-muqri sharh sahih bukhari. al-nuhas. 11. sharh al-zurqani ala al-muwatta 1/181. al-farra al-hidayah ila bulugh al-nihayah. 10. abd al-wahid al-wahid al-matraz (345). oleh abu muhammad makki b. oleh abi umar muhammad b. 15. Ikmal al-mu lim. 9. Takmil ikmal a-ikmal oleh al-sanusi. 8.

ibn sa ad Sharaf al-mustafa (saw). ibn faris Jamharat al-lughah. al-hirawi Gharib ma fi al-sahihayn. 35. 19.17. kerana itu beliau meriwayatkan hadith dan menempatkan mengikut mauduk dan kefahaman yang wajar. 33. 26. 29. 36. Sha n al-du a al-khattabi Gharib al-hadith. 23. 30. oleh Shaikh kharkushi Al-sirah. al-ghassani Tabaqat.ulama. 27. al-dara qutni Al-mu talaf wa l-mukhtalaf.ubayd Al-musannaf. Sementara bukhari memisahkan riwayat dan mengeluarkan hadith di pelbagai tempat dan mengemukakan isnad yang berlainan . al-humaydi Al-tatabbu wa al-ilzamat. bermaksud untuk mengetengahkan riwayat dan mengeluarkan faedah isnad tanpa memberikan istinbat dan mengemukakan tarjamah bab dan kefahaman fiqh al-abwab. qadi iyad Ikhtilaf al. sa id Taqyid al-muhmil. 18. zubayr ibn bakkar Al-shifa fi huquq al-mustafa. abu amru al-shaibani Tahdhib al-lughah. 21. 28. abd al-ghani b. ibn duraid Al-luma . 24. abi ubayd Gharib al-hadith. dan menghimpunkan riwayat dan turuqnya dalam satu tempat. 32. ibn sikkit Al-qali. al-azhari sahih muslim. oleh al-tahawi dan al-tabari Mu jam maqayis al-lughah. 34. 25. al-harbi Al-gharbayn. 22. 31.ilal. 20. al-dara qutni Al. abi al.

(1416/ 1995). hal ini kembali kepada kebagusan siyaq yang dikemukakan muslim dan keunikan pengaturan dan tertib kitab. setelah khatam. mempertahankan imam bukhari dan meninggalkan Ulama yang berikhtilaf pendapat dengannya. tadhkirat al-huffaz 589. sanad yang tinggi lebih kuat kerana kurang kelonggaran. tahdhib al-tahdhib. 1315 Imam al-nawawi baybars. jarinya bercahaya ketika memasang pelita Bahagian hal ehwal islam. Al-mu an an. 10/127 . Kuala Lumpur: Bahagian hal ehwal islam. dan tidak akan mengemukakan riwayat dari orang yang didengar kecuali mereka sesungguhnya telah benar-benar mendengar Sahih muslim Imam Muslim pemelihara sunnah. catatan ringkas berupa huraian dan kupasan dalil serta penilaian dan kritik terhadap matan dan nas dan rumusannya ialah kitab beliau tiada tandingan dari sudut kehalusan riwayat dan siyaq isnad. termasuk hadith al-munqati . jabatan perdana menteri. tetapi kitab Muslim dari sudut kehalusan isnad dan lainnya lebih tinggi dan bagus ringkasan: dari apa yang dinukilkan dari sebahagian ulama yang mengangkat dan mendahulukan kitab muslim melebihi sahih bukhari. Viii. hlm. dan ini adalah madhhab jumhur Ulama. namun begitu kitab bukhari lebih sahih dan lebih besar faedah. sultan mamluk ke-4 (p. 1250-1277) pungut pajak untuk biaya dan sara perang kritikan imam al-nawawi. jabatan perdana menteri. Tarikh baghdad 13/101. terjemahan riyad al-salihin.silsilah sanad yang terputus. jil. al-mursal dan al-mu allaq ulu al-isnad. muslim melihat bahawa kebiasaannya perawi thiqat tidak akan meriwayatkan hadith kecuali dari riwayat yang telah mereka dengar.ali jalur isnad yang jumlah perawinya kecil dan bersambung ta liq. ketinggian adab terhadap Imam al-Bukhari: relakan saya mencium kaki mu wahai imam al-muhaddithin dan perawat hadith dan ilalnya. 476/ 1083) ensiklopedia hukum. imam iz al-din menyatakan baybars dapat membebaskan dirinya dari ikatan perhambaan dengan membayar tebusan untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari status perbudakan.al-inqita . 4 / hlm. bukan kepada kesahihan sebagaimana dinyatakan oleh ahli ilmu abu ishaq al-syirazi (w. Al-isnad al.

dan dihukum dengan hudud berdasarkan pengetahuannya. dan tidak wajar perkataan ini padanya. Imam Muslim: yahya b. dan bukan bermaksud al-barra tidak berdusta. uqbah setelah disaksikan ke atasnya dua orang lelaki. dari abu ishaq. dan yang lain melihatnya muntah. lalu diperintah supaya dirotan. bukan kerana tazkiyah pada perawi yang diragukan. kerana albarra ialah sahabat tidak perlu pada tazkiyah (penyucian). yazid tidak berdusta. dan maksudnya. saya diberitahu oleh kekasih yang dipercaya awf b.SharhMuslim. atau selainnya dari keuzuran yang menolak pelaksanaan hukum hudud. yang berkata dan beliau tidak berdusta ialah abdullah b. bahawa orang yang memuntahkan arak dikenakan hukum had ke atasnya seperti peminum arak. lalu Saydina Uthman (rad) menegaskan: beliau tidak (mungkin) muntah kecuali setelah meneguknya. malik al-ashja i. bahawa abu khaithamah mengkhabarkan pada kami. dari abdullah b. atau kerana ditekan dan dipaksa. sementara madhhab kami menegaskan bahawa beliau tidak dikenakan had sekadar kerana muntah. salah seorangnya menyatakan beliau meneguk khamr. Imam al-nawawi: dan perkataan ibn ma in ini ralat dari pandangan Ulama. Wallahua lam. Dan ulama kami telah mengemukakan jawaban bersabit hal ini. kerana para sahabat bersepakat untuk menyebat Walid bin uqbah yang disebut dalam hadith ini. Affan (rad) perihal Walid bin. kerana kemungkinan beliau telah meminumnya kerana tidak mengetahui ianya arak. Dan dalil yang dikemukakan oleh Imam malik di sini kuat. Imam al-Nawawi menghurai: hadith ini menjadi dalil bagi Imam Malik (rad) dan Ulama yang sependapat dengannya. dan maksudnya ialah al-barra tidak berdusta. . bahkan yang sebenarnya. yahya berkata kepada kami. pernyataan Amir al-Mukminin Uthman b. bahawa abdullah b. Dan yang seperti ini terdapat dalam pernyataan Ibn Abbas (rad): bersabda Rasulullah (saw) dan Baginda (saw) adalah orang yang benar lagi dibenarkan. yazid. yazid berkata: al-barra berkata kepada kami dan beliau tidak berdusta. dan dalam sahih muslim dari abu muslim al-khawlani. bahawa Uthman (rad) mengetahui bahawa walid telah meminum arak. al-nawawi 11/216. Yahya bin ma in berkata: yang mengatakan dan beliau tidak berdusta ialah abu ishaq. yang membawa makna untuk memperkuat hadith dan mengangkat dan membesarkan kedudukannya dan perhatian dalam jiwa. Sharh al-Nawawi 4/190. Dan takwil ini da if. dan maksud zahir dari perkataan Uthman telah menolak takwil ini. dan riwayat yang sepertinya banyak. dan dari riwayat Abu Hurairah (rad) sepertinya.

Bahkan hadith telah cukup jelas membolehkannya. dan pakaian kanak-kanak dan tubuh mereka suci. Sharh Sahih Muslim al-Nawawi. Kerana keturunan (Nabi) Adam (as) itu suci. Kitab al-Solat. kerana Nabi (saw) mendukungnya tatkala Umamah (rad) bergayut pada Baginda (saw) dan dilepasnya. Sementara Ulama Maliki menetapkan keharusan dalam solat nawafil. Dan ini sekaligus menolak dakwaan Imam abu sulayman al-Khattabi. Ini memberikan dalil kepada madhhab syafi i Rahimahullah Ta ala dan Ulama yang sependapat dengannya bahawa dibolehkan mendukung kanak-kanak lelaki dan perempuan dan yang selain dari keduanya dari binatang yang bersih sewaktu mengerjakan sembahyang fardu atau nawafil.As (rad) ketika memimpin solat. dan mengingatkan kebolehan dan pemakaian kaedah yang saya sebutkan. dan tidak membolehkannya dalam solat fardu. kerana itu kebiasaannya. dan sebahagian lain menganggap ianya khusus bagi Nabi (saw). Dan pergerakan dalam solat tidak membatalkannya sekiranya sedikit atau tidak berterusan. bahawa Nabi (saw) (ketika itu) mengerjakan solat fardu. dan yang lain bahawa ia kerana darurat. dan kesemua dakwaan ini batil dan ditolak. dan dalil syarak telah cukup terang dan zahir tentangnya. kerana tidak terdapat dalil padanya. dan tidak . Nabi (saw) mendukung Umamah binti Abi al. dan dibolehkan melakukan demikian bagi Imam dan orang yang bersolat sendirian. dan tiada sebarang darurat atau keperluan (untuk mengemukakan penafsiran seperti ini). tidak ada wajah dan dalilnya. maka sekiranya Nabi (saw) bangun maka ia akan turut bersama. dan tiada padanya sebarang kekhilafan dengan kaedah syarak. tanpa disengajakan. dan perbuatan Nabi (saw) ini menjelaskan keharusannya. Dan sebahagian Ulama Maliki mendakwa hukum ini telah dimansukh.maka maksud pernyataan ialah telah berkata al-barra kepadaku. yazid juga seorang sahabat dan termasuk dalam senarai kelompok sahabat. dan apa yang terdapat pada tubuhnya dari najis hal itu dimaafkan. bahawa perbuatan ini seakan berlaku. dan mereka berkata: dan perkataan ibn ma in bahawa al-barra adalah sahabat dan tidak wajar disandarkan tazkiyah seperti ini. kerana pernyataannya: memimpin jemaah cukup jelas atau seperti jelas. 5/31-3. dan takwil ini fasid. dan beliau tidak dicela sebagaimana anda sedia tahu maka berpeganglah pada riwayat yang saya sampaikan darinya. kerana Abdullah b.

imam ali bernikah dengan 8 orang isteri dan memiliki 36 anak. dan disebutkan hadith. 1/15 fasal hadith sahih Berkata syeikh al-imam abu amru bin al-salah rahimahullah. maka ia harus bagi kita dan menjadi ketetapan syarak yang kekal bagi umat Islam sehingga hari kiamat. maka kesibukan hati itu mengambil faedah ini berbeza dengan permasalahan langsir. abi talib (rad) disebut Alawiyin atau alawiyah. hammad b. Setelah kewafatan Fatimah alzahra (rad). al. dan menjelaskan kaedah ini. dan membawa kesibukan pada hati. dan apa yang menolak pandangan ini adalah pernyataan rawi dalam sahih Muslim: apabila Nabi (saw) bangun maka didukungnya. Dan yang benar tanpa pengalihan hukum darinya.org/hadratali. Wallahu a lam Keturunan Saydina Ali b.htm. salamah Rijal al-Bukhari (810-870) Hadith dianggap sahih menurut syarat bukhari tidak menurut muslim . bahawa hadith dinyatakan untuk menerangkan hukum harus. dan pernyataannya dalam riwayat selain Muslim: Baginda (saw) keluar kepada kami sedang mendukung Umamah lalu terus bersolat.muslimcanada. Adapun permasalahan khamisah (langsir). dan sekiranya ia menyibukkan hati (mengganggu kekhusyukan) maka ia membawa beberapa faedah hukum. Dan kami tidak berpandangan dukungan Umamah menyibukkan hati. apatah lagi perbuatan seumpama ini? Imam al-Nawawi berkata: ini adalah pernyataan Imam al-Khattabi Rahimahullah Ta ala dan pendapat ini batil dan hanya sekadar dakwaan. suhayl b. http://www. kerana ia menyibukkan hati dengan tanpa faedah (hukum).dibayangkan bahawa Nabi (saw) mendukungnya kemudian meletakkannya semula selepas tiap perbuatan dengan sengaja. abi salih. dan pernyataannya: apabila bangun dari sujud maka diletakkannya.ala b. syarat muslim tentang hadith sahih 1/15 Rijal imam muslim (206-261 / 821-875) Hadith dianggap sahih menurut syarat muslim tidak menurut bukhari abu al-zubayr al-makki. dan menjelaskan kaedah yang telah kami sebutkan dan (kaedah) yang lainnya. sedangkan langsir yang berbunga sudah menyibukkan hati Baginda (saw). dilayari 19 Jun 2008 Sharh al-nawawi. abd al-rahman. kerana ia adalah gerakan yang banyak.

Muhammad Amin Abu Usamah al. dhayl tabaqat al-hanabilah. Abdassamad clarke Gurunya.ikrimah mawla ibn abbas. 926 / 1520). menyiapkan sebahagian fath al-bari sharh sahih al-bukhari. al-tashil li ulum al-tanzil Al-zuhri (w. bayan fadl ilm alsalaf ala al-khalaf Commentary on the 40 hadith of an-nawawi.raqi Karangannya. rijal muslim 625 Imam al-nawawi. 710 / 1310) Shirbini (w. rijal bukhari 434.Arabi bin Razduq Abu muhammad ali ibn hazm al-andalusi (994-1064 M) Ibn qadi Syuhbah. 671 / 1273) jami li ahkam al-qur an Ibn hajar al-haytami (w. the compendium of konowledge and wisdom. ahmad ibn hanbal (w. jami al. 767). terj. Dr. pandangan ahli sunnah tentang asma wa al sifat. 974 / 1567). sharh muslim oleh ibn al-salah. yang disandarkan oleh Imam al-Nawawi. Tabaqat 2/115. tafwid dan takwil Abu hanifah (w. 795) shafi i (150-204 / 767-820). 20 jilid sharh sunan al-tirmidhi. 741 / 1340). ibn qayyyim al-jawziyyah. 124 / 742) Dhayl (supplement) Zayn al-din abd al-rahman ibn ahmad ibn abd al-rahman ibn al-hasan ibn muhammad ibn abi al-barakat mas ud al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795 H) Ibn rajab al-hanbali.ulum wa al-hikam. malik ibn anas (w. jamaal al-din m. dan beliau telah mengemukakan sebahagian syarahan kepada sahih muslim. dua kabilah. ishaq ibn muhammad al-farawi. al-qawa id al-kubra fi al-furu . al-zawajir an iqtiraf al-kaba ir Zakariyya al-ansari (w. 855) alqurtubi (w. al-hafiz abu al-fadl al. al-lata if fi wasa if al-ayyam. 977 / 1570) ibn juzay (w. Zarabozo Riyadh us saliheen terj. abu bakr al-baqillani (403 / 1013) Abi l-Barakat al-Nasafi (w. yang (mengutip sebahagian besar dari syarah ibn salah) dan membentangkan sedikit dari syarahannya . marzuq 1/16 Berkata al-hakim abu abdullah kitab al-madkhal. amru b.

536 H) menekankan huraian lafaz lughawi. dinukil sebahagiannya dari hikayat lafaz alfaqih Imam dan kebanyakannya dengan makna yang diberikannya. dimaksudkan dalam kitab hadith. ibrahim al-qurtubi (w. 427 H) membincangkan lafaz dan mentashih nas dan membahaskan rijal yang dikemuka dalam kitab alsahihayn. 656) Kitab Muslim. imam al-maziri (w.Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat Menyingkap kemusykilan dalam sahih muslim. Sharh al-nawawi. Qasim haddad. seperempat akhir lebih ringkas Sharh abu al. 1/470 Ta liq apa yang terluput dari keduanya. mengungkap semula dan memberi pengolahan baru dan melengkapkan kitab al-mu lim dan taqyid al-muhmil. 361-275 Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. muhammad al-ghassani al-jayyani (w. dan mengemukakan penambahan berguna Kerana mengemukakan perbincangan baru dengan mengulangi dan mengikrarkan ungkapan yang telah dibahas dalam kitab al-mu lim tidak membawa makna atau faedah Selepas beristikharah untuk mengemukakan penambahan (dhayl) dimulakan dengan mengutip apa yang dinyatakan dalam kitab al-mu lim dan menambahkan hujah dan keterangan. 544 H). qadi iyad (w. Ali al-Maziri (rad) ketika membaca dengannya kitab Muslim bin al-hajjaj rahimahullah pada bulan ramadhan tahun 499 H. .abbas ahmad b. kupasan singkat. tidak menghuraikan khutbah / muqaddimah imam muslim. membahaskan ibarat Muslim dalam muqaddimah. hh. dan berkata sebahagian manusia: tidak ada di bawah naungan langit kitab yang lebih sahih darinya. Mentafsir ibarat yang gharib (janggal) dan mensyarah makna yang samar dan maksud yang terlindung. oleh abu ali al-husain b. kashf al-zunun. menyempurnakan hasrat penuntutnya untuk membahaskan maknanya. hanya menetapkan dabt ejaan dan kaedah bacaan dan penyebutan kalimah Al-mu lim. dalam muqaddimah disebut kitab ini dimaksudkan untuk memberikan catatan ta liq dari apa yang dikemukakan dalam majlis al-faqih al-imam Abu Abdullah Muhammad b.

dan al-azhari dan jemaah telah menukil. al-ibanah an usul al-diyanah. 3. mutabi at 344 Syarah riyad al-salihin. hadith mausul dalam sahih bukhari. musnad abu bakr al-humaydi. ibn daqiq al. abd al-rahman al-bassam (1372-1449).id. ibn abi zi ib al-madani Al-muwatta . al-durrah al-fakhirah fi kashf ulum alakhirah. al-risalah al-mustatrafah. Fath al-bari. Salim b.uthaimin. sharh al-nawawi. Ishaq b. muhammad b. abd al-rahim almubarakfuri (1866-1935) Ali b. 97 kitab. musnad abu ya la. Isma il b.Mengikut tertib sebagaimana dikemuka dalam kitab al-mu lim. musnad al-daraqutni (w. mu allaq 1.275 hadith. abdullah b.341 hadith. Musa b. risalah ila ahl al-thughur Bayhaqi (w. Salih al. 2602 tanpa ulang. penyusun sayyid b. dengan keterangan yang tidak mengikut corak penyusunan hadith dalam kitab muslim kerana terdapat perbahasan yang dikemudiankan. Abi Burdah b Abu Musa al-ash ari (260-324 / 873-935).uthaimin. 458). Muhammad b. abdullah b.000 tanpa ulang. 7. maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin. ibn hajar. akhiri kitab al-tawhid. 7. 465) Syarah bulugh al-maram. Fasal yang berurutan Sharh al-nawawi 1/46. Al-durrah al-salafiyyah syarah al-arba in al-nawawiyah Ibn hajar (w. 385 H) Rangkuman sharh al-arba in. Ibrahim al-huwaithi Bukhari. Muhammad al-ghazali.450 bab. Isma il b. Abdullah b.397 hadith dengan pengulangan. menyebut 82 musnad. 4. syeikh abd al-rahman al-sa di. dilengkapi tarjih hadith oleh albani Tuhfat al-ahwadhi sharh jami al-tirmidhi. musnad abu daud al-tayalisi. dan pernyataan umm al. abu muhammad al-marwazi Al-kilani. abd al-rahman ibn Salih ali bassam . juwayni (w.allam sharh umdat al-ahkam. 852) fath bari (817-842 H) Abu hamid muhammad b. al-hikmah fi makhluqat Allah Azzawajalla Taysir al. Bilal b. syeikh muhammad al. abu al-ula muhammad abd al-rahman b. Menurut Ibn salah.atiyah (rad) Dan hikayat ibn duraid dalam kitab al-jamharah Al-muwatta . Musnad ahmad. 460) al-qusyairi (w.

892) Berharap akan memberi manfaat dan digunakan oleh semua sebagai panduan Tahdhib al-asma . uthman al-shahrazuri kemudian al-dimasyqi (w.attar. berkata syeikh kami al-qadi abu al-mafakhir muhammad b. 5/221 Imam al-nawawi membaca kitab al-kamal fi asma al-rijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi dengan imam abu al-baqa khalid b. mufti syam dan muhaddithnya. Zayn al-din khalid b. hassan al-basri. al-sabbah al-za farani al-baghdadi abu ali. abu abdullah muhammad b. abdullah b. pedagang yang terkenal 1/18 dan saya menekuni pelajaran beserta syarahan dan tashih dengan Imam yang alim. 488) Al-luma fi al-nahw. Al-bidayah wa al-nihayah. abd al-rahman b. sa ad al-hafiz al-lughawi abu . Riwayat ibn al. abu sa id al-hassan b. 165. Mir at al-jinan. 392) Al-Imam Jamal al-din malik. malik al-ta i al-jayyani . muhammad b. al-hafiz muhammad b. Beirut: dar al-fikr Hlm. shadharat al-dhahab. abd al-qadir al-ansari. abi nasr futuh al-humaydi al-andalusi (w. nisbah kepada jayyan di andalus. abd al-qadir b. dibina oleh abu al-qasim zaki al-din ibn rawahah (w. abi al-hassan yassar al-tabi i albasri (w. sekiranya qusyairi menemui gurumu Qadi al-qudat al-imam iz al-din abu al-mafakhir muhammad b.Muhammad ibn Isa al-tirmidhi (w. 13/168. Uthman al-Maghribi al-Shafi i. ibn al-sikkit (w. 643). 4/199 Al-jam bayna al-sahihayn. Imam al-nawawi meriwayat darinya. yusuf al-nabulusi. tabaqat al-isnawi. zahid dan wara Abu Ibrahim Ishaq b. kezuhudan dan kewarakannya. 110 H) 1/164 Al-hassan b. 61) kami meriwayat dari tarikh dimashq Al-nawawi (1996). al-madrasah al-rawahiyah. penyusun kitab alalfiyah. 622). berhampiran al-jami al-umawi dari sudut pintu al-nawfarah (timur). yusuf b. juz 1/ hlm. Berhijrah ke damsyik. Tahdhib al-asma wa al-lughat. Imam dalam ilmu qira at dan ilalnya. Ahmad b. uthman b. abi talib al-hashimi (w. 5/339. ali b. 2/454 Ibn al-salah. Beliau adalah guruku (syeikh) yang pertama yang disepakati ketinggian ilmunya. abd al-khaliq al-ansari aldimashqi al-shafi i al-ma ruf bi ibn al-saigh. 260) 1/166 al-qadi abu hamid al-marwazi 1/166 abu abdullah husain b. 8. sahib al-shafi i (w. Shadharat al-dhahab.

uthman b. shadharat al-dhahab 5/399 Sahih muslim bi sharh al-nawawi 5/211-2. Muslim: Yahya b. 690) 1/29 silsilah fiqh al-nawawi. fawat al-wafayat. dan telah meringkaskan kitab al-bahr oleh Sheikh al-ruyani Shadharat al-dhahab.arifin 2/148 Al-isnawi: beliau memakai baju kapas dan serban sukhtiyaniyah yakni dari kulit kambing yang disamak Dar al-hadith al-ashrafiyyah. di atas hamparan yang telah berada di situ sejak diwakafkan. al-imam al.allamah rashid al-din al-hanafi. muhammad b. dan yang benarnya. abd al-rahman b. al-zahir al-irbili al-hanafi (w. diya al-din al-fazari (w. pengikut ibn salah. Nisbah kepada adfu. belajar fiqh darinya. taghlab al-adfawi (w. shadharat aldhahab 5/17 Tahdhib al-asma 1/18 al-syaikh taj al-din b. abd al-karim al-hanafi yang dikenali sebagai ibn al-mu allim. yahya al-mazini. 733). al-farkah. Al-bidayah wa al-nihayah 14/164.al-naba al-nabulusi kemudian al-dimashqi. rashid al-din. 3/301.allamah. al. shadharat al-dhahab 5/313 Mengambil dari al-kamal sallar b. al-bidayah wa al-nihayah 13/282. negeri di utara mesir Al. dari sa id b. al-jama ah al-kannani al-shafi i (w. beliau berkata: saya membaca kepada malik dari amru b. syeikh dalam ilmu bapa dalam agama Abu abdullah muhammad b. yasar. al-hassan al-irbili (w. menolak jawatan qadi yang diserah kepadanya di damsyik. yahya berkata kepada kami. 749). isma il b. . Beliau mahir dalam usul al-hadith. al-dur al-kafitah 1/394 Badr al-din b. ibrahim b. menghafal nama-nama rijal. Menetap di kaherah yang ditakluki tentera tartar. al-bidayah wa al-nihayah 3/262 Al-kamal al-adfawi berkata dalam kitab al-badr al-safir wa tuhfat al-musafir: mereka berhujah denganku tentan al-wasit Kamal al-din ja far b.adil. 5/331. Al-bidayah wa al-nihayah 13/246. yahya al-mazini. 677). mufti syam. shadharat aldhahab 6/105 hadiyat al. mereka berkata: apa yang makruf ialah Nabi (saw) bersolat di atas kenderaan atau di atas baghal. Al-malik alashraf muzaffar al-din abu al-fath musa b. Al-bidayah wa al-nihayah 13/299. Al-bidayah wa al-nihayah 14/72. 670). dari ibn umar (rad) berkata: (saya melihat Rasulullah (saw) bersolat di atas himar dalam perjalanan menuju ke khaybar) Dar al-qutni dan yang lainnya berkata: riwayat ini ralat dari amru b.

Dan hukum ralat pada riwayat amru harus diperhatikan dengan jitu.341 Imam Muslim dan Ahmad b. al-Zuhri. 193 Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj ibn muslim ibn al-warid ibn kusyaz al-qusyairi al-naisaburi. Abdul Majid. Hadith bukhari yang dipertikai sekitar 110 hadith. pengantar ulum hadis. Ini adalah pernyataan dara qutni dan ulama yang sependapat dengannya. Imam muslim: hadith-hadith ini kukumpulkan supaya daku dan orang yang menulis hadithku mempunyai satu kumpulan hadith yang tidak diragukan kebenarannya. Dari tabaqat kedua. 26 Bukhari mengeluarkan hadith dari rijal tabaqat pertama. dan riwayat shadh ditolak.solat di atas himar adalah perbuatan Anas (rad) sebagaimana dinyatakan (Imam) muslim selepas (hadith) ini. Wallahu a lam. Mesir: Maktabah al-Jami ah al-Azhar. Salamah tetap mengunjungi Imam al-Bukhari ketika berlaku fitnah al-quran (makhluk) di Nisabur Rosmawati ali @ mat zin (1997). kerana berkemungkinan (Nabi (saw) telah bersolat) di atas himar sekali dan (bersolat) di atas baghal untuk kali yang lain atau beberapa kali. al. Lahir di naisabur (204 H / 820 M). dan kerana itu Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith Amru.Awza i. Uyainah. Al-Husaini. hlm. wafat di kota Nasr Abad. Sufyan b. Kritikan terhadap sahih bukhari kerana kelazimannya memotong riwayat. Kuala lumpur: ilham abadi enterprise. kerana beliau diiktiraf (sebagai perawi) thiqat. Laith b. menyampaikan riwayat dengan makna. Usul al-hadith al-Nabawiyah (saw) ulumuhu wa maqayisuhu. Sa ad Hadith mu allaq kitab bukhari. Malik b. kerana ia menyalahi riwayat jumhur mengenai solat yang dikerjakan di atas baghal dan kenderaan. 1. Manhaj . kerana bercanggah dengan jemaah. tetapi telah dikatakan: riwayat ini shadh. Imam Muslim mengeluarkan 32 hadith ke dalam kitabnya. Anas. dan menyampaikan riwayat yang membawa beberapa maksud. naisabur (261 h / 875 M) dalam usia 57 tahun. meringkaskan matan. dan mengulangi hadith-hadith yang sama. hlm.

al-ba ith al-hathith. 12. hlm. Mengenalpasti kaedah penyampaian riwayat yang paling baik dan berkesan 11. Mengumpulkan matan yang berbeza dari satu riwayat pada suatu tempat tanpa diasingkan kepada beberapa bab 2. 5. dikeluarkan dari 300.000 hadith tidak berulang. fi rihab al-sunnah al-kutub al-sihah al-sittah. 33. membezakan pernyataan Sahabat (rad) dan tabi in (rah). Pernyataan hadith yang berkesinambungan dengan setiap nas ditempatkan mengikut judul dan mauduk tertentu 3. Membandingkan hadith-hadith yang dikeluarkan dari naskhah asal yang diambil dari UlamaUlama sezaman 10. Imam Muslim hanya mengeluarkan hadith dari sanad yang marfu . 6. qutaybah ibn sa id ahmad ibn hanbal .1. jarang mengeluarkan hadith almu allaq. hal. cukup dengan keyakinan bahawa perawi dan syeikhnya yang hidup sezaman telah bertemu dan menerima riwayat Sahih muslim mengandungi 4. kecuali hanya 12 yang dikemukakan sebagai hadith al-shawahid dan al-mutaba at Mashayikh imam muslim.000 hadith Dr. Meringkaskan turuq hadith dan riwayat Menyampaikan riwayat dan pernyataan rawi yang asal Mengemukakan lafaz dan sanad sepertimana diterima tanpa ditambah atau dikurang 7. Menghimpunkan turuq riwayat pada satu tempat.000 dengan pengulangan. Muhammad Muhammad Abu Shaybah. Tidak mengemukakan istinbat hukum dan tidak membentangkan tarjamah bab untuk meringkaskan kitab 12. 85 Ibn Kathir. Membezakan hadith Rasulullah (saw) dengan pernyataan Sahabat dan tabi in 9. Khusus mengemukakan hadith rasulullah (saw) sahaja tanpa pernyataan lain atau keterangan tambahan 8. yang memudahkan rujukan dan kajian dan pengeluaran hukum darinya 4. Memperluas syarat dan membolehkan penyampaian hadith al-mu an an.

Muhammad ibn mukhlid. abu awanah al-isfirayini. Al-farra . Al-musnad al-kabir 1. Al-musnad al-sahih. 7. abu hamid ahmad ibn muhammad al-sharqi. muhammad ibn abd al-wahhab al-farra .isma il ibn abi uways yahya ibn yahya uthman ibn abi shaybah abdullah ibn asma muhammad ibn al-muthanna muhammad ibn mahran Murid-murid dan periwayat imam muslim. muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah. Ibn siraj Hasil karya imam muslim Al-wahdan. Al. hatim ibn ahmad al-kindi. 2. yahya ibn sa id. ibrahim ibn muhammad ibn sufyan. 3. 5. 6. 4.ilal Al-tabaqat Al-jami Mashayikh al-thawri Mashayikh al-syu bah Al-tamyiz Awham al-muhaddithin . Abdullah ibn al-mubarak. abu isa al-tirmidhi. ali ibn husayn.

974) Nawawi.8. jil 3. Itmam al-ni mat al-kubra ala al. Didahului oleh muqaddimah kitab. tanpa istinbat hukum dan tarjamah bab Kehalusan isnad dan perhatian yang tinggi pada riwayat Mengemukakan lafaz hadith yang berbeza tanpa pengulangan riwayat dan isnad Abdul hamid Siddiqi (terj. 620 orang. qurtubi. sharh al-nawawi. muhammad b. sheikh al-islam shihab al-din ahmad b. Hanya membentangkan hadith semata-mata. Memelihara hadith dan melakar kaedah khusus yang mampu menyingkirkan bid ah dan hadith rekaan dan menolak riwayat palsu dan pembohongan. bukhari. 430 perawi. 4. Rujukan dan sandaran dalil dalam hukum syarak Sahih muslim 54 kitab Hadith dari imam bukhari yang dikeluarkan oleh imam muslim dari riwayat suhayl ibn abi saleh. 160 dianggap da if. menyamakan tingkat kesahihan antara bukhari dan muslim.alam bi mawlid sayyid walad adam (saw). Ed. Beirut: Dar al-Arabia. Ifrad al-sami in Tujuan supaya alim ulama dan umat islam mempunyai rujukan hadith yang sahih yang dipercaya dan tidak diperselisihkan. yang mengemukakan corak perbahasan dan pengolahan yang mantap dengan kecanggihan berhujah membincangkan usul al-hadith 3. 1/48 132 hadith yang dikritik dalam sahih muslim. memperoleh kesempatan untuk merujuk kepada riwayat asal 2. hammad ibn salamah dan daud ibn hind Kategori hadith dalam sahih muslim. [Tahdhib al-Asma ] the biographical dictionary of illustrious men chiefly at the beginning of islamism. . Abu ali al-nisaburi menganggap muslim lebih sahih Keistimewaan kitab muslim 1. sharh al-nawawi 1/24 Perawi muslim. london. 32 hadith yang menepati syarat kesepakatan dengan imam bukhari Ibn salah menjawab tentang hadith da if. 5. ali b. 80 dianggap da if Imam tabrani. ketika mashayikhnya masih hidup. hajar al-asqalani (w. Wustenfeld. F. 1842.) Sahih Muslim. Mengarang hadith di negerinya (nisabur).

Musa (2006). jil. Ahmad al-Hasani (844-911 / 1440-1516) Al-Shihab Ahmad b. Brill. tidak lain kerana keberkatannya lantaran keikhlasan penulis dan keluhuran niatnya.) (1995). anjuran dan kelebihan (fada il) Sharh al-idah fi al manasik. Kitab al-buyu mengemukakan hadith-hadith hukum. Kamal al-Din ibn al-Zamlakani (667-727 / 1297-1326) ulama kurun ke 8. Abd al-Wahid.Ilmiah. al-wasiyya. al-hibah.Al-dhahabi. Ia mengandungi hadith-hadith suruhan. fuqaha syafi i: kitab al-rawda adalah sandaran utama penganut mazhab al-syafi i di wilayah ini. Darinya ulama yang ahli akan mengambil manfaat dan menggali maklumat. hutang. Sakhawi.). Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Muhammad Hassan Isma il. 4/185. Pengaruh dan reputasinya yang mekar dan menyelinap ke seluruh pelusuk tempat. al-qadi abu al-fadl iyad b. Hajar al-Makki al-Haytami (w. 977/1566) Al-tirmidhi (209-279) Al-nawawi: tujuan perdebatan ialah untuk mengemukakan pandangan seseorang dengan kesopanan adab dan bahasa. hlm. the encyclopedia of islam. penawaran barang. 36 Muhammad b. Leiden: E. kitab al-masaqah memberikan asas dalam pertanian. dan ini. menjadi bahan rujukan dan panduan. VIII. al-aiman. Sakhawi. tarjamah. Lubnan: Dar al-Kutub al. 23 Al-Yahsubi. al-nadhr. 389 .J. Abdullah b. tartib al-mawdu at Al-fara id. Bosworth (ed. al-ijaz fi al-manasik Ali b. larangan. 5/120). 783/1381). C. dan darinya para qadi menyandarkan fatwa dan hukum. mir at al-jinan. hlm. sewa. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. hlm. Al-Rafi i (al-subki. al-qasama. jual beli. nawawiyah rafi iyah Al-yafi i. pendapat imam nawawi diutamakan Imam ahmad ibn hamdan ibn ahmad abu l abbas shihab al-din al-adhra i (w. al-aqdiya. tabaqat. Ali b.E.

dan al-jarh sekiranya dikemukakan sebab tidak diterima. 10 apa yang dimaksudkan ijma di sini ialah kesepakatan empat Ulama: Ahmad b. kerana ditajrih tanpa dijelaskan sebabnya. Muqaddimah ibn salah. hanbal. mansur al-khurasani. Dan berkata habib b. uthman b. sirat al-zahir baybars. Ikmal al-mu lim 1/3 tadhkirat al-huffaz 500 Tidak semua hadith yang saya fikirkan sahih saya masukkan dalam kitab ini. Abu hamid al-syarqi berkata: saya mendengar Imam Muslim berkata: saya tidak masukkan suatu hadith dalam kitab ini melainkan dengan hujah. 1059 H) Abd al-Rahman Muhammad (1926). dan pernyataan alhakim ini tidak diterima. yahya b. dan saya tidak keluarkan daripadanya sesuatu melainkan dengan hujah. 1/16. 10. Kaherah: al-Hai ah al-misriah al.ammah li al-kitab Al-sultan mahmud al-zahir baybars. ketangkasananya diumpamakan dengan syaikhah jamaluddin dan puteranya isma il dan lain-lainnya dari pejuang. 10/422. dan abu albakhtari. dan sesungguhnya abu al-bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antaa kami. Haji khalifah (w. beliau syahid di Jamajim tahun 83 Hijrah. Jubayr. sa id b. 50 juz. abu hatim dan abu zar ah: beliau (bermartabat) thiqat. saya hanya masukkan apa yang disepakati sahih menurut ijma . mahasin al-istilah ala muqaddimah ibn al-salah yakni tidak dimasukkan apa yang diperselisihkan ulama thiqat baik dari sudut matan atau isnad. dan sesungguhnya saya menyebutkan hal ini di sini kerana al-hakim abu muhammad mengatakan dalam kitabnya al-asma wa alkuna: sesungguhnya abu al-bakhtari ini hujahnya tidak kuat di kalangan mereka. ma in. Dan berkata ibn ma in. muqaddimah ibn salah. abi shaybah. dan tidak diingkari. Sharh al-nawawi. Cet. 2. Abi thabit al-imam al-jalil: saya berkumpul bersama sa id b. .Sharh al-nawawi Ibn Abbas kerana beliau mengikrarkan orang yang menyebutnya. Dan jemaah ulama telah memutuskan bahawa beliau thiqat. jual beli ariyah Dibolehkan pada anggur dan kurma (rutab). hlm.

dan kebagusan siyaq dam pengaturan dan rekabentuk serta tertib kitab yang baik. Ikmal ikmal al-mu lim.Berkata Makki b. nisbah kepada nasa negeri terkenal di khurasan (215-303) Imam Muslim meninggalkan gurunya. yang berakhir nasabnya kepada kabilah yaman (202-275) Al-nasa i. Yahya al-Dhahili kerana mengikut Imam alBukhari Rawdat al-nazir wa jannat al-manazir (al-balbal fi usul madhhab ahmad b. dan kami tidak dapati ungkapan yang lebih wara dan lengkap dari pernyataan Imam Muslim dalam ibaratnya dan keyakinan akan manhajnya dalam melakar kitab sahih dengan katanya: sekiranya ahli hadith menulis hadith sepanjang dua ratus tahun maka bahasannya akan beredar sekitar musnad ini yakni kitab sahihnya. hanbal). Malik dan Sufyan (al-Thawri) dan yang lainnya. muhammad b. Imam abi abdullah muhammad b. siyar a lam al-nubala 12/568 Sharh al-nawawi 1/22 menurut mazhab imam muslim. ahmad b. lafaz haddathana tidak boleh dinyatakan kecuali bagi riwayat yang didengar dari lafaz syeikh. Jami al-usul an ahadith al-rasul (saw) 1/9. dan pendirian ini bercanggah dengan mazhab al-bukhari yang membolehkan menyebut riwayat yang dibaca di hadapan syeikh dengan haddathana dan akhbarana. (saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi). amru ibn imran. Sharh al-nawawi 1/15 Ibn al-athir. al-hafiz abu abd al-rahman ahmad b. Shaikh Muhammad b. al-hajjaj b. Abdan salah seorang huffaz di Nisabur. khalifah al-washtani al-adabi al-maliki (w. dan lafaz akhbarana bagi riwayat yang dibaca di hadapan syeikh. 827) Abu dawud sulayman b. Dan dari ketelitiannya ialah perhatiannya dalam menepati (lafaz) dalam meringkaskan turuq riwayat. beliau ialah muslim b. shidad b. bashir b. sheikh al-islam muwaffaq al-din abi muhammad abdullah b. syu aib al-nasa i. ishaq b. muslim alqusyairi al-nisaburi salah seorang imam yang terkenal dilahirkan pada tahun 206 hijrah dan wafat pada petang hari ahad 24 rajab 261 hijrah. yang juga merupakan mazhab Imam al-Zuhri. al-ash ath b. qudamah al-maqdisi al-hanbali .

dan beliau membawakan hadith dengan sempurna dan menempatkannya di suatu mauduk. abu bakr al-marwazi dari ulama hanbali. ibn abidin . sementara ulama maghribi (barat). Ibn hajar tahdhib al-tahdhib 10/122 dar Hadir: Imam Muslim telah memperoleh dengan kitabnya keluasan martabat yang tidak dicapai oleh ulama selainnya. merumus dan mentarjih dalil. Mujtahid fatwa. Bulaq. ashab al-wujuh. rafi i. Mujtahid muqayyad. Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah Ibn kathir. hadith yang dikritik dalam sahih al-bukhari lebih sedikit berbanding muslim . al-nawawi.mujtahid mazhab Mujtahid mutlaq. jumlah yang dikeluarkan oleh al-bukhari dalam kitab al-jami al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh muslim 434 syeikh. juz 2/11: Muslim penyusun kitab sahih yang dianggap kedua sahih selepas sahih al-bukhari menurut kebanyakan ulama. memutuskan fatwa dan menentukan hukum Tabaqat al-muqallidin Rijal yang dikritik dalam sahih muslim lebih banyak berbanding bukhari. al-bidayah wa al-nihayah. muntasib.Al-Hakim abu abdullah al-hafiz al-nisaburi. dan begitu ramai Ulama nisabur yang telah mengambil pendekatan dan menuruti manhajnya namun tidak mencapai ketinggian pengaruhnya Tabaqat mujtahidin. dan jumlah yang dikeluarkan muslim dalam musnad al-sahih dan tidak dikeluarkan oleh bukhari dalam sahihnya ialah 625 sheikh wallahu a lam. Riwayat dari sharh al-nawawi dengan hashiyah irshad al-sari 1/23. dan abu ali alnisaburi dari ulama timur mengangkat kedudukan dan kelebihannya mengatasi kitab bukhari Sekiranya mereka mengangkatnya dan menganggapnya lebih afdal dari sahih bukhari kerana tidak dimuatkan di dalamnya hadith ta liq kecuali sedikit. al-madkhal ila ma rifat al-mustadrak. dari apa yang dinyatakan dalam kitab al-jami nya yang meletakkan syarat al-mu asarah (sezaman) antara perawi dengan syeikhnya dan kepastian bahawa ia benar-benar telah mendengar riwayatnya. mustaqil abu bakr al-athram. al-syirazi. memutuskan pandangan dan mengemukakan hujah dan membahaskan hukum. mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan nasnya dalam madhhab Mujtahid tarjih. dan tidak memotongnya sebagaimana dipotong oleh Imam albukhari dan dipecahkan ke dalam abwab. maka kadar kelebihan ini tidak mengatasi kekuatan isnad sahih al-bukhari dan ketelitiannya dalam pemilihan hadith sahih untuk dikemukakan dalam kitab.

dan huruf ha berbaris atas. dengan penambahan huruf ya. dan Imam Abu Dawud dan Nasa i dan selainnya. dan Imam al-Buhkari dalam kitab Tarikhnya.Abu ali al-hassan b. kelompok yang baik. Dan ini juga dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dalam Asma al-Rijal. hh. Ghuta of Damascus. ali al-nisaburi al-hafiz syeikh al-hakim abi abdullah b. kitab muslim lebih sahih Imam al-hafiz abu bakr al-isma ili dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan dan mentarjih kitab albukhari Bukhari mengarang kitabnya selama 16 tahun Hal. pertukangan. 32-36. dan setiap yang menyebutnya dari penulis tentang nama dan kuniyah dan yang lainnya. 213. Al-Muqaddasi. pasaran Al-Muttaqi. Kanz al. kesuburan buahbuahan.Ummal 2/193-203. dan apa yang benar ialah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya. New York: Oxford University Press. 230 Salihi Madrasah. al-Nawawi 4/63-4. melahirkan manusia salih. 79 damsyik mengalir banyak sungai. ketenangan. Bernard Lewis ed. Qadi al-Qudat Taqi al-Din Muhammad ibn Daqiq al. hadith (Jangan kamu menjual makanan sehingga kamu telah memilikinya dan menyempurnakan pembelian) (Orang yang membekalkan (makanan) ke pasar kita adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah (swt). ini adalah ejaan yang masyhur dalam kitab-kitab tentang nama perawi (al-asma).Id Pertanian. 78 paparan tentang negara-negara dan latar kedudukannya (akhir kurun ke sepuluh) Yang melimpahkan keberkatan. Abu al-Jahm. (terj. pasaran murah. dengan huruf jim berbaris atas dan selepasnya ha mati (sukun). diatur pertemuan antara para Qadi dan Amir Baybars.) (Orang yang menahan bekalan dari pasar kami adalah seperti seorang kafir yang menyimpang dari kitab Allah) Syarh Muslim. Islam from the Prophet Muhammad (saw) to the capture of Constantinople. inilah yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim dan bacaan ini ralat. Abu al-Juhaym dengan huruf jim berbaris depan. Damsyik syurga dunia. kedamaian. perdagangan. dan mewariskan tempat suci ialah Syria Hal. al-bay .). Hal. .

Umar (rad). Wallahu a lam. kerana ia sedang berhadath dan wajib mengqada solat (setelah mendapatkan air) . 4/60. adapun dalil yang mewajibkan sembahyang ialah sabda Nabi (saw): (Apabila aku menyuruhmu dengan suatu perintah maka laksanakan sekadar kemampuanmu) al-Bukhari. adapun pengulangan solat. maka ia menjadi seperti dalam keadaan seseorang terlupa menyapu salah satu anggota wuduk lalu terus bersembahyang. dan saudara perempuannya Hafsah (rad). 5/205 Al-Muqtadir.Dan nama Abi Juhaym ialah Abdullah. dengan huruf ayn berbaris depan. mengulangi sembahyang bagi orang yang ketiadaan dua alat bersuci Masalah ini padanya terdapat khilaf antara Ulama salaf dan khalaf. dan Ibn Abi Hatim. yang dinikahi oleh Saydina Umar b. dan ini ralat. Wahab al-Khuza i. al-Khattab (rad) lalu melahirkan anaknya Ubaydallah (rad) Dan adapun Abdullah b. dengan huruf ayn berbaris atas. dan Ibn Abd alBar. beliau adalah saudara Ubaydallah b. Dan begitu yang dinukilkan al-Qadi Rahimahullah Ta ala dari kebanyakan periwayat Sahih Muslim. dan sebagaimana disebut oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Tarikhnya. dan dinyatakan dalam beberapa naskhah usul. dan ibunya ialah Malikah binti Jarwal al-Khuza i (rad). dan Ulama-Ulama lain yang tak terkira. sebagaimana disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya al-Kuna. Umar b. dan padanya terdapat empat pandangan Imam al-Syafi i: yang paling sahih di sisi Ulama mazhab kami ialah wajib baginya untuk bersembahyang dan wajib mengulangi sembahyang. perintah 908-932 Kewajipan bersembahyang bagi orang tiada wuduk (air) dan tidak mendapatkan tanah untuk bertayammum. kitab al-i tisam 9/117. semuanya menyatakan bahawa beliau ialah Ubaydallah berbaris depan. dan saudara Ubaydallah. dan sebegitu dinyatakan oleh Ulama yang lainnya. maka ibu mereka ialah Zaynab binti Maz un. al-Khattab (rad) dari ibunya. Dan pandangan kedua: tidak diwajibkan baginya bersolat. maka diwajibkan baginya mengulangi sembahyang. tetapi disunatkan dan wajib diqada sama ada ia bersolat atau tidak Pandangan ketiga: diharamkan kepadanya mengerjakan bersembahyang. al-Nawawi. Imam al-Nawawi menyatakan: begini yang kami tetapkan. saudara Abdullah. Pernyataan Imam Muslim: Harithah b. Sharh Muslim. dan yang sebenar ialah ejaan yang awal. kerana ia uzur yang jarang.

kitab al-Tayammum 4/59. Dan pandangan ini adalah yang terkuat dan paling kukuh dalilnya. dan ini adalah pandangan Imam Ahmad b. Dan bagi yang menyatakan bahawa wajib mengulanginya untuk menggunakan hadith ini. Dan hadith yang seumpamanya maka tidak dinyatakan dari Nabi (saw) kewajipan mengulangi solat yang seperti ini. Mengumpulkan sembahyang bagi yang uzur yang sakit. kerana makna zahir pada hadith. dan ini adalah mazhab (fatwa) Imam Muzni. maka yang masyhur dari mazhab syafi i dan kebanyakan mazhab. dan Imam Ahmad membolehkan dan Jama ah dari Ulama mazhab Syafi i dan ia mengemukakan dalil yang kuat sebagaimana akan dibahaskan dalam pembentangan hadith Ibn Abbas (rad) Insya Allah Ta ala (Hadith bahawa Rasulullah (saw) mengumpulkan solat antara Zuhur. dan boleh diakhirkan keterangan pada waktu yang diperlukan atas pendapat terpilih. .Pandangan keempat: diwajibkan sembahyang dan perlu mengulanginya. dan kerana dilakukan oleh Ibn Abbas dan dibenarkan oleh Abu Hurairah. Maghrib dan Isyak di Madinah tanpa sebarang uzur dari takut (khawf) atau hujan. Waki (rah) bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Mengapa Nabi (saw) melakukan sedemikian? Ibn Abbas (rad) menjawab: Untuk memberi keringanan pada umat Baginda (saw) Sharh Muslim al-Nawawi 5/216 Takwil ahli ilmu tentang hadith ini: antaranya menyebut: ia berkemungkinan kerana suatu keuzuran dari sakit dan sebagainya yang membawa makna uzur. dan kerana kepayahan (kerana sakit) lebih berat dari kesulitan kerana hujan. Muslim. al-Nawawi 5/213. maka Rasulullah (saw) mengutus beberapa orang dari kalangan Sahabat Baginda (saw) untuk mencarinya. Dan pandangan yang terpilih (al-muhktar) ialah bahawa keperluan menqada solat hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. dan Qadi Husayn dari Ulama mazhab kami. (Dalam pencarian) itu lalu masuk waktu solat dan mereka mengerjakan sembahyang tanpa wuduk). dan ini adalah pendapat yang terpilih dalam mentakwilkan hadith. Hanbal. Wallahu alam Sharh Muslim. bahawa beliau meminjam dari Sayyidat Asma (rad) kalungan leher lalu tercicir. Asar. dan yang tidak nyata perintahnya maka tidak wajib diulangi solat. Dan ia disokong oleh hadith ini (Hadith Saydatina Aisyah (rad). bahawa pengulangan tidak dengan segera. Dan adapun sakit. adalah tidak boleh baginya (mengumpulkan solat).

656). tabsirat al-hukkam fi usul al-aqdiya wa manahij al-ahkam . 148. 41-60/ 661-680) Khaled abou el fadl (2006). nujum al-zahirah 7/278. 21 ramadan 40 Hijrah Hijrah 622 H. continuity and change in Islamic law. hlm. dan wajah kerangka hujah dan dalil ini. GALS 1/680. 14 izz al-din b. ibn taghri birdi. dengan dalil dari hadith Ibn Abbas (rad) ini. William brinner ahwal al-imam al-nawawi Authority. London: Rowman & Littlefield Publishers. 660/1262) Imam al-nawawi (w. hunayn 630 H. dikelaskan mengikut profesion dan bidang. adalah keharusan mengumpulkan solat ini adalah disebabkan sama ada kerana sakit. hlm. manaqib rijal. Early Mamluk Syrian historiography: al-yunini s dhayl mir at al-zaman. (p. al-subki 8/395-400. Umayyad 661-750 H. Saya berkata: dan pandangan ini cukup kuat. atau lainnya yang membawa makna yang setanding atau yang kurang. uhud 625 Khalifah uthman (rad) (w. 672/1273) Al-nawawi. 1/44-5 Shams al-din ibn farhun. Li Guo (1998). umar abd al. The search for beauty in islam: a conference of the books. dan kerana hajat dan keperluan orang yang sakit adalah lebih besar dari orang yang terhalang (dari menyempurnakan solat) kerana hujan atau takut. 676/1278) kamal al-din umar al-taflisi (w. Burhan al-din Ibrahim (w. rajab 24 sebelum hijrah. mazhab dan aliran kefahaman. Leiden: brill. penulis kitab tabaqat al-fazari puteranya. 656-661 H. 634-644). al-rafi i (w. mu awiyah ibn abi sufyan (rad) (w. hudaibiah 628 H. 717-720 M) Umar al-Khattab (rad) (p. al-majmu . 60/680). Khalifah ali (rad) p.Al-Majmu 4/383. 623) . menukil dari pandangan al-Khattabi dan Qadi Husain dan al-Ruyani dan menganggapnya hujahnya baik. GAL 1/496. 729/1328) Najm al-din Ahmad ibn Sasra (w. 13. fath mekah 630. al-nawawi s typology. calder.aziz (rad) (p. yakni yang menukilkan hukum harus mengumpulkan solat dari qadi Husayn dan Imam Mutawalli. hallaq. al-nawawi. 723/1322) imam al-nawawi (w. abd al-salam (w. 676/1277) memperhalusi 6 martabat fuqaha yang dikemukakan oleh ibn al-salah. Musa ibn Muhammad al-yunini. wael b. 67.

Muhammad b. t. terjemahan mokhtasar ibn abi jamrah.arifin. al-tabaqat al-sunniyyah fi tarajim al-hanafiyah Abu al-hasanat abd al-hay al-laknawi. awali muslim ala al-bukhari.t. kutub al-sittah. 2/48 khulasat tadhhib tahdhib al-kamal Al-ithyubi. meletakkan muwatta keenam. imam al-ghazali Jami al-haqa iq bi tajrid al. haiderabad. al-jawhar al-nafis fi nazm asma wa maratib al-mawsufin bi al-tadlis. al-mubarak b. sharh alfiyah al-suyuti fi al-hadith. 294 hadith bukhari Ibn taimiyah.ala iq Risalah fi al-istihsan. fath al-qarib al-mujib fi sharh kitab mudabbi al-habib mimman yuwali mughni al-labib Hlm ii. manazil al-sa irin Abu al-barakat al-baghdadi (467-547/1152 M) . al-hafiz ibn hajar . al-fawa id al-bahiyya fi tarajim al-hanafiyya Abu al-barakat al-baghdadi (w. al-khawa fi ilm al-kalam. al-jalis alsalih al-nafi bi tawdih ma ani al-kawkib al-sati . 547 H/1152 M) Manhal al-safi. iqd al-jid fi ahkam al-ijtihad wa al-taqlid abd al-qadir al-tamimi.abdari. tadhkirat al-huffaz. abd al-rahim shah waliyullah al-dehlawi. al-athir al-jaziri dalam kitab jami al-usul. dhahabi. dhakhirat al.Suyuti al-rad Ahmad b. di tempat sunan ibn majah Arba in hadithan.uqba fi sharh al-mujtaba. daud al-fatani Minhaj al. is af dhawil watar bi sharh nazm al-durar fi ilm al-athar. mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah (sharh sunan ibn majah). imam abu al-hasan al-ash ari (260-324 H) abdullah al-herawi. razin al.

merungkai lafaz gharib dan musykil Ibn taymiyah (661-728). syahadah. Muhammad sa id b. mu jam al-shuyukh. abu sulayman daud b. sharh gharib nihayat al-gharib. 4. selepas 737 H). Muhammad al-tibi al-mirqat sharh al-mishkat. qadi al-qudat badr al-din abu abdullah Muhammad b. ibrahim b. membentangkan nama sahabat dan hal ehwal mereka abu muhammad al-husain b. ahmad ma bad abd al-karim. usud al-ghabah. ali al-asfahani al-zahiri ahkam al-hanbali. tafsir al-imam al-badr b. jama ah.abbas ahmad b. ali b. ahmad b. 7. shihab al-din abi al. ali b. waliyuddin abu abdullah Muhammad b. mauduk hukum. mishkat al-masabih. menghuraikan hadith. al-durar al-kaminah 3/28 ibn hanbal (164-241) abu hanifah (80-150). mujaddid al-alf al-thani hashiyah al-mishkat. masabih al-sunnah. al-bidayah wa al-nihayah 14/163. termasuk menyampaikan hadith dari koleksi kitab hadith (kutub al-sittah).ilmiyah. mubarak b. Muhammad hajar al. al-bidayah wa al-nihayah. al-dhahabi 2/30. dr. mas ud al-baghawi. sihhah al-jawhari. mengambil pendekatan tahlili (terperinci) maudu i (tema). mempelajari ilmu mustalah dan memperhalusi ilal al-hadith. al. 6. 2. sharh al-mishkat. majlis hadith yang mengupas pelbagai aspek ilmu hadith. al-kashif an haqa iq al-sunan.allamah husain b. 14/92 ilm syarh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. abdullah al-khatib al-tabrizi (w. jama ah al-kannani al-hamawi al-shafi i (w. mulla ali al-qari. muqaddimah al-nafh al-shadhi syarahan makna. al-athir. sheikh abi al-hasan ali b. Muhammad ilm al-din al-sakhawi minhaj al-mishkat. Beirut: dar al-kutub al.Halaqah dalam kefahaman tradisional.asqalani . 3. ibn kathir. tasawwuf. kitabnya al-ikmal fi asma al-rijal jumlah hadith mishkat. Muhammad b. Muhammad b. menambah 1511 ke atas kitab masabih al-sunnah syarah mishkat 1. al-haythami hashiyah al-mishkat. hamid Al-mubarakfuri. dr. sa ad allah b. al-athir. muqaddimah tuhfat al-ahwadhi. al-khatib altabrizi. akidah. 733). fekah. sheikh abd al. kalam.aziz al-ashari sharh mishkat. 5. sheikh sayd Muhammad sharif ali b. 6230. tauhid.

asqalani lam at al-tanqih. 699). oleh mahmud b. al-targhib wa al-tarhib al-mundhiri (w. sunan altirmidhi). al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. 929). sheikh turbishti hidayah al-ruwah ila takhrij al-masabih al-sunnah. sharh zawa id ibn majah ala al-sahihayn wa al-sunan. abi jamrah (w. sharh sunan ibn majah. 2. al-suyuti Sharh al-syuruh. kashf al-zunun. Kashf al-zunun. nuzhat al-nazar sharh nukhbat al-fikar. hashiyah ibn al-qayyim ala sunan abi daud. 4. 857 muslim fath al-mubin. 4719. 3. abdullah b. ibn al-athir. sharh zawa id al-mujtaba ala al-arba ah (kitab al-sahihayn.alqami al-shafi I (w. al-suyuti Ibn al-mulaqqan. zahr al-ruba ala almujtaba. ahmad al. 325 dari bukhari. sharh al-jami al-saghir min hadith al-bashir alnadhir (saw). 6. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wassalam. taha abd al-ra uf sa ad Hadith hasan sahih. ibn hajar al. sa ad b. syarah kitab sharh ma ani al-athar. nawwab qutb al-din khan al-dehlawi . Abu musa abd ibn qays al-ash ari (rad) Ta liq makna syarah gharib (kutub al-sittah). ibn al-athir (w. abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi ashimmat al-lam at (tulisan parsi) abd al-haq al-muhaddith al-dehlawi mir at al-mafatih. 1/558 Shams al-din Muhammad b.ayni. jumlah hadith masabih al-sunnah. almughaltay. mabani al-akhbar fi sharh ma ani al-athar. al-ta liq al-sabih ala mishkat al-masabih. 7. nukhab al-afkar fi sharh ma ani al-athar. 5. 831) Hawashi. hadith yang disifatkan hasan sahih berkumpul padanya kedua-dua syarat sahih dan hasan. al. abdullah rahmani al-mubarakfuri mazahir al-haq (tulisan urdu). 656). al-tahawi sharh masabih al-sunnah.8. abd al-da im (w. 606) jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw) Sharh al-mawdu i wa al-tahlili. sunan abu daud. ibn hajar. sharh al-bukhari memetik hadith dari kedua kitab Sharh thulathiyat al-bukhari. muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394) muhammad idris al-kandahlawi (1312-1394). Muhammad b. ma arif al-quran (tulisan urdu) tarajim abwab al-bukhari syarah masabih al-sunnah 1.

habib (239).Ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam. syarah sahih al-bukhari 95. kulliyyah al-syari ah. Sharh ma ani al-athar.id Iktisar. abdullah b. al-suyuti. 226). umar b. suyuti. abu ubayd al-qasim b.). ahmad b. muslim 51. ali ibn farhun. nafi (w. ibn qutaybah (w. abu ishaq Ibrahim al-harbi (w. isma il ibn abi uways al-madani (w. nazm al. dar al-fikr 1402.ani Sharh muwatta malik ulama maliki. sharahil (w. hammad (w. abdul malik b. 1989. muwatta 75. ibn majah 15. sallam (w. tarikh al-turath al. 197). 388) Jawhari isma il b. 372) Dr. abdullah b. hamd b. adwa ala al-manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-sharif. tirmidhi 22. nur al-haq b. Beirut: dar al-fikr. 186) burhan al-din Ibrahim b. ahmad b. jami ah Baghdad. yahya b.iqyan fi a yan al-a yan abdullah faqih al-andalus b. abd al-haq al-dehlawi (w. taysir al-qari fi sharh sahih al-bukhari (parsi). 285) gharib alhadith. tanwir al-hawalik. memperhalusi makna dan perkaitan nas yang umum dan khas Awal yang menulis syarah (gharib alfaz) ialah abu ubaydah ma mar b. 1/10. 250). ibn daqiq al. al-san ani. 255-6. 400) (1418). fakhr al-din. al-shafi fi sharh musnad al-shafi i. dinar. wahab (w. mawlavi wahid al-zaman. shihab al-din abi amru (ed. 193. 224) gharib al-hadith. 208) (ibn al-athir. 1/181. isa b. gharib al-hadith. yahya (243). isma il basha albaghdadi. qadi iyad. hlm. sheikh al-islam b. bukhari. al-sihhah. 155. 1351 H hlm 131. Muhammad al-busti al-khattabi (w. sharh musykil al-athar. al-ittijah al-fiqhi lada shurrah al-hadith. 259). 276) sharh al-gharib Sharh hadith umm zar in. dr. sahnun (w. nasa i 8 Ulama hindi. sharh al-bukhari ali al-qari al-makki (w. sharh muwatta . 1014).arabi 1/190 Manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith.aziz al. 1/46). abd al-ra uf al-manawi (w. Muhammad b. tahshiyat. al-dibaj al-madhhab fi ma rifat a yan ulama al-madhhab. wahab al-misri (w. berkait dengan rangkuman makna. 256). 321) . al-a lam. mesir. al-sarh (w. 1/200. Muhammad b. harmalah b. al-zirkili. hadiyat al. 1031) Al-sharh al-mawdu i. naqlan Subul al-salam. Nur al-haq abdul haq al-bukhari Hashiyat awn al-ma bud (hindi wistaniah). tartib al-madarik. umar abd al. al-muthanna (w. zakariya (w. al-faydi Muhammad bashar. 1073). 201. abu daud 23. yahya b.arifin fi asma al-mu allifin wa athar al-musannifin 6/517. salamah al-hijazi al-tahawi (w. 197) kitab fi gharib al-muwatta .

).Sharh Sharh nukhbat al-fikar fi mustalah ahl al-athar. 544) Al-muyassar sharh masabih al-sunnah. al-manhiyyat. 1414 H Hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . 488) Mashariq al-anwar fi iqtifa sahih al-athar. miftah dar al-sa adah wa manshur wilayah al. muwafaqah al-khabar al-khabar fi takhrij ahadith al-mukhtasar Ibn al-qayyim. 1014). al-husayn al-ajiri (360) Sharh al-sunnah. 817). cet. abu al-layth al-samarqandi (w. Muhammad b. 516) Sharh al-bukhari. 318) Tanbih al-ghafilin. nasr al-humaydi (w.asqalani. mu assasah al-halabi wa syuraka uhu Al-misbah al-munir fi gharib al-sharh al-kabir. Muhammad b. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. abu ja far nuhammad b. abdullah b. abu bakr Muhammad b. 354) Rawdat al. 6. hussain al-turbishti (w. jarir al-tabari (w. 1345). 275) Al-risalah al-mustatrafah li bayan masyhur kutub al-sunnah al-mushrifah. abd al-malik abu al-husain b. 733) Ibn hajar. abdullah al-asfahani (w. 340) Ibn abd al-bar. abd al-rahman (w. 770) Al-manhal al-rawi fi mukhtasar ulum al-hadith al-nabawi. 606) Tahdhib al-athar wa tafsil al-thabit an rasul (saw) min al-akhbar. jami bayan al. ali b. abu nu aym ahmad b. Beirut: dar al-jil. ibn hajar al. 1421 Al-durar al-kaminah fi a yan al-mi ah al-thaminah. (w. abi daud sulaiman al-asy ath (w. fayyumi ahmad b. abu bakr Muhammad b. 449) Tafsir gharib ma fi al-sahihayn. Muhammad al-muntasir al-kattani (ed. ibn al-athir al-mubarak b. 310). mas ud al-baghawi (w. ja far al-kattani. al-battal (w. qadi iyad (w. ya qub (w. abu abdullah Muhammad b.uqala wa nuzhat al-fudala .ilm wa fadlihi Jami al-usul fi ahadith al-rasul (saw). abu hatim ibn hibban (w. ibn jama ah Muhammad b. ali b. al-fayruz abadi. ishaq al-kalabadhi (w. al-hidayat ila ilm al-sunan. Muhammad (w.ilm wa al-iradah . ali alma ruf bi al-hakim al-tirmidhi (w. khalaf b. Muhammad (w. husayn b. ibn hibban Nawadir al-usul fi ma rifat ahadith al-rasul (saw). 600) Al-qamus al-muhit. shihab al-din fadl allah b. ibrahim (w. 384) Sharh al-arba in hadithan. Muhammad b. nuzhat al-nazar. 373) Ma ani al-akhbar wa sharh al-athar. ibn hajar Sunan al-darimi. 255). sultan Muhammad al-qari (w.

ni mat al-bari sharh sahih al-bukhari. al-fath al-ayman al-maqbul wa al-sharh al-mahdi li ashraf al-rasul (saw). Muhammad nur al-afghani al-hanafi (1250-1326).ummal. nur al-din itr. al. Mustafa b. palestin. darwish al-rukabi al-sukari al-dimashqi (1230-1329). 1389). al-musnid al-ahmad ala musnad al-imam ahmad abd al-wahhab b. sharh bulugh al-maram Mahmud al-mawqi (w. al-wafi fi sharh al-arba in al-nawawi. abd al-hakim b. 1355). 1321). oleh al-maqdisi Ibrahim al-ya qubi. I lam al-anam sharh bulugh al-maram Shaikh Nasir al-din al-albani (1332-1420/ 1914-1999) al-ta liq al-raghib ala al-targhib wa al-tarhib . nuzhat al-muttaqin sharh riyad al-salihin. hashiyah ala sahih al-bukhari Muhammad badr al-din b. ali al-sharbiji Muhy al-din mastu. shams al-jamal ala muntakhab kanz al. mawarid al-afham ala salsabil umdat al-ahkam. kini merangkumi Syria. dan lubnan Damsyik Abdullah b. sharh shama il Jamal al-din al-qasimi al-husayni al-shafi i al-dimashqi (1283-1332). 1407). mishkat al-nubuwwah sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. muhaddith besar di jami al-Umawi.atr al-shadhi fi hil alfaz al-tirmidhi abd al-qadir badran al-dimashqi al-dawmi (w. Mustafa dib al-bugha. suruni Syam.Ustaz Muhammad hafiz b. muhy al-din mastu. bersama Mustafa sa id al-khan. Sharh ala sahih al-bukhari. tawdih al-jami al-sahih Muhammad munir abdah agha al-dimashqi. 1346) sharh sunan al-nasa i. Jordan. albarwad al-talisah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Dr. kunuz al-haqa iq sharh kanz aldaqa iq li al-manawi. sharh al-alfaz al-gharibah fi al-arba in al-nawawiyah Mustafa dib al-bugha. yusuf al-husni al-bayabani al-maghribi al-dimashqi (1267-1354). minhat al-bari fi khidmat sahih al-bukhari Muhammad salih al-farfur (w. amin lutfi. Muhammad al-kafrada ali al-halabi al-shahir bi ibn talas (w. sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) Muhib al-din al-khatib (w.

astronomi. Abad ke 7. ghana im. kuala lumpur Zakiyuddin Ibn al-rawahah (w. dewan muktamar. mahir dalam hukum dan fatwa Daqr. akhir abad ke 10 H.a dim. kejuruteraan Ibn al-qifti. 1990. kerana perkara ini tidak pernah dilihat berkumpul dalam sebuah kitab. sharh al-arba in al-nawawiyah fi al-ahadith al-sahihah al-nabawiyah (saw) Al-sheikh sami abbas. ibn al-athir. sejarah Ibrahim b. Setiap kali dibina ia runtuh dengan sendiri. tabaqat biografi Izz al-din ibn abd al-salam. mahaguru mazhab hanafi. pada zulkaedah 713 h. kegiatan ilmiah dan penulisan penghasilan karya tertumpu pada mengutip (naql) pendapat. kajian sejarah Qadi al-qudat Ibn khallikan. mengkritik.arabi. 144. yaqut al-hamawi al-rumi. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Khalid al-baytar. Muhammad b. bidang sastera dan perubatan Ibn al. dan mensyarah karya Ibn abi usaybi ah al-dimashqi. di samping mengulas. al-mukhtar min sharh al-arba in al-nawawiyah Muhammad adib al-mahmud. membina kubah di atas makamnya. ibn al. al-amir al-kabir al-saydi. ibn al-mu allim. asakir ibn akhi al-hafiz abi al-qasim.Mahmud b. bertanyakan tentang puasa sepanjang masa (al-wasal) imam al-nawawi menjawab: padanya terdapat 12 pendapat ulama . Dan sejak itu tumbuh pohon yang besar mencecah ke udara di atas makam imam. al-bayan fi sharh al-arba in al-nawawiyah Seminar pemikiran islam al-imam al-nawawi (multaqa al-fikr al-islami). isma il b. hadith dan usul. 1-3 jamadil akhir 1411/ 18-20 dis. abd al-karim. awsaf al-nabi (saw) sharh wa ikhtisar shama il al-tirmidhi abd al-khaliq mas ud. 1/7. menyemak. abd al-qadir al-arna ut. tabaqat al-nuhat wa al-lughawiyyin. Daqr. abu zakariyya al-nawawi Ibn al-wardi meriwayat dari gurunya. . bercahaya tangannya memasang pelita Muhammad allan. pusat islam Malaysia. syaikh al-sharaf al-barizi. Sharaf al-barizi: saya memperhalusi masalah tersebut dan benar sebagaimana dikatakan Imam. 62-3. jabatan perdana menteri.bertaqlid kepada pendapat imam. abd al-rahman b. kurun yang mekar dengan ijtihad. 622) Ibn qadi syuhbah. bermimpi melihat imam al-nawawi. Bahagian hal ehwal islam. ahli fekah. tasawwuf.

ibn malik. ahmad al. 1345). imla at ala sharh sunan al-nasa I. jami al-sunnah. al-firkah al-fazari Ibn ya isyh. 1350) urf al. Muhammad al-kattani al-fasi (w. abd al-kafi al-subki. abd al-karim al-rafi i al-qazwini (w. uyun al-masa il al-muhimmat (fatawa). abu isa Muhammad ibn sawrah ibn musa ibn dahhak al-sulami al-bughi al-tirmidhi (w. idris al-qadiri al-fasi (w. 1347). al-hassan al-kattani (w. selesai ahad. keseluruhan 660 karya yang dihasilkan Imam Abu al-qasim abd al-karim b. ibn allan 1/31-4 Kashf al-zunun 1/936. 1333) hashiyah ala sahih al-bukhari. rawd al-azhar fi shama il al-nabi al-mukhtar (saw). 892) abd al-salam b.umrani al-fasi (w. hawashi ala shama il al-tirmidhi Muhammad b. 748).arifin. mir at al-jinan. selesai isnin 4 ramadan 670 H Mukhtasar al-tadhnib.abd al-karim al-harastani. 669 H. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan Syarah kitab al-Shama il al-Muhammadiyah wa al-khasa il al-mustafawiyah (saw). al-yafi I 4/206.ibar 5/312. taj al-din abu nasr abd al-wahhab b. mazhab aqidah. kashf al-zunun 2/1873-6. ali b. tabaqat al-kubra 8/396. ibn al-salah (577-643). 632) Rawdah. riyad al-ahmad al-salafi al-athari. al-anwar al-jaliyah fi al-shama il al-muhammadiyah (saw) Ibrahim al-tadili (w. sharh ala sahih al-bukhari. mazhab ash ari Abu abdullah syams al-din Muhammad al-dhahabi (w. lebih 30 kitab syarah Riyad al-salihin. 1893 hadith. tuhfat al-walid wa raghbat al-ra id. mas alat niyyat al-ightiraf. 689 bab. 15 rabiul awal. 1311) sharh al-shama il al-muhammadiyah (saw) li al-tirmidhi abd al-kabir b. ja far al-kattani (w. hashiyah ala awa il sahih muslim Muhammad b. sharh shama il al-tirmidhi Muhammad b. syaikh al-shuyukh. maqasid al.anbar al-wamdhi bi sharh jami al-tirmidhi . Minhaj al-talibin. 1332). mas alat takhmis al-ghana im. nahu Al-daqr. 11. hashiyah ala awa il sahih al-bukhari. Muhammad b. sharh musnad al-imam ahmad Muhammad al-tahir b. zikir ma thur. khatib dimashq. al.

sullam al-fiqh wa al-dirayah ala jam al-nihayah li ibn abi al-jamrah. 358 Mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. 1356) hashiyah ibn zakariyya ala sahih al-bukhari Muhammad b. al-shafi I (w. al-hassan al. dr. shamil al-mazini (w. cet. khayr al-din al-zirkili (1998). al-nadr b. 13 Juhud al. qaddur al.Al-syeikh Muhammad al-khidr b. setiap dua hadith. ahmad b. ibn qutaybah al-daynuri (w. fath al-mun im bi bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Al-a lam. ustaz Muhammad hafiz b. ida at al-halik sharh dalil al-salik ila muwatta malik. Muhammad abu al-laith al-khayr abadi. al-misbah al-munir ala al-jami al-saghir Al-shaikh Muhammad habib allah b. beirut: dar al.abdi al-asafi (w. hadith yang mengandungi kesamaran lafaz pada matannya dan sulit difahami kerana jarang dipakai Muhammad yahya b. yang diterima tetapi bercanggah pada makna zahir 90.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarni al-khamis ashar al-hijri. Mushkil al-hadith. jam al-nihayah. 210) tadrib al-rawi. 1330). al-muthanna (w. 204) ta wil mukhtalaf al-hadith. sharh mukhtasar sahih bukhari Nur al-haq sharh sahih al-bukhari . suruni Ikhtilaf al-hadith. 203) abu ubaydah ma mar b. dar al-shakir. 1363) fath al-qadir al-malik fi sharh muwatta malik. 2004 82. 1357). gharib al-hadith. atau lebih. abdullah ma ya ba al-jakni al-shanjiti (w. manzumah shi riyah. Muhammad al-mukhtar al-wulani (w. Mukhtalaf al-hadith. selangor.ilm li al-malayin. hlm. dalil al-salik ila muwatta al-imam malik. 1354) kawthar al-ma ani aldarari fi kashf khabaya sahih al-bukhari Al-makki Muhammad b.alawi al-sultan (w. hadith yang terlindung maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan diperhalusi atau ditafsir dengan dalil yang lain 60. 276) bayan gharib al-hadith. ali al-buttawuri al-ribati (w. Abdullah al-jakni al-shanjiti (w. 1355) taqyid ala al-muwatta abd al-hafiz b. zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim (2296 hadith).

1331) irshad al-qari li sahih al-bukhari. Muhammad b.aynayn al-shanjiti (w. sulaiman al-dimnati al-bajam awi (w. hashiyah ala al-arba in al-nawawiyah Muhammad al-tuhami b. washy al-dibaj ala sahih muslim bin al-hajjaj Al-suyuti (1445-1505) mirqat al-su ud ila sunan abi dawud ali b. nur misbah al-zujajah ala sunan ibn majah. sharh ramuz alhadith li islambuli Turath al-mugharibah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. abdullah al-talidi. al-ta liq al-fatih ala muwatta malik Muhammad b. qasim jussus al-ribati (w. 1605/6). 1332) sharh kabir ala al-arba in alnawawiyah Ibn abd al-bar (w. 463) al-istidhkar fi sharh madhahib al-amsar mimma rassamahu malik fi muwatta ihi min al-ra y wa al-athar Al-qadi badr al-din al. arraf zahr al-ruba ala almujtaba. 1302). 855) umdat al-qari abd al-ra uf al-manawi (w. al-talib b. al-hafid al-siba i al-marakishi (w. al-mulim bi sharh alfaz sahih muslim Muhammad b. sharh sahih al-bukhari Sheikh Muhammad Mustafa b. Muhammad fadil ma al. 1327). sudah al-murri al-fasi (w. 1031) fayd al-qadir sharh al-jami al-saghir Muhammad b. 1331) hashiyah ala sharh al-shaikh jussus ala alshama il. Ahmad b. 1995 . 1302) al-nahr al-jari fi sharh sahih al-bukhari Muhammad b. 1321) hashiyah ala sahih al-bukhari. abd al-rahman b. Muhammad salim al-majlisi al-shanjiti (w. naq qut al-mughtadhi ala jami al-tirmidhi. al-sheikh Muhammad al-hafiz (w. ta liq ala al-muwatta Muhammad fathan b.Ahmad b. Beirut: dar albasha ir al-islamiyah. 1306) mukhtasar hawasyi al-suyuti ala kutub al-sittah. 1325). ulama maghribi Muhammad b. 1328). 1144). abd al-kabir al-kattani (w. darajat mirqat al-su ud ila sunan abi daud. hashiyah ibn zakariya ala sahih al-bukhari ali b. nayl al-awtar min asrar muntaqa al-akhbar Kurun 14-15. ibrahim b. 1250). al-madani jannun al-fasi (w. sharh shama il al-muhammadiyah (saw) Muhammad b. Aqrab al-masalik ila muwatta malik. 1331). mirqat al-mafatih li mishkat al-masabih Ahmad b. ali al-shawkani (w. sultan Muhammad al-qari al-hirawi (w. abi al-qasim al-qadiri al-fasi (w. zakariya (w. ruh al-tawshih ala al-jami al-sahih. al-madani junnun al-fasi (w.ayni (w.

hawashi ala hamish sunan abi daud abbas b. Muhammad b. 1995. 1382). 6-7. zubayr b. bakkar. mufradat sahih al-bukhari abd al-rahman al-busayri al-ghadamisi al-tarabilisi (w.org/trath mukhtasar tabaqat al-fuqaha al-nawawi. 1416 h hal. al-hasan al-sanhaji al-fasi (w. 1365) sharh al-shama il al-muhammadiyah. a dhab al-manahil ala al-shama il Muhammad al-muntasir billah b. ed. Muhammad al. izz al-din ibn al-athir al-jazari.adawi al-hamzawi al-maliki (w. ta liq ala jami al-tirmidhi. ibrahim al-ta aruji al-marakishi (w. 10/399. abdullah al-jurdani al-dimyati al-shafi i (w. 1370) ta liq ala al-targhib wa al-tarhib Muhammad b.umrani al-fasi (w. abd al-kabir al-kattani. al-kamil fi al-tarikh. sharh al-jami al-saghir Mesir Hasan al. sharh muwatta al-imam malik Dr. ta liq ala almuwatta . al-sharif al. situasi politik. mu assasah al-kutub al-thaqafiyah. al-jawahir al-lu lu iyah fi sharh alarba in al-nawawiyah Mahmud Muhammad khitab al-subki (1274-1352) al-manhal al. adil abd al-mawjud. ja far al-kattani (w. sharh al-shama il al-mawrid al-ha il ala kitab al-shama il.id Ahmad b. 1303) al-nur al-sari min fayd sahih al-bukhari. abu al-hasan ali ibn abi al-karam Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Abd al-Wahid al-Shaybani (1160-1233). mendengar kitab al-ansab.adhb al-mawrud fi sharh sunan abi daud. yusuf b. al-nur al-sari ala sahih al-bukhari. ahmad b. 1419) sharh musnad al-imam ahmad (w. ibrahim b. Muhammad b. 1340). . 241). 1331). disudahkan oleh Amin Mahmud Khitab al-Subki (w. 1376) hawashi ala sahih al-bukhari. 65.alawi al-isma ili (w. al-hasan al-hijawi al-maghribi (w. 1393) Fath al-Malik al-Ma bud Al-kurrasah.awu-dam. sharh al-arba in al-nawawiyah. 1355/1935). 1378). abd al-kabir al-kattani al-fasi (w. peristiwa tahun 613 abu al-shita b.http:www. sekitar 16 helaian Tuhfat al-talibin. taqrirat ala sharh al-arba in al-nawawiyah li ibn daqiq al. ali mu awwad. fayd al-jari ala thulathiyat al-bukhari Ahmad b. 1367) ta liq ala sahih al-bukhari. Beirut: dar al-fikr. Muhammad al-zamzami al-kattani (w. (1982) bayrut: dar sadir. Muhammad b. hashiyah ala sahih muslim Muhammad abd al-hay b. sharh ala sahih al-bukhari.

213). 228). 219). 303). Muhammad abu syahbah (w. 307). hammad al-khuza i (w. sahabat yang lebih awal memeluk islam. musnad ahmad b. musnad abu bakr alhumaydi (w. diikuti dengan riwayat 10 sahabat yang dijamin syurga. http://webride. 249). 292). 262). abu bakr ahmad b. 1914) sharh sahih al-bukhari.arif Muhammad khalil al-khatib al-naydi al-tantawi (1909-1986). pejuang badar. al-sheikh al-zahid al-wara waliyullah abu yahya hassan b. sharh al-mukhtar min sahih muslim Al-sayyid al. al-hammani (w. musnad baqi b. yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. musarhad al-basri (w. musnad al-bazzar. musnad abu ya la al-mawsili (w. 282). 228). dan riwayat yang disampaikan dari Sahabat dari kabilah bani hashim Musnad Musnad abu daud al-tayalisi (w. sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah Muhammad b. mani al-baghawi (w. abd al-khaliq (w. musnad nu aym b. 238). musa shahin lashin. al-durar al-kaminah 3/74 Tuhfat al-talibin. 203). didahulukan riwayat saydina abu bakr al-siddiq (rad). ahli hudaybiah. musnad al-hasan b. musnad ya qub ibn shaybah al-sadusi (w. hussain b. Muhammad b. muhktasar al-shama il. sharh ala mukhtasar sahih al-bukhari li ibn abi aljamrah. 228). sufyan (w. al-ja d al-jawhari (w. makhlad al-andalusi (w. fath al-mun im sharh sahih muslim (disusun selama 20 tahun) Muhammad tatayyi. al-bidayah wa al-nihayah 14/117. 244). musnad ali b. musa (w. dari awal tahun 670 Hijrah dan sekitar beberapa waktu sebelumnya sehingga kewafatannya. hizam Dan tempoh persahabatan saya dengannya. musnad al-harith b. 1348). ikhtisar sharh shama il al-tirmidhi. Muhammad b. musnad ishaq b. sharh al-shama il almuhammadiyah (saw). 230). 2008 ala al-din ibn al. riwayat oleh Ummahat al-Mukminin. abd al-majid al-sharnubi al-azhari al-maliki (w. musnad ubaydullah b. jum ah b.attar (654-724). rahawayh (w. hanya saya yang bersamanya tanpa disertai yang lain. Dr.org/discuss.Muhammad fu ad abdul baqi (w. humayd al-kusi (w. Najm al-din abu al. idah al-ma ani al-khufyah fi al-arba in al-nawawiyah . taqrib sahih al-tirmidhi wa sharhihi. musnad abd b. 1388/ 1968) Kitab musnad ahmad.abbas qadi dudat di syam menghadiri majlis hadith ibn attar di dar al-hadith alnawriyah Ahmad abd al-jawwad al-dawmi. dilayari Jun 25. al-iitihafat al-rabbaniyah. abu usamah (w. al-ahadith al-mukhtarah min sahih al-bukhari wa sharhuha. amr b. musnad musaddad b. 276). musnad yahya b.

sad al-hajah ila takhrij sunan ibn majah. yang masyhur dalam mazhab kita sebagaimana diputuskan ialah makruh bersuci dengan air al-musyammas (air yang dijemur panas matahari). kalangan yang mempunyai hak keutamaan dan kelebihan fadilat.alheweny. 7. dan menjawab kesamaran tentang nas yang dianggap bercanggah walhal ia tidak bercanggah. dan saya telah beristikharah kepada Allah (swt) untuk menyusun fatwa yang dikeluarkan oleh syeikh dan qudwah bagi saya di jalan Allah (swt). Telah diungkapkan dalam beberapa hadith sahih. dan saya telah terangkan kesemuanya dalam sebuah juzuk yang makruf. lantaran itu maka pendapat yang kita pilih dan amalkan dan yang masyhur dari pendapat salaf dari pernyataan dan perbuatan mereka: ialah diharuskan berdiri dan dianjurkan mengikut kesesuaian keadaan sebagaimana kami telah sebutkan. dari catatan yang diambil sewaktu dalam majlis syeikh. dan tidak boleh dikucup tangan lelaki amrad yang cantik sama sekali. sedang menurut pendapat yang terpilih (al-mukhtar) pula ialah hukumnya tidak makruh. termasuk persoalan yang dibangkitkan kepadanya dan masalah yang tidak berkait dengan fiqh yang dimuatkan di bahagian akhir kitab. badhl al-ihsan bi takhrij sunan al-nasa i abi abd al-rahman. 7 Imam al-nawawi. Sharaf. Beirut: Dar al-Kutub al. hlm. 48.net Al-Nawawi.alim alRabbani. tentang berdiri menghormati ahl al-fadl. dan makruh mengucup tangan selain mereka. dan kekhuatiran terhadap penyakit kusta tidak diketahui kebenarannya kecuali dari maklumat ahli perubatan. Fatawa al-Imam al-Nawawi alMusamma al-masa il al-manthurat. menetapkan manhaj yang ringkas dengan penjelasan hukum yang jelas bagi memudah kefahaman orang yang tiada keahlian dalam fiqh dan jarang melazimi para fuqaha dan mendalami ilmu fiqh.Al-husayni abd al-majid hashim. wallahu ta ala a lam 51. . tidak menyusunnya mengikut tertib kerana fatwa diberi mengikut keadaan dan berharap dapat menyusunnya kemudian. http://www. tidak menyebut perkara khilaf dalam masalah yang dibahaskan dan hanya menyebut pendapat yang sahih dalam setiap hukum yang diputuskan. kerana hadith yang diriwayatkan oleh saydatina Aisyah (rad) dan athar yang dikemukakan dari Ibn Umar (rad) keduanya sangat da if. kitab al-taharah. dan pernyataan ulama tentangnya. dan saya telah mengutip athar dari para salaf. 13.Ilmiyah Hal. sharh kitab al-tawhid li al-bukhari. 8. sharh riyad al-salihin Abu ishaq hijazi muhammad sharif al-huwayni al-athari. Hadith yang melarang bersuci dengan air al-musyammas kerana ia mewarisi (menimpakan) penyakit kusta. dianjurkan mengucup tangan orang yang salih dan ulama yang mempunyai keutamaan. Imam Abu Zakariyya Yahya b. dan supaya zahir bagi mereka kejituan tahqiqnya. hal. mengikut bab fiqh supaya mudah bagi mereka yang membacanya untuk menelaah dan menyingkap kemusykilannya. dan kedalaman dalilnya. Menyertakan masalah lain yang tidak disebutkan dalam kitab. Abu Zakariyya Muhy al-din Yahya b. dan Imam Shafi i menyebut: dan saya tidak memutuskan makruh bersuci dengan air musyammas kecuali dari sudut perubatan. Hal. Sharaf (1402/1982). al. hlm.

atau difasakhkan. perbuatan munkar. sehingga kitab al-jana iz. al-amrad pemuda yang tiada bulu janggut 183. kerana keringanan yang diberikan kepada dua pihak yang terlibat dalam akad. 12. dan sekiranya ia tidak bermaksud dari sesuatu hal tersebut. atau menjaga dirinya. maka ia termasuk dari amalan akhirat dan diberikan ganjaran pahala kerananya. kecuali kerana keuzuran syarak: keperluan untuk menjual. oleh ibn abi ya la. Muhammad amin (1964). 49. kaherah: maktabat al-shahirah hal. al-khiyar. . tidak menuruti amalan bid ah dan perbuatan jahil. Ibn rajab al-hanbali (736-795). khiyar al. khiyar al-syarat. Allah (swt) berfirman: (Dan apa jua yang dibawa oleh Rasul (saw) kepadamu maka terimalah. atau keinginan. dan apa jua yang dilarang maka tinggalkanlah (al-Hashr: 7). dan apa yang diucapkan dari perkataan Baginda (saw) dan ia tersebar luas dan terdapat dalam sunan yang ma thur dari Nabi (saw) 13. tanwir al-qulub fi mu amalah allam al-ghuyub. Ibn Fath allah zadah. haram memandang amrad yang cantik dengan sengaja baik ia menimbulkan syahwat atau tidak. Khiyar al-majlis. 127-8. dan tiada pahala dan tiada dosa baginya. bahkan jika zahir baginya dalil dengan ijtihad yang menyalahi perkataan (mujtahid) lain wajib baginya beramal dengan hukum yang telah zahir. fath al-bari fi sharh al-jami al-sahih li l-imam al-bukhari. Ibn salah telah memberikan catatan terhadap jawami al-kalim dalam majlis imla . hanya syariat menetapkan padanya khiyar (pilihan) untuk memilih salah satu pilihan terbaik: untuk diteruskan urusan jual beli. maka tidak harus seorang mujtahid bertaqlid kepada mujtahid lain. sekiranya dimaksudkan dengannya untuk melaksanakan perintah dan ketaatan. maka diizinkan sekadar menunaikan hajat. 130.83.aib. dan imam al-ghazali dan para ulama mazhab telah menyebut: sesungguhnya khiyar telah sabit hukumnya pada setiap yang kurang pada zatnya. dan yang seumpamanya. kitab al-nikah. maka sesungguhnya yang wajib dituruti hanya kepada Rasulullah (saw). dan memelihara kemaluannya. kerana kasadnya untuk menuruti (sunnah) Rasulullah (saw). Imam al-nawawi mengambil hadith yang diimla kan oleh ibn salah dan menambah sehingga 42 hadith dalam kitabnya (al-arba in) Hal. Asal dari jual beli adalah lazim (putus setelah selesai akad). dan diharamkan penambahan darinya. lelaki memakai sutera. dan jawami al-kalam yang dikhususkan kepada Nabi (saw) terangkum dalam dua jenis: apa yang terkandung dalam al-quran. dan membeli. dan pandangan serta hatinya. dalam kitab dinamakan (al-ahadith al-kulliyyah) merakamkan 26 hadith. atau kerana berubat. sharh al-tirmidhi. atau nilainya. atau mendapatkan zuriat yang salih. atau untuk mengajar dan sebagainya. dhayl ala tabaqat al-hanbaliyah. maka (nikah) tersebut hukumnya harus dari urusan keduniaan dan keperluan diri. 125.

Ibn kathir. 32 kitab. Kitab sunan. ali al-maqdisi (w. dalam kitabnya al-tajrid li al-sihhah wa al-sunan. 1. 6/340 Al-imam ibn majah wa kitabuhu al-sunan (ma tamassu ilayhi al-hajah li man yutali sunan ibn majah). 600) Imam Mughaltay dan ala i meletakkan kitab al-darimi sebagai kutb al-sadis Imam abu al-fadl Muhammad b. ibn hajar. ta jil al-manfa at. kashf al-zunun. dimakamkan di perkuburan bab al-saghir berhampiran makam al-sheikh abu al-faraj abd al-wahid b. dr. kashf al-zunun. 507). mu awiyah al. 1913 . tarikh Baghdad 7/453. karya lebih 100. shadharat al-dhabat.umdah (mukhtasar al-muharrar) Al-tiraz al-madhhab fi talkhis al-muhadhdhab. abd al-wahid al-maqdisi (w. syeikh Muhammad abd al-rashid al-nu mani Razin b. tahdhib altahdhib. 9/531.dan majd al-din ibn alathir al-jazari (w. jami al-usul Al-kamal fi asma al-rijal. Muhammad al-shirazi kemudian al-maqdisi al-dimashqi (w. Maslak al-tanbih fi talkhis al-tanbih. ibn hajar 1/7. dalam kitabnya atraf al-kutub al-sittah. 694). ala al-din ibn abdullah al-bakjari al-hakari al-hanafi al-turki al-misri (689-762) Lisan al-mizan. meletakkan sunan ibn majah di kalangan kutub al-sittah. di tempat sunan ibn majah. yazid b.abdari al-sarqisti (w. abdullah al-bahuth Mughaltay. abd al-ghani b. 4. meletakkan al-muwatta sebagai kitab usul al-sittah. al-shawkani.000 hadith semuanya baik (jayyid) kecuali sedikit. albidayah wa al-nihayah 11/52 Manhaj al-imam al-hafiz ala al-din mughaltay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah.Wafat di damsyik. Kashf al-zunun. al-I lam bi sunnatihi alayh al-solat wa al-salam Mughaltay. mengeluarkan atraf bagi sunan al-arba ah Abu abdullah Muhammad b. al-badr al-tali . yusuf b. 606). 2/312 Shaikh muhib al-din al-tabari (w. kashf al-zunun. ibn imad al-hanbali. tahir b. dan ibn asakir mengikutinya Ibn asakir. 6/72. tahrir al-tanbih li kulli talib alnabih (mukhtasar al-Tanbih). majah al-hafiz qazwin (209-273). 525). 465 Sharh al-tanbih al-shirazi fi fiqh al-shafi iyyah Al. sallam. 491 Taqrib al-maram fi tartib gharib al-qasim b. al-talwih bi sharh al-jami al-sahih. 55. 486).500 bab.

sharh ilal al-tirmidhi. tartib abu bakr al-halawi Ma rifat al-sahabat. abu hatim Muhammad b. ibn hajar. majma il gharib. tahqiq isham al-shababithi. 571). inba al-ghumar 3/176 Muwaffaq al-din abu Muhammad abd al-latif b. ahmad bin rajab al-baghdadi al-dimashqi al-hanbali (736-795). Beirut: dar ihya al-turath al.azim al-mundhiri Ibn asakir (w. abd alrahman b. muslim).arabi. penerbit mustaqim. al-hafiz abd al. kitab gharib al-hadith Sunan al-shafi i wa musnaduhu Mukhtasar sunan al-daraqutni. hazim Muhammad. mu jam al-nubl Jami al. al-arba in altibbiyah al-mustakhrajah min sunan ibn majah wa sharhuha Zakiyuddin Muhammad b. Wawan djunaedi soffandi. terjemah syarah shahih muslim. al-jawzi. yusuf al-barzani al-ishbili (636) Sa ad al-din abu muhammad mas ud b. 1/56 dan telah masyhur kitab al-arba in yang disusun (oleh Imam al-Nawawi) ini.iraqi al-misri (w. ed. ali b. Dar alhadith. ag 1423 H. 11 Imam zuhri (rah) berkata: jawami al-kalim sepertimana disampaikan kepada kami ialah Allah (swt) menghimpunkan kepada Rasulullah (saw) pelbagai perkara yang tercatat dalam kitab-kitab suci terdahulu kepada satu atau dua perkara dan seumpamanya. sharh sunan abu daud. ma alim al-sunan. al-athir Mukhtasar al-sunan. dhayl tarikh nisabur. Jakarta Sahih muslim bi sharh al-nawawi. yusuf al-baghdadi al-shafi i (w. imad amir. dikemukakan juga fatwa qadi abu Muhammad abd al-haq al-maliki. 1423/2002. dan telah banyak dihafal dan dilimpahkan manfaat oleh Allah (swt) Ibn rajab al-hanbali. 711) Imam an-nawawi. 338). al-hafiz zayn al-din b. al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim . Ahmad azw inayah aldimashqi. hibban al-busti Jami al-masanid li al-hafiz abu al-faraj b.Ghayat al-ihkam (mukhtasar bukhari. al-taffah Kitab al-taqasim wa al-anwa . tajrid ahadith al-ahkam. hal. taymiyah al-harrani al-hanbali Abu sulayman al-khattabi (w. terj. kaherah 1415/1994 1/44 abu l Husayn abd al-ghafir. pemilik karya besar. 629). al-hafiz al-mubarak b. ahmad al-harithi al. s. dan abu al-barakat abd al-sallam b.ulum wa al-hikam fi sharh khamsin hadithan min jawami al-kalim.

45.58 Kitab al-ansab. 45 Mu addal. merujuk pada kitab hadith yang lain untuk mencari riwayat dan memperkuat isnad. 45 Al-hafiz abu al-qasim. kami juga telah meriwayatkan dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) yang berkata: tidak ada kitab hadith yang lebih bagus kualitinya dibandingkan dengan kitab sahih al-bukhari (rah). Abu ali al-hassan b. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. dua perawi yang gugur dalam rangkaian sanad Maqlub. demikianlah keterangan yang diungkapkan oleh shaykh ibn al-salah. 48 53. Kalau bukan berdasarkan pertimbangan tersebut.49.55. ibn qutaybah.57.56. berlatarbelakangkan hadith abu hurairah (rad): (apabila dibacakan al-quran maka hendaklah kamu tunduk diam). intisari dari riwayat mereka akan terangkum dalam kitab musnad ini. 47. pasti beliau tidak menganjurkan seseorang untuk menukil hadith dari beberapa kitab. hadith yang diriwayatkan oleh thiqat yang bertentangan dengan riwayat dari perawi da if . 50. juz 1/ hal. 54. Kerana dengan hanya berpegang kepada kitab sahih (Muslim) sahaja sudah memadai. hadith sanadnya dibawa pada matan yang lain Masyhur. riwayat seorang perawi yang berbeza dengan kebanyakan perawi lain aziz. 43 Abu ali al-hassan b. hadith yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi Ahad. al-rabi 53. hadith yang jumlah periwayatnya tidak mencapai bilangan mutawatir Fard. 45. oleh Abu sa id al-sam ani.Demikianlah akhir keterangan yang dikemuka oleh Ibn al-salah. 41. tidak dimasukkan hadith tersebut 52. 55. 41. 57 Shaykh abu amru al-hafiz ibn al-salah. Ibn sikkit. ali al-naisaburi Al-hafiz shaykh al-Islam al-hakim abu abdullah b. hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi Ma ruf. kitab al-muzakkin li ruwat al-akhbar. abdan. tidak semua hadith sahih aku keluarkan. hadith yang diriwayatkan lebih tiga orang perawi Gharib.52. 46. Keterangan ini beliau sebutkan tidak lain sebagai sebuah anjuran dan berlandaskan sikap berhati-hati. al-rabi berpendapat kitab muslim lebih sahih Silsilah sanad sahih muslim tersebar di nisabur 57. makki b.44. imam muslim: seandainya para ulama hadith menulis 200 sanad hadith.

imarah wa alkhilafah. abu bakr al-isma ili. bab al-wasaya. perawi (sahabat) yang gugur dalam rantai sanad fawa it dalam kitab sahih muslim. hadith yang kelihatan bertentangan. mukhtasar al-tirmidhi. al-tanazzulat al-mawsiliyah. 54.arifin muhy al-din ibn al. beberapa faedah dari (kitab) imam al-bukhari telah dinukil dan diringkaskan dalam kitab ini (sharh Muslim). membandingkan jalur sanad yang disampaikan dari pelbagai jalan riwayat untuk mendapatkan kesamaan atau tidak mutaba at . Al-imam al-hafiz al-faqih al-nazzar. namun dapat dikumpulkan Tadlis. Kami menggali dan mengumpulnya dari beribu-ribu hadith yang bertaraf sahih dan kesemua faedah itu kami bentangkan di permulaan kitab sharh sahih al-bukhari. kitab al-madkhal. al-misbah fi al-jam bayna al-sihhah. kecacatan pada riwayat hadith yang mengurangi kejituan dan kesempurnaan riwayatnya Mudraj. 54. hadith yang gugur padanya nama perawi dalam rantaian sanad Nasab. unsur tambahan selain hadith Muhktalaf.arabi. shaddad. 50.Shadh. bab al-halaq wa al-taqsir. kesamaan beberapa riwayat hadith dari segi perawinya irsal. telah menghasilkan sekitar 846 karya. tafsir al-kabir (95 jilid). hlm. al-halabi al-shafi i al-muqri (539632). insya al-dawa ir. Dala il al-ahkam min ahadith al-rasul sallallahu alayh wa sallam . keizinan syeikh kepada murid untuk meriwayatkan hadith yang diperoleh darinya Wijadah. fusus al-hikam. al-futuhat al-makkiyah. riwayat yang terputus namun dinyatakan dengan lafaz yang menunjukkan ia didengar terus dari perawi yang menyampaikannya. hilyat al-abdal. fawa it. perawi menemui khat (catatan) hadith tanpa riwayat langsung dari penulis Sheikh al-akbar sultan al. kitab al-haj. riwayat dari perawi da if yang bertentangan dengan perawi thiqah Mu allal. rafi b. Ijazah. Kitab mukhtasar al-musnad al-sahih li muslim ibn al-hajjaj. riwayat perawi thiqah yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat Munkar. garis keturunan i tibar. Kami telah menghimpunkan faedah tersebut selama lebih 16 tahun. Qadi al-qudat baha al-din abu al-mahasin yusuf b.

al-muqizah. demikian semuanya sahih. namun tidak mencapai tingkat kesahihan yang serupa Shaykh abu ghudda. al-taqrib. al-daraqutni dan lainnya. syam. al-suyuti (849-911) Tahdhib al-athar. abdullah al-tabari (617-694). mengikut ibn kathir. kecuali sedikit yang dikritik oleh ahli naqd. ghayat al-ihkam fi ahadith al-ahkam. semua hadith dalam al-sahihayn yufid al-zan ma lam yatawatar seperti hadith ahad Ibn kathir. hal. ali menguasai jazirah arab. 29.) hal. 45. al-manhal al-safi. mesir. hlm. sharh sahih muslim. 144-5. maqtu bi sihhatihi Al-suyuti. perawi yang mengundang perbahasan tentang kesahihan riwayatnya: riwayat perawi dengan sifat tersebut tidak jatuh dari martabat hasan. sependapat dengan ibn salah. menggempur askar tartar dan mengerahkan mereka keluar dari bumi syam Dalam kurun ini. ibn kathir. syarah lafaz hadith Kerajaan nasriyyah di Granada (1238-1492 M) Imam nawawi. Al-malik al-muzaffar yusuf b. ulum al-hadith. . kerana ulama muhaqqiqun berpendapat seperti ibn al-salah Hady al-sari ibn hajar menjawab kritikan al-daraqutni. al-nukat ala ibn al-salah) berkata: apa yang diputuskan oleh imam al-nawawi adalah berdasarkan pendapat terpilih (al-akhtarin). 1/143. tidak menurut pandangan al-muhaqqiqun. Aladq al-thamin. bab hadith sahih (dar al-fikr. 1/20. 1/20 kandungan al-sahihayn sahih tanpa perlu diselidiki Ibn salah. 70. al-ba ith al-hathith. 80. al-suyuti sepakat kesahihan kandungan kitab al-sahihayn Sharh sahih muslim. al-nujum al-zahirat 8/74. 1/342 Sultan muzaffar qutuz pada 658 H di ayn jalut menyerang tartar. 3/67. maghrib Al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. peringkat terendah dari riwayat sahih.asqalani. ini membuktikan al-bukhari dan muslim tidak mengemukakan hadtih yang mencapai darjat sahih tertinggi. hlm. 1/145.. Al-suyuti. hadith keduanya semuanya sahih tidak terdapat satu pun yang membawa keraguan dan dianggap da if . Sheikh ahmad shakir.dan hal ini makruf di kalangan muhaddith Al-nawawi. al-tabari. hal. makkah diperintah di bawah kuasa al-ayyubiyyun dan al-mamalik. sharh nukhbat al-fikar mengangkat hadith ahad seperti darjat al-mutawatir Al-dhahabi. dar al-kalim al-tayyib. memetik keterangan shaykhnya. tadrib al-rawi. diteruskan dengan pasukan berkuda sultan al-zahir babras dengan strategi tersendiri dan persiapan cemerlang. shaykh al-islam (ibn hajar al.Muhib al-din abu ja far ahmad b. hadith yang dinyatakan muslim dan bukhari sahih qat I.

sahih muslim 3/1317. 254. cet. sahih muslim 1/167. Sahih Muslim (1403/1983) 5 jil. tahqiq ibn kathir. 2/853. 44-45 Nur al-din itr. bahkan wajib beramal dengan hadith yang dikemukakan tanpa keraguan. 3/149 . hal. 2/113. 2/13 Ibn umar meriwayat dari dari rasulullah (saw) yang bersabda: hendaklah kamu (zahirkan) perbezaan dan menyalahi amalan kaum musyrikin. 310. 3. meriwayat dalam kitab al-athar. 265. Mazhab hanafi. kesepakatan ummah menerima kitab al-sahihayn membawa kita pada pandangan bahawa adalah wajib untuk beramal dengan apa yang termaktub dalam keduanya. sharh sahih muslim. 7/206. Dan ibn umar (rad). jil. ta wil mukhtalaf al-hadith. (membiarkannya pada ukuran satu tangan dari bawah dagu) Ibid 5/261 Imam al-nawawi (1401/1981) sahih muslim bi sharh al-nawawi. memegang janggut dengan tangannya. pendapat ijma semuanya sahih Al-nawawi. 18 jil. badi al-sayyid al-lahham.arabi. sunan ibn majah (kaherah). Sahih al-bukhari (t. bahawa: sunnah tentang panjang ukuran janggut ialah kadar keluasan tapak tangan. dari imam abu hanifa.t. Tetapi bagi hadith dalam kitab yang lain. Malik muwatta 2/623 Ayat Penyusuan. 4/179. ayat rajm dan susuan 10 kali hilang selepas kewafatan nabi (saw) Musnad ahmad 6/269. al-dur al-manthur 2/135 Riwayat saydatina aisyah (rad). dengan membiarkan janggut. ibn abidin (1407/1987). 9 jil. dengan seseorang memegang janggut dengan tangannya. Muhammad ibn Hassan al-shaybani. hlm. hadith 5892. Beirut: Dar al-fikr. dan pendapat ini diterima jumhur. Rad al-muhtar ala al-dur al-mukhtar. yang hanya membawa faedah bagi sangkaan. dan membuang bahagian yang berlebihan. kaherah: maktabat al-kulliyyah al-azhariyyah. 5 jil. al-ba ith al-hathith. dan mencukur misai. apabila beliau menunaikan haji dan umrah. Seseorang diwajibkan beramal dengan khabar al-wahid dalam kitab hadith yang lain hanya jika jalur riwayatnya sahih. tetapi keduanya berbeza kerana apa yang terkandung di dalamnya sudah disepakati sahih tanpa perlu diselidiki. Beirut: dar ihya alturath al. Musnad ahmad ibn hanbal (1969). sahih al-bukhari. al-suyuti. Dan ini meliputi kitab sahihayn. al-dur al-manthur. 626. Beirut: al-maktab al-islami. Beirut: Dar al-Jil. al-suyuti. sunan ibn majah. dan bahagian yang berlebihan dipotong. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. Beirut: Dar al-Fikr 1/222. hadith 259.). 1/40.kritikan al-daraqutni dan lainnya hanya kerana hadith tidak mencapai ketinggian darjat dan memenuhi syarat yang dinyatakan Dr. maka riwayatnya tidak dapat disandarkan sehingga kesahihannya dipastikan dan diyakini benar dan menepati syarat hadith sahih Naskh tilawah Ayat rajm. ibn qutaybah (1966).

Damsyik: al-Maktab al-Islami. jalal al-din al-suyuti dan lain-lain Shaykh al-islam. 14 jil. dengan mengemukakan takwil bagi sifat Allah (swt) dalam beberapa keadaan dengan maksud kuasa. Ibn daqiq al.ayni (1392/1972). wallahu a lam. Al-baghawi (1400/1980) sharh al-sunnah. 5/24-26. ia bermakna membiarkannya tumbuh dengan lebat (tawfir) dan juga bermakna untuk memperbanyakkan helaiannya. 108/726) Abu ja far al-hanbali (rah). tetapi asas yang sama. 20 jil.arabi. al-hafiz ibn hajar. dalam lafaz yang lain. Dan tentang kadar yang harus dicukur.Dan mencukur misai juga suatu sunnah. Asas i tiqad yang turut didukung oleh Ibn asakir.t.asqalani (1390/1970). 18/76 Al-tirmizi (t. beliau mempelajari hadith dan fiqh dari sepupu Imam Muwaffaq al-din (rah). maka syariah melarangnya (untuk menyalahi adat kaum Musyrikin). 10/351. tidak mencukur dan membuangnya terus. Dan lafaz hadith dengan ungkapan mengemaskan misai (ihfa al-shawarib) bermaksud membuang bahagian yang tumbuh menutupi bibir. Imam al-nawawi (rah) adalah bermazhab al-ash ari. 5 jil.. fath al-bari bi sharh sahih al-bukhari. Ia telah menjadi kebiasaan masyarakat Parsi untuk mencukur janggut. Badr al-din al. 16 jil. al-nawawi.). dan Allah (swt) tidak memiliki tangan (secara literal) (17/127133) dan Allah (swt) tidak sesungguhnya turun dari langit (sebagaimana dinyatakan dalam nas). umdat al-qari sharh sahih al-bukhari. pertolongan dan sebagainya. hadith 2762 ata ibn abi rabah (w. kefahaman aqidah ash ariyah yang dipegang oleh imam alnawawi ialah menafikan arah bagi allah (swt). pendapat paling sahih ialah seseorang mencukurnya hingga ke penjuru bibir. Mereka mempunyai pendekatan yang berbeza. sunan. bahawa allah (swt) tidak mempunyai bentuk dan jisim (17/177-8). abu ishaq al-shatibi. Sharh sahih muslim. 114/732) Ibrahim al-nakha i (w.id. dan tiada pertembungan faham antara keduanya. Dan tentang suruhan untuk membiarkan janggut terus subur. ulama yang telah menguasai 18 jurusan syariah Imam al-nawawi mempelajari asas akidah dari imam shams al-din al-hanbali. dan dianjurkan supaya dimulakan dari bahagian kanan. Kaherah: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Kaherah: al-maktabah alsalafiyah. 5/94. dari kupasannya terhadap hadith-hadith sahih muslim yang menyentuh tentang akidah . 12/1089 Ibn hajar al. Beirut: Dar Ihya al-turath al.

hadith ahad. hal. Mutawatir lafzi. majmu al-fatawa. Mutawatir ma nawi. al-tamhid 1/8 Ibn taymiyah. yang mendengarnya dalam satu pertemuan. Ulama mengatakan hadith ini diriwayat oleh sejumlah 60 200 sahabat. seperti penyaksian yang diberikan oleh dua orang atau empat orang adalah sama. maka hendaklah ia menempah tempatnya di neraka). hadith mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa Ahmad shakir. hadith yang mengandungi makna yang sama dengan lafaz dan ibarat yang berbeza. mukjizat Nabi (saw) air yang menyembur dari tangan Baginda (saw). dan sebahagian lain mengatakan 6.arab 13/272. Hadith tentang syafaat.Institusi pengajian yang menawarkan subjek akidah berpandukan mazhab asha ari. lafaz yang sama diriwayatkan dari pelbagai jalur. 20. lisan al. 70. Seperti hadith(Barangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja. disandarkan dari ramai sahabat. 40. Diriwayatkan dari ramai sahabat dalam masa dan keadaan yang berbeza. ialah zan al-rajih (berfaedah). bukan sekadar tasdiq (membenarkan). kitab al-iman Jahm b. Jumlah ini mencecah darjat mutawatir. sharh alfiyah al-suyuti. 7/117-127. kami maksudkan ialah ia berfaedah bagi amal bukan bagi ilmu (keyakinan). Sebahagian Ulama pula tidak menentukan bilangannya sama sekali. dan polisi kerajaan (dinasti Mamluk) yang menolak fahaman muktazilah Ulama berbeza pendapat tentang jumlah yang diperlukan untuk mencapai tahap mutawatir. 47 Dari semua sudut Al-zan: syak dan yakin. Sebahagian menetapkan 5 orang perawi sudah cukup untuk menganggapnya mutawatir. al-nihaya 3/163. Maksud syar I. 12. iman ialah yaqin (keyakinan). Pendapat ulama fiqh dan athar. Hadith tentang perigi (hawd) diriwayatkan dari 50 sahabat. Ibn abd al-bar. zan al-marjuh (hampa). 313 dan 1700. safwan. jamaah ahli al-sunnah. Iman tidak bertambah dan berkurang . iman ialah meyakini kewujudan Allah (swt) dalam hati. Menerima riwayat ahad dalam akidah. melihat allah di hari kiamat. tanpa perlu diikuti dengan pernyataan dan amalan.

Al-amidi. abi ya la Muhammad b. fatawa 18/16-22. tabaqat al-muhaddithin al-dhahabi. al-jawzi al-hafiz ibn al-rajab membuat dhayl ke atas kitab ibn al-farra . abdullah b. al-shawkani. ibn nasir al-din. 18/16-17. al-husayn b. hadith mutawatir membawa faedah bagi ilmu secara pasti (thubut) dan seseorang dapat meyakini kebenarannya kerana sifatnya yang mutawatir. al-dibagh. hal. badi at al-bayan fi wafayat al-a yan abu al-walid yusuf b. 110. yaqut al-hamawi. dan dari hadith sahih yang diijma kan oleh ummah dan disepakati oleh ulama hadith. kesepakatan bulat para fuqaha dan mujtahidin umat islam dalam mana-mana zaman selepas kewafatan Nabi (saw) berkaitan apa jua perkara. ia seperti kitab asli tabaqat ibn fahd dan dikumpulkan oleh syaikh al-madhhab al. abu al-husayn Muhammad b. 1/196. hanabilah. al-ihkam. ibn al-jawzi Sahabat menerima khabar ahad tanpa membezakan antara akidah dan hokum Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . . al-farra al-qadi ibn al-qadi abu ali ibn al-bina al-hafiz abu al-faraj b. kitab mu jam muhaddith tarikh al-udaba .izz al-kannani. ulama hanbali. kerana seluruh ulama yang berwibawa dan berkeahlian dalam hadith menerima dengan pasti kesahihan kedua-dua kitab Ijma . 71. Hadith sahih yang bertaraf ahad harus disepakati oleh ijma ulama sebelum dapat diputuskan thubut (berfaedah bagi ilmu qat i) Ibn taymiya. al-waraqat. seperti kitab sahih al-bukhari dan muslim. al-nawawi. al-irshad.Ibn taymiyah.

hilyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . al-risalah abu nu aym. al-suyuti tarikh al-syu ara . siyar a lam al-nubala 17/23 abu al-faraj abd al-rahman b. penulis kitab al-aghani. muslim b. 597/1201). ibn kathir. ibn khalkan. siyar a lam al-nubala 21/365 . wafayat ala yan. wafayat al-a yan 3/140. 3/1018. asad al-muhasibi (w. safwat al-safwah. Fath al-mughith. tabaqat 2/275-284 Muhammad b. disaring oleh ibn al-jawzi. tarikh Baghdad 8/211. yatimat al-dahr al-mubarak b. ali al-jawzi (w. dan hadith tersebut tidak shadh (janggal). tahdhib al-tahdhib 2/123. isa kitab al. uqud al-jiman fi shu ara al-zaman abu talib ali b. apa yang kami sebutkan dalam kitab ini (sunan) hadith hassan maka yang kami maksudkan ialah hassan pada isnadnya menurut kami. sakhawi 1/75 al-khattabi. al-taj al-muhalla fi udaba al-mi ah al-thaminah abu al-faraj. 2/214. abu sulayman hamd b. qutaybah al-tha alibi. al-bidayah wa al-nihayah 13/30-38. al-qamus. akhbar al-akhyar. al-bulghah fi a immat al-lughah bughyat al-wu ah wa tabaqat al-nuhat. yakni setiap hadith yang diriwayatkan yang tidak terdapat padanya perawi yang dituduh berdusta. hamdan b. abu Muhammad abdullah b. ibn khalkan. maka ia menurut kami hassan. al-fawti. 388/998). abu bakr b. tadhkirat al-huffaz. tabaqat al-sufiyah Abu abdullah al-harith b. tabaqat syu ara kamal abd al-razzaq b. al-khatib. 243/857). Ibrahim al-busti (w. al-syu ar al-mawsili.majd al-lughawi. anjab al-bahgdadi al-khazin. akhbar al-nisa al-sha rani. akhbar al-ima al-shawa ir tarikh al. al-dhahabi.ubbad wa al-sufiyah abu abd al-rahman al-sulami abu al-qasim al-qusyairi.ilal 5/710. dan diriwayatkan dari wajah lain sepertinya. al-subki. Muhammad b. al-durar al-nasi ah fi shu ara al-mi ah al-sabi ah lisan al-din b.

58 H). alsubki. yusuf b. hadith yang tidak menepati syarat sahih dan hasan. shadharat al-dhabab. Muhammad b. hadith hassan. zafar al-amani. fi zilal al-qur an. abd al-rahman salah al-din b. hulliyyat al-awliya wa tabaqat al-asfiya . ibn hajar. ibn khalkan. kisah-kisah dalam al-qur an hanya dapat ditafsir dengan sokongan sumber-sumber yang benar dari hadith sahih Syarahan sarat dengan pandangan dan hujah ulama. al-isabah 8/231. Musqit: wizarat al-turath. al-munqati . Sayyidah a ishah (rad) (w. isa itfish (1236-1332/1820-1914) (1406/1986) wafa al-damanah bi ada al-amanah. hadith da if. hlm. uthman al-shahrazuri al-kurdi (w. 5/221. abu nu aym. hadith da if. wafayat ala yan. abdullah b. Musqit: wizarat al-turath. Muhammad b. al-ajwibah an al-masa il al-mustaghrabah Sayyid qutb.ibn al-jawzi. 643/1245). dibolehkan meriwayat dan mengamalkannya dalam fada il al-a mal Hadith yang tidak bersambung al-mursal. 11. 4 helaian pada ungkapan Alhamdulillah rab alalamin. hadith yang terdapat padanya sedikit keda ifan yang diragukan imam al-qutb. hadith yang dinyatakan secara terus oleh tabi in dari Nabi (saw) padahal ia tidak melihat Nabi (saw). al-zirkili. Al-laknawi. al-jami . al-mu addal.4/2018 tafsir 12:67. ibn al. tabaqat al-shafi iyyah 8/326. al-a lam 3/240 Ibn abd al-bar. 210. 1/16 Almursal. hlm. hlm. 3/243 . al-mu allaq Al-bahlawi. maka harus terdapat sahabat yang menyampaikannya dari Nabi (saw) dan ia tidak menyebutnya.imad. al-mawdu at. 2/43. 35. barakah (1986). abu amru uthman b.

Muhammad b. al-daw al-lami . mengetahui jumlah khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) dalam sunan agama dan hukumnya. Mengarang pelbagai karya.iraqi (w.al-hafiz abu al-fadl zayn al-din abd al-rahim b. faqih di zamannya selepas ibn alhaddad. wafat di balbis 16 ramadan 727 H. ibn al-rif ah. 1/219. walaupun sukar sekiranya selesai maka saya yang pertama mendapat manfaat darinya secara khusus sebelum yang lainnya . ta lif fi al-mikyal wa al-mizan Ibn al-zumulkani. dari pahala dan pembalasan dosa. dan juga digunakan oleh yang lainnya pada riwayat yang dihazafkan kesemua isnadnya seperti katanya: berkata Rasulullah (saw) Husn al-muhadarah. Al-isnawi: beliau adalah imam negeri mesir. mengarang kitab al-kifayah fi sharh al-tanbih (20 jil). al-hasan al. hadith-hadith al-targhib wa altarhib. seolah ia diambil dari gambaran dinding yang tergantung kerana tidak bersambung. bahkan imam bagi wilayah lain. lahir di qistat 645 H. 277. 45.allamah kamal al-din Muhammad b. dengan isnad yang dinukilkan dan beredar di kalangan ahli ilmu diringkaskan tanpa pengulangan yang banyak. al-imam najm al-din abu al. ali b. ali b. Lahir di damsyik. wafat di mesir 12 rajab 710. al-nafa is fi hadm al-kana is. alfiyah al-hadith. abd al-karim al-ansari. al-matlab fi sharh al-wasit (60 jil). almughni an haml al-asfar. makrifat nusus imam shafi I. al-nawawi. 806/1404). altaqrib. al-rafi dan al-nawawi yang disandarkan dalam tarjih. al. . malik. nahu dengan badr al-din b. abd al-wahid b. syawal 667. 276. al-ta liq. dimakamkan berhampiran makam imam al-shafi i membaca usul dengan al-safi al-hindi. kekuatan tarjih. wali hisbah di mesir. gambarannya ialah hadith yang dihazafkan di permulaan isnadnya seorang atau lebih perawi. tujuan imam muslim. Menghadirkan kalam sahabat. kasad untuk memahami dan mengeluarkan hukum darinya 46.abbas ahmad b. murtafi al-ansari. Shaykhayn ketiga. 4/171 sharh muslim.

qira at dengan al-taqi b. yusuf al-sanusi al-husni (w. ali b. penyusun mukhtasar al-kifayah. yahya b. dan berkata Imam al-Nawawi dalam kitab Khulasah al-ahkam. Muhammad Salim hashim (ed. Ibrahim nasir Istidrakat abu mas ud al-dimashqi Imam al-hafiz al. suwar b. khilaf. kashf al-dasa is fi hadm alkana is. umar (rad) menghukum orang yang melakukan monopoli dengan menyingkirnya ke luar negeri Al-ilzamat wa al-tatabbu . abu al-hassan ali b. tafsir. nahu. 827/8 H) wa sharhihi al-musamma mukammil ikmal al-ikmal li al-imam Muhammad b. takmilah sharh al-muhadhdhab li al-nawawi. Glimpse from the life of umar.277. Shadharat al-dhahab 6/180-1.ilal al-waqi ah fi asanid kitab muslim (dari kitab taqyid al-muhmil). adab. Berkata anaknya dalam kitab al-tarsyih: berkata sheikh shihab al-din b. Cet. Zad al-muslim fi ma ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. ata allah. Beirut: al-Maktab al-islami. disyarah sehingga bab al-taflis.ujama solat di siang hari ) batil tidak ada asalnya . Al-ibtihaj fi sharh al-minhaj.azim.allamah jamal al-din abu Muhammad abdullah b. isnin 4 jamadil akhir 756 H. lughah. hammad b.). beliau antara mujtahid yang lahir selepas imam mazhab.t. al. karyanya: al-dur al-nazim fi tafsir al-qur an al. 2. al-naqib. Menuntut ilmu fiqh dengan ibn raf ah.ala al-baji. ilmu usul dan ma qul dengan al. al-raqam al-ibrizi sharh mukhtasar al-tibrizi. jadal. al-subki. hadith dengan sharaf al-dimyati. tasawwuf dengan sheikh taj al-din b. Muhammad b. tafsir dengan alalam al. 2. beliau menandingi kehebatan sufyan al-thawri. shifa alsaqam fi ziyarah khayr al-anam. abd al-kafi b. tamam b. wafat di jazirah al-fil di pinggir sungai nil. sehingga bab al-talaq. Lahir di subk di daerah manufiyah. nahu dengan abu hayyan. khalifah alwashtani al-ubbi al-maliki (w. Hadith (solat al-nahar al. sulaym al-ansari. dan padaku. uthman b. Juz 2/ hlm. Al-salah al-safadi: manusia berkata: tidak datang selepas al-ghazali sepertinya. 278. al-hafiz saydi Muhammad habibullah al-jakni Al. yusuf al-hanafi al-zayla i (w. 762) (t. umar al-daraqutni (w. Nasb al-rayah li ahadith al-hidayah.). usul.allamah taqi al-din abu al-hasan ali b. Beirut: Dar al-Kutub al. fatwanya dikumpulkan oleh anaknya dalam 3 jilid. kalam. nazar. al-hafiz. al-sayf al-maslul ala man sab al-rasul (saw).iraqi. 385) Sahih muslim ma a sharhihi al-musamma ikmal ikmal al-mu lim li al-imam Muhammad b. al-sa igh. Puteranya al-subki dalam tabaqat: shaykh al-islam imam fiqh.ilmiyah. hadith. 895 H) (1415/1994). safar 683.

Ishak Suliaman (2005). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to Kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram. (Disertasi Ph.D. University of Wales, Lampeter)

Public interest dan Islamic legal text. Mengemukakan perkaitan antara al-maslaha dan al-nass. Prinsip yang praktikal al-maslahah terhadap perbahasan al-buyu dalam hadith-hadith yang dinyatakan. Definisi, perkembangan konsep kewajaran ta lil al-ahkam, keabsahan nas dan riwayat yang dikemukakan dalam bulugh al-maram Membincangkan kedudukan hadith, manhaj terperinci, Kitab al-buyu 22 bab dalam bulugh al-maram

Teori keutamaan maslahah dari keabsahan nas. Daruriya, hajiya, tahsiniya, teori maqasid al-shariah. Al-masaqat, mengusahakan tanah, perkongsian hasil keuntungan Al-ijarah, sewa Maslahah al-mu tabarah (al-ghazali, al-mustasfa, 2/118)

Al-zuhayli, al-fiqh al-islami wa adillatuh, Bulugh al-maram, hal. 3, kutub al-sitta, al-bukhari, muslim, abu dawud, al-nasa i, al-tirmidhi, ibn majah Al-muttafaq alayh, al-bukhari, muslim Al-san ani, 3/32 Al- araya, penukaran barang dengan kadar dan ukuran yang sama dari segi kuantiti dan kualiti diharuskan tentang al- araya untuk dijual berdasarkan perkiraan nilai dan persamaan antara tamar yang basah jika ditimbang dengan tamar yang kering konsep al-tarkhis, meringankan, 5 awsuq (anggarannya sekitar lebih 8 quintals)

sahih muslim, dizinkan menjual al- araya yang mana ahli rumah membeli buahnya dengan ditaksir jumlah tamar yang akan ditukarkan setelah kering, dan boleh menikmatinya ketika basah mentaksir jumlahnya ketika kering, syarat ia kurang dari 5 awsuq, atau sekadar 5 awsuq. Kitab al-buyu , bulugh al-maram, 176 hadith, 22 bab

Al-qard, al-mudarabah, kontrak perkongsian yang adil antara pelabur dan peniaga

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (t.t.). Fada il al-a mal. Karachi: Darul Ishaat, hlm. 44-5 Yunan Abduh, Lc. (terj.) (2003). Hadits arba in an-nawawiyah dan terjemahannya. Cet. 4. Pajang, Surakarta: Media Insani Press.

Hlm. 6-7, riwayat dari ali ibn abi talib, abdullah ibn mas ud, Mu az b. Jabal, Abu Darda , Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas b. Malik, Abu Hurairah, Abu sa id al-khudri (rad), dari jalur dan riwayat yang berencam, sabda Rasulullah (saw) tentang fadilat menghimpunkan hadith al-arba in. (Barangsiapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadith dari urusan agamanya, maka Allah (swt) akan membangkitkannya di hari kiamat dalam kelompok fuqaha dan ulama), dalam riwayat lain (akan dibangkitkan sebagai seorang faqih dan alim), dalam riwayat Abu Darda (rad) disebut: (Aku akan memberi syafa at dan menjadi saksi baginya di hari kiamat), dalam riwayat Ibn Mas ud (rad): (Akan diseru padanya: masuklah ke dalam pintu syurga mana-mana yang kamu ingini), dalam riwayat Ibn Umar (rad): (akan dituliskan di dalam kelompok Ulama dan dibangkitkan bersama para syuhada ). Ahli hadith sepakat menanggapinya da if meskipun dikeluarkan dari pelbagai jalur. Para Ulama telah merintis usaha menghasilkan kitab al-arba in, antara yang terawal termasuklah dari karangan abdullah ibn Mubarak, kemudian alim rabbani, Ibn Aslam al-Tusi, Hassan b. Sufyan al-Nasa i, Abu Bakar al-Ajiri, abu Bakar b. Ibrahim al-asfahani, al-Daraqutni, al-hakim, abu Nu aym, abu abd alrahman al-sulami, Abu sa id al-malini, abu uthman al-sabuni dan yang lain dari kalangan salaf dan khalaf. Hal. 8, Beristikharah kepada allah (swt) untuk mengumpulkan kitab al-arba in mengikut langkah para Ulama. Ulama sepakat membolehkan beramal dengan hadith da if dalam fada il al-a mal, namun

landasan beliau ialah hadith sahih yang mengungkapkan pesanan Nabi (saw): (Maka hendaklah mereka yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib), (Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kalamku kemudian diingati dan dihafal dan disampaikan sebagaimana yang didengar)

hadith al-arba in yang berkait dengan asas agama, cabangnya dan yang menyentuh mauduk jihad, zuhud, akhlak, khitab dan lain-lainnya. Menggarap kesemuanya, setiap hadith yang dikemuka adalah pokok persoalan dalam agama, tunjang dan paksi hukum, kerangka besar syariat yang mewakili separuh dari agama atau sepertiganya, sebahagian besar dikeluarkan dari kitab Sahih al-Bukhari, dan Sahih Muslim, dan saya kemukakan hadith tanpa menyebut isnadnya, agar lebih mudah dihadam dan lebih luas manfaatnya bagi semua, Insya Allah.

Dari uthman b. abdullah b. aws al-thaqafi radiyallahu anhum dari datuknya berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (bacaan al-qur an oleh seseorang tanpa (melihat) mashaf diberikan seribu darjat, dan bacaannya dengan (melihat) mushaf digandakan sehingga dua ribu darjat). (riwayat al-baihaqi dalam shu ab al-iman) Maksud zahir yang diperselisihkan ulama. Imam al-nawawi (rad): bacaan al-qur an dengan ingatan dan bacaan dengan melihat pada mushaf bergantung pada keadaan seseorang. Sebahagian manusia lebih senang memberi tumpuan dan lebih khusyuk tatkala membaca dari mushaf, sebahagian yang lain meraih kekhusyukan dengan membaca dari hafalan. Ibn Hajar bersependapat dan memetiknya dalam fath al-bari.

Carl brockelmann (1993), Tarikh al-adab al- arabi. Mahmud fahmi hijazi (terj.). 4 jil. Kaherah: al-hay ah al-misriyah al- ammah li al-kitab. Hlm. 323 al-qusyairi, abu al-qasim abd al-karim b. hawazin b. abd al-malik b. talhah b. Muhammad alqusyairi. Lahir rabiul awal 376/ julai 986, wafat 16 rabiul akhir 465/ 31 dis 1072. Menuntut dan mempelajari ilmu tasawuf dari abu al-hassan b. ali al-daqqaq (w. 412/ 1021), dan menikahi puterinya. Risalah al-qusyairi Ibn khalkan 367

64-5, al-nawawi, lahir muharram 631/oktober 1233, wafat 24 Rajab 676/ 22 dis 1278.

al-qalqashandi, subh al-a sha 4/3105. Belajar fiqh di rawahiyah 649/1251, selamat mengerjakan haji 651/1253. Tinggal di damsyik. Mengajar ashrafiyah 665/1257

Abu ali al-banjari al-nadwi (1996), bimbingan ke arah ma rifat allah (swt). Kedah: Pustaka Dar al-Salam Al-nawawi (1996), Bustan al- arifin. Cet 4. Beirut: Dar al-basha ir al-Islamiyah Abu al-laith al-samarqandi, nasr ibn Muhammad (w. 983)

Al-Maqrizi, al-khitat, 3/570, al-khanqah al-salahiyah, dar sa id al-su ada , duwairah al-sufiyah 3/572 zaman al-zahir al-barquq, Masyikhah al-khaniqah, syaikh Muhammad al-bilali dari syam 3/574, khaniqah rukn al-din baybras, dari institusi dar wizarah al-kubra, khaniqah terbesar di mesir, dengan prasarana megah. Dibina al-malik al-mazfar rukn al-din bibras al-jashankir al-mansuri, ketika menjadi gabenor, sebelum dinobatkan sebagai sultan, dari 706 H, dibangunkan di sebelahnya ribat yang agung Mesir, madrasah al-nasiriyah, dar al-hadith al-kamiliyah

Al-sharbini, Muhammad b. Muhammad, mughni al-muhtaj ila ma rifat ma ani alfaz al-minhaj Al-baghawi, Muhammad al-husayn b. mas ud, al-tahdhib fi fiqh al-imam al-shafi i Ibn qudamah, al-mughni Al-mawardi, ali Muhammad habib, al-hawi al-kabir Ibn taymiyah, al-qawa id al-nuraniyah al-fiqhiyah Tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib, zayn al-din abu al-fadl abd al-rahim b. al-husain, dan puteranya abu zur ah al- iraqi

Ibn hajar (1401/1981), fath al-bari. Lahore: Dar Nashr al-kutub al-islamiyah kitab al-sawm, al-hilal, hadith 1909, juz. 4/hlm. 121-2

Dan dikatakan yang benar di dalamnya dari rub i dari seorang lelaki dari kalangan sahabat (rad) yang tidak diketahui (namanya), dan hal ini tidak menafikan kesahihan hadithnya

Jalal al-din abd al-rahman b. Muhammad b. uthman al-suyuti (849-911), (1418/1997), Husn almuhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. Khalil Mansur (ed.). Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Dimakamkan berhampiran khaniqah qawsun, di luar bab al-qirafah. Shaykhnya al-kafiji

Abu al-harith al-laith b. sa ad b. abd al-rahman (92/94 175 H), berasal dari asbahan, imam ahli mesir dalam ilmu fiqh dan hadith. Dimakamkan di bab al-qirafah al-sughra. Wafayat al-a yan, 4/127-8

Futuh misr, oleh ibn abd al-hakam, fada il misr, abi umar al-kindi, tarikh misr, ibn zulaq, al-khitat oleh al-khuda i, tarikh misr oleh ibn muyassar, I qaz al-mutaghaffil wa i az al-muta ammil oleh taj al-din Muhammad b. abd al-wahhab b. al-mutawwaj al-zubaydi, al-khitat oleh al-maqrizi, al-masalik ibn fadl allah, dan mukhtasarnya oleh syaikh taqi al-din al-kirmani, mabahij al-fikr wa manahij al- ibar Muhammad b. abdullah al-ansari, unwan al-siyar Muhammad b. abd al-malik al-hamdhani,

Sahabat (rad) Al-isti ab fi ma rifat al-ashab, ibn abd al-bar tarikh al-sahabat alladhina nazalu misr oleh Muhammad b. al-rabi al-jizi, al-tajrid fi al-sahabat, al-dhahabi, al-isabah fi tamyiz al-sahabat ibn hajar, usud al-ghabah fi ma rifat al-sahabah, ibn al-athir hayat al-sahabat, Shaikh al-hadith Mawlana Muhammad Zakariya al-kandahlawi

rijal dan tabaqat ulama rijal al-kutub al- ashrah, al-husayni tabaqat al-huffaz, al-dhahabi, tabaqat al-qurra , al-dhahabi, tabaqat al-shafi iyyah al-kubra, al-subki, tabaqat al-isnawi

tabaqat al-malikiyah, ibn farhun, tabaqat al-hanifiyah ibn diqmaq

tarikh mir at al-zaman sabt ibn al-jawzi, tarikh al-islam al-dhahabi, al- ibar, al-dhahabi al-bidayah wa al-nihayah, ibn kathir inba al-ghumr bi abna al- umr ibn hajar

tarikh al-watan lebih khusus al-tali al-sa id fi akhbar al-sa id, adfawi saj al-hadil fi akhbar al-nil, ahmad b. yusuf al-tifashi al-sakradan, ibn abi hajlah thimar al-awraq ibn hajjah

49, yusha b. nun b. ifrayim b. yusuf (as) 272, al-hasan b. al-khatir abu ali al-nu mani al-farisi (w. 598 H, sharh al-jam bayn al-sahihayn li alhumaydi, wa kitaban fi ikhtilaf al-sahabat wa al-tabi in wa fuqaha al-amsar 272-3, al-shaykh izz al-din b. abd al-salam b. abd al- aziz b. abi al-qasim b. Hassan ibn Muhammad b. muhadhdhab al-sulami abu Muhammad (577/8- 10 jamadil awal 660 H). Shadharat al-dhabab 5/301, albidayah wa al-nihayah 13/235. Shaykh al-islam, sultan al- ulama Mengambil fiqh dari al-fakhr b. asakir, usul dari al-sayf al-abadhdhi, mendengar hadith dari umar b. tabarzad, kecekapan dalam fiqh, usul dan bahasa arab. Al-dhahabi dalam kitab al- ibar: Mencapai puncak ijtihad, menetap di mesir lebih 20 tahun, syeikh zakiyuddin al-mundhiri menyerahkan urusan fatwa kepadanya Karangannya, tafsir al-qur an, majaz al-fursan, al-fatawa al-mawsiliyah, mukhtasar al-nihayah, shajarat al-ma arif, al-qawa id al-kubra wa al-sughra, bayan ahwal al-nas yawm al-qiyamah. Terkenal dengan keramat, mengenakan pakaian khirqah sufi dari al-shihab al-suhrawardi,

Muridnya ibn daqiq al- id: sesungguhnya Imam ibn abd al-salam adalah salah seorang sultan (pemimpin) Ulama Al-shaykh abu al-hassan al-shadhili (rah): tidak ada di atas muka bumi ini majlis fiqh yang lebih utama dari majlis al-shaikh izz al-din bin abd al-salam (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis hadith yang lebih agung dari majlis al-shaikh zaki al-din abd al- azim (al-mundhiri) (rah), dan tidak ada di atas muka bumi ini majlis tasawwuf (ilmu hakikat) yang lebih afdal dari majlis Shaikh abu al-hassan al-shadhili (rah). Al-shaikh jamal al-din b. al-hajib (rah): shaykh ibn abd al-salam (rah) lebih faqih dari imam al-ghazali (rah) 1/273 Al-qarafi, al- allamah shihab al-din abu l abbas ahmad b. idris b. abd al-rahman al-sonhaji albahansiy al-misri. Wafat pada jamadil akhir 684 H, dimakamkan di bab al-qirafah. Ulama besar mazhab maliki, pakar usul dan fiqh dan ulum al- aqliyah, menimba ilmu dari syeikh izz al-din b. abd al-salam alshafi i. karyanya: al-dhakhirah, al-qawa id, sharh al-mahsul, al-tanqih fi al-usul wa sharhihi. 1/274 Al-qadi taqiyuddin b. shukr berkata: Jumhur Maliki dan Shafi i telah sepakat bahawa Ulama terunggul di zaman ini di Mesir ialah 3 orang: al-qarafi, nasir al-din ibn al-munir dan ibn daqiq al- id. Ibn al-munir, al- allamah nasir al-din abu l abbas ahmad b. Muhammad b. Mansur al-judhami aliskandari (620-683 H). Dilahirkan pada 620, wafat awal rabiul awal, 683 H di iskandariyah. Salah seorang Ulama besar di Mesir. Menguasai ilmu tafsir, fiqh, usul, nazar (jadal), pengetahuan bahasa arab, balaghah dan ilmu nasab. Menuntut dengan ibn al-hajib. Karyanya, tafsir al-qur an, al-intisaf min alkashshaf, asrar al-isra , munasabat tarajum al-bukhari, mukhtasar al-tahdhib fi al-fiqh. Fawat al-wafayat, 1/72. Saudaranya, zayn al-din ali qadi al-iskandariyah. Syarah yang besar ke atas al-bukhari. Ibn farhun berkata: dan beliau adalah antara kalangan yang mempunyai keahlian dalam tarjih dan keupayaan ijtihad dalam madhhab malik. Shaykh izz al-din b. abd al-salam berkata: wilayah mesir berbangga dengan dua lelaki yang menghuni di dua kawasan penjurunya: ibn daqiq al- id di qus dan ibn al-munir di iskandariyah. 274, ibn daqiq al-id, al-shaykh taqiyuddin abu al-fath Muhammad b. al-shaykh majd al-din ali ibn wahb b. muti al-qusyairi al-qawsi (625-702 H). Taj al-din al-subki, tabaqat: shaykh al-islam mujtahid mutlak, pengetahuan mendalam dalam ilmu syariah. Ulama mutaakhirin yang paling sempurna. alim yang dibangkitkan pada kurun ketujuh hijrah. Shadharat al-dhahab, 6/5-6 Lahir pada 25 shaaban 625 H, membesar di qaws, rehlah ke syam, mesir, hijaz. Wafat pada hari jumaat 11 safar 702 Hijrah. Berguru dengan shaykh izz al-din b. abd al-salam. Al-hafiz fath al-din b. sayyid alnas: saya tidak pernah melihat seseorang yang sepertinya dari semua orang yang pernah saya lihat, dan tidak pernah membesarkan seseorang dalam menerima riwayat seperti saya membesarkannya.

Kerencaman ilmiah, makrifat tentang ilal, kefahaman hukum dan istinbat, menguasai kitab dan sunnah, kemasyhuran dan berwibawa dalam ilmu naqliyah dan aqliyah. 275. al-shihab Mahmud al-katib al-mahmud: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik wataknya dan tinggi adab darinya. Karyanya: al-ilmam fi al-hadith wa sharhihi, sharh al- umdat, al-iqtirah fi mustalah al-hadith, sharh alunwan fi usul al-fiqh, kitab fi usul al-din, diwan khutab, shi ir hasan. Mu jam al-buldan, qus kota besar di bahagian tinggi mesir terletak di sudut timur sungai nil. Al-shafi i (w. 204/819), muwaffaq al-din abdullah b. qudamah (w. 620/1223), al-mughni fi sharh al-khirqi Al-sayyid murtada al-zubaydi (w. 1205/1791) taj al- arus min jawahir al-qamus, 40 juzuk. Hlm. 40, alawa id al-maliyah, al-daftar, muqata at Hlm. 33-40, dari daftar tabu (t.d. 474) ditemui tahun 977 H/ 1569 M ini, maka naungan syam meliputi lima wilayah atau lembah, dan jumlah perkampungan 1129, tanah penanaman 2100, di samping 210 penempatan Taj al- arus 4/43, Pengurusan kota dan pentadbiran politik di ibu kota mesir, zaman fatimiyah dan mamluk Ayman fu ad sayyid 163-198, al-minhaj fi ilm khiraj misr, al-makhzumi, Qawanin al-dawawin, ibn mammati, Luma al-qawanin al-mudiyyah, tarikh al-fayyum, al-nabulusi Kitabat mawsu i asr salatin al-mamalik, nihayat al-arab, al-nuwayri Masalik al-absar, ibn fadl allah al- umari Mabahij al-fikar, witwat al-katabi Al-tuhfat al-saniyah, ibn al-ji an Subh al- a sha, qalqashandi Khitat, taqi al-din ahmad b. ali al-maqrizi (w. 845/1441)

Safhat min tarikh dimashq, hal. 165 Pentadbiran al-ayyubi di mesir (567-648/1171-1250), pemisah antara pemerintahan fatimiyyah dan mamluk, salah al-din yusuf b. ayyub, wafat di syam (589 H/1194 M) membawa pengaruh sunni dan

Oxford: Oxford University Press Ensiklopedia global. 167. The Oxford style manual. kashf al-zunun an asami al-kutub wa alfunun Leo. wafat rajab 261. paper given at the 65th annual. Kansas city. 56 kitab. mo. abu abdullah Muhammad b. ali (w. abu al-hassan abd al-ghafir Al-mu allim fi sharh sahih muslim. R. juz 8/ hlm.) (2003). al-nadim (w. Humanism . memimpin perjuangan tentera. terutama apabila timbul perselisihan dalam sesuatu masalah Al-suyuti. (202-261/817-875) al-berkata: al-musnad adalah sumber rujukan oleh ulama ahli hadith dan pokok pegangan yang kuat. abd al-ghafir b. mahir tentang selok belok pentadbiran dan dalam mengatur strategi dan helah peperangan.22 Dis 1277) 13/112 Imam Muslim. 821/1418) (1913). mas ud al-zawawi al-maliki (w. 13/194. abdullah al-shahir bi haji khalifah (w. 4-7 nov. ishaq b.. sepertimana dinyatakan oleh al-qalqashandi. al-nawawi (Oktober 1233. kerajaan mamluk (648-923/1250-1517) Al-ayyubiyun. 536) Ikmal al-ikmal.362 hadith. Al-mufahhim fi sharh muslim. 104 Muslim lahir 204. 1. menggerakkan pasukan penggempur bertarung dengan puak salibiah yang menduduki tanah perairian syam dan baitul maqdis.423 bab. Kaherah: dar al-kutub al-misriyah. Muhammad b. isma il al-farisi (w. Ritter (ed. hlm. 1999. 744) . Sultan mengetuai kerajaan. 1067/1657). ali (w.menumbangkan kerajaan fatimiyah pada 567 H/ 1171 M. Subh ala sha fi siyanah al-insha. tadrib al-rawi. tidak memegang kuasa agama Hlm. 119 berasal dari negara turki. al-fahrasat Mustafa b. 438/1047). 529) Al-mufahhim li sharh gharib sahih muslim. Sahih muslim 5.M. 14 jilid. ahmad b. abu al-ruh isa b.

alsa ib. malik al-kamil Muhammad. fadl al-bari sharh sahih al-bukhari (urdu) Al-ma had al. Abdullah al-awsif. qadiyah al-manhaj fi sahih muslim Mu an an. turki.alami li al-fikr al-islami (1408). bertempur di ghassah. hawla manahij al-islamiyyin fi al-hadith. 57 kitab. ward abu al-husain al-qushayri al-nisaburi (w. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. tentera ayyub dan khwarizm menumpaskan tentera salib. al-hajjaj b. translation of nearly 1. malik al-shah (1207. hadi al-mudakhali. . takrif imam muslim. prinsip dan asas penulisan yang terpenting dan kerangka manhaj yang dilukiskan dengan baik. najmuddin ayub b. Muhammad b. kayfiat talaqqi. riyadhas-salihin. Muhammad Fu ad abd al-baqi (ed. telah kami sebutkan di bahagian awal kitab sharh sahih al-bukhari German translation of arba in. subul al-salam. al-fiqh. mu asarah. VA: maktabat al-mustallat. al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al. french. alqamah Dr. Beirut: Dar al-Kutub al.adl an al adl an Rasul Allah (saw) Imam Muslim b. Al-Nawawi (1424/2003).alami li al-fikr al-islami. Sultan mesir di timur kaherah pada 1240. hizmah no 7. al-tarikh.ilmiyah Hal. jama dari al-bay . seperti ata b. kajian menyeluruh tentang rijal sahih Muslim 13/155. Shabbir ahmad. al-buyu .23 Nov 1249). Muhammad zafrallah khan. dipetik dari tahdhib al-asma wa al-lughat Merujuk pada tulisannya. pemilikan harta dengan harta Kontrak jual beli.Imam abu zar ah al-razi. the theory of contracts in Islamic law. amru b. Al-san ani. mempertahankan perawi yang dida ifkan oleh Imam Muslim. muqaddimah. rayner Sahih muslim. 2/449. 2. 1356 bab. 261 h). cet.). Al-ma had al. al-Fadil Rabi b.800 hadith. 3. muslim b. alusul. Dr. Herndon. dikeluarkan kebanyakannya dari sahih bukhari dan muslim uthmani. menakluk baitul maqdis dan palestin pada 1222 M.

Muhammad b. uthman almaghribi al-shafi i. hlm.attar. kitab al-jami karya imam abu isa al-tirmidhi. lisan al. dan sangat mengasihiku dan mempercayaku untuk mengulangi pengajaran kepada jemaah. sharh al-arba in al-nawawiyah. ta lil al-ahkam al-maslahah. 195 Suf. Fahras al-faharis 1/185-190. hlm. dan beliau merasa takjub melihat ketekunan dan kegigihanku dalam menelaah dan kelazimanku belajar dan menghindari pergaulan manusia. dari kalangan yang ma ruf dan adil dan al-majruhin. 741 . ali al-qastalani Muhammad al-Tawudi al-maliki. Al. hlm.arab (1420/1999). ahmad b. Fayd al-bari sharh sahih al-bukhari (4 jilid) Abu al. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.).arabiyah li al-tarbiyah wa al-thaqafah wa al.arab. Mukarram al-afriqi al-misri (1990).ilmiyah.abbas ahmad b. abu al-fadl Jamal al-din Muhammad b. Koleksi karya ilmiah Hj. Muhammad amin al-nawawi (ed. Muhammad al-talib b. hlm. penjelasan tentang ilal. Imam al-nawawi. Mu azzam shah al-kashmiri al-hindi (1292-1352). umar ahmad al-rawi (ed. Muhammad al-Tawudi b. ali ibn sawdah al-murri al-fasi (17001795/1111-1209). pintalan bulu kambing. (2007). fahras al-kutub khanah 3/164. 269 Tasawwuf dari suffah. al-ta arruf li madhhab ahl al-tasawwuf. dan penerangan tentang rijal.Ibn al. 28-35. Beirut: dar al-kutub al. Al-mu jam al. hashiyah ala sunan abi daud. Maslahah. al-munasib Melarang sama sekali memindah dan menjual Muhammad Anwar Shah b. kaherah: Maktabat al-kulliyat al-azhariyah.ulum. amru shawkat. Jama ah min kubbar al-lughawiyyin al. fahras al-mu allifin.arf al-shadhi sharh sunan al-tirmidhi. Beirut: dar sadir.arabi al-asasi. Wan Mohd Saghir Abdullah mengenai kitab melayu/jawi dalam jurnal Dewan Bahasa 1990-1991. kitabnya mengandungi fiqh al-hadith. ibn manzur. masjid nabawi di Madinah (saw). syarah dan tashih pada syaikh abu Ibrahim ishaq b. Wan Mohd Saghir Abdullah (1990).ilmiyah 1/3. Hashiyah al-tawudi ibn sawdah ala sahih al-bukhari. Beirut: dar al-kutub al. abu bakr Muhammad al-kalabadhi (1400/1980). ta liq ala sahih muslim. al-istislah (maslahat umum) al-nas (teks hukum).). Larus: al-Munazzamat al. maslaha almursalah.

Melambangkan kerelaan kedua pihak Jumhur menetapkan akad tidak termasuk jualan harian pada barangan yang tidak terlalu tinggi harganya. 3/1097 Ensiklopedia islam. orang yang berakad (al-muta aqidayn) (pembeli dan penjual) sesuatu yang diakad (al-ma qud alayh) (wang dan barang) Akad.t. jil. Khusus pengajian mazhab shafi i 198. 278. Rasulullah (saw). darul hadis. ikatan kata antara penjual dan pembeli. akad (ijab dan Kabul).arabi al-asasi. Ibn khaldun. tempoh pembayaran. barang dengan wang. dengan syarat jualan. Tahun 1173 M. Ali abd al-wahid waif (ed. kontrak antara penjual dan pembeli. dari ilmu syariat yang baru diperkenal dalam agama.). 3. mewajibkan ijab kabul tanpa kecual pada mana-mana urusan. Kaherah: Dar Nahdah. ijab Kabul terlaksana mengesahkan jualan. (tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri). 741. Ibn khaldun. Kerana satu keperluan. pembeli bersetuju dengan keadaan dan kualiti barang.3 / hlm. 137. ekonomi islam. dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain atas dasar kerelaan. abd al-rahman b. Al-mu jam al. Al-bukhari. Pemindahan hak milik. Asalnya ialah bertafakur dan bersunyi dalam ibadah dan menyerah kepada allah dan menghindari kesenangan dunia.). 8/hal. cet. Rukun jual beli. Al-tabrani Ensiklopedia global jil. . sumber yang dapat membantu manusia dalam kegiatan ekonomi. (Barangsiapa yang menanggung kepayahan di petang hari kerana kerja tangannya.Ilmu tasawwuf. Yang dipersetujui bersama dalam suatu tempoh tertentu 8/279 Jual beli. landasan dan kerangka i tiqad yang dihadam oleh ahli tasawwuf dan adab yang diperhalusi dalam Uzlah (khalwat) dan pertemuan. Perdagangan termasuk jual beli. Fatwa ulama shafi i. Muhammad (t. atabeg nuruddin mengasaskan sekolah hadis. yang kecil atau besar. al-Muqaddimah. kaedah tradisional jual beli dengan pertukaran barang. maka terampun dosanya). Dr. bahasa: menukar barang dengan barang lain. institusi hadith di abad keenam. Tidak bertujuan mencari untung.

anjing kerana dipandang najis. Tidak sah menjual barang kepunyaan orang lain kecuali setelah diizinkan . salah seorang teman Imam al-nawawi (rad). Menolak urusan yang menimbulkan penyesalan kepada mana-mana pihak Al-arba in fi al-ahkam. Yusuf al-zarkashi. al-hijam al-aswad. abd al-jabbar b.abbas amin al-din al-ashtari al-halabi al-shafi i. zahir kekhusyukannya. mazhab shafi i. dari segi kandungan. Syarat sah ijab Kabul. -suci pada zatnya dan boleh disucikan. -Memberi manfaat menurut syarak. khinzir. kualiti dan jenisnya. Yasin b. mengharamkan arak. dimakamkan di Nawa. tidak mensyaratkan akad pada barang yang rendah harganya. untuk tempoh sebulan Syarat orang yang berakad. tidak sah orang gila. ahmad b. sebarang perkakas dan alat permainan tidak diharuskan. berakal. Dan beliau pernah mengerjakan haji bersama Imam al-nawawi dan menziarahi kota Baitul maqdis bersamanya beberapa kali 4/164. Berhala kerana tidak membawa manfaat. bangkai. yang tidak berkeupayaan mengendalikan kewangan dan mengurus harta. sentiasa bertilawah. 615 H. dan mewakafkan kitab yang disalin dari karya imam al-nawawi di darul hadith al-ashrafiyah. Barang yang diakad. tidak disertai lafaz ta liq. besar martabatnya. seperti jika bapaku orang tuaku mati maka barang ini kujual padamu. baligh. penulis besar. Tidak tertakluk kepada batasan waktu.Imam nawawi dan ulama mutaakhirin dari kalangan jumhur al-shafi i. dan wafat pada rabiul awal 681 H di damsyik. abdullah b. bahan hiburan yang melalaikan seseorang dari mengingati allah (swt). talhah b. al-haj sharaf wafat pada hari ahad 17 safar 682 Hijrah. 3/284 .yang zahir dan dapat diketahui secara jelas. Muhammad b. umar abu al. orang bodoh dan jahil tentang urusan jualan. Dilahirkan di halab. anak kecil. dianggap membazir -mampu diserahkan ketika dikehendaki.

3. rijal. tarikh gharnatah. Cet. lisan al-din ibn al-khatib. . ibn qani . disebut dalam mu jam.). apabila dalil disandarkan dengan ihtimal (kemungkinan). maka luput darinya istidlal Tarjamah al-muhaddithin. ustadh al-wujud muhy al-din al-kafiji Mula menulis 866 H. Takmilah sharh al-minhaj. al-hafiz abu al-fadl b. hazim muhammad. damsyik: dar al-fikr Aspek kualitatif dan kuantitatif Terjemah syarah shahih muslim (1994). imad amir (eds. Shaykh dalam riwayat. 220 orang 30. abu shamah. hajar. yaqut al-hamawi. al-shafi i. isam al-shababiti. mu jam aludaba . Sheikh imam muslim. Kitab sahih. mencecah 300 buah karya. Hlm. dirujuk pada shaykh al-islam ilm al-din al-bulqini. tarikh makkah. meninggalkan ilmu mantik 19. sharh al-majmu Sharh al-isti adhah wa al-basmalah. al-zarkhashi Melazimi sheikh al-islam sharaf al-din al-manawi. Mujaddid abad ke 9. qudat misr. 150 orang. Kaherah: Dar al-hadith Kitab al-iman. taqiyuddin al-fasi.Mempelajari matan hadith dan nama-nama perawi Nur al-din atr (1418/1997). pengharaman melariskan barang jualan dengan sumpah Al-nawawi. al-thamr al-dani fi al-dhab an al-albani 1/10. Abu ishaq al-huwayni. syarah setelah istikharah. 30. tarikh nisabur. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. penguasaan dalam tujuh bidang ilmu:. hashiyah ala al-shifa Mu jam al-sahabat. abd al-ghafir al-farisi. rawdatayn Al-shaikh shihab al-din al-sharimsahi. hashiyah ala sharh al-bahjah Taqiyuddin al-shibli. 18.

19 jamadil awal. al-nashikh himam al-din al-hammam al-khudayri al-asyuti Sharh sunan abi daud. al. Mazhab usul al-fiqh: mazhab mutakallimun. al-kamal abu bakr b. syeikh albani. dikebumikan di hawsh qawsun di luar bab al-qirafah abd al-rahman b. Muhammad b. Penggunaan hadith da if dalam kitab al-buyu : kajian di dalam kitab sunan al-tirmidhi. al-fakhr uthman b. 536). 911 H. al-mawdudi mengamalkan Naziah jusoh @ Muhammad. najm al-din abu al-salah ayyub b. 478). imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik al-juwayni (w. dilahirkan pada rajab 849 wafat di kediamannya di rawdat al-miqyas ketika berusia 61 tahun. ijtihad fatwa Ahmad al-khazandar.allamah badr al-din abu muhammad Mahmud b. al-luhaydan. al-burhan fi ilm al-usul. Ibrahim al-shaybani.uthaymin.Martabat ijtihad terendah. mzhab al-ahnaf (kaedah induktif) Al-mutakallimin. karya al-suyuti. sheikh salih al-fauzan. bersandar kepada kaedah usul dalam mentafsir dan mengemukakan istinbat Ahnaf: manhaj amali: mengeluarkan kaedah usul dari penelitian terhadap masalah hukum al-burhan fi ilm al-usul. nasir al-din Muhammad b. sheikh al.ayni Al-ta qibat ala al-mawdu at. disyarah imam abu abdullah al-maziri al-maliki (w. sayf al-din khidr b. Muhammad b. al-suyuti Salim al-hilali. al-mu tamad fi usul al-fiqh. idah al-mahsul min burhan al-usul . al-mustasfa fi ilm al-usul Al-mutakallimin: manhaj al-tajridi. nazir al-din Muhammad b. pegangan yang agak radikal syed qutub. ibn baz. sabiq al-din b. ahmad al. Hassan al-banna. mawsu ah al-manahi al-shar iyyah murattabah ala al-abwab al-fiqhiyyah Mazhab al-ash ari. 981.

ibn hibban umdat al-ahkam. al-hijawi umdat al-fiqh. Syaikh abdullah ibn syaikh Muhammad ibn abd al-wahhab. kemudian. abi al-mazfar mansur b. ibn hajar.aziz. alangkah terpujinya Imam al-Nawawi dalam menyusun kitab al-adhkar. khalil al-rahman al-hindi al.(kaedah deduktif) Al-ahnaf.uqala. Cet. usul fakhr al-islam al-bazdawi. Hadith al-wadiah dalam sahih al-bukhari dan sahih muslim: satu analisis Munir al-afham pada menyatakan syarah bulugh al-maram Sayyid abdullah al-maghribi al-ghadamsi (1310-1395/1892-1975) Sheikh rahmatullah b. Riyadh: dar al-salaf. dan Imam al-Nawawi pada kitab Sahih Muslim. tafsir al-tabari 1/442. nawawi. tafsir.Asqalani (773-852) dan (Imam Ahmad ibn Muhammad) alQastalani (w. 923) pada kitab Sahih al-Bukhari. Latihan ilmiah dan disertasi dalam bidang hadith: suatu kajian di jabatan alqur an dan al-hadith Mohd ashrof zaki yaakob.. kefahaman aqidah ulama salaf baihaqi. 2. 882. bab 3 Nur hafizah abd al.taqwim al-adillat fi usul al-fiqh. al-ajwibah al-mufidah an as ilah al-manahij al-jadidah. ibn qudamah Rawdat al. 674) Zad al-mustanqi fi ikhtisar al-muqni . sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan dalam memahami kitabullah dengan (kitabkitab) tafsir yang telah beredar lagi muktabar. usul alsarkhasi Hudaybiah (628) Sheikh salih al-fauzan (1418 H). shawkani. Selanjutnya. hadith dikeluarkan dari al-sahihayn . al-sam ani Hassan b. al-bukhari. al-isabah. surah 18. thabit (rad) (w. Khidr (saw).uthmani (1226-1308/1811-1891) Kitab al-qawati . al-maqdisi. Dan dalam memahami hadith dengan (kitab-kitab) syarah para Imam yang utama seperti (Ibn Hajar) al. Muhammad b.

Matan al-hadith: bulugh al-maram. ibn abbas Muhammad ibn alawi Mashariq al-anwar ala sihah al-athar.arus fi tawarikh al-khulafa . murabahah. tahdhib al-tahdhib.uthaimin Sheikh ali b.ilm. kitab al.: jilid Bil. sheikh Muhammad b. rijal: al-isabah. 1. 3552 Anwar al-masalik ila riwayat muwatta malik. taqrib altahdhib Usul al-hadith: nukhbah al-fikr fi mustalah ahl al-athar Mudarabah.: juzuk nawawi banten (1813-1898) William Montgomery watt (1909-2006) Faruqi isma il Raji.aqidah al-wasitiyah. syarahan singkat Al-usul fi ilm al-usul.aziz b. tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. 1. nuqat al.: bilangan Juz. 333/994) Ibn hajar. ibn abi asim Ibn hazm (384-456/ 994-1063). Islamic studies. al-tanbih ala mukhalafah al. ibn hajar menyebut perawi.aqdiyah fi fath al-bari ali al-qari (w. 1016 H) Abu mansur al-maturidi (w. hukum yang ditentukan oleh ulama sahih. towards a new methodology of quranic exegesis. da if. sukarela. abu fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi Kitab al-sunnah. ali al-syibil. sharh: fath al-bari. gadaian Jil. vol. salih al. no. abd al. sharh al. Al-qawa id al-muthla fi sifat allah wa asma al-husna. mu awadah. hh.Bulugh al-maram. bay al-inah. kontrak balasan. tabarru .

sahih al-bukhari: the early years of islam.000 ke 40. Muhammad abduh (1849-1905) mawlana muslih al-din al-lari al-lari's (979/1571) 1979. dari kabilah bakr ibn wa il (164-241/ 780855). Leiden: E. mengandungi 30. Lucas (2004). ali ibn abi talib (rad) (600-661 H) Muhammad asad. riwayat yang sepatutnya (ditulis) ialah: kami menerima khabar dari ibrahim dari muslim. Ibn Ma in and Ibn Hanbal.Musnad. faculty of arts (kami menerima khabar dari ibrahim berkata: kami menerima khabar dari muslim) ketahuilah bahawa (riwayat) ibrahim b. usia 77 tahun. hadith literature and the articulation of Sunni Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa ad. Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal. Brill. 10/393 . Pandangan al-hafiz al-dhahabi tentang perkembangan pengajian hadith pada 7 abad yang pertama.J.000 hadith berkaitan sunnah Rasulullah (saw). sufyan dalam kitab ini terputus (kerana) beliau (sebenarnya) tidak mendengar dari muslim. Fasa 1: Kelahiran hadith (1-140 H/622-757 M) Fasa 2: Koleksi awal dan kritikan (riwayat) (140-200 H/ 757-815 M) Fasa 3: Penulisan kutub al-sittah (200-300 H/ 815-912 M) Fasa 4: Kemaraan Baghdad dan Parsi (300-400 H/ 912-1009 M) Fasa 5: Abad pengkhususan (400-480 H/ 1009-1087 M) Fasa 6: Peralihan pengaruh dan kejatuhan empayar Islam di Timur (480-600 H/ 1087-1203 M) Fasa 7: Tradisi akliah mekar di Syria (600-720 H/ 1203-1320 M) Scott C. Constructive Critics. Asas dalam hujah fiqh dan ilmu yang lain.

tabaqat ibn qadi syuhbah. juz. 676) mengiktiraf khalifah abbasiyah. tadhkirat al-huffaz. memberi bai'ah kepada al-mustansir alabbasi. tarjamah imam nawawi. 8/395. mengangkat tangan selepas ruku' dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadith tentang mengangkat kedua tangan dari lebih tiga puluh orang sahabat. nur al-din zanki (w. tabaqat al-shafiiyah. al-bukhari. 689). khulasat al-ahkam fi muhimmat al-sunan wa qawaid al-islam. ibn imad 5/345. 648-923) al-zahir al-bundaqdari (w. pembukaan baitul maqdis pada 583 H. salahuddin al-ayyubi (w. membebaskan kota al-ladhiqiyah dari penaklukan perancis pada 686 H imad al-din zanki (w. hizam menetap di nawa. perubahan kuasa dalam wilayah islam pemindahan dari dawlah al-ayyubiyah kepada mamluk (p. shadharat al-dhahab. yafi'i. yunayni. 2/153. 353. 8/149. dan penambahan diterima dari riwayat thiqat kitab mawadi' al-solat. 4/147. 3. dhayl mir'at al-zaman. 4/182 . ibn kathir. mir'at al-jinan. husayn isma'il aljamal (ed. 3/283. 541).al-daris fi tarikh al-madaris. al-bidayah wa al-nihayah. justeru riwayat naskhah (lain) ini ralat. al-nu'aymi 1/24.kerana dalam sanad kitab ini tidak dinyatakan (nama) nafi'.kitab al-buyu' 10/393 al-nawawi (1418/1997).membandingkan naskhah kitab sahih (malik dari muhammad) berkata qadi iyad: dalam naskhah lain disebut (malik dari nafi' dari muhammad). 1 hal. perjuangannya diteruskan oleh al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay (w.). al-zirkili. dan telah saya jelaskannya dalam kitab sharh almuhadhdhab (3/337-344) hal. 589) jihad menentang puak salibiyyah. al-isnawi 2/286. al-a'lam. Beirut: Mu'assasah al-risalah. tabaqat al-shafiiyah al-kubra. alsubki. al-dhahabi. dan tidak juga disebut (nama) nafi' dalam riwayat muwatta'. 11. 569) sakhawi. 13/278.

dan al-jam' bayna al-sahihayn. al-suyuti. shadharat al-dhahab. muhammad b.bertemu khatib dan imam jami al-umawi. al-jami' li akhlaq al-rawi wa adab alsami'. 36 tuhfat al-talibin. abd al-malik al-rub'i aldimashqi. rawahah. telah meriwayatkan lebih dari 60 hadith. tabaqat al-huffaz. al-muhaddith abu al-abbas ahmad b. syeikh al-islam ibn taimiyah (rad) berkata: saya belum pernah melihat seseorang yang sepertinya mula menulis 660 h. hasan abu al-baqa' al-dimashqi (w. taj al-din al-subki. ulama hanbali (w. al-mundhiri. ahmad b. syarah muslim dan bukhari. musnid al-syam wa muhaddithuha. abd al-wahid b. qudamah al-maqdisi al-salihi al-hanbali (687). mendengar darinya para huffaz. ibn sinni membaca kitab al-kamal fi asma' al-rijal oleh al-hafiz 'abd al-ghani al-maqdisi dengan al-hafiz khalid b. meriwayat darinya. mendengar kitab al-ansab. zubayr b. sakhawi. khatib al-baghdadi. yusuf b. dari shaikh abu ishaq ibrahim b. saad b. oleh al-humaydi. ibn taimiyah hlm. 663). 507 mengambil fiqh al-hadith. al-hafiz diya' al-din. 668). 'amal al-yawm wa al-laylah. 'abd al-rahman b. 668). 8 al-rawahiyah. ibrahim. dari syeikh imam al-nawawi (rad) yang paling penting dan utama. tak terlindung dari sesiapa allah inayah . bakkar. 19. ahmad b. muhammad b. diya' ibn al-firkah. 1/265 pertikai al-wasit. al-daris. ke halaqah shaikh abd al-rahman b. 6-7. ibn daqiq al-'id. tadhkirat al-huffaz. 5/166. 5/326. 18. ibrahim b. ni'mat b. 'abd al-da'im b. al-nawawi. alwafi bi al-wafayat 6/87 khulasat al-ahkam.4/1447. sakhawi. muhammad b. yang mewakafkan hibbatullah b. isa al-muradi al-andalusi al-misri al-dimashqi (w. al-dhahabi. tabaqat. sheikh jamal al-din abd al-kafi b.

805) syarah rub' al-kharaj. sharh al-muhadhdhab. 864) 'umar b. dinisbahkan kepadanya al-minhaji. 536). khatib al-baghdadi (w. al-sakhawi. 790) syarah sebahagian. 544) al-isyarat ila bayan al-asma' al-mubhamat. abu al-qasim al-rafi'i (w. abu ishaq al-shirazi. maka sesungguhnya ilmu hadith adalah dari seafdal jalan untuk menghampirkan diri kepada tuhan penguasa alam. al-badr b. adapun selanjutnya. maziri (w. jalal al-din muhammad b. 13/278 minhaj al-talibin. iyad (w. al-bidayah wa al-nihayah. dan kekhususan ini tidak saya ketahui selain padanya kanz al-raghibin.manuskrip kitab sharah muslim nawawi diperoleh di pelbagai negeri. raslan al-bulqini (w. jama'ah (w. mukhtasar al-muharrar. adalah ringkasan kepada kitab al-irshad yang saya rumuskan dari kitab ulum al-hadith oleh al-shaykh al-imam al-hafiz almutqin al-muhaqqiq. 'abd al-rahim b. 'ali b. 5 jilid ibrahim b. abi amru 'uthman b. lantaran ia menjelaskan sunnah sebaik-baik makhluk dan semulia-mulia insan dari umat terdahulu dan kemudian (saw). al-dhahabi. al-asma' al-mubhamat fi al-anba' al-muhkamah. ibn kathir. 476). dan kitab ini. satu jilid . ibrahim b. yang dikenali sebagai ibn al-salah. dan bagaimana tidak. 623) al-sakhawi. 9 al-taqrib wa al-taysir fi ma'rifat sunan al-bashir al-nadhir. 'abd al-rahman. ahmad al-mahalli (w. ringkasan. tiada tulisan dalam madhhab yang menyamai ketinggian uslub dan kecanggihan gaya sepertinya. syarah yang menghasilkan kupasan terbaik dan cemerlang. yusuf (w. 463) hlm.

al-darir al-wasiti al-mulaqqab bi al-halal. mukhtasar tabaqat ibn salah. al-naqd menurut istilah al-muhaddithin: memperhalusi riwayat dan menilai khabar dan menjelaskan kelemahan dan kekuatan riwayat yang disampaikan untuk dikeluarkan hukum terhadap hadith abu ja'far al-'uqayli al-hafiz al-maghribi abu al-hasan b. muhammad b. al-jazri (w. al-qattan al-kattami al-fasi (w. sa'id b. dari maghribi mengutamakan siyaq imam muslim ahmad b. kitab al-ahkam al-syar'iyah. 804) tuhfat al-muhtaj ila adillat al-minhaj al-tibyan fi adab hamalat al-quran. menghimpunkan sekitar 180 tarjamah bagi ulama al-shafii yang masyhur hlm. 26. dan eligi untuknya abu al-'abbas ahmad b. 'ali b. kitab tarikh al-muhaddithin. 628). imam 'abd al-haq al-ishbili. 12 khulasat al-ahkam.umar b. 27. tarikh ibn al-ghardi 1/55 tab'ah al-khaniji ibn al-'attar. 350). bayan al-wahm wa al-iham alwaqi'in fi kitab al-ahkam. al-mulaqqan (w. al-sakhawi. abu al-khayr muhammad b. 84.733) ghayah al-nihayah fi tabaqat al-qurra' 1/65 syair dari sebahagian rakan yang mengasihinya amru b. sidqah al-mawsili syair dari kalangan al-muhaqqiqin al-fadil abu abdullah al-andalusi al-nukat: kupasan singkat . jazam al-sadafi al-muntajali (w. ali al-zar'i al-hasan b.

dan beliau ialah bushair b. 52.penjelasan tentang kabilah dan perkataannya (dari ahli rumahnya) yakni: dari kalangan bani harithah. ughat arabiyah fasihah ajmiah istilahat syariah alfaz fiqhiyyah Ibn al-Salah al-Nukat 'ala Ibn salah tafwid al ma'na to higher source abu ja'far al-tahawi (239/853-321/933) authored sharh mushkil al athar. . wasit. dan huruf shin berbaris atas. dan sin tanpa tanda titik. yasar al-madani al-ansari mawla kepada kabilah al-harithi 10/426 berkata azhari: orang arab berkata: aku menjual: bermakna: aku menjual apa yang kupunyai dan miliki. yasar) adapun bushair maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. dan maksud dengan rumah: penempatan (kediaman) 10/426 (bushair b. tabi'in dari tabi'in 10/426 sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat maka diharuskan menyebut sebahagian nama tanpa menyebut nama yang lain suyuti. 400 kali derivation of legal rulings based on the classical juristic methodologies of traditional commentary.aqidah. kitab al-buyu' 10/393 isnad semuanya rijal madinah 10/427 riwayat sahabat dari sahabat. adapun yasar: maka dengan huruf ya' bertitik dua di bawah.

ibn kathir.ikhtilaf al-ulama. tadrib al-rawi: shaykh al -islam said (ibn hajar): what nawawi mentioned in his sahih is based on the perspective of the majority (al-akhtarin) as for that of the verifying authorities (al-muhaqqiqun) then no. yahya al-muzani (264/878) subki (771/1370) isnawi (772/1371) shafii (204/820) abu al-qasim al-Rafi'i (624/1227) ghazali (505/1111) abd rahman al-qazwini (669-739/1268-1338). as the kuffar of quraisy did. and kufr may have a more general meaning than shirk . . abu abdullah ibn al humam (790-861/1388-1457) tatabbu'al-daraqutni argue daif 78 hadith bukhari.al-tahrir fi usul al-fiqh. ali al-jassas al-razi (305-370/917-980) the author of ahkam al-quran. or they may be used separately. abridged by abu bakr ahmad b. ibn salah. for the verying authorities with ibn salah nawawi. may he be exalted. ismail b. 32 dalam keduanya kritik dari sudut matan dan sanad. sharh muslim 2/71 kufr and shirk may carry the same meaning which is disbelief in allah. al-suyuti. al-suyuti berbeza. whereby shirk refers to the worship of idols and other created beings. 100 muslim. whilst also acknowledging allah.

tanpa ada yang mempertikaikannya atau menolaknya.al-mazhab. Qadhi Husain telah menukilkan bahawa secara mutlak di sisi ulama Syafi'i. Telah warid dengannya hadits Junjungan Nabi s. ikmal al-ikmal.Raudhatuth Tholibin. Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad s. iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. khalifa b. hari kiamat pasti datang tanpa keraguan. Shohibut Tatimmah. kebangkitan itu benar. Sesungguhnya syurga itu benar. hasan.. dan Allah akan membangkitkan sesiapa sahaja dari kubur. neraka itu benar. daif. Syaikh Nashr al-Maqdisi dalam kitabnya "at-Tahdzib" dan selain mereka. di mana dalam mazhab Syafi'i ianya adalah sesuatu yang dihukumkan sebagai sunnat atau mustahab. Maka kenapa kini amalan sebegini dijadikan sasaran untuk menghukum orang lain sebagai pelaku bid'ah yang tidak mengikuti sunnah? Jika pun tidak mahu bertalqin. Maka dikatakan: "Wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah.muhammad b.a.w. umar al-washtati al-ubbi (1424 al-majmu' disempurnakan dalam hadith sahih.w.. ka'bah sebagai qiblat dan kaum mukminin sebagai saudara". Dan adapun hadits yang datang mengenai hukum talqin ini adalah dhoif. al-majmu' 1/47 Talqin . maka sewajarnya berlapang dadalah kerana ianya termasuk dalam bab khilafiyyah pada furu'. menulis dalam kitab "Raudhatuth Tholibiin" seperti berikut (lihat gambar1): . ingatlah dengan apa yang atasnya engkau keluar meninggalkan dunia.a. al-Quran sebagai panutan. antara mereka adalah al-Qadhi Husain. sebagai nabi. membaca talqin ini adalah mustahab . Dan mustahab hukumnya mentalqinkan mayyit setelah dikebumi. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Rab. Amalan membaca talqin setelah mayat dikebumikan adalah satu amalan yang diterima sebagai sunnat atau mustahab dalam mazhab Syafi'i. Imam an-Nawawi rhm. Selanjutnya Imam an-Nawawi meneruskan lagi (lihat gambar2): Inilah talqin yang dihukumkan mustahab oleh perhimpunan daripada sahabat kami (yakni para ulama asy-Syafi'iyyah). Dan amalan ini telah diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ini sejak awal kemasukan Islam lagi. akan tetapi hadits-hadits (dhoif) berkaitan keutamaan (fadhoil) adalah .

Ia turut merakamkan sumbangannya dalam membangunkan metodologi syarah dan menggariskan manhaj hukum yang ideal dan berkesan. Imam al-Rafi i. Dan telah diperkukuhkan hadits mengenai talqin ini dengan kesaksian beberapa hadits yang shohih. . al-Suyuti. Ibn al-Salah. seperti hadits : "Mohonlah kepada Allah baginya (yakni bagi si mati) akan ketetapan (yakni ketetapan dalam menjawab fitnah kubur). sehingga aku dapat merasakan ketenangan dengan kalian dan aku mengetahui dengan apa akan aku kembalikan utusan-utusan Tuhanku (yakni Munkar dan Nakir)"." dan wasiat Sayyidina 'Amr bin al-'Aash: "Berdirilah kamu di sisi kuburku (walaupun hanya) selama kadar menyembelih seekor sembelihan dan membahagi-bahagi dagingnya. Bab ini turut membandingkan hujah dan pandangan yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama hadith yang lain seperti Qadi Iyad. iaitu zaman di mana orangorangnya dijadikan ikutan.tidak mengapa untuk diamalkan di sisi ahli ilmu daripada kalangan muhadditsin dan selain mereka. Maka berkata para sahabat kami (yakni ulama Syafi'i): " Dan duduklah orang yang membaca talqin itu di sisi kepala kuburan si mati." SUMBANGAN DI BIDANG HADITH Bab ini membincangkan sumbangan dan peranan Imam al-Nawawi dalam memperjuangkan ilmu hadith. Sentiasalah penduduk Kota Syam beramal dengan amalan talqin ini sejak zaman permulaan Islam lagi. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya. maka tidaklah ditalqinkan. Ia menghuraikan pemikiran dan sumbangannya dalam membahaskan kefahaman usul al-riwayah dan aldirayah dan mengangkat dan memartabat tradisi hadith dan warisan akliah di zamannya. al-Sakhawi dalam perbahasan dan penelitian hadith dan syarah. dan adapun anak kecil yang belum baligh dan seumpamanya.

Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. 2. Ia mengemukakan hujah fiqh yang dirumuskan dari pandangan mazhab ahl sunnah wa aljamaah dan tafsiran Imam al-Syafi i terhadap hadith-hadith gharib dan mukhtalaf. Dan induk dari cabang kebaikan dan puncak peribadatan. 2. 2. mengupas hadith dan memetik faedah hukum bersandarkan dalil fiqh dan mentarjih pandangan dan amalan yang sahih dengan merujuk kepada keterangan nas dan pendapat mazhab. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi yang terpilih dan sahih.1. Imam al-Nawawi mengungkapkan kemuliaan ilmu hadith dalam khutbah syarah yang dikemukakan terhadap kitab Sahih Muslim mperjuangkan paling afdal. Beliau menegaskan: Adapun kesibukan dalam mencari ilmu adalah seafdal pendekatan (taqarrub) dan setinggi ketaatan. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam Kitab ini turut dinamakan sebagai al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam. Sumbangan di bidang Hadith al-Riwayah Penulisan di bidang hadith (al-Riwayah) Karya Hadith (riwayah) 2. Ia membicarakan hadith-hadith hukum yang dipandang sahih dan disepakati autoritinya secara mutawatir. 2. Ia memperlihatkan keupayaannya mengesan sanad. Pengajian Hadith Tradisi hadith dan pengajian ilmunya merupakan kesinambungan dari perjuangan mengangkat dan memartabat idealisme hadith dan fiqh yang mendasar. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke Bab al-Zakat. Kitab ini turut menggarap permasalahan asas dalam ilmu fiqh Matn al-Arba in al-Nawawiyyah Fath al-Mubin li Syarh al-Arba in oleh Ibn Hajar al-Haithami . Dan yang paling utama untuk dihabiskan waktu dengannya.2. Kitab ini memperlihatkan kefahaman Imam tentang hadith-hadith hukum dan ketelitiannya dalam menyatakan pandangan.1. 3. Ia membincangkan hukum dan amalan sunnah secara syumul. dan membahas hukum berdasarkan petunjuk nas dan syariat.

Imam al-Nawawi hanya sempat menulis sebahagian dari syarah Sahih al-Bukhari sehingga . Sumbangan di bidang Hadith al-Dirayah Karya dalam bidang syarah hadith 3. keutamaan niat. penekanan pada sudut kerohanian dan kepentingan ibadat solat. Riyad al-Salihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin Kitab ini cukup terkenal di kalangan Ulama hadith khususnya di Nusantara.dan hadith dan mengkaji hukum-hukum Islam secara ringkas. persoalan iman. Perbincangan hadith tertumpu pada perbahasan ilmu dan adab. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin oleh al. puasa.3.Allamah Muhammad Allan al-Siddiqi al-Makki 2. Hadith-hadith yang dinyatakan telah disepakati kesahihannya kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana didapati bersumber dari kitab hadith yang daif . Ia diakhiri dengan kitab al-istighfar yang memuatkan hadith-hadith sahih yang menyeru pada amalan Islam yang berteraskan penghayatan dan pengukuhan akhlak dan ruh Islam. Ia diusahakan bagi memperjuang dan merintis usaha ke arah memperhebat dan memperkasa bidang syarah hadith alsyarif. Nuzhat al-Muttaqin Syarh Riyad al-Salihin oleh Dr. tumpuan pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. mahakarya agung yang dikarang oleh Imam al-Hafidh Ibn Hajar al. Ia merupakan antara syarah Sahih al-Bukhari yang terbaik sebelum kelahiran Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Syarh al-Bukhari (al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarah hadith yang terunggul di abad ketujuh. Ia turut diterjemah ke pelbagai bahasa utama dunia. Ia meneroka dan menggali sepenuhnya khazanah hadith sahih yang termuat dalam kitab al-Jami al-Sahih. Dalam kitab al-fitan wa al-malahim dimuatkan hadith-hadith akhir zaman yang memberikan kupasan panjang tentang sifat-sifat syurga dan nikmatnya serta azab neraka yang dijanjikan untuk golongan kafir dan munafik di akhirat.1. Antara syarah yang termasyhur termasuklah kitab: 1.Asqalani pada abad kesembilan. perbahasan hukum dan syariat. Mustaffa Bugha 3. Syeikh al-Uthaimin 3. Ulama-Ulama mutakhir turut melakukan penelitian dan mengemukakan syarahan menerusi pendekatan moden yang lebih realistik dan ringkas. Kitab ini telah dikaji dan dikupas oleh sarjana Islam sepanjang zaman. zakat dan haji dan ketinggian nilai zikir dan wirid. Ia merupakan antara kitab hadith yang terunggul di bidang hukum dan merupakan rujukan terpenting dalam perbahasan fiqh al-muqaran dan telah dikupas dan disyarah oleh ramai sarjana Muslim. antaranya: 2.

Kitab Ikmal al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Qadi Iyad dan kitab Siyanah Sahih Muslim Min al-Ikhlal wa Khulul oleh Ibn Salah.2. Beliau berusaha mengembangkan kefahaman hadith dengan rumusan hujah dan dalil akliah dan ijtihad yang dapat menyegar dan memantap kefahaman hukum dan nas.ke bab: Qaul Al-Nabiyy Sallallah Alaih wa Sallam Al-Din al-Nasihat. sirah dan akhlak. Ia menghuraikan hikmah dan hemah dalam setiap ungkapan nas dan mengupas pandangan dan pemikiran Ulama dalam perbincangan hukum dan fiqh. teologi. Beliau mengemukakan huraian hukum secara jelas berdasarkan kehendak nas dan syariat.672) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab al-Jami al-Sahih. Beliau turut meneliti jalur periwayatan hadith dan kaedah pemilihan perawi oleh Imam Muslim. Syarahannya memperlihatkan keupayaan dan daya pemikiran yang tinggi dalam mentarjih dalil. tasawwuf. Beliau turut menghuraikan maksud dan kefahaman fiqh dari tajuk yang diilhamkan pada setiap bab dan kitab oleh Imam al-Bukhari. fiqh. ibadat. (Sabda Nabi Sallallah Alaih wa Sallam Agama itu Nasihat) Beliau membincangkan pandangan dan pemikiran Ulama hadith yang telah menyumbang dalam mengupas Kitab Sahih seperti Imam al-Khattabi (w.386) dalam I lam al-Sunan. Ia menghurai dan mensyarah hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. Ia merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. Beliau menjelaskan maksud hadith dengan mengungkapkan tafsiran dari pengalaman Rasul (saw) dan para Sahabat (rad) dan berusaha memahami latar belakang yang membawa kepada pengujaran dan pengungkapan sesebuah hadith. Perbahasan tertumpu pada huraian teks dan syarahan nas dengan penelaahan mendalam terhadap hukum fiqh dan maqasid Islam. Beliau turut menjawab kritikan . mengupas dan mentafsir al-Quran dan hadith dan membawa faedah fiqh dari huraian hadith al-sahih. Beliau membuat analisa khusus tentang hukum dan maksud hadith berdasarkan kefahaman terhadap dalil dan maqasid syarak. mengistinbat nas dan memperkuat hujah dengan mengutarakan dalil dan ijtihad akliah. menyaring perawi dan memilih hadith-hadith yang diyakini sahih dan mutawatir untuk dimuatkan dalam kitab al-Jami al-Sahih. Ibn Battal (w. Syarh Sahih Muslim Kitab ini dinamakan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj atau Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat al-Muhaqqiqin. tawarikh. Ia mengumpulkan pandangan menyeluruh Ulama hadith yang mensyarah Kitab Sahih dan mengemukakan perbahasan dengan paduan kepakaran dan makrifat hadith yang jelas. 3. siasah.449) dalam Syarh Sahih al-Bukhari dan Muhammad bin Sa id bin Yahya al-Dubaisi al-Wasiti (w. Ia menyingkap kupasan dan huraian Ulama yang dibentangkan dalam kitab syarah seperti Kitab al-Mu lim fi Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Maziri. meneliti dan mengkaji manhajnya dalam mengelas dan membahagikan hadith. Beliau turut membincangkan pendekatan Imam al-Bukhari dalam menyusun Kitab al-Sahih. mengemukakan pandangan mazhab. mengeluarkan hukum. Beliau membuat rumusan dari pandangan dan idea yang dikemukakan secara halus dan kritis. Ia menyampaikan maksud hadith secara terperinci dengan kupasan yang menjangkau perbahasan aqidah.

Ringkasannya berjudul Ma Tamassu Ilaih Hajat al-Qari li Sahih al-Imam al-Bukhari 1. 7. 4. Al-Imla Ala Hadith al. Syarahannya memperlihatkan kemantapan ilmu dan keupayaan ijtihad dan kehandalan serta keluasan ilmunya yang luar biasa dan menakjubkan dengan daya penguasaan dan kefahaman yang tinggi dalam ilmu hadith.yang dibangkitkan oleh Imam al-Dar al-Qutni terhadap hadith-hadith mursal dalam Sahih Muslim dan kewibawaan rijal Imam Muslim. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat 3. 6. Syarh Sunan Abi Daud atau dikenali sebagai al-Ijaz (ditulis hingga pertengahan Bab al-Wudu') 2. Beliau mentakwil hadith-hadith musykil dengan kekuatan ijtihad dan kebijaksanaan mentarjih pandangan mazhab.4. Beliau telah memberikan huraian yang jelas terhadap hadith dengan syarahan yang syumul dan mendalam. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khair al-Khala iq Al-Irshad fi Ulum al-Hadith . Beliau sentiasa menekankan keperluan memahami situasi dan sebab pengujaran hadith. Beliau memberikan definisi dan pengertian istilah-istilah hadith secara jelas berdasarkan kefahaman bahasa dan lafaz asli Arab Quraisy.A mal Bi al-Niyyat (menjelaskan isnad hadith Innama al-'Amal bi alNiyyat) 3. Syarahannya dirujuk kepada pandangan Ulama yang pakar dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah dan ilmu sirah. Syarahan dan kupasan hadith yang dikemukakan menzahirkan keupayaaan dan kecekapannya dalam mengupas dan mengulas nas. 5. Ia memperlihatkan kepakaran dan kejaguhannya dalam mensyarah dan mentafsir nas.3. Mukhtasar al-Tirmizi Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Syamah fi al-Basmalah Kitab al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyyah Karya dalam ilmu hadith 3. Beliau berusaha menyelami dasar dan inti perbahasan hadith dan membincangkan maksud dan pengertiannya dari rumusan pandangan dan fatwa Ulama dan fuqaha mazhab. 8.

5. Menurutnya. yang sahih. Ia mengetengahkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam menghuraikan kefahaman usul al-hadith dan membahaskan uslub syarah yang diketengahkan dalam membincangkan hukum. gharib dan aziznya. Bab ini turut menghuraikan kerangka pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dan perkaitannya dengan hukum dan athar al-sahabat (rad) dan tabi in (rah). masyhur. mu addal. 1. yang mujmal. mentarjih dalil.Makrifat hadith Imam al-Nawawi berpandangan bahawa ilmu yang terpenting dan paling perlu dikaji ialah ilmu hadith. yang syaz. Keagungan Ilmu Hadith 3. maqlub. dan da ifnya. mubayyin dan mukhtalafnya dan lain-lain lagi yang mashyur. mu allal dan maudu nya. nasikh dan mansukhnya. menjelaskan matan.3. Beliau menegaskan: Dan antara cabang ilmu yang terpenting ialah pengetahuan dan makrifat tentang hadith Nabawi. yang tunggal dan makrufnya. Takrif isnad yang dikemukakannya memperlihatkan kefahaman yang jitu dan mendalam tentang definisi dan hakikat isnad. Allah (swt) telah menganugerahkan umat ini dengan kemuliaan isnad. hasan. 2. yang mudarraj. Beliau menjelaskan: . mursal dan munqati nya. dan membahaskan sanad dan rijal al-hadith. Ia mengetengahkan hujah dan kekuatan dalil yang disandarkan dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Makrifat Sanad Imam al-Nawawi memandang tinggi martabat dan kedudukan isnad. Aku maksudkan ke arifan tentang matannya. Al-Taqrib wa al-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad PEMIKIRAN HADITH Bab ini membincangkan pemikiran hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam penulisan hadith dan fiqh yang dihasilkan. yang muttasil. mutawatir dan ahadnya. yang khas dan amnya.

4.2.7. Hukum meriwayatkan hadith dari al-mustamli (pembaca hadith bagi pihak Syeikh) 4.15.9. Khabar dari si Fulan yang tidak diketahui nama dan peribadinya 4. Dan mengenal riwayat yang bercanggah pada sanad dan matan. dan makrifat tentang tadlis dan al-mudallis. mengetahui kedudukan hadith yang muttasil.8. generasi selepasnya. dan riwayat dari jalan iktibar dan mutaba at. Hadith yang dibawa oleh hamba dan wanita 4. Takrif al-Munqati 4. marfu .2.14.6.9.Dan yang kumaksudkan tentang ilmu isnad ialah makrifat tentang rijal hadith dan sifat lahirnya yang zahir dan masyhur. Pengurniaan ijazah dan pengiktirafan khusus untuk meriwayat hadith 4.3. Riwayat dari pendusta 4. kewafatan dan sifatsifat lainnya.12.9. hukum penambahan rawi yang thiqat dan mengetahui dan mendalami sirah para Sahabat dan Tabi in. Hukum (matan) hadith yang terpisah . Mendengar hadith di balik hijab 4. dan munqati .5. Hukum hadith yang tidak diputuskan oleh Imam Abu Daud 4. maqtu .9. generasi selepas Tabi in. Riwayat dari penasakh hadith 4. Hukum dan martabat hadith sahih 4. mawquf.16.10. Perbahasan kitab Makrifat Ulum al-Hadith oleh Ibn Salah 4. Riwayat dari perawi majhul 4. keturunan.1. Kesyumulan hadith sahih dalam Kitab al-Sahihayn 4. Ijtihad Imam al-Nawawi dalam ilmu hadith 4. Penulisan hadith secara sam i 4. dan yang datang selepasnya . 4. Hukum ziyadah al-thiqat 4. yang mursal.3.1. Hadith yang disampaikan dari perawi adil yang tidak dikenali namanya 4. mengetahui secara terperinci tentang nama.13.11. Kelayakan Ulama khalaf untuk menghukum hadith 4. Hukum perkataan Sahabat: Kami berkata atau melakukan demikian 4. nasab.

Kefahaman hadith yang meluas dengan kebolehan mengungkapkan maksud yang jauh dan lebih tersirat 2. 1. pengaruhnya terhadap Ulama khalaf Karya-karya hadithnya menzahirkan kefahaman fiqh yang mendalam. ahli hadith dan kefahaman nas.17. Ia memuatkan penjelasan dan penelitian hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah fiqh yang berkesan. Ia menjelaskan pengertian hadith dan fiqh yang tepat bersandarkan dalil fiqh dan qiyas.4. dan mantap dan mendasar mengungkapkan maksud hadith 3. Beliau turut menyampaikan pandangan dan ijtihadnya dalam memutuskan hukum berdasarkan hujah dan dalil qiyas. Beliau berasaskan pandangan syarak dan pedoman mazhab fiqh ahl sunnah wa al-jamaah. Beliau memperjuangkan kefahaman hadith yang syumul dan memberikan kupasan terperinci terhadap hadith-hadith musykil dan gharib berasaskan pendapat Ulama dan Fuqaha mazhab. Beliau turut mengutip pandangan dan hujah yang digarap dari kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. Beliau telah menggariskan metode penulisan dan perbahasan hadith yang berkesan yang menzahirkan kekuatan dan kefahaman nas yang mendalam yang diperkuat dengan hujah fiqh dan kekuatan ijtihad. Hukum penukaran lafaz Nabi (saw) kepada Rasul (saw) FIQH AL-HADITH Bab ini membincangkan kaedah kupasan dan huraian hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam karya-karya hadith dan fiqhnya. Syarahannya merangkul pemikiran fiqh dan mazhab dan menerapkan manhaj yang ideal dalam perbahasan dan pentafsiran nas. Bab ini turut mengungkapkan kekuatan idea dan kecanggihan manhaj yang dizahirkan oleh Imam alNawawi dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Ia turut menjelaskan pengaruh pemikiran Ibn Salah dan Qadi Iyad terhadap Imam al-Nawawi dalam bidang syarah hadith. Kitabnya menggariskan kerangka syarah yang ideal dan membentangkan hujah yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Pentafsiran dan pentakwilan hadith . Beliau turut membincangkan hadith-hadith yang menyentuh persoalan aqidah berdasarkan kefahaman dan pandangan mazhab al-Asy ari. Ia mengupas kefahaman hadith dengan hujah yang kukuh yang diperkuat dengan dalil yang tuntas. Penzahiran maksud nas Ia turut membandingkan pandangan Ulama dan fuqaha mazhab dalam perbahasan nas. Syarahanya menggarap pemikiran mazhab fiqh al-Syafi i dan hujah nas yang berkesan.

Mereka merupakan periwayat hadith yang memakmurkan syiar Islam dalam setiap abad. Penyatuan nas 7. Bab ini turut menghuraikan pendirian Imam al-Nawawi terhadap riwayat yang diketengahkan dalam Kutub Hadith al-Sittah dan al-tisah.4. Mengemukakan pendapat perawi PERBAHASAN RIWAYAT DAN RIJAL AL-HADITH Bab ini membahaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang persoalan isnad dan riwayat dan membincangkan pandangannya dalam mempertahan keabsahan riwayat yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadith yang muktabar. 1. Mereka mengkaji ilmu sirah dan tabaqat muhaddithin dan menyaring riwayat dan meneliti matan dan menyambung tradisi dalam menilai dan membezakan nas. Pengertian nas dari sudut majaz 5. Syaraf ahl al-Hadith Menurut Imam al-Nawawi. Mentarjih maksud hadith yang umum 6. Ia mengupas kaedah yang digunakan dalam mentajrih dan menta dil perawi dan membahaskan sumbangannya dalam menghuraikan ulum al-rijal dan kepakarannya dalam menilai dan mentarjih ikhtilaf dan mengemukakan kupasan hadith dan kefahaman matan yang tuntas. Penilaian hadith dan pembahagiannya kepada sahih dan daif . Ia turut menzahirkan pandangannya tentang rijal al-hadith yang membentangkan hujah yang dikemukakan dalam membahaskan kekuatan riwayat dan isnad. Kritik matan 3. 2. para du at dan pejuang sunnah adalah generasi terbaik dalam setiap zaman yang lebih afdal untuk dimuliakan kerana mereka memperjuangkan hadith dan tradisi kajian yang meluas dan penyambung rantaian sanad.

Khulasah al-Ahkam. membahaskan manhaj penulisan yang diketengahkan dalam perbahasan hadith yang dibentangkan. Rujukan Ahmad Shahir Jiri (2002). Ia dalam hadith. Universiti Malaya. Beliau telah mengungkapkan kefahaman hadith yang ideal yang diperkukuh dengan hujah dan ide yang rajih dan persuasif. Sanad hadith 5. Kupasannya turut menyentuh kefahaman aqidah. Ia membincangkan pemikiran hadith yang mendasar yang merangkul perbahasan riwayat dan penelitian isnad. fiqh. al-Minhaj al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim al-Hajjaj dan sebagainya. al-Taqrib. Ia turut meneliti kekuatan hujah dan keberkesanan dalil yang dikemukakan dan membincangkan kaedah tarjih yang digariskan dalam mentafsirkan hadith. fiqh. kalam. al-Adhkar. mengupas yang dilakarkan yang berkesan Sharh Sahih Muslim. al-Arba in. Ia memperlihatkan secara jelas kaedah huraian dan kupasan hadith yang dikemukakan dan menzahirkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membahas dan menghuraikan nas. Ia membincangkan kefahaman dalil yang dikemukakan dan pemikiran yang dilontarkan dalam perbahasan nas. Ia menzahirkan pandangan dan pemikirannya dalam ilmu hadith dan penulisan yang dihasilkan yang telah mengangkat dan memartabat pemikiran hadith. fiqh. Kuala Lumpur). al-Irshad. Ia dalam karya-karyanya yang mengemukakan huraian hadith yang cukup jitu dan mendalam yang ideal dan berkesan. kalam dan lughah. Menilai perawi 6. memperjuangkan Penulisannya dalam menghasilkan kitab-kitab hadith yang besar. menghuraikan lafaz dan mengithbat pandangan mazhab. . Sharh al-Bukhari.Ia turut dan yang berkesan. tasawwuf dan mazhab. syariah dan akhlaq. Istilah muhaddithin KUPASAN HADITH Bab ini mengetengahkan kupasan dan syarahan hadith yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab-kitab hadithnya yang masyhur seperti Riyad al-Salihin. syarah dan membahaskan mengangkat Buku ini turut mengemukakan perbandingan antara manhaj yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dengan pemikiran Ulama hadith yang lain dalam menghuraikan hadith. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmË (Latihan Ilmiah. hadith. Ia membahaskan kaedah syarah yang dibentangkan dan meneliti keupayaannya dalam merumus dan mentarjih pandangan dan meleraikan kekhilafan hukum dan perbedaan mazhab. Akademi Pengajian Islam. lughah.4.

Al-Qurtubi.Ilmiah.Abbas Ahmad b. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan.). . MuÍyi al-dÊn AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin SyarÊf.Al-Husayni. Abd al-Karim Mastur (2006). Al-SakhÉwÊ. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Al-Suyuti. Ibrahim (1996). Dimashq: Dar Ibn Kathir. al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Al-NawawÊ. Muhammad (1990). Syarah Riyadus Salihin. Lamhat min Manhaj al. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Hal Ehwal Islam (1990). MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn (1989). Hashim (1985). Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ.Adhbu al-RÉwi fi Tarjamat QuÏbi alAuliy É al-NawawÊ. Awaidah. Al-Manhal al. 2006). Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-NawawÊ. Madinah al-Munawwarah: alMaktabah al. Umar b. (1993) Syarh ØaÍÊÍ Muslim. Al-Fadhil Syeikh KhalÊl al-Maiys (ed. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beirut: Dar al-Kutub al.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim ( Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Quran dan al-Hadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Muhyi al-Din Dib Mastu (eds. Forty Hadith ImÉm al-NawawÊ. Translated with an Introduction and Commmetary. Al-Qarni. 7 j. Beirut: Dar al-Qalam. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa al-Fuqaha . Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath.). Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉm al-NawawÊ. Lubnan: Dar al-Imam. Kamil Muhammad (1995). Abu al. Baidawi. __________________ (1972). Jalal al-Din (1989). Surabaya: Pustaka Salam.Ilmiah.

Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. al-Hasan (1995).ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ (Disertasi Sarjana. Ibn Asakir. Muhammad Mustafa. Universiti Malaya. (1994). Abu al-Qasim Ali b. Damsyik: Dar al-Qalam. . Universiti Kebangsaan Malaysia. Fahmi AlKautsar (2004). Abdul Majid (1999). Mahmood Zuhdi. Beirut: Dar al-Fikr. Azami (1978). Yayasan Islam Terengganu. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Jabatan Pengajian Islam.ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim (Disertasi Sarjana. Beirut: al-Maktab al-Islami. Tarikh Madinat Dimashq. Bangi).2. Mohd. (Disertasi Sarjana. Rahman (1994). Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Abdul GhanÊ. Kuala Lumpur). Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al. Kuala Lumpur). Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al. ×addÉd. Al-ImÉm al-NawawÊ wa-atharuhu fi al-hadÊth wa. 1999). AÍmad Abd al. AlIskandariah: Muassasah Shabab al-Jami ah.Daqr.AzÊz QÉsim (1992). Ibn Attar. Universiti Malaya. Fakulti Pengajian Islam. Al-ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. Muhiden Abd. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam al-Muhyiddin. Ala al-Din Abu Hassan (1991). Kamarul Azmi Jasmi (2002). cet.ulËmihi. Bayrut: Dar al-BashÉ ir al-IslÉmiyah. Studies in Early Hadith Literature.

Sa id. Riyadh: Dar al-Muslim. tt.Muhaddithin. Abd Allah ibn Dayf Allah (1994).Riwayat Sanadan wa Matnan. Indeks Glosari Ahad Allah Alim Am Al-Dirayah : Nama bagi zat Tuhan . Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti alSunnah. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Ruhayli. Al-Riyadh: Maktabat al-Ruysd. Saad al-Din. Subang Jaya: Penerbitan alRamadhan._________________________ (1996). Adnan (1983). Qatar: Ri asah al-Mahakim alSyar iah. Hammam Abdul Rahim. Riwayat Hidup al-ImÉm al-NawawÊ. Al-Fikri al-Manhaji inda al.

Yusuf bin Abd. pengasas mazhab al-Syafi i Baybars : Penguasa Damsyik di zaman Imam al-Nawawi Da if Damsyik Fiqh Gharib Hadith : Setiap ucapan. jaguh terhandal di bidang hadith. Rahman bin Yusuf.Abbas bin Uthman bin Syafi bin alSa ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay al-Qurasyi alMutallibi al-Syafi i al-Hijazi al-Makki. perbuatan. taqrir dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad (saw) Ibadat Ibn Attar : Amal saleh : Ala al-Din Abu Hassan Ibn Attar.Al-Mizzi : Murid Imam al-Nawawi.Asqalani Ibn al-Salah Ikhtilaf Iman : Ulama Islam dan jaguh hadith teragung. tokoh fiqh dan penulis biografi Imam al-Nawawi. Abu Amru Ibn Salah : Pertikaian : Percaya. al-Riwayah Al-Sakhawi : Ulama terkemuka di bidang hadith dan sejarah. anak bapa saudara Rasulullah (saw). Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (wafat 687H) Al-Nawawi : Muhyi al-Din. yakin . Al-Suyuti : Ulama mujahid dan dianggap paling prolifik dalam sejarah Islam. Jalal al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti Aziz Al-Syafi i : Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al. murid Imam al-Nawawi : : Ibu kota Syria : Kefahaman Ibn Hajar : Khatimul Huffaz. Amirul Mukminin. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al. Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Rafi i : Pemuka mazhab dan ulama besar syafi i. bertemu dengan nasab Baginda (saw) pada Abd Manaf. MuÍammad bin Abdul RaÍmÉn Shams al-Din Al-SakhÉwÊ Al-Shirazi : Tokoh mazhab syafi i abad kelima.

Ulama Mesir yang sezaman dengan Nawawi Jarh Kasyaf : Menolak dan menyingkirkan riwayat dan kebenaran perawi : Rahsia dhamir.Abbas Balya bin Malkan bin Fali bin Abir bin Syalikh dari keturunan Arfakhshad bin Sam bin Nuh (as). firasat Mukmin Khaidir (as) : Nabi Allah (as). lelaki saleh yang bersama Nabi Musa (as) dalam kisah pengembaraan ajaib yang dirakamkan dalam surah al-Kahfi.Islam I tibar : Penyerahan. . Din al-Hanif yang disyariatkan kepada Rasul : Imam al- Iz Ibn Abd al-salam : Digelar Sultan al-Ulama. Khas Ma rifat Majhul Makruf : Maqasid Marfu Mansukh Maqlub : Maqtu Masyhur Matan Mawquf Mawdu : : : Teks hadith : : : Tujuan : : : : Pengetahuan : Mazhab: Aliran dan fahaman fiqh yang dipegang dalam perkara usul dan furu Minhaj Mu addal Mu allal Mua allaq : : : : Tergantung. Abu al.

Qadi iyad al-Yahsubi Qutb Rasul Risalah : Tingkat kewalian : Hamba terpilih yang dikurniakan wahyu untuk disampaikan kepada umat : Warkah . Mutaba at Mutawatir Muttasil Nabi Nasab Nasikh Nawa : Sebuah perkampungan kecil di wilayah Jaulan dalam daerah Hawran di Damsyik : Hamba yang dipilih menerima wahyu secara khusus : Keturunan. penyusun kitab Ikmal alMu lim bi fawa id Muslim. Ulama masyhur. leluhur Qadi Iyad : Tokoh Muhaddith dan fiqh. penyumbang terbesar di bidang hadith. Syeikh al-Islam. penyusun kitab Sahih Muslim. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi. Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi.Mubayyin Mudallis Mudarraj Mujmal : penerang : Mukhtalaf Mukhtasar Muhyi al-Din Munfarid Munqati Mursal : Ringkasan : Gelaran Imam al-Nawawi. penghidup agama Muslim : Imam al-Muhaddith. Qadi dan Ulama besar di Andalus.

dhabit (kuat ingatan) dan selamat dari syaz Sanad Sirah : Jalur periwayatan hadith : Perjalanan hidup Rasulullah (saw) Sunnah : Jejak dan watak Nabi (saw) Syaraf : Bapa Imam al-Nawawi.Sahabat : Mereka yang sempat melihat dan beriman dengan Nabi (saw) Sahih : Benar. Yahya bin Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi Ziyadah : Tambahan . tertib amalan kesufian Ta dil Thiqat Ulama Wafat Wali Waqf seluruhnya Wasl : Mengisthbat kebenaran perawi : Terpercaya : Cendekiawan Islam : Meninggal dunia : Ahl Allah : Harta yang disalurkan dari sumber sedekah dan hibah yang menjadi hak umat : Bersambung Yahya : Nama Imam al-Nawawi. hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. kupasan hadith Tarekat : Jalan. yang beriman dan mati dalam Islam : Huraian. Syaraf Bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi. kemuliaan Syarah Syaz Syeikh Syiar Tabi in Tadlis Taqarrub : Usaha menghampirkan diri dengan Allah dengan bermunajat dan berdoa : Guru : Lambang keagungan : Generasi selepas zaman Sahabat.

Dan sesungguhnya para Ulama (rad) telah menulis dalam fadilat amal al-yawm wa al-lailah dan keutamaan doa dan zikir kitab-kitab yang banyak diketahui oleh kalangan yang arif. sepertimana jika terdapat ikhtilaf pada huruf yang disebut dalam matan atau pada sifat perawi atau nasabnya. saya katakan: kami meriwayatkan dari fulan al-sahabi supaya tidak diragui tentang kedudukannya sebagai sahabat. sharaf alnawawi (631-676). dan kesibukannya berzikir dengan wirid yang diwarisi dari Rasulullah (saw) penghulu sekalian rasul. dan adab yang wajar diketahui oleh para salik. dan bukan untuk menelaah dan menyelami isnad. 5. didahulukan dengan potongan ayat-ayat al-al-quran tentang keutamaan zikir maka difahami dari ayat ini bahawa keadaan yang paling afdal bagi seorang hamba ialah dalam mengingati tuhan sekalian alam. latihan dhamir. juzuk akhir kitab al-tibyan. Dan saya membuang isnad pada kebanyakan hadith kerana sebagaimana dinyatakan untuk meringkaskan bahasan.Al-adhkar. kefahaman fiqh. Beirut: al-matlabah al-thaqafiyah. dan muslim Dan sekiranya hadith diriwayatkan oleh sahabat yang kurang masyhur di kalangan yang tidak begitu mendalami ilmu ini. daqa iq al-minhaj. dan saya bentangkan keseluruhannya dengan kejelasan yang mampu memberi kefahaman dan kemudahan ke ke atas orang awam dan ahl l tafaqquh. tetapi kerana ia cukup panjang dengan isnad dan pengulangan yang melemahkan keupayaan dan keghairahan penuntut. 3 dan saya kumpulkan di dalamnya dengan izin allah yang maha mulia sejumlah hal yang terpenting dari ilmu hadith. . kesungguhan beliau menerangkan ikhtilaf pada lafaz perawi seperti katanya si fulan dan si fulan memberitahu kami dan lafaz ini adalah dari si fulan. muhy al-din abu zakariya yahya b. muqaddimah kitab syarah al-bukhari. Tahdhib al-asma. al-muhimmat fi ma waqa a fi al-rawdah. maka saya bermaksud untuk memudahkan bagi mereka yang berkeinginan. maka saya mula mengumpulkan kitab ini secara ringkas menurut maksud untuk mendekatkan pada mereka yang mempunyai inayah. kaedah-kaedah besar. kerana ikhtilaf huruf membawa perubahan pada makna Al-adhkar al-muntakhabah min kalam sayyid al-abrar (saw). dan kerana kitab ini menjurus pada mauduk ibadat. 22. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa fasal yang diperlukan oleh penyusun kitab ini dan kalangan lain yang mempunyai keinginan dan inayah.

sharh muwatta Ibrahim b. dan ini yang wajar diketahui oleh seluruh manusia kecuali segelintir dari kalangan muhaddithin. dan keadaan sahabat baginda (saw) sebagai sebaik-baik kurun dan kabilah yang diputuskan dengan sifat adil menurut ulama muslimin. menyebut hadith sahih bersandarkan pada kitab-kitab hadith yang sahih dan masyhur. abd al-rahim al-dehlawi. atau munkar. Ibn sheikh al-islam salam allah. yakni penerangan tentang hukum dan kedudukan hadith. hasan. 2. membincangkan kupasan al-nawawi dan ibn hajar Al-laknawi. ia akan menjadi pendorong kepada mereka yang menelaah dan memberikan inayah padanya ke arah kebaikan. Muttafaq alayh (bukhari muslim) Dan saya harapkan sekiranya sempurna kitab ini. yang mengkhususkan bagi umat ini semoga allah menggandakan kemuliaan bagi mereka dengan ilmu isnad. dan saya menyatakan insyaallah sebagai ganti dari isnad. Husain bayri zadah al-hanafi (1096/1685). sharh al-muwatta Zayn al-din b. al-munir sharh al-bukhari Muhammad anwar al-kashmiri (w. Muhammad b. dalam perkataan dan perbuatan dan seluruh keadaan dan hal ehwal Baginda (saw) dengan menetapkan keikhlasan yang berkekalan dan berkesinambungan dalam amalan Dalil al-falihin Riyad al-salihin 33. Dan menjadikan ijma umat Baginda (saw) hujah yang putus seperti kitab yang nyata Dan semoga allah (swt) memberikan tawfiq kepada kita untuk meneladani sunnah Baginda (saw) selamanya. dan cukuplah allah bagiku sebaik-baik wakil. al-ta liq al-mumajjad ala al-muwatta al-imam Muhammad Shams al-din abu bakr b. dan tiada daya dan kekuatan selain dengan allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. abd al-hay.Bahkan terkadang mereka merasa sulit kerana panjangnya isnad kecuali sebilangan kecil dari ahli inayat. 36. yang tidak dikongsi dengan umat lain di sepanjang kurun dan abad 3. setiap bab dikemukakan beberapa potongan ayat-ayat al-quran. dan ini yang wajib diberikan inayah terhadap. 1352) fayd al-bari. sesuatu yang lebih penting yang agak kurang diperhati. da if. sama ada sahih. sharh al-muwatta Shah waliyullah ahmad b. 3. dengan penjelasan maksud dan penetapan lafaz secara ringkas. sharh sunan abi daud . dan menghalangnya dari mengambil jalan yang memusnah dan menjelekkan. dan kepada allah yang maha mulia saya bergantung dan kepadanya saya berserah dan bersandar. Sharh muslim. al-qayyim al-jawziyah.

hadith hudhayfah b. al-shafi i.Al-mazari. dan senang mengeluarkan hadith. shajarah al-nur al-zakiyyah fi tabaqat al-malikiyyah. Hadith 105. al-maliki. Kitab al-iman. beserta ilmu tentang pengharamannya. adapun perkataan Baginda (saw): (tidak masuk syurga penabur fitnah) maka di dalamnya terkandung dua takwil yang telah dibahaskan sebelumnya: Pertama: membawa makna mustahil tanpa takwil. dan beliau (imam ahmad rad) tidak gemar menulis kitab. yakni orang kafir yang tidak masuk ke syurga sama sekali Kedua: tidak masuk ke syurga bersama kalangan yang berjaya yang dibenarkan masuk ketika pintunya dibuka. sharh al-tirmidhi Fakhr al-islam al-bazdawi al-hanafi. dan sekiranya ia membawa pelbagai makna maka yang utama adalah yang menetapi maksud zahir. al-yaman (rad). al-dala il ila ummahat al-masa il. (sharh al-muwatta) Ibn sayyid al-nas. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib Ibn al-qayyim al-jawziyyah. ibn farhun. sharh al-bukhari abdullah b. hal. al-dibaj al-madhhab. bertentangan dengan pendapat mazhab al-syafi i dan jumhur al-fuqaha . sharh al-bukhari.ayni. Al.arabi Sharh muslim. (tidak masuk syurga penabur fitnah). al-qasimi. shihab al-zuhri Mustatrad. sharh abu daud (tidak selesai) Abu bakar ibn al. 3/48-9. bab menerangkan kekerasan larangan membawa fitnah. 329). 305. sharh al-muwatta Al-hafiz al. mujiz. 214. Muhammad makhluf. Beirut: dar al-kitab al. dan beliau adalah ulama terakhir dari kalangan alshuyukh di afrika dengan keupayaan fiqh dan ketinggian ijtihad dan ketajaman akal. al-nawawi. al-munqih al-shadhi fi sharh al-tirmidhi Muhammad b. sharh al-tirmidhi (tidak selesai) Al. sahih muslim. sharh al-muwatta . dan tidak suka menuliskan perkataannya dan keras pendiriannya tentang hal ini) Qawa id al-tahdith. Muhammad b. . I lam al-muwaqqi in 1/28.allamah ibn al-battal. menyatakan bahawa memakan daging unta membatalkan wudu . Ibn hajar. Ibrahim al-asili (w. 1/113.arabi.iraqi. hadith difahami secara zahirnya. muslim b. muqtasid Sharh al-nawawi. 1/101. bahkan kemasukan mereka dilewatkan.

tuhfat al-ahwadhi 6/500 menukil pembaikan imam al-nawawi. Ibrahim al-abyari (ed. manhaj al-naqd fi ulum al-hadith. ali b. mu jam al-buldan. maka ia merangkumi kesemua hadith dalam bab dan pada yang lainnya. Dan telah zahir dalil dari al-qur an dan sunnah dan ijma kalangan yang diiktiraf oleh umat di atas kaedah ini. shadharat al-dhahab. Muhammad b. al-ta rifat. al-malik al-mu iz aybak al-turki al-turkimani al-salihi Nawa daerah hawran. 1/55. Hadith Uthman b. membaca al-kamal oleh al-hafiz abd al-ghani dengan al-zayn Khalid Mendengar al-sahihayn dari al-muhaddith abu ishaq b. al-tayyib al-baqillani (w. kitab al-taharah. Al-qawa id al-syar iyyah menurut istilah usuliyyin: ketetapan menyeluruh (kulliyah) merangkumi keseluruhan juzuknya dan diterapkan ke atas hukum asal syarak secara mutlak. imam Muhammad b. Sharh al-jami al-kabir. harus ditakwil supaya dapat dipersatu nas-nas syarak dan diharmoni. . dan sekiranya didapati hadith yang pada zahirnya bercanggah. Nur al-din al. mengambil riwayat kitab yang besar. sahih muslim. bab dalil bahawa orang yang mati di atas tauhid ia pasti masuk ke syurga. bahkan kukuh azam dan tekadnya. 329-331 al-mubarakfuri. 7/618-621 Al-malik al-mansur nur al-din ali b.ibar.). bab penekanan dan galakan untuk al-istinthar dan al-istijmar Al-qadi abu bakr Muhammad b. dan beliau sedikit ketawa. abu al-laith. al-siyar. 403) Tarjamah al-nawawi. tidak bersenda gurau. 219 asbab al-hadith: latar belakang yang mencetuskan sebab pengujaran hadith oleh Nabi (saw). syaraf b. al. mira. al-hassan al-syaibani Sunnah. 334-5. 5/306 Al-dhahabi. isa al-muradi Rawdat al-talibin. menyatakan kebenaran walau mengancam dirinya. ulum al-hadith. Beirut: dar al-kitab alarabi. hadith 26. Kitab aliman. ali al-jurjani (1405 H). dan apabila diikrarkan kaedah ini. tahqiq abd al-qadir al-arna ut Sangat jarang mengambil hidangan yang beraneka. affan (rad). sabda Nabi (saw): (barangsiapa yang mati dan dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah maka tempatnya ialah di syurga).itr. Ibn imad al-hanbali.Sharh muslim. dan telah terhasil nas secara mutawatir yang menghasilkan ilmu al-qat i.

dan padanya kami memohon tawfiq. dan telah saya jelaskan kejelekannya. dan beliau tidak menerima sesuatu dari seseorang. yang berkaitan dengan jenazah. dan terlepas bebanannya dari mayat. dan hikmah padanya jelas. dan makanan yang lafaz dan perhiasan diri. mengekalkan muraqabah kepada allah dalam terang dan tersembunyi. dan jangan terpedaya dengan ramai manusia yang menyalahinya. selesai 669 rabiul awal . dan jangan terpedaya kerana ramai yang binasa menurutnya. dan tidak diangkat suara dengan tilawah.ibar. menyokong pendapat imam ibn al-salah untuk berpegang pada hadith sahih jika bercanggah dengan pendapat imam al-syafi I. dan menumpukan fikiran. mengqada puasa bagi mayat. mukhtasar sharh al-kabir. Al-dhahabi. dan tidak sah berpuasa bagi pihak mayat sama sekali. dan ini yang haq. menghindari kemegahan dan nikmat kemewahan dari pakaian yang megah. dan pakaiannya jubah labuh dari kain kham. dan dibenarkan oleh para muhaqqiq mazhab kami. dan jangan merasa lemah kerana sedikit yang menempuhnya. berkata: dan hadith menyatakan demikian. dan sah puasa yang ditunaikan untuknya. dan yang tidak mempunyai kaitan atau pernah belajar dan mengambil manfaat darinya Beliau menjauhi kemewahan dan kesenangan. kerana ia lebih menetapkan hati. maka hukmunya haram dengan ijma ulama. al. Al-adhkar. dan ia dituntut dalam keadaan ini. pendapat kedua: digalakkan bagi walinya untuk menyempurnakan puasanya. al-rafi I. Adapun apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil dari membaca ke atas jenazah di damsyik dan amalan lainnya dari bacaan terpotong dan mengeluarkan kalam dari bukan tempatnya. iyad (rad) berkata maknanya: hendaklah saudara tetap iltizam di atas jalan petunjuk. dan berpegang pada hadith lebih utama.Sharh al-taftazani. berkata: dan pendapat ini cukup halus dan baik Dan menolak pendapat ulama dalam masalah yang dikemukakan dan terdapat padanya pandangan imam shafi i. dengan hidangan lauk yang paling ringkas. dan serbannya dari kain sukhtaniah yang halus. mula Ramadan 666. Rawdat al-talibin. sharh sahih muslim 8/25. yang lebih masyhur: tiada (penggantian) puasa baginya. dan tidak mengambilnya kecuali dari kalangan yang dikenali watak dan agamanya. al-majmu . dan pendapat ini adalah sahih dan terpilih yang kami ambil. cukup dengan yang dikirim oleh ibu bapanya. ketahuilah bahawa yang benar dan terpilih yang dituruti oleh para salaf (rad) berdiam ketika mengiringi jenazah. dan hindarilah jalan kesesatan. 5/313. zikir atau lainnya. yang mengumpulkan antara kefahaman fiqh dan hadith bagi hadith yang sahih dan sarih ini 12. dan kekerasan larangan dan pengharamannya. 136. 12. dan hukum fasiq bagi orang yang mampu mencegahnya namun dibiarkannya dalam kitab adab al-qurra dan allah sebaik-baik penolong. bahkan makanannya cuma roti kering. kerana abu ali al-fudayl b. dan bagi imam al-shafi i dalam masalah ini terdapat dua qawl yang masyhur.

qa idah jalilah fi al-tawassul wa al-wasilah Sa ad al-din mas ud b. al-talwih fi kashf haqa iq al-tanqih fi al-usul. 22. disyarah oleh ali ibn abdullah b. tidak boleh tidak harus dihadam oleh para muhaddith dan faqih. hamba atau orang fasiq. Karyanya. dimaksudkan bahawa sekiranya perkara mungkar itu haram maka wajib dilarang. dan sekiranya tidak mampu. atau kanak-kanak yang telah mumayyiz sekiranya dia tahu tentang apa yang diperintah dan ditegahnya. maka dengan lidahnya. tarkib al-jalil fi al-nahw. ahmad al-husni (w. sekiranya tidak berdaya. 1/301. dan bukan sesuatu yang ikhtilaf. Al-adhkar. Riwayat muslim. merangkumi setiap orang dari lelaki dan wanita. adab dan tasawwuf. abdullah al-hirawi al-khurasani al-hanafi al-shahir bi al-taftazani (722792 H). jika seseorang telah melakukan penegahan maka orang lain terlepas dari tanggungjawab kerana telah sempurna maksudnya. al-suyuti. sharh al-ahadith al-arba in al-nawawiyah. Perintah di sini menunjukkan wajib. yang ditulis oleh Imam yang membawa . sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab. untuk saya kumpulkan dari kitab al-muhaddithin dan al-muhaqqiqin. wafat di Samarqand pada muharram 792. al-isbah fi sharh dibajah al-misbah fi al-nahw. umar b. selesai Ramadan 669 Al-idah fi al-manasik. hadiyyat al. sharh muntaha al-su al wa al-asl li ibn al-hajib.arifin 1/429-430. risalah al-ikrah Sharh al-taftazani. membuang isnad 16. irshad al-hadi fi al-nahw. al-mutawwal fi al-ma ani wa al-badi . 200. dan tidak dikhususkan pada pentadbir wilayah sematamata. tahdhib al-mantiq wa al-kalam. yang membantu memecahkan permasalahan kitab al-arba in. hashiyah ibn hajar almakki al-haytami (w. dan itu merupakan selemah-lemah iman). al-durar al-kaminah 6/113. Sharh Al-taftazani. dan sekiranya suatu kabilah mengetahui tidak sesiapa mengambil peranan untuk menegah. arba in fi al-hadith. Kemudian kewajipan adalah fardu kifayah sekiranya tidak ditentukan sesiapa. maka dengan hatinya. al-khulasah fi ahadith al-ahkam. bahkan hanya sunat. Ibn taymiyah. Dan lafaz barangsiapa bermaksud umum. dan sekiranya ia makruh maka tidak wajib. dan tidak lepas kewajipannya walau dari seorang fasiq. 974) al-taftazani. sheikh ahli fiqh. dari abu sa id al-khudri (rad) berkata: saya mendengar rasulullah (saw) bersabda: (barangsiapa melihat kemungkaran di antara kamu maka hendaklah ditegah dengan tangannya. lahir pada 722. 12.Minhaj al-talibin. tabaqat al-mufassirin. maka semuanya menanggung dosa. al-nawawi. 911). miftah al-fiqh. Sharh muslim.

kemudian yang selanjutnya. dan yang digunakan pada al-mudhakkar (lelaki) dan al-mu annath (perempuan). namun sesungguhnya ia adalah syarah bagi kebanyakan lafaz dalam kitab-kitab madhhab dan kepada allah saya bergantung imam al-isnawi. tabaqat al-shafi iyyah. menunaikan haji dua kali. isnad al-taftazani. Dan saya beriltizam untuk mengemukakan keterangan dengan sejelasnya. dan tidak diketahui jama nya dan sebaliknya. 24. dan disangkakan ralat oleh jemaah. ketenangan dalam melakukan penyelidikan. dari al-hafiz jamal al-din abu al-hajjaj yusuf b. al-nawawi. dan kitab ini walaupun ia dimaksudkan sebagai (syarah) kepada al-tanbih. Dan yang dimusykilkan maksudnya terikat dengan hakikat dan majaz. hadiah dan sedekah. yang mushtaq (dikeluarkan dari sesuatu lafaz). sharaf al-nawawi Sharh al-arba in al-taftazani. 18 Tahrir alfaz al-tanbih. Mengungkapkan bahasa arab asli dan yang diserap ke bahasa arab.manfaat. serban suhtaniyah. dan mempertahankan pandangan yang benar. dan sekiranya bahasa dan makna lafaz tersebut agak janggal maka saya sandarkan pada yang menukilnya. wafat malam rabu. hukum had kerana merampas hak. dan pandangan lain yang lebih utama darinya. maqam yang . istilah had dalam fiqh. Muhy al-din b. dan memberi ketetapan yang kukuh dan halus. dan perbezaannya seperti lafaz ihsan. 14 rajab. dan sekiranya saya kemukakan dua atau beberapa lafaz bahasa maka saya nyatakan yang paling fasih. ahmad b. rasuah dan hadiah. Dan apa yang diingkari ke atas penulis dan jawapannya. dan dalam melalui rehlah maqamku terangkat suci. dan menerangkan rawdahnya dengan kelebihanNya. penutup para mujtahidin secara ijma . menjelaskan lafaz yang fasih dan janggal. 631-676. dan menetapkan lafaz sebenar dalam naskhah penulis dan disebut berlainan dalam naskhah lain. dan yang diketahui mufradnya. sharh taftazani. seperti had al-muthla.dan perbezaan antara lafaz yang seakan-akan serupa dan samar pengertiannya (mutashabihat) seperti hibah. 22. khatimah al-mujtahidin 23. sa id al-kazaruni. Lafaz yang berbentuk am dan khas. al-sayyid abd al-wahhab al-misri al-muhammadi dari jalur mekah dari alsyeikh Muhammad b. dan dalam perjalanan rohaniku menempuhnya mendapatkan mereka. lafaz yang diterbit dan dilahirkan. bacaan pendek dan panjang. Kaedah tasrif. al-zaki al-murabbi. zakariyya al-nawawi semoga allah mensucikan makamnya. seperti lafaz nikah. dan apa yang tidak dijawab. Diriwayatkan beliau bermadah dengan bait-bait syair di waktu wafat: dhamirku puas dan girang dengan kehadiranku menghadapi mereka. istilah yang majmu (banyak). dari imam abu zakariyya yahya b. dengan kaedah yang ringkas dan sederhana. mufrad (satu). takrif kalimat. dan penjelasan lafaz yang musytarak dan maknanya.

abd al-mun im al-farawi (522-608) Dari al-imam faqih al-haramayn abu jaddi abu abdullah Muhammad b. Dari abu ahmad Muhammad b. berbuat baik dan benar). Sharh muslim. dan imam muslim telah mengungguli dengan faedah yang baik iaitu keadaannya lebih mudah dihadam kerana ia menempatkan setiap hadith pada mauduk khusus berlainan dengan bukhari 15 dari makki b. 6. abdan. 12. (Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi (saw). Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad).menyampaikan kafilah pada mereka. dan saya sandarkan pertolongan dan pemeliharaan dan kehalusan dan ri ayah dari allah yang maha mulia tuhan penakluk bumi dan langit dan semoga dibenarkan kita semua meraih manfaat dan bagi sesiapa yang membaca kitab ini dan digandakan bagi kita pahala dan ganjaran. isa aljaludi (368). Yang akan memberikan manfaat dengannya insyaallah dan diperlukan olehnya penuntut kebenaran tahqiqat. Dan saya rangka dalam beberapa fasal secara berturutan. fasal pada menerangkan isnad kitab dan hal perawinya dari kami hingga sampai kepada imam muslim (rad) secara ringkas Isnad saya dikhabarkan dengan seluruh kitab sahih al-imam muslim b. Siddiqin dan syuhada). abu hafs umar b. dikeluarkan oleh alTirmidhi dan al-Majah dalam kitab al-sunan. menganggapnya hasan (sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang zalim selain mereka yang bertaqwa kepada Allah (swt). Supaya lebih mudah ditelaah dan terhindar dari kejemuan. kerana saya hanya kemukakan apa yang telah diterima secara bulat dan ijma akan kesahihannya. al-fadal al-farawi (441-530). 5. sufyan al-faqih (308) dari imam muslim 15. Dari abu ishaq Ibrahim b. mudar al-wasiti (rah) di jami dimashq. al-Tirmidhi dalam al-Sunan. Hadith riwayat Rifa ah (rad). mereka kaum yang mulia menyambut kafilah yang bertandang padanya. dan saya kemukakan di awal kitab beberapa bab dari muqaddimah. muslim sekiranya mengumpul 200 tahun 16 perkataan imam muslim tidak semua hadith yang sahih menurut pertimbangan saya dikeluarkan dalam kitab ini. Kami diberitahu oleh abu al-husain abd al-ghafir al-farisi (353-448). 6. Dari imam dhu al-kuna abu al-qasim abu bakr abu al-fath Mansur b. Imam al-tirmidhi menganggapnya hasan sahih Fiqh al-mu amalat . dan tiada tambahan bagiku kecuali keyakinan bahawa. dan al-hakim dalam al-mustadrak. al-hajjaj (rah) dari al-syeikh abu ishaq ibrahim b. Muhammad b.

dan imam muslim sendiri telah mendapatkan ilmu dan mengambil faedah darinya.00 hadith Dan telah saya sebutkan kesemua dalil ini di dalam muqaddimah syarah sahih al-bukhari. al-bay dan sebahagian shuyukh al-maghrib berpendapat kitab muslim lebih sahih Imam abu bakar al-isma ili (rah) dalam kitabnya al-madkhal mengikrarkan rajih sahih al-bukhari Riwayat dari imam abu abd al-rahman al-nasa i (rah) beliau berkata.Al-hakim. dan yang kami sebutkan dari pentarjihan kitab al-bukhari ke atas muslim adalah pendirian mazhab al-mukhtar yang dinyatakan oleh jumhur dan ahli itqan dan yang punyai keahlian dalam rahsia hadith.). Dan imam muslim menetapkan isnad al-mu an an dengan hukum bersambung. Pengiktirafan imam muslim ke atas imam bukhari Sharh muslim. sedangkan imam al-bukhari tidak menganggapnya sanad al-mu an an bersambung sehingga diyakini pertemuan keduanya dan mazhab ini yang mentarjih kitab al-bukhari kerana mengenakan syarat yang lebih ketat dalam menerima hadith. ulama sepakat bahawa kitab paling sahih selepas al-quran ialah al-sahihayn. 14. dan umat islam telah bulat menerimanya. ali al-nisaburi al-hafiz syaikh kepada imam al-hakim abu abdullah b. dan meringkaskan hadith yang diterimanya ke dalam kitab ini Dan imam al-bukhari telah melakukan penyaringan dan penelitian terhadap hadith yang dihimpun dalam kitab sahih selama 16 tahun dari kumpulan 600. Hlm. Muhammad ibn Abdullah al-Naysaburi (1990). Beirut: Dar al-Kutub al.Ilmiyah. apa yang terkandung dalam kitab ini (muslim) seluruhnya lebih bagus dari kitab al-bukhari. fasal. dan membenarkan riwayat ulama sezaman walaupun tidak thabit pertemuan keduanya. dan mengiktiraf bahawa beliau tiada tandingan alam ilmu hadith. Al-mustadrak ala al-sahihayn. ialah kesepakatan ulama bahawa imam albukhari lebih utama dari imam muslim dan lebih faham tentang sina ah al-hadith. Mustafa Abd alQadir Ata (ed. Al-nawawi: kita tidak berpandangan Imam Muslim telah menetapi syarat yang dikemukakan dalam mazhab al-mu an an kerana beliau telah mengemukakan hadith dari riwayat yang banyak yang memberikan keuzuran terhadap wujudnya hukum yang dibenakannya ini. Abu ali al-hussain b. haji ke mekah . Al-nawawi: hujah yang menyokong kelebihan al-bukhari. dan kitab al-bukhari lebih sahih dan lebih banyak faedah dan makrifat yang zahir dan tersembunyi. Wallahu a lam 651. dengan hanya perkataan rawi saya mendengar. 14. albukhari dan muslim. Dan telah sahih bahawa muslim meraih manfaat dari imam al-bukhari.

menukil dan mentahqiq dan memperkemas dari kitab ahli tahqiq. . tarikh khalifah b. Maka wajar diusahakan segenap inayah untuk menghuraikan keduanya. dan menyebarluas faedah keduanya. Dan saya masih terus mengusahakan syarahannya dengan mengharapkan kurnia Allah (swt) agar diberikan pertolongan dalam menyempurnakannya. al-hajjaj al-qusyairi (rad) tidak terdapat kitab yang menandingi keduanya. ulama yang berguru dengan al-nawawi. dan bersederhana (iqtisad) dalam urusan pakaian. Selepas sheikh shihab al-din abu shamah Al-adhkar. Maka sesungguhnya sebaik-baik karangan adalah yang mudah diambil manfaat dan mampu difahami oleh semua. berkait dengan istilah syariah dan lafaz fiqh. menulis 660 H. lafaz tambahan bagi huruf asal memudahkan ahli fiqh yang tidak mahir dalam tasrif. al-thiqat oleh ibn abi hatim b. 1/36.f. mengatasi rakan. dan kitab yang paling sahih dalam ilmu hadith bahkan dalam segenap ilmu ialah kitab al-sahihayn oleh imam al-qudwatayn abu abdullah muhammad b. makanan dan peralatan hidup. sekiranya telah masyhur tidak disandarkan kepada penutur yang mengungkapkan ibaratnya kerana ramainya dan tiada hajat padanya. 1/36 dabit nama sakhsiah. khayyat al-ma ruf bi shabab Tabaqat al-kabir. tarikh al-nisabur oleh hakim abu abdullah Sharh muslim 4. reda dengan rezeki allah. tarikh abu khaithamah. Kalkutta. dikagumi kerana ketenangan (sakinah) dan kehebatannya. tabaqat al-saghir oleh Muhammad b. mu jam lafaz bahasa. sekiranya janggal (gharib) saya sandarkan kepada yang berkata atau yang menukil. al-nawawi belajar selama 20 tahun. 1242 Tahdhib al-asma wa al-lughat. zayn al-din abu al-baqa Khalid b.Al-dhahabi. dan adapun sahih al-bukhari (rah) maka saya telah mengumpulkan dalam syarahannya sejumlah hal yang banyak dan utama meliputi perbahasan ilmu yang berencam dengan ibarat yang ringkas. dan allah meredainya. sa ad al-hafiz al-lughawi al-nabulusi aldimashqi (585-663) Berpada (qana ah) dengan yang sedikit. Dari nama dan penjelasan ehwal orangnya dinukil dari kitab para imam al-huffaz yang terkenal kewibawaan dan imamahnya dalam hal tersebut seperti tarikh bukhari. wustenfeld. dan abu al-husain muslim b. isma il al-bukhari. diakhiri dengan bab al-istighfar Tahqiq w. 356 bab. yusuf b. Sharh muslim 4. bahasa diikat dengan harakat bacaan ringan dan tashdid. hibban. dan memperhalusi dan mengeluarkan manfaat ilmu yang mendalam pada matan dan sanadnya dari apa yang kami kemukakan dari hujah yang zahir dan pelbagai dalil yang jelas. sa ad penulis al-waqidi Al-jarh wa al-ta dil oleh ibn abi hatim.

Pemilihan dan ketelitiannya dalam menyatakan. ma in. tambahan yang dinyatakan sebagai al-mutaba at. adapun sahih muslim. dalam kitab al-saha if. Hadith abi amir atau abu malik al-ash ari. Menolak pandangan abu Muhammad ibn hazm al-zahiri yang menyebutnya maqtu dan tercela dari martabat sahih. dan telah kami ikrarkan dalam ulum al-hadith apabila telah thabit pertemuan dan pendengaran dan selamat dari tadlis dianggap dengan pendengaran.4-5. Perkataannya kami diberitahu Muhammad b. rafi berkata. Darinya. Hal 18-19 1. ialah sikap yang cukup berhati-hati dalam mengeluarkan riwayat dari sahifah hammam b. al-jarrah. Bahawa sungguhpun ia terputus. ibn salah. ini yang diberitahu kepada kami dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda. al-ajza yang mengemukakan hanya satu jalur isnad. kewaspadaan dan ketelitian dalam riwayat. dan imam muslim kerana kewarakan. ammar. Bahkan ia bersambung dari jalan yang sahih. yahya b. bersandarkan mazhab ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-shafi i. Perkara yang sama dalam ta liqat al-bukhari. abdullah b. munabbih dari abu hurayrah (rad). Hadith ini pada hakikatnya telah makruf diketahui penyambungannya dengan lafaz yang sarih dari riwayat selain Bukhari 3. al-mazari. Sharh muslim. isnad diulang pada setiap hadith yang disebut. Sementara mazhab kebanyakan ulama. Tidak terputus sama sekali kerana al-bukhari telah bertemu dengan hisham dan mendengar darinya. Menyatakan hadith terputus antara bukhari dan hisham b. 22 dan wajar bagi kita mendalamkan pandangan bagi memahami tujuan imam muslim dari hal tersebut. dan menyebut hadith antaranya (apabila seseorang kamu berwuduk. 18. maslamah memberitahu kami. dari sulayman yakni ibn bilal yang memberitahu kami dari yahya dan beliau ialah ibn sa id. seperti waki b. berbeza dengan hadith inqita dan mursal dalam kitab yang lain 4. maka saya telah beristikharah pada allah ta ala Sharh muslim. maka hendaklah ia membersihkan hidungnya (istinshaq)). . abu bakr al-isma ili alshafi i. perawi yang sezaman dan mempunyai kemungkinan bertemu cukup dalam membenarkan ia telah mendapatkan riwayat (thubut al-idrak). ma mar memberitahu dari hammam berkata. menyebut dalam kitab terdapat hadith maqtu di 14 tempat. maka hadith yang seperti ini yang dikemukakan dalam tidak menyebabkannya tercela kerana diketahui kebiasaan keduanya dan syarat dan penyebutan dalam kitab untuk mengemukakan hadith sahih secara khusus. seperti perkataan sahabat (rad) bersabda rasulullah (saw) adalah dari pendengarannya dari Baginda (saw) sekiranya tidak terdapat khilafnya 2. Menurut muslim. abd al-razaq memberitahu kami. maka tidak dimasukkan hadith kecuali yang telah dipastikan thubut. tidak perlu mengulang isnad kerana setiap hadith disandarkan pada isnad yang pertama. itqan.

ulang 7. tarikh. dinyatakan dalam kebanyakan kitab: Sharh muslim 13. sa id kerana riwayat yang diperoleh dari syeikh tidak menyebutkan nasabnya. dan telah ralat dalam menyampaikan riwayat. Begitu juga Kitab al-bukhari. dan saya akan menyebutkan hal ini selepas perbincangan ini dalam fasal yang khusus tentangnya. 4. Berkata al-shaykh abu amru (rah) kami meriwayatkan dari abu quraysh al-hafiz. bahasa arab. dan yahya b. Dan darinya tertib dan penyusunan yang baik dan penyaringan hadith dalam suatu aliran dan perkaitan yang membayangkan pentahqiqannya dan kesempurnaan makrifatnya dengan maksud khitab. sesungguhnya riwayat dengan isnad muttasil tidak bermaksud di zaman ini dan yang sebelumnya menetapkan apa yang diriwayatkan kerana setiap isnad tidak terlepas dari shaykh yang tidak diketahui riwayatnya dan tidak ditetapkan dalam kitabnya yang boleh disandarkan dan dipastikan thubut. dan melazimi ahli-ahli hadith dan kajian mereka kebanyakan periwayat tidak memberi perhatian pada hal tersebut. Berkata abu zar ah. syaikh abu amru. maka ia mengandungi bab pada hakikatnya tetapi beliau tidak mengemukakan tarjamah bab di dalamnya supaya tidak menjadi terlalu besar atau kerana sebab yang lain. Sharh muslim 21. kehalusan ilmu. Dan imam muslim menyusun kitabnya mengikut bab. 21. asma al-rijal. insya Allah Ta ala Dan darinya ketelitian dan kewaspadaannya dalam meringkaskan turuq dan perpindahan isnad dengan mengemukakan ibarat yang ringkas dan sempurna penyampaiannya. 23.Imam muslim tidak terus menyebut sulayman ibn bilal.000 hadith tanpa berulang. ini kumpulan 4. . mengapa ditinggalkan yang lain.000 hadith usul tanpa pengulangan. Orang yang ingin berhujah dengan hadith-hadith kitab Sahih muslim harus dapat menukilnya dari riwayat lain yang ditemui dari perawi thiqat yang mempunyai riwayat usul yang sahih yang dapat mengangkatnya ke tahap mutawatir dan manzilah istifadah. beliau maksudkan adalah kitabnya ini mengandungi 4. kehalusan ilmu isnad.275 hadith. imam muslim menempuh jalan yang unggul dan tinggi dalam ihtiyat dan wara Dan saya menyebut hanya sebahagian dari ketinggian manhajnya bagi menggambarkan yang lain kerana tidak dapat diselami hakikat halnya kecuali mereka yang mengkaji dengan baik kitabnya.000 hadith dalam kitab sahih. Yang dimaksudkan ialah mengekalkan kesinambungan jaringan isnad yang dikhususkan bagi umat. usul. berkata syeikh. disokong dengan keupayaan dan keahliannya dalam pelbagi ilmu yang berkait dengan makrifat hadith ini seperti ilmu fiqh. kaedah usul dan ilmu isnad yang tersembunyi dan martabat perawi dan sebagainya.

Shaykh ibn salah berkata dalam ulum al-hadith dan yang benar bahawa ia berfaedah bagi ilmu Perkataan shaykh ini berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh para muhaqqiqun. sekiranya seseorang lelaki bersumpah jatuh talak bagi isterinya jika apa yang terkandung dalam kedua kitab al-bukhari dan muslim yang dihukumkan sahih adalah dari perkataan Nabi (saw) yang sebenar. 20. 20. kewarakannya. Dan tidak ada perbezaan antara bukhari dan muslim dan yang lainnya dan penerimaan ummah dengan qabul hanya berfaedah bagi mewajibkan amal bagi kita dengan apa yang terdapat dalam keduanya dan ini telah muttafaq alayh. dan ia berfaedah bagi ilmu nazari. dan pandangan yang terbanyak bahawa hadith al-sahihayn yang tidak mencapai tahap mutawatir hanya berfaedah bagi zan. ibn salah. khabarnya thabit diyakini kerana ummah menerimanya secara putus. maka saya tidak menjatuhkan talaknya dan tidak memintanya menebus talak kerana ulama muslimin telah sepakat dan bulat mengiktiraf kesahihannya.Al-nawawi: pandangan ibn salah ini hanya galakan untuk menzahirkan kekuatan riwayat. maka seperti itu juga kitab al-sahihayn. Maka khabar ahad yang terdapat pada selain keduanya wajib diamalkan sekiranya sahih isnadnya dan tidak berfaedah kecuali bagi zan. dan apa yang terdapat pada selain keduanya tidak diamalkan sehingga dilihat dan ditemui memnuhi syarat sahih Dan tidak ditetapkan dari ijma ummah untuk beramal dengan keduanya seperti ijma mereka bahawa ia secara putus adalah kalam Nabi (saw) Al-dhahabi. tadhkirat al-huffaz. maka sesungguhnya ia adalah hadith ahad dan ahad hanya berfaedah bagi zan dari apa yang telah diikrarkan. kerana pada asasnya tidak disyaratkan mengemukakan riwayat berencam kerana usul yang sahih sudah cukup sebagai sandaran yang muktamad dan ukuran perbandingan Sharh muslim 19. bahkan wajib beramal dengannya secara mutlak. Dan ummah telah sepakat bahawa apa yang dipersetujui oleh al-bukhari dan muslim maka ia haq dan benar. . semua yang dihukum muslim sahih Imam al-haramayn. dan berkata dalam juzuknya apa yang disepakati bukhari dan muslim untuk mengeluarkannya maka ia diputuskan benar secara qat i. hanya apa yang membezakan al-sahihayn dan kitab yang lainnya adalah apa yang terkandung dalam keduanya telah sahih tidak perlu diselidik. beliau jarang untuk dapat menerima pemberian dari seseorang kecuali dari mereka yang tiada kaitan dengannya (yang pernah mengambil manfaat dari pengajiannya).

hanbal.aziz ala kitab al-wajiz. (9 jil). 1882 dan saya telah mengumpulkan sebuah juzuk yang merupakan syarahan bagi maksud dan makna-makna halus dalam mukhtasar ini. maslamah al-qa nabi.umdah fi tashih al-tanbih. keluar di tengah malam ke suatu sudut ruangan solatnya untuk bertahajjud. kehebatannya al-malik menyatakan: saya tidak pernah gentar dengan sesiapa kecuali dengan lelaki ini al-taj abd al-wahab al-subki. abu mus ab. abu al-qasim abd al-karim b . di Iraq ahmad b. Mansur. yahya. di hijaz dari sa id b. bersemuka dengan al-malik al-zahir di dar al.al-shaykh burhan al-din al-iskandarani yang berazam untuk berbuka puasa dengannya. . mukhtasar al-muharrar. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra. ditulis hingga bab khiyar al-majlis. Al-majmu . dicetak di kaherah tahun 1329 di ruangan kaki (hamish) kitab al-tanbih Sharh muslim. rahawayh. syaikh Ibrahim b. arabi (garis keturunan) Mendengar di khurasan dari yahya b. ishaq b. Leiden. Abu al-husain muslim b. ringkasan kitab fath al. 623) minhaj al-talibin. Bersyair: dan di dar al-hadith terakam makna yang halus. mengajaknya hadir ke tempatnya dan berbuka bersama. 756) (3 jil) Al. selaku wali pada tahun 742. takmilat al-subki (w. penyusun kitab sahih. bapanya al-taqi al-subki ketika menetap di sebuah ruang di dar al-hadith al-ashrafiyah. al-hajjaj al-qusyairi (nasab) al-nisaburi (tanah lahir). Muhammad al-rafi I al-qazwini (w. Dan kekal bagi imam muslim dengannya ingatan yang indah dan pujian yang baik hingga hari kiamat. mahran aljamal. sawad. ada ketikanya beliau makan dengan mengumpulkan dua lauk dalam satu hidangan sheikh qutb al-din al-yunaini. di atas lantainya saya membaringkan wajah. van der bergh. harmalah b. tempat yang pernah dijijak oleh kaki Imam alnawawi (rad) rawdat al-talibin. yahya meriwayatkan darinya jemaah dan imam muslim telah mengarang dalam ilmu hadith kitab yang banyak. antaranya ialah kitab sahih ini yang dilimpahi baraqah oleh allah dan bagiNya segala kesyukuran dan nikmat dan fadilat dan anugerah yang terlimpah atas kaum muslimin. abdullah b. Muhammad b. mudahmudahan saya merasakan dengan sentuhan wajahku. dan menelungkupkan wajahnya di atas lantai yang disediakan sejak zaman al-ashraf yang mewakafkan pembinaannya dan di atasnya Imam al-nawawi biasa duduk memberi syarahan ketika dalam majlis pengajian. 10. abu ghassan. di ray dari Muhammad b. terjemah perancis.adl beberapa kali. di mesir amru b. sufyan ialah imam muslim.

dan sunan al-nasa i dan saya turut meriwayatkan sedikit hadith dari beberapa kitab masyhur selainnya . seperti jika terdapat hadith da if bersabit dengan hukum makruh beberapa amalan jual beli dan pernikahan. ata . al-ustadh abu ali al-daqqaq. hudhaifah al-mar ashi. ketahuilah bahawa ia merupakan suatu yang dituntut bagi seseorang yang mengetahui hadith fada il al. ikrimah. hizam. al-sayyid al-jalil abu Muhammad sahal b. jabir ibn abdullah. adapun yang berkait dengan hukum tentang halal dan haram dan persoalan jual beli. dan saya mencukupkan dengan khabarnya radiyallahu anhu dengan kadar ini maka sesungguhnya ehwal beliau dan manaqibnya tidak terjangkau kerana jauh dan besarnya untuk digarap. Al-adhkar. dhun al-nun al-misri (rad) 7. dan kami meriwayat dari al-sayyid al-jalil abu ali al-fudail b. ibn umar. nikah. ali. Mu awiyah. bersandarkan hadith Nabi (saw) yang telah diterima sahih (muttafaq alayh) (apabila saya menyuruhmu dengan sesuatu maka lakukanlah sekadar kemampuanmu) Fasal. dan tidak wajar ditinggalkan secara mutlak dan harus diamalkan sekadar yang termampu. ibn abbas. sa id b. Dan telah saya nyatakan bahawa saya tekankan uslub yang sederhana dan berusaha mengelak dari pembentangan yang panjang yang meletihkan dan memualkan. hakim b. al-imam al-harith al-muhasibi. mujahid. abdullah al-tustari. Pendapat Sahabat. iyad. Al-adhkar. al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi. fasal pada perintah supaya ikhlas dan memurnikan niat dalam semua urusan dan amalan zahir dan tersembunyi. hal. bakkar al-maqdisi al-nabulusi kemudian al-dimashqi 6. sa ad b. al-hassan ibn al-mufarraj b. talaq dan yang seumpamanya. 6. maka tidak diamal kecuali dengan hadith sahih atau hassan. nafi Abu al-hassan al-wahidi Data yang diperoleh diolah secara berperingkat mengikut kesesuaian penulisan. dikhabarkan dari syeikh al-imam al-hafiz abu al-baqa Khalid b. berkata Ulama dari kalangan muhaddithin dan fuqaha dan yang lainnya: diharuskan dan digalakkan beramal dalam al-fada il dan al-targhib wa al-tarhib dari hadith-hadith da if selama ia bukan maudu (palsu). Hadith niat. sunan al-tirmidhi. ibn mas ud (rad) Al-tabi in. maka digalakkan untuk menjauhinya (perkara makruh) tetapi tidak diwajibkan. dan saya hanya mengeluarkan dalam kitab ini hadith-hadith yang diperoleh dari kitabkitab yang masyhur sebagai usul al-islam yakni lima buah kitab: Sahih al-bukhari. sunan abi daud. Pencarian fakta dan penemuan-penemuan baru diusahakan. ubay ibn ka ab. a isyah. 5.Hlm. yusuf b.a mal untuk beramal dengannya walau sekali supaya ia termasuk dari kalangan ahlinya. sahih muslim. 110. al-hassan b. kecuali kerana mengambil pendirian dan sikap berhati-hati dalam sesuatu hal yang berhubung dengannya. rafi b. khudaij. Data yang terkumpul digunakan bagi menyedia maklumat kualitatif dan kuantitatif terhadap hadith-hadith yang dimuatkan dalam Sahih Muslim. sa id al-musayyib. jubayr.

sanad dan rijal Al-Sahih. jama isnad. hidayah dan pemeliharaan. yakni perkhabaran tentang jalur penyampaian pada matan. dan menyebut dari kitab usul hadith yang mashyur dari hadith da if kecuali sedikit dan dijelaskan kelemahannya. dan ia lebih tinggi dari riwayat al-munfarid yang dianggap munkar . yang diangkat ke tahap sahih kerana diriwayatkan dari pelbagai jalur. dan dalam riwayat lain dalam makrifat hadith Al-adhkar. salamah berkata: saya melihat abu zar ah dan abu hatim mendahulukan imam Muslim b. tanpa sebarang kejanggalan (shadh) dan kecacatan ( illah) yang tercela Sahih li-ghayrih. Hasan. Tidak menyebutkan hadith di dalam bab kecuali yang zahir dan jelas pernyataan dalil dan persoalannya Karyanya menjadi rujukan terpenting dalam setiap bidang. dua jenis Sahih li dhatih. Ibrahim berkata saya mendengar ahmad b. dan berkekalan dengan amalan kemuliaan. Hanya mengeluarkan segelintir hadith dari kitab-kitab al-ajza dan almasanid di beberapa tempat. Dan kepada Allah yang Maha Mulia.Kitab sebahagian besarnya memuatkan hadith sahih. dua jenis Hasan li dhatih. dan kemudahan untuk menempuh jalan kebaikan. hadith yang perawinya masyhur dengan sifat kebenaran dan amanah tetapi tidak mencapai martabat sahih kerana kekurangannya dari sudut hafalan dan itqan. hadith yang perawinya rendah dari sifat dabit dan itqan. al-Hajjaj dalam makrifat sahih dari mashayikh zamannya. iaitu apa yang bersambung sanadnya dengan riwayat perawi yang adil dan dabit. dan yang sepertinya hingga ke penghujung sanad. dari pendapat yang ditarjih dalam al-irshad dan al-taqrib. (dal) al-hakim abu abdullah kami diberitahu oleh abu al-fadl Muhammad b. yang membawanya setaraf dengan Hassan. saya memohon tawfiq dan pertolongan serta bantuan. Sharh muslim. 4 Al-asanid. hlm. mengharapkan agar ia menjadi kitab yang muktamad sebagai sandaran.

dan tidak zahir padanya sebab lain yang melayakkannya menjadi fasiq. atau lisan. membaca dengan ibn malik kitab karangannya . Dan diharuskan beramal dengan hadith da if berdasarkan dua syarat: Terdapat hadith lain yang serupa yang menjadi asas penyaksian. berzikir dengan lisan dengan kehadiran hati lebih afdal. ketahuliah sesungguhnya fadilat zikir tidak terhitung dari tasbih. takbir dan seumpamanya. tetapi sekadar berhati-hati. dan perkhabaran salaf al-salihin. al-qurtubi. sharh al-sunnah al-baghawi. al-nawawi alam al-awliya Mendengar al-kutub al-sittah. sunan al-daraqutni. maka berzikir dengan hati lebih afdal. majlis zikir. dan yang lebih afdal dilakukan bersama dengan hati dan lisan. Al-adhkar 9. yang memperkuatnya. hadith yang sempurna rangkaian isnadnya dari perawi yang mastur tidak diketahui keahliannya. yakni majlis ilmu dan muzakarah. Wallahu a lam 9. Membaca al-kamal.al-mufhim. tahlil. begitu yang diungkapkan oleh sa id b. Dan tidak dipegang sebagai i tiqad yang pasti (thubut) dalam beramal. jubayr (rad) dan ulama lainya Al-adhkar. sekiranya dilakukan pada salah satunya. al-muwatta . 8-9. Tadhkirat al-huffaz. 9. oleh al-hafiz abd al-ghani ala al-din dan sharh ahadith al-sahihayn dengan almuhaddith abu ishaq Ibrahim b.Hasan li ghayrih. atau ungkapan para imam zahid yang terdahulu. tahmid. dan padanya terdapat maksud hadith yang tersangat lemah dan tidak harus beramal dengan khabar yang diriwayatkan dari seorang pendusta dan diragukan hadithnya (muttaham). isa al-muradi Membaca lughah dengan syeikh ahmad al-misri. dan tidak pelupa atau kerap ralat dalam riwayatnya. dan suci dari maksud yang jelek dan rendah. al-musnad. dalam sharh sahih muslim dinukil dari qadi iyad. bahkan semua yang beramal kerana allah taala dan mentaatinya adalah orang yang berzikir kepadaNya. yang terlepas dari sebarang perkara baru dan bid ah. dan ia tidak dituduh berdusta pada hadith. mawdu . seperti ia terkandung dalam suatu hukum dan kaedah umum. 7. angkuh dan tamak. hadith palsu. dan hadith tersebut telah ma ruf dengan riwayat lain atau yang seumpamanya dari wajah yang lain. iaitu majlis yang disebut di dalamnya kalam allah dan sunnah rasulnya (saw). (fasal) zikir boleh dilakukan dengan hati.

fahras nama kitab mengikut tertib imam muslim. Sahih muslim bi sharh al-nawawi al-musamma al-minhaj sharh sahih muslim bin al-hajjaj. Mudawat al-nufus.attar berkata: syaikh kami rahumahullah menyatakan bahawa beliau tidak pernah membuang masa sedikitpun.ilmiyah. dan penafsiran ini membawa maksud menjauhi maksiat dan pelanggaran hukum. istislah. indeks rijal sahih muslim Ibn hazm. tentang rijalnya. keutamaan sahih muslim Sahih muslim. dan perancangan tempatan dan politik. indeks hadith dan athar nabawi (saw). indeks ayat-ayat al-qur an. dan bersabar dengan kepayahan hidup dan besederhana dalam berpakaian dan makanan tanpa tambahan darinya. menunaikan ibadat. Faharas al-kitab am. 185. 56. berfikir tentang maslahat umat Mulakhkhas. ibn al. dan dengan pengurusan masyarakat yang berhemah. penetapan hukum berdasarkan pandangan hakim yang memandang sudut yang lebih baik (aslah) pada sesuatu dan akibatnya Maliki. 1. hal (jim) dari tahdhib al-asma wa al-lughat. fahras bab mengikut tertib penyusun. tidak ada ilmu dalam agama kecuali dari al-quran dan sunnah. istinbat penemuan . Beirut: dar al-kutub al. juz. bab keutamaan sahabat. orang yang memberi fatwa berdasarkan pendapatnya (ra y) adalah orang yang member hukum tanpa ilmu. pembaikan jiwa. Puncak dalam makrifat mazhab. kemudian generasi yang lahir selepas mereka. indeks perkataan sahabat dan tabi in. kemudian yang datang selepas mereka Al-Nawawi (1425/2004). sahih dan da ifya.Sentiasa gigih membaca. menulis. berwirid. definisi aqal (rasional) adalah amalan ketaatan dan kebaikan. menyebarkan ilmu. baik pada waktu malam. Khalil Ma mun Shiha (ed. dan ilmu yang berencamnya. al-fisal 1/94. yang membawa pada keselamatan di akhirat. Ibtal al-qiyas . atau siang bahkan ketika berjalan Beliau adalah seorang hafiz dan pengingat hadith. terhasil dengan kemuliaan amal dan akhlak yang baik di dunia. abu al-fath. Sahih muslim bi sharh al-nawawi. beirut: dar al-ma rifat. ra y.attar Ibn al. maqasid al-shariah. fahras nama-nama kitab mengikut tertib abjad. berpuasa sepanjang waktu.). memanjangkan zikir. Al-ihkam usul al-ahkam fi al-diyana (1: 8) 1/16. al-mizzi. Meriwayat hadith darinya.

seperti al-muhaqalah dalam al-zar . dan dari catatan abu al-qasim al-dimashqi al-asakiri dari al-farawi. menjual tamar basah (al-rutab) yang masih di tangkai dengan tamar kering dengan timbangan. dan yang ditemui di nisabur dari naskhah asal yang menyebut tentang pendengaran dari syaikh. yang lebih selamat pembaca hadith melafazkan kedua-duanya akhbarana Ibrahim haddathana ibrahim Diharuskan membaca dengan akhbarana sahaja. al-mukhabarah. abd al-razaq al-tabasi. al-nisa 29. ibn qarqul . 505/1111). al-baqarah. al-mukhabarah dengan sepertiga. dan dituai hasil keuntungan dan buahnya. masing-masing mempunyai hak untuk memilih (membatalkan akad) selama mereka belum berpisah. kecuali jual beli pilihan (bay al-khiyar) (yakni hak pemilihan ditentukan lebih dahulu di dalam akad) Sharh muslim. 275 Bay al-khiyar. malik b. 12. diilhamkan oleh abu sulayman daud al-isfahani (w.Mazhab Zahiri lahir di Baghdad. sebagaimana dinukilkan dari farawi dari catatan sahabatnya. anas (rad) dari naïf dari ibn umar (rad) bahawa Nabi (saw) bersabda: dua orang yang saling terlibat dalam jualan. syaikh taqi al-din. keliru ikhtilaf antara haddathana (mendengar dari lafaz) Ibrahim atau akhbarana (membaca di hadapannya). pertengahan al-taflis Matali al-anwar. Termasuk dalam khabar Takmilah al-majmu . menjual hasil tanaman dengan timbangan dari makanan yang diketahui Al-muzabanah. menjual hasil tani yang sedia dituai dengan bijiran secara takaran Al-muhaqalah. al-shaykh al-imam al-hafiz abu amru uthman b. menjual tamar basah di tangkai (al-nakhl) dengan tukaran beberapa wasaq tamar kering. sufyan. 884) Abu hamid al-ghazali (w. seperempat dan yang seumpamanya Al-buyu . abd al-rahman yang dikenali ibn alsalah: naskhah sahih muslim dari riwayat al-jaludi dari ibrahim b.arabi (543/1148) Sharh muslim 10/435. abu bakr ibn al. Al-muzabanah. tanah yang subur diserahkan kepada seseorang untuk diusahakannya dengan nafkahnya.

ansab. hukum. sheikh sharaf al-din (w. alsiyar. berasal dari andalus. 465) Ahmad b.Ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi al-hijri hatta awa il al-qarn alkhamis asyar al-hijri. naqid. umar b. iyad al-yahsubi al-sabti al-maliki Ahli tarikh.643 H) (1404/1984). dr. dikatakan 476 h. dilahirkan pada pertengahan sya ban 496 h. Madinah al-Munawwarah: maktabah al-turath. musa b.ayn al-muhtaj Seorang siasahwan menyanggah kemungkaran dijelaskan mengenai kekeliruan berkaitan mengemukakan pandangan membuat tafsiran adab berhujah mengungkapkan pandangan Imam al-shaikh iyad b. khatib. kitab yang mengandungi lapan bahagian hadith. Muwaffaq b. Al-suyuti.al-bulqini. al-salah (w. 680) Kerana semua tahdith hakikatnya adalah khabar. dar al-gharb al-islami. al-athyubi. Siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. muqaddimah qurrat al. abd al-qadir (ed. al-kannani al-shafi i (724-805 H) al-hafiz shams al-din muhammad b. al-manaqib. abd al-qadir izzi Juhud al. adab. Muhammad al. dan semua wajah tarjih iaitu dalam 50 wajah dikumpulkan oleh al-hafiz abu bakr alhazimi pada awal kitabnya al-nasikh wa al-mansukh Ayah imam. syaikh khurasan (w. suruni Sharh muslim. 463) Sharh muslim 160.adhb al-rawi fi tarjamah qutb al-awliya al-nawawi. dikatakan Ramadan 544 H . al-manhal al. abd al-karim b. hadith. tafsir. Ali b. dan tidak semua khabar adalah tahdith. tafsir. aqidah. Muhammad b. 84. raslan Siraj al-din abu hafs umar b. Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. raqa iq.id al-khatrawi (ed. ali b. al-suyuti 41 Abu amru b. amru b.). iyad b. iyad b. musa b. nahu. al-mulaqqan. lughah. abd al-rahman al-sakhawi (1409/1989). abdullah b. ahmad b. fu ad sezkin 1/354 Sahih muslim. syair. kalam. menulis menuntut hak faqih Al-qusyairi. al-fitan. thabit al-baghdadi abu bakr (w. wafat jamadil akhir. hawazin. Risalah kepada al-malik al-zahir. musa b. ustaz Muhammad hafiz b.).

pengertian lafaz. fath al-bari.c. Dan dieja dengan huruf fa berbaris atas atau hadapan. rahiq al-makhtum. saharanpuri. sharh al-sunnah. banyak bersedekah dan menginfaq harta ke jalan kebaikan. sufyan (w. al-madkhal li ilm al-sharh. Perbahasan isnad. perbincangan matan. al-nadwi. Muhammad al-khattabi (319-388) . muqaranah bayna syuruh al-hadith. abd al-ra uf singkili. 643 H) Ibn qutaybah. penuh ketenangan dan sakinah. al-qadi abu Muhammad al-ramahurmuzi (w. Ibrahim berkata. rijal Abu al-Qasim Abdullah b. masabih al-sunnah Sunan al-darimi Al-muhaddith al-fasil bayna al-rawi wa al-wa i. ahli ibadah. ta wil mukhtalaf al-hadith a lam al-hadith fi sharh sahih al-bukhari. Sharh muslim hal. al-ilma ila ma rifah usul al-riwayah wa taqyid al-sima . alshifa bi ta rif huquq al-mustafa. fazlur rahman kini dalam kuliyah hadith diperkenalkan subjek khusus yang berkait dengan ilmu syarah manhaj almuhaddithin. abu bakr al-sam ani kitab al-ansab 10. ibn al-salah (w. amiruddin l. imam abu sulayman hamd b.Mashariq al-anwar ala sihah al-athar fi tafsir gharib hadith al-muwatta wa al-bukhari wa muslim. tuan guru nik abdul aziz nik mat. Imam Muslim selesai membacakan kitab (sahih) kepada kami pada bulan Ramadan tahun 257 H. abu abdullah Muhammad b. 308) adalah dari kalangan ahli ibadah dan mujtahid yang kerap bersama imam Muslim. al-fatani. nuruddin al-raniri. nawawi banten. Muhammad al-Baghawi. hamzah fansuri. shaykh kami abu ishaq dikenali sebagai ahli salah. dan ejaan dengan baris atas adalah yang masyhur yang dipergunakan oleh ahli hadith 7. manhaj al-sharh umdat al-qari lebih tersusun dengan mauduk khusus pada setiap perbahasan hadith. wan saghir. pengumpul manuskrip jawi. sunnah nabawiyah insan teladan sepanjang zaman. Wafat di iskandariyah 7 rajab 664 H 7. berkata al-hakim. 360 H). fadal al-farawi (441-530 H) farawah negeri di pelusuk banjaran khurasan. bahawa Ibrahim b. 7. india darul ulum. nusantara al-marbawi.

ali al-jawzi (w. shams al-din yusuf b. sulaima al-sheikh Muhammad. al. Tarjamah al-adzkar annawawi. 224/838) Nuruddin al-raniri. loc. al-sayyid abd al-rahim anbar al-tahtawi taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. Haji ishak b. sallam (w. abd al-rahman. abu ubayd al-qasim b. Muhammad b. penyusun mir at al-zaman. al-bidayah wa alnihayah 13/28 abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . Nabil hashim abdullah al-ghumari.. Makkah al-mukarramah: al-maktabat al-makkiyyah. al-insaf fi masa il al-khilaf. Kuala lumpur: pustaka antara. 794) hulliyat al-abrar wa shi ar al-akhyar fi talkhis al-da awat wa al-adhkar al-mustahabbah fi al-layl wa alnahar al-muntaqa al-muhktar min kitab al-adhkar. Beirut: dar el-fikr. 1999. al-hafiz abu ali al-husayn b. op. badr al-din Muhammad b. 1419/1999 Kitab al-iman. haji baharum.ibar 4/297. 1985 Loc. wafayat al-a yan 3/140. 597) funun al-afnan fi uyun ulum al-qur an. almawdu at. zaid alhamid husein.ilal al-mutanahiyah.cit. Al-azkar.cit. kashf al-musykil ala sahih al-bukhari al-tanqih li alfaz al-jami al-sahih. singkatan loco citati. Manar al-qari fi sharh mukhtasar sahih al-bukhari. singapura: penerbit al-haramain. al. 498) ibn al-jawzi. umdat al-dala il fi masyhur al-masa il. Muhammad ibn Ahmad al-ghassani al-jayyani (w. daripada perenggan yang lain John. bustan al-salatin Sabt ibn al-jawzi. qazghali al-hanafi. bustan al-wa izin wa riyad al-sami in siyar a lam al-nubala 12/365. ali b. bahadir al-zarkashi (w. Fath al-mannan sharh al-musnad al-jami li abi Muhammad abdullah b. al-shaykh muhammad ali al-sabuni. tempat yang telah dipetik. 2 John. jami al-masanid.hidayah al-bari ila tartib ahadith al-bukhari. Terj. hal. Cit. 1983 The athkar (the invocations) al-nawawiyah. hamzah Muhammad qasim Jamal al-din abu al-faraj abd al-rahman b. al-kamil 9/65.

al-zirkili. ali b. 8/149-150. al-husain al.allamah Muhammad ali b. dan dinisbahkan padanya dua buah kitab yang bukan tulisannya.). ishaq al-sinni radiyallahu anhum Manar al-huda fi al-waqf wa al-ibtida . penulisan kitab amal al-yawm wa al-laylah yang diusahakan ulama. Muhammad ali al. al-hafiz abu zur ah ahmad b. yang diperoleh dari jalur isnad yang bersambung dan riwayat yang banyak amal al-yawm wa al-laylah oleh imam Abu Abd al-rahman al-Nasa i. Al-adhkar. mengandungi 50 mauduk fiqh dan sebahagiannya perbicaraan hadith. Beirut: Dar al-fikr. al-zirkili. mukhtasar ringkas. asim al-namiri al-qurtubi al-maliki (363-463). dinisbahkan kepadanya oleh Ibn al-raf ah dalam kitab syarah al-wasit. Beirut: Dar al-Kutub al. 826 H) Al-isabah fi tamyiz al-sahabah. ala lam. al-a lam. al-futuhat al-rabbaniyyah ala al-azkar al-nawawiyah. Abd al-Mun im Khalil Ibrahim (ed. kerana itu tidak disebut oleh ibn al-attar dalam menyenaraikan keseluruhan karyanya. abd al-bar b. abi umar yusuf b. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (996-1057/1588-1647). kitab amal al-yawm wa al-laylah oleh sahabatnya al-imam abu bakr ahmad b. tentang tajwid Tarjamah imam al-nawawi dalam risalah al-suhaymi. maka sebenarnya ia karya ulama hamawi.ilmiyah. 93. 1398/1978 .asqalani al-ma ruf bi ibn hajar (773-852) Al-isti ab fi asma al-ashab. Muhammad b. Muhammad Allan al-Bakri al-siddiqi al-shafi i (1424/2004). Muhammad b. abdullah b. Abu Mansur al-mawardi. 6/293. Muhammad b. al-nihayah fi ikhtisar al-ghayah.iraqi (w. aghalit ala al-wasit.Muhammad ali b. shihab al-din abu al-fadl ahmad b. Abu hatim ibn hibban Al-bayan wa al-tawdih li man ukhrija lahu fi al-sahih wa mussa bi darb min al-tarjih. abd al-rahim b. al. dan dalam tabaqat ibn qadi syuhbah: berkata al-isnawi. dan yang lebih baik dan besar faedah.

Dari abu zar ah al-razi berkata: sewaktu Nabi (saw) wafat mereka yang telah melihat dan mendengar dari Baginda (saw) berjumlah lebih dari seratus ribu orang manusia dari kalangan lelaki dan perempuan. 1267 M) 1242-1258. semuanya telah meriwayatkan dari Baginda (saw) secara mendengar atau melihat Abu Muhammad Ali . 73 Maka menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat Kitab al-Muharrar Dan penulisnya telah beriltizam untuk mengeluarkan dalil yang sahih dari ulama mazhab. izz al-din b.1229). Ibn Athir (w. Khudaij (rad). 178 Baihaqi. kuasa Seljuq berakhir 1117/1118. 20-22. hlm. di zaman Seljuq (1078) di Syria. hlm. Abd al-Karim al-Rafi i al-Qazwini (w. dengan Hamish Qurrat al. 1064) Abu Shamah (w. berakhirnya khalifah Abbasid. maka sesungguhnya di antara ilmu agama yang paling mulia ialah ilmu hadith al-nabawi dan dari makrifatnya yang paling tinggi ialah mengenali para sahabat Rasulullah (saw) 1/3 di awal kurun ketujuh. askar kerahan Turki Hlm.Ulama min al-Shafi iyyah.Mongols di bawah Hulagu menyerang Baghdad. khalifah Abbasid terakhir 1238. 624). Ulama telah mensyarah dan meringkaskannya Kashf al-zunun 2/1612 Imam al-Nawawi berkongsi kedudukan dan martabat dengannya. penulis biografi (w.Ayn bi fatawa Ulama al-Haramayn. 158 Abu al-Qasim Abd al-Karim b. 1250-1517 bermula pemerintahan Mamluk di Mesir. al-hafiz abu abdullah aldhahabi meumusnya. dan ia adalah hal yang terpenting dan bermanfaat besar. Yaqut al-Hamawi. al-athir menyusun kitab usud al-ghabah. 2. al-Mu tasim. hlm. 210. 1258. dan menyempurnakan maksudnya. Muhammad b. Nisbah kepada Sahabat Rafi b. digelar muharrara al-madhhab. Nasrids. 210. Sejarah Mongols oleh Rashid al-Din. dinasti Islam terakhir di Andalusia.Juz 1/hlm. Tabaqat al-Shafi iyyah. tajrid al-sahabah. . Hazm (w. alfawa id al-Madaniyah fi Bayan ikhtilaf al. Ibn Qadi Syuhbah 2/75 Minhaj al-Talibin. dan dikatakan disandarkan kepada Rafi an salah sebuah negeri di Qazwin al-Muharrar. menguasai Granada sehingga1492. 1234) Ghazali (1058-1111) Hlm. juz 1/hlm. adapun selanjutnya.

Tuhfat alMuhtaj. Khatib al-Sharbini. (daqa iq al-minhaj).Attar (w. al-azhar dan masyhur. al-Ramli Dan darinya menukar lafaz yang gharib atau diragui menyalahi lafaz yang benar dengan ibarat yang paling mudah dan jelas. Muhammad b. walaupun ia lemah dengan petunjuk yang penting yang kuberikan. al-Siraj al-Wahhaj. al. Dan saya telah mendahulukan beberapa masalah dalam fasal yang dibahaskan kerana munasabah atau kerana ringkasan. dan kemungkinan saya kemukakan fasal kerana terdapat perkaitan munasabah Dan saya mengharapkan sekiranya selesai ringkasan ini akan menjadi suatu syarah bagi muharrar. Muhammad b. dan sebab saya memasukkan catatan dan menambahkan huruf atau syarat dalam perbahasan masalah dan yang seumpamanya. Abd al-Rahman b. 676). dan turuq. kerana saya telah meneliti dan mentahqiqnya dari kitab hadith yang muktamad. dan perlu dengannya. Muhammad alJazari (w. Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. 1372) yang menyampaikan riwayat dari para mashayikh dari Imam Muhammad b. Hassan Abd al-Bari al-Ahdal (w. al-jadid.Tetapi kerana kebesaran jilidnya telah melemahkan keupayaan untuk menghafalnya dari kebanyakan ahli zaman ini kecuali mereka yang kuat inayat. kerana saya tidak membuang darinya suatu hukum sama sekali. di antara yang ternama ialah alSayyid Abd al-Rahman b. dan kebanyakannya adalah kerana keperluan yang tidak dipenuhi tanpanya. Sa id. beserta sedikit penambahan berguna yang saya masukkan insya Allah.Allamah al-Lahji (w. al-mazhab. dan wajh. dan juga apa yang anda dapati dari zikir yang berlainan dari yang tertera dalam al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain maka hendaklah anda bersandar dengannya. Ibn Hajar al-Haythami. Nihayat al-Muhtaj. Dan saya telah mula mengumpulkan juzuk ringkas yang menghuraikan istilah yang halus dalam kitab mukhtasar ini. 1410) menerima riwayat kitab Minhaj al-Talibin dari beberapa shuyukh dinyatakan dalam kitab al-Mirqat li al-riwayat wa al-ruwat. dan nas. 833) dari Imam Ala al-Din Ibn al. Abdullah b. al-qadim Dengan menyatakan di permulaannya saya berkata dan menutup di akhirnya dengan wallahu alam Dan apa yang anda dapati dari penambahan lafaz dan sebagainya atas apa yang terdapat pada muharrar maka berpeganglah padanya. Di antara mauduk tumpuan adalah . Mughni al-Muhtaj. dan maksudku dengannya ialah untuk menarik perhatian tentang hikmah menukar lafaz dan ibarat muharrar. Dan menerangkan dua qawl. al-nas. 723) dari Imam al-Nawawi (w. atau pendapat khilaf. alasah dan al-sahih. dan tingkat khilaf . bagi memudahkan hafalan. maka saya melihat keperluan untuk meringkaskannya pada kadar separuh dari ketebalan kitab.

al-Ihkam. 656 H menduduki Baghdad. menyebut Masabih al-Sunnah mengandungi . 1621) Al-Siraj al-munir sharh al-Jami al-Saghir fi al-hadith al-Bashir wa al-Nadhir (saw). Tahdhib al-tahdhib. J. Qurrat al. Abd al-Rahim al.Azizi (w.E. Hulagu menawan Fars pada 654 H. seorang pendukung mazhab shi ah sebagai menterinya Hlm. History of Islamic Civilization.468 dari kitab hadith yang lain. Ali al-Subki (w. 771). 325 dikutip dari Sahih Bukhari. hal. 875 dari Sahih Muslim. hulagu menewaskan dawadar. Sarkis. Margoliouth (terj. al-Muntaha Al-Ghunyat Fahrasat Shuyukh al-Qadi Iyad (476-544 / 1083-1149) Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir. Taj al. al-ta liq al-Sabih ala Mishkat al-Masabih. Nur al-Din al-shahir bi al. 292. Hlm. Ali ibn Abi Ali (1156/7-1233). al-wusul ila ma rifat al-Usul Taj al-Din Abd al-Wahab b. dari Mongols. 8.033 tak termasuk yang berulang Muhammad b. Ibn Hajar.aynayn fi atraf al-Sahihayn.S.Iraqi (w. Delhi: Kitab Bhavan. cet. Jilaris.000 bala tentera. hidup di bawah lindungan Sultan Mamluk. melantik al-Syifa al-Samirah untuk menyelia pasar Muhammad Fu ad Abdul Baqi. Ahmad b. di bawah naungan Mamluk setelah kejatuhan dinasiti Ayyubi. al-Ghayth al-hami sharh jam i al-jawami Al-hafiz Wali al-Din Abi Zar ah Ahmad b. Muhammad Iwad Mar ab (ed.Alkami. kolum 573. Abd al-Ra uf b. Muhammad Idris Kandahlawi (2004). Dictionnaire Encyclopedique de bibliographie Arabe.). dinasti Ikhans. Imam Ali b. Keluarga istana Abbasid dikerah ke Mesir. 1659/60 M) Sharh al-sunnah.). D. bersama 20. Hulagu (654-750) anak Tuli anak Jenghiz Khan. menamakan Mu ayyid al-Din ibn al. Hulagu menyeang Syria. Daud al-Zahiri. Umar (rad) memperkenalkan institusi hisbah. Al-mu tasim dilantik pada 640 H di Baghdad. memasukkan 4. atau Mongols dari Persia. Shawahid al-tawdih wa al-tasrih li musykilat al-Jami al-Sahih Hadith Sahih Muslim 3. 826) Sayf al-Din al-Amidi. ii.179 hadith. tahqiq takhrij kitab Ibn Malik. Masabih al-Sunnah (al-Duja). Bayrut: Dar Ihya al-Turath al. 3.Jurji Zayadan (1994).Arifin al-Manawi (w. 291 Jenghiz Khan meninggal pada 624 H.Arabi. 138. 2. mengambil alih tampuk pemerintahan selepas Hulagu Dalam pendekatan ekonomi Kandungan dan reka bentuk Pengolahan berbeza yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ekonomi kecanggihan berhujah paksi hujah kekal Mengelak penipuan. 1051 disandarkan kepada kitab al-Sahihayn.

Aftab Ahmad. 5. Membuang isnad. 94. 2. Islamic Culture (Hyderabad) 45 (1971): 203-212.hadith yang mempunyai satu jalur riwayat Rahmani. Sahih Bukhari mengandungi 97 kitab. rukn al-Din menyusun kitab Masabih berdasarkan rekabentuk kitab Musannaf. 334. Neal. Hadith sahih dan 2. Abd al-Rahman al-Shahrazuri. Imam Wali al-Din Muhammad ibn Abd Allah. Robinson. mizan al-i tidal. jil. no. Muhyi al-Sunna. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Gharib. Hadith. Baru. hadith hasan. xiii. Brill. Imam alBukhari. hh. 945. Leidin. Setiap kitab disusun ke dalam dua bahagian. Mustafa Muhammad Amarah Wan Mohd Saghir Abdullah. 1971. Kitab Muhadarah al-abrar wa musamarah al-akhyar fi al-adabiyyat wa al-nawadir wa al-akhbar. Ibn Arabi (1165-1240) Kitab Imta al-asma bima li al-Nabi (saw) min al-ahwal wa al-amwal wa al-hafadat wa al-mata . E. Abdullah al-Naisaburi. Robson. Islam and Christian-Muslim Relations. hal. 1. Varieties of pronouncement stories in Sahih Muslim: a Gospel genre in the Hadith literature. Imam Baghawi. Ma rifat Ulum al-hadith. hanya memasukkan sebanyak 7275 hadith ke dalam kitab sahih.J. tidak merujuk kepada Sunan Ibn Majah dalam kitabnya Ulum al-Hadith. alHakim Abu Abdullah Muhammad b. Yang dikutip dari kitab lain selain Kitab Bukhari dan Muslim. Sunan al-Tirmidhi. James. Imam Muslim yang dilakar mengikut manhaj syeikhnya. ed. dalam The Encyclopedia of Islam. dengan mengelaskan hadith mengikut penyusunan abwab Abu Amru Uthman b. hh. 47 (1973): 57-74. Jumlah sebenar ialah sekitar 4. Haji (1996) Data kitab Risalah fi bayani hukmil bai i war riba Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim al-Fathani. 923. mengajar di Damsyik.4. 1337) menambah 1. Hasan gharinb.asqalani tahdhib al-tahdhib.762 setelah dikeluarkan hadith yang berulang.000 atau 2. Gharib Sahih penambahan pada matan oleh perawi thiqat Gharib juga digunakan untuk istilah ganjil yang terdapat pada hadith Ini terpancar dalam hadith yang bermaksud: Dhahabi tadhkirat al-huffaz. Muqadimah Ibn Salah. 46 (1972): 75-81. 229. jil.000 hadith. hlm. 123-146. . lisan al-mizan Bukhari mengumpulkan sejumlah 600. hh. 3. The life and works of Ibn Hajar al-Asqalani. ibn hajar al. ibn al-salah (577-643).511 hadith ke dalam Mishkat al-Masabih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5. Khatib al-Tibrizi (w.434 hadith. 1994. Muhktasar sharh al-Jami al-Saghir. digunakan pada matan dan isnad.

Jeanette A. al-Husain al. Albany: State University of New York Press.id (625-702) . al-Taqyid wa al-idah lima utliqa wa ughliqa min muqaddimat Ibn al-Salah. 597). 806). Ibn al-Salah. Ahmad ibn Muhammmad (852-933). hlm. Beirut: Dar al-Kutub al. Sebagaimana hadith-hadith lain yang menetapi syarat keduanya atau salah seorang dari mereka dianggap sahih. mengelaskan hadith sahih kepada 7 bahagian Tahawi.) (1972). dan tiada perbezaan antara institusi ini dengan zawiya dan ribat.Iraqi (w. op. Seljuq madrasa George Makdisi (1981).cit. al-Jawzi (w. 28. alnu aymi. Muqaddimat Ibn al-Salah fi Ulum al-hadith Syarah.. ribats. al-tabsira Ibn Daqiq al. Kamal al-Din al-Damiri: Khanqah yang dibangunkan di Parsi khusus untuk penginapan kaum sufi. Edinburgh: Edinburgh University Press. 91 ulama islam abad ke 16. The Rise of College: Institutions of learning in Islam and the west. berdasarkan pemerhatian seorang ulama mesir abad ke 14.kitab ma rifat anwa ilm al-hadith. and zawiyas under the Mamluks. hlm. Zayn al-Din Abd al-Rahim b. 3A212 T128K Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M) Abu Sulayman al-Khattabi (w. Masabih al-Sunna The nature of Khanqahs. 16 Abu Ishaq al-Shirazi. BP 158. mengelaskan hadith kepad 65 kategori Semua hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diterima sebagai sahih. Muhammmad al-Nu aymi al-Dimashqi (1442-1521) (1990). 2/195. Tahanawi Baghawi. Little. The Function of documents in Islamic Law: the chapters on Sales from Tahawi s Kitab al-Shurut al-Kabir. kitab al-luma . Abd al-Qadir b. Abu l Faraj b. Wakin (ed. al-Daris fi tarikh al-Madaris. hlm. Juga hadith-hadith lain yang disandarkan sebagai sahih dan diperkuat serta disokong oleh jumhur muhaddithin. 386). Donald P.Ilmiyah.

Adams. Neitherlands : E. 852/1449) . hadith.t. fiqh. kitab Tabyin (mazhab Asha ari) Ibn Hajar al. Little (1991). 813/1410 -11). Ibn al. Khanqah Baybars al-Jashankir menyediakan tempat menginap (ma wa) bagi kaum sufi untuk bersunyi dan mengungkapkan syair agama (sha a ir) Ribat di bawah kerajaan Mamluk Jerusalem menyediakan penginapan khusus untuk rombongan haji. 161/778) Ibn Taimiyah (w. Mamluk Jerusalem: An architectural study. Ahmad al-Minhaji al-Asyuti (w. Beirut.Asqalani (w. tafsir. Abu Abd al-Rahman Muhammad b. usul al-fiqh. Khanqah menawarkan kelas-kelas pengajian agama. Pengajian ilmiah di Masjid Cathedral. menyediakan tenaga guru dan ilmuwan. adab (sastera). law and learning in classical Islam. London. 33. al-Husayn al-Sulami (w. 654/1256). Yusuf al-Juwayni (438/1047). 2/428 Wael b. Ribat Bahgdadiyah dibangunkan pada tahun 684 H (1285 M). George Makdisi (1991). t. 618/1221). institusi wakaf (waqfiyyat). Great Britain: Vororium. 606/1209).J. fatwa. 728/1328) Ibn Asakir. tafsir isyari sufi dalam al-Quran. Burgoyne (1987). Leiden. Al-Maqrizi (w. Bapa kepada Ulama Asha ari dan Shafi i Imam al-Haramayn Abu al-Ma ali al-Juwayni (478/1085) Abu al-Qasim Abd al-Karim al-Qushayri (w. hlm. 845/1442) mengungkapkan dalam kitab al-Khitat ribat yang disediakan untuk wanita.. wa z (nasihat agama). 465/1074) Abu Hafs Umar al-Suhrawardi (w. tempat berlindung (malja ) kalangan yang miskin dan kurang bernasib baik dari golongan Muslim. Awal kurun ke 14. nahu.Jawahir al. 696/1296) Sufyan al-Thawri (w. Najm al-Din al-Kubra (w. Brill. Jamal al-Din al-Safadi (w. Hampshire.Arabi (w. seni perdebatan dan hujah (munazarah) Abu Muhammad Abd Allah b. Kitab al-mawa iz wal-i tibar bi-dhikr alkhitat wa al-athar. Religion.Uqud wa mu in al-qudat wal-muwaqqi in wal-shuhud. Najm al-Din al-Razi (w. 412/1021). Mawqif al-Imam wa al-Ma mum. 638/1240). shams al-Din. ribat. Muhammad b. Islamic studies presented to Charles J. Michael H. Hallaq & Donald P. 632/1234) Awarif al-Ma arif Ruzbihan al-Baqli (w.

Musannaf . dikelaskan kepada 52 kategori . al-ta rif bi-Ibn Khaldun (1951). Ibn Majah (209-273) Imam Shafi i (150-204). hadith dikelaskan mengikut mawdu . Tirmidhi (w. Dilayari Jun 14. Franz Rosenthal. Charles Issawi. 279) Nasa i (215-303). Walter Fischel. An Arab Philosophy of History. 3 jil. Ibn Khaldun and Tamerlane (1952) Kitab al-Jarh wa al-ta dil. Sira Ibn Ishaq (85-151) dirakamkan dalam Sira Ibn Hisham (w.Ribat Ulama Tunisia. 327 H) Musnad Abu Dawud al-Tayalisi (w. ahli sosiologi Islam yang terkemuka. 218 H).britannica. (2008). 2008 dari Encyclopedia Britannica online: http://www. kitab Maghazi al-Waqidi (130-207) Abu Dawud mengumpulkan 500. 370) kitab al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa alwa i Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad b. Sunan Abi Dawud (202-275). Memberi pengaruh luas kepada al-Maqrizi terjemahan kitab al-muqadimah ke dalam bahasa turki. cet. Muhsin Mahdi. (1958). Kitab al. Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w.800 hadith ilm al-hadith. Dalam Encyclopedia Britannica. professor fiqh di kolej Quamhiyyah.com/EBchedked/topic/280788/Ibn-Khaldun Muqaddima.000 hadith yang dimuatkan dalam kitab al-sunan hanya sebanyak 4. Muwatta Imam Malik (93-179). Pernah mengajar di Universiti al-Azhar ketika awal penubuhannya. Abdullah al-Naisaburi (321-405). Perancis (1860) Ibn Khaldun. Ibn Abu Hatim al-Razi (w. 2. Sahih al-Bukhari (194256). dilantik sebagai qadi besar mazhbab maliki di zaman Sultan Barquq di kaherah di bawah kuasa Mamluk. kitab Ma rifat Ulum al-hadith. Sahih Muslim (202-261). Ibn Khaldun: The Muqaddimah. Ibn Khaldun s Philosophy of History (1964). 203/4 H) Musnad Ahmad ibn Hanbal (164-241) disusun oleh puteranya hadith disusun mengikut nama Sahabat.Ibar Muhammad al-Tanji.

Abd. cet. (2003). Jamal al-Din Muhammad b. 1 wasaq menyamai 60 gantang. Hh.Kitab al-Shamil. Lantaran itu aqidah adalah bertunjangkan keyakinan dan kesanggupan membenarkan tanpa soal. Kechichian dan R. Salim b.).alam (1994). beliau berkata ini adalah perkataan Qadi Iyad Rahimahullah. Ihya Ulumuddin. Kaherah. Dar alMashariq. Al-Shatibi (w. Joseph A. 444-5. Muqaddima. dan Syria. al-buyu kitab 21. dalam Shorter Encyclopedia of Islam. Abu Hamid al-Ghazali (1988). 900.. Muslim 54 kitab. Musnad al-sahih. London: Routledge & Kegan Paul. Al-Munjid fi al-lughah wa al. Ibn Khaldun. hlm. hlm. W. 454. 790 M) Heffening. jil 2/ hlm. Wasil Kitab yang ditulis pada abad ke 12. . London: Saqi Books. bermakna kumpulan hadith yang menghimpunkan rangkaian isnad dari pelbagai turuq. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin (2007). Hrair Dekmejian. aqidah ialah berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa keraguan dan kegundahan jiwa. eds. Imam al-Haramayn Dhia ul-Din Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni al-Shafi i (419-478) Bukhari. Beirut. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 34. Mufarraj al-kurub fi akhbar Bani Ayyub. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi 1/210 : dan Qadi Iyad telah meringkaskan perbahasan tentang hadith al-Isra dengan rumusan yang baik. Perbahasan Akidah Islam. 102. Al-Nawawi . The Just Prince: A Manual of Leadership. al-Sulwan oleh Zafar al-Siqilli. dari riwayat Ulama Hijaz. Iraq. Franz Rozenthal (terj.

al-Sa ib Fiqh al-muwazanat Abdullah b. al-Mutawakkil b. dan semua hadith yang menepati syarat ini maka ia dianggap sahih tanpa khilaf di antara ahli hadith.) Dimashq: Dar Qutaybah.Asqalani. (1993). hadith al-mu an an. dan terjadi ikhtilaf kerana ia telah terkumpul kesemua syarat ini dan dinafikan sebahagiannya dan ini adalah sebab yang biasa. Dan apa yang diperselisihkan kesahihannya dari hadith yang dikemukakan maka ikhtilaf itu disebabkan kekurangan salah satu syarat ini. al-anbah ala qaba il al-ruwah. Sharh muslim. syeikh abu amru b al-salah: imam muslim meletakkan syarat dalam sahihnya bahawa hadith itu mempunyai penyambungan isnad yang disampaikan dari perawi thiqat dari awal hingga penghujung sanad. dan selamat dari shadh dan illat. Al-Isti ab fi ma rifat al-Ashab. 100. Lampeter) Musannaf Abd al-Razzaq ibn Hammam al-Himyari (744-827) Ibn Abd al-Bar. Hizam.Ishak Suliaman (2005). Dan ini adalah lingkungan sahih. tajrid al-tamhid. hlm. Al-Istidhkar al-jami li-madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi-ma tadammanahu al-Muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kullihi bi al-ijaz wa alikhtisar. al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah alMaliki. Urwah ibn Abi al-Ja ad al-Bariqi. al-Mu taz b. dan di antara mereka yang bercanggah tentang penetapan syarat ini sepertimana dalam keadaan seseorang perawi terlindung halnya. Harun al-Rasyid (647 696). Universiti of Wales. al-intiqa fi fada il al-a immah al-thalathah al-fuqaha Malik ibn Anas (w. Ahmad ibn Ali (1372-1449) Sahabat Hakim b. 795) Ibn Hajar al. Abd al-Mu ti Amin Qal aji (ed. . al-Durar fi ikhtisar al-Maghazi wa al-siyar. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with special reference to kitab al-Buyu in the book of Bulugh al-Maram (Tesis PhD. al-Mu tasim b. Abi Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Bar al-Namiri al-Andalusi (978/9-1071). al-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid. atau hadith tersebut mursal. pewaris Khalifah Abbasiyyah dan penulis kitab Tabaqat al-Syu ara.

000 tanpa diulang Al-nawawi. sharh muslim. apabila dinyatakan pada riwayat yang didengar untuk menyebut isnad yang pertama tanpa mengulanginya pada hadith berikutnya. . dan kebesaran martabat dalam membezakan antara kehalusan ilmunya.Abu Hatim al-Razi. dan kedalaman fokus dan perhatiannya terhadap riwayat dalam kitabnya: bahawa beliau memberi penumpuan dan pendekatan khusus dalam menyatakan riwayat dari sahifah hammam b. rafi telah memberitahu kami berkata: abd al-razak telah memberitahu kami ma mar al-hassan hammam berkata: ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari abu hurairah (rad) dari Nabi Muhammad Rasulullah (saw) lalu menyebut hadith darinya dan berkata Rasulullah (saw): (apabila salah seorang kamu berwuduk maka hendaklah ia beristinsyaq (memasukkan air ke hidungnya). jarrah. dr. Imam Muslim telah menempuh cara dalam sahihnya dengan kaedah yang tinggi dalam penelitian. Ahmad b. Abu Isa al-Tirmidhi meriwayatkan dari Imam Muslim Ahmad b. (al-hadith) hal. Al-hadith wa al-muhaddithun. berkata waki b. salamah. dibolehkan demikian. Ahmad umar hashim. 93. tidak dicapai padanya melainkan segelintir dari ahli zaman. dan ini adalah mazhab kebanyakan ulama kerana kesemua hadith yang disebut disandarkan kepada isnad hadith yang terawal. imam dalam ilmu hadith. 4.275 hadith dengan berulang. Al-bukhari (194-256). Harun. Ibn Mansur: tidak akan luput kebaikan untuk kami selagi anda masih hidup di kalangan kaum muslimin. salamah menyatakan: saya mendengar abu zar ah dan abu hatim mendahulukan Imam Muslim b. munabbih dari abu hurayrah (rad) seperti katanya: muhammad b. al-Hajjaj dalam makrifat tentang hadith sahih dari mashayikh zamannya. dan itqan dan wara dan makrifat. Musa b. Yahya b. ma in dan Abu Bakr al-Isma ili al-syafi i. Dan hal yang demikian adalah kerana kehalusannya yang tinggi dalam riwayat dan penulisan dan kedudukan dan kelebihannya dalam ilmu ini. yang menzahirkan keupayaan dan kewarakannya dan kesempurnaan makrifatnya dan keluasan ilmunya dan kecemerlangan dan pentahqiqannya akan hafalannya dan kemampuannya dari segala alam makrifat dan ketinggiannya dalam amalan dan ilmunya. manhaj al-Imam Muslim fi tadwin al-sunnah al-nabawiyyah Dan demikian adalah kerana kitab suhuf dan ajza dan kitab yang mengandungi hadith yang dihubungkan dari hanya satu isnad. Muhammad abu zahw Muslim mengandungi 7. fiqh dan usul. dr. muslim (204-261) Dan antara contoh ketelitian Imam Muslim.

2/583-590.Dan berkata ustadh abu ishaq al-isfirayini al-faqih al-syafi i tidak dibolehkan. ciri yang cukup berhati-hati dalam menyampaikan riwayat. tarikh baghdad 3/100-104. mengatakan (bahawa imam muslim adalah ahli ilmu dan ulama umat yang menampung pengetahuan. Ibrahim b. dan menghasilkan kitabnya musnad al-sahih. kerana kewarakan . Yahya. Tarjamah imam muslim. wafayat al-a yan. kerana ini orang yang mendengar hadith dengan riwayat ini. Abu bakr al-jarudi berkata: muslim b. 231. kesanggupan dan keupayaan yang besar. dan membuang nas yang berulang. 442: kemudian muncul Imam Muslim b. 2/110-120. Manhaj al-Imam Muslim fi ilm al-hadith. al-hajjaj telah mengemukakan riwayat pada kami dan beliau adalah wadah ilmu Muridnya ibn abi hatim al-razi berkata: saya menulis darinya dan beliau adalah ahli thiqat dari kelompok huffaz. haji khalifah 2/552 Syeikhnya Muhammad b. menguasai ilmu hadith dan saya bertanyakan tentangnya pada bapa saya (abu hatim al-razi) dan beliau menjawab: (tingkat) yang benar (saduq). dengan mengikut manhaj imam al-bukhari dalam mengumpulkan hadith yang hanya disepakati oleh ulama. saya tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan) Ibn al-akhram berkata: sesungguhnya kalangan ahli hadith yang dilahirkan oleh kota kita ini hanya tiga orang: ahmad b. al-fahrasat ibn nadim. pengaturan bab. 107 Ibn khaldun. 2/82-92. tahdhib alasma. ringkasan turuq hadith. Dr. al-hajjaj al-nisaburi. maka sesungguhnya Imam muslim telah menempuh kaedah ini kerana penekanan pada sifat penyampaian. kashf al-zunun. maka caranya ialah ia harus menzahirkan isnad sebagaimana dinyatakan imam muslim. abi talib dan muslim b. Yusuf al-kattani. 360) . muqaddimah. Hasan Ramahurmuzi (w. wa al-lughat. dan mengumpulkan riwayat dan rangkaian isnad pada suatu mauduk. imam al-nawawi. hal. tahdhib al-tahdhib. al-muntazam fi tarikh al-muluk wa al-umam 5/35. memilih lafaz dan itqan. hal. al-hajjaj. Tahdhib al-tahdhib 10/13 Sahih muslim mempunyai kelebihan dari sudut ketinggian isnadnya. Abd al-Wahhab al-farra . ibn hajar 10/126-7. tadhkirat al-huffaz. isnad yang pelbagai. dan menyusunnya mengikut tertib bab dan tarjamah fiqh.

Meringkaskan khabar yang ma thur dari Rasulullah (saw) tentang sunan dan hukum syariat.Muqaddimah. taysir al. hal.Arabi Imam Muslim dhikr murur. 96. Hadith Rasulullah (saw) (Barangsiapa yang meriwayatkan hadith dari ku dan mengetahui bahawa riwayat itu dusta maka dia adalah salah seorang pendusta) hal. dari Abi al-Zinad dari ayahnya berkata: (saya bertemu di Madinah seratus orang perawi semuanya dipercaya dan amanah. Muhammad Bakkar Zakariya. 2/589. sharh al-arba in al-nawawiyah abd al-aziz iz al-din al-sirwan. Dari abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: (cukuplah bagi seseorang dianggap pendusta jika ia menyampaikan semua khabar yang didengarnya). tawdih al-ahkam min bulugh al-maram Mustafa b. abd al-rahman b. salih al-bissam. mengambil riwayat thiqat dan menyingkir pendusta. 1/1. sharh al-arba in hadithan al-nawawiyah wa mulhiqatuhu abdullah b. 10 6. 1/15 Ahmad ibn salamah: saya menulis bersama Imam Muslim untuk menghasilkan kitab sahihnya selama 15 tahun. dan semua yang dikatakannya sahih dan tiada ilat maka saya keluarkan. saya membentangkan kitab ini kepada abu zar ah al-razi. Tadhkirat al-huffaz. cetakan Dar Ihya al-Turath al. hal. tarikh baghdad 10/101. Dr. hlm. abd al-qadir ata. siyar a lam al-nubala 12/566 Imam Muslim: saya menulis kitab Musnad al-Sahih ini dari sejumlah tiga ratus ribu hadith yang didengar (dari mashayikh) ikmal al-mu lim. pembahagian hadith menurut imam muslim Muqaddimah Imam Muslim. maka saya tinggalkan. sharh umdat al-ahkam . 9 Larangan berkata semua yang didengar. mir at al-Jinan 2/174 Muhammad Fu ad Abd al-Baqi. semua yang ditunjukkan terdapat padanya ilat. tidak diambil hadith dari salah seorangnya yang dikatakan: beliau bukan dari ahlinya).allam sharh umdat al-ahkam.

sharh sunan al-nasa i Abdullah b. manhal al-waridin sharh riyad al-salihin Yahya b. hawashi ala al-muwatta Muhammad al-mukhtar b. isyhrun hadithan min sahih al-bukhari: dirasah asanidaha wa sharh mutuniha Kashf al-zunun 1/556. sharh al-arba in alnawawiyah abd al-muhsin b. hamad al. 1328). dan menyebut kebanyakan hadith yang dikemukakan pada bab yang difikirkan tidak berkaitan dengan babnya yang wajar ditempatkan di bab tersebut. sharh al-ahadith al-thamaniah. Muqaddimah Sharh Muslim Imam al-Nawawi. sharh al-arba in al-nawawiyah Terjemah ke bahasa melayu. abd al. ibrahim al-qasim abd al-wahhab b. mazid al-jakni al-syanqiti (w. Hawashi ala sahih albukhari. salih al-muhsin. muhammmad sayyid al-amin b. dan hal tersebut adalah kerana .ibad al-badr. sharh al-arba in al-nawawiyah.ilmiyah. Abdullah al-Aryani (w. 1405). salih abu safiah. salih b. ustadh ahmad khayri lutfi.uthaymin (1347-1421). Muhammad b. rashid b. dan mengemukakan isnadnya yang berlainan. 1342). dan Imam Muslim telah mengeluarkan faedah yang baik iaitu keadaannya yang lebih mudah ditelaah kerana ia meletakkan setiap hadith di mauduknya yang khusus. Muhammad al-Zahiri al-Mahnawi al-Husayni (w. Sharh sunan al-nasa i. mengumpulkan padanya semua jalan riwayat yang diredainya. dan lafaznya yang berbeza yang memudahkan penuntut melihat wujuhnya dan mengambil manfaat dan menghasilkan thiqat dan kepercayaan dengan semua yang dinyatakan oleh Imam Muslim dari jalan riwayatnya Berbeza dengan imam al-bukhari maka beliau menyebut wujuh yang berlainan tersebut dalam bab-bab yang berbeza dan jauh. dan memilih untuk menyebutnya. tanbih al-afham bi sharh umdat alahkam. Muhammad b. sharh riyad al-salihin.aziz b.al-hafiz ibn rajab Muhammad b. fath al-qawi al-matin fi sharh al-arba in wa tatimma al-khamsin li al-nawawi wa ibn rajab. muhammad al. fath dhil jalal wa al-ikram bi sharh bulugh al-maram.Khalil Ibrahim Mulla Khatir. kitab al-dalil ila al-mutun al. hidayat al-mustabsirin bi sharh uddat al-hisn al-hasin li al-jazari Muhammad Falih b. sharh al-arba in al-nawawiyah fi thawb jadid Subhi ibrahim al-salih (1345-1407). habibullah b.

beliau berkata atau mereka berdua berkata kami telah diberitahu oleh si fulan. membawa maksud pertukaran dari satu isnad kepada isnad berikutnya Atau melambangkan istilah (hadith). Sebagaimana imam muslim menekankan aspek lafaz dan ujaran perawi dan menjelaskan percanggahannya dengan pernyataannya: kami telah diberitahu oleh fulan dan si fulan dan lafaz ini adalah dari si fulan. Imam muslim telah menurut langkah ringkas dan menempuh kaedah baik dalam mengumpulkan riwayat menurut pendekatan tahwil.kefahaman dan jangkauan Imam al-Bukhari yang mendalam yang menyukarkan para penuntut mengumpulkan jalan periwayatannya. Sebagaimana beliau menerangkan tentang ikhtilaf dan perbezaan pada matan hadith. dan menawarkan pendekatan dan kaedah yang halus dalam pembentangan isnad dan matan Penulisan kitabnya dengan penekanan dan amanah dalam penyampaian dan ketelitian yang tinggi dalam funun al-hadith. dengan simbol huruf ha. Dan dari kehalusan Imam Muslim dalam kitabnya perhatiannya untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. adapun haddathana maka tidak boleh diungkapkan kecuali dari riwayat yang didengar dari lafaz syeikh secara khusus. atau (sah) . dan keseimbangan. dan mengikut mazhab terpilih: ia melambangkan peralihan dan diambil dari perkataan tahwil. dan adapun akhbarana maka ia diungkapkan dari pembacaan yang dilakukan di hadapan syeikh. dengan pengaturan dan kandungan dirangka dengan baik dan keseimbangan yang berkesan yang menyaksikan kewibawaan dan ketinggian martabat dan kepimpinan Imam Muslim dalam ilmu hadith. atau sifat perawi atau nisbahnya baik sama ada sebahagian perkara ini menukarkan makna atau tiada kesan dalam penukaran makna Sebagaimana manhaj imam muslim yang terkenal dengan kaedah penyusunan yang tinggi. peralihan hadith kepada isnad yang lain.

Allam li sharh bulugh al-maram Ithaf al-nubala al-muttaqin bi ihya ma athir al-fuqaha al-muhaddithin . Ali al-Husayni al-Bukhari al-Qanuji (w. Shah Waliyullah al-Dehlawi (w. dan ketinggian martabatnya. dan peringkasan jalur riwayat tanpa sebarang penambahan dan pengurangan. 1176). Misk al-Khitam sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam (Parsi) Abi al-Khayr Nur al-Hassan Khan ibn Abi al-Tayyib Siddiq b. Husain b. dan penguasaan yang terkehadapan dan kemajuan luar biasa yang dicapai. 1305). 893) al-siraj al-wahhaj fi kashf matalib mukhtasar sahih muslim b. Mubarak (Syeikh ahmad b. Zuhur al-Hasan al-Hanafi al-Sunbuhili (w. Hassan ibn Ali al-Husayni al-Bukhari alQanuji Muhammad Siddiq Hassan Nawwab Bahubal (1832-1890) Fath al. Abu al-Hasanat Abd al-Hay b. 100. 1307). 2/90 dan antara dalil yang terbesar tentang kebesarannya ialah kitab sahihnya yang tidak terdapat kitab sebaik itu sebelum dan selepasnya dari kehalusan tertib. al-Ta liq al-mumajjad ala Muwatta al-Imam Muhammad Muhammad Hasan b. sharh kepada Muhktasar al-Bukhari al-Tajrid al-sarih li ahadith al-jami al-Sahih. dan lain-lain yang terkenal dalam kitabnya Dan sesungguhnya ulama hadith telah mengiktiraf kehalusan manhaj imam muslim dalam penulisan hadith nabawi. dan penekanannya dalam menyatakan riwayat yang jelas disampaikan dari riwayat al-mudallis. Awn al-Bari fi Hal adillat al-Bukhari. Ahmad al-Sharji) (w. dan penumpuannya dalam memberi perhatian terhadap percanggahan lafaz perawi baik pada matan atau isnad walaupun hanya pada satu huruf. Syarat Benua Hindi. Abd al-Halim al-Ansari al-Laknawi (1264-1304).Hal. dan ketelitiannya dari penukaran pada isnad yang ittifaq tanpa diberikan penambahan. Al-hajjaj al-mundhiri. dan kepakarannya dalam lapangan ini. Hashiyah Tansiq al-Nizam ala musnad al-Imam Abi Hanifah Al-Sayyid Abu al-Tayyib Siddiq Hassan Khan b. tahdhib al-asma wa al-lughat. ha ini banyak digunakan dalam sahih muslim dan cuma sedikit yang terdapat dalam sahih bukhari Imam al-nawawi.

azim abadi. 1327). 2001.Fakhr al-hassan b. Muhammad al-ansari al-yamani (w. al-ta liq al-mahmud ala sunan abi dawud (hashiyah mukhtasar) Fath al. Isma il alKandahlawi (w. ta liqat latifat ala sunan al-nasa i Abu al-tayyib muhammad shams al-haq al. / li abi abdullah abd al-salam b. dikumpulkan oleh muridnya Muhammad Yahya b. 1325). 1323). dirumus dan dita liq oleh puteranya. Al-najm al-wahhaj fi sharh muqaddimat sahih muslim b. diringkaskan oleh muridnya al-shaikh abu abd al-rahman sharaf al-haq al-shahir bi muhammad ashraf al. ta liqat ala sunan al-nasa i. 1315). Abu abd al-rahman muhammad al-Panjabi al-Dehlawi (w. abd al-rahman al-hanafi al-Gangouhi (w. Muhammad (1149-1209). i rab al-hadith li akbari. Fayd al-Bari Tarjamah wa sharh Sahih al-Bukhari (urdu). al-ta liq al-mughni ala sunan al-daraqutni Fadl al-bari sharh thulathiyat al-bukhari. al-fa iq li al-zamakhshari. 1334). umar alusyh. kawkab al-durri ala jami al-tirmidhi.azim abadi (w. al-hajjaj Hadiyat al-lawza i bi nukat al-tirmidhi Ta liqat ala sunan al-nasa i . wa gharib al-hadith wa islah ghalat Abi Ubaid li ibn taymiyah. wa al-hashiyah ala gharib al-hadith li ibn Ubayd. ta liqat ala sunan abi dawud. Wa islah ghalat al-muhaddithin li al-khattabi. awn al-ma bud sharh sunan abi dawud Abu al-tayyib. Muhammad b. 1315). 1329). amalinya Lami al-darari ala jami al-bukhari. Hidayat Ahmad al-Gangouhi (w.Allam bi sharh al-I lam bi ahadith al-ahkam. Shaikh Abi Yahya Zakariyya al-Ansari al-Shafi i alKhazraji Al-jami fi gharib al-hadith: wa yashtamil al-matn ala al-nihayah li ibn al-athir. Riyadh: Maktabat al-Rushd. al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Hafiz Abu al-Hassan al-Siyalakuti (w. Majd al-din al-mubarak b. ghayat al-maqsud fi hal sunan abi dawud. 1338) Rasyid Ahmad b. 30 juzuk Al-qadi husayn b. sehingga kitab ashrat al-nisa disempurnakan oleh Abu Yahya Muhammad Kifayat Allah al-Shahjiha Nufuri (w.

baz. 1376). ta liqat tarbawiyah ala al-arba in al-nawawiyah www. ta liqat ala sahih al-bukhari.almeshkat. abd al-rahman uqail b. al-mabadi al-tarbawiyah al-mustanbatah min al-arba in al-nawawiyah Dr. abd al-rahman al-rajihi.aziz al al-syeikh.aziz b. dhakhirat al. raddah al-sa idi.almoslim. taysir rab al-bariyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Nabil b.Juhud muhaddithi shubh al-qarah al-hindiah al-bakistaniah fi khidmat kutub al-hadith al-musannadah almasyhurat fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. ta liqat ala sahih muslim. sharh al-arba in al-nawawiyah Sulayman b. dr. hashiyah ala bulugh al-maram Salih b. Muhammad al-Ansari (w.php?cat=32&book=1922 Isma il b.net/books/open. mahasin al-din ala matn al-arba in. mukhtasar al-kalam ala bulugh al-maram Muhammad b. Sharh kitab al-tauhid min sahih al-bukhari . Khulasat al-kalam ala umdat al-ahkam. al-hajjaj Iwad b. sharh al-arba in al-nawawiyah Iqaz al-afham fi sharh umdat al-ahkam Muhammad b. 1317). adam b.uqba fi sharh al-mujtaba Mashariq al-anwar al-wahhajah wa matali al-asrar al-bahhajah sharh sunan ibn majah Qurrat ayn al-muhtaj sharh muqaddimat sahih muslim b. riyad al-ahmad al-salafi al-athari.net/documents/commentt. abd al. Hashim al-Ghumari ali alawi. muhammad al-luhaymid. abdullah b. abd al-aziz al-mubarak (w. salim al-shamari. ali b. al-tuhfat al-rabbaniyyah fi sharh al-arba in hadithan alNawawiyyah. musa al-athyubi al-wallawi.doc abd al. fath al-mannan sharh wa tahqiq kitab al-darimi abi muhammad abdullah b.aziz b. Faisal b. Suhail hassan abd al-ghafar. dipetik dari laman http://www. syarah hadith yang ditambah oleh Ibn Rajab al-Hanbali Al-ilmam bi sharh umdat al-ahkam abd al.

al. ithaf al-kiram bi sharh umdat al-ahkam Qasim al-qaysi. hlm. 2. Cet. muhammad sultan. manar al-qari sharh mukhtasar sahih al-bukhari abd al-rahman al-sahim. fath al-wahhab sharh ala bulugh al-maram Hamzah muhammad qasim. 1391) nayl al-maram sharh umdat al-ahkam. yahya al-najmi. abbas al-maliki al-husni (w. sulayman al-nawri. al-nuzhat al-bahiyat fi sharh ahadith al-arba in al-nawawiyah Muhammad b. Yasin b. 88 Muwatta yahya al-andalusi. fiqh al-islam sharh bulugh al-maram Muhammad ahmad aldah al-shanqiti. Khaldun Muhammad salim al-ahdab.atiyyah et. al-sayyid alawi b.adawi. muwatta muhammad al-shaybani . qawa id wa fawa id min al-arba in al-nawawiyah Sifa al-dawi ahmad al. nayl al-maram sharh bulugh al-maram min adillat al-ahkam Naazim b.Al-afham fi sharh bulugh al-maram Ahmad b. ibanat al-ahkam sharh bulugh al-maram abd al-qadir syaibah al-hamd. (1997). 2004. Dr. abdullah al-mawsili. ihda al-dibajah bi sharh sunan ibn majah Muhyiddin al. Nadwah inayah al-mamlakah alarabiyah al-su udiyah bi al-sunnah wa al-sirah al-nabawiyah (saw). 4-6 Mei. al-tasnif fi al-sunnah al-nabawiyah min bidayah al-muntasif althani li al-qarn al-rabi ashar al-hijri ila al-waqt al-hadir: ard tarikhi. ta sis al-ahkam ala ma sahha min khayr al-anam bi sharh ahadith umdat alahkam Hassan b. Beirut: Dar Ibn Hazm. Dalil mu allafat al-hadith al-syarif al-matbu at al-qadimah wa alhadithah.

taqrir ala sunan al-tirmidhi Al-sayyid abd al-hay b. dhul-fiqar ali al-hanafi al-deobandi al-ma ruf bi syaikh al-hind (w. seperti dalam kitab al-Tamhid oleh Ibn Abd al-Bar (w. 1341). syarah yang bercampur padanya sanad dan matan hadith dengan lafaz pensyarah pada satu siyaq dan uslub. kitab sharh yang dilakar untuk mengeluarkan hukum dan kaedah dari dalil yang dibahas. iaitu manhaj al-maudu i dan al-qawli. 1338). Hassan al-Dehlawi (w. 3. Fath al. 1336). 2. bapa kepada al-sayyid abu al-hassan ali al-husni al-nadwi . 463) yang diatur mengikut urutan huruf mu jam nama-nama mashayikh Imam Malik. Sharh li al-istidlal. Siddiq b. al-sayyid fakhr al-din al-hasani al-barilawi (w. oleh Sheikh Ali al-Qari (w. seperti kitab ihkam al-ahkam oleh Ibn Daqiq al.Jenis-jenis syarah Al-sharh al-mamzuj. yang menghurai dan membentangkan hadith dalam kitab Umdat al-ahkam oleh al-hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi. oleh Imam al-Qastalani (w. sebagaimana dikemukakan dalam kitab al-manhal al. Awjuz al-masalik ila Muwatta Imam Malik. kitab sharh yang ditulis mengikut susunan nama almashayikh. 1402) Sharh murattab ala shuyukh al-musannaf. Berkata Imam al-Nawawi. Hassan Khan (w. ta liqat ala sunan abi dawud. Syarahannya menekankan aspek istinbat dan kefahaman maqasid dan qawa id al-ahkam dalam kerangka hukum dan perbahasan dalil syariat. Hashiyah ala bulugh al-maram Mahmud al-hasan b. 1014) 4. Sharh Sunan Abi Dawud. Sharh jami bayna al-maudu i wa al-qawli. Irshad al-Sari ila sharh Sahih al-Bukhari. kitab syarah yang mengumpulkan dua pendekatan dalam mengupas dan mentafsir nas.Id (w. yang terserlah dalam kitab: 1. oleh Imam Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (w. oleh Ibn Raslan al-Ramli (w.Allam li sharh bulugh al-Maram Ahmad b. 702). 923) Mirqat al-Mafatih sharh Mishkat al-Masabih. nuzhat al-khawatir.adhb al-mawrud sharh sunan al-imam abi dawud oleh Sheikh Mahmud Khitab alSubki Abu al-Khayr Nur al-hassan b. 1339) ta liqat ala sunan abi dawud. 844).

Yusuf b. suruni ilm sharh al-hadith wa marahiluhu al-tarikhiyah bayna al-taq id wa al-tatbiq. badr alam al-mirtahi (w.Syeikh abd al-wahid. hashiyah ala jami al-tirmidhi Muhammad anwar b. 1346).ani Juhud al. dr. Madinah Sharh al-ahadith al-nabawiyyah ta sis wa tatbiq. dr. dikumpulkan oleh muridnya safi ur-rahman al-mubarakfuri -ithaf alkiram Dr. wa abd al-rahim (w. 1347). Ahmad b. dikumpulkan oleh al-shaikh ahmad rida al-bajnuri Al. Khalil Ibrahim Mulla khatir. dr. hamid Al-athyubi wa manhajuhu fi sharh muqaddimah sahih muslim. anwar al-bari fi sharh sahih al-bukhari. Manzur muhammad muhammad ramadan Adwa ala l manhaj al-fiqhi fi sharh al-hadith al-syarif.urf al-shadhi jami al-tirmidhi. dr. majid ali al-saharanpuri (w. mu zam shah al-kashmiri al-hanafi (1292-1352).aziz al. iwad al-khalaf Manhaj al-shaikh al-kandahlawi fi sharhihi li kitab mishkat al-masabih. abdullah al-bahuth .ulum wa al-hikam. prof. dr. muhammad al-muslimi Manhaj al-imam al-hafiz ala al -din mughlatay al-hanafi fi sharhihi li sunan ibn majah. isa b. Muhammad b. Hadith dan ilmunya. Sa ad al-din mansur Manhaj ibn kamal basha fi sharh al-hadith al-syarif. dr. 1342) tarjamah wa sharh sahih al-bukhari (urdu) dua orang putera abdullah al-ghaznawi Khalil ahmad b. fayd al-bari bi sharh sahih albukhari. da im ali al-hanafi al-tuki (w. amalinya. al-badr al-sari ila fayd al-bari Anwar shah kashmiri. Dr. ustaz muhammad hafiz b. ta liq ini dicetak di bahagian bawah (hawamish) kitab Barakat ahmad b. dr. badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud Dita liq oleh muridnya al-sheikh Muhammad zakariyya al-kandahlawi.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. Muhammad sa ad siddiqi Manhaj al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi sharh al-hadith min khilal kitabihi jami al. Tayba Universiti. Umar abd al. amali beliau yang dihimpunkan oleh muridnya. 1385) dan menuliskan padanya hashiyah. dr. Muhammad abu al-layth al-khayr abadi Al-manahij al-tajdidiah fi tafsir al-qur an al-karim wa shuruh al-hadith al-sharif.

463 / 978/9-1071) Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi wa al-siyar Al-kafi fi fiqh ahl al-Madinah al-maliki Al-isti ab fi ma rifat al-ashab Al-Tamhid lima fi al-Muwatta min ma ani wa al-asanid al-Anbah ala qaba il al-ruwah.ajam Al-istidhkar. dr.ilm wa fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. dr. Fa izah ahmad salim bi afraj Ahammiyyah al-shuruh al-hadithiyah wa qawa iduha. Al-qasd wa al-umam fi al-ta rif bi usul ansab ansab al. sharh sahih bukhari Abi Umar Yusuf b. al-hajjaj Amir Ali al-laknawi (w. Abd al-Rahim al-Ghazipuri (w. mukhtasar jami bayan al. Ahmad b. al-jami lil adab al-rawi wa al-sami . al-bahr al-mawwaj fi sharh muqaddimat al-sahih muslim b. dr. abd al-qadir izzi Al-San ani. al-jami li madhahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi ma tadammanahu al-muwatta min ma ani al-ra y wa al-athar wa sharh dhalika kulluhu bi al-ijaz wa al-ikhtisar Al-intiqa fi fada il al-thalathat al-a immah al-fuqaha : Malik wa al-Syafi i wa Abi Hanifah wa dhikr Uyun min akhbar ashabihim li al-ta rif bi jalalah miqdarihim . Muhammad b. Abd al-Bar al-Namari al-Qurtubi al-Andalusi (w. Fath al-din bayanuni Manahij al-muhaddithin fi syuruh al-hadith. 1337).arabiyah wa al. Subul al-salam Abdullah b. Abdullah b. 1337).Manhaj al-qadi iyad fi ikmal al-mu lim bi fawa id muslim.

Sulaima al-Sheikh Muhammad . Al-wajiz. Wafa i. Bandung: Risalah. ringkas minhaj al-talibin Ibn al-Muqri meringkaskan Rawdat al-Talibin kepada al-Rawd Al-azkar (the invocations). Sheikh Salim Aid al-Hilali Muhyiddin Mas Rida.Terjemah Syarah Shahih Muslim/ Imam Nawawi. Yusuf Abbasi (terj. ringkas rawdat al-talibin Al-wajiz. Pustaka Azzam: Jakarta Selatan Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Al-Qadi Iyad (1083-1149) wa juhuduhu fi ilm al-hadith riwayah wa dirayah. Mu tamar alami an manahij tafsir al-Qur an al-Karim wa sharh al-hadith al-sharif: buhuth al-mu tamar. Imam al-Nawawi Ibn al. Penjelasan Fath al-Bari.Attar. Kaherah: Dar Mustafa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri (821-875) Wawan Djunaedi Soffandi (2003).Bahjat al-majalis wa uns al-mujalis wa shahdh al-dhahin wa al-hajis http://www. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian al-Qu ran dan al-Sunnah.fordam. terj. ringkas al-muharrar.) Forty gems sayings of the Holy Prophet (saw). terjemahan Rawdat al-Talibin Muhammad Abu al-Laith al-Khayr al-Abadi. syarah fath al. Fatwa-Fatwa Imam Nawawi. Bashir Ali Ahmad (1975). Jakarta: Mustaqiim.edu/halsall/Islam Umdat al-Abrar fi ahkam al-haj wa al-i timar.). Universiti Islam Antarabangsa. Ali ibn Abd al-Bar al-Husayni Amiruddin L.aziz. (2007).. Madchan Anies (terj. Israr Ahmad Khan eds. Turabi.. Kuliyyah Ilmu berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan.C. Ala-Al-Din (1983).

Islam: Past. Beirut: Dar al-Qalam Shaikh al-Islam. sesungguhnya ahli hadith itu adalah sebaik-baik manusia. 405) (1977). Omar.Iraqi. Lebanon: Dar al-Iman. 4. faqih al-anam. menunjukkan kefahaman dan penguasaannya dalam 18 disiplin shariah tiada tandingan Muhammad b. Mohd Nasran Mohamad (2004). 3. ditulis dari 817-842 H. Tawdih al-Afkar. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Abu Abdullah al-Hakim (w. Jakarta: Penerbit Hikmah Adab-adab bersama al-Qu ran. Isma il al-Amir al-San ani al-Jaza iri. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Damsyik: Dar al-Khayr. Shaikh Qasim al-Rafi i (penyusun). 7 jil. al-Taqyid wa al-idah sharh muqaddimah Ibn Salah Syeikh Muhammad b. diterjemah oleh AR Hijazi.Al-Du a ul-mustajab (The accepted supplications) ringkasan dari kitab al-azkar. Ali al-San ani al-Syaukani (w.Arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (676 / 1233-1277).450 bab Fath al-Bari. Cergas beribadah bersama Imam Nawawi. Al-Maqasid fi al-tawhid wa al. al-Minhaj fi sharh sahih Muslim. Ma rifat Ulum al-hadith. 1255). The Islamic concept of world division based on al-Nawawi s Minhaj alTalibin . Tarjamat Shaykh al-Islam. dalam Ahmad Sunawari Long ed. Irwan Kurniawan (2002). kashf al-zunun Ibn Hajar (773-852) Hady al-Sari selesai 813 H Fatawa Imam al-Nawawi. Dekkan: Hedarabad. UKM. 1997. 1994 Khalil al-Mays. terj. present & future. Zayn al-Din al. hal. Muhyi al-sunna wa mumit albid a Abi Zakariyya Muhyi al-Din al-Nawawi Bustan al. dan kepayahan dengan memperoleh isnad yang tinggi adalah keredaan bagi mereka . Suntingan Wahbah alZuhayli dan Ali Abd al-Hamid Abu al-Khayr. Hj. 94 kitab.ibadah wa usul al-tasawwuf Sakhawi. Nayl al-autar Sahih Bukhari. Qutb al-auliya al-kiram. 1996. 82 syarah sahih al-bukhari. Anwar Fakhri Hj.

The life of the Messenger (saw).C. Imam al-Ghazali Riyad al-Salihin. terj. Ibrahim Ma rouf. A isha Bewley Minhaj et Talibin (A Manual of the Muhammadan Law). Solieman al-Mainub Riyadh-us-Saleheen. Minhaj al-Talibin. Imam al-Nawawi Ma arij al-quds fi madarij ma rifat al-nafs. Abi Bakr b. terj. Ibn Kathir menyatakan: sekiranya disempurnakan tentu tiada tandingannya dalam bab ini. imla hingga bab al-isti dhan Muntakhab tabaqat al-Shafi iyyah. Bustan al. 30 Ahmad b. Ibn Hajar. Zaheer Ali The Complete forty hadith (Imam Nawawi) terj. dikeluarkan dari muqaddimah kitab Tahdhib alasma wa al-lughat. The Meadows of the Righteous.C. terj. diterjemah ke bahasa Inggeris oleh E. Samit (w. S. Howard dari edisi Perancis. Garden of the Gnostics. memuatkan 180 tarjamah fuqaha syafi i. terj.W. Abu Rumaysah. 1341). terj. terjemahan L. terj. Ahmad b. hal.Arifin. Madni Abbasi The Arbaeen. diringkaskan kepada 1112 hadith dari 1900 hadith. al-Ibtihaj fi bayan istilah al-Minhaj . Van Der Berg Garden of the Righteous. ringkasan tabaqat Ibn Salah. Abdassamad Clarke Nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-Adhkar.

270) Hal. ibarat al-azhar diungkap sebanyak 395 kali. dalam tulisan atau fatwa Al-Qadim. Ahmad b. al-Sunan al-Kubra. yang masyhur dengan kuniyahnya Abu Thawr (w. 243). kecuali Imam Abu Bakr alBayhaqi sesungguhnya beliau telah mengurnia kebaikan pada Imam al-Shafi i kerana mempertahankan mazhabnya dengan karya-karyanya. 1410) telah menyusun qaylat ini dalam bentuk nazam Hal. Harmalah b. Ma rifat Sunan wa al-Athar. dan ia disandarkan sebagai hujah dalam 14 masalah. Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah . al-Husain al-Baihaqi (w. 264). 35 . Yunus b. fi qawl 202 kali. Harmalah al-Misri (w. Abd Allah al-Juwayni (w. 43.36 Dalam kitab Minhaj al-talibin. Abdullah b. al-nas 16 kali. Rabi b. Dawud al-Azdi al-Jizi (w. Abu Ali. al-Husayn b Ali b. al-madhhab 187 kali. Abd al-Jabbar b. 241). 1390). iaitu Imam Yusuf b. Al-naqd. 264). Sullam al-muta allim al-muhtaj ila ma rifat rumuz alMinhaj Pandangan Imam al-Shafi i dikemukakan dalam kitab fiqhnya yang terkenal seperti. Yahya b. Amru b. Sulayman b. ialah membezakan penyampaian khabar dan menjelaskan perawi yang lemah dari yang kuat untuk dikeluarkan hukum dari riwayat mereka sebagai sahih dan da if. 240). 18/168. Hal. Siyar A lam al-Nubala . Ibrahim b. Rabi b. Zayd al-Karabisi (w. apa yang diputuskan oleh Imam al-Shafi i di Iraq. Abu al-Ma ali Abd al-Malik b. qila 439 kali.000 masalah fekah. Ishaq al-Muzni (w. Khalid b. al-Asah 1038 kali. 256). 478) Al-Suyuti. Abu Ibrahim Isma il b. Abu Bakr Ahmad b. al-jadid 75 kali. dan riwayat yang disampaikan dari murid-muridnya secara langsung. 248) Dan 6 meriwayatkan mazhab jadid. Abd al-A la al-Misri (w. 458). 27 Al-Dhahabi. Khulasah alahkam. Abi alYaman al-Kalbi. al-awjuh. hal. 35. Sulayman b. 10 yang terkenal. Muhammad b. empat meriwayatkan mazhab qadim. Mukhtasar al-Buwayti. al-Sahih 176 kali. al-mansus. Yahya b. 260). Yahya al-Buwayti (w. al-Umm. 231). apa yang dinyatakan oleh Imam al-Shafi i di Mesir. tiada seorang Ulama faqih dalam mazhab Shafi i kecuali Imam al-Shafi i mempunyai kelebihan dan keutamaan yang dikurnia padanya. Kitab Minhaj al-talibin mengandungi sekitar 4. Abdullah b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. sa id al-Lahji (w. istilah muhaddithin. iaitu Imam al-Hassan b. Mukhtasar al-Muzni. Hanbal (w. al-qadim 28 kali. al-Imla . al-masyhur 23 kali.Ahmad al-Mayqari Shumailah al-Ahdal (w. berupa catatan atau fatwa. yang dikupas bersama dalil dan ta lil nya. Al-Jadid. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w.

Al-Dhahabi.Aziz sharh al-Wajiz li al Imam al-Ghazali. Basrah. 143 Qiyas menyamakan perkara furu dengan usul pada illat hukum. Mendahului Ulama dalam lingkungan ilmu hadith Khatib al-Baghdadi. dan berkesinambungan jalur riwayat dipertahan sepanjang abad. Imam. Al-mahdi. oleh al-Sheikh Abdul Aziz Qasim al-Haddad Abd al-Malik b.Ulama min al-Shafi iyyah. al-Talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-sharh al-kabir Al-mi raj li dhikr adillat al-minhaj (al-ta liq ala al-minhaj). hal. Kathir al-Dimashqi (w. Ali b. 7-26 Siraj al-Din Umar b. dan mujtahid yang berjuang memelihara agamanya Ibn Hazm. 8. muhaddith di negeri Syam dan Iraq. dan sesungguhnya Allah (swt) telah menjadikan ahli hadith sebagai penegak syariat. ialah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengeluarkan hukum. tadhkirat al-huffaz. al-Bulghah fi Ahadith al-Ahkam mimma ittafaqa alayh al-Shaykhan (ringkasan kitab Adillat al-Minhaj). Mesir. Mengambil catatan dari Abd al-Rahman b. hlm. Abi al-Muna al-Halabi al-masyhur bi Abid al-Darir.ilm. Ibrahim. . Irshad al-faqih ila ma rifat adillat al-Tanbih (Imam Syirazi) al-Khatib al-baghdadi (w. al-Muyassar fi usul al-fiqh. al-Rihlah fi talab al. al-Fasl fi al-milal wa al-ahwa wa al-nihal 2/82 ilmu sanad: riwayat perawi thiqat dari perawi thiqat dan bersambung sehingga sampai kepada Nabi (saw). hh. dalam khutbah kitab Hamalat al-Asfar fi al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-akhbar: kebiasaan Ulama tidak menyebut Al-fawa id al-Madaniyyah fi bayan ikhtilaf al. Muhammad Sulayman Kurdi. Syam. dan perantara di antara Nabi (saw) dan umatnya. 774).Iraqi. maka mereka adalah kepercayaan allah (swt) di antara hambanya. mengadakan rehlah ke serata wilayah termasuk Yaman. salqini. Tuhfat al-Muhtaj ila adillat al-Minhaj.Al-Zayn al. atau menambah pada makna yang muktabar dalam hukum. Yang dikhususkan oleh Allah (swt) untuk umat Muslimin yang tidak diberikan penganut agama yang lain. 804). al-Badr almunir fi takhrij ahadith al-Sharh al-Kabir (fath al. Syaraf Ashab al-hadith. 5/7 Isma il b. Umar b. al-Zarkhashi. 3/1137 menyebut: seorang hafiz yang agung. Dala il al-Minhaj min kitab Rab alAlamin wa Sunnah Sayyid al-Mursalin (saw) Ijtihad. Kufah. 463). dan menyingkirkan dengan mereka semua bid ah yang merosak. al-Mulaqqan (w. al-Bahr al-Muhit. karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi i) Khulasah al-Badr al-munir fi takhrij al-Ahadith wa al-athar al-waqi ah fi al-sharh al-kabir. Ibn hajar. Ibn Makula.

tarikh baghdad 14/177 Mashayikh Imam.Rehlah. dari sahih dan daifnya ialah Ibn Ma in. dan orang yang terkehadapan di bidang ini. Berkata Muhammad b. ibn hajar dalam taqrib al-tahdhib. risalah mustatrafah. Khulasah tahdhib al-kamal oleh al-Khazraji Abu al-Husayn b. dilahirkan di kampung Naqya berdekatan dengan al-Anbar. untuk memperoleh hadith. Abd al-Rahim al. Ibn Hanbal. Dan berkata salih b. al-Hajjaj b. al-syeikh Muhammad b. dan disandarkan kepadanya tentangnya. kebesaran. dan sifat thiqat. Muslim b. Berasal dari Sarkhas. menempatkannya di tabaqat ke 21. telah ijma tentang kebesaran dan martabat imamahnya. dilahirkan pada 158 H. Jazrah: saya mendengar Ibn al-Madini berkata: ilmu berakhir pada Ibn Ma in. Ma in Abu Zakariyya al-Baghdadi. hafiz. Ja afar al-Kattani. dan kearifannya tentang hadith. meninggal pada Zulkaedah 233 H. al-Mustafad min mubhamat al-matan wa alsanad Al-manh al-fikhriyyah ala matn al-jazariyyah. dan kelebihan-kelebihannya tidak terhitung. mendapatkan isnad yang tinggi (dari jalur yang lebih dekat dengan sumber hadith) Al-Dhahabi menyenaraikan Imam al-Nawawi dikalangan Ulama yang diiktiraf hukum ta dil dan tajrihnya. Wafat di Madinah. Kushan al-qushayri al-nisaburi. menggelarnya al-hafiz dalam kitabnya dhikr man yu tamad qawluhu fi al-jarh wa al-ta dil Al-dhahabi dalam kitab al-kashif. 72 menyebut: (Imam dalam ilmu jarh dan ta dil) Al-nawawi. 2/156. dalam usia 75 tahun. dikumpul selama 15 tahun. memberikan hukum akhir tentang perawi Yahya b. hlm. ali ibn sultan al-qari muhammad al-harawi . Abu Zar ah Ahmad b.Iraqi (1361-1423). Nasr al-Tabari: saya mendengar Ibn Ma in berkata: saya telah menulis sendiri sejuta hadith. Riwayat lain menyebut orang yang paling arif tentang hadith. dan beliau adalah Imam al-hadith di zamannya. Nisabur ialah bandar terbaik dan paling megah di Khurasan. Al-musnad al-sahih. beliau merupakan orang yang paling arif di kalangan kami tentang rijal. tahdhib al-asma wa al-lughat. hlm 74. Ward b. Dan ibn hajar.

dengan kekhususan dari sudut kandungan dan reka bentuk kitab. hampir 48 buah Al-Nawawi. Muslim. Dr. muhammad ibn abd al-qawi al-hanbali (1232/31299) Muhammad b. Makkah: Maktabah Makkah al-Mukarramah. al-tahdhith ibarat dari hadith yang didengar dari lafaz syeikh. penyusunan kitablebih mudah difaham dan dihadam 1. tidak mengemukakan tarjamah bab sebagaimana diperkenalkan oleh Imam al-bukhari kerana ingin meringkaskan kitabnya 3. 91 kitab dengan nama khusus. Ahmad b. mardawi.Ittihaf al-qari bi ma rifat juhud wa a mal al. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. 1984. di Maghrib terdapat lebih sepuluh dari kitab sharah sahih muslim Hal. dengan kemahirannya dalam mengistinbat dan mengeluarkan hukum dan perhatiannya mengemukakan untuk tarjamah bab. Zayni Dahlan al-Makki al-Shafi i (1816/7-1886). 29. 31. Imam bukhari menegaskan syarat yang lebih ketat dalam menerima riwayat dan menekankan keperluan untuk membuktikan kesahihan perawi telah mendengar riwayat yang dikemukakan. ithaf al-qari bi syuruh al-bukhari 45 syarah muslim Ittihaf al-tullab bi sharh manzumat al-adab. Abdullah al-Marakishi (1936). irar al-hasani Syuruh bukhari. 13. sharh muslim. ikhbar membayangkan hadith yang dibaca di hadapan syeikh Manahij al-Muhaddithin fi syuruh al-hadith. darjat hadith yang paling sahih ialah hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim hal. Bughyat kulli Muslim min Sahih al-Imam Muslim. Abd al-Qadir Izzi . Perhatiannya yang tinggi untuk membezakan antara haddathana dan akhbarana. al-Musnad al-Kabir ala al-Rijal Hal.ulama ala sahih al-bukhari. Sahih Muslim. Mesir: Matba at Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih Ahmad b. Muhammad b. mengemukakan hadith di mengikut kesesuaian dan mauduk yang dikhususkan dan menyebut kesemua hal berhubung isnad pada matan yang dibicarakan 2.

388) I lam al-Sunan. 388). Ma alim al-Sunan. dan nukat pada matan. Sharh sunan al-Nasa i. mensyarah maknanya Zahir setelah dikumpulkan kitab la-jawami i dan sunan Mengeluarkan hadith sahih.Arabi (w. Umdat al-Qari fi sharh sahih alBukhari. mengumpulkan riwayat. al-Mu lim bi fawa id Muslim. mutawassit mengeluarkan hadith. Imam al-Khattabi (w. mengenali hadith-hadith gharib. ijaz. Al. Imam Mazari (w. kurang penelitian pada sanad Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min jam adillat al-ahkam. Ahmad al. menyingkap kemusykilan. Ahmad al-Saharanpuri (w. oleh Badr al-Din Mahmud b. umdat al-qari oleh al.Ayni (1361-1451). al-Nafh alshadhi fi sharh Jami al-Tirmidhi. syarh musykil al-athar. Badhl al-majhud. mentafsir nas hadith yang gharib. 1346) . 1346). Muhammad al-Busti (w. mengenali rijalnya. Ibn Sayyid al-Nas al-Ya mari (w. ishab Kurun 8 dan 9. Sharh Sunan abi Dawud dengan riwayat Ibn Dasah Al-qawli kitab ma alim al-sunan. mengeluarkan hukum dan mengistinbat dalil Mencakup keseluruhan bahasannya.ayni Jenis-jenis syarah. mengeluarkan juzuk dari matan atau sanad kemudian membahaskan juzuk tersebut Al-syarh al-mawdu i. Ibn Hajar (773-852). Aridat al-Ahwadhi bi sharh Sahih al-Tirmidhi.Sharah muwassa . syuruh ikhtisar. 676). Al-Mawdu i. oleh Abd Qadir Syaibah Hamd Idah al-Mahsul min burhan al-usul. Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Hamd b. Fath al-Bari. al-syarh al-qawli. mengemukakan ta liq. terikat dengan perbahasan ilmu hadith. oleh Abi Bakr b. 536). syarahan ringkas kepada Sahih al-Bukhari. fath al-bari. 734). Khalil ahmad al-saharanpuri (w. 543). menghuraikan hadith yang gharib. kitab umdat al-qari. Imam al-nawawi (w. Imam al-Mazari Badhl al-majhud fi hal sunan abi dawud. lebih terbatas dalam mengistinbat hukum. oleh Muhammad al-Muhktar al-Shanqiti ikhtisar. tatwil. al-Minhaj.

oleh Abd al-Haq Sayf al-Din Ashi at al-Lama at. Sharaf al-Din al-Husayn ibn Muhammad al-Tibi (w. Qadi Iyad Nafh al-shadhi fi sharh Jami al-tirmidhi. al-fawa id fi ikhtisar al-maqasid. Muhammad b. Abi l-akhdar Al-Kashif an Haqa iq al-Sunan. 1052/1642) Syarah Mishkat al-Masabih Mirqat al-Mafatih. ibn sayyid al-nas Abd al. Ali al-Qari Minhaj al-Mishkat. atau al-qawa id al-sughra. 1988. al-Ibtihaj bi takhrij ahadith al-Minhaj Al. Al-hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmidhi Murid Imam Ahmad. (Farsi) Zujajat al-Masabih. Abd al-Salam. Abu Bakr al-Marwazi.Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri (1185-1258) Mukhtasar al-targhib wa al-tarhib. oleh Allamah Ali ibn Muhammad al-Jurjani (w. Abu al-Hasanat al-Sayyid Abd Allah ibn Mawlana al-Sayyid Muzaffar Husayn alHydarabadi al-Hanafi (w. 843/1439) Hashiyat al-Mishkat.Awjuz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik. Ahmad ibn Umar (1182-1258) Al-Mu lim bi fawa id Muslim. Kandahlawi Tartib al-Madarik. 743/1342) bersandar kepada Sharh sahih Muslim Al-Shinqiti. Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. Maziri. Muhammad Qutb al-Din Khan Dihlawi (w.Izz b. 1384/1964) Mazahir al-Haq (urdu). Dalil al-Masalik ila Muwatta Imam Malik Al-Dihlawi (w. 843/1439) Lamahat al-Tanqih. Tunis: Dar Tunisiah. Ali (1061-1141).Asqalani Al-Mufhim sharh Sahih Muslim. ringkasan kitab Qawa id al-ahkam fi masalih al-anam . Ibn al-Muzayyin. 1289/1872) Al-Ghumari. oleh Abd al-Aziz al-Abhari (w.

menambah jalur riwayat pada khabar. mereka ialah ahli fiqh dan ahli hadith. menetapkan lafaznya. Targhib ahl al-Islam fi Sukna al-Sham. kitab yang ringkas. maqasid al-ri ayah li huquq Allah Azzawajalla.Iraqi Fasal tentang syarat Imam Muslim dan mustalah khusus yang digunakan dalam kitabnya. Turut mengemukakan muqaddimah ringkas tentang kitab Sahih Muslim Ruwat al-Marasil. Manasik al-Haj. mengumpulkan riwayat dan meleraikan percanggahan antara nas. al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihan wa al-Razaya (fawa id al-balwa wa al-fitan). al-Athar wa al-akhbar al-waridat fi fada il al-Sham wa ahlihi. 31 al-dibaj. mentafsir nas dan hadith-hadith gharib.Maqasid al-Solat. al-Dibaj. al-Mubarak Al-tawshih. tafsir al-jama ah menurut ahli ilmu. 1/32 apa yang diyakininya memenuhi syarat sahih yang disepakati oleh jumhur walaupun tidak zahir kesepakatan tentangnya pada Ulama lain. ta liq sahih bukhari. mengemukakan huraian ringkas (ta liq). Perbahasan ringkas yang berhasil memberikan kefahaman zahir dan memudahkan rujukan pada nas. dengan perbahasan tentang fadilat Damsyik secara khusus. Abu Hamzah al-Sukari. menyempurnakan i rab pada lafaz dan menghurai nas yang musykil. yakni Muhammad b. tanpa membahaskan hukum dan perincian istinbat 1/32 Imam al-Suyuti telah mengemukakan syarah (ta liq) pada setiap kutub hadith al-sittah. ringkasan kitab al-Ri ayah oleh al-Harith ibn Asad al-Muhasibi (rad) Abu Isa al-Tirmidhi dalam kitab Jami al-Sahih 6/335. Menyandarkan hukum pada kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi dan menerapkan pendekatan beliau dalam menghurai dan membahaskan nas. menghuraikan turuq dan isnad. al-fatawa al-misriyyah. 1/32 perawi yang diyakininya mencapai darjat thiqah walaupun tidak dianggap thiqah oleh Ulama lain. Al-fatawa al-mawsiliah. menjelaskan nas yang mubham (samar). beliau ialah syeikh yang salih jemaah dengan bersama Abdullah b. Maimun. ta liq kepada sahih Muslim. Maqasid al-Sawm. abi zar ah al. Hampir kebanyakannya disandarkan kepada kitab al-Minhaj fi sharh SahihMuslim al-Hajjaj oleh al-Imam al-Nawawi Juz 1/hlm. Atau hadith yang diiktiraf dan tidak diperselisihkan oleh rijal al-thiqat dari sudut matan dan isnad .

1/33 dan apa yang membezakan kitabnya dengan kitab al-Bukhari ialah ketelitian dalam mengemukakan hadith ta liq. dan telah thabit penyambungannya dari ta liq yang saya kemukakan. sehingga sekiranya lafaz yang berbeza dikemukakan oleh setiap perawi maka diriwayatkan dengan lafaz yang dinyatakan dengan penerangan. sehingga tidak dikemukakan pembahagian abwab dan tarajim. 12 tempat yang mengikuti hadith usul. berbeza dengan (kitab) al-Bukhari.dan memelihara lafaz dan ungkapan yang tepat tanpa diriwayatkan dengan makna. Dan berkata yang lainnya. sebagaimana naskhah yang disalin oleh al-Hafiz Abu Ishaq al-Sarifayni tanpa sebarang tarjamah bab. Dan kerana ini didapati dalam naskhah (kitab sahih) yang lama tidak dikemukakan tarjamah bab. dan yang benar adalah meninggalkannya. yang menunjukkan ia bukan dari usaha Imam Muslim. 1/33 dan di bezakan lafaz perawi antara: haddathana (si fulan berkata kepada kami) dan akhbarana (kami menerima khabar dari si fulan) Dan tidak dicampurkan sedikitpun dengan perkataan Sahabat dan Tabi in. ia hanya dikemukakan oleh Ulama selepasnya sepertimana dinyatakan oleh Imam alNawawi (rah) (1/21) dan antaranya baik dan lainnya. beliau menghendaki hadith yang diijma kan oleh empat Ulama huffaz secara khusus 1/33 Imam al-Suyuti. dan menyampaikan hadith dengan sempurna tanpa dipecahkan mengikut tarjamah bab. kerana ketelitiannya dalam mengumpulkan matan dan jalan periwayatan pada satu mawduk tanpa dipisah dan diceraikan pada babbab. semuanya kerana ketelitiannya untuk tidak memasukkan di dalam kitab selain hadith sahaja. . Imam Muslim telah mengikuti manhaj yang baik dalam menyusun kitabnya yang menyebabkan ianya diangkat melebihi ketinggian sahih al-bukhari. 1/33 Dan saya berkata: seolah-olah mereka ingin mendekatkan kefahaman bagi mereka yang menyingkap lembaran kitab. Maka tidak terdapat dalam kitabnya selepas muqaddimah selain hadith semata-mata Dan tidak terdapat dalam naskhah kitab sahih tarjamah bab. yang mengandungi banyak hadith ta liq. yang hanya terdapat di dalamnya cuma dua tempat dan di beberapa tempat lain.Atau hadith yang terdapat ikhtilaf pada matan dan isnadnya namun dikeluarkan juga kerana leka dan tiada iltizam pada syarat ini.

tentang mereka yang (namanya) disebut dengan jalur nasab (bunuwwah). Muhammad al-Ghazali (w. al. tidak terlepas darinya pandangan ahli nazar.1/32 ibn salah berkata: syarat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ialah untuk mengeluarkan hadith yang muttasil dengan riwayat thiqah dari yang pertama hingga terakhir dan selamat dari sebarang (bentuk) shadh dan illah Fasal dalam Sahih Muslim tentang perawi yang (namanya) disebut dengan kuniyah. yang perlu dihadami oleh golongan faqih dan mutaffaqih. luas manfaatnya. dan ia merupakan dustur yang teguh dalam pelaksanaan istinbat dan ijtihad. dan huruf shin bertitik tiga di atas. 1363) . Hassan Haitu. al-Syeikh Sayyid Abdullah b. 3: maka sesungguhnya ilmu usul al-fiqh adalah ilmu yang besar kedudukannya. pentahqiq kitab al-Mankhul min ta liqat al-Usul. 1354) Zad al-Muslim fi ma ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. dan terdapat padanya hadith (setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka ia terputus (barakahnya) ). berbeza dengan Imam al-Bukhari yang membuka kitabnya dengan mengemukakan hadith niyyat. dan kaf ditashdidkan (bersabdu). yang membolehkan Ulama mujtahid meneliti adillat dan mengambil dalil dengannya. dan besar fadilatnya di kalangan ahli al-athar. Mahran.Allamah al-Syeikh Muhammad al-Khidr al-Jakni al-Shanqiti (w. 1/81 Fasal tentang gelaran (alqab) al. Fasal tentang perawi wanita. yang masyhur dengan gelaran ma ya ba al-Jakni kemudian al-Yusufi al-Maliki al-Shanqiti dl-Madini (w. Hurmuz. karya Imam Abu Hamid Muhammad b. 505/1111) Hlm. Meneliti kesemua hadith Kawthar al-ma ani al-darari fi kashf khabaya Sahih al-Bukhari. Saydi Ahmad.A raj ialah Abd al-Rahman b. Saydi Muhammad Habibullah b. dan mengetahui kaedah pengeluaran hukum syariat darinya. Muhammad b. al-A mash ialah Sulayman b. Fasal dalam menetapkan kaedah sebutan dan penulisan nama-nama yang musykil Ukasyah: dengan dammah. Fath al-mun im bi bayan ma ihtiyaja libayanihi min Zad al-Muslim. Al-khutbah kitab Imam Muslim memulakan kitabnya dengan mengungkapkan syukur dan puji (kepada Allah swt) diikuti dengan sanjungan serta selawat kepada Nabi (saw) sebagaimana lazimnya para Ulama membuka perbahasan. para muhaddith dan mufassir.

834) Ibn al-Zubayr. kitab al-Burhan fi Tanasub suwar al-Qur an. Abdullah al-Turki al-ma ruf bi Badr al-din al-Zarkhashi (745-794) Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman b. al-Tawshih ala al-Jami al-Sahih Sahih al-Bukhari bi hashiyah al-Imam al-Sindi (Matn al-Bukhari bi-hashiyah al-Sindi). Abu Ja far Ahmad ibn Ibrahim (1229-1308). dalam muqaddimah kitabnya Miftah Kunuz al-Sunnah: Sekiranya tidak kerana kesungguhan dan perhatian untuk meneliti dan mendalami ilmu hadith oleh saudara-saudara kami. Hibatullah ibn Asakir Hashiyah Kashf al-Mughatta an wajh al-Muwatta . kitab Badhl al-Majhud fi hal Sunan Abi Daud Kashf al-Mughatta fi Fadl al-Muwatta .256 / 810-870). 1138) Fayd al-Bari ala Sahih al-Bukhari. Malak al-Ta wil Hafiz Thana Allah Zahidi (1986) Tawjih al-Qari ila al-qawa id wa al-fawa id al-Usuliyyah wa alHadithiyyah wa al-Isnadiyyah fi Fath al-Bari. Muhammad Isma il Al-Tanqih li alfaz al-jami al-Sahih. 911). al-Hassan b. kegahirahan dalam menekuni dan mempelajarinya telah luntur di Mesir dan Syria sejak berakhirnya abad ke sepuluh H) http://www. Ulama-Ulama India di abad ini.com/authors/shaykh_zakariyya. 2008 Musnad abdul Razzaq Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri. Anwar Shah Kashmiri Funun al-hadith Ditegaskan oleh Shaikh Muhammad Rashid Rida. 1176 / 1702-1762) Al-Musnad. Muhammad b. Abu Abdullah Muhammad ibn Isma il al-Bukhari (197. Abd alHadi al-Sindi (w. Ahmad Mawlana Shah Waliullah al-Dehlawi b. Abu al-Qasim Ali b. Dan sesungguhnya. Muhammad Ishfaq al-Rahman al-Kandihlawi Hakim al-Ummah Mawlana Ashraf Ali Thanawi . pasti ia akan hilang di penjuru Timur.whitethreadpress.Risalah sharh tarajim abwab Sahih al-Bukhari. Abi Bakr al-Suyuti (w. Jami ah Ulum Athariyyah (Pakistan): Hafiz Abd al-Ghafur b. Bahadur b.htm dilayari pada jun 11. Mawlana al-Shaikh Abd al-Rahim (w. Abd al-Allah ibn al-Zubayr al-Humaydi (w. Abi al-Hassan Nur al-Din Muhammad b.

Ibn Abd al-Bar Awjaz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik (6 jil). alQadi Abu al-Fadl Iyad b. al-Abwab wa al-Tarajim li al-Bukhari Shaykh Rashid Ahmad Gangohi. Sa ad b. sharh Alfiyah Ibn Malik. Anas. Fada il al-Salat. Musa al-Yahsubi al-Maliki Ida at al-halik min alfaz dalil al-salik ila Muwatta al-Imam Malik. Khasa il Nabawi (saw) Sharh Shama il al-Tirmidhi. Shaykh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi (pengasas gerakan tabligh) Al-Maswa sharh al-Muwatta . Fada il al-Qur an. Ayyub b. Fada il Ramadan. 1417) Shaykh Abu l Hassan Nadwi. Lami al-Dirari ala Jami al-Bukhari Muhaddith Muhammad Yusuf Kandahlawi (w. Abu l Walid Sulayman b. Abu Bakr b. Waliyullah al-Dehlawi Tanwir al-hawalik sharh ala Muwatta Malik. al. Imdad al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (urdu) Mufti Mahmud Hassan Gangohi (w. Sallam Allah ibn Shaykh al-Islam al-Dihlawi . juz Hajjat al-wida wa umrat al-Nabi (saw). Khalaf b. Muhammad Habib Allah al-Shinqiti (1878-1944) Sharh al-Muwatta . Ibn Hazm Al-ta liq al-mumajjad ala muwatta Imam Muhammad. shaykh al-hadith Muhammad Zakariyya ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Isma il al-Kandahlawi (1315-1402 /1898-1982). 1384) pengarang kitab Amani l ahbar sharh Ibn ma ani alathar Shaykh Abd al-Jabbar A zami. Abd al-Hayy al-Laknawi Mashariq al-Anwar ala Sihah al-Athar fi Sharh gharib al-hadith al-Muwatta wa al-Bukhari wa Muslim. Warith al-Baji (1012/13-1081) Al-Qabs fi sharh Muwatta Malik b.Mufti Muhammad Taqi Uthmani Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani (132-189) Imam Abd al-Hayy al-Farangi al-Mahalli al-Laknawi Tajrid al-Tamhid li ma fi al-Muwatta min al-ma ani wa al-asanid.Arabi al-Mu afiri Al-Imla fi sharh al-Muwatta . Suyuti (1445-1505) Sharh al-Imam Sayyid Muhammad al-Zurqani ala Muwatta Al-muntaqa sharh al-muwatta .

6 tahun kemudian menjadi penaung Dar al-hadith al-Ashrafiyya . muwatta . sharh thalathah al-usul.Manawi (w. Kanz al. Abu Bakr Abd Allah b. Al-shaybani. Bada i al-minan fi jam i wa tartib Musnad al-Shafi i wa al-sunan.Ittihaf al-Salik bi ruwat al-Muwatta an al-Imam Malik. Yusuf al-Jazari al-Shifa i (1350-1429) (1929). Hanbal al-Shaybani. Ahmad (1702-1773/4). Fayd al-Qadir sharh al-Jami al-Saghir Is af al-mubatta bi rijal al-Muwatta . al-hujja ala ahl al-madina Norman Calder. Abd Allah Muhammad b. Jawid Ahmad (2003). terletak kira-kira 100 km dari selatan Damsyik. Hamdi Abd alMajid al-Salafi Musannaf Abdul Razzaq al-San ani Abu Yusuf. al-qawl al-musaddad fi l-dhab an al-musnad li l-Imam Ahmad Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. Muhammad b. mukhtasar aqidat al-Imam al-Safarini Ibn hajar. Muhammad b. sharh thulathiyat Musnad al-Imam Ahmad (780855) Safarini. kota Nawa. Ahmad al-Qaysi al-shahir bi ibn Nasir al-Din Ala al-Din Ali al-Muttaqi ibn Husam al-Din al-Hindi (w. Al-Hisn al-hasin min kalam sayyid al-Mursalin (saw) Mesir: Matba ah Mustafa al-Babi al-Halabi. 143. Abd al-Karim al-Jazari (1149-1209) Murshid al-Muhtar ila ma fi musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal min ahadith wa al-athar. kitab athar.ummal fi sunan al-aqwal wa af al Abd al-Ra uf b. hlm. Mendapat tawaran mengajar di Madrasah Iqbaliyah pada 649/1251. Taj al. Classical Islam: a sourcebook of religious literature. kitab athar. dhayl al-qawl al-hasan sharh Bada i al-minan Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi i (767-820) Al-Shafi fi sharh Musnad al-Shafi i. Majd al-Din Abi al-Sa adat al-Mubarak b. Ibn al-Athir. Muhammad b. al-Fath al-Rabbani li tartib musnad al-Imam Ahmad b. Imam al-Suyuti Shams al-Din Muhammad b.Arifin al. 1621). Uthaimin. Muhammad b. Salih. syarhihi Bulugh al-amani min asrar al-fath al-Rabbani Ahmad Abd al-Rahman al-Bina al-shahir bi al-Sa ati. Routledge: UK. 1567). al-Musnad al-mu tali bi atraf al-musnad al-Hanbali Ibn Hajar.

Lebih 100 pelajar. shaykh ihsan al. Mishkat al-Masabih Al-Haj Mawlana Fazlul Karim. kolej dan universiti yang bercambah di Damsyik. nasir al-Ulwan. sallam (w. zahir al-riwayah.arabiyyah .utaibi. Mu jam al-matbu at al. 663/1265). 224 / 838) Athir al-din al-mufaddal ibn Umar al-Abhari (w. Muhammad Muhsin Khan (1927-. development and special features Prof. filasuf. prayers of the Prophet (saw). the history of the Qur anic text. Noble Quran Prof. abu ubayd al-qasim b.urf.cislamonline. The Translation of the meanings of Sahih al-Bukhari. studies in hadith methodology and literature. An anthology of sayings of the Prophet Muhammad (saw). tahqiq syaikh sulayman b. kitab tentang logik (mantiq) dan metafizik (ilahiyyat). Abdul Hamid Siddiqi. Denys Johnson-Davies (1976).bysiness. Dr.htm www.W. Encyclopedia of Islam. cet. ahli matematik Riyad al-salihin. fizik (al-tab iyyat).urf fi bina ba d al-ahkam ala al.co. tahqiq kitab Sunan Ibn Majah. Muhammad Zubayr Siddiqi. Imam al-nawawi belajar dari lebih 20 orang guru yang mahir dalam bidang masing-masing. radd almuhtar ala al-durr al-mukhtar sharh tanwir al-absar (al-hashiyah) Kitab al-amwal. Dr. baru Ezzeddin Ibrahim. nashr al. Damascus: The Holy Koran Publishing. al-Nawawi . shaikh Jamal Zarabozo. commentary on forty hadith of al-Nawawi. An-Nawawi s forty hadith. The religion of man Ibn Abidin al-shami (1252/1836) urf berperanan dalam hukum yang dikhususkan oleh nas takhsis alnas. Sahih Muslim. al-hadis: an English translation and commentary of Mishkat-ul-Masabih.uk/ulemah/bionawawi. hidayat al-hikmah. studies in early hadith literature. syarah hadith da if Al-nawawi 40 hadith. Muhammad ibn Umar ibn Arabi al-Nawawi al-Jawi al-bantani al-Tanari (al-Tanawi) banten (1230-1306 /1814-1897) http://www. sharh uqud rasm al-mufti. Hadith literature: its origin. Heffening. On Schacht s origins of Muhammadan Jurisprudence.com/library lebih dari 300 institut. Muhammad Mustafa al-A zami.

mawlana zadah Ali b. Cambridge. Adam Sabra (2006). Ali Muhammad b. hadith dan usul al-hadith. Ramadan b. adakah makanan ini haram? dan Imam al-Nawawi menjawab: Tidak. 71 Sharh hidayah al-hikmah. yang tidak dimuatkan dalam kitab Sahih. hospital. hlm. ataupun ditarjihkan salah satu daripadanya. mukhtalaf al-hadith mendakap lebih dari satu bidang. fiqh dan usul al-fiqh. Isma il al-San ani (1688-1768) Tawdih al-afkar li ma ani tanqih al-anzar. suatu keadaan di mana terdapat dua hadith yang berbeza dari segi makna secara zahir lalu diselaraskan di antara keduaduanya. Sulaiman al-Zara i mengunjungi Imam al-Nawawi pada pagi hari Aidil Fitri. Mahmud Hirawi Amal al-yawm wa al-laylah. 196. Ahmad b. Imam alNawawi sedang menjamah roti tanpa daging. Fatwa imam al-nawawi diikuti oleh Ulama lain. hlm. UK: Cambridge University Press. . Poverty and charity in medieval Islam: Mamluk Egypt. Musykil al-hadith wa bayanuh. Muhammad al-Tahawi Al-Hakim menyusun kitab al-Mustadrak yang menghimpunkan hadith-hadith sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari (w. Beliau mengulas bahawa ilmu mukhtalaf al-hadith adalah antara ilmu yang terpenting yang perlu diketahui oleh semua Ulama dari pelbagai lapangan pengajian kerana tumpuan ilmu tersebut berkait dengan hadith-hadith sahih yang bercanggah antara satu sama lain yang memerlukan penyelesaian secara ilmiah. yang dapat membawa maslahah dan kebaikan pada umat. Dari aspek lain. Ishaq al-Daynuri al-ma ruf bi Ibn al-Sinni (w. Lalu saudara Sulaiman pergi ke pasar dan membawakan sebahagian daging panggang dan manisan. Fawrak Musykil al-athar. 975) Tadrib al-Rawi. Hlm. Sulaiman lalu mempelawa Imam al-Nawawi untuk makan namun beliau enggan. 1250-1517. hlm.Mamluk Mesir (1250-1517) ulama syafi i membenarkan sultan untuk mewakafkan harta awam untuk kepentingan madrasah. Lantas Sulaiman bertanya: Wahai saudaraku. zawiyah dan institusi kesufian. Muhammad b. Beliau mempelawa Sulaiman untuk makan tetapi beliau tidak berselera. Abu Ja far Ahmad b. 67 menyebutkan maslahah: berkenaan hadith sahih yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. Al-Talkhis oleh Imam al-Dhahabi (w. khanqah. al-Hassan b. 261) atau salah seorang mereka. hlm 192 Imam al-Nawawi memberikan definisi mukhtalaf al-hadith. dan Imam Muslim (w. 192. Abu Bakr Ahmad b. Qadi al-Qudat. 748) menyemak semula pensahihan hadith al-Mustadrak Tanbih al-wahim ala ma ja a fi Mustadrak al-Hakim. 256). tetapi ia adalah makanan orang yang sombong . Muhammad b.

Muhyiddin Muhammad ibn Ali (560-636 / 1164-1238) Ibn Taymiyyah. sejarawan dan ahli hokum. 687/1288) Turut mengungkapkan tentang kitabnya al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Abd al-Rahim b.Arifin (hlm. hlm. 57.Arabi 3/181 Manhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyah al-Muhaqqiqin Jami al-Qawa id fi ilm al-Jabr. Hassan. bab kitab-kitab sahih yang merupakan tambahan dari Sahih al-Bukhari dan Muslim Al-Sakhawi. 1250-1389) Abu Zayd Abd al-Rahman b. Abu Nawas fi tarikhihi. Al-Imam Muslim b. Mukarram b. 1898) Farid Mat Zain. Fath al-Baqi bi Sharh alfiyah al. 2/90). Al-qanun fi tafsir al-nusus. 1406) Ibn al-Nafis. Khaldun al-Hadrami (w.Iraqi. Ala al-Din Abul A la (w. ahli perubatan. 51 (bab: hadith sahih yang merupakan tambahan dari dua kitab Sahih) Al-Sariri. al-Hassan b. 1288). 261. 17. Fath al-Majid Sharh al-Durar al-farid fi aqa id ahl al-tawhid. Manzur al-Ifriqi al-Misri (630-711 / 12321311).Arab Ibn Nafis.Ilmiah. Tarikh al-Adab al. Al.Arabi. 179). dalam tulisannya yang lain seperti dalam kitab tahdhib al-Asma wa al-Lughat (1/98.Abu Zakariyya Muhammad al-Ansari. Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazim al-Qarshi al-Dimashqi (w. Muhammad b. Sharh al-Bukhari (hh. al-Hajjaj wa minhaj fi al-Sahih wa atharuhu fi ilm al-hadith. Abi Bakr al-Ardabili (1278-1345) hidup di zaman pemerintahan kerajaan Mamluk al-Bahri (p. Lisan al. bab sekuat-kuat hadith sahih. Abi Muhammad Abdullah b.Beirut: Dar al-Kutub al. Ali b. Hlm. 218. 309 Fu ad Sezkin. Abd al-Salam b. hlm. Abu al-Tayyib Mawlud (2006). Tarikh al-Turath al. Fath al-Mughith sharh alfiyah al-hadith. bab sebab-sebab Imam al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadith dari sebahagian perawi yang da if Abu Ubaydah Masyhur b. Abdullah (596-652 / 1199-1254) Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. 262) Bustan al. filasuf terkemuka. Imam Nawawi: Ulama besar mazhab Shafi i Dewan Siswa 665/1266 Imam Nawawi ditauliah sebagai ahli hadith Sezaman Ibn Arabi. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi alShafi i (w. hlm.Iraqi. 1/212-215. al-Hussain (1325-1404) Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith. penulis kitab Mujaz al-Qanun . Taj al-Din Abi al-Hassan Ali b. Brocklemann. Haddad. pakar bahasa. 117.

al-Matalib al. Fatima bint al-Manja al-Tanukhiyya (w. pada 1486 M beliau dilantik mengetuai Masjid al-Baybar di Kaherah. Badr al-Din al-Balisi (w. sharh al. al-Tibyan fi aqsam al-Qur an Abu Talib (w. dikenali sebagai Ibn al-Kutub (putera kitab). 652) Abu Hanifah. 693) Abu Dhar (w. ringkasan Tahdhib al-Kamal oleh Imam al-Mizzi.aliyyah bi zawa id al-Masanid al-thamaniyah. al-Miqdad ibn Amru ibn al-Asad al-Kindi (rad) Ibn al-Qayyim (w. al-Jami al-Kabir. al-Qawl al-Musaddad fi Musnad Imam Ahmad. Ta rif ahl al-taqdis bi maratib al-mawsufin bi al-tadlis Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902 / 1428-1497) Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Sharifah. 930) sambutan terbesar di Mesir Durar al-Kamina (Ulama abad ke 8). . alfiyah al-hadith. Ashrat al-Sa ah Jalal al-Din al-Suyuti (849-911 / 1445-1505). 1401). al-Jawahir wa al-durar fi tarjamah Syeikh al-Islam Ibn al-Hajar. 1401) Fath al-Bari. al-Maqasid al-hasanah. al-Daw al-lami li ahl al-Qarn al-tasi . nukhbat al-fikr. berguru dengan 150 Shaykh. al-Nu man ibn Thabit ibn Zuta.Iraqi (w. pengarang kitab Fayd al-Qadir Sharh alJami al-Saghir Suyuti menghasilkan lebih 500 kitab. risalah. Ilm al-Din al-Bulqini (w. 1407). al-hawi li al-fatawa. Fath al-Mughith bi sharh alfiyah al-hadith.izti azah wa al-basmalah. mendalami ilmu fiqh dan tafsir dari Shaikh Sharaf alDin al-Manawi (datuk kepada Shaikh Abd al-Ra uf al-Manawi. dan syarahnya nuzhat alnazar. Abu alTayyib Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbi Al-Hafiz Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al. karya awalnya pada 866 H. Risalah tadhkirat al-athar. al-nukat ala kitab Ibn al-Salah. al-Jami al-saghir. 639) Muhammad Abduh (1849-1905) Abdullah ibn Umar (w. Tahdhib al-Tahdhib. mula ditulis pada tahun 1414 (817 H) selesai pada bulan Disember 1428 (Rajab 842 H) Ibn Iyaas (w. melazimi majlis al-Kafiji selama 14 tahun.Umm al-Mu minin Maymunah bint al-Harith (rad). al-Dirayah fi takhrij al-ahadith al-hidayah. taghliq al-ta liq ala Sahih al-Bukhari.Asqalani (1372-1449 / 852) Shams al-Din ibn al-Qattan al-Bulqini (1404) Ibn al-Mulaqqin (1402) Zayn al-Din al. 619) Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (w. 878). Tafsir al-Jalalayn. 751). Silsilah al-dhahab. kitab Jila al-Afham. Dur alManthur fi al-tafsir bi al-ma thur. 1404) alfiyah al-hadith Ibn hajar belajar dengan Shams al-Din al-Qalqashandi (w.

945) pengarang kitab Tabaqat al-Mufassirin. Syed Qutb (1906-1966) Menjauhi perkara syubhat dalam pekerjaan memperoleh rezeki dari mata pencarian yang halal. . ta lil al-ahkam. Kitab al-Bir wa a-Silah (Bab larangan dari mengatakan manusia telah rosak). al-Sawa iq al-Muhriqah. 930) Bada i al-zuhur. al-Hafiz ibn Tulun al-Hanafi (w. qadi abd al-jabbar (w. Imam al-Nawawi menghuraikan hadith ini dalam Riyad al-Salihin: larangan di atas adalah untuk orang yang berkata demikian kerana rasa bangga pada dirinya yang (dirasakan) tidak rosak. 1974) Abu Yusuf. dan pengeluaran hukum (istinbat). memanfaatkan kefahaman masalih mursalah. dan bermaksud merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Abu Muslim al-Khurasani (w.sunniport. kupasan jalur isnad. 1024) Muhammad abu Zahra (w. Jamal al-Din (1838-1897). Maka yang demikian itu adalah haram. Anas.com/books Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (909-974 / 1503-1566). Sahih Muslim. 1762). Tahrir alMaqal fi Adab wa Ahkam fi ma yahtaj ilayha mu addib al-atfal Kefahaman tentang perawi merangkumi makrifat tentang riwayat al-shadh. 798) Al-Afghani. Tarikh al-Khulafa . penelitian teks (matn). Ibn Iyaas (w. Di antara yang sependapat dengan pandangan ini ialah Imam Malik b. al-Tahdith bi ni mat Allah 283 karya disebut dalam Husn al-Muhadarah 1/ 335 Tarjamah Imam al-Suyuti. istihsan. al-Khilafat al-Rashidun. maka perkataan itu tidak ada salahnya. 755) membawa revolusi Iran menumpaskan Khalifah Umayyah pada 750 Hijrah dan mengangkat khalifah Abbasiyah (750-1258). Mengambil pendekatan luas. Asma al-Matalib. al-Humaydi dan lain-lain. 935) pengarang 3 kitab fahras. Tabaqat al-Sufiyah Http://www. Ya qub ibn Ibrahim al-Ansari (w. dan merujuk pendapat Ulama dalam mentafsirkan nas. Tabaqat al-Huffaz.Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi. Rasulullah (saw) bersabda: (Jika ada seseorang berkata: orang ramai sekarang ini telah rosak. Kashf al-Zunun 5/434 Murid Imam al-Suyuti al-Dawudi (w. menggunakan dalil qiyas. 973). Adapun orang yang berkata demikian kerana melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama serta didorong oleh rasa sedih atas nasib yang menimpa mereka dan timbul dari rasa cemburu terhadap agama. Bughyat al-wu at wa tabaqat al-Nuhat. maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak antara mereka). Hadith Abu Hurairah (rad). Imam al-Sha rani (w. Demikian yang dijelaskan oleh para Ulama dan huraian yang dikemukakan dalam membahaskan permasalahan ini. Imam al-Khattabi. shah wali allah (w.

hadith 2139. 2. Syu aib al-Arna ut (ed. Fiqh Keutamaan satu kajian baru dari perspektif al-Quran dan alSunnah. Hadith Nabi (saw): (Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak. Dakwah dan Pengarahan. Riwayat Ibn Abbas (rad). Cet 4. Abd al-Halim (1421 H). kitab al-Buyu . Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al. Kuala Lumpur: Darul Nu man. Cet. 40 Hadith peristiwa akhir zaman. 3/324. Akhmad Hasan (terj. hlm. sabda Rasulullah (saw): (Sesungguhnya Allah (swt) apabila mengharamkan sesuatu. Batu Caves. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Fiqh al-Awlawiyyat. iaitu orangorang yang mengerti dan memahami ajaran yang hak. Ahmad Nuryadi Asmawi (terj. Sunan Ibn Majah dari riwayat Abdullah ibn Umar (rad). bangkai. 2. Hanafi Mohamed (1998). Muslim. kitab al-Tijarah. kemudian mengamalkan dan mengajar pada orang lain. hadith 1581. maka diharamkan pula harganya (untuk dijual beli). Selawat Imam al-Nawawi (rah) dan penzahiran fatwanya tentang kewajaran bertawassul. Al-Baqarah 2: 275. daging. dan berhala). sabda Nabi (saw): (Peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama dengan para Nabi (as). hlm. Bukhari. Siddiqin dan Syuhada). 70 ibn Abbas (rad) mentafsirkan Rabbani sebagai para Ulama cendekiawan dan penuh hikmah Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 7.Abu Ali Al-Banjari al-Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) (2000). Ahmad b.). Pokok Sena. cet. Sunan al-Tirmidhi. 251. 3/5-11 Ulama yang bersifat Rabbaniyyin. Amar Ma ruf Nahi Munkar.). hadith 2236. Waqaf. 28 qawaid al-ahkam . hadith 3488. Fiqh al-Awlawiyat. 83. Selangor: Thinker s Library. Abu Daud. Hal. hal. Musnad Imam Ahmad. dari Ibn al-qayyim al-Jawziyyah. 99 Selawat Nabi (saw) Fadhilat dan Khasiatnya. Al-Qardawi. Sunan. Ibn Taymiyah. Juga termasuk sesuatu yang munkar adalah transaksi (mu amalat) yang dilarang oleh Rasulullah (saw). amalan duniawi yang paling utama dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa Riwayat Abu Sa id al-Khudri (rad).Ibad. dan dilarang membalas kemudaratan/kecelakaan kepada orang lain Kemudaratan (kerosakan/kerugian) harus dihalang sekadar kemampuan Hal. hadith 209. Yusuf Abdullah (1999). cet. 30 menyingkir mudarat lebih diutamakan dari meraih manfaat Hal.dilarang mencetus dan menimbulkan kemudaratan. 135. Riyadh: Bahagian Urusan Keislaman. Kedah: Khazanah Banjariah. babi. .).

Tetapi sekiranya mereka yakin dapat bangun pada waktu tersebut adalah lebih baik dilakukan (di akhir malam). ijtihad qiyasi ijtihad istislahi Istinbat hukum tanpa nas dengan kaedah ijtihad istislahi. kerana perolehan manfaat dan penyingkiran mudarat adalah maksud yang tercapai dari penciptaan dan maslahah makhluk. . tidak mentafsir hadith secara zahir. Imam al-Nawawi sebagai Ulama Muhaqqiqin. al-sunnah dan ijma . 378-385. Petaling Jaya: Akademi Pengajian Islam. Beirut: Dar al-Kutub al.Ilmiyah Juz 1/hh. No 11 cet. Asmadi Mohamed Naim (2003). Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa Jurnal Syariah. 401-409. 2.ditekankan dalam al-Qur an bahawa perniagaan tidak melalaikannya dari mendirikan solat dan menunaikan zakat. hh. Al-Ghazali (450-505 / 1058-1111). Universiti Malaya. 293-4. Terjemah Riyad al-Salihin 5/267 mengenai sembahyang witir sebelum seseorang tidur adalah disunatkan kepada seseorang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam. al-Mustasfa 1/286-7 Maslahah pada asasnya bermaksud meraih manfaat dan menolak mudarat. Abd al-Karim (1987). meneroka maksud yang lebih jauh dalam memahami maksud nas. Setiap maslahah yang lahir dari matlamat mendukung maqasid shariah adalah selaras dengan maksud al-kitab. Istinbat hukum dari nas (al-Qur an dan hadith) menggunakan ijtihad bayani. Zaydan. Al-Ghazali. tetapi ini bukan pengertian yang kami maksudkan. Beirut: Mu assasah al-Risalah. Al-wajiz fi usul alfiqh. (1984) al-Mustasfa min ilm al-usul.

Leiden: Brill. hlm. AlGhazali (1980). akal. Khazanah Oxford Centre for Islamic Studies Merdeka Scholarship Programme Overview Yayasan Khazanah. tarjamahnya dalam al-dhahabi. 380. as well as show how it can benefit the nation. Paret R.Apa yang kami maksudkan dari maslahah ialah pemeliharaan agama. Apa yang menjamin pemeliharaan lima usul ini adalah maslahah dan apa yang mencuaikannya adalah mafsadah. Damsyik: Dar al-Fikr. Al-ghazali. and how their study will make a contribution to the future needs of Malaysia. able to demonstrate how they can be the future leaders in their respective fields of study. (1961). 323. maintenance allowance and return air fare. Imam Abu al-Husayn al-Basri. The scholarships will cover university and college fees. Al-Mankhul min ta liqat al-Usul. nyawa. hlm. and are renewable on an annual basis for the duration of the programme. . siyar a lam al-nubala . keturunan dan harta. dalam kitabnya al-mu tamad fi usul al-fiqh Al-syafi i (w. beginning October 2009. 204). Subject areas may be drawn from a range of fields. Konsep al-maslahah paling awal dibincang oleh pemuka mazhab Syaf i i. 789/1388) Al-ghazali dalam kitab al-mustasfa membincangkan konsep maslahah dan munasib Maslahah mursalah merujuk pada maslahat mutlak yang tidak mempunyai keterangan nas tetapi selaras dengan maqasid dan maksud syariat. Muhammad Hasan Hitu (ed. 185. Interested candidates must possess exceptional academic qualifications. in collaboration with the Oxford Centre for Islamic Studies is offering the Merdeka Scholarships to deserving Malaysians who wish to pursue post-graduate studies at the University of Oxford. Istihsan and Istislah dalam Shorter Encyclopedia of Islam.). Candidates are required to demonstrate a high level of academic achievement. al-shatibi (w.

Candidates will be expected to show how their careers and the wider interests of Malaysia will benefit from a period of study at Oxford. 2. How to Apply To apply.uk . Attention will also be given to the personal qualities of the candidates in terms of their leadership potential and ability to communicate. and summarise the personal qualities that would make them a worthy recipient of a scholarship. 3. Eligibility Candidates.assistant@oxcis. A list of academic qualifications and other awards and honours received A statement of the status of their application to the University of Oxford 5. 4. All correspondence should be addressed to: The Academic Assistant. and return air fares. accommodation and subsistence allowances. should have an excellent record of academic achievement and a proven capacity for independent research.ac. Oxford Centre for Islamic Studies. Two confidential letters of recommendation from referees who can assess in detail the applicant s academic performance and potential. Awards are renewable annually through the duration of the programme of study. who must be citizens of Malaysia. UK Tel: 44 1865 278730 Fax: 44 1865 248942 e-mail: academic. George Street Oxford OX1 2 AR. The completed application form.Awards will include university and college fees. The recommendation letters must reach the Oxford Centre for Islamic Studies by the application deadline. applicants are required to submit the following: 1.000 words that includes a description of the intended area of study and describes how this will benefit Malaysia. The statement should also outline the applicant s reasons for wanting to study at Oxford. A signed personal statement of no more than 1.

Fasal II menghuraikan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam mengupas isnad. Ia membahaskan kefahaman kitab al-Buyu dan membincangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam merangka dan melakarkan tarjamah bab. Fasal I membincangkan kerangka asas kitab al-Buyu yang menzahirkan tema yang digarap dalam perbahasan hadith dan nas. dan susu pada lemak. Ia menghuraikan corak perbahasan yang dikemukakan dan menampilkan kefahaman fiqh yang tuntas yang digarap dari hujah dan pandangan mazhab.1. Tema Asas KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË merangkul tema dan mawdu perbahasan yang digarap dalam kupasan berikut: 4. dan seekor kambing antara sekumpulan kambing-kambing. yang belum dimiliki oleh penjual. membahaskan riwayat. mengistinbat dalil dan mengkritik pandangan dan pentafsiran Ulama tentang hukum dan pendapat mazhab.BAB 4: ANALISIS KITAB AL-BUYU DALAM SAHIH MUSLIM Bab ini menghuraikan secara terperinci metodologi syarah dalam Kitab al-Buyu . Ia membincangkan kefahaman hadith al-Buyu dan manhaj syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hukum dan menghuraikan kerangka fiqh al-mu amalah. Perbahasan hadith al-gharar Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman dan maqasid khusus kitab al-Buyu . Ia terbahagi kepada dua fasal. Beliau mengungkapkan: Dan adapun larangan jual beli (yang mengandungi unsur) gharar maka ia merupakan usul dan maksud khusus kitab al-Buyu .1. dan kerana itu perbahasannya didahulukan oleh Imam Muslim. dan jualan dalam longgokan yang samar anggarannya. Fasal ini diakhiri dengan rumusan umum tentang faedah dan kefahaman yang dirangkul dari perbincangan kitab al-Buyu . Beliau turut mengungkapkan kaedah yang digariskan oleh Ulama dalam menjelaskan kedudukan dan kefahaman hukum yang berkait dengan hadith al-gharar: . dan terangkum di dalamnya pelbagai permasalahan yang tak terhitung.1. dan jual beli ikan di air. dan jual beli anak dalam kandungan. Ia menggarap dan memperhalusi manhaj yang diketengahkan dalam perbahasan hadith dan nas. seperti jual beli hamba yang lari (dari tuannya). Ia menampilkan kaedah huraian dan syarahan hadith yang tuntas dalam kupasan hukum dan nas. mentarjih dan menghalusi nas. dan yang seumpamanya . barang yang tidak diketahui (nilai dan kadarnya). Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitÉb al-BuyË 4. jual beli barang yang tiada. dan jualan sehelai pakaian antara beberapa helai pakaian. yang tidak mampu diserahkan.

Dan sebahagian permasalahan yang dinyatakan dalam bab berhubung ikhtilaf Ulama tentang kesahihan jual beli. Wallahu A lam. Beliau mengungkapkan: Dan ketahuilah bahawa jual beli al-Mulamasah. Habal al-Habalah (menjual anak kepada anak unta dalam kandungan). dan kefasadannya seperti jual beli barang yang tiada (ghaib) adalah didasarkan atas kaedah ini. Wallahu A lam. al-Hisah (jualan dengan lemparan batu). . dan dizahirkan pengharamannya kerana ia merupakan jual beli yang masyhur dari amalan jahiliyah. seluruhnya terangkum dalam larangan dari jual beli al-gharar. dari jual beli yang dizahirkan nas tentangnya secara khusus. Membatalkan tradisi jahiliyah Imam al-Nawawi turut menghuraikan maqasid asas kitab al-Buyu yang menolak kaedah dan pendekatan jahiliyah dalam amalan jual beli. lantaran sebahagian Ulama memandang (kesan) gharar tersebut kecil. Dan sebahagian lain tidak memperkecil dan meringankannya. lalu membatalkan jual beli (yang berunsurkan gharar). 4. dan yang seumpamanya. lalu mengesahkan jual beli. dan menganggapnya seperti tiada. yang dinyatakan setiap satunya secara berasingan. dan benih haiwan.1. al-Munabadhah.2.

dari Khubayb b. dari Ata b. Numayr memberitahu kami. dan Ibn Abi Umar (rad) memberitahu kami. [Dalam isnad lain] Dan Muhammad b. ialah dengan kedua pihak (pembeli dan penjual) saling menyentuh pakaian yang lainnnya tanpa dihalusi dan diteliti. (dengan hadith) sepertinya. dari Abu Hurairah (rad). Umar. Dan berkata kepadaku Muhammad b. dan al-munabadhah. dari al-A raj. al-Muthanna memberitahu kami.2. Amru b. Abd Allah b. sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-mulamasah dan al-munabadhah. dari bapanya. Ibn Jurayj melaporkan pada kami. dari al-A raj. [Tahwil] Dan Muhammad b. Dan Abu Kurayb. dari Hafs b. Dinar menceritakan pada kami. merungkai kefahaman hukum. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. Ia menghuraikan kefahaman hukum dan kerangka fiqh almu amalah yang digariskan dalam syariat. tanpa diperlihatkan pakaian pemiliknya terlebih dahulu. menghalusi lafaz. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman memberitahu kami dari Suhayl b. Abi Salih. Mina . yang mendengarnya dari Abu Hurairah (rad). dari Nabi (saw). Berikut adalah kandungan bab dan hadith yang dikemukakan: 1. Habban. berkata: Saya membaca dengan Malik. mengupas isnad. Abd al-Wahhab menceritakan pada kami. Perbahasannya tertumpu pada hadithhadith hukum yang berkait dengan kefahaman fiqh dan asas-asas al-mu amalah. ialah dengan kedua pihak saling melempar pakaiannya kepada yang lain. dari Abu Hurairah (rad). Rafi . Yahya b. (dengan hadith) sepertinya. dari Abi al-Zinad. Syarahannya menggarap hujah dan merangkul pandangan Ulama dalam membahaskan hadith. Ibn Numayr dan Abu Usamah memberitahu kami. Bab terbatalnya jual beli al-Mulamasah dan al-Munabadhah (7 hadith). menghuraikan dalil. ayahku berkata. dari Nabi (saw). mengatakan: Telah diharamkan dua bentuk jual beli. mentarjih dalil dan hujah mazhab. dari Abu Hurayrah (rad). berkata: Waki memberitahu kami dari Sufyan. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam KitÉb al-BuyË KitÉb al-BuyË ini memuatkan sejumlah 21 bab dan 158 hadith. Abd al-Rahman. Sa id memberitahu kami. semuanya dari Ubayd Allah b. Dan Abu Bakr b. dari Muhammad b. Abi Syaibah berkata pada kami. Dan Qutaybah b. Asim. . Abd al-Razzaq memberitahu kami. al-mulamasah dan al-munabadhah. Adapun al-mulamasah. Ia memaparkan hadith dan riwayat berikut: Yahya b.4. dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). (dengan hadith) sepertinya. menganalisis dan mengistinbat nas.

berkata: Sesungguhnya kaum jahiliyyah saling menjual beli daging unta dengan habal alhabalah. dan habal al-habalah.Abu al-Tahir dan Harmalah b. dari Abu Hurayrah (rad). dan tidak dibelek dan dihalusinya kecuali sekadar itu. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr -. Dan al-mulamasah: ialah seorang lelaki menyentuh pakaian lelaki lain dengan tangannya pada waktu malam atau siang. Rumh memberitahu kami: Al-Layth melaporkan pada kami. Harb dan Muhammad b. Abi Syaibah memberitahu kami. kami diberitahu oleh Ya qub b. Yahya b. Nafi mengkhabarkan pada saya. berkata: Ibn Wahbin melaporkan pada kami. Pengharaman jual beli habal al-habalah (2 hadith). dari Ubayd Allah. Sa ad b. Amir b. Dan al-munabadhah. Saya diberitahu oleh Zuhayr b. Yahya yakni Qattan memberitahu kami. 3. ialah anak unta yang dilahirkan. Dan berkata kepadaku Amru al-Naqid. dari Ibn Shihab. dari al-A raj. Abu al-Zinad memberitahu saya. dari Rasulullah (saw): sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari jual beli habal al-habalah. Yahya memberitahu saya dan lafaz ialah dari Harmalah-. dari Ibn Shihab. dari Ibn Umar (rad). Yahya b. ialah dengan seorang lelaki melemparkan pakaiannya kepada lelaki lain dan lelaki itu melemparkan pula pakaiannya kepadanya. dari Ubayd Allah. maka Rasulullah (saw) melarang darinya. 2. Yahya b. Abdullah b. Laith memberitahu kami. Bab terbatalnya jual beli dengan (lemparan) batu. Idris. Yahya dan Muhammad b. Harb memberitahuku dan lafaz adalah darinya -. . berkata: Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-hasat (lemparan batu) dan bay al-gharar. dan hal tersebut dianggap telah menyempurnakan urusan jual beli antara keduanya tanpa (saling) melihat dan menyatakan kerelaannya. Sa id berkata pada kami. Dan Abu Bakr b. dan jual beli yang mengandungi unsur gharar (1 hadith). Abu Sa id al-Khudri (rad) berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kami dari dua jenis jual beli dan pakaian: (Baginda saw) mengharamkan amalan al-mulamasah dan almunabadhah dalam jualan. dari Nafi . Sa id berkata pada kami. dengan isnad ini. Sa ad. Yunus menceritakan pada kami. dan Abu Usamah menceritakan pada kami. Ibrahim b. Sa id.[Tahwil] Dan Zuhayr b. bapaku memberitahu kami dari Salih. [Tahwil] Dan Qutaybah b. Abi Waqqas mengkhabarkan pada kami. kemudian ia pula menghasilkan anaknya. dari Abd Allah (ibn Umar rad).

bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang kamu menjual di atas jualan saudaranya).Ala dan Suhayl. dari Nafi .4. Abi Syaibah memberitahu kami. Larangan menahan kafilah dagang (sebelum sampai ke pasar) (5 hadith). bersabda: (Jangan seseorang lelaki menjual atas jualan saudaranya. Nafi mengkhabarkan pada kami. al-Muthanna dan lafaz adalah dari Zuhayr . dari Nabi (saw). kesemuanya dari Ibn Mahdi. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang seorang lelaki menawar atas tawaran (sawmi) saudaranya. Yahya yakni Ibn Sa id berkata pada kami. dari Ubayd Allah. dari al. Abu Bakr b. Dan berkata kepadaku Muhammad b.Ala . Ayyub. memuji-muji barang (untuk menaikkan harga). dari Ibn Umar (rad). dari Ubayd Allah. [Tahwil] Dan Ubayd Allah b. berkata: Yahya menceritakan pada kami. Abd al-Samad menceritakan pada saya. . Yahya b. bapaku memberitahu kami. Hatim dan Ishaq b. Ibrahim al-Dawraqi memberitahu saya. dan berkata dua perawi yang lain: sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menahan (kafilah). dari Abu Hurairah (rad) dari Nabi (saw). [Tahwil] Dan Ibn alMuthanna memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. Mansur. dari Malik. Syu bah menceritakan pada kami. Mu adh berkata kepada kami. seperti hadith Ibn Numayr. al-Muthanna memberitahu kami. dari Nabi (saw). dari Abi Hazim. Kami diberitahu oleh Zuhayr b. dari Nafi . dan membiarkan lemak (susu) pada unta (tanpa diperah) supaya kelihatan banyak (8 hadith). dari al-A mash. dari Ibn Umar (rad). Yahya b. Dan pada riwayat al-Dawraqi: atas tawaran (simat) saudaranya. tawarannya ke atas tawaran saudaranya. dari ayahnya. bapaku berkata pada kami. 5. dan Ibn Hujr memberitahu kami. dari Nafi . Qutaybah ibn Sa id. Dan Ahmad b. dan jangan meminang atas pinangan saudaranya. dari Abu Hurairah (rad). dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyekat hasil dagangan sehingga ia sampai ke pasar. dan ini adalah lafaz Ibn Numayr. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya) . semuanya dari Ubayd Allah. dari Ibn Umar (rad). dari Abi Salih. dari al. Ibn Abi Za idah berkata pada kami. Syu bah memberitahu saya. Abd al-Samad menceritakan pada kami. Syu bah memberitahu kami. dari Adiyy dan beliau ialah Ibn Thabit -. dari bapa mereka. kecuali setelah diizinkan). [Tahwil] Dan Muhammad b. Pengharaman jual beli seseorang ke atas jualan saudaranya. Isma il dan beliau ialah Ibn Ja far menceritakan pada kami. Harb dan Muhammad b.

maka setelah pemiliknya sampai ke pasar. Yahya b. dari (hadith) Nabi (saw): (Sesungguhnya Baginda (saw) melarang orang kota menjual untuk orang desa). Yahya al-Tamimi memberitahu kami. . Zuhayr berkata kepada kami. Ibn Abi Umar berkata kepada kami. dari Jabir (rad). al-Musayyib. bersabda: (Janganlah seorang (penduduk) kota menjual (menjadi perantara) untuk orang desa). Yahya berkata kepada kami. Hisham alQurdusi melaporkan pada kami. Hushaim melaporkan pada kami. Ma mar mengkhabarkan pada kami. Abu Khaysamah melaporkan pada kami. dari al-Zuhri. Larangan orang kota menjual (menjadi perantara) kepada orang desa (6 hadith). dari Nabi (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) melarang dari menahan (barang) jualan. baginya khiyar (untuk mengekal atau menfasakhkan jualan). dari Abd Allah (Ibn Umar rad). dari Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang dari mencegat kafilah. Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. dari al-Taymi. dari Ibn Tawus. 6. [Tahwil] Dan Ahmad b. Ibrahim dan Abd b. Humayd memberitahu kami. Abd al-Razzaq berkata kepada kami. Abi Syaibah. Yahya b. dan barangsiapa yang menahan dan membeli darinya. Abi Syaibah memberitahu kami. Sulayman memberitahu kami. dan dari orang kota menjual untuk orang desa. Mubarak menceritakan pada kami. dari Abu alZubayr. Amru al-Naqid. dari Ibn Abbas (rad). dari Sa id b. Abdullah b. dari Ibn Jurayj.dikurniakan rezeki yang diperuntukkan). dari Abi Uthman. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan ahli kota menjual untuk orang desa. Abu Bakr b. Berkata (Tawus): Saya bertanya kepada Ibn Abbas (rad): Apa maksud pernyataan (hadith) nya: Orang kota untuk orang desa? Beliau menjawab: Jangan menjadi perantara baginya. yang menyampaikannya dari Nabi (saw). Ishaq b. dari Jabir (rad). Harb memberitahu kami: Sufyan berkata kepada kami.Dan Abu Bakr b. dari Abu Hurairah (rad). dari Ibn Sirin. dan Zuhayr b. berkata: Saya mendengar Abu Hurairah (rad) berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menahan kafilah. Dan Zuhayr berkata. dari bapanya. Melainkan pada riwayat Yahya dinyatakan (yurzaq . dari Ibn Sirin. Hisham b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menahan kafilah. tinggalkan manusia (memperoleh) rezeki yang ditentukan Allah (swt) untuknya dari sebahagian pada sebahagian yang lain) . Yunus memberitahu kami. dari Hisham.

sekiranya ia ingin pulangkan. al-Muthanna memberitahu kami. sekiranya mahu ia boleh terus mengambilnya dan sekiranya mahu ia boleh memulangkannya. Qays memberitahu kami. Abi Rawwad berkata pada kami. Malik (rad) berkata: Sesungguhnya telah dilarang bagi kami ahli kota menjual (menjadi penengah) untuk ahli desa.memberitahu kami. Amru b. berkata: telah dilarang ke atas kami orang kota menjual bagi (pihak) orang desa. Hushaim melaporkan pada kami. Hukum jual beli al-Musarrah (6 hadith). Qurrat menceritakan pada kami. Qa nab berkata pada kami. walaupun ia adalah saudara atau bapanya. dan diperah susunya. dari Ibn Sirin. maka baginya khiyar selama tiga hari. (dengan hadith) sepertinya. sekiranya tidak. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (musarrah). Abu Amir yakni al. Anas b. Malik (rad). Jabalah b. dari Yunus. Mu adh memberitahu kami. Sa id berkata pada kami. Uyaynah berkata pada kami. dari bapanya. Abi Syaibah dan Amru al-Naqid memberitahu kami: Sufyan b. bukan gandum). dari Abu Hurairah (rad). maka hendaklah dipulangkan beserta satu cupak makanan. dari Jabir (rad). Maslamah b. dari Musa b. Muhammad b. Ya qub yakni Ibn Abd al-Rahman al-Qari . Ibn Awn menceritakan pada kami.Abu Bakr b. maka hendaklah dibeleknya. dari Ibn Awn. dari Suhayl. dari Abu al-Zubayr. . sekiranya ia rela dengan susunya maka boleh terus dimilikinya. Abd Allah b. dan dipulangkan beserta satu cupak tamar. Yasar. dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing (al-musarrah) maka baginya khiyar selama tiga hari. dari Abu Hurairah (rad). Dan Yahya b. Muhammad b. dari Muhammad. dari Nabi (saw) yang bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang telah diikat lemaknya (musarrah). Yahya berkata pada kami. dari Nabi (saw). maka hendaklah ia pulangkan kambing tersebut bersama satu cupak tamar). Dawud b.Aqadi memberitahu kami. Qutaybah b. dari Muhammad (Ibn Sirin). 7. dari Muhammad (Ibn Sirin). dari Anas (rad). [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna berkata pada kami. Ibn Abi Adi berkata pada kami. dari Anas b.

berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Humayd berkata pada kami . dari Ayyub. Dan Ishaq b. dengan secupak tamar. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat lemaknya (al-musarrah) maka ia boleh menimbangkan dua pilihan (khiyar). seperti hadithnya. dari Amru ibn Dinar. dari Hammam b. Munabbih. Hammad b. Dinar. dari Muhammad. atau memulangkannya bersama secupak tamar). dari Ayyub. Abd al-Razzaq memberitahu kami. Terbatalnya jualan sebelum sempurna pemilikan (14 hadith). Yahya memberitahu kami. Sufyan memberitahu kami. dengan isnad ini. dan menyebut sebahagian hadithnya. Yahya b. sama ada terus mengambilnya. Abd al-Wahhab berkata pada kami. dari Sufyan dan beliau ialah al-Thawri . dengan lafaz: (Barangsiapa yang membeli kambing maka baginya khiyar). Ma mar menyampaikan khabar pada kami. dan berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila seseorang kamu membeli unta atau kambing yang ditahan lemaknya (musarrah). Muhammad b. dari Ibn Abbas (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dijual sehingga telah dimiliki dengan sempurna). Abdah memberitahu kami: Sufyan berkata pada kami. Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. dari Abu Hurairah (rad). dari Rasulullah (saw). Ma mar memberitahu kami.Ibn Abi Umar berkata pada kami. Rafi berkata pada kami. dari Ibn Tawus. dan berkata kedua yang lainnya: Kami dikhabarkan oleh Abd al-Razzaq -. . keduanya dari Amru b. Muhammad b. Abi Shaybah. 8.berkata Ibn Rafi : Kami diberitahu. dari Tawus. dan sekiranya mahu boleh memulangkannya. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka setiap perkara adalah seperti makanan. Ibrahim. dari bapanya. selain gandum). Zayd berkata pada kami. maka janganlah dijual sehingga diperoleh dengan sempurna). berkata: Inilah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah (rad) kepada kami. dengan isnad ini. dan Abu Kurayb memberitahu kami: Waki berkata pada kami. dari Ibn Abbas (rad). Dan Ibn Abi Umar. sekiranya ia mahu boleh mengekalkan miliknya. maka ia boleh menimbangkan dua pilihan setelah diperah susunya. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. Rafi dan Abd b. Ibn Abbas (rad) berkata: Dan saya menyangka semua perkara adalah sepertinya. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi alAtakiy dan Qutaybah memberitahu kami: Hammad berkata pada kami. dan Ahmad b.

Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). dengan tamar yang ditimbang. sedangkan Rasulullah (saw) telah mengharamkan jualan makanan sebelum diperoleh dengan sempurna. Masaylamah al-Qa nabi berkata kepada kami. maka diutuskan seseorang yang mengarahkan kami supaya beralih dari tempat yang dibeli makanan padanya ke tempat lain. berkata: Kami pada zaman Rasulullah (saw) saling berjual beli makanan. 9. Abi Shaybah. sebelum menjualnya. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual longgokan tamar. dari Ibn Abbas (rad). dari Sulayman b. dan melarang dari menjualnya. al-Ashaj. Yahya b. dari Ibn Umar (rad). berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). Marwan menjawab: Saya tidak melakukannya. Sarh memberitahu saya. maka janganlah dijual sehingga ditimbangnya (terlebih dahulu)). Berkata (Sulayman b. Berkata Sulayman: Dan saya melihat para pegawai yang merampasnya dari tangan-tangan manusia. yang tidak diketahui kadarnya. Pengharaman jual beli tamar (dalam longgokan) yang tidak diketahui kadarnya dengan tamar yang ditimbang (2 hadith). Berkata Abu Hurayrah (rad): Saudara menghalalkan jual beli al-Sikak (kupon makanan).Abu Bakr b. Yasar. dan Ishaq b. Yasar): Maka Marwan berkhutbah pada manusia. dari Ibn Tawus. alDahhak b. dari Nafi (rah). Abd Allah b. dari bapanya. (Imam) Malik (rah) memberitahu kami. [Tahwil] Yahya b. Abu Kurayb. Ibrahim memberitahu kami Ishaq berkata: Kami dikhabarkan. dari Sufyan. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. dari Ibn Umar (rad): bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang membeli makanan. Yahya memberitahu kami. dari Bukayr b. Abu al-Tahir Ahmad b. Abd Allah b. dari Nafi (rah). maka janganlah dijual sehingga diperolehnya dengan sempurna). Ibrahim memberitahu kami. dan berkata kedua yang lainnya: Kami diberitahu oleh Waki -. dan makanan dengan bayaran yang ditangguhkan? Dan Abu Kurayb tidak menyebut: yang ditangguhkan. . Abd Allah b. Ishaq b. Amru b. Ibn Wahab melaporkan pada kami. Lalu saya bertanya pada Ibn Abbas (rad): Mengapa (perlu ditimbang)? Dan beliau menjawab: Tidakkah saudara perhatikan mereka saling berjual beli dengan emas. dari Abu Hurayrah (rad): sesungguhnya ia berkata pada Marwan: Saudara telah menghalalkan jual beli riba. Uthman berkata pada kami. al-Harith al-Makhzumi melaporkan pada kami. Ibn Jurayj berkata pada saya: Abu al-Zubayr mengkhabarkan padanya: Saya mendengar Jabir b.

maka terhasil jual beli). Qutaybah b. Dan Zuhayr b. selagi belum berpisah.Dan Ishaq b. seperti hadith Malik. Rawh b. bersabda: (Apabila dua lelaki berjual beli maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. Ketetapan Khiyar al-Majlis bagi kedua pihak yang terlibat dalam jualan (5 hadith). dari Ibn Umar. Muhammad b. Layth memberitahu kami. atau salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain. [Tahwil] Dan Abu al-Rabi dan Abu Kamil memberitahu kami: Hammad dan beliau ialah Ibn Zayd . dari Nabi (saw). dari Rasulullah (saw). [Tahwil] Dan Zuhayr b. dari Ibn Umar (rad). al-Muthanna memberitahu kami: Yahya dan beliau ialah al-Qattan berkata pada kami. Ubadah melaporkan pada kami. kecuali jual beli al-khiyar). dan sekiranya keduanya berpisah setelah memutuskan jual beli. Al-Dahhak melaporkan pada kami. Hujr memberitahu saya: Isma il berkata pada kami. Sa id berkata pada kami. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. Harb dan Ali b. dari Nabi (saw). dari Ibn Umar (rad). Harb dan Muhammad b. [Tahwil] Dan Muhammad b. Abd Allah berkata: Rasulullah (saw) melarang. apabila salah seorang mengemukakan pilihan pada yang lain dan mereka berdua sepakat berjual beli atas khiyar tersebut. maka setiap seorang darinya mempunyai hak khiyar . dari Ibn Umar (rad). setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan.berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. 10. dari Nafi . maka terhasil jual beli. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. saya mendengar dari Yahya b. Rumh memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna dan Ibn Abi Umar memberitahu kami: Abd al-Wahhab berkata pada kami. Bishr memberitahu kami. Abu al-Zubayr mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Jabir b. Layth mengemukakan khabar pada kami. Ibn Jurayj berkata pada kami. dari Nabi (saw). dari Nafi . beliau mendengar Abdullah b. dari Ibn Jurayj. berkata: Nafi mengimlakkan pada saya. Sa id. seperti hadithnya. dari Nafi . Yahya memberitahu kami. Kecuali ia tidak menyebut: dengan tamar di akhir hadith. dan keduanya masih bersama. [Tahwil] Dan Ibn Numayr berkata pada kami. dari Nafi . Ibrahim memberitahu kami. Zuhayr b. Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Apabila kedua pihak yang berjual beli melaksanakan suatu urusan penjualan. Uyaynah memberitahu kami. bapaku memberitahu kami. keduanya dari Nafi . semuanya dari Ayyub. Abi Shaybah berkata pada kami. keduanya dari Sufyan. dan salah seorang darinya tidak meninggalkan jualan. Yahya b. dari Nafi . Harb dan Ibn Abi Umar memberitahu saya. saya membaca dengan Malik. Zuhayr berkata: Sufyan b. semuanya dari Ubayd Allah. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli.

Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . dari Hakim b.Yahya b. dan hidup selama seratus dua puluh tahun. Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat. Shu bah menceritakan pada kami. Hammam memberitahu kami. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. Hizam (rad) dilahirkan di dalam Ka bah. maka ditarik keberkatan dari (urusan) jual belinya). kemudian kembali semula kepadanya. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli tidak terputus jual beli antara keduanya sehingga keduanya berpisah. yang beliau (sering) ditipu dalam jualan. kecuali jual beli al-khiyar). dari Nabi (saw). maka Rasulullah (saw) bersabda: (Sesiapa yang berjual beli denganmu. Yahya b. dari Hakim b. dari Abd Allah b. berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b. Sa id dan Abd al-Rahman b. Ketulusan dalam menjual dan menerangkan (kedudukan barang) (2 hadith). Ja far -. dari Abi al-Khalil. Yahya b. al-Muthanna memberitahu kami. bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli berhak memilih (khiyar) selama belum berpisah. dari Qatadah. Ayyub. sekiranya ia diputuskan dengan khiyar. al-Hajjaj (rah) berkata: Hakim b. dari Nabi (saw) seperti hadithnya. Yahya. Muslim b. berkata: Saya mendengar Abdullah b. Dinar (rah). dari Abi al-Tayyah. Hizam (rad). Qutaybah dan Ibn Hujr berkata pada kami . al-Harith berkata. Mahdi berkata pada kami. katakan: tiada khianat). Hizam (rad). Ayyub. maka terhasil jual beli). Mahdi berkata pada kami. dan berhasrat supaya tidak difasakhkan jual belinya. Yahya b. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: seorang lelaki mengadu pada Rasulullah (saw). sekiranya keduanya benar dan saling menzahirkan (kebenaran) dikurniakan keberkatan pada keduanya. Abd al-Rahman b. Ali memberitahu kami. dari Abdullah b. dan sekiranya mereka saling menipu dan merahsiakan (kekurangan barang). Yahya b. Ibn Abi Umar menambah dalam riwayatnya: Nafi berkata: Maka beliau ( Abdullah b. atau jika keduanya mengikatnya dengan khiyar.Yahya b. al-Harith. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. 12. Yahya b. dari Abdullah b. (Hak) orang yang dikhianati dalam jualan (2 hadith). dari Shu bah. Dan Amru b. Ja far -. Ali memberitahu kami. [Tahwil] Amru b. dan berkata yang lain: Kami diberitahu oleh Isma il b.(untuk menfasakhkan jualan) selama keduanya belum berpisah. 11. . Sa id berkata pada kami. Yahya berkata: Kami dikhabarkan. Muhammad b. Dinar (rah). beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Yahya. Yahya b.

Shu bah menceritakan pada kami. Dinar. Dan Zuhayr b. Jarir menceritakan pada saya. Yahya memberitahu kami: saya membaca dengan Malik. Zuhayr b. Muhammad b. keduanya dari Abdullah b. dari Nafi . Harb memberitahu saya. dari Abi al-Bakhtari. Dan tidak dikemukakan dalam hadith keduanya: (Dan beliau apabila berjual beli mengatakan: tiada khianat). dari Nafi . dengan isnad ini. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual tamar sehingga telah elok (masak). dari Nafi . seperti hadithnya. Ja far berkata pada kami. berkata: Saya bertanya Ibn Abbas (rad) tentang penjualan tamar? Beliau menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari . Abi Shaybah memberitahu kami. Hujr al-Sa di dan Zuhayr b. al-Muthanna. dengan isnad ini. Dan pada hadith Shu bah ditambah (keterangan): Ibn Umar (rad) ditanya: apakah (maksud) sehingga ia (kelihatan) baik? Beliau menjawab: terlindung dari hama. seperti hadithnya. Ubayd Allah memberitahu kami. Ibn Numayr memberitahu kami. keduanya dari Abd Allah b. dan terhindar dari hama. Isma il menceritakan pada kami. dari Ibn Umar (rad). Sa id. Ali b. Larangan menjual buah-buahan sebelum cukup masak (tanpa syarat yang putus) (15 hadith). Harb memberitahu saya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah ranum. Muhammad b. Harb memberitahu kami. Ja far berkata pada kami. dan tangkai (padi) sehingga telah berputik. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga jelas baiknya. dari Sufyan. dari Nafi . 13. Waki berkata pada kami. (Baginda saw) melarang ke atas penjual dan pembeli. dari Ayyub. dari Amru b. [Tahwil] Dan Ibn al-Muthanna memberitahu kami. Ja far berkata pada kami. al-Muthanna memberitahu kami. Sufyan menceritakan pada kami. bapaku berkata pada kami. dari Yahya b. Shu bah menceritakan pada kami. [Tahwil] Dan Muhammad b. dari Ibn Umar. Abd al-Rahman berkata pada kami. Yahya b. dan terhindar dari kemusnahan (hama). Dinar. Shu bah memberitahu kami.Abu Bakr b. Muhammad b. dilarang ke atas penjual dan pembeli. Muhammad b. Murrah. dan Ibn Bashar memberitahu kami. dari Nabi (saw).

menjual tamar sehingga telah zahir keelokannya atau dirasa (sebahagiannya). (Abu al-Bakhtari) berkata: Lalu saya bertanya: Apakah (maksud) ditakar? Lantas seorang lelaki di sampingnya menjawab: Sehingga ditimbang (terlebih dahulu). Umar memberitahu saya dari bapanya. al-Musayyib: Sesungguhnya Rasulullah (saw) menegah dari jual beli al-muzabanah dan al-muhaqalah. Yahya memberitahu kami. Sufyan memberitahu kami. al-Layth menceritakan pada saya dari Uqayl. Dan Abu al-Tahir dan Harmalah berkata pada saya dan lafaz adalah dari Harmalah -. Thabit (rad). al-Zuhri menceritakan pada kami. Dan al-muhaqalah ialah dengan menjual tanaman dengan gandum. dari Rasulullah (saw): Sesungguhnya Baginda (saw) memberikan keringanan setelah itu dalam jual beli alariyah pada buah tamar basah (rutab) atau tamar kering. Yahya b. Sufyan b. dari Ibn Shihab. dari Sa id b. dan dari menjual buah dengan tamar (yang tidak setanding ukurannya). dan tidak memberi keringanan (rukhsah) pada yang selainnya. Harb dan lafaz adalah dari (riwayat) keduanya berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Numayr. Dan Salim berkata: Abdullah (ibn Umar rad) melaporkan pada saya dari Zayd b. Ibn Numayr menambah dalam riwayatnya: untuk dijual (dengan tamar). dari Salim. Ibn Wahb melaporkan pada kami. sepertinya. Larangan menjual tamar basah dengan tamar kering kecuali pada araya (23 hadith). dengan hadith yang sama. Muhammad b. dari al-Zuhri. Abdullah melaporkan pada saya dari Rasulullah (saw) yang bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah matang. 14. dan Zuhayr b. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menjual buah-buahan sehingga telah jelas baiknya. al-Musayyib dan Abu Salamah b. dan menyewakan tanah dengan gandum. Thabit (rad) memberitahu kami: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Berkata (Ibn Shihab): Dan Salim b. dan sehingga ditakar. Abdullah b. Ibn Shihab berkata: Dan Salim b. Yunus mengkhabarkan pada saya. dari Nabi (saw). dan jangan menjual buah dengan tamar). dari Ibn Shihab. dan al-muzabanah ialah dengan menjual buah (yang masih di tangkai) dengan tamar. Uyaynah mengkhabarkan pada kami. Sa id b.araya. dan jangan menjual buah dengan tamar). Ibn Umar (rad) berkata: Zayd b. Rafi memberitahu saya. Abd al-Rahman memberitahu saya: Abu Hurairah (rad) berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Jangan menjual buah-buahan sehingga telah cukup matang. Hujayn ibn al-Muthanna berkata pada saya. .

Umar (rad). dari Abdullah b. dengan isnad ini. dengan (tukaran) tamar (yang sebanding). keduanya dari Ayyub (al-Sukhtiyani). Sa id berkata: Nafi menyampaikan khabar pada saya.ariyah untuk menjualnya dengan anggaran nilai tamar (yang sebanding). untuk memperoleh tamar basah. Dan Muhammad b. berkata: Saya membaca dengan Malik (rah) dari Nafi (rah). Rumh b. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad). Nafi memberitahu saya. Nafi mengkhabarkan pada saya: beliau mendengar Abdullah b.ariyah untuk dinikmati oleh ahli rumah (ahl al-bayt) dengan imbalan tamar (kering) (yang ditukarkan). Thabit memberitahu saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Berkata Yahya: Al. Hammad berkata pada kami.araya untuk dijual dengan anggaran (tamar) yang sama yang ditimbang. [Tahwil] Dan Ali b. dari Zayd b. Isma il berkata pada kami. Hujr memberitahu saya. dengan isnad ini. Dan Yahya b.ariyah. Hanya ia menyatakan: Dan al.ariyah ialah pohon yang dipunyai oleh (sesuatu) kaum maka mereka menjualnya dengan (anggaran) buah tamar kering (yang seimbang). Bilal melaporkan pada kami dari Yahya b. Hushaym melaporkan pada kami dari Yahya b. dari Nafi . dari Ibn Umar (rad). Sa id. dan Abu Kamil memberitahu kami. Sa id. Abd al-Wahhab berkata pada kami: Saya mendengar Yahya b. berkata: Zayd b. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringan pada al. al-Muthanna memberitahu kami.Dan Yahya b.Ariyah ialah seorang lelaki membeli buah tamar (di atas pohon) untuk (dimakan oleh) ahli keluarganya sebagai tamar basah (rutab). dari Nafi . Dan Muhammad d. al-Layth berkata pada kami. al-Muhajir memberitahu kami. dengan anggaran (imbalan) tamar kering (yang sama). Thabit (rad) memberitahunya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada al. Yahya memberitahu kami. Sulayman b. dari Yahya b. dari Zayd b. . bapaku berkata pada kami. seperti (hadith) nya. Dan Abu al-Rabi . Ubayd Allah menceritakan pada kami. Umar (rad) berkata: Zayd b. Thabit (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan pada pemilik al. Sa id. Dan Yahya b. Yahya memberitahu kami. Yahya memberitahu kami.

dari para Sahabat (rad) Rasulullah (saw). Maslamah b. Abu Bakr b. Malik berkata pada kami.araya. Sa id. Abdullah b. Abi Shaybah dan Hasan al-Hulwani memberitahu kami. . Abi Hathmah (rad) berkata padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari jual beli al-muzabanah. Bushayr b.dengan isnad ini: bahawa Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. Sa id memberitahu kami. Abu Usamah menceritakan pada kami dari al-Walid b. Sulayman yakni Ibn Bilal -.araya dengan nilai yang kurang dari lima wasaq. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. dengan setangkai atau dua tangkai (buah) dari pohon yang diambil oleh ahli rumah dengan kadar (yang sama) dari tamar (kering). (menjual) buah dengan tamar. yakni al-muzabanah) namun Baginda (saw) memberi keringanan pada jual beli al. berkata pada kami. berkata: Rasulullah (saw) memberi keringanan pada jual beli al. [Tahwil] Dan Yahya b.ariyah. dan al-muzabanah ialah menjual buah dengan tamar yang dinilai (kadarnya). maka Baginda (saw) mengizinkan mereka. Yasar. Dan Qutaybah b. kecuali bagi pemilik al. dari Yahya b. Kathir.ariyah dengan (anggaran) nilai tamar (yang seimbang). Yahya b. Yasar. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Layth berkata pada kami.memberitahu kami. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilahnya. Abi Hathmah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menjual buah dengan tamar. alHusayn telah memberitahu tuan. dari Abi Sufyan mawla Ibn Abi Ahmad -.araya dengan kadarnya (yang sama). Yahya al-Tamimi memberitahu kami: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah) dari Nafi (rah). dan menjual kurma dengan zabib (kismis) yang ditimbang. saya bertanya (Imam) Malik (rah): Adakah Dawud b. dan dimakan sebagai tamar basah (rutab). Yasar (rad) mawla Bani Harithah memberitahu saya: Rafi b. dari Bushayr b. Qa nab memberitahu kami. atau pada lima wasaq (perawi) Dawud syak (dengan) berkata: lima atau kurang dari lima (wasaq)? Beliau (Imam Malik rah) menjawab: Ya. Yahya dan lafaz darinya . dari Abu Hurairah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) memberi keringanan dalam jual beli al. Sa id. Khadij (rad) dan Sahl b. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. dari Bushayr b. antaranya Sahl b. Layth mengkhabarkan pada kami dari Yahya b. Dan Abdullah b. dan bersabda: (Demikian itu adalah riba.

dan al-muzabanah ialah menjual buah di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditakar. Muhammad b. dan sekiranya ia kurma. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Maysarah berkata pada kami. . sekiranya ia bercambah (berhasil). dari Abdullah (ibn Umar rad). dan al-muzabanah ialah menjual (buah) di atas pohon dengan tamar (kering). berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Isma il dan beliau ialah Ibn Ibrahim berkata pada kami. Tentang jual beli pohon yang telah berputik (7 hadith). dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Ibn Abi Fudayk berkata pada kami. Abdullah (ibn Umar rad) mengkhabarkan padanya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah. Hujr al-Sa di. Isa memberitahu saya. Uqbah menceritakan pada kami. Abu Usamah berkata pada kami. dan dari semua jenis buahbuahan yang diukur (nilainya). [Tahwil] Dan Suwayd b. dijual dengan (buah) zabib (kismis) yang ditakar. Bishr berkata pada kami. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . dan menjual padi dengan gandum yang ditakar. Harb memberitahu saya. Layth berkata pada kami. Dan Ali b. dan sekiranya ia susut. (yakni) menjual buah (di atas pohon) dengan tamar (kering) yang ditakar. Rumh memberitahu saya. dijual dengan makanan yang disukat (kadarnya). maka bagi saya (keuntungannya). Abdullah b. semuanya dari Nafi . Qutaybah b. Abdullah. dengan tamar (kering) yang ditakar. Sa id memberitahu kami. Numayr memberitahu kami. Musa b. 15. dan menjual anggur dengan zabib yang ditakar. Dan dalam riwayat Qutaybah: atau ianya padi. Yunus menceritakan pada saya. [Tahwil] Dan Ibn Rafi memberitahu kami. sekiranya ia (pohon) tamar. dari Nafi . Dengan isnad ini. dari Ibn Umar (rad). dan Zuhayr b. seperti hadith mereka. Harun b. dan menjual zabib dengan anggur yang ditakar. dan Husayn b. Yahya b. dan sekiranya ia padi. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzabanah: (yakni) dengan menjual buah-buahan di kebunnya. Dan Abu al-Tahir memberitahu saya. maka saya menanggung (kerugiannya). Baginda (saw) menegah dari semua (urusniaga) tersebut. Sa id memberitahu saya. Abi Shaybah dan Muhammad b. Hafs b.Abu Bakr b. [Tahwil] Dan Muhammad b. Layth melaporkan pada kami dari Nafi . dengan kadar yang ditentukan. Ibn Wahb melaporkan pada kami. dari Ayyub. Al-Dahhak mengkhabarkan pada kami. Ma in.

Yahya b. semuanya dari Ubayd Allah. Yahya dan Muhammad b. Abi Shaybah berkata pada kami dan lafaz darinya -. dan Abu Kamil memberitahu kami. Abi Shaybah. dari Ata . Muhammad b. dan ia telah berputik. Larangan dari jual beli al-muhaqalah. dan jual beli al-mu awamah yakni jual beli untuk beberapa tahun (8 hadith). maka buahnya adalah (kekal) untuk penjual. dan barangsiapa yang menjual hamba maka harta (yang dibawa bersama) nya adalah untuk yang menjualnya. kemudian menjual pangkalnya. Sa id memberitahu kami. Uyaynah memberitahu kami. dengan isnad ini. Harb berkata pada kami. Sa id berkata pada kami. kecuali jika ditetapkan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). al-Muthanna memberitahu kami. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mengusahakan (menumbuhkan) pohon. kecuali jika ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). kecuali jika ditentukan syarat (terlebih dahulu) oleh yang membelinya). Muhammad b. Isma il menceritakan pada kami. dari Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa membeli pohon yang telah berputik. Yahya b. dari Jabir b. dari Ibn Umar (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Mana-mana pohon yang dibeli pangkalnya. [Tahwil] Dan Zuhayr b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. seperti (hadith) nya. al-muzabanah. Dan Abu Bakr b. Rumh memberitahu kami. kecuali jika disyaratkan (terlebih dahulu) oleh pembeli. [Tahwil] Dan Qutaybah b. Abdullah b. dan . Harb memberitahu saya. Sufyan b. Umar (rad). dari Salim b. Umar (rad). Ubayd Allah memberitahu kami dari Nafi . Bishr menceritakan pada kami. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. dan al-mukhabarah dan jualan buahbuahan sehingga jelas baiknya (masak). Layth mengkhabarkan pada kami dari Nafi . Abdullah b. bapaku menceritakan pada kami. Dan Abu al-Rabi . kecuali ditentukan syarat oleh pembeli (terlebih dahulu). berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa menjual pohon setelah ia berputik. dari Abdullah b. dari Ibn Jurayj. al-muzabanah. maka buah (yang terhasil) darinya adalah untuk yang menjualnya. Dan Qutaybah b. maka buahnya untuk yang mengusahakannya. 16. Muhammad b. dari Nafi . dan Zuhayr b. Yahya memberitahu kami: Saya membaca dengan Malik dari Nafi . maka baginya buah yang berputik dari pohon. Abdullah (rad).Yahya b. Layth berkata pada kami dari Ibn Shihab. keduanya dari Ayyub. Layth berkata pada kami. Numayr. Hammad berkata pada kami. [Tahwil] Dan Ibn Numayr memberitahu kami. dan al-mukhabarah. Sa id memberitahu kami. [Tahwil] Dan Ibn Rumh memberitahu kami. Layth berkata pada kami.

Abdullah (rad) berkata: Rasulullah (saw) melarang. dan dari menjual buah sehingga telah dirasa (keelokannya). Ibn Jurayj melaporkan pada kami. keduanya dari Zakariya . Zayd memberitahu kami. dan al-muzabanah ialah menjual pohon dengan (timbangan) beberapa wasaq dari tamar. Umar al-Qawariri dan Muhammad b. dengan berkata: Adapun al-mukhabarah (maksudnya) adalah (sebidang) tanah baru (belum diteroka) yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada lelaki lain (untuk dikerjakan) dengan modal yang dikeluarkan olehnya. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dinar dan dirham. seperempat dan yang seumpamanya. Abi Unaysah. Zayd berkata: Saya bertanya pada Ata b. Yazid al-Jazari melaporkan pada kami. Ayyub menceritakan pada kami dari Abu al-Zubayr dan Sa id b. dari Jabir b. Abdullah (rad) menyatakan seperti ini dari Rasulullah (saw)? Beliau ( Ata ) menjawab: Ya. dan tidak disempurnakan jualan kecuali dengan dirham dan dinar. Ata mengkhabarkan pada saya. Ubayd Allah melaporkan pada kami dari Zayd b. Ata berkata: Jabir (rad) mentafsirkan (hadith) untuk kami. dan dirasa sedikit darinya dan almuhaqalah ialah menjual kebun dengan makanan yang tertentu (anggarannya). Abi Rabah memberitahu kami. dan al-ishqah ialah telah kelihatan merah. Ubayd al-Ghubari dan lafaz adalah dari Ubayd Allah berkata pada kami. dari Jabir b. dan dari menjual pohon sehingga telah berputik (tushqih). Adi memberitahu kami. Dan ia menyebut hadith sepertinya. kemudian ia mengaut hasil dari buah (yang diusahakan). Ibn Jurayj berkata pada kami. ibn Abi Khalaf berkata: Zakariya b. Ibrahim al-Hanzali memberitahu kami. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-mukhabarah. Abdullah (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muhaqalah. al-muzabanah dan al-mukhabarah. dan al-muzabanah.araya. atau kuning.araya. dan al-mukhabarah ialah (perkongsian hasil tanah) sepertiga. kecuali pada al. Makhlad b. berkata: Rasulullah (saw) melarang . dengan bijirin yang ditakar. (yakni) menjual tanaman (padi) yang telah berdiri (tumbuh). Abdullah (rad). Ahmad b. Abu Asim mengkhabarkan pada kami. dan al-muhaqalah dalam tanaman adalah seperti maknanya. Abi Khalaf memberitahu kami. Abu al-Walid al-Makki dan beliau berada di samping Ata b. kecuali pada al. keduanya mendengar Jabir b.dari menjual buah sehingga telah matang (ranum). Mina . dari Ata (ibn Abi Rabah) dan Abu al-Zubayr. al-muhaqalah. Hammad b. Ishaq b. Dan Ubayd Allah b. Ibrahim dan Muhammad b. Ishaq b. Abi Rabah (rah): Adakah saudara telah mendengar Jabir b. Dan Abd b. Dan beliau menyatakan al-muzabanah ialah menjual tamar basah (rutab) yang tumbuh di atas pohon dengan tamar (kering) yang ditimbang. Humayd memberitahu kami. dari Jabir b.

Abdullah (rad). Hiql yakni Ibn Ziyad menceritakan pada kami.dari (jual beli) al-muhaqalah. Dan Abu Bakr b. Mahdi b. Abdullah (rad). sekiranya ia tidak mengusahakannya. dari Ata . Humayd memberitahu kami. Mansur al-Razi berkata pada kami. Dan Abu Kamil al-Jahdari memberitahu saya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah. 17. sekiranya ia enggan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). Al-Hakam b. dan dari al-thanya. al-Shaybani melaporkan pada kami dari Bukayr b. dari Jabir b. Abd al-Majid berkata pada kami. Hatim memberitahu saya. maka hendaklah diusahakannya. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (yang tidak diagih (hasilnya) secara adil). dari Jabir b. dari Jabir b. dan beliau ialah Abu al-Nu man al-Sudusi . al-Ahnas. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah (dengan hasil yang dikaut secara rakus). dari Ata . Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah menceritakan pada kami. dari Jabir b. dari Nabi (saw). maka Rasulullah (saw) menganjurkan: (Barangsiapa yang mempunyai lebihan tanah maka hendaklah dikerjakannya atau diserahkan pada saudaranya. dan Ali b. Bab penyewaan tanah (29 hadith). al-mu awamah dan al-mukhabarah berkata salah seorang (perawi) nya: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-muawamah -. Hammad yakni Ibn Zayd berkata pada saya. Mu alla b. dari Matar al-Warraq. Ubayd Allah b. dari . Hanya ia tidak menyatakan: jual beli untuk (tempoh) beberapa tahun adalah al-mu awamah. dari Ata . dari Abu al-Zubayr. Abi Shaybah. seperti (hadith) nya.araya. dan dari menjual (hasil) nya untuk tempoh beberapa tahun (yang tidak dipastikan). dan dari menjual buah sehingga telah baik (segar). Khalid menceritakan pada kami. berkata: Di kalangan Sahabat Rasulullah (saw) terdapat lelaki yang mempunyai lebihan tanah. dan memberi keringanan pada al. Dan Muhammad b. Rabah b. al-muzabanah. Muhammad b. dari al-Awza i. Dan Abd b. maka hendaklah dikerjakan oleh saudaranya). al-Fadl yang dikenali sebagai Arim. dari Jabir.berkata pada kami. Musa memberitahu kami. dari Ata . Matar al-Warraq berkata pada kami. Mansur memberitahu saya. Abi Ma ruf menceritakan pada kami: saya mendengar Ata . Abdullah (rad). dari Ayyub. Maymun menceritakan pada kami. Hujr memberitahu kami. Dan Ishaq b.

maka hendaklah diserahkan pada saudara Muslimnya. Bukayr berkata padanya. Khadij. dari Jabir b. Maka Rasulullah (saw) menggariskan (fatwa) tentang hal ini: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. . Ibn Wahb berkata pada kami. Abu Awanah menceritakan pada kami dari Sulayman.melaporkan pada saya. beliau mendengar Ibn Umar (rad) berkata: Kami (sering) menyewakan tanah (kepunyaan) kami kemudian meninggalkannya setelah mendengar hadith Rafi b. Abi Ayyash. Amru dan beliau ialah Ibn al-Harith . Abu al-Zubayr menceritakan pada kami. al-Muthanna memberitahu kami. Abdullah (rad): sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Zuhayr berkata pada kami. dan tak berdaya darinya. Ibn Numayr memberitahu kami. Yunus memberitahu kami. berkata: Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dihadiahkan (hibah) atau dipinjamkannya (tanpa meraih faedah darinya). sekiranya ia tidak mengusahakannya. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menyewa dan mengambil (keuntungan) dari tanah. Hammad berkata pada kami. Sa d berkata pada saya: Abu al-Zubayr al-Makki menceritakan padanya: Saya mendengar Jabir b. Ahmad b. Dan Harun b. Wahb memberitahu kami. Abdullah (rad). hendaklah diserahkan pada saudaranya. berkata: Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya. Muhammad b. Yahya b. maka Rasulullah (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah diusahakannya atau dikerjakan oleh saudaranya. bapaku berkata pada kami. Abu al-Tahir dan Ahmad b. Abdullah (rad) berkata: Kami menyewakan tanah pada zaman Rasulullah (saw) dengan sepertiga atau seperempat (hasil) yang tumbuh di tebing (aliran) sungai. Isa memberitahu saya. Hisham b. Ibn Isa berkata: Abdullah b. berkata: Kami saling menyewakan (tanah) pada zaman Rasulullah (saw).Jabir b. Abd al-Malik menceritakan pada kami dari Ata . semuanya dari Ibn Wahb. Abi Salamah memberitahunya dari al-Nu man b. dan jangan disewakan (tanah tersebut) kepadanya. maka tanah yang dikerjakan (kadangkala) ditimpa hujan dan kemusnahan ini dan ini. Abu Sufyan memberitahu kami dari Jabir (rad). sekiranya ia tak berupaya mengerjakannya. Sa id al-Ayli memberitahu kami. dari Jabir (rad). dari Jabir (rad). Bukayr berkata: Dan Nafi memberitahu saya. jika tidak diserahkan maka hendaklah dipegang tanahnya (sebagai haknya dan tidak disewakan). Abdullah b. sekiranya tidak maka hendaklah dibiarkannya (tanpa disewakan).

Dan Abd al-Malik b. dari Ayyub. Khadij (rad) memberitahu Abdullah (rad): Saya mendengar kedua bapa saudaraku dan keduanya telah berjuang di badar memberitahu Ahl al-Dar (ahli rumah): Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Maka Ibn Umar (rad) meninggalkan (kelaziman) nya setelah itu. Abu Khaythamah melaporkan pada kami dari Abu al-Zubayr. berkata: Rafi b. Dan beliau tatkala ditanya tentang hal tersebut. maka beliau (Rafi rad) menyampaikan khabar padanya: Sesungguhnya Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. bapaku menceritakan pada saya dari datukku. bahawa tanah (boleh) disewakan. dari Abu al-Khalil. Dan Ibn Numayr memberitahu kami. sehingga bertemunya di al-Balat (kawasan berbatu di Madinah). apa yang saudara sampaikan dari Rasulullah (saw) tentang penyewaan tanah? Lantas Rafi b. sehingga sampai ke pengetahuannya bahawa Rafi b. Khadij al-Ansari (rad) melarang dari menyewakan tanah. maka beliau (Rafi rad) menegaskan: bahawa Nabi (saw) melarang dari menyewakan tanaman. Uqayl b. berkata: Rasulullah (saw) melarang dari menjual (menyewakan) tanah yang baru untuk (tempoh) dua atau tiga tahun. Maka Abdullah menemuinya dan berkata: Wahai Ibn Khadij (rad). Isma il berkata pada kami. Sehingga sampai ke pengetahuannya khabar di akhir khilafah Mu awiyah (rad): bahawa Rafi b. dan pada (zaman) pentadbiran Abu Bakr. Yahya memberitahu kami. di zaman Rasulullah (saw). Sa ad memberitahu saya. dari Nafi : Sesungguhnya Ibn Umar (rad) menyewakan tanamannya pada zaman Rasulullah (saw). Abdullah melaporkan pada saya. Yazid b. bapaku berkata pada kami. Khalid memberitahu saya dari Ibn Shihab.Dan Yahya b. dari Ayyub. al-Layth b. Umar (rad) (sering) menyewakan tanahnya. Kemudian . Umar dan Uthman radiyallahu anhum. dan pada awal khilafah Mu awiyah (rad). dan mengemukakan pertanyaan padanya. Salim b. Shu ayb b. Dan Ali b. Hujr memberitahu saya. dari Mujahid. berkata: Saya keluar bersama Ibn Umar (rad) mendapatkan Rafi b. Khadij (rad). Maka beliau mendatanginya dan saya (Nafi ) mengikutinya. sesudah itu. Khadij (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang darinya (menyewakan tanaman). Abdullah (rad) berkata: Sungguh saya telah ketahui. bahawa Abdullah b. dari Jabir (rad). Yahya memberitahu kami. berkata: Ibn Umar (rad) berkata: Sesungguhnya Rafi (ibn Khadij rad) menegah kami dari mengambil manfaat (keuntungan) dari tanah kami. Khadij (rad) menyebut tentang larangan Nabi (saw). Zuray melaporkan pada kami. Ubayd Allah menceritakan pada kami dari Nafi . Dan Yahya b.

Menyewakan tanah dengan makanan (6 hadith). dan memerintahkan pemilik tanah untuk mengusahakannya atau diserahkan (pada saudaranya) untuk diusahakan. dan yang selain darinya. Ishaq b. Yasar. atau serahkan (pada saudaramu) untuk dikerjakan. Abu Mushir berkata pada kami. Lalu saya bertanya: Apakah perkara tersebut? Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah (saw) adalah benar. Maka Nabi (saw) bersabda: (Jangan teruskan. dari Ya la b. dari Rafi (rad). berkata: Saya membaca dengan (Imam) Malik (rah). dari Rabi ah b. dari Rabi ah b. al-Awza i menceritakan pada saya. dan (beberapa) anggaran makanan yang ditentukan. dari Hanzalah b.Abdullah (rad) merasa khuatir bahawa Rasulullah (saw) telah memutuskan sesuatu (hukum) tentangnya yang tidak diketahuinya. namun ketaatan pada Allah (swt) dan RasulNya (saw) adalah lebih bermanfaat lagi. Hujr al-Sa di dan Ya qub b. Yahya memberitahu saya. bahawa Zuhayr b. Berkata (Zuhayr): (Nabi saw) bertanya pada saya bagaimana saudara mengusahakan tanah pertanian? Maka saya menjawab: Kami menyewakannya wahai Rasulullah (saw) dengan hasil (yang dituai dari tanah) pengairan. atau pegang tanah tersebut (sebagai hakmu dan jangan disewakan). Qays al-Ansari berkata pada saya: Saya . Khadij (rad). seperempat. Isa b. Khadij (rad). berkata: Kami mengusahakan tanah pada zaman Rasulullah (saw). dan berkata: Rasulullah (saw) telah melarang kita dari suatu urusan yang (pada zahirnya) bermanfaat buat kita. Hamzah menceritakan pada saya. Ibrahim memberitahu kami. Rafi dan beliau adalah bapa saudaranya berkata: Zuhayr mendatangiku dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang dari suatu urusan yang (sering) kita lazimi. Isma il dan beliau ialah Ibn Ulayyah berkata pada kami dari Ayyub. Abu Amru al-Awza i berkata pada saya dari Abu al-Najashi mawla Rafi b. Yunus mengkhabarkan pada kami. Ali b. Maka beliau (Rafi rad) menjawab: Rasulullah (saw) melarang dari menyewakan tanah. Hanzalah b. Qays: Beliau bertanya pada Rafi b. Mansur memberitahu saya. dan menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. dari Rafi b. dan menegah dari menyewakannya. Khadij (rad) tentang penyewaan tanah. Abi Abd al-Rahman. Hakim. (Baginda saw) melarang dari membuka tanah kemudian menyewakannya dengan (imbalan) sepertiga. Yahya b. maka beliau meninggalkan (kelaziman) menyewakan tanah. Ibrahim memberitahu kami. 19. Berkata (Hanzalah): Kemudian saya bertanya: Sekiranya (disewakan) dengan emas dan perak? Lalu beliau (Rafi rad) menjawab: Adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. Yahya b. Menyewakan tanah dengan emas dan perak (4 hadith). Ishaq b. 18. atau dengan (beberapa) wasaq dari tamar atau gandum. dari Sulayman b. Hendaklah saudara usahakan tanah tersebut. Abi Abd al-Rahman. maka suatu hari datang seorang lelaki dari kalangan bapa saudaraku. seperempat dan (dengan) anggaran makanan yang ditentukan.

Yahya b. bahawa Mujahid berkata pada Tawus: Mari kita menghadap Rafi b. dan (hasil) yang lain untuk mereka. sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah (saw) menyewakan tanah dengan hasil yang dituai dari tanah pengairan. berkata: Saya bertanya Abdullah b. Uyaynah memberitahu kami. dan sesuatu (yang dijana dari) tanaman. Yahya b. Lantaran itu kami dilarang dari (urusniaga) demikian. Mengenai pertanian dan pemberian sewa (2 hadith). al-Sa ib. dan mendengar hadith . dan yang lain selamat. Ziyad mengkhabarkan pada kami. maka (sebahagian) nya musnah. dan (sebahagian) lain selamat. Abd al-Wahid b. beliau mendengar Rafi b. maka manusia tidak mempunyai sesuatu untuk ditukarkan selain dengannya. Ma qal lalu bertanya padanya tentang al-muzara ah. Dan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah (dinyatakan): (Rasulullah saw) melarang darinya. Zayd mengkhabarkan pada kami. maka kemungkinan tanaman yang ini subur dan mengeluarkan hasil sedangkan bahagian yang (diperuntukkan) untuk mereka tak mengeluarkan (hasil) nya. adapun (menyewakan tanah) dengan (mata wang) perak maka tidak dihalang. Pengurniaan tanah (5 hadith). Khadij (rad). al-Sa ib) berkata: Saya bertanya Ibn Ma qal. Ishaq b. dan (tanaman) yang ini musnah. Dan ( Abdullah b. adapun dengan sesuatu yang diketahui dan dipastikan. 20. al-Sa ib. (dan) berkata: Kami menyewakan tanah dengan memperuntukkan bahawa bahagian yang ini untuk kami. Ali b. dari Abdullah b. dari Abdullah b. Khadij (rad) berkata: Kami adalah kalangan Ansar yang paling banyak mengusahakan tanah. tanpa menyebut Abdullah. Mushir menceritakan pada kami. dari Sulayman al-Shaybani. dari Yahya beliau ialah Ibn Sa id dari Hanzalah al-Zuraqi. Hammad b. Amru al-Naqid berkata pada kami. justeru itu jual beli ini dilarang. al-Dahhak (rad) melaporkan pada saya: Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari (jual beli) al-muzara ah. Abu Awanah mengkhabarkan pada kami. Mansur memberitahu kami. dan beliau menjawab: Thabit b. dan menganjurkan almu ajarah (penyewaan). Ma qal tentang al-muzara ah. Khadij (rad) tentang (hukum) menyewakan tanah dengan emas dan perak? Lalu beliau menjawab: Tidak mengapa.bertanya pada Rafi b. 21. dari Amru. Yahya b. Hammad melaporkan pada kami. Abi Shaybah memberitahu kami. Yahya al-Tamimi memberitahu kami. [Tahwil] Dan Abu Bakr b. berkata: Kami menemui Abdullah b. maka tidak mengapa. Sufyan b. Lalu beliau menjawab: Thabit (rad) mendakwa bahawa Rasulullah (saw) melarang dari al-muzara ah. keduanya dari alShaybani. di lembah dan di kaki sungai. dan berkata: (tidak mengapa dengannya). Yahya memberitahu kami.

Abi Unaysah. Ja far al-Raqqiy melaporkan pada kami. Maka (Tawus) menjawab: Wahai Amru! Saya menerima khabar dari seorang yang lebih alim dari mereka tentang hal ini yakni Ibn Abbas (rad) -. Amru berkata pada kami. dari bapanya. Dinar) dan Ibn Tawus dari Tawus: sesungguhnya beliau menyewakan tanah. dari Nabi (saw). Abdullah b.darinya. Zayd. dan berkata: Sesungguhnya demi Allah! Sekiranya saya ketahui Rasulullah (saw) menegahnya (menyewakan tanah) tentu tidak saya lakukan. dari Tawus. Amru berkata: Maka saya kemukakan (pandangan) padanya: Wahai Abu Abd al-Rahman! Sebaiknya saudara tinggalkan penyewaan tanah (almukhabarah) ini kerana sesungguhnya mereka mendakwa Nabi (saw) melarang dari al-mukhabarah. dari Nabi (saw) bersabda: (Barangsiapa yang mempunyai tanah maka sesungguhnya jika diserahkan pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya (dari disewakan). hanya menyatakan: (Sekiranya seseorang (rela) menyerahkan tanahnya kepada saudaranya (untuk diusahakan) adalah lebih baik baginya dari mengambil faedah yang tertentu darinya). Abd al-Rahman al-Darimi memberitahu saya. . dari Abd al-Malik b. dari Ibn Abbas (rad). Dan Ibn Abi Umar memberitahu kami. Ubayd Allah b. Dan Abdullah b. dari Zayd b. bahawa Nabi (saw) tidak melarang darinya. tetapi saya diberitahu oleh seorang yang lebih alim dari mereka yakni Ibn Abbas (rad) -: bahawa Rasulullah (saw) bersabda: (Sekiranya seorang lelaki menyerahkan tanahnya pada saudaranya (untuk dikerjakan) adalah lebih baik baginya dari meraih keuntungan yang tertentu darinya). ( Amru) berkata: maka (Tawus) menyanggahnya. Sufyan menceritakan pada kami dari Amru (b.

Di samping itu. akan mengerahkan kekuatan untuk mengungkapkan ibarat yang layak dan menggugah di tempat yang sewajarnya. yang mengandungi sejumlah 158 hadith. dan . dan sebahagian yang lain kurang (berkesan). Hadith-hadith ini dikelaskan mengikut maksud dan kefahamannya dan dibahaskan secara ringkas mengikut kerangka syarah yang dikemukakan. Antaranya ialah pengenalan tarjamah bab pada setiap kitab. sama ada kerana tidak menjangkau maksud dalam mengungkapkan ibarat tarjamah. dan pernyataan ini sahih. beliau turut membuat beberapa penambahan terhadap matan dan lafaz hadith dan mentarjih kaedah sebutan dan penulisan huruf yang sebenar setelah membuat perbandingan antara naskhah-naskhah hadith kitab Sahih.3. Beliau telah mengemukakan 21 bab dalam KitÉb alBuyË . lalu berkata: (Rasulullah (saw) telah melarang) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (kitab Sahih). Imam alNawawi menyebut: Sesungguhnya para Ulama telah mengemukakan tarjamah pada bab-bab kitab ini dengan tarjamah yang sebahagiannya baik. Dalam mengupas dan menghuraikan isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-Harth. atau kerana sebab-sebab yang lain dan saya dengan izin Allah (swt). Imam al-Nawawi menjelaskan: Pernyataannya: (Dari Abi al-Najashi dari Rafi (rad): sesungguhnya Zuhayr b. atau kerana kerapuhan lafaz.4. Penambahan yang dibuat oleh Imam al-NawawÊ ke atas Kitab ØaÍÊÍ Imam al-Nawawi telah mengemukakan beberapa penambahan ke atas Kitab Sahih Muslim. Rafi dan beliau ialah bapa saudaranya berkata: Zuhayr (rad) mendatangiku.

Dan dalam mengupas riwayat dari Bushayr b. beliau menghuraikan nama periwayat dan melerai dan merungkai kemusykilan nas: Perkataannya: (dan beliau mengungkapkan lafaz hadith seperti yang dikemukakan oleh Sulayman bin Bilal) Imam al-Nawawi mengupas: Periwayat yang mengungkapkan hadith tersebut ialah al-Thaqafi. bapa Yahya. Amru al-Ansari. kerana sebahagian (Ulama) telah . Yasar (rad). walaupun ia jelas dan zahir. dengan huruf ba berbaris bawah. maka tidak tepat dinyatakan ( an Abihima). Dan dalam mengupas isnad hadith yang dikemukakan dalam bab al-najsh. dari al. Beliau turut mengupas nas yang mubham (samar) dan menjelaskan nama periwayat yang dinyatakan dalam kitab. Amru. ( an Abihima). ibn Munqid b. kerana al. dan telah tercedera dalam sebahagian maghazi (pertempuran) yang disertainya bersama Nabi (saw) di sebahagian benteng pertahanan di Hijr. yang tarafnya seperti Sulayman bin Bilal. dan pernyataan yang terlindung ini menunjukkan kelangsungan kalam dan makna pengucapan (yang diringkaskan). dan Suhayl. dan yang benar dan kukuh adalah mendatangiku dari (kata akar) alityan.ungkapan sebenarnya ialah: dari Rafi (rad) sesungguhnya Zuhayr (rad) bapa saudaranya menyampaikan sebuah hadith padanya. bahkan seharusnya dinyatakan sebagai ( an Abawayhima). dan bukan saudaranya. dan Suhayl adalah: Ibn Abi Salih.Ala adalah: Ibn Abd al-Rahman. dan dikatakan: bahkan beliau adalah bapanya Munqid b. dan Wasi putera Habban telah berjuang di Uhud. dan saya mengungkapkan hal ini. beliau menzahirkan nama Sahabat (rad) yang tidak dinyatakan dalam hadith: Dan lelaki ini ialah Habban dengan huruf ha dan huruf ba berbaris atas. lalu berkata: Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah melarang. dari Abu Hurayrah (rad)). Imam al-Nawawi memberikan pembaikan terhadap lafaz yang disampaikan: Perkataannya: (Shu bah memberitahu kami. dari kedua bapa mereka (Abihima). Dalam menghuraikan hadith tentang (hak) orang yang dikhianati dalam jualan. dan terdapat pernyataan yang dizahirkan dalam beberapa naskhah lain: (Zuhayr rad) memberitahuku digantikan dengan mendatangiku. Rafi (rad) berkata dalam menerangkan hadith tersebut: Zuhayr (rad) mendatangiku. dan usianya mencapai seratus tiga puluh tahun. begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah.Ala . Dan pernyataan ini musykil.

Uthman al-Nawfali. bahkan mereka telah tersilap menentukan periwayat (yang mengungkapkan) nya. 4. Dinar memberitahu kami).4. dan perkara seumpama ini yang terkadang dicuaikan. Huraian lafaz dan ungkapan nas Imam al-Nawawi turut mengupas dan memperhalusi lafaz hadith yang diketengahkan dalam KitÉb alBuyË . [Tahwil] dan Muhammad b. Abu Asim berkata pada kami. justeru sekiranya pembaca (hadith) menyebut: (Dia (Rawh) berkata: Zakariya melaporkan pada kami) maka ia (telah) tersalah (menyampaikan riwayat). Beliau turut menghalusi pernyataan yang dikemukakan dan mentashih riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih. Ishaq melaporkan pada kami. begini yang dinyatakan dalam naskhah ini dan pada (naskhah) yang lain. Dalam menghuraikan isnad hadith yang disampaikan dari Ibn Umar (rad). Hatim memberitahu saya. berkata: Zakariya b.tersalah dalam menafsirkannya. dan meninggalkan turuq Abu Asim. maka hendaklah pembaca (hadith) menyebut selepas lafaz Rawh: (Mereka berdua berkata: Zakariya memberitahu kami) kerana Abu Asim dan Rawh keduanya meriwayatkan dari Zakariya.berkata: Rawh menceritakan pada kami. Beliau mengemukakan huraian yang ringkas dengan merujuk kepada dalil dan hujah sarjana dan . beliau menjelaskan: Pernyataannya: (Kami diberitahu oleh Ahmad b. Amru b.dan lafaz darinya . maka saya tekankan di sini supaya dapat diperhatikan (dan dihalusi) pada (isnad) lain yang sepertinya. . kerana hanya meriwayatkan (hadith) dari Rawh sahaja.

Yahya b. dan huruf shin berbaris atas. kerana beliau sebenarnya ialah Sa id b. Abd Allah b. Al-Asma i. Qadi Iyad.ahli bahasa seperti Abu Ubayd al-Harawi. Abu Ali al-Farisi. Abu alQasim Mahmud b. Abu Hatim al-Razi. Abu Amru. Hibban) dengan penambahan (nama) Nafi . dan maksud rumah (ialah): kawasan penempatan. Umar al-Zamakhshari. dan sin tanpa tanda titik. al-Hassan al. Abu Zayd dan Abu Mas ud al-Dimashqi. adapun Yasar: Maka dengan huruf ya' titik dua di bawah. kerana tidak dinyatakan nama Nafi dalam isnad hadith ini. dan Imam Malik juga tidak mengemukakan (nama) Nafi dalam kitab al-Muwatta pada hadith ini. dari Jabir (rad)) dan pada riwayat yang lain: (Sa id b. Yahya b.3. Kupasan isnad Pernyataannya: (Abu al-Walid al-Makki memberitahu kami. (Bushayr b. Yasar) Adapun Bushayr maka (dibaca) dengan huruf ba' berbaris depan. Dan Abd al-Ghani (al-Maqdisi) berkata: Pendapat ini ralat. Dan Qadi Iyad mendakwa bahawa naskhah yang disampaikan dari turuq Abd al-Ghafir al-Farisi menyebut (Malik dari Nafi dari Muhammad b. Ibn Abi Hatim berkata: Abu al-Walid (yang dinyatakan ini) namanya ialah Yasar.4. Berkata Azhari: Orang Arab berkata: aku menjual. Hibban dari al-A raj) Begini yang dinyatakan dalam keseluruhan naskhah (Sahih) di negeri kami. bermakna: aku menjual sesuatu yang kumiliki. Imam al-Shafi i. al-Kassa i. Ibn alKhuza i. Beliau menggarap dan menzahirkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam mengupas dan menghuraikan lafaz yang diungkapkan. Khatib al-Baghdadi.4. Huraian lafaz Dan perkataannya (dari kalangan ahli rumahnya) yakni: dari (ahli kabilah) Bani Harithah. al-Jawhari.2. dan Imam al-Bukhari telah mengemukakannya dalam kitab Tarikhnya 4. . 4. al-Akhfash. Syarahannya mengemukakan penelitian nas dan mustalah hadith yang berkesan. Mina dari Jabir (rad)).4. Yasar al-Madani al-Ansari mawla kepada kabilah al-Harithi. dan beliau ialah Bushayr b. al-Khalil. Perbandingan naskhah (Malik dari Muhammad b. al-Azhari. Abu Sulayman al-Khattabi.Anbari. Beliau menyatakan: Riwayat dalam naskhah (lain) ini ralat.1. Berikut merupakan sebahagian dari kupasan dan huraiannya terhadap lafaz dan ungkapan hadith dalam kitÉb al-BuyË : 4. Mina yang disebutkan namanya dalam riwayat yang lain.

5.5. Ia menzahirkan kefahaman hadith yang rajih yang digarap dari hujah dan dalil mazhab dan mengutip pandangan Mufassirin dalam menghuraikan ayat. Ia menampilkan kaedah yang diketengahkan dalam perbincangan hukum dan penelitian nas. Ia mengupas dan membahaskan hujah dan pemikiran mazhab dan menghuraikan kefahaman hadith yang berkesan dengan kupasan yang terperinci dan meluas.1. Ia menzahirkan kerangka manhaj yang dilakarkan dalam perbicaraan hadith dan perbincangan nas. membahaskan maksud nas. menghalusi lafaz. membandingkan riwayat. menarik faedah hukum dan menggariskan kaedah istinbat.Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith Fasal ini membentangkan manhaj yang dilakarkan oleh Imam al-Nawawi dalam mengupas dan membahaskan nas. Minhaj al-Talibin dan al-Majmu Sharh alMuhadhdhab yang mengemukakan perbincangan dan syarahan terperinci dalam perbahasan Kitab alBuyu . menjelaskan kedudukan dan martabat rijal. Kupasan ayat-ayat al-Qur Én dan al-Hadith 4. Ia membentangkan perbahasan yang substantif dan melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbincangan hadith dan nas. Pentafsiran nas al-Qur an Kitab al-Buyu ini hanya membentangkan satu ayat al-Qur an yang menyebut: (Dan sesungguhnya hampalah orang yang membenamkan jiwanya (dengan kekotoran maksiat) [AlShams 91:10] Ia turut menyelitkan sya ir Malik bin Nuwayrah bagi memperkukuh kefahaman tentang lafaz dan makna hadith yang diungkapkan. menghuraikan nas. memperhalusi isnad dan menghuraikan matan. 4. . merungkai dalil. Kupasan ayat al-Qur an yang lebih terperinci dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang dihasilkan oleh Imam al-Nawawi seperti Rawdat al-Talibin. menghuraikan isnad. Ia menzahirkan manhaj dan pendekatannya dalam mengupas ayat-ayat al-Qur an dan hadith. Ia turut membentangkan kaedah yang diperkenalkan oleh Imam alNawawi dalam mentarjih hadith dan hujah mazhab. Perbahasan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu memberikan kupasan dan tafsiran ayat yang komprehensif dan tuntas. Ia membahaskan kefahaman hadith al-mu amalah dan menghuraikan uslub dan corak perbahasan yang diketengahkan dalam perbincangan kitab.

Ia mengupas dan membincangkan kekuatan dan kefahaman ayat al-Qur an dan mengemukakan hujah dan pandangan fiqh yang rajih dan berkesan. Ia menzahirkan syarahan yang tuntas dan memukau dalam perbincangan hadith dan nas. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha dalam mengupas dan membahaskan kefahaman hadith dan fiqh al-mu amalah. Perbincangan yang dikemukakan dalam kitab al-Majmu mengupas persoalan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Hakikat jual beli Rukun dan sebab yang menfasakhkan aqad Syarat dan ketetapan tentang barang yang dijual Kewarakan dalam urusan jual beli dan (urusan mu amalah) yang lain dengan menjauhi syubhat Keberkatan mencari rezeki di awal pagi

Perbahasannya disokong oleh dalil dan keterangan al-Qur an seperti firman Allah swt: (Wahai kaumku sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil dan jangan kamu kurangi manusia dari haknya) [Hud 11: 85] (Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan)) [Al-Mutaffifin 83: 1]

Imam al-Nawawi turut menghuraikan firman Allah (swt): (Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah 2: 275].

Beliau mengutip empat pandangan yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi i (rah) dan menegaskan: Bahawa ayat ini bermaksud umum dan lafaznya menyeluruh mencakup semua maksud jual beli, yang menunjukkan hukum harus melainkan yang dikhususkan dengan dalil, dan pendapat ini adalah yang paling sahih menurut Imam al-Shafi i dan sahabat-sahabatnya.

Dan dalam firman Allah (swt): (Dan hendaklah kamu mengambil saksi ketika (melaksanakan) urusan jual beli), [Al-Baqarah 2: 282]

Imam al-Nawawi mengulas:

Jumhur berhujah dengan hadith sahih bahawa Nabi (saw) menjual dan membeli tanpa mengetengahkan saksi, dan (begitu juga) para Sahabat (rad) di zaman Baginda (saw) dan selepasnya, dan ayat yang mulia ini menunjukkan hukum sunat seperti yang kami sebutkan, Wallahu A lam.

4.5.2. Huraian Hadith Syarahannya mengemukakan pandangan hukum yang efektif yang digarap dari hujah mazhab yang terperinci dan substantif. Ia menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan persuasif. Ia merangkul hujah dan dalil mazhab yang rajih dan menzahirkan kecanggihan dan keberkesanan hujah dalam mengupas dan menghuraikan hadith. Ia turut mengemukakan faedah dari kefahaman hadith dan nas, seperti: 1. 2. Ikrar Sahabat (Ibn Abbas rad) hukumnya setanding dengan perkataannya. Tafsir perawi didahulukan jika tidak bercanggah dengan maksud hadith yang zahir.

3. Diharamkan menipu (tadlis) dalam menyampaikan riwayat sebagaimana diharamkan melakukan tipu helah dalam urus niaga. 4. Diharuskan menyebut sebahagian nama perawi hadith tanpa menyebut nama yang lain sekiranya hadith didengar dari jemaah yang thiqat. 5. 6. Mengkhususkan kefahaman hadith dengan ijma . Jarh perawi tidak diterima sekiranya tidak dijelaskan (sebab pentajrihan).

Syarahannya merangkul perbincangan nas yang substantif dan terperinci. Ia menghuraikan kefahaman hadith al-riwayah dan al-dirayah dan mengemukakan kupasan dan penelitian nas yang berkesan. Ia turut membahas dan menghuraikan kefahaman isnad dan menjelaskan kekuatan dan ketinggian rijal. Ia menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan riwayat dan menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hadith yang dikeluarkan. Ia turut menghuraikan lafaz yang gharib dan mengungkapkan faedah dan kefahaman nas. Ia turut membincangkan kekuatan hukum dan menzahirkan kefahaman fiqh yang berkesan. Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan dari (beberapa hal) yang dipermudahkan oleh kebanyakan manusia berhubung dengan perbicaraan (hadith) yang dibentangkan dalam bab ini, ialah manakala seseorang melihat penjual menawarkan barang yang mempunyai ke aiban (kepada pembeli) atau yang seumpamanya namun tidak dibantahnya (perbuatan tersebut), dan pembeli (pula) tidak mengetahui (ke aiban) barang yang dibelinya, dan ini adalah suatu kesilapan yang nyata, dan para Ulama telah memutuskan bahawa wajib ke atas orang yang mengetahui hal tersebut untuk mengingkari (pengkhianatan) penjual dan memaklumkannya pada pembeli, Wallahu A lam.

Beliau turut merujuk pada huraian yang dibentangkan dalam karya-karyanya yang lain yang membincangkan kefahaman hadith al-Buyu . Beliau menjelaskan: Dan furu (cabang) masalah ini (cukup) banyak, dan telah saya rumuskan maqasidnya dalam kitab Rawdat al-Talibin, dan (Al-Majmu ) Sharh al-Muhadhdhab dan saya garap di dalamnya pelbagai persoalan yang penting dan besar. Dan Allah (swt) sebaik-baik pemberi tawfiq.

Kitabnya menggariskan kefahaman syarah yang ideal dengan membentangkan seluruh riwayat yang dikeluarkan dalam bab. Dalam bab larangan menahan kafilah, Imam al-Nawawi menghuraikan: Pernyataannya: (Sesungguhnya Rasulullah (saw) melarang dari menahan barang dagangan sehingga ia sampai ke pasar), dan pada riwayat lain: (Melarang dari mencegat), dan dalam riwayat lain (melarang dari menahan jualan), dan pada riwayat (dari mencegat kafilah), dan pada riwayat (Jangan menahan kafilah, barangsiapa menahannya dan membeli darinya, maka setelah pemiliknya sampai ke pasar, maka baginya khiyar (untuk menerus atau membatalkan jualan), dan pada riwayat lain (melarang dari mencegat rombongan (yang membawa hasil dagangan).

4.6. Kaedah tarjih

Syarahannya turut membahaskan pandangan hukum dan menggariskan manhaj tarjih yang tuntas. Ia mengupas dalil dan hujah mazhab dalam mengithbat dalil yang terkuat. Ia melakarkan kefahaman fiqh yang berkesan dan membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah (dagang), Imam al-Nawawi mentarjih pandangan mazhab al-Shafi i yang menzahirkan kefahaman hukum yang substantif dan rajih. Beliau menjelaskan: Dan dalam hadith ini dijelaskan (hukum) haram mencegat kafilah. Dan ini merupakan mazhab (Imam) al-Shafi i, (Imam) Malik, dan jumhur Ulama. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah dan al-Awza i: Diharuskan mencegat kafilah sekiranya tidak membawa mudarat pada manusia, jika ia mendatangkan mudarat, maka dimakruhkan. Dan yang sahih adalah pendapat terawal kerana terdapat larangan yang jelas (sarih)

Beliau turut mentarjih pandangan dan hujah mazhab dalam menghuraikan kerangka hadith dan nas. Dalam mengupas kefahaman hukum tentang jual beli al-musarrah, beliau menjelaskan: Kemudian sekiranya ia memilih untuk memulangkan haiwan al-musarrah yang telah diperah susunya, maka hendaklah dipulangkan beserta dengan secupak tamar, sama ada susu yang diperah itu sedikit atau banyak, (dan) baik (ianya) unta, kambing atau lembu. Ini adalah pandangan mazhab kami, dan pendirian ini didukung oleh Imam Malik, al-Layth, ibn Abi Layla, Abu Yusuf, Abu Thawr, dan fuqaha alMuhaddithin, dan ianya sahih dan selari dengan (nas dan syariat yang digariskan) dalam al-sunnah.

Syarahannya menzahirkan kefahaman hadith dan fiqh yang berkesan. Ia menzahirkan lafaz hadith yang rajih dan mengungkapkan kaedah riwayat yang jitu dan mantap. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menghuraikan: Dan telah dinyatakan pada perbahasan terdahulu bahawa riwayat hadith la yabi (jangan menjual atas jualan saudaranya), dan la takhtub (jangan meminang atas pinangan saudaranya) dikemukakan pada kedudukan rafa sebagai pernyataan khabar dengan maksud larangan, dan kami menegaskan: (kedudukan) ini adalah lebih tepat dan berkesan (dalam menyampaikan maksud).

Dan dalam mengupas riwayat hadith yang melarang dari menjual makanan sehingga diperoleh dengan sempurna, Imam al-Nawawi mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan lafaz dan istilah yang diungkapkan: Pernyataannya: Murja (ditangguhkan) yakni: dita khirkan (mu akhkhara ), boleh dikemukakan huruf hamzah, dan dihazafkan huruf hamzahnya, dan ungkapan al-jizaf (secara longgokan), dibaca dengan huruf jim berbaris bawah, depan, atau atas, merangkumi tiga (kaedah) bahasa, bacaan dengan baris bawah adalah yang paling fasih dan masyhur.

Dan dalam menghuraikan bab yang menyangkut tentang kefahaman hadith al-tasriyah, beliau menukil pandangan Qadi Iyad yang mentarjih pandangan yang masyhur tentang kaedah penyampaian dan lafaz hadith yang berkesan: Berkata Qadi: Dan kami memperoleh riwayat yang disampaikan dalam selain kitab Sahih Muslim dalam sebahagian (naskhah) nya: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas, dan huruf sad berbaris hadapan. Berkata (Qadi): Dan dalam riwayat lain disebut (la tusarru al-ibil) dengan huruf ta berbaris depan, dari perkataan (tasri) tanpa dinyatakan huruf waw selepas huruf ra , dan dirafa kan lafaz al-ibil tanpa dikemukakan fa ilnya, dari perkataan (al-sir) juga, dan ia bermaksud mengikat lemaknya. Dan (pandangan) terawal adalah yang (lebih) tepat dan masyhur.

Syarahannya menzahirkan kupasan dan kaedah tarjih yang berkesan. Ia menggarap hujah dan pandangan fuqaha mazhab dalam mentarjih dan mengithbat nas. Dalam menghuraikan hadith yang menyentuh tentang (jual beli) habal al-habalah, beliau mentarjih pandangan Ibn Umar (rad) yang mengemukakan tafsiran yang tepat tentang istilah hadith yang diungkapkan: Dan pandangan ini (tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad b. Hanbal dan Ishaq b. Rahawayh) adalah lebih dekat pada (kefahaman) bahasa, tetapi perawi yang mengemukakan hadith ini adalah Ibn Umar (rad), dan beliau telah menafsirkan maksudnya dengan tafsiran pertama, dan beliau lebih arif (tentang maksud hadith yang diungkapkan).

Syarahannya melakarkan manhaj tarjih yang berkesan yang digarap dari hujah dan ijtihad Ulama yang muktabar. Ia menggariskan kerangka hukum yang ideal yang dirangkul dari kefahaman fiqh yang jelas. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan jual beli al-najsh Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan tiada khiyar bagi pembeli (setelah membeli barang) sekiranya penjual tidak bersekongkol (dengan al-najish) untuk menaikkan harga barang, dan jika ia bersekongkol sekalipun (tidak ditetapkan khiyar) mengikut pendapat (mazhab) yang lebih sahih, kerana nilai gharar (penipuan) yang kecil.

Dan dalam membincangkan hukum berhubung harta hamba yang dijual, Imam al-Nawawi mentarjih pendapat Ulama mazhab Syafi i yang memutuskan bahawa pakaian dan harta hamba kekal menjadi milik tuannya yang asal. Beliau menjelaskan: Dan yang paling sahih ialah jualan tersebut tidak termasuk (pakaian) penutup aurat, dan tidak juga yang lainnya berdasarkan makna zahir pada hadith ini, dan kerana istilah hamba tidak termasuk pakaian .

Dan dalam menghuraikan lafaz al-najsh, beliau mentarjih pandangan Ibn Qutaybah yang mengemukakan makna yang rajih dan mentakwilnya dengan berkesan: Dan Ibn Qutaybah berkata: Asal pernyataan al-najsh ialah memperdaya, dan ia bermakna penipuan ...dan berkata al-Hirawi: berkata Abu Bakr: al-najsh ialah menyanjung, dan mengangkatnya dengan pujian. Berdasarkan (ta rif) ini, maka makna hadith ialah (Jangan seseorang kamu memuji barang, dan menaikkan harganya tanpa keinginan (untuk membeli)), dan pandangan yang sahih adalah (ta rif yang) awal.

Beliau turut menzahirkan hujah yang terbaik yang digarap dari pandangan yang rajih. Dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah, beliau mentarjih hujah yang dikemukakan oleh fuqaha dan Ulama-Ulama mazhab: Ulama mazhab kami berkata: Dan syarat yang menetapkan haram (menahan kafilah) ialah ia mengetahui larangan dari menahannya, justeru sekiranya ia tidak bermaksud untuk mencegatnya, tetapi keluar untuk menyempurnakan urusannya, dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram tentangnya terdapat dua pandangan dalam mazhab kami, dan dua qawl dalam mazhab (Imam) Malik: pendapat yang paling sahih menurut Ulama mazhab kami adalah haram kerana wujud makna (dari perbuatan mencegat), dan sekiranya ia menahannya (kafilah), dan membeli darinya, maka dalam menetapkan hukum haram terdapat dua pandangan; sekiranya diputuskan haram, dan ia membeli darinya maka akad tersebut (adalah) sah.

Syarahannya turut mengupas kefahaman fiqh dan menghuraikan kekuatan dalil yang dikemukakan. Dalam kupasannya tentang hadith yang berkait dengan larangan menahan kafilah, beliau menjelaskan: Ulama mazhab kami berkata: tiada khiyar bagi penjual sebelum ia sampai ke pasar, dan mengetahui harga semasa (pasaran), maka setelah ia sampai, dan pencegat telah membeli darinya dengan nilai yang lebih murah dari harga pasaran, maka thabit baginya khiyar baik orang yang mencegat memberitahunya, dengan harga yang salah atau tidak memaklumkannya, dan sekiranya pembelian dari pencegat adalah mengikut harga pasaran yang ditawarkan di kota atau dengan harga yang lebih tinggi, maka terdapat dua pandangan (wujuh) mengenainya, pendapat yang paling sahih: tiada khiyar baginya, kerana tiada penipuan (ghubun) (dalam urusniaga), dan pendapat kedua: thabit (baginya khiyar) berdasarkan maksud hadith yang mutlak (membenarkan khiyar), Wallahu A lam.

4.7. Kaedah istinbat hukum Beliau turut mengemukakan kaedah dalam mentafsir dan mengistinbat nas. Syarahannya memuatkan kaedah istinbat dan tafsiran hukum berlandaskan manhaj dan pendekatan fuqaha dan Ulama salaf dalam membincangkan hukum dan mengeluarkan faedah nas. Beliau menegaskan: Dan Ulama Islam telah sepakat mengharamkan jual beli janin dalam kandungan, dan burung di udara. Para Ulama berkata: jual beli itu terbatal kerana (terdapat unsur) gharar, dan (dalam keadaan tertentu) jual beli dianggap sah (meskipun) terdapat gharar menurut pertimbangan yang telah kami nyatakan, iaitu: sekiranya terdapat keperluan (yang mendesak) untuk melakukan gharar, yang tidak mungkin dielakkan kecuali dengan kesulitan, dan gharar itu (membawa kesan yang) kecil, maka hukumnya harus, sekiranya tidak (demikian), maka tidak diharuskan.

Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama tentang hukum dan kaedah yang berkait dengan jual beli al-gharar: Dan kesemua ini (al-gharar) jual belinya batil, kerana ia melibatkan (unsur) gharar tanpa keperluan (yang zahir) terhadapnya, dan terdapat sebahagian urusniaga (berunsurkan) gharar yang dibenarkan sekiranya terdapat keperluan padanya, seperti kejahilan tentang asas (landasan) rumah, dan ketika membeli kambing yang bunting, yang terdapat susu pada lemaknya, maka (hal seperti) ini mengesahkan jual beli; kerana asas mengikut (pandangan) zahir dari rumah, dan kerana keperluan yang mendesak padanya, kerana tidak mungkin untuk dilihat (asas) nya, dan begitu juga dengan pendapat: tentang kandungan kambing yang hamil dan susu (yang ditampung pada lemak) nya.

Beliau turut menggarap hujah dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith dan mengupas dalil yang dikemukakan. Dalam membahaskan kefahaman hadith al-gharar, beliau menjelaskan: Dan kaum Muslimin telah sepakat mengharuskan jual beli yang terdapat (unsur) gharar yang kecil padanya, mereka sepakat tentang sahnya jual beli jubah yang diliputi kain benang yang (lain) padanya, walaupun tidak dirungkai kainnya, dan sekiranya dibeli hanya kainnya maka tidak diharuskan, dan telah

sepakat mengharuskan penyewaan rumah, haiwan tunggangan, pakaian dan yang seumpamanya dalam tempoh sebulan walaupun kadar sebulan (tidak dipastikan) antara tiga puluh hari, atau dua puluh sembilan hari. Dan telah sepakat mengharuskan penggunaan bilik mandi (hammam) dengan (dikenakan) bayaran, walaupun berbeza pada kadar air yang digunakan, dan lamanya seseorang berada di dalamnya, dan sepakat membenarkan seseorang merasa air dari bekas dengan memberikan (suatu) imbalan (dari air yang diteguk) walaupun berlainan kadar yang diteguk, dan jumlah manusia yang meminumnya, dan sebaliknya.

Beliau turut menghuraikan kefahaman hukum dan menggariskan kaedah istinbat dari perbahasan yang dibentangkan. Dalam menghuraikan riwayat hadith tentang jual beli habal al-habalah, beliau menjelaskan: Dan jual beli ini batil dari dua tafsiran (yang dinyatakan), adapun yang pertama, kerana ia jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan kepada suatu tempoh tidak diketahui (majhul), dan penangguhan telah meluputkan sebahagian dari bayaran. Dan kedua: kerana ia jual beli barang yang tiada, dan tidak diketahui (majhul), dan tidak dimiliki oleh penjual, dan tidak mampu diserahkan, Wallahu A lam.

Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menahan kafilah dagang, beliau mengutip pandangan Imam Abu Abdullah al-Maziri yang mengupas kefahaman hadith dan menghuraikan kaedah maslahah dan istinbat: Sesungguhnya syariat melihat dalam permasalahan ini kepada maslahah manusia, dan maslahah menuntut supaya dilihat kebajikan jama ah dari seorang individu, bukan kepentingan seorang atas seorang yang lain. Maka sekiranya ahli desa (badwi) sendiri yang menjual barangnya, manfaatnya akan diraih oleh seluruh ahli pasar, kerana dapat membelinya pada harga yang murah, dan manfaatnya akan mengalir ke seluruh negeri. Justeru syariat melihat keutamaan penduduk negeri ke atas seorang badwi. Dan perbuatan mencegat kafilah, hanya menguntungkan pihak yang mencegatnya secara khusus, dan keuntungannya diraih oleh seorang atas seorang yang lain, justeru tiada maslahah dalam mengharuskan mencegat kafilah, tambahan kerana disandarkan padanya sebab yang kedua, iaitu mudarat yang menimpa ahli pasar kerana tidak memperoleh harga yang murah sebagaimana diraih oleh pencegat, dan terputus bekalan dagangan dari mereka, sedangkan jumlah mereka lebih besar dari pencegat, maka syariat melihat keutamaan mereka ke atasnya.

Beliau turut membahaskan pandangan Ulama dalam mengupas dan menghuraikan kefahaman nas. Dalam membincangkan hadith yang menyebut tentang larangan menjual atas jualan saudaranya, Imam al-Nawawi menjelaskan: Dan para Ulama telah sepakat mengharamkan jualan atas jualan saudaranya, dan membeli atas belian saudaranya, menawar atas tawaran saudaranya, dan sekiranya ia membelakangkan (ketetapan ijma ) ini,

dan bagi pembeli hak (khiyar) untuk mengambil atau memulangkannya. dan jual beli itu (dianggap) sah dan terhasil. keldai. Dan dari Imam Malik terdapat dua riwayat (yang menetapkan pandangan) seperti kedua mazhab tersebut. beliau menyampaikan dalil dan mengemukakan hujah yang berkesan dalam perbincangan nas: Dan ketahuilah bahawa (jual beli) al-tasriyah haram sama ada yang diikat itu adalah lemak unta. kambing. Dan kami akan melanjutkan penjelasannya dalam bab yang seterusnya Insha Allah Ta ala. Dan dalam mengupas kefahaman hadith al-tasriyah. Abu Hanifah. dan (mazhab) lainnya. dan padanya terangkum dalil yang mengharamkan tadlis (penipuan) dalam semua hal. kerana ia khianat dan tipu daya. maka ia berdosa. dan jual beli tersebut sah dan terhasil akadnya. kuda. dan jual beli tersebut sah walaupun diharamkan (mu amalahnya).dan meneruskan aqad. Ini adalah pandangan mazhab al-Shafi i. lembu. . dan yang selainnya. Manakala (Imam) Dawud (al-Zahiri) mengatakan: Aqad itu tidak sah. biri-biri.

Beliau syahid di Jamajim pada tahun 83 Hijrah. Beliau turut menghuraikan lafaz yang diungkapkan oleh perawi dan mengemukakan kefahaman dari riwayat yang dibentangkan. Jubayr dan Abu alBakhtari. (namanya) dinisbahkan pada al-Qaradis. Abi Thabit: Saya berkumpul bersama Sa id b. Abu Hatim dan Abu Zur ah: Beliau seorang (Ulama) yang thiqat.8. Dalam membincangkan hadith tentang khiyar al-majlis. Ia turut menghuraikan ketinggian dan kesempurnaan matan yang dikemukakan. Ia menghalusi riwayat dan mengupas seluruh rangkaian isnad yang dihasilkan dari jalur Madinah. Syarahannya mengupas kekuatan dan ketinggian riwayat yang disampaikan dan memperhalusi rangkaian isnad yang dikeluarkan. dan huruf ra berbaris bawah antara keduanya. Kufah dan Baghdad. al-Fudayl. Dan berkata Ibn Ma in. Basrah. dan namanya ialah Dakin b. beliau menukil . Kaedah penelitian rawi Beliau turut menghuraikan kaedah periwayatan dan penyampaian hadith dalam kitab Sahih. dan sesungguhnya Abu al-Bakhtari adalah yang paling alim dan faqih antara kami. Nisabur. Wallahu A lam.4. Beliau menghuraikan: Pernyataannya: (Dari Ibn Abi Nu min) ia dibaca dengan huruf ayn dimatikan (sukun) tanpa huruf ya selepasnya. Dan beliau mengulas tentang Ibn al-Bakhtari: Dan berkata Imam al-A zam Habib b. Pernyataannya: (Saya diberitahu oleh Hisham al-Qurdusi) dibaca dengan huruf qaf dan huruf dal berbaris depan. kabilah ( Arab) yang terkenal. dan keseluruhan kitab Sharh Muslim tidak mengulas tentangnya. Ia turut meneliti kaedah penyampaian hadith dan menzahirkan keunikan isnad yang dihasilkan. Ia turut membahaskan kekuatan rijal dan kehalusan isnad yang dihasilkan.

kerana akan menambah (keterangan) dari riwayat (sebenar) yang didengar dari shaykhnya. Sa id al-Ansari. dan (namanya) ialah Abd Allah b.pandangan Imam al-Bayhaqi yang menghalusi lafaz yang diungkapkan oleh Nafi (rah) (periwayat hadith): Dan maksud hadith (menurut pandangan) yang sahih ialah (menetapkan) khiyar setelah menyempurnakan (akad) jualan. Beliau turut menghuraikan keluasan riwayat dan kehalusan isnad yang dizahirkan dalam kitab Sahih. Dan antaranya: pada isnad ini terhasil isnad dari tiga orang Sahabat Ansar (rad) yang menyampaikan riwayat antara satu sama lain. dengan kupasan tentang kehalusan isnadnya setelah itu. dan pernyataannya: (Yahya dan beliau ialah ibn Sa id -). Qa nab. maka Imam Muslim ingin menerangkannya. iaitu Bushayr b. kerana perawi hanya melafazkan: Sulayman. dari Yahya . dan (jalur isnad) seperti ini jarang ditemui dalam Sahih Muslim berbanding jalur yang terhasil dari (rijal) Kufah dan Basrah. kerana kemungkinan Nafi mengungkapkan lafaznya dengan bay alkhiyar. dan setelahnya dijelaskan faedah pernyataannya: (yakni). yang mana maksudnya: dalam riwayat yang diterimanya tidak dinyatakan nasab keduanya. Yasar (rad). dan al-Qa nabi. Yasar (rad). dan mereka ialah Yahya b. dan Yahya.dan beliau ialah ibn Sa id dari Bushayr b. dan Sahl (rad). . antaranya Sahl b. Dan (beliau) tidak dapat menyatakan: Sulayman bin Bilal. Maslamah al-Qa nabi memberitahu kami. dari sebahagian Sahabat Rasulullah (saw) dari kalangan ahli kabilah mereka. yang banyak dikemukakan di beberapa tempat di awal kitab ini. Dalam mengupas riwayat yang dikemukakan dari Bushayr b. Imam al-Nawawi mengupas: Pada isnad ini terangkum beberapa kefahaman ilmu isnad dan turuqnya: antaranya: ia merupakan isnad yang terhasil dari rijal Madinah. atau kemungkinan beliau mentafsirkan (lafaz hadith yang diriwayatkan) nya. Abi Hathmah rad). beliau menzahirkan kekuatan dan keunikan isnad yang dihasilkan: Pernyataannya dalam isnad ini: ( Abdullah b. Dan antaranya ialah pernyataan (Imam Muslim): (Sulayman yakni ibn Bilal -). Yasar. Sulayman yakni ibn Bilal berkata pada kami. dan nasab. dan pernyataannya: (dan beliau). Dan telah kami bentangkan huraiannya dalam fasal (yang dinyatakan) di awal kitab. dan (riwayat seperti) ini jarang (dikemukakan). Maka beliau mengatakan: (yakni Ibn Bilal). Maslamah b. Bushayr. Dan antaranya: apa yang bersangkut dengan penetapan nama. Dan telah kami jelaskannya. dan beliau dinisbahkan pada datuknya. maka terhasil penerangan tanpa menambah riwayat yang dinisbahkan pada shaykhnya.

dan walaupun riwayat sepertinya banyak dikemukakan dalam hadith. Beliau turut membuat perbandingan hukum dan pendapat fuqaha dalam mengulas dan membincangkan nas. Beliau mengungkapkan: . Beliau turut membandingkan riwayat hadith yang dikemukakan dan menukil hujah dan pendapat Ulama tentang kekuatan riwayat dan kefahaman nas yang dinyatakan. iaitu Yahya dari Bushayr.Dan antaranya: riwayat ini menzahirkan (kehalusan) isnad yang disampaikan dari tabi in kepada tabi in. Wallahu A lam. namun ia adalah (penzahiran) dari keilmuan dan makrifat mereka. Kaedah perbandingan Beliau turut mengemukakan perbandingan antara lafaz yang dinyatakan dalam hadith melalui penelitian dan perbandingan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih. dan disebut sebahagiannya.9. Abi Hathmah rad). Pernyataan ini menunjukkan (kaedah) yang mengharuskan riwayat yang didengar dan disampaikan dari jemaah yang thiqat. dengan pembentangan yang terperinci pada beberapa fasal yang terdahulu. untuk dihazafkan sebahagian nama mereka. Dan antaranya: ialah pernyataannya (dari sebahagian Sahabat Nabi (saw): antaranya Sahl b. 4. dan telah kami kemukakan penjelasannya.

dan anak (yang dilahirkan) pula menghasilkan anaknya.Dan dalam kitab al-Muwatta terdapat riwayat yang lebih jelas. Dan ini adalah tafsiran Abi Ubaydah Ma mar b. dan jama ah ( Ulama ) mengatakan: Ia bermaksud jual beli dengan bayaran yang ditangguhkan sehingga unta (yang hamil) melahirkan anaknya. dan Uthman al-Batti berkata: . dan sebahagian Ulama Malikiyah berkata: Jual beli itu (hendaklah) difasakhkan selagi belum terputus (tempoh khiyar). dan ia dinyatakan oleh (Imam) Malik. dan yang lainnya. beliau menjelaskan: Dan ini adalah mazhab kami (melarang orang kota menjual untuk orang desa). atau selainnya. Beliau turut menghalusi dan membandingkan hujah fuqaha dalam menghuraikan kefahaman hadith dan nas. Wallahu A lam . al-Khattab (rad). beliau membandingkan hujah dan ijtihad Ulama dalam menetapkan hukum menjual (buahbuahan) dalam longgokan (tanpa disukat): Dan Ulama kami menukil pandangan (Imam) Malik: sesungguhnya tidak sah jual beli sekiranya penjual (buah-buahan) dalam longgokan mengetahui kadar (timbangan) nya. Sallam. dan Ulama yang berpandangan (seperti mazhab) mereka. dan sahabatnya Abi Ubayd al-Qasim b. (Imam) al-Shafi i. Dan Imam Muslim telah mengemukakan tafsiran ini pada hadith ini. dan pandangan ini diambil oleh jama ah Ulama Malik. Dan Ulama lain berkata: Ia (habal al-habalah) bermaksud menjual anak unta yang hamil dalam kandungannya. atau yang boleh dipindahkan (manqul). al-Muthanna. iaitu: bahawa Hakim bin Hizam (rad) membeli makanan yang dipesan oleh Umar b. dan Imam al-Shafi i berkata: tidak sah menjual (sesuatu) yang belum diperoleh dengan sempurna baik ianya makanan. Dan berkata Ata . Mujahid. Mereka berkata: dan hadith tentang larangan dari orang kota menjual untuk orang desa telah dimansukhkan. beliau menghuraikan: Dan para Ulama berbeza pandangan tentang larangan dari jual beli habal al-habalah. Dalam menghuraikan hadith berhubung larangan orang kota menjual untuk orang desa. dan terdapat ikhtilaf di kalangan Ulama tentangnya. Dalam membincangkan hadith berhubung larangan jual beli habal al-habalah. harta (yang tidak boleh dipindahkan) ( iqar). Dan sebahagian yang lain berkata: ia hanya menunjukkan hukum makruh (karahah tanzih) dari melakukan penjualan. Dan pada hadith ini dijelaskan larangan dari membeli sesuatu sehingga penjualnya memperolehnya dengan sempurna. Beliau turut membandingkan pandangan dan dalil fuqaha dalam membahaskan hukum dan menjelaskan kefahaman nas. mata wang. lalu Hakim (rad) menjual makanan tersebut sebelum diperoleh sepenuhnya. Dan dalam menghuraikan hadith tentang larangan menjual makanan sebelum diperolehi dengan sempurna. dan (Imam) Abu Hanifah: dibolehkan orang kota menjual untuk orang desa secara mutlak berdasarkan hadith: (Agama itu adalah nasihat). dan Ulama lain dari kalangan ahl al-lughah.

dan diharuskan pada yang selainnya. Dalam menghuraikan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (rad): Sesungguhnya Rasulullah (saw) bersabda: (Kedua pihak yang berjual beli. dan tabi in. alSha bi. dan Imam Abu Hanifah berkata: tidak dibolehkan dalam setiap (sesuatu) kecuali pada harta (yang tidak boleh dipindahkan). Abu Thawr. al-Musayyib. Dan Imam Malik berkata: tidak dibolehkan pada makanan. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar almajlis. Hanbal. al-Awza i. beliau menukil hujah Qadi Iyad yang membandingkan riwayat yang dikeluarkan dalam kitab Sahih dengan kitab-kitab hadith lain yang muktabar: Berkata Qadi: dan dalam riwayat yang dikemukakan dalam selain kitab Sahih Muslim pada sebahagian (naskhah) nya. Abu Ubayd. dinyatakan: (la tasurru) dengan huruf ta berbaris atas. selagi belum berpisah. Beliau turut membandingkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab Sahih Muslim dengan kitab-kitab hadith yang lain. Dalam menghuraikan bab al-tasriyah.diharuskan pada semua jenis benda. . Shurayh al-Qadi. dan dibolehkan pada yang selainnya. Ibn al-Mubarak. Uyaynah. Kitabnya menzahirkan kefahaman hukum yang terperinci dan mengetengahkan pandangan dan hujah mazhab yang berkesan. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. Ata . Sufyan b. dan huruf sad berbaris hadapan. Abi Talib. Sa id b. Abu Barzah al-Aslami. Ali b. al-Zuhri. Abu Hurairah. dan (Ulama) yang lain berkata: tidak diharuskan pada sesuatu yang boleh diukur dan ditimbang. Ahmad b. Ibn Abbas. sehingga keduanya berpisah dari majlis tersebut dengan badan mereka. dan beberapa Ulama lain (rad). Beliau turut membandingkan hujah fuqaha dalam mentarjih dan mengupas dalil. Ibn Umar. Imam al-Nawawi mengulas: Hadith ini mengemukakan dalil yang mengithbatkan khiyar al-majlis bagi kedua pihak yang berjual beli. dan para Ulama selepas mereka. Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. setiap seorang darinya mempunyai hak untuk menetapkan pilihan. selepas menyempurnakan aqad. dan al-Nakha i. Rahawayh. Hasan al-Basri. al-Shafi i. Ishaq b. dari riwayat al-Thawri. Tawus. kecuali jual beli al-khiyar). al-Madini. Dan pendapat ini dizahirkan oleh jumhur Ulama dari para Sahabat (rad). Antara yang menyatakannya ialah Ali b. Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. para Muhaddithin. Ibn Abi Zi ib. dan pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakan Ulama. al-Bukhari.

beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. dan penambahan ini ralat. (Qadi) berkata: dan dikemukakan dalam beberapa riwayat: (an abawayhima). dan mengungkapkan lafaz yang rajih berdasarkan kaedah yang muktabar: Berkata Qadi: riwayat yang disampaikan dari keseluruhan Mashayikh kami adalah dengan huruf ba berbaris bawah ( an Abihima). tanpa (perlu) dipulangkan dengan secupak tamar. Dalam mengupas riwayat berhubung jual beli al-tasriyah. dan pernyataan ini yang benar. maka haruslah diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. Beliau turut mengkritik beberapa pendapat mazhab al-Maliki dan al-Ahnaf. Kaedah kritikan Beliau turut mengemukakan kritikan kepada pendapat dan pandangan Ulama dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat memperkuat dan membenarkan pandangan lain yang lebih tepat. maka dibayar dengan nilainya. maka syariat menetapkan hukum .10. Dan Ulama jumhur menjawab: sesungguhnya sunnah sekiranya diputuskan maka tidak bercanggah dengan kefahaman akal.4. dan mentarjih pandangan jumhur yang menzahirkan hujah yang lebih kukuh dan berwibawa. dan (Imam) Malik dalam riwayat yang gharib (janggal) darinya: (orang yang berhasrat memulangkan semula haiwan al-musarrah yang dibeli) berhak memulangkannya. (Qadi) berkata: dan pernyataan ini ( an Abihima) tidak tepat (mengikut kaedah bahasa). sekiranya dapat dikemukakan (barang) tersebut. adapun penggantian dengan jenis yang lain maka ia bercanggah dengan kaedah usul. dan lainnya. jika tidak. kerana (penulisan) yang sebenar ialah dengan dihazafkan alif seperti yang dinyatakan dalam riwayat ini kerana ia (berada) dalam kedudukan nasab. kerana keduanya bukan saudara. ejaan kalimat ( ) dengan alif. jika ia mengurangkan sesuatu (hak) dari pihak yang lain. sebahagian fuqaha Malikiyah. kerana menurut kaedah usul. lantaran ia merupakan makanan (yang) umum bagi mereka ketika itu. sekumpulan Ulama Iraq. Dalam mengupas tentang lafaz dan ungkapan bab beliau menyatakan: Dan apa yang perlu ditekankan di sini ialah terdapat dalam kebanyakan kitab Muhaddithin. Beliau turut menzahirkan kritikan pada lafaz yang dikemukakan. dan adapun hikmah dalam mengaitkannya dengan secupak tamar.

beliau menjelaskan: Dan berkata (Imam) Abu Hanifah. Beliau turut menyanggah pandangan yang menyalahi riwayat hadith yang rajih dan muktamad.yang meneruskan kelaziman tersebut. dan berhasrat supaya (pembeli) tidak menyatakan sesuatu padanya (menfasakhkan jual belinya). Dan hadith ini menetapkan dalil bahawa berpisah (dalam majlis) adalah dengan badan . yang tidak dapat disangkal dan dipertahankan oleh mereka dengan jawapan yang sahih. Wallahu A lam. bahkan jual beli tersebut terhasil dengan ijab dan kabul. Beliau turut mengkritik pandangan dan riwayat yang bercanggah dengan pendirian jumhur. bahkan (hanya) memutuskan supaya diganti dengan secupak (tamar). Beliau turut mengkritik pandangan yang membelakangkan pendapat ijma dan nas hadith yang sahih. dan Malik: tidak diithbatkan khiyar al-majlis. Umar rad) apabila berjual beli dengan seorang lelaki. atau nilainya. Dalam mengupas hadith tentang larangan menjual makanan sehingga diraih dengan sempurna. dan Qadi ( Iyad). beliau menghuraikan: Adapun mazhab Uthman al-Batti maka ia diriwayatkan oleh (Imam) al-Mazari. justeru pandangan yang benar ialah mengithbatkan (khiyar al-majlis) sebagaimana disepakati oleh jumhur. dan al-Nakha i. kemudian kembali semula kepadanya. justeru pandangannya ( Uthman al-Batti) adalah shadh (berlainan dengan riwayat lain yang lebih sahih) dan matruk. Dan pendapat ini disandarkan oleh Rabi ah. Imam al-Nawawi mengulas: Perkataannya: (dan berhasrat supaya tidak dinyatakan sesuatu padanya): yakni tidak menfasakhkan jual beli. supaya ia (secupak tamar) menjadi suatu ukuran yang dirujuk padanya dalam meleraikan ikhtilaf dan pertelingkahan. Wallahu A lam. dan tidak menetapkan supaya diganti dengan (sesuatu) yang sepertinya. dari riwayat al-Thawri. Dalam menghuraikan hadith dari Nafi : Maka beliau ( Abdullah b. dan tidak diriwayatkan oleh kebanyakan Ulama bahkan pandangan yang dinukil dari ijma Ulama menetapkan terbatalnya pembelian makanan dari penjual yang belum memperolehnya dengan sempurna. Mereka berkata: pandangan yang khilaf adalah selain dari (pandangan jumhur). beliau bangun dan melangkah keluar sebentar. Dan hadith sahih yang dikemukakan ini menolak pandangan ini. baik (susu) yang diperah itu sedikit atau banyak. Dalam menghuraikan hadith tentang khiyar al-majlis.

dan ia (jelas) menolak takwil kalangan yang mentafsir berpisah (dalam majlis) adalah dengan perkataan iaitu lafaz jual beli (akad). 4. Ia menganjurkan hubungan niaga yang telus yang berasaskan kepada kepercayaan dan keikhlasan dalam membeli dan menawarkan barang.sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Umar (rad) periwayat (hadith ini). Ia memberikan jaminan keadilan kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual dengan membenarkan khiyar al-majlis yang dapat memelihara dan menjamin hak dan menolak kemungkinan berlaku pengkhianatan dan penipuan dalam jualan. .11. Ia menekankan keperluan untuk berlaku adil dan terbuka dalam menjalankan urusan perniagaan dan memastikan hak dan persamaan ekonomi diperjuangkan. Faedah Perbahasan Berikut dikemukakan faedah dan kefahaman yang digarap dari perbahasan hadith yang dibentangkan dalam Kitab al-Buyu : 4. Keadilan ekonomi KitÉb al-BuyË ini menekankan tentang keadilan dan persamaan hak dalam perusahaan ekonomi dan perniagaan.11.1.

Ia menzahirkan kaedah syarak dalam mengangkat dan mempertahankan maruah insan dengan: 1. 4.2. KitÉb al-BuyË ini menzahirkan kerangka dan gagasan ekonomi yang komprehensif untuk perenungan dan penzahirannya dalam amalan perniagaan. Ketangkasan ekonomi KitÉb al-BuyË ini melakarkan kerangka dan dasar ekonomi yang kukuh dan tangkas. Ia menzahirkan kefahaman ekonomi yang segar yang terikat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. 6. Membenarkan ahli rumah (yang miskin) menikmati tamar yang segar dengan nilai pertukaran (buah) yang kurang dari lima wasaq.4. Karamah insan KitÉb al-BuyË ini membincangkan kaedah Islam dalam mengatur dan merangka dasar ekonomi yang tuntas dan menggariskan kerangka mu amalah yang berkesan. Ia merangka dasar dan matlamat ekonomi untuk membangunkan kekuatan dan ketahanan ekonomi Madinah. . Ia memperlihatkan sistem kewangan yang progresif dan tangkas yang berhasil mengangkat dan memperkukuh nilai kehidupan dan memperkasa maruah insan. 5. Menyerahkan hak untuk mengusahakan tanah dengan memperoleh imbalan dan meraih hasil yang setimpal. Ia melakarkan kefahaman mu amalah yang berkesan dan menggariskan kerangka ekonomi yang tuntas dan meyakinkan. Ia menzahirkan pencapaian ekonomi yang menakjubkan dengan keupayaan untuk mengalirkan faedah ekonomi yang menyeluruh. Mengangkat dan memuliakan kafilah dagang untuk menyampaikan hasilnya ke pasar. Ia mengemukakan landasan ekonomi yang adil yang menekankan keutamaan untuk mengangkat dan memperjuangkan hak dan kemuliaan insan. Ia menggariskan kerangka besar ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesejagatan.3. 2. Mempertahankan hak orang yang dikhianati dalam jualan. Ia mengemukakan landasan dan asas ekonomi yang seimbang yang menekankan keadilan dan prinsip kebertanggungjawaban dalam pengurusan ekonomi dan kewangan. tanpa disekat dan digugat. 4.11. 3. Mengharamkan jual beli al-gharar dan barang yang tidak dipastikan (nilai dan kadarnya) bagi menolak mafsadah dan membanteras tipu helah (sad al-dharai ).11. Membenarkannya menentukan hak khiyar.

5.4.4.4. Jabir b. Abdullah ibn Umar. larangan menjadi perantara kepada orang desa. 4.11. Islam menawarkan pendekatan terbaik dalam pengurusan ekonomi yang mempertahankan kepentingan dan kedudukan peniaga secara adil. Abu Hurayrah. larangan menahan kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. larangan menjual tamar kering dengan tamar basah dan larangan jualbeli berbentuk gharar seperti menjual burung di udara dan ikan di air. Ia menggariskan kefahaman ekonomi yang komprehensif yang menfokuskan kepada kebaikan dan kemaslahatan (maslahah) umat seluruhnya. Ia menzahirkan perencanaan ekonomi yang meyakinkan dan keupayaan untuk membangunkan kekuatan ekonomi dan mengangkat taraf kehidupan rakyat. Ia mencerminkan pemikiran ekonomi yang tuntas yang merangkul kekuatan untuk mengangkat martabat dan harakat ummah. Ia menzahirkan perbahasan hadith yang berkesan yang telah mencetuskan tranformasi agung yang tiada taranya dalam sejarah. melarang penjualan anak unta dalam kandungan. Uthman ibn Affan. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk memperkuat dan mengangkat kedudukan ekonomi dan memakmurkan hasil mahsul negara. al-munabadhah. Pembelaan terhadap golongan miskin dan tertindas Sistem mu amalat Islam menggariskan kaedah jual beli yang adil yang mengharamkan riba dan menolak pemerasan dan penindasan ke atas penghutang. Ia memperjuangkan nasib golongan terpinggir dan membela hak kalangan yang dizalimi dan tertindas. Abu Bakr al-Siddiq.amal Kitab al-Buyu ini menekankan keperluan tadbir urus dan kecekapan dalam pentadbiran pasar. Hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab al-Buyu ini mengungkapkan kaedah yang terperinci tentang adab dan asas perniagaan yang berkesan yang menzahirkan matlamat hukum dan maqasid Islam yang ideal.11. Ia mengharamkan jual beli al-mulamasah. Menggalakkan keusahawanan dan itqan fi al. Ia menggarap kefahaman dan pemikiran ekonomi yang progresif dan mampan. larangan menyewakan tanah (yang tidak dipulangkan hasil dan ditentukan kadar perkongsian secara adil). Para Sahabat (rad) seperti Abd Rahman ibn Awf. Memusnahkan warisan jahiliyah Hadith-hadith yang dimuatkan dalam Kitab al-Buyu ini menegaskan pendekatan ekonomi yang tuntas yang menekankan usaha pemacuan dan peningkatan ekonomi dan pembaharuan (islah).11. Ia melarang dan mengharamkan urusniaga zalim dan menindas yang diamalkan di zaman jahiliyah dan menganjurkan supaya diterapkan kaedah yang lebih adil dan beretika dalam semua urusan perniagaan. Ia menzahirkan kaedah untuk menjana peningkatan ekonomi dan memastikan keseimbangan harga yang ditawarkan. Abdillah dan Rafi bin Khadij (rad) merupakan saudagar besar Islam yang telah menginfakkan dan memperuntukkan hasil . 4.

dan pulangan ekonomi yang diraih untuk pembangunan dan penghayatan Islam dan memajukan sistem kewangan dan pasaran.11. . Perancangan ekonomi dan pengurusan negara Kitab al-Buyu ini menghuraikan hadith-hadith hukum yang menegaskan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk menegakkan keadilan dan memastikan pengurusan ekonomi dan perniagaan yang adil dipertahan dan diperjuangkan. Ia turut membahaskan pemikiran dan idealisme yang dicetuskan untuk mengangkat warisan dan khazanah hadith dan fiqh di abad ketujuh. Ia menggalakkan keusahawanan sebagai langkah untuk mengangkat martabat ekonomi dan memperkukuh nilai dan meningkatkan tahap pencapaian dalam kehidupan. Fasal II membincangkan kerangka kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj.6. Ia membincangkan latar kehidupan dan pertumbuhan Imam sejak di Nawa dan setelah menuntut di Damsyik. Ia membincangkan kefahaman fiqh al-mu amalah dan al-mudarabah yang berkesan dan melakarkan sistem ekonomi yang adil dan dinamik yang memancarkan kekuatan dan ketahanan ekonomi dan mencerminkan kestabilan dan kekukuhan sistem politik Madinah. Ia menghuraikan kerangka ekonomi dan mu amalah yang ideal dan menggariskan langkah syar i untuk memperkukuh dan memantapkan sistem kewangan dan menjamin ketelusan dan keadilan dalam perniagaan. Ia turut membahaskan usahanya dalam memperkukuh dan melakar pembaharuan dalam pengajian hadith di Dar al-Hadith al-Ashrafiyya. Ia membahaskan kaedah penulisan dan perbahasan hadith dan meneliti pemikiran yang dikemukakan dalam penghasilan kitab Al-MinhÉj. Fasal pertama membahaskan secara terperinci latar belakang kehidupan Imam al-Nawawi. Ia turut membandingkan kaedah huraian yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dengan pendekatan lain yang diambil oleh Ulama hadith dalam mengupas dan membahaskan kitab Sahih Muslim. Ia turut membincangkan karya-karyanya yang cukup berpengaruh dan penulisannya yang masih tersimpan dalam bentuk lembaran dan manuskrip asal yang terdapat di beberapa buah perpustakaan dan Universiti tertua dunia yang masih belum dicetak dan dikeluarkan. Ia turut mengupas sumbangannya dalam mengangkat dan memartabat warisan hadith dan tradisi akliah di zamannya. Ia turut merakamkan pengaruh dakwah dan risalah yang diutuskan kepada alMalik Baybars yang menampilkan pandangan dan kerangka perjuangan yang dipeloporinya. BAB 2: BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI DAN PENGENALAN KITAB SHARH SAHIH MUSLIM Bab ini mengandungi dua fasal. 4.

Syeikh Ibn al-Attar meriwayatkan dari sebahagian Ulama: Kalangan orang-orang Salih berkata: Syaikh Muhyi al-Din dilahirkan dan ditulis di kalangan Salihin dan Siddiqin.Fasal I: ImÉm al-NawawÊ . perwatakan dan sifatnya. sekitar lembah Hawran di selatan Syria. al.1. . dan pencapaian serta penguasaannya dalam pelbagai aliran dan mazhab pemikiran. 2.Adhb al-Rawi fi Tarjumat Qutb al-Awliya al-Nawawi. Biografinya tercatat dalam kitab-kitab sejarah dan tabaqat yang merakamkan sirah Ulama hadith dan pemuka mazhab di abad pertengahan. Catatan tersebut telah dirumus dan dikembangkan oleh Imam al-Suyuti (849-911/1445-1505) dalam kitabnya Minhaj al-Sawi fi Tarjumat al-Imam al-Nawawi dan diperluas oleh Imam Muhammad b.1.Pengenalan Awal ImÉm al-NawawÊ merupakan seorang sarjana terkemuka di bidang hadith dan fiqh dan pakar rujuk Islam di zamannya.1.Attar (654-724/1324) dalam kitabnya berjudul Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat Shaykuna al-Imam al-Nawawi Muhy al-Din. Catatan terawal tentang kehidupan ImÉm alNawawÊ dirakamkan oleh muridnya Ala al-Din Ali b. Abd al-Rahman al-Sakhawi (831-902/1428-1497) dalam kitabnya Al-Manhal al. Sejarah Kehidupan . YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×awranÊ al-DimasyqÊ. AbË ZakariyyÉ. Perbincangan awal ini menyentuh tentang latar kehidupan ImÉm al-NawawÊ secara khusus dan terperinci. Ibrahim b. Beliau seperti kebiasaan masyarakat Arab mempunyai kunyah nya tersendiri iaitu Abu Zakariyya dengan laqab atau gelaran agungnya Muhyi al-Din.1. Beliau melalui masa pertumbuhan dan kehidupan yang baik berlatarbelakangkan tradisi dan pengaruh agama yang berakar di daerah Nawa. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu agama dan berjaya menghafal keseluruhan alQur an sebelum mencapai usia baligh. Ia menyingkap dekad-dekad awal kelahirannya.Namanya Beliau ialah MuÍy al-DÊn.2. sanjungan Ulama terhadapnya. Ia turut meneliti hasil karya dan penulisannya dan menyingkap amalan dan sumbangan dakwahnya kepada masyarakat. Kelahiran dan Pertumbuhannya Beliau dilahirkan pada sepuluh hari pertama atau pertengahan bulan Rejab tahun 631 H di kota Nawa. 2.Sejarah Kehidupan dan Ilmuan 2. menghurai pengalaman dan pertumbuhannya.

Kami tidak melihat sebarang cahaya . Menurutnya. Catatan hidupnya banyak merakamkan keajaiban dan kebolehan luar biasa yang dizahirkan sewaktu di Nawa dan ketika berada di Damsyik. Dalam suatu riwayat lain disebut bahawa ketika beliau sedang mengarang lampu pelita tiba-tiba terpadam. Beliau dikurniakan zuriat yang ramai dan keturunannya terus subur dan berkembang di Nawa. Dari raut wajahnya tergambar ketenangan dan kedamaian. Persekitaran dan iklim keilmuan di Nawa telah mencorakkan pemikiran dan idealisme Islam yang segar dalam dirinya. Beliau turut mengusahakan perniagaan kecil di Nawa dan pernah mengangkat Imam al-Nawawi sebagai pengurus kedai ketika usianya masih kecil. 2.3.1. Kalangan datuknya menyangka leluhur mereka berasal dari keluarga Sahabat Nabi (saw) Hakim ibn Hizam (rad). apakah ruangan cahaya ini. Imam al-Nawawi telah menafikan andaian tersebut. berjanggut lebat diselangi dengan beberapa helaian janggut putih yang memancarkan cahaya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan dari syeikhnya Wali al-Din Abu al-Hassan Ali. bertubuh sedang. dan sentiasalah beliau berhujah tentang kesabaran sehingga penyakit saya terus hilang sedangkan saya sebelum itu tidak dapat tidur sepanjang . Nasab dan keturunannya Beliau berasal dari keturunan Ulama yang masyhur dengan kemuliaan dan keperibadian agama yang tinggi. 2. Karamahnya Imam al-Nawawi dikurniakan kehebatan dan keupayaan luar biasa yang menzahirkan keagungan wilayah dan ketinggian maqamnya sebagai Ulama salik yang besar. Beliau sering berkunjung ke Damsyik untuk membekalkan hasil tanaman dan buah-buahan kepada Imam. Seluruh keluarganya terjaga dan berkata. Setelah berlalu sepertiga malam beliau terjaga dan berkata: Wahai ayah.4. jari-jari tangannya bercahaya di dalam gelap. beliau duduk di sisi saya dan terus berbicara soal kesabaran. Tahulah aku bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar . Ketika beliau hendak memasang pelita. datuknya yang bernama al-Hizam adalah seorang pedagang yang merantau ke Nawa dan menetap di daerah Hawran di Damsyiq.Menurut riwayat sejarah. berkulit hitam manis. Bapanya seorang peniaga yang salih dan warak dan dianggap antara tokoh Ulama terkemuka di zamannya . ketika berusia 7 tahun beliau tidur di sampingnya pada malam 27 Ramadan. beliau menyatakan: Saya menderita sakit pada kedua belah kaki. kemudian Syaikh Muhyi al-Din datang berziarah. Berkata ayahnya. Imam al-Nawawi mempunyai fizikal yang sederhana. dan yang anehnya setiap kali beliau berbicara mulailah kesakitan saya itu hilang sedikit demi sedikit. Mengikut cerita ayahnya.1.

sakitku beransur pulih lantas timbul keghairahan untuk bangun berzikir. Imam al-Nawawi telah memerihalkan pengalaman ajaib melihat Iblis.5. tak perlu engkau tahu siapa gerangan diriku. dan memohon perlindungan Allah (swt) dari setiap kejahatan dan tipu daya. 2.1. Syeikh Taqi Muhammad b.malam kerana kesakitan.Attar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Berkata kepadaku Syeikh Yahya ibn Syaraf al-Nawawi Radiyallahu anhu. dan perkataannya dengan Syeikh tentang maslahat dunia dan akhirat. Peristiwa ini dirakamkan oleh Ibn al. Beliau mengisahkan: Dalam suatu masa aku menderita sakit di Madrasah al-Rawahiyyah. Aku pantas mengekori langkah Syeikh tersebut namun tidak mendapatkan sesiapa kecuali mereka yang telah sedia ada di situ. Aku terus bangkit menuju ke pintu Madrasah dan mendapati ia terkunci. Maka ketika malam telah berlabuh dan sewaktu aku berada di bahagian timur Madrasah bersama ahli keluarga yang tidur di sisiku. Ketika aku sedang bertasbih. dan terselak daun pintu yang kukuh dan terbuka dengan kunci dan kembali semula seperti keadaannya. tiba-tiba kelihatan seorang Syeikh yang berwajah tampan dan berpakaian suci datang mengambil wuduk berhampiran perigi ketika hampir sepertiga malam. dan terus duduk berzikir dan bertasbih. Kecekalannya menelaah dan menghadam kitab telah membawa pengaruh dan kelebihan dengan keupayaan dan . Aku terus berta awwuz meminta perlindungan kepada Allah (swt) dari syaitan yang direjam. antara suara yang nyaring dan perlahan. Lalu ayahku bertanya: Apakah halnya Yahya ? Aku lantas memberitahu kejadian tadi dan kesemua jemaah terpegun. Kesungguhannya Menuntut Ilmu Beliau telah memperuntukkan seluruh waktu dan kehidupannya untuk mendalami kitab. dan terbelah dinding di waktu malam. dan perkhabarannya tentang kewafatannya sewaktu beliau di Damsyik. Aku terus curiga dan terfikir bahawa Syeikh tersebut adalah Iblis. Setelah selesai berwudu beliau menghampiriku dan berkata: Duhai anak janganlah engkau terus memanjangkan zikir dan mengganggu tidur ayah dan keluargamu dan orang-orang lain di Madrasah ini. Ayahku dan ahli Jemaah terjaga disebabkan suaraku yang kuat. dan muncul seseorang yang bagus rupanya menghadapnya. dari kehadiran suara. dan pertemuannya dengan para wali yang ghaib. Lantas aku bertanya: Wahai Syeikh siapakah engkau ? Beliau menjawab: Aku hanya memberi nasihat. dan keupayaannya menyingkap hal ghaib tentang seseorang yang tidak diketahui kecuali hanya Allah (swt) dan orang tersebut. Aku mengangkat suara dengan tasbih lantas beliau mundur dan menghilang ke sebelah pintu Madrasah. Dalam sebuah riwayat yang lain. al-Hassan al-Lakhmi pula mengungkapkan: Sesungguhnya telah zahir bagi Syeikh keramat yang banyak. maka tahulah saya bahawa hilangnya penyakit itu adalah dari keberkatan beliau.

tabaqat. usul dan tauhid. Shaykh Ala al-Din Abu al-Hassan ibn al.kefahaman yang menakjubkan dalam ilmu hadith. sejarah. 624 H) sendiri. sebahagian fuqaha mazhab mendukung pendapat Imam al-Rafi i.6. tafsir. Beliau hanya membaca al-Qur an sepanjang hari. Shaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi. Gurunya menyampaikan pesanan ini kepada bapanya lalu beliau mencurahkan sepenuh perhatian dalam mendidiknya sehingga ia berhasil menghafal al-Qur an ketika usianya hampir baligh. Tetapi jika didapati pendapat kedua-duanya mempunyai hujah atau dalil yang seimbang dari sudut kekuatan atau pendapat Imam al-Nawawi disokong oleh hadith dan hujah yang dijadikan sandaran mazhab. Aku menjawab. timbul rasa cinta pada akhlak dan perilakunya. Adakah saudara ini tukang nujum? . Ini dijelaskan oleh al-Shaykh al-Yafi i dalam merumuskan pandangan Ulama-Ulama mazhab tentang pemilihan pandangan yang rajih dalam penentuan hukum: Jika berlaku pertentangan pendapat dalam penentuan hukum. maka para fuqaha mazhab mengutamakan pendapat Imam al-Nawawi dari pendapat Imam al-Rafi i. berkata: Sekiranya (Imam) al-Qushayri penulis kitab al-Risalah menemui shaykh anda (Imam al-Nawawi) dan shaykhnya (Abu Ibrahim Ishaq b. Ketrampilannya di bidang fiqh meletakkannya setaraf dengan Imam mazhab dan keupayaannya mentarjih dan merumuskan fatwa menyebabkan keputusannya didahulukan dari pendapat Imam al-Rafi i (w. Ayahnya menggalakkan beliau berniaga tetapi tidak dilaksanakannya. Uthman al-Maghribi al-Shafi i) tentu beliau tidak akan mendahulukan . 2. Ahmad b. Tidak. Aku mendekati gurunya yang mengajar al-Qur an dan berpesan kepadanya.1. Kemampuannya menggarap hujah dan pandangan Ulama telah mengangkat dan menjulangnya sebagai mujtahid dan pemikir mazhab yang agung.Attar (w. Sementara aku asyik memerhati tingkah lakunya. 724 H/1324 M) turut merakamkan sanjungan dan kekaguman Ulama terhadap Imam al-Nawawi: Shaykh kami al-Qadi Abu al-Mafakhir Muhammad b. Abd al-Qadir al-Ansari (rah). bahasa. Mereka mendesak beliau untuk bermain bersama-sama namun ditolaknya. dan sekiranya pendapat kedua-duanya tidak ada dalil lain yang menyokongnya maka pendapat yang rajih ialah pendapat yang disokong oleh dalil Imam al-Nawawi. Kanak-kanak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan zuhud di zamannya dan memberi manfaat pada manusia. Gurunya bertanya. dan sebahagian yang lain menyokong pendapat al-Imam al-Nawawi. fiqh. tetapi Allah (swt) yang mendorongku bercakap demikian. Beliau sentiasa menyibukkan dirinya dengan tilawah al-Qur an dan menjauhi perbuatan bodoh dan sia-sia. Muafakat Ulama atas Kebesarannya Beliau diangkat sebagai mujtahid mazhab dan Ulama besar yang mempunyai kefahaman dan penguasaan ilmu yang mendalam dengan kehandalan dan keupayaan ijtihad yang memukau. seorang tokoh sufi di Nawa berkata: Aku melihat Imam al-Nawawi di Nawa ketika beliau berusia 10 tahun bersama rakan-rakannya.

Pandangannya cukup diyakini dan diangkat sebagai fatwa dan hukum mazhab yang muktamad. Pemikirannya memberi pengaruh yang luas dan menjadi sandaran dan rujukan terpenting dalam perbandingan hukum. Beliau diangkat sebagai pejuang dan pembaharu Islam. A lam al-Awliya . pendukung syariat dan pemimpin umat.shaykhnya dari mereka kerana apa yang terhimpun pada keduanya dari keluasan ilmu. Kewibawaannya sebagai pemuka mazhab dan syariat tergambar dalam kenyataan Syeikh al-Taj al-Subki yang menegaskan: Tidak terhimpun pada sesiapapun selepas zaman al-Tabi in apa yang terhimpun pada diri Imam alNawawi. Faqih al-Ummah. Fatwanya kini mengambil dimensi baru dalam pengajian fiqh kontemporari (fiqh al-mu asir) dan menjadi sandaran khusus dalam perbandingan usul al-madhhab. al-Waliy al-Kabir dan berbagai gelaran lain lagi yang menzahirkan keagungan dan ketinggian martabat dan kedudukannya. al-Mujtahid al-Rabbani. . Abd al-Wahid. Hujahnya diiktiraf dan disandarkan sebagai dalil dan asas hukum yang terkuat. Sanjungan ini diperkukuh dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama besar yang mengiktiraf kewibawaan dan ketokohannya sebagai ilmuan dan pendakwah besar yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam. Sanjungan yang diberikan oleh Syeikh Muhammad b. Imam al-Dhahabi menyanjungnya sebagai pejuang mazhab. dan diraikan sebagai pemikir dan cendekiawan agung yang mampu memberi pandangan hukum yang tepat dan menggariskan fatwa yang tuntas. seorang Ulama tersohor di abad kelapan Hijrah. keikhlasan amal. Shaykh al-Madhhab. Murid dan sahabatnya yang paling akrab. Ibn al. Beliau diraikan sebagai mujtahid dan pendakwah besar di zamannya. kefasihan kalam. Pendapatnya sentiasa diutamakan malah kebanyakan fatwanya dianggap tepat dan selari dengan kehendak syariat. Ali b. Kedudukan dan martabat yang tinggi itu turut dihubungkan dengan beberapa julukan istimewa yang disandarkan kepada beliau seperti Imam al-Muslimin. kekuatan (sifat) zuhud dan warak. jelas memperlihatkan ketokohan dan kewibawaannya sebagai pembaharu fiqh: Manusia zaman ini bukan lagi pendukung syariat al-Nabawiyah (saw) sebaliknya al-Nawawiyah dan bukan bermazhab al-Syafi iyah sebaliknya al-Rafi iyyah. Shaykh al-Shari ah. Shaikh alIslam. kefahaman hukum dan (keunggulan) lainnya Daya pemikiran dan idealismenya cukup menyerlah dan mencetuskan pengaruh yang luas dalam pemikiran mazhab.Attar menyifatkan gurunya sebagai tokoh yang warak dan wali Allah (swt) yang keramat. Pemikiran dan ijtihadnya merupakan rujukan terbaik dalam bahasan fiqh dan usul.

Attar meriwayatkan bahawa Syeikh al. menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Beliau cuma makan sehari sekali di akhir Isyak dan minum sehari sekali ketika sahur. mempunyai pengetahuan. dan ketiga.1. saya tidak mengetahui seseorang di zaman kita yang mengikut manhaj Sahabat (rad) selain darinya. kedua. mengenepikan kepentingan dunia dan kecenderungannya yang penuh bahaya. kewarakan dan menanam keyakinan dan kekuatan aqidah yang kental.7. Beliau hanya menjamah roti kering dan buah tin yang dihantar oleh ibu bapanya dari Hawran.Arif Abu Abd al-Rahim Muhammad al-Akhmimi (w. Pertama.Al-Muhaddith Abu al. Beliau tidak masuk ke tempat mandi (al-Hammam) dan menjauhi mentimun dan makanan yang basah yang boleh menyebabkannya mengantuk. 2. bahkan beliau mengesyorkan mereka supaya mengunjungi Al-Shaykh Amin al-Din Abi al. barangsiapa memiliki hanya satu martabat. Hidupnya diwakafkan untuk mendalami agama. Beliau turut menghindari buah-buahan yang dijual di kota Damsyiq kerana khuatir bercampur dengan syubhat. Beliau tidak pernah putus berjaga malam dan mengekalkan puasa sepanjang waktu. Imam al-Nawawi memiliki ketiga ciri tersebut. Al-Qutb al-Yunaini berkata: Beliau banyak membaca al-Qur an dan berzikir.Abbas Ahmad ibn Farh. Kewarakannya Beliau sentiasa bersikap warak dan menjauhi perkara syubhat dan bid ah. Ibn al. nescaya manusia akan memburu dan mendapatkannya dari setiap tempat. Waktunya dipenuhi dengan tafakkur dan ibadat. syaikh Imam al-Dhahabi. Imam al-Sakhawi mengungkapkan: Dan dari kekuatan wara nya beliau tidak banyak memenuhi pengajaran untuk kalangan al-amrad (pemuda yang tiada bulu janggut) yang ingin membaca dengannya. mengkaji al-Qur an. turut melahirkan pendapatnya tentang Imam al-Nawawi: Imam al-Nawawi mempunyai tiga ketinggian.Abbas al-Ashtari (615-681 H) kerana keyakinannya akan agama dan amanahnya. 684 H) berkata: Adalah Syaikh Muhyi al-Din (rah) mengikut manhaj Sahabat (rad). meningkatkan ketaqwaan. . dan kepada Shaykh al-Taj ibn al-Firkah .

Allamah Rasyid al-Din ibn al-Mu allim. Puncak kewalian dan kekuatan daya kasyafnya Taraf kewalian Imam al-Nawawi mencapai puncak wali qutb dan keagungan Syaikh al-Akbar yang merupakan tahap kewalian yang amat luar biasa di kalangan pengikut sufi. Berkata Al. seorang ilmuwan terkenal. 8. Hal ini diungkapkan oleh Ibn al.Allamah Rasyid: Tahulah saya bahawa beliau sebenarnya tidak berminat sedikitpun tentang dunia ini. Imam Taj al-Din berkata: Beliau adalah (wali) qutb di zamannya.Al. bahkan tidak mahu menoleh pada apa yang kita nikmati sekarang. dan rahsia Allah (swt) di antara hambaNya . Lalu beliau menjawab: Sesungguhnya seseorang itu berpuasa dan beribadat kepada Allah (swt) sehingga hijau kulitnya. menzahirkan penghormatan dan menyebut manaqibnya.Attar. yang kelak boleh membantut dan menghalang saudara dari menunaikan sesuatu yang lebih baik yang saudara hajati. yang menzahirkan kesempurnaan sifat dan ketinggian adab dan penghormatannya pada kaum Salihin: Apabila berkata beliau membuka percakapan dengan memuji keagungan Allah (swt). Beliau menjalani kehidupan yang serba ringkas dan sederhana. dan apabila menyebut nama Nabi (saw) beliau mengangkat suaranya dengan selawat kepada Baginda (saw). Pakaiannya menzahirkan kewarakan dan ketinggian sifat tawaduk dan kesederhanaannya. dan apabila menyebut tentang kaum Salihin beliau mengungkapkan kemuliaan dan kebesaran mereka. Seluruh hidupnya ditumpukan untuk menulis dan mengajar sehingga tidak sempat untuk memikirkan soal rumah tangga dan keperluan bernikah sehingga ke akhir hayatnya. Beliau juga sering menyanjung dan membesarkan kaum Salihin. Pakaiannya ditenun dari kain kapas yang kasar dan serban kecilnya dari kain Sukhtiyaniyah. penghulu waktunya. merenung dan mengambil iktibar dari hal ehwal mereka. pernah menzahirkan kebimbangannya kepada Imam: Saya khuatir saudara ditimpa sakit. Imam al-Dhahabi (699-767 H) mengungkapkan: Sesungguhnya beliau mewarisi karamah dan ahwal Imam al-Suyuti menyatakan: .

Lalu saya bertanya: Beliau telah mengarang sebuah kitab bernama al-Rawdat. 2. penulis kitab syarah al-Arba in: Saya melihat Rasulullah (saw) di dalam mimpi. dan Baginda (saw) menjawab: (Beliau adalah penghidup agamaku) . Dan beliau berkata: Dan saya melihat Nabi (saw) pada kali yang kedua.9. lalu beliau berkata: Selamat datang wahai Qadi al-Qudat. maka ambillah pendapat al-Nawawi. dan perkataan al-Ghazali. Dan nyata beliau dilantik sebagai wali di kedua-dua tempat tersebut sebelum wafatnya. lalu beliau berkata: Wahai Syeikh Shams-al-Din. alWardi yang merakamkan pengalaman Syeikh al-Shams Ibn al-Naqib yang berkata: Saya masuk ke tempat Imam al-Nawawi ketika saya masih kecil yakni pada hari pengajiannya. Shaykh al. Kearifannya tentang Sunnah Beliau turut diraikan sebagai Ulama hadith yang terkemuka dan diangkat sebagai umat yang terbaik di zamannya. dan Nabi (saw) bersabda: (Jika saudara dapati percanggahan pendapat penulis kitab al-Muhadhdhab. lantas saya perhatikan sekeliling namun tidak melihat sesiapa selain saya yang berada di sisinya. Khafajah al-Safadi (750 H). lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apa pendapat Tuan tentang al-Nawawi? Baginda (saw) menjawab: (Sebaik-baik lelaki ialah al-Nawawi) .Uthmani Qadi Safad turut meriwayatkan: . saudara pasti diangkat menjadi wali di (Madrasah) Shamiyah al-Barraniyah . Uthman al-Shawa i al-Jibrati: Saya bermimpi melihat Nabi (saw) sedang saya berdiri di tepi pantai.(Imam al-Nawawi) yang telah diangkat dan dipilih sebagai qutb (al-awliya ) di zamannya Imam al-Sakhawi menyatakan: Dan dari (keunggulan) karamahnya ialah penzahiran yang dilihatnya di dalam mimpi seperti cahaya subuh Kehebatan kasyafnya terserlah sebagaimana termaktub dalam kitab Tarikh Imam al-Zayn Umar b. apa pandangan Tuan tentangnya? Baginda (saw) menjawab: (Ia adalah Rawdat (taman) sebagaimana dinamakannya) . dan perkataan al-Nawawi. Hal ini dibenarkan dalam riwayat Shihab al-Din Ahmad b. Riwayat yang lain turut dikemukakan oleh al-Faqih Abi Ali Sa id b. sesungguhnya beliau yang paling arif tentang sunnahku) . lalu saya bertanya tentang al-Nawawi.1.

Kewafatannya Beliau wafat pada malam Rabu. tahun 676 H ketika berusia 46 tahun di perkampungan lamanya di Nawa.1. 748 H) turut melukiskan kesedihannya ketika itu: Ramai yang meratapi kehilangannya.1. Beliau menziarahi sahabat-sahabatnya yang jauh dan mengunjungi pusara guru-gurunya dan mendoakan kesejahteraan mereka. Sebelum mengakhiri hayatnya. kota Damsyiq dan sekitarnya gempar dengan tangisan Umat Islam.10. Beliau telah dimakamkan di sana dan pusaranya sering diziarahi oleh masyarakat setempat. Beliau seolah-olah dapat membaca ajalnya dan sempat memulangkan kesemua buku-buku yang pernah dipinjamnya dari institusi wakaf. Berita kewafatannya tersebar ke Damsyiq dan telah menggemparkan seluruh kota dengan tangisan yang besar. Maka berkata Shaykh Farah: Saya melihat Nabi (saw) di dalam mimpi dan Baginda (saw) berkata kepada saya: (Pendapat yang haq dalam perkara ini adalah bersama al-Nawawi). Imam al-Dhahabi (w. seorang Ulama zahid. Ulama yang menuliskan sya ir untuknya . 2. Qadi Izzuddin ibn al-Saig telah berangkat ke Nawa dengan jemaah yang besar dan memimpin solat untuknya. lebih dari dua puluh orang telah menitipkan sebanyak enam ratus bait syair untuknya. 2. beliau pernah menyatakan keinginan untuk pulang ke kampung dan bertanya pada ayahnya: Apakah ayahanda suka kami wafat di sisi ayahanda atau di Damsyik? Ayahnya menjawab: Di sisi kami. dan Imam al-Rafi i memutuskan haram sekiranya menimbulkan syahwat. 24 Rejab. Abd Allah al-Safadi. Imam al-Subki menyatakan: Semasa Imam al-Nawawi wafat. lalu dibangkitkan persoalan tentang hukum melihat al-amrad (anak muda yang kacak). Mereka terlalu sedih dan berdukacita dengan kehilangannya dan menghidupkan beberapa malam untuk mengingatinya.11. Beliau turut menziarahi Baitul Maqdis dan kota al-Khalil di Palestin dan sempat menunaikan fardu haji sebanyak dua kali. sementara Imam al-Nawawi pula mengharamkannya secara mutlak.Saya mengunjungi Shaykh Farah b.

(w. Al-Fadil Abu Muhammad Abdullah al-Andalusi.Abbas Ahmad b. al-Mazfar b. Al. Muhammad b. Ahmad b. Al-Husayn b. yang dikenali sebagai al-Wida i. Muhammad b. Amin al-Din Salim b. 9. . Al-Fadil Abu al. 13. 5. 7. Syaikh Abu Muhammad Isma il al-Busti. 8. Amru b. Ibrahim b. al-Hassan b. Al-Fadil al-Adib Abu Muhammad Sulayman b. al-Jazri (w.Abbas Ahmad b. Ali yang dikenali sebagai al. Al-Faqih al-Muqri Abu al.Abbas Ahmad b. Hibat Allah b. Shaykh Imad al-Din Abu Abdullah Muhammad b. 14. Muhammad b. antaranya ialah lakaran syair dan eligi yang dihasilkan oleh: 1.Shaykh Ala al-Din Ibrahim ibn al. 2. Al-Fadil al-Muhaddith Abu al-Hasan Ala al-Din Ali b. Al-Faqih al-Fadil Najm al-Din Abu al. 710 H). 11. 16. 3.Allamah Shaykh al-Adab Abu Abdullah Muhammad b. Abdullah al-Misri kemudian al-Dimashqi. Umar b. Mus ab.Attar turut merakamkan syair yang ditulis oleh para Ulama untuk Imam al-Nawawi dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin. Qadi al-Qudat Abu al-Mafakhir Izz al-Din b. 6. Al-Faqih al-Adib al-Amin Sultan Imam al-Rawahiyah. Al-Syaikh al-Fadil Abu al-Fadal Yusuf b. Al-Fadil Abu Abdullah Muhammad al-Munbaji. Sidqah al-Mawsili. al-Sa igh. Ibrahim b. al-Darir al-Wasiti al-mulaqqab bi al-Jalal. Sasra al-Taghlibi al-Baladi. 10. Abu Shakir alHanafi al-Irbili. Mahfuz b. 12.Afif al-Tilimsani. Al-Shaykh al-Fadil Abu Muhammad Isma il al-Mushbiti. Abu al-Khayr Muhammad b. Umar alIskandarani al-Kindi al-Dimashqi. 4. Abd al-Qadir al-Ansari alDimashqi (628-683 H). Ali al-Zar i. 15.733).

2. Beliau seterusnya digantikan oleh Khalifah al-Hakim bi Amrillah. Bolosnya Tentera Mongol ke sempadan Islam merupakan suatu keaiban dan punca kepada malapetaka yang dahsyat yang menimpa Umat Islam. Kedudukan Politik Imam al-Nawawi lahir pada abad ketujuh Hijrah dalam suasana politik yang agak gawat dengan masalah dan cabaran yang melanda wilayah Islam akibat penentangan memuncak dari kuasa luar.1. Kerajaan al-Malik al-Zahir telah berjaya menumbangkan kerajaan al-Ayyubiyyun pada tahun 1267 Masihi dan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Islam. Pertembungan kuasa yang hebat menyaksikan perlumbaan garang puak penentang yang cuba mengarahkan kekuatan ke arah wilayah Islam dan memerangi negeri Syam.00 penduduk Baghdad terkorban . Beliau hidup pada zaman pemerintahan kerajaan al-Mamalik (1250-1517 M) di bawah pentadbiran al-Malik al-Zahir Bibrus. Serangan ini telah memusnahkan kota Baghdad dan menyebabkan kehilangan nyawa yang banyak. Dikatakan seramai 800. Gugatan dan ancaman puak al-Salibiyyin dan al-Tartar amat meresahkan selepas penyingkiran kerajaan Abbasiyyah pada tahun 656 Hijrah. Perkembangan politik.2. Hulaghu Khan telah berjaya menakluk Baghdad pada tahun 1258 Masihi dan menyingkirkan Khalifah Al-Mu tasim.2. Selepas kewafatan khalifah Islam di Baghdad umat Islam tidak mempunyai kerajaan berdaulat dan hidup tanpa khalifah selama lebih 3 tahun. Hal ini berlanjutan sehingga tertabalnya Khalifah al-Mustansir billah pada tahun 1261 Masihi yang memerintah selama 2 tahun dan merupakan khalifah terakhir di Baghdad. budaya dan sosial abad ketujuh 2. Kerajaan Mongol melalui kuasa pemerintah tertingginya.

Sebahagiannya mengusahakan ladang dan membuka perniagaan di daerah kota dan perkampungan.2. Ibn alAlqami dan Nasir al-Din al-Tusi yang berpaling tadah dan merancang strategi untuk membuka jalan bagi membantu puak Tartar masuk ke wilayah Islam. Hal ini berpunca dari pengkhianatan dua orang petugas negara. umat Islam bangkit dengan satu cubaan balas oleh Khalifah al-Malik al-Muzaffar Qutuz dari Mesir untuk menggempur puak Tartar. 2. Kemajuan sosial Kehidupan sosial masyarakat Islam di abad ketujuh menyaksikan pembangunan dan kemajuan material dan daya saing ekonomi yang memberangsangkan dengan pertumbuhan gedung-gedung perniagaan dan pusat-pusat kebudayaan serta madrasah dan pembangunan masjid serta institusi pendidikan yang bercambah dengan cukup pesat. Kristian dan Yahudi. Budaya dan aliran pemikiran yang berkembang di Damsyik telah melahirkan sebuah convivencia.2. Mujurlah Allah (swt) mengutuskan Ulama. Ia merupakan pusat kebudayaan teragung yang menyaksikan pertembungan ideologi antara Islam. diikuti dengan kemunculan al-Malik al-Zahir yang handal bertempur dan menghalang kemaraan kuasa kuffar. Damsyik telah melakar pengaruh yang besar sebagai kota yang segar dengan tradisi akliah dan pencapaian ilmiah yang menggerakkan kebebasan dan mengangkat kebudayaan dan idealisme dan tradisi keilmuan.Ulama pembaharu dan golongan pemikir seperti Imam al-Nawawi untuk menggerakkan kesedaran dan menghidupkan kekuatan baru bagi memperjuang dan mengangkat martabat ilmu dan maruah umat. Kemunculan Imam al-Nawawi di zaman yang serba canggih ini telah menyumbangkan pengaruh yang besar dalam membawa perubahan dan pembaikan terhadap dakwah Islam. Banyak buku-buku rujukan yang tidak ternilai musnah akibat serangan Mongol ini. Beliau berjaya melumpuhkan kuasa Tartar di Ayn Jalut di Palestin dan mengembalikan maruah dan kepimpinan Islam ke wilayah tersebut. Perusahaan kain. Masyarakat Damsyik terdiri dari golongan elit pemerintah. buah-buahan dan hasil kebun diniagakan dalam pasaran yang bebas ketika itu yang berhasil menjana peningkatan ekonomi dan peradaban yang tinggi. Beliau telah mencetuskan . Dalam menghadapi serangan tentera musuh. nescaya negara Syam pasti menjadi lebih kalut dan huru-hara. Sekiranya Allah (swt) tidak menzahirkan Nur al-Din dan Salah al-Din al-Ayyubi sebelumnya yang berjaya mematahkan serangan musuh dan mempertahankan wilayah Islam. yang membuka sebuah peradaban dan tamadun baru di wilayah Syam.dalam pertempuran dengan tentera Mongol. makanan. Damsyik muncul sebagai kota perdagangan dan keilmuan yang termasyhur di abad ketujuh. Ia turut menyaksikan pertembungan budaya antara masyarakat majmuk yang mendiami kawasan kota dengan corak kehidupan yang bebas dengan kebudayaan dan warisan yang berakar dari tradisi pemikiran yang segar. golongan pentadbir kelas pertengahan dan majoriti rakyat petani dan pedagang. Sesungguhnya zaman tersebut merupakan saat yang genting yang mencabar kedudukan Islam dan menyaksikan perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslimin yang sememangnya lebih defensif dan merosot.

yang menjadi tumpuan penuntut ilmu dari serata dunia. pembiayaan dan suntikan modal kerajaan. sumbangan derma serta pelbagai bentuk harta yang dicurahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ilmiah telah melahirkan lebih 300 buah institusi pengajian dan Universiti di Damsyik. Madrasah al-Qaimaziyah di Damsyik. Limpahan dana dari sumber baitulmal. 4. 8. Risalahrisalah yang dikirimkan memperlihatkan kematangan dan keupayaannya merencanakan dasar politik yang kukuh dan stabil. Pencapaian ilmiah Abad ketujuh menyaksikan kemunculan pemikir-pemikir agung yang telah menyumbangkan idea dan buah fikiran untuk memperkasa dan membangunkan idea dan kekuatan intelek. Madrasah Rukniyya di Mesir. 3. Gedung-gedung ilmu kian bercambah dan madrasah giat dibangunkan dengan penyediaan prasarana ilmiah yang terhebat. 2. 2. Beliau turut memberikan pandangan tentang pengurusan dan pentadbiran politik dan menyelar sikap boros para pentadbir dan penguasa yang sewenangnya memunggah hasil negara dan menggondol kekayaan yang melimpah tanpa dicurahkan kepada rakyat. khazanah wakaf. Madrasah al-Badara iyah di Damsyik. 5. yang cukup ternama di mana Syeikh Izz al-Din b. Masjid Umawi di Damsyik. al-Malik Baybars untuk mengemukakan pandangan dan membantah beberapa polisi dan tindakan kerajaan yang zalim dan menindas. 7.2. Abd al-Salam pernah mengajar di sini. Ia telah melahirkan pemikir dan filasuf Islam yang teragung dan pemuka mazhab yang terhandal dan mufti a lam yang tersohor dan berwibawa. madrasah pertama yang dikunjungi oleh Imam al-Nawawi. Beliau menolak sistem yang menekan dan memperjuangkan nilai yang progresif bagi memulih keyakinan ekonomi dan menuntut pengagihan yang adil kepada rakyat. Ia mekar dengan kekuatan baru yang menzahirkan iltizam dan keazaman untuk mengangkat dan memartabat akal dan kekuatan fikrah. Pendiriannya tuntas dalam membela kebenaran dan mempertahankan keadilan dan menuntut hak dan pembelaan ke atas golongan mustad afin yang tertindas. . Jami Bani Umayyah di Damsyik. 6.3. Madrasah Saramiyah. Madrasah Salahiyyah di Quds. Madrasah Zawiyah Ghazaliyah di Damsyik. Beliau turut mengutuskan surat kepada pemerintah Syam.perubahan yang besar dengan kekuatan idealisme dan penulisan yang berhasil mengangkat martabat ilmu dan pemikiran. Terdapat puluhan madrasah yang terkenal dan menjadi tumpuan Ulama dan penuntut ilmu seperti: 1.

Madrasah al-Nasiriyah di Damsyik. al-Mubarak b. Abi al-Barakat Mubarak b. falsafah. Dar al-Hadith Nuriyah di Damsyik. 6. Ahmad b. Madrasah Sitt al-Sham di Damsyik. pemikir hadith dan fiqh dan Ulama Islam yang paling menyerlah di abad ketujuh. 5. fekah. dan dikenali sebagai Ibn al-Mustawfi al-Irbili (564 637 H). Ghalib alLakhmi. pemikir hadith dan sirah yang terkemuka. yang dikenali sebagai Ali Izz al-Din ibn alAthir al-Jazari (w. penulis kitab Uqud al Jiman. Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad. Ahmad al-Ansari al-Andalusi (w. Ibn al-Jinan. nahu dan lain-lainnya. al-mulaqqab bi Syaraf al-Din. Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah. Mawhub b. Madrasah Rawahiyah. Abi Bakr a-Syiar al-Mawsili (w. matematik. sejarah. 7. astrologi. 630 H/1160-1233 M). 4. 654/1256) Ulama besar dan pentarjih mazhab Al-Ahnaf. Imam al-Nawawi telah ditabalkan sebagai Shaikh al-Hadith di sini. tabaqat (biografi). 654). 12. 648 H) ahli syair yang terkenal. perubatan. Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (rah) (631-676 H/1234-1278 M). hadith. tafsir. penyusun kitab Diwan Ibn al-Jinan. 3. Madrasah Iqbaliyah. 14. perubatan dan falsafah. Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Abdullah Sibt ibn al-Jawzi (w. ahli teologi. Ghanimah b. Ia berhasil mengangkat dan melonjak pembaharuan dalam bidang pemikiran dan mencetuskan penemuan dalam dimensi pengetahuan yang cukup luas dalam ilmu falak. yang merakamkan syair tentang manaqib Rasulullah (saw). . 11. sirah. Abu al-Barakat al-Mubarak b. Abu Abdullah Muhammad b. Abd al-Latif al-Baghdadi (557 629 H/1162-1231 M) . Tradisi keilmuan yang segar diperhebat dengan kemunculan dan kelahiran gergasi ilmu dalam pelbagai bidang yang menyumbangkan kepakaran dan penemuan yang menakjubkan dengan keupayaan meneroka dan membuka lapangan baru dalam penyelidikan. yang menempatkan bilik tempat penginapan Imam al-Nawawi sepanjang di Damsyik. 2. Antara Ulama yang terhebat dan berpengaruh di abad ketujuh termasuklah: 1. 10.9. politik. 13. filologi.

Ishaq al-Qunawi (w. Abu Abdullah Muhammad b. 13. 9. 16. Ibrahim b. Latar belakang pendidikan dan pengajaran Imam al-Nawawi telah berkunjung ke Damsyik bersama bapanya ketika berusia 19 tahun (649 H) untuk melanjutkan pelajaran di sana. Muhammad b. 684 M/1285 H). Abu al-Hasan al-Shadhili (w. Shaykh al-Muqri in Abu Muhammad Abd al-Salam al-Zawawi Zayn al-Din al-Qadi (589-681 H). Shaykh Izz al-Din ibn Abd al.Attar (584-662).Abbas al-Qarafi (w. Shaykh al-Akbar al-Imam al-A zam Muhy al-Din Muhammad b. Shaykh Taj al-Din Abd al-Rahman b.Abbar (w. Beliau menuju ke Jami al-Kabir dan bertemu dengan Syaikh Jamal al-Din Abd al-Kafi al-Dimashqi. Muhammad al. 15. 20. 18.Abbas Shams al-Din Ahmad ibn Muhammad b. murid terkemuka Ibn al. Abi Umar Muhammad b. 12. 19. Abi al. Idris Abu al. Ulama zahid dan penulis kitab tafsir Al-Jami li Ahkam al-Qur an dan kitab Al-Tadhkirat fi Bayan Ahwal alAkhirat. 647 H). H). 633 H/1164-1240 M). Khallikan (w. 656 H/1258 M). 658 Al-Hafiz Abu al-Hassan al-Maliki al-Misri Rashid al-Din al. Ali b.Arabi. mujtahid besar Islam dan pemuka mazhab al-Maliki. tokoh besar dalam sejarah Andalus. 2. Di sana beliau mengikuti halaqah yang dibimbing oleh Mufti Syam. Sadr al-Din Muhammad b. 691 H/1291 M). penulis paling prolifik dan pemikir mazhab terulung. Qadi al-Qudat. Zaki al-Din Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-Maliki (w.8. Zaki al-Din Abd al. Ulama sufi. 671 H/1272 M). Ahmad b. 10. Abu Ali al-Sadafi. Kerana tiada tempat tinggal dan . Farh al-Qurtubi (w. Abi Bakr b.Aziz ibn Abd al-Salam al-Sulami (578-660/1182-1262). penggerak mazhab al-Maliki di Afrika Utara. Muhammad b. pelopor hadith dan penyusun kitab al-Targhib wa l-Tarhib. 21. Ibrahim b. Shihab al-Din Ahmad b. 687 M/1287 M). 14. Abu Bakar al-Quda i yang dikenali sebagai ibn al. Diya al-Fazari (w.Arabi alTa i al-Hatimi (w. ahli mistik dan tokoh sufi teragung 11. Abu Muhammad Abd al-Rahman b. Qudamah al-Maqdisi al-Salihi (597-682 H). 17.3. 673/1207-1274). al-faqih.Azim ibn Abd al-Qawi Al-Mundhiri (1185-1258 M). Ahmad b. 681 H/1211-1282 M). Sultan alUlama . Abd al-Wahid al-Marakishi (w. Abi Bakr b. pemuka mazhab al-Shafi i dan penulis biografi yang terkemuka.

al-Muwatta . Beliau memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk menggilap kefahaman dan memperdalam kajian. Musnad Abi Awanah al-Isfirayini. Beliau tinggal bersama Syeikh Abu Ibrahim Ishaq b. Sunan al-Darimi. Beliau sentiasa merujuk kelancaran dan penguasaannya dalam menghafal teks al-Tanbih kepada gurunya Ibn Razin Qadi al-Qudat. Setelah pulang ke Damsyik. Imam al-Nawawi ditimpa demam sehingga ke hari Arafah namun beliau tidak sedikitpun bersungut. Risalah al-Qushayri.Umawi untuk meneruskan pembelajarannya. beliau ditempatkan di Madrasah al-Rawahiyah yang terletak di sebelah Masjid al. beliau hanya tidur sebentar sahaja setiap malam. oleh Khatib al-Baghdadi dan lain-lainnya. Al-Khitab al-Nabatiyyah. kitab al-Ansab oleh Zubayr b. Beliau . Kerana kepintaran dan kehandalannya. Beliau cukup gigih menghafal dan menghadam kitab dan akan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk membaca walaupun ketika berjalan. Ahmad b. Beliau mempunyai kekuatan hafalan dan daya pemahaman yang tajam. Sebagai memenuhi rutin hariannya. beliau diangkat sebagai Mu id atau pembantu Syeikh untuk mengendalikan kelas dan memimpin halaqah pengajian.biaya yang mencukupi. Beliau mengamati dan mengutip kefahaman dari perbincangan kitab dan menghadam serta menguasai teks-teks hadith dan fiqh. Beliau berjaya menghafal kitab al-Tanbih karangan Imam Abu Ishaq al-Shirazi (w. Imam al-Nawawi berkata: Saya belajar di sini selama dua tahun. Sunan al-Daraqutni. Antara kitab yang ditelaah dan didengarnya termasuklah Sahih al-Bukhari. Musnad Ahmad ibn Hanbal. sepanjang perjalanan ke Tanah Haram. Beliau berhasil mengupas dan mengungkapkan masalah fiqh dan membahaskan hukum dengan berkesan. Sharh al-Sunnah dan Ma alim al-Tanzil oleh Imam al-Baghawi. Menurut bapanya. Bakkar. Pada tahun 651 H (1253 M) beliau berangkat mengerjakan haji bersama bapanya ke Makkah. Beliau cuma berbaring bersandarkan buku untuk berehat. Kegigihan dan kemahuannya yang kuat telah menarik kekaguman dan perhatian Syeikh. Musnad Abi Ya la alMawsili. Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Ibn al-Sunni. Sunan Abi Dawud. Selama berada di sini. Imam al-Nawawi menggiatkan usahanya untuk menelaah dan membaca kitab-kitab yang diwakafkan kepadanya sewaktu menginap di Madrasah. al-Nasa i. 476/1083) dalam masa 4 bulan setengah dan menguasai seperempat dari kitab al-Muhadhdhab dan menghafalnya pada baki tahun tersebut. saya tidak pernah merasa nikmat rehat atau kenyang. Kesungguhan dan daya juang dalam menelaah dan menekuni kitab telah memberikan kelebihan yang memberdaya dan mengangkat keupayaannya mengatasi rakan-rakan yang lain. al-Tirmidhi. Sunan Ibn Majah. kitab al-Jami li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami . Ia turut mengukuh dan menggilap ketrampilannya yang memukau dalam menulis dan mengarang kitab. Musnad al-Shafi i. Uthman al-Maghribi al-Syafi i dan disediakan sebuah bilik kecil. Sahih Muslim. Mereka turut menyempurnakan rehlah ke Madinah dan menetap di sana selama hampir satu bulan setengah. Beliau sentiasa mendampingi gurunya Syeikh Kamal al-Din al-Maghribi untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan kitab.

Beliau mengajar fiqh al-muqaran. kitab alJam bayna al-Sahihayn. Hatiku kemudian kembali tenang dan damai dan berupaya menelaah pelajaranku seperti biasa. Selain itu satu mata pelajaran untuk ilmu tasrif. Ketika . yang menghurai dan membandingkan pandangan fuqaha dan menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas mazhab. Justeru. Allah (swt) mengilhamkan padaku bahawa hal tersebut adalah kerana kesibukanku mempelajari ilmu perubatan. Ini diungkapkan sendiri olehnya dalam riwayat yang ditulis oleh Ibn al. Selepas 6 tahun menelaah dan menghadam kitab. dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-fiqh. Beliau memangku jawatan guru di situ selepas kewafatan Syeikh Shams al-Din ibn Khallikan. Ibn alAttar dalam kitabnya Tuhfat al-Talibin: Syaikh al-Nawawi berkata: Saya belajar dua belas mata pelajaran sehari secara berguru disertai dengan syarahan dan tashih. masing-masing satu pelajaran untuk kitab al-Muhadhdhab. beliau berhasrat untuk memanfaatkan penemuannya dan berkecimpung dalam dunia pengajaran. kitab Sahih Muslim. beliau mula mengarang dan menulis kitab-kitab rujukan dan berhasil mengeluarkan berpuluh karya ilmiah yang terus mengalir dan berkembang. Beliau mengikuti dua belas mata pelajaran dalam sehari. Begitu juga satu mata pelajaran untuk ilmu asma al-rijal dan satu mata pelajaran untuk ilmu usul al-din. di mana saya belajar kitab al-Luma oleh Abu Ishaq atau kitab alMuntakhab oleh Fakhr al-Din al-Razi. Dalam pada itu beliau turut mengajar di Madrasah al-Falakiyah dan Madrasah al-Rukniyah berhampiran. Beliau berkhidmat sebagai guru agama di Madrasah al-Iqbaliyah (649/1251) yang terletak di sudut utara Jami al-Umawi. Aku pernah terfikir untuk mendalami ilmu perubatan lalu aku membeli Kitab al-Qanun dan membacanya namun hati ku menjadi gelap. Serta merta terus kujual Kitab al-Qanun itu dan membuang setiap sesuatu yang berhubung dengannya. beliau akan menulis dan membuat ringkasan untuk setiap kitab yang dibaca bagi memudahkan kefahaman. Pada tahun 665 Hijrah (1267 M) beliau diangkat sebagai Syaikh al-Hadith di Dar al-Hadith alAshrafiyah menggantikan tempat Syeikh Shihab al-Din Abu Syamah al-Maqdisi yang telah wafat. Dua mata pelajaran untuk kitab al-Wasit. kitab al-Luma oleh Ibn Jinni dalam nahu dan kitab Islah alMantiq oleh Ibn al-Sikkit dalam bahasa. Namun usahanya terbantut kerana merasakan hatinya gelap dan hilang upaya untuk meneruskan pelajaran. Ini dijelaskan oleh muridnya. Sebagai suatu kelaziman.Attar: berkata Syaikh Muhyi al-Din Rahimahullah: Allah (swt) memberkati waktu dan usahaku dalam ilmu.mampu menghasilkan karya-karya besar dalam usia muda yang menzahirkan kekuatan fikrah dan keluasan jangkauan ijtihad. Beliau turut mengkaji kitab-kitab perubatan karangan Ibn Sina. Aku tidak berdaya untuk mengulangkaji pelajaran lain lalu aku mencari sebabnya. Beliau mencatatkan permasalahan penting yang dibahaskan dan menelaah hujah dan perbincangan yang dikemukakan dari sudut hukum dan aspek-aspek bahasa. Beliau turut ditawarkan mengajar di beberapa Madrasah sekitar Damsyik.

Al-Qutb al-Yunaini berkata: Imam al-Nawawi telah banyak menyebarkan ilmunya di sini (Dar al-Hadith) dan mencurahkan manfaat yang besar kepada penuntutnya. Wang gajinya disimpan oleh Nazir Madrasah dan apabila cukup setahun wang tersebut digunakan untuk membeli kitab atau tanah yang diwakafkan kepada Madrasah. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi sangat menghormati dan memandang tinggi darjat syeikh dan sentiasa membesarkan kedudukan dan martabat Ulama. dan membantah kewenangan dan kedangkalannya mempermainkan kebenaran dan meremehkan syiar Islam. Pernyataan isnad melambangkan . Beliau turut menolak permintaan Sultan yang memintanya mengeluarkan fatwa bagi membenarkan kerajaan menggunakan harta rakyat untuk kepentingan jihad.3.1.itu usianya baru menjangkau 34 tahun.4. Beliau mengepalai pentadbiran dan pengajian hadith di Dar alHadith al-Ashrafiyah selama 21 tahun sehingga wafat. Beliau turut mengemukakan riwayat dan silsilah isnad yang diterimanya dalam ilmu hadith dan fiqh dalam karya-karyanya. 2. Beliau menjalankan tugas secara sukarela tanpa mengambil bayaran atau menerima upah atas khidmatnya. Ketegasan dan keberaniannya menyangkal tuntutan dan keputusan Sultan telah menyebabkannya diusir dari Damsyik oleh al-Malik Baybars. Beliau mengirimkan beberapa pucuk warkah kepada Sultan menuntut supaya tanah yang dirampas secara rakus dari penduduk Syam dikembalikan. Risalah Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menulis dan mengutuskan warkah kepada Ulama dan pembesar negara bagi menyampaikan pandangan dan hasrat rakyat. Beliau turut mendesak supaya diberikan pertimbangan yang adil dalam menetapkan bayaran kepada para Mu allim dan guru-guru dan memberikan mereka kebebasan untuk mengajar tanpa disekat dan dihadkan kepada satu madrasah sahaja. Beliau sebaliknya meminta Sultan supaya menjual segala perhiasan dan kemewahan istana dan memanfaatkan seluruh peruntukan Baitulmal untuk membiayai keperluan jihad tanpa perlu mengorbankan harta dan kepentingan rakyat. 2. dan menyelar sikapnya yang sering mengkritik Ulama dan menyalahtafsir fatwa beliau. Beliau turut mengirimkan sepucuk risalah kepada Syeikh al-Najjar.

memuji dan mengiringinya dengan kesyukuran? Imam al-Nawawi telah berguru dengan ramai Mashayikh terkemuka di Damsyik. 2. 3.kemuliaan dan kewibawaan ilmiah dan ketinggian nilai ijazah dan keaslian ilmu yang diterima dari para mashayikh. 668 H). 3. Malik al-Ta i alAndalusi al-Jayyani (w. Isa al-Muradi al-Andalusi al-Misri al-Dimasyqi (w. 3. 4. padahal ia disuruh mendoakan. Abdullah b. 663 H). Abi Hafs Umar b. 672 H). Mudar al-Wasiti. Guru-gurunya dalam ilmu nahu 1. Abu Ishaq Ibrahim b. Antara guru-guru yang pernah membimbingnya termasuklah: 1. berbuat baik. Abu Ishaq Ibrahim b.Allamah Jamal al-Din Abu Abdillah Muhammad b. Lantaran para guru berperanan seperti ibu-bapa dalam mendidik dan menghubungkannya dengan Tuhan semesta alam. Betapa tidak keji kejahilannya tentang guru yang telah membawanya mengenal Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi. . 2. Syaikh Ahmad bin Salim al-Misri al-Nahwi al-Lughawi al-Tasrifi (w. Syaikh Zayn al-Din Abu al-Baqa Khalid b. 686 H/1287 M). Yusuf b. Sa ad al-Nabulusi (w. Guru-gurunya dalam ilmu tasawwuf 1. menyebut kemuliaan. Abdullah b. Guru-guru dipandang sebagai golongan cendekiawan yang mempunyai kedudukan istimewa di kalangan kaum Salihin yang wajar diberikan penghormatan dan sanjungan. Al. 686 H). Al-Radi bin al-Burhan (w. 2. Guru-gurunya dalam ilmu hadith 1. 664H). Syaikh Yasin ibn Yusuf al-Marrakushi atau al-Zarkasyi al-Maghribi al-Hajjam (w. Beliau menegaskan: Dan ini menyebut para guru dan silsilah mereka merupakan perkara yang amat dituntut dan bernilai lagi besar faedahnya dan wajar diketahui oleh orang yang matang dalam fiqh dan dianggap jelek bagi yang tidak mengetahuinya. Al-Fakhr al-Maliki dan beberapa Ulama lain yang tidak dicatat namanya.

H). 3. Jamal al-Din Abu Zakariya Yahya b.Aziz. yang dikenali sebagai Ibn alHabishi (w. 4. al-Husayn b. Zayn al-Din Abu al. Abu Bakr Muhammad b. Uthman al-Maghribi. Abdullah b. Abu al-Faraj Abd al-Rahman b. Abi al-Fath al-Sayrafi al-Harrani. Beliau merupakan gurunya yang pertama di Damsyik. 678 H). 682 H). 13. 662 H). Al-Mufti Jamal al-Din Abd al-Rahman b. Muhammad b. Abi Umar Muhammad b. 8.5.Aziz b. Abu Ibrahim Ishaq b. 5. 2. Nasr Allah b. Abd al. 661 Shams al-Din b. 670 H). 4. 12. Abi Ishaq Ibrahim b. Muhammad alTaflisi al-Shafi i (w.Allamah al-Qadi Abu al-Fath Kamal al-Din Umar b. Muhammad alKharastani (w. Qadi al-Qudat Imad al-Din Abu al-Fada il Abd al-Karim b. Musa al Maqdisi al-Dimashqi (w. 6. Abd al-Da im al-Maqdisi. Muhammad b. Yahya al-Anbari al-Dimasyqi al-Hanbali (w. 662H). Guru-gurunya dalam Usul al-Fiqh 1. Ibn Razin Taqi al-Din Muhammad b. 5. Ali b. Salim b. Abu Muhammad Shams al-Din Abd. Abdullah b. 2. 672 H/1273 M). Al.Abbas b. 9. Guru-gurunya dalam ilmu Fiqh 1. Ahmad b. Muhammad b. Abd al-Muhsin al-Ansari al-Hamawi al-Shafi i (w. Abu Hafs Umar b. 11. 672 H). As ad b. Kamal al-Din al-Ma arri (w. Rafi al-Halabi al-Asadi (w. 650 H). Ilwan b. 680 H). 662 H). 10. al-Rahman b. Abd al-Samad b. Bundar b. Qudamah alMaqdisi (w. Razin al-Amiri Abu Abdillah (w. Abd al-Rahman b. Abu al-Hassan Sallar b. Abi Ghalib al-Raba i al-Irbili. Nuh b. al-Hassan al-Irbili al-Halabi al-Dimashqi (w. Ahmad b. Muhammad al-Bakri al-Hafiz. Abi al-Yusr al-Tanukhi (w. Abi Amr. Umar b. Abu al-Fadl Muhammad b. . Ahmad b. Syaikh al-Shuyukh Abd al. Ibrahim b. Muhammad b. 14. Taqi al-Din Abu Muhammad Isma il b. 7. 654 H).

Jama ah. 7. Abi Bakr b. Abbas b.1. Al-Sham Muhammad b. Antara murid-murid yang telah menempa nama berguru dengan Imam al-Nawawi secara langsung termasuklah: 1. Abu Abd Allah b. Dawud al-Dimashqi (w. Al-Sadr al-Ra is al-Fadil Abu al. Catatan ini diusahakan agar tidak ada keraguan tentang ilmu yang diterimanya dan sebagai meraikan kaedah penerimaan ilmu hadith melalui isnad yang sahih. al-Naqib. 5. Shihab al-Din Ahmad b. 10. . Beliau digelar al-Nawawi al-Saghir kerana keakraban dan kesetiaannya mendampingi Imam al-Nawawi sepanjang enam tahun di Damsyik. dikenali sebagai al-Khallal. 4. Ibrahim b. Abu al. Sa dillah b. Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan fatwa dan ilmu yang disampaikan oleh Imam al-Nawawi.Attar dan mendapat julukan Mukhtasar al-Nawawi kerana pengaruh syaksiah dan peribadi Imam yang segar dalam dirinya. Abd al-Rahman b. Al-Shihab Muhammad b. 699H). Ibrahim b.Imam al-Nawawi pernah menerangkan silsilah perguruannya dalam ilmu fiqh melalui suatu jalur ilmu yang dihubungkan kepada Imam al-Syafi i (rad) dan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad (saw). 724 H/1324 M). 3.Abbas Ahmad b. Terdapat juga kalangan yang mendapat pengiktirafan khusus dari beliau dan dikurniakan ijazah yang melayakkannya untuk mengajar dan menyampaikan pelajaran darinya. Pertalian tersebut adalah menurut kedua-dua tariqat syeikh dari Iraq dan tariqat Ulama-Ulama mazhab al-Syafi i dari Khurasan. Beliau lebih dikenali sebagai Ibn al. Muhammad b. al-Farah al-Isybili. Abi al-Fath.4. Abd al-Khaliq b. 9. Ja wan (w. Ibrahim b.Abbas b. Al-Faqih al-Muqri Abu al. Beliau telah diberikan kepercayaan untuk mewarisi kitab dan khazanah fiqh Imam al-Nawawi dan menyambung usaha penulisan dan kepimpinannya dalam halaqah. Mas ab. 8. 6. Ibrahim b.Allamah Ala al-Din Abu al-Hassan Ali b. Al-Badr Muhammad b. Murid-murid Imam al-Nawawi Imam al-Nawawi turut menerima kunjungan pelajar yang bertandang dari seluruh dunia untuk berguru dan bersemuka dengannya di Masjid al-Umawi.Abbas Ahmad al-Darir al-Wasiti. Al. Beliau merupakan pencatat biografi dan penyusun fatwa Imam alNawawi. Uthman al-Ansari al-Dimashqi al-Muqri. Al-Shaikh al-Nasik Jibril al-Kurdi. 2. 2. Mereka telah mengadakan hubungan talaqqi dan sama i secara langsung dan berhasil mencatatkan pandangan dan fatwa yang diputuskannya.

Ia memuatkan nama-nama periwayat dan rijal al-hadith dalam kutub hadith al-sittah. 19. Antaranya termasuklah: 1. 2. al-Rahman b. Al-Sharaf Muhammad ibn Ata Allah al-Hizami. 14. Abu Abdullah Muhammad ibn Abd. 20. al-Khabbaz. Al. 22. Beliau turut menyempurnakan kitab Mukhtasar Tabaqat alFuqaha karya Imam al-Nawawi yang diringkaskan dari kitab Ibn al-Salah (w. Abd al-Hamid b. Seorang Ulama terkemuka di bidang hadith dan fiqh. Yusuf al-Samhudi al-Khatib al-Adib. Muhammad b. al-Rahman b. Salim b. al-Ghani Ala al-Din al-Maqdisi (w. Ibrahim b. Yusuf ibn al-Zaki Abd. Abu al-Faraj Abd. Al-Najm Isma il b.Attar. Umar b. al-Fadil Jamal al-Din Ishaq b. al-Karim al-Mukhayli. 16. Abd al-Rahim b. Abi al-Dar. Al-Qadi Diya al-Din Ali b. Abd al-Hadi al-Maqdisi. 13. Al-Qadi Jamal al-Din Sulayman b.11. 600 H/1203 M).Ala Ali b. saudara kepada al-Taj pengarang kitab al-Hikam. . Shihab al-Din al-Irbidi. 17. Shams al-Din al-Baytar al-Mu abbir. 12. Muhammad b. Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Mizzi (w. Beliau turut merakamkan sumbangan di bidang tabaqat al-Rijal dengan karyanya Tahdhib al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal yang merupakan sebuah ensaiklopedia hadith yang diringkaskan dari kitab al-Kamal fi Ma rifat al-Rijal oleh alHafiz Abd. Mansur al-Maqdisi. Salam al-Zar i. 23. 643 H/1245 M) Tabaqat alFuqaha al-Shafi iyyah. Yusuf. Sumbangannya yang terbesar ialah dalam menyusun indeks dan fahras al-hadith menerusi kitabnya Tuhfat al-Ashraf bi Ma rifat al-Atraf yang menyenaraikan atraf al-hadith dari kitab-kitab hadith usul al-sittah. Khalil. Jamal al-Din ibn al. Salim. Amin al-Din Salim b. Hilal al-Ja fari. 21. Muhammad b. 15. Abdullah b. 18. Ali. Al-Khatib Sadr al-Din Sulayman b. 742 H/12561341 M). Ayyub b. Sementara itu terdapat juga kalangan yang menuntut secara tidak langsung dari Imam al-Nawawi dengan perantaraan ijazah dan pengiktirafan lisan yang melayakkannya untuk meriwayatkan kitab yang ditulis oleh Imam. Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya b.

penyusunan semula dan persembahannya ke dalam bentuk nathar dan nazam syair. Beliau mula menulis ketika berusia 29 tahun (660 H).5. seorang cendekiawan bahasa yang terkenal dan penyusun kitab al-Alfiyah melahirkan rasa takjub terhadap keindahan lafaz yang dilakarkan dalam kitab Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. peringkasan (talkhis). Beliau berhasil mengemukakan karya-karya terbaik dalam pelbagai jurusan dan disiplin pengajian. kecanggihan fikrah dan kehalusan bahasa yang dilakarkan. adab. pentakhrijan (pengeluaran) hadith. Katanya: Demi Allah (swt) sekiranya umur ku masih panjang aku tidak akan undur dari menghafalnya. Malik al-Jiyani. setelah 6 tahun bertungkus lumus menuntut dan menghadam kitab. qira at. lughat dan kalam. pentahqiqan (suntingan). penta liqan (catatan kaki). Karangannya cukup menarik dengan kekuatan hujah. tasawwuf. Kutubkhanah dan karya-karyanya yang dikarang selama hampir 28 tahun di Damsyik memperlihatkan kegigihan dan kemantapan daya juang dan keupayaan menulis dan menelaah kitab. Abdullah b. pentashihan. Hasil tulisannya terus diperluas dan dimanfaatkan melalui usaha penterjemahan. fiqh. Imam Abu Abdullah Muhammad b. Imam Muhammad b. Ahmad alDhahabi (673-743 H) menyatakan: Tulisan dan ibarat yang digunakan oleh Imam al-Nawawi lebih terperinci dari percakapannya. tafsir. Hasil karya ImÉm al-NawawÊ Imam al-Nawawi telah merakamkan sumbangan terbesar dalam ilmu hadith dan fiqh dengan khazanah penulisan dan warisan akliah yang menakjubkan yang diperakui dan dianalisis secara kritis sepanjang abad. penelitian dan penghuraian teks (syarah). Hasil karyanya mengemukakan kefahaman dan kupasan mendalam dalam ilmu hadith. Beliau telah memberikan sumbangan bermakna dalam memperkasa dan memartabat warisan peradaban dan mengangkat tradisi akliah di zamannya. Ia menekankan kesederhanaan dan pendekatan ringkas dalam penulisan. kehebatan idea. keluasan ijtihad. Imam Taj al-Din al-Subki turut mengungkapkan: . Karyanya menampilkan idealisme dan pemikiran Islam yang tuntas. aqidah.2.

Sanjungan Ulama terhadap karya-karya Imam al-Nawawi Al-Hafiz Imad al-Din Ibn al-Kathir (w. ketinggian bahasa. mentarjih dan merumuskan hukum. Mas ud al-Faruqi. Manakala Syeikh al-Adib. seorang Ulama dan pujangga Arab di abad ketujuh pula melahirkan kekagumannya terhadap garapan fiqh dalam kitab Tahrir alTanbih: Syaikh Taqi al-Din ibn al-Salah tidak dapat menandingi apa yang telah dicapai oleh Syaikh Muhy al-Din dari kekuatan fekah. Ibn al. maka ia merupakan kitab yang tiada tandingannya dalam bidang ini.Tidak terselindung dari mereka yang mempunyai pandangan mata hati bahawa Allah (swt) telah memberikan inayahnya kepada Imam al-Nawawi dan pada karangan-karangannya.5.Attar menyebut: Orang ramai telah mengambil manfaat dari karya Imam al-Nawawi dan bertungkus lumus untuk menyalinnya. seorang mahaguru bahasa di zamannya turut mengagumi kitab Minhaj al-Talibin dan menyanjung kehebatan dan ketinggian nilai karya Imam al-Nawawi: Bagaikan kami hadir di sisi Ibn al-Salah dan menghadapi Imam al-Syafi i. menerangkan istilah dan perkara-perkara lain yang sangat penting yang tidak saya dapati kitab fiqh yang lebih baik darinya . keluasan fikrah. sehingga saya dapati kalangan yang tidak senang dengan beliau dan tulisan-tulisannya ketika hayatnya. karya fiqh Imam al-Nawawi: Sekiranya beliau sempat menyempurnakan kitab ini. Syeikh Abu Abdullah Muhammad b. menyebutkan hadith dan dalil di tempat yang selayaknya. Sesetengah pendapat menyebut bahawa karyanya menjangkau lebih 600 buah yang dihasilkan dalam tempoh singkat 17 tahun di Damsyik.1. kefahaman hadith. al-Zahir al-Irbili al-Hanafi (602-697 H). . beliau menghimpun pandangan mazhab Syafi i (rad) dan mazhab-mazhab lain di dalamnya. kerana beliau telah mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. menghuraikan faedah nas dan mengemukakan kritikan hadith. Kitab-kitab yang dihasilkannya terangkum dalam bentuk syarahan. sehingga mengalir ilmu dan fatwanya ke merata tempat. keindahan lafaz dan ketelitian ibarat. begitu bersungguh untuk mendapatkannya setelah beliau wafat. 744 H) melahirkan ketakjubannya terhadap kitab Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab. 2. ringkasan (mukhtasar) dan tasnif asli. al-Fadil Rashid al-Din Abu Hafs Isma il b.

2. Ibn al. Tuhfat al-Akhwan fi Nazm al-Tibyan. oleh Ibn Imad al-Aqfahasi (w. Ia membahaskan ketinggian nas dan ayat yang mengungkapkan keagungan kitab dan saranan supaya dibongkar dan digali khazanah al-Qur an. Ia merupakan karya yang terbaik di bidang akhlak dan adab al-Qur an yang merumuskan kaedah perbahasan yang ringkas dan mengambil pendekatan yang lebih sederhana berbanding karya sebelumnya yang lebih kompleks dan komprehensif.Imam al-Nawawi tidak berkesempatan untuk menyempurnakan kesemua tulisan dan karangannya. Di antara karya-karya yang sempat disempurnakannya ialah: Kitab dalam Ulum al-Qur an 1. Ia mengungkapkan pemikiran yang segar berhubung tatacara penerimaan ilmu al-Qur an yang menekankan kefahaman nilai dan akhlak yang harus disempurnakan dalam mempelajari al-Qur an. Akhlaq Hamalat al-Qur an oleh Imam Abu al-Fadl Jalal al-Din al-Suyuti (w.Attar: Pernah beliau memintaku mengumpulkan hampir seribu buah kurrasah tulisannya dan menyuruhku melupuskannya dan membasuh pada helaian kertas tersebut. Muhammad b. oleh Syaikh Muhammad b. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim al-Hajjaj (Minhaj al-Muhaddithin wa Sabil Talbiyat alMuhaqqiqin) . Hadiqat al-Bayan (tulisan Parsi). Ia mengupas kedudukan dan ketinggian martabat pemikul dan penanggung al-Qur an.Attar himpunan kitab-kitab fiqh yang dirujuk sewaktu menulis kitab Al-Majmu dan berwasiat supaya disempurnakan penulisannya setelah beliau wafat. Ia membawa nas sahih dari al-Qur an dan hadith yang menyampaikan pandangan Islam berhubung adab penulis dan pengingat al-Qur an. Abi Sa id al-Iji. Karya hadith (ilmu riwayah) 1. 911 H). 3. Sehingga sekarang aku masih merasa menyesal kerananya. Terdapat juga karya-karya beliau yang dihapuskan penulisannya atas sebab yang tertentu. Aku tidak berdaya selain menyempurnakan arahannya. Beliau mengingatkanku agar tidak menyalahi perintahnya. Antara ringkasan dan syarah kitab al-Tibyan ialah: 1. 808 H). Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur an dan ringkasannya (Mukhtar Al-Tibyan) Kitab ini menjelaskan ketinggian darjat dan kemuliaan martabat pembawa dan penghafal al-Qur an. Beliau pernah menyerahkan kepada muridnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibn al.

Riyad al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin (saw) Kitab ini membentangkan hadith-hadith sahih yang dirangkul dari kitab-kitab hadith yang muktabar. kaifiyat zikir dan wirid. Dalil al-Raghibin ila Riyad al-Salihin. Manhal al-Waridin Sharh Riyad al-Salihin. oleh Shaykh Abu Usamah Salim b. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. ketinggian ibadat. 4.Allamah Muhammad Ali b. 5.Al al-Tahtawi.Asya Hasunah alDimashqi. 10. Nuzhat al-Muttaqin sharh Riyad al-Salihin. . Riwayat yang dikeluarkan diiktiraf sahih kecuali beberapa nas yang dikritik dari sudut matan dan sanadnya kerana disandarkan kepada riwayat hadith yang da if. oleh Muhammad Na im Muhammad Hani Sa i. kupasan fiqh. 12. oleh Abi al-Walid Hisham b. Id al-Hilali. 8. Mustafa Sa id al-Khin. 2. oleh Faruq Hamadah. oleh Muhammad Adnan Salim. oleh al. oleh Shaykh Muhammad b.Uthaymin (1347-1421 H/1925-2001 M). Rawdat al-Muttaqin Sharh Riyad al-Salihin. oleh Abd al-Majid Hashim al-Husayni. Al-Fawa id al-Mutara ah al-Hiyad fi Sharh al-Riyad. Ittihaf al-Muhibbin bi Tartib Riyad al-Salihin. 3. Marati al-Mu minin fi Riyad al-Salihin. Sharh Riyad al-Salihin. Sharh Riyad al-Salihin. Salih b. oleh Abd al-Qadir Irfan b. oleh Syaikh Ali Ahmad Abd al. Muhyi al-Din Mastu. Ali al-Sa idani. Dalil al-Muslimin Sharh Riyad al-Salihin.Kitab ini merupakan huraian terbaik terhadap Sahih Muslim. oleh Dr. Salim al. dan kupasan hadith-hadith al-Raqa iq dan al-Malahim. Perbahasan tertumpu pada hadith hadith al-targhib dan al-tarhib. kefahaman dalil. Antara syarah kitab Riyad al-Salihin termasuklah: 1. Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin. Mustafa Bugha. 11. Ia menghurai dan mengupas hadith dari pelbagai sudut dan dimensi. oleh al-Ustadh Subhi Ibrahim al-Salih (1345-1407 H). Ia menyingkap maksud dan pengertian hadith dan menghuraikan kefahaman hukum dan ikhtilaf mazhab. 2. oleh Shams al-Din Ahmad ibn Sulayman ibn Kamal Basha (873-940 H/1469 M). Ia menggarap pandangan Ulama hadith yang mensyarah kitab Sahih dan memberikan kupasan dan penjelasan terperinci terhadap makna dan ungkapan nas. kupasan hukum dan adab. Muhammad Allan alBakri al-Siddiqi al-Makki (996-1057 H/1588-1647 M). fadilat munajat. perbahasan fiqh al-hadith dan mazhab. 13. Muhammad al. 9. 7. Ali al-Sharbiji dan Muhammad Amin Lutfi. tafsiran al-Qur an. 6.

oleh Shaykh Ali b. Abu al-Hassan al-Daraqutni. 9. 4. oleh Imam Izz al-Din. Hassan b. Al-Arba in fi Mabani al-Islam wa Qawa id al-Ahkam Kitab ini menghimpunkan sejumlah 42 hadith Nabawi (saw) yang terpilih dan sahih. Abu Uthman al-Sabuni dan Shaykh Abu Amru Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri alma ruf bi ibn al-Salah. 5. oleh Abu Hafs al-Bilbaysi al-Shafi i. Muhammad al-Ansari. oleh Ibn Kamal Pasha Shams al-Din Ahmad b. Sufyan al-Nasa i. 8.14. 978/1570). Abd al. 905 H/ 1490 M). Abu Bakr b. Ali (w. Sharh Riyad al-Salihin Oleh Hafiz Salahuddin Yusuf. Safi al-Din Abd al-Rahman (w. Muhammad b. Fayd al-Mu in. 3. Abi Bakr b. Sharh al-Arba in. 12. Sharh al-Arba in. oleh Imam Sadr al-Din Muhammad b. 671 H). Al-Manhaj al-Mubin fi Sharh al-Arba in. Muhammad b. Abu Sa id al-Malini. 731 H).Id (12281302 M). Hajar al-Sa di alAnsari al-Haytami (909-974 H/1503-1566 M). Ibrahim b. 917 H). 11. Muhammad ibn Ali alGhassani. Kunuz al-Bahithin al-Tarajim wa l-Faharis al-Tafsiliyah li Kitab Riyad al-Salihin. Sharh al-Arba in. Al-Majalis al-Saniyya fi al-Kalam ala l-Arba in al-Nawawiya. Al-Tabyin fi Sharh al-Arba in. Fath al-Mubin li Sharh al-Arba in oleh Imam Ahmad b. Sharh al.Alim al-Rabbani. Maymun al-Maghribi (w. Abu Abd al-Rahman al-Sulami. Al-Hafiz Abu Nu aym al-Asfahani. Sulayman (w. 10. 979 H/1511-1571 M).Arba iyyah li al-Nawawi oleh Mawlana Muslih al-Din Muhammad al-Lari (w. 181 H). . 3. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Muhammad ibn Ali ibn ibn Daqiq al. 940 H/1534 M). oleh Mu in al-Din b. Ali b. oleh Imam al-Faqihani Umar b. Sa d Allah ibn Jama ah (749-819 H/ 1348-1416 M). Al-Arba un al-Nawawiyah wa Sharhih oleh Imam al-Nawawi (631-676 H). Sharh al-Arba in. Ibrahim al-Asfahani. al-Husayn al-Tusi al. Abdullah b.Aziz b. oleh Shaykh Ahmad b. Antara syarahnya yang termasyhur termasuklah kitab: 1. oleh Shaykh Ahmad Ratib Hammush. Hijazi alFashni (w. Abu Abdullah al-Hakim. Abu Bakr alBayhaqi. Shaykh Abu Sa id Ahmad b. Abu Bakr al-Ajiri. 6. 7. Muhammad b. 15. 2. Ia dihasilkan dari garapan kitab-kitab hadith al-Arba in yang ditulis oleh Ulama-Ulama Islam sebelumnya seperti Imam alZahid Abd Allah ibn al-Mubarak (w. Ishaq al-Qanawi (w.

Muhammad b. oleh Imam Jamal al-Din Yusuf b. Sharh al-Arba in. Muhammad b. Al-Ta yin fi Sharh al-Arba in. Hadi al-Mustarshidin ila Ittisal al-Musnidin. Mas ud (w. oleh Shaykh Mulla Ali b. 1317 H). Shihab al-Din b. Al-Jawahir al-Tahtawiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi al-Fadl Sadr al-Din Muhammad al-Shabshiri. 21. 802/1302). Jami al. 812 H/1409 M). oleh Abu Hafs Umar b. Muhammad al-Khujandi (779851 H/ 1377-1447 M). Sarija b. 22. 24. Mahmud al-Halwa i al-Tabrizi (730-804/1330-1402). Ali al-Hasani al-Qal awi alma ruf bi al-Suhaymi (w. 1014 H). Shams al-Din Muhammad b. 17. oleh Abu Muhammad Burhan al-Din Ahmad b. 14.Umari. oleh Sheikh Muhammad b. alHajj Muhammad Abd al-Karim. Al-Mu in ala Tafahhum al-Arba in. 23. 28. Muhammad al-Ansari (w. Sharh al-Arba in. Sultan b. Abu Bakr al-Shirazi ibn Shaykh al-Yusr. Al-Hadi li al-Mustarshidin. 19. Husayn Abu Luz. Rajab al-Hanbali (736-795 H/1336-1393 M). al-Hassan b. Azhar al-Talibin bi Sharh al-Arba in oleh Ahmad b. Al-Jawahir al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Wali al-Din al-Shabshiri.Ulum wa al-Hikam fi Sharh Khamsin Hadithan min Jawami al-Kalim oleh Zayn al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman b. Al-Fawa id al-Dhahabiyah min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abu Abdullah Hammud b. Abdullah al-Matar dan Abu Anas Ali b. Sharh al-Arba in. Jalal al-Maltawi al-Sa di al. Al-Mubin al-Mu in li fahm al-Arba in. 1178 H). Ahmad (w. Salah b. 29. 18. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad Siraj al-Din al-Ansari alMisri. Sharh al-Arba in.13. 27. As ad b. 20. oleh Al-Shihab Ahmad b. Nathr al-Fara id al-Murbi in al-Manwiyah fi Nashr Fawa id al-Arba in al-Nawawiyah oleh Zayn alDin Sarija b. Ali b. Sharh Arba un Nawawi. oleh Shaykh Abu Sa id Muhammad Abd al-Hadi b. 25. oleh Shaykh Zahir al. Muhammad al-Qari (w. 26. oleh Najm al-Din Sulayman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim alTufi al-Hanbali (w. Ahmad al-Hanafi (w. 788 H/1386 M).Ubadi (919-979 H/ 1511-1571 M). 16. 716 H/1259-1316 H). Ibn al-Mulaqqan al-Dimashqi (723-804 H/ 1323-1401 M). oleh Shaikh Isma il Haqqi Bursali (1653-1724/5 M) 15. . Al-Tuhfat al-Rabbaniyah fi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Isma il b.

Faysal b. 34. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Muhammad Bakkar Zakariya. Muhammad Sultan.Aziz Izz al-Din al-Sirwan. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Khalil Ibrahim Mulla Khatir.Arbai in oleh Muhammad b. Muhammad al-Hijazi al-Manzili al-Rashidi al-Shafi i al-Qadiri. 46. 47. Al-Ahadith al-Thalathun allati alayha Madar al-Islam wa Qawa id al-Din oleh Musa al-Aswad. 41. Muhammad b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Shaykh Muhammad b. Umar b. 49.Uthaymin. 42. Al-Adwa al-Samawiyah fi Takhrij Ahadith al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abd al-Rahman Fawzi ibn Abd Allah ibn Muhammad. 32.Aziz Ali al-Shaykh. I rab al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Hasani Abd al-Jalil Yusuf.Arbai in wa Tatimmat al-Khamsin li al-Nawawi wa ibn Rajab oleh Abd al-Muhsin b. Qawa id wa Fawa id min al-Arba in al-Nawawiyah oleh Nazim b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Imam Sa ad al-Din Mas ud b. 45. Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Abd al. Mishkat al-Nubuwwah sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad Salih al-Farfur (w. Fath al-Qawi al-Matin fi Sharh al. Atiyyah al-Shubrakhiti al-Misri al-Maliki (1106 H/ 1695 M). Salih al. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Salih b. 36. 50. Ahmad al-Shafi i alAnsari (823-926 H/ 1420-1520 M). Abd al. 44. Mahasin al-Din ala Matn al-Arba in oleh Dr. 48. Taysir Rabb al-Bariyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Muhammad b. 39. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Sulayman b. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah fi Thawb Jadid oleh Abd al-Wahhab b. Salih Abu Safiyah.Aziz al-Mubarak (w. 40. Mar i b. oleh Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya b. . 35. 38. 33. 43.Ubbad al-Badr. Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abd al-Wahhab Azuz Isa dan Abd al-Razzaq Wan Ahmad. Sharh al-Arba in. Hammad al. Abd al. Al-Nuzhat al-Bahiyah fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Qasim al-Qaysi. Al-Futuhat al-Wahbiyah bi Sharh al-Arba in Hadithan al-Nawawiyah oleh Shaykh Burhan al-Din Ibrahim b. Al-Fayd al-Matin Sharh al. Muhammad al-Luhaymid. 31. 37. Riyad al-Ahmad alSalafi al-Athari. 1376 H). Abdullah al-Taftazani al-Harawi (712-793 H/1322-1389 M). 1407). Rashid b.30.

Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi oleh Imam al-Suyuti (849-911 H/1445-1505 M). Pushto. Karya Hadith (ilmu dirayah) 1. 3. Fanti dan lain-lain. Hungari. 4. . Al-Lakhmi menyebut tentangnya: (Karya) yang cukup bernilai. Al-Taqrib wa l-Taysir fi Ma rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhir (saw) (Taqrib al-Irshad ila Ilm al-Isnad) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Irshad karya Imam al-Nawawi. Inggeris. Perancis. Kitab al-Arba in ini juga telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa termasuk Turki. tidak sempurna (kefahaman hadith) tanpanya . Indonesia. Swahili. Melayu. Al-Isyarat ila Bayan al-Asma al-Mubhamat fi Mutun al-Asanid Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Asma al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah karya al-Khatib al-Baghdadi. Ia mengupas dan membahaskan 65 jenis ilmu hadith dengan hujah dan dalil yang konklusif. Imam al-Nawawi cuma sempat menulisnya hingga ke bab al-zakat. Irshad Tullab al-Haqa iq ila Ma rifat Sunan Khayr al-Khala iq (Al-Irshad fi Ulum al-Hadith) Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Ma rifat Anwa Ilm al-Hadith (Muqaddimah Ibn al-Salah) karya Imam Abu Amru Uthman ibn al-Salah (577-643 H/ 1181 1245 M). Latin. Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa id al-Islam (Al-Khulasah fi Ahadith al-Ahkam). Urdu. Komoro. Belanda.51. Cina. Kitab ini menghimpunkan hadith-hadith hukum yang dikeluarkan dari kitab Al-Majmu Sharh alMuhadhdhab. Al-Jami fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Abi Abdullah Muhammad Yusri. Somali. Al-Wafi fi Sharh al-Arba in al-Nawawiyah oleh Dr. Kitab ini merupakan karya hadith yang terunggul di bidang hukum dan perbandingan mazhab dan telah dikupas dan dihuraikan oleh ramai sarjana dan pemikir mazhab. 2. Gujurat. German. 52. Rusia. Sepanyol. Mustafa Bugho dan Muhy al-Din Mastu. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan penulisannya pada 24 Sya ban 667 H dan mengurniakan ijazah untuk menyampaikan riwayat kitab kepada semua umat Islam yang membacanya. Antara kitab syarah kepada al-Taqrib ialah: 1. Hausa. Benggali. Parsi.

204/819) dan membincangkan pemikiran yang dikemukakannya di dalam kitab al-Umm. penegak mazhab dan Mujaddid Islam yang terkemuka. Ia menukil riwayat yang disampaikan dalam kitab Amal alYawm wa al-Laylah oleh Imam Abi Bakr Ahmad b. dan Amal al-Yawm wa al-Laylah oleh Imam Abu Abd al-Rahman al-Nasa i. Ishaq al-Sinni. Ia merupakan sebuah ensaiklopedia rijal yang terpenting yang menyediakan rujukan terbaik tentang biografi Sahabat Rasulullah (saw). Mukhtasar Usud al-Ghabah fi Ma rifat al-Sahabat Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Usud al-Ghabah karya Imam Majd al-Din ibn al-Athir (w. Mustafa al-Khin.2. Sahabat (rad). Ia turut mengeluarkan riwayat yang dikemukakan dalam kitab al-Shaykhayn (Bukhari dan Muslim) dan Usul al-Khamsah (Sunan Abi Dawud.Hilyat al-Abrar wa Shi ar al-Akhyar fi Talkhis al-Da awat wa l-Adhkar (Al-Adhkar al-Waridah an Sayyid al-Abrar (saw) wa l-Istighfar).Manaqib al-Shafi i Kitab ini adalah ringkasan (mukhtasar) kepada kitab Manaqib al-Shafi i karya Imam al-Bayhaqi. Ia menghuraikan sumbangannya dalam membangunkan kerangka usul dan furu dan menzahirkan kekuatan dan ketinggian mazhab fiqh Imam al-Shafi i. dan kitab-kitab Musnad dan . Ia menyingkap sirah dan perjuangan Imam al-Shafi i (rah) (w. Sunan al-Nasa i). Kitab Nahu 1.Al-Tahrir fi Alfaz al-Tanbih Kitab ini merupakan sebuah mu jam al-lughawi yang menghuraikan lafaz dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. Kitab Doa dan Zikir 1. Muhammad b. Ia mengupas keperibadian dan manaqib Imam dan menzahirkan pengaruhnya sebagai pembela sunnah (Nasir al-sunnah). Kitab sejarah dan tabaqat 1. Tabi in dan Salaf al-Salihin.227 hadith tentang zikir dan wirid yang diwarisi dari Nabi (saw). Sunan al-Tirmidhi. 630 H/1233 M). Al-Manhal al-Rawi fi Taqrib al-Nawawi oleh Dr. 2. Kitab ini merakamkan sejumlah 1. al-Risalah dan Ikhtilaf al-Hadith.

1057 M). Wird of Imam al-Nawawi.Asqalani (773-852 H). Musnad Ahmad. 2. oleh Shaykh Shams al-Din al-Fasi (1110-1175 H). Sharh Hizb al-Nawawi. 6. 911 H/1445-1505 M). Hizb al-Ad iyah wa al-Adhkar (Hizb al-Nawawi) Kitab ini menghimpunkan ringkasan doa. Antara syarahannya termasuklah: 1. 2. oleh Muhammad b. 930 H). 5. Beliau menyatakan: Orang yang beragama tidak lengkap (kefahaman) tanpanya . 4. Ittihaf al-Akhyar fi Nukat al-Adhkar. oleh Mustafa b. Mukhtasar al-Adhkar oleh Shihab al-Din Ahmad b. Sulayman al-Jarhazi al-Zubaydi (w. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar dan Adhkar al-Adhkar. oleh Shaykh Abdallah al-Kadi. Husayn al-Ramli (w. al-shahir bi Ibn Hajar al. Fath al-Qawi sharh Hizb al-Nawawi oleh Syaikh Abdullah b. Muhammad b. 7. 953 M). Al-Muntaqa al-Mukhtar min Kitab al-Adhkar oleh Al-Shaykh Muhammad Ali al-Sabuni.Adhb al-Mawrid al-Hani fi Halli Alfaz Hizb al-Imam al-Nawawi oleh Muhammad Salih ibn alRis Ibrahim Malli. Kamal al-Din al-Bakri al-Siddiqi (w. dan Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ala al-Adhkar al-Nawawiyah. Sunan Dar al-Qutni dan Sunan al-Bayhaqi. Ali b. Muhammad b. Al. oleh Shaykh al-Islam Shihab al-Din Ahmad b. Antara syarahan dan ringkasan kitab al-Adhkar ialah: 1. 1201 M). Allan (w. 4. 2. 1162/1749). Shams al-Din Muhammad b. 844 H). oleh Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd alRahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (w. oleh Imam Umar al-Shabrawi. 3. Nata ij al-Afkar fi Takhrij Ahadith al-Adhkar. Imam alNawawi selesai mengarangnya pada bulan Muharram. 667 Hijrah. zikir dan selawat yang diriwayatkan secara syafahiyah (lisan) dari Imam al-Nawawi oleh murid-muridnya. Umar b. oleh Muhammad b. Musnad Abi Awanah. 3. Tulun al-Dimashqi (w. Tuhfat al-Abrar bi Nukat al-Adhkar.Sunan seperti Al-Muwatta Imam Malik. Al-Asrar al-Nabawiyah (saw) fi Ikhtisar al-Adhkar al-Nawawiyah. Sunan Ibn Majah. 6. Mubarak b. . Sharh Hizb al-Imam al-Nawawi. Ali. Abdullah alHumayri al-Hadrami (w. Ia memuatkan 18 buah kitab yang merangkumi 340 bab. 5. Al-Matla al-Tamm al-Sawi.

984 H). Azhar al-Fiddat (Hawasyi). al-Syaikh Nasir al-Din Muhammad b. Al-Taj fi Zawa id al-Rawdat ala l-Minhaj. Al. 819 H). 5. Abi Bakr.Aziz fi Sharh al-Wajiz) karya Imam Abu alQasim Abd al-Karim b. Imam al-Nawawi mula mengarangnya pada 25 Ramadan 666 Hijrah dan selesai pada 15 Rabi ul Awwal 669 Hijrah. Syaikh Abu l Hassan Ali b.Attar (654-724 H).Kitab fatwa 1. oleh al-Hafiz ibn Hajar al. 4. Ahmad b. oleh Imam al-Suyuti (w.Abbas Ahmad b. Adab al. Ia turut menghuraikan tanggungjawab dan tuntutan untuk menyampaikan nasihat dan menegakkan keadilan hukum dan syariat. Karya Fiqh 1. 6. Ibrahim Ala al-Din ibn al. oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuti (w.Ilm Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Adab al-Mufti wa l-Mustafti karya Ibn al-Salah. Muhammad al-Bakri (w. Muhammad al-Rafi i (557-623 H). Ia mengetengahkan adab dalam mengemukakan fatwa dan membahaskan tatacara dan keteraturan hukum dalam institusi qadi dan mufti. Umdat al-Mufid wa Tadhkirat al-Mustafid (ikhtisar). oleh Muhammad b. 7. Fatawa al-Imam al-Nawawi al-Musamma bi al-Masa il al-Manthurat ( Uyun al-Masa il al-Muhimmat) Kitab ini mengemukakan fatwa dan hukum yang diputuskan oleh Imam al-Nawawi dan disusun oleh muridnya. 911 H). Ahmad b. Fath al-Mughlaq lima fi al-Rawdat min al-Khilaf al-Mutlaq. Al-Ghunyah. 876 H). Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin fi al-Fiqh Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Sharh al-Kabir (Fath al. Muhammad b.Asqalani (w. oleh Syaraf al-Din Isma il b. oleh Zayn Abu al. ibn al-Muqri al-Yamani (w. dan Al-Yanbu fima Zada ala al-Rawdat min al-Furu . 852 H). 911 H). Al-Rawd. oleh Najm al-Din Muhammad b. .Adhb al-Musalsal fi Tashih al-Khilaf al-Mursal fi al-Rawdat. 2. 2. Abdullah b.Alim wa l-Muta allim wa l-Mufti wa l-Mustafti wa Fadl Talib al. 837 H). Abdullah al-Ghazzi (w. 3. Qadi Ajlun (w. Antara huraian dan ringkasan kitab al-Rawdat ialah: 1. Tashih al-Rawdat.

8. Al-Siraj al-Wahhaj sharh ala Matn al-Minhaj. Imam al-Nawawi telah selesai menyusunnya pada 19 Ramadan 669 Hijrah. Ahmad b. 6. oleh Jamal al-Din Abd. Hamdan b. 5. 783 H). Hamdan al-Azra i (w. Arram alAswani al-Iskandari (w. 794 H). 9. guru-guru dan para mufti . 2. 804 H). 3. 756 H). oleh Badr al-Zarkashi Abi Abdillah Muhammad b. 720 H). al-Bahadir (w. Al-Siraj al-Wahhaj fi Idah al-Minhaj. . 9. al-Wahid al. 783 H). oleh Shams al-Din Muhammad b. Khadim al-Sharh al-Kabir wa l-Rawdat. Tuhfat al-Muhtaj bi sharh al-Minhaj. oleh Jamal al-Din Abd al-Rahim b. al-Kafi alSubki (w.Adhra i (w. Ali al-Isnawi (w. 1004 H). Al-Furuq. 745 H). Hamzah al-Ramli (w. oleh Baha Abu al. dan Ghunyat al-Muhtaj. Qut al-Muhtaj. oleh Shaykh Kamal al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn Musa ibn Isa al-Damiri (w. Abu al. 7. 808 H/ 1344-1405 M). 4. 772 H). Abd Allah Badr al-Din al-Zarkashi (w. Minhaj al-Talibin Kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi i. Abd. 772 H). Ali ibn al-Mulaqqan (w. Al-Dibaj fi Sharh al-Minhaj dan Al-Mu tabar fi Takhrij Ahadith al-Minhaj oleh Muhammad b. Antara kitab syarah kepada Minhaj al-Talibin termasuklah: 1. Ali b. 2. oleh Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi. Al-Najm al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. Nihayat al-Muhtaj sharh al-Minhaj. 10. Al-Wahhaj fi Ikhtisar al-Minhaj oleh Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad b.Abbas Ahmad b. Ali al-Isnawi (w. Muhammad b. oleh Al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad b.8. oleh Siraj al-Din Umar b. Abd.Abbas al-Sa di al-Ansari al-Makki al-Shaf i (909-974 H/1504-1567 M). Hassan b. 11. 794 H). Hajar al-Haitami. Al-Muhimmat wa al-Tanqih fima yaridu ala al-Tashih. Umdat al-Muhtaj. 10. oleh Shihab al-Din Ahmad b. dan Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj oleh Taqi al-Din Ali b. Abi Bakr b. Al-Idah sharh al-Minhaj. Imam al-Suyuti menyatakan: Dan ia kini adalah rujukan para penuntut. Al-Tawassut wa al-Fath bayna al-Rawdat wa l-Sharh. oleh Ahmad b. Hasan b. al-Rahim b. Yusuf al-Andalusi (w.

Abdullah b. Samit (w. Mughni al-Raghibin fi sharh Minhaj al-Talibin. oleh Ahmad al-Mayqiri Shumaylah al-Ahdal (w. Abi Bakr b. Wasa il al-Ibtihaj fi Sharh Fara id al-Minhaj. 14. Ahmad al-Mahalli (w. 921). 819 H). 874 H). dan Kifayat al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj oleh Al-Badr Abu al-Fadl Muhammad b. 26. Abi Syaibah al-Asadi (w. 1390 H). Ahmad b. Abi Bakr b. 859 H). . Al-Siraj al-Wahhaj fi Hal al-Minhaj dan Silah al-Ihtiyaj fi alDhab an al-Minhaj oleh Shams al-Din Muhammad b. Bahr al. 24. Yusuf alManzili al-ma ruf bi Ibn Suwaydan (w. 19. 805 H). Kanz al-Raghibin sharh Minhaj al-Talibin. Imad al-Aqfahsi (w. Al-Musyri al-Rawi fi sharh Minhaj al-Nawawi. 13. 1298 H). Abd al-Bari al-Ahdal (w. Uthman b.12. Abu Bakr b. dan al-Qasd al-Wahhaj fi Hawasyi al-Minhaj. oleh Izz al-Din Muhammad b. al-Khadr al-Zubaydi al. 977 H). oleh Jalal al-Din Muhammad b. Fakhr al-Din al-Abbar al-Maridani (w. 28.Azizi (w. oleh Abu al-Fadl Muhammad b. 25. 808 H). Mughni al-Muhtaj ila Ma rifat Ma ani Alfaz al-Minhaj. Umar al-Nasibayni (w. Muhammad b. Jama ah (w. 852 H). oleh Muhammad b. Abi Bakr b. Bidayat al-Muhtaj fi sharh al-Minhaj. oleh Ahmad b. Raslan al-Bulqini (w. dan al-Tahrir. oleh Ahmad b. Muhammad b. Ali b. Ahmad b. 808 H). Jama ah (w. Abi Bakr alMaraghi al-Madani (w. 23. 911 H). Al-Ibtihaj fi Bayan Istilah al-Minhaj. 15. Wijhat al-Muhtaj wa Nuzhat al-Minhaj oleh Nasir al-Din Muhammad b. oleh Jalal al-Din Muhammad b. I anah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 819 H). 16. Al-Nahj al-Wahhaj fi sharh al-Minhaj. Sullam al-Muta allim al-Muhtaj ila Ma rifat Rumuz al-Minhaj. 876 H). Al-Ibtihaj dan Durr al-Taj fi I rab al-Minhaj oleh Jalal al-Din al-Suyuti (w. 22. Kanz al-Muhtaj ila Idah al-Minhaj. 18. Ahmad al-Khatib al-Sharbini (w. Qadi Ajlun (w. 17. Al-Ibtihaj sharh al-Minhaj. oleh Abu al-Fath Muhammad b. 27. oleh Shams al-Din Muhammad b. Tashih al-Minhaj oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Al-Bahr al-Mawwaj. 21. 871 H). oleh Izz al-Din Muhammad b. 20. oleh Badr al-Sari al-Akmal al-Sayyid Muhammad b.Ajjaj fi sharh al-Minhaj. 1341 H). 864 H).

oleh Shaykh Nur al-Din Ali b. 4. Allan al-Siddiqi al-Makki (w. Hashiyah ala al-Idah oleh al.29. fadilat Madinah. 5. Al-Ifsah an Ma ani al-Idah.Umdah fi Tashih al-Tanbih (Mulahazat Ra aha fi al-Tanbih li Shaykh Abi Ishaq al-Shirazi) Kitab ini mengupas dan menghuraikan kefahaman fiqh yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih oleh Shaykh al-Imam Abi Ishaq al-Shirazi. Al-Nukat oleh Shihab al-Din ibn al-Naqib. Ia menghuraikan lafaz dan hukum yang diputuskan di dalam kitab al-Tanbih dan mentarjih pandangan dan hujah mazhab yang rajih dan muktamad. Ia selesai ditulis oleh Imam al-Nawawi pada 10 Rajab 667 Hijrah. Ali b. adab melangkah ke Mekah.Umrah Kitab ini merupakan syarahan kepada kitab Silah al-Nasik fi Adab al-Manasik karya Al-Hafiz Abu Amru ibn al-Salah. Muhammad b. 1057 H). Ali b. 2. Ia memuatkan pandangan dan nas al-Qur an yang menyebut: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman [Al-Hijr: 88] Imam al-Nawawi menyatakan: . Antara kitab syarah kepada al-Idah ialah: 1. Al-Tarkhis bi l-Qiyam li Dhawi al-Fadl wa l-Maziyyah min Ahl al-Islam Kitab ini membahaskan dalil dan hujah yang membenarkan seseorang berdiri menghormati orang-orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan dalam Islam. Sharh al-Idah. Abdullah al-Samhudi (w. Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj. Ahmad al-ma ruf bi ibn al-Nahwi ibn al-Mulaqqan (w. 30. tawaf al-wida dan ziarah ke Masjid Rasulullah (saw). tentang umrah. Al. Antara perkara yang dibahaskan dalam kitab al-Idah ialah tentang hukum dan adab bermusafir. perkara wajib dan sunat sekitarnya. 911 H). oleh Imam Muhammad b. oleh Shaykh Abd al-Fattah Ruwah. sunat-sunat ihram. 7. rukun dan adab semasa mengerjakan haji. tentang (hukum) haji hamba abdi dan kanak-kanak dan sebagainya. Hajar al-Haytami al-Sa di al-Ansari (w. 4. Ujalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj. 3.Allamah Ahmad b. Makkah dan Ka bah. 973 H). Al-Idah fi Manasik al-Haj wa l. dan Al-Isharat ila ma waqa a fi al-Minhaj min al-Asma wa al-Ma ani wa al-Lughat oleh Siraj al-Din Abu Hafs Umar b. Al-Ijaz fi al-Manasik 6. Fath al-Fattah bi Sharh al-Idah. 804 H).

Mukhtasar al-Tadhnib al-Muntakhab li l-Imam al-Rafi i Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab al-Tadhnib karya Imam al-Rafi i dalam ilmu fiqh. kaum salihin. hadith. fiqh.Diharuskan berdiri untuk menghormati ahli kebaikan yang mempunyai kelebihan di kalangan ahli ilmu. penuntutnya. ibu bapa. Mas alat Niyyat al-Ightiraf 10. 9. ahli-ahli wara dan zuhud. dan orang-orang yang terpilih (al-akhyar). Masa il Takhmis al-Ghana im Kitab ini menghuraikan nas tentang kewajipan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang untuk Baitul Mal dan habuan selebihnya diagihkan secara adil antara pejuang dan orang-orang tertentu yang diperuntukkan haknya dalam Islam. Mukhtasar Adab al-Istisqa Kitab ini menjelaskan tentang kaifiyat mengerjakan solat al-istisqa dan adab-adab berdoa memohon hujan. 2. 13. Tuhfat Tullab al-Fada il Kitab ini menghuraikan kefahaman tafsir. Ghayth al-Naf i fi al-Qira at al-Sab i Kitab ini menjelaskan tentang kaedah bacaan al-Qur an dalam tujuh huruf sebagaimana diriwayatkan oleh Ulama tafsir dan Qira at. Ulama yang salih. lughah. Ru us al-Masa il fi al-Fada il 11. Manar al-Huda fi al-Waqaf wa l-Ibtida . Manakala karya-karya yang tidak sempat dijayakannya ialah: Karya dalam Ulum al-Qur an 1. 8. dan telah zahir khabar (yang sahih) tentangnya dari amalan para salaf yang mulia. 12. dan lafaz yang digarap dari kitab AlMajmu Sharh al-Muhadhdhab.

449 H) dalam Sharh Sahih al-Bukhari dan Muhammad b. Imam al-Nawawi telah mengemukakan hujah yang kukuh dan persuasif dalam merumus dan merungkai nas hadith. Mukhtasar al-Tirmidhi Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Al-Jami al-Sahih susunan Imam al-Tirmidhi. 256 H/869 M) dalam merangka dan menyusun bab. 8. 386 H) dalam I lam al-Sunan. Ia hanya sempat disempurnakan oleh Imam al-Nawawi hingga bab (Qawl al-Nabi (saw): Al-Din al-Nasihah). Ibn alBattal (w. Al-Imla ala al-Hadith al-A mal bi al-Niyyat Kitab ini mengemukakan rangkaian isnad hadith (Innama al-A mal bi al-Niyyat) 4. Tahdhib al-Asma wa l-Lughat . 3. mahakarya yang dihasilkan pada abad kelapan. Mukhtasar Ta lif al-Darimi fi al-Mutahayyirah Mukhtasar Tasnif Abu Shamah fi al-Basmalah Al-Amali fi al-Hadith Jami al-Sunnah Al-Ahadith al-Qudsiyah Kitab Nahu 1. 7. 5. Sharh Sahih al-Bukhari (Al-Talkhis) Kitab ini merupakan syarahan terbaik terhadap Sahih al-Bukhari yang mengemukakan pandangan dan penelitian tuntas terhadap nas al-hadith. Sharh Sunan Abi Dawud (Al-Ijaz) Imam al-Nawawi cuma sempat menghuraikan kitab ini hingga ke pertengahan bab al-wudu .Karya dalam ilmu Hadith 1. Yahya al-Dubaysi al-Wasiti (w. 2. 672 H) yang mengupas hadith-hadith musykil dalam kitab Al-Jami al-Sahih.Asqalani turut merujuk dan menukil hujah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Beliau merujuk pada kupasan Imam al-Khattabi (w. Sa id b. Al-Hafiz Ibn Hajar al. Beliau turut memperhalusi manhaj Imam al-Bukhari (w. 6. 9.

5. Al-Thiqat oleh Abu Hatim b.Kitab ini menggarap kefahaman nama dan bahasa yang dirangkul dari kitab Mukhtasar Abi Ibrahim alMuzni. Hibban. 4. Asakir dan lain-lain lagi. jin dan beberapa nama lain yang tidak dimuatkan dalam kitab-kitab tersebut sama ada muslim atau kafir. malaikat. Idris al-Shafi i (rad) (150-204 H/767-820 M) dan seterusnya mengikut tertib nama dalam urutan huruf mu jam. Al-Mubham min Huruf al-Mu jam Kitab sejarah dan tabaqat 1. 2. Al-Muhadhdhab dan Al-Tanbih oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim b. Tabaqat al-Kabir dan al-Saghir oleh Muhammad b. Ali b. Antara karya-karya yang dirujuk dalam penulisan kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat ini termasuklah: 1. 2. Tarikh Nisabur oleh Al-Hakim Abi Abdillah. Ia menghuraikan nama-nama lelaki dan wanita. Kitab Al-Tarikh al-Kabir oleh Imam Abu Abdullah Muhammad b. Isma il al-Bukhari (810-870 M). Al-Jarh wa l-Ta dil oleh Ibn Abi Hatim. 2. 6. Imam alNawawi hanya sempat mengemukakan tarjamah ringkas dalam menghuraikan manaqib al-rijal. Tarikh Hamdan dan Tarikh Dimashq oleh Al-Hafiz Abi al-Qasim b. Tarikh Baghdad oleh Khatib al-Baghdadi. 7. Kitab ini melakarkan hujah yang kukuh dan persuasif dalam perbahasan lafaz yang dirangka mengikut aturan huruf mu jam. 3. Tulisannya telah disempurnakan oleh Al-Hafiz Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman al-Mizzi (w. Sirah al-Nabawiyah (saw) . baik atau jahat dengan pengolahan dan kupasan yang substantif pada setiap nama yang dinyatakan. Ia mengungkapkan kefahaman sirah yang mendalam dan mengemukakan nama Muhammad di permulaan kitab bagi meraih keberkatan nama Rasulullah (saw) diikuti dengan Muhammad b. Sa ad. Al-Wasit dan Al-Wajiz oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Rawdat oleh Imam Abu Zakariya al-Nawawi. 742 H). Mukhtasar Tabaqat al-Fuqaha Kitab ini adalah ringkasan kepada Kitab Tabaqat al-Fuqaha al-Shafi iyah karya Ibn al-Salah. Yusuf al-Shirazi.

alMuzni. Ia menghuraikan kitab Al-Muhadhdhab karya Imam Abu Ishaq al-Shirazi. Kehandalan Imam alNawawi dalam mengupas kitab al-Wasit dizahirkan dalam kenyataannya: Mereka menduga hafalanku dari kitab al-Wasit. Ia membahaskan kefahaman hukum yang dirangkul dari pandangan dan ijtihad fuqaha mazhab. Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab Kitab ini merupakan sebuah ensaiklopedia fiqh dan syarahan mazhab yang terbesar. dan ikhtilaf antara usul dan zahir. Ia menzahirkan ketinggian tamadun dan warisan dan pengaruhnya dalam mengangkat tradisi dan peradaban Islam. . Ia turut membandingkan pandangan fuqaha mazhab seperti Imam al-Shafi i. 3. 2. padahal aku telah menelaahnya sebanyak 400 kali . pembahagian rukhsah. Kitab Qawa id al-Fiqhiyah 1. Imam alNawawi (rah) hanya sempat menghurainya hingga bab shurut al-salah. yang menyentuh soal keimanan pada qadar. hukum memberikan jaminan (al-daman) dalam aqad yang fasid dan sahih. Sharh al-Wasit (Al-Tanqih) Kitab ini adalah huraian kepada kitab al-Wasit.Kitab ini membentangkan perbahasan dan perbincangan ringkas berkait dengan sirah Rasulullah (saw) yang dirumuskan dari kitab Tahdhib al-Asma wa al-Lughat. Huraiannya telah disempurnakan oleh Imam Taj al-Subki (683-756 H) hingga ke bab al-Taflis dalam 3 jilid dan Shaykh Najib al-Muti i (w. al-Ghazali. Al-Usul wa l-Dawabit Kitab ini mengupas 9 masalah furu dan usul. Mir at al-Zaman fi Tarikh al-A yan Kitab tarikh yang komprehensif menyorot perkembangan sejarah sejak dunia diciptakan. sebab-sebab yang menfasakhkan aqad. Karya Fiqh 1. sebuah karya fiqh Imam al-Ghazali (rah). al-Juwayni dan al-Rafi i dalam menghuraikan pandangan fiqh dan usul.Ibadat dan hanya sempat menyelesaikan seperempat huraian kitab al-Buyu hingga ke bab al-Riba. Ia dianggap antara syarahan terbaik yang menggarap dan mengemukakan perbahasan substantif terhadap pelbagai aspek dan dimensi fiqh. 1406) yang melengkapkan perbahasan meliputi 8 jilid terakhir. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan syarahan penuh kitab al.

Al-Tahqiq fi al-Fiqh (Ru us al-Masa il fi al-Fiqh) Kitab ini menghimpunkan fatwa dan hukum yang dibincangkan dalam kitab al-Umm. Mukhtasar al-Muzni. Tuhfat al-Talib al-Nabih fi Sharh al-Tanbih . kitab-kitab usul. dan kitab al-Majmu . Mukhtasar al-Majmu oleh Salim Abd al-Ghani al-Rafi i.Rawdat. kitab rijal al-hadith dan tabaqat al. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Shuman ibn Ahmad al-Ramli. kitab al-Rawdat. Sharh al-Wajiz.Ulama . 5. Al-Lu lu al-Masnu fi al-Ahadith wa al-Athar allati Hakama alayha al-Imam al-Nawawi fi alMajmu . Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab al-Taharah. 4. Mukhtasar al-Rabi . 7. Muhimmat al-Ahkam Kitab ini menghuraikan pandangan hukum dan mazhab dan merungkai ikhtilaf dan permasalahan fiqh yang kompleks dan rumit. Kitab ini menyingkap makna dan istilah fiqh yang dibincangkan dalam kitab al. 3. oleh Shaykh Muhammad b. Sharh al-Majmu oleh al-Shaykh Shihab al-Din al-Sharimsahi.Antara syarahan kepada kitab Al-Majmu termasuklah: 1. Ia turut menghuraikan hukum yang dibincangkan dalam karya-karya fiqh dan mazhab. Mukhtasar alBuwayti. Imam al-Nawawi hanya sempat menulisnya hingga ke bab Salat al-Musafir. 3. 2. Sharaf al-Nawawi. Daqa iq al-Minhaj Kitab ini menghuraikan perbezaan lafaz dan istilah yang digunakan dalam kitab Minhaj al-Talibin dan AlMuharrar. Sharh Muqaddimat al-Majmu li al-Imam Abi Zakariya Yahya b. Al-Nubugh fi Takmilat al-Majmu oleh Siraj al-Din al-Bulqini.Uthaymin. Salih al. syarah hadith. Daqa iq al-Rawdat (Al-Isharat ila ma Waqa a fi al-Rawdat min al-Asma wa al-Ma ani wa l-Lughat). 5. 4. 6.

Karya dalam ilmu tauhid 1. Ia mengupas kefahaman fiqh dan hadith yang dibentangkan dalam kitab al-Tanbih karya Imam al-Shirazi. Beliau hanya sempat membahasnya hingga ke pertengahan bab al-Hayd.Arifin Kitab ini membahaskan sirah kehidupan para wali yang dirangkum dari catatan Ulama besar sejak awal abad kedua Hijrah. Al-Maqasid: Ma yajibu Ma rifatuhu min al-Din Kitab ini membincangkan kefahaman fiqh dan syariat secara ringkas. Ia turut mengupas sirah kehidupan dan perjuangan para Arifin dan Salikin yang berpengaruh. Nukat ala al-Tanbih (al-Ta liqah) Kitab ini merupakan antara karya terawal Imam al-Nawawi dalam bidang fiqh. akhlaq. Ia menjelaskan kerangka pemikiran tasawwuf yang ideal dan menghuraikan latar dan asas kesufian Islam yang sebenar. Mukhtasar Kitab al-Salihin Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Riyad al-Salihin wa Nuzhat al-Talibin karya Imam al-Nawawi. Kitab Tasawwuf 1. Ia menghuraikan pemikiran tasawwuf dan gagasan fiqh al-ladunni yang dilontarkan oleh Ulama Rabbani. Tuhfat al-Walid wa Raghbat al-Ra id 9. tauhid dan fekah. Ia menghuraikan nas fiqh yang dibincangkan dalam kitab al-Tanbih. 8. Ia mengemukakan penelitian yang tuntas dalam perbahasan aqidah. Ia mengupas hujah dan ijtihad Ulama dalam menghuraikan kefahaman dan kekuatan maqasid Islam dan keberkesanan hukum dan hujah syarak. Ia merungkai kefahaman hukum dan fiqh almatn dan memperhalusi hujah dan dalil yang dihuraikan oleh Ulama dan fuqaha yang muktabar dalam . Ia turut menukil hujah dan pandangan kaum sufi dalam membahaskan kefahaman ihsan dan hikmah Ilahiyyah yang dizahirkan dalam kehidupan para Abid dan Salihin. Bustan al. 2. Kitab ini turut menggarap pandangan tokoh-tokoh mazhab dan ahli al-athar dalam menggariskan dasar dan kerangka fiqh yang tuntas dan berkesan.Kitab ini merupakan antara karya terawal yang ditulis oleh Imam al-Nawawi sewaktu di Damsyik.

Ia mengemukakan tujuh mawdu perbincangan. Syarahannya menggarap kefahaman hadith dan fiqh dengan pendekatan terbaik yang merangkul kefahaman hukum. al-Taharah. Ia membahaskan manhaj yang dikemukakan dalam menghasilkan kitab syarah dan menghuraikan corak perbincangan dan uslub yang diketengahkan dalam penulisan. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim yang dihasilkan oleh ImÉm al-NawawÊ ini melakarkan manhaj yang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Ia diakui sebagai karya terbaik yang menghadapkan perbincangan substantif terhadap hadith. Huraian yang dibentangkan diperkukuh dengan nas dan dalil yang tuntas. Ia meneliti kaedah yang digariskan dalam menghurai dan mengupas hadith dan nas. Ia menzahirkan kupasan terperinci terhadap manhaj penulisan dan kaedah riwayat yang dilakarkan oleh Imam Muslim. Bidang dan Ruang Lingkup Kajian . alZakat. Hujahnya diperkuat dengan keterangan dan tafsiran Ulama yang muktabar. Usul al-Din. Kitab syarah hadith oleh ImÉm al-NawawÊ ini merupakan antara kupasan terbaik terhadap ØaÍÊÍ Muslim. Beliau meneliti usaha pembukuan hadith dari peringkat awal.Umrah. menilai periwayat dan memperhalusi isnad di samping meninjau aspek sirah dan latar belakang penyampaian hadith.perbincangan nas. Ia membentangkan kefahaman hadith dan menarik faedah fiqh yang dibahaskan. al-Haj wa l. kekuatan istinbat dan kecanggihan hujah dalam mengupas dan mentafsir nas. Ia menetapkan pandangan yang tuntas dalam mengangkat dan mengiktiraf riwayat yang disandarkan dalam kitab ØaÍÊÍ. al-Solat. menghuraikan kriteria yang ditentukan oleh Ulama untuk menilai kejituan dan keabsahan nas. BAB 1: PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Kajian ini membincangkan metode penulisan Kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj oleh ImÉm al-NawawÊ. Beliau turut menjelaskan kedudukan perawi dan menilai jalur periwayatan yang dikemukakan. Ia mengamati kaedah khusus yang diperkenalkan oleh Imam Muslim dalam mentajrih dan menta dil rawi. dan al-Tasawwuf. Ia menggarap hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman yang mantap dalam perbahasan hukum dan penelitian nas. Syarahannya menzahirkan kefahaman dan pemikiran terbaik dalam ilmu hadith yang merangkul kefahaman isnad dan matan. al-Siyam.

. 2. Fokus perbahasan tertumpu pada perbincangan yang dikemukakan dalam KitÉb Al-BuyË . Menyumbang kepada kefahaman fiqh dan syarah hadith yang komprehensif.Bidang kajian ini adalah dalam ruang perbahasan metodologi Muhaddithin yang membincangkan metode syarah hadith yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam huraiannya terhadap KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Syarahannya menzahirkan pandangan dan hujah yang tuntas dalam perbahasan hadith yang diperkuat dengan dalil yang kukuh dan meyakinkan. penelitian hukum. Ia menghuraikan manhaj yang dikemukakan dalam perbincangan hadith. Sebagai asas dan landasan bagi melanjutkan penerokaan kepada hadith-hadith sahih. Ia mengkaji pendekatan Imam dalam membahas dan menghuraikan kefahaman nas. 3. Ia mengupas pandangan Ulama dalam membincangkan isnad dan membahaskan riwayat. Ia membahaskan pandangan jumhur dalam perbincangan fiqh dan melakarkan hujah yang berkesan dalam penelitian nas. Ia meninjau metode yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan mentafsir nas. Mengemukakan kaedah syarah yang terbaik yang digarap dari perbincangan kitab Sharh Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. Ia meneliti pendapat yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mentarjih dan merumus pandangan hukum dan menghuraikan faedah fiqh dan kaedah istinbat. perbahasan dalil dan pentarjihan nas. Kepentingan Kajian Antara faedah yang terpenting dan signifikan yang dirangkul dari kajian ini termasuklah: 1.

mensyarah nas dan mengeluarkan fatwa berdasarkan kefahaman hadith dan nas. Membincangkan pandangan dan pemikiran ImÉm al-Nawawi dalam ilmu hadith dan meneliti fatwa dan ijtihadnya dalam perbincangan usul dan mazhab. Memperluas kajian dan penerokaan dalam bidang syarah dan Manhaj al-Muhaddithin. Membandingkan manhaj yang dikemukakan dalam kitab-kitab syarah hadith yang muktabar. Ia meneliti pendekatan beliau dalam menyampaikan hadith. menjelaskan matan. mentafsir nas. Apakah pendekatan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim? Apakah asas yang diambil bagi mengistinbat dan mengeluarkan hukum? Bagaimana ImÉm al-NawawÊ menilai periwayat dan rijal Imam Muslim? . Masalah Kajian Kajian ini membahaskan kaedah syarah ØaÍÊÍ Muslim oleh ImÉm al-NawawÊ. mentarjih pandangan dan mengupas amalan dan syari at Islam.4. Mengemukakan pendekatan terbaik dalam menghuraikan teks hadith. 2. 7. Meningkatkan kefahaman terhadap ilmu syarah dan mustalah al-hadith. 3. 5. 5. Membincangkan hadith-hadith yang dimuatkan dalam KitÉb al-BuyË dan meneliti hubungannya dengan kefahaman fiqh al-mu amalah dan maqasid shari ah. 4. Meneliti kaedah yang digunakan dalam membincangkan hukum. 6. Membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dan pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Mengenalpasti kaedah syarah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghurai dan mengupas nas-nas hadith yang terdapat dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Menjelaskan hukum yang berkait dengan amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana diterapkan di zaman Nabi (saw). Tujuan Kajian Kajian ini diusahakan bagi mencapai matlamat dan objektif-objektif berikut: 1. 2. menghurai hukum. Meneroka pandangan dan pendirian Ulama Islam berhubung amalan jual beli dan perniagaan sebagaimana dibincangkan dalam KitÉb al-BuyË . Permasalahan utama yang dibincangkan dalam tesis ini meliputi persoalan: 1. 6. 7. 3.

Penulisan-penulisan ini amat penting bagi membantu penyelidik merungkai dan menggalur semula idea-idea yang terhasil dan merumuskan penemuan dan fakta baru yang diperoleh tentang ImÉm al-NawawÊ. Apakah perbezaan dalam manhaj yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama-Ulama lain dalam mengulas dan mengupas Kitab ØaÍÊÍ? Tinjauan Literatur Merujuk pada kajian perpustakaan dan penelitian semula hasil-hasil penulisan yang berkait dengan perbahasan yang dikemukakan dalam disertasi ini. Projek penterjemahan karya-karya ImÉm alNawawÊ turut diusahakan oleh ramai pemikir agung dari dunia Timur dan Barat. Kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini adalah bahasan penuh kajian ini. belum terdapat kajian yang membuat penerokaan menyeluruh tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm alNawawÊ dalam ØaÍÊÍ Muslim. Beliau turut menyelitkan beberapa ulasan dan keterangan . Melalui sentuhan komentarnya oleh Shaikh KhalÊl al-Maiys. Buku Sharh ØaÍÊÍ Muslim li al-ImÉm al-NawawÊ. sepanjang pengetahuan penyelidik. Berikut adalah beberapa kajian yang membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ terhadap ilmu syarah dan pemikiran yang dikemukakannya dalam usul alhadith secara am: 1. cuma terdapat beberapa kajian ringkas yang menyentuh secara am tentang kupasan dan syarahan beliau terhadap kitab ØaÍÊÍ. beliau telah berhasil memperbaiki dan memperbaharui tatacara penyusunan kitab Sharh berdasarkan naskhah yang disunting sebelumnya oleh Shaikh MuÍammad Fu Éd Abdul alBÉqÊ. Syaikh KhalÊl al-Maiys telah mengemukakan perbahasan yang mantap dalam menghuraikan metode penulisan hadith oleh ImÉm al-NawawÊ. Bagaimana pendirian beliau tentang manhaj Imam Muslim dalam menyusun dan mengelaskan hadith dalam Kitab ØaÍÊÍ? 6. Ditahqiq oleh al-Fadil Shaikh KhalÊl al-Maiys. Apakah kaedah dalam menentukan tahap kekuatan sesuatu riwayat yang disampaikan? 5. dan huraian tentang sumbangan serta pengaruhnya dalam ilmu hadith dan fiqh. Kajian ini secara khusus akan menyumbang dalam memberikan huraian dan kupasan terperinci terhadap kitab Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Bagaimana beliau mentarjih dan menyelaras nas-nas hadith yang musykil dan mukhtalaf? 7. Kajian-kajian lain tertumpu pada perbincangan fatwa dan pemikiran beliau dalam ilmu usul yang banyak dihasilkan di Eropah. Kajian yang dihasilkan banyak tertumpu pada biografi ImÉm al-NawawÊ.4.

menukil hujah mazhab. Kajian ini sangat baik untuk dilanjut dan diperluaskan skop bahasannya. Kertas kerja berjudul LamÍÉt min Manhaj al-ImÉm al-NawawÊ fi Sharh ØaÍÊÍ Muslim. 3.tambahan yang menghuraikan pendekatan ImÉm dalam mengulas dan mentakwil nas dan mentarjih pendapat mazhab. tarbiyah dan perundangan Islam. Kertas ini mengemukakan perbincangan ringkas tentang uslub syarah yang diketengahkan oleh ImÉm al-NawawÊ dan memberikan gambaran ringkas tentang . Penyelidik turut terkesan dengan usul yang diputuskan yang menyeru supaya ditingkatkan kajian tentang sumbangan dan peranan Ulama Islam dalam pelbagai bidang pemikiran. al-Hafiz Ibn ×ajar. merumus pandangan fiqh. 2. Beliau telah memberikan penjelasan dengan kupasan dan tafsiran menyeluruh terhadap kitab Sahih. Koleksi Kertas Kerja Seminar al-ImÉm al-NawawÊ. merungkai percanggahan hadith. Kertas ini turut membincangkan pengaruh dan sanjungan Ulama terhadap kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. Ia banyak membantu penyelidik dalam memahami kaedah yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghasilkan kitab Sharh dan memperhalusi corak perbahasan yang dikemukakan. Abdul KarÊm MastËr al-QarnÊ. Melalui wadah inilah. anjuran Pusat Islam Malaysia. Abdul Hayei Bin Abdul Shakur bertajuk Metodologi al-ImÉm al-NawawÊ di dalam kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim turut memberikan asas yang melakar idea yang terpancar dalam tesis ini. Kuala Lumpur. Madya Dr. Beliau turut mengemukakan pandangan beberapa Ulama terkenal yang turut mengupas dan menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. Ia turut meneliti prinsip dan kaedah yang diambil dalam mentakwil dan menghuraikan hadith-hadith musykil dalam Kitab ØaÍÊÍ. Tulisan Dr. Seminar seumpama ini amat berfaedah bagi penyelidik yang mengusahakan kajian tentang ImÉm al-NawawÊ untuk memanfaatkan pandangan dan penemuan yang dihasilkan. Ia memuatkan kajian ringkas sekitar riwayat hidup dan kesan pemikiran Imam serta penulisan yang dihasilkannya dalam bidang hadith. Melalui kitab Sharh ØaÍÊÍ Muslim ini. menarik faedah hadith. Imam al-DÉr alQutni dan Ibn al-ØalÉh. mentafsir nas al-Qur an. Koleksi kertas kerja ini menghimpunkan pandangan para ilmuwan tentang keunggulan dan kewibawaan ImÉm al-NawawÊ sebagai pemikir Islam yang agung. terbina pemahaman tulen tentang khittah dan kerangka ilmu hadith yang dirangkul dari perbahasan dan kupasan kitab al-ØaÍÊÍ. Sebuah tajuk khusus yang dibentangkan oleh Prof. Kertas yang dibentangkan ini membincangkan secara ringkas metode syarah hadith yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. membentangkan kefahaman hukum. tafsir. ImÉm al-NawawÊ telah menyumbang dalam meneliti dan menyingkap semula lembaran teks-teks klasik yang ternyata merupakan landasan dan kerangka besar dalam tradisi Islam. mentakwil dan mengistinbat dalil. Ia meneliti manhaj yang digunakan dalam mengumpul nas. seperti ImÉm al-SuyËÏÊ. fiqh.

Kajian ini membahaskan sumbangan ImÉm al-NawawÊ kepada ilmu hadith menerusi perbincangan terperinci terhadap kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. TahdhÊb alAsmÉ wa al-LughÉt dan lain-lainnya. Kertas-kertas kerja yang lain turut berperanan menghimbau ketokohan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan pengaruhnya dalam pemikiran dan tradisi Islam. ImÉm al-NawawÊ telah berhasil menyumbangkan karya dan penulisan dalam pelbagai bidang keilmuan seperti ilmu lughah. Matn al-Arba Ên. usul dan aqidah Islam. Ia menguji minat dan kesungguhan penyelidik untuk meninjau dan merujuk semula karya dan kitab-kitab yang dikemukakan oleh para pembentang dalam setiap sesi perbincangan. fiqh. Karya-karya yang dihasilkannya dalam ilmu hadith mencakup tiga bahasan penting. . Ia turut menghuraikan kaedah Islam dalam menjampi dan merawat bersandarkan nas dan dalil-dalil syarak yang sahih. Disertasi Sarjana bertajuk Al-ImÉm al-NawawÊ dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-ÙÊb wa al-MaraÌ wa al-RuqÉ Menerusi Kitabnya Sharh ØaÍÊÍ Muslim. al-AdhkÉr. iaitu syarahan kepada kitab-kitab hadith yang terawal. Penulis Ahmad Shahir Jiri. 5. Ia turut membincangkan sumbangannya dalam ilmu hadith al-riwayah dan al-dirayah menerusi perbincangan terhadap karya-karya hadithnya seperti kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Kajian ini amat bermakna kepada penyelidik bagi mendapatkan kefahaman tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. Penulis Mohd. Ia memberikan kefahaman yang tuntas tentang manhaj yang dilakarkan dan kekuatan dan keberkesanan hujah yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi dalam perbahasan yang dizahirkan. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam mengangkat dan memperbaharui kefahaman dan memartabat tradisi ilmu dan pemikiran. hadith. pengenalan kepada disiplin dan pengetahuan baru dalam ilmu hadith dan ringkasan pada karya-karya besar yang dihasilkan oleh Ulama terdahulu. Rahman. Ia membahaskan pandangan Islam tentang kebenaran penyakit terkena ayn (pandangan hasad). 4. Al-MajmË sharh al-Muhadhdhab. al-TaqrÊb. Koleksi ini merangkul perbahasan yang komprehensif tentang ImÉm al-NawawÊ yang memberikan ruang kepada penyelidik untuk menggarap sebaiknya idea dan hujah yang dikemukakan. Ia meransang penyelidik untuk melakukan penelitian serius dan melanjutkan kajian tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm. tabaqat. Kajian ini secara khusus mengkaji sebuah bab dalam kitab al-SalÉm iaitu bab al-ÏÊb wa al-maraÌ wa alruqÉ. Muhiden Abd. Latihan ilmiah berjudul Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-MajmËÑ.latar perbahasan kitab Sharh.

Disertasi berjudul Metodologi Penyusunan Hadith di dalam RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn oleh ImÉm al-NawawÊ. . Kajian ini membahaskan kaedah penyusunan hadith dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Fatwa-fatwa yang dikemukakannya turut dimuatkan dalam Kitab Adab al-Fatwa wa l Mufti wa l Mustafti dan Kitab al-Masa il al-Manthurat susunan al-Syaikh Ala al-Din ibn al. Kitab al-MajmË yang dikemukakan ini merupakan syarahan besarnya dalam ilmu fiqh yang memuatkan beberapa kritikan ke atas pendapat Ulama terdahulu serta penambahan dan analisis khusus yang membicarakan kelebihan dan kekuatan mazhab ImÉm al-SyÉfi Ê. Ia turut mengemukakan sumber yang dirujuk oleh Imam dalam menghasilkan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan manhajnya dalam merangka dan mengemukakan tarjamah bab.Kajian ini membahaskan metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ yang dibentangkan dalam KitÉb alMajmËÑ sharh al-Muhadhdhab. Kajian ini dibentangkan secara ringkas dan tidak terlalu ghairah membicarakan keseluruhan persoalan sesuai dengan kenyataannya sebagai sebuah latihan ilmiah peringkat Mahasiswa. Beliau membandingkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dan mengambil pandangan yang terbaik yang diangkat dan diiktiraf dalam mazhab.Attar. Karangan Fahmi AlKautsar. Beliau mengusulkan pandangan berdasarkan fatwa ImÉm al-SyÉfi Ê dan pandangan Ulama mazhab yang mempertahankan hukum mengikut keperluan maslahah dan uruf. Ia membincangkan kefahaman hukum yang digarap dari pendapat fiqh al-SyÉfi Ê dan kehandalan Imam dalam mentarjih dan merumuskan pendapat Ulama fiqh yang berlainan. 6. Penyelidik telah mendapat manfaat besar dari kajian ini hasil dari penerangan tentang metode pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dan penemuan beberapa manhaj utama dalam pendekatan dan kaedah tarjih yang masih kekal dan diraikan dalam perbahasan fiqh dan usul. Ia turut menghuraikan maksud dan kefahaman hadith dari aspek aqidah. Ia turut membincangkan kaedah pengelasan dan penyusunan bab berdasarkan maksud dan kandungan hadith yang dibicarakan. Ia mengungkapkan fadilat hadith-hadith yang dimuatkan dalam kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan menghuraikan kefahaman dan faedah nas. Ia turut menzahirkan pengaruh dan kekuatan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kesannya dalam mengangkat martabat dan harakat umat. Ia memperhalusi manhaj Imam dalam mentarjih dan mengeluarkan hadith-hadith terpilih dari kitabkitab hadith yang muktabar. Ia membentangkan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan kekuatan hadith yang dikemukakan. Buku ini menggariskan kaedah tarjih yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ bagi memutuskan hukum iaitu dengan mengutamakan pendapat yang lebih kuat dan terkemudian ke atas pendapat yang terdahulu dan difikirkan lemah. Beliau membangunkan kaedah fiqh setelah menimbang dan memperhalusi pandangan dan pendapat Ulama-Ulama salaf. Kepakaran beliau dalam mentarjih terbukti dengan keupayaannya menggarap dan merumuskan pendapat Ulama dan mengemukakan pandangan dan rincian tersendiri yang ternyata telah diterima pakai dan menjadi sandaran utama dalam mazhab. hukum dan akhlak.

Ia menghuraikan kefahaman hadith tentang nilai kemajuan dan ketrampilan insan dan membandingkan pandangan Islam dan Barat dalam menilai potensi insan dan mengukur keupayaannya untuk membangun dan berkembang. Ia menelusuri kehidupan Imam al-NawawÊ di NawÉ dan menyingkap aliran pemikiran dan politik yang berkembang di zamannya.UlËmihi. RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Kajian ini menzahirkan kaedah dan pendekatan ImÉm al-NawawÊ dalam menyusun kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn. Karya Shaikh AÍmad Abd al. Pengarang Kamarul Azmi Jasmi. 7. Ia turut menghuraikan pengalamannya sewaktu menuntut di Damsyik dan . Ia menekankan hadith-hadith yang menyeru kepada peningkatan amal dan penjanaan akhlak dan pemupukan nilai kerohanian yang tinggi. Ia turut menampilkan manhaj ImÉm dalam menyaring dan memperhalusi nas dan mengetengahkan kefahaman hadith yang segar dan mengilhamkan. Kajian ini mengemukakan kefahaman yang tuntas tentang kerangka dan asas pembangunan yang seimbang. Disertasi Ilmiah berjudul Paradigma al-ImÉm al-NawawÊ dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks terhadap KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn.Kajian ini telah menjana manfaat besar yang membantu penyelidik memahami kaedah penyusunan kitab RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dan meneliti hubungannya dengan manhaj yang dilakarkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim. Buku Al-ImÉm al-NawawÊ wa-Atharuhu fi al-HadÊth wa. 8. Ia membahaskan pemikiran dan pandangan yang dikemukakan menerusi karya-karya dan penulisannya yang cukup hebat dan berpengaruh. Ia memuatkan hadith-hadith yang mengangkat maruah insan dari sudut maknawi yang merangkul kekuatan dan keupayaan akliah yang berpangkalkan aqidah dan tasawwur Islamiyah maknawiyah.AzÊz QÉsim al-×addÉd. Kajian hadith dalam KitÉb RiyÉÌ al-ØÉliÍÊn dikhususkan kepada hadith-hadith yang menyentuh tentang pembangunan insan dari sudut ketahanan dan keyakinan untuk mempertahan dan mengangkat kekuatan dan memberdaya akal budi. Buku ini adalah kajian ulung yang membincangkan kesan dan pengaruh pemikiran ImÉm al-NawawÊ kepada hadith dan ilmunya. Ia merujuk pada tulisan ImÉm al-NawawÊ yang khusus membahaskan tentang nilai dan martabat insan dalam kitabnya. Ia membahaskan sumbangan dan perjuangannya dalam ilmu hadith dan kecekalan dan iltizamnya berdakwah. Ini penting dalam mengesan dan mendapatkan perkaitan antara setiap karya yang dihasilkan oleh Imam dan memahami kaedah perbahasan yang dikemukakan dan memberikan keyakinan dalam menghadapi teks-teks karangan ImÉm.

Ia menghuraikan lafaz dan maksud hadith dan mempertahankan nas dan hujah mazhab yang diperkukuh dengan penjelasan dan kupasan hadith yang substantif. Buku ini adalah kitab syarah kepada sebuah kitab terdahulu yang dikarang oleh ImÉm al-QurÏubÊ berupa ringkasan kepada ØaÍÊÍ Muslim. Kitab al-Mufhim limÉ Ashkala min TalkhÊs KitÉb Muslim. Tulisan ImÉm al-×ÉfiÐ AbË al. penyelidik memperoleh ruang untuk menyingkap semula lembaran teks-teks hadith yang besar yang terus diiktiraf dan diungkap semula secara tersusun. Kajian ini banyak membantu penyelidik dalam merangka dan memperincikan idea dan menetapkan kerangka dan rencana penulisan.kekaguman Ulama terhadap ilmu dan kefahamannya. Perbahasan tentang pendirian ImÉm dan pengecualiannya dari beberapa pendapat Ulama dalam pertikaian hukum turut dibahaskan dengan terperinci. Kitab ini mengemukakan penelitian baru terhadap ØaÍÊÍ Muslim dengan hujah dan pandangan yang tuntas yang digarap dari pandangan dan kupasan Ulama mazhab. Kitab ini cukup bermanfaat kepada penyelidik bagi membandingkan uslub syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-QurÏubÊ dan kaedah yang digariskan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam menghuraikan kitab ØaÍÊÍ Muslim. Ia menzahirkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mengkaji dan meneliti kitab-kitab fiqh dan hadith dengan kepintaran luar biasa dan kekuatan akliah yang sempurna. Kajian ini turut membincangkan sumbangan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith al-riwayah dan aldirayah. Ia membandingkan pandangannya dalam mengupas kedudukan riwayat dan rijal al-hadith dengan hukum yang diputuskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al.AbbÉs alQurÏubÊ. Melalui kitab ini. Beliau menolak hujah dari sumber hadith yang lemah dan menyangkal pandangan yang jumud dan kaku serta pegangan ta sub pada mazhab. ImÉm al-QurÏubÊ telah memperkenal kaedah syarah yang berkesan dengan menggarap kefahaman hadith dan merangkul hujah yang dinukil dari ijtihad fuqaha dan Ulama salaf. Ia menjadi sandaran khusus ImÉm al-NawawÊ dalam menyedia kerangka besar kitab syarahnya. 9.Asqalani sebagaimana tercatat dalam kitab Khulasat al-Ahkam dan Tahdhib al-Tahdhib. Ia menghuraikan secara terperinci kaedah penyusunan dan penulisan hadith dalam kitab ØaÍÊÍ dan melakarkan khittah dan manhaj penulisan yang tuntas dan meyakinkan. .Adhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏb al-AuliyÉ al-NawawÊ oleh al-×ÉfiÐ Shams al-DÊn al-SakhÉwÊ. 10. Melalui wadah inilah. Kajian ini penting dalam menzahirkan pendekatan Imam untuk merungkai percanggahan hukum dan mengemukakan pandangan dan ijtihad yang tuntas. Hujah yang dikemukakan diperkuat dengan dalil yang mantap dan kritis. Buku Al-Manhal al.

11. Sebahagian besar kitab-kitab agama yang dikarangnya telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa utama dunia dan terus menjadi bahan kajian para peneliti untuk mengungkap kembali idea dan pemikiran beliau yang cukup bermakna dan dikagumi. Buku ini turut menghuraikan kefahaman dan corak pemikiran yang digarap dari teks-teks hadith dan fiqh yang dihasilkan. Beliau turut memimpin dan mengepalai pengajian hadith di Madrasah Ulum alSyarifah dan Jami al-Umawi di Damsyik. kalam. tafsir dan hadith. Ia membincangkan latar belakang dan garis keturunan ImÉm dan mengamati suasana dan iklim budaya yang diharunginya di NawÉ.Buku ini merakamkan biografi dan sirah kehidupan ImÉm al-NawawÊ. . Buku Al-ImÉm al-NawawÊ Shaikh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa Umdat al-FuqahÉ wa al-MuÍaddithÊn. akhlak. Ia membolehkan penyelidik mengkaji pemikiran dan pandangan Imam tentang hadith dan meneliti fatwa dan pendapat yang diputuskan dalam hukum fiqh dan syariat. Ia menghuraikan kerangka pemikiran dan kaedah penulisan yang digariskan dan membincangkan pengaruh dan implikasi fatwanya dalam masyarakat. Kajian ini turut membongkar kebolehan dan keupayaan luar biasa yang dizahirkan sewaktu beliau masih menuntut di Damsyik. Buku ini membahaskan ketokohan ImÉm al-NawawÊ dan kejaguhannya dalam ilmu hadith dan fiqh. Ia membincangkan hasil pemikiran dan ijtihadnya dalam mazhab dan pembaharuan yang dikemukakan dalam aliran fiqh dan syariat. Ia turut meneliti hasil penulisan dan karyanya yang amat berpengaruh dan berdampak jauh. Buku ini turut membincangkan secara ringkas hasil karya dan penulisan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu taÎawwuf. Ia turut membincangkan kaedah pengajaran dan pendidikan yang dilaluinya di Madrasah al-Rawahiyah di Damsyik dan kesannya dalam melatih dan menyemarak ruh keilmuan dan perjuangan dalam dirinya. da wah. Ia turut merakamkan perjuangan Imam dalam menghadapi pencerobohan tanah masyarakat miskin di Damsyik. tarbiyah dan kesan pemikiran dan ijtihadnya dalam pengajian fiqh al-mu asir. Ia menzahirkan pengaruh dan peranan ImÉm al-NawawÊ dalam ilmu hadith dan kedudukannya sebagai mujtahid mazhab. Ia turut membahaskan sumbangannya dalam ilmu tafsir. Buku ini sangat baik untuk diteliti sebagai rujukan terpenting tentang riwayat hidup Imam al-Nawawi. Ia membincangkan sumbangan dan peranannya dalam memperjuangkan hadith dan iltizamnya untuk menegakkan amar ma ruf dan nahi munkar. Karya Abdul GhanÊ Daqar. Beliau cukup gigih menghafal kitab-kitab fiqh yang besar dan tekun meneliti dan menelaah teks-teks hadith sepanjang hari. fiqh. Karya-karya yang terhasil ini telah menyumbang dalam menyegarkan tradisi akliah dan menyemarak serta meluaskan pengaruhnya yang berkesinambungan sepanjang abad. Beliau turut menyanggah dan menyerang amalan bid ah dan kemungkaran yang berleluasa di Damsyik. Sumbangan ilmu yang dicurahkan merupakan khazanah yang teragung dan rujukan terpenting dalam hukum yang terus terpahat dalam tradisi dan warisan akliah Islam.

Buku ini cukup berguna dalam membantu penyelidik untuk memahami kaedah penulisan dan corak perbincangan yang ditampilkan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam mengupas dan membahaskan hadith yang terkandung dalam kitab Sahih. makalah ilmiah. Metod Analisis Data Memandangkan kajian ini bersifat deskriptif. Penyelidikan diusahakan dari bahan terpenting kumpulan data primer dan sekunder berupa dokumen sejarah dan penerbitan ilmiah. kitab-kitab hadith klasik. Ia membuat pemerhatian rapi pada rangka teks dan dokumen yang dikaji. Ia merupakan sebuah rujukan moden yang menyediakan maklumat terbaik tentang peribadi dan manaqib Imam. Melalui kaedah induktif. mikroform . media elektronik termasuk internet dan salinan dokumentasi tidak bercetak yang lain yang mampu memenuhi keperluan penyelidikan dan menyediakan maklumat terperinci bagi tujuan dokumentasi dan pembukuan. Ia turut membantu penyelidik dalam memahami teks-teks hadith dan karya fiqhnya. kertas persidangan dan sumber sejarah yang signifikan yang berkait dengan tajuk kajian dan projek penyelidikan yang dijalankan. jurnal. Pendekatan deduktif pula diambil dengan . Rangka kajian dibangun mengikut kaedah saintifik yang bersifat integratif dan tematik dan fokus kajian tertumpu pada KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Kajian ini menggunakan kaedah induktif dan deduktif untuk memproses dan mengolah data. kesimpulan dibuat dengan menilai pandangan dan pendapat yang diutarakan oleh ImÉm al-NawawÊ dan analisis ijtihad yang dikemukakannya. kertas projek. monograf. maka kaedah yang digunakan untuk mentafsir maklumat adalah melalui analisis kandungan. Metodologi Kajian Metod Dokumentasi Kajian ini dikendalikan berasaskan kaedah kepustakaan dengan merujuk kepada bahan-bahan perpustakaan yang menyediakan data dan sumber-sumber maklumat bercetak dan elektronik berupa koleksi tesis.

meneliti teks dan fakta yang dikemuka dan membuat inferens berasaskan teknik taakulan dan pemerhatian dan interpretasi dari kenyataan dan pandangan yang disampaikan. 2. Pengertian Tajuk Berikut menghuraikan maksud dan pengertian tajuk disertasi: 1. Al-NawawÊ (631 676H /1233-1277M): Beliau ialah MuÍy al-DÊn. YaÍyÉ bin Syaraf bin MurÊ bin ×asan bin ×usain bin MuÍammad bin Jumu ah bin ×izam al-×izamÊ al-NawawÊ al-×auranÊ al-DimasyqÊ. Sharh Muslim: Adalah kitab karangan ImÉm al-NawawÊ yang menghuraikan hadith-hadith dalam ØaÍÊÍ Muslim. Merupakan nama kepada sebuah bahagian dari kumpulan tajuk besar yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. 4. 6. 7. AbË ZakariyyÉ. pemeriksaan. pengkajian. penghuraian. Kajian ini turut menggunakan kaedah komparatif dan kontrastif bagi meneliti persamaan dan membandingkan perbezaan dalam pendekatan yang digunakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghurai KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. penyiasatan. 5. Metode: Disebut juga dengan istilah metodologi atau metodik. ImÉm al-NawawÊ adalah tokoh yang dibahaskan dalam kajian ini. Perkataan kitab yang dimaksudkan di sini ialah sebuah bahagian yang dipecahkan mengikut tajuk dalam perbincangan-perbincangan besar terhadap hadith-hadith yang dikemukakan dalam KitÉb ØaÍÊÍ Muslim. Ini berguna bagi memahami cara penyampaian dan tafsiran hadith oleh ImÉm dan mengenalpasti serta mengesan pendekatan beliau dalam merumus dan mentakwil nas. Tulisan pengarangnya yang asli. KitÉb: Buku yang mengandungi ajaran atau hukum. penelitian. Teks yang dikaji dalam penyelidikan ini ialah KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Teks: Kandungan bahagian isi. . Iaitu pengkajian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau daripada pengumpulan teks. penilaian. Al-Buyu : perkataan Jama (banyak) yang diambil daripada perkataan al-bay bermaksud jual beli. 3. Iaitu kaedah yang menjadi pertimbangan untuk dianalisa. Analisis: Pencerakinan. Bermaksud sistem atau aturan. penyelidikan.

Bahagian yang keempat menerangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb al-BuyË . Fasal pertama menghuraikan sejarah kehidupan ImÉm alNawawÊ dan meneliti kegiatan ilmiah yang berkembang di Damsyik dan meninjau aliran politik dan budaya hidup masyarakat di abad ketujuh. Ia menghuraikan teknik penyampaian dan kaedah perbahasan yang dikemukakan dalam perbincangan hadith dan nas. Ia menzahirkan saranan dan cadangan yang terhasil dari perbahasan dan perbincangan yang dikemukakan. sementara yang lain memandang sebaliknya. 7.Rangka Jadual Kerja Kajian ini terbahagi ke dalam lima tema perbincangan yang utama. 15. Bahagian kedua mengandungi dua fasal. pendapat lain menyatakan wajib berselawat setiap kali nama nabi (saw) disebut. selawat ke atas nabi (saw). kami biarkan urusan mereka sebagaimana adanya. kaum salihin. manakala kaum yang terpisah dari pertimbangan akal. Ia turut membahaskan idea dan pemikiran ImÉm al-NawawÊ dan sumbangannya dalam ilmu hadith dan fiqh dan kekuatan serta pengaruh karya-karya yang dihasilkan. berdasarkan suruhan agama (untuk mencegah kemungkaran) . Ia membentangkan kaedah syarah yang komprehensif dan menjelaskan metode pentarjihan dan pentafsiran hukum dan uslub yang diketengahkan dalam syarahan dan kupasan nas. Al-maqasid Hlm. Ia turut membincangkan pandangan dan hujah yang dikemukakan dalam perbahasan isnad dan matan dan pentarjihan hukum dan nas. Ia membandingkan metode syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dengan Ulama lain dalam menghuraikan KitÉb ØaÍÊÍ. yang meninggalkan kewajipan dan perintah syariat. Bahagian pertama mengemukakan rangka kerja penyelidikan dengan membahaskan metod kajian dan tujuan penyelidikan dijalankan serta faedah yang terhasil dari projek penyelidikan di samping meninjau tulisan-tulisan awal yang membincangkan tentang ImÉm al-NawawÊ. 6. adalah wajib ketika tashahhud akhir dalam solat. sebahagian ulama memandangnya wajib sekali seumur hidup. taqarrub kepada allah Hlm. Bahagian yang ketiga membincangkan manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ dalam penulisan kitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Fasal kedua membincangkan kerangka KitÉb Al-MinhÉj fÊ Sharh ØaÍÊÍ Muslim al-×ajjÉj. Bab kelima adalah kesimpulan dan analisis umum tentang manhaj syarah yang dikemukakan oleh ImÉm al-NawawÊ. Sebahagian lain berpendapat wajib dalam setiap majlis. walaupun adalah wajib mencela setiap yang lahir dari mereka yang membelakangi perkara zahir dalam syariat. Hlm. dan menyerahkan pengetahuan sebenar tentang kedudukan mereka kepada allah (swt). seperti kalangan yang tenggelam dalam makrifat (majdhub). menyapu khuf hlm. (manakala di luar solat). 7.

hadith (yang melakukan monopoli hanyalah kalangan yang berdosa) Syarah al-tajrid al-sarih li ahadith jami al-sahih. hatm. abu al-abbas al-zabidi Al-majalis al-saniyyah syarah hadis arbain nawawi syeikh ahmad ibnu sheikh hijazi ali Kelangsungan hadis. 298. dan antara keramatnya Ibn hazm. 114.Mufida ma sum (peny. saydina ali (rad) menumpahkan air susu ke tanah yang dicampur air biasa. Abu muhammad abdullah b. abu al-hasan razin b. Al-manhal kamus arab melayu. 55: 7-9. 17: 35 Sayyid qutb. ihkam 1/43 Ibn al-nadim.adalah al-ijtima iyyah fi al-islam. social justice of islam. Mudawat al-nufus. Hlm. Kuala lumpur: crescent news. seerti dengan wajib. 1064) Sakhawi. 123 shaykh farah: saya melihat nabi (saw). hlm. 358 pendapat jumhur pandangan yang dipegang hasil kesepakatan yang dicapai oleh ulama dari mazhab ahli sunnah wa al-jamaah . abu nu aym (336-430). abd al-rahman al-darimi (181-255). Fard. jami al-usul Diwan imam al-shafi i Abu muhammad Ibn hazm (w. hlm. tawq al-hamamah. lazim. kitab al-fihris 6: 152. mu awiyah al-abdari al-andalusi (524/535) ibn al-athir (544-606). Maslahah ummah. sebagai ingatan kepada orang yang melakukannya. 302. al.) (2004).

beirut: dar al-kutub al. 650). mrs. al-madkhal ila takhrij al-ahadith wa al-athar. damsyik: dar al-fikr Mokhtaser sahih muslim. dengan penjelasan terhadap hukum dan darjatnya sebagaimana diputuskan oleh ulama Imam al-hassan ibn Muhammad ibn al-hassan al-saghani (w. hashiyah ala sahih muslim Mawlana waliy allah al-farakhabadi (w. 12. Kuwait: dar alda wah. majma al-bahrayn fi al-jam bayn ahadith al-sahihayn Syeikh nur al-haq ibn abd al-haq al-dihlawi (w. Irwan kurniawan (terj. merujuk hadith kepada ulama yang mengeluarkannya. 1138). 309. dr. Cergas beribadah bersama imam al-nawawi.ulum al-nafi ah. ali (1979). mu allaqat. mukhtasar. dari masdarnya yang asal.) (2002). abd al-samad (t. Ahmad zidan. al-jadawil al-jami ah fi al.Ilmu takhrij. hlm. mustakhraj. 2. dr. syarh sahih muslim Sheikh abu al-hasan muhammad ibn abd al-hadi al-sindi al-madani (w. Miftah al-sahihayn bukhari wa muslim. mustadrak. Al-imam al-nawawi.t. al-matar al-thajjaj ala sahih muslim ibn al-hajjaj (parsi) Mu tamar alami an manahij tafsir al-qur an wa sharh al-hadith tuqadi. hlm. 2. Cet. Syeikh jasim al-yasin ibn muhammad (1991). mengkaji syurut. Jakarta: penerbit hikmah Sahih muslim rendered into english. rijal.). Dina zidan . mufti akbarabad. 1249 H). abdul hamid siddiqi Al-tantawi. muhammad al-sharif ibn mustafa (1985). ilmu takhrij petunjuk kepada sumber hadith. Madinah almunawwarah: dar al-bukhari.ilmiyah Dirasah muqaranah fi syuruh al-hadith Pengenalan kitab-kitab syarah yang utama Penulisan berkait kitab al-sahihayn. 1073). Cet. beserta kajian terhadap hadith dan perawinya.

). isma il b. Abu al-husayn muslim b. al-hafiz abu bakr muhammad b. al-hajjaj. qurrat ayn al-muhtaj fi sharh muqaddimah sahih al-imam muslim b. al-jawhari al-hamdani (w. wafat 261 H. hlm. ward b. siyanah sahih muslim min al-ikhlal wa al-ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa al-saqat. umar al-ansari al-qurtubi (w. abu muhammad abd al. abu al-fadl b. daerah naysabur. Arab saudi: dar ibn al-jawzi.Al-jami al-mu lim bi maqasid jami muslim. Muwaffaq b.abbas ahmad b. al-hafiz abu al. adam b.). abi amru (1404/1984). Al-asqalani. Kaherah: dar alfikr. al-imam al-shirazi: hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. khalfun (w. muhammad ibn ali b. 735/1335) Al-nawawi (1991). muhammad mustafa ammarah Al-ruba iyyat min sahih muslim. al-luma Al-mu lim bi shuyukh al-bukhari wa muslim. ibrahim al-qurtubi (578-656) Haytu. Nur al-din attar (ed. hajar al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf norman calder. 590) awali. kushan al-qushayri al-nisaburi. al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim. Ibn al-salah. classical islam: a sourcebook of religious literature .awali al-hisan. dimakamkan di nasr abad. al-hajjaj b. abdullah b. amin al-din muhammad b. muhammad hassan (1980).Mukhtasar sahih muslim. Ibn hajar. 656/1258) Mukhtar al-imam muslim. umar b. 656/1258) Al-mukhtasar . abd al-qawi al-mundhiri (w. nata ij al-afkar fi takhrij ahadith al-adhkar Al-ja diyat. Irshad tullab al-haqa iq ila ma rifat sunan khayr al-khala iq (saw).t. musa al-wallawi (t. muslim b. al. 636 H) Khaldun al-ahdab. beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. asbab ikhtilaf al-muhaddithin Al-ithyubi. Abu ishaq ibrahim ibn ali al-shirazi (1003-1083). ibrahim alwani (w. menulis sahih muslim pada 250 H Talkhis sahih muslim. abd al-qadir (ed. 20. ahmad b.).azim b. ahmad shams al-din Talkhis sahih al-imam muslim. beirut: dar al-gharb al-islami.

hlm. menawan parsi. syarahan dan penilaian kitab al-sahihayn Al-ilzamat ala sahihay al-bukhari wa muslim. hlm. al-adhkar 1/3 M. Criticism of the proto-hadith canon: al-daraqutni s adjustment of the sahihayn. 86. Kitab al-ilzamat wa al-tatabbu . fath al-bari 1/246 Kritikan tidak memberi kesan kepada kebenaran dan kesahihan hadith. menilai periwayat.L. dhikr asma al-tabi in wa man ba dahum mimman sahhat riwayatuhu ind muslim. al-nawawi (w. sharh muslim 1/5. al. hulagu cucu kepada jenghiz khan.mohammed abu al-laith (2005). selesai 670 Lebih 50 karyanya. al-sunan. 2004. kitab fi dhikr riwayat al-sahihayn. asma al-sahabah allati ittafaqa fiha al-bukhari wa muslim wa-ma infarada bihi kull minhuma Karya lain. 54 (1995). encyclopaedia of islam. Gombak: Pusat Pentadbiran Penyelidikan UIAM kesultanan mamluk berakhir pada 1517. islam. 884. Al-adhkar. Leiden. 643/1245). baghdad membunuh khalifah pada 1258 h. Ibn al-salah (w. 724/1324) Jonathan a. riyad al-salihin. ali b. al-mukhtalaf wa al-mu talaf fi asma al-rijal. kecuali sedikit Al-daraqutni. 45. kitab al-tatabbu . tashif al-muhaddithin . ibn hajar s hady al-sari: a medieval interpretation of the structure of albukhari s al-jami al-sahih: introduction and translation . the netherlands: E. TH. setelah tumpas kepada khalifah uthmaniyah di turki alfred guillaume. umar al-daraqutni (w. amir al-mu minin fi al-hadith. ahli hadith di iraq menghasilkan lebih 9 buah karya yang mengemukakan analisis. Journal of islamic studies 15:1 (2004). selesai 667. oxford centre for islamic studies.ilal al-waridah fi al-ahadith al-nabawiyyah. 385/995) Ibn hajar. journal of near eastern studies. pandangan al-daraqutni menyalahi pendirian jumhur dan ahl al-fiqh dan usul.J. Houtsma (ed. setaraf dengan musnad ahmad. hlm. 676/1278) Al-daraqutni. hadith yang dikritik diterima secara umum. Al-nawawi. Wustenfeld. Brill. Ibn al-attar (w. brown (2004). Ittijahat fi dirasat al-sunnah: qadimuha wa hadithuha. Mohammad fadel (1995). brockelmann G.) (1987).A. 1623. hlm.c. kitab al-du afa wa al-matrukin. sunan ibn majah. 1-37.

55 tahun Ibn al. 100 dari muslim. 10/126. sheikh musa shahih lashin. tuhfat al-talibin. 5. 23 tahun menyusun fath al-mun im Ihya ulumuddin. sakhawi. al-qushayri. affan (6) Sekitar 2500 hadith bicara soal niaga. qusyair lahir di andalus. Ma tamassu ilayhi hajat al-qari li sahih al-imam al-bukhari. mengikut penyusunan isnad. mengandungi 13 bahagian isnad. muslim atau keduanya Kitab al-tatabbu . urusniaga hadapan Surah al-nisa 4: 29 jangan mengambil harta-harta kamu dengan jalan yang salah Muslim b. Menghafal al-tanbih fi al-fiqh dengan syeikhnya muhammad b. al-khattab (15 riwayat). malik (8 riwayat). Beirut: dar al-sadir.adnaniyah. khalaf al-baji. Abu al-walid sulayman b. mempertikai 217 riwayat dalam al-bukhari. akhraja hu (riwayat al-shaykhan) Muslim wafat 25 rajab 261 H/ 5 Mei 875 M. dari kabilah al-hawazin al. 1/70 Ulama azhar. Hafalanku kitab al-wasit 400 kali. anas b. ibn abbas (13 riwayat). Razin al-shafi i. sakhawi.Muqaddimat ibn al-salah wa mahasin al-istilah. sakhawi. Sharh muslim. 36 Beliau telah menghafal al-qur an sejak kecil. 6-7. ziyadah Kitab al-tatabbu . sa sa ah. al-nawawi. rabi ah b. ali hassan ali abd alhamid.attar. al-ta dil wa al-tajrih li man kharraja lahu al-bukhari fi al-sahih . Ibn hajar (1968). ward. Ibn hazm. ka ab b. amman: dar al-fikr. al-hajjaj b. dengan musnad abu hurayrah (27 riwayat) musnad a isha (17 riwayat) umar b. uthman b. imam muslim lahir dari keturunan ini Dikenali abu al-husayn. mengemuka 78 riwayat dari al-bukhari. asl al-hadith. 32 dari keduanya Kitab al-ilzamat mengemukakan 109 riwayat dengan isnad yang dipandang wajar dikeluarkan dalam kitab al-sahihayn Kitab al-tatabbu . tahdhib al-tahdhib. Beirut: Dar al-ma rifah. al-husayn b. nasab kepada qusyair b. 4 Al-talkhis sharh al-bukhari Al-nawawi (1405 H). amr b.

ilm. al-futuhat al-wahhabiyyah. tatawwarihi. wa asyhur ma duwwina fihi). 225. silsilah a lam al-muslimin Shaikh ali al-tantawi. abd al-wahhab al-subki. Tadhkirat al-huffaz 4/1470. al-wusta. menyambung usahanya al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfay mengepalai negara di zaman al. manahijuhu. alnu aymi.Tartib ahadith sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. al-yafi i. penulis syaikh yusuf al-nabhani dan al-albani Sharh gharib alfazuhu.) Tarjamah al-nawawi. 3. perpustakaan markaz al-bahth al. Al-haddad. dhayl mir at al-zaman 3/283 Ibn al. salibi menawan mesir 616 H.adil. al-bidayah wa al-nihayah 13/278. tabaqat. oleh syaikh muhammad b. dari zaman ali zanki. 569). 7 dar al-qur an. ibn al-kathir. silsilah a lam al-tarikh Al-dhahabi. oleh syaikh ali hassan ali abd al-hamid Al-mar ashli. 3 madrasah al-tib. Fu ad abd al-mun im (ed. Al-hassan al-lakhmi. Tuhfat al-talibin. al.ibar fi khabar man ghabar 3/334. al-daris fi akhbar al-madaris 1/24. Al-nawawi yahya b. merampas baitul maqdis pada 637 H Al-malik babres mengangkat khalifah abbasi. oleh al-hafiz jalal al-din al-suyuti. yunayni. Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah. Sharaf b. perkembangan ilmu di abad ketujuh. 13.attar. hlm. al-sughra. al-imam al-nawawi wa atharuhu fi al-hadith wa ulumihi. yusuf abd al-rahman (1406 H). . al-malik al-kamil ibn al-malik al. 16 buah dar al-hadith. Hlm.adil salamash ibn al-zahir 678 H Nur al-din zanki (w. al-yunayni. tabaqat al-shafi iyyah al-kubra 8/395. Tentera salibi menawan baitul maqdis pada 626 H Al-malik al-salih najm al-din ayyub. ibn hidayat allah. membangun dar al-hadith di damsyik. al-malik al-mansur sayf al-din qalawun al-alfi (w.aziz qasim (1413/1992). hlm. ibn imad alhanbali. Muri. Beirut: dar al-ma rifat. 521 Tarjamah al-suhaymi (al-zirkili. dhayl mir at alzaman 3/283. al-a lam 8/149) abd al-ghani daqr. shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab 5/354. 130 madrasah di damsyik. ahmad abd al. mir at al-jinan 4/182. universiti umm al-qura. ilm fahrasah al-hadith (nash atuhu. menduduki dimyat. 15. murid imam al-nawawi. al-imam al-mustansir billah ahmad b. pemerintah al-ayyubi mengeluarkan mereka tahun 618 H. Al-imam al-zahir billah. no. 689) Hlm. 16.

jan-apr. istislah lebih tekankan Madkhali.azim b. manhaj al-tawfiq wa al-tarjih bayna mukhtalaf al-hadith wa atharuhu fi al-fiqh al-islami . 262 Bustan al. tarikh al-adab al. Ulama hadith maghribi.asqalani (w. syarah dr. Susuwah. 852 H). ibn khuzaimah. mawsu ah sahih imam muslim. Studies in islam. al-tabaqat 2/156. ibn hibban di kalangan al-mutaqaddimin. abd al-majid muhammad isma il. New york: cambridge university press. rabi hadi (1998). 1/98. Umar falatah Al-nawawi. Allahabad. hlm. al-wuquf ala ma fi sahih muslim min al-mawquf. Manhaj al-imam muslim fi tartib kitabuhu al-sahih wa dahada shubuhat hawlahu. dinyatakan dalam tahdhib al-asma . 2/90 Sharh al-bukhari. abd allah ibn muhammad ibn al-siddiq al-ghumari Cakera padat cd. Al-minhaj fi sharh sahih muslim.arifin 179 Tarjamah al-nawawi. 261. Rethinking tradition in modern islamic thought. Ibn hajar al. 218. ibn qadi syuhbah. tarikh al-turath 1/212-215 Brockelmann.arabi 3/181 Minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyah al-muhaqqiqin Mukhtasar tabaqat al-shafi iyyah. India: indian institute of islamic studies. fu ad sezkin. Madinah: maktabah dar. Brown (1996). al-hafiz zaki al-din abd al. 192 hadith Daniel w. juridical. mengeluarkan hadith mawquf dalam sahih muslim. menunjukkan pada isnad sahih. hasan dan da if mengikut manhaj ulama penyusun hadith sahih seperti al-shaykhan. social and moral values in the zahirite law of mu amalat of ibn hazm of cordova. dan abd al-haq al-ishbili dalam (al-ahkam al-sughra).Roger annaldez (1974). 117. al-nawawi Al-targhib wa al-tarhib. abd al-qawi al-mundhiri (1185-1258). 41 Istihsan. al-nawawi dalam (riyad al-salihin) dan lain-lain di kalangan al-muta akhkhirin.

al-nisa 4: 29 rasulullah (saw): pekerjaan yang paling baik (hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur). kitab al-tijarah. 36 hadith. 3/129. Terj. hlm. universiti malaya) . hadith hassan. (peniaga muslim yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para syuhada di hari kiamat) altirmidhi. hlm. hlm. akademi islam. Mesir: dar al-syuruq. sunan. menyewakan tanah pada seseorang. 48. 282. al-sunnah al-nabawiyah bayna ahl al-fiqh wa ahl al-hadith. Al-albani. 467-8. memberi definisi perniagaan transaksi barang yang hadir (wujud). 3/331-368 al-zuhayli. Disahihkan oleh al-hakim. beirut: mu assasah izz al-din. terbatal kerana tidak wujud barang. hadith 465. abdullah 24 hadith al-naysaburi. (fakulti usuluddin. belum hadir atau yang tidak wujud al-baqarah 2: 275. Solahuddin ismail (1997/98).). ahmad. umar (rad). Abu al-husayn muslim b. jabir b. memungut hasil Mu awamah tempoh tahunan. al-fiqh al-islami wa adillatuhu. Sahih muslim. ahmad amr hashim (eds. jami al-saghir wa ziyadatuhu (sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan kerelaan) ibn majah. al-muqaddimah. Beirut: dar al-fikr. perniagaan sebagai suatu cara memperluas modal imam al-razi ( ) tafsir al-kabir. Mukhabarah. Musa shahin lashin. 360. Etika perniagaan menurut perspektif islam: tumpuan terhadap kitab al-buyu di dalam sahih muslim. al-mu jam al-kabir. Al-hajjaj al-qushayri (1987). abdullah b. al-musnad. Riwayat dari rafi b. Khudaij (rad). wahbah (1995). 165 Hukum jual beli harus menurut syarak Imam al-shafi i (asal jual beli adalah harus jika kedua pihak saling merelakan kecuali pada barang yang jelas ditegah oleh syarak).Muhammad al-ghazali (1409/1989). DBP. da if sunan ibn majah. Al-tabrani. Kuala Lumpur: DBP. jual beli dari segi bahasa penukaran barang dengan suatu barangan yang lain ibn khaldun. kadar Riwayat terbanyak. 4/ hlm. jil.

musnad al-sahih. mengutip hikmah dan iktibar. Al-dhahabi. menjelaskan hal yang halus dan musykil. KSA. dianggap ahli istiqra yang sempurna dalam naqd al-rijal Ibn al-salah. imam al-dhahabi.). al-mustadrak Al-sakhawi (1403). kalam ahli maghrib. tahun 1229 M. kemudian granada. di Marakish. al. lughah.ilal ahadith muslim. beliau sezaman dengan al-tabari. sahih muslim. menghuraikan lafaznya. . wafat malam jumaat 544 H. Ahmad b. Nur binti hassan b. hlm.Qarut. Sharh sahih muslim. pada isnad dan matan. imam ahli hadith. al-mustakhraj ala sahih muslim.) attar. ammar b. al-tarabilisi. al-muqaddima. Terjemahan hadis shahih muslim. tabaqat ulama dan nasab mereka. Hazim b. Muhammad b. hlm. menguasai nahu. Mongol menguasai nishapur dan membawa mereka ke baghdad dan wilayah lain. diangkat sebagai qadi di sabtah. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. Madkhal li dirasah ahadith al-ahkam. 1. vol. menumpukan fokus pada sina ah hadithiyah abd al-qadir. uthman b. Jakarta: pustaka al-husna. hlm. Jakarta: mustaqim Al-nawawi. 722. study on islamic economy and contemporary transactions (1978). menyingkap rahsianya. Ibn khaldun. menerangkan ilmu hadith dan athar yang dikemukakan pada muqaddimah kitabnya. al-jami al-sahih imam muslim. Wawan djunaedi soffandi (2003). Makkah. mentafsir makna khabar. iyad b. mengambil faedah dan merungkai hakikat dan petunjuk agama. Al-mu alla b. al-tawdih li al-awham al-waqi ah fi al-sahih abu al-fadl muhammad b. london: penguin books. 2/454.ajami (818-884 H) . Afkham darbandi. 317) . Beirut:. ibn adi al-qadi iyad b. abd al-rahman al-shahrazuri syaikh muwaffaq al-din ahmad b. memperincikan ilmu. al-shafi i al-ma ruf bi sabt ibn al. Musa b.Tanbih almu lim bi mubhamat sahih muslim. 18. mantiq al-tayr (the conference of the birds). dick davis (terj. ilmunya. alsiyar (14/540). dari kekurangan para perawinya. Umm al-qura university journal. 1/71 tafaqquh sahih muslim. 171. ali hasan. iyad abu al-fadl al-yahsubi al-sabti (476-544). Al-jarudi abi alabbas al-hirawi al-shahid (w.ilan bi al-tawbikh li man dham al-tarikh. Khalil abu dhar ibn al-hafiz al-burhan abi alwafa . Farid al-din (1984). membentangkan kefahaman fiqh. Musa b. Taha abd al-ra uf sa ad (ed. 15. umar b. kemudian al-halabi. Terjemah syarah shahih muslim/imam nawawi. Abi al-hassan b. Ibrahim b. no. abd al-halim (1998).

Jinni (w. thiqat. Muslim lebih banyak mengemukakan dari tabaqat kedua. takhrij al-albani Manar al-sabil. Ibrahim al-maziri al-tamimi mensyarah maknanya Ibn hajar. 6. syeikh mir a b. muslim cukup kemungkinan bertemu dengan tiada tadlis Bukhari mengeluarkan hadith dari perawi tabaqat pertama. 516) Al-luma . Tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana bukhari lakukan Da if al-jami al-saghir wa ziyadatuhu.Mashariq al-anwar ala sahayih al-athar brockelmann Kitab taqyid al-muhmil. Ibn jinni. muhammad b. Mas ud al-farra al-baghawi (w. fiqh al-hanbali Setiap Waktunya untuk mentelaah. Futuh al-humaydi (w. al-hafiz abu bakr amru b. 488) Abu muhammad b. Al-hassan al-razi al-masyhur bi ibn al-khatib al-ray (w. tentang kemusykilan isnad Kitab al-mu lim. sakhawi 11 . yusuf al-nabhani Kitab al-sunnah. sakhawi Abu ishaq al-shirazi (w. dipastikan sanadnya bersambung. lebih teliti dalam menyusun dan merangkaikan pernyataan. umar b. 7 Mu id al-dars. 606). Ali b. banyak rujukan tersedia dan di masa kehidupan para gurunya. fakhr al-din. ya qub b. kerana menyusun di negerinya. Al-sikkit (w. sakhawi. Yusuf al-karma . Ishaq abu yusuf b. sahih al-jami al-saghir wa ziyadatuhu. 244) Al-muntakhab. al-hafiz abu ali al-husayn b. asim al-dahhak b. kelebihan sahih bukhari atas muslim. 6 tahun bertungkus lumus. 392) Islah al-mantiq. Muhammad al-ghassani al-jayyani. Husayn b. Dari kitab Al-fath al-kabir fi dam al-ziyadah ila al-jami al-saghir. Abi nasr b. Kritikan pada muslim lebih banyak berbanding bukhari Kelebihan Sahih muslim. ibn sikkit. uthman b. Makhlad al-syaibani. mensyaratkan pertemuan dalam hadith al-mu an an. 476). abu abdullah muhammad b. mengeluarkan dari darjat kedua dengan sedikit. abu abdullah muhammad b.

saya mendengar. bil. syarh fiqh al-maliki. 3/166 Karya. Abi al-zubayr mawla hakim b. tidak terselindung mata hati Al-hafiz al. al-mufhim fi sharh gharib muslim Al-hafiz abu al-qasim isma il b. Muhammad al-shadhili al-nayfar. ali (w. mengemukakan faedah hadith. perpindahan manfaat dipanggil sewa. Isma il al-farisi (w. bay berlandaskan 4 rukun Majallah da wat al-haq. muslim mengeluarkan ketiga jenis ini dalam naskhah sahih Juhud al-maziri fi khidmat sahih muslim. sharh al-talqin oleh al-qadi abu muhammad abd al-wahhab b. . hlm. 262. oleh imam al-haramayn abu al-ma ali abd al-malik b. al-wafayat. ta liqah ala ahadith al-jawziqi. abd allah al-juwayni (w. sakhawi 38 Tidak mengumpul dua lauk. kashf alghita ala lams al-khata . ibn hazm. . 529). dan ini yang dikritik. mengupas masalah yang musykil dan rumit. al-nukat al-qat iyah fi al-rad ala al-khashwiyah wa al-ladhina yaqulun bi qadam al-aswat wa al-huruf.riwayat an anah dari jabir dan tidak diriwayat dari laith. ali b. al-muqri ahmad. 422 H). maghribi: wizarah al-awqaf wa al-shu un al-islamiyah.riwayat an anah tetapi diriwayatkan dari al-laith. al-mu lim bi fawa id kitab muslim. jabir berkata pada saya.dijelaskan pendengaran dengan ibarat haddathani. bersandar sebentar. . fatawa. idah al-mahsul min burhan al-usul. mentauthiq abu zubayr. al-imam muslim murur abd al-ghafir b. Hizam Hadith abi al-zubayr dari jabir. hlm. ibn al-qattan al-fasi. sakhawi 36 Roti kering dan buah tin hauran. yang maqbul . hadith yang dikemukakan dalam kitab al-buyu ini banyak. 4/285. al-bay . 5/166. mengumpulkan hadith sebagai kesatuan wihdat al-afkar Hlm. 192. ibn khallikan. al-ta liqat ala al-mudawwanah. al-kashf wa al-inba ala al-mutarajjim bi al-ihya . sharh sahih muslim Abu abdullah muhammad b.aqa id (ibn farhun) Al-mu lim. 535). 185. sakhawi 39 Tabaqat al-kubra. 478). pemindahan hak milik dengan gantian. imla ala shay min rasa il ikhwan al-safa sa alahu al-sultan tamim. ulama maghrib ibn abd al-bar.Badr ibn jama ah bertanya tentang tidurnya. nazm al-fara id fi ilm al.ala i jami al-tahsil fi ahkam al-marasil. Muhammad al-asbahani (w. abd al-haq al-ashbili. umar al-tamimi al-maziri (453-536 H). azhar al-riyad fi akhbar iyad. 126. al-ribat.

mu jam al-ka inah. ibn mahdi al-tabari. Faisal b.Kitab al-mu lim masyhur di afrika dan andalus. al-fasi al. qadi iyad. Muhammad shakir (1383/1963).aqd al-thamin. Kertas dibentangkan dalam Seminar kebangsaan tokoh-tokoh hadith pasca kurun ke-13 hijrah: kesarjanaan dan sumbangan pada 28-29 ogos 2007. sumbangan syeikh mohamed idris al-marbawi dalam ilmu hadith riwayah: tumpuan kepada kitab bahr al-madhi. usm. syeikh muhammad zahid al-kawthari (1371/1952) Syeikh ahmad ibn abd al-rahman al-banna al-sa ati (1375/1958). Muhammad (1299-1388/1882-1968) Tokoh hadith di mesir. yang menitip darinya terkenal di timur al-mayanishi. hlm. ahmad b. abdul raof al-marbawi al-azhari (1313/1896-1989) Kamus al-marbawi. kitab bulugh al-maram serta terjemah melayu. kitab idangan guru sahih al-bukhari dan muslim. Syeikh muhammad fu ad b. abd al-majid (w. ahli sufi yang terkenal dari hamadan. prof. penang. 308) Ibn ghazi. Fauzi deraman. al-ahadith al-qudsiyyah Mustafa al-bakri al-siddiq. muhammad habib allah al-syanqiti Fakhrul al-din al-iraqi (1213-1289 M). 4. abad ke 14. ibn furak. nizam al-hayat Dr. abd al-baqi b. tarikh al-balad al-amin Sulayman ahmad b. al-nawawi melihat syarah terdahulu sahih muslim. tafsir qur an al-marbawi. al-khattabi. syarah aqidah al-wasitiyah oleh ibn taimiyah. 583) muridnya mendengar almu lim dari al-mazari. ta liq ala al-bukhari Al-nawawi. parsi Muwatta imam muhammad ibn hassan al-shaybani (135-189) Abdassamad clerk the compendium of wisdom and knowledge Abu al-qasim al-qushayri (986-1072 M) Muhammad harras. bahr al-madhi. Muhammad al-khattabi (w. Madya dr. al-matlab al-tam al-sawi ala hizb al-imam al-nawawi Mohamed idris b. al-bayhaqi . di dewan persidangan universiti. Ahmad shah. Salih b. abu hafs umar b. al-maziri menitipnya di andalus pada 499 H.

jilid 3. mohd daud bakar teori dan amalan tarjih dalam mazhab syafi i jurnal syariah. Universiti Malaya) Cd rom Jawami al-kalim. 164 Hlm. al-multaqat min al-durar al-kaminah. Al-bukhari (rah): isnad yang paling sahih dari abu hurairah ialah dari abu zinad. al-shaykhan. 165. Bahagian Pengajian Syariah. husn al-muhadarah fi akhbar misr wa al-qahirah. mengambil qira at dari abu hurayrah (rad) dan ibn abbas (rad). Wafat pada 117 H di iskandariyah. ditulis pada khamis 25 ramadan 666 H. maktabah al-alfiyah li al-sunnah al-nabawiyyah. al-khabar al-dal ala wujud al-qutb wa alawtad wa al-nujaba wa al-abdal. mengumpul pandangan ashab al-wujuh. abd al-rahman b. Al-nawawi. dhayl ala inba al-ghumar Imam muslim (w. Jiri (2002/03) Metod pentarjihan Imam al-nawawi dalam kitab al-Majmu (Latihan ilmiah. ringkasan sharh al-kabir oleh al-rafi i. Jabatan Fiqh dan Usul. bersekongkol dengan penjual menawarkan harga yang tinggi untuk mempengaruhi pembeli lain Ahmad shahir b. 261/875) Mencegat kafilah Najasy. Akademi Pengajian Islam. tabaqat al-qurra : bahawa a raj adalah yang terawal menguasai al-quran dan sunnah. tuhfat al-muhtaj . pembuktian berdasarkan dalil. mentarjih pandangan. Al-suyuti. al-a raj. hafiz. 2/1470. komparatif Al-dhahabi. imam al-pazdawi dalam mazhab maturidi. qadi yusuf al-nabhani. 1/295. shawahid al-haq al-suyuti. tuhfat al-mudhakir fi al-muntaqa min tarikh ibn asakir. maktabah al-fiqh wa usulih Deduktif. dari al-a raj dari abu hurairah. mukhtasar al-ihya . dalam mazhab ash ari. mukhtasar tahdhib al-asma wa allughat. al-rasa il ila ma rifat al-awa il. Al-dhahabi. tarjamah al-imam al-bulqini.Tafwid. tafwid al-ma na. Daud almadani. mukhtasar mu jam al-buldan. fan al-tarikh wa al-adab. julai 1995. hlm. selesai ahad 15 rabiul awal 669 H Minhaj al-talibin. tadhkirat al-huffaz. tarjamah al-imam alnawawi. Ibn hajar. menta liq kitab yang dibaca Al-rawdah. menyerahkan makna ungkapan ayat kepada allah.

Khatib al-sharbini, mughni al-muhtaj Jamal al-ramli, nihayat al-muhtaj Al-dhahabi, 2/1472, al-nawawi seorang hafiz dalam bidang hadith, ulum al-hadith, rijal al-hadith, dan penentuan hukumnya, paling menonjol dalam penguasaan mazhab

Haytu, muhammad hasan (1980), al-imam al-shirazi hayatuhu wa ara uhu al-usuliyyah. Damsyik: dar alfikr, hlm. 67-71, zawa id al-rawdah oleh imam al-nawawi Komparatif, memahami persamaan dan perbezaan data

Shafie abd rahman (ed.) (2003), ensiklopedia islam. Kuala lumpur: era visi. Teuku iskandar (1984), kamus dewan. Kuala lumpur: dbp Ensiklopedia islam (1998). Kuala lumpur: Pusat penyelidikan ensiklopedia malaysia, jil. 6/hlm. 19

Riyad al-salihin, jil. 8, bab makruh bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid, bertanya barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan seumpamanya yang termasuk dalam perkara mu amalat

Bab makruh bersumpah semasa berjual beli sekalipun benar Riyad al-salihin Bab makruh sengaja memaksa mengindahkan percakapan dengan lagak sombong, dan memaksa diri bercakap dengan fasih, menggunakan bahasa asing serta susunan kata yang rumit ketika berbicara dengan orang ramai dan seumpama mereka

Bab haram orang kota menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung dan mengekori mereka di atas kenderaan (monopoli barang perniagaan), dan diharamkan menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya sesama islam, dan haram pula mereka meminang tunang saudaranya melainkan ia telah mengizinkannya atau pinangan itu ditolak

Fauzi deraman, metodologi muhaddithin, hlm. 73, autoriti hadith Mustakhrajat, abu awanah al-isfiraini (w. 316 H) sahih muslim Abu bakar al-isma ili (w. 371 H) sahih bukhari

Abu nu aym al-asfahani (w. 430 H) ke atas al-sahihayn

Al-jam bayn al-sahihayn, oleh ibn ubayd al-dimashqi (w. 401 H), ibn al-furat (w. 414 H), ibn ghalib albarqani (w. 425 H), al-baghawi (w. 516 H) Al-tajrid li al-sihah wa al-sunan, ruzayn al-sarqasti (w. 535 H) Imam muslim menafsirkan al-qawa im sebagai isnad. Sahabat amru b. Hizam (rad) (w. 50 H) Stanley lane poole, Nota Passim Hlm. 252, syeikh al-bukhari, al-hafiz muhammad b. Bashar berkata: hafiz dunia ada empat: abu zar ah di ray, muslim b. Al-hajjaj di nisabur, abdullah b. abd al-rahman al-darimi di samarqand, dan muhammad b. Isma il al-bukhari di bukhara .

Syeikh abdul ra uf fansuri, syarh al-lata if ala arba in hadithan li al-imam al-nawawi Fath al-mubin, syeikh muhammad salih b. Muhammad Ulasan riyad al-salihin oleh ulama di asia barat, benua kecil india, rantau nusantara. Diterjemah ke bahasa melayu oleh syaikh syarif b. Daud bangkalis Ustaz abdul hadi al-hadi, syarah sahih muslim (1949) Ibn daqiq al-id, syarh al-arba in hadithan al-nawawiyyah

Aidh abdullah al-qarni, kembali kepada allah (swt), as ad imra ah fi al- alam, Anas b. Malik (w. 91 H/709 M) Khiyar syart, khiyar al-ta yin, khiyar al-ru yah, khiyar al-ayb Muhammad muhsin khan, pearls and corals, al-lu lu wa al-marjan Muhammad zakariya al-kandahlawi, fadilat haji

Islam dan perubahan Dr. Muhammad hamidullah (1908-2002)

Tafsir khams mi at ayat, muqatil b. Sulayman (w. 767 M), ibn Abbas (rad) (w. 688 M) H.A.R. Gibb dan J. Kramers, eds., (1953) The Shorter Encyclopedia of Islam. Ithaca: Cornell University Press. Encyclopedia of Islam. Cet. 2. 3:79-99, s.v., Ibn Hazm

Kurang ketawa, tadhkirat al-huffaz, 4/1472-4 Makan roti kering, buah tin, al-sakhawi 37-39 Rashid al-din ibn al-mu allim, menegur, sakhawi, 59, suyuti, 8, dhahabi 4/1472 Mengisi masa membaca al-qur an, al-subki 8/396-7 Ibn malik tertarik, al-isnawi 2/267, ibn imad 5/354 Umur 10 tahun, belajar fiqh, hafal al-qur an, al-daqr, 21, menetap di nawa 18 tahun Makan selepas isyak al-subki 8/37 649 ke damsyik, tash kubri zadah (1980), miftah al-sa adah wa misbah al-siyadah. India: matba ah majlis da irat al-ma arif, 2/16 Diusir dari damsyik oleh al-malik al-zahir, daqr, 24-25 ala al-din ibn al-attar (w. 724 H), sifatkan amr bi al-makruf nahy, suyuti, hlm. 8, sakhawi, hlm. 39, tadhkirat al-huffaz, 4/1472 Madrasah iqbaliyah, falakiyah, sakhawi, 29 Membaca kitab al-tanbih, dengan ibn razin qadi al-qudat (w. 680 H), subki 8/397, asnawi 2/266, suyuti 4, Kitab al-luma oleh al-shirazi, al-muntakhab, fakhr al-razi, suyuti, 6-7, sakhawi 5, al-subki 9/397 Suyuti, 5, kitab al-qanun, abu ali ibn sina (w. 428 H) Mu in halaqah, sakhawi 6, al-yafi i 4/183

651 H ke Mekah Mengerjakan haji dua kali, sakhawi 6, al-yafi i 4/183, suyuti 5 Al-dhahabi (1985), al- ibar fi khabar man abar. Beirut: dar al-kutub al- ilmiyah, 3/331 Mula menulis, 660 H, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267 28 tahun di damsyik, daqr, 192 Diselangi janggut putih, al-asnawi, tabaqat al-shafi iyyah, 2/267, sakhawi 39

Uqud shar iyah, uqud rida iyah, Rukun akad dalam mazhab shafii, sighah (ijab dan kabul), dua orang yang berakad, barang yang diakad

Dr. A idh al-Qarni , ala ma idat al-Qur an, a zam sajin fi tarikh, rawai al-sirah, fiqh al-dalil, siyat alqulub, Rahmat lil alamin, Kunu Rabbaniyyin, al-Bid ah wa atharuha fi al-riwayah wa al-dirayah, Ibtasim, Khayr al-Abadi, Muhammad Abu al-Laith Shams al-Din (1423/2004) Ulum al-hadith asiluha wa mu asiriha. Cet. 2. Selangor: Dar al-Shakir, hal. 27, al-sanad al- ali, sanad yang sedikit bilangan perawinya berbanding sanad lain yang mengemukakan hadith yang sama Ibn al-salah, abu amru Taqi al-Din uthman b. Abd al-rahman, kutub al-sittah, ulama al-masyriq menempatkan kitab sunan ibn majah, ulama maghrib memilih muwatta imam malik Imam bukhari, tidak memasukkan kesemua hadith sahih yang ditemuinya, lebih banyak ditinggal dari yang disebut supaya kitab tidak terlalu besar Khayr abadi, 68, sahih muslim, al-jami al-musnad al-sahih al-mukhtasar min al-sunan bi naql al- adl an al- adl an Rasulillah (saw) Muslim b. Hajjaj b. Muslim Abu al-Husayn al-Qusyairi al-Nisaburi, (206-261 H) Khatib al-baghdadi, Tarikh baghdad, 13/100, al-dhahabi, siyar a lam al-nubala , 12/557-580, mengemukakan muqaddimah, menyusun kitab mengikut mawduk dan abwab al-fiqh, penyusunan yang halus, hanya mencatatkan hadith-hadith marfu , dan sedikit athar dan hadith mawquf, Jumlah hadith (tanpa berulang) ialah 3033 menurut hasil tahqiq Shaykh Muhammad Fu ad Abd al-Baqi, dan 4,616 mengikut Dr. Mulla Khatir Ali, kesemuanya muttafaq dengan Sahih al-Bukhari selain 820 hadith, Terdapat 14 hadith muallaq,

Tahrir al-tanbih, hamish al-tanbih al-syirazi Al-Nawawi (1412/1991), Rawdat al-Talibin wa umdat al-muftin. Zuhayr al-Syawish (ed.). Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islami. Imam al-nawawi, merujuk pada hadith sahih, mendahulukannya dari al-ra y, Kitabnya al-majmu sharh al-muhadhdhab, sharh muslim, tarjih yang ikhtilaf mazhabnya Takhrij hadith al-rawdah, ibn al-mulaqqan, abu hafs umar b. Abu al-hassan al-andalusi Rawdat al-talibin, hlm. 4, sibuk dengan ilmu seafdal pendekatan Hlm. 4, dan antara lapangan ilmu yang terpenting di zaman ini ialah (kajian) furu al-fiqhiyyah. Kitab Imam Al-nawawi, oleh ali al-tantawi, al-daqar, abd al-ghani Al-yahsubi, abu al-fadl iyad b. Musa b. Iyad (t.t.) Ikmal al-mulim bi fawaid muslim. Yahya Ismail (ed.). Mesir: Dar al-Wafa .

Minhaj al-talibin, hal. 30, dan apa yang anda dapati tambahan lafaz dan seumpamanya, zikir yang bercanggah dengan yang dikemukakan dalam kitab al-al-muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain, maka sesungguhnya saya telah meneliti dan mengambilnya dari kita-kitab hadith yang muktamad Hlm. 35, Al-azhar 395, al-masyhur 23, al-asah 1038, al-sahih 176, al-madhhab 187, al-nas 16, 18 masalah mazhab qadim lebih rajih kitab imam al-shafi i yang masyhur, al-um, al-imla , mukhtasar al-buwayti, mukhtasar al-muzni, 10 meriwayatkan mazhab dan pandangannya Mazhab al-qadim 1. 2. 3. 4. al-Hassan b. Muhammad al-Sabah al-Za farani (w. 260 H) Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (w. 241 H) Ibrahim b. Khalid b. Abi al-Yaman al-Kalbi yang digelar Abu al-Thawr (w. 240 H) Abu Ali al-Husayn b. Ali b. Zayd al-Karabisi (w. 248 H)

Mazhab al-jadid 1. yusuf b. Yahya al-buwayti (w. 231 H)

2. 3. 4. 5. 6.

harmalah b. Yahya b. Abdullah b. Harmalah al-Misri (w. 243 H) al-Rabi b. Sulayman b. Daud al-Azdi al-Jizi (w. 256 H) Abu Ibrahim Isma il b. Yahya b. Amru b. Ishaq al-Muzni (w. 264 H) Yunus b. Abd al-A la al-Misri (w. 264 H) al-Rabi b. Sulayman b. Abd al-Jabbar b. Kamil al-Muradi al-Misri (w. 270 H)

Riyad al-salihin, abd al-qadir arna ut, tahqiq, hal. 17, al-nawawi mengajar sahih al-bukhari, sahih muslim, mendengar sunan abi daud, safwat al-safwat, al-hujjah ala tariq al-mahajjah, syarah ma ani alathar Al-dhahabi, tadhkirat al-huffaz, 4/1470, tentangannya terhadap al-malik al-zahir bibras al-bandaqdari tentang permasalahan tanah orang awam, bahawa tanah yang berjaya dirampas dari tangan orang kafir dalam perang hendaklah dikembalikan semula kepada pemilik asalnya dan tidak boleh diambil oleh negara.

Al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim, hal. 224 Kitab tasmiyah shuyukh al-bukhari wa muslim wa abi daud wa al-nasa i wa al-tirmidhi, abu abdullah b. sulayman b. daud b. hawt allah al-ansari (w. 617) Kitab al-nirayn ala al-sahihayn, oleh abu bakar ibn al- arabi al-ma arifi Ustaz Muhammad al-manawi: kitab al-mu lim adalah hasil ta liq beberapa syeikh yang mengambil darinya ketika menukil pandangan dan imla nya, sebahagiannya adalah dari lafaz imam al-maziri dan kebanyakannya adalah dengan maknanya. Majallah dar al-hadith al-husniyah, bil. 3, hal. 98

Musafahah al-bukhari wa muslim, abu bakr ibn al-arabi (543 H)

Qadi iyad, mashariq al-anwar ala sihah al-athar, tafsir gharib al-hadith al-sahihayn, muwatta . iyad wafat di mawakish Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah Muhammad b. abdullah ibn tarwut (w. 524 H) Mukhtasar sahih muslim, abu abdullah muhammad b. abdullah b. Muhammad b. abi al-fadl al-mursi (w. 655 H) Mukhtasar sahih muslim, abu al- abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi, wafat di iskandariyah (656 H) Mukhtasar sahih muslim, abu ali al-zayyar Al-mufhim lima ashkala min kitab muslim, abu l abbas ahmad b. umar b. ibrahim al-qurtubi (656 H) Syarah kepada kitab mukhtasar sahih muslim yang diringkaskannya, disusun dan dikemuakakan tarjamah bab, menghuraikan lafaz hadith yang gharib, mengemukakan i rab, dan mengeluarkan dalil dari kefahaman hadith. Kashf al-zunun 1/558, sezkin, 1/212 Al-minhaj fi rijal muslim b. al-hajjaj, abdullah b. ahmad b. sa id b. yarbu b. sulayman al-ashbili (w. 522 H), al-silah, hal. 293 Mukammil ikmal al-ikmal, abu abdullah Muhammad b. yusuf al-sanusi al-husni (w. 895 H) al-silah, hlm. 293 Al-mu rab al-mufhim fi sharh muslim, ibn abi al-ahwas, al-nafh 2/536 Majmu fi rijal muslim b. al-hajjaj, abu al- abbas b. ashtarimni, al-dhayl wa al-takmilah, 1/131 Nazm al-darari fi ma tafarrada bihi muslim ala al-bukhari, ibn al-rumiyah Al-sahih ala hay ah sahih muslim, qasim b. asbagh al-bayani al-qurtubi (w. 340 H)

Zakaria @ Mahmod Daud, Pendirian Imam al-Nawawi mengenai firaq al-Islamiyah, hal. 161 Taj al-subki, al-yafi i menyebut beliau pengikut mazhab al-ash ari. Al-dhahabi, dalam permasalahan sifat, perkara sam iyat (ayat-ayat mutashabihat) mengambil pendirian ulama salaf, sukut (berdiam), menerima penjelasan syarak. Beliau turut memberikan takwil ringkas sebagaimana terpapar dalam syarah muslim, daqr, hal. 63 Berpegang kepada aqidah salaf. Manhajnya diikuti oleh ulama mutaakhirin. Keras menentang amalan bid ah dan khurafat

Al-adhkar, hal. 136, ketahuilah bahawa para salafus soleh berdiam diri semasa bersama jenazah. Anda mesti mengambil jalan petunjuk dan jangan terpedaya untuk menolak kebenaran kerana sedikit yang menempuhnya. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya dengan ramai yang mengikutnya. Apa yang dilakukan oleh kalangan yang jahil membaca al-qur an pada jenazah seperti yang berlaku di damsyik, dan bercakap perkara yang luar mauduk kematian adalah haram di sisi Ulama.

Sharh muslim 3/15, mazhab ahli sunnah seluruhnya berpendapat melihat allah adalah salah satu perkara mungkin (harus) pada akal, bukan mustahil. Ulama ahli sunnah telah menetapkan ijma bahawa ia berlaku di akhirat, dan setiap orang mukmin dapat melihat allah, tidak orang kafir Golongan muktazilah, khawarij, dan sebahagian murji ah menganggapnya mustahil dengan tanggapan akal. Pendapat mereka jelas salah dan membelakangi ijma

Al-mu lim bi asami shuyukh al-bukhari wa muslim, abu bakar Muhammad b. isma il b. Muhammad b. abd al-rahman b. marwan al-awbani al-ma ruf bi ibn khalfun (w. 636) - al-mufhim fi sharh al-bukhari wa muslim

Dr. udah mohsin, sumbangan al-imam al-nawawi kepada al-hadith Mustalah, al-irshad, al-taqrib, rijal al-hadith, tahdhib al-asma , mukhtasar tabaqat al-fuqaha , syarah hadith, sharh sahih al-bukhari, sharh sunan abi daud, sharh sahih muslim, sharh al-arba in, riwayat hadith, riyad al-salihin, al-adhkar, hadith hukum, khulasat al-ahkam

Al-majmu , hingga bab al-musarrah.

Matali al-anwar ala sihah al-athar, ibrahim b. yusuf b. ibrahim al-qa idi al-hamzi al-wahrani dikenali sebagai ibn qurqul (w. 569 H), menghuraikan kemusykilan al-sahihayn, muwatta , syarah dikeluarkan dari kitab mashariq al-anwar, sezkin, tarikh al-turath, 1/221 Matla al-anwar li sahih al-athar, ahmad b. yahya b. ahmad umayrah al-dabi (w. 599 H) - jam alsahihayn

dan tiba-tiba kami berada di Mekah. (2005). Malaysia sebagai sebuah Negara Islam. menawan Granada diterajui oleh pasukan Ferdinand III dari Castile dan menjadi suara tulen bagi membawa perubahan dan menjadi suara tulen bagi semangat C. pengaruh ayyubi yang terakhir 1260 Hashimi. maka beliau keluar dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah. Surabaya: Pustaka Salam Uthmani. Austin (1971) Sufis of Andalusia. Syarah Riyardhus Shalihin. lalu syeikh melakukan ihram. 834 Pada 1236 M. bahawa penjaga pintu (madrasah) al-rawahiyah menyatakan: syeikh (al-nawawi) keluar pada suatu malam dan saya mengekorinya. mengerjakan tawaf dan bersa i.t. 392 H) sirr sina at al-I rab. dan saya melihat dalam kitab al-majmu yang disalin oleh syeikh shaykh shams al-din alayzri al-shafi i. lantas pintu madrasah terbuka dengan sendiri tanpa sebarang kunci. 57.Ibn Jinni. the Ruh al-Quds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn al. Sharaf al-Nawawi (1996). Al-isyarat ila ma waqa a fi al-rawdat min al-asma wa al-ma ani wa al-lughat Al-Nawawi (1233-1277) Shama il al-Nabi (microform) 1839/40 London: British Library Melalui pelbagai wadah dan kaedah Ibn rushd (1126-1198) Ibn al. Karachi: Maktabat al-Hijaz Muhy al-Din.W. Al-suyuti. Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi almusamma al-Minhaj. hal.J. al-Husayni (1985). Brockelmann (1947). Allen & Unwin.Arabi. abu l fath uthman (w.). Bayrut: Dar al-Ma rifat. London: G. . History of the Islamic peoples. Abu Zakariya Yahya b. IKIM. Sahih Muslim ma a sharhihi Fath al-Mulhim. gerakan reconquista penaklukan oleh armada Kristian yang menumbangkan empayar terakhir Islam di Andalus. dan mengulangi tawaf. Shabbir Ahmad (t.Arabi (1165-1240) R. New York: Mamluk mesir (1250-1517).

Ilmiyah. Wallahu a lam Wahbah al-zuhayli (1999).). Kaherah: Maktabat al-Khaniji. Shakir b. Beirut: Dar al-Kutub al. Lisan al-Din al-Khatib. wa dhikr dhi al-wizaratayn Lisan al-Din al-Khatib (1397). Damsyik: Dar al-Maktabi. maka hendaklah ditakwil supaya dapat dikumpulkan nas-nas syarak dan kami akan menyebutkan sebahagian dari takwilnya yang dapat memberi kefahaman terhadap pentakwilan nas yang lain dengan izin allah ta ala. Muhammad Amin b.ilmiyah. Muhammad al-Muqri (w. 824 H) (2000). Sharh muslim.sehingga ke pertengahan malam. Ahmad al-Katabi (w. Shihab al-din ahmad b. Syeikh al-Adab Ahmad b. Ali Muhammad b. dan tibatiba kami sudah berada di (madrasah) al-rawahiyah. 1/216 Bab bahawa orang yang mati di atas tauhid akan pasti masuk ke syurga Apabila hadith yang diungkapkan bercanggah pada zahirnya. Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (1423/1992).t. Emiriyah Arab Bersatu: Tab ah Sunduq Ihya al-turath al-Islami Isma il Basha b.). Idah al-maknun fi aldhayl ala kashf al-zunun. al-Buyu wa atharuha al-ijtima iyyah al-mu asarah. . Muhammad b.). Ya udillah. al-ihatah fi akhbar gharnatah. azhar al-riyad fi akhbar iyad. lalu saya mengikuti langkahnya dari belakang. Muhammad Abdullah Annan (ed. 1041) (1367/1949). Adil Ahmad Abd al-Mawjud (eds. Fawat al-wafayat. dan kembali. Nafh altayyib min ghusn al-andalus al-ratib. Muhammad al-muqri al-tilimsani (t. Beirut: Dar al-Kutub al.

Beirut: Dar al-Kitab al. Al-Silah fi tarikh a immah al-andalus wa ulama ihim wa muhaddithihim wa udaba ihim.p. al-Qaysi al-Dimasyqi (w.Arabi Abu al-Qasim Khalaf b. Beirut: Dar al-Kutub al. cet. al-Ghunyah. Muhammad Na im al. 748).t. Ikhtilaf usuliyyin tentang sandarannya sebagai hujah Al-musnad: riwayat yang muttasil dan marfu .). Umar b. Tadrib al-rawi. Beirut: Tab ah Dar al-gharb al-islami.aydrusi (w.). Beirut: Mu assasah al-Risalah. Abu Bakr Muhammad b. Abd al-Malik b. Tawdih al-Mushtabih. Nasir al-Din Muhammad b.Shams b. 842) (1993). 22.Arqasusi (ed. Ahmad shams al-Din al-dhahabi (w.alamiyah li alshabab al-islami Muhammad b. Muhammad Fu ad Mansur (ed. Al-nadwah al. Syeikh b. Muhammad al-Zahi (eds. Muhammad b. Abdullah b. Beirut: Dar al-Kutub. ma rifat al-qurra al-kibbar Al-mawsu ah al-muyassarah fi al-adyan wa al-madhahib al-mu asarah. Muhammad Abu al-Ajfan. al-Nur al-Safir. Abd al-Qadir b. Al-mursal: riwayat dari tabi in menyatakan Rasulullah (saw) bersabda atau berbuat sesuatu.Ilmiyah. Abdullah al. Muhammad Makhluf (1349 H). Bashkawal (1374/1955). Atiyyah al-Muharibi al-Andalusi (w. 1027) (1405 H). 575) (1419/1998). Fahrasat ibn alKhayr al-Ashbili. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. Khalifah al-Umawi (w. 2. Al-Qadi Abu Muhammad b. Shajarat al-Nur al-zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah.). Muhammad b. 541 H) (1983 M). Khayr b. Kaherah: t. Mahir Zuhayr Jirar (ed. Qadi Iyad (1402/1982). Cet.). Fahras ibn Atiyyah.

al-jurjani. shajarat al-ma arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a mal Mufhamat al-aqran fi mubhamat al-qur an.Ulama izz al-din abu muhammad. Muhammad ibn abd al-rahman al-sakhawi (1427/8-1497 M). abu al-qasim al-sulami alshafi i (w. tidak dianggap da if sehingga ditentukan seseorang perawi dalam jalur tersebut Al-munqati . atau imam al-Shafi i berkata: berkata Ibn umar (rad). sama ada digugurkan perawi pada awal sanad atau pertengahan atau akhir sanad. muwaffaq al-din hamzah ibn yusuf al-hamawi Hashiyat al.aziz b. ringkasan kitab al-hafiz abu bakar al-khatib al-baghdadi Al-tarkhis bi al-qiyam li dhawi al-fadl wa al-maziyyah min ahl al-islam Al-usul wa al-dawabit Sharh mushkil al-wasit.Al-afrad: sama ada riwayat yang tersendiri dari perawi yang lain atau yang tersendiri dari jalur mekah sahaja. ta liq Mustafa dib bagha . abd al-salam. ahmad ibn Muhammad (1503-1566 H) Al-ihtimam bi tarjamat al-imam al-nawawi shaykh al-islam. hadith yang terputus isnadnya dalam apa jua peringkat. suyuti Ibn abi al-dunya. sharh jawharat al-tawhid Al. biasanya digunakan dari riwayat tabi al-tabi in dari sahabat. 5-54 Sultan al. dan tidak halal meriwayatkan hadith mawdu bagi seorang alim yang tahu kedudukan hadith tersebut kecuali dijelaskan keadaannya. abd al. Bidayat al-sul fi tafdil al-Rasul Sallallahu alayhi wasallam tasliman kathira. Al-mukhtasar fi usul al-hadith. Beirut: dar al-fikr al-mu asir. al-nawawi. seperti Imam Malik (rah) berkata: bersabda Rasulullah (saw).allamah ibn hajar al-haytami ala sharh al-idah fi manasik al-haj. Iyad Khalid al-Tiba (ed.). ibn al-salah Sharh mushkilat al-wasit. Al-mawdu : apa yang dipalsukan ke atas Rasulullah (saw). abd al-salam b. 660) (1999). Al-bajuri. seperti Imam Malik dari Ibn Umar (rad) al-mu addal: apa yang gugur pada sanadnya dua perawi atau lebih. Ibn hajar al-haythami.izz b. al-ikhlas wa al-niyyat Al-isyarat ila bayan al-asma al-mubhamat.

Al-nawawi (1970). Alexandria. Abd al-qadir arna ut (ed.). oleh abd al-Mun im Ibrahim Ibn taymiyah. ahmad ibn abd al-halim (1263-1328 M).umrah. muwaffaq al-din abdullah ibn ahmad (1147-1223 M). 663/1264) Siraj al-din al-urmawi (594-682/1198-1283) Abu l Hassan al-daylami. al-nawawi wa ibn al-taymiyah. sharh al. Mesir: Dar Umar li al-taba ah wa l-nashr Idah al-idah bi kalam al-hanabilah al-milah fi manasik al-haj wa al. hilyat al-abrar wa shi ar al-akhyar al-adhkar. 1913 M) Ulama mantik.umdah Ibn qudamah. teologi ab al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231) Sayf al-din al-amidi (551-631/1156-1233) Kamal al-din ibn yunus (551-639/1156-1243) Ahli falsafah di zaman ayyubi Afdal al-din al-khunaji (590-646/1194-1248) Athir al-din al-abhari (w. atf al-alif al-ma luf ala al-lam al-ma tuf Sains tabi i dalam kurikulum pendidikan tradisional di kurun ke 7/13 Ulama cenderung mempertahankan falsafah akliah dan rasional yang dibawa oleh aliran al-ash ari bertembung dengan fahaman konservatif . Muhammad ibn abdullah al-jurdani (w. kitab umdah Misbah al-zalam wa bahjat al-anam fi sharh nayl al-maram min ahadith khayr al-anam.

menafikan ikhtilaf hadith . imam abu sulayman ahmad b. Sharh muslim 1/129. 4/1473 Membaca kitab al-muntakhab fakhr al-din al-razi. a lam al-muhaddithin. al-maraghi. Muhammad b. sebahagian kitab al-mustasfa al-ghazali.sharh muslim 4/164. al-juwayni (w. al-bidayah 13/278. zad al-ma ad 3/682. Nawa. dan al-daraqutni termasuk dari kalangannya. 478/1085) mendapat naungan dari pemerintah politik di timur dan kerajaan ayyubi di Syria. 279. ibn kathir. abd al-karim mastur al-qarni. Tarjamah imam al-nawawi. syaikh al-madhhab. dan allah telah memberikan manfaat kepada umat dari hasil tulisan dan karangannya yang berkembang dan mengalir ke seluruh pelusuk tempat. kewarakan dan kebesaran dan kewibawaan akliah yang tidak mampu dicapai oleh fuqaha dan ulama lain di zamannya Tarikh al-islam 252. al-fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyyin. kitab ma alim al-sunan Ibn qayyim al-jawziyah. Lamhat min manhaj al-imam al-nawawi fi sharh sahih muslim. Ibrahim al-khattabi al-busti al-shafi i al-muhaqqiq. kezahidan. al. dari alallamah al-qadi abu al-fath umar bundar b. tadhkirat al-huffaz. 201. kekuatan ibadah.ibar 5/312. ulum al-hadith.Fakhr al-din al-razi (543-606/1149-1210). ali al-taflisi Dr. ia adalah ilmu yang tinggi yang dikuasai oleh ulama al-huffaz. umar b. dr. dan ia merupakan syarahan yang bersifat sederhana yang diusahakan oleh penulisnya agar tidak terlalu ringkas sehingga mengenepikan fakta-fakta penting dan tidak terlalu panjang yang membawa kemualan dan kebosanan tarjamah bab . dan ia zahir sebagaimana keterangan bab yang kami kemukakan dan ia adalah maksud imam muslim untuk memasukkan hadith di sini keberkesanan menetapkan lafaz. Muhammad Muhammad Abu Syahbah. antaranya ialah kitab al-minhaj fi sharh muslim al-dhahabi. belajar selama 10 tahun Mendengar kutub al-sittah. ibn al-salah.

dan barangsiapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya allah setelah paksaan itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang) Al-nawawi: di dalam senua naskhah sahih muslim ditulis kalimah ( ( ( ) ). (dan orang yang sudah kaya maka hendaklah ia menghindar dari menggunakan harta. 6. 18/153 (kitab al-tafsir). kaherah: matbu ah al-misriyah wa maktabatuha. dan orang yang faqir harus mengambilnya secara yang makruf) Imam al-nawawi: diharuskan penjaga anak yatim memakan hartanya sekadar hajat. Al-imam al-nawawi mufassir berdasarkan kitab al-tafsir dalam syarh muslim. ) sebelum ( ) . sekiranya ia memerlukannya (jika ia miskin). adakah wajib dibayar ganti atau tidak? Menurut pendapat yang sahih (al-asah) dalam mazhab shafi i. 23 Dis 1267. Pendapat ini asalnya adalah pendapat sayyidah a ishah (rad). qatadah. 5/165 Adab hamalat al-qur an. Tafsiran beliau menjadi pilihan ulama. Dr. Pendapat ini dipilih oleh al-qurtubi 5/42 Pendapat ulama Iraq harus mengambil harta anak yatim sekiranya ia bermusafir kerana urusan harta anak yatim tersebut. 666 H. al-nur 33. tidak diwajibkan kepada penjaga membayar ganti (sharh muslim 18/157) Kerana ia mengambil haknya sebagai penjaga Pendapat yang dipilih oleh imam al-nawawi ini ialah pendapat al-nakha i. ulama shafi i 12/17. Hassan al-basri. selesai pagi khamis. Muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi. ata . Sharh sahih muslim. (dan jangan kamu mendesak budak-budak perempuan kamu untuk melacurkan diri sekiranya mereka ingin menjaga kehormatannya.tidak ada pertelingkahan dan percanggahan antara hadith-hadith rasulullah (saw). Al-nisa. mohd zawawi Abdullah. al-jami li ahkam al-qur an 5/42 Hal. Al-nawawi. ini adalah pendapat imam al-shafi i dan jumhur ulama. dan setiap hadith membenarkan hadith yang lain Takwil imam malik dan abu hanifah. rabiul akhir. jumhur ulama berselisih pendapat berhubung dengan penjaga anak yatim yang memakan hartanya sekadar perlu. Sharh muslim 18/163. 156.

al-nawawi (w. Tujuan penambahan ( ) ialah untuk menjelaskan bahawa ampunan dan rahmat Allah hanya khusus bagi perempuan-perempuan yang dipaksa berzina tidak untuk orang yang memaksa mereka. 536) Qadi iyad (w. abu al-hasan ali b. cet. 179) ibn abd al-bar (w. Selangor: dar al-shakir. memaksa perempuan melakukan zina adalah haram baik yang dipaksa itu rela atau tidak. 544). abu abdullah Muhammad b. Muhammad b. malik b. 795) jami al. kerana tidak dinamakan paksaan sekiranya wanita tersebut merelakan dirinya berzina. ialah untuk menjelaskan hal yang lazim. abd al-rahman Al-hakim. nayl al-awtar sharh muntaqa al-akhbar Ibn rajab al-hanbali (w. Mahasin al-takwil 12/4522 ) demi allah. yazid al-qazwini Al-darimi. al-mufhim fi sharh ma ashkala min talkhis sahih muslim. hal. Diriwayatkan bahawa Hassan al-Basri setiap kali membaca ayat ini berkata: ( allah. 1250 H). abdullah al-nisaburi Ibn al-mulaqqan. 323-4. 4. 671). 388) ibn al-battal.161). ta sis wa tatbiq Ibn majah.ulum wa al-hikam . adalah tafsiran bagi ayat ini dan bukan sebahagian dari al-qur an yang diturunkan.Kalimah ( ).arabi (w. 543). tadhkirat al-muhtaj ila ahadith alminhaj ulum al-hadith asiluha wa mu asiruha. Sharh al-ahadith al-nabawiyyah. anas (w. abu Muhammad abdullah b. Muhammad abu al-laith al-khayr al-abadi. al-qurtubi (w. abd al-malik b. ibn al. ali b. ulama yang mengupas tentang gharib al-hadith. 676) Al-shawkani (w. khayr al-abadi (2004). Bagaimanapun maksud ayat yang umum ialah. Sufyan al-thawri (w. khalaf b. 368) khattabi (w. ( ) demi Al-nawawi: adapun maksud (sekiranya mereka ingin memelihara kehormatan diri). ahmad al-wadiyashi al-andalusi. umar b. sharh al-bukhari. 449). battal al-maghribi al-qurtubi al-maliki al-ma ruf bi ibn allajjam (w. al-mazari (w. Dan tidak ada seorang ulama yang membaca ayat ini dengan tambahan ( ).

al-nawawi (rah). ikhtilaf al-hadith. al-qamus al-muhit. al-khatib. hal. 806). ibn manzur. ibn hajar. musa alhamdani al-shafi i. menerangkan dan mentafsirkan (sesuatu). Muhammad b. yusuf b. Beirut: dar sadir. Muhammad b. 289 Ibn manzur. salamah. al-umm 6/130. ayyub b. mukarram al-afriqi al-misri (t. nasb al-rayah li ahadith al-hidayah . maka dikeluarkan darinya isyarat bahawa ibarat difahami dengan maksud lafaz yang umum tidak dengan sebab yang khusus al-zayla i. al-faqih wa al-mutafaqqih 1/125. tarh al-tathrib fi sharh al-taqrib.) lisan al. Muhammad b. abu bakar muhammad b. Al-fayruzabadi. al. uthman b.).iraqi berkata: hadith ini dinyatakan dengan lafaz am. ali b. berhubung peneguk arak bahawa Nabi (saw) bersabda: (sekiranya beliau meminumnya maka hendaklah dirotan. al-khulasah fi ulum al-hadith. Muhammad b. majd al-din abu tahir Muhammad b. al-tirmidhi al-sunan 4/48.Al. musa b. Damsyik: 1/467 dari Jabir (rad) dan lainnya. ya qub al-shirazi. Himas. thabit al-baghdadi. al-i tibar fi bayan al-nasikh wa al-mansukh min al-akhbar. tetapi membawa makna khusus. sharh ma ani al-athar 3/161. Cet. 5/298.iraqi (w. 2/ hal. abd almalik b. jamal al-din abu Muhammad abdullah b. al-hazimi. juz. salamah b. Ratib hakimi (ed. 1. maka haruslah dibunuh) al-nawawi: ijma ulama telah mengambil dalil yang menasakhkan hukum ini.t. manzur b.arab. fath al-bari. musa al-hanafi. abu ja far ahmad b. abu bakar ahmad b. yakni meluaskannya Al-fayruzabadi. sharaf al-din al-husayn b. 9/601 (juzuk akhir kitab al-umm). menyingkap. menjelaskan. Disokong oleh ibn hajar 12/71. 1/18 dan syaikh kami shaykh al-islam al-bulqini. dan sekiranya ia masih meminumnya pada kali keempat. al-tibi. al-tahawi. 497 Sharh muslim. al-sharh. 61 hadith mansukh yang dinyatakan oleh imam al-shafi i. abdullah. mensyarah sesuatu.

ali Sharh nukhbat al-fikr. bayan.ulum al-washy al-marqum fi bayan ahwal al. Beirut: dar al-kutub al. (pengaruh tempat dan masa). al-musnad Ibn qayyim al-jawziyah. syu aib Ahmad b. Muhammad b. al-muthanna al-mawsili al-tamimi Majma al-zawa id wa manba al-fawa id. isma il b. termasuk ilmu dirayah matan alhadith . setiap dua hadith. Muhammad abu al-laith (1411/1990). hanbal al-syaibani. abu bakar ahmad b. abjad al. i rab. ilmu syarah hadith ialah ilmu yang mengkaji maksud hadith Rasulullah (saw). abu bakar b. ali b.). bayan mushkil al-athar li al-tahawi al-juzu althamin: dirasah wa tahqiq (Tesis Ph.D. abd al-halim al-harrani. sulaiman b. hadith yang maqbul yang tersembunyi maksudnya kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui kecuali dengan ta ammul atau bersandarkan dalil yang lain. Imam al. abu bakar b. saraf.ilmiyah.ayni mengupas maksud bahasa pada lafaz hadith. atau lebih. abu abdullah Muhammad b. Makkah al-Mukarramah) ilm al-bu d al-makani wa al-zamani.Al-arniqi (atau al-azniqi) menyebut dalam madinat al. abu al. ahmad b. mukhtalaf al-hadith. abu abd al-rahman ahmad b. kashf al-khafa wa mazil al-ilbas amma ishtuhira min al-ahadith ala alsinat al-nas Al-bukhari.ulum dari hikayat al-qannawji (1248-1307).. 2/336 Mu jam al-tabrani. Al-khayr al-abadi. abd al-jabbar zakar (ed. dan tafsiran ayat al-qur an. abu abdullah Muhammad b. hal 55. ahmad Musnad abu ya la. ma ani. keupayaan lughah. syarah hadith. bardizbah al-ju fi Asas yang kukuh dari sudut adabiyat. siddiq b. Hassan khan (1978).ajluni. minhaj al-sunnah al-nabawiyyah (saw) Al-baihaqi. umar al-misri Al. al-husain b. yang maqbul dan bertentangan maknanya secara zahir Musykil al-hadith. abu bakr ayyub al-zar i Ibn taymiyah. kesusasteraan. al-mughirah b. ali b. berdasarkan kaedah bahasa arab dan usul syariat dengan kemampuan dan keupayaan akal Al-qanuji.ulum. abu al-qasim sulayman b. Universiti Ummul Qura.abbas ahmad b. Al-nasa i.

Muhammad al. ahmad Sharh muslim. ali b. ahmad b. Al-nawawi: pandangan ini da if atau batil tidak ada asalnya dan yang benar ialah tidak dimakruhkan bagi wanita menggunakan cincin perak.Ibn hajar. badr al-din abu Muhammad Mahmud b. Dan ia tidak difardukan ke atas setiap orang bersalahan dengan pendapat sebahagian dari ulama. dan telah saya bentangkan dalil dalam setiap permasalahan ini dengan jelas dalam kitab (al-majmu ) sharh al-muhadhdhab. rasulullah (saw) menggunakan cop dari perak pada cincin yang dipakai di jari Baginda (saw). dan pandangan yang terpilih (al-mukhtar) ialah ia merupakan fardu kifayah. kemudian dikenakan di jari Abu Bakar (rad). dan sebahagian Ulama salaf di Syam menganggapnya makruh kecuali bagi sultan dan telah meriwayatkan athar tentangnya.asqalani Al. 1/26 Dan jemaah telah menterjemahkan babnya 5/151 muslim hadith abu hurairah (rad) bahawa rasulullah (saw) bersabda: solat berjemaah lebih afdal dari solat seseorang kamu secara bersendirian dengan dua puluh lima kelebihan.ayni. Al-khattabi berkata: dan dimakruhkan bagi wanita mengenakan cincin perak kerana ia dari syi ar (penampilan) kaum lelaki. . Al-nawawi (rah): dan kaum muslimin telah ijma mengharuskan pemakaian cincin dari perak ke atas lelaki. Al-nawawi: dan para jemaah dari ashab kami dan ulama jumhur berhujah dengan hadith ini bahawa berjemaah bukan merupakan syarat sah solat. dan dikatakan: hukumnya sunat. hadith ibn umar (rad). dan pendapat ini shadh dan munkar. 14/67. dan beliau menambah: sekiranya tidak mendapati cincin emas maka hendaklah dicampur dengan acuan za faran supaya kelihatan kuning dan acuan lain yang seumpamanya. berlainan dengan pendapat imam daud (al-zahiri). kemudian di jari Umar (rad) kemudian di jari Uthman (rad).

Merujuk Imam abu Muhammad al-husain b. abdullah al-tibi (w.arabi 3/181. 12/66. Dan adapun ma bad al-juhani. 10/28. al-nawawi menjawab istidrak al-daraqutni. 743 H). al-fadl al-tamimi al-asbahani al-syafi i (rah). yang sebenarnya ia adalah riwayat mawquf dari ka ab kerana yang merafa kan hadith ini tidak diperkukuh dengan hafiz. wallahu a lam . Muhammad b. dan paling tepat dalam penilaian dan hukum. tarikh al-adab al. fu ad sezkin. isma il b. imam abu al-hassan ali b. Al. 2/ba . dalam kitabnya al-tahrir fi sharh sahih Muslim 1/130. maka berkata abu sa id abd al-karim b. di antaranya ialah imam al-bukhari dan yang lainnya. 7/149. 9/214. 6/582. dan dalam riwayat ini jelas perbezaannya dan dalilnya telah dikemukakan bahawa hadith ini merupakan penambahan dari perawi thiqat (ziyadah al-thiqat). bahawa hadith yang diriwayatkan secara mawquf dan marfu . 11/160. 4/123. Fath al-bari. dianggap sebagai marfu mengikut mazhab yang sahih yang dipegang oleh ulama usul. 2/48. al-kashif an haqa iq al-sunan. mas ud al-baghawi al-shafi i Imam abu abdullah Muhammad b. ujrah yang dikeluarkan oleh muslim ini. hadith ka ab b. carl brocklemann. antaranya ialah rujukan pada juz 1/34. khalaf b. 3/282. battal al-maliki al-maghribi dalam sharh sahih al-bukhari. dan hadith ini juga telah diriwayatkan oleh al-daraqutni dari jalan lain dengan marfu . maka wajib diterima dan tidak dikesampingkan kerana kelupaan atau kekurangan orang yang menyatakannya mawquf. disebut oleh al-daraqutni dalam mustadraknya. dan paling banyak dirujuk. 8/502. 2/108-9. 5/51.arabi 1/212-4. Muhammad b. fuqaha dan muhaqqiqun dari para muhaddith. tarikh al-turath al.allamah al-husain b. al-juhani dengan huruf jim berbaris hadapan. sehingga sekiranya riwayat mawquf lebih banyak dari marfu maka dihukumkan marfu . Dan telah kami sebutkan di fasal terdahulu di awal syarah. dan sandaranku dan puncak perhatianku ialah kitab syarah Muslim oleh imam al-mutqin muhy al-din al-nawawi kerana ia paling baik dalam menggarap faedah. Mansur alsam ani al-tamimi al-marwazi dalam kitabnya al-ansab. hanya diriwayatkan secara mawquf dari riwayat Mansur dan syu bah.Naskhah kitab sharh muslim dan manuskripnya. ialah nisbah kepada juhaynah sebuah kabilah dari quda ah 5/80-81.

sarjas. taqiyuddin Muhammad b. hadith hukum Al-ilmam fi ahadith al-ahkam. 1. bahkan hampir kesemua naskhah di negeri ini dinyatakan dengan huruf nun. (w.arus sharh al-qamus Syarah hadith terpilih. Al-mirqat al. syarah imam al-nawawi ke atas kitab sahih muslim Syarah kitab pilihan.aliyyah fi sharh al-hadith al-musalsal bi l-awwaliyyah (sharh hadith ummu zari . Kitab sharh hadith ummu zar in. 911) 3.id al-shafi i (w. oleh qadi iyad (w. kebesaran kitab . dari periwayat sahih muslim. kashf al-zunun. syarah hadith dalam kitab tertentu Syarah hadith yang tertentu. dengan huruf ra. 702 H) Syara h hadith pada kitab. dalil al-falihin li riyad al-salihin Dari sudut hajm. oleh abu al-fayd Muhammad murtada b. 1205 H). Dan berkata: dan al. ibn daqiq al. syarah imam al-nawawi pada kitab al-arba in dan syarah kitab riyad al-salihin. 544) Kitab muntaha al-a mal fi sharh hadith innama al-a mal. ali. Dan beliau berkata: dan yang makruf dari riwayat asim yang dikeluarkan oleh muslim ialah dengan huruf nun 9/94 Al-maziri. Muhammad al-husayni. dan begini yang ditetapkan oleh para huffaz yang handal dalam sahih muslim Al-qadi iyad berkata: dan begini yang diriwayatkan oleh al-farisi dan lainnya. hadith abdullah b. 2. nabi (saw) ketika dalam musafir berlindung dari al-hawr ba d al-kawn perubahan selepas ketenangan al-nawawi: begini yang disebut dalam kebanyakan naskhah sahih muslim al-kawn dengan huruf nun. oleh imam al-suyuti (w. penulis kitab taj al. 2/1036-40 Syarh hadith yang tertentu.udhri dengan al-kawr . menyatakan dalam riwayat dengan huruf ra Jenis-jenis syarah hadith.Riwayat muslim.

852 H). perbahasan matan. al-tanqih.ayni al-hanafi (w.Syarahan kecil dan ringkas. ikmal al-mu lim. Uslub syarah. muqaddimah hady al-sari dalam satu juzuk. Beirut: dar al-kutub al-ta limiyah. kitab 70 jilid. Sahih al-bukhari. khalifah al-washtani al-ubbi al-maliki (w. bahadir b. ibn abd al-bar. yusuf b. isyarat dan faedah hadith Kashf al-zunun 1/541 Syarah al-bukhari. al-muqaddimah 1/2 Syarah mutawassit Al-kawakib al-darari sharh al-bukhari. Fath al-bari. 463). 855). shams al-din Muhammad b. potongan ayat dan athar. al-risalah al-mustatrafah. kitab irshad al-sari ila sharh sahih al-bukhari. hadith ditafsirkan dengan athar. menukil pendapat sahabat. hal. 114. satu jilid. ibn hajar (w. Mustafa al-bugha. abi umar b. abu abdullah muhammad b. tabi in ibn abd al-bar. 827) Abu al-tayyib al-sayyid siddiq hassan al-qinnawji (1405/1985). Al-hittah fi dhikr al-sihhah al-sittah. kashf al-zunun 1/541 Syarahan besar/ meluas muwassa Al-tamhid. syarahan yang bercampur ibarat matan dan huraian dalam satu petikan. sharh al-nawawi. 794 h). ibarat ringkas. oleh al-qastalani (w. 10 juzuk. sharh mukhtasar kitab al-bukhari. dr. kashf al-zunun 1/32 sharh al-mamzuj. kashf al-zunun 1/541 umdat al-qari. sahih muslim 1/90. syeikh badr al-din Muhammad b. Cet. abdullah al-zarkashi al-shafi I (w. ahmad al. belum pernah ditulis seumpamanya. tahqiq Mustafa al-bugha. al-nawawi 2/80 hadith mentafsirkan hadith. 786 H). al-tamhid 1/9 hadith mentafsirkan al-qur an. syarahan ringkas terhadap hadith. 923 H) Sharh hadith yang berkait dengan matan. mengemukakan tarjamah rijal malik mengikut huruf mu jam. al-kattani. ali al-kirmani (w. qadi al-qudat badr al-din Mahmud b. al-tamhid 1/172 . hal 204-6. abd al-bar (w. 1. mengeluarkan hadith yang lain dengan sanadnya.

Selangor: dar al-shakir. jabatan perdana menteri. tafsir ibn abi hatim. tarikh Baghdad khatib al-baghdadi. Muhammad (1414/1993). tuhfat al-ashraf fi ma rifat al-atraf oleh almizzi. majid wafi turjumah al-arba in al-qudsiyah ba d al-arba in al-nawawiyah manar al-islam. Al-khabar. 2/217. dalam apa-apa mauduk. a. kitab yang mengemukakan riwayat hadith dengan isnad. tarikh al-rusul wa almuluk ibn jarir al-tabari. rujukan hadith Kitab hadith yang asli. tahun vi. sunnah dan tafsir. alshafi i. al-husain b. al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm. abu ubayd al-qasim b. hal. kitab al-um. muwatta malik. Masadir al-hadith. sallam dari al-asmu i dalam kitabnya sharh gharib al-hadith al-hirawi dalam al-gharibayn dari al-azhari 1/172. muntaqi al-lawn. tafsir al-qur an al. bil (vi). 60 abdullah b. mubtaqi . 8. kutub al-sittah. Cet. hadith berubah warna. manhajiyah fiqh al-hadith inda al-qadi iyad fi ikmal almu lim bi fawa id muslim. bahagian hal ehwal islam. Ibrahim al-harbi 9/160. takhrij al-hadith nash atuhu wa manhajiyatuhu. tafiran al-hirawi terhadap lafaz ini dalam kitab al-gharibayn Terjemahan riyad al-salihin.syarah hadith dengan kitab gharib al-hadith sharh al-nawawi. 1. al-jawhari dan lainnya. al-dur al-thamin sharh al-arba in Abu al-laith al-khayr al-abadi (1999). al-muhalla ibn hazm. al-risalah al-shafi i. kitab yang mengemukakan hadith yang dikutip dari kitab yang asli beserta isnadnya. Sharh al-nawawi. 1981. daud al-bankalisiy. di dalamnya terdapat tiga jenis sebutan bahasa. ha. Kitab yang menyerupai rujukan asli. tafsir ibn jarir. diselitkan dengan ulasan dan kupasan singkat.azim oleh ibn kathir. arab Saudi: dar ibn affan. Indonesia h. abd al-qadir. nasb al-rayah oleh al-zayla i . menukil tiga bahasa dari al-kassa i. Berkata ahli bahasa. naskhah jawi. mumtaqi . ibn qutaybah 11/76 syawwat. salim bahreisj Unit quran. syarif b. musnad ahmad.

lalu Nabi (saw) melarang kami dari membelinya sehingga makanan dibawa ke pasar. abu zayd abd al-rahman b. Kerana maksudnya ialah mereka menahan kafilah di tempat tinggi dari pasar sepertimana disebut dalam riwayat ubaydullah b. talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-rafi i al-kabir ibn qayyim al-jawziyah. abu bakr Muhammad b. Muhammad al-ashbili al-maliki. Dan imam malik telah menjelaskan dalam riwayatnya dari nafi dengan pernyataan hadith: (dan jangan ditahan bekalan makanan sehingga ia sampai ke pasar). syarat quraisy kerana keahlian dan keupayaan kabilah quraisy dalam membenamkan ikhtilaf dan perselisihan dan mengumpul kekuatan dan kalimat al-bukhari (rah) dari abdullah ibn umar (rad) berkata: kami menahan kafilah. Albukhari mengatakan. al-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-shar iyyah ibn khaldun. mu jam al-sahabah ibn hajar. harun. Fath al-bari. kerana perkataan mutlak dari ibn umar (rad).rujukan yang tidak asli. al-suyuti. dan tidak ada dalil padanya. kitab yang mengemukakan riwayat hadith yang dikeluarkan dari kitab-kitab hadith yang asli tanpa menyebut isnadnya. ibn hajar. bab tempat akhir menahan kafilah 4/376. Hal. al-jami al-saghir. umar dari nafi . maka hadith ini membawa dalil bahawa penahanan (kafilah) yang tidak ditegah ialah apa yang telah sampai ke pasar. abu al-husayn abd al-baqi b. hadith 2058 . dan membeli makanan dari mereka. al-suyuti al-ruyani. 2059 ibn hajar 4/376. musnad ibn qani . qani . ia bermaksud dari tempat tinggi yang terpisah dari pasar sebagaimana dinyatakan dalam hadith ubaydullah (rad) yang berkata: nafi memberitahu saya dari abdullah (ibn umar) (rad) yang berkata: mereka membeli makanan dari tempat yang tinggi dari pasar dan membeli di tempat mereka. kitab al-buyu . hadith 2058. bulugh al-maram min jam adillat al-ahkam. imam al-bukhari bermaksud dengannya untuk menolak pendapat mereka yang mengambil dalil bahawa diperbolehkan menahan kafilah. riyad al-salihin al-nawawi. lalu dilarang oleh Rasulullah (saw) untuk membelinya sehingga dipindahkan . sahih al-bukhari 2/795. 195. al-dur al-manthur fi al-tafsir bi al-ma thur. muqaddimah. Dan hadith adalah pentafsir kepada sebahagian hadith yang lain. kami menahan kafilah .

abi imran al-hilali abu Muhammad al-makki Al-mubham: perawi yang tidak disebutkan namanya. ubayd al-ghubari. Muhammad. dieja dengan huruf jim berbaris atas. murri (1392 H). Husain. al-nasikh wa al-mansukh fi al-hadith.ilmi. 99 Adab dalam mengupas dan mensyarah hadith. abu hatim Muhammad b. Selangor: dar al-shakir. dan selepasnya huruf ha mati. hal. 1398 H al-nawawi. mu jam al-mustalahat al-hadithiyah. Cet. hibban b. hal. maka dieeja dengan huruf ghayn berbaris hadapan. 105 . Adapun al-ghubari. abdah.ilmi wa al-turath al-islami. jami ah umm al-qura. Fat al-bari 1/10. Abu al-laith (1425/2004). abu zakariya yahya b. sufyan memberitahu kami. akal menerima khabar (naql) yang sahih dan menetapkannya sebagaimana dinyatakan. 1/160 saya diberitahu oleh Muhammad b. sharaf b. abu al-faraj abd al-rahman b. hal. dan al-jahdari namanya ialah al-fudayl b.Ibn hibban. majallat al-bahth al. bilangan 1. Ibrahim al. makkah al-mukarramah. 105. Beirut: al-maktab alislami. 2. dan huruf ba berbaris atas. ali b. Dan abdah dieeja dengan huruf bab berbaris sukun. markaz al-bahth al. hanya dinyatakan dengan lafaz seperti sebahagian dari mereka atau berkata syeikh atau lainnya. beliau ialah ibn uyaynah b. sharh sahih muslim. qanuji 101-2.arabi. ahmad al-tamimi al-busti Ibn al-jawzi. abu kamil al-jahdari dan ahmad b. kashf al-zunun 1/37-38.as as (1416/1996) dirasah naqdiyah fi ilm musykil al-hadith. kaedah dalam mentafsir khabar ghaib. Beirut: Dar ihya al-turath al.

21 kitab. Agama tetap hidup selamanya walaupun tidak diperjuang oleh sesiapa.al-eman. Ahlalhdeeth. dar ta arud al.ibadah wa al-usul wa al-tasawwuf Bustan al. al-nawawi. di medan jihad. pujian pada allah. dan dalam solat. kitab al-asma . tilawah al-qur an. adab memberi salam.arifin fi al-zuhd wa al-tasawwuf Al-tanqih fi sharh al-wasit 40 dichos (hadices) del profeta mohammad (saw) el imam al-newawi (Perancis).aql wa al-naql Al-maqasid fi al-tauhid wa al. kitab memelihara lisan.wordpress.com. muhaddith ahmad b. zikir dan doa kerana hal yang tertentu. 1057 H. selawat ke atas rasulullah (saw). adab ketika makan dan minum.Muhammad abd al-ra uf al-manawi. . himpunan doa dan istighfar qadi al-qudat izz al-din Muhammad b.com/ Al-adhkar. http://www. dan hal yang berkait dengannya. menunaikan haji. daqr. farh al-lakhmi (w. 699 H). islamlib http://www. meminta izin dan bernikah. zikir dalam sakit dan kematian dan yang berkait dengannya. zikir waktu malam dan siang. (w. Kamel mustafa hallak Multaqa ahl al-hadeeth. ketika berpuasa. Zikir dalam solat-solat yang khusus. dan ketika bermusafir. al-tawqif ala muhimmat al-ta arif Ibn taymiyah al-harrani. al-sa igh dan jemaah ke nawa http://apit. saya tidak akan membiarkan sesiapa menggelar saya muhyiddin. zikir-zikir yang berencam. allan.com/2007 riyad al-salihin.

Ibrahim b. baybars tumpaskan tartar di syam. 658-676 H/ 1260-1277 M) Sharh muslim Al. nukat Ma alim al-sunan. besar keberkatannya I lam al-sunan. Muhammad b. perkara muhdathat. 827 H). al-qurtubi. ibn al-nadim. lahir di akhir dinasti ayyubi. 388 H). baybars. raja koptik mesir keturunan turki Al-nawawi. alikmal. ahli sejarah 1265. Seakan-akan ia adalah al-qur an. syarahan bagi kitab al-mukhtasar. khitab al-busti al-khattabi (w. 91. 97 Menurut Imam al-shafi I. mengumpulkan antara al-mu lim. nukat dari i rab Kaedah pengurusan kewangan dan keutamaan adalah . dan hidup di masa mamluk baybars (p. ithaf al-sadat al-muttaqin. damsyik. tabyin kadhib al-muftari. sharh sunan abi daud Al-mufhim. bid ah yang tidak tercela Muhammad al-Jurdani. sharh singkas kitab al-bukhari. Suyuti. bid ah yang sesat. kaherah.allamah isa b. Al-zabidi (1311 H). ikmal al-ikmal. ibn kathir: beliau menghimpunkan di dalamnya syarahan ulama salaf dari maghrib dan yang lainnya dan menambah serta meringkas keterangan. 89. al-jawahir al-lu lu iyyah fi sharh al-arba in al-nawawiyah Ihya ulum al-din. al-mufhim. Al-minhaj sharh muslim. diringkaskan. syarah lafaz gharib. mas ud al-zawawi (w. imam nawawi mengatakan: sekiranya semua kitab-kitab agama dalam islam hilang. 744 H). hal. al-minhaj Al-ubbi (w. tumpuan isu telah dikupas Ibn asakir (1347 H).Kurun ke 7. abu sulayman ahmad b. Al-sakhawi. disusun dan dikemukakan bab. 1/27 . kecuali kitab al-ihya . ia cukup menggantikan kesemuanya.

html bustan al-muhaddithin (tulisan parsi). 756). dengan ta liqat al-syeikh al-musnad muhammad yasin al-fadani al-indonesi. abdullah al-talidi (1995). dar al-hadith di masjid al-umawi. dan menerangkan landasan dan mengemukakan dalil tentangnya http://bewley. al-dur al-mandud Muhammad bukhari. dilengkapkan oleh ulama hadrami dan iraqi lampau.net/riyad. dan saya ingin membantu ahli kebaikan dengan memberikan kemudahan dan menunjukkan jalan.hassan bandung al-indonesi (1887-1958).aziz al-dehlawi (1745-1822). taqiyuddin ali b. sharh sunan abi daud. kuliah subuh pada membicarakan hadith empat puluh. zayn al-din abd al-rahman b. Turath al-mugharabah fi al-hadith al-nabawi wa ulumihi. rajab al-baghdadi kemudian al-dimashqi (w. putera kepada shah waliyullah al-dehlawi takmilat fath al-mulhim oleh shabbier ahmad usmani oleh Muhammad taqi uthmani. muqaddimah. 736isyrin juz an fi sharh isyrin hadithan Sharh ilal al-tirmidhi Sharh sunan al-tirmidhi Al-adhkar. menggunakan syarh al-nawawi tarikh dimashq. syarah hadith 40 Imam nawawi Muhammad b. dan al-syaikh Muhammad najib al-muti i Syeikh al-sayyid ahmad samit. 1410). dibuka pada sya ban 630 H . ahmad b.Takmilah Al-majmu . Beirut: dar al-basha ir al-islamiyah Juhud ulama dimashq fi al-hadith fi al-qarn al-rabi ashar al-hijri. ibn asakir. abd al-kafi al-subki (w. kemudian al-makki (w. badi al-sayyid al-lahham Ibn rajab al-hanbali. terjemahan bulugh al-maram. shah abd al.virtualave. a. dr.

sunnah dalam solat. asbiran ya kub Muhammad pauzi haji awang Diterjemah. Diakhiri kitab al-manthurat wa al-malah. 1903 hadith. Swahili. ustaz mustafa abdul rahman. kanzul amin fi sharh al-arba in min kalam sayyid alalamin (saw) hadith empat puluh. abd al-kafi al-raba i aldimashqi (w.). umdat alsalik wa uddat al-nasik 45. perancis. ezzeddin Ibrahim. Beirut: dar al-irshad. 4 ramadan 670 H. german. berbeza mengikut penilai dan pentahqiq kitab. Pemeliharaan anggota. 4. 689) mukhtar b. Riyad al-salihin. abd al-malik b. itali Al-nawawi (1389/1969). (fitnah akhir zaman) kitab al-istighfar An-nawawi s forty hadith. syaikh jamal al-din abd al-kafi b. 5. Bertaqwa pada allah (swt) dalam keadaan zahir dan tersembunyi Menjalani kehidupan berlandaskan sunnah dalam perkataan dan perbuatan Istiqamah dengan perjuangan baik diterima atau ditolak oleh seseorang Rida dan berserah pada allah dalam kesulitan dan kemewahan Bergantung pada allah dalam kesenangan dan dugaan The reliance of the traveler: a classic manual of Islamic sacred law. Norway. ridwan Muhammad ridwan (ed. ahmad ibn najib al-misri. Muhammad zayn kelantani. selesai isnin. denys Johnson davis (abd al-wadud) Dasar-dasar penting syariat Al-maqasid. 3. 2. 372 bab. 469. . Hal. ma yajibu ma rifatuhu min al-din 85 Dasar tasawwuf 1. ahmad b. jepun.imam dan khatib jami umawi.

241/855) Sharh muslim. hal. hanbal al-syaibani (w. sunnah dalam puasa 80. 407. katakanlah. jami al-shaml fi hadith khatim al-rasul (saw). Muhammad b. harithah. 150/767) Abu abdullah sufyan b. fasal dalam menetapkan sejumlah nama yang samar (al-mushtabih) yang berulang dalam sahih al-bukhari dan muslim Antaranya ubay. rubah. khirash. thabit al-tamimi (w. nama-nama lain seperti al-barra . musqit: wizarah al-turath. habib.73. Imam al-qutb. hulliyat al-awliya 6/356. ulum al-hadith. tahdhib altahdhib 4/101. Ibn al-salah. dan huruf ya bersabdu 40. hakim. yazid. tadhkirat al-huffaz 1/203 Abu abdullah ahmad b. huruf ba berbaris atas. hazim. yusuf (1406/1986). semuanya dieja dengan huruf hamzah berbaris hadapan. yasar. 55. masruq al-thawri (w. ibn umar. mursal al-sahabi seperti dari ibn abbas. husayn. hayyan. itfish. yusuf. viii. . ziyad. sekiranya kamu mencintai allah. jika ditolak dari jumlah yang diulang dan hadith maudu . 39. hadith lebih seratus ribu. merangkul keseluruhannya. Muhammad b. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha pengasih Maqasid. hadith yang sampai kepada umat islam sekitar 30. hasan b. Itfish. 161/778). mursal tabi i. zubayr. sunnah haji Qur an 3:31. dan pendapat yang sahih ialah menolak hujah dengan hadith mursal sekiranya tidak dikemukakan riwayat lain yang menguatkan sanad. sa id b. hizam. ali (rad) dari kalangan sahabat yang kecil yang menyampaikannya dari nabi (saw) hadith yang tidak didengarnya dari nabi (saw) dianggap hujah. bishr. zubayd. Abu hanifah al-nu man b.000. wafa al-dimanah 1/14. nescaya allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-dosamu. dan hal tersebut adalah kerana kejahilan tentang kedudukan dan keadilan perawi yang gugur. bashir. termuat dalam musnad ahmad. jarir. ibn al-zubayr. maka ikutilah aku.

ubadah. hal. Al-salmi dari kabilah al-ansar dan bani sulaym dengan huruf sin berbaris depan. al-sulami. al-harith tidak disebutkan dalam kedua-dua kitab al-sahihayn selain dengan nama ini. al-hizami. syeikh al-bukhari dan muslim 41. kecuali abd al-rahman b. Muhammad b. silm. sunan. shayban. suraij. beliau ialah zubayd b. nasab. umarah. farwakh al-ubuli. al-hamdani Ini semua lafaz yang bermanfaat dalam perbincangan al-mu talaf dan al-mukhtalaf Bandingan perawi muwatta . Manakala Imam al-syafi i dan ahmad ibn hanbal mempertikaikannya . ubadah. 41 dan adapun al-mufradat (perkataan seerti) maka tidak terhitung jumlahnya dan akan dibahas dan diterangkan di dalam babnya dengan izin allah taala Abu daud (1988). abdah. Muhammad ibn salam syaikh al-bukhari 41. sulayman. salamah. Muqaddimah Ulama berhujah dengan riwayat al-marasil. al-harithi.). Adapun zubayyad atau zibayyad dengan huruf zay berbaris hadapan atau bawah dan huruf ya berulang. al-jurayri. al-thawri. malik. sulaym. aqil. waqid. kemudian huruf ya . Muhammad b. shayban b. ubayd. semuanya dieja dengan huruf zay berbaris depan. seperti sufyan al-thawri. bashshar. al-aily. Kamal yusuf al-hut (ed. nama-nama yang mendekati ejaan dan salim.Dan antaranya ialah al-Zubayr. al-awza i. 40. dan antaranya zubayd dengan huruf zay berbaris hadapan dan huruf ba berbaris atas. al-zabir yang menikahi isteri rifa ah maka huruf zay berbaris depan 41. sallam. abbad. maka beliau ialah ibn al-salat yang disebut dalam al-muwatta dan tidak dikeluarkan dalam al-sahihayn. Beirut: dar al-jinan. syaikh muslim Al-basri.

Muhammad b. al-jarud. ibn hidayat allah 226. shadharat al-dhahab 5/354. Abu umar b. ibn al-subki 8/395 Al-bidayah wa al-nihayah 13/278. ishaq b.ashrah. kitab al-mubtada .iz abu al-hasan b. al-athir saudara penulis kitab (al-nihayah) dalam kitabnya usud al-ghabah Al-nawawi dan al-kashghiri meringkaskan usud al-ghabah. adab allughah 3/242. 38. al-nujum al-zahirah 7/278. yasar al-muttalibi. al-riyad al-nadrah fi manaqib al.ala al-din al-bukhari. malik. ardaf . hanbal dan kebanyakan mutakallimin. al-isti ab. Abu zakariya b. al-tajrid Al muhib al-tabari. al-dhahabi merumusnya. al-a lam 9/184. mir at al-jinan 4/182. ibn qadi syuhbah 2/153. hadi al-mustarshidin 471. kashf al-asrar. Tarjamah imam al-nawawi. tadhkirat alhuffaz 5/354. Minhaj al-sawi. I lam al-isabah bi a lam al-sahabah. kitab al-dhayl ke atasnya oleh jemaah. Kitab al-isti ab diringkaskan oleh Muhammad b. Muhammad b. 3/7 Hadith mursal dari kurun kedua dan ketiga diterima sebagai hujah oleh mazhab hanafi. penyusun kitab al-sirah ali b. wali qutb Qisas al-anbiya al-nabawiyah. ya qub b. al-suyuti. al. mu jam al-kabir Al. al-suluk 1/648. al-madini. al-bir.ibar 5/312-3. al-ahad. al-samt al-thamin fi manaqib ummahat almukminin Abu Muhammad b. Abu al-qasim al-tabrani. al-daris fi tarikh al-madaris 1/24. dan salah satu riwayat dari ahmad b. tabaqat al-isnawi 2/266. ma rifah man nazala min al-sahabah sa ir al-buldan. mandah. ahmad al-khalili.

Muhammad al-mahdawi (319-365 H/ 931-975 M). 103.Al-hafiz abd al-ghani b. itti az al-hunafa bi ikhbar al-khulafa Abu al-hasan ali b. al-rawdatayn fi akhbar al-dawlatayn. abi al-surur abd al. 73. turuq. keluar ke mesir pada 358 H/ 969 M.aziz al-saruji. juzuk singkat syarah ibarat dan lafaz . abu bakr al-suli Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . Muhammad b. dan diwan di iraq dengan tulisan parsi Minhaj al-talibin. 106. al-nawawi. juz 1/ hal. diangkat sebagai khalifah selepas bapanya al-mansur bi al-mahdiyah tahun 341 H. abi tahir al-marwazi al-katib. menyibukkan diri dengan ilmu seafdal taat. dan nas dan tahap ikhtilaf dalam setiap hal Dan saya kemukakan di awalnya saya berkata dan di akhirnya wallahu a lam 1/77. dan diwan di mesir dengan tulisan qibti. dinisbah kepadanya alqahirah al-ma ziyah. Al-taqi al-maqrizi. akhbar al-khulafa Abu syamah. kaherah diasaskan oleh al-mu iz li dinillah abu tamim almu id b. al-lata if fi akhbar al-khala if Abu al-fadl ahmad b. wujuh. al-isabah li awham hasalat fi ma rifat al-sahabah li abi al-nu aym Ibn hajar. balghah al-zurafa fi tarikh alkhulafa Bibras al-dawadar. dan karangan di negeri syam adalah dengan tulisan rumi. meringkaskan al-muharrar kadar separuh dari ketebalan kitab Menyebut perkaitan hukum yang tidak disebut dalam kitab al-muharrar Menyatakan percanggahan fatwa yang dinyatakan dalam kitab al-muharrar dengan aliran terpilih dalam mazhab Menukar lafaz yang gharib. tahqiq dan merangkul keseluruhan yang terpisah Mukhtasar tabaqat al-fuqaha . atau yang samar dengan ibarat yang lebih jelas dan ringkas supaya terserlah dan zahir maksud Menerangkan dua qawl. al-mansur isma il b. al-isabah. daqa iq al-minhaj. abd al-wahid al-maqdisi.

imam muslim (rah) mengatakan: ishaq ibn ibrahim memberitahu kami. Hal. dan berkata Ibn Abbas (rad) pentafsir sahabat dalam firman allah (swt) (maka tetap teguhlah sebagaimana diperintahkan padamu) Tidak diturunkan ke atas Rasulullah (saw) dalam seluruh al-qur an ayat yang lebih berat dan sulit bagi Nabi (saw) lebih dari ayat ini. berkata: saya mendengar hujayr b. isa b. Dan beliau berkata: dan dikatakan istiqamah tidak mampu dilaksana kecuali kalangan yang besar kemahuannya kerana ia terkeluar dari adat dan kebiasaan dan meninggalkan resam hidup dan berdiri di hadapan allah dengan hakikat pembenaran dan kerana itu nabi (saw) bersabda: (hendaklah kamu beristiqamah dan kamu tidak mampu memenuhinya) . 8. bahawa abu na amah al. Bab keseluruhan sifat islam. maka baginda (saw) menjawab: (saya beruban kerana surah hud dan yang sepertinya) Hal 9. Dan telah kami jelaskan dalam fasal terdahulu dan selepasnya bahawa apa yang terdapat dalam kitab alsahihayn dari riwayat al-muhktalat maka ia ditanggapi dan diketahui bahawa mereka telah mengambil hadith dari mereka sebelum berlaku ikhtilat.adawi berkata dari imran b. kemukakan pada saya dalam islam suatu perkataan yang tidak perlu saya tanyakan pada manusia lain selepas Tuan. 8. dan pada hadith Abi usamah selain Tuan. al-nadar memberitahu kamu. dan wujudnya menghasilkan kebaikan dan pengaturannya. bahawa abu usamah berkata pada kami semuanya dari hisham ibn urwah dari bapanya dari sufyan b. qadi iyad (rad) mengatakan hadith ini termasuk dari jawami al-kalim. dan kerana itu Baginda (saw) bersabda pada sahabat (rad) ketika mereka mengatakan: Tuan telah pantas beruban. al-rabi al. Isnad ini juga kesemuanya dari jalur basrah kecuali ishaq kerana beliau ialah marwazi. Adapun nadir maka beliau ialah ibn shamil imam yang besar. berkata al-ustadh abu al-qasim al-qusyairi dalam risalahnya: istiqamah ialah suatu darjat dengannya sempurna urusan dan melengkapnya.Sharh muslim. dan abu na amah dengan huruf nun berbaris atas dan namanya amru b. 9. suwaid dan beliau terdiri dari kalngan thiqat yang berlaku ikhtilat padanya sebelum wafat. al-husayn (rad). dan abu kuraib berkata pada kami. abdullah al-thaqafi berkata: saya berkata pada Rasulullah (saw). Nabi (saw) bersabda: (katakanlah saya beriman kepada allah kemudian tetaplah istiqamah) Hal. dan orang yang tidak istiqamah dalam halnya rugi usahanya dan luput kesungguhannya. rangkuman kalam dari ibarat Nabi (saw).adawi menyatakan pada kami.

abd al-latif al-baghdadi (557-629/1162-1231). manahil al-safa fi takhrij ahadith al-shifa. sayyid al-nas al-shafi i. al-hafiz abu al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi.ajami.Dan al-wasiti berkata: suatu sifat yang dengannya sempurna kebaikan dan tanpanya membawa kejelekan pada kebaikan wallahu a lam Membandingkan hadith Hal 9. iyad al-yahsubi al-sabti (476-544/1149). 3. iyad b. 8. Muhammad b. muzil al-khafa an alfaz al-shifa. tabaqat al-atibba (2/201-13) ahli teologi. al-muqtafa fi hal alfaz al-shifa. abdullah al-thaqafi yang dinyatakan dalam isnad ini. al-ma ruf bi ibn sayyid al-nas (671-734). iyad b. Imam al-suyuti. ibn abi usaybi ah. filologi. al-syeikh abdullah b. Mulla ali b. Muhammad b. abd al-qadir al-talidi Al-muhadhdhab min al-shifa. umar al-khafaji al-misri (w. abdullah b. Burhan al-din Ibrahim b. musa b. Sharh al-shifa li al-qadi iyad. 872 H) 5. Muhammad ibn khalil al-halabi sabt ibn al. Nasim al-riyad fi sharh shifa al-qadi iyad. 1069 H) 2. musa b. sharh al-talkhis fi al-khasa is Fath al-din abu al-fath Muhammad b. 1014 H) al-midad al-fayyad. wafat di marakish. 7. shihab al-din ahmad b. allamah taqi al-din ahmad b. sultan Muhammad al-qari al-harawi (w. dan imam muslim tidak mengeluarkan hadith dalam kitab sahihnya dari riwayat sufyan b.adawi al-hamzawi 4. musa b. Terjemah aisha abdar rahman bewley 1. dan imam al-tirmidhi meriwayatkan hadith ini dan menambah di dalamnya (saya bertanya: Wahai Rasulullah (saw) apakah yang paling Tuan khuatir ke atas saya? Maka Baginda (saw) memegang kedua lidahnya (saw) dan berkata ini . Wallahu a lam). oleh salih ahmad al-shami . perubatan dan falsafah di mesir Al-qaffal. amrun b. iyad b. ittihaf ahl al-wafa bi tahdhib kitab al-shifa. 6. uyun al-athar fi funun al-maghazi wa al-shama il wa al-siyar Al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). Hassan al-shamani al-tamimi al-dari al-hanafi (w. Al-syeikh hassan al. Muhammad b.

alzirkili 6/349 Bughyat kulli muslim min sahih muslim. qurtubi. ali alsaydari qadi shatibiyah (w. Muhammad b. Muhammad b. al-a lam. abbas (rad) Al-nawawi: dan yang sahih wallahu a lam bahawa riwayat ini disebut dalam dua keadaan. husayn b. al-kharrat al-ishbili (w. hadith sayyidat a isyah (rad) nabi (saw) keluar mengerjakan solat dengan dipimpin oleh dua orang lelaki. 582 H) jam al-fawa id li jami al-usul wa majma al-zawa id. 1054 H) . nayl al-ibtihaj 287. oleh imam abu abdullah Muhammad b. 581 H) jam al-ahadith allati zada muslim fi takhrijiha ala al-bukhari. atau ikmal ikmal al-mu lim. a lam oleh al-marakishi 3/95.arabi 1/211. sawdah al-murri al-fasi (w. menghimpunkan al-mazari. Muhammad b. Muhammad al-ansari almurri al-ma ruf bi ibn ahad ashara sheikh ibn khayr al-ishbili. 2/214 abu ali Hussayn b. 827 H). Muhammad b. abdullah al-ma ruf bi al-mu aqqat al-marakishi Ta liq ala sahih muslim. abd al-haq b. dan nabi (saw) keluar dari rumah sayyidah Maymunah (rad) ke rumah sayyidah aisyah (rad) dipimpin oleh al-fadal dan ali (rad). ali b. 488 H) al-jam bayna al-sahihayn. atau khatmah li sahih muslim. Ikmal al ikmal. al-talib b. tuhami b. madrasah al-imam al-bukhari bi al-maghrib. sulayman al-rawdani (w. abi talib (rad) dan abbas b. 1209 H). abdullah (w. ahmad al-jayyani al-ghassani al-qurtubi (w. Muhammad b. dalam riwayat lain menyebut ali b. al-haj al-madani b. abi talib (rad) dan fadal b. Tarikh al-turath al. diriwayatkan darinya dengan perantaraan ijazah al-jam bayna al-sahihayn. abd al-rahman b. 1331 H). abd almuttalib (rad). iyad. futuh b. ahmad b. shuyukh bukhari wa muslim. abu abdullah Muhammad b. abu abdullah Muhammad al-tawudi b. maka nabi (saw) keluar bersolat menuju ke masjid dipimpin oleh ali dan abbas. 498 H) Taqyid al-muhmil wa tamyiz al-musykil. abu bakr babish b. Khalifah al-washtani al-ubbi al-tunisi (w. Muhammad b. abdullah al-azdi al-mayuraqi al-humaydi (w. ali b.Sharh muslim 4/138. al-nawawi Fu ad sezkin. al-mu jam 18 al-jam bayna al-sahihayn. mu jam al-mu allifin 9/287. Dalam suatu riwayat menyebut ali b. rijal al-sahihayn. al-tanbih ala al-awham al-waridah fi al-sahihayn ta liq ala muslim.

275 H). kerana kebagusan siyaq. abi al-mahasin al-fasi (w. habib allah b. ibn khayr dalam kitab fahrasnya. al-tirmidhi (w. tahir b. musannaf sufyan b. ziyad al-tunisi (w. Muhammad b. al-syuruh al-maghribiyah li sahih muslim. kashf al-zunun 1/367 al-jami al-sahih al-asanid al-mustakhraj min sittah masanid. yusuf al-farbari Sahih muslim masuk lebih awal dari al-bukhari Kitab sunan mendahului kutub al-sihah Al-tujaybi. 385 H) Dr. abu al. umar al-jaydi. ja far al-kattani (w. muwatta malik masuk ke andalus di akhir kurun ke 2 Hijrah dari al-ghaz b. 185 Muhammad b. 93. sharh al-nawawi 1/15 . 1204 H) hashiyah ala sahih muslim. 199 H). yabi al-shanqiti (w. abu al. bukan dari segi sahih. kerana hal yang difahami al-bukhari. al-jarrah 218. kitab barnamij. 183 H) Kurun 3 hijrah sahih al-bukhari masuk ke andalus dari imam abu abdullah al-asili (w.alawi sultan almaghrib (w. muhammad b.abbas ahmad b. sa ad al-ansari. musnad hadith yahya b. al-nasa i (w.abbas ahmad b. majma al-zawa id oleh ibn-haythami. 279 H). penyusunan dan perletakan hadith yang cemerlang. 241 H) al-bayhaqi (w. musnad sufyan al-thawri. menempatkannya berdasarkan makna. musnad hadith al-awza i. al-qays (w. ta liq. musnad hadith syu bah b. ikhtisar Hlm. Riwayat thiqat.mengumpulkan hadith dari kitab jami al-usul oleh ibn al-athir. 423 H). 392 H) diriwayat dari abu zayd al-marwazi dari Muhammad b. 458 H) al-daraqutni (w. meletakkan hadith tidak pada mauduk yang sewajarnya. Syarah. al-hajjaj. abdullah al. musnad hadith sufyan bin uyaynah. ibn hanbal (w. shirin al-ansari (w. hal. musnad hadith ibn juraij. uyaynah. wa ilalihi. masuk ke tunis dari ali b. 1021 H) khatmah li sahih muslim. 217. 1345 H) rijal muslim. 303 H). hawasyi. sebahagian ahli maghrib melebihkan sahih muslim Ibn hazm. 1363 H) zad al-muslim fima ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim. al-mun im bayan ma uhtuyija li bayanihi min zad al-muslim Abu daud (w. musannaf waki b. musnad hadith al-zuhri. al-ghunyah. al-bukhari lebih sahih Al-bukhari memotong hadith. musannaf abd al-razzaq.

18 Al-tanbihat al-saniyah Karya qadi iyad dikumpulkan oleh anaknya (al-ta rif bi al-qadi iyad) Mashariq al-anwar ala sihah al-athar. abu abdullah muhammad b. 2 khatimah. ahmad b. diwan al-khutbah. marwan b.aziz ibn abdullah. Muhammad al-tujaybi al-syaquri al-lardi (w. 3 rijalnya. 5 kitab kupas gharib lafaznya. ali b. 5 kitab mukhtasar. barnamij shuyukh al-ra ini. jami al-tarikh. al-ghunyat. al-shifa bi ta rif huquq al-mustafa (saw). 707 H). shajarat al-nur 211 Ikmal al-ikmal. al-dhakhirat al-sakhiyah. 529 H). al-dhayl wa al-takmilah 6/429. dari catatan dan ta liq oleh penuntutnya dalam halaqah . Muhammad b. Ajwibah al-qurtubiyyin. al-qadi abu abdullah muhammad ahmad al-shahir bi ibn a-haj al-tujaybi (w.Sharh dan ta liq kitab muslim. al-mu jam. atiq b. al-nafh 1/353. al-mu jam fi shuyukh ibn abi sakrah. al-maqasid alhasan fima yulzim al-insan. tidak dikemukakan bab. sir al-surrat fi adab al-qudat. ghunyah al-katib wa bughyat al-talib fi al-sudur wa al-tarassul. 49 Iqtibas al-siraj fi sharh muslim b. yusuf b. Ikmal al-mu lim bi fawa id muslim. al-takmilah 661. al-i lam bi hudud wa qawa id al-islam. diwan syi ir. 675. 14 nazar dan muqaranah. al-a lam oleh al-marakishi 4/335. takmilah ibn al-abar. bughyat al-ra id bima fi hadith umm zar in min al-fawa id. abdullah b. tartib al-madarik wa taqrib al-masalik li ma rifat a lam madhhab malik. umar al-ghassani al-wadi ashi (w. ustadh abd al. al-funun alsittah fi akhbar sabtah. al-ilma fi dabt al-riwayah wa taqyid al-sima . ajwibah al-qadi iyad amma nazala ayyam qada ihi min nawazil wa ahkam. 151 Al-ijaz wa al-bayan li sharh khutbah kitab muslim. ibn makhluf 250. matali al-afham fi sharh alahkam. Anwar al-sabah fi al-jam bayna al-sunnah al-sihhah. 637 H). shajarat al-nur. ali b. tahdhib. Muhammad al-laythi al-baquri al-andalusi (w. asbagh 21 syarah. qasim b. Al-tanbihat al-mustanbatah fi sharh musykilat al-mudawwanah al-kubra. al-hajjaj. 2 kitab hashiyah. Ditulis ketika majlis tafaqquh dalam sahih muslim timbul keinginan dan permintaan dan keperluan untuk mengemukakan ta liq dan mengulas kitab al-mazari Kitab al-mu lim tidak dikumpul oleh penulis. Ibrahim b. sharif abu al-qasim al-salawi al-idrisi. 609 h) Ikmal al-ikmal. nazm al-burhan ala sihhah jazm al-adhan.

rasulNya dan nasihat kepada sultan dan umat islam seluruhnya Berkata kepadaku abu al.Dan tercetus keinginan dan bangkit kemahuan hamba yang faqir dengan inayah tuhannya dan tawfiqnya untuk memenuhi permintaan Beristikharah kepada allah supaya apa yang terhasil sebagai tambahan bagi melengkapkan perbahasannya. dan menyempurna perkataannya. usul Ikmal al-mu lim 1/71-5 tajrid al-sihhah. al-syeikh abi abdullah Muhammad b. dan beliau di kalangan al-akhyar. istilah. 565 H). kitab al-jami lima fi kitab al-muwatta wa al-bukhari wa muslim wa al-nasa i wa abi daud wa al-tirmidhi min al-hadith. Lantas saya terjaga dari mimpi. umair al-mizzi memberitahu. syarah dikutip dari sharh al-ubbi Tuhfat al-talibin. dan sekarang sedang berada dalam majlis ilmunya. bahawa beliau bermimpi dengan apa yang dlihat dalam mimpi ketika di mizzah. abu al-hasan razin b. 123 abu al-ghassani b. . maka kebetulan beliau masuk ke kota yakni damsyik kerana suatu keperluan. dan beliau menunjukkan saya ke tempatnya dan saya masuk ke masjid dan mendapati beliau sedang duduk memberikan kuliah dikelilingi oleh jamaah. fahras ibn khars.abdari al-andalusi dari riwayat ibn khayr al-ishbili. salim alshafi i. Muqaddimah muslim. bin ahmad al-handisi al-ma ruf bi ibn al-shat.abbas ahmad b. beberapa hal yang ajaib. fu ad sezkin 1/217 ta liq ala sahih muslim. dan berkata: dan saya menyebutkan hal tersebut pada seseorang lalu beliau berkata: beliau ialah syaikh di dar al-hadith alashrafiyah. mu awiyah b. maslahah kaum muslimin merangkumi nasihat dari Allah dan kitabnya. tarikh al-turath alarabi. dan berkata: dan saya mendengar palu dipukul dan merasa sungguh takjub kerananya dan bertanya: temasya apakah ini? Dan dikatakan pada saya: Malam yang mulia kerana syaikh yahya al-nawawi diangkat sebagai wali qutb. Dan saya tidak pernah mengenali syaikh dan belum berkesempatan mendengar darinya sebelum itu. merangkumi kaedah. ammar al. al-hassan b. talkhis ala sahih muslim. bahawa al-syeikh al-salih al-saduq al-mu ammar abu al-qasim b. umar al-ansari al-qurtubi (w.

al-shafi i (w. Al-qadi diya al-din abu amru al-hadbani al-marani kemudian al-misri. tadhkirat al-huffaz. al. Muhammad Fu ad Abdul Baqi (ed. sharaf al-nawawi al-dimashqi al-shafi i (w.ilmiyah. 231 H) Tuhfat al-talibin. ayat sahih muslim diterima dari Ibrahim b.umdah fi tashih al-tanbih. al-imam yahya b. dan saya tidak pernah melihatnya sebelum dari itu dan tidak pernah berkumpul dengannya selepas dari pertemuan itu. Kemudian beliau kembali ke tempatnya semula dan tidak menambah lebih daripada perkataannya itu. 1992 Hal. Dan telah saya sebutkan di bahagian muqaddimah syarah sahih muslim sejumlah hal yang penting yang berkait dengannya yang wajar bagi mereka yang punya keghairahan terhadapnya untuk mengetahuinya. yahya al-qurasyi al-buwayti (w.Lantas beliau terpandang saya. dan serbannya kain sabjaniyah yang ringkas. Dan membawa saya berjalan ke sudut kosong di masjid dan tanpa membiarkan saya berkata beliau menyatakan: rahsiakan apa yang saudara lihat dan jangan beritahu pada sesiapa. 75. 3. 1 Riwayat dari tahdhib al-asma wa al-lughat. Ensiklopedia fuqaha mazhab shafi i mat saad abd rahman shah alam: penerbit hizbi. Beirut: dar al-kutub al. isma il b. (1424/2003). al-tahrir fi alfaz al-tanbih. yahya b. Muhammad b. 264 H) abu ya qub yusuf b. dan bangun ke arah saya dan meninggalkan jamaah. 261 H) bi sharh alnawawi. Al-dhahabi. Dengan penjelasan tentang beberapa hal berhubung dengan imam muslim dan kedudukan perawi kitabnya. Kitab imam al-nawawi. maka pasti dilihat keajaiban dari beberapa kebaikan. juz. ishaq al-muzni al-misri (w.). amru b. wabillah al-tawfiq. al-hajjaj al-qusyairi al-nisaburi (w. abu Ibrahim isma il b. sufyan dan wajar bagi orang yang mempunyai keghairahan dalam ilmu hadith untuk mendalaminya dan mengkaji kedalaman maksudnya. Cet. . penyusun kitab al-istiqsa fi sharh al-muhadhdhab. 204 H). 677 H). Dan sekiranya tidak mudah mendapatkan makna dan mengeluarkannya maka hendaklah dimanfaatkan syarah yang disebut untuk membantunya. hal. 2. sharh al-luma fi usul al-fiqh Sahih muslim li al-imam abi al-husain muslim b.

Menziarahi kubur dan mengunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup seperti syeikh yusuf al-faqa i. dan mereka terus membatalkan cadangan tentang binaannya. dan hanya mengumpulkan batu di sekeliling makamnya untuk melindunginya dari dicerobohi binatang dan lainnya. syarah lafaz al-minhaj. kalangan keluarga. tidak menerima sesuatu dari seseorang. umar b. dan balasan kebaikan hanya di akhirat. syeikh shams al-din b. supaya terkeluar dari hadith al-qaws ingatan Nabi (saw) supaya tidak mengambil upah mengajar al-quran kepada ahli al-suffah. rupa-rupanya ia adalah musafir yang sebenar. Dan saya menganggapnya perjalanan musafir yang biasa. kerana setiap kali dibina ia akan runtuh semula. syeikh Muhammad al-ikhmimi. Saya bertanya: bagaimana Tuan diizinkan? Beliau menjawab: ketika saya sedang duduk di sini. dan berpesan: beritahu pada saudaraku dan jemaah supaya tidak meneruskan usaha mereka membina kubah. suatu hari untuk menghuraikan sahih al-bukhari. Beliau terkejut dan sebaik terjaga dari mimpi memberitahu kaum kerabatnya tentang hal tersebut. Al. ahmad b. atau kerana menganggap pengajaran ilmu sebagai pertolongan kepadanya dengan kecukupan dan sifat qana ahnya. dan beliau menulis dengan panjang dalam perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ditujukan kepada para pembesar. Syeikh mencapai tiga martabat Menyusun gubahan syair dan eligi khusus untuknya 1.allamah syaikh al-adab abu abdullah Muhammad b. beliau mempunyai pertemuan dengan syeikh setiap hari selasa dan sabtu. tiba-tiba hadir seseorang berlalu di udara dari sini dan melepasinya (dan beliau menunjukkan dari penjuru barat ke timur madrasah) dan berkata: bangunlah dan sediakan (kelengkapan) musafir untuk berziarah ke baitul maqdis. Dan beliau telah menulis risalah yang banyak berkait dengan urusan kaum muslimin dalam perkara khusus dan umum. abu Tegahan membina kubah di atas makamnya Setelah beliau wafat. sehingga bab solat al-musafir. Al-muhaddith abu al. . kerabat dan jirannya ingin membina kubah di atas makamnya. suatu malam beliau mendatangi ibu saudaranya dari kalangan kaum kerabatnya dalam mimpi.Al-tahqiq fi al-fiqh. dan menghadapi kiblat. yakni rumahnya di madrasah al-rawahiyah. dan pada hari yang lain mengulas kitab sahih muslim.abbas ahmad b. daqa iq a-minhaj. dan yang menyentuh tentang anjuran menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid ah. farh al-ishbili (rah). abi umar syeikh al-hanabilah. dan pertolongan yang ditawarkan dalam usaha kebaikan tidak wajar diambil faedah darinya di dunia bahkan ganjarannya di akhirat menurut syarak Ketika saya bersamanya beliau berkata: saya telah diizinkan untuk bermusafir.

dan beliau (rah) cukup berlemah lembut dan memberikan perhatian besar padaku. menempuh seluruhnya menyebut jalan para salaf. Dan ikatan persahabatan dengannya tanpa yang lain bermula dari awal tahun 670 dan sedikit waktu sebelumnya hingga kepada wafatnya. safwat al-safwat. mengajar. tuhfat al-talibin.attar. imam almutqin al-mufti. imam al-nawawi bersama jemaah ulama menafikan fatwa yang membolehkan sultan merampas kebun dan tanah kaum muslimin. dan ikhtilaf ulama dan ijma mereka. lafaz yang gharib. kitab al-hujjah ala tarik al-muhijjah oleh nasr al-maqdisi Dan saya membaca dengannya banyak dari karangan-karangannya beserta huraian dan penetapan lafaz (dabt). beliau menghafal hadith-hadith rasulullah (saw) arif tentang kesemua jenisnya dari sahih. sebahagiannya untuk menulis. semoga allah merahmati keduanya. Dan imam alnawawi mengirimkan warkah kepadanya untuk menasihat dan menjelaskan fatwa sebenar. Ibn al. sebahagian kitab sunan abu daud. dan beliau menjawab: sekiranya saya mendapat kemuliaan tersebut demi allah saya tidak akan masuk ke syurga seandainya orang yang saya kenali masih berada di belakang saya dan mereka dibenarkan masuk terlebih dahulu. menunaikan solat. Beliau telah mengisi waktunya semuanya pada ilmu dan amal. musa al-bahili. Imam al-nawawi mengambil fiqh dari abu hafs umar b.ala b. tilawah. menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. dan memberi keizinan padaku untuk memperbaiki dan memperkemas hasil tulisannya. as ad b. cukup arif tentang usul dan furu nya. dan apa yang masyhur darinya. abi ghalib al-raba i al-irbili. dan saya dapat menghadiri majlisnya dan mendengar juzuk dari kitab abu aljahm al. da if. walaupun digugat dan diancam kedudukannya sebagai syaikh al-hadith di dar al-hadith al-ashrafiyah. tidak merelakan sesiapa mewakafkan diri berkhidmat padanya selainku.Suatu hari para jemaah dari kalangan kerabat dan sahabatnya di nawa memintanya supaya tidak melupakan mereka di hari kiamat. Ibn attar. Dan beliau cukup beradab dengannya sehingga ketika kami bersama dalam halaqah dengannya beliau bangun mengisi air ke dalam bekas untuk membantunya berwuduk. kerana kesungguhanku meminta untuk mendampingi dan memberi khidmat padanya Membaca kitab al-bukhari dan muslim dengannya di dar al-hadith al-ashrafiyah. makna yang sahih dan istinbat hukumnya Menghafal mazhab al-shafi I dan kaedahnya. Syeikh ibn al-najjar. dan mazhab sahabat (rad) dan tab in. risalah al-qushayri. Dan ditentang oleh ibn al-najjar. Ibn attar. .

yusuf b. sa ad al-nabulusi al-hafiz. Adab al-sami wa al-rawi oleh al-khatib . dan beliau imam bagi riwayat dari khurasan dari ibn suraij Syaikh kami abu al-hasan sallar mengambil dari jamaah antaranya imam abu bakar al-mahani. musnad ahmad. al-khitab al-nabatiyah. sahih muslim. dari abu bakr abdullah b. syarah al-bukhari. mendengar syeikh baca al-quran di akhir malam (al-saffat: 24) Al-mufti Rashid al-din isma il b. membaca kitab al-luma oleh ibn jinni Dari syeikh abu al. amal al-yawm wa al-laylah oleh ibn al-sinni. musnad abu awanah al-isfirayini. dan kuliyah dalam kitab al-sibawayh Mengambil fiqh al-hadith syaikh abu ishaq Ibrahim b. bakkar. ma alim al-tanzil oleh al-baghawi. ahmad alqaffal al-marwazi al-saghir. abi al-fath al-ba li al-hanbali. dari abu amru ibn al-salah. Muhammad b. dan sebahagian dari kitab al-mustasfa oleh imam alghazali Dari fakhr al-din al-maliki. dari abu al-hasan ali b. isa al-muradi al-andalusi al-shafi i syarah muslim. musnad abu ya la al-mawsili. sunan al-daraqutni. Muhammad al-taflisi al-shafi i.abbas ahmad b. bundar b. sunan ibn majah.Abu abdullah Muhammad b. dan kitab dalam tasrif. membaca kitab al-muntakhab oleh imam fakhr al-din al-razi. al-ansab oleh zubayr b. mu lim al-hanafi membaca kitab ma rifat al-sunan wa al-athar oleh altahawi dengan imam al-nawawi Al-nawawi. sharh al-sunnah oleh al-baghawi. kajian kitab islah al-mantiq oleh ibn al-sikkit. dari bapanya. fiqh dari turuq ulama khurasan. sunan al-nasa I. umar ibn ali b. sunan al-baihaqi. musnad al-shafi i. sunan al-tirmidhi. sunan abu daud. musnad al-darimi. yusuf imam al-haramyn. al-jam bayna al-sahihayn oleh al-humaydi dan membaca kitab ulum al-hadith oleh ibn al-salah dari jemaah sahabatnya Membaca dari syaikh abu al-baqa Khalid b. salim al-misri. Dari al-qadi abu al-fath umar b. muwatta malik. dari ibn al-bazari dari jalan terdahulu. kitab al-kamal fi asma alrijal oleh al-hafiz abd al-ghani al-maqdisi Mendengar kitab sahih al-bukhari. ali al-kiya hirasi dari abu al-ma ali abd al-malik b. risalah oleh alqushayri. dari abu al-qasim al-bazri. abdullah b. dari bapanya abu Muhammad.

ishaq al-isfirayini (w. 40 jil. hamdan b. sheikh abu al-mazfar yusuf quz awghali yang dikenali sebagai sabt ibn al-jawzi (w. 774). khatib al-dihsyah al-hamawi (w. 204) . ahmad b. 654). 726) dalam 4 jilid.alawi al-makki alshafi i. kitab almustakhraj tidak menetapkan syarat sahih hanya mengeluarkan sanad yang tinggi Al-mustadrak ala al-sahihayn. Muhammad ibn allan b. syeikh muhy al-din abi abdullah Muhammad ibn ali al-ma ruf bi ibn arabi al-ta i alhatimi al-andalusi (w. lahir dan wafat di mekah (996-1057 H) 1648. adhra i ahmad b. imam abu abdullah Muhammad b. al-syeikh izz al-din abd al. 316). mengeluarkan hadith sahih yang menepati syarat al-shaykhayn yang dikeluarkan dari perawi mereka atau mengikut syarat salah seorang dari mereka. ahmad (w. oleh al-syaikh al-hafiz ibn kathir. 638) Qut al-muhtaj fi sharh al-minhaj. Muhammad al-ba labaki (w. 1585. abd al-malik b. imad al-din isma il b.aziz al-shafi i (w. sejarah dari awal penciptaan. uyun al-masa il al-muhimmat. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. 1230. muthir shawq al-anam ila haj baitullah al-haram.attar.Al-Fatawa al-mawsiliyah. Ibrahim b. 660) Kashf al-zunun. 770 H Fusus al-hikam. 783). lafaznya yang tertegak dengannya makna 1589. Muhammad ali b. ali b. Mustakhraj abu awanah ala sahih muslim. sharaf alnawawi. diringkaskan oleh qutb al-din musa b. dalam tarikh. umar aldimashqi (w. matan hadith. 834) Al-kawakib al-darari. al-hafiz ya qub b. Ibrahim al. 204). Muhammad allan b. dikatakan beliau terawal menulis al-musnad Musnad al-shafi i (w. abdullah al-ma ruf bi al-hakim alnisaburi (w. Fatawa imam al-nawawi. kitab mukhtasar oleh imam muhy al-din yahya b. disusun mengikut perencanaan fasal dan bab 1647. ibn abd al-salam. atau yang bersandarkan ijtihadnya dalam mentashih hadith walaupun tidak memenuhi syarat al-shaykhayn. Musnad abu daud al-tayalisi (w. dan saya tekankan di dalamnya kejelasan dan mendekatkan kefahaman kepada pembaca Selesai disusun oleh syaikh ala al-din ali b. mir at al-zaman fi tarikh al-a yan. diringkaskan dari tarikh al-kabir nya Hal. 405). ringkasannya lubab al-qut oleh abu al-thana Mahmud b. Mubarak shah al-kubra al-siddiqi al.

athar kaum pilihan. oleh abu bakr muhammad b.). isma il al-bukhari (w. 14. apa yang dikhususkan dan dimusykilkan dari maknanya . perbicaraan sifat zuhud. al-mustajad min kutub al-ahadith Al-nawawi (1402). menerangkan tentang kesahihan hadith. dan kedudukan perawinya. idah al-maknun 1/580 Al-nawawi (1412 H). potongan hadith Nabawi (saw). cet. maka disandarkan kepada kitab yang masyhur dan makruf. shafi al. 1685 Musnad muslim. dan memuliakan ahli ilmu. kedua ibu bapa. Menyebut sejumlah athar dan penyataan berkait dengan kebolehan berdiri disertakan dengan isnad.ay fi sharh musnad al-shafi i Musnad al-kabir. allah (swt) memerintahkan supaya berlemah lembut kepada kaum muslimin. abdullah al-jawziqi (w. kitab raf u al-malam an al-qa il bi al-istihbab al-qiyam.arifin. dari hikayat dan syair kerohanian. dan dijawab serta dipertahankan oleh ahmad b. tidak disusun mengikut tertib mauduk. Pandangan yang terpilih mengharuskan untuk berdiri menghormati kalangan yang mempunyai keutamaan dari ahli ilmu. yakni kitab almusnad al-sahih ke atas kitab muslim yang diringkaskan oleh al-hafiz abu awanah ya qub b. tetapi kerana member kemuliaan dan penghormatan. Menyebut perkataan salaf. hal. sejumlah ayat al-qur an. Damsyik: Dar al-fikr. dan ini amalan para ulama dan ahli kebaikan. 606). Muhammad al-hajjar al-halabi (ed. dan berdiri bukan kerana riya dan sombong. dan hasan. mudah diingati. 388). Muqaddimah. ishaq Al-daraqutni. penuntutnya.Abu al-sa adat al-mubarak b. Apa yang dinyatakan tanpa isnad.arifin 1/120. Ahmad Ratib Hamush (ed.). Hidayat al. Muhammad almaqdisi yang dikenali sebagai ibn al-baha im. al-tarkhis fi al-ikram bi al-qiyam li dhaw al-fadl wa l maziyyah min ahl al-islam. dan sekalian ahli pilihan. 32 Ibn al-haj telah menyangkal kitab ini. hal. imam abu abdullah Muhammad b. Bustan al. Beirut: Dar al-Basha ir al-islamiyah. supaya tidak membosankan pembaca. 256) Hal. golongan salihin. Dibuang isnad untuk meringkaskan karangan dan supaya tidak membawa kejemuan. kalangan yang warak dan ahli agama. Muhammad al-ma ruf bi ibn al-athir al-jazari (w. mengambil jalan kaum yang berakal. 3. membesarkan kedudukan dengan perkataan yang sopan.

syeikh mazhab al-syafi i di zamannya Ibrahim b. mengikut tertib yang dikemukakan dalam bab di akhir kitab. alangkah bagus hasilnya. abd al-rahman al-Sakhawi al-shafi i (w. Syaikh Muhammad b. dan disandarkan kepada imam-imam besar yang meriwayatkannya. kashf al-zunun 1/341.arifin 1/118. terjemahan parsi Al-ibtihaj bi takhrij ahadith al-minhaj. dan saya jelaskan kedudukan hadith yang sahih dan da if. perbahasan dari sudut aqidah. Al-syeikh al-imam shams al-din abu al-khayr muhammad b.arabi. dan diberikan inayah terhadapnya kalangan ahli al-fudala . 217 Sakhawi.arabi al-islami. dan kepujian pada allah.Menyebut isnad supaya lebih kukuh dalam penerimaan. dhakha ir al-turath al. al-nawawi. ma mun b. mukhtar al-tibyan. shadharat al-dhahab 5/323. Siyar a lam al-nubala 18/452. 902). syeikh al-islam. 478). Cet. ali b. kashf al-zunun 1/489. Al-tanbih fi furu al-shafi iyyah. kitab yang unggil dan unik. 12. menegakkan mazhab salaf. terhimpun dengan saya Kemudian apa yang didapati dari kejanggalan pada nama (gharib) dan bahasa. Hidayat al. kerana itu kebanyakan nas yang saya sebut dikemukakan tanpa isnad. 15. menangkis serangan muktazilah dan keingkarannya. 808). ahli nazar. karamah para awliya . 3. Mesir: dar al-ma arif abd al-rahman b. sifat-sifat wali. yusuf al-syirazi al-firuzabadi abu ishaq (w.imad al-aqfahsi (w. Haddad. saya kupas dan kemukakan syarahannya dan menetapkan kaedahnya secara ringkas dan jelas. dibaca dan risalah muzakarah Suyuti. abdullah b. hadiqat al-bayan. ringkasan. kashf al-zunun 2/1912. al-muhadhdhab. tidak sempat diselesaikan Al-tibyan fi adab hamalat al-qur an. tuhfat al-akhwan fi nazm altibyan fi adab hamalat al-qur an. 18. paling fasih dan warak. 476). 1/630 . diungkap dalam nada syair dan nazam oleh ibn al. tarikh al-adab al. abi sa id al-iji. imamah dalam mazhab al-syafi i di dunia berakhir padanya. Muhammad al-siddiq al-ghumari Carl brocklemann. ali al-nisaburi al-mutawalli (w. Muhammad b. walaupun isnadnya.

al-sayrafi. al-dhahabi. Berkata al-faqih shams al-din Muhammad b. al-majd Muhammad b. al-nashbi. 4/81 . abd al. ala al-din abu al-hasan ali b. al-muwaffaq al. 317). isma il b.imad Muhammad b. al-fakhr: beliau memakai pakaian lusuh yang bertampal. lahir hari raya id al-fitri 654. sasra. Muhammad b. dalam usia 70 tahun 2 bulan. al-tabib daud al-dimashqi al-shafi i (654-724 H). ulwan al-muqri Di mekah mendengar dari. 8/114-5.Qutb al-din musa al-yunayni (syeikh imam al-dhahabi).aziz b. abd al-rahman Abu al-qasim abdullah b. asakir. al-jamal b. umar. al attar al-dimashqi. Syaikh al-islam al-mufti al-muhaddith al-salih ala al-din abu al-hassan ali b. hibbatullah al-kahfi. ahmad b. al-kamal ibn faris al-muqri . abu al-yaman b. kemudian sebagai qadi al-qudat di tarablus. shadharat al-dhahab. mudarris al-qawsiyah wa alilmiyah. ibn abi al-yusr. Al-siyar 18/452. dan syaikh al. dan merasa sulit jika dihadapkan dengan perdebatan dan menjauhi serta tidak melayaninya. al-shams b. asakir. ilyas b.id Dan mendengar darinya imam al-dhahabi. syeikh dar al-hadith al-nawriyah. Qadi shams al-din b. dan dikesan darinya beberapa karamah dan ahwal. shadharat al-dhahab. ata al-adhra i. yusuf b.imad abd al-hafiz Di kaherah dari al-abraquhi. kemudian di halab kemudian kembali dan mengajar di madrasah al-shamiyah. al-nasibi Di baitul maqdis dari qutb al-din al-zuhri Di Nabulus dari al. hamil. al. abu bakr Muhammad b. Tampak hebat. dan tidak merasa ajaib dengan kemenangan (mengalahkan hujah lawan). malik. wafat dhu alhijjah 724. dhayl mir at al-zaman 3/283. ibn daqiq al. Muhammad b. madillah binti alburji. ibn naqib telah dilantik selaku qadi di hams. abd al. Mendengar dari abd al-da im. dan khatib bayt al-abbar Muhammad b. Ibrahim b. Muhammad. al-qadi abu Muhammad b. ishaq al-tabari.attar Ibrahim b. qutb ibn abi asrun. mudarris shamiyah.arabiyah al-jamal b. tidak masuk ke ruang perdebatan.aziz al-baghawi (w. al-faqih zahir al-zur I. ibn abi al-khayr. Di madinah dari ahmad b. al-naqib. alsyeikh Hassan al-siqli.

farh b. ahmad b. 7/775. sharh sahih muslim. 1362/1943) asbir b. ustadh Muhammad hafiz b. dengan terjemahan melayu. terjemahan kitab mukhtasar sahih al-bukhari oleh ibn abi jamrah abd al-halim al-hadi (w. 1981). tajdhib atraf al-hadith bi sharh ma fi kitab mukhtar al-ahadith. 699).ubbad sharh al-munabbihat ala al-isti dad li yawm al-ma ad. shadharat aldhahab. imam muslim wafat di .). hadith empat puluh. Mustafa b. oleh sayyid ahmad al-hashimi (w. kanz al-amin fi sharh al-arba in Muhammad fauzi b. Muhammad zayn al-kelantani.Ibn farh. ilham al-bari sharh sahih al-bukhari. 1314/1897 M. 1. wawasan pemikiran islam ulama asia tenggara. oleh ibn hajar. haji awang. wan ali b. oleh imam al-suyuti. qamus al-marbawi. saya mengatakan dan sesiapa yang menelti dan mendalami kitab muslim mengetahui beliau imam yang tiada tandingan 11. suruni Di asia tenggara.ulama al-muslimin fi sharh kutub al-hadith bayna al-qarn al-rabi ashar al-hijri hatta awa il alqarn al-khamis ashar al-hijri. abd al-ra uf al-marbawi (1313-1410/ 1892-1989) bahr al-madhi li sharh mukhtasar sahih al-tirmidhi (22 juzuk).asqalani Muhammad idris b. ahmad al-ishbili al-shafi i abu al. ta liq hadith bulugh al-maram. al-jawhar al-mawhub wa munabbihat alqulub (sharh lubab al-hadith oleh imam al-suyuti) haji wan Mohd saghir Abdullah (2000).abbas (w. ya qub syarah hadith empat puluh Mukhtar b. abd al-rahman kutin al-kelantani. oleh ibn hajar al. hadith 40: terjemahan dan syarahan. terjamah dan syarahan ringkas Sharh muslim 11. jil. Juhud al. tanqih al-qawl al-hathith bi sharh lubab alhadith. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah Muhammad nawawi b. nasa ih al. 1968). umar al-bentani (w. abd al-rahman (w. shihab al-din ahmad b.

Syeikh al-imam al-hafiz abu amru b. yang menulis kitab al-arba in. furu . khitab Kemudian saya ikuti dengan bab dalam menetapkan makna lafaz yang tersembunyi Sharh muslim.11. kerana ia merangkumi hal yang kami sebutkan untuk menjelaskan hal keadaan makhluk yang paling afdal. Dan sunnah menjadi asas dalam percambahan kebanyakan hukum fiqh. maka keghairahan tersebut telah hilang dan tiada lagi yang tinggal kecuali athar dan pengaruh warisan. dan setinggi-tinggi pendekatan. abu bakar al-bayhaqi Mengumpul al-arba in dalam usul al-din. ke atas baginda (saw) dari allah yang maha mulia selawat yang paling afdal dan limpahan salam dan berkat. yahya b. al-salah menegaskan bahawa riwayat al-qalanisi diterima dari abu abdullah Muhammad b. sufyan dari imam muslim. dan dalil dari apa yang saya sebutkan ialah syariat kita ditegakkan dengan kitab yang agung dan sunnah yang diriwayatkan. hal. Dan begitu juga diriwayatkan di negeri maghrib dari abu Muhammad ahmad b. al-hajjaj. jihad. Dan bagaimana tidak demikian. Al-arba un al-nawawiyah wa sharhuha. Adapun dari segi riwayat dengan isnad yang bersambung kepada imam muslim maka turuqnya terhasil di negeri dan zaman ini dari riwayat abu ishaq Ibrahim ibn Muhammad b. khutbah kitab. Dan seafdal kebaikan.ala abd al-wahab b. mahan al-baghdadi. isa b. ali al-qalanisi dari muslim. 10. dan penjelasannya dari sunnah yang tetap dan kukuh Dan para ulama telah bulat mengatakan bahawa antara syarat seorang mujtahid di kalangan qadi dan mufti ialah mengetahui dan mempunyai keahlian dalam hadith-hadith hukum. maka nyatalah penegasan kami bahawa mendalami hadith adalah dari amalan dan ilmu yang paling rajih. Muhammad al-ansari. abd al-rahman b. maka sesungguhnya kebanyakan ayat hukum dikemukakan secara umum. Dan sesungguhnya para ulama telah banyak menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dengan ilmu hadith di zaman lampau. sahih muslim sudah begitu masyhur dan mutawatir dari beliau dari sudut jumlah dan ilmu yang qat i dan hasil yang putus bahawa ia tulisan imam abu al-husain muslim b. Sehingga berhimpun dalam suatu majlis hadith lebih dari seribu penuntut yang berdesakan. 3. abdullah b. al-hidha al-tamimi al-qurtubi dan lainnya yang didengar di mesir dari abu al. seafdal pendekatan 4. Dan allah maha menolong di atas musibah ini dan dugaan yang lain. .

Imam al-shafi i berkata: sekiranya wajib pasti diperintahkan kepada mereka sama ada ia membawa kepayahan atau tidak. dari hikayat al-shaikh abu hamid al-isfirayini. BPK. al-nawawi. 3/42. Jelapang. dari imam daud al-zahiri bahawa beliau menetapkan wajib bersiwak untuk solat. 3/143. al-harawi. Padanya dalil bahawa berijtihad harus pada Nabi (saw) selama tidak diputuskan oleh nas dari Allah (swt) Ahmad Nabil Bin Amir No. ia menggarap maksud hadith yang dikemukakan. . padanya dalil bahawa bersiwak tidak wajib. 536) minhaj al-muhaddithin wa sabil talbiyat al-muhaqqiqin. imam mazhab shafi i di iraq. baik untuk keperluan solat atau untuk amalan lainnya.3A. kemudian bersiwak hukumnya sunat. ibn barri. al-hadith alnabawi wa mustalahuh. al-azhari. Taman Meru. membayangkan hukum dan faedah nas sharh muslim. 3/42. Beirut: al-maktab al-islami.355/83/ Setiausaha. Jalan Taman Meru 1A. umar al-daraqutni (306-385) al-istidrakat wa al-tatabbu .Abu al-hasan ali b. bahasa. 125. al-asmu I. dan pendapat ini diputus secara ijma oleh mereka yang diiktiraf pandangan dan ijma nya dan penulis kitab al-muhkam menyebut. kitab al-taharah. Perak Darul Ridzuan Tarikh: 2009-10-06 Rujukan: PSUK. 216 bab. Muhammad al-sabbagh (1972). abu hatim. dan al-mawardi meriwayatkannya dari daud dan berkata: ia menurutku wajib. pengelasan hadith mengikut mauduk dalam sebuah kitab.PK. 200 hadith al-shaykhayn yang dipertikai Abu abdullah Muhammad ibn ali al-mazari (w. tidak diwajibkan dalam setiap hal dan keadaan. hal. al-laith sharh muslim. 30020 Ipoh. sekiranya ditinggalkan tidak membatalkan solatnya. (sekiranya tidak menyukarkan umatku nescaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap mengerjakan solat).

pengesahan senat. Saya ingin memohon perlanjutan pinjaman untuk tempoh setahun. 30100 Ipoh.Lembaga Amanah Kumpulan Wang Biasiswa/Pinjaman. 2. d/a Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bangunan Perak Darul Ridzuan. Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab. Aras 3. Perak Darul Ridzuan Tuan. saya Ahmad Nabil bin Amir. no kad pengenalan 781006-08-5899. 4.candidature defense). bagi semester I 2009/2010 dan semester II 2009/2010. Universiti Malaya. 3.D. . pembentangan tesis dan pemeriksaan lisan (viva-voce . Permohonan Melanjutkan Pinjaman Pendidikan Merujuk perkara di atas. yang dicadangkan dan kini dalam tempoh akhir untuk pemeriksaan. Akademi Pengajian Islam. Saya telah menyelesaikan penulisan tesis Ph. Adalah diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya dari pihak Tuan dan segala kerjasama serta perhatian yang dihulurkan diucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan. Bersama ini juga disertakan surat pengesahan dari pihak Universiti yang memperakukan status aktif pencalonan saya dalam program Doktor Falsafah. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. penerima bantuan biasiswa/pinjaman Pelajaran Pengajian Tinggi Anak-Anak Negeri Perak ingin memohon untuk melanjutkan tempoh biasiswa/pinjaman yang ditawarkan.

Terima Kasih. Wassalam Wt. Yang Benar ___________________ (Ahmad Nabil Bin Amir) Calon Doktor Falsafah Universiti Malaya. Kuala Lumpur .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful