ARAHAN TUGASAN (SOALAN 2) Ajaran sesat banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan juga negara.

Langkah pencegahan dan pengukuhan akidah perlu dipergiatkan. Bincangkan.

DEFINISI AJARAN SESAT Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan ketetapan Gereja Katolik.Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah ³pandangan atau kepercayaan dan pegangan sama ada dalam politik,ilmu,seni,dan lain-lain, yang berbeza dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa atau yang benar´ Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat umum.

Senarai Organisasi Ajaran Sesat di Malaysia
Diantara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti berikut ([Untuk senarai terkini]):1. Nasrul Haq 2. Budi Suci 3. Al-Watan 4. Budi Suci Sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 9. Potong Maya 10. Naluri

Golongan Anti Hadis 37. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Wali Sembilan 32. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Ajaran Ayah Pin 53. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Nasrun S. Ilmu Kebatinan 23. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Al-Arqam 36. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Tarikat Aurad Ismailiah 46.Maharisi Mahish Yugi 22. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Wali Suci 15. Kalimat Sakti 16. Ajaran Martabat Tujuh 47.Qahar 25. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Mohd Nordin Putih 28. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Ajaran Hj. Kaula 12. Tarikat Mufaridiah 44. Syiah 39. Rampai 14. ³Trancendentel Meditation´. Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 49. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Abdul Manan bin Harun. Zikir Sha`ban Islam Haq 19.11.T. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Ajaran Azhar Wahab . Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Al-Ma`zat 21. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali #juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38.Qahar 29.T. Ajaran Hj. Haqqullah Syahadah 13.Tolak Hadis 24. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Ajaran Bahai 54.Kadar Ahmad 41. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48. Al-Ma`unah 55.

Kadar Ahmad 41. Rampai 14. Potong Maya 10. Haqqullah Syahadah 13. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Golongan Anti Hadis 37. Nasrul Haq 2.T.56. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Al-Watan 4.T. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Kalimat Sakti 16. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34. Ajaran Hj. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Budi Suci Sejati 5. Kaula 12.Banuar 57. Syiah 39. Wali Sembilan 32. Ajaran Hj. ³Trancendentel Meditation´. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Mohd Nordin Putih 28. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38.Tolak Hadis 24. Tarikat Mufaridiah . Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Budi Suci 3.Qahar 29. Abdul Manan bin Harun. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Ilmu Kebatinan 9. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Ajaran Sesat Lia Eden 6. Ajaran Hj.Qahar 25. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Nasrun S. Al-Ma`zat 21. Tusuk Hikmat 8. Ilmu Kebatinan 23. Jawa Faradin 6. Al-Arqam 36. AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Naluri 11.Maharisi Mahish Yugi 22. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Wali Suci 15.

Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49. Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM . faktor utama penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut: :: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah ::· Fahaman Batiniah ::· Syiah ::· Amalan Khurafat ::· Menggunakan akal tanpa batas Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti berikut. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Konsep penyelidikan akidah Konsep penyelidikan dalam bidang akidah yang dilaksanakan oleh JAKIM bertujuan seperti berikut.Banuar CAWANGAN AKIDAH 1. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan akidah. JAKIM melaksanakannya berkonsepkan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dan pegangan negara Malaysia. Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51.44. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar :: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya dalam agama . Ajaran Ayah Pin 53. ::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka mengetahui ilmu hakikat. Ajaran Martabat Tujuh 47. Pengenalan Cawangan Akidah Aspek akidah merupakan fokus utama aktiviti penyelidikan JAKIM. 2. sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui ilmu zahir sahaja. Ini kerana aspek akidah merupakan teras kepada pegangan agama seseorang. Ajaran Hj. Akidah yang selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak. ·:: Memantapkan akidah ummah ·:: Mengawal pengaruh ajaran sesat ·:: Membendung diayah agama-agama lain di kalangan umat Islam 3. Al-Ma`unah 54 Ajaran Azhar Wahab 55. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48.

5. Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). PENJELASAN CIRI -CIRI UTAMA AJARAN SESAT i. wali serta qutub dan lain-lain lagi. ii. Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah. Nur Muhammad. Kasyaf. Yaqazah. :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal. Antara usaha yang dilakukan ialah. Mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya Bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya Mengagung-agungkan keturunan Yahudi . Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. iii. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. taklimat. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM Dalam usaha mengatasi masalah tersebut. pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang sebenar. Syiah dan golongan Anti-Hadis. penggunaan hadis maudhu`. Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS). :: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah.:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam dari dalam :: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara 4. bengkel dan muzakarah. iv. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud. Ilham.

xvi. vi. 11. Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orng-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manuasia istimewa seperti Imam Al-Mahdi dan sebagainya. 1. 18. xxv. 17. 8. Mempercayai orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. Mendakwa Ibadah Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. 2. Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga. Mendakwa semua agama adalah sama. 6. vii.a. dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. xiv. ix. secara jaga (Yaqazah). nikah dan sebagainya ada batinnya. Mengaku Allah menjelma di dalam diri. Mendakwa gurunya memegang kunci pintu syurga. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu. Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk. 7. viii. x. Mendakwa bahawa setipa yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa. cincin. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan untuk mendapat anak yang soleh @ anak hakikat. 13. . xxi. xxii. xxx. 20. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. xxvi. 15. Mengaku dan mempercayai bahawa azimat (tangkal) boleh memberi kesan. puasa. xxix.w Mempercayai semua ajaran adalah sama Mengaku dirinya sebagai wali Mempercayai Gurunya boleh memberi syafaat Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk Ciri-Ciri Ajaran Sesat: xi. 4. xxiv. xv. xiii. 19. Mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah s. Memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. xii. Mengaku dirinya atau gurunya sebagai Nabi Mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah s. 14. xxiii. 9. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu.v. xxviii. xx. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. xviii. xvii. Mengaku dan mempercayai bahawa sesorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. xxvii. 5. 10. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. haji dan membuat syariat baru @ menganggapkan bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat.w. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup.a. haji. xix. 12. 16. 3.

Mereka mendakwa orang yang mengamalkan syariah hanya kulit dan tidak sampai kepada matlamat sebenar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.