Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

TAKLIMAT BAKAL PESARA

BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

1

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

PENGENALAN
BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN

JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

2

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

MISI
Menyediakan Khidmat Kepakaran Dalam Urusan Persaraan Bagi Memastikan Kepentingan Kerajaan Dan Kebajikan Pesara Terpelihara Melalui Dasar Yang Bersesuaian
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

3

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam OBJEKTIF BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN Membayar Faedah Persaraan Dan Faedah Tamat Perkhidmatan Dengan Tepat Mengikut Jadual Masa Yang Ditetapkan Kepada Yang Layak Menerimanya Di Bawah Undang-Undang Pencen JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 4 .

3.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FUNGSI 1. Menggubal Dan Melaksanakan Dasar-Dasar Pencen. Bersambung… 4. Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan. Meluluskan Permohonan Persaraan. Meluluskan Permohonan Percantuman Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan JPA 5 . 2. Hakim. Ahli Parlimen/ Anggota Pentadbiran Dan Setiausaha Politik Berpandukan Undang-undang/Peraturanperaturan Yang Sedang Berkuatkuasa. Memproses Dan Meluluskan Faedah Persaraan/ Faedah Tamat Perkhidmatan Bagi Anggota Perkhidmatan Awam.

Pencen Terbitan. Persaraan Atas Sebab Penswastaan Agensi Kerajaan. 7. 6. Hakim. Dan 8. Meluluskan Permohonan Pemberian Taraf Berpencen. Mencetak dan Mengeluarkan Kad Pesara. Setiausaha Politik.…sambungan Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FUNGSI 5. Menguruskan Penyelarasan Pencen Bagi Ahli Parlimen/Anggota Pentadbiran. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 6 . Menguruskan Pembangunan Sumber Manusia Dan Pentadbiran Kewangan Bahagian Pasca Perkhidmatan.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PIAGAM PELANGGAN KAMI BERJANJI AKAN: • Membayar Ganjaran. Gantian Cuti Rehat (GCR) Berkaitan Persaraan Wajib Dan Persaraan Pilihan Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Persaraan. • Membayar Pencen Terbitan. Ganjaran Terbitan dan Gantian Cuti Rehat bagi Kematian Dalam Perkhidmatan Dalam Tempoh 30 Hari Bersambung… Dari 7 Tarikh Penerimaan MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Permohonan Pencen Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan JPA . • Membayar Pencen Bagi Persaraan Wajib Dan Persaraan Pilihan Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Persaraan.

• Meluluskan Permohonan Persaraan Pilihan Dalam Tempoh 3 Hari Dari Tarikh Permohonan Diterima. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 8 .…sambungan Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PIAGAM PELANGGAN • Membayar Pencen Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Permohonan Pencen Terbitan. • Membayar Tuntutan Bayaran Rawatan Perubatan Dalam Tempoh 14 Hari Dari Tarikh Borang Dan Dokumen Sokongan Diterima. dan • Meluluskan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Permohonan.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 9 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam OVERVIEW SKIM PENCEN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 10 .

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 11 . • Badan Berkanun & Kuasa Tempatan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM PENCEN SEKTOR AWAM DI MALAYSIA • Perkhidmatan Awam. • Setiausaha Politik. dan • Angkatan Tentera. • Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen. • Hakim.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam OBJEKTIF SKIM PENCEN • Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasi. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 12 . • Mengadakan skim pampasan terhadap bencana (Pencen Hilang Upaya atau Tanggunggan). dan • Mengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam. • Mengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatan.

Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 13 . • Akta Pencen 1980 (Akta 227). • Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238). • Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237). • Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam UNDANG-UNDANG PENCEN UNDANG-UNDANG PENCEN • Perlembagaan Persekutuan (Perkara 147(1)). • Akta Saraan Hakim 1971.

• Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Pencen. • Peraturan-Peraturan Pencen PihakPihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 14 . Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982.…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam UNDANG-UNDANG PENCEN • Peraturan-Peraturan Pencen 1980.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perlindungan Hak-Hak Pencen 147. orang tanggungannya atau wakil dirinya. ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai “award” yang diberi kepada seorang anggota mana-mana perkhidmatan awam atau kepada balunya. anaknya.(1) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa pencen. ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau apa-apa undang-undang kemudiannya yang tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi award itu. 15 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen. Akta 227 atau Akta 239) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 16 . Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen. (Seksyen 3(1).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN BUKAN HAK MUTLAK Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota.

Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun … (Seksyen 10(1). Akta 227/239) 2. Akta 227/239) Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 17 .Persaraan Atas Sebab Kesihatan 10(5)(a) Akta 227/239) (Seksyen 3.Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi (Seksyen 10(5)(c).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN JENIS-JENIS PERSARAAN Persaraan Paksa 1.Persaraan Kerana Penghapusan Jawatan (Seksyen 10 (5)(b) Akta 227/239) 4.

Akta 227/239) – lantikan pada/selepas 12.1986 7. Akta 227/239) – lantikan pada/selepas 15. Akta 227/239) 6. Persaraan Kerana Memperolehi Kewarganegaraan Asing (Seksyen 10(5)(e).…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN JENIS-JENIS PERSARAAN 5.Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Seksyen 10(5)(d).4.1991 Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 18 .5. Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Lantikan Ke Perkhidmatan (Seksyen 10(5) (f).

Akta 227) . Akta 239) 9.Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(i).Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(ii). Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam/BBKT . Akta 227) . Akta 239) Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 19 .…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN JENIS-JENIS PERSARAAN Persaraan Dengan Kehendak Kerajaan 8.Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(b).Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(i). Akta 227) . Akta 227) .Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(a).Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(ii). Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara .

Akta 227/Seksyen 13.…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN 10. Akta 227/239) 11. (Seksyen 12.Persaraan Kerana Dilantik Dalam Pertubuhan/ Penswastaan (Seksyen 12A. Akta 239) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 20 . Persaraan Pilihan….

atau – … dibuang kerja.. Akta 227/239) • Bersara wajib apabila mencapai umur 55/56/58 tahun • Jika ada kes Mahkamah atau tindakan tatatertib yang masih belum selesai ketika mencapai umur 55/56/58 tahun … – .. yang mungkin berkeputusan pegawai itu disabitkan.…ulasan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun (Seksyen 10(1). (perkhidmatan pegawai itu dianggap sebagai dilanjutkan atas cuti tanpa gaji) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 21 .

…ulasan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun (Seksyen 10(1). JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 22 . Akta 227/239) • Jika Pihak Mahkamah atau Lembaga Tatatertib berkeputusan pegawai itu tidak disabitkan atau dibuang kerja. maka ia hendaklah bersara pada umur 55/56/58 tahun dan dibayar faedah persaraan dengan menolak tempoh cuti tanpa gaji itu.

• Bagi pegawai lelaki/perempuan dilantik mulai/selepas 12.1991.4. pencen bulanan akan dibayar apabila mencapai umur 55/56/58 tahun (opsyen umur persaraan wajib) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 23 . Akta 227/239) Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Permohonan Melalui Ketua Jabatan:– Umur hendaklah melebihi 40 tahun. bila mencapai umur 45 tahun bagi: – pegawai perempuan. pegawai Polis berpangkat rendah. pegawai perkhidmatan Bomba berpangkat rendah. – Bayaran pencen bulanan akan dibayar:• Jika seorang pegawai dilantik sebelum 12.4. – Mempunyai tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira – Seksyen 9 Akta 227/239 untuk melayakkan pemberian faedah persaraan.…ulasan Persaraan Pilihan (Seksyen 12.4.1991. • Pada umur 50 tahun bagi pegawai lelaki selain di atas yang dilantik sebelum 12. pegawai Penjara Berpangkat rendah dan Jururawat lelaki di Hospital mental.1991.

10/1995: a) Semua cuti sakit tahunan telah habis dan masih tidak sihat. e) Pegawai perubatan mengesahkan sakit tibi. kusta atau barah. f) Tercedera semasa bertugas dan bukan dengan kecuaiannya. d) Kesiuman otak dan kesihatan tubuh badan diragui. b) Pegawai perubatan berpendapat tidak ada harapan sembuh.…ulasan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Persaraan Atas Sebab Kesihatan (Seksyen 10(5)(a) Akta 227/239) • Layak bagi pegawai yang telah disahkan dalam jawatan. c) Mengambil cuti 45 hari setahun. • Keputusan persaraan atas sebab kesihatan adalah bergantung kepada keputusan Lembaga Perubatan. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 24 . • Keadaan yang boleh dihadapkan ke Lembaga Perubatan [PA Bab F19 (1974)] & PP Bil. 3 tahun berturut-turut.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FAEDAH PERSARAAN Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan di bawah undang-undang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan seperti:i Ganjaran Perkhidmatan i Pencen Perkhidmatan i Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (di mana berkenaan) i Kemudahan Rawatan Perubatan JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 25 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Pencen Yang Dibayar Kepada Pesara Kerajaan Merupakan PENCEN PEKERJAAN (Occupational Pension) Kadarnya bergantung kepada:  Tempoh Perkhidmatan yang boleh diambilkira. dan  Gaji Hakiki yang terakhir. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 26 .

 Pencen Tanggungan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Faedah Lain Dalam Keadaan-Keadaan Tertentu  Pencen Hilang Upaya. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 27 .  Pencen Terbitan. dan  Ganjaran Terbitan.

PENAHANAN & PENGURANGAN PENCEN Pemberian pencen dan ganjaran boleh ditarik balik. ditahan atau dikurangkan jika didapati pemberian itu adalah akibat daripada tidak mengetahui faktafakta matan yang sengaja disembunyikan yang boleh menyebabkan anggota itu dibuang 28 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENARIKAN BALIK.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 29 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam POTONGAN FAEDAH PERSARAAN Pemotongan ke atas Faedah Persaraan hanya boleh dibuat bagi :– Menjelaskan hutang Kerajaan. dan – Tuntutan nafkah atas perintah Mahkamah.

Pencen dan Gantian Cuti Rehat (GCR) adalah tertakluk kepada potonganpotongan berikut :– – – – Caruman KWSP Syir Kerajaan. JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 30 JPA .BP. Pinjaman Perumahan. dan Hutang Kerajaan Lain yang disenaraikan dalam Sijil Akaun Berhutang/Tidak Berhutang JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (JPA.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Bayaran Ganjaran.UMUM.B01). Cukai Pendapatan.

Dihukum Penjara/Mati } boleh dipertimbangkan 3. Diisytiharkan Bankrap } Tanggungan Elaun 2. Memperolehi Kewarganegaraan lain (berkuatkuasa ke atas anggota 31 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PEMBERHENTIAN PENCEN Pencen diberhentikan dengan serta merta jika pesara/penerima pencen: 1.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENGANTUNGAN PENCEN Pembayaran pencen boleh digantung selama tempoh pesara dilantik semula sebagai pegawai tetap dalam perkhidmatan awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 32 .

00 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 33 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TERENDAH  Untuk tempoh perkhidmatan yang tidak kurang dari 25 tahun  RM 720.

