ARAHAN TUGASAN (SOALAN 2) Ajaran sesat banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan juga negara.

Langkah pencegahan dan pengukuhan akidah perlu dipergiatkan. Bincangkan.

DEFINISI AJARAN SESAT Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan ketetapan Gereja Katolik.Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah ³pandangan atau kepercayaan dan pegangan sama ada dalam politik,ilmu,seni,dan lain-lain, yang berbeza dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa atau yang benar´ Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat umum.

Senarai Organisasi Ajaran Sesat di Malaysia
Diantara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti berikut ([Untuk senarai terkini]):1. Nasrul Haq 2. Budi Suci 3. Al-Watan 4. Budi Suci Sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 9. Potong Maya 10. Naluri

Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Al-Ma`unah 55. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali #juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Golongan Anti Hadis 37. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Al-Arqam 36. Tarikat Mufaridiah 44. Ajaran Bahai 54. Haqqullah Syahadah 13. Kaula 12. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Ajaran Martabat Tujuh 47. Kalimat Sakti 16. Tarikat Aurad Ismailiah 46.Tolak Hadis 24. Wali Suci 15. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Ajaran Ayah Pin 53.T. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Rampai 14.T. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34.Qahar 25. Ajaran Hj.11. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Syiah 39. Ajaran Hj.Kadar Ahmad 41.Qahar 29. Abdul Manan bin Harun. Ajaran Azhar Wahab . Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 49. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Al-Ma`zat 21. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. ³Trancendentel Meditation´. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Mohd Nordin Putih 28. Ilmu Kebatinan 23.Maharisi Mahish Yugi 22. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Wali Sembilan 32. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Nasrun S.

Tusuk Hikmat 8.T. Ajaran Hj. Ilmu Kebatinan 9. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Nasrul Haq 2.Qahar 29. Potong Maya 10. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Naluri 11.Qahar 25. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Kalimat Sakti 16. Wali Sembilan 32. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Golongan Anti Hadis 37. Tarikat Mufaridiah . Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Jawa Faradin 6.T. Ilmu Kebatinan 23.Tolak Hadis 24. Ajaran Hj.Kadar Ahmad 41. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35.Maharisi Mahish Yugi 22. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Al-Watan 4. AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Nasrun S. Budi Suci 3. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Budi Suci Sejati 5. Ajaran Hj. Wali Suci 15. Abdul Manan bin Harun. Kaula 12. Mohd Nordin Putih 28. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Al-Ma`zat 21. ³Trancendentel Meditation´. Syiah 39.56. Rampai 14. Al-Arqam 36. Haqqullah Syahadah 13.Banuar 57. Ajaran Sesat Lia Eden 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7.

Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. ·:: Memantapkan akidah ummah ·:: Mengawal pengaruh ajaran sesat ·:: Membendung diayah agama-agama lain di kalangan umat Islam 3. Konsep penyelidikan akidah Konsep penyelidikan dalam bidang akidah yang dilaksanakan oleh JAKIM bertujuan seperti berikut. perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar :: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya dalam agama . Ajaran Martabat Tujuh 47. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Pengenalan Cawangan Akidah Aspek akidah merupakan fokus utama aktiviti penyelidikan JAKIM. faktor utama penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut: :: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah ::· Fahaman Batiniah ::· Syiah ::· Amalan Khurafat ::· Menggunakan akal tanpa batas Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti berikut. JAKIM melaksanakannya berkonsepkan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dan pegangan negara Malaysia. Akidah yang selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak. Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49. Ajaran Mohd Nor Seman 52.44. Al-Ma`unah 54 Ajaran Azhar Wahab 55. 2. sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui ilmu zahir sahaja. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Ajaran Hj. Ini kerana aspek akidah merupakan teras kepada pegangan agama seseorang. Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Ajaran Ayah Pin 53. Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM . Dalam menjalankan fungsi penyelidikan akidah.Banuar CAWANGAN AKIDAH 1. ::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka mengetahui ilmu hakikat. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48.

bengkel dan muzakarah. Yaqazah. PENJELASAN CIRI -CIRI UTAMA AJARAN SESAT i. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. Kasyaf. Mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya Bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya Mengagung-agungkan keturunan Yahudi . Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah. pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang sebenar. Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. :: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. taklimat. iii. Syiah dan golongan Anti-Hadis. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). penggunaan hadis maudhu`. Ilham. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM Dalam usaha mengatasi masalah tersebut. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah. Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. Antara usaha yang dilakukan ialah. iv. 5.:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam dari dalam :: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara 4. wali serta qutub dan lain-lain lagi. ii. Nur Muhammad. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS).

xxvii. 7. puasa. 18. Mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah s. Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orng-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manuasia istimewa seperti Imam Al-Mahdi dan sebagainya. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. ix. haji dan membuat syariat baru @ menganggapkan bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat. 11.v. haji. Mengaku Allah menjelma di dalam diri. Mendakwa bahawa setipa yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa. vi.a. 5. xxi. 6. xxiv. cincin. xxviii. nikah dan sebagainya ada batinnya. xii. dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. Mempercayai orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan untuk mendapat anak yang soleh @ anak hakikat. 20. 14. 2. 19. xxvi. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. xv. xvi. xxix. Mendakwa Ibadah Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. 13. Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga. viii. Mengaku dirinya atau gurunya sebagai Nabi Mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah s. 8. 10. 15. Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu. Mengaku dan mempercayai bahawa sesorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. xx. xvii. 16. Memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu. Mendakwa semua agama adalah sama. xxiii. 1. xix. 12. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. secara jaga (Yaqazah). 9. 4. xiii. . 3. Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk. Mengaku dan mempercayai bahawa azimat (tangkal) boleh memberi kesan. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. xxv. xxii. vii. x. xxx. xiv.w Mempercayai semua ajaran adalah sama Mengaku dirinya sebagai wali Mempercayai Gurunya boleh memberi syafaat Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk Ciri-Ciri Ajaran Sesat: xi.a. 17.w. Mendakwa gurunya memegang kunci pintu syurga. xviii.

Mereka mendakwa orang yang mengamalkan syariah hanya kulit dan tidak sampai kepada matlamat sebenar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful