ARAHAN TUGASAN (SOALAN 2) Ajaran sesat banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan juga negara.

Langkah pencegahan dan pengukuhan akidah perlu dipergiatkan. Bincangkan.

DEFINISI AJARAN SESAT Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan ketetapan Gereja Katolik.Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah ³pandangan atau kepercayaan dan pegangan sama ada dalam politik,ilmu,seni,dan lain-lain, yang berbeza dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa atau yang benar´ Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat umum.

Senarai Organisasi Ajaran Sesat di Malaysia
Diantara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti berikut ([Untuk senarai terkini]):1. Nasrul Haq 2. Budi Suci 3. Al-Watan 4. Budi Suci Sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 9. Potong Maya 10. Naluri

Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18.T. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Ajaran Bahai 54. Haqqullah Syahadah 13. Abdul Manan bin Harun. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Ajaran Azhar Wahab . ³Trancendentel Meditation´.T. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Ajaran Hj. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Ajaran Ayah Pin 53. Ilmu Kebatinan 23. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Kaula 12. Al-Ma`unah 55. Ajaran Hj. Kalimat Sakti 16. Nasrun S. Ajaran Martabat Tujuh 47. Syiah 39. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Wali Suci 15. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Wali Sembilan 32. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Golongan Anti Hadis 37. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Rampai 14. Ajaran Hassan Anak Rimau 45.11.Tolak Hadis 24. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Al-Ma`zat 21. Al-Arqam 36. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali #juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38.Maharisi Mahish Yugi 22. Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 49.Qahar 29.Qahar 25. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43.Kadar Ahmad 41. Mohd Nordin Putih 28. Tarikat Mufaridiah 44.

Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Ilmu Kebatinan 23. Budi Suci Sejati 5.Kadar Ahmad 41. Naluri 11. Syiah 39. Abdul Manan bin Harun. Jawa Faradin 6. ³Trancendentel Meditation´. Tarikat Mufaridiah . Golongan Anti Hadis 37. Ajaran Sesat Lia Eden 6. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42.Qahar 29. Wali Suci 15.Qahar 25. Haqqullah Syahadah 13. Mohd Nordin Putih 28.T.Maharisi Mahish Yugi 22. Kaula 12.56. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Al-Arqam 36. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Potong Maya 10.Tolak Hadis 24. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Ilmu Kebatinan 9. Wali Sembilan 32. Nasrul Haq 2. Nasrun S. Ajaran Hj. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Zikir Sha`ban Islam Haq 19.Banuar 57. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Kalimat Sakti 16. Al-Watan 4. Tusuk Hikmat 8. Rampai 14. Ajaran Hj.T. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Budi Suci 3. Al-Ma`zat 21. Ajaran Hj.

Ajaran Martabat Tujuh 47. Tarikat Aurad Ismailiah 46. perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar :: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya dalam agama . Akidah yang selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak. 2. Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM . Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49.Banuar CAWANGAN AKIDAH 1. Ajaran Ayah Pin 53. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Pengenalan Cawangan Akidah Aspek akidah merupakan fokus utama aktiviti penyelidikan JAKIM.44. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. ·:: Memantapkan akidah ummah ·:: Mengawal pengaruh ajaran sesat ·:: Membendung diayah agama-agama lain di kalangan umat Islam 3. Ajaran Mohd Nor Seman 52. ::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka mengetahui ilmu hakikat. Al-Ma`unah 54 Ajaran Azhar Wahab 55. Ajaran Hj. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. faktor utama penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut: :: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah ::· Fahaman Batiniah ::· Syiah ::· Amalan Khurafat ::· Menggunakan akal tanpa batas Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti berikut. JAKIM melaksanakannya berkonsepkan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dan pegangan negara Malaysia. Konsep penyelidikan akidah Konsep penyelidikan dalam bidang akidah yang dilaksanakan oleh JAKIM bertujuan seperti berikut. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan akidah. sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui ilmu zahir sahaja. Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja. Ini kerana aspek akidah merupakan teras kepada pegangan agama seseorang.

Syiah dan golongan Anti-Hadis. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. bengkel dan muzakarah. Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. iii. PENJELASAN CIRI -CIRI UTAMA AJARAN SESAT i. Kasyaf. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). ii. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. Nur Muhammad. iv. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM Dalam usaha mengatasi masalah tersebut. Ilham. Antara usaha yang dilakukan ialah. Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. Yaqazah. pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang sebenar. penggunaan hadis maudhu`. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS).:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam dari dalam :: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara 4. :: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. Mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya Bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya Mengagung-agungkan keturunan Yahudi . Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah. wali serta qutub dan lain-lain lagi. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal. taklimat. 5.

ix. Mendakwa bahawa setipa yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa.v. 14. vi. xxx. xvii. Mengaku dirinya atau gurunya sebagai Nabi Mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah s. 10.a. 6. Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orng-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manuasia istimewa seperti Imam Al-Mahdi dan sebagainya. xix. 17. xii. Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga. xx. Memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu. 20. Mengaku dan mempercayai bahawa sesorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. cincin. 4. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan untuk mendapat anak yang soleh @ anak hakikat. Mempercayai orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. 3. 8. Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. 9. xxvi. xxviii. Mendakwa gurunya memegang kunci pintu syurga. xv. 12. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. 7. xxv.w. 11. nikah dan sebagainya ada batinnya. Mendakwa semua agama adalah sama. Mengaku dan mempercayai bahawa azimat (tangkal) boleh memberi kesan. haji dan membuat syariat baru @ menganggapkan bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat. 2. xviii. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. xxvii. 18. haji. . 5.a. Mengaku Allah menjelma di dalam diri. 15. xxi. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu. dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. xvi.w Mempercayai semua ajaran adalah sama Mengaku dirinya sebagai wali Mempercayai Gurunya boleh memberi syafaat Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk Ciri-Ciri Ajaran Sesat: xi. puasa. x. xiv. xxii. xxiv. xxix. 19. secara jaga (Yaqazah). 16. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. viii. xxiii. 1. Mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah s. Mendakwa Ibadah Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. 13. xiii. vii.

Mereka mendakwa orang yang mengamalkan syariah hanya kulit dan tidak sampai kepada matlamat sebenar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.