• Bersara Atas Sebab Penswastaaan Agensi Kerajaan. • Pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan yang kurang dari 120 bulan atau 10 tahun. • 1/5 dari gaji akhir.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN MINIMUM • Bersara Atas Sebab Kesihatan (ASK). JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 34 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENYELARASAN PENCEN Pesara Atau Penerima Pencen Layak Menerima Penyelarasan Pencen Berikutan Setiap Semakan Gaji Kakitangan Awam (Seksyen 1(3). Akta 238) (Akta Penyelarasan Pencen 1980) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 35 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam MATLAMAT PEMBAYARAN Ganjaran Perkhidmatan Dalam tempoh satu bulan selepas bersara. Gantian Cuti Rehat (GCR) Pada hari terakhir dalam perkhidmatan sebelum bersara. Pencen Perkhidmatan Dalam tempoh satu bulan selepas bersara. 36 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum 37 mencapai PERKHIDMATAN55 tahun dikenakan JPA PENERAJU umur AWAM .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCUKAIAN Bayaran Ganjaran Dan Gantian Cuti Rehat Tidak Dikenakan Cukai Pendapatan. Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan.

Penyelarasan Pencen. Kemudahan Rawatan Perubatan. 3. Skim Pencen Keluarga. dan 4. Non Contributory Di Pihak Pekerja.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Skim Pencen Sektor Awam Sekarang Adalah Antara Yang Terbaik Kerana:1. 2. AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN 38 JPA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam ‘ANGGOTA BERPENCEN YANG BERSARA ATAU DIBERSARAKAN DI BAWAH UNDANGUNDANG PENCEN LAYAK MENERIMA FAEDAHFAEDAH PERSARAAN’ JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 39 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FAEDAH PERSARAAN Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan di bawah undang-undang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan seperti:i Ganjaran Perkhidmatan i Pencen Perkhidmatan i Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (di mana berkenaan) i Kemudahan Rawatan Perubatan JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 40 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCEN GANJARAN (Sekaligus) Seksyen 4(1) Akta 227 Atau Akta 239 PENCEN (Bulanan) Seksyen 4(1) Akta 227 Atau Akta 239 GANTIAN CUTI REHAT (Sekaligus) Seksyen 4(2) Akta 227 Atau Akta 239 KEMUDAHAN RAWATAN & PERUBATAN (Di Mana Berkenaan) PERINTAH AM 8 & 9 BAB “F” (1974) 41 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

14 = 320 bulan = RM 3.396.5% x 320 x = RM81.14 = 7.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam FORMULA GANJARAN 7.396.5% X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir CONTOH : Tempoh Perkhidmatan Gaji Akhir sebulan Ganjaran RM3.36 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 42 .507.

811.27 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 43 .396.14 = 1/600 x 320 x X Gaji Akhir (Terhad kepada maksimum 360 bulan perkhidmatan) = RM 1.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam FORMULA PENCEN 1/600 X Bulan Perkhidmatan CONTOH: Tempoh Perkhidmatan = 320 bulan Gaji Akhir @ Pencen RM3.14 = RM 3.396.

14 = RM 3.256. 18/2008) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 44 .814.56 (Kaedah Pengumpulan GCR ialah Berdasarkan PP Bil.814.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam GANTIAN CUTI REHAT 1/30 X Cuti Rehat dikumpul X Gaji Akhir + Imbuhan Tetap CONTOH: kepada maksimum 150 hari) (Tertakluk Cuti rehat yang dikumpul = 120 hari Gaji akhir + Imbuhan Tetap Award Wang Tunai RM3.14 = 1/30 x 120 x = RM 15.

Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Tetap Tetap Tetap Tetap Jawatan Utama. 45 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . dan Khidmat Awam. 3. Keraian. 2. Perumahan. 4 Tahun 2002. 4.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Tafsiran Imbuhan Emolumen (Imbuhan Tetap) • Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan ‘A’. Lampiran C6 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. • Hanya merangkumi :1.

termasuk elaun berpencen (Seksyen 2 Akta 227 atau Akta 239)  Bagi pegawai yang bersara sebelum disahkan dalam jawatan terakhirnya.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Penentuan Gaji Yang Akhir Diterima  Gaji hakiki bulanan yang terakhir diterima. gaji akhir yang digunapakai ialah dalam jawatan terdahulu dalam mana ia telah disahkan (Seksyen 6(2) Akta 227 atau Seksyen 5(2) Akta 239) 46 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

47 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . dan • Mendapat penyakit kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah. Dengan syarat bencana/penyakit itu bukan berpunca dari kecuaian atau salahlaku pegawai itu.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN HILANGUPAYA Sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan. Pencen Hilangupaya boleh diberi kepada pegawai yang dikehendaki bersara akibat daripada • Menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN HILANG UPAYA Darjah Kecacatan Tercacat sedikit Tercacat Tercacat pada Matan JPA Kadar (sebahagian daripada gaji akhir) 1/8 1/4 3/8 1/2 JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Musnah sama AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN 48 .

minima bersamaan dengan gaji akhir pesara (kelayakan wad) 49 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam KAD PESARA Dikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA kepada pesara/penerima pencen sebagai Ganti Surat Jaminan (GL) – Dokumen pengenalan pesara yang amat penting kerana terdapat keistimewaan tersendiri (bekas anggota Kerajaan):– Ubatan Percuma. Caj Hospital dan Wad di Hospital Kerajaan yang dikenakan .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 50 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam TAKLIMAT FAEDAH TERBITAN BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 51 .

Akta 227/Seksyen 15 & 16.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN • Ganjaran Terbitan (Seksyen 14. Akta 239) 52 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM . Akta 227/Seksyen 20. Akta 239) • Pencen Tanggungan (Seksyen 18. Akta 239) • Pencen Terbitan (Seksyen 14 & 15. Akta 227/Seksyen 15.

5% Jumlah Genap Bulan Perkhidmatan Yang Boleh Dimasukira JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA X X Gaji Akhir Yang Di Terima 53 JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Apa itu Ganjaran Terbitan ? “ Pemberian faedah yang dibayar sekaligus kepada tanggungan anggota yang meninggal dunia di dalam perkhidmatan atau wakil yang sah di sisi undang-undang ” Formula ? 7.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Orang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan. • Balu atau Duda. • Anak • Ibu atau Bapa Tanggungan Kadar penuh jika ibu/bapa meninggal 9/10 1/10 Jika ketiadaan penerima-penerima di atas. GT boleh diberi kepada wakil yang sah di sisi undang-undang 54 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

Ibu atau Bapa Tanggungan Jika jumlah amaun KWSP iaitu Syer Kerajaan dan Syer Pekerja MELEBIHI jumlah Ganjaran Terbitan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Orang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan bagi pegawai bujang. maka waris hendaklah menuntut caruman KWSP (tiada Ganjaran Terbitan dibayar) 55 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

” 1/600 X Formula Jumlah Bulan Perkhidmatan Yang Boleh Dimasukira X Gaji Akhir Yang Di Terima 56 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Apa itu Pencen Terbitan “Pencen BULANAN yang terbit disebabkan oleh kematian anggota/pesara sektor awam. dibayar kepada orang-orang tanggungan anggota/pesara seperti mana yang diperuntukkan oleh UndangUndang pencen berkenaan.

dan – Anak JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 57 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Orang Tanggungan yang layak menerima Pencen Terbitan – Balu atau Duda.

ugama adat atau kelaziman.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Tafsiran Balu/Duda Balu atau Duda ertinya isteri atau suaminya : • yang masih hidup kepada seseorang pegawai yang meninggal dunia. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 58 . dan • yang mana perkahwinannya diiktirafkan di Malaysia sebagai suatu perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undangundang bertulis.

Termasuk :  anak kandung.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Anak ertinya ialah : • • • Takrif Anak anak seorang pegawai/pesara yang meninggal.  anak angkat. dan masih belum berkahwin. berumur 21 tahun.  anak cacat.  anak yang lahir selepas kematian pegawai.  anak tak sah taraf. Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 59 .  anak tiri tanggungan.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 60 .… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Takrif Anak Angkat Anak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai : • di bawah mana-mana UNDANG-UNDANG BERTULIS berhubung dengan pengangkatan tersebut. atau • di bawah mana-mana ADAT atau KELAZIMAN dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan tersebut.

… sambungan

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN
Kelayakan Anak Umur Melebihi 21 Tahun Belajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT): “… sedang mendapat pendidikan di IPT tetapi tidak melebihi pelajaran yang menuju ke arah ijazah pertama …” Layak sehingga tamat pengajian
Bersambung…
JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 61

… sambungan

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN
Anak cacat : • Tidak kira apa jua umurnya; • yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri; dan • kecacatan tersebut dialami sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. Pencen dibayar seumur Hidup
(Pegawai yang dilantik sebelum 16.5.1986, syarat anak menerima kecacatan sebelum umur 21 tahun itu tidak terpakai)
JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 62

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

PENCEN TERBITAN AKAN DITAMATKAN JIKA PENCEN TERBITAN AKAN DITAMATKAN JIKA ANAK BELAJAR DI PUSAT PENDIDIKAN TINGGI (MENUJU IJAZAH PERTAMA) APABILA TAMAT BELAJAR ATAU BERKAHWIN

ANAK BERKAHWIN ATAU MENCAPAI UMUR 21 TAHUN MANA YANG TERDAHULU

Seksyen 16 Akta 227 & Seksyen 17 Akta 239
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

63

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA PENGIRAAN & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 64 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR Pembahagian Syir Pencen Terbitan BALU/DUDA = 2 SYIR ANAK = 1 SYIR JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 65 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR Jika gemulah meninggalk an dua orang balu + 2 Syir 1 2 2 Syir 3 Syir Jumlah : 5 syir 1 2 2 Syir Jumlah : 4 syir JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Jumlah Syir Keseluruhan : 9 syir JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 66 .

56 67 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .00 = RM444.44 X RM1000.00 2 5/9 syer 5/9 = RM555.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR Contoh Pengiraan: Amaun Pencen sebanyak RM1000.00 Jumlah Syer Keseluruhan : 9 syir 1 + + 4/9 syer 4/9 X RM1000.

11 1/9 X RM1000.00 = RM444.00 = RM111.00 = RM111.11 1/9 X RM1000.00 = RM111.22 1/9 X RM1000.00 = RM111.00 = RM111.11 1/9 X RM1000.11 2 2/9 X RM1000.00 = RM222.00 = RM555.22 1/9 X RM1000.44 5/9 X RM1000.11 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 68 .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR 4/9 X RM1000.56 1 2/9 X RM1000.00 = RM222.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PERKAHWINAN DALAM PERKHIDMATAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 69 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN TERBITAN KEKAL 100% • Berkahwin semasa dalam perkhidmatan • Kematian dalam tempoh 12 ½ tahun Tempoh 12 1/2 tahun tamat pada Disember 1992 Bersara Jun 1980 Meningg al April 1987 Pencen Terbitan penuh JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Pencen Terbitan kekal 100% JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 70 JPA .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PERKAHWINAN DALAM PERSARAAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 71 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam KAHWIN SELEPAS BERSARA CONTOH 1: Bersara Jun 1990 Kematian Kahwin Disember Januari 1992 1990 Tanggungan (balu dan anak) akan menerima pencen terbitan untuk baki tempoh 12½ tahun JPA Disember 2002 Pencen terbitan dihentika n 72 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam KAHWIN SELEPAS BERSARA CONTOH 2: Bersara Kahwin Jun Januari 1980 1982 Tempoh 12½ tahun selepas bersara Disembe r 1992 Kematian Januari 1993 Tanggungan tidak layak mendapat pencen terbitan kerana tempoh 12½ tahun telah luput JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 73 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SYARAT PEMBERIAN PENCEN TERBITAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 74 .

hasil perkahwinan semasa dalam perkhidmatan. Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 75 . dikahwini semasa dalam perkhidmatan. • bagi anak atau anak tiri tanggungannya.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Pencen Terbitan layak dibayar penuh selepas tempoh 12½ tahun jika penerimanya: • bagi balu/duda.

telah diangkat semasa dalam perkhidmatan. telah dikandungkan semasa pegawai masih dalam perkhidmatan (dikandung semasa pegawai masih hidup tetapi kelahiran berlaku selepas kematian pegawai) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 76 . • bagi anak tak sah taraf.… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam … • bagi anak angkat.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 77 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN Pemberian tambahan kepada pembayaran pencen terbitan (bulanan) yang dibayar kepada orang tanggungan bagi kes anggota yang mati kerana JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 78 .

atau – Mati dalam tempoh tujuh (7) tahun dari tarikh ia menanggung bencana disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas rasminya (Gemulah dibersarakan Atas Sebab Kesihatan tetapi tidak memohon untuk Pencen Hilangupaya).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN Syarat Pencen Tanggungan – Kemalangan dalam perjalanan (jika bukan disebabkan kecuaian gemulah). JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 79 . atau – Ditimpa bencana atau disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas rasminya.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 80 . • Duda (yang cacat otak atau hilang upaya jasmani secara kekal dan tiada upaya menanggung diri sendiri). • Ibu/bapa (samada ibu/bapa bergantung sepenuhnya atau sebahagian besarnya nafkah daripada gemulah selagi ibu/bapa berkelakuan baik).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN Tanggungan yang layak menerima Pencen Tanggungan • Balu (selagi berkelakuan baik). • Anak (terhad kepada 6 orang yang teratas).

Peraturan-Peraturan Pencen 1980) FAKTOR PECAHAN BAYARAN Balu 1/4 Formula Anak 1/24 1/12 Tiada Tiada 1/12 Ibu Bapa 1/8 1/4 1/8 1/4 Tiada JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Tiada 1/4 Tiada Tiada (Daripada Gaji Akhir) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 81 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN (Peraturan 19(2).

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN KEPADA PESARA KEPADA TANGGUNGAN a) Ganjaran Perkhidmatan a)Ganjaran Terbitan b) Pencen Perkhidmatan c) Award Wang unai T Gantian Cuti Rehat b)Pencen Terbitan c) Award Wang unai T Gantian Cuti Rehat d)Pencen Tanggungan e)Elaun Tanggungan JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam d) Pencen Hilangupaya e) Elaun Tanggungan JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 82 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 83 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

SOALAN-SOALAN LAZIM

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM

84

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

Soalan-Soalan Lazim

Soalan: Kedudukan Balu/Duda Yang Berkahwin Semula? Jawapan: Tetap Layak (Berkuatkuasa mulai 1.1.2002) Soalan: Kedudukan Pasangan Bukan Warganegara? Jawapan: Tetap Layak

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM

85

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

Soalan-Soalan Lazim
Soalan: Adakah balu yang diceraikan tetapi masih dalam tempoh eddah semasa kematian pegawai layak dibayar faedah terbitan? Jawapan: Balu tersebut layak dibayar faedah terbitan.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM

86

Seksyen 20(3). Jika duda yang bankrap. beliau tidak layak dibayar Elaun Tanggungan . Akta Pencen 1980 (Akta 227) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 87 . Adakah masih layak menerima pencen terbitan? Jawapan: Penerima Pencen Terbitan yang bankrap tidak boleh dibayar Pencen Terbitan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Penerima pencen terbitan yang dijatuhkan hukuman bankrap oleh mahkamah.

4 tahun (Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah) selepas tarikh kehilangan (bagi beragama Islam). JPA PENERAJU bersambung…PERKHIDMATAN AWAM 88 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Berapa lamakah orang tanggungan (bagi kes pegawai yang hilang) boleh mendapatkan mendapatkan faedah terbitan? Jawapan: (a) Mesti memperolehi Perintah Anggapan Kematian (PAK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

pendekatan yang diambil adalah seseorang yang ingin Mahkamah mengeluarkan PAK hendaklah menunggu selama (7) tujuh tahun (Akta Keterangan 1950) dari tarikh sesorang itu hilang. dalam kes-kes berkaitan anggapan kematian yang diputuskan oleh Mahkamah.… sambungan …… Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim (b) Secara umum. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 89 .

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 90 . anak cacat adalah terkecuali daripada syarat hendaklah terhenti pencen terbitan apabila berkahwin.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah anak cacat yang berkahwin masih layak untuk menerima pencen terbitan? Jawapan: Layak kerana mengikut peruntukan Seksyen 16(b) Akta Pencen 1980.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 91 . Perkahwinan yang berlaku di luar negara jika ada bukti-bukti yang cukup dan sah di sisi undang-undang Islam. walaupun tidak didaftarkan di Malaysia perkahwinan tersebut adalah sah dan boleh diberi pengiktirafan bagi maksud Akta Pencen 1980.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah perkahwinan yang dilakukan di luar negara. yang tidak didaftarkan boleh diberi pengiktirafan bagi maksud Akta Pencen 1980? Jawapan: Ya.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 92 .… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Pendaftaran Perkahwinan hanyalah untuk memenuhi keperluan UndangUndang Pentadbiran Islam sahaja dan kegagalan mendaftar hanyalah satu kesalahan di bawah Enakmen UndangUndang Negeri tetapi perkahwinan tetap sah.

Balu dan Anak atau Duda dan Anak 93 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM . Anak.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah ibu gemulah layak dibayar pencen terbitan? Jawapan: Tidak layak. PeraturanPeraturan Pencen 1980 memperuntukkan pencen terbitan hanya layak diberi kepada:– (a) (b) (c) Balu atau Duda. Peraturan 15.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 94 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah ahli keluarga tanggungan gemulah layak dibayar pencen tanggungan jika gemulah telah meninggal dunia dalam perkhidmatan beberapa tahun selepas menanggung bencana disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan? Jawapan: Jika gemulah meninggal dunia akibat daripada menanggung bencana disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan dalam tempoh tujuh (7) tahun daripada tarikh kemalangan tersebut. ahli keluarga tanggungan layak dipertimbangkan pencen tanggungan.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 95 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK (SPB) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 96 .

 Ianya menggantikan Sistem Bayaran Melalui Waran. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 97 .  Sistem yang diperkenalkan bagi menggantikan pembayaran pencen secara waran kepada pesara atau penerima pencen yang menetap di Malaysia.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK  SPB mula diperkenalkan pada Februari Tahun 1993.  Amaun pencen akan dikreditkan ke dalam akaun bank pesara dan penerima pencen dengan bank yang menyertai sistem SPB ini melalui dua (2) skim iaitu Skim A dan Skim B.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK Skim A Pesara yang mempunyai isteri atau suami yang masih hidup yang dikahwini semasa dalam perkhidmatan.  Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank pesara setiap bulan.  Memiliki Akaun Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa). JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 98 .

1980.  Pesara yang berkahwin semasa bersara.  Pesara yang kematian pasangan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Skim B Skim untuk  Pesara bujang.7. atau  Penerima Pencen Terbitan.  Pesara wanita sebelum 1. Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 99 .

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 100 . atau  Penyata Akaun Bank.SPT. dan  Salinan Muka Depan Buku Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Dokumen Yang Diperlukan Sertai SPB:  Borang JPA.BO6 Pin 2007.BP.

JPA untuk menuntut semula pencen yang luput.  Jika pencen tidak dituntut selama enam (6) bulan berturut-turut.  Pesara atau penerima pencen perlu hadir sendiri setiap bulan di bank dan menandatangani borang tuntutan pencen sebelum amaun pencen dikreditkan ke dalam akaun bank.… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa). Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 101 . bayaran pencen melalui bank dihentikan.  Pesara atau Penerima Pencen perlu menghubungi Bahagian Pasca Perkhidmatan.

… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B  Akaun bank bersama dengan wakil diri (akaun simpanan atau akaun semasa).  Memandangkan pesara atau wakil diri dalam akaun bersama.  Wakil diri boleh menandatangani borang tuntutan pencen di bank bagi pihak pesara atau penerima pencen untuk membolehkan pembayaran pencen dikreditkan ke akaun pesara. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 102 . maka wakil diri dapat mengeluarkan pencen dalam akaun tersebut.  Pesara atau penerima pencen perlu lantik wakil diri bagi kes atas sebab keuzuran.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Perlantikan Wakil Diri Kemudahan untuk pesara atau penerima pencen Skim B yang tidak berupaya (uzur) pergi ke bank. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 103 .

 Penerima pencen di bawah umur 12 tahun yang dijaga oleh penjaga.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Siapa Yang Layak Memohon  Penerima Pencen yang uzur dan tidak berupaya berurusan ke bank setiap bulan.  Diberi ‘Pengecualian Mematuhi Syarat Bermastautin Di Malaysia Di Bawah UndangUndang Pencen’. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 104 .

SKP. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 105 .  Pengesahan keuzuran dari Pegawai Perubatan Kerajaan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Cara Memohon Wakil Diri  Menggunakan borang JPA.  Mengemukakan salinan nombor akaun bank pesara atau penerima pencen dan salinan kad pengenalan pesara atau penerima pencen dan wakil diri. Swasta atau Pegawai Kebajikan Masyarakat atau Pegawai Daerah (bagi pesara atau penerima pencen yang berumur di bawah 70 tahun).BP.B07.

 Pesara atau penerima pencen yang telah disahkan uzur oleh pegawai Bahagian Pasca Perkhidmatan. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 106 . JPA yang telah diberi kuasa untuk meluluskan permohonan pelantikan wakil diri.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Pengecualian Akuan Perubatan  Pesara atau penerima pencen yang berumur 70 tahun ke atas pada tarikh permohonan tidak perlu mendapat pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan atau Swasta.

JPA tidak memberi kuasa kepada wakil diri tersebut untuk membuat sebarang pengeluaran. Bahagian Pasca Perkhidmatan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Fungsi Wakil Diri Bertanggungjawab menandatangani borang tuntutan pencen bagi pihak pesara atau penerima pencen supaya bayaran pencen dapat dikreditkan ke dalam akaun pesara atau penerima pencen. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 107 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

SKIM B Maklumat Wakil Diri
 Nama dan Nombor Kad Pengenalan bagi wakil diri yang dilantik akan dihantar ke bank bersama maklumat bayaran.  Semasa tuntutan dibuat, pihak bank akan merujuk kepada maklumat wakil diri tersebut.  Tuntutan dibuat untuk pencen semasa dan juga bayaran sebelumnya jika masih ada bayaran yang belum tuntut.
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

108

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

SKIM B Tarikh Kuatkuasa Wakil Diri
 Tarikh kuatkuasa pelantikan wakil diri yang sah adalah berpandukan kepada Jadual Pelaksanaan Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.  Sah untuk satu (1) tahun sahaja.  Perlantikan wakil diri perlu diperbaharui.

JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

109

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

SKIM B Pembaharuan Wakil Diri
 Tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat tempoh, surat pertanyaan (JPA.BP.SKP.S15) bersama borang JPA.BP.SKP.B07 akan dihantar kepada pesara atau penerima pencen yang terlibat.  Jika tidak dikembalikan, khidmat wakil diri Skim B akan ditamatkan secara automatik melalui sistem.

JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

110

 Jika pesara atau penerima pencen meninggal dunia atau hilang kelayakan. perlantikan wakil diri Skim B yang lama akan terbatal.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Pembaharuan Wakil Diri  Sekiranya terdapat perlantikan baru dibuat oleh pesara atau penerima pencen. perlantikan wakil diri Skim B juga akan terbatal. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 111 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Kelayakan Wakil Diri Skim B  Warganegara Malaysia. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 112 . dan  Berumur 18 tahun ke atas.

dan  Membayar ganti rugi sekiranya terdapat apaapa tuntutan atau kerugian yang timbul bersabit dengan perlantikan beliau sebagai wakil diri.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B  Memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Tanggungjawab Wakil Diri 113 JPA . JPA dengan segera apabila pesara atau penerima pencen berkenaan meninggal dunia atau hilang kelayakan di bawah undang-undang pencen yang berkaitan.

 Bersetuju untuk melantik seorang wakil (penjamin) yang bertanggungjawab untuk Bersambung… (Mengisi Borang memaklumkan kematian Pesara atau Penerima 114 JPA.SKP.B08) JPA.SKP.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM A BERWAKIL Pertukaran Skim B Kepada Skim A Berwakil  Adalah satu penambahbaikan di mana Pesara/Penerima Pencen yang dahulunya dibayar di bawah Skim B diberi pilihan atau tawaran untuk menukar kepada Skim A.B08 JABATAN JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Pencen.BP.BP.  Mereka ini terdiri daripada Pesara yang masih bujang atau telah kematian isteri/suami atau mempunyai isteri atau suami yang dikahwini selepas bersara atau Penerima Pencen Terbitan atau Pencen Tanggungan. PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM A BERWAKIL ….Sambungan Syarat-Syarat Wakil (Penjamin):  Umur 21 tahun ke atas.  Bukan Seorang Bankrap.  Warganegara Malaysia.  Waras pemikiran dan sihat tubuh badan. Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 115 .  Tidak menghadapi Prosiding Mahkamah.

bayaran secara kredit terus akan bertukar kepada Skim B.  Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank setiap bulan.  Jika wakil (penjamin) meninggal dunia.  Pesara atau Penerima Pencen perlu melantik wakil (penjamin) yang baru untuk mengaktifkan semula bayaran pencen melalui Skim A.Sambungan Kaedah Pembayaran  Memiliki akaun bank perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa). JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 116 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM A BERWAKIL ….

Tahun Baru Cina. Hari Wesak.  7 hari sebelum perayaan (cuti umum) (Hari Raya Haji.  Pencen permulaan pada hari terakhir setiap bulan. Hari Keamatan. setiap bulan. Hari Krismas. Hari Gawai dll.sekiranya tarikh perayaan jatuh selepas 13 haribulan) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 117 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam TARIKH PEMBAYARAN PENCEN TARIKH PEMBAYARAN PENCEN  Pada 21hb. Hari Raya Puasa. Maal Hijrah. Hari Thaipusam.

dan (ii) Bankrap Bersambung… JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 118 .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran Dikhaskan hanya untuk kes yang tertentu sahaja seperti. (i) Uzur.

.. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 119 JPA ..  Pesara atau Penerima pencen perlu mengemukakan bukti tentang keadaan keuzuran melalui surat pengesahan oleh pegawai perubatan Kerajaan atau Swasta. Bersambung.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran .sambungan i) Atas Sebab Keuzuran  Pesara atau Penerima Pencen yang uzur perlu memohon untuk pembayaran pencen melalui waran secara bertulis.

sambungan Bayaran Pencen Melalui Waran  Salinan Kad Pengenalan wakil yang dilantik.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran ... akan mengeluarkan enam (6) keping waran bersama surat kuasa menunaikan waran di Affin Bank sahaja untuk wakil yang dilantik oleh pesara. Bersambung… JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 120 . dan  Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran …sambungan ii) Atas Sebab Kebankrapan Pesara atau Penerima Pencen yang bankrap perlu memohon pertukaran cara pembayaran pencen melalui bank kepada waran secara bertulis. Pesara atau Penerima pencen juga perlu mengemukakan salinan tindakan kebankrapan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Bersambung… JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 121 .

JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 122 . JPA boleh dituntut secara tunai hanya di Affin Bank sahaja dan pengeluaran tidak tunai boleh dikreditkan di mana-mana bank.  Waran-waran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran …sambungan  Jika dilepaskan daripada status bankrap dipulihkan Pesara atau Penerima Pencen perlu memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan. JPA untuk memulihkan semula pembayaran pencen melalui bank.

AFFIN BANK BHD. BANK MUAMALAT 14. MAYBANK BHD. HSBC BANK (M) BHD. BANK ISLAM MALAYSIA BHD. BANK SIMPANAN NASIONAL. 13. 4. HONG LEONG BANK BHD. 3. 5. 7. 6. CIMB BANK BHD. 8. RHB BANK BHD. 12. AGRO BANK JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 123 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Bank-Bank Yang Menyertai SPB 1. 10. ALLIANCE BANK (M) BHD. 9. PUBLIC BANK BHD. 2. SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA. 11. EON BANK BHD.

jpapencen.5. BLOK C2.jpa.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PERTANYAAN & PERHUBUNGAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN ARAS 2 . KOMPLEKS C PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62510 PUTRAJAYA Talian Am JPA: 03-88853000/4000 Pusat Panggilan Setempat 03-88854906 Laman Web:JPA: http://www.my JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 124 .gov.my Bahagian Pasca Perkhidmatan: http://www.gov.

Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

jpapencen.gov.Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara Hubungi Kami: Putrajaya :0388854906 Sabah :088-237778 Sarawak :082-241144 Kuala Lumpur :03-2692 0931 http://www.my JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 126 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 127 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam DASAR-DASAR BARU PERSARAAN DAN PENCEN 126 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam i) Kerajaan telah bersetuju memansuhkan syarat pemastautin di Malaysia bagi pemberian pencen terbitan melebihi 12 ½ tahun dan penyelarasan pencen berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 127 . ii) Kerajaan telah memutuskan untuk meningkatkan umur persaraan daripada 56 tahun kepada 58 tahun berkuat kuasa mulai 1 Julai 2008.

00. gaji akhir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam iii) Kerajaan bersetuju untuk menghapuskan syarat penyusutan pencen terbitan ini mulai 1 Januari 2009. Ini bermakna pencen terbitan ini akan dibayar 100% kepada ahli keluarga gemulah. Contoh 1 : Pegawai A mempunyai tempoh perkhidmatan sebanyak 290 bulan. berapakan kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009? 128 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

00 x 100% = RM966.66 sebulan 290 bulan / 600 x RM2000.66 sebulan 290 bulan / 600 x RM2000.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam … sambungan Pencen Terbitan sebelum susut Pencen Terbitan Pencen Terbitan Selepas 12 ½ tahun (tanpa susutan) mulai (susut menjadi 70%) 1 Januari 2009 290 bulan / 600 x RM2000.00 x 70% = RM676.00 = RM966.66 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 129 .

sambungan Contoh 2 : (*) Kesan dasar baru menghitung pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun dan pembayaran pencen 100% seumur hidup.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam ….00. Pegawai B mempunyai tempoh perkhidmatan sebanyak 375 bulan. Gaji terakhir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia. berapakan kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009? JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 130 .

00 x 100% = RM1200.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam ….00 x 70% = RM700.sambungan Pencen Terbitan sebelum susut Pencen Terbitan Pencen Terbitan (tanpa Selepas 12 ½ tahun susutan) mulai 1 (susut menjadi 70%) Januari 2009 300 bulan / 600 x RM2000.00 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 131 .00 sebulan 300 bulan / 600 x RM2000.00 sebulan 360 bulan / 600 x RM2000.00 = RM1000.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam iv) Kerajaan bersetuju untuk menghitung tempoh pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun bagi semua pesara dan penerima pencen berkuat kuasa 1 Januari 2009. Contoh 3 : Pegawai A mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira selama 365 bulan dengan gaji akhir sebanyak RM2000.00 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 132 .

00 = RM1200.2008 300 bulan / 600 x RM2000.2009 360 bulan / 600 x RM2000.00 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 133 .1.sambunga n Pencen pada 31.12.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam ….00 = RM1000.00 sebulan Pencen mulai 1.

00 sebulan Pencen mulai 1.00 = RM1000.2009 322 bulan / 600 x RM2000.33 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 134 .2008 300 bulan / 600 x RM2000.00 = RM1073.1.12.00 Pencen pada 31.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam …sambungan Contoh 4 : Pegawai mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira selama 322 bulan dan gaji akhir yang diterima ialah RM2000.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 135 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam v) Buat ibu atau bapa pegawai yang meninggal dunia tanpa meninggalkan waris akan dibayar pemberian exgratia dan bukan pencen terbitan mulai 1 Januari 2009.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Pencen Terbitan Semasa Perkahwinan Dalam Persaraan LAYAK UNTUK TEMPOH BAKI 12 ½ TAHUN Contoh : • Berkahwin selepas bersara • Meninggal dunia DALAM tempoh 12 ½ tahun PT untuk baki tempoh 12 ½ tahun sahaja Bersara Jun 1990 Kawin Disember 1990 Meninggal Januari 1992 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 136 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam TIDAK LAYAK SELEPAS TEMPOH 12 ½ TAHUN Contoh : • Pesara berkahwin dalam persaraan. dan • Meninggal dunia SELEPAS tempoh 12 ½ tahun Tanggungan tidak layak mendapat PT kerana tempoh 12 ½ tahun telah luput Tempoh 12 ½ tahun selepas bersara Bersara Jun 1980 Kahwin Januari 1982 Disember 1992 Meninggal Januari 1993 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 137 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Terima kasih JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 140 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful