ARAHAN TUGASAN (SOALAN 2) Ajaran sesat banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan juga negara.

Langkah pencegahan dan pengukuhan akidah perlu dipergiatkan. Bincangkan.

DEFINISI AJARAN SESAT Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan ketetapan Gereja Katolik.Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah ³pandangan atau kepercayaan dan pegangan sama ada dalam politik,ilmu,seni,dan lain-lain, yang berbeza dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa atau yang benar´ Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat umum.

Senarai Organisasi Ajaran Sesat di Malaysia
Diantara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti berikut ([Untuk senarai terkini]):1. Nasrul Haq 2. Budi Suci 3. Al-Watan 4. Budi Suci Sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 9. Potong Maya 10. Naluri

Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Mohd Nordin Putih 28. Nasrun S. Ajaran Martabat Tujuh 47.T. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42.Qahar 29. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Abdul Manan bin Harun. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Al-Ma`zat 21. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Ajaran Hj. Haqqullah Syahadah 13. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Silat Pukulan Jarak Jauh 17.Qahar 25. Al-Arqam 36. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. ³Trancendentel Meditation´.T. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Wali Sembilan 32. Ajaran Bahai 54. Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 49. Tarikat Mufaridiah 44. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Ajaran Hj. Ilmu Kebatinan 23.Kadar Ahmad 41. Rampai 14. Al-Ma`unah 55.Maharisi Mahish Yugi 22. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Ajaran Ayah Pin 53. Golongan Anti Hadis 37. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Wali Suci 15.Tolak Hadis 24. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali #juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Syiah 39. Kalimat Sakti 16. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Kaula 12. Ajaran Azhar Wahab .11. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43.

Al-Arqam 36. Rampai 14. Budi Suci 3. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Asal Wujud Garis Laksmana 20.Qahar 25. Wali Sembilan 32.Kadar Ahmad 41. ³Trancendentel Meditation´. Haqqullah Syahadah 13. Tusuk Hikmat 8. Ajaran Sesat Lia Eden 6.Banuar 57. Naluri 11. Kaula 12. Al-Ma`zat 21. Nasrun S. Nasrul Haq 2. AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Ilmu Kebatinan 9. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Ajaran Hj. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Wali Suci 15.Tolak Hadis 24. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35.T. Kalimat Sakti 16. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7.Qahar 29. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Tarikat Mufaridiah .Maharisi Mahish Yugi 22. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Syiah 39. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Ilmu Kebatinan 23. Abdul Manan bin Harun. Potong Maya 10. Al-Watan 4. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Golongan Anti Hadis 37. Budi Suci Sejati 5. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Mohd Nordin Putih 28. Ajaran Hj. Jawa Faradin 6. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18.T. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Ajaran Hj.56.

Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja. Tarikat Aurad Ismailiah 46.Banuar CAWANGAN AKIDAH 1. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. 2. faktor utama penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut: :: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah ::· Fahaman Batiniah ::· Syiah ::· Amalan Khurafat ::· Menggunakan akal tanpa batas Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti berikut. Akidah yang selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak. ::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka mengetahui ilmu hakikat. Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan akidah.44. ·:: Memantapkan akidah ummah ·:: Mengawal pengaruh ajaran sesat ·:: Membendung diayah agama-agama lain di kalangan umat Islam 3. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Ajaran Martabat Tujuh 47. Pengenalan Cawangan Akidah Aspek akidah merupakan fokus utama aktiviti penyelidikan JAKIM. JAKIM melaksanakannya berkonsepkan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dan pegangan negara Malaysia. Konsep penyelidikan akidah Konsep penyelidikan dalam bidang akidah yang dilaksanakan oleh JAKIM bertujuan seperti berikut. sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui ilmu zahir sahaja. Al-Ma`unah 54 Ajaran Azhar Wahab 55. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM . Ajaran Ayah Pin 53. Ajaran Hj. perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar :: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya dalam agama . Ini kerana aspek akidah merupakan teras kepada pegangan agama seseorang.

:: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. wali serta qutub dan lain-lain lagi. Ilham.:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam dari dalam :: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara 4. Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. iii. Antara usaha yang dilakukan ialah. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. bengkel dan muzakarah. Kasyaf. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal. Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. taklimat. iv. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM Dalam usaha mengatasi masalah tersebut. Nur Muhammad. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. ii. penggunaan hadis maudhu`. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS). Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah. Syiah dan golongan Anti-Hadis. Mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya Bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya Mengagung-agungkan keturunan Yahudi . pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang sebenar. Yaqazah. 5. PENJELASAN CIRI -CIRI UTAMA AJARAN SESAT i. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud.

xxiii. xii. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan untuk mendapat anak yang soleh @ anak hakikat. haji dan membuat syariat baru @ menganggapkan bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat. puasa. 19. 5. Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga. xxii. xxvii. vi. Mendakwa gurunya memegang kunci pintu syurga. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu. xxx. Mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah s. 7. xv. 14. nikah dan sebagainya ada batinnya.w Mempercayai semua ajaran adalah sama Mengaku dirinya sebagai wali Mempercayai Gurunya boleh memberi syafaat Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk Ciri-Ciri Ajaran Sesat: xi. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. Mempercayai orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. 10.w. 20. xxi. dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. xvii. . Mengaku Allah menjelma di dalam diri. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. vii. 15. x. Mendakwa Ibadah Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. 11.v. Memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. 12. xix. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. xiii. xxv.a. Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk. ix. viii. cincin.a. 8. Mengaku dirinya atau gurunya sebagai Nabi Mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah s. secara jaga (Yaqazah). xx. Mengaku dan mempercayai bahawa azimat (tangkal) boleh memberi kesan. 9. 4. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. 3. Mengaku dan mempercayai bahawa sesorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. 2. xxviii. 6. xvi. Mendakwa semua agama adalah sama. 16. xxiv. Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu. 1. xviii. 13. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. xxix. haji. xiv. 18. 17. Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orng-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manuasia istimewa seperti Imam Al-Mahdi dan sebagainya. xxvi. Mendakwa bahawa setipa yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa.

.Mereka mendakwa orang yang mengamalkan syariah hanya kulit dan tidak sampai kepada matlamat sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful