ARAHAN TUGASAN (SOALAN 2) Ajaran sesat banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan juga negara.

Langkah pencegahan dan pengukuhan akidah perlu dipergiatkan. Bincangkan.

DEFINISI AJARAN SESAT Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan ketetapan Gereja Katolik.Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah ³pandangan atau kepercayaan dan pegangan sama ada dalam politik,ilmu,seni,dan lain-lain, yang berbeza dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa atau yang benar´ Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat umum.

Senarai Organisasi Ajaran Sesat di Malaysia
Diantara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti berikut ([Untuk senarai terkini]):1. Nasrul Haq 2. Budi Suci 3. Al-Watan 4. Budi Suci Sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 9. Potong Maya 10. Naluri

Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Tarikat Mufaridiah 44.Maharisi Mahish Yugi 22. Kaula 12. Kalimat Sakti 16. Golongan Anti Hadis 37. Wali Suci 15. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26.Qahar 25. Mohd Nordin Putih 28.11. Ilmu Kebatinan 23. Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 49. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S.T. Haqqullah Syahadah 13. Al-Arqam 36. Ajaran Azhar Wahab . Rampai 14. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Ajaran Hj. Ajaran Hj. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Wali Sembilan 32. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali #juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Abdul Manan bin Harun. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Ajaran Ayah Pin 53. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Syiah 39. Al-Ma`unah 55.Tolak Hadis 24.T. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Ajaran Martabat Tujuh 47.Kadar Ahmad 41. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Ajaran Bahai 54. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. ³Trancendentel Meditation´. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Al-Ma`zat 21. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Nasrun S.Qahar 29.

Tarikat Mufaridiah . Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Budi Suci 3. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Ilmu Kebatinan 23. Abdul Manan bin Harun. Al-Ma`zat 21. Golongan Anti Hadis 37. Budi Suci Sejati 5. ³Trancendentel Meditation´.Tolak Hadis 24. Nasrun S. Kalimat Sakti 16.56.Banuar 57. Kaula 12. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Rampai 14. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Mohd Nordin Putih 28. Nasrul Haq 2. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Ajaran Sesat Lia Eden 6. Ajaran Hj. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34.Kadar Ahmad 41.T. Wali Sembilan 32. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Al-Watan 4. Ilmu Kebatinan 9. AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Al-Arqam 36. Wali Suci 15. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Ajaran Hj. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42.T. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Potong Maya 10.Qahar 25.Qahar 29. Jawa Faradin 6. Ajaran Hj. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Naluri 11. Haqqullah Syahadah 13. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18.Maharisi Mahish Yugi 22. Syiah 39.

Al-Ma`unah 54 Ajaran Azhar Wahab 55. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja. Ajaran Martabat Tujuh 47. Ajaran Ayah Pin 53. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Ajaran Hj. 2.Banuar CAWANGAN AKIDAH 1. Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM . ·:: Memantapkan akidah ummah ·:: Mengawal pengaruh ajaran sesat ·:: Membendung diayah agama-agama lain di kalangan umat Islam 3. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Tarikat Aurad Ismailiah 46. JAKIM melaksanakannya berkonsepkan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dan pegangan negara Malaysia. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui ilmu zahir sahaja. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan akidah.44. Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49. Pengenalan Cawangan Akidah Aspek akidah merupakan fokus utama aktiviti penyelidikan JAKIM. Akidah yang selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak. Konsep penyelidikan akidah Konsep penyelidikan dalam bidang akidah yang dilaksanakan oleh JAKIM bertujuan seperti berikut. Ini kerana aspek akidah merupakan teras kepada pegangan agama seseorang. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar :: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya dalam agama . faktor utama penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut: :: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah ::· Fahaman Batiniah ::· Syiah ::· Amalan Khurafat ::· Menggunakan akal tanpa batas Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti berikut. ::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka mengetahui ilmu hakikat.

wali serta qutub dan lain-lain lagi. pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang sebenar. Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. PENJELASAN CIRI -CIRI UTAMA AJARAN SESAT i.:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam dari dalam :: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara 4. iii. taklimat. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM Dalam usaha mengatasi masalah tersebut. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal. Ilham. Syiah dan golongan Anti-Hadis. penggunaan hadis maudhu`. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. iv. Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah. Nur Muhammad. Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud. Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah. ii. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS). Yaqazah. Kasyaf. Antara usaha yang dilakukan ialah. 5. Mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya Bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya Mengagung-agungkan keturunan Yahudi . bengkel dan muzakarah. :: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat.

1. 18. xvii. dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. Memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. xxii. Mengaku Allah menjelma di dalam diri. 16. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan untuk mendapat anak yang soleh @ anak hakikat. haji. xxiii. ix. 14. xx. puasa. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. 15. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. 2. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. xiii. xix. secara jaga (Yaqazah). Mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah s. vii. xxiv. 12. xviii. 4. Mendakwa semua agama adalah sama. viii. xvi. 10.a. 20. Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu. nikah dan sebagainya ada batinnya. haji dan membuat syariat baru @ menganggapkan bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat. xxv. xxvi.w. 8. xxx. x. xxix. Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orng-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manuasia istimewa seperti Imam Al-Mahdi dan sebagainya. 3. xxviii. xii. 11.a. xxi. 5. . 9. 7. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. Mengaku dirinya atau gurunya sebagai Nabi Mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah s. Mendakwa bahawa setipa yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa. vi. Mengaku dan mempercayai bahawa azimat (tangkal) boleh memberi kesan.v. Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga. cincin. 17. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. xxvii. 6. 19. Mendakwa gurunya memegang kunci pintu syurga. Mempercayai orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. Mendakwa Ibadah Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. xv. Mengaku dan mempercayai bahawa sesorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. xiv.w Mempercayai semua ajaran adalah sama Mengaku dirinya sebagai wali Mempercayai Gurunya boleh memberi syafaat Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk Ciri-Ciri Ajaran Sesat: xi. 13. Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu.

.Mereka mendakwa orang yang mengamalkan syariah hanya kulit dan tidak sampai kepada matlamat sebenar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.