ARAHAN TUGASAN (SOALAN 2) Ajaran sesat banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan juga negara.

Langkah pencegahan dan pengukuhan akidah perlu dipergiatkan. Bincangkan.

DEFINISI AJARAN SESAT Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan ketetapan Gereja Katolik.Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah ³pandangan atau kepercayaan dan pegangan sama ada dalam politik,ilmu,seni,dan lain-lain, yang berbeza dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa atau yang benar´ Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat umum.

Senarai Organisasi Ajaran Sesat di Malaysia
Diantara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti berikut ([Untuk senarai terkini]):1. Nasrul Haq 2. Budi Suci 3. Al-Watan 4. Budi Suci Sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 9. Potong Maya 10. Naluri

Ajaran Azhar Wahab . Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31.Tolak Hadis 24. Kalimat Sakti 16.T. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Syiah 39. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Mohd Nordin Putih 28. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18.Qahar 29.Qahar 25. Al-Arqam 36. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Haqqullah Syahadah 13.Maharisi Mahish Yugi 22. Ajaran Martabat Tujuh 47. Abdul Manan bin Harun. Rampai 14. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Ajaran Hj. Ilmu Kebatinan 23.Kadar Ahmad 41. Golongan Anti Hadis 37. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Tarikat Mufaridiah 44. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Al-Ma`unah 55. Nasrun S. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26.T. Kaula 12. Ajaran Hj.11. ³Trancendentel Meditation´. Al-Ma`zat 21. Ajaran Ayah Pin 53. Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 49. Wali Sembilan 32. Wali Suci 15. Ajaran Bahai 54. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali #juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38.

AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Golongan Anti Hadis 37. Ajaran Sesat Lia Eden 6. Tusuk Hikmat 8. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Al-Arqam 36.Banuar 57. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Syiah 39.Kadar Ahmad 41. Ilmu Kebatinan 9. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30.Qahar 25. ³Trancendentel Meditation´. Wali Sembilan 32. Wali Suci 15. Jawa Faradin 6.T. Budi Suci Sejati 5. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Ajaran Hj. Budi Suci 3. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Rampai 14. Kaula 12.Maharisi Mahish Yugi 22.Qahar 29. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Haqqullah Syahadah 13.56. Potong Maya 10. Nasrun S. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Kalimat Sakti 16. Ajaran Hj. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Naluri 11. Abdul Manan bin Harun. Tarikat Mufaridiah . Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33.T.Tolak Hadis 24. Al-Ma`zat 21. Nasrul Haq 2. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Ilmu Kebatinan 23. Mohd Nordin Putih 28. Ajaran Hj. Al-Watan 4.

Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49. Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja. Akidah yang selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak. Ajaran Martabat Tujuh 47. sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui ilmu zahir sahaja. Ajaran Hj. Pengenalan Cawangan Akidah Aspek akidah merupakan fokus utama aktiviti penyelidikan JAKIM.44. ::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka mengetahui ilmu hakikat. Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM . Ajaran Mohd Nor Seman 52.Banuar CAWANGAN AKIDAH 1. perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar :: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya dalam agama . Al-Ma`unah 54 Ajaran Azhar Wahab 55. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Konsep penyelidikan akidah Konsep penyelidikan dalam bidang akidah yang dilaksanakan oleh JAKIM bertujuan seperti berikut. 2. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. JAKIM melaksanakannya berkonsepkan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dan pegangan negara Malaysia. Tarikat Aurad Ismailiah 46. ·:: Memantapkan akidah ummah ·:: Mengawal pengaruh ajaran sesat ·:: Membendung diayah agama-agama lain di kalangan umat Islam 3. faktor utama penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut: :: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah ::· Fahaman Batiniah ::· Syiah ::· Amalan Khurafat ::· Menggunakan akal tanpa batas Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti berikut. Ajaran Ayah Pin 53. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan akidah. Ini kerana aspek akidah merupakan teras kepada pegangan agama seseorang. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50.

Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. Antara usaha yang dilakukan ialah. Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM.:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam dari dalam :: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara 4. wali serta qutub dan lain-lain lagi. ii. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS). pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang sebenar. :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal. penggunaan hadis maudhu`. PENJELASAN CIRI -CIRI UTAMA AJARAN SESAT i. taklimat. Kasyaf. Mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya Bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya Mengagung-agungkan keturunan Yahudi . iii. bengkel dan muzakarah. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM Dalam usaha mengatasi masalah tersebut. iv. 5. :: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. Syiah dan golongan Anti-Hadis. Nur Muhammad. Yaqazah. Ilham. Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah.

14. xiii. 17.w Mempercayai semua ajaran adalah sama Mengaku dirinya sebagai wali Mempercayai Gurunya boleh memberi syafaat Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk Ciri-Ciri Ajaran Sesat: xi. viii. vi.a. 16. vii. 9. 5. Mendakwa bahawa setipa yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa. Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu. haji. 20. Memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. xxiii. xxvi. 1. 15. 4. Mengaku dan mempercayai bahawa azimat (tangkal) boleh memberi kesan. Mendakwa gurunya memegang kunci pintu syurga.v. 2.w. ix. Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orng-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manuasia istimewa seperti Imam Al-Mahdi dan sebagainya. xxii. xiv. xxv. x. xxx. Mengaku dirinya atau gurunya sebagai Nabi Mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah s. Mengaku Allah menjelma di dalam diri. 13. 10. xxvii. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. 18. 6. 8. 7. Mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah s. xv. 3. 12. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. xxiv. Mempercayai orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. xvi. xviii. Mengaku dan mempercayai bahawa sesorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. xxviii. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan untuk mendapat anak yang soleh @ anak hakikat. xvii. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu. haji dan membuat syariat baru @ menganggapkan bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat. xii. 19. xxix. puasa. secara jaga (Yaqazah). Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk.a. . nikah dan sebagainya ada batinnya. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. cincin. xxi. Mendakwa semua agama adalah sama. Mendakwa Ibadah Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. 11. dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. xix. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga. xx.

Mereka mendakwa orang yang mengamalkan syariah hanya kulit dan tidak sampai kepada matlamat sebenar. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.